K AT AL Ó G
8 . R O ČN Í K VÝ ST A VY V ÍN
Vi num Zoboriensis
4. mája 2013
Dom kultúry KOMJATICE
Prípravný výbor 8. ročníka výstavy vín
„VINUM ZOBORIENSIS 2013“, ďakuje
Obecnému úradu a Vinohradníckemu
a vinárskemu spolku v Komjaticiach
za aktívnu pomoc a spoluprácu pri
organizovaní tejto prestížnej
spoločenskej aktivity
Vážení priatelia – milovníci vína
V mene organizačného výboru si Vás dovoľujem privítať na ôsmom ročníku
súťažnej prehliadky vín nitrianskej vinohradníckej oblasti a vín členov NKVC
vyrábajúcich víno aj mimo uvedenú oblasť, ktorú pre Vás poriada Nitrianska
kráľovská vínna cesta.
Po roku sa opäť stretávame, aby sme zhodnotili, čo nám dal rok 2012. Zúročuje
sa tu celoročná práca, um, vynaložené úsilie počas celého roka pre dorobenie
zlatistého moku a v konečnom dôsledku láska k vínu ako finálnemu produktu
celoročnej driny. Poslaním prehliadky vín je ponúknuť krásu zrelých vín, ich jemnosť
a lahodnosť.
Celé vegetačné obdobie viniča hroznorodého bolo poznačené nadpriemernými
teplotami a deficitom zrážok, čo malo na jednej strane priaznivý vplyv na zdravotný
stav viniča, ale na druhej strane mimoriadne teplé a suché podmienky počas mesiacov
august a september urýchľovali dozrievanie hrozna a hlavne pri bielych odrodách sa
javilo, že nastane disharmónia medzi nadobúdajúcimi cukrami a tratiacimi sa
kyselinami. Pre zachovanie vyváženosti sa oberačková sezóna začala skôr ako
v predchádzajúcich ročníkoch.
Aká je kvalita minuloročných vín však posúďte sami.
Chceme aj touto cestou úprimne poďakovať všetkým sponzorom, ktorí svojím
prispením
napomohli
zdarnému
priebehu
tohtoročnej
ochutnávky
vín
a
vystavovateľom, ktorí poskytli svoje vzorky a tak umožnili všetkým účastníkom
urobiť si obraz o kvalite vyprodukovaného moku.
Veríme, že aj vo vínach z ostatného pestovateľského ročníka budete nachádzať
nové, nepoznané chute a vône s rôznymi ovocnými a inými podtónmi, ktoré môžu byť
špecifikom práve pestovateľského ročníka 2012. Medzi ponúkanými vzorkami si
môžete nájsť aj vína vyzretejšie zo starších pestovateľských ročníkov.
To čo ochutnáte, nech Vám padne na zdravie.
Ing. Jozef Žembery, PhD.
Prípravný výbor:
Ing. Pavol Mada
Ing. Jozef Žembery, PhD.
Ing. Ján Gramblička
Dušan Jaššo
Ing. Ľubomír Rybárik st.
Ing. Ľubomír Rybárik ml.
Irena Števková
Mgr. Jozef Krausz
Mgr. Viera Šrpková
Ing. arch. Vladimír Libant
Oľga Czakayová
Zloženie degustačných komisií:
Predseda degustačných komisií: Dušan Jaššo
Degustačná komisia 1:
Degustačná komisia 2:
Ing. Rybárik Ľubomír st.
Jaššo Dušan
Ing. Bíro Juraj
Ing. Lehocký Ladislav
Súkeník Juraj
Tuchyňa Dušan
Degustačná komisia 3:
Degustačná komisia 4:
Ing. Korpáš Ondrej, CSc.
Ing. Rybárik Ľubomír ml.
Ing. Benkovič Martin, PhD.
