T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 05.08.2014
: 019
KARAR 2014/019–01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına
giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan
tutanaklar için Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; karar ekinde sunulan (Ek:1) “Tez
Savunma Sınavı Sonuçları Tablosu”na göre işlem yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
KARAR 2014/019–02: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anabilim Dallarından gelen
danışman değişiklikleri önerileri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Anabilim Dallarından gelen danışman değişiklikleri önerilerinin (Ek:2) kabulüne, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/019-03: Matematik Anabilim Dalı 120719502 numaralı Doktora öğrencisi Mehmet
GÜMÜŞ’ün Doktora Yeterlik sınavı 17.07.2014 tarihinde yapılarak Enstitümüze sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 120719502
numaralı Doktora öğrencisi Mehmet GÜMÜŞ’ün başarılı bularak Doktora Yeterlik Tez Sınav
Tutanağının onaylanmasına, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 49.
maddesinin 1. fıkrasına göre bir ay içerisinde Tez İzleme Komitesi oluşturulmasına, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/019-04: Matematik Anabilim Dalı 120719501 numaralı Doktora öğrencisi Yavuz
YAZICI’nın Doktora Yeterlik sınavı 17.07.2014 tarihinde yapılarak Enstitümüze sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 120719501
numaralı Doktora öğrencisi Yavuz YAZICI’nın başarılı bularak Doktora Yeterlik Tez Sınav Tutanağının
onaylanmasına, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 49. maddesinin 1.
fıkrasına göre bir ay içerisinde Tez İzleme Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/019-05: Fizik Anabilim Dalı 110714007 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Gülin KIRAN
BOZKURT’un Tez Jürisi Atama Formu Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Fizik Anabilim Dalı 110714007 numaralı
Yüksek Lisans öğrencisi Gülin KIRAN BOZKURT’un “Argon Atomunun Elektron Etkisi ile İyonlaşma
Tesir Kesitlerinin Farklı Saçılma Açılarında Ölçülmesi” başlıklı tezini değerlendirmek üzere, A.K.Ü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38. maddesinin 1) fıkrası gereğince aşağıdaki
gibi asıl ve yedek üyelerden Doktora Jürisi oluşturulmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
Asıl Üyeler:
1. Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN (D)
2. Doç. Dr. Melike ULU
3. Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Selçuk Üniv. Fizik Bölümü
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 05.08.2014
: 019
Yedek Üyeler:
1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
2. Yrd. Doç. Dr. Ali Özhan AKYÜZ
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Mehmet Akif Üniv.
KARAR 2014/019-06: Biyoloji Anabilim Dalı 080725005 numaralı Doktora öğrencisi Hakan TERZİ’nin
Tez Jürisi Atama Formu Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Biyoloji Anabilim Dalı 080725005
numaralı Doktora öğrencisi Hakan TERZİ’nin “Kanola (Brassica napus L.) Fidelerinde Krom (VI)
Toleransı ve Proteom Değişimleri Üzerine Sülfatın Rolünün Araştırılması” başlıklı tezini
değerlendirmek üzere, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 51. maddesinin
1) fıkrası gereğince aşağıdaki gibi asıl ve yedek üyelerden Doktora Jürisi oluşturulmasına, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Asıl Üyeler:
1.
2.
3.
4.
5.
