T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 19.06.2014
: 016
KARAR 2014/016–01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yaz Dönemi ders yükü bildirim
formları Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı Yaz Dönemi ders yükü bildirim formlarının (Ek:1), kabulüne, Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/016–02: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına
girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulan Tez Sınav Jüri Üyeleri için Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; A.K.Ü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar
ekinde sunulan (Ek:2) “Tez Çalışması Sınavları için Savunma Jüri Üyelerinin Tablosu”nda belirtildiği
şekilde Asıl ve Yedek üyelerden Yüksek Lisans Tez Jürilerinin oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
gelen jüri üyelerine yolluk ve yevmiye ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR 2014/016-03: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin
Anabilim Dallarından gelen Tez Projesi Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler
neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesinin 1) fıkrası
ve 50. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar ekinde sunulan (Ek:3) “Tez Projesi Öneri Formları
Tablosu”nda belirtildiği şekilde düzenlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/016-04: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Murat KİLİT’in vermiş olduğu derslere ait not bildirim formu Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KİLİT’in vermiş olduğu derslere ait not bildirim
formunun kabulüne, Öğrenci Otomasyon Programına işlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/016-05: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Süleyman AKPINAR’ın vermiş olduğu derslere ait not bildirim formu Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman AKPINAR’ın vermiş olduğu
derslere ait not bildirim formunun kabulüne, Öğrenci Otomasyon Programına işlenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/016-06: İş Güvenliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet
ÖZKAN’nın vermiş olduğu derslere ait not bildirim formu Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İş Güvenliği Anabilim Dalı’nda ders
veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN’nın vermiş olduğu derslere ait not bildirim
formunun kabulüne, Öğrenci Otomasyon Programına işlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verilmiştir.
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 19.06.2014
: 016
KARAR 2014/016–07: Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı 120708004 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Nur Seda ŞAHİN’nin danışman değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
120708004 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Nur Seda ŞAHİN’nin danışmanı bulunan Yrd. Doç. Dr.
Tunçer MUTLU’nun yerine I. Danışman olarak Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ALAGÖZ’ün atanmasına,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/016–08: Matematik Anabilim Dalının Matematik Doktora Yeterlilik Komitesi ile ilgili
kurul kararlarını Enstitümüze sunmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Matematik Anabilim Dalı Doktora
Yeterlilik Komitesinin A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 48. maddesinin 4)
fıkrası gereğince aşağıda belirtilen kişilerden 3 (Üç) yıl süre ile oluşturulmasına ve ilgili öğretim
üyelerine tebliğ edilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Matematik Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik Komitesi
UNVANI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
Prof. Dr.
Muhittin BAŞER
A.K.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr.
Mustafa KEMAL YILDIZ
A.K.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Hasan ÖĞÜNMEZ
A.K.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Eyüp KİRİŞ
A.K.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Yurdal SEVER
A.K.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
KARAR 2014/016-09: Biyoloji Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa YILDIZ’ın
23-27 Haziran 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği derslerin
aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Biyoloji Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa YILDIZ’ın görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda belirtilen
tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Tez Çalışması
28.06.2014
08:30-11:20
Tez Hazırlık Çalışması
28.06.2014
13:00-14:50
Uzmanlık Alan Dersi
29.06.2014
08:30-16:50
2
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 19.06.2014
: 016
KARAR 2014/016-10: Biyoloji Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hakkı
CİĞERCİ’nin 20-22 Haziran 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği
derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Biyoloji Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hakkı CİĞERCİ’nin görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
30.06.2014
01.07.2014
08:30-16:50
08:30-16:50
Tez Çalışması/Tez Hazırlık Çalışması
02.07.2014
08:30-12:20
KARAR 2014/016-11: Enstitü Yönetim Kurulu Kararlarının Enstitümüz Bünyesindeki Anabilim Dalı
Başkanlarına EBYS Sisteminden gönderilmesi Enstitümüz Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Enstitü Yönetim Kurulu Kararlarının
Enstitümüz Bünyesindeki Anabilim Dalı Başkanlarına EBYS Sisteminden gönderilmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/016-12: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı 130711001 numaralı
Yüksek Lisans öğrencisi Emre AKÇAL’ın ve Danışmanlığını yapmakta olan Doç. Dr. Tamer
BAYBURA’nın yürütmüş olduğu projeye yardımcı Proje Yürütücüsü olarak Yrd. Doç. Dr. Uğur
FİDAN’nın görevlendirilmesi Enstitümüz Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Anabilim Dalı 130711001 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Emre AKÇAL’ın ve Danışmanlığını
yapmakta olan Doç. Dr. Tamer BAYBURA’nın yürütmüş olduğu projeye yardımcı Proje Yürütücüsü
olarak Yrd. Doç. Dr. Uğur FİDAN’nın görevlendirilmesine ve İlgili Anabilim Dalı Başkanlığının
Bilgilendirilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
3
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 2
5
090707504
110707003
İbrahim ÖZGÜR
Serhat OVALI
Kimya
Kimya
Kimya
Doç. Dr. İbrahim Hakkı CİĞERCİ
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doç. Dr. Aysel BÜYÜKSAĞİŞ
Yrd. Doç. Dr. Sedat YURDAKAL
Bilge Sina TEK
Kimya
DANIŞ.
Prof. Dr. Hüseyin ENGİNAR
4
110707006
Hüseyin Yasin ÇİÇEK
Biyoloji
PROG
Yrd. Doç. Dr. Ömer HAZMAN
3
110707002
Emre ÖZGÜL
JÜRİ ÜYELERİNİN
ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans
2
110709009
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
1
NUMARASI
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
2.
ASIL
ASIL
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
Doç. Dr.
İbrahim Hakkı CİĞERCİ (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Doç. Dr.
Sfiye Elif KORCAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Yrd. Doç. Dr.
Ömer HAZMAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
4.
YEDEK Doç. Dr.
Düleyman CENKCİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
5.
YEDEK Doç. Dr.
Laçine AKSOY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
1.
ASIL
Doç. Dr.
Aysel BÜYÜKSAĞİŞ (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
2.
ASIL
Doç. Dr.
Leven ÖZCAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
3.
ASIL
Doç. Dr.
Meltem DİLEK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
4.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Cemal CİFÇİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Oğuzhan ALAGÖZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Sedat YURDAKAL
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
2.
ASIL
Doç. Dr.
Leven ÖZCAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
3.
ASIL
Prof. Dr.
Hayrettin TÜRK
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
KİMYA
4.
YEDEK Doç. Dr.
Aysel BÜYÜKSAĞİŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Oğuzhan ALAGÖZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
1.
ASIL
Prof. Dr.
Hüseyin ENGİNAR (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
2.
ASIL
Doç. Dr.
İbrahim Hakkı CİĞERCİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
3.
Cemal CİFÇİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
4.
YEDEK Doç. Dr.
Aysel BÜYÜKSAĞİŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Oğuzhan ALAGÖZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Ömer HAZMAN (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
2.
ASIL
Doç. Dr.
Laçine AKSOY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
3.
ASIL
Doç. Dr.
İbrahim Hakkı CİĞERCİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
4.
ASIL
Doç. Dr.
Leven ÖZCAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
5.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Funda KARABAĞ ÇOBAN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
Sayfa 1 / 7
19.06.2014
2014/016-02
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 2
10
110707008
110714001
Esra EFE
Mustafa TÜLEK
Kimya
Kimya
Fizik
Prof. Dr. İbrahim EROL
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doç. Dr. Laçine AKSOY
Doç. Dr. Laçine AKSOY
Gülşen YILDIRIM ŞENYER
Kimya
DANIŞ.
Doç. Dr. Levent ÖZCAN
9
110707501
Zeyneb ASLAN
Kimya
PROG
Doç. Dr. Mehmet KARABACAK
8
120707503
Ramazan ÖZÇAKIR
JÜRİ ÜYELERİNİN
ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans
7
110707504
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
6
NUMARASI
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
Prof. Dr.
