ročník 5
číslo 6
p ro si n ec 2011
V. ročník sympozia AGEL
Na vědecko-výzkumný kongres přijelo do Ostravy
téměř 400 lékařů a sester
STRANA
3
Martek Medical otevřel obchodní, logistické a školicí centrum
Volejbalistky Prostějova nafotily
kalendář AGEL 2012
Jedna z největších investic celé skupiny
V prostorách Nemocnice Prostějov se
přišla na více než 75 miliónů korun
kalendář fotil čtyři dny
STRANA
6
STRANA
14
Adresa
e-mail: [email protected]
Předsedkyně redakční rady
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Členové redakční rady
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
Inzerce
e-mail: [email protected]
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Ing. Hana Szotkowská
Jana Želazková
Zlom a grafická úprava
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce
a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
webová prezentace časopisu
www.nasagel.cz
Obsah
3
Ostrava hostila V. sympozium AGEL
6
MARTEK MEDICAL otevřel Obchodní, logistické a školicí centrum
8
AGEL se od příštího roku rozroste o Nemocnici Nový Jičín
9Skupina AGEL letos pokračovala v rozsáhlých investicích. Od roku 2007 jsme již
proinvestovali 2,4 miliardy korun
10V příštím roce budeme organizovat již dva turnusy letního tábora a připravujeme
i zimní tábor
12
AGEL chystá zimní tábor pro děti
12
AGEL se prezentoval na veletrhu Profesia days 2011 v Praze
13
Nabídka podzimních léčebných pobytů byla rozšířena
14
Volejbalistky VKO Modřanská Prostějov nafotily kalendář AGEL 2012
15
Reportáž z nového centra společnosti MARTEK MEDICAL
18
Primář šumperské gynekologie je zkušeným ovocnářem
20
MUDr. Walter Pastuszek: Baví mě sledovat výsledky mé práce
22
Napsali o nás…
26Blíží se konec roku – lidé by se měli v období Vánoc a Nového roku vyvarovat většího
množství jídla a alkoholu
27
V nemocnici byla otevřena nová neurologická ambulance
28
Tichý zloděj kostí – osteoporóza
29Urologická ambulance zpřesní díky novému sonografu diagnostiku nádorových
onemocnění prostaty
29
Nemocnice už počtvrté obhájila statut kvalitní a bezpečné nemocnice
30
Nemocnice léčí klouby pacienta jeho vlastní krví
31
Nemocný nepotřebuje jen prvotřídní ošetření, ale také společníka
32
Počet císařských řezů stoupá
33
Nemocnice otevřela novou jednotku dlouhodobé intenzivní péče
34
Parkinsonovou chorobou trpěli také papež Jan Pavel II., Brežněv či Hitler
35
Nemocnice byla vybavena novými vířivými vanami
36
Při cestování trpí někteří lidé kinetózou
37
Nemocnice zakoupila špičkový ultrazvukový přístroj
38
Antikoncepce – škodí nebo pomáhá?
39
V nemocnici provádějí ročně více než 25 tisíc laboratorních vyšetření štítné žlázy
40
Suché oči dnes trápí každého třetího člověka
41Při rekonstrukci části pavilonu objevili zaměstnanci nemocnice krásný historický
strop bývalé kaple
43
Správná výživa pacientů má významný vliv na zlepšení léčebných výsledků
44
Nemocnice začala nově nabízet bahenní zábaly a solné koupele z Krymu
45
Fotbalisté Baníku navštívili děti ve Vítkovické nemocnici
46Polikliniky Dopravního zdravotnictví se mohou nově pyšnit statutem
akreditovaného pracoviště
46
Poliklinika Ostrava nabízí ženám preventivní ultrazvukové vyšetření prsu
47
Poliklinika Olomouc otevřela nově zrekonstruovanou lékárnu
47
První prodejna zdravotnických potřeb otevřena
48
Záchranári z Nemocnice Komárno piati na medzinárodnej súťaži v Lešti
49
MUDr. Said Afzaly – lekár a dobrovoľník Slovenského červeného kríža v Skalici
50
Denný stacionár pre kožné a pohlavné choroby vymenil zrušené kožné oddelenie
51
Sexuálne prenosné infekcie
51
Pracovná zdravotná služba MEDI RELAX M+M
52
Stalo se…
57
Naše miminka
58
Blahopřejeme
60
Retro: tentokrát z Nemocnice Český Těšín
62„V současné době se dívám na krabičku cigaret a v duchu si říkám, proč jsem
nepřestal dříve.“
64
Poděkování
67
Novinky z Barrandova
68
Můj den musí začínat vůní dobré kávy, kterou si sladím o trochu víc
70Přední český paralympionik Radim Kozlovský kromě úspěchů v lyžování vozí
světové medaile i ze závodního rybolovu
72
Křížovka
73
Recepty čtenářů
74
Kalendář vzdělávacích akcí
OBSAH
AGEL a.s.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
1
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
ani jsme se nenadáli a konec roku je před námi. Jak asi budeme rok 2011 hodnotit? Jak to už bývá, na konci
roku rekapitulujeme, hodnotíme minulé období a přemýšlíme o tom, co nás čeká, co nám nadcházející rok
připraví. Bude lepší?
Co se týče budoucnosti, máme tendenci být optimističtí a nepřemýšlet o negativech, která by nám mohla
budoucnost přinést. A tak je to správně. Optimismus nám přináší energii a entusiasmus vstupovat do nového
a nepoznaného.
A tak je to i s naším časopisem Náš AGEL. Zcela na začátku, kdy jsme tento projekt firemního časopisu
spouštěli, jsme byli optimističtí. Věřili jsme, že firemní časopis jakožto jeden z nástrojů firemní kultury si
najde své čtenáře. To, co nás ale ani nenapadlo, je, že za pět let budeme zdvojnásobovat náklad. Před rokem
a půl jsme začali časopis dělat vlastním redakčním týmem, změnili jsme grafický i vizuální vzhled časopisu.
Optimismus a odvaha pustit se do nových rubrik a reportáží se vyplatila. O časopis je velký zájem, přičemž
z původních pěti tisíc výtisků zvyšujeme počet kusů v roce 2012 až na deset tisíc. Zdá se to skutečně neuvěřitelné a v minulosti téměř nemožné a nepředstavitelné.
Naše firma se rok od roku rozrůstá, přibývají zaměstnanci, pacienti, a tedy i potencionální čtenáři našeho
časopisu. Například jen za poslední dva roky jsme akvizičně posílili o Nemocnici Zvolen, jejíž součástí je
Nemocnice Krupina, společnost Kardio-Troll a od ledna budeme mít v dlouhodobém pronájmu i Nemocnici
Nový Jičín.
Celá naše redakční rada má obrovskou radost, že se nám podařilo zatraktivnit náš časopis, a doufáme, že vás
nezklameme ani v roce 2012. Chystáme pro vás nové rubriky a překvapení, která si myslíme, že oceníte.
A co se týče obsahu posledního letošního čísla, tak si v něm můžete například přečíst o vědeckém sympoziu, které jsem již popáté pořádali, o otevření nového centra Martek Medical nebo informaci o focení
našeho kalendáře na rok 2012. Samozřejmě prostor dostávají rozhovory s vybranou osobností a naším
„pamětníkem“, články jednotlivých zdravotnických zařízení naší skupiny a tradiční rubriky Naše miminka,
Blahopřejeme, Retro, Recepty a Ze světa celebrit. Nechybí ani tradiční křížovka.
V novoročním, tedy prvním čísle roku 2012, jež už nyní připravujeme, se kromě jiného dozvíte, kdo všechno
získal Zlatý Aeskulap 2011, tedy kdo patřil mezi ty naše nejlepší zaměstnance a kolektivy. Samozřejmě připravíme i zajímavou reportáž z našeho plesu, ze kterého nebudou chybět pěkné fotografie.
Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří se podílejí na vydávání našeho firemního periodika, a popřála
mnoho nápadů a pracovního nasazení do nového roku. Samozřejmě také přeji managementu skupiny AGEL,
vedení nemocnic a všem našim zaměstnancům, aby budoucí rok byl ještě úspěšnější než letošní.
Vám, kteří si právě čtete poslední výtisk tohoto roku, chci za celou redakční radu i vedení společnosti AGEL
popřát to, co je pro nás všechny to nejdůležitější, a to zdraví. Přeji Vám klidné vánoční svátky, spoustu odpočinku v kruhu nejbližších a ať je ten rok 2012 ještě lepší, než byl ten letošní.
E ditorial
DITORIAL
2
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
předsedkyně redakční rady a členka dozorčí rady
Ostrava hostila V. sympozium AGEL
Na vědecko-výzkumný kongres přijelo téměř 400 lékařů a sester, zástupců akademické sféry a osobnosti
občanského života.
T
éměř 400 odborníků z řad lékařů
i sester včetně zástupců akademické
sféry z celé České i Slovenské republiky se sjelo 6. a 7. října do ostravského
hotelu Park Inn na pátý ročník vědecko-výzkumného sympozia, které uspořádala
naše společnost AGEL. Letos si odborníci
předali své zkušenosti v oblasti zobrazovacích metod a představili si tak navzájem
celou škálu možných postupů umožňujících získat pohled do těla nemocného
pacienta.
Letošní jubilejní sympozium se konalo
pod záštitou předsedy dozorčí rady společnosti AGEL Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D.,
a generálního ředitele zdravotnické skupiny MUDr. Filipa Horáka, MBA. Prezidentem kongresu byl místopředseda dozorčí
rady MUDr. Martin Polach, MBA.
„Sympozium si za svou existenci vydo-
bylo své místo na slunci. Řada účastníků
konference do Ostravy přijela podělit
se o své odborné zkušenosti, ale také se
neformálně pobavit. Díky vám, lékařům i sestřičkám, je AGEL vnímán jako
„Sympozium si za svou
existenci vydobylo své
místo na slunci“
seriózní a vysoce profesionální společnost.
Chci vám poděkovat, že šíříte dobré jméno
společnosti AGEL,“ řekl ve svém úvodním
proslovu generální ředitel Filip Horák.
Program, který tvořily desítky odborných přednášek, byl rozdělen na sekci
lékařskou a sesterskou. Jednotlivé před-
nášky byly například z oblasti kardiologie,
gastroenterologie, onkologie a řady dalších
oborů. „Letošní téma zobrazovacích metod
bylo zvoleno záměrně, jelikož se prolíná
napříč všemi odbornostmi a prakticky
každý lékař daného oboru má možnost své
poznatky z této oblasti veřejně prezentovat,“ vysvětlil generální ředitel.
Jednotlivé sekce řídily významné osobnosti jednotlivých odborností. Mezi přednášejícími byli například prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. – předseda ortopedické
společnosti, prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. – místopředseda kardiologické společnosti nebo prof. MUDr. Zdeněk
Krška, CSc. „Skutečnost, že na sympoziu
vystoupily takové osobnosti, vypovídá
o jeho vysoké odbornosti a kvalitě,“ doplnil Filip Horák.
Velká pozornost byla na sympoziu
věnována také sesterské sekci, ve které
byly předsedajícími jednotlivých sekcí
primáři a vedoucí pracovníci jednotlivých
zdravotnických pracovišť. Na sympoziu
byly rovněž opět prezentovány probíhající
granty, které ve společnosti AGEL podporují vědeckou činnost.
„Chtěl bych poděkovat firmě AGEL
za obrovskou podporu, kterou tomuto kongresu dala. Je to záslužná věc,“ sdělil předseda vědecké rady prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. Obdobně hodnotili kongres také
další účastníci sympozia. „Řada přednášek
měla vysokou odbornou úroveň. Vystupující by se s těmito přednáškami neztratili
ani při prezentacích během mezinárodních
kongresů,“ sdělil prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA. Sympozium také zaujalo
hlavní sestru Podhorské nemocnice Evu
Krulišovou, která byla letos oceněna jako
nejlepší Sestra Moravskoslezského kraje.
„Konference se mi moc líbila. Přednášky
byly konstruktivní, velmi zajímavé,“ uvedla
Eva Krulišová, která se zúčastnila sesterské
sekce.
Kulturním vyvrcholením prvního dne
byl večerní program, v němž nechybělo
ani vystoupení jazzové kapely či populární zpěvák Pepa Laufer, který svými hity
strhl všechny účastníky večera a mnohé
„dostal“ na parket.
S k u pi n a a g el
Text: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Hana Szotkowská / Foto: PHOTO STUDIO 23
3
S k u pi n a a g el
ročník 5
4
číslo 6
prosin ec 2011
V. sym
poziu
DATU
M:
m AG
EL 20
6.–
hotel 7. 10
Park I
nn, Os . 201
trava
1
11
TÉMA
:
ZOBR
A
JAKOZOVACÍ METOD
Y
SOU
KOMP ČÁST
DIAGN LEXN
OSTI Í
SYMP
OZIU
M SE
Ing. To
předs
máše
KONÁ
Chren
POD
ZÁŠT
edy do
eka, P
zorčí ra
h.
MUDr
. Filipa dy AGEL a.s. D.
předs
H
oráka
edy př
, MBA
edstav
en
PREZ
ITOU
KY
:
stva A
G
IDEN
T KO
EL a.s.
MUDr
NGRE
SU
místop . Martin
Polach :
ředsed
a dozo
, MBA
rčí ra
KONG
RESO
VÝ PO
PLAT
Lékař
EK
..........
..........
NLZP ..
..........
..........
..........
..........
........
Stude
nti, lé .......................... ........... 1.000
kaři a
..
K
NLZP ................... 60 č
0 Kč
do 30
Platbu
le
t......... 0
prová
dějt
Kč
Variab
ilní sym e na účet: 2
10418
bol: 6
Specifi
10201
7294/
cký sy
1
2700
mb
webo
vém fo ol: obdržíte
po reg
rmulá
istraci
ři
na
Regist
race k
ak
inform
ací na tivní i pasiv
ní úča
www
.agel.
sti a v
cz/
íce
symp
ozium
S k u pi n a a g el
dy AG
VĚDE
EL a.s.
CK
prof. M Ý VÝBOR:
U
doc. M Dr. David
Ste
U
prof. M Dr. Renata jskal, Ph.D
.,
S
Vědec UDr. Pavel D oumarová, MBA, Eurc
h
ká rad
P
a spole ungl, DrSc. h.D., MBA em
čnosti
ORGA
A
G
EL a.s
N
.
MUDr. IZAČNÍ VÝB
O
O
MUDr. ndřej Urba R:
n
M
MUDr. arian Bran , Ph.D.
n
M
MUDr. arian Wie y
rz
Ji
MUDr. ří Kubeš, P goń
h.D
Radan
Volno .
hrads
ký
5
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
MARTEK MEDICAL otevřel
Obchodní, logistické a školicí centrum
Výstavbou nového distribučního centra v Prostějově dojde k upevnění pozice společnosti jako jednoho
z nejvýznamnějších distributorů se zdravotnickými prostředky v České republice.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
S k u pi n a a g el
S
6
polečnost MARTEK MEDICAL v říjnu slavnostně otevřela Obchodní,
logistické a školicí centrum. Moderní
centrum za více než 75 miliónů korun bylo
postaveno na zhruba osmi tisících metrech
čtverečních na zelené louce průmyslové
zóny G v Prostějově. Výstavba centra, která
se řadí mezi historicky největší investice
skupiny AGEL, trvala 14 měsíců.
„Touto realizací nového distribučního
centra se nám podařilo naplnit střednědobou strategii této společnosti a připravit
veškeré podmínky vedoucí ke zvýšení
úrovně našich logistických služeb, což by
mělo přispět k upevnění pozice MARTEK
MEDICAL jako jednoho z nejvýznamnějších distributorů se zdravotnickými
prostředky,“ řekl při slavnostním otevření
centra obchodní ředitel skupiny Ing. Roman Gavanda.
Průmyslová zóna v Prostějově byla vybraná díky kvalitní infrastruktuře a velmi
dobré poloze. „Centrum bude sloužit
jako hlavní skladový prostor naší firmy.
Vzhledem k expanzi společnosti byly již
stávající prostory nedostatečné. Proto jsme
přistoupili k výstavbě nového centra, které
díky své výhodné poloze a velké kapacitě umožní zkvalitnění dodávek a služeb
našim zákazníkům,“ říká ředitel firmy
MARTEK MEDICAL Ing. Tomáš Dohnal
s tím, že po vybudování bude přímo v novém centru pracovat 50 lidí.
Třípodlažní moderní centrum má
rozměry 54 krát 44 metrů. V přízemí
a prvním podlaží se nachází skladové
plochy, technologické provozy objektu
a sociální zázemí personálu. Ve druhém
podlaží je umístěno školicí středisko
s kapacitou 100 lidí a administrativní část
s kapacitou 30 lidí. Ve školicím středisku
se plánují organizace vzdělávacích akcí
a seminářů pro zdravotnická zařízení skupiny AGEL, či edukační akce pro ostatní
klienty společnosti MARTEK MEDICAL,
kterých je v současnosti již přes tři tisíce.
Řadí se mezi ně například nemocnice
všech typů, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče, domovy pro
seniory, územní střediska záchranných
služeb, nebo ordinace praktických lékařů
a ostatních specialistů. Součástí školení
budou například edukace ve správném
používání různých druhů zdravotnických
prostředků, semináře týkající se legislativních změn ve zdravotnictví, nebo odborné
vzdělávací akce pro lékařský a střední
zdravotnický personál. Ve třetím poschodí
centra bude rovněž administrativní část.
„Objekt je umístěn na pozemku tak, aby
Zleva: Obchodní ředitel skupiny Ing. Roman Gavanda, ekonomka společnosti MARTEK MEDICAL
Ing. Pavlína Waclawková, ředitel techniky a provozu Ing. Miroslav Miller, člen představenstva Tomáš Lyžbicki
a ředitel společnosti MARTEK MEDICAL Ing. Tomáš Dohnal.
Ing. Roman Gavanda
Ing. Tomáš Dohnal při slavnostním projevu
S k u pi n a a g el
vznikla manipulační plocha pro příjem
a výdej zboží a parkovací plochy uvnitř
uzavřeného areálu,“ uvádí Ing. Dohnal.
Nejdůležitější částí nového centra je pro
společnost MARTEK MEDICAL sklad,
který obsahuje moderní regálovou zónu
pro europalety a policové regály, tedy
celkem 2500 paletovacích míst. Tento sklad
pojme dvě třetiny kapacity skladů v Třinci,
Olomouci a v Brně, přičemž po otevření
logistického centra jsou sklady v Olomouci
a v Brně postupně rušeny a zaměstnanci
těchto skladů přejdou na nové pracovní
pozice do Prostějova. „V nových skladových
prostorech využíváme moderní, počítačem
řízené systémy řízení procesů nákupu, skladování a distribuce zboží, které nám jednak
umožní lépe řídit nákupy, optimalizovat
hladiny skladových zásob a urychlit distribuci zboží a jednak zlepší klíčové logistické
ukazatele směrem k našim klientům. A to
rychlost a úspěšnost vykrytí objednávek,
snížení počtu zákaznických reklamací a následných nápravných opatření,“ doplňuje
člen představenstva Tomáš Lyžbicki, odpovědný za logistická řešení společnosti.
Společnost MARTEK MEDICAL je největším českým distributorem zdravotnického materiálu, především pro anestezii,
intenzivní péči, kardiologii a chirurgii
a veškerého ostatního materiálu, potřebného pro všechny typy zdravotnických
zařízení v České republice.
7
Na slavnostním otevření zazpívala Markéta Konvičková
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
AGEL se od příštího roku rozroste
o Nemocnici Nový Jičín
Zavázali jsme se investovat téměř 220 miliónů korun do rekonstrukce operačních sálů novojičínské
nemocnice včetně jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení.
Text: Ing. Hana Szotkowská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Jiří Zerzoň, archiv Nemocnice Nový Jičín
Po podpisu smlouvy Ing. Jaroslav Palas, MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA a Ing. Luděk Cibulka, MBA (zprava)
S k u pi n a a g el
U
8
ž od ledna příštího roku se naše
společnost rozroste o dalšího člena.
Stane se jím Nemocnice Nový
Jičín. Pronájem zadlužené nemocnice naší
dceřiné společnosti Radioterapie schválili
krajští zastupitelé koncem září. Smlouvu
o pronájmu poté podepsali hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas,
ředitel společnosti Radioterapie Ing. Luděk
Cibulka, MBA, a vedoucí Komplexního
onkologického centra doc. MUDr. Renata
Soumarová, Ph.D., MBA.
„Děkujeme kraji za jeho projevenou
důvěru. Pronájem novojičínské nemocnice
vnímáme jako velký závazek a věříme, že
i v tomto případě dokážeme uplatnit naše
mnohaleté zkušenosti s řízením nemocnic.
Jsme si vědomi poslání novojičínské nemocnice jako okresní nemocnice v regionu
a v tomto duchu ji hodláme nadále také
rozvíjet,“ řekl během slavnostního aktu
podpisu smlouvy generální ředitel společnosti AGEL MUDr. Filip Horák, MBA.
Společnost převzala závazky po lhůtě
splatnosti ve výši 270 miliónů korun. Kraji
bude rovněž ročně platit nájem ve výši více
než pětadvaceti miliónů korun, přičemž
čátku příštího roku,“ prozrazuje generální
ředitel. „Nad rámec smlouvy plánujeme
do nemocnice pořídit také špičkový
diagnostický přístroj PET_CT, který bude
prvním přístrojem tohoto druhu v Moravskoslezském kraji a jehož pořízení nás
vyjde na sto miliónů korun,“ doplnil.
Podle více než šestisetstránkové smlouvy zůstane veškerý nemovitý majetek
včetně přístrojového vybavení v majetku
Moravskoslezského kraje. Společnost se
také ve smlouvě zavázala zachovat stejný
rozsah zdravotní péče, a to jak v novojičínské nemocnici, tak v nemocnici ve Vítkově
na Opavsku, která pod novojičínskou
nemocnici spadá. „Kromě toho ve Vítkově
hodláme posílit ambulantní část specializovanými ambulancemi a umožnit místnímu zdravotnímu personálu vzdělávání
a další odborný rozvoj,“ uvedl Filip Horák.
Podle něj společnost také rozhodně neplánuje propouštět zaměstnance či snižovat
jejich mzdové ohodnocení. „Bylo by to
nelogické, vzhledem k tomu, že chceme
rozsah stávající péče zachovat. Případnou
redukci pracovníků chceme řešit přirozeným úbytkem, kdy po určitou dobu
nebudeme přijímat nové zaměstnance
za zaměstnance, kteří odejdou například
do důchodu,“ vysvětlil s tím, že vedení
společnosti pár dní po podpisu smlouvy
Nemocnice Nový Jičín
11,25 miliónu korun půjde na umoření
dluhu. Zbylá část nájemného bude investována do oprav budov, které zůstávají majetkem Moravskoslezského kraje.
„Kromě toho jsme se zavázali investovat
téměř 220 miliónů korun do rekonstrukce
operačních sálů včetně jednotek intenzivní
péče a anesteziologicko-resuscitačního
oddělení. Do oprav se pustíme hned na za-
Operace v novojičínské nemocnici
zorganizovalo besedu se zaměstnanci,
aby zodpovědělo jejich dotazy a rozptýlilo
nejistotu a obavy.
Skupina agel letos pokračovala
v rozsáhlých investicích. Od roku 2007
jsme již proinvestovali 2,4 miliardy korun
Finanční prostředky směřují zejména do nákupu přístrojového vybavení a modernizace jednotlivých
zdravotnických zařízení.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
„Největší letošní investicí skupiny bylo otevření nové Polikliniky AGEL Nový Jičín“
N
aše skupina AGEL i letos výrazně
investovala do svého rozvoje. Udržení technologií a infrastruktury
na potřebné úrovni je nezbytnou podmínkou zachování konkurenceschopnosti
a nutným krokem k naplnění našeho hlavního cíle, kterým je poskytování kvalitní
zdravotní péče.
Od roku 2007 celá zdravotnická skupina
vydala na investice 2,4 miliardy korun.
„Díky zavádění moderních technologií
a pořizování špičkových přístrojů se zvyšuje
kvalita, účinnost i efektivita poskytované zdravotní péče. Takto jsou vytvářeny
příznivé podmínky pro zkracování doby
pobytu pacienta na lůžku a současně je mu
umožněn včasnější návrat k jeho plnohodnotnému životu,“ říká finanční ředitel skupiny Ing. Karel Kantor s tím, že zvyšování
kvality poskytované péče vnímají pozitivně
i pacienti jednotlivých zdravotnických zařízení, což se odráží i ve výsledcích pravidelných průzkumů spokojenosti.
Zmodernizovaný angiologický sál Vaskulárního
centra Vítkovické nemocnice
Nová Poliklinika AGEL Nový Jičín
75 miliónů korun. Stavba jedné z největších investic skupiny v celé historii trvala
přes jeden rok.
Velkou změnu pocítili pacienti i zdravotnický personál Vítkovické nemocnice.
Po půlroční komplexní revitalizaci dostaly
pavilony chirurgie, gynekologicko-porodnický, interny a ředitelství zcela nový kabát.
část těchto finančních prostředků získala
nemocnice dotaci v rámci Integrovaného
operačního programu, který podporuje
specializovaná centra a jehož administrátorem je Ministerstvo zdravotnictví České
republiky, nebo nově zrekonstruovaný angiologický sál Vaskulárního centra Vítkovické nemocnice. Modernizace tohoto sálu
včetně obnovy a nákupu nových přístrojů
přišla nemocnici na více než 23 miliónů
korun.
„Našim pacientům chceme i do budoucna nabízet co nejkvalitnější zdravotní péči,
proto plánujeme nové přístrojové a stavební investice i v následujících letech,“
dodává finanční ředitel Ing. Karel Kantor.
S k u pi n a a g el
Ing. Karel Kantor
Největší letošní investicí skupiny bylo
otevření nové Polikliniky AGEL Nový
Jičín. V bývalé budově Tonaku našly
od září své zázemí ambulance onkologie,
hematologie a lékařské genetiky včetně denního onkologického stacionáře
společnosti Radioterapie, která je součástí
Komplexního onkologického centra, dále
pak lékárna Repharm a moderní laboratoře společnosti P&R LAB. Investice včetně
pořízení přístrojů a zařízení přišla na více
než 100 miliónů korun.
Druhou největší investicí skupiny bylo
vybudování Obchodního, logistického
a školicího centra společnosti MARTEK
MEDICAL. Moderní centrum v průmyslové zóně v Prostějově přišlo na více než
Proměna staré zástavby v moderní budovy
přišla na více než 41 miliónů korun.
Také přerovská nemocnice v listopadu
otevřela zcela novou jednotku dlouhodobé
intenzivní péče. Investice do rekonstrukce
a vybavení špičkovou přístrojovou technikou přišla na více než 25 miliónů korun,
přičemž jde v tomto roce o největší investiční akci ve společnosti Středomoravská
nemocniční, která řídí Nemocnici Prostějov,
Nemocnici Přerov a Nemocnici Šternberk.
K významným letošním technologickým investicím patří nové přístrojové
vybavení v hodnotě 74 miliónů korun
pro Nemocnici Podlesí, kde na převážnou
9
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
V příštím roce budeme organizovat
již dva turnusy letního tábora
a připravujeme i zimní tábor
Museli jsme se naučit sami na sebe vydělat a nespoléhat se na státní dotace, budovat si dobré jméno na trhu,
i když to na začátku nebylo lehké a není ani teď.
Text: Redakce / Foto: Bc. Radka Baková, PHOTO STUDIO 23
Předseda Pavel Michna
B
s k u pi n a A G E L
líží se konec roku 2011 a nastává čas
bilancování a hodnocení. A tak jsme
k rozhovoru pozvali zástupce, který
má hájit zájmy všech zaměstnanců z pozice
vedení odborové organizace skupiny AGEL
– předsedu Sdružení odborových organizací společnosti AGEL (SOOSA) pana
Pavla Michnu.
Během letošního roku skupina AGEL
připravila pro své zaměstnance a jejich děti
celou řadu sportovně kulturních aktivit,
požádali jsme proto předsedu odborové
organizace, aby zhodnotil jednotlivé akce
a události tohoto roku.
10
Pane Michno, začneme dětským letním
táborem, který pro děti našich zaměstnanců již podruhé uspořádalo vedení
společnosti AGEL ve spolupráci s odborovou organizací SOOSA. Jak se Vám
letošní tábor s podtitulem „Putování
středověkem“, kterého se zúčastnilo
téměř sto dětí, líbil?
Letošní dětský tábor na téma ,,Středověk
na hradě Losina“ hodnotím velmi pozitivně. Jednak proto, že jsem měl sám možnost
strávit s dětmi na táboře několik chvil
a prožít atmosféru středověku prostřednictvím dobových scének a soutěží, a také pro
kladné ohlasy rodičů a dětí, které se tábora
účastnily.
Naším cílem bylo pomoci rodičům s vyplněním programu pro děti během prázdnin, aby mohli v klidu pracovat, jelikož je
o jejich děti postaráno. Děti se na táboře
naučí samostatnosti, zodpovědnosti, najdou si nové kamarády, zasportují si, uvaří
kotlíkový guláš, naučí se zdravovědu, nebo
třeba jak se chovat v přírodě. Myslím, že se
nám to díky kvalitním oddílovým vedoucím a zdravotníkům pod vedením hlavní
vedoucí Stáni daří. Pro velký zájem o náš
tábor budeme v příštím roce organizovat
dokonce dva turnusy letního tábora, aby
se mohly účastnit i děti ostatních zaměstnanců, které se na tábor z důvodu malé
kapacity nedostaly.
Zároveň připravujeme i zimní tábor
pro děti zaměstnanců, který bude mít
charakter lyžařského výcviku. Plánujeme ho v zimním středisku Valčianské
Doliny na Slovensku. Velkou výhodou
našich táborů je finanční stránka pro naše
zaměstnance, kteří dostávají příspěvek
jak od zaměstnavatele, tak i od odborové
organizace. Jsme rádi, že se nám na tyto
aktivity podařilo získat i podporu zdravotní pojišťovny ČPZP, která má pro své pojištěnce a jejich děti připravenou podporu
v rámci svých preventivních programů.
Během letošního jara začali naši zaměstnanci čerpat také čtyřdenní relaxační
lázeňské pobyty v lázeňských domech
v Lúčkách, Karlových Varech a Luhačovicích. Těchto rekondičních pobytů využilo zhruba 300 zaměstnanců společnosti
AGEL.
Rekondiční relaxační pobyty jsou benefit
pro zaměstnance, určený k tomu, aby si
odpočinuli a zrelaxovali své tělo i mysl.
Aby přišli na jiné myšlenky a viděli i pohled z druhé strany, jako klient. Hodnocení zaměstnanců, kteří pobyt absolvovali, je
zatím jen pozitivní. Skladby nabídnutých
pobytů a zároveň i rehabilitační péče
všem vyhovovala. Je ale těžké tlumočit
slova jiných, kteří tento pobyt absolvovali
a chválí si ho. Je mi ale líto, že tento benefit
poskytuje jen jedna pojišťovna, a to ČPZP,
a tudíž zaměstnanci, kteří nejsou u této
zdravotní pojišťovny pojištěni, na tento
benefit nedosáhnou.
Skupina AGEL slavnostně otevřela první
firemní mateřskou školku v areálu Vítkovické nemocnice. O děti zaměstnanců je
postaráno od 6.00 do 19.00 hodin, a to
včetně soboty. Jsou tyto školky přínosem?
Už v roce 2008 odbory na jednáních
s vedením společnosti AGEL navrhovaly
zřízení mateřských školek v našich zařízeních jako jeden z benefitů pro zaměstnance. V této době nám však legislativa,
hygienické normy a předpisy naše snažení
zkomplikovaly. Dnes není nad to mít
vlastní školku a zároveň tak i spokojeného
zaměstnance, který má postaráno o své
malé dítě a nemusí řešit kam s ním, když
musí do práce. Ba naopak, i v době své
přestávky mohou zaměstnanci své děti
navštívit. Je velice hezké dívat se z okna,
jak pochoduje naše mateřská školka. Je zde
vytvořeno příjemné prostředí pro pobyt
dětí a máme kvalifikovaný a příjemný
personál, který mají děti rády. Některé
dokonce ani nechtějí jít domů, což je důkaz
toho, že jsou děti v naší mateřské školce
spokojené. A takové firemní školky chceme
i v dalších našich zařízeních.
Celkem 300 zaměstnanců se zúčastnilo
II. ročníku firemních her ve Valčianské
dolině na Slovensku. Vy sám jste se
sportovních her také zúčastnil, jak hodnotíte tuto aktivitu pro zaměstnance?
Zúčastnil jsem se několika firemních her,
ať už to bylo v dobách dřívějších, nebo
i letos. Když se podíváme na všechny ty
soutěže a atrakce pro naše zaměstnance
– srandy kopec, zábava, prostě to, co lidi
potřebují. Hrám není co vytknout. Všichni
soutěžící si zasportují a při tom se dobře
pobaví, navážou nová přátelství, proberou,
co je v jaké nemocnici nového nebo špatného, v jaké kondici je naše firma a co vše
dělá pro zaměstnance.
Ze sportovních her ve Valči
si chtějí zvýšení kvalifikace financovat
sami, se tak alespoň snažíme vytvářet co
nejvhodnější podmínky.
Během celého roku 2011 se zaměstnanci
skupiny zúčastňovali celé řady odborných seminářů, konferencí hrazených
z prostředků fondu ESF. Které semináře
byly nejlépe hodnoceny zaměstnanci
skupiny?
Tento systém vzdělávání je na vysoké
úrovni. Akreditované odborné semináře
Z letošního dětského tábora
a konference zaměřené na určitá témata,
která jsou důležitá v každodenním pracovním nasazení, jsou potřeba. Chrání naše
zaměstnance před vznikem problémových
situací a ti to umí ocenit. Největší ohlasy
byly na semináře vedené panem Beníškem,
Orlem a manžely Korčekovými. Zaměstnanci si chválili jejich osobní a interaktivní
přístup, který všechny oslovil. Je ale těžké
něco vyzdvihovat, ve zdravotnictví je
každá rada drahá a potřebná.
A poslední otázka. Srovnejte výhody,
které jsou nabízeny zaměstnancům
skupiny AGEL, s jinými zaměstnavateli
a Vaše zkušenosti od Vašich kolegů
z vyjednávání se zaměstnavateli.
Je důležité připomenout, jakou cestu jsme
museli ujít, než jsme se k takovýmto výhodám dopracovali, co to stálo úsilí a poctivě
odvedené práce na všech úrovních. Musíme si vzpomenout, za jakých podmínek se
privatizovaly nemocnice, jak byly zadlužené, jak personál utíkal za vyššími výdělky
do jiných státních nemocnic. Museli jsme
se naučit sami na sebe vydělat a nespoléhat
se na státní dotace, budovat si dobré jméno
na trhu, i když to na začátku nebylo lehké
a není ani teď. Vždy se ale najdou takoví,
kteří závidí, třeba právě sjednocení odborů
do SOOSA. To, že se nám podařilo s vedením společnosti AGEL vést sociální dialog,
uzavřít Holdingovou kolektivní smlouvu,
a i jiné výhody pro zaměstnance na velmi
vysoké úrovni, jak pracovní, tak i sociální.
A to mluví samo za sebe.
s k u pi n a A G E L
Od roku 2007 naše skupina proinvestovala přes dvě miliardy korun, které
směřují do nákupu špičkových zdravotnických technologií a modernizace
pracovního prostředí pro naše zaměstnance. Jaký je hlavní přínos těchto
investic pro zaměstnance skupiny AGEL
pohledem odboráře?
Co se týče investic vedení skupiny, ať už
do technologií, nebo oblasti řízení lidských
zdrojů, hodnotím je kladně. A to nejen
vzhledem k výši proinvestované částky, ale
i s ohledem na spokojenost zaměstnanců,
nebo úroveň modernizace přístrojového
vybavení. Kvalitní přístroje totiž často
ulehčují práci, lékařům pomáhají k určení
správné diagnózy, a tím se zvyšuje i konkurenceschopnost. Modernizace pracovního prostředí navíc zpříjemňuje zaměstnancům pobyt na pracovišti a na klienty
působí pozitivně. Držet krok s modernizací a vývojem přístrojové techniky je naše
budoucnost. Pozitivně hodnotím i umožnění zvyšování kvalifikace a tím i profesní
růst našich zaměstnanců. Jako soukromý
sektor na zvyšování kvalifikace pracovníků nemáme dotace. Zaměstnancům, kteří
11
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
AGEL chystá zimní tábor pro děti
Na horách si bude moci odpočinout celkem 40 dětí zaměstnanců skupiny AGEL.
Text: Bc. Radka Baková
P
ersonální oddělení připravuje,
po letních táborech, zimní rekreaci pro děti zaměstnanců, opět ve
spolupráci s odborovou organizací SOOSA
a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Pobyt se bude konat v termínu od 2. do 5. února 2012 a je zajištěn v překrásném prostředí Valčianské doliny na Slovensku v osvědčeném středisku Snowland.
„Celková kapacita zimního tábora bude
40 účastníků. Rodiče mohou opět požádat
o příspěvek na tábor svého zaměstnavatele
a odborovou organizaci. Pojištěnci České
průmyslové zdravotní pojišťovny opět obdrží i příspěvek pojišťovny,“ říká manažerka pro personální práci Bc. Kateřina Kyselá
s tím, že pro účastníky tábora bude připraven bohatý program plný nejrůznějších
aktivit. Rekreace bude zaměřena na zimní sportovní aktivity, které Snowland
nabízí. V době dopoledního i odpoledního
sportovního programu se o děti postarají
zkušení lektoři. V ceně zimního rekreačního tábora bude zahrnuto stravování,
ubytování i odborný dozor lektorů po celé
čtyři dny.
Kromě zimní rekreace byly již také zahájeny přípravy na další letní tábor pro děti
zaměstnanců, který se tentokráte ponese
v duchu Her bez hranic. „Vrátíme se opět
do Rapotína u Velkých Losin. Tentokráte
plánujeme dva turnusy v průběhu měsíce
července. I o této akci se zaměstnanci
dozví z intranetu, prostřednictvím personalistů či marketingových manažerů,“
dodává Kateřina Kyselá.
AGEL se prezentoval na veletrhu
Profesia days 2011 v Praze
Zájem o společnost AGEL byl velký – stánek navštívilo přes 200 osob.
Text: Redakce / Foto: Bc. Kateřina Kyselá
A
s k u pi n a A G E L
GEL se v říjnu zúčastnil veletrhu
pracovních příležitostí Profesia
days, který se konal v prostorách
výstaviště PHA EXPO v Praze na Letňanech. „Po zkušenostech, které s těmito
veletrhy máme, jsme se opět zaměřili
především na prezentaci naší společnosti
12
jako atraktivního a stabilního zaměstnavatele. Mezi vystavovateli byly renomované
české a zahraniční obchodně distribuční
společnosti. Byli jsme však jediní, kteří
prezentovali síť zdravotnických zařízení.
Zájem o AGEL byl velký, o čemž svědčí
množství návštěvníků našeho stánku,
kterých byly více než dvě stovky,“ popisuje
manažerka pro personální práci Bc. Kateřina Kyselá s tím, že mezi uchazeči, kteří se
zajímali o nabídku společnosti AGEL, byli
zejména nelékaři, kteří poptávali pracovní
příležitosti v rámci českých i moravských
regionů.
„V porovnání s minulými ročníky, kdy
se uchazeči dotazovali pouze na výši mzdy,
jsme zaznamenali výrazný zájem o benefitní a sociální program. Velmi pozitivně byly
vnímány především příspěvky na stravování, možnost ubytování, týden dovolené
navíc, příspěvky na akce organizované
pro děti či samotné zaměstnance,“ dodává
Kateřina Kyselá.
Veletrh probíhal pod záštitou EURES,
European Employment Services –
Evropské služby zaměstnanosti, se kterými
si personalisté naší společnosti vyměnili
zkušenosti a diskutovali nad specifiky
v zaměstnávání zahraničních zdravotníků.
