ročník 6
číslo 1
Ú NOR 2 0 1 2
Čtvrtý reprezentační ples AGEL
Během slavnostního večera akcionáři a členové vrcholového vedení
AGELu ocenili nejlepší pracovníky a kolektivy skupiny
STRANA
4
AGEL je mezi elitou v oboru
Zdraví – Vzdělání – Humanita
Nemocnica Zvolen otvorila
psychiatrický stacionár
Společnost AGEL získala ocenění
V stacionári sa pacientom s duševnými
v renomované anketě
poruchami počas dňa poskytuje
„Českých 100 nejlepších“
STRANA
3
komplexná psychiatrická liečba
STRANA
60
Komunikujte s námi
elektronicky!
Využijte elektronickou přepážku
na adrese www.cpzp.cz/prepazka
Vaše zdraví v bezpečí
Kód pojišťovny: 205
Infocentrum: 810 800 000
www.cpzp.cz
Adresa
e-mail: [email protected]
Předsedkyně redakční rady
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Členové redakční rady
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
Inzerce
e-mail: [email protected]
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Ing. Hana Szotkowská
Jana Želazková
Bc. Marta Csergerová
Zlom a grafická úprava
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah
zveřejněné inzerce a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
webová prezentace časopisu
www.nasagel.cz
Obsah
3
AGEL je mezi elitou českých společností v oboru Zdraví – Vzdělání – Humanita
4
Čtvrtý reprezentační ples společnosti AGEL v antickém stylu
8
Čin roku – Medical Systems a Středomoravská nemocniční
9
Inovace v léčbě – 1. Oční
10
Zdravotnické zařízení roku – Šumperská nemocnice
11
Oddělení roku AGEL – P&R LAB, doprava
12
Oddelenie roku AGEL SK – neurologické oddelenie Komárno
13
Osobnost roku – MUDr. Jan Nieslanik, CGB laboratoř
14
Lékař roku – MUDr. Piotr Branny
15
Sestra roka – PhDr. Zlatica Halmová
16
Nemocnici Podlesí navštívil ministr zdravotnictví Leoš Heger
18
AGEL nabídne letos opět mnoho zajímavých odborných akcí
18
Letní tábor pro děti zaměstnanců
19
AGEL SK se zúčastnil diskuze Bigfut
19
Agel pomáhal při povodních i v hospodářské krizi
20
Nemocnice skupiny AGEL uspěly v prestižní anketě
21
Ultramaratonista: Splnili jste mi sen
22
Gastroenterolog MUDr. Přemysl Falt zachycen objektivem Jana Saudka
24
MUDr. Pavel Prodělal: Medicína se musí dělat s nadšením
26
Napsali o nás…
30
Nespavost u seniorů je důsledek onemocnění a léků
31
Klasický rentgenový snímek se stal v nemocnici minulostí
32
Kardiologové nemocnice snižují tlak pomocí speciálního zákroku
33
Srdce pacientů vyšetřují nové moderní přístroje
34
Lidé užívají příliš antibiotik – často zbytečně
35
Nemocnice zavedla novinku, příbuzné pacientů informuje po telefonu
36
Přerovští chirurgové odstraňují hemoroidy nejmodernější metodou
37
Nemocnice zakoupila pro pacienty LDN nová lůžka
38
Žlučník dokáže znepříjemnit život
40
Nemocnice obhájila statut kvalitní a bezpečné nemocnice
40
Nemocnice otevřela dětskou diabetologickou ambulanci
42
Sotva se narodí, už bojují se závislostí
43
Rehabilitační oddělení se může pochlubit novým elektroléčebným přístrojem
44
Nejvhodnějším obdobím pro operaci křečových žil je zima
45
V Rýmařově byly dokončeny rekonstrukce v hodnotě několika miliónů korun
46Punkce pánevních cyst provádějí na šumperské gynekologii dokonalejší a bezpečnější metodou
v rámci jednodenní chirurgie
47
Nový projekt má za cíl snížit výskyt a šíření nemocničních nákaz
48V Iktovém centru zachraňují životy lidem s mozkovou mrtvicí nejmodernějšími technikami
49
Nemocnice otevřela nové centrum léčby závislosti na tabáku
50
Senioři na vítkovské LDN vyráběli vánoční ozdoby
52
Léčení rakoviny stojí na důvěře
53CGB laboratoř nabízí jednoduchý krevní test pro včasné odhalení kolorektálního karcinomu
54
Bolavá záda trápí stále mladší ročníky
55
Transfúzní služba v Šumperku oslavila 60. výročí svého založení
56
Za pol roka nového PET/CT pracoviska AGEL DIAGNOSTIC vyšetrili 141 pacientov
57
Pýchou nemocnice je gastroenterologie
57
Jedzte a pite s mierou!
58
Traja lekári Nemocnice Krompachy sa zúčastnili maratónu v Aténach
59
MUDr. Viera Szabadosová je novou primárkou pediatrického oddelenia
60
Nemocnica Zvolen otvorila psychiatrický stacionár
61
Rehabilitácia sa môže pochváliť novými prístrojmi
61
Nové Diagnostické a liečebné centrum
62
Nemocnica v Komárne vyšetruje pacientov na špičkovej úrovni
63
Novorodencov strážia nové monitory dychu
64
Stalo se
70
Blahopřejeme
72
Poděkování
76
Retro: tentokrát z Nemocnice Šternberk
78
Když práce ovlivní život
79
Naše miminka
80
Martin Chodúr svou první dětskou skupinu založil v deseti letech
82
Musím na sobě stále pracovat, ať jsem první nebo patnáctá na světě
84
Křížovka
85
Recepty čtenářů
86
Kalendář vzdělávacích akcí
Obsah
AGEL a.s.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
1
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milí spolupracovníci,
Editorial
MUDr. Filip Horák, MBA
2
ani jsme se nenadáli a je zde opět nový rok. Je proto čas bilancovat ten minulý, ale důležitější je
dívat se dopředu. Přeji vám proto mnoho pracovních úspěchů, štěstí v osobním životě a samozřejmě zdraví.
Bohužel zprávy, které nás obklopují nejsou nijak radostné. Ze všech stran slyšíme slova o krizi,
politických soubojích a dalších nepříjemnostech, mnoho podniků a firem plánuje propouštění,
doba ekonomickou prosperitu obecně moc neslibuje. Mnohdy je to spíše krize virtuální, která se
na nás však valí ze všech médií a ať chceme nebo ne, působí na prostředí, ve kterém žijeme a podnikáme. Jsem rád, že mohu zodpovědně říct, že pro naši společnost byl rok 2011 opět úspěšný
a hlavně díky Vám, našim zaměstnancům, jsme splnili vše, co jsme měli v plánu. Kromě ekonomické stability, která je pro náš další rozvoj klíčová, jsme se v loňském roce
rozrostli o dvě nové společnosti. Na jaře jsme získali společnost Kardio-Troll, která poskytuje
ve spolupráci s Pardubickou krajskou nemocnicí kardiologickou péči na pracovišti invazívní
kardiologie. Chceme využít našich bohatých zkušeností s poskytováním špičkové péče v tomto
oboru. Na tomto poli jsme se výtečně etablovali za řadu posledních let v Nemocnici Podlesí a teď
chceme nabídnout tyto zkušenosti i pacientům ve východních Čechách. Druhou naší akvizicí v loňském roce byl pronájem Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín. Jsem velmi rád, že náš
dlouhodobý zájem o tuto nemocnici byl úspěšně završen a v září loňského roku zástupci společnosti Radioterapie mohli podepsat s hejtmanem Moravskoslezského kraje dvacetiletou nájemní
smlouvu. Tato nemocnice společně s naší Radioterapií tvoří Komplexní onkologické centrum,
které si získalo respekt a uznání při poskytování špičkové onkologické péče. Bohužel nemocnice
se v posledních několika letech dostala do velkých ekonomických potíží. Jak Moravskoslezský
kraj, tak zaměstnanci novojíčínské nemocnice věří, že vstupem strategického partnera, kterým je
společnost AGEL, se situace v nemocnici rychle zlepší a nemocnice bude opět prosperovat. Je to
pro nás obrovským závazkem a odpovědností, jak vůči politické reprezentaci, tak vůči zaměstnancům, ale hlavně vůči pacientům.
V souvislosti s jednáním o pronájmu nemocnice v Novém Jičíně jsme zaznamenali jednu velice
pozitivní skutečnost. Společnost AGEL je čím dál víc vnímána, jak ze strany veřejnosti, tak ze
strany odborné veřejnosti, politiků i zástupců odborů, jako vysoce profesionální a seriozní firma
s velmi kvalitním odborným zázemím. Jsme jedním slovem důvěryhodní. I to je hlavně dílem
všech našich zaměstnanců. Tyto skutečnosti se potvrdily i v každoročně pořádané anketě společnosti HCI o nejlepší nemocnici roku, kdy jsme v Moravskoslezském a Olomouckém kraji obsadili
druhá místa a ve Zlínském kraji byla nejlepší nemocnicí Nemocnice Valašské Meziříčí. Na těchto
předních místech se umísťujeme pravidelně a je to o to cennější, že pro nás hlasují naši pacienti.
V závěru roku jsme obdrželi ještě jedno významné ocenění v renomované anketě Českých
100 nejlepších. Na základě hlasování odborníků patřila společnost AGEL v oboru Zdraví – Vzdělání – Humanita mezi nejlepší.
Všechna tato ocenění nás sice těší, ale hlavně zavazují do budoucna. Letos nás nečeká nic
snadného, příjmy ze strany zdravotních pojišťoven už několik let stagnují, resp. nepokrývají ani
běžnou inflaci. Přesto chceme dodržet náš závazek z kolektivní smlouvy a udržet mírný růst mezd
z minulých let.
Nenechme si v roce 2012 kazit náladu špatnými zprávami. Přeji Vám, aby naopak ten letošní
rok byl plný osobních i pracovních úspěchů.
MUDr. Filip Horák, MBA
generální ředitel a předseda představenstva
AGEL je mezi elitou českých společností
v oboru Zdraví – Vzdělání – Humanita
Cílevědomá a dlouhodobě poctivá práce se projevuje nejen v příznivých výsledcích, ale i v pozitivním vnímání
naší firmy mezi širší odbornou veřejností.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Comenius
V absolutním pořadí ankety Českých 100
nejlepších zvítězila Škoda Auto. Druhou
příčku získala energetická společnost ČEZ
a na třetím místě se umístil Microsoft.
Cílem soutěže je zviditelnit v Česku registrované firmy, které dosahují vynikajících
výsledků v různých oblastech podnikání.
Navržený podnik musí platit v Česku daně,
mít nejméně 20 zaměstnanců a vykázat
roční obrat minimálně 30 miliónů korun.
"Za toto ocenění bychom rádi poděkovali
zejména všem našim zaměstnancům. Bez
jejich dennodenního úsilí i pracovního
nasazení bychom takto dobrého výsledku
nikdy nedosáhli."
Vedení společnosti
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, ocenění převzala od Petra Rafaje, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
S
S k up i n a a g e l
polečnost AGEL získala ocenění
v renomované anketě Českých 100
nejlepších. V listopadu zveřejněné anketě naše společnost na základě
hlasování odborníků uspěla v oboru
Zdraví – Vzdělání – Humanita. „Naše
cílevědomá a dlouhodobě poctivá práce se
projevuje nejen v příznivých výsledcích,
ale i v pozitivním vnímání naší firmy mezi
širší odbornou veřejností, což potvrzuje
toto naše umístění,“ říká generální ředitel
AGELu MUDr. Filip Horák, MBA.
Ve Španělském sálu Pražského hradu
slavnostně převzala za společnost AGEL
certifikát i s velkým obrazem ředitelka
útvaru personálně právních vztahů společnosti AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
„Za toto ocenění bych ráda poděkovala
zejména všem našim zaměstnancům. Bez
jejich dennodenního úsilí i pracovního
nasazení bychom takto dobrého výsledku
nikdy nedosáhli. Zpráva o úspěchu je tedy
hlavně úspěchem jejich,“ uvedla ředitelka.
3
ocenění Českých 100 nejlepších
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Čtvrtý reprezentační ples
společnosti AGEL v antickém stylu
Během slavnostního večera akcionáři a členové vrcholového vedení společnosti AGEL ocenili nejlepší
pracovníky a kolektivy skupiny.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
S k up i n a a g e l
A
4
ntické prostředí starověkého Řecka
a Říma přivítalo všechny účastníky reprezentačního plesu skupiny
AGEL. Stylová výzdoba v antickém stylu
nenechala nikoho z více než 800 přicházejících hostů v plesových róbách a vypasovaných oblecích na pochybách, že vstupují na ples s názvem „Setkání na bájném
Olympu“. Letošní čtvrtý reprezentační ples
naší skupiny AGEL se uskutečnil v pražských barrandovských ateliérech, v nichž
se za 80 let vytvořilo přes 2 500 českých
i zahraničních filmů.
Už příchozí cestu do sálu ateliérů
lemovaly antické múzy. Ve stejném duchu,
tedy antickém, byly vyzdobeny ateliéry.
V průběhu večera se mohli účastníci plesu
v sále potkávat s bohyní lásky a krásy
Afrodite a rovněž s krásnými hosteskami
zlatý hřeb večera – vystoupení Karla Gotta
v kostýmech antické šlechty. O symbolickou „bezpečnost“ večera se staralo několik
členů osobní stráže římských císařů – elitní vojenské jednotky Pretoriánské gardy.
Se všemi zmíněnými se mohli přítomní
vyfotografovat a získat „obratem“ památeční fotografie.
Ples odstartovalo předtančení mladé
dvojice, a to třináctileté Barbory Horákové a o rok staršího Dana Šrámka, kteří
návštěvníkům akce zatančili rumbu, jive
a paso doble. Poté moderátorská dvojice
Iva Pazderková, jako bohyně Héra, s Romanem Vojtkem, jako bohem Diem, přistoupili k vyhlašování Zlatého Aeskulapa
za rok 2011. „Starověký řecký bůh lékařství
Aeskulap léčil všechny nemoci a dovedl
oživovat i mrtvé,“ řekla moderátorka Iva
Pazderková.
Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., s Petrou Kvitovou
V programu nechybělo losování malé
a velké tomboly, ve kterých byly hodně
lákavé ceny. Hlavní cenou ve velké tombole
byl automobil Škoda Octavia, věnovaný
společností Karireal.
Cenu vítězce – paní Janě Hošťálkové,
hlavní účetní Dopravního zdravotnictví
předal sám vlastník Karirealu a místopředseda dozorčích rad společností Moravia
Steel a Třinecké železárny Ing. Ján Moder.
„V životě jsem nic nevyhrála a nyní toto!“
Manželé Moderovi předávají vítězce tomboly klíče od Octávie
řekla po obdržení klíčů od auta překvapená výherkyně.
Vrcholem večera bylo „božské“ překvapení. „Konečně jste si na mě vzpomněli.
Jaké umělce si zve úspěšná firma?“ zeptal se
účastníků plesu těsně po půlnoci náš přední
umělec. „Karla Gotta,“ byla hromadná
odpověď. „Vidím, že si budeme rozumět!“
reagoval ihned Gott. Vystoupení sedmatřicetinásobného „Českého slavíka“ přítomné
během hodiny dostalo do varu, zejména
staršími hity jako Lady Karneval, Pretty
Woman či Dotýkat se hvězd. Účastníci plesu našeho nejúspěšnějšího zpěváka vůbec
nechtěli pustit z pódia, a tak se Karel Gott
musel několikrát vracet a přidávat své hity
jako například Kávu si osladím.
Po vystoupení „božského“ Zlatého slavíka, čekala plesové nadšence ještě vystoupení zpěváků Matěje Rupperta a Terezy
Černochové, po kterých přišla na řadu
diskotéka Dana Šabíka.
Pohodovou a uvolněnou atmosféru plesu
si užívala i slečna Marta z AGEL SK. „Je to
tady skvělé. Byla jsem tu už při loňském
plesu, takže jsem dobře věděla, že se nudit
nebudu. Ale program předčil veškerá má
očekávání,“ uvedla. Příjemné prostředí
a atmosféru plesu ocenila také další z hostů, slečna Marcela z ostravské polikliniky.
„Byla jsem na několik akcích AGELu a opět
to bylo perfektní. Skvěle jsem si zatančila,“
svěřila se s úsměvem.
S k up i n a a g e l
Poté již akcionáři a členové vrcholového
vedení společnosti AGEL ocenili nejlepší pracovníky a kolektivy skupiny, a to
v kategoriích čin roku, inovace v léčbě,
zdravotnické zařízení roku, české oddělení
roku, slovenské oddělení roku, osobnost
roku, nejlepší lékař a sestra roku. Velkým
překvapením pro zaměstnance skupiny
AGEL bylo předání zvláštní ceny za sportovní výkon roku. A ten z rukou předsedy
dozorčí rady Ing. Tomáše Chreneka, PhD.,
převzala jedna z nejlepších sportovkyň světa, česká tenistka Petra Kvitová.
K tanci a také poslechu hrál v průběhu
večera bájný Orchestr Felixe Slováčka.
Nejprve s orchestrem zazpíval Roman
Vojtek a poté „královna českého muzikálu“ Monika Absolonová, která kromě
jiných písní vsadila na svůj velký hit Teď
královnou jsem já. Návštěvníky plesu ale
dostal na parket především populární Josef
Laufer, jenž měl největší úspěch zejména se
svými hity jako Sbohem lásko, já jedu dál,
či New York.
Během večera čekala účastníky plesu
řada překvapení. Mohli zhlédnout dramatický turnaj římských gladiátorů, vzdušnou akrobacii dua Descalages, orientální
ohňový tanec skupiny „Trn v oku“ nebo
se zúčastnit různých antických stolních
her. Největší zájem byl o věštění z karet,
kdy na svůj osud z rukou kartářky Judity
Peschlové čekaly i hodinu zejména dámské
účastnice plesu. „Budu mít hodně práce
a bude to stát hodně energie. Moje perspektiva je úžasná,“ řekla část své věštby
paní Monika, provozní ředitelka Nemocnice s poliklinikou Praha Italská.
5
S k up i n a a g e l
ročník 6
6
číslo 1
únor 2012
7
S k up i n a a g e l
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Čin roku – Medical Systems
a Středomoravská nemocniční
Cenu převzali z rukou předsedy dozorčí rady Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D., ředitel Medical Systems Ing. Pavel
Fojtík a ředitel Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
ředitel Medical Systems Ing. Pavel Fojtík a ředitel
Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl
S k up i n a a g e l
Díky spolupráci společnosti Medical
Systems a vedení Nemocnice Prostějov
se podařilo během velmi krátké doby
zavést nový informační systém IKIS
v Nemocnici Prostějov. Unikátní projekt
překlopení klinického informačního systému ve velké nemocnici okresního typu
v průběhu jediného dne nemá v České
republice dosud obdobu.
8
Jaké byly důvody nasadit nový klinický
informační systém IKIS?
Uvízl: K nasazení nového klinického informačního systému nás vedla řada důvodů.
První důvod vycházel z faktu, že Středomoravská nemocniční řídí tři nemocnice –
a každá z nich měla historicky jiný klinický
informační systém. Rozvíjející se spolupráce a specializace nemocnic a snaha o rychlé
a dostupné informace napříč nemocnicemi
– to byl náš hlavní důvod ke změně a sjednocení systému. Měli jsme také snahu
optimalizovat náklady na provoz a údržbu
tří různých stávajících systémů.
Co předcházelo vlastnímu rozhodnutí
nasadit systém IKIS?
Uvízl: Naše první kontakty se systémem
IKIS sahají do roku 2009, kdy jsme hledali
vhodný společný nástroj pro naše nemocnice na vykazování dávek zdravotním
pojišťovnám.
Klinické moduly systému IKIS jsme před
vlastním rozhodnutím o zahájení implementace podrobili kritickému posouzení
vybranému týmu lékařů z nemocnic v Prostějově, Přerově i Šternberku, ve kterém
byli zastoupeni lékaři různých odborností
i funkčního zařazení. Podle jejich hodnocení jde o o systém s velkým potenciálem,
který bude podporovat informační stránku
poskytování zdravotní péče.
Naše rozhodování také ovlivnily opakované návštěvy v nemocnicích v Českém Těšíně a Bruntále, kde jsme s kolegy
konzultovali jejich praktické zkušenosti
z provozu tohoto sytému a měli možnost
vidět chod IKISu tak říkajíc „live“.
Jak dlouho jste na zavedení systému
pracovali a proč je to tak složitý proces?
Fojtík: Nemocnice prožívala zavedení
nového systému velmi intenzivně asi 4 měsíce, kdy jsme společně pracovali na analýze, intenzivním školení, pilotním provozu,
harmonizaci procesů, dokumentů, migraci
dat a stabilizaci systému po spuštění.
Největší výzvou na tomto projektu byla
složitost a intenzita provozu v Nemocnici Prostějov, která určovala požadavky
na kvalitu a ergonomii. V Prostějově jsme
také poprvé spouštěli několik nových modulů, například modul porodnice, patologii, rehabilitaci, zcela přepracovaný modul
RDG. Také jsme použili nově vyvinutou
implementační metodiku, která bude dále
využita v celé skupině.
Původní systém byl zastaven v pátek 20. května ve 24:00 a díky nasazení
a schopnostem technologických týmů ICT
Středomoravské, AGELu a také spolupráci
dodavatelů se povedlo migrovat klíčová
data a spustit nový systém v 15:00 následujícího dne a zahájit provoz.
Jaké jsou přednosti tohoto systému?
Fojtík: Přednosti našeho systému vidím
ve třech oblastech. Funkční, technologické a strategické. Informační systém
byl koncipován jako řešení pro regio-
nální zdravotnický řetězec. Nejdůležitější předností systému je propojení dat
v jednom informačním celku, což se týká
jak administrativních dat, tak vzájemného
sdílení klinických dat pacienta s možností
zasílání žádanek a nálezů mezi jednotlivými zařízeními. Sdílení dat plně respektuje
zásady ochrany osobních údajů. Znamená
to, že obsahuje nejen veškeré agendy nutné
k řízení procesů ambulantního a nemocničního zdravotnického zařízení, sledování
produkce a vykazování péče, ale současně
je zdrojem dat pro podporu řízení a rozhodování.
Největší předností, kterou pocítí koncoví uživatelé, je strukturovaná zdravotnická
dokumentace. V systému je možné vytvářet pro jednotlivá zařízení a pracoviště
strukturované klinické dokumenty. Tyto
dokumenty nabízí zdravotníkům o mnoho vyšší komfort práce než čistě textové
záznamy, především mnohem rychlejší
vyhledání konkrétní klinické informace.
Strukturovaná dokumentace je i silným
nástrojem standardizace a řízení kvality.
Co IKIS čeká v nejbližší době?
Uvízl: V Nemocnici Přerov již započala
implementace IKIS svou analytickou částí
a směřujeme k překlopení stávajícího NIS
do IKIS na jaře 2012. Letos bychom rádi
uskutečnili i nasazení systému v Nemocnici Šternberk, čímž budeme mít ve všech
nemocnicích Středomoravské nemocniční stejný klinický informační systém
a začneme plně využívat přednosti tohoto
řešení. Zavedení systému IKIS ve všech
nemocnicích SMN nechápeme jako cíl, ale
jako prostředek. Prostředek k integrované
a specializované péči o pacienty a také
prostředek k informační podpoře rozhodovacích a řídících procesů.
Fojtík: Moduly pojišťovny IKIS se v současné době implementují ve Vítkovické
nemocnici, Šumperku a CGB. Letos máme
v plánu spuštění IKISu v Přerově, Valašském Meziříčí a Šternberku.
Inovace v léčbě – 1. Oční
Cenu převzal od místopředsedy dozorčí rady MUDr. Martina Polacha, MBA, primář 1. Oční MUDr. Jiří Kunc.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
Již jste pomocí nového přístroje pomohli „těžkému“ případu?
Na poli námi prováděné refrakční
chirurgie není termín „těžký“ případ
vhodným označením. Řešení dioptrických
vad i ostatních možností využití excimer
laseru má zcela přesná pravidla, výsledky
léčebného procesu musí přesně odpovídat
očekávání. Všechny případy tedy považujeme za stejně těžké, není mezi nimi žádný
rozdíl.
Operujete s pomocí tohoto přístroje
i děti? Je nějaké omezení, kdy daného
pacienta neoperujete – třeba věkem?
Dětské pacienty neoperujeme. U těchto
pacientů není dokončen vývoj výsledné
refrakce a proto nepovažuji výkony pro
tuto skupinu jako vhodné. Jistě jsou však
situace, kde excimer u dětí vhodný je,
zatím jsme však takové pacienty neměli.
Co se horní hranice věku použití laseru
týče, je situace poněkud složitější. Osobně
nepreferuji laserový zákrok u pacientů, kde
je výhodnějším řešením výměna jakkoliv
zakalené čočky.
Společnost 1. Oční uvedla v roce 2011
do provozu moderní laser Allegretto
Wave Eye-Q a stala se tak jediným očním
centrem skupiny AGEL vlastnícíM přístroj pro odstranění dioptrických vad.
Pomocí laseru jsou lékaři schopni odstranit krátkozrakost až do 14 dioptrií.
Možnost operovat své pacienty na novém
přístroji mají také spolupracující lékaři
z celé skupiny AGEL.
Pane primáři, jaké jsou výhody nového
přístroje?
Nebudu zde hovořit pouze o excimer
laseru. Největší výhodou nového vybavení
refrakčního centra je jeho komplexnost,
tedy možnost zajištění návaznosti dokonalé diagnostiky, měření potřebných hodnot
a preciznost provedení samotného výkonu.
Důležitost všech těchto kroků je prakticky
na stejné úrovni a to vše s jasným cílem,
a to precizním výsledkem.
Pro koho je operace na přístroji vhodná?
Laserové operace provádíme na základě přesných indikačních schémat. Jsme
schopni zákrok nabídnout prakticky pro
všechny věkové skupiny, nicméně vždy
je třeba zohlednit konkrétního pacienta,
konkrétní situaci. Co se počtu operací týče,
každý měsíc jich přibývá. Od ledna navíc
ve zvýšené míře provádíme i terapeutické
zákroky, například odstranění rohovkových jizev a zákalků.
Bolí zákrok? A kdy po zákroku může
pacient používat operované oko?
Samotné provedení zákroku pochopitelně
nebolí, použití lokální anestézie je naprosto dostačující. Pooperačně, především
první dny po zákroku, jistý dyskomfort
(nepříjemné pocity) nelze vyloučit, nicméně jsou zde velmi výrazné individuální
rozdíly. Co se kvality vidění po zákroku
týče, naprostá většina pacientů již čtvrtý
den po zákroku, a to v den kontroly, přečte požadovanou velikost textu. Definitivní úprava vidění je pak otázkou dalších
dnů.
S k up i n a a g e l
primář 1. Oční MUDr. Jiří Kunc
Jak dlouho operace trvá a co vše musí
lidé splňovat, když jdou na tuto operaci?
Pracujeme na jednom z nejrychlejších přístrojů na světě. Odstranění jedné dioptrie
trvá něco kolem dvou vteřin. Ale samotná
příprava pacienta ohledně lokálního
anestetika, rouškování atd. zabere podstatně více času.
9
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Zdravotnické zařízení roku –
Šumperská nemocnice
ocenění převzal od člena dozorčí rady Eng. Davida Herckého, MBA, ředitel Šumperské nemocnice MUDr. Radan
Volnohradský.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
ortopedické, oční a další. Proč je takový
věhlas Šumperské nemocnice? Kdo
tedy má na získání ocenění největší
podíl?
Moderní technologie, moderní budovy
bez zkušených a empatických zaměstnanců nic neznamenají. Tedy největší podíl
mají všichni zaměstnanci a dovolte mi
i zde jim za jejich nelehkou práci poděkovat.
zleva: Eng. David Hercky, MBA; MUDr. Radan Volnohradský
S k up i n a a g e l
Na základě výsledků auditů kvality
nemocnic zvítězila v kategorii „zdravotnické zařízení roku“ Šumperská
nemocnice, která dosáhla v hodnocení
neuvěřitelných 99 procent.
10
Pane řediteli, Šumperská nemocnice
patří do skupiny AGEL od roku 2004. Co
se od té doby v nemocnici změnilo?
Výčet všech změn je velký. Podařilo se
nemocnici restrukturalizovat, ekonomicky
stabilizovat a postupně investovat do nových
technologií. Co však považuji za nejdůležitější, podařilo se vytvořit vynikající pracovní
týmy jak odborně, tak i v celkovém přístupu
k pacientům. Zdravotní péče ve spádové
oblasti je na opravdu vysoké úrovni.
Nemocnice se v posledních letech
proměnila k nepoznání. Co jste zmodernizovali a pořídili?
V nemocnici prakticky není oblast, kde by
nedošlo ke změnám. Téměř všechna oddělení byly přestěhována a zmodernizována
jak po stránce stavební, tak po stránce vybavení. Základní změnou logistiky nemoc-
nice bylo vybudování centrálního příjmu,
který je vstupní branou do nemocnice.
Největší investicí bylo pořízení digitálních rentgenových přístrojů a nového CT
přístroje (počítačový tomograf) v hodnotě
40 miliónů korun.
Velice dobře spolupracujeme s vedením města, jelikož mu patří část budov
nemocnice. Naším zájmem je, aby pacienti
se v nemocnici cítili dobře, takže část prostředků vkládáme do prostředí lůžkových
oddělení. Nemalé prostředky jdou také
do zázemí nemocnice, do provozů stravovacího a prádelenského.
Jak tyto změny pocítili pacienti?
Velmi významně. Většinu vyšetření jsme
schopni provést při jedné návštěvě a pacienti nemusí cestovat. Naši zaměstnanci
pracují s nejmodernějšími technologiemi
v souladu s rozvojem medicíny. Pacientům
poskytujeme vysoký ubytovací standard
a naší hlavní snahou je klientský přístup
na všech úrovních.
K vám jezdí rodit pacientky z celé
republiky, velmi úspěšná jsou oddělení
Nemocnice má řadu ocenění – Baby
Friendly Hospital, akreditační certifikát
nezávislé Spojené akreditační komise ČR,
Nemocnice ČR 2010 očima pacientů –
1. místo v Olomouckém kraji. Kterých
ocenění si nejvíce vážíte?
Více než ocenění si vážím toho, že oblast
kvality je v naší nemocnici základem a kaž
dým dnem se ji snažíme zlepšovat.
Co chcete v nemocnici dále zlepšit a co
se bude rozvíjet? Jaké jsou vaše představy o tom, kam by se měla nemocnice
dále ubírat?
Nemocnice je jediná v okrese a má definovány povinnosti pro občany spádové
oblasti. Naší snahou je poskytovat zdravotní péči na co nejvyšší úrovni. Mimo
tento základní úkol rozvíjíme nosný obor
nemocnice, kterým je ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Dalším
úkolem je aktivní podpora všech projektů
skupiny AGEL. Významným úkolem je
budování lékařských a ošetřovatelských
týmů a spojenost jak zaměstnanců, tak
našich klientů.
Co vás na práci s lidmi nejvíce těší a naopak, co Vás nejvíce rozčiluje?
Těší mě spokojení pacienti, kterých určitě
přibývá. Těší mě, když procházím nemocnicí a ve tvářích našich zaměstnanců vidím
optimismus a důvěru. Naopak mě velice
vadí neslušní až agresivní lidé, kteří ztěžují
náročnou a odpovědnou práci.
Oddělení roku AGEL – P&R LAB,
doprava
Cenu převzal z rukou členky dozorčí rady PhDr. Dušany Chrenekové, MBa, vedoucí oddělení dopravy
společnosti P&R LAB Miroslav Havran.
Text: Mgr. Andrea Gibejová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
Miroslav Havran
Oddělení dopravy společnosti P&R LAB,
skládající se z týmu řidičů, je nepostradatelnou součástí této společnosti. Svým
osobním přístupem a chováním ke klientům zajišťují zaměstnanci dopravy
pozitivní vazby a vstřícný image celému
laboratornímu komplexu, a tak významně
pomáhají obstát v konkurenčním boji.
Pane vedoucí, pokládáte ocenění
za úspěch? A co to pro Vás znamená?
Ocenění pro oddělení dopravy je pro nás
velkým úspěchem a motivací pro celý
tým, ale zároveň je to pro nás i velká výzva
a zodpovědnost do budoucna.
Jak důležitou roli doprava zastává
v laboratorních službách, které společnost P&R LAB poskytuje svým interním
a externím klientům?
Naše role spočívá v co největší kvalitě
a rychlosti dopravit biologický materiál
do laboratoře, a tak svým podstatným
dílem přispět k udržení vysoké kvality
zpracování zaslaných vzorků. Další naší
Společnost P&R LAB se v průběhu září
stěhovala do nových prostor Polikliniky
Agel v Novém Jičíně. Jakým způsobem se na tom stěhování podílelo Vaše
oddělení?
Stěhování všech poboček laboratoře bylo
jak z hlediska logistiky a organizace celé
akce, tak v návaznosti na zajištění spolupráce se servisními techniky velmi náročné.
I když naši zákazníci byli včas informováni
o chystaných změnách, tak se tato obrovská
akce neobešla bez určitých, z velké části
očekávaných, problémů. Část pracovníků
oddělení dopravy se aktivně podílela přímo
na stěhování, ale hlavně obrovský kus práce
odvedli ve chvíli, kdy postupně docházelo
k oživování jednotlivých laboratoří. Právě
v tuto chvíli řidiči sehráli zásadní roli
v komunikaci s našimi klienty. Řada řidičů
má již vybudované velmi kvalitní a v řadě
případů i osobní vazby, kterých dokázala v dané situaci využít. Byli tak velmi
nápomocni při řešení často individuálních
problémů a pomohli celé laboratoři. Zvláště
pak kolegům z centrálního příjmu, na které
byl vyvíjen obrovský tlak spojený s přechodem na zcela nový systém práce.
Chcete dodat něco závěrem našeho
rozhovoru?
Chtěl bych poděkovat všem jednotlivým
řidičům dopravy, kteří denně odvádějí obrovský kus práce a jsou jedním ze
základních kamenů naší laboratoře. Dále
všem pracovníků P&R LAB bez nichž by
ani tým dopravynemohl kvalitně odvádět
svou práci a také celému vedení společnosti
P&R LAB za nominaci oddělení dopravy
na tak prestižní cenu.
S k up i n a a g e l
podstatnou rolí je komunikace s klienty,
udržení kvalitních obchodních vztahů. Jsou to právě naši řidiči, kteří jsou
v denním kontaktu se zákazníky a mohou
tak z velké části ovlivnit celkový pohled
na laboratoř.
11
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Oddelenie roku AGEL SK –
neurologické oddelenie Komárno
Cenu prevzala z rúk členky dozornej rady MUDr. Dany Polachové primárka oddelenia MUDr. Eva Hanáčková,
Všeobecná nemocnica Komárno, FORLIFE.
Text: Ing. Tomáš Želazko; Andrea Kissová / Foto: PHOTO STUDIO 23
Je taktiež minimalizovaná potreba preloženia pacienta na vyššie klinické pracovisko,
čo prispieva k jeho menšej traumatizácii.
MUDr. Eva Hanáčková
S k up i n a a g e l
Neurologické oddelenie Všeobecnej
nemocnice Komárno, ktorú prevádzkuje
FORLIFE,x si víťazstvo vyslúžilo nielen
vďaka vysokej kvalite poskytovanej
zdravotnej starostlivosti, ale aj za zavádzanie inovatívnych postupov, kontinuálne vzdelávanie lekárov a celkovo
pozitívny prístup k pacientom.
12
Akými zmenami prešlo v posledných
rokoch neurologické oddelenie v Komárne?
Od roku 2008 je súčasťou nášho oddelenia
jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS)
s komplexným personálnym a materiálno-technickým vybavením. Naša JIS je schopná
v plnom rozsahu zabezpečiť včasnú diagnostiku a liečbu pacientov s náhlou cievnou
príhodou, vrátane intravenóznej trombolýzy
(na Slovensku sme spolu s Neurologickou
klinikou FN v Nitre patrili medzi prvé pracoviská, ktoré túto liečbu aplikovali).
Práve tento prelomový rok 2008 bol
motivujúci pre nových nastupujúcich
lekárov, ktorí od začiatku aktívne participovali na liečbe, postupne sa špecializovali
na jednotlivé diagnostické postupy a metódy liečenia. Nemocnica nám zakúpila nové
prístroje EEG, EMG a prístroj na vyšetrenie evokovaných potenciálov.
Výsledkom je schopnosť nášho oddelenia diagnostikovať a poskytovať komplexnú liečbu, čo je aj vďaka výbornej spolupráci s ostatnými oddeleniami nemocnice.
Ciele a vízie na zlepšovanie práce oddelenia
Našim cieľom je neustále zlepšovať kvalitu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Snažím sa byť inovatívna s manažmentom
edukácie lekárov a zvyšovania ich kvalifikácie. Snažím sa, aby každý lekár ovládal
všetky elektrofyziologické metodiky. Je to
dlhá cesta, nakoľko práce je každý deň viac
ako dosť. Máme spolu s lekármi krátkodobé
a dlhodobé ciele v zmysle certifikovaných
školení na SZÚ v Bratislave, s predchádzajúcim získaním erudície v našom laboratóriu.
V čom si myslíte, že je Vaše oddelenie
výnimočné?
V tímovosti. Spolu s hlavnou sestrou oddelenia Mgr. Melindou Kiss sa snažíme o tímovú prácu celého oddelenia, nevynímajúc
stredný a nižší zdravotný personál, nakoľko
nositeľom pozitívnych zmien je ľudský zdroj
a tímovosť práce na oddelení a ambulancii.
Len v príjemnom pracovnom prostredí sa
dá akákoľvek práca robiť dobre a kreativita
s dobrými nápadmi ma „zelenú“.
Čo si podľa Vás pacienti cenia najviac?
Myslím, že ľudský prístup, ktorý sa v poslednej dobe akosi vytráca. Úsmev, dobrá
nálada, empatia, pohladenie starého človeka... Nielen liečba ako taká, ale aj atmosféra na oddelení a ambulanciách je súčasťou
liečebného procesu.
Čo pre Vás osobne toto ocenenie znamená?
Získanie ocenenia bolo pre mňa veľkým
prekvapením. Ale zároveň ma prekvapila
moja vnútorná duševná reakcia a to ešte
dlho potom ako som ocenenie obdržala.
Bola to búrka pozitívnych emócii, stelesneného štastia... Prebehlo mi mysľou
množstvo situácii, veľa krát neľahkých
a nespravodlivých pri budovaní oddelenia.
Myslela som na všetkých ľudí, ktorí pri mne
stáli a podporovali ma, na lekárov, sestry,
na môjho životného partnera, ktorému
naozaj vďačím za veľa. Je to cena, ktorú si
zaslúži každý jeden človek tvoriaci náš tím.
Mala som pocit zadosťučinenia. Po tejto
úvodnej eufórii už s reálnym nadhľadom
môžem povedať, že ocenenie je a bude
motivačným ohnivkom pre nás všetkých
pracovať svedomito. Aj napriek množstvu
pacientov, aj napriek snahe plniť limity poisťovní, sa budeme ešte dlho vo vnútri aj navonok usmievať. Za ocenenie som vďačná.
Aké úlohy teraz pred Vami a Vašim
tímom stoja?
Od roku 2010 pod vedením manažmentu nemocnice na čele s riaditeľom Mgr. Viktorom
Dudášom sa aktívnym prístupom personálu
darí držať oddeleniu pozitívny hospodársky
výsledok. Je to neľahká úloha, spočívajúca
v narastajúcej kvantite vyšetrených a odhospitalizovaných pacientov. O to vyššie
nároky je nutné mať na kvalitu poskytovanej
starostlivosti na oddelení, ako aj následne pri
doriešovaní a liečbe pacienta v ambulantnej
starostlivosti. Budeme sa snažiť hospodárske
výsledky udržať a mierne ich aj navýšiť.
V zdravotníctve sa pohybujete už dlhšiu
dobu, čo vás na tejto práci teší a naopak,
čo Vás najviac rozčuľuje?
Hoci to znie ako klišé, teší ma práca s ľuďmi. Rada pracujem so starými ľuďmi a s deťmi, keďže sa venujem aj detskej neurológii.
Byť lekár je česť. Aj keď v dnešnej dobe,
plnej negatívnej reklamy o zdravotníctve,
je niekedy dosť ťažké pacienta presvedčiť,
že lekár chce v prvom rade pomôcť, lebo
je to jeho poslaním a prácou. Hnevá ma
medializácia klamstiev, poloprávd, vytrhnutých z kontextu. Preto televíziu väčšinou
nesledujem, bulvárne časopisy nekupujem
a nečítam. Mám iné záľuby a tak mi zostáva
celkom príjemný pocit, že „pacient“ príde
za mnou rád. Dúfam…
Osobnost roku – MUDr. Jan
Nieslanik, CGB laboratoř
cenu převzal MUDr. Jan Nieslanik od generálního ředitele a předsedy představenstva MUDr. Filipa Horáka, MBA.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
teinové úrovni. V dnešní době dochází
k aplikaci nově vznikajících molekulárně
genetických metod a to nejen ve výzkumu,
ale i v běžné léčebné praxi. V současnosti
hovoříme o tzv. „molekulární patologii“,
která má zásadní význam pro tzv. „cílenou
léčbu“ onkologických pacientů.
MUDr. Jan Nieslanik pracuje v CGB laboratoři na pozici primáře oddělení patologie. Svou odbornou úrovní je oporou
a motivací všem lékařům. Ve své současné
roli emeritního primáře je trpělivým
učitelem mladým kolegům, kteří se s krásami oboru patologie teprve seznamují.
Nezastupitelná je také jeho diagnostická
činnost, ve které zúročuje své dlouholeté
zkušenosti v oboru.
Věnoval jste se konkrétně nějakému
výzkumu? Na co nejzajímavějšího jste
při své práci přišel?
Ve své činnosti jsem se nevěnoval žádnému konkrétnímu výzkumu, ale především
lékařské praxi, ve které obor patologie má
vedle aspektů vzdělávacích a výzkumných
hlavně význam kontroly činnosti zdravotnických zařízení. A to především kontroly
diagnostické úrovně a úrovně poskytované
léčebné péče. Kliničtí lékaři tak mohou metodikou patologie denně ověřovat výsledky
své práce a tím zpětně doplňovat své znalosti
a odstraňovat případné nedostatky. Při své
práci jsem přišel na to, že skutečně platí lidově řečeno „co se nekontroluje, to se nedělá“
nebo řečeno vznešeně „mrtví učí živé“.
Mnozí si neuvědomují, že patologie
není jen pitvání lidských schránek, ale
i diagnostika vzorků odebraných tkání.
Zvyšuje se počet vyšetření?
Patolog nevyšetřuje jen vzorky tkání odebraných z těl zemřelých, ale hlavně vzorky
tkání odebraných pacientům pro diagnostické účely, tzv. biopsie. Tím, jak se vyvíjí
nové přístroje, umožňující přímé pozorování vnitřních orgánů a odběry vzorků,
počet bioptických vzorků stoupá a tak se
patolog stává nepostradatelným partnerem
klinických lékařů.
Máte srovnání jaký je rozdíl v práci
na patologii dnes a v minulosti?
Původně makroskopické vyšetřování
zemřelých bylo postupně rozšířeno o mikroskopické diagnostikování tkání nejdříve
ve světelném a později v elektronovém mikroskopu. Dále byly zavedeny imunohistochemické metody využívající vazeb antigen
protilátka umožňující diagnostiku na pro-
Je něco, co je vám při práci nepříjemné
a stojí Vás velké úsilí a přemáhání tuto
práci vykonat?
Má-li člověk svou práci rád, dovede překonat i méně příjemné stránky oboru.
Předáváte zkušenosti mladším kolegům.
Vzpomenete si ještě na své začátky, kdo
Vás připravoval do profesního života?
Po promoci v roce 1964 jsem nastoupil
na oddělení patologie v Krajské nemocnici
v Ostravě-Zábřehu u docenta MUDr. Čestmíra Dvořáčka, v té době špičkového
odborníka, ale i učitele v oboru patologie
v našem regionu. Ten měl své výchovné
metody založené na praktické činnosti
a soustavném studiu odborné literatury,
kterou zajišťoval díky své lásce ke knihám.
Tyto metody jsou mi vzorem při předávání
zkušeností mladým kolegům.
Oslavil jste významné životní jubileum
a přesto se stále věnujete své práci.
Máte návod pro ostatní jak být neustále
aktivní a vitální?
Aktivita a vitalita je podmíněna dobrým
zdravotním stavem a ten je atakován stárnutím, u někoho dříve a u někoho později.
S k up i n a a g e l
MUDr. Jan Nieslanik
Využíváte také nové postupy a speciální
přístroje?
K provádění těchto sofistikovaných metod
je zapotřebí komplikovaného přístrojového
vybavení. Konkrétně CGB laboratoř patří
k předním akreditovaným laboratořím
se špičkovým vybavením v bioptické,
cytologické, cytogenetické a molekulárně
genetické oblasti. Jde zejména o automatizaci šetřící lidský faktor a zvyšující
standardnost vyšetření.
13
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Lékař roku – MUDr. Piotr Branny
Cenu převzal MUDr. Piotr Branny z Nemocnice Podlesí od místopředsedy představenstva MUDr. Milana
Leckéšiho.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
a složitém výkonu pacienta převezeme
na jednotku intenzivní péče a tam pokračují v další práci anesteziologové.
Dal byste lidem nějakou radu, jak si
udržet zdravé srdce?
Asi neřeknu žádnou převratnou novinku.
Platí všeobecně známá pravidla: dostatek
pohybu, správná životospráva, střídmé
jídlo, vyhýbat se stresu, nekouřit. Musím
ale podotknout, že u onemocnění srdce
mohou hrát velkou roli vrozené predispozice a ty zatím neumíme ovlivnit.
Nemáte pocit výjimečnosti? Jaké je to
vidět lidské srdce? Zvykl jste si už na ten
pohled?
Možná to je pro kardiochirurga zážitek při
první operaci. Ale brzy je to každodenní
práce, rutina v dobrém slova smyslu. Totéž,
co je pro traumatologa kost a pro chirurga
žlučník.
MUDr. Piotr Branny
S k up i n a a g e l
Primář kardiochirurgického oddělení
Nemocnice Podlesí MUDr. Piotr Branny
patří k nejpřednějším odborníkům České
republiky v aplikaci metod miniinvazivní
kardiochirurgie. Jeho oddělení poskytuje péči na nejvyšší možné úrovni, dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky léčby
a poskytuje maximální spektrum péče
dospělé kardiochirurgie.
