ROČNÍK 8 ČÍSLO 3 ČERVEN 2014
Radek Štěpánek plnil sny díky
NADACI AGEL
Přední tenista světa potěšil díky NADACI AGEL handicapované
STRANA
sportovce a zahrál si s nimi bocciu
3
Vítkovická nemocnice uvedla
do provozu počítačový tomograf
Nemocnice Nový Jičín dokončila
rekonstrukci interního pavilonu
Nový přístroj za 15 miliónů korun nabízí
Většího komfortu se dočkali pacienti
přesnější a šetrnější vyšetření
plicního oddělení a endoskopických
STRANA
28
ambulancí
STRANA
30
SYMPOZIUM SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
Ing. Tomáše Chrenka, Ph.D.
předsedy dozorčí rady AGEL a.s.
MUDr. Jána Dudry, Ph.D., MPH
předsedy představenstva AGEL a.s.
PREZIDENT KONGRESU
MUDr. Martin Polach, MBA
místopředseda dozorčí rady AGEL a.s.
VĚDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Vědecká rada společnosti AGEL a.s.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, Eurchem
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
MUDr. Marian Branny
MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.
MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA
MUDr. Radan Volnohradský
Maya Nováčková
Ing. Kristina Krausová
KONGRESOVÝ POPLATEK
Lékař ................................................................ 1.000 Kč
NLZP .................................................................... 600 Kč
Studenti, lékaři a NLZP do 30 let ..............................0 Kč
Platbu provádějte na účet: 2104187294/2700
Variabilní symbol: 9102014
Specifický symbol: obdržíte po registraci na webovém formuláři
Registrace k aktivní i pasivní účasti a více informací na sympozium.agel.cz
Kontaktní osoba: Bc. Rene Nieslanik, e-mail: [email protected], tel.: +420 582 315 947
Obsah
4 Skupina AGEL
obdržela Čestné
uznání za společenskou
odpovědnost
ADRESA
e-mail: [email protected]
PŘEDSEDKYNĚ REDAKČNÍ RADY
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY
MUDr. Marian Branny,
MUDr. Filip Horák, MBA,
Ing. Roman Gavanda,
Ing. Karel Kantor,
MUDr. Martin Polach, MBA,
Ing. Tomáš Želazko
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Radka Baková,
Ing. Hana Szotkowská, Jana Želazková,
Mgr. Marta Csergeová
ZLOM A GRAFICKÁ ÚPRAVA
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah
zveřejněné inzerce a reklamy.
Vychází 6 × ročně, ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
20 Drogy se dětem
nevyhýbají ani v menších
městech
5 Přístroj vyšetřuje
nejrychleji v Česku
22 Personál se kvůli
rostoucí agresi pacientů učí
sebeobraně
38 Pôrodnice v Komárne
a vo Zvolene patria podľa
mamičiek medzi najlepšie
na Slovensku
6 Chirurg Jiří Babuščák
pokořil již přes 50 horských
vrcholů
24 Lucie Erbenová oceněná
jako jedna z nejlepších sester
v Česku
40 Nemocnica Komárno má
jednu z najlepších sestier –
manažérok – na Slovensku
12 Slabší pohlaví? Z hlediska
zdraví jednoznačně muži
26 První krůčky dítěte by
rodiče neměli uspěchat
14 Řidič sanitky zachránil
život muži s infarktem
29 Ostrava má nové
Centrum experimentální
endoskopie
42 Nová unikátna
Gama sonda skvalitňuje
chirurgické oddelenie
levočskej nemocnice
16 Patní ostruhu má téměř
každý, ale trápí 15 procent
populace
www.nasagel.cz
Šumperská
nemocnice a.s.
Zenagel a.s.
Oční centrum
AGEL a.s.
CGB laboratoř a.s.
Vítkovická
nemocnice a.s.
Repharm a.s.
AGEL Medinvest s.r.o.
Mateřská škola
AGEL s.r.o.
AGEL Research a.s.
KTR-Servis s.r.o.
AGEL Simulation
Center a.s.
AGEL Medical a.s.
Transfúzní služba a.s.
Kardiologické
centrum AGEL a.s.
Poliklinika
Česká Třebová
32 I pracovnělékařské služby
mohou zachránit život
Poliklinika Ostrava
Dialýza Šumperk,
spol. s r.o.
Poliklinika Nymburk
Podhorská
nemocnice a.s.
Dopravní
zdravotnictví a.s.
Nymburk
Praha
Plzeň
Ostrava
Pardubice
Šumperk
Šternberk
Rýmařov
Poliklinika Olomouc
Prostějov
Třinec
Valašské
Meziříčí
Nemocnice
Podlesí a.s.
Brno
Nemocnice
Valašské Meziříčí a.s.
Avenier a.s.
Středomoravská
nemocniční a.s.
Nemocnice
Prostějov o.z.
Vzdělávací a výzkumný
institut AGEL o.p.s.
Medical Systems a.s.
NADACE AGEL
Bratislava
Nemocnice
Přerov o.z.
KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ
CENTRUM NOVÝ JIČÍN
Komárno
AGEL Sport Clinic
PROPERTIES
Prostějov s.r.o.
Levoča
Krompachy
Banská Bystrica
Zvolen
Diagnostické a liečebné
centrum Zvolen s.r.o.
Dom sociálnych
služieb Krupina n.o.
Nemocnica
Zvolen a.s.
Nemocnice
Nový Jičín a.s.
Laboratoře AGEL a.s.
MAPA
SPOLEČNOSTÍ
SKUPINY AGEL
Martek Medical a.s.
AGEL Servis a.s.
Nemocnica
Krompachy spol. s r.o.
Přerov
v
IVF Clinic a.s.
AGEL a.s.
TYMIAN s.r.o.
Český Těšín
Nový
Jičín
Olomouc
Poliklinika Plzeň
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča, a.s.
AGEL
DIAGNOSTIC a.s.
Bruntál
Česká
Třebová
58 Badmintonista Petr
Koukal po výhře nad
rakovinou stále patří mezi
nejlepší hráče světa
Nemocnice
Český Těšín a.s.
Nemocnice
Šternberk o.z.
Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská
43 Problematika nočného
pomočovania v detskom
veku
31 Nemocnice Nový Jičín
otevřela poradnu pro
sportující děti
18 Nemocnice Přerov se
stala součástí celosvětové
sítě certifikovaných
chirurgických center
WEBOVÁ PREZENTACE ČASOPISU
36 Klíšťové encefalitidě
může zabránit očkování
OBSAH
AGEL a.s.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920, Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected], www.agel.cz
AGEL SK a.s.
MEDI RELAX
M+M s.r.o.
FORLIFE n.o.
1
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Vážené kolegyně, kolegové a spolupracovníci,
EDITORIAL
MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH
poměrně netradičně bych začal hned v úvodu poděkováním. Díky Vám je totiž společnost AGEL už několik
let v České republice i na Slovensku synonymem pro kvalitní zdravotní péči. Naším společným pracovním
krédem a cílem je spokojený, kvalitně ošetřený a vyléčený pacient - náš klient. Tohoto cíle dosahujeme
zejména díky spojení personálního, znalostního i technického potenciálu naší společnosti do funkčního
celku, ze kterého se stal největší soukromý poskytovatel zdravotní péče v Čechách. Naším dalším cílem
je toto postavení udržet i v prostředí aktivní a dravé konkurence. Jde o úkol nelehký, protože znamená
kontinuálně se přizpůsobovat novým požadavkům a potřebám klientů, pružně reagovat na změny vnějšího
prostředí a neustále zvyšovat kvalitu námi poskytované péče. Jednoduše řečeno, znamená to trvale a hlavně
aktivně zvyšovat naši konkurenceschopnost.
Konkurenceschopnost je o prosazení se na trhu, o schopnosti reagovat na nové podněty, potřeby
a požadavky našich pacientů – našich klientů. Jedním z klíčových faktorů udržení konkurenceschopnosti
je schopnost společnosti implementovat do všech oblastí své činnosti inovace. Doposud jsou téměř
všechny nové nápady, respektive invence, do naší společnosti přenášeny cestou zavádění nových postupů
a technologií, vyvinutých mimo společnost AGEL. Já jsem ale přesvědčen o tom, že víc než deset tisíc
zaměstnanců AGELu představuje obrovský inovační potenciál. Takové číslo totiž představuje tisíce chytrých
a aktivních lidí, kteří mají tvůrčí talent, nápady anebo mají, na první pohled nenápadné, návrhy, jak je
možné něco malinko změnit či dělat lépe. Lidé s těmito nápady znamenají pro společnost obrovské bohatství
a jejich potenciál může přinést ohromné možnosti rozvoje celé firmy. Někdo může oponovat, že aktivity
v oblasti inovací budou omezeny jenom na lékaře, „ajťáky“ a některé specializované technické profese. Chci
proto zdůraznit, že pro naši společnost je důležitá podpora a rozvoj inovací ve všech oblastech a činnostech,
které v naší společnosti probíhají. Může jít o inovace produktové, tj. zavedení úplně nových, případně
zlepšení stávajících technologií a služeb. O inovace procesní, tzn. jakékoliv zlepšení procesů, které se týkají
poskytování zdravotní péče, stejně jako zlepšení podpůrných procesů a činností nezbytných při jejím
poskytování. Na mysli mám také inovace marketingové, ať už jde o novou marketingovou strategii či nový
koncept, a to na všech úrovních našich aktivit a všech oblastech činnosti naší společnosti. A v neposlední
řadě může jít také o inovace organizační, tj. zavádění efektivnějších organizačních struktur a systémů. Tento
stručný a určitě ne kompletní výčet oblastí, ve kterých vidím inovační potenciál, znamená, že prakticky
kterýkoliv zaměstnanec naší společnosti je potenciální inovátor, potenciální nositel nové myšlenky či nositel
invence a inovace.
Chceme-li zůstat konkurenceschopní, musíme v naší společnosti trvale pracovat na zdokonalování
inovačního prostředí. Etablování aktivní proinovační strategie a atmosféry do života naší společnosti je
jedním ze základních předpokladů jejího dalšího rozvoje. Proinovační firemní kultura a rozvoj inovačních
aktivit v rámci připravovaných organizačních struktur jsou jedním ze strategických cílů naší společnosti
v poměrně blízké budoucnosti. A budoucnost začíná dnes. Chceme ve firmě nastavit dostatečnou míru
inovační autonomie, kreativity a flexibility, a nabídnout tak ideální podmínky pro rozvoj tvůrčích
inovačních aktivit. Firemní strategie inovací, aktivní pomoc při financování výzkumu, respektive
vyhodnocení či rozpracování inovací, stejně jako systém podpory a přípravy přihlášek patentů, systém
odměn a finančního profitu na realizovaných patentech pro zaměstnance – to všechno jsou kroky, které
chceme realizovat ve spolupráci s Vámi, zaměstnanci společnosti AGEL. Naší vizí je dát prostor Vám a Vaší
kreativní a intelektuální energii v dalším úsilí při společném rozvoji naší společnosti.
MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH
předseda představenstva společnosti AGEL
2
Radek Štěpánek potěšil handicapované
sportovce a předal šek NADACE AGEL
NADACE AGEL PŘEKVAPILA JOSEFA MEYERA I JEHO KAMARÁDY NÁVŠTĚVOU TENISOVÉ HVĚZDY.
Text a foto: Mgr. Radka Baková
T
řiadvacetiletý Josef Meyer je sice
na vozíčku, ale k životu se snaží přistupovat aktivně. Je členem Handicap
sport clubu Havířov, kde se věnuje boccii,
tedy speciálně upravené hře pétanque.
Poslední měsíce měl však velké trápení. Mechanický vozíček, který přestal vyhovovat
jeho potřebám, učinil mladého muže závisJosef Meyer při hraní boccie
Radek Štěpánek s Josefem Meyerem
lým na okolí. Vzhledem k tomu, že v současné době nemá Josef Meyer nárok na nový
vozík od zdravotní pojišťovny a sám si jeho
nákup nemůže dovolit, přispěla mu na jeho
pořízení NADACE AGEL 50 tisíc korun,
což pokryje většinu potřebných nákladů.
Šek Josefovi symbolicky předal v Ostravě
v polovině dubna tenista Radek Štěpánek,
který si při této příležitosti s Josefem a jeho
kamarády z klubu také zatrénoval bocciu.
„Současný vozík je úzký a hrozí mi tak
otlačeniny a proleženiny. Zároveň mám
velké potíže s přesunem pomocí zvedáku
jak do postele, tak do auta. Když někam potřebuji jet, tak mě do auta musejí
přenášet dva lidé, jelikož sedačka vozíku
je úzká a není možné pode mne zasunout
plachtu od zvedáku,“ nastínil problémy se
současným vozíčkem Josef Meyer z Frýdku-Místku, člen Handicap sport clubu
Havířov. Kvůli nesprávnému sklonu stupačky od vozíku nemá Josef nohy v pravém
úhlu, jak by měly správně být, a dostává tak
často křeče. „Potřeboval bych odlehčený
vozík s obručí se špunty, abych za pomoci
pomůcek začal v rámci mých možností
jezdit sám. Přitom bych posiloval svalstvo,
které momentálně vůbec nevyužívám,
a je ochablé. Tímto bych posílil celkovou
NA DACE AGEL
společná fotografie s Radkem Štěpánkem bude krásnou památkou pro Josefa Meyera (dole uprostřed), Nikol (dole
vlevo), výkonnou ředitelku nadace Mgr. Denisu Rísovou (vpravo od tenisty) i celý tým
fyzičku a stabilitu těla. Kalkulace na takový
vozík však přesáhla 60 tisíc korun a tolik si
bohužel nemohu dovolit,“ posteskl si mladý
vozíčkář, který o finanční pomoc požádal
NADACI AGEL a netušil, že symbolický
šek mu předá sám Radek Štěpánek.
Tenista využil příležitosti a po předání
symbolického šeku na nový vozík, který se
pro Josefa již vyrábí, si společně i s ostatními kolegy z týmu zahrál bocciu a zjistil,
že tato paralympijská hra není vůbec tak
jednoduchá, jak se zdá. „Musím uznat, že
boccia je poměrně náročná – ne fyzicky
ale strategicky. I když jsem hrál s boccisty
pouze chvíli, zjistil jsem, že velmi záleží
na strategii. Bylo mi ctí si tento sport
vyzkoušet právě s nimi,“ prozradil Radek
Štěpánek, který si bocciu zahrál poprvé
v životě právě na setkání v Ostravě.
A to nebylo jediné překvapení dne.
NADACE AGEL využila příležitosti splnit
další tajné přání. „Když jsem se dozvěděla,
že v týmu Handicap sport clubu Havířov je
dívka Nikol, která již dlouho Radka Štěpánka obdivuje a vždy, když může, sleduje tenis
na daviscupových turnajích v Ostravě, bylo
rozhodnuto,“ naznačuje výkonná ředitelka
NADACE AGEL Mgr. Denisa Rísová, která
mladé vozíčkářce Nikol domluvila na odpoledne soukromou schůzku s Radkem
Štěpánkem, aby si mohli popovídat mezi
čtyřma očima. Tenista Štěpánek své fanynce
předal jako dárek na památku navíc také
svůj dres a čelenku z Tokia, které vlastnoručně podepsal.
3
Radek Štěpánek již několik měsíců nosí na rukávu
trička logo AGELu
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Skupina AGEL obdržela Čestné uznání
za společenskou odpovědnost
VEDENÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE AGEL OCENILO ZA PŘIJETÍ A REALIZACI MYŠLENEK SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
V OBLASTI SOCIÁLNÍ, EKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radim Fryč
čestné uznání přebral od PhDr. Jaroslava Dvořáka
obchodní ředitel AGELu Ing. Roman Gavanda
S
polečnost AGEL v dubnu obdržela
Čestné uznání hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou
odpovědnost. Hejtman Moravskoslezského
kraje Miroslav Novák společnost AGEL
ocenil konkrétně za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblasti
sociální, ekonomické a environmentální.
Čestné uznání přebral od PhDr. Jaroslava Dvořáka, člena Rady kraje a starosty
Nového Jičína, obchodní ředitel AGELu
Ing. Roman Gavanda.
Vedení Moravskoslezského kraje – hejtman Miroslav Novák a krajští radní – předali ceny a čestná uznání za společenskou
odpovědnost za loňský rok při slavnostním
večeru 10. dubna v ostravském Clarion
Congress Hotelu. Do letošního pátého
ročníku soutěže, kterou vyhlásila Rada
Moravskoslezského kraje spolu s Radou
kvality České republiky, se přihlásilo
rekordních 60 uchazečů – firmy, obce
a společnosti veřejného sektoru.
„Je důležité vyzdvihnout a poděkovat
nejrůznějším podnikatelským subjektům
a organizacím za to, že dělají pro kraj,
pro občany něco navíc, než jim ukládá
legislativa. To je podstata společenské odpovědnosti – poskytovat výrobky či služby
svému okolí, a to podle standardů, které
jdou nad rámec povinností,“ uvedl během
slavnostního vyhlášení moravskoslezský
hejtman Miroslav Novák.
Soutěž, která se koná od roku 2008, byla
letos nově rozdělena do tří hlavních kategorií – podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru. Ty se dále členily
podle počtu zaměstnanců nebo působnosti
obcí. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních
i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se
mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho
sociálním potřebám, podporu sociálně
ohrožených skupin, handicapovaných
i osob se změněnou pracovní schopností.
Zdravotnický výbor poslanecké
sněmovny navštívil Kardiologické
centrum AGEL
CÍLEM NÁVŠTĚVY VÝCHODNÍCH ČECH BYLO SEZNÁMIT SE S PROSTŘEDÍM I PROBLÉMY, KTERÉ REGION TRÁPÍ.
SKUPINA AGEL
Text: redakce / Foto: Mgr. Dušan Korel
4
V
zácnou návštěvu uvítalo v polovině
dubna Kardiologické centrum AGEL,
které navštívili členové výboru pro
zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Cílem cest zdravotnického výboru po krajích České republiky
je seznámit se s jednotlivými zdravotnickými zařízeními a zjistit, jaké problémy
v oblasti zdravotnictví regiony trápí.
Poslanci během třídenního výjezdního
zasedání ve východních Čechách navštívili
Pardubickou krajskou nemocnici, kde si
v doprovodu přednostů klinik a primářů
oddělení prohlédli jednotlivé provozy.
poslanci na návštěvě Kardiologického centra AGEL
Nevynechali ani Kardiologické centrum
AGEL, které patří k nejvyhledávanějším
v České republice a s nímž pardubická
nemocnice v rámci Komplexního kardio-vaskulárního centra úzce spolupracuje.
Poslance mimo jiné velmi zaujal fakt, že
počtem ošetřených pacientů se Kardiologické centrum AGEL v posledním desetiletí
opakovaně umisťuje v první čtveřici z celkového počtu 22 katetrizačních laboratoří.
Tato návštěva výboru pro zdravotnictví
nebyla v zařízeních naší skupiny první.
V loňském roce výbor zavítal do Olomouckého kraje, kde navštívil hned dva subjekty
skupiny AGEL – Nemocnici Prostějov
a Martek Medical, kde dokonce celý svůj
výjezd po regionu zahájil.
ČPZP i letos uhradí zaměstnancům
AGELu rekondiční péči
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA UHRADÍ LÉČEBNĚ-REHABILITAČNÍ PÉČI A ZÁROVEŇ PŘISPĚJE NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ.
Text a foto: redakce
Č
eská průmyslová zdravotní pojišťovna i v tomto roce zahájila spolupráci
v rekondiční péči o zaměstnance
společností AGEL. Finanční prostředky,
které zdravotní pojišťovna pro tuto péči
vyčlenila, budou využity zejména na léčebně-rehabilitační péči u rekondičních pobytů v lázeňských zařízeních jak v Čechách,
tak na Slovensku – jedná se o Lázně Teplice
nad Bečvou, Lázeňský & wellness hotel
Niva Luhačovice, nestátní zdravotnické
zařízení Hotel ODRA v Ostravici a Slovenské liečebné kúpele Rájecké Teplice.
V roce 2013 bylo v lázeňských místech
využito více než 500 poukazů. Z toho 125
v Hubertu Luhačovice, 53 v hotelu Odra,
více než 200 ve slovenských Rajeckých Teplicích a téměř 130 v Teplicích nad Bečvou.
Pro rok 2014 bude mít skupina AGEL mož-
nost využít přibližně 600 poukazů.
„V rámci spolupráce se skupinou AGEL,
která má registrováno u ČPZP podstatnou
část zaměstnanců, uhradí zdravotní pojišťovna léčebně-rehabilitační péči a zároveň
přispěje na ubytování a stravování ve výši
80 procent,“ upřesnil vedoucí odboru péče
o klienty ČPZP Ing. Emil Rakus. Dále bude
nasmlouváno čerpání vitamínů a vitamínových přípravků v předem stanovených
lékárnách, doplňková rekondiční péče
pro zaměstnance Nemocnice Český Těšín
a Nemocnice Podlesí a ambulantní rekondiční pobyty pro zaměstnance Šumperské
nemocnice a Podhorské nemocnice. Mimo
tyto aktivity přispěje ČPZP na dětské
ozdravné tábory.
ČPZP v letošním roce nabízí stávajícím
pojištěncům možnost spolupráce v rámci
projektu Získej pojištěnce, získáš bonus.
Každému pojištěnci, který zaregistruje k ČPZP svého známého, rodinného
příslušníka a tak podobně, poskytne ČPZP
finanční příspěvek 500 korun na pohybové
aktivity, solárium, masáže apod. Každý
může přivést do ČPZP až šest nových pojištěnců a dosáhnout tak na 3000 korun.
Přístroj vyšetřuje nejrychleji v Česku
SYTÉM GENEXPERT DX IV JE PRVNÍM NA SVĚTĚ, KTERÝ AUTOMATIZUJE A SPOJUJE ČIŠTĚNÍ VZORKU, NUKLEOVÉ KYSELINY
A DETEKCI CÍLOVÉ SEKVENCE ZA POUŽITÍ ANALÝZY VE SKUTEČNÉM ČASE.
P
lně automatizovaný systém GeneXpert Dx IV na oddělení laboratorní medicíny Středomoravské
nemocniční v Nemocnici Prostějov bude
používán ke stanovení klostridiové infekce
a chřipky typu A, B a H1N1. Jedná se
o systém, který jako vůbec první na světě
automatizuje a spojuje čištění vzorku,
nukleové kyseliny a detekci cílové sekvence
za použití analýzy ve skutečném čase.
Zatímco u starších metod museli lékaři
čekat na výsledky dlouhé hodiny, nyní je
budou mít díky novému systému k dispozici v ultrakrátké době.
Infekce bakterií Clostridium difficile
mohou způsobovat mnoho potíží od průjmů po těžká, život ohrožující onemocnění
střev. „U zdravého dospělého člověka je vyvinutá mikroflóra tlustého střeva obyčejně
rezistentní vůči kolonizaci baktérií C. difficile. Avšak tato rezistence se ztrácí, jestliže
je normální mikroflóra střeva pozměněná. Nejběžnějším rizikovým faktorem je
užívání antibiotik,“ vysvětluje přednosta
oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční prof. MUDr. David
Stejskal, Ph.D., MBA, Eurchem. Při podezření na tuto infekci tak mohou praktičtí
lékaři využít pro zpracování svozů svých
pacientů nejmodernějšího vybavení.
Systém GeneXpert Dx IV zpracuje vzorek
do 45 minut a navíc s vysokou senzitivitou a specifičností, které v současné době
nedosahuje žádný jiný přístroj na trhu.
Vybavení bude využito také k vyšetření
vzorků při podezření na chřipku typu A, B
a H1N1. Chřipka je virová infekce respiračního traktu, která se vyskytuje především
v zimě. „Viry chřipky se dělí na tři typy – A,
B a C, z nichž dva vedou k infekci u lidí.
Převažujícím typem je chřipka A, která odpovídá za většinu sezónních chřipek a může
vést i k pandemiím. Infekce typu B je u lidí
méně častá. U typu A rozeznáváme ještě
dále subtypy H a N a není tomu tak dávno,
kdy byl v Mexiku identifikován typ chřipky
H1N1, který vedl k vysoké morbiditě i mortalitě,“ upozorňuje profesor David Stejskal.
Pracovníci oddělení laboratorní medicíny připravují použití přístroje i pro diagnostiku infekce lidským papilomavirem
a pro vyšetření dalších parametrů.
SKUPINA AGEL
Text a foto: Mgr. Radka Baková
5
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Chirurg Jiří Babuščák pokořil již
přes 50 horských vrcholů
MUDR. BABUŠČÁK: HORY JSOU PRO MĚ VÝBORNÝ RELAX. ČASTO VE VYŠŠÍCH MÍSTECH RŮZNÝCH DESTINACÍ BÝVÁ MINIMUM
LIDÍ, TAKŽE SI ČLOVĚK PERFEKTNĚ ODPOČINE A VYCHUTNÁ SAMOTU.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv MUD. Jiřího Babuščáka
Čím se může pochlubit chirurgické oddělení přerovské nemocnice?
Chloubou Nemocnice Přerov je nepochybně čerstvě otevřený a zrekonstruovaný pavilon operačních oborů, kde je
i chirurgie. Jsou zde krásné dvoulůžkové
pokoje s klimatizací, televizí a sociálním
zařízením. Je vidět, že se vedení nemocnice
nechalo inspirovat vídeňskou nemocnicí.
Nyní k Vašemu koníčku. Co bylo
příčinou, nebo kdo Vám dal počáteční
impulz k horolezeckým začátkům?
Vždy jsem měl rád hory, jak v létě, tak
i v zimě. V létě to byla turistika ve Vysokých či Nízkých Tatrách. V zimě pak
lyžování. Hory jsou pro mě výborný relax.
Často ve vyšších místech různých destinací bývá minimum lidí, takže si člověk
perfektně odpočine a vychutná samotu.
Například v Jižní Americe v Chile pod horou Parinakota s vrcholem 6342 metrů nás
džíp po aklimatizaci se zásobami včetně
pitné vody vysadil ve výšce 4900 metrů
a celý týden jsme zde nikoho nepotkali.
Nebyl tam ani telefonní signál. Navíc
od roku 1989 jsem díky horám postupně
poznal kamarády stejné krevní skupiny, se
kterými se stále scházíme.
M
ROZHOVOR
UDr. Jiří Babuščák se narodil
v roce 1959 v Přerově. Po absolvování gymnázia vystudoval
Lékařskou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci. V roce 1985 nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice v Přerově,
kde působí dosud. Postupně absolvoval dvě
atestace z chirurgie a poté začal pracovat
na JIP chirurgických oborů. Doktor Babuščák je rozvedený a má dvě dcery ve věku
27 let a 32 let. Jeho největším koníčkem je
horolezectví a zatím se mu podařilo zdolat
více jak 50 horských vrcholů.
6
Pane doktore, nejdříve k Vaší práci. Proč
jste se rozhodl stát lékařem?
Od dětství mě bavila biologie, zejména
biologie člověka. Zároveň jsem byl sportovně založený, takže na střední škole jsem
se rozhodoval mezi kantořinou – biologie
a tělesná výchova – a medicínou. Nakonec
vyhrála medicína a nyní mohu tvrdit, že to
bylo dobré rozhodnutí.
Proč jste se rozhodl stát chirurgem?
Přitahovaly mě operační obory, které
vyžadovaly manuální zručnost. Velmi se
V kolika letech jste s tímto koníčkem
začínal?
Začínal jsem poměrně pozdě. S vlastním
horolezectvím a skutečně vysokohorskými
výšlapy až po roce 1989, kdy se otevřely
hranice. Do té doby jsme mohli jen do Tater, ale tam výšlapy bez registrace nebo
horských vůdců nebyly možné. A najednou
jsme mohli slézat Alpy či další hory.
mi líbila chirurgie, a protože po dostudování bylo v přerovské nemocnici jedno
volné místo právě na chirurgii, využil jsem
příležitost a nastoupil jsem zde. Měl jsem
vlastně velké štěstí.
Který vrchol jste zdolal jako první a které následovaly poté?
První větší kopec jsem zdolal v roce 1993
v italských Dolomitech, a to jeho nejvyšší vrchol Marmolada ve výšce 3342
metrů. Poté každý rok následovaly další
vrcholy zejména v Alpách, které měřily
Podle čeho si vybíráte destinace kam
jezdíte? Případně jedete obdivovat jen
krásu hor bez nájezdů civilizace?
Výběr destinace je často náhodný, i když
hodně rozhodují finance a přitažlivost
daného pohoří či kontinentu. Máme
poměrně velkou slabost k Jižní Americe
a Kordillerám, kde jsme byli již dvakrát
a rád bych se tam ještě vrátil. Jednak mí
dva kamarádi umějí slušně španělsky, navíc je tam krásná příroda a na severu Chile
a v Bolívii je poměrně stálé počasí. Hranice
sněhu je zde až ve výškách nad 5000 metrů
a lidí tu potkáte minimálně.
Je pro vás zdolávání hor adrenalin, nebo
„jen“ sportovní výkon?
Je to hlavně relax. I když ten adrenalin tam
samozřejmě je a občas to krásně zpestří.
Co obnáší tento sport finančně a časově? Jak brzy po sobě se vrhnete na další
„expedici“?
Zcela správně – tento můj koníček stojí
hodně času a peněz. Takže letos po úspěšné
akci, která byla také finančně náročná, nás
čeká něco menšího. V srpnu se chystáme
na 10 až 12 dní do Alp, konkrétně do Zermattu, kde máme ještě nějaké neslezené
vrcholy v masivu Monte Rosy.
Vyžadují Vaše výstupy nějakou speciální
přípravu – fyzickou nebo v životosprávě?
Speciální přípravu neabsolvujeme. Je ale
zapotřebí stále se udržovat v kondici. Já
osobně celoročně hraji tenis, jezdím pra-
videlně na kole, v zimě každou neděli hraji
hokej. K tomu sauna, masáže. Na vlastní
výšku na horách se ale nedá připravit. Při
zdolávání hor je při pozvolném výstupu
dobrá aklimatizace, protože výšková nemoc zacvičí s každým, i když je trénovaný
sebevíc.
Kdo Vám dělá společníka při zdolávání
vrcholů?
Již několik let máme stálou sestavu. Je nás
celkem osm, ale ne vždy jezdíme v plném
složení. Dva kamarádi mají malé děti nebo
někteří jsou s rodinami na dovolených.
Na méně exponované výstupy v Alpách
beru i dcery.
Zažil jste při výstupu nějaké těžké okamžiky, kdy jste si řekl, že s tím skončíte?
Těžké okamžiky v horách – samozřejmě!
Bylo to několikrát. Minimálně dvakrát
při výškové nemoci, kdy mi bylo hodně
špatně, bolela mě pekelně hlava a zvracel
jsem. Nebo když se zhoršilo počasí a my
spali na Nido Condores ve výšce 5400
metrů přímo pod Aconcaguou. Tři dny
sněžilo a my leželi ve stanu a čekali. Prostě
peklo!! To si říkáte, že končíte, ale po dvou
třech týdnech zase přemýšlíte, kam příště
pojedete. Hory jsou pro mě droga!!
Co na Váš koníček říká rodina, respektují
ho a podporují Vás?
Rodiče už si konečně zvykli a přestali se
bát, že se nám něco stane. Jinak dcery jezdí
někdy se mnou, a to hlavně do Julských
Alp. Mladší dcera se mnou byla i na Wildspitze, což je druhá nejvyšší hora Rakouska. Postupně si ale říkám, že budu muset
zvolnit. Ale ještě nikdy jsem nebyl v horách
na Balkánu, tak snad tam někdy vyrazím.
Hlavně, aby vydrželo zdraví.
ROZHOVOR
přes 4000 metrů – Mt. Blanc, Breithorn,
Castor, Pollux, Dufourspitze, Zumsteinspitze, Allalinhorn, Bernina, Mnich, Gran
Paradiso, Dom a další. Některé výstupy
byly jednodušší, některé, zejména Dom
ve výšce 4545 metrů po hřebeni a Mnich,
byly náročné. Vystoupili jsme i na nejvyšší
vrcholy Julských Alp, které jsou nádherné. Z větších expedicí jsme v roce 2006
úspěšně vystoupili na Elbrus (5642 metrů),
Pik Semjonovski (4082 metrů). O rok
později se nám díky nepříznivému počasí
nepodařilo zdolat Aconcaguu. Naopak
v roce 2011 jsme úspěšně zdolali nejvyšší
horu Bolívie Sajamu (6542 metrů), což je
zatím můj nejvyšší zdolaný vrchol. V roce
2012 jsme se pokusili o zdolání hory Pik
Lenin (7134 metrů), ale díky nepřízni
počasí jsme vyšli jen na vrchol Razdělnaji
(6100 metrů). A letos jsme úspěšně zdolali
dvě nejvyšší hory Afriky – Mt.Kenya (4985
metrů) a Kilimanjaro (5895 metrů). Kromě
nejvyšších hor Evropy máme slezené i tři
nejvyšší hory Rakouska – Glossglockner,
Wildspitze, Grossvenediger.
7
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Napsali o nás…
VÝBĚR TOHO NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO Z TISKU A INTERNETOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SKUPINY AGEL.
VEĽKÝ DEŇ PRE KROMPACHY:
50‑TISÍC ĽUDÍ SI ZÚFALO, NO TERAZ
MAJÚ DÔVOD NA RADOSŤ
NOVÝ ČAS 5. MARCA
Na Spiši sa až 50 tisíc pacientom podstatne zvýši komfort. Miestna nemocnica
investovala do modernizácie 165 tisíc eur.
Rekonštrukciou prešlo chirurgické oddelenie a vďaka štedrému daru pribudli aj polohovateľné postele s matracmi, ktoré vedia
urobiť zázraky. „Je to úžasné, že v našom
malom meste sa podarilo túto nemocnicu
vôbec zachrániť. Hrozilo jej zrušenie a bola
vo veľmi zlom technickom stave. Teraz
riadne funguje a pomáha pacientom zo
širokého okolia,“ teší sa primátorka Iveta
Rušinová.
část svého areálu bezdrátovým připojením.
Pokud budete čekat na ošetření, můžete se
nově připojit v čekárně na internet. Stejnou
možnost mají i pacienti na všech lůžkových
odděleních. Z technických důvodů sice zatím jen přes kabel, nemocnice však plánuje
do budoucna změnu.
„Chceme zpříjemnit pacientům pobyt
v naší nemocnici. Majitelé notebooků, tabletů nebo chytrých telefonů si nyní mohou
zkrátit čas surfováním po síti,“ vysvětluje
hlavní sestra nemocnice Jana Pelikánová.
Díky internetu mohou podle ní pacienti
zůstat v lepším kontaktu i se svými blízkými. „Věříme, že zpřístupnění internetu
přinese pacientům větší komfort a pomůže
zpříjemnit pobyt v nemocnici,“ dodává
hlavní sestra. Wifi připojení je zatím pro
pacienty zdarma v čekárnách na interním
příjmu, u ambulance pohotovostní služby,
před urologickou a chirurgickou ambulancí a na radiodiagnostickém oddělení.
NAPSALI O NÁS
VLADIMÍR HRON NÁVŠTĚVNÍKY
PLESU ROZESMÁVAL VTÍPKY
8
Veľká rekonštrukcia sa najviac dotkla
nosného oddelenia nemocnice so 113‑ročnou tradíciou ‑ chirurgie. „Máme moderné
operačné sály, vstupnú prijímaciu halu,
zrekonštruované sociálne zariadenia aj so
sprchami a celkovo došlo k výmene až 140
okien,“ uviedol konateľ nemocnice Miroslav Kraus. Z vlastných zdrojov investovali
aj do zastrešenia a zväčšenia nájazdovej
rampy do budovy interného pavilónu
a zastrešili terasu na RTG oddelení. Darom
v hodnote 30 tisíc eur získali od Maltézskych rytierov 20 elektricky ovládaných
lôžok aj spolu s matracmi. Budúci rok by
polohovateľnými posteľami chceli nahradiť
všetkých vyše sto lôžok, čo ocenia najmä
pacienti, ale tiež personál.
NEMOCNICE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
NABÍZÍ WI­FI ZDARMA
VALAŠSKÝ DENÍK 7. BŘEZNA
Nemocnice ve Valašském Meziříčí pokryla
BRUNTÁLSKÝ A KRNOVSKÝ DENÍK
10. BŘEZNA
Rodilý Mostečák a humorista Vladimír
Hron na plese ukázal, že je i vynikajícím
zpěvákem a moderátorem. Byl to právě on,
který pozval na pódium tři nejlepší pracovníky Podhorské nemocnice za uplynulý
rok.
V anketě O nejlepšího pracovníka Podhorské nemocnice 2013 zvítězili primář
radiodiagnostického oddělení Podhorské
nemocnice Tomáš Martínek, manažerka
kvality Marcela Kadlecová a vedoucí fyzioterapeutka bruntálské nemocnice Ivana
Mročková. „V Bruntále jsem vystupoval
už několikrát, v divadle i v kulturním
středisku. To jsou jenom pomluvy, že se
do Bruntálu nejezdí,“ narážel Vladimír
Hron na televizní seriál Comeback, který
město vylíčil jako hrůzostrašnou lokalitu.
„I když v Comebacku padlo, že playback
je jistota, v televizi cokoliv a do Bruntálu
se nejezdí.“ Paradoxní před lety bylo, že
právě v den, kdy poprvé televize díl seriálu
o městě vysílala, zajížděl Vladimír Hron
na ples do Bruntálu.
„Užil jsem si obrovskou legraci. Místní
lidé to vzali prostě jako vtip, bylo to úžasné. Takže Bruntál ano. Jako malý chlapec
jsem měl dokonce tetu v Krnově, dojížděl
jsem za ní,“ prozradil Hron.
Hron sypal z rukávu vtipy, vyhlašoval
tombolu a před jedním svým výstupem si
spletl Bruntál s Krnovem. Zda úmyslně, to
ví jen on sám. Hned ho také na nesrovnalost jeden z plesajících upozornil.
„Hej, nedělej do mě ty, nebo odejdu
a vrátím se dvakrát,“ reagoval Hron a dal
se stylově do zpívání cikánské písně.
Bavič slíbil, že se na pozvání vždycky rád
do města vrátí.
HOKEJISTŮM TŘINCE VYŠETŘILI
LEDVINY
PRÁVO 13. BŘEZNA
Podeváté si zdravotnická zařízení po celém
světě dnes připomenou Světový den ledvin.
Preventivní vyšetření zdarma nabídnou
i nemocnice a dialyzační centra v Moravskoslezském kraji.
Světový den ledvin připadá tradičně
na druhý čtvrtek v březnu a vůbec poprvé
jej letos podpoří i dialyzační středisko (DS)
v Českém Těšíně.
