T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 16.09.2014
: 023
KARAR 2014/023-01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin
Danışman önerilerinin (Ek:1) “Danışman Önerileri Tablosu”nda belirtildiği şekilde kabul edilmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/023-02: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Özel Öğrenci Statüsünde ders
almak isteyen öğrencilerin, Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma Formlarının Yönetim Kurulumuzca
yapılan incelemeleri neticesinde; karar ekinde sunulan (Ek:2) “Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma
Tablosu”nda belirtildiği şekilde düzenlenmesine, Özel Öğrenciliklerinin Kabulü/Reddine, aynı
zamanda ilgili tablodaki dersleri almalarına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/023-03: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt yaptıran öğrencilerin Özel
Öğrenci Statüsünde almış oldukları derslerin saydırılması ile ilgili (Ek:3) “Özel Öğrenci Statüsünde
Ders Saydırma Tablosu”nda belirtildiği şekilde intibaklarının yapılarak transkriptlerine işlenmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/023–04: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Anabilim Dallarından gelen
danışman değişiklikleri önerileri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Yarıyılında Anabilim Dallarından gelen danışman değişiklikleri önerilerinin (Ek:4) kabulüne, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/023-05: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin
Anabilim Dallarından gelen Tez Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler
neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesinin 1) fıkrası
ve 50. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar ekinde sunulan (Ek:5) “Tez Konusu Öneri Formları
Tablosu”nda belirtildiği şekilde düzenlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/023–06: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 120730501 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Arif Hakan YALÇIN’nın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış ve başarısız
olduğu derslerin yerine bu dönem açılan dersleri alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
120730501 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Arif Hakan YALÇIN’nın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
Güz Yarıyılında almış ve başarısız olduğu MTM-5008 Kodlu “Kaplama Teknikleri” dersi ve MKM-6017
Kodlu “Taşıt Sektöründe Farklı Uygulamalar” dersleri yerine 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz
Yarıyılında açılan MKM-5031 Kodlu “Motorda Enjeksiyon Sistemleri” dersi ve MKM-6010 Kodlu
“İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı Doldurma” derslerini almasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 16.09.2014
: 023
KARAR 2014/023–07: Maden Mühendisliği Anabilim Dalı 130717004 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Eray BOLAT’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış ve başarısız olduğu
derslerin yerine bu dönem açılan dersleri alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
130717004 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Eray BOLAT’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz
Yarıyılında almış ve başarısız olduğu MAD-6033 Kodlu “Boyut Küçültmede Son Teknoloji ve
Uygulamaları” dersi yerine 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılan MAD-5035 Kodlu
“Madem İşletmelerinde İSG Uygulamaları ve Risk Analizi” dersini almasına, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/023–08: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 110712509 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Hakan NAMVER’in 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış ve başarısız olduğu
derslerin yerine bu dönem açılan dersleri alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
110712509 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Hakan NAMVER’in 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz
Yarıyılında almış ve başarısız olduğu MKM-5021 Kodlu “Hesaplamalı Kırılma Mekaniği” , MKM-5049
Kodlu “Deney Tasarımı ve Analizi” dersi ve MKM-6023 Kodlu “Biyomekanik” dersleri yerine 20142015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılan MKM-5013 Kodlu “Mühendislik Matematiği” , MKM5020 Kodlu “Termal Motorlarda Enerji” ve MKM-5031 Kodlu “Motorlarda Enjeksiyon Sistemleri”
derslerini almasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/023–09: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı 120731005 numaralı
Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa UZUN’nun 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış ve
başarısız olduğu derslerin yerine bu dönem açılan dersleri alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı
Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Anabilim Dalı 120731005 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa UZUN’nun 2012-2013 Eğitim
Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış ve başarısız olduğu MTM-5017 Kodlu “Kaynak Hataları ve
Muayenesi” dersi yerine 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılan MTM-5018 Kodlu
“Termal Sprey Kaplama Teknoloji” dersini almasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR 2014/023–10: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 130729001 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi Gülnaz YILMAZ’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve başarısız
olduğu derslerin yerine bu dönem açılan dersleri alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı 130729001 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Gülnaz YILMAZ’ın 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve başarısız olduğu MLZ-5018 Kodlu “Elektron Mikroskobu
Yöntemleri” dersi yerine 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılan MLZ-5019 Kodlu “SolJel Proseslerine Giriş” dersini almasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
2
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 16.09.2014
: 023
KARAR 2014/023–11: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 130729003 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi Özge TÜRKMEN’nin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve
başarısız olduğu derslerin yerine bu dönem açılan dersleri alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı
Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı 130729003 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Özge TÜRKMEN’nin 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve başarısız olduğu MLZ-5018 Kodlu “Elektron Mikroskobu
Yöntemleri” dersi yerine 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılan MLZ-5019 Kodlu “SolJel Proseslerine Giriş” dersini almasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/023–12: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 130729004 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi Enes Ertuğ ÖZMEN’nin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve
başarısız olduğu derslerin yerine bu dönem açılan dersleri alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı
Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı 130729004 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Enes Ertuğ ÖZMEN’nin 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve başarısız olduğu MLZ-5021 Kodlu “Seramiklerde Mekanik
Özellikler” dersi yerine 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılan MLZ-5003 Kodlu “Proses
ve Tesis Planlaması” dersini almasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir
KARAR 2014/023–13: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 130729005 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi Baki BÜYÜKLEBLEBİCİ’nin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve
başarısız olduğu derslerin yerine bu dönem açılan dersleri alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı
Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı 130729005 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Baki BÜYÜKLEBLEBİCİ’nin 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve başarısız olduğu MLZ-5026 Kodlu “Tasarım ve Üretimde
Optimizasyon” dersi ve MLZ-6007 Kodlu “Katılaşma” dersleri yerine 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı
Güz Yarıyılında açılan MTM-5008 Kodlu “Kaplama Teknikleri” ve MTM-5018 Kodlu “Termal Sprey
Kaplama Teknolojisi” derslerini almasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir
KARAR 2014/023-14: Maden Mühendisliği Anabilim Dalı 140717004 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Nejat SAAT’in, 140717001 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Suphi BAŞ’ın ve 140717002
numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Birol İNAN’nın Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanması ile ilgili
Anabilim Dalı Kurulu Kararı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
140717004 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Nejat SAAT’in, 140717001 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Suphi BAŞ’ın ve 140717002 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Birol İNAN’nın Bilimsel
Hazırlık Programı uygulanmasına, bu kapsamda aşağıda belirtilen dersleri seçmesine ve Bilimsel
Hazırlık sonunda başarılı ya da başarısız olduğunda Anabilim Dalı Kurul Kararı ile Enstitümüze
bildirilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
3
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 16.09.2014
: 023
2014-2015 GÜZ YARIYILI
KODU
ADI
T
Flotasyon
2014-2015 BAHAR YARIYILI
U
K
A
4
Mermer Ocak
İşletmeciliği
Merme İşleme
Tekniği
Mermer Ocak
Projelendirme
Tünel ve Kuyu
Açma
Cevher
Zenginleştirme Tes.
