T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 03.06.2014
: 014
KARAR 2014/014–01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına
girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulan Tez Sınav Jüri Üyeleri için Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; A.K.Ü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar
ekinde sunulan (Ek:1) “Tez Çalışması Sınavları için Savunma Jüri Üyelerinin Tablosu”nda belirtildiği
şekilde Asıl ve Yedek üyelerden Yüksek Lisans Tez Jürilerinin oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
gelen jüri üyelerine yolluk ve yevmiye ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR 2014/014–02: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına
giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan
tutanaklar için Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; karar ekinde sunulan (Ek:2) “Tez
Savunma Sınavı Sonuçları Tablosu”na göre işlem yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
KARAR 2014/014-03: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin
Anabilim Dallarından gelen Tez Projesi Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler
neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesinin 1) fıkrası
ve 50. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar ekinde sunulan (Ek:3) “Tez Projesi Öneri Formları
Tablosu”nda belirtildiği şekilde düzenlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/014–04: Biyoloji Anabilim Dalı 110725002 numaralı Doktora öğrencisi Şöhret
YÜKSEK’in Tez İzleme Komitesince hazırlanan rapor, ilgili Anabilim Dalınca Enstitümüz Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Biyoloji Anabilim Dalı 110725002
numaralı Doktora öğrencisi Şöhret YÜKSEK’in, 26.05.2014 tarihli Doktora Tezi II. Rapor Dönemi
Gelişme Raporunun kabulüne, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/014–05: Matematik Anabilim Dalı 110719002 numaralı Doktora öğrencisi Medine
YEŞİLKAYAGİL’in Tez İzleme Komitesince hazırlanan rapor, ilgili Anabilim Dalınca Enstitümüz Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 110719002
numaralı Doktora öğrencisi Medine YEŞİLKAYAGİL’in, 27.05.2014 tarihli Doktora Tezi I. Rapor
Dönemi Gelişme Raporunun kabulüne, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/014–06: Matematik Anabilim Dalı 110719002 numaralı Doktora öğrencisi Medine
YEŞİLKAYAGİL’in danışman değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 110719002
numaralı Doktora öğrencisi Medine YEŞİLKAYAGİL’in mevcut danışmanı olan Prof. Dr. Fatih
NURAY’ın yerine, Prof. Dr. Feyzi BAŞAR’ın atanmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 03.06.2014
: 014
KARAR 2014/014-07: Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Madde 17 Kapsamında Merkezi
Sınavlarda görev alanlara yapılacak ödemeye ilişkin gösterge cetveli Enstitü Yönetim Kurulunda
görüşülmüştür.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 20.02.2014 tarihli Yükseköğretim
Kurumu Genel Kurulu Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Madde
17 Kapsamında Merkezi Sınavlarda görev alanlara yapılacak ödemeye esas gösterge cetveli (Ek:4)
paralelinde ödeme yapılmasının kabulüne, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/014-08: Bilgisayar Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan
ELMAS’ın 23 Mayıs 2014 tarihinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği derslerin
aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Bilgisayar Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ELMAS’ın görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
25.05.2014
08:30-09:20
Uzmanlık Alan Dersi
25.05.2014
09:30-10:20
Uzmanlık Alan Dersi
25.05.2014
10:30-11:20
KARAR 2014/014-09: Bilgisayar Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı
NAKİLCİOĞLU’nun 26-28 Mayıs 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Bilgisayar Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU’nun görevli olmasından dolayı ders telafisini
aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Telafi Tarihi
Telafi Saati
30.05.2014
18:00-22:00
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
2
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 1
5
100710005
Çetin ÖZTÜRK
Eyüp DONAT
Makine Eğitimi
Metal Eğitimi
Metal Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Fatma KAYNARCA
Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
ÜYE
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Fatma KAYNARCA (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
2.
ASIL
Doç. Dr.
Başak KARPUZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
ASIL
Prof. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
Ayşe Çiğdem ÖZCAN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Yurdal SEVER
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
5.
YEDEK Doç. Dr.
Erdoğan HALAT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
MATEMATİK
1.
ASIL
Doç. Dr.
Mustafa YILDIZ (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
2.
ASIL
Prof. Dr.
Yasemin EKMEKÇİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
3.
ASIL
Doç. Dr.
Azmi YERLİKAYA
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ BİYOLOJİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
İbrahim Hakkı CİĞERCİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Nuran ÇİÇEK
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
1.
ASIL
Doç. Dr.
İbrahim MUTLU (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
OTOMOTİV MÜH.
ASIL
Prof. Dr.
Hüseyin BAYRAKÇEKEN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
OTOMOTİV MÜH.