Prvními, kdo si v něm nechal vyšetřit stav
k životu nezbytných orgánů, byli extraligoví
hokejisté HC Oceláři Třinec Jakub Orsava
a Peter Hamerlík. K odběru moči a krve šli
sice s úsměvem, ale s lehkou nervozitou.
„Krvácím, bylo to bolestivé,“ vtipkoval po zákroku slovenský gólman Třince
Hamerlík, jenž přiznal, že netušil, co ho
v Českém Těšíně čeká. Nakonec byli on
i jeho parťák z útoku Orsava spokojení –
ledviny mají v pořádku. „Je to tak, že když
jde člověk na vyšetření, může se vždy dozvědět něco, co nechce slyšet. Na druhou
stranu je lepší to zjistit dřív než později.
I když špatné zprávy nikdo poslouchat
nechce,“ doplnil Hamerlík.
Dialyzační středisko v Českém Těšíně je
v provozu teprve čtvrt roku. V současnosti
se v něm léčí 24 pacientů. „Prevenci by
neměli podceňovat hlavně lidé s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, obezitou či
závažným onemocněním jater. Bez ledvin
nelze žít, ale naštěstí je dokážeme léčit,
popřípadě vyměnit,“ pozval na dnešní bezplatné vyšetření vedoucí lékař DS Český
Těšín Roman Kantor.
NEMOCNICE S MODERNĚJŠÍ
REHABILITACÍ
PRÁVO 14. BŘEZNA
Šest rekondičních stolů, které jsou vybaveny elektromotorem, vířivé vany a tělocvičnu mají nově k dispozici klienti rehabilitačního oddělení Šumperské nemocnice.
Cvičení na rekondičních stolech je vhodné
téměř pro všechny. Elektromotor svým
pohonem usnadňuje provedení jednotlivých cviků.
„Kromě akutních onemocnění a stavů
po výhřezech meziobratlových plotének
může cvičit prakticky každý, například
i lidé trpící artrózou, bolestmi v zádech či
křečovými žilami,“ uvedla sestra rehabilitačního oddělení Šumperské nemocnice
Hana Hrabalová.
MIMINKA HLÍDAJÍ MONITORY DECHU
PRÁVO 14. BŘEZNA
Pět nových monitorů dechu hlídá před zástavou dýchání nejmenší pacienty dětského
oddělení Nemocnice Nový Jičín. Monitorovací pomůcky, které chrání kojence před
tzv. syndromem náhlého úmrtí, získala
ZVOLEN: NÁVŠTEVY UŽ MÔŽU
DO NEMOCNICE BEZ ČASOVÝCH
VYMEZDENÍ
TASR 16. MARCA
Zvolenská nemocnica ruší pevne stanovené
návštevné hodiny. Odteraz môžu návštevy
chodiť za svojimi blízkymi kedykoľvek,
samozrejme, v rámci rešpektovania ostatných pacientov a bezproblémového chodu
oddelenia.Návštevné hodiny boli zrušené v rámci prispôsobenia sa aktuálnym
potrebám pacientov. „Nie každý pracujúci
príbuzný môže prísť za svojím najbližším
do nemocnice v rámci poobedňajších
hodín, ktoré boli doteraz striktne vyhradené a v mnohých nemocniciach stále sú.
Veríme, že táto novinka prinesie pacientom väčší komfort a pomôže spríjemniť
pobyt na nemocničnom lôžku, ktorý je
pre každého človeka zásahom do bežného života,“ uviedol riaditeľ nemocnice
Jozef Botka. „Vo výnimočných prípadoch
napríklad dovolíme príbuznému ostať
pri pacientovi aj v noci,“ dodal. Príbuzní chodia na návštevy priamo na izby
pacientov, preto musia dodržiavať určité
pravidlá. Navštevovať svojich blízkych
na nemocničnom lôžku môžu maximálne
dvaja ľudia naraz, pričom sa musia nahlásiť
na sesterskej izbe. „Snažíme sa vybudovať
dôveru ľudí voči nemocnici predovšetkým ľudským, empatickým prístupom
a zrušiť nezmyslené zákazy a nariadenia,“
zdôrazňuje Botka.Nemocnica už niekoľko
rokov postupne rekonštruuje všetky svoje
oddelenia. Zrekonštruované bolo geriatrické, neurologické, interné a detské oddelenie a momentálne sa plánuje rekonštrukcia
chirurgického pavilónu. „Našou snahou je
dosiahnuť moderné dvojlôžkové izby, kde
sa budú pacienti cítiť príjemne, nie sterilne
‑ „nemocnične“. Z tohto dôvodu už teraz
majú izby, až na pár výnimiek, dve alebo
tri lôžka,“ uzatvára riaditeľ.
ZAMĚSTNANCI PRAMETU KRVÁCELI
PRO DOBROU VĚC
5PLUS2. 19. BŘEZNA
„Krvácej!“ - tak s nadsázkou pojmenovala
společnost Pramet Tools akci, během které
hledala mezi zaměstnanci nové dárce krve.
Na Transfúzní službu v Šumperku přišlo
ve středu darovat krev hned jednadvacet
zaměstnanců.
„Společnost Pramet Tools je nedílnou
součástí šumperského regionu. Darování
krve zaměstnanci je pak jedním z kroků,
jak pomáhat lidem kolem nás,“ vysvětlil
důvody zorganizování akce vedoucí marketingové komunikace společnosti Radek
Hudos.
Firma Pramet Tools uspořádala společné
darování poprvé. Pro mnohé ze zaměstnanců ale otevření žíly pro záchranu jiných
nebylo premiérou. Mnozí ze zaměstnanců
patří mezi pravidelné dárce.
„Kdysi jsem daroval krev na vojně, což
je ale nějakých 15 let. Díky tomu, že jsme
se ve firmě nyní domluvili na společném
darování, jsem se odhodlal opět chodit darovat,“ uvedl informatik Michal Hasman.
„Všem kdo váhají, zda darováním krve pomoci lidem, bych chtěl vzkázat, ať udělají
první krok. Není třeba mít strach z bolesti,
darování nebolí,“ dodal s úsměvem.
AKI POMÁHÁ LÉČIT A ZLEPŠOVAT
NÁLADU
VALAŠSKÝ DENÍK 20. BŘEZNA
Vypadá a chová se úplně jinak než běžní
terapeuti. Nemluví, ale je bezprostřední
a pacientům dává bez rozpaků najevo
svou lásku. Řeč je o fence netradiční rasy
hovawart, která začala docházet za pacienty následné péče do valašskomeziříčské
nemocnice. Čtyřnohá Arnika, které neřekne nikdo jinak než Aki, pacienty, zejména na oddělení následné péče, léčí pod
dohledem canis terapeutky Blanky Hašové
dvakrát měsíčně. K Akiiným klientům
patří také osmasedmdesátiletá Zdenka Zaoralová, která se v nemocnici už měsíc zotavuje po ošklivém pádu. „Vždy jsem měla
psy ráda. Dokážou totiž okamžitě zlepšit
náladu. Vlastního pejska už mít nemůžu,
psi totiž mají rádi dlouhé procházky, které
ze zdravotních důvodů já ani manžel už
absolvovat nemůžeme. Jsem ráda, že ales-
NAPSALI O NÁS
nemocnice jako dar od Nadace Křižovatka. „Máme teď 37 monitorů dechu, které
novopečeným maminkám zapůjčujeme,“
přiblížila vrchní sestra dětského oddělení
Jana Tymlová. V České republice umírá
na tento syndrom každým rokem okolo
deseti dětí.
9
ROČNÍK 8
poň tady mám možnost se s pejskem občas
pomazlit, je to úžasný pocit.“ Psí návštěvy
obecně přispívají ke zlepšení zdravotního,
respektive psychického stavu pacientů. „Bylo dokázáno, že při canisterapii
dochází k odbourávání stresu, snižování
napětí, k poklesu krevního tlaku a posílení
imunity,“ vyjádřila se hlavní sestra Jana
Pelikánová. „Aki je velice přátelská. Svou
přítomností dokáže zvednout náladu nejen
našim pacientům, ale také zdravotnickému
personálu. Význam canisterapie je dnes
již všeobecně znám. Nejenže motivuje
pacienty k pravidelnému pohybu, ale také
zlepšuje jejich hmatovou stimulaci,“ dodala
Pelikánová. Uvedená léčebná metoda
podle ní dokáže během okamžiku odvést
pozornost k příjemnějším věcem.
Lékaři meziříčské nemocnice si slibují
od pravidelné psí terapie zlepšení celkového zdravotního stavu pacientů. „Pejsci
při canisterapii postupně navštíví všechny
pacienty, kteří o jejich přítomnost projeví
zájem. Někdo se rád pomazlí, protože mu
připomenou jeho vlastního mazlíčka, jiní
se rádi podívají na kousky, které psi umí.
Většina pacientů na oddělení následné
péče vyžaduje dlouhodobější hospitalizaci
a na pravidelné psí návštěvy se nesmírně
těší,“ poznamenala hlavní sestra.
Psi vycvičení pro canisterapii musí projít náročnou zkouškou povahových testů.
Jejich předností je trpělivost, poslušnost
a přítulnost. Za žádné situace se u nich neobjevují jakékoliv, byť jen náznaky agrese,
bojácnosti či lekavosti. Psi v podstatě absolutně zvládají poslušnost, reakci na jiná
zvířata, ale také práci s klienty na invalidním vozíku či s berlemi.
NAPSALI O NÁS
LEVOČSKÁ NEMOCNICA OTVORILA
NOVÚ UROLOGICKÚ AMBULANCIU
VO SVITE
10
TASR 21. MARCA
Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Levoča dnes otvorila novú urologickú
ambulanciu v zdravotníckom zariadení
na ulici Fraňa Kráľa vo Svite. Ambulancia sa nachádza na druhom poschodí
a je pacientom k dispozícii každý piatok
od 8.00 do 15.00 h. Svoje služby ponúka
ľuďom s ochoreniami obličiek a močového
traktu. „Nová urologická ambulancia vo
Svite ponúka pacientom erudovaný personál, vyšetrenia bez doplatkov zo strany
pacientov a bez zbytočného čakania pred
ambulanciou. Jej otvorením zabezpečíme
bližší kontakt s pacientmi vo Svite, čo bude
mať veľký význam pre pacienta,“ uviedol
riaditeľ levočskej nemocnice Miroslav
Jaška.Ambulancia ponúkne pomoc pacientom s odporučením od špecialistu či
praktického lekára, v akútnych prípadoch
prijme pacienta i bez predchádzajúceho
odporučenia lekárom. Na vyšetrenie
v urologickej ambulancie nie je nutné sa
vopred objednať. „Lekár ambulancie tiež
bude úzko spolupracovať s odborníkmi
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou
Levoča, kde vykonávame ročne až 1200
operácií vrátane náročných onkochirurgických výkonov,“ dodal primár urologického
oddelenia levočskej nemocnice Ladislav
Haas. Urologickému oddeleniu levočskej
nemocnice v rámci minuloročnej modernizácie pribudli tri nadštandardné izby.
„Operačné sály spĺňajú najvyššie nároky
dnešnej doby a pre operatérov predstavujú
komfort požadovaný súčasnou dobou.
Momentálne už fungujú dva litotriptické prístroje, takže pacienti nečakajú
na operačný zákrok“, dodal Jaška s tým,
že pribudla aj pooperačná izba.Priestory
boli v minulom roku zrenovované aj pre
potreby štyroch operačných sál ‑ klasickú,
endoskopickú, diagnosticko‑invazívnu
rádiologickú a neinvazívnu mimotelovú litotripsiu. „Prístrojová technika sa obnovila
o špecializovaný urologický RTG prístroj,
špičkový kontaktný elektrohydraulický
litotriptor, s ktorým sa veľmi efektívne darí
rozbíjať močové kamene, zakúpil sa resektoskop na menej invazívnu liečbu ochorení
prostaty a močového mechúra, optický
uretrotom a laparoskopická „veža“,“ uzavrel Haas.
ZDRAVOTNÍKŮM POMÁHÁ SPECIÁLNÍ
ZVEDÁK
PRÁVO 22. BŘEZNA
Nový mobilní zvedák pomáhá zdravotníkům přerovské nemocnice při zvedání
a přemisťování nemohoucích pacientů.
Přestože je extrémně lehký, unese i dvousetkilového pacienta.
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
disponuje obdivuhodně vysokou nosností
a stabilitou. „Na našich odděleních je použitelný prakticky ve všech situacích včetně
rehabilitace. Zvedák může být využit také
při nácviku chůze,“ uvedla staniční sestra
DIP Lenka Bonková.
Zvedák podle ní umožňuje horizontální
i vertikální zdvih, má nosnost 205 kilogramů a disponuje mimořádnou manévrovatelností, a to i ve stísněných prostorách.
NEMOCNICE PODLESÍ CHCE BÝT
BEZPEČNĚJŠÍ
PRÁVO 3. DUBNA
Ačkoli třinecká nemocnice Podlesí evidovala za loňský rok pouhé tři krádeže, touží
být ještě bezpečnější. Rozhodla se proto
vyhlásit netradiční soutěž, jejímž cílem
je vytvořit z nemocnice ještě bezpečnější
místo než doposud. Soutěže se mohou zúčastnit jak zaměstnanci, tak pacienti z řad
široké veřejnosti.
Až do konce června mohou nemocnici posílat tipy a náměty, co by se dalo
v oblasti bezpečnosti v nemocnici zlepšit.
Po vyhodnocení soutěže získají tři vítězové
finanční odměnu.
DEN ZDRAVÍ PŘILÁKAL K LÉKAŘŮM
DESÍTKY LIDÍ
MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK 8. DUBNA
Hmotnost, tlak, cholesterol a další rizikové
faktory, které mohou ukazovat na závažné onemocnění, si včera mohli lidé
nechat vyšetřit ve Vítkovické nemocnici.
Ta zájemcům u příležitosti celosvětového
Dne zdraví umožnila řadu preventivních
vyšetření zcela zdarma.
Přítomní lékaři výsledky na místě nejen
ihned vyhodnotili, ale v případě, že ukazovaly na možný zdravotní problém, také
poradili, co dále. Stále se doplňující řada,
ve které lidé trpělivě na vyšetření čekali,
svědčila o tom, že Ostravané mají o prevenci zájem.
PORODŮ „BEZ BOLESTI“
VE ŠTERNBERKU PŘIBÝVÁ
Přestože je přístroj, jehož pořizovací
cena byla 250 tisíc, vyroben z hliníku,
5PLUS2 9. DUBNA
Ve šternberské porodnici přibývá žen, které využívají před a při porodu léky k utlumení bolesti, takzvanou porodnickou
epidurální analgezii. Jen ve srovnání předloňského a loňského roku se jejich počet
zvýšil téměř dvojnásobně. Zatímco v roce
2012 zvolilo tuto možnost 83 maminek,
v uplynulém roce jich bylo 140. Porody
péče Nemocnice ve Valašském Meziříčí.
Děti přednesly nemocným velikonoční
básničky, pořekadla a s sebou si přinesly
také tradiční tatary.
Myšky, jak si děti z Mateřské školy Kraiczova říkají, doprovázel canisterapeutický
pes Arnika. „Bylo vidět, že návštěvu si
užívají nejen děti, ale především pacienti,“
pousmála se manažerka nemocnice Věra
Šejdová.
Velikonočnímu výprasku pak neušly ani
sestřičky a lékařky z oddělení. Personál
malé koledníky odměnil výslužkou se
sladkostmi.
S ARYTMIÍ MĚLA PEKLO. JE DRUHÁ
NA SVĚTĚ, KOHO SPASIL KYBERNŮŽ
K samotnému zákroku primář gynekologicko-porodnického oddělení šternberské nemocnice řekl, že pro aplikaci analgezie anesteziolog pronikne v oblasti bederní
páteře speciální jehlou postupně do epidurálního prostoru, kam umístí katétr. Jehlou
pak provlékne pružnou plastickou cévku,
kterou do epidurálního prostoru vpraví
dávku anestetika a katétr náplastí přilepí
k zádům rodičky.
ZA PACIENTY I SESTŘIČKAMI PŘIŠLY
ŠKOLKOVÉ DĚTI S TATAREM
VALAŠSKÝ DENÍK 19. DUBNA
Návštěva dětí z Mateřské školy Kraiczova
potěšila včera pacienty oddělení následné
Až do zákroku, který podstoupila
31. ledna, prožívala peklo. Často padala
na zem v bezvědomí. Příčina byla vždy
stejná - náhlá „smrt“ vyvolaná maligní
arytmií a následný výboj z implantovaného defibrilátoru, který znovu nastartoval
její srdce. Nikdy nevěděla, za jak dlouho
a zda vůbec se probere.
„Tohle nepřeju nikomu. Výboje byly jako
rány kladivem do hlavy. Strašně to bolelo.
Byla jsem i v kómatu. Navíc mi potom
vynechávala paměť,“ vzpomíná žena.
Devětatřicetiletý kardiolog Radek Neuwirth z třinecké Nemocnice Podlesí se
jí celý loňský rok snažil pomoci všemi
dostupnými metodami ve svém oboru.
Marně.
Když nepomohly běžné postupy, hledal
nové. Zjistil, že Američané jednomu
pacientovi se stejnými potížemi ozářili
srdce kybernetickým nožem. Výhodou
robotického přístroje je jeho přesnost i při
ozařování pohyblivých cílů, jakými jsou
plíce nebo právě srdce.
MLADÁ FRONTA 24. DUBNA
Kvůli nemocnému srdci žila donedávna Miroslava Křepelková z Karviné
s neustálým strachem z velkých bolestí
a náhlé smrti. Díky unikátnímu zákroku
však ve svých 72 letech zase získala chuť
do života. A tato zkušenost může pomoci
i dalším nemocným.
Paní Křepelková je totiž teprve druhým pacientem na světě, u kterého lékaři
použili k vyléčení život ohrožující arytmie
srdce kybernetický nůž. A dokonce prvním
na světě, u kterého lze doložit efekt léčby.
Nikdo jiný zatím podrobnosti o takové
operaci nepublikoval.
„Probouzím se šťastná, že jsem živá.
Pokaždé se usměju a řeknu si: Dobrý den,
paní Křepelková,“ vypráví s humorem
šedovlasá žena.
MUDr. Radek Neuwirth
„Chtěl jsem zlikvidovat v srdci ženy ložisko, které bylo příčinou častých výpadků
srdečního rytmu. Zkoušeli jsme ho spálit
pomocí katetru, jenže bylo příliš velké,“ líčí
Neuwirth důvod, proč nakonec požádal
o spolupráci onkology z Fakultní nemocnice v Ostravě, kteří mají jediný kybernůž
v zemi.
Nikdo nemohl zaručit, že ozáření srdce
pomůže. Skvělý výsledek však vedl k tomu,
že lékaři získali grant pro léčbu dalších
pacientů.
„Když prokážeme, že metoda je
bezpečná a účinná, docílíme certifikace
postupu a zařazení mezi metody hrazené
zdravotními pojišťovnami,“ říká přednosta
onkologické kliniky a zastupující ředitel
Fakultní nemocnice v Ostravě David Feltl.
„Zákrok je bezbolestný a levnější než jiné,“
dodal.
NAPSALI O NÁS
za použití anestetika tak loni ve Šternberku
využila každá pátá maminka, která rodila
přirozenou cestou.
„Podání epidurální analgezie nijak
neovlivňuje miminko, neomezuje volný
pohyb rodičky v průběhu porodu ani
volbu porodní polohy. Ženy musí pouze
dávat pozor při sprchování, aby jim voda
do místa vpichu nezanesla infekci. Zájem
o epidurální analgezii narůstá mimo jiné
proto, že na nás dávají dobré reference spokojené rodičky,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení šternberské
nemocnice Marek Vaca.
Hlavní výhodou epidurální analgezie
je podle něj její schopnost tlumit porodní
bolesti, které jsou pro některé ženy téměř
nesnesitelné. Anestetikum také dovoluje
rodičkám odpočívat. „Při těžkém porodu
napomůže k pozitivnímu zážitku a u porodů, které postupují pomalu, často napomůže k progresi porodu,“ doplnila mluvčí
nemocnice Hana Szotkowská.
Pro využití metody se může žena rozhodnout v den porodu či v jeho průběhu. „Po poradě s porodníkem a zvážení
vhodnosti této formy analgezie je přivolán
anesteziolog, který po krátkém vyšetření vysvětlí rodičce postup i všechna pro
a proti,“ uvedl Vaca. Lékaři tímto způsobem postupují proto, aby nedošlo během
porodu ke komplikacím.
11
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Slabší pohlaví? Z hlediska zdraví
jednoznačně muži
ŠEST LET. TAKOVÝ JE ROZDÍL V PRŮMĚRNÉ DÉLCE ŽIVOTA U ČESKÝCH ŽEN A MUŽŮ. PROČ MUŽI UMÍRAJÍ DŘÍVE A JAK SE LIŠÍ
SKLADBA CHOROB, KE KTERÝM JSOU JEDNOTLIVÁ POHLAVÍ NÁCHYLNÁ?
Text a foto: Mgr. Radka Baková
Z
NEMOCNICE
eptáte-li se kteréhokoliv muže, které
pohlaví je slabší, odpoví Vám, že
ženy. Důvody, proč jsou muži o této
pravdě přesvědčeni, jsou zřejmé – všeobecně jsou právě muži vyšší, silnější, svalnatější, rychleji běhají, vzpírají vyšší váhy atd.
Muži možná vítězí nad ženami v oblasti
sportu, avšak z pohledu zdravotního stavu
se situace zcela mění.
Je všeobecně známo, že muži umírají
dříve než ženy. Už při narození je chlapečků více než děvčat a již od novorozeneckého věku zaznamenáváme vyšší úmrtnost
právě u chlapců. Zatímco u českých mužů
je dle Českého statistického úřadu průměrná délka života 75 let, u žen je tato hranice
o šest let vyšší. V jiných zemích je situace
velmi podobná, největší rozdíl v průměrné
délce života mezi pohlavími byl, dle statistik americké agentury CIA z roku 2009,
zaznamenán v Bosně, kdy u žen činila
střední délka života 82,3 let a u jejich protějšků 74,9 let, což činí rozdíl téměř sedmi
a půl roku. A že jsou na tom dámy ve vyšším věku zdravotně lépe, dokazuje také
fakt, že příchod roku 2013 oslavilo v Česku
581 žen starších sta let, zatímco pánů v této
věkové kategorii bylo pouze 150.
12
GENETICKÉ DISPOZICE
O tom proč tomu tak je, a to nejen v České
republice, ale na celém světě, neexistují
vědecké důkazy, ale mezi odborníky koluje
mnoho teorií a názorů. „Pravděpodobně je
tento jev způsoben geneticky, žena zabezpečuje nový život a musí se postarat o potomky a je možná proto schopna se lépe
přizpůsobit zevním faktorům. Ženy jsou
také zvyklé pečovat o druhé, a tak pečují
také o sebe a vlastní zdraví více než muži.
Muži naopak často zdravotní problémy bagatelizují, neradi je přiznávají nejen svému
okolí, ale i sobě a pak léčení zanedbaných
onemocnění je obtížnější a hlavně méně
úspěšné,“ uvádí jednu z úvah primářka
oddělení následné péče Nemocnice Český
Těšín MUDr. Lidie Ćmielová. Dámy si tak
MUDr. Lidie Ćmielová
svou odolnost a přizpůsobivost udržují až
do vyššího věku. Vlastně jim ani nic jiného
nezbývá. V naprosté většině případů se
totiž muži žení s mladšími partnerkami,
které o ně v pozdějším věku, kdy přicházejí
zdravotní komplikace, s láskou pečují.
Když muž zemře, a to v naprosté většině
případů dříve než žena, jen málokterá
vdova se v seniorském věku znovu vdá
nebo hledá nového partnera. Dokud to
zdraví dovolí, postarají se ovdovělé ženy
o sebe bez větších potíží sami. To ovšem
neplatí u mužů, kteří v podstatně vyšší
míře i po tom, co ovdoví, hledají novou
partnerku, která o ně může opět s láskou
pečovat. Je to důkaz toho, že muži jsou
skutečně slabším pohlavím a potřebují mít
vedle sebe někoho, kdo se o ně postará? Byl
by to jistě značně zjednodušený pohled.
Odpověď na otázku, proč se lidé takto
chovají, by vydala na rozsáhlou sociologickou studii.
POD VLIVEM HORMONŮ
Rovněž skladba nemocí, kterými jednotlivá
pohlaví trpí, se odlišuje, avšak pouze v produktivním věku. Důležitou roli hrají pohlavní hormony, které ovlivňují chod lidského
organismu. U žen se jedná o estrogeny, které
ženu chrání až do období přechodu. „Díky
ženským pohlavním hormonům je u žen
zpomalen proces aterosklerózy, což je laicky
řečeno ukládání tuků, zejména cholesterolu,
čímž se cévy ucpávají a oslabují. Ženské
hormony tedy snižují riziko infarktu, cévní
mozkové příhody či cévních onemocnění
dolních končetin. Rozdíly se začnou stírat
až po 50. roce věku v období menopauzy,“
vysvětluje MUDr. Lidie Ćmielová. Muži jsou
od dětství až do pozdního věku ovládáni testosteronem. Pod jejich vlivem inklinují k náročnějším a nebezpečnějším povoláním, rádi
se věnují adrenalinovým sportům a dokonce
i trestné činnosti. Proto muži mnohem
častěji umírají následkem úrazů. Rovněž
rakovinou trpí o něco více pánů než dam,
a to především rakovinou prostaty a plic,
na které se většinou přijde pozdě, protože až
do pokročilého stadia, kdy už člověku téměř
není pomoci, se nijak výrazným způsobem
neprojevují.
Ženy jsou na druhé straně emočně
labilnější. Až o polovinu častěji se léčí
na psychiatrických odděleních, častěji jsou
hospitalizovány pro afektivní a neurotické
poruchy a pracovní neschopnost je u nich
pro tyto poruchy dokonce více než čtyřikrát častější než u mužů.
ROZDÍLY VE STÁŘÍ
„Porovnávat onemocnění u žen a mužů
v období stáří, tedy po 70. roce věku, je
složitější, protože vyššího věku se dožije
mnohem více žen, které tak ve skladbě
pacientů převažují. Například na našem
oddělení tvoří zhruba dvě třetiny pacientů
právě ženy,“ uvedla primářka MUDr. Lidie
Ćmielová a následně prozradila, že mužští
pacienti jsou nejčastěji na oddělení následné péče hospitalizováni po cévních mozko-
vých příhodách, po amputacích končetin
při ischemické chorobě dolních končetin,
s diabetickými defekty na nohách a s proleženinami, které se špatně hojí. U žen jsou
častá postižení kloubů, stavy po selhání
srdce, cévní mozkové příhodě a stavy
po úrazech. Právě důsledkem menopauzy
dochází u žen k řídnutí kostí a i sebemenší
pád může způsobit vážnou zlomeninu.
„Ve vysokém věku však nejsou zlomeniny
výjimkou ani u mužů,“ podotkla primářka
a na otázku, které pohlaví dle jejího názoru
lépe snáší stáří a zdravotní komplikace
s ním spojené, odpověděla: „To je velmi individuální, každý potřebuje dostatečný čas
na adaptaci. Zdá se mi však, že vyšší míru
optimismu si udržují přece jen ženy.“
Na zdraví mužů i žen ovšem silně
působí i společenské vlivy, jistý podíl může
mít i životní styl. Muži méně často drží
diety a méně se pohybují. Ženy mnohem
více myslí na své zdraví a dbají na prevenci
včetně screeningových vyšetření. Na druhou stranu stále více žen než kdy jindy
začíná kouřit a pít alkohol, a to již ve velmi
mladém věku. To způsobuje, že se i u dam
stále ve vyšší míře objevují diagnózy jako
rakovina plic nebo onemocnění způsobená
procesem aterosklerózy. „Na onemocnění,
která nás postihnou ve stáří, si zaděláváme
již v dětství, týká se to například obezity a sklonů k cukrovce. Měli bychom se
tedy snažit přistupovat ke svému životu
aktivně již v mládí a udržet si tento přístup
až do seniorského věku,“ uvedla na závěr
MUDr. Lidie Ćmielová.
Pacienti Nemocnice Český Těšín se
mohou připojit zdarma k internetu
PACIENTI TAK MOHOU V PRŮBĚHU SVÉ HOSPITALIZACE VYUŽÍVAT PESTRÉ PALETY INTERNETOVÝCH SLUŽEB JAKO
ZPRAVODAJSTVÍ, HRY, POŠTA, ALE MOHOU TAKÉ MNOHDY I „PRACOVAT NA DÁLKU“.
Text: Ing. Tomáš Želazko
doby. „Věříme, že tato novinka přinese pacientům větší komfort a pomůže zpříjemnit pobyt v nemocnici, neboť hospitalizace
je pro každého člověka velkým zásahem
do běžného života,“ uvádí ředitelka.
Nemocnice Český Těšín se snaží svým
pacientů neustále zpříjemňovat jejich
pobyt. Pro své hospitalizované pacienty
například pořádají vystoupení Havířovských babek, což je vystoupení osmi
vitálních seniorek se známými slezskými
písněmi. Pravidelně k pacientům dochází
dobrovolníci z organizace ADRA nebo
přichází zahrát a zazpívat nadaní hudebníci ze Základní umělecké školy Pavla
Kalety v Českém Těšíně. „Loni jsme pro
hospitalizované pacienty připravili projekt
muzikoterapie, v rámci které se pacienti
s šamanskými bubínky, tibetskými mísami,
zvonečky a dalšími exotickými nástroji
nejen seznámili, ale také si na ně zahráli,“
uzavřela ředitelka Zbránková.
INZERCE
Revoluční čočka
pro všechny vzdálenosti
NEMOCNICE
N
emocnice Český Těšín v rámci
neustálé snahy o zvyšování kvality
poskytované péče zavádí novou
službu. Od dubna zdravotnické zařízení
umožní pacientům a návštěvníkům přihlásit se zdarma na internet prostřednictvím
počítačů, chytrých telefonů či tabletů. Tato
služba bude poskytována pacientům rehabilitace. Podle toho jak se osvědčí, a jak
bude využívána, tak se zprovozní i na celé
hlavní budově Nemocnice Český Těšín.
Internet dnes považují lidé za běžnou
součást svého života. Někdy ho potřebují i pacienti v nemocnici, aby se mohli
spojit se svými blízkými. „Je to další
z kroků, kterými reagujeme na přání
našich pacientů, která nám sdělují formou
dotazníkového šetření. Z nich vybíráme
návrhy a připomínky na zlepšení chodu
naší nemocnice. Na hlavní budově jsou
často hospitalizováni klienti, kteří ve volném čase po procedurách mohou jen tak
brouzdat nebo i pracovat na internetu,“
říká ředitelka nemocnice MUDr. Barbora
Zbránková s tím, že vedení nemocnice
do budoucna počítá s rozšířením možnosti
bezdrátového internetového připojení
i na další oddělení.
Pacienti tak mohou v průběhu své
hospitalizace využívat pestré palety internetových služeb jako zpravodajství, hry,
pošta, ale mohou také mnohdy i „pracovat
na dálku“, což je samozřejmě trend dnešní
13
U Gemini 360, 760 01 Zlín, Česká republika
Mobil: + 420 734 853 602 Tel.: + 420 577 216 900 Fax: +420 577 216 900
E-mail: [email protected] , Web: www.castor.cz
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Řidič sanitky zachránil život muži
s infarktem
V PŘÍPADĚ ZÁSTAVY SRDCE JDE ČASTO O VTEŘINY. POSTIŽENÝ MUŽ MĚL ŠTĚSTÍ, ŽE OKOLO PRÁVĚ PROJÍŽDĚL MARTIN KUČERA.
Text: Mgr. Radka Baková / Foto: Mgr. Radka Baková, Policie ČR
MARTIN KUČERA ZÍSKAL TITUL
GENTLEMAN SILNIC
Martin Kučera byl za svůj mimořádný počin oceněn
také titulem „Gentleman silnic“. Cenu mu udělila
v polovině května Policie ČR společně s Českou pojišťovnou. Gentleman silnic je jejich společný projekt,
který vznikl v roce 2004. Jeho cílem je ocenit lidi,
kteří zachránili život obětem dopravních nehod.
„I když za sebou máte nějaká základní školení
a celý život vám říkají, co máte v takové chvíli dělat,
na takovou situaci se nedá nikdy předem připravit,“
řekl při slavnostním předání ceny novopečený Gentleman silnic Martin Kučera. Titul Gentleman silnic již
získalo devadesát čtyři lidí, z toho šestnáct žen. Martin Kučera se tak stal v pořadí už pětadevadesátým
oceněným zachráncem.
Martin Kučera najede se svým sanitním vozem zhruba čtyři tisíce kilometrů měsíčně
NEMOCNICE
B
14
yl to den jako každý jiný. Pětatřicetiletý řidič Dopravní zdravotní
služby Nemocnice Podlesí Martin
Kučera z Českého Těšína přepravoval
jedno březnové úterý pacienty přepravním
sanitním vozem. Na své trase však u obce
Návsí narazil na dopravní nehodu, a tak
neváhal, okamžitě otočil sanitku a zastavil, aby pomohl. Na místě začal okamžitě
oživovat 51letého muže, který během jízdy
autem ztratil vědomí, vyděšená manželka
okamžitě strhla vůz ke kraji silnice, aby
nenabourali do protijedoucích vozidel.
Během chvilky už u nich byl právě Martin
Kučera.
DEFIBRILÁTOR V AKCI
Jak se později ukázalo, muže postihl
během cesty silný infarkt. „Zjistil jsem, že
muž nedýchá a necítil jsem ani puls, proto
jsem se rozhodl použít defibrilátor, který
je součástí vybavení sanitního vozu. Tento
přístroj sám vyhodnocuje stav pacienta,
než vypustí výboj, a bohužel v tomto
případě potvrdil, že muž nevykazuje
životní funkce. Elektrický výboj pomohl
rozběhnout srdce a já jsem pokračoval
v podávání první pomoci dýcháním z úst
do úst a masáží srdce dále a dále, dokud
nepřijeli záchranáři,“ popsal řidič Martin
Kučera a skromně dodal, že jako hrdina se
rozhodně necítí. Zdravotní stav jednapadesátiletého muže byl natolik vážný, že
ho musel následně transportovat vrtulník
do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě,
kde se ho lékařům podařilo stabilizovat.
Na cestách se řidiči Dopravní zdravotní
služby Nemocnice Podlesí s nejrůznějšími nehodami setkávají poměrně často.
„Odhaduji, že zhruba jednou do měsíce
se na cestách zastavím u nějaké dopravní nehody, abych pomohl. V zimních
měsících ještě častěji. To, že pomohu,
beru jako samozřejmost. Tento případ byl
jedinečný v tom, že byl použit defibrilátor,
což se stává opravdu zřídka,“ prozradil
zleva: zástupce územního odboru Policie ČR
ve Frýdku-Místku Dušan Dzuba, Gentleman
silnic Martin Kučera a Radim Poruba, regionální
manažer poboček České pojišťovny
řidič Kučera, který měsíčně najede zhruba
čtyři tisíce kilometrů a se svou sanitkou
projíždí celou Moravu od Třince po Šumpersko, kam rozváží pacienty Nemocnice
Podlesí.
Náhlou zástavu srdce často přežije
pouze méně než pět procent postižených.
U člověka, který nedýchá a který je v bezvědomí, dochází ke snížení naděje na záchranu každou minutou až o 10 procent.
V případě zástavy srdce jde často o vteřiny,
během nichž hrozí například odumření
mozkových buněk z nedostatku kyslíku.
Okamžité použití defibrilátoru může těmto
vážným zdravotním komplikacím předejít.
V případě, že by Martin Kučera ve chvíli,
kdy u postiženého muže k infarktu došlo,
zrovna neprojížděl okolo se svou sanitou
a nepustil se okamžitě do resuscitace,
řidič by jistě na místě zemřel. Sanitní vozy
Nemocnice Podlesí byly novými typy defibrilátorů v hodnotě přes 100 tisíc korun
vybaveny v roce 2011 a případ zachrá-
něného řidiče dokazuje, že se rozhodně
nejednalo o zbytečnou investici.
Šlechetný čin a rychlé jednání Martina
Kučery ocenil také ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš, který mu přišel
osobně poděkovat. „Jakkoliv to, co jste
bez zaváhání udělal, vypadá samozřejmě,
samozřejmé to není a neudělal by to každý.
Ani člověk stejné profese, kterou vykonáváte. Rozvážíte pacienty, s resuscitací
jste se setkal poprvé v životě a zachránil
tím postiženému život. Dovolte mi, abych
Vám za Váš pohotový zásah poděkoval
a vyzdvihl jeho výjimečnost,“ poděkoval
ředitel nemocnice MUDr. Karel Lukeš,
MBA.
Nový spiroergometr vyšetřuje
srdce pacientů
LÉKAŘI MOHOU DÍKY MODERNÍMU VYBAVENÍ ZJISTIT, ZDA JSOU POTÍŽE PACIENTA ZPŮSOBENY ONEMOCNĚNÍM SRDCE ČI PLIC.
Text a foto: Mgr. Radka Baková
M
MUDr. Jaroslav Januška vyšetřuje pacienta na novém přístroji
mace k tomu, abychom věděli, jakou pohybovou aktivitu můžeme každému z pacientů doporučit jako součást léčby i běžného
každodenního režimu. U pacientů, kterým
byl voperován mitraklip, pak můžeme díky
spiroergometru sledovat vývoj zdravotního stavu,“ dodává MUDr. Jaroslav Januška
s tím, že ročně podstoupí v kardiologické
ambulanci vyšetření na spiroergometru dle
odhadu okolo 250 pacientů.
Vyšetření by měli preventivně podstoupit všichni lidé, kteří se nezvykle
zadýchávají, výrazně jim buší srdce nebo
při námaze pociťují bolest v hrudníku.
V prvé řadě je však nutné kontaktovat
svého praktického lékaře, který vypíše
žádanku k vyšetření, bez které se nelze
objednat. „Vyšetření není nijak náročné
a pacienti před ním nemusí dodržovat žádný speciální režim. V ambulanci se pouze
svléknou do půl těla a sestřička připevní
snímací elektrody,“ uzavírá lékař s tím, že
poté začíná vlastní vyšetření, při kterém
pacienti šlapou do pedálů podobně jako
na rotopedu. Po skončení vyšetření není
pacient jakkoliv omezen a může se věnovat
jakékoliv činnosti, kterou mu umožňuje
jeho zdravotní stav.
NEMOCNICE
oderní spiroergometr pořídila Nemocnice Podlesí pro své
pacienty kardiologické ambulance v Ostravě-Porubě (v budově Mepha
centra). Vyšetření na přístroji umožnuje
odhalit většinu závažnějších srdečních
onemocnění jako je například nedokrevnost srdečního svalu, dokáže stanovit
toleranci zátěže při chlopenních vadách
a srdečním selhání a vyšetřit plicní funkce
a určit rozsah jejich postižení. Společně
s prováděnou echokardiografií dokáží
lékaři zhodnotit příčinu dušnosti u pacienta a určit, zda jde o primární postižení plic,
chlopenní vadu, kornatění tepen či srdeční
selhání. Investice do nového vybavení
vyšla na 1,5 miliónu korun.
