Belge Sahibinin
Adı Soyadı
:
T.C. Kimlik No
:
Oda Sicil No
:
Oda Kayıt Tarihi
:
Mezun Olduğu Okul
:
Mezuniyet Tarihi
:
Belge Numarası
:
Belgenin Geçerlilik Tarihi :
İş Yeri Adı
:
İş Yeri Adresi
:
Yukarıda bilgileri yazılı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5307 Sayılı Kanun’un 26119 Sayılı
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları” (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği’ne dayanılarak Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın aldığı kararlar doğrultusunda
LPG Otogaz İstasyonu / Dolum Tesisi Sorumlu Müdürlüğü konusunda belirtilen şartlara
uygun olup, Oda Yönetim Kurulumuzca onaylanmış bu belgeyi tüm yetki ve sorumlulukları ile
birlikte almaya hak kazanmıştır.
Belge sahibi, bu belgenin kullanımında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın alacağı
kararlara uymak zorundadır.
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası
Not: Bu belgenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Katıldığı Eğitimler:
1. LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi
Tarih:
Yer
:
Download

Belge Sahibinin - İnşaat Mühendisleri Odası