ročník 5
číslo 1
ú n o r 2011
3. reprezentační ples
Nejprestižnější částí slavnostního večera na Barrandově
bylo předávání cen Zlatý Aeskulap 2010
STRANA
4
MUDr. David Stejskal
profesorem
AGEL má nového generálního
ředitele
Nejvyšší vědecko-pedagogickou
MUDr. Filip Horák, MBA, nahradil ve funkci
hodností se může pyšnit jako jediný
od 1. ledna 2011 JUDr. Petra Vaňka, Ph.D.
ve skupině AGEL
STRANA
17
STRANA
3
Adresa
e-mail: [email protected]
Předsedkyně redakční rady
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Členové redakční rady
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
Inzerce
e-mail: [email protected]
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Bc. Hana Szotkowská
Ing. Ivo Pullmann
Bc. Petra Uvírová
Zlom a grafická úprava
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné
inzerce a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
Obsah
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
22
24
26
30
31
32
33
34
35
36
37
37
38
39
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
58
59
60
62
64
66
70
72
73
74
Rozhovor s novým generálním ředitelem společnosti AGEL
MUDr. Filipem Horákem, MBA
3. reprezentační ples společnosti AGEL
Čin roku – MUDr. Marian Branny
Inovace v léčbě – MUDr. Aleš Bařinka, Chirurgické oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí
Nejlepší lékař – MUDr. Petr Opletal
Oddelenie roku AGEL SK – Neurologické oddelenie VNsP Levoča
Oddělení roku – Oddělení centrálního příjmu, Šumperská nemocnice
Osobnost roku – Prof. Doc. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem
Sestra roku – Eva Hošková, vrchní laborantka společnosti CGB laboratoř
Zdravotnické zařízení roku – Nemocnice Valašské Meziříčí
Oblíbenost nemocnic skupiny AGEL
Nemocnice Podlesí v renomovaném odborném časopisu Cor et Vasa
Získali jsme dotace na vzdělávání z Evropských fondů
David Stejskal obdržel od prezidenta akademický titul – je profesorem
AGEL poprvé na veletrhu pracovních příležitostí v Brně
Mestskú nemocnicu v Krupine od decembra spravuje AGEL SK
MARTEK MEDICAL mezi partnery výstavy obrazů Karla Gotta
Jediná lékařka v hokejové extralize: MUDr. Ingrid Walicová
Jak jsem se stala dobrovolníkem
MUDr. Vladimír Servus: S údivem sleduji vývoj medicíny
Napsali o nás…
Žije v polském Těšíně a jako lékařka pracuje v Nemocnici Český Těšín
Koledování potěšilo nemocné pacienty
Nejlepší léčba kýly je včasná operace
Lékaři oddělení Intervenční radiologie využívají modernizovaný angiograf
Plané neštovice – infekční onemocnění trápící hlavně předškoláky
Oddělení laboratorní medicíny má unikátní systém rychlé identifikace
mikroorganismů
Hemoroidy trápily i velké faraony
Nemocné klouby a šlachy rehabilitační oddělení léčí novou metodou
Mezinárodní kongres v Přerově
Laserová terapie je vhodná nejen pro udržení zdraví, ale i pro krásu
Nový počítačový tomograf umožňuje lékařům kvalitnější vyšetření
Krevní vzorky zpracovávají rychleji díky novým centrifugám
Co víme o hantavirech?
Poliklinika Olomouc vyšetřuje pacienty novými přístroji
Speciální baňky uvolňují celé tělo
Konec trápení s křečovými žílami, v Bruntále otevřeli cévní poradnu
Terapie rázovou vlnou zažene bolesti pohybového aparátu
Pacienty na interním oddělení pravidelně navštěvují čtyřnozí léčitelé
Lékař, který jezdí rally
Oddělení klinické biochemie a hematologie se přestěhovalo do nových prostor
Čechů s nemocnými ledvinami přibývá
Mimořádně důležitou podmínkou léčby rakoviny je pomoc nejbližších
Pri coeliakii je nutné dodržiavať veľmi prísnu bezlepkovú diétu
Pôsobenie chladu na organizmus
Nespavosťou trpí čoraz viac ľudí
Naši záchranári na zaoceánskej lodi
Poděkování
Petr Rychlý: Na ulici na mě pokřikují „Nazdar Čestmíre!“
Novinky z Barrandova
Dá se Roman Šebrle v budoucnu na golf?
Blahopřejeme
Naše miminka
Stalo se
Retro: tentokrát z Nemocnice Levoča
Křížovka
Recepty zaměstnanců
Kalendář vzdělávacích akcí
OBSAH
AGEL a.s.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
www.nasagel.cz
1
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milí čtenáři,
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
čas, ve kterém píšu tato slova, je časem vánočním, neboť termín uzávěrky pro nové číslo našeho
časopisu je neúprosný. Až budete číst tyto řádky, bude za námi již několik týdnů nového roku,
do něhož Vám přeji hodně pracovních i osobních úspěchů a především pevné zdraví.
Konec roku je obdobím, kdy většina z nás bilancuje, jakým rokem byl ten minulý. Já jsem přesvědčen, že byl pro naši společnost AGEL a pro naše zaměstnance úspěšný. Přesto, že příjmy od zdravotních pojišťoven stagnovaly a jak slibuje nový návrh vyhlášky ministerstva zdravotnictví, v roce 2011
dokonce poklesnou, všechny naše společnosti se ve svých výsledcích pohybují v kladných číslech. To
vytvořilo podmínky pro kontinuální růst průměrných mezd, což není pravidlem v ostatních zdravotnických zařízeních.
V uplynulých dnech jsem se zúčastnil několika mítinků a setkání s lékaři a odborovými předáky,
kde jsme společně řešili potenciální dopady výzvy „Děkujeme, odcházíme“. I když s většinou bodů
této výzvy můžeme souhlasit, jsme povinni na druhé straně vytvořit takové podmínky, aby nedošlo
k zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro naše pacienty. Vždyť zdravotní pojišťovny čekají
jen na to, aby po odchodech lékařů došlo k poklesu objemu poskytované zdravotní péče a ony mohly
legitimně snížit své úhrady. To následně zhorší ekonomickou situaci ve zdravotnických zařízeních,
a o to bude méně peněz i na mzdy. Proto po několika nejednoduchých jednáních byla uzavřena dohoda, v níž se AGEL zavazuje zvýšit lékařům mzdy v průměru o 8 procent s tím, že lékaři nepodají hromadně výpovědi, a bude tak zajištěn stabilní provoz. Uzavřenou dohodu považuji za úspěch a vítězství
rozumu s pozitivním přínosem pro všechny.
Poslední měsíce roku 2010 byly důležité i pro mne osobně. Obdržel jsem totiž nabídku vykonávat
od ledna 2011 funkci ředitele třetí největší zdravotní pojišťovny v České republice – České průmyslové
zdravotní pojišťovny, která má více než 700 tisíc pojištěnců a disponuje ročním obratem téměř
14 miliard korun. Tato nabídka mne oslovila, neboť v roce 1993 jsem byl zakladatelem Revírní bratrské
pokladny, zdravotní pojišťovny – a po 10 let jsem vykonával funkci jejího ředitele. Oblast veřejného
zdravotního pojištění byla vždy mým profesním zájmem, a proto v průběhu připravované reformy
tohoto systému bych byl rád jejím aktivním a přímým účastníkem. Po vzájemné dohodě, uzavřené
v přátelském duchu s členy dozorčí rady AGEL, jsem odstoupil z předsednictví v dozorčích radách
dceřiných společností, k 31. prosinci 2010 i z pozic předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti AGEL. Dne 20. prosince 2010 na řádném zasedání Správní rady České průmyslové zdravotní
pojišťovny jsem byl jednoznačně zvolen od 1. ledna 2011 jejím ředitelem.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve společnosti AGEL jsem působil ve statutárních funkcích
necelých osm let. Byla to léta provázená vysokým pracovním nasazením, které přineslo své ovoce
ve formě velmi dobrých výsledků. Bez Vaší podpory a každodenní spolupráce bych však nikdy nemohl
být úspěšným manažerem a jsem velmi hrdý na to, že jsem mohl vést takový vynikající kolektiv.
Dovolte mi, abych Vám za Vaši vstřícnost poděkoval a popřál Vám v dalších letech mnoho pracovních i osobních úspěchů. Nemenší poděkování patří i členům dozorčí rady, kteří mi svým přístupem
vytvořili vynikající podmínky pro mou práci. A troufám si říci, že vždy korektní vztahy se časem
přetavily do vztahů neformálních a přátelských, čehož si vysoce vážím. Novému generálnímu řediteli,
MUDr. Filipu Horákovi, MBA, a všem ostatním členům představenstva, pak přeji především mnoho
úspěchů při dalším rozvoji našeho holdingu.
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
NE eDmI ToOcRnI iAcLe
2
P.S. Definitivně se samozřejmě neloučím, neboť je jisté, že v nové pracovní
pozici budu s Vámi nadále úzce kooperovat při poskytování zdravotní péče
Vašim pacientům, kteří jsou pojištěni u České průmyslové zdravotní pojišťovny. A na tuto spolupráci se již opravdu velmi těším.
Rozhovor s novým generálním ředitelem
společnosti AGEL MUDr. Filipem Horákem, MBA
Novým generálním ředitelem společnosti AGEL je od 1. ledna MUDr. Filip Horák, MBA.
Post generálního ředitele společnosti
AGEL do konce loňského roku zastával
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., jenž nyní přešel
do sektoru zdravotních pojišťoven. Jistě
máte na co navazovat. Po dobu, kdy
společnost vedl, se výrazně rozrostla nejen po stránce kvantitativní, ale taktéž
po stránce kvalitativní.
Není lehké po Petru Vaňkovi společnost
přebrat. Během jeho vedení došlo ke stabilizaci společnosti a k výraznému zlepšení
výsledků hospodaření. Aby byl tento trend
zachován i v následujícím období, musí být
zajištěn další rozvoj. Vzhledem k tomu, že
jsme firma působící v oblasti zdravotnictví,
považuji za nezbytné rozvíjet nové programy, a pokud budou vhodné příležitosti, také
investovat do nových akvizičních projektů.
Na jedné straně máte na co navazovat,
určitě ale máte i své osobní vize a záměry, kam by se měla společnost AGEL
rozvíjet, respektive kterých klíčových
oblastí by se měl rozvoj týkat.
Chceme i nadále podporovat naše tři odborná centra – Kardiocentrum, Onkologické
centrum a nově i Iktové centrum, ve kterých
plánujeme významné investice. Například v letošním roce bude v Kardiocentru
na Podlesí vybudován hybridní sál a do Onkologického centra v Novém Jičíně plánujeme pořídit PET CT, tedy přístroje, kterými
disponují jen ta nejlepší pracoviště v republice. Díky těmto investicím chceme dosáhnout
dalšího odborného rozvoje center a zároveň
očekáváme příznivý dopad na ekonomické
výsledky celé společnosti. Samozřejmě důležitá je i běžná každodenní medicína. Pacient
je naším klientem, a proto je v našem zájmu
zajistit mu co nejlepší služby. Nemůžeme
očekávat prosperitu firmy, pokud dají pacien-
ti přednost jiným zdravotnickým zařízením.
Na kvalitní péči o pacienta-klienta kladu
obrovský důraz. Budeme se snažit, aby při
výběru zdravotnického zařízení dal vždy
přednost nám před ostatními.
Každá firma má svou hodnotu nejen
v hmotném majetku, ale zejména
v lidském potenciálu. Jaké máte priority
v této oblasti? Nemalou část čtenářů
našeho časopisu to bude jistě velmi zajímat, zejména zaměstnance jednotlivých
nemocnic a zařízení.
Čtyřiačtyřicetiletý Filip Horák je ženatý a má tři
dcery. Po absolvování lékařské fakulty v Olomouci
v roce 1990 získal v roce 1993 atestaci z chirurgie.
Od té doby prošel mnoha manažerskými funkcemi
jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Mimo
jiné působil ve funkci lékařského náměstka Městské
nemocnice Ostrava nebo působil jako ředitel
nemocnice v Třinci na Sosně. Ve společnosti AGEL
(dříve Euromednet) působí od roku 2003. V roce
2008 zastával funkci zdravotního ředitele Zdravotní
pojišťovny AGEL a v roce 2009 pak řídil společnost
Dopravní zdravotnictví a.s. Od konce roku 2009 byl
místopředsedou představenstva a zároveň ředitelem
pro strategii společnosti AGEL.
Personál je nejdůležitější hodnotou úspěšné společnosti. Není problém postavit
nemocnici na zelené louce, vybavit ji
přístroji, ale bez kvalitního personálu to
nikdy nebude fungovat. Proto i spokojenost zaměstnanců je mou hlavní prioritou.
V loňském hodnocení spokojenosti
pacientů opět skončily naše nemocni-
ce v několika případech na hodně vysokých pozicích. Je to jistě od pacientů
příjemné ocenění, ale určitě je neustále
co zlepšovat, především ve vybavení
nemocnic. Které důležité investice se
v nejbližší době chystají?
Veškerý náš zisk je reinvestován, takže se
stále snažíme zlepšit prostředí i služby pro
pacienty. Součástí naší strategie je to, že
neustále investujeme do zdravotnické techniky a do rekonstrukce nemocnic. V letech
2007 až 2010 jsme proinvestovali neuvěřitelných 1,6 miliardy korun, letos to bude
dalších 500 miliónů. Kromě již zmíněných
dvou strategických investic plánujeme
například nákup druhé angiolinky do Vítkovické nemocnice, která přispěje k rozvoji
Iktového centra. Z loňského roku přechází
velká investice – přestěhování laboratoří
P&R LAB do kompletně nových prostor.
Vítkovická nemocnice projde rozsáhlou
rekonstrukcí vnějšího vzhledu budov, aby
se tam pacienti cítili dobře. Rádi bychom
investovali ještě více, ale my – na rozdíl
od jiných nemocnic – si na to musíme
nejprve vydělat.
Přibudou letos do skupiny AGEL nějaké
nové nemocnice či další specializovaná
zařízení, ať už v České republice nebo
na Slovensku?
Naše společnost má zájem o rozšiřování své sítě nejen v České republice,
ale i na Slovensku. V „hledáčku“ máme
několik nových projektů, avšak nerad bych
vše zakřikl, a tak nebudu více prozrazovat.
Na konci loňského roku byla založena společnost SA AGEL Polska, takže i u našich
východních sousedů plánujeme, pokud to
bude možné, zahájit činnost.
Co byste přál v letošním roce nejen
zaměstnancům skupiny AGEL, ale
i pacientům a dalším lidem, kteří přijdou
do přímého kontaktu se skupinou AGEL?
Na rozdíl od našich pacientů bych jim přál
hodně zdraví (smích). Našim pacientům
toto přát nemohu, protože bychom pak byli
všichni bez práce, ale přeji jim, aby trpěli
v naší péči co nejméně (protože nemoci
nechodí po horách, ale po lidech), a aby se
u nás cítili jako doma.
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
M
UDr. Filip Horák, MBA, dosud
působil jako ředitel pro strategii
a místopředseda představenstva
společnosti AGEL. Na postu generálního
ředitele střídá JUDr. Petra Vaňka, Ph.D.,
který ze společnosti odchází na vlastní
žádost. Petr Vaněk působil v čele skupiny
od června 2007, přičemž pod jeho vedením
došlo ke stabilizaci firmy a k téměř dvojnásobnému zvýšení ročního obratu.
3
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
3. reprezentační ples společnosti AGEL
Nejprestižnější částí slavnostního večera bylo předávání osmi cen Zlatý Aeskulap 2010
Text: Redakce / Foto: Barrandov Productions
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
Moderátorská dvojice Iva Pazderková a Petr Rychlý zahájili ples s předsedou dozorčí rady společnosti AGEL Ing. Tomášem Chrenekem, Ph.D., slavnostním přípitkem.
4
O
prosincovém reprezentačním
plesu skupiny AGEL lze říct, že
se tentokrát nesl v duchu čísla tři.
Proč? Zaprvé šlo o 3. reprezentační ples,
zadruhé se konal 3. prosince a za třetí je
možné jej popsat třemi výstižnými slovy oceňování, zábava a dobročinnost.
Ano, právě takto lze charakterizovat
slavnostní večer, jenž se tentokrát celý
odehrával v pražských barrandovských
ateliérech. Zaměstnanci skupiny AGEL
i další pozvaní hosté se tak díky plesu
mohli seznámit s „továrnou na sny“, v níž
se už více než sedmdesát let tvoří české
i zahraniční filmy, a kde se za tuto dobu
natočilo přes 2 500 snímků.
Slavnostní večer začal vyhlášením a předáním osmi cen společnosti AGEL Zlatý
Aeskulap 2010, a to v těchto kategoriích
– čin roku, inovace v léčbě, zdravotnické
zařízení roku, oddělení roku, slovenské
oddělení roku, osobnost roku, nejlepší
lékař a sestra roku. O těchto osmi cenách
a oceněných se více dočtete v navazujících
samostatných rozhovorech.
K tanci a poslechu a tanci hrál v průběhu
večera Orchestr Felixe Slováčka. O zábavu
se pak starala moderátorská dvojice Iva
Pazderková s Petr Rychlý, kteří v průběhu
večera zahráli i několik scének ze známých
českých filmů jako je Kristián či Pyšná
princezna. Program plesu nabídl vystou-
pení i mnoha dalších známých umělců
– Martina Dejdara, Josefa Laufera nebo
Mira Žbirky. „Jsem na plese poprvé a je to
tu naprostá paráda,“ svěřila se sestřička
Kateřina s tím, že příští rok s sebou chce
vzít na ples i kolegyně z oddělení.
V programu byla i malá a velká tombola.
Hlavní cenou ve velké tombole byl automobil Škoda Fabia, věnovaný společností Karireal. Z výher se přitom nejvíce radovalo
občanské sdružení „Kamarádi otevřených
srdcí“, pomáhající handicapovaným, kterému výherci věnovali například notebook
a dokonce i samotnou hlavní cenu – Škodu
Fabia.
5
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Čin roku – MUDr. Marian Branny
v první fázi školen na těchto pracovištích,
druhá fáze probíhá na našem pracovišti
za účasti „proctora“, tj zkušeného zahraničního specialisty, který spolupracuje
s týmem prvních 15 výkonů. Následně tým
pracuje sám, avšak reportuje veškeré výsledky do zahraničního centra, které sbírá
výsledky z celého světa. To je poslední fáze
výuky, nemocnice se špatnými výsledky
nemůžou pokračovat v operacích.
Ocenění převzal namísto primáře Mariana Branneho ředitel Nemocnice Podlesí, MUDr. Karel Dostalík, z rukou
Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D., předsedy dozorčí rady společnosti AGEL.
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
MUDr. Marian Branny jako první v České
republice provedl katetrizační implantaci
chlopně do zdegenerované bioprotézy
a pacientce tím zachránil život. Tento
nový způsob léčby nazývaný „chlopeň
do chlopně“ zachrání životy pacientům
s umělou chlopní, kteří by nebyli schopni
podstoupit druhou operaci otevřením
hrudníku.
6
Pane primáři, co pro Vás znamená získání
zlatého Aeskulapu v kategorii Čin roku?
Toto ocenění znamená pro celý tým Kardiocentra velmi mnoho. Společnost AGEL
má ve svém portfoliu široké spektrum
medicínských oborů. Řada z nich dosahuje
výborných výsledků, vybrat jeden z nich
není vůbec jednoduché. V takové konkurenci je pro nás získáníní Zlatého Aeskulapa velkou událostí. Samotné události, která
byla předmětem ocenění, předcházela
dvouletá příprava týmu lékařů z různých
oborů, techniků, zdravotních sester. Je to
poděkování celému týmu za excelentní
přípravu celého programu katétrových
implantací chlopní.
V letošním roce se Vám podařilo hned
několik výjimečných zákroků. Kromě
náhrady opotřebované umělé chlopně
za novou, se Vám letos například podařilo implantovat umělou srdeční chlopeň
cestou podklíčkové tepny. Tento zákrok
jste provedl společně se svým týmem,
tuším, jako první v republice. Existuje
nějaký unikátní zákrok, který byste rád
se svým týmem uskutečnil, ale zatím
jste třeba neměl tu možnost?
Rok 2010 byl velmi štědrý pro nové programy. Kromě výše uvedených procedur
jsme také jako jediní v ČR implantovali
chlopně šesti nemocným s dvojcípou aortální chlopní, což bylo dosud považováno
za nemožné. Podařilo se nám taktéž zahájit
program katetrizační léčby mitrálních nedomykavostí, z čehož mám osobně velkou
radost. Rádi bychom zahájili program katetrových implantací plícnicových chlopní
u nemocných s vrozenou srdeční vadou,
kteří v minulosti podstoupili několik kardiochirurgických operací. Katétrová léčba
je pro ně často jedinou možnou metodou
léčby a je mnohem šetrnější. V ČR pacienti
zatím neměli možnost tuto léčbu absolvovat, věřím, že jim naše pracoviště v blízké
době tuto léčbu umožní.
Kde a jak nabíráte zkušenosti k takto
složitým a náročným operacím?
Pro nové intervenční výkony existují
strukturované programy, které zahrnují
proces výběru nemocnice a vlastní výukový program. Výběr nemocnice znamená
výběr jedné nebo několika málo nemocnic
v zemi, které mají předpoklady úspěšně
zvládnout nový program. Poté nastupuje
vlastní výuka – ta je realizována ve dvou
fázích. První probíhá ve velkých zahraničních nemocnicích, které byly zpravidla
u vzniku těchto nových metod. Náš tým je
U obou unikátních zákroků, které se
Vám v letošním roce podařily, Vám
asistoval francouzský lékař Jean Claude
Laborde, který navíc jako první na světě
implantoval umělou srdeční chlopeň
cestou podklíčkové tepny. Kde a jak jste
se s Jeanem seznámili?
Jean Claude nám dělal proctora během
druhé fáze tréninku na katedře implantací
aortální chlopně. Taky byl naším zkoušejícím v procesu certifikace. Je to mimořádný
člověk nejen profesně, ale i lidsky.
Pane primáři, plánujete Vašeho francouzského přítele ještě někdy přizvat
k některé ze svých operací nebo naopak
navštívit jeho rodnou zemi, případně
mu u nějakého zákroku asistovat?
Ano, jsme v dlouhodobém kontaktu,
zejména co se týče implantací u velmi
komplikovaných pacientů. Budeme spolu
pracovat v druhé polovině ledna, kdy
budeme implantovat chlopně u nemocných
s velmi malými rozměry aorty.
Náš časopis vyjde na začátku roku, proto mi to nedá, nezeptat se, jestli máte
nějaké novoroční předsevzetí nebo
přání?
Mým největším přáním je, aby se Kadiocentrum Nemocnice Podlesí mohlo
profesně rozvíjet tak intenzivně, jak se
rozvíjí v současné době. Profesní rozvoj naplňuje potřeby lékařů, zdravotních sester,
techniků, upevňuje vztahy uvnitř týmů,
umožňuje poskytovat pacientům nejlepší možnou péči – a to nám dělá velkou
radost. V současné době, kdy není příznivá
ekonomická situace státu, je toto přání
obzvlášť opodstatněné. Na druhé straně
je třeba řící, že máme velkou podporu
mateřské společnosti AGEL. Jelikož jsem
optimista, věřím, že s touto podporou se
Kadiocentrum bude profesně nadále velmi
dynamicky rozvíjet.
Inovace v léčbě – MUDr. Aleš Bařinka,
Chirurgické oddělení Nemocnice
Valašské Meziříčí
Chirurgické oddělení Nemocnice Valašské
Meziříčí bylo oceněno za zavedení nového
operačního postupu při léčbě morbidní
obezity. Jedná se o metodu gastrického
bypassu, kterou primář chirurgického oddělení, MUDr. Aleš Bařinka, provádí jako
jediný chirurg ve Zlínském kraji.
U kterých pacientů se dá tato metoda
aplikovat? Jaké jsou její výhody?
Operační metoda gastrického bypassu se
dá použít u pacientů splňujících kritéria
pro bariatrickou léčbu BMI nad 40 nebo
BMI nad 35 s komorbiditami. Většinou je
však metoda úzce vyhrazena pro pacienty
s těžkou obezitou BMI nad 50, s kombinací
těžké obezity a refluxní choroby jícnu či
dominující metabolické poruchy. Zejména
u diabetiků léčených vysokými dávkami
inzulinu je tato metoda přínosem, s potenciálem úplného vyléčení.
Před více než 15 lety jste byl jedním
z prvních lékařů, kteří začínali s laparoskopickými operacemi v České republice. Byl jste vždy zastáncem nových
postupů? Vyžaduje to asi notnou dávku
odvahy.
Musíte pacienty hodně přemlouvat, když
jde o zákrok, který ještě není dostatečně
vyzkoušený, ale o kterém jste přesvědčen,
že by byl pro ně tím pravým. Na druhou
stranu je celá řada pacientů, kteří mají
zájem o zcela určitý typ operace. Pokud je
to možné, vycházíme jim vstříc. Pokud se
názory liší, vysvětlujeme jim, proč je námi
zvolený typ výkonu pro daného pacienta
výhodnější.
Máte stanoveny nějaké další cíle, kterých byste chtěl ve své profesi dosáhnout?
Mým cílem je dělat svou práci dobře.
Poskytovat pacientům péči pokud možno
na nejvyšší úrovni, ke spokojenosti všech.
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
Cenu jste získal za zavedení nového
operačního postupu při léčbě morbidní
obezity. Můžete říci, o co konkrétně se
jedná?
Po žaludečních bandážích, tubulizacích
žaludku, bylo snahou našeho oddělení
zavést do praxe i jeden z nejnáročnějších
bariatrických výkonů, a tím je gastrický
bypass. Důvodem, proč jsme chtěli tento
výkon do našeho spektra zavést, je z dlouhodobého hlediska jeho největší účinnost,
zejména pak u pacientů s cukrovkou
II. typu, kdy dochází již v bezprostředním
pooperačním období k výraznému
poklesu hodnot glykemie.
Gastrický žaludeční bypass typu Roux
Y, neboli RYGB, je kombinovaný výkon.
Při výkonu se operačně zmenší žaludek
a napojí se na něj klička tenkého střeva.
Tenké střevo je přerušeno a sešito do tvaru
Y. Jedním ramenem přitéká žluč a enzymy
ze slinivky břišní, druhé rameno je určeno
pro přívod požité potravy, ve třetím,
společném rameni, dochází ke smíchání
stravy, enzymů a žluče a vstřebání živin.
7
MUDr. Aleš Bařinka převzal cenu z rukou místopředsedy dozorčí rady společnosti AGEL MUDr. Martina Polacha, MBA.
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Nejlepší lékař – MUDr. Petr Opletal
lidem zdraví, naději a víru v to lepší v nás
a kolem nás!
Kde nebo jak čerpáte nové síly?
Práci lékaře nelze provádět bez odpovídajícího rodinného zázemí, za což mé rodině
patří poděkování a uznání.
Jsem sportovně založený, takže fyzické
a psychické síly nabírám především při řadě
sportovních aktivit, byť někdy za cenu menších úrazů. Méně času mi již zbývá na četbu
neodborné literatury, návštěvy koncertů
a divadel, poslech hudby, hru na klavír
a posezení s lidmi, kterých si vážím.
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
Primář MUDr. Petr Opletal
8
MUDr. Petr Opletal vykonává od roku
2000 funkci primáře interního oddělení
Podhorské nemocnice. Každoročně absolvuje odborná školení a stáže, a to i v zahraničí (Madrid, Amsterdam), publikuje
v odborném tisku, je držitelem licence
ČLK k provádění odborných a léčebných
metod v oboru gastroenterologie včetně
ERCP a ultrazvuku břišních orgánů. Je
členem České lékařské komory, České
internistické společnosti, České kardiologické společnosti a České gastroenterologické společnosti. Ocenění si zaslouží
především jeho dlouhodobé systematické úsilí při rozvoji interního oddělení
Podhorské nemocnice, a to včetně vedení
týmu zaměstnanců ke vzdělávání a profesionální práci.
Pane primáři, byl jste oceněn jako
nejlepší lékař roku a nutno podotknout,
že konkurence nebyla malá. Nakolik si
takového uznání ceníte?
Ve zdravotnických zařízeních skupiny
AGEL pracuje velké množství velmi kvalitních lékařů. Ocenění mé osoby mne proto
velmi překvapilo, a o to více si ho při takové konkurenci vážím.
Osobně ho vnímám především jako
ohodnocení práce celého mého oddělení
a nemocnice jako celku. Vedení nemocnice
i mým spolupracovníkům tedy patří plným
právem mé velké poděkování.
Za velmi potěšující považuji navíc fakt,
že v mé osobě bylo oceněno menší interní
oddělení v periferní nemocnici. Tato
skutečnost je důkazem, že pro společnost
AGEL nejsou rozhodující pouze špičková,
specializovaná pracoviště, ale že si váží
a oceňuje i práci lékařů a dalších zdravotnických pracovníků i na pracovištích
menších a všeobecných.
Toto ocenění je pro mne i celé mé oddělení velmi zavazující a je velkou motivací
pro naši další společnou práci ku prospěchu našich pacientů.
Jste členem České lékařské komory,
České internistické společnosti, České
kardiologické společnosti a České gastroenterologické společnosti, účastníte
se odborných stáží. Vypadá to tedy, že
práci věnujete většinu svého času. Je
pro Vás i přesto jen prací, nebo i koníčkem?
Pro každého lékaře musí být jeho práce
koníčkem a posláním. Jiný postoj je nemyslitelný. Na to bychom, zvláště v dnešní
době, nikdy neměli zapomínat! Jaká práce
může být krásnější, než práce vracející
Je něco, čeho byste chtěl ve své profesi
ještě dosáhnout?
Nechci, aby to vyznělo frázovitě, ale
neustále se snažím, s většími či menšími
úspěchy, abych byl lepším lékařem a snad
i člověkem – takže úkol do konce mého
života.
Ve funkci primáře se snažím své oddělení neustále odborně rozvíjet a zkvalitňovat
poskytovanou péči, a zároveň tak přispět
k celkovému růstu nemocnice, jejímu dobrému jménu, k její personální i ekonomické
stabilitě. Svým podřízeným se snažím jít
příkladem a pevně věřím, že mne vnímají sice jako přísného, ale spravedlivého,
pracovitého a odborně zdatného primáře.
Velkou radostí mne naplňuje jejich odborný i lidský růst. Neskromně bych si přál,
aby za dvacet či třicet let vzpomínali na to,
jak začínali svou odbornou kariéru v malé
nemocnici, kde se dělala velmi dobrá
medicína, kde byl dobrý kolektiv, kde si
pacienti svých lékařů vážili a jejich práce
si cenili, a kde je vedl primář, který pro ně
byl inspirací.
Co Vás přimělo stát se lékařem? Měl jste
v tom jasno už jako malý kluk, nebo toto
rozhodnutí přišlo až později?
Celé své mládí jsem chtěl být archeologem
a na gymnáziu pak, po vzoru svého otce,
stavebním inženýrem. Ve 3. ročníku gymnázia jsem se na doporučení své profesorky
biologie (asi ve mne lékařské vlohy poznala
dříve než já sám) zúčastnil studentské
vědecké odborné činnosti s prací se zaměřením na zdravotnickou tematiku. Zde
jsem se poprvé blíže seznámil se strastmi,
ale především krásou a významem lékařské
práce a od té doby se datovala má touha stát
se lékařem. Nikdy jsem své volby nelitoval.
Oddelenie roku AGEL SK
– Neurologické oddelenie VNsP Levoča
stupkyňa primára MUDr. Anna Tomášová. Napriek týmto skutočnostiam sme
sa nevzdali, mali sme stabilný a schopný
káder stredného a nižšieho zdravotníckeho
personálu a postupne sme získavali mladých lekárov, ktorí boli ochotní podstúpiť
riziko neistoty a nastúpili na naše oddelenie. Po nástupe AGEL SK ako nového
vlastníka VNsP Levoča, sa situácia postupne zastabilizovala. V priebehu dvoch rokov
sme získali do svojich radov piatich nových
neatestovaných a jednu atestovanú lekárku.
Aké sú ohlasy pacientov na Vaše oddelenie?
Dobré meno oddelenia sa šíri aj za hranice
okresu či kraja, čomu nasvedčuje vysoký počet mimorajónnych hospitalizácií.
Pacienti prichádzajú k nám za vysokou
odbornou kvalitou, slušným personálom
a príjemným prostredím nemocnice.
Kedy ste začali pracovať vo VNsP Levoča?
Na neurologickom oddelení VNsP Levoča
som začal pracovať po ukončení lekárskej
fakulty v roku 1992 a pracujem tu dodnes.
V rokoch 1992 až 1997 som pracoval ako
sekundárny lekár, od roku 1997 vo funkcii
zástupcu primára neurologického oddelenia
a od 1. 4. 2007 vo funkcii primára oddelenia.
Ako sa Vám podarilo zastabilizovať
situáciu a odchody lekárov?
Od 1.4. 2007 odišli na novootvorené neurologické oddelenie v Spišskej Novej Vsi
piati atestovaní lekári – kmeňoví zamestnanci neurologického oddelenia v Levoči
na čele s bývalým primárom oddelenia.
V jeseni 2007 odišli na neurologické
oddelenie v Spišskej Novej Vsi ďalší dvaja
neatestovaní lekári a ďalší dvaja novoprijatí
neatestovaní lekári do iných nemocníc.
V tomto čase okolo našej nemocnice
a hlavne v nej vládla veľká neistota ohľadom budúcnosti jednotlivých oddelení
a samotnej nemocnice. Zažili sme množstvo nepríjemných kontrol zo zdravotných
poisťovní ohľadom vedenia zdravotníckej
dokumentácie a odôvodnenosti hospitalizácií. Znižovali sa platby za hospitalizácie,
klesli zmluvné objednávky pre naše oddelenie od VšZP na polovicu a pre poistencov
zdravotnej poisťovne Dôvera sme mali povolenie poskytovať iba akútnu zdravotnú
starostlivosť, pričom každá hospitalizácia
musela byť odsúhlasená revíznym lekárom
poisťovne.
Z pôvodného kádra ostali dvaja lekári –
primár MUDr. Ladislav Gurčík Ph.D. a zá-
nych a koreńových algických syndrómov,
syndrómov karpálneho kanála a Bellovej
obrny;
– u indikovaných pacientov používame
nazálnu laseroterapiu v liečbe cerebrovaskulárnych ochorení, vaskulárnych bolestí
hlavy a závratových stavov;
– v roku 2010 bol zakúpený kvalitný USG
prístroj potrebný v diagnostike cerebrovaskulárnych ochorení, pri USG navigovaných blokádach a neurosonografii.
Primár MUDr. Ladislav Gurčík
Akými zmenami prešlo neurologické
oddelenie v Levoči?
– omladil sa kolektív, hlavne sa to týka
lekárov;
– pravidelne v týždenných intervaloch organizujeme na oddelení odborné semináre;
– približne 1krát za 2 roky spoluorganizujeme celoslovenský kongres Dni so
sclerosis multiplex;
– v spolupráci s CT pracoviskom sme zaviedli ozonoterapiu do liečby vertebrogén-
Ciele a vízie na stále zlepšovanie oddelenia?
– zúčastňovať sa na domácich aj zahraničných odborných podujatiach a školeniach
a nové poznatky urýchlene aplikovať
v praxi;
– venovať sa prednáškovej a publikačnej
činnosti, čo napomáha neustálemu odbornému rastu jednotlivca aj celého oddelenia;
– vyškoliť lekárov v elektrofyziologických
vyšetrovacích metódach, USG, vertebrológii, na čom postupne pracujeme;
– zriadiť denný stacionár pri oddelení;
– zriadiť nadštandardnú izbu pre pacientov;
– zriadiť vyšetrovne na príjmy pacientov, diagnostické a terapeutické výkony;
– zlepšiť podmienky pre pacientov;
– potrebujeme vybaviť EEG prístroj
o fotostimulátor, videokameru softvérovo
dovybaviť o možnosť EEG mapovania
a videomonitorovania, aby sme mohli kvalitne diagnostikovať pacientov s epilepsiou
a rozbehnúť spoluprácu s epileptologickým
a epileptochirurgickým centrom v Brne;
– potrebná je magnetická cievka na diferencovanie porúch pyramídovej dráhy;
– navrhujem pritiahnuť neurochirurgov
za účelom etablovania spondylochirurgie
a iných neurochirurgických výkonov,
v nedávnej minulosti prejavili záujem 2 až
3 neurochirurgovia.
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
Neurologické oddelenie pod vedením
primára MUDr. Ladislava Gurčíka čelilo
pred tromi rokmi odchodu kľúčových
lekárov na konkurenčné novovzniknuté
neurologické oddelenie. Napriek tomu
primár oddelenia dokázal vybudovať
a stabilizovať nový tím. Neurologické oddelenie v Levoči je vyhľadávané pacientmi
i mimo región tak, že jeho kapacita mnohokrát nepostačuje. Má vysokú obložnosť
a dosahuje pozitívne ekonomické výsledky. Aj vďaka výsledkom neurologického
oddelenia sa darí konsolidovať hospodársky výsledok Všeobecnej nemocnice
s poliklinikou Levoča.
9
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Oddělení roku – Oddělení centrálního příjmu, Šumperská nemocnice
jících letech bychom se rádi soustředili
na technické zabezpečení oddělení, kde
ještě vidím určité rezervy, a na personální
obsazení jak v oblasti lékařských, tak nelékařských profesí.
Ročně projde centrálním příjmem
Šumperské nemocnice téměř 80 tisíc
pacientů. Je tady práce náročnější než
na jiných odděleních?
Je určitě náročnější na stres. Jsme oddělením prvního střetu s pacientem i jeho
dalším doprovodem. Ve spolupráci se
záchrannou službou navíc řešíme řadu
problémů, kterým spolu s pacienty musíme
čelit. Vzhledem k tomu, že počet pacientů
procházejících centrálním příjmem se
každý rok o něco zvyšuje (od roku 2007 je
to téměř o 10 tisíc pacientů více), zvyšuje se
i zátěž pro personál oddělení.
Primář MUDr. Igor Ziegelheim
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
Oddělení centrálního příjmu Šumperské
nemocnice vzniklo po převzetí nemocnice
společností AGEL. Slouží k optimalizaci
přechodu zdravotní péče z přednemocniční do nemocniční fáze, je to ambulantní
multioborové oddělení. Ročně projde
centrálním příjmem Šumperské nemocnice téměř 80 tisíc pacientů, z toho okolo
10 tisíc je hospitalizováno.
10
V čem si myslíte, že je Vaše oddělení
výjimečné?
Samostatné oddělení centrálního příjmu
v tomto rozsahu je v nemocnicích podobného typu jako je Šumperská nemocnice spíše
výjimkou. Centrální příjem tvoří
16 ambulancí, z nichž část zajišťuje péči o pacienty v nepřetržitém provozu, část v rozsahu
pracovní doby 7 až 15 hodin ve všední dny.
V době ústavní pohotovostní služby jdou
přes centrální příjem všichni pacienti, kromě
pacientek gynekologického oddělení a části
dětských pacientů. Centrální příjem navíc
přímo navazuje na radiologické oddělení, což
umožňuje využití RTG, sono a CT vyšetření
u akutních stavů, a tím rychlou diagnostiku
například u vysokoenergetických traumat.
Oddělení centrálního příjmu bylo
otevřeno teprve v lednu roku 2005
a s výjimkou dvou let bylo pod Vaším
vedením. Pokládáte ocenění za úspěch?
Rozhodně. Je to úspěch nově vzniklého oddělení, které si muselo vybudovat
nejen svoje pracoviště, ale také své místo
ve struktuře nemocnice, kde nikdy dříve
podobné oddělení nebylo.
Dnes je oddělení centrálního příjmu
samozřejmostí jak pro nemocnici, tak i pro
terénní lékaře.
Získání Zlatého Aeskulapa je pro
oddělení, které vedu, oceněním těžké
práce všech jeho zaměstnanců a věřím,
že i povzbuzením do budoucna. Pro
vedení nemocnice je toto ocenění potvrzením správnosti rozhodnutí o vytvoření
oddělení centrálního příjmu v Šumperské
nemocnici.
Máte pane primáři nějakou vizi či další
návrhy na zlepšení, které byste chtěl
na oddělení centrálního příjmu Šumperské nemocnice realizovat?
V současné době je dokončena prostorová
struktura centrálního příjmu. V následu-
Vaše kariéra je s Šumperskou nemocnicí
spjatá od začátku. Uvažoval jste někdy
o změně?
Byly doby, kdy jsem o odchodu velmi vážně uvažoval. V období 10 let po privatizaci
(1994 až 2004) se nemocnice za bývalých
majitelů dostala téměř až na dno. Pak došlo
k začlenění do skupiny AGEL a nemocnice nastoupila novou etapu, tentokrát
vzestupu. Hned na začátku došlo k vytvoření oddělení centrálního příjmu, které
mám možnost se svými spolupracovníky
budovat a vést.
Co podle Vás pacienti oceňují nejvíce?
Věřím, že v prvé řadě komplexnost péče,
kterou centrální příjem jako multioborové
oddělení nabízí pacientům přicházejícím
s akutními potížemi. Dále prostředí, které
se snažíme stále dotvářet tak, abychom
pacientům i jejich doprovodu pobyt
na centrálním příjmu co nejvíce ulehčili.
Pacientům přicházejícím k plánovaným
operacím zajišťuje naše anesteziologická ambulance kompletní předoperační
vyšetření. Této možnosti využívá stále více
pacientů a řada praktických lékařů posílá
pacienty k předoperačnímu vyšetření
na naše oddělení místo toho, aby je jako
dříve prováděli sami.
Osobnost roku – Prof. Doc. MUDr. David
Stejskal, Ph.D., MBA, Eurchem
Co pro Vás osobně toto ocenění znamená?
Jde jistě o výzvu pro další práci. Poděko-
vání, respektive ocenění nepatří však mně,
ale celému týmu spolupracovníků z různých profesí, bez nichž by nebylo možné
žádného výsledku dosáhnout.
