T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.07.2014
: 018
KARAR 2014/018–01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora
programlarına başvuran öğrencilerin Mülakat sınavı jürilerinin;
a) Anabilim Dalı Başkanlığından gelen Anabilim Dalı Kurul Kararlarına istinaden, 18.08.2014
tarihinde yapılacak olan Mülakat sınavının jürilerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına,
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS
Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
Mustafa YILDIZ
Safiye Elif KORCAN
İbrahim Hakkı CİĞERCİ
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Yedek Üye)
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
BİYOLOJİ DOKTORA
Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
Mustafa YILDIZ
Safiye Elif KORCAN
İbrahim Hakkı CİĞERCİ
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Yedek Üye)
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS
Doç. Dr.
Yüksel OĞUZ
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
İsmail YABANOVA
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Uçman ERGÜN
(Asıl Üye)
Prof. Dr.
Hasan ÇİMEN
(Yedek Üye)
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
FİZİK YÜKSEK LİSANS
Mevlüt DOĞAN
Hüseyin Ali YALIM
Melike ULU
Mehmet ÖZKAN
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Yedek Üye)
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
FİZİK DOKTORA
Mevlüt DOĞAN
Rıdvan ÜNAL
Mehmet ÖZKAN
Melike ULU
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Yedek Üye)
GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS
Prof. Dr.
Abdullah ÇAĞLAR
(Asıl Üye)
Doç. Dr.
Veli GÖK
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Gökhan AKARCA
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Dilek KAVAK
(Yedek Üye)
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.07.2014
: 018
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS
Prof. Dr.
İsmail DEMİR
(Asıl Üye)
Prof. Dr.
Hüseyin AKBULUT
(Asıl Üye)
Doç. Dr.
Ali ERGÜN
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Gökhan GÖRHAN
(Yedek Üye)
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA
İsmail DEMİR
(Asıl Üye)
Hüseyin AKBULUT
(Asıl Üye)
Ali ERGÜN
(Asıl Üye)
Gökhan GÖRHAN
(Yedek Üye)
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS
Doç. Dr.
Saffet ERDOĞAN
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Murat UYSAL
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim TİRYAKİOĞLU
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa YILMAZ
(Yedek Üye)
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
KİMYA YÜKSEK LİSANS
İbrahim EROL
Hüseyin ENGİNAR
Laçine AKSOY
Levent ÖZCAN
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Yedek Üye)
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
KİMYA DOKTORA
İbrahim EROL
Hüseyin ENGİNAR
Laçine AKSOY
Levent ÖZCAN
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Yedek Üye)
MADEN MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS
Prof. Dr.
Ahmet ŞENTÜRK
(Asıl Üye)
Doç. Dr.
Ali SARIIŞIK
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Zehra Ebru SAYIN
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
M. Fatih CAN
(Yedek Üye)
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
MADEN MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA
Ahmet ŞENTÜRK
(Asıl Üye)
Ali SARIIŞIK
(Asıl Üye)
Zehra Ebru SAYIN
(Asıl Üye)
M. Fatih CAN
(Yedek Üye)
2
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.07.2014
: 018
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS
Muhammet YÜRÜSOY
(Asıl Üye)
Kubilay ASLANTAŞ
(Asıl Üye)
Abdurrahman KARABULUT
(Asıl Üye)
Şükrü ÜLKER
(Yedek Üye)
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA
Muhammet YÜRÜSOY
(Asıl Üye)
Kubilay ASLANTAŞ
(Asıl Üye)
Abdurrahman KARABULUT
(Asıl Üye)
Şükrü ÜLKER
(Yedek Üye)
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS
Prof. Dr.
Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU
(Asıl Üye)
Prof. Dr.
Ömer SOYKASAP
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Metin ÖZGÜL
(Asıl Üye)
Doç. Dr.
Taner KAVAS
(Yedek Üye)
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA
Prof. Dr.
Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU
(Asıl Üye)
Prof. Dr.
Ömer SOYKASAP
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Metin ÖZGÜL
(Asıl Üye)
Doç. Dr.
Taner KAVAS
(Yedek Üye)
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
MATEMATİK YÜKSEK LİSANS
Umut Mutlu ÖZKAN
Fatma KAYNARCA
Uğur ULUSU
Yurdal SEVER
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Yedek Üye)
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
MATEMATİK DOKTORA
Muhittin BAŞER
Özkan ÖCALAN
Mehmet Eyüp KİRİŞ
Erdinç DÜNDAR
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Asıl Üye)
(Yedek Üye)
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS
Prof. Dr.