Metalik Madenlerin
Değ.
Cevher
Zenginleştirme
4
4
4
4
KODU
ADI
Doğal Yapı ve
Kaplama Taşları
Standartlar ve Kalite
Kontrol Sist.
Mermer Tasarım ve
Dizayn
Madenlerde
Havalandırma
Tahkimat
4
4
4
T
U
2015-2016 GÜZ YARIYILI
K
A
4
KODU
ADI
T
U
K
A
4
4
Cevher Hazırlama Tes.
Tas.
Katı Sıvı Ayırımı
4
Aglomerasyon
4
4
Çimento Teknolojisi
4
4
Endsütriyel Ham. Ve
Hazırlanması
4
4
4
4
4
KARAR 2014/023-15: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 120733001 numaralı Doktora
öğrencisi Abdullah KÜÇÜK’ün Tez İzleme Komitesi oluşturulması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı
Enstitümüze sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı 120733001 numaralı Doktora öğrencisi Abdullah KÜÇÜK’ün, A.K.Ü. Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 49. maddesinin 1) fıkrası gereğince Tez İzleme Komitesinin (TİK)
aşağıda belirtilen öğretim üyelerinden yeniden oluşturulmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
1.
2.
3.
Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZGÜL (D)
Doç. Dr. Atilla EVCİN
Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ
AKÜ, Mühendislik Fakültesi
AKÜ, Mühendislik Fakültesi
KARAR 2014/023–16: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün 09.09.2014 tarih ve
1569/2014-34 sayılı yazısı ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi Murat EROĞLU’nun Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve
Malzeme Anabilim Dalına yatay geçiş talebinin kabul edildiğine dair yazı Enstitümüze bildirilmiştir.
Yönetim Kurulu’nda yapılan görüşmeler neticesinde; Enstitümüz Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Murat EROĞLU’nun Karadeniz Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne yatay geçişinin kabulüne, öğrenci dosyasının ilgili karşı
Enstitüye gönderilmesine, öğrencinin Enstitümüz ile ilişiğinin kesilmesine ve Enstitümüz’ün ilgili
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’na bildirilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verilmiştir
4
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 16.09.2014
: 023
KARAR 2014/023-17: Matematik Anabilim Dalı 140719002 numaralı Doktora öğrencisi Naki
ÇALTINER’in Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden ders alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul
Kararı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 140719002
numaralı Doktora öğrencisi Naki ÇALTINER’in Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden Dağılım
Teorisi ve Fourier Dönüşümleri I derslerini almasına ve ilgili Üniversiteyle gerekli yazışmaların
yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/023-18: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZGÜL’ün 20-28 Eylül 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu
tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZGÜL’ün görevli olmasından dolayı
ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
11.10.2014
08:30-16:50
Tez Çalışması
13.10.2014
08:30-09:20
Seramiklerde Sinterleme
14.10.2014
13:00-15:50
Tez Çalışması
13.10.2014
15:00-15:50
Tez Hazırlık Çalışması
13.10.2014
16:00-16:50
KARAR 2014/023-19: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Cahit GÜRER’in 15-30 Eylül 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği
derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER’in görevli olmasından dolayı ders telafisini
aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Bitümlü Karışımlar
11.10.2014
08:00-11:00
Bitümlü Karışımlar
11.10.2014
11:00-14:00
Tez Hazırlık Çalışması
11.10.2014
14:00-18:00
Tez Hazırlık Çalışması
12.10.2014
08:00-12:00
Seminer
12.10.2014
12:00-14:00
Seminer
12.10.2014
14:00-16:00
Uzmanlık Alan Dersi
13.10.2014
08:30-16:50
Uzmanlık Alan Dersi
18.10.2014
08:30-16:50
Uzmanlık Alan Dersi
19.10.2014
08:30-16:50
5
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 16.09.2014
: 023
KARAR 2014/023-20: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU’nun 18 Eylül 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz
konusu tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU’nun görevli
olmasından dolayı ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek
Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili
dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Tez Hazırlık Çalışması
20.09.2014
08:30
Proses ve Tesis Planlaması
20.09.2014
13:00-15:50
Seminer
20.09.2014
16:00-16:50
KARAR 2014/023-21: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer SOYKASAP’ın 15-18 Eylül 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu
tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer SOYKASAP’ın görevli olmasından dolayı
ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Seminer
20.09.2014
21.09.2014
08:30-09:20
08:30-09:20
Tez Hazırlık Çalışması
21.09.2014
16:00-16:50
KARAR 2014/023-22: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Murat KİLİT’in 18 Eylül 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği
derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KİLİT’in görevli olmasından dolayı ders telafisini
aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
23.09.2014
08:30-12:20
Yeraltı Suyu Hidroliği
23.09.2014
13:00-16:00
6
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 16.09.2014
: 023
KARAR 2014/023-23: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı 130731501 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi Mesut GÖKÇE’nin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yeniletme talebi
Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Anabilim Dalı 130731501 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Mesut GÖKÇE’nin 2014-2015 Eğitim
Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kaydını yeniletmesine ve öğrenciye bilgi verilmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/023–24: İş Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına Yabancı Uyruklu
öğrenci olarak başvuran Mohammed LAMINE OTHAMNI’nin ve Saddam HOCİNE BOUZEGAG ile ilgili
Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İş Güvenliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek
Lisans Programına Yabancı Uyruklu öğrenci olarak başvuran Mohammed LAMINE OTHAMNI’nin ve
Saddam HOCİNE BOUZEGAG’ın A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10.
