ročník 6
číslo 3
červen 2012
Čtyři odborníci AGELu v projektu
sto nejlepších českých lékařů
Mezi špičku české medicíny se dostali naši přední lékaři:
Renata Soumarová, Ondřej Urban, Marian Branny a David Stejskal
STRANA
4
Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská modernizuje
Změny v MARTEK MEDICAL,
Repharm a ZENAGEL
Za téměř 30 miliónů korun otevřela
Změny a posílený manažerský tým
nově zrekonstruované prostory
zefektivní růst těchto společností
STRANA
6
STRANA
8
Adresa
e-mail: [email protected]
Předsedkyně redakční rady
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Členové redakční rady
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
Inzerce
e-mail: [email protected]
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Ing. Hana Szotkowská
Jana Želazková
Bc. Marta Csergeová
Zlom a grafická úprava
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah
zveřejněné inzerce a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
webová prezentace časopisu
www.nasagel.cz
Obsah
3 Nadace agel pomohla zdravotně postižené dívce
4Čtyři odborníci skupiny AGEL se dostali mezi sto nejlepších českých lékařů
6Nemocnice s poliklinikou Praha Italská otevřela nově zrekonstruované prostory
8Organizační změny a posílený manažerský tým zefektivní růst společností MARTEK
MEDICAL, Repharm a ZENAGEL
10Sestrou srdcí pacientů v Moravskoslezském kraji je Jana Hrbáčková z Vítkovické
nemocnice
12Vzdělávání v nemocnicích AGELu úspěšně pokračuje
14Pochoutky světové kuchyně – v jídelně Nemocnice Podlesí nic neobvyklého
18Primár levočskej nemocnice Ladislav Haas bicykluje už 20 rokov
20Doktor Heinrich se nejprve narodil ve Vítkovické nemocnici a pak zde jako lékař
prožil přes 41 let
22Napsali o nás…
26Proleženiny hrozí všem – nejen dlouhodobě nemocným
27S léčbou pacientů Nemocnice Český Těšín pomáhá pes Teddy
28Na Podlesí použili jako první v republice lékem potažené balónkové katétry
29Den zdraví přilákal do Havířova na 300 zdravotníků
30Skvělých výsledků dosahují fyzioterapeuté pomocí SM systému
31Na benefičním večeru pro dětské oddělení se vybralo 115 tisíc korun
32Opary trápí většinu lidí
33Nemocnice otevřela rekonstruovanou ambulantní část pavilonu operačních oborů
34Dětí s cukrovkou přibývá
35Nemocnice Šternberk otevřela novou ortopedickou poradnu
36Špičkovou lékařskou péči potřebuje také umírající pacient
37V Nemocnici Valašské Meziříčí vznikla společná multidisciplinární JIP chirurgických
a interních oborů
38Vyšetření střeva už nemusí bolet
39Prožijte léto bez gynekologických potíží
40Cukrovka nebolí, ale okrádá o zrak
41Pod dohledem odborníků zhubla žena 12 kilogramů a v hubnutí pokračuje dále
42Pacienti s nemocnými cévami jsou na jednom místě vyšetřeni několika odborníky
43Vítkovická nemocnice začala léčit kojence Vojtovou metodou
44Strašák jménem rakovina
45Sestřičky novojičínské nemocnice absolvovaly dva kurzy
46Šetrnější metoda vrací pacienty po úrazech rychleji do běžného života
47CGB laboratoř nabízí moderní vyšetření rakoviny děložního čípku
48Toxikologie nejsou jen drogy
49Novou oční ambulanci otevřela 1. Oční v prostorách Nemocnice Nový Jičín
50Na komunikácii je vždy čo zdokonaľovať…
51Lekár komárňanskej nemocnice Jozef Gaulieder získal ocenenie od Slovenskej
pediatrickej spoločnosti
52Melanóm – drobné znamienko, ale veľký problém
53Syndróm karpálneho tunela, syndróm karpálneho kanála, úžinový syndróm, útlak
nervus medianus
55Na kliešte platí očkovanie a repelenty
56Plastická chirurgia láka čím ďalej mladšie ženy
57Odborný pediatrický seminár sa uskutočnil v Levoči
58Stalo se
62Blahopřejeme
64Retro: t entokrát z Nemocnice Zvolen
66Poradíme si s cukrovkou?
67Naše miminka
68Nejkrásnějším reprezentačním zápasem Marka Jankulovského bylo vítězství
s Holandskem
70Pavel Vítek jako pětiletý kluk uměl nazpaměť všechny tehdejší hudební šlágry
73Poděkování
78Křížovka
79Recepty čtenářů
80Kalendář vzdělávacích akcí
Obsah
AGEL a.s.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
1
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Vážení čtenáři,
Editorial
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
2
před několika dny jsem pracovně navštívil Karolinska University Hospital ve Stockholmu.
Švédsko je počtem obyvatel srovnatelné s Českou republikou, ale střední délka života je o čtyři
roky delší. Nepochybně se na tom podílí kvalita zdravotnického systému v této skandinávské
zemi.
Byl jsem připraven na odborný šok, který ale nenastal. Strohá betonová budova, běžný provoz,
stejné technologie, šikovní endoskopisté. Překvapení nastalo v okamžiku diskuse nad počtem
a kvalitou výkonů v našich dvou zemích. Proti mým kvalifikovaným odhadům stála on-line zobrazená aktuální data ze švédského národního registru. Například do přehledu o počtu ERCP
přispívá dobrovolně 95 procent lékařů, provádějících tuto metodu. Registr eviduje výsledky léčby,
komplikace a řadu dalších parametrů. Některá data jsou lékařům volně k dispozici, o přístup k jiným je nutno požádat. Podobně jsou sledovány výsledky dalších oborů, především chirurgických.
Dopad analýzy takových údajů na úroveň systému není potřeba zdůrazňovat. Švédská kvalita
v praxi.
Asi si říkáte: „Nemožné v podmínkách České republiky.“ Mohu jen souhlasit. Ale co takhle
v podmínkách skupiny AGEL?
Vezmu to od základu. Všechna naše nemocniční zařízení jsou akreditována Spojenou akreditační komisí (SAK). Proces akreditací byl důležitý. Posunul nás mezi nemocnice, ve kterých
nejsou pacienti poškozováni nedostatkem informací, záměnou léků, chybami v dokumentaci,
nejezdícími výtahy a výdejem vychladlých pokrmů. Byly vytvořeny podmínky pro kvalitní medicínu. Na špatném hřišti nepodá standardní výkon ani fotbalový tým Barcelony.
Velký kus práce byl vykonán na poli sledování kvality ošetřovatelské péče. Sledujeme výskyt
pádů, dekubitů, nozokomiálních infekcí a řady dalších parametrů. Považuji za důležité, že se
s těmito daty také dále pracuje a jsou přijímána nápravná opatření.
Situace v úrovni lékařské péče je však složitější. Za výkony našich týmů logicky odpovídají
primáři a vedoucí pracovníci. Jsem přesvědčen o tom, že naprostá většina našich primářů sleduje
a pravidelně vyhodnocuje kvalitu poskytované péče podle pravidla co neměřím, to neřídím. Tato
jejich role je zcela nezastupitelná. Mnoho důležitých parametrů kvality však nelze sledovat v rámci jednoho pracoviště. Pacienti jsou často léčeni mnoha týmy a důsledné sledování jejich osudu
bývá obtížné. Často vzniká potřeba zpětné analýzy dat, která nejsou průběžně shromažďována.
Ve skupině AGEL usilujeme o centralizaci obtížných výkonů a jsme v tom velice úspěšní. Také
proto, že tento proces dává do souladu odborné a ekonomické zájmy skupiny. Například počet
ERCP je na zmíněném švédském pracovišti nižší, než v Centru péče o zažívací trakt naší skupiny.
Ale na rozdíl od švédského kolegy opravdu nevím, kolik komplikací ERCP jsme měli před pěti lety
– naprostá většina pacientů po výkonu odjíždí zpět do své nemocnice, snad by zavolali, možná ne.
Problematikou kvality se na podnět vedení skupiny AGEL v posledním roce opakovaně zabývala Lékařská rada. Jednotliví odborní garanti vytvořili oborové indikátory kvality a v jednoročních
intervalech je budou vyhodnocovat. Dlouhodobě však není v silách žádného lékaře shromažďovat
a analyzovat záplavu potřebných dat, to je úkolem pro informatiky, se kterými je potřeba spojit
síly a vědomosti.
Jak víte, poslední změny v systému úhrad nemocniční zdravotní péče stojí na systému platby za diagnózu, tzv. DRG. Organizátoři zdravotnictví vytvářejí ekonomický tlak na kvalitu,
nekvalitu (komplikaci) si každý poskytovatel zaplatí ze svého. Po dlouhých letech vzniká systém,
ve kterém se kvalita vyplatí a nekvalita zaplatí. Považuji to za krok správným, chcete-li skandinávským, směrem.
S úctou a pozdravem
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice
předseda lékařské rady skupiny AGEL
Nadace agel pomohla
zdravotně postižené dívce
Cílem nadace je pomáhat nejen handicapovaným občanům, ale také těžce nemocným pacientům, jejichž léčbu
ne vždy hradí zdravotní pojišťovny.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
S
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, s šekem pro nemocnou Veroniku Rajskupovou
vaným občanům, ale také těžce nemocným
pacientům, jejichž léčbu ne vždy hradí
zdravotní pojišťovny. „Naším cílem je dělat
radost a pomáhat lidem a organizacím,
které se ocitnou v obtížné životní situaci.
Tato pomoc je pro nemocné, opuštěné, postižené děti, dospělé a seniory. Ty radostné
oči za to stojí!“ dodává Iveta Ostruszková.
NADACE AG EL pomůže potř ebným
Nadace AGEL začala pomáhat potřebným. Fyzické osoby tak mohou žádat o nadační
příspěvky. Nadace poskytne na podporu zdravotní péče dospělých osob i dětí,
na vybavení zdravotnických zařízení, ale také na rozvoj, výzkum a vývoj ve zdravotnictví
jednorázový finanční příspěvek, který bude schválen odbornou komisí. Bližší informace
a žádost o poskytnutí nadačního příspěvku naleznou zájemci na www.nadaceagel.cz.
S k up i n a A G E L
peciálně upravený kočárek pro svou
těžce nemocnou dceru Veroniku si
nyní bude moci koupit paní Šárka
Rajskupová z obce Vojkovice u Třince.
Na zdravotní kočárek TOM Streeter
za téměř 55.000 korun významnou měrou
přispěla NADACE AGEL.
Zhruba polovinu částky kočárku zaplatila zdravotní pojišťovna. Protože paní
Šárka Rajskupová neobdržela zbývající
finance od sociálního odboru města,
obrátila se poté na NADACI AGEL. „Jsme
moc rádi, že jsme rodičům a hlavně jejich
dívence mohli touto cestou pomoci. Rodiče
i dívka mají náš velký obdiv za to, jak vše
zvládají,“ uvedla při předání nadačního
příspěvku členka NADACE AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
Jedenáctiletá Veronika se narodila
předčasně, v sedmém měsíci těhotenství.
Díky tomu je zdravotně postižená dětskou
mozkovou obrnou. Verunka je klidná
dívka, která rozumí všemu co se kolem ní
děje, nedokáže však mluvit, samostatně
chodit či jíst. Děvče navštěvuje pravidelně
Denní stacionář Paprsek a školu v Třinci,
kam ji každodenně maminka osobně vozí.
Nový kočárek je lehký a rodině tak usnadní každodenní práci.
NADACE AGEL vznikla v loňském roce.
Cílem nadace je pomáhat nejen handicapo-
3
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Čtyři odborníci skupiny AGEL se dostali
mezi sto nejlepších českých lékařů
Mezi špičku české medicíny se v unikátním projektu 100 nejlepších lékařů v České republice dostali naši lékaři Renata Soumarová, Ondřej Urban, Marian Branny a David Stejskal.
S k up i n a A G E L
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv skupiny AGEL
4
C
elá skupina AGEL se na odborném
poli může pochlubit dalším výrazným úspěchem. Čtyři naši špičkoví
lékaři se dostali v unikátním projektu 100
nejlepších lékařů mezi TOP lékaře. Vedle
renomovaných českých lékařských kapacit, jako například kardiochirurga Jana
Pirka, onkologa Jiřího Vorlíčka, internisty
Michaela Aschermanna, ortopeda Pavla
Dungla nebo plastického chirurga Jana
Měšťáka a dalších, se zařadili naši odborníci - vedoucí Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně Renata Soumarová, primář Centra péče o zažívací trakt
Vítkovické nemocnice Ondřej Urban,
primář kardiologického oddělení Nemocnice Podlesí Marian Branny a přednosta
oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční David Stejskal.
„Je to další ocenění celé skupiny AGEL.
Jsem rád, že v naší společnosti pracují
tak dobří a renomovaní lékaři. Opět se
potvrzuje to, že úspěch společnosti je
postaven na kvalitních zaměstnancích,“
řekl generální ředitel společnosti AGEL
MUDr. Filip Horák, MBA.
Projekt 100 nejlepších lékařů v České
republice již podruhé připravil časopis
TÝDEN a jsou v něm uznávané kapacity v deseti frekventovaných oborech
medicíny. Časopis TÝDEN vydal k této
příležitosti speciál, kde kromě seznamu
stovky lékařů z oborů onkologie, diabetologie, kardiologie, ortopedie, gynekologie
a porodnictví, oftalmologie, pediatrie,
stomatologie, psychiatrie a plastické
chirurgie najdete také rozhovory s primářkou infekčního oddělení, špičkovým
neurochirurgem, endokrinoložkou,
gastroenterologem, přednostou oddělení laboratorní medicíny či s odbornicí
na imunologii.
MUDr. Marian Branny
Doc. MUDr. Renata
Soumarová, Ph.D., MBA
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Primář Centra péče o zažívací trakt
Vítkovické nemocnice v Ostravě,
předseda endoskopické sekce České
gastroenterologické společnosti
a jeden z nejlepších českých gastroenterologů. Jako jeden z prvních
v republice zavedl novou metodu
léčby refluxní choroby jícnu zvanou
radiofrekvenční ablace Barettova
jícnu. Jeho pracoviště vlastní unikátní
endoskop SpyGlass, který umožňuje
zjistit nádory podjaterní krajiny
v jejich počátečním stadiu. Vystupuje
na mnoha českých i světových kongresech, každoročně pořádá kongres
Ostrava Live Endoskopy.
Prof. MUDr. David Stejkal,
Ph.D., MBA
Vystudoval všeobecné lékařství
na Lékařské fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. V roce 2007
se stal docentem lékařské chemie
a biochemie, roku 2010 byl jmenován
profesorem. Začínal v Nemocnici
Šternberk, od roku 2009 je přednostou oddělení laboratorní medicíny
Středomoravské nemocniční a koordinátorem a garantem laboratorní
medicíny holdingu AGEL.
Působí jako vedoucí Komplexního onkologického centra Nový Jičín a řadí
se mezi nejlepší radiační onkology
v České republice. Pracoviště, jemuž
šéfuje, zavedlo jako první v Česku
metodu takzvané permanentní
brachyterapie, jejíž pomocí se operují
pacienti s rakovinou prostaty. Léčba
spočívá ve vkládání maličkých zrnek
s radioaktivním jódem do nádoru,
zrnka pak ozařují pouze zasažené
místo. Renata Soumarová je docentkou Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity v Brně a zasedá v oborové
komisi Interní grantové agentury
(IGA) ministerstva zdravotnictví pro
obor onkologie. Je členkou České
onkologické společnosti, Společnosti
radiační onkologie, biologie a fyziky
i onkologických společností v zahraničí.
S k up i n a A G E L
Vedoucí Komplexního kardiovaskulárního centra a primář kardiologického
oddělení nemocnice Podlesí v Třinci.
Jeho největším profesním úspěchem
je vybudování kardiocentra. Když
začal pracovat v Třinci, nebyl v nemocnici žádný kardiolog. Inspirací pro
vznik kardiocentra, jehož historie se
píše od roku 1997, bylo Herzzentrum
v německém Bad Krozingenu, kde byl
Branny zkraje 90. let na stáži. Dnes je
v Nemocnici Podlesí kardiocentrum,
které spektrem a počtem léčebných
výkonů patří mezi tři největší
pracoviště v České republice, kde
pracuje 25 atestovaných kardiologů
a kardiochirurgů. V uplynulých letech
provedl Branny se svým týmem řadu
unikátních zákroků – jako první
v republice například nahradil opotřebovanou umělou chlopeň chlopní
novou, bez potřeby chirurgické operace. Jeho tým byl také první, který
implantoval umělou srdeční chlopeň
cestou podklíčkové tepny.
5
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
otevřela nově zrekonstruované prostory
Díky rekonstrukci za téměř 30 miliónů korun čekají na pacienty kromě moderních prostor dvě nové ambulance
pro dospělou a dětskou klientelu, nové Centrum jednodenní péče včetně moderního operačního sálu.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: PHOTO STUDIO 23
„Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská se mění postupně k nepoznání. Už loni
prošly rekonstrukcí například ambulance neurologie,
rehabilitace či centrum
komerční péče“
Zleva: ředitel Dopravního zdravotnictví MUDr. Michal Bednář, místopředseda dozorčí rady AGELu
MUDr. Martin Polach, MBA, generální ředitel AGELu MUDr. Filip Horák, MBA
nikou Praha Italská MUDr. Michal Bednář.
Kromě nových prostor otevřela nemocnice také nové Centrum jednodenní
péče s moderním operačním sálem, kde
se provádí široké spektrum ortopedických
operací. „Pacienti zde mohou podstoupit
například artroskopie kolenního, hlezenního či ramenního kloubu, náhrady
předního zkříženého vazu či rekonstrukční operace deformit nohy a přednoží,“
prozrazuje vedoucí centra MUDr. Ladislav
Vaněček.
S k up i n a A G E L
N
6
ové moderní zrekonstruované prostory v dubnu slavnostně otevřela
Nemocnice s poliklinikou Praha
Italská. Díky rekonstrukci za téměř třicet
miliónů korun tak čekají na pacienty kromě moderních prostor dvě nové ambulance
pro dospělou a dětskou klientelu, nové
Centrum jednodenní péče včetně moderního operačního sálu. Kromě toho došlo také
k rozšíření lůžkového fondu léčebny dlouhodobě nemocných o 18 lůžek. Příjemnějšího prostředí se dočkali také zaměstnanci
laboratoří, které byly v nemocnici rovněž
kompletně zrekonstruovány.
Součástí celkové rekonstrukce byla
úprava vnitřních prostor, tak aby se pacienti
cítili v nemocnici co nejpříjemněji. „Došlo
k výměně podlahových krytin, výmalbě
prostor, výměně dveří i nákupu nového
nábytku,“ říká ředitel Nemocnice s polikli-
úvodní slovo generálního ředitele AGELu MUDr. Filipa Horáka, MBA
S k up i n a A G E L
Nemocnice v rámci rekonstrukce rozšířila prostory léčebny dlouhodobě nemocných a navýšila její lůžkový fond
o 18 nových lůžek. „Špičková zdravotní
péče je zaměřena především na intenzivní rehabilitaci po stavech dlouhodobé
imobilizace zapříčiněné například cévní
mozkovou příhodou nebo po náročných
operacích. Pacienti zde mají k dispozici
moderní polohovací lůžka, tělocvičnu, televizor, lednici a wifi připojení k internetu,“
uvádí ředitel nemocnice s tím, že pracoviště poskytuje následnou rehabilitační péči
nemocným, u kterých léčebně rehabilitační
postupy tvoří podstatnou část léčebného
programu, bez ohledu na jejich základní
onemocnění. Snahou lékařů a zdravotnického personálu je pacienty co nejrychleji
stabilizovat, rehabilitovat a připravit pro
návrat do normálního života nebo domácího ošetřování.
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
se mění postupně k nepoznání. Už v minulém roce prošly rekonstrukcí například
ambulance neurologie, rehabilitace či centrum komerční péče a nemocnice má v plánu v rekonstrukci jednotlivých ambulancí
i nadále pokračovat tak, aby pacientům
nabídla maximálně přátelské a příjemné
prostředí. „V příštích letech plánujeme zrekonstruovat také oddělení radiodiagnostiky a rozšířit zázemí gastroenterologie,“
uzavírá MUDr. Michal Bednář.
7
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Organizační změny a posílený manažerský
tým zefektivní růst společností MARTEK
MEDICAL, Repharm a ZENAGEL
Začátkem roku 2012 se v těchto obchodních společnostech událo mnoho zásadních změn.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv MARTEK MEDICAL, Bc. Radka Baková
S k up i n a A G E L
Z
8
ákladní změna, která se ve společnostech MARTEK MEDICAL,
Repharm a ZENAGEL udála, se týká
statutárních orgánů těchto obchodních
společností. Předsedou představenstva
se stal Ing. Roman Gavanda, místopředsedkyní Ing. Kamila Biskosová a členem
představenstva Ing. Tomáš Dohnal. Posílen
byl také manažerský tým, který je nyní
osmičlenný a jehož cílem bude připravit
subjekty k dalšímu růstu, případné fúzi,
obchodní expanzi a zejména zefektivnit
synergické obchodní efekty. Manažerský
tým bude ještě posílen o ředitele úseku
lékáren, na tuto pozici je v současné době
vypsáno výběrové řízení. „Došlo k rozložení a přerozdělení manažerské odpovědnosti současných zaměstnanců. Tak velká
společnost jako je MARTEK MEDICAL,
jejíž plánovaný obrat v roce 2012 dosáhne
dvou a půl miliardy korun, a ve spojení
všech obchodních společností téměř čtyř
miliard, si již nevystačí s unifikovaným
manažerem, který se bude zabývat vším.
Bylo nutné, aby se jednotliví odborníci
specializovali na danou oblast. Využili
jsme tak jejich potenciálu a předpokladů,
které vyplynuly z jejich dosavadní manažerské práce, předchozí profilace a stanovili jsme jejich specializovanou pracovní
náplň,“ vysvětluje Ing. Roman Gavanda
s tím, že do budoucna bude také zvažována
možná fúze těchto tří obchodních společností. Vzhledem k tomu, že každá z nich
má předmět podnikání trochu odlišný,
musí být nejprve pečlivě zváženo, zda by
případná fúze měla dostatečný efekt. „Pokud by k fúzím nedošlo, budeme usilovat
alespoň o zavedení jednotné značky těchto
společností – DISTRIBUCE AGEL,“ dodává Gavanda.
VÝHODY A CÍLE
Sjednocení a koordinace obchodních
aktivit přinese řadu výhod, a to jak z hlediska obchodního vyjednávání, kumulace
objemu zboží a také zefektivnění potenci-
álu celkové realizace obchodních aktivit
v rámci celé České republiky. Dalším z cílů
je následující expanze na mimoskupinový
trh. „Proto chceme také propojit zákaznickou databázi MARTEK MEDICALu
a Repharmu, k čemuž jsme v letošním roce
pořídili speciální CRM systém, kde evidujeme veškeré naše klienty, jejich potřeby,
historii a strategii prodeje i další obchodní
aspekty,“ doplňuje Roman Gavanda.
Pro zabezpečení maximální spokojenosti klientů funguje také plně automatizovaný portál ke sledování stížností
a reklamací. Do budoucna se připravuje
další zefektivnění objednávkového systému, které povede ke zjednodušení činnosti
jak na straně zákazníků, tak obsluhujícího
personálu.
Investiční úsek a nový klub
Ve společnosti MARTEK MEDICAL
došlo rovněž k vytvoření investičního
úseku, který byl zčásti převeden z mateřské společnosti AGEL, a který se zabývá
investicemi do zdravotnických prostředků
a technologií a jejich následným servisem.
Hlavním úkolem úseku je komplexně
řešit dodávky zdravotnických technologií
ve skupině i mimo ni. „Úsek byl vytvořen
na MARTEK MEDICALu proto, abychom
získali potřebné reference, abychom dokázali, že umíme poskytnout kvalitní služby
v kompletaci investičních celků na skupinovém trhu, a že jsme schopni je aplikovat
také na trhu mimo AGEL,“ uvedl Roman
Gavanda a dodal, že další velkou novinkou
je partnerský program AGEL PARTNER
CLUB (APC), který bude určen spíše pro
menší odběratele – ambulantní a odborné
lékaře a polikliniky. Dosavadní klientela
MARTEKu i Repharmu se skládala zejména z velkých zdravotnických zařízení,
jednalo se o krajské, okresní, městské nemocnice a mimonemocniční sféru (ústavy
sociální péče, atd.).
„Jedná se o společný projekt MARTEK
MEDICALu, Repharmu a PR Labu tak,
abychom se v konkurenčním prostředí, kde
se zmíněné společnosti pohybují, odlišili
od našich konkurentů a nabídli komplexní
balík služeb nutný k poskytování zdravotní péče. Tímto spojením chceme našim
klientům ulehčit jejich práci a zároveň
obchodně zvýhodnit jejich dodavatelské
vstupy,“ dodal Gavanda.
„Díky propojenému systému se budou
body klientům načítat na virtuální účet
za každý nákup produktu či služby u každé
společnosti ze zmíněného tria. Tyto body
pak mohou proměnit za zvýhodněné
produkty či služby v novém e-shopu
martekshop.cz,“ doplnil program Ing. Miloš Josefi, ředitel prodeje zdravotnického
materiálu mimo skupinu AGEL.
S rozšiřováním obchodních aktivit rostou také nároky na logistické a administrativní prostory. Na podzim loňského roku
bylo proto v Prostějově vybudováno nové
obchodní, logistické a školicí centrum.
Moderní centrum za více než 75 miliónů
korun bylo postaveno na zhruba osmi
tisících metrech čtverečních na zelené
louce průmyslové zóny G v Prostějově.
V letošním roce je hlavní otázkou logistika
v Čechách. „Stávající kapacity byly nevyhovující. V tomto případě však nebudeme
budovat novou halu, protože střední Čechy
disponují větším počtem developerských
projektů a většími možnostmi nájmu skladovacích prostor, zejména v Praze,“ řekl
Roman Gavanda.
Lékárna AGEL
Ve spolupráci s marketingovým úsekem
skupiny AGEL je v současné době realizován další velký projekt – rebranding
(změna obchodní značky) všech skupinových lékáren, jehož součástí bude změna
názvu i loga. Cílem těchto změn je, aby
pacient dokázal bez jakýchkoliv potíží
rozlišit, že již není v ambulantním, ale
v lékárenském prostředí. Změny budou
součástí změn jednotného logo-manuálu
celé skupiny.
Ing. Roman Gavanda
předseda představenstva
a ředitel společnosti MARTEK
MEDICAL
Roman Gavanda absolvoval v roce 1999
Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské
– Technické univerzity v Ostravě, obor
podnikatelství a management. V roce 2001
nastoupil do Vítkovické nemocnice, kde
měl až do roku 2005 na starosti marketing
a obchod. Ve stejné době zároveň působil
v krizovém managementu Nemocnice Bruntál. Působil rovněž jako ředitel Sdruženého
zdravotnického zařízení Krnov a ve společnosti Středomoravská nemocniční jako člen
představenstva a ve funkci ředitele nemocnic v Přerově a Šternberku. Ve společnosti
MARTEK MEDICAL pracuje od roku 2008 a je
rovněž členem představenstva a obchodním
ředitelem společnosti AGEL a.s.
Ing. Kamila Biskosová
místopředsedkyně představenstva, finanční ředitelka
společnosti REPHARM
Kamila Biskosová je absolventkou Vysoké
školy ekonomické v Praze. Od roku 1982
působila v Nemocnici s poliklinikou Třinec,
nejprve na plánovacím oddělení, poté jako
vedoucí ekonomického útvaru a ekonomická
náměstkyně a zástupkyně statutárního
orgánu Nemocnice Třinec. V letech 1992-1997
souběžně v pozici ředitele Polikliniky Třinec
zabezpečila privatizaci více než 65 ambulancí
praktických lékařů a odborných ambulantních specialistů Třinecka a Jablunkovska.
Na pozici finanční ředitelky společnosti
Repharm nastoupila v roce 2006. Jejími
současnými cíli je optimalizace řídicích procesů v souladu s organizační změnou, revize
cenotvorby a zavedení controlingových
ukazatelů pro hodnocení výkonnosti všech
úseků činnosti společností MARTEK MEDICAL,
Repharm a Zenagel.
Ing. Tomáš Dohnal
člen představenstva, ředitel
prodeje, centrálních nákupů,
logistiky, skladů a nákupu
veškerých vstupních komodit
Tomáš Dohnal studoval obor marketing
a management na Vysoké škole báňské –
Technické univerzitě. Začínal jako obchodní
zástupce. Zkušenosti s řízením obchodního
týmu a tvorbou obchodních strategií pak
nabyl ve společnosti Molnlycke Health Care.
Od roku 2008 působí ve společnosti MARTEK
MEDICAL, kde pracoval na pozici projektového manažera, obchodního ředitele i ředitele
společnosti. Jeho současným úkolem je
zajišťovat centrální nákupy zdravotnického
materiálu pro zdravotnická zařízení skupiny
AGEL, koordinovat logistické procesy společnosti a ve spolupráci s ostatními úseky
a společnostmi skupiny AGEL optimalizovat
portfolio a cenovou politiku pro prodej
zdravotnického materiálu.
Ing. Miloš Josefi
ředitel prodeje zdravotnického materiálu mimo skupinu
AGEL
Miloš Josefi studoval na Fakultě
elektrotechniky a informatiky Vysokého
učení technického v Brně, kde v roce 2000
absolvoval v oboru informatika. Zkušenosti
v oblasti zdravotnictví nabyl ve společnosti
Johnson&Johnson, kde působil od roku
2003 nejprve na pozici produktového specialisty, poté jako manažer pro klíčové zákazníky. V červenci loňského roku nastoupil
do společnosti MARTEK MEDICAL na pozici
projektového manažera. Jeho současným
úkolem je řízení a rozvoj obchodních aktivit
mimo skupinu AGEL, vedení obchodních
týmů v nemocniční i mimonemocniční
divizi a vyhledávání nových obchodních
příležitostí.
Ing. Pavlína Waclawková
výkonná ředitelka společnosti
MARTEK MEDICAL a Repharm
Pavlína Waclavková studovala na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické
univerzity obor podnikatelství a management. Od roku 2000 pracovala v několika
společnostech jako obchodně marketingový
pracovník, samostatná účetní, obchodní
referent a softwarová obsluha skladu.
Ve společnosti MARTEK MEDICAL působí
od roku 2008, kdy nastoupila na pozici
ekonoma a postupně zastávala funkce člena
a místopředsedy představenstva společnosti. Počínaje letošním rokem se stala
výkonnou ředitelkou současně i ve společnosti Repharm. Odpovídá za personální,
správní a právní úseky společností. Ing. Martin Sikora
ředitel prodeje a servisu zdravotnické techniky
Martin Sikora absolvoval v roce 1997
Fakultu elektrotechniky a informatiky VUT
v Brně, obor biomedicínské inženýrství
a kybernetika. Zkušenosti v oblasti prodeje
a marketingu ve zdravotnictví získal ve společnosti Chironax, kde působil do roku 2002.
V letech 2002 až 2005 zodpovídal ve společnosti Philips v divizi lékařské techniky
za řízení prodeje a vztahů se zákazníky. Dále
absolvoval mnoho českých a zahraničních
školení v oblasti zdravotnické technologie
a projektového řízení. V MARTEK MEDICALu
působí od roku 2006, kdy nastoupil na pozici
manažera prodeje zdravotnické techniky.
MUDr. David Šperling
ředitel pro farmakoekonomiku společnosti Repharm
a Zenagel
David Šperling je absolventem Lékařské
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
kde v roce 1994 promoval. Po ukončení
studia nastoupil do společnosti Léčiva, kde
působil jako specialista prodeje. Zkušenosti
s „product managementem“ pak získal
ve společnosti Roché a jako osoba samostatně výdělečně činná. Na pozici ředitele a předsedy představenstva společnosti Repharm
nastoupil v roce 2003. Od ledna letošního
roku se stal ředitelem pro farmakoekonomiku. Za své hlavní cíle si stanovil optimalizaci
nákladů na léčbu jak v ambulantních, tak
v lůžkových zařízeních skupiny AGEL.
Tomáš Lyžbicki
ředitel ICT
Tomáš Lyžbicki je dálkovým studentem oboru
geografické informační systémy na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské
– Technické univerzity. Od roku 1999 působil
v několika společnostech, kde na pozici
správce sítě získal bohaté zkušenosti. Ve společnosti MARTEK MEDICAL pracuje na úseku
výpočetní techniky od roku 2004, nejprve
coby správce výpočetní techniky, poté
jako manažer. Jako ředitel úseku má nyní
na starosti například výběr, implementaci
a správu IT systémů, návrhy investic v oboru
informačních a komunikačních technologií
či vývoj aplikací a informačních systémů pro
potřeby společnosti.
S k up i n a A G E L
P ř e ds t a v e n í s t a r o n o v ý c h t v á ř í
9
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Sestrou srdcí pacientů v Moravskoslezském kraji
je Jana Hrbáčková z Vítkovické nemocnice
Její práce je hodnocena jako vynikající také jejími spolupracovníky, a to nejen sestřičkami, ale i lékaři.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Jan Poláček, Bc. Radka Baková
„Velmi si vážím ocenění,
protože v této anketě hlasovali i lidé, kteří mě znají i ze
soukromí“
ze slavnostního ocenění – druhá zleva Jana Hrbáčková,
vpravo ředitel odboru zdravotní péče AGELu MUDr. Radan Volnohradský
S kN up
e mi o
n ca nAi c
G eE L
S
10
outěž Sestra Moravskoslezského kraje 2011 vyvrcholila v polovině dubna
na slavnostním večeru v aule Vysoké
školy báňské – Technické univerzity
Ostrava předáním ocenění v jednotlivých
kategoriích těm „nej“ sestrám ze severní
Moravy a Slezska. Jedno ze čtyř ocenění,
Cenu veřejnosti – cenu pacientů, získala
paní Jana Hrbáčková z interního oddělení
Vítkovické nemocnice.
„Byla jsem velmi překvapena nominací.
Velmi mě to potěšilo, protože to je ocenění
mé práce za celou dobu, co jsem na interním oddělení (nastoupila na internu
Vítkovické nemocnice v roce 1977). Velmi
si vážím ocenění, protože vím, že v této
anketě hlasovali i lidé, kteří mě znají i ze
soukromí,“ řekla k ocenění staniční sestra
Jana Hrbáčková.
Blahopřání zaznělo i od vedení Vítkovické nemocnice. „Ocenění vnímáme
především jako ocenění dlouholeté práce
této sestry pro pacienty naší nemocnice.
Její práce je hodnocena jako vynikající také
jejími spolupracovníky, a to nejen sestřičkami, ale i lékaři. Nedávno mě navštívil náš
bývalý lékař, kterému je již více jak 90 let,
a řekl mi, že na její (sestřičky Hrbáčkové)
úsměv stále vzpomíná. Přišel poděkovat,
že se na takovéto lidi nezapomíná… Je pro
nás ctí s takovými osobnostmi spolupracovat. Zároveň to jistě vnímáme i jako poctu
a závazek pro naši nemocnici i do budoucnosti,“ řekla ředitelka Vítkovické nemocnice
MUDr. Marie Marsová, MBA.
Moravskoslezský kraj je jediný kraj
v České republice, který samostatně oceňuje tuto profesi. „Stát se zdravotní sestrou
znamená absolvovat prvotní odborné
vzdělání a pak postupem let praxe stále
tyto znalosti dále prohlubovat. K odborným znalostem se samozřejmě u tohoto
povolání předpokládá vysoká empatie,
znalosti psychologie, vstřícnost a porozumění. Všichni víme, jak je to někdy těžké,“
řekl během slavnostního večera náměstek
hejtmana Ing. RSDr. Karel Konečný a vyjádřil slova díků nejen oceněným sestrám,
ale všem zdravotníkům, kteří lidem pomáhají a také zachraňují životy.
Sestra Moravskoslezského kraje je projekt zaměřený na ocenění úsilí, nikdy nekončící práce a trpělivosti všech zdravotních sester. Cílem je zvýšení společenské
prestiže tohoto povolání a podpora ochoty
zdravotních sester setrvat v Moravskoslezském regionu. „Již čtvrtým rokem máme
tu čest představit ty nejlepší v oboru, který
se dotýká každého z nás od narození až
do konce života,“ uvedla Eva Nytrová,
ředitelka projektu. Podle ní je být sestrou
Oceněné sestry (druhá zleva Jana Hrbáčková) s Ing. RSDr. Karlem Konečným
Zástupkyně České asociace sester Bc. Anna Skalická při předávání ocenění Janě Hrbáčkové
to jako studentky více táhlo, ale nakonec
jsem po maturitě skončila na interně
a nelituji toho. Jsem tady ve Vítkovické
nemocnici 35 let.
Jak se změnil tento obor za tu dobu?
Hodně. Vlastně celá Vítkovická nemocnice
prošla různýma změnami, od státní sféry
až k té soukromé. Na interně jsme třeba
pacientům začínali provádět sondáže.
Právě na interně jsou změny hodně vidět,
a to včetně vyšetřovacích metod.
Jana Hrbáčková (vpravo) s kolegyněmi
z interního oddělení
Paní Jana Hrbáčková po absolvování
Střední zdravotní škole ve Frýdku-Místku nastoupila do Vítkovické nemocnice
v červenci 1977. Celou dobu pracovala
na interním oddělení, určitou dobu jako
vrchní sestra a nyní jako staniční sestra.
Oceněné sestry Moravskoslezského
kraje jsme se zeptali:
Proč jste si zvolila práci zdravotní sestry?
Moje teta byla zdravotní sestra a pracovala
v nemocnici ve Frýdku-Místku. Teta byla
svobodná a já u ní trávila hodně času.
Brávala mne i na oddělení do nemocnice.
Takže já jsem pořád měla takovou vizi, že
chci pomáhat nemocným lidem. Původně
jsem chtěla pracovat na chirurgii, kde nás
A jak se změnila práce sestry?
V minulosti sestry musely dělat kompletně všechno. Nyní je to lepší, protože
máme více pomocného personálu. Naopak
zase přibylo papírové agendy, což sestry
ochuzuje o to, aby se mohly věnovat více
pacientům.
Čeho se vám podařilo dosáhnout?
Jsme malá nemocnice a myslím si, že zde
lidi mají k sobě daleko blíže, než v nějakých velkých fakultkách. U nás se i více
známe, takže je to spíše rodinné prostředí a pacienti do nemocnice rádi chodí.
V nemocnici se udělal kus práce, včetně
zlepšení prostředí pro pacienty, jako renovace pokojů nebo nákup postelí a zázemí
pro ošetřující personál. Je tady spousta
změn již při vstupu do areálu nemocnice.
Vítkovická nemocnice byla v minulosti tak
nějak v pozadí, protože tady byla Fakultní
nemocnice v Ostravě-Porubě, Městská
nemocnice, kde ty penízky šly přednostně.
Jaké pocity máte z předávání ceny během slavnostního večera?
Pocit byl úplně úžasný. Večer byl pěkně připraven a cena mě potěšila. Mne ale opravdu
těší, že jsem mohla reprezentovat i během
večera naši nemocnici a všechny naše sestry.
Ocenění je pocta nejen pro mě, ale také pro
všechny další sestry Vítkovické nemocnice,
nejen pro ty nominované. Jen mi bylo líto,
že tam nebylo více lidí z Vítkovické nemocnice. Možná nebyli pozvaní.
Jaká byla reakce kolegů?
Naše hlavní sestra byla úplně nadšená,
holky tady také. Bylo to super.
Co chcete ve své práci dokázat?
Určitě bych chtěla pracovat tak, aby se
všichni cítili kolem mě dobře. Dále vylepšovat služby v ambulantním provozu.
Zdravotníci většinou nemají moc volného
času.
Jaké máte koníčky?
Hlavně turistiku a v zimě běžky, také
navštěvujeme divadlo nebo kino. Bydlím
v rodinném domě, takže práce na zahradě.
A mám čtyři vnoučata, což je spíše psychický odpočinek.
S kN up
e mi o
n ca nAi c
G eE L
poslání, celoživotní ochota pomáhat, rozdávat radost a lásku za všech okolností. Poskytovat náročnou a profesionální asistenci
nejen lékařům, ale především pacientům,
kteří během života jejich službu potřebují.
„Sestry s námi tráví nejvíce času ze všech
zdravotníků a mají nezanedbatelný vliv
na změnu našeho zdravotního stavu. Jejich
práce je náročná, mnohdy velice tvrdá
a především zodpovědná,“ dodala.
Ocenění Sestra Moravskoslezského kraje
2011 bylo uděleno ve čtyřech kategoriích.
Kromě ceny veřejnosti – ceny pacientů,
obdržela sestra Žofie Bazgierová z Nemocnice Třinec cenu Sestra v ambulantní sféře
zdravotnického zařízení – zařízení sociální
péče. Sestra Jarmila Siverová z Městské
nemocnice Ostrava cenu Sestra u lůžka
ve zdravotnickém zařízení – zařízení
sociální péče, a Květuše Lyčková z Fakultní
nemocnice Ostrava Čestnou cenu Moravskoslezského kraje.
11
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Vzdělávání v nemocnicích AGELu
úspěšně pokračuje
Rok se s rokem sešel, a aniž bychom si to uvědomili, první rok realizace vzdělávacího projektu máme úspěšně
za sebou.
Text: Redakce / Foto: archiv personálního oddělení AGEL
SK U P INA A G E L
Z
12
dravotnická zařízení skupiny AGEL
se již déle než rok účastní projektu
s názvem „Rozvoj profesních znalostí
a dovedností zaměstnanců společností působících v odvětví zdravotní péče ke zvýšení
jejich profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti“. Naši zaměstnanci z řad
lékařských i nelékařských zdravotnických,
ale i nezdravotnických profesí, tak mají
možnost získat nové znalosti v odborných
i obecných kurzech. „Nabyté dovednosti
a znalosti získané během těchto kurzů
uplatní zaměstnanci při výkonu svého
povolání. Některé kurzy jsou určeny pro
rozvoj osobnosti, jiné jsou odborného charakteru, všechny však pomohou účastníkům zvládat svou náročnou profesi,“ sdělila
manažerka projektu Yvetta Mikulcová, BA,
s tím, že některé z kurzů jsou akreditovány
Profesní a odborovou unií zdravotnických
pracovníků, Českou lékařskou komorou či
Českou lékárnickou komorou.
Řady Klubu personalistů a nemocnic
skupiny AGEL se v tomto projektu rozšíří
o zaměstnance Nemocnice Nový Jičín, která se stala součástí skupiny AGEL 1. ledna
letošního roku. „V současné době žádáme
o změnu v projektu, která by měla umožnit
zaměstnancům této nemocnice také se
účastnit vzdělávacích programů společně
s již zapojenými zaměstnanci osmi partnerských zdravotnických zařízení. Tento
schvalovací proces je velmi zdlouhavý
a administrativně náročný, ale věříme, že
od podzimu letošního roku se Nemocnice Nový Jičín do projektu zapojí,“ řekla
manažerka pro personální práci společnosti AGEL a koordinátorka cílové skupiny
projektu Bc. Kateřina Kyselá a doplnila, že
v průběhu uplynulého „projektového roku“
došlo k několika změnám, které nepochybně přispěly k vyšší kvalitě dodávaných
služeb. Jednou z těchto změn byl například
nákup zdravotnických pomůcek, které jsou
určeny k praktickému nácviku během od-
borných kurzů. Stejně tak byla zakoupena
výpočetní technika. Díky těmto pomůckám budou mít odborné semináře pro
účastníky ještě větší přínos a užitek.
„Těší nás, že projekt i přes velmi náročnou administrativu a logistiku úspěšně
probíhá a dle pozitivních ohlasů a výborného hodnocení účastníků ho můžeme zařadit k těm užitečným,“ uzavřela Kateřina
Kyselá.
Komunikujte s námi
elektronicky!