Yılmaz YALÇIN
(Asıl Üye)
Prof. Dr.
Şükrü TAKTAK
(Asıl Üye)
Doç. Dr.
Ayhan EROL
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Halil AYTEKİN
(Yedek Üye)
3
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.07.2014
: 018
YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS
Yrd. Doç. Dr.
Fatih Onur HOCAOĞLU
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Said Mahmut ÇINAR
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet YÖNETKEN
(Asıl Üye)
Doç. Dr.
Ahmet YILDIZ
(Yedek Üye)
İNTERNET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UZAKTAN EĞİTİM
Yrd. Doç. Dr.
Sinan YÖRÜK
(Asıl Üye)
Doç. Dr.
Mustafa HOTAMIŞLI
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Barış GÖKÇE
(Asıl Üye)
Yrd. Doç. Dr.
Uçman ERGÜN
(Yedek Üye)
b) Sınav salon ve saatlerinin aşağıda belirtildiği yerde ve saatte yapılmasına,
MÜLAKAT SINAV PROGRAMI
SINAV
TARİHİ
SINAV
SAATİ
SINAV YERİ
Biyoloji Yüksek Lisans
18.08.2014
10:00
Eğitim 2 Binası 1. Kat
115 No’lu Derslik.
Biyoloji Doktora
18.08.2014
11:00
Eğitim 2 Binası 1.Kat
115 No’lu Derslik.
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Yüksek
Lisans
18.08.2014
13:00
Teknoloji Fakültesi
Z-25
Fizik Yüksek Lisans
18.08.2014
11:00
Eğitim 2 Binası 2. Kat
225 No’lu Derslik.
Fizik Doktora
18.08.2014
10:00
Eğitim 2 Binası 2. Kat
225 No’lu Derslik.
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
18.08.2014
10:00
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Bşk.
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
18.08.2014
09:30
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi Toplantı
Salonu.
İnşaat Mühendisliği
Doktora
18.08.2014
09:00
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi Toplantı
Salonu.
Jeodezi ve
Fotogrametri
Mühendisliği Yüksek
Lisans
18.08.2014
10:00
Mühendislik Fakültesi
Anabilim Dalı Başkanlığı
Kimya Yüksek Lisans
18.08.2014
14:00
Eğitim 1 Binası Zemin Kat
Kimya Anabilim Dalı Bşk.
ANABİLİM DALI
SALON NO
4
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.07.2014
: 018
Kimya Doktora
18.08.2014
10:00
Eğitim 1 Binası Zemin Kat
Kimya Anabilim Dalı Bşk.
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
18.08.2014
09:30
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Anabilim
Dalı Bşk.
Maden Mühendisliği
Doktora
18.08.2014
14:00
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Anabilim
Dalı Bşk.
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
18.08.2014
10:00
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Anabilim
Dalı Bşk.
Makine Mühendisliği
Doktora
18.08.2014
10:00
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Anabilim
Dalı Bşk.
Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Yüksek
Lisans
18.08.2014
09:00
Mühendislik Fakültesi
303. Nolu Derslik.
Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Doktora
18.08.2014
10:00
Mühendislik Fakültesi
303. Nolu Derslik.
Matematik Yüksek
Lisans
18.08.2014
13:30
Eğitim 2 Binası
Z 31 No’lu Oda.
Matematik Doktora
18.08.2014
10:30
Eğitim 2 Binası
Z 36 No’lu Oda.
18.08.2014
10:00
Teknoloji Fakültesi
Toplantı Salonu
18.08.2014
14:00
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Mühendisliği Bölüm Bşk.
18.08.2014
10:00
Fen Bilimleri Enstitüsü
Toplantı Salonu
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Yüksek
Lisans
Yenilenebilir Enerji
Sistemleri Yüksek
Lisans
İnternet ve Bilişim
Hizmetleri Uzaktan
Eğitim
c) Mülakat sınavında sorulacak soru ve sınav değerlendirmeleri ilgili Anabilim Dalı’nda
yapılmasına,
d) Sınav evrak ve sonuçlarının 18.08.2014 tarihinde sınav bitiminden hemen sonra Enstitüye
bildirilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/018–02: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına
giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan
tutanaklar için Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; karar ekinde sunulan (Ek:1) “Tez
Savunma Sınavı Sonuçları Tablosu”na göre işlem yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
5
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.07.2014
: 018
KARAR 2014/018–03: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anabilim Dallarından gelen
danışman değişiklikleri önerileri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Anabilim Dallarından gelen danışman değişiklikleri önerilerinin (Ek:2) kabulüne, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/018-04: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 130729002 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi Ahmet Malik AŞGIN’nın Tez Önerisi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı 130729002 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet Malik AŞGIN’nın A.K.Ü. Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesinin 1) fıkrası gereğince 2014-2015 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında “Niyobiyum ve Karbon Katkısının Ni-Co-W-B Metalik Alaşımlarının
Camlaşma Kabiliyetine Olan Etkisinin İncelenmesi” konulu tezine başlatılmasına ve tezini Yrd. Doç.