Některá srdeční onemocnění, jako je
například zúžení či ucpání cév zásobujících srdce krví, je možné odhalit pouze
při tělesné zátěži. K tomuto speciálnímu
vyšetření slouží právě nově pořízený spiroergometr, který se velmi podobá rotopedu.
„Přístroj dokáže odhalit postižení srdce
či plic. V rámci vyšetření dokážeme navíc
také zhodnotit plicní kapacitu, změřit
výkonnost průdušek, zanalyzovat, jak se
okysličuje krev. Rovněž můžeme provést
analýzu vdechovaných a vydechovaných
plynů,“ popisuje MUDr. Jaroslav Januška.
Lékaři tak díky modernímu vybavení
mohou zjistit, zda jsou potíže pacienta
způsobeny onemocněním srdce či plic.
Kromě diagnostiky využijí lékaři přístroj také k posuzování závažnosti vývoje
onemocnění a účinnosti nastavené léčby.
„Vyšetření nám rovněž dá potřebné infor-
15
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Patní ostruhu má téměř každý, ale
trápí 15 procent populace
V NEMOCNICI PROSTĚJOV ÚSPĚŠNĚ LÉČÍ PROBLÉMY S PATNÍMI OSTRUHAMI ZEJMÉNA RÁZOVOU VLNOU.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
MUDr. Pavel Pilař
NEMOCNICE
S
16
edmapadesátiletá žena z Olomoucka
pracuje jako prodavačka v malém
obchodě. Celou směnu je na nohou,
přejímá a doplňuje zboží, stojí za pultem
a než jde domů, musí malou prodejnu
uklidit. V poslední době ale začala mít
problémy s pravou nohou. Již se nemohla
na nohu pořádně postavit a při každém
našlápnutí cítila, jakoby chodila po ostrých nožích. Proto se rozhodla jít k lékaři.
A diagnóza zněla: patní ostruha.
„Nejde o žádný výrůstek na patě. Je to
místo na patní kosti, kde se upínají fascie
(ochranný obal) a šlachy svalů, které
vytvářejí klenbu nohy. Toto místo se zanítí
a bolí. Pětadevadesát procent lidí patní ostruhy má, ale ne všechny bolí,“ říká primář
ortopedicko-traumatologického oddělení
prostějovské nemocnice MUDr. Pavel Pilař.
Podle něj tyto problémy s patami nejsou
pouze způsobené otlakem nebo špatnou
botou, jak si lidé často myslí. Jde o degenerativní a zánětlivé onemocnění. Tento
problém trápí až 15 procent naší populace
a důvěrně jej znají i třicátníci, protože se
často objeví jako následek sportu nebo
vysokých podpatků. „Bolest doprovázející
patní ostruhy je způsobená usazováním
vápenitých solí do šlachy. Jde o důsledek
zánětu, obvykle z přetěžování,“ doplnil.
Jak bolest vzniká, a proč u někoho ne
a jiného ano, se přesně neví. Příčin problémů je více. Zásadní je vyšší hmotnost, dále
nevhodná obuv, na přetěžování paty má
vliv také zaměstnání, kde lidé dlouhodobě
stojí na jednom místě, a v neposlední řadě
i genetické dispozice. Výskyt patních ostruh
u rodičů ale neznamená, že je nutně musí
mít i potomek. Je zde ale vyšší pravděpodobnost výskytu. Častěji s ostruhou
přicházejí do ordinace starší lidé a více ženy
než muži.
Prevence vyplývá vlastně z toho, co má
na vznik ostruhy vliv. To znamená odstranit příčiny: snížit hmotnost, nosit vhodnou
obuv, dostatečně širokou a takovou, aby
pod patou nebyla tvrdá. V počátečních stadiích stačí do bot vložit gelové podpatěnky.
A také nepřetěžovat nohy.
LÉČBA PATNÍ OSTRUHY
Naprosto nezbytné je uvolnění lýtkového
svalu a svalů v chodidle, které jsou důvodem vzniku patní ostruhy. Doporučuje
se pravidelné protahování svalů, masáže
nohou, relaxační koupele, teplé obklady
pro uvolnění svalového napětí. Dobrými
pomocníky v péči o nohy mohou být molitanový míček či masážní míček s bodlinkami v podobě tzv. „ježka“. Doporučuje se
pořídit gelové či pěnové stélky do bot, které
tlumí nárazy paty na podložku při došlapu
nohy při chůzi. Volte ortopedicky vhodnou
obuv s měkkou, dobře ohebnou stélkou
a dostatečným prostorem pro chodidlo.
Velmi vhodné je i snížení tělesné hmotnosti a s tím svázaná úprava životního stylu
a životosprávy.
Pokud nemocnému nepomohou ani
preventivní opatření jako například masti,
tablety ani gelové vložky pod patami,
další postup je takový, že se do zmíněného
úponu píchne obstřik. Ten utlumí bolest
a zklidní zánětlivou reakci. Když ani toto
opatření nepomůže, pokračuje se v konzervativní léčbě. Pacient chodí na rehabilitace,
například na ultrazvuk, magnetoterapii,
obstřiky či lokální aplikace medikamentu
do bolestivého místa.
V prostějovské nemocnici mají dobré
zkušenosti s léčbou patních ostruh rázovou vlnou, která je založená na přenosu
mechanické energie do postižené tkáně.
Na oblast úponu na patě se přiloží sonda,
která vysokou rychlostí pulzuje. A funguje
v podstatě podobně jako bouchání válečkem po patě. Takže jednak tlumí bolest,
a jednak hojí. Zvýšené prokrvení v ošetřené
tkáni zrychlí látkovou přeměnu, čímž může
dojít k rozpuštění vápenitých solí uložených ve šlachách. Klient často již po první
aplikaci pociťuje výraznou úlevu od bolesti,
která se v dalších dnech ještě více koriguje
tím, že dochází k léčbě bolestivého zánětu.
Úspěšnost terapie rázovou vlnou je podle
mezinárodních studií až 80 procent.
Co dělat, když bolest přetrvává i poté?
„Při vyčerpání všech konzervativních
možností, včetně léčby rázovou vlnou,
indikujeme operační řešení,“ sdělil primář
s tím, že v minulosti se úpon rozsekl
a patní ostruha se vyňala. To ale mělo
katastrofální následky, protože se totálně
zbortila nožní klenba, a bolest byla ještě
větší. „V dnešní době se používá artroskopická technika. K úponu zavedeme
pod kontrolou rentgenového zesilovače
artroskop, kterým zjišťujeme zánětlivé
překrvení obalu úponové části plantární aponeurózy, což je zesílený vazivový
pruh nožní klenby. Odstraníme zánětem
změněný obal šlachového úponu, případně
ho částečné protneme. Máme možnost
odbrousit i kostní výrůstek. Vše probíhá
miniinvazivně za kontroly artroskopu,“
vysvětlil postup MUDr. Pilař.
Skvělé výsledky s problémy s patní
ostruhou přináší terapeutický rentgenový
ozařovač Gulmay. Léčba zářením neodstraňuje příčinu, ale spočívá v omezení
bolestivosti. Účinek je obvykle poměrně
rychlý a přetrvává relativně velmi dlouhou
dobu. Léčba zářením se indikuje většinou
po vyčerpání ostatních léčebných metod.
„Radioterapie je velice účinná metoda
k léčení některých chorob pohybového
aparátu. Nejčastěji se používá k léčbě patní
ostruhy, ale lze ozařovat i další bolestivé
lokalizace, například tenisový či golfový
loket, bolestivé artrózy velkých kloubů
jako artrózy kolen, kyčelního nebo ramenního kloubu,“ říká primář.
Mezi nejnovější a zatím testované metody
bez nutnosti operace se řadí terapie růstovými faktory filtrovanými z vlastní krevní
plasmy. Tyto růstové faktory jsou prostřednictvím injekce aplikovány do místa bolesti.
Podle studií stačí k dlouhodobé úlevě
od bolesti jedna aplikace. Ale ani při této
metodě nedochází k fyzickému odstranění
kostního výběžku. Léčen je pouze bolestivý
zánět. Bez uvolňování svalů, které zánět
způsobují, se velmi pravděpodobně potíže
po nějakém čase opět vrátí. Tato terapie je
zatím více prováděna v zahraničí.
JAK LÉČÍ V PROSTĚJOVĚ?
Každý rok do prostějovské nemocnice
zamíří desítky lidí s takzvanou patní
ostruhou, přičemž této problematice je
věnována lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení velká pozornost.
„Léčebné konzervativní možnosti jsou
podle klinického nálezu, věku a celkového
stavu pacienta kombinovány. U mladších pacientů se velmi osvědčuje aplikace
obohacené krevní plazmy, která nejen
potlačuje známky zánětu, ale podporuje
i hojení mikrotrhlin. U starších klientů
volíme spíše rentgenové ozařování. V obou
případech navíc využíváme rázovou vlnu,
se kterou máme velmi dobré zkušenosti.
Ovšem při neúspěchu konzervativních
metod se nebojíme indikovat miniinvazivní operační řešení,“ dodal primář.
Před časem přišel do prostějovské
nemocnice pětačtyřicetiletý muž s chronickými bolestmi pravé paty. Protože šlo
o rekreačního sportovce, lékaři nejprve
přistoupili ke konzervativní léčbě. Po vyčerpání všech konzervativních možností
léčby přistoupili lékaři k artroskopickému zákroku. „Pacient zhruba tři týdny
používal k odlehčení nohy berle. Po šesti
týdnech přešel do plné zátěže a nyní
po osmi měsících od operace je bez obtíží
a také se vrátil ke sportu,“ uzavírá primář
MUDr. Pavel Pilař.
Nemocnice zakoupila nový ultrazvuk
MODERNÍ DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJ ZNAMENÁ OBROVSKÉ PLUS NEJEN PRO PACIENTY, ALE I LÉKAŘE.
MUDr. Lucie Krpcová
K
valitnější a rychlejší vyšetření poskytuje od poloviny března radiodiagnostické oddělení prostějovské
nemocnice. Zdravotnické zařízení totiž pro
centrální příjem a screeningové mamografické centrum zakoupilo zcela nový
moderní ultrazvukový přístroj. Nový ultrazvuk za téměř 1,5 miliónu korun nahradil
přístroj, který byl osm let starý a již nevyhovoval potřebám moderní medicíny, která se
neustále vyvíjí a ubírá novými trendy.
Moderní digitální přístroj znamená ob-
rovské plus nejen pro pacienty, ale i lékaře.
Ultrazvuk umožní lékařům provádět celé
spektrum vyšetření. „Přístroj slouží k vyšetření břicha, malé pánve, štítné žlázy,
prsů, varlat, kůže, svalových a vazivových
struktur, kloubů, cév krku, horních a dolních končetin,“ říká lékařka prostějovského screeningového mamografického centra
MUDr. Lucie Krpcová.
Nový ultrazvuk je vybaven třemi multifrekvenčními sondami, takže umožňuje
vysoce kvalitní zobrazení vyšetřovaného
orgánu, tkáně, cévy nebo žíly v mnohem
vyšší rozlišovací kvalitě, což umožňuje
i přesnější diagnózu. Přístroj je mimořádný zejména díky speciálnímu softwaru, který dokáže zvýraznit ohraničení
zdravé a patologické tkáně při zpracování
obrazu a rovněž umožňuje variabilně
měnit kvalitu a parametry zobrazení dle
vyšetřovaných oblastí. Špičková kvalita
obrazu umožní kvalitně vyšetřit i pacienty
s nadváhou, u kterých byla dosud diagnostika problematičtější.
Přístroj navíc nově ukládá data na vestavěný harddisk. Jeho nespornou výhodou
je rovněž možnost snadné archivace
vyšetření, ať už formou přímého tisku,
napojením na počítačovou síť, vypálením
dat či připojením USB periferie. Všechny
snímky putují rovnou do elektronického
archivu. „My je pak můžeme snadno poslat
operatérovi či rentgenologovi z úplně jiné
nemocnice, který má pacienta na starosti,“
vysvětluje pozitiva přístroje MUDr. Lucie
Krpcová s tím, že denně pomocí ultrazvuku vyšetří zhruba 20 pacientů.
Novým ultrazvukem vyšetříme na radiodiagnostickém oddělení denně několik desítek lidí od kojenců až po pacienty vyššího
věku. „Vyšetřujeme od 7.00 do 16.00 hodin,
akutní případy v rámci pohotovosti nepřetržitě. Jedno vyšetření trvá v průměru 10 až
30 minut,“ uzavírá MUDr. Lucie Krpcová.
NEMOCNICE
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
17
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Nemocnice Přerov se stala součástí
celosvětové sítě certifikovaných
chirurgických center
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ SE MŮŽE PYŠNIT TITULEM CENTRUM NEJVYŠŠÍ KVALITY V KÝLNÍ CHIRURGII.
Text: Ing. Hana Szotkowská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv nemocnice
primář MUDr. Stanislav Kalabus a Dr. Neil Hutcher
(vedoucí lékař Surgical Review Company)
zleva: Dr. Neil Hutcher, sálové sestry Bc. Ivana Hadwigerová a Bc. Bronislava Budínová, primář chirurgie
MUDr. Stanislav Kalabus, MUDr. Pavel Maršálek, MUDr. Petr Hasala, Ph.D., (vedoucí lékař kýlního centra)
NEMOCNICE
N
18
emocnice Přerov se stala součástí
nově vznikající celosvětové sítě
certifikovaných chirurgických
center. Společně s Fakultní nemocnicí
Královské Vinohrady uspěla v náročném
auditu nezávislé americké organizace SRC
(Surgical Review Corporation) a může se
pyšnit titulem: Centrum nejvyšší kvality
v kýlní chirurgii. Obě nemocnice jsou
zatím jediné v České republice, které tento
titul vlastní.
Kýly představují v mezinárodním
měřítku závažný medicínský problém, a to
vzhledem k četnosti výskytu, operačním
selháním i nesjednocenému názoru na nejlepší postup léčby. Jen v České republice
provedou lékaři ročně zhruba 12 tisíc
operací tříselné kýly. Americká organizace
SRC proto vytvořila nový mezinárodní
program, jehož cílem je zkvalitnit péči
o nemocné pacienty a zároveň uspořit náklady ve zdravotnickém systému. V České
republice se k programu připojily první
dvě nemocnice – Nemocnice Přerov a Fa-
kultní nemocnice Královské Vinohrady,
které splnily náročné podmínky neziskové
organizace a mohou se tak pyšnit jako
jediné v zemi titulem: Centrum nejvyšší
kvality v kýlní chirurgii.
Pro získání certifikátu poskytli lékaři
přerovské nemocnice informace o všech
aspektech svých programů a postupů
kýlní chirurgie, včetně dat o výsledcích
chirurgických zákroků a museli projít také
poměrně náročným auditem. Představitelé
americké organizace v průběhu auditu
navštívili všechna pracoviště přerovského
chirurgického oddělení, včetně chirurgické
ambulance a operačních sálů. „Kladli nám
dotazy zaměřené na organizaci provozu, zajímali se o standardy poskytované
péče, sledovali důkladně zajištění bezpečnosti pro pacienty. Následně při velmi
podrobné kontrole shlédli dvacet zcela
náhodně vybraných chorobopisů pacientů
operovaných v minulosti pro kýlu,“ říká
primář chirurgického oddělení přerovské
nemocnice MUDr. Stanislav Kalabus s tím,
že díky mezinárodnímu certifikátu dojde
jednoznačně k posílení odborné prestiže
pracoviště. „Hlavní přínos vidím v tom,
že ač nejsme velkou fakultní nemocnicí,
budeme mít díky vzájemnému sdílení zkušeností možnost srovnávat výsledky námi
provedených operací v mezinárodním
měřítku,“ doplnil
Důvod vzniku programu vysvětluje
také medicínský ředitel organizace SRC
Dr. Neil Hutcher: „Pro kýlní chirurgii
zatím neexistují žádná centralizovaná
data o velkém počtu zákroků, aby bylo
možné najít odpověď na všechny zásadní
nezodpovězené otázky o kýlní chirurgii.“
Jako příklad uvádí článek zveřejňovaný
v odborném periodiku General Surgery
News, ve kterém je každoročně různým
expertům kladena řada otázek na téma
léčby kýly a jejich odpovědi na stejnou
otázku se mnohdy výrazně liší. „Tuto
situaci změníme pouze množinou standardizovaných dat o tisícovkách pacientů,
shromážděných různými chirurgy během
několika let,“ upozorňuje Dr. Hutcher.
Podobný systém sběru a standardizace dat
zvolila organizace například také v oblasti bariatrické chirurgie. Díky jejímu
programu došlo k sedmdesátiprocentnímu
poklesu nemocnosti, opakovaných příjmů
pacientů a všech komplikací, což se pak
odrazilo také v poklesu nákladů jednotlivých nemocnic.
CO JE KÝLA?
Kýla se vyskytuje v každém věku. Nejčastěji je to kýla tříselná, která tvoří zhruba
80 procent. Další je například pupeční
kýla a kýla v jizvě. „Jedná se o defekt
v břišní stěně, kterým se navenek vyklene
z útrob dutiny břišní vak, tvořený většinou
pobřišnicí. Obsahem kýly může být střevo,
břišní tuk, případně některý jiný nitrobřišní orgán,“ uvádí primář Kalabus s tím, že
kýlu, která někdy nemusí bolet, lze rozpoznat nahmatáním bulky na povrchu těla,
nejčastěji v třísle, pupku, jizvě. „Pokud se
vám kýla někdy v životě udělá, už nikdy se
sama nevrátí zpátky do původního stavu.
Může zůstat stejně velká, můžete se s ní
dožít vysokého věku, ale nehrozí, že by
zmizela,“ doplnil.
Kýla, pokud se objeví, hrozí tím, že se
bude stále zvětšovat, což postiženému bude
vadit jednak kosmeticky, ale i mechanicky.
Kýla v třísle má speciálně u mužů tendenci
se zvětšovat a klesat dolů, směrem k pohlavnímu orgánu, a to samozřejmě vadí
každému.
Neléčená kýla hrozí postupným zvětšováním a zejména pak uskřinutím, které může
být životu nebezpečné. Tzv. uskřinutí je
stav, kdy se do dírky v břišní stěně natlačí
obsah břišní dutiny a dojde ke skřípnutí.
„Pokud se uskřine a včas neřeší, může dojít
k odumření střeva. A pokud v těle odumře
část střeva, člověk dostane zánět pobřišnice a je ohrožen na životě. Proto uskřinutá
kýla je indikací k akutní operaci, i kdyby to
bylo v neděli v noci a na Silvestra k tomu,“
vysvětluje MUDr. Petr Hasala, Ph.D., který
se této metodě věnuje na chirurgickém
oddělení přerovské nemocnice.
Podle něj je uskřinutá kýla naštěstí
poměrně snadno diagnostikovatelná. Když
si lehnete a uvolníte se, boulička, která se
dříve objevovala a zase mizela, najednou
již nezmizí, zůstává pořád patrná. A hlavně
to začne hodně bolet. Bolest je intenzívní,
nepolevující a zvyšuje se. Nepomůže lék
na bolest, nepomůže led. Kýla se někdy
může ještě přímo před očima zvětšovat.
Dochází vlastně k otoku a většina pacientů
s uskřinutou kýlou lékaře prostě vyhledá.
Je to akutní stav, který je třeba řešit ihned. LÉČBA KÝLY
Léčba kýly je jedině operační. Operace
tříselné kýly je třetí nejčastější operací, která
se v České republice provádí. Tříselná kýla
se v naší populaci vyskytuje poměrně často.
Na sto tisíc obyvatel je to zhruba čtyři až
pět tisíc nemocných. „Pokud je kýla většího
rozsahu, tak by pouhé její sešití vedlo k re-
cidivě. Proto se používají různé druhy sítěk,
které vyztuží břišní stěnu a zabrání návratu
kýly,“ uvádí MUDr. Hasala. Podle něj síťku
je možné jednak implantovat zvenčí, tzn.
rozříznutím kůže v místě kýly, nebo laparoskopicky, tedy vložením síťky zevnitř břišní
dutiny, tam, odkud tlak působí.
Nemocnice Přerov je jednou z mála
zdravotnických zařízení v České republice, kde pacienty trpící tříselnou kýlou
operují moderní laparoskopickou metodou
pomocí tkáňového lepidla, přičemž touto
metodou operují ročně přes 200 pacientů.
„Při běžném postupu operace tříselné kýly
existuje několik rizik. Hrozí například poranění nervů, cév a břišní stěny, což může
vést k nepříjemným a obtížně léčitelným
neuropatiím nebo i k závažnému krvácení
v případě poranění cév. Techniky za použití speciální samofixační síťky a tkáňového
lepidla se snaží těmto rizikům předcházet,
což představuje obrovský přínos pro pacienty,“ dodává MUDr. Petr Hasala s tím,
že tento druh operace je rovněž mnohem
šetrnější, než klasický chirurgický výkon
a také má nižší riziko recidivy. Díky
tomu, že se nejedná o otevřenou ránu, je
také mnohem menší riziko infekce. Navíc
po operaci se může pacient vrátit do běžného života již po několika dnech.
Přerovská nemocnice získala nové
pojízdné C-rameno
PŘÍSTROJ BUDE NEJČASTĚJI VYUŽÍVÁN K PROVÁDĚNÍ TRAUMATOLOGICKÝCH OPERACÍ, KTERÉ JSOU JEDNOU Z PRIORIT NEMOCNICE.
R
adiologické oddělení Nemocnice
Přerov uvedlo do provozu nový
mobilní skiaskopický přístroj – tzv.
C-rameno. Přístroj, který slouží lékařům
při operačních výkonech, přišel na více jak
1,5 miliónu korun. Nové moderní C-rameno svými parametry dosahuje světové
úrovně a nahradilo starší typ, který se
v přerovské nemocnici používal přes 11 let.
C-rameno bude nejčastěji využíváno
k provádění traumatologických operací,
které jsou jednou z priorit nemocnice.
„Snadná manipulace s přístrojem a dotykové ovládání přímo na obrazovce
C-ramene je velkou výhodou zvláště pro
radiologického asistenta, který je během
výkonu součástí operačního týmu. Pro
svoji optickou kontrolu skiaskopického
obrazu využívá právě malé obrazovky přímo na C-rameni,“ říká primářka
radiodiagnostického oddělení nemocnice
MUDr. Romana Tarnoczy s tím, že operatér sleduje skiaskopický obraz na větším
monitoru, který je pro něj v ideální poloze,
a který nemusí být v optickém kontaktu
pro radiologického asistenta. „Moderní
C-rameno umožňuje následné okamžité zvětšení obrazu bez navýšení dávky.
To ocení operatér zvláště při syntézách
drobných kostí a u výkonů na dětských
pacientech,“ doplnila primářka.
Další výhodou nového přístroje je
možnost snížení dávky záření a zvýšení
bezpečnosti vyšetření jak pro pacienta,
tak i pro zdravotnický personál. Radiační
ochrana zde hraje důležitou roli. „Digitální
vybavení přístroje umožňuje přenos dat
z informačního systému nemocnice přímo
do přístroje a naopak, stejně jako další
následné úpravy rentgenových záznamů,“
dodává primářka.
NEMOCNICE
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radka Baková
19
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Drogy se dětem nevyhýbají ani
v menších městech
MARIHUANA, EXTÁZE ČI PERVITIN NEJSOU VÝSADOU POUZE VELKÝCH MĚST. SE ZDROGOVANÝMI DĚTMI SE SETKÁVAJÍ TAKÉ
VE ŠTERNBERKU.
Text a foto: Mgr. Radka Baková
„Nejhorší úrazy vznikají
při kombinaci marihuany
s alkoholem. Dítě často
vůbec netuší, co dělá“
MUDr. Pavel Hronek
D
NEMOCNICE
říve se pediatři Nemocnice
Šternberk setkávali se zdrogovanými teenagery raritně. Dnes se
jim do péče dostanou v průměru jednou
do měsíce. Není se čemu divit, protože
podle průzkumu vnímání závislostí z roku
2012 má s některou drogou zkušenost již
39 procent českých dětí a dospívajících.
20
MARIHUANA VEDE
Nejpopulárnější je mezi dospívajícími marihuana, která krom jiných látek obsahuje
psychotropní THC. Tato droga bývá rovněž
přezdívána jako droga dospívání, což potvrzuje také zmíněný výzkum, ve kterém bylo
odhaleno, že zkušenost s marihuanou má
42 procent šestnáctiletých. „Děti pod vlivem
THC ošetřujeme nejčastěji. Dá se říci, že
tyto případy naprosto převládají. Stále častěji k nám ale rychlá zdravotnická pomoc
přiveze i pacienta pod vlivem metamfetaminu, což jsou taneční drogy, a výjimkou už
není ani užití pervitinu. Nejčastěji se jedná
o mládež ve věku od 15 do 18 let,“ prozradil primář dětského oddělení šternberské
nemocnice MUDr. Pavel Hronek s tím, že
nejběžněji se takový případ objeví v pátek
či v sobotu večer, kdy mladého pacienta
doveze v akutním stavu rychlá záchranná
služba přímo z diskotéky.
Lékaře však zdrogovaní lidé nevyhledávají kvůli stavu, který jim přivodila droga,
ale kvůli přidruženému akutnímu problému. Dítě například v rauši upadne a přivodí
si úraz hlavy, po kterém nastane kolapsový
stav. „Nejhorší úrazy vznikají při kombinaci
marihuany s alkoholem. Takto ovlivněný
člověk často vůbec netuší, co dělá,“ míní
primář a upozorňuje, že THC lze z moči
a krve odhalit po dobu až několika týdnů
po užití. Neznamená to, že by člověk byl tak
dlouho pod vlivem, avšak proces vylučování
látky pro tělo je náročný.
Při příjmu v nemocnici jsou dítěti zajištěny životní funkce a v případě podezření na užití drogy je následně proveden
toxikologický rozbor. „Na našem pracovišti
naštěstí nemáme zkušenost s tím, že by užití
drogy vedlo až k úmrtí. S tím se setkávají
ve větších centrech, ve větších městech, kde
je více chronických uživatelů drog, kteří se
předávkují,“ uvedl primář Hronek a na otázku, jak starý byl nejmladší pacient, odpověděl: „Nejmladší zdrogovaný měl 15 let,
ale zhruba před dvěma lety k nám přivezli
dokonce 13letého chlapce, který se opil.“
LSD CHUDÝCH
Stále více dětí a dospívajících experimentuje s užíváním semínek durmanu obecného
či lysohlávek, které bývají označovány jako
LSD chudých. LSD je halucinogenní droga,
která se vyskytuje nejčastěji ve formě
malých papírových čtverečků, které jsou
napuštěny roztokem obsahujícím toxickou
látku. Durman roste i v České republice
a právě jeho semínka ony halucinogenní
látky obsahují. Hned na dva případy požití
durmanu, které museli řešit ve Šternberku,
si vzpomíná i primář Pavel Hronek: „Tyto
halucinogeny jsou velmi nebezpečné v tom,
že po jeho požití uživatel vůbec netuší,
co dělá, myslí si, že je něco jiného, že má
nadpřirozené schopnosti. Člověk se například cítí býti ptákem, vyleze na střechu
a způsobí si zranění.“ U rostlinných drog
tkví nebezpečí v tom, že nelze odhadnout,
jak zapůsobí a i malé množství může vést
k tragédii. Obsah omamných látek totiž
závisí na více faktorech, jako je například
počasí, složení půdy, kde rostlina roste atd.
TANEČNÍ DROGY
Taneční drogy, tedy nejčastěji extáze, lákají
mládež na velmi pochybný přínos – dodají
ji energii, aby mohla protančit na diskotéce
celou noc. Hudbu člověk vnímá pod vlivem
drogy mnohem intenzivněji a subjektivně se mu zdá, že toho dokáže mnohem,
mnohem více. Příliš vysoká dávka však
může způsobit úzkost, paniku, zmatenost
až různé formy deprese. Droga také ovlivňuje regulaci tělesné teploty a v kombinaci
s horkým vzduchem v tanečním klubu
a s nedostatečným přísunem tekutin může
způsobit vážnou dehydrataci až kolaps.
„Při užití extáze se mohou objevit různé
akutní problémy. Měli jsme na oddělení
jednu dívku, kterou postihly nevolnosti,
zvracení a podobné pocity závrati,“ varuje
Pavel Hronek, jak může člověk po požití
drogy dopadnout.
PERVITIN
Když se řekne pervitin, většina lidí si
vybaví injekční stříkačku a špinavé vařičské
doupě. Dnes se tato droga vyskytuje také
na diskotékách a v klubech pro „smetánku“
a krom injekčního podání se také šňupe. Jen
během měsíce března byly ve Šternberku
hospitalizovány dvě mladé ženy, rodičky,
pod vlivem pervitinu. Takové chování je
velmi nezodpovědné, protože pokud matka
bere pervitin pravidelně, přenáší se toxická
látka i do mateřského mléka a dále pak
působí i v těle kojence. Hrozí tak reálné
riziko ovlivnění vývoje dítěte. Co je k takto
rizikovému chování vede? Po požití zažívá
jedinec obrovský příval energie, vytratí
se únava, nic není problém. „O to horší je
však doba, kdy účinek drogy odeznívá. Lidé
trpí nesnesitelnou únavou a vyčerpáním
a časté bývají i stavy deprese. Poté následuje
dlouhý spánek,“ popisuje Pavel Hronek
s tím, že abstinenčním syndromem trpí také
novorozenci, kteří jsou rovněž ve větší míře
ohroženi syndromem náhlého úmrtí.
S pravděpodobně nejtvrdší drogou,
kterou je možné v současnosti sehnat,
heroinem, se u dětských pacientů ve šternberské nemocnici naštěstí zatím nesetkali.
Heroin se připravuje z opia a jedná se
vlastně o silnější variantu morfia. Závislost
vzniká prakticky okamžitě. „Výroba pravého heroinu je velmi složitá a také jeho cena
je poměrně vysoká, stejně jako u kokainu.
To bude zřejmě hlavní příčina, proč jsme
se naštěstí zatím s žádným případem požití
heroinu či kokainu u nás na oddělení nesetkali. Ve větších městech se však kolegové
bohužel setkávají i s těmito případy, a to
nejen u dospělých, ale i u dětí,“ povzdechl
si primář Pavel Hronek na závěr.
Nemocnice vyšetřuje pacienty
moderním ultrazvukem nejvyšší třídy
ROČNĚ PROVEDOU LÉKAŘI NA NOVÉM ULTRAZVUKU OKOLO 10 TISÍC VYŠETŘENÍ.
Text a foto: Mgr. Radka Baková
N
pacienta si prohlédnout. „Protože máme
na úložiště napojen také počítačový tomograf, mohou lékaři obrazové výstupy obou
typů vyšetření srovnávat,“ uvádí primářka
další pozitivum, které investice přinesla.
K digitalizaci byly připojeny i další ultrazvukové přístroje nemocnice.
Špičková kvalita obrazu umožní lépe
vyšetřit i pacienty s nadváhou, u kterých
byla dosud diagnostika problematičtější.
„Ultrazvukové vyšetření je moderní šetrná
diagnostická metoda, která nemá prakticky žádné kontraindikace, nepoškozuje
pacienta a přináší množství diagnostických informací,“ dodala MUDr. Dagmar
Nedvědová s tím, že ročně provedou
na oddělení na novém ultrazvuku okolo 10
tisíc vyšetření.
NEMOCNICE
a radiodiagnostickém pavilonu Nemocnice Šternberk uvedli do provozu nový ultrazvuk nejvyšší
třídy. Přístroj v hodnotě 1,3 miliónu korun
je plně digitální. Snímky si tak mohou
na počítači nově prohlédnout i další lékaři
daného pacienta ze šternberské nemocnice. Ultrazvuk poskytuje kvalitnější obraz
a vyšetření jsou tak díky lepšímu zobrazení
mnohem přesnější. Na novém přístroji
lékaři vyšetřují orgány dutiny břišní a malé
pánve u chronických i akutních stavů,
dále je možné provádět vyšetření měkkých
tkání i cévního systému.
„Ve srovnání s předešlým přístrojem
můžeme nyní vyšetřovat daleko přesněji,
neboť obraz je daleko podrobnější a zobrazuje i nejjemnější struktury,“ vysvětluje
primářka radiodiagnostického oddělení
MUDr. Dagmar Nedvědová s tím, že ultrazvuk je napojen na centrální úložiště, kde
se snímky ukládají. Další odborní lékaři
v nemocnici se tak mohou do systému
v případě potřeby napojit a dokumentaci
Téma:
Krvácení do zažívacího traktu
Místo konání:
Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703,
700 30 Ostrava-Zábřeh, Česká republika
Pořádá:
Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice a.s.
ve spolupráci s Endoskopickou sekcí ČGS
Datum:
20. 6. 2014, 8:30 hodin
21
Informace a registrace:
www.OLE2014.cz
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Personál se kvůli rostoucí agresi
pacientů učí sebeobraně
S NADÁVKAMI, ALE I KOPANCI, KOUSÁNÍM ČI PLIVANCI SE PERSONÁL NEMOCNICE SETKÁVÁ STÁLE ČASTĚJI. NEJČASTĚJI NA NĚJ
ÚTOČÍ LIDÉ POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK.
NEMOCNICE
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: archiv nemocnice
22
Z
achraňují zdraví a mnohdy i lidské životy, místo vděku však sklízí nadávky
a urážky. Útoků na zdravotníky rok
od roku přibývá také ve valašskomeziříčské nemocnici. Jen v loňském roce musel
čelit personál nemocnice asi šesti desítkám
verbálních útoků a dokonce jednomu fyzickému napadení. Drsná statistika přiměla
nemocnici uspořádat speciální seminář,
na kterém se zdravotníci učili sebeobraně.
Cílem nezvyklé výuky bylo pomoci zdravotníkům a sanitářům útoky agresivních
pacientů co nejlépe zvládnout.
S nadávkami, ale i kopanci, kousáním či
plivanci se personál nemocnice setkává stále
častěji. Nejčastěji na něj útočí lidé pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Cílem semináře bylo naučit zdravotníky
nejen to, jak se útokům ze strany pacientů
účinně bránit, ale i to, jak se jich předem vyvarovat. Až v devadesáti případech ze sta lze
totiž útočníka takzvaně „ukecat“. Ve zbývajících deseti k přímému útoku dojde. Pak
nezbývá, než zasáhnout klasickou obrannou
technikou.
V kurzu se zdravotníci například učili
jakým způsobem přistupovat k lidem, u kterých hrozí riziko, že je napadnou. Získané
znalosti by zdravotníci měli být schopni
použít v případě potřeby ihned v praxi.
Personál se učil základní chvaty sebeobrany,
tedy obranu před kopy, údery či postoje
na vykrytí úderu, ale i to, jak správně
zareagovat v případě napadení nožem nebo
střelnou zbraní. „Verbálních útoků bohužel
přibývá. Loni jsme jich zaznamenali celkem
devětapadesát. Šlo o pacienty, kteří odmítali hospitalizaci anebo byli pod vlivem
alkoholu či jiných omamných látek,“ uvedla
hlavní sestra valašskomeziříčské nemocnice
Jana Pelikánová s tím, že právě tito pacienti
bývají obvykle nejnebezpečnější. Jejich
agrese se totiž zvyšuje úměrně s množstvím
vypitého alkoholu. Další skupinou jsou
pak nemocní, kteří trpí psychiatrickou
poruchou.
S agresivními pacienty se zdravotníci
setkávají nejčastěji v úrazových ambulancích. Asi dlouho nezapomenou na pacienta,
kterého zde ošetřovali v loňském roce. Už
při přijetí byl neklidný a velice vulgární.
Když mu chtěly sestřičky zajistit žílu k aplikaci léků, začal do nich kopat a poškrábal
jim ruce. Sestry nakonec musely přivolat
na pomoc další zdravotníky, bez kterých by
se pacientovi jen těžko ubránily.
Přesně kvůli takovým pacientům musí
být nemocnice trvale ve spojení s bezpečnostní službou a městskou policií, která
je schopna v případě potřeby pohotově
zasáhnout. Další možností, jak bojovat
proti těmto agresorům, je uzákonit, aby byl
zdravotnický pracovník při výkonu svého
povolání kvalifikován jako veřejný činitel.
Tento statut, jako mají například hasiči
nebo policisté, však české zákony zdravotníkům dosud nepřiznaly. Soudy však útoky
na ně hodnotí jako přitěžující okolnost.
„Agresivita pacientů nás mrzí, ale člověk si
tyto případy nesmí příliš připouštět. Rozhodně je ani nesmí bagatelizovat a musí
na ně být odborně připraven. Kdybychom
svoji práci neměli rádi, tak bychom ji dělat
nemohli,“ doplnila za všechny zaměstnance valašskomeziříčské nemocnice Jana
Pelikánová.
Pacientky se mohou nově radit po síti
DÍKY SNADNÉ DOSTUPNOSTI KONZULTACE PŘES INTERNET BUDE MOŽNÉ VČAS ZACHYTIT PROBLEMATICKÉ PŘÍPADY.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Ing. Věra Šejdová
I
nternet je dnes největším zdrojem
informací. Zlaté stránky dnes nahradily ty webové, pacienti na nich
obvykle najdou veškeré zásadní informace
o nemocnici, včetně telefonních kontaktů.
Valašskomeziříčská nemocnice zašla ještě
dál a na webových stránkách porodnicko-gynekologického oddělení spustila
internetovou poradnu. Pacientky tak
mohou nově své zdravotní potíže v oblasti
gynekologie a porodnictví konzultovat 24
hodin denně s lékaři přes internet. Novinku spustila nemocnice jako jedna z mála
v Česku na svém webu nemocnicevalmez.
agel.cz v sekci gynekologicko-porodnické
oddělení.
Ženy či jejich partneři tak mohou s odborníky skrze síť konzultovat například
své dotazy ohledně porodu, těhotenství,
antikoncepce i gynekologických obtíží
a onemocnění. Otázky lze klást nejen jmenovitě, ale i zcela anonymně. „Internetová
MUDr. Petr Kratochvíl
poradna samozřejmě nemůže nahradit klasické vyšetření u lékaře, což ani není jejím
cílem. V mnoha dílčích problémech však
bude účinným pomocníkem pro širokou
veřejnost. Přispěje také k dalšímu zkvalitnění služeb pro naše pacientky,“ vysvětluje
účel poradny MUDr. Petr Kratochvíl
z valašskomeziříčské nemocnice, který
s ženami po síti komunikuje. Za hlavní
výhodu nové internetové poradny považuje
to, že díky snadné dostupnosti konzultace
přes internet bude možné včas zachytit
problematické případy pro účinnou léčbu.