Rovněž se podařilo navázat další kontakty
s personálními agenturami, které mají
zkušenosti s náborem lékařů ze zahraničí.
Nabídka podzimních léčebných
pobytů byla rozšířena
Zaměstnanci mohou relaxovat v nových lokalitách.
Text: Redakce / Foto: Artishock
O
dalších 300 poukazů v celkové
hodnotě jednoho miliónu korun
byla ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a vedením společnosti AGEL rozšířena nabídka
rekondičních pobytů pro zaměstnance
skupiny. Ti si mohou odpočinout nejen
ve stávajících léčebných domech v Luhačovicích a Lúčkách na Slovensku, ale nově
také v Hotelu Odra na Ostravici či v Koupelích Aphrodité v Rájeckých Teplicích.
„Věříme, že wellness pobyt je pro naše
zaměstnance příjemnou relaxací v průběhu
zimních sychravých dnů,“ říká ředitelka útvaru personálně právních vztahů
Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
První zaměstnanci vyjeli na léčebný
pobyt počátkem dubna letošního roku.
K 1. listopadu absolvovalo rekondičně
rehabilitační dovolenou 282 osob, přičemž
zbytek poukazů, včetně 300 dalších, které
nově ČPZP věnovala, bude vyčerpán ještě
letos. Zaměstnanecké benefity v podobě
relaxačních pobytů umožňuje smlouva uzavřená mezi Českou průmyslovou zdravotní
Zaměstnanci na léčebných pobytech načerpají novou energii
pojišťovnou (ČPZP) a společností AGEL.
Poukazy jsou zaměstnancům přidělovány
interními komisemi, které byly sestaveny
k tomuto účelu ve všech zdravotnických
zařízeních. Základním kritériem pro výběr
je skutečnost, že držitel poukazu je zaměst-
nancem skupiny AGEL v České republice
a zároveň pojištěncem ČPZP, pracuje
na plný úvazek (v případě zdravotně postižených zaměstnanců úvazek není rozhodující).
Dalším zásadním kritériem je náročnost
výkonu povolání konkrétního zaměstnance.
INZERCE
eZono 3000
TM
in
de
Ma
Ge
rm
y
an
Přenosný ultrazvuk pro anestézii
s dotykovou LCD obrazovkou
Režim B-mode a barevný doppler
Power Doppler, M-mode, Auto Gain
Možnost uložení obrazových záznamů na USB
Interaktivní anatomický atlas
- patentované Cue Cards:
www.ezono.com
- standardizovaný průběh práce a interpretace vyobrazení
- zrychlené osvojování si znalostí o nervových blocích
a cévních vstupech
- rozšířené znalosti o pacientovi
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Volejbalistky VKO Modřanská
Prostějov nafotily kalendář AGEL 2012
Kalendář se fotil v prostorách Nemocnice Prostějov celkem čtyři dny.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: PHOTO STUDIO 23
Č
s k u pi n a A G E L
tyřdenní „foto-maratón“ se konal
počátkem měsíce října v Nemocnici
Prostějov. Celý volejbalový tým
VKO Modřanská Prostějov, jehož hlavním
sponzorem je naše společnost, se účastnil
fotografování nástěnného kalendáře AGEL
pro rok 2012. „Fotografovalo se celkem
15 obrazů, a to jak ve vnitřních, tak i venkovních prostorách nemocnice – v ambulancích, v kantýně, ale také na porodním
sále nebo na přistávací ploše s helikoptérou. Lidé se mohou těšit na kalendář plný
nápaditých snímků, které v sobě skrývají
určitou dávku nadsázky,“ řekl ředitel
odboru marketingu a PR skupiny AGEL
Mgr. Stanislav Podroužek s tím, že na fotografiích jsou zachyceny nejen volejbalistky,
ale i ostatní členové týmu.
Dámy si focení náležitě užily. „Focení
se mi líbí, vůbec jsem nevěděla co od toho
14
očekávat, ale je to legrace. Je to pro mne
nový zajímavý zážitek a už se moc těším
na výsledek,“ prozradila během fotografování scény s názvem „Oživování míče“
volejbalistka Helena Horká.
O neotřelé umělecké snímky se postaralo duo fotografů – Lumír a Marek Smělík –
z ateliéru PHOTO STUDIO 23, kterým se
se sportovkyněmi pracovalo velmi dobře.
Na otázku, zda vyžaduje focení s amatérskými modelkami mnoho trpělivosti,
Lumír Smělík odpověděl: „Samozřejmě,
že se s děvčaty z volejbalového družstva
pracuje jinak než s profesionálními modelkami. Nicméně je vidět, že se volejbalistky velmi snaží, a spolupráce je to
velmi příjemná. V opravdové modelky se
děvčata proměnila také díky profesionální
vizážistce a stylistce, která je proměnila
ve skutečné hvězdy.“
Reportáž z nového centra
společnosti MARTEK MEDICAL
Skladové zásoby v hodnotě 22 milionů korun se nachází pod střechou nového obchodního, logistického
Text: Bc. Radka Baková / Foto: PHOTO STUDIO 23
M
oderní budova nového obchodního, logistického a školicího
centra se nachází na okraji města
Prostějova v průmyslové zóně G. Už při
příjezdu na rozlehlé parkoviště u nového
areálu mi je jasné, že si architekti a návrháři dali při plánování nového centra záležet.
V názoru se utvrzuji i po vstupu do budovy
– prostředí je moderní, vkusné a funkčně
zařízené.
TĚŽKÁ PRÁCE SKLADNÍKA
V prvním podlaží se nachází skladové
plochy, technologické provozy objektu
a sociální zázemí personálu. Právě skladové prostory, které jsou plochou větší
než původní sklady v Horce nad Moravou
a v Brně dohromady, zabírají podstatnou
část plochy nového centra. Mezi mohutnými regály na palety plnými krabic se
zbožím, které se tyčí do desetimetrové
výšky, skladníci pilně rozvážejí a umisťují krabice speciálními vozíky. Další se
starají o přípravu zboží dle aktuálních
objednávek. Práce skladníka není jednoduchá, „šichta“ začíná v 7.00 ráno. Auta
se zbožím přijíždějí každý den od pondělí
do pátku mezi 6 a 16 hodinou. Denně se
tady vystřídá několik menších nákladních automobilů či dodávek a výjimkou
nejsou ani kamiony s návěsem. Měsíčně se
report á ž
a školicího centra.
15
ročník 5
report á ž
v novém centru vyskladní až 25 kamionů.
Když dorazí dodávka, nejprve je třeba
zkontrolovat, zda je v pořádku typ zboží
i počet kusů, dokumentaci pak skladníci
předají fakturantům, kteří vystaví příjemku. Pracovníkům při práci pomáhají
„chytré“ přístroje – tiskárny a čtečky
čárových kódů či moderní počítačové
programy, díky kterým se všechny potřebné informace dostanou během chvíle
na oddělení příjmu zboží. Následně se
zboží zaskladňuje, a to buď podle předem
daného klíče, nebo o způsobu rozhodne daný skladník. Dříve bych si nikdy
neuvědomila, jakou zodpovědnost lidé
při této práci mají. Právě proces příjmu je
jedním z nejdůležitějších a nejzodpovědnějších úkonů ve skladu – od příjmu se
odvíjí veškeré další procesy. Zaskladní-li
pracovník zboží špatně, nejspíš se poté
bude dohledávat s velkými potížemi.
16
OBJEDNÁVKA MŮŽE BÝT DORUČENA
DO 24 HODIN
Při výdeji se již pracuje s předpokladem,
že zboží bylo správně umístěno. „Proces
výdeje je podobný jako při příjmu –
fakturanti dostávají objednávku, vystaví
výdejku a pomocí počítačového programu
se zboží vychystává tak, že skladníci jsou
programem posíláni tou nejkratší možnou
cestou, aby se eliminovaly časové prodlevy.
Po nachystání zboží se musí potvrdit štítek,
který byl vydán s výdejkou. Zboží je pak
nachystáno dle objednávek, které k nám
putují z celé republiky, naloží se do aut a je
odváženo,“ popsal mi chod skladu referent
logistiky Radim Nedbal a zároveň prozradil, že sklad disponuje dvěma a půl tisíci
paletových míst a další regály se budou ještě pořizovat. Zboží putuje k zákazníkům
nejčastěji pomocí vlastních dodávkových
automobilů, kterých má prostějovská pobočka MARTEK MEDICAL celkem sedm.
Čas, za který je zboží zákazníkovi dodáno,
je značně individuální, někdy je objednávka dodána i do 24 hodin, pokud je zboží
skladem. Když tomu tak není, prodlužuje
se doba dodání objednávky na 72 hodin.
U nakládací rampy stojí v tuto chvíli zrovna jedna z firemních dodávek – pracovníci
ji právě úplně naložili krabicemi plnými
zboží a za chvíli se řidič vydá opět na cestu, tentokrát do Šumperku. Řidiči musí
být v práci už v 6.00 hodin ráno a během
jednoho dne ujedou s jedním automobilem
i více než 800 kilometrů. Nové obchodní,
logistické a školicí centrum se nachází
u rychlostní komunikace R46, což je obrovská výhoda.
číslo 6
prosin ec 2011
Obchodní, logistické a školicí
centrum v číslech:
• aktuální skladová plocha 1850 m2
• více než 2500 dodacích listů měsíčně na výdeji
• více než 700 dodacích listů měsíčně na příjmu
• objem skladových zásob 22 milionů korun
• až 25 měsíčně vyskladněných kamionů
NEJVĚTŠÍ NÁPOR VE SKLADU
Největší nápor zažívají skladníci a fakturanti v tzv. preskripčním období, kdy se
zdravotnická zařízení zásobují materiálem.
Objednávek bývá mnohem více i na konci
roku. „Denně každý vyřídíme okolo
50 emailů a faktur, někdy to bývá i mnohem
více,“ sdělil Jiří Obrdlík, který se do Prostějova přestěhoval z původní brněnské
pobočky a jako fakturant pracuje ve společnosti MARTEK MEDICAL už sedmým
rokem. Fakturanti sídlí v kancelářských
prostorách v 1. patře nového centra a zpoza
skleněných dveří, které všechny kanceláře
v nové budově mají, jde vidět, že se při práci
rozhodně nenudí – soustředěně a systematicky vystavují a zpracovávají faktury
odběratelů, kontrolují, zda je vše v souladu
s účetními záznamy, vyřizují telefony.
Na chodbě ve druhém poschodí potkávám ředitele společnosti MARTEK
MEDICAL, Ing. Tomáše Dohnala, kterak
se zrovna loučí s návštěvou. Tváří se spokojeně. Právě se mu totiž podařilo vyjednat
s dodavatelem levnější nákupy pro další
období. Jeho asistentka odnáší nádobí
a uvádí dalšího hosta.
Ve druhém podlaží budovy centra se
vedle kanceláří nachází rovněž školicí
středisko s kapacitou 100 osob, kde se
budou konat nejrůznější vzdělávací akce
a semináře v rámci celé skupiny AGEL,
a administrativní část s kapacitou 30 osob.
Na rok 2012 už jsou v plánu školení pro
obchodní zástupce společnosti, avšak
místnost bude k dispozici také pro školení
ostatních zaměstnanců společnosti AGEL
a dceřiných firem.
report á ž
Při prohlídce skladu si nemůžu nepovšimnout spousty prázdných krabic, které
leží ve speciálních přepravkách, a okamžitě
mne napadá otázka – co se se všemi těmi
prázdnými krabicemi děje? „Všechny
se ještě zužitkují,“ odpovídá mi vedoucí
fakturantů Martin Mendrek a dodává:
„MARTEK MEDICAL krabice používá
k přebalování dalšího materiálu a kompletaci objednávek. Žádná krabice nepřijde
nazmar.“
17
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Primář šumperské gynekologie je
zkušeným ovocnářem
MUDr. Vysloužil: Porodnictví i ovocnářství vyžadují citlivý přístup, rozvahu, ohleduplnost k okolí
a nezbytné zkušenosti. Nevyplácí se neznalost, ale ani zbrklost a přehnané sebevědomí. Porodnictví
i pomologie mě stále učí pokoře před životem a úctě k zázraku zplození a zrození.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš, archiv MUDr. Miloše Vysloužila
zpočátku respektoval vůli rodičů a začal
studovat konzervatoř, a to hru na violoncello. U hudby jsem ale nevydržel a přešel
na gymnázium a posléze na medicínu.
MUDr. Miloš Vysloužil
rozhovor
M
18
UDr. Miloš Vysloužil se narodil
v roce 1958 v Brně. Promoval
na lékařské fakultě Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v roce 1984.
Deset let pracoval jako sekundární lékař
a odborný asistent na I. porodnicko-gynekologické klinice Brno. Atestace z gynekologie a porodnictví složil v letech 1987
a 1991. V letech 1997 až 2002 pracoval jako
primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Jeseníku. V roce 2002
nastoupil do Nemocnice Šumperk, nejdříve
jako zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení a v roce 2008 se
stal primářem tohoto oddělení. Je členem
ČGPS (České gynekologické a porodnické
společnosti) v sekcích endoskopické, asistované reprodukce a perinatální medicíny.
Pane primáři, jak jste se dostal k profesi lékaře? Souviselo to nějak s Vašimi
zálibami?
Moji oba rodiče byli vysokoškolští učitelé
hudební vědy a teorie, takže ze mě chtěli
mít – jak jinak – muzikanta vážné hudby.
Od dětství mě to ale víc než k hudbě
táhlo k přírodě. Zajímaly mě minerály,
sbíral jsem brouky, rybařil. Přesto jsem
Proč jste si zvolil právě gynekologii
a porodnictví?
Na porodnici se mi nejvíce líbilo, že je to
jediné oddělení, na kterém lidé jen neumírají. Gynekologie v sobě kombinuje znaky
chirurgického oboru s dalšími, jako endokrinologie či psychologie. Porodnictví pak
vyžaduje zkušenost a intuici, nepochybně
i s určitými prvky umění – ars obstetrica
(umění porodnické). Musím však přiznat,
že má volba nebyla zcela vyhraněná, v rodině žádný lékař nebyl a počátkem 80. let
jsme si nemohli obory příliš vybírat.
Proč se Vaše oddělení řadí mezi nejlepší
v celé republice a do Šumperka jezdí
rodit i ženy z Čech?
Já nerad dělím porodnice na špatné, dobré
a lepší. Kvalitu oddělení lze jen těžko změřit. Strohé perinatologické ukazatele málo
vypovídají o spokojenosti rodiček, naopak
oblíbenost porodnice nemusí souviset s její
odbornou úrovní. Každý lékař chce, aby
jeho oddělení mělo co nejlepší pověst. Požadavky pacientek a medicínská doporučení
však nejdou vždy ruku v ruce. Občas je
třeba volit vhodné kompromisy, aby kvalita
péče neutrpěla a maminky se přitom cítily
co nejpříjemněji.
Rodičky, které k nám jezdí z Čech, tak
činí také proto, že náš region sousedí
s východočeskými. Z některých oblastí
Čech je to do Šumperku blíže nebo mají
k nám lepší spojení než do českých porodnic. Porodní turistika je jinak v naší zemi
rozšířená, jak praví přísloví: „málokdo je
ve vlastním kraji prorokem a co je u sousedů, chutná lépe“. Chceme být především
kvalitní porodnicí pro maminky šumperského regionu. Pokud nás vyhledají i ty
vzdálenější, rádi je přivítáme.
Je známo, že Vaší velkou zálibou je zahrada a pěstování ovocných stromů. Jak
jste k ní vlastně přišel?
Když mi bylo 19 let, zdědil jsem polorozbořené stavení s velkou zanedbanou zahradou.
Při obnově zahrady jsem postupně vniknul
do tajů oboru, kterému se v té době věnovali
lidé spíš v pokročilejším věku. A tak jsem
k obvyklým zálibám kluků toho věku, jako
jsou sport, moderní hudba a slečny, přidal
i ovocnaření. Protože se tomuto koníčku
věnuji bezmála 35 let, patřím v obci amatérských pomologů mezi ty zkušenější.
Co vše pěstujete – jak máte bohatý sad?
Kolik jste vysadil stromů a jakých?
Ovocnařím na Svitavsku, což je kraj s podobně chladným podnebím jako podhůří
Jeseníků kolem Šumperka. Teplomilnému
ovoci, jako jsou meruňky, broskve či víno,
se tam daří méně, takže stěžejními a mými
oblíbenými ovocnými druhy jsou jablka
a švestky.
Starám se nyní asi o 140 stromů. Mám
asi 70 jabloní, na nichž je hodně přes
sto odrůd. Na některých stromech jsou
naštěpovány dvě i tři odrůdy. Slivoní mám
kolem 50 odrůd. Ostatní druhy – třešně, višně, meruňky, broskvoně, jeřabiny
a drobné ovoce – jsou zastoupeny menšími
počty. Několik starých stromů je původních, většinu jsem ale nahradil výsadbou
nových.
Co vše kolem stromů během roku
děláte?
Práce během roku spočívá ve výchovném
a udržovacím řezu, štěpování nových odrůd, minimální chemické ochraně, sklizni
a zpracování ovoce, úklidu. Mojí výhodou
je, že mě produkce zahrady neživí. Nejsem
proto nucen do intenzivního hnojení
a chemické ochrany, aby ovoce bylo prodejné. Stejně tak mi neublíží – byť zamrzí
– neúrodný rok, pozdní jarní mrazíky či
krupobití.
Zúčastňujete se výstav? Máte nějaké
ocenění za Vaše ovoce? A co patří mezi
Vaše top produkty, které Vám závidí
ostatní pomologové?
Účastním se každoročně ochutnávky
nových odrůd jablek jako porotce a taky
degustace ovocných destilátů, a to jako
porotce i soutěžící. Diplomy sice dostáváme, ale jedná se spíš o společenská setkání.
Jestli mi něco ostatní pomologové závidí,
jsou to možnosti a prostor na mé zahradě.
Většina z nich totiž ovocnaří v příhodnějších lokalitách v Polabí, na Hané či na Slovácku. Mají možná plody větší a sladší,
v oblastech s úrodnější půdou a hustším
zalidněním jsou však limitováni menšími
parcelami a větší cenou pozemků. Z těchto
důvodů a taky z nedůvěry k chemii a pesticidům si nedělám ambice, že by moje
ovoce svou velikostí a barvou převálcovalo
plody z ideálních ovocnářských oblastí. To
mi ale vůbec nevadí.
Co s úrodou děláte? Děláte také mošt či
destilát? A kolik ročně a z čeho?
Samozřejmě jen malou část úrody spotřebujeme přímo. Větší část rozdám nebo prodám. Ročně vyrobím ve své malé domácí
moštárně několik hektolitrů moštu z jablek,
případně s přídavkem dalšího ovoce. Nemálo ovoce taky usuším na křížaly. Palírnu ale
nevlastním, přebytky švestek raději svěřím
k vypálení odborníkům.
Jste v nějakém spolku ovocnářů – pomologů? A co vše tam děláte?
Doba fungujících zahrádkářských spolků
organizovaných v Národní frontě je minulostí, i když místy možná existují. V dnešní
internetové době kvetou spíš neformální
kontakty prostřednictvím sociálních sítí,
webových stránek a diskuzních fór. Kontakty s podobnými nadšenci umožňují nejen
výměnu zkušeností, ale i množitelského materiálu. Vzájemná komunikace logicky není
omezena na zimu jako dřív, nýbrž naopak.
Je nejrušnější v době, kdy jsou daná témata
aktuální. V zimě nechávám zahradu odpočívat a věnuji se jiným zájmům jako pletení
košů, stolařské dílně a hraní ochotnického
divadla. Není to doba nikterak dlouhá, jaro
začíná na zahradě již koncem února.
Neuvažujete o napsání nějaké odborné
knihy?
Kromě několika článků v odborně populárních časopisech příliš literárně plodný
v tištěných médiích nejsem. O napsání
knihy jsem neuvažoval, možná později
v důchodu. On ten obor ovocnaření není
zas až tak rozsáhlý a dynamický, aby
nabízel nekonečné množství originálních témat. Čtu-li nové knížky a časopisy
od profesionálů, vidím, že jen malá část
v nich je aktuální. Větší část pak čerpá ze
starších knížek a časopisů.
Vedete své děti k Vaší zálibě? Předáváte
jim své zkušenosti?
Je to tak napůl. Dcera je právnička a zahrada ji zajímá víceméně jako místo k pasivnímu odpočinku. Syn má k zahradě mnohem
blíže. V problematice se orientuje, i když
se možná více specializuje na okrasné
dřeviny a bonsaje. Přesto dokázal vytvořit
rozsáhlou multimediální databázi u nás
pěstovaných ovocných odrůd dostupnou
na internetu. Pyšnit se mohu tím, že řada
fotografií v databázi pochází právě z mé
zahrady.
Jak ovlivnilo ovocnaření Vaši profesi
porodníka? Nebo naopak – co přináší
povolání gynekologa do zahrady?
Obě oblasti – porodnictví i ovocnářství – vyžadují citlivý přístup, rozvahu,
ohleduplnost k okolí a nezbytné zkušenosti. Nevyplácí se neznalost, ale ani zbrklost
a přehnané sebevědomí. Porodnictví i pomologie mě stále učí pokoře před životem
a úctě k zázraku zplození a zrození.
rozhovor
Jaký má smysl pěstovat tolik odrůd?
Jaké pro ně máte uplatnění?
Z praktického hlediska to samozřejmě
smysl nemá žádný. Ale jak už jsem říkal,
o úrodu v dnešním amatérském zahradničení v podstatě nejde. V nedávných dobách, a to před 20 a více lety, lidé pěstovali
ovoce a zeleninu, chovali zvířata, udili
maso, protože tyto potraviny na trhu sice
byly, ale v úzkém sortimentu a bídné kvalitě. Dnes je situace jiná. Nedělám si iluze,
že vypěstuji větší jablka a sladší mrkev než
koupíte v marketu. Zahradničení chápu
jako příjemný pohyb na čerstvém vzduchu,
bez velkého rizika úrazu a omezení věkem.
Podobnost lze vysledovat i u jiných zálib
a koníčků. Myslivost a rybaření není, jako
kdysi, způsob jak se dostat k masu. Stejně
jako cyklistika a vodáctví nemá za hlavní
cíl cestovat odněkud někam. Moje zahrádkaření a ovocnaření má blíž k agroturistice
a sběratelství než k zemědělství. Všimněte
si, že nejmilejším ročním obdobím amatérských pěstitelů není podzim – čas úrody
a sklizně – nýbrž jaro, kdy je nejvíc práce
a sklizeň žádná.
19
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
MUDr. Walter Pastuszek: Baví mě
sledovat výsledky mé práce
Od roku 1959 je MUDr. Walter Pastuszek věrný Nemocnici Podlesí.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Radka Baková, Archiv Waltera Pastuszka
pam ě t n í k
MUDr. Walter Pastuszek
20
MUDr. Walter Pastuszek
Narozen 13.8.1933 v Konské na Třinecku, studoval
na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.
V roce 1964 získal atestaci I. stupně z interního
lékařství. V letech 1960 až 1980 působil jako oddílový
lékař kopané A-mužstva TJ TŽ Třinec, od roku 1968
do roku 1973 zastával funkci vedoucího rehabilitačního oddělení ZÚNZ (Závodní ústav národního zdraví)
Třineckých železáren (nynější Nemocnice Podlesí).
V roce 1973 se stal primářem rehabilitačního oddělení
ZÚNZ Třineckých železáren a tuto funkci vykonával
až do roku 1998. V letech 1980 až 1990 byl ředitelem
ZÚNZ Třineckých železáren. Nyní působí na rehabilitačním oddělení Nemocnice Podlesí jako lékař s osvědčením výkonu lékařské praxe v oboru rehabilitace
a k provádění výkonů v myoskeletální medicíně.
Pane doktore, jak vzpomínáte na svá
školní léta?
V roce 1939 přišla okupace a část Těšínska
byla přianexována k Velkoněmecké říši,
tehdy jsem nastupoval do první třídy.
V květnu 1945 byl Třinec osvobozen a já
nastoupil do české měšťanské školy, doma
jsme mluvili „po našimu“ a česky jsem moc
neuměl. Než jsem se do Vánoc naučil základní slova, bylo to velmi těžké. Po gymnáziu jsem nastoupil na Lékařskou fakultu
v Brně, kterou jsem ukončil v roce 1959.
Jako student medicíny jsem se seznámil
s panem docentem Karfíkem, plastickým
chirurgem působícím v Brně-Králově poli,
kde jsem od třetího ročníku vypomáhal.
Velmi mne to zajímalo a moc jsem se chtěl
plastickou chirurgií dále zabývat.
Po studiích jste nastoupil rovnou do Nemocnice Podlesí?
Ano, Nemocnici Podlesí jsem od té doby
věrný. Tehdy to byl Závodní ústav národního zdraví, neboli ZÚNZ, který patřil pod
Třinecké železárny. Místní lidé byli velmi
rádi, když se studenti medicíny vrátili
do práce zpět do regionu. Uměli jsme se,
obzvláště se staršími lidmi, kteří mluví
nářečím, bez problémů domluvit, na rozdíl
od kolegů, kteří zde přišli na umístěnku.
V té době si lékaři nemohli vybírat místo
působiště dobrovolně, ale byli umísťování.
A Vám se podařilo získat umístěnku
do místa, které jste si přál?
Ano, já jsem chtěl jít zpět do Třince a měl
jsem štěstí, že mne zde kraj přidělil –
na oddělení ORL. Ale tam nebylo místo,
a proto jsem šel na chirurgii. Tehdy zde
byla jen dvě velká oddělení – interna
a chirurgie, dále pak ORL a oční, ale to
proto, že se v té době se stavěla Nemocnice
Sosna a tato oddělení zde byla přesunuta.
Nicméně jsem pracoval pouze dva měsíce
a pak jsem byl povolán na základní vojenskou službu. Protože jsme během studia
na fakultě měli jednou týdně vojenské
cvičení, byl jsem na vojně jen šest měsíců,
ale kolegové přede mnou museli jít na dva
roky. Po návratu z vojny jsem ještě asi čtyři
měsíce působil na chirurgii, ale pak jsem
byl přemístěn na oddělení interní na post
závodního obvodního lékaře, kde jsem
zůstal do roku 1966. Tehdy bylo závodních
lékařů nedostatek. Tím pádem jsem měl
„po“ plastické chirurgii.
Jak jste se dostal k rehabilitaci?
Tehdejší ředitel mne oslovil, abych se dal
právě na rehabilitaci. Ačkoliv jsem zpočátku váhal, a to i kvůli platebním podmínkám, nakonec jsem souhlasil. Měl jsem
tehdy možnost jezdit po stážích po různých odděleních zdravotnických zařízení
v Československu – tři měsíce jsem strávil
na ortopedii v Nemocnici Sosna, v Rehabilitačním ústavu v Chuchelné a v Klad-
Walter Pastuszek (uprostřed) na snímku z roku
1943 se svými sourozenci. V podpaží drží svou
nejoblíbenější německou knihu pohádek.
rubech u Benešova atd. Tyto pobyty byly
určené k tomu, abych načerpal zkušenosti
a poznatky a nepřišel na oddělení mezi
rehabilitační pracovníky bez zkušeností.
Když jsem dělal závodního lékaře, dostal
jsem zároveň úvazek na tělovýchovné
lékařství. A od roku 1961 jsem se stal
oddílovým lékařem kopané Třineckých
železáren, díky čemuž jsem měl možnost
hodně cestovat po světě.
V té době jste také napsal knihu, že ano?
Ano, jedná se o brožuru "Stručné pokyny
na fyzikální léčbu" pro závodní obvodní
lékaře, které vydaly Třinecké železárny
v roce 1975. Potřeboval jsem, aby elektroléčebné procedury ordinovali pacientům
závodní lékaři. Školil jsem je a viděl jsem,
že tato tematika jim není až tak blízká,
a proto jsem se rozhodl knihu sepsat.
S jakými potížemi k Vám pacienti chodili?
Kromě úrazů převládaly nemoci pohybového ústrojí – hlavně páteře a kloubů
způsobené těžkou manuální prací.
Jaké nové techniky či metody se Vám
podařilo zavést?
Na konci 60. let se konal v Ostravě kurz
pro lékaře s názvem Kurz manipulační
a reflexní terapie, vedený profesorem
Karlem Lewitem. Na tento kurz, který se
konal třikrát po 14 dní a který byl zakončen písemným i praktickým testem, jsem
se dostal a úspěšně jej ukončil a metodu
zavedl. Také jsem absolvoval speciální
tříměsíční atestační kurz profesora Jandy
na Vinohradech. Profesor Janda v roce
1971 otevřel první rehabilitační oddělení
v Československu, takže jsem byl jedním
z prvních absolventů. Tehdy ještě neexistovala atestace z rehabilitace, ale mně byl
Nejkrásnějším dárkem k 70. narozeninám byla pro Waltera Pastuszka ztracená německá kniha pohádek,
kterou mu darovali sourozenci
tento kurz jako atestace uznán.
V Ostravě a Brně jsem přednášel s profesorem Karlem Lewitem a shodou okolností jsme spolu jednou spali na jednom
pokoji. Profesor Lewit se znal s americkým
„V začátcích jsme měli k dispozici jen elektroterapii a léčebnu tělesné výchovy, neměli
jsme žádnou vodoléčbu, hydroterapii či ergoterapii“
doktorem Mitchellem, který je autorem postizometrické relaxace, kterou jsme u nás
v roce 1978 zavedli a používáme ji dodnes.
Tato technika se používá u akutních stavů,
kdy se pacient nemůže hýbat.
V roce 1980 jste se stal ředitelem nynější
Nemocnice Podlesí – jak na tuto dobu
vzpomínáte?
Nemocnice byla tehdy ve výstavbě a byla těsně před dokončením, takže to bylo náročné,
co se týká pracovních podmínek. Původní plány počítaly s cihlovou stavbou, ale
protože v Třineckých železárnách působila
betonářská firma, na jejíž název si již nepamatuji, byly plány přepracovány. Poliklinika
byla otevřena v roce 1981, přestěhovala se
zde rehabilitace, zubní lékaři a oddělení
klinické biochemie. Ještě zde však nebyla
lůžka, která se stavěla ve druhé etapě. V roce
1985 byla stavba dokončena a zkolaudována. Kromě chirurgie a interny přibyla další
tři nová oddělení – 30lůžková neurologie,
15lůžková rehabilitace a šest lůžek oddělení
ARO. Těchto pět oddělení zde fungovalo až
do roku 1993. Přestože jsem byl ředitelem,
nikdy jsem nechtěl opustit medicínu. Ředitelem jsem byl jen na poloviční úvazek.
Oddělení jste v roce 1999 předal současné primářce Ingrid Walicové – s jakými
pocity sledujete další vývoj oddělení?
Primářku Walicovou musím pochválit, je
vidět, že má o oddělení obrovský zájem.
Jde v mých šlépějích – navštěvuje kurzy
po celé republice, školí a zavádí nové
techniky. Velmi oceňuji, že zavádí nové
metody, ale zároveň ty staré, osvědčené,
nezatracuje. Kromě toho je ještě lékařkou
třineckých hokejistů.
Jak trávíte volný čas?
Koníčků už mi pomalu ubývá, kvůli zdravotnímu stavu – 12 let uběhlo po tom, co
jsem podstoupil kardiochirurgický zákrok
na věnčitých tepnách, mám vyměněný
kyčelní kloub, protože jsem chodil hodně
na túry a na houby. Chatu v Gutech jsem
daroval synovi. Rád čtu, manželka je
v klubu čtenářů, tak sledujeme novinky,
turistické knihy.
pam ě t n í k
Jaké byly Vaše začátky na rehabilitaci?
Tehdy jsme měli k dispozici jen elektroterapii a léčebnu tělesné výchovy, neměli jsme
žádnou vodoléčbu, hydroterapii, ergoterapii. A já jsem byl na toto náročný... Naštěstí
se podařilo najít velkou budovu v části
Kanada, která nám byla podnikovým ředitelem železáren přidělena. Byla tam zřízena
komplexní vodoléčba s malým bazénem,
oddělení fyzikální terapie a několik místností pro LTV (léčebnou tělesnou výchovu)
a prostornou tělocvičnu.
V roce 1969 jsme se do těchto místností
stěhovali. Nakonec se nám podařilo ze tří
rehabilitačních pracovnic rozšířit oddělení
na 18 pracovníků. V roce 1973 jsem se stal
primářem rehabilitačního oddělení.
21
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Napsali o nás…
Výběr toho nejzajímavějšího z tisku a internetového zpravodajství týkající se zdravotnických zařízení
NNAePmS o
Ac
L In O
i c eNÁ S
skupiny AGEL.
22
Záchranáři mají v sanitkách
zbrusu nové defibrilátory
Službu mohou využít i mladší, chronicky
nemocní či tělesně postižení lidé.
Frýdecko-místecký a třinecký
deník 2. září
Pět nových defibrilátorů na obnovu správné činnosti srdce zakoupila Nemocnice
Podlesí. Přístroje v hodnotě přes sto tisíc
korun monitorují činnost srdce a v případě
potřeby je umí defibrilovat. Nové přístroje,
které nahradily starší typy defibrilátorů,
přitom zachrání řadu lidských životů.
Defibrilátor je velmi dobrý pomocník
k poskytnutí první pomoci při náhlé
akutní srdeční příhodě a ztrátě vědomí.
Chaoticky bijícímu srdci dokáže elektrickým výbojem vrátit správný rytmus. A člověku na hraně života a smrti zpátky zdraví.
Nový defibrilátor má spoustu dalších funkcí a výrazně usnadní práci záchranářům.
„Jednou z výhod přístroje je například
možnost měřit hladinu oxidu uhelnatého
v krvi, což je důležité zvlášť při otravách,
které často způsobují třeba špatně fungující karmy,“ řekl ředitel Nemocnice Podlesí
Karel Lukeš s tím, že v současné době má
Nemocnice Podlesí celkem pět sanitek.
Náhlá zástava srdce může postihnout
kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv, a často
se tak stane bez jakéhokoliv varování.
Náhlou zástavu srdce bohužel často přežije
pouze méně než pět procent postižených.
U člověka, který nedýchá a je v bezvědomí,
dochází ke snížení naděje na záchranu každou minutou až o 10 procent. Defibrilátory jsou přitom nejúčinnějším prostředkem
pro znovuobnovení činnosti zastaveného
srdce. Fungují tak, že lékař do zastaveného srdečního svalu pustí 4 500voltový
elektrický výboj, který jej znovu rozhýbá.
Zároveň kontrolují chod srdce při zapojení
pacienta na přístroj.
Den melanomu v Komplexním
onkologickém centru Nový Jičín
Lidem slouží nová sociální lůžka
Mladá fronta DNES 3. září
Nová sociální lůžka jsou nyní k dispozici
v Šumperské nemocnici. Místa jsou určena
především seniorům, kteří již nevyžadují
nemocniční zdravotní péči, ale s ohledem na svůj zdravotní stav se ještě nejsou
schopni obejít bez pomoci jiného člověka.
infoportaly.cz 6. září
Nepodceňujte prevenci! To bylo ústřední
heslo akce s názvem Den prevence Komplexního onkologického centra v Novém
Jičíně. Návštěvníci si mohli prohlédnou
prostory radioterapeutického pracoviště,
podívat se na špičkové technologie k léčbě
nádorových onemocnění a nechat si bezplatně vyšetřit znaménka.
Komplexní onkologické centrum Nový
Jičín je jedním z třinácti onkologických
center schválených Ministerstvem zdravotnictví. Zabývá se léčbou všech typů
solidních nádorů, ale i hematoonkologických onemocnění.
Marie Selerová, primářka kožního
oddělení NsP Nový Jičín: „V rámci Komplexního onkologického centra v Novém
Jičíně pracuje dermatologická komise. Tam
se schází dermatolog, onkolog, chirurg
a řešíme společně případy, kdy nám lidé
přicházejí se znamínky. Záchyt melanomu
je tak do 20 případů ročně. Co je třeba, že
díky osvětě lidé přicházejí včas.“
Onkologické centrum chce lidem
ukázat, že umí léčit kvalitně a moderně,
zároveň chce ale poukázat na to, že by lidé
neměli podceňovat prevenci, proto každoročně pořádá Den melanomu.
V Prostějově slouží dětem nová
ambulance
lékařka ambulance Jana Hanáková.
Kombinací ergometrie, spiroergometrie, záznamu EKG a ultrazvuku srdce lze
nejen s velmi vysokou pravděpodobností
vyloučit do té doby němou srdeční vadu,
případně poruchy rytmu, ale i posoudit
současnou kondici pacienta a případně
korigovat jeho další tréninkový plán.
Ambulance nabízí komplexní spektrum
vyšetření, které by měly aktivně sportující
děti nejlépe jedenkrát za rok absolvovat.
„Srdeční vada, případně arytmie, zvláště
nepoznaná, může pacienta ohrozit na životě. V běžném denním režimu může zůstat
skryta, ale při fyzické námaze se může
plně projevit a způsobit vážné zdravotní
komplikace. Zdraví dětí by mělo být vždy
na prvním místě, při optimálním nastavení zátěže si dítě sport více užije, a přitom
zbytečně nepřetěžuje organismus,“ uvádí
MUDr. Jana Hanáková.
Otevřeli laserové centrum
Právo 7. září
Nová dětská kardiologická ambulance
slouží v prostějovské nemocnici. Nabízí
spektrum vyšetření k posouzení zdravotního stavu nejmenších pacientů a k odhalení případné vrozené srdeční vady.
„Vyšetření je vhodné pro děti, které provozují fyzicky náročný druh sportu, jako je
například hokej, fotbal, volejbal, basketbal,
tenis, atletika, cyklistika nebo tanec, a také
pro všechny děti, které rády sportují a potřebují pomoci určit optimální zátěž a tepovou frekvenci při sportu,“ řekla vedoucí
Právo 7. září
Oční klinika Vítkovické nemocnice
v Ostravě otevřela nové laserové centrum.
Pacienti zdejšího očního centra proto nyní
využijí péči v plném rozsahu, od základního vyšetření oka až po složité operační
výkony, včetně estetické medicíny.
Součástí nového centra je také špičkový
laser, který se využívá ke korekci dioptrických vad, jakými jsou krátkozrakost,
dalekozrakost a astigmatismus.
„Přístroj představuje technologicky
Lidem se uleví lezením
po čtyřech
Přerovský a hranický deník
10. září
Novou terapeutickou metodu začalo pacientům nabízet přerovské pracoviště olomoucké polikliniky. Na bývalé Železniční
poliklinice si teď budou lidé moci ulevit
od bolestí zad či nohou speciálním lezením
po čtyřech.
„Takzvané Klappovo lezení, odborně
kvadrupedální lokomoce, je vhodné pro
děti i dospělé,“ uvedla mluvčí přerovské
nemocnice Hana Szotkowská. Při speciální
metodě pacienti lezou po všech čtyřech
končetinách, čímž dochází k odlehčení páteře. Kromě úlevy od bolesti pak pomáhají
cviky napravit i nesprávné držení těla.
„Pacient v poloze při lezení pracuje
s dechem a učí se vnímat svoji osu těla. Při
cvičení se pak uvedou do pohotovosti například páteřní a pánevní klouby, lopatka,
ramenní kloub nebo hlavové klouby,“ popsala fyzioterapeutka Stanislava Novotná.
Lezením pak pacienti zároveň i posilují.
Nemocnice nabízí budoucím
rodičům kurzy
Šumperský a jesenický deník
14. září
Nové kurzy plavání a cvičení nabízí budoucím maminkám rehabilitační oddělení
Šumperské nemocnice. Tyto kurzy jsou
především přípravou ke zvládnutí porodu
a rovněž přispívají ke zlepšení fyzické
kondice nastávajících maminek.
Kurzy začnou v pondělí 12. září,
maminky se však mohou objednávat již
nyní. Od čtvrtku 15. září pak Šumperská
nemocnice připravila sérii přednášek pro
nastávající rodiče, na kterých je velmi
vítaná také účast tatínků.
