ILBAU spol. s r. o., Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
Společnost je certifikována dle systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.
NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB
platnost od 1. 8. 2010
Betonárna Svrkyně (Velké Přílepy) - Svrkyně 79, 252 64 Velké Přílepy
tel.: p. František Maxim: +420 737 243 981, pí. Hurychová: +420 737 243 980, e-mail: [email protected]
ZÁKLADNÍ NABÍDKA BETONŮ DLE ČSN 206-1/Z3
Kamenivo do 22 mm
Třída betonu dle ČSN
EN
206-1/Z3
Konzistence
C 8/10
C 8/10
C 12/15
C 12/15
C 16/20
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37
S1
S3
S1
S3
S1
S3
S3
S3
S3
X0, XC1, XC2
bez DPH
1 370
1 400
1 530
1 550
1 615
1 630
1 790
1 940
2 210
s 20% DPH
1 644
1 680
1 836
1 860
1 938
1 956
2 148
2 328
2 652
XC3, XC4, XD1, XD2, XD3,
XM1, XM2, XM3
bez DPH
s 20% DPH
1 980
2 260
XF1, XF2, XF3
XF4
XA1, XA2
bez DPH
s 20% DPH
bez DPH
s 20% DPH
bez DPH
s 20% DPH
2 140
2 420
2 568
2 904
2420
2 904
1 980
2 260
2 376
2 712
2 376
2 712
ZÁKLADNÍ NABÍDKA BETONŮ DLE ČSN 206-1/Z3 - PŘEDEPSANÁ PEVNOST PO 90 DNECH
Kamenivo do 22 mm
Třída betonu dle ČSN
EN
206-1/Z3
Konzistence
C 20/25
C 25/30
C 30/37
S3
S3
S3
Třída betonu
Konzistence
B5
B 7,5
B 10
B 12,5
B 15
B 20
S1
S1
S1
S1
S1
S1
X0, XC1, XC2
bez DPH
1 725
1 880
2 160
s 20% DPH
2 070
2 256
2 592
XC3, XC4, XD1, XD2, XD3,
XM1, XM2, XM3
bez DPH
s 20% DPH
1 920
2 200
XF1, XF2, XF3
XF4
s 20% DPH
bez DPH
s 20% DPH
bez DPH
s 20% DPH
2 080
2 350
2 496
2 820
2 350
2 820
1 920
2 200
2 304
2 640
2 304
2 640
ČERSTVÉ BETONY DLE 238 STO/305-2/2006
Kamenivo do 22 mm
bez DPH
1 260
1 360
1 370
1 480
1 530
1 615
s 20% DPH
1 512
1 632
1 644
1 776
1 836
1 938
CEMENTOVÉ POTĚRY
Třída betonu Konzistence
B5
B 7,5
B 10
B 12,5
B 15
B 20
S3
S3
S3
S3
S3
S3
XA1, XA2
bez DPH
Kamenivo do 22 mm
bez DPH
1 275
1 370
1 400
1 500
1 550
1 630
s 20% DPH
1 530
1 644
1 680
1 800
1 860
1 956
Cementové
Konzistence
potěry
P 150
P 200
P 300
P 350
P 400
P 500
S1-S4
S1-S4
S1-S4
S1-S4
S1-S4
S1-S4
Kamenivo do 22 mm
bez DPH
s 20% DPH
1 035
1 242
995
1 194
1 100
1 320
1 070
1 284
Mezerovitý
beton
MCB
Konzistence
S1
Kamenivo do 22 mm
bez DPH
s 20% DPH
1 570
1 884
Poznámka: Dle Národní přílohy NC ČSN EN 14227-1 byly přiřazeny některé
původně užívané názvy technologií (ČSN 73 6124) ke třídám pevnosti Rck.
Požadavky na pevnost stmelených směsí dle uvedených norem se liší.
s 20% DPH
1 644
1 668
1 824
2 016
2 100
2 292
MALTY
STABILIZAČNÍ PODKLADNÍ VRSTVY DLE ČSN EN 14227-1
Kamenivo stmelené
Konzistence
cementem
C3/4 (SC I)
S1
S1
C1,5/2 (SC II)
C8/10 (KSC I)
S1
S1
C5/6 (KSC II)
Kamenivo do 4 mm
bez DPH
1 370
1 390
1 520
1 680
1 750
1 910
Cementová malta
Konzistence
zdící
CZM 1,5
S2
CZM 2,5
S2
CZM 5
S2
CZM 10
S2
PŘÍPLATKY
Za kamenivo do 16 mm (Kč/m³)
Za kamenivo do 8 mm (Kč/m³)
Za kamenivo do 4 mm (Kč/m³)
Příplatek za vyšší třídu cementu, než uvádí ceník (Kč/m³)
Příplatek za zimní provoz od 20. 11. do 31. 3. (Kč/m³)
Příplatek za vodotěsnost V 4 (Kč/m³)
Příplatek za vodotěsnost V 8 (Kč/m³)
Příplatek za vodotěsnost V 12 (Kč/m³)
Příplatek za urychlovač na vyžádání zákazníka (Kč/m³)
Recyklace (Kč/m³)
Použití plastifikátoru na stavbě při požadavku zákazníka (Kč/l)
Příplatek za mimopracovní dobu - sobota, neděle, svátek, všední den: 20.00 - 6.00 (Kč/m³)
Příplatky za ostatní požadavky a potřeby zákazníka dle listu specifikací budou kalkulovány individuálně.
bez DPH
35
70
95
60
80
40
60
80
180
1 250
45
90
Betony značené jako B lze vyrábět až do třídy 45.
Betony uvedené v nabídkovém listě jsou vyráběny z cem. tř. 32,5, v případech uvedených normou z cem. tř. 42,5.
Čerstvé betony jsou vyráběny v trvanlivosti F.1, při požadavku trvanlivosti F.2 příplatek 25 % z výše uvedené ceny.
Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci (až do C 100/115) vyrábíme a dodáváme dle platných PZK a certifikátů po osobní
konzultaci (např. CB I, II, VB I, VB II, LC, SCC, SDC). Betony od pevnosti 20 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).
V případě požadavku jiné konzistence, než je uvedeno v nabídkovém listu (např. S2, S4) - cena dle individuální kalkulace.
ILBAU spol. s r.o., Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5, Tel.: +420 222 868 187, Fax: +420 257 316 029, e-mail: [email protected]
Zápis v OR: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 22019; IČO: 407 43 187, DIČ: CZ40743187; č. ú.: 5001246048/2700
Kamenivo do 4 mm
bez DPH
s 20% DPH
1 910
2 292
1 960
2 352
2 010
2 412
2 060
2 472
s 20% DPH
42
84
114
72
96
48
72
96
216
1 500
54
108
CENÍK OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB
TABULKA PŘÍRODNÍHO KAMENIVA - ČSN EN 12 620
Frakce
0 - 4 mm
4 - 8 mm
8 - 16 mm
11 - 22 mm
Kč/m³ bez Kč/m³ s 20 %
DPH
DPH
380
456
430
516
430
516
430
516
Kč/t bez
DPH
232
263
263
263
TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ
Kč/t s 20 %
DPH
278
316
316
316
Konzistence
bez DPH
s 20% DPH
Cementové mléko I bez popílku
S4
1 520
1 824
Cementové mléko II s popílkem
S4
1 336
1 603
1 171
1 405
Kamenivo do 4 mm
Cementopopílková suspenze
S4
Poznámky: Kamenivo těžené, prané
DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ
Pásmo
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Vzdálenost
z betonárny
na stavbu
do 4 km
nad 4 do 6
nad 6 do 8
nad 8 do 10
nad 10 do 12
nad 12 do 14
nad 14 do 16
nad 16 do 18
nad 18 do 20
nad 20 do 22
Cena v Kč/m³ při přepravě 4 m³
cena bez DPH
cena s 20% DPH
118
125
140
167
190
205
230
250
275
300
142
150
168
200
228
246
276
300
330
360
Pásmo
Vzdálenost
z betonárny
na stavbu
cena bez DPH
Cena v Kč/m³ při přepravě 4 m³
cena s 20% DPH
24
26
28
30
32
34
36
38
40
nad 22 do 24
nad 24 do 26
nad 26 do 28
nad 28 do 30
nad 30 do 32
nad 32 do 34
nad 34 do 36
nad 36 do 38
nad 38 do 40
322
335
355
378
398
430
440
460
485
386
402
426
454
478
516
528
552
582
Poznámky:
Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.
Při vykládce nad 30 minut je účtováno 130 Kč za každých dalších započatých 15 min. vykládky; u betonů SDC je doba vykládky účtována až nad 60 minut; vykládkou se rozumí čas od příjezdu autodomíchávače na stavbu dle objednávky až do jeho vyprázdnění.
