Skupina B. BraunSpoleč
Lepší péče
enská
www
.lep
sipe
odpo
ce.c
z
vědno
st
www.usme
vprozivot.c
z
ww
w.b
bra
www
un.
.sto
cz
www.z
mic
elenah
i.cz
vezda.
www.ledvin
cz
y.cz
Obsah
Sídlo skupiny B. Braun
Úvod 5
O společnosti 6
Ekonomický pilíř
Bezpečnost zdravotnického personálu
a efektivní léčba pacientů
12
Safety Concept
12
Bezpečnost personálu
15
Asociace výrobců klinické výživy
15
Sdílení zkušeností se zdravotníky
a vysokými školami
18
Aesculap Akademie 18
Avitum Talents 21
Přidaná hodnota v kvalitních službách 24
Dostupný servis na celém území ČR a SR 24
Objednávky on-line 25
Jedinečný systém péče o chirurgické nástroje 25
Prázdninové dialýzy
26
Otevřená komunikace 26
Podpora prevence 28
2
Sociální pilíř
Úsměv pro život
Zdravotní klaun
Paraple ILCO Český tým transplantovaných Matyáš Zaremba Aktivní zapojení zaměstnanců B. Braun Kvalitní zaměstnanci - klíč k úspěchu
Vzdělávací programy spolufinancované
Evropskou unií
Klíčové zaměstnanecké benefity
Trainee Programs - spolupráce
s vysokými školami
Environmentální pilíř
Odpovědně k životnímu prostředí
Environmentální managament
Ohleduplná kancelář
Stromy pro život Kontakty 32
32
33
34
34
35
35
38
38
39
39
42
42
43
43
44
Úvod
Recepce B. Braun, Praha 4
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává zpráva společenské odpovědnosti, kde se dozvíte o odpovědném chování Skupiny B. Braun vůči
klientům, okolí, zaměstnancům i životnímu prostředí.
B. Braun svůj odpovědný postoj celosvětově vyjadřuje sloganem „Sharing Expertise“, který užívá společně se svým logem.
Sharing Expertise je však více než slogan, je to základní filozofie koncernu B. Braun založená na vzájemné komunikaci
a výměně zkušeností se zdravotníky, univerzitami i mezi samotnými zaměstnanci, kteří pracují na celém světě.
Jsme jedna z předních světových společností působících na zdravotnickém trhu. Pociťujeme proto zvláštní odpovědnost
za zajištění nejlepší možné péče o pacienty a podporu těch, kteří o ně pečují. Naši partneři od nás očekávají vysokou kvalitu
výrobků a služeb, stejně jako významnou pomoc v jejich každodenní práci. To bychom však nedokázali bez dialogu, bez
výměny vzájemných znalostí a zkušeností z oboru, bez Sharing Expertise.
Věříme, že právě sdílením znalostí a zkušeností můžeme měnit věci k lepšímu.
S úctou
Vedení Skupiny B. Braun
v České a Slovenské republice
Lubomír Klepáč
Jiří Lukeš
Petr Macoun
Martin Kuncek
3
O společnosti
O společnosti
BB. Braun
. Braun v ČR v ČR
a SR
a SR
„Růžová lékárna“, Melsungen
Bezmála dvě století na trhu
Rodinný koncern B. Braun se 40 tisíci
zaměstnanci a pobočkami na pěti
kontinentech začal svoji historii v roce 1839. Tehdy J. W. Braun převzal „Růžovou lékárnu“
v hesenském Melsungenu a rozšířil ji
v zásilkový obchod s léčivými bylinami. V roce 1908 B. Braun ve spolupráci
s předním německým chirurgem dr. Franzem
Kuhnem vyvinul sterilní a zcela vstřebatelný
šicí materiál „Catgut“.
B. Braun se tak z maloměstské lékárny
změnil do podoby průmyslového podniku.
Dokázal to právě díky filozofii „Sharing
Expertise“, na základě které vyvinul a vyvíjí
stále nové výrobky a technologie, jež
zjednodušují práci lékařům a zlepšují metody
léčení jejich pacientů.
4
Budova „Europa“, Melsungen, sídlo vedení B. Braun
Dnes B. Braun patří k největším
a technologií
Pobočky po celém světě
Výrobky a služby koncernu B. Braun jsou
k dispozici lékařům a pacientům v 60 zemích
světa. Inovativní technologie, optimalizované
vnitřní procesy a důsledná kontrola kvality
v nejmodernějších výrobních závodech světa
zaručují nejvyšší kvalitu a bezpečnost pro
zdravotníky i jejich pacienty.
Skupina B. Braun v České a Slovenské republice
Sídlo B. Braun v Německu
Hlavní sídlo koncernu B. Braun se nachází
v německém Melsungenu. Divize Aesculap,
která je lídrem ve vývoji a výrobě produktů
pro operační lékařské obory, sídlí již od roku
1867 v Tuttlingenu. Město Tuttlingen je
zároveň sídlem celosvětově působící
vzdělávací instituce – Aesculap Akademie.
