ČLENA SKUPINY
NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI
číslo 9-10 / září - říjen 2012
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Partnerství pro chemii
Podzim v rytmu provozních zkoušek
Cyklotour 2012
„Stáž v Precheze považuji za výjimečně
cennou zkušenost“ nejen toto řekla jedna z účastníků projektu krátkodobých
praxí, které se v letních měsících v Precheze uskutečnily.
Provozní zkoušky patří k standardním
činnostem Technického servisu, přičemž v letošním roce byly naše výrobky
otestovány i v netradičních aplikačních
podmínkách.
V sobotu 15. 9. 2012 se na parkovišti
před hlavní vrátnicí sešla početná skupina příznivců cyklistiky, aby pod praporem Prechezy společně odstartovali
do šestnáctého ročníku Cyklotour.
NAŠE ANKETA
2
3
8
PERSONALISTIKA / Mgr. Tomáš Světnický, MBA
Otázka: V čem vidíte přínos vaší stáže
v a.s. Precheza?
Bc.Pavlína
Hrstková
studentka
4. ročníku
na UPCE
PRECHEZA - PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ „ZAMĚSTNAVATEL REGIONU “
Ocenění „Sodexo zaměstnavatel roku“ vyhlašuje každoročně Klub zaměstnavatelů za podpory generálního partnera - společnosti SODEXO. Tato
soutěž má celorepublikovou působnost a přihlašují se do ní firmy na základě prezentace poměrně složitého komplexu informací a dat. Tyto údaje vyhodnocuje nezávislá profesionální organizace - společnost PricewaterhouseCoopers, která se při kvalifikaci jednotlivých parametrů dané hodnocené
společnosti opírá o metodiku „PWC Saratoga“.
Stáž v Precheze hodnotím pozitivně, především z pohledu poznání výrobní činnosti
a technologie. Měla jsem možnost srovnat
průmyslovou výrobu s laboratorní přípravou, se kterou jsem se doposud setkala během studia na vysoké škole. Tato skutečnost
je pro mě velice obohacující. Byla jsem zařazena do pracovního procesu v Laboratoři
výstupní kontroly, kde jsem si prohloubila
znalosti z odvětví analytické chemie.
Michael Kišac
student
1. ročníku
na UPCE
Je pro mne milou a potěšující
příležitostí oznámit na tomto místě
ravskoslezském kraji se na prvních
třech místech objevily společnosti
DALKIA (1.), ARCELOR MITTAL
(2.) a HYUNDAI (3.).
Ocenění pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj byla slavnostně
předávána v Ostravě v Rotschildově
zámečku a kromě předávání oficiálních certifikátů zde byly při této
příležitosti prezentovány personální projekty roku 2012. Za společnost PRECHEZA zazněl projekt
„Multistrukturálním vzděláváním
k rozvoji společnosti“. Získané ocenění považuji za velmi významné
listu, že naše společnost PRECHEZA
v této prestižní soutěži v konkurenci
mnoha významných společností obsadila 2. místo a potvrdila tak tradičního, spolehlivého a perspektivního
zaměstnavatele Olomouckého kraje.
Dopravní společnost, pivovar, výrobci kabelů, obalů a telekomunikační
společnost - tak pestrá je skladba
společností a firem, které se do soutěže přihlašují. V olomouckém regionu
nám prvenství „uchvátila“ společnost
AGEL, PRECHEZA naopak sesadila
na třetí místo společnost HELLA Autotechnik. Jen pro zajímavost, v Mo-
ohodnocení pozice naší výrobní společnosti na pracovním trhu v poměrně industriálně a komerčně bohatém
Olomouckém kraji a troufám si věřit
a doufat, že
naše výsledky
budou
minimálně
stejně
bonitní
pro
hodnocení
zaměstnavatelské kvality
i pro další
léta.
RESPONSIBLE CARE JSME OBHÁJILI PO SEDMÉ / Ing. Pavel Mikulík, MBA
U příležitosti Dne české chemie, který se konal 20. 9. 2012 v Národním technickém muzeu, převzal generální ředitel Ing. Ivo Hanáček nový certifikát
za výsledky dosažené při plnění záměrů a cílů dobrovolného programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii.
Práce v chemickém průmyslu byla pro mě
velice přínosná, a to především díky zvýšení
odborné kvalifikace a novým cenným zkušenostem z laboratorní praxe aplikovaného
výzkumu. Na stáži vládla pracovní, ale zároveň přátelská atmosféra. Pokud budu moci,
určitě se této stáže zúčastním i příští rok.
Bc.Kateřina
Hlaváčková
studentka
4. ročníku
na UPCE
Program Responsible Care vznikl
v roce 1985 v Kanadě s cílem propojit systémově záležitosti životního
prostředí a bezpečnosti všech činností při výrobě, distribuci a užívání
chemických látek s celkovým podnikáním v chemickém průmyslu.
Program se pak postupně rozšířil
do téměř 60 zemí po celém světě, včetně České republiky, kde je
od roku 1994 jeho uplatňování zaštítěno Svazem chemického průmyslu ČR. Program se aktuálně řídí tzv.
Globální chartou Responsible Care,
která definuje prvky, které musí zúčastněné firmy aplikovat při svých
středí, tak i péče o výrobek v dodavatelském
řetězci, přičemž nechybí
ani problematika dopravy chemických látek. Úroveň uplatňování
těchto prvků programu
bývá periodicky přezkoumávána nezávislými hodnotiteli, v našem
případě delegovanými
Svazem
chemického
průmyslu ČR. Precheza se přihlásila
k programu Responsible Care mezi
prvními v ČR, již v roce 1994, a první certifikát obdržela v roce 1996.
činnostech. Požadavky se týkají jak
strategického a každodenního řízení
chemické firmy, zejména v oblasti
zdraví, bezpečnosti a životního pro-
V letošním roce šlo již o sedmou
obhajobu, což je určitě důkazem
toho, že hodnoty Responsible Care
jsou ve společnosti trvale uplatňovány a že
dochází
ke zlepšování
výkonnosti ve sledovaných oblastech. Nový
certifikát
bude platit do roku
2016.
NOVÁ TVÁŘ PRECHEZY NA INTERNETU / Mgr. Jitka Koppová
Největší osobní zkušeností v ČTC AP a.s.
bylo porozumění systému probarvování betonu, omítek a asfaltů, kdy nejčastějším problémem bylo vždy zvolit správné dávkování
a technologický postup. Zpestřením stáže
bylo seznámení s principem výroby titanové
běloby, železitých pigmentů a výroby kyseliny sírové v provozu v rámci absolvovaných
exkurzí na jednotlivých provozech. Krátkodobá stáž mi rozšířila nejen vědomosti, znalosti, ale i praktickou zručnost.
Bc.Jana
Baťová
studentka
4. ročníku
na UPCE
Stáž ve společnosti Precheza a.s. považuji
za výjimečně cennou zkušenost spojenou
se získáním praxe a obratnosti v chemické
laboratoři mezioperační kontroly TB. Díky
zkušeným technologům jsem měla také jedinečnou příležitost shlédnout celý výrobní
proces titanové běloby, ale i železitých pigmentů, jakožto zpracování odpadní suroviny TB. Bylo možné nahlédnout i do celého
systému vodního hospodářství, což bylo
velice zajímavé. Navíc jsem se ocitla v kolektivu skvělých lidí, kteří mi byli výbornými
mentory, trpělivými a ochotnými rádci, na
které budu s radostí a vděkem vzpomínat.
Prezentace na internetu je dnes nedílnou součástí běžného marketingu každé pokrokovější společnosti. Precheza jako silná výrobně - obchodní
společnost již dlouhodobě využívá těch nejmodernějších nástrojů internetového marketingu, kde základem je obsahově kvalitní, přehledná
a přesvědčivá webová stránka. Po čtyřměsíční intenzivní práci si vám dovolíme představit kreativní webdesign na adrese www.precheza.cz, který
splňuje požadavky důvěryhodného, atraktivního a vysoce komunikativního webu.
Jedná se již o třetí generaci webové prezentace, což svědčí o tom, že
Precheza považuje internetový marketing za velmi důležitý nástroj komunikace jak se stávajícími, tak potencionálními obchodními partnery.
Předchozí verze stránek fungovala
necelé tři roky a to je ve světě medií a technologických vymožeností
dlouhá doba. Bylo nutné nastavit
nový směr, přizpůsobit se novým
standardům a provést celkový „facelift webu“. Avšak hlavním impulzem
k tak zásadnímu rozhodnutí byla jistě organizační změna v začlenění obchodní společnosti Precolor do a.s.
Precheza a s ní související přesun
prodejního výrobkového portfolia
zpět na výrobní podnik.
Efektivní web by měl být jako člověk tzn. být důvěryhodným, komunikativním, funkčním, zapamatovatelným a atraktivním. V tomto směru
bylo naším prvořadým úkolem zapůsobit pozitivně kreativním návr-
hem se zajímavým čistým
designem a jednoduchým
způsobem podání inforJasné
a barevné řešení
mací. Ruku v ruce s tímto úkolem jsme umístili
přehledné
představení
společnosti a základních
výrobních komodit přímo na úvodní stránku.
Důležité pro nás bylo, aby
návštěvník našel na webu
maximální množství aktuálních informací - nejen
výroční zprávu, informace
o společnosti a managementu, cer- málně funkční, stabilní a bezpečné
tifikáty, novinky, ale také katalogové díky vysoce profesionální hostingové
a bezpečnostní listy. Precheza je seri- společnosti neboli poskytovateli virózní společnost, která tyto jasné zna- tuálního prostoru vlastních stránek.
ky důvěryhodnosti splňuje.
Systém umožňuje i do budoucna
Firemní web je založen na pu- snadnou editaci obsahu a možnost
blikačním systému nové generace, dalšího rozšíření. Při své práci jsme
který splňuje přísné nároky na pře- se dále zaměřili na jeden z významhlednou správu obsahu webových ných pilířů tvorby webu, a sice jeho
prezentací. Stránky dodržují všechny optimalizaci. Je totiž nutné klást důdoporučované standardy, jsou maxi- raz na texty a klíčová slova, pak se dá
cz
Úvod
O nás
PRETIOX
pro nátěrové
hmoty
Produkty
PRETIOX
pro potraviny
a farmacii
Systémy řízení
Nákup
Věda a výzkum
PRETIOX
fotoaktivní
PRETIOX
pro plasty
Média
Kariéra
PRETIOX
pro stavebnictví
en
Distributoři
Kontakty
MONOSAL
pro cementářský
průmysl
VÍTÁME VÁS NA NOVÝCH WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH A.S. PRECHEZA
NOVÝ CERTIFIKÁT RESPONSIBLE CARE
PRECOLOR CUP 2012
Náš web dostal novou tvář a my věříme, že se
vám bude líbit. Naším cílem bylo vytvořit web
přehlednější, příjemnější a informačně bohatší!
U příležitosti Dne české chemie převzal generální
ředitel a.s. Precheza Ing. Ivo Hanáček nový
certifikát Responsible Care.
