T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 19.02.2014
: 006
KARAR 2014/006–01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına
giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulan tutanaklar için Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; karar ekinde sunulan
(Ek:1) “Tez Savunma Sınavı Sonuçları Tablosu”na göre işlem yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/006-02: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin
Anabilim Dallarından gelen Tez Projesi Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan
incelemeler neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18.
maddesinin 1) fıkrası ve 50. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar ekinde sunulan (Ek:2) “Tez
Projesi Öneri Formları Tablosu”nda belirtildiği şekilde düzenlenmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/006-03: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yeni kayıt yaptıran
öğrencilerin Danışman önerilerinin (Ek:3) “Danışman Önerileri Tablosu”nda belirtildiği şekilde
kabul edilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/006–04: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına
girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulan Tez Sınav Jüri Üyeleri için Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; A.K.Ü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar
ekinde sunulan (Ek:4) “Tez Çalışması Sınavları için Savunma Jüri Üyelerinin Tablosu”nda belirtildiği
şekilde Asıl ve Yedek üyelerden Yüksek Lisans Tez Jürilerinin oluşturulmasına, Üniversitemiz
dışından gelen jüri üyelerine yolluk ve yevmiye ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
KARAR 2014/006-05: Gıda Mühendisliği Mühendisliği Anabilim Dalına Yabancı Uyruklu olarak
başvuruda bulunan Ulfan ALFANOV’un dilekçesi ile ilgili Anabilim Dalı görüşü Enstitü Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Gıda Mühendisliği Mühendisliği
Anabilim Dalına Yabancı Uyruklu olarak başvuruda bulunan Ulfan ALFANOV’un Anabili Dalı Yüksek
Lisans öğrenci kabul şartını sağlayamamasından dolayı başvurusunun reddine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/006-06: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 130712004 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Ömer DİCAN’nın Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden ders alması ile ilgili
Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
130712004 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Ömer DİCAN’nın Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsünden MAK-508 Kodlu “Kırılma Mekaniği” dersini almasına ve ilgili Üniversiteyle gerekli
yazışmaların yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 19.02.2014
: 006
KARAR 2014/006-07: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 130738502 numaralı Doktora öğrencisi
Lale GEVREK’in Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden ders alması ile ilgili Anabilim Dalı
Kurul Kararı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
130738502 numaralı Doktora öğrencisi Lale GEVREK’in Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsünden İM-541 Kodlu “Esnek Yol Üst Yapısı” dersini ve İM-552 Kodlu “Zeminlerin Islahı
dersini almasına ve ilgili Üniversiteyle gerekli yazışmaların yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/006-08: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yapı Eğitimi Anabilim Dalı
110713502 numaralı Yüksek Lisans öğrencilerinden Erman GÖRGÜN’nün Yapı Eğitimi Anabilim
Dalında açılmayan derslerin yerine İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalından almaları gereken
derslerle ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Yapı Eğitimi Anabilim Dalı 110713502 numaralı Yüksek Lisans öğrencilerinden Erman
GÖRGÜN’nün anabilim dalında açılmayan derslerin yerine İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalından
alması gereken derslerin tabloda belirtildiği şekilde kabul edilmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
Yapı Eğitimi ABD Alması Gereken Dersler
Atıkların Yapı Malzemesi Olarak
YAP-5016
Geri Dönüşümü
İnşaat Mühendisliği ABD Alınacak Dersler
Mevcut Yapıların Deprem
INS-5008
Bakımından Değerlendirilmesi
KARAR 2014/006-09: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yapı Eğitimi Anabilim Dalı
100713001 numaralı Yüksek Lisans öğrencilerinden Fatih YAZICI’nın Yapı Eğitimi Anabilim Dalında
açılmayan derslerin yerine İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalından almaları gereken derslerle ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Yapı Eğitimi Anabilim Dalı 100713001 numaralı Yüksek Lisans öğrencilerinden Fatih
YAZICI’nın anabilim dalında açılmayan derslerin yerine İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalından
alması gereken derslerin tabloda belirtildiği şekilde kabul edilmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
Yapı Eğitimi ABD Alması Gereken Dersler
YAP-5009 İleri Zemin Mekaniği
İnşaat Mühendisliği ABD Alınacak Dersler
INS-5022 Zeminlerin Mühendislik Özellikleri
KARAR 2014/006–10: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 130735518 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Aytaç EROL’un ders saydırma ile ilgili dilekçesi Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
130735518 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Aytaç EROL’un Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsünden almış olduğu derslerinin aşağıda tabloda belirtildiği şekilde ders saydırma talebinin
kabul edilmesine, transkriptine işlenmesine ve öğrenciye bilgi verilmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
2
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 19.02.2014