Ing. Čápek Jozef
Baláž Jozef
Mgr. Záborský Ján
Degustačná komisia 5:
MUDr. Muráni Jaromír
Murániová Mária
Ing. Valachyová Mária
Odborná degustácia vín „Vinum Zoboriensis 2013“ sa uskutočnila v sobotu 20. 4. 2013
v kultúrnom dome v Komjaticiach.
Vína boli hodnotené 100-bodovým systémom, výsledok hodnotenia bol aritmetický priemer
hodnotení jednotlivých členov komisie.
Titul šampióna v kategóriách bielych suchých vín a červených vín bol ustanovený z viacerých
vzoriek rozstrelom. Titul šampióna v kategórií bielych ostatných vín bol udelený vínu, ktoré
dosiahlo najvyššie bodové ohodnotenie.
Celkovo bolo hodnotených 255 vzoriek vína, z toho:
-
vína biele suché: 141 vzoriek,
-
vína biele ostatné: 25 vzoriek ,
-
vína ružové:16 vzoriek,
-
vína červené: 68 vzoriek
-
vína ružové a červené vína ostatné: 5
Kategórie hodnotenia vín:
Šampión výstavy v príslušnej kategórií
CH
Zlatá medaila
88,00 – 100 bodov
ZM
Strieborná medaila 83,00 – 87.99 bodu
SM
Bronzová medaila 75,00 – 82,99 bodu
BM
Vína bez ocenenia 0 – 74,99 bodu
Titul šampióna výstavy bol udelený :
V kategórií biele suché vína:
V kategórií biele ostatné vína:
V kategórií červených vín:
vzorka č. 69
Rizling rýnsky 2012
Vystavovateľ:
AGROVINOL s.r.o. Vinodol
vzorka č. 176
Moravský muškát 2012
Vystavovateľ:
SVV Vinanza Vráble
vzorka č. 91
Dunaj 2009 Bob. výber
Vystavovateľ:
Víno Nitra
Cenu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.za najlepšiu kolekciu vín získal
vystavovateľ :pivnica Radošina
Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja za najlepšie biele suché víno získal
vystavovateľ: AGROVINOL s.r.o. Vinodol, vzorka č. 69 Rizling rýnsky 2012.
Cenu primátora mesta Nitra za najlepšie víno z kategórii ostatné biele získal
vystavovateľ: SVV Vinanza Vráble, vzorka č. 176
Moravský muškát 2012
Cenu starostu obce Komjatice za najvyššie hodnotený Rizling vlašský z Komjatíc získal
vystavovateľ: Letko Milan
Cena prezidenta NKVC za najlepšie víno v kategórii červených vín získal
vystavovateľ: Víno Nitra, vzorka č. 91 Dunaj 2009 Bob. výber
Cserszeghi fuszeres
199 Chateau Marco s.r.o
229 Vanko Peter
Nové Zámky
Komjatice
2012
2012
VZ
Nz
89,00
89,00
ZM
ZM
Devín
179 SVV VINANZA
25 Száraz Vendelín
60 pivnica Radošina s.r.o.
122 VINIDI s.r.o.
170 Jobbagy Jozef Ing.
171 Jobbagy Jozef Ing.
181 SVV VINANZA
Vráble
Čechynce 262
Bratislavská 45, Trnava
Krajná 86, Bratislava
Hlavná 15, Svätý Peter
Hlavná 15, Svätý Peter
Vráble
2012
2012
2012
2012
2006
2011
2012
Nz
Nz
85,33
90,00
86,67
85,00
89,33
79,33
88,67
SM
ZM
SM
SM
ZM
BM
ZM
Novomeského 1, Nitra
Pozba 32
Veľké Zálužie, 260
Šurany
Krajná 86, Bratislava
Búč 140
Vráble, Hurbanova 38
Veľký Kýr
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
VZ
Nz
VZ
VZ
Ak.
VZ
Nz
VZ
VZ
85,00
83,33
81,67
89,00
83,00
85,67
86,00
86,00
85,33
SM
SM
BM
ZM
SM
SM
SM
SM
SM
Milia
200 Chateau Marco s.r.o
Nové Zámky
2011
VZ
86,33
SM
Kadarka
Vinoma AGROPEST
204 s.r.o.