Během své kariéry jste zpracoval již řadu
vědeckých projektů. Můžete zmínit ty
nejdůležitější z nich?
Osobně si cením například skutečnosti,
že naše skupina nedávno získala patent
od Evropského patentového úřadu na stanovení parametru, který je produkován
tukovou tkání a který je, jak se zdá, odpo-
Přednosta Oddělení laboratorní medicíny prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem
vědný za devastující efekty v rámci kardiovaskulárních komplikací. V posledních
letech se nám podařilo, jako vůbec prvním
v oblasti proteomiky, prezentovat některá
stanovení laboratorních parametrů, a to
především v oblasti problematiky metabolického syndromu, kardiologie, neurologie,
nefrologie a částečně urologické onkologie.
Za naši práci jsme získali několik ocenění
v ČR i zahraničí.
Jak rychle se výsledky výzkumu dostávají do praxe?
S určitou mírou sebereflexe musím konstatovat, že v našem případě činí procento
úspěšnosti zavedení výsledků do rutinní
praxe v posledních asi deseti letech méně
než pět procent objemu celé práce, a to
hovoříme pouze o aplikovaném výzkumu. V oblasti základního výzkumu jsou
procenta „úspěšnosti zavedení výsledků
výzkumu do rutiny“ ještě podstatně nižší.
Cílem, ani ambicí naší práce – vzhledem
k možnostem i míře poznání – však není
aplikovat výsledky do rutinní praxe, ale
pomoci při hledání různých patofyziologických souvislostí, které v lidském organismu existují, a které nemusí být vždy zatím
zcela jasné.
Jaké úkoly před Vámi a Vaším týmem
stojí nyní?
Nyní před sebou máme s kolegy zásadní
úkoly, které jsou zaměřeny na centralizaci
a optimalizaci laboratorních oborů v rámci
společnosti Středomoravská nemocniční,
standardizaci některých činností, reakreditaci dle normy ISO 15189. A především nás
čeká koncepční týmová práce na vzniku
funkčního a plnohodnotného laboratorního komplexu na úrovni celé skupiny. To
je samozřejmě činnost náročná především
z lidských, sociálních, medicínských, ale
i ekonomických hledisek. I přes počáteční skepsi začínám mít v poslední době
pocit, že se nám začíná, díky kooperaci
řady kolegů ze zdravotnických zařízení
naší společnosti i podpory vedení, dařit,
a to ve smyslu bourání falešných mýtů,
standardizace procesů, větší transparentnosti činností a snad i počínající důvěry,
jejíž deficit jsem pociťoval jako obzvlášť
problematický.
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
Profesor David Stejskal je přínosem pro
celou skupinu AGEL. Je přednostou Oddělení laboratorní medicíny v Prostějově
a nositelem řady významných ocenění
ve své odbornosti. Pochlubit se může
autorstvím více než 160 prací. První profesor skupiny AGEL byl rovněž nedávno
oceněn cenou děkana Lékařské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci za nejcitovanější publikaci.
11
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Sestra roku – Eva Hošková, vrchní
laborantka společnosti CGB laboratoř
Eva Hošková pracuje v CGB laboratoři
od jejího založení v roce 1994. Svou maximální odbornou úrovní je dlouholetou
oporou kolektivu laborantek oddělení
patologie, a také partnerem lékařů. Svým
aktivním přístupem ke spolupracujícím klinickým lékařům přispívá k vynikající vzájemné spolupráci a pozitivnímu vnímání CGB laboratoře. Je neoddělitelnou součástí
CGB laboratoře, jejím srdcem i duší.
Jaký jste měla pocit, když jste zjistila, že
jste se stala sestrou roku?
Toto ocenění mne potěšilo, ale i překvapilo, protože poprvé byl oceněn laboratorní
obor. Určitě mne toto ocenění velice těší.
Ocenění Eva Hošková převzala z rukou předsedy odborových organizací společnosti AGEL Pavla Michny.
Jaké vlastnosti by podle Vás měla mít
dobrá laborantka?
Mezi nejdůležitější vlastnosti patří pečlivost a zodpovědnost. Na kvalitě její práce
je závislá další práce lékaře, a především
přesnost a rychlost je velice důležitá pro
další osud pacienta.
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
Chtěla jste pracovat ve zdravotnictví
od malička?
Ke zdravotnictví, a medicíně vůbec, jsem
měla blízký vztah, jelikož otec byl farmaceutem a dlouhou dobu také vedoucím
lékárny. Práce v laboratoři se mi líbila.
12
Za co jste jako vedoucí laborantka zodpovědná, jaké máte povinnosti a o čem
rozhodujete?
Jsem odpovědná za chod laboratoře patologie, rozhoduji o nákupu zdravotnického
materiálu pro naše laboratoře, měsíčně
provádím vyúčtování poskytnuté péče
pro zdravotní pojišťovny, a jelikož je naše
laboratoř jediná ve skupině AGEL, která
je zařazena do screenigového programu
rakoviny děložního čípku, tak velkou část
pracovní doby věnuji kontrole a vyhodnocování těchto cytologických preparátů.
Jak relaxujete, co Vám pomáhá v odreagovat se od profesních problémů?
Nejraději relaxuji s rodinou, většinou
na chalupě v blízkých Beskydech.
Co považujete, kromě ocenění sestra
roku, za svůj profesní úspěch?
Stála jsem u zrodu naší laboratoře, která
se neustále rozšiřuje a ve svém oboru
patří určitě nejen k nejlepším laboratořím v kraji, ale i v celé České republice.
Společně s vedením laboratoře se snažím,
aby byla vybavena tou nejlepší technikou,
která je v našem oboru na trhu, a to se nám
doposud daří.
V CGB laboratoři působíte od jejího
založení – co všechno se za tuto dobu
změnilo?
Laboratoř vznikla v roce 1994
a s MUDr. Janou Dvořáčkovou, Ph.D., jsme
začínaly na částečný úvazek v suterénních
prostorách, ovšem s jasnou představou, že
se soukromá patologie musí ubírat jiným
směrem, než patologie ve státních zařízeních, počínaje spektrem nabízených služeb,
přes kvalitu, až po co nejkratší čas dodání
výsledku. Náš přístup ocenily mnohé
nemocnice z kraje, které s námi uzavřely
dlouhodobé smlouvy, i velká řada soukromých lékařů, takže se laboratoř začala
postupně rozšiřovat. V roce 1996 jsme naši
nabídku rozšířili o imunohistochemické metody, které v té době byly v oblasti
patologie doslova hitem. V roce 2001, kdy
zde pracovalo zhruba dvacet zaměstnanců,
se laboratoř rozrostla o laboratoř lékařské
genetiky a v roce 2003 jsme do portfolia
našich služeb přidali i molekulární genetiku, která patří k nejrychleji se rozvíjejícím lékařským oborům, a také do mnoha
lékařských oborů zasahuje. Ve stejném
roce se laboratoř transformovala na společnost s ručením omezeným a v Ostravě-Vítkovicích vznikla nová provozovna,
která více vyhovovala rostoucímu počtu
zaměstnanců i rozvojovým záměrům
firmy. Od roku 2006 je CGB laboratoř
členem skupiny AGEL. Důležitou součástí
historie CGB laboratoře je také rok 2007,
kdy došlo k transformaci na akciovou
společnost. V současné době má laboratoř
kolem 60 zaměstnanců a úzce spolupracuje
s Lékařskou fakultou Ostravské Univerzity
i ostatními univerzitními pracovišti.
V laboratoři máte na starosti cytoscreening – můžete přiblížit, o co se jedná?
V roce 2008 byl v České republice zahájen
screeningový program rakoviny děložního
čípku. Každá žena by se měla jednou ročně
nechat preventivně vyšetřit u svého gynekologa, kdy je jí odebrán cytologický stěr
na sklíčko. Toto morfologické vyšetření
pak slouží k vyhledávání předrakovinných
stavů na buňkách děložního čípku a umožňuje včasný záchyt onemocnění. Naše
laboratoř získala doporučení Ministerstva
zdravotnictví ČR pro provádění screeningu karcinomu děložního hrdla a je také držitelem certifikátu správné diagnostiky pro
detekci lidských papilomavirů. Patříme
totiž k několika málo laboratořím, které
splňují přísná pravidla a mají oprávnění
tento screening provádět.
Zdravotnické zařízení roku
– Nemocnice Valašské Meziříčí
Nemocnice Valašské Meziříčí dosáhla nejvyššího počtu bodů při hodnocení kritérií
pro Zlatý Aeskulap 2010.
Pane řediteli, co všechno se ve Vašem
zdravotnickém zařízení za poslední léta
zlepšilo?
Nemocnice Valašské Meziříčí je členem
skupiny AGEL od roku 2004. Za uplynulých sedm let došlo k zásadním změnám
nejen ve stylu poskytování zdravotní péče,
ale také v oblasti investic do technologií
a zlepšování prostředí pro naše pacienty. Byla například ukončena rozsáhlá
rekonstrukce nemocnice, která zásadním
způsobem zlepšila „hotelové služby“, byl
vybudován heliport a nové parkoviště,
došlo k přestěhování biochemické laboratoře a oddělení následné péče. Každoročně
investujeme do přístrojového vybavení
zhruba 10 miliónů korun. Jako poslední
významné investice lze zmínit CT přístroj,
nové vybavení gastroenterologické ambulance, atd. Za velmi důležitou považuji
naši snahu o lidský a profesionální přístup
k pacientům, přičemž jsme si vědomi, že se
jedná o dlouhodobý úkol pro všechny naše
zaměstnance. S hrdostí mohu konstatovat, že se nám tento cíl daří naplňovat,
o čemž svědčí například v minulých letech
opakované ocenění Nejlepší nemocnice
Zlínského kraje a obhájení akreditace SAK
v roce 2010.
nekologicko-porodního. Chceme také, aby
každá ze zastoupených odborností měla
určitou specifitu a specializaci, kterými
se bude odlišovat od ostatních nemocnic
Zlínského kraje. Mezi významné změny
struktury poskytované zdravotní péče patří vybudování lůžkového rehabilitačního
oddělení, které za tři roky své činnosti získalo vynikající pověst. V roce 2008 se nám
podařilo do provozu uvést, do této doby
chybějící, pracoviště počítačové tomografie
a vybudovali jsme sportovní ambulanci.
Kdo měl na získání ocenění největší podíl?
Ocenění je výsledkem práce všech zaměstnanců nemocnice, a to jak zdravotníků,
tak také nezdravotnického personálu.
Chtěl bych využít této příležitosti a všem
poděkovat za kvalitní a obětavou práci,
kterou každodenně odvádějí.
Jak jste získání ocenění oslavili?
O udělení ceny Zdravotnické zařízení roku
jsme informovali cestou intranetu, oslavy
odkládáme na léto, kdy již tradičně pořádáme společné setkání zaměstnanců.
Ve zdravotnictví se pohybujete již delší
dobu, co Vás na této práci těší a naopak,
co Vás nejvíce rozčiluje?
Je pravdou, že ve zdravotnictví působím
již 20 let. Do loňského roku jsem ještě
v malé míře vykonával také činnosti lékaře
chirurgického oddělení. Jak na této práci,
tak ve funkci manažerské, mne těší její viditelné výsledky, možnost spolupracovat se
vzdělanými a obětavými lidmi. A proto mi
vadí, že jejich náročná práce nemá v povědomí naší populace takovou prestiž, jakou
by si zasluhovala. Úspěchy, kterých jsme
dosáhli, jsou výsledkem zapojení a entuziasmu mých spolupracovníků a v mnohém
případě vyžadovaly nezměrné úsilí.
Co byste chtěl do budoucna vzkázat
všem nynějším i budoucím pacientům
Vaší nemocnice?
Ať se na nás s důvěrou obrátí.
Jaké jsou Vaše představy o tom, kam by
se měla nemocnice dále ubírat?
Nemocnice Valašské Meziříčí je typickým
regionálním zdravotnickým zařízením,
a proto jako její hlavní náplň vidím poskytování základní zdravotní péče pro celou
spádovou oblast. Samozřejmě máme stanoveny nosné programy, jako např. bariatrii
a traumatologii v rámci chirurgického
oddělení či porodnici, v rámci oddělení gy-
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
Vylepšujete prostředí a podmínky také
pro zaměstnance?
Naši zaměstnanci mohou pracovat v moderní, zrekonstruované a dobře vybavené
nemocnici regionálního typu, podporujeme jejich další odborný rozvoj a snažíme
se také udržovat ducha sounáležitosti mezi
jednotlivými provozy.
13
Cenu převzal od PhDr. Dušany Chrenekové, MBA, členky dozorčí rady společnosti AGEL, ředitel Nemocnice
Valašské Meziříčí MUDr. Milan Leckéši.
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Oblíbenost nemocnic skupiny AGEL
Na předních místech se objevilo hned pět nemocnic – Podlesí, Šumperk, Přerov, Šternberk a Valašské Meziříčí
Text: Redakce
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
N
14
emocnice zdravotní skupiny
AGEL zabodovaly v průzkumu
spokojenosti pacientů a zaměstnanců. V anketě Nejlepší nemocnice České
republiky 2010, kde se hodnotila spokojenost pacientů, zaměstnanců a finanční
kondice zdravotnického zařízení, skončily
naše nemocnice na předních místech nejen
v jednotlivých krajích, ale také mezi celorepublikovou elitou.
Podle výsledků průzkumu neziskové
organizace HealthCare je v očích pacientů
nejlepším zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji Nemocnice Podlesí.
V rámci celorepublikového srovnání se
Nemocnice Podlesí, která vloni v této
kategorii byla mezi českými nemocnicemi
hodnocena jako nejlepší, se letos z pohledu
pacientů stala třetí nejoblíbenější nemocnicí v ČR. V anketách absolutního pořadí
a z pohledu spokojenosti zaměstnanců
nemocnice skončila Šumperská nemocnice celkově na pátých místech a v přízni
pacientů se v Olomouckém kraji umístila
na prvním místě. Hned v závěsu za Šumperskou nemocnicí se v Olomouckém kraji
na druhé příčce umístila Nemocnice Šternberk a třetím místem se může pochlubit
Nemocnice Přerov. „Bronzovou medaili“
ve Zlínském kraji v očích pacientů získala
Nemocnice Valašské Meziříčí.
Slavnostní vyhlašování výsledků se
uskutečnilo při příležitosti Středoevropské
odborné konference “Efektivní nemocnice
2010 aneb setkání ředitelů ve zdravotnictví“. Konference se uskutečnila koncem
listopadu pod oficiální záštitou předsedy
Senátu Parlamentu České republiky. Letošní
konference se zúčastnila celá řada odborníků. Od náměstků ministra zdravotnictví,
přes ředitele nemocnic a zdravotních pojišťoven, po představitele odborných zdravotnických institucí a asociací.
Zdravotní skupinu AGEL na tomto
setkání zastupoval nový generální ředitel
MUDr. Filip Horák, MBA. „Po loňském
aktivním vystoupení našeho finančního
ředitele Ing. Karla Kantora, jsme opět
v letošním roce byli vyzváni k aktivní
účasti na této významné konferenci. Byl
jsem pořadateli požádán o vystoupení
na téma zvyšování bezpečnosti a kvality
Nejlepší nemocnice 2010 – spokojenost
pacientů:
1. Mediterra
2. Nemocnice Na Homolce
3. Nemocnice Podlesí
4. Psychiatrické centrum Praha
5. Karvinská hornická nemocnice
Nejlepší nemocnice 2010 – absolutní
pořadí:
1. Nemocnice Na Homolce
2. Nemocnice Strakonice
3. Nemocnice Písek
4. Fakultní nemocnice Ostrava
5. Šumperská nemocnice
Nejlepší nemocnice 2010 z pohledu
Spokojenosti zaměstnanců nemocnice:
1. Karvinská hornická poliklinika
2. Nemocnice Na Homolce
3. Nemocnice Písek
4. Krajská nemocnice Liberec
5. Šumperská nemocnice
Moravskoslezský kraj:
1. Nemocnice Podlesí
2. Karvinská hornická nemocnice
3. Fakultní nemocnice Ostrava
Olomoucký kraj:
1. Šumperská nemocnice
2. Středomoravská nemocniční – Nemocnice
Šternberk
3. Středomoravská nemocniční – Nemocnice Přerov
Zlínský kraj:
1. Vsetínská nemocnice
2. Kroměřížská nemocnice
3. Nemocnice Valašské Meziříčí
zdravotní péče v nemocnicích. Tento zájem
o naší společnost svědčí o tom, že jsme
mezi odbornou veřejností vnímáni jako
respektovaný a významný subjekt v oblasti
poskytování zdravotní péče,“ sdělil nový
generální ředitel naší skupiny.
Nemocnice Podlesí se stala nejoblíbenější nemocnicí v Moravskoslezském kraji
už v minulém roce a letos titul úspěšně
obhájila. „Jsem přirozeně velmi rád, že je
Nemocnice Podlesí i nadále pacienty vnímána velmi pozitivně. Konkurence zdravotnických zařízení je velmi tvrdá a obstát
se ctí je stále složitější. Tímto bych chtěl
poděkovat všem našim pacientům. Můj
dík patří ale především všem zaměstnancům naší nemocnice, neboť toto prvenství
je hlavně výsledkem jejich poctivé práce
a lidského přístupu k našim pacientům,“
řekl ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Dostalík.
Pokud by si pacienti v Olomouckém
kraji měli vybrat, kde se svěří do rukou
lékařů, byly by to podle nich jednoznačně
nemocnice skupiny AGEL. „Jsme velmi
příjemně překvapeni přízní pacientů.
Samozřejmě je nutné pamatovat také na to,
že jde o výsledek práce všech zaměstnanců
naší nemocnice. Právě chování zaměstnanců je z hlediska pacienta velmi důležité.
Další podstatnou součástí je také prostředí
a kvalita služeb, kam patří třeba i čistota,
kvalita ložního prádla, jídla a řada dalších
věcí. Snažíme se, aby byli pacienti ve všech
těchto ohledech maximálně spokojeni,“ uvedl ředitel Šumperské nemocnice
MUDr. Radan Volnohradský.
Ocenění samozřejmě potěšilo i vedení
Středomoravské nemocniční, pod kterou
spadá šternberská a přerovská nemocnice.
„Prestižní umístění je výsledkem práce
všech zaměstnanců obou nemocnic, kteří
se snaží vytvořit v nemocnicích rodinnou
atmosféru. Ke kvalitní péči totiž nepatří
pouze odbornost, ale také příjemné a bezpečné prostředí,“ sdělil ředitel nemocnic
Ing. Tomáš Uvízl s tím, že vedení si váží názorů a příznivého hodnocení pacientů a toto
výborné umístění chápe jako jistý závazek.
„Kromě důrazu na vysokou úroveň medicíny sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme
náměty a přání našich pacientů a snažíme
se jim vyhovět,“ dodal ředitel.
V rámci průzkumu bylo během letošního března až října v Moravskoslezském
kraji osloveno více než 41 tisíc pacientů
a v Olomouckém kraji přes 35 tisíc pacientů. Pacienti hodnotili především chování
zaměstnanců, zda se jim představila
ošetřující sestra či lékař, jestli jim dobře
vysvětlili zdravotní stav a kroky, které
plánují.
Nemocnice Podlesí v renomovaném
odborném časopisu Cor et Vasa
Periodikum vydávané Českou kardiologickou společností se obsáhle věnovalo třineckému kardiocentru
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Nemocnice Podlesí
Tým třineckého Kardiocentra při operaci
Kardiocentrum Nemocnice Podlesí je
součástí národní sítě komplexních kardiovaskulárních center, kterou v předminulém
roce vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví
ČR. Síť tvoří celkem 17 pracovišť, z toho
11 komplexních kardiocenter. Nemocnice
tak od minulého roku spadá mezi 11 nej-
Editorial Cor et Vasa – číslo 10/2010
V tomto čísle časopisu Cor et Vasa pokračujeme v našem seriálu čísel věnovaných
souborům prací z jednoho českého pracoviště. Po Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady a Fakultní nemocnici Motol (obě pražská pracoviště) jsme se přesunuli
do Nemocnice Podlesí v Třinci. Kdo měl možnost toto pracoviště navštívit, potvrdí,
že nemocnice je nejen přímo v lesích, ale současně představuje v regionu špičkové
pracoviště kardiologie, angiologie a kardiochirurgie, pokud chceme zmínit obory nám
blízké. Jsme proto rádi, že lékaři z tohoto pracoviště připravili prezentaci výsledků své
práce do našeho časopisu. První čtyři články jsou věnovány výsledkům kardiochirurgů
při operacích aortální chlopně a jejich videoasistovaným výkonům na otevřeném srdci.
V přehledovém článku je pak shrnuta problematika nekoronárního využití výpočetní
tomografie v kardiologii, na něj navazuje devět kasuistických sdělení, která představují
šíři problematiky řešené na tomto pracovišti. Chtěl bych na tomto místě poděkovat
všem autorům a především koordinátorovi tohoto čísla Cor et Vasa, primáři Marianu
Brannemu, za přípravu všech článků. V příštím roce chceme s prezentací výsledků
práce českých kardiovaskulárních center v našem časopisu pokračovat.
Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC
místopředseda České kardiologické společnosti,
vedoucí redaktor Cor et Vasa
lepších pracovišť, která zajišťují komplexní
péči o zvlášť nákladné a složité případy
v kardiochirurgii, intervenční kardiologii,
intervenční radiologii a cévní chirurgii.
Nemocnice Podlesí byla také první
nemocnicí, která v roce 2003 získala certifikát Spojené akreditační komise zaručující bezpečnou a kvalitní péči. Certifikát
v předminulém roce úspěšně potřetí obhájila. Zdravotnické zařízení také pravidelně
boduje v anketě Nejlepší nemocnice České
republiky. V roce 2009 v celorepublikovém
hodnocení podle výsledků průzkumu
neziskové organizace HealthCare skončila
v hodnocení pacientů jako nejlepší v ČR
a v roce 2010 získala ve stejné kategorii
pomyslnou „bronzovou medaili“. V těchto
letech byla v očích pacientů také nejlepším
zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji.
O České kardiologické společnosti
Česká kardiologická společnost (ČKS) je dobrovolnou
odborně vědeckou organizací, která rozvíjí obor
kardiologie. Sdružuje především osoby, které se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě anebo výzkumu
kardiovaskulárních chorob. ČKS je pokračovatelkou
Čsl. kardiologické společnosti založené v roce 1929.
O Cor et Vasa
Časopis České kardiologické společnosti a České
společnosti kardiovaskulární chirurgie Cor et Vasa
s přílohou Kardio vychází v rozsahu 12 čísel ročně a je
periodikem pro kardiologii, angiologii, kardiovaskulární chirurgii, intervenční radiologii a vyšetřovací
a zobrazovací metody v kardiologii a angiologii.
Uveřejňuje editorialy a přehledové články, původní,
předběžná a speciální sdělení klinická a experimentální, výsledky výzkumných studií, recenze
knih a abstrakta originálních sdělení vybraných
časopisů, zprávy z kongresů a konferencí, besedy,
ankety, diskuse, polemiky, komentáře, informace
z České kardiologické společnosti, České společnosti
kardiovaskulární chirurgie i z Evropské kardiologické
společnosti a jiné aktuality ze zahraničí.
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
N
emocnice Podlesí se může pochlubit dalším významným úspěchem
na odborném poli. V renomovaném odborném časopisu Cor et Vasa, který
vydává Česká kardiologická společnost, se
totiž objevil obsáhlý seriál článků o třineckém kardiocentru.
“Desáté vydání časopisu Cor et Vasa,
časopisu České kardiologické společnosti, je
takřka celé věnováno Kardiocentru Nemocnice Podlesí. Pro naše kardiocentrum je to
ocenění, jaké se jí zatím od odborné společnosti takto oficiálním způsobem nedostalo.
V úvodníku prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., je to ostatně napsáno zcela
přesně. Nás samozřejmě ocenění nejvyšších
odborných autorit České republiky velmi
těší, vážíme si toho a věříme, že takto vysoký
kredit budeme držet stále,“ řekl ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Dostalík.
15
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Získali jsme dotace na vzdělávání
z Evropských fondů
Své znalosti a dovednosti si bude v průběhu tří let rozvíjet 4 589 zaměstnanců ze skupiny AGEL
Text: PhDr. Miroslava Pešátová, MBA, personální ředitelka AGEL, Yvetta Mikulcová, manažerka projektu
pracovníků, jejich motivaci, adaptaci,
konkurenceschopnost a stabilizaci, zvýšení pružnosti reakcí na změny vnějšího
prostředí, požadavků a inovací v medicíně
s dopadem na profesionalitu vykonávané
práce, a tím na zvýšení konkurenceschopnosti zapojených zdravotnických zařízení.
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
P
16
očátkem roku 2010 byla vyhlášena
Evropským sociálním fondem výzva
číslo 52 na vzdělávání. Prostřednictvím Klubu personalistů Moravskoslezského kraje, jehož členy jsou některá naše
zdravotnická zařízení, jsme zpracovali
podkladové materiály k projektu, který byl
profilován na vzdělávání v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt „Rozvoj profesních znalostí
a dovedností zaměstnanců společností
působících v odvětví zdravotní péče
ke zvýšení jejich profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti“ byl zpracován
pro sedm našich zdravotnických zařízení
a jednu distribuční společnost.
S přesvědčením kvalitně zpracovaného
projektu jsme očekávali jeho schválení již
na podzim. Stalo se tak a sedm našich dceřiných společností získalo společně dotaci
převyšující 32,6 miliónu korun. Projekt byl
zahájen 1. prosince a bude probíhat po dobu
36 měsíců, tj. do 30. listopadu 2013.
Účastníky tohoto projektu jsou zaměstnanci všech odborností a úrovní od pozic
lékařských, nelékařských (středního
zdravotnického personálu), technicko-hospodářských, dělnických, administrativních, až po manažerské. Jedná se o zaměstnance společností Vítkovická nemocnice,
Šumperská nemocnice, Nemocnice Český
Těšín, Podhorská nemocnice, Nemocnice
Podlesí, Středomoravská nemocnicniční
(Nemocnice Přerov, Nemocnice Prostějov
a Nemocnice Šternberk), Dopravní zdravotnictvi a Repharm. Své znalosti a dovednosti si bude v průběhu tří let rozvíjet 4 589
zaměstnanců.
Cílem projektu je reagovat na stávající
potřeby jeho účastníků v oblasti vzdělávání
a odráží současné požadavky zaměstnavatelů na schopnosti, znalosti a dovednosti
Vzdělávání probíhá ve dvou
oblastech:
1. Vzdělávání zaměřené na soft a hard
skills v oblasti manažerských dovedností, komunikace, etiky, etikety, znalostí
z psychologie, platné legislativy a marketingu, PC dovedností a dalších osobních
kompetencí.
2. Vzdělávání zaměřené na odborné znalosti a dovednosti ve zdravotnictví – tento
rozvoj se týká lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků.
O projekt se stará pětičlenný realizační
tým, který má bohaté zkušenosti s realizací
dlouhodobých projektů. Plánování vzdělávání bude probíhat ve spolupráci s kompetentními pracovníky jednotlivých zařízení,
aby byl zajištěn co nejhladší průběh a splnění všech navržených vzdělávacích aktivit
a cílů projektu i očekávání účastníků.
Zdravotnictví je oborem neustálého
vývoje a rozvoje, a proto je nezbytně nutné
kontinuální vzdělávání v maximální možné míře podporovat. Toto si uvědomuje
nejen vedení našich nemocnic, ale i vedení
společnosti AGEL. Podpora vzdělávacích
aktivit našich zaměstnanců je ve skupině
AGEL považována za jeden z největších
benefitů. Díky intenzivní podpoře kontinuálního, ale i odborného postgraduálního
vzdělávání se řadíme mezi kvalitní a prestižní zaměstnavatele.
S Klubem personalistů Moravskoslezského
kraje budeme i nadále spolupracovat na dalších aktuálních možnostech získání dotace
z ESF na vzdělávání našich zaměstnanců.
David Stejskal obdržel od prezidenta
akademický titul – je profesorem
Nejvyšší vědecko-pedagogická hodnost mu byla udělena v prosinci minulého roku
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Davida Stejskala
P
řednosta Oddělení laboratorní
medicíny prof. doc. MUDr. David
Stejskal, Ph.D., MBA, EurChem, se
může jako jediný ve skupině AGEL pyšnit
nejvyšší vědecko-pedagogickou hodností.
V průběhu prosince mu byl prezidentem
České republiky udělen akademický titul
profesor.
Jaká byla Vaše cesta k profesorskému
titulu?
V roce 2009 jsem podal, na základě doporučení vedení Ústavu lékařské chemie
a biochemie LF UP Olomouc, kde externě
vyučuji asi 13 let, žádost o zahájení řízení
jmenování profesorem na LF UP Olomouc.
V té době jsem byl docentem lékařské
chemie a biochemie, členem oborových rad
i stálých zkušebních komisí pro doktorské studium v oborech lékařské chemie
a biochemie i urologie. Profesorská řízení
proběhla na jaře 2010 v rámci vědeckých
rad Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Olomouc, které doporučily moje jmenování řádným profesorem v oboru lékařské
chemie a biochemie.
Titul profesor je nejvyšší vědecko-pedagogická hodnost. Kam budete směřovat
dále?
Zatím v tom nemám zcela jasno. Určitě
bych chtěl docílit v rámci laboratorního
komplementu intenzivnější multioborové
týmové spolupráce; současně bych se však
rád částečně vrátil od teorie k praxi, tedy
ke klinické práci lékaře v diabetologii,
metabolismu a endokrinologii. Jednou
z priorit mého dalšího snažení je také
mít co nejvíce spokojených a kvalitních
studentů klinické biochemie a laboratorní
medicíny. Tento „nový vzdělávací obor“
vytváříme společně s týmem klinických
biochemiků z řady pracovišť v ČR v rámci
Lékařské fakulty UP v Olomouci.
Komu bude tento obor určen?
Tento obor by měli budoucí lékaři absolvovat v rámci 4. ročníku studia a měl by být
určen jak pro naše, tak zahraniční studenty. Celý projekt považuji za velkou osobní
výzvu, protože se domnívám, že v Olomouci chybí a mohl by být pro studenty
přínosný. Chtěli bychom jej orientovat
ryze klinicky, s důrazem na laboratorní
diagnostiku našich pacientů a eventuálně
jej podpořit e-learningovou formou studia,
k čemuž jsme nyní z Evropských fondů
získali i několik grantů.
Kdo Vás ve Vaší práci nejvíce motivuje?
Motivace byla v podstatě dvojí. Na jedné
straně to byli mí nadřízení, ať již ve zdra-
Prof. doc. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA,
EurChem
narozen v Olomouci 3. 6. 1967
Pregraduální vzdělání:
1985 – 1991 Lékařská fakulta UP Olomouc, všeobecné lékařství
Postgraduální vzdělání:
1994 Vnitřní lékařství 1. st.
1996 Klinická biochemie 1. st.
1997 Diabetologie
2001 Klinická biochemie 2. st.
2005 Ph.D., obor lékařská chemie a biochemie
2007 Docent, obor lékařská chemie a biochemie
2007 Evropskou registrační komisí ERCB přidělen
titul Evropský Chemik (EurChem)
2008 Ukončil studium MBA
2010 Jmenován profesorem lékařské chemie a biochemie na základě doporučení VR UP Olomouc
Licence IPVZ z abdominální sonografie
Více než 160 publikací a 250 přednášek, autor tří
monografií
Zájmy
Byl řadu let vrcholovým sportovcem, juniorským
reprezentantem a několikanásobným mistrem ČR
ve volejbalu, avšak s ukončením studia na LF UP
v Olomouci zanechal aktivního sportu. Rád lyžuje
a zkouší se střídavými úspěchy hrát tenis.
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
votnických zařízeních nebo na univerzitě, kteří mi umožnili s vysokou mírou
tolerance a podpory významnou seberealizaci a vytvořili i podmínky plnohodnotně spolupracovat s akademickou obcí.
Na druhé straně jsou to, vyjma vlastního
ega, samozřejmě mí nejbližší. Ač přibývající roky zatím nikterak významně nepociťuji, částečně se díky životním zkušenostem mění moje názory na životní priority
i kariéru, které jsem věnoval velkou část
svého života. Stále více vnímám dluh
a z toho vyplývající potřebu věnovat se víc
své rodině. Jsou to především oni, kteří mě
v mé práci motivovali, pomáhali, podporovali, řešili se mnou mé problémy a za to jim
samozřejmě patří můj dík.
17
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
AGEL poprvé na veletrhu
pracovních příležitostí v Brně
Akci pořádanou Masarykovou univerzitou navštívily zhruba dvě tisícovky mladých lidí
Text a foto: PhDr. Miroslava Pešátová, MBA, personální ředitelka AGEL
Desátého listopadu jsme se opět zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí, který
pořádala Masarykova univerzita, tentokrát
v Brně. Tento veletrh byl v pořadí již čtvrtý,
ale poprvé s prezentací privátní společnosti, která provozuje síť zdravotnických
zařízení.
Masarykova univerzita vyučuje své
studenty na fakultě právnické, přírodově-
decké, filozofické, pedagogické, ekonomicko-správní, informatiky, sociálních a také
sportovních studií.
Nás zajímali studenti lékařské fakulty,
která vzdělává mediky, dentisty, fyzioterapeuty, optiky, zdravotní laboranty a další
pracovníky nelékařských povolání již
od roku 1919 a je nepochybně jednou ze
tří univerzit, která vychovává i část našich
budoucích zaměstnanců.
Cílem veletrhu bylo představit nabízené
pracovní příležitosti a uplatnění atraktivní
skupině mladých lidí, kteří disponují kvalitním vysokoškolským vzděláním. Veletrh
přitom navštívilo kolem dvou tisíc lidí.
Účastníky tohoto veletrhu byli z větší
míry studenti, případně absolventi této
univerzity. Samotné návštěvníky veletrhu zajímaly otázky, které se týkají nejen
prohloubení, ale také zvyšování jejich
kvalifikace, a to již v období jejich pregraduální přípravy. Dotazovali se na odbornosti, které v nemocnicích provozujeme,
místo působení našich nemocnic a jejich
spádovou oblast. Zajímali se také o formy
podpory pro mediky, tzn. v období, kdy
vykonávají praxi. Velmi je zajímala forma
a podmínky, jak získat zaměstnanecká
stipendia, jak postupovat pokud žádají
o rezidenční místa atd.
V průběhu veletrhu jsme zodpověděli
desítky dotazů a předali prezentační materiály všech našich nemocnic a společností.
Naši spolupráci jsme však se skončením
veletrhu neuzavřeli, ba naopak. Chceme
dále s touto prestižní moravskou univerzitou spolupracovat, na což navazuje i naše
další prezentace v časopise pro studenty
„JDI PRACOVAT“, ve kterém informujeme
o pracovních nabídkách ve skupině AGEL.
Mestskú nemocnicu v Krupine
od decembra spravuje AGEL SK
Hlavným cieľom v tomto roku je snaha o ekonomickú stabilizáciu nemocnice a príprava na ďalší efektívny rozvoj
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
Text: Mgr. Andrea Haščíková / Foto: Igor Šebesta
18
K
rupinská nemocnica sa od 1. decembra stala pracoviskom akciovej
spoločnosti Nemocnica Zvolen,
člena skupiny AGEL. Zmenu správcu
nemocnice krupinskí poslanci odsúhlasili
už koncom leta.
Naše hlavné zámery závisia od rokovaní
so zdravotnými poisťovňami. Máme záujem aj naďalej pokračovať v prevádzkovaní
oddelenia dlhodobo chorých, interného
oddelenia, DSS, ambulantných a vyšetrovacích prevádzok nemocnice. Máme
taktiež záujem zachovať lôžkovú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť v súčasnom
rozsahu. Krupinská nemocnica by pritom
mala byť nemocnicou následného typu.
Hlavným cieľom v tomto roku je snaha
o ekonomickú stabilizáciu nemocnice
a príprava na ďalší efektívny rozvoj, ktorý
prinesie ľuďom v regióne istotu, že dostanú
kvalitnú lekársku pomoc.
Chceme vytvoriť modelový projekt
dvoch nemocníc, kedy jedna bude plniť
úlohu poskytovateľa akútnej zdravotnej
starostlivosti a druhá bude zameraná
na následnú a doliečovaciu starostlivosť.
Spoločnosť AGEL SK má záujem
dlhodobo pôsobiť na slovenskom trhu
čoho dôkazom je aj to, že sme sa prihlásili
do výberového konania na štyri nemocnice
v košickom kraji.
MARTEK MEDICAL mezi partnery
výstavy obrazů Karla Gotta
Zpěvák se nezabývá pouze hudbou a zpěvem, ve volných chvílích také maluje
Z
pěvák od pánaboha, Mistr nebo držitel
šestatřiceti Zlatých slavíků. To je jen
drobný výčet přízvisek, kterými se
může pyšnit Karel Gott. Nejznámější český
zpěvák se však nezabývá pouze hudbou
a zpěvem, ale ve volných chvílích také rád
maluje. Karel na konci listopadu uspořádal
ojedinělou výstavu zhruba dvaceti svých
obrazů v jednom z pražských obchodních
domů, přičemž některé z jeho obrazů měly
v hlavním městě premiéru. Partnerem celé
akce byla také společnost MARTEK MEDICAL. „Já jsem chtěl být malířem a pořád chci
být malířem. A možná, že to tak osud chtěl,
že to zpívání se s tím malováním tak nějak
vyvažuje,“ řekl při zahájení výstavy Gott
s tím, že zpěvem se živí a malováním se baví.
Málokdo však tuší, že Mistr vystavuje
pouze reprodukce svých maleb a originály
nejsou ke koupi ani kdybyste měli sebevětší
zájem či tučný finanční obnos. Zpěvák
totiž své obrazy neprodává, ale věnuje je
svým přátelům a lidem, kterých si váží.
Jeden ze svých obrazů daroval zpěvák
i na této výstavě. Věnoval ho jednomu
z akcionářů společnosti AGEL Ing. Tomáši
Chrenekovi, Ph.D., a jeho manželce.
Na slavnostním otevření výstavy se
netradiční formou představily na motivy
vybraných obrazů také zcela ojedinělé modely šatů návrhářky Ivety Řádkové. Sama
návrhářka přijela osobně šaty naaranžovat na modelky a finalistky soutěží krásy
České republiky.
SNkeup
m oi na
c n i Ac G
eEL
Text: Bc. Hana Szotkowská / Foto: Jiří Krušina
19
Obraz s osobním věnováním „božského Káji“ přijel
na výstavu převzít obchodní ředitel skupiny AGEL
a člen představenstva Ing. Roman Gavanda.
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Jediná lékařka v hokejové extralize:
MUDr. Ingrid Walicová
Rozhovor s primářkou rehabilitačního oddělení Nemocnice Podlesí v Třinci
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Ingrid Walicové
Primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice Podlesí MUDr. Ingrid Walicová.
P
NR eOmZ o
Hc
On
V iOcRe
rimářka rehabilitačního oddělení
Nemocnice Podlesí Ingrid Walicová
pečuje o hokejisty z Třince již osm
let. V extralize je přitom jedinou lékařkou. Sama má ale ke sportu velmi blízko
– závodně plavala, provozovala sportovní
potápění, orientační běh i krasobruslení.
20
Paní primářko, jaká byla Vaše cesta
ke sportu?
Už jako malá jsem začala s krasobruslením, postupně jsem přešla na plavání,
se školním týmem jsem hrála basketbal
a také dělala orientační běh. Pokud mám
mezi sporty zařadit i šachy, tak jsem hrála
i šachy (smích).
Tyto aktivity zřejmě také ovlivnily i Vaši
budoucí kariéru.
Určitě. Dlouho jsem nevěděla, který obor
medicíny si vybrat. Rehabilitace mi nic neříkala. Až během studia medicíny jsem se
o tomto oboru dozvěděla trochu více. Mou
volbu ovlivnil primář Pastuszek, můj bývalý šéf. Ale vzhledem k tomu, že rehabilitace byla tehdy nadstavbový obor, musela
jsem nejdříve absolvovat obor základní.
„S hokejisty se mi pracuje
velice dobře. Je to skupina
pacientů, kteří jsou
motivovaní se rychle
uzdravit“
Původně jsem si vybrala ortopedii, ale
měla jsem opět štěstí na primáře Šoboru,
který mě přesvědčil, že k rehabilitaci se mi
bude, mnohem více než ortopedie, hodit
neurologie. Tak jsem nakonec po skončení
studií nastoupila na neurologii do Frýdku-Místku.
Jak vzpomínáte na období strávené
ve Frýdku-Místku?
Na neurologii jsem strávila tři roky a byla
to pro mě úžasná škola, protože jsem zažila
ještě éru před CT. Takže bych mohla být
lékařem v buši, kterému k vyšetření stačí
neurologické kladívko a další metody
nepotřebuje. Po atestaci z neurologie jsem
přešla na rehabilitační oddělení, kde jsem
působila pod vedením primáře Pastuszka.
Ten byl také lékařem ligových fotbalistů
v Třinci, takže u něj jsem přičichla k té
pravé sportovní medicíně. Získala jsem
poznatky, které nelze vyčíst v knihách. Je
možné je získat jen dlouholetou praxí.
Nyní pečujete o třinecké hokejisty. Jaké
to je pracovat s tolika muži?
S hokejisty se mi pracuje velice dobře. Je to
skupina pacientů, kteří jsou motivovaní se
rychle uzdravit. Samozřejmě i mezi nimi
se najdou jednotlivci, kterým vyhovuje, že
hrát nemusí, ale převážná většina se chce
vždy co nejdříve po úrazu vrátit k aktivnímu sportování. Když srovnám délku
léčby hokejistů a klasických pacientů, tak
hokejisté se léčí dvakrát tak rychleji.
jedině v jiné nemocnici, a to za den nebo
za dva. V tu chvíli jsem pochopila, na jak
vysoké úrovni máme zdravotnictví
v České republice.
Má mužský kolektiv nějaká specifika?
A jak na Vás reagují hokejisté jako
na ženu?