: 006
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
Kredisi
T
U
K
Başarı
Notu
802211011
008
Betonda
Dayanıklılılk
3
0
3
CB
802211012
001
802211012
010
Yapı Analizinde
Matris Metodları
3
0
3
AA
İleri Beton
Teknolojisi
3
0
3
CB
AKÜ İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Dersleri
Başarı
Kredisi
Dersin
Dersin Adı
Notu
*
Kodu
T
U
K A (Harf Notu)
Betonarme
INSYapılarda
3
0
3
5
CB
5004
Durabilite
INSİleri Yapı Statiği
3
0
3
5
AA
5043
INS5002
İleri Beton
Teknolojisi
3
0
3
5
CB
KARAR 2014/006–11: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 130729504 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi Zeliha GÜRAKAN’nın ders saydırma ile ilgili dilekçesi Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı 130729504 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Zeliha GÜRAKAN’nın Süleyman Demirel
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden almış olduğu derslerinin aşağıda tabloda belirtildiği şekilde
ders saydırma talebinin kabul edilmesine, transkriptine işlenmesine ve öğrenciye bilgi verilmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
01INS5177
Şekil Değiştirme
ve Kırılma Teorisi
01INS5195
Araştırma
Projeleri
Hazırlama
Teknikleri ve
Yöntemleri
Kredisi
T
3
3
U
0
0
K
3
3
Başarı
Notu
AA
AA
AKÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Dersleri
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
*
Başarı
Notu
T
U
K
A
(Harf Notu)
MLZ-5021
Seramiklerde
Mekanik
Özellikler ve
Kırılma
3
0
3
5
AA
FBE-5001
Bilimsel
Araştırma
Yöntemleri
3
0
3
5
AA
KARAR 2014/006–12: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 130712051 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Halit ARAT’ın ders saydırma ile ilgili dilekçesi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
130712051 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Halit ARAT’ın İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji
Enstitüsünden almış olduğu derslerinin aşağıda tabloda belirtildiği şekilde ders saydırma talebinin
kabul edilmesine, transkriptine işlenmesine ve öğrenciye bilgi verilmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
Kredisi
T
U
K
Başarı
Notu
AKÜ Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Dersleri
Başarı
Kredisi
Dersin
Dersin Adı
Notu
*
Kodu
T
U
K A (Harf Notu)
3
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
EBT-502E
EBT-508E
: 19.02.2014
: 006
Advanced
Fluid Dynamics
Cogeneration
& Waste
Recovery
3
0
3
BA
MKM6001
İleri Akışkanlar
Dinamiği
3
0
3
5
BA
3
0
3
BB
MKM5036
İleri Isı Transferi
3
0
3
5
BB
KARAR 2016/004–13: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı 130711003 numaralı
Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet Emin GÜLAL’ın Hacettepe Üniversitesinden almış olduğu dersin
başarı durumu ile ilgili yazı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Anabilim Dalı 130711003 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet Emin GÜLAL’ın Hacettepe
Üniversitesinden almış olduğu aşağıda tabloda belirtilen dersin kabulüne ve transkriptine
işlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Kodu
Dersin Adı
BİL-713
GMT-611
Kredisi
*
Başarı Notu (Harf Notu)
T
U
K
A
Veri Madenciliği
3
0
3
5
DZ
Konumsal Veri
İstatistiği
3
0
3
5
BA
KARAR 2016/004–14: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 130712004 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Ömer DİCAN’nın Pamukkale Üniversitesinden almış olduğu dersin başarı durumu ile ilgili
yazı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
130712004 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Ömer DİCAN’nın Pamukkale Üniversitesinden almış
olduğu aşağıda tabloda belirtilen dersin kabulüne ve transkriptine işlenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin
Kodu
Dersin Adı
MAK-553
Kompozit Malzemelerin
Mekanik Deneyleri
Kredisi
*
T
U
K
A
3
0
3
7,5
Başarı Notu (Harf Notu)
CB
KARAR 2016/004–15: Maden Mühendisliği Anabilim Dalı 120727501 numaralı Doktora öğrencisi
Berdan ÇOLAK’ın Bülent Ecevit Üniversitesinden almış olduğu dersin başarı durumu ile ilgili yazı
Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
120727501 numaralı Doktora öğrencisi Berdan ÇOLAK’ın Bülent Ecevit Üniversitesinden almış
olduğu aşağıda tabloda belirtilen dersin kabulüne ve transkriptine işlenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin
Kodu
Dersin Adı
MAD-726
Kaya Mekaniğinde
Süreksizliklerin Çözümlenmesi
Kredisi
*
T
U
K
A
3
0
3
6
Başarı Notu (Harf Notu)
AA
4
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 19.02.2014
: 006
KARAR 2014/006-16: Matematik Anabilim Dalı 100719005 numaralı Doktora öğrencisi Murat
ATİK’in Danışmanı Dumlupınar Üniversitesi öğretim elemanı olduğu için Uzmanlık Alan dersi ile
ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 100719005
numaralı Doktora öğrencisi Murat ATİK’in Danışmanı Dumlupınar Üniversitesi öğretim elemanı
olduğu için yürütmekte olduğu Uzmanlık Alan dersini Doç. Dr. Uğur ULUSU’nun yürütmesine ve
dersin notunun girmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/006-17: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 130730001 numaralı Doktora öğrencisi
Güray SONUGÜR’ün Doktora Yeterlilik Sınavını düzenlemek ve yürütmek amacıyla oluşturulan
Doktora Yeterlilik Komitesinin Doktora Yeterlilik Sınavını yapmak üzere aşağıda belirtilen öğretim
üyelerinden oluşan Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
130730001 numaralı Doktora öğrencisi Güray SONUGÜR’ün A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 48. maddesinin 4. fıkrası gereğince aşağıda belirtilen Öğretim Üyelerinden
Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyelerinin oluşturulmasına, Yönetim Kurulunca oybirliği ile karar
verilmiştir.
