T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 30.10.2014
: 026
KARAR 2014/026-01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin
Anabilim Dallarından gelen Tez Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler
neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesinin 1) fıkrası
ve 50. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar ekinde sunulan (Ek:1) “Tez Öneri Formları Tablosu”nda
belirtildiği şekilde düzenlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/026–02: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına
giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan
tutanaklar için Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; karar ekinde sunulan (Ek:2) “Tez
Savunma Sınavı Sonuçları Tablosu”na göre işlem yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
KARAR 2014/026-03: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 120712504 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Ahmet MAVİ’nin Tez Jürisi Atama Formu Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
120712504 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet MAVİ’nin, “Taşıt Frenlerinde Sıcak Etkisine Bağlı
Olarak Fren Kuvveti Değişimin Deneysel Olarak İncelenmesi” başlıklı tezini değerlendirmek üzere,
A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38. maddesinin 1) fıkrası gereğince
aşağıdaki gibi asıl ve yedek üyelerden Yüksek Lisans Jürisi oluşturulmasına, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
Asıl Üyeler:
1.
2.
3.
Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN (D)
Doç. Dr. İbrahim MUTLU
Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK
AKÜ Teknoloji Fakültesi
AKÜ Teknoloji Fakültesi
Yedek Üyeler:
1.
2.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YAVUZ
AKÜ Teknoloji Fakültesi
KARAR 2014/026–04: Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 110725501 numaralı Doktora
öğrencisi Süleyman ARI’nın Tez İzleme Komitesince hazırlanan rapor, ilgili Anabilim Dalınca
Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim
Dalı 110725501 numaralı Doktora öğrencisi Süleyman ARI’nın, 24.10.2014 tarihli Doktora Tezi II.
Rapor Dönemi Gelişme Raporunun Başarılı olarak kabulüne, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR 2014/026-05: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 130738503 numaralı Doktora öğrencisi
Süleyman GÜCEK’in Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden alma talebinde bulunduğu
“İleri Zemin Mekaniği” adlı dersi bırakma talebi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 13.10.2014 tarih ve 7725 sayılı
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün yazısına istinaden; : İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalı 130738503 numaralı Doktora öğrencisi Süleyman GÜCEK’in Dumlupınar Üniversitesi
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 30.10.2014
: 026
Fen Bilimleri Enstitüsü’nden alma talebinde bulunduğu “İleri Zemin Mekaniği” adlı dersi bırakma
talebinin kabul edilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/026-06: Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Erkan ÖZKAN’nın 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZKAN’nın, görevli olmasından dolayı ders telafisini
aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Tez Hazırlık Çalışması
01.11.2014
08:30-09:20
Tez Hazırlık Çalışması
01.11.2014
09:30-10:20
Uzmanlık Alan Dersi
26.10.2014
08:30-16:50
KARAR 2014/026-07: Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Sevgi ÇETİNTAŞ’ın 22-25 Ekim 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevgi ÇETİNTAŞ’ın, görevli olmasından dolayı ders telafisini
aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Tez Çalışması
27.10.2014
08:30-09:20
Uzmanlık Alan Dersi
27.10.2014
09:30-17:50
KARAR 2014/026-08: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU’nun 23 Ekim 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz
konusu tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim
Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU’nun, görevli olmasından
dolayı ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Proses ve Tesis Planlaması
25.10.2014
16:00-18:50
Tez Çalışması
25.10.2014
19:00
2
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 30.10.2014
: 026
KARAR 2014/026-09: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali
ERGÜN’nün 22 Ekim 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği
derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali ERGÜN’nün, görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Tez Çalışması/Tez Hazırlık Çalışması
Telafi Tarihi
23.10.2014
Telafi Saati
09:30-10:20
11:30-12:20
19:00-21:00
KARAR 2014/026-10: Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç.