Ano, mají svérázný humor a vůbec neřeší
problémy, které se často vyskytují v ženských kolektivech. Mě už neberou jako
ženu, stala jsem se členem týmu, jedním
z nich, takže nemám žádné úlevy ani
přednosti. Na soustředěních, když se hraje
například plážový volejbal, mě při rozřazování losují do týmu.
Čeho si na sportovcích nejvíce vážíte?
Zřejmě odhodlání, až zarputilosti, jít
za každou cenu do toho boje a získat co
nejlepší výsledek. Tomu podřizují svůj
volný čas, režim v rodině.
Jaké jsou Vaše nejkrásnější vzpomínky
spojené s hokejem?
Není nad vyhraný zápas a postup do dalšího kola, to je euforie, která mne pohltí.
Krásné zážitky mám také ze soustředění,
to jsou chvíle, kdy se celý kolektiv stmeluje.
A máte i nějaké nepříjemné zážitky? Jaké
nejhorší zranění jste musela ošetřovat?
Zranění je vždy nepříjemné, ale těch velmi
závažných, kdy musí být hráč hospitalizován v nemocnici naštěstí není moc.
Nejhorší zážitek mám asi z Kanady, kde
jsem byla s hokejovou mládeží. Den před
odletem domů se nám zranil při zápasu
hráč, měl otřes mozku, moc si toho nepamatoval, byl hodně spavý. Nedovolila jsem
si jej jen tak hlídat na hotelovém pokoji,
a tak jsme jeli na pohotovost, kde se o nás
perfektně postarali, bohužel ale jen na začátku. Dalších šest hodin nás nechali sedět
na chodbě a čekat na lékaře, který přišel,
chlapci zasvítil do očí a řekl, že můžeme
jít. Chtěli jsme CT vyšetření, to ale neměli,
V Nemocnici Podlesí vedete rehabilitační
oddělení. Co všechno se Vám již během
Vašeho primariátu podařilo zlepšit?
Podařilo se mi stmelit velice dobrý kolektiv, který je vyškolen ve všech oblastech,
které provádíme. Nezastávám trend, že
by měl mít každý svou úzkou specializaci.
Naopak preferuji zastupitelnost a vysokou
kvalitu všech zaměstnanců. Kteréhokoliv
pracovníka mohu postavit na jakékoliv
pracoviště a vím, že se nemusím bát, že by
svou práci odvedl polovičatě nebo ledabyle.
I výsledky dotazníků ukazují, že pacienti
se k nám rádi vracejí. Bohužel to má i svá
úskalí, a to jsou delší objednací lhůty.
Jaké úspěchy už Váš syn slavil?
Hrál na vánočním koncertu na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze, v době
našeho předsednictví v EU hrál na summitu ministrů pro místní rozvoj, pravidelně
vystupuje na koncertech organizovaných
školou.
A půjde také ve Vašich lékařských
šlépějích?
Toto rozhodnutí nechám plně na něm.
Bylo období, kdy chtěl být strojvedoucím.
Vlaky miluje, vlakem jezdí do školy, jízdní
řád zná nazpaměť, takže když někam
potřebuji jet, nehledám na internetu, ale
zavolám Markovi. Vzhledem k tomu, že
po dvou letech na gymnáziu zjistil, že tato
škola není ideální pro výkon povolání
strojvedoucího, rozhodl se, že bude právníkem. Když jsem mu namítla, že na právech
je velmi důležitý dějepis, vyřešil to po svém
a zodpovědně – přihlásil se na dějepisnou
olympiádu.
Dbají lidé v dnešní době více o svou
kondici a o zdraví?
Ano, lidé o sebe více dbají a preventivně pro sebe dělají něco navíc. Chodívají
na masáže, do sauny, do fit-center. Sama
chodím cvičit do fit-centra a potkávám
tam řadu svých pacientů.
Bolesti zad zná asi každý člověk. Máte nějaký zaručený recept, jak se jim vyhnout?
Jedině cvičit. Pokud člověk žádné cviky
nezná, obvykle si dá osvědčenou růžovou
tabletku. Ale opravdu doporučuji cvičit.
Bolesti páteře se neobjevují jednorázově.
Čas od času každý bolesti má, proto učíme
všechny naše pacienty cvičit. Bohužel je
minimum těch, kteří cvičí pravidelně, ale
je mnoho pacientů, kteří se raději sami
protáhnou, když mají bolesti, než aby
volali lékaře.
Na závěr – co byste přála do roku 2011
svým pacientům?
Pacientům přeji dobré, trpělivé a důvěryhodné lékaře, protože důvěra je velmi
důležitá a je polovinou úspěšné léčby.
Dále jim přeji zdraví, protože sama vím
po zkušenosti, kdy jsem si před dvěma
roky vyzkoušela roli pacienta na ARO,
jak je zdraví důležité. Kolegům pak přeji
trpělivé a uvědomělé pacienty, kteří vědí,
co všechno pro ně zdravotníci dělají.
NR eOmZ o
Hc
On
V iOcRe
Co všechno obnáší tato práce? Musíte
hodně cestovat?
Během hokejové sezóny, kdy je domácí tým
povinen zajistit lékaře, necestujeme. Během play-off samozřejmě ale lékař s týmem
jezdí. O třinecké hokejisty pečuji ještě
s kolegou ortopedem Martinem Beierem.
Tím, že já jsem neurolog a rehabilitační
lékař a on ortoped, jsme schopni obsáhnout větší šíři problémů. Navíc s námi ještě
spolupracuje dřívější lékař týmu Otmar
Macura. S doktorem Beierem se během sezóny střídáme, v zápasech play-off se však
někdy stává, že odjedeme na několik dnů
pryč, vrátíme se ve čtyři hodiny ráno, ale
už v sedm jsme zase v práci, takže občas to
je náročné. Ale tato práce má své kouzlo.
Máte Vy sama přes své náročné povolání
nějaký volný čas?
Naučila jsem se svůj čas řídit, jinak by mi to
asi přerostlo přes hlavu. Volný čas si umím
udělat – na svého třináctiletého syna, na zahradu. Veškeré aktivity děláme společně se
synem, jezdíme na lyže, chodíme na hory,
často a rádi cestujeme, hodně času trávíme
na zahradě, vybudovali jsme si přírodní
jezero a teď máme v plánu skalku.
Máte velmi talentovaného syna. Zdědil
hudební talent po Vás?
Určitě ne. Pocházím ze čtyř sourozenců
a absolutní hudební sluch nemá ani jeden
z nás. Všichni jsme měli dobré studijní výsledky, takže nějaká genetika hrála určitě
roli. Syn má talent také na jazyky a především mu byl dán hudební dar – hraje
na klavír, na klávesy, na varhany, velice rád
a velice dobře improvizuje.
21
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Jak jsem se stala dobrovolníkem
Co nesmí chybět žádnému dobrovolníkovi? Odhodlání, čas a hlavně trpělivost…
Text: Bc. Hana Szotkowská / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
NReEmP o
O cR n
T Ái cŽe
K
22
dyž na podzim vyhlásilo dobrovolnické centrum ADRA společně
s Vítkovickou nemocnicí další nábor,
s cílem zaškolit nové dobrovolníky do Vítkovické nemocnice, byla to spíše zvědavost,
která mě přivedla na myšlenku zúčastnit
se takového školení. Už dlouhou dobu
jsem cítila potřebu „něco dělat nebo nějak
pomáhat“, jen jsem si nebyla jistá, že právě
práce pro dobrovolnické centrum by bylo to
„pravé ořechové.“ Jen nejistým krokem jsem
tak vstupovala v den školení do konferenčního sálu Vítkovické nemocnice. Úsměvy
na tvářích děvčat o něco mladších než já
mě však přesvědčily o tom, že to bude sice
dlouhý, ale příjemně strávený večer.
„Jsem velmi ráda, že Vás tady všechny
můžu přivítat. Že jste se, i přes nepřízeň
počasí, dostavili v tak hojném počtu,“
přivítala nás vřelými slovy vedoucí dobrovolnického centra ostravské pobočky
paní Dagmar Hoferková. V úvodu školení
jsme se dozvěděli kde všude, komu a jakým
způsobem mezinárodní humanitární
organizace ADRA pomáhá. Jako dobrovolník můžete navštěvovat dětské pacienty
nemocnic, stejně tak ale můžete vyrazit
pomáhat například do každoročně povod-
němi stíhané Bangladéše nebo do země,
kde vládne jeden z nejrepresivnějších
režimů současného světa – Barmy, anebo
do Kambodže, země se smutnou historií
krvavé vlády Rudých Khmerů.
„Po celou dobu se z herny
ozýval hurónský smích,
pokřiky a potlesky. Až se
chudák zdravotní sestřička
přišla podívat, co se
v herně děje“
Na školení jsme se však tentokrát sešli
proto, abychom mohli krátit čas strávený
na nemocničním lůžku nejmenším pacientům Vítkovické nemocnice. Proto byl následující blok v rámci školení věnován hlavně
jí. Zástupkyně primáře dětského oddělení
Vítkovické nemocnice MUDr. Jana Geržová
nás tak seznámila s celým chodem oddělení, i tím, jak vypadá takový den malého
pacienta. Museli jsme absolvovat i poně-
kud méně záživnou část školení v podobě
BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci.) Pro dobrovolnictví je však nezbytné
vyslechnout si rovněž tuto část prezentace.
Na závěr večera přišel prostor také pro
dotazy. Vzhledem k tomu, že však školení
trvalo téměř čtyři hodiny, byly účastnice tak
vyčerpány, že možnosti na cokoliv se doptat
ani nevyužily.
Pokud by si však někdo myslel, že pro
dobrovolnictví stačí absolvovat několikahodinové školení ve Vítkovické nemocnici,
byl by pěkně na omylu. Nutností celého
procesu je totiž i poněkud náročná administrativa. „Každý dobrovolník musí dodat
výpis z trestního rejstříku, který musí být
čistý. Musí nám dodat potvrzení od lékaře
o zdravotní způsobilosti vykonávat dobrovolnickou činnost. Musí mít správnou motivaci a tudíž projít vstupním pohovorem.
No, a pak stačí, aby měl tu chuť,“ vysvětluje
Dagmar Hoferková.
Na závěr večera jsem některá děvčata
vyzpovídala, proč se rozhodla stát se dobrovolníkem. U většiny z nich to byla kromě
touhy pomáhat i potřeba získat praxi na jejich potencionální vysokoškolské studium.
Snad 90 procent tamních dívek se hlásilo
na psychologii, medicínu či jinou školu
se sociálním zaměřením. Poté, co jsem
absolvovala několikahodinové školení,
čekalo mě tedy ještě martýrium s potvrzením od lékaře, že jsem duševně i fyzicky
v pořádku a můžu za malými pacienty
pravidelně docházet. Frontu jsem si vystála
také na poště, kvůli výpisu z rejstříku
trestů, abych doložila, že skutečně nejsem
žádný zločinec stíhaný na svobodě.
Osobně jsem se musela ještě jednou
dostavit také do ostravského dobrovolnického centra, kde jsme společně s členkami
ADRY probraly, zda to s dobrovolnictvím myslím skutečně vážně a jestli jsem
vhodný kandidát. S děvčaty jsme se sešly
společně ve Vítkovické nemocnici ještě
jednou. Hromadně jsme s členkami ADRY
navštívily dětské oddělení, prošly jsme si
jednotlivé přihrádky, abychom věděly, kde
všechny hračky a pomůcky najdeme, abychom při první návštěvě netápaly. Pak už
nám bylo popřáno jen hodně štěstí a hurá
– oficiálně jsem se stala dobrovolnicí.
a touhou pomáhat jsem proto zazvonila
na zvonek dětského oddělení. Při příchodu se na mě okamžitě usmála zdravotní
sestřička: „Už jste tady? No výborně. Děti
budou za chvíli po večeři a pak se jim můžete věnovat,“ informovala mě. Já mezitím
nakoukla do velké skříně, abych rychle
vymyslela večerní program. Spěšně jsem
sáhla po několika knížkách a společenské
hře. Mezitím ke mně přistoupili dva malí
kluci a se zvědavými pohledy mě doslova
zkoumali. „Vy nám budete číst dneska
pohádky?“ zeptal se jeden z nich. Nejistě
a s úsměvem jsem přikývla. Ale kluci už
si to automaticky mířili k herně. Společně
jsme si naskládali na zem žíněnky a já se
začetla… Když jsem zvedla hlavu, zjistila
jsem, že kolem mě leží asi pět dětí a všichni
potichu poslouchají. Po přečtení třetí pohádky se však děti začaly ošívat…
Co teď? Dlouho to nevydržely, promítlo
se mi v hlavě. Nezbývalo mi, než rychle vymyslet plán B. Vytáhla jsem proto
společenskou hru v podobném duchu jako
„Člověče, nezlob se.“ V krabici však chyběla kostka…začala jsem mírně nervóznět…
Pohádky je už nebaví a všechny se těšily
na společnou hru. V tom malý Saša našel
v košíku velkou dřevěnou kostku. Společně
s dětmi jsme na ni nakreslili tečky a pustili
se do hry. Po celou dobu se z herny ozýval
hurónský smích, pokřiky a potlesky. Až se
chudák zdravotní sestřička přišla podívat,
co se v herně děje. Čas byl však neúprosný.
Když začaly hodiny ručiček ukazovat tři
čtvrtě na osm, jen nerada jsem se s dětmi
začala loučit.
Pravděpodobnost, že je tady potkám
i příští týden byla velmi nízká. Průměrná
doba hospitalizace nejmenších pacientů
Vítkovické nemocnice je zhruba čtyři dny.
Děti, kterým jsem dnes věnovala zhruba
dvě hodinky času, budou už příští týden
touhle dobou nejspíš doma. Budou tu však
jiné, které stejně jako ty dnes, ocení Vámi
nalezený čas…Vzpomeňte, zda jste se při
odchodu z nemocnice někdy usmívali. Já
ano…ten večer, kdy jsem vycházela z budovy, kde se nachází dětské oddělení. S „rohlíkem“ na tváři jsem odcházela z areálu…
a za ten úsměv to prostě stojí!
A co by takovému dobrovolníkovi určitě
nemělo chybět? „Určitě by neměla chybět
vůle pomáhat. Rozhodně by si každý
dobrovolník měl vytyčit hranice dobrovolnické činnosti. Určit si ten čas, jestli ho má
nebo ho nemá na to, aby jednu nebo dvě
hodinky týdně mohl pomáhat. Dobrovolník musí mít rozhodně také trpělivost
s dětmi. Dobrovolník musí počítat s tím, že
pokud jsou děti přece jenom trochu víc nemocné, tak mohou být méně veselé a více
uplakané,“ uzavírá vedoucí dobrovolnického centra Dagmar Hoferková.
Více informací k dobrovolnictví naleznete na www.adraostrava.cz .
NReEmP o
O cR n
T Ái cŽe
První návštěva
Se stejně nejistým krokem, jako na první
školení, jsem vcházela poprvé do budovy
dětského oddělení. Vzhledem k tomu, že
pracuji jako tisková mluvčí naší skupiny,
mám tu výhodu, že pro mě nejsou tamní
prostory zcela neznámé. S odhodláním
23
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
MUDr. Vladimír Servus:
S údivem sleduji vývoj medicíny
Přes 40 let strávil ve šternberské nemocnici, kde působil jako primář interního oddělení a léčebny
dlouhodobě nemocných
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Petr Homola, Archiv Vladimíra Servuse
Úžasné. A taky si uvědomuji – pokrok je
takový, že ekonomika za rozvojem medicíny nezbytně pokulhává,“ dodává.
Přestože nikdo z předků pana doktora
nikdy nepracoval ve zdravotnictví, rozhodl
se pro studium medicíny. „Pan učitel
kreslení nás několik vybral na výtvarnou
tvorbu do loutkového divadla v Opavě. My
jsme tam chodili vyrábět kulisy. Dobrovolně tam pracovali zajímaví lidé, pan řídící
soustruhoval loutky, a jeden lékař, chirurg,
který přinášel zajímavou vůni lyzolu. Je
možné, že to byla moje první fascinace
medicínou,“ říká. Na rozhodnutí stát se
lékařem měl vliv i léčebný pobyt v opavské
nemocnici. „S kamarádem z gymnázia
v Olomouci jsme podlehli vábení vojenského funkcionáře, který nám nabízel
studium v Hradci Králové a odvážili se jít
studovat medicínu tam,“ vybavuje si.
P a m ě tn í c i
T
24
éměř 50 let je lékařem. Více než 40 let
strávil ve šternberské nemocnici,
kde působil jako primář interního
oddělení a oddělení léčebny dlouhodobě
nemocných – MUDr. Vladimír Servus.
V době studia medicíny zažil objev vitamínu B12, který způsobil převrat v léčbě
perniciózní anemie, když nemocní s touto
chorobou do té doby museli jíst syrová játra. V této době byly také objeveny transaminázy. Vznikly nové léky – betablokátory,
ACEi, AT 1 blokátory – které jsou naprosto
zásadní v léčbě hypertenze a ischemické
choroby srdeční. Zažil také vznik jednotek
intenzivní péče, kde jsou nemocní nepřetržitě sledováni a zachráněni například při
nějaké závažné arytmii, nebo také vznik
a rozšíření invazivních metod v kardiologii. Vzpomíná i na to, že ještě před
20 roky neměli lékaři šternberské nemocnice ultrazvuk a museli tak posílat pacienty na vyšetření do Olomouce.
„Dívám se na tento vývoj medicíny
s údivem. Zejména rád chodím na přednášky Purkyňovy společnosti do Olomouce a zírám, jak se ta medicína vyvíjí.
Vojenskou lékařskou akademii v Hradci
Králové začal studovat v roce 1955. Tato
akademie ale zanikla, takže studium ukončil na lékařské fakultě Karlovy univerzity
v roce 1961. Tato škola měla vysokou
úroveň a studenty fascinovaly mimořádné
osobnosti, jako profesoři Fingerland, Procházka, Petr nebo Jurkovič. Mezi absolventy byli také výjimeční lidé.
Poté se dva roky školil ve Vojenské
nemocnici v Olomouci. V roce 1963 zahájil
lékařskou praxi u vojenského útvaru
na letišti v Přerově s nástupním platem asi
1 400 korun, když průměrný plat lékaře
tehdy činil 1 200 korun. Pak pracoval u vojenských útvarů v Olomouci. V roce 1971
skončil jako lékař u vojáků ze zdravotních
důvodů. Protože nechtěl přijmout osvobození sovětskou armádou, byl propuštěn
jako „nespolehlivý“. Tak doktora sledovala nejprve kontrarozvědka a pak Státní
bezpečnost, což se dozvěděl až o mnoho let
později.
A právě v roce 1971 už jako „lékař –
civil“ natrvalo zakotvil ve šternberské
nemocnici. V roce 1975 složil II. atestaci
z vnitřního lékařství. „Na interně v té době
pod vedením primáře Jana Zháněla vznikl
pověstný kolektiv. Kromě zástupce primáře MUDr. Aleše Vymětala a mne, ještě
lékařky MUDr. Pěnkavová a MUDr. Weinbergová. V této sestavě jsme pracovali skoro 15 let a byly to krásné roky,“ vzpomíná
s tím, že v té době na interně bylo 80 lůžek
pro muže i ženy ve dvou patrech. A obložnost byla téměř 100 procent, protože doba
ošetřování byla až 21 dní. Dnes má interní
oddělení nemocnice celkem 55 lůžek a průměrná doba pobytu pacienta v nemocnici
je 4,5 dne. „Dnes se vše dá – kromě moderní léčby – zvládat i díky používání počítačů. Během mé praxe ve vojenské nemocnici
v Olomouci jsme vše psali ručně a poté to
sekretářka přepisovala. Později se vše psalo
na stroji, takže jsme během studia museli
absolvovat kurz psaní na stroji. Také se
stalo, že pro pacienta přiletět vrtulník a my
jsme ještě na stroji dopisovali lékařskou
zprávu,“ vysvětluje.
Osm let, od roku 1986, pracoval v ambulanci šternberské polikliniky, která je
součástí nemocnice. V roce 1994 se stal
primářem interního oddělení a o pět let
později primářem LDN. Zde působil jako
primář deset let a od loňského října zůstal
na LDN v pozici lékaře. „První primář
LDN – Vymětal – vybudoval fungující
systém tohoto oddělení. Podstatné je, že
zde nikdy nebyla velká fluktuace sester,
zůstávaly a zůstávají zde velmi schopné
pracovnice. Umí jednat s pacienty, vědí jak
na ně. Oddělení mělo také štěstí na vrchní
sestry. U základu budování oddělení byla
paní Kostelecká, poté Lenka Navrátilová,
která pro pacienty zařídila například canisterapii a různá vystoupení dětí ze škol.
Na jejich práci navázala současná vrchní
sestra Andrea Vacová, která je maximálně
schopná odborně i organizačně. Musím
říct, že výborný kolektiv hrál velkou
roli pro toto oddělení,“ svěřuje se bývalý
primář, který v minulosti také dva roky
působil jako zastupující okresní zdravotní
rada.
Na práci v nemocnici pana doktora
nejvíce mrzely smutné osudy pacientů či
nezájem rodinných příslušníků. Podle
něj je výhodou pro staršího člověka dobré
rodinné zázemí, než když je úplně sám.
Samota tyto pacienty strašně psychicky
decimuje.
„Rukama“ doktora Servuse prošly tisíce
pacientů. Jen v ambulanci na poliklinice
vyšetřoval denně i 50 pacientů. Doktor
například vzpomíná na případ, kdy se mu
podařilo zachránit staršího muže po infarktu, který už byl v plicním edému. Případ vypadal beznadějně, ale muž nakonec
žil ještě 10 let. Své povolání mimo nemoc-
nici uplatnil jednou, kdy společně s jedním
mužem na zastávce autobusu resuscitovali
ženu, která zkolabovala. A to do doby, než
přijela sanitka a odvezla ji do nemocnice.
Za svou kariéru také zažil vděk pacientů
či jejich příbuzných. „Pacienti byli více
vděční v minulosti, kdy jsme pro ně mohli
„Práce doktora je jako
každá jiná. Hlavně se musí
dělat dobře“
mnohem méně dokázat, než nyní, kdy pro
ně díky pokroku dokážeme udělat více.
Stále agresivnější jsou v posledních letech
rodiny pacientů. Nedokáží pochopit, že
člověk, jak stárne, jinak snáší úraz nebo
nějakou infekci, že ho to více sráží. A oni
se s tím často nedokážou smířit,“ vysvětluje doktor Servus, který je rád, když pacientům může pomoci. „Práce doktora je jako
každá jiná. Hlavně se musí dělat dobře.
Na druhou stranu se nesmí citově angažovat, když již nelze pomoci,“ poznamenává.
Přestože celou řadu let svého života strávil MUDr. Servus v nemocnici, jeho koníček – výtvarné umění – mu pomáhal přežít
těžké období sedmdesátých a osmdesá-
tých let. Spolu s manželkou začal působit
v Klubu přátel výtvarného umění v Olomouci, kde dělal předsedu sekce grafiky.
S minikolektivem zorganizovali 20 výstav
grafiky a kreseb ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci. „Připravoval jsem besedy,
třeba Ludvík Kundera byl u nás dvakrát
a opakovaně nám dělal přednášky profesor
František Dvořák. Olomoucký Klub přátel
výtvarného umění organizoval od roku
1981, vždy po třech letech, sjezd sběratelů
exlibris s mezinárodní účastí. Sám jsem
členem Spolku sběratelů exlibris, bibliofilů
a Klubu přátel Spolku českých grafiků
Hollar nebo Mánes. Každý rok v květnu
jsme pořádali setkání sběratelů a já jsem
míval s přáteli na starosti aukci, která měla
v širokém okolí velký ohlas,“ vzpomíná
doktor. Od roku 1990 pak organizoval
časté zájezdy do světových galerií.
A co práce ve zdravotnictví panu
doktorovi dala? „Měl jsem štěstí, že jsem
pracoval se skvělými lidmi. Časem se sice
změnily i vztahy ve zdravotnictví. Mezi
primáři je zde ale v posledních letech
větší vstřícnost, takže i spolupráce mezi
jednotlivými odděleními je kvalitnější,“
říká bývalý primář LDN, který se kromě
syna a dcery těší z vnuka a vnučky. „Teď
jsem vdovec, ale zvládám to. Práce mne
drží a těší.“
P a m ě tn í c i
Inzerce
25
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Napsali o nás…
Výběr toho nejzajímavějšího z tisku a internetového zpravodajství týkající se zdravotnických zařízení
skupiny AGEL
Modernější nemocnice
NNAePmS o
Ac
L In O
i c eN Á S
2.11.2010 Týdeník Bruntálský
Region
Čtyřicetimilionovou finanční injekci
poskytne do obou pracovišť Podhorské
nemocnice zdravotní skupina AGEL.
Nemocnice vybaví přístroji a zmodernizuje
jednotlivá oddělení v Bruntále i Rýmařově.
Čtyřicet milionů korun vydá AGEL
do roku 2013, od investic si slibuje zlepšení
zdravotní péče v regionu. Během tří ná-
26
sledujících let chystá AGEL rekonstrukci
pokojů ošetřovatelského a rehabilitačního
oddělení v Rýmařově, nové sanitky či
moderní přístroje, například pro oční ambulanci, RDG oddělení, oddělení klinické
biochemie a hematologie v Bruntále. „Skupina AGEL převzala nemocnici v Bruntále
v roce 2005, když byla v konkurzu a její
stav byl katastrofální,“ sdělila mluvčí
skupiny Hana Szotkowská. Jak dále uvedla,
od té doby investoval AGEL do nákupu
nových přístrojů a modernizace nemocnice
téměř šedesát milionů korun. Nemocnice
koupila nový CT přístroj za deset milionů
korun, čtyři nové ultrazvukové přístroje,
jeden pro kardiologii i s jícnovou sondou,
gastroskop k vyšetření horních etáží trávicího ústrojí, jícnu, žaludku a dvanáctníku,
za více než milion šest set tisíc korun nebo
telemetrii (dálkové měření) za milion
a půl.
Pro pacienty v Rýmařově byl rekonstruován výtah za milion a půl. „Pro
rehabilitační oddělení a oddělení ošetřovatelské péče a interní oddělení v Bruntále
zase bylo zakoupeno pětapadesát nových
nemocničních lůžek včetně matrací za více
než milion dvě sta tisíc korun,“ připomněla
mluvčí. S tím, že touto formou AGEL vytvořil příznivé podmínky pro brzké vstání
pacientů z nemocničního lůžka.
MARTEK MEDICAL postaví
logistické centrum
2.11.2010 Hospodářské noviny
Společnost MARTEK MEDICAL ze skupiny AGEL, přední distributor zdravotnického materiálu, vybuduje do května příštího
roku v prostějovské průmyslové zóně své
nové obchodní, logistické a školicí centrum. Investice si vyžádá téměř 70 milionů
korun. Nové centrum bude sloužit jako
hlavní skladový prostor společnosti.
Prostějovskou průmyslovou zónu si
firma zvolila mimo jiné i díky kvalitní
infrastruktuře. „Vzhledem k naší expanzi
byly již stávající skladové prostory nedostatečné, tak jsme přistoupili k výstavbě
nového centra, které díky své výhodné
poloze a velké kapacitě umožní zkvalitnění dodávek a služeb našim zákazníkům,“
uvedl ředitel firmy MARTEK MEDICAL
Tomáš Dohnal.
zatím jako jediné v Česku horizontální
bioptický stůl určený pro odběr malého
vzorku tkáně z prsu. Tato metoda pomáhá
přesněji určit druh onemocnění. „Díky
většímu rozlišení oproti starším přístrojům
můžeme s větší jistotou odhalit i nádory
v raném stadiu jejich vzniku,“ řekla Blesku
lékařka Jana Vymětalová. „Dříve jsme
tady vyšetřili třicet pacientek denně, nyní
klidně ale i jednou tolik. Ročně tak naším
moderním centrem může projít až 7 000
žen,“ dodala Jana Vymětalová.
Valašskomeziříčská nemocnice
získala nový ultrazvuk pro
vyšetření břišních orgánů
4.11.2010 Mediafax
Na novém špičkovém ultrazvuku začali
vyšetřovat své pacienty lékaři urologické
Vítkovice mají moderní
mamografické centrum
3.11.2010 Blesk
Vítkovická nemocnice, která se zapsala
do povědomí obyvatel Ostravy jako jedno
z nejzchátralejších zdravotnických zařízení,
se modernizuje. Nyní tu bylo otevřeno moderní centrum pro boj s rakovinou prsu.
Pacientky jsou zde díky třináctimilionové finanční injekci vyšetřovány na digitálním mamografu, který vyšetření prsu
zpřesňuje a urychluje. Navíc má centrum
ambulance valašskomeziříčské nemocnice.
Agentuře Mediafax to ve čtvrtek oznámila
mluvčí nemocnice Hana Szotkowská.
Přístroj za bezmála 750 tisíc korun
slouží k vyšetření vnitřních orgánů. Kromě
toho lékařům pomůže odhalit nádorové
onemocnění prostaty. Jen za rok na něm
odborníci vyšetří přes čtyři tisíce pacientů.
„Nový ultrasonografický přístroj nahradil původní zastaralý ultrazvuk, který svou
kvalitou zobrazení již neodpovídal současným požadavkům. Pokročilá ultrazvuková
technologie nového přístroje nyní zajišťuje
vysokou kvalitu zobrazení s možností rozsáhlých individuálních úprav obrazu,“ uvedl primář urologického oddělení Richard
Lev s tím, že díky unikátní technologii
teď mohou lékaři jednotlivá onemocnění
diagnostikovat mnohem přesněji.
4.11.2010 Přerovský deník
Nový ergometr, určený k diagnostice srdečních chorob, pořídila nyní přerovská nemocnice. Přístroj za tři sta tisíc korun nahradí již
zastaralý, více než dvacet let starý typ.
„Ergometr je vlastně rotoped s elektronickým ovládáním zátěže. Slouží ke zjišťování výkonnosti a současně k diagnostice
nedokrevnosti srdečního svalu – anginy
pectoris či ischemické choroby srdeční,“
uvedl primář interního oddělení přerovské
nemocnice Václav Kopal.
Přístroj podle něj umožňuje posoudit
výkonnost a zjistit prokrvení srdce po operacích. „Při vyšetření je zaznamenávána
aktivita srdce a jsou sledovány změny
způsobené jeho námahou. Při zúžení nebo
ucpání cév dochází při zátěži k horšímu
prokrvení srdečního svalu a ke změnám
na EKG,“ řekl primář. Lékaři měsíčně vyšetří na ergometru zhruba sto pacientů.
Po tenisové exhibici putovaly
peníze k nemocným dětem
9.11.2010 Valašský deník
Pořadatelé exhibice legend světového
tenisu v Ostravě obdarovali dětské pacienty meziříčské nemocnice. Po utkáních,
na nichž se představili například Björn
Borg nebo Ivan Lendl, putovalo do dětského oddělení čtyři sta tisíc korun. Darovala
je společnost Česká sportovní a poslouží
k nákupu přístrojového vybavení.
Finanční dar převzali během tenisové
exhibice v ČEZ Aréně nejmenší pacienti
nemocnice společně s primářkou dětského
oddělení Zdislavou Macháčovou.
Šek dětem osobně předal legendární
tenista Björn Borg společně s hejtmanem
Moravskoslezského kraje Jaroslavem
Palasem. „Peněz si velmi vážíme. Poslouží
k nákupu techniky, kterou potřebujeme pro
každodenní provoz oddělení,“ řekla Macháčová. Majitel společnosti Česká sportovní
Miroslav Černošek řekl, že ho těší, že mohl
dětským pacientům a nemocnici pomoci.
„Vždy se rádi zapojíme do projektu, který
podpoří dobrou věc,“ řekl Černošek.
třinecká Nemocnice Podlesí. Na konferenci, která je věnována problematice
kardiovaskulárních onemocnění z pohledu
lékařů a sester, dorazí okolo sedmi set
účastníků z celé České republiky. Akce se
koná ve středu 10. listopadu v Kulturním
domě Trisia v Třinci od 8.30 do 15 hodin.
Kromě přednášek čekají na účastníky
konference čtyři přímé přenosy, které
budou vysílány z Nemocnice Podlesí,
která patří v tomto oboru ke špičkovým
zařízením v České republice i v Evropě.
„Přenosy budou probíhat z katetrizačního,
kardiochirurgického i elektrofyziologického sálu. V průběhu zákroku bude umožněna komunikace s operatérem, který
bude během operace zodpovídat případné
otázky,“ řekl vedoucí lékař Kardiocentra
Marian Branny.
Pacienti se těší z nových lůžek
16.11.2010 HORIZONT
Celkem pětadvacet nových moderních
lůžek včetně matrací zakoupila pro své
pacienty Nemocnice Český Těšín. Investice
v celkové hodnotě zhruba 850 tisíc korun
zlepší pohodlí pacientů a sníží fyzickou námahu zdravotnického personálu při jejich
obsluze. „Stará lůžka postupně měníme
za moderní, vyhovující současnému trendu
ošetřovatelské péče. Jsou polohovatelná,
s možností výškového nastavení. Spolu
s lůžky se koupily nové matrace zabraňující
Konference Kardioden dnes
přiláká stovky lékařů a sester
10.11.2010 Frýdecko-místecký
a třinecký deník
Oblíbenou vzdělávací akci s názvem
Kardioden uspořádá letos již podvanácté
proleženinám,“ vysvětlila náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči Nemocnice Český
Těšín Alice Ručková. Nová lůžka mají také
oproti těm starým snadnější údržbu a bezpečnější manipulační systém.
KOMÁRNO: Nemocnica má nový CT
prístroj
24.11.2010; www.aktuality.sk
Všeobecná nemocnica v Komárne má nový
CT prístroj, ten starý už nespĺňal požadované štandardy. Investícia dosiahla 700
tisíc eur. CT prístroj kúpil český MARTEK
MEDICAL.
Nezisková organizácia Forlife, ktorá
nemocnicu spravuje, bude platiť 5ročné
nájomné. Spustenie nového CT systému
je prvým krokom k celkovej modernizácii
rádiodiagnostického oddelenia, informovala tlačová hovorkyňa Forlife Andrea Haščíková. Novým prístrojom denne vyšetria
približne 20 ľudí. „V porovnaní so starým
nám počet vyšetrení stúpol, vyšetrenia sú
menej časovo náročné a komfort pre pacientov je vyšší,“ povedala Haščíková. Ročne
očakávajú v priemere 5 000 vyšetrení.
Počítačový tomograf Philips Brilliance
64 zabezpečuje najvyššiu možnú kvalitu
obrazu, má vysokú rozlišovaciu schopnosť,
rýchlejšie spracuje obraz a vytvorí 3D zobrazenie. CT prístroj umožňuje vykonávať
virtuálne endoskopie, kolonoskopie, bronchoskopie, špecializované CT angiografie,
mozgové a iné orgánové perfúzie. Pre pacientov to znamená skrátenie vyšetrovacieho
času, zníženie radiačnej záťaže a množstva
podanej kontrastnej látky, výhodou je aj
možnosť spraviť všetky potrebné vyšetrenia na jednom mieste.
Ocenili dobrovolné dárce krve
30.11.2010 Týdeník Bruntálský
Region
Dvě stě jednoho bezplatného dárce krve
a krevní plazmy odměnil Český červený
kříž s podporou bruntálské transfuzní
služby. Stříbrnou plaketu za dvacet odběrů
získala i zdravotní sestra Transfuzní služby
v Bruntále Lenka Fridrišková.
Právě Lenka Fridrišková jde jako zdravotní sestra dárcům krve příkladem, získala stříbrnou plaketu profesora MUDr. Jana
Janského. Zlatou plaketu za čtyřicet
bezplatných odběrů krve získalo v prostorách bruntálského zámku čtyřicet
dárců, stříbrnou plaketu za dvacet odběrů
sedmapadesát dárců a bronzovou plaketu
za deset odběrů sto dva dárci. Uděleny byly
také zlaté kříže, které za osmdesát odběrů
získali dva dárci.
NNAePmS o
Ac
L In O
i c eN Á S
Nemocnice koupila nový
přístroj
27
ročník 5
„Obdivujeme dárce, neboť přijdou
na naši výzvu darovat krev v podstatě
téměř kdykoliv. Nesmírně si vážíme jejich
přínosu i pomoci ostatním. Víme, jak moc
je darování krve důležité,“ uvedla primářka Transfuzní služby v Bruntále Ivana
Krajsová.
Ocenění se dočkali nejen dárci, ale
také ti, kteří v regionu přispívají k rozvoji
dobrovolného dárcovství krve. Unikátní
památeční medaili získala bývalá primářka
bruntálského transfuzního oddělení Ludmila Kainarová. Český červený kříž ocenil
i město Bruntál, za které ocenění převzal
starosta města Petr Rys a Transfuzní službu v Bruntálu, za kterou medaili převzala
primářka Ivana Krajsová. „Ocenění získali
medaili za významný přínos při rozvoji regionálního systému bezplatného darování
krve,“ řekla mluvčí skupiny AGEL Hana
Szotkowská.
NNAePmS o
Ac
L In O
i c eN Á S
Vítkovická nemocnice obhájila
certifikát kvality
28
30.11.2010 Mediafax
Vítkovická nemocnice při náročném auditu
obhájila certifikát kvality poskytované péče.
Zařadila se tak mezi 46 zdravotnických
zařízení v České republice, která garantují
pacientům bezpečí a kvalitu, informovala agenturu Mediafax Hana Szotkovská,
mluvčí skupiny AGEL, do něhož nemocnice
patří. „Akreditaci uděluje a co tři roky auditem prověřuje Spojená akreditační komise
České republiky,“ uvedla Szotkovská.
„Je to významné ocenění profesionality
a práce našich zaměstnanců a důležitý
signál pro naše pacienty. Kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování
a předcházení možným rizikům je v naší
nemocnici prvořadým a trvalým cílem,“
řekl ředitel Vítkovické nemocnice Petr
Uhlig s tím, že ocenění například potvrzuje, že zdravotnické zařízení naplňuje
požadované standardy řízení kvality, managementu či diagnostických postupů.
Vo Zvolene operujú novou
vŕtačkou
07.12.2010 Zvolensko
Podpolianske noviny
Traumatologické oddelenie zvolenskej
nemocnice začalo v týchto dňoch operovať
s novým elektrickým systémom na vŕtanie
a pílenie. Ide o malú vŕtačku, ktorej prínos
pociťuje oddelenie hlavne v tomto zimnom
období, keď pribúda úrazov.
Prístroj je určený najmä na operácie kost-
ných zlomenín, no jeho využitie je širšie.
Môže sa používať pri artroskopii, operácii
najmä kolenných kĺbov. Tiež pri osteosyntéze, chirurgickom spájaní úlomkov kostí,
a má aj špeciálnu oscilačnú pílku na kosti.
Na operačnom stole chirurgie sa denne
vystriedajú dvoja až štyria pacienti. „Je ich
veľa a efektívnym terapeutickým výkonom,
aj za pomoci tejto vŕtačky, dokážeme skrátiť čas ich hospitalizácie aj práceneschopnosti. Rýchlejšie sa môžu vrátiť do reálneho života,“ povedal námestník riaditeľa
zvolenskej nemocnice Peter Časnocha.
Vŕtačka, ktorú používala nemocnica doteraz, má zhruba desať rokov. Zakúpením
novej, o stupeň kvalitnejšej, ju z prevádzky
nevyradia. „Keďže máme teraz dve, skráti
nám to čas medzi operáciami, potrebný
na sterilizáciu prístroja,“ povedal traumatológ Juraj Rolko.
Nemocnice koupila magnetickou
rezonanci
7.12.2010 HORIZONT
Pacienti z Třinecka a okolí už nebudou
muset absolvovat kvůli vyšetření na magnetické rezonanci cestu do Ostravy či jiného
zdravotnického zařízení v kraji. V Nemocnici Podlesí totiž začala fungovat nejmoder-
číslo 1
ún o r 2011
Lymfodrenáž najdou pacienti už
i v Šumperku
13.12.2010 Šumperský a jesenický
deník
Novou metodu lymfodrenáže používají
zdravotníci v dermatokosmetologické
ambulanci v Šumperské nemocnici. Lékaři
zde pacientům pomáhají při problémech
s otoky, křečovými žilami, celulitidou,
odstraněním nevzhledných vrásek, znamének, žilek či pigmentace pokožky. Pacienti
tak moderní postupy ošetření nemusejí
vyhledávat až v Olomouci.
Zásadní renovace se týká především postupu při lymfodrenáži, kdy masáže aktivují
činnost lymfatického systému. Ten zbavuje
tělo odpadních látek. „Součástí tohoto
systému jsou lymfatické cévy, uzliny a orgány – kostní dřeň, slezina a brzlík. Uzliny
zachycují nečistoty proudící lymfou a vylučují je z organismu. Lymfa tedy odvádí
z těla všechny toxické látky, které naše tělo
přijímá. Pomocí masážního tlaku je možné
lymfu aktivovat a její proudění urychlit,“
vysvětlila princip fungování lymfodrenáže lékařka kožního oddělení Šumperské
nemocnice Veronika Paťavová s tím, že metoda je účinná zejména při prevenci a léčbě
otoků, křečových žil a celulitidy. Vhodná
je také jako preventivní opatření pro osoby
vystavené dlouhodobému stání i sezení.
Pomáhá rovněž k rychlejší regeneraci po fyzické zátěži, turistice a sportu.
Klauni rozdávali radost
v Šumperské nemocnici
nější plně digitální celotělová magnetická
rezonance. Investice přišla na 50 milionů
korun. Nový přístroj, jehož nespornou
výhodou je nulová radiační zátěž, umožňuje
i ty nejnáročnější typy vyšetření. Dokáže
podrobně zobrazovat jakékoliv tělní tkáně
a je k pacientovi šetrnější než rentgen. Využití pro ni má celá řada lékařských oborů.
„Přístroj je vybaven rozsáhlým softwarem
a hardwarem. Díky špičkové technologii
mohou lékaři provádět sofistikovaná a náročná vyšetření mozku, srdce, kardiovaskulárního systému, páteře a velkých kloubů,
včetně onkologických vyšetření,“ říká
ředitel Nemocnice Podlesí Karel Dostalík.