Asıl Üyeler:
1.
2.
3.
4.
5.
Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE (D)
Prof. Dr. Süleyman TAŞGETİREN
Doç. Dr. Ahmet GAYRETLİ
Doç. Dr. Seydi Vakkas ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. Murat CANER
AKÜ Teknoloji Fakültesi
AKÜ Mühendislik Fakültesi
AKÜ Teknoloji Fakültesi
Adıyaman Üniv.
AKÜ Teknoloji Fakültesi
Yedek Üyeler:
1.
2.
Yrd. Doç. Dr. Said Mahmut ÖINAR
Doç. Dr. Emin ERGUN
AKÜ Mühendislik Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi
KARAR 2014/006-18: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 120730001 numaralı Doktora öğrencisi
Hacer ARIOL’un Doktora Yeterlilik Sınavını düzenlemek ve yürütmek amacıyla oluşturulan Doktora
Yeterlilik Komitesinin Doktora Yeterlilik Sınavını yapmak üzere aşağıda belirtilen öğretim
üyelerinden oluşan Doktora Yeterlilik Sınav Jürisi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
120730001 numaralı Doktora öğrencisi Hacer ARIOL’un A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 48. maddesinin 4. fıkrası gereğince aşağıda belirtilen Öğretim Üyelerinden
Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Üyelerinin oluşturulmasına, Yönetim Kurulunca oybirliği ile karar
verilmiştir.
Asıl Üyeler:
1.
2.
3.
4.
Prof. Dr. Ömer SOYKASAP (D)
Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ
Doç. Dr. Ahmet GAYRETLİ
Doç. Dr. Şükrü KARAKAYA
AKÜ Mühendislik Fakültesi
AKÜ Teknoloji Fakültesi
AKÜ Teknoloji Fakültesi
AKÜ Teknoloji Fakültesi
5
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
5.
: 19.02.2014
: 006
Doç. Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU
AKÜ Mühendislik Fakültesi
Yedek Üyeler:
1.
2.
Doç. Dr. Fatih AKSOY
Yrd. Doç. Dr. İsmail UCUN
AKÜ Teknoloji Fakültesi
AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi
KARAR 2014/006–19: Maden Mühendisliği Anabilim Dalı 120717003 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Caner ÇİFTÇİ’nin 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve başarısız
olduğu dersin yerine bu dönem açılan dersleri alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
120717003 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Caner ÇİFTÇİ’nin; 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında almış ve başarısız olduğu “IST-502” Kodlu “İstatistiksel Paket Programları Kullanımı”
dersleri yerine 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında açılan MAD-5008 Kodlu “Kil-Su
Kolloidal Sistemlerinin Stabilitesi” dersini almasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR 2014/006–20: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tezsiz Ortaöğretim Fen ve
Matematik Programlarında öğrenim gören öğrencilerin “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin Ali
Çağlar Anadolu Lisesi ve Afyon Lisesinde uygulama yapmalarına ilişkin dilekçe Enstitümüz Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Tezsiz Ortaöğretim Programlarında öğrenim gören öğrencilerin “Öğretmenlik
Uygulaması” dersini Ali Çağlar Anadolu Lisesi ve Afyon Lisesinde uygulama yapmalarına ve ilgili
Öğretim Üyelerinin Ekders Ücretlerinin aşağıdaki şekilde ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
Öğretmenin Adı Soyadı
Ali BATTAL
Fahri ERKUŞ
Turgay YALDIZKAYA
Muhittin ÖZAŞKIN
Eşref ERTÜRK
Atilla KARABULUT
Okulu
Afyon Lisesi
Afyon Lisesi
Afyon Lisesi
Ali Çağlar Anadolu Lisesi
Ali Çağlar Anadolu Lisesi
Ali Çağlar Anadolu Lisesi
Branşı
Okul Müdürü
Okul Koordinatörü
Uygulama Öğretmeni
Okul Müdürü
Müdür Baş Yardımcısı