Dr. Aytekin HİTİT’in gözetiminde tamamlamasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR 2014/018–05: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalının Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Doktora Yeterlik Komitesi ile ilgili kurul kararlarını Enstitümüze sunmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim
Dalı Doktora Yeterlik Komitesinin A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 48.
maddesinin 4) fıkrası gereğince aşağıda belirtilen kişilerden 3 (Üç) yıl süre ile oluşturulmasına ve
ilgili öğretim üyelerine tebliğ edilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi
UNVANI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
Prof. Dr.
Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU
A.K.Ü. Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr.
Ömer SOYKASAP
A.K.Ü. Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr.
Taner KAVAS
A.K.Ü. Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr.
Atilla EVCİN
A.K.Ü. Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Metin ÖZGÜL
A.K.Ü. Mühendislik Fakültesi
KARAR 2014/018–06: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına
girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulan Tez Sınav Jüri Üyeleri için Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; A.K.Ü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38. maddesinin 2) fıkrası ve 51. maddesinin
2)fıkrası gereğince karar ekinde sunulan (Ek:3) “Tez Çalışması Sınavları için Savunma Jüri Üyelerinin
Tablosu”nda belirtildiği şekilde Asıl ve Yedek üyelerden Yüksek Lisans/Doktora Tez Jürilerinin
oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından gelen jüri üyelerine yolluk ve yevmiye ödenmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
6
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.07.2014
: 018
KARAR 2014/018-07: Matematik Anabilim Dalı 120719501 numaralı Doktora öğrencisi Yavuz
YAZICI’nın Doktora Yeterlik Sınavını düzenlemek ve yürütmek amacıyla oluşturulan Doktora Yeterlik
Komitesinin Doktora Yeterlik Sınavını yapmak üzere aşağıda belirtilen öğretim üyelerinden oluşan
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 120719501
numaralı Doktora öğrencisi Yavuz YAZICI’nın, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 48. maddesinin 4. fıkrası gereğince aşağıda belirtilen Öğretim Üyelerinden
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyelerinin oluşturulmasına, Yönetim Kurulunca oybirliği ile karar
verilmiştir.
Asıl Üyeler:
1.
Doç. Dr. Umut Mutlu ÖZKAN (D)
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
2.
Doç. Dr. Özkan ÖACALAN
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
3.
Doç. Dr. Murat Kemal KARACAN
Uşak Üniversitesi
4.
Doç. Dr. Mustafa Kemal YILDIZ
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
5.
Doç. Dr. Başak KARPUZ
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Yedek Üyeler:
1.
Prof. Dr. Muhittin BAŞER
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
2.
Doç. Dr. Zeki SARIKAYA
Düzce Üniversitesi
KARAR 2014/018-08: Matematik Anabilim Dalı 120719502 numaralı Doktora öğrencisi Mehmet
GÜMÜŞ’ün Doktora Yeterlik Sınavını düzenlemek ve yürütmek amacıyla oluşturulan Doktora Yeterlik
Komitesinin Doktora Yeterlik Sınavını yapmak üzere aşağıda belirtilen öğretim üyelerinden oluşan
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; : Matematik Anabilim Dalı 120719502
numaralı Doktora öğrencisi Mehmet GÜMÜŞ’ün, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 48. maddesinin 4. fıkrası gereğince aşağıda belirtilen Öğretim Üyelerinden
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyelerinin oluşturulmasına, Yönetim Kurulunca oybirliği ile karar
verilmiştir.
Asıl Üyeler:
1.
Doç. Dr. Özkan ÖACALAN (D)
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
2.
Doç. Dr. Umut Mutlu ÖZKAN
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
3.
Doç. Dr. Murat Kemal KARACAN
Uşak Üniversitesi
4.
Doç. Dr. Mustafa Kemal YILDIZ
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
5.
Doç. Dr. Başak KARPUZ
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Yedek Üyeler:
1.
Prof. Dr. Muhittin BAŞER
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
2.
