KARŞIYAKA FESTİVALİ
Kapsamında
KARŞIYAKA FOTO MARATONU
Şartnamesi
Etkinliğin Amacı: Karşıyaka, İzmir Körfezi’nin kuzeyinde, yaklaşık 84 kilometrelik bir
sahilbandınasahipalanda kurulmuştur. Yamanlar Dağ Grubu'nun güney yamaçlarını da içine
alan Karşıyaka'nın doğusunda Bornova, batısında Çiğli, kuzeyinde ise Menemen ilçeleri
bulunmaktadır.
Karşıyaka’nın, Eski İzmir’den daha eski bir tarihsel geçmişe sahip olduğu bilinmektedir.
Küçük Yamanlar Tepesi üzerinde ve su deposu kazısı sırasında tahrip olan höyükte bulunan
kültür tabakaları ile etrafa saçılan seramik buluntular, bunu teyit etmektedir. Tepede görülen
en erken tarihli seramikler, uzmanlar tarafından Neolitik çağın geç safhasına (İÖ 5000)
tarihlendirilir.
Karşıyaka’nın en önemli özelliği deniz kenarına kadar inen Yamanlar ormanları ve yemyeşil
bahçeleri ile İzmir’de bir mesire ve eğlence yeri olarak parlamasıdır. 18. yy’ın sonuna kadar
bu bölgeden gelip geçmiş ünlü batılı seyyahlar Cordelio denilen bu cennet yeşili sahili
anlatmadan edememişlerdir.
Yamanlar Dağı'nın zirvesine yakın bir düzlük alanda Karagöl krater gölü yer almaktadır.
Karagöl mitolojide Tantalos ve efsanesi ile ilişkilendirilir.Bazı arkeolojik bulgular bu ilişkiyi
doğrular.
Karşıyaka, 1865 yılında İzmir-Menemen demiryolunun hizmete girmesiyle yerleşime açılmış
ve hızla gelişmiştir. Böylece yüzlerce yıl önceden Yamanlar’ın Alucra-Sıralı Köy yörelerinde
yaşayan Türkler yaygın bir şekilde Soğukkuyu’ya yerleşmeye başlamışlardır.
Karşıyaka yöresindeki tarihi yerler olarak Uşşakizade Latife Hanım Köşkü, Durmuş Yaşar
Köşkü, Van Der Zee Köşkü, Penetti Köşkü, Löhner Köşkü (Epikmen Köşkü), Bombacı Ali
Çavuş Heykeli, Zübeyde Hanım Kabri ve Parkı sıralanabilir.
Karşıyaka Foto Maratonu’nun amacı ; Karşıyaka'nın, tarihi ve kültürel yapısını , günlük
yaşantısını, doğal güzelliklerini ve Karşıyaka Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikleri de
kapsayacak şekilde fotoğrafın görsel gücünden ve fotoğraf sanatçılarının estetik bakış açısı ile
belgelemek, tanıtmak ve FotoğrafSanatı 'na katkıda bulunmaktır . Yarış ma ayrıca ; amatör ve
profesyonel fotoğraf sanatçılarıyla Karşıyakalıları kaynaş tıracak
; seçilen fotoğraflar ise
Karşıyaka Belediyesi arş ivine; geleceğe bırakılacak görsel bir bellek kazandırmış olacaktır.
Koşullar:
1. Foto Maraton, seçici kurul ve TFSF temsilcisi dış ında tüm yurt içi ve dış ındanfotoğrafçılara
açıktır.
2. Etkinlik, 16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında 4 gün sürecektir.
3. Katılımlar baş vuru sırasına göre kabul edilecektir.
4. Foto Maraton’a katılacak fotoğrafların bu tarihlerde çekilmiş olması gerekmektedir.
Katılımcı kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih ve saatini güncellemeli
; bellek kartını
boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflaryarış maya kabul edilmeyecektir .
5.Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olabilir.
6.Fotoğrafların çekim bilgilerine ulaş makgerektiği takdirde , organizasyon komitesi orijinal
çekimi (RAW formatta) isteyebilecektir. Çekimler RAW+JPEG formatında high (yüksek)
çözünürlükte yapılmalı ve orijinal boyutunda teslim edilmelidir.
7. Her katılımcı en fazla 4 (dört)adet fotoğraflayarış maya katılabilir.
8. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde , gerekli gördüğü durumlarda
program değiş ikliği yapabilir.
9. Foto Maraton sonucunda, ödül ve sergileme alan fotoğraflar Karşıyaka Belediyesi arş ivinde
saklanacaktır. Bu fotoğrafları sahiplerinin ismini belirtmek kaydı ile tanıtım amaçlı olarak
fotoğrafçıya herhangi bir telif ücreti ödemeden kullanabilecektir .
