ROČNÍK 8 ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2014
Nemocnice Nový Jičín má
zmodernizované operační sály
Rekonstrukce centrálních operačních sálů a anesteziologickoresuscitačního oddělení stála více než 200 miliónů korun
STRANA
34
Ve Valči se uskutečnily firemní
hry AGELu
Vítkovickou nemocnici čeká
rozsáhlá rekonstrukce
Ve Valčianské dolině soutěžilo přes
Budou vybudovány čtyři multifunkční
400 zaměstnanců skupiny
operační sály, zákrokový sál
STRANA
4
a dospávací pokoj
STRANA
33
Stylové ubytování, zvěřinové speciality,
krásná příroda a vždy něco navíc!
Těšíme se na Vás.
Penzion U Myslivců, Blato 28, Nová Bystřice – 378 33
Tel.: +420 727 876 048 • e-mail: [email protected] • GPS souřadnice: 49°2‘21.107“N, 15°11‘5.077“E
www.penzionumyslivcu.cz
Obsah
AGEL a.s.
Jungmannova 28/17, 110 00 Praha 1, Nové Město
Tel.: +420 582 315 920, Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected], www.agel.cz
3 Ministr zdravotnictví navštívil Nemocnici Šternberk
ADRESA
e-mail: [email protected]
24 Huntingtonova nemoc
– neúprosný rozsudek smrti
pro nemocného
8 Speciální tablety pomáhají
při komunikaci s neslyšícími
PŘEDSEDKYNĚ REDAKČNÍ RADY
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
26 Elektronické cigarety
neškodí – pravda či mýtus?
9 Aj vďaka NADACE AGEL
rodina opäť získa strechu nad
hlavou
ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY
MUDr. Marian Branny
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Mgr. Radka Miloševská
Bc. Lucie Drahošová
Jana Želazková
Mgr. Marta Csergeová
28 Stabilní angina pectoris
může přímo ohrozit na životě
10 Petr Petřík jako rozhodčí
pískal Barcelonu na jeho
hřišti Nou Camp
30 Lékař František Novák
léčil nemocné a zraněné
v Burundi
16 Žihadlo sršně může být
smrtelné
34 Nemocnice má jedny
z nejlepších operačních sálů
ve střední a východní Evropě
18 Prevencí chorob
a základem zdraví je strava
a životní styl
ZLOM A GRAFICKÁ ÚPRAVA
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah
zveřejněné inzerce a reklamy.
Vychází 6 × ročně, ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
36 Klasické rentgenové
snímky jsou v poliklinikách
Dopravního zdravotnictví
minulostí
20 Ztráta paměti časem
postihne každého
38 Nebezpečným
zápalům plic lze
předcházet očkováním
22 O pacienty Nemocnice
Přerov pečuje nemocniční
kaplanka
WEBOVÁ PREZENTACE ČASOPISU
www.nasagel.cz
Šumperská
nemocnice a.s.
Poliklinika Ostrava
Zenagel a.s.
Oční centrum
AGEL a.s.
CGB laboratoř a.s.
Dialýza Šumperk,
spol. s r.o.
Vítkovická
nemocnice a.s.
Repharm a.s.
AGEL Medinvest s.r.o.
Mateřská škola
AGEL s.r.o.
AGEL Research a.s.
KTR-Servis s.r.o.
AGEL Simulation
Center a.s.
AGEL Medical a.s.
Transfúzní služba a.s.
Kardiologické
centrum AGEL a.s.
Poliklinika
Česká Třebová
Poliklinika Nymburk
AGEL a.s.
Podhorská
nemocnice a.s.
Dopravní
zdravotnictví a.s.
Ostrava
Šumperk
Nemocnica
Krompachy spol. s r.o.
Poliklinika Plzeň
Poliklinika Olomouc
Prostějov
Přerov
v
Brno
Bratislava
Nemocnice
Přerov o.z.
KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ
CENTRUM NOVÝ JIČÍN
NADACE AGEL
Nemocnice
Nový Jičín a.s.
AGEL Servis a.s.
AGEL Sport Clinic
Properties
Prostějov s.r.o.
Komárno
Levoča
Krompachy
Banská Bystrica
Kočovce
Medical Systems a.s.
Martek Medical a.s.
Nemocnice
Valašské Meziříčí a.s.
Avenier a.s.
Nemocnice
Prostějov o.z.
Vzdělávací a výzkumný
institut AGEL o.p.s.
Nemocnice
Podlesí a.s.
Valašské
Meziříčí
IVF Clinic a.s.
Středomoravská
nemocniční a.s.
Třinec
Nový
Jičín
Olomouc
58 Překážkářka
Zuzana Hejnová chce
v příštím roce bojovat
opět o zlato
z mistrovství světa
Český Těšín
Šternberk
Rýmařov
44 Hrdina mnohých
pacientov
Martek Medical a.s.
– organizačná zložka
Zvolen
OBSAH
Praha
Plzeň
43 Sestra gynekologickopôrodníckeho oddelenia
Mária Babíková má
BIELE SRDCE
TYMIAN s.r.o.
AGEL Diagnostic a.s.
Pardubice
42 Modernizácia
pavilónu gynekologickopôrodníckych odborov
Všeobecná nemocnica
Bruntál
Česká
Třebová
Nymburk
41 Vďaka benefícii získala
levočská nemocnica nový
prístroj pre deti
Nemocnice
Český Těšín a.s.
Nemocnice
Šternberk o.z.
Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská
40 Očkovanie zabráni
kliešťovej encefalitíde
Diagnostické a liečebné
centrum Zvolen s.r.o.
Dom sociálnych
služieb Krupina n.o.
Nemocnica
Zvolen a.s.
Laboratoře AGEL a.s.
Novojičínské diagnostické
centrum s.r.o.
MAPA
SPOLEČNOSTÍ
SKUPINY AGEL
AGEL SK a.s.
MEDI RELAX
M+M s.r.o.
FORLIFE n.o.
1
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Vážené kolegyně, kolegové a milí čtenáři,
věřím, že jste během letošního krátkého léta načerpali spoustu nových sil, odpočinuli si a měli čas i na svoji
rodinu, koníčky a zábavu. Vracíme se ke své práci, při které je zapotřebí mít rád lidi. Řečeno s Janem Werichem, mít rád lidi a milovat je – to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.
Již desátým rokem provozuje společnost AGEL ve Vítkovicích nemocniční komplex, který od převzetí
k 1. červenci 2005 urazil dlouhou a ne vždy úplně jednoduchou cestu.
Historie Vítkovické nemocnice začíná v 19. století a je spojena se jménem barona Rothschilda, který ji nechal v roce 1853 postavit jako závodní nemocnici, první svého druhu v Evropě. Další rozvoj nemocnice přišel
v období první republiky, v roce 1923 byla Vítkovická nemocnice vyznamenána na Mezinárodní výstavě
zdravotnických zařízení ve Štrasburku zlatou medailí za vysokou úroveň poskytované péče. V poválečném
MUDr. Marie Marsová, MBA
období od roku 1952 pokračoval rozvoj především v oblasti kardiologie, angiologie, v roce 1962 bylo otevřeno dialyzační centrum jako jedno z prvních v České republice.
Společnost AGEL se ujala Vítkovické nemocnice v již zmíněném roce 2005 a spojila ji s Nemocnicí Ostrava-Jih. „Chloubou“ nemocnice se stala gastroenterologie s intervenční angiologií. Do nemocnice a jejího
vybavení bylo investováno více než 650 milionů korun. Pamětníci jistě registrují, jakými změnami celý
komplex prochází. A nejsou to pouze kosmetické zásahy do dříve poněkud smutných a šedivých fasád budov.
Jmenujme nově zrekonstruované Iktové centrum, Vaskulární centrum, Centrum péče o zažívací trakt,
rekonstrukci porodnice, oddělení ARO a JIP, laboratoří, vybavení radiologického pracoviště magnetickou
resonancí, novým CT a mamografem s možností vakuové biopsie etc. Do budoucna plánované investice se
zaměří na realizaci nových centrálních operačních sálů se zázemím a nové oddělení chirurgie. Výhledově
počítáme s modernizací oddělení gastroenterologie.
Vítkovická nemocnice patří se svými centry mezi přední pracoviště v České republice. Můžete se zde
setkat s lékaři, kteří patří mezi uznávané odborníky na mezinárodní úrovni. Spolupracují s renomovanými
pracovišti v ČR, mezi která patří IKEM, Ústřední vojenská nemocnice a Všeobecná fakultní nemocnice Praha, samozřejmě i FN Ostrava. Jsme výukovými pracovišti pro nejvyšší stupeň postgraduálního vzdělávání
lékařů a výukovým pracovištěm lékařské fakulty.
Z pracovišť Vaskulárního centra i Centra péče o zažívací trakt jsou on-line přenášeny odborné výkony
do celého světa v rámci nemocnicí pořádaných kongresů Ostrava Live Endoscopy a Ostravské angiodny.
Společně s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity jsme vybudovali jedno z prvních pracovišť v republice – Centrum experimentální endoskopie. Naši lékaři navštěvují odborná pracoviště v EU, Japonsku, USA
a naopak – odborníci z těchto zemí navštěvují pracoviště Vítkovické nemocnice v Ostravě. Zároveň s tím
je Vítkovická nemocnice také komplexní lékařskou institucí, poskytující péči v téměř celé šíři lékařských
odborností.
Zdraví každého z nás začíná u nás a našeho okolí. Připomeňme si tento prostý fakt a nechme se jím do budoucna inspirovat v každodenním přístupu k sobě, k naší práci a našim pacientům. A. Schopenhauer říká:
„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“ Važme si našeho poslání – navracet zdraví a pomáhat
v nemoci. Mějme v sobě dostatek úcty a pokory k tomu nejcennějšímu – lidskému životu.
EDITORIAL
Děkuji všem zaměstnancům Vítkovické nemocnice, pro které je nemocnice více než místem výkonu
2
povolání, děkuji kolegům a spolupracovníkům nejen z Vítkovické nemocnice za chuť překonávat problémy
a společnosti AGEL za její přízeň a podporu.
A nám všem přeji spoustu energie a chuti do života.
