ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA BRATISLAVA
Antolská 11, P. O. Box 15, 850 07 Bratislava 57
________________________________________________________________________________________________________
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2011
V zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Záchranná a dopravná
zdravotnícka služba Bratislava súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou zrealizovaných
v 3. štvrťroku 2011 s cenami vyššími ako 1.000,00 € bez DPH nasledovne:
Hodnota
Identifikácia úspešného uchádzača
zákazky v
€ bez
Predmet zákazky
DPH
Názov
Sídlo
IČO
rukavice, návleky na matrace
2 478,00 Ing. Ladislav
Hlavná 52, 943 01
33 126 500
Ivanics IL - MED Štúrovo
Sodium Chlorid, Dextrose, Voluven, 3 871,85 INTRAVENA
Levočská 9, 080 01
31 717 802
water for injections
s.r.o.
Prešov
infúzne súpravy, spojovacie hadičky 1 066,67 INTRAVENA
Levočská 9, 080 01
31 717 802
s.r.o.
Prešov
Noradrenalin, Solu-Medrol,
1 926,49 KMŠ, s.r.o.
Hollého 3, 080 01
36 481 386
Novalgin, Softasept, Thiopental,
Prešov
Succinylcholinjodid, Mesocain,
Oxantil, Propofol-Lipuro,
Sedacoron, Syntophyllin, Tramal,
Torecan, Diazepam, Tensiomin,
Magnesium Sulfuricum, Anopyrin
Buscopan, Dexamed, Heparin,
1 777,16 KMŠ, s.r.o.
Hollého 3, 080 01
36 481 386
Furosemid, Dithiaden, Guajacuran,
Prešov
Hydrocortison, Haloperidol-Richter,
Mesocain, Midazolam Torrex,
Ibalgin, Adrenalin, Analgin,
Anexate, Adenocor, Atropin,
Apaurin, Betaloc
Oprava BA-435ZN po škodovej
1 244,78 Autoprofit, s.r.o. Šaľská 743/2, 924 00 36 239 763
udalosti (krycí list, ZDZS hradí len
Galanta
spoluúčasť 165,97 €)
EKG elektródy, endotracheálne
2 235,39 TT Pharma, s.r.o. J. Bottu 2, 917 01
44 078 145
kanyly, fixačné goliere,
Trnava
intraoseálne ihly, esmarch,
alkoholové tampóny
Adrenalin, Dicynone, Degan,
1 400,76 KMŠ, s.r.o.
Hollého 3, 080 01
36 481 386
Betaloc, Furosemid, Hydrocortison,
Prešov
Novalgin, Oxantil, Losung,
Tensamin, Carotox, Remestyp,
Thiopental
tampóny, zetuvity, sáčky na
1 370,51 HARTMANN Einsteinova 24, 851
31 351 361
odpadky
RICO spol. s r.o. 01 Bratislava
steriluxy, vata, omniplasty, trojcípe
šatky, obväzy, obvínadlá
Oprava BA-379XP po škodovej
udalosti (hradené z PZP vinníka)
1 393,82 HARTMANN Einsteinova 24, 851
RICO spol. s r.o. 01 Bratislava
1 773,35 Autoprofit, s.r.o. Šaľská 743/2, 924 00
Galanta
31 351 361
bakteriálne filtre, intravenózne
kanyly, kyslíkové masky
gumené rohože do sanitiek
2 375,30 UNOMED spol. s Zlatovská 2211, 911
r. o.
01 Trenčín
1 253,12 Pneu-Plus s. r. o. Vajanského 40/324,
901 01 Malacky
1 066,67 INTRAVENA
Levočská 9, 080 01
s.r.o.
Prešov
3 834,06 KMŠ, s.r.o.
Hollého 3, 080 01
Prešov
00 612 791
1 554,78 KMŠ, s.r.o.
Hollého 3, 080 01
Prešov
36 481 386
2 319,68 KMŠ, s.r.o.
Hollého 3, 080 01
Prešov
36 481 386
infúzne súpravy, spojovacie hadičky
Diazepam, Tensamin, Tensiomin,
Ciphin, Mesocain, Midazolam,
Norcuron, Noradrenalin, Ebrantil,
Novalgin, Cefotaxime, Magnesium
Sulfuricum, Propofol-Lipuro,
Succinylcholinjodid, Thiopental,
Oxantil, Sedacoron, Gelitaspon
Syntophyllin, Tramal, Torecan,
Ventolin, Peroxid vodíka, SoluMedrol
Adrenalin, Anexate, ACC inject,
Atropin, Apaurin, Degan, Dexamed,
Epipen, Furosemid, Hydrocortison,
Isoket, Haloperidol-Richter,
Lidocain, Softasept, Carotox,
Paralen, Heparin, Guajacuran
intraoseálne ihly, nebulizačné
masky
steriluxy, vata, trojcípe šatky,
obväzy, zetuvity, omniplasty,
omnifilmy, sáčky, tampóny
rukavice
audit BOZP a OPP
polokošele
príjmové pokladničné doklady,
kancelársky papier, kalkulačka,
zošity, batérie, korekčné strojčeky,
lepiace tyčinky, papierové utierky,
toaletný papier, vrecia, perá, sáčky
do košov
inštalácia MS Exchange a migrácia
e-mailových kont z proxy
Hydrocortison, Adrenalin, Epipen
testovacie prúžky do glukometra,
EKG papier
36 239 763
44 850 409
31 717 802
36 481 386
1 064,66 TT Pharma, s.r.o. J. Bottu 2, 917 01
Trnava
2 017,81 HARTMANN Einsteinova 24, 851
RICO spol. s r.o. 01 Bratislava
44 078 145
1 260,00 Ing. Ladislav
Hlavná 52, 943 01
Ivanics IL - MED Štúrovo
2 500,00 Ing. Silvia Chudá Bučianska 6582/7,
917 01 Trnava
2 345,00 Ľubica
Vajnorská 131/A, 831
Podolcová
04 Bratislava
ĽUBICA
1 276,58 ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 821
09 Bratislava
33 126 500
4 650,00 JANUS TEAM
s.r.o.
1 741,81 KMŠ, s.r.o.
36 851 132
1 725,00 MEDIPRAX CB
s.r.o.
Jánovce 65, 925 22
Jánovce
Hollého 3, 080 01
Prešov
Branišovská 31, 370
05 České Budejovice
31 351 361
43 686 460
22 649 778
31 331 131
36 481 386
63 886 731
dodávka a montáž zastrešenia
prístreškov a sanácia stien po
zatečení
intravenózne kanyly, odsávacie
katétre
EKG elektródy, fixátory na kanyly,
alkoholové tampóny
cardiodetecty
rukavice, návleky na matrace
vata, obvínadlá, obväzy, zetuvity,
sáčky, pruban, jednorazové masky,
omniplasty, tampóny, molinea
Midazolam Torrex, Ebrantil,
Oxantil, Torecan,
Succinylcholinjodid, Tiapridal, SoluMedrol, Lodocain, Softasept,
Tensiomin, Rectodelt, Diazepam
Adrenalin, Analgin, Dithiaden,
Epipen, Ciphin, Adenocor,
Buscopan, Betaloc, Dexamed,
Heparin, Furosemid,
Hydrocortison, Isoket
popisovače, odkladacie mapy,
kalkulačka, bloky, batérie,
papierové utierky, toaletný papier,
vrecia na smeti, zošity, sáčky do
košov
Magnesium Sulfuricum, Gelitaspon,
Apaurin
Tensamin, Anexate, Degan,
Dicynone, Epipen, Norcuron,
Thiopental, Calcium, Ibalgin,
Tiapridal, Peroxid vodíka, Remestyp
kamerový systém
server
dochádzkový systém
Bratislava 20.10.2011
4 972,52 BH SOLUTIONS,
s.r.o.
Sládkovičova
2051/52, 927 01
Šaľa
2 318,75 UNOMED spol. s Zlatovská 2211, 911
r. o.
01 Trenčín
1 409,96 TT Pharma, s.r.o. J. Bottu 2, 917 01
Trnava
1 153,60 PHARMACARE
Farská 34, 949 01
SLOVAKIA, s.r.o. Nitra
1 533,00 Ing. Ladislav
Hlavná 52, 943 01
Ivanics IL - MED Štúrovo
2 002,79 HARTMANN Einsteinova 24, 851
RICO spol. s r.o. 01 Bratislava
31 440 673
1 362,24 KMŠ, s.r.o.
Hollého 3, 080 01
Prešov
36 481 386
2 206,22 KMŠ, s.r.o.
Hollého 3, 080 01
Prešov
36 481 386
1 280,28 ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 821
09 Bratislava
31 331 131
1 202,73 KMŠ, s.r.o.
Hollého 3, 080 01
Prešov
Hollého 3, 080 01
Prešov
36 481 386
1 463,65 KMŠ, s.r.o.
4 846,00 Szabolcs Holocsy
- AUTO SABY
3 700,00 Professional
Communications
Solutions a.s.
4 985,00 Telefónia s.r.o.
00 612 791
44 078 145
36 246 590
33 126 500
31 351 361
36 481 386
Eliašovce 133, 930 38 33 467 897
Nový Život
Záhradnícka 64, 821 35 809 621
08 Bratislava
Kvačalova 53, 821 08
Bratislava
31 594 476
Download

3. štvrťrok 2011 - Záchranná zdravotná služba Bratislava