Maddesinin 4. Fıkrası gereğince öğrencilerin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibari ile
kaydının yapılmasına ve aynı yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince Eğitim Öğretim
süresince dönemlik 1,080,00 TL ödemelerine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/023–25: Matematik Anabilim Dalı 110719002 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi
Medine YEŞİLKAYAGİL’in Tez İzleme Komitesi Üyesi Değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı
Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı
110719002 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Medine YEŞİLKAYAGİL’in Tez İzleme Komitesi Üyesi
olan Prof. Dr. Fatih NURAY’ın Haziran 2014- Haziran 2015 tarihleri arasında yutdışında izinli
olmasından dolayı yerine Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
olan Prof. Dr. Allaberen ASHYRALYEV’in atanmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
7
YENİ DANIŞMAN ATAMALARI TABLOSU
EK: 1
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
I. DANIŞMANIN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
1
140732051 Yakup OFLAZ
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
2
140703001 Zeliha DENİZ
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1676 Yrd. Doç. Dr. Uğur Ulusu
3
140703002 Hikmet GÜNEY
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0438 Doç. Dr. Özkan Öcalan
4
140703003 Aykut BALCI
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0609 Doç. Dr. Umut Mutlu Özkan
5
140703004 Gökhan ÇELİK
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0269 Prof. Dr. Muhittin Başer
6
140703005 İrem ŞİRİNGÜL
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1057 Doç. Dr. Nilgün Sönmez
7
140703006 Hakan İYİGÜN
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0438 Doç. Dr. Özkan Öcalan
8
140703007 İbrahim Halil ÜZÜMCÜ
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1454 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Demirel
9
140703008 Nigar ÖZSOY
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0269 Prof. Dr. Muhittin Başer
10
140703009 Semih KORKMAZ
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0401 Yrd. Doç. Dr. Hasan Öğünmez
11
140703010 Onur Can BARDAK
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0896 Yrd. Doç. Dr. Hakan Öztrük
12
140703011 Hanife DÜĞÜNCÜ
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2408 Yrd. Doç. Dr. Erdinç Dündar
13
140703012 Munise İlkay DEMİR
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0470 Doç. Dr. Mustafa Kemal Yıldız
14
140703013 İsmail MEMİŞ
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0483 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eyüp Kiriş
15
140703014 Süleyman ADIYAMAN
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0897 Yrd. Doç. Dr. Özgür Kalkan
16
140703015 Kübra AYDOĞDU
Matematik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1046 Öğr. Gör. Dr. Sermin Öztürk
17
140707001 Pınar YALÇIN
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1066 Doç. Dr. Levent Özcan
18
140707002 Hatice ÖCAL
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1407 Prof. Dr. İbrahim Erol
19
140707003 Erdinç KAYA
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0101 Doç. Dr. Sabri Çevik
20
140707004 Merve ÇAYIR
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0326 Prof. Dr. Hüseyin Enginar
21
140707005 Türker DEVECİ
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1407 Prof. Dr. İbrahim Erol
22
140707006 Fatih DUYGUN
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1066 Doç. Dr. Levent Özcan
23
140707007 Ahmet GÜLDİKEN
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1407 Prof. Dr. İbrahim Erol
24
140707008 Güler BABÜRŞAK
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1066 Doç. Dr. Levent Özcan
25
140707009 Sıdıka ÇETİNKAYA
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1068 Yrd. Doç. Dr. Sedat Yurdakal
26
140707010 Zekine Zeliha KOÇ
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0084 Doç. Dr. Mehmet Poyraz
27
140707011 Nazmiye ÇAMLI
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0268 Doç. Dr. Gülderen Uysal Akkuş
28
140707012 Coşkun MERTGENÇ
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0326 Prof. Dr. Hüseyin Enginar
29
140707013 İhsan KOCAAĞA
Kimya
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0268 Doç. Dr. Gülderen Uysal Akkuş
30
140714001 Niyazi BALÇIN
Fizik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0099 Doç. Dr. Hüseyin Ali Yalım
Sayfa 1 / 6
II. DANIŞMANIN
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
16.09.2014
2014/023-01
YENİ DANIŞMAN ATAMALARI TABLOSU
EK: 1
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
I. DANIŞMANIN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
II. DANIŞMANIN
SİCİL NO
31
140714002 Ümran ATMACA
Fizik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt Doğan
32
140714003 Özgün AĞAR
Fizik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkan
33
140714004 Pınar ALKAYA
Fizik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0420 Yrd. Doç. Dr. Bekir Oruncak
34
140714005 Nilay TOPAL
Fizik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0420 Yrd. Doç. Dr. Bekir Oruncak
35
140714006 Mehmet GÜNDÖNER
Fizik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0099 Doç. Dr. Hüseyin Ali Yalım
36
140714007 Ali ALPERGÜN
Fizik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1004 Doç. Dr. Melike Ulu
37
140714008 Sercan ÇEVRE
Fizik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1092 Doç. Dr. Rıdvan Ünal
38
140714009 Hüseyin SALMAN
Fizik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1092 Doç. Dr. Rıdvan Ünal
39
140714010 Uğur KARAKOÇ
Fizik
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1004 Doç. Dr. Melike Ulu
40
140709001 Sultan DEMİR
Biyoloji
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0069 Doç. Dr. Süleyman Cenkci
41
140709002 Anıl YILDIRIM
Biyoloji
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1102 Doç. Dr. Safiye Elif Korcan
42
140709003 Halil TURHAN
Biyoloji
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0755 Doç. Dr. İbrahim Hakkı Ciğerci
43
140709004 Ezgi ÖZCAN
Biyoloji
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0982 Doç. Dr. Mustafa Yıldız
44
140709005 Neşe TUNA
Biyoloji
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0911 Prof. Dr. Mehmet Oğuz Öztürk
45
140717001 Suphi BAŞ
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0693 Yrd. Doç. Dr. Erkan Özkan
46
140717002 Birol İNAN
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0467 Prof. Dr. Bahri Ersoy
47
140717003 Tülay ÖZDEMİR
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0467 Prof. Dr. Bahri Ersoy
48
140717004 Nejat SAAT
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0343 Doç. Dr. Ahmet Yıldız
49
140717005 Mehmet Ali ÇELİK
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1193 Yrd. Doç. Dr. Ali Ekrem Arıtan
50
140717006 Enes KARA
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1193 Yrd. Doç. Dr. Ali Ekrem Arıtan
51
140717007 Aytaç SELAM
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1207 Doç. Dr. Ali Sarıışık
52
140711001 Kayhan ALADOĞAN