14
Vaše oddělení patří mezi nejúspěšnější
nejen ve skupině AGEL, ale patří mezi
špičková v České republice. Proč tomu
tak je?
Kardiochirurgie je týmová práce. Je tady
nutná úzká spolupráce sester, techniků
a lékařů více odborností. A my máme
sehraný a dynamický tým. To nám zaručuje dobré výchozí podmínky pro složité
srdeční operace.
Za 11 let existence oddělení jste provedli přes 8 500 operací srdce. Kromě
operací typu by-pass, náhrad a plastik
srdečních chlopní, provádíte i operace pro vrozené srdeční vady, operace
na bijícím srdci včetně miniinvazních
operací. Jaký je to pocit, zachraňovat
lidské životy?
Každá dobře provedená operace znamená
pocit zadostiučinění. Někdy znamená
„pouze“ zmenšení potíží pacienta, někdy
jde opravdu o záchranu života. Pak je
samozřejmě ten pocit uspokojení ještě
silnější. Má to však i stinné stránky. Ne
každá operace znamená vítězství medicíny
nad přírodou.
Vyhrál jste ocenění Lékař roku. Co pro
Vás znamená získání Zlatého Aeskulapa
v kategorii lékař roku?
Je to pro mne pocta a závazek zároveň.
Chtěl bych tímto poděkovat celému týmu
kardiochirurgie, protože to ocenění patří
všem. Závazek je to do budoucna. Chtěl
bych udržet úroveň našeho oddělení
a současně zavádět nové programy léčby
srdečních onemocnění.
Kolik operací máte za sebou Vy osobně?
Zatím jsem to nepočítal. Dělám asi 150 až
200 operací za rok. To znamená, že jsem
doposud provedl zhruba 2 000 operací
srdce.
Proč jste se rozhodl pro zdravotnictví?
Kdy jste se rozhodl stát kardiochirurgem?
Kdysi jsem se rozhodoval mezi matematicko-fyzikální fakultou a medicínou. A už
ani nevím proč, ale vyhrála medicína.
Po ukončení studia jsem měl jasno v tom,
že chci dělat operační obor, tedy chirurgii.
No a kardiochirurgie byla má „srdeční
volba“.
Jak dlouhá může náročná operace být?
To je různé. Běžný výkon trvá 2 až 3
hodiny. Výjimkou však nejsou ani operace
trvající 8 hodin. Samotnou operací však
boj o život pacienta nekončí. Po dlouhém
Máte kromě medicíny nějaké další koníčky? A jak relaxujete?
Jako většina kardiochirurgů relaxuji sportem. Času moc nezbývá, ale když mohu,
vyrazím na kolo a v zimě na lyže.
Sestra roka – PhDr. Zlatica Halmová
Cenu prevzala z rúk predsedu odborov Pavla Michny PhDr. Zlatica Halmová, námestníčka riaditeľa pre
ošetrovateľstvo, Všeobecná nemocnica Komárno, FORLIFE.
Text: Ing. Tomáš Želazko; Andrea Kissová / Foto: PHOTO STUDIO 23
PhDr. Zlatica Halmová
PhDr. Zlatica Halmová pracuje vo
Všeobecnej nemocnici Komárno už 33
rokov, najskôr ako zdravotná sestra
a momentálne ako námestníčka riaditeľa
pre ošetrovateľstvo. Celú svoju kariéru
si prehlbuje odborné znalosti. Zlatica
Halmová pôsobí ako konzultantka
na Slovenskej zdravotníckej univerzite
v Bratislave a je taktiež lektorkou pre
akreditované vzdelávanie v oblasti ošetrovateľstva. Aktívne sleduje nové trendy
a postupy v oblasti ošetrovateľstva
a zavádza ich do praxe.
Prečo ste si zvolila povolanie zdravotnej
sestry?
Väčšina sestier ako dôvod stať sa sestrou
uvádza – peknú uniformu, chorý člen v rodine a jeho pobyt v nemocnici. U mňa to
bolo spontánne rozhodnutie, ktoré nebolo
ničím a nikým ovplyvňované. Od začiatku
som chcela byť nápomocná chorým ľuďom,
no vtedy som nevedela čo povolanie sestry
obnáša. Utvrdila som sa o svojom správnom rozhodnutí až na základe spätnej
väzby od pacientov, ktorí prejavovali vďaku
a úctu a zažila som pocit naplnenia.
Čo sa Vám páči a naopak nepáči na práci
sestry?
Začnem s pozitívnymi stránkami. V prvom
rade je to práca s ľuďmi, ktorá ma obohacuje
a rozširuje môj obzor skúseností. V neposlednej miere je to aj krásny pocit vnímať
vďaku a úctu od tých, ktorým poskytujem
ošetrovateľskú starostlivosť. Nepáči sa mi
na mojej práci nízky spoločenský status sestry, ako to vníma verejnosť a koniec koncov
aj jeho finančné ohodnotenie.
Pracovali ste ako sestra, staničná a vrchná na internom, neurológii či onkológii.
Teda na oddeleniach, kde umierajú
ľudia. Nebolo to depresívne a nechceli
ste odísť?
Nie, snažím sa brať smrť ako prirodzenú súčasť života. Patrím k ľuďom, ktorí
sú vyrovnaní s vlastnou smrteľnosťou.
No nikdy nezabudnem na prvé úmrtie pacienta. Dôstojná smrť bez chladu
a odstupu ošetrujúcich je právom každého.
Ani v najťažšej hodine života nemožno
ľudskú náklonnosť prejaviť ničím iným než
pozornosťou a úprimnou osobnou účasťou.
Pracovala som na troch oddeleniach.
Začala som na internom oddelení, neskôr
na neurológii a onkológii. Keď som pracovala na internom oddelení spoznala som
pacientku, ktorá sa liečila na vredové ochorenie žalúdka, k tomu sa jej pridružilo aj
neurologické ochorenie. Na onkologickom
oddelení jej bolo diagnostikované malígne
ochorenie. V pravidelných intervaloch jej
bola podávaná chemoterapia. Pri umieraní
som bola pri nej, po jej boku a snažila sa
ju odprevadiť dôstojne. Po nejakom čase
prišla za mnou jej dcéra a odovzdala mi
darček, ktorý mám prijať, lebo to bolo
posledné želanie jej mamičky. Po rozbalení
ma zalial prúd sĺz, poslala mi krásneho
anjelika.
V Nemocnici Komárno pôsobíte 33 rokov – čo všetko sa za túto dobu v zdravotníctve a v roly sestry zmenilo?
Súčasné ošetrovateľstvo učí a nabáda
sestry, aby pri poskytovaní ošetrovateľskej
starostlivosti nezabudli na to, že majú
pred sebou jedinečného človeka, človeka
trpiaceho, osamoteného a prosiaceho o pomoc, ide o holistické ošetrovateľstvo. Dnes
sestra účelne spája materiálne a technické
podmienky s citlivým, ľudským prístupom
a cieľavedome plní svoje poslanie. Samotná
rola sestry prechádza búrlivými zmenami, ktoré súvisia s rozvojom medicíny,
ošetrovateľstva a ďalších príbuzných vied
ale hlavne v prospech uspokojovania
potrieb samotného pacienta. V minulosti
sestra rutinne vykonávala ordinácie lekára.
V súčastnosti pracuje samostatne a v spolupráci s lekárom, neustále sa vzdeláva,
pretože povolanie sestry je regulovaným
povolaním.
Čo sa Vám podarilo v Nemocnici Komárno dosiahnuť, zmeniť, zlepšiť?
V pozícii námestníčky pre ošetrovateľstvo
pracujem dva a pol roka. Na začiatku som
sa venovala vypracovaniu riadenej dokumentácie, školeniam, seminárom. Snažím
sa nastaviť procesy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na čo najvyššiu
úroveň. Náš pacient bude vždy potrebovať
vrelý kontakt. Snahou každej z nás by
malo byť, aby pacient odchádzal domov
s hrejivou myšlienkou, že zo zásobníka
trpezlivosti, lásky, ochoty a uznania sa ušlo
i jemu.
Zdravotníci väčšinou nemajú dostatok
voľného času. Ako ste na tom vy?
Je to pravda voľného času je málo, našťastie
mám už dospelé, samostatné deti, takže
práci sa môžem viac venovať.
S k up i n a a g e l
Neľutujete svoje rozhodnutie zasvätiť
svoj život práve sesterskej práci?
Nikdy som neoľutovala moje rozhodnutie.
Neviem si predstaviť, že by som robila
niečo iné. Mám dobrý pocit, keď viem
niekomu pomôcť. Chorý človek to obzvlášť
potrebuje. V mojom profesijnom živote
som prešla rôznymi pozíciami. Snažila som
sa vždy svoju prácu vykonávať zodpovedne
a svedomite. Pri svojej práci odovzdávam
ľuďom presne to, čo by aj mne dobre padlo
od druhých.
15
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Nemocnici Podlesí navštívil
ministr zdravotnictví Leoš Heger
Ministr se chtěl seznámit s chodem soukromého zdravotnického zařízení, které je dnes jako jediné v národní
síti kardiovaskulárních center.
S k up i n a a g e l
Text a foto: Ing. Hana Szotkowská
16
N
eobvyklý ruch a šum zažila počátkem roku Nemocnice Podlesí.
Ve čtvrtek 12. ledna čišela už
od rána z personálu nemocnice drobná nervozita. Všichni napjatě očekávali
neobvyklou návštěvu, která do nemocnice
zavítala. Společně se sněmovním Výborem
pro zdravotnictví ji dopoledne navštívil
ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš
Heger, CSc. Ministr se chtěl seznámit
s chodem soukromého zdravotnického zařízení, které je dnes jako jediné v národní
síti kardiovaskulárních center. Společně se
členy zdravotního výboru si prohlédl prostory nemocnice a zavítal na některá oddělení, aby se seznámil s jejich provozem.
„Ministr si i se členy zdravotního výboru
prohlédl také novou přístrojovou techniku
za více než 74 miliónů korun, kterou jsme
uvedli do provozu díky financím z Evropské unie v minulém roce,“ přibližuje ředitel
Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš.
Samotné prohlídce pak předcházelo několik krátkých prezentací o Nemocnici Podlesí. V přednáškovém sále ředitel představil
hostům nemocnici prostřednictvím struč-
ných čísel a faktů. Hosté se tak například
dozvěděli, z kolika oddělení se nemocnice
skládá, kolik a jaké zákroky na nich lékaři
ročně provedou včetně zajímavých statistik.
Mezi členy výboru je mnoho lékařů a tak
na stole často „přistávaly“ také odborné
dotazy. „Byl jsem mile překvapen. Členové
zdravotního výboru, i přes svou současnou
profesi, z lékařských rolí ještě úplně nevypadli. U mnohých dotazů jsme se pouštěli
skutečně do odborných diskuzí. Je velmi
příjemné a pozitivní zjištění, že o našem
resortu rozhodují lidé, kteří se aktivně
o problematiku zajímají, vyšli z medicínské
praxe, nebo ji dokonce stále provozují.“
doplňuje MUDr. Karel Lukeš.
Návštěvou Moravskoslezského kraje
odstartoval zdravotní výbor sérii výjezdních zasedání, která by se měla postupně
uskutečnit ve všech krajích České republiky. „Považuji za podstatné, aby diskuze
o chystané legislativě, která se promítne
do praxe a ovlivní fungování českého
zdravotnictví mnoho let dopředu, probíhala nejen na půdě ministerstva, ve vládní
koalici a ve sněmovně, ale mohli se na ní
podílet i lidé na nižších patrech, kteří znají
bolavé paty českého zdravotnictví nejlépe.
Mluvit s nimi chceme také o specifikách
regionu a jeho potřebách v oblasti zdravotnictví,“ uvedl předseda výboru MUDr. Boris Šťastný.
ho zákroku. „Tento zákrok zachránil život
už nejednomu pacientovi. Tento moderní,
šetrnější způsob léčby, dal naději všem nemocným, kteří jsou pro klasickou operační
léčbu příliš rizikoví a tudíž neléčitelní,“
vysvětluje ředitel, proč hostům ukázali
právě tento zákrok.
Po všech prezentacích následovala
prohlídka nemocnice. Ministr si se členy
výboru prohlédl například kardiologické
katetrizační sály, magnetickou rezonanci
a nahlédl také do nadstandardních pokojů.
Po prohlídce nemocnice se pokračovalo
společenským obědem, na kterém generální ředitel skupiny MUDr. Filip Horák,
MBA, představil hostům blíže jednotlivá
zdravotnická zařízení skupiny AGEL
a obecně je seznámil s fungováním zdravotnického řetězce. Společně s ministrem
prodiskutoval také téma významu akreditace SAK a krátce se věnovali protestu
českých lékařů a jejich výzvě „Děkujeme,
odcházíme“. V samotném závěru společenského oběda pak předseda zdravotnického výboru Boris Šťastný poděkoval naší
společnosti za pozvání a vlídné přijetí.
S k up i n a a g e l
Kromě stručných informací o nemocnici, shlédli hosté také krátké záznamy
operačních zákroků, které lékaři Nemocnice Podlesí provedli mnohdy jako první
v České republice. Primář kardiochirurgického oddělení MUDr. Piotr Branny
hostům na videozáznamu ukázal a popsal
miniinvazivní chirurgický zákrok na srdci.
Naopak nechirurgický, takzvaný katetrizační způsob léčby srdečních chlopní,
představil hostům vedoucí lékař kardiocentra a primář kardiologie MUDr. Marian Branny. Nemocnice Podlesí je nejvýznamnějším centrem v České republice
co do počtu provedených procedur TAVI
(katetrizační implantace aortální chlopně), které podrobně vysvětlil a názorně
ukázal ve své prezentaci. Hosty seznámil
také se speciálním zákrokem, který lékaři
provedli jako první v Česku právě v třinecké nemocnici. Ukázal, jak lze pomocí
speciálního clipu odstranit nedomykavost
dvojcípé chlopně bez nutnosti chirurgické-
17
ročník 6
číslo 1
únor 2012
AGEL nabídne letos opět mnoho
zajímavých odborných akcí
Lékařská rada společnosti AGEL projednala a schválila plán odborných akcí na letošní rok.
Text: Redakce
I
v letošním roce čeká na zaměstnance
z řad lékařských i nelékařských profesí
celá řada odborných vzdělávacích akcí,
které naše společnost uspořádá. Lékařská
rada společnosti AGEL schválila ve spolupráci s odbornými garanty jedenáct akcí
pro odborné pracovníky, které bude také
odborně zaštiťovat, a evidovala deset akcí,
z nichž některé budou určeny rovněž pro
širokou veřejnost. „Věříme, že si účastníci
odvezou z odborných akcí spoustu nových
poznatků, které se následně pokusí uvést
do praxe,“ říká předseda Lékařské rady
společnosti AGEL MUDr. Ondřej Urban,
Ph.D.
Akce garantované Lékařskou radou:
Akce evidované Lékařskou radou:
• VII. Moravské ortopedické a traumatologické dny
• Pokročilé techniky v gynekologické laparoskopii
• 6th Ostrava live endoscopy
• Celoústavní semináře pro lékaře
• VII. Ostravské dny léčebné výživy
• Workshop na téma Kýly a defekty stěny břišní
• XVII. Rožnovské gastroenterologické dny
• Celorepublikový seminář a workshop na vybrané téma
miniinvazivní chirurgie
• Prostějovský pediatrický den
• Den melanomu Olomouc
• Léčba obezity a metabolického syndromu
• Den melanomu Česká Třebová
• Středomoravské dny laboratorní medicíny
• Den melanomu Ostrava
• V. Ostravský angioden
• Den melanomu Plzeň
• XIV. Kardioden
• Semináře Komplexního onkologického centra Nový Jičín
• IX. ročník, Sympozium o radiační onkologii
• Prezentace výsledků grantu MŠMT Ikta a Iktového centra
nemocnice Vítkovice
• Levočské lekárske dni
Letní tábor pro děti zaměstnanců
Letošní ročník tábora se ponese v duchu Her bez hranic.
S k up i n a a g e l
Text: Redakce / Foto: PHOTO STUDIO 23
18
Letní dětský tábor AGEL 2011
Z
aměstnanci skupiny AGEL budou
moci i letos poslat své děti na letní
tábor, který již nyní připravuje per-
sonální oddělení ve spolupráci s odborovou organizací SOOSA a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. „Tábor se
bude konat opět v Rapotíně u Velkých
Losin, avšak novinkou budou hned dva
turnusy. Oba termíny se uskuteční v červenci,“ říká ředitelka útvaru personálně
právních vztahů Ing. Iveta Ostruszková,
MBA, s tím, že každého turnusu se bude
moci zúčastnit okolo stovky dětí. Pro
účastníky tábora bude opět zajištěna strava pětkrát denně včetně pitného režimu
a mnoho sportovních i jiných aktivit pod
vedením pedagogického a odborného
dozoru.
Bližší informace o letním dětském táboře naleznou zájemci na intranetu a na personálních odděleních jednotlivých zdravotnických zařízení. Kromě letní rekreace
mohli rodiče v letošním roce poprvé poslat
své děti také na zimní čtyřdenní tábor, který se konal počátkem února v překrásném
prostředí Valčianské doliny na Slovensku
ve středisku Snowland.
AGEL SK se zúčastnil diskuze Bigfut
Multimediální diskuse se zabývala otázkou: Kdy se budeme dožívat sta let?
Text: Redakce / Foto: Bigfut
O
dborná diskuze Bigfut se konala
koncem měsíce listopadu v Košicích a byla určena vysokoškolským studentům medicíny. Odborníci
z řad lékařů se v rámci odborné diskuze snažili zodpovědět otázku, kdy se
budeme moci dožít sta let? A za společnost AGEL SK se jí zúčastnil předseda
představenstva MUDr. Milan Leckéši.
Diskuse byla online přenášena na webové
stránky bigfut.sk, kde ji mohla sledovat
široká veřejnost. Akce trvala dvě a půl
hodiny, během kterých všichni účastníci
bedlivě naslouchali a rovněž položili odborníkům řadu otázek, které se nejčastěji
týkaly zdravého životního stylu, stravy
a kouření. Akce se zúčastnilo se svým
stánkem rovněž personální oddělení
skupiny AGEL, které zde také společnost
prezentovalo.
MUDr. Milan Leckéši (uprostřed) při diskusi Bigfut
Agel pomáhal při povodních
i v hospodářské krizi
Někteří zaměstnanci přišli kvůli povodním o všechno.
K
onsolidačně podpůrný fond společnosti AGEL, který byl zřízen na jaře
roku 2009 ve výši 10 miliónů korun,
pomohl v těžké tíživé situaci mnoha
osobám. Mezi lidmi, kterým prostředky
z fondu pomohly, byli zaměstnanci naší
skupiny, kterým vzala povodňová vlna
v roce 2009 úplně vše, i rodiny, které se
dostaly kvůli hospodářské krize do těžké
sociální situace.
„Domem se prohnala voda o výšce
1,5 metru, vyrazila vstupní dveře, rozbila
okna. Co nevzala s sebou, zůstalo pod nánosem bahna. Voda nás připravila o veškeré
vybavení domácnosti, osobní věci, elektroniku, dvě auta a po zimě i o dům, kompletně zlikvidovala také zahradu,“ vzpomíná
zaměstnankyně společnosti P&R LAB
Martina Benková, které v červnu roku 2009
vzala povodňová vlna téměř vše. Následující
dny trávila ona i celá její rodina uklízením
domu od nánosů bahna. Pitnou vodu,
potraviny a základní oblečení jim poskytla
obec, charitativní spolky a armáda. Nemalou finanční pomoc darovala paní Benkové
z podpůrného fondu také společnost AGEL.
„Tyto prostředky jsem použila především
na nový nábytek. Ráda bych poděkovala
AGELu a všem lidem, kteří nám přispěli.
Jakákoliv pomoc je velmi potřebná, když
během dvou hodin přijdete o vše,“ doplňuje
Martina Benková, která dnes žije v tzv. povodňovém domku a dosud splácí hypotéku
za dům, který již nestojí, protože pojišťovna
neuhradila celou částku.
Podobně těžký osud má také Irena
Riesová z Radioterapie, které vzala domov
povodňová vlna po necelé hodině prudkého deště. „V momentě byl náš dům a zahrada zaplavena vodou, která se přes dveře,
sklep a kanalizaci dostala až dovnitř. Voda
dosahovala 50 centimetrů. V podstatě jsme
nestačili ani odnést věci do prvního patra,
protože vlna přišla nečekaně a hrozně
rychle,“ popisuje Irena Riesová, jenž přišla
o všechno, co v danou chvíli nebylo dostatečně vysoko. S úklidem začala prakticky
ihned po opadnutí vody. Z domu bylo třeba
vynést úplně všechno, a tak začala společně
s rodinou ukládat věci do navážených kon-
tejnerů. „Ihned po povodni se u nás sešli
příbuzní a známí a pomáhali s úklidem
a odstraňováním škod. V dalších dnech
pak přišli s pomocí zástupci obce, místní
hasiči, zástupci nadace „Člověk v tísni“
a samozřejmě i zástupci AGELu,“ vzpomíná paní Riesová, která z prostředků darovaných AGELem financovala sanaci omítek
a zdiva v domě. Dnes jsou již všechny
škody odstraněny, takže nelze ani poznat,
co se zde před téměř třemi lety odehrálo.
„Ráda bych touto cestou poděkovala jak
AGELu, tak všem, kteří nám v těžké chvíli
pomohli,“ dodává Irena Riesová.
Z prostředků konsolidačně podpůrného fondu, který byl v listopadu loňského
roku zrušen, byly věnovány prostředky
celkem osmi zaměstnancům společnosti
P&R LAB, pěti zaměstnancům Středomoravské nemocniční, jednomu zaměstnanci
z Nemocnice Valašské Meziříčí a obyvatelům obce Jeseník nad Odrou, kterým byly
rovněž společností MARTEK MEDICAL
poskytnuty desinfekční a hygienické
prostředky.
S k up i n a a g e l
Text: Bc. Radka Baková
19
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Nemocnice skupiny AGEL uspěly
v prestižní anketě
Na předních místech celostátní ankety Nemocnice ČR 2011 se objevily tři nemocnice – Valašské Meziříčí, Podlesí
a Šternberk.
Text: Ing. Hana Szotkowská, Ing. Tomáš Želazko
S k up i n a a g e l
N
20
emocnice zdravotní skupiny AGEL
opět zabodovaly v průzkumu
spokojenosti pacientů a zaměstnanců. V anketě Nejlepší nemocnice České
republiky 2011 se naše nemocnice umístily
na předních místech nejen v jednotlivých
krajích, ale také mezi celorepublikovou
elitou.
V celostátním projektu Nemocnice
ČR 2011 se hodnotily zejména tři klíčové
oblasti: spokojenost pacientů, spokojenost
zaměstnanců a finanční zdraví nemocnic.
Úspěch nemocnic ovlivnila ale řada dalších
faktorů jako například vstřícnost a komunikace ze strany lékařů a sester, spokojenost s provedením zákroku a celkově
i s pobytem a stravou v nemocnici. Ankety,
která trvala přibližně tři čtvrtě roku, se
zúčastnilo téměř 31 tisíc pacientů.
Podle výsledků průzkumu neziskové
organizace HealthCare je v očích pacientů nejlepším zdravotnickým zařízením
ve Zlínském kraji Nemocnice Valašské
Meziříčí, když o rok dříve byla hodnocena
jako třetí. „Jsme velmi příjemně překvapeni. Příznivého hodnocení našich pacientů si vážíme. Je to ocenění práce všech
zaměstnanců nemocnice, kteří se zde snaží
dlouhodobě vytvořit příjemnou rodinnou
atmosféru. Ke kvalitní péči totiž nepatří
pouze odbornost, ale také lidský přístup
a dobrá komunikace,“ říká ředitelka
nemocnice MUDr. Petra Šupšáková s tím,
že výborné umístění zároveň vnímá jako
určitý závazek. Podle ředitelky je chování
zaměstnanců z hlediska pacienta velmi
důležité a další podstatnou součástí je
i prostředí a kvalita služeb, kam patří třeba
i čistota, kvalita ložního prádla, jídla a řada
dalších věcí. „Snažíme se, aby byli pacienti
ve všech těchto ohledech maximálně spokojeni. Pravidelně vyhodnocujeme náměty
a přání našich pacientů a snažíme se jim
vyhovět,“ doplnila MUDr. Petra Šupšáková.
Také Nemocnice Podlesí opět bodovala
v této anketě. Z celkového počtu osmnácti
nemocnic ji obyvatelé Moravskoslezského
kraje označili jako druhou nejoblíbenější,
když o rok dříve byla nemocnice v regionu
nejúspěšnější. „Jsem velmi rád, že je Nemocnice Podlesí i nadále pacienty vnímána
velmi pozitivně. Toto ocenění je výsledkem
práce všech našich zaměstnanců,“ říká
ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel
Lukeš s tím, že ke kvalitní péči nepatří
pouze odbornost, jejíž nejvyšší kvalita je
v Nemocnici Podlesí nezpochybnitelným
standardem, ale také příjemné prostředí
a lidský přístup k pacientům.
Pacienti Nemocnice Šternberk jsou
také s poskytovanou péčí velmi spokojeni.
Podle průzkumu se šternberská nemocnice umístila v rámci celorepublikového
srovnání na sedmém místě a v rámci
Olomouckého kraje na krásném druhém
místě, čímž obhájila pozici z předcházejícího průzkumu. „Velmi si vážíme důvěry
a kladné zpětné vazby ze strany našich
pacientů. Je to ocenění práce všech zaměstnanců nemocnice, kteří se pro pacienty
snaží vytvořit příjemnou atmosféru. Naše
umístění beru jako důkaz toho, že jsme se
vydali správným směrem, který je mezi
pacienty pozitivně vnímán,“ říká ředitel
Nejlepší nemocnice v krajích podle
pacientů:
Zlínský kraj
1. Nemocnice Valašské Meziříčí
2. Vsetínská nemocnice
3. Kroměřížská nemocnice
Moravskoslezský kraj
1. Karvinská hornická nemocnice
2. Nemocnice Podlesí
3. Nemocnice Třinec
Olomoucký kraj
1. Jesenická nemocnice
2. Nemocnice Šternberk
3. Vojenská nemocnice Olomouc
Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš
Uvízl s tím, že ocenění nemocnici zavazuje
do budoucna neustále zlepšovat služby.
„Cílem našeho snažení vždy byl a bude
spokojený pacient, kterému poskytneme
kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči,“
dodává Ing. Tomáš Uvízl.
Ultramaratonista: Splnili jste mi sen
Díky AGELu může Miroslav Havelka proměnit své sny ve skutečnost – vždy toužil reprezentovat Českou
republiku v ultratrailových a ultramaratonských bězích.
U
ltramaratonské a ultratrailové běhy
se provozují na extrémně dlouhé
vzdálenosti, přičemž se musí splnit
v daném časovém limitu. Běhá se například po horách, po poušti, po ledových
pláních i v jiných extrémních terénních
podmínkách. „Podstatou těchto běhů není
rychlost, ale především sebepřekonání,
posunutí vlastních hranic, adrenalin
a troška přirozeného bláznovství,“ prozradil Miloslav Havelka, který si mohl díky
obdržení sponzorského daru od společnosti AGEL zakoupit příslušné vybavení
a zahájit tak poctivou přípravu na závody,
kde bude reprezentovat Českou republiku.
Tato příprava spočívá především v objemovém a tempovém běhu v terénních
podmínkách. Měsíčně při své práci naběhá
Miroslav Havelka asi 600 až 800 kilometrů.
„Vstávám ve čtyři hodiny ráno a vyrážím
na první tréninkovou dávku, pak následuje
12hodinová směna na záchranné službě,
večer opět druhá tréninková fáze, a to vše
šestkrát týdně,“ popsal běžec a na otázku,
jak dokáže sport skloubit se svým zaměstnáním sestry specialistky na záchranné
službě, odpověděl: „Samozřejmě se vše dá
skloubit, protože chodím na směny a mám
i zcela volné dny, pro uvolnění chodím doplňkově jednou týdně do bazénu a do páry.
V zimním období ještě přidávám posilovnu. Sport považuji za relaxaci, což je
velkou výhodou.“
K provozování takto náročného sportu,
jehož závody se běhají na 24 ale i 48 hodin,
je nezbytné speciální vybavení, které splňuje náročné parametry týkající se savosti
materiálu, odolnosti proti větru, dešti a extrémním teplotám. Nepostradatelná je rovněž kvalitní krosová obuv a hydrobag, tedy
vak na vodu. „Dnes se již běžně používají
materiály vyvinuté pro účely NASA, které
však něco stojí. Proto bych chtěl nesmírně
poděkovat společnosti AGEL, která mi dala
možnost si toto vybavení obstarat,“ říká
Miroslav Havelka, který se sportem a atletikou začal asi ve 12 letech na základní
škole. Vzhledem k tomu, že technické disciplíny nebyly jeho silnou stránkou, začal
s během na 1 500 metrů. Postupem času se
však začala u mladého sportovce projevovat spíše vytrvalecká duše a ve 13 letech
Miroslav Havelka absolvoval svůj první
běh na 15 kilometrů v ostrém závodě. V 15
letech vstoupil do družstva mužů tehdejšího AFK SKP Pardubice (dnešní Hvězda)
a v tomto týmu vybojoval postup z druhé
ligy do první. „V 17 letech jsem byl čtvrtý
na mistrovství ČR juniorů v půlmaratonu,
ač jsem byl stále dorostenec. V té době byl
mým trenérem, a já jeho sparing partnerem, Vladimír Vašek,“ vzpomíná Havelka, který ve 20 letech nastoupil do práce
a s atletikou skončil. Návrat přišel v roce
2009, kdy po téměř devíti letech nastoupil
za družstvo mužů TJ Svitavy v krajském
přeboru. Běhat pouze na dráze a silnici jej
nebavilo, a tak zkusil ultramaraton a ultratrail, kde nejde ani tak o rychlost jako spíše
o vytrvalost a vůli.
Miroslav Havelka patří se svým osobním
rekordem – 189 kilometry uběhnutými
za 48 hodin – v současné době mezi širší
evropskou špičku v tomto sportu. Mezi jeho
nejlepší výkony patří výsledek 108 kilometrů za 12 hodin s celkovým převýšením
5 600 metrů a celkové 8. místo v závodě
Evropského poháru ze švýcarského Brugg.
V letošní sezoně 2012 se zúčastní série pěti
mezinárodních závodů Sallamon Ultratrail
Running Cupu, dále Moravského Ultramaratonu, tedy sedmi maratonů v sedmi
dnech, Mistrovství České republiky v běhu
na 100 kilometrů a také na 24 hodin.
P omo h l i j s me
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv Miloslava Havelky
21
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Gastroenterolog MUDr. Přemysl Falt
zachycen objektivem Jana Saudka
Vítkovický lékař se dostal mezi pět českých lékařů, které fotil nejvýznamnější umělecký fotograf.
r oz h ovo r
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Přemysla Falta
22
T
řicetiletý MUDr. Přemysl Falt se
narodil v Humpolci. Při studiu
na všeobecném gymnáziu ve Žďáře
nad Sázavou se přikláněl k oboru biologie.
Úspěšně se účastnil biologických olympiád
a věnoval se studentské vědecké činnosti. Výsledkem bylo několik prvenství
a druhých míst z prestižních celostátních
i mezinárodních biologických soutěží.
Po gymnáziu absolvoval Lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze a poté – v roce
2006 – nastoupil v Centru péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice. Během
studia medicíny absolvoval studijní pobyt
na lékařské fakultě v německém Düsseldorfu, jazykový pobyt v USA a během
lékařské praxe se zúčastnil výměnného
programu v americké Alabamě. Letos se
třetím rokem věnuje postgraduálnímu
studiu na brněnské Masarykově univerzitě
na téma „Endoskopická diagnostika a terapie Barrettova jícnu“.
o tom, že bych šel studovat něco jiného
než biologii. Od základní školy jsem se
pravidelně a celkem úspěšně zúčastňoval
biologických olympiád. A když jsem se
na konci gymnázia rozhodoval, připadalo
mi praktičtější jít studovat medicínu a biologii si nechat jako koníček. Ostatně oba
obory k sobě nemají daleko.
Pane doktore, co Vás přivedlo k lékařskému umění? Čím jste chtěl být jako
dítě?
Od dětství mě lákala příroda a do konce
střední školy jsem vůbec nepochyboval
Proč jste se rozhodl pro obor gastroenterologie?
První tři roky medicíny jsem chtěl být
spíše chirurgem, poté jsem byl dva roky
přesvědčen, že budu dělat kardiologii. Na-
Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické
nemocnice patří mezi nejuznávanější
oddělení v celé skupině AGEL. Vy sám
s docentem Urbanem (primářem oddělení) přicházíte s novinkami při operacích zhoubného nádoru jícnu, které
jsou vysoce ceněny na celém světě. Proč
máte takový úspěch?
Myslím, že kromě systematického a inovativního vedení pana primáře Urbana
a pana asistenta Fojtíka je klíčová týmová
práce a komplexní přístup k pacientovi.
V dnešní době je i gastroenterologie velmi
širokým oborem a každý z nás se určitým
směrem specializuje. Já se více věnuji idiopatickým střevním zánětům (Crohnova
choroba, ulcerózní kolitida), ultrazvukovému vyšetření břicha, hepatologii ultrazvukovému vyšetření břicha, hepatologii (obor
zabývající se studiem a léčením jaterních
chorob) a onemocněním jícnu. Poslední
dobou jsem se zaměřil i na nové techniky
endoskopického vyšetření tlustého střeva
schopné snížit nepříjemné pocity nemocného při vyšetření.
Endoskopická léčba časných nádorových
změn v jícnu je moderním přístupem,
který změnil ještě nedávno platný postup,
že každý nádor jícnu se musí řešit poměrně
náročnou operací. Je třeba si ale uvědomit,
že tato léčba je vhodná jen pro určitou,
úzce vymezenou skupinu nemocných
a měla by jí předcházet pečlivá diagnostika. Proto je jistě výhodné, aby byla tato
péče vyhrazena pouze do center, která mají
s takovými postupy zkušenosti.
Samozřejmě, že určité nemoci člověk
nemůže ovlivnit, ale co často porušují
lidé, kteří se dostanou do Vaší ordinace?
Je na to nějaká rada, jak se vyhnout
potížím s trávicí soustavou?
Mnoho lidí teoreticky ovládá pravidla
správné životosprávy a mnoho lidí je
samozřejmě také porušuje – nesprávné
složení, množství a pravidelnost stravy,
nedostatek pohybu, stres, kouření, alkohol
nebo jiné návykové látky. Je pravda, že
všechny tyto faktory mohou mít nepříznivý vliv na průběh nejen hepatogastroenterologických onemocnění.
Co se týče druhé části otázky, zdůraznil
bych snahu o časný záchyt nádoru tlustého
střeva a konečníku v populaci starší 50 let.
Myslím, že každý z nás by měl v tomto věku kolonoskopii nebo alespoň test
na skryté krvácení ve stolici absolvovat.
Gastroenterologie je lékařský obor
zabývající se prevencí, diagnostikou
a léčením chorob trávicího ústrojí. To určitě mimo jiné úzce souvisí i se stravou.
Stravujete se Vy osobně správně, zdravě
nebo často porušujete životosprávu?
Co se týče stravy, pozitivní úlohu hraje
moje partnerka. Kdyby to bylo jen na mě,
bylo by to mnohem horší. Snažím se o pravidelný pohyb, i když na to někdy nezbývá
dostatek času.
Čemu se věnujete po pracovní době,
jaké máte koníčky?
Můj blízký vztah k přírodě se poslední
dobou omezil na amatérskou akvaristiku,
občasné rybaření a časté návštěvy muzeí,
botanických a zoologických zahrad.
Snažím se co nejvíce jezdit na kole, mám
rád starší filmy a hudbu. Velmi rád čtu
klasickou beletrii v angličtině.
Dostal jste se mezi pět českých lékařů
s největším sexapelem, které fotil Jan
Saudek, jenž patří mezi nejvýznamnější
české umělecké fotografy. Kdo Vás pro
tuto práci oslovil? Rozhodl jste se okamžitě pro focení nebo jste vše prokonzultoval s rodinou a teprve potom jste
do toho šel?
Nešlo o žádný konkurs nebo soutěž. Byl
jsem osloven a nakonec jsem po poradě
s rodinou a přáteli souhlasil. Focení nebylo nijak honorováno, ale možnou práci
s panem Saudkem považuji za prestižní
nabídku.
„Gastroenterologie elegantně
přibližuje a kombinuje chirurgické a interní přístupy“
Doprovázel Vás někdo na focení? Měl
jste trému?
S přítelkyní jsme si udělali příjemný víkendový výlet do Prahy, během kterého jsme
se setkali s několika přáteli a navštívili
jsme ateliér pana Saudka. Musím přiznat,
že jsem nervózní byl. Ale po prvním
kontaktu s panem Saudkem ze mě tréma
rychle spadla. Pan Saudek a jeho partnerka
dokázali navodit velmi příjemnou atmosféru a focení tak probíhalo přirozeně.
Pan Saudek tvrdil, že se snažil lékaře
fotografovat rychle, aby Vás nezdržoval.
Jak dlouho tedy celé focení trvalo?
V ateliéru jsme strávili asi hodinu a půl.
Délku samotného focení nedokážu odhadnout.
Pan Saudek v televizi často mluví o erotice, je velmi živočišný až perverzní.
Stihli jste tuto tématiku během focení
prodiskutovat? O čem jste se bavili?
Jak jsem již říkal, čas strávený s panem
Saudkem byl velmi příjemný. Je pozorný,
vzdělaný a příjemný společník. Uvařil nám
kávu a uvolněně jsme si povídali o životě,
vztazích a práci. Určitá živočišnost je mi
sympatická a blízká. Slovo perverzní bych
rozhodně nepoužil.
Dovedl byste si představit výměnu kariéry lékaře za modeling a pózování před
fotografy? Bavilo by Vás to?
Nedovedl a nebavilo.
Máte schovaný – archivovaný magazín,
kde Vaše fotografie vyšla, abyste jednou
vnoučatům mohl ukázat, jak jste byl
slavný? Jak na fotografie a mediální zveřejnění reagovalo Vaše okolí v nemocnici a v rodině?
Magazín samozřejmě doma máme. S ukazováním potomkům ještě uvidíme. Budu-li
někdy známý, tak doufám, že to bude díky
práci v medicíně. Většině známých jsem
o focení neříkal, ale reakce byly bez výjimky spíše příznivé.
A závěrečná otázka. Díváte se na seriály
z nemocničního prostředí, se kterými
se v posledních letech „roztrhl pytel“?
Pokud ano, co jim říkáte a který se Vám
nejvíce líbí?
Přiznám se, pravidelně sleduji Ordinaci
v růžové zahradě. Příjemně a nenáročně
se u toho relaxuje. Jinak nedokáži soudit.
Více jich kromě názvů neznám. Jen si myslím, že v očích veřejnosti často zkreslují to,
jak to v medicíně opravdu chodí.
r oz h ovo r
konec jsem díky několika stážím a praxím
více poznal gastroenterologii a endoskopii
a bylo rozhodnuto. Gastroenterologie elegantně přibližuje a kombinuje chirurgické
a interní přístupy.
23
ročník 6
číslo 1
únor 2012
MUDr. Pavel Prodělal: Medicína
se musí dělat s nadšením
Již více než 26 let pracuje MUDr. Pavel Prodělal ve funkci primáře interního oddělení Nemocnice
Valašské Meziříčí.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Radka Baková, archiv MUDr. Pavla Prodělala
věnovat. Většinou si nějaký oblíbí, ale
pak někdy přijdou překážky a obor musí
změnit. Mě interna vždy bavila a dokonce
jsem od čtvrtého ročníku pracoval jako
pomocná vědecká síla, jako demonstrátor,
ale že bych stoprocentně věděl, že to chci
dělat, to ne. Když jsem nastoupil do Třebíče, začal jsem dělat internu a pak v tomto
oboru pokračoval i ve Valašském Meziříčí.
pamě tník
MUDr. Pavel Prodělal
24
MUDr. Pavel Prodělal
pochází z malé vesnice z jihozápadní Moravy, kde také
chodil do školy a na gymnázium. V roce 1974 graduoval
na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V roce 1976 nastoupil do Nemocnice Valašské Meziříčí,
kde se v roce 1985 stal primářem interního oddělení.
V této funkci působí dosud. Má dvě dospělé dcery.
Pocházíte z lékařské rodiny? Kdy jste se
rozhodl studovat medicínu?
Ne, můj táta byl učitel, působil na lesnické
škole a maminka dámská krejčová. Původně jsem chtěl jít na přírodovědeckou fakul-
tu do Brna, tíhl jsem k biologii. Ale tehdy
to bylo složitější s přijímáním a já jsem
měl strach, že bych se tam nedostal. Proto
jsem se nakonec rozhodl podat si přihlášku
na medicínu, kam jsem byl přijat. Svého
rozhodnutí ale rozhodně nelituji.
Kdy jste přilnul k interně? Už při studiu
na medicíně?
(Smích) Nedělám si žádné iluze o studentech. Studentům jde především o to,
aby se měli dobře a aby měli příjemné
pocity z toho, že studují. Myslím si, že není
mnoho mediků, kteří jsou už při studiu
rozhodnuti, kterému oboru se budou
Po ukončení studia jste tedy nastoupil
do Třebíče? Kde jste ještě působil?
Po studiích jsem nejprve nastoupil
do OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví) Třebíč, kde jsem chvilku pracoval, pak
jsem také působil v léčebně dlouhodobě
nemocných v Moravských Budějovicích.
Rok jsem strávil na vojně, oženil jsem se
a šel jsem za svou ženou – a 1. dubna v roce
1976 jsem nastoupil do Nemocnice Valašské Meziříčí. S menšími přestávkami jsem
zde od té doby pořád. Po mém nástupu
vznikla otázka, co vůbec budu dělat, připravovali mne na to, že po atestaci půjdu
na obvod. Tehdy ještě neexistovala atestace
pro praktické lékaře a na obvod chodili
lékaři s atestací z interny I. stupně. Pro mě
byly „připraveny“ obvody tady v regionu
na Bečvách. Funkce praktika tehdy vůbec
nebyla prestižní jako dnes, mladí lékaři ji
brali spíše jako degradaci.
Jak vzpomínáte na své začátky ve Valašském Meziříčí?
Mladí sekundáři byli, zvláště na interně,
„holky pro všechno“. Takže se mi jednou například stalo, že jsem ráno přišel
na oddělení a v 8 hodin se ozval tehdejší
ředitel a s žertem mi řekl: „Prodělale, víš,
že máš být už hodinu v Kelči?“ Tak jsem
sedl do přistavené sanitky a jel zastoupit
na několik dnů praktického lékaře, který
zrovna onemocněl, i když jsem měl za sebou
i s vojnou pouze dva a půl roku medicíny.
Také jsem po složení atestace více než rok
zastupoval praktického lékaře, normálně
jsem ordinoval. Tehdy jsem byl ale už opravdu rozhodnutý, že se chci věnovat interně,
a tak jsem se přihlásil na atestaci II. stupně,
kterou jsem složil v roce 1984. Kdysi bylo
specialistů na internu velmi málo.
V roce 1985 jste se stal primářem interního oddělení…
Tehdejší primář odcházel do důchodu, jeho
zástupce byl nemocný, další internista odešel na primariát do jiného města. Přihlásil
jsem se proto na konkurz a primariát jsem
dostal, od té doby zde pracuji a dodnes
i s některými kolegy, se kterými jsem
nastoupil.
„Pokud byl nález nejasný,
přišel chirurg a provedla se
zkusmo operace“
všechno, ale k ruce toho zase tolik neměl.
Živě si pamatuji, že kolem roku 1980 jsme
měli na interně k dispozici EKG, laboratoř
a rentgen a z přístrojového vybavení rektoskop a elektrokardiogram. Endoskopie jako
takové vůbec neexistovaly.
Jak jste to tedy řešili?
Měli jsme tehdy navázanou spolupráci
v Hranicích na Moravě s primářem Bělíkem. Hranice měly v endoskopii dlouhou
tradici a v 80. letech dostaly jako jedno
z prvních pracovišť flexibilní gastroskop,
tak jsme tam mohli čas od času nějakého pacienta na endoskopické vyšetření
poslat. Dnes ale endoskopisté provádějí
tisíc vyšetření žaludku a my jsme tam
tehdy poslali čtyři, pět pacientů ročně.
Když měl někdo podezření na onemocnění
žaludečního ústrojí, měli jsme k dispozici rentgen, tedy prostý snímek břicha
MUDr. Pavel Prodělal (vlevo) se svým kolektivem) v roce 1992
nebo klasické vyšetření žaludku a jícnu
pomocí kontrastní látky. Na rentgenu v té
době neexistoval ultrazvuk, takže když
měl někdo podezření na nemoc žlučníku
nebo jater, tak se prováděla tzv. perorální
chloecystografie, při které pacient polykal
tabletky s kontrastní látkou a v průběhu
vyšetření se jedla vajíčka nebo čokoláda
a podle reakcí žlučníku se usuzovalo, jak
to vypadá se žlučovými cestami. To bylo
vše, co jsme měli k dispozici. Pokud byl
nález nejasný, přišel chirurg a provedla se
zkusmo operace. Až po otevření se vidělo,
zda se jedná o zánětlivé onemocnění nebo
o nádorové onemocnění, to už musel zjistit
chirurg. Spektrum vyšetření bylo takto
úzké až do poloviny 80. let.
Nyní je škála vyšetření nesrovnatelná.
Mají to lékaři snazší?
Moderní techniky radikálně změnily léčbu
u celé řady onemocnění. Myslím, že to ale
nemají nyní lékaři jednodušší, strom všech
diagnostických a léčebných možností se
velmi rozkošatil. Je ale krásné sledovat
vývoj medicíny, například u infarktu. Když
jsem nastoupil do práce, byla diagnostika
srdečního infarktu velmi jednoduchá.
Pacientovi se natočilo EKG a pak jsme
nemohli vůbec nic dělat, záleželo na vyšší
moci a na tom, jaké bude mít pacient štěstí.
Nemocný ležel na oddělení JIP, podala se
mu infuze glukózy, morfium proti bolesti
a čekalo se. Celková doma pobytu pacienta
s infarktem byla 21 dnů a úmrtnost okolo
30 procent, dnes se pohybuje kolem dvou
až čtyř procent, to je obrovský pokrok.
