Hodnota
zákazky v
EUR bez DPH
Predmet zákazky
1 176,23 € čistiace prostriedky
Identifikácia úspešného uchádzača
JUMICOL s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina
WELL management s.r.o., Podzámocká 67/6,
972 01 Bojnice
7 716,67 € realizácia elektronickej aukcie
zdravotnícke pomôcky - Kaliumchlorid 7,45 %, ringer roztok 500
ml, sodium chlorid 0,9 % 100 ml, mini spike fitler, omnican 50 0,5 B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851
1 262,00 € ml, introcan
01 Bratislava
ULTRAMED s.r.o., Š Moysesa 431, 965 01
3 826,73 € inštrumenty
Žiar nad Hronom
2 003,53 € zdravotnícke pomôcky - set na retenciu, lepiace pásky OP-TAPE
zdravotnícke pomôcky - rukavice, obväzy, cievky, hadičky
1 002,27 € predlžovacie, jednorázové ihly
Panep, s.r.o., Brnenská 1246
zdravotnícke pomôcky - kalibračný roztok č. 1 a č. 2, čistiaci
1 095,78 € roztok, preplachový roztok, kalibračný plyn 1 a 2
zdravotnícke pomôcky - aqua pro inj 100,0, fyziologický roztok,
mini spike filter, introcan W žltý G24, dosifix infúzna súprava,
1 339,63 € catheter stopper.
Eurolab Lambda, a.s., T. Milkina 2, 917 01
Trnava
VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina
B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851
01 Bratislava
zdravotnícke pomôcky - striekačky, hadičky, transfúzne súpravy,
maska jednorázová viazacia, maska tvárová, sterilná gáza,
1 187,50 € kvapkátka, aquatherm modrý 9x 30 cm, dekontaminačná rohož VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina
zdravotnícke pomôcky - intraoseálna ihla Cook, Fuhrman Pleural ARID obchodná spoločnosť, s.r.o., Bárdošova
1 839,50 € Pneumopericardial Drainage Set, Thal-Quick Chest Tube Sets
2/A, 831 01 Bratislava
BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04
2 337,50 € diagnostická súprava
Bratislava
zdravotnícke pomôcky - cerebral Somatic CNN, Somatic neonatal COVIDIEN ECE, s.r.o., Galvaniho 7/a, 821 04
2 144,88 € SNN
Bratislava
zdravotnícke pomôcky - nádobka na sekrét Vivano Tec Canister
1 100,00 € 800 ml, nádobka na sekrét Vivano Tec Canister 300 ml
HARTMANN-RICO spol. s r.o., Einsteinova
24, 851 01 Bratislava
zdravotnícke pomôcky - omnifix a 50 ml Luer Lock, Vasofix
Braunyla modrá G 22, Introcan W žltý s krídelkami G 24, Ultrasite B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851
1 331,60 € automatický ventil, Discofix - trojcestný kohút, perifix G 20 žltý 01 Bratislava
Fénix Bratislava, spol.s r.o., Jána Zigmundíka
1 025,00 € kompletné preprogramovanie počítača
296/6, 922 03 Vrbové
BIOHEM, s. r. o., Zlatovská 2211, 911 01
2 764,44 € dialyzačné roztoky a pomôcky na peritoneálnu dialýzu
Trenčín
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o., Karadžičova
2 177,91 € zdravotnícke pomôcky - rickhman reservoár
12, 821 08 Bratislava
1 295,33 € čistiace prostriedky
JUMICOL s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina
zdravotnícke pomôcky - aquaset 03, 07, 12 k hemofiltračnému UNOMED, s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01
1 241,67 € monitoru Aquarius
Trenčín
zdravotnícke pomôcky - aquamax HF 03, arteriálny set A 3006,
1 158,17 € venózny set V 3007, substitučná linka k BM 25, FS 3050M
1 575,68 € zdravotnícke pomôcky - liga clip, vicril 4/0, vicril 5/0
UNOMED, s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01
Trenčín
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o., Karadžičova
12, 821 08 Bratislava
zdravotnícke pomôcky - substitučný roztok Multibic K - 3mmol a FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o., Teplická
1 451,71 € 5000 ml, substitučný roztok Multibic K - 2mmol a 5000 ml
99, 921 01 Piešťany
zdravotnícke pomôcky - natriová membrána, referenčná
1 005,22 € membrána,
Eurolab Lambda, a.s., T. Milkina 2, 917 01
Trnava
Hodnota
zákazky v
EUR bez DPH
Predmet zákazky
Identifikácia úspešného uchádzača
zdravotnícke pomôcky - aqua pro inj 100,0, fyziologický roztok,
mini spike filter, introcan W žltý G24, spinocan C 22 0,70x40 mm, B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851
1 302,33 € glukóza 10 %, glukóza 40 %, 7,45 % KCl
01 Bratislava
B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851
1 072,88 € zdravotnícke pomôcky - celsite implantofix
01 Bratislava
zdravotnícke pomôcky - hemokultúra BACT/ALERT PF žltá,
BIOHEM, s. r. o., Zlatovská 2211, 911 01
1 252,17 € hemokultúra BACT/ALERT oranžová
Trenčín
zdravotnícke pomôcky - substitučný roztok Multibic K - 3mmol a FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o., Teplická