Veľký Cetín
2012
Ak.
82,67
BM
Muškát Moravský + žltý
176 SVV VINANZA
3 Rosenberger Ján, Ing.
63 Žídek Viliam
238 Jaššo František
130 Vintop Karkó
Vráble
Hrnčiarska 13, Pukanec
Svätý Peter
Komjatice
Búč 139
2012
2012
2007
2012
2012
Ak.
Ak.
90,00
83,67
82,33
73,67
86,33
ZM
SM
BM
Novomeského 1, Nitra
Ostrov 334
Hrnčiarska 13, Pukanec
Čechynce 262
Horná 7, Komjatice
Polinská 914/2,
Mojmírovce
2012
2012
2012
2012
2012
Ak.
Nz
Ak.
kab.
79,33
83,67
86,33
85,00
80,00
BM
SM
SM
SM
BM
2012
Ak.
90,00
ZM
Chardonnay
54 Trnovec Ladislav Ing.
217 Toth Zoltán
81 Bíro Pavel, Ing
104 Malík Peter
111 PD Zemné
129 VINIDI s.r.o.
131 Vintop Karkó
202 Čajkovič Wineri
210 Víno Velkeer
Műller Thurgau
53 Trnovec Ladislav Ing.
76 Chateau Krakovany
2 Rosenberger Ján, Ing.
26 Száraz Vendelín
31 Gramblička Ján Ing.
138 PD Mojmírovce
VZ
kab.
Nz
kab.
SM
222 Vinárstvo Kukumberg Šenkvice, Modranská 22
232 Šabo Ivan
Komjatice
2012
2012
Morava
251 Dovičin
Kulpín Srbsko
2012
Neuburské
Křemeček Jaroslav
37 Ing.
48 WEINGUT Kletzer
114 Suchomel J.
Novosedly, ČR
Rakúsko
Valtice ČR
2011
2012
2011
Noria
101 Malík Peter
245 Vilina Emil
246 Vilina Emil
Šurany
Komjatice
Komjatice
89,33
75,33
ZM
BM
85,33
SM
kab.
77,33
90,67
86,33
BM
ZM
SM
2012
2012
2012
Nz
VZ
Nz
86,67
85,00
83,67
SM
SM
SM
Vráble
Vráble
Hlavná 204, Úľany nad
Žit.
Veľký Kýr
Pozba 32
Dolný Ohaj 389
2012
2012
Nz
Nz
77,33
84,00
BM
SM
2011
2012
2012
2012
bob. výb
VZ
Nz
bob. výb
88,33
88,00
88,33
83,33
ZM
ZM
ZM
SM
Pinot blanc
169 Vinszalkontakt
59 pivnica Radošina s.r.o. Bratislavská 45, Trnava
2012
2012
kab.
VZ
91,33
89,67
ZM
ZM
Panónia
250 Žila Jaroslav
Kulpín Srbsko
2012
Nz
69,67
Krajná 86, Bratislava
Mužla
Vráble
Novosedly, ČR
2012
2011
2012
2011
VZ
VZ
Nz
Nz
89,33
83,00
86,00
81,67
ZM
SM
SM
BM
Novosedly, ČR
Rakúsko
Vinodol
Nitra Čermáň
Šurany
Šintava
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Ak.
78,33
84,67
88,67
85,67
88,67
88,00
79,33
81,33
BM
SM
CH
SM
ZM
ZM
BM
BM
Pálava
175 SVV VINANZA
178 SVV VINANZA
188
208
218
154
Žitavské vinice
Víno Velkeer
Toth Zoltán
PD Dolný Ohaj
Rizling rýnsky
126 VINIDI s.r.o.
148 Chateau Belá
174 SVV VINANZA
34 VINOFOL
Křemeček Jaroslav
39 Ing.
47 WEINGUT Kletzer
69 AGROVINOL s.r.o.
89 Kanás Oto, Ing
100 Malík Peter
108 Šintavan s.r.o.
