Základní škola a Mateřská škola Žirovnice
Autor: Mgr. Veronika Koukalová
Vytvořeno: 11.3.2012
Název: VY_32_INOVACE_6.3.14_člověk
Téma: Jan Janský
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1204
*
Anotace
*
* 1873 - † 1921
*
•
Narodil se v Praze dne 3.dubna 1873.
•
Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
•
Během první světové války působil jako lékař na frontě.
•
Po válce nastoupil jako přednosta na neuropsychiatrické
oddělení Vojenské nemocnice v Praze.
•
8. září 1921 zemřel v Černošicích nedaleko Prahy na
následky angíny pectoris.
•
Povolání - neurolog, psychiatr.
*Jako
psychiatr ze zabýval vztahem mezi shlukováním
krve a duševními poruchami.
*Tuto spojitost však nepotvrdil.
*Na
vzorku 3 160 „bláznů“ však prokázal existenci 4
krevních skupin.
*Výsledky
pozorování uveřejnil v roce 1907 v díle
„Hematologická studie u psychotiků“.
*Základní krevní skupiny označil I., II., III., IV.
*Byl propagátorem dárcovství krve.
*V
roce 1953 byl natočen životopisný
film Tajemství krve režiséra Martina
Friče.
*V
Praze 5 je po Janu Janském
pojmenována ulice.
*Na
jeho počest je dobrovolným
dárcům krve v ČR udělována Medaile
prof. MUDr. Jana Jánského
* 14. června je světový den dárců krve.
* Při darování krve je dárci pro medicínské účely odebrána krev (nejčastěji
pro krevní transfúzi).
* Odběr krve trvá 5 – 10 minut.
* Krev může být darována za úplatu nebo zdarma.
* Během jednoho odběru je darováno 470 ml krve.
* Muži mohou krev darovat 4x ročně a ženy pouze 3x ročně.
* Ocenění bezpříspěvkových dárců:
Krůpěj krve (za první odběr).
o Medaile prof. MUDR. J. Janského za 10, 20 a 40 odběrů.
o Zlatý kříž ČČK za 80, 120 a 160 odběrů
(předává se na celostátním slavnostním shromáždění)
o
* Trvalý pobyt v ČR.
* Věk mezi 18 až 65 lety, tělesná hmotnost od 50 kg.
* Neužívání léků ani antibiotik min. měsíc před odběrem.
* Nemít v posledním měsíci přisáté klíště.
* Netrpět závažnějšími alergiemi.
* Neprodělat: žloutenku, toxoplazmózu, zánět ledvin,
TBC,
tularémii, tyfus, pohlavní nemoci …. (poučení a vyšetření).
* ½ roku před odběrem nemít rizikové zákroky (tetování,
propichování uší, akupunktura.
* Nemít transplantované orgány.
* Nemít úzký kontakt s osobou infikovanou HIV, AIDS, se
žloutenkou.
* Nepatřit do rizikových skupin (promiskuitní život, narkomani, ….).
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Jansk%C3%BD,_1902.jpg
[cit. 2012-03-11]
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jansky.jpg [cit. 2012-03-11]
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krupej_krve.jpg [cit. 2012-0312]
* Jan Janský. wikipedie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Jansk%C3%BD (accessed March 12,
2012).
*
Download

Prezentace aplikace PowerPoint