T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 05.02.2014
:
16:00
: 2014/04
1.
2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılı tek ders sınavı için dilekçe veren öğrencilerin
durumlarının görüşülmesi,
2.
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan gelen ”Ders Telafi Tutanağı” konulu yazının
görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1.
Üniversitemiz ‘’Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 24.
maddesinin d. fıkrası” gereğince 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle
07.02.2014 tarihinde yapılacak olan Tek Ders Sınavının aşağıda belirtilen hususlar
çerçevesinde yapılmasına, tek ders sınavına girmek için dilekçe veren ve aşağıda adı soyadı
Anabilim Dalı belirtilen Enstitümüz öğrencilerinin tek ders sınavına girmelerinin uygunluğuna,
a) Öğrencinin, Yüksek Lisans ya da Doktora programındaki tüm dersleri
gerekmektedir,
b) Öğrencinin, programına almış olduğu derslerden sadece tek dersten başarısız
gerekmektedir,
c) Öğrencinin, en az bir yarıyıl derse devam koşulunu yerine getirmiş
gerekmektedir.
d) Öğrencinin, Tek Ders Sınavında almış olduğu not ders başarı notu
değerlendirilecektir.
e) Yüksek Lisans programında Tek Ders Sınavlarında ders başarı notu 65- CC dir,
f) Doktora programında Tek Ders Sınavlarında ders başarı notu 70- CB dir.
alması
olması
olması
olarak
NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
120661124
Doğan USTA
İşletme (Tezsiz Y.L.)
120661102
İbrahim CANSIZ İşletme (Tezsiz Y.L.)
080661016
120661135
120661122
120661134
120661101
120661142
Fethi SUNA
Zeynep KOMAN
Şevket ÖZTÜRK
Mustafa DURGU
Hasan GÖKTAŞ
Hanife AŞIK
İşletme (Tezsiz Y.L.)
İşletme (Tezsiz Y.L.)
İşletme (Tezsiz Y.L.)
İşletme (Tezsiz Y.L.)
İşletme (Tezsiz Y.L.)
İşletme (Tezsiz Y.L.)
DERSİN ADI
Modern Yönetim
Yaklaşımları
Modern Yönetim
Yaklaşımları
Modern Yönetim
Yaklaşımları
Yöneticiler İçin Finans
Yöneticiler İçin Finans
Yöneticiler İçin Finans
Yöneticiler İçin Finans
Yöneticiler İçin Muhasebe
ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI SOYADI
Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK
Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK
Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR
Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR
Karar 2.
Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Mustafa GÜLER’in 03 Şubat-04 Şubat
2014 tarihleri arasında yapamadığı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
03.02.2014
04.02.2014
Telafi Tarihi
07.02.2014
08.02.2014
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Doç. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Download

05.02.2014 Tarih ve 2014-04 Sayılı Karar