doprovodný odborný program vETfair 2013
accompanying sciEnTific programmE of vETfair 2013
Pátek 12. dubna 2013
Jednací sál, přízemí, Česká hipiatrická společnost
(ČHS)
Endokrinní a metabolická onemocnění koní
09.30–10.00 Registrace účastníků
10.00–10.45 H. van der Kolk: Cushingův syndrom
u koní
10.45–12.15 H. van der Kolk: Ostatní endokrinní
nemoci koní
12.15–13.15 Oběd
13.15–14.00 H. van der Kolk: Metabolický syndrom
u koní
Malý sál, 1. patro, Česká společnost veterinárních
lékařů – specialistů na nemoci prasat (CPVS)
Cirkovirus prasat – novinky v boji s touto infekcí
08.45–09.30 Registrace účastníků
09.30–10.00 Zahájení – M. Žižlavský, prezident
Zpráva o hospodaření za rok 2012
10.00–11.45 E. Banholzer: Cirkovirus prasat – fakta
a možnosti boje proti němu
11.45–12.30 Přestávka na kávu
12.30–13.00 P. Václavek: Titry mateřských protilátek
a jejich význam
13.00–13.40 J. Krejčí: Technické okolnosti vakcinace
prasat – vliv na kvalitu imunitní odpovědi
13.40–14.00 P. Lány: Chřipka prasat – aktuality
o tomto onemocnění
14.00
Oběd
Eliščin sál, přízemí, Česká asociace aviární
medicíny (ČAAM)
Zdravotní problematika drůbeže
10.00
Zahájení – K. Kovařík, prezident ČAAM
10.15–10.40 M. Vágnerová: Newcastelská choroba
drůbeže v ČR
10.40–11.05 E. Tůmová: Vliv systému ustájení na
kontaminaci a skladovatelnost
konzumních vajec
11.05–11.25 P. Novák a kol.: Na řadě je člověk –
zásady biosecurity osob na farmách pro
chov drůbeže
11.25–11.45 Sdělení z praxe
L. Lojda: Vliv monensinu na pokles
snášky
A. Soboustová: Aktuální výskyt infekční
burzitidy ve výkrmu
A. Návarová: Zdravotní problémy
v chovech BR
11.45–13.00 Diskuse, členská schůze WVPA + ČAAM,
oběd
Přednáškový sál, 2. patro, Komora veterinárních
lékařů ČR (KVL ČR)
Postgraduální praxe a vzdělávání absolventů ve
Velké Británii
14.00–14.15 Zahájení – J. Bernardy, prezident KVL
ČR
14.15–14.45 M. Grym: Současný stav Komorové
legislativy – postgraduální praxe
14.45–15.15 K. Daniel: Implementace Evropské
směrnice 36-2005 o uznávání kvalifikace
15.15–15.45 Občerstvení
15.45–16.30
16.30–17.00
J. S. Ware: Současná kontrola znalostí
při vstupu do britské Koleje veterinárních
lékařů (RCVS)
Diskuze
Sobota 13. dubna 2013
Jednací sál, přízemí, Česká buiatrická společnost
(ČBS)
Mastitidy skotu
09.00–10.00 Registrace účastníků
10.00–11.00 C. O´Leary: Terapie mastitid (celková
a intramamární aplikace antibiotik,
doplňková terapie)
11.00–11.30 C. O´Leary: Problematika zaprahování
dojnic
11.30–12.30 G. Eller: Optimální management krav
v zaprahlosti
12.30–13.10 H. Zeiner: Nová třífázová terapie
mastitid krav v zaprahlosti
13.10–14.00 Přestávka na oběd
14.00–14.20 Z. Dvořák: Praktické zkušenosti
s přípravky LC/DC MSD Animal Health
14.20–14.50 I. Kucharovičová: Laboratorní
diagnostika původců mastitid
14.50–15.20 J. Prášek, J. Smola, V. Osička: Rychlá
stájová diagnostika mastitid – efektivní
nástroj řešení
15.20
Závěr semináře – J. Illek, prezident ČBS
15.30
Schůze ČBS
Malý sál, 1. patro, Česká asociace veterinárních
lékařů malých zvířat (ČAVLMZ)
Drobní savci, ptáci a plazi: Záludnosti diagnostiky
a terapie
08.00–09.00 Registrace účastníků
09,00–09,15 Zahájení semináře – P. Štellar, prezident