MUDr. Marie Marsová, MBA
předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice
Ministr zdravotnictví navštívil
Nemocnici Šternberk
MINISTR SVATOPLUK NĚMEČEK SI BĚHEM SVÉ NÁVŠTĚVY POČÁTKEM ZÁŘÍ PROHLÉDL PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ,
PROSTORY PORODNÍHO ODDĚLENÍ I INTERNÍ PAVILON.
Text a foto: Mgr. Radka Miloševská
předseda představenstva Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl (vpravo)
přivítal návštěvu v čele s ministrem MUDr. Svatoplukem Němečkem (druhý zprava)
V
zácnou návštěvu přivítali počátkem
září v Nemocnici Šternberk. Zdravotnické zařízení navštívil během
své cesty po Olomouckém kraji ministr
zdravotnictví České republiky MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, společně s Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ministr
se chtěl seznámit s chodem soukromého
zdravotnického zařízení, které je součástí
společnosti AGEL od roku 2007.
šternberskou porodnici představil návštěvě primář gynekologicko-porodnického
oddělení MUDr. Marek Vaca (vlevo)
Ministr Němeček měl zájem o prohlídku některých oddělení a také o diskuzi
s vedením nemocnice o těch problémech
ve zdravotnictví, které jsou z pohledu
nemocnic podstatné. Debata se proto vedla
zejména o financování zdravotní péče
a systému dalšího vzdělávání lékařů. Ministr Němeček během prohlídky nemocnice
nejprve pozdravil lékaře a sestřičky na chirurgickém oddělení a pokračoval na gynekologicko-porodnické oddělení, které
právě procházelo rekonstrukcí. Z krátké
prezentace primáře oddělení MUDr. Marka Vacy ho zaujal především značný počet
porodů, který svědčí o vysoké oblibě
místní porodnice u maminek. „Z toho, co
jsem měl možnost zde vidět, soudím, že
Nemocnice Šternberk funguje skutečně
dobře a to mě velmi těší,“ pronesl ministr
Svatopluk Němeček na závěr své návštěvy.
INZERCE
P l n á k r e v, u z a v ř e n é z k u m a v k y,
h e m og l o b i n a p r o t e i ny, C D T, I T,
to vše pomocí kapilární
elektroforézy
NNAEDM
AO
CE
C NAI G
CEL
CAPILLARYS 2 Flex Piercing
3
Výhradní distributor:
BioVendor – Laborator ní medicína a.s., Karásek 1767/1, 621 00 Br no
Te l . : 5 4 9 1 2 4 1 1 1 , F a x : 5 4 9 2 1 1 4 6 5 , i n f o @ b i o v e n d o r . c z , w w w . b i o v e n d o r . c z
V í c e i n f o r m a c í n a w w w. b i o v e n d o r. c z
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Firemní hry AGELu? Spousta
adrenalinu, zapálení, ale i rivalita
HER SE VE VALČIANSKÉ DOLINĚ ZÚČASTNILO 400 NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: redakce, marketing AGELu
hry zahájil předseda představenstva AGELu MUDr. Ján Dudra, Ph.D, MPH
V
alčianská dolina se opět stala dějištěm firemních her skupiny AGEL.
Na hry přijelo v polovině září
celkem 400 zaměstnanců ze zdravotnických zařízení z České republiky a Slovenska. Stejně jako v předchozích letech
se soutěžící sešli v překrásném horském
středisku Snowland Valčianská dolina
nedaleko od Martina, aby si opět zasportovali, zasoutěžili, ale také utužili vztahy,
poznali se a pobavili nejen
o zdravotnictví.
Všechny účastníky her
hned po příjezdu během
prezentace čekala pro
zahřátí před těžkými
boji štamprle hruškovice. A byla zapotřebí,
protože počasí, tak
jako loni, účastníkům her vůbec
nepřálo.
Hned
4
po zahájení her předsedou představenstva
AGELu MUDr. Jánem Dudrou, Ph.D, MPH,
se z oblohy začaly valit proudy vody. Bohužel toto počasí vydrželo až do odpoledních
hodin a několikrát se musely některé soutěže přerušit. I přes litry vody padající na naše
zaměstnance se naštěstí podařilo dokončit všechny plánované soutěže – v malé
kopané, volejbalu, tenisu, stolním tenisu,
pétanque a hlavní soutěži – Spartan Race.
Těžké podmínky měli tenisté, kteří měli
kurty v poledne téměř pod vodou a soutěž
dohráli až ve večerních hodinách. „Ty
podmínky byly naprosto extrémní. Já si
myslím, že nikdo z nás v takových podmínkách ještě nikdy nehrál. Ale na druhé straně byly pro všechny stejné,“ řekl
po soutěži tenistů jeden z vítězů Mgr. Michal Delong, který společně s MUDr. Martinem Liberdou v celém turnaji ztratil
pouze jeden gam. „Jednoznačné vítězství.
Jsme velice spokojeni,“ doplnil.
Také soutěž v malé kopané výrazně
ovlivnil déšť. Po zápasech ve skupinách
bylo hřiště pod vodou i blátem, a nedalo se
vůbec hrát. Proto se pořadatelé rozhodli,
že semifinále a boj o medaile rozhodnou
pokutové kopy, v nichž nakonec kralovali zdravotníci Šumperské nemocnice.
vítěz hlavní soutěže Spartan Race – Vítkovická nemocnice
„Počítali jsme se čtvrtým, pátým místem,
takže velká spokojenost. Ani jednou jsme
neprohráli, ani jsme nedostali ze hry gól.
Takže jsme si vítězství zasloužili. A jak to
oslavíme? Jenom lehounce, protože zítra
jdeme do práce,“ sdělil po finále Radek
Krmela, kapitán vítězného týmu, který byl
tvořen řidiči sanitek.
VÍTĚZOVÉ
HLAVNÍ SOUTĚŽ:
PETANQUE:
1. V ítkovická nemocnice
2. Poliklinika Nymburk
3. Nemocnice Podlesí
1. Vítkovická nemocnice
2. Poliklinika Olomouc
3. CGB Laboratoř
MALÁ KOPANÁ:
VOLEJBAL:
1. Šumperská nemocnice (Překvápko)
2. Šumperská nemocnice (Řezníci)
3. AGEL
1. Nemocnice Nový Jičín
2. Šumperská nemocnice
3. Nemocnice Podlesí
TENIS:
STOLNÍ TENIS:
1. M
artin Liberda (Nemocnice Valašské Meziříčí),
Michal Delong (Martek Medical)
2. Michal Žáček, Milan Šimiček
(Nemocnice Nový Jičín)
3. Michal Bednář, Petr Petřík
(Dopravní zdravotnictví)
1. A lice Bártková (Nemocnice Valašské Meziříčí),
Tomáš Želazko (AGEL)
2. Miroslav Kraus, Henryk Zajac
(Nemocnice Krompachy)
3. Slavomír Čuj, Peter Labuda
(Nemocnice Levoča)
SK
NU
EP
MI O
NA
C NAI C
GEE L
S pořádnou vervou a zapálením, které by
mohli závidět i vrcholoví sportovci, probíhaly boje o vítězství ve všech disciplínách.
Převážná většina zaměstnanců si přišla
firemní den plný adrenalinu hlavně užít,
našli se ale i tací, kteří v sobě soutěživost
a boj o medaile nezapřeli. „Pozor, uhni! Sakra mám!“ okřikla jedna volejbalistka druhou. Právě ve volejbale zvítězili zdravotníci
z Nemocnice Nový Jičín, čímž zopakovali
loňský triumf. „V dešti se nám hrálo velmi
dobře. Měli jsme výborný tým, ten nejlepší,
a hnala nás touha po vítězství,“ uvedl
kapitán týmu MUDr. René Venos, primář
rehabilitačního oddělení.
Kromě pěti sportovních disciplín, které
byly rozmístěny po areálu střediska, byla pro
účastníky připravena hlavní soutěž Spartan
Race, která se skládala z asi 200metrového
běhu s nejrůznějšími úkoly, které prověřily
nejen zdatnost našich zaměstnanců, ale také
smysl pro humor. Soutěžící čekal například
hod oštěpem na cíl, střelba lukem či překážková dráha. Nejlepším se nakonec ukázal
šestičlenný tým ve složení Miloš Miklošík,
Andrea Muchová, Jan Poštulka, Monika
Zvěřovičová – všichni Vítkovická nemocnice, Kamil Ehrenberger – Medical Systems,
a Jan Marunič – AGEL. Tento vítězný tým
se stal také držitelem putovní vlajky AGELu,
kterou na rok přebrali od Nemocnice Levoča, loňského vítěze hlavní soutěže.
„Hlavní soutěž byla hodně náročná.
Pršelo, takže nám to dost klouzalo a byli
jsme od bláta od hlavy až k patě, měli jsme
ho všude. A co bylo nejtěžší? Plazení se kupředu,“ řekla s úsměvem Andrea Muchová,
referentka Oddělení úhrad zdravotní péče
Vítkovické nemocnice.
Řada týmů také letos soutěžila pod
různými názvy. Ve Valči jsme mohli vidět
týmy: Perly Dunaja, Mastičkáři, Klíšťata,
Sikorky, Slniečka, Biostar nebo Řezníci.
Elánu, nadšení, sportovního umu, ale
i legrace a smíchu bylo během dne při
sportovním zápolení našich zaměstnanců
obrovské množství. Nejlepší obdrželi pěkné ceny za úctyhodné sportovní výkony,
vítězi se ale stali úplně všichni, kteří přijeli.
Podruhé přijela na firemní hry do Valči
sympatická sestřička z ARO Podlesí Elis
Labajová, která se představila ve volejbale
a také se zúčastnila hlavní soutěže. „Líbilo
se mi tady hodně a déšť mi vůbec nevadil.
V hlavní soutěži jsme byli třetí. Příště
přijedu na sto procent,“ uvedla.
A tečkou za sportovním kláním a náročným dnem pak byl večerní program,
v němž nechybělo ani vystoupení kapely či
diskotéka.
5
SK
NU
EP
MI O
NA
C NAI C
GEE L
ROČNÍK 8
6
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
7
SKUPINA AGEL
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
AGEL získal druhé místo v anketě
Společenská odpovědnost
ANKETA ZVIDITELŇUJE FIRMY A ORGANIZACE, KTERÉ SE NEZAMĚŘUJÍ POUZE NA MAXIMALIZACI ZISKU, ALE DĚLAJÍ KONKRÉTNÍ
KROKY PRO TRVALÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI.