Doç. Dr. Mustafa YILDIZ (D)
Prof. Dr. İsmail TÜRKAN
Prof. Dr. Yasemin EKMEKÇİ
Doç. Dr. Azmi YERLİKAYA
Doç. Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Ege Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Yedek Üyeler:
1. Doç. Dr. İbrahim Hakkı CİĞERCİ
2. Yrd. Doç. Dr. Ali DOĞRU
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Dumlupınar Üniversitesi
KARAR 2014/019–07: Biyoloji Anabilim Dalı 080725003 numaralı Doktora öğrencisi Nefize
AYMELEK’in Anadolu Üniversitesinden almış olduğu dersin başarı durumu ile ilgili yazı Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Biyoloji Anabilim Dalı 080725003
numaralı Doktora öğrencisi Nefize AYMELEK’in Anadolu Üniversitesinden almış olduğu aşağıda
tabloda belirtilen dersin kabulüne ve transkriptine işlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
Dersin Kodu
Dersin Adı
OAÖ-503
OAÖ-502
Kredisi
Başarı Notu (Harf Notu)
T
U
K
A*
Öğretimde Planlama
ve Değerlendirme
3
0
3
5
YT
Gelişim ve Öğrenme
3
0
3
5
YT
2
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 05.08.2014
: 019
KARAR 2014/019-08: İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi Anabilim Dalı 120734014 numaralı
Yüksek Lisans öğrencisi Fatih KAZDAL’ın Yüksek Lisans Tez Savunması 26.06.2014 tarihinde yapılarak
Tez Sınav Tutanağı Enstitümüze sunulmuştur. Ancak öğrencinin durumu incelendiğinde Afyon
Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37. maddesinin 1)
fıkrası’nda belirtilen şartlar yerine getirilmediği tespit edilmiş ve Enstitü Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi
Anabilim Dalı 120734014 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Fatih KAZDAL’ın 26.06.2014 tarihinde
yapılan Tez Savunmasının Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 36. maddesinin 1) fıkrası ve 37. maddesinin 1) fıkraları gereğince 4. Yarıyılını
tamamlamadığından dolayı, Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağının iptal edilmesine, 2014-2015 Eğitim
Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Kaydını yeniletmesine, 03.06.2014 tarih ve 2014/014 sayılı Enstitü
Yönetim Kurulu Kararının iptaline, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/019-09: Kimya Anabilim Dalı 120707503 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Zeyneb
ASLAN’nın Yüksek Lisans Tez Savunması 15.07.2014 tarihinde yapılarak Tez Sınav Tutanağı
Enstitümüze sunulmuştur. Ancak öğrencinin durumu incelendiğinde Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 36. maddesinin 1) fıkrası ve 37. maddesinin 1)
fıkraları’nda belirtilen şartlar yerine getirilmediği tespit edilmiş ve Enstitü Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Kimya Anabilim Dalı 120707503 numaralı
Yüksek Lisans öğrencisi Zeyneb ASLAN’nın 15.07.2014 tarihinde yapılan Tez Savunmasının Afyon
Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 36. maddesinin 1) fıkrası
ve 37. maddesinin 1) fıkraları gereğince 4. Yarıyılını tamamlamadığından ,Yüksek Lisans Tez Sınav
Tutanağının iptal edilmesine, mezuniyet için gerekli olan AKTS’lik eksik dersi olduğundan dolayı
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Kaydını yeniletmesine, 19.06.2014 tarih ve 2014/016
sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararının iptaline, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/019-10: Matematik Anabilim Dalı 120703502 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi
Münevvere Mine KARAKAYA’nın Yüksek Lisans Tez Savunması 04.08.2014 tarihinde yapılarak Tez
Sınav Tutanağı Enstitümüze sunulmuştur. Ancak öğrencinin durumu incelendiğinde Afyon Kocatepe
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37. maddesinin 1) fıkrası’nda
belirtilen şartlar yerine getirilmediği tespit edilmiş ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Matematik Anabilim Dalı 120703502
numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Münevvere Mine KARAKAYA’nın 04.08.2014 tarihinde yapılan Tez
Savunmasının Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 36.
maddesinin 1) fıkrası ve 37. maddesinin 1) fıkraları gereğince 4. Yarıyılını tamamlamadığından ,
Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağının iptal edilmesine, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında
3
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 05.08.2014
: 019
Kaydını yeniletmesine, 15.07.2014 tarih ve 2014/018 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararının iptaline,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/019-11: Matematik Anabilim Dalı 120703503 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Özge
TANRIÖVER’in Yüksek Lisans Tez Savunması 23.06.2014 tarihinde yapılarak Tez Sınav Tutanağı
Enstitümüze sunulmuştur. Ancak öğrencinin durumu incelendiğinde Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37. maddesinin 1) fıkrası’nda belirtilen şartlar
yerine getirilmediği tespit edilmiş ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 120703503
numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Özge TANRIÖVER’in 23.06.2014 tarihinde yapılan Tez
Savunmasının Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 36.
