Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA
7 / 2014, ročník VI.
Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského
rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět
více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to
jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni
rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za
neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinného prostředí k nám jezdí pacienti z celé
republiky. Tímto zveme i Vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na www.brc.cz.
PF 2015
Vedení podniku přeje
všem zaměstnancům,
pacientům, hostům
a partnerům BRC
RADOSTNÉ
VÁNOCE
A V NOVÉM ROCE
HODNĚ ZDRAVÍ
A ŠTĚSTÍ.
Redakce Fontány přeje všem čtenářům o Vánocích i v příštím roce pohodu,
klid a hodně slunce na všech cestách po horách i v údolí. I když se někdy
ocitnete v mlze nebo v tmách, věřte, že i ty nakonec světlo přemůže,
stejně jako na fotografii, kterou nám poslala Helena Figalová z Bílovce.
KAM NA SILVESTRA?
DO NÁRUČE SESTŘIČEK!
Restaurace U Sestřiček Vás od 20 hod. zve
na SILVESTR 2014 s tímto programem:
K tanci a poslechu hraje Duo LG
Slavnostní večeře: přípitek,
předkrm, hlavní chod, dezert, káva
Druhá večeře studená
Půlnoční přípitek

Objednávky:  603 854 333
www.restauraceusestricek.cz; Čeladná 42
1
MUDr. Milan Bajgar, ředitel Rehabilitačního centra Čeladná:
Rok 2014 byl velmi dobrý
Chci Vám všem, milé kolegyně a kolegové, vážené dámy a pánové,
poděkovat za Vaši aktivitu a energii, se kterou jste pracovali
v Rehabilitačním centru v Čeladné. Jsem rád, že jsme v pomalu
končícím roce 2014 dobře obstáli.
Ale nejdříve mně dovolte, abych se ještě vrátil k roku 2013. Když
jsem Vám tehdy před jeho koncem popisoval naši velmi obtížnou
situaci, nebyl jsem zcela přesný v míře našich obtíží. Pokud mně
dovolíte lékařskou terminologii, pak jsme v roce 2013 byli
pacientem se všemi příznaky smrtelné nemoci, kterému se ale
zatraceně nechce umřít. A ta vůle přežít a Vaše energie a aktivita
byly tak velké, že jsme to zvládli.
Rok 2013 byl rokem, kdy jsme začínali skoro od začátku. Učili jsme
se nový způsob přijímání pacientů, učili jsme se zvládat léčbu
pacientů s úplně jinými onemocněními, vyžadujícími daleko více
ošetřovatelské péče. S naším zařízením jsme seznamovali lékaře
v ambulancích i v nemocnicích především na Moravě a naučili jsme je vypisovat a indikovat léčbu
v našem centru. Přes velmi nepříznivé podmínky a s vědomím velkého rizika jsme se rozhodli
přebudovat léčebný dům Kněhyně, který byl v roce 2013 uzavřen pro nedostatek pacientů. Budovu
Kněhyně jsme od základů zrekonstruovali, přistavěli jsme výtah a pokoje jsme vybavili novým
nábytkem. Náklady na rekonstrukci přesáhly 10 mil. Kč. O hloubce obtíží v roce 2013 Vám asi
nejlépe řekne hospodářský výsledek v tomto „roce temna“. Ztráta v hospodaření našeho centra za
rok 2013 byla 17 mil. Kč.
Ale pak přišel leden 2014. Otevřeli jsme nově zrekonstruovanou Kněhyni a mnoho práce, vykonané
v roce 2013, začalo nést ovoce. A riskantní krok radikální přestavby léčebného domu v době
nedostatku pacientů i peněz se ukázal jako správný. Naše rehabilitační centrum bylo více než po roce
zase plné pacientů až po střechu. Byl to krásný pocit. Měli jsme sice obrovský dluh z roku 2013, ale
náš aktivní přístup a odvaha jít do rizika nám přinesly úspěch. A tak jsme mohli dál měnit k
lepšímu vybavení, budovy i park. Jen pro připomenutí uvádím největší akce. Přebudování sociálních
zařízení v Léčebném domě Dr. Storcha pro velmi obtížně hybné pacienty. Přístavba a přestavba
restaurace U Sestřiček s novým vybavením kuchyně. Rozsáhlá rekonstrukce parku. Dokončení úprav
koryta potoka, protékajícího lázeňským areálem. Úpravy v parku u léčebného domu Polárka.
Rekonstrukce vnějšího pláště budovy Lázní (na snímku). Oprava kapličky a mnoho dalších.
Zkrátka rok 2014 byl velmi dobrý. V letošním roce nás vyhledalo více než tři a půl tisíce pacientů,
abychom jim pomohli uzdravit se. Máme velmi dobrou pověst u odborné zdravotnické veřejnosti.
Hospodářský výsledek je uspokojivý. Za to Vám, vážené kolegyně a kolegové, velmi děkuji.
Ale mnoho ještě zbývá v příštím roce udělat. Doufám, že v jarních měsících zahájíme přestavbu
Léčebného domu Dr. Maye ve zcela nové zařízení pro 30 pacientů s kompletním zázemím, včetně
léčebné části. Část peněz na tuto rekonstrukci
nám byla přislíbena z fondů, které zřídila
Švýcarská konfederace. Čeká nás také
rekonstrukce léčebného domu Ondřejka.