Letošní setkání zákazníků a distributorů Precheza
a.s. se konalo ve dnech 7. a 8. června v krásném
prostředí farmy Čapí hnízdo u Olbramovic.
› více info
› více info
› více info
© 2012 Precheza, a.s. člen skupiny Agrofert
Design: www.rabbitdesign.cz
Odpovědné podnikání
Permanentní inovace
Partnerství pro chemii
vše změřit a následně vyhodnotit, což
je a bude pro nás důležité.
Precheza chce být dobrým sousedem, a proto se snaží být otevřená
komunikaci s regionem i prostřednictvím internetu. Široká veřejnost
má možnost využít naší otevřenosti
a nahlédnout do firemních novin
„Přerovského chemika“ a tak s námi
sdílet veškeré události, výročí a zážitky jak Prechezy samotné, tak jednotlivých zaměstnanců. Dále nabízí řadu
pracovních příležitostí a prezentuje
nové projekty na podporu vzdělávání zaměstnanců i studentů středních
a vysokých škol.
Kvalitní webová stránka je pouze
začátek na cestě k efektivnímu internetovému marketingu. Právě nyní
bude nutné v naší práci intenzivně
pokračovat,a to nejen dále pracovat na webových stránkách, ale také
přivádět zacílenou návštěvnost a
kontinuálně komunikovat se svými
zákazníky.
UDÁLOSTI
2
ODBOROVÁ KONFERENCE
ZO OS ECHO
Ing. Ludvík Prášil
Dne 27. 9. 2012 v odpoledních
hodinách se v jídelně Sodexo konala odborová konference ZO OS
ECHO. Kromě standardní náplně
(volba komisí, kontrola usnesení
z minulé konference, zpráva o činnosti Základní organizace, zpráva
o hospodaření, zpráva Revizní komise, zpráva o hospodářské situaci Prechezy) byla předána odměna
dárci krve p. Radomilovi Němcovi
za 120 odběrů!
Podstatným bodem jednání
ovlivňujícím nás všechny byla volba komise pro kolektivní vyjednávání v období 2013/2014, která
bude zasedat ve složení:
Ing. Blaťák David
Ing. Frydrýšek Josef
Havelka Roman
Grečmal Zdeněk
Ing. Mrázek Petr
Ing. Čevela Martin
Fürbacher David
Hynčica Roman
RNDr. Pikal Petr
PARTNERSTVÍ PRO CHEMII / Alena Okáčová
Stáž v Precheze nabízí možnou budoucnost
Roku 2012 se Precheza a České
technologické centrum pro anorganické pigmenty společně s dalšími šesti chemickými společnostmi
skupiny Agrofert zapojili do projektu Partnerství pro chemii. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu a jeho hlavním příjemcem
je Univerzita Pardubice. Cílem projektu je vtáhnout studenty chemie
do praxe a propojit jejich teoretické znalosti s praxí v partnerských
firmách.
Po dobu prázdnin pokračoval
projekt krátkodobými stážemi. Jedenáct studentů z pardubické Univerzi-
ODBOROVÝ SVAZ ECHO
ZÁVODNÍ LÉKAŘ
MUDr. Eva Večeřová ordinuje
na adrese: Přerov, Čechova 41,
1. patro (naproti Penzionu U Nováků, průjezdem vedle lékárny
U Zlatého hada), telefonicky je
možné kontaktovat paní doktorku
na tel.: 581 735 034
Ordinační doba:
Po: 07.00 – 13.00
Út: 12.00 – 18.00
St: 07.00 – 13.00
Čt: 11.00 – 17.00
Pá: 07.00 – 13.00
AKTUALITY Z ODBORŮ
Odborová organizace plánuje pro
zaměstnance a.s. Precheza v měsíci listopadu a prosinci tyto akce:
• 21. listopadu - Turnaj ve stolním tenisu
• 30. listopadu - Turnaj v bowlingu
• 7. prosince - Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců
• 15. prosince - Mezinárodní
turnaj chemických podniků
v kuželkách
Bližší informace se dozvíte u pana
Michala Mlčocha nebo na nástěnkách.
JUBILEA
V ZÁŘÍ A ŘÍJNU 2012
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Padesátiny oslavil:
Lorenc Ivo, vrchní mistr TB
Šedesátiny oslavili:
Dostál Zdeněk, vedoucí plánování a tuzemského prodeje
Otáhal Josef, provozní zámečník
Odchod do důchodu:
Jemelíková Milada, referent
personalistiky
ZAMĚSTNANECKÁ JUBILEA
Dvacet let v Precheze:
Hánová Simona, referent prodeje
Třicet let v Precheze:
Ides Eduard, samostatný výrobní
dispečer
Zavadilová Olga, výzkumný
pracovník
Štěpničková Alice, samostatný
výzkumný pracovník
Rychlá Dagmar, vedoucí FCHL
PŘEROVSKÝ CHEMIK
ty se v Precheze a v ČTCAP během
dvou letních měsíců seznamovalo s praktickou činností laboratoří
i výrobních provozů. V ČTCAP si
vyzkoušeli například přípravu nanomateriálů na bázi TiO2, stabilizaci
vodných suspenzí titanové běloby
(dále TB) proti sedimentaci nebo
spektrofotometrické měření laboratorních vzorků stavebních materiálů. V Precheze měli mladí chemici
možnost poznat práci v laboratořích
mezioperační a výstupní kontroly,
seznámit se na vlastní kůži s provozními podmínkami a pracovní náplní
technologů, chemiků a laborantů.
Pro mladé chemiky to byla skvělá možnost obohatit
a zpestřit své studium.
O tom, že se studentům
praxe líbila, svědčí i jejich hodnocení a ohlasy.
Jedna ze stážistek, Jana
Baťová, nám napsala:
„Stáž ve společnosti
Precheza a.s. považuji
za výjimečně cennou
zkušenost spojenou se
získáním praxe a obratnosti v chemické
laboratoři mezioperač-
ní kontroly TB. Díky
zkušeným technologům jsem měla také
jedinečnou příležitost
shlédnout celý výrobní proces titanové
běloby, ale i železitých
pigmentů,
jakožto
zpracování
odpadní suroviny TB. Bylo
možné i nahlédnout
do celého systému
vodního hospodářství, což bylo velice
přínosné a zajímavé.
Navíc jsem se ocitla v kolektivu skvělých lidí, kteří mi byli
výbornými mentory, trpělivými
a ochotnými rádci, na které budu
s radostí a vděkem vzpomínat.“
Spolupráce nabízí do budoucna
rovněž příležitost pro studenty najít
v rámci projektu mezi partnerskými
chemičkami svého budoucího možného zaměstnavatele. Projekt bude
pokračovat i v tomto školním roce
dlouhodobými stážemi a odbornými konzultacemi při zpracování diplomových prací.
JAKÁ JE UHLÍKOVÁ STOPA TITANOVÉ BĚLOBY / Ing. Pavel Mikulík, MBA
Mezivládní panel pro změnu klimatu, kterého se účastní vědci a instituce z celého světa, označil v roce 2007 možnou změnu klimatu na Zemi jako
jednu z největších výzev, které budou čelit národy, jejich vlády, podnikatelský sektor a občané v průběhu dalších desetiletí. Předpokládá se, že vlivem
lidské činnosti dochází k zesílení působení skleníkového efektu, zejména v důsledku spalování fosilních paliv. Plynů, které skleníkový efekt intenzifikují
je celá řada, např. metan, oxid dusný, fluorované uhlovodíky, avšak nejrozšířenějším skleníkovým plynem, který vytváří člověk, je oxid uhličitý - CO2.
MŽP ČR uvádí ve svém materiálu, že přirozená koncentrace oxidu uhličitého před průmyslovou revolucí byla 280 ppm (tzn. částic CO2
v 1 miliónu částic vzduchu), zatímco
dnes je to téměř 400 ppm. Dopady změny klimatu budou nesporně
ovlivňovat celý svět a tedy i Českou
republiku. Očekává se, že u nás bude
ohroženo zejména hospodaření s vodou, s následkem delších období
sucha a zvýšeného rizika povodní.
Uhlíková stopa je pak číslo udávající množství skleníkových plynů,
které se váže na konkrétní výrobu,
výrobek, proces či činnost. Může to
být vztaženo na naprosto běžnou lidskou činnost jako je bydlení, relativně běžné výrobní procesy jako je pekárna či zemědělská farma, případně
na velmi komplexní výrobní systémy
jako jsou zpravidla chemické továrny. V takové bilanci se berou v úvahu
všechny zdroje skleníkových plynů.
Vztáhneme-li to na chemickou výrobu, jde hlavně o používání energií,
včetně té elektrické, která si vnáší
do chemické výroby svou uhlíkovou
stopu ze své výroby v elektrárnách,
dále o vlastní energetické zdroje, spalovací procesy (např. sušárny či kalcinační pece), chemické reakce přímo
vytvářející skleníkové plyny (např.
neutralizace kyselých vod), spalování a skládkování případných odpadů, doprava surovin, meziproduktů,
výrobků a odpadů všemi možnými
dopravními prostředky. Finální uhlíková stopa se pak vyjádří jako absolutní množství CO2, které zkoumaná
činnost produkuje. Pokud činnost
produkuje i jiné skleníkové plyny, jejich množství se přepočte na společný jmenovatel – na množství CO2 dle
jejich relativního efektu na oteplování. V případě uhlíkové stopy výrobku
se výsledek ještě vztáhne na 1 tunu
tohoto výrobku. Výrobková uhlíková
stopa může pokrývat celý životní cyklus výrobku – počínaje těžbou suroviny, v našem případě ilmenitu, výro-
bou dalších potřebných chemických
surovin a energií, přes vlastní výrobu
zkoumaného výrobku až po jeho použití, např. v nátěrových hmotách či
plastech, a po finálním odstranění
konečných výrobků ve fázi odpadu,
vše vždy se zahrnutím vlivu dopravy. Někdy je však praktičtější, jako je
tomu i v případě výrobků Prechezy
a obecně u široce využívaných chemikálií, omezit výpočet uhlíkové
své specifické uspořádání ve vztahu
ke vstupům do výroby a k řešení
vedlejších výrobků. Z toho důvodu
dospěli členové TDMA k závěru, že
je nutné zpracovat společnou metodiku, která ujednotí způsob výpočtu
uhlíkové stopy pro všechny výrobce
a výrobny, a která by zároveň respektovala principy mezinárodních
norem pro hodnocení životního
cyklu výrobků a pro výpočet uhlí-
stopy pouze na část životního cyklu
– od výroby surovin až po okamžik,
kdy hodnocený výrobek opustí bránu podniku.