112 PD Zemné
161 Pivnica Vinoria
Bátorove Kosihy
Ak.
kab.
Ak.
Nz
Nz
kab.
Nz
Ak.
Ak.
231 Šabo Ivan
Komjatice
2012
kab.
80,00
BM
Pri Dobrotke 4, Nitra Dražovce
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Malý Lapáš
Horná 7, Komjatice
Horná 7, Komjatice
Jarok 374
Báb 46
Šurany
Šintava
Lehota 516
Lehota 105
Komjatice
Komjatice
Komjatice
Mužla
Dolný Ohaj 388
Bátorove Kosihy
Heinburg
Moča,291
Hlavná 15, Svätý Peter
Vráble, Štúrova 524/3
Vráble, Štúrova 524/3
V. Kýr, Budovateľská 108
Svätý Peter
Svätý Peter
Komjatice
Komjatice
Černík 325
Černík 413
Komjatice
Komjatice
Svätý Peter
Novosedly, ČR
Šurany
Ostrov 331
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2012
Ak.
kab.
kab.
kab.
Nz
Nz
SM
Nz
VZ
VZ
86,33
71,67
78,67
83,67
84,33
82,33
83,67
80,33
85,33
69,33
78,33
85,67
75,00
89,67
79,33
81,67
81,67
84,33
81,67
79,33
86,33
83,33
81,33
85,00
78,33
88,67
84,00
81,33
80,33
66,67
81,67
80,67
86,33
78,00
81,67
84,67
85,00
84.00
Hlavná 204, Úľany nad
2009
slamové
89,33
Rizling vlašský
7
12
13
14
16
17
29
30
83
86
97
109
119
121
143
144
145
150
153
159
165
167
172
190
191
206
225
228
230
233
236
237
240
241
253
33
98
73
Mada Pavol, Ing.
Duchoň Michal
Pap Miroslav, Ing.
Kostoláni Michal
Čulák Tomáš
Tóth Robert
Gramblička Ján Ing.
Gramblička Ján Ing.
Bédi Gabriel
Inger Igor
Malík Peter
Šintavan s.r.o.
Chlebec Rudolf
Petrik Štefan, Ing.
Víno Grófovci
Gróf Ľudovít
Víno Grófovci
Chateau Belá
PD Dolný Ohaj
Borvin
Kamenár Stanislav
Vinszalkontakt
Jobbagy Jozef Ing.
Zuzula Jozef
Zuzula Jozef
Finta Jozef Ing.
Lengyel Ladislav
Bohuš Ondrej
Vanko Peter
Barta Pavol
Vašek Milan
Novák Mário Ing.
Letko Milan
Kmeti Ján
Badexvín
VINOFOL
Malík Peter
Chateau Krakovany
Rulandské biele
189 Žitavské vinice
Ak.
Nz
Nz
Nz
kab.
kab.
Ak.
Ak.
Ak.
Nz
Nz
Ak.
Nz
kab.
Nz
Nz
Ak.
kab.
kab.
kab.
kab.
kab.
Ak.
BM
SM
SM
BM
SM
BM
SM
BM
SM
BM
ZM
BM
BM
SM
SM
BM
BM
SM
SM
BM
SM
BM
ZM
SM
BM
BM
BM
BM
SM
BM
BM
SM
SM
SM
ZM
1
9
10
Žitavou
Rosenberger Ján, Ing. Hrnčiarska 13, Pukanec
Pilka Urban
Veľký Lapáš
Šrank Michal
Veľký Lapáš
PD Polnohospodár a.s. Komjatická 67, Nové
N. Zámky
Zámky
Ingerová Monika, Ing Levice
Pavel Štefan
Lehota 355
VVD Dvory nad
Žitavou
Dvory nad Žitavou
Komárňanský Roman
Ing.