„Zřídit poradnu jsme se rozhodli
i na základě potřeby zodpovídat dotazy
pacientek, které se s obdobnými problémy telefonicky obracely různě na sestry
a lékaře oddělení, přičemž ne vždy bylo
v možnostech personálu dotazy efektivně
zodpovědět. Tato poradna bude kvalitnější
alternativou a jasným místem, kde mohou
ženy klást své dotazy. Věřím, že pacientky
naši novou službu ocení,“ dodává lékař
Petr Kratochvíl s tím, že porodnicko-gynekologické oddělení valašskomeziříčské
nemocnice má dlouhou tradici. Zdejší
gynekologové léčí komplexní gynekologické problémy, kromě toho pomohou
každý rok na svět víc než osmi stovkám
dětí. Porodnice nabízí kurzy předporodní
přípravy, prohlídky porodnice a v rámci
porodu nabízí řadu doprovodných služeb,
od aromaterapie až po „rajský plyn.“
www.
actreen.cz
Stránky plné novinek
o močové katetrizaci





Nová řada ženských močových cévek Actreen® Mini
Způsoby katetrizace
Příběhy a zkušenosti pacientů
Odpovědi na často kladené otázky
Soutěž a další
Výrobky řady Actreen® najdete také v síti prodejen Zelená hvězda
www.zelenahvezda.cz
B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | www.bbraun.cz
NEMOCNICE
INZERCE
23
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Lucie Erbenová oceněná jako
jedna z nejlepších sester v Česku
ŘEDITEL NEMOCNICE MUDR. MARIÁN OLEJNÍK, MBA: JE TO DALŠÍ ÚSPĚCH NAŠEHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Jan Herman
né, ale jako člověka se srdcem na správném
místě. Přijel také primář chirurgické části
oddělení operačních oborů MUDr. Vladimír Romanov a mé navrhovatelky na Sestru
roku – vedoucí sestra chirurgické ambulance paní Olga Adamcová, Zuzana Csizmárová a Romana Přikrylová.
Lucie Erbenová (druhá zleva) s Dagmar Havlovou a dalšími dvěma oceněnými v kategorii management a vzdělávání
NEMOCNICE
P
24
odhorská nemocnice se může pyšnit
dalším úspěchem. Mezi tři nejlepší
sestry v České republice v kategorii
management a vzdělávání se dostala Lucie
Erbenová, která je manažerkou ošetřovatelské péče operačních oborů v Podhorské
nemocnici na pracovišti v Bruntále.
Nad již 14. ročníkem soutěže Sestra roku
2013 převzala záštitu Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí. Soutěž
Sestra roku 2013 vyvrcholila v březnu
slavnostním galavečerem s vyhlášením
vítězů v Praze v Paláci Žofín.
Sestra roku je soutěž, která je poděkováním sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a nelehkou práci. Titul Sestra roku
je udělován ve třech kategoriích: Lůžková
a ambulantní péče, Komunitní a sociální
péče a Management a vzdělávání.
Blahopřání Lucie Erbové zaznělo i od vedení Podhorské nemocnice. „Po úspěchu
v anketě o nejlepší nemocnici je to další
úspěch našeho zdravotnického zařízení,
když se naše sestřička dostala mezi tři nejlepší sestry v dané kategorii v České republice. Uvědomujeme si, jak je důležitá práce
zdravotních sester v našich zařízeních,
jejich profesní zkušenosti, postoje k problémům pacientů a jejich zdraví,“ říká ředitel
nemocnice MUDr. Marián Olejník, MBA.
Úspěšnou manažerku Podhorské nemocnice jsme požádali o rozhovor. Jaký
jste ze slavnostního večera měla pocit?
Já bych se ráda zmínila hlavně o chvíli, kdy
jsem na svém stole v pracovně našla obálku
a v ní vyplněnou přihlášku, motivační
dopis a lístek s prosbou, abych si to v klidu
přečetla a přihlášku do soutěže Sestra roku
2013 podepsala. V tu chvíli se mi oči zalily
slzami. Je to chvíle, po které bez nadsázky
touží každý dobrý manažer. Vědět, že vaše
práce není marná, že si jí lidé kolem vás
váží, mají vás rádi a tímto způsobem to vyjádřili. Vždycky se snažím každého v týmu
podpořit, posunout ho dál, pochválit či
jinak motivovat. Teď pro změnu udělaly
moje holky něco pro mne. A já jsem na ně
právem hrdá.
Byl s Vámi na Žofíně i někdo z Podhorské nemocnice?
Na Žofín mne přijela podpořit hlavní sestra
Podhorské nemocnice paní Eva Krulišová,
které si velmi vážím, nejen jako své nadříze-
Jak zareagovala vaše rodina na tak prestižní ocenění?
Má rodina mne vždy podporovala.
Vzhledem k mému vytížení bych to bez
jejich podpory ani nezvládla. Na ocenění
reagovali velmi pozitivně. Vidí i tu druhou
stranu, daň za studium při povolání a také
náročnost vedoucí funkce, která s sebou
nese obrovskou zodpovědnost a prakticky
nepřetržitý kontakt se zaměstnáním. Mám
po svém boku partnera, se kterým jsem
prožila i léta „za oceánem“. Nebylo to vždy
snadné.
všechny oceněné setry roku
Proč jste si zvolila povolání zdravotní
sestry?
Vždy jsem měla v sobě touhu pomáhat a za někoho neustále bojovat. Moje
maminka při pohledu na krev omdlí, tak
geny v tom hrát roli asi nebudou. Na prvním stupni základní školy mé spolužačce
zemřela na zhoubné onemocnění maminka
a já jsem se svým způsobem spolužačky
ujala. Tak nějak jsem nad volbou povolání
ani neuvažovala, byl to pro mne jasný cíl.
Na druhou stranu jsem jako malá na ulici
před domem organizovala, kdo bude kde při
vybíjené stát a kdo s kým bude hrát, tak se
už tehdy snad projevovaly mé vůdčí vlohy.
Máte ve zdravotnictví nějaký vzor, kdo
Vám byl ve vašich začátcích velkým
příkladem?
Na otázku mám dvě odpovědi. Mým vzorem ve zdravotnictví je významná osobnost
z historie ošetřovatelství Miss Florence
Nightingale. Je to osobnost, která moderní ošetřovatelství ovlivňuje dodnes, a její
Knihu o ošetřování nemocných by měli znát
všichni zdravotníci včetně lékařů.
Po studiu na střední zdravotnické škole
v Krnově jsem nastoupila na ARO Bruntál.
Akutní medicína mne vždy přitahovala.
Byl tam skvělý tým lidí spolu s primářem
a vrchní sestrou. Oni byli mými vzory
v začátcích.
Pracovala jste ve zdravotnictví také tři
roky v Americe. Jak se Vám tam líbilo
a jaký je rozdíl mezi českým a americkým zdravotnictvím?
Odpověď na tuto otázku by byla námětem
na samostatný článek. Pokusím se být
stručná. Mladým lidem, kteří touží po tom,
aby zkusili štěstí v zahraničí, bych v tom
nebránila a naopak podporovala je. Práce
a život v jiné zemi vám nesmírně rozšíří
obzor. V Americe je mnoho cest, které si
můžete zvolit. Můžete tam opravdu být, čím
chcete, pokud o to stojíte a jdete za svým
cílem. Já jsem měla to štěstí, že jsem po půl
roce práce v Retierement home Golden Age,
zkusila štěstí a šla na pracovní pohovor
do soukromé gynekologicko-porodnické kliniky, kde mne přijali. Na začátku
jsem pracovala v tzv. front office – byla
jsem na telefonu, objednávala pacientky
do ambulance, zakládala zdravotnickou
dokumentaci, výsledky a vše s administrativní činností spojené. Po čase jsem
se vypracovala na pozici sestry. Českých
sester si v Americe opravdu váží pro jejich
znalosti, dovednosti a všestrannost. V Americe se musíte vypracovat, nikdo vám tam
nic zadarmo nedá a cesta je velmi trnitá.
Na druhou stranu je systém ocenění zdravotnických pracovníku nesrovnatelný. Jsou
Využila a zužitkovala jste zkušenosti,
které jste tam načerpala?
Zkušeností využívám dodnes. V Americe
se mi líbilo, měla jsem možnost pracovat
v multikulturní zemi a poznat tak rozdíly
v komunikaci, ošetřování a uspokojování
potřeb pacientek z různých kultur. Je to
paradox, ale Amerika mne naučila, jakým
člověkem bych nechtěla být. Také žebříček
hodnot se vám změní, když jste v cizí zemi
odkázán jen na své schopnosti. Život tam
je drsný a opravdu turbulentní. Pochopila
jsem, že když chcete v životě něco dokázat,
jde to i čestnou cestou. Je to sice obtížnější,
ale výsledek stojí za to. Vždy se snažím vše
dělat, jak nejlépe umím a dát to toho maximum. Když se stavíte k něčemu tak, že
máte pouze splnit úkol, je to na výsledku
poznat a hlavně lidé to prohlédnou. Když
však do všeho jdete s nadšením, motivujete
i ty kolem sebe a výsledek je potom práce
všech, jsou na to řádně pyšní. Ten pocit
sdílení tmelí kolektiv a lidi kolem vás.
LUCIE ERBENOVÁ
absolvovala Střední zdravotnickou školu v Krnově
a čtyři roky pracovala na ARO oddělení v Bruntále.
Následovala tříletá zkušenost sestry v ambulantní
sféře v americkém Illinois. Po návratu domů Lucie
nastoupila na oddělení ARO Nemocnice Bruntál,
odkud se po ročním působení přesunula na post
staniční sestry JIP chirurgického oddělení Nemocnice Rýmařov. V roce 2009 se stala manažerkou
ošetřovatelské péče operačních oborů v Podhorské
nemocnici na pracovišti v Bruntále.
Sestra Lucie Erbenová se souvisle vzdělává, aktivně
se účastní odborných akcí a podporuje ve vzdělávání
také své kolegy. Absolvovala specializační vzdělávací
programy Organizace a řízení ve zdravotnictví, Specialista v organizaci a řízení zdravotnictví, Role managera, Leadership či Klíčové kompetence a osobní
rozvoj vedoucího pracovníka. Od září loňského roku
je studentkou oboru Všeobecná sestra studijního
programu Ošetřovatelství na Fakultě humanitních
studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Máte nějakého pacienta, na kterého
nezapomenete?
Je jich řada, ale ráda bych zmínila klienta
z výše uvedeného Retierment home z americké Illinois. Vzhledem k tomu, že v době,
kdy jsem se s ním setkala, byl již v pokročilém věku, mohu tak dnes zmínit i jeho
jméno. Byl to Mike Molinari původem
z Itálie. Byl velmi autoritativním, charismatickým a přísným klientem. Vždy jsem
byla na pozoru, když jsem o něj pečovala
a byl to pro mne z počátku stres, když jsem
zjistila, že jej budu mít na službě na starosti. Byl po operaci kyčlí a jeho chůze tím
byla ovlivněná, přesto kráčel s hlavou vždy
vzpřímenou. Měla jsem z něj respekt a svým
způsobem i strach. Jednou jsem se s ním
míjela na chodbě, chytl mě pevně za ruku,
v tu chvíli by se ve mě, jak se říká, krve
nedořezali. Pohlédl mi do očí a řekl: „Don´t
ever never change“! Nikdy na něj nezapomenu a snažím se ho poslechnout.
Nyní pracujete jako manažerka ošetřovatelské péče operačních oborů. Co vše
obnáší Vaše práce?
Jako manažerka operačních oborů úzce
spolupracuji v otázkách ošetřovatelství
s hlavní sestrou a manažerkou kvality.
Mým přímým nadřízeným je ředitel
nemocnice, který zároveň zastává post
primáře oddělení operačních oborů,
také spolupracuji s primáři jednotlivých
pracovišť. Spolu s vedoucími či staničními sestrami jednotlivých pracovišť vedu
a řídím ošetřovatelské týmy. Má práce
spočívá v organizaci práce, stanovení
rozpisů služeb, objednávání léků, osobních ochranných pracovních pomůcek,
speciálního zdravotnického materiálu,
kontrolní činnosti, stanovení ročních plánů vzdělávání a jejich realizace například
v rámci celoústavních seminářů, provádění motivačně hodnotících pohovorů se
zaměstnanci či vedení osobních složek
v souladu s platnou legislativou a pravidelnou aktualizací, kontrole a dodržování
stanovených vnitřních norem, spolupráci
s jednotlivými lékaři až po organizování
například volnochvilkových aktivit.
Jste jistě pracovně velmi vytížena.
Jak trávíte svůj volný čas a jaké máte
koníčky?
Jako každá žena a máma toho volného času
opravdu nemám na rozdávání, ale jakmile
je příležitost, trávím ji s mým mužem
a dětmi. Podnikáme různé výlety jak u nás
v republice, tak v zahraničí. Před čtyřmi
lety jsme si pořídili dům se zahradou, ze
které čerpám energii.
NEMOCNICE
Lucie Erbenová s moderátory večera
– Ivou Kubelkovou a Janem Čenským
pevně stanoveny kompetence a za žádných
podmínek je sestra nepřekročí. Legislativní
postih má dlouhodobé následky. U nás jsou
kompetence také dány zákonem. Rozšíření
kompetencí sester ruku v ruce s legislativou a finančním ohodnocením je v České
republice běh na dlouhou trať. Pořád přetrvává názor, že povolání sestry je posláním.
Myslím, že toto dogma je potřeba změnit.
Je to velmi prestižní profese, kdy je sestra
nedílnou a vůdčí součástí ošetřovatelského
týmu a měla by podle toho být oceněna.
25
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
První krůčky dítěte by rodiče
neměli uspěchat
TOUHA RODIČŮ PO POKROCÍCH MŮŽE DĚTEM UBLÍŽIT. LIDÉ VŠAK MOHOU SVÉ DÍTĚ PODPOŘIT A K POHYBU MOTIVOVAT, JE
VŠAK TŘEBA VĚDĚT JAK NA TO.
Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Ing. Štěpánka Řehová
MUDr. Miroslav Musílek
NEMOCNICE
C
26
hloubou každého rodiče je jeho
potomek. Je proto přirozené, že se
rodiče radují z každého pokroku,
kterého dítě dosáhne. Bohužel někdy se
touha po pokrocích promění v posedlost,
kdy rodiče nenechají dítě vyvíjet se přirozeně samo, ale ženou jej dopředu ze všech
sil, i proti jeho přirozenosti. Dítě například
extrémně brzy posazují, nebo se jej snaží
přimět k chůzi pomocí chodítka. Takovéto jednání však může mít na dítě velmi
negativní dopady, a to jak okamžité, tak
i budoucí. Například předčasné posazování nebo umisťování do chodítka často
v dospělosti zapříčiní bolesti zad či jiné
zdravotní obtíže. Přílišná aktivita rodičů
tedy spíše škodí, než pomáhá.
To ale rozhodně neznamená, že rodiče
nemohou vývoj dítěte podpořit. Je ale
potřeba vědět kdy a jak. „Například už
od prvních týdnů po narození je vhodné
miminko pokládat na bříško. Zprvu jen
na několik minut denně, později i na déle,
vždy však samozřejmě pod dohledem –
zejména u novorozenců, kteří v poloze
na břiše ještě sami neumí otočit hlavičku.
Poloha na břiše je důležitá pro pozdější
vývoj, kdy přibližně okolo pátého měsíce
se děti začínají otáčet ze zad na břicho a je
potřeba, aby dítě pozici na břiše znalo,“
radí primář dětského oddělení Šumperské
nemocnice MUDr. Miroslav Musílek. Okolo pátého měsíce je také čas přesunout dítě
z měkké postele, gauče či přebalovacího
pultu na tvrdou podložku do otevřeného
prostoru, kde se může dobře opřít a také
má možnost pohybu. Ideální je zem, odkud
nemůže spadnout a kde má dobrou oporu.
Pokud je podlaha chladná, může pomoci
koberec, deka nebo třeba pěnové puzzle.
Příliš měkké podklady ale vhodné opravdu
nejsou. Dobře míněné udržování dítěte
na měkkém gauči nebo matraci postele
blokuje jeho vývoj, neboť se nemůže dostatečně opřít, a tak nedělá pokroky. Takto
hýčkané děti proto nelezou ani se nestavějí
na kolínka v době, kdy vrstevníci už ano.
PRVNÍ LEZENÍ
Pokud jde o sezení, v povědomí veřejnosti
koluje nerealistická představa, že půlroční
dítě sedí. Sedět sice může, ale maximál-
ně s oporou poté, co jej někdo posadí,
což není absolutně vhodné. Pro dítě je
toto pasivní posazování příliš namáhavé a přetěžuje jej, přičemž má negativní
dopady také do dospělosti, kdy pasivně
posazované osoby mnohem častěji a více
bolí záda. Za pasivní posazování přitom
není považováno jen přímé posazování
dítěte do prostoru, ale třeba i posazení
dítěte svépomocí například v kočárku, kde
má vyvýšená záda, nebo kde se do sedu
přitáhlo pomocí opory. Takovéto sezení
dokonce může být pro dítě nebezpečné,
proto pokud se o ně dítě pokouší častěji,
je vhodné zvážit připoutání pásy, aby nedocházelo k předčasnému přílišnému přetěžování zad. „Rovněž sed v autosedačce
není optimální, ale s ohledem na nutnost
a především velmi omezenou dobu, kdy je
v ní dítě umístěno, lze akceptovat,“ uvádí
primář Miroslav Musílek.
Dítě by mělo být posazováno až potom,
co se dovede posadit samo na rovné podložce, což je standardně až poté, co samo
leze, a tedy má dostatečně posílené zádové
svaly. Děti si na rozdíl od dospělých nikdy
nedovedou sednout z lehu na zádech,
většinou si sedají z polohy na čtyřech,
kdy zadeček překulí na bok a následně
si vyndají nožky. Ze začátku se dokonce
ještě i v sedu přidrží ručkama země. Sed je
cíl celého vývoje a lezení je cesta k němu.
„Lezení je jedním z nejzdravějších pohybů
ve vývoji vůbec, ovšem pasivně posazované děti mnohdy nelezou vůbec, nebo jen
velmi krátce. Nemají totiž důvod – k cíli,
tedy sedu, je již dostrkali silou rodiče. To
je ale velká škoda, nejen kvůli přetěžování
zad a břicha. Lezení také rozvíjí koordinaci
a soustředění. Období lezení obvykle trvá
okolo pěti měsíců, pak již dítě přechází
k chůzi,“ doplňuje MUDr. Musílek.
Mezi lezením a chůzí je pak ještě období,
kdy si dítě stoupá s oporou (nejčastěji nábytku), znovu si sedá a později i dělá první krůčky po dvou okolo vyvýšené opory. Stabilita
dítěte v tomto období ještě není dokonalá
a řada rodičů se snaží předcházet pádu
neustálým přidržováním dítěte. Tím ale
opět blokují jeho vývoj. Dítě si totiž rychle
zvykne, že je vždy přidržováno, a nesnaží se
o měkké dosedání ze stoje. Nespoléhá samo
na sebe, ale na dohled rodičů, což mu brání
osamostatnit se. Dítě proto určitě pořád
nedržte, pouze buďte dostatečně na blízku a ve střehu, abyste jej mohli zachytiti,
když ztratí rovnováhu. Vhodné je změkčit
povrch koberci nebo pěnovým puzzle, aby
případný pád nebyl tolik nebezpečný. Dítě
ale pravděpodobně stejně několikrát spadne, k čemuž by rodiče neměli přistupovat
nijak tragicky. Pádem se dítě učí, že musí
být opatrné a více se snaží o další pokroky.
Ideální je však již ve chvíli, kdy se dítě samo
poprvé postaví, učit jej, jak se ze stoje dostat
znovu dolů, ovšem bez pomoci rodičů.
Dítě lákejte například hračkou položenou
na zem, a samozřejmě první pokusy koor-
dinujte. Jak již ale bylo řečeno, dítě ideálně
chytejte, až když zavrávorá, nepřidržujte jej
celou dobu.
PRVNÍ KRŮČKY
Stejně jako někteří rodiče chtějí dosáhnout
toho, aby dítě co nejdříve sedělo, a proto jej
pasivně posazují, jiní zase touží po brzkých
prvních krůčcích svého dítěte, a tak jej
umisťují do chodítka. Ve skutečnosti je to
ale jen způsob, jak dítě zabavit aniž byste
se mu museli věnovat. Dítě si pochopitelně
zamiluje svět z perspektivy chodce, stejně
jako i možnost volného pohybu a zároveň
stabilitu a bezpečí chodítka. S učením
chůze ale nemá tato pomůcka nic společného, dokonce spíše naopak, neboť stabilní
chodítko nemotivuje dítě k udržování
rovnováhy a pro pohyb využívá zcela jiné
držení těla, než je tomu u běžné chůze.
Podobně je na tom ale i snaha učit dítě
chůzi voděním za obě ruce. Ani ta nemá
s chozením moc společného, neboť při
takovéto chůzi je dítě v podstatě jen zavěšeno do rodiče a pouze pohybuje nohama.
Na usnadnění pohybu pomocí opory rodiče si ale opět rádo a rychle zvykne, takže
se nesnaží o chůzi svépomocí a při touze
pohnout se vždy hledá rodičovy ruce, které
by ho na vytoužené místo dovedly. Proto
také takto voděné děti často samy chodí
až kolem věku 15 až 18 měsíců. Co je ale
horší, bolesti zad v dospělosti jsou velmi
pravděpodobné.
„Jakkoliv to tedy zní chladně, nejvhodnější je dětem vůbec nepomáhat. Pokud
je necháte objevovat svět a své pohybové
možnosti samostatně, naučí se všemu
potřebnému ve správný čas, bez nežádoucích důsledků, přirozeně a i s větší radostí,
že pokroky dělají samy,“ uvádí na závěr
MUDr. Miroslav Musílek.
Malí pacienti si užívají předčítání a soutěže
DĚTI SE BĚHEM PROGRAMU DOZVĚDĚLY ZÁBAVNOU FORMOU NAPŘÍKLAD TAKÉ O PŮVODU VELIKONOC.
Text: Mgr. Radka Baková / Foto: Ing. Štěpánka Řehová
NEMOCNICE
D
vakrát do měsíce se malí pacienti hospitalizovaní na dětském
oddělení Šumperské nemocnice
dočkají zábavného programu, který pro ně
připravuje Městská knihovna Šumperk.
První zábavné odpoledne proběhlo již
v polovině dubna, kdy se program nesl
v duchu Velikonoc.
Pracovnice knihovny Jitka Sopperová
vždy zvolí téma, od kterého se následně
odvíjejí veškeré další aktivity. Během odpoledne knihovnice dětem nejen předčítá
z pohádkových knížek, ale připravuje
pro malé pacienty také soutěže a kvízy.
„Vzhledem k tomu, že na oddělení máme
děti všech věkových kategorií, je velmi náročné přizpůsobit program tak, aby zaujal
všechny. Přesto se to velmi daří,“ chválí
program vrchní sestra dětského oddělení
Marcela Straková s tím, že děti se díky akci
naučily jednotlivé dny velikonočního týdne a dozvěděly se také, co znamenají. Malí
pacienti si také vyrobili zajíčka z otisku své
ruky a naučili se nové básničky a pořekadla. Ačkoliv jsou termíny těchto zábavných
akcí s knihovnou předem plánovány,
datum je vždy doladěno operativně podle
počtu hospitalizovaných dětí tak, aby si
program užilo co nejvíce malých pacientů.
Dětské oddělení spolupracuje s knihovnou již od začátku letošního roku. Vše
začalo lednovou návštěvou spisovatelky
Markéty Pilátové, která dětem předčítala
ze své knihy Kiko a tajemství papírového
motýla. Na podzim by se nemocnice ráda
přidala k projektu Město čte knihu, který
organizuje také šumperská knihovna,
a nabídla tak předčítání nejen nemocným
dětem, ale také dlouhodobě hospitalizovaným pacientům na ošetřovatelském úseku.
27
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Nový počítačový tomograf
Vítkovické nemocnice nabídne
přesnější a šetrnější vyšetření
NOVÝ PŘÍSTROJ MÁ NOSNOST DO 220 KILOGRAMŮ, DETAILNÍ VÝSLEDKY S PLNOU PŘESNOSTÍ TAK ZARUČÍ
I U DVOUSETKILOVÝCH PACIENTŮ.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Mgr. Radka Baková
„Zcela zásadní význam má například pro
naše iktové centrum. Při akutní mozkové
příhodě totiž dostaneme během okamžiku detailní informace o stavu cévního
řečiště,“ objasňuje primář radiologického
oddělení Vítkovické nemocnice MUDr. Jaroslav Krátký. Nově jeho softwarové
vybavení umožňuje zjistit také oblast
mozkového infarktu a jeho okolí pomocí
takzvané mozkové perfúze, tzn., že je přístroj schopen vyhodnotit rychlost průtoku
a množství krve v jednotce objemu tkáně.
„Absolutně dokonalé softwarové vybavení
pro cévní diagnostiku lékařům samo nabídne během vyšetření různé rekonstrukce
a výpočty nebezpečného zúžení tepny vůči
normálnímu úseku,“ dodává primář.
Nový přístroj má nosnost do 220 kilogramů, detailní výsledky s plnou přesností tak
zaručí i u dvousetkilových pacientů. Nové
zleva: předseda představenstva AGELu MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH, ředitelka nemocnice MUDr. Marie Marsová,
MBA, a primář radiologického oddělení MUDr. Jaroslav Krátký
NEMOCNICE
P
28
řesnější vyšetření i nižší dávku
radiační zátěže nabídne pacientům Vítkovické nemocnice nový
multidetektorový počítačový tomograf.
Nemocnice ho pořídila za téměř 15 miliónů korun, na konci března ho slavnostně
uvedla do provozu.
Nový multidetektorový počítačový
tomograf Philips Ingenuity Core nahradil
starší typ diagnostického přístroje z roku
2004. Nové CT disponuje mnohem vyšší
rozlišovací schopností oproti předchozímu
přístroji, díky čemuž dodá lékařům také
víc informací v podstatně kratším čase.
„Jde o špičkové zařízení nové generace, pořízen byl z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj,“ vysvětluje ředitelka Vítkovické nemocnice MUDr. Marie
Marsová, MBA.
Jeho nespornou výhodou je, že může
zachycovat velmi rychlé dynamické jevy.
CT má však řadu dalších nesporných výhod
a technických vymožeností, dokáže například optimalizovat dávku záření. „Vyšetření
na počítačovém tomografu představuje
pro tělo poměrně velkou radiační zátěž,
kterou je nyní možné snížit, i při zachování
dostatečného rozlišení pro hodnocení. To
považuji za velmi důležité. Kromě toho přístroj nově umožňuje redukovat nepříznivé
artefakty z kovových implantátů,“ jmenuje
další výhody primář Krátký. Kromě toho
si primář pochvaluje také nové uživatelské
prostředí. S výsledky vyšetření nemusí
pracovat pouze lékaři nacházející se na pracovišti počítačové tomografie, prohlédnout
si je, případně provádět rekonstrukce nutné
pro vyhodnocení některých výsledků,
mohou dnes lékaři i ze svého počítače, třeba
doma či na služebních cestách. „Najednou
může v tomto systému pracovat hned deset
lékařů,“ pochvaluje si primář.
Nové moderní CT bude sloužit především pro pacienty iktového centra. Využito
však bude nejen pro diagnostiku centrálního nervového systému, ale všech oblastí
lidského těla. Proto je vybaveno i dalšími
standardními či nadstandardními nástroji
pro vyšetřování hrudníku, břicha, končetin,
měkkých tkání či traumat. „Plně využito
bude také pro potřeby našeho Vaskulárního
centra, Centra péče o zažívací trakt i pro
ostatní klinická oddělení. Využití najde také
pro všechny hospitalizované i ambulantní
pacienty ze spádových oblastí, včetně ambulancí praktických lékařů,“ doplňuje ředitelka Vítkovické nemocnice Marie Marsová.
Radiologické oddělení vyšetří ročně
na počítačovém tomografu 7,5 až 8 tisíc pacientů, velmi úzce spolupracuje s neurologickým oddělením Vítkovické nemocnice,
které získalo statut iktového centra v roce
2010. Iktové centrum prošlo v loňském
roce významnou rekonstrukcí za 37 miliónů korun, za které nemocnice kompletně
přestavěla lůžkovou část neurologie, včetně
ambulantního traktu.
Síť iktových center založilo ministerstvo
zdravotnictví a má za cíl zachránit co nejvíc životů pacientů s mozkovými příhodami. Směrování nemocného s akutní cévní
mozkovou příhodou přímo do specializovaného centra totiž zásadním způsobem
ovlivňuje úspěšnost jeho léčby a následnou
kvalitu života.
Ostrava má nové Centrum
experimentální endoskopie
NA JEHO VZNIKU SE VÝZNAMNĚ PODÍLELO CENTRUM PÉČE O ZAŽÍVACÍ TRAKT VÍTKOVICKÉ NEMOCNICE
O
strava má nové centrum experimentální endoskopie. Sloužit bude
k praktické výuce odborníků – endoskopistů, kteří se díky rozvoji moderní
medicíny standardně podílejí na diagnostice a léčbě zažívacího traktu. Nové centrum
zároveň umožní experimenty v oblasti
endoskopické medicíny a sloužit bude také
k výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Ostravské centrum experimentální
endoskopie otevřel Vzdělávací a výzkumný institut AGEL společně s Lékařskou
fakultou Ostravské univerzity a firmou
Olympus. Endoskopistům umožní trénink
na zvířecích modelech pod vedením
špičkových odborníků. „Výuka endoskopistů se dosud prováděla v průběhu léčby
nemocných. Tento proces je ale málo
efektivní. Endoskopisté nejsou roboti,
nelze je naprogramovat, ty zákroky se musí
postupně naučit. Ale asi je všem jasné, že
učit se na pacientech je ten nejméně vhodný způsob. Proto jsme vytvořili Centrum
experimentální endoskopie,“ vysvětluje
primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice MUDr. Ondřej Urban,
Ph.D., který stojí za zrodem nového centra.
Endoskopistům při výuce poslouží
virtuální a kadaverózní zvířecí modely.
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Přestože už v České republice existují odborná centra v Praze a Hradci Králové, to
ostravské bude svým způsobem ojedinělé
v tom, že nebude určeno jen pro výzkum,
ale bude otevřeno všem odborníkům se
zájmem o endoskopii. „Ve zdejším centru
se budou moci naučit široké spektrum
výkonů, od těch nejzákladnějších, jako je
zastavení krvácení, až po špičkové endoskopické výkony,“ vysvětluje primář Urban
s tím, že první kurz proběhl už na začátku
dubna za účasti pěti týmů ve složení lékař
-sestra.
Centrum má v plánu vyškolit 20 až
40 týmů ročně, podle primáře však bude
záležet na složitosti endoskopických
metod, které se budou chtít týmy ve složení
lékaře a jedné či dvou sester naučit. „Neděláme si licenci na to, že lékaři z Ostravy
mohou učit všechny ostatní endoskopii,
takovou ambici nemáme, ale jsme schopni
utvořit kurz, na kterém bude expert například z Prahy, Hamburku či Tokia, od čehož
si slibujeme postupné zvyšování úrovně
digestivní endoskopie na Moravě a možná i v České republice,“ doplňuje Ondřej
Urban.
Slova primáře Urbana potvrdil na slavnostním otevření nového centra také
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., z Kliniky
hepatogastroenterologie IKEM. „I kdyby
bylo těchto center v České republice třeba
deset, stále jich bude nedostatek, protože
víme, že ten trénink zcela prokazatelně
pomáhá zlepšit klinické výsledky. My jsme
například nedávno publikovali studii, že
lékaři, kteří trénovali na modelech, měli
úspěch v zástavě krvácení na pacientech
ve více než osmdesáti procentech případů.
V druhé skupině pacientů, u lékařů, kteří
neměli tento výcvik, byl úspěch v zastavení
krvácení pouze v šedesáti čtyřech procentech případů, což je jeden z důkazů, že tento trénink skutečně není zbytečný,“ dodal
Jan Martínek, který ostravskému centru
také poskytl svou odbornou podporu.
NEMOCNICE
Text a foto: Ing. Hana Szotkowská
29
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Nemocnice dokončila rekonstrukci
bývalého interního pavilonu
VĚTŠÍHO KOMFORTU SE DOČKALI PACIENTI PLICNÍHO ODDĚLENÍ A ENDOSKOPICKÝCH AMBULANCÍ.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Mgr. Radka Baková
pásku slavnostně přestřihli (zleva) primář plicního oddělení MUDr. Gustáv Ondrejka, primářka radioterapie
a onkologie doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, a ředitel nemocnice MUDr. Karel Dostalík
NEMOCNICE
V
30
ětšího pohodlí a moderního prostředí se dočkali pacienti plicního oddělení a endoskopických ambulancí
Nemocnice Nový Jičín. Obě pracoviště,
která nemocnice vybudovala ve třetím
a čtvrtém nadzemním podlaží bývalého
interního pavilonu, byla slavnostně otevřena koncem dubna. Celá rekonstrukce,
kterou spolufinancoval formou reinvestice
nájemného také Moravskoslezský kraj, si
vyžádala 61,5 miliónu korun.
Pavilon bývalé interny přebudovávala nemocnice ve dvou etapách, přičemž
do první části rekonstrukce se pustila
zhruba před rokem a půl. Výsledkem byl
nový moderní provoz nukleární medicíny s diagnostickým PET CT přístrojem.
Do moderního prostředí se tehdy přesunuly také urologické ambulance a dialyzační
centrum včetně nefrologických ambulancí.
Jedna z nejrozsáhlejších a finančně nejnákladnějších investic v historii společnosti
AGEL tehdy přišla na 120 miliónů korun.
„V průběhu přestavby jsme zjistili, že infrastruktura staré budovy je v havarijním
stavu. Proto jsme se dohodli s Moravsko-
slezským krajem, že s jeho pomocí zrekonstruujeme také prostory třetího a čtvrtého
podlaží,“ vysvětluje ředitel Nemocnice
Nový Jičín MUDr. Karel Dostalík. V létě
loňského roku se tak nemocnice po dohodě
s krajem pustila do druhé části rekonstrukce a vybudovala kompletně nové
plicní oddělení i endoskopické ambulance.
Hospitalizovaní pacienti plicního oddělení
se museli na čas přesunout do náhradních
prostor. „Věřím, že za to dočasné snížení
komfortu to stálo a pacienti moderní prostředí odpovídající standardům 21. století
ocení. Každý pokoj je vybaven novým
budova bývalé interny se změnila k nepoznání
moderním nábytkem a vlastním sociálním
zařízením, a to s jasným cílem zvýšit komfort našich klientů,“ dodává Karel Dostalík
s tím, že práci v příjemném prostředí ocení
také zdravotnický personál.
Do nového provozu se přesunuly
z dočasných prostor rehabilitačního
a chirurgického traktu také endoskopické ambulance, které se nyní nacházejí
ve čtvrtém nadzemním podlaží bývalého
interního pavilonu. Na jednom patře tak
naleznou pacienti kompletně zrekonstruované gastroenterologické, kolonoskopické
a plicní ambulance, včetně recepce, nových
čekáren a sociálního zázemí.
Skupina AGEL, která provozuje nemocnici od počátku roku 2012, se ve smlouvě
o pronájmu novojičínské nemocnice také
zavázala investovat téměř 220 miliónů
korun do rekonstrukce centrálních operač-
všechny postele na novém plicním oddělení jsou
polohovatelné
ních sálů, provozu ARO a centrální sterilizace. Do přestavby se pustila letos na jaře.
„Spíše než rekonstrukcí se stavba operačních sálů a ARO dá nazvat „novostavbou,“
byť ve stávajících prostorech. S minulostí
nebudou mít nové centrální operační sály
a oddělení anestesiologie a resuscitace
prakticky nic společného, budou jak prostorově, tak přístrojově zcela nové,“ dodává
ředitel, podle kterého přinese rekonstrukce
sálů a provozu ARO další velmi výrazné
zkvalitnění poskytované zdravotní péče.
Nemocnice Nový Jičín otevřela poradnu
pro sportující děti
ABY SPORT A CVIČENÍ MĚLO NA JEDINCE POZITIVNÍ VLIV, MUSÍ BÝT PROVOZOVÁN PŘIMĚŘENĚ JEHO ZDRAVOTNÍMU STAVU
A JEHO FYZIOLOGICKÝM MOŽNOSTEM.
L
ékařskou poradnu pro děti a mládež provozující výkonnostní sport
otevřela počátkem dubna Nemocnice
Nový Jičín. V této sportovní ambulanci se
provádí především pravidelné sportovní
prohlídky, ale děti i jejich rodiče se zde
dozví, jak začít sportovat, jak kontrolovat
svůj trénink, který sport je pro ně nejvhodnější, jak upravit svou hmotnost, vylepšit
svou fyzickou kondici, nebo jakou zátěž
zvolit k dosažení svého cíle.
„Náplní vyšetření je především posouzení zdravotního stavu specificky k druhu
prováděného sportu s úkolem zjistit
základní hodnoty výkonnosti a rizika
možného poškození zdraví. Vyšetření
má charakter preventivní a je prováděno
na žádost registrujícího lékaře nebo rodičů
sportujících dětí,“ říká primář dětského
a novorozeneckého oddělení novojičínské
nemocnice MUDr. Miroslav Kobsa s tím,
že právě v období tělesného růstu malých
sportovců se dá nejvíce získat, ale i ztratit. Svalová nesouhra, vadné držení těla,
špatná pohybová koordinace a vytvoření
a fixace neekonomických pohybových stereotypů jsou často příčinou předčasného
ukončení sportovních aktivit.
Podstatnou součástí vyšetření je i detekce rizik, která by mohla vést k náhlému
úmrtí při sportovní činnosti. Náhlá smrt
zdánlivě zdravého sportovce v České republice se vyskytne v počtu jedné či dvou
desítek ročně. Je podstatné, že sportující
děti jsou touto událostí postiženy až 4krát
častěji, než děti nesportující. Proto ambulance vychází v tomto směru z konsenzuálního návrhu evropské skupiny sportovní
kardiologie na kardiovaskulární „preparticipation screening“ sportovců mladších
35 let.
Cvičení a sport hrají nezastupitelnou
úlohu v životě člověka pro jeho vývoj
tělesný i duševní, zachování dobrého
zdravotního stavu, výkonnosti. „Aby sport
a cvičení mělo na jedince pozitivní vliv,
musí být provozováno přiměřeně jeho
zdravotnímu stavu a jeho fyziologickým
MUDr. Miroslav Kobsa
možnostem. Jakákoliv sportovní aktivita
může podle okolností působit na zdraví
jedince příznivě, ale za určitých okolností
jej může i poškodit. Riziko poškození
organismu nevhodně prováděnou zátěží se
zvyšuje zejména u dětí a mládeže,“ sdělil
MUDr. Kobsa. Proto součástí vyšetření
je i stanovení všech důležitých antropometrických údajů, které pomohou odhalit
i poruchy vlastního vývoje dětského
organismu.