Doç. Dr. Zeki SARIKAYA
Düzce Üniversitesi
7
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.07.2014
: 018
KARAR 2014/018–09: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 130738502 numaralı Doktora öğrencisi Lale
GEVREK’in Bozok Üniversitesinden almış olduğu dersin başarı durumu ile ilgili yazı Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; : İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
130738502 numaralı Doktora öğrencisi Lale GEVREK’in Bozok Üniversitesinden almış olduğu aşağıda
tabloda belirtilen dersin kabulüne ve transkriptine işlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
Dersin Kodu
Dersin Adı
İM-541
İM-552
Kredisi
Başarı Notu (Harf Notu)
T
U
K
A*
Esnek Yol Üst Yapısı
3
0
3
5
AA
Zemin Islahı
3
0
3
5
AA
KARAR 2014/018–10: İş Güvenliği Anabilim Dalı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi ders
yükü bildirim formları (Ek:4) Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İş Güvenliği Anabilim Dalı 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi ders yükü bildirim formlarının kabulüne, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/018–11: İş Güvenliği Anabilim Dalı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde
açılan ve derslerden başarısız olan öğrencilerin almış olduğu derslerin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
Yaz Döneminde açılmaması dahilinde yerine başka ders alabilmeleri ile ilgili Anabilim Dalı Kurulu
Kararı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İş Güvenliği Anabilim Dalı 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde açılan ve derslerden başarısız olan öğrencilerin almış olduğu
derslerin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde açılmaması dahilinde yerine başka ders
alabilmelerinin (Ek:5) ve otomasyon programına işlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
KARAR 2014/018–12: Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri olan Doç. Dr. Umut Mutlu ÖZKAN,
Doç. Dr. Nülgün SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖĞÜNMEZ ve Yrd. Doç. Dr. Uğur ULUSU’ya ait 20132014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemine ait ders yükü bildirim formlarındaki değişiklikler (Ek:6),
Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı Öğretim
Üyeleri olan Doç. Dr. Umut Mutlu ÖZKAN, Doç. Dr. Nülgün SÖNMEZ, Yrd. Doç .Dr. Hasan ÖĞÜNMEZ
ve Yrd. Doç. Dr. Uğur ULUSU’ya ait 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemine ait ders yükü
bildirim formlarındaki değişikliklerin (Ek:6) kabulüne, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
8
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.07.2014
: 018
KARAR 2014/018–13: Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri olan Doç. Dr. Mustafa KARGIOĞLU,
Doç. Dr. Safiye Elif KORCAN’a ait 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemine ait ders yükü bildirim
formlarındaki değişiklikler (Ek:7), Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
olan Doç. Dr. Mustafa KARGIOĞLU, Doç. Dr. Safiye Elif KORCAN’a ait 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı
Yaz Dönemine ait ders yükü bildirim formlarındaki değişikliklerin (Ek:7) kabulüne, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
9
TEZ SAVUNMA JÜRİSİNİN YAPTIĞI SINAVLARIN SONUÇ TABLOSU
EK: 1
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZ SINAVIN
PROG.
DANIŞMANI
TOPLANTI
TARİHİ
SAATİ
NETİCESİ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU'NUN KARARI
TEZ ADI
KARAR ŞEKLİ
DEĞİŞTİ
1
110729001 Nilay ATALAY
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. C. Betül ABİ
04.07.2014
10:00
3 AY
DÜZELTME
OY BİRLİĞİ
HAYIR
2
110707006 Bilge Sina TEK
Kimya
Yrd. Doç. Dr. Sedat YURDAKAL
25.06.2014
14:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
EVET
Yüksek Lisans
DEĞİŞTİYSE ADI
2    2 ile p-Anisadehit 2,5 Furandikarbaldehit ve
Vanilin'nin Çevre Dostu Koşullarda Fotokatalitik Sentezi
YÖNETMELİK MAD.