Využijte elektronickou přepážku
na adrese www.cpzp.cz/prepazka
Vaše zdraví v bezpečí
Kód pojišťovny: 205
Infocentrum: 810 800 000
www.cpzp.cz
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Pochoutky světové kuchyně – v jídelně
Nemocnice Podlesí nic neobvyklého
Zdejší nemocniční kuchyně každý den nakrmí mnohasethlavý personál a samozřejmě také pacienty.
Text a foto: Bc. Radka Baková
Repo r t á ž
Ž
14
ivo začíná být v kuchyni Nemocnice Podlesí už v šest hodin ráno,
kdy se začínají připravovat snídaně
pro pacienty i zaměstnanecké snídaně. Vedoucí stravovacího provozu Petr
Šipula rozdělí potraviny na jednotlivé
úseky a všem zadá, co mají dělat a všichni
společně se pustí do práce. Do Nemocnice
Podlesí však mohou přijít posnídat také
cizí strávníci, zdejší jídelna je totiž trochu
jiná. Klasického výdejního okénka, před
kterým si musí příchozí vzít vlastní tácek
a příbory, se zde nedočkáte. Zdejší jídelna
funguje jako menší útulná kavárna s obsluhou. „Pacienti s doprovodem se mohou
přijít nasnídat od 7.00 do 9.00 hodin, výběr je formou švédských stolů a z teplých
snídání nabízíme například „ham and
eggs“, párečky, atd. Pacientskou stravu
vydáváme od čtvrt na osm, každý pacient
dostane stravu dle své diety – jedná se
o různé pomazánky, mléčné výrobky,
v letních měsících hodně ovoce, v zimě
zeleninu,“ popsal mi během prohlídky
nemocniční kuchyně vedoucí stravovacího provozu a zároveň šéfkuchař zdejší
kuchyně Petr Šipula a dodal, že od 11.
hodiny funguje kavárna s obsluhou pro
nemocniční zaměstnance, kteří si mohou
denně vybírat ze čtyř jídel dle jídelního
lístku, který obsahuje dvě polévky – dietní
a „normálovou“, bezmasý pokrm, normál,
výběr a dietu. Součástí kavárny je i salátový bar, kde si může každý strávník nabrat
salát dle svého výběru. Okolo půl třetí,
kdy končí výdej obědů, funguje kavárna
opět pro všechny příchozí – pacienti zde
mohou trávit čas s návštěvami v příjem-
ném prostředí a v letních měsících také
na venkovní zahrádce.
Kreativita v kuchyni
Šéfkuchař Petr Šipula v sobě nezapře
obrovskou kreativitu a nadšení a snaží se
svým strávníkům zpestřit jídelníček nejrůznějšími tematickými týdny – italským,
bavorským, řeckým. „Při mistrovství světa
ve fotbale a v hokeji jsme také vymysleli
speciální menu k této příležitosti. Snažíme se nebýt stereotypní, a tak i obsluha
bývá při těchto speciálních akcích stylově
oblečena a prostory kavárny jsou vyzdobeny,“ dodal šéfkuchař a na otázku, kde čerpá
inspiraci odpověděl: „Navštěvuji nejrůznější semináře, sleduji poslední světové
trendy, studuji z knih a jsem v kontaktu
s kolegy z Čech i zahraničí, se kterými
Vše má svůj řád
Při vstupu do rozlehlé kuchyně mě zaujme
naprostá čistota a celková upravenost.
Kuchařky – zdejší kolektiv je totiž téměř
zcela ženský, si na čistotě a dodržování
všech hygienických pravidel dávají záležet,
ochranné čepičky a roušky nejsou ničím
neobvyklým, a tak si místy připadám jako
ve sterilní laboratoři. „Jsme spíše prostorově menší domácí kuchyně, denně připravíme okolo 450 až 500 porcí, přičemž
zhruba 300 je pro zaměstnance do jídelny,“
vysvětluje mi Petr Šipula a dodává, že v kuchyni má vše svůj řád a systém, jinak by to
nemohlo fungovat. Skříňky s přihrádkami
jsou pečlivě označené, vše má své místo.
Kuchyně je nadstandardně vybavena,
před čtyřmi lety prošla větší rekonstrukcí,
disponuje klimatizačním stropem, ale jak
dodal Petr Šipula, vždy se najde něco, co se
může ještě zlepšit.
Součástí kuchyňských prostor jsou také
skladovací místnosti, o které se stará Iveta
Balášová. Maso chodí do skladu dvakrát
do týdne, zelenina třikrát, pečivo pak každý
den. Dodavatelé, stanoveni na základě výběrového řízení pro celý AGEL, jsou stabilní
vždy na půl roku. „Než se s novým dodavatelem „sehrajeme“, chvíli to trvá, momentálně
jsme ale spokojeni,“ dodal šéfkuchař. Zboží
přejímá paní skladní, jejíž hlavním úkolem
je vše kontrolovat a hlídat, zda přišlo vše,
co mělo, v požadovaném množství. Někdy
se stane, že dodavatel není schopen dodat
požadované množství surovin, v kuchyni si
pak musí s nastalou situací poradit a rychle ji
vyřešit. „Z pečiva odebíráme asi 250 až 300
rohlíků, deset bochníků chleba, sladkého
a cereálního pečiva na snídani více druhů
po méně kusech, abychom lidem nabídli co
nejpestřejší výběr,“ popsala skladní Iveta
Balášová.
Výdej obědů
S úderem jedenácté hodiny začíná v kuchyni shon, kavárna se zaplní zaměstnanci
těšícími se, na čem si dnes opět pochutnají
– zdejší personál si nemusí jídla rezervovat
předem, vybírá si až na místě a svou volbu
nahlásí číšnici. U salátového baru potká-
vám MUDr. Waltera Pastuszka z rehabilitačního oddělení. „Dnes jsem vyzkoušel
„výběr“ – filátka z tilápie na smetanovo-kroupovém rizotu, doplněné čerstvými
lesními houbami a bylo to výborné! Dávám
si zde různá jídla, excelentní jsou speciály
i normály. Jsem naprosto spokojen,“ prozradil lékař. Spokojená s kvalitou stravy je
také sestřička Vanda z kardiologie, která si
dnes vybrala žampiony. A chvála na kuchaře se line téměř ode všech, strávníci
mají dokonce možnost nechat personálu
vzkaz přímo na denním menu, které leží
na každém stole. Přesto se samozřejmě
alergický na mléko, a tak musíme zjistit,
zda se toto omezení týká jen mléka nebo
veškerých mléčných výrobků,“ popsala mi
nutriční sestra Jana Sikorová. Pacientům,
kteří nespadají do rizikové skupiny pak
vybírá z nabídky jídel stravu zdravotnický
personál. U pásu vše běží „jako po másle“, každá z kuchařek dává na talíř něco
jiného, poslední vše přiklopí speciálním
poklopem a jídlo se pak stěhuje do velikých vozíků, které zapečetěné putují
na jednotlivá oddělení.
Dá se v této kuchyni ještě něco zlepšit? „Do budoucna chceme, aby pacienti
Petr Šipula je členem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, má zkušenosti nejen z České republiky, ale i ze
zahraniční. Sleduje poslední gastronomické trendy, účastní se nejrůznějších seminářů i soutěží. Je držitelem stříbrné
medaile z roku 2002 z mezinárodní soutěže Gastro Hradec, v roce 2003 pak získal stříbrnou medaili v kategorii
vyřezávaní ovoce a zeleniny, které je jeho velkou zálibou.
nespokojenci najdou všude, stěžovatelé
například zmiňují velké porce jídla, které
nemohou sníst.
O půl dvanácté se část personálu
kuchyně přesouvá k vydávacímu pásu,
kde se připravují jídla pro pacienty. Každý
pacient má přesně stanovenou dietu,
kuchařky tedy ví, co mají komu připravit
na tác. Jídla striktně dodržují nutriční
hodnoty, takže se nikdy nestane, že by
pacient s nasazenou dietou dostal pokrm,
který nemá. „S kolegyní máme na starosti
provoz (normování, příprava jídelních
lístků, objednávky, apod.) a docházení
za pacienty, kteří mají individuální stravovací požadavky. Každý pacient při příjmu vyplní se sestřičkou dotazník, podle
kterého poznáme, zda spadá z hlediska
výživy do rizikové skupiny. S těmito lidmi
pak individuálně jídelní lístek upravujeme. Máme tady například pána, který je
byli ještě více spokojeni nejen s kvalitou
poskytované zdravotnické péče, ale i se
stravou. I jídlem se léčí, talíř musí být
paletou barev, aby se i člověk, který nemá
na nic chuť, potěšil pohledem. Snažíme se,
aby i personál byl spokojen a dobře se mu
s plným žaludkem pracovalo. Vždy mne
mrzí, když si v novinách přečtu o tom, jak
jsou pacienti v nemocnicích nespokojeni se
stravou. Lidé pak hází všechny do jednoho
pytle a myslí si, že to podobně funguje
všude,“ povzdechl šéfkuchař s tím, že se
snaží zaměstnancům, kteří jsou v době
výdeje obědů na sále, vyjít vstříc a rezervují jim ho na pozdější čas. Největší cíl Petra
Šipuly do budoucna je udržet si vysokou
laťku a neustále nabízet nová dobrá jídla.
Kuchyně zajišťuje také občerstvení a rauty
pro nejrůznější příležitosti – návštěvy
zahraničních lékařů či ministrů, otevření
oddělení, apod.
Repo r t á ž
si také občas některé tipy vyměníme.“
A která jídla na Podlesí nejvíce frčí? Zdejší
personál již ze zkušenosti dobře ví, že
nasadí-li se do menu svíčková, řízek, ryby,
ale i žemlovka, okamžitě se po nich zapráší. V létě jsou zase velmi oblíbené saláty,
zdejší strávníci se ale nebojí experimentovat a ochotně zkoušejí i novinky v jídelním
lístku.
15
NRepo
e m o cr n
t ái cže
ročník 6
16
číslo 3
červen 2012
17
NRepo
e m o cr n
t ái cže
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Primár levočskej nemocnice
Ladislav Haas bicykluje už 20 rokov
Slovensko sme prešli viac menej celé okrem Oravy a Horehronia. Okrem vlastného okolia v Levočských
vrchoch a Slovenskom raji sa radi vraciame na Považie, Turiec, Štiavnické vrchy, Záhorie s „povinným"
okruhom okolo Neusiedlersee.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Marta Csergeová / Foto: archív MUDr. Ladislava Haasa
Mudr. Ladislav Haas
M
Roz h ovo r
UDr. Ladislav Haas sa narodil
v Košiciach, ale vyrastal v Trenčíne. Lekársku fakultu univerzity J.
A. Komenského absolvoval v Martine. Tam
začal v roku 1972 pracovať na chirurgickej klinike. Po základnej vojenskej službe
nastúpil na urologické oddelenie v Levoči. Atestáciu I. a II. stupňa absolvoval
z odboru urológia. V rokoch 1985 až 1989
pracoval na urologickom oddelení vo FNsP
v Košiciach vo funkcii zástupcu primára.
Od roku 1989 pracuje ako primár na urologickom oddelení v Levoči. Doktor Ladislav
Haas je ženatý a má dvoch synov.
18
Pán primár, prečo ste si vybrali lekárske
povolanie?
Bolo to prianie mojich rodičov. Ja sám som
od základnej školy inklinoval k histórii, prírode, cestopisu, technike. Možno
to bolo vplyvom toho, že som vyrastal
obklopený históriou a peknou prírodou
pod Trenčianskym hradom pri Váhu, ale
určite aj vďaka gréckym bájam, knihám
Zamarovského, Mika Waltariho, Hanzelku
a Zigmunda, Thora Heyerdahla. Chcel som
študovať archeológiu, ale vtedy sa prvý
ročník neotváral. Nakoniec sa moje širokospektrálne záujmy s medicínou nebili,
skôr naopak.
Môžete zaspomínať na študentské roky?
Na študentské roky málokto spomína
v zlom. Učil som sa celkom rád, pretože
všetko, čo bolo nové, ma vedelo zaujať
natoľko, že som nemusel toľko sedieť nad
knihami. To mi umožnilo disponovať
s množstvom voľného času. Všetkým
dostupným športom som sa venoval
od svojich ranných liet v trenčianskej „sokolovni“. Štúdium na medicíne, s potrebou
množstva memorovania, ma na prvé štyri
roky zaskočilo. Až po tom štvrtom ročníku som zbadal, že Martin je obklopený
prekrásnymi horami a že pod internátom
máme tenisové kurty.
Kedy a kde ste začali vykonávať prácu
lekára? A v ktorých nemocniciach ste
pracovali a ako dlho?
V roku 1972 som bol prijatý na urologickú
kliniku vo FN v Martine, nakoľko som mal
požiadavku na operačný odbor a chirurgia
bola obsadená. Riaditeľ ma zaviedol na chirurgickú kliniku na polročnú cirkuláciu.
Po vojenčine som nastúpil na urológiu
v Levoči. Po návrate z Košíc do Levoče,
už na miesto primára, som si plnil sen
o chirurgii. Okrem bežných klasických
urologických operácií pribudli operácie
nadobličiek, močového mechúra s ich náhradami „šitými“ z častí kľučiek tenkého
či hrubého čreva, radikálne operácie zhubných nádorov prostaty, plastiky močovej
trubice a močového mechúra. V súčasnosti
tiež pripravujeme nové priestory pre nastupujúcu generáciu urológov.
Ste priekopník v mnohých nových technikách. Popíšte v akých? Aké novinky
na oddelení ponúkate?
V roku 1989 sa používal v Československu
jediný litotryptor a to na pražskej klinike.
V tom čase prebiehal vývoj litotryptora
s röntgenovým zameriavaním močových
kameňov v Brne. Prvý kus litotryptora bol
pred ukončením, preto ešte boli na ňom
možné úpravy. Najdôležitejšou podmienkou kúpy prístroja pod názvom M4 bolo
rozšírenie o USG zameriavanie nekontrastných kameňov. Podľa nášho technického
návrhu takéto zariadenie vyvinuli. Úpravou lôžka sa umožnilo v špeciálnej polohe
pacienta (horse rider) zameranie a efektívny prestup rázových vĺn panvovým
otvorom ku konkrementom dolnej tretiny
močovodov. A v júli 1991 sme zahájili
každodennú liečbu litotrypsiou (drvenie
močových kamienkov v močovodoch) ako
druhé pracovisko v Československu, a ako
prvé aj u nekontrastnej litiázy za pomoci
USG zameriavania. Po získaní skúseností sa u nás na týždňových školeniach
v litotrypsii striedali urológovia z Ostravy, Mladej Boleslavy, pražskej Bulovky,
Olomouca. Prístroj a výsledky liečby sme
demonštrovali aj urológom z Varšavy,
Debrecínu, Monzy, Kazachstanu.
Oddelenie sme vybavili urologickým
röngenovým prístrojom, sonografmi,
rigidnými i flexibilnými endoskopmi pre
perkutánne a ureteroskopické operácie.
Endoskopickú techniku využívame okrem
diagnostiky a liečby nádorov prostaty,
močových kameňov v každej ich lokalite,
aj pri operáciách zúženín močovej rúry,
močovodov, zúženín panvičko-močovodového spojenia, a najnovšie pri laparoskopických výkonoch.
Súčasné zavádzanie litotripsie pomocou
nových endoskopických postupov a náročných operácií bolo v minulosti možné
len vďaka entuziazmu a šikovnosti mojich
MUDr. Haas s manželkou na Olympe v Grécku
kolegov. Dnes viem, že som mal šťastie aj
na ostatný zdravotnícky personál. Inštrumentárky, ktoré museli v krátkom čase
zvládať nové techniky. Sestričky a sanitári
popri bežnom chode oddelenia zvládali
náročné ošetrovanie pooperačných stavov,
ktoré vo väčších nemocniciach ležali na JIS
(jednotka intenzívnej starostlivosti).
Koľko ste zatiaľ najazdili a ako často
jazdíte?
Bicyklujeme s manželkou takmer 20 rokov.
Prvých 10 rokov to bolo takmer denne, a to
podľa počasia a mimo zimy, najmä preto,
že sme „utekali“ z paneláku. Odjazdené
kilometre som nikdy nesumarizoval. Turistická poznávacia zložka vždy prevažovala
nad športovou. Aj moje pády z bicykla
manželka komentovala citátom: „doktor sa
zase kochal“. Neskôr sme začali vydeľovať
viac času záhradke a vnúčatám. Dovolenky
a časté víkendy sú však stále na bicykloch.
Jazdíte po Slovensku alebo aj v zahraničí? Kde a prečo bolo najkrajšie?
Slovensko sme prešli viac menej celé okrem
Oravy a Horehronia. Okrem vlastného
okolia v Levočských vrchoch a Slovenskom
MUDr. Haas s manželkou a práteli v Alpách
raji sa radi vraciame na Považie, Turiec,
Štiavnické vrchy, Záhorie s „povinným“
okruhom okolo Neusiedlersee. Najväčšie
čaro má pre mňa putovanie „s plnou poľnou“ po „slovenskej tisícke“ končiac každý
deň v inom kempe pri niektorej vodnej
nádrži.
Neviem však určiť, ktorá trasa bola najkrajšia. Nedá sa porovnávať bicyklovanie
v západnom Wellse, na pobreží Antlantiku
medzi ich typickými hradmi a vrchmi
Snowdonie, s poznávaním Kréty zo sedla
bicykla vnímajúc ducha počiatku európskej civilizácie. Niečo úplne iné sú na jar
zakvitnuté, voňavé stredozemné ostrovy
Elba, Krk, Ugľan, Pašman, Murter, Brač,
Hvar, pobrežie Istrie od Terstu po Crikvenicu, Biogradu s Vranským jazerom,
Makarsku alebo Rimini so San Marínom,
či Provensálsko s kaňonom Verdon. Máme
radi aj pohodovú cyklistiku v okolí veľkých
jazier v Maďarsku, Tiszató a Balaton,
v Alpách sú to soľnohradské jazerá s Hallstattom, Worthersee, Zell am see, Lago
di Garda, ale aj cyklocesty okolo Dunaja
z Passau do Bratislavy alebo Drávska cesta.
Jazdíte sám alebo s nejakou skupinou? Máte porovnané cyklotrasy u nás
a v cudzích krajinách?
Veľa sme najazdili s manželkou vo dvojici
a potom s dvomi či tromi ďalšími partiami. Neviem jednoznačne určiť, kde je
najkrajšia bicyklovačka, no v kvalite siete
cyklotrás vedie Rakúsko. Aj taká maličkosť, ako je bednička s jablkami pri cyklochodníku s lístkom –„für liebe radler“ (pre
milých cyklistov), vie chytiť za srdce.
Čo všetko zahŕňa cykloturistická výbava
– viete si sám odborne opraviť bicykel?
A aký bicykel vlastníte?
Mám tri bicykle – horský, cestný a posledný, už teraz najviac používaný trekingový.
Vždy mám nabalenú plnú servisnú výbavu. Len raz som musel požiadať o leukoplast na „ošetrenie“ predratej pneumatiky
na dojazd po najbližší servis.
Ste zaregistrovaný v nejakom cykloturistickom oddieli alebo v združení?
Uprednostňujem voľnosť v myslení
a konaní, preto som za voľné združenia.
A tak je každé organizovanie postavené
na vzájomnom obtelefonovaní a mailoch.
A keď je nás dosť, zavoláme cestovke, ktorá
nás už pozná, a pristaví autobus, naložíme
bicykle a ideme. Obvykle je to spustenie
sezóny v máji na Jadrane. Pred l8-timi rokmi sa 6 rodín z celého Slovenska dohodlo
na pravidelných turistických stretnutiach na jeseň vždy na inej horskej chate.
Postupne sme pridali jarný termín so
stanovaním a splavom dunajských ramien
na Ružíne. Počet účastníkov sa postupne
zvýšil s našimi deťmi a ich deťmi na 40 až
50. V zime sme pridali 1 až 2 krát lyžovanie v Alpách. Cyklodovolenky si plánujeme
s manželkou väčšinou sami. Hneď ako je
priaznivá predpoveď počasia balíme stan,
bicykle a vyrážame podľa vopred vypracovaného itineráru. A v zime spolu trávime
čas na bežkách.
Aké máte ďalšie koníčky? Ako trávite
zostávajúci voľný čas?
Stále viac času venujem záhrade. S vnúčatami čítame knihy a sledujeme dokumentárne filmy o histórii, prírode, technike
a cestopisy. Učíme ich bicyklovať a lyžovať
sa. To mi už ale pripomína začiatok môjho
životopisu, alebo večnú tému o nesmrteľnosti, či o živote pokračujúcom v životoch
našich potomkov.
Roz h ovo r
K Vašim koníčkom patrí cykloturistika.
Môžete uviesť, kedy a prečo ste začali
s týmto koníčkom?
Pešia turistika a pobyt v prírode boli neodmysliteľnou súčasťou môjho života. Možnosť za rovnaký čas dostať sa ďalej a vidieť
viac ma viedla k bicyklu. Ako chlapec som
túžil po „prehadzovačke s voľnobežkou,“ tak
som ju namontoval na otcov bicykel. Ráno
otec cestou do práce vletel do podjazdu
plného vody po búrke nevediac, že som
mu zrušil brzdenie pedálom. Teda začiatok
cyklistiky si tak nemôžem nepamätať.
Ubehlo veľa času, kým som si kúpil
prvý „horskáč“. Dovtedy som sa povenoval
vodáctvu. Splavoval som na kanoe Hron,
Váh, Hornád, Laborec, Bodrog, ale aj Dunaj z Ingolstadtu do Bratislavy v rámci medzinárodných splavov Dunaja. Vodákom
z juhu sme sa zavďačovali lyžovačkami
u nás na severe, ale aj horolezeckými výstupmi. Tam som zistil, že môj život menej
ohrozuje štandardná turistika. S manželkou a dvomi synmi od ich 4 až 5 rokov
nosiac ich spočiatku striedavo v krosnách
na chrbte sme putovali po Vysokých Tatrách a najmä v Slovenskom raji. Držali sme
sa hesla, že jeden deň v týždni strávime
v horách alebo pri vode. V zime zase niet
nad prejazd prielomom Hornádu cez Slovenský raj na bežkách alebo korčuliach.
19
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Doktor Heinrich se nejprve narodil
ve Vítkovické nemocnici a pak zde
jako lékař prožil přes 41 let
Když si vzpomínám na první hemodialyzační přístroj, bylo to, jako byste přišli do prádelny, kde stál velký
nerezový hrnec se dvěmi pumpami a topením.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková, archiv Vítkovické nemocnice
Proč jste si vybral lékařské povolání?
Původně jsem chtěl být archeologem,
ale později také lékařem. Z části vlivem
svého kmotra, který byl lékařem v ZÚNZ
(Zdravotní ústav národního zdraví)
Vítkovice a z části, protože se mi to zdálo
být praktičtější. Takže jsem nakonec zvolil
povolání lékaře.
Můžete zavzpomínat na studentská
léta?
Studentská léta v Olomouci bývala dosti
krušná, ale pokud se podařilo uzavřít semestr včas, tak byl čas i na mnoho veselých
„kousků“. Dnes má člověk v paměti jen
ty veselejší příhody z Olomouce, města
vojáků a študáků.
MUDr. Jiří Heinrich
pamě tník
M
20
UDr. Jiří Heinrich se narodil v roce 1947 ve Vítkovické
nemocnici, což mu bylo osudné.
Vystudoval střední školu v Ostravě a poté
Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1971 nastoupil
na interní oddělení Závodního ústavu
národního zdraví Vítkovických železáren,
a na tomto oddělení pracuje doposud.
Atestaci prvního stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1975 a atestaci druhého
stupně o čtyři roky později. Během 41 let
ve Vítkovické nemocnici zastával různé
funkce jako například ústavní dietolog,
ordinář pro diabetologii, náměstek ředitele
nemocnice, zástupce primáře interního
oddělení, koordinátor diabetologického
centra. Po celou dobu vždy zůstal věren
internímu oddělení. MUDr. Jiří Heinrich
je ženatý, má dvě dcery a čtyři vnoučata.
Kdy a kde jste začal vykonávat práci
lékaře?
Narodil jsem se ve Vítkovické nemocnici.
Jako medik jsem nastoupil v této nemocnici v roce 1966 a od roku 1971 zde pracuji
jako lékař.
Proč jste si vybral obor diabetologie?
Diabetologii jsem si nikdy nevybral. Vždy
vnímám pacienta jako celek a proto je můj
pohled vždy pohledem internisty. I nyní,
když pracuji v diabetologickém centru,
zachovávám pohled na celého člověka,
nikoliv na něj jen jako na „diabetika“.
Jaký máte pocit, když zavzpomínáte
na své začátky a srovnáte tehdejší stav
medicíny se současným?
Vzpomínám především na primáře Neuwirta, který mě uvedl do tajů interny a především interního myšlení, a také mě naučil
individuálnímu přístupu k lidem. Nebyl
to však jen on, ale i MUDr. Ing. Rozehnal,
MUDr. Dudová a celý tým interního
oddělení včetně sester, který formoval nás,
mladé lékaře. Byli jsme vedeni k humán-
nímu přístupu. Sředobodem byl vždy pacient, pro kterého se muselo udělat vše, co
medicína uměla. Dodnes slyším jak nám
primář říká „nikdy nevíme dost, abychom
nemohli vědět ještě víc“.
Často vzpomínám jakou jsem měl radost
a jak jsem byl hrdý, když jsem nastudoval
problematiku, kterou mě primář pověřil.
Toto vždy trvalo jen velmi krátce, protože
v zápětí mi ukázal další problém, o kterém
jsem neměl ani tušení a tak to šlo na oddělení stále dál a dál. Dnešní přístup mnohých
lékařů je více k diagnóze než k pacientovi.
Obecně v medicíně se stále více akcentuje
ekonomika nad potřebami pacienta.
„Pacienti nyní méně věří
lékaři a hůře akceptují jeho
doporučení“
Když se v nemocnici podíváte na dnešní
zmodernizovaná oddělení, můžete říci,
jak to bylo s přístrojovým vybavením
v prvních letech vaší praxe?
Vítkovická nemocnice měla vždy štěstí
v tom, že i v reálném socialismu dokázalo vedení nemocnice zajišťovat špičkové
technické vybavení. Vzpomínám, když
jsem přišel z fakultní nemocnice, nestačil
jsem se divit o kolik je ve Vítkovicích lepší
technické vybavení než v mé „alma mater“
v Olomouci. Připomenu jen první hemodialýzu již v první polovině 60. let, a to již
byla cívková ledvina. V 70. letech jsme měli
první kontrapulsační přístroj. V roce 1976
byla vybudována nová budovu interního
oddělení a oddělení ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení), takže se výrazně
zlepšil komfort pro pacienty. Byly zde již
jen dvoulůžkové pokoje s dobrým technickým zázemím, velmi dobře vybavené
Lékaři Vítkovické Nemocnice a Nemocnice Ostrava - Jih pravidelně hráli fotbal, MUDr. Heinrich také (v červeném kolečku)
oddělení JIP (jednotka intenzivní péče)
a jednotka intermediární péče. Organizačně i funkčně byla velmi dobrá spolupráce
JIP a ARO, které byly schopny zajišťovat
péči i o nejzávažnější případy. V dnešní
době extrémně rychlého technického
pokroku nadále drží interní oddělení krok
se současností.
Máte nějaké negativní vzpomínky
na vaši práci?
Nejhůř se asi vzpomíná na chvíle, kdy
na naše oddělení několikrát přivezli celou
rodinu, která se otrávila muchomůrkou
zelenou. A vy vidíte rodiče, kteří se dívají
na své umírající dítě a nemůžete už udělat
více...
Pamatujete si z počátků medicínské
kariéry něco, čemu se dnes vyloženě
smějete?
Když si vzpomínám na první hemodialyzační přístroj, bylo to, jako byste přišli
do prádelny, kde stál velký nerezový hrnec
se dvěmi pumpami a topením. Do vody
napuštěné z kohoutku se vysypalo několik
odměřených sáčků, přišla laborantka, která
změřila pH, přivezl se pacient a dialýza
mohla začít.
Co vám práce ve zdravotnictví za ty roky
dala?
Pokoru k životu, pokoru k člověku a díky
za nemoc, která nás nepotkala.
Jaké jste měl koníčky? Jak trávíte volný
čas?
Turistika, lyžování, a to vše s rodinou.
Na četbu krásné literatury zbývalo jen
málo času. Nyní, když jsou dcery dospělé, tak se snažím vnoučatům vrátit to, co
vlastním dětem dlužím.
Publikoval jste, přednášel nebo učil jste
na školách?
Publikační činnost vyplývala především ze
zaměření našeho oddělení. Již v 60. letech
byly první publikace o otravě muchomůrkou zelenou. Na tyto práce jsme navazovali
pamě tník
Změnili se za dobu vaší profesní kariéry
nějak pacienti?
Pacienti se příliš nemění. Hlavní změny jsou dány spíše celospolečenskými
změnami, které se nyní výrazně promítají
do velmi intimního vztahu mezi lékařem
a pacientem. Bohužel je třeba říct, že v negativním smyslu. Ve společnosti na všech
úrovních výrazně přibylo lží a podvodů.
Pacienti proto méně věří lékaři a hůře
akceptují jeho doporučení.
Měl jste čas na rodinu?
Nějaký čas vždycky zbyl. O to intenzivněji
musel být využit.
i v 70. letech, kdy práce byly i ve spolupráci s Akademií věd, kde jsem byl členem
mykotoxikologické sekce. Jednalo se jak
o diagnostiku, tak i léčbu včetně využití
extrakorporálních (mimotělních) eliminačních technik. Dále to byly publikace
v oborech toxikologie, jejich diagnostiky,
ale především léčby, opět včetně extrakorporálních eliminačních technik. Práce
o výživě v urgentních stavech, postupy
u crush sy apod. Po složení státní zkoušky
z pedagogiky jsem také mnoho let učil
na Střední zdravotnické škole ve Vítkovicích. Musím říct, že to byla práce, která
byla jakýmsi odlehčením a také načerpáním optimismu.
21
MUDr. Heinrich s MUDr. Alešem Albínem, který je
rovněž věrným lékařem Vítkovické nemocnice
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Napsali o nás…
Výběr toho nejzajímavějšího z tisku a internetového zpravodajství týkající se zdravotnických zařízení
skupiny AGEL.
Běhání po čtyřech pomůže
narovnat záda
Mladá fronta DNES 6. března
Běhání po čtyřech je zjednodušeně řečeno
základem zajímavé léčebné rehabilitační
metody, kterou si teď mohou vyzkoušet
pacienti s vadným držením těla či bolestmi
zad na Poliklinice Olomouc (někdejší Železniční poliklinika). Takzvaná Klappova
kvadrupedální lokomoce je vhodná nejen
jako léčba bolesti pohybového aparátu, ale
i jako sportovní kondiční trénink.
Zájemcům zdarma vyšetří
ledviny
Právo 7. března
Příležitost nechat si vyšetřit ledviny, a to
i bez doporučení svého lékaře, budou
mít lidé v Olomouci, Přerově, Prostějově,
Šumperku a ve Šternberku, kteří zavítají
ve čtvrtek do tamních nemocnic. Akce se
uskuteční u příležitosti letošního Světového dne ledvin. Zdravotníci při ní nabídnou
zájemcům bezplatné vyšetření, na jehož
základě posoudí riziko onemocnění ledvin
a v případě potřeby navrhnou další postup.
NA P SALI O NÁS
Artrózu léčí ve Šternberku krví
pacienta
22
Právo 9. března
Neobvyklou metodou začali léčit artrózu
lékaři chirurgicko-traumatologického
oddělení nemocnice ve Šternberku. Její
podstatou je speciálně upravená krev,
kterou lékaři aplikují pacientovi přímo
do postiženého kloubu. Netradiční způsob
léčby, který se rychle uchytil v západní
Evropě, je nadějí pro všechny pacienty,
kteří mají postiženy chrupavky ve velkých
kloubech. Podporuje totiž jejich regeneraci
a tím napomáhá jejich léčbě a oddaluje
rozsáhlejší operační zákroky. Nový způsob
léčby je vhodný pro všechny pacienty, kteří
trpí degenerativními změnami kloubů (artrózou), poškozením kloubních chrupavek,
natrženými šlachami či jinak poškozenými
vazy a svaly. Metoda je založena na zjištění západoevropských odborníků, že pro
stimulaci chrupavek poškozených dege-
nerativními změnami lze použít krevní
destičky. „Pacientovi odebereme zhruba
dvacet mililitrů krve, tu pak v centrifuze
rozdělíme na buněčné složky a plazmu
tak, aby vznikla plazma bohatá na destičky. Právě obohacená plazma napomůže
výrazným způsobem regeneraci kloubních
chrupavek nebo alespoň omezí jejich další
poškozování,“ uvedl lékař chirurgicko-traumatologického oddělení šternberské
nemocnice Josef Sčudla. Plazmu bohatou
na destičky vpravují lékaři injekčně přímo
do pacientova kloubu. „Další aplikace
u běžného léčebného schématu se opakují
každých sedm dní po dobu pěti týdnů
a pak jednou za tři měsíce po dobu jednoho roku,“ poznamenal Sčudla. Hlavní
výhodou protizánětlivé léčby určené pacientům s degenerativní artrózou prvního
až třetího stupně je podle něj hlavně to, že
se injekce aplikují ambulantně a pacienty
neomezují v běžném životě.
hou následně projevit právě onemocněním
ledvin,“ řekla.
Nejstarší pacientka Šumperské
nemocnice oslavila 102 let
Mediafax 12. března
Klientka sociálních služeb Šumperské nemocnice Růžena Pelclová oslavila v pondělí
102 let. Oslavenkyni přišli osobně popřát
zástupci vedení Šumperské nemocnice,
uvedla mluvčí skupiny Agel Hana Szotkowská. Oslavenkyně při předávání
Ledviny si nechalo vyšetřit
v nemocnici tři sta lidí
Přerovský a hranický deník
9. března
Bezplatné vyšetření ledvin, krevního tlaku
a cukru přilákalo ve čtvrtek do areálu léčebny dlouhodobě nemocných v přerovské
nemocnici na tři stovky lidí. Podle primářky oddělení hemodialýzy Ivy Nikorjakové
předčila letošní účast očekávání. „Od rána
do tří hodin odpoledne se nechaly vyšetřit
na tři stovky lidí, a to máme ještě dvě
hodiny před sebou. Zájem o tuto akci
byl větší než loni, kdy se dostavilo na dvě
stovky lidí. U dvaceti pacientů jsme zjistili
závažnější nález v moči a objednali je
na další kompletnější vyšetření,“ informovala primářka oddělení hemodialýzy.
Přerovská nemocnice si připomíná Světový
den ledvin každý rok, a to vždy druhý
čtvrtek v březnu. Zájemci si mohli nechat
zdarma vyšetřit moč, změřit krevní tlak
a absolvovat i další testy. Podle primářky
onemocnění ledvin přibývá a vyskytuje se
nejen u starších lidí, ale i u mladých a dětí.
U těch mladších jsou většinou na vině
opakované záněty močových cest a ledvin,
přechozené infekty a angíny, které se mo-
květin a gratulací neskrývala slzy dojetí.
Prozradila také, že má stále velmi ráda
sladké a velkou radost jí tak udělala čokoláda, která byla jedním z dárků.
Na poliklinice v Nymburce vám
zdarma změří tlak a vyšetří
zrak i sluch
Nymburský deník 13. března
Poliklinika Nymburk (bývalá Železniční) na Boleslavské třídě pořádá v úterý
13. března akci s názvem Den prevence.
Všichni příchozí budou moci podstoupit
řadu vyšetření, od měření krevního tlaku,
přes vyšetření zraku a sluchu, po celkové
zhodnocení zdravotního stavu lékařem.
Den prevence se koná od 13 do 17 hodin.
Cílem dne prevence na poliklinice je přispět
k včasnému odhalení závažných onemocnění. Lidé bohužel řadu příznaků závažných onemocnění ignorují. „Při klinických
projevech nemoci už může být pozdě, pouze
včasná diagnostika a léčba může výrazně
přispět k vyléčení řady chorob,“ řekla hlavní
sestra polikliniky Lenka Hanlová.
Sestra 14. března
Šumperská porodnice nově nabízí
budoucím maminkám možnost nechat
si odebrat pupečníkovou krev. Gynekologicko-porodnické oddělení Šumperské
nemocnice splnilo přísná legislativní
kritéria a prostřednictvím rodinné banky
Cord Blood Center CZ získalo povolení
k odběrům pupečníkové krve od Státního
ústavu pro kontrolu léčiv. Zdravotníci se
budou snažit nastávající maminky informovat o možnostech odběru pupečníkové
krve již v průběhu těhotenství. Pokud se
rozhodnou pro odběr pupečníkové krve
pro vlastní použití u svého dítěte, je nutné
zaregistrovat se u společnosti Cord Blood
Center CZ, která splnila jako první v ČR
přísná kritéria a legislativní požadavky
a získala povolení k odběrům, zpracování
a uchovávání pupečníkové krve pro vlastní
potřebu dítěte od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Šumperská nemocnice chystá
v nejbližší době další novinku v podobě
rozšířené nabídky ke klasickému odběru
pupečníkové krve, a to odběr z placenty. Odběr je technicky i finančně o něco
náročnější, ale umožní získat nejméně
o třetinu více krve, a tím i více vzácných
kmenových buněk.
Přednáška pro prvorodičky
Bruntálský a krnovský deník
15. března
Přednášku určenou prvorodičům, ale
i těm, kteří již mají s porodem zkušenosti a párům, které se o miminko snaží,
připravili na dnešek od 14 hodin na bruntálském pracovišti Podhorské nemocnice. Zdravotnický tým, staniční sestry
gynekologického oddělení a organizátorky kurzů Zdeňky Svobodové, připravují
v kurzech nastávající rodiče na porod
a mateřství již od roku 1993. Přednáška
je i pozvánkou do kurzů předporodní
přípravy, které se konají každou středu
odpoledne.
Nemocnice v Meziříčí koupila
čtyřicet lůžek
Valašský deník 16. března
Čtyřicet lůžek typu Novos s příslušenstvím zakoupila nemocnice ve Valašském
Meziříčí. Investice za osm set sedmdesát
tisíc korun zvýší pohodlí pacientů a sníží
fyzickou námahu zdravotníků při jejich
obsluze. Hlavní předností nových postelí je
možnost nastavit výšku a zvlášť upravit polohu zádové i nožní části. „Lůžko můžeme
také o několik centimetrů prodloužit, což
ocení především vysocí pacienti po operaci
nohou,“ popsala ředitelka nemocnice Petra
Šupšáková.
Nemocnice v Olomouckém
kraji budou učit zájemce první
pomoci
ČTK 19. března
Nemocnice ve Šternberku, ale i Přerově
a Prostějově nabídnou veřejnosti kurzy nácviku první pomoci. Povedou je odborníci
z oddělení ARO. ČTK to dnes řekla Hana
Szotkowská, mluvčí skupiny Agel, kam
nemocnice patří. Pořádání kurzů přivítalo
i vedení Zdravotní záchranné služby Olomouckého kraje, která osvětu také provádí.
Podle jejího ředitele Ivo Mareše mají ale
lidé z poskytování pomoci stále obavy.
„Zhruba před dvěma měsíci jsme kurzy
zahájili v nemocnici v Šumperku. Protože
se setkaly s velkým zájmem veřejnosti,
rozhodli jsme se je nabídnout i v dalších
nemocnicích v Olomouckém kraji,“ uvedla
Szotkowská. „Zájemce naučíme, jak správně postupovat při volání záchranné služby,
jak pomoci při krvácení, šokových stavech
a bezvědomí. Účastníci kurzu si prakticky
vyzkouší život zachraňující úkony, jako je
dýchání z úst do úst a masáž srdce na resuscitačním simulátoru,“ popsala náplň
kurzu hlavní sestra Nemocnice Šternberk
Lenka Neumannová. V budoucnu kurz
doplní také přednášky týkající se například
sezonních úrazů či použití autolékárničky.
„Účastníky kurzu naučíme, jak se například zachovat v případě uštknutí hadem,
otravy houbami, popálení nebo tonutí,“
doplnila sestra.
Ženy mohou na mamograf
zdarma
Prostějovský týden 21. března
Vyšetření prsu zdarma a bez žádanky. Tuto
možnost nabízí do konce dubna prostějovská nemocnice ženám ve věku od 40
do 45 let, které by běžně musely za mamografický screening zaplatit pět set korun.
„Hlavním cílem je zvýšit počet preventivních prohlídek prsu i u žen mladších
pětačtyřiceti let a celkově zlepšit informovanost o rakovině prsu,“ vysvětlila Lucie
Krpcová, vedoucí lékařka prostějovského
screeningového mamografického centra.
Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným
nádorem. Podle statistik jím ročně v Česku
onemocní okolo sedmi tisíc žen. Největší
naději na uzdravení mají pacientky, u nichž
je diagnóza stanovena včas. „A včasné
odhalení je možné jen díky mamografickému vyšetření,“ konstatovala Lucie Krpcová
s tím, že počet onemocnění se neustále
zvyšuje, a to právě u žen po čtyřicítce. Začátkem letošního roku pořídila Nemocnice
Prostějov nový digitální mamograf za šest
milionů korun. Ten umí vyšetřit dvakrát
více pacientek a ženám zaručuje větší
komfort.
V rámci Krváku přišlo
v Šumperku darovat krev sedm
otců
Mediafax 27. března
Sedm otců, manželů žen z občanského
sdružení Hnízdo ze Zábřehu na Šumpersku, přišlo v úterý darovat krev. Akci nazvali Krvák, uvedla pro agenturu Mediafax
mluvčí skupiny Agel Hana Szotkowská.
Pacienti s nemocným srdcem
z Moravskoslezského kraje si
ušetří cestu do Prahy či Brna
ČRo Ostrava 20. března
Pacienti s nemocným srdcem z Moravskoslezského kraje si ušetří cestu do Prahy či
Brna. Lékaři v třinecké Nemocnici Podlesí začali provádět speciální zákrok,
který chrání před mozkovou mrtvicí. Jde
o uzávěr části srdeční síně, který zabraňuje tomu, aby krevní sraženiny putovaly
dál do těla. Tuto metodu léčby mohou
podstoupit pacienti, kteří nesmějí užívat
léky na ředění krve. Nemocnice Podlesí je
v Moravskoslezském kraji jediným pracovištěm, které tento zákrok provádí.
„Chodit na pravidelné společné darování nás napadlo během jednoho setkání
rodin členů občanského sdružení Hnízdo.
Od té doby chodí otcové společně darovat
krev a krevní plazmu. Je pravda, že takové
setkání působí asi trochu nevšedně, ale
je to příležitost sejít se a ještě udělat něco
dobrého pro lidi kolem,“ řekl jeden z party
dárců Josef Kroul.
NA P SALI O NÁS
Odběry pupečníkové krve
23
ročník 6
Atopické ekzémy léčí v Novém
Jičíně unikátním způsobem
Právo 29. března
Ve střední Evropě poměrně unikátní
Centrum péče o atopickou dermatitidu
provozuje nemocnice v Novém Jičíně, která
je členem skupiny AGEL. Výjimečnost centra, které vzniklo ze spolupráce dětského
a dermatologického oddělení, je v komplexní péči poskytované nejčastěji malým
pacientům. Atopický ekzém je chronické
zánětlivé onemocnění kůže, které postihuje nejčastěji děti. Projevuje se svěděním,
kožními změnami a zánětlivými komplikacemi. Kůže je při něm velmi suchá, často
rozpraskaná, někdy i mokvající. „Pacienta
při jednom sezení vyšetří pediatr, alergolog a kožní lékař a v případě potřeby část
péče přebere imunolog,“ popsala primářka
kožního oddělení Marie Selerová s tím, že
lékaři zároveň posoudí, zda pacient nepotřebuje také psychologa. „Tento multidisciplinární přístup v rámci jednoho pracoviště
je v rámci Evropy jedinečný,“ dodala. „Při
prvním vyšetření nehodnotíme jen stav
kůže, snažíme se podrobně zmapovat vznik
onemocnění, rodinné souvislosti, zajímá
nás režim dítěte, způsoby dosavadního léčení, nezanedbatelnou součástí je i laboratorní
vyšetření včetně cílených alergologických
testů,“ objasnila Selerová. „Z prvního
vyšetření vzniká plán péče. Rodiče naučíme
správně ošetřovat postiženou kůži, snažíme
se jim dodat maximum informací, abychom
získali jejich plnohodnotnou spolupráci,“
vysvětlila.