Text: Ing. Tomáš Želazko
S
polečnost AGEL v srpnu obdržela
ocenění za druhé místo v anketě
Společenská odpovědnost ČR a SR
pro rok 2013. Naše skupina v anketě porotců – občanů v kategorii Veřejný sektor –
zdravotnické instituce – získala pomyslnou
stříbrnou medaili.
Čtvrtého ročníku Ankety společenské
odpovědnosti se účastnilo celkem 378 firem,
obcí a neziskových organizací z Česka
a Slovenska v těchto základních kategoriích:
podnikatelský sektor do 50 zaměstnanců,
do 250 zaměstnanců, nad 250 zaměstnanců,
obce, města, městské části a kraje, vzdělávací zařízení, zdravotnická zařízení, neziskové
organizace a anketa společenské odpovědnosti Slovenské republiky.
Ocenění vyjadřuje názor veřejnosti
na jednotlivé společnosti a organizace
a hodnocení občanů, které vychází z praktického kontaktu. Anketa zviditelňuje firmy
a organizace, které se nezaměřují pouze
na maximalizaci zisku, ale dělají konkrétní
kroky pro trvalý rozvoj společnosti.
Speciální tablety pomáhají při
komunikaci s neslyšícími
PROFESIONÁLNÍ TLUMOČNÍK JE ONLINE K DISPOZICI 24 HODIN DENNĚ.
Text: redakce / Foto: Mgr. Radka Miloševská
SKUPINA AGEL
D
8
omluvit se s neslyšícími pacienty je
pro zdravotníky nemocnic Středomoravské nemocniční, Podhorské
nemocnice, Šumperské nemocnice a Nemocnice Nový Jičín zase o něco jednodušší. Pokud se zdravotnický personál setká
s pacientem či s příbuznými, kteří mají
vadu sluchu anebo vůbec neslyší a zároveň
ovládají znakovou řeč, bude se s ním moci
prostřednictvím tabletu rychle a účinně
domluvit. „Profesionální tlumočník je
v pražském centru k dispozici čtyřiadvacet
hodin denně. Může se hodit například při
potřebě souhlasu s operací. Zdravotník
bude k neslyšícímu pacientovi mluvit a tlumočník, se kterým se spojí pomocí tabletu,
to na displeji okamžitě přeloží do znakového jazyka,“ přibližuje novinku náměstkyně
pro nelékařskou zdravotní péči Středomoravské nemocniční Mgr. Marie Jouklová.
Projekt, který má usnadnit komunikaci
pacientů s personálem zdravotnických
zařízení, rozjela před dvěma lety Agen-
tura pro neslyšící. Službu zatím využívají
asi dvě desítky nemocnic po celé České
republice. Každá nemocnice, která díky
tomuto projektu uskuteční významný krok
k bezbariérovosti pro skupinu sluchově postižených pacientů, bude označena modrobílou nálepkou s označením „Bezbariérová
nemocnice pro neslyšící“. Na ní bude
uvedeno místo, kde lze v areálu nemocnice
tablet najít. „V naší nemocnici jsme tablet
umístili na ORL oddělení. Bude však v případě potřeby k dispozici zdravotníkům ze
všech oddělení a ambulancí nemocnice,“
doplnila hlavní sestra Nemocnice Nový
Jičín Bc. Marie Jurošková.
Agentura pro neslyšící (APPN) provozuje od roku 2011 online tlumočnickou
službu NONSTOP, která je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“.
Tlumočník se nachází na jiném místě než
klient, takže je možné jeho tlumočení využít i z druhého konce republiky. Podstatou
je možnost přenosu znakového jazyka
prostřednictvím webkamery a zároveň
přenos mluvené řeči prostřednictvím
běžného telefonu. Tímto způsobem lze tlumočit jednak osobní rozhovor neslyšícího
například s lékařem či zaměstnavatelem,
ale lze tlumočit i telefonický hovor. Dále
je možné poslat slyšícímu i neslyšícímu
člověku vzkaz, zprávu apod. Při překládání
do znakového jazyka se v centru střídá
asi dvanáct tlumočníků a APPN poskytuje tuto službu více než 800 neslyšícím
klientům.
Aj vďaka NADACE AGEL rodina
opäť získa strechu nad hlavou
OBDAROVANÁ MARCELA KREKÁČOVÁ: „VO CHVÍLI, KEĎ SA NÁM PRED OČAMI ROZPADÁVAL DOM, SA NÁM RÚCAL SVET.
NEVEDELI SME, ČO S NAMI BUDE.“
Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív NADACE AGEL
V
ťažkej životnej situácii rodine z obce
Ostrá Lúka pri Zvolene pomohla
NADACE AGEL, ktorá jej darovala
6 tisíc EUR. Aj vďaka tomuto finančnému
príspevku od nadácie budú mať čoskoro
Krekáčovci opäť kde bývať. Do zúfalej situácie ich priviedlo zveľaďovanie príbytku,
ktoré ich pripravilo o obytné izby, nábytok,
novú vlastnoručne vyrobenú kuchynskú
linku a dokonca aj elektrický prúd.
„V snahe skvalitniť si svoje bývanie sa
rodine so synom pri sanačných prácach
zrútila celá bočná stena, pričom sa „otvorili“ tri izby. Následne došlo k poškodeniu
stropu a strechy. Pri zrútení bočnej strany
sa im zničil aj nábytok a došlo k znehodnoteniu niektorých elektrospotrebičov,“
uviedli v žiadosti o pomoc kolegyne pani
Krekáčovej zo zvolenskej nemocnice.
Pani Marcela Krekáčová pracuje už 23
rokov v Nemocnici Zvolen ako sestra pri
lôžku. Stretáva sa s utrpením iných a vie,
že každý človek či rodina má svoje problémy, a preto nechcela nikoho kontaktovať
a prosiť o pomoc. „Je šťastie, že má pani
Krekáčová úžasných kolegov, ktorí nám
napísali ihneď po zistení kritickej situácie,
v ktorej sa rodina ocitla. Pamätám si, keď
mi bola doručená táto žiadosť. Hneď sme
sa ňou začali zaoberať nakoľko sa rodina
ocitla vo vážnej životnej situácii, ktorú
bolo potrebné urgentne riešiť, keďže nemali kde bývať. Podľa mňa je „strecha nad
hlavou“ jedna z najdôležitejších vecí v živote,“ povedala výkonná riaditeľka NADACE
AGEL Mgr. Denisa Rísová.
„Vo chvíli, keď sa nám pred očami rozpadával dom, sa nám rúcal svet. Nevedeli
sme, čo s nami bude. Vtedy ma ani vo sne
nenapadlo, že nám v našom veľkom nešťastí
pomôžu moji kolegovia a NADACE AGEL.
Som šťastná, že mám okolo seba ľudí, ktorí
na nás mysleli a z celého srdca im chcem
poďakovať. Osobitne sa chcem poďakovať
NADACI AGEL za poskytnutie finančnej
pomoci, bez ktorej by sme to určite nezvládli,“ sa vyjadrila pani Marcela Krekáčová.
NADACE AGEL pomohla zlepšit chůzi
chlapci z Kroměříže
DÍKY PRAVIDELNÉMU CVIČENÍ JIŽ ZVÍTĚZIL NAD INVALIDNÍM VOZÍKEM. NYNÍ CHCE ZVÍTĚZIT I NAD BERLEMI.
D
vacetiletý Jan Laurenčík z Kroměříže neměl dle prognóz lékařů
nikdy chodit. Prodělal dětskou
mozkovou obrnu, jejíž následky ho trápí
dodnes. Díky pravidelnému cvičení již
zvítězil nad invalidním vozíkem a nyní
by si přál dosáhnout vítězství i nad svými
berlemi. K tomu mu měl pomoci lázeňský pobyt v Klimkovicích, na který mu
NADACE AGEL přispěla částkou ve výši
20 tisíc korun. Jen díky několika operacím
a vlastní píli v podobě každodenní rehabilitace je Jan Laurenčík schopen chůze
o francouzských berlích. „Má nemoc úzce
souvisí s pobytem v inkubátoru. Jedná se
o neurologické onemocnění, při kterém je
nenávratně poškozena nervová soustava
a s ní pak i svalová souhra,“ popsal své
potíže student obchodní akademie Jan
Laurenčík s tím, že díky pravidelnému cvičení již zvítězil nad invalidním vozíkem.
Lázeňský pobyt v Klimkovicích, na který
mu nadace přispěla, měl napomoci zbavit
se berlí.
Svaly je třeba stále protahovat a rozcvičovat, všechny pohyby jsou u těchto dětí
tvrdě vydřené, nejsou přirozené. Honza
dle prognóz lékařů neměl nikdy chodit.
„Do běžné školy jsme ho integrovali proti
vůli speciálního centra. Dnes je úspěšným
studentem Obchodní akademie v Kroměříži. Přes veškeré snahy byla jeho chůze
nedokonalá, byl „přikrčený“, v kolenou
stále nevzpřímený. Asi čtyři roky chodí
o francouzských holích,“ uvedla maminka
chlapce Eva Laurenčíková.
Léčbu v lázních Honza absolvoval
v letních měsících. „Honza již po třech
týdnech léčby zlepšil chůzi, je „vycvičený“,
vzpřímený, chodí místo s francouzskými
berlemi s trekingovými holemi a mnozí
lidé ani nevěří, že je po obrně,“ vyjmenovala průběžné úspěchy paní Laurenčíková
a dodala: „Mnohokrát děkujeme za Vaši
pomoc i ochotu pomáhat.“
NA DACE AGEL
Text: Mgr. Radka Miloševská
9
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Petr Petřík jako rozhodčí pískal
Barcelonu na jeho hřišti Nou Camp
HLAVNÍ SPRÁVCE DOPRAVNÍHO ZDRAVOTNICTVÍ ROZHODOVAL FOTBALOVÁ UTKÁNÍ 1. LIGY 15 LET A MEZINÁRODNÍ ODZNAK
FIFA MĚL 8 LET.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Petra Petříka
Vaší zálibou je fotbal. Dlouhé roky jste
působil jako prvoligový rozhodčí, nyní
jste delegátem. Hrál jste sám kopanou
nebo dělal i jiné sporty?