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1017 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tiryakioğlu
53
140711002 Cengiz SU
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0826 Doç. Dr. Tamer Baybura
54
140711003 Merve TAŞBAŞ
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0675 Doç. Dr. Saffet Erdoğan
55
140711004 Emre KARACA
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2481 Doç. Dr. Bayram Turgut
56
140711005 Serkan İLERİ
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1276 Doç. Dr. İbrahim Yılmaz
57
140711006 Yunus Emre YAMAN
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0641 Doç. Dr. Mevlüt Güllü
58
140711007 Gülay SAYİM
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1017 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tiryakioğlu
59
140711008 Müjde AKÇALI
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2511 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yılmaz
60
140711009 Rifat Oğuz DEKTAŞ
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0675 Doç. Dr. Saffet Erdoğan
61
140711010 Serter KOCABABA
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0498 Yrd. Doç. Dr. Murat Uysal
Sayfa 2 / 6
UNVANI -ADI SOYADI
16.09.2014
2014/023-01
YENİ DANIŞMAN ATAMALARI TABLOSU
EK: 1
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
I. DANIŞMANIN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
II. DANIŞMANIN
SİCİL NO
62
140711011 Özkan TOROS
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2511 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yılmaz
63
140711012 Sema CANBAZ
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2481 Doç. Dr. Bayram Turgut
64
140711013 Fatih CİVAN
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1276 Doç. Dr. İbrahim Yılmaz
65
140711014 Oktay TOKSÖZ
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0498 Yrd. Doç. Dr. Murat Uysal
66
140711015 Semih AKYILDIZ
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0641 Doç. Dr. Mevlüt Güllü
67
140731001 Ceylan TAŞKIN
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1718 Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kayalı
68
140731002 Serkan KAYA
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0722 Doç. Dr. M. Serhat Başpınar
69
140731003 Hasan MUTLU
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1014 Yrd. Doç. Dr. Sinan Ulu
70
140731004 Öner ÇİLLER
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1117 Doç. Dr. Şükrü Talaş
71
140731005 Nezihi ŞAM
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1663 Doç. Dr. İbrahim Güneş
72
140731006 Rasim DOĞAN
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0111 Doç. Dr. Ayhan Erol
73
140712001 Çağlar BETGÜL
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0051 Doç. Dr. Abdurrahman Karabulut
74
140712002 Halil İbrahim EROĞLU
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1567 Doç. Dr. Fatih Aksoy
75
140712003 Oğuzhan OKTAY
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0548 Prof. Dr. Kubilay Aslantaş
76
140712004 Hüseyin ŞEN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1863 Yrd. Doç. Dr. Yaşar Önder Özgören
77
140712005 Yasir ERİŞ
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0051 Doç. Dr. Abdurrahman Karabulut
78
140712006 Tayfun ENGİN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1236 Yrd. Doç. Dr. Bekir Çengelci
79
140712007 İlkay Onur ŞERBETÇİ
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1451 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yavuz
80
140712008 Hüseyin Ender HOPA
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0548 Prof. Dr. Kubilay Aslantaş
81
140712009 Murat KARABAĞ
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1091 Prof. Dr. Muhammet Yürüsoy
82
140712010 Sefa ASLAN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2009 Yrd. Doç. Dr. Şükrü Ülker
83
140712011 Kemal EROL
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1665 Yrd. Doç. Dr. Şükrü Ayhan Baydır
84
140712012 Abdullah Sadık TAZEGÜL
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1178 Yrd. Doç. Dr. İsmail Ucun
85
140712013 Safiye Gülbin ÇELİK
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0704 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çetkin
86
140712014 Bülent DURMUŞ
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0704 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çetkin
87
140712015 Mehmet UZUN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0548 Prof. Dr. Kubilay Aslantaş
88
140712016 Cihan KAHRAMAN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0119 Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Erdoğan
89
140712017 Elif KOCAKUŞ
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1091 Prof. Dr. Muhammet Yürüsoy
90
140712018 Tayfun DOĞANŞAH
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1667 Yrd. Doç. Dr. Şükrü Karakaya
91
140712019 Hakan OKUR
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
92
140712020 Kadir MADEN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
Sayfa 3 / 6
UNVANI -ADI SOYADI
KA1178 Yrd. Doç. Dr. İsmail Ucun
1
KA1616 Doç. Dr. İbrahim Mutlu
16.09.2014
2014/023-01
YENİ DANIŞMAN ATAMALARI TABLOSU
EK: 1
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
I. DANIŞMANIN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
II. DANIŞMANIN
SİCİL NO
93
140712021 Muhammed ARSLAN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1567 Doç. Dr. Fatih Aksoy
94
140712022 Ümit TURAN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0392 Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken
95
140712023 Şenol ÖZYİĞİT
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2009 Yrd. Doç. Dr. Şükrü Ülker
96
140712024 Hüseyin YUMURTACI
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1667 Yrd. Doç. Dr. Şükrü Karakaya
97
140735001 Sinem ATEŞ
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1170 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürklü
98
140735002 Hilmi KARAAĞAÇLIOĞLU
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0210 Prof. Dr. İsmail Demir
99
140735003 Çağrı YALÇIN
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1664 Yrd. Doç. Dr. Sedat Çetkin
100
140735004 Oğuzhan ASLAN
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1664 Yrd. Doç. Dr. Sedat Çetkin
101
140735005 Volkan ATABEY
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0210 Prof. Dr. İsmail Demir
102
140735006 Veysel KOBYA
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1664 Yrd. Doç. Dr. Sedat Çetkin
103
140735007 Mehmet ÖZTOPRAK
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1316 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Raif Boğa
104
140735008 İbrahim TURAN
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2446 Yrd. Doç. Dr. Murat Kilit
105
140735009 Hidayet UYAR
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
106
140735010 Şerife GÖKÇE
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0175 Yrd. Doç. Dr. İsmail Zorluer
107
140735011 Samet ÖZDEMİR
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1664 Yrd. Doç. Dr. Sedat Çetkin
108
140735012 Tugçe AKILLI TÖRER
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0176 Doç. Dr. Ali Ergün
109