Medicína se bude ještě určitě i nadále
vyvíjet, ale přece jen základem bude pre-
vence. Myslím si, že ve vzdálené budoucnosti bude hrát velkou roli i genetika a její
manipulace.
A jak vidíte budoucnost interního oddělení a oboru obecně?
Populace stárne. Kdysi se mi zdálo, asi to
bylo i věkem, že máme na oddělení samé
starce. Na přelomu 60. a 70. let byl průměrný věk hospitalizovaných pacientů na oddělení 67–68 let. V současnosti převažují
osmdesátníci, takže je patrné, že se lidský
věk prodloužil. Neobjevily se nové nemoci,
ale jejich skladba je jiná, každý pacient má
minimálně pět interních chorob. Většina
z těchto osob prodělala nějaký invazivní
zákrok. Odborníci se ale na tyto pacienty
dívají pouze ze svého pohledu a řeší pouze
jeden problém. Je pak na internistovi, aby
se na pacienta podíval celkově. Těchto
pacientů stále přibývá a jsem přesvědčen,
že potřeba bude neustále narůstat. Toto je
tedy budoucnost všeobecné interny.
Kde čerpáte energii při tak náročném
povolání?
Už 30 let běhám, pro radost, pro uvolnění,
velmi mi to pomáhá od stresu. Běhám
třikrát až pětkrát týdně v každém ročním
období, vždy okolo čtyř až osmi kilometrů. Mám už vybrané tratě, které střídám
a někdy, když se zamyslím, běžím tu delší
trasu, i když jsem chtěl původně zvolit
jinou. Běhám po místní krajině, do okolních údolí. A protože běhám večer, mám
na hlavě čelovku a na ruce si lepím reflexní
pásky. Všem toto odreagování vřele doporučuji. Také rád jezdím na kole, v zimě
na běžkách.
pamě tník
Jak hodnotíte vývoj svého oddělení
za uplynulých 26 let?
Když jsem nastupoval, byla interna obor
poplatný své době a nemocnice byla relativně malá, druhá v okrese, tedy nemocnice
základního typu, kde byla jen interna, chirurgie, gynekologie a dětské oddělení plus
laboratoř a rentgeny. Podle toho to tedy i vypadalo, na oddělení se dělala jen základní
medicína a v interně se toho ani moc dělat
nedalo. „Účastkové“ nadstavbové obory
jako gastroenterologie nebo kardiologie sice
existovaly, ale jen na klinikách. V nemocnicích okresního typu moc nebyly nebo se
teprve zaváděly. Internista musel dělat úplně
25
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Napsali o nás…
Výběr toho nejzajímavějšího z tisku a internetového zpravodajství týkající se zdravotnických zařízení
skupiny AGEL.
Obhájili certifikát kvality
Právo 1. listopadu
Nemocnice Podlesí v Třinci prošla v těchto
dnech auditem Spojené akreditační komise
České republiky. Obhájila tak už počtvrté
certifikát kvality poskytované péče. „Přípravy na reakreditaci byly náročné a obhajobu akreditace naše úsilí o poskytování
kvalitní zdravotnické péče rozhodně nekončí, naopak nás zavazuje k dalšímu zlepšování,“ řekl ředitel nemocnice Karel Lukeš
s tím, že celá příprava je práce týmová.
Nemocnice Podlesí, která je členem skupiny
AGEL, certifikát poprvé získala už v roce
2002, a to jako první nemocnice v ČR.
Děti s cukrovkou mají novou
poradnu
Mladá fronta DNES 4. listopadu
Novou dětskou diabetologickou ambulanci mají nyní k dispozici malí pacienti
ve šternberské nemocnici. Služby jsou
určené především pro děti od batolecího
věku do dovršení osmnácti let s cukrovkou
a dalšími přidruženými chorobami. Nová
ordinace funguje v prostorách dětského
nemocničního oddělení, a to každé úterý
vždy od sedmi do devíti hodin.
NA
N ePmSALI
ocnO
i c eN Á S
Nová jednotka dlouhodobé
intenzívní péče v Přerově
26
Právo 4. listopadu
Nová jednotka dlouhodobé intenzívní
péče byla ve čtvrtek slavnostně otevřena
v nemocnici v Přerově. Stavební úpravy
a vybavení špičkovou technikou si vyžádaly investici za více než 25 miliónů korun.
Převážnou část prostředků poskytl Olomoucký kraj. Dosud byl v regionu tento druh
péče dostupný pouze ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Moderní jednotka, která
pojme až deset pacientů, se stala součástí
anesteziologicko-resuscitačního oddělení
přerovské nemocnice.
K dispozici tam jsou čtyři jednolůžkové a tři dvoulůžkové pokoje, vybavené
speciálními polohovatelnými lůžky, které
ulehčují pacientům jejich nelehký úděl.
Všechna lůžka monitorují kamery a jsou
pod neustálým dohledem sester. Součástí
investice bylo rovněž vybudování nového
lůžkového výtahu. „Zařízení je určeno pro
pacienty, kteří překonali kritický stav, ale
vyžadují nadále dlouhodobou intenzívní
lékařskou a ošetřovatelskou péči včetně
přístrojové podpory a intenzívní rehabilitace. Jde o velmi různorodé spektrum pacientů z mnoha oborů medicíny. Jedná se
například o pacienty po těžkých úrazech,
mozkových mrtvicích, pacienty s dlouhodobými dýchacími problémy po překonání
kritického stavu způsobeného srdeční
zástavou, těžkými infekcemi a podobně,“
uvedl ředitel společnosti Středomoravská
nemocniční a přerovské nemocnice Tomáš
Uvízl. Ten současně ocenil zdravotní pojišťovny, bez jejichž vstřícného přístupu by
nemohla jednotka vzniknout.
V souvislosti se zprovozněním jednotky
dlouhodobé intenzívní péče přijala nemocnice jedenatřicet nových zaměstnanců
včetně dvou lékařů.
Poliklinika úspěšně zvládla
akreditaci v kvalitě péče
o pacienty
Olomoucký deník 8. listopadu
Poliklinika Olomouc, bývalá Železniční
poliklinika, dostala v těchto dnech akreditaci, která pacientům garantuje kvalitní
a bezpečně poskytovanou zdravotní péči.
Certifikát poliklinice udělila Spojená
akreditační komise České republiky, která
podrobila kontrole celou řadu zdravotníky
používaných postupů. „Auditoři se zaměřují na oblast kvality diagnostických postupů,
péče o pacienta, kontinuity zdravotní péče,
dodržování práv pacientů včetně péče o zaměstnance,“ vysvětlila hlavní sestra a současně manažer kvality Polikliniky Olomouc
Milada Běhalová. Nově získaný certifikát
má platnost tři roky, po jeho uplynutí bude
Poliklinika Olomouc statut akreditovaného
zdravotnického zařízení opět obhajovat.
Policisté, hasiči i vězeňská
služba darují litry krve
Šumperský a jesenický deník
10. listopadu
Rozsáhlé dárcovské akce na Transfúzní
stanici v Šumperku se během tří dnů,
od úterý 8. listopadu, účastní desítky policistů, profesionálních hasičů i příslušníků
vězeňské služby z mírovské věznice. Dohromady darují strážci zákona a záchra-
náři litry své krve, která bude zachraňovat
lidské životy. Na transfúzní stanici se to
uniformami bude hemžit až do čtvrtka,
kdy jejich akce končí.
Tlak si nechal změřit i primátor
Přerovský a hranický deník
15. listopadu
Obrovský zájem ze strany veřejnosti
provázel bezplatné vyšetření na zjištění
hladiny cukru a krevního tlaku, které
včera u příležitosti Světového dne diabetu
nabízela přerovská nemocnice. Přednáškový sál zaplnili zejména starší lidé a akci
svou účastí podpořili i zástupci vedení
města. „Cukrovka je daň za špatný životní
styl, spočívající hlavně v nezdravé stravě,
zvýšeném příjmu energie potravou a obezitě. S touto nemocí se pojí nejen vysoká
hladina cukru v krvi, ale i vysoký krevní
tlak. Tři čtvrtiny diabetiků umírají na choroby srdce a cév, a právě vysoký tlak má
na tom velký podíl,“ uvedla vrchní sestra
interního oddělení přerovské nemocnice
Kateřina Vlčková. Na akci návštěvníkům
radily, jak zlepšit životosprávu, takzvané
nutriční terapeutky. „Právě fyzická aktivita
a pravidelné cvičení mohou totiž snížit
riziko rozvoje diabetu druhého stupně až
o čtyřicet procent,“ dodala. Nechat si změřit krevní tlak a zjistit hladinu cukru přišli
také zástupci vedení města. „Cukrovka je
velmi rozšířená, ale když mi lékaři sdělili,
že mezi lidi ohrožené touto nemocí patřím
i já, zaskočilo mě to a v první chvíli jsem se
nevyhnul panice. Teprve časem jsem začal
více přemýšlet o své životosprávě,“ shrnul
primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).
Šumperský a jesenický deník
15. listopadu
Šumperská nemocnice, která je členem
skupiny AGEL, zahájí v lednu příštího roku
další ze série kurzů pro výkon povolání
řidiče dopravy nemocných a raněných.
Kurz potrvá dva měsíce, vždy dva vyučovací dny týdně a bude ukončen závěrečnou
ústní zkouškou. „Kurzu pro řidiče dopravy
nemocných a raněných se mohou zúčastnit
bezúhonné osoby starší jednadvaceti let,
které mají řádně ukončené základní vzdělání a vlastní řidičský průkaz skupiny B,“
přiblížila podmínky, za jakých se zájemci
mohou do kurzu přihlásit, náměstkyně ředitele Šumperské nemocnice Eva Pavelková.
Více informací se mohou zájemci
dozvědět na webu Šumperské nemocnice
www.nemspk.cz, kde je také k dispozici
elektronický formulář pro přihlášení.
Den diabetu: většina lidí byla
v pořádku
Prostějovský deník 18. listopadu
Přes tři sta lidí využilo možnosti nechat si
zdarma změřit hodnoty krevního cukru
a tlaku. Akce pořádaná ke Světovému dni
diabetu se konala v pondělí 14. listopadu
v prostějovské nemocnici.
„Preventivně si nechalo změřit hodnoty
tři sta dvacet lidí,“ řekla mluvčí nemocnice
Hana Szotkowská. Až na pár výjimek měli
všichni vyšetření návštěvníci hodnoty
v pořádku. „Pouze u čtrnácti osob jsme
naměřili hodnoty o něco vyšší,“ uvedla
náměstkyně pro nelékařskou zdravotní
péči Marie Jouklová.
Meziříčská nemocnice získala
nový přístroj
Valašský deník 19. listopadu
Lékaři v meziříčské nemocnici vyšetřují novým ultrazvukovým přístrojem. Za pomoci
moderního sonografu mohou nyní poskytnout kvalitní péči i pacientům s nadváhou.
Přístroj je mimořádný zejména díky
speciálnímu softwaru. Ten při zpracování
obrazu umožňuje zvýraznit ohraničení
zdravé a patologické tkáně.
„Nový ultrazvuk slouží k vyšetření
břicha, malé pánve, štítné žlázy, prsů, varlat,
kůže i svalových a vazivových struktur. Lze
jím vyšetřit i klouby, cévy krku, horní a dolní končetiny či břicho,“ vyjmenoval primář
radiodiagnostického oddělení Jan Vrána.
Výsledky vyšetření se navíc dají archivo-
vat. Výsledky mohou pracovníci radiodiagnostického oddělení vytisknout, napojit
do počítačové sítě, či data vypálit.
Sonograficky vyšetřují na radiodiagnostickém oddělení denně desítky lidí. „Objednané klienty bereme od sedmi do šestnácti
hodin. Akutní případy vyšetřujeme na pohotovosti nepřetržitě,“ podotkl primář.
Nový přístroj vypomůže rovněž novorozencům, u kterých lékaři preventivně
vyšetřují ledviny a mozek. Díky speciální
sondě je zobrazení orgánů přesnější.
Díky dobrovolníkům utíká čas
v nemocnici rychleji
Šumperský a jesenický deník
21. listopadu
Pět dobrovolníků nyní dochází pravidelně
do Šumperské nemocnice. Zpříjemňují
zde především volný čas hospitalizovaným
pacientům. „Dobrovolníci si s pacienty povídají, čtou knihy nebo noviny, hrají stolní
hry nebo pacienty doprovázejí na procházkách,“ říká koordinátorka dobrovolnické
činnosti Lenka Topolanová.
Zároveň připomněla, že v rámci nedávného Týdne dobrovolnictví proběhla
v nemocni řada aktivit, které nejen zpestřily
volný čas pacientů, ale také přiblížily dobrovolnickou práci veřejnosti. „Pro pacienty
jsme připravili muzikoterapii nebo trénování paměti, navštívili nás dobrovolníci se
cvičenými zvířecími mazlíčky, na jeden den
se ošetřovatelské oddělení proměnilo v kadeřnický salón,“ vyjmenovala Topolanová.
Dobrovolníkem se může stát každý člověk starší 18 let, který chce ve svém volném
čase a bez nároku na finanční odměnu
vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.
Zájemcio o dobrovolnictví se mohou hlásit
u koordinátorky Lenky Topolanové na telefonním čísle 606 044 869.
Přímý přenos operace
Týdeník Frýdecko-Místecko
22. listopadu
Oblíbenou vzdělávací akci s názvem Kardioden pořádala již potřinácté minulý týden
Nemocnice Podlesí v Třinci. Na konferenci, která je věnována problematice kardiovaskulárních onemocnění z pohledu lékařů a sester, dorazilo víc než sedm stovek
účastníků. Akce se konala v Trisii. Kromě
přednášek čekalo na účastníky konference
několik přímých přenosů, které byly vysílány z Nemocnice Podlesí, jež patří v tomto
oboru ke špičkovým zařízením v republice.
„Přenosy probíhaly z katetrizačních sálů.
Odborníci zhlédli například katetrizační
zákrok za pomoci systému MitraClip,
který jako první v republice provedli v loňském roce právě lékaři Nemocnice Podlesí.
K vidění byl také unikátní zákrok uzávěru
ouška levé srdeční síně a prezentována
byla rovněž nová intervenční metoda léčby
vysokého krevního tlaku,“ prozradil ředitel
nemocnice Karel Lukeš.
Jak přestat s kouřením
Právo 23. listopadu
Den otevřených dveří, v rámci kterého
odborníci poradí, jak přestat s kouřením,
připravilo na čtvrtek v Šumperské nemocnici zdejší Centrum pro závislé na tabáku (CZT). Akce proběhne v pavilónu F
od 14 do 17 hodin.
Účastníci budou moci zdarma podstoupit škálu základních vyšetření, díky
kterým odborníci stanoví míru jejich závislosti na tabáku. „Jde o měření krevního
tlaku, pulzu, zaznamenání antropometrických údajů – tedy výšky, hmotnosti,
výpočtu BMI, obvodu pasu. Dále také
zhodnotíme funkci plic. Bude nás zajímat,
jaké nemoci zájemce prodělal a jaké léky
pravidelně užívá. Společně navrhneme
plán pro odvykání kouření a ponecháme
zcela na něm, zda se rozhodne učinit krok
k zahájení léčby,“ vysvětlil primář oddělení
tuberkulózy a respiračních nemocí a zároveň vedoucí lékař CZT Pavel Mátl.
CZT, jak dále informoval, pomáhá pacientům zvládat i fyzické abstinenční potíže
a také psychické, jako je nespavost, deprese
či zvýšená chuť k jídlu. Otevřeno je každou
středu od 13.30 do 15 hodin.
Klienti se mohou objednávat individuálně na čísle 583 336 107, a to každé pondělí
až pátek od 7 do 14 hodin.
Nemocnice získala moderní
sanitu
Bruntálský a krnovský deník
24. listopadu
Rychlejší, bezpečnější a pohodlnější přepravu pacientů má zajistit nový moderní
NA P SALI O N Á S
Nemocnice vyškolí řidiče sanitek
27
ročník 6
sanitní vůz, který začali v listopadu používat v bruntálské Podhorské nemocnici.
Vůz typu VW Transporter 1,9 TDI vyšel
na téměř 1,2 miliónu korun.
Sanitka je výrazně prostornější než
stávající auto, přepravní kapacita se
v ambulantním prostoru zvýšila o jedno
sedadlo. Vůz je díky moderním systémům
bezpečnější především v zimních měsících
a za špatného počasí. Nemocnice měsíčně převáží zhruba dva tisíce pacientů, se
všemi svými vozy najezdí měsíčně padesát
až šedesát tisíc kilometrů.
Rodiče, kteří sem posílají děti, mají
oproti ostatním velmi příznivé podmínky.
Školka je totiž otevřená od 5.30 až do 18.30
hodin. Tato otevírací doba je přizpůsobena
pracovní době zdravotních sester, které tak
můžou děti přivést do školky před směnou
a po směně si je vzít domů. Zajímavé je
také to, že dítě do školky můžou rodiče
přivést kdykoliv během dne, nemusí tu být
nutně od rána.
Jak kojenec dýchá, sleduje
v Přerově 9 nových přístrojů
Nové přerovsko 2. prosince
Nepříjemný lékařský zákrok nebo
vyšetření může mít pro dětské pacienty,
hospitalizované v přerovské nemocnici,
i světlé stránky. Dostanou od zdravotních
sester za statečnost při zákroku drobnou
odměnu, kterou si pak odnesou na památku domů. Pro dětské oddělení vyrobili
dárky klienti obecně prospěšné společnosti
Duševní zdraví.
„Pro naše malé pacienty zhotovili v rámci takzvané ergoterapie pletené panenky,
keramická zvířátka, vlněné panáčky,
papírové hlavolamy a skládačky. Děti si je
odnášejí domů s velkou radostí a úsměvem
na tváři,“ popsala vrchní sestra dětského oddělení přerovské nemocnice Jana
Fialová.
Podle ní pomáhají dárky zmírnit u dětí
strach a nervozitu, například před operací.
„Snažíme se je motivovat tak, že když to
zvládnou, dostanou tuto drobnost na památku. Své obavy pak snáze překonají,“
řekla. Duševně nemocní pacienti zhotovili
letos také papučky a čepičky pro novorozenecké oddělení přerovské nemocnice.
Mladá fronta DNES 29. listopadu
Náhlému úmrtí kojence, při kterém
novorozenec nepředvídatelně umírá a ani
pitva nedokáže odhalit, proč tomu tak je,
podlehne v České republice okolo pětadvaceti dětí ročně. V přerovské nemocnici by
však maminky ze syndromu zvaného SIDS
strach mít neměly.
Novorozence na zdejším dětském oddělení totiž začalo nepřetržitě hlídat devět
nových monitorů dechu. Dar v hodnotě
26 100 korun získala nemocnice od Nadace
Křižovatka.
Podle primáře zdejšího dětského oddělení Milana Blaštíka budou speciální monitory sledovat dech malých dětí a v případě
jeho zástavy spustí hlasitý alarm. Tím
výrazně snižují riziko právě syndromu
náhlého úmrtí.
NA P SALI O N Á S
Lidé si mohou nechat zadarmo
zkontrolovat zrak
28
Moravskoslezský deník
29. listopadu
Nechat si zdarma vyšetřit zrak mohou
lidé, kteří zítra odpoledne navštíví 1. Oční,
sídlící ve Vítkovické nemocnici. Zdravotníci v čele s primářem očního centra
Jiřím Kuncem zájemcům bezplatně změří
dioptrie a odpoví na všechny otázky týkající se léčby dioptrických vad. Akce bude
probíhat od 13 do 15 hodin.
V Třinci funguje firemní školka,
děti tam přicházejí kdykoliv
HORIZONT 29. listopadu
V Třinci na Podlesí už od začátku školního
roku funguje firemní školka pro děti
zaměstnanců Nemocnice Podlesí. V úterý
ji slavnostně otevřeli představitelé města
i společnosti AGEL.
Výrobky pomáhají nemocným
dětem
Nemocnica v Komárne začala
modernizovať chirurgické
ambulancie
TASR 8. decembra
Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú
prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE, začala v týchto dňoch s modernizáciou
chirurgických ambulancií. Rekonštrukcia
za viac ako 35.000 eur potrvá do polovice
januára 2012. Počas modernizácie nebude
zdravotná starostlivosť žiadnym zásadným
spôsobom redukovaná. TASR informoval
riaditeľ FORLIFE, n.o., Viktor Dudáš.
„Rozhodli sme sa k tomuto kroku pre
zvýšenie komfortu pre pacientov, ako aj
zlepšenie pracovných podmienok lekárov
aj ostatných zamestnancov nemocnice,“ povedal riaditeľ s tým, že odborná
číslo 1
únor 2012
ambulancia cievnej a úrazovej chirurgie
bude dočasne presťahovaná do priestorov
onkologického pavilónu. „Po skončení
rekonštrukčných prác pacienti ocenia
príjemné prostredie príjmovej a odborných
chirurgických ambulancií so spoločnou
recepciou, nových hygienických zariadení
a modernej čakárne s dostatočným počtom
miest na sedenie,“ doplnil Dudáš.
Mikuláš rozveselil děti
v nemocnici
Přerovský a hranický deník
6. prosince
Budliky, budliky, já jsem čertík z pekla“
a další popěvky se rozléhaly včera dopoledne dětským oddělením přerovské nemocnice, kam zavítali již tradičně studenti
Střední zdravotnické školy v přestrojení
za Mikuláše, čerta a anděla. Nemocným
dětem rozdali drobné dárky, rozptýlili je
a pobavili.
„Některé děti se trošku bály, jiné recitovaly a zpívaly, někdo se dokonce schoval
pod peřinu. Všichni se ale nakonec smáli,
protože Mikuláš neměl napsané ve velké
knize hříchů skoro nic. Čert měl zkrátka
smůlu a nikoho do pekla neodnesl,“ popsala učitelka mateřské školky spolupracující
s přerovskou nemocnicí Jana Krejčí.
„Andílci“ doputovali
do nemocnice
Mladá fronta DNES 10. prosince
Výstava s názvem „Andílci v nemocnici“
umělkyně Anetty Pantělejevové je k vidění
ve vstupní hale Nemocnice Prostějov. Obrázky vytvořené takzvanou automatickou
kresbou tam zůstanou vystavené ještě dva
měsíce, zájemci si je budou moci prohlédnout až do konce února.
Deti v nemocnici navštívil
Mikuláš
Zvolensko‑Podpolianske noviny
13. decembra
Mikulášska nádielka potešila v utorok
malých pacientov na detskom oddelení vo
zvolenskej nemocnici. Študenti zdravotníckej školy prezlečení za Mikuláša, anjelikov
a čertov pripravili deťom rozptýlenie
a odmenili všetky hračkami, knižkami
a balíčkom, v ktorom nechýbalo ovocie
a drobné sladkosti.
„Na detskom oddelení je 24 pacientov
všetkých vekových kategórií, od batoliat
po 19‑ročných. Liečia sa tu prevažne so
zápalmi dýchacích ciest,“ povedala vrchná
sestra Elena Malatincová s tým, že žiadne
dieťa, takže ani to, ktoré má plánované
vyšetrenia či zložitejší lekársky výkon,
nezostalo pri obdarovaní stranou.
Mikuláš tiež potešil pacientov na geriatrii, internom oddelení a chirurgii.
Valašskomeziříčská nemocnice
získala nové monitory dechu
pro novorozence
Mediafax 15. prosince
Celkem tři nové monitory dechu budou od čtvrtka hlídat nejmenší pacienty
valašskomeziříčské nemocnice. Agentuře
Mediafax to oznámila mluvčí nemocnice
Hana Szotkowská. Monitory věnovala nemocnici sponzorská firma prostřednictvím
Nadace Křižovatka.
vrchní sestra dětského oddělení přerovské
nemocnice Jana Fialová. Podle ní se nálada
malých pacientů, kterých je nyní na oddělení s různými zdravotními problémy hospitalizováno sedmnáct, okamžitě zvedne.
„Zapomenou na všechny stesky a oči mají
jen pro ně. Veselé kousky klaunů je vždy
rozesmějí,“ podotkla. Zdravotní klauni
tentokrát pro děti vykouzlili vánoční stromek, kapra i dárečky. Své vystoupení ale
vždy přizpůsobí věku hospitalizovaných
pacientů.
„Maxíkovi se představení líbilo a byl
nadšený. Rád se klauniády sám zúčastnil
a všichni jsme se bavili. Byla to příjemná
zkušenost, kterou přejeme i ostatním nemocným dětem,“ shrnula své dojmy jedna
z přítomných maminek. Na 76 zdravotních
klaunů obchází pravidelně šest desítek nemocnic v celé republice. Ročně tak spraví
náladu až 80 tisícům dětí.
primář spolu se zdravotníky zopakuje ještě
čtyřikrát.
Do valašskomeziříčské
nemocnice zavítali klauni
Mediafax 22. prosince
Valašskomeziříčskou nemocnici navštívili
ve čtvrtek zdravotní klauni, aby rozveselili
malé pacienty. Agentuře Mediafax to oznámila mluvčí nemocnice Hana Szotkowská.
Koledy zahrál pacientům
na kytaru primář oddělení
Nemocnice bude mít nového
ředitele i název
Klauni léčili děti smíchem
Přerovský a hranický deník
16. prosince
O tom, že i smích dokáže léčit a zahojit
rány, přesvědčili malé pacienty zdravotní
klauni, kteří ve čtvrtek dopoledne zavítali
na dětské oddělení přerovské nemocnice.
Pro ratolesti to byl nevšední zážitek – už
proto, že s sebou přinesli vánoční stromek
a vykouzlili k němu dárky i kapra.
„Vystoupení klaunů můžou naše děti
spatřit každých čtrnáct dní. Dokonce se
stalo i to, že jeden chlapec přišel na operaci, a hned se ptal, jestli jejich vystoupení uvidí. Takový mají úspěch,“ popsala
Za maskami s červenými nosy se skrývali profesionální umělci z občanského
sdružení Zdravotní klaun. „V současnosti
jsou profesionální zdravotní klauni považováni za účinnou součást léčebného procesu na dětských odděleních po celé Evropě. Klauni dokáží zábavnou formou zlepšit
psychický stav pacientů, což se pozitivně
odráží na jejich zdraví. Dokáží úzkostlivější pacienty odreagovat od napětí spojeného
s léčbou nebo z neznámého nemocničního
prostředí. Malí pacienti na klauny reagují
velmi pozitivně,“ podotkla Szotkowská.
jednotka v Šumperku otevřena. „Poprvé
jsem zpíval sám a připojovali se pacienti.
Teď už mám vycvičený ansámbl,“ směje se
Schlemmer. Pacienti upoutaní na několik
hodin na lůžka jsou dojatí. Dokonce ukápne slza. „Moc se mi to zpívání líbí. Člověk
aspoň na chvíli přijde na jiné myšlenky,“
řekla pacientka Anna Purkertová. Primář
chodí vlastně druhou vizitu. Jen s kytarou
v ruce. Doprovází ho lékařka Kateřina Bláhová. „Sbor“ stojí na svých místech. Nesem
vám noviny, poslouchejte... Stejný scénář si
29. prosince Mladá fronta DNES
S první sekundou nového roku se novojičínská nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji, stane součástí privátní
zdravotnické společnosti AGEL. Nový
provozovatel, který si nemocnici pronajal
na 20 let, chce změnit její vedení i název.
„Ředitelem bude Karel Dostalík. Jde
o lékaře, který od roku 2005 do letošního
března úspěšně vedl Nemocnici Podlesí, vlajkovou loď naší skupiny. Od jara
zastával post ředitele pro strategii,“ říká
generální ředitel AGELu Filip Horák. Od 1.
ledna se pronajaté zdravotnické zařízení
přejmenuje na Nemocnici Nový Jičín, jinak
by ale pacienti neměli změnu provozovatele téměř pocítit. „Vše bude fungovat jako
dosud,“ ujišťuje Horák.
NA P SALI O N Á S
Monitory dechu slouží v rámci prevence takzvaného syndromu náhlého úmrtí
kojence. Přístroje sledují dechovou aktivitu
malých dětí a v případě zástavy dechu pak
na tuto skutečnost upozorní hlasitým alarmem. Tím výrazně snižují riziko výskytu
syndromu náhlého úmrtí u ohrožených
skupin dětí.
Mladá fronta DNES 19. prosince
Pacienti, kterým nefungují ledviny a musí
docházet do Dialýzy Šumperk, už leží
na lůžkách. Umělé ledviny jedou na plný
výkon, když se ve dveřích objeví primář
Petr Schlemmer. A s kytarou v ruce.
Zdravotníci a lidé na lůžkách včera
dostali texty koled a předvedli tradiční
předvánoční muzicírování. „Jako každý
rok před Vánoci si zazpíváme koledy,“
říká lékař a výborný muzikant. S tradicí
začal už v roce 1996, kdy byla dialyzační
29
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Nespavost u seniorů je důsledek
onemocnění a léků
S nespavostí má problémy více než třetina populace.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
MUDr. Lidie Ćmielová
Nemocnice
L
30
ežíte na posteli, převalujete se a díváte
se do stropu. Hučí vám v hlavě. Tlačí
za očima. Máte radši vstát a zkusit
si jít číst? Nebo zapnout televizi? Pokud
nakonec usnete, tak se zase po dvou hodinách probudíte a zase nemůžete „zabrat“.
Tento stav – nespavost – zažil téměř každý
z nás, řada lidí ale nemůže spát pravidelně.
S nespavostí má totiž problémy více než
třetina populace.
„Nespavost je pocit nedostatečného či
nekvalitního spánku z důvodu obtížného
usínání, častého probouzení se během
noci nebo předčasného ranního probuzení. I když spánek trvá přiměřenou dobu,
může se jednat o nespavost. Může totiž
jít o nekvalitní spánek, který nepřináší osvěžení. Po probuzení pak člověk
cítí únavu, ospalost, nesoustředí se, má
špatnou náladu či je podrážděný,“ říká
MUDr. Lidie Ćmielová z oddělení následné
péče Nemocnice Český Těšín s tím, že při
nedostatku spánku se zhoršuje paměť,
fyzická i psychická výkonnost, snižuje se
obranyschopnost organismu. Doba spánku
je totiž jednou z nejdůležitějších částí dne
pro regeneraci těla a jeho celkovou správnou funkci. „Průměrná délka spánku by
se měla pohybovat okolo 7 až 8,5 hodiny,
ale toto rozpětí je velice individuální.
Po správně dlouhém spánku bychom se
měli cítit odpočinuti a naše fyzické i psychické síly by měly být obnoveny,“ doplnila
lékařka.
PŘÍZNAKY NESPAVOSTI
Nespavost se projevuje čtyřmi příznaky.
Obtížným usínáním delším než půlhodiny.
Nočním buzením. Příliš brzkým ranním
probouzením, a to nejméně půl hodiny
před budíčkem. A pocitem nevyspáni přes
den se vším, co s tím souvisí jako nesoustředěnost, apatie, podrážděnost, bolest
hlavy či stres. Je přirozené se nevyspat
v noci na náročnou zkoušku, před operací,
před náročnou rodinnou nebo pracovní
událostí nebo když je v ložnici vedro, zima
či hluk. Kvalitu spánku zřejmě ovlivňují
také geny i typ osobnosti.
Nespavost vyčerpává, přičemž oslabuje
imunitní systém a lze tedy kvůli trvalému
nevyspání onemocnět. Nespavost také
zvyšuje riziko závislostí, podporuje vznik
diabetu druhého stupně, zvyšuje výskyt
ischemické choroby srdeční, poruch trávení či bolestí hlavy. „Problémy s usínáním
mívají lidé nejčastěji kvůli stresu a starostem, které je provázejí celý den, ale až večer
je čas se nad nimi zamyslet. Když ulehnou, probíhají jim hlavou problémy nebo
se příliš soustředí na neúspěšné pokusy
o usnutí,“ uvádí MUDr. Lidie Ćmielová.
Pokud se potřebujete jednorázově vyspat
a odpočinout si, je možné užít rychle účinkující prášky na usínání. Jsou však vhodné
jen na krátkou dobu a nespavost neléčí.
Poskytnou vám rychlou úlevu od vašich
starostí a vyčerpání při usínání. Není však
možné je užívat dlouhodobě, protože jsou
návykové. Jejich pravidelné užívání může
dokonce nespavost zhoršovat.
A co navíc: prášky vás sice dostanou
do bezvědomí, avšak se zdravým odpočinkem to nebude mít nic společného. Ráno
budete jak po ráně palicí, protože většina
prášků na spaní má vedlejší účinky, které
se projevují v denní ospalosti, poruchami
vidění, nočními můrami.
„Člověk by měl spát bez pilulek. Chemický spánek není plnohodnotný. Navíc
závislost na tabletách může znamenat
poruchy paměti a další zdravotní problémy. Léky na spaní mají své místo pouze
v případě přechodné nespavosti a užívat je
déle než tři týdny je nežádoucí,“ doporučuje lékařka.
NESPAVOST U SENIORŮ
Zvláště opatrně léčbu nespavosti je třeba
zvážit u seniorů. Tam totiž nevhodně
zvolený lék může znamenat velké problémy. Rytmus spánku a bdění je totiž řízen
zvenčí denním světlem a uvnitř našeho
těla hormonem melatoninem. Toho se ale
ve stáří netvoří dostatečné množství, takže
dochází k narušení biorytmů, tedy spánku.
Lék melatonin ale umožní postupný návrat
k přirozenému spánkovému režimu, navíc
zajistí všechny potřebné fáze spánku.
A nejlepší zpráva na konec: je bezpečný
a nenávykový.
Stáří je v obecném povědomí spojeno se
špatným spánkem. Špatné spaní tak není
důsledkem stárnutí jako takového, ale
mnohem spíše onemocnění a léků, které
senioři užívají. Kvalitu spánku mohou
u seniorů také zhoršovat faktory jako
zármutek, osamocení, úzkost nebo změna
prostředí. Staří lidé mají obecně tendenci
chodit dříve spát, ale déle usínat, v noci se
často probouzejí, ráno dříve vstávají a přes
den i několikrát usínají. „U seniorů mohou
být důsledky nedostatečného a nekvalitního
spánku výraznější než u mladších jedinců.
Nespavost tak může vést k vyčerpanosti,
oslabení organizmu,“ uvádí lékařka.
Organismus pak starému člověku
nemůže zajistit dostatek spánku v nočních
hodinách. Nedostatek odpočinku v noci
nahrazují staří lidé podřimováním ve dne
a večer se oddaluje doba, kdy by měli jít
spát. „Podávání určitých léků na podporu
spánku není u seniorů vhodné. Jde zejména o klasická hypnotika nebo preparáty
proti úzkosti. Oboje totiž způsobuje útlum
mozku a zvyšuje se u nich tak i riziko pádů
a úrazů,“ varuje lékařka.
V každém případě existuje celé řada
způsobů, jak se dobře vyspat i bez medikamentů. Lékaři doporučují předtím, než se
budete chystat ke spánku, vyvětrat místnost, abyste dýchali čistý vzduch. Důležité
také je pohodlné pyžamo a večerní sprcha.
Ulehnout byste měli již okolo 21 až 22 hodiny, v této době bývá spánek nejzdravější.
Před usnutím byste určitě neměli pít kávu,
čaj a kolu, rovněž vynechejte těžká jídla
a poslední pokrm konzumujte 3 až 4 hodiny
před usnutím. Mohou vám také pomoci
i babské rady jako například vypít před
spaním ohřáté mléko s medem, kakao, bylinkový čaj, ale i případné počítání oveček.
Klasický rentgenový snímek se
stal v nemocnici minulostí
Informace získané při vyšetřování pacientů na RTG přístrojích se ve velmi krátkém čase uloží v digitální formě
do centrálního datového systému. Přes počítačovou síť jsou pak k dispozici všem lékařům jednotlivých
oddělení.
Text: Ing. Hana Szotkowská
oddělení. Doby, kdy pacienti běhali se
svými snímky mezi jednotlivými ambulancemi, jsou minulostí,“ vysvětluje ředitelka
nemocnice MUDr. Barbora Zbránková
s tím, že pacient tak už nemusí například
podstupovat po svém případném přeložení
na jiné zdravotnické pracoviště nové radiologické vyšetření.
Českotěšínská nemocnice trvale investuje do svého vybavení i přístrojové techniky.
Nedávno otevřela novou neurologickou
ambulanci. Do provozu uvedla také nový
mopový systém za více než 400 tisíc korun.
V současnosti se také pustila do montáže kvalitnějšího kabelového televizního
připojení a optických kabelů pro rychlejší
fungování internetu. V souvislosti s plánovanou restrukturalizací také hodlá posílit
ambulantní část nemocnice a rozšířit
spektrum nabízených služeb. V loňském
roce přesáhly investice do českotěšínské
nemocnice víc než pět miliónů korun.
INZERCE
KONFERENCE
s kardiovaskulární tématikou
pro nelékařské zdravotnické
pracovníky
11. 4. 2012
Kulturní dům Trisia
Srdce na dlani
Registrace a informace
na www.nempodlesi.cz
Nemocnice
K
lasické rentgenové snímky se v Nemocnici Český Těšín staly úplnou
minulostí. Snímky se od konce
loňského roku už nevyvolávají na fotografické fólie, ale zpracovávají se a ukládají digitálně, podobně jako se to děje například
u digitálních fotoaparátů. Lékař si může
prohlédnout snímek přímo na monitoru
svého počítače, aniž by pro fotografii musel
někoho posílat na radiologické oddělení.
Do implementace nového informačního
systému pro pořizování, archivaci a sdílení
digitálních snímků nemocnice investovala
více jak dva milióny korun.
Nový systém plně propojil radiologický
systém nemocnice, který mohli dosud
lékaři využívat pouze izolovaně. Nová
technologie poskytuje českotěšínským
lékařům stálý a okamžitý přístup ke všem
archivovaným snímkům a relevantním
údajům o pacientech. Oprávněný personál
tak může prostřednictvím digitální sítě
radiologické snímky snadno vyhledávat,
vyhodnocovat, upravovat, procházet data
z různých zdrojů a sdílet informace s ostatními odborníky, a to i v jiných zdravotnických zařízeních. Zavedení nového komplexního systému ušetří čas nejen lékařům,
ale především pacientům nemocnice.
„Informace získané při vyšetřování pacientů na RTG přístrojích se ve velmi krátkém
čase uloží v digitální formě do centrálního
datového systému. Přes počítačovou síť jsou
pak k dispozici všem lékařům jednotlivých
31
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Kardiologové nemocnice snižují
tlak pomocí speciálního zákroku
Metoda se provádí v Česku na čtyřech pracovištích. Nejvíce pacientů přitom zákrok podstoupilo v Nemocnici
Podlesí, kde lékaři pomohli snížit krevní tlak už více jak dvaceti pacientům.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Artishock
MUDr. Marian Branny
Nemocnice
H
32
ypertenze je nejrozšířenějším
kardiovaskulárním onemocněním
v populaci. V Česku trpí vysokým
krevním tlakem téměř dva milióny lidí.
Nemoc loni na podzim začali léčit novou
metodou kardiologové Nemocnice Podlesí.
Pomůže zejména těm pacientům, u nichž
se dlouhodobě nedaří snížit tlak běžnými medikamenty. Pomocí speciálního
zákroku odborně nazývaného renální
denervace lékaři utlumí reakci nervů,
které prostřednictvím centrální nervové
soustavy vyvolávají stažení cév a přispívají
ke vzniku těžké hypertenze.
Panu Milanovi je 59 let a vysoký krevní
tlak ho trápil víc než deset let. Přestože
bral na snížení tlaku čtyři druhy léků,
lékaři mu pravidelně naměřili tlak okolo
160/110 mm Hg. Pan Milan byl jedním
z pacientů, kteří podstoupili v Nemocnici
Podlesí speciální zákrok, díky kterému se
daří pacientům snížit tlak na normální
hodnoty. „Po zákroku klesl pacientovi tlak
o 30mm Hg. Léky sice bude muset užívat
nadále, ale s tím rozdílem, že doposud
téměř neúčinná medikamentózní léčba
začne mít konečně žádoucí účinek,“ vysvětluje primář kardiologického oddělení
Nemocnice Podlesí MUDr. Marian Branny
s tím, že se jedná o miniinvazivní zákrok
pomocí katetru, který nevyžaduje celkovou
narkózu, ale jen místní znecitlivění. „Pokud je vše v pořádku, pacient odchází už
druhý den domů,“ dodává primář.
A v čem samotný zákrok spočívá? Lékaři
nejprve zavedou do stehenní tepny speciální cévku přes malý vpich v kůži. Tato
cévka – odborně řečeno ablační katetr – se
pak postupně zavede až do ledvinových
tepen. „Pomocí speciálního katetru přeruší
nervovou pleteň v cévní stěně. Přerušením
nervových vláken tak organismus přestává
vylučovat látky, které snižují průtok krve
ledvinami a zvyšují krevní tlak,“ popisuje
primář.
Speciální metodu mohou podstoupit
pacienti v České republice jen ve čtyřech
nemocnicích. V Moravskoslezském kraji je
jediným pracovištěm Nemocnice Podlesí.
Zde lékaři pomohli také nejvíce pacientům.
„Metodu jsme zavedli loni v září, od té doby
u nás zákrok podstoupilo už více jak dvacet
pacientů. Dosavadní výsledky jsou velmi
přesvědčivé,“ prozrazuje primář s tím, že
lidí, kteří by tuto pomoc potřebovali, jsou
jen v Moravskoslezském kraji stovky.
Následky vysokého krevního tlaku
dokážou být fatální. Nemoc totiž zvyšuje
riziko onemocnění srdce a často může mít
za následek vznik cévní mozkové příhody
nebo infarktu. „Metodu využíváme hlavně
u pacientů, kteří berou tři nebo i více léků
na hypertenzi, která však na léky nereaguje
nebo reaguje jen velmi špatně. Díky nové
metodě se nejenže zvýší kvalita života
nemocných pacientů, ale zákrok také zlepšuje prognosu nemocných, tzn. prodlužuje
jejich život. Po zákroku můžeme nemocnému zpravidla snížit počet nebo dávky
antihypertenziv, což jednoznačně přináší
úspory ve zdravotnictví,“ upozorňuje
MUDr. Branny.
Srdce pacientů vyšetřují nové
moderní přístroje
Nové vybavení zkvalitní péči o kardiaky a pacienty s ischemickou chorobou srdce.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
a před zavedením sondy je mu provedena
místní anestezie polykacích cest. Poté je
sonda přes ústa pacienta zavedena do hltanu a jícnu, případně až do vstupu do ža-
„Včasnou a přesnou diagnostikou a navazující léčbou
je možné předejít pozdním
fázím srdečního selhání“
přístroj k dispozici více než třem tisícům
pacientů.
Další novinkou na oddělení je nový EKG
přístroj, který vyšel na 400 tisíc korun.
„Vyšetření na EKG přístroji podstupují pacienti s podezřením na onemocnění srdce,
přístroj se využívá při diagnostice ischemických změn srdečního svalu, jejichž
nejzávažnějším projevem může být infarkt
myokardu. Diagnostikovat je možné také
poruchy srdečního rytmu (arytmie) i jiná
onemocnění,“ doplnil ředitel MUDr. Karel
ludku, do hloubky 30 až 40 centimetrů,“
popsal průběh vyšetření ředitel Nemocnice
Podlesí MUDr. Karel Lukeš s tím, že jej
podstupují především pacienti s potřebou
podrobnějšího vyšetření s lepším zobrazením u onemocnění srdce, které bylo
zjištěno vyšetřením pomocí ultrazvuku
zevní cestou. Včasnou a přesnou diagnostikou a navazující léčbou je možné předejít
pozdním fázím srdečního selhání, která
jsou zapříčiněna různými srdečními vadami. Předpokládá se, že ročně bude nový
Lukeš a dodal, že vyšetření na EKG se běžně provádí také v rámci předoperačního
vyšetření před plánovaným výkonem v celkové anestézii. Při vyšetření, které trvá
jen několik minut, mají pacienti na sobě
připevněny elektrody, které snímají elektrickou aktivitu srdce.
Nové přístroje pro holterovské monitorování krevního tlaku jsou využívány
k monitoringu srdeční činnosti. Monitorovaný klient, který má přístroj u sebe velkou
část dne, není nucen díky malé velikosti
přístroje omezit svůj běžný pracovní režim
ani další aktivity ve svém volném čase.
Nemocnice
K
ardiocentrum Nemocnice Podlesí se
v oblasti diagnostiky a léčby posunulo opět kupředu – v těchto dnech
bylo vybaveno novými moderními přístroji v hodnotě několika miliónů korun. Mezi
novinkami je špičkový echokardiografický
ultrazvuk Philips iE33 s jícnovou sondou za více než pět miliónů korun, který
dokáže srdce rozdělit do tří zobrazovacích
rovin a poskytne tak nejdokonalejší obraz
srdce, jaký mohou zdravotníci v dnešní
době získat. Pořízen byl také nejvýkonnější elektrokardiogram MAC 5500 určený
k monitoringu srdeční činnosti a přístroje
pro holterovské monitorování krevního
tlaku OSCAR 2 s příslušenstvím určené
ke sledování krevního tlaku pacientů.
Echokardiografie je vyšetření srdce
pomocí ultrazvuku, díky kterému mohou
lékaři posoudit nejen anatomii srdce,
ale i jeho funkci. Zatímco při klasickém
vyšetření přes hrudník, jsou některé části
srdce neviditelné, při vyšetření ultrazvukem s jícnovou sondou je možné zobrazit
všechny srdeční struktury. „Při vyšetření
je pacientovi zajištěna žilní linka kanylou
33
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Lidé užívají příliš antibiotik –
často zbytečně
Pokud se antibiotika užívají zbytečně často, přestávají účinkovat. Pomáhají málo nebo přestávají fungovat
úplně. A mohou zdraví člověka i poškodit, když je bere dlouhodobě.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Veronika Bořilová
pohledem a poslechem, ale je nutné nalézt
zdroj infekce a určit mikroorganismus
(bakterii, virus, parazita či houbu), který
je s největší pravděpodobností odpovědný
za příčinu problému. V mnohých případech je nutné provést kultivační vyšetření
– ze stěrů ze sliznic, z moči, ze stolice,
hnisu či krve na bakteriologickém vyšetření,“ říká primářka úseku mikrobiologie
oddělení laboratorní medicíny prostějovské nemocnice MUDr. Mgr. Ivana
Kohnová s tím, že antibiotika jsou látky,
které buď zastavují růst bakterií nebo je
přímo zabíjejí. Účinkují tedy výhradně
na bakteriální infekce. Na ostatní původce infekčních onemocnění, jako jsou viry,
kvasinky, plísně nebo parazity nepůsobí.