10.Fotoğraflara basit müdahaleler kabul edilecektir
. Birden fazla fotoğrafın montajıyla
yaratılan fotoğraflar , fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var
olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı ve HDR (High DynamicRange ) fotoğraf kabul
edilmez. Fotoğrafın yapısı değiştiri lmemiş olmalıdır. Fotoğrafın orijinal yapısını bozmayacak
oranda kadrajlanmış , kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış fotoğraflar kabul
edilir. Seçici kurul , yapısı oynanmış fotoğrafları açıklama yapmadan kabul etmeyebilir
.
İtirazlar kabul edilmeyecektir . Seçici Kurul , isterse fotoğrafların müdahalede bulunulmamış
ilk görünümünü isteyebilir.
11.Yarış macı, yarış mayakatıldığıfotoğraflarının, Foto Maraton’da kendisi tarafından çekilmiş
olduğunu; gerekli izinlerin alındığını ; basit müdahaleler dış ında müdahale etmediğini kabul
eder. Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dış ında hareket ettiğianlaş ılanların
elde ettikleri ödül , unvan ve her türlü kazanımları geri alınır . Ödül yeri boş bırakılır . Bu
durum diğer katılımcılara bir hak kazandırmaz.
12.Yarış maya gönderilen fotoğraf üzerinde , yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değiş ikliği yapan
kişilerin TFSF onaylı yarışma lara katılımı TFSF Yarış ma ilkeleri gereğince
1 (bir) yıl
kısıtlanır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kiş iler ikinci defa kural ihlali suçu
işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler
. Haklarında
yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarış maya katılamazlar.
13. Foto Maraton sonunda ödül ve sergileme alan fotoğraflar Karşıyaka Belediyesi’nin
http://www.karsiyaka.bel.tr/ web sayfasında yayınlanacaktır.
14.Yarış mada ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu
(TFSF)’nunhttp://www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını Almanak
2014 kitabında kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
15.Yarış mada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek
denetiminde sistemden silinecektir.
, TFSF temsilcisi
Kayıt İşlemi, Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Teslimi:
1. Kayıt sırasındaki sıra numarası rumuz olarak kabul edilecektir.
2. Teslim edilecek fotoğrafların adları bu rumuz ile markalanacaktır.
3. Birden fazla fotoğrafla yapılan başvurularda, fotoğrafa rumuz-sıra numarası ve
adverilmelidir. Rumuz 007 ise (007–1-sogukkuyumeydani) gibi.
4. Katılımcılar, kayıtlarını 16 Ekim 2014 Perşembegünü saat 10.00 –18 Ekim 2014 Cumartesi
saat 10.00 arası yaptırabilirler.
Fotoğraflar, en son 19 Ekim 2014 Pazar günü saat 08.30'dan itibaren saat 10.00’a kadar Foto
Maraton görevlisine teslim edilmelidir.
Katılım Ücreti:
Katılım ücretsizdir.
Konaklama:
İzmir dışından katılacak yarışmacılar konaklamak isterlerse, kalacak yer ve ücretlerini
kendileri karşılayacaklardır.
Yarışma Takvimi:
Kayıt Başlangıç Tarihi
: 16 Ekim 2014 Perşembe saat 10.00
Kayıt Bitiş Tarihi
: 18 Ekim 2014 Cumartesi saat 10.00
En Son Fotoğraf Teslimi Tarihi : 19 Ekim 2014 Pazar saat 10.00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 19 Ekim 2014 Pazar saat 11.00
Sonuç Bildirimi
: 19 Ekim 2014 Pazar saat 19.30
Ödül Töreni
: 19 Ekim 2014 Pazar saat 20.00
Ödüller:
Birincilik
: 3000. TL
İkincilik
: 2000. TL
Üçüncülük
: 1000. TL
Karşıyaka Belediyesi Özel Ödülü
: 1000. TL
Sergileme/Satın alma (En fazla 30 adet) : 100. TL
Not: 1. Sergileme alanfotoğraflara satın alma bedeli ödenecektir.
2. Karşıyaka Belediyesi Özel Ödülü, Karşıyaka ilçe sınırları içerisinde ikamet etmekte
olan bir katılımcıya verilecektir.
Seçici Kurul(Ada göre alfabetik sırayla):
A. Beyhan Özdemir
(İFOD - Dokuz Eylül Ünv.) Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı
Ahmet İmançer
(EFSA - Ege Ünv.) Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı
AlahattinKanlıoğlu
(Ege Ünv.) Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı
E. Figen İnan
(Karşıyaka Belediyesi Başkan Danışmanı)
Gülseren Atabek
(Yaşar Ünv.) Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı
Yusuf Tuvi
(AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Yarışma jürisi en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi Tunalı
Yarışma Sekreteryası:
Veysel Çıldır (Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Şub. Müd.)
Tel
: 0232 399 40 82
e-mail :[email protected]
Adres :Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
35580 Karşıyaka/İZMİR
Karşıyaka Festivali ve bu festival kapsamında düzenlenen Karşıyaka Foto Maratonu’na ilişkin
açıklama, program ve gelişmelerhttp://www.karsiyaka.bel.tr/web sitesinden izlenebilir.
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/060numara
ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2014/060)
Download

Katılım Formu