Veľké Zálužie
2012
2012
2012
Ak.
kab.
kab.
83,00
88,00
81,67
SM
ZM
BM
2012
2012
2012
Nz
Nz
kab.
82,33
73,33
88,33
BM
2012
VZ
86,33
SM
2012
VZ
85,67
SM
Novosedly, ČR
Šintava
Krajná 86, Bratislava
Mužla
Vráble, Hurbanova 39
Šenkvice, Modranská 23
2011
2012
2012
2011
2012
2011
Nz
VZ
VZ
VZ
VZ
Nz
77,67
84,33
82,00
81,67
81,67
79,67
BM
SM
BM
BM
BM
BM
Bratislavská 45, Trnava
Bratislava Roľnícka 12
Vráble
Novosedly, ČR
Vinodol
Veľké Zálužie 772
Šurany
Šintava
Bratislava Roľnícka 13
Polinská 914/2,
Mojmírovce
Valtice, ČR
2012
2011
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
VZ
VZ
Nz
VZ
Nz
VZ
Nz
VZ
Nz
89,67
86,67
85,00
80,00
89,00
86,67
82,67
84,67
83,00
ZM
SM
SM
BM
ZM
SM
BM
SM
SM
2012
2012
VZ
Nz
85,33
83,33
SM
SM
Dvory nad Žitavou
Nové Zámky
Veľký Kýr
Komjatice
2012
2012
2012
2012
Nz
VZ
Nz
kab.
83,00
88,00
86,67
73,67
SM
ZM
SM
Silvánske zelené
22 Pecho Ľudovít
214 Kupeček Ján
Poniklecova 6, Nitra
Veľký Kýr
2012
2012
Nz
80,67
89,00
BM
ZM
Tramín červený
35 VINOFOL
Novosedly, ČR
2011
VZ
89,00
ZM
61
87
118
186
248
Rulandské šedé
Křemeček Jaroslav
40 Ing.
105 Šintavan s.r.o.
127 VINIDI s.r.o.
149 Chateau Belá
203 Čajkovič Wineri
223 Vinárstvo Kukumberg
Sauvignon
58 pivnica Radošina s.r.o.
136 New Concept
180 SVV VINANZA
36 VINOFOL
71 AGROVINOL s.r.o.
95 Vinárstvo J. Bíro
103 Malík Peter
106 Šintavan s.r.o.
137 New Concept
141 PD Mojmírovce
156 Štepánek Martin
VVD Dvory nad
185 Žitavou
201 Chateau Marco s.r.o
209 Víno Velkeer
255 Juhás Ján
ZM
92
177
72
123
183
227
Víno Nitra
SVV VINANZA
AGROVINOL s.r.o.
VINIDI s.r.o.
SVV VINANZA
Oláh Mikuláš
Komárňanský Roman
247 Ing.
Veltlínske červené skoré
85 Inger Michal
166 Grassl
Dolnozoborská 14, Nitra
Vráble
Vinodol
Krajná 86, Bratislava
Vráble
Svätý Peter
2009
2012
2012
2012
2012
2012
Bob.výb
Nz
VZ
VZ
Nz
Nz
89,00
84,00
86,00
89,67
77,67
75,33
ZM
SM
SM
ZM
BM
BM
Veľké Zálužie
2012
VZ
73,67
Báb 556
Gottlesbrunn Rakúsko
2012
2012
Nz
73,33
86,67
SM
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2011
2012
suché
kab.
88,33
82,33
85,67
78,67
79,00
82,67
79,33
83,33
83,67
78,67
85,67
ZM
BM
SM
BM
BM
BM
BM
SM
SM
BM
SM
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Nz
kab.
kab.
Ak.
Ak.
78,00
85,33
79,33
79,33
79,67
81,67
82,33
84,33
84,00
BM
SM
BM
BM
BM
BM
BM
SM
SM
BM
SM
Veltlínske zelené
8
15
50
82
90
120
146
155
158
163
192
Mada Pavol, Ing.
Bača Marian
WEINGUT Kletzer
Súkeník Juraj
Kanás Oto, Ing
Petrik Štefan, Ing.
Gróf Ľudovít
Kukumberg Peter
Borvin
Pitnauer
Zuzula Jozef
207
213
215
220
226
235
239
242
254
Finta Jozef, Ing.
Kupeček Ján
Cvik Ľubomír
Toth Zoltán
Javorka Koloman
Barta Pavol
Letko Milan
Kmeti Ján
Krnáč Juraj
Pri Dobrotke 4, Nitra Dražovce
Veľký Lapáš
Rakúsko
Veľké Zálužie 77
Nitra- Čermáň
Lehota 104
Komjatice
Šenkvice, Modranská 22
Bátorove Kosihy
Gottlesbrunn Rakúsko
Vráble, Štúrova 524/5
Veľký Kýr, Budovateľ.
108
Veľký Kýr
Šurany
Pozba 35
Svätý Peter
Komjatice
Komjatice
Komjatice
Svätý Peter
Ak.
kab.
Nz
Ak.
Ak.
kab.
kab.
kab.
Nz
Zmes biela
5 Volčík Anton
151 Cítenyi Daniel
216 Cvik Ľubomír
Hlboká 1, Nitra
Lehota 110
Šurany
2012
2012
2012
Ak.
Nz
Nz
75,67
84,67
73,33
Župljanka
249 Plachtinský Branislav
Kulpín Srbsko
2009
Nz
70,00
Alibernet
Číslo Vystavovateľ
27 Gramblička Ján Ing.
Trnovec Ladislav,
51 Ing.
67 AGROVINOL s.r.o.
125 VINIDI s.r.o.
147 Chateau Belá
173 Jobbagy Jozef Ing.
VVD Dvory nad
184 Žitavou
197 Chateau Marco s.r.o
Vinárstvo
221 Kukumberg
Adresa
Horná 7, Komjatice
Ročník Prívlastok Body Medaila
2012
85,33
SM
Novomeského 1, Nitra
Vinodol
Krajná 86, Bratislava
Mužla
Hlavná 15, Svätý Peter
2011
2011
2009
2010
2012
Nz
VZ
VZ
Nz
85,33
85,67
86,67
80,33
73,00
SM
SM
SM
BM
Dvory nad Žitavou
Nové Zámky
2012
2011
Nz
VZ
85,33
85,67
SM
SM
Šenkvice, Modranská 22
2011
Ak.
82,67
BM
André
Číslo Vystavovateľ
234 Barta Pavol
Adresa
Komjatice
Cabernet Morávia
115 Suchomel J.
117 Macháček Miroslav
Valtice ČR
Valtice ČR
2011
2012
Ak.
Nz
85,67
73,33
SM
Vinodol
Eger MR
Báb 556
Dolnozoborská 14, Nitra
Šintava
2012
2009
2012
2010
2011
2012
2009
2011
VZ
VZ
Nz
89,33
83,67
84,00
78,67
83,00
85,00
84,00
82,00
ZM
SM
SM
BM
SM
SM
SM
BM
Vráble, Štúrova 524/6
2011
2011
2011
2012
VZ
Nz
kab.
Nz
83,33
83,00
83,00
82,33
SM
SM
SM
BM
Veľký Cetín
Dulovce
2012
2011
VZ
Ak.
86,67
80,33
SM
BM
Turistická 17, Nitra
Sláv. chodníky 3, Nitra
2012
2012
Nz
Nz
82,00
76,67
BM
BM
Cabernet Sauvignon
68 AGROVINOL s.r.o.
45 Marci Pinceje
88 Inger Martin
93 Víno Nitra
107 Šintavan s.r.o.
113 PD Zemné
124 VINIDI s.r.o.
132 Vintop Karkó
140
152
168
193
205
252
24
18
PD Mojmírovce
PD Dolný Ohaj
Vinszalkontakt
Zuzula Jozef
Vinoma AGROPEST
s.r.o.
Vinárstvo Huluk
Bárek Viliam, doc.
Ing.
Žembery Jozef, Ing.
Krajná 86, Bratislava
Búč 141
Polinská 914/2,
Mojmírovce
Dolný Ohaj 387
Ročník Prívlastok Body Medaila
2012
kab.
83,00
SM
Nz
Nz
VZ
Cuvee červené
164 Oppelmayer
19 Žembery Jozef, Ing.
99 Malík Peter
Gottlesbrunn Rakúsko
Sláv. chodníky 3, Nitra
Šurany
2006
2012
Ak
2011 Nz
86,00
77,67
81,67
SM
BM
BM
Dornfelder
84 Bako Vladimír, Ing
135 New Concept
160 Pivnica Vinoria
Jarok
Bratislava Roľnícka 11
Bátorove Kosihy
2011
2012
2012
89,33
84,33
86,67
ZM
SM
SM
Horná 7, Komjatice
2012
86,67
SM
Bratislavská 45, Trnava
Komjatická 67, Nové
Zámky
Dolnozoborská 14, Nitra
Veľky Kýr
2012
VZ
88,00
ZM
2012
2009
2012
Ak.
Bob.výb
VZ
83,33
90,33
83,67
SM
CH
SM
Hlboká 1, Nitra
Dolnozoborská 14, Nitra
2012
2010
suché
Nz
75,67
79,67
BM
BM
Dvory nad Žitavou
Pozba 34
Turistická 17, Nitra
2012
2012
2011
Nz
Nz
Nz
85,67
75,00
75,00
SM
BM
BM
Hron
77 Rybárik Ľubomír Ing. Báb č. 140
2012
Nz
86,00
SM
Merlot
43 Marci Pinceje
75 Chateau Krakovany
102 Malík Peter
196 Chateau Marco s.r.o
Eger MR
Ostrov 333
Šurany
Nové Zámky
2009
2012
2011
2011
Bob.výb
kab.barik
VZ
85,00
89,00
86,33
90,00
SM
ZM
SM
ZM
Nitria
198 Chateau Marco s.r.o
Nové Zámky
2011
VZ
87,00
SM
Portugalske modré
44 Marci Pinceje
116 Macháček Miroslav
157 Štepánek Martin
Eger MR
Valtice ČR
Valtice ČR
2011
2012
2012
Nz
Nz
87,00
82,00
83,00
SM
BM
SM
Dunaj
28 Gramblička Ján Ing.
pivnica Radošina
57 s.r.o.
PD Poľnohospodár
62 a.s. N. Zámky
91 Víno Nitra
212 Víno Velkeer
Frankovka modrá
6 Volčík Anton
94 Víno Nitra
VVD Dvory nad
187 Žitavou
219 Toth Zoltán
23 Bárek Viliam, doc,
Nz
Nz
Rimava
78 Rybárik Ľubomír Ing. Báb č. 140
2011
VZ
83,67
SM
Rizling čierne
66 Bécse bor
Mužla
2011
Ak.
84,00
SM
Rudava
64 Žídek Viliam
134 New Concept
Svätý Peter
Bratislava Roľnícka 10
2012
2012
Nz
85,67
79,67
SM
BM
Svätovavrinecké
80 Súkeník Juraj
194 Zuzula Jozef
195 Zuzula Jozef
211 Víno Velkeer
11 Šrank Michal
Veľké Zálužie 77
Vráble, Štúrova 524/7
Vráble, Štúrova 524/8
Veľký Kýr
Veľký Lapáš
2012
2011
2012
2012
2012
kab.
kab.
Nz
kab.