Uygulama Öğretmeni
Saati
2
2
6
2
2
6
KARAR 2014/006-21: 2013-2014 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İş Güvenliği Tezsiz Yüksek
Lisans II. Öğretim Programında derse girecek Öğretim Üyeleri Ek Ders Ücretleri ile İdari Personelin
fazla mesai ücretleri Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında uygulanacak olan Disiplinlerarası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) programında
derse girecek öğretim üyelerine Üniversitemizin 20.08.2013 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu
Kararına göre ek ders ücretlerinin (Ek:5’de) belirtilen katsayının ödenmesine, aşağıda Unvan, Adı,
Soyadı ve Görevi belirtilen kişilerin görevlendirilmesine ayrıca görevlendirilen personele aynı 30
Kasım 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnamesine istinaden aylık 50 saate kadar fazla
mesai ücreti ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
6
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 19.02.2014
: 006
2. Öğretimde Görevlendirilecek Personel Listesi
UNVANI
ADI SOYADI
GÖREVİ
Mustafa İsmet ERSÖZ
Bilgisayar İşletmeni
Menekşe ERYILMAZ
Memur
Yıldız ŞENKABAK
Hizmetli
KARAR 2014/006-22: İnternet Bilişim ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanlığının Enstitümüze
sunduğu Anabilim Dalı Kurul Kararına İstinaden Yönetim Kurulumuzda yapılan görüşmeler
neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için açılması planlanan dersler ve bu
derslere ilişkin yapılacak ödemelerle ilgili olarak;
a) Karar ekinde (Ek:6) sunulan derslerin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
açılmasına ve aynı tabloda belirtilen öğretim elemanlarına verilmesine,
b) Açılan derslerle ilgili ücretlendirme Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen karar
doğrultusunda (Ek:7)’de sunulan şekliye kabul edilmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/006-23: Enstitümüz Anabilim Dallarında tezini tamamlayan ve basım aşamasına gelen
öğrencilerin tez sınav tutanağını ve tezlerinin basılmış bir şekilde Enstitü Yönetim Kuruluna girmesi
sonucunda mezuniyet işlemlerinin yapılması Enstitümüz Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. ve 52. maddesine istinaden, mezuniyet işlemlerinin
yapılabilmesi için aşağıdaki yolların izlenmesine;
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
i.
Tez Savunma Sınavına giren ve başarılı olan öğrencilerin sınav tarihi itibaren 3 (üç) gün
içerisinde Tez Sınav Tutanağı ve ekleri Enstitümüze EBYS ortamından gönderilecektir.
ii.
Öğrenci Tez Savunma Jüri Üyelerinin önerdiği veya gerekli gördüğü düzeltmeleri yapacaktır.
iii.
Tez Formatı İnceleme Formu çıktısı alındıktan sonra öğrencinin Danışmanı tarafından
kontrol edilerek imzalanacaktır.
iv.
İlgili Enstitü Müdür Yardımcılarından randevu alındıktan sonra Tez Formatı İnceleme Formu
inceletilecektir.
v.
Enstitü Müdür Yardımcılarının kontrolleri yapıp onay verdikten sonra Yüksek Lisans ve
Doktora Programları için Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. maddesi ve 52. maddesine göre istenen evrakların tamamlanarak
Enstitümüze teslim edilecektir.
vi.
Tezler teslim edildikten sonra en az 3 takım Tez Sınav Tutanağı, Tez Değerlendirme
Formları, Tez Formatı İnceleme Formu ve tezler Enstitü Yönetim Kuruluna girip mezuniyete
hak kazandıktan sonra diploma işlemleri yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen işlemler Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre bir (1) ay içerisinde tamamlanacaktır.