ČAVLMZ
09.15–10.00 V. Tukač: Papilomy kloaky u exotů
– možnosti terapie
10.15–11.00 Z. Knotek: Enterotomie u plazů
11.00–11.30 Přestávka na kávu
11.30–12.15 Z. Knotková: Úskalí klinické
hematologie u ptáků a plazů
12.15–14.00 Oběd
14.00–14.45 V. Jekl: Akutní stavy uropoetického
systému drobných savců
15.00–15.45 K. Hauptman: Protokoly bezpečné
kastrace u drobných savců
15.45–16.15 Přestávka na kávu
16.15–17.00 V. Jekl: Chirurgické řešení tumorů kůže
u drobných savců
17.00–17.45 K. Hauptman: Řešení ileu u drobných
savců
17.45–18.15 Závěrečná panelová diskuse
Eliščin sál, přízemí, Česká asociace veterinárních
lékařů malých zvířat (ČAVLMZ) a Česká asociace
veterinárních sestřiček (ČAVS)
Nejčastější zdravotní problémy malých a drobných
zvířat
08.00–09.00 Registrace účastníků
09.00
Zahájení semináře – J. Beránek
09.00–09.45
09.45–10.30
10.30–11.00
11.00–11.45
11.45–12.30
12.30–14.00
14.00–15.00
15.00–15.30
M. Lietavcová: Anestezie a pooperační
péče drobných savců
M. Lietavcová: Onemocnění chrupu
drobných savců a jejich řešení
Přestávka na kávu
M. Lietavcová: Onemocnění mláďat
herbivorních drobných savců
M. Lietavcová: Antropozoonózy aneb
Co všechno můžu chytit od “pocket”
zvířat
Oběd
V. Štrosová: Problematika stomatologie
u koček
Přestávka na kávu
15.30–16.15
16.15–16.45
17.10
K. Plačková: Operací to jen začíná aneb
rehabilitace malých zvířat
S. Havelková: Metabolic – očekávejte
něco odlišného
Závěr semináře – J. Beránek
Neděle 14. dubna 2013
Veterinární klinika Gayerovy kasárny, Hradec
Králové – Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat (ČAVLMZ) a Česká asociace
veterinárních sestřiček (ČAVS)
Inhalační anesteziologie – workshop
firEmní sympózium novinKy vETfair 2013
company sponsorEd symposium nEWs of vETfair 2013
Pátek 12. dubna 2013
Přednáškový sál, 2. patro, témata:
12,00–12,15 DUVAXYN – vakcína pro koně (ELANCO)
12,15–13,00 HARTMANN pomáhá léčit i zvířata – jednorázové prostředky
a dezinfekce (HARTMANN – RICO)
Sobota 13. dubna 2013
Přednáškový sál, 2. patro, témata:
10,00–10,45 COMFORTIS – žvýkací tablety pro psy a kočky proti blechám
(ELANCO)
11,00–11,45 Přípravky na bázi antibiotika RIFAXIMIN – exkluzivně od FATRO
SpA, Itálie (FATRO)
11,45–12,00 Kit4Cat – kampaň zdravá kočka (SAMOHÝL, a.s.)
12,00–13,30 Pyodermie psů, MRSP a aktuální terapeutické trendy
– MVDr. J. Rybníček Dipl. ECVD, MRCVS
13,30–14,00 Nové inovativní antibiotikum – VERAFLOX
– MVDr. S. Hlinčíková (BAYER)
14,00–14,45 Novinky v léčbě tracheálního kolapsu metalickým stentem
(ELLA – CS)
15,00–15,45 Analgezie při anestezii – BUPRENORFIN u malých zvířat
– MVDr. P. Raušer (ORION PHARMA AH)
16,00–16,30 Princip a význam harmonického skalpelu a advance bipolaru
pro chirurgické výkony (JOHNSON & JOHNSON)
16,30–17,00 Použití harmonického skalpelu ve veterinární praxi, kasuistiky
v onkochirurgii (JOHNSON & JOHNSON)
17,00–17,45 ZYLKÉNE – přirozené řešení stavů úzkosti (VÉTOQUINOL)
abEcEdní sEznam vysTavovaTELŮ vETfair 2013
aLphabETicaL LisT of vETfair 2013 ExhibiTors
30
80
55
42
74
50
70
79
8
15
9
28
97
17
13
41
49
14
7
11
16
91
71
43
82
45
96
57
64
59
90
46
24
76
84
61
40
4
2
89
47
67
83
53
51
27
87
38
A-Foods s.r.o.