140721001 Ayşin KAHRAMAN
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1184 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Akarca
110
140721002 Simge AKTOP
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0987 Doç. Dr. Veli Gök
111
140721003 Ömer İSTEK
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1184 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Akarca
112
140721004 Azime ÜNAL
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2451 Yrd. Doç. Dr. Erman Duman
113
140721005 İrem SARAY
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1592 Prof. Dr. Abdullah Çağlar
114
140721006 Zeynep GİZİR
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1592 Prof. Dr. Abdullah Çağlar
115
140721007 Fatma ARAS
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1592 Prof. Dr. Abdullah Çağlar
116
140721008 Ayşe KİRAZ
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1523 Prof. Dr. Ramazan Şevik
117
140721009 Muammer AYDIN
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2112 Yrd. Doç. Dr. Dilek Demirbüker Kavak
118
140729001 Sercan TOPSAKAL
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0133 Prof. Dr. Ömer Faruk Emrullahoğlu
119
140729002 Nuri ÖZALP
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1379 Yrd. Doç. Dr. Aytekin Hitit
120
140729003 Mahmud Cemaleddin YALÇINMalzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0299 Yrd. Doç. Dr. Metin Özgül
121
140729004 Görkem ŞANAN
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1020 Yrd. Doç. Dr. Ziya Özgür Yazıcı
122
140729005 Betül Gökçen BOHUR
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0306 Doç. Dr. Atilla Evcin
123
140733001 Hakan ŞAHİN
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Doktora
2014 -2015 Güz
1
KA1379 Yrd. Doç. Dr. Aytekin Hitit
Sayfa 4 / 6
UNVANI -ADI SOYADI
16.09.2014
2014/023-01
YENİ DANIŞMAN ATAMALARI TABLOSU
EK: 1
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
I. DANIŞMANIN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
124
140737001 Recep AKKAN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0039 Prof. Dr. Hasan Çimen
125
140737002 Mesut YANIK
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1858 Yrd. Doç. Dr. Uğur Fidan
126
140737003 Niyazi GÜÇLÜ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1553 Yrd. Doç. Dr. İsmail Yabanova
127
140737004 Öznur DOĞDU
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1858 Yrd. Doç. Dr. Uğur Fidan
128
140737005 Gülşah KÜÇÜKİLHAN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1862 Doç. Dr. Yüksel Oğuz
129
140737006 Burak ARSEVEN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0473 Yrd. Doç. Dr. Uçman Ergün
130
140737007 Yunus ARIKAN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0075 Doç. Dr. Ahmet Gayretli
131
140737008 Seçkin ASLANBOĞA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1862 Doç. Dr. Yüksel Oğuz
132
140737009 Hüseyin KAN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1236 Yrd. Doç. Dr. Bekir Çengelci
133
140732001 Ziya VURUR
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2239 Doç. Dr. Ahmet Karaaslan
134
140732002 Sina ÖZÇELİK
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA0343 Doç. Dr. Ahmet Yıldız
135
140732003 Ali ÇOBANÖZ
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
136
140732004 Fatih MERCAN
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2192 Yrd. Doç. Dr. Tülay Altay
137
140732005 Sadık YEŞİLYURT
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
138
140732006 Mustafa DENLİKOL
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA2239 Doç. Dr. Ahmet Karaaslan
139
140734001 Fatih KALEMKUŞ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
140
140734002 Burhanettin ELMAS
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
141
140734003 Mehmet Ali CİĞERCİ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
142
140734004 Tahsin EGİN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
143
140734005 Samet SAĞLIK
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
144
140734006 Metin YILMAZ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
145
140734007 Mustafa Metin GERÇEK
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
146
140734008 İbrahim KARSLIOĞLU
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
147
140734009 Mehmet Emin KALENDER
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
148
140734010 Hüseyin KOÇER
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
149
140734011 Gökhan YÜKSEL
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
150
140734012 Hüseyin ŞAHİNER
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
151
140734013 Mehmet Akif TAŞGETİREN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
152
140734014 İsmail ARIK
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
153
140734015 Tevfik Fikret KOLOĞLU
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
154
140734016 Bayram ÖZGÜR
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
Sayfa 5 / 6
II. DANIŞMANIN
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
16.09.2014
2014/023-01
YENİ DANIŞMAN ATAMALARI TABLOSU
EK: 1
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
I. DANIŞMANIN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
155
140734017 Emrullah DEMİRASLAN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
156
140734018 Fatih ÖZKAN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
157
140734019 Mücahid ŞAHİN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
158
140734020 Uğur SOYLU
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
159
140734021 Erhan YILDIRIM
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
160
140734022 Hüseyin Emre AKPINAR
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
161
140734023 Emrah BALTACI
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
162
140734024 Gökhan AKDOĞAN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
163
140734025 Metin BIÇAKSIZ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2014 -2015 Güz
1
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
164
140719001 Nurten KILIÇ
Matematik
Doktora
2014 -2015 Güz
1
KA0438 Doç. Dr. Özkan Öcalan
165
140719002 Naki ÇALTINER
Matematik
Doktora
2014 -2015 Güz
1
KA0483 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eyüp Kiriş
166
140719003 Şükrü TORTOP
Matematik
Doktora
2014 -2015 Güz
1
KA0269 Prof. Dr. Muhittin Başer
167
130731003 Hamide ÇAVDAR
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014 Güz
3
KA0111 Doç. Dr. Ayhan Erol
168
140725001 Taner YOLDAŞ
Biyoloji
Doktora
2014 -2015 Güz
1
KA0167 Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş
Sayfa 6 / 6
II. DANIŞMANIN
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
KA1402 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yönetken
16.09.2014
2014/023-01
ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE DERS ALMA TABLOSU
EK: 2
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
ÖĞRENCİNİN
NUMARASI
140703801
140703802
140730801
140707801
140707802
140707803
140707804
ADI SOYADI
Melike GAZİ
Elif YÖNEY
Salih ALARÇİN
Şadiye Özge YANAR
Betül USTA
Simge DEMİR
İsmail GÜZEY
ANABİLİM DALI
Matematik
Matematik
Makine Mühendisliği
ENSTİTÜ YÖN. KUR. KARAR
PROG.