Ano, hrál jsem fotbal. Jako dorostenec
jsem působil v pražské Spartě, kde jsem
jako brankář chytal 1. dorosteneckou ligu,
v té době nejvyšší soutěž v Československu.
Po ukončení základní vojenské služby jsem
chytal 1. národní ligu (dnes 2. liga) za Xaverov. Jiné sporty provozuji jen rekreačně –
hlavně tenis, a stále si chodím zahrát ještě
malou kopanou, dnes už za ultraveterány.
Petr Petřík jako pomezní rozhodčí – vlevo
P
ROZHOVOR
etr Petřík pracuje v Dopravním
zdravotnictví již třetí rok jako hlavní
správce. Celý svůj život zasvětil
fotbalu – nejprve jako hráč, později jako
rozhodčí a nyní jako delegát. Rozhodoval
také zápas Barcelony na jednom z nejkrásnějších fotbalových stadionů světa –
na Nou Camp.
10
Jak jste se dostal ke zdravotnictví?
Dlouho jsem pracoval pro skupinu Třinecké železárny – Moravia Steel. Na Barrandově jsem pracoval 10 let ve všech
možných funkcích. Myslím, že po takové
době je dobré změnit působiště, aby člověk nezakrněl a nezačal trpět „provozní
slepotou“. Přišla nabídka z Dopravního
zdravotnictví na post hlavního správce,
tak jsem ani dlouho nepřemýšlel a nabídku přijal. Musím přiznat, že zhruba
v prvních třech měsících jsem zvažoval,
zda práci zvládnu a budu schopen tuto
funkci zastávat. Mnoho věcí bylo nových
– musel jsem se učit znát nové přístroje,
zařízení a předpisy pro zdravotnictví.
Dnes jsem rád, že jsem to zvládl. Práce
mě plně chytla, velmi mě baví a opravdu
přináší radost.
Co Dopravní zdravotnictví v nejbližších
měsících čeká?
Společnost Dopravní zdravotnictví v letošním roce plánuje opravu omítek a asfaltového parkoviště v nemocnici v Praze, opravu dlažeb nádvoří v Olomouci, výměnu
dveří a opravu oplocení v Ostravě, novou
střechu v Nymburce, opravy sociálního
zařízení v Plzni a rekonstrukci zázemí
rehabilitace v Přerově. Společnost samozřejmě investuje do modernizace prostředí
poliklinik a přístrojového vybavení ordinací. Největší letošní investicí je digitalizace rentgenových pracovišť v Praze, Plzni,
Nymburce a České Třebové za zhruba osm
miliónů korun. Dále pak za 4,5 miliónu
korun rekonstrukce patra v Olomouci pro
praktické lékaře, která přinese zvýšení
počtu ordinací, zvýšení výkonů, zkvalitnění lékařské péče a samozřejmě i estetizaci
prostředí.
Kdy jste začal s kariérou fotbalového
rozhodčího? Co Vás vedlo k rozhodnutí
věnovat se fotbalu jako rozhodčí?
S rozhodováním jsem začal v roce 1984,
kdy jsem si zlomil kotník při fotbalovém
zápase. Proto jsem zkusil štěstí jako rozhodčí a nakonec z toho byla krásná kariéra.
Můžete v krátkosti shrnout svou rozhodcovskou a delegátskou kariéru od samotných začátků až po současnost?
Od roku 1984 jsem postupně postupoval
až do 1. ligy a pak i na mezinárodní listinu
rozhodčích FIFA. V 1. lize jsem působil
jako rozhodčí a asistent 15 let a mezinárodní odznak FIFA jsem měl 8 let. Musím
říci, že to bylo nádherné. Také se musím
pochlubit – měl jsem dva mezinárodní odznaky FIFA, na fotbal i futsal. To
již dnes FIFA nepovoluje. Po skončení
činnosti rozhodčího (pro věkovou hranici
47 let) v roce 2005 jsem začal jako delegát
v nižších soutěžích jako divize či ČFL
(Česká fotbalová liga) a od roku 2009 jsem
delegátem v 1. lize.
Kdo byl Váš vzor jako rozhodčí?
Měl jsem to štěstí, že jsem zažil poslední
ročník federální ligy a poznal plno kolegů
rozhodčích ze Slovenska. Mimochodem
mám mezi nimi dodnes mnoho přátel.
Z českých a slovenských rozhodčích jsem
nejvíce obdivoval Ivana Grégra, Jirku Stie-
utkání, přednášeli kolegové rozhodčí nebo
delegáti z jiných zemí. Například v zimě se
jezdilo na semináře na Kanárské ostrovy,
což jsme si platili sami a ne fotbalový svaz.
Jakou jste měl taktickou přípravu?
Díval jsem se, jaký zápas řídím. Na postavení těchto mužstev v tabulce, na jejich
způsob hry a na jejich „zlobivé hráče“.
Jinak se řídí zápas technických a fotbalově
vyspělých mužstev, kde můžete nechat
hru plynout, poskytovat výhody ve hře
a víte, že to utkání „ukočírujete“. Pokud
pískáte mužstva, která to hrají od podlahy, musíte tomu přizpůsobit způsob řízení. Tedy více přerušovat, udělovat osobní
tresty (karty). Připravit se můžete na vše,
ale u rozhodčího je důležité, aby dokázal
přizpůsobit způsob řízení vývoji utkání.
Každý zápas se může vyvíjet úplně jinak,
než čekáte.
Jaká byla cesta rozhodčího do 1. ligy?
Dnes se všude tvrdí, že bez známostí
a bez peněz je to skoro nemožné.
Ano, říká se to. Opravdu nemohu říct, co
kdo pro to dělá. Za sebe mohu sdělit to, že
já jsem měl svého „fotbalového tátu“, kterým byl Ivan Grégr. Nebylo to o penězích,
byla to lahvinka něčeho dobrého, popřání
k narozeninám, Vánocům, a tak dále. Ivan
mi radil, jezdil se mnou občas na moje
zápasy a přimluvil se za mě. Já zase jezdil,
pokud to bylo možné, na jeho zápasy a učil
se. Přiznávám, že dnes pomáhám svému
synovi Honzovi, který postoupil jako
rozhodčí do divize a ČFL. Není to o penězích, ale má tátu, který tím vším prošel.
Proto nemusí hledat „tátu fotbalového“.
Budu rád, když se dostane co nejvýše,
budu na to pyšný, ale nechci mu rozhodně
postup koupit. Když stojíte na hřišti a řve
na vás 30 tisíc diváků, jste tam sám, a když
neumíte pískat, nikdo, ani žádné peníze,
nepomůžou. Pamatuji za svou kariéru
mnoho rozhodčích, kteří „odřídili“ v lize
třeba jen tři zápasy a pak zmizeli.
Jaký byl Váš TOP zápas?
Každý zápas v lize nebo na mezinárodní
scéně je odměnou a byl pro mě krásný.
Nevyplácí se jakýkoli zápas podcenit, ať
máte zkušenosti sebevětší. A top? Těžko
říct, bylo toho mnoho. Ale určitě můj první
ligový zápas Vítkovice – Prešov. Hlavní
rozhodčí Vojta Christov, první pomezní
Dušan Krchňák, druhý pomezní já. Tenkrát jsem se klepal týden před zápasem.
No pak asi první mezinárodní zápas Bayer
Leverkusen – OFI Kréta. Samozřejmě to,
že jsem měl možnost rozhodovat i na Nou
Camp zápas Barcelony, tak na to do smrti
nezapomenu. Každý zápas je něčím krásný.
Kolik zápasů jste pískal měsíčně a řídíte
utkání ještě dnes?
Za mého působení v 1. lize nebylo rozdělení na hlavní a asistenty. To jsem zažil až
poslední čtyři roky. Většinou to vycházelo
jednou měsíčně hlavní, třikrát pomezní.
Záleželo na tom, jakou jste měl formu jako
rozhodčí. Když už jsem byl zkušenější,
tak jsem řídil jako hlavní i více zápasů.
V dnešní době stále pískám pro zábavu,
a to v Praze 1. B třídu a mládež.
Jakým způsobem vůbec probíhá
taktická a fyzická příprava rozhodčích
na jednotlivé zápasy?
V dnešní době to mají rozhodčí hodně
náročné. Mají většinou dvakrát do měsíce společný trénink a mini semináře. To
znamená rozbor chyb, aplikace pravidel
a podobně. Dnes jsou na ně kladeny nároky hodně vysoké, ale chyb se v této profesi
nikdy nevyvarujete. Já jsem samozřejmě
chodil běhat, cvičit, posilovat. V naší době
jsme měli čtyřikrát ročně kontrolní sraz,
kde jsme dělali fyzické testy a absolvovali
testy z pravidel. Pokud někdo testy nesplnil, měl možnost jedné opravy a pokud
opět nesplnil, byl z 1. ligy vyřazen. Také
jsme měli dvakrát ročně týdenní seminář,
kde se trénovala fyzička, byly rozbory
Velká část veřejnosti rozhodčím jejich
práci nezávidí, a to hlavně v nižších
soutěžích, kde jsou pravidelně vystavováni sprostým nadávkám, výhružkám
a mnohdy i fyzickým útokům. Zažil jste
Vy něco podobného?
Měl jsem to štěstí, že jsem zatím nebyl
nikdy inzultován, ani mi nebylo vyhrožováno likvidací. Nadávek těch bylo, je
a jistě hodně ještě bude. Tohle k tomu patří
a musíte si tím projít. Cesta do ligy opravdu není jednoduchá a mnoho nadějných
rozhodčí tímto neprojde. Čím pískáte výš,
tak je to jednodušší – lepší zabezpečení, zázemí, samozřejmě i finanční ohodnocení.
V nižších soutěžích vám za chyby vynadají,
v 1. lize vás za stejné chyby vyhodí. Tlak
je tam od médií hrozně velký. Podle mého
názoru není rozdíl mezi rozhodčím v 1.
B třídě a rozhodčím 1. ligy nebo FIFA.
Pravidla by měli znát stejně, běhat by měli
stejně. Rozdíl je v psychice, zkušenostech
a umění vyrovnat se s tlakem, který je
na vás v 1. lize vyvíjen ze strany médií.
Máte nějaký fotbalový klub, kterému
fandíte? Který fotbalista patří k Vašim
oblíbeným?