1 348,02 € 5000 ml
99, 921 01 Piešťany
zdravotnícke pomôcky - kapilar dialyzator FX 40, kapilar
FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o., Teplická
1 003,80 € dialyzator FX 60, kapilar dialyzator FX 80
99, 921 01 Piešťany
zdravotnícke pomôcky - tiítánový lineárny katr.55 mm a 75 mm, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o., Karadžičova
1 356,00 € zásobník do NTLC 55, zásobník do NTLC 75
12, 821 08 Bratislava
zdravotnícke pomôcky - tiítánový lineárny katr.55 mm a 75 mm, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o., Karadžičova
1 356,00 € zásobník do NTLC 55, zásobník do NTLC 75
12, 821 08 Bratislava
zdravotnícke pomôcky - set na retenciu, návštevnícky plášť,
1 020,71 € operačné rušky, lepiace pásky OP-TAPE, suchý zips
Panep, s.r.o., Brnenská 1246
Ing. Ladislav IVANICS, Hlavná 52, 943 01
1 763,45 € rohože
Štúrovo
zdravotnícke pomôcky - Aquaset 03 k hemofiltračnému monitoru UNOMED, s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01
1 241,67 € Aquarius
Trenčín
zdravotnícke pomôcky - tukové filtre - Intrapur Pead Lipid,
ultrasite automatický ventil, infúzna súprava - infusomat space,
1 357,95 € Epican Caudál G22 čierny, injekt F a 1 ml solo striekačky
zdravotnícke pomôcky - vak na sekrét Medela a 1,5 l s 2 hadicou,
bakteriálny filter, laryngeálna maska č. 2, č. 2,5, č. 3, č. 4, dýchycí
1 112,20 € okruh, odsávací vak 1,5 l
zdravotnícke pomôcky - set na hermiu, set na retenciu, set na
1 679,74 € fimózu
zdravotnícke pomôcky - 3-way spike konektor, Aqvaline ste for
1 241,67 € Aquarius
oprava ZT - ročná preventívna prehliadka zariadenia - Yearly
1 036,49 € service kit for ABL700/ABL800
zdravotnícke pomôcky - clave connector 2- lumen, clave
1 037,00 € connector 3-lumen
B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851
01 Bratislava
MEDIS NITRA, s.r.o., Pri Dobrotke 659/81,
949 01 Nitra
Panep, s.r.o., Brnenská 1246
UNOMED, s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01
Trenčín
Eurolab Lambda, a.s., T. Milkina 2, 917 01
Trnava
BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného 27, 841
02 Bratislava
zdravotnícke pomôcky - ACCES SUBSTRATE 4X130 ml, ACCES
Wash Buffer II, ACCES AFP 2x50 det, ACCES TOTAL B-HCG, Access Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.,
1 111,53 € Unconj Estriol 2x50 det, ACCESS REACTION VESSELS 16 x 98
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
MEDIKO s.r.o., Šustekova 2, 851 04
1 245,49 € šicí zdravotnícky materiál - chiralen 3/0, silon EP 4, 3, 2,5, 2
Bratislava
BIOHEM, s. r. o., Zlatovská 2211, 911 01
1 062,25 € dialyzačné roztoky a pomôcky na peritoneálnu dialýzu
Trenčín
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o., Kálov 356,
3 375,00 € ceninové poukážky
010 01 Žilina
Zeleňanský O., ZEON - čalunníctvo, Horná
4 645,83 € čalúnické práce
60, 974 01 Banská Bystrica
zdravotnícke pomôcky - ADULT Soma Sensor, PEDIATRIC Soma COVIDIEN ECE, s.r.o., Galvaniho 7/a, 821 04
2 474,91 € sensor
Bratislava
Bio - Chrom, s.r.o., Fedinova 9, 851 01
1 202,30 € oprava ZT - prístroj Sy. 6001 AURIS I V 5.12 BERA
Bratislava
ABC MEDIA, s.r.o., Bernolákova 25, 974 05
2 241,62 € tabuľky malé , veľké
Banská Bystrica
Hodnota
zákazky v
EUR bez DPH
Predmet zákazky
zdravotnícke pomôcky - Aquaset HF 12 k hemofiltračnému
monitoru BM 25, Aquaset 03 a 07 k hemofiltračnému monitoru
2 509,58 € Aquarius
zdravotnícke pomôcky - Aquaset 12 k hemofiltračnému monitoru
2 053,75 € Aquarius, dialyzačný katéter Medcomp
2 500,00 € vypracovanie štúdie interiérov
zdravotnícke pomôcky - Intrapur Neonat Lipid, Sterifix Neonat,
Intrapur Neonat, Saffeflow - bezihlový vstup, Saffeflow 1 040,25 € bezihlový vstup červený, Nutrimix - 0,58/0 - 500 ml
Identifikácia úspešného uchádzača
UNOMED, s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01
Trenčín
UNOMED, s.r.o., Zlatovská 2211, 911 01
Trenčín
Mikovíny Albert , Ing.arch., Kordíky 66, 976
34 Kordíky
1 628,34 € dialyzačné roztoky a pomôcky na peritoneálnu dialýzu
B.Braun Medical s.r.o., Handlovská 19, 851
01 Bratislava
GTRADE s.r.o., Martin nad Žitavou 52, 953
01 Martin nad Žitavou
Ing. Ladislav IVANICS, Hlavná 52, 943 01
Štúrovo
BIOHEM, s. r. o., Zlatovská 2211, 911 01
Trenčín
2 140,00 € senzor saturačný
Messer Medical Home Care Slov., Piešťanská
12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
1 160,00 € zdravotnícke pomôcky - Amanitin Elisa Kit
1 443,45 € rohože
Download

Za II. štvrťrok 2012