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Doktora
Kimya
Yüksek
Lisans
Kimya
Yüksek
Lisans
Kimya
Kimya
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
DİLEKÇE
TARİHİ
09.09.2014
09.09.2014
11.09.2014
ABD GÖRÜŞ
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
08.09.2014
Uygun
Görülmüştür.
08.09.2014
Uygun
Görülmüştür.
05.09.2014
12.09.2014
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
Sayfa 1 / 4
NETİCESİ
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
ŞEKLİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
ALACAĞI DERSİN
KODU
ADI
YARIYILI
MAT-5034
Fractional Diferansiyel Denklemler
GÜZ
MAT-6035
İntegral Denklemler
GÜZ
MAT-5010
Fark Denklemlerine Giriş I
GÜZ
MAT-5032
Salınımlık Teorisi I
GÜZ
MAT-5010
Fark Denklemlerine Giriş I
MAT-5034
Fractional Diferansiyel Denklemler I
MKM-5001
Alışılmamış İmalat Yöntemleri
GÜZ
MKM-5028
Mekanikte Deneysel Yöntemler
GÜZ
KIM-5031
Hetorejen Fotokataliz
GÜZ
KIM-5020
Yüzey Analiz Yöntemleri
GÜZ
KIM-5017
Kristal Yapıları
GÜZ
KIM-5022
İleri Biyokimya I
GÜZ
KIM-5024
Lipidperrksidosyumu ve Antioksidanlar
GÜZ
KIM-5021
Hormaonlar ve Vitaminler
GÜZ
KIM-5022
İleri Biyokimya I
GÜZ
KIM-5024
Lipidperrksidosyumu ve Antioksidanlar
GÜZ
KIM-5024
Hormaonlar ve Vitaminler
GÜZ
KIM-5022
İleri Biyokimya I
GÜZ
KIM-5024
Lipidperrksidosyumu ve Antioksidanlar
GÜZ
KIM-5026
Hormaonlar ve Vitaminler
GÜZ
16.09.2014
2014/023-02
ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE DERS ALMA TABLOSU
EK: 2
SIRA
NO
8
9
10
11
12
13
14
ÖĞRENCİNİN
NUMARASI
140707805
140707806
140707807
140733801
140729801
140734801
140734802
ADI SOYADI
Mehmet Onur HOŞGÖZ
Mert ÇAKMAK
Kayhan ÖKTEN
ANABİLİM DALI
Kimya
Kimya
Kimya
ENSTİTÜ YÖN. KUR. KARAR
PROG.
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Serhat TIKIZ
Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği
Doktora
Günay BAHTİYAR
Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
Ömer ARSLAN
Abdurrahman ÖZDEMİR
İnternet ve Bilişim Tek. Yön.
İnternet ve Bilişim Tek. Yön.
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
DİLEKÇE
TARİHİ
12.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
ABD GÖRÜŞ
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
12.09.2014
Uygun
Görülmüştür.
11.09.2014
Uygun
Görülmüştür.
25.08.2014
07.09.2014
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
Sayfa 2 / 4
NETİCESİ
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
ŞEKLİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
ALACAĞI DERSİN
KODU
ADI
YARIYILI
KIM-6011
Fonksiyonel Gruplar
GÜZ
KIM-5038
Termal Analiz Metodları
GÜZ
KIM-5008
Spektroskopik Yöntemler I
GÜZ
KIM-5006
Anorganik Kimyada Seçme Konular II
GÜZ
KIM-5017
Kristal Yapıları
Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Olarak
Değerlendirlmesi
GÜZ
KIM-5006
Anorganik Kimyada Seçme Konular II
GÜZ
KIM-5017
Kristal Yapıları
Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Olarak
Değerlendirlmesi
GÜZ
MLZ-5010
Katı Hal Fiziği
GÜZ
MLZ-5029
Yapı ve Kristallografi
GÜZ
MLZ-5007
Teknik Camlar
GÜZ
MLZ-5029
Yapı ve Kristallografi
GÜZ
MLZ-5006
Seramiklerde Sinterleme
GÜZ
INT-5033
Yönetim Hukuku
GÜZ
INT-5034
Bilişim Hukuku
GÜZ
INT-5035
Bilişim Suçları
GÜZ
INT-5024
Adli Bilişim Teknolojisi
GÜZ
INT-5034
Bilişim Hukuku
GÜZ
KIM-5005
KIM-5005
GÜZ
GÜZ
16.09.2014
2014/023-02
ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE DERS ALMA TABLOSU
EK: 2
SIRA
NO
15
16
17
18
19
20
ÖĞRENCİNİN
NUMARASI
140734803
140734804
140734805
140734806
140734807
140734809
ADI SOYADI
Ali ÜNLÜ
Emin DEMİR
Fatih ÖZCAN
Mehtap ÇOBAN
Mevlüt BÜYÜKGÜLLÜ
Rıfat ÇALIK
ANABİLİM DALI
İnternet ve Bilişim Tek. Yön.
İnternet ve Bilişim Tek. Yön.
İnternet ve Bilişim Tek. Yön.
İnternet ve Bilişim Tek. Yön.
İnternet ve Bilişim Tek. Yön.
İnternet ve Bilişim Tek. Yön.
ENSTİTÜ YÖN. KUR. KARAR
PROG.
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
DİLEKÇE
TARİHİ
11.09.2014
09.09.2014
09.09.2014
15.09.2014
08.09.2014
10.09.2014
ABD GÖRÜŞ
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
Sayfa 3 / 4
NETİCESİ
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
ŞEKLİ
ALACAĞI DERSİN
KODU
ADI
YARIYILI
INT-5032
Nesneye Dayalı Programlama
GÜZ
INT-5032
Nesneye Dayalı Programlama
GÜZ
INT-5037
Sosyal Medya
GÜZ
INT-5034
Bilişim Hukuku
GÜZ
INT-5033
Yönetim Hukuku
GÜZ
INT-5037
Sosyal Medya
GÜZ
INT-5024
Adli Bilişim Teknolojisi
GÜZ
INT-5034
Bilişim Hukuku
GÜZ
INT-5024
Adli Bilişim Teknolojisi
GÜZ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
16.09.2014
2014/023-02
ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE DERS ALMA TABLOSU
EK: 2
SIRA
NO
21
22
ÖĞRENCİNİN
NUMARASI
140734810
140734811
ADI SOYADI
Sefer Murat ARSLAN
Ümit KABAKÇI
ANABİLİM DALI
İnternet ve Bilişim Tek. Yön.
