ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
Ř Í J EN 2011
III. firemní hry AGEL
Ve Valčianské dolině soutěžilo přes 300 zaměstnanců skupiny
STRANA
AGEL otevřel novou
Polikliniku Nový Jičín
1. Oční otevřela nové
laserové centrum
Jedna z největších investic celé skupiny
Centrum je vybaveno špičkovým
v posledních letech přišla na více než
laserem určeným ke korekci
100 miliónů korun
dioptrických vad
STRANA
4
STRANA
8
42
m
r o ss A ct
iv
u
n a b e lt ®
t
ili s
®
l
O
o r cla vic u
S
r
a stra p ®
l
te
a b ® Ep
i
C 3 Cla
ss
ic
j
Lig
s tr a p s
L i g a fl ex ®
a stra p ®
ar
i
un
Im mo
®
ab Ge
n
Lig
Dy
®
Lo
L
S
c
ba
it y
st
ili
ex ® M a
n
u
i
fl
ga
Thuasne ČR s. r. o., Naskové 3, 150 00 Praha 5 | Objednávky tel.: 257 189 852, 257 189 860 | Objednávky fax: 257 220 811
E-mail: [email protected], [email protected] | www.thuasne.cz, www.thuasne.biz
ADRESA
e-mail: [email protected]
PŘEDSEDKYNĚ REDAKČNÍ RADY
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
INZERCE
e-mail: [email protected]
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Ing. Hana Szotkowská
Jana Želazková
AGEL SK – Mgr. Andrea Beňová
ZLOM A GRAFICKÁ ÚPRAVA
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce
a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
Obsah
3
4
5
6
6
7
8
12
14
16
20
21
22
23
24
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
44
46
48
50
51
52
53
54
58
60
64
66
68
70
72
74
75
76
MUDr. Milan Leckéši se stal zdravotním ředitelem skupiny AGEL
AGEL slavnostně otevřel novou Polikliniku Nový Jičín
Fotbalisté AGELu skončili na českém šampionátu zdravotníků na 5. až 6. místě
Vzdělávací institut AGEL ve Varšavě
Projekt Jesenius bude vzdělávat zdravotníky
Prostějovskou nemocnici navštívil uznávaný plastický chirurg Bohdan Pomahač,
který vrací lidem tvář
Firemních her se ve Valčianské dolině zúčastnilo 300 zaměstnanců
Karel Lukeš: K hudbě mne přivedla maminka a zdraví
Irena Becková: Za čtyřicet let mé praxe prošla medicína nesmírným rozvojem
Napsali o nás…
Jsou senioři za volantem nebezpeční?
Rehabilitační oddělení nemocnice nabízí léčbu plynovými injekcemi
Tetanie – nemoc nového tisíciletí
Antidekubitní matrace zvýšily komfort pacientů na chirurgickém oddělení
Dobrovolných dárců krve by mělo být víc
Nemocnice otevřela novou kardiologickou ambulanci pro vrcholově i výkonnostně
sportující děti
Podceňovat migrénu se nevyplácí
Oční oddělení získalo unikátní diagnostický přístroj
Lidé by měli znát svůj krevní tlak
Porodnice již 10 let vlastní titul Baby Friendly Hospital – nemocnice přátelská k dětem
Sportovci by neměli zapomínat na pitný režim
Hemoroidy léčí novou metodou
Terapie vrací jemnými dotyky do těla životní energii
Nemocnice letos investuje 6,5 miliónu korun
Počet nemocných s ledvinovými kameny přibývá
Nejmenším pacientům nemocnice pomáhá zbavit se strachu panenka Cecilka
Obézní pacienty zbavují nadbytečných kilogramů operací
Vaskulární centrum zmodernizovalo angiologický sál
Neošetřované nohy dovedou pořádně zabolet
1. Oční otevřela nové laserové centrum
Hlídejte si kůži i na podzim
I pes má právo znát svůj původ
Nová Lékárna Repharm v Šumperku
AGEL DIAGNOSTIC – nový člen skupiny
Jednodňová zdravotná starostlivosť
Pôsobenie chemických látok na zdravotníckych pracovníkov
Pracovná zdravotná služba MEDI RELAX M+M
Prečo sa bojíme rakoviny hrubého čreva?
Ochrana pred kliešťom
Stalo se…
Blahopřejeme
Poděkování
Retro: tentokrát z Nemocnice Komárno
Naše miminka
Pro divadlo se Iva Pazderková rozhodla již v devíti letech v dramatickém
kroužku, když hrála kozla
Novinky z Barrandova
Snem Denisy Rosolové je projet safari v Keni
Křížovka
Recepty čtenářů
Kalendář vzdělávacích akcí
OBSAH
AGEL A.S.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
www.nasagel.cz
1
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Milé kolegyně, milí kolegové, naši čtenáři,
EDITORIAL
Ing. Roman Gavanda
2
prázdniny jsou za námi a probíhá jeden z nejhektičtějších ročních úseků. Začínáme první bilancování našich
pracovních úspěchů a neúspěchů a snažíme se vše naplnit tak, jak jsme si v tomto roce naplánovali. Otočení
listu v kalendáři, spojené s návalem horka, je pro nás kontaktní vzpomínkou na teplé slunečné dny. Zároveň
začíná období plánovacích procesů a příprav na další rok tak, abychom udrželi stabilní dynamiku našeho
růstu za kontinuálního zlepšení kvality zdravotní péče, což v českém jazyce znamená, že musíme v dalším
roce dělat věci lépe.
V těchto plánech, textech a tabulkách se skrývá Vaše velké pracovní úsilí, ranní shon při cestách do práce,
následující pracovní výkon, spousta komunikačních kontaktů, náročné noční služby, úspěchy v léčbě a v práci, někdy i zklamání, to vše, i když na první pohled tam není vidět, se nám i dalším managerům skupiny
vybaví, když je tvoříme, upravujeme a hodnotíme.
Kdybych chtěl zmínit všechny naše úspěchy, tak bych musel začít těmi malými, a to III. firemními hrami, které se uskutečnily, stejně jako vloni, ve Valčianské dolině. Myslím si, že stejně jako vloni se vydařily,
vítězstvím a úspěchem skončily pro všechny, kteří se zúčastnili turnajů ve volejbale, fotbale, tenise, pétanque
a ráno bez zdravotních komplikací odjeli.
Za marketingový úsek beru jako úspěch to, že jsme firemní hry postavili do roviny společné zábavy a společného firemního ducha. Je to prostě zábava, na kterou se dle mého názoru naši zaměstnanci těší a nikdo ji
nevnímá jako zábavu typu „Anděla na horách“, a která je důležitá pro vzájemné neformální setkání a naši
spolupráci.
Další společnou akcí, teď již odbornou, je V. sympozium AGEL 2011, které se koná ve dnech 6. – 7. října 2011
v hotelu Park Inn v Ostravě na téma „Zobrazovací metody jako součást komplexní diagnostiky“. Jedná se
o první kulatiny této vzdělávací akce, která mimo odbornou přidanou hodnotu slouží i k presentaci našich
odborných výsledků.
Významnou vzdělávací akcí, kterou pořádá Vítkovická nemocnice, budou IV. Ostravské angiodny ve dnech
18. – 19. října 2011 v Clarion Congress Hotel Ostrava. Tato vzdělávací akce je umocněna i možností presentace nově vzniklého angiologického pracoviště za 30 miliónů korun, která akcentuje jeho další rozvoj.
Za realizací těchto vzdělávacích akcí se skrývá neviditelná, ale o to intenzivnější práce organizátorů jak ze
strany našich medicínských odborníků, tak i podpůrných úseků. Tato fáze příprav několikanásobně z hlediska času převyšuje samotnou dobu realizace akce a je za ní mnoho stavů emocionálního vypětí.
Když zvážním, tak jako velký úspěch vnímám dokončení dvou velkých investičních projektů, a to vybudování Polikliniky AGEL v Novém Jičíně. Tato investice včetně technologické části za více než 100 miliónů korun
posílila zejména společnost P&R LAB k další expanzi na poli laboratorních vyšetření a vytvořila předpoklady pro její další odborný růst a zvýšení úrovně služeb pro skupinové i mimoskupinové subjekty.
Další klíčovou investicí naší skupiny za 85 miliónů korun, kterou se podaří v následujících dnech zrealizovat,
je výstavba nového logistického centra společnosti MARTEK MEDICAL v Prostějově. Z dalších investičních projektů chystáme dokončení revitalizace Vítkovické nemocnice včetně rekonstrukce operačních sálů,
projekt hybridního sálu v Nemocnici Podlesí, finalizaci rekonstrukce polikliniky na Italské v Praze, která je
součástí Dopravního zdravotnictví a spoustu dalších investičních projektů, kdy při jejich výčtu jsem omezen
rozsahem editorialu.
Presentaci našich úspěchů jsem spojil s investičními a obchodními aktivitami skupiny, které jsou mi dle
oborové příslušnosti nejbližší. Může se Vám zdát, že nesouvisejí vůbec s Vaší pracovní pozicí, a že Vás
nemusí zajímat, opak je však pravdou. Všechny tyto investice vytvářejí ve spojení skupiny AGEL prostor
pro vytváření dalších zdrojů k jejich financování a realizaci a pak je jen otázkou času, kdy se nové projekty
stanou součástí Vašeho pracovního života.
Přeji Vám na závěr bezpečné prožití podzimních plískanic, co nejdelší babí léto a zdravotní bezúhonnost
v těchto dnech, kdy se láme počasí, ať se můžeme bez omezení věnovat svým blízkým a samozřejmě i pracovním aktivitám.
Ing. Roman Gavanda
obchodní ředitel a člen představenstva
MUDr. Milan Leckéši se stal zdravotním
ředitelem skupiny AGEL
NEMOCNICI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VEDE NOVÁ ŘEDITELKA MUDR. PETRA ŠUPŠÁKOVÁ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Nemocnice Valašské Meziříčí
MUDr. Milan Leckéši
N
ovým zdravotním ředitelem
ve společnosti AGEL byl počátkem září jmenován MUDr. Milan
Leckéši, který téměř 10 let úspěšně vedl
Nemocnici Valašské Meziříčí, dva roky
je ředitelem a předsedou představenstva
AGEL SK a nyní místopředsedou představenstva AGEL. Ve valašskomeziříčské
nemocnici jej na postu ředitele zdravotnického zařízení nahradila MUDr. Petra
Šupšáková, která dosud působila jako
vedoucí pracoviště počítačové tomografie
téhož zdravotnického zařízení.
Vrcholový management společnosti AGEL nyní tvoří generální ředitel
MUDr. Filip Horák, MBA, ředitelka útvaru
personálně právních vztahů Ing. Iveta Ostruszková, MBA, finanční ředitel Ing. Karel Kantor, obchodní ředitel Ing. Roman
Gavanda, zdravotní ředitel MUDr. Milan
Leckéši.
Pětačtyřicetiletý MUDr. Milan Leckéši
po ukončení Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci pracoval v Nemocnici Valašské Meziříčí nejprve jako lékař
chirurgického oddělení, poté dva roky jako
náměstek ředitele pro LPP. Od roku 2001
je ředitelem Nemocnice Valašské Meziříčí.
Mezi jeho zájmy patří sport a četba.
„Jsem rád, že se celému týmu naší
nemocnice podařila její ekonomická stabilizace, že patří mezi vyhledávaná zdravotnická zařízení poskytující kvalitní péči
pacientům nejen spádového regionu. Nové
paní ředitelce přeji k její práci trpělivost
a rozhodnost spojenou s rozvážností při řešení každodenních problémů i nových vizí
nemocnice,“ uvádí nový lékařský ředitel
skupiny MUDr. Milan Leckéši.
Pětačtyřicetiletá nová ředitelka Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Petra Šupšáková po absolvování Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci pracovala v Nemocnici Přerov, Městské Nemocnici
Ostrava a nejdéle ve Fakultní Nemocnici
Ostrava-Poruba, kde byla i ve funkci
zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost. Poté pracovala jako specializovaný mamodiagnostik také v Mamocentru Nový Jičín a posléze v Nemocnici
Karviná-Ráj. Od roku 2007 byla tři roky
v Severním Irsku na pozici mamodiagnostika a intervenčního radiologa v Antrim
Hospital. Ve volných chvílích se věnuje
cyklistice, plavání, cestování, práci na PC,
architektuře a výtvarnému umění.
„Ráda bych se zasadila o další rozvoj
Nemocnice Valašské Meziříčí. Mým dlouhodobým cílem je spokojenost pacientů
a udržení vysoké kvality zdravotní péče
v našem regionu, odkud i já pocházím.Velký důraz kladu také na podporu kontinuálního vzdělávání našich lékařů a středního
zdravotnického personálu tak, abychom
léčili a vyšetřovali naše pacienty se znalostí
nejnovějších metod a trendů. V komplexní
zdravotní péči je velmi důležitá i efektivní
týmová spolupráce mezi jednotlivými
obory, kterou budeme nadále posilovat.
Mým nejbližším cílem je tak udržet vysokou úroveň lékařského, ekonomického
i personálního řízení nemocnice tak, jak
byla nastavena za dlouhodobého působení
předchozího ředitele, a dále ji rozvíjet,“
řekla po svém jmenování nová ředitelka
nemocnice.
SKUPINA AGEL
MUDr. Petra Šupšáková
3
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
AGEL slavnostně otevřel novou
Polikliniku Nový Jičín
MODERNIZACE CELÉHO OBJEKTU TRVALA 11 MĚSÍCŮ A INVESTICE VČETNĚ POŘÍZENÍ PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘIŠLA NA VÍCE
NEŽ 100 MILIÓNŮ KORUN.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
Ředitel společnosti AGEL MUDr. Filip Horák, MBA
s primářkou onkologie a radioterapie Komplexního
onkologického centra doc. MUDr. Renatou
Soumarovou, Ph.D., MBA
Pásku slavnostně přestřihli (zleva) ředitel společnosti Repharm MUDr. David Šperling, ředitelka společnosti P&R
LAB RNDr. Magdalena Uvírová a ředitel společnosti Radioterapie Ing. Luděk Cibulka, MBA
SKUPINA AGEL
S
4
polečnost AGEL v září slavnostně
otevřela novou Polikliniku AGEL
Nový Jičín. V bývalé budově Tonaku
našly své zázemí ambulance onkologie,
hematologie a lékařské genetiky včetně denního onkologického stacionáře
společnosti Radioterapie, která je součástí
Komplexního onkologického centra, dále
pak lékárna Repharm a moderní laboratoře společnosti P&R LAB. Modernizace
celého objektu trvala 11 měsíců a investice
včetně pořízení přístrojů a zařízení přišla
na více než 100 miliónů korun. V objektu je zaměstnáno přes 200 zaměstnanců
zdravotnické skupiny AGEL.
„Jde o jednu z největších investic celé
skupiny v posledních letech,“ řekl během
slavnostního otevření Polikliniky Nový Jičín
generální ředitel a předseda představenstva
společnosti AGEL MUDr. Filip Horák, MBA.
Ambulance klinické onkologie, hematologie a lékařské genetiky Komplexního
onkologického centra se dosud nacházely
v pronajatých prostorách objektu MED
CENTRUM v Novém Jičíně, kde provozovaly svou činnost od roku 2001. „Za tu
dobu se tyto prostory, vzhledem k nárůstu
počtu pacientů, staly nevyhovujícími.
Nynější nové prostory poskytnou větší
komfort, prostory a sociální zázemí jak
pro pacienty a jejich doprovod, tak lékaře
a další zdravotnický personál. Rovněž
bude do zmodernizovaného objektu
přestěhován denní onkologický stacionář,
ve kterém můžeme díky větším prostorám
poskytnout chemoterapii většímu počtu
pacientů souběžně,“ říká ředitel společnosti Radioterapie Ing. Luděk Cibulka, MBA,
s tím, že v současné době navštíví čtyři
onkologické, čtyři hematologické, jednu
Slova se při slavnostním otevření ujal také
Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana pro
zdravotnictví Moravskoslezského kraje
genetickou ambulanci se stacionářem denně zhruba 200 pacientů s onkologickým
onemocněním.
V nové poliklinice bude fungovat nová
lékárna společnosti Repharm s odborným
pracovištěm pro přípravu cytostatik.
Pracoviště je vybaveno třemi moderními
izolátory zajišťujícími přípravu sterilních
přípravků. Personál lékárny bude provádět až 120 ředění chemoterapie denně.
„Cytostatika bude lékárna připravovat
pro pracoviště Radioterapie v Novém
Jičíně, Karviné a Ostravě-Vítkovicích, pro
nemocnice v Prostějově a v Novém Jičíně.
Později také pro onkologické oddělení nemocnice Šumperk,“ říká ředitel společnosti
Repharm MUDr. David Šperling.
Lékárna bude zajišťovat výdej léků
na lékařský předpis, prodej doplňkového
sortimentu či výdej zdravotnických pro-
středků. „Snahou lékárny bude nabídnout
onkologickým pacientům, ale i ostatním
zákazníkům, komplexní servis. Úzce
budeme spolupracovat také s laboratořemi
P&R LAB, pro jejichž pracoviště budeme
zajišťovat přípravu chemikálií a vybraných
diagnostik,“ uvádí MUDr. Šperling s tím,
že později by se lékárna měla také stát
školicím místem pro studenty farmaceutických fakult.
Do budovy polikliniky se nastěhovaly
pod jednu střechu také všechny laboratoře
společnosti P&R LAB, které byly zatím
umístěny na několika místech v Novém Jičíně, ovšem kromě patologie, která zůstává
z odborných důvodů v areálu novojičínské
nemocnice. „Výhodou bude zefektivnění
systému příjmu materiálu s rozšířením
spektra prováděných výkonů, rychlost vyšetření, komplexnost i flexibilita, se kterou
budeme pružně reagovat na nové trendy
a zejména na požadavky našich klientů
v oblasti laboratorní medicíny. Do nových
prostor bude také umístěno množství nových moderních přístrojů, například nová
plně automatizovaná linka firmy Siemens
pro oddělení biochemie v ceně zhruba 10
miliónů korun. Současně instalujeme také
komplexní software i hardware v ceně
dalších několika miliónů korun od firmy
Stapro,“ uvedla RNDr. Magdalena Uvírová,
ředitelka společnosti P&R LAB.
Fotbalisté AGELu skončili na českém
šampionátu zdravotníků na 5. až 6. místě
NAŠI FOTBALISTÉ BYLI OCENĚNI FOTBALOVÝM MÍČEM ADIDAS ZA NEJATRAKTIVNĚJŠÍ HRU NA TURNAJI.
K
ousek štěstí scházel fotbalistům AGEL týmu, kteří se v září
v v krásném areálu Sokola Slavonín
u Olomouce zúčastnili českého šampionátu zdravotníků v malé kopané. Na XVII.
ročníku Sportovního memoriálu Jaroslava
Valenty a Tomáše Poláčka (B-Braun Cup)
se představilo 13 mužstev a fotbalisté AGELu skončili těsně před branami semifinále.
Takže nakonec se umístili na 5. až 6. místě.
„Škoda, že jsme byli nalosováni do tak silné skupiny. Malou náplastí nám pak bylo, že
jsme byli oceněni fotbalovým míčem Adidas
za nejatraktivnější hru na turnaji. Také jsme
v základní skupině vstřelili nejvíce branek
ze všech mužstev,“ řekl MUDr. Martin
Liberda, kapitán našeho mužstva.
Z nemocnic skupiny AGEL se letos
neúčastnili fotbalisté z prostějovské
nemocnice, kteří patří mezi standardní
účastníky turnaje. Po dohodě s pořadateli
nastoupil AGEL tým, což odrážel i výběr
hráčů z různých nemocnic – například
MUDr. Jiří Kunc z 1.Oční, MUDr. Ĺu-
AGEL tým těsně před zahájením utkání
bomír Rusňák z Valašského Meziříčí,
Mgr. Tomáš Gašparík z Vítkovic nebo
MUDr. Martin Liberda z Valašského
Meziříčí.
Favoritem jako již řadu předcházejících
let byla Fakultní nemocnice Olomouc.
AGEL tým byl vylosován do silnější sedmičlenné skupiny. Přes výborný zahajovací vítězný zápas s fotbalisty B. Braunu
4:0, sehráli naši fotbalisté smolný zápas
se slovenským protivníkem z Fakultní
nemocnice Trnava 0:2. Následné vítězství
nad Nemocnicí Vyškov 2:1 bylo příslibem,
ale i přes vyrovnaný zápas s pozdějším
vítězným A-týmem Fakultní nemocnice
Olomouc se našim klukům nepodařilo
skórovat a prohra 0:1 jim vzala naděje na postup do semifinále. Remíza 1:1
s Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně
a následná výhra 4:0 nad Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady již nemohla nic
změnit.
Finále bylo opět jednoznačnou záležitostí prvního týmu FN Olomouc, který
v repríze duelu ze základní skupiny porazil
FN Trnava. Na prvních dvou místech
turnaje se tak umístila mužstva, které nás
odsunula na třetí místo ve skupině.
SKUPINA AGEL
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Magda Hašková
5
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Vzdělávací institut AGEL ve Varšavě
VZDĚLÁVACÍ INSTITUT AGEL POPRVÉ VYSLAL SVÉHO ZÁSTUPCE DO VARŠAVY NA III. MEZINÁRODNÍ PARTNERSKÉ FÓRUM.
Text: redakce / Foto: Mgr. Jitka Tinclová
V
polovině června se ve Varšavě uskutečnilo třetí Mezinárodní partnerské fórum. Na tuto akci do Polska
vyslal svého zástupce Vzdělávací institut
AGEL. Fóra se zúčastnili jak zástupci
podnikatelských subjektů, tak i nezis-
kových organizací, místních samospráv
a státní správy z Polska, Švédska, Finska,
Německa, Velká Británie, Estonska a České
republiky, kterou reprezentovaly čtyři
organizace zabývají se převážně vzděláváním.
Smyslem každoročního mezinárodního
fóra je přispět ke zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských
zdrojů a zaměstnanosti v rámci i mimo
Evropskou unii. „Akce spočívá v přímém
usnadňování navazování partnerství pro
společné řešení otázek zaměstnanosti,
pracovního trhu, společenské odpovědnosti firem, kulturní diverzity, age
managementu, přenosů know-how, dobré
praxe a podobně,“ říká ředitel Vzdělávacího institutu AGEL Mgr. Libor Vrba
s tím, že přínosem účasti bylo získání řady
užitečných kontaktů. „Již jsme začali být
sami oslovováni ke spolupráci a stáváme
se žádaným partnerem pro řadu dalších
zahraničních společností,“ uzavřel.
Projekt Jesenius bude vzdělávat zdravotníky
AGEL JE PARTNEREM LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VE VZDĚLÁVACÍM PROJEKTU.
Text: redakce
SKUPINA AGEL
Z
6
dravotníci v Moravskoslezském
kraji se budou vzdělávat zdarma.
Umožní jim to projekt Jesenius,
který připravuje Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Kurzy, na které univerzita získala z evropských fondů více než
šest miliónů korun, poslouží například
zdravotníkům z partnerských nemocnic
společnosti AGEL. Dalšími partnery
v tomto projektu jsou nemocnice ve Frýdku-Místku a v Bohumíně. Do lavic tak
usednou zdravotníci z Moravy a Slezska
poprvé na začátku roku 2012.
Zdravotníci, ať už sestry, laboranti, fyzioterapeuti, radiologové nebo záchranáři,
si budou vybírat z celkem 24 kurzů. „Než
jsme začali psát tento projekt, dělali jsme
průzkum ve zdravotnických zařízeních,
v jakých profesích a o jaké kurzy je zájem.
Na základě těchto poznatků se v další
možné výzvě operačních projektů pustíme
do přípravy dalšího projektu, abychom
v těchto bezplatných kurzech mohli
pokračovat, přizpůsobit je poptávce a ušít
je opět zdravotnickým profesím přímo
na míru,“ říká proděkanka pro studium
a celoživotní vzdělávání Ostravské univerzity Mgr. Ivona Závacká.
Nabídka kurzů je rozdělena do tří etap.
První etapa bude zahájena na začátku
roku 2012 a v něm jsou například kurzy
„Zajištění vstupu do krevního oběhu“,
„Hojení chronických ran v intenzivní
péči“, „Medicína založená na důkazu“,
Hodnocení zdravotních rizik v životním
prostředí“ nebo „Elektronické informač-
ní zdroje pro nelékařské zdravotnické
profese“.
Kurzy se budou konat v prostorách
Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Vyučovat v nich budou pedagogové
Ostravské univerzity a lékaři z ostravské
fakultní nemocnice. „Cílem fakulty je vytvořit Centrum pro celoživotní vzdělávání
zdravotnického personálu, které umožní
dlouhodobé rozvíjení vědomostí a dovedností nelékařských i lékařských pracovníků ve zdravotnictví,“ dodala Mgr. Ivona
Závacká.
Povinné vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání nebylo dosud pro zdravotníky jednoduché. Museli dojíždět do Brna,
ale i do větších dálek, i několikrát ročně.
Za jeden kurz zaplatili až 1 500 korun.
Prostějovskou nemocnici navštívil
uznávaný plastický chirurg Bohdan
Pomahač, který vrací lidem tvář
UZNÁVANÝ CHIRURG LETOS V BŘEZNU VEDL TÝM LÉKAŘŮ, JENŽ VRÁTIL OBLIČEJ PĚTADVACETILETÉMU TEXASANOVI DALLASU
WIENSOVI, KTERÉHO ZNETVOŘIL ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM.
MUDr. Bohdan Pomahač s manželkou Hanou a lékařskou ředitelkou Středomoravské nemocniční
MUDr. Marií Marsovou, MBA (uprostřed)
V
zácnou návštěvu koncem července
uvítala prostějovská nemocnice,
navštívil ji známý plastický chirurg
MUDr. Bohdan Pomahač. Uznávaný chirurg letos v březnu vedl tým lékařů, jenž
vrátil obličej pětadvacetiletému Texasanovi
Dallasu Wiensovi, kterého znetvořil zásah
elektrickým proudem. Tým Bohdana
Pomahače provedl teprve druhou úplnou
transplantaci obličeje na světě a první
v USA, když mladému muži transplantoval
celou tvář, včetně nosu, rtů, kůže, nervů
a svalů od dárce, jehož totožnost nebyla
zveřejněna. V květnu tým českého rodáka
úspěšně vrátil tvář Charle Nashové, kterou
znetvořil velký šimpanz.
V jednom z rozhovorů Bohdan Pomahač
řekl, že člověk po transplantaci obličeje
nevypadá ani jako dárce, ani jako člověk
před úrazem, je to někdo úplně nový, jiný.
„Záleží na typu transplantace, může víc
připomínat sebe před operací než paci-
enta, který obličej daroval. Druhou věcí
je, že pro ty pacienty, kteří nemají obličej,
je to v každém případě obrovská změna
k lepšímu. Nikdo na celém světě tak neměl
problém s adaptací na nový obličej. Je to
„Člověk po transplantaci
obličeje nevypadá ani jako
dárce, ani jako člověk před
úrazem, je to někdo úplně
nový, jiný“
pro ně natolik pozitivní, že jsou spokojeni, i když nevypadají jako předtím. Ano,
nevypadají ideálně, ale i tak je to pro ně
obrovský zážitek,“ uvedl český chirurg.
Prostějovskou nemocnici navštívil Boh-
dan Pomahač i se svojí manželkou Hanou,
která je oční lékařkou. Všichni společně,
i s lékařskou ředitelkou Středomoravské
nemocniční MUDr. Marií Marsovou,
zavzpomínali na minulost i na to, co vše se
od doby, kdy jsou v Americe, v Prostějově
i v místní nemocnici změnilo.
Rodák z Ostravy, MUDr. Bohdan Pomahač, se řadí mezi nejlepší lékaře světa.
Po studiích na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci odešel ihned
do USA, kde se po těžkých začátcích vypracoval na špičkového odborníka v oblasti
cévní chirurgie. Během studií absolvoval
stáž na Harvard Medical School v Bostonu. Tamější prostředí jej uchvátilo, takže
v roce 1996 začal pracovat v bostonské
nemocnici Brigham and Women´s Hospital, kde v současné době provozuje vlastní
praxi plastické, rekonstrukční a estetické
chirurgie a je šéfem popáleninové kliniky.
V roce 2007 stál u zrodu americké Společnosti pro rekonstrukční transplantace.
Dnes slavný chirurg žije v malé vesničce
Dower nedaleko Bostonu se svou ženou
Hanou a dvěma dětmi – devítiletou Annou
a o rok mladším Danem. S rodinou jezdí
každoročně do České republiky, přičemž
obě děti v jedné z prostějovských základních škol absolvují zkoušky z češtiny. "Jsme
hrdi na to, že jsme Češi, a to, že i naše děti
budou mluvit českým jazykem, vidíme
jako odkaz a spojení s rodiči a prarodiči,"
sdělil slavný lékař.
SKUPINA AGEL
Text: Ing. Hana Szotkowská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Lumír Smělík
7
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Firemních her se ve Valčianské
dolině zúčastnilo 300 zaměstnanců
PŘESTOŽE SE KAŽDÝ SNAŽIL PODAT CO NEJLEPŠÍ VÝKONY, NA BEZOHLEDNÝ BOJ O CENNÉ KOVY SE KLÁNÍ NESMRSKLO. "JDEME
SI ZASPORTOVAT A TAKÉ SE POBAVIT," ŘEKLA JEDNA ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKA.
Text: Ing. Tomáš Želazko; Bc. Radka Baková / Foto: PHOTO STUDIO 23
Vítězný tým s putovní vlajkou
R EP O R TÁ Ž
V
8
alča se opět stala dějištěm firemních
her skupiny AGEL. Na třetí ročník
her přijelo celkem 300 zaměstnanců
ze zdravotnických zařízení z České republiky a Slovenska, což je o 130 více než loni.
Tak jako loňský ročník, se soutěžící sešli
v překrásném horském středisku Snowland
Valčianská dolina nedaleko od Martina,
aby si nejen zasportovali, zasoutěžili, ale
také utužili vztahy, pobavili se a vzájemně
se poznali.
Loňský druhý ročník se ve Valči uskutečnil za nádherného slunečného počasí,
ale na letošní 9. září – kdy se hry konaly
– meterologové strašili deštivým počasím.
Všichni se proto obávali, že se naplní
jejich předpověď a zkomplikuje tak dlouho
připravované třetí firemní hry. Nakonec
se počasí několik hodin před zahájením
her umoudřilo, přestalo pršet a v průběhu
dne dokonce na aktivní sportovce či jejich
fanoušky svítilo i slunce.
Všechny účastníky po příjezdu během
prezentace čekala i štamprle hruškovice pro zahřátí před těžkými boji. Hry
slavnostně zahájil generální ředitel AGELu
MUDr. Filip Horák, MBA, nadsázkou
“Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát“
a poté začaly nelítostné souboje ve čtyřech
disciplínách: malá kopaná, volejbal, tenis
a petanque. Kromě těchto disciplín, které
byly vhodně rozmístěny po areálu střediska, čekalo během dne účastníky akce osm
doprovodných soutěží, které ukázaly nejen
zdatnost našich zaměstnanců, ale i smysl
pro humor. Účastníci akce si zde například
mohli nařezat hranoly na čas, co nejrychleji posekat kilogram trávy nebo zahnat husy
do ohrady.
Přestože se každý snažil podat co nejlepší výkony, na bezohledný boj o cenné kovy
se klání nesmrsklo. "Jdeme si zasportovat
a také se pobavit," řekla jedna ze sportovkyň – sestřička ze šternberské nemocnice.
Řada týmů také soutěžila pod různými
názvy. A že některé byly opravdu zajímavé,
posuďte sami. Ve Valči jsme mohli vidět
týmy: Tlačenky, No name, Italská mafie,
Drsňačky, Sněženky a machři, Východňáry…
Sportoviště a zázemí byla letos výborně
připravena. Pořadatelé – marketingové oddělení skupiny AGEL v čele s jeho
ředitelem Mgr. Standou Podroužkem - vše
zvládlo na jedničku, do nejmenšího detailu. Vše šlo jako po másle.
Nejdříve skončila soutěž v petanque,
které se zúčastnilo 30 družstev a na výsledcích je vidět, že v Prostějově a Přerově „hru
s koulemi“ pořádně trénují. Do volejbalu
se přihlásilo 12 družstev a ve finále se
představila dvě družstva Nemocnice Šternberk, která ukázala velkou volejbalovou
kvalitu. „Účast byla kvalitní, zahráli jsme
si velmi dobře. Samozřejmě jsme spokojeni
s vítězstvím,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Marek
Vaca z vítězného A týmu Šternberku, jenž
hrál pod názvem TOP Secret.
Velmi náročné a tvrdé byly souboje čtyřher v tenise, kde se představilo 10 dvojic.
Vše vyvrcholilo finálovým kláním, které se
hrálo na set do devíti gamů. Nakonec se vítězi stali MUDr. Martin Liberda s Michalem Delongem, kteří porazili Ing. Tomáše
Uvízla s prof. Davidem Stejskalem 9:7.
„Bylo to těžké. I když v tenise prohráváš,
tak se hraje do konce. Přestože jsme pro-
MUDr. Filip Horák, MBA
hrávali 3:6, tak jsme bojovali o každý balón
a nakonec zvítězili,“ řekl těsně po utkání
Martin Liberda, vedoucí lékař gastro-enterologie Nemocnice Valašské Meziříčí.
Jako poslední končila malá kopaná.
Tuhé boje mezi jedenácti mužstvy nakonec
VÍTĚZOVÉ
Vítězný tým Nemocnice Přerov
Vítězné družstvo TOP Secret
MALÁ KOPANÁ:
1. Nemocnice Přerov
2. AGEL mater
3. FC Podlesí
VOLEJBAL:
1. TOP Secret (Nemocnice Šternberk)
2. A je to (Nemocnice Šternberk)
3. Levy z Levoče (Nemocnica Levoča)
David Stejskal, Tomáš Uvízl, Martin Liberda, Michal Delong
TENIS:
1. Deli tým (Martin Liberda – Nemocnice Valašské
Meziříčí, Michal Delong – Martek Medical)
2. Použité autodiely
(Tomáš Uvízl – Středomoravská nemocniční,
David Stejskal – Středomoravská nemocniční)
3. Krompachy (Miroslav Jaška, Marián Hojstrič)
První tři družstva na stupních vítězů
PETANQUE:
1. Hanáčtí machři
(složený tým Nemocnice Přerov a Prostějov)
2. Rychlá rota
(Nemocnice Prostějov)
3. Big lentilky
(Nemocnice Valašské Meziříčí)
DOPROVODNÉ SOUTĚŽE:
JÁNOŠÍKŮV SILOMĚR (kdo má největší sílu)
Stanislav Podroužek (AGEL)
SVÁŽENÍ DŘEVA (na kolečkách převézt do cíle dřeva.
Závodníci drželi kolečka vždy jen jednou rukou)
Jozef Škombár (Nemocnice Podlesí)
Michal Hawliczek (Nemocnice Podlesí)
HOŘÍ (naplnit vědro vodou co nejrychleji)
Irena Horáková (Dopravní zdravotnictví)
Jana Zemanová (Dopravní zdravotnictví)
Marcela Mrkosová (Dopravní zdravotnictví)
Jaroslav Horák (Dopravní zdravotnictví)
TRAVIČK A PRO KRAVIČKU
(nakosit 1 kilogram trávy)
Jiří Houba (Dopravní zdravotnictví)
Václav Kosť (Dopravní zdravotnictví)
HUSÍ BLUDIŠTĚ (zahnat husy do ohrady)
Lenka Vacková (Dopravní zdravotnictví)
Ladislava Petrová (Dopravní zdravotnictví)
Roman Vinecký (Dopravní zdravotnictví)
MLYNÁŘSK Ý PY TEL
(v pytli přeskákat trasu co nejrychleji)
Rostislav Franek (Nemocnice Podlesí)
Matouš Konderla (Nemocnice Podlesí)
DŘEVAŘST VÍ
(nařezání hranolů)
Karel Lukeš (Nemocnice Podlesí)
Petr Liškář (Nemocnice Podlesí)
ZATOULANÉ VEJCE
(husími péry dostat vejce do cíle)
Michal Chyla (Nemocnice Krompachy)
R EP O R TÁ Ž
určily finále Přerov a AGEL mater (vedení
společnosti AGEL). Přestože finálové utkání nabídlo vyrovnané klání, přece jen více
vyložených šancí mělo družstvo Přerova,
které po zásluze zvítězilo 4:0. Na vítězství
měl hlavní podíl gólman přerovské nemocnice René Málek, sanitář na interně. „Jsme
velmi spokojeni, je to nečekaný úspěch.
Přijeli jsme si zahrát, pobavit se a nakonec
jsme vyhráli,“ sdělil René Málek po finále.
Ihned po fotbalovém finále se čtyři
vítězné týmy utkaly v Jánošíkově trojboji, který měl určit nejlepší družstvo
dne. Speciální soutěže, skládající se ze
tří doprovodných programů, nakonec
určily celkového vítěze – tým tenistů
doplněný o tři členy Nemocnice Valašské
Meziříčí – Markétu Pobořilovou, Michala
Císaře a Petra Zajíčka. Tento tým pak při
slavnostním vyhlašování vítězů kromě cen
převzal i putovní vlajku.
Paní Irena z Polikliniky Česká Třebová
soutěžila v týmu Čarodějky i loni, takže si
název nechaly i pro letošní rok. „Soutěžily
jsme v petanque, ale bohužel jsme vypadly
už v druhém kole. Štěstí jsme zkusily i v Jánošíkových hrách a tam se nám docela
dařilo, obzvláště v disciplíně s kolečkem
a při sekání trávy jsme dokonce místo
požadovaného kilogramu nasekaly rovnou
pět! Moc se nám tady líbí, je tady krásné
prostředí," uvedla.
Také Eva a Ola z chirurgického oddělení
Nemocnice Prostějov v týmu Dračice
soutěžily v disciplíně petanque, ale také
"dohrály" velmi brzy. „Takže se nám moc
nedařilo, taktika selhala. Program se
nám moc líbí, byly jsme tu i loni, tak jsme
věděly, že to bude zase super. Zkusily jsme
i letošní novinky - skákání v pytli, hru
s vajíčkem a pírkem. Na oběd jsme si daly
gulášek, byl taky výborný," sdělily.
Elánu, nadšení, sportovního umu, ale
i legrace a smíchu bylo během dne při
sportovním zápolení našich zaměstnanců
obrovské množství. Přestože nejlepší obdrželi za úctyhodné sportovní výkony pěkné
ceny, vítězi se stali úplně všichni, kteří
přijeli. „Myslím, že letošní třetí ročník
všechny pobavil,“ řekl na závěr generální
ředitel Filip Horák. Tečkou za sportovním
kláním pak byl večerní program, v němž
nechybělo ani vystoupení cikánské kapely
Končekovci či diskotéka.
"Když se podíváme na všechny ty
soutěže a atrakce pro naše zaměstnance –
srandy kopec, zábava, prostě to, co lidi potřebují. Hrám není co vytknout," zhodnotil
akci předseda odborů Pavel Michna.
9
R EP O R TÁ Ž
ROČNÍK 5
10
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
11
R EP O R TÁ Ž
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Karel Lukeš: K hudbě mne
přivedla maminka a zdraví
HUDBA SE STALA JEHO ŽIVOTNÍ VÁŠNÍ.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv MUDr. Karla Lukeše
Ve zcela nestandardních hodinách, kde
nás pan učitel nedřel, ale naopak učil nás
mít hudbu rád, to bylo zároveň obrovské
formování osobnosti člověka, které mě
výrazně ovlivňuje stále. Nejen v hudbě, ale
i v životě jako takovém! V tomto tandemu
jsme strávili krásných 11 let až do maturity
a za to panu učiteli patří velký dík! Dodnes
se navštěvujeme a dodnes se od pana
učitele učím.
MUDr. Karel Lukeš
Š
ROZHOVOR
estatřicetiletý ředitel Nemocnice
Podlesí MUDr. Karel Lukeš je ženatý
a má jednoho syna. Po absolvování
lékařské fakulty v Brně v roce 1999 získal
v roce 2002 atestaci z chirurgie a o osm
let později také z kardiochirurgie. Mimo
to publikuje v odborných časopisech a věnuje se přednáškové činnosti. Ve volných
chvílích rád sportuje. Kromě kola, tenisu,
plavání či atletiky se však MUDr. Lukeš
věnuje také vážné hudbě. Od roku 1986
hraje na lesní roh. V nedávné době při
zaměstnání dva a půl roku studoval
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Už
od roku 1991 působí ve velkém dechovém
orchestru Májovák.
12
Pane řediteli, kdo Vás přivedl k vážné
hudbě?
Moje maminka a zdraví. Na doporučení
dětské lékařky pro mé časté bronchitidy
v předškolním věku mě maminka přihlásila do LŠU (dnes ZUŠ) v Havířově, kde jsem
začal hrát na zobcovou flétnu u Pana, velké
„pé“ je opravdu na místě, učitele Jaromíra
Šebesty. Po asi čtyřech letech jsem si začal
osvojovat hru na lesní roh a flétny zůstaly.
Mamince musím poděkovat za to, že se
jí podařilo mě v období prepubertálního
věku mírným násilím u hudby udržet. To
je ale asi naprostá klasika u každého…
Vedete k hudbě i Vašeho syna?
Zdá se, že „náš mladý“ není hudebně hluchý… v jednom roce svého věku se začne
v rytmu pohupovat v kolenou a na tváři
se mu objeví široký úsměv ve chvíli, kdy
zaslechne hudbu. Celkem slušně tluče
do xylofonu, s nadšením štěrká rumbakoulí (smích). Verba movent, exempla trahunt!
Cestu mu jistě ukážu, zda-li se po ní vydá,
bude záležet na něm. Ale takových cest mu
s manželkou chceme ukázat víc, tak doufám, že se z toho nezamotá hned na startu.
Jak dlouho zhruba trvá, než se člověk
naučí na lesní roh hrát?
Celý život! Hrát můžete samozřejmě za dva
měsíce a dá se to poslouchat. Jakmile ale
jdete do hloubky věci, asi jako ve všem, tak
je to neustálé hledání. Potvrdili mi to mí
pedagogové a superhráči, kteří sedí u pultu
1. lesního rohu v Janáčkově filharmonii
v Ostravě, paní Věra Bartošová a hlavně
pan profesor Mgr. A. Milan Krajňák.
Horna (lesní roh) – to je životní styl! Je to
vlastně také kus sportu, na rozdíl od jiných
nástrojů. Tón je tvořen mezi rty bzučením, jeho výška je závislá na práci svalů
úst a tváře. To vše energeticky napájeno
vzduchovým sloupcem až pěkně od bránice. A jako v atletice, jednou je forma,
podruhé méně, svaly jsou unavené, čerstvé,
potřebují odpočinek nebo zátěž… to vše je
alchymie. Jistě, že tyto oscilace probíhají
na různých úrovních a tou je právě úroveň
hráče. Souhlasím s názorem, že lesní roh
patří k nejtěžším nástrojům symfonického
orchestru a zcela jistě k intonačně nejchoulostivějším!
Jak často jste cvičil Vy sám hru na lesní
roh?