Věřím, že k naplnění našich plánů budeme mít
dostatek sil, rozumu i peněz. Přejme si, aby se
situace ve světě nezhoršila, aby lidé na Ukrajině
zvládli situaci bez vypuknutí rozsáhlého
válečného konfliktu.
Dovolte mně, vážení přátelé, abych Vám i
Vašim rodinám a přátelům popřál v roce
2015 pevné zdraví a vůbec po všech
stránkách dobrý rok.
2
Květa Fialová jako vánoční dárek
Andrea Adamová
Rozdáváním radosti a optimismu na počkání je herečka Květa Fialová známá již mnoho let. V úterý
9. prosince 2014 jsme měli možnost se přesvědčit, že čím je starší, tím více má co říci podobně
„mladým“, ale nejen jim. Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné využilo nabídku pražské
agentury Celebrita na akce a pozvalo Květu Fialovou na vánoční besedu se svými klienty a
zaměstnanci. Na Frýdecko-Místecku strávila Květa Fialová spolu se zpěvákem a moderátorem
Hynkem Tommem dva dny, v nichž stihla s „Besídkou“, jak programu sama říká, potěšit také klienty
domova seniorů v Příboře a v Petřvaldu u Nového Jičína. Na její třetí vystoupení v restauraci U
Sestřiček v Čeladné se sešlo téměř 70 diváků, kteří zaplnili sál do posledního místečka. Paní Květa
před jejich očima doslova rozkvetla hned v úvodu programu, do kterého vstoupila s grácií velké
herečky recitací textu v písni Tam na konci světa. A pak už s vtipem sobě vlastním odpovídala na
otázky moderátora i diváků, rozdávala dobrou náladu a pamatovala i na procítěnou Dalajlámovu
modlitbu. Nejstarší senior v sále nakonec dostal sladké políbení a po skončení programu si mohli
všichni přijít pro autogram s věnováním anebo pro společnou fotografii. Z celého programu byl navíc
pořízen video záznam, který bude po nezbytných úpravách vysílat interní televize Ondřejka,
informační kanál, který mohou každý den přímo ve svých pokojích sledovat klienti, ubytovaní
v léčebných domech rehabilitačního centra. A tak bude paní Květa Fialová dárkem, rozdávajícím
radost i dál, nejen o Vánocích. I když naživo to bylo neopakovatelné.
3
Představujeme dvě nové lékařky BRC
V průběhu roku 2014 nastoupily do Rehabilitačního centra Čeladná dvě nové lékařky.
MUDr. Helena Bebejová z Frýdku-Místku a MUDr. Kateřina Nogová z Morávky. Prvně
jmenovaná je služebně „starší“ - do BRC nastoupila o „celé“ tři měsíce dříve. Dáme jí proto
při představování přednost. A aby to bylo spravedlivé, položili jsme jim oběma otázky velmi
podobné těm, na které odpovídali pro náš časopis jejich noví kolegové, kteří k nám přišli o
několik let dříve.
MUDr. HELENA BEBEJOVÁ
MUDr. Helena Bebejová pracuje v BRC od května 2014 v ordinaci
léčebného domu Golf. Vystudovala obor všeobecného lékařství na
Jesseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martině. Do BRC
přišla z oddělení neurologie nemocnice ve Frýdku-Místku.
Měla jste nějaký „dětský sen“ o svém budoucím povolání?
Proč nakonec vyhrála medicína?
Kde len začať… takže chcela som byť kaderníčka (všetky bábiky museli byť
učesané, bolo obdobie, keď som tým blonďatým farbila vlasy krepovým
papierom), advokátka (to keď som pozerala Ally McBealovú), učiteľka v materskej škôlke, lebo milujem deti…
V skutočnosti jediné povolanie, ktoré ma absolútne nezaujímalo, bolo práve povolanie lekára. Naozaj nikdy.
Ale vždy ma lákala misijná práca, najmä v Afrike, tá bola mojím dlhoročným snom… Tak som si v polovici 4.
ročníka gymnázia zmenila maturitné predmety a rozhodla sa práve pre medicínu. Rozposlala prihlášky iba na
všeobecné lekárstvo s tým, že ak ma vezmú, tak Niekto tam hore asi chce, aby som bola doktorka. No a oni
ma vzali… 
Co Vám ve Vaší práci přináší uspokojení a radost?
Spokojný pacient, ktorý odíde bez bolesti. To som na neurológii takmer nezažila.
Ovládáte angličtinu a němčinu, měla jste možnost využít tyto Vaše znalosti v lékařské praxi?
V lekárskej praxi zatiaľ vôbec, len počas štúdia. Polovica ročníka bola anglicky hovoriaca, a tiež študijné
materiály najmä na diplomovú prácu boli temer iba v angličtine. No a nemčinu vrámci stáží v rakúskom
Amstettene ešte počas štúdia. Odvtedy som avšak ani jedným zo spomenutých jazykov nerozprávala, preto
sa bojím, čo by zo mňa „vyliezlo“, keby to bolo naozaj potrebné vrámci lekárskej praxe 
Jak se Vám líbí na novém pracovišti a v Čeladné vůbec?