Zdravotní riziko nelze při sportu zcela
vyloučit, lze však odhalit skrytá oslabení
a možná rizika poškození zdraví specializovanou lékařskou péčí. „Sportovní činnosti mají rozdílnou náročnost podle svého charakteru a intenzity a mohou působit
ze zdravotního hlediska příznivě nebo
nepříznivě,“ uvádí primář s tím, že spojení
aktivní sportovec a vážné onemocnění
může skončit také tragicky. „Každý, kdo se
chce věnovat intenzivnějšímu sportovnímu
tréninku nebo jiné namáhavější pohybové
aktivitě, by měl znát svůj zdravotní stav,“
doplnil primář.
V novojičínské poradně lze udělat
čtyři druhy vyšetření – vstupní sportovní
prohlídku pro děti mladší osmi let, vstupní
sportovní prohlídku pro děti a mládež,
pravidelnou sportovní prohlídku a jednorázovou sportovní prohlídku před sportovním výkonem.
Prohlídka se skládá z pečlivého zjištění anamnézy (předchorobí), zjištění
antropometrických údajů (hmotnost,
výška, tělesné složení, tloušťka kožních řas,
procento tukové vrstvy, u dětí posouzení
sexuálního stupně vývoje), klinického
vyšetření včetně klidové srdeční frekvence,
krevního tlaku, klidového elektrokardiogramu a ze zátěžového dynamického testu
na bicyklovém ergometru. „Na základě
zátěžového vyšetření můžeme například
zjistit jednak tělesnou zdatnost a některé
tělesné vlastnosti, ale především jak se chová
oběhový systém během kontrolované zátěže,
zda nedochází k do té doby nepoznaným
poruchám srdeční činnosti, které mohou
hrát roli pro rozhodnutí, zda jsou vhodné
pro zvolený typ sportu a intenzitu tělesného
tréninku,“ vysvětlil MUDr. Kobsa. Podle něj
úspěšně absolvovaná základní prohlídka je
odborným potvrzením možnosti pravidelně
trénovat a závodit buď v plném rozsahu,
nebo s určitým omezením. „Za klad naší
činnosti považujeme i to, že řadě dětí sport
naopak umožníme tam, kde mají stanovena
neadekvátní omezení či zákazy při ne zrovna podrobném posouzení zdravotního stavu
jiným ošetřujícím lékařem,“ dodává primář.
Lékařská ambulance pro sportovce
má licenci České společnosti tělovýchovného lékařství a je zatím otevřená
v úterý od 15.00 do 17.00 hodin. Najdete ji
v přízemí dětského oddělení novojičínské
nemocnice. K vyšetření do poradny je
třeba se předem objednat, a to buď elektronicky: [email protected] nebo
telefonicky na čísle 420556773333. Jedná
se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak některé
pojišťovny v rámci svých preventivních
programů poskytují na sportovní prohlídky příspěvek. „S sebou je třeba přinést
sportovní obuv, šortky či trenýrky. Délka
vyšetření je podle typu 20 až 30 minut,“
uzavírá MUDr. Miroslav Kobsa.
NEMOCNICE
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
31
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
I pracovnělékařské služby mohou
zachránit život
I PŘI ZDÁNLIVĚ BANÁLNÍ PROHLÍDCE MOHOU LÉKAŘI ODHALIT ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ.
Text a foto: Mgr. Radka Baková
MUDr. Vít Kašpárek
NEMOCNICE
N
32
ení tomu tak dávno, co jsme si
mohli v novinách přečíst o tragické události, která jen náhodou
neskončila katastrofou a smrtí mnoha
osob. V Meziměstí ve východních Čechách
vyjela před čtyřmi lety z hraniční železniční stanice nekontrolovatelně drezína
směrem do Polska a jen náhodou nedošlo
ke střetu s projíždějícími auty. Strojvůdce,
který během jízdy pravděpodobně utrpěl
infarkt nebo mrtvici, vypadl z kabiny a byl
nalezen mrtev vedle trati. „Můžeme jen
hádat a spekulovat, co přesně se tehdy stalo, ale právě těmto případům mají předejít
pracovnělékařské služby, které široká veřejnost často považuje za rutinní záležitost či
nepříjemnou povinnost a ztrátu času. I při
těchto prohlídkách však lékaři často odhalí skrytá onemocnění, která by člověka
nejen při výkonu povolání mohla ohrozit
na životě. Můžeme tak ochránit nejen zaměstnance samotného, ale především jeho
okolí, které by při výkonu povolání mohl
ohrozit,“ uvádí praktický lékař MUDr. Vít
Kašpárek, který poskytuje pracovnělékařské služby na Poliklinice Ostrava.
Kdysi bylo povinností zaměstnavatele
přidělit zaměstnancům závodního lékaře.
Dnes musí zaměstnavatel uzavřít s některým zdravotnickým zařízením či přísluš-
ným lékařem v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo pracovní lékařství smlouvu
o zabezpečení tzv. pracovnělékařských
služeb. Cílem těchto služeb je zajistit zaměstnancům, kteří jsou při práci vystaveni
často nepříznivým faktorům pracovního
prostředí, zdravotní péči. Jedná se o souhrn vstupních, periodických, výstupních
a dalších lékařských prohlídek a vyšetření,
která mají za úkol posoudit zdravotní způsobilost člověka před nástupem na dané
pracoviště i v průběhu zaměstnaneckého
poměru, odhalit počínající stádia rozvoje
nemocí souvisejících s prací a zabránit
dalšímu poškozování zdraví zaměstnanců
z práce. Nedílnou součástí těchto služeb
je rovněž obeznámení posuzujícího lékaře
s pracovním prostředím, pracovními
podmínkami a náplní práce vztahující se
k dané pracovní pozici. Pracovnělékařské
služby zajišťuje také Dopravní zdravotnictví, které díky svému zázemí a odbornosti nabízí komplexní péči od posouzení
praktickým lékařem po veškerá potřebná
specializovaná odborná, laboratorní či
přístrojová vyšetření. Díky rozmístění
svých pracovišť v České republice je tato
společnost schopna zajistit uvedený servis
i celostátně působícím zaměstnavatelům.
Na Polikliniku Ostrava docházejí na pracovnělékařské prohlídky také například
zaměstnanci společnosti GE Money Bank.
„Jedná se vesměs o osoby zařazené do kategorie první či druhé, jsou tedy posuzovány
pro obecně méně náročné pracovní činnosti. U telefonních operátorů je však přeci jen
vyšší zátěž hlasu, sluchu i psychická zátěž.
GE Money Bank disponuje poměrně mladým zaměstnaneckým týmem, takže při
pravidelných prohlídkách zjistíme vážnější
onemocnění jen výjimečně, zato máme
prostor pro včasnou prevenci a osvětu,“ říká
MUDr. Vít Kašpárek s tím, že při prohlídkách je k zaměstnancům vždy přistupováno
velmi individuálně. I při výskytu závažnější
diagnózy se snaží najít společně se zaměstnavateli cestu, jak uplatnit například také
tělesně handicapované osoby.
SPECIFICKÁ POVOLÁNÍ
Některá povolání mají svá specifika a podle
toho se také odvíjí počet jednotlivých
vyšetření, která zaměstnanec či uchazeč
o zaměstnání musí podstoupit. Jednotlivé
práce jsou řazeny dle rizikovosti do čtyř
kategorií. Pokud osoba spadá do druhé,
třetí či čtvrté rizikové kategorie, tedy
zaměstnanec je při výkonu povolání více
ohrožen, musí vždy podstoupit specializované odborné či laboratorní vyšetření.
Vysoké zdravotní požadavky jsou kladeny
například na strojvedoucí. „Strojvedoucí
zrak je pro výkon některých povolání zásadní
posuzovaného, a tak když zjistíme nějaké
zdravotní problémy, které sice nejsou
překážkou v práci, ale mohly by působit
nepříjemnosti či riziko do budoucna, vždy
doporučíme lidem další postup a možnosti
řešení. Jdeme tedy nad rámec povinného
řešení v rámci pracovnělékařské prohlídky
a problémy se snažíme řešit komplexně,“
doplňuje na závěr MUDr. Vít Kašpárek.
Podobně náročné prohlídky musí pravidelně podstupovat také zaměstnanci jednotek
hasičských záchranných sborů nebo lidé
pracující ve výškách. Posudek je platný dva
roky po vyšetření, pokud je zaměstnanec
mladší 50 let. U starších osob se doba platnosti zkracuje na jeden rok.
Pracovnělékařské služby Dopravního zdravotnictví využívá také společnost GE Money Bank. Jak náročné bylo vybrat vhodného poskytovatele a podle čeho firma vybírala,
jsme se ptali ředitelky lidských zdrojů Radky Pekelské.
Paní Pekelská, jaké priority jste si jako odbornice v oblasti lidských zdrojů stanovila při hledání vhodného
poskytovatele pracovnělékařských služeb?
Měli jsme dvě základní kritéria pro výběr nového poskytovatele služeb: kvalita a rozsah poskytované péče a zájem
o klienta. Nabídka Dopravního zdravotnictví nás zaujala
Radka Pekelská
především širokým spektrem služeb nabízených pod
jednou střechou, a to jak na poliklinice Italská v Praze a v Ostravě, tak i tím, že se
z nabídky nevytratil náš zaměstnanec jako klient. Důležitým prvkem pro nás bylo pokrytí péče v Ostravě, kde máme velké množství zaměstnanců v centru zákaznických
služeb a těm jsme chtěli poskytnout pohodlnou a kvalitní službu. Na základě našich
předchozích zkušeností jsme kladli i velký důraz na technické a procesní zabezpečení
tak, aby nám poskytovatel zajistil, že všichni zaměstnanci budou zváni na zákonné
prohlídky včas. A jsem ráda, že mohu konstatovat, že Dopravní zdravotnictví dokáže
díky skvěle fungujícímu procesu zaměstnavateli tyto činnosti velmi ulehčit.
Jaká specifika má povolání Vašich zaměstnanců? S jakými zdravotními potížemi
se potýkají?
Hlavní povahou práce našich zaměstnanců na centrále a v centru zákaznických služeb
je práce v kanceláři. Z toho by také mohla vyplývat případná zdravotní omezení.
Zaměstnancům pomáháme v prevenci především díky programu GE Pro Zdraví.
V rámci tohoto programu organizujeme přednášky odborníků na různá preventivní
témata, podporujeme kolegy v pravidelném sportování, ve zdravém stravování apod.
I v těchto oblastech nám Dopravní zdravotnictví pomáhá a ze strany našich zaměstnanců je o tyto programy velký zájem.
S jakými reakcemi zaměstnanců jste se setkala po zahájení spolupráce s Dopravním zdravotnictvím? Jsou spokojeni?
Každá změna a každý začátek nové spolupráce nejsou jednoduché a v oblasti zdravotní péče bylo třeba překonat úvodní nedůvěru zaměstnanců. Dopravní zdravotnictví
ovšem toto zvládlo velmi dobře včetně hladkého průběhu zabezpečení povinných
vstupních a periodických prohlídek. V současné době připravujeme průzkum spokojenosti pro naši manažerskou populaci, která služeb Dopravního zdravotnictví
využívá i nad rámec povinné lékařské péče, tak se těším na podněty a případnou
zpětnou vazbu.
Zajímáte se Vy sama o zdraví a zdravý životní styl?
Ano, já sama doslova „žiji“ zdravým životním stylem, který začíná stravou, pravidelným pohybem a cvičením, prevencí stresu, rovnováhou mezi pracovním životem
a soukromím a končí např. optimismem a smyslem pro humor. Fyzické a mentální
zdraví je pro mě vždy na prvním místě. Jedině, když je člověk zdravotně v pořádku
a je plný energie, může žít svůj život naplno, být prospěšný lidem, kteří ho potřebují,
a může dělat to, co má rád.
NEMOCNICE
podstupuje při každé prohlídce komplexní
fyzikální vyšetření včetně měření krevního
tlaku, následuje vyšetření moči, glykémie
(hladina cukru v krvi), eventuálně doplňující laboratorní nebo specializované vyšetření podle anamnézy a zdravotního stavu.
Při náročné vstupní prohlídce se pak vždy
provádí vyšetření elektrokardiografické,
neurologické, ORL vyšetření (včetně vyšetření rovnovážného ústrojí) a komplexní
oční vyšetření. Právě zrak je pro výkon
povolání strojvedoucího zásadní, proto se
kontroluje prostorové vidění, oční pozadí,
barvocit, nitrooční tlak, refrakce, vizus
a šeroslepost. V neposlední řadě následuje
vyšetření psychiatrické i psychologické,
jehož součástí je např. posouzení intelektových schopností, percepčních a psychomotorických schopností a osobních vlastností,“ vyjmenovává dlouhý výčet MUDr. Vít
Kašpárek, u kterého pacient vždy prohlídku zahájí. Na odborná vyšetření se
pak zaměstnanec objedná do ambulancí
polikliniky, jen ve výjimečných případech
musí na vyšetření do jiného zařízení.
S lékařskými zprávami se pak vrací opět
do ambulance praktického lékaře, který
jednotlivé posudky komplexně zhodnotí.
Překážkou pro výkon povolání strojvedoucího může být například cukrovka,
schizofrenie, epilepsie, poruchy rovnováhy,
glaukom či různá srdeční onemocnění. Zákaz výkonu povolání z důvodu cukrovky se
může zdát v dnešní době prudkého nárůstu
výskytu pacientů trpících tímto onemocněním přísný, avšak má své opodstatnění.
„Pokud má strojvedoucí cukrovku, může
své povolání vykonávat jen v případě, že
je léčen tabletami. Pokud není u pacienta
cukrovka dobře kompenzovaná a pacient
se již léčí inzulínem, hrozí riziko hypoglykémie, tedy stavu, kdy pacient upadne
do bezvědomí z důvodu náhlého poklesu
hladiny cukru a mohlo by dojít k tragédii,“
vysvětluje MUDr. Kašpárek a dodává, že
postup se vždy liší, pokud je choroba odhalena ve chvíli, kdy pacient teprve žádá o zaměstnání, tedy při vstupní prohlídce, nebo
když povolání již dlouhodobě vykonává.
V případě, že osoba již dlouhodobě pracuje
a najednou se u ní vyskytne problém, který
další výkon povolání vylučuje, snaží se
lékař vždy hledat varianty jiné práce v dané
firmě a vydá také doporučení.
„Lidé k nám chodí často s obavami, zda
prohlídkou projdou. Ke každému však
přistupujeme individuálně s maximální
vstřícností a vlídným přístupem a obavy
tedy nejsou na místě. Snažíme se, aby
prohlídka měla přidanou hodnotu také pro
33
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Novinka umožní včas odhalit genetické
abnormality u embryí
VYŠETŘENÍ JE URČENO RODIČŮM, KTERÝM SE NEDAŘILO POČÍT DĚŤÁTKO PŘIROZENOU CESTOU A MUSELI VYHLEDAT POMOC
V CENTRU ASISTOVANÉ REPRODUKCE.
Text: Mgr. Radka Baková / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
do dělohy matky. V případě, že žádné embryo (většinou bývá více než jedno) není
vhodné pro transfer, je nutno opakovat
IVF cyklus znovu. Pro klid duše a vědomí,
že pro hladký průběh těhotenství udělali
rodiče maximum, si mohou o vyšetření
zažádat také ostatní zájemci, u nichž nebylo zjištěno žádné zvýšené riziko. V tomto
případě si budoucí rodiče toto vyšetření
hradí sami. Částka je závislá na počtu
vyšetřovaných embryí.
Informace a kontaktní údaje naleznou
zájemci na www.pathology.cz
INZERCE
Mgr. Jarmila Šímová, laboratoř molekulární genetiky
NEMOCNICE
J
34
ako jediné zařízení na severní Moravě
začala CGB laboratoř v Ostravě nabízet genetické vyšetření embryí metodou microarray. Zatímco klasické starší
metody se zaměřují pouze na vyšetření jen
několika nejčastějších genetických abnormalit, microarray technologie umožňuje
vyšetření všech 24 lidských chromosomů.
Dokáže tedy odhalit značnou část rizik,
která by mohla vést k závažným vývojovým vadám u plodu či by zvyšovala riziko
potratu. Budoucí rodiče si tak mohou být
jisti, že jim bylo nabídnuto maximum pro
úspěšné těhotenství a narození potomka.
Vyšetření je určeno rodičům, kterým se
nedařilo počít děťátko přirozenou cestou
a museli vyhledat pomoc v centru asistované reprodukce. I přes nejlepší péči není
úspěšnost umělého oplodnění stoprocentní
a řada maminek spontánně potratí. „Mezi
nejčastější genetické vady patří početní
změny chromosomů, například Downův
syndrom, což znamená, že miminko má
navíc chromosom 21. Metodou microarray
jsme schopni odhalit nejen nadpočetný
chromosom 21, ale k tomu ještě zhodnotíme
počty všech ostatních chromosomů, jejichž
změny jsou častými příčinami genetických vad a potratů. Dřívější metody se
zaměřovaly na maximálně sedm lidských
chromosomů. Embryo se tedy mohlo zdát
býti v pořádku, i když tomu tak nebylo.
Mamince bylo následně embryo přeneseno
do dělohy, nicméně poté došlo velmi často
k potratu a selhání umělého oplodnění,“ vysvětluje Mgr. Jarmila Šimová, vedoucí úseku
molekulární genetiky CGB laboratoře.
Vyšetření metodou microarray probíhá
ještě před tím, než je embryo po umělém
oplodnění vloženo do těla matky. Screening
všech 24 chromosomů lze provést v různých
stadiích vývoje oplozeného vajíčka nebo
embrya a budoucí rodiče se o jeho možnostech dozvědí ve svém centru asistované
reprodukce. Touto technologií lze zjistit maximum informací o chromosomové výbavě
embrya a zvýšit tak šanci na otěhotnění.
„Uvádí se, že vyšetřením embryí metodou
microarray se snižuje riziko potratu z 33
procent na 7 procent a úspěšnost umělého
oplodnění se zvyšuje až na 40 procent,“
dodává Mgr. Jarmila Šimová.
Budoucí rodiče, u jejichž plodu hrozí
vyšší riziko výskytu genetické vady, jsou
k vyšetření embryí doporučeni automaticky lékaři v reprodukčním centru. Pokud
vyšetření odhalí nějakou abnormalitu,
není proveden transfer tohoto embrya
Český výrobce stentů
světové kvality
ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horákové 504,
500 06 Hradec Králové
tel: +420 495 279 111
e-mail: [email protected]
web: www.ellacs.eu
35
NEMOCNICE
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Klíšťové encefalitidě může
zabránit očkování
PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ LZE OČKOVAT CELOROČNĚ, A TO BUĎ U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, NEBO V OČKOVACÍCH
CENTRECH.
Text: redakce / Foto: archiv společnosti Avenier
K
NEMOCNICE
do z nás si v životě nepřinesl z lesa
jako „dárek“ přisáté klíště? Přestože
některým z nás i poté, kdy se klíště
správně vytáhne a rána vydezinfikuje,
nastanou po několika dnech zdravotní
problémy jako například zvýšená teplota,
bolesti kloubů a krku. Tyto obtíže trvají
několik dnů, po kterých je člověk relativně
zdravotně v pořádku. Nečekaně se nemoc
vrací, a to ještě v zesílené formě – vysoké
horečky, velmi intenzívní bolest hlavy
a malátnost. Po návštěvě lékaře si pak lze
jen vyslechnout: klíšťová encefalitida.
„Klíšťová encefalitida je virové nehnisavé onemocnění mozku a mozkových blan.
Onemocnění se vyskytuje převážně v teplejších měsících roku. K nákaze dochází
zpravidla přisátím infikovaného klíštěte
nebo pitím nepasterizovaného mléka,“
říká doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.,
odborný garant center očkování a cestovní
medicíny společnosti Avenier a také člen
Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu, kterého jsme požádali
o rozhovor.
36
Pane docente, vyskytuje se klíšťová
encefalitida na celém světě?
Je to nemoc mírného klimatického pásma
severní polokoule, vyskytuje se tedy v Evropě a v Asii. Stává se čím dál víc i nemocí
cestovatelů. Jsou známé případy turistů
pocházejících z Francie, USA, Kanady, Holandska, Belgie, Velké Británie, Austrálie
nebo Japonska, kde se tato nemoc nevyskytuje, nakažených v Rakousku, Německu,
Švédsku, Finsku, pobaltských zemích
a dokonce u jednoho Angličana i v České
republice. Odhaduje se, že importované
případy se v Německu podílejí na celkovém
počtu hlášených infekcí až 10 procenty.
Z deseti zemí s největším přílivem zahraničních turistů patří polovina mezi země
s výskytem klíšťové encefalitidy. Nově
bylo potvrzené zařazení Bulharska mezi
endemické země s případy infekce v okolí
Blagoevgradu, Plovdivu a Burgasu. Riziko-
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
vé oblasti přibývají i na severním, středním
a jižním Slovensku a dokonce i na západě
Slovinska.
Rizikové oblasti klíšťové encefalitidy
byly v minulosti jen v jižních Čechách
a na Opavsku. Teď už zasahují do všech
krajů. Je tento nepříznivý trend i v jiných
zemích?
Ano, pozorujeme to i v mnoha dalších
evropských oblastech. Neustále se rozšiřují
ohniska nákaz na severu Evropy, včetně
skandinávských zemí, případy infekce
přibývají kolem hlavního města Švédska
Stockholm. Nemoc proniká podél údolí řek
i do alpských částí Rakouska v Tyrolsku
a kolem Salzburgu, z přilehlých oblastí
Švýcarska směrem na západ a na jih až
k Lausanne a do východní Francie, kde se
předtím nevyskytovala. Rizikové oblasti
tedy sahají od Albánie až do Skandinávie
a od východní Francie až po Dálný východ.
Jaká je situace s výskytem klíšťové
encefalitidy a proočkovanost v České
republice?
Česká republika má dlouhodobě nejvyšší
výskyt případů této nemoci z celé Evropské
unie. Více případů infekce hlásí jen Rusko,
ale tam se daří výskyt nemoci v posledních
letech i díky očkování redukovat. Proočkovanost v ruských rizikových oblastech se
pohybuje až na úrovni 72 procent. V České
republice má mírně stoupající charakter,
podle posledních průzkumů z roku 2013
je na úrovni 23 procent, ale na redukci
případů to zdaleka nestačí. Pozitivní efekt
vysoké proočkovanosti populace je známý
již dlouhá léta ze sousedního Rakouska,
kde je očkováno téměř 90 procent populace. V loňském roce byl na mnoha místech
Česka sníh ještě o Velikonocích, vyskytovaly se povodně, léto bylo horké a suché
– to vše klíšťatům nevyhovuje. Přesto jsme
pozorovali meziroční nárůst téměř o 10
procent na 625 potvrzených případů, což
jsou prakticky vždy stavy s postižením
centrálního nervového systému. Letošní
mírná zima určitě přispěje k tomu, že
riziko nákazy bude ještě větší.
Která věková kategorie je nejvíce riziková?
Nejvíc případů klíšťové encefalitidy se vyskytuje ve věkovém intervalu 45 až 64 let,
hned na druhém místě jsou senioři nad 65
let věku, u kterých je však proočkovanost
nejnižší. Případy úmrtí hlásili vloni vedle
České republiky ještě Litva, Rakousko
a Německo. Bez výjimky se jednalo o neočkované a starší osoby. K nejrizikovějším
skupinám s nejvyšším výskytem trvalých
následků patří střední a starší generace bydlící na stejném místě celý život, lidé, kteří
nejsou ochotní reagovat na rozšíření klíšťat
preventivním očkováním. Argument: „dělám to stejně celý život“ může vést k neštěstí. Člověk se měnícím podmínkám musí
přizpůsobovat a využívat ke své ochraně
možnosti moderní medicíny. Vitamín
B ani česnek nepomohou. Ani repelent
nemusí stačit. Klíšťová encefalitida se však
vyskytuje i v dětském věku, v posledním
pohyb ze strany na stranu. Na větší dospělou samičku je již nutná speciální pinzeta
anebo karta na klíšťata, s ní klíště uchopit
co nejblíže k povrchu kůže a opatrně vytáhnout kolmo nahoru.
roce to u nás bylo více než 130 případů.
U velké části postižených dětí způsobuje
virová meningitida dlouhodobé poruchy
koncentrace, poruchy paměti, nespavost,
chronické bolesti hlavy, nezřídka vedoucí
k zhoršení prospěchu ve škole.
Když se nechám očkovat, nemusím už
používat repelent?
Vakcína proti Lymeské borelióze zatím
není k dispozici, používání repelentu má
proto nadále svůj význam. V ochraně před
„klíšťovkou“ ale repelenty očkování nenahradí. Klíště se může zachytit na oblečení
a rukáv či kalhoty podleze. I proto klíšťata
nacházíme v podpaží, v podkolení jamce
nebo dokonce pod spodním prádlem.
S repelentem tedy nemusí přijít do kontaktu. Borelie přenáší klíště v porovnání
s virem klíšťové encefalitidy až za delší
dobu, důležitá je proto pečlivá prohlídka
těla a správné odstranění klíštěte.
Klíšťata nelítají. Jak dochází k rozšiřování této nemoci tak rychlým tempem?
Na rozšiřování přírodních ohnisek nákazy
se podílí zejména ptactvo, divoká i domácí
zvířata, zejména dobytek, ovce a kozy.
Přenašeči klíšťat jsou i domácí mazlíčci,
zejména pejsci a kočky. Klíště mohou
získat ve vysoké trávě, v příměstských
parcích a dokonce místy i v městské zeleni
a přinést jej až do ložnice svého majitele.
Přenáší se nemoc i jinak než klíštětem?
Infekci přenáší nejen dospělé klíště, ale
i nižší stádium tzv. nymfa, kterou na těle
lehce přehlédneme. V mnoha přírodních
oblastech je počet nymf mnohem vyšší než
dospělých klíšťat. I proto si nemalá část
trvale postižených pacientů není vědoma
přisátí klíštěte. Riziková je i konzumace
tepelně neupraveného mléka a mléčných výrobků. V loňském roce se např.
na Slovensku vyskytlo jedenáct takovýchto
alimentárních případů infekce. V České
republice jich bylo za stejné období pět.
Existuje možnost léčby této nemoci,
jako je tomu například u Lymeské boreliózy?
Proti viru klíšťové encefalitidy neexistuje
žádný specifický lék. Léčí se jen příznaky
– například horečka, křeče, zánět a otok
mozku. Proto se stává, že i přes hospitalizaci na jednotce intenzivní péče se
zdravotní stav nemocné osoby neustále
zhoršuje. Z nemocnice tak pacient někdy
odchází v horším stavu, než do ní dorazil.
Jaké jsou možné následky po prodělané
infekci?
Dlouhodobé až doživotní následky zahrnují obrny končetin, hluchotu, slepotu,
deprese, problémy s jemnou motorikou
prstů, vynechávání paměti a další nepří-
„Nejvíc případů klíšťové
encefalitidy se vyskytuje
ve věkovém intervalu
45 až 64 let“
jemné neuropsychiatrické obtíže. Někteří
pacienti se musí znovu učit jíst příborem,
číst a psát, obnovit základní slovní zásobu.
Jiní navždy přichází o soběstačnost, práci,
koníčky, možnost hrát si s vnoučaty,
absolvovat vycházky do přírody či pracovat
na zahrádce, navždy ztrácí radost ze života.
Infekce jim velmi dramaticky sníží kvalitu
života. Nemluvě o těch nejhorších případech, které končí fatálně. S očkováním se
těžkých následků infekce bát nemusíme.
A nestačí jen klíště prostě včas odstranit?
K přenosu viru z klíštěte na člověka
dochází již za dvě hodiny od přisátí, i když
tedy klíště nalezneme hned po návratu
z delší vycházky, může být už pozdě. Navíc
infekci často přenáší již zmíněné malé
nymfy, které vůbec nemusíme odhalit.
Značná část trvale postižených se diví své
diagnóze, protože o přisátém klíštěti vůbec
netušili.
A jak se má přisáté klíště správně odstranit?
Malá nymfa není přisátá hluboko, stačí
proto vlhký tampon s mýdlem a kývavý
Z kolika dávek se vlastně skládá očkování proti klíšťové encefalitidě?
Základní očkování se skládá ze tří injekcí,
které se aplikují do svalu ramene a to
ve dny 0, za 1 až 3 měsíce a za 5 až 12 měsíců po druhé dávce. V teplém období roku
se přistupuje ke zrychlenému schématu
s druhou dávkou už za 14 dnů. Ochrana proti onemocnění nastupuje zhruba
za 14 dní po druhé dávce. Po třetí dávce
přetrvává ochrana tři roky. Pro zachování
obranyschopnosti je důležité, aby docházelo k pravidelnému přeočkování jednou
dávkou po 3 až 5 letech podle věku.
Kdo by se tedy měl hlavně očkovat a kde
může vakcínu získat?
Světová zdravotnická organizace doporučuje v oblastech s vysokým výskytem
klíšťové encefalitidy, kam spadá i naše
země, očkování všem věkovým kategoriím.
Očkovat lze od 1 roku věku neomezeně,
dokud je člověk schopen pohybu v přírodě, u řeky, na zahradě nebo v městské
zeleni. U nás dostupné vakcíny chrání
i před sibiřským a dálněvýchodním typem
klíšťové encefalitidy. Očkovat může každý
praktický lékař nebo specializovaná centra
očkování a cestovní medicíny. Rád bych
upozornil, že vakcína by měla být skladována v lednici ideálně až do samotné aplikace, proto je lepší, když si praktický lékař
objedná vakcínu přímo do své ordinace.
Vystavení očkovací látky mrazu cestou
z lékárny nebo vysokým teplotám v letním
období může efekt očkování narušit.
Seznam očkovacích center Avenier lze najít
na adrese www.ockovacicentrum.cz
NEMOCNICE
Kde se klíšťata nejvíce vyskytují?
Klíšťata se vyskytují nejen v lesích, ale stále
více také v městských parcích, horských
oblastech či v okolí vodních toků. Lidé by
měli dbát na prevenci – vhodně se oblékat,
nosit dobrou obuv a vysoké ponožky,
používat repelent a po příchodu domů včas
prohlédnout své tělo a případně přisáté
klíště odstranit.
37
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Pôrodnice v Komárne a vo
Zvolene patria podľa mamičiek
medzi najlepšie na Slovensku
OBE PÔRODNICE SKUPINY AGEL BOLI V PROJEKTE SPRIEVODCA PÔRODNICAMI OHODNOTENÉ AKO NAJLEPŠIE PÔRODNICE
V NITRIANSKOM A V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív Nemocnice Zvolen, archív Všeobecnej nemocnice Komárno
nadštandardná izba gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia Nemocnice Zvolen
NEMOCNICE
O
38
brovským úspechom sa môžu
pochváliť pôrodnice slovenských
nemocníc AGELu – v Komárne
a vo Zvolene. V projekte Sprievodca pôrodnicami bola podľa celkového hodnotenia
mamičiek Všeobecná nemocnica Komárno
ohodnotená ako najlepšia pôrodnica v Nitrianskom kraji a Nemocnica Zvolen ako
prvá v Banskobystrickom kraji. V rámci
Slovenska mamičky ohodnotili komárňanskú pôrodnicu ako siedmu najlepšiu,
zvolenskú pôrodnicu hneď za ňou – ako
ôsmu najlepšiu.
Kde sa na Slovensku o matku a dieťa
počas pôrodu a po pôrode najlepšie postarajú? Na túto otázku už po tretíkrát hľadal
odpoveď projekt Sprievodca pôrodnicami.
Realizátori projektu slovenské pôrodnice
podrobne skúmali a hodnotili z hľadiska medicínskych kritérií i spokojnosti
samotných pacientok. Výsledky zachytili
nielen úroveň zdravotníckych služieb,
ale upozornili aj na niektoré zvláštnosti
v slovenskom pôrodníctve. Do hodnotenia
sa zapojilo 50 z 54 slovenských pôrodníc
a 2149 mamičiek.
Z hľadiska hodnotenia služieb sa
posudzovala napríklad možnosť prípravy
nadštandardná izba gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia Všeobecnej nemocnice Komárno
na pôrod, spokojnosť s atmosférou, prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode,
možnosti pôrodu, podpora procesu vytvárania prvotnej väzby medzi matkou, dieťaťom a otcom (takzvaný bonding). Matky
vyjadrili, nakoľko boli s úrovňou týchto
služieb či odbornosťou tímu spokojné.
Kolektív gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorého súčasťou je aj novorodenecké
oddelenie, si dôveru mamičiek veľmi váži.
„Nesmierne nás potešili výsledky hodnotenia kvality pôrodníc. Smerodajné je pre
nás predovšetkým hodnotenie mamičiek,“
povedal primár oddelenia MUDr. František Tóth, PhD.
Dlhodobá spokojnosť mamičiek sa
odzrkadľuje aj v každoročnom náraste
počtu pôrodov. V roku 2013 sa na gynekologicko-pôrodníckom oddelení narodilo
756 detí (zo 751 pôrodov), zatiaľ čo v roku
2012 ich bolo len 715. „V mene vedenia
nemocnice sa chcem poďakovať nielen
všetkým mamičkám, ktoré si vybrali
našu nemocnicu, ale aj celému kolektívu
gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia, ktorý má najväčšiu
zásluhu na tomto pozitívnom výsledku,“
uviedol riaditeľ nemocnice, Mgr. Viktor
Dudáš a dodal, že nemocnica má v pláne
aj naďalej vylepšovať poskytované služby
a podmienky na oddelení.
Nemocnica Zvolen, s titulom Baby
friendly hospital, poskytuje na oddelení
gynekológie a pôrodníctva komplexnú
starostlivosť počas tehotenstva, pôrodu
a v šestonedelí. „Za týmito výsledkami
hlasovania stojí profesionalita, kvalita
a prístup všetkých zamestnancov oddelenia k pacientkam,“ povedala Zuzana Sitárová, marketingová manažérka
Nemocnice Zvolen s tým, že v najbližších
rokoch plánuje nemocnica komplexnú
rekonštrukciu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. „Veríme, že týmto krokom
ešte viac prispejeme k pohodliu mamičiek
a bábätiek,“ dodala Sitárová.
V roku 2013 sa vo zvolenskej nemocnici narodilo celkom 894 detí, čo je o 36
bábätiek viac ako v roku 2012. Podľa
riaditeľa nemocnice MUDr. Jozefa Botku je
navýšená výkonnosť oddelenia výsledkom
spokojnosti rodičiek. „V mene pôrodníckeho oddelenia sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí nás ohodnotili. Veľká vďaka
však patrí predovšetkým celému personálu
oddelenia,“ uzavrel riaditeľ.
Pôrodníctvo sa podľa primára
MUDr. Františka Tótha, PhD. v súčasnej
dobe stále viac zameriava na spokojnosť
rodičiek. „Dnešné rodičky prestávajú byť
objektom pôrodu. Už nechcú, aby sme im
hovorili, čo majú robiť. Teraz sú to veľmi
aktívne ženy, ktoré chcú svoj pôrod riadiť,
chcú o ňom vedieť a plánovať ho spoločne
s partnerom a s nami,“ uviedol primár
gynekologicko–pôrodníckeho oddelenia
Všeobecnej nemocnice Komárno s tým,
že za ústretovým prístupom a kvalitou
personálu sú rodičky ochotné v dnešnej
dobe cestovať.
Komárňanská nemocnica otvorila
obnovené fyziatricko rehabilitačné
oddelenie
MODERNIZÁCIA ODDELENIA PRINESIE VÄČŠIE POHODLIE PRI MASÁŽACH, REHABILITÁCIÁCH A CVIČENÍ.
Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Ing. Lívia Petáková
V
šeobecná nemocnica Komárno
v apríli slávnostne otvorila obnovené fyziatricko rehabilitačné
oddelenie. To sa po siedmich rokoch
vrátilo do pôvodných priestorov na prízemie pavilónu J. Rekonštrukcia oddelenia
trvala takmer šesť mesiacov a nemocnicu
stála viac ako 60 tisíc eur. Pacienti sa však
môžu tešiť nielen z modernejších a príjemnejších priestorov, ale odteraz bude vedúci
lekár oddelenia MUDr. Ladislav Michálek
ordinovať každý pracovný deň od 8:00
do 13:00.
Novovybudované prostredie prispeje
k zvýšeniu kvality poskytovanej starostlivosti pre pacientov z Komárna a aj širokého okolia. „Verím, že zmodernizované
oddelenie pacientom spríjemní ich proces
liečby,“ povedal pri slávnostnom otvorení
riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.
Rekonštrukčné práce sa dotkli všetkých
priestorov, vymenené boli okná aj dvere,
obnovili sa sociálne zariadenia ako pre pacientov, tak pre personál. Priestory starého
fyziatricko rehabilitačného oddelenia slúžili nemocnici na prechodnú dobu. „Som
veľmi rád, že sa nám po siedmich rokoch
podarilo investovať do obnovy oddelenia,
ktoré pacientom prinesie väčšie pohodlie
pri masážach, rehabilitáciách a cvičení,“
dodal riaditeľ.
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie sa
spolu s ostatnými medicínskymi odbormi podieľa na komplexnej starostlivosti
o pacienta. Úlohou oddelenia je uplatňovať preventívne, diagnostické a liečebné
opatrenia pri funkčných a štrukturálnych
poruchách, ktoré sprevádzajú základné
ochorenia. Rehabilitačné oddelenie úzko
spolupracuje s ostatnými oddeleniami ne-
obnovená fyziatricko rehabilitačná ambulancia
mocnice, na ktorých poskytuje komplexnú
rehabilitačnú liečbu pre hospitalizovaných
pacientov.
Všeobecnú nemocnicu Komárno manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK od roku
2008. „Za toto obdobie došlo k otvoreniu
nového moderne zrekonštruovaného
Gastroenterologického centra, k otvoreniu
novej lekárne, k zakúpeniu špičkového CT
prístroja. Zrekonštruované boli operačné
sály chirurgického oddelenia, chirurgické
ambulancie, premiestnená bola neurologická ambulancia do moderných priestorov a vybudovali sa nové, priestranné nadštandardné izby na oddelení vnútorného
lekárstva. Za toto obdobie sa v nemocnici
preinvestovalo viac ako 1,4 miliónu eur,“
uzavrel Mgr. Viktor Dudáš.