Vždy jsem bral hudbu celkem vážně, ale až
od roku 2005 ještě vážněji. To jsem začal
hornu opravdu studovat. Nejprve sám,
později u paní Bartošové na soukromých
kondicích a poté u profesora Krajňáka
2,5 roku na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě, kde má studia ukončil
nástup do funkce ředitele. Tak to v životě
bývá, nelze mít všechno. Když člověk něco
získá, nutně tím musí něco ztratit. Bylo to
těžké loučení, ale tak to prostě je. Cvičil
jsem dle časových možností při povolání
lékaře. Minimálně jednu hodinu, většinou
však 1,5 až dvě hodiny denně. Horna je
potvora, ta vám nezájem okamžitě vrátí!
Umíte si stále, i přes nabitý harmonogram, vyhradit pro hudbu dostatek
času?
Čas ano, dostatek ne! Snažím se o každodenní hraní, bohužel někdy zůstane jen
u snahy. A už to nejsou hodiny, ale desítky
minut. Ale lepší než nic! Na hornu člověk
prostě musí hrát, nebo by toho měl nechat.
A hlavně, do harmonogramu taky výrazně
promlouvá náš „junior“.
intenzivně v kontaktu, což vyžaduje jistě
i funkce ředitele a umožňuje mu lépe rozumět potřebám celé nemocnice.
Jako ředitel nemocnice máte obrovskou zodpovědnost. Jaký jste typ šéfa
– direktivní nebo liberální, klidný, či
impulsivní?
Všichni máme emoční stránku osobnosti,
všichni máme v sobě monarchu i demokrata… ale hodnocení bych nechal na jiných,
to mi nepřísluší. Snahou je objektivita, jak
moc se to daří, je otázka.
Mezi Váš oblíbený sport patří cyklistika?
Jezdíte ještě někdy do práce na kole?
Samozřejmě! Pokud to jde a program
s počasím mi to dovolí. Manažer dnes
už nepatří jen do auta a obleku. Naopak
je velmi důležité, aby si zachoval velmi
dobrou fyzickou kondici, která mu umožní
si zachovat zdravou a bystrou mysl. Selský
rozum je neustále základem všeho. V tomto případě, když si člověk ráno přivstane,
je to jistě i úspora časová! A při cestování
do práce „kolmo“ jsem v kanceláři již
po půl sedmé ráno, což také není k zahození.
„Nahrávky živých koncertů
jsou nejžádanější. Je z nich
cítit napětí a jistá míra adrenalinu v atmosféře. Přesně
taková atmosféra je při
provádění lékařského chirurgického povolání“
Na jaře letošního roku jste se stal ředitelem Nemocnice Podlesí. Nestýská se
Vám po kardiochirurgii, kde jste před
tím působil?
Je to velká změna, není to lehké. Vycvičen pro boj v poušti a najednou vysazen
v džungli… Jsem stále a doufám, že budu
i nadále, lékařem. Snažím se udržovat
s oborem a kolegy kontakt, jak to jen lze.
Jednou týdně chodím na sál, s kolegy jsem
Jaké jsou Vaše představy o tom, kam by
se měla nemocnice dále ubírat?
Sempre avanti! Směr je jednoznačně dán
mým předchůdcem a kolegou MUDr. Karlem Dostalíkem, kterému patří za vedení
a rozvoj nemocnice v minulém období
obrovské uznání a můj dík. Priorita je stále
stejná. Nemocnice by měla být „továrnou
na spokojené pacienty“. To zajistíme pouze
tak, že budeme nabízet špičkovou péči
medicínskou, ošetřovatelskou, nadstandardní služby hotelového typu. Vše s cílem
ekonomické profitability, personální stability a hlavně s cílem dlouhodobé udržitelnosti společnosti. Důležité je zesilování
spolupráce s ostatními zařízeními skupiny
AGEL. Jen silní hráči přežijí jakoukoliv
situaci!
Každý lékař je hrdý na to, když se mu
podaří vyléčit pacienta, nad kterým již
mnozí udělali křížek. Zažil jste někdy
podobnou situaci?
Chirurgie obecně, kardiochirurgie
obzvlášť, je „týmový sport“. Primář nebo
operatér je v dané chvíli dirigentem, který
nese odpovědnost a formuje výsledek
činnosti největší měrou, ale bez sehraného orchestru, kde je důležitý každý hráč,
by nebyl nic. I malý kiks je cítit, tak jako
při produkci hudby. Ta analogie je ještě
hlubší. Stejně jako v živé hudbě, produkce
probíhá tady a teď! Žádné přetáčení scén
jako ve filmu, žádné nové sekvence jako
při tvorbě nahrávky ve studiu. Interpret
na pódiu, posluchač v hledišti. Výkon tady
a teď. A výsledek se cení. Ne nadarmo jsou
nahrávky živých koncertů nejžádanější. Je
z nich cítit napětí a jistá míra adrenalinu
v atmosféře. Přesně taková atmosféra je při
provádění lékařského chirurgického povolání. A každá rada a názor, které padnou
od kohokoliv v týmu a vedou k úspěšnému
(nebo jen úspěšnějšímu) léčení pacienta,
jsou skvělé! Tyto situace zažíváme, proto
také děláme medicínu. Týmovou medicínu.
ROZHOVOR
Kde Vás můžeme vidět hrát?
Především na většině akcí karvinského Májováku, kde je zhruba pět větších koncertů
za rok v oblasti našeho kraje, asi tři koncerty
ročně odehraji se Symfonickým orchestrem
Frýdek-Místek. Ke konkrétním pozvánkám bych si vás dovolil odkázat na webové
stránky uvedených těles. Největší láskou však
je hudba komorní, bohužel, je zároveň ta
nejméně častá. Náš Happy horning hornist´s
X-TET je letos už třetím rokem němý…budeme s tím muset něco udělat.
13
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Irena Becková: Za čtyřicet let mé praxe
prošla medicína nesmírným rozvojem
SVŮJ ŽIVOT SPOJILA S NEMOCNICÍ PROSTĚJOV, KDE PŮSOBÍ JIŽ 40 LET.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Ireny Beckové
Chtěla jsem studovat medicínu, a tak jsem
nastoupila na střední všeobecně vzdělávací školu, dnešní gymnázium. Ale nešla
mi matematika, byla jsem tam nešťastná
a tak jsem po roce přestoupila na Střední zdravotnickou školu. Tam jsem byla
ve svém živlu. Milovala jsem všechny
odborné předměty, anatomii a chirurgii
jsem dokonce studovala i z vysokoškolských učebnic. Na všechny vyučující
vzpomínám moc ráda. Primáři, kteří nás
učili – MUDr. Krejčí, MUDr. Mrázek,
MUDr. Wdówka, uměli vzbudit zájem
o obor. Dovedli předávat odborné vědomosti na příkladech z praxe a měli velkou
autoritu. Měla jsem moc ráda hodiny
odborného výcviku v nemocnici a trávila
jsem tam i část prázdnin.
PAMĚ TNÍK
Irena Becková ukončila studium na Střední zdravotnické škole v Prostějově v roce 1972, kdy nastoupila
na operační sály Nemocnice Prostějov na pozici instrumentářky. V letech 1991 – 1999 působila ve funkci
vrchní sestry chirurgického oddělení Nemocnice
Prostějov, v roce 1999 nastoupila na pozici hlavní
sestry, a to do roku 2008. Od 1. ledna 2008 zastávala
funkci náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči
Středomoravské nemocniční. Od letošního července
působí ve funkci manažerky kvality Středomoravské
nemocniční. Je členkou zkušební komise pro zkoušky
k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu a externí
konzultantkou a auditorkou Spojené akreditační
komise ČR.
14
Celý svůj život jste zasvětila zdravotnictví. Vznikl tento Váš zájem již v dětství?
V šesti letech jsem byla v nemocnici navštívit otce, který tam ležel s úrazem. Tehdy
tam sloužily ještě řádové sestry. Jedna
z nich si se mnou povídala, byla moc milá
a já od té doby po celé dětství chtěla být
sestřičkou. Později jsem se hodně angažovala v práci pro Červený kříž – ve zdravotnických družinách a v rámci praxe jsem
se dostala i do nemocnice na chirurgii.
Po ukončení studia vedly Vaše kroky
do Nemocnice Prostějov. Vzpomínáte si
ještě na svůj první pracovní den?
Ano, přesně. Tehdy jsem zaspala. Ne
o pár minut, ale snad o hodinu. Měla jsem
obrovský strach, protože na chirurgickém
oddělení byla velmi přísná staniční sestra.
Hrozně jsem se styděla, ale dopadlo to
dobře. Ta přísná sestra mi jen řekla: Nic se
neděje, oddělení jsem ustlala za tebe, jdi
pracovat.
Pak jste přešla na chirurgii…
Asi po dvou měsících jsem přešla na chirurgické operační sály. A to byl můj sen.
Břišní chirurgie, urologická operativa, ale
na službách také všechny druhy poranění
včetně hrudníku i hlavy. Trepanace se
nedělaly příliš často a pro nás instrumentářky to byla noční můra. Posvátná hrůza
z obnažené mozkové tkáně! A ta technika!
Vždy byl nějaký problém buď s vrtačkou
nebo s koagulací …nebo vosk neměl tu
správnou konzistenci. Každý zákrok, který
se nedělá často, je náročný. Tehdy nebyla
traumacentra, takže i polytraumata se
řešila v podmínkách pro nás dnes už těžko
představitelných. Prostějovská chirurgie
díky výrazným osobnostem primářů Héla,
Wdówky, Horného či Hrubana v mnoha ohledech převyšovala rámec okresní
chirurgie. Ráda na tuto dobu vzpomínám.
Zažila jsem dobu klasické chirurgie, ale
později byla i u začátků miniinvazivní
chirurgie.
Když jste se vrátila z první mateřské dovolené, nastoupila jste na gynekologii.
Jak vzpomínáte na toto období?
Na gynekologickém operačním sále jsem
měla možnost poznat jiný operační obor,
nahlédnout i do porodnictví, oboru
radostného, ale náročného, spojeného
s velkým stresem – odpovědností za dva
zdravé životy. V tu dobu už se začínalo
na gynekologii s laparoskopií. Tehdy bylo
toto instrumentárium ještě nedokonalé,
nejprve se pracovalo bez kamery s pouhou
optikou, byly to spíše diagnostické výkony,
ale to se rychle měnilo a nyní jsou klasické
abdominální operace výjimkou.
Bylo ošetřovatelství tehdy náročnější?
V mých začátcích byla práce náročnější
fyzicky a také z hlediska přípravných a obslužných prací. V nemocnicích nebyl nižší
zdravotnický personál, neexistovaly jednorázové pomůcky. Práce typu vyvařování
jehel a injekčních stříkaček (nejednou jsme
je uvařily i s vařičem), nakládání katétrů,
příprava obvazového materiálu, „pudrování" rukavic – vše dělaly sestřičky. Počítalo
se špinavé prádlo, to patřilo k nejhorším
pracím (nebyly inkontineční ani stomické
pomůcky). Na druhé straně bylo mnohem
méně administrativy, a tím nemyslím
jen zdravotnickou dokumentaci. Bylo
málo léků, a tak rozdat léky pacientům
na oddělení bylo pro sestřičku otázkou
dvaceti minut. Dnes je léků naopak příliš
a jejich podání je poměrně náročný proces.
Za čtyřicet let mé praxe prošla medicína
nesmírným rozvojem. Sestry, laboranti,
rentgenoví asistenti musí umět ovládat složité přístroje. Někdy slýcháme, že pacienti
se nám za tou technikou ztrácí, že se věnujeme více přístrojům a počítačům než jim
samotným. Zdaleka to neplatí pro všechny
zdravotníky, ale rezervy zde jsou.
Změnilo se například i vzdělávání sestřiček?
Ano, nejen sester, ale všech nelékařských
zdravotnických profesí. Získávají kvalifikaci na vysokých školách a to je obrovský
krok kupředu. Sestřičkám, porodním asistentkám, fyzioterapeutům či laborantům
to přineslo větší prestiž a vážnost. Sestry
samy vyučují studenty obor ošetřovatelství
a to dokonce i studenty medicíny. Sestry se
naučily kontinuálně se vzdělávat, prezentovat výsledky své práce, angažují se ve veřejném životě. Málokterá země se může
pochlubit tím, že ministryní zdravotnictví
se stala vysokoškolsky vzdělaná sestra.
V roce 1991 jste úspěšně absolvovala
konkurz na pozici vrchní sestry chirurgie. Jaký byl přechod od instrumentálního stolku do pozice vedoucího
pracovníka?
Nebylo to jednoduché, chirurgie byla tehdy
devadesátilůžkovým oddělením s JIP, operačními sály i ambulancemi. Problematiku
oboru jsem znala, ale najednou jsem řídila
okolo sedmdesáti lidí. Tehdejší primář
MUDr. Horný mi „do začátků“ věnoval
knížku z manažerské klasiky „Mějte je rádi
a veďte je“ od Paula B. Malone. Prostudo-
vala jsem od té doby spoustu manažerské
literatury, ale ta první mě oslovila nejvíc
a jejím odkazem jsem se řídila po celou
dobu působení ve vedoucích pozicích. Ale
po sále se mi stýskalo, vyhradila jsem si
jeden den v týdnu a chodila instrumentovat a mohla tak sledovat rozvoj laparoskopické operativy, která byla určitě revolucí
v operačních oborech.
spočívala Vaše činnost?
Šlo v podstatě o nasměrování a metodické vedení, sjednocení procesů řízení,
sjednocování pracovních postupů, s hlavní
personalistkou a hlavními sestrami pak
systemizace pracovních míst v jednotlivých nemocnicích. Snahou bylo i vytváření
spolupracujících týmů napříč nemocnicemi. Myslím, že na úseku nelékařských
zdravotnických profesí se to daří, a daří se
to i v rámci skupiny AGEL.
V roce 1999 jste nastoupila do funkce
hlavní sestry nemocnice. Jaké byly Vaše
cíle?
Vždycky jsem se snažila pojímat ošetřovatelství jako součást medicíny a nevymezovat je proti klinickým oborům. Myslím
si, že je ku prospěchu pacienta, když se
lékař se sestrou a ostatními profesemi
doplňují a dovedou dobře spolupracovat.
Funkci jsem vnímala jako odpovědnost
nejen za sestry, ale i za ostatní nelékařské
zdravotnické profese. Už to nebyla jen
chirurgie. Snažila jsem se proniknout
alespoň do základů dalších oborů a vůbec
vnímat nemocnici jako celek. Mimo jiné
jsem se věnovala i problematice zlepšování
kvality v ošetřovatelství a získala pro tento
program i své kolegyně.
Celý život jste strávila v Prostějově,
nikdy jste netoužila zamířit jinam?
Možnosti cestování do ciziny v době,
kdy jsem ještě neměla rodinu, byly velmi
omezené. Později, když už jsem rodinu
měla, byla pro mne závazkem a zároveň
i obrovským zázemím, takže jsem ji nechtěla opustit. Už tak bylo složité skloubit
výchovu dětí se směnným provozem a později prací v manažerských postech, kde
neexistuje osmihodinová pracovní doba.
Zároveň to bylo pro nemocnici období plné
změn, které mě plně zaměstnávaly a profesně naplňovaly. Měla jsem štěstí na své
nadřízené, dávali mi prostor pro realizaci
záměrů a představ o fungování ošetřovatelství a měla jsem štěstí i na kolegyně,
kolegy a spolupracovníky, se kterými se
nám tyto záměry společně dařilo naplňovat. A za to moc Všem děkuji.
V roce 2008 jste se stala náměstkyní
ředitele pro nelékařskou zdravotní péči
Středomoravské nemocniční. V čem
INZERCE
www.martekmedical.cz
NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
V ČESKÉ REPUBLICE
Poboēka TƎinec
Konská 198, 739 61 TƎinec
tel.: +420 558 337 111
fax: +420 558 337 112
[email protected]
WŽďŽēŬĂWƌŽƐƚĢũŽǀ
ul. U Spalovny
ϳϵϲϬϭWƌŽƐƚĢũŽǀ
tel.: +420 582 400 000
fax: +420 582 400 001
[email protected]
Komplexní zásobování všech
zdravotnických zĂƎşzĞŶşƉŽĐĞůĠZ
Nejširší nabídka produkƚƽ
nejvýnjŶĂŵŶĢũƓşĐŚnjŶĂēĞŬŶĂƚƌŚƵ
^ůƵǎby šité na míru jednotlivým zákĂnjŶşŬƽŵ
ƉŽĚůĞũĞũŝĐŚǀĞůŝŬŽƐƟ͕ƚLJƉƵ
ĂŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĐŚƉŽƚƎĞď
Poboēka Praha
Krajní 801, 252 42 Jesenice, Praha-Západ
tel.: +420 241 011 501
fax: +420 241 930 001
[email protected]
Poboēka Horka nad Moravou
Olomoucká 612/34, 783 35 Horka nad Moravou
tel.: +420 588 516 652
fax: +420 588 516 651
[email protected]
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Napsali o nás…
VÝBĚR TOHO NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO Z TISKU A INTERNETOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SKUPINY AGEL.
NNAEPMS O
AC
L IN O
I C EN Á S
S PÉČÍ O VAŠE BLÍZKÉ BĚHEM
DOVOLENÉ POMŮŽE NEMOCNICE
16
MLADÁ FRONTA DNES 1. ČERVENCE
Patříte mezi ty, kteří se doma každý den
celoročně starají o nemocného? A potřebujete se začátkem prázdnin odjet na dovolenou, přitom nemáte nikoho, kdo by vás
v péči o vaše nejbližší zastoupil? Řešení
nyní nově nabízejí v Šumperské nemocnici.
„Maminka se roky starala o svoji nemocnou tchýni. Dala kvůli tomu výpověď
v práci, protože babička potřebovala celodenní péči. Vím, jaký to byl zápřah, a jak
složité bylo sehnat někoho, kdo by maminku zastoupil i jen na den,“ popisuje čtyřicetiletá Hana z Olomouce. Šanci na pár
dnů si oddechnout a mít současně i klidné
svědomí, že je o blízkého postaráno, začali
nově nabízet v Šumperské nemocnici. „Každý
člověk občas potřebuje načerpat nové síly.
A k tomu mu pomáhá dovolená. Jenže
někteří lidé řeší otázku, kdo bude během
ní pečovat o jejich blízkého se zdravotními
problémy,“ je přesvědčená mluvčí zdravotnického zařízení Hana Szotkowská.
Na základě poptávky rodin řešících
podobné dilema nyní poskytují i krátkodobou péči. Ta má ulehčit během letních
měsíců situaci těm, kteří dlouhodobě
pečují o nemocné příbuzné nebo blízké se
zdravotním postižením. „Zajistíme pro
ně jedno i vícedenní pobyt pod odborným
zdravotním dohledem. Zkušený personál
nemůže plně nahradit známé domácí
prostředí, přesto bude věnovat klientům
potřebnou péči a čas včetně sociálního
kontaktu a emoční podpory,“ uvedla
náměstkyně ředitele šumperské nemocnice
Eva Pavelková.
MATĚJ SE TĚŠÍ DO ŠKOLKY. VÍ, ŽE
RODIČE BUDE MÍT POBLÍŽ
MLADÁ FRONTA DNES 1. ČERVENCE
Pavle Malíkové končí mateřská dovolená.
Je ráda, že nemá problém s hlídáním dítěte.
Pracuje totiž ve Vítkovické nemocnici,
která právě otevřela firemní školku.
Malý Matěj brzy oslaví třetí narozeniny
a sedmadvacetileté Pavle Malíkové skončí
mateřská dovolená. Už v srpnu se opět
začne starat o těžce nemocné lidi.
Ačkoli žena bydlí s rodinou ve Frýdku-Místku a čeká ji dojíždění do Vítkovické
nemocnice v Ostravě, kde bude pracovat
jako zdravotní sestra na anesteziologicko-resuscitačním oddělení ve dvanáctihodinových směnách, starost o hlídání
svého syna nemá. A možná se obejde i bez
pomoci prarodičů. Matěje si totiž bude
vozit do práce.
„Ulevilo se nám, když jsme zjistili, že
nemusíme shánět pro syna školku. Byl
by to dost velký problém,“ netají Pavla
Malíková.
Matějův otec je totiž lékařem ve stejné nemocnici a čas od času budou mít
oba rodiče souběžně služby. „Protože
většina školek končí kolem čtyř hodin,
museli bychom syna vozit blízko bydliště
mé mamky, aby ho mohla vyzvedávat,“
vysvětluje Malíková. Žádné složité cestování ale nebude nutné. Matěj totiž pojede
každé ráno do Vítkovické nemocnice buď
s mámou nebo tátou a ten z rodičů, který
skončí dříve, ho pak vezme domů. Den
stráví hoch s dalšími dětmi ve firemní
školce, která funguje od pondělí do pátku
od 6 do 19 hodin.
„Matěj už se moc těší. Ve středu jsme
tam byli poprvé, zúčastnili jsme se slavnostního otevření školky i odpoledního
karnevalu. Syn byl nadšený. A já jsem moc
ráda, že ho budu mít pod okny – ARO je
v budově, která se školkou sousedí,“ dodává Pavla Malíková.
Ona i další mladé zdravotní sestry se
před časem vyjádřily v anketě spokojenosti
zaměstnanců, že by firemní školku uvítaly.
A oceňují, že Vítkovická nemocnice se
stala zřizovatelem první firemní školky
v kraji. Velmi jim to ulehčí život.
„V pondělí jsme zahájili zkušební
provoz, děti přicházely i s rodiči na krátký
adaptační pobyt, hrály si tu a zvykaly si.
Od 1. července začíná plný provoz pro děti,
které rodiče přihlásili jen na prázdniny
nebo už i na příští školní rok,“ říká ředitelka školky Simona Vyhnánková.
Školka, která zajistí celodenní stravování
včetně snídaně, může přijmout až 24 dětí
od 2 do 6 let, ale jen od zaměstnanců. Takové jsou podmínky, za kterých firma získala
dotaci z evropských fondů. Vznik a tříletý
provoz školky přijde na 11 miliónů.
PORODNOST
VE VALAŠSKOMEZIŘÍČSKÉ
NEMOCNICI JE PODOBNÁ JAKO LONI,
NARODILO SE PĚT DVOJČAT
MEDIAFAX 8. ČERVENCE
Celkem 444 dětí přišlo na svět v prvním
pololetí letošního roku v Nemocnici
Valašské Meziříčí. Agentuře Mediafax to
v pátek sdělila mluvčí nemocnice Hana
Szotkowská s tím, že porodnost se tak drží
na přibližně stejné úrovni jako v loňském
roce, kdy za stejné období přišlo na svět
o čtyři děti méně. Mezi novorozeňaty bylo
v letošním prvním půlroce celkem pět
dvojčátek.
Mezi nejčastější chlapecká jména, která
maminky vybíraly pro své syny, patřil
Ondřej, Lukáš a Tadeáš. Mezi holčičkami
se pak nejčastěji objevovala Veronika. Ně-
kteří rodiče však pojmenovali své ratolesti
netradičně – valašskomeziříčští zdravotníci pomáhali na svět také například malé
Melánii, Valerii či Nijanovi.
VÝSLEDKY VYŠETRENÍ NA WEBE
TELEVÍZNA STANICA MARKÍZA 10. JÚLA
"Pacientovi odoberú krv a o chvíľu už majú
k dispozícii výsledky. Lekári vo Zvolene
a okolí už nemusia čakať na papierik z laboratória. Zistené hodnoty uvidia priamo
na webe. Pre stovky pacientov z celého
regióny sa tak výrazne urýchli informovanosť o vlastnom zdravotnom stave."
M. KAŠIAROVÁ, redaktorka: "Dobre
to poznáte. Sestrička vám odoberie krv
a lekár oznámi, že výsledky budú o tri dni.
Až potom sa dozviete čo s vami naozaj je."
GERIATRICKÉ ODDELENIA ROZŠÍRIA
WWW.ZVOLEN.SME.SK 11. JÚLA
Situácia s geriatrickou starostlivosťou
môže byť v regióne po zrušení geriatrie
v Rooseveltovej nemocnici v Banskej
Bystrici zložitá. Tá sa ocitla na zozname
Všeobecnej zdravotnej poisťovne v rámci
optimalizácie nadbytočných nemocničných lôžok. Namiesto 60 lôžok geriatrie
v Banskej Bystrici vznikne iba menšie oddelenie pre dlhodobo chorých, časť pacientov by sa mala umiestniť v rámci interného
oddelenia a zvyšok previezť do Zvolena.
Spoločnosť AGEL SK, ktorá spravuje
Nemocnicu Zvolen, so zvýšeným náporom
na geriatrické lôžka počíta. "Sme dokonca
schopní zvýšiť kapacitu geriatrie o ďalšie
lôžka v Krupine," povedala hovorkyňa
Andrea Beňová. "Prijmeme všetkých
pacientov, ktorých hospitalizácie si u nás
objednajú zdravotné poisťovne," dodala.
Na druhej strane sa však podľa nej môže
objaviť problém, či budú finančné limity
od zdravotných poisťovní dostatočné na to,
aby mohli ošetriť všetkých geriatrických
pacientov.
MALÉ PACIENTY POBAVILY LOUTKY
MORAVSKÝ SEVER 12. ČERVENCE
Úsměvy na tvářích dětských pacientů
vykouzlily v Šumperské nemocnici profesionální herečky z občanského sdružení
Loutky v nemocnici. Šlo o další ze série zábavně terapeutických aktivit, jejichž cílem
VE VÍTKOVICKÉ NEMOCNICI SE RODÍ
VÍCE DĚTÍ
MLADÁ FRONTA DNES 14. ČERVENCE
Za prvních šest měsíců se ve Vítkovické
nemocnici narodilo 851 dětí, což je
o 19 víc než v loňském roce. Zatímco loni
vedly jednoznačně dívky, letošní skóre je
poměrně vyrovnané. Během první poloviny roku pomohli lékaři na svět
426 chlapcům a 425 děvčátkům.
O ZDRAVÍ ATLETŮ BUDOU PEČOVAT
LÉKAŘI VÍTKOVICKÉ NEMOCNICE
MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK
14. ČERVENCE
Zdravotnické služby atletům, členům
realizačních týmů i divákům bude během
konání atletického mistrovství Evropy
do třiadvaceti let zajišťovat také Vítkovická
nemocnice. „Zajistí lékařskou a sesterskou péči pěti lidmi přímo na stadionu.
Dále nám nemocnice zajistila dvě sestry
ke krevním odběrům v rámci předsoutěžních dopingových testů. V případě akutních případů také můžeme využít lékařské
péče přímo ve Vítkovické nemocnici,“ uvedl lékař české atletické reprezentace Petr
Sikora, který lékařskou péči pro účastníky
mistrovství koordinoval.
je zpříjemnit pobyt pacientům na dětském
oddělení. Dlouhodobě hospitalizovaným
pacientům se zase v nemocničním parku
věnovali dobrovolníci a zooterapeutka
s kolií Pinky.
Herečky se s loutkami na dětském
oddělení dostávaly z jedné legrační situace do druhé, dokázaly děti rozezpívat
i vtáhnout do pohádky. Dramaterapie je
považována za účinnou součást léčebného
procesu na dětských odděleních po celé
Evropě.
„Vystoupení dokázalo děti pobavit
i rozptýlit. Podobné aktivity určitě pomáhají k uzdravení,“ zhodnotila vystoupení maminka Veronika Mátlová, která
v nemocnici pobývala se svojí dcerkou Rozárkou. Nešlo o ojedinělou akci. Pacienty
na dětském oddělení pravidelně navštěvují
také zdravotní klauni. Zbavit se strachu
z neznámého prostředí a zlepšit náladu
pomáhá dětem nově také herní specialista.
„Snad nejhůř snášejí pobyt v nemocnici
právě děti. Podobné aktivity dokážou
zábavnou formou zlepšit jejich psychický
stav, což se pozitivně odráží na jejich zdraví,“ řekla náměstkyně ředitele nemocnice
Eva Pavelková.
AHOJ, JÁ JSEM VITAL A TOHLE JSOU
DYLAN A MONAKO
MLADÁ FRONTA DNES 15. ČERVENCE
Křestní jméno může o jeho nositeli leccos
vypovědět. Přičemž rodiče jsou v současnosti při volbě jmen pro své novorozené
potomky stále originálnější. A nebojí se ani
exotiky či naopak již téměř zapomenutých
klasických českých jmen.
„Maminky z Prostějovska a okolí svým
dětem přidělují stále častěji neobvyklá jména. Objevují se mezi nimi exotická jména
jako Thea, Amélie nebo Jasmína. Mezi
chlapci se pak najdou jména Kevin, Faabricio, Sebastian nebo Benjamin,“ poznamenala Hana Szotkowská – mluvčí skupiny
AGEL, který v kraji spravuje šumperskou,
šternberskou, přerovskou a prostějovskou
nemocnici.
Ve šternberské porodnici jen během
prvního letošního půlroku do kolonky
„jméno novorozence“ napsali také Renné-Amy, Kevin, Jeremy, Vital nebo Monaco.
Rodiče z Přerovska a okolí pro své dcery či
syny vybrali jména Stella, Elisabeth, Berenika, Samuel Ryan či Nathanael. Pozadu
nezůstávají ani v Šumperku. U postýlek
NNAEPMS O
AC
L IN O
I C EN Á S
Pacientka: "Človek je stále v nejakom
strese, lebo nevie čo je s ním."
M. KAŠIAROVÁ: "Niekoľkodňové
čakanie po odbere krvi by sa pre pacientov zvolenskej nemocnice malo skončiť.
V priebehu leta uvidia výsledky z laboratórií
priamo na webe nemocniční lekári. O niekoľko mesiacov aj súkromní, ktorí nemajú
ambulancie priamo v budove nemocnice."
J. BOTKA, riaditeľ nemocnice:
"V súčasnej dobe funguje nový systém
od 1.7., ktorý zabezpečí možnosť prepojenia informačných systémov laboratórií,
ktoré máme vlastné a našim nemocničným
informačným systémom."
M. ŽILINČANOVÁ, lekárka: "Ušetrí
hlavne veľa pracovného času lekárom
najmä na oddeleniach klinických, ktorí
doteraz museli prepisovať pracne výsledky
z laboratórií do chorobopisov. Pomôže to
ovšem aj lekárom v praxi, v teréne, pretože
dostanú oveľa rýchlejšie výsledky online."
Anketa: "Bolo by to dobre, keby hneď tie
výsledky boli."
M. KAŠIAROVÁ: "Riaditeľ nemocnice
tvrdí, že zavedením nového systému ušetrí
peniaze a k rýchlym výsledkom pomôže
vyše 500 lekárom z regiónu. Uvažuje dokonca aj o najmodernejších spôsoboch komunikácie medzi laboratóriom a lekármi."
J. BOTKA: "Technicky to nie je problém
urobiť to formou mailov, formou esemesiek, čohokoľvek."
M. KAŠIAROVÁ: "Zvolenská nemocnica
bojuje doslova o holé prežitie. Podľa jej
riaditeľa by však práve táto novinka mohla
v zápase o pacientov pomôcť."
17
ROČNÍK 5
tamních novorozenců se na cedulkách
s jejich jménem během předchozích šesti
měsíců objevila kupříkladu dívčí jména
Nelly, Isabel nebo Nadija. „Mezi chlapci se
zase objevil Dylan nebo Maxián,“ doplnila
Szotkowská. I přes tento trend však v kraji
stále v hitparádě oblíbenosti vyhrávají
tradiční Terezy, Veroniky nebo Adély.
Na kluky za pár let zase učitelky ve školce
budou nejčastěji volat: „Matěji, Tomáši,
Honzo nebo Jakube!“ „Žebříčkům popularity opravdu pořád kralují jména tradiční.
Třeba ve šternberské nemocnici se rodí
nejčastěji Adély, Karolíny nebo Natálie.
A chlapci jsou zase často Jakubové nebo
Tomášové,“ dodala Szotkowská. V žebříčcích obliby se podle personálu regionálních
nemocnic drží na špici Lucie, Kristýna,
Nela nebo Eliška a chlapecká jména Ondřej, Vojtěch, Šimon, Martin či Filip.
NNAEPMS O
AC
L IN O
I C EN Á S
NA OPERAČNÝCH SÁLACH SA UŽ
POTIŤ NEBUDÚ
18
WWW.ZVOLEN.SME.SK  19. JÚLA
Zastaralú klimatizáciu, ktorá vypovedala
služby už pred tromi rokmi, nahradila
tento mesiac vo zvolenskej nemocnici iná,
výkonná.
Vo zvolenskej nemocnici spustili minulý
týždeň do skúšobnej prevádzky klimatizáciu vo všetkých operačných sálach
v chirurgickom pavilóne. Uľahčí prácu
lekárom, ktorí tri roky museli operovať aj
v tridsaťstupňových horúčavách.
Vysoké teploty sú nepríjemné a komplikujú život aj pacientom, ktorí ležia v nemocnici. No tí sa na klimatizáciu spoliehať nemôžu. Klimatizácia nie je nová, no vyhovuje
Doteraz lekári museli operovať aj vo
vyše 30 stupňových teplotách. "Bola to
katastrofa, nielen pre nich, ale aj pre
pacientov, pretože uspávať pacienta pri
30 stupňových teplotách nie je v poriadku,"
prizvukuje riaditeľ nemocnice.
Ani v období, kedy na operačných sálach
klimatizácia nefungovala si lekári nemohli
dovoliť počas veľkých horúčav obmedziť
počet operácií. Ba naopak, v letnom období
ich hlavne na chirurgii býva práve viac.
Pacientom naordinovali pitný režim
SRDEČNÍ VADY V PŘEROVĚ ZJISTÍ
VČAS
PŘEROVSKÝ A HRANICKÝ DENÍK
28. ČERVENCE
Přijít k lékaři včas – to je jeden z hlavních
předpokladů toho, aby se sen o vytouženém těhotenství kvůli vážné nemoci dítěte
nezměnil v noční můru. Přerovští lékaři
v posledních letech zaznamenali velké
úspěchy v diagnostice srdečních chorob.
Zatímco jinde v republice se podařilo
odhalit pouze 33 procent těchto anomálií,
v Přerově mají úspěšnost 78 procent. V celé
republice se se srdeční vadou narodí zhruba šest tisíc dětí, až polovina z nich přitom
vyžaduje okamžitou péči. „Výskyt těchto
anomálií se dá předpovědět jen obtížně,
protože ani genetika, vliv prostředí a věk
matky většinou riziko výrazně nezvyšují. I v případě, že je na první pohled vše
v pořádku, není vyloučeno, že se anomálie
u miminka objeví,“ uvedla mluvčí přerovské nemocnice Hana Szotkowská.
Ke snížení rizika výskytu srdečních
chorob přispívá i zodpovědné chování
matek v době těhotenství. „Měly by k němu
přistoupit zodpovědně už před početím.
Samozřejmostí je zdravý způsob života,
vitamíny, včetně užívání kyseliny listové.
Budoucí maminky by se měly vyvarovat
užívání alkoholu, tabáku a drog,“ radí primář dětského a novorozeneckého oddělení
přerovské nemocnice Milan Blaštík.
Škodliviny totiž napomáhají vzniku
vývojových poruch plodu, často spojených
s přítomností některých srdečních vad.
„Těhotné ženy jsou odesílány na genetický
ultrazvuk, který má vyloučit výskyt choroby. V některých případech je doporučován
a prováděn i odběr plodové vody,“ doplnil.
Aby měly matky jistotu, že jejich dítě
netrpí vrozenou vadou srdce, je nutné, aby
se ve dvacátém týdnu těhotenství podrobily ultrazvukovému vyšetření. „Skelet
plodu je v tomto období jemný, s malým
množstvím vápníku, a tak je srdce dobře
vidět,“ vysvětlil primář Blaštík.
KOMÁRŇANSKÁ NEMOCNICA
ZREKONŠTRUUJE OPERAČNÉ SÁLY
WWW.WEBNOVINY.SK  2. AUGUSTA
Rekonštrukcia operačných sál chirurgického oddelenia Všeobecnej nemocnice
v Komárne sa začne 3. augusta, potrvá
do 31. decembra. Počas tohto obdobia budú
na chirurgickom oddelení vykonávať len
akútne operačné zákroky v odbore všeobecná chirurgia, informovala hovorkyňa
prevádzkovateľa nemocnice FORLIFE Andrea Beňová. Operačné zákroky spĺňajúce
podmienky pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť budú robiť na novom pracovisku
Jednodňovej zdravotnej starostlivosti v nemocnici v Komárne. Pacientov s nutnosťou
operačného zákroku v odbore traumatológia nasmerujú na najbližšie traumatologické
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
pracoviská v nemocniciach v Nitre, Nových
Zámkoch a Topoľčanoch. Rekonštrukciu
za 502 tisíc eur financuje Nitriansky samosprávny kraj. Vnútorné zariadenie operačných sál zabezpečuje FORLIFE a stáť bude
zhruba 200 tisíc eur.
Operačné sály boli v havarijnom stave.
Navyše, od 1. januára 2012 začnú na Slovensku platiť nové, tvrdšie normy Európskej únie. Dovtedy treba sály zrekonštruovať, inak by hrozilo ich zatvorenie.
"Pôvodné staré operačné sály slúžili nemocnici už niekoľko desiatok rokov a dnes
už vôbec nevyhovovali požiadavkám
kladených na prostredie operačných sál,"
povedala Beňová. Rekonštrukčné práce sa
dotknú operačného traktu (elektroinštalácie, vzduchotechnika, zdravotechnika)
ako aj samotnej budovy chirurgického
pavilónu (kanalizačné stúpačky, strešný
plášť). Po ich ukončení bude mať Všeobecná nemocnica Komárno k dispozícii dve
moderne vybavené operačné sály s novým
materiálno technickým vybavením. Komárňanská nemocnica slúži pre spádovú
oblasť 110 tisíc obyvateľov.
TŘINEČTÍ LÉKAŘI VARUJÍ BĚHEM
DOVOLENÝCH PŘED SYNDROMEM
TURISTICKÉ TŘÍDY
MEDIAFAX 5. SRPNA
Lékaři Nemocnice Podlesí v Třinci se stále
častěji setkávají s pacienty, které postihl
při cestě za sluncem takzvaný Syndrom
turistické třídy. Ten se vyznačuje tvorbou
krevních sraženin, které mohou ohrozit
i lidský život, uvedla v pátek mluvčí skupiny AGEL Hana Szotkowská.
"Syndrom turistické třídy představuje
typické oběhové obtíže, které vznikají
při dlouhodobém pobytu ve stísněném
prostoru, především u cestujících v letecké přepravě. Mohou však postihnout
i pasažéry cestující za sluncem dálkovým
autobusem. Dlouhé sezení, nedostatek
volného prostoru pro nohy a malá možnost
pohybu zhoršuje cirkulaci krve a zvyšuje
pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny," popsala mluvčí.
Pokud se sraženina nerozpustí, může
podle lékaře z Centra cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí Martina
Kalendy ucpat některou z cév a způsobit
vážné zdravotní potíže v podobě plicní
embolie, infarktu nebo mrtvice. "Syndrom
turistické třídy může ohrozit prakticky
kohokoliv. Rizikovými faktory jsou, kromě
nehybného sezení, také těsné oblečení,
dehydratace, snížená tenze kyslíku v leta-
583 335 113 či emailem na adrese
[email protected] Na všechny uvedené
kontakty mohou také směrovat své dotazy.
ŘÍDÍTE? DARUJTE KREV, VYZÝVAJÍ
ZDRAVOTNÍCI
MLADÁ FRONTA DNES 9. SRPNA
Kampaň „Každý řidič dárcem krve“ teď zahájila prostějovská nemocnice. Akce, kterou
zdravotníci pořádají spolu s prostějovskými
CHCETE SHODIT NEBO PŘIBRAT?
PORADÍ VÁM V AMBULANCI
ŠUMPERSKÝ A JESENICKÝ DENÍK
8. SRPNA
Nutriční ambulance Šumperské nemocnice, která je členem skupiny AGEL, rozšířila
své služby. Nově je nabízí všem i bez doporučení praktického či jiného odborného
lékaře. Tým šumperských odborníků
pomůže sestavit optimální jídelníček, a to
nejen pokud toužíte shodit nebo naopak
nabrat pár kil, ale také v případě dlouhodobých zažívacích potíží či pokud se prostě
jen chcete správně stravovat.
Dosud byla nutriční ambulance určena
především hospitalizovaným pacientům
Šumperské nemocnice a také pacientům
s doporučením odborného lékaře. Nyní
je však nově otevřena všem zájemcům,
kteří vědí, že klíč ke zdraví a kráse se často
skrývá v jídelníčku.
Zájemci se mohou objednat i bez doporučení svého lékaře. Dveře do ambulance
má otevřené doslova každý, kdo se zajímá
o výživu. „V poradně pomůžeme zanalyzovat jídelníček a sestavit nový, zdravější,
vyváženější. Poradíme také, jak zhubnout
či naopak přibrat, navrhneme vhodný
jídelníček například lidem s vysokým
krevním tlakem nebo zvýšenou hladinou
cholesterolu v krvi,“ poznamenala nutriční
terapeutka Blanka Heřmanská. Doplnila,
že odborníci poradí i s nestandardními
formami stravování.
„Můžeme pomoci například lidem, kteří
trpí celiakií, což je alergie na obilniny,
nebo jsou vegetariáni,“ uvedla terapeutka.
Potvrdila, že konzultace provádí tým
zkušených odbornic na výživu a trvají
od 30 do 60 minut. Zájemci se mohou
do nutriční ambulance objednávat předem na telefonních číslech 583 335 111,
autoškolami, chce upozornit na fakt, že právě oběti dopravních nehod často potřebují
ke své záchraně darovanou krev.
POLIKLINIKA VÁS ZBAVÍ
I NEPOTŘEBNÉHO FÉNU
MLADÁ FRONTA DNES 19. SRPNA
Pacienti Polikliniky Olomouc (bývalé
Železniční polikliniky) teď mají možnost
v přízemí vstupní haly do sběrného boxu
odložit drobné vysloužilé elektrospotřebiče, jako jsou například fény, mobilní telefony, fotoaparáty nebo baterie. Poliklinika
se totiž zapojila do projektu „Zelená firma“.
LEPŠÍ LŮŽKA PRO LIDI S NEMOCNÝMI
LEDVINAMI
MLADÁ FRONTA DNES 24. SRPNA
Lidem se závažnými poruchami ledvin
ve šternberské nemocnici pomohou
další dvě speciální lůžka. Celkem jich tak
na tamním hemodialyzačním oddělení
bude deset. Dvouměsíční rekonstrukce oddělení stála včetně nového vybavení téměř
dva miliony korun.
LÉKAŘI POMOHOU VETERINÁŘŮM
ODHALIT VROZENÉ VADY U ZVÍŘAT
MLADÁ FRONTA DNES 24. SRPNA
Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice
Prostějov, úsek genetiky, získalo v těchto
dnech dva nové přístroje zhruba za milión
korun. Zařízení zdravotníkům pomůže
odhalit například nejrůznější genové
vady, nemocnice chce začít spolupracovat
také s veterinárními lékaři na zjišťování
vrozených vad nebo infekcí, které postihují
zvířata.
Úsek genetiky získal přístroj s názvem
mikro-spektrofotometr, který slouží
k měření koncentrace a čistoty malých
objemů nukleových kyselin. „Další
novinkou je Real-Time PCR Cycler, což
je přístroj, který nám například umožní
detekci genových mutací a polymorfismů
s využitím fluorescenčních barviv. Přístroj
dokáže analyzovat až devadesát šest vzorků současně,“ vysvětlila jedna z vedoucích
lékařek oddělení Jitka Prošková. Prostějovská nemocnice má zároveň v plánu nabízet
služby veterinárním lékařům.