İnternet ve Bilişim Tek. Yön.
ENSTİTÜ YÖN. KUR. KARAR
PROG.
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
DİLEKÇE
TARİHİ
12.09.2014
11.09.2014
ABD GÖRÜŞ
Uygun
Görülmüştür.
Uygun
Görülmüştür.
Sayfa 4 / 4
NETİCESİ
KABUL
KABUL
ŞEKLİ
OY BİRLİĞİ
ALACAĞI DERSİN
KODU
ADI
YARIYILI
INT-5007
Web Tabanlı Eğitim Tasarımı ve Uygulamaları
GÜZ
FBE-5001
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
GÜZ
INT-5032
Nesneye Dayalı Programlama
GÜZ
OY BİRLİĞİ
16.09.2014
2014/023-02
ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ALINAN DERSLERİN KREDİYE SAYDIRILMASI TABLOSU
EK: 3
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
NUMARASI
1
130709505
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
140712014
140712004
140712002
130712802
130739534
140714004
140714005
130731503
130734508
140734006
ADI SOYADI
Emre PEHLİVAN
Bülent DURMUŞ
Hüseyin ŞEN
Halil İbrahim EROĞLU
Çağlar BETGÜL
Ayten TELEK
Pınar ALKAYA
Nilay TOPAL
Salih KANAT
ANABİLİM DALI
Biyoloji
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İş Güvenliği
Fizik
Fizik
Metalurji ve Malzeme Müh.
ENSTİTÜ YÖN. KUR. KARAR
PROG.
DİLEKÇE
TARİHİ
ABD GÖRÜŞ
NETİCESİ
ŞEKLİ
Yüksek
Lisans
09.09.2014
Uygun
Görülmüştür
KABUL
OY
BİRLİĞİ
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Ahmet Taha BEŞPARMAKİnternet ve Bilişim Tekn. Yön.
Yüksek
Lisans
Metin YILMAZ
Yüksek
Lisans
İnternet ve Bilişim Tekn. Yön.
11.09.2014
08.09.2014
08.09.2014
08.09.2014
09.09.2014
09.09.2014
09.09.2014
15.09.2014
Uygun
Görülmüştür
Uygun
Görülmüştür
Uygun
Görülmüştür
Uygun
Görülmüştür
Uygun
Görülmüştür
Uygun
Görülmüştür
Uygun
Görülmüştür
Uygun
Görülmüştür
11.09.2014
Uygun
Görülmüştür
09.09.2014
Uygun
Görülmüştür
Sayfa 1 / 1
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
OY
BİRLİĞİ
OY
BİRLİĞİ
OY
BİRLİĞİ
OY
BİRLİĞİ
OY
BİRLİĞİ
OY
BİRLİĞİ
OY
BİRLİĞİ
OY
BİRLİĞİ
KABUL
OY
BİRLİĞİ
KABUL
OY
BİRLİĞİ
ALDIĞI DERSİN
BIO-5007
Hücresel Haberleşme Yolları
BAŞARI
NOTU
AA
BIO-5016
Bitki Büyüme Regulatörleri
AA
BIO-5017
Bitki Yetiştirme Teknikleri ve Uyg.
AA
MKM-5006
İleri Bilgisayar Destekli Tasarım
AA
MKM-5016
Talaş Kaldırma Teorisi
BA
MKM-5013
Mühendislik Matematiği
BB
MKM-5016
Talaş Kaldırma Teorisi
CB
MKM-5013
Mühendislik Matematiği
BB
MKM-5022
Titreşim Mühendisliği
AA
MKM-5016
Talaş Kaldırma Teorisi
BA
MKM-5013
Mühendislik Matematiği
BB
MKM-5022
Titreşim Mühendisliği
AA
MKM-5016
Talaş Kaldırma Teorisi
BB
MKM-5013
Mühendislik Matematiği
BB
MKM-5022
Titreşim Mühendisliği
AA
İGV-5007
İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği
BB
İGV-5034
Kimyasal Risk Etmenleri
BA
İGV-5036
Yangın
BB
FİZ-5005
İleri Nükleer Fizik I
AA
FİZ-5009
İleri Elektromanyetik Teori I
AA
FİZ-5018
Radyasyon Fiziği
AA
FİZ-5005
İleri Nükleer Fizik I
AA
FİZ-5009
İleri Elektromanyetik Teori I
AA
FİZ-5018
Radyasyon Fiziği
AA
MTM-5008
Kaplama Teknikleri
BA
MTM-5011
Metallerin Isıl İşlem Teorisi ve Teknolojisi
BB
MTM-514
Metallerde Korozyon Mekanizması ve Hasarları
CB
FBE-5001
Bilimsel Araştırma Teknikleri
BB
INT-5024
Adli Bilişim Teknolojisi
CB
FBE-5001
Bilimsel Araştırma Teknikleri
AA
INT-5034
Bilişim Hukuku
AA
KODU
ADI
YARIYILI
16.09.2014
2014/023-03
DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ TABLOSU
EK: 4
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
ESKİ DANIŞMANIN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
YENİ DANIŞMANIN
DURUM
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
DURUM
1
130734501 Ertuğrul ÖZDEMİR
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA2499 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kılınç
1. DNŞ.
KA2499 Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ
2
130734502 Yasin KARATAŞ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA2325 Yrd. Doç. Dr. Altan Fafri Gülerci
1. DNŞ.
KA2325 Yrd. Doç. Dr. Altan Fafri GÜLERCİ 1. DNŞ.
3
130734503 Recep ÖZBAY
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA1858 Yrd. Doç. Dr. Uğur Fidan
1. DNŞ.
KA1858 Yrd. Doç. Dr. Uğur FİDAN
4
130734504 Ali KUDAT
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0226 Doç. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu 1. DNŞ.
KA0226 Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU1. DNŞ.