7
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 19.02.2014
: 006
KARAR 2014/006-24: Enstitümüz Anabilim Dallarında görev yapan öğretim elemanlarının
Enstitümüzde öğrenim gören öğrencilere vermiş oldukları Başarı Notlarının Listelerinin
Enstitümüze gönderilmemesi ve Başarı Not Listelerinin dersi veren öğretim elemanında
arşivlemesi konusu Enstitümüz Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Ders Başarı Not Listelerinin
istenmemesi, İlgili dersin öğretim elemanı tarafından ömür boyu saklanacaktır. Herhangi bir adli
ve idari soruşturma mahkemeye sunulacak vb. durumlarda öğretim elemanlarından istenmesine,
başarı notlarının ilgili öğretim elemanı tarafından saklanmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
KARAR 2014/006-25: Enstitümüz Ders Kayıt Formlarının ilgili öğrencinin kesinleştirme işleminden
sonra danışmanı tarafından onaylanabilmesi konusu Enstitümüz Yönetim Kurulunda
görüşülmüştür.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İlgili yarıyıla ait ders seçimlerini
tamamlayıp öğrencinin danışmanına onay vermesi için Otomasyon Sisteminde not olarak
gözükmesi konunun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/006-26: Kimya Anabilim Dalı 090707504 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi İbrahim
ÖZGÜR’ün Tez Konusu değişikliği önerisi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Kimya Anabilim Dalı 090707504
numaralı Yüksek Lisans öğrencisi İbrahim ÖZGÜR’ün, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 19. maddesinin a) bendinin 1) fıkrası gereğince “Organik Asitlerden Ester Sentesi
ve Molekül Yapılarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi” olan tez konusunun “Karboksilik
Asitlerden Ester Sentesi ve Sentezlenen Maddelerin Infared, Ultraviyole ve NMR Spektroskopileri
Yardımı ile Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi ” olarak değiştirilmesine, Yönetim
kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/006-27: Kimya Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim EROL’un
20 Şubat 2014-21 Şubat 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği
derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Kimya Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim EROL’un görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda belirtilen
tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Ayırma Yöntemleri
23.02.2014
08:30-11:20
Tez Hazırlık Çalışması/Tez Çalışması
23.02.2014
13:00-16:50
8
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 19.02.2014
: 006
KARAR 2014/006-28: Fizik Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt
DOĞAN’nın 09 Şubat 2014-15 Şubat 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Fizik Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN’nın görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Tez Çalışması
16.02.2014
08:00
Uzmanlık Alan Dersi
16.02.2014
13:00
KARAR 2014/006-29: Biyoloji Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa
YILDIZ’ın 21 Şubat 2014 tarihinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği derslerin
aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Biyoloji Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa YILDIZ’ın görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda belirtilen
tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Telafi Tarihi
Telafi Saati
22.02.2014
08:30-17:00
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
9
TEZ SAVUNMA JÜRİSİNİN YAPTIĞI SINAVLARIN SONUÇ TABLOSU
EK: 1
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZ SINAVIN
PROG.
DANIŞMANI
TOPLANTI
TARİHİ
SAATİ
NETİCESİ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU'NUN KARARI
TEZ ADI
KARAR ŞEKLİ
DEĞİŞTİ
DEĞİŞTİYSE ADI
YÖNETMELİK MAD.
SONUÇ
1
100712508 Salih ALARÇİN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. İsmail UCUN
30.01.2014
09:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
Hayır
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
MEZUN
2
090721502 Mehmet ABUDAK
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin KARA
06.02.2014
14:00
3 AY
DÜZELTME
OY BİRLİĞİ
Hayır
38. Maddenin (6) Fıkrası
Gereğince
3 AY
DÜZELTME
3
110714008 Hilal SIKI
Fizik
Yüksek Lisans
Doç. Dr. Rıdvan ÜNAL
04.02.2014
14:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
Evet
Üniversite Öğrencilerinin Durgun Elektrik Problemlerini Çözerken Kullandıkları
Görselleştirmenin Problemin Anlaşılması Üzerine Etkileri
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
MEZUN
4
100712504 Fehime Şeyma ÖZTÜRK
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Önder ÖZGÖREN
06.02.2014
13:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
Evet
İnsansız Hareket Edebilen Otomatik Depolama ve Boşaltma Sistemi Eğitim Seti Tasarım ve