„Chtěli bychom tak pomoci odhalit
některé vrozené vady či infekce, které postihují zvířata. Jde také o vyšetření pohlaví
ptáků, vyšetření v oblasti farmakogenomiky
nebo paternity u psů,“ dodal přednosta Oddělení laboratorní medicíny David Stejskal.
LÉKAŘI VYŠETŘÍ ZNAMÉNKA ZDARMA
MLADÁ FRONTA DNES 30. SRPNA
Vyšetření mateřských znamének zdarma
nabídne už zítra Komplexní onkologické
centrum v Novém Jičíně. Akce nazvaná Den
prevence se uskuteční od 16 do 18 hodin.
Návštěvníci si budou moci nechat změřit
krevní tlak nebo si mohou nechat udělat
základní rozbor krve. „Kromě toho všem
zájemcům bezplatně vyšetříme mateřská
znaménka. Příchozí si taky budou moci
prohlédnout prostory radioterapeutického
pracoviště, které běžně nejsou dostupné,
a zhlédnout špičkové technologie k léčbě
nádorových onemocnění,“ říká vedoucí
onkologického centra Renata Soumarová.
Za příznivého počasí se akce uskuteční
přímo v areálu novojičínské nemocnice,
v opačném případě v budově Radioterapie.
Lékaři z centra tuto akci pořádali už loni
a tehdy se setkala s velkým zájmem.
Přišly na ni více než dvě stovky zájemců.
„Právě proto jsme se letos rozhodli přizvat
více lékařů, kteří budou znaménka vyšetřovat,“ doplňuje vedoucí lékařka s tím, že
loni došlo dokonce i k záchytu několika
patologických znamének. „Nepodceňovat
prevenci se u zdraví rozhodně vyplatí.
Prevence je totiž vždy důležitější než pozdě
započatá náročná léčba. Proto jsem rád,
že Komplexní onkologické centrum lidem
na Novojičínsku tuto možnost nabízí,“ říká
ředitel Nemocnice s poliklinikou v Novém
Jičíně Jaroslav Páník. Centrum v tento den
přivítá i vzácnou návštěvu. Akce se zúčastní předseda České dermatovenerologické
společnosti Petr Arenberger.
NNAEPMS O
AC
L IN O
I C EN Á S
dle, vysoký stupeň těhotenství nebo třeba
obezita," řekl lékař.
U delších cest je podle něj nutné dodržovat pitný režim. Kromě dostatečného
přísunu nealkoholických nápojů hraje
významnou roli i pohodlné oblečení.
„Chvílemi je vhodné mít nohy co nejvýše.
Při delší nečinnosti bychom měli nohy
alespoň jednou za hodinu protáhnout. Pomůže krátká procházka, například v uličce
autobusu nebo letadla, anebo jen jednoduché cvičení – natáhnout nohy a několikrát
po sobě přitáhnout špičky nahoru zase
dolů,“ radí lékař s tím, že u lidí se zvýšeným rizikem tvorby krevních sraženin lze
syndromu předejít i s pomocí léků.
19
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Jsou senioři za volantem nebezpeční?
STARŠÍ ŘIDIČ ZA VOLANTEM HŮŘE VIDÍ A MÁ TAK ŠPATNÝ ODHAD, HŮŘE SLYŠÍ, POMALEJI REAGUJE. SE VZRŮSTAJÍCÍM VĚKEM
TAKÉ UŽÍVÁ VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ LÉKŮ, JEJICHŽ KOMBINACE ZVYŠUJE RIZIKO NEHODY PŘI ŘÍZENÍ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
„Senioři přitom běžný provoz na silnicích ještě zvládají, ale když však dojde k náročnější až kritické situaci,
mohou ty jejich zhoršené
schopnosti přinést i tragické
následky“
Primářka rehabilitace a ředitelka nemocnice MUDr. Barbora Zbránková
NEMOCNICE
P
20
rovoz na silnicích ohrožují stovky
sedmdesátiletých a starších řidičů.
Na vině jsou zejména samotné
řidičské schopnosti řidičů důchodového
věku, kteří se často přeceňují. Zkušenosti
jim přitom mnoho nepomáhají, protože
řidiči v pokročilém věku mívají pomalejší
reakce a jejich zdravotní stav není mnohdy
ideální, což se odráží třeba na jejich fyzické
kondici. Podle statistik právě starší senioři
nezvládají řešit složité dopravní situace,
takže jsou doslova hrozbou na silnicích.
Relativně nejnižší podíl na nehodovosti mají řidiči zhruba mezi 35 a 45 lety.
Nebezpečí nehod u řidičů stoupá zejména
po 65. roce, kdy s přibývajícími lety se
snižuje výkonnost smyslů. „Starší řidič
za volantem hůře vidí a má tak špatný
odhad, hůře slyší, pomaleji reaguje i kvůli
chronickým nemocem jako například
Parkinsonova nemoc, revmatické onemocnění, srdeční potíže nebo cukrovka.
Se vzrůstajícím věkem také užívá větší
množství léků, jejichž kombinace zvyšuje
riziko nehody při řízení,“ říká primářka
rehabilitace a ředitelka Nemocnice Český
Těšín MUDr. Barbora Zbránková s tím, že
dolní hranice věku pro řízení automobilu
existuje prakticky všude na světě, ale horní
hranici nelze určit „Jsou lidé, kteří jsou
v 85 letech aktivní a čiperní, a naopak jiní,
kteří v 65 letech nemají reflexy jako dřív,“
doplnila.
ŘIDIČISENIOŘI MAJÍ PŘEVÁŽNĚ
STARŠÍ VOZY A VYJÍŽDĚJÍ „SVÁTEČNĚ“
Zapomenout nelze ani na vozový park
řidičů. Řidiči-senioři mívají starší vozy,
protože jim nestojí za to kupovat nový
automobil nebo na nový nemají dost peněz. A starší typy aut mají horší vlastnosti
než nové. Navíc starším lidem také vadí
současný zhuštěný silniční provoz, který se
zejména po roce 1989 několikrát zmnohonásobil.
Starší řidiči si podle policistů dovolí
vyjet na silnice jen svátečně, ale pak to
stojí za to. Policie před časem obvinila
osmasedmdesátiletého řidiče, který srazil
v trabantu na přechodu ve Frenštátu pod
Radhoštěm dvě desetileté děti. Čtyři těžká
zranění zavinil před šesti roky osmdesátiletý řidič na Českobudějovicku, který
nedostatečně reagoval na situaci na silnici.
O několik dnů před tím zabil ve Větřní
dvaaosmdesátiletý řidič sedmdesátiletou chodkyni na přechodu. Řada řidičů
také zažila velké kolony, kdy v jejím čele
jel starým autem mimo obec konstantní
50kilometrovou rychlostí senior. Nervózní
řidiči se pak snaží důchodce předjet a vznikají tak další nebezpečné situace.
Senioři přitom běžný provoz na silnicích ještě zvládají, ale když však dojde
k náročnější až kritické situaci, mohou
ty jejich zhoršené schopnosti přinést
i tragické následky. Právě senioři by měli
být soudní a zvážit, zda jsou schopni řídit
auto. Rozloučit se s řidičákem není lehké,
ale jsou lidé, kteří sami uznají, že už jim
to za volantem nejde. Důchodci často
neodhadnou, kdy odevzdat řidičák, nejsou
soudní a snaží se ho „udržet“ za každou
cenu. Nebo využívají různé kličky v zákoně a třeba i známosti lékařů.
ČEŠTÍ SENIOŘIŘIDIČI MUSÍ
ABSOLVOVAT LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
OD 60 LET
Podle zákona starší řidiči musí chodit
k pravidelným zdravotním prohlídkám.
Čeští senioři, kteří nejsou řidiči z povolání, musí absolvovat lékařské prohlídky
v souvislosti s dosažením věku 60, 65 a 68
let, pak každé dva roky. Pokud řidič-senior
nemá vystavené potvrzení o zdravotní
způsobilosti a řídí motorové vozidlo, hrozí
mu ve správním řízení pokuta od 5 do 10
tisíc korun, ztráta pěti bodů a zákaz řízení
na šest měsíců až jeden rok.
Posudek vydává obvodní nebo závodní
lékař. Pokud je senior zdráv, tak dostane
od lékaře posudek o zdravotní způsobilosti. Pokud jeho zdravotní stav nedovoluje
řídit auto, tak obdrží posudek o nezpůsobilosti k řízení vozidel nebo podmínku, že
přijde za čas k prohlídce znovu.
Pokud je stanovisko negativní, tak může
začít kolotoč správního řízení. Řidiči mají
třicet dní na to, aby úřadům svůj zdravotní
stav doložili. Řada z nich si ale najde lékaře,
který je uzná způsobilými, nebo se odvolá.
A po celou tuto dobu mohou řídit auto.
NA SILNICÍCH ŘÍDÍ AUTA I SENIOŘI
S TĚŽKÝMI NEMOCEMI
V současné době není výjimkou, že
na silnicích řídí auta senioři s těžkými
zdravotními problémy a nejhorší je, že si
to mnoho z nich neuvědomuje. „Otázkou
také je, jak probíhají povinné zdravotní
prohlídky starších řidičů, tedy pokud
na tyto prohlídky vůbec chodí. Starší řidi-
če by také měli posuzovat specialisté. Oční
lékař, neurolog a zejména psychiatr. Pokud
panují pochybnosti o způsobilosti k řízení
motorových vozidel, měla by prohlídka
zahrnovat také psychologické vyšetření.
Někteří praktičtí lékaři často nezjišťují, zda
starší řidič je schopen dostatečně rychle reagovat a rovněž není vyloučeno, že
neberou v úvahu nemoci, které by mohly
ovlivnit schopnost řídit motorové vozidlo.
Právě tak jako léky, které řidič užívá a které
by mohly mít vliv na jeho řidičské schopnosti,“ dodává ředitelka nemocnice.
Rehabilitační oddělení nemocnice nabízí
léčbu plynovými injekcemi
APLIKACE PLYNOVÝCH INJEKCÍ JE VHODNÁ ZEJMÉNA PRO LIDI, KTEŘÍ TRPÍ BOLESTMI PÁTEŘE, HLAVY A DEGENERATIVNÍMI
ONEMOCNĚNÍMI KLOUBŮ.
MUDr. Anna Štefunková
R
ehabilitační oddělení nemocnice nabízí velice pomáhající léčbu plynovými injekcemi. Aplikace plynových
injekcí je vhodná zejména pro lidi, kteří
trpí bolestmi páteře, hlavy a degenerativními onemocnění kloubů. Tato metoda,
používaná tradičně v lázeňské léčbě, byla
poprvé použita v roce 1932 ve Francii.
Plynové injekce tak představují terapeutickou metodu, používanou v léčebné
rehabilitaci při bolestivých onemocněních
pohybového aparátu. Injekce s mediciálním plynem CO2 se pacientům aplikuje
inzulinovými jehlami do bolestivých míst
v okolí velkých kloubů, páteře a do akupunkturních bodů. „Aplikací plynu CO2
pod kůži dochází lokálně ke změnám
látkové výměny a tím ke snížení bolesti,
uvolnění kontraktur svalstva a rozšíření
drobných cév, zlepšení prokrvení, zvýšení
produkce buněčných růstových faktorů
stimulujících hojivé procesy,“ říká lékařka
rehabilitačního oddělení nemocnice
MUDr. Anna Štefunková s tím, že oxid
uhličitý vzniká v těle i při metabolizmu
přirozeně a jeho hladina je tak regulována.
Plyn se po aplikaci injekcí, kterou vždy
provádí lékař, velmi rychle vstřebá. „Pacient bezprostředně po aplikaci cítí v místě
vpichu jemné mrazení, ale po delší době se
na stejném místě rozlévá vlivem zvýšeného prokrvení příjemné teplo,“ uvádí
MUDr. Anna Štefunková.
Metoda plynových injekcí je nadstandardní službou, která není hrazená
zdravotními pojišťovnami, takže si ji
pacient hradí sám. Za jednu proceduru
aplikace plynovou injekcí zaplatí pacient
na ambulanci 100 korun. Ovšem když je
pacient hospitalizován, tak neplatí nic,
protože plynové injekce jsou součástí komplexní léčby. „Doporučený počet injekcí
je u každého pacienta individuální. Týdně
aplikujeme tyto injekce zhruba 20 pacientům,“ dodala doktorka.
NEMOCNICE
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
21
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Tetanie – nemoc nového tisíciletí
SNÍŽENÁ HLADINA VÁPNÍKU A HOŘČÍKU V KRVI MŮŽE VÉST AŽ K AKUTNÍM ZÁCHVATŮM.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
MUDr. Jiří Piskoř z neurologické ambulance Nemocnice Podlesí
N
NEMOCNICE
ejprve mi začala brnět levá ruka,
poté jsem v noci dostala záchvat
– šíleně mi bušilo srdce, nemohla
jsem pořádně dýchat, trnuly mi končetiny,
vše se ve mně chvělo, šly na mne mdloby.
Myslela jsem, že umřu.“ Takto hrozivě
popisují příznaky tetanického záchvatu pacienti neurologické ambulance Nemocnice
Podlesí. Po pocitech tuhnutí přicházejí
křeče na drobných svalech ruky, při delším
trvání se rozšíří na svaly předloktí a paže.
Mezitím se svalové křeče dostaví i na dolních končetinách. Postižený nemůže mluvit, protože i mimické svaly jsou ztuhlé.
22
CIVILIZAČNÍ CHOROBA
Onemocnění je způsobeno nedostatkem
hořčíku a vápníku v lidském těle, což
bývá nejčastěji způsobeno dlouhodobým
hladověním, redukčními dietami a nezdravým životním stylem. Metabolismus také
nepříznivě ovlivňují některé léky. „Počet
případů se v posledních letech neustále
zvyšuje. Častěji se jedná o ženy a průměrný věk pacientů trpících tetanií je 30 let,“
říká MUDr. Jiří Piskoř z neurologické
ambulance Nemocnice Podlesí a dodává,
že základem stanovení správné diagnózy
je provedení komplexního neurologického
vyšetření se zaměřením na podrobnou rodinnou a osobní anamnézu. „Diferenciálně
diagnosticky je nutno vyloučit zejména
první příznaky roztroušené mozkomíšní sklerosy, panické ataky obdobných
psychiatrických onemocnění a nádorová
onemocnění, u mladých lidí pak zejména hematologická, jako je například
leukémie,“ dodává neurolog Jiří Piskoř.
Specifickým vyšetřením je pak provedení
elektromyografického vyšetření – takzvaného kompresivně-ischemického testu,
kdy je optimálně na 10 minut pacientovi
stáhnuta paže manžetou tlakoměru pod
tlakem 120 až 160 torrů. „Na ruku umís-
tíme snímací kožní či jehlovou elektrodu
a následně ve fázi dekomprese a hyperventilace na přístroji pozorujeme typické
tetanické triplety a multiplety,“ vysvětluje
lékař Piskoř s tím, že důležitou součásti
vyšetření je rovněž odběr krve ke stanovení biochemických hladin vápníku, hořčíku
a optimálně i draslíku z krve. Základem
léčby je substituční terapie minerály –
podávání hořčíku, vápníku a vitamínu
B6, pyridoxinu, jehož význam se často
podceňuje. Většinou je nutné všechny
tyto tři komponenty podávat současně.
Pravidelnou substitucí a kontrolou hladin
minerálů z krve dochází u velké většiny
pacientů k dlouhodobému ústupu tetanických projevů, mnohdy i celoživotně.
„Pamatuji si na pacienta, manažera velké
firmy, který absolvoval v Nemocnici Podlesí s výše uvedenými příznaky komplexní
kardiologické vyšetření, onkologické
vyšetření, koronarografii, ECHO srdce až
přišel na neurologickou ambulanci, kde
jsme diagnostikovali tetanii. Po nasazení
terapie je nyní zcela bez obtíží a spokojen,“
vzpomíná Jiří Piskoř.
PREVENCE TETANIE
Základem prevence proti tetanii je pravidelný příjem potravin obsahující stopové
prvky. Mezi potraviny s vysokým obsahem
hořčíku patří zejména mandle, ořechy,
mořské ryby, sojové boby, špenát, cereálie,
ovesná kaše, brambory vařené ve slupce,
luštěniny, rýže, banány, mléčná čokoláda.
„Důležité je také snažit se vyvarovat psychicky a fyzicky stresovým situacím, negativnímu působení civilizačního způsobu
života jako je například dlouhá doba práce
s počítačem, nedostatek pohybu a relaxace,“ radí neurolog Piskoř. Lidé by neměli
zapomínat absolvovat pravidelné preventivní periodické prohlídky u praktického
lékaře, jejichž součásti by mělo být podrobné biochemické vyšetření krve a kontrola
hladin krevního tlaku. A co dělat v případě
podezření na tetanii? Lidé s příznaky tohoto onemocnění se mohou na neurologické
vyšetření objednat i bez doporučení svého
obvodního praktického lékaře, přičemž
lékaři pak na základě výsledku zvolí další
diagnostický a terapeutický postup.
Antidekubitní matrace zvýšily komfort
pacientů na chirurgickém oddělení
DVĚ NOVÉ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE QUATTRO PLUS V CELKOVÉ HODNOTĚ 120 TISÍC KORUN MAJÍ NOVĚ K DISPOZICI PACIENTI
CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE PODLESÍ.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
I
nvestice zkvalitnila úroveň poskytované
ošetřovatelské péče a především pak
pohodlí pacientů. Pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko nepředstavuje
nebezpečí jen samotný úraz nebo nemoc,
kvůli které musí celé dny proležet. Velkým
rizikem jsou proleženiny, tedy rány vyvolané tlakem podložky na místa s malou
vrstvou tukové či svalové tkáně. „Nové
matrace jsou složené z agregátu, speciální
30komorové matrace s krycím potahem
a propojovací hadice. Materiál je při po-
ruše měnitelný, matrace jsou omyvatelné
a maximální váha pacienta pro tento typ je
200 kilogramů. Ani výška matrace, která
činí pouhých 18 centimetrů, nepředstavuje
pro pacienty při vstupu a výstupu z postele
žádný problém,“ popisuje staniční sestra
chirurgického oddělení Centra cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí
Jaroslava Šteberlová.
Nové matrace jsou určeny i pro polohovací postele a díky profilu rovnoměrně
kopírují styčnou plochu těla pacienta.
INZERCE
E¢
F
Ĝ
U
T
P
S
Q
žN
O
÷
¢
U
C
P
W
Oŕ
F
W
U
J
¢
U
T
L
V
F
G
N
F
÷
D
Z
P
7÷EZLE PVUVSHFOUO¢QPN
QPTLZUO
Portex® Mini-Trach II
1SPVSHFOUO¢[BKJĖUŕO¢WTUVQVEPE²DIBD¢DIDFTUÙNJOJUSBDIFPUPNJFKF
KFEOPEVDI–UFDIOJLBQĜJLUFSžTF¯[L–LBOZMB[BWFEFEPUSBDIFZQĜFT
LSJLPUIZSPJEO¢NFNCS–OVQPNPD¢TQFDJFMO¢IPDIS–OŕOžIPTLBMQFMV
B[BWBEŕťF
Å DIS–OŕO²TLBMQFMVNP÷īVKFQSPWFEFO¢WQJDIVTNJOJNBMJ[BD¢SJ[JLB
QPĖLP[FO¢[BEO¢USBDIF–MO¢TUŕOZ
Å [BWFEFO¢LBOZMZWFMNN*%VTOBEīVKF[BIOVU²[BWBEŕť
Portex® Cricothyroidotomy Kit – PCK
*OUVJUJWO¢QPV÷JU¢TPVQSBWZ1$,VNP÷īVKFVSHFOUO¢QĜ¢TUVQEPE²DIBD¢DIDFTUJ[BFYUSžNO¢DI
QPEN¢OFL4PVQSBWBKFQĜJQSBWFO–LSZDIMžNVQPV÷JU¢WLPNQBLUO¢NCF[QFťOžNCBMFO¢
Å TFUPCTBIVKFQ–TFLQSPCF[QFťOž[BKJĖUŕO¢LBOZMZ
'PET–WBD¢FOEPCSPODIJ–MO¢LBUžUSQSPJOJDJ–MO¢PET–O¢O–TMFEOŕ
QP[BWFEFO¢LBOZMZB*40NNLPOFLUPSQSPQĜJQPKFO¢NBOV–MO¢IP
SFTVTDJU–UPSVOFCPE²DIBD¢IPPLSVIV
Å KFEOPEVDI–BSZDIM–QSPDFEVSB
Å JOPWBUJWO¢CF[QFťOPTUO¢KFIMBTWOJUĜO¢NPCUVS–UPSFNTQSV÷JOPVJOEJLVKFWTUVQEPUSBDIFZ
BFWFOUVFMO¢LPOUBLUTF[BEO¢TUŕOPVUSBDIFZ
Å LSJLPUIZSPJEO¢LBOZMBWFMNNTNBO÷FUPV4PGU4FBMVNP÷O¢QBDJFOUPWJTQPOU–OO¢WFOUJMBDJ
Å JOUFHSPWBO²NNLPOFLUPSQSPQĜJQPKFO¢NBOV–MO¢IPSFTVTDJUBťO¢IPWBLVOFCPE²DIBD¢IP
PLSVIV
Å [BISOVKFTLBMQFMMVCSJLBťO¢HFM¯DIZULBOZMZOZMPOPW²O–WMFLB[WMIťPWBť5IFSNPWFOU®5
Å OBWS÷FOPQSPQPV÷JU¢WVSHFOUO¢DITJUVBD¢DI
7ZCBWFO¢LUFSž7–NE–KJTUPUVSZDIMžIPBTOBEOžIPQPV÷JU¢
www.asqa.cz / [email protected]/ tel. 272 761 350
www.smiths-medical.com
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Dobrovolných dárců krve by mělo být víc
DÁRCEM KRVE SE MŮŽE STÁT KAŽDÝ OBČAN S TRVALÝM POBYTEM V ČESKÉ REPUBLICE VE VĚKU OD 18 DO 60 ROKŮ, KTERÝ JE
ZCELA ZDRÁV, NEPRODĚLAL INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ JATER ČI POHLAVNÍ CHOROBU A NEUŽÍVÁ ŽÁDNÉ LÉKY.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
ravském regionu transfuzními přípravky
s možností jejich distribuce podle aktuální
potřeby přípravků různých krevních skupin
v jednotlivých nemocnicích.
Přesné množství odběrů v Prostějově
od vzniku transfuzního zařízení by bylo
možné zjistit v archivech, ale bylo by to
velmi pracné. Ale pokud předpokládáme
počty odběrů krve mezi 2 500 až 3 000
ročně, činilo by to od roku 1949 přibližně
kolem 160.000 až 190.000 odběrů krve,
z nichž větší část použila přímo prostějovská nemocnice, ale velké množství krve
bylo poskytováno krajským zdravotnickým zařízením a k redistribuci v regionu.
MUDr. Jiří Šlézar
V
NEMOCNICE
České republice je registrováno
zhruba 300.000 dobrovolných dárců
krve. Do ideálního počtu podle
doporučení Rady Evropy, což je minimálně
čtyři procenta dárců v populaci, tak v republice chybí nejméně sto tisíc dárců. Dobrovolných dárců krve by tak mělo u nás být
víc. Co pro zvýšení počtu dárců krve dělá
prostějovská nemocnice a na vše kolem
darování krve jsme se zeptali vedoucího
lékaře transfuzního oddělení nemocnice
MUDr. Jiřího Šlézara.
24
Od kterého roku se odebírá krev v prostějovské nemocnici a lze zjistit, kolik
krve jste z dárců „vysáli“?
V prostějovské nemocnici funguje transfuzní stanice od založení Národní transfuzní služby, tedy někdy kolem roku 1948.
Transfuzní stanice fungovala jako samostatné zařízení, které provádělo odběry
dárcům, jejich zpracování a expedici až
do nedávné doby. Asi před šesti roky došlo
k centralizaci zpracování provedených
odběrů ve zpracovatelských centrech, a to
nejdříve ve Fakultní nemocnici Olomouc
a v posledních třech letech v Transfúzní
službě v Šumperku. Cílem bylo zekonomičtění výroby transfuzních přípravků a především zlepšení zabezpečení nemocnic v mo-
A co dárci na Prostějovsku? Ubývá jich,
nebo naopak? Pořádáte různé náborové
kampaně nových dárců?
Prostějovsko mělo vždy relativně dobrou
dárcovskou základnu, která zcela vystačovala k pokrytí potřeb regionu. Stárnutí
populace registrovaných dárců, zpřísňování kriterií pro dárcovství krve, ale
trochu i menší zájem mladších ročníků, se
v posledních letech začal projevovat na počtu registrovaných dárců. Z uvedeného
důvodu bylo nutno zintenzivnit nábor nových bezpříspěvkových dárců v regionu.V
posledních letech to je především kontinuální náborová akce mezi samotnými dárci
krve “Přiveď svého kamaráda“. V současné
době jsme obnovili akci „Každý řidič
dárcem krve“, kterou realizujeme ve spolupráci s prostějovskými autoškolami.
Kromě těchto kontinuálních náborových
akcí ve spolupráci s Českým červeným
křížem a oddělením marketingu skupiny
AGEL v průběhu roku pořádáme několikrát
ročně náborové akce charakteru „Daruj krev
s červeným křížem“, dále odběrové dny pro
Policii České republiky, Městskou policii
a zaměstnance Městského úřadu v Prostějově, odběrové dny u příležitosti Světového
dne dárců krve a řadu dalších akcí.
Kdo se vlastně může stát dárcem? Je nějaké omezení? Kdo krev naopak nemůže
dávat?
Dárcem krve se může stát každý občan s trvalým pobytem v České republice ve věku
od 18 do 60 roků, který je zcela zdráv,
neprodělal infekční onemocnění jater či
pohlavní chorobu a neužívá žádné léky.
Krev nemohou darovat osoby mladší
18 let a prvodárci nad 60 roků. Také nemohou darovat krev lidé s hmotností méně než
50 kilogramů, všichni chroničtí pacienti
léčící se na nějakou chorobu, lidé trvale užívající léky, pacienti s krevními chorobami či
špatnými hodnotami krevního obrazu.
Jak dlouho trvá odběr krve? Co musí
dárci před odběrem udělat?
Dárce by před odběrem, a to večer a ráno,
neměl jíst nic tučného a pít alkohol. Před
odběrem by měl posnídat netučné pečivo
a vypít dostatečné množství tekutin, jako
například čaj. Po příchodu na odběrové
středisko je dárce zaregistrován v evidenci
dárců, přičemž musí mít občanský průkaz
nebo jinou legitimaci s fotografií. Po odběru vzorku krve na kontrolu krevního obrazu a vyšetření lékařem jeho tlaku, pulsu,
hmotnosti a teploty, vyčká v čekárně dárců
krve na vyzvání k odběru. Samotný odběr
450 mililitrů plné krve do vaku v odběrovém sále nesmí trvat déle než 10 minut.
Po odběru se doporučuje vyčkat v čekárně
dárců 10 až 15 minut, zda se u dárce nevyskytne nežádoucí komplikace jako slabost
či nevolnost. Dobu čekání si může vyplnit
sledováním televizního programu, četbou
denního tisku a drobným občerstvením.
Délka pobytu na odběrovém středisku by
neměla překročit jednu hodinu.
Kolikrát ročně nebo jak často mohou
lidé darovat krev? A je tady nějaký rozdíl
mezi ženou a mužem a proč?
Podle platné „Vyhlášky o krvi“ mohou
muži darovat krev nejvíce pětkrát ročně,
ženy pouze čtyřikrát. Tento rozdíl je
důsledkem rozdílů v příjmu a výdeji železa
(a to množstvím stravy – především masa,
a pak menstruační a poporodní „ztráty“
železa u žen).
Kolik stálých dárců k vám chodí darovat
krev?
Stálých pravidelných dárců krve máme asi
2 000. Máme ale také řadu dárců příle-
Máte dost prvodárců?
Dárců není nikdy dost. Pokud se nám
podaří rozšířit dárcovskou základnu, budeme snadněji zvládat nenadálé požadavky
lůžkových oddělení, a to především v kritických prázdninových a chřipkových obdobích. Nebudeme také muset řadu dárců
zvát k odběrům tak často. Mezi prvodárci
se snad podaří objevit a posílit skupinu
dárců Rh negativních, jejichž nedostatek se
projevuje zvláště v poslední době.
Jak nejlépe přilákat mladé lidi k darování krve?
Přilákat mladé k dárcovství krve není
věc jednoduchá. Řada z nich má obavy
z provedení odběru a případných komplikací, protože neví, že veškerý používaný
odběrový materiál je na jedno použití.
Někteří se obávají nepříjemných pocitů při
venepunkci, určitá část mladé populace se
kloní ke spotřebitelskému způsobu života
a bezplatné aktivity neuznávají. Proto je
nutná kontinuální nebo opakovaná aktivní
náborová činnost ve spolupráci s mediálními prostředky, společenskými organizacemi, státními institucemi i soukromými
firmami, školami, autoškolami.
Máte k dispozici během roku dostatečné
množství krve? V kterém měsíci pociťujete nedostatek krve a naopak kdy máte
krve dostatek?
V průběhu roku je zásobení transfuzními
přípravky přiměřené a relativně dostatečné. Horší situace nastává v době dovolených, kdy je větší množství nehod a úrazů,
nebo v období chřipkových epidemií,
kdy je u dárců zvýšená nemocnost, jsou
v karanténě po proběhlém onemocnění či
zaměstnavatelé nechtějí uvolňovat v tuto
dobu zbytek zdravých dárců ze zaměstnání.
Kterých skupin máte nedostatek a naopak?
Nedostatek některých krevních skupin
se projevuje nárazově, a to v případě
náhlého zvýšení počtu pacientů některé
skupiny. V takovém případě si pomáháme
vzájemnou výpomocí a dozváním dárců
potřebných skupin k odběrům. Dlouhodoběji však trvá nedostatek především Rh negativních dárců, což je způsobeno jednak
jejich výrazně menším výskytem v populaci a také tím, že jsou tyto přípravky často
vydávány i dárcům Rh pozitivním při
potížích s vyhledáním vhodných přípravků při výskytu například nepravidelných
protilátek.
Dostanou dárci za krev nějakou odměnu?
V prostějovském regionu evidujeme
a odebíráme za posledních 30 let pouze
bezpříspěvkové dárce krve. Aby byly
odběry a z nich vytvořené přípravky co
nejbezpečnější, mají být bezplatné. Dárce
krve tak nedostává nic, co by mohlo být
považováno za finanční odměnu a co
by jej mohlo nutit k zatajení některých
závažných zdravotních a epidemiologických skutečností. Dárci dostávají pouze
potravinové doplňky jako například preparáty s vitamíny a železem od zdravotních
pojišťoven, poukázku na drobné občerst-
vení, proplacení jízdného na odběr a zpět
a z daňového základu si mohou odečíst
2 000 korun za každý odběr.
Hlavní odměnou je ale zejména dobrý
pocit z pomoci svým spoluobčanům a společenské ocenění formou plaket profesora
Janského, Zlatých křížů Českého červeného kříže a předáním drobných věcných
dárků při slavnostní příležitosti dvakrát
až třikrát ročně, a to vše za spoluúčasti
zástupců Českého červeného kříže a prostějovské nemocnice.
Kolikrát vaši rekordmani darovali krev?
Mezi našimi dárci máme řadu rekordmanů, za které můžeme považovat držitele
ocenění Zlatý kříž ČČK III, II. a I. stupně.
Znamená to více než 80, 120 a 160 odběrů krve. Vzhledem k tomu že se jedná
o dárce plné krve, kteří v minulosti mohli
darovat nejvíce čtyřikrát ročně, znamená to pravidelné odběry každého čtvrt
roku po dobu více než 20 až 30 let. Jsou to
úctyhodné počty odběrů a roků věrnosti
našemu transfuznímu zařízení a těchto
lidí si velmi vážíme. Přesto však jsme
názoru, že bezplatných dárců krve by mělo
být více, aby těchto rekordů dosahovali
dárci jen na základě vlastního rozhodnutí
a ne častým zvaním k odběrům ze strany
transfuzních stanic.
Se získanou krví se provádí laboratorní
vyšetření. Kdo to provádí u vás a co je
jeho cílem?
Před odběrem krve se provádí vyšetření
krevního obrazu, aby se mohla posoudit
vhodnost dárců k odběru. Po provedení
odběru dárce se pak dovyšetří předepsané
testy na přenosné choroby, aby byli chráněni
příjemci této krve. Jedná se o testy na infekční záněty jater, pohlavní choroby a AIDS. Těmito testy musí být před vydáním k transfuzi
vyšetřen každý transfuzní přípravek a provádí jej zpracovatelské centrum, v našem
případě Transfuzní služba v Šumperku.
Co se všechno s odebranou krví dělá?
Již před řadou roků se upustilo od podávání tzv. „plné krve“ – čili podávání krve bez
NEMOCNICE
žitostných, kteří se dostavují sporadicky
a nepravidelně. Dárcovská základna však
postupně stárne a proto jsou vyvíjeny výše
popsané aktivity k náboru nových dárců.
Měsíčně se mezi dárci objeví 20 až 30
prvodárců, přičemž vzhledem ke zmíněným rozdílům v hospodaření se železem
v organismu převažují muži.
25
ROČNÍK 5
dalšího zpracování. Zpracování na koncentráty červených krvinek, destiček,
mraženou plazmu či na krevní deriváty
(gamaglobulíny, koncentráty srážlivých
faktorů apod.) umožňuje efektivní využití
jednotlivých součástí odebrané krve podle
potřeby pacienta a také eliminuje řadů
vedlejších účinků při transfuzích. Předtím
než jsou tyto „části“ odebrané krve použity, musejí být po každém odběru od dárců
pečlivě vyšetřeny na předepsané testy pro
přenos některých infekčních a pohlavních
chorob, jako například na infekční záněty
jater, syfilis či AIDS.
Spotřebuje se všechna krev, kterou získáte? Krev, kterou odeberete, je pouze
pro prostějovskou nemocnici?
Odebraná krev je podle požadavků
zdravotnických zařízení regionu distribuována nejen odběrovému středisku odkud
pochází, ale i zdravotnickým zařízením,
která v daném okamžiku nedokáží odběry
pokrýt svoji potřebu.Tím je zabezpečena
lepší dosažitelnost potřebných přípravků
a sníženo riziko znehodnocení přípravků
v místech nadbytečných zásob.
Lidé v nemocnici dávají krev zadarmo
a vezmou si jen svačinku. Stále více lidí
jde raději do soukromého centra, kde
odevzdávají za peníze krevní plazmu,
která slouží k výrobě léků. Často kvůli
penězům dávají plazmu několikrát měsíčně. Není to nebezpečné?
Podle současné Vyhlášky o krvi lze plazmu
darovat v odstupu 14 dní, tedy maximálně
dvakrát měsíčně. Protože se jedná o odběr
plazmy a navrácení krvinek dárci, jde o výkon méně zatěžující úbytkem železa. Proto
jsou odběry možné častěji než u plné krve,
ovšem za pravidelného a pečlivého sledování hodnot bílkovin v plazmě. Pokud je toto
dodrženo a dárce tajně nenavštěvuje několik
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
odběrových středisek, nejsou tyto odběry
nebezpečné. Odběry za finanční úhradu
jsou však obecně považovány za méně
bezpečné, neboť mohou být účelově dárci
zatajeny důležité skutečnosti a snižuje se tak
bezpečnost odebraných přípravků.
A na závěr. Pokud by například během
větší havárie bylo zapotřebí velké množství krve, kdy část dárců nejdražší tekutiny by byla postižena třeba chřipkou či
jinou chorobou, lékařům v nemocnicích
by mohla krev chybět. Jak jste na tuto
variantu připraveni?
Kromě výše popsané možnosti redistribuce transfuzních přípravků zpracovatelskými centry je nutná snaha o zabezpečení
co nejširší dárcovské základny, aby bylo
možné v případě větší havárie oslovit co
nejvíce potencionálních dárců a zabezpečit
tak zdravotnickým zařízením potřebné
množství krve.
Nemocnice otevřela novou kardiologickou ambulanci
pro vrcholově i výkonnostně sportující děti
AMBULANCE NABÍZÍ KOMPLEXNÍ SPEKTRUM VYŠETŘENÍ, KTERÝMI BY MĚLY AKTIVNĚ SPORTUJÍCÍ DĚTI NEJLÉPE JEDNOU ZA ROK PROJÍT.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marie Svobodová
NEMOCNICE
N
26
ovou dětskou kardiologickou
ambulanci v září otevřela Nemocnice Prostějov. Ambulance nabízí
spektrum vyšetření k posouzení zdravotního stavu dítěte a k odhalení případné
vrozené srdeční vady či arytmie. Kardiologická ambulance je určena pro vrcholově
i výkonnostně sportující děti a mládež
do 19 let nejen z Prostějovska a okolí, ale
i z jiných regionů.
„Vyšetření je vhodné pro děti, které
provozují fyzicky náročný druh sportu
jako například hokej, fotbal, volejbal,
basketbal, tenis, atletiku, cyklistiku nebo
tanec. Je také určeno pro všechny děti,
které rády sportují a potřebují pomoci určit
optimální zátěž a tepovou frekvenci při
sportu,“ říká vedoucí lékařka ambulance
MUDr. Jana Hanáková s tím, že k otevření
ambulance vedl především velký zájem
o tato vyšetření.
K základním vyšetřením dětí v nové
ambulanci patří ergometrie, spiroergometrie a ultrazvuk srdce. Ergometrie
slouží k posouzení tělesné výkonnosti
MUDr. Jana Hanáková
a k odhalení případné srdeční arytmie.
Spiroergometrie posoudí výkonnost pacienta a na základě výsledků lékaři nastaví
vhodný zátěžový plán. Jde o zátěžové testy
na bicyklu nebo na běžeckém páse, které
poskytnou informace, jak se tělo chová při
maximální zátěži. Z testů se zjistí plicní
kapacita, maximální tepová frekvence
nebo maximální dosažený výkon. Spiroergometrie dále odhaluje možnou poruchu
prokrvení srdce, závažné srdeční arytmie,
reakce krevního tlaku na zátěž i po zátěži
či plicní parametry. Děti v ambulanci také
absolvují ultrazvuk srdce, což je podrobné
vyšetření anatomie a funkce srdce.
Ambulance nabízí komplexní spektrum
vyšetření, které by měly aktivně sportující děti nejlépe jednou za rok absolvovat.
„Srdeční vada, případně arytmie – zvláště
nepoznaná – může pacienta ohrozit na životě. V běžném denním režimu může zůstat skryta, ale při fyzické námaze se může
plně projevit a způsobit vážné zdravotní
komplikace. Zdraví dětí by mělo být vždy
na prvním místě. Při optimálním nastavení zátěže si dítě sport více užije, a přitom
zbytečně nepřetěžuje organismus,“ dodává
MUDr. Jana Hanáková.
Nová dětská kardiologická ambulance se
nachází v prvním patře dětského pavilonu
(vstup jako na dětskou pohotovost). Dveře
nové ambulance budou dětským pacientům otevřeny v úterý, středu a čtvrtek
od 08.00 do 15.00 hodin. Objednání či
další informace o nové ambulanci lze zjistit
na telefonním čísle 582 315 645.
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Podceňovat migrénu se nevyplácí
MIGRÉNA JE CELOŽIVOTNÍ CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ. JDE O NEJZNÁMĚJŠÍ BOLEST HLAVY OBVYKLE SPOJENOU S NEVOLNOSTÍ
A ZVRACENÍM, PŘIČEMŽ PŘÍČINA NEBYLA DOSUD ZCELA OBJASNĚNA.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Veronika Bořilová
MUDr. Jozef Zákopčan
NEMOCNICE
L
28
idstvo zná migrénu již od starověku.
První záznam o záchvatovité bolesti
hlavy pochází z doby 3 000 let před
naším letopočtem v Mezopotámii. V současné době migrénou trpí v České republice na 400 tisíc lidí, jen část z nich se však
léčí. Podceňovat migrénu se ale nevyplácí.
Migréna představuje závažný medicínský,
ale i socioekonomický problém.
„Migréna je přitom celoživotní chronické
onemocnění. Jde o nejznámější bolest hlavy
obvykle spojenou s nevolností a zvracením,
přičemž příčina nebyla dosud zcela objasněna. Svou roli hraje také dědičnost a mnoho faktorů, například stres, ostré světlo,
kolísání hladin hormonů nebo nepravidelný
cirkadiánní (denní) rytmus, které mohou
záchvat vyvolávat. Pulzující bolest se vyskytuje obvykle na jedné straně hlavy a záchvat
může trvat od 4 do 72 hodin,“ říká primář
neurologického oddělení Nemocnice Přerov
MUDr. Jozef Zákopčan.
MIGRÉNOU TRPÍ VÍCE ŽENY
Migréna postihuje častěji ženy než muže.
Podle průzkumů jí trpí celosvětově dvojnásobný počet žen než mužů, když u žen
je to okolo 12 až 14 procent na celém světě,
u mužů kolem 6 až 7 procent. Převaha žen
s migrénou je způsobena skutečností, že
jejím spouštěčem mohou být hormonální
výkyvy, k nimž dochází například při menstruačním cyklu nebo při těhotenství. Nemoc se obvykle poprvé objeví už v dětství.
Nejvíce záchvatů se objevuje mezi 25. a 45.
rokem života. Délka jedné ataky se v průběhu života obvykle prodlužuje. Naopak u seniorů se průběh migrény zmírňuje, nebo se
záchvaty úplně vytratí. Objeví-li se prudký
záchvat bolesti hlavy po čtyřicítce, je pravděpodobné, že bolest s migrénou nesouvisí
a může se jednat o příznak jiné choroby.
Migréna je záchvatovité chronické onemocnění, projevující se bolestmi hlavy naprosto
typického charakteru i průběhu záchvatu.
Na spuštění konkrétního záchvatu pak
má vliv mnoho faktorů, mezi které patří
dehydratace, nervové vypětí, nepravidelný
denní režim, nedostatek spánku, nedostatek
pohybu, přejídání, hladovění. Může být
také reakcí na požití některých potravin.
Mezi vnitřní činitele se nejčastěji řadí nízká
hladina cukru v krvi a u žen právě hormonální změny. "Během záchvatu je postižený
neschopen jakékoliv aktivity. Fyzická aktivita projevy migrenózního záchvatu ještě
zhoršuje," doplnil primář.
POMÁHÁ I STUDENÝ KAPESNÍK
A jak si lidé sami léčí migrénu? Studený
kapesník na hlavu, ticho a tma, popřípadě
nějaký běžný lék proti bolesti. V úvodu onemocnění mohou účinkovat běžné preparáty
ze skupiny antirevmatik – antiflogistik. Léčbu migrény dělíme na akutní, jenž potlačuje
bolest při vlastním záchvatu, a preventivní,
která snižuje frekvenci a mnohdy i intenzitu záchvatů. V akutní léčbě jsou lékem
volby specifická antimigrenika – triptany,
jsou však pouze na předpis. Ovlivňují
vyplavování určitých hormonů a zabraňují
rozšíření cév v mozku, což je jedna z příčin
bolesti. Díky těmto lékům případný záchvat
proběhne daleko mírněji. „Diagnostika
a následná léčba migrenózních bolestí hlavy
patří do rukou odborníka – neurologa,"
upozorňuje MUDr. Jozef Zákopčan.