Agrotrans s.r.o.
Akademie klasické homeopatie s.r.o.
All4vets spol. s r.o.
Atec, spol. s r.o.
Atomvet s.r.o.
Aveflor, a.s.
A-Vet, s.r.o.
AZX spol. s r.o.
B Braun Medical s.r.o.
Baron s.r.o.
Bayer s.r.o.
Binox s.r.o.
Bio Agens Research and Development
– BARD, s.r.o.
Bioferm CZ spol. s r.o.
Bioline Products s.r.o.
Biopharm spol. s r.o.
Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie
a veterinárních léčiv, a.s.
Bioveta, a.s.
Boehringer Ingelheim RCV GmbH &
Co KG
BTL zdravotnická technika, a.s.
Cacan CZ, s.r.o.
Candy s.r.o.
Ceva Animal Health Slovakia s.r.o.
Contipro Pharma a.s.
Cymedica CZ a.s.
Dialab spol. s r.o.
D-Import s.r.o.
Ding Wall Trading s.r.o.
Divetpharma, spol. s r.o.
Dr. Bubeníček, spol. s r.o.
Dyntec spol. s r.o.
eHorse s.r.o.
Electric Medical Service, s.r.o.
Elekta, s.r.o.
Eli Lilly ČR s.r.o.
Ella – CS s.r.o.
Foma Bohemia spol. s r.o.
Fomei a.s.
Grimed, s.r.o.
GS Partners
Hartmann – Rico a.s.
Hist Medical, s.r.o.
HSC Industry, spol. s r.o.
Chirmax s.r.o.
Chironax Frýdek-Místek s.r.o.
Inlab medical s.r.o.
Intervet s.r.o.
81
66
75
54
94
3
26
58
85
1
62
18
23
95
69
60
35
19
65
36
34
21
52
68
93
12
32
98
78
88
22
31
39
10
77
37
44
20
48
33
29
25
5
73
86
63
56
72
6
92
Karel Hrnčíř – Biomag
Krka ČR, s.r.o.
Laboklin GmbH Co KG
LABtechnik s.r.o.
Madisson s.r.o.
Mars Czech, s.r.o.
Medesa s.r.o.
Medical Products
Medista spol. s r.o.
Meditools s.r.o.
Mevet, spol. s r.o.
MeWAdia, s.r.o.
Mgr. Katarína Janžetičová – Folafrog
M-Therapy
MVDr. Helena Vaidlová
MVDr. Ladislav Smatana LS promotion
MVDr. Leoš Grejcar
MVDr. Petr Lehnert
Novartis s.r.o.
Noviko s.r.o.
NutriLabs Greencoat Ltd.
Orion Oyj, org. Složka
Orling s.r.o.
Panda Plus s.r.o.
Patron ca, s.r.o.
Pharmagal CZ, s.r.o.
Plaček s.r.o.
Profi Press, s.r.o.
Promedica Praha Group, a.s.
Propetica spol. s r.o.
Radix CZ s.r.o.
Resorba s.r.o.
Royal Canin Czech & Slovak
Republics s.r.o.
Samohýl, a.s.
Serag s.r.o.
Sevaron s.r.o.
Tekro, spol. s r.o.
Texdan s.r.o.
Trhoň s.r.o.
Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
Univit s.r.o.
V.M.K., spol. s r.o.
Vele, spol. s.r.o.
Vetbazar s.r.o.
Vetko, s.r.o.
Vétoquinol s.r.o.
Werfft, spol. s r.o.
Xema Co Ltd.
Zoetis Česká republika, s.r.o.
Zwilling s.r.o.
čísELný sEznam vysTavovaTELŮ vETfair 2013
numEric LisT of vETfair 2013 ExhibiTors
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Meditools s.r.o.
Fomei a.s.
Mars Czech, s.r.o.