İmalatı
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
MEZUN
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
MEZUN
5
100717501 Zeyni ARSOY
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Prof. Dr. Bahri ERSOY
13.02.2014
10:00
Sayfa 1 / 1
KABUL
OY BİRLİĞİ
Hayır
19.02.2014
2014/006-01
TEZ PROJESİ ÖNERİ FORMLARI TABLOSU
EK:7
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZİN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
ADI
I. DANIŞMANI
1
120721503 Hülya VATANSEVER
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Alıç Marmelatından Alıç Cezeryesi Üretimi
Prof. Dr. Abdullah Çağlar
2
120721501 Pelin YILDIRIM
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Haşhaş Ezmesi Kullanımının Ekmek Kalitesi Üzerinde Etkileri
Prof. Dr. Ramazan Şevik
3
120721504 Şükriye DEVRANBAY
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Değişik Oranlarda Katılan Maltın Beyaz Peynir Kaliyesi Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Abdullah Çağlar
4
110730501 Lütfiye DAHİL
Makine Mühendisliği
Doktora
2011 -2012
Bahar
Alimünyum Gözenekli Malzemenin Araç Koltuğu Konstrüksiyonunda
Titreşim Etkisinin Araştırılması
Doç. Dr. Abdurrahman Karabulut
5
120712503 Osman KILIÇ
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Ti-6Al-4V Alaşımının İşlenmesinde Farklı Soğutma Sistemlerinin Takın Ömrü
Prof. Dr. Kubilay Aslantaş
ve Yüzey Kalitesi Üzerinde Etkilerinin Araştırılması
Solidworks ile Çok Parçalı Makinaların Statik ve Dinamik Analizlerinin
İncelenmesi ve Örnek Uygulama Yapılması
Doç. Dr. Ahmet Gayretli
Bahar
Fractional (Kesirli) Diferansiyel Denklemlerinin Nümerik Çözümleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eyüp Kiriş
2012 -2013
Bahar
n-Devirli Möbius Dönüşümleri Üzerine
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Demirel
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Diyatomitten Atmosferik Buhar Kürü Yöntemi ile Gazbeton Üretimi
Prof. Dr. İsmail Demir
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Tarihi Yapıların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi ve Gedik Ahmet Paşa
Camii Örneği
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürklü
120735510 Merdan Törehan TURAN
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Farklı Lif Çeşitlerinin ve Sodyum Silikat Solüsyonunun Alçı Malzeme
Özelliklerine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürklü
12
120717502 Ahmet AYDEMİR
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Madencilik Açısından Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Asgari Düzeyde
Avantaj ve Dezavantajlarının Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Ekrem Arıtan
13
110730503 Serkan ÇAŞKA
Makine Mühendisliği
Doktora
2011 -2012
Bahar
İnsansız Hava ve Kara Araçlarının Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlamak İçin
Doç. Dr. Ahmet Gayretli
Yapay Zeka Tabanlı Bir Sistem Geliştirilmesi ve Uygulanması
14
120717501 Hakan ÇİFTÇİ
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
15
940703009 Harun Reşit SİVRİTEPE
Matematik
Yüksek Lisans
1994 -1995
Güz
Mental Aritmetik Literatür Bilgisi Uygulama ve Etkinlikleri
Doç. Dr. Mustafa Kemal Yıldız
16
110719003 Ramazan ŞİMŞEK
Matematik
Doktora
2011 -2012
Güz
Kompleks Hiperbolik Geometri Üzerine
Doç. Dr. Nilgün Sönmez
17
130703007 Fatma Hilal ERGİN
Matematik
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Yüksek Metebeen Fark Denklemlerinin Global Davranışları Üzerine
Doç. Dr. Özkan Öcalan
6
120712007 Veysel TİMOÇİN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Güz
7
120703504 Beyza KOCAASLAN
Matematik
Yüksek Lisans
2012 -2013
8
120703505 Sultan DURUPINAR
Matematik
Yüksek Lisans
9
120735511 Erdal ÇALIŞKAN
İnşaat Mühendisliği
10
120735504 Yunus Ahmet MUMYAKMAZ
11
Modifiye Manyetit (3 4 @2@)
Nano-Kompozitler ile Sulu Ortamdan Uranyum Kazanımı
Sayfa 1 / 2
II. DANIŞMANI
Prof. Dr. Eyüp Sabah
28.02.2014
2014/007-07
TEZ PROJESİ ÖNERİ FORMLARI TABLOSU
EK:7
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZİN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
ADI
I. DANIŞMANI
18
120735512 Recep KURAL
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
İnşaat Sektöründe Yapı Denetimi ve Afyonkarahisar İlindek iUygulamaların
Araştırılması
Doç. Dr. Osman Ünal
19
120735515 Hatice KOCAKULAK
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Bazalt Lif Katkılı Betonların Fziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
Doç. Dr. Tayfun Uygunoğlu
Sayfa 2 / 2
II. DANIŞMANI
28.02.2014
2014/007-07
YENİ DANIŞMAN ATAMALARI TABLOSU
EK: 3
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
I. DANIŞMANIN
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
PROG.