Mladá žena z Olomoucka první náznaky
migrény pocítila počátkem devadesátých
let, kdy studovala na střední škole. Pocítila
velké bolesti hlavy, přidala se nevolnost
a zvracení. Vzala si prášek proti bolení hlavy
a po jednom dni bolest přešla. Tím to ale
neskončilo. Další ataka přišla asi po čtrnácti
dnech a ještě silnější. Tentokrát předchozí
léčba již neúčinkovala. Proto dívka šla k obvodnímu lékaři, který jí poslal na neurologii,
kde jí lékaři nechali udělat všechna možná
vyšetření. Nic se ale u dívky nezjistilo, takže
jí lékaři předepsali léky, které ale nepomohly.
Migrény slabší či silnější stále měla. Někdy
skončila na kapačkách v nemocnici. Také se
naučila včas rozpoznávat příznaky. Někdy
to bylo rozmazané vidění, jindy rovnou
začala bolest hlavy. Téměř pokaždé zvracela.
Vždy užila lék na bolest a také na nevolnost.
Zkoušela různé věci od změny jídelníčku,
pila různé bylinkové čaje, cvičila, ale nic jí
nezabralo. Také později v době těhotenství
měla migrénu dvakrát až třikrát týdně, ale
protože kvůli narození miminka nemohla
brát své léky, tak měla obrovské bolesti.
Teprve po narození syna migrény ustoupily
a nyní má ataky jednou měsíčně. Ale naštěstí
může užívat své léky.
POMÁHÁ ŽIVOTOSPRÁVA
Tuto nemoc lze účinně kontrolovat
správnou léčbou. Prevencí je dodržování
pravidelného denního režimu, dostatek
spánku, kontrolovaný přísun potravin,
omezení kouření a konzumace alkoholu.
Pacient by měl při záchvatu ležet v temné
místnosti, přičemž průběh lze ovlivnit léky
proti bolesti. „U pacientů, kteří mají potíže
více než třikrát do měsíce, se doporučuje
preventivní léčba, kdy jsou léky užívány denně, ta ale musí být kontrolována
lékařem. Alternativní nemedikamentózní
cestou je akupunktura a relaxační techniky,“ vysvětluje primář s tím, že lékaři se při
stanovování této diagnózy snaží v rozhovoru zjistit, kdy člověka bolesti hlavy trápí
a co jim předchází. Nemoc se někdy sama
dá na ústup díky změně životního stylu.
Někomu pomůže, když zhubne, jinému
když se začne více hýbat. „Migréna má
u každého člověka trochu jiný průběh
a spouští ji jiný spouštěč. Je dobré znát svůj
spouštěč a vyhýbat se mu,“ dodává primář.
Do přerovské nemocnice před časem
přišla jednadvacetiletá pacientka, která
si stěžovala, že posledního půl roku má
opakované záchvatovité pulzující bolesti
levé poloviny hlavy. „Auru, což je předzvěst,
která předchází migrenózním záchvatům
a je charakteristická abnormální funkcí
některého smyslového orgánu, pacientka
popírá. Současně s bolestmi hlavy popisuje
doprovodný pocit nevolnosti a zvracení.
Tyto bolesti se u pacientky objevovaly 2 až 3
krát měsíčně, a to bez vazby na menstruaci,“
uvádí MUDr. Zákopčan s tím, že pro stejné
obtíže se léčí i matka pacientky, u které
byla migréna diagnostikována. Vzhledem
k obtížím a dědičnosti lékaři měli podezření na migrénu bez aury. „Proto jsme ženu
začali léčit triptany, v tomto případě byl
zvolen eletriptan, což postupně mělo dobrý
efekt na snížení bolestí hlavy. Nicméně frekvence záchvatů byla pořád stejná a po nástupu ženy do zaměstnání došlo k mírnému
navýšení frekvence záchvatů. Po zahájení
preventivní léčby topiramátem pravidelně
dvakrát denně došlo i ke snížení frekvence
migrenózních bolestí hlavy,“ uzavřel primář
Zákopčan.
Oční oddělení získalo unikátní
diagnostický přístroj
DÍKY VYŠETŘENÍ NA OCT MŮŽE LÉKAŘ DALEKO DŘÍVE A PŘESNĚJI DIAGNOSTIKOVAT NĚKTERÁ ONEMOCNĚNÍ OKA A SLEDOVAT
PRŮBĚH LÉČBY PO DOPORUČENÉM TERAPEUTICKÉM ZÁKROKU.
J
eden z nejmodernějších očních
diagnostických přístrojů získalo oční
oddělení nemocnice. Spektrální optický koherentní tomograf (OCT) umožňuje
skenovat snímky sítnice neinvazivně, tedy
bez jakéhokoliv zásahu do oka nebo aplikace kontrastní látky do žíly. Nový přístroj,
který je na očním oddělení nemocnice
novinkou, přišel na téměř 1,2 miliónu korun. Stejný přístroj zakoupila pro své oční
oddělení také prostějovská nemocnice.
„Díky tomuto vyšetření může lékař
daleko dříve a přesněji diagnostikovat
některá onemocnění oka a sledovat průběh
léčby po doporučeném terapeutickém zákroku. Pokud pacient podstoupí vyšetření
na OCT včas, zvýší tím šanci na úspěšnost
případné léčby a minimalizuje rizikovější
projevy onemocnění,“ říká primářka očního oddělení nemocnice MUDr. Monika
Daňková.
Vyšetření za pomoci OCT se využívá
u různých typů onemocnění oka, zejména
u věkem podmíněné makulární degenerace
– postižení žluté skvrny sítnice, diabetické
retinopatie a jiných typů sítnicových onemocnění. Dále může odhalit časné stadium
postižení zrakového nervu například zeleným zákalem či u již stanovené choroby
její progresi či zlepšení. Součástí přístroje
je i modul k vyšetření tloušťky rohovky,
snímání topografie komorového úhlu, což
má význam zejména u pacientů se zeleným
zákalem – glaukomem.
„Přínosem do budoucnosti je také
možná spolupráce s neurology v časné
diagnostice a péči o pacienty s roztroušenou sklerózou, kdy tento nový přístroj
velmi citlivě objeví úbytek nervových
buněk na sítnici,“ uvádí primářka s tím, že
ve světových vědeckých studiích již byla
prokázána souvislost roztroušené sklerózy
a úbytku gangliových (nervových) buněk
sítnice v okolí žluté skvrny.
Přístroj OCT (z anglického Optical
Coherence Tomography) představuje jednu
z nejmodernějších a vysoce přínosných
zobrazovacích metod k vyšetření zadních
a předních struktur oka (sítnice, optického nervu a rohovky, komorového úhlu
– topografie). Pacienti tak získají jedinečnou možnost neinvazivního vyšetření
oka, kdy lékař vidí i hluboké vrstvy oka
v trojrozměrném (3D) modelu. „Výsledkem
vyšetření je série dvojrozměrných a třírozměrných 3D skenů sítnice, tedy řezy vyšetřované struktury oka podobné klasickému
zobrazení počítačovou tomografií. Oproti
CT počítačové tomografii je však OCT
zhruba 65krát rychlejší, takže díky tomu
se eliminují mikropohyby oka,“ vysvětluje
MUDr. Daňková.
Vyšetření je zcela bezbolestné, bez
kontaktu s okem a trvá zhruba deset
minut. „Při vyšetření na OCT pacient sedí
s podpěrou brady a čela, a pouze sleduje
světlo fixačního bodu. Slabé paprsky,
které přístroj vysílá, jsou zcela zdravotně nezávadné. Protože toto vyšetření
využívá optického paprsku a jeho odrazu,
je neproveditelné u očí, které mají výrazně
neprůhledná oční média – tedy rohovku,
čočku nebo sklivec,“ dodává primářka.
Vyšetření na OCT je již považováno
za standard před plánovanou operací
šedého zákalu, kdy na základě získané
informace lze předvídat výsledek zrakových funkcí, tedy kvalitu vidění po operaci čočky. S ohledem na nenáročnost
a šetrnost celého vyšetření je doporučeno
se k vyšetření objednat v rámci prevence,
kdy výsledek každého pacienta je automaticky srovnán s normativní databází, tedy
vzorkem populace daného etnika. Výborné
je také uchovávání dat vyšetření v paměti
počítače a možnost následného srovnání
v čase, například po šesti měsících či roce.
Vyšetření novým přístrojem zatím
nehradí zdravotní pojišťovny a vyšetření
jednoho oka stojí 300 korun. Objednávky
je možné provádět přímo v oční ambulanci
přerovské nemocnice nebo telefonicky
na čísle 581 271 437.
NEMOCNICE
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Veronika Bořilová
29
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Lidé by měli znát svůj krevní tlak
PŘESTOŽE LÉKŮ NA VYSOKÝ KREVNÍ TLAK JE NA TRHU DOSTATEK, TAK JEN CHEMIE NEPOMŮŽE. ČLOVĚK MUSÍ PŘEDEVŠÍM
ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOTNÍ STYL.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
MUDr. Lukáš Prucek
NEMOCNICE
M
30
áte sedavé zaměstnání, rádi se
napijete alkoholu, kouříte, máte
nadváhu a neradi se hýbete,
hodně solíte, zažíváte stresy nebo patříte
ke starší generaci? Tak patříte k osobám,
které jsou vysokým krevním tlakem ohroženy. Riziko je o to větší, když vysokým
krevním tlakem trpěli nebo trpí vaši rodiče
nebo někdo další z příbuzných.
Hypertenze neboli vysoký krevní tlak je
choroba, která postihuje 20 až 40 procent
populace, takže patří mezi nejrozšířenější
civilizační nemoci dnešní doby. Nejčastěji
ho lékaři poprvé zjišťují u lidí středního
věku, nevyhýbá se však ani mladistvým.
Vysoký krevní tlak se týká dvakrát častěji
mužů než žen. S přibývajícím věkem se
však výskyt hypertenze zvyšuje, v České
republice ji má každý druhý člověk starší
50 let. Celkem v naší republice žijí asi dva
milióny lidí s vyšším tlakem.
TLAK BY MĚL BÝT 130/80
„Jako krevní tlak je označován tlak, který
vyvíjí vypuzená krev ze srdce na stěnu cév.
Krevní tlak je vyjádřen dvěmi číselnými
hodnotami oddělenými lomítkem. Vyšší
hodnota je tlak systolický, který vzniká
při srdečním stahu – systole – a spodní
je označován jako diastolický, naměřený v okamžiku relaxace srdce. Tyto dvě
hodnoty společně tvoří hodnotu krevního
tlaku, která by za normálních okolností
měla být optimálně do 130/80 mmHg.
O hypertenzi mluvíme při opakovaném
záchytu tlaku nad 140/90 mmHg,“ říká
primář interního oddělení nemocnice
MUDr. Lukáš Prucek.
Před časem byl do šternberské nemocnice sanitkou převezen sedmačtyřicetiletý
dlouholetý rekreační sportovec. Z pravidelného fotbálku jednou přišel unavený
a hůř mluvil. Poté se přidala špatná hybnost pravé ruky a nohy. Když mu manželka
změřila krevní tlak, tak tlakoměr ukázal
hodnotu 240/130 mmHg, což je extrémně
vysoký krevní tlak. Po převozu do nemocnice vyšetření ukázala pravou příčinu
potíží: akutní cévní mozková příhoda.
„Za pomocí léků a úpravou životosprávy
jsme normalizovali krevní tlak. Postupně jsme vyloučili jinou možnou příčinu
mrtvice – cévní, kardiální či metabolickou.
Stav pacienta se po pár dnech výrazně
zlepšil. Řeč se mu zcela upravila, ale pořád
přetrvávala porucha hybnosti ruky a nohy,
a obtížně chodil. Po deseti dnech byl muž
propuštěn do domácího léčení. Poté několik měsíců velmi intenzivně rehabilitoval,
absolvoval lázeňskou léčbu a nyní je opět
schopen pracovat, chodit i aktivně sportovat,“ poukázal na jeden z případů primář.
PŘI VYSOKÉM TLAKU MŮŽE BOLET
HLAVA ČI BUŠIT SRDCE
I když nemáte žádné zdravotní problémy,
měli byste znát hodnotu svého krevního
tlaku, což řada lidí ani netuší. Vysoký
krevní tlak se dlouhou dobu nemusí nijak
zvláštně projevovat. Teprve dlouhodobé či
náhlé zvýšení krevního tlaku se může projevit bolestmi hlavy, a to především v oblasti čela a spodiny lebeční, bušením srdce,
nadměrným pocením, návaly do hlavy, poruchami vidění, šuměním v uších, únavou,
nespavostí, krvácením z nosu, závratěmi či
poruchami vědomí. „Důsledkem dlouhodobě neléčené hypertenze může být infarkt
myokardu nebo cévní mozková příhoda,
poškození ledvin či změny na očním pozadí,“ varuje primář s tím, že větší riziko hypertenze je u lidí s nadváhou, při vysokém
užívání soli ve stravě, u alkoholiků, při
užívání některých léků včetně hormonální
antikoncepce. Riziko se také zvyšuje při
nadměrné konzumaci kávy a čaje a u lidí
trpících chronickým stresem.
„Senioři i lidé v produktivním věku
by během každé zdravotnické či preventivní prohlídky měli absolvovat změření
krevního tlaku. Vzhledem k dostupnosti
tohoto měření, které je pro pacienta zcela
nezatěžující, je to jedno se základních
vyšetření, které může průběžně alespoň
orientačně informovat o stavu srdce a cév,“
doporučuje MUDr. Lukáš Prucek.
PŘI VYSOKÉM TLAKU ZMĚNIT
ŽIVOTOSPRÁVU
Přestože léků na vysoký krevní tlak je
na trhu dostatek, tak jen chemie nepomůže. Člověk musí především změnit svůj
životní styl. Léčba vysokého tlaku spočívá
zejména v úpravě životosprávy, takže lidé by
měli přestat kouřit, omezit alkohol, zvýšit
tělesnou aktivitu a také minimalizovat stres.
Pokud má člověk nadváhu, měl by zhubnout,
protože s poklesem váhy se tlak sám sníží.
Pro snížení tlaku jsou vhodné vytrvalostní
sporty, jako je chůze nebo jízda na kole,
plavání. Ideální je věnovat se zvýšené fyzické
námaze aspoň půl hodiny denně. Do svého jídelníčku by lidé měli zařadit hodně
zeleniny a ovoce, celozrnné produkty či
nízkotučné mléčné výrobky. Mezi nevhodné
naopak patří pokrmy s vysokým obsahem
nasycených tuků, cholesterolu a sodíku.
Pacienti s onemocněním kardiovaskulárního aparátu a zejména pak hypertonici,
představují převážnou část pacientů, kteří
jsou vyšetřováni a léčeni v ambulancích či
jsou hospitalizováni na lůžkovém oddělení interního oddělení nemocnice. Drtivá
část těchto „hypertoniků“ má jako příčinu
vysokého tlaku právě špatný životní styl,
stravovací a pohybové návyky. Lékaři pak
pacientům doporučí nezbytnou úpravu
životosprávy nebo předepíší vhodné léky.
„U asi 15 procent našich hypertoniků jsme
příčinu vysokého tlaku schopni přesně
diagnostikovat a odstranit. Po úspěšném
odstranění této příčiny dosahujeme úplného uzdravení pacienta, tedy normalizace
krevního tlaku bez nutnosti užívání léků.
V tomto případě se jedná o tzv. „sekundární“ formu hypertenzní choroby,“ vysvětluje
primář a jako příklad uvádí onemocnění
ledvin či zúžení cév, které ledviny zásobují
krví, a ze vzácnějších příčin jsou to pak
některé endokrinní poruchy.
V posledních letech přichází na interní
oddělení nemocnic stále více obézních
hypertoniků, kteří jsou pro své okolí
„rušivým elementem“ z důvodu chrápání
ve spánku. Díky tomuto chrápání je však
jejich spánek nekvalitní a je v konečném
důsledku příčinou zvýšeného krevního
tlaku. Zde pak mluvíme o tzv. syndromu
spánkové apnoe, přičemž i tato forma hypertenze je dnes velmi dobře léčitelná.
Porodnice již 10 let vlastní titul Baby Friendly
Hospital – nemocnice přátelská k dětem
PŘI PROPUŠTĚNÍ Z NAŠÍ PORODNICE BĚHEM POSLEDNÍCH DESETI LET JE PLNĚ KOJENO PŘES 97 PROCENT NOVOROZENCŮ.
V ROCE 2010 POČET KOJÍCÍCH MATEK DOSÁHL NEUVĚŘITELNÝCH 99,15 PROCENTA.
J
edna z nejuznávanějších českých
porodnic slaví. V září to bylo přesně
deset let, kdy gynekologicko-porodnické oddělení šternberské nemocnice jako
jedno z prvních pracovišť v České republice
obdrželo titul Baby Friendly Hospital, tedy
nemocnice přátelská k dětem. Certifikát je
na celém světě udělován novorozeneckým
oddělením, která splní náročná kritéria, stanovená Světovou zdravotnickou organizací
na podporu kojení. Ocenění šternberská nemocnice získala za uplatňování moderních
trendů v péči o novorozence, za rozsáhlou
podporu v kojení a důsledné dodržování
kroků vedoucích k jeho úspěšnému rozvoji.
V praxi jde o to, získat maminky,
budoucí rodičky, aby jich co nejvíce kojilo
své děti a pokud možno co nejdelší dobu.
„V posledních letech každý rok přivedeme
na svět v naší porodnici přes tisíc dětí z bližších či vzdálenějších míst Olomouckého
kraje. Od ocenění se u nás narodilo téměř
10 tisíc miminek, z nichž každoročně je to
okolo deseti dvojčátek. Při propuštění z naší
porodnice během posledních deseti let je
plně kojeno přes 97 procent novorozenců.
V roce 2010 počet kojících matek dosáhl
neuvěřitelných 99,15 procenta,“ říká primář
oddělení MUDr. Marek Vaca. V Česku má
certifikát 65 porodnic a na celém světě má
toto ocenění přes 15.000 porodnic.
Ještě zhruba před 15 roky rodičky už
po prvním týdnu kojení sahaly po umělé
porodní sál – před a po rekonstrukci
výživě. V posledních letech je díky uplatňovanému programu situace jiná. Polovina matek, které odcházejí ze šternberské
porodnice domů, vyživují svého potomka
vlastním mlékem tři až čtyři měsíce, mnohé
rok či rok a půl. „Mateřské mléko je totiž
nenahraditelné. Obsahuje bílkoviny, tuky,
cukry a minerální látky v takové podobě, že
podporuje zdravý růst a vývoj dítěte. Navíc
ovlivňuje i zdraví matky. S doplňkovou stravou odborníci doporučují kojit až do dvou
let, což je v pokrokovém světě běžné,“
vysvětluje primář a vybízí maminky, aby
kojily své děti co nejdéle, pokud je to možné.
„Kojení je nejlepší prevencí řady nemocí
v dětském věku, přináší řadu nenahraditelných výhod dítěti, matce i celé rodině. Jedná
se o výhody zdravotní, výživové, imunologické, vývojové, psychologické, sociální
i ekonomické,“ doplnil MUDr. Marek Vaca.
Mezi kritéria, která se udělením certifikátu musí plnit, patří mimo jiné i to, že
dítě musí být přikládáno na břicho rodičky
a po ošetření ihned k prsu již na porodním sále. Po porodu je rodička i s dítětem
na oddělení šestinedělí, kde jsou na pokoji
spolu. Tento systém se označuje jako „rooming in“ a ve šternberské porodnici byl
zaveden jako v jedné z prvních porodnic
v České republice již v roce 1981.
Od udělení titulu Baby Friendly Hospital
před deseti roky se gynekologicko-porodnické oddělení také změnilo k nepoznání.
K největším investicím patřila rekonstrukce porodních sálů v létě 2007, kdy byly
kompletně zrekonstruovány porodní sály
přestavbou na boxový systém. Zcela byla
přebudována i ambulantní část porodního
sálu a zrekonstruován byl i operační sál
na císařské řezy. Náklady na rekonstrukci
dosáhly 15 miliónů korun.
Výborné porodnické výsledky, klidné
příjemné prostředí a citlivý přístup mají
ve Šternberku dlouholetou tradici. Samozřejmostí je přítomnost otce nebo blízké osoby
u porodu, přičemž této možnosti využívá
většina tatínků. Během porodu mají rodičky
na samostatném boxu možnost využití
porodní stoličky, balonu, sprchy, vany, žebřin, masáže, aromaterapie i muzikoterapie.
Nemocnice jako jedna z prvních na Moravě
začala provádět též odběry pupečníkové krve
pro uchování kmenových buněk.
NEMOCNICE
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Nemocnice Šternberk
31
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Sportovci by neměli zapomínat
na pitný režim
DOPLŇOVÁNÍ TEKUTIN JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ BĚŽNÉHO ŽIVOTA. LIDÉ BY NA NĚJ NEMĚLI ZAPOMÍNAT ANI PŘI SPORTU.
Text: Redakce / Foto: Archiv Nemocnice Valašské Meziříčí
MUDr. Petr Zajíček
P
NEMOCNICE
ři pohybu dochází k nárůstu potřeby
vody, zvýšená je látková výměna
a nutnost odvádění nadměrného
tepla z pracujícího organismu. Proč je
správný pitný režim tolik důležitý a jak
může dehydratace ohrozit lidský organismus, jsme se ptali MUDr. Petra Zajíčka ze
sportovní ambulance Nemocnice Valašské
Meziříčí.
32
Jak se dehydratace projevuje?
Dehydratace nemusí být zprvu patrná,
a tak je důležité navýšit příjem tekutin
ještě před jejím vznikem. Její příznaky jako
je únava, bolesti hlavy a svalů se rozvíjí
postupně. Pocit žízně a svalové křeče jsou
mnohdy již pozdním znamením. Ztráta
jen jednoho litru vody vede k měřitelnému
poklesu výkonu, ztráta 2,5 litru již výkon
ovlivní dramaticky. Pravidelným sportováním se potíme dříve a náš pot postupně
obsahuje méně soli, kterou naše tělo šetří.
K doplňování tekutin proto musí dojít včas.
Pane doktore, proč je voda tolik důležitá?
Voda tvoří velkou část těla všech živých
organismů, je transportním i chladícím
mediem celé živé soustavy. Optimální
množství vody v těle – jeho hydratace – je
zcela nezbytným předpokladem dokonalého fungování celého organismu (dokonalého krevního oběhu, iontové rovnováhy,
transportu potřebného množství kyslíku
ke tkáním, veškeré výměny látkové i odvodu odpadních látek z těla). Voda je zároveň
hlavním regulátorem tělesné teploty.
Lze rozpoznat, že je pitný režim dodržován správně?
Obraz o optimální hydrataci si můžeme
udělat jednoduchými způsoby. Ideální je
sledování barvy moči – světlá barva značí
dobře hydratovaný organismus, tmavá
pak dehydrataci. Za ideálních podmínek
bychom měli mít potřebu močit každé dvě
až čtyři hodiny. Dalším způsobem sledování
optimální hydratace je prosté vážení před
a po výkonu, avšak je nutné dávat si pozor
na chybné zvážení v propoceném oblečení.
Bezprostřední měřitelný pokles váhy během
sportu znamená ztrátu tělesných tekutin,
které je třeba ihned doplnit. Je omylem předpokládat, že pokles hmotnosti během jednorázového výkonu je měřitelný s poklesem
našich tukových zásob – jedná se především
opravdu jen a jen o ztráty vody. Při doplnění
tekutin po sportu je třeba myslet na fakt, že
by nemělo jít o jednorázové „dolití“, spíše by
mělo jít raději opět o popíjení.
Jak se při sportu zvyšuje spotřeba tekutin v těle?
Velikost ztrát tekutin se liší individuálně
dle intenzity a pravidelnosti zátěže, dle
kvality a vzdušnosti oblečení a okolních
podmínek, tedy dle teploty a vlhkosti
vzduchu. Mimo pot, moč a stolici ztrácíme tekutiny i dýcháním. Nadměrné
ztráty tekutin (tj. rozvoj dehydratace)
vedou k dramatickému poklesu výkonu,
k ohrožení zdraví a v hraničních případech
můžou končit i smrtí.
Existují nějaké zásady, které by sportovci měli dodržovat?
Sportovat bychom měli jít již dobře hydratovaní – například krátce před započetím
sportovního výkonu se stačí napít 200 až 300
mililitrů vody. Během sportu je vhodné popíjet často, optimálně každých 15 až 20 minut
v malých porcích. Vypití většího množství
tekutin nemusí být optimálně žaludkem
přijato. Problém taky může dělat jídlo, které
již v žaludku leží, dochází pak ke stagnaci
potravy a tekutin, což se neblaze projevuje
na celkových pocitech (např.nevolností nebo
pocitem plnosti) a dalším poklesu výkonu.
Jaké nápoje jsou tedy při rekreačním
sportu nejlepší, stačí prostá voda?
Ideální složení sportovních nápojů se samozřejmě liší podle druhu a intenzity prováděného výkonu a podle individuálních
chutí každého sportovce – sportovní nápoj
kromě svého účelného složení má hlavně
chutnat a nesmí dráždit žaludek. Důležitá
je ideální teplota sportovního nápoje. Zatímco v zimě budeme vyhledávat tekutiny,
které nás zahřejí, v letních měsících to
budou nápoje chladnější, které by nás měly
současně osvěžit. Teplota tekutin by nám
měla vyhovovat a nezpůsobovat obtíže,
například křeče. Při sportování v nízké až
střední intenzitě zátěže, jako je například
rekreační jízda na kole, turistika, kolektivní sporty jako volejbal, tenis, nám postačí
po dobu 60 až 90 minut popíjení čisté
vody. Pokud nejsme vrcholoví sportovci,
voda je pro nás nejlepším řešením. Co se
týká sycených nápojů, studie neprokázaly
jejich vliv na výkon, jejich použití je tedy
individuální dle chuti sportovce. S nárůstem stupně zatížení a doby sportování nám
nápoj musí pomoci hradit i potřebné ztráty
iontů, solí a minerálů, a ideálně by měl doplňovat i energetickou potřebu organismu.
V takovém případě je vhodné zakoupit
si speciální nápoje?
Ano, komerčně vyráběné sportovní nápoje obsahují potřebné vyvážené složení
iontů a karbohydrátů (sacharidů, cukrů),
které pomáhají udržovat optimální výkon
organismu. Většina těchto nápojů je ale
doporučována nebo připravována v tzv.
izotonickém ředění, to znamená množství
iontů a minerálů odpovídá složení lidské
plazmy. Pro běžné rekreační sportování si vystačíme většinou s nápojem více
ředěným tzv.hypotonickým, kde je větší
obsah vody naředěný například dvojnásobně oproti nápoji izotonickému. Tyto
hypotonické nápoje s malým obsahem
sacharidů mají nejlepší schopnosti se rych-
le vstřebávat do těla. Neuvážené popíjení
nápojů s nadměrným množstvím iontů
a sacharidů bez dostatečného sportovního
nebo pracovního zatížení však neúměrně
zahlcuje organismus a vystavuje riziku
zdravotních komplikací včetně rozvoje
obezity. S delším trváním sportovní aktivity (několika hodinové výkony) by hrazení
iontů a energie mělo být doplněno vedle
nápojů i pravidelným jídlem.
A co pivo ?
Pivo lze s určitou nadsázkou použít k osvěžení během rekreačního sportu a po jeho
ukončení. Výhodou je podpora trávení pro
významný obsah hořčin, což může být klíčové u několikahodinových výkonů, kde je
třeba kromě tekutin dodat i jídlo. Je třeba
ale myslet na to, že svým složením bude
pivo spíše snižovat pozornost a stupňovat
únavu, která poroste úměrně s hodnotou
stupně piva. Vyšší přísun alkoholu navíc
zpomaluje regeneraci organismu zatížením
jater pro nutnost jeho odbourání a navíc
alkohol organismus dále odvodňuje.
A jak je to s nápoji obsahujícími kofein
nebo jiné stimulující látky?
Káva, čaj nebo jiné komerční nápoje obsahující stimulující látky nelze zcela vyloučit
z použití během sportu pro svůj povzbu-
zující účinek. Je třeba ale myslet na fakt,
že kofein a jemu příbuzné látky jsou
substance podporující močopudnost, současně zvyšují metabolismus (tj. látkovou
výměnu) a tím i tělesnou teplotu, čili dále
zvyšují nároky na dostatečný přísun vody.
100procentními ovocnými džusy ředěnými
1:1 vodou nebo minerálkou. V teplých dnech
je možné se kromě vody současně osvěžit
i kolou, o případném užití piva již řeč byla.
Je vhodné požívat nápoje obsahující
karnitin ?
Karnitin je látka tělu vlastní pomáhající
lépe využívat energii skrytou v mastných kyselinách (tucích) při déle trvající
sportovní aktivitě nízké intenzity. Jsou
taktéž důkazy o zlepšení vytrvalostního
výkonu. Bývá součástí některých komerčních sportovních nápojů. Sám od sebe tělo
neosvěží a nedodá patřičné minerály, proto
i při jeho používání platí doporučení o dostatečném přísunu vody a iontů, případně
nutnosti dalšího energetického hrazení
za pomoci sacharidů.
Platí stejná pravidla i u dětí?
Stejně jako dospělí i děti musí dbát na dostatečnou hydrataci během sportu. Při běžných trénincích si vystačí s pitnou vodou
popřípadě obohacenou o sirupy. Při náročnějším tréninku již narůstá potřeba použiti
komerčních sportovních nápojů. U malých
dětí se raději vyhýbejme nápojům s umělými sladidly. Podle studií ze zámoří roste
riziko obezity u školáků, kteří komerční
sportovní nápoje používají i na běžnou
hydrataci během dne. Po ukončeném
sportu je mimo jiné výhodou u dětí použití
nízkotučného mléka k dodání kromě vody
i vybalancovaného poměru patřičných
živin (sacharidů i proteinů).
Jaký nápoj je vhodný po sportovní
aktivitě?
Po ukončení zátěže naše tělo potřebuje
zregenerovat. Potřebujeme doplnit ztracené
tekutiny a energii do svalů. Ideální složení
nápoje je takové, které nám tyto kalorie dodá
a obsahuje větší množství draslíku. Kromě
komerčně vyráběných nápojů k rychlejší
regeneraci si můžeme pomoci ovocem nebo
Co byste vzkázal sportovcům na závěr?
Není možné dát ideální recept pro všechna sportovní odvětví, co, jak a kdy pít.
Správným receptem je začít pít brzy, tj. již
před výkonem, pravidelně v malých dávkách v jeho průběhu a po výkonu během
naší regenerace. Zvolený nápoj, mající
optimální složení, by nám měl především
chutnat.
Hemoroidy léčí novou metodou
UNIKÁTNÍ METODU PROVÁDÍ POUZE DVĚ PRACOVIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE.
Z
atímco u klasické chirurgické léčby
trvá doba rekonvalescence minimálně tři týdny, u nové metody je
pacient propouštěn domů hned druhý
pooperační den. Odhaduje se, že hemoroidy má až 70 procent dospělé populace.
Nejčastěji se hemoroidy objevují u pacientů ve věku 40 až 65 let. „Výjimkou
nejsou ani mladí pacienti. Obzvláště ženy
po těhotenství mohou trpět zhoršením
hemoroidálních potíží i ve velmi mladém věku,“ říká MUDr. Tomáš Musil,
lékař chirurgického oddělení Nemocnice
Valašské Meziříčí. Existuje několik metod,
jak toto onemocnění léčit. Dříve existovaly
pouze chirurgické invazivní metody, při
nichž jsou odstraněny postižené úseky
sliznice konečníku s příslušnou cévou nebo
se kompletně odstraňuje kousek sliznice
s příslušnými cévami. „Tyto metody jsou
zatíženy pooperačně výraznou bolestivostí
a otokem. Výjimkou nejsou ani pozdní
komplikace ve smyslu zúžení konečníku. Doba léčení je přitom minimálně tři
týdny,“ vysvětluje lékař s tím, že dnes jsou
zaváděny do léčby již moderní invazivní
metody, u nichž je pooperační průběh výrazně méně bolestivý a celková doba léčení
je výrazně kratší. „Jednou z nich je i metoda RFITTH, jež spočívá v radiofrekvenční
ablaci příslušné postižené cévní pleteně.
Při této metodě používáme radiofrekvenční generátor a speciální mikroelektrody,
pomocí kterých v krátkodobé celkové
anastezii provádíme koagulaci (uzavření)
příslušných cév uvnitř konečníku. Metoda
je zatím prováděna standardně pouze
na dvou pracovištích v České republice
a naše nemocnice je jedním z nich,“ přibližuje MUDr. Musil.
Výhodou léčby je krátkodobá hospitalizace a minimální pooperační obtíže pacienta.
Pacient je propouštěn do domácí péče
druhý pooperační den a výjimkou není ani
okamžité zapojení do pracovního procesu.
Zajímavou skutečností je, že hemoroidy
jsou typickým onemocněním lidské populace. U zvířat se například vůbec nevyskytují. Lékaři je dnes zařazují do skupiny
civilizačních chorob, jelikož problémy
často souvisí s uspěchaným životním
stylem a nezdravými stravovacími návyky.
Důležitou roli hraje také například sedavé
zaměstnání a nedostatek pohybu.
NEMOCNICE
Text: Ing. Hana Szotkowská
33
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Terapie vrací jemnými dotyky
do těla životní energii
KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE MÁ VELMI POZITIVNÍ VLIV NA PSYCHICKÝ A FYZICKÝ STAV ČLOVĚKA.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv nemocnice
nebo onemocněním), přicházejí nepříjemné pocity i zdravotní problémy.
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny nabízí kromě kraniosakrální terapie i další služby
NEMOCNICE
T
34
ato jemná, neinvazivní, manipulační
technika je vhodná nejen pro odstraňování příčin nejrůznějších onemocnění, ale rovněž pro zdravé jedince.
Ti většinou k nám na oddělení docházejí
na terapii jednou za měsíc a hodnotí ji
velmi pozitivně. Jsou plni energie, cítí se
šťastnější a spokojenější,“ říká vedoucí
fyzioterapeutka z oddělení rehabilitační
a fyzikální medicíny Podhorské nemocnice
v Bruntále Ivana Mročková.
Kraniosakrální osteopatie vychází
z poznatku, že mimo srdečního a dechového rytmu existuje v lidském těle i třetí
rytmus v oblasti lebky a míchy. Projevuje
se pomalými a pravidelnými malými
pohyby lebečních kostí, celé páteře, křížové
kosti a dalších na ně připojených. První osteopaté si již na konci 19. století uvědomili,
že tvar a uspořádání lebečních švů svědčí
o schopnosti pohybu mezi lebečními
kostmi.Toto poznání bylo zcela v rozporu
s konvenční anatomií, která tvrdila, že
lebeční kosti dospělého člověka jsou pevně
srostlé. Velice zjednodušeně řečeno, mozek
„První osteopaté si již
na konci 19. století uvědomili, že tvar a uspořádání lebečních švů svědčí
o schopnosti pohybu mezi
lebečními kostmi“
a mícha plavou. Jsou obaleny třemi vrstvami plen, mezi kterými je mozkomíšní
mok. Tato tekutina, která se stará o výživu
a o odstraňování odpadů látkové výměny
z centrální nervové soustavy ovšem není
statická, ale pohybuje se. Tento pohyb se
dá běžně nahmatat, podobně jako srdeční
puls, a jeho frekvence je šest až 12 pohybů
za minutu. Kraniosakrální systém těla,
který zahrnuje lebku (kránium), mozkomíšní pleny a kostěné i nekostěné pojivové
tkáně. Dojde-li k narušení přirozeného
kraniosakrálního pulsu (například úrazem
AKTIVACE SAMO LÉČEBNÝCH
SCHOPNOSTÍ
Terapie se provádí vleže na zádech, klient
má zavřené oči a postupně se dostává
do stavu hluboké relaxace, ve které dochází
k aktivaci dřímajících samo léčebných
schopností organismu. Terapeutka pomocí jemných doteků a prohmatů ruky
„naslouchá“ tělu ošetřovaného. Veškeré
používané manipulace nepřesahují tlaku
nebo tahu pěti gramů, což je pro představu váha desetikoruny. Stejně jako každá
jiná dovednost i rozvoj palpační, tedy
hmatové, citlivosti vyžaduje trénink. Je
třeba zvyknout si na rozšířené možnosti
našich rukou, nespoléhat se jen na fakta
vytištěná z počítače. Správná diagnóza
vyžaduje nasbírat zkušenosti vyšetřením
řady zdravých i méně zdravých jedinců.
Každý terapeut je jistě překvapen, jak velký
diagnostický vhled může získat pomocí
rukou. Metoda je vhodná i při velmi závažných onemocněních jako jsou například
autismus, Downův syndrom, různá akutní
systémová infekční onemocnění, chronické bolesti, artritida, skolióza, mozkové
příhody atd. Ale vzhledem k dnešnímu
uspěchanému a stresujícímu životnímu
stylu je tato metoda vhodná prakticky pro
každého, kdo ocení nádherný prožitek
ve stavu hluboké relaxace a harmonie.
Oddělení rehabilitační a fyzikální
medicíny Podhorské nemocnice v Bruntále nabízí kromě kraniosakrální terapie
i další služby – masáže, fyzikální terapii či
vodoléčbu. Součástí provozu je i bazén pro
fyzikální terapii.
Kdy je kranisakrální osteopatie vhodná
z při bolestech hlavy z při bolestech zad
z při bolestech kloubů z při závratích
z při astmatu z při poruchách pozornosti
z při psychických problémech z po úrazech
Nemocnice letos investuje 6,5 miliónu korun
INVESTICE V CELKOVÉ VÝŠI 6,5 MILIÓNŮ KORUN VYNALOŽÍ V LETOŠNÍM ROCE NEMOCNICE DO MODERNIZACE SVÝCH BUDOV
A TAKÉ DO NOVÉHO PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ.
Text: Bc. Radka Baková
N
a dalších investicích týkajících se
nemocnice se podílejí také město Rýmařov a Bruntál. Mezi nejvýznamnější akce letošního roku patří v Rýmařově
například stavební rekonstrukce v místnosti
pro zemřelé, která bude vybavena novým
chladicím boxem a chladicí místností pro
odpady. „Práce v těchto prostorách byly
dokončeny ke konci července, celkové
náklady dosáhly 400 tisíc korun. V letošním
roce byla rovněž zahájena další investiční
akce rýmařovského pracoviště, jejímž cílem
je zvýšení komfortu pro pacienty. Spočívá především ve vybudování sociálních
zařízení na pokojích. Tato investice si vyžádá
2 milióny korun,“ říká ekonomka Podhorské nemocnice Ing. Irena Orságová s tím,
že pacienti i personál se mohou těšit rovněž
z obměny přístrojů a inventáře – na interní
ambulanci rýmařovské části nemocnice již
bylo pořízeno nové EKG v hodnotě 66 tisíc
korun a do konce roku přibydou rovněž
nová lůžka za 850 tisíc korun, obnoven
bude částečně inventář a lékařská technika
za půl miliónu korun. Pro bruntálskou část
nemocnice je naplánovaná obnova lékařské
techniky za bezmála 1,5 miliónu korun,
vozový park se rozšíří o novou sanitu za 1,2
miliónu korun.
Mezi významné akce, na kterých se
finančně podílela města Rýmařov a Bruntál,
patřila výměna oken na části provozu léčby
bolesti a rehabilitaci nemocnice v Bruntále.
„Oproti klasickým dřevěným oknům jsou ta
plastová levnější na údržbu a rovněž nejsou
uživatelsky tolik náročná. Nezanedbatelná
je i úspora za energie a estetický vzhled
budovy, kterého díky plastovým oknům
dosáhneme,“ popisuje Ing. Irena Orságová.
Skupina AGEL převzala obě pracoviště
v roce 2005, bruntálská nemocnice byla
v konkursu a její stav byl katastrofální. Od té
doby investovala do nákupu nových přístrojů
a modernizace nemocnice téměř 80 miliónů
korun. Nemocnice například koupila nový
CT přístroj za 10 miliónů korun, čtyři nové
ultrazvukové přístroje, jeden pro kardiologii
i s jícnovou sondou, gastroskop k vyšetření
horních etáží trávicího ústrojí – jícnu, žaludku a dvanáctníku – za více než 1,6 miliónu
korun, telemetrii za 1,5 miliónu korun.
INZERCE
Clarion Congress Hotel Ostrava
18. - 19. 10. 2011
POŘADATEL
Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
ve spolupráci s Českou angiologickou společnosti ČLS JEP
PŘEDSEDA ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
MUDr. Dušan Kučera
primář Vaskulárního centra Vítkovická nemocnice a.s.
www.nemvitkovice.cz
www.angiology.cz
HLAVNÍ TÉMATA
ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
P. Bědajanek, V. Čížek, J. Chmelo, D. Kučera, D. Maděřič, K. Roztočil, P. Uhlig, M. Válka
Informace a registrace: AMCA, spol. s r.o., e-mail: [email protected], tel.: 221 979 351, 731 496 060, www.angiology.cz
- Diagnostika akutní (ALI) a kritické (CLI) končetinové ischémie
HLAVNÍ TÉMATA
- Možnosti chirurgické a endovaskulární terapie ALI a CLI
- Diagnostika akutní (ALI) a kritické (CLI) končetinové ischémie
- Konzervativní terapie CLI
- Možnosti chirurgické a endovaskulární terapie ALI a CLI
- Intervence
na bércových
- Konzervativní
terapie CLI tepnách
- Komplexní
program
„diabetická
- Intervence
na bércových
tepnách noha“
- Komplexní program „diabetická noha“
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity)
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity)
jakokontinuálního
akce kontinuálního
– účastníci
obdrží
certifikát o účasti.
jako akce
vzdělávánívzdělávání
– účastníci obdrží
certifikát
o účasti.
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Počet nemocných s ledvinovými
kameny přibývá
V ŠUMPERSKÉ NEMOCNICI BYL VYBUDOVÁN PROGRAM KOMPLEXNÍ PÉČE O NEMOCNÉ S ONEMOCNĚNÍM LEDVIN A MOČOVÝCH
CEST S NÁZVEM MICHELANGELO.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš
MUDr. Dušan Fügner
NEMOCNICE
S
36
prudkou bolestí v zádech se za náš
život potkáme všichni. Bolest je
taková, že se nemůžeme hnout. To je
známka postižení svalů, povázek a nervů
v okolí páteře. Spouštěcím momentem je
určitý nezvyklý pohyb. Bohužel každého
osmého až desátého z nás v životě čeká
ještě něco horšího. Náhlá zničující bolest
z plného zdraví a bez vazby na pohyb
vystřeluje do dolního břicha a do zevních
pohlavních orgánů. Vždy je doprovázena
nevolností, zvracením, nucením na močení
a především pocitem strachu. Postižený
není schopen nalézt úlevovou polohu
a nezřídka sděluje: “To bolí tak hrozně,
že nevím, kam bych vletěl“. Co se stalo?
Nemocný má příznaky ledvinové koliky.