Na problematiku změny klimatu
zareagovali i výrobci titanové běloby
(TB) sdružení v Asociaci výrobců TB
(TDMA), jejímž členem je i Precheza. V roce 2010 bylo dohodnuto, že
bude vyhodnocena celoodvětvová
uhlíková stopa titanové běloby. Výroba TB je však složitá; kromě toho,
že existují dvě základní naprosto odlišné technologie, má každá výrobna
kové stopy. Vývoj takové metodiky
byl při zapojení všech členů TDMA
dokončen na konci roku 2011 a následně byl proveden výpočet, do kterého byly zapojeny všechny výrobny
TB na světě v rámci TDMA s použitím vstupních dat roku 2010. Bližší
podrobnosti k metodice a výpočtu
lze nalézt na webových stránkách
TDMA (www.tdma.info) v sekci
Sustainability. Výsledkem je, že uhlíková stopa titanové běloby je v rámci odvětví jeho výroby na hodnotě
5,2 tun CO2/ tunu výrobku.
Nyní může čtenář namítnout –
no, a co s tím? Význam tohoto čísla
je v tom, že může sloužit k porovnání s jinými výrobky, např. v případě
odběratelů, kteří aplikují v dodavatelském řetězci principy trvale udržitelné ekologické politiky. Pro porovnání
z odvětví pigmentů: dle německého
svazu chemického průmyslu je uhlíková stopa organických pigmentů
26 tun CO2/tunu výrobku (s rozpětím
cca ± 50%), kovových a perleťových
pigmentů 8 tun CO2/tunu výrobku
(± 30%), anorganických pigmentů a plniv 6 tun CO2/tunu výrobku
(± 50%). Hlavně však může hodnota
uhlíkové stopy sloužit samotným výrobcům TB jako výkonnostní ekologický ukazatel, kde se jejich výrobny
z pohledu ovlivnění klimatu nacházejí ve vztahu k celoodvětvovému ukazateli. Metodika samotná pak pomáhá identifikovat klíčové oblasti, kde je
možno dosáhnout dalšího zlepšení,
tím snižovat uhlíkovou stopu a tedy
vliv výrobny na životní prostředí.
Z tohoto pohledu je pozice Prechezy příznivá – výrobna TB v Precheze
má totiž nižší uhlíkovou stopu než je
průměrná hodnota za celé odvětví
výroby TB. Průběžně jsou však činěny další kroky ke zlepšení tohoto
ekologického parametru – zejména
řadou akcí cílených na úsporu energií či snahou o využití přímých emisí
CO2 z výroby. Je při tom evidentní, že
další zlepšování uhlíkové stopy má
nejen pozitivní ekologický, ale i ekonomický dopad.
UDÁLOSTI
PŘEROVSKÝ CHEMIK
3
PROVOZ ŽPM / Ing. Tomáš Příkopa
Rekonstrukce budovy TiCl
Každý čtenář Chemika ví, že
historie Prechezy se datuje už
od konce 19. století. Méně zaměstanců si však uvědomuje, že
kolem pozůstatků dob dávno minulých chodí v Precheze každý
den. Provoz ŽPM má ve své správě
budovu TiCl, která pamatuje časy,
kdy naší zemi vládli Habsburkové.
Objekt v letošním roce prošel důkladnou vnitřní proměnou.
Historie jedné z nejstarších budov v podniku sahá do roku 1910.
Tehdy se dnešní Precheza jmenovala První moravská rolnická továrna akciová na soustředěná hnojiva
a lučebniny a budova byla postavena
pro umístění technologie na extrakci technických tuků z odpadní vlny.
Budova je postavena z pálených lícových cihel, běžných pro průmyslové objekty té doby. Extrakce zde
byla provozována až do roku 1962.
Poté objekt sloužil jako sklad surovin a pomocného materiálu. Své
nynější jméno získal po výrobku,
jenž se zde vyráběl od počátků 80.
let do roku 1986 – chlorid titaničitý neboli TiCl4. V poloprovozních
podmínkách zde bylo vyrobeno několik desítek tun substance, která se
používá jako katalyzátor při výrobě
polypropylenových trub nebo jako
náplň do dýmovnic. Po ukončení
TiCl v 30. letech minulého století - budova zcela vlevo
Stav TiClu před rekonstrukcí
ELEKTRONICKÉ CIGARETY NA PRACOVIŠTI
Karel Kolář
Stále častěji se setkáváme s kouřením elektronických cigaret (dále jen „EC“), u kterých výrobci i uživatelé tvrdí, že tyto cigarety nevylučují škodlivé látky,
a proto se mohou používat i ve vnitřních prostorách,
kde pracují i nekuřáci.
Co je ve skutečnosti EC? Je všeobecně známo, že podnětem pro vývoj elektronické cigarety byly olympijské hry v Číně naplánované na rok
2008. Pro vylepšení obrazu čínských
ulic zaplněných nedopalky cigaret se
EC vyvíjela již od roku 2000. Je to baterií napájený elektrický obvod v trubičce, která připomíná cigaretu. EC
slouží k inhalaci dávek nikotinu, který je nesený v odpařovaném propylenglykolu. Principem EC je, že pokud začne kuřák vdechovat vzduch,
který prochází zařízením v trubičce,
je aktivováno topné tělísko, což vyvolá odpaření dávky ze zásobníku, který je uložen v oblasti „filtru“
cigarety.
vatelé si je musí vozit ze zahraničí.
Jedním z důvodů přísných opatření na kouření EC v některých státech je, že sice dílčí toxikologické studie prokázaly v EC méně škodlivých
látek, než obsahuje tabákový cigaretový kouř, např. EC neobsahuje oxid
uhelnatý, dehet a řadu dalších sloučenin vznikajících při kouření, ale EC
stále obsahuje jiné látky a především
nikotin, který je hlavním důvodem
proč vzniká závislost na kouření.
U nikotinu bylo jednoznačně prokázáno jeho mnohostranně negativní
působení na zdraví uživatelů. Nikotin kromě jiného působí i jako karcinogen. V rámci prevence poškozování zdraví kuřáků nelze považovat
Z dostupných internetových
zdrojů lze zjistit, že v některých zemích je prodej EC a její užívání nelegální, jako např. v Austrálii. V jiných
zemích podléhá prodej nikotinových
ampulí přísné registraci podobně,
jako je tomu u opiátů, např. na Novém Zélandu. V dalších zemích lze
EC používat, ale prodej a nákup nikotinových náplní je nelegální a uži-
kouření EC za bezpečnou anebo bezpečnější alternativu kouření nebo
dokonce formu odvykání kouření.
Z výše uvedeného vyplývá, že
zákaz kouření na pracovištích nebo
v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni i nekuřáci, se týká i elektronických cigaret
(§ 106, odst. 4, písm. e) zákoníku
práce .
produkce chloridu titaničitého byla
budova využívána pro výrobu malotonážní chemie. TITAVIN – unikátní kapalné hnojivo s příměsí titanu
ve formě komplexu, které se zde
vyrábělo na konci 80. let a od roku
1990 tabletované bělicí a čisticí prostředky PERTEX. K doplnění historie TiClu je třeba zmínit, že část
objektu, která prošla samostatnou
rekonstrukcí, slouží od roku 2000
jako sklad nebezpečných odpadů.
Po zavedení výroby Monosalu 30
od roku 1995 slouží TiCl ke skladování tohoto výrobku a od roku 2004
i jako expediční místo do autocisteren. K tomuto účelu slouží dodnes.
Expedici Monosalu do autocisteren
je prováděna zařízením, kterému
pracovníci přezdívají „Dinosaurus“.
Stroj je mobilní, skládá se z výškově
nastavitelného ramene - šnekového
dopravníku s násypkou a svým tvarem připomíná tohoto pravěkého
tvora.
Právě rostoucí množství Monosalu expedovaného autocisternami
a požadavky na skladování Monosalu vedly k rozhodnutí rekonstruovat vnitřní část objektu. Před
zahájením stavebních prací bylo
nutné odstranit původní ocelové
konstrukce. Tyto konstrukce byly
ještě prací „starých mistrů“ z oceláren Poldi Kladno pospojované
pomocí nýtů, což byla dříve běžná
praxe. Část masivní ocelové konstrukce byla v budově ponechána
TiCl po rekonstrukci
Plnící zařízení "Dinosaurus"
a zakonzervována pro připomínku
dřívějších časů. Při rekonstrukci
vnitřních prostor objektu byly vyspraveny omítky, zasklena původní
tabulková okna a opravena nerovná
podlaha. Ocelové konstrukce byly
očištěny, ošetřeny nátěrem a celý
prostor byl vymalován. Při opravě betonové podlahy se po odkrytí
horních vrstev přišlo na původní
podlahu, která byla zhotovena z cihel skládaných na hranu (kantky).
Stará podlaha byla zachována, očištěna a zalita vrstvou betonu – práce
téměř připomínaly památkovou
péči.
Podobu budovy v období první
republiky a dnes, stejně jako stav
před a po rekonstrukci včetně „Dinosaura“ si můžete prohlédnout
na přiložených fotkách.
Pohled na TiCl dnes
PODZIM V RYTMU PROVOZNÍCH ZKOUŠEK / Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Provozní zkoušky patří k standardním činnostem Technického Servisu při procesu zavádění našich výrobků
u nových i stávajících zákazníků. Zkouška realizovaná s kladným výsledkem vždy dává zákazníkovi informaci
o reálné možnosti užití těchto výrobků v jeho vlastní výrobní technologii. Současně je těmito testy prokázána
naše kvalita produkce, technická odbornost při poradenství a je dlouhodobě patrná zlepšená spolupráce v rámci
budoucího obchodního vztahu.
Současná ekonomická situa- tury asfaltové emulze byl s pomocí tory. Vyroben byl plošný dvouvrstvý
ce dává, v rámci útlumu některých automatického dávkovače přidá- betonový dílec, jež obsahuje ve spevýrob, prostor pro realizaci i dlou- ván modifikovaný Fepren TP-200 ciální povrchové vrstvě částice TiO2.
hodobě připravovaných zkoušek. ve dvou koncentracích na úrovni Vrstva je samonivelační a umožňuje
Tímto způsobem se lze nyní předpři- 2 a 4% hmotnosti. Testem bylo zjiště- vytvářet kvalitní pohledový povrch.
pravit na další období, kdy testování no, že laboratorně připravované dávky Touto technologii byla vyhotovena
vlastností některých nových mate- jsou v provozu nevyhovující z důvodu plotová reliéfní deska. Cca za týden
riálů a znalost jejich aplikace může technologických omezení kontinu- byla u stejné společnosti provozně
přinést
odběrateli
konkurenční álního dávkování kladeče. Provozně odzkoušena výroba zámkové dlažby
výhodu. V rámci realizovaných akvi- užitá dávka byla výsledně v maxi- s vysoce koncentrovanou fotokatalyzic jsou navíc porovnávány vlastnosti málních hodnotách poloviční oproti tickou pastou.