YARIYILI SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
1
130709501 Büşra ÇANKAYA
Biyoloji
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1102 Doç. Dr. Safiye Elif Korcan
2
130709502 Özkan ERKEN
Biyoloji
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0167 Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş
3
130709503 Sinem KAYA
Biyoloji
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0683 Doç. Dr. Ahmet Serteser
4
130709504 Zeynep ERTÜRHAN
Biyoloji
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0167 Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş
5
130709505 Emre PEHLİVAN
Biyoloji
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0982 Doç. Dr. Mustafa Yıldız
6
130731501 Mesut GÖKCE
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1117 Doç. Dr. Şükrü Talaş
7
130731502 Hüseyin Ender HOPA
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0290 Prof. Dr. Şükrü Taktak
8
130731503 Salih KANAT
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1663 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güneş
9
130731504 Murat EROĞLU
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1177 Yrd. Doç. Dr. Halil Aytekin
10
130731505 Mehmet ÇEŞMECİLER
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1177 Yrd. Doç. Dr. Halil Aytekin
11
130707501 Murat SARI
Kimya
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0101 Doç. Dr. Sabri Çevik
12
130707502 Mehmet SAĞLAM
Kimya
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1407 Prof. Dr. İbrahim Erol
13
130707503 Mehmet SAVRIK
Kimya
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1512 Yrd. Doç. Dr. Cemal Çifci
14
130707504 Derya Nimet DEVRİM
Kimya
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1407 Prof. Dr. İbrahim Erol
15
130707505 Yasin AĞILÖNÜ
Kimya
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1002 Doç. Dr. Laçine Aksoy
16
130741501 Muhammet ALTUNTAŞ
Kimya
Doktora
2013 -2014
Bahar
KA1066 Doç. Dr. Levent Özcan
17
130734501 Ertuğrul ÖZDEMİR
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
18
130734502 Yasin KARATAŞ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
19
130734503 Recep ÖZBAY
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
20
130734504 Ali KUDAT
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
21
130734505 İbrahim SARAYDERE
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
22
130734506 İsmail Emre KARA
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
23
130734507 Mehmet Said AYDOĞAN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
24
130734508 Ahmet Taha BEŞPARMAK
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
25
130734509 Gülşah KOYUNCU
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
26
130734510 Sadetdin ÜRÜN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
27
130734511 Ömer KORUCUK
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
28
130734512 Tolga HAYIT
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
29
130734513 Berna TAŞ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
30
130734514 Ramazan ÖZTÜRK
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
31
130734515 Murat Selim ÇETİN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
32
130734516 Emre ULAKÇI
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
33
130734517 Mesut PEKSOY
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
34
130734518 Ertuğrul ASLAN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
35
130734519 Ali Rıza ÇETİNDEDE
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
36
130734520 Katibe ARICI
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
37
130734521 Zekayi KARAGÖZ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
38
130734522 Ercan USLU
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
39
130734523 Ali DURSUN
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
Sayfa 1 / 3
II. DANIŞMANIN
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
19.02.2014
2014/006-003
YENİ DANIŞMAN ATAMALARI TABLOSU
EK: 3
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
I. DANIŞMANIN
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
PROG.
YARIYILI SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
40
130734524 Semih Sadi KILIÇ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
41
130734525 Salih KİRAZ
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1828 Yrd. Doç. Dr. Sinan Yörük
42
130735501 Onur SÜRÜÇ
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0181 Prof. Dr. Yılmaz İçağa
43
130735502 Cihan DÜŞMEZ
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
44
130735503 Mustafa AYDOĞAN
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0181 Prof. Dr. Yılmaz İçağa
45
130735504 Ramazan Ulaş TÜRKMEN
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0582 Doç. Dr. Osman Ünal
46
130735505 Yunus İNANÇ
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0582 Doç. Dr. Osman Ünal
47
130735506 Ahmet Ferdi ŞENOL
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1316 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Raif Boğa
48
130735507 İlyas YILMAZ
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0176 Doç. Dr. Ali Ergün
49
130735508 Samet GİRGİN
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1479 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Görhan
50
130735509 Dinçer VENEDİK
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0210 Prof. Dr. İsmail Demir
51
130735510 Muhammet KAPLAN
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0181 Prof. Dr. Yılmaz İçağa
52
130735511 Hayati EROĞLU
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0210 Prof. Dr. İsmail Demir
53
130735512 Abdullah SERT