Je to složitý reflex naší vůlí neovlivnitelný
a nezvládnutelný. Způsobilo jej vodotěsné
ucpání horních močových cest kamenem.
„V původně nízkotlakých močových
cestách se při přetrvávající tvorbě moči
ledvinou zvýšil tlak a dutý systém se
rozpíná. Když dosáhne tlak určité prahové
hodnoty, reflex se spustí. Tělo nás informu-
je o hrozícím nebo proběhlém poškození. Vjem je přitom natolik intenzivní
a nepříjemný, že se nedá ignorovat. Lékař
je schopen léky dočasně vnímání bolesti
utlumit, ale příčina trvá a kolika se vrátí
často v té nejméně vhodné chvíli,“ říká
primář urologického oddělení nemocnice
MUDr. Dušan Fügner s tím, že těmito
problémy na celém světě trpí šest procent
mužů ve věku od dvaceti do čtyřiasedmdesáti let a čtyři procenta žen ve stejném
věkovém rozmezí.
PROBLÉMY S LEDVINOVÝMI KAMENY
JSOU ZNÁMÉ OD POČÁTKŮ CIVILIZACE
Onemocnění kameny ledvin a močových
cest – urolithiasis – doprovází lidský druh
po celou dobu jeho vývoje. Měchýřový
kámen byl nalezen v egyptské mumii 4 800
let staré. Ve středověku se živili operačním
odstraňováním kamenů v močovém měchýři ranhojiči – často na jarmarcích… Byl
to na dnešní poměry hodně drsný výkon,
vedený řezem na hrázi a bez umrtvení.
Kromě občasného uzdravení přinesl objev
tkáně, která řezu překážela. Byla „vedle“
– to je para – proto „para – stata“, dnes
prostata – žláza předstojná.
Jaká je příčina vzniku kamenů? „Za těch
36 let, co se plně věnuji urologii, vznikla řada teorií a hypotéz. Na definitivní
odpověď si ale počkáme ještě dlouho.
Mechanismus vzniku kamenů je komplexní. Všechny kameny ale vznikají ve tkáni
ledvin. Jedná se o vrozený sklon, daný našimi geny a také složitou poruchu přeměny
látkové řady kamenotvorných látek. Roli
hraje funkce ledvin, kostí ale i vstřebávání kmenotvorných látek ve střevě, často
ovlivněné změnou našich přirozených bakterií nekritickým používáním antibiotik.
Výsledkem slévání těchto faktorů je trend
ke vzniku nerovnováhy mezi kamenotvornými a “protikamennými“ látkami
ve značně přesyceném roztoku zvaném
moč,“ vysvětluje primář.
Počítačové analýzy velkých skupin lidí
přitom odhalují zajímavý vztah. Nárůst
výskytu kamenů je přímo úměrný nárůstu
výskytu vysokého krevního tlaku, obezity,
cukrovky a neuváženého používání řady
léků v kombinacích. „Společným nálezem
je vysoká hladina hormonu slinivky břišní
inzulinu v krvi a tkáních a ukládání z nadbytečného tělesného tuku pocházejících
látek do buněk celého těla. Zdroj je známý.
Je to velké množství kalorií v malém objemu stravy – civilizační zátěž, na kterou se
lidský jedinec z vývojového hlediska ještě
nestačil adaptovat,“ poznamenává primář.
PROGRAM MICHELANGELO
Přes všechny snahy o předcházení počet
nemocných s kameny přibývá. „Proto
máme v naší nemocnici vypracovaný
program, který jsme nazvali Michelangelo.
Pátrání po tichých, zatím se nijak neprojevujících kamenech je součástí celkového
vyšetření při každé vstupní návštěvě klienta v urologické ambulanci,“ konstatuje
MUDr. Dušan Fügner.
Základem léčebného postupu je odstranění překážky v močových cestách. Určení
umístění, velikosti a následků kamene je
možné prakticky okamžitě pomocí ultra-
zvuku a rychlého vyšetření výpočetním
tomografem. Nemocný je okamžitě informován a sám se na obrazovce počítače
v ambulanci seznámí s poměry ve svých
močových cestách.
Otevřené operace jsou výjimečné. „Řadu
let vstupujeme do močových cest endoskopy přes přirozený otvor – tedy přes
močovou trubici do měchýře, močovodu
a pánvičky. Nověji pak i obráceně. Pod
kontrolou rentgenu nebo ultrazvuku
není velkým problémem přes stěnu tělní
napíchnout dutý systém ledviny a kanálem
zavést endoskop. Oběma endoskopickými
přístupy se vyhýbáme řeznému operačnímu úrazu stěny tělní,“ zdůrazňuje. Hojení
tohoto cíleného poranění je totiž zdrojem
delších pooperačních potíží a pracovní
neschopnosti. Kámen je tak vytažen nebo
rozbit miniaturní sbíječkou na prach v přímém televizním přenosu z dutého systému
ledvin a močových cest. Zotavení a návrat
do zaměstnání jsou téměř okamžité.
„Péče o nemocné s kameny je denním
chlebem našeho urologického oddělení.
Nese to s sebou vysokou frekvenci endoskopických výkonů a tím pádem efektivitu
a bezpečnost. Žádný přístroj sám nic neudělá, pokud není ovládán člověkem, který jej
řídí vycvičenou rukou,“ konstatuje primář.
Cílem výkonu je obnovení normální
funkce močových cest a obnovení kvalitního života. „Počítá se tento výsledek
a nikoliv často klikaté cesty, jakými jej
dosáhneme. U kamenů jde vždy o působení energie, která kámen dezintegruje.
Výsledky jsou stejné a rozhodující je náklad na zdroj energie. Z tohoto pohledu je
laser toho času ekonomicky mnohem méně
efektivní,“ upozorňuje s tím, že dalším
kladem tohoto přístupu je snadná a dobře
snášená opakovatelnost endoskopických
výkonů. Přes veškeré snahy má každý
člověk pravděpodobnost 70 až 80 procent,
že se časem vrátí s novým kamenem. „I to
je jeden z důvodů, proč byl v Šumperské
nemocnici vybudován program komplexní
péče o nemocné s onemocněním kameny
ledvin a močových cest – Michelangelo,“
uzavírá MUDr. Dušan Fügner.
Nejmenším pacientům nemocnice pomáhá
zbavit se strachu panenka Cecilka
O
citnout se v nemocnici není rozhodně nic veselého. Snad nejhůř
snášejí pobyt v nemocničním prostředí děti. V Šumperské nemocnici nyní
pomáhá dětem zbavit se svého strachu herní specialista. S pomocí speciální panenky
zlepšuje dětem náladu a psychický stav.
Nový druh terapie, který v létě zavedla
na dětském oddělení nemocnice, používá
jako hlavní nástroj hru, která je nejpřirozenějším projevem dětí. Vhodnou formou
pomáhá nejmenším pacientům porozumět
důvodu hospitalizace, nemoci i léčebným
procedurám. „Herní terapie odvádí pozornost od nepříjemných pocitů, jakými jsou
bolest, úzkost a strach. Terapie umožní dítěti vyjádřit, co cítí, jaké má potřeby a obavy,“
vysvětluje vrchní sestra nemocnice Marcela
Straková s tím, že hlavním pomocníkem
při hře je panenka Cecilka, která pomocí
obrázků, hraček, knížek a zdravotnických
pomůcek doprovází malé pacienty.
Herní terapii provádí učitelky základní
školy při lázních Bludov ve spolupráci se
zdravotnickým personálem Šumperské nemocnice. Součástí jejich práce je příprava
dítěte na diagnostické a léčebné výkony,
při hře si také s dětmi povídají, co je v nemocnici čeká. „Malý pacient se například
může stát na chvíli sám lékařem a ošetřit
panenku Cecilku, která má na sobě různé
hadičky, náplasti a obvazy,“ doplňuje
vrchní sestra.
Pomocí herního terapeuta chtějí docílit toho, aby se děti i jejich rodiče cítili
v nemocnici co nejlépe. Terapie se provádí
individuálně. Práce herního specialisty
začíná již ráno, kdy se seznamuje s aktuální situací na oddělení, získává potřebné
informace o jednotlivých dětech, jejich
aktuálním zdravotním stavu, očekávaných
zákrocích a vyšetřeních. Podle zjištěných
informací specialista sestaví harmonogram
práce s ohledem na to, jak budou jednotli-
vá vyšetření a zákroky navazovat.
„Po získaných zkušenostech bychom
rádi navázali kontakt s mateřskými a základními školami. Naším hlavním cílem
je zbavit děti strachu z nemocničního
prostředí při jejich případné hospitalizaci.
Návštěvy by probíhaly dvakrát měsíčně,
jeden den v týdnu po telefonické domluvě
s vedoucí sestrou,“ prozrazuje Marcela
Straková.
NEMOCNICE
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Archiv nemocnice
37
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Obézní pacienty zbavují
nadbytečných kilogramů operací
DNES UŽ V ČESKÉ REPUBLICE TRPÍ OBEZITOU ZHRUBA 20 PROCENT MUŽŮ A 25 PROCENT ŽEN, DALŠÍCH 30 PROCENT LIDÍ MÁ
NADVÁHU.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Vítkovické nemocnice
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
NEMOCNICE
C
38
hirurgickou léčbou obezity se
na chirurgickém oddělení Vítkovické nemocnice začali zabývat již
v roce 2005. Od té doby zákrok podstoupilo již více než 280 pacientů. „Jakmile
selžou všechny konzervativní způsoby
léčby obezity jako jsou dieta a pohybová
nebo motivační opatření, zbývá už jen
poslední možnost – operace. Zákrok však
není vhodný pro každého, pacient musí
splnit řadu kritérií,“ říká primář chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice
doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc. Jedním
z rozhodujících kritérií pro podstoupení
zákroku je tzv. body mass index (BMI).
Jeho hodnota musí být vyšší než 40, když
pacient netrpí jinou chorobou, případně
35, pokud pacient trpí další nemocí, kterou
obezita ještě zhoršuje. Nemocný musí
rovněž prokázat chuť a vůli spolupracovat
a dodržet určitá doporučení, která jsou pro
udržení si nové váhy nezbytná.
Popsány byly desítky druhů operačních
výkonů vedoucích ke snížení obezity, ale
v současnosti se jich běžně provádí pět až
šest typů. Ve Vítkovické nemocnici lékaři
provádí čtyři typy operací: bandáž žaludku,
rukávovou resekci žaludku, plikaci žaludku
a žaludeční bypass neboli přemostění
žaludku, přičemž všechny operace jsou
prováděny laparoskopicky. „Nejjednodušší
je bandáž žaludku, při které se na horní
části žaludku naloží silikonový kroužek.
Ten má uvnitř balonek, který se plní tekutinou, a tak může lékař upravovat průměr
kroužku, a tím úroveň omezení v jídle. Tyto
operace však nyní provádíme zřídka,“ popisuje primář Holéczy s tím, že na oddělení
provedli nejvíce rukávových resekcí. U této
operace se odstraní asi 80 procent žaludku,
zůstane pouze úzká trubice o objemu asi
100 mililitrů. Obě operace dosahují svého
efektu omezením příjmu potravy, u rukávové resekce však ještě navíc působí snížení
hladiny hormonu hladu. Ten je totiž produkován v části žaludku, která je odstraněna.
Třetím typem operace je žaludeční
bypass neboli přemostění žaludku. Tato
operace je složitější a tíženého efektu se
dosahuje kombinací omezení příjmu potravy a snížení vstřebávání živin z tenkého
střeva. Významný je i pozitivní efekt této
operace na cukrovku. Od ledna letošního
roku provádějí na chirurgickém oddělení
Vítkovické nemocnice také novou operaci
nazvanou plikace žaludku neboli zavinutí.
Principem tohoto zákroku je zmenšení
objemu žaludku, kterého se dosáhne zanořením stěny žaludku dovnitř. Pacienti této
operaci proto říkají s nadsázkou palačinka.
PŘÍPRAVA NA OPERACI A JEJÍ
ÚSPĚŠNOST
„Příprava k operaci je poměrně zdlouhavá,
protože respektujeme pravidla Světové
organizace pro chirurgii obezity a vyšetření je celá řada. Kromě odběrů krve je
to například gastroskopie, ultrazvukové
vyšetření srdce (ECHO), vyšetření dechové
kapacity, interní vyšetření, psychologické vyšetření atd. Od prvního kontaktu
s chirurgem k operaci vždy uběhne kolem
deseti měsíců. Problémem je finanční náročnost operací, a proto můžeme
ročně provést jen omezený počet výkonů,“
povzdechl si Pavol Holéczy. Před operací
probíhá i konzultace s nutriční terapeutkou, která pacientům radí v otázkách
výživy bezprostředně po operaci i později, sestavuje pro ně vzorový jídelníček
a kontroluje také změny ve složení těla.
Kromě úpravy stravovacích návyků lékaři
doporučují zvýšit fyzickou aktivitu, dle
potřeby pak pod vedením rehabilitačních
pracovníků. Pacienti jsou v prvních dvou
letech po operaci kontrolováni v obezitologické ambulanci chirurgem čtyřikrát
ročně, poté dvakrát ročně. Podle potřeby
absolvují konzultace u nutriční terapeutky
a jednou ročně kontrolu u internisty –
obezitologa. „Dá se říct, že operovaní jsou
pod dohledem doživotně. Problémem je,
že ne všichni pacienti docházejí na kontroly tak, jak by měli. Při dodržení všech
doporučení se klientům po podstoupení
chirurgického zákroku podaří zhubnout
do dvou let desítky kilogramů, přičemž
cílem je zhubnout do dvou let od operace
asi 50 procent nadměrné hmotnosti,“ říká
primář Pavol Holéczy.
Po operaci se podaří zhubnout podle
předpokladů asi 60 až 70 procentům pacientů. Dalších přibližně 20 procent zhubne
o něco méně, ale je spokojeno s danou situací, zlepší se jejich onemocnění provázející
obezitu a z hlediska snížení zdravotního
rizika je tato redukce váhy dostatečná. Asi
10 procent operovaných pak nezhubne dle
předpokladů, anebo zhubne, ale znovu
přibere. „Toto považujeme za selhání
metody a těmto pacientům doporučujeme
reoperaci – tj. jiný typ operace, než měli
původně,“ dodává Pavol Holéczy s tím,
že redukce hmotnosti s sebou nepřináší pouze spokojenost, ale především
eliminuje riziko onemocnění způsobených
obezitou – například vysoký krevní tlak či
cukrovku, kterou dnes trpí v celé Evropské
unii přes 25 milionů lidí a v ohrožení je až
60 milionů lidí. „Lidé si neuvědomují, že
obézní mají ve věku 50 let téměř čtyřikrát
vyšší relativní riziko smrti než stejně staří
neobézní lidé. Obezita prokazatelně zkracuje život a snižuje jeho kvalitu, po kouření je druhou nejčastější příčinou úmrtí,“
varuje primář Holeczy.
CO MUSÍM UDĚLAT PRO PODSTOUPENÍ
ZÁKROKU?
Úplně v první řadě musí obézní člověk,
kterému se nedaří zhubnout vlastními silami, posbírat poslední zbytky vůle a chtít
se léčit. Obezita je od roku 2000 oficiálně
na základě prohlášení Světové zdravotnické organizace považována za nemoc,
a proto je na místě ji opravdu léčit. Jako
první kroky se uplatňují změny režimu,
návyky pacientů, pohybová aktivita.
Důležitá je systematičnost, odborné vedení
a vytrvalost, což bývá častým problémem.
U nejzávažnějších stupňů obezity je pak
na místě chirurgická léčba. U nižších stadií
je vhodná a dostačující péče internisty –
obezitologa, rehabilitačních pracovníků,
psychologa, nutričních terapeutek. „V případě vyšších stadií obezity je nepravděpodobný úspěch konzervativními postupy,
a proto je vhodnější chirurgická léčba.
Pacient se může obrátit přímo na chirurga, který zhodnotí situaci a ve spolupráci s ostatními specialisty připraví
pacienta k operaci. Jsme rádi, že dnes už
jsou na naši ambulanci odesíláni pacienti
z regionu od diabetologů, gastroenterologů, praktických lékařů a jiných lékařů, což
před několika málo léty nebývalo zvykem.
Pacienti chodili většinou z vlastní iniciativy a jejich lékaři byli k chirurgické léčbě
spíše skeptičtí. Mám za to, že je přesvědčily
výsledky, kterých jsme na našem pracovišti
dosáhli,“ uzavírá Pavol Holéczy.
Vaskulární centrum
zmodernizovalo angiologický sál
DÍKY NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉMU ANGIOLOGICKÉMU SÁLU OŠETŘÍ ROČNĚ LÉKAŘI CENTRA AŽ O 700 PACIENTŮ VÍCE.
V
askulární centrum Vítkovické nemocnice počátkem září slavnostně
zahájilo provoz nově zrekonstruovaného angiologického sálu. Součástí tříměsíčních stavebních úprav byla i rozsáhlá
modernizace stávající angiolinky sloužící
k diagnostice a léčbě cév. Modernizovaný
přístroj ocení díky kvalitnější technologii
jak lékaři Vítkovické nemocnice, tak pacienti Moravskoslezského kraje, pro které
upravená angiolinka představuje mnohem
nižší radiační zátěž. Rekonstrukce angiologického sálu včetně obnovy a nákupu
nových přístrojů přišla nemocnici na více
než 23 miliónů korun. Díky úpravě stávajícího přístroje ošetří ročně lékaři až o 700
pacientů více než doposud.
Upravený přístroj je nově vybaven nejmodernější dostupnou technikou. „Jedná se
o nejlépe vybavený angiografický komplet
firmy GE v České republice. Kromě kvalitnějších rozlišovacích schopností nabízí
modernizovaný přístroj také nové a rozsáhlejší možnosti vyšetřování především
mozkových cév,“ říká primář interního
oddělení MUDr. Dušan Kučera. „Upravená
angiolinka navíc představuje nižší radiační
zátěž, a to jak pro pacienta, tak pro obsluhující personál,“ doplňuje primář. Modernizovaný přístroj ocení lékaři zejména při
řešení akutních cévních mozkových příhod
katetrizačními technikami. „Vzhledem
k vybavení angiografického komplementu
nejmodernějšími technologiemi, včetně
integrovaného intravaskulárního ultrazvuku, jsme nyní schopni provádět kompletní
spektrum všech periferních endovaskulárních výkonů,“ vysvětluje MUDr. Kučera.
Díky unikátní a moderní technologii se
Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice
stane zároveň referenčním a školicím pracovištěm firmy GE pro celou střední a východní
Evropu. Jen ročně ošetří lékaři Vaskulárního
centra Vítkovické nemocnice na stávajícím
katetrizačním sále více než 1 800 pacientů
a ročně provedou okolo 1 400 periferních
intervenčních výkonů (zákroky, které
pomohou rozšířit zúžené či zablokované
cévy.) „S modernizací angiolinky počítáme
se zvýšením počtu ošetřených pacientů asi
o 30 procent – tedy na 2 400. Ročně přitom
chceme provést asi 1 800 endovaskulárních
výkonů, čímž se staneme největším pracovištěm v České republice,“ doplňuje primář.
Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice zároveň počítá s navázáním ještě
užší spolupráce s okolními regionálními
nemocnicemi včetně ostatních nemocnic
skupiny AGEL na poli periferní cévní
problematiky a iktového programu, která
do této doby byla limitována omezenými
kapacitami stávajícího angiosálu. „Ruku
v ruce s kvalitativním a kvantitativním
rozvojem endovaskulárních metod počítáme taktéž s navýšením počtu cévně chirurgických výkonů, které jsou v systému
našeho fungujícího komplexního Vaskulárního centra řešeny,“ plánuje primář.
Vítkovická nemocnice v posledních
letech trvale investuje do rekonstrukcí
a zkvalitňování svých služeb. V loňském
roce nemocnice zrekonstruovala Vaskulární centrum, Centrum péče o zažívací trakt
a radiologické oddělení. Rekonstrukce si
vyžádala investice ve výši 40 miliónů korun. Letos se nemocnice pustila do úpravy
zejména vnějších prostor. Už v listopadu
se nemocnice promění k nepoznání. Zcela
nový kabát dostanou pavilony chirurgie
„F“, gynekologicko-porodnický „I“, interny „G“ a ředitelství „K“. Součástí obnovy
bude kompletní zateplení budov a střech,
položení nové hydroizolace, výměna
oken a dveří a nové fasády. Revitalizace
jednotlivých pavilonů přijde na více než
41 miliónů korun.
NEMOCNICE
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
39
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Neošetřované nohy dovedou
pořádně zabolet
ŽE BY SE ZUBY MĚLY ČISTIT DVAKRÁT DENNĚ, VÍ KAŽDÉ MALÉ DÍTĚ. PROČ LIDÉ NEVĚNUJÍ STEJNOU POZORNOST NOHÁM, KTERÉ
NÁS CELÝ ŽIVOT NOSÍ?
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Jiří Miklánek
P
NEMOCNICE
ojem manikúra je každému dobře
znám. Ne každý už ale ví, co si má
představit pod pojmem pedikúra.
„Pedikúra je odborná péče o nohy a je součástí péče o lidské tělo a není jen záležitostí
preventivní, ale i zdravotní a hygienickou.
Lidé si často ani neuvědomují, jaké potíže
mohou být s nohami spojené. Jedná se
o otlaky, kuří oka, plíseň, zarůstající nehty
atd.,“ popisuje pedikérka Eva Václavovičová z Polikliniky Plzeň, která je zároveň
i podoložkou, tedy odbornicí na komplexní
péči o kosti, svaly, klouby, kůži i nehty
zdravých i nemocných chodidel.
40
PLÍSEŇ NOHOU
Plíseň nohou, které se klienti u Evy Václavovičové nechávají také zbavovat, trápí
podle statistik každého třetího Čecha,
jedná se tedy o jednu z nejčastějších nemocí vůbec. Odborníci radí plíseň nepodceňovat – může se roznést po celém těle,
včetně nehtů, kde se léčí nejhůře. Plíseň
může postihnout každého bez výjimky, její
vznik totiž nesouvisí vždy pouze s hygienou. „Onemocnění je většinou způsobeno
dermatofyty, což jsou houbovité mikroorganismy vyskytující se ve vrchních vrstvách pokožky. Při chůzi naboso, ale také
například při praní infikovaných ponožek
v pračce, dochází k jejich rozptýlení. Tak se
mohou přenést na další členy domácnosti
nebo další lidi,“ vysvětluje Eva Václavovičová s tím, že není-li nohám věnována
dostatečná pozornost a infekce není
léčená, může se z meziprstních prostor
šířit na další části nohou včetně nehtů. Ty
se na rozdíl od postižené kůže léčí velmi
zdlouhavě a obtížně a potíže mohou vyústit z 90 procent ve velmi vysokou a tvrdou
nehtovou ploténku, pod kterou je ukryté
ložisko plísně. Pokud se takto postižený
nehet neobrousí, tak je prakticky veškerá
léčba – roztoky, mastičky a jiné protiplísňové prostředky – neúčinná. Zanedbaná
péče však může vyústit také v zarostlý
a zdeformovaný nehet. „Zarostlý nehet
pouze do rukou lékaře,“ říká pedikérka.
Vyšší pozornost by svým chodidlům
měli věnovat lidé, kteří provozují náročný
sport, mají nadváhu, zvýšenou potivost
nebo cévní choroby.
vznikne, když se jeho hrana začne stáčet
dovnitř a zařezává se do sousední měkké
tkáně. Lidé s nehty zaoblenými a vyklenutými k zarůstání inklinují více než ti, kteří
mají nehty ploché. Pokud nehet zarostl
„Pokud pacient o své onemocnění nedbá, může postižení nohou vést k rozvoji
diabetického vředu a v nejhorším případě až k amputaci končetiny“
do masa a místo je zarudlé, teplé a vytéká
z něj hnis, na nic nečekejte a pospíchejte
k lékaři. V takovém případě už jde totiž
pravděpodobně o infekci a její léčba patří
PÉČE O DIABETIKY
Mezi klienty, kteří do plzeňské polikliniky
pravidelně na pedikúru docházejí, jsou
také diabetici, u nichž je péče o nohy obzvláště důležitá. Nemocný, který v pokročilejších stádiích cukrovky trpí následkem
poruchy nervů oslabením, či úplnou
ztrátou citlivosti nohy, si může při domácí
pedikúře sám způsobit poranění, otlak,
nebo popálení. „Takové rány vzhledem
k poruchám prokrvení dolních končetin
hnisají a hůře se hojí. Pokud pacient o své
onemocnění nedbá, může postižení nohou
vést k rozvoji diabetického vředu a v nejhorším případě až k amputaci končetiny.
Proto by měli diabetici přenechat péči o své
nohy odborníkům a měli by se obloukem
vyhýbat tzv. mokrým pedikúrám, kdy se
k ošetření nohou používají ostré skalpely,
nůžky, štipky a kovové pilníky,“ dodává
Eva Václavovičová, která při péči o diabetiky používá přístroj Podoloc Eco. Ošetření
se provádí výbrusem frézkami z vysoce
kvalitních materiálů. Bruska pracuje ve vysokých otáčkách společně se systémem
odsávání a čištění, dezinfekce a sterilizace, čímž je zajištěn absolutně hygienický
postup, bezbolestnost a bezkrevnost celého
zákroku, při kterém nedochází k porušení
integrity kůže.
Na přístrojovou pedikúru začínají
pravidelně kromě žen docházet také muži
a dokonce i mládež a děti. Nejmladším klientem byl na plzeňské poliklinice půlroční
chlapec, který trpěl zarostlým nehtem
na obou palečcích. „Měla jsem velkou radost, že jsem chlapečkovi pomohla. I když
mi v tu chvíli bylo pořadně horko, když
jsem si představila ty malinkaté prstíčky
a nehtíky půlročního dítěte,“ vzpomíná
Eva Václavovičová.
XIII. KARDIODEN
pod záštitou prim. MUDr. Mariana Branného
<KE&ZEs EKsEWZK>Dd/
<Z/Ks^<h>ZE1,KEDKE E1
ϭ͘KEDE1
Datum konání: 16.11.2011
Místo: <dƌŝƐŝĂ͕dƎŝŶĞĐ
Registrace: 7:30 – 10:00 > Zahájení: 8:30 > hŬŽŶēĞŶş͗16:00
Registrace do 30.9.2011 na ǁǁǁ͘ŶĞŵƉŽĚůĞƐŝ͘Đnj
Poplatky:
> ƉůĂƚďĂƉƎĞĚĞŵŶĂƷēĞƚ͗
ϮϭϬϰϭϴϳϮϵϰͬϮϳϬϬ͕ǀĂƌ͘ƐLJŵďŽůϮϮϮϮ
>ĠŬĂƎ> ϯϬϬ<ē
EĞůĠŬĂƎ> ϮϬϬ<ē
>ĠŬĂƎ͕ŶĞůĠŬĂƎĚŽϯϱůĞƚ> ϭϬϬ<ē
> ƉůĂƚďĂŶĂŵşƐƚĢ> ϰϬϬ<ē
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
1. Oční otevřela nové laserové centrum
CENTRUM JE VYBAVENO ŠPIČKOVÝM LASEREM ALLEGRETTO WAVE EYEQ URČENÝM KE KOREKCI DIOPTRICKÝCH VAD, JAKO
JSOU KRÁTKOZRAKOST, DALEKOZRAKOST NEBO ASTIGMATISMUS.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
Slavnostního zahájení se zúčastnil generální ředitel
společnosti AGEL MUDr. Filip Horák, MBA (uprostřed),
po jeho levici starosta městského obvodu OstravaVítkovice Petr Dlabal a primář 1. Oční MUDr. Jiří Kunc
Pásku slavnostně přestřihl starosta městské části Ostrava-Vítkovice Petr Dlabal (vlevo) a primář 1. Oční MUDr. Jiří Kunc
NEMOCNICE
P
42
acienti 1. Oční tak mohou od počátku září využívat komplexní péči
v plném rozsahu, od základního vyšetření oka až po složité operační výkony
i estetickou medicínu.
Jedinečnost laseru Allegretto Wave
Eye-Q od firmy Alcon spočívá ve zdařilé
kombinaci technologicky pokročilých
komponent. Mnohamiliónová investice
do přístroje navazuje na dlouhodobé plány
společnosti, kterými chce pacientům zajistit
vysoký standard poskytovaných služeb.
„Přístroj představuje technologicky špičkové zařízení pro refrakční chirurgii. Díky
malému průměru stopy je laserový systém
schopen pracovat s velmi vysokou přesností
a modelovat na rohovce i ta nejjemnější
zakřivení, která jsou pro individualizované
laserové korekce zraku. Pomocí laseru jsme
schopni odstranit krátkozrakost až do 14
dioptrií, dalekozrakost do šesti dioptrií
a astigmatismus v rozmezí minus až plus
šesti dioptrií. Laserové operace mají ve světě
tradici několik desítek let a oproti ostatním
řešením mají mnoho výhod, a to například dlouhotrvající účinek, bezbolestnost,
rychlost a spolehlivost,“ popisuje výhody
nového přístrojového vybavení primář 1.
Oční MUDr. Jiří Kunc a dodává, že klienti
se mohou těšit na velmi příznivé ceny
laserových operací. Zákrok na jednom oku
přijde pacienta na 11.500 korun, vstupní
vyšetření pak na 500 korun. Zákrok trvá
jen několik minut a doba aplikace laserové
energie obvykle pouze několik sekund.
Díky moderním a šetrným postupům jsou
všechny zákroky prováděny ambulantně,
klienti tak mohou ihned po operaci domů.
Kromě špičkové refrakční péče nabízí
1.Oční také specializovanou diabetickou
a glaukomovou poradnu, vyšetření na nejmodernějším přístroji OCT atd. Lékařský
tým tvoří oftalmologové s nejvyšším stupněm odborné kvalifi kace.
Slavnostní zahájení laserových operací
refrakčních vad a oftalmologický seminář
uspořádala oční klinika v pátek 2. září.
Mezi pozvanými hosty byli oční lékaři
a praktičtí lékaři, zástupci úřadů, pojišťoven a zdravotnických zařízení Ostravska.
Akce probíhala na 1. Oční a odborná část
v Clarion congress Hotelu.
Hlídejte si kůži i na podzim
NEJLEPŠÍ PREVENCÍ RAKOVINY KŮŽE JE JEJÍ VČASNÉ ODHALENÍ.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín
RAKOVINA KŮŽE SE VYVÍJÍ DLOUHO
Mezi Čechy se najde jen málo lidí, kteří
pravidelně sledují svou kůži a změny na ní,
natož aby preventivně navštěvovali své
dermatology. „Každý by měl na svém těle
sledovat nové nebo změněné útvary jako
například růžové skvrny, vyvýšené plošky
a bouličky, krvácející útvary a měnící se
mateřská znaménka. A v případě, že narazí
„Větší riziko onemocnění kožním nádorem hrozí
lidem, kteří se v minulosti
opakovaně a často spálili“
na podezřelý útvar, neměl by s návštěvou lékaře vůbec otálet,“ říká primářka
kožního oddělení Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, které je součástí Dermatoonkologického centra J. G. Mendela,
MUDr. Marie Selerová, Ph.D., s tím, že lidé
často zapomínají, že změny na zhoubné
kůži může pomoci odhalit také praktický
lékař, u něhož hradí pojišťovny jednou
za dva roky preventivní prohlídku. „Rakovina kůže se může vyvíjet i dlouhé roky, léčitelná je však jen na počátku. Rozšíří-li se
nádor do dalších částí těla, pacientův život
můžeme prodloužit, bohužel ne zachránit,“
dodává primářka Selerová.
MELANOM A BAZALIOM
Větší riziko onemocnění kožním nádorem
hrozí lidem, kteří se v minulosti opakovaně a často spálili, jejich kůže je světlá,
chodí pravidelně do solária a nepřiměřeně
se opalují. Větší pozor by si měli rovněž
dávat lidé, v jejichž rodině byl již melanom diagnostikován. Mezi nejohroženější
části těla, které rakovina postihuje, patří
hrudník, záda, tvář, ramena a nárty, tedy
místa nejvíce vystavována slunci. „Dlouhodobé působení UV záření může v kůži
vyvolat změny, které mohou být do jisté
míry nevratné. UV záření působí stárnutí
kůže a změny v imunitě, které mohou ústit
až ve vznik kožních nádorů. Nejčastější
kožní nádor je bazocelulární karcinom –
bazaliom, jehož výskyt je relativně častý.
Ve slunečných zemích, jako je Austrálie či
jižní státy USA, jsou bazaliomy častější než
v oblastech chudých na slunce. Bazaliom,
až na zcela mimořádné případy, nemetastazuje, ale agresivně roste. Včasnou
diagnostikou a chirurgickou léčbou můžeme tedy pacienta zachránit,“ vysvětluje
primářka Selerová. Naopak melanom je
velmi zhoubný nádor. Každého člověka by
tak mělo znepokojit, jestliže se mu na kůži
vyskytne pigmentová skvrna, která je asymetrická, má nepravidelné okraje a mění
barvu a rozměr jak do šíře, tak do výšky.
„Prevencí stárnutí kůže a výskytu kožních
nádorů je tedy rozumné slunění a také
používání vhodných krémů s ochranným filtrem proti slunečnímu záření, tzv.
sunscreenů. A to nejen v letních měsících,“
doporučuje primářka Marie Selerová.
V kožním centru Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín spolupracují kvalifikovaní
lékaři ve složení dermatolog, chirurg, onkolog a histopatolog. Jejich cílem je komplexní
řešení kožních nádorů, tedy od diagnostiky
ke komplexní léčbě, dále dispenzarizace
Doc. MUDr. Renáta Soumarová, Ph.D., MBA vedoucí
Komplexního onkologického centra (uprostřed) společně
s prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., přednostou
Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady
v Praze a s primářkou MUDr. Marií Selerovou, PhD.
ZNAMÉNKA SI NECHALO
ZKONTROLOVAT PŘES
200 ZÁJEMCŮ
Obrovský zájem ze strany veřejnosti vzbudila poslední
prázdninový den akce s názvem "Den prevence",
kterou uspořádalo Komplexní onkologické centrum
Nový Jičín. Vyšetřit se nechalo přes 200 osob, přičemž
lékaři odhalili dva melanomy, další lidé s podezřelými znaménky pak byli odesláni na specializovaná
vyšetření. Komplexní onkologické centrum přivítalo
v tento den rovněž vzácnou návštěvu. Akce se zúčastnil
i předseda České dermatovenerologické společnosti
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.
pacientů a v neposlední řadě prevence
výskytu kožních nádorů. V centru jsou
rovněž dlouhodobě sledovány pacientky
s kožními změnami již od dětského věku.
Sluneční paprsky mohou způsobit spálení kůže, které se projevuje zarudnutím a pálením kůže,
někdy i puchýři a otoky. Reakce na oslunění není u každého člověka zcela stejná.
Lékaři rozdělují lidi do šesti kožních fototypů.
FOTOTYP
REAKCE KŮŽE
BARVA VLASŮ
BARVA OČÍ
I
Vždy zrudne, nepigmentuje
rusé
modré
II
Zrudne, pigmentuje jen mírně
blond
modré / zelené
III
Zrudne zřídka, pigmentuje
hnědé
šedé / hnědé
IV
Nerudne, pigmentuje dobře
černé
hnědé
V
Arabové
VI
Černoši
NEMOCNICE
K
ožní melanom je nejagresivnější
formou rakoviny, kterou ročně
onemocní v České republice 1500
lidí, 300 jich umírá. Počet kožních nádorů
každým rokem neustále stoupá – za posledních 30 let vzrostl více než čtyřikrát.
Naději na vyléčení pak mají pouze pacienti,
kteří melanom na svém těle odhalí včas.
43
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
I pes má právo znát svůj původ
P&R LAB NABÍZÍ ŘADU ZAJÍMAVÝCH VYŠETŘENÍ TAKÉ MAJITELŮM A CHOVATELŮM PSŮ.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Fotobanka
P
ořídili jste si štěně a chcete vědět, zda je
skutečně potomkem svých úspěšných
rodičů? Nejste si jisti, který pes se stal
otcem štěňat Vaší fenky? Bojíte se, že pejsek
trpí skrytou chorobou? P&R LAB začal nově
nabízet hned několik vyšetření, která zbaví
majitele psů veškerých pochybností.
STANOVENÍ DNA PROFILU
„Profil DNA je něco jako otisk prstu. Lze
jej stanovit například ze vzorku krve,
nebo ze vzorku ústní sliznice. Stanovení
genetického profilu znamená určit soubor
genetických znaků, které jsou pro daného
jedince charakteristické a nezaměnitelné,“ vysvětluje Mgr. Eva Průšová, vedoucí
znaleckého ústavu P&R LAB, a dodává,
že právě znalost profilu DNA psa může
pomoci při identifikaci ztraceného jedince
nebo při ověřování původu. Pro určení
otcovství je pak potřebný vzorek krve
obou rodičů. Jedinci jedné rasy jsou si
totiž vzájemně velmi podobní a liší se jen
v několika znacích. „Vzájemným porovnáním získaných genetických profilů lze
potvrdit nebo vyloučit příbuzenský vztah
mezi testovanými jedinci,“ doplňuje Eva
Průšová. Majitelé mají rovněž možnost
nechat si v P&R LABu uložit DNA svého
psího miláčka v DNA bance pro případ
nově objevených dědičných poruch.
GENETICKÁ ANALÝZA NEMOCÍ
Speciální genetická analýza dokáže spolehlivě odhalit poškození psího MDR1 genu
(multidrug resistence gene), který postihuje především dlouhosrsté a krátkosrsté
kolie, šeltie, australské ovčáky, wällery
(kříženec australského ovčáka a briarda),
bobtaily, border kolie a dlouhosrsté vipet.
„Toto genetické postižení je spojováno
s přecitlivělostí na určité léky, které při podání postiženému jedinci mohou způsobit
otravu – neurotoxicitu a potencionálně
i smrt. Přitom se jedná o běžně podávané léky na odčervení,“ upozorňuje Eva
Průšová. Stanovení genotypu jednotlivých
pejsků je rovněž zárukou správného výběru jedinců pro založení zdravého chovu.
Ceny jednotlivých testů se pohybují
od 420 do 1.500 korun. Stačí jen kontaktovat laboratoř a domluvit se, o které vyšetření má klient zájem. Odběry biologického
materiálu může chovatel provést prostřednictvím zvěrolékaře nebo sám se soupravou, kterou obdrží z laboratoře. Vzorky
je možné zasílat na adresu P&R LAB a.s.
ústav kvalifikovaný pro znaleckou činnost,
Divadelní 2174, Nový Jičín 741 01. Výsledky chovatel obdrží do jednoho týdne.
Společnost P&R LAB poskytuje služby
ve všech oborech laboratorního komplementu, tj. biochemie, mikrobiologie, virologie,
klinická a laboratorní patologie, imunologie,
toxikologie, laboratoř nukleární medicíny,
laboratoř genetiky a hematologie.
Nová Lékárna Repharm v Šumperku
LÉKÁRNA REPHARM V LÉKAŘSKÉM DOMĚ ŠUMPERK JE JIŽ DRUHOU V TOMTO MĚSTĚ.
NEMOCNICE
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Petra Uvírová
44
N
ová Lékárna Repharm v centru města Šumperk začala svým
zákazníkům sloužit v srpnu. „Pro
pacienty a návštěvníky nemocnice zůstane
nadále k dispozici Lékárna Repharm
v areálu Šumperské nemocnice. Klienti
však nyní mají možnost vybrat si pobočku, kterou mají blíže,“ uvedla manažerka
pro marketing a PR společnosti Repharm
Bc. Petra Uvírová s tím, že obě lékárny
nabízí mimořádné akce, a to vrácení
30 korun za každou položku na receptu.
Provozní doba nové lékárny je od pondělí
do čtvrtku, vždy od 7.00 do 17.00 hodin,
a v pátky od 7.00 do 15.00 hodin.
Svým klientům Lékárna Repharm nabízí
široký sortiment léků a léčivých přípravků,
a to jak na recept, tak volný prodej. Lékárna
úzce spolupracuje s jednotlivými ordinacemi
nacházejícími se v Lékařském Domě, a proto
zákazníci bez problémů obdrží všechny lékařem předepsané nebo doporučené léky. Pro
klienty jsou připraveny zákaznické karty,
které držitele opravňují k čerpání slev a bonusů. „Pro zákazníky rovněž připravujeme
dárkové karty, které mohou být vhodným
dárkem,“ dodává Petra Uvírová.
Lékárna Repharm v Lékařském Domě
Šumperk je již šestá v řadě rozrůstající se
sítě Lékáren Repharm.
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
AGEL DIAGNOSTIC – nový člen skupiny
V JÚLI SA SPUSTILA PREVÁDZKA NOVÉHO PET/CT PRACOVISKA V BANSKEJ BYSTRICI.
Text: Mgr. Andrea Beňová / Foto: Artishock, archív AGEL SK
MUDr. Viera Nižňanská
NEMOCNICE
S
46
poločnosť AGEL DIAGNOSTIC,
v spolupráci s Inštitútom nukleárnej
a molekulárnej medicíny Košice,
14.7.2011 spustila oficiálne prevádzku
nového PET/CT pracoviska v Banskej
Bystrici. Spoločnosť AGEL DIAGNOSTIC
zakúpila technologické vybavenie v hodnote cca 3 mil. EUR od spoločnosti Siemens
s.r.o. Prví pacienti boli vyšetrení 7.7.2011.
Zobrazovacie metódy sú pre včasnú diagnostiku nádorov a ich prípadných recidív
nepostrádateľné. Práve kombinované PET/
CT vyšetrenie predstavuje jeden z najvýznamnejších diagnostických nástrojov
dnešnej medicíny. Je to metóda, ktorá
zobrazuje – „rozsvieti“ nádorové, prípadne
zápalové ložiská skryté v tele a po ukončenej liečbe alebo operačných výkonoch
zisťuje, či sa podarilo všetky tieto ložiská
zlikvidovať.
Táto moderná zobrazovacia metóda sa
začala v Českej a Slovenskej republike výraznejšie rozvíjať až po roku 2000. Slovensko,
ktoré má vyše 5 miliónov obyvateľov, však
pri porovnaní s okolitými štátmi doposiaľ
značne zaostáva v počte takýchto pracovísk.
Podľa výpočtov by jeden takýto prístroj mal
byť k dispozícii pre 750 tisíc obyvateľov.
Doposiaľ museli pacienti z východného
a stredného Slovenska dochádzať za vyšetrením do Bratislavy, prípadne do Nitry
a často museli pricestovať už deň vopred.
Dlhšie čakacie doby spomaľovali diagnostický a následne aj liečebný proces. Pacienti
po liečbe, často nie práve v najlepšej kondícii, museli absolvovať dlhé hodiny cesty
tam a späť, do regiónov Žilinského, Banskobystrického, Košického a Prešovského
samosprávneho kraja. Nielenže bola horšia
dostupnosť pre veľkú časť obyvateľov
Slovenska, ale boli zvýšené aj ekonomické náklady v súvislosti so zdravotníckou
dopravou pre týchto pacientov.
Na pracovisku je nainštalovaný v súčasnosti najmodernejší prístroj tohto typu,
ktorý v sebe spája počítačovú tomografiu
(CT) a pozitrónovú emisnú tomografiu
(PET) – tzv. molekulárne CT (Biograph
mCT). Najmodernejšia technológia dokáže
veľmi presne zistiť rozsah ochorenia,
prípadne hľadať skryté ložiská po liečbe
a to aj pri znížených hodnotách radiačného
zaťaženia. Vysoká rozlišovacia schopnosť
a presnosť tejto hybridnej kamery je veľkou
výhodou.