„Cvičení se zaměřuje na gravid-jógu,
těhotenskou gymnastiku, cvičení na míči,
ale také na relaxaci, dechová cvičení a cvičení pánevního dna. Některé ženy mohou
mít po porodu problémy se samovolným
únikem moči, čemuž tyto aktivity také
pomáhají předcházet,“ řekla vrchní sestra
Šumperské nemocnice Marcela Straková.
„Plavání a cvičení ve vodě jsou pro těhotné
ženy jednou z nejvhodnějších aktivit,“
dodala.
Pacienty léčí fenka Sára
Valašský deník 15. září
Pacienty nemocnice ve Valašském Meziříčí
pravidelně navštěvuje fenka Sára. Léčí je
psí láskou. „Canisterapie pomáhá dlouhodobě ležícím pacientům od bolesti a ulevuje jim od napětí. Zároveň zpříjemňuje
hospitalizaci,“ vysvětlila mluvčí valašskomeziříčské nemocnice Hana Szotkowská.
významnou výživou v onkologii. Akce
se konala v Kongresovém centru Vysoké
školy báňské v Ostravě-Porubě.
„Výživa je jedním z klíčových faktorů při prevenci i při léčbě mnoha onemocnění a je to vždy ta nejpřirozenější
a v dnešní ekonomicky složité době také
nejdostupnější cesta, na kterou bychom
neměli zapomínat. Dostatečnou a vhodně zvolenou výživou můžeme do jisté
míry ovlivnit průběh hojení ran, zabránit
komplikacím souvisejícím s nedostatečnou
výživou, urychlit proces rekonvalescence
a především pak celkový stav a psychiku
samotných nemocných, kteří individuální
intervenci nutričních terapeutů velmi pozitivně přijímají. Osobně jsem ráda za to, že
se malými krůčky stává nutriční terapeut
uznávaným partnerem pro celý lékařský
i ošetřovatelský tým,“ vysvětluje důležitost
péče o výživu pacientů pořadatelka kongresu a vedoucí nutriční terapeutka Vítkovické nemocnice Mgr. Marie Kohutová.
Společnost Agel otevřela
v Novém Jičíně novou polikliniku
Čtyřnohá léčitelka nemocné navštěvuje nejméně jednou za měsíc. „Hodně to
pomáhá. Například pacientka, která velmi
málo mluvila a byla celkově pasivní, na našeho čtyřnohého pomocníka neustále volala a byla najednou plná energie,“ popsala
vrchní sestra oddělení následné péče Olga
Jachková. „Návštěvy fenky Sáry na našem
oddělení jsou pro nemocné velkou psychickou vzpruhou,“ doplnila Jachková.
V Ostravě jednali odborníci
na léčebnou výživu
Medical Tribune 19. září
Již šestý ročník odborné konference
s názvem Ostravské dny léčebné výživy
pořádala ve dnech 15. a 16. září Vítkovická
nemocnice. Letošní ročník byl zaměřen
především na výživové postupy po operacích v dutině břišní v oblasti trávicí
soustavy, a to zejména střev a žaludku,
také na oblast výživy dětí a obezitologii.
Odborníci, jichž se konference účastnilo
přes 200, se však rovněž zabývali neméně
Zpravodajství ČTK 20. září
V bývalé budově Tonaku v Novém Jičíně
dnes společnost Agel ocelářského magnáta Tomáše Chrenka otevřela novou polikliniku. „Celková investice do modernizace
objektu a přístrojového vybavení přišla
společnost na 100 milionů korun, v budově
bude pracovat více než 200 zaměstnanců,“
řekla dnes ČTK mluvčí společnosti Hana
Szotkowská.
V nové poliklinice bude mít své zázemí
ambulance onkologie, hematologie a lékařské genetiky včetně denního onkologického centra. Její součástí jsou také laboratoře
nebo lékárna, která by se měla v budoucnu stát školicím místem pro studenty
farmaceutických fakult. Ambulance před
rekonstrukcí budovy sídlily v pronajatých
prostorech, které však již byly nevyhovující. Denně ambulance včetně stacionáře
navštěvuje přibližně 200 onkologicky
nemocných pacientů.
Náklady na modernizaci objektu v Novém Jičíně patří k historicky nejvyšším
investicím společnosti, obdobnou částku
loni investovala do nákupu lineárního
urychlovače pro novojičínské Komplexní
onkologické centrum. Generální ředitel
společnosti Filip Horák uvedl, že do dalšího rozvoje onkologického centra bude
Agel investovat i v příštím roce, kdy má
v plánu zakoupení diagnostického přístroje
rovněž za zhruba 100 milionů korun.
NNAePmS o
Ac
L In O
i c eNÁ S
špičkové zařízení pro refrakční chirurgii.
Díky malému průměru stopy je laserový
systém schopen pracovat s velmi vysokou přesností a modelovat na rohovce
i ta nejjemnější zakřivení. Pomocí laseru
jsme schopni odstranit krátkozrakost až
do čtrnácti dioptrií, dalekozrakost do šesti
dioptrií a astigmatismus v rozmezí minus
až plus šest dioptrií,“ popisoval výhody
nového přístroje primář vítkovické oční
kliniky Jiří Kunc a dodal, že i ceny operací
jsou velmi příznivé. „Zákrok na jednom
oku vyjde pacienta na 11,5 tisíce korun,
vstupní vyšetření stojí pětistovku. Zákrok
trvá jen několik minut,“ upřesnil primář.
23
ročník 5
Poliklinika nabídne lidem
vyšetření zdarma
Novou firemní školku mají
lékařky i sestry
Plzeňský deník 21. září
Bezplatné vyšetření znamének nebo štítné
žlázy nabídne zájemcům už zítra Poliklinika Plzeň, která je členem skupiny AGEL.
Pořádá totiž pro veřejnost akci pod názvem
„Den prevence“ a se vzkazem, aby lidé nepodceňovali prevenci, nabídne od 13 do 17
hodin zdarma řadu důležitých vyšetření.
Všichni zájemci si budou moci nechat
změřit krevní tlak a EKG. „Lidem změříme
rovněž nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem. Právě zvýšený nebo naopak snížený tlak může signalizovat nějaké závažnější
onemocnění. Nebude chybět ani vyšetření
pigmentových kožních lézí pomocí dermatoskopu,“ říká náměstkyně pro léčebnou
a preventivní péči plzeňské polikliniky
MUDr. Hana Komínková. Kromě základních vyšetření mohou zájemci podstoupit
bezplatně také sonografické vyšetření
štítné žlázy a ženám poliklinika nabídne
také bezplatnou sonografii prsní žlázy.
Mladá fronta DNES 29. září
V červnu otevřela firemní školku pro
24 dětí Vítkovická nemocnice v Ostravě. Zájem o ni je velký, kapacita je téměř
naplněná. „Děláme pravidelně průzkum
NNAePmS o
Ac
L In O
i c eNÁ S
V Komárne majú novú
jednodňovú starostlivosť
24
Naše novosti, SITA 26. septembra
Pracovisko zabezpečuje zákroky jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch
všeobecná chirurgia, gynekológia a otorinolaryngológia (ušno nosno krčné).
Všeobecná nemocnica otvorila nové
pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Nachádza sa v zrekonštruovaných priestoroch s moderne vybavenou operačnou
sálou a miestnosťami na pozákrokové sledovanie pacientov. Sú tu aj nadštandardné
izby vybavené elektricky polohovateľnými
lôžkami a televíznymi prijímačmi.
Investíciu zrealizovala nezisková organizácia Forlife, ktorá nemocnicu spravuje.
Pracovisko zabezpečuje zákroky jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch
všeobecná chirurgia, gynekológia a otorinolaryngológia (ušno nosno krčné).
Ako ďalej informoval riaditeľ Forlife Viktor Dudáš, nové pracovisko prináša okrem
moderného vybavenia aj ďalšie výhody pre
pacientov: presný termín operácie, možnosť
výberu operatéra a anestéziológa, špecializovaný tím lekárov a sestier, znížené riziko
nemocničnej nákazy a rýchlejšiu rekonvalescenciu. Pracovisko používa moderné
a šetrné liečebné postupy a zároveň tu majú
pacienti blízko všetky komplexné diagnostické a liečebné možnosti nemocnice.
spokojenosti zaměstnanců a z jednoho takového šetření vyplynulo, že by zdravotní
sestřičky i lékařky uvítaly zřízení firemní
školky,“ říká mluvčí nemocnice Hana Szotkowská, podle níž stálo vybudování školky
v areálu nemocnice 11 milionů korun,
sedm milionů získala nemocnice z evropských fondů – z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Školka má
otevřeno od pondělí do soboty od šesté
ranní do devatenácté večerní, doba byla
uzpůsobena potřebám zdravotníků.
Poliklinika Ostrava nabízí
infuzní terapii
Moravskoslezský deník 6. října
Nové pracoviště infuzní terapie otevřela
Poliklinika Ostrava, která sídlí v Tyršově ulici v centru města. Pacientům jsou
na tomto oddělení aplikovány infuze, které
léčí bolesti a řeší akutní alergické a závraťové stavy. Pracoviště má sedm lůžek, aplikace infuzí je možná také vsedě v křesle.
„K aplikaci infuze se musí pacienti předem
objednat, objednávky jsou však bez
dlouhých čekacích lhůt. Akutní stavy jsou
přijímány ihned,“ uvedla mluvčí zdravotnické skupiny Agel, do které Poliklinika
Ostrava patří, Hana Szotkowská.
Pacientka slavila v nemocnici
stovku
Šumperský a jesenický deník
6. října
O receptu na dlouhověkost by mohla vyprávět nejstarší pacientka Šumperské nemocnice Marie Kohoutová, která ve středu
5. října v nemocnici oslavila stoleté naro-
číslo 6
prosin ec 2011
zeniny. K významnému životnímu jubileu
jí přišlo popřát mnoho gratulantů v čele
s ředitelem nemocnice Radanem Volnohradským a náměstkyní pro ošetřovatelskou péči Evou Pavelkovou a také všichni
lékaři a sestry z interního oddělení, kde je
jubilantka v současnosti hospitalizovaná.
Oslavenkyni zazpívaly také studentky
Střední zdravotnické školy Šumperk, a tak
se interním oddělením sborově nesly písně
jako Živijó či Zlaté střevíčky.
A jaký dostala oslavenkyně od lékařů
dárek? Přece ten nejhezčí! Ještě ve středu byla propuštěna domů – do Domova
důchodců v Šumperku, kde nyní žije. „Už
se moc těším domů, až to oslavím se svými
dětmi,“ nechala se slyšet Marie Kohoutová.
Velkou oslavu jí chystá jejích šest dětí.
Policisté darovali krev. Chtějí
pomáhat
Nové přerovsko 7. října
Inspirovat ostatní k dobrovolnému
dárcovství krve a poukázat na nedostatek
té nejcennější tekutiny chtěli přerovští
policisté, kteří se ve středu ráno dostavili
ke společnému odběru na hematologickotransfúzní oddělení zdejší nemocnice.
Na akci zamířili i prvodárci.
„Mezi policisty je spousta těch, kteří se
dobrovolných odběrů účastní pravidelně
a někteří jich už mají za sebou více než
stovku,“ shrnul šéf přerovského územního
odboru Martin Lebduška. On sám nepatří
mezi žádné nováčky a krev už daroval
devětaosmdesátkrát. „Odhodlání pomoci druhým je nejčastější motiv, proč se
těchto akcí účastníme. Policisté zasahují
na místě dopravních nehod a setkávají se
i s násilnou trestnou činností, takže vědí,
jak je v takových situacích krev nenahraditelná,“ vysvětlil Lebduška. Na hromadný
odběr krve se podle něj ve středu dostavilo
celkem třináct policistů.
„Je důležité ukázat, že policie není jen
represivní složkou, ale dokáže druhým
i pomoci,“ poznamenal další z policistů
Jaroslav Kostelníček, který daroval krev
bezplatných vyšetření i odborné konzultace. U dvou pacientů naměřili lékaři vyšší
nitrooční tlak a pozvali je na další vyšetření. Objevili se také pacienti, kteří využili
možnost prokonzultovat s odborníky své
potíže se zrakem, aniž by se předem museli
k lékaři objednávat. „Lidé často zanedbávají prvotní příznaky očních onemocnění
a k lékařům se vydávají až ve chvíli, kdy už
je zapotřebí výraznější korekce,“ řekl primář očního oddělení Šumperské nemocnice Ivan Schlemmer.
Přerovská nemocnice má
unikátní přístroj
Nové přerovsko 21. října
Nahlédnout pod pokličku lékařských
zákroků mohli návštěvníci, kteří zavítali
ve čtvrtek 20. října na ortopedické oddělení přerovské nemocnice. Pro zájemce byl
v rámci Dne otevřených dveří připraven
zajímavý program.
„Chtěli jsme pacientům poskytnout informace o průběhu předoperační přípravy,
hospitalizace a následného rehabilitačního
režimu. Příchozí si mohli rovněž nanečisto
vyzkoušet na trenažéru některé ortopedické operace,“ uvedla mluvčí přerovské nemocnice Hana Szotkowská. Akce se konala
v přednáškových prostorách nemocnice.
„To nejzajímavější, co se děje na ortopedii
a traumatologii, je provoz operačních sálů.
Protože jsme tam ale veřejnost vzít nemohli, předvedli jsme jim některé operace
formou projekce s komentářem lékaře,
další pak na modelech, včetně nástrojů
a implantátů,“ řekl primář ortopedickotraumatologického oddělení přerovské
nemocnice Jiří Selucký.
Návštěvníci se tak mohli podívat
do kloubu pomocí artroskopu, vzít si ho
do ruky a vyzkoušet si základy artroskopických operací.
„Nachystány byly i umělé kosti a zájemci
viděli, jak se řeší zlomeniny. K vidění byly
rovněž ukázky operací umělých kloubů,“ poznamenal primář. První setkání
pacientů ortopedického oddělení, jimž byly
nebo teprve budou kyčle a kolena nahrazeny umělými klouby, se uskutečnilo letos
v květnu. Protože tato akce vzbudila velký
ohlas, rozhodla se ji přerovská nemocnice
opakovat vždy jednou za půl roku.
Právo 13. října
Oční oddělení přerovské nemocnice, která
je součástí skupiny AGEL, získalo jeden
z nejmodernějších očních diagnostických
přístrojů.
Spektrální optický koherentní tomograf
(OCT) umožňuje skenovat snímky sítnice
neinvazivně, tedy bez jakéhokoliv zásahu
do oka nebo aplikace kontrastní látky
do žíly. Nový přístroj přišel na téměř
1,2 miliónu korun.
Díky vyšetření na něm může lékař daleko dříve a přesněji diagnostikovat některá
onemocnění oka a sledovat průběh léčby
po doporučeném terapeutickém zákroku. „Pokud pacient podstoupí vyšetření
na OCT včas, zvýší tím šanci na úspěšnost
případné léčby a minimalizuje rizikovější
projevy onemocnění,“ uvedla primářka
očního oddělení Monika Daňková.
O vyšetření zraku zdarma byl
zájem
Šumperský a jesenický deník
17. října
Přes padesát lidí dorazilo do Šumperské
nemocnice, aby si nechali zdarma zkontrolovat zrak. Nemocnice se tak připojila
k Světovému dni zraku a nabídla řadu
Lékaři ortopedie představili své
oddělení
Nemocnice Přerov vylepší
chirurgii
Mladá fronta DNES 25. října
Pokud se chystáte v nejbližších čtyřech
měsících navštívit přerovskou nemocnici, budete se muset připravit na to, že ne
všechny ambulance najdete na místech,
kde jste byli zvyklí. Vedení nemocnice se
totiž v těchto dnech pustilo do rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů.
Dělníci pracují například v prostorách
urologie, ortopedie nebo ORL. Kvůli
tomu se tyto ambulance na čas přesunou
do jiných pater nebo pavilonů. Nemocnice
připravila speciální systém značení, který
lidem pomůže se ve změnách vyznat. „Jako
první jsme přesunuli urologickou ambulanci. Pacienti ji nově najdou v pátém patře
na lůžkovém urologickém oddělení, které
se nachází přímo v pavilonu rekonstruovaných chirurgických oborů,“ popisuje
náměstek lékařského ředitele pro léčebnou
a preventivní péči Jiří Ševčík.
Od včerejška jeho kolegové přemístili
také ambulanci ORL. Ta teď bude čtyři
měsíce v podzemním podlaží pavilonu pro
matku a dítě. „Rovněž se stěhuje i ortopedická ambulance a dětská ortopedická
ambulance. Dočasně ji pacienti naleznou
v prvním patře budovy chirurgických oborů a dětskou ambulanci v akutní ambulanci dětského oddělení,“ vypočítává Ševčík.
Pacienti by podle něj v nemocnici tápat
neměli, protože jim zdravotnické zařízení
připravilo informační cedule. „Přichystaný
je i speciální systém značení, který navede
přímo na příslušná místa, kde se budou
ambulance nově nacházet,“ vysvětluje.
Až práce skončí, bude změněné také
přízemí ambulantního traktu, kde dělníci
vybudují moderní recepci. V rámci urologické části zase vzniknou dvě ambulance
a sesterna. Nové ambulance přibudou
i ortopedii, k tomu pak ještě sesterna, sádrovna, místnost pro ultrazvuk a čekárny,
z nichž jedna bude pro děti se samostatným sociálním zařízením, a sklad.
Celá přestavba je první etapou mnohem
rozsáhlejší rekonstrukce zdejší nemocnice. Některé její objekty už totiž nevyhovují současným standardům. „Ať už jde
o energetickou náročnost nebo uživatelský
komfort. Věříme, že pacienti i zaměstnanci
budou po celou dobu tolerantní k přechodně zvýšené hlučnosti a některým omezením, bez kterých to nejde,“ říká ředitel
Středomoravské nemocniční Tomáš Uvízl,
pod kterou nemocnice spadá.
Přestavba ambulantního traktu potrvá
nejpozději do jara a přijde na více než
15 milionů korun. Olomoucký kraj na ni
dá 14 milionů z peněz, které platí společnost Středomoravská nemocniční hejtmanství za pronájem nemocnic.
NNAePmS o
Ac
L In O
i c eNÁ S
vůbec poprvé. Primář hematologickotranfúzního oddělení přerovské nemocnice
Štefan Repovský si pomoci dobrovolníků
váží.
„Bez krve se neobejde žádný obor medicíny, je zkrátka nenahraditelná. Nejvíce
teď potřebujeme Rh negativní faktor,
žádaná je zejména krevní skupina 0 minus.
Ceníme si hlavně prvodárců, těch bychom
ale potřebovali více,“ podotkl primář Repovský. I když se medicína neustále vyvíjí
a lékaři dnes dokáží s pomocí nejvyspělejší
techniky léčit téměř vše, v oblasti dárcovství krve jsou prý stále odkázáni na pomoc
dobrovolníků.
25
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Blíží se konec roku – lidé by se měli
v období Vánoc a Nového roku vyvarovat
většího množství jídla a alkoholu
Během Vánoc a Nového roku nejsou takovým problémem zapíchnuté kosti v krku, jak se lidé domnívají, ale
spíše žaludeční potíže, břišní a žlučníkové koliky.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
„Opatrní by měli být zejména žlučníkáři, kteří drží celý
rok dietu, ale na Vánoce se
přejedí rybou či řízky, salátem a cukrovím. Pak mají
svátky zkažené“
MUDr. Vladislava Pieniažková
Nemocnice
P
26
ředsevzetí o sváteční střídmosti
většinou mizí spolu s první mísou
cukroví, pátým kouskem smaženého kapra nebo třetí skleničkou něčeho
ostřejšího. A to i u těch, kteří jsou přes rok
zvyklí stravovat se zdravě nebo pít alkohol
výjimečně. Ale nejen velké množství jídla
a alkoholu hrozí koncem roku. Lidé by si
také měli dát pozor na ohňostroje a petardy, mnoho z nás trápí během vánočních
svátků deprese.
Ve většině rodin se alespoň někomu
někdy zasekla na Štědrý večer kost v krku,
která se nejčastěji zapíchne do krční nebo
jazykové mandle. Většinou jsou však rybí
kosti velmi malé a křehké a navíc celé
z vápníku. Když se nepodaří je vytáhnout
nebo zajíst chlebem, kost se vstřebá. Pokud
se kost nepodaří zajíst, snažit se ji odstranit
rukou či pinzetou, a když ranka krvácí,
vyplachovat postiženému hrdlo mírným
dezinfekčním roztokem, například heřmánkem nebo Tantum verde. Jestliže to
nepomůže a pichlavá bolest nepřechází, je
třeba co nejrychleji vyhledat lékaře. Více
případů kostí v krku zaznamenávají lékaři
paradoxně 25. prosince, nikoli na Štědrý
večer. Lidé si ke slavnostní večeři berou
lepší, tedy větší kusy ryby s většími kostmi,
které lépe odstraní. Druhý den potom
dojídají menší kousky a jejich kosti snáze
uvíznou v krku. Podle odborníků v posledních letech ale ryby na Vánoce jí stále méně
lidí, protože sváteční menu je dost pestré.
Takže případů, kdy lékaři odstraňují rybí
kosti, je čím dál méně.
Na co by si lidé měli koncem roku
dát pozor?
Během Vánoc nejsou takovým problémem
zapíchnuté kosti v krku, jak se lidé domnívají, ale spíše žaludeční potíže, břišní
a žlučníkové koliky, které se nejčastěji
projeví až po Štědrém dnu a na Nový rok,
kdy se lidé přejí a důsledky se projeví až
druhý den. „Opatrní by měli být zejména
žlučníkáři, kteří drží celý rok dietu, ale
na Vánoce se přejedí rybou či řízky, salátem a cukrovím. Pak mají svátky zkažené,“
říká primářka Odborné ošetřovatelské
péče v nemocnici MUDr. Vladislava
Pieniažková s tím, že přejídat se mastným
či sladkým by neměli ani zdraví jedinci.
„Přejídání, přemíra alkoholu a stres může
také zhoršit zdravotní stav kardiaků i lidí
s cukrovkou,“ doplnila.
Ovšem co by to bylo za silvestrovské
oslavy bez nějaké té skleničky. Jak to
ale udělat, aby druhý den člověk neměl
hlavu jako střep? Vždy záleží především
na množství. Člověk by také neměl dohromady míchat tvrdý alkohol, pivo a víno.
V těchto vánočních dnech jsou častější
otravy alkoholem, a to jak u dospělých, tak
stále více i u dětí.
Jelikož lidé slaví svátky nejen jídlem
a pitím, ale také ohňostroji, objevují se
o Vánocích a především o Silvestru úrazy
s tím spojené. Počty úrazů a popálenin
od petard a výbušnin se naštěstí rok
od roku snižují, protože lidé už přestávají
vyrábět výbušniny doma a kupují je ve specializovaných obchodech. Přesto každý rok
kvůli petardám dochází k úrazům končetin. Pokud člověku ale vybuchne pyrotechnika u ucha, může mu vzniklá tlaková vlna
nejen prorazit bubínek, ale ve výjimečných
případech může i ohluchnout.
Mnoho lidí má o Vánocích deprese
Vánoční svátky také působí řadě lidí těžko překonatelné deprese. Problémy, s nimiž lidé zápasí celý rok, jsou o Vánocích
vnímány mnohem intenzivněji. Důvodů
vážných depresí je o Vánocích několik
a zvyšují se i počty pokusů o sebevraždu.
„Zvláště ohroženou skupinou jsou lidé,
kteří tráví svátky sami, nebo ti, jejichž
postavení v zaměstnání je nejisté, trpí
partnerskou krizí či staří vážně nemocní
lidé. Jediným lékem, jak přežít Vánoce, je
pro ně vyhledání společnosti. Okolí totiž
může docela dobře plnit úlohu psychoterapeuta,“ dodává primářka Vladislava
Pieniažková.
V nemocnici byla otevřena nová
neurologická ambulance
Nová ambulance sídlí v prostorách rehabilitační ambulance v přízemí budovy C a je otevřena každé úterý
od 7.00 do 14.00 hodin.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Nemocnice Český Těšín
N
eurologická ambulance zajišťuje
diagnostiku a léčbu všech neurologických onemocnění. Budou se zde
řešit onemocnění centrálního, periferního
nervového systému, onemocnění pohybového aparátu, cévní onemocnění mozku
a záchvatovitá onemocnění. „Toto rozšíření
neurologické péče jistě ocení hospitalizovaní pacienti naší nemocnice, ale i ostatní obyvatelé města,“ popisuje ředitelka
Nemocnice Český Těšín MUDr. Barbora
Zbránková s tím, že mezi nejčastější
neurologická onemocnění patří například
migrény, poškození nervosvalového přenosu, postižení centrální nervové soustavy či
epilepsie.
„V rámci ambulance předpokládáme úzkou spolupráci s rehabilitačním oddělením
a s infuzním stacionářem,“ dodala ředitelka. K vyšetření v neurologické ambulanci
by se měli pacienti předem objednat, a to
telefonicky na čísle 558 769 249. K objednání není nutné doporučení od praktického
lékaře nebo jiného lékaře – specialisty.
INZERCE
SANDOZ s.r.o., Nagano III, U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3
tel.: +420 221 421 611, e-mail: [email protected], www.sandoz.cz
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Tichý zloděj kostí – osteoporóza
Stačí zakopnutí na nerovném chodníku či uklouznutí na náledí a hned je tady zlomenina. Osteoporóza, aneb
tichý zabiják kostí, ohrožuje každou třetí ženu.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
MUDr. Jaroslav Kukuczka
Nemocnice
V
28
České republice trpí osteoporózou
téměř půl milionu žen a 200 tisíc
mužů. „Podle statistik prodělá
do konce života některou z osteoporotických zlomenin – obratlů, dolní části
předloktí či zlomeninu krčku stehenní
kosti – každá třetí žena a každý šestý muž
po padesátce,“ uvádí nepříjemná fakta
MUDr. Jaroslav Kukuczka, vedoucí lékař
interní ambulance Nemocnice Podlesí,
která se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění kostí. Denzitrometrické vyšetření
se používá ke stanovení hustoty kostní tkáně a určení množství minerálů v kostech
a je doporučováno osobám s podezřením
na osteoporózu. Díky vyšetření jsou lékaři
schopni odhadnout, jak velká jsou rizika
zlomenin každého pacienta. „Tato metoda
je blízká klasickému rentgenovému vyšetření s tím rozdílem, že při denzitometrii
přístroj vydává mnohem menší záření než
klasický rentgen, a tak pacient nemá vlastně žádnou radiační zátěž. Pouze u těhotných se tato metoda neprovádí s ohledem
na vývoj plodu,“ říká lékař.
Jak osteoporóza vzniká?
Stejně jako ochabují svaly a kůže, stárnou
také kosti. Při osteoporóze dochází k celkovému úbytku kostní tkáně a k mikroskopickým změnám její struktury, což vede
ke snížení mechanické odolnosti kosti.
Onemocnění tedy rapidně snižuje kvalitu
kostí, které jsou pak křehké jako ze skla.
„Na rychlost, kterou kosti řídnou, má vliv
mnoho faktorů, především to je ale nedostatek vápníku, vitaminu D v potravě a nedostatek pohybu. U žen je pak nejrizikovějším faktorem úbytek ženských hormonů,
a to hlavně po přechodu. Ohroženi jsou ale
i muži, u kterých sice dochází ke snížení
tvorby pohlavních hormonů později, ale
není pravda, že by se onemocnění týkalo
pouze žen,“ vysvětluje MUDr. Jaroslav
Kukuczka s tím, že negativní vliv na vznik
této choroby má také kouření a konzumace alkoholu a černé kávy. Osteoporóza
může být rovněž nežádoucím výsledkem
dlouhodobého užívání některých léků,
jako jsou například kortikoidy, které se
užívají při léčbě některých těžkých nemocí.
Řídnutí kostí mohou urychlit i neuvážené
diety.
Denzitometrické vyšetření v interní ambulanci
Nemocnice Podlesí
O osteoporóze jako o nemoci mluví
lékaři ve chvíli, kdy ubude zhruba čtvrtina
kostní hmoty. „Dokud nic nebolí, lidé
přirozeně nevyhledávají lékařskou pomoc.
V tom tkví záludnost tohoto onemocnění,“ dodává lékař, jehož odbornou pomoc
vyhledala také 56letá žena, která se již
od mládí léčí se systémovým lupusem.
Toto autoimunitní onemocnění postihuje
ledviny, kůži či nervový systém a jeho léčba vyžaduje pravidelné dávky kortikoidů.
Tato terapie pravděpodobně způsobila
zřídnutí kostní hmoty, které vyústilo
ve zlomeninu krčku při pádu na náledí. Už
před úrazem měla pacientka potíže s chůzí
do schodů a také se jí špatně vstávalo
z postele, což byly varovné příznaky, že
není vše v pořádku. Včasně zahájená léčba
osteoporózy by mohla předejít komplikovaným následkům pádu.
Na otázku, kdy je tedy vhodná doba
navštívit preventivně praktického lékaře,
odpovídá Jaroslav Kukuczka: „Pokud někdo prodělá zlomeninu ve věku nad 45 let,
měl by zažádat svého lékaře o vyšetření,
zda příčinou nebyla osteoporóza. Rovněž
nemocní lidé léčící se kortikoidy by měli
žádat preventivní opatření v podobě vitamínu D a vápníku a o pravidelné kontroly
stavu svých kostí.“
Vitamín D – alfou a omegou
prevence a léčby
Nezbytným základem léčby je vždy vápník
a vitamin D. Bez těchto dvou látek by
nebylo z čeho kost vybudovat, další léčba je
pak velice individuální. Optimálním zdrojem vápníku jsou mléko, mléčné výrobky
a některé druhy zeleniny (např. květák,
růžičková kapusta, či brokolice). Méně
vhodné jsou tavené sýry, při jejichž výrobě
se používají tavicí soli, které naopak mohou odvápňovat. V současné době nabízí
lékárny volně k prodeji také šumivé tablety
s vápníkem, které jsou vhodným doplňkem
stravy. Důležitý je také pravidelný pohyb
– pro seniory například chůze svižnějším
tempem každý den na třicet až šedesát
minut. „Doporučujeme také plavání, jízdu
na kole nebo třeba lehčí práce na zahrádce.
Kromě blahodárného působení na kostru
má přiměřený pohyb vliv i na cévy, plíce
a mozek. Nemocní by se ale měli vyvarovat
pádů, přeskoků, zvedání těžkých věcí a podobně,“ sdělil MUDr. Jaroslav Kukuczka.
Jak se bránit osteoporóze?
• omezit kouření a alkohol
• pravidelně dodávat tělu vitamín D a vápník
• pravidelně a kvalitně se stravovat
• vyvarovat se nadváhy
Nejvíce vápníku se nachází v:
• mléce a mléčných výrobcích • sardinkách
• brokolici • kapustě • květáku • mandlích
• vejcích • sezamu • máku
Urologická ambulance zpřesní díky
novému sonografu diagnostiku
nádorových onemocnění prostaty
Přístroj, který poskytuje trojrozměrné zobrazení, slouží k odběru vzorku z prostaty a bude využíván
k vyšetření mužů při podezření na nádor prostaty.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
N
ovým špičkovým sonografem začali
v těchto dnech vyšetřovat pacienty
lékaři urologické ambulance. Investice do nového vybavení vyšla na 700 tisíc
korun. „Transrektální sonda k vyšetření
přes konečník, která je součástí sonografu, umožňuje svou ojedinělou konstrukcí
snadný odběr vzorků k histologickému
vyšetření při podezření na nádorové onemocnění prostaty,“ říká MUDr. Ivo Raška
z urologické ambulance s tím, že sonografický přístroj nahradil původní zastaralý
ultrazvuk. Ten svou kvalitou zobrazení
již neodpovídal současným požadavkům.
Za měsíc vyšetří v ambulanci na novém
přístroji okolo 600 pacientů. Kromě vyšetření prostaty slouží nový ultrazvuk také
k prohlídce břišních orgánů.
Vyšetření přístrojem není bolestivé,
ale pro řadu mužů může být nepříjemné.
MUDr. Ivo Raška
Do konečníku se zavede tenká sonda.
„Prostatu díky tomu vidíme z bezprostřední blízkosti, následně provedeme k odebrání vzorku asi deset vpichů. Funguje to tak,
že se malá vystřelovací jehla opakovaně
rychle vysouvá a zasouvá zpět do přístroje.
Není to nic dramatického, pacienti hovoří
o pocitu dotyku a malého píchnutí," vysvětluje Ivo Raška.
Karcinom prostaty je jeden z nejběžnějších zhoubných nádorů českých mužů
a objevuje se stále častěji. Podobně jako
jiné zhoubné nádory, i rakovinu prostaty
lze plně vyléčit pouze v časné fázi onemocnění. Rakovina prostaty se v počátečním
stadiu nejčastěji neprojevuje žádnými
příznaky, proto je důležité pravidelné preventivní vyšetření. To spočívá ve vyšetření
prostaty přes konečník a krevním testu
(vyšetření PSA ve vzorku krve). Subjektivní potíže jsou oslabený proud moči, časté
močení v noci, opožděný začátek močení,
pocit neúplného vyprázdnění močového
měchýře. „Muži by měli chodit ke svému
urologovi, stejně jako ženy ke gynekologovi, jednou za rok po padesáti letech věku.
Vyšetření prostaty trvá pár minut, ale
budou mít jistotu, že je prostata neohrožuje na životě,“ dodává Ivo Raška.
Nemocnice už počtvrté obhájila
statut kvalitní a bezpečné nemocnice
N
emocnice Podlesí v říjnu prošla
náročným auditem Spojené akreditační komise České republiky
a obhájila tak už počtvrté certifikát kvality
poskytované péče, který poprvé získala
jako první nemocnice v Česku už v roce
2002. Z celkového počtu 190 nemocnic tak
Podlesí stále patří k více než čtyřem desítkám zdravotnických zařízení zaručujících
pacientům bezpečí a kvalitu.
„Akreditace je cestou k bezpečí pacientů i zaměstnanců. Tento proces řízení
kvality je dlouhodobý a nekončící a pro-
bíhá v systematických krocích. Plánovaně
probíhá auditní činnost a kontroly zdravotnické dokumentace, kontrolují se nastavené procesy na všech stupních řízení.
Učíme personál zdravotnického zařízení
aktivně vyhledávat rizika, která vyplývají
z každodenních činností, a upozorňovat
na ně,“ říká manažerka kvality Regina
Gryczová s tím, že ocenění potvrzuje, že
zdravotnické zařízení naplňuje požadovaných 74 národních akreditačních
standardů.
Nemocnice musela během návštěvy
Spojené akreditační komise prokázat, že
řízení kvality v tříletém období mezi akreditačními šetřeními je funkční a účelné,
přičemž předkládá konkrétní měřitelné
výsledky průběžně sledovaných parametrů kvality. „Přípravy na reakreditaci
byly náročné a obhajobou akreditace naše
úsilí o poskytování kvalitní zdravotnické péče rozhodně nekončí, naopak nás
zavazuje k dalšímu zlepšování,“ říká ředitel
nemocnice MUDr. Karel Lukeš s tím, že
celá akreditační příprava je práce týmová,
na které se podíleli všichni zaměstnanci.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská
29
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Nemocnice léčí klouby pacienta
jeho vlastní krví
Nová metoda, která se rychle uchytila v západní Evropě, je nadějí pro tisíce lidí, kterým hrozí výměna
poškozeného kloubu za kloub umělý.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Ing. Hana Szotkowská / Foto: Artishock
MUDr. Pavel Pilař
Nemocnice
P
30
ětapadesátiletého muže z Prostějovska trápily donedávna bolesti nohou.
Problémy, které u něj začaly před
třemi roky, muže čím dál více omezovaly
v životě. Při chůzi kulhal, nemohl se ani
obléct či obout. Už více než tři měsíce má
však klid. Pomohla mu maličkost – injekce s jeho vlastní upravenou krví. Nová
metoda, která se rychle uchytila v západní
Evropě, je nadějí pro tisíce lidí, kterým
hrozí výměna artrózou poškozeného
kloubu za kloub umělý. Šetrným způsobem
totiž oddálí nebo v některých případech
zabrání tak vážnému zákroku.
„Podstatou této metody je speciálně upravená vlastní krev, kterou lékaři
aplikují pacientovi přímo do postiženého
kloubu. Metoda je nadějí pro všechny,
kteří mají postiženy chrupavky ve velkých
kloubech. Podporuje totiž jejich regeneraci
a tím napomáhá jejich léčbě a oddaluje
rozsáhlejší operační zákroky,“ říká primář
ortopedicko-traumatologického oddělení MUDr. Pavel Pilař s tím, že unikátní
metodou začali léčit artrózu před více
než dvěma roky. Zpočátku patřili mezi
pacienty výkonnostní i vrcholoví sportovci
z Prostějova a od letošního roku je metoda
nabízená také široké veřejnosti. „Již jsme
touto metodou léčili asi 200 pacientů
a většina z nich je s výsledkem spokojená.
Někteří lidé měli před léčbou bolesti pořád
a už po třetí nebo čtvrté injekci se jim
ulevilo,“ doplnil primář ortopedie.
Způsob léčby je vhodný pro všechny
pacienty trpící degenerativními změnami
kloubů (artrózou), poškozením kloubních chrupavek, natrženými šlachami či
jinak poškozenými vazy a svaly. Unikátní
metoda je založena na zjištění západoevropských odborníků, že pro stimulaci
chrupavek poškozených degenerativními
změnami lze použít obohacenou krevní
plazmu.
Jak se postupuje při léčbě
„Pacientovi odebereme zhruba dvacet
mililitrů krve. Tu pak v centrifuze rozdělíme na buněčné složky a plazmu tak, aby
vznikla plazma bohatá na destičky. Právě
obohacená plazma napomůže výrazným
způsobem regeneraci kloubních chrupavek
nebo alespoň omezí jejich další poškozování,“ vysvětluje primář.
Plazmu bohatou na destičky poté
vpravují lékaři injekčně přímo do pacientova kloubu. „Další aplikace u běžného
léčebného schématu se opakují každých
sedm dní po dobu tří až pěti týdnů a pak
jednou za šest měsíců po dobu jednoho
roku,“ přibližuje délku léčby primář. Podle
něj je hlavní výhodou protizánětlivé léčby
určené pacientům s degenerativní artrózou
I. a II. stupně hlavně to, že se injekce
aplikují ambulantně a pacienty neomezují
v běžném životě.
Do prostějovské nemocnice přišla před
rokem aktivní žena středního věku, která
měla narůstající bolesti kolena a otoky,
takže nemohla sportovat jako dříve. Pacientka absolvovala artroskopii s diagnózou
poškození chrupavek, artrózou 2. stupně.
Po domluvě s lékařem na jaře letošního
roku jí byla aplikována obohacená plazma.
Po pěti injekcích se výsledky projevily.
Hybnost se zlepšila, bolesti ustoupily a pacientka opět hraje tenis a jezdí na kole.
„Studie využití plazmy k léčbě trvají
ve světě už 20 let. Metoda se původně začala vyvíjet k rychlejšímu hojení pojivových
tkání – svalů, vazů i kloubních pouzder. Osvědčila se ve sportovní medicíně
i v běžné ortopedii. Při natržených svalech
urychlí tato léčba regeneraci sportovce až
o polovinu času. V některých zemích západní Evropy se metoda prosadila i v léčbě
artrózy,“ doplňuje MUDr. Pilař.
Přestože se ve světě metoda běžně
užívá, zdravotní pojišťovny léčbu plazmou
v ortopedii v žádné evropské zemi neplatí.
V prostějovské nemocnici pacienta vyšetří,
posoudí vhodnost tohoto způsobu léčby
a navrhnou léčebné schéma, od kterého se
také odvíjí cena celé procedury. Základem
ceny je cena speciálního materiálu a přístroje, na kterém se tyto injekce připravují
tak, aby tento proces byl v souladu s přísnými medicínskými předpisy a eliminoval
riziko takového výkonu.
„Přestože si léčbu pacient hradí sám, je
na našem pracovišti indikována uvážlivě a v přesně definovaných případech.