14.12.2010 Mediafax
Úsměvy na tvářích dětských pacientů vykouzlilo v pondělí v podvečer duo klaunů,
které navštívilo dětské oddělení Šumperské nemocnice. Za maskami s červenými
nosy se skrývaly profesionální umělkyně
z občanského sdružení Zdravotní klaun,
uvedla mluvčí skupiny AGEL, do které
nemocnice patří, Hana Szotkowská.
Klauni chtějí zpříjemnit dětem humornou formou hospitalizaci v nemocnici
Klouby léčí krví pacienta
23.12.2010 Právo
Unikátní metodou začali v těchto dnech
léčit artrózu lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení přerovské nemocnice.
Její podstatou je speciálně upravená krev,
kterou lékaři aplikují pacientovi přímo
do postiženého kloubu.
Nová metoda, která se rychle uchytila
v západní Evropě, je nadějí pro všechny
pacienty, kteří mají postiženy chrupavky
ve velkých kloubech. Podporuje totiž jejich
regeneraci, a tím napomáhá jejich léčbě
a oddaluje rozsáhlejší operační zákroky.
Nový způsob léčby je vhodný pro všechny pacienty trpící degenerativními změnami kloubů (artrózou), poškozením kloubních chrupavek, natrženými šlachami či
jinak poškozenými vazy a svaly. Unikátní
metoda je založena na zjištění západoevropských odborníků, že pro stimulaci
chrupavek poškozených degenerativními
změnami lze použít krevní destičky.
„Pacientovi odebereme zhruba dvacet
mililitrů krve, tu pak v centrifuze rozdělíme na buněčné složky a plazmu tak, aby
vznikla plazma bohatá na destičky. Právě
obohacená plazma napomůže výrazným
způsobem regeneraci kloubních chrupavek
nebo alespoň omezí jejich další poškozování,“ vysvětlil primář ortopedicko-traumatologického oddělení přerovské nemocnice
Jiří Selucký.
Plazmu bohatou na destičky vpravují
lékaři injekčně přímo do pacientova kloubu.
„Další aplikace u běžného léčebného schématu se opakují každých sedm dní po dobu
pěti týdnů a pak jednou za tři měsíce
po dobu jednoho roku,“ konstatoval primář.
Metoda se původně začala vyvíjet k rychlejšímu hojení pojivových tkání – svalů,
vazů i kloubních pouzder. Osvědčila se
ve sportovní medicíně i v běžné ortopedii.
„Při natržených svalech urychlí tato léčba
regeneraci sportovce až o polovinu. V některých zemích západní Evropy se metoda
prosadila i v léčbě artrózy,“ dodal Selucký.
Terapeuti dostali od AGELu Fabii
23.12.2010 Šumperský a jesenický
deník
Vánoční dárek v podobě nového automobilu si ve středu 22. prosince odvezli ze
Šumperské nemocnice členové občanského
sdružení Kamarádi otevřených srdcí. Vě-
nují se především canisterapii a automobil
jim usnadní každodenní práci s pacienty.
Auto Škoda Fabia v hodnotě dvou set
tisíc korun jim darovala skupina AGEL,
která nemocnici provozuje. Byla to první
cena na plesu zaměstnanců firmy, který
se konal na Barrandově. Výherce se jí
vzdal a stejně se rozhodlo i několik dalších
výherců. Sdružení tak získalo například
i notebook, dva fotoaparáty nebo kávovar.
„Už čtyři měsíce používám vypůjčený
vůz, protože moje auto je nepojízdné. Vůz
už musím vrátit, takže toto je přímo dar
z nebe. Jinak bych neměla šanci klienty navštěvovat,“ řekla zkušená canisterapeutka
Hana Mösnerová, které přátelé neřeknou
jinak než Bobino.
Vysvětlila, že pro canisterapii je nejlepší
rasa border kolie. Začínala se psem Baziliškem, později přibrala ještě dalšího psa a také
dva králíky. Ty používá u ležících pacientů.
„Zvířata dokážou zázraky. Klienti je hladí,
češou, krmí a přitom rozpohybují běžně nepohyblivé končetiny. Měla jsem případ, kdy
pacient, o kterém sestra v nemocnici řekla, že
vůbec nekomunikuje, se najednou nad psem
rozmluvil,“ řekla Hana Mösnerová.
V roce 2008 založila sdružení Kamarádi
otevřených srdcí a spolupracuje dnes s patnácti různými organizacemi. Pro klienty
pořádá plesy i další akce. Jezdí za nimi
do nemocnic, speciálních škol a školek,
ústavů, do domovů důchodců nebo do mohelnického denního centra Okýnko. Právě
odtud byl v roce 2006 její první klient,
vozíčkář Martin Tomášek z Hněvkova. Ani
on při předávání auta nechyběl. Úspěch
canisterapie byl hned na začátku obrovský
a okruh pacientů se rychle rozrůstal až
na dnešních asi tři sta klientů. Je mezi nimi
půlroční holčička z kojeneckého ústavu
i stoletá paní v domově důchodců.
Každý týden se Bobina se svými pejsky
a králíky setkává na dvě hodiny s asi deseti
pacienty Šumperské nemocnice, kteří jsou
zpravidla dlouhodobě hospitalizovaní.
„Už jen svou přítomností dokážou naši
čtyřnozí léčitelé vyvolat dobrou náladu. Se
zooterapií jsme začali v polovině listopadu
a pacienti ji přijali velmi pozitivně,“ uvedla
při předávání vozu náměstkyně ředitele
nemocnice Eva Pavelková.
Na Štědrý den se ve Vítkovické
nemocnici narodily tři děti
25.12.2010 Mediafax
Hned tři maminky přivedly na svět své
děti na Štědrý den ve Vítkovické nemocnici v Ostravě. Narodili se tam Lukáš, Jakub
a patnáct minut před půlnocí Daniela,
informovala agenturu Mediafax mluvčí
nemocnice Hana Szotkowská.
„Jako první přinesl Ježíšek chlapečka
Lukáše s váhou 3 600 gramů a výškou 52
centimetrů, který se narodil v 10.42. Jako
druhý přišel na svět v 12.25 Jakub, který
váží 3 700 gramů a měří 49 centimetrů.
Půlnočním štědrovečerním dítkem se pak
stala Danielka, která se narodila s váhou
2 850 gramů a s mírou 45 centimetrů,“
uvedla Szotkowská.
Zatímco ve většině porodnic v České
republice počty porodů stagnují nebo
dokonce klesají, ve Vítkovické nemocnici
jich přibývá. Tamní porodníci už letos
přivedli na svět víc dětí než v roce 2008,
kdy byl podle odborníků největší babyboom. Prolomit rekord v počtu narozených
dětí se porodníkům podařilo už 16. prosince v 12.01 hodin, kdy v nemocnici
proběhl 1 626. porod. „Tolik dětí se v naší
porodnici narodilo v roce 2008, kdy jsme
měli rekordní počty nejen u nás, ale v celé
republice,“ řekl primář gynekologicko-porodnického oddělení Marion Mantič.
AGELu se báli. Teď je z něj jistota
30.12.2010 Lidové noviny
Tady nikdo neodchází, hlásí z deseti nemocnic na střední a severní Moravě. V dalších
místech naopak připravují krizové scénáře.
Privatizace jsme se obávali, ale díky ní
teď nemáme problém. Lékařská akce Děkujeme, odcházíme! se nás netýká, mohou
si oddechnout ve velké části Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Skupina AGEL, jejíž součástí se stalo
celkem deset nemocnic, nehlásí jedinou výpověď. „Privatizací se na naše zaměstnance
nevztahují oficiální platová zařazení platná
pro státní či krajská zařízení,“ poznamenala
mluvčí AGELu Hana Szotkowská. Celkově
jde o stovky nemocničních lékařů, kteří
budou pokračovat v práci. Skupina naopak
bez dalších podrobností potvrdila, že jim
plánuje zvyšování mezd.
NNAePmS o
Ac
L In O
i c eN Á S
a docházejí do Šumperské nemocnice
pravidelně každý měsíc.
29
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Žije v polském Těšíně a jako lékařka
pracuje v Nemocnici Český Těšín
Devětadvacetiletá polská lékařka Justyna Polok-Migas to má do práce kousek – jen čtyři kilometry
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Nemocnice Český Těšín
Č
ím dál více z jednoho a půl milionu
Poláků, kteří podle odhadů sociologů odešli v poslední době za prací
do zahraničí, míří i k sousedům. Nikdy
v historii neodcházelo z Polska tolik mladých lidí jako v posledních letech. Poláci,
i ti starší, odcházejí do zahraničí především za prací. Většina jich míří do Británie
či Irska, které jako první země otevřely
svůj pracovní trh, ale také do Česka,
na Slovensko nebo do Litvy. Statisíce mladých Poláků se cíleně na výjezd připravují
už na škole. Jednou z nich je i devětadvacetiletá lékařka Justyna Polok-Migas, která
sice žije v Polsku, ale pracuje v nemocnici
v Českém Těšíně.
Nemocnice
Jak dlouho pracujete v Nemocnici
Český Těšín?
V Nemocnici Český Těšín pracuji dva roky,
a to na interním oddělení. Přesně
19. ledna 2011 to byly dva roky, kdy jsem
zde nastoupila. Původně jsem uvažovala,
že pojedu pracovat do Anglie, ale nevyšlo
to. Během studia jsem se 1,5 roku učila
česky, a proto jsem se rozhodla, že bych
zkusila pracovat tady v Čechách. Protože
bydlím v pohraničí, zkoušela jsem získat
práci v nemocnicích v blízkém okolí.
Nakonec jsem se domluvila v nemocnici
v Českém Těšíně, která potřebovala lékaře.
Do práce to mám čtyři kilometry.
30
Musela jste v Česku dělat nějaké zkoušky, než jste nastoupila do nemocnice?
Byla uznána Vaše kvalifikace?
Studovala jsem šest let všeobecnou medicínu na univerzitě v Katovicích. Po ukončení
studií následovala roční stáž v několika
polských nemocnicích. Teprve poté jsem
mohla v Polsku samostatně pracovat jako
lékařka. Před zahájením práce lékařky
v České republice jsem musela prokázat své
vzdělání a absolvovat jazykovou zkoušku
v Praze na Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Absolvovala jste kurz češtiny? Měla jste
někdy jako cizinka potíže v komunikaci,
přestože v tomto regionu mnoho lidí
velmi dobře rozumí či mluví polsky?
Jak jsem již zmínila, tak český jazyk jsem
se učila rok a půl, měla jsem soukromou
učitelku. Zúčastnila jsem se také třítýdenního jazykového kurzu v Praze. Výhodou
je, že zde na Těšínsku hodně lidí rozumí
polsky. V medicíně nebyl žádný problém.
Přesto jsem na začátku svého působení
v nemocnici některým českým slovům ne
úplně rozuměla. Jedna pacientka mi třeba
řekla, že má škytavku, a já jsem vůbec
nevěděla, co ji trápí. Pak jsem měla starší
pacientku, která velmi špatně mluvila.
Když jsem se jí ptala, jak se jmenuje její
„Musím konstatovat, že
jsem se ve své praxi setkala
s vděčnějšími pacienty právě
v České republice“
obvodní doktor, tak jsem slyšela Zadek.
Byla jsem docela překvapená, že doktor
se tak může jmenovat, ale řekla jsem si,
že všechno je možné. Tak jsem do zprávy
napsala ošetřující lékař Zadek. A on se
jmenuje Dziadek.
Jaké máte zkušenosti s pacienty či
ostatními zdravotnickými pracovníky?
Setkala jste se někdy s negativními
reakcemi?
Ohledně národnosti jsem neměla nikdy
problémy. Já myslím, že mám jak s pacienty, tak i spolupracovníky, jen dobré
zkušenosti. Nikdy se nestalo, že by mi chtěl
někdo ublížit nebo byl nějaký nepříjemný. Pouze jedna pacientka mi řekla, že se
mám snažit pořádně mluvit česky. Ale to
bylo na začátku, nyní je to již jiné. Většina
pacientů po propuštění do domácího léčení
přijde poděkovat a někdy od nich dostanu
i nějakou sladkost. A místní lékaři i sestry
mi zejména na začátku hodně pomohli,
protože jsem spoustu věcí z chodu nemocnice nevěděla.
Můžete srovnávat. V čem vidíte největší
rozdíl v práci lékaře v Česku a Polsku?
Můžete uvést příklad, kde jste narazila
na něco, s čím byste se v polském zdravotnictví nesetkala? A naopak.
Možnosti vyšetření jsou v České republice určitě větší. V Polsku jsme někdy
museli řešit i základní problémy, týkající
se běžných vyšetření. Byla jsem na stáži
v docela velké městské nemocnici v Polsku
a potřebovali jsme celou řadu lékařských
vyšetření, která se musela složitě zajišťovat
a objednávat. Přitom tato vyšetření jsou
v malé nemocnici v Českém Těšíně pravidlem a jsou běžně dostupná. Zažila jsem,
že v Polsku přišel pacient, který měl bolesti
na hrudi, a bylo podezření, že má něco se
srdcem, možná infarkt. Tady v Česku se
běžně vyšetřují kardiomarkry – troponinem a myoglobinem, tedy tím, co je ihned
k dispozici. V Polsku jsme museli nejdříve
zjistit v laboratoři, jestli mají k dispozici
chemikálie k vyšetření daných markérů.
Co se Vám na práci lékaře nejvíce líbí?
A jaké máte kromě práce záliby?
Kontakt s lidmi, pomoci jim, vyléčit je,
toto mě plně uspokojuje. Profese lékařky
se mi líbila již na základní škole, přestože nikdo z naší rodiny nepracoval jako
lékař. Musím konstatovat, že jsem se ve své
praxi setkala s vděčnějšími pacienty právě
v České republice. A v době volna mě baví
lyžování, literatura, film, hudba a tenis.
Koledování potěšilo nemocné pacienty
Tradice předvánočních návštěv dětských umělců z českotěšínské Základní umělecké školy trvá již léta
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Nemocnice Český Těšín
V
ystoupení žáků „Vánoční koledování“
patří v Nemocnici Český Těšín již
ke koloritu předvánočního času. Zdravotnické zařízení se každoročně zaplní šesti
až osmi dětskými umělci a jejich učiteli ze
Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně, kteří s programem složeným
z vánočních koled vždy příjemně překvapí
přítomné pacienty. Tradice v nemocnici trvá
již více než 10 let, přičemž pacienti mají možnost poslechnout si české i polské koledy.
Mladí umělci se představili pacientům
nemocnice 14. prosince. „Nejprve s půlhodinovým programem vystoupili na rehabilitačním oddělení, poté na oddělení
odborné ošetřovatelské péče, interním oddělení a počtvrté se představili na oddělení
následné péče s rehabilitačním zaměřením.
Děti zahrály na housle, flétnu, kytaru,
keyboard a rovněž pacientům zazpívaly
vánoční koledy. Řada z nich si koledy společně s dětmi zazpívala,“ řekla náměstkyně
pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Český
Těšín Mgr. Alice Ručková.
Další již tradiční předvánoční akcí v nemocnici byla prodejní výstava výrobků klientů Slezské diakonie střediska Eden. Tato
akce nebyla určena pouze pro hospitalizo-
vané pacienty nemocnice, ale i pro ambulantní pacienty a personál. „Ke shlédnutí,
ale i zakoupení, byly především vánoční
ozdoby a dárky, přičemž výtěžek z prodeje
putoval na podporu střediska Eden, které
poskytuje služby mentálně postiženým
osobám,“ sdělila náměstkyně a dodala,
že spolupráce se Slezskou diakonií trvá
od roku 2008 a výstavy jsou v nemocnici
vždy v čase Velikonoc a Vánoc.
Personál nemocnice se snaží v rámci možností zpestřit pacientům jejich
pobyt. Kromě Vánočního koledování
a předvánoční prodejní výstavy výrobků
klientů Slezské diakonie střediska Eden
tak například loni v květnu s kulturním
programem vystoupili žáci umělecké školy
na vernisáži, která se uskutečnila v prostorách rehabilitačního oddělení.
Preventivní programy České průmyslové
zdravotní pojišťovny na rok 2011
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
(ČPZP) chce také v letošním roce nabídnout
svým pojištěncům pestrou paletu programů
zaměřených na prevenci závažných onemocnění a na zdravý způsob života. Nabídka téměř
pěti desítek programů je tradičně určena
jednotlivým cílovým skupinám, což jsou děti
a mládež, studenti, ženy, muži, dárci krve,
plazmy a kostní dřeně – ale také pojištěncům
bez rozdílu věku.
Vedle oblíbených a každoročně čerpaných
preventivních programů se objeví i několik
novinek. Například děti a studenti ve věku
od 12 do 26 let mohou v letošním roce nově
získat až pětisetkorunový příspěvek na pořízení kontaktních čoček. ČPZP nezapomíná ani
na ty své pojištěnce, kteří podlehli nikotinu
a chtějí s touto závislostí skoncovat. Kuřákům
a kuřačkám starším 19 let proto pojišťovna
přispěje na přípravky a léky proti kouření, a to
rovněž částkou až 500 korun ročně.
Do preventivních programů podporujících zdravý způsob života je nově zařazen
i příspěvek na pobyt v solné jeskyni, který je
určen dětem a mládeži do 18 let a činí rovněž
až 500 korun na rok. Studenti od 19 do 26 let
pak mohou od ČPZP využít i nově zavedený
příspěvek na plavání. Také jeho výše může
dosáhnout až 500 korun na studenta a rok.
Klíčovým programem ze skupiny programů pro ženy je Manažerka svého mateřství.
ČPZP kromě příspěvků na tradiční aktivity,
jakými jsou kurzy pro těhotné nebo produkty
zakoupené v lékárnách, umožní uhradit také
například prvotrimestrální screening plodu.
Kromě toho mohou ženy získat také příspěvek
na programy onkologického charakteru.
Pojištěncům bez rozdílu věku je určen například motivačně preventivní program Bonus
Plus, který je založen na získávání a čerpání
bodů podle předem stanovených kritérií. Výše
příspěvku činí 500 korun.
ČPZP si uvědomuje, že dárcovství krve,
plazmy a kostní dřeně je celospolečensky
uznávaná a prospěšná činnost. Preventivním
programem pro dárce krve, plazmy a kostní
dřeně vyjadřuje ČPZP skupině těchto pojištěnců své uznání a snahu o podporu jejich zdraví.
Pojišťovna v letošním roce příspěvek pro tyto
dárce významně navýšila. Držitelé Zlatého
kříže ČČK mohou získat příspěvek až 4500 Kč.
„Aktivity ČPZP budou v roce 2011 směřovány nejen k upevnění pozice třetí největší zdravotní pojišťovny v České republice prostřednictvím stabilizace stávajícího pojistného kmene,
ale také k posílení pozice ČPZP zvýšením počtu
pojištěnců. Nabídka preventivních programů
hrazených z fondu prevence bude jedním z důležitých nástrojů v oblasti stabilizace a posílení
portfolia pojištěnců,“ konstatoval ředitel ČPZP
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
ČPZP se sídlem v Ostravě a s více než 700
tisíci pojištěnci je třetím nejvýznamnějším
subjektem mezi zdravotními pojišťovnami
v České republice. Má kolem 490 zaměstnanců
a obsluhuje přes osm desítek poboček na území celé republiky. ČPZP vznikla loni sloučením
tří zdravotních pojišťoven, a to Hutnické
zaměstnanecké pojišťovny, ZP AGEL a České
národní zdravotní pojišťovny. Za rok 2010 ČPZP
očekává obrat 13 miliard korun.
Nemocnice
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: důraz na prevenci
a zdravý způsob života
31
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Nejlepší léčba kýly je včasná operace
Nemocnice Podlesí každoročně ošetří kolem dvou až tří set pacientů s touto diagnózou
Text: Bc. Petra Uvírová / Foto: Archiv Nemocnice Podlesí
MUDr. Vlastimil Mec
Nemocnice
K
32
do z nás v mládí neslyšel větu
„Nezvedej nic těžkého, ještě si
uženeš kýlu!“ Ale věděli jste, že se
jedná o klasickou pověru? Jen málokdy
se stane, že si člověk „utrhne kýlu“, tedy
že kýla vznikne najednou při neobvyklé,
nárazovité zátěži nebo pohybu, například
zvednutí těžkého předmětu. Mnohem
častější příčinou je vrozená tvorba méně
kvalitního kolagenu, tedy bílkoviny tvořící
základ vaziva, které zodpovídá za pevnost
břišní stěny.
Každý rok tuto diagnózu od svého
lékaře uslyší více než 20 tisíc lidí. Zdaleka
nejčastějším druhem kýl u dospělých jsou
kýly tříselné, které představují asi dvě třetiny kýlních defektů. Na sto tisíc obyvatel
je to zhruba čtyři až pět tisíc nemocných.
Tříselná kýla může být vrozená nebo získaná. Typickými příznaky jsou pocit tlaku,
pálení nebo štípání v třísle, častěji při námaze nebo delší chůzi. Část pacientů si nad
tříselnou rýhou nahmatá bulku, kterou si
je schopna zatlačit zpět do dutiny břišní,
nebo k tomu dojde samovolně po ulehnutí.
Větší kýla pak může způsobovat poruchu
vyprazdňování nebo močení, rostoucí kýla
se projevuje zvýšenou bolestivostí.
Nemocnice Podlesí každoročně ošetří
kolem dvou až tří set pacientů s touto
diagnózou. To, jak vypadá typický případ
pacienta, který s kýlou přijde do ordinace, popisuje MUDr. Vlastimil Mec, lékař
Centra miniinvazivní a cévní chirurgie
Nemocnice Podlesí. „Takovýto pacient se
často cítí provinile, protože o kýle ví už
několik měsíců, ne-li let, a přišel až nyní,
protože má strach z operace. Po klinickém
vyšetření je informován o všech možnostech léčby kýly a je mu doporučena
nejčastěji laparoskopická plastika s možností zařazení do programu jednodenní
chirurgie. Další setkání s pacientem už
je v operačním traktu v den operace, kde
si ho ještě jednou vyšetřím, uklidním
ho vlídným slovem a jakmile je schopen
po zákroku a probuzení z narkózy vnímat,
co mu říkám, podám mu informace
o průběhu operace a předpokládaném
pooperačním průběhu,“ popisuje lékař.
Pokud tedy pacient podstoupí zákrok
ambulantně, znamená to, že ještě ten večer
může jít domů. Druhý den jej doma navštíví sestřička z agentury domácí péče, která
zkontroluje, zda vše probíhá, tak jak má.
Kontrola následuje asi po týdnu, kdy lékař
vytáhne stehy. Měsíc po operaci už jsou téměř všichni pacienti zcela bez potíží, proto
další kontroly nejsou nutné. Pacient však
s lékařem zůstává v telefonickém kontaktu.
„Když svým pacientům volám rok po operaci, jak se jim daří, často si už nedokážou
spojit mé jméno ani s takovým zážitkem,
jako je podstoupení operace kýly. To je pro
mě samozřejmě uspokojivý pocit, protože
kdyby na mě museli vzpomínat po celou
dobu, znamená to nejspíše, že mají potíže,“
uzavírá doktor Mec.
Metod, jakými se dá kýla ošetřit, existuje celá řada. Všechny mají ale společný
cíl, a to zbavit nemocného rychle a bezpečně potíží. U každého pacienta postupují
lékaři individuálně. Léčba by měla být šita
pacientovi na míru s ohledem na jeho biologický věk a aktivitu. Důležité je však říci,
že kýla se doopravdy neléčí léky. Nejlepší
léčbou je totiž včasná operace, která může
být provedena buď klasickou otevřenou
plastikou, nebo laparoskopicky. V posledních přibližně pěti letech se v Centru
miniinvazivní a cévní chirurgie Nemocnice Podlesí operují pacienti poněkud
jiným způsobem než dříve. Výrazně tady
převládají laparoskopické zákroky a počet
klasických plastik tříselných kýl na chirurgickém oddělení Nemocnice Podlesí nepřesáhne desítku ročně. Aby však lékaři dále
snižovali výskyt komplikací a zvyšovali
tak spokojenost pacientů, změnili způsob
fixace sítěk, které se při plastice do třísla
vkládají a zaručují tak jeho zpevnění.
„Dříve jsme upevňovali síťky pomocí
různých svorek, či spirál. Před pěti lety
jsem se (přiznám se, že s malou dušičkou)
rozhodl pro zásadní změnu a ze začátku
u vybraných, nyní prakticky u všech pacientů, kde je to možné, síťku nefixuji vůbec.
Podmínkou je dokonalé umístění síťky
na konci operace, což si může vyžádat
nepatrně delší operační čas, nicméně ve své
sestavě přibližně 150 takto ošetřených klientů se nevyskytla žádná komplikace, která je většinou spojována s použitím fixačních svorek, kotviček či spirálek,“ popisuje
zákrok lékař. Klienti, kteří nejsou schopni
nebo ochotni podstoupit laparoskopický
zákrok, jsou ošetřeni klasickou, otevřenou
plastikou a pokud už dokončili fyzický
růst, rovněž při ní se používá syntetická
síťka, aby byla urychlena rekonvalescence
a návrat pacienta do práce. Oba základní
postupy mají v současné době ve studiích
s velkým počtem výkonů srovnatelné,
dá se říci velmi malé procento recidiv,
podobný operační čas i průměrnou dobu
hospitalizace. Zákroky mohou být, a čím
dále častěji také jsou, prováděny v rámci
jednodenní chirurgie, ať už se takovému
programu říká jakkoliv (ambulantní,
12hodinová aj.). Liší se ale v době potřebné
k návratu do normálního života s možností
plného zatížení, kdy i při použití síťky je
nutno po otevřeném zákroku počítat s delší rekonvalescencí.
V případě, že si pacient operaci nepřeje,
nemá fyzicky náročnou práci, je pokročilého věku, nebo limitovaný přidruženými
onemocněními, bývá zvažován i předpis kýlního pásu. To je pomůcka, která
za cenu mírného dyskomfortu spojeného
s nošením pásu umožňuje pacientovi při
správném používání téměř takový život
jako po operaci. Nosit kýlní pás desítky let
ovšem podle doktora Mece není správný
postup – tříselná kýla může být odoperována otevřeně i v místním umrtvení, což
po operaci pacient jistě ocení.
Kromě schopných chirurgů má Nemocnice Podlesí další NEJ. V první polovině
října tohoto roku tam byla jako na prvním
pracovišti v ČR vyzkoušena fixace síťky
tzv. autologním fibrinem – bílkovinou,
která se těsně před operací získá ze 120 mililitrů pacientovy krve a během několika
vteřin po aplikaci zajistí pevný spoj, který
vydrží přibližně týden. To je doba, po jejímž uplynutí už síťka „drží“ na správném
místě díky reakci okolních tkání na cizí
materiál a není v silách pacienta s ní jakkoliv nechtěně pohnout. Tuto metodu lze
využít nejen v laparoskopii, ale například
i při cévních operacích k zástavě slabého
krvácení. Většímu rozšíření však může
bránit finanční náročnost.
Je třeba zdůraznit, že diagnóza kýly
obecně, nejen tříselné, nemůže být vyřešena medikamentózně. Nikdy nebude
existovat „prášek na kýlu“ prostě proto,
že se jedná o anatomickou záležitost.
MUDr. Vlastimil Mec to přirovnává k situaci, kdy by se chtěl pacient zbavit apendixu
pomocí léků. Když už jsme u této paralely,
v obou případech se chirurgovi lépe operuje, když přijde klient na vyšetření včas.
V případě malých tříselných kýl je průběh
operace snazší a pooperační období pro
pacienta jednodušší. Velmi rozsáhlé tříselné kýly je pak obtížné a někdy až nevhodné
vůbec laparoskopicky ošetřit ke spokojenosti chirurga i pacienta.
Lékaři oddělení Intervenční radiologie
využívají modernizovaný angiograf
Integrace s ultrazvukovým přístrojem je u angiografu značky Philips první tohoto druhu v ČR
M
odernizovaný angiograf, tedy přístroj pro zobrazování cév a jejich
patologických změn, mají nově
k dispozici lékaři oddělení Intervenční radiologie Nemocnice Podlesí Třinec. Angiograf, kterým oddělení disponuje od roku
2004, přitom prošel začátkem prosince
tak rozsáhlou modernizací, že se jedná
prakticky o nový přístroj. Ten nyní nabízí
lékařům v součinnosti s integrovaným
ultrazvukovým přístrojem a systémem
PACS rozsáhlejší a komfortnější možnosti
vyšetřování. Integrace s ultrazvukovým
přístrojem je u angiografu značky Philips
první tohoto druhu v České republice.
Do obnovy přístroje bylo investováno
11 milionů korun.
Angiografie je diagnostická metoda
sloužící k zobrazení cévního systému
v různých anatomických oblastech. „S rozvojem a větší dostupností neinvazivních
vyšetřovacích metod, kterými disponuje
i naše oddělení, role angiografie jako čistě
diagnostické zobrazovací metody ustoupila do pozadí. Angiograf nyní tedy slouží
hlavně jako zobrazovací prostředek pro
provádění takzvané endovaskulární reparace postižení cév. Endovaskulární výkony
na periferním cévním systému se u nás
provádějí od roku 1997 a nyní naše oddělení spadá z hlediska počtu prováděných
výkonů do první desítky pracovišť tohoto
druhu v republice. Angiografické pracoviště disponuje všemi základními metodami
endovaskulární terapie a řídí se při jejich
provádění nejnovějšími světovými trendy
a poznatky,“ vysvětluje primář oddělení
Intervenční radiologie Nemocnice Podlesí
MUDr. Marian Wierzgoń.
V roce 2010 bylo na angiografickém sále
oddělení Intervenční radiologie Nemocnice Podlesí vyšetřeno 800 pacientů, z toho
u 80 procent případů byla realizována
endovaskulární léčba. Celkový počet pacientů a podíl endovaskulárních zákroků
má trvale vzrůstající trend. Zákroky se
provádí přístupem přes kůži v místním
znecitlivění, přístupový otvor má nejčastěji maximální zevní průměr necelé tři
milimetry – odtud označení metody jako
minimálně invazivní. Průměrná doba hospitalizace je dva až tři dny. „Hlavní indika-
cí je ischemická choroba dolních končetin,
přičemž za poslední roky trvale narůstá
podíl pacientů s kritickou končetinovou ischémií. Zvláště u této skupiny pacientů má
angiografie s endovaskulárním výkonem
zásadní význam – dle našich interních
statistik tímto způsobem byla zachráněna
končetina u přibližně 85 procent pacientů,“
zdůrazňuje MUDr. Marian Wierzgoń.
V loňském roce získalo oddělení Intervenční radiologie akreditaci pro vzdělávání
lékařů v oboru radiologie. Nemocnice
tak může vzdělávat nejen své lékaře, ale
také poskytovat praktickou výuku pro
lékaře z jiných zdravotnických zařízení.
„Akreditace umožní případným mladým
lékařům se zájmem o tento obor absolvovat
převážnou část praxe na vlastním pracovišti přímo v naší nemocnici. Oddělení
může zároveň sloužit jako školicí středisko
pro lékaře z jiných zařízení. Do nového
roku jdeme s cílem získat specializovanou
akreditaci v oboru intervenční radiologie,“
doplňuje primář.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková
33
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Plané neštovice – infekční onemocnění
trápící hlavně předškoláky
Planými neštovicemi ročně v ČR onemocní zhruba 40 tisíc lidí, nejčastěji jde o děti od dvou do šesti let
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
Primář infekčního oddělení prostějovské nemocnice
MUDr. Zdeněk Prokeš
Nemocnice
P
34
řestože se o této nemoci moc nemluví, je každoročně pravidelným
hostem v mateřských školách. Víte,
o čem je řeč? O planých neštovicích. Tato
nemoc patří mezi nejčastější infekční onemocnění, jež je typickou právě pro dětský
věk. Planými neštovicemi přitom ročně
v České republice onemocní zhruba
40 tisíc lidí, přičemž nejčastěji se jedná
o děti od dvou do šesti let. Onemocnět ale
může kdokoli, kdo plané neštovice v dětství
neprodělal, nebo není proti nim očkovaný.
V roce 2009 bylo hlášeno 47 192 onemocnění všech věkových skupin.
V čím mladším věku dítě plané neštovice prodělá, tím lehčí má nemoc průběh.
Inkubační doba je dva až tři týdny, během
nichž se objeví velmi nepříjemné a svědící červené puchýře na hrudi, tváři, krku
a zádech, typicky ve vlasové části, ale
mohou se objevit i na sliznicích. Organismus nemocného jedince si po prodělaném
onemocnění dokáže vytvořit dostatečně
silné protilátky k odražení případného
dalšího útoku viru neštovic. Nemoc se léčí
minimálně dva týdny. Plané neštovice se
u dětí obvykle léčí symptomaticky, léky
proti teplotě, svědění a vitaminovou terapií. Dříve obvyklý tekutý pudr se dnes již
nedoporučuje z důvodu kožních infekčních komplikací.
Plané neštovice probíhají u valné většiny
dětí bez komplikací. U části nemocných
se ale mohou objevit nečekané potíže,
a to i u jinak úplně zdravých dětí. „Pak
se můžou vyskytnout záněty plic, záněty středního ucha nebo neurologické
komplikace – záněty mozku, případně
krvácivé komplikace,“ říká primář infekčního oddělení prostějovské nemocnice
MUDr. Zdeněk Prokeš s tím, že pokud se
neobjeví komplikace, nemoc sama o sobě
není závažná a prodělá ji většina dětí. „Virus
Varicella zoster, který nemoc způsobuje, se
ale po prodělání choroby usadí v nervových
gangliích a může se v budoucnu při oslabení
organismu reaktivovat a způsobit pásový opar. Obě nemoci jsou totiž příbuzné
a způsobené jedním a tím samým virem,“
doplňuje primář.
„Medicína nabízí možnost
předejít onemocnění
planými neštovicemi pomocí
preventivního očkování“
Pravděpodobnost komplikací spojených s onemocněním se zvyšuje s věkem
pacienta. U dospělých se tak mohou až
sedmkrát častěji než u dětských pacientů
objevit záněty mozkových blan nebo onemocnění vedoucí k rozpadu svalové tkáně,
ale také postižení srdečního svalu, jater či
ledvin. Velice nebezpečné je onemocnění
planými neštovicemi u těhotných žen,
které tuto nemoc v dětství neprodělaly.
„Budoucí maminky, které plané neštovice
neprodělaly, musí brát vážně zdravotní
rizika, jež neštovice mohou představovat
pro jejich potomka. Pokud taková žena
onemocní v prvním trimestru těhotenství,
hrozí riziko poškození plodu, takzvaný
kongenitální vrozený varicelózní syndrom.
Onemocní-li těhotná žena planými neštovicemi do pátého dne před porodem nebo
dva dny po něm, hrozí novorozenci těžký
průběh onemocnění a až třicetiprocentní
riziko úmrtí z důvodu postižení parenchymových orgánů novorozence,“ upozorňuje
MUDr. Zdeněk Prokeš.
Medicína nabízí možnost předejít
onemocnění planými neštovicemi pomocí
preventivního očkování. Například v USA
je očkování proti planým neštovicím
zařazeno do základního očkovacího kalendáře. I rodiče v České republice mohou
své děti proti planým neštovicím ochránit
pomocí velmi dobře snášené očkovací látky
Varilrix. Tato vakcína poskytuje osmaosmdesátiprocentní ochranu proti planým
neštovicím a téměř stoprocentní ochranu
proti komplikovaným a těžkým případům
tohoto onemocnění. Očkovat lze děti již
od jednoho roku věku. Do 12 let se očkuje
v jedné dávce, u starších dětí a dospělých je
pak nutné aplikovat dvě dávky v rozmezí
nejméně šesti týdnů. Vakcína nesmí být
podána v těhotenství a nejméně tři měsíce
před otěhotněním.
„Léčba planých neštovic, kterou můžeme indikovat, je podpůrná, antibiotika
na plané neštovice nezabírají. U těžkých
forem onemocnění nebo u jedinců oslabených se používají velmi účinná antivirotika
– například herpesin – léky s protivirovým
účinkem. Děti ve věku od patnácti měsíců
výše, které ještě neštovice neprodělaly, by
se určitě měly chránit očkováním,“ uzavírá
primář a dodává, že očkování si musí každý jedinec zaplatit sám, protože zdravotní
pojišťovna jej neplatí. Cena jedné dávky se
pohybuje okolo 1 500 korun.
Co jsou to plané neštovice:
Plané neštovice jsou velmi nakažlivé virové onemocnění, které však není nijak nebezpečné. Šíří se kapénkovou nákazou na větší vzdálenosti, u gravidních
žen pak transplacentárně. Inkubační doba je 14 až
21 dní. Postihuje děti od nejútlejšího věku, nejčastěji
mezi 2. až 6. rokem věku, vzácně i dospělé.
Onemocnění se léčí mírněním příznaků:
- klidem na lůžku;
- léky na snižování teploty;
- antihistaminiky: k omezení svědění, dnes se již
tekutý pudr nedoporučuje;
- u těžkých forem onemocnění se používají antivirotika (protivirový účinek): herpesin injekce a tablety.
Oddělení laboratorní medicíny
má unikátní systém rychlé
identifikace mikroorganismů
Jde o nejrychlejší identifikační systém vůbec, jehož výhodou je především vysoká citlivost a rychlost
Text a Foto: Bc. Radka Baková
Primářka úseku mikrobiologie Oddělení laboratorní
medicíny MUDr. Ivana Kohnová s přístrojem MALDI
v pozadí.
J
ako jediné pracoviště humánní
mikrobiologie na severní Moravě má
Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov od konce loňského roku
k dispozici stolní hmotnostní spektrometr
MALDI Biotyper System – Microflex LT.
Tento přístroj, který je využíván k identifikaci mikroorganismů, výrazně přispěl
k urychlení a zjednodušení analytické fáze.
„Hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF byla původně vyvinuta v biochemickém oboru pro analýzu peptidů a bílkovin
o vysoké molekulové hmotnosti. Následně
bylo zjištěno, že pokud se některé bílkovinné struktury o nižších molekulových
hmotnostech smíchají s matricí, dokáže
přístroj i takové organické látky velice
spolehlivě změřit a tím identifikovat, což
v případě bakteriálního hmotnostního
spektra umožní verifikovat vykultivovaný
bakteriální kmen,“ vysvětluje primářka
úseku mikrobiologie Oddělení laboratorní
medicíny MUDr. Ivana Kohnová. MALDI
podle ní práci nejen zkvalitňuje a urychluje, ale také enormně snižuje náklady
vynaložené na identifikaci – pomineme-li pořizovací cenu Biotyperu, která je
Jak MALDI funguje
Kolonie mikroorganismů jsou párátkem
přeneseny z kultivační půdy na speciální
ocelovou destičku a zakapou se kyselinou
skořicovou (matricí). Vzorek se nechá
vykrystalizovat a vloží se do přístroje,
kde je ve vakuovém prostředí po dobu
nanosekund „bombardován“ laserem.
Vzniklé ionty jsou analyzovány po průletu
trubicí a dopadu na detektor na základě
doby letu. Vzniklé hmotnostní spektrum
je charakteristické pro daný mikroorganismus a slouží k jeho identifikaci, výsledek
je k dispozici během několika minut,
na základě srovnání hmotnostního spektra
s databází mikrobiálních taxonů, která je
nedílnou součástí softwaru Biotyperu.
Díky přístroji mohou nyní v laboratoři
rozpoznat více druhů bakterií. „Kdysi
jsme například věděli, že se jedná o bakterii z rodu Enterobakter, ale tím, že se
nám nepodařilo vyhodnotit některé typy
biochemických reakcí, nemohli jsme určit
přesný bakteriální druh. Neznamená to, že
by naše identifikace byla špatná, ale druhová jména jsme často zařazovali do tzv.
„species“,“ vysvětluje primářka s tím, že
identifikací kmene práce nekončí. U každého mikroorganismu je potřebné doplnit
antibiogram, tedy vyšetření citlivosti
bakterie na antibiotika. „Každá bakterie,
pokud se nejedná o identický kmen, je jiná,
má jinou genetickou výbavu, a tím i jiný
antibiogram. Bakterie jsou velmi chytré
a geny rezistence si mezi sebou snadno
a rychle předávají,“ dodává primářka Ivana
Kohnová, která na základě výsledného
antibiogramu, klinického stavu pacienta
a vlastností antimikrobního preparátu
dokáže doporučit tu nejoptimálnější léčbu.
Má MALDI i nějaké nevýhody?
„Zatím nemáme systém plně automatizovaný, a tak je třeba údaje zadávat ručně.
Jakmile bude systém propojený s laboratorním informačním systémem, budou
se data přenášet automaticky a ušetří to
spoustu času,“ prozrazuje plány do budoucna Ivana Kohnová a na otázku, zda již
někdy MALDI při identifikaci selhalo, odpovídá: „Občas se stane, že přístroj vzorek
Bakteriální kolonie – v jedné „hromádce“ jsou
miliardy bakterií.
neurčí. Důvodem může být nedostatečné
množství či přebytek nanesené bakteriální
masy nebo se jedná o směs několika bakteriálních kultur, které nelze makroskopicky
odhalit. Někdy MALDI vzorek nerozpozná, protože nemá ve své databázi tento taxon uveden, a tak výsledné spektrum nemá
s čím srovnat. Takových případů je zhruba
5 až 7 procent, a tak jednoduše – vyšetření
buď opakujeme, nebo musíme použít jinou
identifikační metodu.“
Denně identifikují na úseku mikrobiologie Oddělení laboratorní medicíny
prostějovské nemocnice 70 až 90 kmenů
z různých biologických materiálů, které
jsou zde dováženy ze široké spádové oblasti
Prostějovska, Šternberska, Uničovska,
Litovelska i z části Olomoucka.
Nemocnice
poměrně vysoká. Před zavedením přístroje
do praxe museli pracovníci laboratoře pro
určení bakteriálního kmene používat biochemické testy, jejichž příprava i vyhodnocení jsou složitější a výsledek je znám
nejdříve za 24 hodin, u některých kmenů
za 48 hodin či později.