3.
ASIL
Doç. Dr.
İbrahim GÜNEŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZ. MÜH.
Doç. Dr. İbrahim MUTLU
080720001
Abdullah MALAK
Biyoloji
DANIŞ.
SIRA
NO
2.
Yrd. Doç. Dr. M. Serhat BAŞPINAR
4
110702001
Nermin AKÇALI
Matematik
PROG
1.
ASIL
Doç. Dr.
Serhat BAŞPINAR (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
METAL EĞİTİMİ
2.
ASIL
Prof. Dr.
Yılmaz YALÇIN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZ. MÜH.
3.
ASIL
Prof. Dr.
İsmail DEMİR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜH.
4.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Süleyman AKPINAR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLİMİ VE MÜH.
5.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Yavuz ERGÜN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Ayhan EROL
3
110709014
Serhat TOKATÇI
ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans
2
120703006
ADI SOYADI
Doktora
1
NUMARASI
JÜRİ ÜYELERİNİN
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
4.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
İbrahim YAVUZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
OTOMOTİV MÜH.
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Murat CANER
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKT. MÜH.
6.
YEDEK Prof. Dr.
Şükrü TAKTAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
7.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Rıza KARA
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK MESLEK YÜKSEKOKULU
METALURJİ VE MALZ. MÜH.
1.
ASIL
Doç. Dr.
Ayhan EROL (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZ. MÜH.
2.
ASIL
Doç. Dr.
Serhat BAŞPINAR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
METAL EĞİTİMİ
3.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet YÖNETKEN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Mehmet ÇAKMAKKAYA
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Rıza KARA
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK MESLEK YÜKSEKOKULU
Sayfa 1 / 5
03.06.2014
2014/014-01
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 1
8
110709012
Hande BÜYÜKÇAVUŞOĞLU
M. Zeynel ELBAY
Matematik
Biyoloji
DANIŞ.
Prof. Dr. Muhittin BAŞER
Yüksek Lisans
Matematik
PROG
Prof. Dr. Muhittin BAŞER
120703002
Nurten KILIÇ
ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
7
120703001
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
6
NUMARASI
JÜRİ ÜYELERİNİN
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
Prof. Dr.
Muhittin BAŞER (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2.
ASIL
Doç. Dr.
Erdoğan HALAT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
MATEMATİK
Hasan ÖĞÜNMEZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
4.
YEDEK Doç. Dr.
Umut Mutlu ÖZKAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Fatih KARAKUŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
1.
ASIL
Prof. Dr.
Muhittin BAŞER (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2.
ASIL
Doç. Dr.
Erdoğan HALAT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
3.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Hasan ÖĞÜNMEZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
4.
YEDEK Doç. Dr.
Umut Mutlu ÖZKAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Fatih KARAKUŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
1.
ASIL
Prof. Dr.
M. Oğuz ÖZTÜRK (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
2.
ASIL
Doç. Dr.
Ahmet SERTESER
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
3.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Sevgi ULUKÜTÜK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ŞUHUT MESLEKYÜKSEKOKULU
4.
YEDEK Doç. Dr.
Ferruh AŞÇI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Yasin EREN
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sayfa 2 / 5
BİYOLOJİ
03.06.2014
2014/014-01
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 1
12
120734009
Zübeyir ERGENEKON
Arman YAVUZ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. Uğur FİDAN
Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
DANIŞ.
Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE
120734005
Musa SÜRER
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
PROG
Doç. Dr. Mustafa HOTAMIŞLI
11
120734010
Fatih KAZDAL
ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans
10
120734014
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
9
NUMARASI
JÜRİ ÜYELERİNİN
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Uğur FİDAN (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Uçman ERGÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ASIL
Doç. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
Yüksel OĞUZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Ertuğrul ERGÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU
5.
YEDEK Doç. Dr.
Ahmet GAYRETLİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Barış GÖKÇE (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Sinan YÖRÜK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
3.
ASIL
Prof. Dr.
Şuayp ÖZDEMİR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
4.
YEDEK Doç. Dr.
Mustafa HOTAMIŞLI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
5.
YEDEK Prof. Dr.
Mustafa ERGÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Barış GÖKÇE (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Sinan YÖRÜK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
3.
ASIL
Prof. Dr.
Şuayp ÖZDEMİR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
4.
YEDEK Doç. Dr.
Mustafa HOTAMIŞLI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Ertuğrul ERGÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU
1.
ASIL
Doç. Dr.
Mustafa HOTAMIŞLI (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
2.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Sinan YÖRÜK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ASIL
Doç. Dr.
3.