Dceřiné společnosti koncernu B. Braun
působí od roku 1993 také v České republice
a na Slovensku. Od roku 2005 obě země řídí
centrála v Praze. Skupinu B. Braun v České
a Slovenské republice tvoří společnosti
B. Braun Medical, B. Braun Avitum
a vzdělávací platforma Aesculap Akademie.
V obou zemích zaměstnává Skupina B. Braun
více než 600 lidí. světovým výrobcům špičkových
zdravotnických materiálů,
lékařských přístrojů
„Aesculapium“, sídlo Aesculap Akademie, Tuttlingen
Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Lázeňském domě, Slavkov u Brna
Café B. Braun, Praha
Dialyzační středisko B. Braun Avitum, Teplice
5
Infuzní hadičky | Změkčovadla nové generace bez obsahu nebezpečných DEHP ftalátů jsou používána ve všech infuzních setech B. Braun
6
Bezpečnost
zdravotnického personálu
a efektivní léčba
pacientů
7
O společnosti
Bezpečnost
a SR
zdB. Braun
ravotnickéhv ČR
o personálu
a efektiv
ní léčba
pacient
ů
Venofix® Safety - bezpečnostní venepunkční souprava s křidélky
pro krátkodobou infuzní terapii
Introcan® Safety - bezpečnostní kanyla snižující riziko poranění
zdravotnického personálu injekční jehlou
Při výrobě produktů klade společnost
B. Braun velký důraz na kvalitu a vývoj stále
dokonalejších bezpečnostních prvků, které
eliminují zdravotní rizika ošetřujícího
personálu i pacientů.
zdravotníky před bodným poraněním,
a zabrání tak riziku přenosu krevních
patogenů.
ƒƒ Předplněné a na první pohled
identifikovatelné proplachovací stříkačky
bez obsahu latexu výrazně snižují riziko
chybné medikace a kontaminace během
proplachování katetru.
ƒƒ Bezpečnostní set pro nitrožilní infuzi zabrání
možné kontaminaci infuzní linky a díky
speciální membráně „AirStop“ předchází
vzniku vzduchové embolie.
ƒƒ Jedinečné příslušenství k infuzi ve formě
kohoutků a ramp je odolné proti agresivitě
léčiv, a zabraňuje tak vzniku trhlin
v materiálu, čímž odvrátí vytékání léčiv
a možnou kontaminaci infuzní linky
i okolí.
ƒƒ Ultrazvukově viditelné katetry a speciální
jehly zvyšují bezpečnost zavedení katetrů
Safety Concept
B. Braun zavedl vlastní symbol „Safety
Concept“, kterým označuje ty produkty
a technologie, jež mají unikátní či
nadstandardní prvky zvyšující bezpečnost při
jejich používání. B. Braun při výrobě nepoužívá DEHP ftaláty
Pomůcky a prostředky, které jsou používány
ve zdravotnictví k léčbě pacientů, jsou velmi
často vyrobeny z umělé hmoty. Nejčastěji
využívaným materiálem je PVC
(polyvinylchlorid), který se upravuje
přidáním plastifikátoru, nebo-li
8
změkčovadla, aby byl materiál ohebnější
a poddajnější. Nejčastěji používaným
změkčovadlem je DEHP (di-2-ethylhexyl)
ftalát, u nejž existuje podezření, že má
toxické účinky na lidskou reprodukci.
B. Braun nahrazuje tento rizikový
plastifikátor při výrobě infuzních
a transfuzních setů z bezpečnostních
důvodů látkou DEHT, která je dle analýzy
Vědeckého výboru pro vznikající a nově
zjištěná rizika (SCENHIR) bezpečná.
Bezpečnostní prvky v produktech B. Braun
ƒƒ Bezpečnostní pasivní periferní kanyly
chrání zdravotníky před bodným
poraněním a kontaktem s infikovanou krví
v podobě patentovaného mechanismu
na hrotu kanyly, tzv. „klipu“.
ƒƒ Bezpečnostní injekční a dialyzační jehly
díky patentovanému mechanismu ochrání
Rukavice PPE (Personal Protective Equipment) pro práci
Bezpečnost personálu
Easypump® system - elastomerová ambulantní infuzní pumpa - bezpečná aplikace cytostatik
Nutriflex® Omega
9
O společnosti
Bezpečnost
a SR
zdB. Braun
ravotnickéhv ČR
o personálu
a efektiv
ní léčba
pacient
ů
Venofix® Safety - bezpečnostní venepunkční souprava s křidélky
pro krátkodobou infuzní terapii
Introcan® Safety - bezpečnostní kanyla snižující riziko
poranění zdravotnického personálu injekční jehlou
Při výrobě produktů klade společnost
B. Braun velký důraz na kvalitu a vývoj stále
dokonalejších bezpečnostních prvků, které
eliminují zdravotní rizika ošetřujícího
personálu i pacientů.
zdravotníky před bodným poraněním,
a zabrání tak riziku přenosu krevních
patogenů.