35
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Hemoroidy trápily i velké faraony
Odhaduje se, že hemoroidy má 70 až 90 procent dospělé populace, nejčastěji se objevují ve věku 40 až 65 let
Text: Bc. Petra Uvírová
Nemocnice
O
36
dhaduje se, že hemoroidy má 70 až
90 procent dospělé populace. Ne
všichni o tom ale ví. Takzvané
symptomatické hemoroidy, tedy ty, které
činí potíže a vedou k návštěvě lékaře,
má totiž jen menší část z nich. Problémy
nemusí pacient nutně pociťovat jen při zánětu a zvětšení, například krvácet mohou
i vcelku malé a klidné hemoroidální uzly.
Slovo hemoroidy v překladu označuje
tekoucí krev (z řeckého haima = krev,
rhein = téci). Nejčastějším příznakem této
nemoci je tedy krvácení. Hemoroidy jsou
v podstatě zvětšené křečové žíly ve vchodu
do konečníku nebo přímo v konečníku.
Existují dva typy hemeroidů, a to vnější
a vnitřní. Vnitřní hemoroidy se tvoří
uvnitř konečníku a způsobují někdy
krvácení po stolici, ale jinak mohou být
zcela bez příznaků. Velké hemoroidní uzly
mají tendenci vyhřeznout při stolici ven
z konečníku. Zevní (vnější) hemoroidy obkružují vchod do konečníku a bývají velmi
bolestivé, časem však mohou zmizet samy
od sebe. Bolest je obvykle způsobena tím,
že dojde ke sražení krve v hemoroidálním
uzlu – tzv. trombose. Napnutý a zvětšený
uzel pak dráždí nervová zakončení a tím
vytváří bolestivou reakci.
Nejčastěji se hemoroidy objevují u pacientů ve věku 40 až 65 let. „Výjimkou nejsou
ani mladí pacienti. Obzvláště ženy po těhotenství mohou trpět zhoršením hemoroidálních potíží i ve velmi mladém věku.
Nejmladší pacient operovaný pro hemoroidy na našem pracovišti měl něco málo
přes 20 let,“ říká MUDr. Marcel Charvot,
který vede proktologickou poradnu v Nemocnici Přerov.
V těhotenství jsou hemoroidy nejčastěji
způsobeny zácpou, kterou většina nastávajících maminek trpí, ale také zvětšující se
dělohou, která tlačí na střeva a břišní cévy.
Problémy poté znásobuje také aktivní tlak
při samotném porodu. Dobrou zprávou
ale je, že u většiny maminek potíže zmizí
po uplynutí šestinedělí. Paní Janu její
lékařka upozornila na to, že si hemoroid
vytlačila během porodu. „Měla jsem si je
dle pokynů lékařky mazat dubovou kůrou.
To mě ale ještě nebolely. Bolest začala až
několik týdnů po porodu a trvalo to asi
měsíc. Bylo to peklo, které pro mě bylo
horší než samotný porod. Naštěstí jak to
přišlo, tak to taky asi po měsíci samo odešlo. Je pravdou, že jsem přehodnotila své
stravovací návyky a začala poctivě pít dostatek tekutin, což mi pomohlo. Teď mám
krátce po druhém porodu a ze strachu, že
se vše bude opakovat, jsem se hlídala už
během těhotenství. Jak se ukazuje, tak se
prevence vyplatila, protože tentokrát se mi
obtíže spojené s hemoroidy vyhnuly,“ říká
maminka Jana.
Příznaky nelze přehlížet
Jak už bylo řečeno, nejčastějším příznakem
hemoroidů je krvácení, ať už na toaletním
papíře, tak přímo na stolici. Mezi další
příznaky patří bolest při vylučování, bolestivé bulky v oblasti konečníku, svědění,
mokvání či zduření. Pokud se však objevuje krvácení, je vhodné navštívit lékaře.
Některé příznaky sice může pacient léčit
sám pomocí koupelí, mastí nebo čípků, ale
krvácení nemusí vždy signalizovat potíže
právě s hemoroidy. Podobně jako hemoroidy, tedy krví ve stolici, se projevují také
jiné zdravotní potíže. Například zhoubný
nádor tlustého střeva a konečníku. To je
jedna z mála věcí, ve kterých jsou Češi
„nejlepší“ na světě. Výskyt tohoto onemocnění je totiž u nás zdaleka nejvyšší. Včasná
návštěva lékaře je tedy tím nejlepším, co
pro sebe může pacient udělat. Lidem v tom
nejčastěji zabraňuje stud, který však není
na místě. „Někteří pacienti mi do ordinace
přichází už s pokročilým stadiem onemocnění, často až zánětem, a kromě klasických
potíží trpí prudkou bolestí, nemohou
sedět, trápí je reflexní zácpa nebo teploty,“ popisuje obtíže některých pacientů
MUDr. Marcel Charvot.
Možnosti léčby
Možnosti léčby jsou konzervativní, tedy
neoperační, a operační. Konzervativní
léčba hemoroidy nevyléčí ve smyslu jejich
odstranění, ale pouze minimalizuje potíže,
které pacientovi onemocnění činí. Spočívá v úpravě dietního a pitného režimu,
hygienických opatřeních, aplikaci čípků,
mastí, koupelí apod. Další variantou je
operační výkon, který se volí podle stadia
onemocnění. U drobných uzlů může být
použita miniinvazivní léčba prováděná
v lokální anestezii typu sklerotizace uzlů,
kryoterapie či laserterapie. Její efekt bývá
rychlý, většinou nebolestivý, nicméně často
jen přechodný. Další možností léčby jsou
rozsáhlejší operační výkony, které jsou
v Nemocnici Přerov upřednostňovány.
„Podle charakteru a rozsahu onemocnění
volíme mezi klasickými výkony používanými od minulého století, které spočívají
v podvazu přívodné tepénky, vyříznutí
uzlů a uzávěru vzniklého defektu suturou,
až po moderní Longovu metodu operace
hemoroidů pomocí stapleru, kterou v poslední době preferujeme,“ vyjmenovává
MUDr. Marcel Charvot a dodává, že doba
rekonvalescence je po Longově operaci dva
až čtyři týdny, po klasickém typu výkonu
čtyři až šest týdnů. Ne pro všechny je však
Longova metoda ideálním řešením. Záleží
na typu potíží, předešlých komplikacích,
ale také schopnosti spolupráce lékaře s pacientem. A právě na fungující spolupráci
a poskytování komplexní péče si Nemocnice Přerov zakládá. Svým pacientům nabízí
pomoc také v podobě proktologické poradny, která probíhá v prostorách chirurgické
ambulance.
Hemoroidy trápily i velké
faraony
Zajímavou skutečností je, že hemoroidy
jsou typickým onemocněním lidské
populace. U zvířat se například vůbec
nevyskytují. Lékaři je dnes zařazují
do skupiny civilizačních chorob, jelikož
problémy často souvisí s uspěchaným
životním stylem a nezdravými stravovacími návyky. Důležitou roli tady hraje také
sedavé zaměstnání a nedostatek pohybu.
Opomínat ale nelze ani dědičné dispozice.
Obtíže s hemoroidy mělo lidstvo od dávna.
Zmínky najdeme už v egyptských papyrech či písemnostech starého Řecka. Každý
egyptský faraon měl dokonce svého strážce
konečníku, tedy lékaře zvláště zaměřeného
na péči o konečník. Některé věci by se podceňovat neměly a příznaky výše zmíněné
mezi ně určitě patří. Vzít si tedy příklad
z faraonů a začít o sebe více pečovat se
nejeví jako špatný nápad.
Nemocné klouby a šlachy rehabilitační
oddělení léčí novou metodou
„Kinesiotejpování“ spočívá v nalepování speciálních pružných pásek na pokožku pro zmírnění bolesti
Text: Redakce / Foto: Archiv Nemocnice Přerov
N
ovou metodou začalo léčit pacienty
s nemocnými klouby rehabilitační
oddělení Nemocnice Přerov. Takzvané „kinesiotejpování“, jak se metoda nazývá,
spočívá v nalepování speciálních pružných
pásek na pokožku za účelem zmírnění bolesti
v oblasti pohybového aparátu. Nová metoda
slouží zejména pro ošetření páteře a kloubů,
k jejich stabilizaci nebo také k odlehčení
postižených kloubů, ať již artrózou nebo
úrazem.
Nezastupitelnou roli má kinesiotejping
ve sportovní medicíně. Stále častěji se však
užívá také v léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu v rámci rehabilitace. „Základním
materiálem pro kinesiotejpování je pružná
nalepovací páska na bázi bavlny, hypoalergenní, propustná pro vlhkost a vzduch. Metoda je
obdobou klasického tejpování, která je známá
především sportovcům, neomezuje však
rozsah pohybu kloubů a umožňuje pacientovi
komfort,“ prozrazuje primářka rehabilitační-
ho oddělení MUDr. Jana Řezáčová.
Touto speciální metodou léčí rehabilitační oddělení zejména klouby postižené
artrózou nebo úrazem, bolesti páteře,
včetně akutních ústřelů, vadné držení těla,
lymfatické otoky či jizvy. Velmi účinná
může být metoda v případě, trpí-li pacient
bolestivými úpony Achillových šlach, při
onemocnění svalů a šlachových úponů loketního kloubu (takzvaný tenisový loket).
Význam má také při léčení ploché nohy,
při poruchách nervů. Tejpování lze použít
i při bolestech v podbřišku při menstruaci
nebo u novorozenecké koliky.
Tejpování má své kořeny v Japonsku,
zakladatelem je lékař a chiropraktik
Dr. Kenso Kase. „Celý proces kinesiotejpování je poměrně jednoduchý a účinný, ale
může ho provádět jen dostatečně kvalifikovaná a zaškolená osoba, fyzioterapeut nebo
lékař. K samotné praxi je nutné absolvovat
školení s mezinárodním certifikátem,“
vysvětluje primářka.
Cena jednoho ošetření je od 60 do 250 korun (podle velikosti ošetřované plochy) a není hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Páska vydrží na těle zhruba jeden týden
i při každodenním sprchování. Proceduru
je dobré absolvovat alespoň čtyřikrát, a to
nejlépe v týdenních intervalech. Na ošetření se lze objednat telefonicky na čísle
581 271 113 nebo osobně na rehabilitačním
oddělení přerovské nemocnice.
Mezinárodní kongres v Přerově
Akci přerovská ortopedie pořádala ve spolupráci s traumatologií fakultní nemocnice Olomouc
V
Přerově začátkem prosince proběhl
ortopedicko-traumatologický kongres. V České republice a na Slovensku patří mezi jednu z oblíbených a již tradičních akcí, která si udržuje dobré jméno
a vyrovnanou odbornou úroveň. Ani letošní
sněhová kalamita v datu konání kongresu
nezabránila zhruba 50 přednášejícím a více
než 400 účastníkům, aby přes všechny překážky přijeli a zúčastnili se této dvoudenní
ortopedicko-traumatologické akce.
Odborné setkání je zajímavé pro pracovníky ortopedie a traumatologie v tom,
že proti zvyklostem v ČR je organizováno
velmi nadstandardně. Jednak se většinou
věnuje jednomu tématu nebo jedné oblasti
těla z pohledu odborníků různého zaměření, nejen ortopedů a traumatologů, ale také
sportovních lékařů a například i pracovníků rehabilitací.
Letošní nosné téma bylo koleno, jeho
stavba a funkce, nemoci, úrazy a jejich
řešení z pohledu různých profesí. Tento
přístup přináší i pro zkušené odborníky
nové pohledy na třeba v tomto případě
zdánlivě chronicky známou problematiku. Také na rozhodující přednášky jsou
zváni česky nebo slovensky přednášející
špičkoví odborníci pracující nejenom
v ČR. Na odborný program samozřejmě
navazuje podobně pestrý, zajímavý a dobře
organizačně zajištěný společenský a sportovní program, který umožňuje dokončení
odborných diskusí nebo třeba také jistý
oddech a přestávku v náročném odborném
programu. Tentokrát zajímavý společenský večer obohatila svým vystoupením
skupina Buty, také tenisový turnaj před
začátkem kongresu se stal tradicí.
O kongresu pořádaném přerovskou
ortopedií ve spolupráci s traumatologií
Fakultní nemocnice Olomouc se můžete
dozvědět všechny podrobnosti na
www.orto-info.eu.
Nemocnice
Text: Redakce
37
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Laserová terapie je vhodná nejen
pro udržení zdraví, ale i pro krásu
Metoda je přínosná v řadě klinických indikací od potlačení bolesti, přes hojení ran až po kožní onemocnění
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Petr Homola
Na oddělení si umí poradit také se
striemi, tedy drobnými jizvičkami, které se
objevují na povrchu pokožky. Tyto jizvičky
vznikají v době, kdy je kůže náhle roztažena, tedy například v těhotenství nebo při
náhlém přibrání na váze. Striemi trpí také
muži, kteří si je nejčastěji přivodí sami, a to
zejména posilováním, při kterém náhle
narůstá svalová hmota. Strie se nejčastěji
tvoří na břichu, bocích, stehnech a hýždích, někdy i na ňadrech. „Bohužel zatím
neumíme tyto nepříjemné jizvičky zcela
odstranit. Dokážeme však strie zahladit
a výrazně vylepšit jejich celkový vzhled,“
dodává primářka.
Nemocnice
V
38
Nemocnici Šternberk využívají
fototerapii laserem už déle než půl
roku na mnoha odděleních. Tato
metoda je přínosná v řadě klinických
indikací od potlačení bolesti, přes hojení
ran až po kožní onemocnění. „Laserová
terapie je moderní a efektní fyzioterapeutická metoda využívající princip buněčné
fotoaktivace, při níž je využito záření
nízké výkonové hustoty. Jedná se o metodu
dlouhodobě klinicky ověřenou, která nemá
žádné vedlejší účinky a nabízí mnohem
výraznější výsledky než jiné, více či méně
konzervativní metody,“ popisuje primářka
oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny šternberské nemocnice MUDr. Alice
Ščudlová s tím, že mnoho pacientů často
laseroterapii mylně zaměňuje za chirurgické lasery, kterými se řeže a pálí.
Fototerapie laserem má především
fotochemický účinek, při kterém dochází po pohlcení záření k excitaci molekul
a ovlivnění biochemických reakcí v buňkách a tkáních. „Při laseroterapii dochází
k biostimulačním účinkům na tkáň, které
mají protizánětlivé, analgetické a antiedematosní efekty,“ popisuje primářka.
Protibolestivý účinek oceňují především
pacienti trpící artrózou, ostruhami pat, bo-
lestmi zad, při zánětech šlach a kloubů. Při
opakovaných ozářeních se otok postupně
zmenšuje a redukují se další zánětlivé změny. „Laseroterapií je dokonce možné zamezit dalšímu rozvoji choroby nebo ji úplně
zastavit,“ dodává Alice Ščudlová s tím, že
ve Šternberku používají laser o vlnové délce
830 a 685 nanometrů, který je vhodný také
k léčebné kosmetice (hojení akné, jizev,
popálenin, bércových vředů atd.).
Léčba jizev
Nevzhledné jizvy po operaci či kožním
onemocnění už Vám nemusí dělat společníka po zbytek života. Obecně platí, že čím
je jakákoliv jizva starší, tím je nenápadnější, protože postupně bledne a rána se
časem zaceluje. U laserové terapie je vhodnější zahájit léčbu na co nejčerstvějších
jizvách. „Čím dříve je zákrok proveden,
tím lepších výsledků můžeme dosáhnout.
Úspěšnost léčby samozřejmě také ovlivňuje
způsob, jak jizva vznikla, a na které části
těla se nachází. Klientky obvykle nejvíce
trápí jizvičky po akné nebo po oparech
na obličeji, které jsou nejvíce viditelné,“
uvádí primářka a doplňuje, že tyto nejčastější jizvy se v naprosté většině případů hojí
velmi dobře.
Jak zákrok probíhá
Klient i terapeut mají při léčbě nasazeny
speciální brýle, aby nedošlo k poškození
oční sítnice. Paprskem (větší plocha pak
tzv. sprchou) se osvítí postižené místo, a to
po přesně určenou dobu, kterou stanoví
lékař. „Na době aplikace také závisí i cena
výkonu, který není hrazen pojišťovnami.
Výkon je třeba většinou několikrát opakovat, aby došlo k požadovanému efektu,“
vysvětluje Alice Ščudlová.
Pro koho není léčba vhodná
Laseroterapie není vhodná u pacientů
se závažnými interními onemocněními,
u horečnatých stavů a infekčních chorob,
u gravidních žen v oblasti podbřišku. Ošetření není dále určeno pacientům léčeným
pro zhoubná nádorová onemocnění, kdy
se nesmí ozařovat jizvy po operaci nádorů.
Ozařování je rovněž nevhodné pro mateřská znaménka, névy, mokvající rány, místa
nad štítnou žlázou a místa zabudovaného
kardiostimulátoru.
Ceny výkonů
Výkon v rozmezí 3 až 6 minut: 80 Kč.
Výkon na větší ploše (užívá se tzv. sprcha): 110 Kč.
V Nemocnici Šternberk probíhá léčba na základě
vyšetření lékaře nemocnice nebo ambulantních
praktických či odborných lékařů.
Nový počítačový tomograf umožňuje
lékařům kvalitnější vyšetření
Nový přístroj patří mezi špičková zařízení nové generace, umožňuje rychlé a kvalitní vyšetření pacienta
Text: Bc. Hana Szotkowská / Foto: Archiv Nemocnice Šternberk
N
emocnice Šternberk v prosinci
uvedla do provozu nový počítačový
tomograf. Přístroj v hodnotě osmi
milionů korun dokáže bezbolestně a velmi
podrobně prohlédnout vnitřní orgány
celého těla. Nový počítačový tomograf nahradil původní, který již nevyhovoval současným požadavkům, kladeným na tuto
techniku. Nově přístroj šternberským
odborníkům poskytuje ještě podrobnější
informace o páteři, kloubech či důležitých
břišních nebo hrudních orgánech. Vyšetřením na novém počítačovém tomografu
projde ročně zhruba tři tisíce pacientů.
Průměrné vyšetření pacienta trvá na novém přístroji řádově několik minut. „Pomocí zařízení je možno provést vyšetření
celého těla. Mezi nejčastější případy, kdy
je přístroj použit, patří vyšetření mozku,
páteře, břicha a plic,“ vysvětluje primářka
radiodiagnostického oddělení šternberské
nemocnice MUDr. Dagmar Nedvědová.
Nový počítačový tomograf Somatom
Emotion 16 patří mezi špičková zařízení
nové generace a umožňuje rychlé a kvalitní
vyšetření pacienta. Oproti starému CT je
nový přístroj mnohem rychlejší a umožňuje
mnohem přesnější diagnózu. „Nový přístroj
má celkem 16 spirál a mnohem výkonnější
vyhodnocovací software. Díky tomu můžeme provádět i obsáhlejší spektrum vyšetření
jako například angiografii mozkových cév
či krkavic,“ doplňuje primářka. Nový počítačový tomograf nabízí lékařům téměř dokonalé prostorové rekonstrukce. Například
u traumat poskytuje odborníkům snímky
v 3D (trojrozměrném) rozlišení.
Nemocnice Šternberk trvale investuje
do přístrojového vybavení a zlepšování
svých služeb. V roce 2009 investovala
nemocnice do své modernizace více než
18 milionů korun. „Dokonalá diagnostika
a následná vyšetření pacientů v našich nemocnicích odpovídají současným poznatkům moderní lékařské vědy. Bez kvalitního
zdravotnického vybavení se moderní medicína již v dnešní době dělat nedá. Proto se
neustále snažíme modernizovat jednotlivá
oddělení tak, abychom naplňovali všechny
trendy spojené s poskytováním zdravotní
péče,“ vysvětluje ředitel Středomoravské
nemocniční, pod kterou spadá Nemocnice
Šternberk, Ing. Tomáš Uvízl.
Díky investici se urychlila a zkvalitnila příprava krevního vzorku k vyšetření.
Text: Bc. Hana Szotkowská
D
vě nové centrifugy pořídila během
podzimu na Oddělení laboratorní
medicíny Nemocnice Šternberk.
Centrifugy v celkové hodnotě 130 tisíc korun nahradily staré neopravitelné přístroje.
Díky investici se urychlila a zkvalitnila
příprava krevního vzorku k vyšetření.
Centrifuga je základní přístroj k biochemickému vyšetření. „Přístroj odděluje
pomocí odstředivé síly krvinky od séra
nebo plazmy, ze které se provádí další vyšetření,“ vysvětluje vrchní sestra Oddělení
laboratorní medicíny Marie Šanderová
s tím, že Oddělení laboratorní medicíny
Nemocnice Šternberk provádí vyšetření
v oblasti biochemie, imunologie, alergologie, hematologie, cytologie a molekulární
biologie.
Nemocnice Šternberk trvale investuje
do přístrojového vybavení a zlepšování
svých služeb. V roce 2009 investovala
nemocnice do své modernizace více než
18 milionů korun. Nedávno také například
zakoupila nový plicní ventilátor za bezmála 600 tisíc korun či vyhřívané lůžko pro
novorozence za 170 tisíc korun.
Nemocnice
Krevní vzorky zpracovávají
rychleji díky novým centrifugám
39
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Co víme o hantavirech?
Záludný vir je přenášen drobnými hlodavci, nakazit se lze třeba vdechnutím rozprášených výkalů
Text: Ing. Tomáš Želazko
H
Nemocnice
orečka, bolesti hlavy, svalové
bolesti, kašel, silná únava. Příznaky
onemocnění se podobají chřipce,
ale chřipka to není. Tuto nemoc způsobuje
hantavirus. Vir, který se podařilo identifikovat v padesátých letech 20. století v Koreji.
Hantaviry jsou přitom jediné viry z čeledi
Bunyaviridae přenášené zvířaty – drobnými hlodavci. Člověk se může nakazit
vdechnutím rozprášených výkalů nebo
i požitím kontaminované potravy. Pro toto
onemocnění není nutné přijít do přímého
styku s infikovaným hrabošem. Stačí jen
vdechnout prach z míst, kde pobýval. Lidé
se mohou nakazit při úklidu garáží nebo
přístřešků a kůlen. Virus je mimořádně
odolný, může venku přežívat i několik týdnů. První příznaky onemocnění se objeví
po sedmi dnech až měsíci. Lidský imunitní
systém totiž zpočátku přítomnost hantaviru
nezaznamená.
Po nákaze bývá vir dosti rychle zničen
imunitním systémem člověka – musí být
ale velmi účinný. Pokud není, virus začne
působit a vyvolá chřipkový syndrom se
silnou horečkou a někdy i zrakové potíže.
„Hantavirus vyvolává onemocnění různého
stupně závažnosti, ve výjimečných případech i smrtelné. Obvykle postihuje ledviny
nebo dýchací systém. Inkubační doba je
kolem dvou týdnů,“ říká MUDr. Jan Špičák
z interního oddělení Nemocnice Valašské
Meziříčí s tím, že přenos hantavirů z člověka
na člověka není znám. „Diagnóza je dána
typickou pracovní anamnézou tak, že postihuje zemědělce, lesníky, myslivce, vojáky či
další profese s pobytem v terénu,“ dodává.
40
Vir zaznamenán i v Česku
Odhaduje se, že ročně ve světě takto onemocní až 200 tisíc lidí, zejména na Dálném
východě. Tyto viry se vyskytují ale i v ČR.
„V únoru 2009 byl rychlou záchrannou
službou k nám na interní oddělení přivezen
dvacetiletý muž, který pociťoval nevolnosti
od žaludku. Zvracel, měl zvýšenou teplotu,
potíže s chůzí a bolesti pravé nohy pod
kotníkem. Z osobní anamnézy se přijímací
lékařka dozvěděla, že se jedná o dosud zdravého člověka. Při poslechu plic zjistila mírně
nečisté dýchání, ostatní orgánové soustavy
byly v normě. Nemohla si ale nevšimnout
zanedbaného zevnějšku i přes mladý věk
pacienta,“ popisuje lékař.
Všechny příznaky byly neurčité, mlhavé,
takže pacient byl přijat do nemocnice
k vyloučení respiračního infektu či akutní
gastroenteritidy (infekce střev). Pacientovi
byla nasazena antibiotika a zahájena infúzní
léčba. Rentgenem byl vyloučen zápal plic.
Laboratorní odběry vykazovaly mírné
odchylky v hladině krevních minerálů,
a to vzhledem k opakovanému zvracení
před přijetím. „V moči byl nález bílkoviny
na dva kříže, což mohlo svědčit pro infekci
močových cest. Během několika málo hodin
se u pacienta objevila krev v moči, a proto
pacient dostal antibiotika zacílená na močovou infekci, ovšem provedená kultivace
moči neprokázala přítomnost bakteriální
infekce,“ rozvádí dále lékař.
V dalších dnech došlo u pacienta ke zhoršení hodnot urey a kreatininu, což značilo
sníženou výkonnost ledvin. „Vzhledem
ke zhoršení daných parametrů byly nálezy
konzultovány na nefrologii v nemocnici
ve Vsetíně, s doporučením pokračovat v infúzní terapii a provést odběry na další možné infekce včetně virů. Během následujících
dní jsme ovšem registrovali další zhoršení
výkonnosti ledvin a navíc se v moči objevilo
velké množství bílkoviny. Proto jsme pacienta přeložili na klinické pracoviště do Olomouce k další léčbě a diagnostice, přičemž
se nadále pokračovalo v infúzní terapii
s postupně se zlepšujícími hodnotami urey
a kreatininu až do normálu, bez nutnosti
provedení biopsie ledvin či použití umělé
ledviny,“ sděluje lékař s tím, že po přeložení
pacienta do Olomouce přišly do nemocnice výsledky odebraných testů na infekční
agens s výraznou pozitivitou na hantavirovou infekci. „Zhruba po 14 dnech od vzniku
potíží se pacient dostal do domácího léčení
v klinicky dobrém stavu, s doporučením
dalších kontrol u nefrologa ambulantní
formou,“ uzavírá MUDr. Jan Špičák.
Smrtelné případy
v Československu v 50. letech
V bývalém Československu byly první
dva případy onemocnění lidí, které kvůli
hantavirům skončily úmrtím pacientů,
popsány z let 1953 a 1954 z východního
Slovenska. Bylo to tedy v době, kdy původce
nemoci nebyl ještě znám. Další případy byly
z jižního Slovenska. Do roku 1966 to bylo
celkem sedm případů, přičemž jen poslední
pacient své onemocnění přežil. Je však
pravděpodobné, že lehčí případy unikly
pozornosti lékařů pod jinou diagnózou.
V roce 1984 se na Slovensku uskutečnily
sérologické přehledy u obyvatel a výskyt
protilátek proti hantavirům byl u některých
osob prokázán. Dalo se tedy očekávat, že
se zde vyskytnou i lidská onemocnění. To
se potvrdilo v letech 1987 až 1988, kdy byla
zaznamenána další čtyři onemocnění lidí.
Všichni pacienti trpěli horečkou, bolestmi hlavy a bolestmi v zádech, nevolností,
zánětem spojivek, zvětšením jater, zarudnutím sliznic a měli bílkovinu v moči. Všichni
se uzdravili. V ČR nebyla podobná těžká
onemocnění zaznamenána. Hantavirová
etiologie byla popsána u čtyř nemocných
z Břeclavska s poměrně lehkým průběhem
nemoci a u několika pacientů na Vsetínsku
s nutností přechodné dialyzační léčby.
Dvě hlavní formy onemocnění
Hantavirový plicní syndrom (HPS) –
toto onemocnění se vyskytuje především
v Severní Americe, není ale příliš časté.
Za posledních 15 let bylo v USA nahlášeno
přes 500 případů. Onemocnění se projevuje
nejdříve nespecifickými příznaky jako horečkou, bolestmi svalů nebo pocitem chladu. Po čtyřech až deseti dnech se objevuje
zrychlené dýchání a voda na plicích.
Hemoragická horečka s ledvinovými
příznaky (HFRS) – tato varianta hemoragické horečky napadající ledviny je rozšířená
po celém světě, zejména v Asii a Evropě.
Inkubační doba je u hemoragické horečky
s renálním syndromem dva až tři týdny.
Nejčastěji bývají postiženi mladí muži.
První projevy jsou charakterizovány náhlým
začátkem s prudkým vzestupem teploty, třesavkou, bolestmi hlavy, bolestmi ve svalech
a celkovou nevolností, mohou být lumbalgie
(bolest v kříži), bolesti břicha, nevolnost,
zvracení, průjem či suchý dráždivý kašel.
V důsledku poškození kapilár mohou vznikat otoky, nízký krevní tlak až hypovolemický šok (snížení množství krve v cévách). Fáze
rekonvalescence trvá dva až tři měsíce.
Poliklinika Olomouc vyšetřuje
pacienty novými přístroji
Moderní vybavení na očním a radiodiagnostickém oddělení zajišťuje vyšší komfort a přesnější diagnostiku
Text a foto: Bc. Radka Baková
J
ako úplnou novinku začala na podzim
Poliklinika Olomouc nabízet vyšetření
zraku na novém moderním přístroji
Oculus Mesotest 2. Diagnostický přístroj
za téměř 200 tisíc korun, který zjišťuje citlivost na oslnění a vyšetřuje ostrost vidění
za šera, vlastní poliklinika jako jediné
zdravotnické zařízení v Olomouci.
„Oční prohlídka na přístroji
Oculus Mesotest 2 není
pro pacienty náročná
ani bolestivá a obvykle
nepřesáhne 20 minut“
Prohlídka na Mesotestu není pro
pacienty náročná ani bolestivá
Vyšetření na Mesotestu 2 slouží k posuzování schopnosti pacienta pracovat
v některých vybraných povoláních,
vyžadujících práci za ztížených světelných
podmínek (řidiči, letci, vybrané profese
Českých Drah). „Vyšetření podstupují také
pacienti, u kterých byla implantována nitrooční čočka, nebo pacienti po refrakčních
chirurgických zákrocích, dále také pacienti
s rodinnou anamnézou šerosleposti a další,“ popisuje MUDr. Miroslava Hradilová
z oční ambulance Polikliniky Olomouc.
Prohlídka na přístroji podle ní není pro
pacienty náročná ani bolestivá a pokud
vše probíhá bez komplikací, není delší než
20 minut včetně příprav.
Při vyšetření se musí zrak pacienta nejdříve po dobu asi deseti minut přizpůsobit
zatemnění pracoviště. „Při vlastním vyšetření ukazujeme pacientovi vizuální znaky,
takzvané Landoltovy kroužky, s různým
kontrastem, a to nejdříve bez osvětlení
Nový rentgen minimalizuje počet
nepodařených snímků
Mezi další investice patřil na Poliklinice
Olomouc nákup moderního, plně digitálního, zubního panoramatického rentgenového přístroje Planmeca ProOne, který
nahradil již poruchový 15 let starý rentgen.
„Zubní panoramatický přístroj Planmeca
ProOne slouží k vyšetření přehledného
stavu chrupu, zubních lůžek, čelistních
kloubů a okolních kostí obou čelistí včetně
čelistních dutin,“ popisuje MUDr. Boris
Chmelík z radiodiagnostické ambulance
Polikliniky Olomouc a dodává, že vysoká
přesnost zobrazení na novém přístroji je
dosažena zobrazovací geometrií a vhodným softwarem.
Jednou z nejčastějších příčin nepodařených snímků je chyba v polohování pacientů. Tu však nový rentgen díky bočnímu
přístupu pacienta a jeho otevřenému polohování téměř vylučuje. „Expozice může
být prováděna jak u stojících, tak u sedí-
cích pacientů, například na invalidním
vozíku. Přístroj také disponuje moderním
softwarem, který obsahuje všechny nástroje pro postprocessingovou úpravu snímků
(úprava kontrastu, jasu, zvětšení) a dále
měření, export na CD nosiči a nástroje pro
tisk,“ uvádí MUDr. Boris Chmelík s tím, že
měsíčně je na přístroji vyšetřeno více než
150 pacientů.
Napjaté svaly léčí
novou metodou
Text: Redakce
N
ovou metodou – takzvaným
„kinesiotejpováním“ – začali
v Poliklinice Olomouc léčit
pacienty s nemocnými klouby či šlachami. Novinka spočívá v nalepování
speciálních pružných pásek na pokožku za účelem zmírnění bolesti
v oblasti pohybového aparátu. Touto
speciální metodou léčí bývalá Železniční poliklinika například klouby
postižené artrózou nebo úrazem. Kromě kloubních problémů se metodou
tejpování léčí také bolesti páteře, včetně akutních ústřelů, vadné držení těla,
lymfatické otoky či hematomy. Velmi
účinná může být v případě, trpí-li pacient bolestivými úpony Achillových
šlach, artrózy kolen a kyčlí. Jedno
ošetření stojí od 60 do 250 korun (dle
rozsahu ošetření fyzioterapeutem)
a není hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Na ošetření se lze objednat telefonicky na čísle 972 748 194 nebo osobně
na rehabilitační ambulanci Polikliniky Olomouc, která nabízí mnoho
dalších služeb: magnetoterapii, léčbu
ultrazvukem, fototerapii, parafínové
obklady, bohatý výběr elektroléčebných procedur atd.
Nemocnice
MUDr. Miroslava Hradilová s novým přístrojem
Oculus Mesotest 2
a poté po osvětlení. Vyšetření je jednoduché a poskytuje kvalitnější a komplexnější
informace o vidění za ztížených světelných
podmínek, rovněž se využívá při zjišťování
citlivosti na oslnění. Sestřička zapisuje
pacientovy odpovědi do speciálního tiskopisu, který je následně odborně vyhodnocen,“ říká lékařka. Vyšetření na Mesotestu přitom umožňuje zjistit patologii
i v případě, kdy při očním vyšetření nebyla
zjištěna odchylka od normy. Nový přístroj
tak může výrazně přispět k rychlejšímu
odhalení zatím klinicky neprojevujících se
očních onemocnění.
41
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Speciální baňky uvolňují celé tělo
Baňkování jako alternativní metoda směřuje k úlevě od bolesti zad i k úpravě funkce vnitřních orgánů
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artischock
Nemocnice
V
42
posledních letech nejen v České
republice, ale rovněž po celém světě
narůstá obliba alternativních metod,
které dokážou pomoci při léčbě různých
onemocnění. Na Oddělení chronické
bolesti a rehabilitace v Podhorské nemocnici v Rýmařově tak nabízejí pacientům už
od roku 1994 baňkování klasické, masážní
a také v kombinaci s akupunkturou.
Metodu baňkování používají již tisíce
let v Číně či Japonsku, známá už byla třeba
i ve starém Římě. „Jde o metodu, jež u neznalých vzbuzuje pousmání, ale která již
ve středověku byla často používána nejen
k potlačování bolestí pohybového aparátu,
ale i k mírnění potíží vnitřních, jako například onemocnění dýchacích cest, zažívacího traktu nebo gynekologických potíží.
V současnosti baňkování opět nachází své
místo v ordinacích lékařů, zabývajících se
takzvanou celostní medicínou,“ konstatuje
MUDr. Stanislav Horák, primář Oddělení
chronické bolesti a rehabilitace Podhorské
nemocnice v Rýmařově.
Při onemocnění vnitřních orgánů se
většinou vytvářejí na zádech v oblastech
odpovídající příčné segmentace citlivá místa, která bývají označována jako spoušťové
nebo maximální body. Tyto body jsou svou
polohou na zádech charakteristické pro
jednotlivé poruchou postižené orgánové
systémy. Jsou prsty dobře hmatné, většinou
citlivé až bolestivé. Někdy lze na těchto bolestivých místech nahmatat zatvrdliny. „Jde
o nahromadění škodlivin ve vazivu pod
kůží nebo i hlouběji ve svalech. Příkladem
mohou být tuhá místa nad rameny, kam
si někdy při únavě instinktivně saháme
a místa mneme,“ vysvětluje primář s tím, že
tyto chorobně změněné okrsky tkáně, původně vzniklé na základě poruchy funkce
vnitřních orgánů, se postupně samy stávají
dalším samostatným centrem potíží a jejich
vztah k vnitřním příčinám se postupně
ztrácí. Mluví se o bolestech v zádech a léčí
se pak jenom právě záda, většinou pod
diagnózou onemocnění páteře.
Číňané říkají, že špatná krev prostě musí
z těla ven. Spolu s ní se zbavíte i potíží
a bolesti. A právě baňkování jako jedna
z alternativních metod směřuje k úlevě
od bolesti zad a dokonce i k úpravě funkce
vnitřních orgánů. „Baňkování je přikládání skleněných kulových nádobek se
zahřátým vzduchem na tělo pacienta, tedy
na problematická místa. V baňkách se při
ochlazování původně teplého vzduchu
vytvoří podtlak, jenž způsobí jejich přisátí
„Jedná se o metodu
dlouhodobě klinicky
ověřenou, jež nemá vedlejší
účinky a nabízí mnohem
výraznější výsledky“
na pokožku. Baňky se aplikují především
na zádech, ale je to možné i na jiných místech těla. Aplikace je příjemná a pacient
cítí, jak se postupně uvolňují svaly od napětí,“ uvádí primář.
Před časem na rehabilitaci do Podhorské
nemocnice přišla paní středního věku, která měla několik měsíců zablokovaná záda,
což jí způsobovalo poměrně velké bolesti.
„Nejprve jsme vyhmatali místa s největší
bolestivostí a reflexními změnami. Tam
jsme pak přikládali baňky a již po prvním
sezení jsem cítila výraznou úlevu. Baňkování jsme několikrát zopakovali. Po dvou
týdnech se stav upravil a bolesti vymizely.
Jiné metody léčby jsme tak už nemuseli
použít,“ vybral primář jeden z úspěšných
příkladů léčby pomocí baněk.
V čem spočívá princip baňkování?
Princip spočívá v nasátí kůže dovnitř
baňky a uvolnění podkožních tkání, když
vzduch ve skleněné baňce se ohřeje za pomoci hořícího smotku vaty, jenž se do baňky vloží. Tento podtlak způsobí mimo jiné
popraskání drobných cévek s malými krevními výrony, zřetelnými jako modřina.
Změny jsou ovšem mnohem hlubší, než je
tomu třeba při modřině po úderu, nehledě
na cílené umístění baňky právě nad kritickým místem. „Tento malý výron krve
a lymfy do okolí výše zmíněného zatvrdlého místa způsobí následné zvýšení cirkulace krve v okolí s odpovídajícím zvýšením
přívodu kyslíku. Prokrvení a okysličení
těchto kritických míst způsobí odplavení
škodlivin z jejich centra a po opakované
správné aplikaci pak úlevu jak od bolesti
v zádech, tak překvapivě i úpravu nebo
zlepšení funkce příslušného vnitřního
orgánu,“ podotýká primář s tím, že masáž
baňkami trvá maximálně 20 minut. Není
však hrazena zdravotními pojišťovnami.
Baňkami se ale dá i masírovat. Záda
se před aplikací baněk vydatně namažou
neutrálním nebo aromatickým olejem.
Přisátou baňkou se pak „jezdí“ většinou
podél páteře, krouží se jí nad citlivými
místy a hlavně nad svalovými zatvrdlinami, které lze takto výrazně prokrvit. Je to
velmi účinná reflexní masáž. Masáží přisátou baňkou lze nahřát a prokrvit i některé
klouby, například bolavé rameno.
Je ale pravdou, že na nejbolavějších místech může být přisávání baňky nepříjemné
a u pacientů může baňkování způsobit
modřiny. Záleží na typu kůže, akutnosti
problému nebo množství toxinů v těle.
„Přejíždění baňkami nad ztuhlými místy
je někdy bolestivé, tlak na baňku má být
tedy přiměřený. Dotyčný má vnímat masáž
jako hraničně bolestivou, ale opravdová
bolest je nežádoucí, neboť vede k reflexnímu
stažení svalstva léčené oblasti. Pacient se má
po léčebném sezení, zvláště kombinovaném
s jinými postupy, odebrat domů a relaxovat,“ dodává MUDr. Stanislav Horák.
Konec trápení s křečovými žílami,
v Bruntále otevřeli cévní poradnu
Poradna nabízí své služby od letošního ledna v prostorách chirurgické příjmové ambulance
Text: Bc. Hana Szotkowská / Foto: Fotobanka
N
evzhledné a bolestivé křečové žíly
trápí značnou část populace, především pak ženy. Na vině nejčastěji
bývají genetické predispozice a špatný
životní styl. Účinnou pomoc při odstranění křečových žil nabízí od nového roku
Podhorská nemocnice. Ve čtvrtek
6. ledna otevřela poprvé své dveře nová
cévní poradna v Bruntále.
„Cévní poradna se specializuje na řešení
problémů s onemocněním žil na končetinách, především pak na takzvané křečové
žíly,“ informuje MUDr. Peter Miksák, primář chirurgické části oddělení operačních
oborů Podhorské nemocnice.
Poradna své služby nabízí každý čtvrtek
od 10 do 14 hodin ve druhém patře Podhorské nemocnice v Bruntále, konkrétně v prostorách chirurgické příjmové
ambulance. „Jelikož předpokládáme
poměrně značný zájem o tuto péči, prosíme všechny pacienty, aby se objednávali
do poradny nejlépe již nyní na telefonním
čísle 554 700 320,“ zdůrazňuje primář
MUDr. Peter Miksák s tím, že vyšetřeni
budou i pacienti, kteří se dostaví bez objednání. „Objednaní pacienti budou však mít
samozřejmě přednost,“ dodává primář.
Podhorská nemocnice se pro pacienty
neustále snaží zkvalitňovat své služby. Skupina AGEL převzala nemocnici v Bruntále
v roce 2005, když byla v konkursu. Od té
doby skupina AGEL investovala do nákupu
nových přístrojů a modernizace nemocnice téměř 60 milionů korun.