İbrahim EROL (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2.
ASIL
Doç. Dr.
Mehmet KARABACAK
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
KİMYA
Cemal CİFÇİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
4.
YEDEK Doç. Dr.
Leven ÖZCAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
5.
YEDEK Doç. Dr.
İbrahim Hakkı CİĞERCİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
1.
ASIL
Doç. Dr.
Laçine AKSOY (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
2.
ASIL
Doç. Dr.
İbrahim Hakkı CİĞERCİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
3.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Ömer HAZMAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
4.
YEDEK Doç. Dr.
Leven ÖZCAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
5.
YEDEK Doç. Dr.
Meltem DİLEK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
1.
ASIL
Doç. Dr.
Laçine AKSOY (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
2.
ASIL
Doç. Dr.
Meltem DİLEK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
3.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Ömer HAZMAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
4.
YEDEK Doç. Dr.
Leven ÖZCAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
5.
YEDEK Doç. Dr.
İbrahim Hakkı CİĞERCİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
1.
ASIL
Doç. Dr.
Levent ÖVCAN (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
2.
ASIL
Doç. Dr.
Aysel BÜYÜKSAĞİŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
ASIL
3.
Doç. Dr.
Meltem DİLEK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
Mustafa UÇAR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Oğuzhan ALAGÖZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
1.
ASIL
Doç. Dr.
Mehmet KARABACAK (D)
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2.
ASIL
Prof. Dr.
İbrahim EROL
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
3.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Dilek KARAGÖZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
4.
YEDEK Doç. Dr.
Mehmet POYRAZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Mehmet ÖZKAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
Sayfa 2 / 7
19.06.2014
2014/016-02
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 2
110714002
İrem AKKUŞ
Fizik
Fizik
PROG
DANIŞ.
Doç. Dr. Hüseyin Ali YALIM
Duygu AÇİL
JÜRİ ÜYELERİNİN
ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Hüseyin Ali YALIM
12
110714006
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
11
NUMARASI
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
Doç. Dr.
Hüseyin Ali YALIM (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
2.
ASIL
Doç. Dr.
Rıdvan ÜNAL
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
ASIL
Doç. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
Ahmet YILDIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
İsmail Hakkı SARPÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Metin BAĞCI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
1.
ASIL
Doç. Dr.
Hüseyin Ali YALIM (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
2.
ASIL
Doç. Dr.
Rıdvan ÜNAL
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
3.
ASIL
Doç. Dr.
Ahmet YILDIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
İsmail Hakkı SARPÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Metin BAĞCI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Sayfa 3 / 7
19.06.2014
2014/016-02
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 2
15
120711051
Mehmet GÖRES
Nizar POLAT
Elektrik Eğitimi
Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği
DANIŞ.
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARAGÖZ
Yüksek Lisans
Fizik
PROG
Prof. Dr. Hasan ÇİMEN
090705005
Gökhan CARFİ
JÜRİ ÜYELERİNİN
ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Murat UYSAL
14
110714014
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
13
NUMARASI
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Dilek KARAGÖZ (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2.
ASIL
Doç. Dr.
Mehmet KARABACAK
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
FİZİK
Mehmet ÖZKAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
4.
YEDEK Prof. Dr.
İbrahim EROL
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Bekir ORUNCAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
1.
ASIL
Prof. Dr.
Hasan ÇİMEN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
2.
ASIL
Doç. Dr.
Yüksel OĞUZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
3.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut ÇINAR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ SİST.
4.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Murat CANER
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
5.
YEDEK Doç. Dr.
Ahmet GAYRETLİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Murat UYSAL (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEODEZİ VE FOTOG. MÜH.
2.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa YILMAZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEODEZİ VE FOTOG. MÜH.
3.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Abdullah VARLIK
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
İbrahim YILMAZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
5.