Mám rád Spartu, ve které jsem hrál za dorost. Opravdu nefandím nikomu a na fotbaly chodím jen tam, kam jsem delegován
nebo řídím. Koho si velmi vážím je pan
Masopust nebo Pavel Nedvěd, které znám
osobně. K mým oblíbeným na hřišti patřil
Ivan Hašek a Tomáš Skuhravý. Také uznávám Radka Slončíka a Martina Vaniaka, se
kterými se na hřišti vždy výborně spolupracovalo a komunikovalo.
NREOM
ZH
OO
CN
VO
I CRE
glera, Vojtu Christova a Dušana Krchňáka.
Z mezinárodních v té době Shandora Púla
z Maďarska a Petera Mikelsena z Dánska.
11
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Napsali o nás…
VÝBĚR TOHO NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO Z TISKU A INTERNETOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SKUPINY AGEL.
NAPSALI O NÁS
NOVOJIČÍNŠTÍ VSADILI PŘI LÉČBĚ
ZÁNĚTŮ STŘEV NA STOLICI
12
PRÁVO 1. ČERVENCE
Pomocí fekální bakterioterapie, což je
transplantace stolice, začala nemocnice
v Novém Jičíně, člen skupiny AGEL, úspěšně léčit těžké záněty střev. V průběhu roku
vyzkoušela nemocnice tuto metodu u šesti
pacientů se zánětlivým onemocněním
střev, výsledek léčby byl vždy pozitivní.
Pomocí fekální bakterioterapie se léčí
opakované infekce bakterií Clostridium
difficile způsobující těžké zánětlivé onemocnění střev. Fekální bakterioterapii nasazují
lékaři tam, kde nezabírají ani nejsilnější
antibiotika. „Jde o proceduru, během níž se
provádí transplantace stolice od zdravých
příbuzenských i nepříbuzenských dárců,
kde je předpoklad antibiotiky nenarušené
mikrobiální skladby stolice. Stolice od dárce
se rozpustí v solném roztoku, odfiltrují
se pevné části a roztok se sondou zavede
do tlustého nebo tenkého střeva,“ popsal
primář interního oddělení novojičínské
nemocnice Roman Černohorský.
Nezvyklou metodu použili lékaři například u pětašedesátileté těžce nemocné pacientky, u které se infekce stále opakovala. Při
druhém návratu choroby byla žena dokonce
v ohrožení života. Na léčení střevních potíží
nezabrala ani zahraniční antibiotika, takže
lékaři přistoupili k dosud ne běžně používané metodě. „Museli jsme sehnat příbuzného, který byl vyšetřen, aby neměl nějakou
infekční nemoc. Poté jsme pacientce dvakrát
aplikovali stolici od příbuzného. Od té doby
je už rok bez zánětu střev,“ uvedl lékař.
Stejně úspěšnou léčbu má za sebou
i dalších pět pacientů, ani u nich se dosud
nemoc znovu neprojevila. První doložená
transplantace stolice proběhla v roce 1958
na Lékařské fakultě Coloradské univerzity
v Denveru na čtyřech pacientech s těžkými
průjmy bez odezvy na klasické terapie.
Všichni se zotavili do osmačtyřiceti hodin.
Nejen mezi obyčejnými lidmi, ale ani
mezi lékaři nepatří tato metoda mezi vyhledávané, protože představa přijetí cizí stolice
se mnoha lidem nezamlouvá. Jak Černohorský podotkl, je proto důležitá správná
komunikace s pacientem i jeho příbuznými.
ŠETRNĚJŠÍ ODSTRANĚNÍ MOČOVÝCH
KAMENŮ SLIBUJÍ V NEMOCNICI
PŘEROV
PŘEROVSKÝ A HRANICKÝ DENÍK
3. ČERVENCE
Nový přístroj, který získala přerovská nemocnice, pomáhá k odstranění močových
kamenů z močovodu a ledvinné pánvičky.
Flexibilní ureterorenoskop v hodnotě přes
130 tisíc korun má zkvalitnit diagnostickou a terapeutickou péči o pacienta, umožnit odstranění kamenů z dutého systému
ledvin a diagnostiku nádorů ledvinné pánvičky. „Onemocnění močových cest a tvorby ledvinových kamenů doprovází lidstvo
po celou dobu jeho vývoje. Vyskytuje se
převážně u lidí v produktivním věku 20 až
45 let a zůstává, i přes dosažené pokroky
v medicíně, závažným zdravotním problémem,“ upozornil primář urologického
oddělení nemocnice Zdeněk Jadrníček.
Jeho nebezpečí spočívá především v potenciálním ohrožení ledvin a ve vysoké
míře pravděpodobnosti jeho opakování.
Může vyústit například až ve vysoce bolestivou ledvinovou koliku. Nárůst výskytu
kamenů je podle odborníků přímo úměrný
nárůstu výskytu vysokého krevního tlaku,
obezity, cukrovky, neuváženého používání řady léků a nezdravě vysokého příjmu
potravin.
A jak zákrok pomocí novinky vypadá
v praxi? Pacientovi je v poloze na zádech
zaveden močovou trubicí do močového
měchýře ureterorenoskop. Pak je vyhledáno příslušné ústí močovodu a po tenkém vodiči je zaveden přístroj do dutého
systému ledviny, kde je lokalizován kámen,
který je zachycen do speciálního košíčku
a odstraněn z ledviny. „Pokud je velikost kamene taková, že nedovoluje volný
průchod močovodem, je kámen podroben
drcení a poté jsou jeho úlomky vyjmuty z močových cest,“ vysvětlil Zdeněk
Jadrníček s tím, že ročně na jeho oddělení
podstoupí tuto miniinvazivní operaci
desítky pacientů. „Díky těmto zákrokům
se výrazně zefektivní léčba, zkrátí doba
hospitalizace a návrat pacienta do běžného
režimu,“ dodal na závěr.
NADACE POMŮŽE HLADOVÝM DĚTEM
V BARMĚ
PRÁVO 8. ČERVENCE
Hladovějícím dětem v Barmě chce pomoci
NADACE AGEL v Prostějově. Zahájila
spolupráci s obecně prospěšnou společností Magna děti v tísni, která bude s podvýživou dětí v Barmě bojovat. Do společného
projektu vložila NADACE AGEL půl
miliónu korun.
„Uvádí se, že jedno ze tří dětí v Barmě
trpí podvýživou. Každé čtvrté dítě do pěti
let věku v Barmě trpí dle průzkumů
podváhou, pětatřicet procent dětí má
z důvodu špatné výživy mírně zakrnělý růst a zhruba jedna osmina obyvatel
pak trpí zakrněním závažným. V rámci
našeho projektu budeme působit v regionu
Magway, který patří k oblastem nejvíce
ohroženým nedostatkem potravin. Jedná
se o oblast, kde ojedinělé srážky způsobují
nedostatek vody,“ zdůvodnil výběr oblasti
zakladatel sdružení Magna děti v tísni
Martin Bandžák.
Doplnil, že obyvatelé tohoto regionu
rovněž trpí nejrůznějšími onemocněními,
jako je například průjem či úplavice. Cílem
projektu, na kterém se podílí také NADACE AGEL, bude zajistit systém nutriční
pomoci pro děti do pěti let, zajistit jim
dodávky terapeutické stravy k léčbě akutní
podvýživy a nutriční stravy.
„Navzdory akutní situaci, která v regionu Magway panuje, budeme prvním
humanitárním subjektem, který zde v rámci systematické léčby působí,“ doplnila
Jennifer Cashin, nutriční koordinátorka
Magny v Barmě.
„Do projektu jsme se rozhodli zapojit
především proto, abychom veřejnosti
ukázali, že pomáhat v zemích třetího světa
má obrovský smysl. Právo na základní
zdravotní péči a především na život samotný má přece každý. Nikdo nemůže za to,
kde se narodil. Musíme si uvědomit, že
ve stejné situaci jako lidé v Barmě se mohl
ocitnout kdokoli z nás,“ uvedla výkonná
ředitelka NADACE AGEL Denisa Rísová.
Primárka novorodeneckého oddelenia
v Krompachoch Mária Bartošová potvrdila, že za 30 rokov praxe si také ťažké
dieťa nepamätá. ,,V súčasnosti sa deti rodia
s vyššou pôrodnou hmotnosťou, ale priemer je okolo troch kíl,“ prezradila. Martinka budú naďalej sledovať, najmä hodnoty
cukru v krvi a aj jeho celkové prospievanie.
Podľa odborníkov sú ťažšie detičky zväčša
z rizikového tehotenstva, keď má mamička
cukrovku alebo sa vyskytnú problémy,
kvôli ktorým dostávala podpornú liečbu.
DÚFAM, ŽE NEBUDE DREVORUBAČ!
TASR 15. JÚLA
Mamičky, ak sa chcú dozvedieť, ako správne dojčiť, môžu oddnes komunikovať cez
internet s novovytvorenou poradenskou
skupinou novorodeneckého oddelenia
Všeobecnej nemocnice Komárno na jej
webe www.forlife.sk v sekcii neonatologického oddelenia. Internetová poradňa slúži
mamičkám v slovenskom a maďarskom
jazyku. „Poradenská skupina na novorodeneckom oddelení vysvetlí základné zásady
dojčenia a poučí mamičku o správnej
technike vyprázdňovania prsníka. Pri nesprávnej technike dojčenia a starostlivosti
o prsníky môžu vzniknúť komplikácie, pre
ktoré neskúsené mamičky často predčasne
ukončia dojčenie. V mnohých prípadoch sa
však tomu dá predísť. Pre dieťa je dojčenie
veľmi dôležité, upevňuje citovú väzbu, zabezpečuje zdravý vývoj dieťaťa a chráni aj
zdravie matky,“ vysvetlila účel poradne námestníčka pre ošetrovateľstvo komárňanskej nemocnice Zlatica Halmová. Zriadiť
on-line poradňu sa nemocnica rozhodla
v rámci neustáleho vylepšovania svojich
služieb. Námestníčka však upozorňuje, že
poradňa nie je vhodná na riešenie akútnych problémov. „Naše poradkyne sa budú
snažiť zodpovedať otázky mamičiek do 24
hodín. Môže sa však stať, že sa doba reakcie
predĺži,“ dodala. Dlhodobá spokojnosť
mamičiek sa odzrkadľuje aj v každoročnom
náraste počtu pôrodov. Do konca júna 2014
sa na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Všeobecnej nemocnice Komárno narodilo 367 detí, zatiaľ čo k 30. júnu 2013 bolo
len 338 narodených detí. „Komárňanská
nemocnica by sa chcela v blízkej budúcnosti uchádzať o titul Baby Friendly Hospital
(Nemocnica priateľská k deťom) ako znak
toho, že potreby mamičiek a ich detičiek
patria medzi priority našej pôrodnice,“
doplnil riaditeľ nemocnice Viktor Dudáš.