Metoda je pouze součástí komplexní léčby
uvedených onemocnění. Cílem není zisk,
ale spokojený pacient,“ uzavírá primář.
Bolesti kloubů nepodceňujte
Klouby dokážou hodně potrápit, když
podle statistiky trápí každého pátého Ev-
ropana. Po čtyřicátém roce věku už kvalita
a odolnost našich kloubních chrupavek
prudce klesá. Chrupavčitá vrstva v kloubu
se ztenčuje a kosti se o sebe začínají odírat.
Pozvolna je narušená funkce celého kloubu
– objevují se kostní výrůstky, které snižují
jeho hybnost, zhoršená je i funkce vaziva.
Rozvíjí se artróza. Jednou z hlavních příčin
tohoto degenerativního onemocnění bývá
nadváha spojená s dlouhodobým přetěžováním kloubů.
Typickým projevem artrózy je bolest.
Bolí především kyčle a kolena, dále páteř,
drobné klouby rukou a zápěstí. Bolesti se
nejprve objevují po větší námaze, později
sužují nemocné i v klidu. Dalším příznakem je ztuhlost, přičemž klouby jsou
po chvíli nečinnosti zatuhlé, je třeba je
rozhýbávat cvičením.
Úplná léčba artrózy není zatím možná.
Lékaři se snaží dlouhodobě potlačovat
bolesti, co nejdéle zachovat funkce kloubů,
zpomalovat úbytek kloubní chrupavky.
Důležité je vzniku onemocnění aktivně
předcházet. Je třeba dlouhodobě udržovat
optimální váhu, při sportovních aktivi-
tách se snažit vyhnout jednostrannému
přetěžování. Nejvhodnější pohybovou
aktivitou pro prevenci vzniku artrózy je
například plavání, dále jízda na kole či
rotopedu. Vhodná je také chůze a výborný
je aquaaerobik.
Podstatná je také změna jídelníčku.
Člověk by měl jíst více zeleniny a ovoce, pít
bylinkové a ovocné čaje namísto sladkých
limonád, omezit živočišné tuky a dát přednost rostlinným, ideálně třeba olivovému.
Pokud se nechcete vzdát živočišných tuků,
zvolit ryby, například tuňáka nebo lososa.
Nemocný nepotřebuje jen prvotřídní
ošetření, ale také společníka
Duchovní úlevu poskytuje nemocným v Nemocnici Prostějov nemocniční kaplan.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Mgr. Anežky Zdenky Petříkové
Sestro Anežko, proč jste se rozhodla
věnovat se tomuto povolání?
Původně jsem pracovala jako zdravotní
sestra u lůžka nemocných. Ze zdravotních
důvodů nemohu tuto službu vykonávat,
ale stále jsem toužila nějakým způsobem
být nemocným nablízku. Po vystudování
Teologické fakulty jsem začala působit jako
pastorační asistentka. Navštěvovala jsem
nemocné v ústavech i v rodinách, pokud
jsem byla požádána. Po otevření nové
nemocnice jsem nabídla duchovní službu
nemocným a vedení nemocnice nabídku
přijalo. Jsem vděčná, že jsem tuto službu
mohla v nemocnici v Prostějově vykonávat.
Řádová sestra Mgr. Anežka Zdenka Petříková
N
emocniční kaplan dochází na jednotlivá oddělení zdravotnického
zařízení podle potřeb pacientů
a personálu nemocnice, kde poskytuje
duchovní péči klientům, personálu a návštěvníkům. Pomáhá jim tak unést a překonat obavy, utrpení z nemoci, či bolest.
Funkci nemocniční kaplanky zastávala až
do podzimu letošního roku řádová sestra
V čem dle Vašeho názoru tkví důležitost
duchovní služby v nemocnicích?
Člověk, který ve své nemoci zakouší svoji
bezmocnost a malost, se ocitá v tzv. mezní
situaci. Více než kdy jindy si uvědomuje
svou pomíjivost, skutečnost, že jednoho
dne bude muset opustit všechno to, na čem
zde na zemi pracoval, i své nejbližší a vztahy s lidmi. Vidí, co udělal dobrého i to, co
by bylo potřeba napravit a usmířit. Takový
člověk touží setkat se s někým, kdo by mu
pomohl najít odpovědi na základní otázky
o smyslu života, nemoci a utrpení, otázku
po věčnosti, otázku po Bohu. Člověk totiž
v sobě nese nezadržitelnou touhu po nekončící existenci. Hledá pevný základ,
o nějž by se mohl opřít. Ten, kdo vykonává
duchovní službu u nemocných, pomáhá
najít odpovědi na tyto základní životní
otázky a tak vlévá naději, základní potřebu
člověka.
Kolik pacientů jeví o takové služby
zájem?
Tři odpoledne každého týdne jsem byla
v nemocnici k dispozici nemocným. Během
těchto tří dnů jsem navštívila 20 až 30
pacientů, kteří projevili zájem o duchovní
službu buď osobně, prostřednictvím svých
příbuzných nebo zdravotních sester. Důvody byly různé. Někteří, především na oddělení dlouhodobě nemocných, si chtěli
hlavně popovídat, sdělit své těžkosti, obavy,
strach z budoucnosti, hledali sílu k nesení
svého utrpení. Jiní chtěli zprostředkovat
kontakt s knězem, doprovodit na bohoslužbu, nebo se společně pomodlit, aby našli sílu
a útěchu, také poprosit za uzdravení.
Kde působíte nyní a kdo Vás v prostějovské nemocnici nahradil?
Po přestěhování do Olomouce působím
ve vojenské nemocnici Klášterní Hradisko. V Prostějově mě nahradil nemocniční
kaplan Mgr. Zbyněk Rumler.
Nemocnice
Mgr. Anežka Zdenka Petříková z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
31
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Počet císařských řezů stoupá
V přerovské porodnici se loni narodilo 1045 dětí, z toho 278 císařským řezem.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Veronika Bořilová
MUDr. Jarmila Repovská
umírajících proto, aby bylo možno dítě
pokřtít a pohřbít. Až později se prováděl i pro záchranu rodící ženy. Zavedení
antisepse a asepse, zdokonalování techniky
operace a použití nových šicích materiálů
tak vytvořilo podmínky pro rozvoj a lepší
výsledky této výjimečné operace.
Takže 20. století odstartovalo rostoucí
trend císařských řezů, a to zdokonalením anestezie, zavedením preventivního
podávání antibiotik, prevencí trombembolických komplikací a precizní pooperační
péčí. Císařský řez je dnes rutinní operací
prováděnou v zájmu zachování zdraví
matky a dítěte. Operace nahradila některé
porodnické operace a zároveň přinesla pokles úmrtnosti v souvislosti s porodem bez
navyšování novorozenecké chorobnosti.
Odborníci tvrdí, že další navyšování počtu
císařských řezů už nepřinese zlepšení těchto dnes vynikajících výsledků.
posledních letech nejen v České
republice, ale i celém světě, stále
narůstá počet matek, které své děti
rodí císařským řezem. V České republice
tvoří porod císařským řezem téměř pětinu
všech porodů, přitom o 20 let dříve to bylo
každé dvanácté dítě. V Polsku a Anglii se
nyní rodí císařským řezem téměř každé
třetí miminko.
„Na našem oddělení se loni narodilo 1045
dětí, přitom 278 císařským řezem,“ říká
primářka gynekologicko–porodnického
oddělení nemocnice MUDr. Jarmila Repovská s tím, že trend nárůstu císařských řezů
zřejmě bude pokračovat i v dalších letech.
Císařský řez patří k nejstarším operacím, které lidstvo ve svých historických
pramenech pamatuje. Je to porodnická
operace, při které je plod vyňatý z dělohy
matky břišní cestou. Její název – sectio caesarea – objasňuje Plinius v knize Historia
naturalis: Secare znamená řezati, caesares
– vyříznutí. Nikdo z césarů „vyříznutých“
údajně nebyl císařem.
Operace byla do počátku 20. století
prováděná výjimečně, hlavně pro vysokou
úmrtnost rodiček. Církev podporovala
císařský řez jen u rodiček mrtvých či
Proč v posledních letech roste
počet císařských řezů?
„Analýza v naší porodnici poukazuje
na rostoucí podíl opakovaných císařských
řezů, kdy nejsou splněny podmínky pro
vaginální porod. Dalšími důvody je nárůst
počtu žen preferujících císařský řez při
poloze plodu koncem pánevním a také
větší množství vícečetných těhotenství
díky úspěšné metodě asistované reprodukce u neplodných párů,“ sdělila primářka
s tím, že v roce 2010 v přerovské porodnici
rodilo dvojčátka 16 maminek, z toho šest
přirozenou cestou.
„Současná doba a s ní plánovaní
mateřství, často až po dosažení vzdělání
a stabilizaci v profesním životě, vytvořila
skupinu žen, která otěhotní a rodí ve vyšším věku, kdy i mimo těhotenství se už
u nich objevují různé nemoci a ty můžou
komplikovat těhotenství a ovlivnit i způsob
vedení porodu. Téměř stabilní procento
tvoří císařské řezy, jejichž důvodem je
komplikace v průběhu vedení spontánního
porodu, nejčastěji hrozící hypoxie (nedostatek kyslíku) plodu, nebo nepostupující
porod,“ uvádí hlavní příčiny rostoucích
císařských řezů MUDr. Repovská.
V posledních letech ale stoupá i zájem
žen o císařský řez, byť k tomu ani nejsou
Nemocnice
V
32
zásadní zdravotní důvody. Nejčastěji je
to obava z porodních bolestí a možných
komplikací vaginálního porodu pro dítě, ale
taky pro matku. Nejvíc traumatizující jsou
problémy, které můžou být spojeny s porodním poraněním – to je obava ze špatného
hojení, inkontinenci moči a stolice, či sexuálního života. Odborná společnost ale v indikacích nezahrnuje císařský řez na přání
rodičky a toto téma je neustále předmětem
diskusí na různých odborných fórech.
„My, porodníci, ale moc dobře víme, jak
důležité je poznání těchto obav z porodu
pro minimalizaci komplikací v průběhu
porodu. Proto s rodičkami pracuje lékař
i porodní asistentky v rámci poraden,
seznamujeme ženy s prostředím porodních
sálů a oddělení šestinedělí, podáváme jim
informace o našich možnostech zmírňování porodních bolestí. Neformální, ale
odborné informace můžou získat i na cvičeních pro těhotné, které vedou kvalifikované porodní asistentky naší porodnice.
V průběhu porodu umožňujeme i přítomnost další osoby blízké rodičce. Může to být
partner, maminka, přítelkyně, nebo dula.
Prostředí dotvoříme podle nálady pomocí
aroma nebo hudbou,“ sdělila primářka.
Při plánovaném císařském řezu je rodička přijatá na porodní oddělení den před
operací, kdy lékař posoudí nález na porodních cestách a podle kardiotokografického
záznamu stav plodu a děložní činnost.
Ultrazvukem se prověří aktuální poloha
plodu a umístění placenty. Rodička obdrží
informace o průběhu operace a možných
komplikacích. Poté je vyšetřena anesteziologem a informována o způsobu narkózy.
Vedena porodní asistentkou absolvuje
předoperační přípravu jako u jiné břišní
operace, takže dostane klystýr, provede se
oholení nad lonovou sponou v místě plánovaného řezu a po domluvě i rodidel. Ráno
v den operace si rodička navlékne elastické
punčochy a je jí zavedený močový katétr.
Pak v doprovodu partnera za monitorace
plodu čeká na přesun na centrální operační
sály. Kromě operačního týmu je na sále
vždy přítomný pediatr a novorozenecká
sestra. První vyšetření, měření a ošetření
dítěte se provádí přímo na operačním sále
a v inkubátoru je dítě přemístěno na vyhří-
vací lůžko na novorozeneckém oddělení.
V případě spinální anestezie je maminka
ihned v kontaktu s miminkem, verbálním
i fyzickém.
Císařský řez není bez bolesti
„Ačkoli porod císařským řezem je pro ženu
v daný okamžik bezbolestný, zcela bez
bolesti se neobejde a pooperační období je
oproti jiné operaci náročnější o to, že maminka se přizpůsobuje rozbíhající se laktaci
a potřebám miminka,“ uvádí MUDr. Repovská s tím, že ani v dnešní době není
tato operace bez rizika možných komplikací v průběhu operace, či v pooperačním
období. Obvykle jde o mnohem závažnější
komplikace než ty, které můžou vzniknout
spontánním porodem a které rodičku můžou bezprostředně ohrožovat na životě.
Podle zahraničního průzkumu u žen,
které císařský řez prodělaly, by převážná
většina těchto žen raději zvolila klasický
porod, pokud by o všech pro a proti obou
možností porodů byly lépe informovány.
Výzkumy ukazují, že děti narozené císařským řezem mají čtyřikrát častěji problémy s dýcháním než ty, které se narodily
klasickým způsobem. Riziko je největší
tehdy, pokud je císařský řez proveden příliš
brzo. „Takový císařský řez volíme jenom
ve výjimečných případech, a to v zájmu zachování zdraví matky a zamezení ohrožení
zdraví plodu,“ dodala primářka.
Nemocnice otevřela novou jednotku
dlouhodobé intenzivní péče
Zařízení je určeno pro pacienty, kteří překonali kritický stav, ale vyžadují nadále dlouhodobou intenzivní
lékařskou a ošetřovatelskou péči včetně přístrojové podpory a intenzivní rehabilitace.
Zleva: Ing. Tomáš Uvízl, Ing. Iveta Ostruszková, MBA, Ing. Martin Tesařík (hejtman Olomouckého kraje)
N
emocnice v listopadu slavnostně
otevřela zcela novou jednotku
dlouhodobé intenzivní péče.
Moderní jednotka pojme až 10 pacientů
a stala se součástí Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Jednotka intenzivní
péče vznikla rekonstrukcí personální části
radiodiagnostického oddělení. Investice
do rekonstrukce a vybavení špičkovou
přístrojovou technikou přišla na více než
25 miliónů korun, přičemž jde v tomto
roce o největší investiční akci ve společnosti Středomoravská nemocniční, která
kromě Nemocnice Přerov řídí i nemocnice
v Prostějově a Šternberku.
Dosud byl tento druh péče v Olomouckém kraji dostupný pouze ve Vojenské nemocnici Olomouc, nicméně potřeba tohoto
druhu náročné péče v kraji je vyšší. „Zařízení je určeno pro pacienty, kteří překonali
kritický stav, ale vyžadují nadále dlouhodobou intenzivní lékařskou a ošetřovatelskou
péči včetně přístrojové podpory a intenzivní
rehabilitace. Jde o velmi různorodé spektrum pacientů z mnoha oborů medicíny.
Jedná se například o pacienty po těžkých
úrazech, mozkových mrtvicích, pacienty
s dlouhotrvajícími dýchacími problémy
po překonání kritického stavu způsobeného
srdeční zástavou, těžkými infekcemi a podobně,“ řekl při slavnostním otevření ředitel
společnosti Středomoravská nemocniční
a přerovské nemocnice Ing. Tomáš Uvízl
s tím, že nová jednotka intenzivní péče je
určena nejen pro pacienty z Přerova a okolí,
ale i z jiných regionů Olomouckého kraje
a mimo něj. „Kromě jednotky dlouhodobé
intenzivní péče byl vybudován i nový lůžkový výtah a stavebními úpravami prošlo
i personální zázemí radiodiagnostického
pracoviště,“ doplnil.
Pacientům jsou v jednotce dlouhodobé
intenzivní péče k dispozici čtyři jednolůžkové a tři dvoulůžkové pokoje vybavené
speciálními lůžky a matracemi. Všechna
lůžka nové jednotky intenzivní péče jsou
pod neustálým dohledem sester, jimž pomáhá také kamerový systém. „K dispozici mají
moderní techniku zajišťující umělou plicní
ventilaci, přesné dávkování léků a výživy.
Oddělení má vybavení pro bezpečné polohování pacientů a bezbariérovou koupelnu.
Kromě péče lékařské a ošetřovatelské je zde
zajištěna péče rehabilitační a dostupný je
i psycholog,“ uvedl ředitel.
Otevření jednotky intenzivní péče v přerovské nemocnici znamenalo i vytvoření
nových pracovních míst. Vedení nemocnice na toto oddělení totiž přijalo 31 nových
zaměstnanců včetně dvou lékařů.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
33
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Parkinsonovou chorobou trpěli také
papež Jan Pavel II., Brežněv či Hitler
Jde o degenerativní onemocnění určitých buněk ve střední části mozku, které se podílejí na řízení koordinace
pohybu. Nemoc se zatím nedá vyléčit, je možné jen potlačovat projevy.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
MUDr. Zita Kettnerová
Nemocnice
P
34
řed dvěma roky přišla na oddělení
neurologie šternberské nemocnice
osmapadesátiletá žena, kterou zde
poslal obvodní lékař. Ženu zpočátku tížila
únava, bolela ji záda i krk. Později se přidal
drobný třes a tuhost rukou a její pohyb
začal být náročnější. A když se jednou
na úřadě měla podepsat, ruka ji nechtěla
poslouchat, podpis byl roztřesený, písmo
malé a kostrbaté, tak se rozhodla jít k lékaři. Po sérii vyšetření a testů přišel verdikt
– Parkinsonova nemoc, tedy chronické
onemocnění centrální nervové soustavy,
které hlavně omezuje pohyblivost.
Parkinsonovu chorobu měli například
papež Jan Pavel II., sovětský politik Leonid
Iljič Brežněv, nacistický vůdce Adolf Hitler
nebo jí trpí například herec Michael J. Fox.
Na vzniku Parkinsonovy nemoci nenese
nemocný člověk žádnou vinu, neovlivní jej
životní styl, práce ani způsob stravování.
,,Parkinsonova nemoc je chronické pomalu
se rozvíjející onemocnění, které nelze vyléčit. Lze jej však léčit, tedy potlačit či omezit
příznaky nemoci, a to dlouhodobě. Jedná
se o degenerativní onemocnění určitých
buněk ve střední části mozku, které se
podílejí na řízení koordinace pohybu,“ říká
primářka oddělení neurologie nemocnice
MUDr. Zita Kettnerová.
Jak se nemoc projevuje
Hlavními projevy nemoci jsou třes, svalová
ztuhlost, zpomalenost, omezení rozsahu pohybů a porucha stoje a chůze, tedy
sehnuté držení trupu, drobné šouravé
krůčky s nejistými otočkami. V pozdějších
fázích se často objevují poruchy kognitivních funkcí, tj. myšlení. To bývá provázeno
i poruchami nálad, úzkostmi, depresemi
či poruchami spánku. „Kromě klasické Parkinsonovy nemoci existuje řada
onemocnění, které mají podobný obraz,
ale jiné příčiny. Mohou být způsobeny
například opakovanými drobnými úrazy
hlavy u boxerů, postižením mozkových
cév sklerózou, některými otravami jako
například kysličníkem uhelnatým, některými léky jako například proti zvracení či
psychiatrickými léky. Může jít i o různá
jiná degenerativní onemocnění nervové
soustavy,“ vysvětluje primářka.
„Mnozí pacienti jsou tak s pomocí lékařů a sportu schopni
oddálit nástup nepříznivých
důsledků nemoci o dlouhá
léta. Ideální sportovní aktivity jsou pro ně ty, které
jsou zaměřeny na koordinaci
pohybů, zvládání třesu rukou
a nestability těla“
Parkinsonova choroba je pojmenovaná
po londýnském lékaři Jamesi Parkinsonovi, který ji poprvé popsal v roce 1817.
Teprve v roce 1960 se podařilo prokázat, že
nemoc je způsobena nedostatečnou tvorbou hormonu dopaminu buňkami v určité
oblasti mozku, tzv. černém jádře. Její příčina je však stále neznámá. Klasická Parkin-
sonova nemoc začíná obvykle ve středním
věku, mezi 50 a 60 lety. „Parkinsonova
nemoc postihuje asi jednoho člověka z tisíce, avšak ve skupině nad 65 let už jednoho
člověka ze sta. U většiny nemocných se
příznaky objeví až ve vyšším věku. Počet
nemocných s projevy Parkinsonovy nemoci se zvyšuje, což souvisí především se stárnutím populace, častějším výskytem jiných
degenerativních onemocnění s podobným
obrazem ve vyšším věku, ale i s kvalitnější
diagnostikou,“ uvádí primářka s tím, že
v České republice žije odhadem až 15 tisíc
pacientů s Parkinsonovou chorobou a přímo ve šternberské nemocnicí léčí zhruba
30 pacientů s touto nemocí.
Léky nemoc zpomalují
Protože Parkisonova nemoc vzniká nedostatkem hormonu dopaminu, je třeba
pacientům tento hormon dodávat. V lécích – antiparkinsonicích, je nemocným
dodávána látka, z níž si tělo samo vyrobí
chybějící dopamin. Jeho hladina však není
stálá. Její nárazy pak postupně způsobují
snižování reaktivity mozku na dopamin,
účinnost léčby se tak snižuje a nemoc se
zhoršuje.
,,Pomocí léků se dají nemocní udržet
v dobrém stavu zhruba 5 až 8 let. Když přestane fungovat medikace, přichází na řadu
léčba neurochirurgická – tedy hluboká
mozková stimulace. V České republice se
provádí od roku 1998, nyní již na několika
pracovištích v Praze, Brně i v Olomouci.
Při této obtížné mozkové operaci, která ale
bohužel není vhodná pro všechny pacienty,
jsou do mozku zavedeny dva dráty, které
jsou spojeny se stimulátorem umístěným
v podkoží na hrudníku. Drážděním hlubokých mozkových struktur elektrickým
proudem se nahradí funkce dopaminu,
odstraní se kolísání jeho hladiny. Pacient
přitom neužívá buď žádné nebo jen malé
množství léků. Navíc pacient může sám
pomocí magnetu stimulátor ovládat,“
sděluje MUDr. Kettnerová.
Nejen léky ale pomáhají pacientům
s Parkinsonovou nemocí. Většina nemocných jsou ihned zařazeni do rehabilitačního programu a stanou se členy společnosti
Parkinson, která sdružuje nemocné i jejich
rodinné příslušníky a pomáhá jim vyrovnat se s tímto fyzicky i psychicky zatěžujícím onemocněním. „V naší nemocnici
ve spolupráci s oddělením rehabilitace již
tři roky probíhá pro nemocné Parkinsonovou nemocí cvičení ve vodě. Právě pohyb
a zvláště odlehčený ve vodě je důležitý pro
pacienty s touto nemocí,“ doplnila.
Pohyb pomáhá bojovat s nemocí
I aktivní pohyb může významně pomoci
pacientům v boji s nástupem neblahých
příznaků Parkinsonovy choroby. Lidé
s touto diagnózou proto stále častěji
vyhledávají sportovní aktivity. Mnozí jí
i díky sportu úspěšně čelí. Pomoci může
stolní tenis, bowling nebo také pétanque.
K vhodným cvičením patří hod míčem
na basketbalový koš, kop míče na branku,
vrhání šipek, popřípadě házení kroužků
na terč.
Mnozí pacienti jsou tak s pomocí lékařů
a sportu schopni oddálit nástup nepříznivých důsledků nemoci o dlouhá léta.
Ideální sportovní aktivity jsou pro ně ty,
které jsou zaměřeny na koordinaci pohybů,
zvládání třesu rukou a nestability těla.
,,Lze říct, že léčba Parkinsonovy choroby
musí být vždy komplexní a pacient se na ní
musí aktivně podílet. Pro člověka, který
trpí Parkinsonovou nemocí, jsou pouze
dvě možnosti: vzdát se, nebo bojovat,“
uzavírá primářka Kettnerová.
Nemocnice byla vybavena novými
vířivými vanami
Vířivé vany jsou vhodné především pro pacienty po úrazech nebo po operacích pohybového aparátu.
Text a foto: Bc. Radka Baková
Pacientka při terapii horní končetiny
O
ddělení rehabilitační a fyzikální
medicíny Nemocnice Šternberk
bylo v těchto dnech vybaveno
dvěma novými vířivými vanami pro horní
a dolní končetiny v hodnotě 170 tisíc
korun. Vířivé vany jsou vhodné především
pro pacienty po úrazech nebo po operacích
pohybového aparátu, pacienty s bolestivým
onemocněním pohybového aparátu, po zánětech, při postižení periferních nervů například při diabetu, otocích, při některých
ochrnutích a svalových atrofiích. Jsou také
vhodné při regeneraci končetin po nadměrné fyzické zátěži. „Vířivá lázeň je velmi
často využívaná procedura – zvyšuje prokrvení končetin a lokální metabolismus,
aktivuje kožní receptory, uvolňuje ztuhlé
svaly a klouby, snižuje svalové napětí.
Zlepšené prokrvení a svalové uvolnění
snižují bolestivost. Lázeň většinou slouží
jako příprava pro následné individuální
léčebné cvičení,“ vysvětluje primářka
oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
MUDr. Alice Ščudlová.
Vířivé vany, které byly do Nemocnice
Šternberk pořízeny, jsou speciálně tvarované. Dochází v nich k masáži končetin vířící
vodou proudící z trysek ve stěně vany, při-
čemž voda je z vany nasávána elektrickým
čerpadlem a tryskami hnána zpět. „Využívá
se tedy kombinace účinků tepla a silného
mechanického účinku vířící vody. Klienti
oceňují především relaxační účinek pro
svalstvo a klouby,“ dodává primářka. Doba
trvání jedné procedury je zhruba 15 minut,
teplota vody je 30 až 35 stupňů Celsia dle
diagnózy. Vířivá lázeň není vhodná při
akutních lokálních zánětech končetin, porušení kožního krytu a výrazných varixech.
Rehabilitační oddělení poskytuje veškerou rehabilitační péči pro ambulantní
i hospitalizované pacienty. Součástí oddělení je i úsek vodoléčby, jehož součástí je
bazén, dvě velké vířivé vany, dvě přísadové
vany, infrasauna, vana na podvodní masáž
a nyní nově i vířivé vany pro horní a dolní
končetiny. Veškeré vodoléčebné procedury
jsou jen na předpis rehabilitačního lékaře
po vyšetření.
Nemocnice
Vana pro dolní končetiny
35
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Při cestování trpí někteří lidé
kinetózou
Kinetóza není závažným onemocněním, život nezkracuje ani nemá chronický nebo trvalý charakter. Může
však velice znepříjemnit cestování.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
MUDr. Martin Liberda
Nemocnice
N
36
ěkteří lidé, kteří cestují autem, letadlem, lodí nebo jiným dopravním
prostředkem, během jízdy či letu
pociťují příznaky takzvané cestovní nemoci, odborníky nazývané kinetóza. Svoji
úlohu sehrává také strach z cestování, únava, nedostatek spánku, přejedení, vypití
většího množství alkoholu, pití šumivých
nápojů, nadměrné kouření a přílišné teplo
nebo chlad. Kinetózou trpívají nejčastěji
děti od tří do 12 let, vyskytovat se však
může prakticky u kohokoliv. Někteří lidé
jsou ke kinetóze náchylní, někteří naopak
velmi odolní.
Za společný příznak kinetózy lze považovat závrať, bolesti hlavy, pocit únavy,
celkového nepohodlí, bledost, nechutenství
a nevolnost. U některých lidí může dojít
ke zvracení nebo jim klesne krevní tlak.
„Kinetóza není závažným onemocněním,
život nezkracuje ani nemá chronický
nebo trvalý charakter. Může však velice
znepříjemnit cestování,“ říká vedoucí lékař
gastroenterologie Nemocnice Valašské
Meziříčí MUDr. Martin Liberda s tím, že
kinetózu vyvolává nesouhra mezi vizuálními vjemy a vjemy z rovnovážného ústrojí
vnitřního ucha, proto se s touto nevolností setkáváme především při cestování
dopravními prostředky.
Jak nevolnosti předejít?
Koho čeká delší cestování, tak by měl jíst
jen lehkou netučnou stravu a vynechat vše,
co by mohlo zatěžovat žaludek. Přejídání
se a jízda na lačno zvyšují pravděpodobnost rozvoje kinetózy, proto je nejvhodnější jíst 1,5 až 2 hodiny před odjezdem.
Strava má být lehká, ale současně dostatečně energeticky hodnotná. Je vhodné se vyhýbat perlivým a alkoholickým nápojům.
K předcházení potíží je také doporučeno
jíst na cestách menší dávky jídla ve dvou až
tříhodinových intervalech, pít nešumivé
ovocné šťávy a vodu.
Důležitá je pro cestující pohodlná
poloha během jízdy či za letu, a to s mírně
zakloněnou opřenou hlavou a zavřenýma
očima. Během jízdy je lépe sedět po směru
jízdy. Důležité je se během jízdy nepřehřát
a nepodchladit se. Pomáhá dostatečný
přívod vzduchu otevřením okna nebo
hlavou, kotouly, skoky na trampolíně
apod. – které může zvýšit odolnost člověka
ke kinetóze. Před kinetózou pomáhají
i různé potravinové doplňky jako zázvor,
hořčík, heřmánek, máta a také vitamin
B6. „Kdo o sobě ví, že trpívá kinetózou,
měl by si vzít půl hodiny až hodinu před
cestou prášek proti této obtíži. Nepříjemný
pocit zalehlého ucha při startu a přistávání
letadla, jenž způsobuje přetlak ve středním
uchu, pomáhá vyrovnávat Eustachova
trubice. U některých lidí jej zmírní cucavý
bonbon nebo žvýkačka, tedy opakované
polykání v krátkém časovém rozmezí,“
doporučuje lékař.
Před cestováním je nutné si dobře odpočinout, vyhýbat se alkoholickým nápojům
a maximálně omezit kouření. „Osoby
zvýšením výkonu klimatizace. Abychom
odvedli pozornost od svých nepříjemných
pocitů, je dobré se zabavit nějakou příjemnou činností, například poslouchat hudbu.
U dětí pomáhá zabavit je hrou či vyprávěním, odpoutají tak pozornost od potíží.
trpící kinetózou a s plicním či srdečním
onemocněním by ale měly před delší
cestou konzultovat s lékařem, zda jejich
zdravotní stav cestu dovoluje. Zejména
při cestách na velké vzdálenosti, kdy se
překonává několik časových pásem, hrozí
cestovatelům tzv. pásmová nemoc, pro niž
je charakteristická únava, nespavost a nechutenství. K omezení vlivu tohoto jevu
je dobré počítat několik dní po příjezdu
s odpočinkem,“ dodává MUDr. Liberda.
Co na obtíže pomáhá?
Univerzální metoda léčení a prevence kinetózy v současné době neexistuje. Určitě
lidem pomůže cvičení – otáčení a kývání
Nemocnice zakoupila špičkový
ultrazvukový přístroj
Nový ultrazvuk slouží k vyšetření břicha, malé pánve, štítné žlázy, prsů, varlat, kůže, svalových a vazivových
struktur, kloubů, cév krku, horních a dolních končetin či břicha.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
MUDr. Jan Vrána
kého oddělení MUDr. Jan Vrána s tím, že
špičková kvalita obrazu umožní kvalitně
vyšetřit i pacienty s nadváhou, u kterých
byla dosud diagnostika problematičtější.
„Ultrazvukové vyšetření je moderní šetrná
diagnostická metoda, nemá prakticky
žádné kontraindikace, nepoškozuje pacienta a přináší množství diagnostických
informací,“ doplnil.
Přístroj navíc nově ukládá data na vestavěný harddisk. Jeho nespornou výhodou
je rovněž možnost snadné archivace
vyšetření, ať už formou přímého tisku,
napojením na počítačovou síť, vypálením
dat či připojením USB periferie.
Již mnoho let se ve valašskomeziříčské
nemocnici provádí u všech novorozenců
preventivní vyšetření ledvin a mozku. Toto
vyšetření je díky novému přístroji se speciální sondou ještě v kvalitnějším zobrazení.
„Další z břišních sond se speciálním nástavcem je používána k cíleným punkcím,
k odběrům tkáně k histologickému nebo
cytologickému vyšetření. Umožňuje
rovněž drenáže zánětlivých ložisek dutiny
břišní. Cévní sondy také diagnostikují onemocnění žil jako trombosy či křečové žíly,
uzávěrovou chorobu tepen krku a končetin, nebo onemocnění břišní aorty,“ poukazuje na další přednosti nového ultrazvuku
primář.
Sonograficky se na radiodiagnostickém
oddělení vyšetřuje denně několik desítek
lidí od kojenců až po pacienty vyššího
věku. Jedno vyšetření trvá v průměru 10 až
30 minut. „Vyšetřujeme od 7.00 do 16.00
hodin, přičemž máme krátké objednací
doby. Akutní případy v rámci pohotovosti
vyšetřujeme nepřetržitě,“ dodává primář
MUDr. Vrána.
Nemocnice
N
ovým špičkovým ultrazvukovým
přístrojem se může pochlubit Nemocnice Valašské Meziříčí. Nový
moderní sonograf v hodnotě téměř dva
milióny korun začalo používat radiodiagnostické oddělení nemocnice. Předností
přístroje je vysoká kvalita obrazu až s high
defintions rozlišením. Ve dvou sonografických vyšetřovnách radiodiagnostického oddělení nyní využívají dva kvalitní
přístroje.
Nový přístroj je vybaven čtyřmi
multifrekvenčními sondami a umožňuje
sonografické vyšetření všech sonografických modalit lidského těla. Mimořádnost
přístroje spočívá ve speciálním softwaru,
který umožňuje zvýraznit ohraničení
zdravé a patologické tkáně při zpracování
obrazu a rovněž může měnit kvalitu a parametry zobrazení podle vyšetřovaných
oblastí .
„Nový ultrazvuk slouží k vyšetření břicha, malé pánve, štítné žlázy, prsů, varlat,
kůže, svalových a vazivových struktur,
kloubů, cév krku, horních a dolních končetin či břicha,“ říká primář radiodiagnostic-
37
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Antikoncepce – škodí nebo pomáhá?
Antikoncepční pilulka oslavila 50 let. Stále je nejspolehlivější ochranou proti početí, hormonální tablety
dnes užívá přes 600 miliónů žen na světě.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv MUDr. Michaely Souškové
MUDr. Michaela Soušková
P
Nemocnice
roblém nechtěného početí řeší lidstvo od nepaměti. Sex pro potěšení
oddělil lidi od většiny ostatních
živočišných druhů, ale také je tím odsoudil
k řešení „problémů“ s tím spojených.
Moderní věda přinesla ženám hormonální
antikoncepci – stačí spolknout pilulku bez
chuti a zápachu, zapít ji vodou a hotovo.
Je užívání hormonální antikoncepce
zdravé, nebo naopak ženskému organismu
škodí? Odborníci se shodují, že klady spíše
převažují.
38
Rizika při užívání hormonální
antikoncepce
„Užívání antikoncepce s sebou může
přinést i nežádoucí účinky, od méně
závažných až po ty závažnější. Mezi méně
závažné patří nevolnost, bolesti hlavy, napětí v prsech, změny nálad, snížení libida
nebo nepravidelné krvácení, jež patří mezi
ty nejčastější. Většinou se objevuje v prvních dvou až třech cyklech užívání nového
přípravku. Je proto chybou měnit preparáty v prvních měsících užívání, vyskytne-li
se špinění či slabé krvácení. Mezi největší
„strašáky“ spojené s užíváním tabletek
patří třikrát vyšší riziko tromboembolické nemoci, a to především u kuřaček,
žen obézních, s vysokým krevním tlakem
a u starších uživatelek,“ vyjmenovává
některé z negativních vedlejších účinků
hormonální antikoncepce gynekoložka
MUDr. Michaela Soušková z rýmařovského pracoviště Podhorské nemocnice
s tím, že při výběru antikoncepce musí
brát lékař v úvahu zdravotní stav ženy, její
váhu, věk, životní návyky a také požadavky. Lékař může pacientce předepsat
hormonální antikoncepci ve formě pilulek,
hormonální náplasti, hormonálních tělísek
s gestagenem, vaginálního kroužku nebo
gestagenní depotní injekce – s ohledem
na to, který způsob užívání či aplikace
bude dané ženě vyhovovat více. Na výběr je mnoho možností. „Mnoho žen se
obává, že po antikoncepci přiberou. Jde ale
spíše o výmluvy, protože je dokázáno, že
roční přírůstek hmotnosti je stejný u žen,
které antikoncepci užívají, i u těch které
ji neužívají. Tloustnutí je tedy jednoduše
způsobeno vyšším příjmem energie. Má-li
ale žena problémy s kilogramy navíc, je
pro ni vhodná antikoncepce s obsahem
drospirenonu, což je nejmodernější progestin, jde o hormon, který působí proti
nadbytečnému ukládání vody v těle, mírně
snižuje krevní tlak a je vhodný také pro
ženy trpící premenstruačním syndromem
(bolesti hlavy, napětí prsů, pocit nafouk-
„Klady pilulek spočívají
především ve spolehlivosti
a pravidelné a nebolestivé
menstruaci, také chrání i před
některými typy rakoviny“
lého břicha nebo výkyvy nálad těsně před
menses),“ vysvětluje lékařka, která se často
setkává s dotazem, zda je nutné při medikaci antikoncepce kontrolovat jaterní testy,
eventuálně lipidové spektrum. „Labora-
torní kontrolu, zejména u nových uživatelek, doporučuji, ale nutné to rozhodně
při dnešních minimálních dávkách není.
Spíše je zarážející, když lékař předepíše
pilulky bez předchozího vyšetření a podrobné anamnézy. Ženám, které mívají
potíže s trávením nebo vysloví obavy
z užívání hormonů a jejich případného
vlivu na játra, lze doporučit buď náplast,
kterou aplikují na kůži jednou týdně, nebo
vaginální kroužek, který si samy zavedou
do pochvy na dobu tří týdnů,“ dodává
MUDr. Michaela Soušková. Tento způsob
je rovněž vhodný pro ženy zapomnětlivé
nebo často cestující v různých časových
pásmech, jakou jsou například letušky či
manažerky.
Výhody
Jaké jsou tedy výhody hormonální
antikoncepce? Klady pilulek spočívají
především ve spolehlivosti a pravidelné
a nebolestivé menstruaci. Pilulka rovněž
chrání i před některými typy rakoviny
a nezhoubnými nádory prsu a záněty.
„Hormonální pilulky také snižují vliv působení mužských hormonů na pleť, takže
velmi pomáhají ženám, které měly problémy s akné a nadměrným ochlupením či
zvýšeným vypadáváním vlasů,“ doplňuje
MUDr. Michaela Soušková a dodává, že
antikoncepce má také hlavně preventivní
účinek proti vzniku mimoděložního těhotenství. O 40 až 50 procent snižuje riziko
vzniku ovariálních karcinomů a také
snižuje výskyt karcinomů děložní sliznice.
Užíváním antikoncepce došlo k rapidnímu
poklesu počtu umělých ukončení těhotenství. Rozhodně však, jak ukazují průzkumy, není pravda, že by lidé díky tomuto
modernímu vynálezu byli promiskuitnější
nebo začínali se sexuálním životem dříve.
V péči gynekologů Podhorské nemocnice byla také 17letá pacientka, která přišla
na vyšetření s bolestmi podbřišku a vynecháním menstruace. Při vyšetření jí byla
ultrazvukem zjištěna cysta na vaječníku
a dívka udávala, že byla pro stejný nález již
dvakrát operována. „V obou případech se
jednalo o funkční, tedy nezávažnou cystu.
Po nasazení monofázické hormonální anti-
koncepce se tato situace už neopakovala.
V těchto případech využíváme hlavního
efektu pilulek – je blokována ovulace, tedy
nedochází k uzrávání vajíčka a následné
tvorbě cyst,“ doplňuje gynekoložka.
50 let pilulky, která změnila svět
Prvním průkopníkem ve výzkumu hormonální antikoncepce byl Gregory Pincus.
V roce 1960 byla v USA zaregistrována
první hormonální antikoncepce s názvem
Enovid, v Evropě pak byla dostupná o rok
později pod názvem Anovlar. Velmi průkopnickým bylo v roce 1964 také uvedení
kalendářového balení hormonálních pilulek. Nejprve měly k pilulkám přístup jen
vdané ženy, v Čechách byla antikoncepce
předepisována od roku 1965, takže v tomto
směru jsme se zařadili mezi vyspělé země.