Ahmet GAYRETLİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
Veysel AĞCA
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Barış GÖKÇE
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Sayfa 3 / 5
BÖLÜMÜ
03.06.2014
2014/014-01
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 1
16
110703003
Özge TANRIÖVER
Hakan TEMİZ
Matematik
Matematik
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. Uğur FİDAN
Doç. Dr. Özkan ÖCALAN
Matematik
DANIŞ.
Doç. Dr. Özkan ÖCALAN
120703503
Ali ÇAKIR
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
PROG
Doç. Dr. Mustafa Kemal YILDIZ
15
110703009
Mustafa ŞENOL
ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans
14
120734008
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
13
NUMARASI
JÜRİ ÜYELERİNİN
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Uğur FİDAN (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Uçman ERGÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ASIL
Doç. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
Yüksel OĞUZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Ertuğrul ERGÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU
5.
YEDEK Doç. Dr.
Ahmet GAYRETLİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
1.
ASIL
Doç. Dr.
Özkan ÖCALAN (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
2.
ASIL
Doç. Dr.
Umut Mutlu ÖZKAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
3.
ASIL
Doç. Dr.
Nesip AKTAN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
Mustafa Kemal YILDIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Eyüp KİRİŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
1.
ASIL
Doç. Dr.
Özkan ÖCALAN (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
2.
ASIL
Doç. Dr.
Başak KARPUZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
3.
ASIL
Doç. Dr.
Mehmet Zeki SARIKAYA
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
Umut Mutlu ÖZKAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Eyüp KİRİŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
1.
ASIL
Doç. Dr.
Mustafa Kemal YILDIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
2.
ASIL
Doç. Dr.
Umut Mutlu ÖZKAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
ASIL
Doç. Dr.
3.
Mehmet Zeki SARIKAYA
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
Özkan ÖCALAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Eyüp KİRİŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
Sayfa 4 / 5
03.06.2014
2014/014-01
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 1
110711005
Mustafa Mutlu UYSAL
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
PROG
DANIŞ.
Yrd. Doç. Dr. Murat UYSAL
Volkan SEPETÇİ
ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Murat UYSAL
18
060711002
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
17
NUMARASI
JÜRİ ÜYELERİNİN
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Murat UYSAL (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEODEZİ VE FOTOG. MÜH.
2.
ASIL
Doç. Dr.
Saffet ERDOĞAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEODEZİ VE FOTOG. MÜH.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
Hüseyin Oğuz ÇOBAN
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
İbrahim YILMAZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Abdullah VARLIK
KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
JEODEZİ VE FOTOG. MÜH.
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Murat UYSAL (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEODEZİ VE FOTOG. MÜH.
2.
ASIL
Doç. Dr.
Saffet ERDOĞAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEODEZİ VE FOTOG. MÜH.
3.
ASIL
Doç. Dr.
Semih EKERCİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
İbrahim YILMAZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Abdullah VARLIK
KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Sayfa 5 / 5
JEODEZİ VE FOTOG. MÜH.
03.06.2014
2014/014-01
TEZ SAVUNMA JÜRİSİNİN YAPTIĞI SINAVLARIN SONUÇ TABLOSU
EK: 2
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZ SINAVIN
PROG.
DANIŞMANI
TOPLANTI
TARİHİ
SAATİ
NETİCESİ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU'NUN KARARI
KARAR ŞEKLİ
TEZ ADI
DEĞİŞTİ
DEĞİŞTİYSE ADI
YÖNETMELİK MAD.
1
100719003 Nimet PANCAROĞLU
Matematik
Doktora
Prof. Dr. Fatih NURAY
30.05.204
10:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
Hayır
52. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
2
100719002 Ömer KİŞİ
Matematik
Doktora
Prof. Dr. Fatih NURAY
30.05.2014
14:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
Hayır
52. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
Sayfa 1 / 1
SONUÇ
MEZUN
MEZUN
03.06.2014
2014/014-02
TEZ ÖNERİ FORMLARI TABLOSU
EK:3
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZİN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
ADI
I. DANIŞMANI
1
130711002 Tolga TOYDEMİR
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Sultandağı Fayında Jeodezik Gerinim (Strain) ile İstatisatiksel Depremsellik
Verilerinin İlişkilendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tiryakioğlu
2
130711001 Mustafa Emre AKÇAL
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Düşük Maliyetli Yarı Otomatik Yersel Lazer Tarama Sisteminin
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Doç. Dr. Tamer Baybura
Sayfa 1 / 1
II. DANIŞMANI
03.06.2014
2014/014-03
Download

karar 2014/014 - Afyon Kocatepe Üniversitesi