5
130734505 İbrahim SARAYDERE
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA2499 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kılınç
1. DNŞ.
KA2499 Yrd. Doç. Dr. Ayşe KILINÇ
1. DNŞ.
6
130734506 İsmail Emre KARA
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0151 Doç. Dr. Mustafa Hotamışlı
1. DNŞ.
KA0151 Doç. Dr. Mustafa HOTAMIŞLI
1. DNŞ.
7
130734507 Mehmet Said AYDOĞAN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA1728 Yrd. Doç. Dr. Melek Çetinkaya
1. DNŞ.
KA1728 Yrd. Doç. Dr. Melek ÇETİNKAYA
1. DNŞ.
8
130734508 Ahmet Taha BEŞPARMAK
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0197 Doç. Dr. Mustafa Fişne
1. DNŞ.
KA0197 Doç. Dr. Mustafa FİŞNE
1. DNŞ.
9
130734509 Gülşah KOYUNCU
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0151 Doç. Dr. Mustafa Hotamışlı
1. DNŞ.
KA0151 Doç. Dr. Mustafa HOTAMIŞLI
1. DNŞ.
10
130734510 Sadetdin ÜRÜN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0473 Yrd. Doç. Dr. Uçman Ergün
1. DNŞ.
KA0473 Yrd. Doç. Dr. Uçman ERGÜN
1. DNŞ.
11
130734511 Ömer KORUCUK
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0673 Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ergün
1. DNŞ.
KA0673 Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ERGÜN
1. DNŞ.
12
130734512 Tolga HAYIT
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0473 Yrd. Doç. Dr. Uçman Ergün
1. DNŞ.
KA0473 Yrd. Doç. Dr. Uçman ERGÜN
1. DNŞ.
13
130734513 Berna TAŞ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt Doğan
1. DNŞ.
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
1. DNŞ.
14
130734514 Ramazan ÖZTÜRK
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0204 Doç. Dr. Fehmi Akın
1. DNŞ.
KA0204 Doç. Dr. Fehmi AKIN
1. DNŞ.
15
130734515 Murat Selim ÇETİN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt Doğan
1. DNŞ.
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
1. DNŞ.
16
130734516 Emre ULAKÇI
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0203 Doç. Dr. Ethem Kadri Pektaş
1. DNŞ.
KA0203 Doç. Dr. Ethem Kadri PEKTAŞ
1. DNŞ.
17
130734517 Mesut PEKSOY
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA2325 Yrd. Doç. Dr. Altan Fafri Gülerci
1. DNŞ.
KA2325 Yrd. Doç. Dr. Altan Fafri GÜLERCİ 1. DNŞ.
18
130734518 Ertuğrul ASLAN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA1049 Yrd. Doç. Dr. Barış Gökçe
1. DNŞ.
KA1049 Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE
1. DNŞ.
19
130734519 Ali Rıza ÇETİNDEDE
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA1758 Doç. Dr. Murat Peker
1. DNŞ.
KA1758 Doç. Dr. Murat PEKER
1. DNŞ.
20
130734520 Katibe ARICI
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0260 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kahram
1. DNŞ.
KA0260 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHRAM
1. DNŞ.
21
130734521 Zekayi KARAGÖZ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0673 Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ergün
1. DNŞ.
KA0673 Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ERGÜN
1. DNŞ.
22
130734522 Ercan USLU
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0673 Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ergün
1. DNŞ.
KA0673 Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ERGÜN
1. DNŞ.
23
130734523 Ali DURSUN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA1049 Yrd. Doç. Dr. Barış Gökçe
1. DNŞ.
KA1049 Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE
1. DNŞ.
24
130734524 Semih Sadi KILIÇ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA0729 Doç. Dr. Erkan Akar
1. DNŞ.
KA0729 Doç. Dr. Erkan AKAR
1. DNŞ.
25
130734525 Salih KİRAZ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Bahar
2
KA1049 Yrd. Doç. Dr. Barış Gökçe
1. DNŞ.
KA1049 Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE
1. DNŞ.
26
050703002 Ercan ÖZKUL
Matematik
Yüksek Lisans
2005 -2006 Güz
12
KA1454 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Demirel
1. DNŞ.
KA1454 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan DEMİREL
1. DNŞ.
27
130711010 Mustafa ZEYBEK
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014 Güz
3
KA2481 Doç. Dr. Bayram Turgut
1. DNŞ.
KA2481 Doç. Dr. Bayram TURGUT
1. DNŞ.
28
100706504 Abdurrahman GÜNAY
Bilgisayar
Yüksek Lisans
2010 -2011 Bahar
8
KA0673 Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ergün
1. DNŞ.
KA0673 Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ERGÜN
1. DNŞ.
Sayfa 1 / 1
1. DNŞ.
1. DNŞ.
16.09.2014
2014/023-04
TEZ KONUSU ÖNERİ FORMLARI TABLOSU
EK: 5
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZİN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
ADI
I. DANIŞMANI
1
130734020 Emin GÜRSOY
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Güz
3
Bilişim Yoluyla Dolandırıcılık ve Koruma Yöntemleri
Doç. Dr. Fehmi Akın
2
130734010 Yaşar Fatih AKAR
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Güz
3
İhracat Firmalarının Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Türkiye
Örneği
Doç. Dr. Erkan Akar
3
130734005 Seydahmet AKTAŞ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Güz
3
Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları
Yrd. Doç. Dr. Melek Çetinkaya
ve Ailelerin İnternet Bağımlılığı Oluşmundaki Rolü
4
130734006 Yaşar KARADEMİR
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Güz
3
Yatılı ve Gündüzlü Lise Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin
Karşılaştırılması
Doç. Dr. Mustafa Hotamışlı
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013 Güz
3
Mermer Atıkları Katalizörlüğünde Haşhaş Atıklarından
Biyodizel Eldesi
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Alagöz
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014 Güz
3
Akımsız Ni Kaplama Yöntemi Kullanılarak WC ve Ti Tozlarıyla
Kompozitin Üretimi ve Karekterizasyonu
Doç. Dr. Ayhan Erol
5
120708004 Nur Seda ŞAHİN
6
130731003 Hamide ÇAVDAR
Sayfa 1 / 1
II. DANIŞMANI
16.09.2014
2014/023-05
Download

karar 2014/023 - Afyon Kocatepe Üniversitesi