YEDEK Doç. Dr.
Semih EKERCİN
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Sayfa 4 / 7
JEODEZİ VE FOTOG. MÜH.
19.06.2014
2014/016-02
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 2
20
110709005
110709010
Dilay YUMUK
Pınar AĞYAR
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. İsmail UCUN
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ
Doç. Dr. Uğur Cengiz ERİŞMİŞ
Taner YOLDAŞ
Makine Mühendisliği
DANIŞ.
Doç. Dr. Safiye Elif KORCAN
19
110709002
Mustafa UZUN
Makine Mühendisliği
PROG
Doç. Dr. Uğur Cengiz ERİŞMİŞ
18
120712018
Mustafa İsmet ERSÖZ
JÜRİ ÜYELERİNİN
ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans
17
110712007
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
16
NUMARASI
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
İsmail UCUN (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
MAKİNE EĞİTİMİ
2.
ASIL
Prof. Dr.
Kubilay ASLANTAŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
Sinan ULU
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MLZ. MÜH.
4.
YEDEK Doç. Dr.
Şükrü KARAKAYA
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5.
YEDEK Doç. Dr.
Ahmet GAYRETLİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
1.
ASIL
Doç. Dr.
İbrahim GÜNEŞ (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MLZ. MÜH.
2.
ASIL
Prof. Dr.
Kubilay ASLANTAŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
3.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Şükrü ÜLKER
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
Şükrü KARAKAYA
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Muzaffer ERDOĞAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
OTOMOTİV MÜH.
1.
ASIL
Doç. Dr.
Uğur Cengiz ERİŞMİŞ (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
2.
ASIL
Doç. Dr.
Safiye Elif KORCAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
3.
ASIL
Doç. Dr.
Hesna KANDIR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
Süleyman CENKCİ
5.
YEDEK Doç. Dr.
Metin ERDOĞAN
1.
ASIL
Doç. Dr.
Safiye Elif KORCAN (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
2.
ASIL
Doç. Dr.
Uğur Cengiz ERİŞMİŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
ASIL
Doç. Dr.
Hesna KANDIR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
3.
4.
YEDEK Doç. Dr.
Süleyman CENKCİ
5.
YEDEK Doç. Dr.
Metin ERDOĞAN
1.
ASIL
Doç. Dr.
Uğur Cengiz ERİŞMİŞ (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
2.
ASIL
Doç. Dr.
Safiye Elif KORCAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
3.
ASIL
Doç. Dr.
Hesna KANDIR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
Süleyman CENKCİ
5.
YEDEK Doç. Dr.
Metin ERDOĞAN
Sayfa 5 / 7
19.06.2014
2014/016-02
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 2
25
110729003
110717004
Hasan SATILMIŞ
Keziban ÜRÜN
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Doç. Dr. Abdurrahman KARABULUT
Yrd. Doç. Dr. Yurdal SEVER
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZGÜL
Ömer MİNDİVANLİ
Matematik
DANIŞ.
Prof. Dr. Ömer Faruk
EMRULLAHOĞLU
24
100729501
Feyza GÜNDOĞAR
Makine Mühendisliği
PROG
Doç. Dr. Ali SARIIŞIK
23
110703011
Emre AKDEMİR
JÜRİ ÜYELERİNİN
ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans
22
110712510
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
21
NUMARASI
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
Doç. Dr.
Abdurrahman KARABULUT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
2.
ASIL
Prof. Dr.
Muhammed YÜRÜSOY
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
ASIL
Doç. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
İbrahim MUTLU
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
OTOMOTİV MÜH.
4.
YEDEK Doç. Dr.
Şükrü KARAKAYA
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5.
YEDEK Doç. Dr.
Serhat BAŞPINAR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MLZ. MÜH.
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Yurdal SEVER (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
2.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Uğur ULUSU
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
3.
ASIL
Doç. Dr.
Murat PEKER
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
Nilgün SÖNMEZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Fatih KARAKUŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Metin ÖZGÜL (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLM. MÜH.