Paralelně s odběry na bakteriologii je
často nutné provést i vyšetření celkových
známek zánětu – například hodnotu C-reaktivního proteinu a počet leukocytů
(bílých krvinek) v krvi.
Nemocnice
MUDr. Mgr. Ivana Kohnová
34
O
smiletá dívenka během dovolené
v Čechách dostala vysoké teploty,
bolelo ji v krku a kašlala. Lékařka
na pohotovosti dívku prohlédla a předepsala antibiotika. Rodina se kvůli nemoci
dívky neprodleně vrátila domů do Prostějova. Na druhý den maminka s holčičkou
zamířila do prostějovské nemocnice, kde
děvče vyšetřili. Na základě klinických
a laboratorních vyšetření bylo konstatováno, že antibiotika ještě nemohla za tak
krátký čas začít působit, a že tedy byla
s největší pravděpodobností indikována
zbytečně.
Lékaři často antibiotika podávají proto,
že v ordinaci nemohou vždy přesně stanovit, zdali se jedná o virovou či bakteriální
nákazu, případně i z určitého alibismu.
„Před každým podáním antibiotika by si
měl být lékař jistý, že se jedná skutečně
o bakteriální infekci. A toho lze dosáhnout jedině patřičným vyšetřením. Nejen
NA VIROVÉ INFEKCE ANTIBIOTIKA
NEZABÍRAJÍ
Mnohdy se tak antibiotika užívají nadbytečně. Lidé, kteří mají třeba jen několik dní
teplotu, často odcházejí od praktického
lékaře s receptem na antibiotika, ačkoliv
příčinou potíží je častěji virová infekce,
na kterou tyto léky vůbec nezabírají. Také
se občas stává, že pacienti s projevy virózy
sami prosí lékaře o předepsání antibiotik.
„Pokud se antibiotika užívají často,
přestávají účinkovat na citlivou populaci
bakterií a jsou důvodem toho, že přerostou v bakterie odolné. Potom se může
stát, že antibiotika přestávají fungovat
úplně. Z neuváženého užívání antibiotik
neplyne jen hrozba odolnosti bakterií vůči
antibiotikům, tzv. rezistence, kterou si
bakterie umí mezi sebou sdělit, ale také je
nutné nezapomínat na toxické působení
těchto léků na různé orgánové systémy.
Nežádoucími účinky jsou alergické reakce,
průjmy, poškození ledvin, jater, krvetvorných buněk či vyvíjejícího se plodu v těle
těhotné pacientky nebo se mohou přidružit
komplikace kvasinkového původu,“ upozorňuje doktorka.
V případě infekce způsobené velmi
odolnými bakteriemi je nutné využívat
v terapii antibiotika „vzácná“, kterých je
však jen limitované množství. Dnes existují dokonce bakterie, na které nejsou účinná
žádná dostupná antibiotika. Takové kmeny
se k nám už dostaly z jiných zemí a musíme být proto velmi obezřetní, abychom
zjistili skutečný stav pacienta a případně
tak zabránili rozšíření nemoci.
LIDEM ČASTO POMOHOU PŘÍRODNÍ
PROSTŘEDKY
Nemocný člověk by měl vědět, že podávání
antibiotik při příznacích běžné nemoci
z nachlazení jako je kašel, rýma, pobolívání v krku, není důvodné a proto by bylo
vhodné zahájit včas podpůrnou léčbu.
S příznaky tohoto typu se organismus
totiž většinou za pár dní vypořádá sám.
Pro pacienta je tak důležitý především klid
na lůžku, dostatek tekutin, vyšší dávky
vitaminu C nebo přírodní prostředky
jako echinacea, česnek, zázvor, kustovni-
ce čínská, vincentka, bylinné čaje, léčivé
vody. Dále je možné aplikovat různé zábaly
na krk, kloktání, přípravky na vykašlávání, při vysoké teplotě studené zábaly či
léky, které ji snižují tzv. antipyretika. Je
„Spotřeba léčiv v Česku se
za posledních dvacet let
zdvojnásobila. Sice se díky
nim prodloužil věk lidí, ale
řada medikamentů se velmi
často užívá zbytečně“
nutné si uvědomit, že teplota je obrannou
reakcí organismu a měla by se snižovat
jen v případě evidentně vysokých hodnot
nebo u malých dětí z důvodu hrozby křečí.
Inhalace silic při suchém kašli napomáhá uvolňovat dýchací cesty a usnadňuje
dýchání.
„Léčba antibiotiky připadá v úvahu
až tehdy, když si tělo s virovým zánětem
nedokáže poradit a k zánětu se připojí
i bakteriální infekce. Člověk to pozná tak,
že se jeho stav stále nelepší, naopak se
spíše horší, vodnatou či hlenovitou sekreci
z dutin nahradí hnisavá a objeví se nově
teploty,“ vysvětluje MUDr. Kohnová.
Antibiotika se u nás užívají jen na lékařský předpis. Jejich podávání se řídí dvěma
důležitými pravidly: užívají se v pravidelných časových intervalech a konkrétní
dobu, kterou stanoví lékař. Je to proto, aby
nedošlo k návratu nemoci či vzniku některých komplikací.
Spotřeba léčiv v Česku se za posledních
dvacet let zdvojnásobila. Sice se díky nim
prodloužil věk lidí, ale řada medikamentů
se velmi často užívá zbytečně. Léky lidem
pomáhají zachránit život, v řadě případů
však může být jejich efekt zcela opačný.
Vedlejší účinky medikamentů mohou
vážně poškodit zdraví a výjimečně i zabít.
„Léčba antibiotiky patří mezi nejúčinnější
léčebné postupy, které dnešní lékařská
věda může nabídnout. Pacienti by bez
vědomí lékaře ale rozhodně neměli užívat
antibiotika, která jim například zbyla
z předcházející léčby,“ dodala primářka.
Nemocnice zavedla novinku, příbuzné
pacientů informuje po telefonu
Novinku přivítali nejen příbuzní bydlící daleko, ale také například hendikepovaní nebo imobilní příbuzní
pacientů, kteří se nemohli dostavit k osobní konzultaci s lékařem.
P
říbuzní pacientů prostějovské
nemocnice se mohou informovat
o zdravotním stavu svého rodinného
příslušníka i telefonicky. Může za to novinka v podobě hesla, které si pacient sám
zvolí na začátku své hospitalizace. Heslo
pak předá svým nejbližším a ti se po jeho
správném sdělení mohou od lékaře telefonicky dozvědět, jak například dopadla jeho
operace a zda je pacient v pořádku.
„Přestože je prostějovská nemocnice
spíše středně velké zdravotnické zařízení
okresního typu, mnohdy sem přijíždějí
pacienti i z širšího okolí. Proto nejen oni,
ale hlavně jejich příbuzní nový systém velmi uvítali. Doposud jsme totiž informace
o zdravotním stavu mohli sdělovat pouze
osobně,“ říká náměstkyně pro nelékařskou péči Středomoravské nemocniční
Mgr. Marie Jouklová s tím, že se zavedenou novinkou zároveň klesl počet stížností
na neochotu zdravotníků podávat bližší informace „Novinku přivítali nejen příbuzní
bydlící daleko, ale také například hendikepovaní nebo imobilní příbuzní pacientů,
kteří se nemohli dostavit k osobní konzultaci s lékařem,“ doplňuje náměstkyně.
Heslo si volí pacient sám. Nesmí se však
jednat o jeho datum narození, rodné číslo
nebo jméno. „Pacient je vždy srozumitelně
poučen, k jakému účelu bezpečnostní heslo
slouží a jak s ním má nakládat. Sám si určí,
komu ho sdělí,“ doplňuje náměstkyně s tím,
že příbuzným po telefonu lékaři oznamují
pouze sdělitelné informace. „V případě, že je
pacientův stav vážný, informaci sdělíme až
osobně,“ vysvětluje Marie Jouklová. Stejně
tak lékař nesdělí bližší informace v případě,
že si není zcela jistý totožností oprávněné
osoby. „Například když žadatel odpovídá
příliš váhavě,“ objasňuje náměstkyně.
Novinku, na základě které se příbuzní
pacientů mohou domáhat bližších informací o zdravotním stavu, zavedly kromě
prostějovského zdravotnického zařízení
také ostatní nemocnice společnosti Středomoravská nemocniční – Nemocnice Přerov
i Nemocnice Šternberk.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská
35
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Přerovští chirurgové odstraňují
hemoroidy nejmodernější metodou
Longova metoda je zcela výjimečná svou bezbolestností.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv Nemocnice Přerov
hemoroidů a k prošití přívodných cév, čímž
pacient přestane mít potíže. Sliznice není
v místě hemeroidů odstraněna a nevznikají
tak jizvy, které v průběhu hojení po klasických operacích bolí,“vysvětluje průběh
operace zástupce primáře chirurgického
oddělení Nemocnice Přerov MUDr. Marcel
Charvot s tím, že celý zákrok trvá 15 až 20
minut. Ačkoliv v některých zařízeních jsou
pacienti propouštěni ihned po zákroku
domů, v Přerově zůstává pacient pro jistotu
na oddělení do druhého dne. Kontrola
probíhá za dva týdny a následně za měsíc
a půl. Pracovní neschopnost se řídí typem
vykonávané práce a trvá asi 1–2 týdny. Naprostá většina pacientů již nemá při první
kontrole žádné komplikace a do tří měsíců
bývají již všichni bez potíží.
MUDr. Marcel Charvot
T
Nemocnice
éměř 70 procent lidí alespoň jednou
za život pocítí problém s hemoroidy,
rozšířenými žilními strukturami nacházejícími se v oblasti řitního otvoru. Není-li možné zbavit pacienta potíží a bolestí
konzervativní léčbou, tedy změnou režimu
a stravy, je nutná operace. Na chirurgickém oddělení Nemocnice Přerov kromě
klasické operace odstranění hemoroidů
operují také nejmodernější bezbolestnou
metodou podle italského lékaře Antonia
Longa.
36
Zákrok trvá 15 minut
Longova metoda zasahuje ve vyšších
částech konečníku, kde již nejsou nervová
zakončení. Operace má naprosto jiný systém. Zatímco klasické výkony se provádějí
na přechodu sliznice a kůže, což je oblast,
která je nejvíce prorostlá nervovými
zakončeními a výkony jsou bolestivé, Longova metoda nezasahuje přímo na hemoroidech. „Pomocí speciálního nástroje, tzv.
stapleru, který zavedeme do konečníku,
kde již nejsou nervová zakončení, vytneme kroužek sliznice ve výše položeném
konečníku. Následně dochází k vytažení
Trpím hemorodidy – co mám
dělat?
Hemoroidy postihují lidi každého věku,
na chirurgickém oddělení měli v péči
i 18leté pacienty, ačkoliv převažují lidé
starší 50 let. Nejčastějším příznakem
hemoroidů bývá jasně červená krev
„Při potížích s hemoroidy
by se lidé neměli stydět vyhledat odbornou pomoc“
ve stolici, často se objevují i bolesti nebo
tlak v konečníku a svědění. Při potížích
by se lidé neměli stydět vyhledat lékaře,
neboť se může jednat o závažnější choroby,
jako je nádorové onemocnění konečníku
a tlustého střeva. Ačkoliv je možné dnes
v lékárnách sehnat řadu přípravku pro
zmírnění potíží, léčba hemoroidů patří
vždy do rukou lékaře. Pacient může navštívit proktologickou ambulanci Nemocnice
Přerov nebo gastroenterologa. „Je potřeba
prohlédnout konečník a provést rektoskopické či kolonoskopické vyšetření, na jehož
základě se rozhodne o indikaci na operaci.
Hemoroidy nejsou onemocněním, které
Pacientka: Po zákroku jsem cítila obrovskou úlevu
Dlouhodobé hemoroidální potíže trápily i 37letou pacientku. Problémy kvůli neustálému odkládání návštěvy
lékaře vyústily v monstrosní hemeroidy, které se
prakticky trvale vyhřezávaly. Pacientka byla z důvodu
velké rizikovosti pro celkovou anestesii opakovaně
odmítnuta na různých pracovištích. Krvácení však
bylo natolik významné, že vedlo k chudokrevnosti
a nutnosti opakovaného podávání krevních převodů.
Na přerovské chirurgii byla pacientka operována
ve spinální anestezii operací podle Longa. Vzhledem
k rozsáhlosti nálezu bylo již během operace zjevné, že
se nepodaří vyřešit celý problém, nicméně pacientka
souhlasila s rozložením operace na dvě doby. Průběh
po operaci byl nekomplikovaný, pacientka byla
propuštěna druhý pooperační den a při kontrolách
deklaruje obrovskou úlevu. Prakticky nekrvácí a netrpí
chudokrevností.
Jakými potížemi jste trpěla, než jste se
rozhodla navštívit lékaře?
Návštěvu jsem odkládala několik let. Potíže
s hemoroidy se mi velmi zhoršily, začala jsem čím
dál víc krvácet a několik hodin po stolici jsem denně
trpěla bolestivostí konečníku a na nic jiného jsem se
nedokázala soustředit.
Jak probíhala rekonvalescence po zákroku?
Po tak šíleně dlouhém odkládání zákroku jsem byla
extrémně mile překvapena, že po operaci jsem neměla
žádné bolesti. Cítila jsem obrovskou úlevu a do deseti
dnů jsem byla zcela „fit“.
Co byste vzkázala pacientům, kteří s návštěvou lékaře otálejí?
Všem, kteří tímto onemocněním trpí, bych vzkázala:
Nestyďte se a s návštěvou lékaře neotálejte. Moje
hemeroidy byly monstrosní a po operaci jsem byla
zcela bez bolestí a cítila se velmi dobře a otálení ze
strachu bylo zcela zbytečné.
by pacienta ohrožovalo na životě a spousta
lidí se může zbavit potíží pouze změnou
stravy a celkového režimu. To, že má
někdo výrůstky u konečníku ještě není
důvod k operaci,“ říká Marcel Charvot
s tím, že na operaci jsou doporučováni
pouze pacienti s bolestmi a výraznými
potížemi. Pokud je pacient k zákroku indikován, operaci zpravidla podstoupí zhruba
do dvou až tří týdnů.
Jak předcházet komplikacím
Na vzniku hemoroidů se podílí řada
faktorů a podíl má i dědičnost. Na vině je
ale zejména porucha vyprazdňování stolice
(průjem či zácpa), sedavé zaměstnání či
dlouhé sezení u počítače spojené s malou fyzickou aktivitou. Hemoroidy však
může způsobit i opačný extrém v podobě
velké fyzické námahy, při které je zvýšen
nitrobřišní tlak. U mnoha žen se hemoroidy objeví v těhotenství a po porodu
a velkou měrou se na onemocnění podílí
také obezita. „Jakmile se zvýší břišní tlak,
cévky uvnitř řitního kanálu a později často
i v okolí řitního otvoru se nalijí krví. Ta se
pak zadržuje a tvoří se uzlíky. Vyhřezlé hemoroidy, které dokáží narůst i do velikosti
malých rajčátek, vyčnívají, jsou naběhlé
a svědí,“popisuje vznik onemocnění Marcel
Charvot s tím, že nejlepší prevencí je tedy
vést zdravý životní styl a vyvarovat se
rizikových aktivit.
Nemocnice zakoupila pro pacienty
LDN nová lůžka
Lůžka jsou výškově nastavitelná a pacient si sám může upravovat zádový i nožní díl lůžka pomocí ručního
ovladače podle svých potřeb.
N
emocnice Přerov zakoupila pro
své pacienty v léčebně dlouhodobě nemocných celkem 80 nových
moderních lůžek. Díky investici v celkové hodnotě dva milióny korun se zvýší
pohodlí pacientů a sníží se fyzická námaha
zdravotnického personálu při jejich obsluze. Nové postele nahradily staré, mechanické, z osmdesátých let minulého století.
„Lůžka jsou výškově nastavitelná
a pacient si sám může upravovat zádový
i nožní díl lůžka pomocí ručního ovladače
podle svých potřeb. Nová moderní lůžka
mají také oproti těm starým snadnější
údržbu a bezpečnější manipulační systém,“
říká vrchní sestra LDN Ivana Dvořáková
s tím, že nedílnou součástí nových lůžek
jsou i aktivní matrace vyrobené z kvalitních materiálů, které mají významný vliv
na prevenci vzniku proleženin a zvyšují
pohodlí a komfort pacienta.
O pacienty LDN pečuje zkušený tým
lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, ošetřovatelek a sanitářek. Oddělení se
věnuje mimo jiné i dietologické péči, která
je zaměřena na léčbu malnutrice pomocí
doplňkových prostředků. Dále se oddělení
věnuje léčbě chronických ran a defektů
moderními způsoby léčby. „Máme velký
zájem na zvýšení standardu poskytované
péče našim pacientům. V praxi používáme řadu moderní pomůcek k rehabilitaci
i k přesunu imobilních pacientů, pojízdné sprchové vany, zvedáky a váhy pro
imobilní pacienty, manipulační sedačky,
motorovou dlahu a další pomůcky,“ uvádí
vrchní sestra.
Prioritou oddělení je spokojený, zdravotně stabilizovaný pacient, který může být
propuštěn do domácího ošetřování. „Při
plánovaném propouštění pacientů do domácí péče úzce spolupracujeme se sociální
sestrou, obvodními lékaři, agenturami
domácí péče, městskými i obecními úřady.
Imobilním pacientům nabízíme zapůjčení
nemocničního lůžka, a také zajišťujeme
kompenzační pomůcky pro domácí ošetřování,“ dodala Ivana Dvořáková.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Veronika Bořilová
37
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Žlučník dokáže znepříjemnit život
Kromě stravy můžou mít na žlučník vliv i nadměrná fyzická námaha, prochladnutí a dokonce i rozrušení.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Veronika Bořilová
MUDr. Jan Smetka
Nemocnice
P
38
okud patříte k lidem, kteří si často
a hodně dopřávají tučná nebo smažená jídla, pak buď již máte nebo se
jednou můžete dočkat žlučníkových potíží.
Vánoce, rodinné oslavy, letní grilování
– právě kulinářské požitky a následující
problémy se žlučníkem celou řadu lidí
přinutí navštívit chirurgie či pohotovosti. Přestože na potíže se žlučníkem se
většinou neumírá, když vás ale „chytne“
žlučníkový záchvat, tak vám dokáže pekelně znepříjemnit život. Opakované potíže se
žlučníkem ovšem mohou způsobit i zánět
slinivky břišní, který v akutním stavu
může ohrozit život pacienta.
Onemocněním žlučníku trpí zhruba
desetina lidí, přičemž asi 20 až 40 procent
lidí starších čtyřiceti let. Žlučník trápí více
ženy než muže, a to vlivem hormonální
změny v období těhotenství, klimakteria nebo menstruace. „Žlučník je dutý
orgán hruškovitého tvaru, který je uložen
na spodní straně jater, tedy na pravé straně
břicha. Slouží jako zásobník žluči, kterou
produkují játra. Hlavním úkolem žlučníku je rozmělňovat tuky a tím napomáhat
jejich trávení,“ říká primář chirurgicko-traumatologické oddělení šternberské
nemocnice MUDr. Jan Smetka s tím, že
žlučník je propojený žlučovými cestami
s tenkým střevem. Podle druhu a množství
tuku, obsaženého v právě došlé stravě, je
pak žlučník do tenkého střeva vyprazdňován.
Žlučník trápil už naše předky, což
potvrzují anatomická zkoumání egyptských mumií. I proto se jím již ve třetím
tisíciletí před našim letopočtem zabýval
mudrc Imhotep, známý jako stavitel první
pyramidy. Jeho léčba však byla slučována
s různými formami magie.
Teprve „otec medicíny“ Hippokrates věřil, že zdraví člověka úzce souvisí
s výběrem vhodné stravy, životního stylu
a dobré mysli. Hippokratovým přičiněním
se lékařství stává samostatným oborem,
přičemž již ve starověku začalo být uctívána jako profese. Pevnou součástí lékařské
praxe Hippokrata a jeho následovníků byla
teorie o existenci čtyř základních tělesných
tekutin, které byly u zdravého člověka vždy
v dokonalé rovnováze a objemu. Pokud se
tyto tekutiny – černá žluč, bílá žluč, hlen
a krev – dostaly v těle do nerovnováhy,
postižený neodvratně onemocněl a vyléčit ho mohlo jen navrácení do původní
harmonie.
„Žlučníku obecně prospívá
nízkotučná dieta. Důležité
jsou pravidelné stravovací návyky, správná skladba potravy, duševní hygiena – relaxace
a dostatečná doba spánku“
Hippokratova medicína se stala poprvé
celostním oborem, kde pacient byl považován za nedílnou součást přírody, která
sama má nepochybně velkou schopnost
léčivé síly. Proto se jedním z hlavních požadavků této školy stala zásada „znát celou
přírodu“, ale také poznat osobnost pacienta
a jeho celkový temperament. Hippokratův
poznatek, že nemoc není trestem seslaným
rozhněvanými bohy, ale výsledkem působení prostředí, stravy a životních návyků,
je stále platným odkazem i do dnešní
přetechnizované a stresové doby.
JAKÉ JSOU CHOROBY ŽLUČNÍKU?
Choroby žlučníku trápí pacienta a omezují trávicí funkce. Pokud nemocný trpí
trávicími problémy, žlučník se vyšetřuje
prakticky jako první. Mezi nejčastější
choroby žlučníku patří žlučníkové kameny,
zánět žlučníku a nádory žlučníku.
K nejčastějším příznakům problémů
se žlučníkem patří nadýmání, špatná
snášenlivost některých jídel, neurčité tlaky
v břiše. Kromě stravy můžou mít na žlučník vliv i nadměrná fyzická námaha,
prochladnutí, dokonce i rozrušení a trvalý
stres. Bolest přichází náhle, často pozdě
večer nebo v noci, a je velice intenzivní.
Nejvíce bolestivosti je pod pravým žeberním obloukem a ve střední části nadbřišku.
Obvykle bolest provází zvracení, říhání,
plynatost, zvýšená teplota.
Žlučníková kolika může trvat i několik
hodin a pokud pomocí léků nedojde k úlevě, je kolika vždy příznakem vážnějšího
onemocnění, které vyžaduje hospitalizaci.
Bolest může zmírnit ledový obklad, ale jen
přechodně. Pacient ale musí mít naprostý
klid na lůžku, přísný dietní režim. Tělo
se vyživuje infuzemi do žíly. V nich jsou
zastoupeny kromě tekutin, iontů, případně
antibiotik, i spasmoanalgetika (léky proti
bolesti). Když nic nezabírá, musí přijít
na řadu operace. Zatímco v minulosti
představovala operace žlučníku velký
zákrok následovaný ležením v nemocnici
a dlouhou rekonvalescencí, dnes se může
pacient vrátit domů za pár hodin. Žlučníky
se dnes většinou operují laparoskopicky,
takže chirurg nedělá velký řez přes celé
břicho, ale operuje jemnými přístroji
pomocí několika malých otvorů v břišní
stěně. Pacient je při nekomplikovaném
pooperačním průběhu obvykle propuštěn
podle průběhu operace za 24 hodin až do 3 dnů.
ŽLUČNÍK JE NEŠKODNÝ JEN ZDÁNLIVĚ
Nenápadný žlučník ale patří k jednomu z vůbec nejzrádnějších orgánů těla.
Projevuje se to v případě, že jej postihne
rakovina. Nádor totiž není prakticky možné diagnostikovat včas.
Je častější u žen, výskyt však stoupá
s věkem. Zhruba 80 procent všech karcinomů žlučníku se vyskytuje ve věku nad
60 let, asi v 70 až 90 procentech případů
jsou přítomny žlučové kameny, pak je
úmrtnost okolo 95 procent. První příznaky
se dostavují většinou když nádor již není
možno operovat a ani protinádorová léčba
nezvyšuje významně přežití pacienta.
Prognóza je závažná, 5 let přežívá jen asi 5
procent nemocných.
Žlučník netrápí většinou ty, kteří
dodržují správnou životosprávu. V praxi
to znamená nejíst tučné maso, cukrářské
výrobky, především s máslovými krémy,
čokoládou a šlehačkou, majonézy, uzeniny
a větší množství vaječných žloutků. Naopak prospěje zelenina, ovoce, nízkotučné
jogurty nebo ryby a vláknina. „Další
zásadou by pak mělo být pečlivé hlídání
váhy se snahou zabránit vzniku obezity.
Rizikovým faktorem bývá špatná životospráva a v dnešní době všudypřítomný
stres,“ uvádí primář.
Pokud ale již máte akutní žlučníkové
obtíže, pak by měla následovat drastická
dieta. Jen hořký čaj, jinak nic. Po uklidnění bolesti můžete přidat několik dní
starý suchý rohlík nebo suchary. Pokud se
bolest znovu neobjeví, lze jíst nemastnou
bramborovou kaši, suchou rýži, nemastné
těstoviny, vařenou mrkev. Teprve po několika dnech můžeme přidat vařené mleté
libové maso. Jen velmi pomalu, postupně
a opatrně byste měli přecházet na žlučníkovou dietu.
„Žlučníku obecně prospívá nízkotučná
dieta. Důležité jsou pravidelné stravovací
návyky, správná skladba potravy, duševní hygiena – relaxace a dostatečná doba
spánku. Zkušený pacient ale sám nejlépe
ví, které jídlo mu potíže vyvolá a které ne,“
upozorňuje lékař.
Konzervativní terapie je možná jen
u pacientů, kde není prokázána přítomnost kamenů ve žlučníku nebo v určitých
případech, kdy je ve žlučníku jeden kámen,
který nedělá potíže.
Úpravou stravy, životosprávy, podáváním léků zlepšujících trávení, lze dosáhnout optimálního zdravotního stavu
a spokojenosti. „Dietetický režim je však
nutno dodržovat trvale. V opačném případě, kdy jsou ve žlučníku kameny či je zánět
žlučníku, nedělá problémy zkušenému
chirurgovi indikovat pacienta k operaci,
neboť letité zkušenosti s laparoskopickou
operativou jasně ukázaly výhody a benefit
pro pacienta,“ vysvětluje MUDr. Smetka.
První operace žlučníku byla provedena německým chirurgem v roce 1882
v Berlíně a přes 100 let se stejnou technikou prováděli operace žlučníku až do roku
1987, kdy byla provedena první operace
laparoskopická francouzským chirurgem
Muretem v Lyonu. Tato revoluční metoda se rychle rozšířila do celého světa.
V Čechách byla první operace v roce 1991
a ve šternberské nemocnici o dva roky později. „Za tuto dobu nabyli naši chirurgové
značnou erudici a zkušenosti, výhodou je
přehlednost operačního pole sledovaného
na monitoru, možnost precizní operační
techniky a tím i šetrnost provedeného zákroku. Odpadá tak nutnost sešití operační
rány v několika vrstvách jako při klasické
operaci,“ dodává primář.
Pacienti jsou často překvapeni pooperačním stavem. Minimální a krátkodobou
bolestivostí bez nutnosti lačnění, a to vše
přispívá k dobré pohodě, se kterou jsou
propuštěni l. až 3. den po operaci domů.
Význam a přínos laparoskopického operování dobře chápou chirurgové i jejich
operovaní pacienti. Je proto vždy překvapující, že se vyskytne i v dnešní době
názor na nebezpečnost této metodiky. Jde
o názor laický, neodborný a nerespektující
dlouhodobé vynikající výsledky laparoskopických operací žlučníku,“ dodává primář.
INZERCE
Lohmann & Rauscher
„Prokazˇdouránutensprávnyobvaz!“
´
Suprasorb®Systémprovlhkéhojeníran
A
A
X
+Ag
www.Lohmann-Rauscher.com
X
+PHMB
C
P
H
F
G
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Nemocnice obhájila statut kvalitní
a bezpečné nemocnice
Nemocnice Šternberk patří k více než čtyřem desítkám zdravotnických zařízení zaručujícím pacientům
bezpečí a kvalitu.
Text: Ing. Hana Szotkowská
N
emocnice Šternberk prošla koncem
roku 2011 náročným auditem
Spojené akreditační komise České
republiky a obhájila tak certifikát kvality
poskytované péče, který poprvé získala už
v roce 2009. Z celkového počtu 190 nemocnic tak Nemocnice Šternberk patří k více
než čtyřem desítkám zdravotnických
zařízení zaručujícím pacientům bezpečí
a kvalitu.
„Myslím, že úspěšná akreditace podle
standardů Spojené akreditační komise je
důležitou zprávou zejména pro pacienty“
říká ředitel Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl s tím, že akreditací
zdravotnické zařízení potvrzuje, že napl-
ňuje požadované standardy řízení kvality
a bezpečí poskytované péče, standardy
diagnostických postupů a standardy péče
o pacienty včetně její kontinuity. „Velký důraz je kladen na dodržování práv
pacientů, na pořizování informací o nich
a na způsoby nakládání s těmito informacemi. Hodnoceno je rovněž stanovení
počtu kvalifikovaného personálu a ověření
plánů odborného rozvoje pracovníků,“
dodává ředitel.
Nemocnice musí během návštěvy
Spojené akreditační komise prokázat, že
řízení kvality v tříletém období mezi akreditačními šetřeními je funkční a účelné,
přičemž předkládá konkrétní měřitelné
výsledky průběžně sledovaných parametrů kvality. „Přípravy na reakreditaci
byly náročné a její obhajobou naše úsilí
o poskytování kvalitní zdravotní péče
rozhodně nekončí. Akreditace totiž není
cílem, nýbrž prostředkem k naplňování
cíle – a tím je trvale rostoucí úroveň péče
o pacienta a zdokonalování systémů, které
posilují bezpečí jeho pobytu ve zdravotnickém zařízení,“ přibližuje ředitel s tím, že
celá akreditační příprava je práce týmová,
na které se podíleli všichni zaměstnanci.
„Chci všem upřímně poděkovat, neboť je
nepochybné, že šternberská nemocnice
udělala za uplynulé tři roky mimořádný
pokrok,“ doplňuje Uvízl.
Nemocnice otevřela dětskou
diabetologickou ambulanci
Dětských pacientů s cukrovkou pořád přibývá. Převážně se jedná o cukrovku prvního typu, tedy v závislosti
na nedostatku inzulínu.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Veronika Bořilová
40
N
emocnice Šternberk otevřela novou
dětskou diabetologickou ambulanci. Služeb ambulance využijí
především pacienti od batolecího věku
do dovršení osmnácti let s diabetem mellitem – cukrovkou – a dalšími přidruženými
chorobami.
„Dětských pacientů s cukrovkou pořád
přibývá. Převážně se jedná o cukrovku
prvního typu, tedy v závislosti na nedostatku inzulínu. V několika případech
potom o poruchy, kde lze předpokládat, že
v budoucnu dojde k propuknutí diabetu,“
vysvětluje otevření ambulance primář dětského oddělení nemocnice MUDr. Pavel
Hronek s tím, že ambulanci bude navště-
vovat zhruba 20 až 25 dětských pacientů
z okresu Šternberk a okolí.
Ambulanci vede MUDr. Gita Fritscherová a vyškolená edukační sestra Ludmila
Čechová. „Lékařka také úzce spolupracuje
s nutričním terapeutem nemocnice, který
pomáhá dětským pacientům, a to tak, že
jim například sestavuje jídelníček,“ dodává
primář Hronek.
Ambulance se nachází v prostorách
dětského oddělení v 1. patře a je otevřena
každé úterý od 7.00 do 9.00 hodin. K vyšetření v dětské ambulanci pro diabetiky je
nutno se předem objednat, a to telefonicky
na čísle 587 800 376 nebo v ordinační hodiny na čísle 587 800 378. K objednání není
nutné doporučení od praktického lékaře
nebo jiného lékaře – specialisty.
Představení společnosti Teva
Teva v ČR
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. je přední farmaceutická
společnost s celosvětovou působností. Usiluje o zlepšení
přístupu pacientů k vysoce kvalitní zdravotní péči
vývojem, výrobou a prodejem cenově dostupných
generických léčiv, stejně tak inovativních a brandových
farmaceutických přípravků a aktivních farmaceutických
substancí. Společnost, která má sídlo v Izraeli, je největším
světovým výrobcem generických léčiv, jehož globální
portfolio zahrnuje více než 1 300 molekul a který má přímé
zastoupení ve více než 60 zemích. V rámci brandových
léčiv se Teva zaměřuje na oblast neurologie, respiračních
a gynekologických onemocnění a na biologické léčivé
přípravky. Teva má více než 42 000 zaměstnanců po celém
světě a v roce 2010 dosáhla tržeb ve výši 16,1 mld. USD.
1883 – Založení firmy dr. Gustavem Hellem
Prodeje podle regionů
Teva od 1 do 31
1952 – Státem řízený podnik Galena n. p.
1997 – Společnost Teva vstupuje na český trh
2002 – IVAX Pharmaceuticals s.r.o. se stává
100% vlastníkem výrobního závodu v Opavě
2006 – Teva dokončila akvizici skupiny IVAX
2008 – Gigantická investice ve výši 1 mld. Kč
do rozšíření výrobního závodu v Opavě
2008 – Teva dokončila akvizici skupiny Barr/Pliva
2010 – Součástí skupiny Teva se stala společnost ratiopharm
2010 – Výrobní závod v Opavě dokončil stavbu
nové části a oznámil další obří investici
Generická farmaceutická společnost č. 1
V TOP 15 největších farmaceutických společností na světě
63 mld. tablet vyrobených v roce 2010
Přímé zastoupení v 60 zemích
Prodej výrobků zákazníkům ve více než 120 zemích
Globální pool více než 1 300 molekul
2 500 receptů každou minutu
Více než 42 000 zaměstnanců společnosti Teva
Strategický cíl pro rok 2015: tržby ve výši 31 mld. USD
Zahrnuje členské státy EU, Švýcarsko a Norsko
Zahrnuje Mexiko
CEE – střední a východní Evropa, ROW – ostatní svět
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Teva ve světě
Terapeutické oblasti
1901 – Založení společnosti
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Severní Amerika
Evropa1
Latinská Amerika2
Izrael
CEE
ROW
65 %
21 %
5%
3%
4%
2%
1
2
1951 – Teva vstupuje na burzu v Tel Avivu
1976 – Fúzí vzniká největší izraelská společnost v oblasti
zdravotnictví – Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
1985 – Teva vstupuje na americký trh
1996 – Teva zahajuje období úspěšných integrací
2008 – Teva dokončila akvizici skupiny Barr/Pliva
2010 – Teva oznámila plán do roku 2015 zdvojnásobit
svoje tržby na 31 mld. USD
2010 – Teva úspěšně dokončila akvizici společnosti
ratiopharm a významně posílila svou pozici
světové a evropské generické jedničky
Bronchiální astma a alergie
Imunologie
Kardiovaskulární onemocnění
Kostní metabolismus
Neurologie
Onkologie
Psychiatrie
Urologie
Antibiotika
Volně prodejné léky
Korespondenční adresa:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Sotva se narodí, už bojují se
závislostí
Každý rok v České republice zhruba deset tisíc těhotných žen přivede na svět děti s abstinenčními příznaky.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
Valašské Meziříčí MUDr. Tomáš Kopecký
s tím, že nikotin také snižuje schopnost
přijít do jiného stavu a na nezdaru se může
podílet i otec-kuřák, jehož spermie jsou
pomalejší a je jich méně.
Ženy, které si neodepřou svůj zlozvyk,
mohou také počítat s tím, že se jim bude
hůře rodit. Kvůli tabáku se také zvyšuje
riziko, že žena přivede své dítě na svět
předčasně. „Častěji tyto ženy-kuřačky rodí
císařským řezem a jejich porody mají statisticky větší díl komplikací. Musíme třeba
používat porodní kleště a dítěti pomoci,
protože matka porod hůř zvládá,“ doplnil
primář.
Děti kuřaček se častěji rodí s nižší
porodní hmotností, v průměru o čtvrt
kilogramu, protože trpí chronickým
nedostatkem kyslíku. Křičí, pláčou, třesou
se, jsou nervózní, a nejsou k utišení.
Výzkumy dokazují, že děti kuřaček bývají
neklidnější, agresivnější a v pubertě mohou
trpět úzkostmi. Často také samy začnou
brzy kouřit. „Pro správný vývoj plodu by
oba rodiče měli cigarety odložit rok před
početím,“ nabádá primář.
MUDr. Tomáš Kopecký
Nemocnice
D
42
ěti obětí nezodpovědných matek –
ještě se nenarodily a v jejich žilách
už koluje kromě krve i alkohol,
drogy nebo nikotin. Přestože o alkoholu,
drogách a cigaretách nic nevědí, na svět
přicházejí opilé nebo závislé na těchto látkách. Každý rok v České republice zhruba
deset tisíc těhotných žen přivede na svět
děti s abstinenčními příznaky. Miminka
se po porodu třesou, pláčou, nemohou spát
a jsou citlivější na hluk. Takovým dětem
samozřejmě hrozí nebo už mají zdravotní
potíže.
Žena je před porodem se svým vyvíjejícím se dítětem spojena placentou, přes
kterou mu je poskytován kyslík a veškeré živiny. Bohužel však přes placentu
pronikají i různé škodliviny, se kterými
maminky přicházejí do styku. Samozřejmě
tak i nikotin, drogy či alkohol.
POZOR NA KOUŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ
V České republice kouří téměř každá
třetí žena. Když otěhotní, padesát procent
z nich kouření pouze omezí. Úplně přestane kouřit 40 procent rodiček a deset
procent budoucích matek kouří stejně
intenzivně. „Některé ženy vykouří během
těhotenství tolik cigaret, že jejich děti trpí
po narození abstinenčními příznaky. Už
v děloze matky mnohem snáze než dospělý
přijímají oxid uhličitý z cigaret, takže se
v podstatě dusí,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
DROGY JSOU HORŠÍ NEŽ CIGARETY
Kuřačky jsou na tom, v porovnání s dětmi
narkomanek, přece jen ještě docela dobře.
Miminka sice mají několik dní po porodu
kuřácké abstinenční příznaky, ale poměrně
rychle se z nich dostanou, navíc mnohé
matky po porodu dále kouří. Děti, které
se narodí narkomankám mají závažnější
abstinenční příznaky. Matky si dokonce píchají drogy i těsně před porodem, protože
se ho bojí.
Krátce po narození přestává dodávka
drogy od matky působit a u novorozence
se může začít projevovat abstinenční syndrom. Drogy u ještě nenarozeného dítěte
také mohou výrazně a trvale poškodit
centrální nervovou soustavu. To se projeví
zpomaleným duševním vývojem a poruchami pohyblivosti. Takové děti například
později mluví nebo chodí. V dalším vývoji
dítěte matky závislé například na heroinu
se často vyskytují poruchy somatického
charakteru, retardace růstu, poruchy chování, učení, a často jsou agresivní.
„Miminka, která se narodila ženám
závislým na drogách, dostávají po narození
určitou dobu postupně se snižující dávku
ředěných opiových preparátů. Jsou totiž
na droze stejně závislá jako jejich matky.
Přísun drogy je paradoxně ohrožuje méně
než její náhlé vysazení,“ sdělil MUDr. Kopecký s tím, že v České republice se ročně
narodí závažně drogově závislým ženám
asi stovka dětí. Velká část těchto žen pak
nemá o své dítě zájem.
ALKOHOL BĚHEM TĚHOTENSTVÍ
Špatný je dopad i na život dítěte, když
je jeho matka závislá a pije alkohol také
během těhotenství. Opilé rodičky jsou
již naštěstí v porodnicích výjimečné.
Málokterá žena se k pití alkoholu v průběhu těhotenství přizná, protože ví, že by
se hned stala terčem kritiky a byla by okamžitě považována za špatnou matku. Počet
„Každý rok v České republice
zhruba deset tisíc těhotných
žen přivede na svět děti s abstinenčními příznaky“
žen, které si v těhotenství dopřejí tu a tam
skleničku alkoholu, se ale zvyšuje, přestože
nepříznivé účinky na plod a na novorozence sajícího mateřské mléko jsou velmi
dobře známy.
Podle průzkumu požívají alkoholické
nápoje před otěhotněním až tři čtvrtiny Češek. Třetina z nich přitom v pití
alkoholu pokračuje ještě po dobu prvních
tří měsíců těhotenství. Nadměrné užívání
alkoholu v těhotenství může způsobit tzv.
fetální alkoholový syndrom (FAS), který se
po narození projevuje typickou stigmatizací obličeje dítěte a často i růstovou a mentální retardací. Je však jisté, že požití dvou
sklenek piva či vína týdně u budoucích
maminek k rozvoji FAS nevede. V každém
případě se ale jedná o rizikový faktor.
„Mnohé z takových dětí maminek-alkoholiček si následky nesou po celý život.
V lehčích případech jde pouze o hyperaktivitu či poruchy učení. V těch horších
o mentální či růstové postižení a trvale
poškozený mozek,“ uvádí MUDr. Kopecký.
V porodnici Nemocnice Valašské
Meziříčí se naštěstí s podobnými případy
nezodpovědných matek často nesetkávají. Drogově závislé matky se snaží včas
předat do specializovaných center, kde již
mají větší zkušenosti se zvládnutím těchto
stavů. „S alkoholem se snažíme maminky
motivovat do „správných mezí“ a nejhorší jsou pro nás případy silných kuřaček,
kdy abstinenční příznaky dětí vnímáme
nejvíce. Skutečně silnou kuřačku jsme měli
zhruba před rokem a půl, kdy jsme museli
mamince povolit kouření i po porodu, právě pro enormně silné abstinenční příznaky
dítěte,“ dodává primář.
Rehabilitační oddělení se může pochlubit
novým elektroléčebným přístrojem
Elekroléčebný přístroj poskytuje veškerou paletu elektroléčebných proudů včetně svalové stimulace
oslabených nebo ochrnutých svalů.
R
ehabilitační oddělení Nemocnice
Valašské Meziříčí se může pochlubit
novým moderním přístrojem pro
elektroléčbu. Přístroj slouží k podpoře
léčby chorob pohybového aparátu – zlo-
menin, podvrtnutí, úponových potíží jako
například tenisový loket či patní ostruha.
Dále pomáhá při léčbě poškození šlach,
obrny periferních nervů či doléčování
po operacích. Investice do nového přístroje
dosáhla necelých sto tisíc korun.
Elekroléčebný přístroj poskytuje veškerou paletu elektroléčebných proudů včetně
svalové stimulace oslabených nebo ochrnutých svalů. Nový software umožňuje vyšší
přesnost nastavení léčebných parametrů
individuálně u každého pacienta. „Přístroj
dále pomáhá normalizovat svalové napětí
a prostřednictvím inteligentní vakuové
jednotky provádí současně intermitentní
vakuovou masáž měkkých tkání. Na přístroji lze najednou aplikovat dva různé
typy léčebných proudů a dvě různé části
těla pacienta,“ říká vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Rostislav Skýpala s tím, že vakuem
aplikované elektrody jsou výhodnější pro
aplikaci na hůře dostupná místa pro fixaci
než příložné plošné elektrody. „Přístroj
tedy podstatně zlepší kvalitu aplikací jednotlivých elektroterapeutických procedur,“
doplnil.
Myšlenka použít elektroterapii proti
bolesti vznikla, když římský lékař léčil dnu
tím, že pacientovu oteklou nohu položil
na živého elektrického úhoře. V 19. století,
kdy už bylo možné statickou elektřinu hromadit, stalo se mezi lékaři módou nechat
pacientovým tělem procházet elektrický
proud a odstraňovat tak různé bolesti.
Rehabilitační oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí je jedním ze dvou rehabilitačních lůžkových oddělení ve zlínském regionu. Pacienti i odesílající odborníci – lékaři
– oceňují erudovaný a empatický přístup
personálu tohoto oddělení, který za pomoci
moderní techniky pomáhá pacientům se
dříve navrátit do normálního života.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
43
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Nejvhodnějším obdobím pro
operaci křečových žil je zima
Kompresivní bandáž či nošení speciálních punčoch v pooperačním období neprospívá v horku nohám ani
ranám. Zákrok tedy raději zbytečně neodkládejte na léto.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv MUDr. Jany Němcové
vyústit až v možnost amputace končetiny.
Mohou být i další komplikace v podobě
zánětů povrchových žil.
MUDr. Jana Němcová
K
Nemocnice
řečové žíly trápily už staré Egypťanky, nejde tedy o žádnou novinku. Málokdo si ale uvědomuje, že
tyto nevzhledné modré žilky mohou být
i nebezpečné a neměly by se podceňovat.
Na chirurgickém oddělení Podhorské
nemocnice zbavují křečových žil, neboli
varixů, bezbolestně operačním způsobem.
Nejvhodnější dobou pro podstoupení
zákroku jsou právě zimní měsíce, kdy se
nohy v bandážích či kompresivních punčochách, které je nutné po operaci nosit,
nepotí.
44
V čem spočívá největší nebezpečí?
„Potíže, které mohou křečové žíly přinést,
jsou poměrně závažné. Vzhled křečových
žil se obvykle s časem horší, což má za důsledek velmi nevzhledné útvary na nohou.
Potíže však mohou vyústit v otoky nohou,
někdy se mohou dostavovat pocity ztěžklých končetin nebo noční křeče, pokožka
nohou může pálit či svědit,“ vysvětlila
MUDr. Jana Němcová z chirurgického
oddělení Podhorské nemocnice v Bruntále.
Nejhorším možným důsledkem křečových
žil jsou bércové vředy, které se mohou vytvořit v důsledku přetlaku v žilním řečišti.
Jedná se o chronické, někdy až cirkulární
defekty na končetinách, které mohou
Operace nebolí
Nejohroženější skupinou křečovými žílami
jsou lidé se sedavým zaměstnáním, nevhodné je i dlouhé stání, omezená fyzická
aktivita a zvýšeným rizikem jsou ohroženy
také těhotné ženy. Stav nezlepší, ba spíše
přímo zhoršuje, kouření a obezita. Roli
hraje rovněž dědičnost – je vysoce pravděpodobné, že trpí-li varixy oba rodiče,
budou je mít děti taky. Naštěstí je v dnešní
době možné se nepříjemných „křečáků“
jednoduše zbavit. Na chirurgickém oddělení Podhorské nemocnice se operují křečové žíly jednak klasickým způsobem z řezu
v třísle i tzv. skleroterapií. „První, klasická,
metoda, je většinou doplněna řadou drobných řezů, ze kterých jsou varixy kompletně odstraněny. Řezy jsou vedeny v liniích
štěpitelnosti kůže a po zhojení je jejich
kosmetický efekt velice příznivý. Po těchto
operacích je však nutný určitý klidový režim. Většina pacientů je minimálně týden
v pracovní neschopnosti a pobyt v nemocnici trvá většinou dva až tři dny. Při
operaci je vždy přítomen anesteziolog jako
záruka bezbolestnosti a bezpečí pacienta,“
popsala MUDr. Jana Němcová.