Veľmi sa mi tu páči. Najmä srdečný kolektív vrámci Golfu i celého BRC.
V BRC klademe velký důraz na individuální přístup k léčbě každého pacienta. Jak spolupracujete s našimi
fyzioterapeutkami? Ako som už spomenula, jednou zo skutočností, ktorú si na práci v BRCe asi najviac vážim,
je kolektív. S fyzioterapeutmi i našou ergoterapeutkou si rozumiem výborne, dúfam len, že je to vzájomné a
samozrejme, že to pacienti vrámci liečby cítia.
Můžete prozradit něco o tom, jak trávíte volný čas?
Odjakživa som fanúšik filmu a divadla. Nerobilo mi problém vidieť dobrý film i 5x, až som poznala naspamäť
jednotlivé repliky , alebo pozerať filmový klub do pol štvrtej ráno a na siedmu vstať do školy. Takisto rada
čítam, najmä ruskú literatúru - Tolstého, Čechova… A milujem hudbu. 11 rokov som hrala na klarinet, aj
v kapele, ale bohužiaľ od začiatku vysokej školy som hru začala zanedbávať, a teraz som rada, že ešte
rozpoznám noty, čo je veľká škoda…
Jaké máte plány do budoucna, pokud jde o Vaši profesi? Máte nějaký nápad, co by se dalo v BRC zlepšit?
Keďže som služobne veľmi „mladá“, asi hlavnou prioritou pre mňa je dokončiť neurologický kmeň a potom
pokračovať atestáciou z rehabilitácie. No a čo by som zlepšila? Tak to si netrúfam povedať, keďže pracujem
v BRCe ešte příliš krátko.
4
MUDr. KATEŘINA NOGOVÁ
MUDr. Kateřina Nogová pracuje v BRC od srpna 2014 v ordinaci
léčebného domu Kněhyně. Vystudovala Jazykové gymnázium Pavla
Tigrida v Ostravě a obor všeobecného lékařství na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Do BRC přišla z Kliniky léčebné rehabilitace ve Fakultní
nemocnici v Ostravě.
Měla jste nějaký „dětský sen“ o svém budoucím povolání?
Proč nakonec vyhrála medicína? Jako dítě jsem chtěla být květinářkou...
Na gymnáziu jsem pak jezdila do lázní se skoliosou a došla k tomu, že lázeňský
lékař bude lepší volba. A jak se zdá, je to tak 
Co Vám ve Vaší práci přináší uspokojení a radost?
Těší mne, když se lidé na rehabilitaci zlepšují, když je jim lépe na těle i na duši. A ještě více mne těší, pokud
jsou rozhodnuti a schopni učinit takové změny ve svém životě, které vedou ke zlepšení jejich zdravotního
stavu, nebo ideálně k úplnému uzdravení.
Ovládáte angličtinu, němčinu a základy portugalštiny a ruštiny, měla jste možnost využít tyto Vaše znalosti
v lékařské praxi?
Dokud jsem pracovala ve FNO, byli jsme pravidelně zásobeni zahraničními studenty VŠB po úraze, takže
občas angličtinu, výjimečně jsem použila i ruštinu. Občas používám angličtinu k četbě zahraničních materiálů,
ale jinak spíše postupně a úspěšně zapomínám…, i když zkušenost velí, že ono to tam někde v té hlavě je… 
Jak se Vám líbí na novém pracovišti a v Čeladné vůbec? Na Čeladné se mi moc líbí, je to krásné místo
uprostřed hor, velmi oceňuji klidnou, vlídnou a rodinnou atmosféru tohoto centra.
V BRC klademe velký důraz na individuální přístup k léčbě každého pacienta. Jak spolupracujete s našimi
fyzioterapeutkami?
Spolupráce v malém kolektivu v rámci léčebného domu funguje výborně, jsem za to velmi rada a vděčná.
Můžete prozradit něco o tom, jak trávíte volný čas?
Ráda chodím po horách, dříve jsem taky hodně cestovala, což teď moc nejde. Taky chodím ráda do divadla,
občas na koncerty. Ovšem mým největším koníčkem jsou momentálně mé dvě malé děti 
Jaké máte plány do budoucna, pokud jde o Vaši profesi? Máte nějaký nápad, co by se dalo v BRC zlepšit?
Výhledově mne čeká atestace. Časem bych se ráda věnovala i terapii tmou a alespoň na malý úvazek
pracovala jako lékař celostní medicíny, ideálně v rámci BRC. Tak uvidíme  Nápady by byly, ale nechám si je
zatím pro sebe 
Za odpovědi poděkovala Andrea Adamová
(Portrétní fotografie na str. 2, 4, 5: Pavla Rechtenbergová. Foto dole: vlevo léčebný dům Golf, vpravo LD Kněhyně.)
Fotosoutěž Lázeňská stopa 2014 končí 31. prosince 2014
Nezapomeňte nejpozději do 31. 12. 2014 poslat své snímky (maximálně 5 pro každou z kategorií
jaro, léto, podzim a zima), pořízené letos v okolí BRC a Čeladné, na adresu [email protected]
Informace na tel. 558 616 292, podrobná pravidla jsou na webu www.brc.cz. Vítěze vyhlásíme na
konci ledna 2015, jako vždy obdrží vítězové zajímavé ceny.