našeho sortimentu a konkurenčních laboratoři. Nicméně i tak byla omezeOba výrobky jsou dnes v rovivýrobků, což nám přináší informace na štěpnost emulze, proto bylo v prv- ně ověřených technologií a v rámci
o pozici výrobků na trhu. Samotná re- ní fázi přidáno pojivo z 11% na 13% projektu budou kladně hodnoceny,
alizace těchto zkoušek nepředstavuje a v druhé fázi bylo odzkoušeno sní- po ukončení projektu pak budou tyto
pouhou asistenci u technologického žení urychlovací přísady. Z hlediska výrobky zařazeny do výrobkového
procesu, ale řadu přípravných zkou- hodnocení pokládky a celého testu portfolia Prefy. V průběhu podzimu je
šek, ověření prokazující kompatibilitu jsou důležité dva faktory: rychlost naplánováno v rámci plnění projektu
obou systémů a dokládající nezhor- štěpení (vliv na kvalitu povrchu; max. odzkoušení speciální fotokatalytické
šení primárních vlastností. V období 1,5 min.) a stupeň konsolidace (rych- suspenze, dlouhodobě připravované
končícího léta a příchozího podzi- lost vytvrzení s dopadem na rych- ve spolupráci s pardubickým COC s.r.o.
mu byly otestovány naše výrobky lost možného pojíždění – otevření Budoucnost a přínosy…
i v netradičních aplikačních formách. komunikace pro provoz – cca do 20
Do konce roku budou realizovány
Z laboratoře do praxe…
min. od položení). Oba parametry je ještě provozní zkoušky fotokatalyzáV rámci pokračující spolupráce možno korigovat a pro tyto speciální torů řady PK u společnosti Cembrit,
s firmou Eurovia CS, a.s. bylo po labo- barvené emulze nemusí být striktní. a.s., jež se řadí mezi největší výrobce
ratorních zkouškách (sledování odstí- Vyhotovený testovací povrch bude stavebních materiálů v Evropě. Dále je
nu, průběhu štěpení pojiva a odolnosti pojížděn vozidly a po zimním období dlouhodobě připravována spolupráce
vůči obrusu svrchních vrstev) přistou- bude provedena revize se stanovením v oblasti vývoje barvených bitumenů
peno k prvnímu provoznímu testu závěrů o trvanlivosti. V případě po- se společností, která je předním výrobbarvených asfaltových emulzí. Na zá- zitivního výsledku – bude provedena cem a dodavatelem kationaktivních
kladě laboratorně testovaných odstí- další zkouška, již na veřejné komuni- asfaltových emulzí v rámci koncernu
nů ve vazbě na reologii a mechanické kaci – v rámci výběru vhodné lokality Strabag SE. Samotnou kapitolou buvlastnosti emulze byl vybrán pigment Eurovia CS navrhla Přerov – Před- dou provozní testy redukčních činidel
Fepren TP-200, ten byl na základě po- mostí. Ale to až v roce příštím.
a sádrovců v cementárnách na území
žadavku odběratele modifikován 2,5%
Polska.
Ca(OH)2. Vápenný hydrát je běžně doCílem aktivit v oblasti provozních
dáván do těchto systémů jako příměs
zkoušek je především podpora prodekorigující adhezní vlastnosti asfaltové
je výrobků a hledání nových aplikačemulze. 300kg předhomogenizované
ních alternativ v souvislosti s rozšiřosměsi byla na provoze ŽPM vybalena
váním výrobních kapacit. Názorným
do 25kg pytlů a expedována.
příkladem přínosu z nejúspěšnějPadesáti tunový kolos v akci…
ších realizovaných provozních testů
Pokládka asfaltových emulzí proposlední doby je znovuotevření spobíhá tzv. zastudena pomocí specilupráce s největším středoevropským
álního kladeče. Jedná se o mobilní Testy s fotokatalyzátory…
výrobcem betonových střešních tašek.
S firmou Prefa Brno a.s. bylo U sádrovců Pregips je po dlouhé době
jednotku (automobilový návěs) s mísícím centrem a zásobníky, ta v pří- v rámci letošního řešení grantového nově otevřena spolupráce v oblasti
padě plného naložení váží 50 tun. projektu TAČR připraveno několik poloprovozní výroby sádry, jež vyšla
Do standardně připravované recep- výrobkových sérií s fotokatalyzá- ze série 3 provozních zkoušek.
PRECHEZA A MY
4
PŘEROVSKÝ CHEMIK
JAK SE CO DĚLÁ / Ing. Tomáš Příkopa
Skladování a expedice železitých pigmentů
V minulém čísle Chemika jste se,
milí čtenáři, mohli dočíst o fungování CSP - centrálního skladu produktů - titanové běloby. V tomto čísle
bych Vás rád seznámil se skladováním a expedicí železitých pigmentů
FEPREN.
Skladování železitých pigmentů
(dále ŽP) má svá specifika. Hlavní
rozdíl ve srovnání s titanovou bělobou tkví v tom, že prodej ŽP je
sezónní a proto klade na logistiku
a uskladňování produktů zvláštní
nároky. Zjednodušeně řečeno: s prvními mrazy a ukončením stavební
sezóny se sklady plní až do jara kdy
se zboží ze skladů vyváží a expeduje
k zákazníkům. K tomu účelu je provoz ŽP vybaven jedním výrobním
a expedičním skladem a dále několika externími sklady v areálu podniku.
Skladové hospodářství ŽP včetně
expedice a balení je řízeno v informačním systému SAP a zaměstnává
10 pracovníků – mistra, skladníka, 2
expedienty, 2 pracovníky linky směsných pigmentů a 4 baliče. U všech
pracovníků funguje vysoký stupeň
zastupitelnosti. K manipulaci palet
ve skladech používáme čelní vysokozdvižné vozíky. Park vozíků prošel
v minulých letech kompletní obměnou a ve skladu nyní jezdí 6 vysokozdvižných vozíků - akumulátorových
i naftových, renomovaných značek.
Pojďme si nyní o jednotlivých
skladech povědět něco bližšího. Přímo na provoz ŽP navazuje výrobní
a expediční sklad. Sklad ŽP je otevřen v pracovní dny na ranní směně,
balení ŽP probíhá i o víkendu. Kapacita obou těchto skladů je 800 tun.
Expediční sklad prošel v letech 2006
- 2007 celkovou obnovou po pádu
střechy vlivem tíhy sněhu za tehdejší
„arktické“ zimy. V expedičním skladu je přednostně umisťováno zboží
s plánovanou brzkou expedicí, dále
barevné standardizované pigmenty,
obchodní zboží a všechny ostatní
pigmenty vyšší hodnoty nevhodné
k převozu do externích skladů. Pro
nakládku i vykládku kamionů slouží jedno expediční místo s výškově
nastavitelným můstkem, vykládka
železničních kontejnerů s pigmento-
vými surovinami probíhá ze soused- skladem je sklad „granulí“, který byl plochu. Po slisování je zkontrolová- ního skladu, kde je před expedicí
ní rampy. Ve výrobním skladu jsou od 60. let minulého století určen pro na váha zboží na paletě zvážením zkontrolována shoda přichystanéskladovány zejména termické ŽP. volné uskladnění granulovaného su- na digitální váze. Údaje z váhy jsou ho zboží s PMO, správnost značení
Část skladu je využita k uskladnění perfosfátu. Jeho kapacita je 250 tun uloženy do řídicího systému a lze je a neporušenost obalů. Při nakládání
palet a pomocného obalového mate- a je využíván k uskladnění pigmen- kdykoliv vyhledat. Poté jsou palety palet do dopravního prostředku je
tových surovin.
se zbožím uloženy ve skladu nebo, opět zkontrolována hmotnost zboží
riálu.
A jaký je vlastně postup sklado- v případě nedostatku místa, převe- na digitální váze napojené do řídícíProvoz Železité pigmenty - Monohydrát hospodaří s celkem čtyřmi vání a expedice ve skladu ŽP? Po au- zeny do externího skladu. Převozy ho systému.
Expedice železitých pigmentů
externími sklady sloužícími k mi- tomatickém nabalení a zafoliování zajišťuje externí firma.
Při požadavku na expedici pig- probíhá téměř výhradně pomocí kamosezónnímu uskladnění výrobků. jsou palety se zbožím odebírány
K uskladnění pigmentových surovin vysokozdvižným vozíkem z konce mentů vytvoří pracovníci prodej- mionů, po železnici je přepravováno
a Perlitu pro provoz Kyseliny je vyu- paletizační linky. Paleta je následně ního oddělení v IS SAP zakázku, pouze 6 % produkce ŽP (z toho 90%
žívána budova PS20. Vcelku rozsáhlý převezena a vložena do lisu, pomocí na jejímž základě skladník vytiskne v kontejnerech). Nejvyšší denní exobjekt, kde byla v minulosti umístě- něhož je upraven její tvar a z pytlů vy- a předá pracovníkům skladu tzv. pedice přesáhla 300 tun. Maximálna technologie na zahušťování štěp- tlačen přebytečný vzduch. Palety tak PMO neboli vychystávací příkaz. ní měsíční expedice byla dosažena
né kyseliny, má skladovou kapacitu lze snáze skladovat ve více vrstvách Palety uspořádané do šarží jsou v červnu loňského roku, kdy bylo
pouze 150 tun. Naproti hlavní trafo- tzv. štosovat a tím ušetřit skladovou v předstihu navezeny do expedič- prodáno 2089 tun.
stanice využíváme dvě haly
s parabolickou
střechou – tzv.
„ skoře pi ny “,
které kapacitně pojmou 500
tun pigmentů
a pigmentových surovin.
Největším
skladem je tzv.
„fosfátka“, kte- Odvoz pigmentu z paletizační linky
Lisování palety se zbožím
Ukládání pigmentů do štosu
rá byla dříve
využívána jako
sklad surovin
pro
výrobu
hnojiva
superfosfát. Tato
impozantní
hala, která je
tvořena železobetonovou
skořepinou
má kapacitu
až 1800 tun. Vážení zboží při expedici
Expediční sklad ŽP
Sklad ŽP
Při pohledu
zevnitř působí
na návštěvníka mocným
dojmem obrovský interiér této stavby,
která by jinak
mohla sloužit
jako
hangár
pro obří letadla.
Posledním externím Skořepiny u hlavní trafostanice
Červená fosfátka
Sklad granulí
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU TENTOKRÁT PO ŠUMAVSKÝCH HVOZDECH / Dana Lehnertová
V termínu od 6. do 9. září 2012
uspořádal dílenský výbor č. 9 pod
vedením Alice Špěničkové zájezd
na Šumavu. Dlouhá cesta autobusem odstartovala v šest hodin ráno
od přerovského nádraží. Během cesty nám Jirka Lukeš rozdal každému
balíček obsahující mapy tras s popisem zajímavých míst.
Po téměř sedmihodinové jízdě si všichni účastníci zájezdu rádi
rozpohybovali tělo túrou z Lipna
nad Vltavou do Vyššího Brodu.
Po kamenitém výstupu na zalesněný
vrch Luč v nadmořské výšce 933 m
jsme si vyzkoušeli naše horolezecké schopnosti a ze skalní vyhlídky
si prohlédli přilehlé vltavské údolí, Čertovu stěnu a také část Lipna.
Po sestupu do vesničky Loučovice
se pokračovalo dále národní přírodní rezervací. Po červené turistické
značce se přešlo přes Čertovu stěnu
do Vyššího Brodu. Po zelené pak
vedla cesta překrásným hlubokým
údolím, kterým protéká Vltava balvanitým korytem zvaným Čertovy
proudy, do stejného cíle.