NA P SALI O NÁS
Nemocnica rozširuje geriatriu
o ďalšie lôžka, už ich má 87
24
TASR 30. marza
O deväť lôžok na 87 rozšíri od nedele,
1. apríla oddelenie geriatrie Nemocnica
Zvolen, člen skupiny AGEL. Rozšírenie
oddelenia má poskytnúť seniorom lepšiu
zdravotnú starostlivosť, o ktorú je v regióne
veľký záujem. Geriatriu totiž vlani zrušila
neďaleká nemocnica v Banskej Bystrici. „Oddelenie patrí k najvyťaženejším
v nemocnici, čo súvisí najmä s vekovým
priemerom obyvateľstva a jeho postupným
starnutím,“ uviedol pre TASR riaditeľ
nemocnice Jozef Botka. Oddelenie prijíma
akútnych pacientov, ktorí majú často aj päť
a viac diagnóz chronických ochorení. Rieši
predovšetkým náhle zmeny zdravotného
stavu okrem tých, ktoré je nutné sledovať
na JIS. Pacienti sú prijímaní počas dňa,
noci, víkendov a sviatkov. „Naše oddelenie
vykonáva základné zákroky, terapeutické
a diagnostické punkcie. Liečba je poskytovaná v súlade s novými poznatkami
a štandardami,“ povedala primárka oddelenia geriatrie Anna Remišová. Cieľom
oddelenia je zabezpečiť rýchlu diagnostiku
klientom, poskytnúť adekvátnu liečbu
a zabezpečiť vhodné prostredie. „Našou
prioritou je, aby klienti oddelenia odchádzali do domácej starostlivosti spokojní,“
dodala.
Vyšetření močových cest je
v Meziříčí nyní bezbolestné
Valašský deník 4. dubna
Lékaři urologické ambulance nemocnice
ve Valašském Meziříčí vyšetřují pacienty
moderním cystoskopem. Stál dvě stě tisíc
korun a je jedním z nejšetrnějších přístrojů
svého druhu. Pacienti se tak již nemusí nepříjemného vyšetření močového měchýře
obávat. „Je ohebný, malý, a tudíž je výkon
příjemnější. S jeho pomocí vyšetřujeme
močové cesty a močový měchýř obvykle
při výskytu krve v moči, opakovaných
zánětech nebo při poruchách vyprazdňování,“ vysvětlil lékař Richard Lev. Vyšetření probíhá tak, že zdravotníci zavedou
tubus přístroje opatrně do močové trubice,
kde malou kamerou prostor prohlédnou.
Lékaři tak včas odhalí třeba nádorové
onemocnění.
Prostějov má centrum léčby kýl
Prostějovský deník 13. dubna
Dalším certifikátem se může pochlubit
nemocnice v Prostějově. „Podmínkou
získání certifikátu Centrum pro řešení kýl
je stálá frekvence provedených operací,
sledování nemocných a vedení jednotné
databáze, která umožňuje vyhodnocení,
zda byl zvolen správný postup, a porovnání s výsledky celkem jedenácti českých
pracovišť,“ informovala mluvčí nemocnice
Hana Szotkowská, kde lékaři každý rok
odoperují přibližně tři sta kýl různého
druhu. „Pracoviště, která problematiku kýl
považují za okrajovou, mívají velké procento recidiv,“ tvrdí primář prostějovského
chirurgického oddělení Adolf Gryga.
Nemocnice otevřela novou
anesteziologickou ambulanci
Přerovský a hranický deník
14. dubna
Novou anesteziologickou ambulanci otevřela přerovská nemocnice na začátku týd-
číslo 3
červen 2012
ne. Je určena pacientům, kteří se připravují
na plánovaný operační či diagnostický
výkon, který se provádí v celkové anestezii.
Ti ji naleznou v přízemí budovy léčebny
dlouhodobě nemocných (LDN) od pondělí
do pátku vždy od osmi do patnácti hodin.
Pacienta v ambulanci vyšetří a následně informují o průběhu plánovaného
zákroku. „V nové ambulanci navrhneme
na základě vyšetření a druhu operačního výkonu optimální způsob anestezie
a seznámíme pacienta s možnými riziky
anesteziologického výkonu,“ vysvětluje
primář anesteziologicko-resuscitačního
oddělení přerovské nemocnice Zdeněk Plhal. Cílem vyšetření je včas odhalit možná
anesteziologická rizika a v dostatečném
časovém odstupu před operací doplnit
další požadovaná vyšetření, čímž se sníží
riziko komplikací během operace. „Díky
tomuto postupu je anesteziolog seznámen
se stavem pacienta ještě před jeho příchodem na operační sál a má tak dostatek času
na přípravu a určení optimální anestezie,“
dodává primář.
Žena musela zhubnout, pomohla
jí „palačinka“
Moravskoslezský deník
14. dubna
Jednašedesátiletá paní Marie trpěla nadváhou už od dětství. Při výšce 163 centimetrů
se nakonec dopracovala až ke 121 kilogramům hmotnosti. Časem se k nadbytečným kilogramům přidala také cukrovka
a vysoký tlak. Radikálně zhubnout a zlepšit
její celkový zdravotní stav jí pomohla „palačinka“. Tak pacienti říkají zákroku, který
od minulého roku provádějí chirurgové
Vítkovické nemocnice. „Palačinka“ neboli
laparoskopická plikace či zavinutí pomohla
pětatřiceti lidem ve vyšších stadiích obezity, kteří neměli úspěch při snižování hmotnosti konzervativními způsoby. Principem
zákroku je zmenšení objemu žaludku.
Toho chirurgové dosáhnou zanořením žaludeční stěny dovnitř žaludku. „Na rozdíl
od podobných operací není třeba u tohoto
výkonu odstraňovat velkou část zcela
zdravého žaludku. Ten ponecháme nemocnému celý, zjednodušeně řečeno jej pouze
určitým způsobem, prošitím, zúžíme. Lze
to provádět speciálními nástroji, takzvanými staplery. Metoda je tudíž velmi šetrná
a především je vratná. Ze všech operačních
postupů, které jsou dnes k dispozici, patří
laparoskopická plikace žaludku k těm
opravdu nejméně invazivním, protože při
ní není nutno jakkoli měnit anatomii zaží-
Konference prozradila více
o nemocech srdce
Týdeník Frýdecko-Místecko
17. dubna
Stále větší zájem budí mezi zdravotníky odborná akce Srdce na dlani, kterou
minulý týden pořádala třinecká Nemocnice
Podlesí. Zatímco v loňském roce se na akci
sjelo 220 účastníků, v letošním roce jich
bylo přes tři sta. Tématem letošního ročníku byly závažné a život ohrožující stavy
v kardiologii a kardiochirurgii. Akce se
konala v třinecké Trisii. Odbornou
konstruované plicní oddělení. Oddělení se
navíc přemístilo z pavilonu F do pavilonu
E, uvedla agentuře Mediafax mluvčí skupiny Agel Hana Szotkowská. Pacienti získají vyšší komfort při zdravotní péči. Celkové
náklady na modernizaci a pořízení přístrojového vybavení dosáhly téměř 3,5 miliónu
korun. V rámci rekonstrukce byl jeden
z pokojů doplněný o integrované sociální
zázemí pro klienty, bylo vybudováno hygienické zařízení pro personál, v prostorách
spojovací chodby vyměnili PVC krytinu.
„Na stěnách jsou nově keramické obklady
v bílé a hnědé barvě. Pracovna sester, čajová kuchyňka a nadstandardní pokoj jsou
vybaveny novým nábytkem, a na všech
pacientských pokojích jsou televize,“ řekl
správce nemocnice Martin Pelnář.
Šumperská nemocnice přemístila
a zmodernizovala plicní
oddělení
Mediafax 19. dubna
Šumperská nemocnice otevřela nově zre-
Dobrá zpráva pro rodičky…
Moravskoslezský deník
24. dubna
Budoucí maminky, které se rozhodnou
přivést na svět své dítě ve Vítkovické
Novinka umožní více vyšetření
Právo 20. dubna
Nový rentgen uvedla do provozu Poliklinika Ostrava, která je členem skupiny Agel
a díky novince, jež vyšla na téměř milión
korun, mohou její pacienti podstupovat
nová vyšetření. „Pomocí rentgenu můžeme
pacienty vyšetřovat takzvanou speciální
projekcí, nově budeme moci provádět
například axiální, tangenciální a Y-projekce, funkční a cílené snímky páteře,
držené snímky a snímky kloubů v zátěži,“
popsala vedoucí lékařka radiodiagnostické
ambulance Hana Chlápková. Vyšetření
na novém rentgenu absolvuje až 90 pacientů denně.
V nemocnici zlepšia parkovanie
konferenci pro nelékařské zdravotnické
pracovníky Srdce na dlani pořádala Nemocnice Podlesí již šestým rokem. V letošním roce zdravotníci rozebírali život ohrožující stavy, se kterými je možno se setkat
na sále u kardiologických pacientů. „Pokud
nedojde u takovýchto stavů k okamžitému
lékařskému zásahu, dochází ve většině
případů k úmrtí postiženého. Patří mezi
ně například plicní embolie, zánět vnitřní
výstelky srdce, maligní arytmie a tak dále.
Věřím, že se na semináři účastníci dozvěděli mnoho zajímavých informací, které
následně využijí také ve své každodenní
praxi,“ řekl ředitel nemocnice Karel Lukeš.
neprejazdnosť, blokovanie vozoviek a obmedzujú jazdu vozidiel záchrannej služby
a sanitiek,“ uviedol riaditeľ nemocnice
Miroslav Jaška. „Prosíme pacientov a zamestnancov, aby mali počas rekonštrukcie
pochopenie k prechodne zvýšenej hlučnosti
a obmedzeniam vyplývajúcim zo stavebných prác,“ dodal riaditeľ nemocnice s tým,
že po dokončení rekonštrukcie všetci nový
systém parkovania isto ocenia.
www.podtatranske noviny.sk
24. apríla
Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Levoči začala v týchto dňoch s rekonštrukciou
nového parkovacieho systému. S rekonštrukciou sa začalo pri vstupe do areálu
nemocnice. V rámci stavebných úprav budú
pacienti a ich príbuzní môcť stále parkovať
v areáli nemocnice. Novým parkovacím
systémom chce nemocnica pacientom a ich
príbuzným zabezpečiť parkovanie priamo
pri pavilónoch, do ktorých sa potrebujú
dostať. Ako uviedla hovorkyňa spoločnosti
AGEL, majoritného vlastníka nemocnice,
Marta Csergeová, v posledných mesiacoch sa častokrát z areálu nemocnice stalo
parkovisko a pacienti nemali možnosť
zaparkovať. „Naším cieľom je uľaviť nemocnici od množstva áut a od nezodpovedných
vodičov, ktorí pravidelne nerešpektujú
dopravné značenie v areáli, čím spôsobujú
nemocnici a nechtějí rodit na klasickém porodnickém lůžku, mohou využít
i netradiční křeslo. „Nové křeslo umožňuje maminkám zaujímat hned několik
různých poloh v první době porodní,
ale i porod ve vertikální poloze,“ uvedla
staniční sestra vítkovické porodnice Petra
Chromková s tím, že nové zařízení oceňují
i porodní asistentky, protože se s ním
snadno manipuluje.
Bruntálská nemocnice pomáhá
pacientům s hemoroidy
Bruntálský a krnovský deník
26. dubna
Od hemoroidů a také jiných obtíží
v oblasti konečníku pomohou od května
v nové proktologické poradně chirurgické příjmové ambulance bruntálské
nemocnice. Poradna bude otevřena každé
úterý od 10 do 15 hodin. Zákrok probíhá
v Podhorské nemocnici v anestezii a pacienti po operaci opouštějí nemocnici běžně
do dvaceti čtyř hodin. Hemoroidy jsou poměrně častým onemocněním, které během
života potká každého druhého člověka.
Nejčastěji se hemoroidy objevují u pacientů
ve věku 40 až 65 let. Výjimkou však nejsou
podle slov lékaře proktologické ambulance
Lubomíra Kača ani mladí pacienti.
NA
N ePmSALI
ocnO
i c eNÁS
vacího traktu či odstraňovat části orgánů,“
vysvětlil primář chirurgického oddělení
Vítkovické nemocnice Pavol Holeczy. Paní
Marie po šesti měsících od operace zhubla
o více než polovinu své nadměrné hmotnosti. „Zároveň se mi zlepšila cukrovka
a klesl tlak. Cítím se lépe nejen fyzicky,
protože se dnes můžu pohybovat mnohem
snadněji, ale také psychicky,“ tvrdí jednašedesátiletá žena.
25
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Proleženiny hrozí všem – nejen
dlouhodobě nemocným
Dekubity se tvoří především na zátylku, za ušima, na lopatkách a loktech, v křížové oblasti, na bedrech,
kolenou, kotnících a patách.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
bolová s tím, že za normálních okolností
se lidské tělo chrání samo. Například
ve spánku se za noc mnohokrát otočíme.
Jenže po úraze, mozkové mrtvici či operaci
zůstává naše tělo zcela bezvládné.
Léčba proleženin je zdlouhavá a nepříjemná a způsobuje závažné zdravotní
komplikace. Na pozoru by se před nimi
měli mít především ti, kdo mají omezenou možnost pohybu. „Mezi rizikovou
skupinu tak patří imobilní pacienti, plegici
s postižením míchy, nemocní ve vážném
celkovém stavu, pacienti s chronickým
onemocněním nebo v bezvědomí a starší,
nesoběstační jedinci,“ doplňuje staniční
sestra.
Radana Carbolová
Nemocnice
Č
26
tyřicetiletý muž z Třinecka s problémy s žilním oběhem po pádu na kole
zůstal se zlomenou nohou připoután
na lůžko. Po dvou dnech strávených doma
mladému muži pravá hýždě zčervenala, místo bylo oteklé, teplé, nebolestivé
a mladíka na tomto místě svědila pokožka.
Po vyšetření v nemocnici se zjistilo, že má
první stupeň proleženiny. Muži bylo doporučeno, aby při ležení často měnil svou
polohu, aby se jeho stav nezhoršil.
Dekubitus neboli proleženina je místní
buněčné poškození tkáně, které vzniká jako
následek dlouhotrvajícího tlaku způsobujícího poruchu prokrvení. Jedná se o poškození tkáně, které je způsobeno tlakem
z vnějšího prostředí proti kosti. „Ohrožena
jsou místa, kde je vrstva tkáně mezi kostí
a pokožkou slabá, přičemž čím je slabší
vrstva tukové či svalové tkáně, tím je větší
nebezpečí vzniku dekubitů. Po dobu působení tlaku jsou tkáně špatně zásobovány
živinami a kyslíkem, a tak dochází k jejich
postupnému odumírání,“ říká staniční sestra oddělení odborné ošetřovatelské péče
českotěšínské nemocnice Radana Car-
Stupně proleženin
Dekubity se tvoří především na zátylku,
za ušima, na lopatkách a loktech, v křížové
oblasti, na bedrech, kolenou, kotnících
a patách.
Dříve, než se proleženina vytvoří, lze
na ohroženém místě pozorovat přechodné
zarudnutí pokožky, které po odstranění
tlaku spontánně vymizí. Nemocný může
na tomto místě pociťovat mravenčení,
pálení nebo bolest. „Pokud nezabráníme
vzniku proleženiny vhodnými preventivními postupy, může se vytvořit defekt,
který se podle rozsahu poškození tkáně
rozděluje do několika stupňů,“ upozorňuje
staniční sestra.
Podle závažnosti poškození jsou dekubity děleny na čtyři stupně. Během prvního
stupně se na neporušené kůži objevuje
neblednoucí zčervenání, oblast je oteklá,
teplá a nebolestivá. Při druhém stupni
se již tvoří puchýře, kůže bývá oteklá
a namodralá, přičemž tato fáze je již pro
člověka bolestivá. Při třetím stupni dochází k porušení kožní integrity (celistvosti)
a k narušení tkání pod kůží, kde se tvoří
hluboké vředy. Během nejhoršího stupně
proleženin – čtvrtého – dochází k hlubokému poškození tkání svalů, šlach, kostí.
V prvním stádiu je ještě poměrně vy-
soká šance na zabránění vzniku proleženiny vhodným preventivním opatřením.
V opačném případě se poranění začne
projevovat zčervenáním a lehkým otokem.
„Jestliže se vznikající proleženina nezačne
ihned léčit, postupně se míra poškození
zvyšuje. Na pokožce se objevují praskliny, rána se postupně otevírá a dochází
k infekci. Vznik dekubitů by měl být co
nejrychleji oznámen lékaři, s nímž je třeba
konzultovat další postup,“ upozorňuje
staniční sestra.
Léčba dekubitů
Lokální léčba závisí na vzhledu a velikosti
defektu, jeho lokalizaci a hloubce. Pokud
se již u pacientů proleženiny dostanou
do třetího stupně, pak prvním krokem
je čištění rány, kdy se odstraní odumřelá
tkáň (nekróza). K tomuto účelu se často
používá metody chirurgické, kdy se pomocí nůžek nebo skalpelu odumřelá tkáň
odstraní – tzv. nekrektomie. Tento výkon
je ale pro pacienta poměrně bolestivý.
Dalším způsobem čištění rány je čištění
enzymatické, kdy jsou do masťových
přípravků dodány enzymy, které rozkládají
bílkoviny odumřelých tkání. Čištění autolytické – tedy pomocí enzymů vlastních
tkání ve vlhkém prostředí – kdy dochází
k postupnému změknutí a rozpuštění
odumřelé tkáně.
Další metodou je larvoterapie, při které
se využívá sterilní larvy bzučivky zelené.
Larvy se aplikují na povrch rány a překryjí
sekundárním krytím. Larvy svými trávicími enzymy rozpouštějí nekrózy a živí se
jimi, aniž by poškozovaly zdravou tkáň.
Larvy podporují hojení, stimulují spodinu
rány, zlepšují její prokrvení a podporují
granulaci (vznik čerstvé pojivové tkáně,
která urychluje hojení). Tyto metody je při
léčbě dekubitů možné kombinovat.
Hlavními důvody pro čištění rány a odstraňování nekróz je předcházení vzniku
infekce, zmenšování zánětlivé reakce
v ráně a okolí, podpora hojení, zmenšování
sekrece a zápachu z rány. Po odstranění
nekrózy můžeme rovněž lépe ohodnotit
hloubku rány. Cílem lokální léčby je vytvořit optimální mikroprostředí podporující
hojení, což nám zajistí použití speciálních
moderních krytů, které udržují vlhké
prostředí v ráně, udržují stabilní teplotu
v ráně, zaručují snadnou manipulaci a minimalizují bolest při převazech.
„Každý dekubit znamená pro člověka
další utrpení navíc k jeho původnímu
onemocnění. Představuje bránu vstupu infekce do organismu, v nejtěžších případech
může dojít až k rozvoji dekubitální sepse.
Hojení je vždy dlouhodobé, pacienta omezuje, deprimuje, vyžaduje zvýšené finanční
nároky a je rizikové pro vznik dalších
komplikací,“ vysvětluje Radana Carbolová
s tím, že zhojená kůže, ať již pravidelnými
převazy či plastikou, kde defekt již jednou
byl, zůstává již navždy změněna a nikdy
se nevrací do původního stavu. „Výskyt je
možné snížit kvalitní ošetřovatelskou péčí,
spoluprací s nutričním terapeutem, fyzioterapeutem, jejímž hlavním cílem není léčba již rozvinutých dekubitů, ale především
prevence,“ dodala staniční sestra.
Prevence dekubitů
Léčba proleženin je ale velmi komplikovaná, zdlouhavá a pro pacienta často
i bolestivá, proto by v rámci ošetřování již
v nemocnici nebo v domácím prostředí,
měl být kladen maximální důraz na prevenci. Základem úspěšné prevence je častá
změna polohy. V případě ležícího pacienta
schopného samostatného pohybu je vhodné měnit polohu každých 15 minut. Pokud
je ošetřovaný zcela imobilní, doporučuje
se dvouhodinový interval změny polohy.
V noci, když pacient spí a jeho zdravotní
stav to dovoluje, je možné protáhnout tento
interval na tři hodiny.
Riziko vzniku dekubitů zvyšuje také
vlhkost, zejména pokud je spojena s nedostatečnou hygienou. Proto je třeba dbát
na to, aby pokožka ošetřované osoby nebyla
dlouhodobě vystavena působení potu či
moči, a v rámci možností pacienta pravidelně omývat. Místo běžného mýdla, které
může pokožku nadměrně vysoušet, se doporučuje použití speciálních mycích emulzí.
Po omytí je třeba pokožku osušovat, nikoli
utírat, aby nevznikly odřeniny. Velkým
dílem k účinné prevenci proleženin přispívá
4. stupeň – odúmrť svalové tkáně ( nekróza )
spojená s infekcí zasahující svaly, šlachy i kost.
Jedná se o suchou černou nekrózu, nebo je nekrotická tkáň rozbředlá, hnilobně páchne, zbytky
tkáně mají žlutozelenou barvu. Mezi svaly vznikají
hluboké choboty vyplněné hnisem.
i moderní lůžko, které pacientům zajistí
maximální komfort při změně polohy, tak
i pečujícím při manipulaci s nemocným.
„Díky antidekubitním matracím je možné
přizpůsobit matraci hmotnosti pacienta, nastavit správné proudění vzduchu a odstranit
nebo zmírnit působení lokálního tlaku,
takže se rovnoměrně rozkládá,“ uzavírá
Radana Carbolová.
S léčbou pacientů Nemocnice Český Těšín
pomáhá pes Teddy
Už jen svou přítomností dokáže čtyřnohý léčitel vyvolat dobrou náladu a příjemnou atmosféru.
P
ravidelnou a nevšední návštěvu
zažívají nově pacienti na oddělení odborné ošetřovatelské péče
Nemocnice Český Těšín. Pacienty začal
pravidelně navštěvovat pes Teddy, bearded
kolie, který pomáhá aktivizovat dlouhodobě hospitalizované pacienty, ulevuje jim
od napětí a zpříjemňuje pacientům pobyt
v nemocnici.
Českotěšínská nemocnice tak začala
používat v praxi moderní terapeutickou
metodu – canisterapii, při níž se využívá
pozitivního působení čtyřnohých zvířat
na zdraví člověka. Každý týden se od poloviny března s pejskem setkává na hodinu
asi pět klientů. „Už jen svou přítomností
dokáže čtyřnohý léčitel vyvolat dobrou
náladu a příjemnou atmosféru. První
poznatky jsou takové, že pacienti psa Teddyho přijali velmi pozitivně,“ říká náměst-
kyně pro ošetřovatelskou péči nemocnice
Mgr. Alice Ručková.
Důvodem proč Nemocnice Český Těšín
začala využívat canisterapii je především
snaha zpříjemnit pobyt klientům dlouhodobě hospitalizovaným. Klientům prospívá
jak kontakt se psem, tak jeho teplo. Dále
klienty motivuje k pohybu a rozvíjí jejich
pohybové dovednosti. „Každé zpestření
je pacienty vítáno. Proto jsme se rozhodli
obohatit život pacientů těmito návštěvami,“ popisuje Mgr. Alice Ručková přínos
terapie s tím, že pacienti si Teddyho hladí,
mazlí se s ním, krmí ho či češou.
Pes pro terapii musí být velmi trpělivý
a poslušný. Canisterapeutický pes musí
projít zkouškami povahových testů. Ne
každý pes se na tento druh terapie hodí.
Pes nesmí být agresivní, ale ani se nesmí
bát. Zkoušky nejsou jednoduché. Adepti
musí ustát v klidu nejrůznější situace, které
mohou nastat. Například se nesmí polekat
ani zaútočit. „Při zkouškách se například
simuluje situace, kdy kolem psa rychle
proběhne figurant a praští o zem taškou
plnou PET lahví. Tito pejsci si zkrátka
musí téměř všechno nechat líbit,“ uvádí
canisterapeutka Mgr. Gabriela Myslikovjanová, která se psem do nemocnice dochází.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
27
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Na Podlesí použili jako první
v republice lékem potažené
balónkové katétry
Metodu používají lékaři k dosažení lepších dlouhodobých výsledků při léčbě ischemické choroby dolních
končetin.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
se rozvíjí pomalu a nenápadně, v počátečních stádiích nemusejí nemocní pociťovat
žádné potíže. Ve stádiích pokročilejších mají nemocní typické bolesti, a to
nejčastěji lýtek, které se objevují pravidelně pouze při chůzi. Ve stádiu nejvíce
pokročilém se objevují i klidové bolesti
a defekty na periferii končetin, tehdy
mluvíme o kritické ischémii.
MUDr. Marian Wierzgoń
Nemocnice
N
28
a oddělení intervenční radiologie
byl potažený balónkový katétr poprvé použit v listopadu 2010 a dle
informací od dodavatele to bylo poprvé
v České republice. Od té doby podstoupilo
zákrok více než 110 pacientů.
Metodu lékaři používají k dosažení
lepších dlouhodobých výsledků při léčbě
ischemické choroby dolních končetin.
Ischemickou chorobou dolních končetin, tedy „nedokrvením“ tkání dolních
končetin, je postiženo 13 procent populace ve věku mezi 55 až 75 lety, přičemž
nejvíce pacientů se pohybuje v kategorii
mužů okolo 70 let věku. Toto onemocnění
patří do skupiny chorob, jejichž hlavní
příčinou je ateroskleróza neboli kornatění
tepen. „Ischémie znamená v překladu
nedokrvení. K tomuto stavu dochází
ve chvíli, kdy se zásobující tepny zúží
nebo uzavřou a organismus není schopen
svými mechanismy tento stav kompenzovat. Příčinou je jednoznačně nejčastěji
ateroskleróza, při které se uvnitř tepen
vytvářejí tzv. ateromové pláty, které zužují
průsvit tepny,“ vysvětluje primář oddělení
intervenční radiologie Nemocnice Podlesí
MUDr. Marian Wierzgoń. Z tohoto důvodu do tkání dolních končetin neproudí
dostatečné množství krve. Onemocnění
Jak zákrok probíhá
Léčba pacientů s ischemickou chorobou
dolních končetin musí být komplexní
a trvalá. Zásadní je prevence vzniku
aterosklerózy, tedy zdravá výživa, absence
kouření, vyhýbání se stresům, důsledná
léčba vysokého krevního tlaku a cukrovky. Příznaky méně pokročilého stádia
(ponámahové bolesti) lze úspěšně léčit
příslušnými léky a přiměřenou pohybovou
aktivitou. Je-li tento druh léčby neúčinný
nebo má-li pacient kritickou ischémii,
přichází ke slovu tzv. endovaskulární
„Na oddělení intervenční
radiologie byl potažený balónkový katétr poprvé použit v listopadu roku 2010“
nebo cévní chirurgická léčba. Cílem obou
typů zákroků je obnovení dostatečného
toku krve do končetiny. U endovaskulární
léčby, kterou provádí intervenční radiolog
nebo angiolog, je průsvit tepny obnovován
z jejího vnitřku, u cévní operace chirurg
přistupuje k reparaci zvenčí (tepnu musí
„otevřít“). Endovaskulární léčba nevyžaduje zvláštní druhy anestézie, stačí lokální
znecitlivění v místě vpichu, hospitalizace
je v naprosté většině případů dvou až třídenní a je možný rychlý návrat do běžných
denních aktivit.
Používání zmíněných potažených balónkových katétrů spadá do první z jmenovaných metod, tedy endovaskulární
léčby. Do zúženého místa tepny je zaveden
balónkový katétr, který má na povrchu cytostatikum. Nafouknutím balónku dochází
k mechanickému rozšíření průsvitu tepny
a současně se cytostatikum dostává do tepenné stěny, kde zůstává i po odstranění
balónku. „Cytostatikum ve stěně působí
tak, že brání opětovnému zužování tepny.
„Běžné“ balónkové katétry bez cytostatika
tento účinek nemají,“ vysvětluje primář
Wierzgoń a doplňuje: „Doposud provedené
výzkumné studie prokazují, že potažené
balónkové katétry působí jednoznačně
účinněji ve srovnání s „běžnými“, ve smyslu prevence výskytu opětovného zúžení
v horizontu přibližně dvou let od provedení zákroku. Může vzniknout otázka, proč
je nepoužíváme u všech pacientů? Hlavním
důvodem je cena, která je přibližně
pětkrát vyšší než u „běžného“ balónkového katétru. Používáme je tedy hlavně
u pacientů s kritickou ischémií, u pacientů,
kde dochází po použití „běžných“ balónků
k časnému opětovnému zužování a u pacientů se stenty a našitými bypassy.“
První pacient
Na oddělení intervenční radiologie byl
potažený balónkový katétr poprvé použit
v listopadu 2010. Poprvé zákrok s potaženým balónkem podstoupila pacientka,
která na zdejším oddělení cévní chirurgie
absolvovala v posledních letech několik
cévních operací. Při poslední z nich jí byl
našit bypass z třísla na bércovou tepnu.
Operace měla požadovaný efekt a došlo
k vymizení příznaků kritické ischémie.
„Nicméně za několik měsíců od poslední
operace byla ultrazvukovým vyšetřením
zjištěna přítomnost významného zúžení
v dolní části bypassu. To je situace, kdy
hrozí vysoké riziko, že se bypass uzavře,
a proto je třeba toto zúžení urychleně řešit.
Provedli jsme angioplastiku „běžným“
balónkovým katétrem se zavedením stentu. Za přibližně půl roku jsme opětovně
pomocí ultrazvuku zjistili nové významné
zúžení v bypassu, těsně u stentu. A právě
při řešení tohoto zúžení jsme poprvé použili potažený balónkový katétr. Od tohoto
zákroku proběhl již rok a půl a pravidelným ultrazvukovým sledováním můžeme
konstatovat, k radosti své i pacientky,
že bypass je plně funkční a bez zúžení,“
vzpomíná primář Wierzgoń a dodává,
že potažené balónkové katétry otevírají
novou kapitolu v oblasti endovaskulární
léčby a doplňuje: „Je to zajímavá a užitečná
technologie a jsme hrdi na to, že patříme
mezi průkopníky v jejím používání v naší
republice.“
Den zdraví přilákal do Havířova
na 300 zdravotníků
Letošní ročník odborné akce, na kterou se sjelo 300 zdravotníků, byl zaměřen na diabetes mellitus a jeho
komplikace.
Text a foto: Bc. Radka Baková
jedno z největších poliklinických zařízení
v regionu, dlouhodobě spolupracuje, což
oceňují především pacienti, kterým se zde
dostává špičkové péče.
Na programu odpoledne nebyly pouze
přednášky týkající se novinek v oblasti
léčby diabetu. Účastníci se například
dozvěděli, že i diabetická strava může
být chutná. Nemocnici Podlesí na semináři s přednáškou o možnostech terapie
pacientů s chronickou kritickou ischémií
dolních končetin zastoupil MUDr. Marian
Wierzgoń. „V České republice se v posledních letech roční počet vysokých amputací
pohyboval v intervalu čtyř až pěti tisíc,
přičemž dvě třetiny připadají na diabetiky s cévním postižením. V mnohých
případech je však možné časnou diagnostikou a vhodně zvolenou komplexní terapií
amputaci předejít,“ řekl MUDr. Marian
Wierzgoń.
Na Den zdraví do Havířova přijely také
sestřičky z Vítkovické nemocnice z oddělení šestinedělí a novorozenců. „I maminky
a miminka trpí diabetem, a proto se chceme o tomto onemocnění dozvědět více.
Diabetes může totiž u novorozenců způsobit velké problémy a rizika,“ uvedla během
přestávky mezi přednáškami porodní
asistentka Aneta Knapová z vítkovického
oddělení šestinedělí. Na akci se prezento-
Obchodní zástupce Tomáš Raždík při prezentaci
výrobků
vala také společnost MARTEK MEDICAL,
která zde představila řadu výrobků ze
svého sortimentu. Lidé se nejvíce zajímali
o diabetické glukometry. „Zjistili jsme
také, že mnoho účastníků například neví,
jaký je rozdíl mezi latexovými, vinylovými
a nitrilovými rukavicemi, proto zde prezentujeme všechny druhy, aby si je mohli
zájemci vyzkoušet a osahat,“ prozradil
obchodní zástupce MARTEK MEDICALu
Tomáš Raždík, který společnost na akci
prezentoval.
Nemocnice
S
edmý ročník odborného semináře
s názvem Havířovský den zdraví se
konal počátkem dubna ve spolupráci
s Nemocnicí Podlesí v havířovském domě
kultury Radost. Letošní ročník odborné
akce, na kterou se sjelo 300 zdravotníků,
byl zaměřen na diabetes mellitus a jeho
komplikace. Jen v České republice trpí
cukrovkou víc než 800 tisíc lidí a počet
nemocných nadále doslova raketově roste.
Komplikace, které cukrovka způsobuje,
z ní dělají jedno z nejnákladnějších chronických onemocnění.
Na programu odborného semináře,
který trval až do podvečerních hodin,
bylo celkem devět přednášek. „Akce je
pojatá mezioborově – důraz klademe
na problematiku diabetu nejen očima
diabetologa, ale i dalších odborníků,
proto se semináře účastní nejen lékaři,
ale také střední zdravotnický personál.
Každý z přednášejících zasvětí posluchače
do problematiky své specializace a možná
bude také následná diskuse. Velmi si vážím
toho, že Nemocnice Podlesí, která v našem
regionu poskytuje diabetikům s ischemickými potížemi špičkovou péči, se rozhodla
na semináři aktivně spolupodílet,“ sdělil
garant akce a majitel Domu zdraví Havířov
MUDr. Bedřich Wasserburger. Nemocnice
Podlesí s Domem zdraví Havířov, které je
29
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Skvělých výsledků dosahují
fyzioterapeuté pomocí SM systému
V Centru léčebné rehabilitace úspěšně léčíme touto unikátní metodou bolesti pohybového aparátu.
Text a foto: Martina Labáková
Martina Labáková, lektorka metody SM systém
Nemocnice
R
30
áda bych Vás seznámila s metodou,
kterou využíváme v Centru léčebné
rehabilitace (CLR) Nemocnice
Prostějov k řešení bolestí pohybového aparátu. Počátky této metody sahají 30 let do
minulosti, kdy ji vyvíjel a klinicky ověřoval
MUDr. Richard Smíšek. Na svém pracovišti s úspěchy léčí bolesti páteře v bederní,
hrudní i krční oblasti, pacienty s akutním
výhřezem meziobratlové ploténky i pacienty se skoliozou a své poznatky dál předává
ve výukových programech.
Během dlouhodobého vývoje se člověku
vytvořil svalový korzet, který má za úkol
stabilizovat tělo při provádění běžných
každodenních činností. Hlavní pohybové
aktivity, které měly vliv na formování
pohybového aparátu člověka, byly chůze,
běh a práce rozsáhlým pohybem paže
ve vzpřímené pozici. V posledních letech
však převažuje sedavý způsob života, který
porušuje vzpřímené držení těla. Tak se
nároky na pohybový aparát zásadně mění
a přibývá klidového statického zatížení
lidského těla. SM systém nabízí cestu, jak
rychle doplnit chybějící přirozený pohyb,
navrátit svalům ztracenou harmonii
a funkci a vrátit postavu do vzpřímené
pozice. Od toho se také odvíjí zkratka SM:
S jako stabilní, M jako mobilní. To znamená, pokud má člověk dobře stabilizovanou
páteř je i dobře mobilní.
Dvě části SM systému
Metoda SM systém má dvě části – aktivní,
kdy se aktivním cvičením a propojením svalových řetězců vytváří dynamický svalový
korzet, a manuální techniky. Pomocí druhé
části – manuálních technik, které jsou cílené
na svaly, dochází k relaxaci a protažení
svalů, které brání v aktivaci dynamických
svalových řetězců, k odstranění napjatých
míst ve svalech, ke zlepšení prokrvení a výživy svalů atd. Dobrá funkce pohybového
aparátu pak příznivě působí také na funkci
vnitřních orgánů. Pravidelným denním
cvičením harmonických sestav cviků metody SM lze odstranit většinu faktorů, které
vedou k rozvoji civilizačních chorob.
Indikace metody pro páteř:
• v ýhřez meziobratlového disku v akutní i chronické
fázi v bederní i krční oblasti,
• mnohočetné výhřezy meziobratlových disků,
• potíže po operaci páteře,
• spinální stenóza, skolióza, spondylolistéza,
• bolesti hlavy a závratě způsobené poruchou krční
páteře.
Indikace metody pro pohybový aparát:
• artróza kyčelního kloubu 1. a 2. stupně pro odstranění příčin rozvoje artrózy kyčle,
• artróza 3. stupně – příprava na endoprotézu
a následná péče, po operaci soustředění na správnou
koordinaci a stabilizaci chůze, u aktivních pacientů
kondiční příprava pro rekreační sport (rehabilitace
podstatně zlepšuje pohybové možnosti operovaných
pacientů a zabraňuje poškození nového kloubu),
• onemocnění ramenního kloubu, loketního kloubu
a karpálního tunelu,
• onemocnění kolenního kloubu, léčba ploché nohy.
Terapie začíná vyšetřením struktury
páteře, funkční diagnostikou včetně kineziologie chůze, poté je sestaven terapeutický plán. Cvičení probíhá pomocí elastického lana, které umožňuje rozsáhlý pohyb
končetin proti malé, postupně rostoucí
síle, která aktivuje stabilizační svalové
spirály. Aktivace svalových spirál je na SM
nejdůležitější, protože vytváří v těle sílu
směrem vzhůru, čímž dochází ke snížení
tlaku na meziobratlové ploténky a klouby.
Tím je optimalizována výživa, regenerace i léčba. Pro dobrou funkci svalových
spirál je nutné zajistit vyrovnané osové
držení těla, svalovou rovnováhu v pletencích ramenních a kyčelních a optimální
pohyb lopatky a paže. Lano je na jednom
konci pevně uchyceno a na druhém konci
je poutko, které je navlečeno na ruce podobně jako běžecká hůl. Důležité je, aby
pacient poutko pevně nesvíral, čímž je
zajištěno, že je paže a předloktí při cvičení
zcela uvolněné a není přetížené zápěstí ani
loketní kloub. Z tohoto důvodu nemají se
cvičením problém ani jedinci s bolestivým
karpálním tunelem, tenisovým nebo oštěpařským loktem.
Základní cvičební pozicí je stoj. Tahem
paží se aktivují svalové spirály, které vyvolají tři hlavní sledovatelné prvky – aktivitu
šikmých břišních svalů, útlum zvýšeného
tonu paravertebrálních svalů a rozestup
trnů páteře. Cvičení probíhá v pomalém
tempu, síla, se kterou se pracuje je taková,
aby pacient zvládl pohyb přesně a v plném
rozsahu. Je nutno respektovat aktuální stav
pacienta s ohledem na jeho kondici a případnou bolest. Výběr cviků je vždy volen
od jednodušších k obtížnějším.
Velmi dobré výsledky s touto metodou
zaznamenáváme u pacientů s akutním
výhřezem meziobratlové ploténky, kdy již
po týdnu cvičení dochází k ústupu bolestí
a útlumu napětí svalů v bederní oblasti.
Pacient se dostává do subakutní fáze, která
může trvat od jednoho do šesti týdnů
a ve které je schopen zafixovat si při cvičení
správné pohybové stereotypy. Důležité je
vytrvat v pravidelném cvičení harmonické
sestavy dvanácti základních cviků alespoň
15 minut denně a v ideálním případě
jedenkrát týdně pod odborným dohledem
pro případné korekce. Velmi dobrou odezvu má cvičení také u pacientů se skoliózou. Zde se jedná o zcela nový koncept
léčby, jež postihuje přímo příčinu nemoci
– poruchu funkce svalových zřetězení.
Kdy cvičit a proč:
• v době rozvoje křivky v období růstu,
• pro odstranění těžkých svalových dysbalancí
po použití plastového korzetu a zabránění rozvoje
degenerativních změn po ukončení růstu,
• při léčbě skoliózy v pokročilé degeneraci ve středním
věku a u seniorů při rozsáhlé degeneraci páteře
a orgánových změnách,
• pro odstranění bolesti u pacientů po stabilizačních
operacích páteře,
• jako prevence vzniku skoliózy.
Dětský pacient přichází na CLR v doprovodu rodičů buď s diagnózou vadné držení
těla nebo s diagnózou idiopatická skolióza.
Dospělé pacienty se skoliózou přivádí
do ordinace většinou bolest, nejčastěji při
chůzi, ale i klidová a noční bolest se může
objevit kdekoli v oblasti zad. Po zahájení
SM terapie pacienti vnímají velmi pozitivně právě odeznívání bolestí při chůzi, a to
již během prvního měsíce pravidelného
cvičení. V mé péči je také 17letá klient-
ka, která se od dětství pro skoliózu léčila
pohybovou terapií a poslední dva roky
korzetem. Po této terapii se skoliotická
křivka zhoršila o polovinu a to z 20 na 35
stupňů. Dívka měla těžké bolesti v bederní oblasti, které začaly rychle ustupovat
při chůzi a následně i při klidovém stavu.
A to vše díky harmonické sestavě, jejíž
obtížnost se postupně zvyšuje. Dívka se
dostavovala k terapii pravidelně po dobu
tří měsíců, nyní přichází jednou za měsíc
pro případné korekce chyb.
Metodu je možné doporučit každému,
kdo se chce na svém zdraví aktivně podílet, cvičení je vhodné pro všechny věkové
kategorie.
Velice dobrou zkušenost mám také ze
spolupráce s oddílem sportovní gymnastiky v Prostějově, kde působím jako
oddílový fyzioterapeut. Každý trénink je
zakončen 30 až 40minutovým cvičením
pro regeneraci svalů a kloubů. Děti mají
také zadanou individuální sestavu, kterou
cvičí doma. Výrazně u nich ubylo bolestí
zad v oblasti šíje a bederní páteře. Mými
Pacientka při prvním vyšetření (vlevo), na pravém
obrázku je stav po třech měsících terapie.
klienty jsou i reprezentanti České republiky ve sportovní gymnastice. Dva z nich
jsem letos v lednu jako fyzioterapeutka
doprovázela na kvalifikační závod pro
letošní Olympijské hry v Londýně a oba
byli úspěšní. SM metodou je možné zasáhnout jak terapeuticky, tak preventivně.
Její účinnost je však podmíněna hlubšími
znalostmi z oboru fyzioterapie.
Na benefičním večeru pro dětské oddělení se
vybralo 115 tisíc korun
Výtěžek putoval na rekonstrukci čekárny ambulantního prostoru dětského oddělení.
C
elkem 115 tisíc korun se podařilo
vybrat na benefičním koncertě,
který koncem března uspořádal
na podporu dětského oddělení Nemocnice
Prostějov Nadační fond Zdeňky Žádníkové. Výtěžek se organizátorům podařilo
vybrat na dobrovolném vstupném a aukcí
uměleckých předmětů. „Spolupráce s Nadací Zdeňky Žádníkové si velmi vážíme,
vybrané peníze použijeme na zpříjemnění prostředí v čekárně ambulantního
prostoru dětského oddělení,“ sdělil primář
dětského oddělení MUDr. Josef Tenora.
Součástí benefičního večera, který
moderovala sama herečka, zakladatelka
a předsedkyně představenstva nadačního
fondu Zdeňka Žádníková, byl koncert, kde
vystoupilo například dívčí vokální kvarteto
Gapeels či semifinalista české Superstar
Tomáš Jurenka, který potěšil nemocné děti
přímo v nemocnici také během následujícího týdne po benefičním večeru. „Za vším
hledej ženu – tak zní jedno z přísloví,
v případě Nemocnice Prostějov to platí
stoprocentně. Na začátku byl mail paní
Dr. Jany Hanákové a na konci bude ambulance změněná k nepoznání. Výtvarný styl
našeho malíře Libora Škrlíka je nesmírně
dynamický a v podstatě divadelní, děti, ale
i dospělí, jsou v námi proměněných prostorách „zabaveni“ na poměrně dlouhou dobu.