„Rozdíly mezi antikoncepční pilulkou před
50 lety a dnes jsou obrovské. Postupně
docházelo ke snižování obsahu hormonů
a antikoncepce získala nové přidané hodnoty. Dnešní pilulky se stále více přizpůsobují tělu ženy, proto se nebojte diskutovat
se svým gynekologem a uvést vše, co vás
trápí,“ uzavírá MUDr. Michaela Soušková.
V nemocnici provádějí ročně
více než 25 tisíc laboratorních
vyšetření štítné žlázy
Onemocnění štítné žlázy postihují nejméně pět procent populace, důležitá je proto správná a včasná
diagnostika.
RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D.
Š
títná žláza je důležitý orgán, který
komplexně reguluje metabolismus
organismu. Podílí se svými hormony na celé řadě metabolických pochodů
a je tak odpovědná například za rychlost
látkové výměny, růst a vývoj. Má vliv
na spalování cukrů a tuků, čímž ovlivňuje
tělesnou hmotnost, tepovou frekvenci
atd. Časté onemocnění štítné žlázy je
tzv. struma, při kterém dochází ke zvětšení
štítné žlázy jako celku nebo jde o zvětšení
podmíněné tvorbou uzlů ve štítné žláze.
„Velmi často se u štítné žlázy objevuje
zvýšení, nebo naopak snížení její činnosti.
Při snížené funkci nestačí tvorba hormonů
štítné žlázy dostatečně pokrýt potřebu
organismu a nebo hormon – tyroxin chybí
úplně. Tento stav odborně nazýváme
hypotyreóza. Naopak při zvýšené funkci
žláza tvoří hormonů mnoho, což může
působit na organismus nepříznivě nebo
až toxicky. Stav nadměrné produkce se
nazývá tyreotoxikóza,“ vysvětluje primář
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Podhorské nemocnice RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D., s tím, že ke správné diagnostice
jsou mimo jiných vyšetření nezbytná
také laboratorní stanovení hormonálních
hladin v krvi.
Na Oddělení klinické biochemie a hematologie Podhorské nemocnice provádějí
ročně více než 25 tisíc laboratorních vyšetření štítné žlázy. „Stává se, že chorobu díky
těmto testům diagnostikujeme i pacientům,
u kterých se vůbec na onemocnění štítné
žlázy původně nemyslelo. Vzpomínám
si na případ naší bývalé kolegyně. Začala
postupně trpět velmi rychlými změnami
a poruchami nálad, objevily se u ní poruchy
spánku, byla unavená. I když začala jíst
mnohem více než dříve, přesto ubývala
na váze, pociťovala návaly horka, bušení
srdce, měla zvýšený krevní tlak, začaly jí vypadávat vlasy a lámaly se jí nehty. Se svými
problémy navštívila několik specialistů.
Nakonec se zjistilo, že příčinou všech jejích
problémů byla enormně zvýšená činnost
štítné žlázy,“ popisuje primář Soušek.
Snížená funkce štítné žlázy se u dospělých projevuje zpomalením metabolismu,
objevuje se únava, pocit chladu, snížená
výkonnost, poruchy paměti nebo soustředění, výrazné jsou změny na kůži, která je
suchá a šupinatá, vlasy a nehty jsou lámavé
a ztrácí lesk. Také stoupá hladina cholesterolu v krvi, a to se všemi negativními
důsledky (riziko aterosklerózy), postižený trpí zácpou, bolestmi svalů, u žen
způsobuje poruchy cyklu a nepravidelnou
ovulaci. U nenarozených dětí a novorozenců jsou důsledky mnohem vážnější
– nedostatek hormonů štítné žlázy během
vývoje mozku je příčinou mentální retardace. „V roce 2009 probíhal v ČR pilotní
projekt screeningu tyreopatií u těhotných
žen s cílem včasného záchytu poruch štítné
žlázy a jejich léčby. Tím se zabrání možnému nedostatečnému vývoji mozkové kůry
plodu a následnému zhoršenému psychomotorickému vývoji nenarozených dětí.
Zároveň se u takto postižených žen zahajuje léčba, která je v počátcích onemocnění
málo nákladná a zabrání rozvoji mnohem
závažnějších onemocnění,“ uzavírá primář
Jaromír Soušek.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Podhorské nemocnice
39
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Suché oči dnes trápí každého
třetího člověka
Oční lékaři Šumperské nemocnice varují před novým fenoménem, který přináší doba počítačů. Stále přibývá
lidí, kteří mají problémy s vysycháním očí.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Šumperské nemocnice
až po některé faktory životního prostředí.
Velký podíl má na vzniku tohoto onemocnění životní styl nového tisíciletí – celodenní práce na počítači, několikahodinové
sledování televize či klimatizované a uměle
vytápěné prostory,“ říká primář očního oddělení Šumperské nemocnice MUDr. Ivan
Schlemmer a dodává, že při soustředěném
pozorování obrazovky lidé méně mrkají,
čímž je oko nedostatečně zvlhčováno.
Obdobný mechanismus působí i při jízdě
autem, kdy ventilace a klimatizace způsobují osychání povrchu oka. Onemocnění
dokáže život pořádně znepříjemnit –
v pozdějších stádiích se přidružuje bolest,
citlivost na světlo a rozostřené vidění.
Nemocnice
Primář MUDr. Ivan Schlemmer při zákroku
40
Z
rak je naším nejdůležitějším smyslem a nejpřirozenější ochranou
očí jsou slzy. Ty se tvoří v slzných
žlázách a jsou roztírány na povrchu oka
mrkáním. Slzný film udržuje jeho povrch
hladký a čistý a chrání jej před škodlivými
látkami. Skládá se z několika vrstev, jejichž
složení má vliv na kvalitu filmu. Hlenová
vrstva fixuje slzný film na povrch oku,
vodní složka určuje jeho tekuté vlastnosti
a zevní tuková vrstva brání jeho předčasnému odpařování. Při poruše slzného
filmu hovoříme o tzv. „suchém oku“, čili
stavu, kdy slzný film nechrání dostatečně
povrch oka. Paradoxně přitom může oko
i hodně slzet – to bývá způsobeno i tím, že
se slzy na oku „neudrží“.
Syndrom suchého oka je velmi nepříjemné onemocnění, se kterým se lidé
stále častěji obracejí na své oční lékaře.
„Na vzniku suchého oka se podílí řada
faktorů, od očních onemocnění a úrazů,
přes celkové choroby (jako např. revmatismus, cukrovka) a hormonální změny,
Příznaky a léčba
Při onemocnění si pacienti ztěžují na řadu
nepříjemných příznaků – oči jsou trvale
zarudlé a po probuzení se obtížně otvírají.
Vidění může kolísat, zamlžuje se a dostavuje se pocit únavy očí. K častým příznakům syndromu suchého oka patří pálení,
svědění, škrábání a paradoxně i nadměrné
slzení a zvýšená citlivost na světlo. Lidé,
kteří mají obavy, že syndromem trpí, by
neměli s návštěvou lékaře otálet. Vyšetření
není bolestivé. „S pomocí štěrbinové lampy
provedeme biomikroskopické vyšetření
předního očního segmentu, detailně tak
prohlédneme slzný film, víčka, spojivku
a rohovku. Množství produkce slz zjišťujeme Schirmerovým testem – pomocí
jemných proužků filtračního papíru a následným odečtem jejich zvlhčených částí.
Tato vyšetření jsou nebolestivá a významně napomáhají při konečném stanovení
diagnózy,“ sdělil primář Ivan Schlemmer.
A jaké jsou způsoby léčby tohoto onemocnění? Především je třeba, aby nemocný
omezil svůj pobyt v prašném, zakouřeném
a větrném prostředí či v klimatizovaných prostorách. Důležitá je také změna
životního stylu, a to především dodržování
dostatečného spánku, omezení pobytu před
počítačem či televizí, pravidelné doplňo-
vání tekutin. Při poruše slzného filmu není
vhodné nosit kontaktní čočky. „Ke zmírnění potíží pacientům doporučujeme kapat
tzv. umělé slzy. Jsou to viskózní preparáty
ve formě očních kapek, gelů nebo také
ve spreji, které lpí na povrchu oka a chrání
jej. V lékárnách je k dispozici velké množství různých přípravků na odlišných bázích,
a to buď s obsahem konzervačních látek,
nebo bez nich. V těžších případech doplňujeme tuto léčbu protizánětlivými přípravky. Každému z nás vyhovuje něco jiného,
proto je zapotřebí vždy individuálně kapky
vyzkoušet,“ doplnil Ivan Schlemmer s tím,
že v péči oddělení byla i 45letá pacientka,
která si ztěžovala na zarudlé oči, pálení,
slzení, a to zejména večer po celodenní
práci s počítačem v kanceláři. Po vysazení
kontaktních čoček a pravidelném kapání
umělých slz se stav do dvou týdnů zlepšil.
Bohužel ne u všech pacientů tato terapie
zafunguje. V případě, kdy klasická léčba
nestačí, je možné podstoupit chirurgický
zákrok, při kterém jsou dočasně nebo trvale
uzavřeny slzné kanálky, čímž dojde k zamezení odtoku slz a zmírní se tak následky
nedostatečného slzného filmu.
Oční kapky i na unavené oči
Umělé slzy nejsou určeny pouze k léčbě
syndromu suchého oka. Jsou vhodné i při
běžných problémech s unavenýma očima.
Pro tento účel jsou obohacovány o vitaminy,
výtažky ze světlíku lékařského nebo o látky
zlepšující regeneraci povrchu oka. „Pro preventivní účely doporučujeme používat oční
kapky bez konzervačních látek. Vždy je ale
vhodné, aby se lidé s potížemi přišli raději
poradit k nám do ordinace,“ uzavírá primář
očního oddělení Ivan Schlemmer.
Oční oddělení Šumperské nemocnice má
dlouholetou tradici. Spektrum nabízené
péče o pacienty je poměrně široké, v ambulantní oblasti zajišťuje oddělení kromě
základní oftalmologické péče také péči specializovanou, zaměřenou na zelený zákal,
komplikace cukrovky nebo onemocnění
sítnice způsobené věkem. Oční oddělení
disponuje moderními digitálními zobrazovacími technikami a provádí i angiografická
vyšetření a laserové ošetření sítnice.
Při rekonstrukci části pavilonu
objevili zaměstnanci nemocnice
krásný historický strop bývalé kaple
V
elké překvapení čekalo během
rekonstrukce pavilonu ošetřovatelského úseku na zaměstnance
Šumperské nemocnice. Při opravě anténních rozvodů narazili dělníci na krásný
historický strop bývalé nemocniční kaple.
Když začali v srpnu dělníci v Šumperské nemocnici provádět generální opravu
anténního rozvodu budovy ošetřovatelského úseku, takový nález rozhodně nečekali.
"V rámci rekonstrukce jsme nové kabelové
vedení instalovali přes stropní prostory
do jednotlivých pacientských pokojů, vždy
průrazem přes stropní konstrukci. V druhé třetině realizace jsme však v půdních
prostorech budovy F narazili na zvláštní
přizdívku, která oddělovala poměrně nelogicky stávající půdní prostor od čelní části
budovy," vysvětluje správce nemocnice
Mgr. Martin Pelnář.
Když zaměstnanci proměřili rozměr
dotčeného křídla budovy zvenčí a z půdního prostoru, zjistili, že vnitřní půdní
prostor je výrazně menší než celková vnější
délka prvého křídla budovy. "Technici poté
provedli sondu do již zmiňované příčky
a tímto otvorem jsme objevili stropní část
bývalé nemocniční kaple," doplňuje správce s tím, že obratem informovali o nálezu zástupce města Šumperka. "Příčku
ponecháme prozatím vybouranou. Prostor
bývalé kaple zatím nemůžeme obnovit
v plném rozsahu, neboť bychom tím narušili lůžkové pokoje v nižším patře," vysvět-
luje Martin Pelnář s tím, že o osudu bývalé
nemocniční kaple rozhodne vlastník
nemocničních prostor, kterým je město.
Nemocnice teď čeká na jeho stanovisko.
Až do roku 1996 v pavilonu F původně
sídlila oddělení gynekologie, porodnice
a dětské oddělení. V období 1. republiky
zde dokonce s největší pravděpodobností
fungoval městský chudobinec. "Podle
našich informací se jedná vůbec o první
budovu, která v dnešním areálu Šumperské nemocnice byla využívána právě pro
zdravotní účely," prozrazuje Mgr. Pelnář.
První zmínky o šumperském starobinci
se datují do poloviny patnáctého století.
Původní starobinec byl těsný a teprve až
v roce 1756 zakoupila městská rada dům
s rozsáhlou zahradou, kde zřídila městský špitál. Nově upravený hospic byl už
jednoposchoďový, s věžičkou a zvonkem,
a dostal jméno Nemocnice sv. Martina.
Sloužil tady městským chudým a nemocným skoro sedmdesát let. V roce 1828 však
v nemocnici vypukl požár, který ji úplně
zničil. Spáleniště a velkou zahradu městská
rada vyměnila za dům v dnešní Kozinově
ulici. Na podzim roku 1894 však město započalo výstavbu nové nemocnice. Ta byla
slavnostně předána veřejnosti 9. března
1896.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Mgr. Marek Pavliš
41
MCT/LCT tukové emulze
Každá parenterální výživa by měla obsahovat MCT tuky18
Proč? Protože…
Podporují správnou
činnost imunitního
systému
 Emulze MCT/LCT tuků jsou imunoneutrální, což bylo ověřeno in-vivo studiemi.1, 2, 3, 4
 Emulze připravené výhradně z LCT tuků mají na činnost imunitního systému negativní dopad.2
 Olivový olej má zřejmě stejné účinky, svědčí o tom však pouze experimenty prováděné
in-vitro.5, 6
Podporují správnou
funkci plic
 Sojový olej má prokazatelně nepříznivý účinek na funkci plic.18
 Emulze MCT/LCT tuků tento účinek nemají, jak bylo ověřeno četnými studiemi.7-17
 Olivový olej nelze považovat za neutrální, neboť chybějí ověřená data, což potvrzují směrnice
ESPEN (Evropská společnost pro parenterální a enterální výživu) (ESPEN Guidelines).18
Chrání játra
 Emulze připravené výhradně z LCT tuků negativně ovlivňují funkci jater.19, 20, 21
 Emulze MCT/LCT tuků mají hepatoprotektivní účinky (což bylo prokázáno mnohými studiemi),
staly se standardem většiny evropských hepatologických center a standardně se používají i ve
studiích zabývajících se jaterními funkcemi.22-27
 V porovnání s LCT tuky vykazuje olivový olej pouze podobné nebo horší účinky. Jedinou studii
s pozitivním vlivem olivového oleje na jaterní funkce znehodnocuje několik předpojatostí.28-31
Snižují výskyt
zdravotních
komplikací
 Emulze MCT/LCT tuků nemají oproti olivovému oleji vedlejší efekt v podobě nausey
a zvracení. V případě olivového oleje byl výskyt nausey 4,0% a zvracení 3,2% z celkového
počtu pacientů.32
ou
vé emulze js
o
k
u
t
T
C
/L
T
MC
omorových
ík
ř
t
v
y
n
e
ž
obsa
ních vacích
ič
r
t
u
n
h
íc
parenteráln
B. Braun
společnosti
Reference
Imunitní funkce
1.
2.
3.
4.
Waitzberg et al., Nutrition 13 (1997)128-132
Kuse et al., Transpl Int 15 (2002) 272-277
Sedmann et al., Br. J. Surg. 78 (1991) 1396-1399
Juettner et al., Nutrition & Metabolism 2008,
5:19; doi:10/1186-1743-7075-5-19
5. Wanten et al., 2004, Mini Rev. Med Chem 4
6. Wanten et al., 2004, Clinical Nutrition
Plicní funkce
Ochrana jater
7. Ball MJ et al., Anesthesia 41 (1986) 423426
8. Radermacher P et al., Intensive Care Med 18
(1992) 231-234
9. Fiaccadori E et al., Chest 106 (1994) 16601667
10. Kourias E et al., 9th Eur Congress Intensive Care
Med, 517-521, Glasgow 1996
11. Fiaccadori E et al., RINPE 15 (1997) 614
12. PMasclans JR et al., Intensive Care Med 24 (1998)
918-923
13. Smirniotis V et al., Intensive Care Med 24 (1998)
1029-1033
14. Smyrniotis VE et al., Clinical Nutrition 20
(2001)139143
15. Faucher M et al., Chest 124 (2003) 285-291
16. Milanov S et al., Critical Care 8 suppl.1 (2004)
S138,
17. Iovinelli G et al., Minerva Anestesiol 73 (2007)
65-76
18. ESPEN Guidelines Parenteral Nutrtion 2009
Intensive Care (Clinical Nutrition 28 (2009)
387–400)
19. Dennison AR et al., JPEN 12 (1988)
20. Carpentier YA et al., Clinical Nutrition 8 (1989),
31, suppl.
21. Lai et al., Nutrition 16 (2000), 401-406
22. Goulet O et al., Am J Clin Nutr 70 (1999) 338-345
23. Vahedi K et al., Clinical Nutrition 18 (1999) 48,
supplement 1
24. Reimund JM et al., Clinical Nutrition 22 (2003),
Suppl. 1
25. Reimund JM et al., Aliment Pharmacol Ther 21
(2005) 445-454
26. Vahedi K et al., British Journal of Nutrition 94
(2005), 909-916
27. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition:
Hepatology, Clinical Nutrition 28 (2009) 436–444
28. De Francesco A et al., Clinical Nutrition 18 (1999) 46
29. Thomas-Gibson-S et al., Clinical Nutrition 23
(2004) 697-703
30. Reimund JM et al., Clinical Nutrition 23 (2004)
1418-1425
31. Garcia de Lorenzo et al., British Journal of
Nutrition 94 (2005), 223-230
Ostatní
32. Mertes et al. Ann Natur Metab 2006 page 256
33. Doporučení Německé společnosti pro klinickou
výživu (DGEM) týkající se parenterální výživy
(GMS German Medical Science 2009, Vol. 7, ISSN
1612-3174)
B. Braun Medical s.r.o. | Divize Hospital Care | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz
Správná výživa pacientů má
významný vliv na zlepšení
léčebných výsledků
Nutriční podpora v současné době zasahuje do všech oblastí medicíny a vede k významnému zlepšení
léčebných výsledků.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Vítkovické nemocnice
MUDr. Jiři Ehrenberger
N
e u všech pacientů je možné
podávat výživu klasickou cestou. U osob, které mají problémy
s polykáním nebo se vstřebáváním živin
ze střeva, je důležitou součástí léčby umělá
parenterální výživa podávaná nitrožilně.
Rozhodne-li se lékař tento způsob výživy
naordinovat, musí nejprve individuálně
určit potřebu energie a vhodné zastoupení
cukrů, tuků, bílkovin, vitamínů a minerálů. Velmi důležitou součástí energie podávané nitrožilně jsou tukové emulze. „Tuky
jsou důležité pro vstřebávání vitamínů
rozpustných v tucích, tedy konkrétně A, D,
E a K. Slouží nám jako zásobárna energie a tepelná izolace. V relativně malém
objemu obsahují malé množství energie
– jeden gram tuku dodá organismu devět
kilokalorií, což je pro představu asi jedno
dietní dvojité espresso bez cukru a mléka,“
vysvětluje vedoucí lékař mezioborové jednotky intenzivní péče Vítkovické nemocnice MUDr. Jiří Ehrenberger s tím, že tuky
GENERACE TUKŮ
V současné době jsou v umělé výživě tři
druhy tukových emulzí – první až třetí
generace. Použití emulzí 1. generace však
již dnes není vhodné, protože produkují
prozánětlivé faktory a pro pomalé zpracování je velké nebezpečí ztukovatění jater.
Jejich jedinou výhodou je nejnižší cena.
„U běžných nemocných s totální nebo
podpůrnou nitrožilní výživou si vystačíme
s vaky, které obsahují tukové emulze
2. generace. Tukové emulze ve vacích
výrazně zlepšují využití bílkovin, snižují
nebezpečí ztukovatění jater, podporují
plicní funkce, snižují množství infekčních
komplikací a zkracují léčbu,“ vyjmenovává
výhody MUDr. Jiří Ehrenberger. Nejvhodnější však v dnešní době je využívat tukové
emulze 3. generace, a to především u těžkých pacientů v akutní a intenzivní péči
především na ARO odděleních. Jeden vak
tohoto druhu emulze, jehož výhoda spočívá ve zlepšení imunitní odpovědi, je však
asi o 200 korun dražší než vak 2. generace,
a to při zachování stejného složení celkové
energie a ostatních složek.
Na dlouhodobou nitrožilní výživu
bývají nejčastěji odkázáni pacienti s porušenou střevní kontinuitou po rozsáhlých
zákrocích, při kterých jim byla odstraněna
část střeva, s dočasným či trvalým umělým
vývodem, pacienti s píštělemi, lidé s poruchami střevních pohybů (peristaltiky)
či pacienti s chronickými nemocemi jako
je například Crohnova choroba. V péči
jednotky intenzivní péče Vítkovické nemocnice byl například nemocný s těžkou
nitrobřišní infekcí spojenou s celkovou
infekcí organizmu. Byl také v těžké
podvýživě – katabolickém stavu. „Kromě
léčby infekce byl dlouhodobě odkázán
jen na umělou výživu. Tato výživa trvala
celkem 14 dnů a nám se díky ní podařilo
postupně zvrátit těžkou poruchu vnitřního prostředí i současnou těžkou poruchu
výživy. Po výrazném zlepšení stavu začal
nemocný přijímat i jídlo ústy. Díky výživě
s tukovými emulzemi mohl tento pacient
odejít z naší nemocnice v dobrém celkovém stavu. Takovýchto nemocných, jejichž
zdravotní stav se zlepšil především díky
umělé výživě s tukovými emulzemi, bylo
na našem oddělení léčeno velké množství.
Díky této moderní terapeutické metodě
se výrazně zvýšila efektivita naší terapie,“
dodává MUDr. Jiří Ehrenberger.
OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE
První pokusy podávat výživu nitrožilně se
objevily již před 350 lety, brzy po objevení
krevního oběhu v roce 1616. Experimenty
probíhaly na psech, kterým se podávaly
injekce vína, piva nebo opiového roztoku.
Močový měchýř prasete tehdy posloužil
jako provizorní vak na infuzi, který byl
propojen s žílou psa pomocí husího brka.
Lidem byly infúzní roztoky poprvé podávány skotským lékařem Thomasem Lattou,
který během velké epidemie cholery
v 19. století zachránil mnoho životů.
Nemocnice
jsou důležitý zdroj energie ve stresových
situacích, kdy organismus funguje jinak –
zablokuje spalování tuků i cukrů a začne
získávat energii tak, že spotřebovává
vlastní svalstvo.
43
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Nemocnice začala nově nabízet bahenní
zábaly a solné koupele z Krymu
Bahenní zábaly a koupele s použitím minerální soli z Krymu zlepšují krevní oběh, výživu tkání a látkovou
výměnu, mají regulační vliv na fungování centrální nervové soustavy, kdy odstraňují stresy, podrážděnost
a únavu, tlumí svalové napětí a kloubní bolesti.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Nemocnice
O
44
aplikaci bahenních zábalů a solných koupelí z Krymu rozšířilo své
služby v těchto dnech rehabilitační
oddělení Vítkovické nemocnice. Prostřednictvím produktů z Krymu se mohou léčit
onemocnění pohybového aparátu, centrální nervové soustavy, mužských a ženských
pohlavních orgánů, kožní, dýchacího
systému, zažívacího traktu a onemocnění
ušní, nosní a krční.
„Bahenní zábaly a koupele s použitím
minerální soli z Krymu zlepšují krevní
oběh, výživu tkání a látkovou výměnu,
mají regulační vliv na fungování centrální
nervové soustavy, kdy odstraňují stresy,
podrážděnost a únavu, tlumí svalové
napětí a kloubní bolesti,“ říká primářka
oddělení léčebné rehabilitace MUDr. Jana
Vlčková, Ph.D., s tím, že podle metodiky se
může bahno aplikovat denně nebo každý
druhý den. Průměrný počet aplikací je podle druhu onemocnění 8 až 10. „Bahno lze
použít jak po zahřátí ve vodní lázni do 50
stupňů Celsia nebo za studena. Nesmí se
ale aplikovat na srdeční krajinu,“ doplnila.
Krymská léčba bahnem byla známá již
pět století před naším letopočtem v dobách Hérodota. Účinnost tohoto způsobu
ozdravování je dokázána nejen tisíciletou
lékařskou praxí, ale rovněž každodenní
zkušeností z práce Krymských bahenních
lázní Saki a Jevpatorija. Také více než 50
ozdravoven Ukrajiny, Ruska a Běloruska
využívá sakské bahno v lázeňské a léčebné
praxi. Od roku 1995 se sakské léčivé bahno
stalo dostupné dokonce obyvatelům New
Yorku.
„Bahno z Krymu má unikátní složení
a několikanásobně větší obsah minerálů,
vitamínů a biologicky aktivních látek než
bahno z Mrtvého moře. Bahno používané na zábal je stoprocentní přírodní
produkt, když se vytvářelo tisíce let,“
uvádí MUDr. Jana Vlčková. Díky tomuto
složení působí bahno a koupel blahodárně
na pokožku, kterou čistí a revitalizuje,
takže pomáhá při lupence, akné, ekzémech
či celulitidě. Tělu dodává minerály. Bahno
může být aplikováno rovněž na pokožku
hlavy a na vlasy, kde působí jako revitalizér. „Z kosmetického hlediska bahno
z Krymu také vykazuje čistící a omlazující účinky, zlepšuje prokrvení pokožky
a zvyšuje její tonus, stimuluje regenerační
procesy, stabilizuje látkovou výměnu
a normalizuje rovnováhu tuku, což dělá
pokožku hladkou a pružnou. Po bahenním
zábalu se doporučuje osprchovat se teplou
vodou bez použití mýdla nebo sprchového
gelu,“ dodává primářka.
Tato léčba není hrazena zdravotními
pojišťovnami. Cena bahenního zábalu se
odvíjí od místa aplikace (lokálně na jednotlivé klouby nebo na záda). Koupele
v minerální soli je možno také aplikovat
jako končetinové nebo celotělové, podle
toho je také stanovena cena. Tyto produkty
lze zakoupit i k domácí aplikaci. Zájemci
se mohou objednávat na telefonním čísle
595 633 362 nebo osobně na rehabilitačním
oddělení Vítkovické nemocnice.
Fotbalisté Baníku navštívili děti
ve Vítkovické nemocnici
Václav Svěrkoš: Nemocné děti potřebují podporu a pro nás je maličkost, když se tu zastavíme. Je moc příjemné,
když můžeme alespoň na chvíli děti trošku potěšit.
Text: Bc. Radka Baková; Ing. Tomáš Želazko / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
F
otbalisté ostravského Baníku Martin
Lukeš, Václav Svěrkoš a Benjamin
Vomáčka koncem října navštívili
malé pacienty hospitalizované ve Vítkovické nemocnici. Trio fotbalistů při své
návštěvě nemocnice potěšilo také děti ve firemní školce vítkovického zdravotnického
zařízení. Kromě fotografování fotbalisté
podepisovali kartičky, rozdávali dárky,
ochotně zodpovídali zvídavé otázky dětí
a také si s nimi zahráli fotbal.
„Nemocné děti potřebují podporu a pro
nás je maličkost, když se tu zastavíme.
Je moc příjemné, když můžeme alespoň
na chvíli děti trošku potěšit," uvedl při
návštěvě Václav Svěrkoš, který od dětských pacientů dostal také otázku jaké měl
známky ve škole. „Přece samé jedničky,“
odpověděl dětem pohotově.
Zpestření programu pro děti uvítal
také primář dětského oddělení Vítkovické
nemocnice MUDr. Jan Boženský, podle
kterého je každá podobná návštěva pro
malé pacienty prospěšná. „Děti přijdou
alespoň na chvíli na jiné myšlenky a nemusí tak myslet na potíže spojené s jejich
onemocněním. Myslím si, že obzvláště
starší chlapci z řad našich pacientů byli
z dnešní návštěvy opravdu nadšeni. Moc
si vážíme, že si fotbalové hvězdy Baníku
našly ve svém nabitém programu čas a navštívily naše dětské pacienty osobně,“ říká
MUDr. Jan Boženský.
Dětští pacienti od trojice sportovců
dostali podepsané fotografie a plakáty
baníkovských fotbalistů. Primář pro své
oddělení obdržel podepsaný dres Baníku.
Po návštěvě dětského oddělení fotbalisté zamířili i za dětmi do zdejší firemní
školky. Nečekaní hosté se ihned stali terčem velkého zájmu. Kromě řady podpisů
rozdali fotbalisté dětem klubové suvenýry,
ale došlo i na žonglování s míčem a třeba
i na střelbu pokutových kopů. Na oplátku si od dětí z firemní mateřské školky
odnesli fotbalisté namalované obrázky.
MUDr. Jan Boženský nechal trojici hostů
rovněž pokreslit a podepsat bílé látkové
panenky, které malým pacientům rozdává
společnost Kiwanis. „Tyto panenky půjdou
do dražby společně s dalšími. Výtěžek
z nich pak Kiwanis věnuje právě našemu
oddělení,“ uvedl primář.
„Já jsem na tyhle akce zvyklý už ze
zahraničních angažmá. Chodívali jsme
na ně hlavně v Německu, ale zažil jsem to
i ve Francii. Bylo to fajn strávené odpoledne, děti jsou bezprostřední a člověk s nimi
přijde na úplně jiné myšlenky,“ dodal
Václav Svěrkoš, který byl mezi drobotinou
žádaným soupeřem i pro stolní fotbal.
Nemocnice
Děti navštívili (zleva) Martin Lukeš, Václav Svěrkoš a Benjamin Vomáčka
45
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Polikliniky Dopravního
zdravotnictví se mohou nově pyšnit
statutem akreditovaného pracoviště
Získaný akreditační certifikát je pro pacienty garancí vysoké kvality poskytované zdravotní péče.
Text: Redakce / Foto: Archiv Polikliniky Ostrava
P
olikliniky Dopravního zdravotnictví
se mohou pyšnit statutem „akreditované pracoviště“. Akreditaci udělila
Spojená akreditační komise České republiky poliklinikám v Plzni, Olomouci, Ostravě, České Třebové a Nymburce. Certifikát
potvrzuje, že polikliniky poskytují kvalitní
a bezpečnou zdravotní péči a ukazuje, jak
zdravotnická zařízení naplňují požadované
standardy řízení kvality, managementu,
standardy diagnostických postupů, péče
o pacienty, kontinuity péče, dodržování
práv pacientů, podmínek poskytované
péče, péče o zaměstnance a standardy
protiepidemických opatření.
Získaný certifikát má platnost tři roky,
po jeho uplynutí budou polikliniky statut
akreditovaného zdravotnického zařízení
opět obhajovat. „Přípravy na akreditaci
Poliklinika Ostrava
byly náročné a jejím získáním naše úsilí
o poskytování kvalitní zdravotnické péče
rozhodně nekončí, naopak nás zavazuje
k dalšímu zlepšování,“ vysvětlila manažerka kvality Dopravního zdravotnictví
Bc. Milada Běhalová s tím, že celá akreditační příprava je práce týmová, na které se
podíleli všichni zaměstnanci. „Patří jim
tak za jejich úsilí a mimořádné pracovní
nasazení můj velký dík,“ dodala.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že proces
akreditace ambulantního zařízení je snazší
než například u nemocnic, opak je pravdou. V nemocnici se řízení kvality, a tedy
i akreditaci, zpravidla věnuje vyčleněný
pracovník. V zařízení poliklinického typu
vše připravují lékaři nebo sestry sami
a znamená to pro ně práci navíc. „Bez
kolektivního úsilí by snažení jednotlivců
vyšlo na zmar. Proto ještě jednou díky,“
doplnila Bc. Milada Běhalová.
Poliklinika ostrava nabízí ženám
preventivní ultrazvukové vyšetření prsu
Rakovina prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním žen.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková
46
P
řes značné pokroky v diagnóze je
procento úmrtí na rakovinu prsu
v naší zemi stále velmi vysoké.
V rámci zdravotního pojištění není pro
ženy ve věkové kategorie do 40 let zaveden žádný mechanismus preventivního
vyšetření prsu, i v tomto věku se ale lékaři
setkávají s nádorovými či dysplastickými
změnami, které je vhodné včas diagnostikovat. Ženy ve věku od 18 do 40 let však
mohou v Poliklinice Ostrava podstoupit
preventivní ultrazvukové vyšetření.
„Ultrazvuk je metoda, která neužívá ionizující záření, je tedy zcela nezatěžující a dá
se tudíž kdykoliv opakovat. Vyšetření probíhá vleže, je příjemnější a pohodlnější než
mamografie a je zcela nebolestivé,“ popisuje
hlavní sestra Marie Sladká z Polikliniky
Ostrava s tím, že vyšetření není hrazeno
ze zdravotního pojištění a stojí 280 korun.
Ženy se mohou na vyšetření objednávat bez
doporučení praktického lékaře.
Rakovina prsu zaujímá první místo mezi
zhoubnými nádory u žen jak v České re-
publice, tak ve většině vyspělých zemí a její
výskyt se postupně zvyšuje. Jen za uplynulý rok si nepříjemnou diagnózu vyslechlo
víc než pět a půl tisíce českých žen. Procento vyléčených žen každoročně stoupá
hlavně díky včasnému odhalení nemoci.
„Nezbývá než ženám stále připomínat, že
zhoubné nádory jsou léčitelné. Je však nutné přijít včas a ne až ve chvíli, kdy již nádor
rozeslal své zhoubné buňky do různých
jiných orgánů v těle – do uzlin, do plic či
do kostí,“ připomíná Marie Sladká.
Poliklinika olomouc otevřela
nově zrekonstruovanou lékárnu
Přestavba a modernizace lékárny trvala více než měsíc a přišla téměř na 1,5 miliónu korun.
Text: Ing. Hana Szotkowská
P
oliklinika Olomouc slavnostně
otevřela letos na podzim nově
zrekonstruovanou lékárnu. Díky
rekonstrukci lékárny se návštěvníci mohou
těšit na nové moderní prostory. „Kromě
širšího sortimentu léků a potravinových
doplňků, zavádíme pro veřejnost také nový
věrnostní program, který při této příležitosti spouštíme,“ řekl ředitel Polikliniky
Olomouc Ing. Bohuslav Kolář, MBA, s tím,
že připravena je řada benefitů, například
pětiprocentní slevy na volně prodejné léky,
bonus třicet korun za recept, doplatky
snížené na minimum.
Všichni zájemci mohou využít služeb lékárny v pracovních dnech od 7.00 do 17.00
hodin, s výjimkou pátku, kdy se dveře
lékárny zavírají v 15.00 hodin. „Našim
zákazníkům se dostává plné lékárenské
péče – od výdeje léků na lékařský recept,
přes prodej volně prodejných léků a potravinových doplňků a výdej zdravotnických
prostředků. Samozřejmostí je také to, že
našim zákazníkům poskytujeme odborné
informace a konzultační činnost. Zaměřujeme se především na prevenci a zdravý
životní styl. Našim zákazníkům se vždy
snažíme vyjít vstříc,“ doplnil ředitel.
Poliklinika Olomouc se nachází u olomouckého hlavního vlakového nádraží
a svým klientům nabízí širokou škálu
oborů. Pod jednou střechou tak klienti
naleznou zdravotní péči počínaje praktickými lékaři, přes ambulantní specialisty
mnoha oborů (např. interna, diabetologie, gastroenterologie, revmatologie,
kardiologie, neurologie, kožní, chirurgie,
gynekologie, ortopedie, ORL, oční, urologie), rehabilitační oddělení, psychologii
a psychiatrii až po biochemické laboratoře
a RTG oddělení včetně kostního denzitometru.
První prodejna zdravotnických
potřeb otevřena
Kromě zdravotní obuvi, kompresivních punčoch, rehabilitačních a ortopedických pomůcek zde pacienti
najdou také inkontinenční pomůcky a další zboží.
Z
ačátkem října se společnosti MARTEK MEDICAL podařilo otevřít
svou první prodejnu zdravotnických
potřeb. Zákazníci ji najdou v Ostravě-Porubě na ulici Opavská. Prodejna zdravotnických potřeb se nachází nejenom poblíž
Fakultní nemocnice, ale také Domova pro
seniory Sluníčko a dalších zdravotnických
zařízení. Svým klientům tak může nabídnout kromě strategické polohy také neobvyklý komfort. Pokud by to měl totiž klient
přece jen daleko, nově otevřená prodejna
je schopna zajistit rozvoz vybraného zboží
až do domu či na jiné, zákazníkem určené
místo. Mimo to zde zákazník najde plný
sortiment zboží pro odbornou i laickou
veřejnost včetně produktů předepisovaných na poukaz. Samozřejmostí je zkušený
Nová prodejna zdravotnických potřeb v Ostravě
personál, který kdykoliv ochotně pomůže
či alespoň poradí.
V příštím roce společnost MARTEK
MEDICAL plánuje otevřít další dvě prodejny, aby tak mohla být svým klientům co
nejvíce nablízku. „Samozřejmě uvidíme,
jaký ohlas bude mít prodejna v Ostravě,
ale pevně věřím, že díky nadstandardním
službám nás bude vyhledávat stále více
klientů, kterým už nyní nabízíme plný
servis s dovážkami až do domu,“ komentuje otevření prodejny ředitel společnosti
MARTEK MEDICAL Ing. Tomáš Dohnal.
Výčet sortimentu prodejny je opravdu
široký. Kromě zdravotní obuvi, kompresivních punčoch, rehabilitačních a ortopedických pomůcek zde pacienti najdou také
inkontinenční pomůcky, dezinfekční a hygienické prostředky, diabetologické pomůcky,
obvazový a chirurgický materiál a mnoho
dalšího. Mimo to prodejna nabízí vozíky,
berle, chodítka, polohovací křesla a lůžka či
zdravotní matrace. I proto je na místě říci,
že své si zde najde opravdu každý.
Nemocnice
Text a foto: Ing. Petra Uvírová
47
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Záchranári z Nemocnice Komárno
piati na medzinárodnej súťaži v Lešti
Cvičenia sa zúčastnilo 25 záchranárskych tímov zo Slovenska a ČR
Text: Maximilián Dosudil, záchranár Záchrannej zdravotnej služby, FORLIFE
V
Nemocnice
priestoroch Ústavu špeciálneho
zdravotníctva a výcviku Ministerstva
obrany SR v Lešti prebiehalo v lete
súťažné cvičenie s názvom „Organizácia
zdravotníckeho zásahu pri nešťastiach
s hromadným postihnutím osôb“. Súťaže,
pri ktorej sa precvičovala súčinnosť medzi
jednotlivými zložkami krízového manažmentu, sa zúčastnilo celkom 25 záchranárskych tímov zo Slovenska a Českej republiky. Akciu organizovalo občianske združenie
Salus vitalis v spolupráci s Ústavom vojenského zdravotníctva SZU v Bratislave.
Súťažilo sa v týchto disciplínach: pád
vrtuľníka a záchrana zranených; zlaňovanie vrtuľníka a následná záchrana detí zo
zadymených priestorov, kde hrozil výbuch;
teroristický útok, záchrana a triedenie
zranených; hromadná dopravná nehoda
v tuneli s požiarom; či vyhľadávanie zranených pomocou novej technológie.
Ubytovaní sme boli vo vojenských barakoch a nostalgicky sme spomínali na časy,
keď sme hrdo slúžili našej vlasti. V podvečer bolo žrebovanie štartovného poradia,
kde nám vyššia moc vybrala štartovné
číslo 1. Pre nás to znamenalo, že štartujeme prví – a tým pádom prichádzame
o možnosť „vysliediť“ nejaké informácie
od iných posádok.
48
Súťaž mala 7 stanovíšť
Po štarte sme vyrazili na cca 5 km zrýchlený
pochod k prvému stanovišťu s názvom „Vrtuľník“. Keďže išlo o nočnú etapu, náš tím
mal ako prvý v poradí ešte výhodu svetla.