NEMOCNICE
pásku slávnostne prestrihli: (zľava) Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ Všeobecnej nemocnice Komárno a MUDr. Ladislav
Michálek, vedúci lekár fyziatricko rehabilitačného oddelenia
39
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Nemocnica Komárno má jednu
z najlepších sestier – manažérok –
na Slovensku
MEDZI TROMI NAJLEPŠÍMI SESTRAMI V KATEGÓRII MANAŽÉRKA NA SLOVENSKU SKONČILA PHDR. ZLATICA HALMOVÁ, MPH.,
NÁMESTNÍK RIADITEĽA PRE OŠETROVATEĽSTVO.
Text: redakcia / Foto: Pavol Funtál, Hospodárske noviny
Boli ste prekvapená nomináciou?
Áno, nominovala ma spoločnosť AGEL
SK. Nomináciu si cením a vnímam ju ako
kladné hodnotenie mojej práce.
finalistky Sestra roka 2013
NEMOCNICE
M
40
imoriadnym úspechom sa môže
pochváliť Všeobecná nemocnica
Komárno. Medzi tromi najlepšími sestrami v kategórii manažérka na Slovensku skončila PhDr. Zlatica Halmová,
MPH., námestník riaditeľa pre ošetrovateľstvo. Súťaž Sestra roka, ktorá sa konala
už po siedmykrát, bola organizovaná pod
záštitou Predsedu vlády doc. JUDr. Róberta
Fica, Prvej dámy Silvie Gašparovičovej
a Ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Zvolenskej. Podporiť súťažiace prišiel
aj Vedúci sekcie zdravia na Ministerstve
zdravotníctva MUDr. Mario Mikloši, PhD.
Súťaž Sestra roka 2013 vyvrcholila v marci
na slávnostnom večere v hoteli DubleTree
by Hilton v Bratislave.
Sestra roka je súťaž, ktorej snahou je
zvýšiť spoločenskú prestíž ošetrovateľskej
profesie na Slovensku. Projekt je koncipovaný tak, aby ukázal nielen odborné
kvality a manažérske schopnosti sestier,
ale aj ľudský prístup, ochotu a obetavosť
predstaviteliek tejto najpočetnejšej skupiny
zdravotníckych pracovníkov. Ocenenie
Sestra roka sa udeľovalo v štyroch kategóriách – manažér/ka, poskytovateľ/ka
ošetrovateľskej starostlivosti, sestra sestier
a cena za celoživotné dielo.
Blahoželanie Zlatici Halmovej zaznelo od vedenia neziskovej organizácie
FORLIFE aj spoločnosti AGEL SK. „Toto
hodnotenie vnímame predovšetkým
ako ocenenie dlhoročnej práce v našej
nemocnici – najprv ako zdravotnej sestry
a neskôr ako manažérky. Pani námestníčka
je osoba s vysokým odborným, morálnym
a ľudským kreditom, obdarená diplomatickým taktom, zdravou empatiou, ale aj
prirodzeným rešpektom. Jej práca je hodnotená ako vynikajúca, a to nielen medzi
sestrami, ale aj všetkými členmi nemocnice,“ hovorí riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor
Dudáš.
Úspešnú manažérku sme požiadali
o rozhovor.
Prečo ste si zvolila povolanie zdravotnej
sestry?
Mladý človek vždy stojí pred ťažkým rozhodnutím – nasmerovať svoj život a zvoliť
si školu, ktorá naplní jeho očakávania
a prinesie mu sebarealizáciu počas dlhých
rokov pracovného života. V mojom prípade rozhodovanie nebolo ťažké a zložité.
Rozhodla som sa samostatne, nikým som
nebola ovplyvňovaná. Bola som vnútorne
presvedčená stať sa sestrou. Chcela som
pomáhať a byť nápomocná chorým ľuďom.
No vtedy som nevedela, čo povolanie
sestry obnáša. Utvrdila som sa o svojom
správnom rozhodnutí až na základe spätnej väzby od pacientov, ktorí mi prejavovali vďaku a úctu. Vtedy som zažila pocit
naplnenia.
Rozhodli by ste sa dnes opäť pre toto
povolanie?
Áno, neviem si predstaviť iné povolanie.
Táto práca ma napĺňa a je pre mňa aj
koníčkom.
Čo považujete za vrchol svojej sesterskej kariéry?
Toho času zastávam funkciu námestníčky
pre ošetrovateľstvo. Dovolím si tvrdiť,
že ošetrovateľstvo je kariéra, v ktorej nie
všetky ciele sú dosiahnuteľné, nie všetky
úspechy sú merateľné a nie všetky výsledky
sú predvídateľné, ale každý malý krok
smerom k týmto cieľom prináša nádej
a uzdravenie. Mojím cieľom je vytvoriť čo
najlepšie pracovné podmienky pre sestry,
aby mohli nerušene pracovať. Len tak
môžu pacientom skutočne pomáhať.
Čo je podľa Vás najdôležitejšie v komunikácii s pacientom?
Vedieť si pacienta vypočuť, dodržiavať bezpečnú komunikáciu, ľudskosť a empatiu.
Vyslovené slovo sa totiž už nedá vrátiť späť.
Máte obľúbené motto, príslovie, rozprávku?
Už v detstve ma učili správať sa k ľuďom
tak, ako si predstavujem, že by sa mali
správať oni ku mne. S obľubou si počas
vianočných sviatkov pozriem rozprávku
„Soľ nad zlato“. Prečo? Celou rozprávkou
sa tiahne morálna pointa, ktorá je koniec
koncov vyjadrená už v samotnom názve.
Zlato je materializmus, ktorý vládne
v dnešnom svete a jeho lesk všetkých
zaslepuje. Avšak, až v krízových situáciách života, ako je napríklad choroba,
prichádzame na to, že vôbec nie je dôležité.
A práve vtedy si uvedomujeme hodnoty
ako empatia, pochopenie, láska...
Čo by ste v živote a v práci chceli ešte
zažiť?
V súkromnom živote vnúčatá. No a v práci
spokojné sestry ocenené verejnosťou, morálne aj finančne.
Pôsobíte v zdravotníctve viac ako 30
rokov. Ako sa od tej doby zmenilo zdravotníctvo a rola sestry?
V minulosti sestra rutinne vykonávala
ordinácie lekára. V súčasnosti pracuje
samostatne a v spolupráci s lekárom sa
neustále vzdeláva, pretože povolanie sestry
je regulovaným povolaním. Pacient okrem
odborných vedomostí a zručností od sestry
očakáva pochopenie, ohľaduplnosť, ale
i rešpektovanie svojich práv.
Máte nejakého pacienta, na ktorého
nezabudnete?
Každá sestra má pacienta s príbehom,
ktorý v srdci zotrvá navždy. Občas ju
na jej ceste povzbudzuje, aby kráčala ďalej
a zároveň poukazuje aká je tá cesta náročná a neraz bolestivá. Môj príbeh začal
na internom oddelení, kde som ako mladá
a neskúsená sestra začínala svoju kariéru. Práve tu som sa stretla s pacientkou,
na ktorú nikdy nezabudnem, táto pani ma
sprevádzala celým mojim profesionálnym
životom. Vždy, keď som zmenila oddelenie
ja, objavila sa na danom oddelení s nejakým zdravotným problémom. Avšak to, že
sa stretneme na onkologickom oddelení,
kde jej diagnostikovali malígne ochorenie
v pokročilom štádiu a to, že budem pri nej
aj v tých najťažších chvíľach, som neočakávala nikdy. S odstupom času ma vyhľadala jej dcéra a podala mi malú krabičku,
na ktorej bolo napísané meno, so slovami:
„To je darček od mojej maminky“. Po rozbalení ma zalial prúd sĺz, v krabičke bol
malý anjelik a pri ňom napísané: „Sestrička, ďakujem za všetko“.
Čo sa Vám podarilo vo Všeobecnej
nemocnici Komárno dosiahnuť, zmeniť,
zlepšiť?
Po nástupe na post námestníčky som sa
venovala najmä vypracovaniu riadenej
dokumentácie, štandardom a smerniciam.
Nemalé úsilie však venujem aj vzdelávacím aktivitám ako školeniam a odborným
konferenciám. Snažím sa nastaviť procesy
poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
na čo najvyššiu úroveň. Teraz sa venujem
problematike bezpečnosti pacienta, ako
predchádzať nežiaducim udalostiam ako
napríklad pádom, dekubitom, nozokomiálnym nákazám, ale aj dosiahnutiu priaznivých hodnôt v kritériách kvality.
Koncom apríla ste získali ďalšie ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja
„Zdravotník roka 2013“. Prezraďte nám
ako sa cítite po ďalšom veľkom úspechu?
V prvom momente vyhlásenia som bola
dojatá a veľmi šťastná. Vážim si ocenenie,
ktoré som získala v tejto prestížnej súťaži. Znamená pre mňa veľmi veľa a zároveň
je aj výzvou na ďalšiu, ešte kvalitnejšiu prácu na úseku ošetrovateľstva. Už ako sestra
pri lôžku, staničná, či vedúca sestra som si
uvedomila, že úspech nie je výsledkom individualizmu. A uvedomujem si to aj teraz
v pozícii námestníčky. Môj úspech je spätý
s celým tímom spolupracovníkov, ktorí
poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť
na rôznych úrovniach. Výsledkom našej
spoločnej snahy je spokojný pacient.
PhDr. Zlatica Halmová, MPH
sa narodila v Komárne a 35 rokov sa ako sestra obetavo starala o pacientov komárňanského regiónu.
V roku 1978 ukončila SZŠ v Nitre v odbore všeobecná
zdravotná sestra. A to bol len začiatok jej sústavného
celoživotného vzdelávania sa, ktoré zavŕšila minulý
rok ukončením štúdia na Fakulte Verejného zdravotníctva v odbore Master of Public Health (MPH).
Sestra Halmová patrí k sestrám, ktoré sú oddané
ošetrovateľstvu celou dušou. Vďaka svojmu predchádzajúcemu zaradeniu sestry pri lôžku, staničnej
a vedúcej sestry úspešne zvláda svoju prácu pri
riadení na úseku ošetrovateľstva. Je to osobnosť s vysokým, odborným, morálnym a ľudským
kreditom, obdarená precíznosťou, tvorivosťou,
osobnou kultúrou, diplomatickým taktom, ale
aj prirodzeným rešpektom. Napriek vysokému
pracovnému nasadeniu má však vždy pre svojich
spolupracovníkov, rodinu a blízkych „krásny dar“,
a tým je úsmev na jej tvári a ochota podať pomocnú
ruku tým, ktorí potrebujú jej radu, pomoc, podporu,
alebo ju požiadajú o spoluprácu.
Pôsobí ako konzultantka diplomových prác ošetrovateľstva pre SZU v Bratislave a je aj lektorkou pre
akreditované vzdelávacie aktivity zamerané na opatrovateľstvo starých a chorých, kde sa zúčastňuje aj
ako člen komisie pri overovaní vedomostí účastníkov
školenia. Jej „srdcovkou“ sú preventívne programy
so zameraním na nozokomiálne nákazy. Je organizátorom celoslovenských konferencií s medzinárodnou
účasťou orientované na „Bezpečnosť pacienta“.
Svoje poznatky rada odovzdáva formou odbornej
prezentácie a publikačnej činnosti. Usporadúva
celoústavné semináre pre lekárov a sestry, orientované na rozvoj komunikačných zručností. Druhé
funkčné obdobie pôsobí ako predseda Disciplinárnej
komisie na celoslovenskej úrovni v Komore sestier
a pôrodných asistentiek a ako predseda Územnej
sekcie zdravotníckych pracovníkov nelekárskych
odborov. Aktívne pracuje v pracovnej skupine
na pripomienkovanie legislatívy, spolupodieľala sa
na príprave kompetencií sestry so špecializáciou,
certifikovanou pracovnou činnosťou a zapája sa aj
do práce spoločnosti SLK.
PhDr. Zlatica Halmová, MPH, je vydatá a má dve
deti – syna 26 rokov a dcéru 31 rokov.
NEMOCNICE
Čo je podľa Vás najkrajšie a najťažšie
na práci sestry?
Začnem s pozitívnymi stránkami.
V prvom rade je to práca s ľuďmi, ktorá
ma obohacuje a rozširuje môj obzor
a skúsenosti. Je to krásny pocit vnímať
vďaku a úctu od tých, ktorým pomáhame. Sestra neustále vstupuje do vzťahov
s druhými ľuďmi, spolupracuje s inými
zdravotníckymi pracovníkmi, je svedkom
telesného a psychického utrpenia. Jednou
z najnáročnejších situácií je stretávanie
sa s umieraním a so smrťou. Pravdepodobne, ani jedna sestra na prvé stretnutie
s úmrtím nezabudne.
41
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Nová unikátna Gama sonda
skvalitňuje chirurgické oddelenie
levočskej nemocnice
VĎAKA GAMA KAMERE, KTORÁ NÁM POMÁHA OZNAČIŤ A VYBRAŤ TAKZVANÚ PRVÚ „STRÁŽNU“ UZLINU SA PACIENTI VYHNÚ
BOLESTIAM, OPUCHOM, TŔPNUTIU RÚK A ZDĹHAVEJ POOPERAČNEJ REKONVALESCENCII.
Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív nemocnice
(zľava): MUDr. Tímea Tkáčiková, plastická chirurgička chirurgického oddelenia levočskej nemocnice
a Mária Muránska, operačná sestra chirurgického oddelenia s Gama sondou
NEMOCNICE
N
42
ový špeciálny chirurgický prístroj
určený na vyhľadávanie zhubných
nádorov prsníka a kože, v apríli
začali využívať lekári na chirurgickom
oddelení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča. Prístroj Gama sonda resp.
gama kamera za viac ako 3000 tisíc eur sa
používa vo všeobecnej, onkologickej a plastickej chirurgii pri podozrení na zhubné
nádory kože, podkožia a prsnej žľazy.
Zakúpenie nového unikátneho prístroja
má obrovský prínos pre pacientov a taktiež
lekárov. Predovšetkým sa pacienti nebudú
musieť podrobiť zložitej operácii, pri ktorej
sa vyberajú všetky uzliny. „Vďaka gama kamere, ktorá nám pomáha označiť a vybrať
takzvanú prvú „strážnu“ uzlinu sa pacienti
vyhnú bolestiam, opuchom, tŕpnutiu rúk
a zdĺhavej pooperačnej rekonvalescencii.
Tento prístroj slúži na presné vyhľadávanie takzvaných rádioizotopov (rádio-
aktívna látka) v lymfatických uzlinách,
ktoré označia miesto výskytu lymfatickej
uzliny po predchádzajúcom označení
uzliny rádioizotopom a aplikácii tzv.
metylenovej modrej do oblasti primárneho
nádoru kože, prsnej žľazy a následne sa
metylenová modrá pomocou lymfatických
ciev dostane aj do spádových uzlín. Tým
pádom je „strážna“ uzlina označená dvoma
metódami rádioizotopom a metylenovou
modrou, čím sa eliminuje riziko nesprávneho vybratia lymfatickej uzliny,“ povedala
plastická chirurgička chirurgického oddelenia levočskej nemocnice MUDr. Tímea
Tkáčiková.
Ďalšou výhodou gama kamery je
minimálne rádioaktívne žiarenie, ktoré
v žiadnom prípade neohrozuje život
pacienta. Karcinóm prsníka je po nádore
kože druhým najčastejším ochorením žien.
„V levočskej nemocnici máme odborníčku
MUDr. Tímeu Tkáčikovú, ktorá ovláda
okrem onkochirurgie prsnej žľazy a spádových lymfatických uzlín, onkologickú
liečbu zhubných nádorov kože a najnovšie
operačné techniky a novinky v plastickej
chirurgii, medzi ktoré patria aj rekonštrukčné výkony na prsníkoch, ako aj krytie defektov lalokovými technikami alebo
použitie voľného kožného transplantátu
na krytie miest po odstránení zhubných
nádorov kože. Taktiež sa venuje estetickým
operáciám, ako je zväčšovanie prsníkov
a redukcia prsníkov,“ uviedol primár
oddelenia všeobecnej a úrazovej chirurgie
MUDr. Alojz Haninec.
Chirurgické oddelenie Všeobecnej
nemocnice s poliklinikou Levoča je kmeňovým oddelením nemocnice, poskytujúcim komplexnú chirurgickú starostlivosť
v rámci akútnej a všeobecnej chirurgickej
medicíny. „Teší náš, že vedenie nemocnice
pristúpilo k zakúpeniu doposiaľ nevyužívaného prístroja, ktorý slúži na diagnostiku onkologických ochorení kože a prsnej
žľazy. Túto diagnostickú metódu nemajú
okolité nemocnice vo svojom portfóliu,
a preto sme pripravení vykonávať toto vyšetrenie aj pre ich pacientov,“ dodal primár
oddelenia MUDr. Haninec.
„Dlhodobá podpora skvalitňovania
technického zázemia našej nemocnice
posúva jej zdravotnú starostlivosť dopredu,
v čom budeme aj naďalej pokračovať,“
a intenzívnej medicíny, zmodernizovalo
sa urologické oddelenie. Do prevádzky
boli uvedené tiež renovované priestory
psychiatrického, rádiodiagnostického
oddelenia, ako i operačné sály. Zakúpil
sa špičkový kardiologický ultrazvukový
prístroj, litotryptor a RTG prístroj.
uzavrel riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav
Jaška.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Levoča investovala za posledné 3 roky viac
ako 1,9 milióna eur. Vybudoval sa nový
štvorpodlažný neurologický pavilón, zrekonštruovalo sa oddelenie anestéziológie
Problematika nočného pomočovania
v detskom veku
ČASTEJŠÍ JE VÝSKYT U DETÍ, KTORÝCH RODIČIA SA V DETSKOM VEKU TIEŽ POMOČOVALI.
Text: primárka detského oddelenia Nemocnice Krompachy MUDr. Viera Szabadosová / Foto: archív nemocnice
N
očné pomočovanie u detí patrí
medzi najčastejšie detské problémy a hneď po alergii sa zaraďuje
na druhé miesto. O nočnom pomočovaní
hovoríme vtedy, ak dieťa neudrží moč
a svojvoľne sa pomočí v spánku po piatom roku života. Vyskytuje sa u 10 až
15 percent detí, avšak výskyt je častejší
u chlapcov ako u dievčat. Častejší je výskyt
u detí, ktorých rodičia sa v detskom veku
tiež pomočovali.
Príčiny sú jednak organické – hormonálne (nedostatok antidiuretického
hormónu), ďalej infekcie močových ciest
a pomalšie vyzrievanie centrálnej nervovej
sústavy. U dieťaťa môže pomočovanie
spôsobiť emocionálnu a sociálnu izoláciu,
poruchy komunikácie a môže ho negatívne
poznamenať na celý život. Pomočovanie
vyvoláva u detí hanbu a strach, nemôžu
spať u kamaráta, chodiť na výlety, do školy
v prírode a pod. Tento stav môže viesť
k frustrácii a stresu v celej rodine.
obmedzenie pitia dve hodiny pred spaním
na minimum, pravidelné mikčné návyky
a opakované vymočenie pred uložením
do postele. U týchto detí nesmieme zabúdať
na systém odmien za „suché“ noci. Veľmi
dôležité je podporovanie pravidelnej stolice.
Nočné pomočovanie sa môže znovu
objaviť a vtedy hovoríme o sekundárnej
enurézii. Často vzniká po veľkých zmenách
v živote dieťaťa ako je nástup do škôlky,
narodenie mladšieho súrodenca, rozvod
rodičov a pod. Dôležité je nočné pomočovanie nepodceňovať, neprehliadať ho,
netajiť ho, netrestať deti, ale pátrať po jeho
príčine. Najvhodnejšie je čo najskôr
navštíviť detského lekára. Nápomocnými
môžu byť v týchto prípadoch i Enuretické
centrum, Mokrá linka alebo Spoločnosť
pre enurézu.
INZERCE
prodej a servis lékařské diagnostické techniky
GE Healthcare
KOMPLEXNÍ NABÍDKA
ULTRAZVUKOVÝCH SYSTÉMŮ
všech kategorií
Logiq P6
Logiq E9
Vivid S6
43
Logiq e / Book XP/ Venue 40
Electric Medical Service, s.r.o.
Vídeňská 55, 639 00 Brno | tel.: 543 524 381, fax: 543 524 380 | [email protected]
NEMOCNICE
MUDr. Viera Szabadosová
Všeobecne sa tvrdí, že každý raz
z pomočovania vyrastie. Ale realita je iná,
v dospelom veku pretrváva pomočovanie
asi v 2 percentách populácie. Pri pretrvávaní nočného pomočovania už po treťom
roku života je potrebné čo najskôr vyhľadať
detského lekára.
Po vylúčení organickej poruchy v oblasti
močového ústrojenstva alebo metabolického ochorenia odborným lekárom, najčastejšie nefrológom, je potrebné zistiť inú
príčinu nočného pomočovania a zamerať
sa na jeho liečbu, ktorá nie je jednorazová
ale dlhodobá.
Podrobný a trpezlivý rozhovor rodičov
s dieťaťom za pomoci pediatra, učiteľov
a blízkych ľudí, je zameraný na režimové
opatrenia a behaviorálnu terapiu. Úprava
príjmu tekutín počas dňa do 17. hodiny,
www.ultrazvuky.cz
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Stalo se…
AGEL
AGEL SE PREZENTOVAL NA VELETRHU
PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ
V MEDICÍNĚ A FARMACII
Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii, který se konal v dubnu
na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy
v Hradci Králové, se účastnili také zástupci
společnosti AGEL. Na veletrhu byla v rámci speciální přednášky představena celá
skupina AGEL, přičemž přímo na stánku
se pak zájemci z řad mediků a studentů
farmacie mohli dozvědět bližší informace.
„Nejčastěji jsme s kolegyní informovaly
o volných pracovních pozicích, o oborech,
které jsou akreditovány, ale také o specializačním vzdělávání i doktorátech,“ uvádí
manažerka pro personální práci a vzdělávání společnosti AGEL Mgr. Nina Peloušková, Ph.D., s tím, že zájem z řad účastníků
veletrhu o informace byl obrovský.
Pacientům zahráli a zazpívali talentovaní mladí studenti Pražské konzervatoře,
kteří zde vystoupili již po několikáté a opět
sklidili za své umění velký potlesk.
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
se snaží pobyt svým pacientům co nejvíce
zpříjemnit a z jejich reakcí je velmi dobře
čitelné, jak moc si každý zde pořádaný
koncert užívají. Proto je vedení nemocnice
rádo, že se jim podařilo navázat dlouhodobou a pravidelnou spolupráci s uměleckými školami a Pražskou konzervatoří.
POLIKLINIKA PLZEŇ ORGANIZOVALA
SEMINÁŘ PRACOVNÍKŮ KLINICKÉ
BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE
Přes 150 účastníků nejen z Plzeňského
a Karlovarského kraje, ale z celých Čech,
se v březnu zúčastnilo mezikrajského
semináře pracovníků klinické biochemie
a hematologie. Tuto tradiční akci poprvé
organizovala Poliklinika Plzeň ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Plzni.
Semináře se zúčastnilo 150 účastníků
i mimo Plzeňský a Karlovarský kraj, pro
které byl seminář primárně určen. Seminář
zahrnul šíří tématiku, která se tentokrát
neomezila jen na biochemii a hematologii,
ale ve vlastních přednáškových blocích se
věnovala i mikrobiologickým a imunologickým tématům, se kterými zaměstnanci
biochemických a hematologických laboratoří přijdou do styku.
MARTEK MEDICAL
TESTOSTERON V MARTEK MEDICALU
Jedinečnou možnost shlédnout dlouhodobě vyprodané divadelní představení Testosteron měli všichni zájemci z řad našich
zaměstnanců v březnu. Herci z divadelního spolku Point se rozhodli uspořádat
představení přímo v přednáškové místnosti společnosti Martek Medical v Prostějově.
Komedie o sedmi mužích, a tedy sedmi
rozdílných hladinách testosteronu, sklidila
obrovský úspěch a bouřlivý aplaus. V hlavní roli exceloval zaměstnanec Martek
Medicalu Lukáš Kameníček.
OČNÍ CENTRUM
NOVÝ NÁZEV A LOGO
Od počátku dubna došlo ke změně názvu –
z 1. Oční na Oční centrum AGEL. Současně bylo vytvořeno nové logo společnosti.
NS E
TA
MLOOC N
S EI C
…E
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
44
VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ
STUDENTŮ V LDN NEMOCNICE
S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ –
Velikonoční koncert v prostorách Léčebny
dlouhodobě nemocných, která se nachází
v Nemocnici s poliklinikou Praha Italská,
se uskutečnil koncem dubna.
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Největším lákadlem byla přednáška MUDr. Daniela Rajdla, Ph.D.,
a prof. MUDr. Jaroslava Racka, Ph.D.,
o připravovaných doporučeních biochemické a nefrologické společnosti. „Velice
zaujal též blok věnovaný novelizované
normě ISO 15189, ve kterém vystoupil člen
představenstva ČLK MUDr. František
Musil a vedoucí centrální laboratoře Šumperské nemocnice Ing. Luděk Šprongl,“
uvedl Ing. Miroslav Zábranský, náměstek
pro laboratoře Polikliniky Plzeň.
V NEMOCNICI SE LIDÉ DOZVĚDĚLI,
PROČ JE HYGIENA RUKOU TAK
DŮLEŽITÁ
Nemocnice Český Těšín se počátkem
května připojila k akci s názvem „Zachraňte životy – myjte své ruce“, která se
uskutečnila pod záštitou Světové zdravotnické organizace. Lidé tak měli jedinečnou
možnost zjistit, proč je správná hygiena
rukou tak důležitá a jakou hrozbu může
nesprávné mytí rukou představovat. Akce
se zúčastnilo 90 lidí.
DO ČESKÉ TELEVIZE BYL POZVÁN
LÉKAŘ ORL ODDĚLENÍ NOVÝ JIČÍN
Počátkem dubna byl na druhém programu
České televize odvysílán další díl ranní
„snídaňové“ talk show Dobré ráno. Její
součástí byl také rozhovor s lékařem ORL
oddělení v Novém Jičíně MUDr. Jakubem
Syrovátkou. Přesto, že byl pořad věnován
především onemocnění a léčbě hlasových
poruch, dostalo se i na zodpovězení otázek
na onkologické zaměření Nemocnice Nový
Jičín, operativu štítných žláz či chirurgickou léčbu chrápání. Na chatu České
televize byla probrána preventivní opatření
a léčba při nachlazení, opakovaných zánětech středního ucha a další.
DEN ZDRAVÍ SE ZAMĚŘIL
NA CIVILIZAČNÍ CHOROBY
Téměř 90 lidí dorazilo počátkem dubna
do Nemocnice Nový Jičín, která pořádala
Den zdraví. Zájemci si mohli změřit krevní
tlak, tělesný tuk a samozřejmě výšku a váhu,
ze kterých se stanovuje takzvaný BMI –
body mass index. „Zaměřili jsme se také
na prevenci cévní mozkové příhody, která je
dle statistik třetí nejčastější příčinou smrti
u nás. Málokdo si připouští, že by se jej
mrtvice mohla týkat, opak je však pravdou.
Riziko mrtvice je vyšší u lidí s vysokým
tlakem a cholesterolem, u diabetiků či u kuřáků. U koho jsme zjistili abnormální hodnoty či podezření, byl okamžitě objednán
k dalším vyšetřením,“ uvedla hlavní sestra
novojičínské nemocnice Marie Jurošková.
pacienti Nemocnice Podlesí. Sedm kusů
nemocnice zakoupila jako obnovu svého
vybavení, osmé lůžko získala jako odměnu
za vítězství v anketě spokojenosti pacientů
od společnosti HCI.
Nová lůžka mají řadu předností, které
ocení nejen zdravotníci, ale i samotní pacienti. Lůžka jsou elektronicky ovladatelná a polohovatelná. Úpravy lze provádět
nejen do délky, ale i na stranách postele.
Součástí je také váha ke zjištění hmotnosti pacienta a přímo nad ležícím pacientem
lze provést i rentgen bez nutnosti složitého zvedání.
NEMOCNICE PROSTĚJOV
KRISTIÁNOVI SE SPÁNKOVOU APNOE
SE SPLNIL FOTBALOVÝ SEN
Osmiletému Kristiánovi, který trpí spánkovou apnoe a jeho domovem je dětské
oddělení Nemocnice Prostějov, se v březnu
splnil fotbalový sen. Nejen, že jel do Prahy
na zápas Gambrinus ligy mezi Spartou
Praha a Victoria Plzeň, ale dokonce velkolepý fotbalový zápas zahájil. Kristián ve sparťanském dresu a společně s primářem
dětského oddělení MUDr. Josefem Tenorou společně s hráči obou mužstev také
nastupoval k utkání, a to vše před téměř
19 tisíci lidmi v hledišti.
NEMOCNICE PODLESÍ
NEMOCNICE ŠKOLILA
V POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI
Nemocnice Podlesí proškolila zaměstnance některých podniků z Třinecka a okolí
v poskytování první pomoci. Více než 500
účastníků kurzu, například zaměstnanců Třineckých železáren či společnosti
Unipack, získalo nejen teoretické informace
o tom, jak poskytovat první pomoc v případě bezvědomí, šoku, krvácení, poranění
páteře, břicha, hlavy či úrazu elektrickým
proudem. Pod odborným vedením zdravotníků si mohli rovněž vyzkoušet efektivní
nácvik nepřímé srdeční masáže a umělého
dýchání na resuscitační figuríně či uložení
postiženého do zotavovací polohy.
NEMOCNICE PODLESÍ ZAKOUPILA
PRO SVÉ PACIENTY NOVÁ LŮŽKA
Celkem osm nových lůžek mají k dispozici
stanovující složení těla, diagnostiku chodidel a své výsledky konzultovali s odborníky.
MUDR. MARTINA ŠKÝVAROVÁ
NA FESTIVALU KAZUISTIK S MEDAILÍ
MUDr. Martina Škývarová z dětského oddělení Nemocnice Prostějov získala na sedmém mezinárodním festivalu kazuistik
v Žilině v konkurenci více než padesáti
dalších přednášek krásné třetí místo.
NEMOCNICE PŘEROV
MUDR. PAVEL PŘIKRYL V POŘADU
„SAMA DOMA“
Zástupce primáře Ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice MUDr. Pavel Přikryl, Ph.D. se účastnil živě vysílaného kontaktního publicistického pořadu
MUDr. Pavel Přikryl, Ph.D.
Kristián s primářem MUDr. Josefem Tenorou
„Kristián žije fotbalem, má rád míče
a knihy o fotbale, k posledním Vánocům
například dostal také dres a míč. Několik
dnů před utkáním i po utkání nemluvil
o ničem jiném, než o fotbalovém zápase,“
prozradila staniční sestra dětského oddělení Jana Dočkalová o malém obyvateli
nemocnice.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA AGEL
SPORT CLINIC
Na konci dubna oddělení Nemocnice Prostějov AGEL Sport Clinic uspořádalo pro
veřejnost den otevřených dveří. Návštěvníky přilákala autogramiáda prostějovských
volejbalistek a hokejistů. Zhruba 200
zájemců absolvovalo diagnostický test
České televize „Sama doma“, který poskytuje publiku zajímavý a inspirativní
program, servis, zábavu i informace. Živě
zde odpovídal na dotazy diváků, které
směřovaly na kloubní náhrady a implantáty z vlastních buněk.
DĚTI, MÁTE ČISTÉ RUCE?
V březnu si děti ze základní školy Svisle
v Přerově připomněly správnou hygienu
NS E
TA
MLOOC N
S EI C
…E
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
45
ROČNÍK 8
rukou. Akce se zúčastnilo 60 žáků 1. a 2.
třídy. Personál operačních sálů jim v základní škole vysvětloval správnou hygienu
rukou pomocí obrázků a následně si každé
dítě vyzkoušelo manuálně základní pravidla pro mytí rukou. Odměnou jim byly
samolepky s nápisem ,,Umím si mýt ruce“.
představení od občanského sdružení Loutky v nemocnici pro hospitalizované děti.
Herci nehráli jen obyčejná loutková představení, ale do svých her zapojili i pacienty,
kteří často loutkám svěří i svá nejniternější
trápení. Pacienty také potěšili a povzbudili
pěknou písničkou.
ČARODĚJNICKÝ ODBĚR
V očekávání podvečerního „Pálení čarodějnic“ se personál Transfúzního oddělení
rozhodl zpestřit dárcům tento odběrový
den. Transfúzní stanice se proměnila
v „TRANSFÚZNÍ KAMENY“ a odběry
prováděly nejkrásnější „ČAROPICHULE“.
Všichni, kteří se 30. dubna zapojili do organizace a průběhu odběrů, se předvedli
v nejrůznějších kostýmech a maskách
čarodějnic s všemožnými doplňky čarodějnické havěti – myší, ještěrek, pavouků a pavučin. Nad správným průběhem dohlížel
pan primář Transfúzní stanice MUDr. Štefan Repovský v masce čaroděje.
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Celkem se Čarodějnického odběru zúčastnilo 73 dárců, přičemž do evidence byli
zapsáni 3 prvodárci. Někteří byli trochu zaskočeni netradičním průběhem, ale po odběru se rádi občerstvili čarodějnými nápoji
jako „Hejkalovy slzy“ (minerálka Mattoni)
nebo „Odvar z puškvorce“ (hruškový čaj).
Nejvíc šel na odbyt nápoj s názvem „Hadí
oči v žabí moči“ (Kofola).
NS E
TA
MLOOC N
S EI C
…E
NEMOCNICE ŠTERNBERK
46
LOUTKY V NEMOCNICI
Kolektiv operačních sálů nemocnice, který
skončil druhý v kategorii video v soutěži
vyhlášené firmou B.BRAUN, získal čtyři
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘILÁKAL
REKORDNÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ
Dveře valašskomeziříčské nemocnice se
během dubnového Dne otevřených dveří
doslova netrhly, dorazily více než dvě
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Putovní pohár a 1. místo získalo družstvo IT (Bronislava Lošťáková, Ing. Michal
Rampula, Michal Polášek a Ivo Králik). 2.
místo družstvo HTS (MUDr. Marián Olejník, Kateřina Olejníková, Jana Musálková
a Vladimír Růžička) a 3. místo družstvo
interního oddělení (MUDr. Jiří Lustig, Petra Ježová, Jana Drlíková a Eva Samková).
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
stovky lidí. Originální akce se setkala jen
se samými kladnými ohlasy návštěvníků,
kteří si už u vstupu mohli vyzkoušet nácvik
poskytnutí první pomoci nebo zjistit, jakou
mají krevní skupinu. Na účastníky akce
čekala také řada bezplatných preventivních
vyšetření, díky kterým zjistili, jak jsou
na tom s kondičkou a se zdravím. Mnozí byli
svými výsledky překvapeni. Největší zájem
byl o vyšetření pigmentových znamének,
EKG a sonografické vyšetření štítné žlázy.
PODHORSKÁ NEMOCNICE
ZAMĚSTNANCI SE BAVILI NA KUŽEL‑
KOVÉM TURNAJI „O POHÁR ŘEDITELE“
Počátkem dubna uspořádala Podhorská
nemocnice spolu s Odborovou organizací
nemocnice již mnoho let pořádaný turnaj
v kuželkách nazvaný „O Pohár ředitele
nemocnice“. Tohoto již 25. ročníku turnaje se
zúčastnilo 12 čtyřčlenných družstev a mnoho dalších zaměstnanců, kteří svou hlasitou
podporou motivovali hráče k pěkným sportovním výkonům. Turnaj proběhl v příjemné
náladě v kuželně TJ Jiskra Rýmařov. Do poslední chvíle byl velmi napínavý a vítěz vyhrál s náskokem pouze jednoho bodu. Před
závěrečným vyhodnocením výsledků turnaje předala Ing. Irena Orságová za uspořádání
dvaceti pěti turnajů v řadě řediteli Podhorské
nemocnice MUDr. Mariánu Olejníkovi
a předsedkyni odborové organizace Marii
Volkové „Sportovního OSCARA“.
PREVENCE ZELENÉHO ZÁKALU V RÁM‑
CI SVĚTOVÉHO TÝDNE GLAUKOMU
V polovině března se Šumperská nemocnice připojila ke světovému týdni glaukomu
a umožnila široké veřejnosti nechat si zdarma vyšetřit svůj zrak. Vyšetřování proběhlo
v odpoledních hodinách na oční ambulanci
a celkově si nechalo svůj zrak zkontrolovat
105 lidí. U 18 z nich odborný personál zjistil
nález a okamžitě si je objednal do ambulance na následující dny k řešení jejich
problému. Akce byla veřejností přijata velmi
kladně. Partnerem akce byla Lékárna AGEL.
ZDRAVOTNÍ KLAUNI OPĚT
NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
V dubnu Šumperskou nemocnici opět
navštívili zdravotní klauni, kteří se každý
měsíc snaží rozveselit malé pacienty
na dětském oddělení. V převlečení za klauny obcházejí jednotlivé pokoje a na každém, dle věku dětí, předvádějí veselé
představení se zapojením dětí do hraní.
Tentokrát nás navštívily dvě ženy a v převlečení za nemotorné sestry procházely
celým oddělením s kytarou a písničkami.
DIVADLO NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ
Na konci dubna proběhlo na dětském
70 dárců plné krve a 57 dárců plazmy.
Nejen za tuto aktivitu dárcům velice
děkujeme. Personál Transfúzní služby také
vyzdobil prostory, ve kterých dárci čekají
na odběry, velikonoční tématikou a připomněl tak symboliku těchto svátků.
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
ZDRAVOTNÍCI NEMOCNICE
VYŠETŘOVALI A RADILI
Nutriční tým v čele s Mgr. Marií Kohutovou, vedoucí nutriční terapeutkou nemocnice, vyrazil do boje proti nezdravému životnímu stylu. Společně se zdravotnickým
personálem plicního oddělení nemocnice
se v dubnu zúčastnili Dne otevřených dveří
společnosti Vítkovice Machinery Group.
Herecký výkon ovšem zaujal i starší děti
na oddělení a společně s písničkami a poutavým dějem všichni diváci vydechli až při
konečném zazvonění zvonečku.
DEN LEDVIN
Dialýza Šumperk v březnu uspořádala Den
ledvin, na který byla pozvaná veřejnost,
jako prevenci rizika onemocnění ledvin.
Odborný personál Dialýzy Šumperk
po celý den v nefrologické ambulanci
vyšetřoval účastníky, především pak
prováděl vyšetření moči, krevního tlaku
a poradenství lékaře. Ambulanci v tento
den navštívil rekordní počet účastníků –
205, z nichž 102 lidí odeslal personál
k praktickému lékaři a 5 přímo do nefrologické ambulance na další vyšetření.
Partnerem akce byla opět Lékárna AGEL.
SPÁNEK MIMINEK V NEMOCNICI
OHLÍDAJÍ NOVÉ MONITORY DECHU
Celkem 24 kusů nových monitorů v hodnotě 60 tisíc korun, které jsou určeny jak pro
děti v nemocnici, tak si je mohou maminky
zapůjčit domů, získalo v dubnu dětské
oddělení Vítkovické nemocnice od Nadace
Křižovatka. Dětské oddělení má tak již
k dispozici celkově 46 monitorů dechu.
