ROČNÍK 8
ČÍSLO 2
DUBEN 2014
Spermie se stávají nedostatkovým
zbožím – chybí ideální dárci
V OLOMOUCKÉM CENTRU ASISTOVANÉ REPRODUKCE IVF CLINIC HLEDAJÍ DÁRCE SPERMIÍ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
NEMOCNICE
V
40
České republice má podle statistických údajů problémy přirozeně
otěhotnět každý osmý pár. Ve třetině případů je podle odborníků příčina
na straně ženy, druhou třetinu zastupují
muži a u zbývajících párů lze příčinu najít
u obou partnerů. Pokud se páru nedaří
spontánně počít v průběhu minimálně
jednoho roku nechráněného pohlavního
styku, měl by tento pár vyhledat centrum
asistované reprodukce. Po zjištění důvodu
neplodnosti je pro některé páry jediným
řešením darování vajíčka nebo spermie.
„Párů s poruchami plodnosti opravdu
přibývá. Pro některé je bohužel jedinou
možností, jak počít a donosit zdravé dítě,
léčba darovanými vajíčky nebo spermiemi,“
říká vedoucí embryologické a andrologické
laboratoře společnosti IVF Clinic Ing. Andrea Nesvadbová s tím, že lékaři jsou
v současné době schopni pomoci 80 až 90
procentům párů. „Asistovaná reprodukce
se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Moderní
technika a laboratorní vybavení včetně
účinnějších hormonálních přípravků, zvyšují úspěšnost léčby neplodnosti,“ doplnila.
Ing. Andrea Nesvadbová
Optimálním věkem pro početí u žen je
25 až 26 let, u mužů 28 až 29 let. S přibývajícím věkem se snižuje počet spermií
v ejakulátu. Současní muži mají také méně
spermií než předchozí generace. Zatímco
před 20 lety nacházeli lékaři v jednom mililitru ejakulátu kolem 70 miliónů spermií,
dnes je jako norma pro zdravou populaci
uváděna hodnota 15 miliónů spermií
v jednom mililitru. Pokud je počet spermií
nižší, dají se očekávat problémy s početím.
Kvalitu spermiogramu však neovlivňuje
pouze počet spermií. Dále se zohledňuje
motilita (pohyblivost) a v neposlední řadě
morfologie, tj. vzhled a podíl zastoupení
tvarově normálních spermií ve srovnání se
spermiemi s některými odchylkami tvaru
hlavičky nebo bičíku. „U nemalého procenta mužů v současné době vidíme zhoršenou kvalitu spermiogramu a tento nepříznivý trend neustále narůstá. Na plodnost
mužů má vliv zejména životospráva,“ uvádí
Ing. Nesvadbová.
Pravdou také je, že ženy těhotenství
stále častěji odkládají do pozdějšího věku.
„Zatímco před dvaceti lety byl v Česku
průměrný věk rodiček necelých 25 let,
teď je to okolo 29 let,“ říká vedoucí lékař
centra MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. Řada
manželských párů si podle něj nastaví svůj
INZERCE
DAROVÁNÍ SPERMIÍ
Existují páry, které nemohou mít vlastní
děti. Příčina může být i na straně muže.
V takovém případě je možným řešením
přijetí spermií od anonymního dárce.
Pokud chcete pomoci mnoha
neplodným párům založit rodinu,
staňte se anonymním dárcem spermií.
životní program tak, že se snaží si nejprve
zajistit stabilní zázemí a teprve pak přijde
na řadu rodina.
DÁRCŮ SPERMATU JE NEDOSTATEK
Mužů s poruchami plodnosti rok od roku
přibývá. I proto dárce spermatu centra asistované reprodukce vítají. Dárci se mohou
stát muži ve věku 18 až 35 let, minimálně
s ukončeným středoškolským vzděláním
s maturitou. Aby byli zařazeni do databáze
spermabanky, musí splňovat řadu kritérií.
Musí dodržovat zdravý životní styl, jsou
podrobeni genetickým vyšetřením, testům
na sexuálně přenosné nemoci jako AIDS,
žloutenky typu B a C, chlamydie, syfilis,
a je u nich provedeno vyšetření spermiogramu. O přísnosti testování svědčí i to, že
z každé desítky zájemců o darování spermatu projdou výběrem jen jeden až dva
muži. Dárcům, kteří projdou testováním
a jsou zařazeni do databáze spermobanky,
je vyplácena finanční kompenzace.
„Samozřejmostí při darování spermií
IVF Clinic, a. s.
Horní Lán 6, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 588 884 190
Mobil: +420 702 207 793
E-mail: [email protected]
Web: ivfclinic.agel.cz
zůstává přísná anonymita. Dárci jsou
označeni pouze číselným kódem. Lékař,
který provádí umělé oplodnění, může
neplodnému páru poskytnout veškeré
neidentifikující informace o dárci, jako je
barva vlasů, očí, výška, a přihlíží rovněž
ke krevní skupině neplodného páru,“ vysvětluje Ing. Andrea Nesvadbová.
IVF CLINIC POMOHLA JIŽ DESÍTKÁM
PÁRŮ
Do roku 2005 byla asistovaná reprodukce
vázána na manželství. Od roku 2006 mohou lékaři pomáhat i nesezdaným párům.
Zdravotní pojišťovny hradí čtyři IVF cykly, a to maximálně do 39 let věku ženy. Při
oplodnění vajíčka ve zkumavce a přenesení
embrya do dělohy se úspěšnost při jednom
pokusu pohybuje kolem 30 až 40 procent.
První „dítě ze zkumavky“ se v České
republice narodilo v roce 1982, tedy čtyři
roky po Louise Brownové, která byla vůbec
prvním dítětem, počatým mimo tělo
matky. V Česku je v současnosti okolo 40
center asistované reprodukce. V posledních letech se zde narodilo ročně přibližně
90 tisíc dětí, z toho asi 3 600 po asistované
reprodukci.
Jedním ze špičkových tuzemských
center asistované reprodukce je společnost
IVF Clinic, která před rokem vznikla jako
partnerský projekt společnosti AGEL a brněnské kliniky reprodukční medicíny Reprofit International. Zdravotnické zařízení
se může například pochlubit nejmodernější embryologickou laboratoří v zemi.
Dosud se na olomoucké centrum obrátilo na čtyři sta párů, které podstoupily
léčbu neplodnosti. Klasickou metodu mimotělního oplození, tedy takzvanou metodu IVF, použili u dvou set padesáti z nich.
„V současné době máme ve spermabance
k dispozici sperma dvaceti dárců a další
čekají na dokončení testování. Průměrný
věk dárců, kteří k nám docházejí, je 22 let
a většinou jde o maturanty nebo vysokoškoláky,“ uzavírá vedoucí IVF Clinic.
NEMOCNICE
Podmínky pro dárce spermií:
věk 18–35 let
dobrý zdravotní stav
negativní výsledek testů na
pohlavně přenosné choroby
splnění kritérií spermiogramu
41
Download

čtěte více zde - IVF Clinic