86,00
75,67
77,67
85,00
86,00
SM
BM
BM
SM
SM
Syrah
46 Marci Pinceje
Eger MR
2009
86,33
SM
Torysa
79 Rybárik Ľubomír Ing. Báb č. 140
2012
Nz
84,00
SM
Zweigeltrebe
38 Křemeček Jaroslav Ing. Novosedly, ČR
41 Nečas Radek
Velké Němčice ČR
2011
2011
Ak.
Nz
83,00
81,33
SM
BM
Rulandské modré
Křemeček Jaroslav
32 Ing.
65 Bécse bor
42 Nečas Radek
2011
2012
2011
Nz
85,33
75,00
88,33
SM
BM
ZM
Novosedly, ČR
Mužla
Velké Němčice ČR
Alibernet rosé
52 Trnovec Ladislav Ing. Novomeského 1, Nitra
Cabernet Sauvignon Rosé
70 AGROVINOL s.r.o.
74 Chateau Krakovany
96 Vinárstvo J. Bíro
128 VINIDI s.r.o.
21 Pecho Ľudovít
20 Čápek Jozef, Ing.
Vinodol
Ostrov 332
Veľké Zálužie 772
Krajná 86, Bratislava
Poniklecova 6, Nitra
Nitra- Dražovce
82,00
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Nz
VZ
Nz
VZ
Rosé
Nz
85,33
83,67
82,33
84,67
87,00
84,67
BM
SM
SM
BM
SM
SM
SM
Dunaj rosé
243 Kmeti Ján
Komjatice
2012
Nz
79,00
BM
Frankovka modrá
4 Rosenberger Ján, Ing.
110 Šintavan s.r.o.
244 Kmeti Ján
Hrnčiarska 13, Pukanec
Šintava
Komjatice
2012
2012
2012
Ak.
Ak.
Ak.
88,00
82,00
84,00
ZM
BM
SM
Polinská 914/2,
Mojmírovce
2012
86,33
SM
85,67
SM
Ikmer rosé
139 PD Mojmírovce
Pinot noir rosé
55 pivnica Radošina s.r.o. Bratislavská 45, Trnava
Portugálske modré rosé
142 Ligač Jozef
Komjatice
2012
Ak.
79,33
BM
Rulanské modré rosé
133 Vintop Karkó
PD Poľnohospodár a.s.
162 N. Zámky
182 VINANZA
Búč 142
Komjatická 67, Nové
Zámky
Vráble
2012
Nz
83,67
SM
2012
2012
Nz
Ak.
79,67
82,33
BM
BM
Ak.
80,00
81,67
78,00
BM
BM
BM
Zwiegeltrebe Rose
49 WEINGUT Kletzer
Rakúsko
56 pivnica Radošina s.r.o. Bratislavská 45, Trnava
224 Vinárstvo Kukumberg Šenkvice, Modranská 24
2012
AGROSLUŽBY SKP s.r.o.
Fr. Mojtu 1, 949 01 Nitra
 +421 377 413 407,  [email protected]
PONÚKAME:
- zber cukrovej repy a čakanky strojmi HOLMER TERRA DOS
- predaj náhradných dielov na stroje HOLMER
- servis, opravy a technické poradenstvo na stroje HOLMER
Obecný úrad
Komjatice
HYCA
Ing. Pavol Cagáň,
Komjatice
Ing. Ľubomír Rybárik, ALCEDO
Báb č. 140
VÝROBA A PREDAJ VÍNA
Reštaurácia u BUMBUSA
Komjatice
Reštaurácia Oko – Nitra
Fra ňa Mo j t u 6
AGROPEST s.r.o.
Veľký Cetín 510, 951 05 Veľký Cetín
Miva s.r.o. Nitra
Kmeťkova 9, 949 01 Nitra
Ing. Marek SZÁRAZ, Nitrianska cesta 13, 941 07 Veľký Kýr
VÝROBA VINIČNÝCH SADENÍC

odrody na výrobu bieleho vína

odrody na výrobu červeného vína

odrody stolové
Download

Katalóg výstavy - Nitrianska kráľovská vínna cesta