Při vstupu do čekárny se všichni začnou
usmívat, což je reakce, kterou běžně v nemocnici neočekáváte – a to je cíl a smysl
našeho nadačního fondu,“ řekla předsedky-
ně nadačního fondu Zdeňka Žádníková.
Na programu benefičního večera byla
také dražba tenisových raket s podpisy
tenistky Petry Kvitové a Tomáše Berdycha a uměleckých děl známých autorů
– barevné litografie malíře Tomáše Bíma
a fotografie prof. Jindřicha Štreita. Akci
svou účastí podpořili také představitelé
statutárního města Prostějov v čele s primátorem Miroslavem Pišťákem. „Chtěl
bych velice poděkovat všem sponzorům
a partnerům, kteří nám s organizací akce
pomohli, zejména pak řediteli TK Plus
Ing. Černoškovi, který nám umožnil využít prostory restaurace a přispěl tenisovými
raketami do dražby. Děkujeme také panu
Bímovi a panu Štreitovi, že i oni svými díly
přispěli dobré věci,“ doplnil primář.
S rekonstrukcí čekárny se v prostějovské
nemocnici začne v červenci. Čekárna bude
mimo jiné vybavena novým nábytkem
a vyzdobena interaktivními nástěnnými
malbami s herními prvky pro děti.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Ing. Veronika Bořilová
31
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Opary trápí většinu lidí
Pokud máte opar, musíte dát pozor, abyste jej nepřenesli na nikoho ze svého okolí. Nepoužívejte proto stejný
hrnek, sklenice, příbory, ručník nebo zubní kartáček.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
MUDr. Pavel Zíma
Nemocnice
B
32
olavé puchýřky na rtu a v jeho okolí,
které svědí a bolí – to jsou opary.
A ty umějí člověka pěkně potrápit!
Téměř u každého člověka se během života
alespoň jednou objeví na rtu nebo jinde
na těle. Nositelem viru tohoto nepříjemného infekčního onemocnění s latinským
názvem herpes simplex je 85 až 90 procent
lidí. Jakmile je člověk virem jednou infikován, virus se ukryje v jeho nervové tkáni
a čeká na vhodný spouštěcí mechanismus.
„Příčinou aktivace viru může být horečka, únava, žaludeční nebo trávicí potíže,
sluneční záření, vítr, chlad, menstruace či
emoční stres. Více oslabeni jsou lidé, kteří
trpí cukrovkou nebo onemocněním štítné
žlázy. Když už se opar jednou objeví, je
nutné okamžitě zahájit léčbu, aby se nepříjemné kožní projevy minimalizovaly,“
říká primář kožního oddělení přerovské
nemocnice MUDr. Pavel Zíma s tím, že
nakazit se oparem je možné také od jiného
člověka, přičemž většina lidí se s tímto virem setká již v dětství. Puchýřky na rtech,
bradě či nose jsou nejen nevzhledné,
ale hlavně bolestivé a vysoce nakažlivé.
„Pokud máte opar, musíte dát pozor, abyste
jej nepřenesli na nikoho ze svého okolí.
Nepoužívejte proto stejný hrnek, sklenice,
příbory, ručník nebo zubní kartáček. Vir
oparu se může přenést také při úzkém
osobním kontaktu,“ doplnil lékař.
Kde se opary objevují
Nejčastějším místem, kde se opary vyskytují, je oblast rtů – rozhraní retní červeně
s kůží a v blízkém okolí, včetně nosního
vchodu a tváří. Další lokalitou jsou hýždě
a genitál se svým okolím.
Pokud se opar objeví jen na rtu a v jeho
blízkém okolí, včasnou a cílenou terapií
můžeme docílit poměrně rychlého zhojení.
Zpravidla stačí koupit v lékárně některý
z volně prodejných krémových přípravků.
Ovšem pokud se objeví puchýřky na oční
rohovce nebo na větších plochách jinde
po těle, jedná se o komplikaci, která by
měla vaše kroky směřovat do lékařské
ordinace.
Velmi nepříjemné jsou opary v oblasti
pohlavních orgánů. Navíc jejich výskyt
přináší problémy v partnerském životě,
protože si zdravý partner může myslet, že
jejich příčinou je nevěra.
„Lékaře také vyhledejte, pokud se vám
opary často vracejí, a to více jak dvakrát
do měsíce. A pokud je rozsah postižení
výrazný, doprovázený celkovými příznaky, kterými jsou zvýšená teplota, únava,
bolestivost nebo zduření mízních uzlin,“
sdělil primář Zíma.
Léčba oparů
Na klasický opar na rtu jsou nejvhodnější
volně prodejné krémy s obsahem protivirově působících látek – antivirotika jako
například Vectavir či Zovirax. Léčbu je
vhodné zahájit při prvních příznacích,
a to ještě než se puchýřky objeví. Mezi
tyto varovné příznaky patří hlavně brnění
a pálení pokožky v místě výsevu oparu.
Pokud léčbu zahájíte co nejdříve, výrazně
tak snížíte dobu zhojení oparu a také další
nový výsev.
V poslední době se stále více osvědčují
speciální náplasti, které na oparu vytvoří
tenkou gelovou vrstvu jako například
Compeed. Náplast ukryje opar a zároveň
tlumí otok, zarudnutí a pocity brnění,
pálení a svědění. Ochranný film náplasti
chrání postižené místo před prachem,
bakteriemi a slunečním zářením a brání
i samotnému přenášení viru. „Pokud se
potíže s opary často opakují, mohou být
i příznakem skrytého onemocnění. V tomto případě je vhodné provést imunologické a hematologické vyšetření pacienta,
a v návaznosti na to nasadit celkovou
léčbu. Lékaře by měli lidé vyhledat, když
se do oparu dostane bakteriální infekce,
objeví se zánět, otok a zvýšená teplota,“
vysvětluje MUDr. Pavel Zíma s tím, že
na závažnější formy této nemoci by měla
být nasazena celková léčba antivirotiky.
Na kožní ambulanci přerovské nemocnice dochází starší paní s opakovaným
výsevem prostého oparu na pravé hýždi.
„Zevní léčba nevedla k cílenému úspěchu,
a proto jsme nasadili celkovou léčbu antivirotiky Herpesin tablety 200 mg. Léčba
nejdříve probíhala v intenzivním režimu,
posléze byla pacientka převedená na dlouhodobé nízké dávkování léku. Při poslední
kontrole se paní jen usmívala a sdělila
nám, že obtíže zcela vymizely,“ uvedl jeden
z léčených případů MUDr. Pavel Zíma.
Důležitá je prevence
Kdybychom měli jeden nebo dva opary
za život, dokázali bychom se s tím hravě
smířit. Realita je ale, bohužel, jiná! Vyvážená strava může výrazně zmírnit nebezpečí
recidivy oparu. Důležité je intervalové užívání vitamínů skupiny B, mezi které patří
hlavně vitamín B1, B6 a B12. Ve výživě by
neměl chybět čerstvý špenát, který kromě
železa, vápníku, sodíku a dalších prospěšných látek, obsahuje i síru, která napomáhá redukovat výsevy oparů. Mezi další
významné potraviny patří jogurty s živými
bakteriálními kulturami, kvasnice, cibule
a česnek.
Jak správně postupovat při léčbě
oparů?
• Zbytečně se nedotýkat postiženého místa.
• Před i po aplikaci léčivých krémů si důsledně mýt ruce.
• Vyhýbat se úzkému osobnímu kontaktu.
• Používat vlastní ručník, příbor, sklenice, talíře.
• Konzumovat vyváženou stravu.
• Pokud se vám nepodaří opar zlikvidovat do týdne
a opar se zvětší nebo objeví na jiném místě těla,
a máte teplotu – neprodleně navštivte lékaře!
Nemocnice otevřela rekonstruovanou
ambulantní část pavilonu operačních oborů
Přestavba ambulantního traktu je první etapou v plánované rozsáhlé rekonstrukci celého pavilonu
operačních oborů.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Hana Szotkowská / Foto: Bc. Radka Baková
Darovali krev, aby společně podpořili
dobrou věc
Z
modernizovanou ambulantní
část pavilonu operačních oborů
koncem března slavnostně otevřela
Nemocnice Přerov. Rekonstruovány byly
ambulance urologie, ortopedie a ORL
(ušní-nosní-krční), které se nacházejí v přízemí pavilonu. Celá rekonstrukce přišla
zhruba na 16 miliónů korun a byla hrazena
z reinvestičních finančních prostředků,
které platí každoročně společnost Středomoravská nemocniční Olomouckému kraji
za pronájem nemocnic.
Současným nárokům již nevyhovující
a stísněné prostory bývalých ambulancí
doznaly zásadní změny. Během rekonstrukce došlo k zásadní změně dispozičního řešení celého podlaží s ohledem
na podporu budoucích funkcí, které bude
pavilon operačních oborů mít po dokončení komplexní rekonstrukce.
V urologické ambulantní části byla
vytvořena čekárna, dvě ambulance, urodynamická vyšetřovna, sesterna a zákrokový
sálek. Ortopedická ambulantní část má
dvě nové ambulance, sesternu, sádrovnu,
ultrazvukovou ambulanci, čekárnu pro pacienty a dětskou čekárnu se samostatným
sociálním zařízením. Stavební úpravy daly
vzniknout také novému vstupnímu prostoru s recepcí, určenou k registraci ambulantních pacientů zmíněných odborností.
Byla vybudována nová sociální zařízení
pro pacienty a nové zázemí personálu.
Dispozičních změn se dočkala také přípravna radiofarmak v oddělení nukleární
medicíny s moderní klimatizací.
„Přestavba ambulantního traktu
je první etapou v plánované rozsáhlé
rekonstrukci celého pavilonu operačních
oborů. Rekonstrukcí chceme dosáhnout
takového stavu, aby dispoziční řešení,
kvalitní vybavení i zázemí pro pacienty a zdravotníky podporovalo vysokou
úroveň poskytované zdravotní péče.
Chceme dělat dobrou a poctivou medicínu
a poskytovat ji v zájmu našich pacientů –
a to vše v kulturním, bezpečném a logicky
uspořádaném prostředí,“ vysvětlil hlavní
důvody rekonstrukce ředitel Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl.
Primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch dává krev
„Modernizace pavilonu operačních oborů je dalším příkladem využití finančních
prostředků, které Olomoucký kraj získává
z pronájmu nemocnic v Přerově, Prostějově a Šternberku a investuje ve prospěch
pacientů i lékařského personálu. V loňském roce se takto v přerovské nemocnici
celkovým nákladem 25 miliónů korun
podařilo vybudovat oddělení dlouhodobé
intenzivní péče,“ připomněl v rámci slavnostního otevření hejtman Olomouckého
kraje Ing. Martin Tesařík.
Nemocnice
Zleva: hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, ředitel Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl,
primátor města Přerova Jiří Lajtoch
Zástupci vedení Olomouckého kraje, Města Přerov
a společnosti Středomoravská nemocniční se
před slavnostním otevřením zmodernizovaných
ambulantních části pavilonu operačních oborů sešli
na hematologicko-transfúzním oddělení přerovské
nemocnice. Na programu však nebyla politická
jednání, ale odhodlání darovat nejcennější tekutinu.
Společně se tak rozhodli jít příkladem široké veřejnosti
a podpořit dárcovství krve.
Krev daroval také hejtman Olomouckého kraje
Ing. Martin Tesařík, 1. náměstek hejtmana
MUDr. Michael Fischer a také primátor Města
Přerov Ing. Jiří Lajtoch. „I přes veškeré úspěchy
v rozvoji medicíny zůstává krev bezplatných dárců
nepostradatelnou pro léčbu řady nemocí, provádění
složitých operací i záchranu životů při úrazech nebo
jiných krevních ztrátách. Proto jsem velmi rád, že
jsme se tady dnes sešli a společně podpořili dobrou
věc,“ řekl během darování ředitel Středomoravské
nemocniční Ing. Tomáš Uvízl.
33
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Dětí s cukrovkou přibývá
Včasné odhalení nemoci zvyšuje naději pacientů na život bez dalších zdravotních komplikací. Přes všechny
pokroky léčby ale zůstává cukrovka nevyléčitelnou nemocí.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Veronika Bořilová
životním stylem postupně vyvolat poruchu
regulace hladiny krevního cukru. Tyto děti
již od útlého dětství přijímají energeticky
bohatou stravu, pravidelně konzumují
sladké nápoje a zanedbávají pohyb. V naší
péči již máme adolescenty trpící diabetem
2. typu. Je reálné předpokládat zvyšování
počtu těchto pacientů. Vzhledem ke zcela odlišné terapii této poruchy je tedy
nezbytné včasné odlišení druhu cukrovky,“
vysvětluje lékařka.
MUDr. Gita Fritscherová s pacientkou
Nemocnice
D
34
o šternberské nemocnice přišla
před časem dvanáctiletá dívka
s problémy s únavou, byla zesláblá,
trpěla nechutenstvím a bolestmi hlavy.
Mladá dívka měla také výrazně vyšší
nadváhu, ale v poslední době si rodiče
všimli, že pohubla. Jednoduchým vyšetřením hladiny krevního cukru a biochemickým rozborem moči byla u dívky zjištěna
cukrovka. Z následných dalších vyšetření
bylo zřejmé, že se jedná o diabetes mellitus
1. typu.
Počty dětských diabetiků stouply za poslední dvě desítky let v České republice
zhruba na trojnásobek, přičemž ročně
v České republice přibude 270 až 300
dětí s touto nemocí. Z cukrovky se stala
jedna z nejčastějších chronických nemocí
dětského věku, má ji každé pětisté dítě.
V Česku je nyní zhruba jeden a půl tisíce
dětí s cukrovkou. Varující je, že cukrovku
dostávají děti stále mladší a největší nárůst
je u dětí do čtyř let věku. „Včasné odhalení
nemoci zvyšuje naději pacientů na život
bez dalších zdravotních komplikací jako
je chronické postižení ledvin, cév očního
pozadí či periferních cév. Přes všechny
pokroky léčby ale zůstává cukrovka nevyléčitelnou nemocí,“ říká dětská lékařka
Středomoravské nemocniční MUDr. Gita
Fritscherová s tím, že diabetes dítěti změní
celý jeho život, který je poté poznamenán
tvrdou disciplínou.
I když se s cukrovkou setkáváme spíše
u dospělých lidí, bohužel se nevyhýbá ani
dětem. Rozlišujeme dva druhy cukrovky.
U dětí se z 95 procent vyskytuje diabetes
mellitus 1. typu. V populaci je ovšem
častější diabetes mellitus 2. typu, kterým
trpí převážně obézní a spíše starší lidé.
Cukrovka druhého typu přitom souvisí
s nezdravým životním stylem, ale nevyhýbá se ani dospívajícím dětem. I u mladších
jedinců je možné významně nezdravým
Příznaky cukrovky
Cukrovka 1. typu je pro děti velmi nebezpečná. Jedná se o typ onemocnění, kdy si
organizmus tvoří protilátky proti buňkám
slinivky břišní, které pak ztrácí schopnost vyrábět inzulín. Ten umožňuje v těle
zpracování cukru. Jakmile inzulín dojde,
naruší se látková výměna. V krvi je velké
množství cukru, který přechází i do moči
a organizmus je odvodněný. Takto nemocné dítě trpí neustálým pocitem žízně. Tělo
se zbavuje toho, co by potřebovalo, ale bez
inzulínu jeho buňky hladoví. Dochází tak
k celkovému narušení metabolismu a postupnému ohrožení života.
Dítě, které je postižené nesprávně kompenzovanou cukrovkou, bývá unavené, zesláblé, trpí nechutenstvím a bolestmi hlavy.
Organizmus je náchylnější k virovým,
bakteriálním i plísňovým onemocněním
a celková imunita těla je snížená. V případě, že se nedaří snížit hladinu cukru v krvi
k normě, hrozí postupné poškození nervů
a cév v těle dítěte.
„Cukrovka 1. typu je závažné onemocnění. Ani intenzívní výzkumy zatím
lékařům ani rodičům nedávají spolehlivou
odpověď na příčinu. Je zřejmé, že k propuknutí autoagresivního procesu proti
vlastním buňkám, je současný výskyt několika faktorů, nejpravděpodobněji zevní
příčina – například infekce – při určité
genetické dispozici,“ doplňuje MUDr. Gita
Fritscherová.
Léčba cukrovky
Pokud se u dítěte zjistí cukrovka, jistě
rodiče zachvátí panika, strach i úzkost.
Diabetes je totiž chronické onemocnění,
„Přes všechny pokroky
léčby ale zůstává cukrovka
nevyléčitelnou nemocí“
které dětem a jejich rodině komplikuje celý
život. Pokud bude dítě dodržovat všechna
lékařská doporučení, může s tímto typem
cukrovky prožít dlouhý a kvalitní život.
Lék na úplné vyléčení je ale v nedohlednu. Dítěti je nutno podávat inzulín
ve formě injekcí nebo prostřednictvím
inzulínové pumpy a musí se také sledovat
hladinu cukru v jeho krvi. Nezbytnou
součástí léčby je regulovaná strava s předepsaným příjmem sacharidů a nízkým
obsahem tuků. Samozřejmostí je dostatek
pitného režimu, střídání aktivit s dostatečným odpočinkem, pohybový režim vhodně
navrhnout k příjmu cukrů.
„Dítě by se mělo naučit žít s cukrovkou
tak, aby ho co nejméně omezovala na životě. Mělo by se naučit podávat si samo
léky, zjišťovat hladinu krevního cukru
a připravovat si stravu. Cílem edukace
malých diabetiků a příslušníků jejich
rodin je dodržování režimu stanoveného
lékařem a vhodné rozvržení pohybových
a dalších aktivit tak, aby dítě mělo radost
ze sportu a pohybu a přitom nebylo ohroženo na zdraví,“ uvádí dětská lékařka Gita
Fritscherová.
Šestiletá holčička z Olomoucka prodělala před časem virovou infekci a několik
týdnů poté maminka pozorovala, že je
dívenka více unavená, nezvykle často pije
a následně chodí více močit. Dokonce se
i v noci pomočila. Rodičům se zdálo, že
dosti zhubla. Proto se obrátili na jejich
dětskou lékařku, která z těchto příznaků
pojala podezření na diabetes. Hladina
krevního cukru byla nepřiměřeně vysoká
a proto ihned dívenku odeslala na dětské
oddělení šternberské nemocnice. „Zde
jsme holčičku zavodnili a započali s podáváním inzulínu. Nejdříve přímo do žíly,
po dvou dnech na jednotce intenzívní
péče bylo možno přejít na jeho podávání
pomocí zvláštního aplikátoru do kůže, tzv.
inzulínového pera,“ uvádí jeden z příkladů
dětské cukrovky MUDr. Gita Fritscherová.
Za několik dní zdravotníci měli jistotu,
že se jedná o diabetes prvního typu a že
podávání inzulínu v injekcích bude u dívenky nutné napořád. Maminka i holčička
se velice rychle naučily, jak se měří hladina
cukru v těle osobním glukometrem a jak
se podává inzulín. „Bohužel u dívenky se
potvrdilo i další s cukrovkou sdružené
onemocnění – celiakie. Tato choroba znamená nesnášenlivost potravin obsahujících
lepek. Bude tak velmi obtížné připravovat
pro dívenku stravu nejen s vhodným obsahem sacharidů, ale s přísným omezením
příjmu moučných jídel, tedy běžného pečiva, těstovin, knedlíků – a to doživotně,“
uzavírá lékařka s tím, že takto kombinovaně postižených dětských diabetiků bohužel
přibývá a zhruba 15 procent dětí s cukrovkou má současně i celiakii.
Rady pro rodiče dětských diabetiků:
• s cukrovkou může váš potomek prožít kvalitní život.
Je ovšem důležité striktně dodržovat lékařské rady
ohledně regulované stravy a nutnosti sledování
glykémií,
• dbejte na to, aby byl inzulín dítěti dodáván pravidelně, včas a přesně podle předpisu, případně vhodně
regulované dávky podle aktuální glykémie,
• dietu je vhodné doplnit nějakou sportovní aktivitou,
• nezapomínat na pravidelné návštěvy lékaře, a to
nejen praktického, ale i zubaře, očního lékaře.
Nemocnice Šternberk otevřela novou
ortopedickou poradnu
V nové poradně jsou vyšetřováni pacienti s potížemi a bolestmi pohybového aparátu, zejména nosných
kloubů.
N
ovou ortopedickou poradnu
otevřela letos na jaře Nemocnice
Šternberk. Dveře poradny jsou pacientům otevřeny každé pondělí od 10.00
do 13.00 hodin v ambulantní části chirurgicko-traumatologického oddělení.
V nové poradně jsou vyšetřováni pacienti s potížemi a bolestmi pohybového
aparátu, zejména nosných kloubů. „Jedná
se nejčastěji o poúrazové nebo degenerativní artrotické změny kloubů. Vyšetření
pacienti jsou v případě doporučení potřeby
náhrady „zničených“ kloubů takzvaným
kloubem umělým, směřováni k operační
terapii na ortopedická pracoviště Nemoc-
nice Prostějov nebo Nemocnice Přerov,“
prozrazuje náměstek lékařského ředitele
pro léčebně preventivní péči šternberské
nemocnice MUDr. Marek Polách s tím,
že obě dvě pracoviště jsou stejně jako
Nemocnice Šternberk součástí společnosti
Středomoravská nemocniční. „Cestou této
ortopedické poradny se snažíme zajistit
pacientům našeho regionu co nejrychlejší
přístup k endoprotetické náhradě poškozených kloubů a učinit jejich život komfortnější bez bolestí,“ doplňuje MUDr. Polách.
Objednat se do poradny je možné kterýkoliv pracovní den od 10.00 do 13.00 hodin
na telefonním čísle 585 087 125.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Petr Homola
35
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Špičkovou lékařskou péči
potřebuje také umírající pacient
Podstatou hospicové péče není záchrana života, ale důstojné odcházení lidské bytosti. I v této nelehké
životní situaci pomáhají valašskomeziříčští lékaři v hospici Citadela.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Renáta Peštová
Hospic Citadela
MUDr. Pavel Prodělal
Nemocnice
H
36
ospic je zařízení, které pečuje
o pacienty v konečné fázi jejich
onemocnění a poskytuje paliativní
(tišící) lékařskou péči těm, u nichž i ta
nejmodernější medicína vyčerpala všechny
své možnosti a také těm, kteří již z různých důvodů nemohou být v této nelehké
situaci ošetřováni v domácí péči. „Pobyt
v hospici má svá specifika, pomocí nichž
se snažíme co nejvíce přizpůsobit individuálním potřebám nemocného. Samozřejmostí je například neomezenost návštěv.
Příbuzní mohou nemocného navštěvovat
ve dne v noci a trávit zde tolik času, kolik
jen chtějí,“ řekl primář interního oddělení
Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Pavel
Prodělal, který rovněž působí jako lékař
v zařízení Citadela. Posláním tohoto zařízení je zlepšovat a podporovat dosažitelnou
kvalitu života nemocných v pokročilých
stádiích nevyléčitelných onemocnění,
doprovázet nemocného i jeho blízké v umí-
rání tak, aby nikdo nezůstal sám a opuštěn,
usilovat o to, aby čas smrti byl vnímán
jako čas, který patří k životu. Cílem je tedy
poskytnout kvalitní a odbornou péči nejen
v oblasti medicínské a biologické, ale také
sociální, psychologické a duchovní. Perso-
„Posláním tohoto zařízení
je zlepšovat a podporovat
dosažitelnou kvalitu života
nemocných v pokročilých
stádiích nevyléčitelných
onemocnění“
nál podporuje udržování vztahů nemocného se svou rodinou a blízkými, kterým
rovněž poskytuje sociální poradenství.
Duchovní péče
„Nemocný člověk v situaci, kdy jej medicína nedokáže vyléčit má jiné potřeby
než ostatní pacienti. Potřebuje si srovnat
myšlenky, urovnat vztahy, vyrovnat se se
svým životem. Každý člověk hledá bezpečí
a jistotu, potřebuje lásku, ptá se po smyslu
života. Proto je hospicová péče, kde působí
rovněž duchovní a pastorační pracovníci,
vhodnější než ta nemocniční. Umírající tak
mají možnost hledat odpovědi na své otázky, snadněji odpustí těm, kdo jim ublížili
nebo naopak požádají o odpuštění,“ dodal
primář Pavel Proděl s tím, že v Citadele poskytují duchovní a pastorační péči odborní
pracovníci Českobratrské církve evangelické a Římskokatolická církve. Na přání
klienta zprostředkuje hospic návštěvu
duchovních i z jiných registrovaných církví
a denominací. Součástí zařízení je také
kaple, kde se každou středu odpoledne
koná bohoslužba.
Tišící medicína
Domy pro dlouhodobě nebo nevyléčitelně
nemocné začaly vznikat již ve středověku,
avšak specializovaně zaměřená střediska
byla založena až na začátku 19. století
v Anglii a postupně se rozšířila do celého
světa. V České republice začaly hospice
vznikat především v 60. a 70. letech minulého století jako určitá protiváha nemocničního přístupu. I v tomto typu zařízení je
kvalitní lékařská péče nezbytnou součástí
poskytovaných služeb. Avšak lékařský
personál by měl být zdatný především
v oblasti paliativní medicíny, jejímž cílem
je zmírnění projevů onemocnění. Lékaři
se již nesnaží pacienta vyléčit, ale pečují
o jeho celkovou pohodu. „Tišící“ medicína
je obor, kterému se moc lékařů nevěnuje,
protože většina chce pacienta vyléčit, zde
je ale cílem, aby umírající člověk strávil
poslední chvíle života v klidu a bez bolestí.
V roce 2010 byla hospicová paliativní péče ve valašskomeziříčské Citadele
poskytnuta 213 nemocným, přičemž jejich
průměrný věk činil 72 let, v loňském roce
bylo klientů ještě o něco více. „Především pro blízké okolí těžce nemocného
pacienta je velmi těžké si uvědomit, že se
blíží konec. V tuto chvíli je ale důležité si
uvědomit, že hospic je hned po domácím
ošetřování opravdu tím nejlepším řešením
a je potřeba přijít včas,“ uvedl Pavel Prodělal s tím, že o přijetí umírajícího pacienta
do hospice rozhoduje po dohodě s ošetřujícím lékařem na základě žádosti hospicový
lékař.
V péči hospice Citadela byl například
těžce nemocný muž, u kterého ošetřující
lékaři nerozpoznali včas příznaky onemocnění, léčba přicházela se zpožděním
a místo, aby se klient uzdravoval, problémy
jen narůstaly. „Ze zdravotních důvodů
jsme si nemohli vzít manžela do domácího
léčení, a proto jej paní doktorka z onkologie Zlín nechala převést přímo do Citadely.
Zde jsme našli vše, co člověk při odchodu
na onen svět potřebuje. Zdravotní i lidskou
péči, duchovní útěchu, podporu i pocho-
pení od každého zaměstnance, který se
s námi setkal. Pobyt v Citadele nám nesmírně usnadnil překonat bolest,“ napsala
v děkovném dopise manželka jednoho
z klientů hospice Citadela.
O umírající nepečuje v hospici pouze
zdravotní personál, za klienty pravidelně docházejí ve svém volném čase také
dobrovolníci. S nemocnými si povídají,
čtou, chodí s nimi na vycházky, hrají
společně společenské hry, ale především
jim trpělivě naslouchají. Krom toho navíc
pomáhají pracovat na zahradě, starají se
o květiny nebo vypomáhají při benefičních
koncertech. Pacientům jsou také nabízeny
nejrůznější kulturní programy, koncerty,
vystoupení různých souborů a další činnosti podle jejich možností a zájmu.
V Nemocnici Valašské Meziříčí
vznikla společná multidisciplinární JIP
chirurgických a interních oborů
Přínos této transformace poskytování intenzívní péče je především v možnosti odstupňovat náročnost
potřebné zdravotní péče, ve snížení nákladů na provoz a sjednocení týmu středně zdravotnického
personálu.
S
polečná multidisciplinární jednotka
intenzívní péče (JIP) chirurgických
a interních oborů vznikla v Nemocnici Valašské Meziříčí. Nová jednotka
vznikla spojením bývalých dvou jednotek
intenzívní péče – interní JIP a původní
jednotky intenzívní péče chirurgických
oborů, tedy chirurgie, traumatologie,
gynekologie a urologie.
Jde o významný krok směrem k racionálnější diferenciaci péče o hospitalizované
pacienty, jenž v určité fázi svého onemocnění vyžadují nepřetržité monitorování
funkcí důležitých orgánových systémů
a léčbu zahrnující invazívní postupy, kterými je nutno přechodně podpořit zejména
funkce dýchání, krevního oběhu a vědomí.
„Důvodem vzniku nové jednotky bylo
vysoce efektivně organizovat poskytování
zdravotní péče s cílem sjednotit a optimalizovat intenzívní péči pro všechny obory
za spolupráce lékařů intenzívní medicíny,
chirurgických oborů a interního lékařství.
Vytvořil se také univerzální jednotný
tým zdravotních sester specializujících
se na problematiku interní a chirurgické
odbornosti,“ říká ředitelka nemocnice
MUDr. Petra Šupšáková s tím, že přínos
této transformace poskytování intenzívní
péče je především v možnosti odstupňovat
náročnost potřebné zdravotní péče, ve snížení nákladů na provoz a sjednocení týmu
středně zdravotnického personálu.
Společná multidisciplinární jednotka
intenzívní péče chirurgických a interních
oborů se nachází v upravených prostorách
chirurgické JIP. „V prostorách původní
interní JIP vzniklo oddělení intermediární péče, kde jsou lůžka pro pacienty
s potřebou nižšího stupně intenzívní péče,
například s potřebou krátkodobé monitorace, dále pak zákrokový sál a také lůžka
standardní. Oddělení je opět koncipováno
multioborově pro interní a chirurgické
obory,“ dodává ředitelka.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
37
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Vyšetření střeva už nemusí bolet
Zatímco na jiných pracovištích s unikátním vyšetřením teprve začínají, v Podhorské nemocnici mají již bohaté
zkušenosti.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Artishock, archiv Podhorské nemocnice
MUDr. Tomáš Martínek
Nemocnice
L
38
ékaři Podhorské nemocnice mají s šetrnější metodou s názvem virtuální
kolonoskopie bohaté zkušenosti, začali s ní před pěti lety jako jedni z prvních
v České republice a vyšetřili už tisícovku
pacientů. Lidé, kteří vyšetření střeva odkládají kvůli strachu z lékařských přístrojů
a hadiček, se tak již nemusí obávat. „Jedná
se o metodu vyšetření tlustého střeva
na počítačovém tomografu za pomoci
unikátního softwaru společnosti Philips.
Metodu využíváme místo klasického endoskopického kolonoskopického vyšetření,
nebo jako doplňující vyšetření, pokud
nelze pacienta vyšetřit klasicky kvůli
zúžení střeva, nadměrné vinutosti apod.,“
vysvětlil primář radiodiagnostického
oddělení Podhorské nemocnice MUDr. Tomáš Martínek a dodal, že virtuální kolonoskopie má oproti klasickému vyšetření
mnoho výhod, a to především pro pacienty. Vyšetření je totiž méně nepříjemné,
protože vyšetřovanému není do konečníku
zaváděna žádná sonda s kamerou na konci,
ale jen krátká rektální kanyla. Virtuální
vyšetření je neinvazivní a minimalizuje tak
například možnost poranění střeva nebo
další nežádoucí účinky. Metoda dále téměř
dokonale zobrazí celý úsek tlustého střeva
a zároveň zhodnotí i ostatní zachycené
orgány a struktury břicha, a to od bránice
až po močový měchýř – umožňuje tedy
tzv. „screeningové vyšetření“. Může proto
odhalit i další zdravotní problémy v zachyceném úseku těla.
Obraz vytvořený počítačem
Také u virtuální kolonoskopie si vyšetřovaný musí důkladně vyprázdnit střeva
a vydržet krátký půst. Pacientovi je zajištěn
žilní vstup a ještě před tím než je spuštěn
CT přístroj se nafouknou vyšetřovanému
střeva vzduchem, aby je bylo možné lépe
zachytit. Řada lidí cítí nepříjemný pocit
jako při větrech, vzduch navíc takto z těla
po zákroku odchází. „Poté na CT přístroji
vyšetříme pacientovi celé břicho i s podáním kontrastní látky do žíly. Celé vyšetření
trvá asi 20 minut. Následuje samotné
zpracování získaných dat pomocí moderního softwaru. Při dobré přípravě pacienta
se tlusté střevo přehledně zobrazí na monitoru od konečníku až po slepé střevo,
avšak na rozdíl od endoskopisty si nyní
střevo můžeme prohlížet libovolně dlouho,
kdykoliv a opakovaně,“ doplnil primář
Tomáš Martínek. Zároveň je ze získaných
dat možné hodnotit všechny orgány dutiny
břišní, tedy játra, slezinu, ledviny, hlavní
cévy, malou pánev atd. Na rozdíl od klasické kolonoskopie mohou lékaři u této metody při nálezu patologie rovnou zhodnotit
i sílu střevní stěny s jejím ohraničením
oproti okolí, postižení okolních lymfatických uzlin či ložiska v játrech. „Jako každá
metoda má však i tato svoje nevýhody.
Pneumatosis cystoides coli na vzestupném tračníku
Jednou z nich je, oproti klasické metodě
vyšetření pomocí endoskopu, nemožnost
odebrání vzorku podezřelé tkáně k histologickému vyšetření pod mikroskopem.
K cílenému odběru tkáně však mohou
„Virtuální vyšetření je
neinvazivní a minimalizuje tak například možnost
poranění střeva nebo další
nežádoucí účinky“
lékaři radiodiagnostického oddělení navést
endoskopistu později, a to s přesností
na milimetry,“ dodal primář.
Včasné doplnění nálezu pomocí virtuální kolonoskopie změnilo například postup
chirurgů k připravované operaci tumoru
tračníku u 75letého pacienta, u kterého byla klasická kolonoskopie úspěšná
jen po tumorozní zúžení na sestupném
tračníku. Doplněná virtuální kolonoskopie
zobrazila celý tračník až po slepé střevo
a odhalila další tři vysoce podezřelé úseky
zesílení střevní stěny či malignizovaných
polypů vyskytujících se až po jaterní ohbí
tračníku. U dalšího 45letého pacienta se
zase ukázala provedená virtuální kolonoskopie jako jediná vhodná metoda
k upřesnění diagnózy u vzácného případu cystoidní pneumatosy tračníku, kdy
endoskopicky zjištěné mnohočetné polypy
vzestupného tračníku byly ve skutečnosti
vzduchem vyplněné „měchýřky“ vyklenující se sliznice tračníku. „Tento případ byl
o to zajímavější, že ve stejné době publikovali lékaři pražské Nemocnice Na Homolce
podobný případ na sestupném tračníku
s tím, že na vzestupném tračníku je ještě
vzácnější. Byli proto potěšeni, že byl tento
případ zaznamenán i v České republice
na našem bruntálském pracovišti,“ vzpomíná primář.
Vyšetření je možné v Podhorské nemocnici podstoupit zhruba do týdne od objednání, nejlépe přes specialistu – gastroenterologa, ale žádanku k vyšetření může
vystavit jakýkoliv lékař, který vyšetření
tlustého střeva u pacienta doporučí. „Jsme
rádi, že tuto moderní metodu můžeme
nabídnout našim pacientům v Podhorské
nemocnici a nemusí tak za ní cestovat
například až do Brna,“ řekl MUDr. Tomáš
Martínek s tím, že kromě virtuálního
vyšetření tlustého střeva dělají lékaři radiodiagnostického oddělení také vyšetření
tenkého střeva, tzv. CT enterografii a řadu
dalších vyšetření – skiagrafická vyšetření,
vyšetření orgánů dutiny břišní pomocí
kontrastních látek, USG atd.
V České republice onemocní rakovinou
tlustého střeva ročně více než osm tisíc
osob, ročně na tuto nemoc zemře okolo
čtyř tisíc nemocných. Jsme zemí, kde je
tato nemoc vůbec nejrozšířenější na světě. O tuto nelichotivou příčku se dělíme
s Maďarskem. Příčinou je zřejmě nezdravý
způsob života, obliba tučných jídel, pití
piva, nedostatek pohybu atd. I když se situace v posledních letech zlepšila a na našem
stole je více ovoce a zeleniny, stále je to
ve srovnání s jinými státy málo. Jedinou
„výhodou“ rakoviny tlustého střeva je to, že
roste relativně pomalu a vyvíjí se až deset
let z nezhoubného výrůstku na sliznici, tzv.
polypu. Čím dříve je nádor diagnostikován,
tím vyšší je naděje pacienta na uzdravení.
Prožijte léto bez gynekologických potíží
Pálení, svědění a nepříjemné výtoky zaručeně zkazí letní dovolenou. Jak se jim vyhnout?
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Fotobanka
Proč vznikají?
„Mezi nejčastější příčiny zánětlivých
onemocnění pochvy patří prochladnutí
v mokrých plavkách, nošení přiléhavých
neprodyšných materiálů, nechráněný pohlavní styk a nevhodné sexuální praktiky.
Příčinou však může být rovněž snížená
imunita, užívání antibiotik, onemocnění
cukrovkou, těhotenství i některé typy
hormonální antikoncepce,“ vysvětluje
gynekolog a ředitel Podhorské nemocnice
MUDr. Marián Olejník, MBA, s tím, že
příčinou může být i nesprávná hygiena,
a to především nadměrné mytí intimních
partií a používání parfémovaných mýdel
a vložek. Vaginální mykóza se léčí antimykotiky a dezinfekčními látkami ve formě
čípků, mastí, krémů nebo výplachů. „Čím
dříve po propuknutí prvních příznaků
ženy nasadí léčbu, tím dříve se nemoci zbaví a zabrání riziku přechodu do chronického stádia nebo vzniku dalších zánětlivých
Prevence vaginálních mykóz
V nabídce lékáren je mnoho přípravků, které
jsou vhodné jak k léčbě, tak i prevenci vaginálních infekcí. Riziko vzniku onemocnění lze však
snížit dodržováním několika pravidel:
• v parných dnech nenosit neprodyšné těsné džíny,
• preferovat bavlněné spodní prádlo,
• po koupání se pečlivě osušit,
• sprcha po každém sexuálním styku,
• zamezit rizikovému sexuálnímu chování,
• preventivně užívat doplňky stravy s probiotickou
kulturou,
• používat mýdla s neutrálním pH,
• omezit nadměrnou konzumací sladkostí,
• při vzniklých potížích se včas léčit.
Nemocnice
S
přicházejícím létem stoupá počet
žen, které vyhledávají pomoc svého
gynekologa. Nejčastějším důvodem návštěvy ordinace bývají zánětlivá
onemocnění, spojená s výtokem, pocitem
pálení a svěděním. Ve většině případů stojí
za těmito potížemi narušení rovnováhy
poševní mikroflóry, tedy změna vaginálního pH, redukce laktobacilů a následné
pomnožení škodlivých a patogenních
mikroorganismů, při kterém vzniká onemocnění s názvem kandidóza, vaginální
mykóza nebo také kvasinková infekce.
Vaginální mykóza je údajně nejčastější
chorobou, kvůli které ženy navštěvují
ordinaci gynekologa. V průběhu života ji
alespoň jednou prodělají tři ženy ze čtyř.
komplikací. Většina žen reaguje na léčbu
rychle a obtíže vymizí obvykle do několika
dnů. Problémem je ale fakt, že samotné
vyléčení mykózy nedokáže zabránit jejímu
opakování,“ doplňuje MUDr. Marián
Olejník, MBA. Pokud se nepříjemné pocity
projeví také u partnera, je nutné, aby se
přeléčil také i on. Ačkoliv se vaginální
mykóza nepovažuje za pohlavně přenosnou chorobu, mohou jí trpět oba partneři
a opakovaně ji na sebe přenášet prostřednictvím pohlavního styku. Proto se v době
podezření nebo léčby kvasinkových infekcí
pohlavní styk nedoporučuje. Muži mohou
být nosiči tohoto onemocnění, ale přitom
se u nich nemusí rozvinout a projevit.
Ženy by neměly podceňovat, pokud
se kvasinkové infekce vrací. V takovém
případě je vhodné svěřit se do péče odborníků, kteří provedou podrobnější vyšetření, aby se zjistilo, proč potíže opakovaně
přicházejí.
39
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Cukrovka nebolí, ale okrádá o zrak
Téměř 12 procent diabetiků postihuje poškození oční sítnice cukrovkou – diabetická retinopatie. Jedná se
o jednu z nejčastěji se vyskytujících pozdních komplikací diabetu v České republice.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv Šumperské nemocnice
ferativní retinopatie se také léčí laserem,
v pokročilém stavu potom metodou pars
plana vitrektomií (PPV), která má za úkol
nahradit sklivec, odstranit novotvořené
cévy a stabilizovat sítnici. Diabetická retinopatie mnohem více a také dříve ohrožuje
diabetiky I. typu, u II. typu se její příznaky
objevují většinou až po deseti a více letech
od propuknutí cukrovky.
Primář MUDr. Ivan Schlemmer při vyšetřování na OCT přístroji
Nemocnice
A
40
čkoliv řada lidí diabetes podceňuje,
může mít toto onemocnění tragické
následky vedoucí až ke ztrátě zraku.
Diabetická retinopatie je jednou z nejčastějších příčin slepoty ve vyspělých zemích.
Riziko slepoty je u diabetiků přibližně
deset až dvacet krát vyšší než u zdravých
jedinců. „Diabetická retinopatie je zákeřná
v tom, že se ve své první fázi nijak neprojevuje. Hrozí tak nebezpečí, že nemoc nebude včas diagnostikována a léčena. Každý
diabetik by měl proto alespoň jednou ročně podstoupit oční vyšetření, aby se rozvoj
onemocnění zachytil včas a odvrátilo se
tak trvalé postižení zraku,“ varuje primář
očního oddělení Šumperské nemocnice
MUDr. Ivan Schlemmer s tím, že na jeho
oddělení pravidelně dochází kolem 500
pacientů, trpících tímto onemocněním.
Diabetická retinopatie
Špatně kompenzovaná cukrovka postihuje
v očích drobné cévy, které oslabují, mění
svůj tvar i průsvit. Dochází k poruše prokrvení sítnice, objevují se mikroanerysma-
ta, krvácení a tukové exsudáty. V této fázi
ještě není vidění postiženo. Pokud však
proces pokračuje dál, narůstající porucha
může způsobit otok žluté skvrny sítnice,
takzvaný makulární edém, který má za následek zhoršení zraku. K postižení sítnice
může dojít také jiným způsobem – když se
oko snaží „napravit“ poruchu prokrvení
růstem nových cév na sítnici, na zrakovém nervu a do sklivce- tzv. proliferativní
diabetická retinopatie „Tyto novotvořené
cévy jsou však pro oko velmi škodlivé,
mohou krvácet anebo, což je ještě horší,
svým tahem způsobit odchlípení sítnice,“ vysvětluje primář Schlemmer s tím,
že diabetická retinopatie je chronické
progresivní onemocnění, které se neustále
pomalým či rychlejším tempem rozvíjí.
Jediným možným způsobem, jak se onemocnění vyhnout nebo změny zpomalit, je
důsledná kompenzace cukrovky. Diabetická retinopatie se podle stadia postižení
léčí laserovou koagulací sítnice, otok
žluté skvrny můžeme ovlivnit injekcemi
speciálních preparátů do sklivce. Proli-
Zdravý životní styl
Diabetickou retinopatií trpí také 66letý
pracující důchodce, diabetik II. typu, který
musel vzhledem ke svému onemocnění razantně změnit svůj životní styl a stravovací
návyky, což výrazně napomohlo kompenzovat cukrovku. Zatímco dřív po večerech
rád pomlsával brambůrky, nyní preferuje
bílý jogurt. Vzhledem k rozvoji diabetické
retinopatie a hrozícímu zhoršení vidění
musel pacient omezit příjem fruktózy, která je obsažena například v ovoci, cukru či
medu, a to proto, že metabolismus diabetika zpracovává fruktózu odlišně a mohlo by
dojít k progresi onemocnění. Díky těmto
dietním opatřením se pacientův nález
na sítnici nejen stabilizoval, ale dokonce
zlepšil. Pacient nemusel podstoupit laserové ošetření sítnice a daří se mu s úspěchem
předcházet komplikacím, které souvisí
s progresí diabetické retinopatie. Pacient
si zavčas uvědomil důsledky dlouhodobě nekompenzované cukrovky, a proto
důsledně dodržuje stravovací režim, čímž
se mu dlouhodobě daří udržet glykémii
v normálních hodnotách a díky tomu i stabilizovat diabetickou retinopatii.