Na pracovisku je vyškolený, odborne
kvalifikovaný personál (lekári, farmaceut,
dokumentačná sestra, rádiologickí asistenti a lekársky fyzik).
VYŠETRENIE A ZAČIATOK
FUNGOVANIA AGEL DIAGNOSTIC NÁM
PRIBLÍŽILA MUDR. VIERA NIŽŇANSKÁ,
VEDÚCA LEKÁRKA AGEL DIAGNOSTIC.
Vyšetrenie sa využíva prevažne v onkológii
a je u väčšiny nádorových ochorení takmer
nenahraditeľné bežnými vyšetrovacími
technikami. Využíva sa pri tom vnútrožilovo podaná fluórodeoxyglukóza, čiže
vlastne jednoduchý cukor označený rádioaktívnym fluórom, ktorý má schopnosť
hromadiť sa vo väčšine rastúcich nádorov.
Takto je možné zistiť ich rozšírenie v tele,
zistiť intenzitu ich metabolizmu, odlíšiť
zhubné a nezhubné ložiská a tiež sledovať
efekt liečby po chemoterapii, ožarovaní
a po operáciách.
Spoločne s PET vyšetrením sa vykoná
aj štandardné CT, čiže pacient je súčasne
v jednom čase vyšetrený dvoma zobrazovacími metódami, čo tiež významne spresňuje nálezy. Pomocou počítača sa získané
obrazy spoja do jedného kombinovaného
– tzv. fúzia obrazov. Načasovanie a výber
správnej taktiky liečby je síce najdôležitejšie pre život a prognózu samotných
pacientov, ale môže mať aj značný ekonomický dopad. Odhaduje sa, že až u tretiny
pacientov po PET/CT vyšetrení dochádza
ku zmene liečebného postupu.
NEONKOLOGICKÉ CHOROBY
Z neonkologických chorôb je vhodné toto
vyšetrenie pri dlhšie trvajúcich horúčkach neznámeho pôvodu, za ktorými sa
môže skrývať aj nádorové ochorenie alebo
zápalové postihnutie ciev. Ďalej je možné
využitie pri zápalových komplikáciách
po operáciách napr. endoprotéz, cievnych
stentov a podobne. Menej často sa využíva
táto diagnostická metóda aj v neurochirugii pri niektorých typoch epilepsií odolných na liečbu, v neurológii pri podozrení
na Alzheimerovu chorobu alebo ďalšie
ochorenia mozgu a v kardiológii.
Vyšetrenie je spojené s istým radiačným
zaťažením, ktoré je vyššie ako pri bežnom
RTG snímkovaní. Diagnostický prínos je
však oproti riziku z ožiarenia prevažujúci.
Na našom prístroji je možné zreteľne znížiť
túto záťaž využitím niektorých pracovných
postupov a technických opatrení.
Vyšetrenie nemá invazívny charakter, je
prakticky nebolestivé a trvá asi 15 – 20 minút, aj keď celkovo sa na pracovisku pacienti
zdržia 1,5 – 2 hodiny. Fluórodeoxyglukóza
sa vylučuje z tela močom a do nasledujúceho rána jej rádioaktivita vymizne.
Doposiaľ sme na našom pracovisku
vyšetrili 40 pacientov a sme veľmi spokojní
s kvalitou obrazov a s fungovaním prístroja. Nadviazali sme kontakty s onkologickými pracoviskami na východnom a strednom Slovensku a záujem o naše vyšetrenia
stúpa.
Najčastejšie vyšetrujeme pacientov
s diagnózou karcinómu hrubého čreva
alebo prsníka pri podozrení na recidívu
pri vzostupe markerov v krvi, ďalej zhubné
nádory kože, lymfatického tkaniva, nádory
pľúc, krku a gynekologické nádory. Mali
sme už pacientov s metastázami, kde
sme hľadali primárne nádorové ložisko,
a pacienta s teplotami, chudnutím, kde sme
objavili ako príčinu tohto stavu nádor.
Čakacie doby sú v súčasnosti 1 – 2
týždne. Uprednostňujeme deti a akútne
prípady. Vyšetrenia sú počtom limitované,
keďže zatiaľ máme podpísanú zmluvu len
s poisťovňami Dôvera a Union.
Výsledky doručujeme do týždňa poštou,
prípadne na požiadanie lekára aj elektronicky.
AKO SA NA VYŠETRENIE OBJEDNAŤ?
Odborný lekár podrobne vyplní originálnu žiadanku o PET/CT vyšetrenie, ktorá
je umiestnená na webstránke spoločnosti
www.ageldiagnostic.sk a ktorú je možné
poslať on-line. Na našej stránke sú uvedené
aj telefonické kontakty a ďalšie užitočné
informácie o vhodnosti vyšetrenia a príprave pacienta.
V súčasnosti, keď sa výrazne zlepšili
liečebné možnosti pre onkologických
pacientov, je veľká nádej, že väčšina
chorých sa vylieči alebo veľa rokov ďalej
žije plnohodnotným životom. Túto
nádej im prináša aj silný diagnostický
nástroj medicíny, nazývaný PET/CT, lebo
včasná a presná diagnóza je základom
úspešnej liečby.
INZERCE
*
è
±
Kontroverzní výkony, omyly a chyby pŏi ortopedických
a traumatologických výkonech na horní konĪetinı
{yzz
1. A 2. PROSINCE
nyníí novı
ıvh
hotelu
t l NH O
Olomouc Congress
Akce je zaŏazena do kreditního systému vzdılávání
poŏádají
Ortopedicko-traumatologické oddılení Pŏerov
Ortopedická klinika a Traumatologie FN Olomouc
NejdŝD=ţALıjší údaje
**
**
**
**
**
Podrobné informace nejdete na našem portále www.orto-info.eu
E-mail [email protected]
Adresa Yveta Jehláŏová, Nemocnice Pŏerov, Dvoŏákova 75, 751 52 Pŏerov
Pŏihlášky pomocí internetové prezentace kongresu
ÚĪast na diskuzních panelech je omezena prostorem, mŝţ=L=KArezervovat
místo pŏihlášením na internetových stránkách kongresu.
GK?EC,??V/MPRK?L
GBC?
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Jednodňová zdravotná starostlivosť
FORLIFE UVIEDOL DO PREVÁDZKY OD 1. JÚLA 2011 PRACOVISKO JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POD VEDENÍM
MUDR. LADISLAVA BARÁTHA.
Text: PhDr. Zlatica Halmová, námestník riaditeľa pre ošetrovateľstvo FORLIFE / Foto: Artishock, Forlife
PhDr. Zlatica Halmová
NEMOCNICE
Z
48
dravie je najdôležitejšie pre spokojný
život každého z nás, je to stav telesnej a duševnej rovnováhy a človek
ho pociťuje ako najväčší dar až vtedy, keď
ho stráca. V dnešnom rýchlom spôsobe
života je veľmi dôležité promptné vyriešenie zdravotných ťažkostí a následné skoré
zaradenie sa späť do bežného životného
kolobehu a skorý návrat k pracovným
povinnostiam .
V 90. rokoch minulého storočia začal
v Európe a vo svete fungovať nový typ
zdravotníckych zariadení, ktoré sú
zamerané na jednodňovú chirurgiu.
Jednodňová chirurgia vznikla v Spojených štátoch amerických, kde v dnešnej
dobe operujú touto metódou až 90 %
pacientov, v Nemecku je to približne 70 až
80 %, na Slovensku však v režime jednodňovej chirurgie robíme len približne 8 %
všetkých operácií, čím značne zaostávame
za európskym, ale aj svetovým priemerom.
V danej súvislosti poskytnúť moderný
spôsob starostlivosti klientom v rámci komárňanského regiónu nemocnica
FORLIFE uviedla do prevádzky od 1. júla
2011 pracovisko Jednodňovej zdravotnej
starostlivosti pod vedením MUDr. Ladislava Barátha.
Pracovisko je umiestnené v novo rekonštruovaných priestoroch v pavilóne na 2. poschodí v areáli nemocnice. Je vybudo-
vané a zariadené tak, aby spĺňalo najnáročnejšie kritériá na prevádzku, s využitím
moderných postupov a technológií. Pre
účely poskytnutia následnej zdravotnej
starostlivosti na pracovisku sa v priestoroch nachádza 7 izieb, z ktorých 3 majú
nadštandardné vybavenie. Moderné
prístrojové a materiálové vybavenie ambulancie a operačnej sály vytvárajú dokonalé
a komfortnejšie prostredie. Na operačnú
sálu nadväzuje miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov s tromi lôžkami
vybavenými monitorovacou technikou.
Vybavenie umožňuje vysoký štandard
v ošetrovateľskej starostlivosti a pohodlie
pacienta. Pri zriaďovaní pracoviska bolo
jedným z našich cieľov vytvoriť podmienky pre výkony, ktoré sú úzko spojené
s estetikou, citlivosťou a intimitou.
Pracovisko je štruktúrované pre liečbu
vyžadujúcu operačný zákrok v lokálnej
alebo celkovej anestézie. Ide o výkony,
ktoré spĺňajú kritériá zaradenia v režime
jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Jednodňovú chirurgiu využívajú odbory:
všeobecná chirurgia, gynekológia a ušno-nosno-krčné. Súčasťou poskytovania
výkonov je komplexné vyšetrenie konkrétnym lekárom – podľa odbornosti.
Časový komfort sa zabezpečuje objednávaním pacientov v súlade s harmonogramom operačného plánu. Dávame pacientom možnosť rozhodnúť sa, či budú čakať
na bežný chirurgický výkon v zástupe
s inými pacientmi alebo budú mať svoje
zdravotné ťažkosti vyriešené v krátkej
dobe. Dávno prešla doba, aby sa čakalo,
že za nás niekto zaplatí. V živote sa platí
za všetko, ale na zdravie sa akosi zabúda.
My ponúkame zdravotné služby s finančnou spoluúčasťou pacienta. Prinášame
pre našich pacientov alternatívu rýchleho
riešenia ich zdravotného stavu bez dlhých
čakacích dôb na operáciu.
Všetky výkony sa uskutočňujú so
skúsenými chirurgami v operatíve známej
vo svete pod pojmami one day surgery,
one day care, tagesklinik. Je to ekonomicky efektívny spôsob liečby, ktorý šetrí
finančné prostriedky a zvyšuje komfort
pacientovi tým, že sa vracia do domáceho
prostredia do 24 hodín od poskytnutia
zdravotnej starostlivosti.
Pacient musí vedieť, že skracovanie liečby nejde nikdy na úkor kvality. Jednodňová zdravotná starostlivosť znižuje liečebné
náklady, šetrí čas pacienta, minimalizuje
perioperačný stres, eliminuje riziko nemocničných nákaz, rešpektuje maximálne
jeho súkromie a osobnosť, a je ideálna
najmä pre tých, ktorí sa horšie adaptujú
na nemocničné prostredie a uprednostnia rýchle riešenie svojho zdravotného
problému a včasný návrat k svojej práci
i rodine. Počas ambulantného vyšetrenia aj
v priebehu celej hospitalizácie sa o pacientov starajú špecializované zdravotné sestry
so skúsenosťami v chirurgických odboroch
anestéziológie a intenzívnej medicíny.
Samozrejmosťou je osobný, profesionálny
a flexibilný prístup ku každému pacientovi.
Vážime si našich pacientov, ktorí nám
prejavili doteraz dôveru starať sa o to
najcennejšie – vlastné zdravie s našou
pomocou. Práve pre nich budeme
trvale zvyšovať kvalitu i rozsah našich
medicínskych služieb podľa najnovších
odborných poznatkov. Našim cieľom je
spokojný a zdravý pacient.
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Pôsobenie chemických látok
na zdravotníckych pracovníkov
V KAŽDODENNOM ŽIVOTE SME VYSTAVENÍ ÚČINKOM MNOHÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK.
Text: Mgr. Ľudmila Košíková, verejný zdravotník, MEDI RELAX M+M / Foto: Artishock
Vstup chemických látok do organizmu
sa uskutočňuje najčastejšie dýchacími
cestami, tráviacim systémom a kožou
a očnými spojivkami. Distribúcia látky
v organizme je zabezpečená krvou, jej relatívnou koncentráciou v plazme, rýchlosťou
krvného prietoku cez membrány a okamžitou dostupnosťou väzobných miest pre
látku v plazme a tkanivách. Koncentrácia
chemických látok sa uskutočňuje v tkanivách:
tQSJBNPW‫ڀ‬NJFTUFÞʊJOLV
tWÊ[CPVW‫ڀ‬VSʊJUâDIPSHÈOPDI
tWÊ[CPVOB‫ڀ‬QSPUFÓOZQMB[NZ
tW‫ڀ‬IMBWOâDIPSHÈOPDIoW‫ڀ‬QFʊFOJ
a obličkách.
Mgr. Ľudmila Košíková
NEMOCNICE
M
50
nohé látky sú pre organizmus
prospešné, iné však môžu mať
nepriaznivý vplyv. V zdravotníctve sa používa veľké množstvo chemických
látok na diagnostiku chorôb a mnoho látok
na každodennú prácu pri všetkých vyšetrovacích metódach v každom laboratórnom odbore. Zdravie zdravotníkov je tým
vystavené viacerým zdrojom chemického
nebezpečenstva. Je dôležité dodržiavať
všetky bezpečnostné opatrenia, aby sme
mohli vylúčiť nebezpečenstvo poškodenia
zdravia chemickými látkami. Je známa
hladina chemických látok, pod ktorou sa
u človeka neprejaví ich žiadny negatívny
vplyv na zdravie, pretože v tele človeka je
veľa mechanizmov na rýchle odstránenie
neželaných látok, alebo nápravu poškodených buniek a tkanív.
Zdravotníci sú špecifická skupina
pracovníkov, ktorí sú počas svojej práce
ovplyvňovaní mnohými faktormi, čo vyplýva z charakteru ich práce a zodpovednosti za život pacienta. Okolo 75 až 80 %
práce vykonávajú ženy. V dôsledku účinku
mnohých škodlivých faktorov na zdravie
sú určité pracovné činnosti zaradené do rizikovej práce.
ZDRAVOTNÉ ÚČINKY
Účinok chemickej látky je výsledkom
procesu vzájomného pôsobenia látky
a organizmu. Najvýznamnejšie faktory
tohto procesu sú fyzikálne a chemické
vlastnosti látok, dávka škodliviny a vlastnosti organizmu (akými sú vek, pohlavie,
výživový stav...). V prvom kontakte hovoríme o lokálnych účinkoch, pri pôsobení
na celý organizmus. Pre zoznámenie sa
s chemickými látkami, uvádzam niektoré
ako príklad:
ANESTETIKÁ  NAJČASTEJŠIE
HALOTAN
Zdravotnícky personál je vystavený
rôznym koncentráciám pri operáciách
v závislosti od množstva/ koncentrácie anestetika, spôsobu jeho podania a veľakrát
aj od stavu vzduchotechnických zariadení.
Tie musia byť funkčné a spoľahlivé, ale
často sa vypínajú pre subjektívne problémy
personálu ako je tepelná nepohoda – prehrievanie či chlad.
DEZINFEKČNÉ LÁTKY
Hlavným cieľom dezinfekcie je prerušiť
cestu nákazy od zdroja k jedincovi. Vyšší
stupeň dezinfekcie sa požíva pre zdravotnícke prostriedky, na operačných sálach,
diagnostických pracoviskách, pri endoskopii a sterilných prevádzkach. Väčšina pou-
žívaných prípravkov je vo forme roztokov.
Celý mechanizmus dezinfekčného účinku
je založený na chemických reakciách.
CYTOSTATIKÁ
Používajú sa v liečbe onkologických
ochorení. Sú to látky s antineoplastickým
účinkom. Ich vplyv na bunky je v tom, že
zabraňujú neregulovanému deleniu nádorových buniek, ale poškodzujú aj zdravé
bunky, čím spôsobujú ich zánik. Ohrození
sú zdravotnícky pracovníci pri zavádzaní
nových metód aplikácie a nových druhov
cytostatík, aj pri každodennom podávaní
pacientom.
GLUTARALDEHYD
Využíva sa na sterilizáciu nástrojov (endoskopy) a ako fixatívum tkanív v patológii.
CHLÓR
Je prchavá látka, žltozelený toxický plyn
výrazne dráždivý, explozívny, nehorľavý.
Nachádza sa aj v organizme ako veľmi
dôležitý prvok v iónovej podobe, v kuchynskej soli. Je okrem čistiacich prípravkov aj súčasťou bieliacich látok. Keďže
sa rozpúšťa aj vo vode, často sa používa
na dezinfekciu. Vyvoláva varovné príznaky
podráždenia dýchacích ciest.
ETYLÉNOXID
Používa sa na sterilizáciu termolabilných
materiálov, podtlakom/pretlakom pri 37 –
35 stupňoch Celzia. Je to bezfarebný toxický, horľavý plyn so sladkastým zápachom
po éteri s narkotickým účinkom. Spôsobuje alergie a je karcinogénny.
PARAFORMALDEHYD
Využitie je pri chemickej sterilizácii
pomocou 36 – 38 % roztoku formaldehydu. Dráždi sliznice a leptá kožu, rýchlo
vstrebáva pľúcami a tráviacim traktom.
Opakované expozície môže viesť k precitlivenosti kože a očných spojiviek. Používa
sa k sterilizácii termolabilných predmetov
a jemných kovových nástrojov, ktoré vyššia
teplota iného typu sterilizácie poškodzuje.
LATEX
Získava sa z miazgy kaučukovníka, ktorý
obsahuje polyizoprén, proteíny a vodu. Vyrába sa aj z ropy. Je to významný alergén,
ktorý môže pri kontakte s kožou spôsobiť
kontaktný ekzém.
Popri dodržiavaní zásad a bezpečných
pracovných postupov je dôležité absolvovať
lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu
k práci. Je dôležité zabezpečiť technické
a organizačné opatrenia v plnom rozsahu,
dbať na pôsobenie osobných, ochranných
pracovných prostriedkov a zabezpečovať
biologický monitoring chemických faktorov práce a pracovného prostredia, ktorý
má preventívne zameranie a vyjadruje
úzky vzťah medzi pôsobením, dávkou,
efektom chemického faktoru a poškodením zdravia.
Pracovná zdravotná služba
MEDI RELAX M+M
zisťuje pre vás a vašu firmu nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká,
ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci. Zabezpečuje realizáciu
preventívnych zdravotných prehliadok
zamestnancov podľa pracovného zaťaženia, prípadne rizík pri práci. Dohliada na faktory pracovného prostredia
a na stav pracovných podmienok, ktoré
môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov, podporuje prispôsobovanie práce
zamestnancom, poskytuje poradenstvo
zamestnávateľovi i zamestnancom.
Školí zamestnancov na poskytovanie
prvej pomoci a mnoho ďalších.
Každý klient je posudzovaný individuálne, pravidelne je informovaný
o potrebných zmenách vyplývajúcich
z platnej legislatívy. MEDI RELAX
M+M je flexibilná spoločnosť, ktorá
poskytuje pracovnú zdravotnú službu
na území celej Slovenskej republiky.
Hľadáte kvalitného poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby pre vašu firmu
a pre vašich zamestnancov?
Napíšte nám: [email protected]
Telefón: +421 918 831 775, webstránka:
www.medirelax.sk
NEMOCNICE
Tento typ sterilizácie vyžaduje samostatnú
miestnosť so samostatným odsávaním
vzduchu a prívodom čerstvého vzduchu.
51
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Prečo sa bojíme rakoviny hrubého čreva?
JE NA NÁS, ABY SME TRPEZLIVO A NEUSTÁLE VYSVETĽOVALI PROBLÉMY ZDRAVIA A CHOROBY PRIMERANOU FORMOU,
POKORNE, S BÁZŇOU KU CHOROBE, BEZ JEJ PRECEŇOVANIA ČI PODCEŇOVANIA.
Text: MUDr. Michal Chyla, Ph.D., Chirurgické oddelenie, Nemocnica Krompachy
NEMOCNICE
Z
52
dravý človek má stovky želaní,
chorý iba jedno…stará pravda,
nad ktorou sa občas zamyslíme,
snažíme sa byť viac empatickí k pacientom
a v kolotoči všedného života zase na chvíľu
zbystríme pozornosť. Takto sa na problém
onkologických ochorení, ktoré prídu ako
blesk z čistého neba, pozeráme z druhého
brehu. Iný je pohľad pacienta.
Mnoho psychológov sa zaoberalo problematikou prežívania a uvedomovania
si týchto ochorení, popísali dopodrobna
fázy uvedomovania si choroby, odborníci uvádzajú presné štatistiky incidencie,
prevalencie, úspešnosti liečby podľa štádií,
ale pacienta s určitým druhom ochorenia
len pramálo zaujíma štatistika – on chorobu má, musí s ňou žiť a my mu musíme
pomôcť.
K napísaniu článku ma inšpiroval pacient, osobný priateľ, ktorý za niekoľko málo
týždňov – z úplného zdravia absolvoval
diagnostiku, operáciu a rekonvalescenciu
s veľmi dobrou prognózou do ďalšieho života. Všetko prebehlo podľa jeho vnímania
ako sen, veľmi rýchlo a našťastie s dobrým koncom. Vyhľadal totiž pomoc hneď
pri prvých príznakoch. Čoho sa bojíme,
toho sa máme dotknúť – tak sa to hovorí,
a v prípade zhubného ochorenia hrubého
čreva to celkom funguje. Nekritický strach
a fatalistický prístup pacientov nutkavo
odkladá prvú návštevu lekára. Vôbec
nezáleží na vzdelaní, inteligencii alebo
sociálnych pomeroch, či chorý príde včas.
Tu hrá úlohu strach. Aká škoda, že polypy
nebolia!
Ako teda veľmi jednoducho a ľudsky
vysvetľovať, robiť prevenciu? Má zmysel
opakovať stokrát povedané, navyše v dobe
internetu, keď nás pacienti mnohokrát
prekvapia svojimi znalosťami z medicíny?
Fakty sú dobrá vec, rovnako dôležitá je
ale ich interpretácia. Ľudia sú zahltení
informáciami o chorobe, ale v skutočnosti
ju často nechápu, i keď to tak nevyzerá.
Často sú to vedomosti na „hlinených
nohách“ a platí, že menej je niekedy viac.
Dochádza potom k rozčarovaniu, a k otázkam ako to a prečo.
Mám v pamäti mladého pacienta
v terminálnom štádiu s generalizovaným
rozpadajúcim sa tumorom hrubého čreva,
ako s laptopom na posteli prechádzal internet a predsavzal si, že od zajtra už bude jesť
len ovsené vločky. Biologická naivita bola
v tomto prípade milosrdná, ale inokedy
môže byť škodlivá.
Je na nás, aby sme trpezlivo a neustále
vysvetľovali problémy zdravia a choroby
primeranou formou, pokorne, s bázňou ku
chorobe, bez jej preceňovania či podceňovania.
Prevencia – čarovné, ale slabo nefungujúce slovo. V anglosaskej literatúre sa
píše, že konzumácia údením raz mesačne
zvyšuje riziko kolorektálneho karcinómu
2 – 3 krát. Raz mesačne! Konzumácia mäsa
viac ako raz týždenne rovnako. To sa ani
neodvážime našim ľuďom povedať… Keď
odporúčame vlákniny, pýtajú sa kde ich
dostať a ako sa ten liek volá.
Teda prevencia a osveta veľmi neúčinkuje. Ani nemôže, všetci žijeme v rovnakom
ekosystéme, ktorý sme si sami vytvorlili
a stále vytvárame, tešíme sa z akciových
potravín, priberáme a hneď zase chudneme
s pomocou aditív. Mladí ľudia bez energetického nápoja už nejdú ani na kolieskové
korčule, lebo nie sú in alebo cool. Prevencia teda nie.
Poďme ďalej, vysvetľujme, že polyp sa
dá pohodlne odstrániť, a tým nepriamo
zachrániť život. Nie je to úplná pravda,
ale použiť ako argument sa to dá. To ale
musíme dostať ľudí na kolonoskopiu.
„Počul som, že existuje taká kapsula, že je
virtuálne kolono, že existuje irrigografia,
nemôžete mi odobrať len markery?…,“ to
sú obvyklé slová pri „hrozbe“ kolonoskopického vyšetrenia.
Nie je v našej moci robiť všeobecnú
medializáciu, osvetu problematiky, ale môžeme ju vysvetľovať rizikovým skupinám
našich pacientov. Kolonoskopie sa pacienti
boja pre dve veci. Je im to nepríjemné, pre
mnohých až nedôstojné, či bolestivé. Druhý problém – ten zdanlivo nelogický je, že
majú obavy – „niečo mi tam nájdu!“ Niet
inej cesty, len rozhovor s každým absolvovať osobitne a stále dookola.
RODINNÁ ZÁŤAŽ
Príbuzní pacientov prvého stupňa so
sporadickým kolorektálnym karcinómom
majú riziko, že ochorejú týmto karcinómom, dvojnásobné. Ak sa vyskytol nádor
pred 60. rokom, dokonca 3 – 4 násobné.
Vysvetľujme príbuzným túto skutočnosť.
Máme na to výbornú pozíciu, najmä ak
po úspešnej operácii rodinného príslušníka u nich disponujeme už akou takou
dôverou. Nezabúdajme na to, že po odpálení polypu je často pacient spokojný už
nadobro a nechápe, že inde môže vzniknúť
nový polyp, preto tá kontrola, ktorú sme
odporúčali. Znie to ako banalita, ale je to
každodenná skúsenosť. Podobne kolonoskopie po operácii – že neslúžia len
na kontrolu anastomózy a naše potešenie, že „to ani nevidno, kde sme vám to
zošili“ ale aj na sledovanie vzniku nových
polypov.
Problematika hereditárnych ochorení
ako familiárna adenomatózna polypóza,
hamartomatózne polypózy, či nepolypózne
hereditárne formy má iný charakter. Tu už
ide o „skúsených pacientov a ich rodinných
príslušníkov“, ktorí zväčša dobre chápu
zmysel preventívnych prehliadok. Podobne
je to aj u pacientov so zápalovými chorobami hrubého čreva, ktorí sú v gastroenterologickej ambulancii ako doma a môžu
slúžiť sporadickým pacientom za príklad.
Aj ich k tomu využívajme a chváľme ich.
V čakárni sa toho povie až až.
Pomerne priaznivo sú pacienti naklonení k vyšetreniu na okultné krvácanie. Iste,
krvácanie je často neskorou manifestáciou
kolorektálneho karcinómu, ale robme ho,
kedy sa len dá. Rovnako ako vyšetrenie per
rectum. Naši učitelia mali pravdu, viete
o čom hovorím, však?
Skúsme si nájsť čas na rozhovor s pacientom a oslobodzujme ich od nevedomosti.
To čo sa nám zdá prosté a jasné, nie je im.
Spomeňme si na odborný rozhovor kolegov
z iného odboru medicíny – zistíme, že až
tak dobre tomu všetkému nerozumieme.
Nech ide niekedy internista na chirurgickú sekciu kongresu alebo opačne. A to už
nehovorím o sekciách sekcií! Ako sa v tom
má potom vyznať laik?
Informovať o príznakoch kolorektálneho karcinómu je našou úlohou, teda chirurgov, endoskopistov, gastroenterológov,
obvodných lekárov. Aj ostatné odbornosti
majú ale svoj kameň úrazu, svoj „kolorektálny karcinóm a kolonoskopiu“. Apelujem
na všetkých, aby zachraňovali životy aj
slovami, nielen skutkami. Aby sme diskutovali aj medzi sebou s priateľmi iných
špeciálizácii a vedeli, kde ich tlačí topánka,
a tak si navzájom pomáhali.
Milé kolegyne, kolegovia, ospravedlňujem sa za tento článok – úlet od strohých
odborných článkov, často takých neo-
sobných, až mrazivých. Nič nové ste sa
nedozvedeli. Chcel som len oprášiť srdce
lekára a oslobodiť ho z nadvlády mozgu
a tak trochu poľudštiť prístup k rozhovoru medzi pacientom a lekárom. Aby sme
nepočúvali často slová: „Mne to doteraz
nikto takto nevysvetlil.“
Ochrana pred kliešťom
V IMPROVIZOVANOM STÁNKU NA NÁMESTÍ SNP VO ZVOLENE SI KAŽDÝ ZÁUJEMCA MOHOL DAŤ VYŠETRIŤ PRÍTOMNOSŤ
PROTILÁTOK BORRELIA BURGDORFERI.
P
roti nákaze je najspoľahlivejšia prevencia. Imunita po prekonaní infekcie je typovo špecifická a vzhľadom
na variabilitu pôvodcu môže dochádzať
k opakovaným infekciám. Pred príchodom
do oblastí s výskytom kliešťov si treba
starostlivo zvoliť ochranný odev a obuv. Je
nevyhnutné mať odev s dlhými rukávmi, dlhými nohavicami a vysokú pevnú
obuv. Vhodné je aj použitie repelentných
prostriedkov. Po návrate domov je potrebné skontrolovať si šatstvo a povrch tela. Ak
objavíme kliešťa, snažíme sa ho čo najskôr
odstrániť. Miesto s prichyteným kliešťom
najprv vydezinfikujeme a kliešťa odstránime pinzetou. Pozor aby v koži nezostala
hlavička, alebo jej časť. Ak sa to stalo,
treba ju urýchlene odstrániť. Vyvarujme sa
rozpučeniu kliešťa, prípadne vstreknutiu
obsahu do očí. Miesto s rankou je potrebné
ošetriť alkoholom, jódovou tinktúrou,
alebo v krajnom prípade alpou.
Je tu opäť leto, čas dovoleniek, prázdnin
a z pohľadu mikrobioológa čas tzv. letných
infekcií. Jednou z nich je aj lymská borelióza-ochorenie prenášané kliešťami. Zvolen
patrí medzi oblasti s vysokým záchytom
kliešťov infikovaných boréliami. Prevencia
a ochrana častokrát nestačí. Aj napriek
včasnému vybratiu infikovaného kliešťa
máme rastúci počet boréliových infekcií.
Z dôvodu problémov v zdravotníctve,
poisťovniach aj v samotných nemocniciach je možnosť serologickej diagnostiky
boreliózy limitovaná a pre pacientov bez
prvých klinických príznakov dostupná len
ak si tento výkon plne uhradí. Vzhľadom
k tomu, že sa jedná o finančne nákladné
serologické vyšetrenia, cena za takúto
diagnostiku bola pomerne vysoká. Nie
každý pacient mohol uhradiť sumu za takéto vyšetrenie a z laboratória odchádzal nespokojný a sklamaný. Práve preto
Nemocnica Zvolen pripravila akciu, ktorej
cieľom bola propagácia diagnostiky lymskej boreliózy pre klientov – samoplatcov
v rovnakej kvalite a rozsahu ako doteraz
ale za cenovo výhodnejších podmienok.
V improvizovanom stánku na námestí
SNP si každý záujemca mohol dať vyšetriť
prítomnosť protilátok Borrelia burgdorferi
za cenu 10 eur. S cenou sú spokojní najmä
ľudia-dôchodcovia a rodičia detí, ktorým
nestačí zhodnotenie lekára, že ich dieťa
nemá príznaky začínajúcej infekcie, ale
chcú si túto informáciu uistiť aj serologickým vyšetrením. Riaditeľ Nemocnice
Zvolen MUDr. Botka informoval, že
plánuje aj ďalšie úpravy cien za poskytnuté
výkony: „máme záujem starať sa o ľudí
v našom regióne a robiť pre nich vyšetrenia
v rovnakej kvalite a rozsahu ako doteraz ,
ale cenovo dostupnejšie... sú zárukou toho,
že táto akcia nebola posledná. A skutočne
už teraz sa rozbiehajú prípravy spojené
s ďalšou akciou.“
Nemocnica Zvolen ponúka všetkým
obyvateľom diagnostiku lymskej boreliózy
aj bez odporúčania lekára, prípadne anonymne. Cena vyšetrenia je 10 EUR.
Informácie o vyšetreniach Vám poskytneme na tel. čísle 045/52 01 744,
alebo na mobilnom čísle 0903 035 594
(Ing.Krokošová), alebo priamo na oddelení
klinickej mikrobiológie v poliklinike na 3. poschodí.
NEMOCNICE
Text: Ing. Jana Krokošová, zástupca primára na oddelení klinickej mikrobiológie Nemocnica Zvolen / Foto: fotoarchív AGEL SK
53
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Stalo se…
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
V ŠUMPERSKÉM BABYBOXU NAŠLI
ČERSTVĚ NAROZENOU HOLČIČKU
Čerstvě narozenou holčičku našli v babyboxu 3. července po půl desáté ráno
zdravotníci nemocnice. Zdravá holčička
vážila 3635 gramů a měřila 47 centimetrů.
Byla letos už druhým odloženým dítětem
v šumperském babyboxu. Úplně poprvé
se rozezněl signál šumperského babyboxu
letos den před svátkem zamilovaných,
kdy do něj někdo odložil rovněž zdravou
holčičku.
S TALO SE ...
NEMOCNICE ZŘÍDILA NOVÁ SOCIÁLNÍ
LŮŽKA
Nová sociální lůžka zřídila pro své klienty
Šumperská nemocnice. Lůžka jsou určena
především seniorům, kteří již nevyžadují
další ústavní zdravotní péči, ale vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby.
Služby mohou využít také mladší osoby
trpící chronickým onemocněním či lidé
s tělesným postižením a osoby, u kterých
již pominuly důvody zdravotní hospitalizace, ale ještě nebyly vytvořeny podmínky
pro jejich propuštění do domácí péče.
„Služba je poskytována pouze do doby, než
je klientovi zajištěno umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb, například
v domově pro seniory, domech s pečovatelskou službou, nebo je zabezpečena
pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické
zařízení,“ říká náměstkyně ředitele nemocnice Mgr. Eva Pavelková s tím, že poskytováním této služby se nemocnice snaží
podpořit důstojný a co nejvíce samostatný
život klientů, kteří nemohou žít ve svém
vlastním prostředí.
54
NEMOCNICE POMÁHÁ ŽENÁM
NA GYNEKOLOGICKOPORODNICKÉM
ODDĚLENÍ PŘEDCHÁZET BOLESTEM
ZAD A SAMOVOLNÉMU ÚNIKU MOČI
S novinkami pro pacientky gynekologicko-porodnického oddělení přišla nemocnice.
Ženám jsou na tomto oddělení promítány
filmy „Cvičení po porodu“ a „Technika
Pelvicore“. Tato technika je jedinečným
cvičebním programem zaměřeným na posílení a zpevnění hlavních svalů těla.
Porodnické oddělení začalo maminkám
v rámci zkvalitnění ošetřovatelské péče
promítat video „Cvičení po porodu“, které
navazuje na úspěšné DVD „Cvičení pro
těhotné“. Videopořad obsahuje kompletní
sestavu cvičení po porodu pod vedením
zkušených porodních asistentek. Jedná se
o dva cvičební programy. První zahrnuje
cvičení žen 12 až 24 hodin po porodu vleže
na lůžku. Druhý program je vhodný pro
ženy bez zdravotních potíží v šestinedělí
až do čtvrtého měsíce po porodu. „Video obsahuje kompletní sestavu cvičení
jak po porodu klasickém, tak po císařském řezu. Obsahuje cviky na zpevnění
zádových svalů, posílení břišních svalů,
tvarování hýžďových svalů a stehen,“ říká
vrchní sestra Marcela Straková.
Technika Pelvicore je určena pacientkám,
které mají problémy se špatným držením
těla, bolestmi zad a zejména samovolným
únikem moči (inkontinencí). Tento problém postihuje každou čtvrtou ženu. „Film
obsahuje ucelený program cviků pro ženy
každého věku a fyzických schopností, je
zaměřený na trénování svalstva pánevního
dna, břišního i zádového svalstva. Program
je skutečně navržen tak, aby vyhovoval
každé ženě,“ dodává Marcela Straková.
PODHORSKÁ NEMOCNICE
NEMOCNICE A TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
SE PŘEDSTAVILY NA TRADIČNÍCH
DNECH MĚSTA BRUNTÁL
Vybraná vyšetření zdravotního stavu
nabídla účastníkům akce Dny města
Bruntál Podhorská nemocnice. Akce se
konala 18. června od 9.00 do 12.00 hodin.
Zdravotní sestry zájemcům na náměstí
v Bruntále zdarma měřily krevní tlak,
poměr tuku v těle a stanovovaly BMI (body
mass index). V letošním roce se na Dnech
města Bruntál nově představila i Transfúzní služba, která poskytla všem zájemcům
informace o darování krve. „Podhorská
nemocnice se na Dnech města Bruntál
prezentuje každým rokem. Smyslem je především přiblížit služby nemocnice široké
veřejnosti,“ uvedl marketingový manažer
nemocnice Mgr. Marek Pavliš.
NÁVŠTĚVNÍKY DNE OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ NEMOCNICE V BRUNTÁLE
NEODRADILO ANI DEŠTIVÉ POČASÍ
Ani deštivé počasí nedokázalo pokazit Den
otevřených dveří Podhorské nemocnice,
který se uskutečnil 22. června. Zájem
veřejnosti o akci oproti minulosti naopak
vzrostl. Navzdory počasí akce přilákala
na 70 zájemců, na které zde čekala nejen
řada informací o spektru péče, ale také
mnoho různých bezplatných vyšetření.
Před vstupem do nemocnice byla navíc
zcela poprvé umístěna obří průchozí
maketa tlustého střeva s informacemi pro
včasné odhalení rakoviny. „Například EKG
si loni nechalo vyšetřit na 10 zájemců, letos
jich personál vyšetřil již téměř 50,“ uvedl
manažer marketingu a PR nemocnice
Mgr. Marek Pavliš.
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
BRUNTÁLSKÉ ODBĚROVÉ STŘEDISKO
ZÍSKALO DÁRCE  ZAMĚSTNANCE
SPOLEČNOSTI OSRAM
Přes veškeré úspěchy v rozvoji medicíny
zůstávají krev a krevní plazma od dobrovolných dárců zcela nepostradatelné pro
léčbu řady nemocí, provádění složitých
operací i záchranu životů při úrazech.
Mezi pravidelné dárce Transfúzní služby
v Bruntále patří také zaměstnanci společností působících v regionu. Řadí se k nim
i zaměstnanci společnosti OSRAM Česká
republika.
V červenci se k nim například nově připojila Ing. Markéta Motlová z personálního
oddělení společnosti. „Již delší dobu jsem
měla v úmyslu darovat krev a touto formou
pomoci tam, kde je to skutečně potřeba.
Vše začalo tak, že do naší společnosti
přišel zástupce firmy AGEL a požádal
nás o podporu v oblasti darování krve.
OSRAM nabídku přijal s tím, že mezi své
zaměstnance rozšíří tuto problematiku
a zkusí přilákat další dobrovolné dárce
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
krve. Strach za samotného darování jsem
neměla, nicméně jsem nevěděla, co přesně
očekávat,“ vzpomíná na své pocity před
prvním odběrem Ing. Markéta Motlová.
Veškeré pochybnosti však zmizely po příchodu na odběrové středisko v Bruntále,
kde dárkyně ihned obdržela veškeré informace. Po vyplnění dotazníku, odebrání
vzorku pro základní krevní obraz a konzultaci s lékařkou již zcela klidná odcházela na samotný odběr. Ten obvykle trvá asi
pět minut a dárci je při něm odebráno 450
mililitrů krve. „Na odběrovém místě jsem
se setkala se skvělým personálem, který mi
vše vysvětlil. Lékařky i sestřičky ochotně
odpovídaly na mé zvídavé otázky a neustále zdůrazňovaly, jak je dobře, že daruji
krev. Vzhledem k příjemné atmosféře
na sále všechno uběhlo velice rychle a bez
problémů,“ dodala Markéta Motlová.
NEMOCNICE PODLESÍ
MISTŘI HOKEJOVÉ EXTRALIGY
UKÁZALI SVÉ POHÁRY V NEMOCNICI
Hokejisté z třineckého klubu HC Oceláři
Třinec přišli 22. června do Nemocnice
Podlesí ukázat svým fanouškům z řad
pacientů i široké veřejnosti poháry, které
v letošním roce získali. Kromě titulu mistři
české extraligy 2011 se družstvo pyšní také
pohárem prezidenta ČSLH 2011. Setkání
s fanoušky proběhlo od 10.00 do 12.00
hodin. Lidé se mohli s hokejisty vyfotit,
nechat si podepsat památníček nebo si
s nimi popovídat.
„Z titulu máme všichni obrovskou radost,
se kterou se chceme podělit nejen s hokejovými fanoušky, ale i s pacienty a samozřejmě se zaměstnanci nemocnice. Nejen
rehabilitace se podílí na optimálním
zdravotním stavu třineckých hokejistů,
proto poděkování patří všem, kteří o jejich
zdraví v našem zařízení pečují,“ řekla
primářka rehabilitačního oddělení nemocnice MUDr. Ingrid Walicová, která pečuje
o hokejisty z Třince již osm let. Jak dodala,
o hokejisty je radost se starat – jsou to
pacienti motivovaní se rychle uzdravit, léčí
V NEMOCNICI BYLA OTEVŘENA NOVÁ
NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
Nová neurologická ambulance byla otevřena v Nemocnici Český Těšín. Ambulance
sídlí v prostorách rehabilitační ambulance
v přízemí budovy C a je otevřena každé
úterý od 7.00 do 14.00 hodin. „Neurologická ambulance bude zajišťovat diagnostiku
a léčbu všech neurologických onemocnění.
Budou se zde řešit onemocnění centrálního, periferního nervového systému,
onemocnění pohybového aparátu, cévní
onemocnění mozku a záchvatovitá onemocnění. Toto rozšíření neurologické péče
jistě ocení hospitalizovaní pacienti naší
nemocnice, ale i ostatní obyvatelé města,“
řekla ředitelka nemocnice MUDr. Barbora Zbránková s tím, že mezi nejčastější
neurologická onemocnění patří například
migrény, poškození nervosvalového přenosu, postižení centrální nervové soustavy či
epilepsie.
„V rámci ambulance předpokládáme úzkou spolupráci s rehabilitačním oddělením
a s infuzním stacionářem,“ dodala ředitelka. K vyšetření v neurologické ambulanci
by se měli pacienti předem objednat, a to
telefonicky na čísle 558 769 249. K objednání není nutné doporučení od praktického
lékaře nebo jiného lékaře – specialisty.
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
NEMOCNICE SE ROZLOUČILA S LÉTEM
Zaměstnanci Nemocnice Valašské Meziříčí uspořádali každoroční akci s názvem
Rozloučení s létem. Akce proběhla v přírodě
v malebných lesích u obce Krhová, kde měli
zaměstnanci možnost setkat se, posedět a popovídat si nejen o pracovních záležitostech.
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
NOVÝ PŘÍSTROJ ZPŘESNÍ
DIAGNOSTIKU ONEMOCNĚNÍ
DÝCHACÍCH CEST
Lékaři plicního oddělení získali přístroj,
který napomůže zpřesnit diagnostiku one-
mocnění dýchacího ústrojí. Nový bodypletysmograf umožňuje podrobněji změřit
a zhodnotit změny v dýchacích cestách
a plicích a nemocnici přišel na více než 800
tisíc korun.