5
Jitka Tomášková
Výlet na Lysou horu dne 29. 10. 2014
Horu, která se jmenuje Lysá, nikdo
nepřehlédne. Jako jediná ze všech nás
obklopujících půvabných beskydských kopců
má vrchol zdobený vysílačem se stožárem. V
krásných slunečných dnech letošního podzimu
byla pro nás, pacienty BRC, nabídka zájezdu
na Lysou horu lákavá a naprosto
neodolatelná. Do malého autobusu nás pan
řidič Jaromír Svatoš umístil i s našimi
batůžky, bolavými klouby, ploténkami a
obratli. Hned po startu dokázal neuvěřitelné:
všechny účastnice zájezdu jsme bez jediného
slova a téměř bez dechu sledovaly okolí za doprovodu jeho vtipného komentáře. Projeli jsme takto
Čeladnou, Frýdlant, Lubno, Bystré a určitě ještě jiné obce Moravskoslezských Beskyd. Cestou jsme
míjeli nové útulné domky i velkolepé rezidence, které však nepředčily nádheru podzimní přírody.
Žloutnoucí listí zbarvené sluncem dozlatova se střídalo s temnou zelení ztepilých jehličnanů.
Nezadržitelně jsme se blížili k úpatí té majestátné a legendární hory. Úzkou silnicí jsme stoupali
stále výš a výš, stromy kolem nás řídly a okolní krajina zůstávala pod námi. Do barevné škály
podzimu přibyla bílá barva sněhu, svítící při
krajích silnice.
Na úplném vrcholu hory to sice vypadalo jako
na staveništi, ale ta úchvatná podívaná na
nikde nekončící scenerii krajiny pod námi a
kolem nás byla doslova dech beroucí. Lehkým
oparem zahalený obzor s horami a
odpoledním sluncem zalitá města a obce,
klikaté čáry silnic a cest... Když jsme se dost
pokochaly tou úžasnou vyhlídkou na všechny
světové strany, šly jsme si ke kamennému
pylonu pohladit kovové kolečko. Věříme, že se
nám tím vyplní naše tajná přání.
I při zpáteční cestě přetrvala v našem malém
týmu příjemná atmosféra. Pan Svatoš nám celou cestu opět vyprávěl a my lehce dýchajíce
poslouchaly, aby nám ani slovíčko neuteklo. Přes Malenovice jsme dorazili do Borové do úplně
nové pěkné hospůdky. Posilněni pivem, kávou a coca-colou jsme pokračovali směrem do Čeladné.
Ještě s malou zastávkou v golfovém areálu Ostravice. A potom už klidnou krajinou, kterou pomalu
halil soumrak, dojel náš malý autobus k LD Polárka. Děkujeme organizátorce zájezdu paní Andree
Adamové a panu řidiči a průvodci Jaromíru
Svatošovi za skvěle prožité odpoledne.
Za zúčastněné pacientky BRC
Jitka Tomášková, LD Polárka, pokoj č. 105.
176 odvážných klientů
Představte si, že takových vyjádření, popisujících
výlet našich pacientů na Lysou horu podobně, jako
na předchozích řádcích paní Jitka Tomášková,
bychom jen za rok 2014 mohli nasbírat celkem
176! Přesně tolik pacientů a klientů jsme totiž na
Lysou horu letos dovezli. Služební minibus vyjel až
na vrchol celkem 22x a nebýt občas špatného
6
počasí, mohl tam podobných „dobyvatelů“
dopravit ještě o dvě desítky více.
Sluší se připomenout, že tyto výlety jsou
mimořádné v mnoha ohledech. Především je třeba
složit hold pacientům a klientům, kteří se dokázali
přenést přes svá různá zdravotní omezení a na
výlet se přihlásili. Pro někoho bylo velkým
sportovním výkonem už jen „nasoukání“ se do
auta, a co teprve ty desítky metrů v nerovném
terénu kolem vrcholu, někdy i na vozíku, nebo
minimálně s francouzskými holemi. Jejich touha
podívat se ještě jednou z vrcholu této hory byla
prostě větší... Velké poděkování patří kolegovi
Jaromíru Svatošovi za těch 22 bezpečně zvládnutých jízd a také za bezvadnou roli průvodce, znalce Beskyd a
někdy také pomáhajícího asistenta. Děkujeme také kolegům a kolegyním, kteří nám s organizací těchto
výletů pomáhali. Někdy bylo počasí nevyzpytatelné, a tak se termín na poslední chvíli překládal, nebo se za
odhlášené pacienty rychle hledala náhrada, aby ani jedno místo nezůstalo volné.
Jak se měří počasí
Několik skupin pacientů mělo také jedinečnou možnost podívat se, jak na vrcholu funguje Profesionální
meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Průvodci jim byli přímo zaměstnanci stanice
- jak by také ne, když u nás maminka jejich vedoucího Vladislava Ondrucha v létě absolvovala rehabilitační
pobyt v Léčebném domě Dr. Maye. A tak se mohli v útrobách stanice seznámit s tím, co jak a proč se měří.