Jednalo sa o zvládnutie prvotného triedenia
zranených po páde vrtuľníka. Po príchode
na stanovište na nás navešali zariadenia
GPS pre presný monitoring nášho pohybu.
Húfne sme sa vrhli na triedenie zranených,
prefíkane sme sa vyhli nebezpečnej zóne
v blízkosti horiaceho vrtuľníka a po 15 minútach, ktoré sme na túto úlohu mali, sa
nám podarilo vytriediť a prvotne ošetriť
87 percent pasažierov z vrtuľníka.
Na druhom stanovišti „Dedina“ išlo
o vojenský konflikt dvoch ozbrojených
skupín, v ktorom boli zranení civilisti
v autobuse. Našou úlohou bolo vytvoriť
zhromaždisko, sekundárne vytriediť
a ošetriť ľudí, ktorých evakuovali vojenské
zložky v doslova bojových podmienkach.
Popritom sme museli podávať informácie
Operačnému stredisku, organizovať odsun
s obmedzeným počtom vozidiel. Prácu
nám sťažovali podmienky bojov, kde sme
museli pri mínometnom útoku prácu prerušiť a chrániť si vlastné zdravie. Samozrejme sme už prišli aj o výhodu svetla, keďže
sa zotmelo.
Po tomto adrenalínovom zážitku nám
dobre padla trojkilometrová nočná prechádzka v neznámom teréne k tretiemu
stanovišťu s názvom „Tunel“. Úloha spočívala v riešení dopravnej nehody autobusu,
nákladného vozidla s nákladom výbušných
„Na tejto akcii sme sa veľa
naučili a odskúšali si situácie, ktoré ako dúfame,
v budúcnosti nezažijeme“
plynov a troch osobných vozidiel. Počiatočný
štandard triedenia a ošetrovania sme museli
rýchlo upraviť na nekompromisnú a „zbesilú“ evakuáciu ranených a nás samotných
z dôvodu výbuchu nákladného vozidla. Toto
bola posledná úloha nočnej etapy. Po krátkom prerušovanom spánku sa pokračovalo
dennou etapou, už o pol šiestej ráno.
Názov ďalšieho stanovišťa „Koloseum“
nám neprezradil, čo nás čaká. Mali sme
za úlohu navigovať vrtuľník na pristátie,
nastúpiť doňho, nechať sa odviesť nad
budovu, zlaniť na ňu a zachrániť deti zo
zadymenej materskej škôlky. Do nej sme
zostúpili pod vedením hasičov, museli sme
nájsť deti a vykonať základné triedenie
podľa Skórovacej tabuľky MEES. Po uplynutí 15 minút sme museli priestory opustiť
únikovým tunelom, v ktorom sme ocenili
ochranné prilby.
Nasledoval znova niekoľko kilometrov
dlhý presun na ďalšie stanovište. Vyhli sme
sa vodnej úlohe, keďže neboli priaznivé
poveternostné podmienky. Asi by sme tam
pádlovali doteraz.
Na stanovišti s výstižným názvom
„ODST“ nás čakalo asi 15 ľudí vo vykúrenej
miestnosti s množstvom počítačov. Rozdelili nás na funkcie veliteľ zásahu, triedič
a veliteľ odsunu. Každému bol pridelený
technik a rozhodca. Po spustení počítačovej simulácie sme sa začali „hrať“. Každý
z nás mal svoje úlohy, ktoré oznamoval
technikovi a rozhodcovi. Komunikovali
sme medzi sebou, operačným strediskom
a ostatnými posádkami. Panáčiky a autíčka
na obrazovke sa rozbehli a začali vykonávať
naše príkazy. V pohodlí a v teple nám tých
15 minút ubehlo neuveriteľne rýchlo.
Na ďalšom stanovišti s názvom „Nemocnica“ sme dostali za úlohu ošetriť,
pripraviť na transport a transportovať
do nemocnice jedného postihnutého. Je
to bežný štandard našej rutinnej práce
v praxi. Pravdepodobne sme však poriadne
nepochopili zadanie úlohy, postihnutému
sme poskytli len najzákladnejšiu starostlivosť, s očakávaním, že budeme v časovom
strese musieť ošetrovať ďalších zranených,
ktorí nakoniec neboli...
Po tejto úlohe sme si to namierili k poslednému stanovišťu „6 rán“. Po predošlých
skúsenostiach sme sa ani nesnažili vydedukovať z názvu, čo nás čaká. Na stanovišti
sme dostali občerstvenie a potom sme
s vypätím posledných síl hádzali na cieľ
predmety každodenného použitia: striekačky, dlahy, dokonca francúzske barly.
Po tejto poslednej úsmevnej disciplíne sme
sa v dobrej nálade vybrali k cieľu.
Naša posádka nakoniec skončila z 25 záchranárskych tímov v celkovom poradí
na piatom mieste. Na tejto akcii sme sa veľa
naučili a odskúšali si situácie, ktoré ako
dúfame, v budúcnosti nezažijeme. Naše
uznanie patrí organizátorom aj figurantom, ktorým sa podarilo navodiť autentické podmienky aj s pridruženým stresom,
čo v budúcnosti pri riešení reálnych
nešťastí výrazne pomôže.
mudr. said afzaly – lekár a dobrovoľník
Slovenského červeného kríža v skalici
dostal ocenenie z rúk prezidenta slovenskej humanitnej rady za ušľachtilosť, ochotu a pomoc, preukázanú
pri zmierňovaní ľudského utrpenia a pri rozvoji humanity a charity na slovensku.
Text: Mgr. Andrea Beňová / Foto: archív MUDr. Said Afzaly
„Som východniar z Košíc“. tam
smerujú lekárske začiatky
charizmatického lekára
Od roku 1992 nemal so svojou rodinou
žiadny kontakt. Skončila bývalá demokratická vláda a prišla vláda mudžahídinov,
ktorí bojovali proti sovietskej armáde,
ktorá okupovala našu krajinu. Hlásali, že
tí, ktorí študovali v zahraničí, sa nemôžu
vracať domov. Neskôr sa dostalo k moci
hnutie Taliban, ktoré taktiež obmezovalo
ľudské práva, a zaviedlo v krajne prísny
režim tzv. šariaj. V tom čase nefungovala
v Afganistane pošta, telekomunikácie,
proste nič, „nevedel som sa s nimi vôbec
kontaktovať“.
„Keď som bol študentom medicíny
na Slovensku, moji rodičia tragicky zomreli. Zostali po nich 2 maloleté deti, o ktorých som ja vôbec nevedel. Do opatery
sa dostali k môjmu strýkovi a tete. Sestra
Začal sa byrokratický kolobeh
V prvom rade navštívil mnoho úradov na Slovensku a povedal im, aký má
problém, že ho musí riešiť zo Slovenska,
pretože situácia v Afganistane je veľmi zlá
a on sa domov nedostane. „Opakoval som
všade, že tam mám rodinu a ich život je
sil sa kontaktovať pani riaditeľku Územného spolku červeného kríža, ktorá sa
začala osobne v tomto prípade angažovať.
„Pomohla mi vybaviť stretnutie na patričnom úrade v Ženeve, v centrále červeného
kríža na odbore pátranie stratených ľudí“.
Celý proces trval dlhé 3 roky.
Nakoniec sa to však skončilo úspešne.
Organizácia zaistila deti v Afganistane
vo veľmi ťažkých podmienkach „Klobúk
dole a veľká vďaka im patrí“. Previezli ich
do bezpečia susedného štátu a vybavili im
patričné doklady na vycestovanie.
Prezident Slovenskej republiky sa nemohol priamo zúčastniť na odovzdávania
ocenenia vzhľadom na svoju pracovnú
vyťaženosť. MUDr. Said Afzaly prevzal
ocenenie z rúk prezidenta Slovenskej humanitnej rady za svoj ľudský čin.
Od roku 2002 sa stal dobrovoľníkom
červeného kríža lebo vie, že na svete je veľmi veľa ľudí, ktorí potrebujú takúto pomoc,
ako ju potrebovali jeho najbližší príbuzní.
Tejto organizácii pomáha morálne ale aj
materiálne.
Afzaly: „Chcel by som sa veľmi pekne ešte
raz poďakovať červenému krížu, sloven-
v ohrození, preto ju musím zachrániť“.
Bol nútený žiadať o pomoc oficiálnou
cestou slovenské úrady, ktoré mu nevychádzali v ústrety. Mali však aj čiastočne
pravdu, pretože nemohli naozaj vedieť či si
nevymýšľa, či hovorí vôbec pravdu... Pokú-
Nemocnice
Ž
ivot a prostredie, v ktorom
MUDr. Said Afzaly vyrastal, nebolo vôbec jednoduché a radostné.
Chlapec z Afganistanu, ktorému počas
vojny zahynuli obaja rodičia, sa predieral
životom ako najlepšie vedel. Po skončení
základnej školy začal študovať na strednej vojenskej škole. „Nevedel som, čím
sa chcem stať, ale viem, že som chcel byť
delostrelcom, pretože mi išla veľmi dobre
matematika“. Keď bol v treťom ročníku,
dostal sa medzi 36 študentov z celkového
počtu cca 1 000 študentov, ktorým bolo
umožnené štúdium medicíny v Európe.
a brat mali 5 a 6 rokov, keď ma rodina kontaktovala, že potrebujú pomoc a je treba
sa o ne postarať... bol som z toho úplne
šokovaný“ spomína MUDr. Said Afzaly.
Ročne posielal súrodencom finančnú
čiastku, peniaze sa však k nim nikdy
nedostali.
„Raz sa mi podarilo s deckami kontaktovať. Bol som veľmi nemilo prekvapený,
ako žijú, že nemajú čo jesť, nemajú si čo
obuť, že chodia bosé, nechodia do školy, ale
najhoršia správa pre mňa bola, že ich moji
príbuzní týrajú“.
ským úradom, úradu cudzineckej polície,
ministerstvu zahraničných vecí a vlastne
všetkým zaangažovaným stranám, ktoré
mi pomohli zachrániť mojich súrodencov
a umožnili dôstojný život na Slovensku“.
49
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Denný stacionár pre kožné a pohlavné
choroby vymenil zrušené kožné oddelenie
Nemocnica Krompachy slávnostne otvorila stacionár pre svojich pacientov v oktÓbri.
Text a foto: Mgr. Andrea Beňová
Nemocnice
M
50
oderná medicína prináša nové
trendy, nové možnosti. Naším
cieľom je zlepšenie a skvalitňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti
pre našich pacientov a zároveň priestorov,
v ktorých sa pacienti pohybujú.
Kožné oddelenie Nemocnice v Krompachoch vzniklo v roku 1964. Poskytovalo
dermatovenerologické služby pre spádovú
oblasť Spišskonovoveského okresu s 30 lôžkami.
Do roku 1978 na oddelení pracoval
primár s jedným sekundárnym lekárom,
sedem zdravotných sestier a pomocný
personál. Od roku 1978 pribudla nová
sekundárna lekárka, MUDr. Mária Tindirová, ktorá po odchode primára oddelenia
v roku 1996 prebrala jeho funkciu.
Nástupom dvoch mladých ambicióznych
absolventiek lekárskej fakulty v roku 1997
sa podstatne zvýšila kvalita poskytovanej
starostlivosti oddelenia, obe lekárky v priebehu 5 rokov praxe absolvovali atestácie
I. a II. stupňa z dermatovenerológie.
„Kožné oddelenie vždy plnilo kritériá
špecializovanej dermatovenerologickej
starostlivosti, kde sa diagnostika a liečba
všetkých, aj tých najzávažnejších dermatóz
riadila podľa najnovších medicínskych
poznatkov. I po redukcii posteľového fondu
na 20 lôžok dosahovalo dobrú ošetrovaciu dobu, obložnosť, pacienti s liečbou
a prístupom personálu boli nadmieru spokojní“ vysvetľuje vedúca lekárka denného
stacionára MUDr. Mária Tindirová.
Rok 2011 nám i našim pacientom
priniesol v rámci reformy zdravotníctva
zlé správy. Kožné oddelenie bolo od 1. júla
2011 zrušené tak, ako mnoho iných oddelení v rámci celého Slovenska.
„Prevalencia dermatóz v našom regióne,
dostupnosť nášho oddelenia, kvalifikovaný
personál a záujem pacientov nás viedol
k vytvoreniu nového typu poskytovania
dermatovenerologických služieb cestou
denného stacionára, ktorý čiastočne
nahrádza ústavnú starostlivosť“ dodáva
MUDr. Mária Tindirová.
Denný stacionár pre kožné a pohlavné
choroby je oddelenie, ktoré sa nachádza v pavilóne C na prízemí v nemocnici
Krompachy.
„Disponuje 10 lôžkami pre pacientov
s rozličnými dermatózami (psoriáza,
ekzémy, defekty predkolení, parazitárne
choroby a i.) vyžadujúcich adekvátnu
a efektívnu liečbu, či už lokálnu, alebo
celkovú, kontroly lekára. V dennom stacionári máme zriadené priestory na laboratórne odbery, testovanie pacientov,
mikroskopické vyšetrovanie biologického
materiálu – mykologické, venerologické,
trichologické, odber materiálu na histologické vyšetrenie. Máme aj pracovisko
na fyzikálnu terapiu s celotelovou UVA
kabínou, prístrojom na lokálnu fototerapiu
(Psorkamm), elektrický kauter na drobné
chirurgické zákroky a biolampu“ vysvetľuje MUDr. Mária Tindirová.
Osobitná miestnosť je vyhradená
na lymfodrenáž a lekársku kozmetiku.
Pacientom je poskytovaná iba zdravotná starostlivosť počas dňa, bez nároku
na stravu.
Personálne zloženie:
Dvaja lekári a tri zdravotné sestry, kde
organizačne chod stacionára zabezpečuje
vedúci lekár, vrchná sestra zodpovedá
za prevádzku a iné úlohy vyplývajúce z jej
funkcie.
V ambulantnej časti pracujú dvaja
lekári, ktorí rozhodujú o forme poskytovanej starostlivosti, buď i ambulantne, alebo
cestou stacionára.
Denný stacionár pre kožné a pohlavné choroby vznikol z nutnosti a potreby
poskytovať dermatovenerologické služby
pacientom s danými diagnózami v našom
regióne.
Chceme pokračovať v dlhoročnej tradícii poskytovania zdravotnej starostlivosti
pre pacientov s dermatologickými ochorením a touto novou formou aspoň čiastočne
zlepšiť kvalitu ich života.
Sexuálne prenosné infekcie
Tretia prezentačná akcia Nemocnice Zvolen na námestí SNP vo Zvolene
Text: Ing. Jana Krokošová, zástupca primára na oddelení klinickej mikrobiológie, Nemocnica Zvolen
Diagnostika chlamýdiových
a mykoplazmových infekcií
Infekcie vyvolané Chlamydia trachomatis
spôsobujú rôzne typy ochorení, ktoré sa líšia
výskytom a spôsobom prenosu. Chlamydióza je v súčasnosti najčastejšou pohlavne
prenosnou bakteriálnou infekciou. U obidvoch pohlaví môže spôsobiť širokú škálu
príznakov. Často býva priebeh infekcie bez
príznakov, alebo len s miernymi prejavmi.
U žien však môže chlamýdiová infekcia
spôsobiť vážne postihnutie reprodukčných
orgánov s následnou sterilitou. U mužov
bývajú typické príznaky zápalu močovej trubice (uretritídy) a zápalu prostaty
(prostatídy). V prípade neliečenej infekcie
nastupuje chronické štádium, ktoré spôsobuje u žien tvorbu ovariálnych abscesov,
mimomaternicové tehotenstvo a sterilitu.
Infekcie vyvolané Mycoplazma urealyticum často prebiehajú bez príznakov, zvlášť
u žien. U mužov však tieto infekcie predstavujú druhú najčastejšiu príčinu zápalu
močovej trubice (uretritíd). Mykoplazmové
uretritídy sa u mužov prejavujú nutkaním
na močenie, pálením pri močení a často
je prítomný aj hnisavý výtok. U žien vo
fertilnom veku sú tieto infekcie dávané
do súvislosti s opakovanými potratmi,
predčasnými pôrodmi detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou.
Diagnostika chlamýdiových a mykoplazmových infekcií je založená na priamom dôkaze pôvodcu ochorenia vo výtere
z uretry a v moči.
Syfilis
Ochorenie vyvoláva mikroorganizmus Treponema pallidum. Je to infekčné ochorenie,
ktorého výskyt celosvetovo vzrástol. K prenosu nákazy dochádza sexuálnym stykom,
tesným kontaktom so slizničnými a kožnými léziami, pri poranení kontaminovanou
krvou infikovaného jedinca. Prvé štádium
infekcie sa klinicky prejavuje tvorbou
tvrdého vredu a je to štádium, kedy je infekčnosť infikovaného jedinca maximálna.
Vstupnou bránou je koža a sliznice, ktorými
mikroorganizmy prenikajú do krvného
obehu a môžu infikovať ktorýkoľvek orgán.
Inkubačná doba je 3 až 90 dní. Neliečená
infekcia prechádza do 2. štádia, ktoré sa
prejavuje zvýšenou teplotou, únavou a lymfadenopatiou. Správne stanovenie diagnózy
vyžaduje zhodnotenie klinických prejavov
infekcie doplnené serologickými testami,
ktoré sú založené na dôkaze špecifických
protilátok vo vzorke krvi.
Gonokokové infekcie
Pôvodcom jednej z najrozšírenejších
pohlavných chorôb, kvapavky, je baktéria
Neisseria gonorrhoeae. Infekcia postihuje
rovnako ženy aj mužov, no u mužov má
výraznejší priebeh. Uretritída sa klinicky
u mužov prejavuje nutkaním na močenie
a výtokom, ktorý je na začiatku hlienovitý až hnisavý, neskôr je sekrécia menšia
a bolestivou erekciou. U žien sa kvapavka
prejavuje hlienovo hnisavou sekréciou.
Diagnostika kvapavky sa opiera o mikroskopický nález, ktorý je však podporený
mikrobiálnou kultiváciou mikroorganizmu na pôdach s vysokým záchytom.
Súčasťou kultivácie je aj stanovenie a odporučenie vhodných antibiotík.
Ak Vás trápi niektorý z uvedených príznakov, prípadne máte záujem o diagnostiku
chlamýdiových a mykoplazmových infekcií,
navštívte oddelenie klinickej mikrobiológie
(Nemocnica Zvolen – poliklinika 3. poschodie), alebo nás kontaktujte telefonicky
na čísle 045/ 52 01 744, na mobilnom čísle
0903 035 594 – Ing. Krokošová.
Pracovná zdravotná služba
MEDI RELAX M+M
zisťuje pre vás a vašu firmu nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré
ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci.
Zabezpečuje realizáciu preventívnych
zdravotných prehliadok zamestnancov
podľa pracovného zaťaženia, prípadne
rizík pri práci. Dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie
zamestnancov, podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom, poskytuje
poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom. Školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci a mnoho ďalších.
Každý klient je posudzovaný individuálne,
pravidelne je informovaný o potrebných
zmenách vyplývajúcich z platnej legislatívy. MEDI RELAX M+M je flexibilná spoločnosť, ktorá poskytuje pracovnú zdravotnú
službu na území celej Slovenskej republiky.
Hľadáte kvalitného poskytovateľa
pracovnej zdravotnej služby pre vašu
firmu a pre vašich zamestnancov?
Napíšte nám: [email protected]
Telefón: +421 918 831 775, webstránka: www.medirelax.sk
Nemocnice
V
októbri uskutočnila Nemocnica
Zvolen ďalšiu, v poradí už tretiu
prezentačnú akciu, ako súčasť projektu prezentácií, ktorý vedenie nemocnice
naštartovalo už v máji 2011. V rámci tohto
projektu sa vedenie nemocnice snaží poskytnúť obyvateľom svojho regiónu kompletnú a kvalitnú laboratórnu diagnostiku
za ekonomicky prijateľných podmienok.
Téma Sexuálne prenosné infekcie, bola
aktuálne zvolená v súvislosti s koncom
letnej sezóny. Na námestie prilákala množstvo ľudí. Aj napriek tomu, že chlamýdiové
a mykoplazmové infekcie, syfilis či HIV už
dávno nie sú v spoločnosti tabuizované,
informácie o dostupných laboratórnych
vyšetreniach verejnosti chýbajú. Akcie sa
zúčastnili prevažne mladí ľudia, ktorým nemocnica vyšla v ústrety ponukou
anonymných vyšetrení, bez indikácie
lekára. Mimoriadny záujem prekvapil aj
samotných organizátorov, ktorí nevylučujú
možnosť organizovania podobných akcií
na školách, prípadne na iných podujatiach
spojených s účasťou mladých ľudí.
51
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Stalo se…
Nemocnice Podlesí
Zmodernizovaná gastroenterologická ambulance nabízí
pacientům vyšší komfort
Kompletní zmodernizování gastroenterologické ambulance Nemocnice Podlesí významně přispělo ke zvýšenému komfortu
pacientů. Po zakoupení nejmodernějších
endoskopických vyšetřovacích přístrojů
(gastroskopu a kolonoskopu) byl v letošním roce v září otevřen nový „dospávací“
pokoj s vlastním WC a sprchou. Nově
zmodernizovaná ambulance tak podstatně
přispěje k vyšší pohodlnosti pacientů při
vyšetření.
S TALO SE ...
CÉVNÍ CHIRURG VYSTOUPIL
V POŘADU ČESKÉ TELEVIZE
Lékař Centra miniivazivní chirurgie
Nemocnice Podlesí MUDr. Jan Stryja
vystoupil v říjnu v ranním vysílání České
televize, v pořadu Dobré ráno. Tématem
besedy s moderátory bylo onemocnění dolních končetin – varixy – tzv. křečové žíly.
52
nistické společnosti a v říjnu v Bratislavě
na XVI. kongresu Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Již opakovaně zástupce
nemocnice prezentuje na těchto akcích
Nemocnici Podlesí jako akreditované pracoviště vzdělávající a připravující budoucí
kardiology. Lékařům po absolvovaném
základním internistickém kmenu nabízíme zaměstnání a odborné vedení v tříleté
přípravě k atestaci v oboru kardiologie.
ZDRAVOTNÍCI VYŠETŘILI NA DNECH
ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCE TŘINECKÝCH
ŽELEZÁREN
Už pošesté měli možnost zaměstnanci
Třineckých železáren nechat si zdarma
zkontrolovat svůj zdravotní stav odborníky
z Nemocnice Podlesí. Koncem října přímo
na pracovištích železáren probíhaly Dny
zdraví.
„Pracovníkům jsme provedli různá
vyšetření zaměřená především na screeningovou diagnostiku chorob ohrožujících
kardiovaskulární systém. Měřili jsme
krevní tlak, tělesný tuk, hladinu cholesterolu a glykémie z krve. Všichni zájemci
mohli také absolvovat EKG, spirometrické
vyšetření nebo pletysmografii. Součástí
byly i instruktáže k hygieně rukou, nebo
samovyšetření prsu,“ říká manažerka
ošetřovatelské péče nemocnice Anna
Szkanderová.
Dopravní zdravotnictví
Diváci pořadu měli možnost se dozvědět
více o prevenci, původu a léčbě varixů.
Zároveň lékař uvedl nejmodernější metodu
léčby varixů – radiofrekvenční ablaci.
NEMOCNICE SE PREZENTOVALA
NA KONGRESECH
Nemocnice Podlesí se prezentovala
na dvou kongresech – a to koncem září
v Praze na XVIII. kongresu České inter-
Polikliniku Olomouc na Dni
prevence navštívilo přes 80 lidí
Nechat si zdarma zkontrolovat svůj zrak,
krevní tlak či hladinu cholesterolu v krvi
mohli všichni zájemci koncem září v Poliklinice Olomouc. Poliklinika pořádala
akci pod názvem „Den prevence“, v rámci
které vyzvala veřejnost, aby nepodceňovala
prevenci svého zdraví a nabídla bezplatně
řadu zajímavých vyšetření.
"Více jak 80 zájemcům jsme změřili
nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem a také například poradili, jak
předejít osteoporóze," řekl provozní ředitel
polikliniky Ing. Bohuslav Kolář, MBA,
s tím, že na základě naměřených výsledků poté zhodnotil celkový zdravotní stav
lékař. "V případě naměření abnormálních
hodnot se pak lidé mohli poradit ohledně
svého zdravotního stavu přímo na místě
s odborníky," dodal ředitel.
Téměř 110 lidí se na Poliklinice
Česká Třebová nechalo zdarma
vyšetřit
Téměř 110 lidí si počátkem října nechalo
během akce „Den prevence“ zdarma zkontrolovat svá mateřská znaménka či hladinu
cholesterolu v krvi v Poliklinice Česká
Třebová. Všichni zájemci si mohli nechat
změřit hladinu cukru a cholesterolu v krvi,
krevní tlak a EKG.
Poliklinika Ostrava nabídla
vyšetření zdarma
Zdarma se nechalo 11. října v Poliklinice
Ostrava vyšetřit více jak 164 lidí. Během
akce „Den prevence“ si lidé mohli nechat
zdarma zkontrolovat svá mateřská znaménka, zrak, změřit hladinu cukru a cholesterolu v krvi, změřit krevní tlak, EKG
a samozřejmě výšku a váhu, ze kterých se
stanovuje BMI – body mass index. „Dnem
prevence“ jsme se připojili také k oslavě
světového „Dne zraku“. „Všem zájemcům
jsme změřili nitrooční tlak bezkontaktním
tonometrem, dioptrii pomocí autorefraktometru a vyšetřili barvocit. Také jsme
prováděli Schirmerův test, který se využívá
k zjištění syndromu suchého oka,“ uvedla
ředitelka Polikliniky Ostrava MUDr. Lena
Maury.
Poliklinika Nymburk na Dni
prevence vyšetřila téměř 80 lidí
Polikliniku Nymburk navštívilo
13. října téměř 80 lidí, kteří si zdarma přišli
zkontrolovat svůj zrak, sluch nebo hladinu
cholesterolu v krvi. "Všem zájemcům jsme
změřili nitrooční tlak bezkontaktním
tonometrem či dioptrie pomocí autorefraktometru. Na akci nechybělo ani často
vyhledávané ultrazvukové vyšetření štítné
žlázy," uvádí vedoucí lékařka Polikliniky
Nymburk MUDr. Eva Brunerová s tím, že
všechna vyšetření byla zdarma.
Šumperská nemocnice
„Nebojte se nemocnice!“ –
vzkázala dětem ta v Šumperku
a zve je k sobě na návštěvu
Zmírnit obavy dětí z nemocničního
prostředí se úspěšně snaží dětské oddělení
Šumperské nemocnice. Poté, co nemocnice zavedla pro nejmenší pacienty herní
terapii, přišla s další novinkou: Aby se děti
nebály případné hospitalizace, připravila
projekt „V nemocnici s úsměvem? U nás
ano.“ Jeho cílem je formou návštěvy představit služby a péči na dětském oddělení
školkám, školám a rodičům s dětmi.
Děti po oddělení provází panenka
Cecilka s učitelkami ze základní školy při
lázních Bludov a zdravotnický personál
Šumperské nemocnice. Jako první navštívili dětské oddělení 20. září žáci Mateřské
školy Nový Malín 503. „Mnohé děti se šly
podívat do nemocnice s obavami, ale odcházely díky příjemnému personálu i prostředí bez nich. Až mám strach, aby raději
nechodily do nemocnice, než do školky,“
řekla s nadsázkou ředitelka mateřské školy
Milena Vrbová a dodala, že velkým zážitkem pro děti byla také prohlídka nového
sanitního vozu.
Návštěvy probíhají po předchozí telefonické domluvě s vedoucí sestrou Petrou
Růžičkovou na telefonním čísle 724 161 052.
Nemocnice zakoupila tři nové
sanitky
Tři nové sanitky začala počátkem října
používat Šumperská nemocnice. Moderní
sanitní vozy jsou určeny pro převozy pacientů nejen v okrese Šumperk, ale i pro přepravu v rámci celé ČR. Do sanitních vozů
typu VW Transporter 2.0 TDI nemocnice
investovala téměř 3,5 miliónu korun.
NEMOCNICE USPOŘÁDALA PRVNÍ
ÚSTAVNÍ SYMPOZIUM
V září uspořádala nemocnice pod záštitou
starosty města Šumperka Mgr. Zdeňka
Brože první ústavní sympozium zaměřené
na problematiku metabolického syndromu.
Sympozium bylo určeno především pro
mladé lékaře nemocnice a za hlavní cíl si
vytklo napomoci zefektivnit mezioborovou
spolupráci a vzdělávání v rámci zdravotnického zařízení. „Své příspěvky k problematice aktivně prezentovalo 16, především
mladých lékařů, a to před zcela zaplněným
konferenčním sálem Šumperské nemocnice.
Jako nejlepší přednášející byla odbornou
komisí vyhodnocena MUDr. Monika
Rampasová, která získala víkendový pobyt
v lázních pro dvě osoby,“ uvedl manažer pro
marketing a PR Marek Pavliš.
V NEMOCNICI VÁM POMOHOU
PŘESTAT S KOUŘENÍM
Pokoušíte se přestat kouřit a stále se Vám
to nedaří? Nově vám mohou pomoci
odborníci ze Šumperské nemocnice, která
otevřela nové Centrum pro závislé na tabáku, v němž lékaři pomáhají kuřákům
zbavit se závislosti na nikotinu.
Kromě základních vyšetření odborníci
při vstupní návštěvě klientům vysvětlí
princip závislosti, což jim pomůže uvědomit si mnohé souvislosti. „Klienty se snažíme inspirovat k přípravě náhradního řešení, jak prožít své typické kuřácké situace
bez cigarety. Poradíme, jak změnit denní
návyky a prožitky dne. Projdeme si společně situace, při jakých jen těžko pacient
odolává cigaretě, a společně budeme hledat
řešení, jak se v typicky kuřácké situaci
bez cigarety zachovat,“ vysvětluje vedoucí
lékař Centra pro závislé na tabáku primář
MUDr. Pavel Mátl. Klientům odborníci
pomůžou zvládat nejen fyzické abstinenční
potíže, ale i ty psychické jako je nespavost,
deprese či zvýšená chuť k jídlu. Součástí
léčby jsou i pravidelné kontrolní návštěvy.
Nové Centrum pro závislé na tabáku je
otevřeno každou středu od 13.30 do 15.00
hodin. Klienti se mohou objednávat individuálně na čísle 583 336 107, a to každé
pondělí až pátek od 7.00 do 14.00 hodin.
Nemocnice Český Těšín
Nemocnice se představila
na akci věnované sociálním
službám
Nemocnice Český Těšín se v září zúčastnila
„Dne pro sociální služby“, který pravidelně
pořádá Město Český Těšín. Akce se uskutečnila na náměstí a v zasedací místnosti
ve třetím poschodí budovy radnice. Na návštěvníky akce čekalo nejen mnoho zajímavých informací o Nemocnici Český Těšín,
ale také několik bezplatných vyšetření.
"V zasedací místnosti budovy radnice
probíhala praktická ukázka polohování
imobilních osob. Nácvik vedli fyzioterapeuti a zdravotní sestry nemocnice,
kterým návštěvnici kladli otázky týkající
se péče o imobilní a nesoběstačné osoby,"
řekla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Nemocnice Český Těšín Mgr. Alice Ručková s tím, že návštěvníci mohli zdarma podstoupit několik vyšetření jako například
měření krevního tlaku, stanovení BMI,
měření podílů tuků v organismu či měření
cukru v krvi.
V NEMOCNICI PŘEDNÁŠELI LÉKAŘI
Z PODLESÍ
V Nemocnice Český Těšín se uskutečnilo
setkání praktických lékařů spádové oblasti
Těšínsko s odborníky v oboru intervenční
radiologie a chirurgie z Nemocnice Podlesí. Praktickým lékařům bylo představeno
S TALO SE ...
Téměř sto lidí se nechalo
zdarma vyšetřit v Nemocnici
s Poliklinikou Praha Italská
Téměř sto lidí si nechalo v polovině října
zdarma zkontrolovat svá znaménka, zrak,
krevní tlak, EKG či hladinu cholesterolu
v krvi v Nemocnici s poliklinikou Praha
Italská. „Všem zájemcům během akce
„Den prevence“ jsme rovněž změřili nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem a například poradili s prevencí křečových žil,“
prozrazuje ředitel Nemocnice s Poliklinikou Praha Italská MUDr. Michal Bednář.
53
Středisko onemocnění cév, jeho odborné
personální obsazení, spektrum endovaskulárních výkonů, které provádí a novinky
ročník 5
v léčbě onemocnění cév. Lékaři Nemocnice
Podlesí letos uskutečnili již čtvrtý takový
odborný seminář pro praktické lékaře
v Moravskoslezském kraji.
Vítkovická nemocnice
Do Ostravy se sjeli odborníci
na cévní nemoci
Celkem 250 odborníků z řad lékařů i sester
z celé České republiky i Slovenska se sjelo
do Ostravy na 4. ročník odborné konference Ostravské angiodny, kterou pořádalo
Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice. Během kongresu 18. a 19. října v ostravském hotelu Clarion byly do přednáškového sálu přenášeny živé přenosy z nově
rekonstruovaného angiologického sálu Vítkovické nemocnice, přičemž na přenosech
spolupracovali taktéž odborníci ze světově
uznávaných center z New Yorku a Lipska.
Akce se uskutečnila ve spolupráci s Českou
angiologickou společností ČLS JEP s účastí
předsedy MUDr. Karla Roztočila.
v Kongresovém centru Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě.
Komplexní onkologické centrum
Nový Jičín
V Novém Jičíně pořádali seminář
Kožní malignity
Seminář pro lékaře a sestry pořádaný
v říjnu v Nemocnici v Novém Jičíně se
zaměřil na molekulárně genetické změny
u melanocytárních lézí, současné možnosti
v léčbě basaliomu, novinky v terapii maligního melanomu a dále se prezentovaly
zkušenosti s chirurgickou léčbou maligního melanomu. Garantem semináře byl primář MUDr. Viktor Maňásek a primářka
kožního oddělení novojičínské nemocnice
MUDr. Marie Selerová, Ph.D.
Nemocnice Prostějov
S TALO SE ...
„Na kongresu se probírala především
problematika ischemické choroby dolních
končetin, tedy laicky řečeno ucpávání cév
dolních končetin cholesterolem a komplexní péče o pacienty s cévní mozkovou
příhodou. Zvláštní zřetel byl věnován postižení dolních končetin u diabetiků, tedy
problematice diabetické nohy,“ vysvětlil
primář Vaskulárního centra MUDr. Dušan
Kučera, Ph.D., s tím, že během kongresu
byly rovněž srovnávané různé metody
léčby tohoto postižení.
54
Ostravské dny léčebné
výživy aneb výživa je jedním
z klíčových faktorů při prevenci
i při léčbě mnoha onemocnění
Šestý ročník odborné konference s názvem
Ostravské dny léčebné výživy se uskutečnil
15. a 16. září. Letošní ročník byl zaměřen
především na výživové postupy po operacích v dutině břišní v oblasti trávicí
soustavy, a to zejména střev a žaludku,
také na oblast výživu dětí, obezitologii
a výživou v onkologii. Akce se uskutečnila
Prostějovští policisté přišli
darovat krev
Jako na policejní stanici to vypadalo
na transfúzním oddělení nemocnice
v polovině září. Místní policisté přijeli
do nemocnice pomoci doplnit ztenčující se
zásoby krve. Mnozí krev nedarovali poprvé, řada z nich totiž patří mezi pravidelné
dárce, kteří chodí na odběry dle potřeby
v průběhu celého roku.
Nemocnice nabídla budoucím
rodičům nové kurzy
Další sérii předporodních kurzů nabídlo
budoucím maminkám gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice. Budoucí rodiče se na nich z úst odborníků například
dozvěděli, jak by měla probíhat správná
příprava na narození miminka, jak vypadá
porod samotný nebo jak se starat o novorozence.
V nemocnici se uskutečnila
II. Regionální konference
následné péče
Koncem září pořádala léčebna dlouhodobě nemocných v prostějovské nemocnici
II. Regionální konferenci následné péče.
Konference se zúčastnilo 96 zdravotníků
číslo 6
prosin ec 2011
a vystřídalo se 9 přednášejících. Pozvání
přijala také senátorka Božena Sekaninová,
která zastupuje komisi pro zdravotní a sociální problematiku. Témata se dotýkala
kvality života seniorů, problematiky infekcí ve stáří, náročnosti ošetřovatelské péče
u geriatrických pacientů, jedna přednáška
byla věnována Alzheimerově chorobě,
tlumení bolesti v paliativní medicíně a mezioborové spolupráci mezi nelékařským
pracovníkem a fyzioterapeutem.
STUDENTI I UČITELÉ Z GYMNÁZIA
J. WOLKERA PŘIŠLI DAROVAT KREV
Transfúzní oddělení prostějovské nemocnice zaplnili po dva říjnové dny studenti
i učitelé z Gymnázia Jiřího Wolkera.
Místo do školních lavic tak studenti usedli
na odběrová křesla. Nejcennější tekutinu
darovalo celkem 50 studentů a 8 pedagogů.
Většina z nich darovala krev poprvé.
„Už delší dobu jsem měla v úmyslu darovat
krev a touto formou pomoci tam, kde je to
skutečně potřeba. Mísily se ve mně pocity
strachu i toho, co přesně očekávat, ale bylo
to úplně v pohodě,“ prozradila pocity jedna
ze studentek gymnázia Yveta.
Nemocnice Přerov
Nemocnice zavedla nový systém
vjezdu vozidel a stání v areálu
Špatnou situaci s parkováním se snaží řešit
Nemocnice Přerov. Od konce září zavedla nemocnice uvnitř areálu nový režim
pohybu vozidel a stání, který má umožnit
pacientům, rodinným příslušníkům a návštěvníkům zdravotnického zařízení lepší
O bezplatné vyšetření zraku byl
na Přerovsku obrovský zájem
Téměř dvě stovky lidí v říjnu dorazily
do Nemocnice Přerov, aby si nechaly zdarma zkontrolovat svůj zrak. Nemocnice se
tak připojila k Světovému dni zraku a nabídla řadu bezplatných vyšetření i odborné
konzultace.
O bezplatné vyšetření zraku projevilo
zájem celkem 190 lidí. O tom, že by lidé
skutečně neměli podceňovat důležitost
pravidelných kontrol, svědčí fakt, že víc
než 70 procent vyšetřených pacientů
muselo být objednáno k dalšímu vyšetření,
neboť lékaři odhalili skryté vady. Odborní-
téměř 140 zaměstnanců frenštátské společnosti Continental Automotive Systems
Czech Republic, kteří během Dne zdraví
absolvovali bezplatné preventivní vyšetření
a nechali si poradit jak zdravěji žít. „Zaměstnancům firmy jsme měřili krevní tlak
a puls, tělesný tuk v těle a stanovili BMI
(body mass index). Z kapky krve změříme
hladinu cholesterolu, triglyceridů a cukru,“ říká hlavní sestra valašskomeziříčské
nemocnice Bc. Jana Pelikánová.
Nemocnice pořádala tři
semináře
Koncem září a začátkem října se v nemocnici uskutečnily semináře týkající se hygieny rukou a kardiopulmonální resuscitace.
Tyto semináře jsou součástí průběžného
proškolování lékařských i nelékařských
zdravotnických pracovníků, kde si zdravotnický personál připomene a aktualizuje
zásady správné hygieny rukou v teorii
a praxi.
V polovině listopadu nemocnice pořádala seminář pro lékařské zdravotnické
pracovníky s tématy Nutriční terapie
a ATB terapie. Lékařům byla úvodem
představena nutriční ambulance nemocnice a dále se přednášející věnovali například
zásadám nutriční podpory v léčbě nebo
strategii léčby antibiotiky se zaměřením
na nejčastější typy rezistence na antibiotika v nemocnicích.