Vedle retinopatie se vyskytují u diabetiků změny i v ostatních částech oka, které
se souhrnně nazývají diabetická oftalmopatie, patří sem například postižení
zrakového nervu, dvojité vidění způsobené
nejčastěji postižením III. okohybného nervu nebo šedý zákal. Ten se dá v současné
době velmi úspěšně léčit operací, při níž se
zkalená čočka nahradí novou, umělou.
Pro všechny pacienty s cukrovkou však
pro uchování zraku platí základní zásada,
a to správná životospráva s kompenzací
cukrovky a pravidelné kontroly u svého
očního lékaře.
Pod dohledem odborníků zhubla žena
12 kilogramů a v hubnutí pokračuje dále
Paní Vendy z Rýmařova před rokem poprvé navštívila nutriční ambulanci Šumperské nemocnice. Se svou
výškou 172 centimetrů a váhou 84,5 kilogramu se necítila dobře. Rozhodla se proto na sobě pracovat.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Radka Baková, archiv paní Vendy
pacientka, která od nutriční terapeutky
dostala zpět upravený jídelníček nastavený
na sedm tisíc kilojoulů. Postupně se učila
stravovat se pravidelně, zdravě a rovněž
dostatečně přijímat tekutiny. „Naším
cílem bylo postupně snižovat příjem na pět
tisíc kilojoulů. Avšak redukční stravovací
režim, který paní Vendy dodržuje, je vyvážený a splňuje zásady zdravého životního
stylu. Protože se paní Vendy stravuje
v redukčním režimu, sacharidů a tuků má
v jídelníčku méně,“ dodává Jana Kodlová.
Jednou z největších motivací je pro
klienty podle nutriční terapeutky moment,
kdy dostanou zpět upravený jídelníček.
Lidé si mnohdy řeknou, že toho tolik nesnědí, avšak když si svůj příjem pravidelně
zapisují a pak vidí, kolik energie mají
některé potraviny, především ty smažené,
sami se nad skladbou svého jídelníčku
zamyslí a nevhodná jídla začnou omezovat.
„Například alkohol není při dietě vůbec
vhodný. Kdo to myslí s hubnutím opravdu
vážně, měl by se ho alespoň na dva měsíce
Paní Vendy před zahájením terapie (vlevo) a při návštěvě nutriční poradny po zhubnutí 12 kilogramů (vpravo)
První úspěchy přišly po měsíci, kdy byla
paní Vendy lehčí o 1,5 kilogramu, za další
dva měsíce činil váhový úbytek tři kilogramy. V průměru hubla pacientka tempem
jeden kilogram za měsíc, tedy pomaleji, ale
za to zcela jistě a bez pocitu hladu. „Naučila jsem se jíst pravidelně a neměla jsem
vůbec hlad. Nyní jím potraviny, které jsem
předtím vůbec nekonzumovala – ryby,
drůbež, zeleninu,“ doplňuje paní Vendy,
která ze zdravotních důvodů nezařadila
k dietě tolik pohybu, kolik si přála. Letos
to však plánuje napravit a své tělo si chce
také zpevnit. Její vysněná cílová váha je
65 kilogramů. Obrovský úspěch v podobě
shozených 12 kilogramů a dvou konfekčních velikostí inspiroval také její kolegyně.
Ty se také chystají hubnout.
úplně vzdát, a to společně s tučnými jídly
a sladkostmi,“ říká nutriční terapeutka.
Chtěli byste hubnout pod dohledem nutriční terapeutky v Šumperské nemocnici?
Na zdejší odborníky se můžete obrátit buď
přímo jako samoplátce, nebo můžete také
navštívit svého praktického lékaře, který
zhodnotí váš zdravotní stav. Je-li nadváha či
obezita zdraví ohrožující, vystaví praktický
lékař doporučení a terapii pak v ambulanci
hradí zdravotní pojišťovna. V péči nutriční
ambulance Šumperské nemocnice je zhruba
50 klientů, přičemž 70 procent tvoří ženy.
Ze začátku docházejí klienti do poradny každý měsíc, následně se domlouvá terapeutka
s pacienty individuálně. Bližší informace
získáte na telefonních číslech Šumperské
nemocnice: 583 335 111, 583 335 113.
Nemocnice
Z
a necelý rok se jí pod odborným dohledem podařilo zhubnout krásných
12 kilogramů a v hubnutí i nadále
pokračuje. Ženy i muži, kteří by se rádi
s přicházejícími jarními a letními měsíci
zbavili svých nadbytečných kilogramů, se
tak mohou úspěchy paní Vendy inspirovat.
„Už jsem se necítila vůbec dobře, připadala
jsem si jako nemotorný medvídek. Navíc
jsem za období předcházejících 12 měsíců
nabrala zhruba 20 kilogramů, a tak jsem se
rozhodla vyhledat odbornou pomoc v nutriční ambulanci Šumperské nemocnice,
na kterou jsem slyšela velmi dobré ohlasy,“
vzpomíná paní Vendy, jejíž výchozí hodnota BMI (body mass index) činila 28,5 – což
je nadváha, ne však obezita. Předtím než
vyhledala pomoc odborníků, vyzkoušela
paní Vendy nejrůznější preparáty z lékárny
a všemožné diety, nepomohlo nic, vždy
přišel jen frustrující „jo-jo“ efekt.
Při první návštěvě nutriční ambulance byla paní Vendy zvážena a změřena,
nutriční terapeutka Jana Kodlová rovněž
zanalyzovala její celkový stav – snažila se
zjistit, proč došlo k nárůstu hmotnosti,
zda netrpí zdravotními potížemi, hormonálními výkyvy apod. Součástí každého
vyšetření je rovněž analýza stravovacích
návyků, která zdravotníkům ukáže, jakým
stylem klient žije. „Klient nám při první
návštěvě předloží svůj jídelníček, který
propočítáme a na jehož základě zpracujeme bilanci příjmů energie a živin. Klientovi vysvětlíme, jakých chyb se v jídelníčku
dopouští a jak by je měl napravit,“ popisuje
průběh terapie nutriční terapeutka Jana
Kodlová.
A jakých chyb se dopouštěla paní
Vendy? Jejím hlavním „prohřeškem“ byl
obrovský příjem cukrů a celkově špatná životospráva. „Problém jsem měla
především doma, kdy jsem měla obrovský
hlad a stravovala jsem se jen třikrát denně.
V práci jsem se stravovala o něco lépe
a častěji, ale zbožňovala jsem sladké, bez
kterého jsem nemohla být. Nejtěžší však
pro mě bylo naučit se pravidelnosti,“ říká
41
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Pacienti s nemocnými cévami
jsou na jednom místě vyšetřeni
několika odborníky
Významnou součástí Vítkovické nemocnice je Vaskulární centrum, které je díky své koncepci jedinečným
pracovištěm svého druhu v České republice.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv MUDr. Dušana Kučery, Ph.D.
vém tomografu a magnetické rezonanci,
a s neurologickým oddělením. Cílem této
mezioborové spolupráce je maximálně
zkvalitnit, zkrátit a centralizovat veškerou
péči. To, že pacienty vyšetří na jednom
místě tým odborníků z různých oblastí
medicíny, jim ušetří čas, který by strávili
obcházením lékařů, a často navíc zabrání
opakovaným hospitalizacím.
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D.
Nemocnice
V
42
askulární centrum je díky své
koncepci a šíří svého záběru v rámci
České republiky výjimečným pracovištěm, kterému se podařilo do jednoho
organizačního celku úzce spojit diagnostickou a intervenční léčbu angiologickou
s léčbou cévně chirurgickou. Zatímco v jiných zařízeních bývá péče o pacienty s cévními onemocněními roztříštěná – někde
se o ně starají angiologové, jinde všeobecní
internisté či kardiologové – ve vítkovickém
centru je poskytovaná péče komplexní.
„Odborníci na cévní onemocnění z oblasti angiologie a cévní chirurgie, kteří
působí na jednom pracovišti, na společných schůzkách hodnotí různé možnosti
diagnostiky a léčby pacienta. Zvolí tak
optimální vyšetřovací a léčebný postup.
Pacient je tak v jednom centru, v jedné
budově, v krátké době jak vyšetřen, tak
vyléčen špičkovými odborníky a technikou,“ vysvětlil primář centra MUDr. Dušan Kučera, Ph.D. Celý tým Vaskulárního
centra má tedy zpětnou vazbu, zda zvolený
zákrok vedl k očekávanému výsledku, což
je obrovský pokrok vedoucí především ku
prospěchu pacientů. Centrum úzce spolupracuje také s radiologickým oddělením,
které zabezpečuje vyšetření na počítačo-
Zachráněné životy
Angiologický tým je schopen na základě
nejmodernějších technologií provádět veškeré diagnostické i terapeutické zákroky
v cévním řečišti. „Provádíme zde veškeré
nekoronární zákroky, léčíme onemocnění
povrchových i hlubokých žil, útrobních
a ledvinových tepen, tepen horních končetin, aortálního oblouku, včetně krkavic,
dále nitrolebeční stenózy a tepny uzavřené při akutní cévní mozkové příhodě,"
vyjmenoval primář Kučera, který společně
se svým týmem ročně zachrání stovky
lidských životů. Například pan Stanislav
podstoupil ve Vaskulárním centru zákrok,
při kterém mu byl proveden dvojnásobný
bypass pánevních tepen. Důvodem tohoto
zákroku byla oboustranná výduť pánevních tepen, která pacienta nejen omezovala
v pracovních aktivitách, ale také přímo
ohrožovala na životě. „Zákrok byl komplikován tím, že mám pouze jednu podkovovitou ledvinu, která bránila v přístupu
k operovaným tepnám. Přes složitost provedené operace jsem byl po dvou měsících
schopen plně se zapojit do běžných aktivit
a dokonce jezdit na kole,“ popsal pacient,
který během své hospitalizace ocenil rovněž lidský přístup celého kolektivu lékařů
i sester k pacientům.
Nadregionální působení
Vaskulární centrum poskytuje rovněž
akutní 24hodinovou péči pacientům, kteří
vyžadují neodkladné ošetření. A vzhledem
ke své unikátnosti funguje pracoviště jako
nadregionální centrum, do kterého přicházejí pacienti nejen z Ostravska, ale také
ze Zlína, Valašského Meziříčí, Kroměříže,
Břeclavi i jiných měst. Oddělení disponuje
také osmi odbornými ambulancemi – angiologickou, kardiologickou, diabetologickou, interní, revmatologickou, ambulancí
„diabetické nohy“ a cévně chirurgickou.
Moderní vybavení
Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice disponuje rovněž tím nejmodernějším
vybavením. Na podzim loňského roku zde
byla v nově zrekonstruovaném angiologickém sálu uvedena do provozu moderní angiolinka. Rekonstrukce sálu včetně obnovy
a nákupu nových přístrojů přišla nemocni-
ci na více než 23 milionů korun. „Jedná se
o nejlépe vybavený angiografický komplet
firmy GE v České republice. Kromě kvalitnějších rozlišovacích schopností nabízí
modernizovaný přístroj také nové a rozsáhlejší možnosti vyšetřování především
mozkových cév,“ popsal výhody nového
vybavení primář Dušan Kučera a dodal,
že upravená angiolinka navíc představuje
nižší radiační zátěž, a to jak pro pacienta,
tak pro obsluhující personál. Jako jedno
z mála zařízení v České republice využívá Vaskulární centrum intravaskulární
ultrazvuk k vyšetřování tepen a žil mimo
srdeční oblast.
Ambulance pro diabetickou nohu
Jako první v regionu otevřela Vítkovická
nemocnice před čtyřmi lety v rámci Vaskulárního centra ambulanci pro diabetickou nohu. Lékaři zde diabetikům vyšetřují
cévy i nervy v nohách a vyhledávají ty,
kteří jsou nejvíce ohroženi vznikem diabetické gangrény, při které odumírá tkáň
v dolní končetině a hrozí její amputace.
„Podle závažnosti nálezu je pacient odeslán
na doplňující vyšetření, například cévní
ultrazvuk nebo vyšetření prokrvení prstů.
Případně posíláme nemocného rovnou
k cévní intervenci na našem angiosále,"
dodal Dušan Kučera.
Vítkovická nemocnice začala léčit kojence
Vojtovou metodou
Metoda je neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie napříč medicínskými obory, a to zejména pro
pacienty s neurologickou, chirurgickou nebo ortopedickou diagnózou.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
centrálního nervového systému (mozku)
a tedy jím řízeného pohybového aparátu
pokračovat normálně, nebo bude opožděn
či bude jinak nekvalitní. Ze statistického
hlediska se zhruba 70 procent dětí vyvíjí
zcela normálně a zbývajících 30 procent
má ve svém pohybovém chování určité
neideální prvky, které u určitého procenta
dětí mohou přetrvávat a vyvinout se tak
v lehčí nebo těžší formu tzv. dětské mozkové obrny,“ sdělil fyzioterapeut Mgr. Marek
Zajac.
Využitím principu Vojtovy metody
a zejména správným neurologickým
vyšetřením je tak možné i v rámci screeningu děti, jejichž nervový a pohybový
systém vykazuje neideální chování, včas
odhalit a rodičům tak umožnit cílenou
rehabilitaci. Ta spočívá v aktivaci určitých
bodů na těle, tzv. zón, z kterých je možné
podvědomě, reflexní cestou, vyvolat určité
ideální pohyby a držení těla, a ty tak začlenit do pohybového chování dítěte.
Terapie nutně vyžaduje aktivní
spolupráci rodičů, neboť rodiče jsou ti,
kteří musí se svými dětmi cvičit zejména
doma, a to podle rad a správného zácviku fyzioterapeuty. Rodiče jsou také při
terapii konfrontováni s křikem svého
dítěte a mnoho z nich se ptá, zda provádění
Mgr. Marek Zajac s malým pacientem
Vojtovy metody jejich děti nebolí. „Ano, je
obvyklé, že děti při terapii křičí, ale je nutné si uvědomit, že jejich křik není výrazem
bolesti, ale spíše jen vyjádřením nesouhlasu s tím, že jej aktivně držíme v určitých
polohách, což se dítěti samozřejmě nelíbí
a svůj nesouhlas tak vyjadřuje křikem,“
uvedl Mgr. Zajac s tím, že terapeuté jsou
k provádění této metody školeni ve specializovaném výukovém centru v Olomouci.
Terapie Vojtovou metodou je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami v plné
výši. Rodiče se mohou objednat na telefonním čísle 595 633 362, přičemž potřebují
doporučení nejlépe dětského neurologa
nebo dětského lékaře.
Nemocnice
D
alší novinku začalo nabízet rehabilitační oddělení Vítkovické nemocnice. Rehabilitační oddělení začalo
léčit dětské pacienty Vojtovou metodou,
která je neodmyslitelnou součástí moderní
fyzioterapie napříč medicínskými obory,
a to zejména pro pacienty s neurologickou,
chirurgickou nebo ortopedickou diagnózou. U dětí je metoda používána například
při léčbě mozkové obrny, rozštěpu páteře
či skoliózy.
Vojtova metoda je unikátní rehabilitační
metoda, jejíž základy položil a rozpracoval
český lékař prof. MUDr. Václav Vojta v 50.
letech 20. století. V roce 1968 emigroval
do Německa, kde dále pracoval a kde také
byla založena dodnes působící Mezinárodní Vojtova společnost. V současné
době se tato metoda dále rozvíjí a nachází
široké uplatnění v léčebné rehabilitaci
u řady onemocnění, zejména pak v dětské
rehabilitaci, kde je při včasném zahájení
léčby v kojeneckém věku velmi úspěšná
a efektivní.
A právě na dětské pacienty, především
do jednoho roku věku, se fyzioterapeuté
Vítkovické nemocnice zaměřili. „Již brzy
po narození, nejlépe kolem 4. až 6. týdne
věku dítěte, lze totiž z jeho pohybového
chování vypozorovat, zda bude vývoj jeho
43
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Strašák jménem rakovina
V léčbě rakoviny se dosáhlo značných pokroků, spektrum protinádorových léků je velmi široké a opravdu lze
s jejich pomocí dosáhnout – ovšem ne vždy – trvalého vyléčení.
Text: doc. MUDr. Soumarová Renata, Ph.D., MBA / Foto: archiv Nemocnice Nový Jičín
Nemocnice
N
44
ení pravda, že by nádorová onemocnění byla produktem moderní
civilizace, důsledkem znečištěného životního prostředí nebo stresujícího
životního stylu. Archeologické nálezy ukazují, že rakovinou trpěli lidé již ve starověkých civilizacích a pravděpodobně ještě
mnohem dříve. Portugalští vědci objevili
u egyptské mumie, jejíž stáří se odhaduje
na 2 150 roků, zhoubný nádor prostaty.
Egypťan měřil asi 163 centimetrů a měl 51
až 60 roků, když bolestivě a pomalu umíral
na onemocnění předstojné žlázy.
To, co činí z rakoviny klíčový problém
dnešní doby, je smutný fakt, že se týká stále
většího počtu lidí. Ale musíme si uvědomit, že se jedná o lidi, kteří nezemřeli
například v mladším věku na jiné choroby.
Vítězné tažení proti hladu, válkám a infekčním nemocem vede – a to minimálně
ve vyspělém světě – k prodlužování délky
života a zlepšování jeho kvality. Jenže
na straně druhé, na něco se umírat musí.
A tady zůstávají tyto možnosti – nemoci
stáří a nádorová onemocnění.
Doc. MUDr. Soumarová Renata, Ph.D., MBA
Podle statistik incidence nádorových
onemocnění roste, ale roste také počet
vyléčených, ale bohužel také těch, kteří se
dožijí druhého nebo třetího nádorového
onemocnění. S prodlužujícím se věkem populace se také mění spektrum a zastoupení
jednotlivých typů nádorů.
Není to ale důvodem k tomu, abychom
se rakovinou strašili. Je to důvodem
k tomu, abychom věděli, že se vyskytuje často, že se dá zpravidla léčit, pokud
přijdeme včas. Je důležité vědět, jaké naše
chování je rizikové a zvyšuje pravděpodobnost, že budeme mít rakovinu (například
kouření). Je také důležité vědět, jaká
vyšetření máme absolvovat preventivně,
aby byla eventuálně zjištěna rakovina brzy
– například mamografie, kolonoskopie,
gynekologické vyšetření. To ovšem neznamená, že rakovinu mít nebudeme. Naše
buňky se stále množí, vytváří se chyby
a ty se opravují nebo se právě mohou začít
nekontrolovatelně dělit a může vzniknout
rakovina. Musíme si uvědomit, že naše
smrtelnost paradoxně buď vyplyne ze smr-
„Nestrašme rakovinou
v seriálech. Většinou
průběh i léčba jsou velice
vzdálené realitě“
telnosti buněk, nebo z jejich nesmrtelnosti,
která časem přeroste v nekontrolované
dělení.
Často se zcela jednoznačná příčina rakoviny nedá určit. V dějinách se vystřídalo
několik různých „teorií rakoviny“.
Hippokrates ze vzniku rakoviny podezříval přebytek „černé žluči“. Jeho následovníci ještě v 18. století věřili, že rakovina
vzniká ze „zkažené“ lymfy. Dokonce
až do 20. let minulého století se někteří
odborníci domnívali, že rakovina může
být způsobena například úrazem. I dnes
se ještě můžeme s tímto tvrzením u řady
pacientů setkat, ale spíše úraz byl moment,
kdy si začali sebe více všímat.
V 18. století byla učiněna tři důležitá
pozorování, která položila základy epidemiologie rakoviny:
1. V Itálii si poprvé všimli, že u jeptišek
se téměř nevyskytuje rakovina děložního
čípku (a správně uvažovali, že to může
souviset s absencí pohlavního styku).
2. V Londýně pak přitáhla pozornost
rakovina šourku, která se velmi rozšířila
mezi tamními kominíky. Za dnes nepříliš
častý typ rakoviny mohly saze hromadící
se právě pod šourkem kominíků, kteří
tehdy hygieně příliš neholdovali.
3. V Anglii vyšla v té době kniha, která
již tehdy upozorňovala na rizika nemír-
ného požívání tabáku. Poprvé bylo tehdy
dáno do souvislosti kouření tabáku a vznik
rakoviny. Tedy téma, které je stále aktuální
i dnes – po více než dvou stech letech.
Nestrašme se však rakovinou v seriálech, když už scénárista neví, jakou zápletku vymyslet. Většinou průběh i léčba jsou
velice vzdálené realitě a od návštěvy lékaře
včas nás to může spíše odradit.
V léčbě rakoviny se dosáhlo značných
pokroků. Spektrum protinádorových léků
je velmi široké a opravdu lze s jejich pomocí dosáhnout – ovšem ne vždy – trvalého
vyléčení. Na druhé straně jsme zasypáváni
zprávami o nových zázračných protinádorových lécích a prostředcích. Ve většině
případů tyto zprávy jsou komerční a s léčbou jako takovou nemají nic společného.
Proti rakovině se totiž nenajde žádný
univerzální lék obdobný antibiotikům.
Sestřičky novojičínské nemocnice
absolvovaly dva kurzy
Práce staniční sestry se v posledních letech dosti změnila. Téměř nezbytností se stává práce s počítačem
a znalost cizího jazyka.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Ing. Petra Uvírová
Nemocnice
I
přes náročné pracovní tempo se staniční sestry spolu s administrativními
pracovnicemi novojičínské nemocnice rozhodly neusnout na vavřínech
a nastoupily do tříměsíčního kurzu. Ten
pro ně připravila Nemocnice Nový Jičín
ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání Mendlovy střední školy. Pro staniční
sestry se připravily hned dva kurzy, a to
Administrativní pracovník zdravotnických
zařízení s výukou znakové řeči a cizího
jazyka a Obsluha osobního počítače.
Výuka probíhala od března v prostorách nemocnice, a to vždy dvakrát týdně
po pracovní době. „Práce staniční sestry se
v posledních letech dosti změnila. Téměř
nezbytností se stává práce s počítačem
a znalost cizího jazyka. Proto jsem ráda, že
sestřičky projevily o kurz zájem a rozhodly
se i v rámci svého volna pracovat na své
kvalifikaci,“ říká hlavní sestra novojičínské
nemocnice Marie Jurošková.
A ohlasy po absolvování kurzů byly
pozitivní. „Kurz byl sice poměrně náročný
na čas, ale jsem opravdu ráda, že jsem
45
měla tu možnost jej absolvovat. Ke své
práci už dnes opravdu potřebuji umět
pracovat s počítačem a takto už nebudu
závislá na nikom z rodiny, když si budu
potřebovat zpracovat tabulku či prezentaci.
A výuku znakové řeči bereme jako bonus,“
vysvětluje jedna ze sestřiček Vladimíra
Dobiášová.
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Šetrnější metoda vrací pacienty
po úrazech rychleji do běžného života
Centrum ortopedické péče Nemocnice s poliklinikou Praha Italská pomáhá pacientům po úrazech vrátit se
zpět k normální činnosti a sportu.
Text: Ing. Věra Šejdová, Bc. Radka Baková / Foto: Ing. Věra Šejdová, archiv MUDr. Ladislava Vaněčka
„V porovnání s otevřenou
operací je artroskopie nesrovnatelně šetrnější metoda a zákrok je několikanásobně méně bolestivý“
MUDr. Ladislav Vaněček
Nemocnice
P
46
ři sportovních aktivitách se nikomu
nevyhnou zranění. Některá si
způsobíme sami, třeba zbrklostí či
přeceněním vlastních schopností či výkonnosti, některá se nám stanou, ani nevíme
jak. Utržený meniskus, přetržené vazy
nebo podvrtnutý kloub, podobných úrazů
přibývá. Jednou z hlavních příčin je, že lidé
mnohem více sportují a často přeceňují
své síly. Stále více lidí se tak stává pacienty
Centra ortopedické péče Nemocnice s poliklinikou Praha Italská.
Někdy stačí pro vyléčení pouze klid
a rehabilitace, někdy je potřeba přistoupit
k radikálnější léčbě – operaci. Ani operace
ale už nemusí být pro pacienta strašák, čím
dál tím více úrazů lze napravit pomocí metody zvané artroskopie. Tato metoda má
nejen vynikající výsledky, ale především je
šetrná vůči pacientovi, který se pak rychle
vrací do běžného, a dokonce i aktivního
života. „Dříve se například stabilizace
ramene či ošetření menisku kolene dělala
klasicky otevřenou operací, která byla náročná a dlouhá. Pacient potřeboval spoustu
času na doléčení a rehabilitaci. Teď pomocí
artroskopie zákrok provádíme prostřednictvím malých vpichů přes kůži,“ vysvětlil
vedoucí lékař Centra ortopedické péče
MUDr. Ladislav Vaněček a dodal: „Artro-
skopie je velmi šetrná miniinvazivní metoda léčby kloubů, při níž se dá kloub přímo
prohlédnout a pomocí speciálních nástrojů
v něm provést i chirurgický zákrok.“ Díky
tomuto zákroku se lékaři dostanou k informacím o typu a rozsahu poškozených tkání. Další výhodou je, že odhalené příčiny
potíží je možné ve většině případů i ihned
ošetřit. V porovnání s otevřenou operací je
artroskopie nesrovnatelně šetrnější metoda
a zákrok je několikanásobně méně bolestivý, což urychluje rehabilitaci i celkovou
rekonvalescenci. Díky menšímu poranění
měkkých tkání a menšímu krvácení se také
významně snižuje riziko infekčních komplikací. Artroskopické operace trvají běžně
od 15 minut do dvou hodin a následné
zotavení zabere, podle stavu a kondice pacienta, přibližně 2 – 12 týdnů. Pacientům
zůstanou po zákroku pouze drobné jizvy.
„Artroskopie jsem se vůbec nebál, pan
doktor mi názorně na obrázcích vysvětlil,
co přesně s kolenem bude provádět, a i teď
po operaci jsem naprosto spokojen,“ popsal
své pocity těsně po operaci kolene pacient
Centra ortopedické péče Tomáš.
Po zákroku musí vždy následovat
intenzivní rehabilitace. Nejprve k obnovení svalů a následně k obnovení rozsahu
pohyblivosti jednotlivých kloubů. Rehabilitační oddělení a Centrum ortopedické péče Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská pracují v úzké součinnosti
a návaznosti. „Rehabilitační cvičení je
předepisováno dle konkrétního postižení.
Pacienty se snažíme vhodně nastavenými aktivitami co nejdříve vrátit k běžné
činnosti,“ doplnila vedoucí rehabilitačního oddělení MUDr. Dana Větvičková.
„Byl jsem překvapen, jak všechno rychle
šlo, hned po vytažení stehů jsem začal
s rehabilitacemi,“ svěřil se pacient Vratislav, který je po artroskopii ramenního
kloubu.
CGB laboratoř nabízí moderní
vyšetření rakoviny děložního čípku
V současné době se mezi odbornou zdravotnickou veřejností hovoří o moderním testu na karcinom
děložního čípku, založeném na cytologii na tekuté bázi.
Text a foto: Bc. Radka Baková
Vyšetřování pomocí technologie "LBC" v CGB laboratoři
K
arcinom děložního hrdla je relativně častým nádorem postihujícím
v mnoha případech mladé ženy.
Ročně je celosvětově postiženo více než 500
tisíc žen, přes 270 tisíc žen na toto onemocnění umírá. Podle zdravotnické ročenky
v posledních letech ročně lékaři v České
republice diagnostikují přes tisíc nových
případů. Ročně na tuto diagnózu u nás
zemře 400 žen. Možnost prevence dává
naději na včasné odhalení a léčbu tohoto
onemocnění. V rukou lékařů je včasná
diagnostika a účinná léčba, avšak prevence
je především věcí zodpovědnosti ženy za své
vlastní zdraví.Každá žena by měla jednou
ročně podstoupit u svého gynekologa
stěry z děložního čípku v rámci onkologické cytologie. V současné době se mezi
odbornou zdravotnickou veřejností hovoří
o moderním testu na karcinom děložního
čípku, založeném na technologii tzv. LBC
(liquid based cytology). Cytologie založená
na tekuté bázi představuje novější způsob
zpracování stěru z děložního hrdla – místa
působení lidského papilomaviru (HPV).
"Výhodou této technologie je, že lze
z jednoho odběru v případě potřeby provést i další vysoce specializovaná molekulárně genetická vyšetření, například na přítomnost lidského papilomaviru (HPV) bez
nutnosti opakované návštěvy gynekologa.
Dalším pozitivem je fakt, že stěr je nanesen
na sklíčko v tenké vrstvě, takže buňky se
nepřekrývají a mohou být lépe vyhodnoceny,“ vysvětluje ředitelka CGB laboratoře
RNDr. Magdalena Uvírová. Vzorek z děložního hrdla gynekolog pacientce odebírá
pomocí speciálního nástroje, přípomínajícího kartáček se štětinkami. „Metoda
Liquid Based Cytology umožňuje vyšetřit
pacientku také na přítomnost chlamydií
i jiných onemocnění,“ doplňuje ředitelka.
Současně je CGB laboratoř jednou z šesti
cytologických akreditovaných laboratoří
v České republice, které mají vyšetření HPV nasmlouváno se zdravotními
pojišťovnami. Přestože LBC metoda není
zahrnuta v Národním programu screeningu cervikálního karcinomu děložního
hrdla Ministerstva zdravotnictví České
republiky, zavádí CGB laboratoř v Ostravě
metodu LBC mimo rámec screeningových
vyšetření jako nový moderní trend v cytologii. Více informací naleznou zájemkyně
o test na www.pathology.cz.
Nemocnice
„Výhodou této technologie
je, že lze z jednoho odběru
v případě potřeby provést
i další vysoce specializovaná molekulárně genetická
vyšetření“
47
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Toxikologie nejsou jen drogy
Toxikologie je zajímavým a náročným oborem laboratorní medicíny.
Text: Redakce / Foto: archiv P&R LABu
psychostimuancií (amfetaminy – např.
pervitin, extáze aj., cocain), opiátů (morfin,
heroin aj.), substitučních drog (methadon,
buprenorfin), některých skupin sedativ
a hypnotik (benzodiazepiny, tricyklická
antidepresiva a barbituráty), halucinogeny
(např. LSD).
Odborná pracovnice při práci na oddělení instrumentálních metod
Nemocnice
O
48
ddělení instrumentálních metod
společnosti P&R Lab je mezi složkami laboratorního komplementu
skupiny AGEL technologicky i personálně
jedinečně vybaveným pracovištěm. Jedním
z oborů, kterým se toto pracoviště zabývá,
je klinická toxikologie.
Spektrum látek, s nimiž se v reálném
životě setkáváme a které mohou představovat riziko pro náš organismus, ať
už při akutní nebo chronické expozici, je
neobyčejně široké. Již středověký učenec,
lékařský polyhistor Paracelsus, rozeznal, že
to, zda je některá látka jedem, závisí pouze
na dávce a cestě podání. Skutečně tedy
i voda může být za určitých okolností a při
masivním podání jedem a otravy vodou
byly již mnohokrát popsány. V reálném
světě budou pro náš organismus toxickými
látkami především ty, které budou vyvolávat otravu již v malé dávce, budou snadno
pronikat do místa účinku a nebo budou
mít při chronickém působení dostatek času
na to, aby otravu vyvolaly. Z pohledu právního jsou za jedovaté považovány látky
definované v příslušných zákonech.
„Práce toxikologa tedy spočívá ve schopnosti izolovat často stopová množství toxikologicky významných látek z biologického materiálu (moč, krev, žaludeční obsah,
případně i vlasy), správně je identifikovat,
případně stanovit jejich koncentraci
v organismu a dát tato data do patřičných
klinických souvislostí. Nejčastějšími příčinami intoxikací jsou: toxikomanie (alkoholová, drogová), náhodné otravy (záměny
léků, různých průmyslových prostředků
s potravinami aj.), profesionální otravy
(např. ošetřování plodin proti škůdcům,
expozice těžkým kovům aj.), sebevražedné
otravy a kontakt s jedovatým živočichem
nebo rostlinou,“ vysvětlil RNDr. Tomáš
Gucký, Ph.D.
V praxi tvoří největší podíl práce oblast
analýzy často zneužívaných nebo nadužívaných omamných a psychotropních látek,
pod něž zahrnujeme:
• Těkavé látky – tedy alkoholy (zejm.ethanol, methanol, isopropanol apod.), různá
organická rozpouštědla (toluen, xyleny,
chlorovaná rozpouštědla), ethylenglykol
apod.
• Omamné a psychotropní látky (OPL) ze
skupin: cannabinoidů (látky z konopí),
Toxikologická analýza těkavých
látek
Nejčastěji se provádí laboratorní stanovení ethanolu v krvi, popřípadě v moči,
za pomoci enzymatické metody. Pokud
existuje podezření, že pacient požil, ať už
omylem nebo úmyslně, i jiné těkavé látky
– methanol, jiné alkoholy, toluen, ethylenglykol (přítomný například v nemrznoucích směsích) apod., provádí se stanovení
pomocí analytické techniky zvané plynová
chromatografie, při níž se vzorek dávkuje
na tzv. separační kolonu a je unášen nosným plynem, a tak rozdělen na jednotlivé
látky. V určitých případech je vhodné uvedené metody doplnit i analýzou jiných látek,
které vznikají jejich přeměnou v organismu – například kyselina hippurová, která
vzniká z toluenu. Takto je možné odhalit jak
akutní, tak chronické stavy intoxikace.
Toxikologická analýza
netěkavých omamných
a psychotropních látek
V případě podezření na zneužití látek
omamných a psychotropních se v první
fázi vyšetření provádí orientační imunochemický screening, který s vysokou
mírou pravděpodobnosti odhalí přítomnost některé z látek uvedených skupin.
„Jeho výhodou je rychlost a dostupnost
i v menších laboratořích. Na toto orientační vyšetření by však měla vždy navazovat
přesná konfirmace (ověření) orientačního
nálezu. Smyslem této konfirmace je vyloučit případný falešně pozitivní nález orientačního screeningového vyšetření, který
může být způsoben například přítomností
vysoké koncentrace některého běžně
užívaného léčiva v biologickém materiálu,
a dále přesně identifikovat látky, které byly
zneužity. Tedy například v případě pozitivního orientačního screeningového nálezu
opiátů rozlišit, zda byl zneužit heroin nebo
užit kodein apod.,“ vysvětlila Mgr. Barbora
Sokolová, Ph.D., s tím, že v opodstatněných případech je rovněž vhodné provedení kvantifikace některých škodlivin v séru,
které může usnadnit diagnostickou rozvahu a předpovědět dobu otravy, rychlost
eliminace z organismu apod.
V případě, kdy je okruh látek, které
mohly způsobit intoxikaci, širší, nastává
pro toxikologa obtížnější situace. Je potřeba provést systematický průkaz toxikologicky významných látek v biologickém
materiálu. V praxi se tedy jedná o případy
otrav, ať už náhodných, sebevražedných,
způsobených zanedbáním či pracovních.
„Užitou škodlivinou pak mohou být
různá léčiva, některé přírodní látky (např.
tropanové alkaloidy), pesticidy apod.
Prvním krokem toxikologické analýzy
je v takových případech obvykle analýza
metodami tenkovrstevné chromatografie,
na niž navazuje specifická detekce robustní
metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, s jejíž pomocí lze
identifikovat široké spektrum toxikologicky významných látek,“ popsal RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.
Speciální požadavky
Spektrum potenciálně toxických látek, se
kterými se v reálném světě setkáváme, je
mimořádně široké a příznaky otrav nebývají až na výjimky příliš specifické. Mezi
speciální požadavky, kterým společnost
P&R Lab umí vyhovět, patří především možnost stanovení toxikologicky
významných těžkých kovů metodami
atomové spektrometrie, které může být
eventuálně doplněno dalšími vhodnými
biochemickými parametry. „I v jiných,
méně běžných případech rádi vycházíme
klientům vstříc a potřebná vyšetření se
pokoušíme zajistit v některé ze spolupracujících laboratoří,“ uzavřela Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D.
Novou oční ambulanci otevřela 1. Oční
v prostorách Nemocnice Nový Jičín
Společnost 1. Oční rozšířila dostupnost svých služeb pro novojičínské pacienty, kteří tak budou také moci
využívat špičkovou oftalmologickou péči lékařů pod vedením primáře MUDr. Jiřího Kunce.
Text a foto: Bc. Radka Baková
Moderní přístroje
Moderní vybavení, kterým nová ambulance disponuje, zahrnuje například štěrbinovou lampu, perimetr, refraktometr či
bezkontaktní tonometr. Pomocí vyšetření
na štěrbinové lampě může lékař zachytit
i ty nejjemnější detaily a může tak včas odhalit mnoho příznaků začínajících obtíží
v okolí spojivky, slzných kanálků, rohovky
či zornice. „Pomocí perimetru vyšetřujeme pacientovo zorné pole, jehož výpadek
Měření nitroočního tlaku
může být projevem onemocnění sítnice
nebo zrakového nervu. Moderní refraktometr pak bude používán ke stanovení
hodnot dioptrií na čtení i na dálku a také
ke zjištění velikosti zakřivení u kontaktních čoček,“ vysvětluje funkci jednotlivých
přístrojů manažerka a staniční sestra
společnosti 1. Oční Bc. Katarína Bučková.
Pacienti novojičínské ambulance budou
mít k dispozici také bezkontaktní tonometr, který slouží ke screeningu hodnot
nitroočního tlaku, významného rizikového faktoru zeleného zákalu (glaukomu),
bez dotyku rohovky.
Glaukomová poradna
Z nadstandardních poraden budou moci
pacienti využít služeb glaukomové poradny, kde budou odborníci rozhodovat
na základě podrobných vyšetření o nejsprávnější léčbě glaukomu. „Glaukom,
laicky nazývaný zelený zákal, je jednou
z nejčastějších příčin slepoty u dospělých.
Při tomto onemocnění dochází k nerovnováze mezi tvorbou a odtokem nitrooční
tekutiny odvodnými kanálky v oku, čímž
dochází k útlaku zrakového nervu, jehož
vlákna pomalu odumírají. Pokud není
nemocný včas vyšetřen lékařem, může si
onemocnění všimnout až ve chvíli, kdy
již přichází o zrak. A to je pozdě, protože
degenerativní změny na očním nervu jsou
nezvratné,“ doplnila Katarína Bučková.
Nová oční ambulance bude poskytovat
své služby v přízemí nalevo od hlavního
vchodu do nemocnice, hned vedle budovy
dětského oddělení. Ordinační doba je každý pracovní den od 7.00 do 14.30 hodin.
Ambulance přijímá do své péče pacienty
všech věkových kategorií. Příchod je přehledně vyznačen orientačními cedulemi se
šipkami.
Nemocnice
N
ová oční ambulance, která se
nachází v prostorách novojičínské
nemocnice, bude sloužit k celkovému očnímu vyšetření pacientů s očními
chorobami, k preventivnímu vyšetření
a k dalším speciálním očním vyšetřením.
„Vytvořením nového pracoviště jsme
rozšířili síť našich služeb a využili tak volných prostor v novojičínské nemocnici, která se počátkem letošního roku stala členem
skupiny AGEL. V nové ambulanci budou
pacienti ošetřeni pomocí šetrných moderních přístrojů. V nabídce našich komplexních služeb je například počítačové měření
dioptrických vad, předpis brýlí, aplikace
kontaktních čoček, bezdotykové měření
nitroočního tlaku, vyšetření zorného pole
počítačovým perimetrem či diagnostika zeleného zákalu,“ popsal jednatel společnosti
1. Oční Ing. Petr Liškář s tím, že k vyšetření
se není potřeba předem objednávat. Ambulance bude úzce spolupracovat s centrálou
1. Oční v Ostravě, a to na všech úrovních
poskytované péče, tedy diagnostiky i samotné léčby, včetně operativy.
49
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Na komunikácii je vždy čo
zdokonaľovať…
Jednou z najdôležitejších podmienok úspechu pri liečbe a ošetrovaní chorého je správny prístup.
Text: PhDr. Zlatica Halmová, FORLIFE, námestník riaditeľa pre ošetrovateľstvo / Foto: archiv nemocnice
PhDr. Zlatica Halmová
Nemocnice
J
50
ednou z najdôležitejších podmienok
úspechu pri liečbe a ošetrovaní chorého je správny prístup. Aj najlepší zdravotnícky pracovník nedosiahne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti úspech, ak
nevie s chorým správne komunikovať. Pri
komunikácii sa všeobecne predpokladá,
že je to niečo, čo zdravotnícki pracovníci
robia, resp. musia robiť. Ako to majú robiť,
to ostáva v tieni ich odborných vedomostí.
Koncom októbra 2011 zorganizovalo
vedenie nemocnice v Komárne odborný
seminár so zameraním na rozvoj komunikačných techník a zručností pre všetkých
zdravotníckych pracovníkov. Seminár bol
v rozsahu 5 hodín a uskutočnil sa v tomto
roku už druhýkrát.
Je nám známe, že na zvyšovanie kvality
zdravotnej starostlivosti môžeme využiť
práve obrovský potenciál v rámci komunikácie, ktorý nevyžaduje žiadne zvláštne
náklady a materiálne zabezpečenie.
Úsmev, poďakovanie, podanie ruky,
úcta k človeku a všetky tieto triviálne veci
máme každý v sebe, a keď k tomu pridáme
pár prívetivých viet, zvyšuje sa spokojnosť.
Erudícia v komunikačných znalostiach
a priebežné zdokonaľovanie v oblasti komunikácie je preto nutné.
PaedDr. Zlata Šramová veľmi zaujímavo
a pútavo na príkladoch z praxe odprednášala jednotlivé okruhy tém. V úvode
odznela prednáška „Ľudský vzťah,“ ktorý
tvorí základ pre komunikáciu. Človek
od nepamäti žije v spoločenstve a spoločenstvo ako také vytvára a formuje ľudské
vzťahy, či už je to vzťah generačný, partnerský, kamarátsky alebo profesionálny.
Vzťah je niečo nehmotné, niečo, čo sa
len tak nedá získať ani kúpiť, musí sa prežiť. Ľudský vzťah je odrazom našej duše,
zrkadlom našich citov a pocitov, je to naše
vlastné rozhodnutie komunikácie s druhými ľuďmi a tým aj spätná väzba toho, akú
veľkú energiu a kvalitu do vzťahu vložíme.
V zdravotníckej praxi je potrebné vedieť
počúvať, chcieť porozumieť a byť schopný
empatie. Prežívanie a priebeh liečby u pacienta sa dá významne ovplyvniť ľudským
a empatickým prístupom. Bez vcítenia nie
je možné splniť očakávanie tých, ktorým
zdravotnú starostlivosť poskytujeme. Vystihujú to aj slová E. Berneho, zakladateľa
transakčnej analýzy: „Človek potrebuje
niekoľko pohladení denne, aby mu nevysychala miecha.“
Kübler – Rossová: „Chorý niekedy túži len po tom, aby sa pri
ňom zastavil na okamžik nejaký človek. Chcel by mu položiť
možno nejakú otázku. Okolo
neho sa však točí plno ľudí, aby
sa o neho postarali. Zaujímajú sa
o pulz, srdce, elektrokardiogram,
činnosť pľúc, exkréty, len o neho
samotného sa nikto nestará“
Rozhovor, ako základná technika poznania chorého, umožňuje pohľad do vnútorného sveta chorého a následne možnosť
porozumieť jeho ťažkostiam. V prednáške
boli zdôraznené pravidlá a techniky
vedenia rozhovoru, ako aj čo je dôležité
dodržiavať pri podávaní informácií.
Riešenie konfliktov s použitím asertívnych techník by si mal osvojiť každý z nás.