V pátek na nás čekala rozporuplná trasa z Nové Pece přes Plešné
jezero, výstup na horu Plechý, dále
po vrstevnici přes Trojmeznou a Třístoličník do Nového Údolí. Rozporuplná proto, že se zde kloubila přenádherná šumavská příroda s naprosto
„mrtvým lesem“ poškozeným kůrovcem. Odměnou nám dospělým byla
v cíli na nádražíčku v Novém Údolí
strakonická nefiltrovaná třináctka.
Děti se svezly drezínou po nejkratší
mezinárodní železniční trati z Česka
do Německa měřící 107 m.
Sobotní „Medvědí stezka“ patřila k dalším nezapomenutelným
zážitkům. Vedla z Černého Kříže
do Ovesné. Po cestě jsme narazili
na pomník posledního šumavského
medvěda, Schwarzenberský plavební
kanál či Jelení jezírko. Poslední úsek
stezky patřil k nejpůvabnějším. Všude kolem vás obklopují skalní útvary,
jednotlivé balvany i bludné kameny.
Ty nejzajímavější jsou označeny cedulkou s názvem útvaru. Tak míjíme Kamennou krásku, Viklan, Obří
kostku, Perníkovou skálu a mnoho
dalších.
V neděli nám cestu k domovu zpříjemnily dvě zastávky. První
byla kousek od Českého Krumlova
na nejvyšší hoře Blanského lesa Kleti. Svezli jsme se jednosedačkovou
lanovkou. Z jedné z nejstarších kamenných rozhleden u nás, Josefovi věže, se nám naskytly vzhledem
k jasnému počasí nádherné výhledy do širého okolí. Bohužel i na betonový Temelín. Druhé zastavení
bylo na zámku Hluboká. Prohlídka
reprezentačních pokojů s neuvěřitelnou řezbářskou prací určitě stojí
za to. Celý prodloužený šumavský
víkend nad námi svítilo slunce obklopené azurovou oblohou. Jedinou
kaňkou byly pohostinské služby, ale
to je o lidech.
Velký dík patří organizátorům
celého zájezdu Alici Štěpničkové
s Jirkou Lukešem a nemalý obdiv
nejmladším účastníkům za úžasný
výkon při zdolávání horských kilometrů. Těšíme se na další objevování
krás naší republiky.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Zpravodaj zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov
Vydavatel PRECHEZA a.s.
Adresa redakce: Přerovský chemik,
nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov.
Šéfredaktorka: Mgr. Jitka Koppová
E-mail: [email protected]
Telefon: 581 706 848
Uzávěrka čísla: 5. 10. 2012
Číslo 9-10/2012
Místo: PRECHEZA a.s. Přerov
NEPRODEJNÉ
Tisk a grafická příprava:
APRO, reklamní agentura
Povoleno pod registrační značkou MK ČR E 12616
Podávání novinových zásilek povoleno severomoravským ředitelstvím spojů Ostrava čj. 2360/93P/1
ze dne 23.8.1993.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
5
ROZHOVOR / Mgr. Jitka Koppová
Dárcovství krve v přerovském regionu
V návaznosti na minulé číslo našich novin, kdy jsme představili vlastní projekt „Daruj krev, zachráníš život“ a upozornili na výhody, které vám čtenářům, stávajícím i budoucím dárcům krve přinese bezplatný odběr krve, tak nyní jsme požádali o krátký rozhovor pana primáře hematologicko - transfúzního oddělení
MUDr. Štefana Repovského. Panu primáři jsme položili pár otázek k dárcovství krve v přerovském regionu a projektům, které již přerovská transfúzní stanice
spustila a osvědčily se.
1. Jaká je situace s dárcovstvím
krve v přerovském regionu?
V přerovském regionu pomalu ale
neustále klesá počet registrovaných
aktivních dárců krve (pro upřesnění - aktivní dárce je ten, kdo daroval
v posledních 2 létech krev alespoň
1x): k 1. 9. 2011 jsme na Transfuzní
stanici Přerovské nemocnice evidovali 2173 dárců krve, k 1. 9. 2012
už jen 1890 tzn. meziroční pokles
o 13 %. Z toho vidíme, že zájem lidí
o dárcovství krve klesá. Klesá také
počet prvodárců, kdy jsme zaznamenali pokles 13,5%. Celkový počet
odběrů však zatím neklesá. Za první
pololetí 2012 jsme dokonce odebrali
o 24 odběrů více než za první poletí
2011. Z výše uvedených čísel vyplývá, že menší počet dárců zatím stačí
pokrýt požadavky a potřeby. Darují
však relativně častěji než je zvykem.
Za to jim patří obrovské poděkování.
2. Co se skrývá pod názvem
nového projektu „Přiveďte nového
dárce, získáte dárek!“?
Každý dárce krve nebo krevní plazmy, který přivede s sebou nového prvodárce na naše odběrové středisko,
bude odměněn malým symbolickým
dárkem (deštník, tričko apod.)
3. Proč tento projekt Nemocnice
Přerov spustila?
Cílem je získat prvodárce do naší
evidence k rozšíření dárcovské základny. My na HTO máme omezené možnosti působit na širokou veřejnost. Spolupracujeme s Deníkem
a KTV Přerov, kteří se snaží pomáhat
a propagovat dárcovství, avšak zatím
s malým efektem. Proto se pokoušíme oslovit naše stávající aktivní dárce, aby oslovovali své známé (v práci,
doma, při sportovní a jiné aktivitě),
kteří by potencionálně mohli být
dárci krve.
4. Jak tuto akci hodnotíte a s jakými výsledky?
Akce „Přiveď svého dárce“ začala
13. 8. 2012, tak na výsledná hodnocení je příliš brzy. Kladně však musím zhodnotit spolupráci s Magistrá-
tem města Přerova, s jehož podporou
probíhá 6 týdnů akce „Dobrý skutek: přesvědč dospělé, aby darovali
krev“. Akce je zaměřená obdobně,
na přesvědčování a nábor nových
dárců dětmi. Tam jsou výsledky jednoznačně pozitivní. Za 6 týdnů akce
s Magistrátem města
Přerova
evidujeme se
srov natelným
obdobím minulého roku
nárůst
jak
počtu prvodárců, tak nárůst celkového
počtu odběrů.
Za období od 16.
7. 2012 do 31. 8.
2012 jsme odebrali
v porovnání se stejným obdobím roku 2011
celkem o 92 odběrů více (+23 %). Co
je zvláště důležité a potěšitelné je to,
že za 6 týdnů akce stoupnul i počet
odebraných nových dárců – ze 40 v r.
2011, na 68 v r. 2012 tj. nárůst 70 %.
5. Jaké jsou základní předpoklady pro člověka, který se rozhodne
darovat krev?
Darovat mohou zdraví lidé ve věku
18-65 let (prvodárci do 60 let) s váhou minimálně 50 kg, splňující níže
uvedené podmínky: neléčí se aktu-
álně na akutní onemocnění, nepatří
do "skupiny s rizikovým chováním"
(drogy, větší množství alkoholu,
pohlavní život s drogově závislým,
promiskuitní život…), nežili v letech
1980-1996 více jak 6 měsíců ve Velké
Británii nebo Francii, neprodělali infekční žloutenku
typu B nebo C,
syfilis, tyfus, paratyfus, tularémii,
brucelózu, malárii
nebo jinou tropickou nemocí, nejsou
HIV pozitivní, neprodělali transplantaci orgánů včetně
transplantace rohovky,
nemají vážné onemocnění srdce a cév, plic,
ledvin, zažívacího traktu, krve, nemají cukrovku
na inzulínu, nemají onemocnění psychické, revmatické, kožní, onemocnění nervového systému
jako epilepsie nebo roztroušená skleróza, nemají těžší alergii s celoročními potížemi, neprodělali nádorové
onemocnění, v případě žen, pokud
nejsou těhotné, mají alespoň 6 měsíců od porodu, nekojí. Podrobnější
informace o darování na webových
stránkách nemocnice www.nempr.
cz – informace pro dárce krve.
6. Jak často může dárce krev
darovat?
cián-Caletka. Nakonec více sil do finále zbylo prvnímu jmenovanému
a utkání skončilo po třísetové bitvě.
Na děleném třetím a čtvrtém místě
se umístili Martin Čevela a Pepa Ministr. Všem výhercům i poraženým
gratulujeme.
Příjemnou atmosféru turnaje doprovázelo krásné počasí, dobrý guláš
a skvělá nálada. Letos poprvé jsme
museli zrušit ženskou část turnaje,
plány děvčatům nabouraly třeba dovolené nebo mateřská dovolená .
Na závěr přání pro příští rok, ať
se turnaj povede ještě lépe a má více
účastníků. Také děkujeme odborové organizaci a Precheze. Díky nim
má turnaj prestiž a vysokou úroveň
třeba už kvůli cenám, které dodaly
a pomohly při pronájmu kurtů.
Pro darování krve platí, že ženy mohou darovat 4x, muži 5x ročně. Minimální interval mezi jednotlivými
odběry je 2 měsíce.
7. Která krevní skupina je nejvíce žádána? Má přerovská nemocnice dostatek krve?
Nejvíce jsou obecně žádané krevní skupiny Rh negativní (15 - 20 %
populace). Konkrétně dárci krevní skupiny O Rh negativní (jsou to
tzv. „univerzální dárci a univerzální krev“. Krev skupiny O Rh negat.
lze podat pacientovi s jakoukoliv
jinou skupinou; využívá se hlavně
v urgentních případech velkého
krvácení – větší úrazy, autonehody
– když není čas čekat na vyšetření
krevní skupiny pacienta a je nutno
léčbu zahájit okamžitě).
Co se týče dostatku krve, je nutno říct, že celkově máme krve dostatek. Např. za rok 2011 jsme odebrali
3200 odběrů plné krve. V nemocnici
jsme spotřebovali 2250 transfuzních
jednotek. Zbytek se použil v rámci
Olomouckého kraje, hlavně ve FN
Olomouc, kde jsou specializované
pracoviště s větší spotřebou krve,
a kam jsou směrování i pacienti
z Přerovska k specializované léčbě.
Problém je, že udržení počtů odběrů se daří se stále menším počtem
pravidelných dárců (zvyšuje se frekvence jejich odběrů na maximálně
přípustnou mez).
NÁSTĚNKA CUP 2012 / Roman Hynčica
Na jaře byl rozlosován další ročník tenisového turnaje, aby celou sezonu mohli nadšenci bílého sportu
soutěžit o výhru v dnes již prestižním turnaji o putovní pohár nejlepšího tenisty v Precheze.
30 zápasů ve dvou skupinách se
hrálo na mnoha místech přerovského okresu. Mnohdy byly zápasy zajímavé a strhující dokonce tak, že 2
sety se hrály i přes 2 hodiny. Po odehrání základní části se všichni účastníci sešli třetí neděli v září v areálu
tenisových kurtů Viktorka. Zde již
šlo o přímé vyřazování. I ti, co prohráli ve skupinách, mohli ještě klidně v závěrečném zápolení turnaj vyhrát díky důmyslné formě pavouka.
