Oddělení Intervenční Neuroradiologie a Angiologie
RDG ústav, Fakultní nemocnice Ostrava
Katedra zobrazovacích metod LF Ostravské univerzity
Česká asociace sester – Moravskoslezský region
Společnost radiologických asistentů České republiky
pořádají
3. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI
ZDRAVOTNÍCH SESTER
A RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ
KATETRIZAČNÍCH SÁLŮ
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
13. – 14. říjen 2011
Clarion Congress Hotel Ostrava****
pod záštitou
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA
Ředitele Fakultní nemocnice Ostrava
Bc. Márie Dobešové
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc.
Děkana LF Ostravské univerzity
Mgr. Ondřeje Krahuly
Předsedy Společnosti radiologických asistentů
České republiky
Hlavní témata konference > > > > > > > > > > >
*** NOVINKY ***
• Živý přenos z katetrizačního sálu z Oddělení Intervenční Neuroradiologie
a Angiologie - Radiodiagnostického ústavu, FN Ostrava
• Endovaskulární léčba venózní insuficience u roztroušené mozkomíšní
sklerózy
• Iktový program v roce 2011 a mechanická revaskularizace CMP
• Prezentace zahraničních účastníků ze Slovenska, Rakouska a Skotska
Generální partner
Abbott Vascular
SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER
• Perioperační péče o pacienta na katetrizačním sále
• Edukace a komunikace s pacienty před a po intervenčním výkonu
• Využití ošetřovatelského procesu na katetrizačním sále
• Hemodynamické monitorování pacienta na katetrizačním sále
• Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta před a po intervenčních výkonech
• Rouškovací systémy a jejich uplatnění na katetrizačním sále
• Varia
SEKCE RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ
A BIOMEDICINSKÉ TECHNIKY
• Nové zobrazovací technologie v intervenční radiologii
• Přínos CT a MR pro intervenční radiologii
• Postprocessingové metody
• Archivace dat a pacsové systémy
• Využití vzdáleného přístupu v rutinní praxi
• Datová bezpečnost
• Volně přístupné DICOM prohlížeče využitelné v radiologii
• Biomedicíncká technika
• Varia
SEKCE SPOLEČNÁ
Hlavní partner
Boston Scientific Česká republika, s.r.o.
Partneři
ADYTON, s.r.o.
Bard Czech Republic, s.r.o.
COOK Medical by ARID
Cordis - Johnson&Johnson s.r.o.
DINA - HITEX, spol. s r.o.
EspoMed spol. s r.o.
GE Medical Systems ČR, s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Nycomed s.r.o.
Mediální partneři
Zdravotnické noviny
časopis Sestra
časopis Florence
časopis Praktická radiologie
• Hygienicko-epidemiologické zásady práce
na katetrizačním sále
• Ochranné bariérové pomůcky a jejich význam
• Organizace provozu katetrizačního sálu
• Intervenční endovaskulární diagnostické
a terapeutické výkony v neuroradiologii,
kardiologii a angiologii
• Management poskytování první pomoci při vzniku CMP
• Intervenční nevaskulární výkony
• Jiné přístupové cesty k léčbě cévních onemocnění
• Revaskularizační hybridní výkony
• Standardní postupy u emergentních endovaskulárních výkonů
• Rizika a komplikace endovaskulárních výkonů
• Diagnostické neinvazivní vyšetření cév
• Anesteziologická podpora u intervenčních výkonů
• Zdravotní sestra a radiologický asistent ve výzkumných projektech
• Možnosti vysokoškolského a specializačního vzdělávání nelékařských
zdravotnických profesí na katetrizačním sále
• Psychologicko-sociální aspekty práce na katetrizačním sále
•Varia
www.konference.angio.cz www.konference.angio.cz
Odborný garant konference
MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc.
Koordinátoři a organizátoři konference
Petra Procházková – [email protected]
Ing. Mgr. Karol Korhelík – [email protected]
Oddělení Intervenční Neuroradiologie a Angiologie
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava,
Třída 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba
Tel.: +420 59 737 2172, 2177
Organizační výbor
Mgr. Mária Šamajová
Ivan Capulič, DiS.
Mgr. Svatopluk Koval
Jana Dudíková, DiS.
Sylva Gargášová
Peter Chalachan, DiS.
Jaromíra Kamarytová
Miroslava Kolářová
Pavlína Kusinová
Simona Mičková
Ing. Petr Novobilský
Věra Šoralová
Organizační a technické zajištění
SANOPHARM CZ s.r.o.
Martinovská 257/111
725 27 Ostrava – Plesná
Tel.: +420 597 374 005
e-mail: [email protected]
Organizační pokyny a přihlášky k účasti najdete
na www.konference.angio.cz
Přihlášku k aktivní účasti zašlete prosím nejpozději do 15.8.2011.
Přihlášku k pasivní účasti zašlete prosím nejpozději do 30.9.2011.
Kredity
Každý účastník obdrží certifikát a odpovídající počet kreditů odborných
společností.
www.konference.angio.cz
Download

3. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI