Download

Pracovní list – typy přívlastku, několikanásobný větný člen