Foma Bohemia spol. s r.o.
Vele, spol. s.r.o.
Pfizer spol. s r.o.
Bioveta, a.s.
AZX spol. s r.o.
Baron s.r.o.
Samohýl, a.s.
Boehringer Ingelheim RCV GmbH &
Co KG
Pharmagal CZ, s.r.o.
Bioferm CZ spol. s r.o.
Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie
a veterinárních léčiv, a.s.
B Braun Medical s.r.o.
BTL zdravotnická technika, a.s.
Bio Agens Research and Development
– BARD, s.r.o.
MeWAdia, s.r.o.
MVDr. Petr Lehnert
Texdan s.r.o.
Orion Oyj, org. Složka
Radix CZ s.r.o.
Mgr. Katarína Janžetičová – Folafrog
eHorse s.r.o.
V.M.K., spol. s r.o.
Medesa s.r.o.
Chironax Frýdek-Místek s.r.o.
Bayer s.r.o.
Univit s.r.o.
A-Foods s.r.o.
Resorba s.r.o.
Plaček s.r.o.
Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
NutriLabs Greencoat Ltd.
MVDr. Leoš Grejcar
Noviko s.r.o.
Sevaron s.r.o.
Intervet s.r.o.
Royal Canin Czech & Slovak
Republics s.r.o.
Ella – CS s.r.o.
Bioline Products s.r.o.
All4vets spol. s r.o.
Ceva Animal Health Slovakia s.r.o.
Tekro, spol. s r.o.
Cymedica CZ a.s.
Dyntec spol. s r.o.
GS Partners
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Trhoň s.r.o.
Biopharm spol. s r.o.
Atomvet s.r.o.
Chirmax s.r.o.
Orling s.r.o.
HSC Industry, spol. s r.o.
LABtechnik s.r.o.
Akademie klasické homeopatie s.r.o.
Werfft, spol. s r.o.
D-Import s.r.o.
Medical Products
Divetpharma, spol. s r.o.
MVDr. Ladislav Smatana LS promotion
Eli Lilly ČR s.r.o.
Mevet, spol. s r.o.
Vétoquinol s.r.o.
Ding Wall Trading s.r.o.
Novartis s.r.o.
Krka ČR, s.r.o.
Hartmann – Rico a.s.
Panda Plus s.r.o.
MVDr. Helena Vaidlová
Aveflor, a.s.
Candy s.r.o.
Xema Co Ltd.
Vetbazar s.r.o.
Atec, spol. s r.o.
Laboklin GmbH Co KG
Electric Medical Service, s.r.o.
Serag s.r.o.
Promedica Praha Group, a.s.
A-Vet, s.r.o.
Agrotrans s.r.o.
Karel Hrnčíř – Biomag
Contipro Pharma a.s.
Hist Medical, s.r.o.
Elekta, s.r.o.
Medista spol. s r.o.
Vetko, s.r.o.
Inlab medical s.r.o.
Propetica spol. s r.o.
Grimed, s.r.o.
Dr. Bubeníček, spol. s r.o.
Cacan CZ, s.r.o.
Zwilling s.r.o.
Patron ca, s.r.o.
Madisson s.r.o.
M-Therapy
Dialab spol. s r.o.
Binox s.r.o.
Profi Press, s.r.o.
23
24
42
44
43
45
46
47
48
49
22
25 41
40
26
21
20
39
38
37
54
36
50
55
51
29
28
19
27
18
31
33
34 35
57
12.–13. 4. 2012
KC Aldis
Hradec Králové
16
14
52
56
VETfair 2013
17
15
30
32
53
58
59
60
7
13
67
68
69
12
9
8
4
5
6
61
66
65
3
2
62
1
64
11
63
98
1. PATRO
(1st FLOOR)
10
LABSKÝ SÁL (LABE HALL)
82
83
81
84
PŘÍZEMÍ (GROUND FLOOR)
85
80
79
78
86
87
88
77 76 75 74
89
73
90
72
91
71
94
92 93
70
95
96
97
STÁNEK
(STAND)
ROHOVÝ STÁNEK
(CORNER STAND)
VOLNÁ PLOCHA
(FREE SPACE)
Download

Vetfair 2013 Program+seznamy+plánek