Podhorská nemocnice
ci například naměřili abnormální hodnoty
nitroočních tlaků a potvrdilo se i několik
podezření na šedý zákal a onemocnění
sítnice. Přišlo i několik desítek pacientů,
kteří využili možnost prokonzultovat s odborníky své potíže se zrakem, aniž by se
předem museli k lékaři objednávat. „Lidé
často zanedbávají prvotní příznaky očních
onemocnění a k lékařům se vydávají až
ve chvíli, kdy už je zapotřebí výraznější
korekce,“ řekla primářka očního oddělení
nemocnice MUDr. Monika Daňková.
Nemocnice Valašské Meziříčí
Nemocnice zdarma vyšetřila
zaměstnance firmy Continental
Lékaři nemocnice v říjnu zdarma vyšetřili
Nemocnice se prezentovala
Na veletrhu zdraví a sociálních
služeb
Na Veletrhu zdraví a sociálních služeb
v Bruntále se v polovině září prezentovala
Podhorská nemocnice. Při této příležitosti
návštěvníkům nabídla vybraná vyšetření
zdravotního stavu, kdy personál nemocnice zájemcům zdarma měřil krevní
tlak, stanovoval BMI (body mass index)
a orientačně také poměr tuku v těle. Zájem
o vyšetření byl značný.
NEMOCNICE PARTNEREM AKCE
„VSTUPTE, PROSÍM 2011“
Podhorská nemocnice se v říjnu stala
partnerem akce „Vstupte, prosím 2011“,
kterou pro 600 žáků bruntálských středních škol uspořádalo Město Bruntál. Cílem
akce bylo poskytnout studentům potřebné informace z oblasti sociální prevence
rizikového chování a dát možnost poradit
se s problémy, jež mohou žáky trápit. Akce
byla koncipována formou návštěv tematicky zaměřených stanovišť.
Odborné informace z oblasti gynekologie, porodnictví a sexuologie za nemocnici
poskytovala sestra Zdeňka Svobodová.
„Studentkám jsem předala informace
o možnosti preventivních vyšetření,
očkování jako ochraně proti rakovině
děložního čípku a genitálním bradavicím,
o důležitosti antikoncepce i možnosti
první pomoci po nechráněném pohlavním
styku nebo selhání použité antikoncepce.
Především do těchto oblastí také směřovaly časté dotazy studentek i studentů,“
říká Zdeňka Svobodová s tím, že návštěvnice stanoviště obdržely také informační
materiály s kontakty na gynekologickou
ambulanci Podhorské nemocnice.
Transfúzní služba
Transfúzní služba v Bruntále
získala další dárce
Krev a krevní plazma od dobrovolných
dárců jsou zcela nepostradatelné pro léčbu
řady nemocí, provádění složitých operací
a záchranu životů při úrazech. Mezi pravidelné dárce Transfúzní služby v Bruntále
patří také zaměstnanci firem působících
v regionu. Řadí se k nim nově i zaměstnanci společnosti HOBES, kteří přišli v září
hromadně darovat krev.
„Akci jsme zorganizovali na základě podnětu Transfúzní služby a v naší společnosti
se setkala s velmi pozitivní odezvou. Krev se
rozhodlo darovat dvacet našich zaměstnanců,“ řekl výkonný ředitel společnosti HOBES
Pavel Jachymčák, který krev daroval také.
DÁRCI KRVE V ŠUMPERKU
SLAVNOSTNĚ PŘEVZALI PLAKETY
JANA JANSKÉHO
Do Divadla Šumperk se koncem října sjeli
jubilejní dárci krve, aby zde převzali zlaté
a stříbrné plakety profesora MUDr. Jana
Janského. Slavnostní akci zorganizovala
Transfúzní služba, oblastní spolek Českého
červeného kříže v Šumperku a Město
Šumperk.
Nárok na zlatou plaketu za čtyřicet bez-
S TALO SE ...
dostupnost požadovaného oddělení. Za stání delší než dvacet minut se ovšem platí.
„Naším cílem nebylo v žádném případě
vydělávat na parkování. Museli jsme ale ulevit areálu nemocnice od množství stojících
vozidel, která někdy blokovala průjezdnost
komunikací a znesnadňovala pohyb sanitek.
Navíc se nemocniční areál stal místem pro
trvalé parkování některých bezohledných
motoristů. Takovému účelu areál nemocnice rozhodně sloužit nemůže,“ řekl ředitel
Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš
Uvízl s tím, že kromě úpravy režimu pohybu vozidel a stání bylo také vybudováno
několik nových míst pro stání.
55
ročník 5
příspěvkových odběrů krve letos získalo 139
osob. Na stříbrnou plaketu, kterou získávají
dárci po dvaceti bezplatných odběrech, pak
mělo nárok 161 dárců. „Plakety jsou symbolické poděkování dárcům. Velmi si vážíme
S talo se …
jejich humánního přístupu, kterým pomáhají navracet pacientům zdraví a zachraňují
jejich životy,“ říká ředitelka Transfúzní
služby MUDr. Marie Urbánková.
NA TRANSFÚZNÍ SLUŽBU V BRUNTÁLE
PŘIŠLI DAROVAT KREV ZAMĚSTNANCI
SPOLEČNOSTI AL INVEST BŘIDLIČNÁ
Mezi dárce Transfúzní služby v Bruntále patří také zaměstnanci společnosti
AL INVEST Břidličná, kteří přišli v říjnu
hromadně darovat krev. Šlo o další ze série
akcí, během nichž vyjadřují významní
regionální zaměstnavatelé podporu bezpříspěvkovému dárcovství krve.
„Akci jsme uspořádali ve spolupráci
s Transfúzní službou, neboť podporu
dárcovství krve považujeme za potřebnou
a smysluplnou. Jsme si dobře vědomi skutečnosti, že krev a krevní plazma od dobrovolných dárců jsou zcela nepostradatelné
pro léčbu řady nemocí či záchranu životů
při úrazech,“ říká personální a právní
ředitel společnosti AL INVEST Břidličná
Mgr. Karel Šiška, který sám patří mezi
pravidelné dárce. „Krev se rozhodlo darovat patnáct našich zaměstnanců, čehož
si velice vážíme. Účastníci akce obdrželi
od naší firmy jako poděkování drobnou
pozornost,“ dodává ředitel.
číslo 6
prosin ec 2011
v kongresovej sále, počas ktorých si lekári
vzájomne vymenili svoje skúsenosti a nové
poznatky v jednotlivých odboroch. Celá
akcia sa uskutočnila pod záštitou primátora PaedDr. Milana Majerského.
Program, ktorý tvoril desiatky odborných prednášok, bol rozdelený na sekciu
lekársku a sesterskú. „Tento rok sa jednalo
o jubilejný dvadsiaty ročník. Touto akciou
sme umožnili našim zamestnancom, aby
sa vzájomne podelili o svoje skúsenosti
a poznatky z dennodennej praxe,“ povedal námestník pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Anton Hanušín. „Zvláštne
poďakovanie tiež patrí primárovi chirur-
nemocnica Levoča
VIAC NEŽ 150 ODBORNÍKOV Z CELEJ
SLOVENSKEJ I ČESKEJ REPUBLIKY SA
ZIŠLO NA JUBILEJNOM 20. ROČNÍKU
LEVOČSKÉHO LEKÁRSKÉHO DŇA
Takmer 150 odborníkov z celej Slovenskej
i Českej republiky sa stretlo v októbri
v kongresovej sále Mestského divadla
v Levoči na Levočskom lekárskom dni.
Akcia sa konala pri príležitosti 111. výročia
založenia nemocnice. Tento ročník bol
zameraný predovšetkým na najnovšie
poznatky v liečebnej terapii a v ošetrovateľskej starostlivosti. Prednášky prebiehali
gického oddelenia Vítkovickej nemocnice
MUDr. Pavlu Holéczymu, ktorý sa aktívne
podieľal na programe svojou prednáškou
o bariatrickej chirurgii,“ doplnil námestník.
Lekársky deň má svoju tradíciu a patrí
k najvýznamnejším podujatiam, ktoré sa
organizujú v regióne. Podujatie prispeje
k prehlbovaniu a zvyšovaniu vedomostí
českých i slovenských lekárov.
INZERCE
systémy pro analýzu
Body Composition Monitor
Monitoring tělesného složení
Dokonalost pro lepší zítřky
56
FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika spol. s r. o.
Evropská 423/178 · 160 00 Praha 6
Telefon: +420 220 121 126 · Fax: +420 235 350 506
E-mail: [email protected] · www.fresenius.cz
a
k
n
i
m
i
m
Naše
u ideální
, máte k tom
m
ke
om
ot
p
ky
zeným
sv ými batolát
čerstvě naro
inky, určitě se
hlubit sv ým
am
oc
o
p
m
o éh
sv
ze
AGEL
u
ou
y
tk
m fo
skupin
usí jít p
nete zaslat ná
zaměstnanci
iminka“. Nem
od
m
ko
zh
e
ja
ro
aš
li
z.
y
.c
tě
„N
d
el
v
ch
te
ag
ze
se
kud se
ucí ná
casopis@
Pokud byste
ině pracují. Po
é rubrice neso
ji na e-mail:
up
ck
e
jt
sk
afi
ší
íle
gr
os
na
to
p
v fo
,
í
em
kteř
naší
příležitost v inkou či tatínk
rdí tatínkové,
i pochlubí i h
ě, nebo s mam
d
tn
rá
ta
u
os
m
AGEL
sa
ať už
v Na šem
ické podobě,
te v elek tron
novorozeně
Filípe
k
Po na Neuman
sp
rozen
47 ce
í vážil atřil svět
lo
n
Neum timetrů. Š 2530 gram světa 10
. září.
ťastn
an, p
ů a m
ý
jako
r
řidič acuje pro tatínek M ěřil
– skla
MA R
irosla
dník.
TEK M
v
EDIC
AL
žila
nce. Vá
. červe ů. Pyšnou
6
t
ě
v
na s
metr
a přišla
.,
0 centi
Veronik ů a měřila 5 mradová, DiS
m
a
h
ra
C
g
a
0
354
ARO
Monik
dělení
kou je
mamin sestřička z od
í
tn
nici.
zdravo
nemoc
ovické
ve Vítk
Malý
Da
Po na vídek se na
rozen
rodil 2
í vá
4.červ
46 cen
ence v
timetr žil 2900 gr
a
1
ů. Ma
rehab
minko mů a měřil 5:30.
ilitačn
u
íh
nemo
je
o
o
f
y
d
z
dělen
cnice.
í Vítko ioterapeut
ka
vické
NNAe ŠmEo M
c InMi cI NK
e A
c. Lucii
ří paní B
dila 8. zá oddělení
ro
a
n
e
s
ička
ntce
Malá An dravotní labora gie nemocnice
lo
é, z
v
to
a
io
z
m
d
e
a
h
M
hemie a
c
io
b
é
k
klinic
šín.
Český Tě
Vitalij se narodi
l 15. září Evě Ja
drníčkové,
všeobecné sest
ře z Vítkovické
nemocnice.
Jan Adá
mek se n
aro
mamink
a Žaneta dil 26. října a šťa
Nimmerr
s
v Šumpe
ichterov tná
rské nem
á pracuje
ocnici.
ila
zení váž
. Po naro grafii je
ří
á
z
.
4
a
e narodil ntimetrů. Na foto Simona
Noemi s
minka
a 51 ce
ů
m
ra
g
rou. Ma
číně.
4140
strou Sá rapii v Novém Ji
e
s
í
rš
ta
s
te
u
o
io
v
d
s
a
se
na R
pracuje
Juřicová
57
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Blahopřejeme
V průběhu měsíců prosinec 2011 – leden 2012 oslaví významná
životní výročí tito zaměstnanci.
P R O S I N E C 2 0 11
Dopravní zdravotnictví
Zita Košecová, zdravotní laborantka,
Poliklinika Olomouc
Nemocnice Český Těšín
Miriam Sporyszova, DiS., fyzioterapeutka
Nemocnice Podlesí
Věra Brancová, technicko-hospodářská
pracovnice
Zdeněk Vrba, fyzioterapeut
Marta Badurová, uklízečka
Eva Osmančíková, uklízečka
Regína Pastuszková, všeobecná sestra
Nemocnice Prostějov
Eva Neumannová, všeobecná sestra
Marie Krchňáková, dětská sestra
Nemocnice Přerov
Edita Škrobálková, všeobecná sestra
Iveta Landsingerová, všeobecná sestra
Petra Bémová, všeobecná sestra
Iveta Seehofová, všeobecná sestra
Pavlína Laštovicová, všeobecná sestra
Lenka Vítková, DiS., všeobecná sestra
Lenka Kociánová, DiS., všeobecná sestra
BNSL eTAA
m
HLo
OOcP n
Ř
S Ei c…
J eE M E
Nemocnice Šternberk
Anna Šišmová, kuchařka
58
Nemocnice Valašské Meziříčí
Věra Tvrdá, sanitářka
Eva Minářová, všeobecná sestra
Dagmar Kovářová, všeobecná sestra
P&R LAB
RNDr. Marie Machučová, odborná
pracovnice
Podhorská nemocnice
Martina Mádrová, všeobecná sestra
Božena Šlézarová, ošetřovatelka
Jarmila Šohajdová, asistentka správce
Repharm
Mgr. Dana Fabiánová, administrativní
pracovnice
Radioterapie
prof. PhDr. Mgr. Jiří Musil, klinický
psycholog
Radmila Třetinová, radiologická asistentka
Šumperská nemocnice
Vladimíra Breilová, sanitářka
Jana Košťálová, všeobecná sestra
MUDr. Ladislav Dvořák, lékař
Věra Smutná, všeobecná sestra
Vlasta Mlynářová, pradlena
Miroslava Šafářová, všeobecná sestra
MUDr. Přemysl Slezák, lékař
Petra Švubová, nutriční terapeutka
Vítkovická nemocnice
Josef Feilhauer, strážný
Vladimír Keisler, elektrikář
Naděžda Machová, všeobecná sestra
Pavla Nekoraniková, ošetřovatelka
Martin Filák, sanitář
Pavlína Homzová, staniční sestra
FORLIFE
Ľudmila Šuláková, sestra
Alžbeta Nagyová, upratovačka
Eva Lászlóová, dokumentačná sestra
Nemocnica Krompachy
MUDr. Rudolf Pustay, lekár
Mária Majerníková, rádiologická
asistentka
Nemocnica Zvolen
Ľubica Michelová, sestra
Marta Ovšonková, sestra
MUDr. Michal Bindas, lekár
Anna Majerová, sestra
Viola Vargová, sestra
Bc. Jana Valentínyová, sestra
VNSP Levoča
František Dobrovič, sanitár
Bc. Renáta Kopkášová, vedúca sestra
Bc. Peter Labuda, rádiologický technik
Bc. Žaneta Sedlačková, sestra
Jarmila Tejbusová, sanitárka
L E D E N 2 012
Dopravní zdravotnictví
MUDr. Pavel Navrátil, lékař, Poliklinika
Olomouc
Iva Šánová, všeobecná sestra, Poliklinika
Česká Třebová
Jana Mücková, fyzioterapeutka,
Poliklinika Olomouc
Hana Mašková, všeobecná sestra,
Poliklinika Plzeň
MARTEK MEDICAL
Pavel Moučka, obchodní zástupce
Petr Vaigl, pracovník údržby
Nemocnice Český Těšín
Verona Žižková, kuchařka
Nemocnice Podlesí
Ing. Monika Sikorová, vedoucí oddělení
Renáta Folwarczná, všeobecná sestra
Lucie Pytlová, všeobecná sestra
Pavla Sikorová, kuchařka
Marie Bujoková, ošetřovatelka
Jozef Škombár, řidič
Nemocnice Přerov
Jaromír Vláčil, elektrikář
Mgr. Hana Radostová, všeobecná sestra
Dagmar Regentová, sanitářka
Nemocnice Valašské Meziříčí
Zdeňka Tydlačková, všeobecná sestra
Pavla Hrabovská, fyzioterapeutka
Kateřina Zelová, DiS., sestra
Michala Fridrichová, všeobecná sestra
Jana Prdová, pracovnice úklidu
Ivo Graclík, technicko-hospodářský
pracovník
P&R LAB
Kamila Benešová, zdravotní laborantka
MUDr. Ivan Ferak, primář
Eva Kořenková, zdravotní laborantka
Petra Mariančíková, zdravotní laborantka
Radioterapie
Ivana Filaková, všeobecná sestra
Oldřiška Kovářová, všeobecná sestra
Šumperská nemocnice
MUDr. Marie Nováková, lékařka
Josef Černý, řidič
Roman Večeřa, bezpečnostní technik
MUDr. Milan Večeřa, lékař
Vítkovická nemocnice
Barbora Škrochová, všeobecná sestra
MUDr. Miloš Golian, lékař
Jana Hladná, ošetřovatelka
Bohdana Kolářová, ošetřovatelka
Milan Bajčí, řidič
Marie Pchálková, všeobecná sestra
RNDr. Lenka Kulíšková, primářka
Naděžda Urbancová, všeobecná sestra
Pavel Holain, vedoucí oddělení
MUDr. Petr Honajzer, lékař
Jana Korpasová, všeobecná sestra
FORLIFE
Eva Horváthová, upratovačka
Helena Laurinecová, sestra
Marta Dóczeová, upratovačka
Zita Szabová, sestra
MUDr. Lucia Žaková, lekárka
Nemocnica Zvolen
Viera Rajmanová, všeobecná sestra
Bc. Zuzana Kucbelová, fyzioterapeutka
VNSP Levoča
Mária Kramarčíková, upratovačka
Bc. Mária Krígovská, sestra
Bc. Marcela Longauerová, sestra
MUDr. Iveta Miklušicová, lekárka
Veronika Paukšová, upratovačka
MUDr. Alena Pekarčíková, lekárka
Beáta Višňovská, sanitárka
BNSL eTAA
m
HLo
OOcP n
Ř
S Ei c…
J eE M E
Nemocnice Prostějov
Jana Kovářová, všeobecná sestra
Sylva Švestková, všeobecná sestra
Libuše Jurenková, všeobecná sestra
Radek Slavíček, řidič
Mgr. Marcela Neherová, vrchní sestra
Stanislava Vyvážilová, dětská sestra
Martin Zeman, sanitář
MUDr. Vladislav Košťálek, lékař
František Kuchař, sanitář
59
ročník 5
Retro:
číslo 6
prosin ec 2011
RETRO
tentokrát z Nemocnice Český Těšín
60
61
RETRO
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
„V současné době se dívám
na krabičku cigaret a v duchu si
říkám, proč jsem nepřestal dříve.“
Vladimír Donaczi nám napsal, jak přestal kouřit.
Text: Vladimír Donaczi
V á š př í b ě h
V
62
yrůstal jsem v rodině se dvěma bratry a sestrou. Byl jsem poslední, tudíž
nejmladší v rodině. Dětství nebylo
moc pěkné, jelikož probíhalo během druhé
světové války a pouze s matkou a babičkou.
Otec byl gestapem pro protistátní činnost odvlečen do koncentračního tábora
v Německu, ze kterého se v zuboženém
stavu na Bílou sobotu v roce 1945 vrátil
domů. Já jsem ho nepoznával, ale byl jsem
rád, že mám tatínka doma. Léta utíkala, já
vychodil obecnou a střední školu a nastoupil na chemickou průmyslovku. Po celou
tuto dobu mně byl příkladem můj nejstarší
bratr Antonín, který již byl vyučen a pracoval. Jednou z jeho zálib bylo kouření a to
snad i proto, že doma byl dostatek cigaret,
které otec dostával jako deputát v továrně
na cigarety, kde pracoval.
Jako velmi mladý jsem i já zkoušel
s ostatními spolužáky vykouřit nějaké
to „cigáro“, ale bylo mně špatně a zařekl
jsem se, že v životě nebudu nikdy kouřit.
Vydržel jsem to do roku 1956, ve kterém
jsem nastoupil na dvouletou vojenskou
službu. Do prvního balíčku z domova mně
bratr Antonín přibalil dvě krabičky cigaret
LIPA, prý aby mi vojna lépe utíkala. A tak
jsem pak celé dva roky navštěvoval Armu,
kde jsem si kupoval cigarety Lipy. Krabička
o deseti kusech tehdy stála dvě koruny, ale
pro vojáka základní služby to bylo hodně
peněz. Byl jsem přesvědčen, že se ze mě
stává správný chlap, a že se vyrovnávám
pomalu mému vzoru – bratru Antonínovi.
Vůle přestat byla malá
Vojna skončila a já nastoupil jako chemik
do cukrovaru na jižní Moravě, kde jsem
poznal svoji nastávající manželku. V září
1963 jsme si řekli své ANO na společné
cestě životem, která trvá až do současné
doby. Když přišla na svět první dcera
Helena, byl jsem pevně rozhodnutý přestat
s kouřením, které ovlivňovalo rodinný
rozpočet. Snaha byla, ale vůle přestat
byla malá. V této době jsem kouřil hlavně
v době kampaně, až 30 cigaret denně značky M. za 4,- koruny balíček o 20 cigaretách. Narodila se nám druhá dcera Pavlína
a v roce 1968 syn Richard. V důsledku
zrušení cukrovaru se v roce 1969 stěhuje-
„Přestat kouřit je
podmíněno pevnou vůlí
a odhodláním každeho
člověka udělat maximum
pro své zdraví“
me na severní Moravu, kde opět v cukrovaru pracuji jako provozní technik, později
jako vedoucí výroby až do jeho zrušení
v roce 1992. V naší nové domácnosti mně
manželka zakazuje kouřit a domnívá se, že
když budu muset chodit kouřit ven, jistě
toho nechám a ještě kvůli stále se zvyšující
ceně. Cigarety M., které stále kouřím, již
stojí 20 korun. Na krabičkách se objevují
nápisy o škodlivosti kouření, kterým však
nechci věřit. Jako bezplatnému dárci krve
(mám zlatou plaketu Dr. Janského) nám
bylo před odběrem vždy primářkou transfúzního oddělení v nemocnici důrazně
připomínáno, že před odběrem nemáme
kouřit. Protože jsem nevěděl proč, jednou
jsem si těsně před odběrem zapálil moji
oblíbenou cigaretu, abych se přesvědčit, co
to bude dělat. Nikdy již jsem to nezkoušel
a nedoporučuji to nikomu před odběrem
krve. Tehdy jsem při odběru trpěl, krev nechtěla téci, musel jsem vyzkoušet obě ruce
a ještě jsem nakonec požadované množství
nedaroval. Kouřením se totiž zužovaly
všechny cévy a krev špatně cirkulovala.
Chybami a nevěřením se člověk učí a stává
se moudřejším. Ale i tato skutečnost mě
neodradila od dalšího kouření a zbytečného vyhazování peněz za cigarety. Manželka mě stále nabádala, ať toho nechám,
že se to všechno projeví v pozdějších
letech. I když nevědomky, ale měla pravdu.
Zrušením cukrovaru v roce 1992 jsem se
ocitl nezaměstnaný na Úřadu práce, ale
po třech měsících lenošení nastupuji jako
bezpečnostní technik do masokombinátu.
V tomto provozu jsem pracoval až do března 1998, kdy jsem odešel do starobního
důchodu. Dojíždění do tohoto provozu
bylo kombinované – autobus, vlak, autobus
– celkem doba trvání jízdy někdy až dvě
hodiny, hlavně v zimním období. V tomto
provozu byl zákaz kouření, ale jelikož v mé
kanceláři byl ještě kolega kuřák, tak jsem
měl vlastně kuřácké pracoviště v nekuřáckém provozu. Jelikož kouření a soustavné
zvyšování ceny cigaret mě stále nutilo
snižovat počet cigaret v průběhu dne,
což se také projevilo v celém týdnu. Toto
Váš příběh
Zažili jste něco neobvyklého nebo
třeba lidsky poutavého? Pak je rubrika „Váš příběh“ pro Vás jako stvořená! Posílejte svůj skutečný příběh
z nemocničního či zdravotnického
prostředí skupiny AGEL na redakční
e-mail: [email protected] Po vytištění
Vašeho příběhu v Našem AGELu
se můžete těšit na balíček v hodnotě
500 korun.
době velmi pěknou částkou, podle toho,
jaký jste kuřák. I prostředí Vaší domácnosti bude vykazovat čistější vzduch, pokud
máte povoleno v bytě kouřit. Toto ocení
hlavně manželka, jelikož nebude muset tak
často prát záclony a pokud jsou zde malé
děti, zajistíte jim čistý, zdravotně nezávadný vzduch.
Historie výroby cHirurgickýcH šicícH materiálů cHirmax
saHá více než 75 let zpět. klasické materiály byly doplněny
velkým množstvím syntetickýcH vláken.
Vstřebatelná vlákna
• Monolac monofil • Chirlac braided • Chirlac rapid braided • Polydox monofil
Nevstřebatelná vlákna
• Chiraflon monofil • Chiralen monofil • Silon monofil • Tervalon braided
• Silon/Orsilon braided • Silk braided • Chiralen síťky
Částečně vstřebatelné
• Capromesh síťky
www.chirmax.cz
V á š př í b ě h
Zdravotní problémy
Začaly se objevovat zdravotní problémy
a nastalo období lékařských odborných
vyšetření, na základě kterých jsem také
navštěvoval lázně pro choroby neurologické a pohybového ústrojí. V důsledku mé
nemoci jsem odkázán na francouzské hole,
což také ovlivňuje možnost kouření, hlavně při venkovní chůzi. Jedno z odborných
vyšetření zjistilo, že mám zvýšený cukr
v krvi a proto jsem byl odeslán do diabetologické poradny. Rozšiřuji počet průkazek
o Průkaz diabetika. V poradně předávám
paní doktorce zdravotní nálezy ohledně
mé nemoci. Píše se den 3.12.2008. Když
paní doktorka přečetla předané nálezy,
provedla ještě další kontrolu a závěrem
mně sdělila: „Pane Donaczi, vy byste
pro vaší závažnou nemoc neměl vůbec
kouřit.“ A já ji uvěřil, protože to byla první
doktorka, která mi sdělila tuto pro mě nepříjemnou zprávu. Bral jsem to jako zákaz
kouření. Při každém odborném vyšetření,
i v lázních, se každý lékař ptal, zda kouřím
a kolik cigaret denně. Po mém pravdivém
sdělení, tuto informaci zapsal do nálezu,
ale nikdy a nikdo mně nezakázal kouřit,
ani nenaznačil, že bych měl přestat. Když
jsem v tento osudový den 3.12.2008 přijel
domů, všechny cigarety ihned putovaly
do kamen etážového topení. Jako vzpomínku na tento den jsem si ponechal jednu
krabičku se dvěma cigaretami značky V.,
která již v té době stála 60 korun. Manželka byla velice mile překvapená, co že se to
se mnou děje. Když jsem jí sdělil, že paní
doktorka mi doporučila nekouřit, ihned se
mě ptala: „Jak byla paní doktorka stará, že
jsi jí uvěřil?“ Při další kontrole v poradně
za tři měsíce jsem jí poděkoval a sdělil, že
již nekouřím. Byla tímto mým rozhodnutím potěšena tak, jako moje manželka, se
kterou bezmála padesát let jdeme společnou cestou životem. Osudové datum pak
každoročně oslavuji jako „Vítězství nad
nikotinem“. Po padesáti dvou letech kouření, ve věku 71 let přestávám být závislý
na nikotinu.
Přestat kouřit je podmíněno pevnou vůlí
a odhodláním každého člověka udělat maximum pro své zdraví. V současné době se
jenom dívám na krabičku cigaret s datem
a v duchu si říkám, proč jsem nepřestal
dříve, když mě k tomu manželka nabádala
skoro po celou dobu našeho společného
soužití. Věřte své ženě, myslí to s Vámi
dobře. Šetříte si svoje zdraví a do rodinného rozpočtu můžete přispět v současné
INZERCE
snížení se mně dařilo v důsledku cestování hromadnými dopravními prostředky
do práce a z práce. V tomto období jsem
již kouřil maximálně 15 cigaret denně.
V domnění, že snížím riziko škodlivosti
kouření na můj organizmus, jsem začal
kouřit cigarety V., které obsahovaly méně
škodlivých látek. Této značce jsem byl
věrný až do osudového dne. Počet jsem
udržoval pak v rozmezí 10 – 15 kusů
do doby, kdy jsem dostal k narozeninám
počítač včetně tiskárny a o tři roky později
v roce 2005 jsem se připojil na internet. Ze
začátku jsem počítač využíval ke hraní,
psaní různých článků do časopisů a vedení
domácího rozpočtu. Prvním rokem hospodaření mé domácnosti jsem s hrůzou
zjistil, že moje kouření za rok stálo celkem
6 220 korun. I když jsem se snažil kouření
omezovat, roční výdaje stoupaly v důsledku zvyšování ceny cigaret. Častá práce
na počítači a později sledování internetu
mně denně zabíralo dost času, čímž jsem
zapomněl na kouření a výsledkem bylo
pět až osm cigaret denně. Ale stále jsem
nemohl tuto neřest zcela ukončit.
63
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Poděkování
Nemocnice Český Těšín
Vážení, v dubnu jsem byla přijata do nemocnice na oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením v Českém Těšíně
a chtěla bych touto cestou poděkovat paní
primářce Pieniažkové za ochotu, vstřícnost
a obětavou pomoc lidem, kteří po různých
těžkých nemocech mají možnost na tomto
oddělení se zotavit a částečně rehabilitovat.
Děkuji celému kolektivu zdravotních sester
za laskavou péči a pěkný přístup k pacientům. Je důležité, že v Českém Těšíně
takové oddělení existuje a přeji do budoucna hodně úspěchů.
Helena B., Český Těšín
Paní ředitelko, chtěla bych tímto ze srdce
poděkovat celému OOOP (Oddělení odborné ošetřovatelské péče), paní primářce
MUDr. Pieniažkové a panu MUDr. Baránkovi, staniční sestře Hrkalové a všem
sestrám, ošetřovatelkám, ošetřovatelům
za profesionální přístup a vzornou super
péči, jenž byla věnována mému otci Rudolfu G. během jeho hospitalizace v srpnu,
září a říjnu.
vděčná Jana G., Český Těšín
Paní primářko, vždy Vám budu vděčná
a Vaším dlužníkem za tu velkou pomoc
a účinnou zdravotní péči, kterou mi už
po několik let poskytujete!
S pozdravem pacientka z Českého Těšína
pod ě k ov á n í
Nemocnice Podlesí
64
V měsíci září jsem byla hospitalizována
na oddělení kardiologie I. Jelikož se jednalo o můj první pobyt v nemocnici, měla
jsem některé obavy, ale zcela zbytečné.
Profesionalita lékařů, laskavý a citlivý
přístup sestřiček k pacientům, vzorná
čistota a dobrá strava svědčí o vynikající
nemocnici Třinec-Podlesí. Děkuji touto
cestou všem, kteří o mne pečovali, vrátili
mi zdraví a tím příňatek krásného nemocničního zařízení.
S úctou Věra V., Příbor
Nemocnice Prostějov
Touto cestou děkuji několika neznámým lidem, kteří mi pomohli při úrazu
na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově. Také velmi děkuji záchranné službě,
MUDr. Dunajskému a zdravotním sestrám
traumatologické ambulance v prostějovské
nemocnici za jejich lidský přístup a profesionální ošetření.
Soňa V., Prostějov
Vážený pane řediteli! Chtěla bych tímto
dopisem vyjádřit poděkování za příkladnou péči poskytnutou pracovníky
Vaší nemocnice oddělení LDN A a B.
Můj dík patří především paní primářce
MUDr. Zaoralové, MUDr. Dostálové, všem
zdravotním sestrám, ošetřujícímu personálu, rehabilitačním pracovnicím a paní
Zbožínkové. Jejich práce je velmi náročná
nejen fyzicky, ale i psychicky a proto chci
vyjádřit své poděkování. Přeji jim, aby jim
zůstala stále stejná chuť pomáhat nemocným včetně jejich empatického přístupu.
Za vše díky Květoslava S. Prostějov
Vážení, od 4.8. jsem byl hospitalizován
nejprve na interní JIP a následně od 8.8.
do 31.8 na interním oddělení A – lůžková
část. Po celou dobu pobytu mi byla věnována prvotřídní péče. Děkuji za vše, co
mi odborní lékaři, zdravotní sestry i další
personál poskytli. Zejména děkuji ošetřující lékařce MUDr. Kateřině Machové
a celému kolektivu na interním oddělení
A v Prostějově.
ci zaregistroval pouze ve výše uvedeném
případu. Nemocné jsou překládány vždy
po předchozí telefonické domluvě se mnou
nebo mým zástupcem, vždy se jedná o plně
indikované překlady, dokumentace je
v příkladném pořádku, takže nemusíme
řadu vyšetření opakovat, protože tato jsou
již hotova a laboratorní vyšetření jsou
z doby těsně před překladem, navíc interní
léčba je taková, že nemusím k její korekci
volat našeho internistu konsiliáře. Včasné
odeslání pacientek a nečekání na zdlouhavý služební postup nám urychluje a usnadňuje léčbu a je ve prospěch nemocných.
Postup primáře MUDr. Zedka se odlišuje od řady dalších spádových zařízení
a mohl by být příkladem ostatním co se
korektnosti, kolegiality, péče o nemocné
a vysoké odborné úrovně týče. Věřím, že
i Vy dokážete ocenit tak odborně i morálně
zdatného zaměstnance Vaší nemocnice.
V úctě primář MUDr. Emanuel D.
Jménem celého kolektivu dětského oddělení bychom chtěli poděkovat klientům
Duševního zdraví o.p.s. Klubu denního
stacionáře, kteří v rámci ergoterapie pod
vedením sester Jany Habáňové, Hany Košutové a Ivany Špunarové vytvořili pletené
S pozdravem Milan J., Prostějov
Dobrý den, jmenuji se Andrea K. Můj
přítel, pan Graham N.C., byl ve Vaší nemocnici několikrát hospitalizován. Trpěl
chronickou lymfatickou leukémií, jíž nakonec bohužel podlehl. Zemřel v prosinci
loňského roku. Přesto bych touto cestou
ráda poděkovala těm, kteří se o něj starali
a jimž nebyl lhostejný. Vždy ocenil jakoukoliv snahu pohovořit si v rodném jazyce.
Měl oblíbenou sestřičku z JIP z chirurgie,
bohužel jsem si nezapamatovala její jméno.
Snad se najde i tak a pochvala k ní doputuje. Děkuji za vyřízení.
S pozdravem Andrea K.
Nemocnice Přerov
Vážený pane řediteli, dovoluji si Vás
upozornit na vynikající letitou spolupráci
s primářem MUDr. Zedkem, přednostou
LDN Vaší nemocnice. Pracuji ve funkci
primáře gerontopsychiatrie v PL Kroměříž
již 30 let a dosud jsem podobnou spoluprá-
panenky, keramická zvířátka, vlněné panáčky, papírové hlavolamy a skládačky. Své
výrobky darovali hospitalizovaným dětem.
Pacienti na dětském oddělení jsou malými
drobnostmi odměňováni za statečnost při
vyšetření. Dárečky si odnášejí domů s velkou radostí a úsměvem na tváři.
S pozdravem J. H.
Vážený pane řediteli, s potěšením se na Vás
obracím, abych vyjádřil poděkování
MUDr. Rafimu z ortopedického oddělení
Vaší nemocnice. Kromě toho, že je pan
doktor výborný operatér a skutečný odborník ve své specializaci, k pacientům vyka-
zuje nadstandardní přístup. V říjnu loňského roku, kdy jsem byl u Vás hospitalizován,
jsem prodělal náhradu kolenního kloubu.
Tato operace, kterou vedl MUDr. Rafi, mi
zcela změnila kvalitu života. V lázních
jsem se setkal s dalšími pacienty, kteří prodělali tutéž operaci a jejich pooperační stav
zdaleka nebyl tak dobrý jako můj, a proto
bych chtěl pochválit práci MUDr. Rafiho.
Pane řediteli, jsem rád, že jsem mohl být
operován ve Vaší nemocnici a přeji Vám
spoustu dalších spokojených pacientů.
S pozdravem Petr Š.
Nemocnice Šternberk
další problém, který by při přehlédnutí
mohl vést k neřešitelným situacím ohrožujícím znovu můj život. S velkou péčí
a laskavým přístupem mě všichni zainteresovaní lékaři a sestry připravili na velmi
vážný a vysoce odborný zákrok, který
úspěšně provedl MUDr. Loveček s týmem
ve fakultní Nemocnici. Díky všem jmenovaným i ostatním lékařům mohu dnes psát
tyto řádky a opět se věnovat svým aktivitám a koníčkům. Je málo slov na vyjádření
vděčnosti za všechno lidské úsilí, které mě
vrátilo životu – snad jen děkuji. Děkuji
všem, kteří se podíleli na mé léčbě, děkuji
za to, že jsem.
Korčákovi, staniční sestře paní Nikole Večeřové a všem sestřičkám a ošetřovatelkám
na tomto oddělení. Jsem vděčný všem lidem
za to, jak se starají – velmi dobře a profesionálně o moji manželku. Snaží se mi vždy vyjít vstříc, reagují na mé připomínky a někdy
pomáhají i mně osobně – v momentech, kdy
se zdravotní stav mé manželky zhoršuje a já
sám se necítím nejlépe. Všem jmenovaným
patří poděkování za moji manželku i za mě,
za jejich vstřícnost, trpělivost a lidský
přístup.
Děkuji Tomáš M., Valašské Meziříčí
Podhorská nemocnice
Jitka V., Uničov
Otto K., Dolany
V prosinci 2010 jsem zažila nepříjemné
selhání organismu, které jsem zpočátku
považovala jen za lehkou indispozici z nedostatku hořčíku v těle. Dostala jsem se
na chirurgicko-traumatologické oddělení
nemocnice ve Šternberku, vedené primářem MUDr. Ščudlou. Z lehké nevolnosti
se vyvinulo selhání plic, blokace ledvin
a otrava krve.
Ošetření a péče paní doktorky Smékalové a doktorky Fiedlerové na oddělení
JIP mě přivedly k částečnému vědomí,
k obnově pudu sebezáchovy a zabezpečily můj organismus natolik, že jsem
mohla být převezena na urgentní příjem
Fakultní nemocnice v Olomouci. Po konzultaci s MUDr. Vrtalem, MUDr. Luběnou a MUDr. Hradilem mi byl na tomto
oddělení doktorem Brázdou zaveden stent
a tím se upravila činnost ledvin. Další léčba pokračovala opět ve Šternberku. Díky
vnímavosti a preciznosti lékaře Puszkailera a jeho kolegů byl během kontrol objeven
Touto cestou bych chtěl poděkovat celému
chirurgicko-traumatologickému kolektivu
lékařů, sester a také všem velmi ochotným,
vždy usměvavým a vstřícným sanitárkám.
Velmi oceňuji ochotu, profesionalitu,
kterou jsem po celou dobu hospitalizace
cítil ze všech zaměstnanců. Děkuji za pomoc jak po stránce fyzické, tak částečně
i po psychické. Ještě jednou děkuji a přeji
mnoho spokojených pacientů.
Roman V.
Nemocnice Valašské Meziříčí
Dobrý den, chtěla bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se o mně
starali na chirurgickém oddělení
I. a na multidisciplinární JIP. Panu
primáři Bařinovi, lékařům, sestřičkám i ošetřovatelkám. Nechci
vynechat ani ostatní personál,
bez jejichž čistoty a pořádku
by oddělení rovněž nemohlo
existovat. Na tělesnou bolest se
brzy zapomene, ale na prostředí a vřelý lidský přístup nikdy.
Mnoho slov by podstatná
slova díků zastínilo, proto
můj děkovný dopis ukončím
s přáním dalších pracovních úspěchů a v životě
všeho dobrého a šťastného.
Ilona B. Vítkov
Vážená paní ředitelko, rád
bych touto cestou poděkoval všemu personálu
oddělení následné péče
I. ve vaší nemocnici
pod vedením primáře MUDr. Ludvíka
Dobeše, ošetřujícímu
lékaři MUDr. Petru
Vážení zaměstnanci oddělení ošetřovatelské péče. Dovolte mi, abych poděkovala celému vašemu kolektivu za péči, kterou jste
věnovali mojí, již zesnulé mamince, paní
Márii J. Přeji všem hodně úspěchů a síly
ve vaši náročné práci, které si vážím.