„Nový bodypletysmograf s jednotkou pro
stanovení difuzní kapacity plic umožňuje kromě základního spirometrického
vyšetření přesnější posouzení ventilačních parametrů dýchacího ústrojí,“ říká
primářka plicního oddělení MUDr. Terezie
Janásková s tím, že přístroj dokáže také
určit nepřímo měřitelné statické plicní
objemy a kapacity, odpory v dýchacích
cestách a hodnotit mechaniku dýchání.
Bodypletysmografické vyšetření je důležité
pro stanovení diagnózy a tíže onemocnění
dýchacích cest (průduškové astma, chronická bronchitida) a plicního parenchymu, slouží ke sledování účinků léčby, při
předoperačním vyšetření nebo například
pro posudkové účely.
NEMOCNICE SLAVILA! LÉKAŘI
ZDOLALI HRANICI TISÍCÍHO PORODU
Personál nemocnice v srpnu oslavil svůj
letošní tisící porod. Důvodem k oslavě se
stalo zdravé děvčátko jménem Terezka,
která se po narození mohla pochlubit
téměř ukázkovými mírami 3200 gramů
a 47 centimetrů.
Nemocnice šťastné mamince Lucii Rickové
poskytla zdarma nadstandardní pokoj
a malé Terezce věnovala drobné dárky.
„Děkuji celému personálu za vstřícnost
a ochotu. Terezka se má čile k světu a už se
těšíme, až si ji budeme moci odvést domů,“
řekla několik hodin po porodu šťastná
maminka Lucie Ricková, která rodila
ve Vítkovické nemocnici už podruhé. Před
čtyřmi lety zde přivedla na svět Verunku.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ PODPOŘILO
OČKOVÁNÍ
Dětské oddělení nemocnice aktivně
podpořilo možnost cíleného očkování
během akce týden prevence v boji proti
HPV (lidské papilomaviry). Před dětskou
ambulancí byl od 5. do 9. září umístěn stá-
S TALO SE ...
se až dvakrát rychleji než ostatní. „Stejným
nasazením a srdcem, tak jako hokejisté
na ledě, léčí primářka Walicová nejen
samotné sportovce, ale všechny ty, kteří
potřebují její pomoc. Jsme rádi, že pracuje
pro naši společnost a hokejový klub a tím
přispívá k vynikajícím výsledkům, kterých
Třinecký klub letos dosáhl,“ dodal ředitel
nemocnice MUDr. Karel Lukeš.
55
ROČNÍK 5
nek, kde byly všem zájemcům poskytnuty
informace i potřebné materiály o očkování.
Dětský lékař všem odpovídal na dotazy
přímo nebo také telefonicky. Kdo z rodičů
projevil zájem o očkování dítěte, tak byl
ihned objednán. Vlastní aplikace vakcíny
byla v tomto týdnu zdarma.
NEMOCNICE POŘÁDALA ŠESTÉ
OSTRAVSKÉ DNY LÉČEBNÉ VÝŽIVY
Nemocnice pořádala již VI. Ostravské dny
léčebné výživy 2011. Do Kongresového
centra Vysoké školy Báňské v Ostravě-Porubě se v polovině září sjeli nutriční
terapeuti, lékaři z celé České republiky.
KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM
LÉKAŘSKÉ ŠPIČKY PŘIJELY
NA SYMPÓZIUM DO NOVÉHO JIČÍNA
Zhruba 200 odborníků z řad lékařů,
fyziků, laborantů i sester z celé České
i Slovenské republiky se zúčastnilo 8. ročníku Sympózia o radiační onkologii, který
v Novém Jičíně v září pořádalo Komplexní
Onkologické centrum J. G. Mendela. Sympózium, jehož odborným garantem byla
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.,
MBA, se konal v prostorách Žerotínského
zámku.
NEMOCNICE PROSTĚJOV
S TALO SE ...
OČNÍ ODDĚLENÍ ZÍSKALO NOVÝ
PŘÍSTROJ  POMŮŽE VČAS ODHALIT
NAPŘÍKLAD ZELENÝ ZÁKAL
56
Jeden z nejmodernějších očních diagnostických přístrojů získalo Oční oddělení
nemocnice. Spektrální optický koherentní
tomograf (OCT), který umožňuje provést nejpodrobnější vyšetření zrakového
nervu a sítnice, přišel na téměř 1,2 miliónu
korun. Přístroj tohoto typu dosud oční
oddělení nevlastnilo.
„Díky tomuto vyšetření může lékař daleko
dříve a přesněji diagnostikovat některá
onemocnění oka a sledovat průběh léčby
nebo terapeutického zákroku. Pokud
pacient podstoupí vyšetření na OCT včas,
zvýší tím šanci na úspěšnost případné
léčby a minimalizuje rizikovější projevy
onemocnění,“ říká primář očního oddělení
MUDr. Petr Frgál s tím, že vyšetření
za pomocí OCT se využívá u různých typů
onemocnění oka, například u věkem podmíněné makulární degenerace, diabetické
retinopathie (nezánětlivé postižení sítnice),
jiných sítnicových onemocnění, u zeleného zákalu, vyšetření zrakového nervu,
rohovky a komorového úhlu přední části
oka. Vyšetření je zcela bezbolestné, bez
kontaktu s okem trvá zhruba deset minut.
Vyšetření novým přístrojem zatím nehradí
zdravotní pojišťovny a vyšetření jednoho
oka stojí 300 korun. Na vyšetření se může
objednat i sám pacient, který má zájem
zjistit stav svých očí. S ohledem na nenáročnost a šetrnost celého vyšetření je to
také možnost prevence i u pacientů, kteří
si chtějí ověřit stav svých očí. Objednávky
je možné provádět přímo v oční ambulanci nemocnice nebo telefonicky na čísle
582315510.
NEMOCNICE PŘEROV
PATNÁCT ZDRAVOTNÍCH SESTER
NEMOCNICE ÚSPĚŠNĚ UKONČILO
VYSOKOU ŠKOLU
Celkem 15 zdravotních sester přerovské
nemocnice letos úspěšně ukončilo vysokoškolské studium. Jedna sestra ukončila
studium magisterské, ostatní pak ukončily
studium bakalářského programu.
Absolventky studovaly na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitě Palackého
v Olomouci a na Vysoké škole Báňské –
Technické univerzitě v Ostravě. Některé
zdravotní sestry dojížděly do školy až
do dalekého Trenčína na Fakultu zdravotnictví Trenčianské univerzity Alexandra
Dubčeka. Mezi absolventkami jsou ponejvíce všeobecné zdravotní sestry, porodní
asistentky a jeden radiologický asistent.
Vysokoškolské vzdělání umožňuje sestrám
zvýšení kvalifikace a udržení kroku
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
s rozvíjející se profesí sestry jako samostatného oboru. Vysokoškolsky vzdělaná
sestra se stává rovnocenným partnerem
lékaře v péči o pacienta, zvyšuje se její
prestiž a sebevědomí a rovněž i pohled
pacienta na vysokoškolsky vzdělané sestry
je jiný. Během jednoho až dvou let budou
mít téměř všechny vrchní a staniční sestry
lůžkových oddělení Nemocnice Přerov
bakalářské nebo magisterské vzdělání.
REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ ROZŠÍŘILO
NABÍDKU O SUCHÉ UHLIČITÉ
KOUPELE
Suchá uhličitá koupel, kterou začalo nově
nabízet rehabilitační oddělení, je osvědčená lázeňská metoda s prokazatelným
léčebným efektem. Uhličité koupele příznivě působí při onemocněních srdce a cév
– dochází k rozšíření cév, snížení krevního
tlaku a celkovému zlepšení srdeční činnosti. Dále jsou indikovány při onemocněních
centrálního i periferního nervového systému – při poruchách prokrvení mozku,
u migrén a při polyneuropatiích.
„Suché uhličité koupele dlouhodobě
zlepšují prokrvení organismu, dochází
ke zlepšení výživy tkání, působí protizánětlivě a antiedematozně. Jsou proto velmi
vhodné při léčbě pohybového aparátu
– degenerativních onemocnění, bolestí páteře, kloubů, při léčbě osteoporozy a řady
dalších onemocnění. Dochází také k výraznému prokrvení kůže, čímž se zlepšuje
její pružnost a elasticita, a proto je tento
typ koupelí doporučován také k prevenci
a ošetření celulitidy,“ vyjmenovává blahodárné účinky procedury vedoucí fyzioterapeutka z rehabilitačního oddělení Bc. Jana
Studeníková s tím, že suchá uhličitá koupel
zvyšuje a probouzí životní elán a vitalitu,
navozuje tělesnou a duševní pohodu.
STŘEVOTOUR V PŘEROVĚ
INFORMOVAL O MOŽNOSTECH
PREVENCE RAKOVINY TLUSTÉHO
STŘEVA
Obří maketu tlustého střeva, která má za cíl
upozornit na nedostatečnou prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku v Česku,
si koncem června mohli prohlédnout také
lidé v Přerově. Stovky Přerovanů využily
jedinečné možnosti projít se obrovskou
maketou tlustého střeva a získat informace
o varovných příznacích zákeřné nemoci.
Akce se konala ve spolupráci se Statutárním
městem Přerov a Nemocnicí Přerov.
Maketou provázeli proškolení pracovníci
Onkomajáku, zdravotní sestry z gastroenterologického a interního oddělení
přerovské nemocnice a studentky zdravotní školy. Kromě toho získali zájemci
i řadu užitečných informací o varovných
příznacích, obdrželi základní informace
tradici, ročně je zde odoperováno okolo tisíce
úrazů. „Nová vrtačka je využívána prakticky
dennodenně, měsíčně s ní odoperujeme okolo 40 pacientů,“ dodává primář Ščudla.
presťahovalo z budovy polikliniky do areálu nemocnice, chirurgického pavilónu,
na II. poschodie.
NEMOCNICA ZVOLEN
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
NEMOCNICE ŠTERNBERK
V NEMOCNICI OPERUJÍ ZLOMENINY
NOVOU PNEUMATICKOU VRTAČKOU
Nejnovější typ vzduchem poháněné vrtačky značky Synthes začali v těchto dnech
používat lékaři na operačním traumatologickém sále nemocnice. Moderní vrtačka
slouží k operacím zlomenin – k navrtávání
šroubů, které jsou následně zpevněny dlahami, či k úpravě špatného sklonu srostlé
kosti. Investice do nového přístroje vyšla
na půl miliónu korun.
„Přístroj sám je již tak dokonalý, že na jeho
základní „tělo s motorem“ stačí pouze
nasazovat přídavná zařízení umožňující
nejrůznější činnosti. Vrtačka umožňuje nejen vrtat šrouby či zavrtávat dráty.
S její pomocí můžeme rovněž kosti řezat
a rozšiřovat dutiny s ohebnými vrtáky,“
vysvětluje primář chirurgicko-traumatologického oddělení MUDr. Josef Ščudla
s tím, že velkou výhodou přístroje je pohon
na vzduch. Na operačním sále se často
vyskytuje krev a voda, a tak jsou elektrické
přístroje k použití nebezpečnější. Přístroj
je navíc snadno omyvatelný vodou, což
oceňují především instrumentářky.
Chirurgicko-traumatologické oddělení
nemocnice má v ošetřování úrazů dlouhou
NA PŘEROVSKÉ POLIKLINICE
ZBAVUJÍ PACIENTY BOLESTÍ NOVOU
TERAPEUTICKOU METODOU
Klappovo lezení, odborněji kvadrupedální
lokomoci, začala nově svým pacientům
nabízet Poliklinika Olomouc, pracoviště
Přerov. Metoda využívá lezení po čtyřech
končetinách, kdy dochází k odlehčení páteře. Cvičení pomáhá pacientům zbavit se
bolestí zad, ramen nebo nohou a je rovněž
vhodné pro korekci vadného držení těla
dětí i dospělých.
„Pacient v poloze při lezení pracuje
s dechem a učí se vnímat svoji osu těla. Při
cvičení se pak například uvedou do pohotovosti páteřní a pánevní klouby, lopatky,
ramenní klouby nebo hlavové klouby.
Lezením se také posilují svaly ramenního
a kyčelního kloubu, břišní a zádové svaly,
končetiny. Metoda je tedy vhodná nejen
pro zbavení bolesti, ale rovněž jako sportovní kondiční aktivita,“ popisuje fyzioterapeutka Mgr. Stanislava Novotná.
NEMOCNICA LEVOČA
FYZIATRICKOREHABILITAČNÉ
ODDELENIE
Dňa 27. 6. bolo slávnostne otvorené Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré sa
II. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA
SESTIER PRACUJÚCICH V NEUROLÓGII
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
V dňoch 24. – 25. júna sa v DK Podborová
vo Zvolene uskutočnila II. Celoslovenská
konferencia sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou. Odbornú
konferenciu organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Odborná sekcia sestier pracujúcich v neurológii,
Neurologické oddelenie Nemocnice Zvolen
a Regionálna komora SaPA vo Zvolene.
Bolo prihlásených viac ako 240 sestier
zo Slovenska a Čiech, to potvrdzuje veľký
záujem sestier sústavne sa vzdelávať nielen
vo svojich odboroch, v ktorých sa špecializujú, ale aj ich všestranný záujem
v životnej profesii. Aktívne účastníčky sa
prezentovali v 32. odborných prednáškach,
ktoré mali vysoko profesionálne zameranie. Po každej z nich nasledovala bohatá
diskusiu. Témami konferencie boli: Kvalita
života a uspokojovanie potrieb u pacientov s neurologickým ochorením, Závraty
z pohľadu neurológie, Neuromuskulárne ochorenia a Varia. II. Celoslovenskú
konferenciu sestier významnou mierou
podporili primátor mesta Zvolen – Ing. M. Kusein, viceprimátorka mesta Zvolen –
Mgr. A. Staníková, primárka neurologického oddelenia – MUDr. P. Kaderjáková.
ČERVENÉ NOSY OPÄŤ V NEMOCNICI
ZVOLEN
S TALO SE ...
a letáky a o nemoci se mohli poradit také
přímo s odborníky.
Maskotem celé kampaně se stala populární
kreslená postava Rudy Pivrnce. Její autor,
kreslíř Petr Urban, dokonce sám kolonoskopické vyšetření absolvoval a svoji
zkušenost výtvarně ztvárnil v komiksu,
který získá každý, kdo prohlídku nafukovací makety tlustého střeva absolvuje.
Současně každý návštěvník dostane i potřebné informace o pracovištích v České
republice, která vyšetření tlustého střeva
a konečníku provádějí.
POLIKLINIKA OSTRAVA OTEVŘELA
NOVÉ PRACOVIŠTĚ INFÚZNÍ TERAPIE
Nové pracoviště infúzní terapie otevřela Poliklinika Ostrava. Pacientům jsou na tomto
oddělení aplikovány infúze, které léčí bolesti a řeší akutní alergické a závraťové stavy.
Pracoviště má sedm lůžek, aplikace infúzí je
však možná i v sedě v křesle.
„Aplikace infúzí probíhá pod odborným
dohledem interního lékaře, po celou dobu
aplikace sleduje pacienta kvalifikovaná
sestra. Stav je průběžně vyhodnocován,
stejně jako efekt infúzní terapie, a v případě jakýchkoliv nežádoucích reakcí během
podání infúzí je okamžitě informován
lékař, který zajistí další postup,“ vysvětluje
provozní ředitelka Polikliniky Ostrava
MUDr. Lena Maucy s tím, že každý pacient
má k dispozici svou uzamykatelnou skříň,
kde si odkládá osobní věci. Mezi jednotlivými lůžky jsou zástěny, které zajišťují absolutní soukromí pacientů během aplikace.
Dňa 29. júna navštívili malých pacientov
na detskom oddelení vo Zvolene opäť
klauni. Klauni priniesli do ich smutnej dušičky radosť, smiech a dobrú náladu. A nie
je nič krajšie, ako úsmev a radosť na ich
tváričkách.
57
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Blahopřejeme
V PRŮBĚHU MĚSÍCŮ ŘÍJEN  LISTOPAD 2011 OSLAVÍ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ TITO ZAMĚSTNANCI.
Ř Í J E N 2 0 11
CGB LABORATOŘ
MUDr. Jana Polášková, lékařka
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Mária Mamirová, lékařka,
Nemocnice s poliklinikou Praha
Zuzana Velhartická, účetní, Nemocnice
s poliklinikou Praha
Monika Hejná, hlavní sestra, Nemocnice
s poliklinikou Praha
MUDr. Daniela Krejčí, lékařka, Poliklinika
Česká Třebová
MUDr. Zuzana Chválová, lékařka,
Poliklinika Olomouc
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Radana Carbolová, všeobecná sestra
BNSL ETAA
M
HLO
OOCP N
Ř
S EI C…
JE ME
NEMOCNICE PODLESÍ
Dagmar Heczková, všeobecná sestra
Pavlína Kufová, všeobecná sestra
Roman Sebera, radiologický asistent
58
NEMOCNICE PROSTĚJOV
Ing. Lenka Klementová, vedoucí výkonové
účtárny
Irena Becková, manažerka kvality
Jaroslava Holmanová, farmaceutická
asistentka
Zdeňka Válková, zdravotní laborantka
NEMOCNICE PŘEROV
Jiřina Tomášková, všeobecná sestra
Věra Zrnková, sanitářka
Marie Bukvová, všeobecná sestra
Bronislava Budinová, všeobecná sestra
Zuzana Duchková, všeobecná sestra
Kateřina Gazdíková, DiS., fyzioterapeutka
NEMOCNICE ŠTERNBERK
Jana Orletová, všeobecná sestra
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Markéta Hatlapatková, všeobecná sestra
Mgr. Kristýna Limberská, fyzioterapeutka
Michal Václav, DiS., organizační pracovník
kvality
Miroslav Václav, DiS., finanční účetní
P&R LAB
Ilona Homolková, zdravotní laborantka
Jiří Muryc, řidič
Mgr. Eva Velartová, laborantka
PODHORSKÁ NEMOCNICE
Mgr. Jarmila Dufková, odborná laborantka
Libuše Hesseová, všeobecná sestra
RADIOTERAPIE
Ing. Stanislav Machala, fyzik
Lenka Stanovská, zdravotní sestra
Jiřina Žáčková, zdravotní sestra
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
Klára Rozkolová, dokumentační
pracovnice
Markéta Sittová, všeobecná sestra
Marek Snášel, dispečer
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
MUDr. Čeněk Majvald, lékař
Jarmila Ulrichová, fyzioterapeutka
Irena Géhryová, ošetřovatelka
Simona Bielaková, ošetřovatelka
Vladimíra Majdyšová, porodní asistentka
MUDr. Júlia Chripková, lékařka
FORLIFE
MUDr. Ernest Bašternák, primár
Elvíra Baková, vedúca sestra
NEMOCNICA KROMPACHY
Bc. Jana Bandžuchová, sestra na OAIM
oddelení
Viera Ziolkovská, upratovačka kožná
ambulancia
Radmila Ščurková, sestra na gyn.
pôrodníckom oddelení
NEMOCNICA ZVOLEN
Anna Valenčatová, sanitárka
neurologického oddelenia
Katarína Gregorová, sestra chirurgického
JIS
Gabriela Jedličková, sestra interná JIS
Alena Jurcsíková, sestra chirurgického
oddelenia
Eva Cerovská, sestra OAIM
VNSP LEVOČA
Terézia Jasovská, zaučená kuchárka
MUDr. Anton Paľovčík, lekár
Lenka Šromeková, sestra
L I S T O P A D 2 0 11
1. OČNÍ
MUDr. Zuzana Sobková, lékařka
CGB LABORATOŘ
MUDr. Nina Dvořáčková, cytoscreenerka
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Eva Brunerová, lékařka,
Poliklinika Nymburk
MUDr. Lenka Palivodová, lékařka,
Poliklinika Plzeň
Bc. Kamil Bořek, radiologický asistent,
Nemocnice s poliklinikou Praha
Irena Sekmilerová, všeobecná sestra,
Poliklinika Plzeň
MARTEK MEDICAL
Stanislav Gašpar, řidič – skladník
Zdeněk Tauer, pracovník údržby
Josef Hošák, dělník nádvorní čety
NEMOCNICE PODLESÍ
MUDr. Stanislav Folwarczny, lékař
MUDr. Marcela Tylečková, lékařka
NEMOCNICE PROSTĚJOV
Martina Kolářová, všeobecná sestra
NEMOCNICE ŠTERNBERK
Lucie Kostnerová, DiS., porodní asistentka
Alena Kamarádová, ošetřovatelka
Leona Štěpánová, zdravotní laborantka
Jana Rábková, všeobecná sestra
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Mgr. Pavla Trlicová, fyzioterapeutka
P&R LAB
RNDr. Marie Machučová, odborná
pracovnice mikrobiologie
PODHORSKÁ NEMOCNICE
Zdeněk Urbánek, sanitář
Iveta Piškulová, všeobecná sestra
Karla Hrbáčová, laborantka
RADIOTERAPIE
Prof. PhDr. Mgr. Jiří Musil, psycholog
REPHARM
Jana Pospíšková, farmaceutická asistentka
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
Ivana Březinová, vedoucí sestra
Viera Wendlerová, pradlena
Petra Hamplová, všeobecná sestra
Miroslava Kochwasserová, uklízečka
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
Ĺubica Bilková, všeobecná sestra
Veronika Wittichová, dokumentační
pracovnice
Eva Šimáčková, DiS., všeobecná sestra
Michaela Nouzovská, DiS., dětská sestra
Jana Nováková, všeobecná sestra
FORLIFE
Koloman Neméth, údržbár
Bc. Zita Csemezová, zdravotnícka
záchranárka
Alžbeta Kalmárová, sestra
MUDr. Slavomír Tóth, lekár
Erika Kelková, sestra
MUDr. Paula Kovárová, lekárka
Juraj Žugan, zdravotnícky asistent
NEMOCNICA KROMPACHY
Justína Kandríková, sestra TaPCH
ambulancie
Marcela Kendrová, upratovačka gyn.
pôrod. oddelenie
Marta Kontrošová, vedúca diétna sestra
OLVaS
NEMOCNICA ZVOLEN
Oľga Vrtíková, sestra chirurgickej
ambulancie
VNSP LEVOČA
Bc. Slavomíra Chudíčková, sestra
Miroslav Mikolaj, stredný zdravotnický
personál
MUDr. Alžbeta Poľanovská, lekárka
BNSL ETAA
M
HLO
OOCP N
Ř
S EI C…
JE ME
NEMOCNICE PŘEROV
René Málek, sanitář
Lenka Špičková, sanitářka
59
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Poděkování
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Vážená redakce AGEL.
Jsem dlouholetou pacientkou na hematologické ambulanci v Českém Těšíně u paní
primářky Jany Laské. Vaším prostřednictvím chci vyjádřit vděčnost a poděkování
paní primářce Laské za její nelehkou
obětavou práci a hlavně profesionální
vyšetřovaní mých zdravotních problémů,
které končí diagnózou chronická auto anemie. Bylo to pro mne kruté oznámení a pro
můj vysoký věk psychicky skoro neúnosné! Během léčby často se mi mění krevní
hodnoty, proto musím být pod stálou
lékařskou kontrolou. Paní primářka Laská
vlastní vzácný dar. Umí jednat s pacientem
vždy s úsměvem, poučuje a neúnavně mi
radí.
Cituji její slova: „Vždy máme několik
možností léčby, proto nesmíte psychicky
upadat a v případě hospitalizace v nemocnici, byla-li by pomocná moje rada, udělím
ji i v noci. Moje číslo telefonu máte, já spím
s telefonem na nočním stolku.“
K tomu se neumím jinak vyjádřit než
tak, že mám štěstí být v péči paní primářky
Laské, kde se cítím bezpečně.
Touto cestou chci také srdečně poděkovat sestřičce Hutové za její profesionální,
obětavý a klidný přístup k pacientům
a za udržování vzájemné lidské atmosféry
v čekárně, což bývá v dnešní době vzácností.
NP EOMDOĚ CK N
O IVCÁEN Í
S úctou Berta Ž., Mistřovice
60
Vyslovuji náležitou a poděkováním
uctivou pochvalu jak svým jménem, tak
za celý kolektiv pacientů ve Vaší nemocnici
na pokoji č. 2.
Přístup zdravotního personálu a i samotného primáře na Interním oddělení B
je naprosto dokonalý a jsem osobně já i kolektiv pacientů velmi spokojen s postupem
i jednáním veškerého personálu.
Tímto opětovně vyslovuji oprávněnou
pochvalu, kterou Vám tímto předávám
a jsem s pozdravem.
Antonín W., Český Těšín
Vážená paní ředitelko,
Tímto děkuji a chválím. Děkuji celému
pracovnímu týmu oddělení interny, jenž
pečoval o mého otce pana Rudolfa G.
během jeho hospitalizace na interním
oddělení v době od 18.7. do 28.7. Chválím
a vysoce kladně oceňuji špičkový profesionální přístup ve všech aspektech péče
o pacienta a komunikace s pacientovou
rodinou. Děkuji panu primáři MUDr. Goldmannovi a panu doktorovi Folwarcznému. Zvlášť hluboké poděkování skládám
staniční sestře paní Bojkové Janě a celému
ošetřovatelskému personálu interního
oddělení.
S úctou k Vaší nelehké práci ze srdce děkuji Jana G.,
Český Těšín
Dobrý den, v letošním roce jsem se opět
zúčastnila konference Rány a defekty
(hojení chronických ran, kožních defektů
a reparaci tkání). Chci touto cestou poděkovat organizátorům za přípravu a veškeré
služby spojené s účastí. Velmi jsem byla
spokojena s přednáškou, kterou uvedl
MUDr. Jan Stryja, a poděkování patří
i všem ostatním přednášejícím.
Těším se na další pořádané semináře
s touto tématikou.
Věroslava M., Ilona S., Frenštát pod Radhoštěm
Vážení, jako již mnoho let chronicky
nemocná pacientka si velmi vysoce vážím
v posledních několika letech nabízených
služeb zdejšího infuzního stacionáře. Hodnotím velmi kladně, jak úroveň poskytované péče, tak ochotu a osobní přístup
sestřiček i ostatního zdravotnického personálu. Toto pracoviště mi velmi urychlilo
a zpřístupnilo potřebnou léčbu.
Děkuji všem a přeji mnoho osobních
i pracovních úspěchů.
Karla C., Český Těšín
Chci poděkovat za pečlivý přístup zdravotnického personálu na OOOP. A tímto chci
všem poděkovat a popřát mnoho sil k jejich
těžké práci. Ještě jednou za všechno moc
děkuji, jsem velmi spokojená.
G. Č., Český Těšín
NEMOCNICE PODLESÍ
Dobrý den, jménem oddílu Sportovní
gymnastiky tělovýchovné jednoty Třinec
i jménem svým Vám chci poděkovat
za profesionální přístup a zajištění zdravotní služby na Mezinárodním mistrovství
České republiky ve sportovní gymnastice
v Třinci.
Ochota a profesionalita Vašeho přístupu
ke zraněním (a těch nebylo málo) byla
vnímána mezi závodníky i trenéry velice
kladně. Ještě jednou děkuji.
S pozdravem Radomír S.,
Vážení kolegové, chtěla bych touto cestou
poděkovat Vašim kolegům, kteří se podílejí
na realizaci certifikovaného kurzu – „Kurz
komplexní péče o rány a kožní defekty
s využitím metod vlhkého hojení.“
Především vyjadřuji obdiv MUDr. Janu
Stryjovi, který 4 měsíce vydržel s patnácti
„studentkami“ a bůh ví, že byly chvíle,
ve kterých to s námi neměl lehké. Také děkujeme jeho manželce Kateřině za oporu,
kterou mu musí určitě být, i za to, jak se
nám věnovala po celou dobu stáže. Další
poděkování patří také paní Ladě Bystroňové, která se starala o veškerou administrativu a naši duševní pohodu. A v neposlední
řadě chci poděkovat i panu primáři Říhovi
a jeho týmu, kterému jsme se těch několik
týdnů tak trochu „pletly pod nohama“.
Oceňuji, že poskytují kvalitní péči
pacientům a ještě se věnují i celoživotnímu
vzdělávání zdravotníků. A přitom všem se
dokážou zasmát a radovat se z malých věcí.
Se vším tím, co náročná práce zdravotníků
obnáší.
Přeji všem mnoho osobních i pracovních úspěchů, upřímných úsměvů a stále
blankytné nebe…
Za studentky jarního kurzu Iveta M.
P.S. Možná se za pár let opět setkáme
na nějaké akci v rámci celoživotního vzdělávání, třeba v Nemocnici Podlesí, protože
to tam bylo „moc fajne“.
předseda oddílu SG TJ Třinec
V pátek jsem byl převezen do Nemocnice
Podlesí s infarktem. Operace byla provedena rychle a profesionálně. Rovněž chování
veškerého personálu bylo na profesionální
úrovni.
Takže Vám děkuji. Č
Vážená zdravotní sestro!
Měl jsem cestou do Třince na Ostravu
co dělat s jistým sousedem, kde dočasně
v Třinci – Sosna musí pobývat má choť
M. R., abych ho včas autem dopravil
k vám do radostně známé „kardio-nemocnice“ a tak jsem to i své vyřídil u pana
MUDr. Stanislava Folwarczného v jeho
ambulanci – kardiovaskulární systémy,
příklad zdravotní sestry. Jsem sám rád, že
to je dobrý příklad z Vaší nemocnice.
S pozdravem Vám i oné sestře zůstává
s povděkem a přáním udržet ten stav optimálního přístupu k „potřebným“.
prosím, zdali bych touto cestou ještě jednou všem mohl poděkovat mým jménem
na tomto oddělení. Přeji mnoho osobních
a pracovních úspěchů.
S pozdravem Ladislav K., Bruntál
MUDr. Oldřich B., Ostrava Jih
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
PODHORSKÁ NEMOCNICE
Vážený pane řediteli,
Velmi děkujeme za vstřícný a profesionální postup při péči o naši dceru Sylvii K.,
která byla v červenci opakovaně vyšetřena
na chirurgickém a radiodiagnostickém
oddělení nemocnice Bruntál. Zejména
pak děkujeme paní MUDr. Janě Němcové
a sestrám chirurgické ambulance.
S pozdravem Pavla a Igor K.
Mockrát děkuji celému týmu gynekologie
za vzornou péči. Cítila jsem se tu velice
dobře, oceňuji hlavně klid po operaci
a úsměvy na všech tvářích kolem sebe.
Zbytečně jsem se bála, budu všude jen
chválit.
Jana P.
P.S.: Zvláštní dík panu primáři za skvěle
provedenou operaci a za žádné pooperační
problémy.
Chtěla bych moc poděkovat personálu
bruntálské nemocnice za péči, kterou mně
a mému příteli poskytli po autonehodě,
kterou jsme měli v pátek 22. července.
Od okamžiku příjmu na ambulanci až
po propuštění mého přítele dnes odpoledne jsme se setkávali s bezvýhradně profesionálním, pečlivým, ale také neobyčejně
lidsky vstřícným a citlivým přístupem
lékařů, sestřiček i pomocného personálu.
Ulehčili jste nám tím první těžké chvíle
po nehodě. Tato nemocnice ukázala, že se
realita může v tom nejlepším smyslu slova
podobat fikci.
Děkuji Magda B.
Pod slova mé ženy se mohu směle podepsat! Jan B.
Vážený pane řediteli, chtěl bych touto
cestou poděkovat Vaší Podhorské nemocnici za péči, která mi byla poskytnuta
při mé hospitalizaci na interním oddělení od 26.7. do 29.7. Péče, která mi byla
poskytnuta na tomto oddělení primáře
MUDr. Opletala, byla nejen po lidské
stránce, ale především velmi profesionálním přístupem všech lékařů, zdravotních sester, sanitářek, sanitářů a dalšího
personálu.
Velmi děkuji panu MUDr. Petru Ondráčkovi a sestrám na jeho ambulanci. Proto
Dobrý den, po telefonátu na vaše ředitelství mi bylo sděleno, že stížnosti se řeší
tam, ale pochválení přímo s nadřízenými,
proto vám píšu.
Absolvoval jsem včera dvě vyšetření
na pracovišti funkční diagnostiky v budově H4, chtěl bych tímto velmi pochválit
vaši sestřičku Kláru Miklušovou za její
vstřícnost od telefonátu, kdy jsem se objednával, počínaje, až po samotné vyšetření.
Vše mi s úsměvem vysvětlila, takže nepříjemné chladové vyšetření se stalo v její
přítomnosti téměř příjemným.
Byl jsem svědkem jednání i s jinými
pacienty v čekárně, její chování je profesionální, ale zároveň velmi lidské.
Přeji vám více takových sestřiček a prosím o pochvalu.
S pozdravem spokojený pacient J.S.
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych
poděkovala Vaším prostřednictvím všem
lékařům Vaskulárního a intervenčního
centra Vítkovické nemocnice, pavilon G,
lůžkové oddělení, včetně pochvaly pro
pana primáře MUDr. Chmela, který se
velmi pečlivě a se zájmem staral společně
s dalšími lékaři ve svém týmu o moji mamku, paní D. K., která byla u Vás v minulém
i tomto týdnu hospitalizovaná s vážným
cévním problémem.Věřím, že se budeme v případě dalších komplikací do Vaší
nemocnice rádi vracet s důvěrou, že zde
nalezneme pomoc, i když je smutné, že
lékaři musí řešit často až důsledky a nemohou ovlivnit příčiny zejména civilizačních
nemocí naší hektické doby.
Přijměte prosím tuto pochvalu a mějte
hezké jarní dny.
S pozdravem L. H.
Dobrý den, velice rád bych Vám chtěl
poděkovat za pomoc s mou diplomovou
prací. Diplomová práce byla ohodnocena
známkami B(1-) od vedoucího práce a C(2)
od oponenta. Státní závěrečné zkoušky
jsem zvládnul. Ještě jednou děkuji, až budu
v Ostravě, stavím se s malou pozorností
za pomoc a možnost spolupracovat s Vítkovickou nemocnicí a.s. Mnoho úspěchů
jak v pracovním tak i v osobním životě.
Děkuji. S pozdravem Ing. A. G.
NP EOMDOĚ CK N
O IVCÁEN Í
1. patro ambulancí vlevo. Než jsem hledaného internistu mohl najít, právě byl „uzel“
a ujala se mne mile a uctivě jistá zdravotní
sestra, asi staniční, věkem asi 45 let a tím
umožnila setkání s internistou.
Šlo o mou pochybnost o mně nově
nasazeném léku – Trombex, což může znát
toliko internistický specialista. V tom se
rychle orientovala a po čase takového pro
mě našla a já v něm poznal svědomitého
specialistu, což mne zvlášť potěšilo, abych
cestou domů do Ostravy včas unikl opakujícím bouřím toho dopoledne.
Prosím, přijměte a v tom etickém i vysoce trpělivém způsobu jednání zdravotní
sestry použijte ve Vašem kolegiu sester
k veřejné pochvale a též k pobídce pro jiné
povahy, které tu očekávanou kázeň v sobě
tolik nemají. Zažil jsem to osobně a upřímně děkuji této zdravotní sestře Zdeňce
Labajové, že to umí a v nemocniční praxi
umí uplatnit. Je to cenný poznatek.
Coby starý (mám 90 let) a odborný
lékař pediatrie jsem za doby totality právě
u sester na četných ambulancích zažil
dosti často opaky. Usuzuji, že tato setra
Labajová je shodně úspěšnou ve vztahu
k choti a pravděpodobně též při zdárném
vychovávání svých dětí. Moc jí to ze srdce
přeji, poznal jsem jako takový a „pohazovaný toliko pro podobné hodnoty pro
život“, co komoušům vadil v té době. Stojí
mi tu za to, byť jde o etickou samozřejmost u zdravotníka, vyzdvihnout vztah
k příchozímu u sestry pochválit, jelikož při
mém kontaktu se zdravotními sestrami
při mé polymorbiditě dosud potkávám
hodně často opaky v jednání s pacientem,
ač jsem o té potřebě už i veřejně psal,
i uznání se mi dostalo od ředitelky Vyšší
zdravotnické školy v Ostravě Vítkovicích
a na mých vstupech na G-Kongresech
(geriatrický, už 15 let v Ostravě existující,
včetně zahraničních účastníků). V praxi něco podobného potkat mne potěší
a také se to obecně projeví ve všeobecném
mínění u pacientů a u veřejnosti. Možná
ten „bleskový“ případ kontaktu by snadno
mohl být favorizován Vámi, paní vrchní
sestro, až slovutné nemocnice v kraji. Jde
tu o výraz člověka ke svědomí a k lidskosti.
Byl jsem už na telefonu i s vaším primářem
MUDr. Branným, když moje choť musela
dle ošetřujícího internisty Dr. Karzla
vyhledat u vás pomoc. Její bydlení v Třinci
je dočasné, než její syn dostaví domek
ve Vendryni. Ponechala si příjmení R. r.
1944. Tak vidím potřebu každý dobrý příklad přístupu zdravotníka k „potřebnému.“
Zde k pochvale jsem zase potkal edukační
61
ROČNÍK 5
PNOEDMĚOK CONV IÁCNE Í
na zánět dělohy. Ultrazvuk ale ukázal, že by to
mohlo být i slepé střevo.
MUDr. Puszkailer Leo
mě dále vyšetřil a okamžitě navrhl operaci
kvůli podezření na zánět slepého střeva.
Ještě to odpoledne
jsem byla panem
doktorem operována. Ukázalo se, že
směvem,
tam byl začínající
ú
s Í
le
N
tá
s
Á
A
V
PODĚKO
zánět, a včasným
stli zabolí,
nás dělají,
je
m
A
le
ko
u
Val-Mez
,
lazení,
vé
ch
ko
ou
ta
es
Sestřičky z eš
zákrokem a přesin
jd
př
nena
dělé,
ji.
ra
k
jsou jako an
po
za s se uleví,
nou diagnózou mi
a ko
širo
ášejí
í.
kteř í se vzn
to jeden ocen
MUDr. Puszkailer
e.
-Mezu ,
u na ší postel
střičky z Val
nejspíš i zachránil
Se
e,
delky,
hny milujem
Myly nám pr
ec
vš
život. Vzhledem
,
čky,
nemohli
ohli pak,
Jak bí lé oblá
dokud jsme
ybychom m
kd
k tomu, že jsem
y,
or
b
be,
reme.
jak pára na
starat se o se
domů je be
v šestinedělí
,
.
se
li
í
oh
aj
ne
co chví li pt
když jsme se
a plně jsem ko.
:
lí
09
bo
č.
ne
je
ko
zda něco
i děkují z po
jila, pan doktor
íčí
e po operac
iř
ac
ez
lit
M
bi
ké
ha
šs
bě re
f D., Vala
ou péči v do
Jiří S., Jose
ochotně zařídil,
Za projeven
Zdeněk T.,
aby po dobu
mé operace
bylo postaráno
o mé osmidenní dítě, a dále zařídil,
aby mi na pokoj byla umístěna postýlka
Vážený pane řediteli, můj manžel J. J. byl
a já tak mohla být s dítětem v kontaktu
v péči Vaší nemocnice na oddělení ARO –
a mohla pokračovat v kojení. Po operaci
chirurgie od 21. 6. do 5. 8. Chtěla bych touto
mi MUDr. Puszkailer řádně vysvětlil, jaký
cestou poděkovat za péči o mého manžela,
jsem měla problém a jakým způsobem
kterou jsme zažili při jeho hospitalizaci,
jej vyřešil. Byla jsem nadmíru spokojena
a zároveň ocenit vysokou úroveň práce
jak s doktory Puszkailerem, Hrbkovou
celého personálu (odborně i lidsky). Týká se
a také Labounkem z gynekologického
to všech kategorií zaměstnanců, bez jediné
oddělení ale také se sestřičkami a ostatním
výjimky, se kterými jsme se setkali. Ukázali
personálem, který se o mě po celou dobu
mimořádné vlastnosti, jak v odbornosti,
mé hospitalizace ochotně staral na chirurtak i ve vztahu k pacientům. Myslíme si, že
gickém oddělení. Ještě jednou moc děkuji
anesteziologicko-resuscitační oddělení Vaší
a (doufám, že to nebude potřeba) kdyby se
nemocnice plným právem patří k předním
v budoucnosti mně nebo mé rodině něco
oddělením na vysoké úrovni.
přihodilo, nebudu váhat a upřednostním
S přáním mnoha zdaru. M. J.
Šternberskou nemocnici a kdykoliv ji komukoliv doporučím, protože jsem zde byla
opravdu nadmíru spokojena. S pozdravem
NEMOCNICE ŠTERNBERK
Irena J.
62
Dobrý den, chtěla bych touto cestou vřele
poděkovat doktorům a celému pracovnímu kolektivu Nemocnice Šternberk
a to proto, že o mě během mého pobytu
v nemocnici skvěle pečovali. Dne 27.5.
jsem přijela do nemocnice s bolestí v podbřišku, jela jsem rovnou na gynekologické oddělení, protože jsem byla osm dní
po porodu (též ve Šternberské porodnici).
Tam mě paní doktorka Hrbková vyšetřila
a poslala na další vyšetření. Protože to
bylo tak krátce po porodu, mela podezření
Vážený pane řediteli,
moje dcera Eva Z. se rozhodla rodit ve vaší
porodnici. Porod, který byl plánovaný až
za 14 dní, se uskutečnil včera, tj. 2.6. Vezla
jsem dceru na naplánovanou kontrolu,
neměla žádné potíže. Avšak při prohlídce bylo zjištěno, že dítě má obtočenou
pupeční šňůru kolem krku a že tedy musí
být neprodleně přivedeno na svět, a to
císařským řezem.
Jsem velice ráda, že vše dopadlo dobře.
Jsem si však vědoma toho, že nebýt poho-
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
tového jednání všech zúčastněných lékařů
a sester, mohlo vše dopadnout i jinak.
Proto Vás prosím, vážený pane řediteli,
abyste tlumočil můj dík především panu
primáři Vacovi, ten dceru operoval. A také
porodní asistence p. Sedláčkové, která byla
u porodu a později se o dceru na poporodním oddělení vzorně starala.
A samozřejmě můj dík patří i všem
zúčastněným, také i panu primáři, který
dceru uspal a během operace hlídal (jeho
jméno jsem jaksi v tom zmatku zapomněla). Ještě jednou moc a moc všem děkuji.
S pozdravem Jiřina Č., Olomouc
NEMOCNICE PŘEROV
Pane náměstku, chci Vám poděkovat
za vzornou péči na dětském oddělení, kde
ležela má dcera Zuzana s těžkým zápalem
plic. Kolektiv primáře MUDr. Blaštíka
a dětského oddělení léčí nejen léky, ale
i úsměvem a perfektním přístupem. Moc
Vám děkuji za celou mou rodinu.
Květoslava D., Matka
Dobrý den, vzhledem k tomu, že se mi
v nedávné době podařilo vyzkoušet pobyt
v naší nemocnici i z druhé strany, tedy
z pohledu pacienta, chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasnou péči poskytovanou našimi pracovníky. Setkala jsem se jen
s opravdu vstřícným, milým a vysoce odborným přístupem. Můj dík a uznání patří
nejen všemu personálu gynekologického
oddělení v čele s primářkou MUDr. Repovskou a Mgr. Šimoníkovou, ale i všemu
lékařskému a nelékařskému personálu
operačních sálů a anesteziologie.