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
VELIKONOČNÍ ODBĚR
NA TRANSFÚZNÍ SLUŽBĚ
Jak se již stalo zvykem, na Trasfúzní službě
v Šumperku i Bruntále proběhl v období
velikonočních svátků odběr s tématem Velikonoc. Účastníci, kteří odběr absolvovali,
dostali malou pozornost ve formě velikonočního perníčku. Celkově se v předvelikonočních dnech dostavilo na odběr
FORLIFE
KOMÁRŇANSKÁ NEMOCNICA
PREVZALA DAR
Všeobecná nemocnica Komárno v apríli
prevzala dar za takmer 6 000 Eur od spoločnosti Jobtex. V zásielke zo Švajčiarska
nechýbalo oblečenie, upratovacie vozíky či
nočné stolíky, ktoré by na oddeleniach mohli nahradiť stolčeky staré aj desiatky rokov.
NEMOCNICA KROMPACHY
SEMINÁR V KROMPACHOCH
Nemocnica Krompachy v spolupráci
s Regionálnou lekárskou komorou Košice,
Subregionálnou lekárskou komorou
Spišská Nová Ves a Úradom pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou – Odbor
súdneho lekárstva a patologickej anatómie
Poprad - zorganizovala koncom apríla
Klinicko-patologický akreditovaný okresný lekársky seminár, ktorý sa uskutočnil
v priestoroch reštaurácie Galéria v Krompachoch. Témou seminára boli prípady
tamponády srdca ako príčiny úmrtia.
Seminár sa uskutočnil s podporou spoločnosti Martek Medical.
NEMOCNICA ZVOLEN
NEMOCNICA POSKYTUJE JEDNODŇO‑
VÚ AMBULANTNÚ STAROSTLIVOSŤ
Nemocnica Zvolen od začiatku apríla
poskytuje jednodňovú ambulantnú starostlivosť (JAS) v oboroch chirurgia, gynekológia a otorinolaryngológia. „Tento krok
je logickým dôsledkom ďalšieho skvalitňovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici. Súčasné trendy
liečby minimalizujú pobyt pacienta na
lôžku. Zásahy sú robené menej invazívne
ako to bolo v minulosti, preto môže byť pacient, v prípade, že nenastali komplikácie
prepustený do domácej liečby,“ uviedol
riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka.
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU LEVOČA
NA DEN ZDRAVÍ SE V NEMOCNICI
NECHALO VYŠETŘIT 150 LIDÍ
Celkem 150 lidí se nechalo preventivně
vyšetřit počátkem dubna ve Vítkovické nemocnici. V prostorách LÉKÁRNY AGEL
v areálu nemocnice si v rámci Světového
dne zdraví, který vyhlásila Světová organizace zdraví WHO již v roce 1950, nechali
zájemci udělat krevní testy, změřit tělesné
parametry a EKG. Poté své výsledky
z těchto vyšetření zkonzultovali s lékaři.
LEVOČSKÁ NEMOCNICA PREVZALA
HUMANITÁRNY DAR
Maltézsky rytieri venovali ďalší humanitárny dar Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča v hodnote 21 tisíc eur.
Celkom 35 kusov polohovateľných kresiel
od konca marca slúži a zvyšuje pohodlie našim hospitalizovaným pacientom
na väčšine oddelení a v niektorých ambulanciách.
NS E
TA
MLOOC N
S EI C
…E
oddělení divadelní představení společnosti
BSJ group „Medvídek Nebojsa“, které pro
děti hrají herci Kateřina Vinická a Tomáš Stolařík, členové divadelního spolku
Kašpar pražského Divadla v Celetné.
Divadelní představení je pro dětská zdravotnická oddělení zdarma. Délka představení byla zhruba 30 minut, tak aby zaujala
i nejmenší diváky, kteří déle než právě
půlhodinu nedokážou udržet pozornost.
47
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
RETRO
T
Á
R
K KÉ
O
T
: TEN ERS
O
R
E
P
C
RET
I
M
N
Z ŠU EMOC
N
48
RO K 2001
ČERVEN 2014
RETRO
ROK 1995
49
R O K 19
94
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Můj první pobyt v nemocnici
– v 76 letech
PRVNÍ HOSPITALIZACE PANA DONACZIHO TRVALA CELKEM 12 DNŮ, DOČKAL SE JÍ AŽ PO 76 LETECH ŽIVOTA.
Text: Vladimír Donaczi (upraveno: Bc. Lucie Drahošová) / Foto: ilustrační
T
VÁ Š P Ř Í B Ě H
ato premiéra se odehrála na chirurgickém oddělení Nemocnice Přerov
a proběhla k mé velké spokojenosti.
Ale po pořádku. K hospitalizaci došlo
v důsledku mého úrazu, který se stal 4.
září 2013 v místě mého dřívějšího bydliště,
v městyse Dřevohostice.
50
JAK K TOMU DOŠLO?
V důsledku oboustranné neuropatie
dolních končetin chodím běžně o francouzských holích. Uvedený den jsem je ale
na chvíli odložil. Chtěl jsem doma ukázat
zeťovi nějaký plánek, který byl uložen
u počítače ve vedlejší místnosti. Zeť nějak
spěchal a já jsem jej nechtěl zbytečně
zdržovat, proto jsem bez použití francouzských holí odešel do pokoje k počítači.
Tam jsem ovšem nedošel, protože už
u dveří z kuchyně do pokoje jsem spadl.
Do dneška nevím ani jak, ani proč.
Ihned ke mně přiběhla dcera i zeť, ale
já jsem se bolestí nemohl ani postavit. Jak
jsem se dostal na židli, nevím. To mi pak
vyprávěli až později. Když jsem již seděl,
cítil jsem velkou bolest na pravé straně
a myslel jsem si, že mám něco s kolenem.
Dcera však slyšela nějaké „křapnutí“
a říká: „Tati, já si myslím, že to nebylo
z kolena, ale o něco výše“. A měla pravdu.
Ihned volali sanitku a o pár chvil později
už se za velkých bolestí poprvé v životě
vezu sanitkou. Tehdy jsem na vlastní oči
viděl vybavení sanitky a příjemnou a milou
paní doktorku. I když bolest byla veliká,
nedával jsem to najevo a snažil jsem se
s paní doktorkou žertovat a dokonce vyprávět vtipy. Musím se přiznat, že z místa
mého bydliště do Nemocnice Přerov to
není daleko, ale já v sanitce cítil sebemenší
výmol, který silničáři nestihli „zalátat“.
Ze sanitky mě převážejí na chirurgickou
ambulanci, kde pan doktor jednoznačně konstatuje zlomený krček pravého
kyčelního kloubu a jedu na rentgen, který
diagnózu potvrzuje. Pan doktor také určuje den operace - a to v důsledku závažnosti
poranění kloubu již na 6. září. Je 22 hodin
a já ulehám poprvé v životě na nemocniční
lůžko v nově zrekonstruovaném chirurgic-
kém oddělení pana primáře MUDr. Jiřího
Seluckého. V pokoji pro tři pacienty je
sociální zařízení včetně sprchového koutu,
polohovací lůžka a na stěně je nainstalovaná televize s dálkovým ovladačem. Je to
opravdu perfektní ubytování bez jakékoliv
chyby. Jsem uložen na prostřední lůžko
přímo před televizní obrazovku, mezi dva
pacienty se stejnou diagnózou, kteří ale již
absolvovali operaci. Velmi ochotně a živě
mi přibližují následující přípravu a vlastní
operaci i pooperační stav.
DEN OPERACE
Je 6. září a já jsem v 8.00 hodin převážen
na operační sál. Probouzím se až na jednotce intenzivní péče, kde mi sestřička sděluje, že jsem po operaci. Druhý den mě převážejí zpět na pokoj, mezi spolupacienty.
Cítím, že nastala nějaká změna k lepšímu.
Nemám tak velké bolesti. Při první vizitě
se dozvídám, že můj nový kyčelní kloub
do mého těla „instaloval“ pan MUDr. Karel Ročák, který shodou okolností bydlí
v místě mého dlouholetého pobytu.
V nemocnici jsem si poležel 12 dnů,
během kterých jsem poznal obětavý personál tohoto chirurgického oddělení. Tito
pracovníci mají nesmírnou snahu pacientům co nejvíce usnadnit pobyt a připomenout rodinnou pohodu a tím i podstatně
snižovat stávající bolesti a touhu být doma
v kruhu svých milovaných. Celému kolektivu chirurgického oddělení pod vedením
primáře MUDr. Jiřího Seluckého bych
chtěl poděkovat za lidský přístup k pacientům a nevšední ochotu a trpělivost.
VÁŠ PŘÍBĚH
Zažili jste něco neobvyklého nebo třeba
lidsky poutavého? Pak je rubrika „Váš příběh“
pro Vás jako stvořená! Posílejte svůj skutečný
příběh z nemocničního či zdravotnického
prostředí skupiny AGEL na redakční e-mail:
[email protected] Po vytištění Vašeho
příběhu v NAŠEM AGELu se můžete těšit
na balíček v hodnotě 500 korun.
Blahopřejeme
V PRŮBĚHU MĚSÍCŮ ČERVEN – ČERVENEC 2014 OSLAVÍ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ
VÝROČÍ TITO ZAMĚSTNANCI:
• Hana Ihnátová,
masérka
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
Junková, farmaceutická
• Renata
viděl
vybavení sanitky
a příjemnou
pobytu. sestra
• Svatava Koderová, všeobecná
• Naděžda Štefková,
ošetřovatelka
• L udmila Krhovská, kuchařka
asistentka,
Poliklinika
Česká
a milou paní doktorku. I když bolest
sestra, Nemocnice s poliklinikou
•Z
deňka
Kořínková,
zdravotní
Třebová
V nemocnici
jsem
si poležel
byla veliká, nedával jsem to najevo
První
pana Donacziho
ŠUMPERSKÁ
NEMOCNICE
Praha hospitalizace
Italská
laborantka
• Dana Matějková, zdravotní 12 dnů, během
kterých jsem
a snažil jsem se s paní doktorkou
trvala
dnů, dočkal se
jí až
• Eva
Macková, zdravotní laborantka
• Blanka celkem
Votánková,12
všeobecná
žertovat a dokonce laborantka,
vyprávětPoliklinika
vtipy. Plzeňpoznal obětavý personál tohoto
po 76
letech života.
ŠUMPERSKÁ
NEMOCNICE
• Stanislava Heděncová, sanitářka
sestra, Nemocnice
s poliklinikou
sestra,
• Lenka Šertlová, všeobecná chirurgického
oddělení.
Tito
Musím se přiznat, že
z místa mého
•
K
amil
Eib,
sanitář
Praha Italská
Poliklinika Plzeň
pracovníci mají nesmírnou snahu
bydliště do nemocnice Přerov to
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
• Eva Prociková, vedoucí
• Zdeňka Prucková, všeobecná
pacientům
co nejvíce usnadnit
není daleko, ale já v sanitce
cítil
• Ladislav Michálek, sanitář
MARTEK MEDICAL
sekretariátu ředitele
sestra, Poliklinika Olomouc
pobyt
a připomenout
rodinnou
sebemenší
výmol,
který
silničáři
Text:
Vladimír
Donaczi (upraveno:
Halina Schmejová, fakturantka
• Yveta Prosecká, ošetřovatelka
• Zdeněk Vomlel, elektrikář
• Mgr. Markéta
Čápová,
pohodu
a tím
i podstatně
snižovat
nestihli
„zalátat“.
Bc. Lucie
Drahošová)
• Pavla Binarová, všeobecná sestra
• Šárka Čiklová, všeobecná sestra
fyzioterapeutka,
Poliklinika
stávající bolesti a touhu být doma
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
• Radmila Kotulová, všeobecná
Olomouc
v kruhu svých milovaných. Celému
Eva Smelíková, ošetřovatelka
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
sestra
• Valéria Poppeová, všeobecná
kolektivu• Mchirurgického
oddělení
UDr. Alexander Nedbálek, lékař
Květa Lebedová, fyzioterapeutka
• Lukáš Sláčala, správce IT
sestra, Poliklinika Ostrava
Ze sanitky mě převážejí
Tato
premiéra
se
odehrála
pod
vedením
primáře
MUDr. Jiřího
• Vladislava Staňková, dětská sestra
• Kateřina Zemanová, ošetřovatelka
• Mgr. Jiří Fojtík, MBA, provozní
na chirurgickou ambulanci,
na chirurgickém
oddělení • MUDr. Barbora
Seluckého
bych chtěl poděkovat
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
• Jitka Wolgemuthová, všeobecná
Pipek, lékařka
ředitel, Poliklinika Plzeň
kde pan doktor jednoznačně
Nemocnice Přerov a proběhla• M
k mé
za lidský
přístup
k pacientům
Lubomír Sváček, údržbář
sestra
UDr. Vanda Klimánková, lékařka
konstatuje
zlomený
krček
velké
spokojenosti.
Ale
po pořádku.
a nevšední
ochotu
a trpělivost.
KARDIOLOGICKÉ CENTRUM
Kristýna Davidová, kuchařka
• Olga Široká, všeobecná
sestra
pravého
kyčelního
kloubu
a jedu
K hospitalizaci
došlo
v důsledku
AGEL
FORLIFE
Patrik Mateiciuc, ošetřovatel
• Hana Jarošová, všeobecná sestra
na rentgen, který diagnózu
mého
úrazu,všeobecná
který sesestra
stal 4. září
• Jitka Korelová,
• Zuzana Rusková, rádiologická
Anna Balarynová, ošetřovatelka
• MUDr. Ondřej Pavlík, lékař
také
určujevšeobecná sestra • Dagmar Hanulíková, staniční
2013 v místě mého dřívějšího technička potvrzuje. Pan doktor
Marcela
Klímková,
den operace - a to v důsledku
bydliště,
v městyse Dřevohostice.
MARTEK MEDICAL
• Zuzana Baráthová,
Tomáš Kubín, radiologický asistent
sestra
závažnosti poranění kloubu již
• Vítězslav Šašek, řidič - skladník
fyzioterapeutka
• Jana Nalewajka Bystroňová,
na 6.lekár
září. Je 22 hodin
a já ulehám
NEMOCNICE
PODLESÍ
• MUDr. Peter Tóth,
všeobecná sestra
poprvé
v životě na nemocniční
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
• Daniela Swierczková, všeobecná
• Gabriela Gajdošová,
zdravotnícka
JAK
K TOMU DOŠLO?
• Jana Pelikánová, kuchařka
FORLIFE
sestra
laborantka lůžko v nově zrekonstruovaném
chirurgickém oddělení
• Maxmilián Petráš, skladník
• L enkapana
Dyrčíková, všeobecná sestra • Alžbeta Beseová, upratovačka
• Magdaléna Šajbenová,
V důsledku
oboustranné
• MUDr. Štefan Kovács, lekár
• MUDr. Richard Tyl, lékař
upratovačka primáře MUDr. Jiřího Seluckého.
neuropatie
dolních
končetin • Iveta Hamranová,
V pokoji
je sociální
NEMOCNICE
PROSTĚJOV
• Hildegarda Holderiková,
• Eliška Blablová, administrativní
sestra pro tři pacienty
chodím
běžně o francouzských
• Eva Brablecová,
všeobecná sestra
fyzioterapeutka
pracovnice
zařízení včetně sprchového
koutu,
holích.
Uvedenývšeobecná
den jsem je ale
NEMOCNICA
ZVOLEN lůžka, a na stěně
• I veta Hrubá, je
všeobecná sestra
• Alžbeta Szabóová, sestra
• Barbora Jurečková,
polohovací
na chvíli
odložil. Chtěl jsem doma
• Lýdia Boborová,
sestra
•M
UDr. Martina
Škývarová, lékařka
• MUDr. Angelika Gőghová, lekárka
sestra
nainstalovaná
televize
s dálkovým
ukázat
zeťovi nějaký
primár
•
P
avlína
Mohlerová,
všeobecná
• Andrea Ivanicsová, sestra
• Marie Mikošková,
zdravotníplánek, • MUDr. Peter Molitoris,
ovladačem. Je to opravdu perfektní
který
byl uložen u počítače
sestra
• MUDr. Olesia Bobita, lekárka
laborantka
ubytování bez jakékoliv chyby. Jsem
ve vedlejší
místnosti.
VNSP LEVOČA
•
M
artin
Rozehnal,
kuchař
• MUDr. Pavel Horkel,
lékař Zeť nějak
uložen na prostřední lůžko přímo
spěchal
a já jsem
jej nechtěl • Adriana Brnová,
sestra
NEMOCNICA KROMPACHY
•M
gr. Daniela
Němcová,
• Zuzana Bagárová,
všeobecná
před
televizní obrazovku,
mezi
dva
zbytečně
zdržovat, proto jsem• Mbez
•
Mária Pošiváková, sanitárka
gr. Andrea Chovancová,
sestra
fyzioterapeutka
sestra
pacienty se stejnou diagnózou,
použití
francouzských
holí odešel
• Mgr. Anna Kurillová, sestra
• Eva Pavlačíková, pôrodná
• E va Tyšlicová, všeobecná sestra
• Markéta Michalíková,
všeobecná
kteří ale již absolvovali operaci.
špecialistka
sestra
do pokoje
k počítači. Tam jsemasistentka Velmi ochotně a živě mi přibližují
NEMOCNICE PŘEROV
• Emil Zimmermann, kúrič
• Ing. Otto Koššiba, servisný technik
ovšem nedošel, protože už u dveří
následující přípravu a vlastní
NEMOCNICEdo pokoje
PODLESÍ jsem spadl.
• Ivana Juráčková, všeobecná sestra
• Tatiana Salajová, spojovateľka
z kuchyně
operaci i pooperační stav.
ČERVENEC
2014
•Do dneška
Beata Pastrňáková,
všeobecná
•
B
c. Lenka
Brabcová,
nevím ani jak, ani proč.
NEMOCNICA ZVOLEN
sestra
fyzioterapeutka
• Vladimír Meštrák, vodič
CGB LABORATOŘ
NEMOCNICE PROSTĚJOV
• Martina Klosová,
zdravotní
NEMOCNICE ŠTERNBERK
• Ľubica Jamrišková, sestra
DEN
OPERACE
Ihned
ke mně
přiběhla
• RNDr. Ladislav
Nekl,
primář dcera i zeť,
• Ivana Rozehnalová, porodní
laborantka
ale já jsem se bolestí nemohl
VNSP LEVOČA
asistentka
Je 6. září a já jsem v 8.00
hodin
NEMOCNICE
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
•
Slavomír Čuj,
•
P
avlína
Krejčí,
všeobecná
sestra
ani
postavit.PŘEROV
Jak jsem se dostal
převážen na operační sál.
• Milan Rédr,
sanitář To mi pak vyprávěli
• Marie Bémová,
radiologická
vedúci zdravotný brat
na židli,
nevím.
Probouzím se až na jednotce
NEMOCNICE
VALAŠSKÉ
• Zdeněk
Mlčoch,
kuchař
•
Mgr. Monika Gburová,
až
později.
Když
jsem již seděl,asistentka, Nemocnice
intenzivní péče, kde mi sestřička
MEZIŘÍČÍ
• Renata
Chytilová,
všeobecná
s poliklinikou Praha Italská
fyzioterapeutka
cítil
jsem
velkou
bolest na pravé
sděluje, že jsem po operaci. Druhý
• Eva Kučerová, všeobecná sestra
sestra a myslel jsem si, že mám
• MUDr. Vladimír Januška, lékař,
• Bc. Emília Ondrejčáková, sestra
straně
den mě převážejí zpět na pokoj,
• J ana Valentová, mzdová účetní
Nemocnice s poliklinikou Praha
• Vavrinec Šmihuľa, zdravotnícky
něco s kolenem. Dcera však slyšela
mezi spolupacienty.
Cítím, že
NEMOCNICE
ŠTERNBERK
Italská
asistent
nějaké „křapnutí“ a říká: „Tati, já
nastala nějaká změna k lepšímu.
•siVladimír
Špitt,
referent
PODHORSKÁ
NEMOCNICE
•
M
gr. Jiří
Matuška,
manažer
•
Miroslav Urban, vodič
myslím, že to nebylo z kolena,
Nemám tak velké bolesti. Při
•
P
etr
Pros,
sanitář
technického
provozu
controllingu,
Nemocnice
•
Magdaléna Toporcerová, vedúca
ale o něco výše“. A měla pravdu.
první vizitě se dozvídám,
že můj
•B
c. Jaroslava Chlebiková,
• MUDr. Aneta Harbulová, lékařka
s poliklinikou Praha Italská
útvaru služieb
Ihned volali sanitku a o pár chvil
nový kyčelní kloub do mého těla
BL AHOPŘEJEME
později už se za velkých
„instaloval“ pan MUDr. Karel
Můj
pobyt
ČERVEN 2014první
PODHORSKÁ
NEMOCNICE
všeobecná
sestra
• Blanka
Kotyzová, všeobecná
bolestí
poprvé v životě
vezu
Ročák, který
shodou
okolností
• Eva Šimrová, sanitkou.
sanitářka Tehdy jsem
•
L
enka
Čermáková,
všeobecná
sestra,
Poliklinika
Česká
Třebová
v nemocnici – v 76 letech
na vlastní oči
bydlí v místě mého dlouholetého
51
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
a
k
n
i
m
i
m
e
Naš
mu ideální
m, máte k to
ke
om
ot
p
m
zený
olátky
čerstvě naro
se svými bat
ochlubit svým
aminky, určitě
p
m
o EL
G
ze
svého
A
y
u
ou
in
p
tk
usí jít
ci skup
nám fo
ko zaměstnan
odnete zaslat
miminka“. Nem
ja
e
zh
li
aš
ro
tě
y
.cz.
„N
d
ch
v
te
se
ze
A
e
se
ná
soucí
sopis@ GEL
Pokud
Pokud byst
cké rubrice ne
ji na e-mail: ca
upině pracují.
e
afi
sk
jt
gr
ší
íle
to
na
os
fo
v p
í
,
ší
eř
tínkem
ové, kt
příležitost v na
aminkou či ta
í i hrdí tatínk
rádi pochlub
tně, nebo s m
u
ta
EL
os
G
m
A
sa
M
už
ŠE
v NA
podobě, ať
v elektronické
novorozeněte
ince
se narodila 18. pros
Adélka Strbáčková
00
48
ila
áž
ntimetrů a v
2013. Měřila 53 ce
a
dr
an
ex
Al
a
nk
mi
gramů. Šťastná ma
ka
jako fyzioterapeut
Strbáčková pracuje
.
ov
v Nemocnici Prostěj
Malá Anežk
a se narodil
a
2013 v 14:5
5. Krátce p 8. listopadu
o narození
45 centime
měřil
trů
Mgr. Zuzan a vážila 2490 gramů a
. Maminka
a Černocho
vá p
AGEL v Nové
m Jičíně ja racuje na Poliklinice
ko
v hematolo
gické labora odborný pracovník
toři.
NAŠE MIMINKA
Malá Klárka Ko
moňová přišla
na svět
16. ledna 2014
. Po
49 centimetrů narození měřila
a vážila 3050 gr
amů. Maminka
Monika Komoň
ová
sestra na psych pracuje jako všeobecná
iatrické ambu
lanci Vítkovické
nemocnice.
52
14.
nora 20
vět 26. ú pracuje jako
s
a
n
la
š
onka při
n g u s ov á
Malá Sim Mgr. Pavlína Fo nici Podlesí.
c
a
o
k
Mamin á sestra v Nem
n
c
e
b
o
vše
vě t a
světlo s
v spatřil timetrů
la
s
ro
a
J
n
e
ek
Chlapeč 2014. Měřil 49 c á maminka
a
7. březn 0 gramů. Šťastn ecná sestra
b
93
dlesí.
a vážil 2 ávadová je všeo Nemocnice Po
S
Z
E
R
ra
Barba
ické –
iochirurg
na kard
světa
ila světlo
etrů
lárka spatř 8. Měřila 49 centim
K
a
k
ič
lč
o
H
:3
5
a
v
1
v
la
3
is
1
n
20
Sta
6. prosince gramů. Maminka
ici
v Nemocn
20
a vážila 32 šeobecnou sestrou
v
Sikorová je
Podlesí.
Stela Pluskalo
vá se narodila
7. března 2014
v 7:50. Krátce
po n
48 centimetrů arození měřila
a vážila 2920
gramů. Mamin
Veronika Plus
ka
kalová pracuj
e jako porodn
asistentka na
í
porodnicko-gy
ne
oddělení Šum
perské nemoc kologickém
nice.
Kristýnka C
hlo
18. ledna 2 pčíková se narodila
014
jako radiolo a šťastná maminka
pra
gic
nemocnici. ká asistentka ve Vít cuje
kovické
Malý Jakub Ga
lusz
2013. Měřil 50 ka se narodil 7. června
centimetrů a vá
ži
Pyšný tatínek
Marek Galuszka l 3160 gramů.
je řidičem
a skladníkem
společnosti M
ar tek Medical
.
13.
26. září 20
ětlo světa centimetrů
sv
il
tř
a
sp
49
ot
Jakub Jarn rození mu naměřili vona
c. I
na
Krátce po gramů. Maminka B osti Martek
čn
0
9
le
1
o
3
l
sp
ži
u
a vá
ntko
je faktura
Jarnotová
Medical.
4
bna 201
ět 29. du
v
s
a
n
l
e
l přiš
lová
a měřil
ík Snáše
Malý Jiř žil 2780 gramů gr. Irena Snáše
M
á
V
a
.
k
0
a
in
am
ntk
v 8:3
ko asiste
metrů. M
48 centi nová pracuje ja
an
Freudm ské nemocnici.
er
v Šump
Malý Vojta
Pu
Šťastná mam czok se narodil 5. du
bna 2014.
inka Mgr. E
jako všeob
ecná sestra va Puczoková pracuje
v Nemocnic
i Podlesí.
Samuel se na
rodil
maminka Alen 18. dubna 2014. Šťastná
a Josieková, Di
S.
všeobecná se
stra v Nemocni , pracuje jako
ci Podlesí.
NAŠE MIMINKA
vá přišla na svět
Terezka Tomaštíko
řila
3. Po narození mě
1. dubna 2014 v 11:0
minka
Ma
ů.
am
ila 3970 gr
52 centimetrů a váž uje jako všeobecná
ac
pr
Hana Tomaštíková
erské
kém oddělení Šump
sestra na or topedic
nemocnice.
Albert Záv
o dn
v 12:34. Po ý přišel na svět 4. du
narození m
bn
ěřil 51 centi a 2014
a vážil 2915
me
g
Závodný je ramů. Pyšný tatínek trů
MU
lékařem na oddělení A Dr. Aleš
(anestezio
RIP
log
v Šumpers ie, resuscitace a inten
ké nemocn
zivní péče)
ici.
na 2014
il 7. břez trů a vážil
d
ro
a
n
e
as
time
Ondrušk
l 52 cen
lová
Vojtěch narození měři . Věra Zatlouka
g
Po
.
é
In
7
k
s
a
:0
r
k
7
e
in
p
1
v
m
mů. Ma
ice v Šum
3180 gra ntační pracovn
e
m
je doku i.
ic
nemo c n
53
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Poděkování
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
Dovoluji si tímto způsobem poděkovat
Vaší zdravotní sestře paní Magdaleně
Vodičkové za ochotu při stanovení nejbližšího termínu prohlídky ve Vaší ambulanci
v Nemocnici s poliklinikou Praha Italská,
ačkoliv ještě nezačala ordinační doba.
Rovněž také za uklidnění a rozptýlení mé
obavy z možné nepříjemné diagnózy.
S pozdravem F. H.
Vážená paní ředitelko Polikliniky Ostrava,
chtěla bych touto cestou moc poděkovat
paní doktorce MUDr. Bogně Jiravské Godula a její sestřičce Evě Soškové za vysoce
profesionální práci, vlídný a velmi lidský
přístup k pacientům. K mému poděkování se připojuje i má maminka, Blažena
Šenkyříková, která byla mile překvapena, s jakou pečlivostí se jí paní doktorka
věnovala i přes to, že není její pacientkou
a byla k ní poslána praktickou lékařkou
jako akutní případ mimo objednání.
Takový přístup k pacientům už sám o sobě
léčí. Při této příležitosti bych také chtěla
poděkovat a ocenit práci i dalších pracovníků Polikliniky Ostrava, kteří svou práci
vykonávají svědomitě a velmi dobře. Jedná
se o mou dlouholetou praktickou lékařku
MUDr. Walderovou Marii a sestřičku
Dlouhou Janu, praktickou lékařku mé
maminky MUDr. Slavíčkovou Helenu
a sestřičku Šmolkovou Jaromíru, lékařku
(Neurologická ambulance) MUDr. Michnáčovou Lauretu a sestry Petrskovskou
Soňu, Ohrádkovou Milenu. Ještě jednou
moc děkuji za sebe i moji maminku.
PNOEDMĚO
KC
ON
V IÁCNE Í
S pozdravem T. Š.
54
Dobrý den, chtěla bych napsat velkou pochvalu na fyzioterapeutku paní Ježkovou
z Polikliniky Plzeň. Moc mi pomohla, byla
velice profesionální, ale i vstřícná a milá.
Moc děkuji za péči. Vaši polikliniku, oddělení rehabilitace, všem vřele doporučuji.
Chci poděkovat
všem doktorům
a sestřičkám
na oddělení
následné péče
s rehabilitačním
zaměřením
pod vedením
paní primářky
Zbránkové. V žádné
jiné nemocnici jsem se nesetkala s takovým kladným přístupem k pacientovi,
jako u Vás. Nikdy nechyběl úsměv, vždy
jste byli příjemní a ochotní. Velký dík
za čistotu a úžasně dobré jídlo. Děkuji paní
doktorce Štefunkové a všem sestřičkám
na rehabilitační ambulanci.
Moc, moc děkuji M. B.
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
Dobrý den, chci vyjádřit velké poděkování
gastroenterologické ambulanci Vaší nemocnice. Při gastroskopii mého dvanáctiletého syna jsme se dostali do rukou velmi
příjemného pana doktora Merendy a úžasných sestřiček. Opravdu velká spokojenost
s přístupem jak k malým pacientům, tak
i jejich rodičům.
S pozdravem, Petra K.
Dobrý den, pane řediteli, dovolte mi, abych
touto formou vyjádřil poděkování staniční
sestře Petře Nucové, která mi poskytla
odborné poradenství k mému zdravotnímu stavu a následně i zajistila požadované
vyšetření na GEP interní ambulanci.
Oceňuji velmi lidský a profesionální
přístup Vašeho zdravotnického personálu
a jmenovitě bych rád poděkoval sestřičce
Leoně Kristové a MUDr. Kolmanovi Peterovi za psychickou podporu a péči v době
mého vyšetření. Děkuji celému uvedenému
kolektivu a celé nemocnici přeji mnoho
spokojených pacientů.
S pozdravem Petr V.
M. N., spokojená pacientka
NEMOCNICE PODLESÍ
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Chtěl jsem se vyjádřit k ošetřovatelům
a ošetřovatelkám – jsou na úrovni. Úsměv
a ochotu jen rozdávali. Velice kladně hodnotím pana Lubomíra Ondicu a paní Jiřinu
Křístkovou za přístup a ochotu.
M. B.
Vážený pane řediteli. Předem mého dopisu
přijměte mé blahopřání k tomu, jaké máte
štěstí, že se Vám podařilo dát dohromady
tak skvělý kolektiv, který pod Vaším vedením pracuje.
Nejsem již nejmladší (65). Nějaké zkušenosti ze života mám a to nejen z Evropy,
ale zejména z USA, Afriky, Jižní
Ameriky. Mám na mysli lékařská zařízení.
Proto bych chtěl touto cestou mnohokrát poděkovat všem Vašim lidem
jakéhokoliv postavení, v jakékoliv funkci,
za opravdu profesionální, odborný a hlavně lidský přístup při řešení mého problému. A také v neposlední řadě za psychickou podporu.
Byl jsem zde převezen Rychlou záchrannou službou 10. 3. 2014 z nemocnice v Novém Jičíně s diagnózou infarkt. Nechci
se rozepisovat o podrobnostech, nejsem
odborník, jedno však dovedu posoudit
zcela objektivně. Začal Koncert!!! Všichni,
kteří ke mně přišli, naprosto přesně věděli,
co mají se mnou dělat. Prodělal jsem řadu
vyšetření (ECHO, neurologie, cévní atd.).
Ani neznám jména všech lékařů, kteří
mé vyšetření prováděli. V paměti mi
utkvěl MUDr. Petr Juránek, a pak jeho
kolega – Veliký postavou – skoro jako
Golem, ale naprostý sympaťák. Dále pak
MUDr. Martin Kamarád (kdysi mi dělal
zásah na třísle).
Vždyť já ani neznám jména operatérů,
kteří na mně pracovali, a těch sester a ošetřovatelek, které kolem mě běhaly. Ty se
také nikdy nedozvím. Nyní, když opustím
brány nemocnice, nemohu nevzpomenout
dvě jména - MUDr. Petrovič a staniční
sestra paní Ingrid Pivovarská – opět skvělí
lidé s obrovským srdcem, a co je nádhera
- jejich zásluhou jde celé oddělení v jejich
šlépějích.
Já jsem jel k Vám se stoprocentní
důvěrou, že Vy v Podlesí to umíte na tisíc
procent opravit. Za což Vám ještě jednou
děkuji. Opravdu excelentní práce všech.
A taky věřím, že další zákroky plánované
na mém těle dopadnou stejně. Proto mám
jedno velké přání a prosím Vás tímto
o laskavost.
Přál bych si, abyste toto mé poděková-
ní předal na jednotlivá dotčená oddělení
a aby jejich přednostové při první vhodné
příležitosti mé poděkování všem zúčastněným tlumočili.
Zůstávám s povděkem a výrazem nejvyšší úcty.
vybavená, pěkná a čistá. Vřele doporučuji
všem, kteří ještě stále nejsou rozhodnutí
do které nemocnice jít.
V. M.
NEMOCNICE PŘEROV
Milan J., Kopřivnice
NEMOCNICE PROSTĚJOV
Dobrý den pane řediteli, chtěla bych
strašně moc poděkovat za kvalitní a skvělou péči na Vašem lůžkovém oddělení
INTERNA A, ve kterém jsem si už dvakrát
poležela, pod vedením pana primáře
MUDr. Miroslava Špačka a celého jeho
úžasného kolektivu, doktorů, vrchní
sestry, staniční sestry, sestřiček i pomocných sestřiček ve žlutém. Musím říct, že si
ohromně vážím jejich práce a klobouk dolů
před sestřičkami, před tím co musí kolikrát zkousnout, a co pro pacienty vše dělají
- SMEKÁM!!!! před celým Vaším oddělením a děkuji jim moc za pečlivou a skvělou
péči, kterou mi věnovali od 31. 3. do 7. 4.
2014 a v loňském roce někdy v říjnu. Nesmím opomenout i Vaše oddělení lůžkové
INTERNA B, kde jsem také strávila pár
dní v loňském roce ke konci února. Strašně
moc VŠEM patří mé veliké DĚKUJI.
Zdenka K.
Vážený pane řediteli. Chtěla bych Vám
pochválit ORL oddělení. Byla jsem u Vás
na operaci krčních mandlí a musím
říct, že se o mě hezky starali a byli moc
milí. Za vše jim moc děkuji a chtěla bych
jim tímhle způsobem poděkovat: panu
primáři, paní vrchní Jitce Slavotínkové,
MUDr. Navrátilovi, MUDr. Jitce Dosoudilové, MUDr. Čermákové, MUDr. Pročkové
a taky sestřičkám: Kardinálové, Kadlčíkové, Poulíkové, Konevičové, Bendové
a sanitářce Veronice Sklenářové.
Dobrý den, byl jsem hospitalizován
v Nemocnici Přerov s levým kolenem, se
kterým jsem šel na operaci. Už jednou
jsem byl na operaci v nemocnici Kyjov
a popravdě jsem od narození v žádné jiné
nemocnici, než je Kyjov, nebyl. A právě
to mě přimělo napsat poděkování. Patří
ortopedii pana doktora Seluckého a jeho
týmu – opravdu profesionálové, ochota,
úsměv – něco takového jsem si myslel, že
v nemocnici ani neexistuje.
Tím chci poděkovat za před i pooperační přístup. Na ortopedické oddělení
v Přerově budu všude vykládat jen chválu.
Děkuji F.
NEMOCNICE ŠTERNBERK
Dobrý den. Dne 8. 3. 2014 jsem se v odpoledních hodinách dostavil na pohotovost
interny Šternberk pro velkou dušnost
a tlak na hrudi. Okamžitě jsem byl přijat,
a prvotní vyšetření ukázalo na rozsáhlou
plicní embolii.
Poté jsem byl převezen na lůžkové
oddělení interny a podroben dalším
vyšetřením. Díky lékařům a zdravotnímu
personálu jsem na živu. Chci touto cestou
poděkovat paní doktorce Šťastné a sestřičkám na interním oddělení za příkladnou péči. Byly vždy usměvavé a ochotné
k pacientům. To jsem obdivoval.
Moc děkuji za příkladnou léčbu.
Dobrý den. Chci tímto ocenit vynikající
práci kardiologické ambulance Nemocnice Šternberk, jmenovitě práci paní
Marcely Sklenářové - specialisty na odběr
krve a MUDr. Gabriely Tůmové (vysoce
profesionální přístup), a dalších nejmenovaných.
Pavel Š.
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Ve dnech 17. až 27. února 2014 ležel na Vašem oddělení CHIRURGIE II můj tatínek
Jaroslav Š. Celá naše rodina by chtěla tímto
velmi poděkovat za profesionální, lidský
a pečlivý přístup celého oddělení. Ještě jednou děkujeme a přejeme hodně profesních
úspěchů.
Díky Iva G.
Rádi bychom Vám touto cestou velice
poděkovali za poskytnutí skvělé péče naší
mamince, která byla v únoru hospitalizována na vašem interním oddělení a především ARO. Oceňujeme lidský přístup,
se kterým jsme se zde setkali, a příjemný
personál, který zajistil mamince klidný
a důstojný odchod. Nám jako rodině
zajistila péče veškerého personálu pocit,
že maminka je v dobrých rukou a dělá se
pro ni vše, co je v lidských silách. Vážíme
si vaší profesionální práce a zodpovědných
a vstřícných zaměstnanců a přejeme hodně
sil a vytrvalosti pro další práci.
Radka C.