Odpoledne jsme už věděli, že o vítězství se utká očekávaná dvojice Ko-
MŮŽE KUDLANKA LOVIT U PRECHEZY OTAKÁRKY? / Ing. ADOLF GOEBEL, Ph.D.
Rozšíření živočišných a rostlinných druhů není neměnné, oblasti
výskytů pulsují, někdy se zvětšují
a jindy zmenšují. Střední Morava
se už před lety dostala do oblasti výskytu druhů, které byly považovány
za hodně teplomilné a bývaly velkou
raritou i v nejjižnějších částech Moravy. V řadě případů se takový druh
uchytí a stává se trvalým zástupcem
lokální přírody. Doklady výskytu
dvou vzácných hmyzích, zákonem
chráněných druhů letos nabídlo
i bezprostřední okolí Prechezy.
Prvním z nich je otakárek ovocný. Patří k našim největším a nejkrásnějším motýlům. Dospělí motýli dosahují rozpětí křídel až 8 cm. To jim
umožňuje zcela jiný způsob letu, než
jsme u motýlů zvyklí. Mávání křídel prokládají dlouhým plachtěním.
Většinou usedají jen na okamžik
a rychle zase odlétají. Máme-li štěstí a můžeme si motýla prohlédnout,
uvidíme, že nažloutlá křídla jsou bohatě zdobena. Horní pár křídel zaujme několika různě dlouhými svislými černozelenými proužky. Spodní
křídla jsou prodloužena do dlouhých
ostruh, které jsou bohužel velmi
křehké a motýlům se často ulamují.
V celé délce je otakárci obvykle mívají jen krátkou dobu po vylíhnutí
z kukly. Okraje spodních křídel jsou
zakončeny modrými, černě lemovanými půlměsíci. Na jejich vnitřním
okraji jsou modrá, černě a oranžově
lemovaná oka. Jejich smyslem je zastrašit případného útočníka nebo ho
alespoň nasměrovat k útoku do míst,
kde mylně očekává hlavu. Motýl pak
dokáže odletět i s chybějícím kusem
křídel, zatímco poranění tělíčka by
znamenalo neodvratný konec.
Druhým vzácným teplomilným
hmyzím druhem z okolí Prechezy
je kudlanka nábožná. Vzhled kudlanek je díky jejich všeobecné popularitě dobře znám. Méně známo je,
že ne všechny kudlanky jsou zelené,
ale zhruba desetina z nich je hnědá.
Zatímco otakárek ovocný je velmi
nápadný, kudlanka nábožná dokáže
zcela splynout s okolními rostlinami.
Celé hodiny nehybně čeká, až se k ní
přiblíží vhodná kořist. Přední prodloužené trnité nohy jsou strašlivá
zbraň. Vypadají jako sepnuté k modlitbě a daly kudlance druhové jméno nábožná. Je to pravý vlk v rouše
beránčím a dokáže ulovit nic netušící hmyz opravdu rychlostí blesku.
Výskyt kudlanek na nových místech
nejčastěji prozradí to, že je při jejich
přeletech přes silnici srazí nějaký dopravní prostředek. Podobně tomu
bylo i letos na minimálně dvou místech v Přerově. Jedna mrtvá kudlanka
byla nalezena na kruhovém objezdu
ve městě a druhá před Prechezou.
Jednalo se o hnědě zbarvenou samičku dlouhou přes 7 cm.
Zatímco otakárek ovocný prochází stadiem čtyřikrát se svlékající housenky a kukly, u kudlanky
je tomu jinak. Z vajíčka se líhnou
takzvané nymfy, které se hodně podobají dospělcům. Zpočátku jsou
jen miniaturní velikosti. Během růstu
se zhruba 5 až 7 krát
svlékají.
Dospělý otakárek
ovocný žije jen dva
až čtyři týdny. Zimu
druh přečkává ve stadiu kukel. Kudlanky,
nutno říci, že především samičky, hynou
až při prvních mrazících. Předtím stačí
naklást do zvláštní
tuhnoucí pěny vajíčka, která přečkají zimu a na jaře zajistí pokračování
rodu. Samečci kudlanky, jak známo,
se obvykle mrazíků tak moc bát nemusí, protože velmi často končí jako
potrava partnerek. Staromládenectví
se u kudlanek asi vyplatí. Oba druhy
si můžete prohlédnout na videokanále Moravského ornitologického
spolku na adresách:
http://youtu.be/4ehisW18m28
(otakárek ovocný)
a http://youtu.be/anbWD9iz_68
(kudlanka nábožná).
Pokud jste si po přečtení otázky
v nadpise poťukali na čelo, teď víte,
že zbytečně. Správná odpověď je jednoznačné ANO!
PRECHEZA A MY
6
PŘEROVSKÝ CHEMIK
METANÁ / Stanislav Raška
Sport s emblémem Prechezy
Dříve se říkalo lední metaná, protože tehdy se jednalo o sport sezonní, zimní a hrál se pouze na ledových plochách, velmi často na přírodním ledě. V současné době už je sportem celoročním, protože s postupem vývoje hracího nářadí je možné hrát metanou i na asfaltových nebo betonových plochách. Lední metaná tak vypustila z názvu lední, zkrátila název na metaná
a hraje se po celý rok. Jednou z velkých předností tohoto sportu je, že umožňuje provozování prakticky každému bez rozdílu věku.
Začátky organizované metané v ČR jsou spojeny s šedesátými
lety minulého století, ale hrála se už
na začátku dvacátého století. Například v roce 1907 v Heřmanově Huti
na okrese Plzeň nebo v letech 1938
- 1939 v Přerově. Metaná je ovšem
s výjimkou Rakouska a Německa
i ve světovém měřítku sportem malým. Současně však jde o velmi starý
sport - dochované písemné zmínky
o této původně zimní kratochvíli jsou
z roku 1192! A nejstarším obrazem,
zachycujícím hráče metané při hře,
je olejomalba Pietra Bruegela z roku
1565. Metaná vznikla a byla provozována na řekách a jezerech v alpských
zemích, kde má dodnes největší tradici, zázemí a zároveň i největší a nejvýkonnější hráčskou základnu. Právě
v těchto zemích se vyrábí špičkové
hrací nářadí, které mimo jiné prochází také svým vývojem od dřevěných kotoučů s kovanou obručí bez
možnosti výměny jakéhokoli dílu, až
dnešní dokonale zpracované ocelové
konstrukce v kombinaci s umělými
hmotami a gumou. Kluzné desky
také prošly v posledních třiceti letech
velmi rychlým vývojem, a to od dřevěných až po dnes vyráběné gumové
a umělohmotné s celou škálou výběru tvrdostí, kterou si může hráč
zvolit.
A proč se říká tomuto sportu metaná a jak se hraje? Metaná je
příbuzným sportem curlingu, který
známe například z olympijských her
v Naganu. Český termín „metat“ je
odvozen od slova házet, nikoli zametat. Na rozdíl od známějšího curlingu
se hraje jiným nářadím a nehraje se
na pevný kruhový terč, ale na terč pohyblivý. Tímto terčem hry je gumový
kroužek o průměru 12 cm. Cílové
pole není kruhové, ale obdélníkové
o rozměru 3 x 6 metrů. Jeho přední
strana je vzdálena 21,5 m od odhodového místa, které je na ledě určeno
položením kovové opěrné stupačky,
nebo na asfaltu je na určeném místě
nakreslen bod odhodu. Díky tomuto rozdílu je podle názorů většiny
odborníků tato hra daleko pestřejší
a nabízí více herních variant než zmíněný curling.
Zástupci Českého svazu metané
na adresu tohoto sportu říkají: „Čes-
ký svaz metané v té podobě, ve které
ho dnes známe, byl ustaven až v únoru 1990, byl jako druhý sportovní
svaz zaregistrován u MV a následný
letní kongres přijal ČSM do řad IFE.
Jeho prvním předsedou byl zvolen
Bedřich Houska. Nynějším úřadujícím předsedou Českého svazu je
Josef Richter z jihočeských Vodňan.
ČSM má v současné době registrováno na 480 členů ve 22 oddílech čtyř
krajů ČR. Z tohoto počtu registrovaných je zřejmé, že se jedná o sport
malý a jeho bytí je spojeno s řadou
obtíží, publicitou počínaje, přes zajištění státní reprezentace a opatřením peněz na jeho rozvoj konče.
S potěšením však konstatujeme, že
se v posledních letech začínají mírně
rozrůstat počty registrací mladých
hráčů a hráček do 18 let.
Už jsme se zmínili, že na Přerovsku se tento sport provozoval před
druhou světovou válkou. Ve větším
měřítku potom od roku 1972, kdy
vznikl první oddíl – TJ Lokomotiva
Přerov. Od té doby se tomuto sportu
věnovalo mnoho hráčů a není proto
divu, že se pro jeho podporu před lety
rozhodla i akciová společnost Precheza. Bylo by přece škoda, neudržet
v regionu sport, který je tak zajímavý
a navíc tradičně spjatý s Přerovskem.
O tom, že se tento krok ukázal jako
správný, svědčí řada úspěchů přerovských hráček, jejichž dresy zdobí emblém se znakem Prechezy
REKONDIČNÍ POBYT VE VYSOKÝCH TATRÁCH / Bohuslav Malošek
CYKLISTÉ POZOR / Ing. Ludvík Prášil
Poslední týden v srpnu již tradičně více než desetiletí pořádá odborová organizace v rámci rekondičních pobytů poznávací rekreaci pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky do okolí Vysokých Tater. Také letošní
poslední srpnové pondělí se shromáždili k odjezdu autobusem připravení účastníci zájezdu na Slovensko.
Zas tu máme podzim, léto je
nenávratně v čudu! Krásné období
roku, kdy se cestou do práce můžeme kochat slunečním rozbřeskem,
skončilo. A tolik sněhu, aby bylo
všude jiskrné bílo, zatím ještě není.
Cesta do práce tak není radostná,
s postupujícím kalendářem nabývá
ono otřelé „od nevidím do nevidím“
takřka obludné pravdivosti. Někdy
sice svítí Luna, ale to není to samé!
V měsíčním světle se stejně jako
v umíráčku pouličního osvětlení
moc dobře nevyjímá oblečení cyklistů, kteří směřují do zaměstnání. Málokdo má na sobě daným světelným
podmínkám přizpůsobený oděv –
„mě je přece vidět dobře“, si nejspíš
kdekdo říká. Sem tam někoho sice
napadne, že by měl být snad i trochu vidět a nasouká na sebe reflexní
vestu, ale takových je jako šafránu!
Naopak většina cyklistů si myslí, že
když použije byť předpisovou koncovou červenou blikačku, tak že je
každý odevšud a strašně dobře uvidí!
Rozhodně tomu tak ale není!
Blikačka je věc dobrá, ale musí
Počasí přálo a cílem prvního poznání Slovenska byla kysucká vesnice
Stará Bystrica, kde byl na Slovensku
zhotoven v roce 2009 první orloj.