Jedna ze skupinek dokonce zastihla u stanice koně (na spodním snímku Pavly Olšerové), což ani sami
meteorologové nepamatují.
Kdo může na vrchol
Vyjet autem až na vrchol Lysé hory rozhodně nemůže každý, je k tomu třeba dvou zvláštních povolení. 1)
Potvrzení o povolení ke vjezdu do Chráněné krajinné oblasti Beskydy, které nám vydala Správa CHKO Beskydy
v Rožnově pod Radhoštěm, a to na základě naší žádosti o dopravu klientů BRC s postižením pohybového
aparátu. Povolení máme díky pochopení Správy CHKO platné až do konce roku 2018 a vztahuje se od května
do října i na všední dny, kdy je na vrcholu mnohem méně turistů, než o víkendu. Také proto jsme letos
organizovali výlety dvakrát v týdnu - ve středu a v sobotu. 2) Od Českých radiokomunikací a. s. je třeba získat
povolení k užívání jejich soukromé komunikace v úseku Papežov - Lysá hora, což je jediná přístupová silnice
na vrchol sjízdná běžným autem. Toto povolení se vydává na každý rok zvlášť a za každý výjezd platí
Beskydské rehabilitační centrum 300 Kč.
Třeba někdy příště...
Měla jsem štěstí, že v poslední říjnový termín bylo sice dost zima, ale nebe modré jak na objednávku, a v autě
zbylo navíc jedno volné místo. Vydala jsem se tedy na vrchol spolu s partou pacientek, hlavně proto, abych
výlet zdokumentovala fotograficky. Letos mi sice někteří účastníci výletů fotografie poslali, ale není nad to,
když lze vše prožít a zachytit přímo. Zážitky jsem měla podobné, jako paní Jitka. Dozvěděla jsem se spoustu
zajímavostí o obcích, kterými jsme projížděli, milou
atmosféru dotvářely i osobní zkušenosti kolegy,
které za ty roky cest nahoru nasbíral s našimi
pacienty. Jen těsně pod vrcholem jsem chvíli
trnula, protože jsme se potkali s protijedoucím
autem přesně v místech, kde už ležel na silnici
zledovatělý sníh. Museli jsme pár desítek metrů
couvat, a tak jsem o to víc ocenila řidičskou jistotu
našeho průvodce. Nahoře mi členky výpravy
ochotně zapózovaly, a tak se můžete podívat, jaké
to bylo letos naposledy na Lysé. Třeba se na takový
výlet vydáte s námi někdy příště.
Andrea Adamová
7
Když vloni před Vánoci vydal Okrašlovací
spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné knihu
„Cestami lesními od Lysé až po Radhošť“, jen
se po ní zaprášilo. Takový byl zájem; proto
také v červnu příštího roku vyjde její dotisk.
Počátkem listopadu 2014 vyšla kniha druhá,
evidentně ještě lepší, rozhodně rozsáhlejší a
pestřejší.
Má název „Osady a samoty
Zadních hor v historii a v obrazech“. Zájem
o ní je obrovský. Není divu, že se 21.
listopadu 2014 sešlo na jejím křtu více než
150 jejích příznivců a spoluautorů.
Byla mezi nimi například 85letá Marie
Růžičková z Bojkovic, která jako nájemkyně
Masarykovy chaty na Bezkydě bezmocně
pozorovala její zničující požár v roce 1952.
Přijela také Zdena Tomášková, poslední
sekretářka Petra Bezruče, která již více než
padesát let tráví každé léto v chaloupce na
Javořince. Z Vacenovic u Kyjova přijela
Vladimíra Klimecká, autorka úspěšné knihy
zpracování křtěné knihy. Oznámil také zahájení
prací na knize, která bude dovršením dosavadní
tříleté práce. Po cestách a obydlích přijdou na
řadu lidé, takže v listopadu 2015 bychom měli
křtít knihu „O lidech v Beskydech“, doplněnou o
snímky a popis nejzajímavějších přírodních
zvláštností a zajímavostí Beskyd. Protože naše
hory jsou jich plné a víme o nich málo, zrovna
tak jako o mnoha lidech. Již během večera
padaly návrhy, o kom všem by ta kniha měla
být, telefony s nápady drnčely i o následujícím
víkendu.
Lékařský kufřík doktora Maye
Jednou z milých epizodek křtu byla chvíle, kdy
člen Okrašlovacího spolku Jiří Jezerský,
donedávna místostarosta Mariánských Hor,
předal předsedovi spolku Milanu Bajgarovi
lékařský kufřík, který svého času používal
zakladatel čeladenských lázní (1902) MUDr. Jan
May (na snímku dole). Ten byl totiž počátkem
století mimo jiné také starostou Mariánských
Hor (předtím Čertovy Lhotky).
Chystá se pátá řada přednášek
Člen obecní rady, ředitel BRC Milan Bajgar
vyslovil jednoznačné potěšení nad tím, že se
„Druhý život Marýny G.“, jejíž některé texty
tvoří motta kapitol druhé beskydské knihy.
Křtilo se vodou z říček a potoků
Po úvodním vystoupení známého folklorního
souboru Grunik z Ostravice (na snímku nahoře)
byla uvedená kniha pokřtěna. A to vodou z říček
a potoků Předních i Zadních hor (na snímku
uprostřed). Kmotry knihy byli Milan Bajgar a
Jan Folprecht (Ferdinandův pramen v BRC),
Petr Henek (Čeladenka I Pstruží), Věra Golová a
Pavol Lukša (Čeladenka II), Zuzana Švébišová
(Ostravice I), Pavla Zemaníková (Ostravice II),
Lubomír Jančura (Ostravice III), Vladimír Šigut
(Černá), Antonín Baláš (Bílá), Oldřich Boháč
(Morávka), Josef Blinka a Vladimír Ondruch
(Bečva).
Autor projektu těchto knih a editor Petr Andrle
z Čeladné poděkoval všem přítomným, neboť
všichni do jednoho se podíleli na přípravě a
8
touto činností vytvářejí tolik potřebné vazby
občanské sounáležitosti mezi lidmi, kteří žijí a
pracují v Beskydech, bez ohledu na to, zda jsou
místními rodáky či „přistěhovalci“. Uvedl také,
že vše začalo mimo jiné také před lety, kdy byl
v Beskydském rehabilitačním centru spuštěn
projekt vlastivědných přednášek, které se těší
velkému zájmu. V roce 2015 vstoupí projekt
pravidelných přednášek - vždy poslední čtvrtek
v měsíci - do pátého ročníku. V souvislosti s tím
vřele poděkoval i Petru Andrle, který později
během křtu musel podepsat doslova desítky
knih, protože někteří účastníci si k podpisu
přinesli i první knihu. Ve stejném duchu poté
hovořil i starosta Čeladné Pavol Lukša, který
přispěl i několika náměty pro knihu budoucí.
Důstojné prostředí křtu
Mezi účastníky křtu, který se konal v důstojném
prostředí Restaurace Golf v Čeladné (zde se
sluší poděkovat její vedoucí, paní Naděždě
Zimové za perfektní zajištění), byli místní
publicisté, amatérští fotografové, zástupci
obecních rad, amatérští i profesionální
historikové, sběratelé pohlednic a nejrůznější
pamětníci,
které
spojuje
zájem
o
zprostředkování krásy a historie Beskyd, které
jsou neustále nově nalézány a objevovány.
Už se pracuje na třetí knize, vyjde za rok
V knize „Osady a samoty Zadních hor v historii a
v obrazech“ je otištěno i deset velice zajímavých
a „silných příběhů“ lidí, kteří jsou svými osudy
nesmazatelně
spojeni
s historií
Beskyd.
Vydáním obou knih, přípravou té třetí a dalšími
Při křtu se všichni na jeden snímek nevešli. Zleva: Petr Andrle
a Petr Henek, dále Milan Bajgar, Jan Folprecht, Pavol Lukša,
Zuzana Švébišová (dcera Věry Šejvlové) a Věra Golová.
aktivitami
vstoupil
Okrašlovací
spolek
Rozhledna pět let po svém založení do situace,
kdy se od jeho práce očekává a bude očekávat
mnohé. Jeho členové i příznivci jsou zárukou
toho, že tomu tak bude. Konec konců, málokterá
slavnost knihy v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku se může pochlubit tak úžasně vysokým
zájmem jako křest, který se udál 21. listopadu
2014. Ten příští, v roce 2015, bude také 21.
listopadu, aby se to nepletlo. Pouze půjde o
sobotu.
Kniha Osady a samoty Zadních hor je k dostání
v Informačním centru v Čeladné a v areálu
Beskydského rehabilitačního centra v obchodě a
v recepci Apartmánového domu Lara. (aa)
(Fotografie: Andrea Adamová, Petr Pazdírek, Stanislava
Slováková.)
VLASTIVĚDNÉ PŘEDNÁŠKY V ROCE 2015: „BUDOVÁNÍ STÁTU“
Přednášky se konají vždy poslední čtvrtek v měsíci od 18.30 hod. v salonku Apartmánového domu Lara v BRC
Čeladná. Organizačně je zajišťuje vedení Beskydského rehabilitačního centra a výbor Okrašlovacího spolku
Rozhledna se sídlem Čeladné. Součástí přednášek je i prezentace obrazového materiálu, diskuse a odpovědi
na otázky. Přednáší Petr Andrle, historik, spisovatel a publicista. Program pátého ročníku je následující:
Leden: Tomáš G. Masaryk. Únor: Karel Kramář. Březen: Bohumír Šmeral. Duben: Petr Zenkl.
Květen: Antonín Švehla. Červen: Jan Šrámek. Červenec: Milan Hodža. Srpen: Karel Čapek.
Září: Josef Pekař. Říjen: Jaroslav Preiss. Listopad: Rudolf Bechyně.
Prosinec: Eduard Beneš. Silvestr 2015 v 10.00: Satira první republiky.