Skleroterapii lze využít u drobnějších
křečových žil, které bývají označovány
jako „metličky“. Při této metodě se do křečových žilek vstříkne sklerotizační látka,
která způsobí jejich trombózu a následný
rozpad. „Slovo trombóza u někoho možná
vyvolává obavy, ale vzhledem k velikosti
varixů, na které je skleroterapie používána,
jde o metodu velmi bezpečnou a minimálně bolestivou. Po zákroku dokonce není
nutná žádná pracovní neschopnost,“ doplnila lékařka s tím, že také po skleroterapii
je nutná komprese končetiny, a tak jsou
pacientům předepisovány kompresivní
punčochy. Vzhledem k tomu, že skleroterapie je kosmetický výkon, není hrazen
zdravotními pojišťovnami. Efekt této
metody není trvalý a především pacientky
ji podstupují, aby zkrášlily své nohy, hlavně
na jaře.
Medicínsky podstatnější a důležitější
než kosmetický efekt operace varixů
je jejich prevence vytvoření bércových
vředů. „Operace je možná i u pacientů
s již vytvořeným bércovým vředem. Před
časem byl na našem oddělení operován
pacient s bércovým vředem nereagujícím
na lokální terapii i s využitím metod
vlhkého hojení. Po operačním odstranění masivních varixů se podařilo během
několika týdnů defekt na bérci uzavřít,“
doplnila lékařka s tím, že dnes už je
naštěstí osvěta týkající se křečových žil
dostatečná, takže k operacím přicházejí
pacientky v dřívějších stádiích onemocnění. Operace křečových žil v Podhorské
nemocnici tvoří asi třetinu plánované
operativy a z valné většiny se jedná o ženy
mezi 50 až 70 lety.
Předejít komplikacím je lepší
Podobně jako u jiných onemocnění je
i u křečových žil důležitá prevence, v tomto
případě je to pohyb, pohyb a zase pohyb.
Stačí vysednout o zastávku dříve a zbytek
cesty dojít pěšky nebo vyběhnout schody
místo používání výtahu. Důležitý je rovněž
vyvážený jídelníček a také udržení správné
váhy. Pokud se potíže objeví, je tou nejzásadnější prevencí včasné vyšetření a správné řešení problému. Už při prvních náznacích nebo potížích, jako je například napětí
a tíha v nohách, únava a bolest v lýtkách, je
vhodné podstoupit vyšetření u odborného
lékaře zaměřeného na angiologii. Včasná
terapie může předejít těžkým a nevratným
zdravotním následkům, rozvoj nemoci je
možné zastavit nebo oddálit. K vyšetření
mohou do Podhorské nemocnice v Bruntále pacienti přijít do cévní ambulance, která
funguje každý čtvrtek dopoledne v rámci
chirurgické ambulance. Objednat se lze
na telefonu 554 700 320.
V Rýmařově byly dokončeny rekonstrukce
v hodnotě několika miliónů korun
Kromě provedených stavebních úprav byl na řadu oddělení pořízen nový nábytek a moderní vybavení.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Marek Pavliš
C
elkovou revitalizací prošly
na rýmařovské části Podhorské
nemocnice budovy A a C, tedy objekty, kde jsou převážně umístěny lůžkové
i ambulantní rehabilitační provozy, a také
budova oddělení ošetřovatelské péče a oddělení sociálních hospitalizací. „Cílem
projektu, který vycházel z doporučení
energetického auditu, bylo snížit spotřebu
energií a v neposlední řadě objekty také
zestetizovat. Proto došlo k zateplení stěn
a stropu, nainstalovány byly izolační fólie
za radiátory a také termostatické ventily pro regulaci teploty. Vyměněna byla
stará dřevěná okna a dveře za plastová.
A opravám se nevyhnula ani střecha,“
popsala ekonomka Podhorské nemocnice
Ing. Irena Orságová s tím, že investorem
celé akce bylo město Rýmařov, přičemž
Podhorská nemocnice se bude podílet
částkou 5,5 miliónu korun formou zvýšeného nájemného.
Další nové vybavení
Novými moderními elektricky polohovatelnými a výškově nastavitelnými
pečovatelskými lůžky a nočními stolky
v celkové hodnotě 758 tisíc korun bylo
vybaveno oddělení ošetřovatelské péče.
Pacienti na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny zase mohou využívat nových nočních stolků za 90 tisíc
korun. „Stavební rekonstrukcí prošla
rovněž místnost pro zemřelé, která byla
vybavena novým chladicím boxem a kde
jsme zmodernizovali chladící místnost
pro odpady,“ doplnila ekonomka Irena
Orságová a dodala, že dalších 170 tisíc
bylo rovněž investováno do výměny
dorozumívacího zařízení mezi sestrou
a pacienty na obou lůžkových odděleních
rýmařovské části nemocnice. Při modernizaci se nezapomnělo ani na stravovací
provoz, kde byl pořízen nový varný kotel
v hodnotě 105 tisíc korun.
Skupina AGEL převzala obě současná
pracoviště Podhorské nemocnice v roce
2005, bruntálská nemocnice byla v konkursu a její stav byl katastrofální. Od té
doby investovala do nákupu nových
přístrojů a modernizace nemocnice téměř
80 miliónů korun.
INZERCE
Jak mohu dosáhnout
vysoce kvalitních výsledků při co nejnižší
radiační zátěži?
Systém aplikací CARE (Combined Applications to Reduce Exposure) pomáhá snížit radiační
zátěž a přitom zachovat vynikající diagnostické a intervenční výsledky.
Život je to nejcennější. To je důvod, proč se Siemens stal předním inovátorem ve snižování radiační zátěže a dlouhodobě uplatňuje komplexní přístup k této problematice
ve všech oblastech diagnostického i intervenčního zobrazování. Více informací naleznete na www.siemens.cz/healthcare.
Answers for life.
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Punkce pánevních cyst provádějí na šumperské
gynekologii dokonalejší a bezpečnější metodou
v rámci jednodenní chirurgie
Pánevní cysty, nejčastěji vaječníkové, se léčí mnoha způsoby – od konzervativního postupu medikamenty až
po otevřené břišní operace.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Marek Pavliš
MUDr. Jana Němcová
MUDr. Miloš Vysloužil s moderním vybavením
Nemocnice
P
46
řestože zlatým standardem v léčbě
pánevních cyst zůstává laparoskopický přístup, mohou se vybrané
pacientky díky ultrazvukem navigované
punkční aspiraci v Šumperské nemocnici
většímu operačnímu zákroku vyhnout.
V dřívější době byli gynekologové v diagnostice patologií malé pánve omezeni
na nespolehlivé vyšetření pohmatem
a složité a zdraví škodící snímkování
rentgenem. S masivním rozšířením ultrazvukového vyšetření se nejen zdokonalila
diagnostika těhotenství, ale i nádorů a cyst
dělohy, vejcovodů a vaječníků.
Mnoho žen vůbec netuší, že má
na vnitřních rodidlech cysty, jiným naopak
způsobují nemalé potíže – bolesti břicha,
nepravidelnou menstruaci, jednou silné
a podruhé slabé krvácení, bolesti při
pohlavním styku. „Velmi jednoduše můžeme vaječníkové cysty popsat jako váčky
vyplněné tekutinou, které mohou, ale také
nemusí způsobovat různé nepříjemnosti.
Cysty méně závažné – funkční, způso-
bené nerovnováhou hormonů postihují
častěji pacientky mladší. Ve vyšším věku,
v přechodu a po menopauze, jsou cysty
vzácnější, ale mohou být častěji známkou
závažné nemoci,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Šumperské
nemocnice MUDr. Miloš Vysloužil a dodává, že takzvané funkční cysty obyčejně
nezpůsobují výrazné problémy. Obvykle
zmizí samy a nevyžadují léčbu. Cysty však
mohou být také nebezpečné, a to v případě,
že prasknou, krvácí nebo se otočí kolem
své osy a zaškrtí. Takové komplikace se
mohou projevit náhlými bolestmi, zástavou střevní pasáže, a v případě krvácení
do dutiny břišní přímo ohrožují život ženy.
„Pokud cysty způsobují bolesti, spontánně
nemizí a zvětšují se, je obvykle nutná léčba.
Mohou být časem i příčinou neplodnosti,“
upozorňuje primář.
Tak, jak byla v dřívějších dobách obtížná
diagnostika cyst, svízelná byla i jejich léčba.
Omezovala se na konzervativní přístup
a při jeho neúspěchu se prováděly punkce
„naslepo po prstu“ nebo otevřené břišní
operace. „Zavedením miniinvazivních technik zaujala vůdčí místo laparoskopie, která
umožní nejen diagnózu cysty potvrdit, ale
provést i definitivní výkon. Laparoskopická
operace, třebaže šetrnější než z otevřeného
břicha, je přece jen spojena s delším časem
operace, hlubší narkózou a nutnou, byť
kratší, hospitalizací. V některých případech
se snažíme laparoskopickým výkonům
vyhnout. Jedná se o mladé ženy s bolestmi
a s minimálním onkologickým rizikem,
o časně recidivující cysty po laparoskopiích,
o nepravé cysty – ohraničené kolekce tekutin v pánvi, atd.,“ popisuje primář.
V Šumperské nemocnici si ročně vyslechne nepříjemnou diagnózu o cystickém
onemocnění pánve více než stovka žen.
Mnohé z nich se však mohou díky novému
gynekologickému zákroku, který byl
na oddělení zaveden, vyhnout laparoskopické nebo dokonce laparotomické operaci.
„Novinka se nazývá ultrazvukem navigovaná punkční aspirace. Díky ní můžeme
cíleně a bezpečně napunktovat cystický
útvar v pánvi a pomocí speciální aparatury
rovněž kompletně odsát tekutý obsah cysty. Celý postup sleduje lékař na obrazovce
sonografického přístroje. Získaný punktát
je pak standardně posílán k cytologickému, výběrově i kultivačnímu vyšetření,“
popisuje primář Miloš Vysloužil. Výkon je
možné provést v místním umrtvení nebo
úplně bez anestezie. „Na našem oddělení
je vzhledem k dostupnosti anesteziologa
častěji zákrok prováděn pod celkovou
krátkodobou narkózou a podléhá stejnému
režimu jako jiné zákroky. Ženy přijdou
do nemocnice nalačno a po výkonu jsou
propuštěny domů zhruba po dvou až třech
hodinách,“ dodává.
Punkční aspirace samozřejmě nenahrazuje laparoskopickou operaci. Má však
řadu výhod oproti punkci naslepo pod
kontrolou prstu. Lze punktovat i útvary,
které nejsou hmatatelné, a také lze kont-
rolovaně vypustit kompletně celý obsah
cysty. Největší výhodou je bezpečnost
výkonu. Lze se vyhnout ostatním orgánům
pánve, jako jsou střeva, močový měchýř či
větší cévy. Na ultrazvukem navigovanou
punkční aspiraci jsou indikovány především mladé pacientky, u kterých se cysty
objevují opakovaně nebo naopak ženy
po opakovaných břišních operacích, kde
je laparoskopický přístup velmi riskantní,
a někdy takřka znemožněn.
Kontradikcí ultrazvukové navigované
punkce může být stav, kdy mezi poševní
klenbou a punktovaným útvarem leží
střevní klička nebo močový měchýř.
Výkon není vhodný ani u pacientek
s podezřením na pánevní zánět, malignitu
a těhotenství jakékoli lokality.
„Vaječníkovým ani jiným cystám neumíme zabránit ani jim efektivně předcházet. Můžeme ale hledat a nabízet metody,
které jsou nejen bezpečné a diagnosticky
výtěžné, ale i šetrné a méně bolestivé,“
uzavírá primář Vysloužil.
Nový projekt má za cíl snížit výskyt
a šíření nemocničních nákaz
Předpokládá se, že díky programu dojde ke snížení počtu nemocničních nákaz o přibližně 20 procent.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv Šumperské nemocnice
přípravná fáze zahrnuje zmapování aktuálního stavu situace a vytvoření výchozích
podmínek pro realizaci programu – je
nutné zanalyzovat výskyt nemocničních
nákaz v letech 2010 až 2011, zjistit, jaká
byla v minulých letech spotřeba dezinfekce
na ruce, dostupnost dávkovačů na dezinfekci a zásobníků na jednorázové ručníky
atd. „Druhá, realizační etapa zahrnuje
vlastní provedení projektu, tedy vybavení
pokojů pacientů dávkovači a návody k použití, školení zaměstnanců o základech hygieny rukou, analyzování a vyhodnocování
nemocničních nákaz, kontrolní audity
a provádění otisků z rukou zdravotnických
pracovníků,“ popisuje Mgr. Eva Pavelková
a dodává, že ve třetí etapě bude v příštím
roce provedeno vyhodnocení a zanalyzování dosažených změn.
Hygiena rukou a prevence nemocničních nákaz je jedním z bezpečnostních cílů
Ministerstva zdravotnictví ČR, proto byla
„compliance“ (vyhovění) zařazena jako
strategický cíl managementu Šumperské
nemocnice pro rok 2012. Pro úspěšnou
realizaci projektu je tedy nutná podpora
vrcholového managementu i vedoucích
zaměstnanců jednotlivých oddělení.
Realizační tým projektu tvoří náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Eva
Pavelková, která je rovněž vedoucí celého
projektu. Koordinátorem projektu je ústavní hygienik Bc. Martin Hlobil, asistenti
jsou pak lékař ortopedického oddělení
MUDr. Marek Petráš, vedoucí sestra ortopedického oddělení Karla Nikodémová,
lékařka dialýzy MUDr. Věra Stuchlíková
a vedoucí sestra dialýzy Magda Mužíková.
Nemocnice
P
rojekt „Hygiena rukou jako prevence
nemocničních nákaz“ byl v Šumperské nemocnici odstartován loni
na podzim. „Tento projekt slouží jako
nástroj ke zvýšení míry splnění požadavků
v oblasti hygieny rukou a ke snížení míry
výskytu nově vzniklých nemocničních
nákaz. Nemocniční choroboplodné zárodky jsou přenášeny nejrůznějšími cestami,
a to přímým nebo nepřímým kontaktem,
kontaminovanými předměty a vzácněji
i vzduchem,“ vysvětluje náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Šumperské
nemocnice Mgr. Eva Pavelková s tím, že
hlavním přenašečem nemocničních nákaz
jsou ruce zdravotnických pracovníků.
Bakterie, plísně a viry usazené na pokožce
se přenášejí přímým kontaktem z kůže
na kůži, ale i nepřímo – z ploch, různých
předmětů a přístrojů. Správná hygiena rukou, která je prováděna vtíráním alkoholového dezinfekčního přípravku do pokožky,
je nejjednodušší a nejlevnější metodou
přerušení přenosu mikroorganismů. „Počítáme, že díky projektu docílíme snížení
počtu nemocničních nákaz přibližně o 20
procent, přičemž je podle současných případových studií reálné snížení až 30 procent,“ dodává Mgr. Eva Pavelková s tím, že
se zlepší nejen kvalita zdravotní péče, ale
současně by mělo dojít k úspoře nákladů
vynaložených k léčbě pacientů postižených
nemocniční nákazou. Nedílnou součástí
projektu je také péče o pokožku zdravotnického personálu, která je nadměrně zatěžována právě častým mytím a dezinfekcí.
Projekt je rozdělen do tří etap. První,
47
ročník 6
číslo 1
únor 2012
V Iktovém centru zachraňují
životy lidem s mozkovou mrtvicí
nejmodernějšími technikami
Na oddělení ročně hospitalizují až 500 nemocných s cévní mozkovou příhodou.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
MUDr. Daniel Václavík
Nemocnice
V
48
noci náhle pocítila prudkou bolest
hlavy. „Posléze jsem už ani nemohla ovládat ruce, nohy a řeč.
Manžel naštěstí ihned zareagoval a zavolal
záchrannou službu,“ popsala příznaky
mozkové mrtvice mladá maminka, která
byla následně vyšetřena a léčena v Iktovém
centru Vítkovické nemocnice, kde jí lékaři
mechanicky zprůchodnili ucpanou cévu.
Druhý den večer se již cítila o poznání
lépe. Díky modernímu zákroku, který
v celé České republice provádí jen několik
pracovišť, a rychlému jednání nemá žena
žádné trvalé následky, což je při tomto
onemocnění velmi ojedinělé. „Pacientce
byla ihned provedena systémová trombolýza v kombinovaném postupu. Trombolýza,
tedy léčba na rozpouštění krevní sraženiny
způsobující mrtvici, bývá u uzávěru velké
tepny úspěšná jen ve 30 procentech. Proto
byl v tomto případě zvolen kombinovaný
postup, kdy následovala intervenční léčba.
Tepna byla otevřena mechanicky pomo-
cí katetru zavedeného přímo do místa
uzávěru mozkové tepny,“ vysvětluje průběh
zákroku primář neurologického oddělení
Vítkovické nemocnice MUDr. Daniel Václavík. Velké štěstí měl také muž,
kterého cévní mozková příhoda překvapila
při četbě. „Při čtení knihy mi najednou
začala ubíhat stránka a posléze i pouzdro
od brýlí. Bohužel nešlo o přelud, ale zjistil
jsem, že se se mnou něco vážného děje.
Znenadání pro mě bylo obtížné říct i jednoduchou větu,“ vzpomíná pacient, který
byl rovněž úspěšně léčen ve vítkovickém
centru.
Podobných případů však řeší specialisté
v Iktovém centru neurologického oddělení Vítkovické nemocnice stovky. Ročně
je zde hospitalizováno až 500 nemocných
s cévní mozkovou příhodou. Zhruba
desetině byla v loňském roce provedena
systémová trombolýza, která významně zlepšuje další prognózu nemocného.
U pacientů, kde je tato metoda neúspěšná,
pak přistupují specialisté ke kombinaci
dalších metod. „Další specializací našeho
centra je ultrazvuková diagnostika cévních mozkových onemocnění. Podíleli
jsme se na tvorbě českých standardů vyšetřování mozkových tepen, dále na rozvíjení metodiky ultrazvukové potenciace
trombolýzy, kde jsme patřili mezi první
pracoviště na světě, která začala tuto dnes
již plně respektovanou metodiku rozvíjet,“ říká primář MUDr. Daniel Václavík
a dodává, že od roku 2010 patří Iktové
centrum Vítkovické nemocnice do sítě
Iktových center zřízených Ministerstvem
zdravotnictví ČR. Jeho náplní je ve spolupráci s Vaskulárním centrem a rehabilitačním oddělením nemocnice komplexní
péče o pacienty s cévními onemocněními
mozku od primární prevence, diagnostiky
a léčby cévních mozkových příhod, přes
rehabilitaci po prodělání cévní mozkové
příhody, logopedii, fyzioterapii až po následnou sekundární prevenci.
Cévní mozková příhoda je druhou
nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých
zemích. Ročně na celém světě onemocní
mrtvicí neboli iktem asi 15 milionů lidí,
z nichž téměř třetina na toto onemocnění umírá. Další třetina si nese trvalé
zdravotní následky. Cévní mozkové
příhodě lze přitom předejít, a to správnou
životosprávou. „Pacientům vždy doporučuji přestat kouřit a ani se nevystavovat
pasivnímu kouření. Vhodné je omezit
nadměrnou konzumaci alkoholu a zařadit
zdravou stravu do jídelníčku, chodit
na pravidelné preventivní prohlídky.
Hlídat si hladinu cholesterolu, udržovat si
zdravou váhu, hlídat si tlak a být fyzicky aktivní,“ radí primář MUDr. Daniel
Václavík a zdůrazňuje, že příznaky cévní
mozkové příhody by lidé neměli nikdy
podceňovat. V případě postižení mozkovou příhodou může dojít až k ochrnutí,
ztrátě schopnosti mluvit a k trvalému doživotnímu postižení. Alarmující je rovněž
fakt, že zatímco kdysi postihovala mrtvice
především starší osoby, tak dnes není
u mladších pacientů ničím výjimečným.
A jak poznáme, že se může jednat
o mozkovou mrtvici? Jedním z hlavních
projevů onemocnění je náhlá slabost, necitlivost tváře a končetiny jedné poloviny
těla. Postižený mívá potíže s mluvením,
špatně se vyjadřuje a obtížně hledá slova,
ztrácí rovnováhu a není schopen chůzi
ani pohyby koordinovat. „Při takovýchto
projevech je nezbytné co nejdříve vyhledat odbornou lékařskou pomoc,“ říká
MUDr. Daniel Václavík.
Iktové centrum v číslech
• Součástí centra je iktová jednotka s 5 plně
monitorovanými lůžky a 34lůžkové neurologické oddělení.
• O pacienty se stará kolektiv 9 lékařů na plný
úvazek a 5 lékařů na částečný úvazek.
• Od roku 2000 se Iktové centrum zúčastnilo více
než 15 mezinárodních klinických studií.
• Lékaři dosud spolupracovali na publikaci 2 monografií, ze kterých Neurosonologie byla v roce
2003 oceněna Českým literárním fondem jako
nejlepší vědecká publikace roku.
• Za posledních 6 let se centrum podílelo
na 13 publikacích v impaktovaných časopisech,
včetně nejprestižnějšího světového časopisu
zabývajícího se cévní mozkovou příhodou –
STROKE, kde vítkovičtí odborníci publikovali
jako první v České republice.
Nemocnice otevřela nové centrum
léčby závislosti na tabáku
Centrum se především zaměří na mladistvé kuřáky.
K
aždý den začne v České republice
kouřit okolo sta dětí. Devět z deseti
kuřáků přitom začne kouřit už před
svými osmnáctými narozeninami. Děti
v Moravskoslezském kraji nejsou žádnou
výjimkou. Nejen proto se dětské oddělení
Vítkovické nemocnice rozhodlo zřídit
nové Centrum prevence a léčby závislosti
na tabáku pro děti a adolescenty. Odborníci z centra se zaměří prostřednictvím
praktických lékařů především na vyhledávání a nápravu mladistvých kuřáků.
Podle průzkumu kouří v České republice 2,3 miliónu lidí. Zhruba 250 tisíc
z nich jsou děti a mládež mladší osmnácti
let. Experimentování s kouřením přitom
začíná okolo deseti až čtrnácti let věku.
„Je třeba si uvědomit, že nejvíce ovlivňuje
budoucího kuřáka jeho okolí. Především
kouří-li rodiče či sourozenci, ale i kamarádi a ostatní lidé, se kterými přichází
dítě do styku,“ vysvětluje primář dětského
oddělení nemocnice MUDr. Jan Boženský.
„Neočekáváme zde zástupy mladých
dětí dychtících přestat kouřit. Naším cílem
je zejména upozornit na škodlivost kouření
MUDr. Jan Boženský
a také na možnost prevence. Rádi bychom,
aby se veřejnost dozvěděla, že existuje
místo, kde odborníci v případě, že se někdo
rozhodne začít odvykat, rádi pomohou,“
doplňuje primář s tím, že lékaři v nově
vzniklém centru nabídnou odhodlaným
pacientům také psychosociální podporu
a navrhnou potřebnou komplexní terapii.
Odborníci na léčení závislosti na tabáku
také zjistili, že třetina dětí, které zkoušely kouřit, se už na střední škole staly
pravidelnými kuřáky. Podle nich totiž
u dětí vzniká závislost na tabáku rychleji
než u dospělých. „Až polovina mladistvých
kuřáků ztrácí svobodnou vůli nad tabákem
v době, kdy kouří jen sedm cigaret měsíčně,“ objasňuje primář. Pro vznik závislosti
u dítěte přitom stačí jen občasné kouření
po dobu jednoho měsíce.
Na nemoci spojené s kouřením (kardiovaskulární onemocnění, rakovina a chronické obstrukční plicní onemocnění) zemře v České republice každý rok asi 18 tisíc
lidí. Každé páté úmrtí je přitom ovlivněno
nemocemi z kouření cigaret. Ekonomické
roční náklady České republiky na léčbu
kuřáků činí přibližně 80 miliard korun,
oproti tomu je příjem z daní tabákových
výrobků pouze asi 35 miliard korun. Kouření tak výrazně zatěžuje zdravotní systém
České republiky a společnost jako celek
na kuřáky značně doplácí.
V případě, že chcete přestat kouřit, můžete se i bez doporučení svého praktického
lékaře objednat přímo v plicní ambulanci
Vítkovické nemocnice na telefonním čísle
595 633 402.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
49
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Senioři na vítkovské LDN vyráběli
vánoční ozdoby
Personál oddělení vybírá pro pacienty aktivity tak, aby klienty nejen bavily, ale také naplňovaly.
Text: Redakce / Foto: archiv Nemocnice Vítkov
Nemocnice
P
50
říjemné zpestření předvánočního
času připravil pro své pacienty personál léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Vítkov, která je součástí
Nemocnice Nový Jičín. V rámci ergoterapie, která zahrnuje nejrůznější aktivity,
které rozvíjejí motorické funkce, smyslové
vnímání, fantazii, schopnost sebevyjádření, zmírňují stres a působí pozitivně
na psychiku, senioři vyráběli vlastnoručně
svíčky, vazby z přírodnin, adventní věnce
či vánoční ozdoby a přání. „Pacienti si rovněž vyzkoušeli pečení vizovického pečiva
a nechyběl ani turnaj v kuželkách, hrátky
s pamětí a jiné aktivity, které se vždy snažíme volit zajímavě tak, aby klienty nejen
bavily, ale rovněž naplňovaly,“ popisuje
vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního
oddělení Nemocnice Vítkov Bc. Vladimíra
Dobiášová s tím, že v létě jsou pro pacienty
voleny outdoorové aktivity a kondiční chůze v příjemném nemocničním parku.
polečné aktivity
Skupinové ergoterapie probíhají na oddě-
lení třikrát týdně. Práce ve skupinkách má
také pozitivní účinky, během společných
aktivit se pacienti začleňují do kolektivu,
při společně prováděných činnostech
dochází k bližší a otevřenější komunikaci,
což napomáhá k vzájemnému poznávání i povzbuzování, navazování nových
kontaktů a k lepšímu udržování pozitivní
nálady. „Společné aktivity odvádějí mysl
pacientů od vlastního onemocnění. Mezi
další významné aspekty však patří výcvik
obratnosti, výcvik jemné motoriky, sebeobsluhy, soběstačnosti, cvičení pozornosti,
koncentrace, pochopení úkolů a výcvik
běžných denních činností,“ vysvětluje
primářka léčebny dlouhodobě nemocných
MUDr. Ludmila Prusíková a dodává, že
převážnou většinu pacientů tvoří lidé
s omezením hybnosti po cévních mozkových příhodách, s fatickými a kognitivními
poruchami, dále pak pacienti po chirurgických a ortopedických operacích a po traumatech. Na oddělení probíhají nadstandardně také neurorehabilitační vizity, kdy
léčebnu navštěvuje primář neurologického
oddělení novojičínské nemocnice a hodnotí výsledky rehabilitační péče. Jednou
týdně rovněž dochází klinický logoped,
který stanovuje léčbu u pacientů s potížemi s polykáním, fatickými a kognitivními
poruchami. V léčebně funguje multidisciplinární týmová péče, kterou tvoří lékař,
sestra, ošetřovatelka, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický logoped a sociální sestra.
Tato léty prověřená spolupráce se koordinuje na velkých a rehabilitačních vizitách.
„Na částečný úvazek je klientům k dispozici neurolog s rehabilitační atestací, proto
jsou pacienti rovněž vybavováni rehabilitačními a kompenzačními pomůckami.
Dle potřeby jsou poskytovány fyzikální
procedury, eventuálně poskytnutá návaznost na rehabilitační ústavy, nejčastěji
spolupracujeme s rehabilitačním ústavem
v Hrabyni,“ doplňuje primářka léčebny
dlouhodobě nemocných, která poskytuje
péči na 40 lůžkách. Převážná část klientů
je po ukončení hospitalizace propuštěna
domů, do domovů pro seniory, do ústavů
sociální péče a rehabilitačních center.
Úsměv léčí
Nezbytnou součástí léčby je ve Vítkově
také vlídný přístup personálu, ke zlepšení
celkového zdravotního stavu a kondice
velmi přispívá i úsměv. „Velmi nás těší,
když vidíme, že naše práce v kombinaci
s metodami ostatních členů multidisciplinárního týmu pomáhá lidem na oddělení
zvládnout nápravu ztracených funkcí a být
nezávislí v běžných situacích denního života,“ uzavírá MUDr. Ludmila Prusíková.
Nové preventivní
programy 2012
Více informací na www.cpzp.cz
Vaše zdraví v bezpečí
Kód pojišťovny: 205
Infocentrum: 810 800 000
www.cpzp.cz
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Léčení rakoviny stojí na důvěře
Rakovina je také pojem neuvěřitelně široký, ale bohužel se velmi často spojuje pouze s představou rychlého
a bolestného konce. Rakovina je však často vyléčitelná.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artischock
stupni pokročilosti – jsme ho zjistili. Platí,
prakticky jako u všech onemocnění, čím
dříve rakovinu odhalíme, tím je naše léčba
úspěšnější. Mrzí mě, že z rakoviny se často
dělá strašák a senzace různých seriálů a filmů. Vzhledem k již uvedeným číslům se
bude muset obecné povědomí a nahlížení
na tuto nemoc změnit. Pojem rakovina by
se rozhodně neměl tabuizovat.
Vedoucí Komplexního onkologického centra
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
P
Nemocnice
očet onkologicky nemocných, tedy
těch, kteří musí bojovat s rakovinou,
má v České republice vzestupnou
tendenci. Hodně lidí přitom tuto nemoc
doposud vnímá jako dokonce neléčitelnou.
Je to správné vnímání? Nepokročilo se
v léčbě tak daleko, že řada pacientů má při
včasné diagnóze šanci na vyléčení a rakovinu takříkajíc porazí? Dobrý důvod pro
to, abychom si o této nemoci popovídali
s primářkou Radioterapie Komplexního
onkologického centra J. G. Mendela v Novém Jičíně, doc. MUDr. Renatou Soumarovou, Ph.D., MBA.
52
Paní primářko, co se Vám vybaví, když
se řekne rakovina?
Rakovina je chronické onemocnění,
které se vyskytuje velmi často. Každý třetí
onemocní rakovinou. Prakticky každý se
ve svém okolí setká s někým, kdo má rakovinu. Rakovina je také pojem neuvěřitelně
široký, ale bohužel se velmi často spojuje
pouze s představou rychlého a bolestného
konce. Rakovina je však často vyléčitelná. Rakovina nerovná se smrt. Závisí to
samozřejmě na tom, o jaký typ nádoru se
jedná, kde je jeho primární ložisko, jaké
má další vlastnosti a v jakém stádiu – čili
Pokud se zjistí rakovina v pokročilém
stádiu, je vyléčitelná?
Záleží na typu rakoviny čili zhoubného
bujení. Existují nádory, které se dají vyléčit
i v době již přítomných metastáz. Patří
mezi ně třeba nádory varlat. Pacient se ale
musí dostat k léčbě do centra co nejdřív
po zjištění diagnózy. Ale u celé řady
dalších typů rakoviny umíme i v případě
již metastatického onemocnění prodloužit
život o řadu roků.
V poslední době stále slyšíme o biologické léčbě nádorových onemocnění. Co
je tím myšleno?
Biologická léčba je obrovským pokrokem
v léčbě nádorových onemocnění v posledních letech. Nutno však říct, že se týká
převážně již pokročilého nádorového
onemocnění, zpravidla ve fázi už jasných
metastáz, avšak se již posunuje i do léčby
časných stádií onemocnění, například
po operaci a ozáření. Její podstatou je
přitom působení cíleně proti strukturám
nádorových buněk a tím ovlivnění rakoviny přímo, s minimálním ovlivněním
buněk zdravých.
Hraje důležitou roli při léčení psychický
stav?
Psychika je samozřejmě velmi důležitou
součástí léčby. Nejde však o nějakou falešnou naději, ale spíš o víru v daný postup,
pochopení všech léčebných kroků a důvěru
v ošetřující personál.
Jak vypadá psychika pacienta po stanovení diagnózy rakoviny?
Záleží na typu osobnosti nemocného, ale
prakticky vždy následuje otázka: Proč
právě já? Úkolem ošetřujícího onkologa je
citlivě pacientovi vysvětlit možné způsoby
léčby.
Spolupracujete s psychology?
Psycholog by určitě měl být součástí
týmu. Pomáhá při terapii i při komunikaci
s rodinou.
Stýkáte se jako lékařka i s rodinami
pacientů?
Samozřejmě. Často jsou rodinní příslušníci přítomni při kontrolách nemocného.
Na lůžkovém oddělení jsou prakticky neomezené návštěvy rodinných příslušníků.
Jaký má být, podle Vás, vztah mezi doktorem a pacientem?
Jak jsem již uvedla, měl by být zejména o důvěře. Pokud vám nemocný nevěří, je další
terapie více než obtížná. Často například při
návratu nebo progresi onemocnění přestává
nemocný svému lékaři důvěřovat a hledá
jiné pracoviště. Proto je důležité nemocného správně a citlivě informovat, že i přes
správně a včas provedenou léčbu může dojít
v určitém procentu k návratu onemocnění,
ale že opět máme další možnosti léčby.
Co je vlastně podstatou práce onkologa?
Onkologie je lékařský obor zabývající se
diagnostikou a terapií nádorových onemocnění. Moderní onkologie je oborem
spíše multidisciplinárním a týmovým.
Onkolog by měl vést léčbu nádorového
onemocnění a po domluvě s dalšími odborníky vybírat nejúčinnější způsob léčby
pro daného pacienta. Radiační onkolog
pak rozhoduje a provádí zejména léčbu
zářením nebo její kombinaci s chemoterapií, klinický onkolog zodpovídá za aplikaci
léčby cytostatické. Součástí práce onkologa
je také léčba podpůrná, zde je ovšem velmi
důležitá spolupráce s praktickými lékaři.
Míváte dobrý pocit ze své práce?
Samozřejmě, bez tohoto pocitu bychom
nemohli dělat svoji práci. Dobrý pocit
a zároveň radost máme, pokud je pacient
spokojený a samozřejmě pokud přichází
na kontroly po řadu let bez známek onemocnění a bez nežádoucích účinků léčby.
CGB laboratoř nabízí jednoduchý
krevní test pro včasné odhalení
kolorektálního karcinomu
Na rozdíl od většiny běžných metod založených na vyšetření stolice není třeba dodržovat žádná doporučení
týkající se stravy ani měnit medikaci. Odběr krve lze provést kdykoli.
K
olorektální karcinom neboli zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku je onemocnění, kterému ročně
na celém světě podlehne přibližně 500 tisíc
lidí. Po karcinomu plic se jedná o druhé
nejčastější nádorové onemocnění způsobující úmrtí vůbec. Česká republika navíc
drží smutné celosvětové prvenství ve výskytu tohoto onemocnění. V současnosti
u nás ročně přibývá až 7500 nových případů kolorektálního karcinomu, přičemž
více než čtyři tisíce nemocných nemoci
ročně podlehne. „Zákeřnost kolorektálního karcinomu spočívá v tom, že v raných
stádiích se může vyvíjet bez jakýchkoliv
příznaků a člověk tak mnohdy vůbec netuší, že není vše v pořádku. Velmi důležitá
je přitom včasná diagnostika. Pokud je
kolorektální karcinom detekován v raném
stádiu, je léčba velmi úspěšná. Z tohoto
důvodu by měl být pravidelný screening
nedílnou součástí běžné zdravotní péče
u osob starších 50 let,“ říká ředitelka CGB
laboratoře RNDr. Magdalena Uvírová.
Test je velmi pohodlný
CGB laboratoř začala v těchto měsících
nabízet jednoduchý test určený pro časné
odhalení nádoru tlustého střeva a konečníku. Test s názvem Septin 9 umožňuje
v krevní plazmě odhalit marker specifický
pro kolorektální karcinom, který i ve svých
nejranějších stádiích uvolňuje do krve
genetický materiál neboli DNA. „Pokud je
ve vzorku tento marker detekován, existuje
u pacienta zvýšená pravděpodobnost
výskytu kolorektálního karcinomu. V takovém případě by měl pacient podstoupit
kolonoskopii pro potvrzení diagnózy nebo
pro zahájení léčby,“ dodává ředitelka s tím,
že test je velmi pohodlný nejen pro vyšetřovaného pacienta, ale také pro lékaře,
neboť vyžaduje pouze odběr vzorku krve.
Na rozdíl od většiny běžných metod pro
časnou detekci kolorektálního karcinomu
založených na vyšetření stolice není třeba
dodržovat žádná doporučení týkající se
stravy ani měnit medikaci. Odběr krve lze
provést kdykoli. Vzorek je poté odeslán
do laboratoře k analýze, přičemž výsledek
je k dispozici během několika dní.
Protože žádná diagnostická metoda
není perfektní, také u testu Septin 9 hrozí
riziko falešně negativních výsledků, proto
se pacientům doporučuje pravidelné screeningové testování i v případě, že výsledky
předchozího testu jakoukoli metodou byly
negativní. „Stejně tak pozitivní výsledek
testu nemusí hned znamenat rakovinu.
Pacient s takovýmto výsledkem by proto
měl podstoupit kolonoskopii pro stanovení
definitivní diagnózy,“ sdělila RNDr. Magdalena Uvírová.
Samoplátci mohou test Septin 9 zakoupit
v CGB laboratoři. Bližší informace je
možné získat v Laboratoři molekulární
genetiky na telefonním čísle 597 093 445
nebo na webových stránkách laboratoře
www.pathology.cz.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv CGB laboratoře
53
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Bolavá záda trápí stále mladší ročníky
Nejčastější příčinou bolestí zad jsou špatné pracovní podmínky – nevhodné židle, stoly, špatný sed u počítače.
Text a foto: Bc. Radka Baková
Mgr. Michala Jurutková
Nemocnice
N
54
ež se třicetiletá úřednice, pacientka
Polikliniky Olomouc, rozhodla vyhledat odbornou pomoc,
trpěla nesnesitelnými bolestmi zad a krku.
Na začátku terapie byl pro pacientku
bolestivý jakýkoliv dotyk v oblasti zad.
Během terapie pod vedením Mgr. Michaly
Jurutkové, zahrnující manuální ošetření
a individuální léčebnou tělesnou výchovu,
se stav zlepšoval. Po čtyřech týdnech byla
pacientka téměř bez bolesti. Podobných
případů mají na Poliklinice Olomouc
mnoho. „Obracejí se na nás stále mladší
pacienti, které trápí bolesti zad, bolesti
krční páteře a hlavy. Objevují se také
potíže typu tenisového lokte či karpálního
tunelu. Přisuzuji to tomu, že lidé čím dál
častěji pracují s počítačem, a to jak v práci,
tak doma ve svém volném čase. Kromě jednostranného zatížení při práci s počítačem
je další příčinou nedostatek pohybu,“ říká
fyzioterapeutka z olomoucké polikliniky
Mgr. Michala Jurutková s tím, že v poslední době zaznamenávají na rehabilitační
ambulanci stále více pacientů ve věku
mezi 20 až 30 roky, v péči však mívají
i děti a dorost. Nejčastějšími klienty jsou
lidé s vertebrogenními obtížemi, ale také
pacienti po úrazech a operacích.
Správná organizace pracovního
prostoru
Správným nastavením pracovního
prostoru je možné předejít nadměrnému
přetěžování jednotlivých oblastí pohybového aparátu. Základem je správný sed,
kdy jsou dolní končetiny mírně rozkročeny
a kyčle jsou výše než kolena. Záda mají
být opřena o zádovou opěrku tak, aby byla
držena vzpřímeně, bederní úsek páteře má
být vypodložen vyklenutou částí zádové
opěrky. „Jednou z hlavních chyb je umístění monitoru v jiné poloze než přímo před
uživatelem. Člověk se pak musí vytáčet
hlavou doprava či doleva, což vede velmi
brzy k problémům. Klávesnice by měla být
v kolejničce pod stolem tak, aby lokty byly
v pravém úhlu, a jako prevenci přetížení
svalstva předloktí je vhodné používat
opěrky zápěstí. Notebooky nejsou vůbec
vhodné k dlouhodobé práci, proto vždy
doporučuji napojit notebook k externí klávesnici i monitoru,“ popisuje Mgr. Michala
Jurutková a také doporučuje používat různé pomůcky, které sed dynamizují. Mezi
nejčastější pomůcky patří velké či menší
míče, nafukovací sedací klíny či balanční
čočky. Na trhu již existují i speciálně konstruované židle s balančním sedákem. „Při
použití těchto alternativ se sed zdynamizuje, plynule se střídá aktivace a relaxace
různých svalových skupin, a tím nedochází
k přetěžování jednotlivých svalů jako při
statickém sedu,“ vysvětluje fyzioterapeutka
s tím, že při práci je vhodné se čas od času
protáhnout či projít.
rám, které pacienti podstupují, patří fyzikální terapie typu vodoléčby, elektroléčby,
magnetoterapie, termoterapie (parafínové
zábaly) a nově také kineziotejping. Na terapii lidé docházejí zpravidla tři až čtyři
týdny. Pokud jsou pacienti uvědomělí,
potíže zpravidla rychle vymizí. Vždy však
záleží na tom, jak dlouho bolestivý stav
přetrvával. „Pokud někdo trpěl bolestmi
tři roky, nemůže čekat, že za měsíc bude
bez jakýchkoliv potíží. Jednostranné působení pouze ze strany fyzioterapeuta vede
jen ke krátkodobému efektu. Člověk, který
má zájem, cvičí i doma a hlídá si svůj pohybový režim, zpravidla velmi rychle sám
na sobě pozná pozitivní účinky takového
přístupu. Nejlepší je však dbát na prevenci,“ varuje fyzioterapeutka a na otázku,
zda je možné na Polikliniku Olomouc
docházet na cvičení i bez indikace lékaře,
Když už záda bolí
Když už bolesti zad nastanou, není nutné
vyhledávat praktického lékaře. Vhodné
je kontaktovat rehabilitačního lékaře,
k němuž není nutné žádné doporučení
a který individuálně každému pacientovi
předepíše potřebné cviky. Na rehabilitační pracoviště olomoucké polikliniky
přicházejí pacienti s již řádně vyplněnou
žádankou od lékaře, jejíž součástí je přesná
definice požadovaných procedur. „Pacienta
vždy vyšetříme, odebereme anamnézu
a vhodně zvolenými terapeutickými postupy se společně s pacientem snažíme stav co
nejrychleji zlepšit,“ říká Michala Jurutková
s tím, že nejčastěji jsou pacientům prováděny měkké techniky, kloubní mobilizace
a samozřejmostí je úprava pohybových
stereotypů v rámci individuálního cvičení.
Pacienti jsou rovněž instruováni k vhodnému domácímu cvičení. K dalším procedu-
odpovídá: „Ano, veřejnosti nabízíme širokou škálu placených procedur, na kterou
lidé nepotřebují žádanku od lékaře. Možné
je také podstoupit instruktáž cvičení, které
může provádět doma i v práci. Celá řada
pacientů, která již terapii podstoupila, má
zájem si jednou za měsíc cviky osvěžit,
zeptat se, zda vše dělají správně. Takže
kdokoliv má zájem, může nás kontaktovat.“ Problémům s bolestivými zády je
vhodné předcházet a především mladší
lidé by je neměli podceňovat. To, že záda
a krční páteř nebolí nyní, neznamená, že
tělo není přetěžováno a opotřebováváno.
Bolesti přijdou později a zpravidla s ještě
větší razancí.
Rehabilitační pracoviště Polikliniky
Olomouc je pro své klienty otevřeno každý
pracovní den, pro bližší informace a objednání je možné se obrátit na telefonní číslo
972 748 194.
„Správným nastavením pracovního prostoru je možné
předejít nadměrnému přetěžování jednotlivých oblastí
pohybového aparátu“
Transfúzní služba v Šumperku
oslavila 60. výročí svého založení
Když v roce 1951 na šumperské odběrové stanici začínali, odběrová místnost připomínala operační sál.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv Transfúzní služby
N
euvěřitelných 60 let od svého
založení oslavila Transfúzní
služba v Šumperku, jejíž provoz byl
zahájen v roce 1951, tedy tři roky po ustanovení České národní transfúzní služby.
Do té doby probíhaly odběry dárců krve
v regionu pouze v Olomouci. Při pohledu
do historie na začátky transfúzní stanice
je neuvěřitelné, jakým vývojem oblast
odběrů krve prošla.
„Příprava na odběr krve byla jak pro
dárce, tak pro personál časově náročnější.
V 50. letech před vstupem do odběrového
sálu, do tzv. ochozu, jsme dárce oblékali
do čistých pláštů, návleků a speciálních
roušek na hlavu. Vlastní odběr pak prováděl
tzv. „sterilní pracovník“ přes prokládací
okénko, kudy do odběrového sálu dárce
vkládal pouze ruku. Na odběrovém sále se
pracovalo stejným způsobem jako na sále
operačním,“ vzpomíná Eva Klimešová, která na Transfúzní službu nastoupila na pozici
zdravotní laborantky v roce 1967 a pracuje
zde již tedy 45 let.
Krev se odebírala do skleněných
lahví
Základní rozdíl oproti dnešku byl ten, že
se nepracovalo s uzavřeným systémem,
nýbrž s otevřeným systémem skleněných
lahví. Muselo se tedy především dbát
na sterilitu prostředí, ve kterém odběry
probíhaly. Nebylo sterilizováno pouze
oblečení, rukavice, odběrový materiál
a místnosti, ale před zahájením odběru si
odběrový pracovník 15 minut myl ruce
přidalo vyšetřování HIV a v 90. letech také
žloutenka typu C. Krev tedy pro příjemce
nebyla zprvu tak bezpečná, jako je v dnešní
době. Na počátku se krev odebírala pouze
v kvalitě plné krve, teprve postupně se
začala oddělovat plazma od erymasy a vyrábět nativní plazma pro klinické použití,
plazma pro výrobu sušené plazmy a tzv.
kryoprotein k léčbě pacientů s hemofilií.