2.
ASIL
Doç. Dr.
Atilla EVCİN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLM. MÜH.
3.
ASIL
Doç. Dr.
Sevda AVCI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
4.
ASIL
Prof. Dr.
Erdal ÇELİK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
5.
ASIL
Doç. Dr.
Levent ÖZCAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
6.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Süleyman AKPINAR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLM. MÜH.
7.
YEDEK Doç. Dr.
Zafer EVİS
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVETSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1.
ASIL
Prof. Dr.
Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLM. MÜH.
2.
ASIL
Prof. Dr.
Şükrü TAKTAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MLZ. MÜH.
3.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Betül ABİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLM. MÜH.
4.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Süleyman AKPINAR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLM. MÜH.
5.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet ÖZKAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
6.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Ziya Özgür YAZICI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLM. MÜH.
7.
YEDEK Doç. Dr.
Serhat BAŞPINAR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MLZ. MÜH.
1.
ASIL
Doç. Dr.
Ali SARIIŞIK (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
2.
ASIL
Prof. Dr.
Ahmet ŞENTÜRK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
3.
ASIL
Prof. Dr.
Hürriyet AKDAŞ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
4.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Erkan ÖZKAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Gencay SARIIŞIK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Sayfa 6 / 7
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
19.06.2014
2014/016-02
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 2
120714002
Merve ÖZÇELİK
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Fizik
PROG
DANIŞ.
Yrd. Doç. Dr. C. Betül ABİ
Nilay ATALAY
JÜRİ ÜYELERİNİN
ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Hüseyin Ali YALIM
27
110729001
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
26
NUMARASI
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Betül ABİ (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLM. MÜH.
2.
ASIL
Prof. Dr.
Ömer Faruk EMRULLAHOĞLU
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLM. MÜH.
ASIL
Doç. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
Serhat BAŞPINAR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MLZ. MÜH.
4.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Ziya Özgür YAZICI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MALZEME BİLM. MÜH.
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Ahmet HELVACI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
1.
ASIL
Doç. Dr.
Hüseyin Ali YALIM (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
2.
ASIL
Doç. Dr.
Rıdvan ÜNAL
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
3.
ASIL
Doç. Dr.
Ahmet YILDIZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
4.
YEDEK Doç. Dr.
İsmail Hakkı SARPÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Metin BAĞCI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Sayfa 7 / 7
19.06.2014
2014/016-02
TEZ ÖNERİ FORMLARI TABLOSU
EK:3
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZİN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
ADI
I. DANIŞMANI
1
130714002 Mehmet Zeki İLHAN
Fizik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Afyonkarahisar Şehir Merkezinde Toprakta Radon Aktivite
Konsantrayonunun Belirlenmesi
Doç. Dr. Hüseyin Ali Yalım
2
130714003 Tuğçe SELEK
Fizik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Radyo Frekans (RF) Saçtırma Yöntemi ile Aliminyum (Al) Katkılı Çinko Oksit
(ZnO) İnce Filmlerin Üretilmesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkan
3
130714001 Elif YILMAZ
Fizik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Bilgisayarlı Tomografi Uygulamasında Soğurulan Radyasyon Dozunun
İncelenmesi
Doç. Dr. Hüseyin Ali Yalım
4
130731009 Berkan ERAT