9
Galerie Lara představuje od svého založení v roce 2011 díla autorů, kteří
většinou nejsou profesionály ve výtvarných oborech a tvoří „jen tak“ pro
radost. Oslovujeme hlavně ty, kteří jsou nějak spojeni svým životem nebo
tvorbou s naším krajem či přímo s rehabilitačním centrem. To platí v případě
Stanislavy Slovákové z Příbora (fotografie vlevo nahoře z výstavy Kouzlo
okamžiku) a Marty Havranové z Ostravy (mandala vpravo z výstavy
Když z nebe padaly mandaly). Obě jsou našimi bývalými pacientkami. Na
dvojvýstavě Dva pohledy z jedné vlny se představila Dagmar Molinová
z (smalt vpravo nahoře) a Michal Chýlek (dřevořezba), oba z FrýdkuMístku. Zájem o uspořádání výstavy v Galerii Lara je značný, a tak nás těší, že
plán na rok 2015 je již zcela zaplněn. 9. ledna 2015 začíná výstava Kouzelný
svět sportu Zdeňka Šrubaře z Kunčic pod Ondřejníkem. (aa)
AREÁL BRC BUDE PO CELÝ ROK JAKO VYMYDLENÝ
Díky dotaci z Operačního programu „Životní prostředí“ Evropské unie
V úterý 25. listopadu 2014 předali zástupci firmy Kärcher Beskydskému rehabilitačnímu centru zametací
stroj, resp. Komunální nosič pro nástavby MIC 34. Tento stroj s panoramatickou kabinou a s bezpečnostním
sklem je vybaven topením i klimatizací a je určen pro celoroční provoz. Stroj je konstruován k čištění
parkovišť, chodníků a cest. Součástí stroje jsou tři kartáče, vysavač a kropení, jež pomohou snížení prašnosti v
areálu BRC. Kromě funkce zametání a čištění se stroj dá během pár minut přestavit na žací a mulčovací a od
jara do podzimu tak může udržovat trávníkové a parkové plochy. Tento stroj zvládne také sběr objemnějších
odpadků, například plechovek. Postupně se k němu mohou připojovat také další přídavná zařízení, jako je
pluh, radlice apod. Během předání stroje zástupce firmy Kärcher zaměstnance naší údržby podrobně zaškolil
do obsluhy stroje a informoval je o veškerých možnostech jeho využití. Na pořízení zametacího stroje jsme
získali dotaci ve výši 1 842 000 Kč na projekt Snížení prašnosti v areálu BRC z Operačního programu EU
Životní prostředí. BRC se na koupi stroje podílelo 10% z jeho celkové ceny. (lem)
10
Celkem 20 studentů a studentek oboru masér si během listopadové exkurze v našem rehabilitačním
centru vyzkoušelo Polarium. Všichni dvouminutový pobyt zvládli bez problémů, i když určité
obavy z extrémního mrazu minus 120 stupňů měli. Odvahu jim ale dodali naši pacienti, kteří do
Polaria chodí během svého léčebného pobytu opakovaně. A tak měli nakonec radost všichni.
Vedoucí učitelka odborného výcviku nám poté napsala:
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci návštěvy našich
studentů obor Masér sportovní a rekondiční v BRC Čeladná. Velmi si vážím vstřícnosti ze strany
vedení BRC, které umožnilo našim studentům bezplatně vyzkoušet Polarium. Dále moc děkuji paní
Mgr. Adamové, která se po celou dobu našim studentům i učitelům odborného výcviku věnovala a
zajistila vše ve vysoké kvalitě. Mějte se moc hezky a přeji dostatek kvalitního personálu i
spokojených klientů. Mgr. Jaromíra Rychlíková, Střední škola služeb a podnikání Ostrava
Poznámka: Tato studentská exkurze nebyla v letošním roce zdaleka jediná. Střední zdravotnické
školy v našem kraji o nás vědí a my vítáme jejich zájem o naši práci. Budoucí maséry, zdravotní
asistenty, pečovatelky či zdravotní sestry informujeme během exkurze o podmínkách, za jakých se
u nás pacienti mohou léčit, a získají také přehled o nemocích, při nichž rehabilitace velmi pomáhá
ke zlepšení zdravotního stavu. Podívají se dle možností i přímo na některá pracoviště. (aa)
Z DOPISŮ REDAKCI A VEDENÍ PODNIKU
Určitě se sem budeme rádi vracet
Dobrý den, chtěli bychom tímto velice poděkovat personálu Lara wellness za jejich ochotný, vstřícný a
příjemný přístup k nám zákazníkům. Ve dnech 24. 10. - 27. 10. 2014 jsme byli na prodlouženém pobytu právě
v Lara wellness a po celou dobu jsme se setkávali s usměvavými a příjemnými lidmi - paní recepční, děvčata
z kavárny, maséři, prostě skvělí a úžasní lidé, díky nimž jsme zde prožili příjemné a pohodové chvíle a určitě
se sem budeme rádi vracet. Moc děkujeme „směně A“ a ze srdce všechny zdravíme.