Inzerce
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Terapie rázovou vlnou zažene
bolesti pohybového aparátu
Efektivní léčba pro „tenisový loket“ anebo bolesti Achillovy šlachy, patních ostruh či svalových úponů
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Fotobanka
Nemocnice
T
44
enisový loket, bolesti Achillovy
šlachy, bolesti patních ostruh, bolesti
svalových úponů, omezená hybnost
či bolestivost ramenního kloubu. Tyto problémy neohrožují život, ale jsou mimořádně otravné a běžná léčba na ně často vůbec
nezabírá. V posledních letech se úponové
bolesti v oblasti velkých i malých kloubů
celého těla léčily na chirurgii, ortopedii
a rehabilitaci. Terapie měla různý efekt,
a to ať již šlo o léčbu prášky nebo obstřiky
kortikoidy a anestetikem, elektroterapii,
magnetoterapii či ultrazvuk. Pokud se neosvědčila ani rehabilitace, doporučoval se
lidem operativní zákrok.
„V posledních letech však existuje
efektivní léčba, která v mnohých případech
vede k úplnému vyléčení. Jedná se o terapii
rázovou vlnou, což je moderní cílená léčba
pohybového aparátu. Dokáže odstranit
příčinu obtíží a pacienta zcela vyléčit. Záleží na délce trvání obtíží, typu diagnózy,
předcházející léčbě a pokročilosti procesu
nemoci. Nevýhodou je, že si pacienti musí
terapii platit sami, zdravotní pojišťovny
na ni nijak nepřispívají,“ říká primář Rehabilitačního oddělení Šumperské nemocnice
MUDr. Rudolf Ditmar s tím, že podle zkušeností a studií, které proběhly v Německu
a Švýcarsku, se udává až devadesátiprocentní úspěšnost této metody.
Šumperská nemocnice měla přístroj
k aplikaci rázové vlny zapůjčen na období tří týdnů a uvažuje o jeho zakoupení.
„Bezplatně jsme ošetřili asi 30 pacientů,
kdy většina z nich měla bolesti pat – takzvanou patní ostruhu na jedné nebo obou
dolních končetinách, nebo bolesti v oblasti
loktů – takzvaný tenisový loket. U většiny
pacientů jsme zaznamenali výrazné nebo
alespoň mírné zlepšení potíží,“ konstatuje
primář.
Například u padesátileté pacientky,
která vyčerpala standardní konzervativní
léčbu u ortopeda s potížemi trvajícími asi
devět měsíců, následovala po třech aplikacích rázové vlny úleva.
„Také u pacienta ve věku 44 let, s bolestmi pravého lokte s více než jeden měsíc tr-
vajícími obtížemi, zhoršujícími se po každé
zátěži, kdy vyšetření prokázalo takzvaný
tenisový loket – po kůře dvou aplikací
rázové vlny nastalo výrazné zlepšení. Při
kontrole za měsíc po ukončení terapie byl
pacient již zcela bez obtíží,“ komentuje
primář jeden z léčených případů.
„Moderní cílená léčba
pohybového aparátu
rázovou vlnou dokáže
odstranit příčinu obtíží
a pacienta zcela vyléčit“
Jak přístroj k aplikaci rázové
vlny funguje?
Přístroj v podstatě mění vzduchovou vlnu
ve vlnu zvukovou, která pak na postiženém
místě působí do hloubky až pěti centimetrů. Vlna postiženou tkáň takříkajíc
probouzí k životu. Rozpouští vápenaté
usazeniny v kloubech, úponech a takzvaných spoušťových bodech ve svalech, místo
prokrví a povzbudí buňky k regeneraci
tkáně.
Jedno sezení trvá deset až patnáct
minut. „Často lze vyšetření i léčbu provést
při jediné návštěvě, obvykle jsou však
nutné alespoň tři aplikace, někdy i více.
Mezi jednotlivými sezeními by měl být
odstup jeden až dva týdny. Pacienti by
měli být dva dny po ošetření úplně v klidu
a také v následujících dnech po vyšetření je
potřeba omezit zátěž příslušné části těla,“
uvádí primář.
Vlastní aplikace léčby může být lehce
bolestivá a může být někomu i mírně
nepříjemná. Dá se přirovnat k poklepávání
kladívkem na postižené místo. „Někdy se
po ošetření může v místě zákroku objevit
otok a modřina, případně může místo několik dní dočasně více bolet,“ upozorňuje
MUDr. Rudolf Ditmar s tím, že efekt léčby
je dlouhodobý, nicméně je vhodné i nadále
dodržovat lékařská doporučení. Součástí
léčby přitom bývá také rehabilitace.
Rázová vlna:
• Zlepšuje místní oběh a tím zvyšuje látkovou výměnu v místě aplikace;
• Rozpouští usazeniny vápníku ve šlachách;
• U jizevnatých procesů aktivuje buňky
produkující vazivovou hmotu a zvyšuje
produkci bílkovin, které tvoří pojivové
tkáně;
• Snižuje napětí tkáně;
• Tlumí bolesti.
Při jakých stavech se nevyužívá:
• Při poruchách krevní srážlivosti;
• Při zánětlivých onemocněních (systémových i lokálních);
• U pacientů s nádory;
• Při aplikaci kortikoidů v posledních
čtrnácti dnech a rtg terapii;
• U těhotných žen;
• V případě psychické poruchy;
• Uplatnění metody nad vzdušnými orgány, například plíce.
Pacienty na interním oddělení
pravidelně navštěvují čtyřnozí léčitelé
Zooterapii Šumperská nemocnice používá zejména u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů
N
evšední návštěvy pravidelně docházejí za pacienty ošetřovatelského
úseku interního oddělení Šumperské nemocnice – dvě bearded kolie Bazilišek
a Pinki a dva králíčci Růženka s Artušem.
Zvířátka pomáhají aktivizovat dlouhodobě hospitalizované pacienty, ulevit jim
od napětí a zpříjemnit pobyt v nemocnici.
Šumperská nemocnice tak začala používat
v praxi moderní terapeutickou metodu –
zooterapii, při níž se využívá pozitivního
působení zvířat na zdraví člověka.
Každý týden se s pejsky a králíčky setkává na dvě hodiny asi 10 pacientů, kteří jsou
zpravidla ležící. „Už jen svou přítomností
dokážou naši čtyřnozí léčitelé vyvolat
dobrou náladu tam, kde je jí nedostatek. Se
zooterapií jsme začali v polovině listopadu
a pacienti ji přijali velmi pozitivně,“ říká
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou
péči Šumperské nemocnice Mgr. Eva
Pavelková.
Zooterapii začala nemocnice používat v rámci zkvalitnění péče zejména
u zdravotně handicapovaných pacientů či
u pacientů s cévní mozkovou příhodou.
Klientům prospívá jak kontakt se zvířaty, tak jejich teplo, které je účinné při
prohřívání svalů. Zvířátka také nahrazují
„Už jen svou přítomností
dokážou naši čtyřnozí
léčitelé vyvolat dobrou
náladu tam, kde je jí
nedostatek“
dlouhodobě hospitalizovaným pacientům
to, co jim schází nejvíce – příjemné doteky
a blízkost někoho, kdo je za pohlazení
vděčný. „Někteří pacienti u nás bohužel
žádný jiný fyzický kontakt nemají, třeba
proto, že jsou sami, bez rodiny a nikdo
je v nemocnici nenavštěvuje,“ popisuje
Mgr. Eva Pavelková přínos terapie s tím, že
pacienti si zvířátka hladí, mazlí se s nimi,
krmí je či češou.
Návštěva zvířat dále motivuje pacienty
k pravidelnému pohybu. Zlepšuje se také
jejich hmatová stimulace. „O tom, že je
zooterapie opravdu účinná, jsme se mohli
přesvědčit na vlastní oči. Hospitalizovali jsme například pacientku po cévní
mozkové příhodě s vážnou poruchou řeči.
Když jsme k ní přivedli pejska, po chvíli se
neuvěřitelně rozmluvila. Bylo to opravdu
viditelné zlepšení v komunikaci. A ta se při
dalších návštěvách pejska zlepšovala,“ dokládá náměstkyně konkrétním příkladem
smysluplnost této terapie, jež má velmi pozitivní vliv na psychiku pacientů. „Obličeje
většiny z nich se rozsvítí úsměvem. Každé
zpestření je našimi pacienty vítáno. Proto
jsme se rozhodli obohatit život pacientů
těmito návštěvami,“ vysvětluje Mgr. Eva
Pavelková.
A jaká jsou samotná zvířátka? Pro
terapii musí být velmi trpělivá a poslušná. Canisterapeutický pes tak musí
projít zkouškami ze základů poslušnosti
a povahových testů. Ne každý pes se totiž
na tento druh terapie hodí. Nesmí být
agresivní, ale ani se nesmí bát. Zkoušky
nejsou jednoduché. Adepti musí ustát
v klidu nejrůznější situace, které mohou
nastat. Například se nesmí polekat ani
zaútočit. „Při zkouškách se třeba simuluje
situace, kdy kolem psa rychle proběhne
figurant a praští o zem taškou plnou PET
lahví. Tito pejsci si zkrátka musí téměř
všechno nechat líbit,“ dodává s úsměvem
zkušená canisterapeutka Hana Mösnerová,
která se zvířecími léčiteli do Šumperské
nemocnice dochází.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš
45
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Lékař, který jezdí rally
MUDr. Július Örhalmi absolvoval před pěti lety Rally školu a získal národní závodní licenci FIA
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv MUDr. Júlia Örhalmiho
samozřejmě havárie není nic příjemného.
Zatím jsme neměli žádný úraz, avšak vozy
už měly „úrazů“ několik.
MUDr. Július Örhalmi (vlevo nahoře) se svým týmem.
R
Nemocnice
ychlá jízda, závodní auta, adrenalin
– tipovali byste, že tyto záliby budou
patřit lékaři? MUDr. Július Örhalmi z chirurgického oddělení Vítkovické
nemocnice jezdíval rally pět let a dosáhl
v tomto sportu mnoha úspěchů.
46
Pane doktore, jak jste se k rally vůbec
dostal?
Jako každý malý kluk jsem měl i já v dětském
pokoji vylepené ikonické sportovní automobily té doby jako byli Lancia Stratos, Lancia
Delta Integrale, nebo Audi Quattro. Pak, již
v dospělosti, jsem se seznámil s Vlastíkem
Zigem, který tu dobu jezdil závody na okruzích a závody do vrchu. Spřátelili jsme se
a několik let jsem s ním jezdíval na závody,
kde jsem měl možnost pohybovat se na té
„druhé“ straně - v pitboxech. Poznal jsem
zázemí jezdců a jednotlivé sportovní týmy.
Zde již byly sportovní vozy tak blízko, že se
jich člověk mohl i dotknout. Když autoteam
ukončil svou kariéru na okruzích, začal se
specializovat na rally závody. Tým dříve
specializovaný na okruhy neměl spolujezdce,
kteří jsou pro závody potřební, tudíž jsem
měl cestu k závodům již otevřenou. Ve Zlíně
jsem absolvoval Rally školu a získal národní
závodní licenci FIA. To bylo v roce 2005.
Rally je nebezpečný sport a Vy jako lé-
kař si jistě uvědomujete všechna rizika.
Neměl jste strach?
Neřekl bych, že je to nebezpečný sport.
Není nebezpečnější než kterýkoliv jiný
sport. Jsou zde velmi přísná bezpečnostní
pravidla. Při dodržení všech zásad je riziko
eliminované na minimum. Problém je tak,
Július Örhalmi dosáhl v rally mnoha úspěchů.
jako i na silnicích, hlavně mezi mladými
jezdci, kteří neúměrně riskují a vystavují
nebezpečí nejen sebe, ale i diváky. Pak
to jsou samozřejmě i neukáznění diváci,
většinou pod vlivem alkoholu, kteří si
například chtějí sáhnout na projíždějící
vůz apod. Jezdím vždy jen s jezdci, které
znám velmi dobře, vím, že je zde oboustranná důvěra, mohu se na ně spolehnout
a nehoníme se za vítězstvím za každou
cenu. Takže strach jsem neměl, i když
Jakých úspěchů jste v tomto sportu dosáhl? A cestoval jste kvůli rally často?
Jsme malý tým s limitovanými financemi,
takže nemůžeme absolvovat celý seriál
závodů. Kvůli financím si můžeme vybrat
jen některé. Mezi největší úspěchy bych
počítal 3. místo na Valašské rally v roce
2007 v kategorii N3, který byl v rámci série
závodů Mezinárodního Mistrovství České
republiky, a 2. místo v Rally Jeseníky v kategorii SA2 v roce 2008. Naši týmoví jezdci
jsou velmi kvalitní a při dostatečných
financích by mohli atakovat i přední příčky
v seriálu Mistrovství České republiky.
Ale od financí se odvíjí i kvalita a úroveň
závodních vozů…
Jezdíte autem rychle i v soukromí? Co
na to říká Vaše rodina?
Občas povolenou rychlost překročím, což
mě už stálo několik bodů. Nejezdím rychle
za každou cenu a snažím se povolenou
rychlost dodržovat. Rodina závody toleruje
a jezdí na ně, pokud je čas. Do fanklubu
motosportu ovšem nepatří.
Vypadáte velmi sportovně – čím se
nyní zabýváte? Musí se i lékař udržovat
v dobré fyzické kondici?
Lékař, zejména operující chirurg, by se měl
udržovat v dobré fyzické kondici. Oddaluje
tak pocit únavy a udržuje se v soustředěném stavu delší dobu, nemusí se zabývat
například tím, že ho bolí záda nebo nohy.
Mimo zimní období se věnuji i s rodinou
vysokohorské turistice, cyklistice, pokud je
čas, nebo sportovnímu potápění.
Ve Vítkovické nemocnici se zabýváte
koloproktologií. Mohl byste čtenářům
přiblížit, co všechno tento obor obnáší?
Koloproktologie se zabývá nemocemi
tlustého střeva a konečníku. Takže polovina
všech pacientů jsou pacienti s nezhoubnými
nemocemi konečníku jako jsou hemeroidy,
výhřezy konečníku a konečníkové píštěle.
Čtvrtina pacientů jsou pacienti s rakovinou
tlustého střeva a konečníku a další čtvrtina
našich pacientů jsou s nezhoubnými, většinou zánětlivými nemocemi tlustého střeva
a konečníku jako jsou Crohnova nemoc, ulcerosní kolitída, nebo divertikulární nemoc.
životním stylem – kuřáci, lidi trpící
nadváhou, nedostatkem pohybu. Důležitá
je i skladba jídelníčku – vysoké riziko mají
lidé s příjmem kalorických a tučných jídel
s nedostatkem vlákniny v potravě.
Rakovina střev patří mezi onemocnění
způsobené nezdravým životním stylem.
Zvyšuje se stále jeho výskyt?
Výskyt rakoviny se samozřejmě zvyšuje,
ale myslím si, že je to i častějším záchytem.
České republice patří nepříjemný primát:
frekvence výskytu rakoviny tlustého střeva
a konečníku je u nás nejvyšší na světě.
Jaký je Váš názor na v současné době
tak populární detoxikace, hydro-colon
apod.?
Myslím si, že nejsou škodlivé, ale žádný
přínos pro pacienta zde nevidím. Kromě
psychologického efektu, který je někdy
také velmi důležitý.
Existují u tohoto onemocnění rizikovější
skupiny?
Samozřejmě mezi rizikové skupiny patří pacienti, u kterých se v pokrevním příbuzenství rakovina tlustého střeva nebo konečníku vyskytla. Dále jsou to lidé s nezdravým
Na oddělení jste usilovali o zavedení
sakrální stimulace pro léčbu problémů
s udržením stolice. Povedlo se již tuto
metodu zavést? Jak jste daleko?
Podařilo se nám získat vnitřní grant společnosti AGEL. Zatím bude metoda jen pro
omezený počet pacientů a měli bychom ji
zavést v průběhu letošního roku. Zavedení
metody je prvním krokem pro zavedení
Július Örhalmi se svým synem.
metody v celé České republice. Dále se
spolupodílíme na vzniku Společnosti pro
poruchy pánevního dna, která by měla
mimo jiné i tuto metodu garantovat.
Oddělení klinické biochemie a hematologie
se přestěhovalo do nových prostor
Zázemí nových laboratoří je vybudováno v souladu se současnými hygienickými a legislativními předpisy
D
o nových moderních prostor se
na konci loňského roku přestěhovalo Oddělení klinické biochemie
a hematologie Vítkovické nemocnice.
Laboratoře se nyní nově nacházejí v přízemí budovy E (Neurologie), kde došlo
k rozsáhlým stavebním úpravám. Investice
do přestavby a nového nábytku vyšla na 17 milionů korun, přístrojové vybavení
bylo přestěhováno. „Pečlivě sledujeme
trendy vývoje v oblasti přístrojové techniky a analyzátory byly ve stávající laboratoři
pro spektrum vyšetření, které je možné
realizovat v současných tvrdých konkurenčních podmínkách jiných laboratorních
subjektů na území města Ostravy, na světové úrovni. Proto jsme v rámci investice
nové přístroje nezakupovali,“ vysvětluje
vedoucí klinických laboratoří RNDr. Lenka Kulíšková.
Zázemí nových laboratoří je vybudováno v souladu se současnými hygienickými
a legislativními předpisy. Prostory jsou dostatečně osvětlené, klimatizované, pacienti
mají k dispozici moderní sociální zařízení
atd. „Pacienti se nestřetávají se zaměstnanci laboratoře, pouze při odběru a testech
na sledování glukózové tolerance. Vyřešena byla rovněž logistika pohybu vzorků
a zaměstnanců po laboratoři, aby nedochá-
zelo k místům křížení vzorků,“ popisuje
Lenka Kulíšková. Laboratorní prostory pro
Krevní banku byly před realizací schváleny
až na pražské pobočce Státního ústavu pro
kontrolu léčiv.
Vítkovická laboratoř provádí veškeré
rozbory krve, moče, stolice, mozkomíšního moku a dalších biologických materiálů
na úrovni okresní nemocnice. Z hlediska
použité technologie se provoz dělí na několik částí: hematologii, koagulaci, biochemii
a imunochemii. „Mimo to zajišťujeme
také svoz vzorků a distribuci odběrových zkumavek mezi ambulantní lékaře.
Vyšetření, která neprovádíme sami, navíc
odesíláme do spolupracujících laboratoří skupiny AGEL i mimo ni, takže jsme
našim lékařům schopni zajistit prakticky
jakékoliv vyšetření, které je dostupné
v České republice,“ říká Lenka Kulíšková
a doplňuje, že oddělení plní podmínky
akreditačního řízení podle mezinárodní
normy ISO 15189 pro zdravotnické laboratoře a v listopadu 2010 získalo rovněž
akreditaci Spojené akreditační komise.
„Ještě den před akreditací jsme do laboratoře přestěhovali zbytek techniky a do noci
připojovali přístroje a uklízeli. Jsme jediné
oddělení v celé nemocnici, pro které ani
stěhování není důvodem pro přerušení
provozu. Nasazení všech zaměstnanců
bylo opravdu mimořádné,“ uzavírá Lenka
Kulíšková.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
47
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Čechů s nemocnými ledvinami
přibývá
Problémy s ledvinami má v ČR přes milion lidí, onemocnění lze odhalit jednoduchým vyšetřením moči a krve
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
48
K
aždému desátému člověku v České
republice špatně fungují ledviny.
Většina lidí ale o tom neví, protože
jejich poškození až do poslední chvíle
neprovázejí bolesti. Při zanedbání léčby
přitom může dojít až k selhání ledvin.
U těchto pacientů pak nemůže být použita
léčba, která nemoc zpomalí. Takoví lidé
jsou po zbytek života odkázáni na dialýzu,
která ledviny nahradí. Možností je také
transplantace ledvin, pro většinu pacientů
je ale příliš nebezpečná.
„Onemocnění se přitom dá včas odhalit
jednoduchým vyšetřením krve a moči. Dospělí by je měli podstoupit jednou za dva
roky a také by si vždy měli nechat změřit
krevní tlak,“ nabádá primář Dialýzy Šumperk MUDr. Petr Schlemmer. Onemocnění
ledvin většinou nemá výraznější příznaky
nebo má takové, že si je člověk s ledvinami
nespojuje. Varující v každém případě je
krev v moči. Nedostatečnou funkci ledvin
naznačují také otoky nohou. „Základní
vyšetření moči na bílkovinu albumin
a stanovení tzv. kreatininu v krvi, podle
kterého můžeme odhadnout funkci ledvin,
stojí 60 korun. Vyšetření platí zdravotní
pojišťovny,“ doplňuje primář.
Příznaky onemocnění můžou být
hodně neobvyklé
Neobvyklost příznaků se před několika
roky projevila v případu šestatřicetiletého muže ze Šumperka. Do té doby nebyl
vážněji nemocný, ovšem kouřil 15 cigaret
denně. Kvůli hypertenzní krizi s hodnotami krevního tlaku 240/140, provázené
závratěmi, pocitem rozmazaného vidění
a celkovou nevolností, byl přijat na interní
oddělení nemocnice v Šumperku. Bylo
u něj zjištěno selhání ledvin, jehož prvním
příznakem byl právě vysoký tlak.
„U pacienta byla zahájena život zachraňující hemodialyzační léčba. Po dvou
měsících byl na vlastní žádost převeden
na peritoneální dialýzu, kdy pacient si
několikrát denně sám provádí výměny
přibližně dvou litrů roztoku v břišní dutině
Činnost a umístění ledvin
Ledviny přefiltrují a vyčistí každý den
200 litrů krve. Pomáhají udržovat správnou
hladinu chemických látek v těle, především sodíku, fosforu a draslíku. Vyrábějí
hormony, které podporují tvorbu červených
krvinek v kostní dřeni, regulují krevní tlak
a pomáhají udržovat kosti v dobrém stavu.
Ledviny se nacházejí v zadní části dutiny
břišní symetricky po obou stranách páteře,
na úrovni posledního žebra. Ledvina má
přibližně velikost zavřené lidské pěsti.
Ohrožené skupiny lidí
Pacientů s onemocněním ledvin přibývá.
Nejohroženějšími skupinami jsou diabetici, kuřáci a taky lidé s vysokým krevním
tlakem nebo nadváhou. Dalším z důvodů
je stárnutí populace, u starších lidí je pravděpodobnost onemocnění ledvin vyšší.
„K projevům selhání ledvin u pacienta
patří únava, slabost, otoky nohou, někdy
i celého těla, dušnost, pach z úst, ale také
svalové křeče a tmavší zbarvení kůže. Pro
pacienty, jimž ledviny selžou až na úroveň deseti a méně procent jejich původní
funkce, to znamená, že se stanou závislými
na umělé ledvině nebo jim musí být ledvina transplantována,“ uvádí primář s tím,
že včasná diagnostika pomůže často nejenom zpomalit zhoršování funkce ledvin,
ale i zabránit dalším komplikacím.
Pacienti s chronickým selháním ledvin
mají mnohem vyšší riziko předčasného
úmrtí, navíc se jim výrazně zhoršuje kvalita
života. Dialýza sice některé funkce nahrazuje, zdaleka ale neumožňuje normální život.
Na dialýzu je v Česku odkázáno téměř šest
tisíc lidí, ročně jich přibývá 250 až 500.
Většina Čechů po selhání ledvin chodí
do nemocnic třikrát týdně na krevní dialý-
zu. „U nás léčíme kolem 70 dialyzovaných
pacientů, šest z nich peritoneální dialýzou,“
vypočítává MUDr. Petr Schlemmer.
Pacienti se selháním ledvin mohou
dostat i transplantovaný orgán, kvůli omezenému počtu dárců ale lékaři musí důkladně vybírat, pro koho je transplantace
nejvhodnější. Transplantace je optimálním
řešením zejména pro pacienty, jejichž život
není výrazně omezen dalšími chorobami.
Kvalita života pacientů po transplantaci je
navíc výrazně vyšší.
Jako prevenci proti onemocnění ledvin
se doporučuje dodržovat správnou životosprávu – dostatečně pít (aspoň dva litry tekutin denně), nekouřit a nebýt obézní. Lidé
by také měli pravidelně chodit na měření
krevního tlaku a kontrolu krevních tuků,
zejména cholesterolu.
„Nejohroženějšími
skupinami jsou diabetici,
kuřáci a taky lidé s vysokým
krevním tlakem anebo
nadváhou“
Většina pacientů se ale selhání ledvin
nedožije, protože umírá předčasně na kardiovaskulární onemocnění. „Výrazným
problémem je, že pacienti s chronickým
onemocněním ledvin jsou více ohroženi
infarktem myokardu, srdečním selháním,
cévní mozkovou příhodou nebo ischemickou chorobou dolních končetin než lidé
s normální funkcí ledvin,“ upozorňuje
primář.
Co nejvíce ledviny poškozuje
Diabetes, a to proto, že pacienti s cukrovkou mívají vysokou hladinu cukru v krvi,
který poškozuje malé cévy v ledvinách, tzv.
ledvinová klubíčka, a může tak způsobit selhání ledvin. Přitom cukrovkou trpí v České
republice 800 000 pacientů, ale ve skuteč-
nosti jich může být až dvojnásobek. Mnozí
o svém onemocnění totiž nevědí.
• Chronické záněty.
• Vysoký krevní tlak – také může poškodit cévy v ledvinách a způsobit selhání
ledvin. Až čtvrtina selhání ledvin je právě
způsobena vysokým krevním tlakem.
Neléčený vysoký krevní tlak urychluje
proces selhávání ledvin. V ČR vysokým
krevním tlakem trpí až dva milióny
dospělých.
• Postižení cévního systému aterosklerózou.
• Dědičná onemocnění – nejčastěji polycystóza.
• Dlouhodobé užívání léků na tišení bolesti, tzv. analgetik.
• Porucha odtoku moči při uzávěru vývodných močových cest.
Druhy selhávání ledvin
Akutní – pokles funkce ledvin je náhlý,
způsobený nejčastěji zraněním nebo jedovatou látkou. Většinou jde o přechodný
stav a pokud je léčba zahájena včas, funkce
ledvin se během několika týdnů může
obnovit;
Chronické – jde o dlouhodobé onemocnění s postupnou ztrátou funkce ledvin. Je
to nejčastější typ jejich selhání. Funkce už
nelze obnovit, ale je možné jejich pokles
léčbou pozastavit. Chronické onemocnění
může vyústit v selhání ledvin, kdy bez dialýzy nebo transplantace je pacient ohrožen
na životě.
Prevence onemocnění ledvin
Jezte přiměřenou, pestrou a vyváženou stravu s nižším obsahem soli a cholesterolu.
• Omezte na minimum konzumaci alkoholu.
• Nekuřte, protože kuřákům, kteří mají
současně zvýšený krevní tlak, ledviny
selhávají rychleji.
• Denně pijte alespoň dva litry tekutin.
• Všechny infekce, včetně chřipky, je třeba
důkladně vyléčit.
• Užívejte co nejméně protizánětlivých
léků a léků proti bolesti.
• Máte-li vysoký krevní tlak nebo cukrovku, co nejdříve zahajte léčbu těchto
onemocnění spojenou s pravidelnou
kontrolou funkcí ledvin.
• Dostatečně se pohybujte, zabraňte nadváze.
• Veškerá strava by měla být nedráždivá,
tedy s omezením ostrého koření.
• V jídelníčku by neměla chybět vláknina,
ovoce a zelenina, především v syrové formě s bohatým zastoupením vitamínu C.
Nemocnice
a tak nahrazuje funkci ledvin s využitím
vlastního peritonea – pobřišnice jako polopropustné membrány umožňující odfiltrování tekutiny a zplodin látkové přeměny,“
popisuje primář s tím, že po čtyřech letech
léčení byl muž převeden na automatizovanou peritoneální dialýzu pomocí přístroje,
prováděnou pouze v noci, což mu umožnilo takřka normální denní režim.
Do roku 2007 proběhly u muže celkem
tři záněty peritonea – peritonitidy, a po poslední z nich bylo nutno pro komplikovaný
průběh pacienta převést zpět na hemodialýzu. „Až desátý rok od zahájení léčby
znamenal pro pacienta velkou změnu,
protože byla provedena úspěšná transplantace ledviny, kterou mu darovala jeho
manželka,“ dodává primář.
49
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Mimořádně důležitou podmínkou
léčby rakoviny je pomoc nejbližších
Rozhovor s prof. PhDr. et Mgr. Jiřím Musilem, CSc. z Radioterapie Komplexního onkologického centra
Text: Ing. Tomáš Želazko
Nemocnice
Z
50
jištění onkologického onemocnění
téměř vždy vyvolá v pacientovi
i jeho rodině nejprve šok. Přestože
léčba rakoviny je v České republice na velmi dobré úrovni a srovnatelná s vyspělými
státy světa, je velmi důležitá, kromě samotné léčby, psychika pacienta. Na Radioterapii Komplexního onkologického
centra v Novém Jičíně se zabývá psychikou
nemocných prof. PhDr. et Mgr. Jiří Musil,
CSc., který se také v rámci léčby zaměřuje na prožívání a pocity pacienta a jeho
blízkých.
srdce a mysli lékaře, psychologa, sociálního a nutričního terapeuta vstřícně
a doširoka rozevřeny k přijetí rodinných
příslušníků onkologických (a jistě i všech
jinak) nemocných. Není to lehká služba
zvláště v okamžicích podávání zprávy
o zjištěném zdravotním stavu nemocného,
podání – teď se schovám za moderační angličtinu: Breaking Bad News, což vyžaduje
srdnatost, neboť je to důležitý moment
dialogu – podávání špatných zpráv. Na to
posléze navazuje útěšná péče o pozůstalé,
Bereavement Care.
Překvapila Vás někdy reakce pacientů
po sdělení diagnóz?
Nepřekvapila, jelikož lidé se chovají, reagují a jednají zpravidla v souladu se svým
naturelem, povahou a habitem: temperamentem, světovým názorem, pod vlivem
svých osvojených vžitých postojů, zvyků
a zlozvyků. Nelze tudíž mluvit o překvapení ani u tak závažného sdělení, nýbrž
pouze o potvrzení očekávané reakce. Je
ovšem důležité, aby klinický psycholog,
lékař a ostatní pracovníci byli připraveni v oblastech profesní i lidské přijmout
jakékoliv reakce a být ve střehu k včasné,
vlídné a vstřícné nápomoci svému pacientovi. Vždy lze najít něco podpůrného
a pozitivního.
Jaký má být vztah mezi doktorem a pacientem?
Vztah přátelský, oboustranně aktivní.
Pacient má být k dialogu uvolněn, osmělen
a veden k otevřenosti v rozpravě s lékařem,
psychologem a dalšími osobami v jeho nemocniční blízkosti, neboť tam jsou všichni
důležití pro všechny. Jsou to lidé srdeční
a citlivě vnímaví, lidé hřejiví, empatičtí,
lidé dobrotiví, vlídného úsměvu a velkého
srdce.
Rád doznám, že za tu dobu, co pracuji
na dvou z nejtěžších oddělení naší nemocnice, potkávám na těchto odděleních živě
dělné, profesně tematizované, odborně
zdatné, pracovně soustředěné, výkonné,
po celý den proudící po centrální chodbě –
kam se vytratily dojmy z prostředí seriálu
Chicago Hope? Přiznám, že jsou to oddělení radioterapie a onkologie. Tím ovšem
nepopírám, že podobné klima a setrvalou
atmosféru shledávám při konziliárních
návštěvách v odděleních interny, oddělení
dětském, neurologie, rehabilitace, chirurgie, kožním, ORL i ortopedii.
Jak je důležitá pomoc okolí pacienta –
rodiny, přátel – s rakovinou?
Mimořádně důležitou podmínkou léčby
je právě pomoc sociálního a to především
nejbližšího sociálního prostředí pacienta – jeho rodiny. Pokud ovšem právě toto
prostředí není tím jediným či hlavním
stresorem, na němž se rozvíjel onkologický
důsledek jeho negativního působení, což
není řídkým případem. Proto se rakovině
někdy přičítá neblahý přídomek, když se
říká, že je onemocněním psychosociálním.
Stýkáte se jako lékař i s rodinami pacientů?
Pokud rodiny pacientů mají o svého
nemocného zájem, jsou pomyslné náruče,
Jak lidé snášejí chemoterapie?
Zase podle vlastního nasazení ve vztahu
k nemoci, podle temperamentu, volního
a citového nasazení. Ti, kteří se nelitují,
nemoc snáší lépe než ti, kteří jsou citlivější,
úzkostnější a bázlivější. Tak jako všude, tak
také ve všech vazbách onkologického zdravotnictví jsou krajně důležité tak zvané
„strategie zvládání“. Nejčastěji jsou zamě-
řeny na informace, na emoce a na problém
léčby vcelku.
Jak reagují lidé, kteří absolvovali léčbu,
ale rakovina se jim vrátila? Nemají někdy
pocit, že na vině jsou lékaři, že nádor
špatně léčili?
Recidiva je vždy velkým zklamáním
a často dokáže nalomit dřívější pevnou
kontrapozici pacienta vůči nemoci. Ten
jejich pocit, pocit zmaru a prožitku hroutících se nadějí jsem u pacientů poznal. Byl
však málokdy na vrub lékařů, nýbrž téměř
vždy pacient obviňoval sám sebe, tedy byl
autokritický a vyčítal si; tak třeba jeden někoho, dobrého rádce, neposlechl a odkládal návštěvu onkologa, jiný zase spoléhal
na pocit, že zatím ho nic nebolí…
Co když léčba, bohužel, nepomáhá
a hrozí smrt. Jak s pacientem jednáte?
Jednám lidsky účastně, bez přetvářky,
pozorně a nápomocně myšlením slovy
i skutky. Důstojnost lidské osobnosti
každého pacienta vždy, nejen v takovém
stádiu nemoci si zasluhuje obzvláštní
úctu a poctu bližnímu jako příteli, který
nás na čas předchází v odchodu z tohoto
společného bytí.
Už Vás někdo z vážně nemocných pacientů požádal, abyste ukončil jeho život?
Dosud se to nestalo, jen v mé přítomnosti
jeden umírající kmet prosil Pána Boha
o smrt, aby ukončil jeho utrpení. Byl to
osamoceně žijící, věřící muž ve věku nad
osmdesát let, který se v souhlasu se svou
konfesí nechtěl rouhat v posledních chvílích života a tak jen prosil, až byl vyslyšen.
Jak se po mnoha letech praxe díváte
na svou profesi, máte ještě stále dostatek motivace být v ní aktivní?
Mám smělou představu a chtěl bych být
vděčný, kdybych v té práci mohl být ještě
činný, pokud ovšem jsem toho hoden.
Moc děkujeme za rozhovor.
Pri coeliakii je nutné dodržiavať
veľmi prísnu bezlepkovú diétu
Zakázané sú obilniny s obsahom lepku – pšenica, jačmeň, raž, ovos a taktiež z nich vyrobené suroviny
Text: MUDr. Mária Bartošová, primárka detského oddelenia, Nemocnica Krompachy / Foto: Artishock
ťažkostí ako je výber vhodných potravín, či
stanovenie bezpečnej dennej dávky.
Zakázané potraviny
Medzi zakázané potraviny patria obilniny
s obsahom lepku: pšenica –všetky druhy,
jačmeň, raž, ovos, taktiež všetky suroviny,
ktoré sú z týchto obilnín vyrobené – múka,
krupica, krúpy, vločky. Medzi zakázané
potraviny patria aj pekárske a cukrovinkárske potraviny vyrobené z týchto
obilnín, taktiež cestoviny, halušky, knedlíky, strúhanka. Medzi rizikové potraviny
s možným obsahom lepku patria instantné
pokrmy, polievky, omáčky, hotové jedlá,
niektoré koreniace zmesi, kečupy, dresingy,
tatárska omáčka, kypriaci prášok, polevy,
náplne, údenárske výrobky, paštéty, konzervy, výrobky z mletého mäsa, cukrovinky, bonbóny, čokoláda, pudingy, zmrzliny,
pomazánky, niektoré druhy syrov a nápojov. Ako vidíme, výber možných potravín
pri tejto bezlepkovej diéte je poriadne
zúžený.
Medzi povolené potraviny patria:
suroviny prirodzene bezlepkové ako sú
ryža, zemiaky, kukurica, pohanka, sója,
strukoviny, proso a tiež výrobky vyrobené
z týchto surovín, patria sem aj tuky, mlieko, sladká smotana, vajcia, mäso, zelenina,
ovocie, jednoduché korenie.
V súčasnej dobe v rámci celej Európy je pripravované označenie jednotnej
ochrannej známky pri potravinách bezlekových – ide o „preškrtnutý klas“.
Komplikácie pre rodičov
Rodičia detí s diagnostikovanou coeliakiou
sú často zúfalí, pretože nevedia ako túto
situáciu zvládnu. Bezlepková diéta rodinu
veľmi zaťažuje nielen psychicky, ale aj sociálne a v neposlednej miere aj ekonomicky.
Bezlepkové potraviny sú veľmi drahé, nie
sú k dispozícii v bežných potravinárskych
obchodoch. Rodina sa začína boriť s nemalými finančnými problémami. Dieťa sa
nemôže stravovať v školskej jedálni, často
nemôže chodiť so spolužiakmi do školy
v prírode, na zájazdy, lyžiarske sústredenia. Deti v predškolskom veku bývajú kvôli
diéte vylúčené z materskej škôlky. Aj čo
sa týka príprav bezlepkového pokrmu, ani
dobrej kuchárke se nevydarí v začiatkoch
podľa predstáv. Napriek všetkým ťažkostiam sa však situácia na trhu potravín
a potom aj následne v legislatíve vyvíja
priaznivo.
V súčasnosti sa organizujú stretnutia
rodičov a ich detí, ktoré sú postihnuté rovnakým ochorením – coeliakiou. Na týchto
stretnutiach si vymieňajú svoje skúsenosti,
problémy, ktoré sa vyskytujú pri starostlivosti o takto choré deti. Uskutočňujú sa
kurzy varenia a pečenia rôznych druhov
bezlepkových chlebov, rohlíkov, vianočného pečiva, veľkonočných mazancov.
Toto všetko sa deje pod vedením lektora.
Ten poradí s jedálničkom aj pri súbehu
niekoľkých chorôb – napríklad coeliakie,
cukrovky a pri rôznych potravinových
alergiách.
Na našom oddelení sme v priebehu posledných rokov mali tri dokázané prípady
coeliakie. V dvoch prípadoch išlo o dievčatá, jeden bol chlapec. U chlapca pritom išlo
o kombinovanie coeliakie a cukrovky.
Nemocnice
C
oeliakia je jednou z najčastejších
celosvetovo sa vyskytujúcich
chronických chorôb. Je to chronické
celoživotné ochorenie, ktoré v neliečenej
forme môže byť svojimi komplikáciami
život ohrozujúcim ochorením. V našej
republike nie je veľmi často diagnostikované, jej výskyt sa pohybuje okolo 1:1 250
až 1 300 prípadov a len u detí je záchytnosť
ochorenia vyššia. Ide o autoimunitnú chorobu, ktorá postihuje hlavne tenké črevo.
Príčinou je abnormálna aktivácia vlastného imunitného systému, ktorý potom následne spôsobí poškodenie sliznice tenkého
čreva, keď v ňom zaregistruje prítomnosť
lepku. Lepok je zmes bielkovín, ktorý je
súčasťou obilných zŕn jako je pšenica,
jačmeň, raž, ovos. Prvý popis coeliakie
pravdepodobne pochádza z 2. storočia
před našim letopočtom, kedy bol popísaný
pacient s neprospievaním a chronickými
hnačkami. Od doby, kedy boli popísané
prvé prípady ochorenia u detí a možnosťami ovplyvnenia choroby diétou, ubehlo
viac ako 50 rokov. Hlavným pokrokom
bolo stanovenie princípov dodržiavania
diéty, pretože ide o celoživotné ochorenie,
ktoré je liečiteľné v súčasnej dobe iba bezlepkovou diétou.
Diagnóza ochorenia je stanovená vyšetrením sliznice tenkého čreva bioptickým
vyšetrením, ktoré má v prípade postihnutia charakteristický vzhľad.
Hlavné príznaky pri tejto chorobe u detí
sú hnačky, chudnutie, celková slabosť,
nafukovanie, pocit tlaku v bruchu, zvýšená
plynatosť čriev a zvýšené množstvo stolice,
ktorá je riedka, svetlá s vysokým obsahom
tukov.
Deti sú podvyživené, s veľkým bruškom,
majú oneskorený rast, pomaly priberajú
na váhe. Sú málokrvné, majú opuchy –
hlavne na dolných a horných končatinách,
majú nedostatok niektorých vitamínov zo
skupiny B, málo železa, kyseliny listovej.
Je potom aj oneskorený pubertálny vývoj
v období dospievania. Ochorenie je účinne
liečené prísnou bezlepkovou diétou. Dodržiavanie tejto diéty však naráža na rad
51
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Pôsobenie chladu na organizmus
Znižovanie teploty organizmu postupne zasahuje činnosť fyziologických systémov
Text: MUDr. Anton Hanušín, námestník pre zdravotnú starostlivosť, VNsP Levoča / Foto: Fotobanka
slabšie. Postupne postihnutý dospeje až
do stavu zdanlivej smrti a ak sa adekvátne
nezasiahne, postihnutý zomiera na zastavenie obehu a dýchania.
Podchladený pacient patrí do rúk zdravotníkom, preto samozrejme pri nájdení
takéhoto postihnutého je potrebné okamžite volať záchrannú zdravotnú službu.
Avšak mali by sme sa pokúsiť postihnutému pomôcť. Rady nám podá operačné
stredisko ZZS. Dôležité je zabrániť ďalším
stratám tepla vyzlečením mokrého odevu,
nahradenie suchým, ochranou pred vetrom, prikrytím termofóliou…
Dôležité je, hlavne u pacientov s hlbším
podchladením, manipulovať s nimi šetrne
a obmedziť zbytočné manipulácie. Tie totiž
môžu spôsobiť fibriláciu srdca a teda zastavenie obehu, ktoré sa v stave podchladenia
veľmi ťažko rieši.
Pokiaľ je možné a postihnutý je schopný
prijímať tekutiny, je vhodné podať teplý
nápoj, nikdy nie alkohol a vyčkať na príchod ZZS.
Ak je možné, môžeme postihnutému,
hlavne v oblastiach s dlhým dojazdom
ZZS, pomôcť tým, že ho zabalíme do tzv.
Hiblerovho zábalu.