I přes všechny zmíněné procedury
nebylo na transfúzní stanici potřeba více
personálu – v 60. letech zde pracoval
jeden lékař, 12 zdravotních laborantů, tři
sestry, jeden pracovník na mytí skla a dvě
uklízečky. Laborantky tehdy vykonávaly
vyšetření nejen pro dárce krve, ale také pro
pacienty nemocnice, odborné ambulance
a obvodní lékaře. Dnes jsou tyto činnosti
oddělené, krev pacientů je vyšetřována
v rámci laboratoří Šumperské nemocnice.
I harmonogram pracovního týdne byl
kdysi úplně jiný – v pondělí fungovala
hematologická poradna, úterý a čtvrtek
byly vyčleněny pro odběry dárců, ve středu
probíhal výběr plné krve k výrobě plazmy
a v pátek se vyráběla nativní (tekutá)
plazma, připravovala se plazma pro výrobu
sušené plazmy a podle potřeby se vyráběl
kryoprotein. Dnes probíhají na Transfúzní
službě odběry dárců krve i plazmy denně.
Skladování krve
Zásadní obrat pro činnost transfúzního
oddělení, které bylo od počátku vzniku
součástí Šumperské nemocnice, byl rok
1991, kdy se krev začala odebírat uzavřeným systémem do plastových vaků. Díky
kvalitním konzervačním a výživným
roztokům se značně prodloužila doba použitelnosti jednotlivých krevních komponent, které se pak ve vacích rozdělily. Díky
tomu, že se začalo pracovat s uzavřeným
systémem, odpadlo mnoho činností spojených se sterilitou. Postupně se krev začala
odebírat i tzv. autologním způsobem, kdy
se krev odebírá pacientům před plánovaným zákrokem a dává se jim při operacích.
Transfúzní oddělení vždy disponovalo
Nemocnice
Eva Klimešová
dezinfekčním mýdlem a po navléknutí
sterilních rukavic se již nesměl dotknout
nesterilního materiálu. Také gumové zátky
vysterilizovaných skleněných láhví se těsně
před vpichem potíraly jodovou tinkturou.
„Tyto procedury ale nesměly trvat
zbytečně dlouho, pracovali jsme podle
předepsaných časových limitů, stejně jako
dnes. I dezinfekční prostředky byly podobné těm dnešním,“ dodává Eva Klimešová
a na otázku, co všechno musel dárce před
odběrem podstoupit, odpovídá: „Dnes musí
dárci před odběrem vyplňovat dotazníky,
které dříve nebyly. Proto jsme prováděli více
vyšetření před odběrem – ze vzorku krve
to byla kromě krevního obrazu a jaterních
testů navíc sedimentace a vyšetření moči.
Teprve po všech předepsaných vyšetřeních mohl být dárce oblečen a připraven
k vlastnímu odběru,“ popisuje Eva Klimešová. Množství odebrané krve 450 mililitrů
se nezměnilo, pouze u prvodárců se vždy
odebíralo o 50 mililitrů méně.
Omezené byly rovněž možnosti v oblasti vyšetřování krve – nejdříve se krev
vyšetřovala pouze na syfilis, od 70. let
pak na žloutenku typu B, v 80. letech se
55
ročník 6
lednicemi pro skladování odebrané krve
a pro krve připravené pro pacienty, která
vždy musela být skladována odděleně. „Je
pravda, že ze začátku jsme měli všechny
krve v jedné lednici, ale vždy přísně oddělené. Mraženou plazmu jsme ještě neuchovávali, mrazničky sloužily ke skladování
reagencií. V roce 1972 – po první rozsáhlé
rekonstrukci oddělení – jsme skladovali
odebrané krve v komorové lednici, později
se odděleně skladovala i plazma v mrazícím boxu,“ doplňuje Eva Klimešová.
V roce 2006 bylo oddělení transfúzní
služby vyčleněno ze Šumperské nemocnice
jako samostatná organizace. „Postupně
jsme začali spolupracovat s jednotlivými
odběrovými středisky v rámci AGELu. Jsme
jedním ze dvou pracovišť v Olomouckém
kraji, které má povolení ke zpracování krve
na tranfúzní přípravky,“ říká ředitelka
číslo 1
únor 2012
Transfúzní služby MUDr. Marie Urbánková
s tím, že systém pracuje maximálně efektivně a kvalitně. Vzhledem ke konsignačním
skladům a jednotnému softwaru má stanice
přehled o stavu zásob na všech pracovištích,
a tedy možnost optimálně hospodařit s jednotlivými transfúzními přípravky. A díky
spolupráci všech zařízení v celém systému
může zajistit co nejbezpečnější hemoterapii
v našich nemocnicích.
Za pol roka nového PET/CT pracoviska
AGEL DIAGNOSTIC vyšetrili 141 pacientov
Mnohým onkologickým pacientom vyšetrenie veľmi pomohlo pri stanovení rozsahu ich ochorenia a zistenia
efektu liečby.
Text: redakce / Foto: archiv AGEL SK
Nemocnice
P
56
ET/CT pracovisko spoločnosti AGEL
DIAGNOSTIC v Banskej Bystrici
si po polročnom fungovaní začína
získavať rešpekt a postupne nám pribúda
stále viac žiadostí o vyšetrenie, predovšetkým u onkologických pacientov. Pracovisko začalo prevádzku 7. júla 2011. Mnohým
onkologickým pacientom vyšetrenie
veľmi pomohlo pri stanovení rozsahu ich
ochorenia a zistenia efektu liečby. Výsledky
z vyšetrení sa snaží doručiť indikujúcim
lekárom v čo najkratšej dobe, najneskôr
do týždňa, čo klinickí kolegovia oceňujú.
„Za pol roka našej „limitovanej práce“
sme vyšetrili 141 pacientov, z toho bolo
127 onkologických a 14 neonkologických,
s priemerným vekom 52,5 roka. Najväčší
počet pacientov 103 bol z oblasti stredného
Slovenska, z východu sme mali 36 pacientov a 2 zo západného Slovenska,“ hovorí
MUDr. Viera Nižňanská, vedúca lekárka
pracoviska, s tým, že niektorí pacienti
z východu cestujú na vyšetrenie aj štyri
až päť hodín. „Jeden náš pacient zatiaľ
z najvzdialenejšej oblasti bol až z Medzilaboriec, z mestečka na hranici s Ukrajinou,“
doplnila.
Z onkologických diagnóz vyšetrovali
najčastejšie pacientov s Ca prsníka, malígny melanóm, kolorektálny karcinóm,
gynekologické nádory, hematologické malignity, Ca pankreasu a ďalšie zriedkavejšie
typy nádorov. Z neonkologických indikácií
vyšetrovali napríklad pacientov s farma-
korezistenou epilepsiou alebo horúčkou
neznámej etiológie a podozrením na nádorové ochorenie pri lymfadenopatiách.
Hybridná PET/CT kamera Biograph
mCT od firmy Siemens patrí medzi najmodernejšiu špičku v Európe. Podľa najnovších návrhov odborníkov by jedna PET/
CT kamera mala poskytovať služby pre
500 – 750 tisíc obyvateľov, čo na Slovensku nie je toho času ani zďaleka naplnené
a naďalej veľa pacientov nemá túto dôležitú
diagnostickú modalitu dostupnú.
„V decembri nám konečne prišla dlhoočakávaná dobrá správa, že máme možnosť
vďaka zazmluvneniu všetkých zdravotných
poisťovní výrazne zvýšiť počty vyšetrení,
čo zásadne rozšírilo možnosť poskytovania
tejto špecializovanej zdravotnej starostlivosti. V roku 2012 plánujeme denne
vyšetriť približne 6 pacientov,“ uviedla
MUDr. Viera Nižňanská.
Spoločnost AGEL DIAGNOSTIC preto
plánuje nadviazať spoluprácu s transplantačným centrom v Banskej Bystrici a vyšetrovať pacientov pred transplantáciou
pečene, s cieľom vylúčiť prípadné mimopečeňové metastázy u primárnych nádorov
pečene. „Taktiež chceme v spolupráci
s bystrickými chirurgami, onkológmi a invazívnymi rádiológmi sledovať úspešnosť
výkonu, resp. odhaľovať prípadné včasné
recidívy po rádiofrekvenčných abláciach
a chemoembolizáciách u nádorov,“ dodala
vedúci lekárka pracoviska.
Pýchou nemocnice je gastroenterologie
Ambulancia poskytuje vyšetrenia pomocou najmodernejšej videoendoskopickej techniky.
Text: MUDr. Milan Rak, chirurg nemocnice
V
útrobách interného oddelenia
v Levoči má svoje priestory gastroenterologická ambulancia, ktorá
je pýchou nemocnice. Ambulanciu vedie
MUDr. Peter Jeseňák, ktorý po maturite
na gymnáziu v Levoči vyštudoval Lekársku
fakultu v Martine. Po absolvovaní nastúpil
na interné oddelenie Levočskej nemocnice.
Po atestácii z interného lekárstva absolvoval
nadstavbové atestácie z gastroenterológie
a organizácie zdravotníctva. MUDr. Peter
Jeseňák je zároveň poslancom mestského
zastupiteľstva.
Ambulancia poskytuje vyšetrenia
pomocou najmodernejšej videoendoskopickej techniky firiem Olympus a Sony,
ultrazvukové vyšetrenia + vyšetrenia krvi.
Endoskopicky sa vyšetruje horná časť
tráviaceho systému, tj. pažerák, žalúdok
a dvanástorník a dolná časť tráviaceho
systému – hrubé črevo a konečník. Ultrazvukovým vyšetrením sa vyšetruje pečeň,
žlčník, žlčové cesty a podžalúdková žľaza.
Pri podozrení na zhubné ložisko sa prevádza odber podozrivého materiálu na ďalšie
vyšetrenie, najmä histologické.
Výhodou práce na ambulancii je objednávací systém. Pacient je dohodnutý na dátum
a čas. Čakacie doby sú 1–2 dni. Pacientom,
ktorí sa obávajú endoskopického vyšetrenia,
je toto možné vykonať aj v celkovej anestézii.
Po vzájomnej dohode je možné vyšetrenie aj
cez víkendy. Mesačne sa vyšetrí na ambulancii MUDr. Jeseňáka 500–600 pacientov.
Endoskopické vyšetrenia nie sú len diagnostickými vyšetreniami, ale v prípadoch
výrastkov /polypov/ na tráviacom systéme
ich odstránením aj terapeutickým výkonom.
Treba zdôrazniť zvlášť v mužskej populácii
je vyšetrenie hrubého čreva po 50-tke veľmi
dôležité, už aj vzhľadom na výskyt zhubných
ochorení v tomto období života.
Jedzte a pite s mierou!
Lepšie je konzumovať viacej jedál denne v menšom množstve, než sa jedenkrát natlačit k prasknutiu.
MUDr. Peter Jeseňák
T
ráviace, alebo zažívacie problémy nás
trápia predovšetkým v dobe rôznych
sviatkov a osláv. Príliš mnoho, väčšinou i ťažko stráviteľného jedla doplneného
alkoholom, spôsobuje pálenie záhy, pocity
nafúknutia a nadúvania a bolesti brucha.
„Zlá životospráva, korenená a tučná strava,
nadmerné pitie alkoholu a fajčenie bývajú
častou príčinou tráviacich problémov,“
hovorí MUDr. Peter Jeseňák.
Držať sa starého známeho príslovia, „Jedz
do polosýta a pi do polopita“, je základné
preventívne opatrenie. Dôležité je taktiež
ako jeme. Potrava, ktorú do seba nahádžeme v behu, obed na klávesnici počítača,
alebo postojačky v kuchynke rozhodne trá-
viacemu ústrojenstvu nepridá. Stres je jedna
z príčin jeho funkčnej poruchy odborne
nazývanej dráždivý tračník, ale je to i „spúšťač“ tvorby žalúdočných vredov a ďalších
ochorení trávenia. „Pri prvých problémoch
so zažívaním, ako sú napríklad pálenie záhy
či bolesti nadbruška, pomôžu celkom určite
lieky na ukľudnenie žalúdka. Zároveň niekedy treba doplniť enzýmy brušnej slinivky.
Tieto preparáty možno v podstate veľmi
účinne použiť i behom jedla. Mali by sme
tak problémom so žalúdkom predísť,“ radí
gastroenterológ.
Možno sa tráviacim problémom
vyhnúť?
Prvý krok je upraviť životosprávu: nevynechávať žiadne jedlo (rozhodne nie raňajky)
a jesť pravidelne v približne rovnakú dobu.
„Lepšie je konzumovať viacej jedál denne
v menšom množstve, než sa jedenkrát
či dvakrát natlačit k prasknutiu. Ideálne
sú tak štyri, päť dávok jedla denne,“ radí
MUDr. Peter Jeseňák. „Ostré koreniace
prísady, ako sú korenie, chilli či feferónky,
odporúčam dávkovať s mierou. Taktiež by
sme mali v kuchyni radšej používať menej
živočíšnych tukov, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, a viacej vitamínov.
Prednosť by sme mali dávať bielemu mäsu,
rybám a zelenine – varená je z hľadiska
tráviaceho ústrojenstva vhodnejšia než
surová, pretože toľko nedráždi žalúdok.“
Dodržiavanie miery je základný postulát
i pre konzumáciu alkoholu. Jedno pivo
po obede je napríklad na zažívanie vhodnejšie, než nealkoholický dráždivý nápoj.
Ale pozor, napríklad tri či štyri poháre
destilátu večer už môžu spôsobiť značné
problémy. I keď znášanlivosť alkoholu
sa líši podľa pohlavia (ženy majú menšie
množstvo dôležitého enzýmu štiepiaceho
alkohol), pri žalúdočných problémoch panuje rovnoprávnosť. „Rozdiel je často skôr
v príčinách než následkoch. Muži majú
problémy s prejedaním sa tučnými jedlami
a konzumáciou príliš veľa pollitrov piva;
ženy hlavne zase s cukrami, pretože často
milujú rôzne sladkosti.
Dôležitejší než pohlavie je ale vek človeka.
Tým, ako zažívacie orgány starnú, klesá ich
funkčnosť,“ konštatuje lekár. „Pokiaľ problémy pretrvávajú jeden až dva týždne, je treba
radšej vyhľadať lekára než vsádzať na vlastnú
liečbu. U ľudí starších päťdesiat rokov by
som to rozhodne odporučil, aby sa nezanedbali závažnejšie ochorenia, predovšetkým
nádorové,“ varuje MUDr. Peter Jeseňák.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko; Bc. Marta Csergeová / Foto: archiv MUDr. Petera Jeseňáka
57
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Traja lekári Nemocnice Krompachy
sa zúčastnili maratónu v Aténach
Na jar 2012 pobežíme maratón v Krakove, na jeseň asi v Košiciach. Ak je záujem u podobne postihnutých v AGELi,
nech sa ozvú, radi rozšírime výpravu.
Text: Ing. Tomáš Želazko; Milena Macková / Foto: MUDr. Michal Chyla, PhD.
od leva MUDr. Michal Chyla, Ph.D., MUDr. Miroslav Kraus, MUDr. Ján Sokolský
Nemocnice
P
58
opulárneho 29. ročníka klasického
maratónskeho behu v Grécku sa
zúčastnili aj traja lekári Nemocnice
Krompachy. V polovici novembra boli
na štarte 29. ročníka behu z Maratónu
do Atén medzi 10 000 bežcami z rôznych
krajín sveta aj primár chirurgického oddelenia nemocnice MUDr. Michal Chyla,
Ph.D., primár oddelenia rádiodiagnostiky
a konateľ spoločnosti MUDr. Miroslav
Kraus a lekár chirurgického oddelenia
MUDr. Ján Sokolský. Maratónu v Aténach,
ktorý je považovaný za veľmi obtiažny,
v porovnaní s inými kvôli veľkým nerovnostiam terénu, sa lekári zúčastnili vďaka
podpore spoločnosti AGEL SK.
Všetkým našim lekárom sa podarilo
dobehnúť do cieľa, takže odmenou im bola
účastnícka pamätná medaila pre všetkých
zúčastnených, ktorí došli do cieľa. Najlepší
výsledok z našich zástupcov dosiahol
MUDr. Michal Chyla, ktorý absolvoval už
viacero maratónov a v Aténach dosiahol čas 3 hodiny 30 minút. Umiestnil sa
celkovo na 718. mieste, a vo svojej kategórii
od 50 do 55 rokov na 63. mieste. Tento kvalitný čas je výsledkom pravidelných tréningov, ktoré sú popri náročnej práci chirurga
vhodným relaxačným doplnkom.
Ďalší dvaja lekári mali veľkú maratónsku premiéru. Obaja sa rôznych bežeckých
pretekov zúčastnili už viackrát, ale doposiaľ bol najdlhší polmaratón. Nakoniec
viac ako 42 kilometrov zabehli v solídnom
čase. Druhý z našich borcov MUDr. Ján
Sokolský skončil s časom 4 hodiny 45
minút a tretí MUDr. Miroslav Kraus, ktorý
maratón ukončil časom 6 hodín 30 minút.
Hlavným iniciátorom účasti lekárov
z Krompách na Aténskom maratóne bol
primár Michal Chyla, ktorý je veľkým
športovcom. Okrem behania sa venuje
v zime bežkám a občas navštevuje plaváreň.
„Behám 5 až 6krát týždenne, pred pretekmi
7 až 8krát. Na maratón sa pripravujem 8
týždňov. Absolvoval som už 15 maratónov, ale v Aténach som mal premiéru. Je
to originál všetkých maratónov, takže sa
mu nevyrovná ani New York, ani Boston.
Tento maratón som si chcel užívať ako niečo
výnimočné, bol to môj sen od strednej školy
bežať z Maratónu do Atén. Navyše som
zaťažený na antiku, najmä Grécku,“ hovorí
ostrieľaný maratónec MUDr. Chyla.
Tiež MUDr. Ján Sokolský trénuje 3 až
4krát týždenne po jednej hodine. „Behám
už asi 6 rokov. Niekedy ma sprevádza moja
priateľka na korčuliach, alebo známy,
s ktorým som odbehol jeden polmaratón. Na môj 1. maratón v Aténach som
sa hlavne snažil čo najviac zredukovať
svoju hmotnosť. Intenzitu tréningu som
nemenil, keďže behám iba rekreačne,“ vysvetlil doktor Sokolský, ktorý do maratónu
nastupoval so značnou neistotou a taktiež
aj s obavami, keďže 42 kilometrov doposiaľ
kontinuálne nezabehol.
Všetci naši lekári samozrejme na maratón tvrdo trénovali, väčšinou individuálne, ale team sa i stretol na spoločnom
tréningu. „Spoločne trénujeme sporadicky,
pretože skoro vždy jeden z nás má službu
v nemocnici,“ vysvetľuje primár Chyla.
Najviac sa všetci lekári tešili na atmosféru
celého ťažkého preteku. Bežcov celou trasou
povzbudzovali tisíce divákov. Maratón v Aténach – to sú príjemní ľudia, ako organizátori,
tak i diváci, ktorí vedia pri športe vytvoriť
veľmi príjemnú atmosféru. Skoro celé Grécko
žije tým, že sa tam pobeží tento maratón.
Avšak počasie bohužiaľ tento rok pretekárom
neprialo – studený severný vietor, dážď,
maximálne 10 stupňov Celsia. A ako priznali
naši lekári: Boh Zeus tak chcel…
„Po dobehnutí do cieľa som ale pociťoval
eufóriu, radosť. Navyše štadión v Aténach
je v tvare U – otvorený na užšej strane, ten
k sebe bežca doslova privoláva,“ doplnil
primár Chyla.
Mnoho ľudí, ktorí kedy bežali maratón,
počas behu tiež premýšľajú, že preteky
nedokončia. „Bez mučenia priznávam, že
som kolegov systematicky lámal a sľuboval im bezbolestný priebeh maratónu,
čo samozrejme nie je možné,“ uviedol
Chyla. Avšak troch lekárov z Krompách
myšlienka vzdať sa nenapadla. „Myšlienka
na odstúpenie z pretekov je tabu, museli by
nás zastreliť,“ vysvetľuje MUDr. Chyla.
Naopak doktora Sokolského kríza
postihla zhruba na 33. kilometri. „Keď som
sa dostal na vrchol prevýšenia, dostavili
sa bolesti stehien. Tie trvali viac-menej,
o rôznej intenzite, až do konca maratónu.
O ukončení som ani veľmi neuvažoval,
keďže sa bolesti zmiernili, keď som spo-
malil a niekoľko metrov som pokračoval
rýchlou chôdzou. Po zmiernení bolesti
som opäť mohol behať asi 1,5 kilometra,
následne som bol pre bolesti opäť nútený
spomaliť,“ priznal.
Všetci, ktorí maratón kedy bežali, tvrdia,
že i rehabilitáciou trvá tak týždeň, než
bolesti tela po maratóne odznejú. „Mňa
bolelo celé telo 3 dni. Výrazné bolesti celých
dolných končatín, ktoré po dobehu nastali,
postupne ustúpili,“ uviedol MUDr. Sokolský.
Tento maratón sa beží na počesť historickej udalosti – bitky pri Maratóne v roku
490 pred našim letopočtom, kde porazila
málo početná armáda Grékov početnú prevahu perzských vojsk. Po tomto víťazstve
prebehol grécky vojak Feidipides vzdialenosť 42 kilometrov a 195 metrov, aby
Aténčanom oznámil túto radostnú správu.
Po prebehnutí viac ako 42 kilometrov dlhej
trasy posolstvo odovzdal a zomrel. V roku
1982 bola obnovená tradícia tohto behu
na klasickej trati.
Preteky dokončilo 6144 bežcov z 10 000
prihlásených. Od tých najväčších profesionálov až po rýdzich amatérov a nadšencov, ktorí si chceli vyskúšať, či náročnú
maratónsku trať zvládnu a aké to je, siahnuť
si až na dno svojich síl. Beh vyhral maročan
Abdelkerim Boubker časom 2:11:40. Posledný bežec sa volal Vitsauropoulos Miltiadis –
menovec veliteľa aténskeho vojska od Maratónu v roku 490 pred našim letopočtom.
A aké sú ďalšie plány našich lekárov –
športovcov? „Najbližšie pobežíme na jar
maratón v Krakove, na jeseň asi v Košiciach.
V januári 2012 pôjdeme na Bielu stopu SNP
do Kremnice na bežkách a v roku 2013
si chceme zopakovať Vassov beh na bežkách vo Švédsku. Ak je záujem u podobne
postihnutých v AGELi, nech sa ozvú, radi
rozšírime výpravu,“ dodáva primár Chyla.
MUDr. Viera Szabadosová je novou
primárkou pediatrického oddelenia
Porozprávali sme sa s ňou o prvých dojmoch z nemocnice, skúsenostiach, oceneniach, pohľade do budúcnosti
oddelenia, detských snoch.
Text a Foto: Mgr. Iveta Chreneková
M
UDr. Viera Szabadosová je akčný
človek, neustále v pohybe, s bohatými skúsenosťami a oceneniami
svojej práce, ktorá považuje za základný životný princíp DIALÓG – v práci,
v kolegiálnych a všeobecne vo všetkých
medziľudských vzťahoch.
Zmyslom jej života okrem rodiny bola
a je pediatria, resp. infektológia. Bola
dlhoročnou členkou Výboru SSI, Krajskou
odborníčkou pre infektológiu a tropickú
medicínu, zúčastnila sa aktívne aj pasívne
množstva svetových, európskych aj domácich podujatí. SLS jej udelila bronzovú
a striebornú medailu a SSI ju poctila
udelením titulu Sodalem Honoris Causa.
Jej pracovnú stránku zdobia mnohé čestné
uznania za najlepšie prednášky, za jej
Čo Vás priviedlo do Nemocnice Krompachy?
Náhoda. Súhra rôznych pozitívnych okolností, dobrý prístup vedenia nemocnice
a snaha odovzdať svoje dlhoročné skúsenosti nielen medicínske ale aj manažérske
spôsobili, že som odmietla iné ponuky a stala sa primárkou detského oddelenia
v Krompachoch.
Aký kolektív je na pediatrickom oddelení v Krompachoch?
Vedenie nemocnice a kolektív na detskom
oddelení ma veľmi dobre prijali. Mala som
trošku aj strach, pretože som celý život
pracovala v detskej nemocnici, kde je predsa len charakter práce odlišný.
Personálne vybavenie oddelenia je
dobré, myslím, že im mám čo odovzdať,
pomôcť spolu s vedením nemocnice zlepšiť
niektoré veci na oddelení, nájsť rezervy
medicínske, ale aj ekonomické a organizačné. Som známa tým, že verím tomu, že
aj príjemné pracovné prostredie prispieva
k pohode, k lepším výkonom, lepším vzťahom a že prináša pozitívnu energiu. Preto
sa snažím za to krátke obdobie, ktoré som
tu, zrealizovať zlepšenia aj po tejto stránke.
Snažím sa o to, aby zamestnanci detského
oddelenia pochopili, že náš úspech je aj
úspechom celej nemocnice. Mám to šťastie,
že personál na detskom oddelení je erudovaný, ľudský a má ešte rezervy po všetkých
stránkach, takže sa mi dobre pracuje.
Čo Vás priviedlo k pediatrii?
Doma sme boli štyri sestry a len ja som
snívala o medicíne, konkrétne o pediatrii.
Veľký vplyv mal na mňa dobrý rodinný
priateľ, významný košický infektológ, ktorý nám veľmi pútavo rozprával o medicíne
a hlavne o infektológii. Ja som už vtedy
dávno vedela, že budem pediater – infektológ. Môj sen sa mi splnil, aj keď charakter
ochorení sa podstatne zmenil, ale to už je
téma na iný rozhovor.
Na záver chcem povedať, že medicína
a hlavne pediatria je to najkrajšie povolanie
a poslanie, ktoré môže človek vykonávať.
Preto verím, že tu na detskom oddelení
v Krompachoch nájdu moje skúsenosti
a snaha ich odovzdať odozvu nielen medzi
zamestnancami, ale aj medzi pacientmi.
Nemocnice
prínos do pediatrie a infektológie, zoznamy mladých lekárov, na výchove ktorých
sa podieľala a snažila sa im vštepiť lásku
a úctu k medicíne a pediatrii zvlášť.
Svoju predchádzajúcu pediatrickú
činnosť začala v roku 1973 v Detskej
fakultnej nemocnici v Košiciach, kde ju aj
v roku 2010 ukončila. Posledných takmer
20 rokov pracovala ako primárka detského
infekčného oddelenia.
59
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Nemocnica Zvolen otvorila
psychiatrický stacionár
Stacionár je zariadenie špecializovanej ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, v ktorom sa pacientom
s duševnými poruchami počas dňa poskytuje komplexná psychiatrická liečba.
Text: Ing. Tomáš Želazko; Zuzana Sitárová / Foto: Bc. Marta Csergeová
psychiatričky, dve psychiatrické zdravotné
sestry a jeden sociálny pracovník.
Výhodami pobytu v stacionári sú zníženie pravdepodobnosti relapsu psychiatrického ochorenia, navodenie pravidelného
životného režimu pacientov, zvýšenie
ich sociálneho statusu a pocitu osobnej
spokojnosti, získanie nových vedomostí
a pracovných zručností.
Predseda predstavenstva a riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka
Nemocnice
N
60
emocnica Zvolen v decembri
slávnostne otvorila nový Denný
psychiatrický stacionár. V zrekonštruovaných priestoroch polikliniky v areáli
Nemocnice Zvolen bude svojim klientom
poskytovať modernú psychiatrickú liečbu.
V priestoroch stacionára bude súčasne
umiestnené aj Senior centrum pri Psychiatrickom stacionári Nemocnice Zvolen určené
na dennú starostlivosť o seniorov postihnutých Alzheimerovou chorobou, ako aj ostatnými typmi dementných porúch. Kapacita
týchto priestorov je 15 ľudí.
Pacienti do Denného psychiatrického
stacionára dochádzajú cez pracovné dni
od 7,00–15,30 hodín, takže prespávajú
doma. „Psychiatrický stacionár je zariadenie špecializovanej ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, v ktorom sa pacientom s duševnými poruchami počas dňa
poskytuje komplexná psychiatrická liečba.
Zámerom je dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu pacienta, a tým umožnenie jeho
návratu do pôvodného pracovného a sociálneho prostredia,“ hovorí MUDr. Martina
Kminiaková s tým, že stacionár je určený
pre pacientov zo Zvolena a širokého okolia.
Program je určený najmä pre ľudí s po-
ruchami z okruhu schizofrénie, afektívnymi poruchami, rôznymi neurotickými
poruchami, ako aj pre pacientov so závislosťami od alkoholu a iných psychoaktívnych
látok. Do terapeutického procesu, okrem
samotných pacientov, majú možnosť zapojiť sa aj ich príbuzní.
Liečebný program okrem farmakoterapie
tvorí individuálna a skupinová psychoterapia, taktiež psychoedukačné moduly
podľa typu duševnej poruchy. Samozrejmou
súčasťou v komplexnej liečbe počas pobytu
v psychiatrickom stacionári sú aj biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, ergoterapia,
pohybová terapia. Čas je venovaný aj nácviku sociálnych zručností, nácviku prvkov
asertivity a rôznych relaxačných techník pod
odborným vedením. „Špecializovaný program v dennom psychiatrickom stacionári
je určený pre pacientov, ktorých zhoršený
zdravotný stav ešte nevyhnutne nevyžaduje plnú hospitalizáciu a tiež pre pacientov
po prepustení z lôžkového zariadenia
s cieľom následnej psychosociálnej rehabilitácie,“ vysvetľuje MUDr. Kminiaková.
Denný psychiatrický stacionár poskytuje odbornú psychiatrickú starostlivosť
päťčlenným tímom v zložení: dve lekárky-
SENIOR CENTRUM
Nemocnica Zvolen takisto otvorila Senior
centrum v priestoroch psychiatrického
stacionára, pretože vo Zvolene a blízkom
okolí existuje neuspokojený dopyt po zariadení, ktoré by poskytovalo sociálne
poradenstvo v kombinácii s vyplnením
voľného času formou organizovania
záujmovej činnosti pre špecifickú skupinu
osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, alebo
ich zdravotný stav nie je priaznivý.
Cieľom centra je zlepšiť kvalitu života seniorov, o ktorých sa z rôznych dôvodov rodinní príslušníci nemôžu cez deň postarať,
alebo nemajú záujem o umiestnenie týchto
osôb v domove dôchodcov. Rodina seniora
sa môže spoľahnúť na opateru profesionálneho personálu, láskavý prístup a v prípade potreby je takisto aj bezprostredná
blízkosť nemocnice výhodou. Pre klientov
je v priebehu dňa zabezpečené stravovanie, aktivizačný program, priestory pre
odpočinok. „Hlavným cieľom je poskytovanie sociálneho poradenstva, umožnenie
kontaktu s inými osobami a zmysluplné
vyplnenie voľného času vo vymedzenom
čase,“ uvádza MUDr. Kminiaková.
Moderná starostlivosť o duševné zdravie
si vyžaduje liečbu pacientov bez dlhodobého vyňatia z rodiny, so zachovaním kontaktu s pôvodným sociálnym prostredím,
s rešpektovaním individuálnych potrieb
klienta. „Vytváranie cielených komunít
v rámci denných centier zlepšuje kvalitu
života osôb s psychickými poruchami, vrátane ich rodinných príslušníkov,“ uzatvára
MUDr. Kminiaková.
Rehabilitácia sa môže pochváliť
novými prístrojmi
Prístroje slúžia na liečbu degeneratívnych ochorení pohybového aparátu nebo poúrazových stavov.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Zuzana Sitárová / Foto: Zuzana Sitárová
T
romi novými prístrojmi určenými
na elektroliečbu sa môže pochváliť
Rehabilitačné oddelenie Nemocnice
Zvolen. Prístroje slúžia na liečbu degeneratívnych ochorení pohybového aparátu, poúrazových stavov ako napríklad zlomenín
alebo úponových bolestí. Využívame ich
takisto pri liečbe obrny periférnych nervov
a pri bolestivých ochoreniach chrbtice.
Snahou rehabilitačného oddelenia je poskytovať najmodernejšie liečebné metodiky
a postupy s možnosťou ovplyvniť dané
ochorenie rýchlejšie a účinnejšie. Vďaka
novému prístrojovému vybaveniu, ako
jednému z mála pracovísk v regióne, bolo
umožnené podávanie fyzikálnej liečby
najmodernejším spôsobom.
Jedným z nových prístrojov je Phyaction, ktorý je schopný aplikovať všetky
dostupné formy elektroliečby. Ide o multifunkčnú elektroterapiu s využitím rôznych
druhov elektrických prúdov. „Používajú
sa vákuové elektródy, podtlaková masáž
zvyšuje prekrvenie a zlepšuje vodivosť
kože. Procedúra má výrazné analgetické
účinky na prekrvenie hlbokých tkanív.
Uvoľňuje sa tým bolestivé napätie priečne
pruhovaného svalstva a spôsobuje lokálne
prekrvenie svalov,“ vysvetľuje MUDr. Oľga
Lietavová, primárka oddelenia.
U druhého prístroja Endomed je aplikovanie interferenčných prúdov založené
na princípe skríženia strednofrekvenčných
prúdov dvoch okruhov. Terapeutické účinky sú rovnaké ako pri predchádzajúcom
prístroji.
Tretím novým prístrojom je Sonopuls – prístroj na aplikáciu ultrazvuku.
„Ultrazvuk aplikovaný na tkanivo v terapeutických dávkach vyvoláva mikromasáž tkaniva, vznik tepla, ktoré vyvoláva
hyperémiu a zlepšuje vyživenie tkanív,“
uviedla MUDr. Lietavová s tým, že prístroj
má aj interferenčné prúdy, ktoré sa môžu
aplikovať spolu s ultrazvukom.
V najbližšej dobe nemocnica zaobstará
ďalšie dva nové prístroje pre rehabilitáciu
pacientov a to prístroj pre magnetoterapiu
a laseroterapiu. Pri magnetoterapii ide
o prístroj na bezkontaktnú elektroliečbu.
Elektrické prúdy sa do hĺbky tkaniva presunú pomocou slabého magnetického poľa,
odpadá tak nutnosť aplikácie elektród.
Tento druh elektroliečby sa môže používať
aj cez odev alebo sadrový obväz.
Všetky procedúry sú hradené zdra-
votnými poisťovňami, pacienti sa na ne
môžu objednať priamo na oddelení alebo
telefonicky na čísle 045/ 5201 245.
Rehabilitačné oddelenie vo Zvolene má
štyridsať ročné skúsenosti s rehabilitáciou
najmä po úrazoch, ortopedických operáciách, pacientov s chronickými bolesťami
chrbtice. S pomocou šiestich fyzioterapeutov
a jedného lekára ponúka akupunktúru,
bankovanie, parafínové zábaly, vodoliečbu,
masáže, plynové injekcie a ďalšie služby.
Na oddelení samozrejme nechýba telocvičňa a miestnosť vybavená vírivými vaňami.
„Priestory rehabilitácie sú nové, pretože
oddelenie bolo pred časom presťahované
z pivničných, vlhkých priestorov, do ktorých
zatekalo, do krajších a hlavne suchých na prízemí polikliniky,“ dodáva MUDr. Lietavová.
Nové Diagnostické a liečebné centrum
Text: Ing. Tomáš Želazko, Zuzana Sitárová
Celkom novým Diagnostickým a liečebným centrom sa môže od decembra
pochváliť Nemocnica Zvolen, člen skupiny
AGEL. V centre, ktoré je v okolí Zvolena
ojedinelé, je sústredená všetka liečba súvisiaca s ochoreniami poruchového aparátu
človeka ako napríklad chronické bolesti
chrbtice, poúrazové stavy, stavy po ortopedických operáciách.
„Centrum ponúka lekárske služby
v režime nadštandardnej zdravotnej služ-
by, ktorú nehradia zdravotné poisťovne,
všetkým, ktorí požadujú kvalitnejšiu starostlivosť ako tú, s ktorou sa bežne stretávajú,“ hovorí lekárka centra MUDr. Oľga
Lietavová. Procedúry, o ktoré bude mať
pacient záujem nad rámec procedúr hradených zdravotnými poisťovňami, alebo tie
procedúry, ktoré poisťovne nehradia, ako
napríklad plynové injekcie, niektoré druhy
masáží, akupunktúra, si ľudia zaplatia.
Svojím pacientom ponúka centrum oše-
trenie v objednaný čas, bez čakania, každý
pracovný deň v čase od 6,30 do 15,30 hodín. „Ľuďom sú k dispozícií taktiež všetky
moderné liečebné procedúry ako napríklad
magnetoterapia, elektroliečba, ultrazvuk či
liečenie pomocou lasera. K dispozícií je aj
telocvičňa a vane s vírivkami pre vodoliečbu,“ dodáva MUDr. Lietavová.
V centre je k dispozícií pacientom šesť fyzioterapeutov a jeden lekár. Ľudia sa môžu
objednať priamo na telefóne 045/ 5201 245.
Nemocnice
Ľuďom sú k dispozícií liečebné procedúry ako napríklad magnetoterapia, elektroliečba či ultrazvuk.
61
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Nemocnica v Komárne vyšetruje
pacientov na špičkovej úrovni
Moderné CT zariadenie je schopné na základe jediného scanu, teda jediného nasnímania pacienta, vyhotoviť
neskutočné množstvo snímkov, ktoré je dokonca schopné spracovať aj trojrozmerne.
Text: Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ / Foto: Artishock
Nemocnice
D
62
nes sme si už zvykli, že v prípade
potreby špičkového vyšetrenia
alebo špecializovaného zákroku,
prípadne špeciálnej terapie, sme nútení
za týmto účelom vycestovať. Zvykli sme si
aj na to, že vo väčšine prípadov je cieľom
našej cesty krajské mesto alebo rovno
hlavné mesto našej vlasti. My však vieme
aj o takom prípade, keď cieľom takejto
cesty je jedno nenápadné historické mesto
na juhu Slovenska – Komárno.
Nachádza sa tu nemocnica. Na prvý pohľad taká istá, ako všetky ostatné nemocnice. Pacienti chodia dnu a von cez hlavný
vchod, kde sa kúsok od neho nachádza
veľká svietiaca tabuľa s nápisom „CT“.
Poviete si no a čo? Veď „CTčko“ má dnes
skoro každá nemocnica. To je síce pravda,
ale to, ktoré sa nachádza v nemocnici
v Komárne, je predsa len niečím výnimočné. Je to najmodernejší plne digitálny
64 vrstvový CT prístroj v nitrianskom
kraji aj v širšom regióne. Nainštalované
a odovzdané do užívania bolo v septembri
2011 vďaka pomoci skupiny AGEL, ktorá
prevádzkuje a manažérsky riadi neziskovú
organizáciu FORLIFE. Práve spoločnosť
AGEL kompletne financovala túto investíciu v obstarávacej cene približne 700.000 €.
Toto moderné CT zariadenie je schopné
na základe jediného scanu, teda jediného
nasnímania pacienta, vyhotoviť množstvo
snímkov, ktoré je dokonca schopné spracovať aj trojrozmerne, teda v 3D. Je priam
neuveriteľné pozerať sa na snímky pacienta
a vedieť, čo sa nachádza v jeho vnútre bez
toho, aby absolvoval chirurgický zákrok
alebo nepríjemné a bolestivé vyšetrenia.
Za jeden mesiac sa uskutoční viac ako 1150
CT vyšetrení na približne 600 pacientoch.
Tieto čísla hovoria samé za seba, s akým
obrovským nasadením tu pracuje tím
rádiológov nemocnice. Ale to nie je všetko.
Vzhľadom na kvalitu snímkov sa neraz
stane, že pri pôvodnom vyšetrení sa zistí aj
ochorenie, o ktorom pacient ani nevedel.
Tým sa už nejednému pacientovi podarilo
zachrániť život, keď sa mu pri rutinnom
CT vyšetrení po úraze podarí diagnostikovať napríklad rakovinu v počiatočnom
štádiu. A to je už práca pre ďalšie výnimočné oddelenie tejto nemocnice.
Týmto oddelením je oddelenie klinickej a radiačnej onkológie. Oddelenie
disponuje lôžkovou rádioterapeutickou aj
klinicko-onkologickou časťou na dvoch
trení aj ambulantne podávajú cytostatiká
pre pacientov. Najzaujímavejšou časťou
je ale určite radioterapeutická ožarovňa.
Nachádza sa v nej kobaltový ožarovač
najnovšej generácie TERABALT 80 ACS.
Na svojom mieste je od septembra 2009
a odvtedy slúži pacientom celého južného
Slovenska. Investícia vo výške 595.000 € sa
ale vyplatila. Mesačne sa na ňom vykoná
2050 ožarovacích cyklov pre viac ako 320
ambulantných a 40 lôžkových pacientov
mesačne. Je potrebné vedieť, že juh Slovenska je v smutných rebríčkoch onkologických ochorení na popredných miestach.
Preto nie je výnimočné na tomto oddelení
nájsť aj pacientov s bydliskom vzdialeným
aj 80 km od nemocnice.
A čo dodať na záver? Nezostáva nám nič iné
ako veriť, že také spoločnosti ako AGEL, ktoré
podporujú rozvoj svojich zdravotníckych zariadení, nebude ubúdať. Nemocnica v Komárne
oddelených poschodiach s dvojlôžkovými
izbami pre pacientov. Okrem lôžkovej časti
sa tu nachádza aj ambulancia klinickej
onkológie, kde sa okrem bežných vyše-
je jasným dôkazom, že keď je vôľa a chuť,
nemusí byť kvalitná zdravotná starostlivosť
dostupná len vo vzdialených veľkých mestách
a štátnych fakultných nemocniciach.
Novorodencov strážia nové
monitory dychu
Monitor dychu účinne chráni novorodenca pred hrozbou tzv. Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Andrea Kissová / Foto: Andrea Kissová
„Ak si chce monitor dychu zapožičať mamička aj
do domáceho prostredia,
vieme jej v spolupráci s Nadáciou Križovatka monitor
zapožičať“
kontroluje dýchanie a varuje rodiča alebo
zdravotný personál v prípade ohrozenia dieťaťa. „Nové monitory dychu nám
urobili veľkú radosť. Rada by som sa touto
cestou poďakovala Nadácii Križovatka,"
hovorí vedúca lekárka novorodeneckého
oddelenia MUDr. Ingrid Moravcová a dodáva, že už v roku 2009 darovala nadácia
nemocnici 5 takýchto monitorov.
Tieto darované monitory sú určené
Nemocnice
D
va nové monitory dychu kojencov
Babysense II pomáhajú mamičkám
a sestrám na Novorodeneckom
oddelení Všeobecnej nemocnice v Komárne, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE. Dar v hodnote 200 euro
prevzala od pani Táni Tomasch, správkyňa Nadácie Križovatka, vedúca lekárka
novorodeneckého oddelenia MUDr. Ingrid
Moravcová.
Monitor dychu účinne chráni novorodenca pred hrozbou tzv. Syndrómu
náhleho úmrtia dojčiat. „Syndróm náhleho
úmrtia dojčiat je diagnóza, ktorú lekári
vedia určiť bohužiaľ až po smrti dieťaťa.
Spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých
novorodencov zástavou dychu v spánku,
a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich
príznakov," hovorí pani Tomasch z Nadácie
Križovatka.
Monitor neustále sleduje dýchanie
a dychové pohyby dieťaťa. V prípade, ak sa
dýchanie zastaví na dobu dlhšiu ako
20 sekúnd, alebo ak sa dychová frekvencia
zníži pod 10 dychov za minútu, monitor
spustí zvukový a svetlený alarm. Monitor
dychu nemôže predísť nepravidelnému
dychu či zástave, ale účinne a spoľahlivo
len pre novorodenecké oddelenie. „Ak si
chce monitor dychu zapožičať mamička aj
do domáceho prostredia, vieme jej v spolupráci s Nadáciou Križovatka monitor
zapožičať. O službu je medzi mamičkami veľký záujem, mesačne zapožičiame
približne 10 monitorov na minimálnu
dobu 6 mesiacov," doplnila lekárka.
Monitory dychu si pochvaľujú aj sestry
na oddelení. „Máme väčšiu istotu, keď má
dieťa v postieľke monitor dychu, v prípade
potreby nás okamžite informuje. Stáva sa,
že mamičky občas zabudnú na podložke
vypnúť signalizáciu, zoberú si dieťatko
na dojčenie a alarm sa spustí na celé oddelenie," uviedla vedúca sestra novorodeneckého oddelenia Elvíra Baková.
63
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Stalo se
Dopravní zdravotnictví
MLADÍ HUDEBNÍCI ZPŘÍJEMNILI
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS PACIENTŮM
NA LDN
Příjemné předvánoční zpestření si připravili pro pacienty Léčebny dlouhodobě
nemocných Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská žáci Základní umělecké školy
Ilji Hurníka. Mladí hudebníci zahráli nemocným skladby velkých tvůrců, ale i staré
vánoční koledy, aby tak navodili velmi
příjemnou předvánoční atmosféru.
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
se snaží svým pacientům co nejvíce zpříjemnit předvánoční atmosféru. „Oddělení
a ambulance nemocnice jsou svátečně
vyzdobené a atmosféru zkrášlují nastrojené
stromečky. Tradiční každoroční vystoupe-
s talo se
ní mladých hudebníků bylo pro pacienty
příjemné vytržení z každodenního stereotypu,“ řekla staniční sestra Blanka Babáčková z Léčebny dlouhodobě nemocných.
64
NEMOCNICE SE PŘEDSTAVILA
STUDENTŮM VYSOKÉ ŠKOLY
EKONOMICKÉ
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská se
zúčastnila Dne otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Akce
proběhla počátkem ledna ve Vencovského
aule VŠE v Praze. Pro více než 500 návštěvníků byly připraveny informace o nemocnici. Představit se studentům, zodpovědět
případné dotazy, anebo naopak vyvrátit
některé mylné představy, to vše si od akce
slibovala Nemocnice s poliklinikou Praha
Italská.
Nemocnice Český Těšín
since mají na odděleních budovy A hospitalizovaní pacienti k dispozici kabelovou
televizi. Při rekonstrukci kabelového vedení byla rovněž namontována kabeláž pro
příjem internetu pro zaměstnance nemocnice. Důvodem k rekonstrukci kabelového
vedení byla zhoršená kvalita dosavadního
analogového signálu.
MLADÍ KOLEDNÍCI ZPESTŘILI
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS PACIENTŮM
NEMOCNICE
Mladí umělci z řad žáků Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně
se rozhodli zpříjemnit předvánoční čas
pacientům nemocnice. Hospitalizovaným
pacientům děti zahrály na housle, kytaru,
keyboard a rovněž zazpívaly vánoční
koledy.
