Česká republika drží stále nelichotivé prvenství v počtu případů klíšťové
encefalitidy v rámci celé Evropské unie
V loňském roce u nás bylo zaznamenáno 625 případů klíšťové encefalitidy, dva lidé dokonce
na následky tohoto onemocnění zemřeli1. Přestože klimatické podmínky v loňském roce
nebyly pro klíšťata příliš příznivé, počet případů lidí nakažených klíšťovou encefalitidou
meziročně vzrostl téměř o 10 %2. Současný vývoj počasí prozatím naznačuje, že letošní
sezóna by mohla být pro klíšťata a přenos nemoci ještě příznivější než v předchozích letech,
riziko nákazy se s mírnou zimou zvyšuje. Klíšťata jsou aktivní už při teplotě nad 7°C tzn., že již
nyní může být pohyb v přírodním ohnisku nákazy rizikový3.
Proočkovanost v Rakousku dosahuje 90 %, u nás pouze 23 %
Vyšší počet případů onemocnění než v České republice hlásí jenom Rusko. Zde se ale výskyt
infekce v posledních letech daří redukovat díky vysoké proočkovanosti obyvatelstva,
v rizikových oblastech nad 70 %. Na endemických alandských ostrovech patřících Finsku je
proočkovanost až 65 %, v Lotyšsku téměř 40 %3. V sousedním Rakousku, které začalo jako
první úspěšně snižovat počet případů nákazy, se proočkovanost obyvatel blíží 90 %3. Zdá se,
že v České republice, kde stejně jako v Rakousku proběhla kampaň na podporu očkování
proti klíšťové encefalitidě, zatím neumíme tak dobře vnímat a zhodnotit riziko, jež tato
nákaza přináší. I když téměř tři čtvrtiny obyvatel u nás tuto nemoc znají, očkovat se nechá
jenom zhruba každý čtvrtý4. Konkrétně bylo v ČR v roce 2013 očkováno pouhých 23 %
obyvatel4, což na redukci případů zdaleka nestačí, naopak nelze vyloučit další nárůst případů.
Nákaza se neustále rozšiřuje, můžeme se však účinně bránit přenosu na člověka
Ohniska nákazy se v Evropě i v České republice neustále rozšiřují prostřednictvím zvěře a
ptactva, od Skandinávie a severního Ruska až po Bulharsko a Albánii. Na západě zasahují až
do jižního Švýcarska a východní Francie. Zatímco v minulosti hrozila nákaza hlavně v jižních
Čechách a v Jeseníkách, v průběhu minulých let se ohniska nákazy rozšířila do všech regionů
země2. V zemích s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy, včetně ČR, doporučuje Světová
1
European Scientific Working Group on Tick-Borne Encephalitis, Vienna, 30.-31.1.2014.
Klíšťová encephalitis – statistika posledních let
3
R. Maďar: Klíšťová encefalitida - důležitá fakta, novinky a aktuality. Očkování a cestovní medicína 2014; 1(4)
4
Průzkum GfK z roku 2013
2
2014024
zdravotnická organizace očkování všem věkovým kategoriím, tj. od 1 roku věku5. V Evropě
byly zaznamenány také případy, kdy si onemocnění klíšťové encefalitidy přivezl turista
z dovolené ať už ze zahraničí nebo z jiné části své vlastní země, můžeme tedy taktéž hovořit
o „nemoci cestovatelů“. Očkování má proto smysl bez ohledu na místo bydliště dané osoby.
Případů infekce klíšťové encefalitidy může být daleko více, než uvádí statistiky
Každoročně je u nás zaznamenáno více než 130 případů onemocnění u dětí, avšak
nejohroženější skupinou, ve které jsou nejčastěji zaznamenány trvalé následky v důsledku
virového zánětu mozku, jsou senioři. Ti se ale paradoxně nechávají očkovat nejméně. Nejvíce
případů nákazy bylo v roce 2013 v Evropě zaznamenáno ve věkové kategorii 45-64 let3 a
následně ve věku nad 65 let, skutečné počty lidí nakažených klíšťovou encefalitidou jsou však
daleko vyšší: „Ze všech případů klíšťové encefalitidy se ve statistikách objeví jen ty nejtěžší,
které často končí hospitalizací a nutností intenzivní péče. Mírné formy infekce většinou
unikají záchytu. Z těch případů, které se vzhledem k vážnému průběhu podaří diagnostikovat,
ztrácí kvůli neexistenci specifické léčby velká část postižených schopnost pohybu, zrak, sluch,
nebo řeč, trpí psychickými problémy, atd. Kvalita jejich života se navždy výrazně zhorší,
přichází o soběstačnost, své záliby, koníčky a produktivní generace nezřídka i o práci,“ uvádí
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., odborný garant center očkování a cestovní medicíny
Avenier.
Skrytý přenos nákazy
Infekci může na člověka přenášet nejen dospělé klíště, ale také nymfa3, která je nižším
stadiem klíštěte a je snadno přehlédnutelná. Kvůli tomu se lékaři občas setkávají ve svých
ordinacích s případy přenosu nákazy na osoby, které si nebyly v nedávné době přisátého
klíštěte vůbec vědomy. Specificky účinnou ochranou proti klíšťové encefalitidě je včasné
očkování.
Využijte příspěvky zdravotních pojišťoven na očkování právě teď!
Očkovat proti klíšťové encefalitidě lze děti i dospělé během celého roku, a to buď u
praktického lékaře, nebo v očkovacích centrech. Cena za jednu očkovací dávku se pohybuje
kolem 800 Kč. Základní očkovací schéma se skládá ze tří dávek. Na očkování proti klíšťové
encefalitidě teď přispívají všechny zdravotní pojišťovny. Aktualizované informace o konkrétní
výši příspěvků lze najít na www.pozorkliste.cz.
5
http://www.who.int/wer/2011/wer8624/en/index.html
2014024
Download

kliknutím sem