Dopravu u betonů konzistence S2, S3, S4 autodomíchávačem vždy účtujeme jako minimální vytížení vozidla (tj. 4 m³), a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.
Umíme zajistit dopravu betonů konzistence S1, S2 nebo písků sklápěčkou s maximálním vytížením 2 m³.
MOBILNÍ ČERPADLA ČERSTVÉHO BETONU
Výškový dosah výložníku
Pobyt stroje na stavbě
(Kč/h)
Cena za přečerpaný 1 m³
bez DPH
s 20 % DPH
bez DPH
s 20 % DPH
24 m, 26 m
PUMI
2 100
2 520
0
0
28 m
31/32 m
2 160
2 592
0
0
2 260
2 712
0
0
Doprava čerpadla - na stavbu tam a zpět (Kč/km)
Chemický přípravek na rozjezd čerpadla (Kč)
Přídavné ocelové potrubí (Kč/bm/den)
Přídavné gumové hadice (Kč/bm/den)
Příplatek za čerpání drátkobetonu (Kč/m³)
Odvoz zbytkového betonu čerpadlem - likvidace (Kč)
Zbytečný výjezd čerpadla
Najetí čerpadla cementovým mlékem nebo cementovým potěrem
34 m
36 m
38/39 m
42 m
46 m, 52 m
2 300
2 400
2 500
2 500
dle ceníku
2 760
2 880
3 000
3 000
externího
10
30
40
50
dodavatele
12
36
48
60
cena bez DPH
cena s 20% DPH
47
56
600
720
100
120
130
156
40
48
1 000
1 200
2 000 Kč + ujeté km
2 400 Kč + ujeté km
min. 0,5 m³ + doprava mixem
Poznámky:
U výkonu čerpadel se účtuje každá započatá čtvrthodina. Při nasazení čerpadla účtujeme 30 min. přípravy stroje před výjezdem a 30 min. mytí po příjezdu stroje na
stanoviště v hodinové sazbě nasazeného čerpadla. Zákazník je povinen zajistit příjezdovou cestu a stání čerpadla i mixu odpovídající bezpečnostním předpisům.
VANY NA ULOŽENÍ CEMENTOVÉ MALTY
Vratná záloha
Pronájem po dobu dodávky + 3 dny
Poplatek za překročení času pronájmu
Nedostatečně vymytá vana
bez DPH
4 000 Kč / kus
zdarma
500 Kč / ks / den
200 Kč / ks
s 20% DPH
4 800 Kč / kus
zdarma
600 Kč / ks / den
240 Kč / ks
OBJEDNÁVKY BETONU
Do 50 m³
Nad 50 m³
Objednávky mobilních čerpadel nejpozději 48 hodin před termínem.
1 den před termínem do 12.00 hodin
nejpozději 2 dny před termínem dodávky
Po dohodě s obchodním zástupcem a technologem, vyrábíme také betony dle vlastní receptury zákazníka. Na vyžádání dodáme protokoly o výsledcích našich
kontrolně výrobních zkoušek dle ČSN (po úhradě příslušných daňových dokladů). Kontrolu kvality betonu provádí nezávislá akreditovaná laboratoř. Beton by
měl být zpracováván a ošetřován dle platných norem, proto tomuto věnujte vždy zvýšenou pozornost. Neručíme za kvalitu zavlhlých a suchých směsí po jejich
zpracování, neboť vlastním zpracováním může být značně ovlivněna.
U zakázek do 20 000,- Kč (bez DPH) platba pouze v hotovosti! Při platbě v hotovosti poskytujeme slevu 3 % z ceníkové ceny betonu!
Při splnění podmínek v souladu §48a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tzn. u staveb pro sociální bydlení umíme
zprostředkovat cenu produktů a služeb (mimo mobilní čerpadla a dopravu sklápěčkou do 2 m³ ) s 10 % DPH. Na objednání provádíme
laboratorní zkoušky na stavbě (tyto jsou zpoplatněny, ceny k dotázání u obchodních zástupců). Objednávky akceptujeme nejpozději do 12.00
hodin předchozího dne. Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky a za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel
ze stavby a za dodržování všeobecných prodejních a dodacích podmínek uvedených v příloze tohoto nabídkového listu a na každém dodacím
listu. V případě požadavku či nutnosti realizace přepravy na zpoplatněných úsecích silnic a dálnic bude mýtné doúčtováno dle skutečnosti.
beton, malta, MZK, písek, kamenivo
Download

Betonárna Svrkyně (Velké Přílepy) - Svrkyně 79