Existuje niekoľko techník ukazujúcich,
ako si stáť za svojim názorom a pritom neobmedzovať a neurážať druhých ľudí. Ich
používanie v praxi je veľmi náročné, ale je
to iba otázka cviku a odhodlania. Zdá sa,
že úspech v akejkoľvek oblasti ľudského
úsilia, súkromnej či pracovnej, často závisí
práve od schopnosti rozoznať, správne
interpretovať a následne vyriešiť konflikt.
Ako obrátiť podráždenosť alebo zlosť
na priateľské emócie, ako sa vyhnúť
konfliktným slovám, schopnosť vyrovnať
sa s kritikou, zvládanie hnevu a agresivity – aj toto boli témy, ktoré boli súčasťou
prednášky.
Záver semináru bol venovaný aktuálnej problematike syndrómu vyhorenia,
ktorý vzniká z nepomeru medzi tým, čo
sa do práce vkladá, a tým, čo sa získava.
Vyskytuje sa predovšetkým u pracovníkov tzv. pomáhajúcich profesií. K nim
patria predovšetkým zdravotníci. Hnacou
silou je pomáhanie a obetovanie sa pre
druhých.
Kvalitná zdravotná starostlivosť je
nemysliteľná bez komunikácie medzi
zdravotníckym pracovníkom a pacientom,
alebo medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom. Produktívna komunikácia
v rámci profesie si vyžaduje špeciálne
vedomosti a zručnosti, ktoré musia zdravotníci v priebehu profesionálnej prípravy
zdokonaľovať.
Lekár komárňanskej nemocnice Jozef
Gaulieder získal ocenenie od Slovenskej
pediatrickej spoločnosti
Prestížne ocenenie za záslužnú odbornú činnosť si prevzal na Pediatrickej konferencii v Bratislave.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Andrea Kissová / Foto: Slovenská pediatrická spoločnosť
v komárňanskej nemocnici. Dvadsaťtri
rokov bol primárom detského oddelenia
v nemocnici Komárno a okresným odborníkom pre pediatriu. Získal atestácie I. a II.
stupňa z pediatrie. Počas svojej dlhoročnej
kariéry získal mnohé vyznamenania a ocenenia, aktívne sa zúčastňoval prednášok
a seminárov na Slovensku aj v zahraničí.
Je čestným členom Slovenskej lekárskej
spoločnosti a Slovenskej pediatrickej
spoločnosti. Aj v dôchodkovom veku
je stále pracovne aktívny, momentálne
pracuje ako ambulantný a konziliárny
lekár na detskom oddelení Všeobecnej
nemocnice Komárno.
N
a Pediatrickej konferencii,
konajúcej sa v marci tohto roka
v Bratislave, získal ocenenie
MUDr. Jozef Gaulieder, lekár detského
oddelenia komárňanskej nemocnice,
ktorú prevádzkuje nezisková organizácia
FORLIFE. Lekárovi Gauliederovi ocenenie
za záslužnú odbornú činnosť odovzdal
predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti prof. MUDr. T. Šagát, CSc.
Toto ocenenie je udelované osobnostiam, ktoré významne prispeli k rozvoju
slovenskej pediatrie. „Veľmi si vážim
ocenenie mojej celoživotnej práce. Pri tejto
príležitosti sa chcem poďakovať všetkým
kolegom, s ktorými
som počas mojej kariéry spolupracoval,
lekárom aj sestričkám
na detskom oddelení,
aj ostatným spolupracovníkom,“ povedal
k oceneniu MUDr. Jozef
Gaulieder.
MUDr. Jozef Gaulieder
sa narodil v roku 1942.
Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave. Svoju lekársku
kariéru začal v roku 1967
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Melanóm – drobné znamienko,
ale veľký problém
Je dôležité, aby najmä pacienti s mnohopočetnými pigmentovými znamienkami, rodinným výskytom melanómu
boli minimálne jedenkrát v roku vyšetrení dermatológom.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Milena Macková / Foto: archív nemocnice
Melanóm je zhubný nádor kože z pigmentových buniek, ktorý vznikne už na existujúcom znamienku, ale 8 až 10 melanómov
sa vytvorí z novo vzniknutých znamienok.
Znamienko sa javí ako podozrivé už aj
voľným okom, ak mení svoj tvar a farbu,
začína byť asymetrické, má nepravidelný,
neostro ohraničený okraj, rastie do plochy
a výšky. Môže krvácať, svrbieť.
MUDr. Mária Tindirová
Nemocnice
K
52
oža je najväčším orgánom ľudského
tela a chráni ho pred všetkými škodlivými vplyvmi. Kľúčovou úlohou je
ochrana pred UV žiarením, ktorého nadmerné vystavovanie môže viesť k vzniku
rakoviny kože. K najzhubnejším nádorom
kože patrí melanóm, nádor z pigmentových
znamienok, ktoré môžu byť vrodené alebo
získané. Zhruba jedno percento detí sa rodí
s jedným, či viacerými pigmentovými névami, a to častejšie u svetlých rás. Ich premena
v malígny melanóm závisí od veľkosti, lokalizácie a iných faktorov. Získané pigmentové
lézie sa v priebehu života vytvárajú postupne a okolo 30. roku života ich počet pomaly
klesá. Za vznik pigmentových znamienok
sú však zodpovedné aj genetické faktory.
Podľa MUDr. Márie Tindirovej z krompašskej nemocnice je väčšina kožných
nádorov v počiatočnej fáze dobre liečiteľná,
napriek tomu môžu v neskorších štádiách
skončiť aj úmrtím.
Pani doktorka, čo je to melanóm? Dokážete ho „voľným okom“ rozoznať? Má
nejaké typické znaky?
Čo je príčinou jeho vzniku?
Na vzniku melanómu sa podieľajú viaceré
rizikové faktory. Zvýšené riziko majú ľudia
s veľkým počtom pigmentových znamienok (aj nad 100), ľudia s veľkými vrodenými pigmentovými névami, s rodinným
výskytom melanómu, respektíve tí, ktorí
už mali melanóm. Rozhodujúce sú genetické faktory, svetlá koža, ktorá sa vždy spáli,
opakované a silné spálenie kože predovšetkým pred 15. rokom života.
Stáva sa, že ľudia do ordinácie prídu
s podozrivým znamienkom, ktoré je nakoniec v poriadku, ale nevšimnú si iné,
v ktorom už prebieha rakovinový rast?
Vďaka prebiehajúcej osvete, či už v médiách, ale aj na pracoviskách kožných lekárov stúpa uvedomelosť pacientov a naozaj
sa stáva, že prídu s kožným prejavom, lebo
si ho napríklad poranili, takže krvácal. Je
samozrejme na lekárovi, aby pacientovi
kožu vyšetril komplexne a tu sa naozaj niekedy nájdu zmeny, ktoré si pacient vôbec
nevšimol a sú podozrivé.
Kde najčastejšie sa melanóm vyskytuje?
Melanóm vzniká často v miestach vystavených nadmernému slneniu, u mužov
najčastejšie na chrbáte, u žien na dolných končatinách. Ale môže vzniknúť aj
na miestach, ktoré nie sú vystavené priamo
slnku, a to napríklad na genitáliách,
medziprstí, chodidlách či v oku. Najviac
melanómov sa vyskytuje v dvoch vekových
obdobiach, a to medzi 30. až 40. rokom
života a potom medzi 50. až 70. rokom.
Alarmujúci je vzostupný trend melanómu
u detí, kde predstavuje jedno percento
všetkých zhubných ochorení.
Kedy by mal človek spozornieť a ísť
na vyšetrenie k dermatológovi?
K dermatológovi môže prísť na vyšetrenie
pacient celoročne. Od roku 2003 sa v koordinácii s viacerými európskymi krajinami
koná takzvaný Euro Melanoma Day, kedy
sú naše ambulancie prístupné práve ľudom
s podozrivými útvarmi na koži. Je dôležité,
aby najmä pacienti s mnohopočetnými
pigmentovými znamienkami, rodinným
výskytom melanómu boli minimálne
jedenkrát v roku vyšetrení dermatológom.
Kožní lekári dnes skoro rutinne vyšetrujú
pigmentové prejavy dermatoskopom, ktorý
značne spresňuje diagnostiku a rozhodujúcim spôsobom na základe špecifických
kritérií zvyšuje diagnostické skóre pre
malígny melanóm. Dôležité je tiež samovyšetrenie a akékoľvek zmeny na koži treba
konzultovať s dermatológom.
Prečo v tomto prípade hrá čas tak dôležitú úlohu? V čom je melanóm najviac
nebezpečný a zákerný?
Melanóm je vysoko rizikový nádor z hľadiska rýchlej schopnosti tvoriť metastázy
do viacerých vnútorných orgánov krvnými
a lymfatickými cestami, čo závisí priamo od hĺbky jeho invázie do kože. Takže
včasná diagnostika a totálna chirurgická
extirpácia znamená jeho vyliečenie.
V akých prípadoch odporúčate znamienka odstrániť? Je vhodné ich odstraňovať v lete?
Odstraňujeme pigmentové znamienka,
ktoré sú už len podozrivé z malígnej
premeny. Vtedy samozrejme ročné obdobie
nerozhoduje. Inak je vhodnejšie ich odstránenie mimo letnej sezóny, kedy sa vyhneme vplyvu slnečného žiarenia na hojenie
jazvy. Iba z preventívnych dôvodov malé
pigmentové prejavy odstraňovať nemusí-
me. Vždy je však nutné pacienta upozorniť
na pravidelné sledovanie a samovyšetrovanie.
Mnoho ľudí je presvedčených, že je
lepšie do zväčšujúceho sa znamienka
radšej „nerýpať". Majú pravdu?
Rozhodne neplatí povera, že pigmentové
prejavy sa nemajú chirurgicky odstraňovať, ale naopak. Čím skôr sa lézia odstráni,
tým je väčšia šanca na úplné vyzdravenie.
Je možné vzniku melanómu predísť?
Ideálnou prevenciou je rozpoznanie a lieč-
ba už takých kožných prejavov, ktoré sa
neskôr môžu stať zhubnými, čo je v rukách
odborných ale aj praktických lekárov.
Dôležitú úlohu v prevencii má ale výchova
populácie, ktorá vedie k správnemu spôsobu ochrany pred nadmerným slnením
užívaním vhodných fotoprotektív, vyhýbať
sa slnečnej expozícii počas najväčšieho
žiarenia, ale aj ochrana odevom, nevystavovať priamemu slnku dojčatá a malé deti,
nie sú vhodné ani solária. Najmä rizikové
skupiny pre vznik melanómu s genetickou
záťažou musia pravidelne absolvovať preventívnu prehliadku u dermatológa.
Syndróm karpálneho tunela, syndróm
karpálneho kanála, úžinový syndróm,
útlak nervus medianus
Všetky tieto názvy majú spoločného menovateľa, tým je stlačenie nervu, ktoré vedie k poruche citlivosti.
Text: MUDr. Marián Hojstrič / Foto: archív nemocnice
Aké príznaky sa spájajú s týmto ochorením?
Medzi typické príznaky patria náhle alebo
postupne sa rozvíjajúce bolesti ruky a „mravenčenie“ prstov ruky, ktoré sa môže objaviť
cez deň ale i v noci. Pacienti sa často budia
a nemôžu pre ťažkosti zaspať. Pre syndróm
je typické vypadávanie predmetov z ruky,
pacientovi vzniká problém pri bežných čin-
„Medzi príznaky patria náhle alebo postupne sa rozvíjajúce bolesti ruky a ‚mravenčenie‘ prstov ruky“
Prvými príznakmi sú bolesti a to najmä
prvých troch prstov niekedy spolu alebo
zvlášť. Bolesti sú najmä v noci, pacienti sa
budia na bolesti. Musia pocvičiť s rukou,
aby im bolesti prestali. Bolesti sú často
spojené so subjektívnym pocitom tŕpnutia
alebo brnenia ruky a prvých troch prstov
– parestézie. Pacienti často prichádzajú
aj s tým, že majú prsty „drevené,“ nevedia chytiť do ruky malé predmety – ihla,
gombík. Predmety im často vypadávajú
z ruky. Pri dlhšom trvaní dochádza okrem
poruchy citlivosti aj k výpadku svalovej
sily. Tieto príznaky pacienta privedú
k nám alebo k neurológovi. Pred operáciou
realizujeme cestou neurológa tzv. elektromyografické vyšetrenie (EMG), ktoré nás
informuje o funkcii nervu.
Nemocnice
MUDr. Marián Hojstrič
nostiach ako napríklad zapnutie si gombíka,
pri vyšívaní neudrží ihlu v ruke, pri vešaní
bielizne, či pri akomkoľvek dlhšom držaní
ruky vo zvislej polohe začne pociťovať brnenie v ruke atď. Zhoršuje sa aj citlivosť prstov.
Končeky sú akoby premrznuté. Častá je
i stuhnutosť ruky, zvýšená únavnosť, opuch,
ako i obmedzená pohyblivosť prstov/pacient
nevie prsty úplne pokrčiť do dlane.
Syndróm karpálneho tunela je ochorenie,
ktorého príčinou je stlačenie tzv. stredového
nervu – nervus medianus v oblasti zápästia,
čím dochádza k poruche toku endoneurálnej tekutiny ako aj prekrvenia nervu.
Nerv prechádza v oblasti zápästia zúženým
miestom tzv. karpálnym tunelom spolu
so šľachami ohýbajúcimi prsty a palec. Tu
z rôznych príčin dochádza k jeho stlačeniu buď zhrubnutím väzivových štruktúr
kryjúcich tunel, alebo zmnožením tkaniva
vo vnútri tunela. Najčastejšie sa vyskytuje
medzi 50. – 60. rokom, ale dnes už nie je
zriedkavosťou pacient s týmto ochorením
vo veku 30 rokov. Častejšie sa vyskytuje
u pacientov s reumou, cukrovkou, s poruchou funkcie štítnej žľazy a diagnostikujeme ho aj u pacientov po zlomenine zápästia.
53
ročník 6
Čo s tým? Pomôže odborník?
Po neúspešnej konzervatívnej liečbe sa
odporúča chirurgické riešenie. Aplikáciu
obstrekov do kanála neodporúčame vzhľadom k ich negatívnemu efektu na nerv
ako i šľachy, navyše je nevyhnutná aspoň
trojmesačná prestávka pred chirurgickým
zákrokom. Princípom chirurgického riešenia je prerušenie zhrubnutého väzivového
pruhu ako i uvoľnenie nervu z jeho zhrubnutých obalov. Niekedy je nutné odstrániť
zhrubnuté šľachové obaly, ktoré môžu
zužovať priestor vnútri kanála.
Ako dlho pobudne pacient po zákroku v zdravotníckom zariadení a aká je
pooperačná starostlivosť?
Zákrok si nevyžaduje hospitalizáciu,
vykonáva sa ambulantne v lokálnom znecitlivení, doba trvania operácie je 30 min.
Na druhý deň po zákroku je nevyhnutné
cvičenie s operovanou rukou. Bandáž
na ruke je treba nosiť po dobu 2 týždňov.
Po uplynutí tejto doby pacient prichádza
na kontrolu za účelom odstránenia stehov.
Priebeh operácie
Operácia sa vykonáva v lokálnej anestéze,
kde v bezkrvnom prostredí rezom v typickej línii na dlani a zápästí nachádzame
nervus medianus a pod kontrolou zraku
sa pretína priečny väz, ktorý tvorí strop
kanála. Takto otvoríme kanál a uvoľníme
nerv. Bezkrvné prostredie si zabepečíme
naložením tlakovej manžety – turniketu
na rameno. Tu môže mať pacient nepríjemné pocity z tlaku manžety, avšak
samotná operácia trvá od 15 – 20 minút.
Turniket je nafúknutý len krátko, takže
väčšina pacientov ho dobre toleruje.
Po uvoľnení nervu sa robí tzv. hemostáza, t.j. zastavenie krvácania. Do rany sa
zavedie tenká hadička – drén, ktorá má
za úlohu odvádzať krv z rany. Ruka je
zašitá atraumatickým stehom. Naložená
je elastická bandáž a ruka je umiestnená
do trojrohej šatky.
Pooperačné obdobie
V pooperačnom odbobí sa po 24 alebo
48 hodinách robí prvý preväz, hadička
číslo 3
červen 2012
sa vytiahne von a na ruku sa naloží čisté
krytie. Pacient odchádza z pracoviska
v závislosti od stavu, buď v deň operácie
alebo na druhý deň po operácii. V prípade
bolestí je vhodné tieto potlačiť liekmi typu
Paralen, Ibalgin atď. Pokiaľ u pacienta
nepredpokladáme komplikáciu, pozývame ho na kontrolu o 14 dní od operácie,
alebo na preväz o 7 dní najmä v letných
mesiacoch v prípade vyšších teplôt. Stehy
vyberáme na 14. deň od operácie. Následne
nastupuje rehabilitácia, vo väčšine prípadov postačuje individuálna po poučení
lekárom. Do pracovného procesu sa môže
pacient vrátiť 2 – 6 týždňov od operácie,
v závislosti od druhu práce.
Popísaný stav vychádza z bežného
pooperačného priebehu. Rekonvalescencia
je však proces individuálny a závisí ako
od individuálnych schopností hojenia
organizmu každého jedinca, tak aj od svedomitosti prístupu pacienta.
Vo väčšine prípadov je výsledok potešením pre pacienta a satisfakciou pre operatéra už niekoľko hodín po operácii.
INZERCE
Spoločnosť AGEL DIAGNOSTIC a.s.,
člen skupiny AGEL uviedla do prevádzky v roku 2011
v spolupráci s Inštitútom nukleárnej a molekulárnej
medicíny Košice nové
pracovisko PET/CT v Banskej Bystrici
Nové pracovisko AGEL DIAGNOSTIC a.s. sa nachádza na adrese Cesta k nemocnici 1,
975 17 Banská Bystrica. – (areál starej nemocnice, budova za Stredoslovenským
ústavom srdcových a cievnych chorôb a.s.) www.ageldiagnostic.sk
Na PET/CT pracovisku v Banskej Bystrici je nainštalovaný
najmodernejší prístroj firmy Siemens, ktorý v sebe spája jedinečnú technológiu prvého molekulárneho multidetektorového CT a veľmi presného PET skenera. (Biograph mCT).
Táto duálna zobrazovacia modalita je u väčšiny nádorových
ochorení nenahraditeľná pri stagingu, kontrole efektu terapie a pri zisťovaní včasných recidív. Kombinácia pozitrónovej emisnej tomografie spoločne s CT vyšetrením predstavuje silný diagnostický nástroj, pri ktorom sa využíva ako
pozitrónový žiarič fluórodeoxyglukóza.
> Kombinované PET/CT vyšetrenie predstavuje jeden
z najmodernejších hybridných zobrazovacích prístrojov
dnešnej medicíny.
> AGEL DIAGNOSTIC ponúka minimálne lehoty na objednávanie pacientov a minimálne lehoty na výsledky vyšetrení.
> Personálne je pracovisko vybavené skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi v tomto odbore a to lekármi, fyzikom, rádiofarmaceutom a rádiologickými asistentmi.
> Všetky informácie spolu s online žiadankou sú dostupné
na webstránke www.ageldiagnostic.sk alebo na tel. čísle
+421 918 840 084 a +421 48 418 0338.
Zmluvnými partnermi pracoviska sú
– Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s., UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
Na kliešte platí očkovanie
a repelenty
Očkovanie je vhodné pre deti od jedného roka. Vakcinácia je vhodná pre dospelých aj starších občanov,
odporúča sa najmä ľuďom často sa pohybujúcim v lese a prírode.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Zuzana Sitárová / Foto: Fotobanka
H
rozba jari a leta sa vraj skrýva
v tráve a má osem nožičiek. Kliešte.
V našich podmienkach kliešte
prenášajú najčastejšie lymskú boreliózu,
kliešťovú meningoencefalitídu, menej
často tularémiu a erlichiózu. Aj keď ohrození sme všetci bez rozdielu veku, deti sú
práve tie, ktoré si túto nástrahu prírody
ani neuvedomujú a mnohokrát je pre nich
veľmi nebezpečná. Na tieto ochorenia, ale
aj na prevenciu sme sa spýtali MUDr. Oľgy
Švecovej, primárky detského oddelenia zo
zvolenskej nemocnice.
Môže toto ochorenie zanechať následky?
Najťažšie formy ochorenia, ktorých je
našťastie málo, môžu končiť bezvedomím,
edémom mozgu, rôznymi obrnami alebo
aj smrťou. Po prekonanom ochorení sa
môžu objaviť psychické problémy, poruchy
sústredenia, pamäti, podráždenosť.
Ako sa môžeme proti kliešťovej encefalitíde chrániť?
Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie.
Základ tvoria tri dávky, preočkovanie je
jednou dávkou za tri až päť rokov.
Od akého veku je možné a vhodné dieťa
očkovať a hrozia pri podaní vakcíny
nejaké riziká? Je vhodná vakcína aj pre
dospelých a starších občanov?
Očkovanie je vhodné pre deti od jedného
roka, najlepšie je s ním začať v zime, kým
výskyt kliešťov nie je taký masívny. Kliešte
môžu číhať v tráve aj v parkoch, takže by
som odporúčala očkovanie deťom, ktoré sa
často hrajú v tráve. Vakcinácia je vhodná
pre dospelých aj starších občanov, odporúča sa najmä ľuďom často sa pohybujúcim
v lese a prírode.
Čo robiť, keď už nájdeme na tele prisatého kliešťa a okolo začervenanú pokožku? Je nutné v tomto prípade navštíviť
lekára, alebo odstrániť kliešťa a čakať, či
sa objavia typické príznaky?
Ak sa jedná o malé dieťa, odporúčala by
som vyhľadať chirurgickú ambulanciu.
Mierne začervenanie sa môže objaviť.
Kliešťa je možné vytiahnuť aj doma,
najlepšie je miesto, kde je kliešť prisatý,
vydezinfikovať, uchopiť ho opatrne pinzetou tesne pri koži, zatočiť ho jeden - dva
krát a ťahať kolmo od kože. Komplikácia
môže nastať, ak v tele ostane hlavička,
Môže sa človek nakaziť, keď odstraňuje kliešťa inému človeku, prípadne
zvieraťu?
Môže. Doporučujem použiť pinzetu či
rukavice. V žiadnom prípade vytiahnutého
kliešťa nepučte medzi prstami.
Je možné nechať sa zaočkovať aj proti
lymskej borelióze?
Lymská borelióza postihuje niekoľko orgánov, kožu, kĺby, svaly, nervový systém, srdce, vzácne aj oko. Je to bakteriálna infekcia,
takže sa lieči antibiotikami. Vakcína proti
nej nie je, preto sú dôležité ostatné preventívne opatrenia, ako napríklad používanie
repelentov, vysoké topánky s hladkým
povrchom a oblečenie svetlých farieb
takisto s hladkým povrchom, dlhé rukávy
a nohavice. Veľmi dôležité je ihneď po príchode domov sa osprchovať a prezrieť celé
telo, hlavne časti najlákavejšie pre kliešteteplé miesta s jemnou kožou- za ušami,
pod kolenom, oblasť slabín.
Ochorenia spôsobené kliešťami sa prejavujú po 7 až 14 dňoch. Dá sa už predtým
zistiť, že hrozí ochorenie, napríklad
podľa tvaru a veľkosti rany?
Každý môže reagovať individuálne, je
na mieste byť opatrný, sledovať ranu
a ostatné príznaky po vytiahnutí kliešťa,
nepodceniť ochorenia prenášané kliešťami.
Aj keď medicína napreduje, ešte stále sú
tieto ochorenia veľmi nebezpečné.
Nemocnice
Čo je kliešťová encefalitída a ako sa
lieči?
Je to vírusové ochorenie, ktoré postihuje nervový systém. Prenáša sa prisatím
infikovaného kliešťa, alebo pitím neprevareného mlieka nakazených zvierat. Priebeh
je často dvojfázový. Za sedem až štrnásť
dní po prisatí kliešťa sa objavia chrípkové
príznaky – zvýšená teplota, bolesti kĺbov,
svalov, hlavy a únava. Tieto problémy
trvajú dva až šesť dní. Potom môže ochorenie skončiť, alebo sa môže po niekoľkých
dňoch bez príznakov dostaviť druhá fáza
s vysokými teplotami, silnými bolesťami
hlavy, zvracaním, svetloplachosťou a ďalšími príznakmi, ktoré nasvedčujú zápalu
mozgu, alebo mozgových blán. V tomto
prípade sa jedná o vážny stav, ktorý vyžaduje okamžitú hospitalizáciu a podrobné
vyšetrenie vrátane lumbálnej punkcie.
Nutný je okamžitý kľudový režim.
vtedy treba navštíviť chirurgickú ambulanciu. Nakoniec treba miesto vydezinfikovať a sledovať, či sa objaví začervenanie,
opuch, biela škvrna v strede, miesto môže
aj sfialovieť, takisto treba sledovať, či sa neobjavia príznaky podobné chrípke pár dní
po uhryznutí kliešťom. V týchto prípadoch
treba vyhľadať lekára. Ak človek nemá
dosť skúseností s vyťahovaním kliešťov,
alebo sa bojí, je lepšie prísť do chirurgickej ambulancie, kde kliešťa profesionálne
vytiahnu.
55
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Plastická chirurgia láka čím ďalej
mladšie ženy
Trendom súčasnej doby je vyzerať dobre na svoj vek. Mladosť a sviežosť môže dodať štíhlejšia postava alebo
pevnejšie poprsie.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Štefánia Bajtošová / Foto: Štefánia Bajtošová
nejakú radu, aby sa nebáli zákroku,
alebo môžete vyvrátiť tento mýtus?
Všetky chirurgické zákroky sú trochu
bolestivé a môžu byť pre klienta nepríjemné. Nie je však dôvod obávať sa plastickej
operácie. Bolesť, opuch a hematómy sú
bežným pooperačným stavom po akomkoľvek chirurgickom výkone, vážnejším
komplikáciám sa snažíme predchádzať
už pred operačným výkonom, dôsledne
vykonanou operáciou, ako aj pooperačnou
starostlivosťou.
MUDr. Timea Tkáčiková
P
Nemocnice
lastická a estetická chirurgia už dávno nie je záležitosťou horných desiatich tisíc. Nové prsia, plnšie pery,
plochejšie bruško – plastická a estetická
chirurgia „skrášľuje na počkanie“ a séria
ľudí na to počúva. Deväťdesiat percent
klientely na klinikách plastickej a estetickej chirurgie tvoria ženy. Nielen celebrity
chcú byť krásne a štíhle. Trendom súčasnej
doby je vyzerať dobre na svoj vek. Mladosť
a sviežosť môže dodať štíhlejšia postava
alebo pevnejšie poprsie. V mnohých prípadoch plastická chirurgia dokáže vyriešiť
veľa problémov. O plastickej chirurgii
sme sa porozprávali s lekárkou levočskej
nemocnice MUDr. Timeou Tkáčikovou.
56
U klientov podstupujúcich plastické
operácie patrí prvé miesto zväčšovaniu
prsníkov, druhá je operácia viečok a treťou najobľúbenejšou operáciou je pre
ženy liposukcia. Ktorá z týchto operácií
je najzložitejšou a prečo?
Každá estetická operácia má svoje úskalia,
nedá sa jednoznačne povedať, ktorá je
najzložitejšia, pretože v priebehu operácie
sa zohľadňujú rôzne kritéria a fakty, ktoré
sú často krát viditeľné až počas samotného
operačného výkonu.
Bolestivosť plastických operácií je pre
mnohých strašiakom, máte pre nich
Ako dlho asi trvajú tieto operácie, pobyt
v nemocnici a následná rekonvalescencia?
Tieto operácie trvajú od 1 – 3 hodín,
pobyt v nemocnici, pokiaľ je zákrok bez
komplikácií, trvá od 3 do 5 dní a následná
rekonvalescencia je od 1 do 4 mesiacov
v závislosti od typu operácie.
Ako veľmi je nebezpečná pre pacienta
plastická operácia?
Po každom chirurgickom výkone môžu
nastať komplikácie, ale ich percento je
minimálne, keďže správny diagnostický
a terapeutický postup tieto riziká eliminuje.
Odhovárate niekedy pacientov od ich
operácie?
Väčšinou nie, skôr sa snažím klientom vysvetliť všetko komplexne, z rôznych uhlov
pohľadu a hlavne z odborného hľadiska,
pričom im ponúknem dostupné portfólium operačných výkonov a snažím sa
ich usmerniť v rozhodnutí, ktorý zákrok
by mali, mohli a nemuseli podstúpiť.
Čo ženy vlastne čaká pri zväčšení prsníkov?
Samotný výkon prebieha v celkovej anestézii, pooperačná bolesť je najväčšia 1. – 3.
pooperačný deň, čo zmierňujeme rôznymi
druhmi analgetík, niekoľko dní po zákroku sú prsníky opuchnuté a citlivé na dotyk,
pri umiestnení implantátov pod sval je
dĺžka rekonvalescencie dlhšia, na niektorých pracoviskách je zvykom podávanie
antibiotík vzhľadom na zvýšené riziko
vzniku infekcie v prítomnosti cudzieho
telesa. Po operácii je nevyhnutné nosenie
špeciálnej podprsenky po dobu 4-8 týždňov, kontroly u plastického chirurga sú
vhodné po 4 a po 12 týždňoch a po 1 roku
od vykonania operácie.
Môžete mi prosím povedať, aké sú riziká
pri operácii zväčšenia prsníkov?
Každá operácia, aj zväčšenie prsníkov
prináša určité riziká. Okrem všeobecných
operačných komplikácií ako je infekcia,
krvácanie, tvorba hypertrofických alebo
keloidných jaziev a komplikácií sprevádzajúcich každú celkovú anestéziu, ako
je pľúcna embólia, je dôležité spomenúť
komplikácie typické pre túto operáciu.
Najčastejšie ide o vznik kapsulárnej
kontraktúry, čo je sťahovanie vytvorenej
väzivovej kapsy a vypudenie implantátu.
Vytvorenie dostatočne veľkej kapsy na uloženie implantátu a použitie texturovaných implantátov znižujú riziko vzniku
kapsulárnej kontraktúry. Riešením tejto
komplikácie je chirurgické uvoľnenie kontraktúry, premiestnenie alebo odstránenie
implantátu.
Myslíte si, že je lepšie zväčšenie prsníkov pred deťmi alebo až po deťoch?
Augmentácia prsníkov neovplyvňuje možnosť dojčenia. Pri správne vykonanom zákroku ostáva mliečna žľaza neporušená. Je
dokázané, že medzi dojčením s implantátmi a bez nich nie je žiadny rozdiel. Je však
veľmi dôležité premyslieť si všetky výhody
a riziká operácie a v prípade plánovania
tehotenstva v blízkej budúcnosti je vhodné
zváženie či s ňou nepočkať na obdobie
po dokončení dojčenia. V prípade, že sa
rozhodnete pre zákrok pred otehotnením,
je vhodné prekonzultovať túto skutočnosť
s plastickým chirurgom.
Zo zdravotného hľadiska si ženy nechávajú svoje prsia taktiež zmenšiť. Väčšinou z dôvodu bolesti chrbta. Od koľko
rokov sa zmenšenie poprsia odporúča?
Redukčná mamaplastika je určená ženám
s neproporcionálne veľkými prsníkmi
v porovnaní so zvyškom tela, ktoré sa
sťažujú na pocit príliš ťažkých prsníkov
s bradavkami smerujúcimi nadol, s bolesťami krku, chrbta a ramien, ako aj
ženám, u ktorých nespokojnosť s veľkosťou
prsníkov vedie k psychologickým či emocionálnym problémom. Vekové hranice
nie sú presne určené, operačný zákrok
u neplnoletej klientky vyžaduje súhlas
zákonného zástupcu, napr. rodiča.
Je pravda, že po liposukcii môže žena
za nejaký čas pribrať na odobraných
partiách ešte viac kilogramov?
Liposukcia neznamená, že tuk sa už nikdy
nevráti, ak nezmeníte svoje návyky (stravovanie, cvičenie), existuje až trojnásobná
šanca, že opäť priberiete a tuk sa vám
do tela vráti. Ak svoj život zmeníte, zhodíte
ešte viac. Tuk sa väčšinou vracia na iné
miesta ako na tie, z ktorých bol odobraný.
Ak ste napríklad absolvovali liposukciu
na stehnách, tuk sa môže vrátiť do bokov
alebo do rúk.
V poslednej dobe podstupujú plastické operácie stále mladší ľudia. Čo je
dôvodom?
Každý človek, obzvlášť mladý chce vyzerať
dobre, je to novodobý trend a odveký
druh ambície. Moderná medicína ponúka
celé spektrum zákrokov a technológií,
ktoré dokážu posunúť hranicu starnutia
do vyššieho veku. Čím je človek spokojnejší, tým vysiela pozitívnejšie signály
pre svoje okolie a okolie mu to pozitívne
vráti. Vychovali nás v tom, že krása nie je
dôležitá, pretože v živote sú iné hodnoty,
ale realita je trochu iná. Pekní ľudia majú
v živote vyššie šance. Krása nie je síce
podmienkou úspechu, ale úspech úzko
súvisí so sebavedomím a to je ovplyvnené
aj výzorom jedinca.
Odborný pediatrický seminár sa
uskutočnil v Levoči
Prednášky boli zamerané na problematiku jednak hnačkových ochorení spôsobených rotavírusom, ktoré sú
v súčasnosti podceňovanou hrozbou pre deti dojčenského veku, ale aj výživovým opatreniam pri hnačkových
ochoreniach.
K
oncom februára sa konal vzdelávací
seminár pre sestry a medicínsko
– technických pracovníkov, ktorý
pripravil kolektív detského oddelenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča
na tému ,,Nové trendy ošetrovateľskej
starostlivosti v pediatrii“. Z odborného
trojhodinového vzdelávacieho podujatia si
98 účastníkov odnieslo najnovšie poznatky
z odboru pediatrického ošetrovateľstva,
ale aj informácie o racionálnej výžive
a výživových opatreniach pri jednotlivých
ochoreniach.
Prednášky odborného programu boli
zamerané na problematiku jednak hnačkových ochorení spôsobených rotavírusom, ktoré sú v súčasnosti podceňovanou
hrozbou pre deti dojčenského veku, ale aj
výživovým opatreniam pri hnačkových
ochoreniach. Ako uviedla Bc. Mária Soľanová: ,,Rotavírus je agresívny vírus infikujúci povrch črevnej výstelky a spôsobujúci
ťažkú formu gastroenteritídy – zápalu
žalúdka a tenkého čreva“. Odborný program zahájila vedúca sestra
detského oddelenia Magdaléna Hrehová s prednáškou ,,Ako ďalej pediatrické
ošetrovateľstvo?“ V prednáške uviedla, že
samotný medicínsky odbor pediatria je
mladým dieťaťom medicíny, zabezpečujúcim prevenciu a liečbu v detskom veku
od narodenia do 18 rokov. Významné
postavenie nadobúda prevencia, ktorá
vedie k aktívnemu ovplyvňovanou zdravia
detskej populácie. K tomuto programu
jednoznačne patrí správna výživa, podpora
obranyschopnosti, spoluúčasť na vytváraní
optimálnych životných podmienok a včasná detekcia a náprava odchýlok od fyziologického stavu. Vedúca sestra uviedla,
že pediatria sa stáva čoraz zložitejšou
a komplexnejšou a jej odborné poznatky sa
z roka na rok rozširujú.
„Pojmy týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa sa dnes skloňujú vo všetkých
pádoch,“ uviedla Magdaléna Lesňáková,
staničná sestra detského oddelenia. Skutočnosť je taká, že existuje veľa nešťastných
detí, dokonca aj takých, ktoré majú úplnú
rodinu a napriek tomu sa nemajú na koho
s dôverou obrátiť. Sú poznačené na celý
život. I keď sa rany na ich telíčku zahoja,
tie v duši zostanú. Syndróm týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa –
CAN syndróm (syndrom child abuse and
neglect).
Zajímavé bolo vystúpenie asistentky výživy pani Márie Košťalovej, ktorá vo svojej
prezentácii uviedla, že v súčasnosti sa veľká pozornosť venuje v odborných i laických
kruhoch problematike racionálnej výživy
detí a dorastu. Epidemicky narastá obezita
detí a dorastu z dôvodu nesprávne vyváženej stravy, absencie raňajok v školskom
veku detí, nepravidelné stravovanie, výber
nekvalitných jedál, konzumácia sladkostí,
ale tiež z dôvodu vysokého energetického
príjmu a nízkeho výdaja.
Nemocnice
Text a foto: PhDr. Beáta Ružbacká, námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť
57
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Stalo se…
1.Oční
Den otevřených dveří 1. Oční
v Novém Jičíně
Oční centrum 1. Oční otevřelo své dveře
16. dubna novojičínským občanům v rámci
Dne otevřených dveří Nemocnice Nový
Jičín. Zdravotníci bezplatně vyšetřili hostům oční tlak v rámci prevence zeleného
zákalu a poskytovali poradnu v rámci
Den ledvin se setkal se zájmem
veřejnosti
Se značným zájmem veřejnosti se
v polovině března setkala preventivní
akce nefrologické ambulance Dialýzy
Šumperk. Na 160 zájemců ze Šumperska
si nenechalo ujít jedinečnou příležitost
zjistit, zda právě jim nehrozí riziko onemocnění ledvin. Ambulance uspořádala
preventivní akci při příležitosti Světového
dne ledvin.
Ambulance všem zájemcům nabídla bezplatné vyšetření, na jehož základě lékaři
posuzovali riziko onemocnění ledvin.
„Dále jsme zájemcům poradili, jak předcházet zdravotním problémům, a případné
zdravotní potíže mohl každý konzultovat
přímo s lékaři,“ řekl primář dialyzačního
střediska MUDr. Petr Schlemmer.
Dopravní zdravotnictví
refrakčních vad. Pacienti nemocnice i celého Novojičínska mají v areálu nemocnice
od března 2012 nově kvalitní a dostupnou
péči v oboru očního lékařství.
Dialýza Šumperk
STAL O S E …
Dialýza Šumperk uspořádala
setkání dialýzovaných
a transplantovaných pacientů
V dubnu uspořádala Dialýza Šumperk
v kongresovém sále Šumperské nemocnice
setkání dialýzovaných a transplantovaných
pacientů. Pacienti si v neformální atmosféře vyměnili zkušenosti a poznatky z léčby,
58
dozvěděli se zajímavosti z historie zdravotnického zařízení a se zájmem vyslechli
přednášku o výživě u dialýzovaných pacientů. Během akce také konzultovali své
dotazy s personálem. Na místě samozřejmě
nechybělo vhodné občerstvení. Pohodovou
atmosféru podtrhlo zpívání písniček za kytarového doprovodu primáře MUDr. Petra
Schlemmera.
Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská uspořádala Den
prevence
Den prevence uspořádala koncem března
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská.
Téměř 100 příchozích mohlo v rámci
preventivní akce podstoupit řadu vyšetření – od měření krevního tlaku, přes
měření nitroočního tlaku až po kontrolu
pigmentových znamének. Kromě měření
cholesterolu, krevního tlaku a EKG, které
dokáží odhalit riziko onemocnění srdce,
nabídla nemocnice celou řadu dalších
vyšetření. Součástí preventivní akce
byla například spirometrie, tedy funkční
vyšetření plic, měření nitroočního tlaku
bezkontaktním tonometrem či vyšetření pigmentových znamének. „Zaměřili
jsme se také na prevenci v oblasti cévních
mozkových příhod, křečových žil a výživy dětí. Veškeré otázky zodpověděli
zdravotníci z gynekologické ambulance či plastický chirurg,“ uvedl ředitel
Nemocnice s Poliklinikou Praha Italská
MUDr. Michal Bednář s tím, že v případě
naměření abnormálních hodnot se lidé
mohli poradit ohledně svého zdravotního
stavu na místě přímo s odborníky.
Kožní oddělení Nemocnice
s poliklinikou Praha Italská má
nový přístroj
Moderní digitální dermatoskop zakoupila
pro kožní oddělení Nemocnice s polikli-
nikou Praha Italská. Vyšetření na digitálním dermatoskopu umožňuje odhalit
počínající fázi melanomu, což je nejzhoubnější kožní nádor. Včasným zachycením je doba, kdy nádorové buňky zůstávají pouze v pokožce. Přístroj umožňuje
několikanásobné zvětšení vyšetřovaného
místa a obraz je pak možné si pohodlně
prohlédnout na obrazovce a archivovat
jej. Mezi další přednosti nového přístroje
patří, kromě přesného a včasného zachycení podezřelých kožních znamének, také
možnost mapování nálezu.
Poliklinika Olomouc pořádala
Dny prevence
Řadu bezplatných vyšetření nabídla zájemcům Poliklinika Olomouc. V rámci Dne
prevence, který se uskutečnil v polovině
března, mohli lidé podstoupit například
měření hladiny cukru a cholesterolu v krvi,
měření nitroočního tlaku či vyšetření
v rámci prevence osteoporózy. Akce se zúčastnilo více než 80 lidí, kteří si také mohli
nechat vyšetřit hladinu cukru a cholesterolu v krvi, krevní tlak a EKG.
Podhorská nemocnice
Nemocnice otevřela
proktologickou poradnu
Podhorská nemocnice otevřela v květnu
novou proktologickou poradnu. Lékaři zde
pomohou pacientům, které trápí hemoroidy či jiné obtíže v oblasti konečníku.
Poradna sídlí v prostorách chirurgické
příjmové ambulance v Bruntále a služby
nabízí pacientům každé úterý od 10.00
do 15.00 hodin. „V nové poradně pacienta nejprve vyšetříme a je-li to vhodné,
hemoroidy následně odstraníme za pomocí moderní metody, tzv. harmonickým
skalpelem. Ten pro svoji činnost využívá
energii vysokofrekvenčních vibrací.
V indikovaných případech provádíme
operace Longovou metodou (takzvaným
staplerem),“ prozrazuje lékař proktologické
ambulance MUDr. Lubomír Kačo s tím,
že zákrok probíhá v celkové či spinální anestezii a pacienti po operaci opouštějí nemocnici běžně do dvaceti čtyř hodin. Více
informací získají pacienti na telefonním
čísle 554 700 320. Na tomto telefonním
čísle se lze také přímo objednat k vyšetření, pacienti se však mohou dostavit i bez
objednání.
P&R LAB
Workshop v Olomouci
Do Regionálního centra Olomouc se
v dubnu sjeli genetici z celého Česka, aby
si vyměnili poznatky o léčbě a diagnostice
Marfanova syndromu, který je vzácným,
o to však více nebezpečným genetickým
onemocněním. Na workshopu pořádaném
společností P&R LAB vystoupili renomovaní lékaři například z Fakultní nemocnice
Motol, Nemocnice na Homolce, Fakultní
nemocnice Ostrava nebo oční kliniky
Gemini. Marfanův syndrom je vážné onemocnění měkkých částí lidského těla. Příčinou tohoto onemocnění je změna v DNA,
která může být zděděna po rodičích nebo
vznikne nově z neznámé příčiny.
Sztulová. Pacienti se mohou objednávat
na telefonním čísle 734 230 828, nebo
na recepci CNS Centra Třinec na telefonním čísle 558309574.
V nemocnici lékaři vyšetřovali
fotbalisty Baníku Ostrava
Celkem 15 fotbalistů ostravského klubu FC
Baník absolvovalo v březnu podrobnou
Nemocnice Nový Jičín
Den zdraví v Nemocnici Nový
Jičín
Víc než dvě stovky návštěvníků přilákala
do Nemocnice Nový Jičín akce s názvem
Den zdraví. V rámci netradiční akce
nabídla nemocnice všem zájemcům řadu
Repharm
Nemocnice Český Těšín
Velikonoční výstavka
Koncem března se v prostorách ambulantního traktu nemocnice uskutečnila
Velikonoční výstavka, která se konala
ve spolupráci se Slezskou diakonií. Nemocnice s diakonií spolupracuje dlouhodobě,
každým rokem se organizují výstavky
s tématikou Vánoc a Velikonoc. Návštěvníci prodejní výstavky si mohli zakoupit
výrobky klientů střediska Eden.