Dr. İbrahim Hakkı CİĞERCİ’nin 20-26 Ekim 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu
tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim
Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hakkı CİĞERCİ’nin, görevli olmasından dolayı
ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Enzimler ve Hormonlar
28.10.2014
08:30-11:20
Genetik Toksikolojide Yöntemler
28.10.2014
13:00-16:50
Uzmanlık Alan Dersi
08.11.2014
08:30-16:50
Tez Çalışması
04.11.2014
08:30-11:20
KARAR 2014/026-11: Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet ŞENTÜRK’ün 22-25 Ekim 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet ŞENTÜRK’ün, görevli olmasından dolayı ders telafisini
aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Seminer
30.10.2014
08:30-10:20
Tez Çalışması
30.10.2014
13:00-13:50
3
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 30.10.2014
: 026
KARAR 2014/026-12: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Kubilay ASLANTAŞ’ın 10-11 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ’ın, görevli olmasından dolayı ders telafisini
aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Seminer
16.11.2014
09:30
Talaş Kaldırma Teorisi
16.11.2014
13:00
KARAR 2014/026-13: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Şükrü KARAKAYA’nın 10-11 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şükrü KARAKAYA’nın, görevli olmasından dolayı ders telafisini
aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
16.11.2014
09:30
Tez Çalışması
15.11.2014
13:00
Tez Hazırlık Çalışması
15.11.2014
14:00
KARAR 2014/026-14: Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Muzaffer ERDOĞAN’nın 11 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Otomotiv Mühendisliği Anabilim
Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ERDOĞAN’nın, görevli olmasından dolayı
ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Seminer
Telafi Tarihi
Telafi Saati
19.11.2014
10:30-12:20
4
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 30.10.2014
: 026
KARAR 2014/026-15: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Murat KİLİT’in 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği
derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KİLİT’in, görevli olmasından dolayı ders telafisini
aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
04.11.2014
08:30-12:30
Yeraltısuyu Hidroliği
04.11.2014
13:00-15:50
KARAR 2014/026-16: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim
Üyesi Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ’in 11 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu
tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ’in, görevli olmasından dolayı
ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Telafi Tarihi
Telafi Saati
15.11.2014
08:30-12:20
KARAR 2014/026-17: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Şükrü TAKTAK’ın 10 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu
tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü TAKTAK’ın, görevli olmasından dolayı
ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Malzemelerin Tribolojisi
Telafi Tarihi
Telafi Saati
17.11.2014
09:30-12:20
5
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 30.10.2014
: 026
KARAR 2014/026-18: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYALI’nın 10 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz
konusu tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYALI’nın, görevli olmasından
dolayı ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Termal Sprey Kaplama Teknolojisi
Telafi Tarihi
Telafi Saati
11.11.2014
15:00-17:50
KARAR 2014/026-19: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhat BAŞPINAR’ın 10 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz
konusu tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhat BAŞPINAR’ın, görevli olmasından
dolayı ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Yüksek Sıcaklık Malzemeleri
Telafi Tarihi
Telafi Saati
15.11.2014
08:30-11:20
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
6
TEZ KONUSU ÖNERİ FORMLARI TABLOSU
EK: 1
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZİN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
ADI
I. DANIŞMANI
1
130721002 Ayşe Sena YAZICI
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014 Güz
3
Taze ve Kuru İncir Çekirdeklerinin Fiziksel ve Kimyasal
Kompozisyonları
Yrd. Doç. Dr. Erman Duman
2
130734017 Yıldıray ÇINAR
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014 Güz
3
WebQuest'in Kesirler Konusunda İlköğretim 4.Sınıf
Öğrencilerinin Motivasyon ve Başarılarına Etkisi
Doç. Dr. Erdoğan Halat
3
130712004 Ömer DİCAN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014 Güz
3
Ceviz Yeşil Kabuğu Çıkartma Makinesi
Doç. Dr. Abdurrahman Karabulut
4
100706504 Abdurrahman GÜNAY
Bilgisayar
Yüksek Lisans
2010 -2011 Bahar
8
Bilişim Alanında Değişik Kademelerde Eğitim Gören
Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ergün
Sayfa 1 / 1
II. DANIŞMANI
2014/026-01
TEZ SAVUNMA JÜRİSİNİN YAPTIĞI SINAVLARIN SONUÇ TABLOSU
EK: 2
1
NUMARASI
ADI SOYADI
110717004 Keziban ÜRÜN
ANABİLİM DALI
Maden Mühendisliği
Y.YIL
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
TEZ SINAVIN
PROG.
7 Yüksek Lisans
TÜRÜ
Tezli
DANIŞMANI
Doç. Dr. Ali SARIIŞIK
TOPLANTI
TARİHİ
SAATİ
18.07.2014
11:00
Sayfa 1 / 1
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU'NUN KARARI
NETİCESİ
KARAR
ŞEKLİ
TEZ ADI
DEĞİŞTİ
KABUL
OY BİRLİĞİ
EVET
DEĞİŞTİYSE ADI
Travertenlere Uygulama Çimentolu Dolguların Kalitesinin Artırılması
YÖNETMELİK MAD.
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
SONUÇ
MEZUN
30.10.2014 - 2014/026-02
Download

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