Nemocnice
P
52
ôsobenie chladu na organizmus je
zaujímavý fenomén, ktorý v súčasnosti podlieha vedeckému skúmaniu. V určitých situáciách sa pôsobenie
chladu využíva terapeuticky za kontrolovaných podmienok. Účelom tohto článku
je však popísať deštruktívne pôsobenie
chladu. Organizmus potrebuje k správnemu chodu metabolických procesov určité
rozmedzie telesnej teploty. Znižovanie teploty organizmu postupne zasahuje činnosť
fyziologických systémov. Môže spôsobiť
miestne poškodenie – vtedy hovoríme
o omrzlinách alebo celkovom podchladení
organizmu až s následkom smrti. Každý
z nás sa môže stretnúť s takýmto postihnutím, a to nielen na horách a pri zimných
športoch, či topení v chladnej vode, ale aj
v mestských oblastiach. Tu sa často jedná
o bezdomovcov, ľudí pod vplyvom
alkoholu a drog.
Klinický obraz
Pre postup a prognózu je dôležitá telesná
teplota. Telesná teplota sa musí merať centrálne, keďže meranie povrchovej teploty je
mätúce kvôli tomu, že v rámci ochranných
reakcií organizmu dochádza k zníženiu
prietoku krvi v povrchových orgánoch
(koža, svaly), aby sa telesné teplo šetrilo
pre životne dôležité orgány a koža je potom
chladnejšia, ako centrálne orgány. To však
spadá do rúk zdravotníkom. Laik najlepšie posúdi hĺbku celkového podchladenia
podľa stavu vedomia. Vedomie sa postupne
s klesajúcou teplotou zhoršuje, postihnutý
sa stáva malátny, dezorientovaný a postupne upadá do bezvedomia. Pozor ale na zámenu pri opitosti a požití drog. Trasenie
tela znamená, že ochranné mechanizmy sú
ešte funkčné, svalová aktivita totiž vyrába
potrebnú teplotu. S postupným ochladzovaním sa znižuje dychová i srdcová aktivita, takže dýchanie je pomalšie a srdcová
frekvencia nižšia a pulzácie na tepnách
Postup pri Hiblerovom zábale
1. na izolujúcu podložku položíme pozdĺžne deku č. 1;
2. na jej horný okraj kolmo na ňu položíme
deku č. 2, horný okraj je mierne stočený;
3. n
a miesto, kde bude trup pacienta,
umiestnime alu fóliu;
4. n
a deky položíme pacienta tak, aby prekrytie oboch diek bolo na trupe, nohy sú
umiestnené mimo prekrytia;
5. n
a stred hrudníka umiestnime vlhké
prestieradlo (zvlhčené horúcou vodou);
6. z vinieme alu fóliu okolo hrudníka
pacienta tak, aby horné končatiny ostali
mimo;
7. preložíme okraj deky cez nohy;
8. umiestnime zvinutú časť hornej deky
pod krk pacienta;
9. z vinieme deky tak, aby boli utesnené,
skontrolujeme utesnenie v oblasti nôh
a krku;
107. pacientovi dáme na hlavu čiapku (už pri
príprave Hiblerovho zábalu).
Omrzliny
Omrzlina je miestne poškodenie chladom.
Prejavuje sa tým, že postihnuté miesto
v akútnom štádiu je biele, studené, necitlivé‚ kĺbmi sa nedá hýbať. V tomto štádiu
ani odborníkom nie je možné vysloviť
žiadnu prognózu, pretože až po niekoľkých
dňoch (1 až 3) možno omrzlinu zaradiť
do niektorého zo stupňov:
1. Omrzlina sa prejavuje pri otepľovaní bodavými bolesťami, koža sa mení z bielej
na červenú, neskôr môže až zhnednúť
a olupovať sa.
2. Omrzlina sa po ohriatí prejaví sčervenaním, opuchom, tvorbou pľuzgierov.
3. Omrzlina sa prejaví zmenou tvaru
tkaniva – zoštíhlením – čo je spôsobené odumretím tkanív, koža je tvrdá,
čierna. Jej rozsah môže byť stanovený až
po dňoch či týždňoch a postihuje predovšetkým tie časti tela, ktoré boli okrem
chladu vystavené i tlaku ( tesné topánky).
Pri ošetrovaní omrzlín si treba uvedomiť, že
nemá zmysel ich zohrievať, pokiaľ sa telo nachádza v stave podchladenia s vysokou cent-
ralizáciou obehu. Až po celkovom ohriatí dochádza k vazodilatácii i na periférii. Ohriatie
omrznutých častí má byť začaté najrýchlejšie
ako je to možné, ale iba za predpokladu, že
nehrozí ďalšie opätovné omrznutie.
Každá omrzlina nad stupeň 1. má byť
ošetrená lekárom. Predpokladom úspešnej
liečby je normálna celková teplota tela.
Laická pomoc na mieste nehody:
• centrálne ohriatie o ktorom sme písali
vyššie;
• žiadne trenie snehom, žiadne masírovanie;
• otepľovať omrznuté miesto vlastným
telom (ruky strčiť pod pazuchy);
• privádzať cudzie teplo (omrznuté nohy
strčiť pod kamarátove pazuchy);
• uvoľniť tlak, (topánky, lyžiarky…) ak nie
je celkové podchladenie, môže postihnutý končatinami aktívne pohybovať;
• pri ľahkom omrznutí môže ísť sám, pri
ťažkých pasívny transport;
• podať Acylpyrín, Anopyrín, alebo
Ibuprofen;
• v yhľadať teplú miestnosť.
Na chate kamaráti a horský
záchranca:
• ponoriť končatiny do kúpeľa, ktorého
teplotu meriame teplomerom, voda má byť v rozmedzí 35 až 42 °C, alebo ak
teplomer nemáme, voda má byť príjemná pre zdravú ruku. Kúpeľ treba premeriavať
čo najčastejšie (voda sa rýchlo ochladzuje
od studených končatín) a nesmie byť teplejšia ako 42 °C, poškodzuje to tkanivo.
Ohrievanie má trvať až do vyfarbenia sa
kože (väčšinou do červena, trvá to asi
30 – až 60 minút);
• orálne analgetiká podľa potreby;
• prípadné vzniknuté pľuzgiere neprepichovať, sterilne prekryť;
• postihnutú končatinu uložiť mierne
vyššie;
• pri tvorbe pľuzgierov je nutný pasívny
transport – pravdepodobne bude nutná nemocničná liečba.
Pri správnej prvej pomoci môžeme postihnutému zachrániť zdravie či život.
Nespavosťou trpí čoraz viac ľudí
Následky nespavosti môžu byť nepríjemné
A
ko všetci vieme, spánok je dôležitou súčasťou života každého z nás.
Oddýchne si pri ňom telo i duša.
V dnešnej dobe je veľmi vzácne nájsť si čas
na poriadny spánok. Mnohým ľuďom sa to
ani nepodarí. Čoraz väčšie množstvo ľudí
trpí nespavosťou. Nespavosť sa prejavuje aj
týmito príznakmi:
• ťažkosti pri zaspávaní (pričom to trvá
viac ako 30 minút);
• časté prebúdzanie sa (sprevádzané pauzami medzi zaspávaním);
• časté prebúdzanie, neschopnosť znova
zaspať;
• nekvalitný spánok (únava počas dňa,
poruchy pamäte, denný spánok, úbytok
energie).
Následky nespavosti môžu byť nepríjemné.
Na krátkodobej úrovni sú problémy ako
neschopnosť sústrediť sa, zlá sebakontrola,
vyčerpanosť, stres, nervozita, čo môže
narušiť i rodinné vzťahy.
U dlhodobých porúch spánku sa môžu
vyskytnúť i väčšie problémy. Môže dôjsť
k závislosti na liekoch a veľmi častá je
neschopnosť pracovať.
V nemocničných zariadeniach sa snažíme pomôcť pacientom, aby dosiahli aspoň
minimum oddychu v podobe spánku. Už
pri vstupnom rozhovore pri príjme na oddelenie sa dozvedáme o jeho problémoch
so spánkom, spánkovom režime, jeho
návykoch či prípadnom užívaní liekov
na spanie.
Ak pacient trpí nespavosťou, musíme
o tom informovať lekára. Ten určí kedy
a aký liek treba podať. Ak pacient doma
spával a nespavosť sa prejavila počas hospitalizácie, v prvom rade hľadáme príčinu.
Môže to byť samotná hospitalizácia a zmena prostredia, stres z ochorenia či rušivé
elementy na oddelení. Preto by sme mali
pacientom zabezpečiť vhodné prostredie,
tiché, dostatočne vyvetranú miestnosť. Tak
isto by sme mali zistiť pacientove návyky
pred spaním, ktoré vykonával v domácom
prostredí a ak je to možné zabezpečiť mu
ich i počas hospitalizácie. Môže to byť
napríklad: osprchovať sa pred spaním,
pozeranie televízie, modlenie sa, rozhovor.
Pri dennodennom kontakte vieme zistiť,
či sa pacient trápi, či má strach. Snažíme
sa s ním veľa komunikovať, upokojovať
ho a podáme mu pomocnú ruku. Taktiež
pacientov nabádame k dostatočnej aktivite
cez deň. Oboznámime ho, aby sa snažil
spať hlavne v noci. Zdôrazňujeme, že dostatočný spánok v noci bude pomocou i pre
neho, nás i rodinných príslušníkov.
Nemocnice
Text: Michaela Tóthová, zdravotná asistentka, Nemocnica Zvolen
53
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Naši záchranári na zaoceánskej lodi
Na znesenie raneného pracovníka z hornej paluby bol použitý lodiarenský žeriav
Text: Bc. Mária Bozsakyová, vedúca záchranárka RZP a RLP Komárno, FORLIFE n.o.
FORLIFE n.o. Všeobecná nemocnica Komárno
prevádzkuje 4 stanice ZZS. Na týchto staniciach
pracuje 16 záchranárov, 16 vodičov a službu
vykonáva viac ako 15 lekárov, a to v nepretržitej
24hodinovej prevádzke.
Za jeden rok činnosti ZZS Forlife Komárno zasahovala 7 826krát. Toto číslo hovorí samo za seba…
vá š p ř í b ě h
C
54
hcem sa s vami podeliť o zážitky moje
a mojich kolegov – ZÁCHRANÁROV. Pracujem na záchrannej zdravotnej službe už piaty rok, z toho jeden rok
na RLP a RZP FORLIFE n.o. v Komárne.
Záchranná zdravotná služba je špecifickým odborom medicíny najmä tým,
že prichádza na pomoc „extra muros“
zdravotníckeho zariadenia k stavom, ktoré
sú často veľmi kritické a vyžadujú správne
rozhodnutie behom sekúnd. Väčšinu času
trávime v sanitke, ktorá slúži ako vyšetrovňa, zákrokovňa, pôrodná sála, zároveň ako
pojazdná nemocničná izba. Občas poslúži
aj ako záchytka, či miesto, kde človek môže
vyrozprávať všetky svoje problémy.
Za dobu 5 rokov som spoznala množstvo
príbehov ľudí, odkázaných na našu pomoc.
Štvorročné dieťa, ktoré sa dusí a prestáva
dýchať… senior, ktorý doma spadol zo
stoličky a nevie sa pohnúť… mamička,
ktorú pôrod zachytil na ulici… agitovaný
psychiatrický pacient, ktorý ohrozuje susedov… opitý bezdomovec, ktorý sa potrebuje
vyrozprávať… Každý prípad je jedinečný
a ostáva v našich pamätiach.
Jeden výjazd si pamätám ako obzvlášť
náročný. Bol mimoriadny prostredím,
v ktorom sme zachraňovali zranených.
Na rozostavanej zaoceánskej lodi, ktorú
stavali v našich komárňanských lodeniciach, vo výške asi 4poschodového domu.
„Na hornú palubu
rozostavanej lode sme v jej
útrobách liezli po úzkych
schodoch, po rebríkoch,
v úzkych chodbičkách“
s celou našou výbavou na miesto výbuchu
dostali. Na mieste boli dvaja pracovníci,
jeden ľahko a druhý veľmi ťažko zranený.
Tento mal ťažké tržné poranenia na tvári,
na rukách, zlomeniny oboch dolných končatín a bol v šoku. Pacienta sme ošetrili,
podali základnú terapiu, fixovali sme
zlomeniny. Keďže terén bol s ležiacim pacientom neschodný, na znesenie raneného
bol použitý lodiarenský žeriav. Pomohli
sme hasičom naložiť a pripútať pacienta
k hasičovi zavesenému na háku žeriava.
V sanitke sme pacienta doošetrovali,
doplnili liečbu a previezli sme ho na heliport, kde už čakal privolaný vrtuľník,
ktorý raneného previezol do špecializovaného traumacentra. Aj vďaka spolupráci
všetkých záchranných zložiek sa príbeh
skončil šťastne, o čom svedčí aj ďakovný
list adresovaný našim kolegom. Máme ho
vystavený na čestnom mieste.
Aj vďaka nemu si dennodenne pripomíname, aké je naše povolanie krásne a zmysluplné. Chcem sa poďakovať všetkým
mojim kolegom, ktorí svedomito vykonávajú túto náročnú prácu.
Váš příběh
Pracovníkom lodeníc pri zváraní vybuchla
tlaková nádoba. Keď sme boli zavolaní
na výjazd, ešte sme netušili, čo presne
vybuchlo, kde a koľkí ľudia a ako ťažko sa
zranili. Dozvedeli sme sa to až na mieste, ktoré už bolo zabezpečené hasičmi.
Terén bol nevšedný a veľmi nebezpečný.
Na hornú palubu rozostavanej lode sme
v jej útrobách liezli po úzkych schodoch,
po rebríkoch, v úzkych chodbičkách… Boli
sme štyria – lekár, dvaja záchranári a vodič
sanitky – a mali sme čo robiť, kým sme sa
Zažili jste něco neobvyklého
nebo třeba lidsky poutavého?
Pak je rubrika „Váš příběh“ pro
Vás jako stvořená! Posílejte svůj
skutečný příběh z nemocničního či
zdravotnického prostředí skupiny
AGEL na redakční e-mail: casopis@
agel.cz. Po vytištění Vašeho příběhu
v Našem AGELu se můžete těšit
na balíček v hodnotě 500 korun.
Poděkování
Upřímné poděkování všem lékařům, sestrám a ostatním zaměstnancům za vysoce
kvalitní a obětavou práci, kterou vykonáváte. Díky tomu si mohu v těchto dnech
připomínat desáté výročí od chvíle, kdy
jste mě opět vrátili do normálního života.
Váš vděčný pacient, J. L., Vsetín
Nemocnice Český Těšín
vedeniu oddelenia na čele s pánom
primárom MUDr. Jánom Latkaničom,
ako aj jeho zástupkyni MUDr. Adriane
Dugasovej, kolektívu lekárov, špecialistov,
ktorí dennodenne bojovali o jej záchranu.
Taktiež nesmiem zabudnúť vyjadriť veľké
poďakovanie a obdiv kolektívu zdravotných sestier a ostaného personálu, ktorý sa
o našu mamu, manželku a babku neustále vzorne starali až do jej posledného
výdychu.
Ďakujeme. S úctou smútiaca rodina K.
Vždy po ranní hygieně, svěříme svá těla ženě,
Je to naše cvičitelka, naše hodná slečna Věrka.
Její ruce svaly hladí ty, co nechcou poslouchat,
Naučí, kde byly v mládí, stačí ji jen poslouchat.
Děvče je to hodně milé, zpříjemní vám dlouhé
chvíle,
V tělocvičně na balónu vysvětlí vám rovný sed,
Při cvičení pochopíte, že to nejde všechno hned.
Slova díků slyší často, s úsměvem vám odpoví,
Pokud je to trochu možné, pacientům vyhoví.
Nemocnica Zvolen
Ďakujem kolektívu na psychiatrickom
oddelení za dobrú starostlivosť a ľudský
prístup k pacientom. Hlavne p. primárke
Gašparovej. Ďakujem.
Pacientka K.
Vítkovická nemocnice
S díky, K. S.
VNsP Levoča
Poďakovanie zdravotnému tímu
Dňa 15. novembra 2010 som bola hospitalizovaná na chirurgickom oddelení
z dôvodu operácie žlčníka.
Týmto by som chcela vyjadriť nesmiernu spokojnosť
s vysoko profesionálnou
prácou celého operačného
tímu zdravotníkov z Oddelenia chirurgie a anesteziológie
vo Vašej nemocnici. Moje
mimoriadne poďakovanie patrí
primárovi chirurgického oddelenia MUDr. Alojzovi Hanincovi
za jeho nadštandardný, vysoko
odborný a zároveň ľudský prístup
k pacientovi.
T. L.
Nemocnica Krompachy
Chcel by som sa v mene celej rodiny
poďakovať za obetavosť, starostlivosť
a lásku, ktorú ste preukazovali našej
mame, manželke a babke Ľ. K. Ležala
u Vás na ARO oddelení po mozgovej
príhode od 14.11.2010 do 1.12.2010.
1.12.2010 sa jej životná púť navždy
skončila.
Ďakujeme veľmi úprimne a vrúcne
Vážení, chtěli bychom velmi poděkovat
všemu ošetřujícímu personálu – lékařům,
sestřičkám i ostatním.
27. listopadu 2010 v noci jsem
ab-
solvoval těžkou akutní operaci prasklého
vnitřního aneurysmatu na chirurgickém
oddělení (příjem prim. MUDr. D. Kučera,
dále akutní CT a okamžitá akutní operace MUDr. Peteja). Následně jsem byl
hospitalizován několik dní na ARO, pak
na JIP a na interním oddělení B. Na všech
odděleních jsem se setkal se vzornou péčí
a příjemným jednáním.
Nepovažuji tak rychlou diagnózu, akutní náročnou operaci v nočních hodinách
a následnou vysoce odbornou a ochotnou
péči za samozřejmost. Vyjádřete prosím naše poděkování všem, kdo se na ní
podíleli.
S pozdravem V. a V. Š.
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vaším
prostřednictvím poděkovat MUDr. Jozefu
Chmelovi a zdravotní sestře Evě Palovské za odbornou péči a velmi příjemnou
atmosféru v cévní a chirurgické ambulanci. Přeji všem lékařům, zdravotním
sestrám a ostatnímu personálu
Vaší nemoc-
Nemocnice
Nemocnice Podlesí
55
ročník 5
nice příjemné strávení vánočních svátků
a šťastný a úspěšný nový rok 2011.
J. T.
Dne 25. 11. 2010 jsem byl operován na chirurgickém oddělení 2. patro na žaludek,
chtěl bych poděkovat vaším prostřednictvím panu primáři, panu doktorovi
Bolkovi, paní doktorce Gráfové a všem
sestrám na tomto oddělení za jejich nelehkou práci, péči, laskavost a profesionalitu
k pacientům.
Prosím, abyste jim vyřídili mé poděkování, V. S.
Nemocnice Prostějov
Vážení, v srpnu, září a počátkem října jsem
byla hospitalizována na oddělení LDN
nemocnice v Prostějově pro zhoršení svého
zdravotního stavu. A protože dnes už zase
stojím na vlastních nohou, ráda bych zveřejnila poděkování pracovníkům oddělení
LDN C za vysoce odbornou, vstřícnou,
citlivou a ohleduplnou péči.
Vděčná pacientka, S. K.
PNOeDmĚK
o cOnV iÁcNe Í
Nemocnice Přerov
Vážený pane řediteli, tímto chci poděkovat
přerovské nemocnici, konkrétně dětskému
oddělení za příkladnou péči o mého syna
J. M. (3 roky), hospitalizovaného od 21.
do 23. 11. 2010 s Dg: Hypertrofie adenoidní
tkáně. Velmi se přimlouvám za zachování
těchto výkonů ve vašem zařízení, protože
nebýt Vás, můj syn by ještě stále čekal
na adenoidektomii v nemocnici v Kroměříži, kam
spádově patříme, a jeho
zdravotní stav by se nadále
zhoršoval (průměrná čekací
doba na výkon v Kroměříži
je půl roku). Děkuji nejen
Vám, ale všem pracovníkům
dětského a ORL oddělení, zvláště
pak MUDr.Vávrovi a také všem
lékařům, sestrám a pomocnému
personálu za péči a doslova domácí
atmosféru,kterou při našem pobytu
dokázali navodit.
S pozdravem spokojená matka
L. M. Troubky-Zdislavice
Nemocnice Šternberk
56
Dobrý den. Chtěl bych Vám touto cestou
vyslovit poděkování za vzornou péči
během mého pobytu na chirurgicko-traumatologickém oddělení, kde jsem byl
hospitalizován v měsíci říjnu po úrazu zad.
Poděkování patří celému kolektivu oddělení IV, primáři Ščudlovi, zejména pak
MUDr. Puszkailerovi a všem sestřičkám.
Pobyt v nemocnici není nikdy příjemný,
ale v opravdu přívětivém prostředí se snáší
mnohem lépe. Ještě jednou díky.
S pozdravem F. K. Šternberk
Dovoluji si touto cestou poděkovat všem
pracovníkům, zejména ošetřující lékařce
MUDr. Falasové, interního oddělení Nemocnice Šternberk za vzornou péči o moji
maminku A.J., která byla hospitalizována
ve dnech 5. až 10. 11. 2010. Také oceňuji
odborný i lidský přístup paní MUDr. Tumové, která pečuje o moji maminku
v kardiologické poradně.
M.M. Šternberk
Nemocnice s poliklinikou Praha
Italská
Dobrý den, chtěl bych touhle cestou poděkovat a ocenit úžasný přístup, jehož se mi
dostalo v ordinaci ORL (MUDr. Monika
Čerteková a sestra Hanka Malá) v poliklinice Praha Italská. Můžu otevřeně říci, že
po dlouhé době jsem byl opravdu nadšený
přístupem zdravotního personálu, který
ve mně zanechal hluboký dojem, určitě se
sem budu rád vracet.
S pozdravem a přáním hezkého
prožití vánočních svátků. P. Č.
číslo 1
ún o r 2011
Podhorská nemocnice
Vážený pane řediteli! Dovolte mi, abych
Vám touto cestou poděkoval za úspěšnou
rehabilitační léčbu mého manžela F. P. Byl
ve Vaší nemocnici v říjnu 2010 na léčení.
Dík patří i celému oddělení primáře
A. Pavlíka. Všichni se o manžela dobře starali a hlavně mu léčebné procedury pomohly
od bolestí nohou. Když bude mít problémy,
zase k Vám rád přijde. Ještě jednou děkuji
všem lékařům, sestřičkám, kuchařkám
a všem, kteří pomáháte nemocným lidem.
S pozdravem, A.P., Vidnava
Šumperská nemocnice
Dobrý den, dne 23. 9. 2010 jsem byl přijat
ve Vaší nemocnici k operaci varikokely.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Vaší
nemocnici a konkrétně oddělení urologie
za skvělý přístup pana primáře Fugnera
a jeho kolektivu za výborně odvedenou
profesionální práci a za příjemné prostředí. Dále bych chtěl vyzdvihnout výbornou
práci zdravotních sester na urologickém
oddělení, kde se s jejich přístupem pacient
cítí jako v bavlnce, jejich přístup byl velice
dobrý a příjemný a pacient
pomalu zapomíná,
S pozdravem a vděčností nad míru spokojený
pacient, M. M. Olomouc
Poděkování za vzornou péči a profesionální léčbu
V září 2010 mi byla provedena operace
kolena na ortopedickém oddělení Šumperské nemocnice pod vedením primáře
MUDr. Zdenka Štěpána. Chtěla bych tímto
poděkovat lékařům, panu primáři, sestřičkám a pomocnému personálu za obětavou
a laskavou péči, kterou mi po dobu pobytu
v nemocnici věnovali. V málokteré nemocnici se s takovou péčí věnují pacientům.
Ještě jednou vřele díky celému kolektivu ortopedie, Mgr. M. M. Jeseník
Vážené vedení Nemocnice Šumperk,
posílám Vám velké poděkování na oddělení gynekologické.
Byla jsem ve dnech 14. až 21.10.2010
hospitalizována na gynekologickém oddělení z důvodu operace. V těchto dnech
jsem se dočkala u celého týmu tohoto
oddělení sestřiček a doktorů laskavosti,
pozornosti, péče a úsměvů všech.
Velice z celého srdce za obětavou péči
tohoto oddělení děkuji. S pozdravem
pacientka
E. M. Šumperk
Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych tímto způsobem
vyjádřila velký dík celému gynekologicko-porodnickému oddělení Vaší nemocnice.
Dne 25. listopadu 2010 jsem podstoupila
operaci pod vedením primáře MUDr. Vysloužila ve spolupráci s mojí ošetřující
lékařkou MUDr. Chrastinovou. Po celou
dobu mé hospitalizace mi byla poskytována špičková péče, díky které jsem se cítila
opravdu dobře. Všem lékařům a sestřičkám ještě jednou děkuji a přeji hodně
energie do další práce, kterou odvádějí
nejen s naprostou profesionalitou, ale také
vstřícností a laskavostí, jež jsou pro pacienta neméně důležité.
S pozdravem, K. M.
PNOeDmĚK
o cOnV iÁcNe Í
že má nějaký problém.
Dále bych chtěl poděkovat i Vašim
kolegům z oddělení ARO za profesionální
přístup při anestezii na sále. Mnohokráte
děkuji.
57
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Petr Rychlý: Na ulici na mě
pokřikují „Nazdar Čestmíre!“
Rozhovor se známým hercem nejen o jeho roli v populárním seriálu Ordinace v růžové zahradě
Text: Bc. Radka Baková, Bc. Hana Szotkowská / Foto: Archiv Petra Rychlého
máte radost z toho, že je o vás zájem, že
diváci tuto práci oceňují.
Jak relaxujete po práci?
Většinou tím, že jedu domů. Tím, že
pracuji mezi lidmi, tak energie, kterou
rozdávám, mne úplně vysaje. Takže nejraději jsem po práci doma, kde se obejmu se
svými dětmi, se svou fenkou a samozřejmě
se svou manželkou!
Oslovují Vás lidé na ulici jmény televizních postav?
To víte, že ano. Pro některé diváky jsem
se stal Čestmírem Mázlem, takže někdy
na mne lidé na ulici pokřikují „Nazdar
Čestmíre!“ Často mi také dávají přezdívku
Mázlíček.
zNee m
svoěcta
n i cc ee l e br i t
P
58
etra Rychlého vídáme na televizních
obrazovkách už pěknou řádku let.
Proslavil se především moderováním střihového pořadu na TV Nova Natoč
to! a také pořadem Rychlý prachy, mohli
jsme jej rovněž vidět v roli svobodníka
Kloučka v seriálu Chlapci a chlapi, nadporučíka Pecháčka v seriálu Černí baroni
a také v roli moderátora. V současné době
hraje v seriálu Ordinace v růžové zahradě
primáře Čestmíra Mázla.
Účinkujete v seriálu ze zdravotnického
prostředí. Chtěl jste být někdy lékařem?
Jakou specializaci byste si vybral?
Nejraději bych byl pediatrem, protože
mám moc rád děti, rád se o ně starám. To
jsem zdědil zřejmě po své mamince, která
byla celý život učitelkou v mateřské školce.
Čili v Ordinaci v růžové zahradě se úplně
netrefili do Vaší role?
Úplně se netrefili, ale společnost mnoha
žen mi dělá také samozřejmě dobře. Tato
role pro mě byla velký úkol, ale doufám, že
po těch letech, co v seriálu účinkuji, už mi
snad diváci věří.
Ovlivnilo Vaše účinkování v tomto seriálu Váš pohled na zdravotnictví?
Myslím, že ne. Názor na zdravotnictví
už jsem měl utvořen delší dobu, protože ve svém prvním manželství jsem se
přiženil do rodiny lékařů – můj bývalý
tchán byl sexuolog a gynekolog, švagr je
kardiochirurg, švagrová kožařka, takže
jsem měl docela slušný rozptyl a často jsem
se v tomto prostředí vyskytoval.
Natáčení je velmi náročné – kde berete
tolik energie?
Dělám práci, která mne baví, takže síly
čerpám především z radosti z toho, co dělám. Nikdy nejsem unavený, protože svou
práci dělám rád. Samozřejmě čas od času
přijde psychická únava, protože když točíte
devět, deset obrazů a jeden obraz trvá hodinu, tak je to náročné. Na druhou stranu
Dáváte si novoroční předsevzetí?
Ne, nedávám, protože se mi to nikdy nepodařilo splnit. Devatenáctého prosince jsem
oslavil výročí – deset let už nekouřím. Ale
vidíte sami, že jsem to udělal 19. prosince
a ne na konci roku. Na novoroční předsevzetí nevěřím.
Provozujete nějaké zimní sporty?
Lyžuji. Běžky mi moc nepřirostly k srdci,
protože k nim je zapotřebí dobrý styl a ten
já nemám. Rád „sjezduji“. Teď mám i tu
výhodu, že můj nejmladší syn, kterému
je skoro šest let, se naučil poměrně slušně
lyžovat, takže už se neohýbám, nebolí mě
záda a můžeme všichni společně jezdit.
Navíc kousek od mého bydliště máme
krásnou čtyřistametrovou sjezdovku, takže
lyžování si užívám.
K čemu dalšímu své děti vedete?
Děti až tak příliš nevedu, spíše hlídám, aby
nebyly rozmazlené a drzé. Spíše zpovzdálí
sleduji, jak si tvoří své vlastní cestičky. Lidem, kteří jsou nervózní z toho, že neví, co
z dítěte bude, bych vzkázal: Buďte v klidu,
dítě si svou cestičku vždycky najde.
Máte životní motto, kterým se řídíte?
Ano, řídím se hesly: Slušnost a nezávidět.
Novinky z Barrandova
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: TV Barrandov
Hostem prvního dílu byl herec a moderátor Martin Zounar, kterého nejznámější
česká cukrářka spolu s diváky naučila péct
Tříkrálový věnec. Ve druhém díle byla
hostem známé cukrářky herečka Jitka
Asterová.
Na Barrandově se natáčela česká
verze seriálu HBO „In Treatment“
se vrací na české obrazovky. Děj seriálu
od společnosti Walt Disney se odehrává
ve středověké Anglii. Hlavními postavami je šest medvídků (Brepta – Lubomír
Lipský, Babča – Eva Jiroušková, Brůča –
Oldřich Vlach, Bumbla – Vlastimil Zavřel,
Bára – Jitka Morávková, Biďa – Jana
Altmanová a Bóža – Jiří Prager) pijících
hopsinkovou šťávu, jež jim umožňuje skákat. Tito hrdinové pak bojují proti knížeti
Ignorovi a jeho skupině obrů – Tupouny.
Gumídky je možné sledovat každý všední
den od 18.50 v bloku Animáček.
Oslaďte si život se špičkovou
českou cukrářkou a známými
hosty
Na české obrazovky zamířil další pořad
věnovaný vaření. Televize Barrandov začala vysílat v lednu pořad Pečeme s láskou.
Průvodcem šestnáctidílného pořadu, který
je vysílán každou neděli odpoledne, je
známá cukrářka Mirka van Gils Slavíková.
Na sobotní podvečery pak Barrandov
připravil třináctidílný seriál Dynastie
Nováků z roku 1981 o rodině železničářů
z Prahy. V seriálu režiséra Ivana Nováka
hrají populární osobnosti Radek Brzobohatý, Josef Kemr, Jaromír Hanzlík, Hana
Maciuchová, Kateřina Macháčková, Tatiana Medvecká a Oldřich Kaiser.
Televize Barrandov přichystala
pro děti další animované
pohádky od Walta Disneyho
Televize Barrandov přichystala pro
děti další porci animovaných pohádek
od Walta Disneyho, který vysílá v bloku
pro děti Animáček. Americký animovaný
seriál Gumídci (v originále Gummi Bears)
V barrandovských ateliérech vznikla česká
verze veleúspěšného seriálového kultu
In Treatment s českým názvem Terapie.
Americký „remake“ seriálu, v hlavní roli se
známým hollywoodským hercem Gabrielem Byrnem, již čeští televizní diváci
znají jako seriál s názvem V odborné péči.
Po původní izraelské a následné americké
i srbské verzi nyní kabelová televize HBO
přichystala také původní českou variaci. Do hlavní role se produkce rozhodla
obsadit uznávaného Karla Rodena, který se
jako jeden z mála domácích herců úspěšně
etabloval i na mezinárodní scéně. V seriálu
si zahraje i Aňa Geislerová, objeví se v roli
jedné z jeho pacientek.
V režii Petra Zelenky (Knoflíkáři,
Rok ďábla, Karamazovi) a Marka Najbrta (Mistři, Protektor) tak brzy i čeští
diváci nahlédnou do každodenního života
psychoterapeuta (Roden), jenž celý týden
naslouchá problémům ostatních lidí
a přitom se sám potřebuje věnovat i svým
vlastním démonům. Minimalisticky, čistě
konverzačně pojatý příběh přitom slibuje
nečekaně silné drama.
Zámořská verze byla oceněna Zlatým
Glóbem nebo cenou Emmy. „Doufáme,
že i v české produkci vznikne neméně
kvalitní a divácky atraktivní tvar, který se
zapíše do historie novodobé české seriálové
tvorby,“ říká obchodní ředitel společnosti
Barrandov Studio Petr Tichý.
zNee m
svoěcta
n i cc ee l e br i t
Na Barrandově se od ledna
vysílají české seriály Bylo nás
šest a Dynastie Nováků
Po seriálech Žena za pultem, Major Zeman či Chlapci a chlapi přichází televize
Barrandov s dalšími dvěma archivními
českými seriály z produkce Československé televize. Od ledna začala televize
vysílat šestidílný seriál Bylo nás šest z roku
1986, který popisuje příběh šesti čerstvých
vysokoškoláků, kteří přicházejí do Prahy
z doubravského gymnázia. Barrandov
seriál režiséra Jiřího Adamce vysílá každý
čtvrtek od 20 hod. V hlavních rolích se
představují například Ivana Chýlková
a Martin Zounar.
59
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Dá se Roman Šebrle v budoucnu
na golf?
Skvělý desetibojař je aktivní i v oblasti zdravotnictví, podpořil kampaň na prevenci rakoviny prostaty
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Petra Sikory, reprezentačního lékaře atletů
Jen vás musím opravit – získal jsem bronz
z Mistrovství Evropy v hale 2009.
Před časem jste řekl, že hodláte kariéru
ukončit na olympijských hrách v roce
2012. Stále tento termín platí nebo
máme čekat, že budete následovat
brankáře Haška a sportovat ještě
v šestačtyřiceti?
Chtěl bych opravdu skončit na olympiádě
2012, bohužel už mi bude táhnout na 38 let.
zNee m
svoěcta
n i cc ee l e br i t
Co máte po ukončení kariéry vrcholového sportovce v plánu?
Možná zkusím golf, nebo se budu věnovat projektu, který máme s olympijským
vítězem v desetiboji Robertem Změlíkem,
a to Odznak Všestrannosti Olympijských
Vítězů (0ba sportovci se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní
pohybový program, který si klade za cíl
přispět ke zvýšení osobní aktivity co
největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit
sportovní začátky podobnou formou, jaká
se osvědčila oběma olympijským vítězům
– pozn. red.).
60
Začínal jste jako fotbalista, jako atlet
jste světová TOP, nyní se často věnujete
golfu. Myslíte si, že byste ve fotbale či
golfu, pokud byste se jim věnoval jako
atletice, dosáhl také světové úrovně?
Ve fotbalu netuším, ale v golfu věřím, že by
to bylo velmi dobré a možná ještě bude.
J
eden z nejlepších sportovců světa
a Evropy v posledních deseti letech.
Svého času olympijský vítěz a držitel
světového rekordu v desetiboji, či nejlepší
sportovec České republiky – to je Roman
Šebrle. Sportovní hvězda jak se patří, proto
jsme rádi, že jsme mu mohli položit několik otázek, a to nejen o sportu.
Jste olympijský vítěz, mistr světa,
držíte světový rekord. Ale už tři roky jste
nepřivezl medaili z velké akce. Co letos
– přivezete nějaký kov? Nebo budete
rád, že desetiboj dokončíte bez zranění,
které Vás poslední dva roky trápí?
Tak stále věřím, že ještě nějakou tu medaili
dovezu, a přál bych si, aby to bylo letos.
Jak je to s Vaším studiem na Vysoké
škole Báňské? Jste studentem oboru
Sportovní management na VŠB-TU
Ostrava. Co Vás ve Vašem věku přimělo
ke studiu? Účastníte se cvičení a přednášek, nebo vám vedení fakulty vyšlo
vstříc a plně využíváte individuálního
studijního plánu?
Naštěstí mi na škole vychází naprosto
vstříc, takže se učím sám na soustředěních
a doma. Tam je to ale mnohem těžší, a to
kvůli rodině. Ale některé předměty mne
naprosto baví, například management,
Před několika roky Vás na soustředění
v Africe trefil přímo do pravého ramene
oštěp z ruky domácí vrhačky. Oštěp
pronikl 12 centimetrů hluboko mezi kůži
a sval a naštěstí nic nepoškodil. Zůstal
oštěp v ruce? Jak Vám ho vyndávali
a jak Vás poté ošetřili? Jak na tu událost
vzpomínáte?
Ano, oštěp zůstal v ruce. Byl jsem v šoku
a první co bylo, že jsem si ho sám vytrhl,
což se nemá dělat. Naštěstí oštěp pronikl
jen mezi kůži a sval. Pikantní bylo, že jsem
krátce po této příhodě ještě vyhrál mistrovství Evropy.
Cestujete po celém světě, takže máte
možnost porovnávat. Jak vnímáte české
zdravotnictví?
Mohu říci jen to nejlepší. Ale je pravda, že
se o mne vždy starali lidé, co se „točí“ kolem sportu, a tak jsem vždy měl tu nejlepší
péči.
Společně s Pavlem Liškou nebo Ivanem
Trojanem jste se rozhodl podpořit kampaň zaměřenou na prevenci rakoviny
prostaty. Proč se takových akcí účastníte?
Takových akcí není nikdy dost a já jsem
opravdu rád, že se jich mohu účastnit.
Jak snášíte často i dlouhodobé odloučení od rodiny?
Čím jsem starší, je to mnohem těžší. Malá
„Sport je výborná cesta
životem, a to na jakékoliv
úrovni. Učí respektu,
hranicím, čestnosti“
(pětiletá Kateřina) už to hodně prožívá, když
jsem pryč, a mně se stýská čím dál více.
Máte před samotnými závody nějaký
rituál nebo zvyk, který vám pomůže
s koncentrací?
Naštěstí jsem žádné rituály nikdy nepotřeboval. Nejsem pověrčivý ani teď.
Opravdu věříte reklamám, které sám
točíte? Například té na cereálie Nestlé?
Dáváte je svým dětem k snídani?
Věřte nebo ne, cereálie Nestlé jsme celá ro-
dina snídali dávno předtím, než jsem začal
s touto reklamou. Sponzory vybíráme tak,
abych spojil svoje jméno jen s tím, s čím se
ztotožním.
čestnosti. Budu rád, když budou sportovat.
Naštěstí talent podědili.
V jednom bulvárním časopise jste loni
skončil druhý v anketě „10 nejvíc sexy
českých mužů“. Jako jediný sportovec jste skončil například před herci
Michalem Dlouhým, Karlem Rodenem,
Jiřím Langmajerem či Jiřím Bartoškou.
Vítězem byl čtenářkami časopisu vybrán
Lukáš Vaculík. Jak se smiřujete s touto
porážkou a co uděláte proto, abyste
letos zvítězil?
Rozmýšlel jste se dlouho, když přišla nabídka na focení aktů? A jaká byla reakce
manželky?
Focení bylo jen jednou a bylo to docela
zajímavé. Manželka naštěstí nežárlí.
Jste úspěšný sportovec, oblíbený u žen.
Jak se vypořádáváte s nájezdy fanynek?
Úspěšní sportovci je musí „odhánět
vidlemi“ – jak je to u Vás?
Naštěstí nemám žádné takové nájezdy
fanynek. Takže to je v pohodě.
Často se objevujete v porotách při
soutěžích krásných a mladých žen. Jak
tu krásu vnímáte, manželka Vám tyto
soutěže nezakazuje?
Naopak, chodí na tyto akce se mnou. A přece každý chlap se rád ohlédne za ženskou.
Předloni jste na soutěži Atlet roku
zazářil písní „Už mi lásko není dvacet
let“. Nechystáte nějaký pěvecký duet –
třeba s Lucií Bílou, Karlem Gottem nebo
někým jiným? Kdyby nabídka přišla, šel
byste do toho?
Ne. Jsem soudný a vím, že nejsem kdovíjaký zpěvák. Lidem se to zřejmě líbilo jen
proto, že to bylo něco nového a s někým,
od koho by to nečekali.
Co vnímáte jako svůj největší úspěch
v životě?
Dvě děti a rodinu (kromě dcery má osmiletého syna Štěpána – pozn. red.).
Jsou obě Vaše děti sportovně nadané?
Chtěl byste, aby se sportem živily nebo
byste jim to spíše vymlouval?
Sport je výborná cesta životem, a to na jakékoliv úrovni. Učí respektu, hranicím,
Nic. Atraktivnějších mužů je spousta, ale
nejsou tak známí jako já, takže nejsou
vidět. Takové soutěže beru s rezervou.
Znáte slávu, úspěch, zájem žen. Je něco,
co Vám chybí?
Pokud bude rodina zdravá a šťastná, nebude mi chybět vůbec nic.
Máte pocit, že Vás přibývající léta mění?
Každého mění. Na každém ale je, jaká si
vezme ponaučení, jak je soudný a jak se
chová k druhým.
Jak by vypadal den, který byste si mohl
prožít podle svých představ?
Polovinu dne bych rád strávil s rodinou
a s dětmi, prostě si to s nimi užít. Pak by
tam mohlo být i trochu golfu. A den bych
rád zakončil s kamarády a známými.
zNee m
svoěcta
n i cc ee l e br i t
makro, mikroekonomie a podobně. Je to
docela zajímavé a výborně se to učí.