Martinko vpravo
Šťastná rodička Martina (37) sa v poradí
už s piatym potomkom tešila vo štvrtok
domov do Klčova (okr. Levoča) k manželovi Radomírovi (41) a deťom Samuelovi (8),
Timotejovi (7), Radke (4) a Márii (4). ,,Nevedela som, že bude až taký veľký, hlavne,
že je zdravý. Naša doteraz posledná dcérka
Mária vážila až 4,7 kila, takže to máme
asi v génoch. Aj manžel je vyšší a nepatrí
k štíhlym,“ prezradila šťastná mamička,
ktorá je zdravotnou sestrou v levočskej
nemocnici. ,,Netrpíme na žiadne choroby a preto pevne verím, že z Martinka,
ktorý dostal meno po mne, vyrastie nielen
mohutný, ale najmä dobrý chlap. Dúfam,
že mu Pánbožko pridal aj na rozume a nemusí byť práve drevorubačom,“ vyznala sa
Martina Tomečková. Nebola by ani proti
tomu, keby sa stal kňazom. Chlapček veľa
papá, ale inak je pokojným novorodencom.
TÝDENÍK FRÝDECKO-MÍSTECKO
22. ČERVENCE
Rehabilitační oddělení třinecké Nemocnice Podlesí zakoupilo nový nízkofrekvenční
ultrazvuk Sirio. Léčba tímto přístrojem je
vhodná pro každého, kdo trpí postižením
pohybového aparátu, tedy kloubů, svalů,
svalových úponů nebo šlach.
KOMÁRNO: NOVORODENECKÉ
ODDELENIE NEMOCNICE SPUSTILO
INTERNETOVÚ LAKTAČNÚ PORADŇU
Speciální ultrazvuk byl donedávna
výsadou pouze luxusních zdravotnických zařízení a bohatých profesionálních
sportovních klubů v zahraničí. Přístroj,
který přišel na půl milionu korun, má
Nemocnice Podlesí jako jediná v Moravskoslezském kraji. Nový přístroj má
srovnatelnou účinnost s rázovou vlnou.
„Nízkofrekvenční ultrazvuk bude sloužit
k ošetření pacientů s chronickým onemocněním kloubů, převážně degenerativního
původu, u pacientů s onemocněním svalů
a vazů v důsledku nadměrného opotřebení
a jednostranné zátěže. Dále u aktivních
sportovců k ošetření svalů, vazivových
struktur a kloubů po čerstvých úrazech,“
řekla primářka rehabilitačního oddělení
nemocnice Ingrid Ondruchová s tím,
že tento přístroj se vůbec poprvé začal
používat ve sportovní medicíně a je již
několik let ve výbavě několika fotbalových
klubů v Itálii, jako AC Milán, Inter Milán,
AC Fiorentina. Letos si přístroj pořídila
i fotbalová Viktoria Plzeň a v loňském roce
si jej zakoupila naše hokejová reprezentace.
Tento přístroj je vlastně nízkofrekvenční
ultrazvuk a funguje tedy na principu zvukového vlnění, které se vstřebává v postižené oblasti a působí do hloubky několika
centimetrů. Způsobuje jednak prohřátí
tkáně, dále dochází k jemným vibracím,
působí takzvaným efektem rázové vlny
a nakonec i efektem kavitačním.
VÍŘIVÁ VANA POMÁHÁ PŘI
PROBLÉMECH NOHOU
OLOMOUCKÝ DENÍK 24. ČERVENCE
Není nad to, pohovět si ve vaně. Tato navíc
pomáhá. Ve šternberské nemocnici inves-
NAPSALI O NÁS
NOVÝ ČAS 11. JÚLA
Radosti je požehnane! Valibuk Martinko
prišiel na svet ako piate dieťa Tomečkovcov
s úctyhodnou hmotnosťou: váži až 5,9 kila
a meria 57 centimetrov. Rodičia sa tešia,
chlapčekovi chutí papať a zdravý je ako ryba.
ŠPITÁL MÁ NOVÝ PŘÍSTROJ
13
ROČNÍK 8
tovali téměř sto padesát tisíc korun do speciální vířivé vany, která na rehabilitačním
oddělení pomáhá při léčbě problémů
dolních končetin, například po úrazech.
„Tato procedura využívá léčebný účinek
tepla a jemné masáže a je určená na léčbu stavů po úrazech nebo po operacích
dolních končetin, přes svalové atrofie,
stavy po poliomyelitidě, až po periferní
parézy, či trofické změny dolních končetin,“ vysvětlovala vedoucí fyzioterapeutka
šternberské nemocnice Zuzana Homolová.
„Lázeň zvyšuje prokrvení končetin, místně
metabolismus a současně aktivuje kožní
receptory, takže při proceduře dochází
k prokrvení tkání, uvolnění a ustoupení
bolesti,“ uvedla Zuzana Homolová.
Nová vana má řadu výhod a nabízí vyšší
komfort pro léčené pacienty, součástí jsou
schůdky pro snadnou přístupnost i pro
osoby se sníženou pohyblivostí. Vana má
akrylátový antibakteriální povrch, moderní ergonomický design a nízkou spotřebu
vody. Tvar vany umožňuje dvě polohy
pacienta.
NAPSALI O NÁS
Rehabilitační oddělení Nemocnice
Šternberk poskytuje veškerou péči pro
ambulantní i hospitalizované pacienty.
Součástí oddělení je i úsek vodoléčby,
jehož součástí je bazén, tři vířivé vany
s podvodní masáží, dvě přísadové vany,
infrasauna a dvě vířivé vany na dolní
končetiny.
14
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE SE CHLUBÍ
ANESTEZIOLOGICKÝM PŘÍSTROJEM
PRÁVO 28. ČERVENCE
Novým špičkovým lékařským přístrojem
se může pochlubit Šumperská nemocnice.
Pro centrální operační sály, skládající se
z šesti velkých operačních sálů, na kterých
operují lékaři z ortopedie, chirurgie, urologie, gynekologie a kardiologie, zakoupila
moderní anesteziologický přístroj, který
nahradil starší typ používaný od roku
2001. Cena zařízení přesáhla 700 tisíc
korun.
„Důvodem pořízení je koncept vytvo-
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
ření podmínek pro bezpečné, moderní
vedení anestezie na všech operačních
sálech,“ říká vedoucí oddělení zdravotnické techniky nemocnice Petr Brož s tím, že
v současné době centrální operační sály
používají čtyři podobné přístroje.
Nový přístroj zajišťuje vedle standardně
vedené anestezie rovněž sledování hloubky
vědomí, svalové relaxace a stav vnímání
bolesti pacienta po celou dobu anestezie.
„Přístroj pomůže anesteziologovi vést velice bezpečnou anestezii individuálně podle
požadavku chirurgického výkonu a potřeb
každého pacienta. Jde o velice spolehlivý
a snadno obsluhovatelný přístroj, díky
němuž se zvýší bezpečnost pacientů,“
uvedl Brož.
Zařízení zajišťuje podání jen nezbytných dávek anestetik, přičemž je vybaveno
automatickou regulací těchto dávek. Přístroj také vede i k rychlejšímu probuzení
pacienta, takže se zamezuje následným
komplikacím, jako jsou pooperační nevolnost a svalová únava.
PROSTĚJOVSKÁ NADACE MÁ
NOVOU TVÁŘ, HEREČKU KATEŘINU
BROŽOVOU
BUDOU OPEROVAT
S NEJMODERNĚJŠÍMI PŘÍSTROJI
Novou tváří prostějovské NADACE AGEL
se stala herečka a zpěvačka Kateřina
Brožová. „Známá herečka se tímto krokem
rozhodla podpořit dobročinnou činnost
naší nadace a také přispět k šíření myšlenky filantropie,“ uvedla manažerka pro
marketing prostějovské nemocnice Radka
Miloševská.
Kateřina Brožová se dlouhá léta věnuje
charitativní činnosti. „Je mi velkou ctí, že
jsem byla přizvána, abych se stala členkou
dozorčí rady nadace. Její činnosti si velmi
vážím a jsem ráda, že se mohu jejích aktivit
zúčastnit. Charitě a pomoci těm, kteří to
potřebují, se věnuji už delší čas a věřím,
že i v nadaci mohu být prospěšná,“ řekla
nová členka dozorčí rady nadace Kateřina
Brožová. NADACE AGEL sídlí v Prostějově. Finančně například pomohla třináctiletému popálenému chlapci Lukáši Hýblovi
z Prostějova, pravidelně podporuje malého
Kristiána se spánkovou apnoe, který žije
na dětském oddělení prostějovské nemocnice.
Spolek Trilobit z Čelechovic na Hané
díky nadaci může využívat nové pomůcky
pro seniory, děti z prostějovského dětského domova od nadace dostaly vitamíny,
nedávno nadace podpořila 35 tisíci Střední, základní a mateřskou školu Jistota.
„Potřebným lidem i právnickým osobám
pomáhá již od roku 2011. Jen v letošním
roce nadace zatím vyhověla 45 žádostem
a rozdala téměř jeden a půl milionu korun,“ dodala Radka Miloševská.
5PLUS2 1. SRPNA
Další moderní laparoskopickou věž mohou
nyní využívat pro své pacienty lékaři z chirurgického oddělení Podhorské nemocnice
v Bruntále. Oproti starším typům podobných přístrojů je nové zařízení za více než
dva miliony korun schopné dosahovat
rychlejších a přesnějších výkonů.
„Díky nové laparoskopické věži se zkrátí
lhůta k objednání na laparoskopické operace a pacienti si mohou užívat větší komfort.