Tradice „koledování“ v českotěšínské
nemocnici trvá již více než 10 let, přičemž
pacienti mají možnost poslechnout si české
i polské koledy. „Každoročně se našim
pacientům snažíme co nejvíce zpříjemnit
předvánoční čas vystoupením mladých
umělců. Pacientům se zpestření mladých
umělců líbilo, někteří si s dětmi i společně
zazpívali koledy,“ řekla náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči nemocnice Mgr. Alice
Ručková.
s moderátory byly nemoci z povolání, jejich
typy, riziková pracoviště či pracovní úrazy.
Kurz repetitorium komplexní
léčby chronických ran
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie
Nemocnice Podlesí pořádalo začátkem
prosince dvoudenní odborný certifikovaný kurz, který byl tematicky zaměřen
na hojení ran. Účastníci kurzu se věnovali
praktickým ukázkám práce s moderními
materiály, přenosům z operačního sálu
NEMOCNICE ŠKOLILA PRACOVNÍKY
SLEZSKÉ DIAKONIE
Zdravotnický personál nemocnice koncem
listopadu školil pracovníky Slezské Dia-
a zákrokového angiografického sálu. Samozřejmostí kurzu byla společná diskuse
nad indikacemi a použitím moderních
materiálů a metod. Vedoucím odborného
kurzu byl MUDr. Jan Stryja.
Nemocnice Prostějov
konie. Pracovníci středisek Tabita a Žukov
byli proškoleni v manipulaci s imobilními
klienty, polohování, přesuny a ergonomie
při práci.
Nemocnice Podlesí
PACIENTI NEMOCNICE MAJÍ NOVĚ
K DISPOZICI KABELOVOU TELEVIZI
Vyšší komfort pro své pacienty se rozhodla
zajistit Nemocnice Český Těšín. Od pro-
mocnice MUDr. Marie Bartnická a staniční
sestra Marie Skupienová vystoupily v ranním vysílání České televize, v pořadu Dobré
ráno s Jedničkou. Hlavním tématem besedy
PRIMÁŘKA VYSTOUPILA V POŘADU
ČESKÉ TELEVIZE
Primářka oddělení nemocí z povolání ne-
HOSPITALIZOVANÉ DĚTI NAVŠTÍVIL
MIKULÁŠ
Mikulášská nadílka potěšila malé pacienty
na dětském oddělení nemocnice. V převlecích za Mikuláše, čerta a anděla dětem
připravili rozptýlení dobrovolníci z řad
studentů SZŠ Prostějov. Přichystali si pro
děti pásmo písniček, koled a her. Mikuláš
se svou družinou všechny děti odměnil
balíčkem, kde kromě perníků a nápojů
MALÉ PACIENTY POHLÍDAJÍ V NEMOCNICI NOVÉ MONITORY DECHU
Celkem pět nových monitorů dechu získalo dětské oddělení prostějovské nemocnice.
Dar převzal z rukou člena Správní rady
Nadace Křižovatka Ing. Vlastimila Novotného primář dětského oddělení MUDr. Josef Tenora. „Nové monitory dechu nám
udělaly obrovskou radost. Rád bych touto
cestou poděkoval Nadaci Křižovatka,“
říká primář dětského oddělení MUDr. Josef Tenora s tím, že na dětském oddělení
nemocnice je nyní 30 monitoru dechů.
„Tyto monitory dechu se musí co dva roky
měnit, což je doba garantovaná výrobcem
a schválená Státním ústavem pro kontrolu
léčiv pro používání,“ doplnil.
Nemocnice Přerov
HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ
ODDĚLENÍ USPOŘÁDALO
1. SETKÁNÍ SE ZASLOUŽILÝMI DÁRCI
KRVE A KREVNÍ PLAZMY
Koncem prosince uspořádalo Hematologicko-transfúzní oddělení nemocnice pro
své věrné dárce akci s názvem Setkání se
zasloužilými dárci krve a krevní plazmy.
Cílem bylo především poděkovat jim za to,
že v dnešní uspěchané době, v době, kdy
každý sleduje především vlastní prospěch,
darují nejcennější tekutinu, darují kus
sebe, darují krev či krevní plazmu. Každý
dostal malý dárek.
MIKULÁŠ SE SVOU DRUŽINOU
ROZVESELIL DĚTI V NEMOCNICI
„Budliky, budliky, já jsem čertík z pekla“
a jiné popěvky zněly počátkem prosince
na dětském oddělení Nemocnice Přerov.
Čert, Mikuláš a anděl, již tradičně v podání studentů Střední zdravotnické školy
z Přerova, zde rozdávali radost, smích
a drobné dárky. „Některé děti se trošku
bály, jiné recitovaly a zpívaly, některé se
dokonce schovaly pod peřinu. Všichni se
ale nakonec smáli, protože Mikuláš neměl
ve velké knize hříchů skoro nic napsáno.
Čert měl smůlu a nikoho tak do pekla
neodnesl,“ říká učitelka mateřské školky
přerovské nemocnice Jana Krejčí.
NEMOCNICE ZÍSKALA DALŠÍ PRAVIDELNÉ DÁRCE – ZAMĚSTNANCE
SPOLEČNOSTI MEOPTA
Přes veškeré úspěchy v rozvoji medicíny
zůstávají krev a krevní plazma od dobrovolných dárců zcela nepostradatelné pro
léčbu řady nemocí, provádění složitých
operací i záchranu životů při úrazech.
Mezi pravidelné dárce transfúzního oddělení nemocnice se nově zařadili také zaměstnanci přerovské společnosti Meopta.
„Aktivitu všech dobrovolných dárců
a zaměstnavatelů velice vítáme. Touto
cestou bych chtěl všem zaměstnancům
společnosti Meopta, kteří u nás nejcennější
tekutinu darovali, poděkovat. Velmi si vážíme a oceňujeme jejich humánní přístup,
který ve svém důsledku pomáhá navracet
našim pacientům zdraví nebo i zachránit
život,“ říká primář transfúzního oddělení přerovské nemocnice MUDr. Štefan
Repovský.
Nemocnice Šternberk
V MAGICKÝ JEDNIČKOVÝ DEN PŘIŠEL
V 11.03 HODIN NA SVĚT MALÝ LUKÁŠ
Magické jedničkové datum narození –
11.11.2011 – bude mít ve svém občanském
průkazu navždy zapsán malý Lukáš, který
se narodil v Nemocnici Šternberk. Chlapeček přišel na svět spontánním porodem
v 11.03 hodin, měřil 49 centimetrů a vážil
3450 gramů.
NEMOCNICE BYLA VYBAVENA
NOVÝMI VÍŘIVÝMI VANAMI
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny nemocnice bylo vybaveno dvěma
novými vířivými vanami pro horní
a dolní končetiny. Vířivé vany jsou vhodné
především pro pacienty po úrazech nebo
po operacích pohybového aparátu, pacienty s bolestivým onemocněním pohybového
aparátu, po zánětech, při postižení perifer-
s talo se
byly také drobné dárečky, nechyběl ani
adventní čokoládový kalendář.
RODIČKY MAJÍ MOŽNOST NECHAT SI
ODEBRAT PUPEČNÍKOVOU KREV
Gynekologicko-porodnické oddělení
nemocnice nabízí ženám novou službu.
Rodičky si zde mohou nechat odebrat
pupečníkovou krev, která je používána
k léčbě nádorových onemocnění – například leukémie či vrozených poruch
imunity a metabolismu – pro vlastní
potřeby miminka nebo pro příbuzenské
transplantace.
„Nenahraditelnost této krve tkví v tom,
že obsahuje buňky, které se v organismu už
nikdy během života v takové podobě nevyskytnou. Jsou to tzv. zárodečné buňky,
které mají schopnost se množit a přeměňovat na různé typy buněk,“ vysvětluje
primářka gynekologicko-porodnického
oddělení MUDr. Jarmila Repovská s tím,
že zákrok je naprosto bezbolestný a maminku ani dítě nijak nezatěžuje. Zákrok
samotný trvá jen několik minut a je prováděn jen v případě, kdy se během porodu
nevyskytla žádná rizika a komplikace.
Z jednoho odběru získají lékaři zhruba 60
až 120 mililitrů krve. Vzorek pak putuje
na bakteriologické vyšetření a další testy,
které prověří, zda je odběr dostatečný pro
další zpracování. Je-li vše v pořádku, je
krev do 48 hodin po odběru zamražena
a uchována.
Bližší informace o možnostech odběru
pupečníkové krve mohou maminky získat
u porodních asistentek Nemocnice Přerov
na telefonním čísle 581 271 187.
65
ročník 6
ních nervů například při diabetu, otocích,
při některých ochrnutích a svalových
atrofiích. Jsou také vhodné při regeneraci
končetin po nadměrné fyzické zátěži.
„Vířivá lázeň je velmi často využívaná
procedura – zvyšuje prokrvení končetin
a lokální metabolismus, aktivuje kožní
receptory, uvolňuje ztuhlé svaly a klouby,
snižuje svalové napětí. Zlepšené prokrvení a svalové uvolnění snižují bolestivost.
Lázeň většinou slouží jako příprava pro
následné individuální léčebné cvičení,“
říká primářka oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny nemocnice MUDr. Alice
Ščudlová.
které se používají ve zdravotnictví nejčastěji. To jsou ochranné rukavice, sterilní
i nesterilní.
Podhorská nemocnice
PODHORSKÁ NEMOCNICE PŘIPRAVILA PRO DĚTI A VNOUČATA ZAMĚSTANCŮ MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
Na sedmdesát dětí přišlo v doprovodu
svých rodičů, babiček a dědečků do Podhorské nemocnice v Bruntále na vel-
číslo 1
únor 2012
na 16. prosince ve spolupráci se Základní
školou Rýmařov vánoční akci pro pacienty
na odděleních sociální hospitalizace a ošetřovatelské péče.
Žáci během akce pacientům předali
vánoční přáníčka, za doprovodu kytary zazpívali koledy či si připravili ukázku akrobatického a kouzelnického umění. „Bylo to
úžasné, děti to měly moc pěkně připravené.
Nejkrásnější bylo vidět jejich rozzářené oči,
to nadšení se přeneslo i na pacienty kolem.
Člověka to opravdu strašně povzbudilo,“
zhodnotila dojatě vystoupení žáků pacientka sociální hospitalizace Marie Sedláčková.
Šumperská nemocnice
Nemocnice Valašské Meziříčí
NOVÉ PŘÍSTROJE HLÍDAJÍ DĚTI
Nový pulsní oxymetr, přístroj, který střeží
srdeční puls dětí, uvedlo do provozu dětské
oddělení nemocnice. Mezi novými přístroji
jsou také nebulizátory, díky nimž mohou
děti inhalovat teplý nebo studený kyslík
kou Mikulášskou nadílku. Nemocnice
ji připravila pro rodiny zaměstnanců
ve spolupráci se Střediskem volného času
Bruntál. Děti, které si neodnesl čert, obdržely od Mikuláše a anděla dárky, mohly
si zahrát hry, zasoutěžit, vlastnoručně
vyrobit papírového čerta, vánoční ozdobu
či nazdobit vánoční perníček.
NOVÉ MODERNÍ KOUPELNY MAJÍ
K DISPOZICI PACIENTKY
GYNEKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Vyšší komfort si nově mohou užívat pacientky hospitalizované na gynekologickém
oddělení nemocnice. V listopadu zde byly
zrekonstruovány původní koupelny a sociální zařízení z 90. let minulého století.
„Cílem rekonstrukce bylo zvýšit komfort
pacientek a obnovit původní technické
parametry sociálního zázemí. Obě koupelny byly úplně vybourány až na panelový
s talo se
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ A PŘEDSTAVENÍ
DOJALa PACIENTY I PERSONÁL PODHORSKÉ NEMOCNICE V RÝMAŘOVĚ
Slzy dojetí stékající po usmívajících se tvářích pacientů a stejně dojaté tváře zdravotnického personálu a žáků Základní školy
Rýmařov dotvořily silnou předvánoční
66
a které malým pacientům pomáhají při
problémech s dýchacími cestami.
Nové nebulizátory jsou určeny malým
pacientům, trpícím například zánětem
hrtanu, průdušek či zápalem plic, slouží
k inhalaci. Přístroj vytváří velice jemnou
mlhovinu, kterou dítě inhaluje a která se
dostává až do nejjemnějších plicních sklípků, kde ulevuje od potíží.
RUKAVICE – OCHRANA PACIENTŮ
A ZDRAVOTNÍKŮ
Zdravotnický nelékařský personál nemocnice měl díky společnosti B. Braun možnost seznámit se s novinkami z oblasti
spotřebního zdravotnického materiálu,
a to konkrétně s ochrannými pomůckami,
podklad, doinstalováno bylo nové vedení
teplé užitkové vody v plastových rozvodech, instalována byla rovněž nová tekutá
izolace a příčky mezi stávajícími WC byly
upraveny tak, aby byla zajištěna maximální
intimita pacientů,“ říká správce nemocnice
Mgr. Martin Pelnář.
atmosféru v Podhorské nemocnici v Rýmařově. Podhorská nemocnice přichystala
NEMOCNICE ZLEPŠUJE
INFORMOVANOST PACIENTŮ
Zdravotnický personál na interním
oddělení nemocnice v průběhu roku 2011
realizoval projekt zaměřený na informova-
NADSTANDARDNÍ POKOJE NA PORODNICKÉM ODDĚLENÍ PROŠLY
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ
Nadstandardní pokoje na porodnickém
oddělení nemocnice září novotou. V prosinci totiž prošly kompletní rekonstrukcí
- kromě nové samostatné koupelny s WC
mají rodičky k dispozici rovněž moder-
ní vybavení a vyměněna byla také okna
a podlahy.
Dva nadstandardní pokoje porodnického oddělení nyní disponují plně polohovatelným lůžkem, lůžkem pro doprovod,
moderním nočním stolkem či polohovacími křesly. K dispozici mají maminky
přebalovací pult s vaničkou a skříň pro
uložení osobních věcí. Komfort maminkám zvyšují rovněž spotřebiče – lednice,
mikrovlnná trouba, varná konvice a samozřejmostí je televize.
NA TRANSFÚZNÍ SLUŽBĚ V ŠUMPERKU A BRUNTÁLE PŘIVÍTALI DÁRCE
MIKULÁŠI, ČERTI A ANDĚLÉ
Transfúzní služba 5. prosince přivítala všechny dárce krve a krevní plazmy
s humorným nadhledem. Zdravotnický
personál v šumperském i bruntálském
odběrovém středisku nezapomněl na ob-
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA NA FACEBOOKU
Transfúzní služba nově informuje veřejnost také skrze Facebook. Jde o další
informační kanál, který pomůže šířit
povědomí o aktivitách Transfúzní služby.
Odkaz na Facebook se nachází na webu
www.transfuznisluzba.cz.
líbený svátek a část personálu se převlékla
do kostýmů čerta, Mikuláše a anděla.
Každý z dárců navíc dostal za svoji odvahu
jako poděkování drobný dárek.
Odběrová střediska v Šumperku
i Bruntále se tak díky výzdobě a personálu
proměnila v peklo i nebe, kde dárce vítaly
usměvavé sestřičky převlečené do kostýmů
anděla, čerta a Mikuláše.
Vítkovická nemocnice
Nemocné děti navštívila spisovatelka pohádek Eva Tvrdá
Autorka pohádkové knihy pro děti „Pohádka o červené kostce“ Eva Tvrdá navštívila 12. prosince společně s ilustrátorkou
Dagmar Václavíkovou dětské oddělení
NA TRANSFÚZNÍ SLUŽBĚ SE
NADĚLOVALO
Transfúzní služba připravila v předvánočním čase pro své dárce jako poděkování
drobné dárky. Během předvánočních odběrů čekaly na dárce v Šumperku i Bruntále praktické diáře a kalendáře na rok 2012.
Každý dárce krve a plazmy navíc pravidelně získává pracovní volno s náhradou
mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetřenemocnice. Hospitalizovaným dětem
návštěva nejen předčítala z nové knihy, ale
také si pro ně připravila řadu omalovánek
k vybarvování a soutěž o knížku.
Transfúzní služba
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ S PODPOROU
TRANSFÚZNÍ SLUŽBY OCENIL V BRUNTÁLE DÁRCE KRVE
Český červený kříž ocenil s podporou
Transfúzní služby bezplatné dárce krve
a krevní plazmy. Nárok na ocenění plaketou prof. MUDr. Jana Janského letos
získalo celkem 243 dárců. Slavnostní
ocenění dárci převzali z rukou zástupců
ČČK, Transfúzní služby a starosty města
Bruntálu Ing. Petra Ryse v sále bruntálského zámku.
krevních bank a konsignačních skladů.
Setkání se zúčastnilo více než 50 odborných pracovníků, jeho cílem bylo vzájemně
se informovat o metodických postupech,
výsledcích práce a koordinovat vzájemnou
spolupráci. Součástí akce byla také série
odborných prezentací z oblastí marketingu, hemovigilance, vyšetřování virových
markerů u dárců aj. Setkání se budou
konat pravidelně každého půl roku.
ní, vitamíny od své zdravotní pojišťovny,
občerstvení či odpočet ze základu daně
z příjmu, a to za každý odběr 2000 Kč.
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA PROHLUBUJE
SPOLUPRÁCI MEZI ZAŘÍZENÍMI
V prosinci uspořádala Transfúzní služba
v Šumperku slavnostní setkání se zástupci
odběrových středisek, spolupracujících
Nemocnice vyslala ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou zdravotníky
do ostravských závodů
Zaměstnanci společností VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP měli jedinečnou možnost nechat si zkontrolovat svůj
zdravotní stav profesionály. Zdravotníci
Vítkovické nemocnice ve dvou listopadových dnech v rámci akce Dny zdraví přímo
v provozech VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP prováděli zájemcům bezplatně
různá vyšetření. Akce byla organizovaná
ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Preventivní vyšetření
s talo se
nost pacientů před provedením odborných
vyšetření. Výsledkem projektu jsou „informační karty“ k jednotlivým vyšetřením,
ze kterých se pacient snadno dozví veškeré
základní informace. Informační karty obsahují vysvětlení důvodu, proč se vyšetření
indikuje, na které ambulanci se provádí
a kde je tato ambulance v areálu nemocnice umístěna. Pacient se dále dozví, jaká je
příprava, průběh i nutná péče po vyšetření.
Informační list je stručný, přehledný s názornými obrázky nebo fotografiemi.
67
ročník 6
zraku, krve, cév aj. odhaluje při těchto
akcích počínající onemocnění. Lékař, který
vyhodnocuje zaměstnancům jednotlivá
vyšetření, pak doporučuje návštěvu lékařů
specialistů.
Mikulášské nadělení pro děti
a vnoučata zaměstnanců i nemocné děti na dětském oddělení
Zábavný program plný atrakcí a soutěží
přichystalo vedení nemocnice s odbory
pro děti zaměstnanců. Akce se pravidelně
koná ve Středisku volného času, kde jsou
skvělé podmínky pro interaktivní zábavu,
vystoupení, dílnu pro tvoření a profesionálové pro práci s dětmi. Akce se konala pro
Jičíně, Vítkově a Komplexního onkologického centra v prosinci zábavné odpoledne
plné her, soutěží a zábavy. Celkem 200
dětí, 300 rodičů a prarodičů se setkalo
ve sportovní hale v Novém Jičíně. Soutěže
a kreativní koutek byly připraveny pro větší i menší děti, takže každý si přišel na své.
1. Oční
Vánoce na dětském oddělení
s klaunem
I v době Vánoc se bohužel stane, že děti
musí ulehnout do nemocnice. Personál
dětského oddělení udělal vše pro to, aby děti
prožily svátky v nemocnici co nejpříjemněji.
Koncem roku navštívil malé pacienty Klaun
Den prevence zeleného zákalu
Glaukomové onemocnění, laicky nazývané
zelený zákal, může vést k vážnému poškození vidění i ztrátě zraku. Hlavní příčinou
tohoto onemocnění je zvýšený nitrooční
tlak. Právě proto nabídlo oční centrum
s talo se
1. Oční v prosinci bezplatné vyšetření
nitroočního tlaku. Zákeřnost zeleného
zákalu spočívá v tom, že v počátcích o něm
nemocný člověk vůbec neví. Zvýšený nitrooční tlak nepůsobí žádnou bolest ani jiné
obtíže. Pokud není nemocný včas vyšetřen
lékařem, může si onemocnění všimnout
až ve chvíli, kdy již přichází o zrak. A to
je pozdě, protože degenerativní změny
na očním nervu jsou nezvratné.
68
z Balónkova. Předal dětem malé dárečky
a především děti bavil s nafukovacími
balónky, ze kterých děti tvořily zvířátka
a s klaunem zažily spoustu legrace.
únor 2012
Setkání s představenstvem
AGELu
O setkání s představenstvem společnosti AGEL měli zaměstnanci Vítkovické
nemocnice velký zájem. Nemocnici a plný
přednáškový sál navštívili generální ředitel
AGELu MUDr. Filip Horák, MBA, a ředitelka personálně právních vztahů Ing. Ive-
ta Ostruszková, MBA. Kromě prezentace
k novinkám a cílům společnosti využili
zaměstnanci možnost diskuze.
velký zájem v prosinci dvakrát. Hospitalizované děti přišel navštívit Mikuláš
a anděl. Čert zůstal doma – nebylo mu
dovoleno, aby strašil děti!
číslo 1
Komplexní onkologické centrum
Nový Jičín
U příležitosti navázání rozsáhlejší spolupráce mezi Radioterapií a Nemocnicí
v Novém Jičíně pořádala společnost AGEL
pro děti zaměstnanců Nemocnice v Novém
V Novém Jičíně se uskutečnil
seminář o neuroendokrinních
nádorech
V listopadu se konal jeden z pravidelných
seminářů Komplexního onkologického
centra pro lékaře a sestry Novojičínska
na téma neuroendokrinních nádorů. Odborným garantem akce byl MUDr. Maňásek, primář onkologického oddělení.
Repharm
Nová LÉKÁRNA AGEL v Bohumíně
Začátkem listopadu se společnost Repharm
rozrostla o další lékárnu, a to v Bohumíně.
Lékárna sídlí ve zdejším středisku zdravotnických služeb na ulici Čáslavská a nově
už nese jméno LÉKÁRNA AGEL. Mimo
široký sortiment léků a léčivých přípravků
jsou pro zákazníky připraveny dárkové
poukazy a zákaznické karty, které držitele
opravňují k čerpání slev a bonusů. Personál lékárny se na Vás těší denně od 7.00
do 17.00 hodin.
Nemocnica Levoča
DETI Z MATERSKEJ ŠKÔLKY SI PRIŠLI
ZACVIČIŤ DO NEMOCNICE
Raz-dva, raz-dva-tri…, ozývalo sa
24. novembra z rehabilitačného oddelenia
zentáciou sa snažíme našich „drobčekov“
pozitívne nasmerovať k pohybu,“ povedala primárka rehabilitačného oddelenia
MUDr. Ingrid Dzurňáková. Za ich odvahu
ich čakala, ako ináč i drobná sladká odmena.
Levočskej nemocnice. Prišli si sem totiž
zacvičiť detičky z materskej škôlky G. Haina v Levoči. Ponaťahovať telíčko si prišla
aj pani riaditeľka Mgr. Koterbová s pani
učiteľkou Repaskou.
Na oddelenie dorazilo zhruba dvadsať
zvedavých detí. „Detičky sme privítali
spolu s pánom riaditeľom VNsP Levoča
Mgr. Jaškom, ako aj pánom námestníkom
MUDr. Hanušinom. Po formálnom úvode
sa deti rozdelili do malých skupín, ktoré si
v priebehu 1 a pol hodiny hravou formou
vyskúšali jednotlivé procedúry, ktoré naše
oddelenie poskytuje. Touto aktívnou pre-
DETI HOSPITALIZOVANÉ V LEVOČI
NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ
Tak ako každý rok aj v dezembri prišiel
medzi našich detských, ale aj dospelých
pacientov Mikuláš. Mikulášskou nádielkou potešil malých pacientov na detskom
oddelení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči. V prevlekoch za Mikuláša, anjelikov a čertov deťom pripravili
rozptýlenie študenti Strednej zdravotníckej
školy v Levoči. Mikuláš so svojou družinou odmenil všetky deti medovníčkami
v rôznych tvaroch.
„Na detskom oddelení bolo 20 pacientov
všetkých vekových kategórií od batoliat do 18 rokov, ktorým sa po príchode
Mikuláša rozžiarili očká a celé oddelenie
bolo zrazu plné radosti a smiechu,“ uviedla
námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú
starostlivosť PhDr. Beáta Ružbacká. Mikuláš tiež rozveselil pacientov na internom,
urologickom oddelení a chirurgii.
Takto sa snažil personál nemocnice a študenti SZŠ svojim Mikulášskym
prekvapením pomôcť pacientom aspoň
na chvíľku zabudnúť na miesto, kde sa
práve nachádzajú, a spríjemniť im čas.
INZERCE
systémy pro mamograf ii • vakuová biobsie prsu
kostní denzitometry • mini C-ramena
69
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Blahopřejeme
V průběhu měsíců únor – březen 2012 oslaví významná životní
výročí tito zaměstnanci.
Ú N O R 2 012
CGB laboratoř
MUDr. Vladimír Židlík, lékař
Dopravní zdravotnictví
MUDr. Anna Hlávková, lékařka,
Poliklinika Plzeň
Ing. Vladislav Plocar, vedoucí provozně
technického úseku, Poliklinika Plzeň
Vladimíra Šáfrová, všeobecná sestra,
Poliklinika Nymburk
MUDr. Daniela Ondřichová – Nováková,
lékařka, Nemocnice s poliklinikou Praha
Italská
Kateřina Hudecová, zdravotní laborantka,
Poliklinika Česká Třebová
MARTEK MEDICAL
Petr Sedlář, pracovník nádvorní čety
Nemocnice Český Těšín
Helena Dvořáčková, sanitářka
Tomáš Cinciala, zahradník
BLAH
NSTAL
emo
OOcP n
Ř
S Ei c…
J eE M E
Nemocnice Podlesí
Lucie Sztefková, všeobecná sestra
Olga Lukáčová, ošetřovatelka
70
Nemocnice Prostějov
Mgr. Jana Procházková, odborná
pracovnice
Veronika Sklenářová, sanitářka
Eva Kořínková, všeobecná sestra
Alena Formánková, sanitářka
Marie Lišková, všeobecná sestra
Nemocnice Přerov
Jan Duroň, údržbář
Věra Bujnochová, všeobecná sestra
Hana Šandlová, sanitářka
Edita Bednaříková, všeobecná sestra
Jitka Krůtilová, pomocná kuchařka
Bohdana Rychlá, všeobecná sestra
MUDr. Pavel Maršálek, lékař
Nemocnice Valašské Meziříčí
Gabriela Švidrnochová, staniční sestra
operačních sálů
Petra Sedlářová, pracovnice úklidu
Marie Kovářová, sanitářka
Anna Černá, pracovnice úklidu
Josef Liška, správce nemocnice
Šumperská nemocnice
Věra Vlčková, DiS., fyzioterapeutka
Soňa Vávrová, dělnice v prádelně
Jiří Haberland, řidič
Libuše Hédlová, porodní asistentka
Jana Stejskalová, všeobecná sestra
Jitka Rossipalová, sanitářka
Marta Krňávková, sanitářka
Vítkovická nemocnice
Eliška Vašíčková, sanitářka
Danuše Šantová, ošetřovatelka
Eva Čechová, všeobecná sestra
Karel Šumbera, ošetřovatel
Andrea Vrbová, všeobecná sestra
MUDr. Romana Bočková, lékařka
Aneta Serafinová, DiS., zdravotně-sociální
pracovnice
Daniela Pavlíková, všeobecná sestra
MUDr. Veronika Jiroušková, lékařka
MUDr. Tomáš Skýba, lékař
FORLIFE
RNDr. Zdenka Belobradová, chemička
Erika Remesová, upratovačka
Irena Križanová, sestra
MUDr. Rudolf Pelikán, námestník
riaditeľa
MUDr. Lucia Žaková, lekárka
Zuzana Hamranová, sestra
MUDr. Beata Shcherba, lekárka
Nemocnica Krompachy
Marta Bátorová, sestra neonatologického
oddelenia
Nemocnica Zvolen
Magdaléna Luptáková, sanitárka
Miroslav Boďa, sanitár
Milota Cibuľová, upratovačka
VNsP Levoča
RNDr. Alena Dunčková, laboratórna
diagnostička
Mária Azirovičová, sestra pri lôžku –
špecialistka na JIS
Veronika Iľašová, asistentka-sanitárka
B Ř E Z E N 2 012
1. Oční
Věra Janková, ošetřovatelka
Dopravní zdravotnictví
Doc. MUDr. Ivo Oral, CSc., lékař,
Poliklinika Olomouc
MUDr. Jarmila Šubová, lékařka,
Poliklinika Olomouc
MUDr. Michaela Černá, odborná
pracovnice v laboratorních metodách,
Poliklinika Olomouc
Bc. Martina Kopečná, fyzioterapeutka,
Poliklinika Olomouc
Jaroslava Havlová, všeobecná sestra,
Poliklinika Plzeň
Libuše Wohlrabová, všeobecná sestra,
Poliklinika Plzeň
Petr Frank, řidič, Poliklinika Plzeň
MUDr. Ivan Demkovič, lékař, Poliklinika
Plzeň
Miluše Zofová, sanitářka, Poliklinika
Plzeň
MUDr. Věra Makrlíková, lékařka,
Poliklinika Plzeň
MUDr. Alena Vitvarová, lékařka,
Poliklinika Česká Třebová
Jana Stará, zdravotní laborantka,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
Nemocnice Český Těšín
Leona Michniková, kuchařka
Alena Putková, pracovnice úklidu
Nemocnice Podlesí
MUDr. Rafael Nieslanik, lékař
Lucie Chowancová, všeobecná sestra
Nemocnice Prostějov
Lucie Chytilová, všeobecná sestra
MUDr. Jaroslav Zlámal, primář
Stanislav Makový, energetik
Julie Holíková, všeobecná sestra
Iveta Majirská, všeobecná sestra
Jana Řehořková, všeobecná sestra
Marta Osladilová, všeobecná sestra
Nemocnice Přerov
MUDr. Michaela Černá, lékařka
Jiří Hampel, sanitář
MUDr. Romana Trnavská, lékařka
Hana Vodičková, technicko-hospodářská
pracovnice
Nemocnice Valašské Meziříčí
Andrea Machačová, všeobecná sestra
Ivana Koňaříková, všeobecná sestra
Věra Kostková, sanitářka
Kateřina Šestáková, zdravotní laborantka
Podhorská Nemocnice
MUDr. Marta Kytková, lékařka
MUDr. Jana Trněná, lékařka
MUDr. Mykola Kulchytskyy, lékař
Repharm
Zdeňka Vaňková, pracovnice úklidu
Mgr. Dagmar Coufalíková, vedoucí
farmaceutka
Šumperská nemocnice
Stanislava Pávková, pracovnice úklidu
Zora Jurásková, všeobecná sestra
Marcela Večeřová, všeobecná sestra
Jarmila Plháková, sanitářka
MUDr. Robert Janík, lékař
TransfÚzní služba
Romana Hnilicová, zdravotní sestra
Miroslava Michaličková, zdravotní sestra
Jindřiška Přikrylová, zdravotní sestra
Vítkovická nemocnice
Miroslava Šumská, ošetřovatelka
Renata Štolfová, ošetřovatelka
Jarmila Hyková, všeobecná sestra
Pavlína Sušinová, všeobecná sestra
Marcela Kováčová, ošetřovatelka
Marcela Gajdůšková, ošetřovatelka
Bc. Olga Chrapková, porodní asistentka
MUDr. Katarína Šugárová, lékařka
FORLIFE
MUDr. Elena Hrabovská, primárka
Nemocnica Krompachy
Bc. Beáta Rychnavská,
sestra chirurgického oddelenia
Mária Krokusová, kuchárka
Nemocnica Zvolen
Margita Sojáková, sestra
Nataša Halajová, sestra
VNsP Levoča
Peter Faltin, asistent – sanitár
Mária Jurčíková, asistentka – sanitárka
BLAH
NSTAL
emo
OOcP n
Ř
S Ei c…
J eE M E
MARTEK MEDICAL
Marie Pyszková, dělnice ve skladu
71
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Poděkování
Nemocnice Český Těšín
Chtěla bych upřímně a z celého srdce poděkovat celému kolektivu zdravotnických
pracovníků Oddělení odborné ošetřovatelské péče za péči o mou maminku paní
Růženu T., za lidský přístup při jejich
nelehké a náročné práci.
Vděčná Jana G.
Chtěla bych tímto dopisem poděkovat zdravotnickému personálu. A to hlavně sestřičkám, paní staniční, všem ošetřovatelkám
a samozřejmě ošetřujícímu lékaři MUDr. Baránkovi za kvalitní péči a lidský přístup.
Pacientka Hilda N.
pod
N e měok cová
n i cne í
Nemocnice Podlesí
72
Vážený pane řediteli, ve dnech 13.10. –
20.10. byla ve Vaší nemocnici na oddělení
kardiologie 1 a na koronární jednotce
hospitalizována má dcera Andrea. Trpěla
nedomykavostí srdeční chlopně. Vzhledem
k jejímu těžkému mentálnímu postižení
byla klasická operační léčba příliš riziková.
Naději na úlevu od potíží a prodloužení života jí dala až léčba MitraClipem. Dovolte
mi, abych touto cestou velmi poděkovala
celému operačnímu týmu pod vedením
MUDr. Jaroslava Janušky, který unikátní
zákrok provedl. Jejich přístup byl profesionální a zodpovědný a přesto neskutečně
milý až přátelský. Jsou opravdu vzorem
pro všechny pracovníky ve zdravotnictví.
Také nesmím opomenout poděkovat všem
zdravotním sestrám a ošetřujícímu personálu pod vedením staničních sester paní
Kowalové a paní Piwkové. Po celou dobu
hospitalizace přicházely s úsměvem na tváři a laskavým slovem dokázaly „pohladit“
na duši. Ještě jednou všem moc děkuji
a přeji hodně úspěchů. Na svou nemocnici
můžete být právem hrdý.
Jana M., matka
Nemocnice Prostějov
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vás
poprosit a požádat, abyste poděkoval mým
jménem MUDr. Aleši Nevrlovi, primáři
gynekologického oddělení za poskytnutí
odborné lékařské péče. Rovněž děkuji
celému zdravotnickému personálu – lékařům, sestrám za veškerou péči po dobu mé
hospitalizace.
Vždy se na Vaši nemocnici budu obracet
s důvěrou a pokud možno beze strachu.
Ještě jednou díky.
Karla H.
Vážený pane řediteli, mohu konstatovat,
že jsem byl ve dnech 1.11. až 10.11. hospitalizován poprvé ve svých 62 letech v Nemocnici Prostějov, a to na oddělení neurologie. Touto cestou si dovoluji se s Vámi
podělit o zkušenosti z této hospitalizace.
Nejprve si dovolím konstatovat následující
objektivní skutečnosti: V úterý 1.11. jsem
přežil mozkovou příhodu, k níž došlo
ve 3 hodiny ráno. Po několikanásobném
vyšetření na urgentním příjmu (RTG,
ultrazvuk, CT) jsem byl hospitalizován
na neurologickém oddělení a mohu konstatovat, že mi byla od té chvíle poskytnuta na oddělení neurologie všestranná
odborná a nepochybně přesná péče, kterou jsem v té době potřeboval. Bez ní bych
pravděpodobně bez zásadních následků
nepřežil. Za tuto péči jsem a do konce svého života budu celému oddělení
neurologie vděčný – především primáři
oddělení neurologie MUDr. Bohdanu
Křupkovi, ošetřující lékařce MUDr. Lucii
Ivánkové a vrchní sestře Boženě Böhmové. Svou prací a vedením celého kolektivu
oddělení se všichni zásadním způsobem
podíleli na skutečnosti, že jsem dobu, kdy
mi bylo velmi těžko, přežil přes veškeré
komplikace (kombinace flutteru a fibrilací síní srdce) a všichni mi vytvářeli
prostředí, které nepůsobilo stresujícím
dojmem. Současně bych se chtěl velmi
pochvalně zmínit i o ostatních doprovodných službách, které mi byly poskytnuty.
Čistota veškerého prádla a oblečení byla
udržována na vysoké úrovni i v době,
kdy jsem se o sebe nemohl standardně
postarat, byly splněny všechny prosby
a vyslovená přání. Kvalita stravy byla
vysoká a naprosto srovnatelná s Menzou
Univerzity Palackého v Olomouci, kde se
pravidelně stravuji. Množství stravy bylo
pro dvaašedesátiletého muže více než dostatečné – především množství a kvalita
základních potravin (masa, pomazánek,
sýrů, másla apod.). Byl bych samozřejmě
vděčný, kdybych další období prožíval bez
hospitalizace kdekoliv, ale kdyby nastal
případ, že to bude nevyhnutelné, budu
vděčný, kdybych se dostal na oddělení,
kde se o mě postarají na tak kvalitní
a vysoké úrovni, jako na oddělení pod
vedením MUDr. Bohdana Křupky.
Vážený pane řediteli, byl bych Vám
velmi vděčný, kdybyste ve svém velkém
pracovním zatížení našel chvíli času, v níž
byste oddělení neurologie Nemocnice
Prostějov sdělil, že víte o skutečnosti,
že propustili vděčného pacienta, který
na péči tohoto oddělení nikdy nezapomene. S úctou a s velkým poděkováním Vám
přeji pevné zdraví, hodně štěstí (alespoň
tolik, kolik jsem ho měl já nyní) a všechny
propuštěné pacienty spokojené tak, jak
jsem šťastný a spokojený já.
Pavel J.
Nemocnice Přerov
Zdravím pana primáře MUDr. Štefana
Repovského a ještě jednou Vám, celému
vedení Nemocnice Přerov – AGEL, i Vašim
sestřičkám chci poděkovat jménem svým,
i jménem okolo sedících, za velice příjemné
a dobře zorganizované 1. setkání dárců
krve a plazmy. Myslím, že dobře chápete
a dáváte nám to najevo, že v dnešním
„raně-kapitalistickém“ Česku nás, co jsme
ochotni z jakýchkoliv důvodů darovat bezplatně kus sebe, pro život druhého, není až
tak mnoho. O to víc nás všechny potěšilo
u srdce, když nás někdo dokáže ocenit
a nachystat vzorně toto setkání.
J. R. (zatím 125x daroval krev), Přerov
Vážený pane náměstku. Od 9.11. do 13.11.
jsem byl hospitalizován na chirurgii
oddělení B pokoj 304. Dne 10.11. jsem byl
na operaci tříselné kýly. Při propuštění
a odchodu jsem zde sestrám a personálu rád poděkoval za kvalitní péči o nás
nemocné. Myslím však, že je vhodné,
abych o spokojenosti mé i těch, s kterými
jsem hovořil, informoval i Vás. Potěšil mě
a oceňuji přístup lékařů při předoperačním vyšetření, při samotné operaci i při
vizitách. Byl jsem mile překvapen, že mi
zdravotní sestra přišla večer před operací
vše vysvětlit a ukázat fota operačního sálu,
zařízení i personálu. Zdravotní sestry
i ostatní personál na oddělení konali svoji
práci odpovědně, pečlivě a hlavně přívětivě
i k nám starším pacientům. Sestry dokázaly s vlídností vyřešit i častá, zbytečná
přivolávání. Za to patří všem na chirurgickém oddělení můj dík a mé uznání.
Ing. František M.
Jiří K.
Nemocnice Šternberk
Touto cestou bych ráda poděkovala celému
personálu chirurgického oddělení. Mé
hlavní díky patří hlavně panu primáři
Janu Smetkovi za provedenou operaci.
Cením si jeho ochoty a snahy mi pomoci.
Poděkování patří též sestrám za lidský
přístup. Mnohokrát Vám všem děkuji.
Silvie K.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
za zdravotní péči, která mi byla poskytnuta zaměstnanci Šternberské nemocnice. Hospitalizována jsem byla 18.10.
s akutním zánětem slinivky. Můj stav byl
komplikován
tím, že jsem doma
zanechala dvoutýdenního chlapečka, zaměstnanci lékaři i sestřičky se
ke mě chovali naprosto vzorově, dokonce
mě přijali na nadstandardní pokoj, abych
se mohla o své miminko starat. Bohužel
jsem musela být po dvou dnech přeložena na oddělení JIP, kde jsem svoje dítě
nemohla ani vídat. Bylo to pro mě velice
těžké, ale s pomocí lékařů a sestřiček
jsem byla již 31.10. přeložena na normální
oddělení chirurgie a 03.11. jsem byla propuštěna domů. Uvědomuji si, že vděčím
lékařům za svůj život, ale chtěla bych
vyzdvihnout i práci sestřiček, které se o mě
perfektně staraly. Jmenovitě bych chtěla
vyzdvihnout práci sestřičky Evy Dostálové
z oddělení JIP, která se chová k pacientům
velice laskavě. Velmi se mi líbil i přístup
pana MUDr. Lea Puskailera ke mně jako
k pacientovi. Byl ochotný a můj stav mi
dopodrobna vysvětlil. Ještě jednou bych
chtěla poděkovat všem lékařům, sestřičkám i pomocnému personálu nemocnice
z oddělení JIP a chirurgie.
Bc. Jana K.
Náš syn Tadeášek přišel na svět dne
31.10. právě na Vašem porodnickém oddělení. Tímto bych chtěla velmi poděkovat
porodním asistentkám Kláře Augustinové
a Haně Daduové za obětavou a úžasnou
péči, kterou nám v průběhu celého porodu
věnovaly. Nebylo to jednoduché a mnohdy
už nám docházely i síly, ale díky jejich
uklidňujícímu a trpělivému přístupu se
nám podařilo celý porod zvládnout. Také
chci poděkovat panu doktoru Labounkovi,
který se o nás v průběhu těch nekonečných
hodin pečlivě staral a ve finále se postaral
o samotný příchod Tadeáška na svět. Veliký dík patří také Ivetce Žižkové za vedení
předporodního kurzu. Mnoho informací,
které jsem se v průběhu dozvěděla, jsem
využila nejen u samotného porodu, ale
také využívám doteď při péči o ten náš
malý zázrak. Ještě jednou
děkuji všem za nezapomenutelnou podporu při vstupu do nejkrásnějšího
životního období. Náš syn nám teď dělá
jen radost, je hodný a roste jako z vody.
Mnoho dalších stejně spokojených rodičů.
Renata M. s rodinou
Nemocnice Valašské Meziříčí
Byla mi provedena operace slepého střeva
a ráda bych touto cestou poděkovala
personálu oddělení chirurgie I. za skvěle
provedenou práci a také za psychickou
podporu, která byla pro mě velmi důležitá. Ještě jednou děkuji. Ráda bych však
vyzdvihla ještě dvě jména: velmi děkuji
MUDr. Murínovi, který operaci prováděl,
že byla úspěšná a následně bez komplikací.
Děkuji velmi paní ošetřovatelce Evě, která
mi pomohla snad nejvíc. K příjmu jsem
se dostavila ve 2 hodiny ráno. Odcházela
jsem z domu od dvouletého syna s pocitem, že se hned k němu vrátím, a ta chvíle
trvala týden. Když jsem se dozvěděla
na příjmu o okamžité hospitalizaci, spustila se ve mně lavina myšlenek, co a jak
bude doma. V tom okamžiku jsem přestala
vnímat bolest slepého střeva a celý svět se
myšlenkově točil okolo mého syna. Pokud
mé řádky čte žena, jistě chápe. A tehdy
u mého příjmu byla paní Eva, která mě
držela za ruku a díky ní jsem to v rámci
možností zvládla. Pomáhala mi po celou
dobu hospitalizace. Proč takto líčím své
pocity? Protože psychika dělá divy a podpora ještě větší. Díky za to, že jsem měla
štěstí na lidi se srdcem.
Andrea B.
V sobotu v odpoledních hodinách jsem
byl přijat do nemocnice s vykloubeným
ramenem. I přes velkou bolest, kterou jsem
pod ě k ová n í
Vážené vedení nemocnice, jsem
důchodce a celý život jsem bydlel
v Přerově a jeho těsné blízkosti.
Nemocniční prostředí znám
velmi dobře a to nejen vzhledem ke svému věku a s tímto
spojeným zdravotním stavem,
ale také ze své praxe řidiče
sanitního vozu. Rozvážel jsem
tisíce pacientů a vyslechl
jsem podobný počet nářků,
stížností, ale i pochval. Již od věku
40 let trpím bolestmi páteře a vystřídal
jsem nesčetně lékařů. Opakovaně jsem
byl hospitalizován ve Vojenské nemocnici
v Olomouci. V posledních pár letech se můj
zdravotní stav zhoršil. Začal jsem docházet do Vaší nemocnice na neurologickou
ambulanci za MUDr. Konkolovou. Její
lidský a vřelý přístup ve spojení s důslednými vyšetřeními mi velmi pomáhá. Stejnou
pochvalu si zaslouží i personál zdravotních
sester, na kterém není vidět napětí, i když
je čekárna plná pacientů. Během své léčby
jsem docházel i na infuze, které mi zaváděly
sestry. Starost, ochota i nadstandardní péče
těchto sester, bez ohledu na množství práce,
kterou denně odvedou, mne mile překvapila a vzhledem k letům mé služby ve zdravotnictví si troufám tvrdit, že je v porovnání s ostatními mimořádná. Netvrdím to jen
z důvodu, že sem docházím pravidelně. Jak
jsem již uvedl výše, jsem důchodce a páteř
není bohužel mou jedinou nemocí. Můj
tatínek pracoval většinu života pro pana
Baťu, kde bylo heslem, jestliže jste spokojeni, řekněte to jinde, pokud spokojeni
nejste, řekněte to nám. Já si však myslím, že
v dnešní době je zapotřebí výjimečně odvedenou práci vyzdvihnout. Předejte prosím
mou pochvalu na uvedené pracoviště.
73
ročník 6
trpěl, jsem cítil starost a péči o svou osobu.
Velmi rád bych poděkoval MUDr. Bobalíkovi, dalšímu pomocnému personálu
a sestrám na oddělení chirurgie. S velkým
politováním musím sdělit, že dokonce
ani neznám jejich jména a to si skutečně
nezaslouží. Proto bych velmi rád ještě jednou poděkoval všem za skvělou práci, při
službě ze soboty na neděli 10.12. – 11.12.