maddesinin 1) fıkrası ve 37. maddesinin 1) fıkraları gereğince 4. Yarıyılını tamamlamadığından
Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağının iptal edilmesine, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında
Kaydını yeniletmesine, 03.06.2014 tarih ve 2014/014 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararının iptaline,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/019-12: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 120712504 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Ahmet MAVİ’nin Yüksek Lisans Tez Savunması 09.07.2014 tarihinde yapılarak Tez Sınav
Tutanağı Enstitümüze sunulmuştur. Ancak öğrencinin durumu incelendiğinde Afyon Kocatepe
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37. maddesinin 1) fıkrası’nda
belirtilen şartlar yerine getirilmediği tespit edilmiş ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
120712504 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet MAVİ’nin 09.07.2014 tarihinde yapılan Tez
Savunmasının Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 36.
maddesinin 1) fıkrası ve 37. maddesinin 1) fıkraları gereğince 4. Yarıyılını tamamlamadığından
Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağının iptal edilmesine, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında
Kaydını yeniletmesine11.06.2014 tarih ve 2014/015 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararının iptaline,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
4
TEZ SAVUNMA JÜRİSİNİN YAPTIĞI SINAVLARIN SONUÇ TABLOSU EK: 1
SIRA NO NUMARASI
1
2
3
4
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
060711002 Volkan SEPETÇİ
110702001 Abdullah MALAK
090721502 Mehmet ABUDAK
110709002 Taner YOLDAŞ
ANABİLİM DALI
TEZ SINAVIN
PROG.
Jeodezi Ve Fotogrametri MühendisYüksek Lisans
Makine Eğitimi
Gıda Mühendisliği
Biyoloji
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
5
110714014 Gökhan CARFİ
Fizik
Yüksek Lisans
6
120711051 Nizar POLAT
Jeodezi Ve Fotogrametri MühendisYüksek Lisans
DANIŞMANI
Yrd. Doç. Dr. Murat UYSAL
Doç. Dr. İbrahim MUTLU
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin KARA
Doç. Dr. Uğur Cengiz ERİŞMİŞ
TOPLANTI TARİHİ
16.06.2014
24.06.2014
02.05.2014
11.07.2014
SAATİ
13:00
10:00
15:00
NETİCESİ
KABUL
KABUL
KABUL
M E Z U N
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
38. Maddenin (6) Fıkrası Gereğince
3 AY DÜZELTME
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
3 AY DÜZELTME
OY BİRLİĞİ
EVET
24.06.2014
10:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
HAYIR
38. Maddenin (6) Fıkrası Gereğince
OY BİRLİĞİ
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
EVET
Afyonkarahisar Şehir Gelişimi Similasyonu
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
EVET
Toprak İşleme Tarım Makinalarında Kullanılan 5630 Kalite Çeliğin Aşınma Direncinin Değişik Yüzey Prosesleriyle İyileştirilmesi
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
3 AY DÜZELTME
110714002 İrem AKKUŞ
Fizik
Yüksek Lisans
Doç. Dr. Hüseyin Ali YALIM
10.07.2014
12:00
KABUL
Metalurji Ve Malzeme MühendisliğYüksek Lisans
EVET
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
Yrd. Doç. Dr. Murat UYSAL
8
110731505 Necip SELÇUK
M E Z U N
Farklı Renklerdeki Haşhaş (Papaver Somniferum L.) Tohumlarının Yağ Asidi Dağılımının ve Bazı Biyoaktif Bileşenlerinin Belirlenmesi
HAYIR
14:00
11
Fren Balatalarında Uzun Boyutlu Karbon Elyaf Kullanımının Araştırılması
OY BİRLİĞİ
17.07.2014
Jeodezi Ve Fotogrametri MühendisYüksek Lisans
EVET
15:00
Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZGÜL
110711005 Mustafa Mutlu UYSAL
M E Z U N
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
EVET
14.07.2014
Yüksek Lisans
10
OY BİRLİĞİ
SONUÇ
Yrd. Doç. Dr. Dilek KARAGÖZ
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
OY BİRLİĞİ
YÖNETMELİK MAD.
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
3 AY DÜZELTME
100729501 Ömer MİNDİVANLİ
Fizik
OY BİRLİĞİ
DEĞİŞTİYSE ADI
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Orman Yangınlarına İlk Müdahele Sürelerinin Değerlendirilmesi
KABUL
7
110714001 Mustafa TÜLEK
OY BİRLİĞİ
TEZ ADI DEĞİŞTİ
11:00
3 AY DÜZELTME
9
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU'NUN KARARI KARAR ŞEKLİ
Doç. Dr. Mehmet KARABACAK
Yrd. Doç. Dr. Murat UYSAL
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇAKMAKKAYA
14.07.2014
23.06.2014
18.06.2014
13:00
10:30
KABUL
KABUL
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
Farklı Filtreleme Yöntemleri ile LİDAR Nokta Bulutlarından Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi
10:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
HAYIR
38. Maddenin (6) Fıkrası Gereğince
12
110712007 Mustafa İsmet ERSÖZ
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. İsmail UCUN
17.07.2014
14:00
3 AY DÜZELTME
13
110707501 Gülşen YILDIRIM ŞENYER
Kimya
Yüksek Lisans
Doç. Dr. Laçine AKSOY
15.07.2014
16:00
3 AY DÜZELTME
OY BİRLİĞİ
HAYIR
38. Maddenin (6) Fıkrası Gereğince
3 AY DÜZELTME
14
110709009 Emre ÖZGÜL
Biyoloji
Yüksek Lisans
Doç. Dr. İbrahim Hakkı CİĞERCİ
15.07.2014
09:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
EVET
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
EVET
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
M E Z U N
3 AY DÜZELTME
M E Z U N
15
16
17
18
19
20
21
22
23
110731502 Ramazan TEKİN
120734008 Mustafa ŞENOL
110712014 Yalın UĞURLU
090705005 Mehmet GÖRES
120712506 Faruk Emre AYSAL
110707002 Hüseyin Yasin ÇİÇEK
110714009 Seda AKTAŞ
120734003 Mehmet Yasir POYRAZ
110707008 Esra EFE
Metalurji Ve Malzeme MühendisliğYüksek Lisans
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Makine Mühendisliği
Elektrik Eğitimi
Makine Mühendisliği
Kimya
Fizik
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Kimya
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Uğur FİDAN
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Önder ÖZGÖREN
Prof. Dr. Hasan ÇİMEN
Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN
Doç. Dr. Aysel BÜYÜKSAĞİŞ
Doç. Dr. Rıdvan ÜNAL
Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU
Doç. Dr. Levent ÖZCAN
25.06.2014
26.06.2014
08.07.2014
09.07.2014
09.07.2014
14.07.2014
27.06.2014
25.07.2014
21.07.2014
10:00
11:00
14:00
14:00
10:00
10:30
14:00
14:00
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
OY BİRLİĞİ
EVET
Tersiyer Amin Metakrilat Bazlı Polimerlerin Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılması
232 , 235 , 238 , ve 239 Hedef Çekirdeklerinin (n,f) Reaksiyon Tesir Kesitlerinin İncelenmesi
Mobil Cihazların (Tablet PC) Eğitim/Öğretime Etkisinin Belirlenmesi
14:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
HAYIR
38. Maddenin (6) Fıkrası Gereğince
OY BİRLİĞİ
HAYIR
39. Maddenin (1) Fıkrası Gereğince
24
100714504 Fatma ÖZTÜRK
Fizik
Yüksek Lisans
Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
23.07.2014
13:00
3 AY DÜZELTME
25
110707504 Ramazan ÖZÇAKIR
Kimya
Yüksek Lisans
Prof. Dr. İbrahim EROL
27.06.2014
14:00
KABUL
Sayfa 1 / 1
OY BİRLİĞİ
EVET
Bulanık Mantık Kontrollü Üç Seviyeli Diyot Kenetlemeli D‐STATKOM Tasarımı ve Simülasyonu
05.08.2014
2014/019‐01
DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ TABLOSU
EK: 2
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
ESKİ DANIŞMANIN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
YENİ DANIŞMANIN
DURUM
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
DURUM
1
120719051 Esra GÜLLE
Matematik
Doktora
2012 -2013
Güz
KA1203 Prof. Dr. Emine SOYTÜRK SEYRANTEPE
1. DNŞ.
KA2193 Yrd. Doç. Dr. Yurdal SEVER
1. DNŞ.
2
130739551 Ahmet ÇOŞGUN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0693 Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZKAN
1. DNŞ.
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
3
130739553 Hüseyin UĞUR
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1381 Prof. Dr. Ahmet ŞENTÜRK
1. DNŞ.
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
Sayfa 1 / 1
05.08.2014
2014/019-02
Download

karar 2014/019 - Afyon Kocatepe Üniversitesi