Podstatně se také zvýší bezpečnost operovaných,“ uvedl primář oddělení chirurgie
Vladimír Romanov s tím, že laparoskopický zákrok podstupují nejčastěji pacienti
s onemocněním břicha, zejména žlučníku,
žaludku, tříselných kýl, slepého či tlustého
střeva. „Ročně podstoupí u nás laparoskopický zákrok téměř 700 pacientů,“ doplnil
primář.
Při laparoskopických operacích sledují
lékaři své nástroje pouze na obrazovce,
proto jsou tyto méně zraňující operace velmi závislé na kvalitě používané techniky.
„U laparoskopických výkonů je klíčový
přenos obrazu z operovaného místa. Nové
zařízení je v tomto ohledu na světové úrovni,“ dodal Romanov. Zásadní myšlenkou,
která vede k rozvoji tohoto způsobu operování, je, podle slov bruntálských lékařů,
snížení operačního traumatu a rychlejší
hojení ran u všech pacientů.
PROSTĚJOVSKÝ DENÍK 8. SRPNA
PRÁVO 8. SRPNA
Další zajímavou soutěž přichystala pro své
dárce krve Transfúzní služba v Šumperku.
Jako odměnu za odběr krve mohou získat
wellness pobyt v Hotelu Diana ve Velkých Losinách. Každý, kdo přijde alespoň
jednou do 24. listopadu darovat plnou
krev a vyplní přihlášku do soutěže, bude
zařazen do slosování o wellness pobyt
v malebném prostředí Jeseníků zahrnující polopenzi a další doplňkové služby.
Dárce krve přivítá Transfúzní služba
během léta o to víc, neboť pravidelní dárci
čerpají zaslouženou dovolenou a spotřeba
krevních transfúzí s rostoucím počtem
dopravních nehod naopak stoupá. „Soutěží
chceme podpořit dárcovství krve, které
hraje v moderní medicíně nezastupitelnou
roli,“ objasňuje ředitelka Transfúzní služby
Marie Urbánková s tím, že slosování ze
všech odevzdaných přihlášek proběhne
v pondělí 1. prosince 2014. Výherce bude
uveřejněn nejpozději druhý den po slosování na nástěnkách odběrového střediska
a na internetových stránkách vyhlašovatele
soutěže http://transfuznisluzba.agel.cz.
Dárcem krve se může stát každý zdravý
člověk ve věku od 18 do 65 let. Zda je dárce
způsobilý k odběru, posoudí odborný
zdravotnický pracovník přímo na odběrovém středisku.
NOVOPEČENÉ MAMINKY SI HOVÍ
V NOVÝCH POSTELÍCH
PŘÍSTROJ ODHALÍ CHOROBY SRDCE
PRÁVO 16. SRPNA
5PLUS2 20. SRPNA
O poznání pohodlněji se mohou nově cítit
pacientky gynekologicko-porodnického
oddělení valašskomeziříčské nemocnice.
Od minulého týdne je jim k dispozici 34
moderních polohovatelných lůžek.
Postele zajišťují komfort nejen pacientkám, ale představují také velkou pomoc
pro sestřičky. Jsou totiž elektricky polohovatelné a umožňují tedy zdravotníkům
přizpůsobit výšku lůžka výšce pacienta.
„Nové postele nám ušetří spoustu práce
a námahy,“ věří staniční sestra Andrea
Dočkalová.
Oproti starým lůžkům jsou ta nová snadnější na údržbu a mají bezpečnější manipulační systém. „Matky mají díky elektrickému ovladači lepší přístup k miminkům,
a tím pádem i mnohem lepší výběr poloh
při kojení,“ poznamenala staniční sestra.
Lůžka využijí jak matky po porodu, tak
i hospitalizované pacientky oddělení. „Postele jsou komfortní, široké, přizpůsobené
i pro případné vyšší váhy pacientek a lepší
mobilitu v lůžku,“ doplnila Dočkalová.
Nedílnou součástí lůžek jsou aktivní matrace vyrobené z kvalitních materiálů, které
mají vliv pro prevenci vzniku proleženin.
Spiroergometr za 1,5 miliónu korun
pořídila Nemocnice Podlesí, člen skupiny
AGEL, pro kardiologickou ambulanci,
která je v budově Mephacentra v Ostravě.
Vyšetření na přístroji umožňuje odhalit
většinu závažnějších srdečních onemocnění,
jako je například nedokrevnost srdečního
svalu, dokáže stanovit toleranci zátěže při
chlopenních vadách a srdečním selhání
a k tomu vyšetřuje plicní funkce a určuje
rozsah jejich postižení. Společně s prováděnou echokardiografií dokážou lékaři zhodnotit příčinu dušnosti u pacienta a určit,
zda jde o primární postižení plic, chlopenní
vadu, kornatění tepen či srdeční selhání.
INZERCE
NAPSALI O NÁS
NOVÁ SOUTĚŽ PRO DÁRCE KRVE
15
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Žihadlo sršně může být smrtelné
REAKCE NA BODNUTÍ HMYZEM SE U KAŽDÉHO MŮŽE PROJEVIT JINAK, NĚKOMU NEVADÍ ANI POŠTÍPÁNÍ SRŠNĚM ČI VOSOU
A SNESE I NĚKOLIK ŽIHADEL, DRUHÉMU MŮŽE ZPŮSOBIT POTÍŽE I JEDINÉ PÍCHNUTÍ.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
MUDr. Miroslav Baránek
NEMOCNICE
B
16
odnutí sršněm se před časem málem
stalo osudným staršímu muži
z jižních Čech. Poté co jej bodl sršeň
do hlavy, muž upadl do anafylaktického šoku a došlo u něj k srdeční zástavě.
Přivolaní záchranáři muže resuscitovali
a poté přepravili vrtulníkem do nemocnice. Jeho stav byl několik dnů velmi vážný,
ale nakonec následky bodnutí nebyly tak
dramatické. Muž nemá ani poruchy ledvin
či nervů, které se někdy po anafylaktickém
šoku objeví.
Bodnutí sršněm je, na rozdíl od bodnutí
včelou či vosou, ojedinělé. Sršní bodnutí
je ovšem oproti vosímu a včelímu znatelně
bolestivější, protože sršeň má žihadlo delší
a větší. Navíc na žihadle nejsou zpětné
háčky, proto jej může použít i opakovaně.
Pro zdravého člověka není ani opakované
bodnutí nebezpečné. Bodnutí od sršně je
však nebezpečné pro malé děti, starší či
nemocné lidi a především pro alergiky.
„Alergická reakce je způsobena narušením imunitního systému jedince. K vyvolání alergické reakce stačí u alergika jen
jedno jediné bodnutí. Takováto alergická
reakce pak ohrožuje daného člověka
na životě především v důsledku možného rozvoje anafylaktického šoku,“ říká
MUDr. Miroslav Baránek, lékař oddělení
odborné ošetřovatelské péče Nemocnice
Český Těšín. Podle lékaře ale může dojít
k velmi nebezpečnému stavu i u zdravých
lidí, kdy postiženému v důsledku bodnutí
do určité části těla oteče část dýchacích
cest. „Nejrizikovější jsou bodnutí a následné otoky jazyka nebo krku,“ doplnil.
Odborníci na hmyz upozorňují, že
v žádném případě není dobré při setkání
se sršněm panikařit, začít dělat rychlé
pohyby. Sršeň nechce ublížit. A pokud jste
se náhodou nedostali do těsné blízkosti jeho
hnízda, nemáte se čeho bát, nezaútočí. Tedy
pokud sršně nebudete nějak ohrožovat.
BODNUTÍ HMYZEM
V České republice jsou na hmyzí bodnutí
alergická až tři procenta lidí. Těmto lidem
se mohou stát nebezpečná bodnutí nejen
od včely, vosy či sršně, ale rovněž píchnutí
obyčejného komára. „Reakce na bodnutí
hmyzem se u každého může projevit jinak,
někomu nevadí ani poštípání sršněm či
vosou a snese i několik žihadel, přecitlivělému jedinci však může způsobit potíže
i jediné píchnutí,“ sdělil lékař.
Bodnutí včel, vos či sršňů jsou bolestivá,
pokud však hmyz píchne alergika, bývá
bolest tím nejmenším problémem. „Pokud
je člověk alergický, může mu po bodnutí
hmyzem jít o život. Na jed pak totiž reaguje celé tělo. Dotyčný může při bouřlivé
reakci upadnout do bezvědomí, zkolabovat
nebo se začít dusit. U některých lidí může
dojít i k celkovému selhání oběhu,“ varuje
MUDr. Baránek.
Nejzávažnější reakcí na hmyzí jed je
anafylaktický šok a projevuje se nevolností,
třesavkou, zrychleným dýcháním a následně může člověk upadnout do bezvědomí.
Pokud není postiženému včas poskytnuta
pomoc, hrozí i smrt. Proto je zapotřebí
ihned volat záchrannou službu a neprodleně by se měl dát pacientovi jeho lék.
„Anafylaktický šok je považován za kritický stav, při kterém dochází k poklesu
tlaku a poruchám vědomí. V prvé řadě je
nutné zajistit základní životní funkce,“
vysvětluje lékař s tím, že před příjezdem
zdravotníků je třeba uvést pacienta do klidu, stínu, nepokládat, ale nechat ho sedět
nebo ležet na boku, protože se mu tak lépe
dýchá. Místo vpichu je vhodné chladit, aby
se vstřebávání alergizujícího jedu zpomalilo. Pokud postižený ztratí vědomí a přestane dýchat, je nutno zahájit oživování – tedy
masáž srdce a umělé dýchání.
Anafylaktický šok naštěstí nevyvolává
bodnutí komárů nebo ovádů. U včel, vos
a sršňů je tomu však jinak. V jejich jedových žlázách se vytváří jed, který je součástí jejich obranného mechanismu. Ten se
při bodnutí žihadlem dostává do lidského
těla, kde vyvolá různě prudké reakce. Pokud je člověk alergický, i malý podíl těchto
přecitlivělostí může ohrozit život.
JSTE ALERGICI? BUĎTE PŘIPRAVENI!
Alergie na hmyzí bodnutí se může projevit
kdykoliv během života, první alergickou
reakci tedy může prožít i dospělý člověk.
Alergie většinou vznikají postupně, není
proto většinou třeba se bát, že by vás prudká a nebezpečná reakce zaskočila zčistajasna. Reakce na hmyzí bodnutí se většinou
postupně zhoršují. V takovém případě je
návštěva alergologa nutná. Poté by jej měl
člověk navštěvovat pravidelně a dostávat
léky na hmyzí bodnutí.