S úctou Hana S., Staré Město
Velké poděkování všem, kteří se mi
po dobu mé rehabilitace zde, na rehabilitačním oddělení od 10.8. do 1.9. věnovali.
Každý sem přichází s nadějí, že mu pomohou. Ano, zde úsměv, milé slovo a ochota
léčí. Ovšem, bez léčebných postupů
a odbornosti by se
pod ě k ov á n í
Dobrý den, ve dnech 23.5 až 2.6. a ve dnech
5.7. až 20.7. jsem byl hospitalizován
ve vašem zařízení Nemocnice Šternberk
s diagnózou K 800. Při první hospitalizaci
mi byl rozehnán zánět žlučníku, při druhé
hospitalizaci jsem podstoupil operaci.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat MUDr. Stavělovi a jeho kolektivu
za zdárný průběh operace s úspěšným koncem. Mé díky patří také MUDr. Puszkailerovi, ošetřujícímu lékaři, kolektivu
lékařů a samozřejmě zdravotním sestrám
a pomocnému personálu za vstřícný, milý,
ochotný a odborný přístup ke mně jako
pacientovi. Nyní jsem již více jak tři týdny
po operaci a cítím se dobře. Za toto ještě
jednou děkuji výše uvedeným osobám,
prakticky celému personálu chirurgického
oddělení v Nemocnici Šternberk.
65
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
sonálu, i s informacemi, které poskytovali
na vyžádání. Byla jsem i mile překvapena
opět tím, a očekávala jsem to, že mamce
měřili hodnoty na každé končetině zvlášť,
což chápu, i další testy byly pro mě milým
překvapením, chápu, že se musí vyloučit všechna podezření. Přeji Vám hodně
dalších úspěchů, protože s těmi kladnými
výsledky u pacientů přichází jistě radost
nad smysluplností Vaší práce, a to Vám
i nadále přeji, aby převážná většina Vašich
zákroků byla s pozitivním výsledkem.
S pozdravem L. K., Havířov, za mamku
Dobrý den. Chtěla bych moc poděkovat
prim. MUDr. J. Chmelovi, ale i ostatním
lékařům a sestřičkám za bezvadný přístup
a perfektní péči. Děkuji a přeji mnoho
dalších spokojených pacientů.
A. W., Frýdlant nad Ostravicí
Nemocnica Krompachy
pacienti
neobešli. Budu v rehabilitaci
pokračovat doma, ale za úspěchy v mé léčbě děkuji všem. Přeji, ať se Vám vaše práce
daří a pacienti od vás odcházejí s těmi
nejkrásnějšími vzpomínkami.
Mária N., Žulová a Jiřina G.
pod ě k ov á n í
Šumperská nemocnice
66
Dne 10.10. až 24.10. byla na Vašem chirurgickém oddělení hospitalizována moje
sestra Eva B., která je zdravotně postižená.
Byla přivezena z Domova důchodců Šumperk. Následně prodělala operaci. Patří
Vám vřelé díky za vzornou péči. Poděkování patří všem lékařům – MUDr. Kratochvílovi, MUDr. Lutonskému, MUDr. Petrekové a všem zdravotním sestrám, které
se o ni staraly.
Naděžda G., zákonná opatrovnice
Vážený pane řediteli, dne 6.10. jsem
podstoupila operaci zánětu podčelistní
žlázy. Byla to moje první operace a obavy
byly na místě. Od prvního dne jsem byla
velice mile překvapená, milým a starostlivým chováním celého personálu. Velké
díky patří panu primáři, doktorům, doktorkám i sestřičkám
na ORL (ušní, nosní, krční). O mé veliké
spokojenosti budu informovat veřejnost.
Ještě jednou díky za všechno.
Ďakujem celému kolektívu chirurgického oddelenia za príkladnú starostlivosť
o moju mamu počas hospitalizácie, za profesionálny prístup, milé slová.
Čo všetko priať kolektívu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia? Zdravie,
šťastie a úspech v ich povolaní. Za ich vrelú
starostlivosť, obetavú prácu, milé slovo
a za všetko čo pre mňa pred a po operácii
urobili. Im patrí vrelá vďaka! Ešte raz vrelá
úcta a vďaka pán primár, doktorky a doktori, sestry, sanitárky, upratovačky...
pani Č. zo Širokého
Eva T.
Děkuji tímto urologickému oddělení Šumperské nemocnice, jmenovitě panu primáři
MUDr. Fügnerovi, ošetřujícím lékařům
za příkladný přístup ke mně jako pacientovi při léčbě prostaty. Stejně upřímně děkuji
všem pracovníkům a pracovnicím urologie, za vzornou obsluhu pacientů včetně
mě a přeji všem hodně zdraví do další
záslužné práce.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať celému
zdravotníckemu kolektívu pod vedením
pána primára Geržéniho za všetko čo pre
mňa za tie všetky dni čo som tu bola urobili. Úprimná vďaka patrí aj upratovačkám
a všetkým, ktorí sa o mňa celý čas starali.
Všetkým želám veľa rodinnej pohody,
úspechov v osobnom i pracovnom živote
a hlavne zdravie, ktoré človek potrebuje
najviac.
Pacient Antonín K.
ĎAKUJEM Vaša pacientka
Vítkovická nemocnice
Dopravní zdravotnictví
Vážené vedení Vítkovické nemocnice
v Ostravě, touto cestou Vám chci opět
poděkovat, stejně jako ostatním lékařům
a personálu Vaskulárního centra Vítkovické nemocnice v Ostravě. Poděkování Vám
chci vyjádřit za mamku, paní D. K., která
byla u Vás jeden den opět hospitalizovaná,
a výkon proběhl v pořádku. Byla jsem
spokojena s přístupem lékařů a zdrav. per-
Moc bych chtěla poděkovat MUDr. Lence Vackové a sestřičce na gynekologii
za profesionální a laskavou péči, kterou mi
věnovaly. Velice si vážím jejich lidského
přístupu, vstřícnosti a ochoty. Z ordinace
jsem odcházela s úsměvem na rtu. Ještě
jednou moc děkuji a přeji hodně spokojených pacientek.
Beata K., Praha
Novinky z Barrandova
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Barrandov Studio, TV Barrandov
„Na několik dní v srpnu navštívila barrandovský Fundus vůbec poprvé kostýmní výtvarnice Nathalie Leborgne a vybrala
pro produkci přibližně dvě stě kostýmních
kompletů z období druhé světové války.
Se spoluprací s naší divizí byla více než
spokojená a věříme, že se i při příštím
projektu obrátí právě na Barrandov, ačkoli
byla dosud zvyklá půjčovat si věci převážně
ve Francii,“ říká ředitelka divize Fundus
Věra Krátká.
Snímek vychází z knižní předlohy
rumunského autora Tituse Popovici
a vypráví dramatický příběh z jisté zapadlé
rumunské vsi. Během druhé světové války
je zde jednoho dne zabit německý voják
a nacisté hrozí vyvraždit celou vesnici,
pokud její obyvatelé sami a dobrovolně
pachatele nevydají. Jako obětního beránka
se vesničané rozhodnou předhodit slabomyslného Ipua (Depardieu), kterému
v případě falešného doznání slíbí velkolepý
pohřeb válečného hrdiny. Ipu se ovšem roli
dobrovolné oběti vzpírá a jeho bláznivé
chování se ukazuje jako osudově nepředvídatelné…
Snímek režíruje rumunský tvůrce Bogdan Dreyer. Po boku Gérarda Depardieu
se v roli kněze Johanise objeví i další herecká hvězda, americký herec Harvey Keitel,
známý například z filmů Martina Scorseseho. Hlavní ženskou postavu snímku
Margheritu ztělesní italská herečka Laura
Morante.
Jméno herecké legendy francouzské
kinematografie Gérarda Depardieu nezaznívá v souvislosti s Českou Republikou
a Barrandovem poprvé. Již v roce 2000 zde
natočil výpravnou televizní minisérii Bídníci, a to společně s Johnem Malkovichem
nebo Christianem Clavierem.
Televize Barrandov během
vánočních svátků uvede koncert
Světla ramp
Televize Barrandov na druhý vánoční
svátek večer odvysílá koncert Světla ramp.
Show u příležitosti 80. výročí založení Ateliérů Barrandov připomene slavné filmové
písně od 30. let přes skladby Voskovce
a Wericha nebo Semaforu, až po filmové
hity Karla Svobody. Celý pořad moderuje
Daniel Rous.
Populární české zpěvačky živě vystoupí
s orchestrem, sborem a taneční skupinou.
Na koncertu vystoupí Helena Vondráčková, Ilona Csáková, Leona Machálková, Tereza Mátlová, Monika Bagárová
a Ben Cristovao, Pavel Vítek, David Deyl,
Lucia Šoralová, Jitka Zelenková, Markéta
Konvičková, sestry Havelkovy a taneční
skupina Wings.
Seriál Borgis, který vznikal
také na Barrandově, míří
na obrazovky
Dvanáctidílný koprodukční seriál o nechvalně proslulém italském rodu krvavých
Borgiovců, který několik měsíců vznikal
i v barrandovských studiích, se konečně
dostává na televizní obrazovky.
Hlavní roli papeže Alexandra VI.,
vlastním jménem Rodriga Borgii, kolem
jehož rodiny se složitá síť intrik a vražedných úkladů rozehrává, ztvárnil herec John
Doman, známý především z detektivního
seriálu The Wire. Jeho dceru Lukrezii
ztvárňuje mladičká rusko-německá herečka Isolda Dychauková. Ale v obsazení figurují i česká jména jako Jiří Mádl, Tereza
Voříšková nebo Miroslav Táborský.
Natáčení jejich osudů probíhalo kompletně na území České republiky a samozřejmě i na Barrandově. Věrná kopie
Sixtinské kaple byla na několik měsíců
vybudována v ateliéru číslo
5 a na exteriérovém pozemku vyrostla
unikátní dekorace raně renesančního
Říma s Náměstím Sv. Petra. „Fascinuje
mě, co čeští umělci a řemeslníci dokázali.
V ateliérech vyrostl Řím, mám k dispozici
vlastní Sixtinskou kapli. A všechno je jako
opravdové," pochvaloval si jeden z režisérů
seriálu Oliver Hirschbiegel (Pád Třetí říše,
Invaze). Vizuální podobu příběhu Borgiovců měl na starosti kameraman Ousama
Rawi, který se mimo jiné podílel i na jiném
historickém seriálu Tudorovci.
Novi n k y z B arra n dova
Barrandov dodává kostýmy pro
film s Gérardem Depardieu
Přes dvě stě kostýmních kompletů z barrandovského Fundusu se objeví v připravovaném německo-belgicko-rumunském
snímku s názvem Ipu: Convicted to Live,
jehož hlavní hvězdou bude populární francouzský herec a známý bouřlivák Gérard
Depardieu. Samotné natáčení odstartovalo
počátkem září na rumunských lokacích,
zejména v zachovalé středověké vsi Sighisoara a následně v Bukurešti.
67
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Můj den musí začínat vůní dobré
kávy, kterou si sladím o trochu víc
Karel Gott: Klíčem k úspěchu je cílevědomá práce. A taky štěstí. Jít mu naproti. Jen tak můžete být ve správnou
chvíli na správném místě.
Autor: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Jakub Ludvík
mého prvního slavíka. Nezapomínám ani
na píseň Stokrát chválím čas, na kterou čekají snad všechny ženy a dívky v sále. Píseň
Když jsem já byl tenkrát kluk pak zpívám
hlavně proto, že je pro mne s přibývajícími
roky stále aktuálnější. A nezazpívat asi můj
největší hit Lady Carneval z autorské dílny
Karla Svobody a Jiřího Štaidla? To snad ani
nejde. Na tuhle píseň diváci přišli a musí tudíž pochopitelně zaznít. Doma i v zahraničí.
ze sv ě ta celebrit
Jakým způsobem si léčíte hlasivky, když
onemocní?
Nejlepší je koncert odříci, protože když
zpíváte indisponovaný, stejně vás všichni
pomluví a nikoho nezajímá, že jste nechtěl
zklamat své příznivce. Na to mne už
před lety upozorňoval operní tenor Peter
Dvorský. Letošní šedesátník, kterého v 70.
a 80. letech minulého století za svého legitimního nástupce označoval sám Luciano
Pavarotti. Musím se permanentně hlídat.
I co se týče jídla a pití.
68
K
české hudební scéně patří neodmyslitelně už více než 50 let. A přesto
před každým svým koncertem pociťuje trému. Na žádném z nich přitom nikdy nevynechá svůj první legitimní hit Oči
sněhem zaváté. Přestože má rád svíčkovou,
která má tu pravou chuť a sílu, v den svého
koncertu prakticky nejí. Momentálně je
v úžasné formě a zpívá se mu líp, než před
deseti lety. Svým dcerám se snaží jít příkladem a věří, že to nejlepší teprve přijde…
To vše a mnohem víc nám prozradil během
rozhovoru nejpopulárnější český zpěvák,
držitel 36 slavíků, Karel Gott.
Už více než 50 let jste neodmyslitelnou
součástí české hudební scény. Přesto, cí-
títe i teď po letech před svými koncerty
trému?
Cítím čím dál větší trému. Možná ale je to
spíše než tréma důvěra mých fanoušků, diváků a posluchačů, kteří jsou mi už víc jak
padesát let věrni navzdory všemu a všem.
Ty nechci zklamat a nechci za žádných
okolností pokazit to, čemu se pět desetiletí
s láskou věnuji.
A existuje nějaká písnička, kterou
na žádném koncertě nevynecháte?
Samozřejmě a není to jen jedna píseň! Nemohu vynechat můj první legitimní hit Oči
sněhem zaváté, který mi v roce 1963 napsali
dnes už legendární autoři divadla Semafor
Jiří Šlitr a Jiří Suchý, a který mi přinesl
Přibližte našim čtenářům, co to pro
nejpopulárnějšího českého zpěváka
znamená, že se musí permanentně
hlídat…
Můj den musí začínat vůní dobré kávy, kterou si sladím o trochu víc. A k té patří dobrý
tvarohový koláč s rozinkami máčenými
v rumu. Na co po ránu nemám absolutně
chuť, je hemenex nebo uzeniny. Zkrátka
masitá snídaně. Mám mezi mými příznivkyněmi řadu vynikajících amatérských
cukrářek, které mne tak zásobují svými,
s láskou připravovanými výrobky, že obvykle mám z čeho vybírat, co si ke kávě ráno
dám. Vozí mi kremrole, pečou moučníky,
dodávají domácí zavařeniny nebo pravý
včelí med. A přitom dbají i na to, aby v ničem nebylo nic, co by škodilo mému hlasu.
A to jsou ořechy a mandle. Mají v sobě
mikroskopické drápky, které způsobují
podráždění sliznice. Jednoduše po jejich pozření dojde k lehkému zánětu a okamžitému
odchodu hlasu. Zjistil jsem, že všechny věci,
A co například v den Vašeho koncertu?
Předchází mu nějaké speciální přípravy?
V den, kdy mám koncert, během dne
prakticky nejím. Kdybych si dopřál českou
kuchyni, třeba pravou, nefalšovanou svíčkovou, která má tu správnou chuť a sílu, nic
by se mnou ten den už nebylo. To dojím,
položím příbor a hlásím, že žádné umění už
nebude. Už prostě nejsem schopen žádných
aktivit a chce se mi spát. Ale po úspěšném
koncertě obklopen přáteli si pak dopřeji to,
co jsem si celý den odpíral. Klidně pozdě
v noci, i když vím, jak je to nezdravé. Své
zkušenosti ale nemohu generalizovat.
Vždycky mne zajímalo, co Luciano Pavarotti cucá na jevišti během koncertů, které
jsou satelitem přenáseny do celého světa.
Když jsem se šel podívat na jeho tiskovku
před pražským koncertem, co zajímavého
bude vyprávět, uviděl jsem, že má před
sebou skleničku plnou ledu. Když se ho
jedna novinářka na to zeptala, odpověděl,
že od té doby, co během zpívání cucá kostky
ledu, neví, co jsou to problémy s hlasem.
Angína, katar z únavy apod. To už mi před
léty říkal můj krčař z nemocnice na Bulovce
prof. Bláha, že úplně nejhorší je horký čaj,
protože to pak viry a baktérie mají pré. Ale
když je zmrazíte, tak je zabijete. Hrozně
jsem se od něho naučil, protože to nebyla
jen kapacita ve svém oboru, ale taky sám
zpíval. Už podle pozdravu, když jsem
za ním přišel, poznal, zda večer budu zpívat
nebo ne. A často mi radil, abych za ním
do nemocnice vůbec nechodil, že tam se jenom ještě víc nakazím, že vyrazíme někam
na skleničku. Díky němu jsem pochopil, že
hodně záleží na psychice. Byl to neskutečný
optimista, hodinu jsme si povídali, on mi
třeba vyprávěl, jak na vlastní oči viděl v milánské La Scale Plácida Dominga, jak jde
na ty nejvypjatější pasáže jedním dechem.
Uměl ho skvěle napodobit a já pak od něho
odcházel nabit energií, v absolutní pohodě
a až u auta jsem zjistil, že mne vlastně vůbec
nevyšetřil, neléčil a mně už nic neschází.
Je o Vás známo, že jste už od malička
chtěl být malířem. Nakonec se z Vás stal
fenomenální zpěvák a držitel 36 slavíků.
Proto mi to nedá a zeptám se, co je
pro vás větším potěšením? Zpěv nebo
malování?
Potěšení mi dělá obojí. Zpěv i malování.
A protože o malování je známo, že je to
pěkně drahý koníček, vydělávám si na něj
po léta právě zpíváním. I když v posledních
letech maluji už jen sporadicky.
Vedete k umění i své malé dcerky?
Nijak systematicky. Určitě se ale na jejich
výchově podílím víc a mnohem systematičtěji než na výchově svých dcer Dominiky a Lucie. Jednoduše proto, že společně
žijeme. O tom jak správně vychovávat se
napsalo a napíše spousta knih a výsledek
je jistý teprve tehdy, až se dítě osamostatní
a vy vidíte, jaký život začalo žít. Jak se k životu postavilo. Těší mě, že holčičky mají
rády hudbu, výtvarně se projevují, začínají
mluvit anglicky a v době obrovského rozmachu techniky jsou rády, když se jim čte.
To považuji v době internetu, počítačových
her, cédéček a dévédéček za moc důležité,
jelikož to rozvíjí fantazii a rozšiřuje slovní
zásobu. Mnohem spíše, než vychovávám,
se je snažím nasměrovat a usiluji o to
zábavnou formou.
Jak konkrétně své děti směrujete?
Jen tak mi naslouchají s otevřenýma
očima. Snažím se jít jim příkladem, aby
pochopily, že se například nesmí lhát.
Snažím se motivovat je. Potvrdilo se mi,
že je to správná cesta. Když v osmdesátých letech má nejstarší dcera Dominika
dospívala, strašně se toužila podívat
do světa. „Pojedeš se mnou, když uvidím,
že děláš pokroky v němčině,“ řekl jsem jí
tenkrát. A protože jsem výrazné zlepšení
viděl a slyšel na vlastní uši, svůj slib jsem
splnil a Dominiku do Německa vzal. Dnes
se domluví i anglicky, rusky, finsky, čínsky
a japonsky.
Máte nějaké životní motto, kterým se
řídíte?
Věřím tomu, že to nejlepší teprve přijde,
a že se mám tudíž pořád na co těšit. Ale
spíše než nějakým mottem se celý život
spoléhám sám na sebe. Vždycky se mi to
vyplatilo a doufám, že vyplácet bude.
Jakým způsobem nabíráte po svém
turné znovu síly? Relaxujete?
Pár dní odpočívat vydržím, ale kdyby to
mělo trvat dlouho, zbláznil bych se z nic-
nedělání. Jen turné skončí, už se soustředím na to, co mne čeká. Loni jsem měl
turné po Čechách a po Moravě s operní
divou Evou Urbanovou, které Ochranný
svaz autorský letos vyhlásil nejúspěšnějším
turné loňského roku, protože se na nás
přišlo podívat nejvíc platících diváků.
V okamžiku, kdy turné skončilo, jsem
se naplno vrhnul do dokončování alba Sentiment, které jsem si nahrával pro radost
a nepředpokládal, že s ním budu bourat
hitparády. A vidíte, když letos vyšlo, týden
po křtu se stalo nejprodávanějším albem
v České republice.
Mohou se fanynky těšit na nějaké další
novinky v příštím roce? Na čem teď
aktuálně pracujete?
Momentálně pracuji na třech albech současně. Chci využít toho, že jsem momentálně v úžasné formě a zpívá se mi líp než
před deseti lety. Nechci dopadnout jako
Frank Sinatra, kterého když se ptali v době,
kdy už zpívat nemohl, na to, zda lituje
něčeho, co nedělal, když ještě zpívat mohl,
odpověděl: „Chodil jsem málo do nahrávacího studia“. A tak já nahrávám o stošest
a přitom už uvažuji o programu turné
na příští rok. Tak relaxuji, tak nabírám
síly. A samozřejmě mne motivuje a energií
nabíjí rodina. Manželka i mé čtyři dcery
a pochopitelně vnuk Vojta, který se začátkem příštího roku dočká sourozence.
Co je podle Vás klíčem k úspěchu?
Cílevědomá práce. A taky štěstí. Jít mu
naproti. Jen tak můžete být ve správnou
chvíli na správném místě. A do jisté míry
i snění. Já o něčem sním celý život a své sny
si postupně plním. Jde to, věřte mi!
ze sv ě ta celebrit
které mám rád, škodí hlasu. Čaj, který otevírá mysl, vysušuje sliznici. Stejně tak káva,
a když si ji dám navíc s mlékem, dochází
k zahlenění. Škodí i ostře kořeněná jídla,
červené víno z Bordeaux. Hlavně z regionu
Saint Emilion. To se moc hodí k francouzským sýrům, které miluji. Například Le
fougerou, Reblochon nebo Chévre. Tohle
červené víno ale vysušuje hlasivky, takže si
ho v době koncertního turné taky nemohu
dopřát. Po česneku nemohu spát, na špenát,
který miluji jako přílohu k jehněčímu, mám
těžkou alergii.
69
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Přední český paralympionik Radim
Kozlovský kromě úspěchů v lyžování vozí
světové medaile i ze závodního rybolovu
Po úraze mě napadaly myšlenky život ukončit, a zdali vůbec má smysl život na vozíku žít. Hodně jsem přemýšlel
nad životem a spravedlností. Dospěl jsem k závěru, že život je spravedlivý, a proto má smysl jej žít dál.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv Radima Kozlovského
V té době jsem měl po gymnáziu, a protože
jsem se nedostal na vysokou zemědělskou
školu, dělal jsem praxi v kravíně ve Vendryni. Při cestě z práce jsem spadl z mostu
do řeky Olše, zlomil si tři obratle a poranil
míchu. Ve vodě jsem ležel deset hodin.
Když mě našli, měl jsem 28 stupňů Celsia.
Podchlazení mi zastavilo vnitřní krvácení,
a díky tomu jsem přežil.
ze sv ě ta celebrit
R
70
adim Kozlovský se narodil v Třinci
v roce 1969. Od svých devatenácti
let je kvůli úrazu na invalidním vozíku. Závodně se věnuje lyžování – LW10
(paraplegik). Jako první Čech závodil
na monoski, což je jedna běžná lyže,
na které je upevněna silným vázáním
odpružená skořepina, ve které handicapovaný lyžař sedí. Mezi jeho největší
dosažené úspěchy patří účast na zimních
paralympijských hrách v italském Turíně
2006, kde vybojoval 13. místo v obřím
slalomu. Před dvěma roky se zúčastnil paralympijských her v kanadském
Vancouveru. Lyžování je pro něj sportem
číslo 1. Přesto má další zálibu – sportovní
rybaření – a na svém kontě má stříbrnou
medaili v jednotlivcích z mistrovství světa
ve Francii v roce 2010 a také dvě čtvrtá
místa z dalších světových šampionátů.
Také získal tři zlaté medaile z Mistrovství
světa hendikepovaných rybářů v letech
2008, 2010 a 2011 v Německu, Francii
a Itálii v lovu ryb udicí – plavané, kdy byl
členem čtyřčlenného týmu, který během
šesti hodin nachytal více než sto kilogramů ryb. Radim Kozlovský je ženatý a má
osmiletého syna Kvida.
Radime, sportoval jste jako dítě? Měl
jste v té době nějaké úspěchy?
Jako dítě jsem zkoušel hrát hokej, ale
především jsem se věnoval řeckořímskému
zápasu, ve kterém jsem uspěl na úrovni
krajského přeboru. Ze zdravotních důvodů
jsem ale ve 13 letech se zápasem skončil.
Jinak mě rodiče vedli spíše k rekreačnímu
sportu a všestrannosti. Naučil jsem se
plavat, bruslit, lyžovat, rybařit a kladnému
vztahu k turistice a přírodě.
V devatenácti jste měl vážný úraz,
po kterém jste zůstal upoután na vozík?
Co se stalo?
Většina lidí po takovém úrazu uvažuje
o sebevraždě. Myslel jste na ni také a co
Vás z těchto myšlenek dostalo?
Po úraze jsem jako každý věřil, že se můj
stav zlepší natolik, že budu zase chodit.
Doktoři v té době nebyli tolik otevření
a v podstatě mě u nadějí nechali. Po půl
roce stráveném v nemocnici jsem odjel
na rehabilitaci do Hrabyně, kde jsem si
začínal uvědomovat, že na vozíku zůstanu
napořád. Tehdy mě napadaly myšlenky
život ukončit, a zdali vůbec má smysl
život na vozíku žít. Hodně jsem přemýšlel
nad životem a spravedlností. Dospěl jsem
k závěru, že život je spravedlivý a proto
má smysl jej žít dál. Vždyť jsem byl mladý
a měl jsem vše před sebou (smích).
Kdo Vás poté „nasměroval“ k lyžování?
A jaké byly začátky, když jste musel
lyžovat na jedné lyži?
K lyžování jsem se dostal až po šesti letech
života na vozíku. Do té doby jsem intenzivně sportoval, a to minimálně pětkrát
týdně. Hrál jsem basketbal, tenis, závodně
plaval a závodil také v orientačních závodech a v atletice. Lyžování pro mě ale byl
sport, který jsem chtěl strašně vyzkoušet.
Když se mi v roce 1995 naskytla příležitost
zúčastnit se výukového kurzu fakulty tělesné kultury a sportu, odjel jsem na týden
na Červenohorské sedlo do Jeseníků. Tam
jsem po třech dnech strávených na monoski sjel bez pádu celý kopec a do lyžování
se zamiloval.
Jaké jsou Vaše největší úspěchy v lyžování a v které disciplíně? Jakých úspěchů chcete v lyžování ještě dosáhnout?
Úspěchy v lyžování, kterých si cením
nejvíce, to je především 13. místo v obřím
slalomu na zimní paralympiádě v Turíně,
7. místo ve Světovém poháru ve švýcarském Klosters a páté místo v Evropském
poháru ve slalomu a obřím slalomu.
A čeho bych chtěl v lyžování ještě
dosáhnout? Rád bych se znova propracoval
do světové špičky, ale bude to hodně těžké,
protože přibyla spousta nových závodníků
a úroveň lyžování na monoski se stále zvyšuje. A pokud mi to zdraví dovolí, pokusím
se vybojovat si nominaci na následující
Zimní paralympiádu v Soči v roce 2014.
jaké úkony a dopomoci může pomocník
vykonávat, záleží na hendikepu závodníka.
„Syn je mým velkým fandou a rád si se mnou zajde
na ryby. V zimě spolu lyžujeme, když má čas, jezdí se
mnou na trénink“
Kde trénujete lyžování a rybaření, a jak
často?
Lyžování trénuji na sjezdovkách v okolí,
především v Mostech u Jablunkova, na Bílé
a ve Vrátné dolině na Slovensku. Před
sezónou odjíždím trénovat do Rakouska
na ledovec Hintertux. Na ryby chodím
ve volných chvílích v okolí bydliště a pokud je času více, rád si zajedu do jižních
Čech na Lužnici, kde mám krásné přístupné místo se spoustou ryb.
Kolik je v České republice aktivních hendikepovaných závodníků? Liší se nějak
chytání hendikepovaných a běžných
rybářů?
V Česku je hendikepovaných rybářů, kteří
mají chuť a možnosti závodit v plavané
poměrně málo. Mistrovství republiky
se účastní přibližně 20 až 25 závodníků.
Bohužel většina hendikepovaných rybářů
si nemůže z finančních důvodů pořídit
potřebné vybavení.
Odlišnosti v chytání běžných rybářů
a nás vozíčkářů jsou především v přípravě a dostupnosti místa kde chceme lovit.
Dostupných míst pro vozíčkáře je u vody
jako šafránu, a přes neustále přibývající
zákazy jich je stále méně. Pak nezbývá než
k vodě vyrazit s pomocníkem. Pomocníka
využíváme i při závodech v plavané. To,
Jaké máte další cíle a plány v závodním
rybolovu?
Mým cílem je dosáhnou na mistrovství
světa na zlatou medaili v jednotlivcích,
v týmech pak potřetí obhájit zlatou medaili, což se doposud nepodařilo žádnému státu. Na domácí scéně pak úspěšně závodit
v lize se zdravými.
Jste ženatý a máte syna. K čemu ho
vedete? Sportujete spolu?
Syn je mým velkým fandou a rád si se
mnou zajde na ryby. V zimě spolu lyžujeme, když má čas, jezdí se mnou na trénink.
Loni začal jezdit také na snowboardu. Zá-
Radim Kozlovský se synem
vodní lyžování ho zatím nechytlo, oblíbil si
kolo a v létě spolu vyrážíme na projížďky.
Viděl jsem Vás tančit na vozíku, a to bylo
něco neuvěřitelného. Jaké máte ještě
záliby?
Tanec na vozíku to je ještě pozůstatek
z dob než jsem začal lyžovat. Tehdy jsem
také chvíli závodně tančil a s partnerkou
jsme dovezli v roce 2003 z Mnichova šesté
místo v rokenrolu. Kromě tance je mou
vášní ještě akvaristika.
Po své premiéře na paralympiádě jste
byl osloven, zda byste za nezávislé
sdružení Osobnosti pro Třinec nechtěl
kandidovat do zastupitelstva. Souhlasil
jste a v roce 2006 se stal místostarostou
Města Třinec? Jak se Vám práce líbila?
A jak to šlo spojit s trénováním?
Jak se mi práce místostarosty líbila? Pro
mě to byla v prvé řadě obrovská změna.
Musel jsem se učit novým věcem, poznávat
spousty nových lidí, naslouchat občanům
a řešit jejich problémy. Byla to práce zajímavá a hodně jsem se naučil. Práce bylo
tolik, že jsem neměl téměř čas na sport.
Přesto jsem se snažil alespoň dvakrát týdně
sportovat. Lyžování jsem se ale nechtěl
vzdát a tak jsem se účastnil alespoň 3 až 4
závodů v sezóně, abych si udržel FIS body
a mohl startovat i v dalším roce. Vždy to
bylo velmi složité skloubit s prací a padla
na to většina dovolené. Ještě že mám tak
tolerantní manželku (smích).
Co nyní profesně děláte a co ještě chcete
v životě – v osobním i sportovním –
dokázat?
Nyní provozujeme společně s manželkou
malou účetní kancelář a kromě toho jsem
stále v radě města a vedu komisi dopravy.
Práce je celkem dost. Je to ale podstatně
volnější, než když jsem dělal místostarostu.
Do budoucna chci zůstat aktivní v komunální politice, neboť mi není lhostejné,
v jakých podmínkách žijeme a vyrůstají
naše děti.
V osobním životě chci být především
dobrým tátou a spolehlivým partnerem své
milující ženě. Také si stále více uvědomuji, že sport je pro mě nezbytný k udržení
zdraví, dobré kondice a tím i soběstačnosti.
Proto budu sportovat celý život.
ze sv ě ta celebrit
Nyní k rybaření. Jak dlouho chytáte
ryby? Kdo vás přivedl k závodnímu
rybolovu?
Ryby chytám od dětství. Naučil mě to táta
a od svých osmi let vlastním rybářskou
povolenku.
K závodnímu rybolovu – plavané, jsem se
dostal v roce 1998 díky kamarádovi Martinu Kovářovi, který je sám vozíčkář. V té
době se zároveň začal tvořit reprezentační
tým tělesně hendikepovaných rybářů.
Jaký je váš největší rybářský úlovek?
Největší rybou, kterou jsem ulovil, byla
treska obecná dlouhá 107 centimetrů.
Ulovil jsem ji v Norsku na moři a málem
mě stáhla z lodi do vody. U nás jsem chytil
štiku dlouhou 95 centimetrů.
71
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Křížovka
K Ř ÍŽ O V K A
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALíČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. ledna 2012 na email [email protected] Do předmětu emailu uveďte heslo „křížovka – prosinec“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají
opět dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a Repharm.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Duševní bolest je horší nemoc, než tělesná.
Z celkového počtu 64 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé:
72
Bronislava Kosiarzová (Český Těšín), Mgr. Lucia Komarová (Levoča), Radovan Hnilica (Vikýřovice), Helena Dudková (Hlučín),
Jindřich Svoboda (Prostějov).
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v Našem AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
ECÍM MASEM
KUŘ
S
ČKY
E
N
A
LÍV
ké nemoc nice
Od pacie nta M
aria na z V ít kovic
Ingredience:
er vená
Pepř, cibule, sů l, 1 č
kru, kuřecí
paprika, 1 lžíce cu
ka, pórek,
prsa, sójová omáč
, 1 lžíce
nů
2 vejce, 5 ža mpio
leté
m
ka
solamylu, 1 lžič
omáčka,
vá
tro
es
paprik y, worc
troška chilli.
malé
Maso na krájíme na
a přidáme
ísy
kostk y, dá me do m
ové
str
ce
or
trošku sójové a w
priku
pa
,
kr
cu
e
ám
omáčky. Přid
le na krájíme
a trošku chilli. Dá
priku, pórek,
na malé kousky pa
Přidáme
ža mpiony a cibu li.
vejce a sola myl.
mícháme
Vše dohromady za
ednici pár
v l
et
ež
a nechá me ul
z masové
hodin. Po uležení
aneční ku
směsi tvoříme na lív
me na oleji
placičky, které peče
vá me
z obou stran. Podá
borem
s opékaný m bram
a tatarkou.
K ARDINÁL
Pr vé CESTO: 8 bie
lkov,
21 dkg kr yštá lovéh
o cu kru
Druhé CESTO: 8
žĺt kov,
2 celé vajíčka, 8 d kg
kr yštá lového cu kr
u, 5 dkg
polohrubej múk y,
1 malá
lyžička prášku do pe
čiva
PLNK A: 2 šľa hačk
y, 2 stužovače
do šľahačky, 1 vani
lkový cu kor,
ríbezľov ý lek vár
POSTUP: Pr vé ce
sto – 8 bielkov
+ 21 dkg kr yštá lov
ého cu kru
vyšľa há me na tu hý
sneh a odložíme do chladničk
y.
Druhé cesto – 8 žĺt
kov + 2 celé
vajíčka a cukor vy
šľa há me
do peny, pridáme
múku
s práškom do pečiv
a.
Na plech si položím
e papier
na pečenie ta k, ab
y bol v strede
zdvihnutý, ta k aby
ná m
na plechu vzni kli
dva pláty
pretože cesto sa ne
dá prek rojiť.
Potom postupne, str
iedavo
za pomoci lyžice a n
ožíka
robíme pásik z biel
kov a potom
zo žĺt kov. Toto str
iedame až
ký m sa nedostane
me na koniec
papiera. Pečieme pr
i teplote
150˚Celzia cca 22
– 30 minút.
Po upečení preložím
e cesto aj
s papierom na mok
rú utierku
a nechá me vychlad
núť.
Vyšľa há me si šľa ha
čku
+ stužovač + vani
lkový cu kor.
Jeden plát si prelo
žíme na tácku,
potrieme šľa hačkou
po dĺ žke
celého koláča. Poto
m si urobíme
v strede pásik z ríb
ezľového
lek váru a prik ry jem
e druhým
plátom cesta.
Na koniec pocu kruje
me.
recept y čte n á ř ů
Recept zaslala
pa ní
Alica Šebestov
á, AG EL SK
73
ročník 5
číslo 6
prosin ec 2011
Kalendář vzdělávacích akcí
NEMOCNICE PROSTĚJOV
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
NEMOCNICE PODLESÍ
8. PROSINCE 2011
I. REGIONÁLNÍ KONFERENCE
INTENZIVNÍ PÉČE
Konference pro nelékařské pracovníky.
Místo a čas konání: přednáškový sál Nemocnice Prostějov, 13:00 – 18:00
INFO: www.nempv.cz/vzdelavani
14. PROSINCE 2011
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ –
PROBLEMATIKA METABOLICKÉHO
SYNDROMU
Vybrané přednášky z I. ústavního sympozia Šumperské nemocnice.
Místo a čas konání: kongresový sál Šumperské nemocnice, 18:00
INFO: www.nemspk.cz
11. DUBNA 2012
SRDCE NA DLANI
Tradiční konference věnovaná problematice kardiovaskulárních onemocnění pro
nelékařské zdravotnické pracovníky.
Místo a čas konání: Kulturní dům
Trisia, 13:00
INFO: www.nempodlesi.cz
14. PROSINCE 2011
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ DĚTSKÉHO
ODDĚLENÍ
Seminář na téma: „Psychosomatická onemocnění v dětském věku“.
Místo a čas konání: přednáškový sál Nemocnice Prostějov, 16:00
INFO: www.nempv.cz/vzdelavani
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
9. PROSINCE 2011
SEMINÁŘ IKTY
Setkání k projektu iktových center.
Místo a čas konání: Rothschildův palác,
Ostrava-Vítkovice, 16:00 – 18:00
INFO: [email protected]
KALENDÁŘ AKCÍ
Nadace AGEL pomůže potřebným
Nadace AGEL začne ještě letos pomáhat potřebným. O nadační příspěvky mohou
fyzické osoby žádat již nyní. Nadace poskytne na podporu zdravotní péče dospělých
osob i dětí, na vybavení zdravotnických zařízení, ale také na rozvoj, výzkum a vývoj
ve zdravotnictví jednorázový finanční příspěvek, který bude schválen odbornou komisí. Bližší informace a žádost o poskytnutí nadačního příspěvku naleznou zájemci
na www.nadaceagel.cz.
INZERCE
Jak mohu dosáhnout
vysoce kvalitních výsledků při co nejnižší
radiační zátěži?
74
Systém aplikací CARE (Combined Applications to Reduce Exposure) pomáhá snížit radiační
zátěž a přitom zachovat vynikající diagnostické a intervenční výsledky.
Život je to nejcennější. To je důvod, proč se Siemens stal předním inovátorem ve snižování radiační zátěže a dlouhodobě uplatňuje komplexní přístup k této problematice
ve všech oblastech diagnostického i intervenčního zobrazování. Více informací naleznete na www.siemens.cz/healthcare.
Answers for life.
NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
V ČESKÉ REPUBLICE
Komplexní zásobování všech zdravotnických
zařízení po celé ČR
Nejširší nabídka produktů nejvýznamnějších
značek na trhu
Služby šité na míru jednotlivým zákazníkům podle
jejich velikosti, typu a individuálních potřeb
Pobočka Třinec
Konská 198
739 61 Třinec
tel.: +420 558 337 111
fax: +420 558 337 112
[email protected]
Pobočka Prostějov
U spalovny 4582/17
796 01 Prostějov
tel.: +420 582 400 000
fax:+420 582 400 001
[email protected]
Pobočka Praha
Krajní 801
252 42 Jesenice, Praha-Západ
tel.: +420 241 011 501
fax: +420 241 930 001
[email protected]
www.martekmedical.cz
Download

V. ročník sympozia AGEL