pronova BKK’da
kişisel katma
değerim:
Var
X
Aile için katma deg˘er
G
G
G
G
Bebek indirimi
Çocuklar için ilave tedbir muayenesi
Bebek Bakım Programı
Ebe Çag˘ırma Hizmeti
100 €
150 €
33 €
250 €
Önleme ve Tedbir katma deg˘eri
G
G
G
Mükemmel!
Kis¸isel önleme bütçesi
.
Indirim programı
Cilt kanseri erken tes¸hisi
150 €
60 €
25 €
Özel Tedaviler katma deg˘eri
pronova BKK en iyi aile
sag˘lık kasası olarak
derece almıs¸tır.
G
G
Osteopati (kırıkçılık) tedavisi
Homeopati (alternatif) tedavi
336 €
640 €
As¸ılar katma deg˘eri
G
Çag˘rı merkezi
0441 925138-4949
24 saat sag˘lık
danıs¸manlıg˘ı
0621 53391-4911
Yazıs¸ma adresi
pronova BKK
Brunckstraße 47
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 53391-1000
Faks: 0621 53391-7000
E-Posta: [email protected]
www.pronovabkk.de
04-2014, Kapak fotog˘rafı: AlenD, Monkey Business Images, shutterstock
G
G
G
G
G
Hepatit A+B Seyahat için koruyucu as¸ı
Kolera – Seyahat için koruyucu as¸ı
Kene As¸ısı (Erken Yaz Menenjiti)
HPV (Rahim Ag˘zı Kanseri) As¸ısı
(18-26 yas¸ arası bayanlar için)
Grip As¸ısı
Rotavirüs As¸ısı
270 €
140 €
170 €
170 €
45 €
180 €
Avantajım:
Bazı katma deg˘erlerde, parasal indirim söz konusudur, dig˘erlerinde verilen hizmetle ilgili masraflar belirtilmis¸tir
(kullanılmaması halinde bunların size nakit olarak ödenmesi mümkün deg˘ildir). Tüm bilgiler tek bir kis¸i için bir yıl boyunca geçerlidir.
Ben burda
sigortali olmak
istiyorum ...
sınıf,
i
c
n
i
r
i
B
lü &
çok yön l!!
kişise
pronova BKK’da
kişisel katma
değerim:
Muhatabınız:
Zekeriya Memis¸
Tel.
Cep
Faks
E-posta
0221 65059-2975
0173 2997519
0221 65059-8975
[email protected]
Var
X
Aile için katma deg˘er
G
G
G
pronova BKK
Emdener Straße 70
50735 Köln
G
Bebek indirimi
Çocuklar için ilave tedbir muayenesi
Bebek Bakım Programı
Ebe Çag˘ırma Hizmeti
100 €
150 €
33 €
250 €
Önleme ve Tedbir katma deg˘eri
G
G
G
Servis numarası 0441 925138-4949 I 24 saat sag˘lık danıs¸manlıg˘ı 0621 53391-4911
[email protected] I www.pronovabkk.de
Kis¸isel önleme bütçesi
.
Indirim programı
Cilt kanseri erken tes¸hisi
150 €
60 €
25 €
Özel Tedaviler katma deg˘eri
Bu cevap kartını bize fakslayabilir ya da bizzat ofisimize getirebilirsiniz.
G
G
Osteopati (kırıkçılık) tedavisi
Homeopati (alternatif) tedavi
336 €
640 €
Bilgi amaçlı sizinle görüşmek istiyorum, lütfen beni arayın.
As¸ılar katma deg˘eri
Soyadı
Adı
Telefon
İmza
G
G
G
G
Evet,
tarihi itibariyle pronova BKK üyesi olmak istiyorum.