V srdci orloje je umístěný astrolop-ciferník s astronomickými údaji.
Po prohlídce orloje a pěkného náměstíčka jsme odjeli do blízkého
skanzenu „Vychylovka“ – kysucké
dědiny. Skanzen vznikl z důvodu záchrany lidové architektury a památek vesnic Riečnica a Harvelka, které
byly zaplaveny při budování vodní
nádrže Nová Bystrica. Po prohlídce
a malém občerstvení jsme pokračovali do místa ubytování v Lopušné
Dolině, bývalého rekreačního zařízení Chemosvitu Svit. Po ubytování
a dobré večeři chutnalo všem pivo“
Zubr“, které tu čepují.
Dalšího dne po snídani většina
účastníků odjela na první turisickou trasu do Tater. Zvolili jsme si
známé “Mořské oko“ s polské strany
Tater. Autobus jsme nechali zaparkovat na Lysé Polaně a pěšky přešli
na území Polska. Po necelých deseti
kilometrech jsme došli k největšímu
plesu ve Vysokých Tatrách. Nachází
se v nadmořské výšce 1395 metrů,
má rozlohu 35 hektarů a maximální hloubka je 50,8 metrů. Odměnou
za výstup byl krásný pohled na pano-
rama vrcholků Tater
ze severní strany.
Třetí den našeho
pobytu jsme zvolili odpočinkovým.
Pěkné počasí nám
předurčilo navštívit
termální koupaliště,
která se v této oblasti
hojně vyskytují. Rodiny s dětmi zvolily
Aquapark Tatralandia v Liptovském
Mikuláši, s velkým
množstvím
vodních atrakcí nejen pro děti. My starší
jsme zvolili klidné prostředí Thermal parku v Bešeňové. Po idylickém
dnu jsme spokojeni odjížděli do Lopušné.
Co by to bylo za rekreaci v Tatrách, kdybychom nenavštívili centrum Vysokých Tater,“Štrbské Pleso“
a jeho skokanský a běžecký Areál
snů. Proto naším cílem další den byl
tento areál. Lanovkou jsme vyjeli
k chatě na Solisko a ti nejzdatnější
vystoupili na jeden s dvoutisícových
vrcholů “Predné Solisko“ nacházející
se ve výšce 2097 metrů. Po sestupu
jsme se prošli kolem plesa a v obchodním centru nakoupili suvenýry
připomínající pobyt v těchto velehorách. Večer jsme se
sešli u táboráku,
opékali pravou slovenskou slaninku
a klobásy.
Předposlední
den pobytu jsme
věnovali prohlídce
okolí a jejich kulturních památek.
Začali jsme prohlídkou blízkého
okresního města
Poprad, jenž je
vstupní
branou
do Vysokých Tater. Později jsme se
přemístili do starobylého města Levoča, které se pyšní mnoha kulturními a historickými památkami. Asi
největší z nich je chrám svatého Jakuba, jehož výzdobu tvoří dřevěné
oltáře a sochy Mistra Pavla z Levoče.
Skvostem chrámu je největší vyřezávaný gotický oltář na světě, přes 18
metrů vysoký, s výjevem Poslední
večeře Ježíše. Na zpáteční cestě jsme
navštívili Spišskou Novou Ves, kde se
konaly městské oslavy, jejíchž součástí byly řemeslnické trhy a mnoho
kulturních akcí. Po celodenním putování se všichni těšili na dobrou večeři a poslední noc v Lopušce.
Ráno nebylo už tak příjemné
jako předchozí. Bylo pod mrakem
a chystalo se na déšť. Naplánovanou
návštěvu některého z termálních
koupališť jsme zrušili a rozhodli se
pro přímou cestu do Přerova. V Martině jsme ještě nakoupili ovčí sýry
a nějaké suvenýry. Cesta k domovu
pokračovala v pohodě a do Přerova
jsme dorazili zásluhou pana řidiče
a vedoucího výpravy úspěšně. Všichni spokojení účastníci děkují Michalovi Mlčochovi za vynikající organizaci a těší se na další ročník této
tradiční akce.
Je tam? Není tam?
být správně umístěna, aby byla vidět
z auta jedoucího vzadu. Na rukávech, nohavicích nebo na batozích
ty blikačky dobře vidět fakt nejsou
– nesměřují totiž většinou tam, kam
mají! Leckdy jsou spíše vidět z prolétávajících letadel nebo z chodníků,
ale zezadu, ze silnice NE! Ano, je občas vidět blikačka správně umístěná,
ale zakrytá – batohem, lemem bundy
– takže zase k ničemu. A k úplně neosvětleným, k těm nemám už vůbec
žádných slov, stejně jako k těm, kteří nepoužívajíc rozum jezdili a zase
budou jezdit na kole i ve hluboké
sněhové břečce či na náledí téměř
na hranici pádu…
Za všechny řidiče, kteří vás,
páni a paní s řidítky v rukách, musejí netrefit, prosím: vezměte rozum
do hrsti a zviditelněte se! (Pragmaticky: když vás sejmu autem, budu
z toho mít oplétačky, zvláště se svým
svědomím, pravděpodobně výčitky,
pořád budu myslet na to, jestli jsem
nemohl něco udělat lépe či dokonce něco nezanedbal – „značku“ ale
na sobě ponese tělo vaše!)
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
7
AK PRETIOX / Ing. Ludvík Prášil
Klubová akce „MiniPretiox 2012“
Ve dnech 15. a 16. září se po roční přestávce konala tradiční akce místního autoklubu „Jízda do neznáma“. Heslem tentokráte bylo: „Věděl jsem, že jedu na výlet
do neznáma, ale toto?“ Posádky složené z členů autoklubu a jejich rodinných příslušníků vyrazily v krásném sobotním dopoledni podle jednoduchých itinerářů.
Podle úvodního pokynu „vyjeď
z Přerova na severozápad“ to vypadalo na směr Olomouc a pak ve stejném azimutu dál – Bouzov? Úsov?
Javoříčko? Tak Olomouc to byl. Ne
úplně nejkratší cestou jsme po chvíli kličkování a zapisování cen paliva
s následným výpočtem cenového
průměru a dalším dohledáváním
geografických názvů dorazili na Biskupské náměstí, kde se již srocovali
ostatní spoluklubovníci v očekávání
dalšího programu. Ano, následovala
kultura – prohlídka Arcibiskupského paláce. Tudy šla historie – např.
v roce 1848 zde abdikoval Ferdinand V. Dobrotivý a na císařský trůn
na dlouhých a dodnes rekordních
68 let dosedl Franta Pepa Jednička
(abych se vyjádřil slovy Cimrmanů)
– a teď jsme tudy šli i my… Po zhruba hodinové provázené prohlídce
zpět ke strojům a hyjééé dál cestou
necestou. Zatímco Olomouc se dala
tipnout snadno, další cesta už tak
jednoduchá nebyla. Jednak proto, že
nás autoři, no vlastně bychom tentokráte měli říct spíše autorky, povodily pěkně kolem centra, cestou jsme
zase hledali v itineráři požadované
informace a najít je, vpravdě nelehké bylo… Nakonec se přece jenom
na severozápad pokračovalo. Sice
cestou-necestou, taky by se dalo říct,
že po staré cestě jsme dorazili do Litovle, což ale tak jednoduché nebylo,
protože jsme sice itinerář před sebou
měli, ale tam jméno napsáno nebylo,
jen symboly. Grafické symboly vyznačující cestu. V Litovli jsme hle-
do konce motoetapy, kde nás v místě ubytování, ve Střelnici v Lošticích
čekal zasloužený oběd. Po té nastala
neorganizovaná volná zábava, dalo
dali datum založení pivovaru a mák.
Ne že bychom šli po čichu, stačilo
pouze přečíst nápis na zemědělském
závodě. Pak už plus mínus přímou
cestou k Mladečským jeskyním, kde
byla zamluvena prohlídka. Ta trvala zhruba zase hodinku. Po jejím
skončení zpět do aut a hajdy dál,
by se říct „osobní volno“, které jsme
s několika dalšími nadšenci využili ke hledání geokešek – a protože
jedna z nich byla z kategorie multi,
proběhli jsme všechny místní pamětihodnosti a závěrem vyšli na vyhlídku. To už bylo jasné, že večeři nestihneme. Naše porce ale neutekly…
Po večeři čekala na všechny oficiální část akce – autoklubová členská
schůze, při které se rozebíralo, plánovalo, rozebíralo a zase plánovalo.
V posledních letech na tuto činnost
jaksi nezbyl čas. Vždycky jsme se
totiž sešli pouze a jen při pořádání
sportovních akcí – takže při práci.
Po skončení oficiální části už následovalo jen neoficiální přátelské posezení – nad pivem. Nic jiného nám
nenalili, začala přece prohibice!
Akcička skončila jako vždy nedělní snídaní. Po ní jsme se v de facto
stejné „keškové“ sestavě domluvili, že
pojedeme „vyzobnout“ ještě multinku v okolí Bouzova. Prodírali jsme se
houštím a „poklad“ našli. Poté jsme
se rozloučili… My jsme ještě s dětmi
šli do hradu. Protože Bouzov je častým terčem plánovačů školních výletů, zvolili jsme okruh „Jak se staví
středověký hrad“. Pokud vás zajímají
nezvyklosti a detaily ze zákulisí hradního života, vřele doporučuji! Děkuji
všem, kdo se zasloužili o zdárný průběh vydařené akcičky! Už se moc těšíme, co na nás vymyslíte příště!
KAPRECHEZA 2012 - VÍC NEŽ ÚSPĚŠNÁ AKCE / Roman Hynčica
Září, které bylo plné akcí pořádaných Prechezou, se uskutečnily i rybářské závody s důmyslným názvem: „KAPRECHEZA 2012“. A musíme říct, že byly při nejmenším dobrou konkurencí
mezi velikány jako jsou Cyklotour či Větrání plic. Závody se konaly ve čtvrtek 20. září od 9 hodin na soukromém rybníku ve Skaličce u Hranic.
Od rána se tedy začali sjíždět rybáři z celého podniku a nechyběli ani
rodinní členové zaměstnanců. Po výstavbě nezbytného zázemí a udělení
pokynů bylo zhruba před desátou
hodinou klání zahájeno nahozením
40 prutů. Milovníků tohoto sportu se
sešlo 20, čímž se naplnila plánovaná
kapacita. Na spravedlivý průběh závodu dohlíželi 2 rozhodčí. Ti měřili,
zapisovali a kontrolovali předepsaná
pravidla. V krásném prostředí vodní
plochy si rybáři přišli určitě na své.
Na více informací jsme se zeptali
organizátora Jirky Matušky.
Proč se akce konala ve všední
den?
Záměrně jsme chtěli vyzkoušet, zda
se to ujme. Také trochu nahrát směnařům v podniku. Musíme říct, že
ohlasy byly dobré a proto všední den
nejspíše necháme i pro příští rok.
Čekali jste takový úspěch a naplnění do posledního volného místa?