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Östemperlenmiş Kompakt Grafitli Dökme Demirin Mekanik Özelliklerinin
İncelenmesi
Prof. Dr. Yılmaz Yalçın
Matematik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Küme Dizilerinin Yakınsaklığı Üzerine
Yrd. Doç. Dr. Yurdal Sever
5
130703010 Ayşe İĞDE
6
130703003 Senem KISALAR
Matematik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Kesirli Fark Denklemlerinin Salınımlılığı
Doç. Dr. Mustafa Kemal Yıldız
7
120708003 Samet SOYSAL
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Güz
Kamıştan (Phragmites Australis) Aktif Karbon Üretim İmkanlarının
Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Helvacı
8
130703012 Betül BODUR
Matematik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
s-Konveks Fonksiyonlar İçin Ağırlıklı İntegral Eşitsizlikleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eyüp Kiriş
9
130703015 Serap IŞIK
Matematik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
h-Konveks Fonksiyonlar İçin Ağırlıklı İntegral Eşitsizlikleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eyüp Kiriş
10
130703009 Seyit Ömer KİRİŞCİ
Matematik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Bazı Çokgenlerin Apollonius Noktaları Yardımıyla Mobius Dönüşümlerinin
Karekterizasyonları
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Demirel
11
130724008 Hatice Seda KAYA
İstatistik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Türkiyede İllerin Sosyo-Ekonomik Göstergelerinin Milletvekili Seçimlerinde
Siyasi Partilerin Oy Oranlarına Etkisinin İncelenmesi
Doç. Dr. Süleyman Dündar
12
130724006 Selma AKKAŞ
İstatistik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Endeks İzleyerek Portföy Optimizasyonu BIS Örneği
Yrd. Doç. Dr. Engin Taş
13
110728001 Yasemin BOR
Gıda Mühendisliği
Doktora
2011 -2012
Güz
Türkiye'dE Et Endüstrisinde Kullanılan Doğal Kılıfların Bazı Kalite ve
Byomekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi, Mikrobiyal Stabilitelerinin
Artırılması ve Et Ürünleriyle Etkileşimi
Doç. Dr. Veli Gök
14
130721004 Elif EKMEKÇİ
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Farklı Aromatik Bitkilerle Kaplanmış, Kurutulmuş ve Tütsülenmiş Etlerin Bazı
Doç. Dr. Veli Gök
Kalite Özelliklerinin Araştırılması
15
130721003 Elif BAŞPINAR
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Frenk Üzümü (Ribes Multiflorum Kit. Ex. Roem. &Schult) Ekstraktlarının
Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması ve Sucuk
Üretiminde Kullanılması
Doç. Dr. Veli Gök
16
130703006 Erkan ERÇOLAK
Matematik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Mutlak Geometride Eşlik Aksiyomları
Doç. Dr. Nilgün Sönmez
17
130703011 Sevgi DEMİR
Matematik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Kesirli Opial Eşitsizlikleri
Doç. Dr. Umut Mutlu Özkan
II. DANIŞMANI
19.06.2014
2014/016-03
Sayfa 1 / 2
TEZ ÖNERİ FORMLARI TABLOSU
EK:3
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZİN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
ADI
I. DANIŞMANI
18
130703004 Halil DOĞAN
Matematik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
3-Boyutlu Hemen Hemen α- Kosipletik Monifodlar Üzerinde Bazı Eğrilik
Tensörleri
Yrd. Doç. Dr. Hakan Öztrük
19
130707504 Derya Nimet DEVRİM
Kimya
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
Nitro Sübsitüe Aril Keton Grubu İhtiva Eden Yeni Bir Metakrilat
Monomerinin Sentezi ve Kopolimerizasyon Davranışlarının İncelenmesi
Prof. Dr. İbrahim Erol
20
130707004 İbrahim KOPAN
Kimya
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Yeni Kompozit Polimer Membranların Üretimi Ayırma İşlemlerinde
Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Cemal Çifci
21
130707007 Mesturiye YAYLALI
Kimya
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Ratlarda Etilen Glikolun İndüklediği Ürolitiazise Karşı Scince Umbral
(Linnaeus 1758)Otolitinin Antiürolitik Özellikleri
Doç. Dr. Laçine Aksoy
22
130707502 Mehmet SAĞLAM
Kimya
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
Hidrofil Yan Grup Taşıyan Yeni Bir Metakrilat Polimerinin Sentezi ve
Özelliklerinin Araştırılması
Prof. Dr. İbrahim Erol
II. DANIŞMANI
19.06.2014
2014/016-03
Sayfa 2 / 2
Download

karar 2014/016 - Afyon Kocatepe Üniversitesi