Moc děkuji za péči.
S pozdravem Jarmila P.
Děkuji panu primáři urologického oddělení Nemocnice Přerov MUDr. Zdeňku
Jadrníčkovi, lékařům MUDr. Martinu Hrabalovi, MUDr. Janu Novákovi
a MUDr. Jiřímu Losovi, všem sestřičkám
a ošetřovatelkám za profesionální a obětavou péči při mé operaci a hospitalizaci
na oddělení urologie.
Ještě jednou s úctou Všem děkuji Jaroslav O.
Prostějov
NEMOCNICE PROSTĚJOV
Dobrý den, chtěli bychom touto cestou
mnohokrát poděkovat Vašemu nemocničnímu personálu z oddělení ARO a JIP
v Prostějově za pomoc při záchraně života
našeho otce, pana Pavla G. z Dobrochova,
kterému pád ze stromu způsobil zdravotní
komplikace, které ho uvrhly do vážného
kritického stavu.
Bylo to pro nás období temna, neboť
i maminka na tom po zdravotní stránce
nebyla vůbec dobře. Díky odbornému
přístupu a péči Vašeho personálu se
nyní otec těší dobrému zdraví. Sestřičky
z oddělení ARO a JIP hluboce obdivujeme.
Profesionální přístup doktorů, podání
informací o stavu pacienta nám dávalo
jistotu výborné péče, která tu byla otci poskytnuta. A jsme šťastni za jeho uzdravení.
S pokorou a radostí v srdci Vám všem moc
děkujeme.
Rodiny G. a T. z Dobrochova
Vážená paní ředitelko, 26.4. jsem byla
ve Vaší nemocnici na orthopedickém oddělení operována – totální náhrada kolene.
Nemám jinou možnost, abych mohla poděkovat za vše, s čím jsem se setkala. S milým
personálem, vlídnými lékaři, od sestřiček
šetrné zacházení, které pacient potřebuje,
jak na oddělení orthopedie, tak na oddělení JIP a v neposlední řadě na rehabilitačním oddělení, kde jsem byla z orthopedie
převezena. I když cvičení nebylo příjemné,
probíhalo ve vlídném prostředí s milým
personálem a v naprosté pohodě. Nedám
na Vaši nemocnici v Prostějově dopustit.
Přeji Vám a všem, kteří se zasloužili o můj
příjemný pobyt po nelehké operaci, hodně
úspěchů a taktéž spokojených pacientů.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
Vážený pane řediteli, již několikrát jsem
byl hospitalizován v Šumperské nemocnici, kterou řídíte. Vždy jsem ji opouštěl
s pocitem obrovské úlevy a také s přesvědčením, že kdykoliv budu potřebovat, můžu
se na Vaše odborníky spolehnout. Letošní
hospitalizace, náhrada kolenního kloubu,
pro moji osobu znamená vyřešení velkého
problému.
Operaci provedl pan primář MUDr. Štěpán, vyhlášený odborník, který je zárukou
vysoce kvalitní práce a který prováděl
i moji první operaci kloubní náhrady
k mojí úplné spokojenosti. Chtěl bych
mu tímto vyslovit svoje upřímné poděkování s přáním dalších úspěchů v jeho
odpovědné a náročné práci. Dále bych
chtěl tímto poděkovat i ošetřujícímu
lékaři MUDr. Englerovi. Všemu personálu
ortopedického oddělení bez výjimky, zejména Bc. Šárce Domeslové, Procházkové
Zdence, rehabilitační pracovnici nesmírně
příjemné, ale nekompromisní při prováděné rehabilitaci.
Vážený pane řediteli, více moje poděkování a vděčnost nedokáži slovy vyjádřit.
Jen Vás prosím o jeho tlumočení zúčastněným pracovníkům. Důkazem jejich
vysoké odbornosti a kvality je, že dnes tři
a půl měsíce po operaci jsem bez berlí,
bolesti a jezdím na kole.
Ještě jednou srdečný dík. Antonín K. Horní
Václavov
v
Vaše pacientka Eliška S., Pavlovice u Kojetína
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Vážený pane řediteli! Ve dnech 29.6. – 15.7.
jsem byl hospitalizován v Nemocnici Valašské Meziříčí a to na oddělení Multidisciplinární JIP – MUDr. primářka Kapitánová a oddělení INT II – MUDr. primář
P. Prodělal a MUDr. Kostihová – ošetřující
lékařka.
S vyšetřením a léčením uvedenými lékaři
a sestrami, které mě na obou odděleních
ošetřovaly, jsem byl naprosto a bez výhrad
spokojen. Mám však jedno velké přání – aby
se zdravotnictví stalo v naší republice prioritou č. 1, včetně odpovídajících platů lékařů
a sester, taky vybavení. Není možné, aby
ve zdravotnictví nebyly peníze a na ostatních ministerstvech a vládě se rozkrádaly.
Ještě jednou děkuji lékařům a sestrám
na uvedených odděleních. Moje hodnocení
je ohodnoceno školní známkou 1*.
Rovněž ke stravování nemám žádné
připomínky a byl jsem plně spokojen.
Augustin V., Zašová
Jsem tu několik dní na interně
v Šumperku na č.6 ženy a jsem
velice spokojená především s celým kolektivem sestřiček a dvou
bratrů. Všichni jsou velmi milí,,
ochotní a srdeční ke všem pacientkám tak, že se to málokdyy
vyskytuje ve všech nemocnicích, které jsem kdy poznala
m
ze své zkušenosti. Všichni mi
ochotně pomáhali i ve věni
cech, které určitě nemají ani
kž
ve své pracovní náplni, takže
na
na ně budu často vzpomínat
o
a na jejich celkovou dobrotu
a ochotu.
Františka
a H.
Vážení, v posledních měě
sících se léčím se závaž-nou nemocí na Vašem
é
plicním a onkologickém
h
oddělení. Chtěla bych
touto cestou vyslovit
poděkování veškerému personálu na obou
odděleních, za jejich lidský přístup, porozumění, vlídné jednání a dobře míněné
rady, které člověk v této situaci potřebuje
stejně jako léčení léky. Protože jsem se
v průběhu léčení dostala i na nemocniční pobyt, chci i zde vyslovit poděkování
a spokojenost.
Přeji Vám do další práce hodně spokojených pacientů.
S pozdravem Alena H., Šumperk
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
Vážená paní doktorko Brunerová, velice
moc Vám a sestřičkám na interním
oddělení děkuji za péči, laskavost, ochotu,
kterou jste mi v průběhu měsíce srpna
poskytovaly. Přeji vám všem pevné zdraví
a velký zástup pacientů tak spokojených,
jako jsem já.
Ještě jednou vřelý dík. V.S.,Velenka
Nedávno jsem byl ošetřen Váženou paní
MUDr. Hradilovou. Jako bývalý dobrovolný dárce krve (13x) a vzhledem k mému
ročníku narození mám již se zdravotnictvím zkušenost. S takovým empativním
a profesionálním přístupem jsem se ještě
nesetkal.
Moc děkuji paní doktorce Hradilové. Aleš V.,
Jeseník
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Retro:
tentokrát z Nemocnice Komárno
Pojmenování fotografické rubriky NAŠEHO AGELu „Retro“ není náhodné. Skutečně v ní jde o časy poněkud
dávnější, a to se zaměřením na nemocnice, jejich personál či také pacienty nebo neobvyklé návštěvy. Pokud
máte staré fotky, posílejte je v elektronické podobě na e-mail: [email protected] nebo je přímo zapůjčete pro
další kvalitní zpracování marketingovému oddělení příslušné nemocnice. Stejně tak uvítáme zapůjčení starých
RETRO
a zajímavých článků z dobových novin a časopisů.
64
65
RETRO
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
a
k
n
i
m
i
m
Naše
í
tomu ideáln
kem, máte k
om
ot
p
m
át
ný
ě naroze
ými batol ky
, určitě se sv
it sv ým čerstv
ky
ub
in
hl
am
oc
p
m
o
EL
iny AG
fotku svého
jít pouze
ěstnanci skup
ka“. Nemusí
te zaslat nám
m
in
ne
za
im
od
m
ko
zh
e
ja
ro
aš
li
y
se chtě
se ted
@agel.cz.
název „N
Pokud byste
mail: casopis
racují. Pokud
rice nesoucí
p
b
eě
ru
na
in
é
ji
up
ck
e
jt
sk
afi
ší
íle
, pos
í v na
naší fotogr
tínkové, kteř
u či tatínkem
příležitost v
o s maminko
hlubí i hrdí ta
b
oc
ne
p
i
ě,
d
tn
rá
ta
u
os
EL
sam
v NA ŠEM AG
podobě, ať už
elek tronické
v
te
ně
ze
ro
novo
Adámek
se naro
dil v pon
maminc
dělí 13.
e Haně
čer vna
Puscho
-endosk
vé z uro
opickéh
logickoo sálu v
nici. Po
eV
narozen
í vážil 3 4 itkovické nemo
5 0 centi
c
0 0 gram
metrů.
ů a měř il
Jakub J
eník se
narodil
Mamink
24 . č
ou je fyz
ioterape er vence v 8:3 3
oddělen
.
utka reh
í Šumpe
abilitač
rs
slava Ď
níh
urinová ké nemocnice
Mgr. Sta o
.
ni-
Malá Be
átka př iš
la na sv
Narodil
ět 21. kv
a se sta
nič
ětn
JIP Vítk
ovické n ní sestře z neuro a v 9:3 7.
e
lo
m
3 0 0 0 gra
o
c
n
ic
e
. Po naro gické
mů a mě
zení váž
ř ila 4 9 c
ila
entimetr
ů.
ratriční te tové
rodil nu
a
šu
n
a
e
V
s
ě
p
n Proko
cnice Ev
é nemo
Malý Ja
k
ic
il
ž
v
á
o
v
k
z Vít
rození
peutce
5. Po na timetrů.
a v 10:2
n
en
v
c
r
e
2
5
.č
2
ř il
mů a mě
410 0 gra
NAŠE MIMINKA
ou
. Š ťastn a
. čer vna
6
ař k
a
k
il
lé
d
,
ro
re
ea se na
ela Deb
ice.
n
c
Malá Ell je MUDr. Gabri
o
m
e
rské n
ou
mamink ddělení Šumpe
oo
dětskéh
e
maminc
. dubna
3
e
a
tc
il
u
d
e
p
naro
iotera
ička se
oucí fyz ý Těšín.
d
e
v
,
Malá An
é
v
k
Mrozko
ice Čes
Bc. Evě lance Nemocn
u
b
m
a
RHB
66
Jiří Kop
eck
MUDr. B ý se narodil 3.
čer vna
ož
maminc
(aneste eně Kopecké z
e
ziologic
o
ddělení
ko-resu
A RIP
péče) Š
scitačn
umpers
í intenziv
ké nemo
ní
cnice.
větvě t 2 4 . k
išel na s nutriční
ř
p
r
e
is
e
,
iserové
atyáš W
Malý M e Bohumile We nice.
c
c
o
in
m
e
m
na ma
ovické n
tce Vítk
terapeu
Malá Ka
rolí
vence. P na Jakubová s
e narod
o naroz
ila
en
ř ila 5 0 c
entimetr í vážila 3 3 5 0 gra 3. čerů. Mam
mů a mě
pracuje
inka Ad
jako vše
éla Pom obecná
I v Nem
klová
sestra n
ocnici V
a
alašské
Meziříč interně
í.
Malá Te
rez
persona ie se narodila 7
. srpna h
listce S
tře
lavní
Mgr. Ja
ně Růžič domoravské n
emocnič
k
ové. Po
2 8 0 0 gra
ní
na
mů a mě
ř ila 4 8 c rození vážila
entimetr
ů.
2 :3 0.
ětna v 1 lašské
dil 9. kv
ro
Va
i
a
n
ic
n
e
s
c
o
eller
í v Nem
b
o
s
Pavlík K
ů
p
.
tatínek
rátného
Š ťastný
pozici v
a
n
í
íč
iř
Mez
Jan Zají
ček se n
aro
š ťastní
rodiče M dil 2 0. čer ven
ce
UDr. Pe
Zajíčko
tr Zajíče . Oba
vá prac
k a Lenk
ují na in
Valašsk
terní JIP
a
é Meziř
v Nemo
íčí.
cnici
Šimon J
an
Pavle U íček se narodil
rbáškov
11. srpn
a ma
é, D
Šumpers
ké nemo iS., porodní asis mince
cnice.
tentce
Multidis
il lékař i
d
u
ro
m
a
é
n
bovsk
sk ý se
novi Hra
Hrabov
Jáchym IP MUDr. Mar ti í péče A RO
íJ
zívn
ciplinárn é sestře inten
lašské
nice Va
ecn
c
b
o
o
e
m
š
e
v
N
a
z
é
k
s
v
o
rab
Haně H
í.
Meziříč
dila
á se naro ár tkové
Bár tkov
iB
c
a
li
k
n
A
lí
r.
Karo
e M UD
řc
a
k
nice
lé
c
o
a
ie Nem
8. srpn
nterolog
e
o
tr
s
a
zg
íčí.
é Meziř
Valašsk
Tatínek
Jarek a
mamink
Nevludo
a – se
vá
obrovsk z Vítkovické ne stř ička – Jana
ou rado
st z naro mocnice mají
zení dce
r y Nikolk
y.
NAŠE MIMINKA
Malý Pa
vlí
P yšná m k Hurajt se naro
dil 24 . d
aminka
u
Bc.Mar
zdravotn
tina Zác bna.
í labora
ho
ntka v P
odhorsk vá je
é nemo
cnici.
er vence
dila 3 0.č povové
ro
a
n
e
torka s
etře Po
Malá Vik é asistentce P
k
ic
g
lo
radio
odlesí.
cnice P
z Nemo
67
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Pro divadlo se Iva Pazderková rozhodla
již v devíti letech v dramatickém
kroužku, když hrála kozla
IDEÁLNÍ DOVOLENÁ? JACHTA, MILOVANÁ OSOBA, POŘÁDNÝ VÍTR A SEVERSKÉ POBŘEŽÍ. ALESPOŇ TŘI TÝDNY.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Aneta Želazková / Foto: archiv Ivy Pazderkové, Barrandov Studio
H
erečka, moderátorka a speakerka
Iva Pazderková se v roce 1980
narodila v Uherském Hradišti. Od narození vyrůstala v Brně, kde
vystudovala základní školu i gymnázium
a v roce 2003 absolvovala JAMU. Již během
studia hostovala například v Národním divadle Brno či v Huse na provázku. Od roku
2003 je členkou Divadla Na Fidlovačce,
kde je v současné době k vidění například
v představeních Benefice aneb Zachraňte
svého Afričana, Tři sestry, Hotel mezi dvěma světy, Hvězdy na vrbě či nově s Eliškou
Balzerovou v představení Tři Holky jako
Květ. Objevila se v seriálech Strážce duší,
Kriminálka Anděl, Dokonalý svět, Cukrárna či 4teens. Zahrála si ve filmech Výbuch,
Restart, Tajemství Maharalu a Pouta. Přestože Iva Pazderková si často a ráda hraje
na blbou blondýnu, ve skutečnosti je to ale
ambiciózní a chytrá mladá dáma, které
jsme se zeptali na několik otázek.
ZE S V Ě TA CELEB R I T
Co jste jako dítě chtěla dělat? Kdy a proč
jste se rozhodla pro divadlo?
Jako dítě jsem chtěla být popelářkou, kosmonautkou nebo zpěvačkou. Pro divadlo
jsem se ale rozhodla již v devíti letech
v dramatickém kroužku, když jsem hrála
kozla.
68
Měla jste jako vzor někoho z komiků
a kdo se Vám jako komik líbil či líbí?
Nedělím herce na komiky a charakterní.
A obdivuji většinou ty stejné herce jako
většina lidí mé generace.
Žila jste nějaký čas v Americe. Co jste
tam dělala, jak dlouho a co Vám to dalo
do života?
To je na knihu. Ale určitě jsem si tam
uspořádala lépe své životní hodnoty.
Vás zejména proslavil pořad Na stojáka,
kde hrajete BLBOU blondýnu. V tomto
pořadu, ale i u moderování, často impro-
Jak vlastně vznikla postava Blbé blondýny?
Náhodou, a to při cestě na jeviště na konkurzu. Prostě mě to napadlo.
Většina lidí Vás zná v roli blbé blondýny.
Nemrzí Vás tedy, že v jejím stínu zůstává
Vaše divadelní umění či moderování?
V divadle totiž máte celou řadu zajímavých rolí.
Mám a pokud se někomu moje práce líbí,
jsem za to vděčná a věřím, že si najde cestu
ke všem jejím podobám.
Jak vypadá Váš každodenní život? Můžete jej čtenářům trošku popsat?
V 7:30 budíček, o půl hodiny později si jdu
zaběhat. V 10:00 zkouška v divadle, v 15:00
většinou pracovní schůzka. V 18:00 příjezd
do divadla na představení, případně
moderace nebo stand-up. Někdy celodenní
natáčení. Večerku mám zpravidla kolem
01:00. Ale jsem vděčná za to, že mám tolik
práce, která mě navíc baví.
Jste atraktivní žena, která je „viděna“.
Jak je to s popularitou? Oslovují Vás lidé
na ulici, či třeba v restauraci? Jak se s tím
vyrovnáváte?
Pokaždé mě překvapí a jsem šťastná, když
mě někdo osloví a pochválí mou práci. Jsou
to chvíle, kdy mám pocit, že to, co dělám,
má smysl. Jenom je někdy těžké se usmívat,
ale to známe všichni…
Co Vám dává a možná také bere Vaše
práce?
Moje práce je neskutečně různorodá a nemonotónní. To je na ní nejlepší. A co bere?
Pochopitelně čas.
Měla jste někdy velkou krizi v práci, že
jste chtěla, jak se říká, s tím okamžitě
praštit?
Měla. Pokaždé, když se mi něco nepovede.
A to je častěji, než bych si přála…
Moderovala jste soutěž o nejsympatičtějšího homosexuála v rámci soutěže
Gay Man České republiky 2010. Jak se
Vám moderovala tato soutěž a jaký největší trapas nebo přeřeknutí jste zažila
jako moderátorka?
Tato soutěž se mi moderovala stejně jako
jakákoliv jiná. Jen to bylo trošku divočejší
neboť to byl první ročník. Trapas se mi
stal, když jsem jednou ohlásila jiný bod
programu, než následoval. Ale nakonec
z toho vznikla poměrně zábavná situace.
Spolu s herečkou Janou Plodkovou jste
se staly tvářemi kampaně s názvem
„Mluvme o stáří“, která má pomoci seniorům a má vzbudit zájem o téma stáří.
Cílem kampaně, pro kterou jste bez
nároku na honorář nafotily snímky, je
probudit celospolečenský zájem a upozornit na neuspokojivý vztah mladých
lidí k seniorům. Proč?
Protože naše společnost by se podle mě
měla dostat do fáze, kdy už takové kampaně nebudeme potřebovat. Kdy přestaneme
brát seniorský věk jako méněcenný. Zkrát-
ka mezi dětstvím, produktivním a seniorským věkem by mělo být rovnítko.
Jste pravá blondýna? Máte ráda vtipy
o blondýnách?
Mé přirozené barvě se u nás v Brně říká
„pochcaná sláma“. Vtipy o blondýnách
mám moc ráda, ale pořádně si žádný
nepamatuji.
Jak jste se cítila na letošním finále
soutěže Dívka roku (od 13 do 15 let),
kde jste byla členem poroty? Uhádla
jste vítězky? Co říkáte těmto soutěžím
velmi mladých slečen a Vy jste se někdy
zúčastňovala podobných soutěží?
Hanka Plodková, maminka mojí kamarádky z nejbližších Janičky Plodkové, je
organizátorkou této soutěže a oslovila mě.
Soutěž je to vkusná a pro dívky obohacující, takže jsem neváhala. Byla jsem tam již
po třetí a moje favoritky se zatím pokaždé
umístily na předních místech. Já jsem se
ale nikdy takové soutěže neúčastnila.
Jste předsedkyně SBKB – tedy Strany
blonďatých, krásných a bohatých.
Na sociální síti Facebook má vaše strana
několik tisíc sympatizantů. Čím si myslíte, že si tato recesistická skupina získala
takovou oblibu?
Tahle recese mě baví, organizuje ji můj
fanklub. Ale zároveň mě to i trošku děsí…
A na závěr. Jak by vypadala Vaše ideální
dovolená? Kde, s kým, jak dlouho?
Jachta, milovaná osoba, pořádný vítr a severské pobřeží. Alespoň tři týdny.
ZE S V Ě TA CELEB R I T
vizujete. Asi máte ráda adrenalin.
Mám. Dokonce ho vyhledávám.
69
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Novinky z Barrandova
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: TV Barrandov
NOVINK Y Z BARRANDOVA
TELEVIZE BARRANDOV HLEDÁ
NEJVĚTŠÍ ČESKÝ HIT
Nejoblíbenější českou písničku bude od října hledat nová původní show pod názvem
To byl náš hit. Hudebně zábavný pořad
bude TV Barrandov vysílat v jedenáctidílné sérii přímých přenosů s živým orchestrem a hvězdnými hosty, kteří budou
nejenom zpívat, ale také vyprávět o době,
kdy hity vznikly. Show tak kromě písniček
představí design, módu a ikony různých
70
dekád, které ovlivňovaly naše životy.
Stanice vybrala na 200 domácích
skladeb, z nichž diváci na stránce www.
tobylnashit.cz mohou nominovat své
favority pro televizní kolo. Kritériem pro
výběr byla úspěšnost písní v českých rádiích s přihlédnutím k zajímavému příběhu
vzniku hitu a českým autorům.
TELEVIZE BARRANDOV NA PODZIM
VĚNUJE VÍCE ČASU DĚTEM
Televize Barrandov v podzimním schématu uvede ještě více pořadů pro nejmenší
diváky. Populární Animáček, blok animovaných pořadů pro děti, je od září o třicet
minut delší. Každý den od 6:20 a 17:50
barrandovská televize nabídne premiérové díly oblíbených Šmoulů, Pokémony,
v zahraničí populární Legendu o Enyovi
i nezapomenutelného Ferdu mravence.
Obliba animovaného pásma je stále
na vzestupu. Stanice plynule zvyšuje
podíl u dětských diváků ve věku 4 až 9 let.
V první polovině srpna se podíl na sledovanosti v daném čase dostal dokonce nad
padesátiprocentní hranici.
TV Barrandov na podzim odvysílá
52 dílů Ferdy mravence z roku 1966.
Od září lze také sledovat šestadvacetidílnou Legendu o Enyovi, v zahraničí velmi
populární pohádku o chlapci, který se
snaží porozumět řeči zvířat. Blok animací
vedle dalších dílů oblíbených Šmoulů doplní dvaapadesátidílná nová řada Pokémonů.
Televize Barrandov komunikuje Animáček nejen na obrazovce, ale i na dětských akcích po celé republice a na novém
webu www.animacek.tv plném her, videí
i soutěží.
BARRANDOV STUDIO SE STALO
KOPRODUCENTEM PŘÍBĚHU O KRÁSNÉ
MARKYTÁNCE
Společnost Barrandov Studio vstupuje jako
koproducent do dalšího projektu. Snímek
s pracovním názvem Kastelánka navazuje
na příběh krásné markytánky Marie, divácky vůbec nejúspěšnější původní projekt
německé stanice SAT 1. Natáčení v barrandovských ateliérech začalo koncem srpna
a na televizní obrazovce by se měl výsledný
snímek objevit v příštím roce.
„Štáb využije k natáčení barrandovský
exteriérový pozemek stejně jako ateliérové
prostory. Barrandov Studio do projektu dále
vstupuje službami Fundusu kostýmů a rekvizit. Barrandov ovšem projektu poskytuje kompletní zázemí, od kancelářských
prostor po rekvizitárny, kostymérny či
maskérny. Stává se tak produkční základnou i při následném přesunu štábu na další
lokace v České republice, jako jsou hrady
Točník nebo Křivoklát,“ říká obchodní
ředitel Barrandov Studia Petr Tichý.
V novém fi lmovém zpracování předlohy
Iny Lorentzové s pracovním názvem „Kastelánka“ žije Marie (Alexandra Neldel)
konečně bezstarostným a šťastným životem se svým mužem Michelem a malou
dcerkou Trudi na vlastním hradě. Ale osud
tomu chce jinak. Michel se musí vydat
po boku krále Zikmunda na válečné tažení
proti husitům. Když Marie krátce poté
dostane zprávu, že její muž padl v boji,
nechce tomu uvěřit. Pouto jejich vzájemné
lásky je tak silné, že Marie cítí, že je její
muž stále ještě naživu. V touze zachránit
svou rodinu se Marie vydá do nepřátelské
země po stopách Zikmundových vojsk,
aby po Michelovi pátrala. Začíná souboj
s časem a zároveň boj proti všemocnému
nepříteli, který se všemi prostředky snaží
její plány zhatit a samotnou Marii zničit.
BARRANDOVSKÝ VIDEOSTOP
POKRAČUJE I NA PODZIM
Barrandovský videostop bude mít pokračování i na podzim. Světem českého
fi lmu provede diváky moderátor Jan Rosák
každou sobotu večer ve 21:55.
Karel Smyczek, Irena Pavlásková, Taťjana
Medvecká, Alice Bendová, Jan Budař, Marek
Vašut, Ota Jirák, Simona Postlerová, Jana
Boušková, Zdeněk Srstka, Bob Klepl a další.
První série Barrandovského videostopu,
kterou stanice vysílala od letošního března,
zaznamenala značný divácký ohlas a stala
se jedním z nejsledovanějších pořadů
v českých televizích.
V rolích soudců a poradců se objeví
plejáda hereckých hvězd a renomovaných
režisérských osobností jako například Jiřina
Bohdalová, Karel Šíp, Josef Alois Náhlovský,
Hynek Bočan, F. A. Brabec, Jan Hřebejk,
SPLNĚNÉ SNY
Máte ve svém okolí člověka, se kterým se život nemazlil
a vy byste ho chtěli něčím potěšit?
Napište nám a my vám pomůžeme jeho sen splnit
Přihlaste se na www.barrandov.tv/sen nebo svou přihlášku pošlete na adresu:
TV Barrandov, Kříženeckého náměstí 322, Praha 5, 152 00.
Obálku označte heslem: Splněné sny
71
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Snem Denisy Rosolové je projet
safari v Keni
ÚSPĚŠNÁ ATLETKA BY SI ZŘEJMĚ PŘED PUBLIKEM NETROUFLA ZPÍVAT, ALE „KŘOVÍ“ BY RÁDA DĚLALA LUCII BÍLÉ.
ZE S V Ě TA CELEB R I T
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Denisy Rosolové
72
A
tletka Denisa Rosolová (za svobodna Ščerbová) se narodila v srpnu
1986 v Karviné. Od dětství se
věnuje sportování a přímo atletice od dvanácti let v Orlové. Ve svých čtrnácti letech
přestoupila do Vítkovic. V roce 2004 se
stala juniorskou mistryní světa ve skoku dalekém, o tři roky později byla třetí
na halovém mistrovství Evropy. Závodila
v pětiboji, sedmiboji i v běhu na 60 a 200
metrů. Když v dálce začala stagnovat a trápily ji zdravotní potíže, rozhodla se změnit
disciplínu i působiště a odešla do Prahy
do skupiny „Rychlý holky“, kterou vede
trenérka Martina Blažková. Jejich spolu-
práce přinesla výsledky a hned v minulé
sezoně dokázala Rosolová porazit na Zlaté
tretře i olympijskou vítězku Ohuruoguovou v osobním rekordu 50,85. Na mistrovství Evropy v Barceloně pak byla pátá.
Vrcholem bylo letošní halové mistrovství
Evropy v Paříži, kde si v běhu na 400 metrů doběhla pro zlatou medaili.
Jedné z nejlepších českých sportovkyň,
která se při rozhovoru stále směje, jsme se
zeptali na otázky nejen o atletice.
Po dálce jste zkoušela víceboj, ale nakonec jste dala přednost čtyřstovce. Je to
pro Vás ta pravá disciplína? Odborníci
tvrdí, že byste byla ještě lepší na
400 metrů překážek.
Čtyřstovka je zatím pravá, ale určitě si
budu chtít, a to možná ještě letos, vyzkoušet stejnou trať i s překážkami. Neříkám,
že mi tato disciplína půjde. Ale co kdyby?
Světová extratřída běhá 400 metrů pod
padesát vteřin, což je výkon nejužší
světové špičky. Všichni tvrdí, že ji brzy
překonáte. A co atakovat časy legendárních Jarmily Kratochvílové či Taťány
Kocembové, které běhaly tuto trať
kolem 49 sekund?
Časy dvou jmenovaných jsou vzdálené
Světovým běhům vévodí černoši. Proč
tak dominují nad „bílými“?
Asi celkovým somatotypem a geny. Stačí,
když se člověk podívá, jak vypadají. Mají
úplně jiné postavy a myslím si, že to
ve sprintech mají o hodně lehčí.
Máte talismany a jaké? Co Vám před
závody pomáhá, máte nějaké rituály?
Talismany nenosím. Bála bych se, když
třeba někdy nějaký zapomenu, hned bych
si řekla, že je po závodech (smích). Nyní
si občas vezmu na určité závody nějaké
dárky, co dostanu.
Jak rehabilitujete?
Snažím se aspoň jednou denně udělat
nějakou procedúru. Chodím třeba do kryo
komory (několikaminutový pobyt v mínus
120 stupňů Celsia), na lymfatické masáže,
různé sauny, vířivky či masáže. Během
soustředění absolvuji procedúry i několikrát denně.
Dá se atletikou uživit? Kdybyste pravidelně běhala ve světové osmičce,
zajistíte se do konce života?
Atletikou se dá uživit, když jste ve světové
špičce. Ale není to žádný komfort, rozhodně z toho nebudu žít ani pět let poté, co
skončím.
Jste v podstatě na začátku kariéry. Máte
ale představu, co by Vás v budoucnu
bavilo? Co byste chtěla dělat po skončení atletické kariéry?
Zatím vůbec netuším, ale rozhodně bych
chtěla zůstat při sportu a pracovat třeba
ve fitcentru. Nebo dělat kondičního trenéra
či něco podobného.
Jste mladá žena. Co móda a na čem
„ujíždíte“ při nákupech?
Naštěstí nemám tak často na nákupy náladu a navíc mám výborného sponzora firmu
Nike. Její móda mi vyhovuje, sportovní
a navíc pěkná. Ale vyloženě na ničem neujíždím, i když mi hodně lidí říká, že mám
hrozně moc bot (smích).
Kteří tři top sportovci by stáli za to, abyste jste s nimi povečeřela? A proč zrovna
tito?
Hmm, tak to je těžká otázka. Z atletiky asi
nikdo, s nimi se potkávám docela často.
Tak třeba z tenistů Federer nebo Nadal.
Myslím si, že jsou to jedni z nejlepších
a „nejzajímavějších“ sportovců světa. Další
mě vážně nikdo nenapadá (smích), ale co
třeba Pavelec? Dobře chytá a žádného hokejistu neznám. A pak třeba Jenson Buton.
Líbí se mi a mohl by mi také půjčit formuli.
Mám totiž hrozně ráda rychlou jízdu.
Který sport – kromě atletiky – se Vám
líbí nebo ho aktivně či rekreačně provozujete? Myslíte si, že v jiném sportu
byste byla také tak úspěšná, kdybyste se
mu věnovala od dětství?
Ráda jezdím na kolečkových bruslích,
nebo hraji beach voleyball. Myslím si, že
bych nebyla špatná v tenise, který jsem
hrála jako malá, ale kdo ví…
Rozmýšlela jste se dlouho, že přijmete
focení aktů pro Xman.cz? Jaká je reakce
na Vaše fotky okolí a rodičů?
Ani dlouho ne, chtěla jsem mít pěkné
fotky, dokud to jde (smích). A věděla jsem,
že nechci nic vulgárního, a nemyslím si, že
bych na nich ukázala příliš. Maminka se to
dověděla asi až po focení, tak už moc říkat
nemohla (smích). Ale neříkala, že by se jí
to nelíbilo, a snad je na mě pyšná.
Roman Šebrle na soutěži Atlet roku
zazářil s písní „Už mi lásko není dvacet
let“. Patříte mezi české nejúspěšnější
sportovce, takže takovou nabídku také
můžete dostat. Troufla byste si zazpívat
na takové akci? A kdybyste šla zpívat,
kterého zpěváka či zpěvačku byste si
do duetu vybrala?
Já jim klidně zazpívám, ale vážně to neumím a asi bych měla velkou ostudu. Zeptejte se u nás doma, co říkají na můj zpěv
(smích). Ale rozhodně je pro mě nejlepší
zpěvačka Lucie Bílá, tak bych mohla třeba
stát vedle ní a dělat „křoví“ (smích).
Prozraďte, jak by vypadal Váš ideální
víkend. Kde a jak byste chtěla strávit
zhruba desetidenní dovolenou?
Asi nádherné počasí, brusle, pak dobrý
oběd. Večer nějaké spa (relax) a celkový
odpočinek a pak třeba posezení s přáteli
u dobrého vína. A dovolená? Mým snem
je projet safari v Keni, snad se mi to někdy
podaří.
Jste přece již známá osobnost. Jaké
máte zkušenosti se žurnalisty? Nestalo
se Vám, že překroutili Vaše odpovědi
nebo – jak je pravidlem bulváru – si něco
na Vás vymysleli? Jakou nejpřekvapivější otázku jste na tiskovce kdy dostala?
Stává se to docela často, že novináři
napíší věc jinak, než jsem ji řekla. Ale
to se stává asi všude. Jinak si myslím, že
s médii nemám špatný vztah. Snad to tak
bude i nadále. A nejlepší otázky mi dávali
v domově pro mentálně postižené. Byly to
tak nevinné otázky, že z toho měl člověk
opravdu radost: „Hrajete šipky?“ Já totiž
hraji a moc dobře.
A poslední otázka. Úspěšné muže
sportovce loví tisíce fanynek od 12 do x
let. Jak je to u úspěšných atletek a přímo
u Vás, která jste pohledná žena? Nedostala jste od fanouška třeba nabídku
k sňatku?
Nedostala. Já bych řekla, že se mě všichni muži spíše bojí, což je někdy opravdu
škoda (smích).
ZE S V Ě TA CELEB R I T
pomalu i té nynější nejužší světové špičce.
Ráda bych někdy pokořila hranici 50
sekund, ale i to bude bolet a bude mě to
stát hodně práce.
73
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Křížovka
KŘÍŽOVKA
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALÍČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. listopadu 2011 na email [email protected] Do předmětu emailu uveďte heslo „křížovka-říjen“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají
opět dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a Repharm.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Je lepší zemřít pro něco, než žít pro nic.
Z celkového počtu 101 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé:
74
Iveta Špačková (Nový Jičín), Petr Kašpárek (Ostrava 8), Mária Rabčanová (Levoča), Jozef Melc (Spišská Nová Ves),
Leona Charvátová (Vendryně).
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
5HFHSW\ĀWHQiʼnś
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v NAŠEM AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
VETE RNÍK Y
OĽGA CZIRÁKOVÁ
RLIFE,
, SANITÁR KA , FO
KOMÁRN O
0 g polohrub
dy, 150 g Her y, 17
Cesto: 30 0 ml vo
a, štipka soli
múk y, 4 celé vajci
ej
PUDINKOVÉ ŘEZY
SE ZAKYSANKOU
5 vajec, 20dg cu kr
moučka,
1 dcl oleje, 1 dcl vo
dy, to vše
ušlehat. Přidat 25
dg hlad ké
mou ky a 1 prášek
do pečiva,
2 polévkové lžíce ru
mu, těsto
rozdělit na polov in
y, do jedné
přidat vrchovaté po
lévkové
lžíce ka kaa.
MART INA VA ŠKOV
Á, NEMO CNICE VA
Na vy mazaný plech
, v ysypaný
kokosem na lijeme
světlé,
pa k tmavé těsto. Uv
aříme
2 vani lkové pudink
y Oetker
v 1 l mléka se 4 po
lévkový mi lžícemi cu kru. Po lžící
ch na lijeme
hork ý pudink do těs
ta. Dá me
péct na 25 minut na
180 stupňů.
LA ŠSK É ME ZIŘ ÍČÍ
Po upečení na ještě
teplý piškot
natřeme 3 za kysané
smetany
smíchané se 3 polév
kový mi
lžícemi moučkovéh
o cu kru
a posypeme strou
hanou čokoládou /ledové kašta
ny/.
RECEPTY ČTENÁŘŮ
soli. Keď začne
u, pridáme štipku
er
H
de
vo
vo
tiť
zpus
sa neod lepuje
eňom necháme ro
hustú kašu, ký m
na
e
am
ieš
V hrnci nad plam
ym
a v
u
vajcia. Naplníme
pne pridáme múk
vmiešame 4 celé
ej
n
do
vrieť, pomaly postu
om
ot
a p
ť
seba, pri pečení
cháme vychladnú
va me ich ďa lej od
Dá
.
ky
ní
od hrnca. Kašu ne
ter
ve
e
m
!
tený plech vy tláča
út neot várať rúru
vrecko a na v ymas
út, pr vých 10 min
in
m
20
°C
0
18
na
narastú. Pečieme
ý cu kor
2 žĺt ky, 1 vani lkov
, 50 g Zlat ý Klas,
ka
lie
m
u. Nel
ng
m
0
di
40
pu
do vrelého
kového cu kru,
elka a v miešame
bi
e
Plnka: 10 0 g práš
m
koniec
há
na
,
šľa
ou
vy
nk
m
puding, poto
icu a plníme pl
ov
ol
p
na
e
em
ež
Z prísad uvaríme
ky prer
ť. Upečené veterní
u polevou.
cháme vychladnú
alebo kara melovo
om
kr
cu
m
vý
ko
áš
pr
ť
pa
sy
môžeme po
75
ROČNÍK 5
ČÍSLO 5
ŘÍJ EN 2011
Kalendář vzdělávacích akcí
AGEL
NEMOCNICE ŠTERNBERK
PODHORSKÁ NEMOCNICE
6.  7. ŘÍJNA 2011
V. SYMPOZIUM AGEL 2011
ZOBRAZOVACÍ METODY JAKO
SOUČÁST KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKY
Místo konání: hotel Park Inn Ostrava
INFO: www.agel.cz/sympozium
22. LISTOPADU 2011
VÝŽIVA DĚTÍ OD NOVOROZENECKÉHO
VĚKU AŽ PO DOSPĚLOST
Odborná konference pro nelékařské obory
Místo a čas konání: MKC Šternberk, 14:00
INFO: www.nemstbk.cz/vzdelavani
18. ŘÍJNA 2011
6. OŠETŘOVATELSKÝ KONGRES
INFO: www.podhorska.cz
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
NEMOCNICE PODLESÍ
18.  19. ŘÍJNA 2011
OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2011
ODBORNÁ KONFERENCE K CÉVNÍ
PROBLEMATICE SE ŽIVÝMI PŘENOSY
Místo konání: Clarion kongres hotel, Ostrava
INFO: www.nemvitkovice.cz,
www.angiology.cz
16. LISTOPADU 2011
XIII. KARDIODEN
Tradiční konference věnovaná problematice kardiovaskulárních onemocnění
z pohledu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků
Místo a čas konání: Kulturní dům Trisia,
8:00 – 16:00
INFO: www.nempodlesi.cz
23. LISTOPADU 2011
ODBORNÝ LABORATORNÍ SEMINÁŘ
Místo konání: Vítkovická nemocnice,
zasedací místnost H4, 2. patro
INFO: www.nemvitkovice.cz
NEMOCNICE PROSTĚJOV
19. LISTOPADU 2011
VII. REGIONÁLNÍ KONFERECE
DĚTSKÝCH SESTER
Místo a čas konání: H club Prostějov, ul.
Wolkerova 22, 9:00
INFO: www.nempv.cz/vzdelavani
KALENDÁŘ AKCÍ
NEMOCNICE PŘEROV
76
23. LISTOPADU 2011
CA PRSU, PREVENCE, DIAGNOSTIKA,
LÉČBA
Odborná konference pro nelékařské obory
Místo a čas konání: přednáškový sál Nemocnice Přerov, 12:00
INFO: www.nempr.cz/vzdelavani
1.  2. PROSINCE 2011
VI. ROČNÍK MORAVSKÉ ORTOPEDICKÉ
A TRAUMATOLOGICKÉ DNY
Kontroverzní výkony, omyly a chyby při
ortopedických a traumatologických výkonech na horní končetině
Místo konání: NH Congress Hotel Olomouc
INFO: www.orto-info.eu
20. ŘÍJNA 2011
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ VYBRANÁ
TÉMATA Z CHIRURGICKÉ OBLASTI
Místo a čas konání: zasedací místnost
na ředitelství pracoviště Bruntál, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
24. LISTOPADU 2011
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ RDG ODDĚLENÍ
Místo a čas konání: zasedací místnost
na ředitelství pracoviště Bruntál, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
19. ŘÍJNA 2011
SETKÁNÍ S PRAKTICKÝMI LÉKAŘI
SPÁDOVÉ OBLASTI ČESKÝ TĚŠÍN
Místo a čas konání: Pizzerie Altro Verdi, 17:30
INFO: [email protected]
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
12. ŘÍJNA 2011
HYGIENA RUKOU, KPR
A NOZOKOMIÁLNÍ INFEKCE
Celoústavní seminář pro lékařské zdravotnické pracovníky
Místo konání: Sál kina, Valašské Meziříčí
INFO: [email protected]
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
26. ŘÍJNA 2011
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ  AKTUÁLNĚ Z ORL
Místo a čas konání: kongresový sál Šumperské nemocnice 18:00
INFO: www.nemspk.cz
22. LISTOPADU 2011
SEMINÁŘE PRO PRACOVNÍKY NELÉ
KAŘSKÝCH PROFESÍ VYŠETŘOVACÍ ME
TODY V OFTALMOLOGII, ÚRAZY OKA
Místo a čas konání: kongresový sál Šumperské nemocnice, 15:30
INFO: www.nemspk.cz
VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI,
děje se na Vašem pracovišti něco,
o čem by měli ostatní vědět? Pracujete se zajímavými osobnostmi?
Chybí Vám na stránkách časopisu
další rubrika nebo máte jiné návrhy
na zlepšení? Pak nás neváhejte
kontaktovat a zasílejte nám své tipy
na články a rozhovory na redakční
email [email protected] Budeme rádi
za jakékoliv náměty a připomínky!
Čerstvě jste se provdala / oženil
a chcete se o nezapomenutelné
zážitky ze svatebního dne podělit? Pak k tomu máte jedinečnou
možnost v nové fotografické rubrice
„Naši novomanželé“! Své svatební
fotografie v elektronické podobě a stručný popis toho, jak Váš
nejkrásnější den v životě probíhal,
zasílejte rovněž na redakční email.
B. Braun
Váš spolehlivý partner v komplexní péči
o stomické pacienty
Flexima® Active
Flexima®
Flexima® Key
Almarys® Twin+
Ileo® Gel+
B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 333 | Fax +420-271 091 312 | e-mail: [email protected] | www.bbraun.cz
ZELENÁ LINKA 800 331 131
Bezplatné informace v oblastech stomie, inkontinence a hojení ran
Download

III. firemní hry AGEL