Adı
Cadde/sokak
Posta kodu / yer
Dog˘um tarihi
Dog˘um yeri
En son sag˘lık sigortası/sigortaları
Emeklilik sigorta numarası (bilinirse)
Tarih
İmza
ZM 04-2014, Kapak fotog˘rafı: AlenD, shutterstock
G
Soyadı
G
Hepatit A+B Seyahat için koruyucu as¸ı
Kolera – Seyahat için koruyucu as¸ı
Kene As¸ısı (Erken Yaz Menenjiti)
HPV (Rahim Ag˘zı Kanseri) As¸ısı
(18-26 yas¸ arası bayanlar için)
Grip As¸ısı
Rotavirüs As¸ısı
270 €
140 €
170 €
170 €
45 €
180 €
Avantajım:
Bazı katma deg˘erlerde, parasal indirim söz konusudur, dig˘erlerinde verilen hizmetle ilgili masraflar belirtilmis¸tir
(kullanılmaması halinde bunların size nakit olarak ödenmesi mümkün deg˘ildir). Tüm bilgiler tek bir kis¸i için bir yıl boyunca geçerlidir.
Ben burda
sigortali olmak
istiyorum ...
sınıf,
i
c
n
i
r
i
B
lü &
çok yön l!!
kişise
... benimle ilginelinen yerde!
Güçlü yönleri:
Hizmet
Servis
G
Homeopati, Osteopati ve akupunktur gibi alternatif tedavi yöntemleri
G
Bonus programı: Sag˘lıklı yas¸a, puanları topla, indirimi kazan
(örn. dört kis¸ilik bir ailede 240 €’ya kadar)
G
Korunma Asisi Özel Yurtdisi seyahat as¸ıları dahil
G
Yeni dog˘anlardan ileri yas¸ lara kadar ücretsiz tedbir muayeneleri – hatırlatma
hizmeti dâhil
G
630.000 üzerinde sigortalı ile güçlü sigortalılar birlig˘i
G
U10 ve U11 için ilave çocuk tedbir muayeneleri
G
Dünyanın önemli ¸s irketler gruplarının ortag˘ı
G
Gençler için J1 (12 ila 14 yas¸ arası)’den sonra ek olarak bir J2 (16 yas¸) hizmeti
sunmaktayız
G
Stajyerler ve çalıs¸ ma hayatına yeni atılanlar için özel hizmetler
(örn. genç profesyoneller eg˘itimi)
G
Ek ödeme yapmanız gerekmeden protez dis¸ mümkün
G
Meslek sahipleri için hizmetler (örn. is¸letmeye ilis¸kin sag˘lık yönetimi)
G
Aileler için hizmetler (örn. bebek bakımı, çocuk bakımı hastalık parası,
aile bakımı)
G
Emekliler için hizmetler (örn. aktif kalanlar portalı)
G
pronova özel: Yalnızca pronova BKK sigortalıları için bireysel ek sigortalar
G
G
90’ın üzerinde merkezde kis¸isel danıs¸manlık
G
Geri arama hizmeti
G
Internet’te danıs¸ma hattı
G
Internet’te www.pronovabkk.de adresinde sag˘lık sohbetleri
G
Internet’te doktor ve hastane bulunması
G
24 saat sag˘lık danıs¸manlıg˘ı:
Yurtdıs¸ından da dâhil olmak üzere yılın 365 günü
Kalite
Önleme (prevensiyon) kurslarına katılmanız durumunda 150,- € prevensiyon bütçesi
Örn. bel sorunları okulu, suda kos¸ma, otojen antrenman
G
Serbest çalıs¸an bir ebenin dog˘um için 24 saatlik çag˘rı hizmeti masraflarnının
üstlenilmesi (azami 250 Avro)
G
Annenin hamilelik esnasında tüm tedbir tedavilerine ve yeni dog˘an bebeg˘in U1-U6
muayenelerine ve de önerilen koruma as¸ılarına katılması halinde,
100 Avro tutarında bebek indirimi
Daha birçok hizmet için www.pronovabkk.de
Download

Ben burda sigortali olmak istiyorum