61
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Blahopřejeme
V průběhu měsíců únor 2011 – březen 2011 oslaví významná životní výročí tito zaměstnanci
Ú N O R 2 0 11
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Šárka Tóthová, ošetřovatelka
Marek Niemiec, samostatný odbor. kuchař
Daniela Šleisová, nutriční terapeutka
NEMOCNICE PODLESÍ
MUDr. Miroslav Dorda, lékař
Irena Galiová, ošetřovatelka
Anna Lipková, uklízečka
Viliam Hruška, dělník ve zdrav. zařízení
NEMOCNICE PROSTĚJOV
Markéta Hanáková, DiS., porodní asistentka
MUDr. Dobromila Pekařová, lékařka
Lenka Olejníčková, dětská sestra
Jitka Nikodýmová, fyzioterapeutka
Anna Všetičková, sanitářka
Marie Trpíková, sanitářka
Josef Hykel, údržbář
Jarmila Janečková, personalistka
Ludmila Zbořilová, všeobecná sestra
NEMOCNICE PŘEROV
Věra Gelová, všeobecná sestra
Eva Petrová, všeobecná sestra
BNL eAm
Ho
O cP n
ŘEi cJ eEME
NEMOCNICE ŠTERNBERK
Sabina Jurajdová, všeobecná sestra
Olga Dosedělová, všeobecná sestra
Kateřina Doleželová, nutriční terapeutka
62
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Hana Minářová, všeobecná sestra
Monika Pernická, všeobecná sestra
Zdeňka Dostálová, všeobecná sestra
Šárka Lišková, všeobecná sestra
Marie Blablová, pracovnice úklidu
Miriam Benáčková, vedoucí úklidu
B ŘE Z E N 2 0 1 1
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
Ondrej Červenák, údržbář
Hana Waloszková, zdravotní laborantka
Lenka Heidrová, DiS., všeobecná sestra
Kateřina Oláhová, všeobecná sestra
Stanislava Sochorková, dokumentační
pracovnice
NEMOCNICA ZVOLEN
Anna Hrašková, sestra
Mária Žilková, referentka
MUDr. Pavel Mikláš, lekár
NEMOCNICA KROMPACHY
Lucia Kohanová, zdravot. asistentka
Bc. Zuzana Sedláková, vedúca sestra
OAIM
Ingrid Kordová, sestra chirurg. odd.
MUDr. Ivetta Jurčová, lekárka gyn. pôr.
odd.
VNSP LEVOČA
Ľubomíra Kamenická, sestra
Bc. Helena Orinčáková, sestra pri lôžku
Alžbeta Orlovská, sestra
Martin Pagáč, sanitár
FORLIFE N.O. KOMÁRNO
Ida Kovácsová, sestra
Anna Szabóová, sestra
Arnold Horváth, zdravotnícky záchranár
Eva Huršanová, sanitárka
Marianna Gálová, zdravotnícká záchranárka
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
Franciszka Desnicová, uklízečka
MUDr. Lenka Rašková, dětská JIP
Lenka Procházková, kuchařka
Jindřiška Hluchá, uklízečka
PODHORSKÁ NEMOCNICE, RÝMAŘOV
Lenka Rampulová, zdravotní sestra
Tasula Moravcová, zdravotní sestra
CGB LABORATOŘ
Mgr. Irena Urbanovská, molekulární
genetička
MARTEK MEDICAL
Jana Cvrkalová, fakturantka
NEMOCNICA ZVOLEN
Božena Žabková, vrátnička
Jozefa Kubašáková, laborantka
Oľga Dulajová, sestra
Andrea Iskrová, sestra
NEMOCNICE PODLESÍ
Věra Martynková, uklízečka
Lenka Pustówková, ošetřovatelka
Alena Sikorová, uklízečka
Marie Wiszczorová, uklízečka
NEMOCNICE PROSTĚJOV
Lenka Melicherová, všeobecná sestra
Hana Greplová, všeobecná sestra
Dagmar Francová, všeobecná sestra
Rut Junová, všeobecná sestra
Mojmír Chytil, údržbář
Bc. Eva Mlčochová, vedoucí fyzioterapeutka
Ivana Synková, ošetřovatelka
Aleš Halouzka, personalista
MUDr. Jiří Pistulka, lékař
Dagmar Valentová, informátorka
NEMOCNICE PŘEROV
MUDr. Stanislav Kalabus, lékař
Hana Zámorská, ošetřovatelka
Andrea Horáková, zdravotní laborantka
Dana Mikulíková, všeobecná sestra
NEMOCNICE ŠTERNBERK
Lucie Škopová, porodní asistentka
Alena Vaňková, všeobecná sanitářka
Svatava Mašlíková, všeobecná sestra
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Alena Špůrková, všeobecná sestra
MUDr. Patricie Pavlíková, lékařka
Irena Jandíková, pracovnice úklidu
MUDr. Vlasta Faltýnková, primářka patologického oddělení
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
Barbora Šmahlíková, zdravotnická asistentka
Šárka Dudková, porodní asistentka
Šárka Hlavenková, porodní asistentka
Ingrid Beňačková, všeobecná sestra
Marta Hovadíková, všeobecná sestra
Jaroslav Falašta, řidič dopravy nemocných
a raněných
MUDr. Lucia Friedlová, lékařka
Monika Irziková, všeobecná sestra
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
Jarmila Šváchová, pradlena
Marta Krobotová, uklízečka
MUDr. Iva Přemyslovská Purová, lékařka
Dana Šebestová, pokladní
Alena Kluková, centrální sterilizace
Monika Žaitlíková, všeobecná sestra
Viktor Macek, rehabilitace
PODHORSKÁ NEMOCNICE, RÝMAŘOV
Apostolia Tallová, zdravotní sestra
Nikola Šemberová, zdravotní sestra
Petr Popelka, řidič sanitky
Vladimír Tomek, laborant RDG
1. OČNÍ
Marcela Cupianová, DiS., všeobecná sestra
NEMOCNICA KROMPACHY
Marián Filip, vodič sanit. vozidla
Mária Neubellerová, spojovateľka
Marcela Olejárová, spojovateľka
FORLIFE N.O. KOMÁRNO
Zuzana Meltsóková, pôrodná sestra
Peter Jakab, vodič RLP
Bc. Lívia Molnárová, sestra
Bc. Róbert Bóth, rádiologický technik
Marta Majchráková, administratívna
asistentka
BNL eAm
Ho
O cP n
ŘEi cJ eEME
VNSP LEVOČA
MUDr. Rudolf Hollý, lekár
Daniela Hudáková, rádiologická technička
Anna Kubusová, rádiologická technička
Alžbeta Šandalová, pomocnica v kuchyni
Terézia Tomaškovičová, sestra
Jozef Valent, sanitár
Richard Vaškeba, sanitár
Mgr. Renáta Zelená, sestra
63
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Naše miminka
Pokud byste se chtěli jako zaměstnanci skupiny AGEL pochlubit svým čerstvě narozeným potomkem, máte k tomu ideální
příležitost v naší fotografické rubrice nesoucí název „Naše miminka“. Nemusí jít pouze o maminky, určitě se svými batolátky
v Našem AGELu rádi pochlubí i hrdí tatínkové, kteří v naší skupině pracují. Pokud se tedy rozhodnete zaslat nám fotku svého
novorozeněte v elektronické podobě, ať už samostatně, nebo s maminkou či tatínkem, posílejte ji na e-mail: [email protected]
N A ŠE MIMI N K A
Adéla P
10.
lušk
padu 2 0
to
v
s
ážila 3 3 ová př išla na s
li
.
1
2
il
d
vě
50
ro
a
á
P yšná m gramů a měř il t 24 .října 2 010,
am se n
eobecn
a 5 0 cen
aminka
Malý Ad aminkou je vš
ti
Lenka P
jako fak
um
tce
lušková metrů.
tura
Š ťastno oronární jedno ejszy.
pracuje
MEDICA ntka ve spole
a k
Zd
n
ie
a
c
tr
u
č
s
L
n
í
e
L
s
osti M A
.
les
R T EK
ice Pod
Nemocn
64
Mgr. Le
nce
Nemocn Gajdošové, se
stř
ice Krom
pachy, s e na OAIM
narodila
e3
dc
gramů a erka Ella. Holč 0.listopadu 2 01
ička váž
0
měř ila
5 0 centi
ila 3 6 0 0
metrů.
je
rá pracu
cové, k te nci
m
a
d
A
bula
k Olgy
Vnouče chirurgické am tále,
a
n
run
t
B
le
v
3
e
2
již
emocnic 2 010 a dostal
n
é
k
rs
Podho
topadu
ou
s babičk
dil 13. lis
se naro zík (na snímku
on
jméno H
u).
o
d
ě
d
s
a
entační
é, dokum emocnici
v
o
k
š
á
g
a
rny v N
Petr y C
lení Inte
a dosta
Dcerka
na oddě prosince 2 010
e
ic
n
ů
v
o
m
prac
5 0 gra
dila 14 .
ážila 3 3
se naro
Přerov, lice. Holčička v
A
la jméno 4 8 centimetrů.
a měř ila
Malý Ja
kub Sek
mil
sestře z
Poliklin er se narodil v
šeobec
ik y Plze
ve čtvr te
né
ň Ire
k 2 9.čer
vence 2 ně Sekmilerov
é
010.
Eliška V
ehovská
se n
ve Vítko
dila
ro
a
a
il
n
ř
ě
e
s
v
m
ické nem arodila 21. říjn
0
a
1
0
ů
2
m
ra
na
g
íj
a2
K
ocnici, k
.ř
0
a
8
0
te
k
ř ina V
de její m 010
je
V páte
ážila 3 7
aminka
minkou
JIP jako ehovská pracu
, k terá v
a
a
k
m
s
í
u
s
n
o
e
le
n
je na M
zd
Va
ddě
ťastn
ezio
3 0 0 0 gra ravotní sestra.
metrů. Š votní sestra z o .
Př i naro borové
mů a mě
5 0 centi
ice
zdra
n
,
c
á
o
zení váž
v
m
o
ř
e
il
k
a
n
rn
5
é
T
k
0
c
ie
ila
ic
c
e
v
ntimetr
Lu
ko
ů.
A RO Vít
narodila
ocká se 2 3 8 0 gramů
rn
e
Č
a
Natálk
0, vážila
adu 2 01 etrů. Š ťastným
1. listop
m
n
e
4 6 c ti mola, ř idič
a měř ila
Ho
tr
e
P
je
tatínkem e Šternberk .
cnic
z Nemo
Malý Kri
stia
T
2
IC
010, váž n Poljak se naro
řa
e
ž
a
n
a
il
d
m
trů. Š ťa 3 70 0 gramů a m il 13.prosince
, dcerka
DICAL
stnou m
ěř il 5 3 c
Karolina ti M A R T EK ME
a
a
il
m
en
lékař ka
rod
os
MUDr. I inkou se stala p timespolečn žbického, se na ážila
veta Po
rak tická
ordinac
Ly
av
k
e
š
ič
lj
á
lč
a
m
e
o
k
.
o
o
H
v
T
vá ze zá
Přerov
0.
trů
ě.
vodní
adu 2 01
centime
14 .listop mů a měř ila 4 9
ra
g
3 0 70
Vik torie
se naro
dila 7.zá
pracuje
ří 2
jako fyz
ioterape 010. Maminka
nemocn
utka ve V
ici a k n
arození
ítkovick
k u: U ž n
dcerk
é
edo
nedoufa ufali jsme, že te y složila básnič
li jsme,
n
z
ázrak p
že
k nám č
áp, přek to v yjde! 7.9. vš ř ijde. Už
rásné d
darovat.
ěvčátko ak př iletěl
Byla to
ko
dlouhá
jméno V
historie nečně nám
ik torie.
, proto m
á
r vna
ět 11.če etrů.
el na sv
iš
ř
tim
p
n
e
c
c
e
9
ěř il 4
k Ně m
á
Vlastíče 3 16 0gramů a m Jana Němcov
il
Dr.
ž
U
á
c
v
M
o
,
0
m
je
1
20
é ne
kou
odhorsk
u mamin
Š ťastno ké ambulance P
ic
z chirurg
nice.
N A ŠE MIMI N K A
Jiří Morc
in
maminc ek se narodil 2
7.listopa
eE
du
TEK ME ster, účetní ze
společn 2 010
DICA L .
C
osti M A
hlapeče
a měř il
Rk vážil 3
5 0 centi
010 gram
metrů.
ů
65
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Stalo se
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU LEVOČA
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou oslavovala 110
rokov od jej založenia
Pri príležitosti 110. výročia nemocnice
sa v piatok 12. novembra konal Levočský
lekársky deň. Odborníci z viacerých lekárskych odvetví si tak pripomenuli históriu
a najdôležitejšie medzníky Všeobecnej
nemocnice s poliklinikou. Jej začiatky
sa viažu k roku 1900, keď zo zakladiny
200tisíc zlatých, ktoré zložil levočský mešťanosta Gustáv HERMAN, bol za jeden rok
vybudovaný chirurgický pavilón. V roku
1904 bol postavený terajší pavilón gynekologickopôrodníckeho oddelenia. V 30tych
rokoch bola postavená účelová budova
psychiatrického oddelenia a neskôr terajšia
budova interného oddelenia a spoločných
vyšetrovacích zložiek.
Súčasťou Lekárskeho dňa boli odborné
semináre zamerané pre sestry, pôrodné
JUDr. Peter Vaněk predstavil prítomným
spoločnosť AGEL a MUDr. Milan Leckéši
predseda predstavenstva AGEL SK. Pri tejto
príležitosti boli ocenení bývalí zamestnanci a riaditelia, ktorí pôsobili v nemocnici
v Krompachoch. „Tým, že vstúpila do ne-
mocnice spoločnosť AGEL SK, zachránila
nemocnicu v Krompachoch a podarilo sa
nám udržať zachovanie zdravotnej starostlivosti v našej spádovej oblasti,“ povedala primátorka Krompách. MUDr. Ján Latkanič,
konateľ a primár OAIM, dostal z rúk pani
primátorky cenu za rozvoj OAIM v nemocnici v Krompachoch. Oficiálne otvorenie
zavŕšil spevom Peter Ondria prezývaný
Armstrong.
3,5 milionu korun na vzdělání svých zaměstnanců. Peníze tak poputují například
na zlepšení dovedností v oblasti informační gramotnosti či jazykových znalostí.
„Celkem jsme získali 3 443 183 korun
z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Prostředky jsou hrazeny z rozpočtu Evropské unie a státního
rozpočtu,“ vysvětluje Náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči Nemocnice Český
Těšín Mgr. Alice Ručková s tím, že cílem
projektu je zvýšit během dvou let znalosti
a dovednosti 180 zaměstnanců česko-těšínské nemocnice. „Kromě informační
gramotnosti či jazykových znalostí, se
budou zaměstnanci zdokonalovat například v manažerských dovednostech. Peníze
však poputují například i na zlepšení
vědomostí v oblasti zdravotního práva,“
doplnila náměstkyně.
Nemocnice Český Těšín je páteří
systému péče o občany města Český Těšín
a spádového regionu v oblasti zajišťování
zdravotní péče v oborech vnitřního lékařství, rehabilitace a následné péče. Úspěšným absolvováním akreditačního řízení
v únoru 2006 se stala osmou akreditovanou nemocnicí v České republice.
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
asistentky či iný zdravotnícky personál.
V lekárskej sekcii odzneli náučné prednášky z viacerých lekárskych odvetví.
NS eT A
m LoOc n
S Ei c…e
NEMOCNICA KROMPACHY
66
Vstup AGEL SK zachránil
nemocnicu pred ukončením
prevádzky
Dňa 29. októbra sa v priestoroch hotela
Plejsy v Krompachoch uskutočnila Regionálna konferencia anesteziológov. Konferencia sa konala pri príležitosti 110. výročia
založenia nemocnice a bola pod záštitou
primátorky Krompách Ing. Ivety Rušinovej.
Odbornú konferenciu organizovala Nemocnica Krompachy. Konferenciu otvorili
konatelia nemocnice MUDr. Ján Latkanič
a MUDr. Miroslav Kraus, pani primátorka a predstavitelia spoločnosti AGEL
a AGEL SK. Predseda predstavenstva AGEL
Tradiční Vánoce připravila pro
své pacienty českotěšínská
nemocnice
Přibližně 70 hospitalizovaných pacientů
muselo strávit Štědrý večer a vánoční
svátky v Nemocnici Český Těšín. Avšak
pacienti nebyli ochuzeni ani o tradiční
štědrovečerní večeři. „Každý pacient, který
není omezen dietou, dostal rybí polévku a smaženého kapra s bramborovým
salátem,“ řekla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Alice Ručková. Každý
navíc dostal balíček s jablkem, banánem,
pomerančem, mandarinkou, oplatkem
a čokoládou. Pacienti s dietou dostali místo
bramborového salátu vařené brambory
s kompotem a smaženého kapra nahradí
rybí filé.
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
ZÍSKALA FINANČNÍ PODPORU
Z EU NA VZDĚLÁNÍ SVÝCH
ZAMĚSNTNANCŮ
Významnou finanční podporu z fondu
EU získala počátkem ledna Nemocnice
Český Těšín. Nemocnice získala zhruba
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA
– ITALSKÁ
Mladí hudebníci potěšili
nemocné pacienty na LDN
Vánoční koncert žáků Základní umělecké školy Ilji Hurníka potěšil 14.12.2010
pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská.
Mladí umělci zahráli nemocným skladby
velkých tvůrců, ale i staré vánoční koledy,
aby tak navodili velmi příjemnou předvánoční atmosféru. „V rámci dvacetiminutového programu se mohli naši pacienti
zaposlouchat do zvuku kouzelných fléten
v podání dětského souboru Pimpinela, které v zápětí vystřídaly tóny klarinetového
tria. Vystoupení malých hudebníků naše
pacienty potěšilo a děti odměnili v závěru
velkým potleskem,“ řekla staniční sestra
Blanka Babáčková z Léčebny dlouhodobě
nemocných s tím, že kouzlo předvánoční
atmosféry dokreslil i svátečně nazdobený
stromeček a voňavé cukroví.
Vedoucí lékař oddělení
chorob z povolání byl
oceněn za nejhodnotnější
prezentovanou práci
Na podzim loňského roku proběhlo pod
záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR
„Symposium pracovního lékařství,“ tentokrát s mezinárodní účastí. Pořadateli této
akce, která proběhla v Luhačovicích, byly
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Lékařská fakulta Ostravské
Univerzity, Zdravotní ústav a Hornická
poliklinika v Ostravě. Ocenění za nejhodnotnější prezentovanou práci v lékařské
sekci autorů z Moravskoslezského kraje
si odnesla práce na téma „Uhlokopské
pneumokoniózy administrativně hlášené
v rámci reklasifikace u horníků OKR, kteří
nebyli pro ohrožení nemocí z povolání
přeřazeni na nerizikovou práci mimo důl –
dlouhodobé sledování.“ Hlavním autorem
oceněné práce byl MUDr. Gromnica Rostislav, Ph.D., vedoucí lékař oddělení chorob
z povolání naší polikliniky.
Splnění podmínek Auditu
Na oddělení klinické biochemie proběhl
Audit II. pro odbornost klinické biochemie
Oddělení klinické biochemie získalo
v těchto dnech osvědčení o splnění podmínek Auditu II., kdy byly prověřeny všechny
požadavky na klinické laboratoře a také
splnění standardů v celém rozsahu. Laboratoř tím ukázala průkaz kvality své práce
a je vedena v registru klinických laboratoří
Národního autorizačního střediska pro
klinické laboratoře (NASKL) při ČLS JEP.
Oddělení klinické biochemie se tak stalo
prvním zařízením poliklinického typu
v Moravskoslezském kraji, které splnilo
podmínky Auditu II.
PODHORSKÁ NEMOCNICE
Bolavá záda začala Podhorská
nemocnice léčit lávovými
kameny
Novou metodou začali léčit pacienty
s bolestmi pohybového aparátu odborníci
z Podhorské nemocnice. Zdravotnický personál na rýmařovském oddělení chronické
bolesti a rehabilitace pomáhá pacientům
pomocí lávových kamenů. Metoda spočívá
v užití specifické masáže, při které se
pokládají nahřáté lávové kameny na bolestivá místa či energetické dráhy. Ta se
tak postupně uvolňují a stimulují. Novou
metodou chce zdravotnický personál
poskytnout úlevu nejen pacientům s bolestmi pohybového aparátu, ale i pacientům, kteří vyžadují relaxaci po náročném
zaměstnání. Masáž s lávovými kameny
je vhodná pro všechny, kteří trpí bolestmi pohybového aparátu, ztuhlostí zad,
únavou nebo stresem. „Relaxační masáž
napomáhá od celkové bolesti, uvolňuje
a příjemně prohřívá tělo, stimuluje krevní
oběh i lymfatický systém. V masáži jsou
spojeny znalosti z tradičních východních
medicín, blahodárné působení vulkanických kamenů a technika havajské masáže,“
vysvětlil primář oddělení chronické bolesti
a rehabilitace rýmařovského pracoviště
Podhorské nemocnice MUDr. Stanislav
Horák.
Nemocnice přichystala pro své
pacienty dárečky
V Podhorské nemocnici zůstalo na svátky
hospitalizováno zhruba 70 pacientů. Nemocnice jim však Vánoce co nejvíce zpříjemnila. Přichystala pro ně drobné dárečky
a pacienti nepřišli ani o vánoční atmosféru.
Personál na každém oddělení nemocnice vyzdobil prostory zářícím vánočním
stromečkem a ozdobami. „Pacienti, kteří
musejí zůstat v nemocnici přes Vánoce,
dostali od Podhorské nemocnice symbolicky drobný dárek, a to balení lahodných
Štramberských uši a kalendáře. Na Štědrý
den budou pak mít pacienti k obědu rybu
a bramborový salát, který jim snad alespoň
trošku také připomene tradiční vánoční
atmosféru,“ popsala manažerka kvality
Bc. Marcela Kadlecová.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
Pacienti mají nové koupelny
Nové moderní koupelny zpříjemňují pobyt
v nemocnici pacientům interního a dětského oddělení Šumperské nemocnice. Celá
rekonstrukce stála Šumperskou nemocnici
téměř půl milionu korun. „Předchozí
koupelny byly už poněkud zastaralé. Obě
koupelny na nadstandardních pokojích
dětského a interního oddělení byly z roku
1993, kdy byl lůžkový pavilon A uveden
do provozu. Častým užíváním se značně
opotřebovaly,“ vysvětlil správce Šumperské nemocnice Mgr. Martin Pelnář důvod
rekonstrukce.
Pacientům zpestřily Vánoce
dárky, koledy i bohoslužba
Na zhruba 150 pacientů, kteří museli trávit
vánoční svátky v Šumperské nemocnici,
čekalo na Štědrý den mnoho příjemných
překvapení. Nemocnice pro pacienty
připravila štědrovečerní bohoslužbu,
drobné dárky či živě zpívané koledy.
Žádný z pacientů tak nepřišel o kouzelnou
atmosféru Vánoc. Už během dopoledne
vykouzlili úsměv na tvářích nejmenších
pacientů studenti Gymnázia Šumperk,
kteří na dětském oddělení zpívali koledy
a dětem předali dárky. „Pro pacienty jsme
letos připravili perníčky, balení lahodných
Štramberských uší a kalendáře,“ řekla
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Mgr. Eva Pavelková s tím, že obdobný
program pokračoval také na dalších odděleních Šumperské nemocnice.
NS eT A
m LoOc n
S Ei c…e
HORNICKÁ POLIKLINIKA
67
ročník 5
Pozadu však nezůstala ani Dialýza
Šumperk - až dojemnou vánoční atmosféru
dokázal vytvořit zdejší personál společně
s pacienty. Sestřičky a pacienti zpívali koledy, přičemž kytary se chopil přímo primář
Dialýzy Šumperk MUDr. Petr Schlemmer.
„Společně takto zpíváme každý rok. Úsměvy a spokojenost našich pacientů jsou pro
nás skutečně velkou odměnou,“ sdělil Petr
Schlemmer.
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
Studenti dobře znají následky
autonehod, rozhodli se proto
darovat krev
Studenti Vyšší odborné školy a Střední
školy automobilní v Zábřehu dobře vědí,
jak tragické následky dokáže mít autonehoda. I tento fakt čtrnáct z nich motivoval
k tomu, aby v úterý 23. listopadu darovali
krev na šumperské Transfúzní službě. „Jezdím autem a vím, co dokážou autonehody.
Moje krev se určitě bude někomu hodit,“
uvádí student školy Pavel Davídek jako
jeden z důvodů, proč se společně s ostatními rozhodl darovat životodárnou tekutinu.
A nikoliv poprvé. Studenti školy docházejí
na Transfúzní službu již několik let.
NS eT A
m LoOc n
S Ei c…e
Transfúzní služba se proměnila
v peklo i nebe plné dárků
S humorným nadhledem přivítala v pátek
3. prosince Transfúzní služba dárce krve.
Zdravotnický personál v šumperském
i bruntálském odběrovém středisku
68
nezapomněl, že se blíží Mikuláš, a část
personálu se tak převlékla do kostýmů
čerta, Mikuláše a anděla. Každý z dárců
navíc dostal za svoji odvahu jako poděkování drobný dárek. Místo pro evidenci
dárců v Bruntále se dokonce díky výzdobě
proměnilo v peklo, zatímco v Šumperku
usměvavé sestřičky vítaly dárce s rohy
na hlavách. „Transfúzní služba se snaží
dárce motivovat a také jim za jejich aktivitu poděkovat. Takzvaný Čertovský odběr,
kdy se část personálu převlékla do kostýmů
a rozdávala dárky, byl svým pojetím výji-
mečným odlehčením. Jsme rádi, že jsme
s nadhledem pobavili dárce a zpříjemnili
jim tak odběr,“ sdělila primářka Transfúzní služby MUDr. Marie Urbánková.
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍčÍ
Z valašskomeziříčské nemocnice
si čert děti neodnesl
Mikulášská nadílka potěšila 6. prosince
dopoledne malé pacienty na dětském
oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí.
V převlecích za Mikuláše, čerta a anděla dětem připravily rozptýlení učitelky
základní a mateřské školy ve spolupráci se
zdravotními sestrami dětského oddělení.
Pro děti byl připraven i krátký zábavný program v podobě vystoupení žáků
Základní školy Salvátor, kteří nejmenším
pacientům zahráli pohádku, jak jinak než
O čertovi. Mikulášská družina zpříjemnila
dětem pobyt v nemocnici alespoň na chviličku a navodila tak příjemnou vánoční
atmosféru.
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
Dětské oddělení vítkovické
nemocnice navštívili známí
filmoví herci
Milá návštěva zavítala během listopadu
na dětské oddělení Vítkovické nemocnice.
Vykouzlit úsměv na tváři přišli nejmenším
pacientům herci Maroš Kramár a Michal
Slaný. Herecká dvojice potěšila děti nejen
svojí přítomností, ale malým pacientům
předala také „předmikulášskou“ nadílku.
Vzácná návštěva zavítala na dětské oddělení díky občanskému sdružení KIWANIS,
které mělo pro děti rovněž připravené
drobné dárky.
Workshop formou
videokonference na téma akutní
diverkulitida
Na workshopu 16.12. 2010 se prezentovali
zejména holandští lékaři, kteří přímo
z Amsterdamu předávali informace o léčbě
této nemoci v Evropě. Workshop proběh-
číslo 1
ún o r 2011
nul v dvaceti pěti klinických pracovištích
po celé Evropě. V České republice byla
vybrána pouze FN Motol a Vítkovická
nemocnice. „Jsme rádi, že výběr padnul zrovna na naši nemocnici. Svědčí to
o kvalitě našeho pracoviště,“ řekl zástupce
primáře MUDr. Július Orhalmi, který byl
garantem zajímavé akce.
Mikulášské nadělení
Jízda na odrážedlech, čertovský labyrint,
ozdoby na stromeček, mikulášské skotačení, mikulášská nadílka, skákací hrad,
mega koule, deskové hry a jiné připravilo
vedení Vítkovické nemocnice a společnost
MARTEK MEDICAL ve spolupráci se
Střediskem volného času pro děti a vnoučata zaměstnanců.
Iktové centrum je součástí
registru IKTA
3.12. proběhl odborný seminář prezentace
iktového centra Vítkovické nemocnice.
Na semináři se probírala organizace
a struktura centra, akutní léčba CMP.
Seminář informoval o zajištění komplexní
péče o pacienta po mozkové příhodě. Lékaři rychlé záchranné pomoci informovali
o nové rajonizaci v rámci center v Moravskoslezském kraji.
STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ
Mikuláš, hodný čert a anděl
navštívil všechny děti
Mikuláš se svou družinou navštívil počátkem prosince nemocné děti hospitalizované v nemocnicích Středomoravské nemocniční. „Letos se nadělování týkalo asi
30 dětí předškolního i školního věku, které
byly hospitalizovány nejčastěji s akutními
záněty dýchacích cest a průjmovým onemocněním,“ řekla vrchní sestra dětského
oddělení Jitka Voříšková s tím, že mikulášskou nadílkou se nemocnice snaží malým
pacientům zpříjemnit jejich pobyt. Dětští
pacienti hospitalizovaní v Nemocnici
Šternberk se mohli rovněž těšit na speciální program a návštěvu Mikuláše, který
krve. Těch bylo celkem sedmdesát dva
a poděkovat jim přišli, kromě lékařů prostějovské nemocnice, také zástupci Českého
červeného kříže. Během slavnostní události
se rozdalo 40 stříbrných a 32 zlatých medailí profesora Jana Jánského.
NEMOCNICE PŘEROV
děti připravily sestřičky dětského oddělení.
Děti, které měly odvahu, Mikuláši dokonce
zarecitovaly básničku nebo zazpívaly
písničku. V Nemocnici v Přerově pak pro
malé pacienty program připravili studenti
místní Střední zdravotnické školy.
NEMOCNICE PROSTĚJOV
Prostějovská nemocnice
pořádala netradiční výstavu
„Na pouti za zdravím“ – tak se jmenovala
netradiční výstava, kterou pořádalo občanské sdružení Šance společně s Nemocnicí
Prostějov. Zdi prostějovské nemocnice
tak ozdobily fotografie zachycující svět
onkologicky nemocných dětí. Výstava byla
neobvyklá v tom, že autory některých fotografií byly samotné děti, léčící se na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky
Fakultní nemocnice v Olomouci.
Tisící miminko
Jubilejním 1000. novorozencem se v loňském roce stala Karolínka Pírková, která
se narodila 29. listopadu v 11.49 hodin.
Holčička vážila 2.450 gramů a měřila
46 centimetrů. Karolínka přišla na svět při
987. porodu.
Nemocnice Prostějov společně
s Českým červeným křížem
ocenila bezpříspěvkové dárce
V polovině prosince se v konferenčním sále
Oční oddělení má nový přístroj
Novým přístrojem začali své pacienty vyšetřovat lékaři oční ambulance Nemocnice
Přerov. Přístroj v hodnotě jednoho a půl
milionu korun pomáhá nově odborníkům
očního oddělení odhalit rané stádium
glaukomového onemocnění. Nový HRT
přístroj (Heidelberg Retina Tomograph) je
skenovací laserový systém, který umožňuje přesné zobrazení a popis topografie
terče zrakového nervu a okolní sítnice
a jeho změny v čase. Počítačovou rekonstrukcí optických řezů zadní stěnou oka
je zhotoven trojrozměrný obraz, který je
dále barevně kódován a číselně popsán.
„V praxi to znamená, že tímto přístrojem
můžeme odhalit velmi časné glaukomové
změny a sledovat jejich případnou progresi
v čase,“ vysvětluje primářka očního oddělení přerovské nemocnice MUDr. Monika
Daňková s tím, že v ambulanci mají lékaři
k dispozici nejnovější generaci tohoto
přístroje.
Tisící miminko
V Nemocnici Přerov se 15.12.2010 narodilo
tisící miminko. Jubilejním novorozencem
Tisící miminko
Tisící miminko si 14.12.2010 úspěšně zapsali do své statistiky loňského roku lékaři
a sestry Nemocnice Šternberk. Jubilejním
novorozencem se stal chlapeček Jiří Kocman, který se narodil v 15:32. Chlapeček
vážil 3520 gramů a měřil 50 centimetrů.
Novorozenecké oddělení má
nové inkubátory
Dva moderní inkubátory japonské výroby
uvedlo na podzim loňského roku do provozu novorozenecké oddělení Nemocnice
Šternberk. Nové vybavení, které zajistí
ještě kvalitnější a bezpečnější péči o novorozence, vyšlo nemocnici na 450 tisíc
korun. „Inkubátory Atom V-2100A jsou
velmi moderní, nabízí například integrovaný zvlhčovač se servořízením, plynulé
polohování matrace a systém samočinného
řízení vlhkosti vzduchu,“ popsal výhody
nového vybavení primář dětského oddělení
šternberské nemocnice MUDr. Pavel
Hronek s tím, že inkubátory se navíc velmi
snadno ovládají a jejich provozní náklady
jsou velmi nízké. Moderní přístroje budou
využívat nejmenší novorozenci, včetně
nedonošených dětí a dětí s nízkou porodní
váhou.
KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM
se stal chlapeček Ondřej Křižan, který se
narodil ráno v 08:04 s téměř ukázkovými
mírami! Chlapec vážil 3070 gramů a měřil
51 centimetrů.
NEMOCNICE ŠTERNBERK
stravovacího provozu prostějovské nemocnice uskutečnilo slavnostní ocenění dárců
vystoupením zpěvem i hrou na hudební
nástroje tak potěšili hned desítku pozorných posluchačů a navodili příjemnou
předvánoční atmosféru. Žáci I. a II. třídy
Základní školy Dr. Hrubého se přišli
představit pacientům Léčebny dlouhodobě nemocných. Oddělením se tak po celé
dopoledne nesly vánoční koledy. Písně
děti zazpívaly v doprovodu všemožných
hudebních nástrojů.
Malí žáci zpříjemnili
předvánoční čas pacientům
Nemocnice Šternberk
Pacienty šternberské nemocnice 14.12.2010
dopoledne navštívili žáci z místní Základní školy Dr. Hrubého Šternberk. Svým
Setkání s lékaři na urologickoonkologické téma
Novinky v nechirurgické léčbě karcinomu
prostaty - pomohou nám zlepšit výsledky léčby u našich pacientů? Urologové
Moravskoslezského a Zlínského kraje byli
pozvání 24.11.2010 a 8.12.2010 na prezentace a prohlídku nových technologií pro
léčbu onkologického onemocnění prostaty.
Urologové společnosti AGEL a specialisté
z ambulancí jsou zváni do Komplexního
onkologického centra Nový Jičín. Personál
pod vedením doc. MUDr. Renaty Soumarové, Phd. seznámí odborníky s možnostmi moderní onkologické léčby.
NS eT A
m LoOc n
S Ei c…e
k nim dorazil v neděli 5. prosince během
podvečera. Mikulášskou nadílku zde pro
69
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Retro:
tentokrát z Nemocnice Levoča
Pojmenování fotografické rubriky Našeho AGELu „Retro“ není náhodné. Skutečně v ní jde o časy poněkud dávnější, a to
se zaměřením na nemocnice, jejich personál či také pacienty nebo neobvyklé návštěvy. Pokud máte staré fotky, posílejte je
v elektronické podobě na e-mail: [email protected] nebo je přímo zapůjčete pro další kvalitní zpracování marketingovému oddělení
Nem
r eotro
cnice
příslušné nemocnice. Stejně tak uvítáme zapůjčení starých a zajímavých článků z dobových novin a časopisů.
70
71
Nem
r eotro
cnice
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Křížovka
NKŘÍ
emŽ
o Oc Vn Ki cA e
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALíČEK V HODNOTĚ 350 KORUN
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. března 2011 na email [email protected] Do předmětu emailu uveďte heslo „křížovka-únor“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět dárkové balíčky
v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a Repharm.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Žít je ta nejkrásnější věc na světě.
Z celkového počtu 36 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé:
72
Vladimír Židlík (Ostrava), Naďa Poroszová (Třinec), Barbora Pavlová (Nový Jičín), Blanka Straková (Valašské Meziříčí),
Jarmila Štepigová (Zvolen)
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty zaměstnanců
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v Našem AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
lá da
) vá nočn í ro
N epečená (nejen
rs
pe ké nemocnice
ek Pavliš ze Šum
Recept zasla l Mar
Suroviny
škotů
20 dkg mlet ých pi
15 dkg másla
o cu kru
15 dkg moučkovéh
1 celé vejce
2 lžíce rumu
lžičk y ka kaa
Náplň:
čkového cu kru, 3
ou
m
g
dk
10
la,
ás
10 dkg m
lu.
poprášeném aloba
Postup
yválíme na cu krem
a v
e
jem
cu
.
ra
ut
zp
u
ci ztuhno
Suroviny na rolád
Necháme v ledni
alíme do rolády.
ab
a z
ní
pl
ná
e
m
Potře
dká dobrota.
Je to vy ni kající sla
LÍČKY
PA ŘÍŽSK É ROH
ek la
up
í
ov
kr
Krásné cu
e
ntrá lní sterilizac
Ce
z
á
ov
er
Jitka Resn
erk.
nemocnice Šternb
Suroviny
ky
30 0 g hlad ké mou
cu kru
o
120 g moučkovéh
a
250 g tu ku Stell
hů
90 g mlet ých ořec
2 žlout ky
Postup
iček
, vt lačíme do form
Vy pracujeme těsto
stříkáme
na
chladnutí na horu
a upečeme. Po vy
ě.
ád
áčíme v čokol
máslový krém a m
U
Suroviny:
bory,
4 kuřecí prsa, bram
bu
do
zeleninu na oz
Na těstíčko:
4 vajíčka
1 lžíce solamylu
prik y
2 lžíce červené pa
trošku chilli
1 lžíce magi
1 lžíce majolk y
1 lžíce soli
6 stučku česnek
Postup:
terá rozšleháme
ipravíme vajíčka,k
Do větší mísy si př
agi, majolku,
papriku, chilli, m
yl,
lam
so
e
ám
id
a pak př
epeme a dáme
cí prsa jemně na kl
sů l, česnek . Kuře
přes noc v ledet
. Necháme ulež
m
ke
tíč
ěs
s t
ísy
do m
ně rozpálené
o smažíme na hod
as
m
n
de
ý
uh
Dr
nici.
ápka. Ja ko přílohu
udělá pěkná skoř
m
ná
se
až
i,
nv
pá
,které na ta líři
brambory v celku
podává me va řené
rstvou zeleninu
ul kou. Přidáme če
posy peme jarní cib
ou chuť.
na ozdobu. Dobr
RNECE
e m Po TcYn iZcAeMĚ S T N A N C Ů
V ŽU PA N
KU ŘECÍ PR SA
Recept napsala
ková
Martina Karkoš
ocnice.
m
ne
é
ick
ov
z Vítk
73
ročník 5
číslo 1
ún o r 2011
Kalendář vzdělávacích akcí
STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ
a na vývěskách v areálech nemocnic.
10. 3. 2011
DEN LEDVIN
Středomoravská nemocniční pořádá u příležitosti světového Dne ledvin ve všech
svých nemocnicích Den otevřených dveří
na hemodialyzačních odděleních. V nefrologických ambulancích budou pacientům
zdarma prováděna preventivní vyšetření,
jako měření krevního tlaku a vyšetření
moči na bílkovinu. Návštěvníkům bude
k dispozici lékař, který bude poskytovat
jak odborné konzultace v příp. potíží, tak
poskytne informace o nemocech ledvin
a možnostech včasného záchytu.
Více informací najdete na www.nemsne.cz
a na vývěskách v areálech nemocnic.
NEMOCNICE PROSTĚJOV
K NA eL m
EN
o Dc Á
n Ři cAe KCÍ
Inzerce
18. a 19. 3. 2011
CELOSVĚTOVÝ DEN GLAUKOMU
Středomoravská nemocniční pořádá
u příležitosti Celosvětového dne glaukomu
na očním oddělení v Nemocnici Prostějov
a v Nemocnici Přerov Den otevřených
dveří věnovaný prevenci zeleného zákalu.
V rámci tohoto dne si mohou zájemci nechat zdarma změřit nitrooční tlak. V případě nálezu pacienta objednáme na další
vyšetření. Pacienti se budou moci rovněž
poradit o svých problémech s lékařem.
Více informací najdete na www.nemsne.cz
74
19. 3. 2011
PREVENCE A DIAGNOSTIKA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ KOLOREKTA
Konference odd. gastroenterologie a interního oddělení pro nelékařské zdravotnické
pracovníky. Konference bude zaměřena
především na problematiku kolorektálního
karcinomu. Přihlašování a více informací
o programu na www.nempv.cz
NEMOCNICE PŘEROV
24. 2. 2011
OFTALMOLOGIE A 21. STOLETÍ
Konference očního oddělení Nemocnice
Přerov. Konference bude zaměřena na katarkata, VPMD apod. Je určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující nejen
v oboru oftalmologie. Přihlašování a více
informací o programu na www.nempr.cz
PODHORSKÁ NEMOCNICE
24. 2. 2011
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO LÉKAŘE:
REHABILITACE A LÉČBA BOLESTI
Odborný garant: prim. MUDr. Stanislav
Horák, prim. MUDr. Arnold Pavlík
Seminář garantován Českou lékařskou
komorou a ohodnocen 2 kreditními body
Bližší informace: www.podhorska.cz
22. 3. 2011
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO
PRACOVNÍKY NELÉKAŘSKÝCH
PROFESÍ: REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ
Odborný garant: RHB ambulance
Bližší informace: www.podhorska.cz
24. 3. 2011
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO LÉKAŘE:
VÝŽIVA V NEMOCNICI, INFUZNÍ LÉČBA
Odborný garant: prim. MUDr. Marián
Olejník, ml. Seminář garantován Českou
lékařskou komorou a ohodnocen
2 kreditními body. Bližší informace:
www.podhorska.cz
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
22. 2. 2011
Konference: Lymfedém a práce
sestry v lymfodrenážní
ambulanci.
Specifika práce při ošetřování pacientů
s kožními chorobami. Odborný garant:
Kožní oddělení. Bližší informace na:
www.nemspk.cz
75
Nemocnice
Nemocnice
ročník 5
76
číslo 1
ún o r 2011
Download

3. reprezentační ples