ƒƒ Předplněné a na první pohled
identifikovatelné proplachovací stříkačky
bez obsahu latexu výrazně snižují riziko
chybné medikace a kontaminace během
proplachování katetru.
ƒƒ Bezpečnostní set pro nitrožilní infuzi zabrání
možné kontaminaci infuzní linky a díky
speciální membráně „AirStop“ předchází
vzniku vzduchové embolie.
ƒƒ Jedinečné příslušenství k infuzi ve formě
kohoutků a ramp je odolné proti agresivitě
léčiv, a zabraňuje tak vzniku trhlin
v materiálu, čímž odvrátí vytékání léčiv
a možnou kontaminaci infuzní linky
i okolí.
ƒƒ Ultrazvukově viditelné katetry a speciální
jehly zvyšují bezpečnost zavedení katetrů
Safety Concept
B. Braun zavedl vlastní symbol „Safety
Concept“, kterým označuje ty produkty
a technologie, jež mají unikátní či
nadstandardní prvky zvyšující bezpečnost při
jejich používání. B. Braun při výrobě nepoužívá DEHP ftaláty
Pomůcky a prostředky, které jsou používány
ve zdravotnictví k léčbě pacientů, jsou velmi
často vyrobeny z umělé hmoty. Nejčastěji
využívaným materiálem je PVC
(polyvinylchlorid), který se upravuje
přidáním plastifikátoru, nebo-li
10
změkčovadla, aby byl materiál ohebnější
a poddajnější. Nejčastěji používaným
změkčovadlem je DEHP (di-2-ethylhexyl)
ftalát, u nejž existuje podezření, že má
toxické účinky na lidskou reprodukci.
B. Braun nahrazuje tento rizikový
plastifikátor při výrobě infuzních
a transfuzních setů z bezpečnostních
důvodů látkou DEHT, která je dle analýzy
Vědeckého výboru pro vznikající a nově
zjištěná rizika (SCENHIR) bezpečná.
Bezpečnostní prvky v produktech B. Braun
ƒƒ Bezpečnostní pasivní periferní kanyly
chrání zdravotníky před bodným
poraněním a kontaktem s infikovanou krví
v podobě patentovaného mechanismu
na hrotu kanyly, tzv. „klipu“.
ƒƒ Bezpečnostní injekční a dialyzační jehly
díky patentovanému mechanismu ochrání
Rukavice PPE (Personal Protective Equipment) pro práci
pro periferní regionální anestezii.
ƒƒ Inovovaný centrální žilní katetr s vysoce
účinnou antibakteriální ochranou
a jedinečnou technologií „kink proof“
zabraňuje zalomení a díky punkční
portové jehle také zvyšuje bezpečnost
a komfort zavádění katetru.
ƒƒ Praktický, bezpečný a osvědčený kontejner
pro infuzní roztoky, antibiotika a léčiva je
unikátní pro svoji nerozbitnost, dvojí sterilní
vstupní porty a možnost použití při
přetlakové infuzi.
ƒƒ Speciální infuzní set pro cytostatika
minimalizuje riziko kontaminace
ošetřujícího personálu a infuzní linky.
ƒƒ Jedinečný systém dvojích rukavic chrání
proti propíchnutí a možné nákaze
zdravotníka krevními patogeny.
ƒƒ Speciální rukavice pro ošetřování
onkologicky nemocných pacientů
Easypump® system - elastomerová ambulantní infuzní pumpa
- bezpečná aplikace cytostatik
poskytují extra ochranu a vysoké
hodnoty nepropustnosti v kontaktu
s cytostatiky.
ƒƒ Unikátní systém určený pro hodnocení
dialyzačního ošetření napomáhá
zdravotníkům indikovat optimální léčbu
již v průběhu aktuálního ošetření.
ƒƒ Samosmršťovací ambulantní pumpa pro
bezpečnou aplikaci cytostatik i jiných
léčiv umožňuje léčbu v nemocnici
i v domácím prostředí.
Kurzy a workshopy zaměřené
na bezpečnost
Aesculap Akademie, vzdělávací platforma
patřící do Skupiny B. Braun, pořádá
speciální kurzy a workshopy pro
zdravotnický personál, které jsou
zaměřené na nové trendy pro zvyšování
bezpečnosti zdravotníků a pacientů. Mezi
stěžejní kurzy patří například Správné
postupy při zavádění a ošetřování žilních
kanyl, Bezpečné podávání intravenózního
léčiva či Správné použití rukavic
ve zdravotnictví. Aesculap Akademie ročně
pořádá desítky vzdělávacích akcí
zaměřených na bezpečnost po celé České
republice.
B. Braun klade velký důraz
na kvalitu a vývoj bezpečnostních
prvků, které eliminují zdravotní
rizika ošetřujícího personálu
i pacientů
11
Download

Skupina B. Braun - B. Braun Avitum