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0582 Doç. Dr. Osman Ünal
54
130735513 Ahmet GÜMÜŞ
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1479 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Görhan
55
130735514 Mücahit DEVLETHAN
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0210 Prof. Dr. İsmail Demir
56
130735515 Mehmet Kürşat GÜNGÖR
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0181 Prof. Dr. Yılmaz İçağa
57
130735516 Olgu AKAGÜNDÜZ
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1176 Doç. Dr. Tayfun Uygunoğlu
58
130735517 Ömer YILDIZ
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0181 Prof. Dr. Yılmaz İçağa
59
130735518 Aytaç EROL
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0181 Prof. Dr. Yılmaz İçağa
60
130738501 İsmail HOCAOĞLU
İnşaat Mühendisliği
Doktora
2013 -2014
Bahar
KA1176 Doç. Dr. Tayfun Uygunoğlu
61
130738502 Lale GEVREK
İnşaat Mühendisliği
Doktora
2013 -2014
Bahar
KA0114 Prof. Dr. Hüseyin Akbulut
62
130738503 Süleyman GÜCEK
İnşaat Mühendisliği
Doktora
2013 -2014
Bahar
KA0175 Yrd. Doç. Dr. İsmail Zorluer
63
130737501 İsa KOÇ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1049 Yrd. Doç. Dr. Barış Gökçe
64
130737502 Nurgül ÖZMEN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1858 Yrd. Doç. Dr. Uğur Fidan
65
130737503 Meryem Didem ÇINAR
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0039 Prof. Dr. Hasan Çimen
66
130740501 Murat YAVUZ
Fizik
Doktora
2013 -2014
Bahar
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt Doğan
67
130740502 Ömer Faruk YILDIZ
Fizik
Doktora
2013 -2014
Bahar
KA1092 Doç. Dr. Rıdvan Ünal
68
130729501 Uğur GÜRSOYLAR
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1020 Yrd. Doç. Dr. Ziya Özgür Yazıcı
69
130729503 Ferihan BAŞAK
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0881 Yrd. Doç. Dr. C. Betül Abi
70
130708501 Hatice ÇOBAN
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1536 Doç. Dr. Meltem Dilek
71
130708502 Zeynep TÜRKMEN
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA2543 Yrd. Doç. Dr. Derya Yeşim Hopa
72
130708504 Kaan Tolga PARKIN
Kimya Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1003 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Alagöz
73
130717501 Vedat GÖK
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1207 Doç. Dr. Ali Sarıışık
74
130717502 Atilla UZUN
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0342 Yrd. Doç. Dr. Metin Bağcı
75
130717503 Rasim BAYIR
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0294 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yavuz Çelik
76
130717504 Salih Tayfun YILMAZ
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1207 Doç. Dr. Ali Sarıışık
77
130717505 Emre KILINÇARSLAN
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1381 Prof. Dr. Ahmet Şentürk
78
130717506 Tamer SERTKAN
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1381 Prof. Dr. Ahmet Şentürk
79
130717507 Şerif Ahmet KOÇ
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0693 Yrd. Doç. Dr. Erkan Özkan
Sayfa 2 / 3
II. DANIŞMANIN
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
19.02.2014
2014/006-003
YENİ DANIŞMAN ATAMALARI TABLOSU
EK: 3
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
I. DANIŞMANIN
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
PROG.
YARIYILI SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
80
130727501 Murat MÜDÜROĞLU
Maden Mühendisliği
Doktora
2013 -2014
Bahar
KA0467 Prof. Dr. Bahri Ersoy
81
130736501 Elif ŞAHİN
Nanobilim Ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt Doğan
82
130736502 Ece AKTÜRK
Nanobilim Ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt Doğan
83
130736503 Gözde BOR
Nanobilim Ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt Doğan
84
130736504 Zeliha CEYLAN
Nanobilim Ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt Doğan
85
130736505 Ümmügülsüm POLAT
Nanobilim Ve Nanoteknoloji
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt Doğan
Sayfa 3 / 3
II. DANIŞMANIN
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
19.02.2014
2014/006-003
TEZ ÇALIŞMASI SINAVLARI İÇİN SAVUNMA JÜRİ ÜYELERİNİN TABLOSU
EK: 4
110712502
Gökhan TUNÇ
İstatistik
Makine Mühendisliği
PROG
DANIŞ.
Yrd. Doç. Dr. Ayça Hatice TÜRKAN
Gizem GÜLSEVİN
JÜRİ ÜYELERİNİN
ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Muhammet YÜRÜSOY
2
110724003
ADI SOYADI
Yüksek Lisans
1
NUMARASI
Yüksek Lisans
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO
ÜYE
1.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Ayça Hatice TÜRKAN (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik
2.
ASIL
Doç. Dr.
Süleyman DÜNDAR
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik
ASIL
Doç. Dr.
3.
UNVANI
ADI SOYADI
ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
İbrahim KILIÇ
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
Veteriner Fakültesi
Biyoistatistik
4.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Engin TAŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Eyüp KİRİŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik
1.
ASIL
Prof. Dr.
Muhammet YÜRÜSOY (D)
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği
2.
ASIL
Doç. Dr.
Şükrü KARAKAYA
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
Teknik Eğitim Fakültesi
Makine Eğitimi
3.
ASIL
Yrd. Doç. Dr.
Yaşar Önder ÖZGÖREN
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği
4.
YEDEK Doç. Dr.
Abdurrahman KARABULUT
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği
5.
YEDEK Yrd. Doç. Dr.
Ahmet ÇETKİN
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
Teknik Eğitim Fakültesi
Makine Eğitimi
Sayfa 1 / 1
19.02.2014
2014/006-04
Download

karar 2014/006 - Afyon Kocatepe Üniversitesi