Určitě ano, v chemičce je hodně ry-
bářů. A po pár dnech jsme měli plno.
Pro příští rok uvažujeme o navýšení
počtu účastníků.
Jaké se používaly návnady a co
se tedy chytlo?
Chytalo se především na boilies, kukuřici i rohlík. Pravidla na zdejším
rybníku zakazují veškerou živou návnadu. Je pravdou, že dnes ryby moc
nebraly tak, jak jsem tady zvyklý. Ale
ulovil se tady krásný jeseter měřící
112 cm, kapři a hromada cejnů.
Kdo nakonec vyhrál? A jaké
byly ceny?
Platilo co centimetr úlovku to bod
do závěrečného sčítání. Na prvním
místě se umístil Radim Přikryl s celkovým počtem bodů 1154, za ním
v těsném závěsu Ondřej Kotůlek.
Ten v celkovém součtu také přesáhl
více jak 10 metrů nachytaných ryb
a třetí místo opanoval Jiří Loun. Poslední jmenovaný si odnesl i cenu
za největší rybu, kterou byl právě
zmiňovaný jeseter. Všichni umístě-
ní rybáři si odnesli hodnotné ceny,
a to díky spolupráci Rybářského
centra v Olomouci, vinárny Moravský sklípek v Přerově na Žerotínově
náměstí a v neposlední řadě také odborové organizaci a Precheze. Všem
jmenovaným bych chtěl za celý organizátorský tým velmi poděkovat.
Na závěr jen stačí dodat, že rybářské
závody si určitě najdou místo v široké škále akcí, jež Precheza po celý
rok organizuje.
ROZHOVOR S BORCEM / Dana Lehnertová
Jak jsme v minulém čísle slíbili, přinášíme rozhovor s naším borcem Jardou Zdráhalem, provozním zámečníkem z útvaru Energetika. Letos si, jak už jsme vás informovali, vytvořil ve svých
49 letech osobní rekord na triatlonovém závodě Moravianman v Otrokovicích, tzv. Železný muž (3,8 km plavání, 180 km jízda na kole a maraton 42,2 km běhu) s časem 11 hodin 17 minut.
Překonal svůj původní čas o hodinu a patnáct minut.
V prvé řadě bych Ti chtěla poblahopřát k osobáku při absolvování
Železného muže v Otrokovicích.
„Jardo, jak ses cítil při absolvování Moravianmana?“
Letos jsem se rozhodl, že si to jen užiji s cílem překonat čas pod dvanáct
hodin. Celý závod jsem se od plavání přes kolo až po běh cítil naprosto
v pohodě, žádná krize se v jeho průběhu se nedostavila.
„Co způsobilo to neuvěřitelné
zlepšení oproti loňsku?“
Maximální tréninkové nasazení
a hlavně mi oproti loňsku vydržel
zdravotní stav bez úhony. Měl jsem
letos výborně nastavený tréninkový plán, hlavně běžecký, plaval jsem
poprvé v neoprenu a také jsem si pořídil nové silniční kolo.
„Kterých dalších závodů ses
od Oseckého triatlonu ještě zúčastnil?“
V rámci Moravy se koná každý prázdninový víkend minimálně jeden triatlon. Všechny víkendy od července až
do 1. září jsem závodil. Byly to triatlonové závody Hanáckého poháru –
Babice, Majetín, Rýmařov a další jako
je Hulmen, Morkoman, Morkovský
chlap, Sobačov, Kroměříž, Pilman.
Dva víkendy jsem absolvoval triatlony
v sobotu i v neděli. Střídal jsem krátký tzv. sprint triatlon (450 m plavání,
30 km kolo, 7 km běh) s olympijským
triatlonem (1,5 km plavání, 40 km
na kole a deseti kilometrech běhu)
„Jaký je tvůj plán na příští sezónu?“
Pokud vydrží zdraví, budu rád za stejný, spíš i lepší čas než letos.
„Odkdy začínáš tréninkovou sezónu?“
V minulých letech jsem začal s přípravou od ledna, loni poprvé od října,
hlavně běh a plavání, na kole podle
počasí až na jaře. Přes zimu jsem se
v rámci přípravy zúčastnil běžeckých
závodů, kterých se koná v našem regionu celkem dost. Letos mi příprava
začala už v září jen po čtrnáctidenní
přestávce. Chtěl bych si zlepšit čas
na Chřibské maratonu, který se koná
13. října.
„Jak dlouho se dá taková dřina
vydržet?“
Triatlon provozuji již 22 let. Čím přibývají léta, tím více úsilí mě stojí každá
následující příprava. Závodní sezóna
trvá jen 3 měsíce a zbývajících devět
měsíců se maká na přípravě. Baví mě
překonávat své stávající časy a honit se
s mladšími závodníky.
„Jakých úspěchů bys ještě chtěl
dosáhnout?“
Za největší úspěch nyní považuji překonání osobáku v Železném muži,
a tím je dostat se pod 11 hodin. Také
bych chtěl příští roky stanout na bedně v kategorii nad 50 let, kam už se
přesunu.
„Co ti triatlon přináší?“
Uspokojení a odreagování od každodenních problémů, i když se jedná
o finančně dosti náročný sport. Bez
příležitostných sponzorů by to bylo
těžko zvladatelné. Tímto bych jim
chtěl poděkovat za peněžitou a materiální podporu.
„Zbývá ti čas i na jiné koníčky?“
Od září mi začíná zimní plavání.
Třikrát týdně si užívám ledové vody
v Jadranu nebo Bečvě, abych si udržoval zdraví. Dalším mým velkým
koníčkem je myslivost. Hlavní mysliveckou činnost mi naplňuje práce
s mým psem norníkem. Rekreačně si
rád zahraji volejbal a házenou.
Jardo, přejeme železné zdraví a dr-
žíme pěsti, ať ti tvé sportovní nadšení
vydrží nejméně dalších 20 let!
PRECHEZA A MY
8
PŘEROVSKÝ CHEMIK
CYKLOTOUR 2012 / Mgr. Tomáš Světnický, MBA
Nejen PRECHEZA vyrazila na kolech
..."Dobrý den, já jsem nějaký Alois Novák, jsem z Uherského Hradiště a přijel jsem na tu vaši cyklistickou akci. Četl jsem o ní v týdeníku 5+2 dny. Sám rád podobné akce organizuji a také
se jich samozřejmě účastním. Tož jsem sedl na vlak a jsem tu. Letos mi bylo sedmdesát dva let, ale sil mám ještě dostatek, tak se těším, co jste připravili“... Tak tímto prohlášením podtrhl své
"ántré" účastník, který vypadal o dvacet let mladší, než proklamovaný věk, který dorazil na start jako první a který urazil vlakem se svým velocipédem několik desítek kilometrů, aby se přidal
k ostatním letošním nadšencům a zájemcům o Cyklotour 2012 (pozn.:jméno účastníka jsme s ohledem na jeho osobu pozměnili).
Šestnáctý ročník této cyklistické
kratochvíle započal v sobotu dne 15.
září dle tradičního aranžmá. Pořadatelé rozdali při příchodu v papírové
podobě předem připravené instrukce
a mapy jednotlivých okruhů a pořídili množství fotografií, aby bylo
možné porovnat, zda "absolventi"
vypadají stejně či podobně i na konci Cyklotouru. A nesnímaly se pouze
obrázky statické, na místě samém byl
v pohotovosti i kameraman kabelové
televize Přerov, který možná i na věčné časy zaznamenal některé momenty z předstartovní přípravy a startu
samého. Po krátkém přivítání vlajka
s logem společnosti Precheza v rukou
personálního ředitele promáchnutím
odeslala všechny účastníky vstříc
zvoleným tratím. Byli mezi nimi tací,
jejichž ambicemi bylo „strávit“ svou
pravidelnou dávku 150 km. Jiná část
peletonu byla střízlivější (tedy myšleno v oblasti odhadu oněch sportovních ambicí…koneckonců závod
startoval na počátku prohibičního
období, že ???...;-))…tedy tato část
závodníků si zvolila trať úměrnou
své aktuální fyzické kondici a chuti.
Sraz účastníků před branou Prechezy
Poslední přípravy před startem
A my vyrážíme
Dospělí občerstvením
Mohli jsme vidět i celé rodinky s holčičkami a chlapci na těch nejmenších
„strojích“, jejichž samotný pohyb
vpřed nebyl úplně nejjistější a občas
musela zasáhnout i pevná ruka pozorného tatínka, aby pomohla udržet
„balanc“ a eventuelně přidat „forsáž“
do kopcovitějšího terénu. Vůbec bylo
příjemné vidět tak nebývalou spoustu těch nejmladších účastníků na trati a díky za ni. V těchto případech
nešlo o honbu za časovými limity,
ale strávit společný den nenáročnou sportovní aktivitou v pohodě
a radosti. No a jistě se objevovaly
i případy „cyklotouristů“, jejichž aktuální fyzická kondice a připravenost
byla vysoce nad délkou absolvované
tratě a přesto si odnesli z celé akce
skvělý zážitek. Pravděpodobně měli
místo namožených stehenních a lýtkových svalů spíše namožené bránice, ale koneckonců vždyť nevázaný
smích, sranda, pohodové posezení
s kamarády léčí přece podobným
způsobem jako vlastním potem
vybojované sportovní výkony.
Bylo by nečestné a nesportovní
nepřipomenout skutečnost, že image
celé akce zvýšila i osobní účast našeho pana generálního ředitele Ivo
Hanáčka, který přes svůj těžce nabitý kalendář si dokázal vyhradit
čas, dorazit na kole na startovní
čáru, absolvovat ne zrovna krátkou
trať a ještě pak po vlastní ose šlapat
do svého rodného Rožnova pod
Radhoštěm. Za to přináleží určitě separátní uznání a poděkování.
A stejně tak je vhodné a správné
na tomto místě osobně poděkovat
organizátorům letošního Cyklotouru za příjemný, bezproblémový
průběh a to konkrétně Daně Lehnertové, Miladě Jemelíkové a Petrovi
Synkovi. Bez jejichž volného času
a zápalu by to opravdu neproběhlo
tak hladce. Takže díky moc kolegové.
Nezbývá než dodat, že 15. 9.
2012 začalo odpočítávání času
do startu 17. ročníku, a my vám
přátelé dáme včas na vědomí jeho
přesný termín. My, kteří jsme se
letos účastnili (a bylo nás přes 130)
se již teď těšíme…a co vy, kteří jste
to letos nestihli??? Tak nashledanou
v roce 2013.
ZÁKLADNA
Převzetí instrukcí a map
Na start dorazily celé rodinky
Akce se zúčastnila i ta nejmladší generace
Jelo se cestou necestou, z kopce do kopce
Odpočítávání zahájil i cyklista z Uherského Hradiště
Na takové akci nemohla chybět ani kabelová televize
Závěrečné občerstvení bylo odměnou pro všechny
Peleton odstartoval personální ředitel
Děti čas určený k odpočinku strávily na kolotoči
Tak za rok nashledanou
Download

- Precheza, as