Iveta a Milan Felklovi, Deblín; Ivona Malinová a Pavel Bortlík, Tišnov
Zvlášť velké díky patří rehabilitačním pracovnicím
Vážený pane řediteli, dovolila jsem si Vás oslovit proto, abych Vás informovala o velmi dobré práci
celého kolektivu léčebného domu Kněhyně. Zvlášť velké díky patří rehabilitačním pracovnicím, které pracují
s nejvyšším nasazením, perfektně ovládají svou profesi. Nezapomenou nikdy na úsměv, povzbuzení a dobré
slovo. Vyzvedávám zvlášť fyzioterapeutku Marii Zemanovou, ergoterapeutku Bc. Magdalénu Hrubou a
usměvavou Martinu Šigutovou, jejíž profesí je elektroléčba. Pane řediteli, bude-li možné, prosím o pochvalu
všem třem, či jinou variantu uznání. Děkuji za pacienty, děkuji i za sebe.
Jana Valová, Dolní Sklenov
Byl jsem nadmíru spokojen s celým pobytem
Vážení, v době od 26. 9. do 23. 10. 2014 jsem absolvoval léčebný pobyt ve Vašem zařízení, léčebný
dům Polárka. Byl jsem nadmíru spokojen s celým pobytem. Vyslovte prosím mým jménem poděkování a
pochvalu za absolutně profesionální přístup celému personálu léčebného domu. Všichni včetně lékařky,
rehabilitačních pracovníků, zdravotních sester a i paní uklízečky se starali, aby pobyt u Vás byl příjemný a
vzhledem k mému postižení snesitelnější. Přeji všem všechno dobré, a pokud to bude možné, velice rád se
budu do Polárky vracet. Ještě jednou díky.
Blahoslav Novák, Holešov
11
Marie Hrnčířová (vpravo) pracovala u rentgenu v budově
dnešního Léčebného domu Dr. Storcha od 15. 7. 1965, tedy
neuvěřitelných 49 let! Koncem letošního roku odchází do
penze, a tak jí za všechny kolegyně a kolegy přišel do další
životní etapy popřát hodně zdraví, štěstí a pohody ředitel
BRC Milan Bajgar. Rozloučení pojali oba s humorem:
poslední, jen symbolický rentgen absolvoval pan ředitel,
protože do penze odchází nejen Maruška, ale i RTG
přístroj. Na rozdíl od rentgenu se ona bude dál věnovat
svým koníčkům. Její největší radostí je zpěv, ve Valašském
souboru písní a tanců Radhošť se také věnuje choreografii.
POZOR: DIVÁCKÁ SOUTĚŽ KONČÍ 31. PROSINCE 2014
Soutěží se o permanentky do wellness bazénu v Apartmánovém domě Lara
Video dokument se záznamem pořadu Profese - na vlastní kůži, který se vysílal v průběhu Snídaně
s Novou 7. října 2014, je možné vidět na našem kanále YouTube (adresa vpravo dole). Podívejte se, jak se
nám podařilo představit divákům Novy profesi fyzioterapeuta. Tento dokument vysílá také náš vnitřní
televizní okruh TV Ondřejka vždy od neděle do úterý (opakuje se 24 hodin). Vysílání Ondřejky mohou
sledovat všichni klienti, ubytovaní v hlavním areálu BRC, v televizích ve svých pokojích.
Odpovězte na otázku: Jakou známku dostal moderátor Petr Říbal za profesi fyzioterapeut?
Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců, kteří obdrží permanentku na pět vstupů do bazénu
v Apartmánovém domě Lara. Odpovědi posílejte do 31. 12. 2014 na adresu: Čeladenská fontána, BRC, 739
12 Čeladná 42; nebo [email protected]
www.youtube.com/rehabilitacnicentrum
Tito zaměstnanci a kolegové slaví svá životní výročí v prosinci:
Bc. Jana Bayerová - R8
Lenka Dobiášová - R3
Stanislava Česlarová - R7
Dobroslava Havránková - správa
Marie Gvardová - R7
Ludmila Horečková - R7
Marie Hrnčířová - RTG
Božena Chýlková - R9
Sylva Chalupová - R1
Alena Jančurová - správa
Kateřina Kašparová - R1
Pavla Jandová - restaurace
Jaroslav Kozel - restaurace
Libor Kašpar - údržba
Eva Krzesiewiczová - R8
Iva Magnusková - třídírna prádla
MUDr. Vladimír Lokajíček
Karla Mažarová - R4
Simona Modrovičová DiS. - lázně
Bc. Lucie Pacherová - lázně
Marina Parýzková - R1
Bc. Barbora Pitříková - lázně
Andrea Pížová - R1
Pavel Siegl - kuchyně
Michaela Strnadlová - R7
Monika Švarcová - R3
Zdeňka Šerková - R4
Eva Švrčková - lázně
Michaela Švejdová - lázně
Lenka Uhlářová - správa
Renata Závacká - R9
Veronika Vedralová - R2
v lednu:
Zuzana Zavičáková - R1
Jana Bílková - R1
Eva Žabková - R7
Bořek Boháč - údržba
Čeladenská FONTÁNA.
Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová.
Redakční rada: Dobroslava Havránková, Mgr. Lenka Machálková, Věra Machálková. Adresa redakce: BRC, 739 12 Čeladná 42.
Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME® a René Daubner - APRO Bruntál.
Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese www.brc.cz. Zájemcům zašleme každé vydání na e-mail.
Toto číslo vyšlo v prosinci 2014 v nákladu 700 výtisků.
12
Download

zde - Beskydské rehabilitační centrum