Myslím, že často slýcháme, že je to jejich
práce. Já jsem však přesvědčen o jakémsi
pověstném kousku péče navíc, kterého
se mi dostalo. Taky proto prosím vedení
nemocnice o předání poděkování všem
zúčastněným, zaslouží si to. Přeji mnoho
uzdravených pacientů.
Igor K.
Včera jsem byla propuštěna z porodního
oddělení a chtěla bych Vám poděkovat
za péči Vašeho personálu, porodního sálu,
porodního oddělení a novorozeneckého
oddělení. Po celou dobu své hospitalizace
jsem se setkávala jen s laskavostí, ochotou
a perfektním profesionálním přístupem.
Děkuji moc a přeji jen samé spokojené
maminky.
Pavla F.
Podhorská nemocnice
Celému kolektivu na oddělení Interna –
ženy velkou pochvalu za ochotu, slušné
chování a především za velkou péči moc
a moc děkuji.
M. K. Bruntál
Chtěla bych velmi pochválit MUDr. Jana
Špičáka. Navštěvuji interní ambulanci
několik let a za tu dobu jsem v ordinaci
potkala spousty lékařů. Léčím se zde se
štítnou žlázou. Pan doktor má krásný přístup k pacientovi, věnuje se mu, dokáže vše
vysvětlit a poradit a to podotýkám s milým
přístupem.
Nemocnice
Petra M.
Po dobu mé hospitalizace na interním
oddělení, chci tímto způsobem poděkovat jak lékařům, tak také kolektivu sester
za vzornou a pečlivou práci a ochotu, kterou vůči pacientům projevují. Mnohokrát
všem děkuji a přeji také jim, aby i pacienti
je takto hodnotili.
Marie A. Staré Město
číslo 1
únor 2012
Šumperská nemocnice
Chtěla bych poděkovat za velice pěkný
přístup a péči, kterou nám již podruhé poskytli pracovníci dětského oddělení. Poděkování si zaslouží v první řadě MUDr. Štěpán Malec, který byl ošetřujícím lékařem
syna. Chodit k Vám do nemocnice je
„radost“, i když jde o vážné věci. Milý
personál, krásné prostředí, hračky, herna,
opravdu jsme se tam cítili dobře. Stejně tak
jsem byla nadšena z přístupu na porodnickém oddělení, když jsem tam asi měsíc
ležela před porodem.
Bohumila A.
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se
touto formou s Vámi podělila o své zkušenosti s oddělením Šumperské nemocnice.
Dne 15.11. jsem byla hospitalizována
ve Vaší nemocnici s následnou operací
a pooperační péčí. Jednalo se již o třetí
hospitalizaci, kterou jsem ve Vaší nemocnici podstoupila. Operaci a následnou
hospitalizaci jsem absolvovala na urologickém oddělení Vaší nemocnice. Chtěla bych
vyjádřit velký obdiv zaměstnancům tohoto oddělení, které pod vedením primáře
MUDr. Dušana Fügnera odvádí nelehkou
a současně vysoce náročnou práci. Byla
jsem velmi mile potěšena
přístupem všeho personálu.
Lékaři tohoto oddělení ve mně
při každém setkání vyvolávají
naprostý pocit důvěry a i při
vysoké vytíženosti a nedostatku času se mi vždycky věnovali
a na všechny mé otázky, často
velmi podobné, mi fundovaně
a hlavně poctivě odpověděli.
Při jejich pracovním vytížení,
naplněnosti oddělení a vedení
ambulance je takový přístup
obdivuhodný.
Zdravotní sestery, které na urologickém oddělení Vaší nemocnice
slouží, jsou nepřekonatelné jako
tým, ale i jako jednotlivci. Každá
sestřička mě, jako vystrašeného
pacienta, dokázala uklidnit především svou vlídností a úsměvem. Vždy
mi také veškeré dotazy zodpověděly,
klaním se před jejich profesionálním
přístupem a rozhodností. Při své péči
dokázaly úžasně skloubit profesionální,
lidský, empatický, citlivý a ohleduplný
přístup k pacientům. Práce zdravotních
sester není vůbec jednoduchá, jsou podle
mého názoru i možnosti posouzení velmi
vytížené a nedoceněné. Přesto si každá
S úctou Mgr. Irena G., Šumperk
Vítkovická nemocnice
Vážený pane řediteli,
chtěl bych touto cestou moc poděkovat sestřičkám při včerejším požáru na oddělení
interny, kde leží i můj člen rodiny. Z jistých
důvodů nechci sdělovat své jméno, jistě
mne pochopíte. To, co předvedly v průběhu
požáru, bylo opravdu profesionální a určitě
jste na takový tým hrdý. Přesunout co nejrychleji všechny pacienty na jiné oddělení,
aniž by se někomu dalšímu něco stalo, je
opravdu dobrý obrázek vaší profesionality.
V době evakuace některé sestřičky vůbec
nehleděly na sebe, jestli se nadýchají kouře
nebo ne. Na prvním místě byl pacient
a potom ony samy. Vím od svého rodinného příslušníka, že se i jedna sestřička dost
nadýchala kouře a po uhašení požáru jí
byl poskytnut kyslík na dýchání. Mohla si
rychle zaběhnout aspoň pro roušku, ale neudělala to, protože musela pomáhat nutně
tam, kde to bylo zrovna nejvíce zapotřebí.
OPRAVDU SMEKÁM. Děsí mě představa,
co by se stalo, kdyby se na požár přišlo
o něco později. Všude jistě máte bomby
s kyslíkem, ty kdyby začaly explodovat,
nevím, jestli by celá budova ještě stála.
A co těch zraněných by bylo, možná i mrtví. Jsem velice rád, že jsme si vybrali Vaši
nemocnici a určitě nikdy nebudeme volit
jinak. Pane řediteli, prosím Vás o velké
poděkování Vašim zaměstnancům interny
a věřím, že Vy, jako ředitel, je můžete i finančně odměnit za obětování svého zdraví
ve prospěch pacienta. Určitě pro tak velkou
a prosperující nemocnici nebude problém
nějakou tisícovku věnovat svému, tak kvalitnímu personálu. Lidský život se žádnou
částkou nedá vyčíslit. Děkuji Vám pane řediteli, že se nestalo ještě něco horšího, a že
můžeme celá rodina prožít krásné Vánoce
v KRUHU, PODOTÝKÁM RODINNÉM!
Nemuselo tomu tak být, kdybyste neměli
tak odhodlané a velice šikovné sestřičky.
Ještě jednou upřímný dík K. P.
Vážený pane primáři,
dne 12.10. se nám ve Vaší porodnici narodila (plánovaným S. C. vedeným Doc. Kolibou) dcera Julie. Chtěla bych Vám touto
cestou poděkovat, neboť jsem byla s celým
postupem, od příjmu až po propuštění
domů, velice spokojená. Veškerý personál
Vašeho oddělení – od sestřiček na porodním oddělení, šestinedělí a na oddělení
novorozeneckém, je velice milý, ochotný
a obětavý a vysoce profesionální. Po celou
dobu našeho pobytu bylo velmi hezky
respektováno naše soukromí a my jsme
vůbec neměli pocit, že jsme v nemocnici.
Vzhledem k tomu, že Julie je už naše druhé
dítě a pravděpodobně asi třetí nepřibude
(i když nikdy neříkej nikdy), tak Vás alespoň budu doporučovat všem maminkám,
které potkám. Ještě jednou moc děkuji
a přeji, ať se Vám i celému Vašemu oddělení daří a to nejen na pracovním poli.
S pozdravem J. H.
odbornik vo svojom obore, ale v nasom
pripade aj psychická podpora pre pacienta.
Dakujem aj zamestnancom JIS za prikladnu starostlivost. Poprosim preto, aby sa
tieto moje slova dostali k tym spravnym
ludom, nakolko vsetkych po mene nepoznam a od Vas to prijmu este s vacsim potesenim ako odo mna. Moja ucta vsetkym.
Dakujem J. P.
Nemocnica Krompachy
Dobrý deň pán riaditeľ, dňa 14. decembra
som bol hospitalizovaný na chirurgickom
oddelení vo Vašej nemocnici. Chcel by
som srdečne poďakovať všetkým pracovníkom tohto oddelenia za odborny
a úctivý prístup k pacientom. Vysoko
oceňujem profesionalitu (určite z môjho
pohľadu) lekárov na čele s pánom primárom MUDr. Chylom, Ph.D. a láskavý
prístup sestričiek, špeciálne nočná smena
dňa 15.12.2011, a to nielen ku mne ale ku
všetkým pacientom v mojom okoli.
Prajem Vám a Vašej nemocnici všetko
dobré a ďakujem ešte raz za profesionalitu,
ktorá zdá sa nie je samozrejmosťou v týchto časoch. Krásne Vianoce.
Vladimir R.
Poliklinika Nymburk
VNsP Levoča
Chtěla bych moc poděkovat celému kolektivu Polikliniky Nymburk za to, co dělá
nejen pro pacienty, ale i pro hosty polikliniky. Akce, která se konala minulý týden
(Den prevence), byla opět super a mám
velikou radost, že se poliklinika věnuje
prevenci v našem městě.
Romana P.
FORLIFE
Vážení představitelia FORLIFE. Dovoľujem si touto formou, nakolko je najjednoduchsia, upozornit Vas na perfektné tímy
odborníkov lekárov, ako aj zdravotného
personálu na oddelení OAIM v Komárne. Chcela by som aj takto podakovat
za záchranu zivota môjho otecka, Michala
Z. Urcite budu na neho dlho spomáhat.
Bol na tomto oddeleni hospitalizovaný
2.11.2011 vo vecerných hodinach. Je zivym
prikladom toho, ze nemocnica v Komarne
nie je krematorium. Je to neuveritelne, ked
vidite výsledok intenzivnej prace a starostlivosti lekárov a ludi oko nich. Este sice
otecko nie je uplne v poriadku, ale verime,
ze dalsie tímy ho postavia uplne na nohy.
Moje podakovanie patri aj kardiologovi
MUDr. Tothovi, ktorý nie je len vynikajúci
Vážený pán primár. Určite si na mňa
pamätáte, ležala som na Vašom odd. neurológie začiatkom novembra s tuberóznou
sklerózou. Darovali ste mi svoju knihu
s touto tematikou. Musím Vám poďakovať
za všetko, čo ste pre mňa spravili. Vďaka
Vám a Vašej knihe som získala veľa informácií, ktoré mi pomohli získať prehľad
o svojej diagnóze. Zmenili ste mi pohľad
na môj život a epi. záchvaty prestali. Mali
sme sa stretnúť skôr. Ešte raz Vám veľmi
pekne ďakujem, som šťastná, že som Vás
mohla spoznať.
S pozdravom pacientka z Levíc.
Dovoľte nám, aby sme sa touto cestou zo
srdca mohli poďakovať celému kolektívu
ARO v Levoči pod vedením pána primára MUDr. Tomáša Jankuru, kolektívu
lekárov, zdravotných sestier a sanitárok
za profesionálny prístup a vzornú starostlivosť, ktorá bola venovaná nášmu synovi,
otcovi a bratovi Branislavovi K. počas jeho
hospitalizácie. Je to oddelenie, kde sa láska
dáva a prijíma.
Monika K.
Nemocnice
našla čas na pár optimistických slov, ujištění
a rad.
Pane řediteli, práce lékařů, sester
i pomocného personálu urologického
oddělení je na velmi vysoké úrovni, jejich
přístup v sobě odráží filozofii, v níž se
na pacienta nenahlíží pouze jako na případ, ale za každým takovým „případem“
vidí člověka a jeho individuální potřeby
a přání, jimž se snaží beze zbytku vyhovět.
Prosím proto o předání tohoto poděkování, uznání nelehké práce, která je velmi
náročná jak po odborné, tak i po lidské
stránce, pracovníkům urologického oddělení nemocnice. Přeji Vám mnoho dalších
spokojených pacientů, kteří se s důvěrou
obrátí na lékaře Vaší nemocnice.
ročník 6
Retro:
číslo 1
retro
tentokrát z Nemocnice Šternberk
76
únor 2012
77
retro
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Když práce ovlivní život
…aneb jak Jitka Tinclová našla příbuzenstvo prostřednictvím AGELu
Text: Mgr. Jitka Tinclová / Foto: Jiří Janeček
V á š př í b ě h
N
78
ejsilnější příběhy píše sám
život. Dostává nás do situací,
které bychom za jiných okolností
považovali za nepravděpodobné. Naše
vlastní přesvědčení, založené na životních
zkušenostech nám našeptává: „To se přece
nemůže stát.“ Bráníme se, rozum nachází
desítky argumentů proti, přesto se to občas
jednoduše přihodí. Vstoupí nám do života
něco výjimečného a nečekaného. Pokud
jde o příjemné překvapení, nejprve zůstaneme bez dechu stát. Příliv radosti přijde
o milisekundu poté a pak už naše srdce
tichounce rezonují slovem „děkuji“.
Náhoda, která mi v rámci práce pro
AGEL obohatila soukromý život, se odehrála na jaře roku 2010 v nemocnici Prostějov. Pocházím z malé, nepříliš rozvětvené
rodiny, nesoucí ze strany otce dnes již
výjimečné příjmení. Za posledních 50 let se
do této rodiny začala rodit výhradně děvčata a tak rod dnes vymírá „po meči“, jak
tuto skutečnost označují historici. Nositelů
našeho příjmení je v současnosti zhruba
jedna desítka. Z vyprávění mého vzácného
dědečka, který už nežije více než 30 let, si
pamatuji, že první předek přišel na Moravu z dnešního území Rakouska za prací
na začátku 17. století. Byl to zakladatel
rodu, jehož historie pro mě byla velkou
lákavou neznámou. Považuji za užitečné
znát své kořeny. Součástí poznávání světa
a sebe je zkoumání historie, toho, odkud
pocházíme, ať už dějepisně (učí nás v rámci
vzdělávání), ale i rodopisně (vzděláváme
se sami). Mnohokrát v životě jsem si slibovala, až jednou bude více času, vydám se
do archívů a budu pátrat. Život však mým
plánům neustále stavěl do cesty jiné, nové
úkoly a výzvy a tak bylo badatelství jako
nenaléhavé odsouváno až za to naléhavější. A to se jako kouzlem mělo proměnit
na „nyní“. Na jaře roku 2010 se v nemocnici Prostějov odehrála situace, která mi
nejen naplnila potřebu znát svůj rod, ale
přinesla ještě mnohem, mnohem víc.
Začalo to tím, že jsem potřebovala
vyřešit soukromou věc a řešení vyžadovalo
návštěvu ortopedické ambulance v nemocnici Prostějov. Poznala jsem sympatickou
zdravotní sestřičku Alenu Mlčochovou,
která díky své pohotovosti a nápaditosti
dala první impuls ke spuštění dalšího děje.
Napadlo ji, že mezi dvěma neobvyklými
jmény, která se téměř současně objevila
na jejím pracovišti, asi nebude podobnost
čistě náhodná. Umožnila, aby se dvě nositelky stejného příjmení mohly při příští
návštěvě setkat, za což jí patří velký dík.
A tak se stalo, že jsem se poprvé v životě
setkala se svojí rodinou, se ztracenými
příbuznými. Poznala jsem tetu a strýce,
s nimiž jsem se celý svůj život doslova míjela. Nic z toho, co by mi moji rodinu přiblížilo, jsem nevlastnila. Žádné fotografie,
dokumenty, ani záznamy. Pouze povědomí
o tom, že někde žijí, mě vedlo k úvahám
Jitka Tinclová (uprostřed) s tetou a zdravotní
sestřičkou Alenou Mlčochovou
o hledání. Provázena pochybnostmi
o výsledku, o tom, jaké by bylo moje přijetí
vzhledem k spletitým rodinným situacím, jsem záměr zvažovala. Jaké zbytečné
obavy! Naše setkání bylo plné neskrývaných emocí a dojetí. Příbuzní mě znali jako
malou holčičku, já jsem si je nepamatovala
vůbec. V uplynulých létech mě hledali
a když už se jim to téměř dařilo, okolnosti
tomu nebyly příznivě nakloněny.
Našli jsme se po téměř 40 letech a radujeme se z každého společného okamžiku.
S tetou, strýcem i jejich dcerami se setkávám, dozvídám se rodinné historie a nezapomenutelné lidské osudy s rodinou spjaté.
Vyslechla jsem tak příběh o mém prastrýci
Wilhemovi, který padl za I. světové války,
dozvěděla se o osudu příbuzného ze strany
tety – známého letce Josefa Františka,
který bojoval v bitvě o Británii pod křídly
Royal Air France s německou Luftwaffe.
Získala jsem do sbírky historické relikvie
v podobě fotografií a dopisů mých předků
a prapředků. Dozvěděla jsem se z nich,
jak můj dědeček prožíval učňovská léta
ve Vídni a jaká tam vládla nálada i poměry
za dob Rakouska-Uherska. Naplnilo se
moje pátrání po rodině a její historii a tak
do sebe v jeden okamžik všechno perfektně zapadlo. Dar bez hranic byl však korunován ještě dalším, nevídaným bonusem.
Moji nalezení milí příbuzní mi darovali
precizně zpracovaný rodokmen.
Moje teta a strýc, Anna a Vojtěch
Tinclovi, jsou velice činorodí lidé, kteří
uměli a umí užitečně využít vlastní čas.
Jsou v seniorském věku, avšak neustále
něčím zaměstnaní. Teta se věnuje zahrádce
a ručním pracím, strýc kutilství a tělovýchově. Ve svých 75 letech předcvičuje
v tělovýchovném klubu! Jedním z jejich
největších koníčků je však genealogie. Stali
se živoucí pamětí rodů jejich manželského svazku. Teta a strýc tvoří rodokmeny
(rozrody) z vlastního nadšení a pouze
pro potěšení i poučení rodiny. Je to jejich
soukromý koníček a nezabývají se jím
mimo vlastní příbuzenské vztahy. Jak jsem
zjistila, za tvorbou rodokmenů se skrývá
nepředstavitelná spousta práce, mnoho
hodin, strávených cestováním, pátráním
v archivech, kronikách a také elektronických zdrojích. Další hodiny vyžaduje
třídění dat, jejich chronologické uspořádání a tvorba výsledného produktu. I přes
to, že dnes dochází k postupné digitalizaci
historických dat, je pro práci genealogů
obecnou nevýhodou limitovaný přístup
do tzv. živých matrik a záznamů.
Je mnohdy snazší získat údaj před letopočtem 1900, než se dopátrat údajů někoho,
kdo žil v minulém století (s výjimkou
důkazu o přímém příbuzenství). Získávat
data před rokem 1900 na druhou stranu
vyžaduje další znalosti, předpokládající
mimo jiné umění číst rukopisné záznamy,
psané často německy a navíc i švabachem
(pozdější název „kurent“). Je to krásný, náročný koníček a všem, kteří se jím zabývají
a tvoří rodokmeny, patří obdiv.
Jitka Tinclová se rozhodla věnovat
dárkový balíček v hodnotě 500 korun,
který obdržela za svůj příběh, dětskému
oddělení Nemocnice Prostějov.
a
k
n
i
m
i
m
Naše
u ideální
, máte k tom
m
ke
om
ot
p
ky
zeným
sv ými batolát
čerstvě naro
inky, určitě se
hlubit sv ým
am
oc
o
p
m
o éh
EL
sv
G
ze
A
u
ou
y
tk
m fo
skupin
usí jít p
nete zaslat ná
zaměstnanci
iminka“. Nem
od
m
ko
zh
e
ja
ro
aš
li
z.
y
.c
tě
„N
d
el
v
ch
te
ag
ze
se
kud se
ucí ná
casopis@
Pokud byste
ině pracují. Po
é rubrice neso
ji na e-mail:
up
ck
e
jt
sk
afi
ší
íle
gr
os
na
to
p
v fo
,
í
em
kteř
naší
příležitost v inkou či tatínk
rdí tatínkové,
i pochlubí i h
ě, nebo s mam
d
tn
rá
ta
u
os
EL
G
m
A
sa
ať už
v Na šem
ické podobě,
te v elek tron
novorozeně
Oska
r
Mgr. přišel na s
Vikto
vět 2
8
r
finan
čního Szabó, M . září. Pyš
BA, p
ný ta
ředite
tín
ra
le Do
pravn cuje na po ek
ího z
dravo zici
tnictv
í.
roa 13. p
narodil ředitel
e
s
á
v
í
o
n
ň
nka Srš ršeň je finanč
agdale
S
Malá M nek Ing. Petr
atí
since. T .
Bu
A
L
R
P&
Alexa
nd
Šťastn ra Berková
á mam
se nar
o
kařka
in
dětsk ka MUDr. K dila 13. pro
ého o
since.
atar
dděle
ní Šum ína Berková
perské
je
nemo lécnice.
Naše miminka
narodila
onya sa
ófia Szik
s
Z
zikonya
S
a
a
m
derik
o Em
Dievcatk ra. Jej mama Fre m oddeleni
ko
mb
15. nove na novorodenec o.
a
árn
k
ic
m
o
tr
je ses
ocnice K
nej nem
c
e
b
o
e
s
V
Mareček Živots
ký se narodil 3.
června. Při
příchodu na sv
ět vážil 3600 gr
amů a měřil 50
centimetrů. Mam
inka Lenka prac
uje na oddělen
tuberkulózy a í
respiračních ne
mocí ve Vítkov
nemocnici. Na
ické
fotografii je M
ar
eč
ek
starší sestřičko
se svou
u Markétkou.
e
rosinc
a 8. p eobecná
il
d
o
r
vš
e na
je jako
rová s
e Vich která pracu
li
a
m
A
Malá e Kateřině, odlesí.
c
P
mamin Nemocnici
v
sestra
Malá Melan
ie Šestáková
přišla na svě
since. Po nar
t 19. proození vážila
2900 gramů
48 centimetrů
a měřila
. Maminka D
arina Heczkov
pracuje v Nem
á
ocnici Podles
í.
79
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Martin Chodúr svou první dětskou
skupinu založil v deseti letech
Československá Superstar má ráda hudbu pěveckých hvězd Elvise Presleyho, Toma Jonese, Franka Sinatry,
Beatles, Karla Gotta nebo Waldemara Matušky.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Martina Chodúra
ze s v ě t a ce l e b r i t
Z
80
atímco naše země prožívala listopadový převrat, v Ostravě se 24.
listopadu narodil Martin Chodúr.
Už od dětství neustále zpíval a rodiče měli
vždy pro jeho lásku pochopení. V roce 2004
začal na Janáčkově konzervatoři v Ostravě
studovat hru na klarinet. Pět let studia
hudby a rok 2009 udělal z Martina první
česko-slovenskou SuperStar a on začal
žít svůj pěvecký sen. Je jasné, že kromě
talentu má v sobě Martin notnou dávku
ctižádosti a zralosti, jinak by se nedokázal
tak razantně prosadit. Je nepřehlédnutelný
a svůj, vždy v perfektně padnoucím obleku
a lesknoucích se botách, takže není typický
teenagerovský idol. Dva roky po soutěži
má mladý interpret za sebou účinkování
na stovkách společenských akcí, získal cenu
Český slavík 2009 v kategorii Objev roku,
diváckou cenu Žebřík 2009 v kategorii Zpěvák a Objev roku a Objevem roku byl také
zvolen v prestižní anketě TýTý 2009. Vydal
debutové cédečko, k němuž si složil písničky
sám, a desku mu pokřtil sám Karel Gott.
Čtyři měsíce se jeho první album drželo
na prvních příčkách prodejnosti.
Úspěšnému mladému zpěvákovi jsme
položili několik otázek:
Kdo Vás ke zpěvu přivedl a vzpomenete
si na své první vystoupení?
Za moje první vystoupení by se dalo považovat zpívání před vánočním stromečkem.
Jistě si na podobný zážitek vzpomene
mnoho čtenářů vašeho časopisu. Ke zpěvu
mě přivedla má maminka. Protože mě to
opravdu bavilo, přihlásila mě ještě jako
úplně malého chlapce do lidové školy
umění. A tam jsem měl i první skutečné
vystoupení před „opravdovým“ publikem.
Snil jste od dětství o kariéře zpěváka?
Jako kluk jsem měl snů plnou hlavu, ale
většina se týkala hudby. První dětskou skupinu jsem založil na základní škole. Bylo
mi 10 let. Hráli jsme moje písničky a také
jsme experimentovali s různými netypickými zvuky. Někdy to vypadalo, že jsme
zkoušeli, co nástroje vydrží. Soutěž Československá SuperStar, kterou se mi podařilo
vyhrát, byla pro mě odrazovým můstkem
k profesionální muzice a také jsem se vyprofiloval více jako sólový zpěvák. Zpívám
baritónem, mému hlasu svědčí pomalejší
a zamilované písně. Pravdou ale je, že se mi
líbí nejenom pop, ale i jiné hudební styly
Měl jste jako vzor někoho ze zpěváků?
Kdo Vám v dětství učaroval z domácích
a zahraničních zpěváků?
Vzorů byla celá řada. Já se snažím sahat
k poctivě udělané hudbě a z ní čerpat pro
svůj repertoár. Kvalitně a poctivě udělanou
hudbu najdete v každé době. Pro mě ovšem
zůstává nejpřitažlivější „velko-kapelová“
hudba z let 50. a 60. let. V této době se
opravdu zrodily pěvecké i hudební hvězdy
jako byl Elvis Presley, Tom Jones, Frank
Sinatra, Beatles, Karel Gott nebo Waldemar Matuška. Jejich písně čas „neodvál“
a máme tak skvělou možnost slyšet je
každý den v rádiích i na televizních obrazovkách, někdy ale v různých hudebních úpravách a také přezpívané jinými
zpěváky. Kdo se ale o muziku více zajímá,
originál rozpozná.
Máte trému před koncertem?
Na svoje publikum se vždycky těším. Určitě si vždycky přeji, aby nám to společně
vyšlo, abychom společně zažili neopakovatelnou atmosféru, která se může vytvořit
jen během živého vystoupení. To u poslechu CD nikdy nevytvoříte, to si vychutnáte
úplně jinak…
Co Vám zpívání na vrcholné úrovni bere
a naopak dává?
Zpívám proto, abych naopak dával, abych
vyjádřil svým posluchačům to, co jde ze mě,
své pocity, své představy a touhy… A abych
to dělal dobře, je to pro mě zodpovědnost.
Publikum dostane již hotový produkt na jevišti. Hodiny strávené ve zkušebně a náročnou přípravu, která každému vystoupení
nebo koncertu předchází, nikdo nepočítá
a nikoho nezajímá, což je pochopitelné
a těžko bych tímto mohl také své publikum
obtěžovat. To, co jim chci nakonec předat, je
kvalitní hudba, zpěv a show, aby lidé odcházeli spokojení a když přijdou znovu na mé
vystoupení, pak jsem spokojený také já.
Jak Váš úspěch vnímá rodina a známí?
To se musíte obrátit přímo na ně. Ale který
z rodičů by nebyl alespoň trochu pyšný
na své dítě, když se mu daří. Naštěstí mám
přátele, kteří mi úspěch přejí, znají mě,
z jakých poměrů jsem vzešel, a já se snažím
zůstat takový, jakého mě znali.
Vy, Ewa Farna, Markéta Konvičková,
Tomáš Klus…Jak je možné, že tolik mladých zpěváků ze severu Moravy úspěšně
dobývá svět?
Opět se ohlédněte do historie: Maruška
Rottrová, Hanka Zagorová, Jarek Nohavica, Kryštof, není to tedy otázka pouze
posledních let. Myslím, že tento region má
blízko k ústní lidové tvořivosti a vždycky
měl. Možná tu na Moravě platí dvojnásob
pravidlo, že „co Čech, to muzikant“.
Jak je to s popularitou? Oslovují V ás lidé
na ulici, či třeba v restauraci? Jak se s tím
vyrovnáváte?
Televizní obrazovka, noviny, rádio a také
internet dělají z člověka známou osobnost.
Takže můj obličej lidé poznávají. Já se brýlemi ani čepicí nemaskuji, jen v zimě, aby
mi neomrzly uši. Reakce lidí jsou různé,
někteří lidé jsou vřelí, jiní bázlivější. Ale
vnímám to velmi mile, pokud se osmělí
a dají se se mnou do řeči. Někdy mne požádají i o podpis a to vždy nejdříve v duchu
odhaduji, jak se která dívka či pán jmenuje,
protože moc rád píšu věnování adresně.
Jaké máte zkušenosti s médii, zejména
bulvárem?
Zkušenosti mám různé, jak dobré, tak
i špatné. To ale k práci s médii platí všeobecně. Chci a musím ale myslet pozitivně,
snažím se ponaučit, ale nezapomínám.
Prostě to vytěsním, abych mohl pozitivní
energii, radost z hudby a zpěvu předávat
svým posluchačům.
Zazpíval jste českou hymnu na atletické
Zlaté tretře. Co Vy a sport? Přestěhoval
jste se do Čeladné, která je také známá
svým golfem.
Golf není mým koníčkem, raději si pouštím nové a nové CD nebo LP, kterých
mám již pěknou sbírku. Mezi nejlepší
kousky patří Originální LP z 60. let, třeba
originální deska MONO od Toma Jonese
z roku 1965 nebo americká verzi Rubber
Soul od The Beatles také z roku 1965. Jsou
jako nové a s chutí si je pouštím znovu
a znovu. Protože mým koníčkem je mimo
hudební historie také anglický jazyk, rád
poslouchám texty světoznámých písní
a nacházím v nich zajímavé myšlenky.
První album Leťs Celebrate, které vyšlo
v angličtině, byla taková touha splnit si mé
přání a také se identifikovat se světovými
zpěváky. Čeština mi je ale samozřejmě
bližší, jednak je mým rodným jazykem
a oproti angličtině je bohatší, rozmanitější
a poetičtější. Proto svou další desku připravuji, jak tady na Ostravsku říkáme, jak
mi „zobak narost“ a je pro česko-slovenské fanoušky a posluchače. Chci navázat
na tradici česko-slovenské populární
hudby a udělat desku poctivě. Tedy žádná
elektronicky dodělávaná hudba, hlasy, ale
opravdové nástroje, skutečný hlas a s mými
autorskými písničkami. A dovolím si
přidat i pár kouzelných skladeb, které jsem
čerpal právě ze slavných 60. let.
Co děláte ve volném čase? A jak relaxujete?
Abych byl upřímný, moc volného času
nemám, respektive, protože zpívání je
mým koníčkem, žiji vlastně pořád prací.
Ale někdy si najdu čas na posilovnu, ale ne
proto, abych měl svaly jako kulturista, ale
abych měl fyzičku na pódiu. Docela by mě
zajímalo, kolik zpěvák spálí kalorií a spotřebuje energie během koncertu. To ještě
nikdo nevypočítal. Já to mohu jen posoudit
z mé strany, že je to někdy opravdu vrcholový výkon hodný sportovce. Také hlasivky
jsou svalem jako každý jiný, musí se cvičit
a také se jim musí dopřát regenerace.
Až AGEL otevře regenerační středisko
na hlasivky, budu Váš první pravidelný
návštěvník!
ze s v ě t a ce l e b r i t
jako hladivý jazz nebo temperamentní
rock and roll… Mám rád velké hlasy, které
utáhnou celý orchestr.
81
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Musím na sobě stále pracovat, ať
jsem první nebo patnáctá na světě
Naše nejlepší lyžařka dělá vše pro to, aby patřila stabilně mezi nejlepší. Úspěchy a medaile se ale nedají
ze s v ě t a ce l e b r i t
dopředu naplánovat.
82
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Šárky Záhrobské
N
ejúspěšnější česká lyžařka Šárka
Záhrobská se narodila v roce
1985 v Benecku na Liberecku. Již
ve dvou letech stála na lyžích. Ve čtrnácti
se stala neoficiální vítězkou žákovského
mistrovství světa v italském Trofeo Topolino. Ve Světovém poháru debutovala v roce
2002 a hned při prvním startu v životě
končí v 17 letech ve slalomu v italském Sestriere pátá. Z mistrovství světa dospělých
má kompletní sadu medailí – v roce 2005
bronz z italského Bormia, v roce 2007 zlato
ve švédském Aare a v roce 2009 stříbro
z francouzského Val d'Isere. Kromě dvou
vítězství v závodech Světového poháru
ve slalomu přivezla z olympijských her
ve Vancouveru velmi ceněnou bronzovou
medaili. Slalomářka Šárka Záhrobská
má dvě prvenství v anketě Král bílé stopy
o nejlepšího lyžaře České republiky z let
2009 a 2010 a v anketě Sportovec roku byla
několikrát mezi nejlepšími deseti, přičemž
v roce 2009 skončila na čtvrtém místě.
Jedna z nejlepších českých sportovkyň
posledních let v současné době trénuje se
svým týmem pod vedením pana Šťastného.
Sympatické nejlepší lyžařce české historie
jsme položili několik otázek:
Medaile z alpského lyžování byly v Česku
– především zemi hokejistů a fotbalistů
– desítky let nemyslitelné i v těch nejsmělejších snech. Jak se stalo, že přišla Šárka
a lidé si zvykli Vás vídat na předních příčkách a vozit medaile z vrcholných akcí?
Co za Vašimi úspěchy stálo a stojí?
K prvním úspěchům vedla samozřejmě
dlouhá cesta. I když vyhrajete mistrovství
Řada sportovců dává najevo své emoce.
Když vyhrají, skáčou, dokážou to řádně
oslavit. Vy naopak se jen trochu usmějete a vypadá to tak: vždyť se vlastně
nic nestalo, že mám medaili. Prozraďte
lidem, jaká jste? Co cítíte po úspěších
nebo když se nedaří?
Je pravda, že ještě před pár lety jsem emoce
příliš najevo nedávala. To ale neznamená,
že se ve mně žádné neodehrávaly. Ve světovém poháru už ale závodím deset let a za tu
dobu jsem se opravdu hodně změnila.
Úspěch, a radost z něho, si dokážu opravdu
užít. Kvůli neúspěchu není třeba se vztekat
nebo být smutná. Je to přece sport.
Vaše maminka o Vás říká, že jste cílevědomá a paličatá. Co si vezmete do hlavy,
tak za tím jdete. Loňská sezóna mezi
brankami nebyla zřejmě podle Vašich
představ. Vzhledem k Vašim vlastnostem – můžeme se opět těšit na medaile
od Vás?
Dělám vše pro to, abych patřila stabilně
mezi nejlepší. Úspěchy a medaile se ale
nedají dopředu naplánovat.
Nedávno jste v jednom rozhovoru řekla,
že chcete ukončit kariéru na olympiádě
v Soči v roce 2014. Co kdybyste napodobila Katku Neumannovou, která ve svém
posledním olympijském závodě vybojovala zlatou medaili? Můžeme doufat?
Zlatá medaile z Olympijských her, to by byl
sen. Teď je ale teprve rok 2012 a já žiji tady
a teď.
Celý svět to zrovna není, ale troufnu si
říct, že téměř celou Evropu. V Evropě se
mi také nejvíc líbí. Je tolik krásných míst,
takže nedokážu vybrat jen jedno. V severní
a střední Itálii jsou nádherná místa. Dovolenou? V současné době jsem nadšená,
když mohu svou dovolenou po celoročním
cestování strávit doma. A ideální víkend?
Kdekoli s mým přítelem.
Během roku trávíte 250 dnů mimo
domov. Během těchto dnů máte závody
a hodně trénujete. Ale jak trávíte večery? Který film či kniha je Vaše TOP?
Z filmů mám ráda většinou nějakou „oddechovku“. Buď nějaké komedie, romantiku
nebo i pohádky. Z knih mám teď zrovna
v tašce Richarda Bacha nebo Osha.
Jste pohledná mladá žena. Co móda
a na čem „ujíždíte“ při nákupech?
Na ničem zvlášť neujíždím. Vzhledem
k mému životnímu stylu volím módu
sportovní.
Spousta lyžařek a lyžařů má velké
zdravotní problémy, zejména s koleny.
Jak to, že Vás se tyto problémy netýkají?
Měla jste jen drobné zranění kolena
a otřes mozku.
Učím se vnímat své tělo, být u sebe. Tělo
vám vždy různými signály řekne, když je
něco špatně, kdy je potřeba něco změnit.
Pokud na to nereagujete, může přijít nemoc nebo úraz.
Svým příkladem jste přivedla k lyžování
stovky malých dětí, které si na svahu
„hrají na Šárku Záhrobskou“. Neuvažujete v budoucnu o své vlastní lyžařské škole? Je zřejmě brzy, ale – co byste chtěla
dělat po skončení lyžařské kariéry?
Pracovat s dětmi by mě velmi bavilo. Děti
jsou úžasná stvoření, od kterých se toho
můžeme hodně učit. Žádné konkrétní
plány ale zatím nemám.
Jste úspěšná lyžařka. Který sport –
kromě lyžování – se Vám líbí, nebo ho
aktivně či rekreačně provozujete? Myslíte si, že v jiném sportu byste byla také
tak úspěšná, kdybyste se mu věnovala
od dětství?
V rámci mého kondičního tréninku se
věnuji mnoha sportům. Hodně mě baví
jízda na kajaku, a to na klidné vodě. Dále
cyklistika na silničním i horském kole
a vysokohorská turistika. U těchto tří
sportů určitě zůstanu i do budoucna. Zda
bych byla i v jiném sportu tak úspěšná jako
v lyžování, to si netroufám odhadnout.
Procestovala jste celý svět. Kde se Vám
nejvíce líbilo a proč? Jak by vypadal Váš
ideální víkend a kde a jak byste chtěla
strávit zhruba desetidenní dovolenou?
Letos jste si pořídila dva bengálské kocoury. Jaká zvířata máte ráda? Měla jste
již nějaké doma či u rodičů?
Zvířata mám obecně všechna velmi ráda.
U rodičů jsme měli již odmala vždy doma
nějakou kočku.
Jaké máte zkušenosti se žurnalisty?
Jakou nejpřekvapivější či nejtrapnější
otázku jste od novinářů kdy dostala?
Otázek již padlo opravdu hodně. Pokud
zazní nepříjemná otázka, vždy je na vás,
zda se jí necháte vyprovokovat nebo na ni
odpovíte s úsměvem. Nejhůře se komunikuje s novináři, kteří sportu sice vůbec
nerozumí, ale oni sami mají pocit, že ano.
A poslední otázka. Přenesme se do roku
2022. Jak a kde bude Šárka Záhrobská
žít a kolik bude mít dětí?
Rok 2022 je za deset let, to je opravdu daleká budoucnost. Tak daleko neplánuji.
ze s v ě t a ce l e b r i t
světa, neznamená to, že teď už vše umíte
a dál to půjde samo. Ve vrcholovém sportu
není neobvyklé, že jeden rok jste šampión,
přichází jeden úspěch za druhým a pak
se vám najednou přestane dařit. To ale
neznamená, že se na první místa nemůžete
vrátit. Musím na sobě neustále pracovat
a zdokonalovat se, ať jsem první nebo
patnáctá na světě. Za úspěchy i neúspěchy stojí stovky hodin a dní strávených
na lyžích, kondičním tréninkem, tisíce
nacestovaných kilometrů... A samozřejmě
řada emocí... A především radost, nadšení,
pocity, kdy jsem na sebe pyšná, ale také
někdy zklamání nebo vztek.
83
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Křížovka
K Ř Í Ž O V KA
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALíČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. března 2012 na email [email protected] Do předmětu emailu uveďte heslo „křížovka – únor“. Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět
dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a Repharm.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek.
Z celkového počtu 82 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé: Blanka Straková, (Valašské Meziříčí), Leoš Loníček,
84
(Prostějov), Ladislava Havlanová, (Plzeň), Bc. Eva Vavříková, (Šumperk), Mgr. Pavel Molnár (Ostrava).
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v Našem AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
ZY
ANANASOVÉ ŘE
Od paci en tk y M
S KRÉMEM
ar ie z 1. Oč ní
jce, 1 hrnek
Ingredience: 2 ve
chovka ananacu kru písek, 1 ple
rubé mou ky,
su, 2 hrnk y poloh
k mlet ých
ne
2 lžíce sody, 1 hr
ba líček
1
,
lískových ořechů
.
hů
lískových ořec
pomazánkoKrém: 2 kelím ky
ek vani lvého másla, 1 kelím
hrnku
1/2
u,
kového pudink
lkový
ni
va
1
u,
mletého cu kr
íchat!
m
za
y
ad
cu kr. Dohrom
leháme
uš
r
uk
a c
jce
Postup: Ve
áme nejpr ve
do husté pěny. Přid
ananas,
na hrubo nasekaný
ku se sodou
poté přidáme mou
čeme ve vya mleté ořechy. Pe
máme těsto
hřáté troubě. Když
lé, přidáme
upečené a v ychlád
ém nasy peme
na něj krém. Na kr
konec dá me
sekané ořechy. Na
nout.
do lednice vychlad
ČOKOLÁDOVÍ
ŠNECI
Těsto: Kvásek připr
av íme
z kostk y droždí, jed
né lžíce
cu kru a jednoho hr
nku teplého
mléka.
Sa mostatně si připr
av íme
1/3 Hery rozpuštěn
é (ne horké),
1 vajíčko, 1 sk lenice
hlad ké
mou ky, 3 sk lenice
polohrubé
mou ky, 1/2 lžičk y
soli, 1 lžíce
cu kru. Kvásek s osta
tními ingrediencemi smích
áme a v ypracované těsto nech
áme na teplém
místě vyky nout.
Náplň: Hořké ka ka
o v prášku,
cu kr a rozpuštěné
máslo
Těsto vy vá líme do
obdélní kového tvaru, ce
lou plochu
posy peme ka kaem
, cu krem,
rovnoměrně polije
me rozpuštěným máslem a s
rolujeme
do vá lečku. Vá leček
krájíme
na plátk y a k ladem
e na pečicí
papír. Pečeme při
180 stupních.
Po upečení můžem
e potřít
jednotlivé šnek y ro
zpuštěným
máslem s rumem.
r ecep t y č t e n ář ů
Recep t od paci
en tk y Ja ny
Nemoc ni ce Pr os
tě jov
85
ročník 6
číslo 1
únor 2012
Kalendář vzdělávacích akcí
NEMOCNICE PODLESÍ
NEMOCNICE ŠTERNBERK
PODHORSKÁ NEMOCNICE
8. – 10. ÚNORA 2012 A 22. – 25. ÚNORA
2012
KURZ KOMPLEXNÍ PÉČE O RÁNY
A KOŽNÍ DEFEKTY S VYUŽITÍM
METOD VLHKÉHO HOJENÍ I.
Odborný certifikovaný kurz se zaměřením
na hojení ran.
Místo a čas konání: Nemocnice Podlesí
INFO: www.nempodlesi.cz
1. BŘEZNA 2012
Kardiologie, kardiostimulace,
péče o pacienty s ischemickou
chorobou srdeční
Konference pro nelékařské pracovníky.
Místo a čas konání: Městské kulturní centrum Šternberk, 14:00
INFO: www.nemstbk.cz/vzdelavani
23. ÚNORA 2012
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ DIC A TIC
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
11. DUBNA 2012
SRDCE NA DLANI
Tradiční konference věnovaná problematice kardiovaskulárních onemocnění pro
nelékařské zdravotnické pracovníky.
Místo a čas konání: Kulturní dům Trisia
Třinec, 13:00
INFO: www.nempodlesi.cz
NEMOCNICE PŘEROV
6. BŘEZNA 2012
NOVÉ TRENDY A POSTUPY
V PORODNICTVÍ A V PÉČI O DĚTI
OD NAROZENÍ DO 19 LET
Konference pro nelékařské pracovníky.
Místo a čas konání: přednáškový sál Nemocnice Přerov, 12:00
INFO: www.nempr.cz/vzdelavani
22. BŘEZNA 2012
VYBRANÁ TÉMATA Z INTERNÍHO
LÉKAŘSTVÍ
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
25. KVĚTNA 2012
XVII. ROŽNOVSKÉ
GASTROENTEROLOGICKÉ DNY
Odborná konference věnovaná problematice onemocnění zažívacího traktu z pohledu lékařů i sester.
Místo a čas konání: Horní Bečva, Hotel
Duo, 8:00
INFO: www.nemvalmez.cz
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
22. ÚNORA 2012
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ VYBRANÁ
TÉMATA Z UROLOGIE
Místo a čas konání: Šumperská nemocnice,
kongresový sál, 18:00
INFO: www.nemspk.cz
Vítkovická nemocnice
21. BŘEZNA 2012
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ GARANTOVANÝ
ODDĚLENÍM CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU
Místo a čas konání: Šumperská nemocnice,
kongresový sál, 18:00
INFO: www.nemspk.cz
16. února 2012
Tradiční patologický seminář
ve spolupráci s CGB laboratoř
Určeno pro lékařské pracovníky
Místo a čas konání: přednáškové sály
Vítkovické nemocnice, 14:00
E-mail: [email protected]
86
Děkujeme za projevenou důvěru
a skvělou spolupráci v minulém roce
a zároveň přijměte upřímné přání
pevného zdraví a spokojenosti
v roce 2012.
Tým Centra péče o zažívací trakt
Vítkovické nemocnice a.s.
Po
Út
2
9
16
23
30
St
3
10
17
24
Čt
4
11
18
25
Pá
5
12
19
26
OST
RAVA
So
6
13
20
27
Ne
1
8
7
14
21
28
DUBEN
Nemocnice
INZERCE
15
22
29
LIVE
Clar
END
io
OSC
Reze n Ostra
OPY
rvov
va
, WO
at si
RKS
HOP
poko
j!!! (
spol.
večer
)
NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
V ČESKÉ REPUBLICE
Komplexní zásobování všech zdravotnických
zařízení po celé ČR
Nejširší nabídka produktů nejvýznamnějších
značek na trhu
Služby šité na míru jednotlivým zákazníkům podle
jejich velikosti, typu a individuálních potřeb
Pobočka Třinec
Konská 198
739 61 Třinec
tel.: +420 558 337 111
fax: +420 558 337 112
[email protected]
Pobočka Prostějov
U spalovny 4582/17
796 01 Prostějov
tel.: +420 582 400 000
fax:+420 582 400 001
[email protected]
Pobočka Praha
Krajní 801
252 42 Jesenice, Praha-Západ
tel.: +420 241 011 501
fax: +420 241 930 001
[email protected]
www.martekmedical.cz
Download

Čtvrtý reprezentační ples AGEL