V nemocnici otevřeli
psychologickou ambulanci
Nemocnice Český Těšín otevřela ve spolupráci s CNS Centrem Třinec novou
psychologickou ambulanci. Ambulance je
otevřena od pondělí do pátku a své služby
nabízí všem pacientům, kteří se rozhodnou
vyhledat pomoc klinického psychologa.
Psychologickou pomoc můžou pacienti
vyhledat při vztahových či rodinných
potížích nebo při řešení osobnostní krize.
„Cílem psychologů není klientovi radit, co
přesně má udělat, ale spíše ho doprovázet
tak, aby si uměl poradit sám,“ prozrazuje ředitelka CNS Centra Třinec Simona
bezplatných vyšetření. Do nemocnice
kromě dospělých zavítalo také na 90 dětí
z místních mateřinek. Společně se zdravotníky si například vyzkoušeli nácvik první
pomoci, nebo si ukázali, jak správně si mýt
své zoubky a ruce.
Nemocnice Podlesí
Rehabilitační oddělení se může
pochlubit novými ultrazvuky
Novými ultrazvuky se může pochlubit
rehabilitační oddělení. Terapeutický
ultrazvuk slouží na léčbu chronických
onemocnění pohybového systému, artrózy
kloubů, poúrazových stavů, tenisového
lokte, zmrzlého ramene a patních ostruh.
„Investice do nových přístrojů, které jsou
využívány na rehabilitaci Nemocnice Podlesí a na detašovaném pracovišti v Jablunkově, dosáhla téměř 150 tisíc korun. Oba
ultrazvuky nahradily přístroje z roku
1995,“ doplnila primářka rehabilitačního
oddělení Nemocnice Podlesí MUDr. Ingrid
Walicová.
lékařskou prohlídku v Nemocnici Podlesí.
Lékaři se snažili především odhalit, zda
mladí sportovci netrpí skrytými závažnými onemocněními, včetně těch, která by
mohla vést k takzvanému náhlému úmrtí
sportovce. „Fotbalisté podstoupili
kompletní kardiologické vyšetření. Kromě
základních vyšetření jako krevní tlak, puls
a EKG, vyšetřili lékaři všem sportovcům
srdce pomocí ultrazvuku. Takzvaná
echokardiografie, jak se vyšetření
ultrazvukem nazývá, podrobně ukáže
nejen anatomii srdce, ale také jeho funkci,“
řekl ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš s tím, že součástí vyšetření byla
rovněž spiroergometrie, která umožňuje
posoudit vedle srdečního rytmu a stavu
prokrvení srdce, toleranci fyzické zátěže,
bilanci spotřeby kyslíku, výměnného
respiračního kvocientu a dalších parametrů. Lékaři rovněž s fotbalisty prošli jejich
rodinnou anamnézu, aby odhalili skrytá
oslabení, která by mohla rizika při
sportování zvýšit.
Nemocnice Valašské Meziříčí
V nemocnici začal působit
nemocniční kaplan
V Nemocnici Valašské Meziříčí od dubna začal působit kaplan, který dochází
na jednotlivá oddělení zdravotnického
zařízení podle potřeb pacientů a personálu nemocnice. Duchovní péči poskytuje nejen pacientům, ale také personálu
a návštěvníkům nemocnice tak, aby jim
pomohl překonat obavy, utrpení z nemoci, či bolest. Kaplan se nestará pouze
o duchovní potřeby věřících pacientů, ale
STAL O S E …
Šetříme s Repharmem
Vybrané lékárny společnosti Repharm
začaly od dubna svým stálým zákazníkům
opět kompenzovat třicetikorunový poplatek. Ušetřit 30 korun tak můžete například
v Lékárně Repharm na Poliklinice Ostrava,
Poliklinice v Olomouci nebo v Lékařském
domě v Šumperku. Všechny lékárny pro
své klienty na nadcházející měsíce připravily také četné prezentační akce.
59
ročník 6
pomoci může i nevěřícím lidem. Duchovní služby – tj. četba z bible, rozhovory či modlitby – jsou poskytovány dva
dny v týdnu (v pondělí a pátek) v době
od 13.30 do 14.30 přímo na jednotlivých
odděleních nemocnice. Má-li pacient či
někdo z příbuzných zájem této služby
využít, zdravotnický personál nemocnice kontakt zprostředkuje. Kontaktovat
kaplana je možné přes staniční sestry
jednotlivých oddělení.
Výstavka svíček a mýdel
z chráněných dílen
Prodejní výstava nové kolekce svíček a mýdel Centra tělesně postižených ve Zlíně se
uskutečnila v březnu v Nemocnici Valašské
Meziříčí. Výstavka se těšila velkému zájmu
nejen mezi pacienty, ale i zaměstnanci
nemocnice.
Nemocnice Prostějov
Světový den ledvin přilákal
do nemocnice stovky lidí
Téměř 350 lidí dorazilo jeden březnový
den do prostějovské nemocnice za jediným
účelem. Zjistit, zda právě jim nehrozí riziko onemocnění ledvin. Světový den ledvin
si totiž letos připomněla i prostějovská
nemocnice. Lékaři nefrologické ambulance
nabídli všem zájemcům bezplatné vyšetření a poradili jak předcházet zdravotním
potížím.
STAL O S E …
60
Dárci krve dostali loni
v Nemocnici Přerov a Prostějov
více než dva tisíce litrů piva
Dobrovolní dárci krve si v loňském roce
odnesli z transfúzního oddělení Nemocnice Přerov a Nemocnice Prostějov, které
spadají pod Středomoravskou nemocniční,
více než dva tisíce litrů nealkoholického
piva. Tento pitný režim zajistil pro dárce
pivovar ZUBR, který věnoval dohromady
4.176 plechovek. „Jedním ze základních
požadavků pro dárce jak před, tak i po odběru, je dodržování dostatečného příjmu
tekutin. Proto jsme uvítali vstřícnost
a aktivitu pivovaru Zubr vůči dárcům
krve a krevní plazmy,“ vysvětluje primář
Hematologicko-transfuzního oddělení
Středomoravské nemocniční MUDr. Štefan
Repovský.
červen 2012
si prostory očního oddělení a prokonzultovat své zdravotní potíže přímo s odborníky. Glaukom většinou
postihuje osoby starší 65 let, častěji ženy,
objevit se však může v jakémkoliv věku.
Více jsou ohroženi diabetici a ti, v jejichž
rodině se zelený zákal vyskytl. S větší pravděpodobností hrozí také lidem s nízkým
krevním tlakem. Lidé by proto neměli
podceňovat preventivní vyšetření u svého
očního lékaře.
Středomoravská nemocniční
Laboratoře Středomoravské
nemocniční úspěšně obhájily
akreditaci
Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční obhájilo úspěšně
akreditaci podle mezinárodní normy ISO
15189:2007 v oblasti klinické biochemie,
hematologie, lékařské genetiky a mikrobiologie. „Nově se nám podařilo akreditovat i laboratoř imunologie a chystáme
se na akreditaci patologie,“ říká přednosta
oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční David Stejskal. Oddělení prošlo akreditací již po páté od roku
2007 a bylo jednou z prvních laboratoří
v České republice, která se podle této normy akreditovala.
číslo 3
Nemocnice Šternberk
Zájem o vyšetření byl skutečně značný,
na akci dorazili zájemci i ze vzdálených
koutů republiky. Například návštěvníci
z Liberce dorazili do ambulance již krátce
po šesté hodině ranní.
Nemocnice uspořádala den
prevence zeleného zákalu
Oční oddělení nemocnice uspořádalo
koncem března Den prevence zeleného zákalu, kterým si připomnělo Světový týden
glaukomu (zeleného zákalu). Glaukomové
onemocnění může vést k vážnému poškození vidění i ztrátě zraku. Hlavní příčinou
tohoto onemocnění je zvýšený nitrooční
tlak, a právě proto se prostějovští lékaři
v rámci akce zaměří především na jeho
měření. Návštěvníci měli také jedinečnou
možnost prohlédnout si prostory očního
oddělení a prokonzultovat své zdravotní
potíže přímo s odborníky. Akce se zúčastnilo téměř sto lidí.
Nemocnice Přerov
Nemocnice Přerov zdarma
vyšetřila zrak na zelený zákal
Bezplatné vyšetření zraku nabídla více než
stovce zájemců k příležitosti celosvětového
týdne glaukomu Nemocnice Přerov. Akce
s názvem Den prevence zeleného zákalu
(glaukomu) se konala v polovině března
na očním oddělení nemocnice. Návštěvníci
měli také jedinečnou možnost prohlédnout
Desítky lidí se zúčastnily Dne
ledvin v Nemocnici Šternberk
Téměř 80 zájemců dorazilo počátkem března do Nemocnice Šternberk, kde se konala
akce s názvem Den ledvin, na které mohli
zájemci podstoupit bezplatná vyšetření.
Zdravotníci rovněž radili, jak onemocněním předcházet. Do šternberské nemocnice dorazili návštěvníci ve věku od 23 do 84
let, kteří podstoupili základní nefrologické
vyšetření.
Šumperská nemocnice
Na bezplatné měření
nitroočního tlaku přišlo
do nemocnice 135 zájemců
Celkem 135 zájemců přišlo jednoho březnového dne do Šumperské nemocnice, aby
si nechali zdarma zkontrolovat nitrooční
tlak. Akci uspořádala Šumperská nemocnice pro veřejnost při příležitosti Světového týdne glaukomu (zeleného zákalu).
Jejím cílem bylo poukázat na skutečnost,
že v boji proti ztrátě zraku je nejúčinnější
prevence, včasná diagnostika a dostupná
léčba. Měření probíhala na očním oddělení
Šumperské nemocnice a zájem ze strany
veřejnosti byl značný – lékaři nakonec vyšetřili celkem 135 osob. U devíti pacientů
naměřili vyšší nitrooční tlak a pozvali si
je tak na další potřebná vyšetření. Objevili
se také pacienti, kteří využili možnost
prokonzultovat s odborníky své potíže se
zrakem, aniž by se předem museli k lékaři
objednávat.
račních sálů metody endoskopické léčby
prekanceróz, časných nádorů trávicí trubice a řadu dalších. Zajištěna byla samozřejmě komunikace operatéra s přednáškovým
sálem,“ řekl MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.,
Transfúzní služba Šumperk
Velikonoční odběr přilákal
na Transfúzní službu
v Šumperku přes třicet dárců
Speciální akci s názvem „Velikonoční
odběr“ připravila pro všechny dobrovolné
dárce krve Transfúzní služba v Šumperku.
Dobrovolníci, kteří přišli na stanici darovat krev, dostali za odměnu velikonoční
sypaný čaj.
primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice.
Nemocnica Zvolen
Novinky v kolonoskopii byly
hlavním tématem workshopu
Ostrava live endoscopy
Již šestý ročník mezinárodního endoskopického workshopu s názvem Ostrava Live
Endoscopy se konal koncem dubna v ostravském hotelu Clarion Congress Hotel.
Na odborné akci debatovalo více než dvě
stě odborníků z celého Česka, Slovenska
Vítkovická nemocnice
Nemocnice a klub Kiwanis
uspořádali press trip
Nemocnica začala s komlexnou
rekonštrukciou prízemia
polikliniky
S komplexnou rekonštrukciou prízemia
polikliniky začala v apríli Nemocnica
Zvolen. Súčasťou štvormesačnej rekonštrukcie bude aj vybudovanie verejnej
modernej lekárne. Predpokladané celkové
náklady na rekonštrukciu sa odhadujú
na cca 140.000 EUR. „Rozhodli sme sa
zvýšiť komfort návštevníkom a bezpečnosť
pacientom našej polikliniky pri predpisovaní liekov. Personál lekárne bude môcť
pri vydávaní liekov kontrolovať aj lieky
predpísané na oddeleniach respektíve ambulanciách a lieky, ktoré už boli pacientovi
vydávané vo verejnej lekárni, čím výrazne
zníži riziko kontraindikácie niektorých liekov,“ hovorí riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka.
Nemocnica Levoča
či Rakouska. Hlavním tématem letošního ročníku byly novinky v kolonoskopii.
Odborníci se mohli rovněž těšit na představení unikátní novinky, kterou Centrum
pro zažívací trakt Vítkovické nemocnice
uvedlo do provozu letos na jaře – unikátní
endoskop SpyGlass. „Na workshopu jsme
představili pomocí živých přenosů z ope-
Občania Levoče a okolia
nemyslia len na seba
Dobrovoľne darovať najcennejšiu tekutinu prišlo 9. marca približne 80 občanov
z Levoče a okolia na hematologicko transfúzne oddelenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča. „Krv a krvná
plazma od dobrovoľných darcov sú nepostrádateľné pri liečbe mnohých ochorení,
pri zložitých operáciách a záchrane života
pri úrazoch. Svoju solidaritu k starostovi
neďalekej obce prejavili darovaním krvi aj
občania Mestského úradu v Levoči a starostovia okolitých obcí," uviedol primár
hematologicko - transfúzneho oddelenia
MUDr. Rastislav Osif.
STAL O S E …
„Na šumperskou odběrovou stanici Transfúzní služby dorazilo celkem 32 dárců,
z toho šest jich přišlo darovat úplně poprvé,“ sdělila Ing. Michaela Širáňová z Transfúzní služby s tím, že drobný dáreček
všechny dárce velmi potěšil. „Víme však,
že dobrovolníci nedarují krev jenom kvůli
tomu, že něco dostanou, a jejich ochotu
pomoci ostatním velmi oceňujeme,“ doplnila. Velikonoční odběr se uskutečnil také
na pracovišti v Bruntále, které si vedlo ještě
úspěšněji. Odběr plné krve zde absolvovalo
45 dárců, z toho 8 nových.
Press trip a neformální setkání se uskutečnilo v dubnu ve Vítkovické nemocnici
na dětském oddělení u příležitosti představení edukační kampaně na prevenci
dětských úrazů Dávej na sebe pozor! Kampaň provází kresby Vlasty Šejdové a verše
Radima Raszky.
61
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Blahopřejeme
V průběhu měsíců červen – červenec 2012 oslaví
významná životní výročí tito zaměstnanci:
Č e r ve n 2 0 1 2
CGB laboratoř
MUDr. Fádi Fakhouri, lékař
Dopravní zdravotnictví
MUDr. Hana Červená, lékařka, Poliklinika
Plzeň
Petra Hubková, zdravotní laborantka,
Poliklinika Plzeň
Veronika Štruncová, všeobecná sestra,
Poliklinika Plzeň
MUDr. Dana Jančaříková, lékařka,
Poliklinika Plzeň
Lucie Bahulová, odborná asistentka,
centrála Praha
Alena Horáková, sanitářka, Poliklinika
Česká Třebová
BNl eam
ho
op
cn
ř ejeme
ice
MARTEK MEDICAL
Petr Šimara, pracovník údržby
62
Nemocnice Nový Jičín
MUDr. Katarína Plocová-Belková, lékařka
Jana Hyklová, dětská sestra
Bc. Ivana Pitrunová, DiS., všeobecná sestra
Kateřina Zelíková, všeobecná sestra
Jarmila Skarková, všeobecná sestra
Petra Kratochvílová, všeobecná sestra
Šárka Šimčíková, sanitářka
Daniela Jurašíková, všeobecná sestra
Helena Matějková, sanitářka
Jana Rašková, všeobecná sestra
Miroslava Adamcová, všeobecná sestra
MUDr. Drahomíra Klodová, lékařka
Marta Najzarová, všeobecná sestra
Nemocnice Podlesí
Anna Klimková, pomocná kuchařka
Bc. Anna Jirsová, DiS., všeobecná sestra
Nemocnice Prostějov
Dita Hamplová, všeobecná sestra
MUDr. Tomáš Nevrla, lékař
Eva Baďurová, sanitářka
Leopold Bittner, údržbář
Marta Marková, technicko-hospodářská
pracovnice
Nemocnice Přerov
RNDr. Eva Šťastná, vedoucí úseku
mikrobiologie Oddělení laboratorní
medicíny
Bc. Ivana Hadwigerová, všeobecná sestra
Blanka Kubanová, všeobecná sestra
MUDr. Jana Wiesnerová, lékařka
MUDr. Josef Klesnil, lékař
FORLIFE
Júlia Némethová, upratovačka
Edita Ácsová, rádiologická technička
Pavol Kovačic, sanitár
Terézia Fűriová, sestra
Lýdia Slačková, sestra
Mgr. Jana Žadániová, sestra
Bc. Eva Ropogová, sestra
Nemocnice Valašské Meziříčí
Zuzana Schillerová, všeobecná sestra
Nemocnica Krompachy
Božena Veinperová, upratovačka
P&R LAB
Mgr. Marcela Gartnarová, odborná
pracovnice
Nemocnica Zvolen
Katarína Srnková, sestra
Ing. Ľudmila Hricová, MPH, námestníčka
riaditeľa pre ekonomický a preventivný
úsek
Katarína Šuleková, referentka
Podhorská nemocnice
Bc. Martina Záchová, zdravotní laborantka
Repharm
Lenka Kobzová, DiS., farmaceutická
asistentka
Šumperská nemocnice
Šárka Luxová, všeobecná sestra
Martina Slavíková, fyzioterapeutka
Jana Hegerová, sanitářka
Mgr. Martina Maixnerová, vedoucí sestra
Transfúzní služba Šumperk
MUDr. Marie Urbánková, ředitelka
Transfúzní služby a primářka hematologie
a centrální laboratoře
Vítkovická nemocnice
Milena Dočkalová, referentka oddělení
práce a mzdy
MUDr. Petr Kubáč, lékař
MUDr. Nataliya Kovalyova, lékařka
MUDr. Jarmila Vospělová, lékařka
Ladislav Tobola, řidič dopravy nemocných
a raněných
MUDr. Ema Dvořáčková, lékařka
Bc. Lenka Životská, všeobecná sestra
VNsP Levoča
Mária Marková, laborantka
Mária Pišová, asistentka-sanitárka
Mária Pitoráková, pomocná
zamestnankyňa
Č E R V E N E C 2 012
CGB LABORATOŘ
Hana Franková, účetní
Dopravní zdravotnictví
Jaroslav Horák, technický pracovník,
Poliklinika Česká Třebová
PharmDr. Pavel Kejzlar, farmaceut,
Poliklinika Plzeň
MUDr. Luboš Zdrůbek, lékař, Nemocnice
s poliklinikou Praha
MARTEK MEDICAL
Petr Sikora, skladník
Martin Sikora, řidič-skladník
Ing. Josef Urban, manažer pro
mimonemocniční trh
Blanka Straková, vrátná
Lubomír Brzdek, skladník
Svatopluk Kolder, instalatér
Nemocnice Podlesí
MUDr. Břetislav Fabián, lékař
Lucie Zvolenská, všeobecná sestra
Nemocnice Prostějov
Bc. Lukáš Žíroš, zdravotní laborant
David Mezuliánek, sanitář
Iva Řeháková, zdravotní laborantka
František Bosák, sanitář
Zdeňka Vichtová, všeobecná sestra
Nemocnice Přerov
Milan Lacko, řidič
Milena Seidlová, zdravotní laborantka
Nemocnice Šternberk
Soňa Nedělová, telefonistka
Podhorská nemocnice
Hana Dziková, zdravotní laborantka
Andrea Němcová, všeobecná sestra
MUDr. Ĺubomír Kačo, lékař
Zdeňka Svobodová, všeobecná sestra
Repharm
Mgr. Stanislav Macoszek, vedoucí
farmaceut
PharmDr. Mgr. Markéta Bieleszová,
farmaceutka
Šumperská nemocnice
Ivana Jirásková, DiS., všeobecná sestra
Vítkovická nemocnice
Jiří Jareš, radiologický asistent
Andrea Šťastná, všeobecná sestra
Michaela Knoppová, všeobecná sestra
Jana Frydrychová, všeobecná sestra
FORLIFE
MUDr. Mário Kochan, primár
Anton Fülöp, sanitár
Žaneta Bozsaky, zdravotnícka laborantka
Elvíra Pinkeová, sestra
Nemocnica Krompachy
Janka Ivančová, sestra
Nemocnica Zvolen
Magdaléna Výbošťoková, sestra
Eva Čipčalová, upratovačka
Anna Záchenská, sanitárka
VNsP Levoča
Eva Hradiská, kuchárka
B BLAH
l STAL
a h op
OOPř Ř
Sejeme
E…
JEME
Nemocnice Nový Jičín
Nikol Bartoňová, mzdová účetní
Leoš Hložánka, sanitář
MUDr. Michal Chrenko, lékař
Jana Šulcová, všeobecná sestra
Anton Pokrývka, masér
Miriam Ivanová, všeobecná sestra
Marcela Řeháková, ošetřovatelka
Jiří Šimurda, pracovník údržby
Eva Šindlerová, ošetřovatelka
MUDr. Petr Výskala, lékař
MUDr. Robert Bučko, lékař
Soňa Račková, všeobecná sestra
Dagmar Dúbravková, všeobecná sestra
Marcela Krátká, všeobecná sestra
Marie Matějková, všeobecná sestra
Vlasta Rysová, dětská sestra
Dana Závorková, všeobecná sestra
MUDr. Jarmila Ryšková, lékařka
63
ročník 6
Retro:
retro
tentokrát z Nemocnice Zvolen
64
číslo 3
červen 2012
65
retro
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Poradíme si s cukrovkou?
MUDr. Iveta Poljaková z Nemocnice Přerov nám napsala o svých zážitcích z konference o nejnovějších
trendech a technologiích v léčbě diabetu, která se konala v Barceloně ve Španělsku.
Text a foto: MUDr. Iveta Poljaková
V. mezinárodní konference v Barceloně
Váš příběh
5.
66
mezinárodní konference se konala
v Barceloně letos v únoru a nesla
název Pokročilé technologie
a postupy v léčbě diabetu. Letos se na ni
sjelo celkem 1694 odborníků zabývajících
se významem cukrovky ze 77 zemí a pěti
světadílů.
Naše práce, kterou jsme na konferenci
prezentovali, se týkala předpovězení míry
dekompenzace cukrovky u operovaných
diabetiků. V rámci výzkumu, podpořeného grantem Univerzity Palackého
v Olomouci, jsme mohli v loňském roce
nabídnout metodu kontinuálního měření
glykemie podkožním senzorem také některým pacientům přerovské nemocnice.
V centru zájmu konference bylo i tentokrát téma vývoje „umělé slinivky“, tedy
zástupné technologie, která by dokázala
dodávat inzulín do těla stejně citlivě jako
nefunkční buňky diabetikovy vlastní
slinivky. V opravdu celosvětovém úsilí
o dosažení tohoto cíle již došlo k výrazným pokrokům. Za určitých podmínek
(například u systému pumpa-senzor, který
hlídá glykemii u pacientů přes noc během
spánku nebo u prototypu, užitém u pacientů v intenzivní péči v Japonsku) již „umělá
slinivka“ obstojně funguje. Technologie se
stále miniaturizují, stávají se méně invazivními a více spolehlivými. Stále se však ještě
řeší úskalí přesnějšího odhadu energetického příjmu a výdeje při běžných denních
aktivitách diabetika.
Další zajímavé prezentace na konferenci
se týkaly možnosti rané léčby či dokonce
odvrácení diabetu 1. typu, který vzniká
převážně v mládí na základě autoimunitního napadení buněk slinivky. U této
nemoci se používá léčba modifikující imunitní systém, která již zaznamenala dílčí
úspěchy a navazuje na ni další výzkum.
Průlom v této oblasti je nesmírně očekávaný, protože nárůst dětí s diabetem je
alarmující. Další bloky přednášek se týkaly
těhotenské cukrovky či nových postupů, které se osvědčily u diabetu 2. typu,
a to včetně zkušeností z velmi úspěšných
bypassových operací na trávicím traktu. Ty
vedou často zcela k vymizení diabetu, a to
ještě před redukcí váhy pacienta. Na konferenci byl také zmíněn přínos léčby časté
deprese spojené s diabetem. V jedné oblasti
bohužel nebyl v loňském roce zaznamenán
žádný pokrok, a to v té, na kterou mnozí
diabetici toužebně čekají – ve vývoji inzulínu vstřebatelného v ústech či vdechováním. Bohužel se vědcům zatím nedaří.
Mne osobně nejvíce zaujala práce popisující biotechnologické vnesení genetické
informace k tvorbě inzulínu do jistých
buněk trávicího traktu mimo slinivku břišní (na pokusném zvířeti). Tyto buňky byly
posléze schopny „zasuplovat“ nefunkční
slinivku.
V kuloárech konference zazníval především optimismus. Na barcelonském nábřeží se tyčí pomník Kryštofu Kolumbovi,
který zde referoval o svém objevu Nového
světa. Nyní zde spojují síly lidé z „nového“
i „starého“ světa stojícího na prahu významných objevů v léčbě prastaré choroby
lidstva. Snad již brzy budeme tak úspěšní
jako Kryštof Kolumbus.
Váš příběh
Zažili jste něco neobvyklého nebo
třeba lidsky poutavého?
Pak je rubrika „Váš příběh“ pro Vás jako stvořená!
Posílejte svůj skutečný příběh z nemocničního či
zdravotnického prostředí skupiny AGEL na redakční
e-mail: [email protected] Po vytištění Vašeho příběhu
v Našem AGELu se můžete těšit na balíček v hodnotě
500 korun.
V čísle 1/2012 jsme otiskli příběh Mgr. Jitky
Tinclové, která se balíček rozhodla věnovat
dětskému oddělení Nemocnice Prostějov.
děkujeme
a
k
n
i
m
i
m
Naše
eální
áte k tomu id
otomkem, m
p
m
ný
ze
ro
at
ými b olátky
čerstvě na
ky, určitě se sv
in
hlubit svým
oc
am
p
m
o
o EL
G
ze
A
y
í jít pou
m fotku svéh
skupin
inka“. Nemus
zaměstnanci
nete zaslat ná
im
ko
od
m
ja
e
zh
li
aš
ro
z.
tě
y
.c
„N
d
ch
v
EL
te
se
d se
ucí náze
[email protected]
Pokud byste
ě pracují. Poku
e-mail: caso
é rubrice neso
in
na
ck
ji
up
e
afi
sk
jt
gr
ší
íle
to
na
os
fo
v p
,
ší
eří
příležitost v na
í tatínkové, kt
kou či tatínkem
pochlubí i hrd
nebo s mamin
di
ě,
rá
tn
u
ta
EL
os
G
m
A
sa
v Našem
podobě, ať už
v elektronické
novorozeněte
Malá Gábinka se nar
odila 23. února a pyšn
ým
dědečkem se stal tec
hnický správce Poliklin
iky
Nymburk Roman Vin
ecký.
ý
. Šťastn
. ledna
dila 17 provozněro
a
n
e
í
s
drová ek je vedouc dlesí.
ka We
Laurin ostislav Fran emocnice Po
N
R
í
k
tatíne ého oddělen
ick
-techn
24. února
inski se narodil
ká
Andrzej Wendr
andra Wendrins
lex
A
gr.
M
a
v 8:52. Mamink
kologickone
gy
na
tka
en
je porodní asist
ké nemocnice
dělení Vítkovic
porodnickém od
ki pracuje jako
ins
dr
en
W
m
r. Ada
a tatínek MUD
vý Jičín.
No
i
nic
oc
ii v Nem
lékař na onkolog
Matyáše
k sp
a pyšným atřil světlo světa
31.
i ro
MBA, z N diči se stali Ing. O prosince 2011
ndřej Pro
em
valil,
Mgr. Joze ocnice Nový Jičín
a mamin
fína Prova
ka
lil
odborný
pracovník ová, která pracuje
jako
v P&R LA
Bu.
Naše miminka
Malá Maruš
ka přišla na
svět
a maminka
Mgr. Lucie Ra 23. února
jčániová prac
všeobecná se
uje jako
stra Nemoc
nice Podlesí.
ce Ivoně
ra mamin
il 8. úno šeobecná sestra
d
ro
a
n
ov
k se
Martíne terá pracuje jak
é, k
.
Labojov
sí
le
d
cnici Po
v Nemo
ii
ce Silv
mamin
. ledna sistentka
5
2
a
il
rod
i.
oa
uje jak
a se na
mocnic
Šarlotk é, která prac ítkovické ne
v
u
V
o
o
e
k
iš
v
ič
b
e
Chle
í sestř
é pé č
u starš
vatelsk
ošetřo rafii je se svo
g
to
Na fo
drou.
Alexan
Malý Oliver
Kuliha se na
rodil 5. dubn
vážil 3170 gr
a. Po naroz
amů a měřil
ení
49 centimet
diče pracují
rů. Oba šťas
pro společno
tní rost
AG
EL. Maminka
ta Kulihová
je lékařka Ne
MUDr. Agámocnice Če
MUDr. Ľubo
sk
ý
Tě
šín a tatínek
š Kuliha prac
uje jako vedo
JIP Podhorsk
ucí lékař inte
é nemocnice
rní
– pracovišt
ě v Bruntále
.
67
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Nejkrásnějším reprezentačním
zápasem Marka Jankulovského bylo
vítězství s Holandskem
Na Mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku v nezapomenutelném nádherném zápase naši fotbaloví
reprezentanti prohrávali 0:2, ale poté utkání otočili na 3:2.
ze s v ě t a ce l e b r i t
Text: Ing. Tomáš Želazko, Michal Otava / Foto: archiv Marka Jankulovského
68
J
eden z nejlepších českých fotbalistů
posledních desetiletí Marek Jankulovski se narodil v roce 1977 v Ostravě.
Nejprve hrál za Novou huť Ostrava, odkud
v roce 1994 přestoupil do Baníku Ostrava.
V roce 2000 zamířil do Itálie, a to nejprve
do SSC Neapol (2000 – 2002), poté do Udinese Calcio (2002 – 2005), a nakonec zakotvil ve světovém velkoklubu AC Milán,
se kterým v roce 2007 vyhrál Ligu mistrů.
K dalším velkým úspěchům patří vítězství
v Superpoháru UEFA a vítězství z MS klubů v letech 2007, vítězství v italské lize Serie A v roce 2011. Vůbec poprvé ale zazářil
s jedenadvacítkou na evropském šampionátu na Slovensku, kde s týmem vybojoval
stříbrné medaile. České reprezentaci,
ve které sehrál 78 utkání a střelil 11 gólů,
výrazně pomohl k bronzu z EURA v roce
2004. Kromě toho se zúčastnil mistrovství
světa v Německu v roce 2006, mistrovství
Evropy v letech 2000, 2004 a 2008. Mezi
jeho významné ocenění patří Fotbalista
roku 2007, kdy se za ním umístily české
fotbalové veličiny posledních let – Pavel
Nedvěd, Petr Čech nebo Tomáš Rosický.
Marek Jankulovski je ženatý a s manželkou
Janou má dvě dcery – Karolínu (14 let)
a Kristýnu, která se před šesti lety narodila
v naší Vítkovické nemocnici.
V kolika letech jste začal s fotbalem, kdo
Vás k němu přivedl a dělal jste v dětství
nějaké jiné sporty?
Začal jsem hrát fotbal v šesti letech a přivedl mě k němu otec. Jiné sporty jsem závodně nedělal, ale hodně mě bavil hokej.
Měl jste v dětství nějaký fotbalový vzor
a mužstvo – v České republice i cizině?
Neměl, šel jsem vždy svou cestou. Ale už
od mládí jsem fandil AC Milán.
Na kterého trenéra z mládežnických
kategorií a mezi dospělými nejvíce
vzpomínáte?
Bylo jich opravdu hodně. V mládežnických kategoriích se mi vybavují trenéři Sobek, Košňovský a Nesrsta. Mezi
dospělými to byli zejména trenéři Uličný
a Zeman.
Nyní pojďme k reprezentaci, ve které
jste působil deset let. Debutoval jste
ve svých dvaadvaceti letech v roce 2000
na turnaji v Honkongu proti Mexiku
a končil v roce 2009 zápasem s Irskem.
Po Euru 2000 už jste patřil mezi stabilní
hráče výběru tehdejšího trenéra reprezentace Jozefa Chovance. Jak vzpomínáte na reprezentační začátky?
To byly krásné začátky po boku velkých
hvězd jako Jirka Němec, Patrik Berger,
Karel Poborský nebo Pavel Nedvěd.
V letech 2003 až 2008 lidé v Česku žili
reprezentačním fotbalem. Na Vaše utkání jezdily tisíce fanoušků a reprezentace
předváděla velice pěkný fotbal. Například nezapomenutelný zápas s Holandskem, kdy jste prohrávali 0:2 a nakonec
vyhráli 3:2, zřejmě patří k nejpěknějším
utkáním posledních let. Přestože v Portugalsku na Mistrovství Evropy 2004
jste po nešťastné semifinálové porážce
s Řeky vybojovali bronzové medaile.
Nebylo to přece jen málo na generaci
tak skvělých fotbalistů?
Myslím si, že to málo nebylo. Nicméně bylo
to v danou chvíli pro nás velké zklamáni,
protože jsme doufali, že celé Mistrovství Evropy v Portugalsku vyhrajeme. Ale s odstupem času to samozřejmě považuji za velký
úspěch a třetí místo má velkou váhu.
borský v Manchesteru United, Rosický
v Arsenalu, Šmicer, Baroš a Berger
v Liverpoolu, Čech v Chelsea. Jste hrdý
na to, co jste vše dokázal a v jak slavném
klubu jste působil?
Ano, jsem na to hrdý, protože připojit se
k takovým hráčům je pro mě čest.
Hrál jste českou ligu, italskou ligu, ligu
mistrů, za reprezentaci. Zřejmě to bude
velmi těžké, ale mohl byste sestavit
Vaši TOP jedenáctku spoluhráčů s Vámi
na levém beku a k tomu jednoho Vašeho
ideálního trenéra.
Do branky Čech, v obraně pak Maldini,
Nesta a Grygera. V záloze určitě Poborský,
Pirlo, Seedorf a Nedvěd. A v útoku Kaka,
Ronaldinho a ještě bych tam dal Honzu
Kollera. A trenér – samozřejmě Karel
Brückner.
Můžete sdělit, kdo z fotbalistů je Váš
největší kamarád a proč?
Mezi největší kamarády patří Tomáš Ujfaluši a Zdeněk Grygera. Zažili jsme toho
v seniorské reprezentaci, ale i v jednadvacítce, opravdu hodně.
Jedenáct let jste působil v Itálii. V Neapoli, Udine a AC Milán. Hrál jste s předními mužstvy světa. Náš současný fotbal
– klubový i reprezentační – je v krizi.
Kde se stala chyba? Jakou cestou by se
měl vést český fotbal, abychom navázali
na úspěchy Vaší generace?
Čas od času každá země prochází určitou
generační krizí. Postihlo to i Německo nebo
Francii. Nyní to postihlo nás. Ale jsem přesvědčen, že se brzy úspěchu opět dočkáme.
Váš nejkrásnější a naopak nejsmutnější
zážitek v reprezentaci? Můžete sdělit,
na který zápas v reprezentaci nejvíce
vzpomínáte a proč?
Nejsmutnější bylo právě zmiňované utkání
s Řeckem, kdy jsme dostali gól v prodloužení. Naopak nejkrásnější byl zápas
s Holandskem na stejném mistrovství, kde
jsme otočili zápas z 0:2 na 3:2. Hodně často
také vzpomínám na přátelské utkání s Anglii ve Wembley, kde se mi podařilo vsítit
gól z přímého kopu (v roce 2008 skončilo
utkání Anglie – Česká republika 2:2).
Hrál jste šest let v AC Milán. V tak
slavných klubech moc českých hráčů
nepůsobilo. Nedvěd v Juventusu, Po-
Tvrdí se, že u nás špatně pracujeme
s dětmi a mládeží. Jaký je rozdíl mezi
přípravou dětí u nás a v Itálii či Španělsku?
Zásadní rozdíl vidím v podmínkách a zámezí klubů. Většina zahraničních klubů
má velká tréninková centra, narozdíl
od nás. Co se týče trenérů mládeže, nejsme
na tom tak špatně. I u nás je řada odborníků.
Loni Vaši kariéru ukončilo zranění. Chcete pomoci českému fotbalu?
Určitě chci u fotbalu zůstat. Rád bych předal své bohaté zkušenosti, ale ještě nevím,
v jakém směru to bude.
V Itálii u fotbalových klubů je pověstné,
že „nemódní“ oblečení skončí na věšáku
hanby, což znamená, že přijdete ze hřiště a kalhoty či košile nejsou na daném
místě, ale na ramínku ostudy. Potkalo
to také Vás? Jak jste obohatil Váš šatník
po příchodu do Itálie?
Naštěstí mě to nepotkalo. Ale můj šatník
se po příchodu do Itálie kompletně změnil
od základu.
Žil jste 11 let v Itálii a netajíte se tím,
že jste v České republice „zakotvil“
natrvalo. Řada významných sportovců
po své kariéře zůstává s rodinou raději
v cizině. Neuvažoval jste o tom, že v Itálii zůstanete i po kariéře jako Pavel Nedvěd? Co Vás láká žít tady a neobáváte
se českých vlastností jako třeba závisti
zdejších lidí?
V Česku mám rodinu a kamarády. S manželkou jsme od začátku v zahraničí věděli,
že se po konci mé kariéry určitě domů
vrátíme. Se závistí jsem se ještě nepotkal
a doufám, že to tak i zůstane.
Co fanynky? V Itálii i u nás je fotbal
nejpopulárnější sport, takže určitě jste
byl obklopen řadou dívek. Nedostal jste
někdy nějaké nabídky k seznámení či
k svatbě?
V zahraničí je fanynek podstatně více než
u nás. Ale žádnou konkrétní nabídku jsem
nedostal.
Marek Jankulovski s manželkou a dcerami
A na závěr. Máte dvě dcery. Vedete je
ke sportu? Neplánujete ještě dalšího
potomka – syna, který by pokračoval
v rodinné fotbalové tradici?
Dcery sportují rekreačně. Hrají tenis, jezdí
na kole nebo na bruslích. Ale necháváme
tomu volný průběh. A dalšího potomka
s manželkou už neplánujeme (smích).
ze s v ě t a ce l e b r i t
V mládí jste hrál v útoku, poté byl
v záloze a nakonec skončil v obraně, kde
jste měl největší úspěchy. Právě trenér
Brückner ještě na začátku Vaší kariéry
tvrdil, že Vaše místo je na postu levého
obránce, kde budete jeden z nejlepších
na světě. Který post se Vám nejvíce
zamlouval?
Nejvíce se mi líbilo v záloze.
69
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Pavel Vítek jako pětiletý kluk
uměl nazpaměť všechny tehdejší
hudební šlágry
Populární zpěvák v šestnácti letech získal profesionální angažmá u kapely a začal s ní zpívat po plesech,
tancovačkách, čajích.
ze s v ě t a ce l e b r i t
Text: Jana Želazková / Foto: archiv Pavla Vítka
70
P
avel Vítek se narodil v roce 1962
v Olomouci. Po maturitě na gymnáziu v rodném městě absolvoval divadelní fakultu Akademie múzických umění
v Praze (DAMU), obor herectví. Krátce
nato získal angažmá v Hudebním divadle Karlín. Kariéru zpěváka odstartoval
v roce 1986 svým velkým hitem Má svůj
den, na který pak navázal stejně úspěšným
albem Vůně tvý kůže. Od devadesátých
let účinkuje v činoherních i muzikálových
inscenacích v Praze. Jednomu z nejpopulárnějších českých zpěváků posledních pětadvaceti let jsme položili několik otázek:
Máte sourozence, nebo jste vyrůstal
jako jedináček? Jaké jste měl dětství
a kdo Vás přivedl ke zpěvu?
Mám dva mladší sourozence, sestru a bratra. Dětství jsem prožil v Olomouci, odkud
také pocházím, a bylo velmi dobrodružné. Měli jsme svoji pouliční partu a v ní
kamarádství na život a na smrt, rád na to
bezstarostné období vzpomínám…
Ke zpěvu jsem inklinoval už od malička.
Jako pětiletý kluk jsem uměl nazpaměť
všechny tehdejší šlágry, později ve škole
jsem často „pořádal koncerty“ pro spolužáky, třeba když učitelka nepřišla na ho-
dinu, místo mikrofonu stačilo švihadlo…
Zásadní změna asi nastala, když jsem pak
v 16 letech získal profesionální angažmá
u kapely a začal s ní zpívat po plesech,
tancovačkách, čajích… Můj tehdejší honorář činil 110 korun československých, což
byly slušné peníze. Také jsem začal chodit
do dramaťáku, hrát divadlo, zkoušet štěstí
v talentových soutěžích – až jsem skončil
úspěšně na DAMU, obor herectví…
Navštěvoval jste sportovní školu. Který
sport jste dělal a jak dlouho?
To byla jen krátká epizoda, dva roky jsem
trénoval v hokejové třídě. Bavilo mě to, ale
v té době už začaly převládat moje umělecké vlohy a já se musel rozhodnout mezi
sportem a „kumštem“, možná rozhodly i ty
první pěvecké honoráře (smích). Ale něco
mi z hokeje zůstalo: bojovnost a disciplína.
A taky dodnes slušně bruslím…
Vystudoval jste obor herectví, což při
muzikálových vystoupeních určitě
přijde vhod. Kde by Vás mohli nebo mohou diváci zaznamenat jen jako herce?
Netoužíte po nějaké roli, byť vedlejší,
například v celovečerním filmu?
Ve skutečných muzikálech je herectví
nutné, nelze jen odzpívat noty. Většinou
tam jde o velké příběhy, velké emoce, vyjádřené velkými melodiemi – a to mě na tom
právě baví. Možná proto jsem znovu a rád
přijal nabídku na roli Máriuse v obnovené
inscenaci muzikálu Les Misérables – Bídníci, to je můj srdeční muzikálový titul,
asi nejkrásnější dílo, ve kterém jsem kdy
hrál. Nakonec jsem se ale vrátil i k činohře. V současnosti hraji také s divadelním
spolkem HÁTA ve velmi úspěšné inscenaci
Světáci, se kterým i jezdíme po republice.
Tam se vyřádím pro změnu v komické roli,
a to mě fakt baví…
A pokud jde o film, zatím jsem měl
spíš televizní šance, ale kdo ví… Prince
si zahrát už asi nestihnu, ale krále nebo
černokněžníka třeba ještě jo…(smích)
Jak vnímáte zpětně Váš vstup na scénu
pop music? Bylo to těžké, nebo to šlo
lehce? Jaké je to nyní, po zhruba čtvrt
století působení?
Nikdy jsem nezískal nic zadarmo, musel
jsem na sobě tvrdě pracovat, ale měl jsem
obvykle štěstí, že jsem byl ve správném čase
na správném místě a uměl příležitosti využít… Dnes už vím, že talent je jen vstupenkou do šoubyznysu. Na to, abyste se udrželi,
je potřeba vědět, co chcete, mít kolem sebe
správné lidi, pevnou vůli a také disciplínu
a pokoru. Vědět, že nic netrvá věčně, žádný
strom neroste do nebe a obyčejný život je
mnohem víc než kariéra. Ale když Vás bude
Vaše práce i po čtvrt století bavit, jako baví
mě, lidi to poznají a půjdou za Vámi, to mi
věřte. Naopak bych řekl, že teď si přízeň
publika dokážu vychutnat daleko víc, než
kdysi v 80. letech, kdy můj plakát visel
v kdekterém dívčím pokojíčku. Mám velmi
věrné publikum a toho si opravdu vážím…
Měl jste nějaký pěvecký vzor – idol?
Vloni jsem vydal takovou poctu všem
svým idolům, všem, kteří mě ovlivnili,
které jsem měl opravdu rád a na jejichž
písních jsem pěvecky a interpretačně vyrůstal. Je to komplet 6 CD nazvaný HITY
MÉHO SRDCE. Obsahuje kolem stovky
šlágrů od 50. až do 80. let, včetně mých
vlastních. Najdete tam všechny krásné melodie, které máme pořád rádi, staré dobré
„pecky“. Dokonce se mi s jednou z těchto
písní podařilo vrátit do rádiových hitparád: s coverem písně Když milenky pláčou
jsem slavil na žebříčcích úspěchy přes půl
roku. A na koncertech mám s tímto repertoárem opravdu úspěch, což mě těší…
Kterou svoji písničku si s chutí zpíváte
a kterou byste naopak raději zavřel
na chvíli do trezoru?
Za svoji kariéru jsem nazpíval několik
stovek písní. Určitě bych nějakou oželel
a u některých je mi zase líto, že je zavál
čas… Ale zpěváka dělají hity a já jich,
zaplaťpámbu, pár mám. Asi nejdůležitější
je, že moje písničky lidi pořád chtějí a že si
je se mnou zpívají. Nedovedu si představit
nezařadit na svůj koncert třeba písně Má
svůj den, Do věží nebo Mám rád vůni tvý
kůže…
Pavel Vítek na začátku své pěvecké kariéry
Procestoval jste přes padesát zemí, kde
jste byl naposledy? A co Vám kde nejvíce
a proč učarovalo?
Před několika dny jsem zrovna přiletěl
z estonského Tallinu, kde jsem byl na koncertě Michaela Bublého. Rád si občas
zaletím do světa na zajímavý koncert,
který u nás nelze vidět, je to pro mou
práci inspirující a člověk nezačne podléhat
ze s v ě t a ce l e b r i t
Proč jste nakonec na škole zvolil obor
herectví, když jste více inklinoval
ke zpěvu – nebo tomu bylo naopak?
Vždycky mě bavilo zpívání i hraní
dohromady, možná proto ta moje záliba
v muzikálech… Navíc tehdy ještě nebyly
možnosti muzikálových škol, jako je tomu
dnes. DAMU mi dala velmi dobrou nejen
hereckou, ale i pohybovou průpravu,
od akrobacie až po tanec, byl to výborný
základ pro mou další uměleckou dráhu.
Myslím, že vše, co jsem se tam naučil, mi
časem přišlo vhod, umožnilo mi rozšířit
moji kariéru i za hranice pop music.
71
ze s v ě t a ce l e b r i t
ročník 6
72
klamnému a bohužel zažitému „co je český,
to je hezký“. Cestování vůbec, podle mě,
člověka povznáší, získává tím toleranci,
zkušenosti i nadhled. Aspoň pro mě je
každé setkání s jinou kulturou obohacující. Teď už se nemůžu dočkat, až se v létě
podívám do Zanzibaru. Budeme cestovat
džunglí a bydlet v bungalovech postavených v korunách stromů, což bude opravdu
dobrodružné a ryzí. Nemám rád spotřební
turistické destinace, proto nejspíš nejraději vzpomínám na několikadenní jízdu
marockou pouští nebo na pobyt v Barmě
– ta mi asi učarovala nejvíc. Absolutně
ryzí příroda a lidé, uvnitř ještě nezkažení
civilizací. A duchovní bohatství, o kterém
jsem vůbec netušil… Taky jezdím rád
třeba do New Yorku, pro jeho barevnost
a úžasnou energii, tam si vždycky dobiju
baterky…
Ale abych necestoval jen daleko po světě, i u nás je spousta míst, kde je opravdu
krásně, Jeseníky, Šumava nebo třeba krajina u nás na karlštejnsku… Kdyby to šlo,
nejraději bych jenom cestoval…
Co na cestách, kromě odpočinku
a místní kuchyně nejčastěji pozorujete?
Vnímáte místní víru – jste věřící?
Samozřejmě, víra v té které lokalitě, kdekoli na světě, zásadně ovlivňuje myšlení
lidí. Baví mě snažit se pochopit tradice
místních, jejich každodenní životy, naděje,
radosti i smutky… S každou další cestou
si čím dál víc uvědomuju, jak musí být
život bez víry prázdný. A že víra je vlastně
kdekoli na světě stejná, jen se jinak nazývá.
Vychází, dejme tomu, z odlišných místních
podmínek a zvyklostí, principy jsou ale
víceméně všude totožné. Snažím se být
v tomto ohledu tolerantní a kosmopolitní
člověk, který je rád, že víru v sobě našel
a dál hledá…
Kromě zpívání rád cestujete, rád vaříte –
vydal jste kulinářský cestopis. Chystáte
nějaké další jeho pokračování? Co je
Vaše specialita?
Dokud budu cestovat, budu ochutnávat
jiné kuchyně, to mě opravdu baví. Nejdřív
ale musím procestovat zase další země,
abych se měl se čtenáři o co podělit. A těch
cestovatelských snů, zatím nesplněných,
mám opravdu hodně: jižní Amerika, kde
jsem údajně v Patagonii strávil minulý život, Aljaška, Austrálie, Tibet, poušť Gobi…
A pokud jde o oblíbenou kuchyni, chutná
mi všude. Jen ta asijská mi přijde asi
nejzdravější a taky chuťově nejbarevnější.
Takové barmské kuřátko s karí, arašídovým krémem a koriandrem…
Ochutnávky při vaření musí být vyvážené i s udržováním váhy, jak udržujete
svoji kondičku? Jak pečujete celkově
o své zdraví?
Pro moji profesi, ale i pro osobní pocit každého z nás, je důležité udržovat se v kondici. Já aspoň bez pohybu nedokážu existovat, je to pro mě relax, baví mě, zbavuje
mě stresů a čistí mi hlavu. Proto rád hodně
pracuju na zahradě, štípu dříví, chodím
s našimi psy na dlouhé procházky do lesa.
Přes zimu chodím do posilovny, ale to
je spíš nutné zlo. Daleko raději v sezóně
běhám po lese, celoročně chodím plavat
a teď chci přibrat ještě kolo. No, a na jevišti
při představení či koncertě si taky pořádně
„protáhnu tělo“ – takže nejsem úplně ten
typ, co jen vysedává u počítače…
číslo 3
červen 2012
Jak vnímáte nové televizní pěvecké
soutěže? Pokud máte čas – sledujete je?
Proč myslíte, že převážná část mladých
talentů po skončení soutěže upadne
do zapomnění?
Doba je rychlá, bulvární a nemilosrdně
agresivní. Podle mě je u nás absolutní nadprodukce těchto talentů ze soutěží i soutěží
samotných. Nedívám se na ně, ani na to
nemám čas. Ale myslím si, že český trh je,
podle mě, velmi malý na to, aby uživil tolik
objevů, byť často slibně talentovaných…
A z vlastní zkušenosti vím, že nejde jen
o to prorazit, mnohem těžší je se udržet
a obhájit. Ale určitě je dobře, že je prostor
pro to, aby se talenty mohly projevit, bez
nich by se šoubyznys neposouval vpřed…
Jen mám občas pocit, že účastníkům těch
současných televizních soutěží jde někdy
primárně o slávu, o popularitu, možná
o peníze – ne o výpověď či snahu svým talentem něco sdělit – a to nevydrží, obal bez
obsahu se rychle okouká a časem nudí…
Ale to předpověděl už koncem šedesátých
let Andy Warhol, že každý bude mít těch
svých „pět vteřin slávy“…
Většinou se říká, že pán je odrazem svého psa. Máte dva psy bullmastify a tvrdíte o nich, že mají krásnou duši a jsou
úžasnými společníky. Platí to i o Vás?
To musí posoudit jiní. Faktem je, že vyhledávám společnost milých lidí a i já se
snažím být k okolí empatický. A pravdou
také je, že jsem se od našich psů leccos
naučil… Je zvláštní pozorovat někdy jejich
chování, mají moudrost a nadhled. Myslím,
že toho o světě a o životě vědí daleko víc,
než my lidé… A návštěvy doslova milují…
Pokud se jim aspoň trochu podobám, měl
bych být tedy, dejme tomu, dobrý společník… (smích)
Často vystupujete na dobročinných akcích. Jakým projektům dáváte přednost
a proč?
Mám za to, že člověk, pokud dosáhne určitého postavení, třeba popularity – a tím
i vlivu na ostatní – měl by toho využít.
Rozhodně tam, kde je přesvědčen, že jde
o dobrou věc.
Neumím léčit, ale když jen udělám svou
návštěvou někomu radost nebo se díky
mému vystoupení třeba snáz seženou peníze na nákup drahých lékařských přístrojů
– je to pro mě velká čest. Takto si třeba
opravdu vážím letité spolupráce s nadací
Kapka naděje, a to nejen pro svůj přátelský
vztah s Vendulou Svobodovou. Myslím, že
dobré skutky jsou naše hezká povinnost…
Poděkování
Dopravní zdravotnictví
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům ortopedie, 2. patro, za vzornou péči
a milé chování vůči pacientům. Byla jsem
mile překvapená. Vždy jsem dostala na své
dotazy srozumitelné odpovědi, obklopoval
mě příjemný personál. Lékaři i sestřičky se
o mě starali s laskavou péčí.
R. B.
Chci touto cestou poděkovat všem zaměstnancům této léčebny (LDN stanice A)
za příkladnou péči a ochotu. Byla jsem zde
velmi spokojená a budu ráda vzpomínat.
V. D.
Nemocnice Český Těšín
Chci vyjádřit upřímné poděkování za péči
při rehabilitaci. Děkuji za citlivý přístup
Vašeho personálu, počínaje na příjmu přes
citlivý přístup paní primářky i cvičitelek.
Ota Z.
děkování za odbornou péči, ale především
za vlídné a laskavé jednání.
Děkuji Tomáš S.
Nemocnice Podlesí
Chtěl bych touto cestou poděkovat
MUDr. Janu Indrákovi z kardiologického centra za jeho nevšední a obětavý,
hluboce lidský přístup k pacientovi. O jeho
odborných znalostech víte určitě víc než já,
ale chci zdůraznit jeho obětavost a ochotu
řešit komplexně problémy svých pacientů.
Pacientem Vaší nemocnice jsem od roku
2003 a v roce 2008 jsem měl infarkt v USA.
Akutní ošetření provedli tam, ale další
kontroly by již pojišťovna neproplácela.
MUDr. Indrák prováděl se mnou konzultace během následujícího roku ve svém
volném čase pomocí mailu a po mém
návratu provedl důslednou kontrolu.
V minulém roce dostala moje maminka
infarkt a znovu se projevila jeho lidskost
a citlivost při řešení tohoto
případu. Teď jsem byl znovu v nemocnici
na provedení PTA pravé nohy. Chtěl jsem,
aby byla operace provedena u vás, a znovu
to byl pan MUDr. Indrák, který mi operaci
vstřícně a hlavně urychleně dohodl. Sám
pracuji jako zdravotník, sanitář na operačních sálech v Thomayerově nemocnici
v Praze a myslím si, že po stránce lidskosti
se u Vás můžeme jen učit.
S pozdravem Jiří H., Havířov
Děkuji lékařům a sestřičkám oddělení
ARO, koronární jednotky a kardiologie
I za léčbu mé maminky paní Bohumily
M. Zvláštní poděkování panu MUDr. Urbanovi a MUDr. Hanákovi za trpělivé
vysvětlování situace zdravotního stavu
a prognózy léčby. Udělali si ten čas a trpělivě nám – rodině paní M. – vysvětlili
zdravotní situaci.
Dcera Ing. Miluše K.
Nemocnice Nový Jičín
Vážený pane řediteli, dovolte mi
vyjádřit své poděkování a úctu k práci
všech zaměstnanců neurologického
oddělení. Že nemoci nechodí po horách, ale po lidech, jsem se přesvědčil sám, když jsem se 9. února ocitl
na neurologickém oddělení nemocnice
v Novém Jičíně. Ležel jsem tam krátce,
do 17. února, ale mohu říct, že jsem byl
velmi překvapen profesionálním a lidským přístupem a ochotou všech zaměstnanců k nám pacientům. Chtěl bych moc
poděkovat opravdu všem zaměstnancům
tohoto oddělení a popřát jim hodně zdraví
a sil k vykonávání jejich profesí.
Vážený pane řediteli, dne 5.4. jsem musel
po úrazu hlavy navštívit chirurgickou
ambulanci Vaší nemocnice. Již při vstupu
jsem byl velice příjemně potěšen přístupem lékaře, sester i ošetřovatelů chirurgické ambulance a jejich jednáním. Službu
měli Jindřiška Kovářová, Marcel Holý,
sestry Jana Trněna, Marcela Procházková
a MUDr. Suchoň. Proto mi dovolte, abych
Vám, Vašim prostřednictvím, kolektivu
lékařů, sester a ostatních pracovníků
chirurgického oddělení vyjádřil veliké po-
Nemocnice
S hlubokou úctou, vděčný pacient Jaroslav B.
73
ročník 6
Nemocnice Prostějov
Vážený pane řediteli, od 1. do 10. dubna
jsem byla hospitalizovaná na chirurgickém
oddělení B prostějovské nemocnice pod
laskavým a lidským vedením primáře
MUDr. Adolfa Grygy, CSc. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří se o mě před
i po operaci starali. Lidský a profesionální
přístup všech lékařů chirurgie, zdravotních sester a celého personálu je na vysoké úrovni. Sestřičky jsou ochotné a pro
laskavé slovo nejdou daleko, což pacient
potřebuje. Cítila jsem napsat Vám tuto
skutečnost, abyste i Vy věděl, že Nemocnice Prostějov se může pyšnit a být hrdá
na takový personál. Pokud Vás můžu požádat, předejte mé poděkování na zmíněné
chirurgické oddělení.
Děkuji Jana H., Bedihošť
Vážený pane řediteli, obracím se na Vás
s prosbou. V pátek 13. dubna v ranních hodinách mě po-
stihla náhlá srdeční nevolnost, takže jsem
musela využít pomoci pracovníků rychlé
záchranné služby. Posádka vozu se mi
maximálně věnovala a i svým přístupem
mi pomáhala zvládat a zmírnit mé potíže.
Posádkou sanitky jsem byla poté převezena na interní příjmovou službu, kde
se mě ujala MUDr. Martina Janečková
se zdravotní sestřičkou. Obě se snažily
stabilizovat můj stav téměř dvě hodiny.
Navíc mi pomohly ulehčit danou situaci
milým a lidským přístupem. Jako pacientka bych si takovou léčbu představovala,
protože z vlastní zkušenosti vím, že tomu
tak vždycky není. Proto bych Vás chtěla
požádat, zda byste mohl vyjádřit mé poděkování za naprosto profesionální vystupování a lidský přístup posádce vozu RZS
(jedním členem byl pan Jiříček, ostatní
jména si, bohužel, nepamatuji) a také paní
MUDr. Janečkové a sestřičce, která s ní
v tu dobu sloužila (jméno nevím).
Děkuji, Ludmila P., Smržice
Dovoluji si vyslovit poděkování personálu gynekologicko po-
číslo 3
červen 2012
rodnického oddělení Nemocnice Prostějov
pod vedením primáře MUDr. Aleše
Nevrly, kde jsem byla v době své rizikové
gravidity hospitalizována od 14.12.2011
do 24.2.2012. Oceňuji zejména velmi přátelské a vstřícné chování sestřiček na oddělení gynekologie a šestinedělí. Nechtěla
bych také zapomenout na přístup a péči
lékařů a dětských sester oddělení intermediární péče pod vedením MUDr. Hany
Řehulkové. V neposlední řadě bych ráda
poděkovala MUDr. Ivaně Polzerové
a MUDr. Jiřímu Kinclovi za perfektní
a bezproblémové vedení porodu. Dokonalé pooperační analgezii v péči personálu
oddělení ARO JIP vděčím za rychlou
rekonvalescenci po operaci.
S úctou a poděkováním MUDr. Kateřina M. a syn
Marek
Vážený pane řediteli, obracím se na Vás
s vyslovením uznání a poděkování
kolektivu lékařů, sester a ostatního
personálu Interny A vedeného primářem
MUDr. Černoškem. Jako Váš pacient jsem
se setkal s velmi profesionálním přístupem
umocněným lidským a laskavým jednáním při jejich každodenní
obětavé a namáhavé práci.
Prosím Vás laskavě Vaším
jménem o sdělení poděkování celému kolektivu interny
A, jakož i poděkování všem
při odborných vyšetřeních
na specializovaných pracovištích. Zrovna ne moc dobře se
nám pacientům při odchodu
říká „Na shledanou“, ale jsem
přesvědčen, že pokud k tomuto shledání v budoucnu dojde,
dostanou se všichni pacienti
do odborně zdatných, obětavých
a správných rukou. Ještě jednou
znovu mnohokrát poděkování
všem. Na tento kolektiv můžete být
právem hrdý.
S úctou Váš pacient Jaromír B.
Nemocnice Přerov
74
Vážený pane řediteli, dovolte, abych
touto cestou poděkovala personálu
Léčebny dlouhodobě nemocných
v Přerově, oddělení A, za velmi lidský
přístup a péči o moji matku paní Jarmilu A., která zde strávila poslední měsíce
svého života a dne 14. února ve věku 96
let zde zemřela.
Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem, Jarmila
S., dcera
MUDr. Helena K., Přerov
Nemocnice Šternberk
Vážený pane řediteli, ráda bych touto
cestou upřímně poděkovala týmu lékařů
a sestřiček gynekologicko-porodnického
oddělení Nemocnice Šternberk pod vedením pana primáře M. Vaci. Podstoupila
jsem na tomto pracovišti operaci a velmi
pozitivně hodnotím přístup ošetřujícího
personálu. Během celého pobytu jsem se
setkávala s neskutečně laskavou a obětavou
péčí všech lékařů a sestřiček. Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Šternberk má v celém regionu velmi dobrou
pověst a i já bych se velmi ráda připojila
a doporučila všem ženám v celém regionu
i okolí, aby se beze strachu svěřily do péče
těchto odborníků.
Děkuji mnohokráte za péči a s pozdravem vděčná
pacientka Miloslava T.
Dobrý den, v lednu letošního roku jsem
byla operována na chirurgicko-traumatologickém oddělení u pana primáře
MUDr. Jana Smetky. Tímto bych chtěla
celému zdravotnímu personálu poděkovat
za vzornou péči. Byla jsem naprosto spokojena. Ještě jednou děkuji a přeji hodně
úspěchů.
S pozdravem a přáním hezkého dne Olga B.
Dobrý
den, chtěla bych
poděkovat, že zde stále funguje
dětská pohotovost. Pan doktor Gajdoš
již dvakrát úspěšně zachraňoval našeho
mladšího syna, kdysi s popáleninami
a předevčírem s laryngitidou – převeliké
díky. Také děkuji a chválím celý pracovní kolektiv za ochotu, příjemné jednání,
vstřícnost, trpělivost, poskytnutí rad, jak
postupovat v případě komplikací atd. Budu
ráda, pokud se chvála donese až k těm,
jimž náleží.
Markéta V., Domašov u Šternberka
Nemocnice Valašské Meziříčí
Vážení pracovníci rehabilitačního oddělení. Dovolte mi, abych Vám všem, lékařům,
fyzioterapeutům a zdravotním sestrám, co
nejsrdečněji poděkovala za péči, kterou jste
mi po dobu mého pobytu na vašem oddělení věnovali. Můj dík patří zejména paní
Pavle Adamcové za pečlivé a profesionálně
vedené cvičení. Moje koleno po TEP nebolí
a já se dnes osm týdnů po operaci mohu
velmi dobře pohybovat. Ještě jednou Vám
děkuji a přeji Vám hodně úspěchů a hlavně
mnoho zdraví.
Vaše pacientka Eva Ch.
Vážená
paní ředitelko,
před pár lety jsem měla možnost setkat se v rámci semináře, který
jsem vedla se svým kolegou MUDr. Orlem,
s Vašimi zdravotními sestrami. Již tehdy
jsem byla překvapena opravdovým zájmem
o dané téma, odborností a dotazy, které
většinou na prvním semináři nebývají
od účastníků tak časté. Jednoduše řečeno,
odcházela jsem s dojmem, že má práce není
zbytečná a že zdravotní sestry se skutečně přišly něco dozvědět. Od té doby jsem
na semináři u Vás nebyla a zároveň jsem
Vaše nemocniční zařízení nemusela navštívit ani jako pacientka. V letošním kalendářním roce však onemocněl můj manžel
a tak jsme využili služeb Vašeho zařízení.
Protože se jednalo o docela akutní stav, doprovázela jsem ho na ambulantní vyšetření.
Velmi příjemně a ochotně se k nám chovala
staniční sestra Sylva Vojtíšková, DiS., která
zařídila pohotově vše potřebné pro první
fázi vyšetření. Pak jsme navštívili plicní
ambulanci pana primáře MUDr. Dobeše,
který s profesionalitou sobě vlastní a lidským citem sdělil vše potřebné pro další léčbu a zároveň okamžitě zajistil dovyšetření
na interní ambulanci u MUDr. Fialy. Věřte,
byla jsem mile překvapena, až zaskočena
v tom dobrém, nadstandardní odbornou
péčí u všech tří Vašich kolegů a zároveň
lidský přístup a trpělivost, s jakým k nám
přistupovali, přispěl k tomu, že jsme odcházeli z nemocnice oba poučeni, seznámeni se
vším, co může danou situaci komplikovat,
P O D ĚK O V ÁNÍ
Dne 5. března jsem
utrpěla úraz levého
zápěstí. Jednalo se
o komplikovanou
zlomeninu s několika úlomky. Jedinou
možností jak zlomeninu
napravit byl operativní
zákrok. Operaci provedl
MUDr. Pavel Přikryl. Jak
probíhala, nevím, protože
jsem byla v celkové anestézii.
Výsledek je však úžasný. Ruka
vyztužená titanovou plotničkou
zakrátko přestala bolet a hybnost
byla den ode dne větší. Dnes už
zase pracuji a s opatrností zvládám
všechny činnosti spojené s ošetřováním chrupu svých pacientů.
Řekne se, však je to jen levá ruka,
ale ke své práci potřebuji obě. Mám ji
ráda a chci ji dělat zodpovědně a dobře.
Proto jsem velmi vděčná a upřímně děkuji MUDr. Pavlu Přikrylovi za kvalitně
provedenou operaci a celému týmu ortopedického oddělení za péči o mou osobu.
Přeji všem hodně úspěchů v jejich náročné,
vyčerpávající práci a pevné nervy.
75
ročník 6
a zároveň zbaveni obavy z možných rizik.
Myslím si, paní ředitelko, že příjemných
zpětných vazeb dostáváte více, přesto si
k nim dovolím přidat tu svou, jejímž cílem
je poděkovat všem třem Vašim kolegům a to
s úctou k jejich práci. A Vám přeji mnoho
dalších takových odborníků v rámci Vašeho
zařízení. Věřím, že najdete příležitost
vyjádřit jim poděkování, poděkování za mě
a mého manžela.
S úctou Věra F.
Podhorská nemocnice
Vážený pane doktore, rád bych Vám
i Vašemu kolektivu poděkoval za péči,
které se mi dostalo při vyšetření na Vašem
oddělení 8. února. Píši to s odstupem času,
takže nemohu být podezírán z okamžitých
emocí. Musím vám sdělit, že se s hlubokým obdivem skláním před Vámi. Kromě
dokonalé odborné péče jsem byl svědkem
také úžasné organizační dokonalosti Vaší
práce, zdravotních sester i dalších pracovišť okolo Vás. Žasl jsem nad tím již v průběhu vyšetřovací procedury a s odstupem
času dvojnásob. Cítil jsem ohledy a přívětivost ošetřujícího personálu, a to nejen vůči
mně, ale také vůči ostatním příchozím
pacientům, čímž jsem byl rovněž příjemně
potěšen, mám s čím srovnávat. Byl jsem
svědkem obrovského návalu pacientů a žasl
jsem nad převládajícím klidem lékařů a sester při velkém pracovním vypětí.
Patří Vám za to můj velký dík. S úctou i obdivem
P O D ĚK O V ÁNÍ
Josef G.
76
Vážený pane řediteli, přesto že jsem
z Opavy, byla jsem v 14. týdnu tohoto roku
hospitalizována několik dní v Podhorské
nemocnici v Bruntále, kde jsem absolvovala řadu potřebných vyšetření. Pro tuto
možnost jsem se rozhodla na základě doporučení známých a rodinných příslušníků. Vzhledem k mému věku (ročník 1947)
a četnosti zdravotních potíží v poslední
době, mám tu možnost srovnání zdravotní
péče ve více zařízeních Moravskoslezského
kraje. S povděkem musím konstatovat, že
Podhorská nemocnice v Bruntále je jedno
z nejlepších zdravotnických zařízení, s jakými jsem se ve svém dosavadním životě
setkala. Byla jsem velmi mile překvapena
vstřícností, ohleduplností a profesionalitou veškerého zdravotnického personálu.
Úroveň péče na interním oddělení, kde
jsem byla hospitalizována, počínaje vybavením pokojů, stravou a hlavně přístupem
sloužících sester a ošetřujícího lékaře, byla
naprosto fascinující. Má slova nejsou nijak
přehnaná, protože před nedávnem jsem
byla rovněž hospitalizována ve Fakultní
nemocnici v Ostravě a mohu s naprostou
jistotou říci, že ve všech vyjmenovaných
ukazatelích Vám nesahají, jak se říká, ani
po kotníky. Jste o několik kategorií výše.
Obzvláště bych ráda poděkovala primáři
MUDr. Petru Opletalovi a sestrám na jeho
ambulanci, se kterými mám jen ty nejlepší
zkušenosti a ve slovech chvály bych se jen
opakovala. Závěrem bych Vám ráda popřála mnoho takto spokojených pacientů
a věřím, že se tato slova uznání dostanou
i k Vašim podřízeným.
číslo 3
červen 2012
roveň s citem přistupovat k jeho rodině a to
vše s obrovskou profesionalitou. V současné
době byla maminka přeložena do psychiatrické léčebny ve Šternberku, kde bude
pokračovat její následná léčba.
Přeji Vám hodně úspěchů ve vaší práci. Zdeňka K.
Děkuji tímto celému kolektivu pracovníků
oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
v Rýmařově za odbornou a poctivou práci,
s níž jsem se setkala při své hospitalizaci.
Velmi příjemné a uklidňující byly zvláště
masáže od šikovných sester. Na oddělení
bylo čisto, jídlo bylo dostatečné a chutné.
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych
touto cestou poděkovala celému kolektivu
oddělení chirurgie, ortopedie II. Za jejich
ochotu, iniciativu, vstřícnost a celkovou
péči při hospitalizaci. Dne 9. 3. jsem utrpěla úraz při lyžování v rakouských Alpách
a po dvou dnech strávených v rakouské nemocnici jsem byla transportována do Vaší
nemocnice. Nejen přístup sester, asistentů,
ale také samotných lékařů pod vedením
pana primáře Štěpána, mně v době největších bolestí velmi pomohl. Přeji Vám, pane
řediteli, hodně úspěchů a do budoucna
šťastný výběr podobně kvalitních zaměstnanců. Vždyť přece lidské zdroje jsou tou
největší devizou každého zaměstnavatele.
Děkuji, Bohumila K.
S pozdravem PhDr. Eva Blažková.
S přátelským pozdravem Jaroslava S.
Šumperská nemocnice
Vážený pane řediteli, v minulém týdnu
jsme jako rodina prošli nelehkým obdobím,
kdy se prudce zhoršil zdravotní stav mojí
maminky Zdeňky D. (91 let). Už prvotní
zásah rychlé pomoci v pozdních nočních
hodinách svědčil o naprosté profesionalitě
záchranářů, nicméně pro nelepšící se stav
maminky byla hospitalizována na interním
oddělení – ženy v Šumperské nemocnici.
Byla diagnostikována mimo jiné střední
demence, počáteční stadium Alzheimrovy
choroby, projevující se neklidem, odmítáním spolupráce s ošetřujícími a projevy
bludů. Silně nás zasáhla tak razantní proměna její osobnosti a přes veškerou snahu
nebylo v našich silách uspokojit její potřeby.
Obrovskou úlevou pro nás bylo pochopení
naší situace ošetřujícími lékaři a zejména
zdravotnickým personálem pod vedením
vedoucí sestry paní Miluše Petričové, kteří
se nejenom vzorně o maminku starali
a udržovali v čistotě, přestože je maminka
imobilní se silnou nadváhou, ale dodali
nám i psychickou podporu a rady pro další
vývoj stavu maminky. Za nelehkou práci
všech ošetřujících, která byla podle mě
zvládnuta nad rámec jejich povinností, bych
jim chtěla co nejsrdečněji poděkovat. Tato
zkušenost ve mně zanechala dojem, že přes
nepříznivý zdravotní stav, který psychicky
doléhá jak na pacienta, tak na jeho rodinu,
se personál interního oddělení dokáže
důstojně postarat o těžce nemocného a zá-
Vážení, jsem muž 52 let, jsem občan ČR
a Kanady, kde žiji od 24 let věku. Dnes
jsem byl propuštěn z Vaší nemocnice
po zákroku a standardní péči. Buďte ujištěni, úroveň Vašich služeb a péče na urologii je výjimečná, především v přístupu
primáře MUDr. Kaňi a zástupce primáře
MUDr. Fügnera. Pod jejich vedením vykazuje celý podpůrný zdravotnický personál
přístup k pacientům a léčbě na úrovni
srovnatelné s prestižními zdravotnickými
institucemi, které jsem kdy v životě navštívil. Keep up the good work!
Děkuji J.K.
Vážený pane řediteli, vím, že tímto
dopisem jen rozšířím řady spokojených
pacientů, přesto Vám chci napsat, že
jsem se v únoru letošního roku ocitla
na oddělení ortopedie na plánovanou
operaci TEP kyčelního kloubu. Měla
jsem rozmyšleno, komu budu důvěřovat,
a pan primář Štěpán mne v tom utvrdil. Za asistence MUDr. Bartoně odvedl
primář MUDr. Štěpán další mistrovskou
práci, za kterou jsem mu nesmírně vděčná,
neboť mne zbavila bolestí a vrátila zpět
do normálního života. Úžasná pooperační
péče všech na oddělení, pod bystrým okem
vedoucí sestry Nikodémové, to byl balzám
po všechny dny hospitalizace. Trpělivé,
laskavé, ochotné a empatické, vysoká
úroveň ošetřovatelské péče. Velmi vděčně
vzpomínám také na svého fyzioterapeuta Bc. Elsnera, který se mnou pracoval
Přeji všem pevné zdraví. L. A.
Vítkovická nemocnice
Dobrý den pane primáři, chtěla bych
mooooc poděkovat celému Vašemu oddělení za skvělou péči o mě a má dvojčátka.
Hlavně sestřičce paní Ivaně Svobodové,
která mi moc pomohla s dvojčátkama
a starala se, jak to jen šlo. A ze šestinedělí
bych chtěla moooc poděkovat sestřičce, jen
bohužel nevím, jak se jmenuje. Je tam nejstarší a říkala, že za chvíli jde do důchodu.
Ta mě moc podpořila, hlavně psychicky.
Tak ji moc pozdravujte, já si na ni pamatuji
ještě z roku 2008, kdy jsem u Vás rodila
syna. Hrozně mi „padla do oka“. Mějte se
moc hezky a jen tak dál. Prostě jste tam
všichni super!!!!!!! Skvělý kolektiv. I nahoře
na porodních boxech.
Vaše spokojená pacientka H. K.
(maminka dvojčátek)
Vážený pane primáři, chtěla bych Vám poděkovat za operaci aneurysmatu břišního
panu Dr. J. Chmelovi v měsíci březnu. Poděkujte prosím naším jménem také celému
operačnímu týmu a sestrám JIP. Bohužel
v časovém zaneprázdnění jsme nestihli
za Vámi zajít osobně, a tak aspoň přijměte
poděkování touto cestou. Přejeme Vám
i kolegům hodně zdraví a úspěchů v práci.
manželka D. Ch. s rodinou
Vážená paní ředitelko, vážení pánové
z vedení Vítkovické nemocnice, ráda bych
tímto psaním poděkovala celému gastroenterologickému oddělení za péči, kterou
mi i jiným pacientům věnovali. V úterý
20. 3. jsem byla po pětidenní hospitalizaci
propuštěna do domácí péče, poněvadž
vstřícnost, laskavost a povzbuzující úsměv
s profesní odborností léčily. Srdečný dík
patří MUDr. Lucii Pavlenkové, stejně tak
poděkování celému zdravotnickému týmu
i pomocnému personálu na tomto oddělení. Ačkoli vykonávali jen svou standardní
profesní činnost, mně připadala péče
jako nadstandardní. A úsměv – lék sice
dostupný, v přemíře náročné práce však
k nezaplacení! S laskavým jednáním jsem
se setkala u zdravotnických pracovníků
i na RTG oddělení i na příjmu na interně.
Vyřiďte jim, prosím, můj velký dík.
Se srdečným pozdravem A.Š.
FORLIFE
Poďakovanie primárke MUDr. Eve Hanáčkovej, lekárke MUDr. Lucii Žákovej
a celému kolektívu pracovníkov Neurológie JIS / ICJ a oddeleniu neurológie
v Komárne, za včasnú diagnostiku a poskytnutie prvej pomoci, ako aj liečenia
a návrhu na kúpeľnú liečbu LÚ Čilistov,
ktoré mi veľmi dopomohlo k zlepšeniu môjho zdravotného stavu až skoro
k úplnému vyliečeniu s diagnostikou Dg.
I 64 a neskôr konečnou Dg. 63. 5. Ako
špeciálny pedagóg mám odučených 25
rokov praxe a toho času som zamestnaná
v Združeniu pre mentálne postihnutých,
kde pracujem s klientmi postihnutým
autizmom, DMO, Dow. syndr., mentálne postihnutými, ako aj s demenciou
a zároveň v dome dôchodcov – Zariadenie
pre seniorov, na odd. s klientmi liečených psychiatrom, liečení na Alzhaimer,
stareckú demenciu a na lôžkovom oddelení
s vážnymi stavmi, kde pracujem poobede
v druhom zamestnaní na dohodu. Bola
som u Vás hospitalizovaná od 14. do 21. 10.
2011 na odd. neurológie JIS / ICJ v Komárne s Dg: I 64 a neskôr s konečnou Dg.I
63.5 na pravú stranu: Mozgový infarkt
vyvolaný neurčenou oklúziou alebo stenózou mozgových artérií. Moje poďakovanie je od srdca a úprimné. Veľká vďaka
patrí v prvom rade primárke Mudr. Eve
Hanáčkovej a všetkým lekárom na tomto
oddelení, ktorí svojou obetavou prácou
a skorou diagnostikou bez predchádzajúcich vyšetrení mi poskytli prvú pomoc
v limite do troch hodín, čím mi dopomohli
ku skoršiemu uzdraveniu sa s minimálnymi trvalými následkami. Veľké poďakovnie patrí aj Mudr. Lucii Žakovej, ku ktorej
som chodila na kontrolné vyšetrenia a pod
jej kontrolou som sa liečila. Bez jej návrhu
na kúpeľnú liečbu: ČILISTOV LÚ, by som
ešte nebola v takom dobrom zdravotnom
stave. V liečebnom ústave som bola hospitalizovaná od 29. 2. do 21. 3., odkiaľ som
bola prepustená domov vo veľmi dobrom
zdravotnom stave či po telesnej, alebo
psychickej stránke. Za zlepšenie môjho
zdravotného stavu môžem vďačiť aj celému
jeho personálu, ale musím vyzdvihnúť primárku Mudr. Beatu Richweisovú, ktorá
vyhovela mojej žiadosti – prosbe o skorší
termín. Môj návrh napísala Mudr. Lucia
Žaková dňa 15. 2. a na liečenie som nastúpila dňa 29. 2. Veľké ďakujem!!! Po návrate
z liečenia ešte ukončujem nedokončené
rehabilitácie a absolvujem kontrolné
vyšetrenia u odborných lekárov. Po ich
ukončení sa vraciam k svojej práci, ktorú
tak nesmierne mám rada. Môžem od srdca
len a len do smrti ďakovať duchaprítomnosti lekárom a ich odbornej znalosti
na oddelení neurológie ako aj postupom
pri mojom liečení, či kúpeľnej liečbe.
Bez ich nezištnej pomoci si ani nechcem
predstaviť, aké dôsledky by som mohla
mať a mohla som byť aj na invalidnom
vozíku. Som nesmierne rada, že chodím,
už nekrívam a neťahám pravú nohu, už
viem plynule hovoriť, zlepšil sa mi aj zrak
a už nepotrebujem okuliare. Mám menšie
problémy s pamäťou, minimálne s motorikou, ale to je už zanedbateľné a môžem sa
vrátiť skoro po pól roku do práce. Je to až
neskutočné a preto Vám píšem, aby som sa
aspoň touto cestou poďakovala všetkým,
ktorí sa podieľali na mojom uzdravení
a vynaložili preto maximum. Do ich ďalšej
práce prajem hlavne veľa zdravia, pracovných úspechov, spokojných a vyliečených
pacientov.
S veľkou vďakou a úctou Renáta U., špeciálny
pedagog
Nemocnica Krompachy
Ďakujem kolektívu gynekologického oddelenia, pod vedením MUDr. Gerženiho,
za príkladnú starostlivosť, profesionalitu
a úsmev, či milé slovo. „Videla som pri
práci lekárov, videla som pri práci sestričky, pri ich ťažkom bdení, no neviem Vám
povedať, kto z nich bol krajší“.
Ďakujem Miriam Š.
Touto cestou sa chcem poďakovať p. prim.
MUDr. Gerženimu, že ma v prvom rade
prijal a že ma dal do poriadku. Ďakujem
za jeho šikovné ruky, za úprimné odpovede o mojom zdravotnom stave a milý
úsmev. Ďakujem patrí aj skvelým doktorkám a doktorovi. Sestričkám ďakujem
za každú pomocnú ruku, utíšenú bolesť,
milé úsmevy a slová. Skrátka „ďakujem“
patrí všetkým. Prajem Vám veľa úspechov
v práci aj osobnom živote.
Adriana H.
Týmto chcem vyjadriť poďakovanie lekárom a celému zdravotníckemu personálu na pôrodníckom a novorodeneckom
oddelení NsP v Krompachoch za výbornú
starostlivosť a ochotný prístup k starostlivosti o moju manželku a novonarodenú
dcérku. Svojím správaním pre ne vytvorili
domácke prostredie a zabezpečili im tak
maximálny komfort.
Eduard M.
P O D ĚK O V ÁNÍ
prvních deset dnů. Těžko se hledají slova,
kterými bych vyjádřila pochvalu a díky
celému kolektivu ortopedického oddělení.
Od první chvíle jsem se cítila v bezpečí
a jsem na naši nemocnici hrdá.
77
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Křížovka
KŘÍ Ž O V KA
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALíČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 20. června 2012 na email: [email protected] Do předmětu email uveďte heslo „křížovka – červen“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět
dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a Repharm.
Správné znění tajenky z minulého čísla: V mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme.
Z celkového počtu 63 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé:
78
František Vybíral (Prostějov), Mária Zrubecová (Zvolen), Jan Farkaš (Nový Jičín), Bohdana Kosová (Bruntál), Pavla Lohrová (Plzeň).
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v Našem AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
y
Jehněčí válečk
čk e m
s mrk vov ým o dlové z Nemocnice Podlesí
Recep t od pa ní
M ar ce ly Šim an
ného
illi, 5 stroužků ut ře
el, římsk ý kmín, ch
trž
pe
vá
rst
če
,
př
pe
jehněčí plece, sů l,
rkev
Ingredience: 1 kg
pek citrónové
ká mou ka, olej, m
ad
hl
,
jce
ve
2
,
va
, mleté chilli, pár ka
šťá
ín
vá
km
no
ý
ró
sk
cit
řím
,
u,
př
ek
česn
směsi
idáme sů l, pe
vejce a ze vzni klé
maso umeleme, př
e ut řený česnek, 2
ám
Příprava: Jehněčí
ích
dlaní úhledně
Vm
.
ch
by
ný
če
tře
po
vlh
a pomoci na
petrželku dle
ky
ou
vič
an
rk
ek
m
as
nou
né
a n
ře
vy
va
šťá
e“ na před
o k řupava“. Vhod
, které „napichujem
smažíme na oleji „d
alu
om
a p
se
ce
le
íd
ou
tvarujeme vá lečky
v j
m
lad ké
, protože
vá lečky obalíme v h
není to prav id lem
vy tvarujeme. Poté
eleninový sa lát, ale
a z
še
ka
vá
ro
bo
aná bram
přílohou je nadých
adou“.
kl
ne
e
ez
„fantazii m
Tir amisu
Ingredience: 5 až
6 ba líčkov ka kaov
ých BeBe keksov (p
smotany, 2 šľa hačk
od ľa velkosti plech
ové smotany, 4 ks
u), 4 ks kyslé poch
vani línové cu kr y,
na posy panie.
úť kové
6 polievkov ých lyž
íc
práškového cu kru,
Príprava: Šľa hačk
ka kao
u vyšľa há me dotu
ha. Zvlášť vy miešam
cu krom a spojíme.
e
ky
slú
smotanu s práškov
Na dno pekáča po
uk ladáme keksy, na
ým a vanilínový m
smotanou a cuk ro
vrstv íme smotanu
m. Prik ry jeme druh
zmiešanú s pochú
ou vrstvou keksov
neminieme všetk y
ťkovou
, dá me smotanu a p
keksy. Končíme vr
ostup opakujeme
stvou smotany. Vr
do chladničk y a k
ký
m
ch koláča posy pem
rájame na druhý de
e ka kaom. Od ložím
ň.
e
r ecep t y č t e n á ř ů
Recep t od O ľg
y Dz im kovej
z Nemoc ni ce Kr
ompac hy
79
ročník 6
číslo 3
červen 2012
Kalendář vzdělávacích akcí
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
1. ŘÍJNA 2012
DEN SENIORŮ A DEN HYGIENY RUKOU
Den věnovaný představení nemocnice
s řadou vyšetření zdarma a edukační částí
o správném mytí rukou
Místo a čas konání: Nemocnice Český
Těšín v odpoledních hodinách
INFO: www.nemtesin.cz
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
21. ČERVNA 2012
VYBRANÁ TÉMATA Z GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ
Lékařský seminář
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
12. ČERVNA 2012
REHABILITAČNÍ PÉČE O PACIENTA
PO CMP
Seminář pro nelékařské profese
Místo a čas konání: Šumperská nemocnice,
kongresový sál, 14:30
INFO: www.nemspk.cz
NEMOCNICE PODLESÍ
14. LISTOPADU 2012
XIV. KARDIODEN
Tradiční konference věnovaná
problematice kardiovaskulárních
onemocnění z pohledu lékařů
a nelékařských zdravotnických pracovníků
Místo a čas konání: Kulturní dům Trisia,
8:00
INFO: www.nempodlesi.cz
POZVÁNKA
PRO PACIENTY
NEMOCNICE PROSTĚJOV
14. ČERVNA 2012
ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN,
MULTIDISCIPLINÁRNÍ PROBLEMATIKA
A SPOLUPRÁCE
Konference pro nelékařské pracovníky
Místo a čas konání: Přednáškový sál
Nemocnice Prostějov, budova stravovacího
provozu, 13:00
INFO: http://vzdelavani.nempv.cz
kalendář akcí
NEMOCNICE PŘEROV
80
5. ČERVNA 2012
AKTUALITY VE FYZIOTERAPII
Konference pro nelékařské pracovníky
Místo a čas konání: přednáškový sál
Nemocnice Přerov, 12:30
INFO: http://vzdelavani.nempr.cz
PODHORSKÁ NEMOCNICE
12. ČERVNA 2012
ONEMOCNĚNÍ ŽLUČNÍKU
Seminář pro nelékařské profese
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice
v Bruntále, 14:00
INFO: www.podhorska.cz
WWW.NEMVITKOVICE.CZ
NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
V ČESKÉ REPUBLICE
Komplexní zásobování všech zdravotnických
zařízení po celé ČR
Nejširší nabídka produktů nejvýznamnějších
značek na trhu
Služby šité na míru jednotlivým zákazníkům podle
jejich velikosti, typu a individuálních potřeb
Pobočka Třinec
Konská 198
739 61 Třinec
tel.: +420 558 337 111
fax: +420 558 337 112
[email protected]
Pobočka Prostějov
U spalovny 4582/17
796 01 Prostějov
tel.: +420 582 400 000
fax:+420 582 400 001
[email protected]
Pobočka Praha
Krajní 801
252 42 Jesenice, Praha-Západ
tel.: +420 241 011 501
fax: +420 241 930 001
[email protected]
www.martekmedical.cz
Download

Čtyři odborníci AGELu v projektu sto nejlepších českých lékařů