J. R.
Dne 4. 4. 2014 jsem byl ve vaší nemocnici v Prostějově operován na tříselnou
i pupeční kýlu a následně hospitalizován
na chirurgickém oddělení. Byl jsem velice
spokojený s celým zdravotním personálem
v čele s MUDr. Davidem Markem, který se
mnou vše konzultoval a také mne odoperoval v den mých narozenin. Pro mne to byl
ten nejkrásnější dárek! Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se o mne
dobře starali po dobu celého pobytu ve vašem zařízení. Přesvědčil jsem se, že jsem
si vybral dobrou nemocnici a s výborným
operačním týmem. Nemocnice je dobře
PNOEDMĚO
KC
ON
V IÁCNE Í
Vaše pacientka Julie K.
55
ROČNÍK 8
PODHORSKÁ NEMOCNICE
Ráda bych touto cestou
poděkovala všem
z oddělení ošetřující péče, kteří
obětavě pečovali
o pana Antonína B. po celou
dobu jeho hospitalizace ve Vaší
léčebně, a tím mu
přispěli k důstojnému prožití posledního
období jeho života. Velmi
si vážím Vaší obětavé práce,
kterou poskytujete těm, kteří to potřebují.
Ještě jednou Vám všem srdečně děkuji.
Františka H.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
PNOEDMĚO
KC
ON
V IÁCNE Í
Dobrý den, 3. 3. jsme cestovali s manželem na jarní prázdninový pobyt a cestou
manžela nečekaně postihla ledvinová
kolika. Zcela bez předchozích příznaků
a varování. Protože jsme byli právě téměř
v Šumperku a zpět domů by to manžel
nezvládl, rozhodli jsme se situaci okamžitě
řešit v Šumperské nemocnici. Velice bych
chtěla poděkovat za ochotu, vstřícnost,
profesionální a zejména lidský přístup
pana primáře na urologickém lůžkovém
oddělení, kde byl manžel hospitalizován
a následně i operován.
Velice mile nás překvapilo i vybavení
nemocnice (TV a internetové připojení
na pokoji), ale i další vybavení. Jelikož
jsme na tuto situaci nebyli vůbec připraveni a stala se nám při cestě na pobyt
na Červenohor-
56
ském sedle, takže jsme byli 140 kilometrů
od domova, velice nás potěšilo rychlé
řešení dané situace, ochota
pomoci a skvělý přístup
veškerého personálu.
Ještě jednou všem
obrovský dík za skvěle
odváděnou práci.
S pozdravem manželé M.,
Chlumec nad Cidlinou
Vážený pane řediteli
Šumperské nemocnice!
Jako pacient a především
starší člověk si velice vážím
a oceňuji spolu s pacienty pokoje č. 9
Interní oddělení primáře MUDr. Kopeckého, práci a přístup k léčení, které velice
příkladně a s láskou vykonávané práce
prováděla zdravotní sestra Kateřina Beranová, která si tak u pacientů zmíněného
pokoje vysloužila přezdívku SLUNÍČKO!
To jak se k práci v denním režimu ve své
profesi staví, ukazuje právě pojmenování,
kterým ji pacienti pojmenovali a tak ji
ocenili za její přístup k práci. Toto oslovení
a toto její ohodnocení za příkladnou
a vzornou práci jí právem a vzorem náleží.
Její stále krásný a laskavý přístup k pacientům dává impuls k léčení
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
a zpříjemňuje pobyt v nemocnici. Jménem
celého pokoje č. 9 a jménem svým mi
dovolte poděkovat za její činnost a její příkladnou práci pro pacienty a lidi léčící se
v nemocnici. Naše poděkování a ocenění
sdělte prosím Kateřině Beranové a vyjádřete prosím i naše vyznání pochvaly
na oddělení Interna primáře MUDr. Kopeckého. Věříme a jsme přesvědčení, že takových zdravotních sester, jako je zmíněná
Kateřina Beranová, by mělo být více, a to
na všech odděleních nemocnice.
Za vyřízení a zároveň vyzvednutí její
činnosti v oboru zdravotnictví mnohokráte děkují pacienti pokoje č. 9. Děkujeme jí
za její příkladnou a vzornou práci.
A. T.
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
BÁSEŇ PRO CHIRURGII
1) Musím Vám napsat, že na chirurgii jsem
ležela,
byla jsem přijata a operace u mě proběhla,
Vítkovická nemocnice byla na čas domov
můj celý,
Jako v rodině, můj vztah k ní byl hezký
a vřelý.
3) Pak nechyběla tu ani jeho pravá ruka,
doktor Bolek, šarmantní, chytrý, muž roka.
Kdybych vdaná nebyla, asi bych se zasnila,
ale nejsem taková lidičky, tak nenosím mu
kytičky.
4) Milý, vlídný, vše vysvětlující a laskavý
lékař,
je doktor Gazdičko …. a teď to holka dokaž!
No, koho jsem na chodbě potkala a pak se
zeptala,
Řekli, že pravdu mám, až na to nezapomínám.
5) A co sestřičky? Ženy, dívky, slečny všechny báječný.
Úsměv nechyběl, péče o nás skvělá byla,
a jestli nějaká zchybila, tak tím, že moc
pěkná byla.
6) Proč? Nemocní pacienti – pochop chlapi
– byli tu většinou,
všelijací – mladí, velcí, malí, i ti s plešinou,
ti se na sestřičky křenili celý den,
a pak, kdo by nebyl spokojen!
7) A co mi chybělo v mé krátké rodině?
Třeba zákusek ke kávě i druhé hodině,
nebo tancovačka večer na chodbě chirurgie,
jó lidičky, to by byla orgie.
Všichni by se vyléčili hned a třeba šampíčkem,
Pak spali bychom pod zářivkovým nebíčkem.
8) Ráno úsměv na celé kolo, vždyť nedělo se
tak mnoho.
A zase do práce! To není legrace!
Na vizitu nastoupí ansámbl s Holéczym,
personál kmitá – jinak poletím,
ale to byla je fikce a dobrý pocit můj,
že tady dobře léčí, na to vždy pamatuj!
9) Nevím, jestli se ti ještě vrátím, asi ne,
tak ať to tak hezké pro všechny zůstane!
Spokojená pacientka Z. K.
FORLIFE
V marci som prekonala vážnu operáciu,
po ktorej som sa touto formou rozhodla
poďakovať nemocnici v Komárne. Chcela
by som vyjadriť veľkú úctu sestričkám
na chirurgickom oddelení, ktoré svoju
prácu odvádzali láskavo a starostlivo.
Som vďačná primárovi a všetkým
ostatným lekárom, vďaka ktorým sa operácia podarila. Celý personál nemocnice
sa o mňa staral príkladne a nemôžem sa
na nič sťažovať. Ďakujem každému, kto sa
postaral o to, aby som sa v tejto nepríjemnej situácii cítila čo najpríjemnejšie.
Margita T.
Poďakovanie Margity T. bolo uverejnené
v Komárňanských listoch.
Pán riaditeľ! Týmito slovami by som sa
chcel poďakovať sestrám „REZ-ky“, ktoré
sa o mňa pozorne starali po mojej operácii
4. 2. 2014. V príjemnom prostredí a milým
slovom. Pravda, len na jeden deň a jednu
noc, ale v takomto prostredí bola radosť sa
zotavovať!
Pacient K. L.
NEMOCNICA KROMPACHY
Chcela by som sa touto formou poďakovať
celému kolektívu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Krompachoch, predovšetkým Prof. MUDr. Ostróovi, paniam
a pánom doktorom, všetkým sestrám a sanitárkam za starostlivosť a ochotu pomôcť
pacientkám. Pri mojej operácii ste odviedli
skvelú prácu a svojim milým prístupom ste
mi pomohli bezproblémov prekonať
pooperačný pobyt. Nemocnica je síce skromná, ale Váš
prístup k pacientom z nej
robí jedinečné pracovisko. Želám Vám všetko
dobré, aby Vaša práca
bola náležite ocenená
Vašim zamestnávateľom
i pacientmi. Lebo dobré
treba pochváliť.
NEMOCNICA ZVOLEN
Dobrý deň všetkým, ešte raz sa chcem
srdečne poďakovať za vzornú, ústretovú
a hlavne úprimnú ľudskú starostlivosť
počas pobytu nášho otca na internom
oddelení Vašej nemocnice.
Za vynikajúce zlepšenie zdravotného
stavu nášho otca JM ďakujeme všetkým
sestričkám, sanitárom a pomocnému personálu, ale hlavne odborníkom na pravom
mieste pani MUDr. Hriňovej, pánovi
MUDr. Uhríkovi, pánovi MUDr. Filkorovi
a pani MUDr. Poničanovej.
K. M.
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU LEVOČA
Vážená pani primárka, dovoľte mi
touto cestou sa veľmi srdečne poďakovať
Vám osobne, ďalej MUDr. Mišekovej,
MUDr. Hamrákovej a MUDr. Zelenému,
za vzornú starostlivosť o moju mamu,
Vašu pacientku Jolanu K., ktorá absolvovala aplikáciu srdcovného stimulátora
a zatiaľ a dúfam, že aj v budúcnosti sa
bude mať so srdcom lepšie. Ešte raz vďaka
za rýchlu diagnostiku a vysoko profesionálne konanie.
S hlbokou vďakou Ing. K., dcéra
Vďaka. S. F.
Ďakujem p. primárke interného oddelenia
MUDr. E. Böhmerovej
za starostlivosť a
ľudský prístup
počas mojej hospitalizácie na internom
oddelení v Krompachoch.
Moje poďakovanie patrí aj
sestričkám a celému personálu
oddelenia.
S úctou pacient P. D.
PNOEDMĚO
KC
ON
V IÁCNE Í
2) Jako táta vše pod palcem měl,
přísným okem na všem dohlížel.
A kdo to byl – pán primář Holéczy,
Ten, který je moudrý, vzdělaný a vše vyléčí.
57
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Badmintonista Petr Koukal
po výhře nad rakovinou stále
patří mezi nejlepší hráče světa
PETR BYL VLAJKONOŠEM ČESKÉ VÝPRAVY NA OLYMPIÁDĚ V LONDÝNĚ: „BYLA TO PRO MĚ OBROVSKÁ POCTA A ČEST. BYL TO
ZÁŽITEK, Z NĚHOŽ MÁM PŘI VZPOMÍNKÁCH STÁLE HUSÍ KŮŽI.“
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Petra Koukala
„Mne nejvíc šokovalo, že
jsem vůbec netušil, že tak
mladý člověk může mít
takové onemocnění“
poslušný synáček nebyl, ale na tréninku
jsme spolu nikdy neměli problém. Na rozdíl od některých vztahů otec trenér – syn či
dcera sportovec, kdy potomek nechce trénovat s rodičem, tak já chtěl pořád trénovat
s tátou. Po olympijských hrách 2008 však
řekl, že už mně nemá co dát, a začali jsme
hledat lepší tréninkové podmínky i jiného
trenéra v zahraničí.
Z E S V Ě TA C E L E B R I T
Č
58
eský badmintonista Petr Koukal se
narodil v roce 1985 v Hořovicích.
Je sedminásobným mistrem České
republiky. K jeho největším sportovním
úspěchům patří například třetí místo
na turnaji German Open Grand Prix
Gold v roce 2010 nebo vítězství na mezinárodním turnaji Czech International
v roce 2009. Je účastníkem dvou olympiád
v Pekingu 2008 a Londýně 2012, kde byl
také vlajkonošem české výpravy.
V roce 2010 úspěšnému sportovci zjistili
rakovinu varlete. Po operaci a následné chemoterapii se dokázal vrátit zpět
na kurty.
Petře, kdy jste začal s badmintonem?
Dělal jste i jiné sporty?
Moje historicky první sportovní fotka je
z doby, kdy jsem měl tři měsíce a táta mi
dával do postýlky badmintonovou raketu.
Takže vlastně od narození. My jsme velmi
sportovní rodina. Máma hrála tenis, volejbal, táta hrál badminton a atletiku, a taky
já i sestra jsme trávili celé dětství sportem.
Přišel jsem ze školy, tašku hodil do kouta
a hned na kolo, tenis nebo na atletiku.
Také jsem s tátou jezdil na jeho badmintonové tréninky, turnaje, a když hrál ligu
v Německu, tak jsem jej doprovázel někdy
i tam. Pořád jsem byl v badmintonovém
prostředí a hrozně mě to bavilo. Přibývalo
víkendů, kdy jsem měl současně několik
sportovních akcí. Takže jsem postupně
ubíral. Nejdříve tenis, pak jsem ubral
atletiku a od 15 let se už věnuji více méně
jen badmintonu a ostatní sporty dělám jen
příležitostně nebo v rámci přípravy.
Otec Vás dlouho trénoval. Musel i zvyšovat hlas nebo jste byl poslušný syn,
který vše odtrénoval?
Táta mne trénoval až do 22 let, do olympiády v Pekingu. Paradoxně jsem úplně
A radí Vám otec i nyní, když máte svého
trenéra?
Nyní mám trenéra z Holandska. Ale táta
vlastně pořád funguje jako manažer a poradce. Chodí se také dívat na trénink a říká
mi své názory.
K Vašim vzorům patří Emil Zátopek
a Roger Federer? Proč právě ti dva –
jeden neskutečný dříč a druhý talent
od pánaboha?
U pana Zátopka se mi líbila jeho dřina.
Svojí pílí vyhrával medaile a naši republiku
dokázal proslavit po celém světě. V sedmnácti letech jsem byl v Peru na tréninkovém kempu a na pana Zátopka se mě tam
třeba ptali pětadvacetiletí lidé. Na druhém
konci světa o něm všichni mluvili, všichni
ho znali, stále jsem slyšel o slavném Emilu
Zátopkovi. To samé ve Finsku, kde mám
kamarády – tam je pořád hrdina.
U Federera obdivuji především jeho
psychiku. Dokáže se jedním úderem
dostat z prohraného do vyhraného zápasu.
Mě u něj baví jiné, než ty tenisové věci.
Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch kariéry?
Já pořád věřil, že ty velké úspěchy přijdou,
protože paradoxně ten nejlepší badminton jsem hrál 14 dní před tím, než mi
diagnostikovali rakovinu. Tehdy jsem byl
na 30. místě na světě a dokázal jsem občas
porazit i kluky ze světové desítky. Věřil
jsem, že brzy přijde ten čas, kdy se mezi ně
ve světovém žebříčku posunu. Můj životní
cíl byla ta světová desítka. Ovšem potom
se mi během dvou minut u pana doktora
život úplně změnil, takže jsem ty svoje cíle
přehodnotil a všechno muselo jít stranou.
Teď jsem na cestě zpátky a věřím, že se
ještě jednou podívám minimálně do té
třicítky. A nejlepší výsledek, kterého jsem
dosáhl? Nejvíce si cením účasti na dvou
olympiádách, protože tam jede jen několik
desítek nejlepších hráčů světa. Není to
o jedné úspěšné kvalifikaci či turnaji, ale
musíte hrát celou sezónu konstantně dobře
a být stále mezi tou špičkou.
Pohybujete se stále mezi světovou špičkou. V první padesátce je přes 30 Asiatů.
Lze je vůbec překonat a proč jsou tak
dobří?
Já si myslím, že je to především v tréninku
a historii tohoto sportu v těchto zemích. Ta
jejich historie také znamená, že mají dostatek peněz a z toho plyne kvalitní tréninkový systém a obrovská členská základna.
Vychovali si řadu mistrů světa, kteří jsou
teď trenéři a mají z čeho vybírat. Tak jako
u nás vždycky budeme umět hrát hokej,
tak oni tam budou dobře hrát stolní tenis
či badminton. Velkou roli hraje také obrovská motivace jejich sportovců, protože
kdo se dokáže dostat do národního týmu,
tak má vlastně zajištěnou životní existenci
i s celou rodinou.
Dlouhodobě jste suverénní česká jednička. Proč jste dlouhodobě netrénoval
třeba v Asii, jejichž hráči vévodí světovým žebříčkům, nebo v Dánsku, které
hraje prim v Evropě?
Já jsem v Asii často trénoval ve věku 18 až
23 let. Nebyl jsem tam jen na týden, ale
často na 2 až 3 měsíce. Trénování včetně
velkého množství sparingpartnerů bylo
perfektní. Ale trošku jsem tam strádal lidsky. Neměl jsem tam svoji pohodu, neměl
jsem tam svoji postel, své kamarády. Navíc
se časem ukázalo, že moje výkonnost
neroste adekvátně úsilí a času, které jsem
tomu věnoval. Takže jsem se tehdy rozhodl, že se spíše pokusím zajistit si kvalitní
tréninkové podmínky v Evropě, a nějakou
dobu trénoval v Dánsku, Francii nebo Německu. V posledních letech se připravuji
už takřka výhradně doma se zahraničním
trenérem.
Jaké máte rituály?
Nejsou to sice úplně rituály, na které bych
byl pověrčivý, že když je neudělám, tak
nemůžu jít na kurt, ale mám určitě svoje
rytmy, které dodržuji – ať je to pořadí cviků, když se rozcvičuji, nebo stále stejnou
nohou šlápnu na kurt, či před začátkem
zápasu pohladím základní čáru.
V badmintonu létá míček rychlostí někdy i přes 400 kilometrů za hodinu, což
je nejvíce ze všech raketových sportů.
Může normální „smrtelník“ takový
míček vůbec vidět?
Vidět jej může. Samozřejmě míček letí
strašně rychle, ale je to měřené zhruba
jeden metr od rakety. Potom už podstatně
zpomaluje. Nicméně normální „nebadmintonista“, když si stoupne na druhou stranu
kurtu a zahraji na něj míček takto rychle,
tak ho nejen nevybere, ale ani mu neuhne.
V roce 2010 přerušila Vaši sportovní
kariéru těžká nemoc – rakovina varlete.
Jaká byla Vaše první reakce?
Byla strašně silná. Od lékaře jsem slyšel
slova „… a ještě dnes Vás budeme operovat“. Že to bude takhle akutní, jsem netušil
a viděl ty nejhorší scénáře. Měl jsem hrozný strach a opravdu jsem si tehdy myslel, že
umřu. Viděl jsem tam rodiče, své kamarády a bylo to strašné. Je to pocit, na který
už nikdy nezapomenu. Ale zároveň pocit,
který mě často dokáže nakopnout zase
zpátky do života. Když mě teď něco štve
nebo něco nezvládám, tak si vzpomenu
na ty momenty a hned jsem klidnější.
Hodně lidí se v těchto těžkých chvílích
uzavře do sebe, Vy jste byl opak. Zcela
otevřeně své zkušenosti líčíte. Proč?
Mne nejvíc na tom všem šokovalo, že jsem
vůbec netušil, že tak mladý člověk může
mít takové onemocnění. Že mi to nikdo
nikdy neřekl – doktor, rodiče, ve škole,
trenér, média. Netušil jsem, že mladý kluk,
sportovec, který žije relativně zdravě, může
mít takovou zásadní nemoc. Když jsme
tehdy stáli před rozhodnutím, jestli se o mé
nemoci bude mluvit nebo ne, rozhodli
jsme se pro otevřenost. Byl jsem už tehdy
docela známý, minimálně ve sportovním
prostředí, a tak jsem tímto chtěl pomoci
i dalším lidem, aby byli o této problematice
víc informovaní.
Brzy se potvrdilo, že to byla správná
Z E S V Ě TA C E L E B R I T
Především jeho víra v to, že když se nedaří
a člověk to dokáže zlomit v jednom gamu,
tak dokáže vyhrát i celý zápas.
59
ROČNÍK 8
Z E S V Ě TA C E L E B R I T
Jak těžký byl návrat do sportovního
života? A máte nějaké omezení? Začínal
jste téměř od nuly…
Víceméně ano a bylo to hrozně náročné.
Nejprve fyzicky a později i psychicky,
protože jsem najednou začal prohrávat
s kluky, které jsem celý život porážel. Díky
nemoci a díky celkovému oslabení organismu po chemoterapiích jsem na dlouho
vypadl z běžného sportovního rytmu.
A ten návrat byl strašně těžký a je vlastně
až do dneška. Stále to není úplně ono.
Fyzicky jsem asi zpátky na úrovni před
operací, ale moje herní sebevědomí šlo
dolů a naopak řada protihráčů si na mě teď
mnohem víc věří.
60
Po vítězství nad nemocí jste se dostal
na olympiádu do Londýna, kde hrálo 40
nejlepších badmintonistů světa. Sám
jste byl vlajkonošem české výpravy. Váš
největší zážitek z Londýna?
Už jenom olympiáda jako taková je pro
sportovce velká životní událost. Pro
mě navíc umocněná okolnostmi, které
tomu předcházely. Ještě vlastně rok před
olympiádou jsem prakticky nebyl schopný
pořádně hrát. A co se týče české vlajky, tak
to byla pro mě samozřejmě obrovská pocta
a čest. Byl to zážitek, z něhož mám při
vzpomínkách stále husí kůži. A těžko ho
asi bude ještě někdy něco přebíjet.
ČERVEN 2014
Před časem jste se – společně s dalšími
sportovci jako Mirkou Knapkovou, Kateřinou Emmons, Tomášem Vernerem atd.
– fotil na kalendář úplně nahý. Pro koho
to bylo a jaký máte z těchto fotek pocit?
Co na focení říkali rodiče?
Fotilo se pro Nadaci Rakovina. Fotky se
potom vydražily za spoustu peněz, takže
celá akce pomohla dobré věci. Byl jsem
rád, že jsem se na tom mohl také podílet.
Cílem bylo fotkami vyjádřit, že není třeba
se za něco stydět nebo schovávat. Myslím
si, že ty fotky byly povedené. A rodiče mají
kalendář vystavený do dneška.
volba. Během prvních dvou týdnů, kdy
se o mé nemoci začalo psát v médiích, mi
přišla řada zajímavých a mnohdy dojemných mailů. V nich mně – paradoxně často
ženy – děkovaly za to, že jsem o nemoci
začal otevřeně mluvit a že díky tomu jejich
manželé, partneři, tatínkové, se vydali
do nemocnice s nějakým problémem, který
dlouho odkládali. A příběhy se šťastným
koncem, kdy se někdo po přečtení nějakého rozhovoru se mnou vydal do nemocnice, aby si tam vyslechl diagnózu: „Jste velmi vážně nemocný, musíte na operaci, ale
přišel jste včas a máte velkou naději,“ jsou
ta moje motivace, která mi dovoluje i dnes
stále otevřeně mluvit o prodělané nemoci.
Vím, že to může zachránit lidem život.
Jak Vás tato nemoc změnila?
Samozřejmě jsem přerovnal spoustu
hodnot, žebříčků a vnímání světa, ale
především vnímání sebe samého. Myslím,
že nemoc byla vlastně trochu dar, i když to
zní hrozně. Když se dnes poohlédnu zpátky, tak díky tomu, co jsem si prodělal, je
můj život daleko bohatší a umím si všeho
víc vážit.
ČÍSLO 3
Jaké sporty jste viděl na olympijských
hrách? S kým jste se například seznámil?
Dokázal jsem se dostat skoro na všechny
sporty, které jsem chtěl zhlédnout. Viděl
jsem tenisové zápasy ve Wimbledonu,
beachvolejbal, atletiku, vodní slalom. Byl
jsem u medaile Vávry Hradilka a mám
z toho obrovské zážitky.
Dostal jsem se ale i mimo olympijské
areály a také odsud mám jeden velký
zážitek. Byl jsem v tréninkovém centru
FC Chelsea a s Petrem Čechem jsem tam
strávil půl dne. Zhlédl jsem jeho brankářský trénink, do kterého jsem se mohl také
zapojit. Ukazoval mi společně se svými
kolegy jejich cviky na postřeh a na reakci
a já jsem jim zase říkal a ukazoval nějaké
své věci z badmintonu, protože brankáři
a badmintonisté mají v oblasti rychlosti,
postřehu hodně společného. Vidět prostředí nejlepších hráčů na světě a profesionalitu, s jakou se připravují, bylo skutečně
božské!
Máte čas vnímat země, které navštěvujete, nebo znáte jen halu – hotel? Kde se
Vám líbilo nejvíce?
Samozřejmě, že je to většinou tradiční program letiště – hala – hotel. Přesto jsem často navštívil i zajímavá a pěkná místa. Líbí
se mi asijské země, New York, Los Angeles,
Vancouver, Kodaň, Stockholm, Paříž.
Když jsem byl na těchto místech poprvé či
podruhé, tak jsem vždy po turnaji chvíli
zůstal a město prošel a zajímavá místa
vyfotil. Věřím, že na cestování a na zážitky
bude ještě dost času po sportovní kariéře.
Před časem jste založil Nadační fond. Co
Vás k tomu vedlo a co bude jeho úkolem?
Nadační fond Petra Koukala je projekt,
kterým chceme upozornit na důležitost
preventivních vyšetření pro muže. Projekt
se bude jmenovat „STK pro chlapy“
a v podstatě by měl „nutit“ muže chodit
k lékařům. Od doktorů víme, že muži,
když jsou nemocní, tak jako by se za to
styděli a nechtějí to nikomu říct. Často se
uzavřou do sebe a přestanou kvůli nemoci
třeba dělat věci, které je dřív bavily. A je
hrozně smutné, když potom přijdou k lékaři pozdě a už se s nemocí nedá nic dělat.
Důvodů, proč nezajdou k lékařům dříve,
je celá řada. Stud, neinformovanost nebo
i to, co jsem zažil sám osobně. Nepřipustí
si, že by mohli mít něco vážného a malá
bulka není důvod k obavám. Už ze samotného názvu „STK pro chlapy“ je jasné,
že nám jde o to, aby muži chodili jednou
za dva roky na preventivní prohlídku k lékaři. Ať ke svému praktikovi nebo do nějakého lékařského zařízení, protože tak lze
na případnou nemoc přijít včas a zachránit
nejen život, ale i jeho kvalitu.
Jsme v roce 2014. Předběhněme teď
dobu – co bude dělat a jak bude žít Petr
Koukal v roce 2024?
Mám naplánované, že budu hrát do olympiády v Rio de Janeiro a potom pomalu
skončím. Bude mi v té době 30 let a už dnes
začínám mít trochu problémy s klouby.
Cítím, že tělo začíná po dlouhé kariéře „trpět“. Ale díky zkušenosti s nemocí a s tím
spojenými činnostmi (Petr přednáší o své
nemoci) mám pocit, že čas, který věnuji
sportování, budu umět využít i podstatně
smysluplněji. Věřím, že když dnes nějaký
můj rozhovor dokáže zachránit jeden, dva
lidské životy, tak že velká kampaň zachrání
desítky nebo stovky mužů. A mým velkým
snem a cílem je pomoci vytvořit a spustit
takovou kampaň.
NEMOCNICE
| BOHUMÍN, Poliklinika Bohumín, Čáslavská 1176 • Tel.: +420 596 014 379 | BRUNTÁL, Nádražní 29a • Tel.: +420 554 721 430 | ČESKÁ TŘEBOVÁ, Poliklinika Dopravního zdravotnictví, Nám. Jana Pernera 446 • Tel.: +420 465 568 437
| ČESKÝ TĚŠÍN, Nemocnice Český Těšín, Ostravská 1690 • Tel.: +420 558 769 343 | KELČ, Kelč č. p. 31 (na náměstí) • Tel.: +420 606 038 123 | NOVÝ JIČÍN, Nemocnice Nový Jičín, Purkyňova 2138/16 • Tel.: +420 556 773 300 | NOVÝ JIČÍN, Poliklinika AGEL
(u bývalého Tonaku), Revoluční 2214 • Tel.: +420 556 416 154 | OLOMOUC, Poliklinika Dopravního zdravotnictví, Jeremenkova 40/1056 • Tel.: +420 972 748 553 | OPAVA, Partyzánská 7 • Tel.: +420 553 623 940 | OSTRAVA–MOR. OSTRAVA, Poliklinika,
Kostelní 96 • Tel.: +420 596 111 926 | OSTRAVA–MOR. OSTRAVA, Poliklinika Dopravního zdravotnictví, Tyršova 34 • Tel.: +420 596 101 606 | OSTRAVA-VÍTKOVICE, Vítkovická nemocnice, Zalužanského 1189 • Tel.: +420 595 633 290 | PLZEŇ,
Poliklinika Dopravního zdravotnictví, Švihovská 14 • Tel.: +420 972 523 208 (209) | PRAHA, Poliklinika Dopravního zdravotnictví, Italská 37 • Tel.: +420 222 232 870 | PROSTĚJOV, Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1 • Tel.: +420 582 315 298
| PŘEROV, Nemocnice Přerov, Dvořákova 75 • Tel.: +420 581 271 233 | ŠTERNBERK, Nemocnice Šternberk, Jívavská 1435/20 • Tel.: +420 587 800 368 | ŠUMPERK, Lékařský dům, M. R. Štefánika 3 • Tel.: +420 583 311 240 | ŠUMPERK, Nemocnice
Šumperk, Nerudova 640/41 • Tel.: +420 583 212 191 | TŘINEC, Nemocnice Podlesí, Konská 453 • Tel.: +420 558 324 862 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Nemocnice Valašské Meziříčí, U nemocnice 980 • Tel.: +420 571 758 170
61
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Křížovka
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALÍČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
POMŮCKA:
AKA, ASOT,
KALADA,
NARAS, ZÍB
ZNAČKA
ÚSTNÍ VODY
2. DÍL
TAJENKY
CELNÍ KÓD
ISLANDU
PLÁŠTĚNKA
(ZAST.)
JÍZDOU SE
DOSTATI
DOLŮ
KORÁLOVÝ
OSTROV
LISTNANTÝ
STROM
ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA
KRAJNÍ MEZ
OSOBNÍ
ZÁJMENO
SLOVENSKY
"ZPĚT"
KVĚTENSTVÍ
SAVCI S
CHOBOTEM
KRAJOVÉ
ODĚVY
3. DÍL
TAJENKY
SPOJOVAT
LEPIDLEM
DOMÁCKY
LIBUŠE
PŘEZDÍVKA
HAROLDA
LLOYDA
NUŽE
NALÉVATI
POHONNÁ
SMĚS
USAZENINA
DRUH A
RÁDCE
MOHAMEDA
UHLIČITAN
SODNÝ
JEDNOTKA
MNOŽSTVÍ
INFORMACE
UHLOVODÍK
SVRŠKOVÁ
USEŇ
STUPEŇ
VÝKONNOSTI
V JUDU
VZÁCNOST
SPOJKA
PÁLKOVACÍ
HRA
SKROMNÉ
CHOVÁNÍ
JMĚNÍ FIRMY
KLADNÁ
ELEKTRODA
CHEMICKÝ
PRVEK
V HUDBĚ
NĚŽNĚ
ZNEHODNOCENÁ MINCE
PAPOUŠEK
LUDOLFOVO
ČÍSLO
ŘÍMSKY 999
ZÁMOTEK
TŘINECKÝ
HOKEJISTA
POŠTOVNÍ
KÓD
ALASKY
NÁSTRAHY
PYTLÁKA
VÝHODNÁ
KOUPĚ
ZÁPOR
ZNAČKA
KANCELÁŘ.
POTŘEB
POUŠŤ
V JIŽNÍ
AMERICE
JAPONSKÁ
LOVKYNĚ
PEREL
UKAZOVACÍ
ZÁJMENO
VĚTŘÍK
NACHÁZEJÍCÍ
SE NA LEVÉ
STRANĚ
PTÁK
ZNAČKA
KOSMETIKY
MUŽSKÉ
JMÉNO
NAŠE
POLITICKÁ
STRANA
AUTO NA
ODVÁŽENÍ
POPELA
OČISTIT NA
POVRCHU
VODOU
SITUACE
HUSARSKÝ
KABÁTEC
VOJENSKÁ
PRODEJNA
HUDEBNÍ
ZNAČKA
OVOCNÁ
ZAHRADA
POBÍDKA
ŘECKÝ
ZHÝRALEC
ŽVÁST
MEZINÁR.
SILNIČNÍ
DOPRAVA
OBLAK
ZNAČKA
NIKLU
CELNÍ KÓD
ITÁLIE
CIZOKRAJNÁ
ROSTLINA
KOZÁCKÝ
NÁČELNÍK
ZN. TELLURU
4. DÍL
TAJENKY
KŘÍŽOVK A
1. DÍL
TAJENKY
KOUPACÍ
NÁDOBA
POKOJ
DĚTSKÝ
POZDRAV
62
PRIMÁT
KRÁTKÝ
KABÁT
NÚBIJSKÁ
BAVLANA
ŘECKÁ
OBĚŤ ZA
ZESNULÉHO
ČÁST ÚST
VÉST
POLEMIKU
SEVERSKÉ
ZVÍŘE
JAPONSKÁ
ŘEKA
DESKOVÝ
OBRAZ
SVATÝCH
ŽENSKÉ
JMÉNO
MUZIKÁL S
MADONNOU
SLITINA
NI + CR + FE
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. července 2014 na emailu [email protected] Do předmětu email uveďte heslo „křížovka – červen“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět
dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti Martek Medical a AGEL Lékárna.
Správné znění tajenky z minulého čísla: S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky.
Z celkového počtu 82 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé: Veronika Bobková (Třinec), Jiří Peček (Přerov),
Anežka Piechová (Ostrava), Antonie Hanáková (Praha), Karel Mikšík (Olomouc).
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail: casopis@
agel.cz nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept v NAŠEM AGELu bude odměněn
dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
TRDELNÍK
ŠO VÉ ,
M GR . LUC IE DI VI
RE CE PT OD PA NÍ
DĚ LE NÍ
OD
RY DĚ TS KÉ HO
VŠ EO BE CN É SE ST
OC NI CE
ŠU M PE RS KÉ NE M
a,
mou ky, 10 0 ml mlék
0 gramů polohrubé
30
a,
dl
sá
ů
am
gr
amů másla, 40
rumu, špetka soli
Ingredience: 40 gr
kru moučka, 1 lžíce
cu
c
lži
5
,
ky
ut
žlo
3
ylý mi
20 gramů droždí,
e a smícháme se zb
ek. Tu k rozehřejem
ás
kv
t
ejí
vz
e
e
ám
í nech
Nechám
lžíce cu kru a drožd
by se nemělo lepit.
Postup: Z mléka,
cujeme těsto, které
ra
yp
a v
ek
o silnější
ás
ěc
kv
lý
o n
y
me proužk
přidáme vzeš
na 30 dí lů a v yválí
surovinami. Poté
ě
ižn
ibl
př
e
na pečení
m
ělí
íva
které se použ jí
inut. Těsto rozd
vové trubičky (ty,
ky nout aspoň 40 m
Ko
.
ut
in
e
m
20
ň
y se těsto po trubičc
cháme ky nout aspo
a roz vá líme ta k, ab
ta
těs
než tužka. Opět ne
y
uh
pr
cu
ně
e na
skořicovém kru.
e tu kem, na motám
hů a cuk ru nebo ve
ec
oř
i
ěs
kremrolí) potřem
sm
ve
i
ut
e dle ch
me bí lkem, obalím
rozprostřelo. Potře
C.
0°
utí zhruba na 16
Pečeme do zezlátn
RE CE PT OD PA NÍ
AL EN Y ČE RN ÍN OV
É,
KL IEN TK Y VÍ TKOV
IC KÉ NE M OC NI CE
Ingredience: 40 0
gramů brokolice,
3 vejce, 150 gramů
šunkového sa lámu,
polohrubé mou ky
sů l, olej na smažen
, 10 0 gramů šunk y
í
nebo
Postup: Brokolici
krátce pova říme v o
solené vodě do po
solí, přidáme mou
loměk ka. Žloutk y
ku, zchlad lou nase
ut řeme v míse se
ka
nou brokolici, na kr
ušleháme hustý sn
ájenou šunku a pro
íh a v mícháme ho
mícháme. Z bí lků
opatrně k brokolic
do rozpáleného tu
i. Lžící nabíráme hr
ku, mírně je zploš
om
ád ky, vk ládáme je
tíme a z obou stran
je opečeme. Podává
me s bra mborem.
RECEP T Y Č TENÁŘŮ
BROKOLICOVÉ
PL ACIČK Y
63
ROČNÍK 8
ČÍSLO 3
ČERVEN 2014
Kalendář vzdělávacích akcí
AGEL
PODHORSKÁ NEMOCNICE
9. A 10. ŘÍJNA 2014
TRENDY SOUČASNÉ MEDICÍNY
VIII. Sympozium AGEL
MÍSTO: Hotel NH Olomouc Congress
INFO: http://sympozium.agel.cz
18. ČERVNA 2014
ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
Seminář pro NLZP
MÍSTO A ČAS: zasedací místnosti v Bruntále,
14:00
INFO: http://nemocnicepodhorska.agel.cz
NEMOCNICE PROSTĚJOV
5. ČERVNA 2014
IV. KONFERENCE NÁSLEDNÉ PÉČE
K 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ LDN
V PROSTĚJOVĚ
MÍSTO: zasedací místnost stravovacího
provozu Nemocnice Prostějov
INFO: http://nemocniceprostejov.agel.cz
NEMOCNICE PŘEROV
17. ČERVNA 2014
AKUTNÍ STAVY V OPERAČNÍCH
OBORECH
MÍSTO A ČAS: přednáškový sál Nemocnice
Přerov, 12:30
INFO: http://nemocniceprerov.agel.cz
19. ČERVNA 2014
VYBRANÁ TÉMATA Z UROLOGIE
Seminář pro lékaře
MÍSTO A ČAS: zasedací místnosti v Bruntále,
15:00
INFO: http://nemocnicepodhorska.agel.cz
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
5. ČERVNA 2014
DEMENCE VĚC VEŘEJNÁ
Seminář pro NLZP v rámci projektu
z OP LZZ
MÍSTO A ČAS: Kongresový sál Šumperské
nemocnice, 8:00
INFO: http://nemocnicesumperk.agel.cz
9. A 10. ČERVNA 2014
TIME MANAGEMENT – JAK ŘÍDIT ČAS
SOBĚ I DRUHÝM
Vzdělávací akce pro NLZP v rámci
projektu z OP LZZ
MÍSTO A ČAS: Kongresový sál Šumperské
nemocnice, 8:00
INFO: pouze pro zaměstnance
12. A 13. ČERVNA 2014
NOVÉ DOPORUČENÉ POSTUPY V KPR
DLE RESUSTITATION GUIDELINES
Vzdělávací akce pro lékaře v rámci
projektu z OP LZZ
MÍSTO A ČAS: Kongresový sál Šumperské
nemocnice, 8:00
INFO: pouze pro zaměstnance
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
20. ČERVNA 2014
8TH OSTRAVA LIVE ENDOSCOPY 2014
Endoskopický workshop
MÍSTO A ČAS: Clarion Congress Hotel
Ostrava, 8:00
INFO: www.ole2014.cz
K ANLEEM
NO
DÁ
CN
Ř IA
CE
KC Í
INZERCE
64
JEDNIČKA V DISTRIBUCI
ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
Zásobujeme 175 lůžkových
zdravotnických zařízení
a 900 ambulancí
martekmedical.agel.cz
Download

Radek Štěpánek plnil sny díky NADACI AGEL