SONUÇ
38. Maddenin (6) Fıkrası
Gereğince
3 AY
DÜZELTME
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
MEZUN
MEZUN
3
110703014 Özlem OCAKLI
Matematik
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. Yurdal SEVER
02.06.2014
11:30
KABUL
OY BİRLİĞİ
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
4
120703506 Şükrü TORTOP
Matematik
Yüksek Lisans
Prof. Dr. Fatih NURAY
02.06.2014
10:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
MEZUN
MEZUN
5
090725003 Nilay İŞİTEZ
Biyoloji
Doktora
Doç. Dr. İbrahim Hakkı CİĞERCİ
06.06.2014
10:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
HAYIR
52. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
6
120703001 Nurten KILIÇ
Matematik
Yüksek Lisans
Prof. Dr. Muhittin BAŞER
18.06.1014
09:30
KABUL
OY BİRLİĞİ
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
MEZUN
MEZUN
7
120703002 Hande BÜYÜKÇAVUŞOĞLU Matematik
Yüksek Lisans
Prof. Dr. Muhittin BAŞER
18.06.2014
11:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
8
110709010 Pınar AĞYAR
Biyoloji
Yüksek Lisans
Doç. Dr. Uğur Cengiz ERİŞMİŞ
11.07.2014
15:00
3 AY
DÜZELTME
OY BİRLİĞİ
HAYIR
38. Maddenin (6) Fıkrası
Gereğince
3 AY
DÜZELTME
9
110709005 Dilay YUMUK
Biyoloji
Yüksek Lisans
Doç. Dr. Safiye Elif KORCAN
11.07.2014
10:00
3 AY
DÜZELTME
OY BİRLİĞİ
HAYIR
38. Maddenin (6) Fıkrası
Gereğince
3 AY
DÜZELTME
10
100707503 Ersen TANİN
Kimya
Yüksek Lisans
Doç. Dr. Gülderen UYSAL AKKUŞ
21.04.2014
15:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
MEZUN
Sayfa 1 / 1
15.07.2014
2014/018-02
DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ TABLOSU
EK: 2
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
ESKİ DANIŞMANIN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
YENİ DANIŞMANIN
DURUM
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
DURUM
1
130739504 Ahmet CAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER
1. DNŞ.
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
2
130739508 Muhammet Abdullah KARAGÖZ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER
1. DNŞ.
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
3
130739513 Eda ABBAK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER
1. DNŞ.
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
4
130739515 Ali KIYAK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER
1. DNŞ.
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
5
130739517 Derya Nimet DEVRİM
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER
1. DNŞ.
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
6
130739519 Fadime ERKAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER
1. DNŞ.
KA1066 Doç. Dr. Levent ÖZCAN
1. DNŞ.
7
130739521 Lale MUTLU
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER
1. DNŞ.
KA1084 Yrd. Doç. Dr. Necmi KAHRAMAN
1. DNŞ.
8
130739526 Mehmet SELVİTOPU
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER
1. DNŞ.
KA1066 Doç. Dr. Levent ÖZCAN
1. DNŞ.
9
130739543 Nazım ERDEM
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit GÜRER
1. DNŞ.
KA1066 Doç. Dr. Levent ÖZCAN
1. DNŞ.
Sayfa 1 / 1
15.07.2014
2014/018-03
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 3
3
080719002
Münevvere Mine ZÜMRÜTTAŞ
Ayşe Gülsüm BAYRAM
Matematik
Matematik
DANIŞ.
Yüksek Lisans
Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
PROG
Doç. Dr. Umut Mutlu ÖZKAN
120703502
Mehmet Yasir POYRAZ
JÜRİ ÜYELERİNİN
ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM
2
120734003
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
1
NUMARASI
Doktora
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
2.
ASIL
ASIL
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
Doç. Dr.
İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Yrd. Doç. Dr.
Sinan YÖRÜK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yrd. Doç. Dr.
Ertuğrul ERGÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEK OKULU
4.
YEDEK Doç. Dr.
Mustafa HOTAMIŞLI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
5.
YEDEK Doç. Dr.
Fehmi AKIN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
1.
ASIL
Doç. Dr.
Umut Mutlu ÖZKAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
2.
ASIL
Doç. Dr.
Mustafa Kemal YILDIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
3.
ASIL
Doç. Dr.
Murat Kemal KARACAN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK
4.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Eyüp KİRİŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
5.
YEDEK Doç. Dr.
Murat PEKER
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
1.
ASIL
Prof. Dr.
Hüseyin YILDIRIM
SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
2.
ASIL
Doç. Dr.
Umut Mutlu ÖZKAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
3.
ASIL
Doç. Dr.
Özkan ÖCALAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
4.
ASIL
Doç. Dr.
Mustafa Kemal YILDIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
5.
ASIL
Doç. Dr.
Mehmet Zeki SARIKAYA
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
6.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Eyüp KİRİŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
7.
YEDEK Doç. Dr.
Nesip AKTAN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sayfa 1 / 1
MATEMATİK
15.07.2014
2014/018-07
Download

karar 2014/018 - Afyon Kocatepe Üniversitesi