„Takový alergik by měl mít léky stále
u sebe. Lidé, kteří mívají po bodnutí
prudkou alergickou reakci a hrozní u nich
anafylaktický šok, by měli být od lékaře
také vybaveni injekcí, kterou si po bodnutí
vosou, včelou, sršněm aplikují do svalu,“
uvádí lékař. Pokud ovšem nepatříte mezi
alergiky a nejedná se o bodnutí do krku,
postačí postižené místo chladit ledovým
obkladem nebo studenou vodou, a tím
mírnit otok. Babské rady doporučují přiložit na postižené místo rozpůlenou cibuli
či křen. Známé je také potírání octem.
Na svědění a pálení zabírají masti s obsahem antihistaminik, například Fenistil,
volně prodejný v lékárnách.
Také bychom se měli snažit, abychom
riziko poštípání omezili na minimum. Doporučuje se nejíst a nepít ve volné přírodě,
neběhat naboso v trávě, nenosit příliš pestré
oblečení, mít při jízdě autem zavřená okna
a také se snažit omezit tělesnou námahu,
protože některý hmyz láká pot. V domech
je vhodné používat sítě do oken nebo odpuzovače hmyzu, které se dávají do zásuvky
a uvolňují páry chemických prostředků.
Obtěžujícího hmyzu vás pomohou zbavit
i některé rostlinné preparáty.
Před časem dorazil do Nemocnice Český
Těšín sedmapadesátiletý muž s rozvinutým anafylaktickým šokem po bodnutí včelou. Přestože o své alergii věděl,
nepoužil své pohotovostní léky, ani nevolal
záchrannou službu, ale nechal se přivézt
soukromým autem. „Pacient byl neklidný,
zmatený, stěžoval si na špatné dýchání
a křeče v břiše. Měl zarudlý obličej s oto-
kem, vyrážku po celém těle a velmi nízký
tlak. Muže jsme napojili na kyslíkový
přístroj, zajistili nitrožilní přístup na pravé
ruce a začali s postupným podáním
adrenalinu,“ uvádí MUDr. Baránek s tím,
že do 10 minut se u pacienta projevilo
zlepšení, kdy postupně odeznívalo sípavé
dýchání i zúžení průdušek. Částečně zmizelo promodrání kůže a vyrážka zbledla.
Zároveň lékaři zajistili nitrožilní přístup
také na levé ruce a podali nitrožilní infuzi
doplňující minerály a tekutiny. „Poté došlo
také k normalizaci tlaku i pulzu. Po dvaceti minutách, kdy pacient byl k nám
přivezen, jsme jej ve stabilizovaném stavu
předali lékaři rychlé záchranné služby
k transportu na JIP interního oddělení Nemocnice Třinec,“ uzavírá MUDr. Baránek.
Dobrovolníkem se můžete stát
v každém věku
NÁPLŇ ČASU, KTERÝ DOBROVOLNÍK S PACIENTEM TRÁVÍ, JE RŮZNORODÁ. VŽDY ZÁLEŽÍ NA ZDRAVOTNÍM STAVU A DUŠEVNÍM
ROZPOLOŽENÍ NEMOCNÉHO.
Text a foto: Mgr. Radka Miloševská
J
ednašedesátiletá paní Emilie Ciencialová z Českého Těšína měla vždy
ke zdravotnictví blízko. Už jako malé
děvče toužila stát se zdravotní sestrou,
osud ji však zavál jinam a stala se prodavačkou. Po letech si mohla tajné přání
splnit a stala se ošetřovatelkou a i nyní
na zdravotním stavu a duševním rozpoložení nemocného. „Podle situace někdy
více vyprávím já, častěji však mluví o svém
životě a o své rodině více pacient a já se
doptávám a naslouchám. Když narazím
na nějaký zajímavý článek nebo příběh
v novinách či v časopisu, tak ho přinesu
a nemocnému přečtu,“ uvádí paní Emilie
Ciencialová, jak probíhají jednotlivá setkání, která nemají daný časový rozvrh. Není
stanoveno, že dobrovolník musí pravidelně
na oddělení docházet stanovený den a čas,
nýbrž si sám každý týden zvolí, kdy má dostatek prostoru se do nemocnice dostavit.
CHTĚLI BYSTE SE TAKÉ STÁT
DOBROVOLNÍKY?
Podmínkou je plnoletost, tedy alespoň 18 let, a chuť
pomáhat druhým. Nezáleží na znalostech nebo
speciálních schopnostech. Jediné co je potřeba, je
čas, který může člověk nemocným věnovat, a to
třeba jen jednu nebo dvě hodiny týdně. Sdružení
ADRA nabízí dobrovolníkům proškolení, odbornou
podporu, pojištění a proplacení cestovních nákladů.
V případě zájmu kontaktujte Dobrovolnické centrum
ADRA na tel. čísle 732 509 400, případně pište
na adresu [email protected]
NEMOCNICE
Emilie Ciencialová (vpravo) s pacientkou
na penzi paní Emilie tráví část volného
času v českotěšínské nemocnici. Stala se
totiž dobrovolnicí sdružení ADRA.
„Když jsem odešla do důchodu, zvažovala jsem, jak naložit s volným časem. Jako
dobrovolník mohu posloužit lidem, a proto
jsem se zhruba před dvěma lety rozhodla
vstoupit do sdružení ADRA,“ prozradila
paní Emilie Ciencialová s tím, že nejvíce ji
na dobrovolnictví dělá radost to, že jí pacienti přijímají a může se s nimi navzájem
obohatit.
Každý dobrovolník si po domluvě se
zdravotnickým personálem vybere oddělení, kam následně dochází. Emilie Ciencialová každý týden navštěvuje v Nemocnici
Český Těšín oddělení následné péče. „Vždy
docházím za jedním pacientem, a to dokud
jej nepřemístí do jiného zařízení nebo
nepropustí do domácí péče. Těšín není
velké město, a tak když vidím známou tvář,
tak si zajdu popovídat i s dalšími lidmi,“
doplňuje dobrovolnice a jedním dechem
dodává, že po jejich propuštění se s pacienty už většinou nevídá. V nemocnici jsou
hospitalizováni totiž lidé nejen z města, ale
i ze vzdálenějších regionů.
Náplň času, který dobrovolník s pacientem tráví, je různorodá. Vždy záleží
17
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Prevencí chorob a základem
zdraví je strava a životní styl
ŽIVOTNÍ STYL JE PLNÝ STRESU, NEZDRAVÉHO JÍDLA, SEDAVÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA, KOUŘENÍ I ALKOHOLU. V ČESKU UMÍRÁ
NA KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ 54 PROCENT POPULACE A NA ZHOUBNÉ NÁDORY 23 PROCENT POPULACE.
Text: redakce / Foto: ilustrační
NEMOCNICE
P
18
říčinou tří čtvrtin úmrtí v České
republice jsou kardiovaskulární
onemocnění nebo zhoubné nádory.
Všem těmto chorobám lze přitom stejným
způsobem a poměrně snadno předcházet
dodržováním zásad zdravého životního
stylu. Význam zdravého jídla, pohybu
a relaxace je však českou veřejností stále
ještě podceňován.
Současný životní styl je plný stresu,
nezdravého jídla, sedavého způsobu
života, kouření i alkoholu. Není proto
divu, že v Česku umírá na kardiovaskulární onemocnění 54 procent populace
a na zhoubné nádory 23 procent populace. Právě nezdravý životní styl je totiž
nejčastější příčinou těchto chorob. Naopak
základem prevence, ale dokonce i léčby již
existujících kardiovaskulárních potíží či
nádorových onemocnění, je obrat ke zdravému životnímu stylu. „Lze přepokládat,
že osmdesáti procentům případů nemocí
srdce, cévních mozkových příhod, cukrovek 2. typu a čtyřiceti procentům případů
rakoviny by bylo možno předejít, pokud by
se vyloučily rizikové faktory běžného životního stylu,“ říká Radana Sikorová, DiS.,
nutriční terapeutka Nemocnice Podlesí.
Pokud se chcete kardiovaskulárním
a nádorovým onemocněním vyhnout,
začněte zejména vhodněji jíst. Největší
význam má totiž právě strava, která by
neměla obsahovat nadbytečné množství
soli, vysoké množství alkoholu, nevhodné
složení tuků, vysoký obsah energie a nedostatek ovoce a zeleniny. Strava ale není to
jediné. Jednotlivé faktory zdravého životního stylu jsou propojeny, proto rozhodně
nepodceňujte ani negativní účinky stresu,
nedostatek pohybu nebo kouření.
JAK VYPADÁ ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ
„Základem je jíst pravidelně tři hlavní
denní jídla a dopolední i odpolední svačinu. Při tvorbě jídelníčku je třeba věnovat
pozornost jak výběru potravin, tak jejich
úpravě. Strava by měla být dostatečně pes-
trá a přiměřená věku, pohlaví, pohybové
aktivitě a zdravotnímu stavu,“ říká Radana
Sikorová. Celkový podíl tuku v energetickém příjmu by ideálně neměl překračovat
30 procent. U dětí by se měl podíl tuku
na celkovém energetickém příjmu postupně snižovat tak, aby ve školním věku tvořil
30 až 35 procent energetického příjmu.
Dále je na místě snížení příjmu cholesterolu na maximálně 300 miligramů za den,
snížení spotřeby cukru na maximálně 10
procent z celkové denní energetické dávky
a snížení spotřeby kuchyňské soli na 5 až 6
gramů za den. V kojeneckém věku stravu
zásadně nesolíme, v pozdějším dětském
věku užíváme sůl úměrně potřebám dítěte.
U starších lidí, kde je častěji sledovaná
hypertenze a další onemocnění, je na místě
snížení příjmu soli pod 5 gramů na den.
Vhodné je obecně zvýšit příjem vlákniny
na 30 gramů za den a rovněž i navýšit příjem dalších ochranných látek jak minerálních, tak vitaminové povahy.
Dále by měl být ve stravě snížen příjem
živočišných tuků (například vepřový bok,
plnotučné mléko a mléčné výrobky s vy-
sokým obsahem tuku, uzeniny, lahůdkářské výrobky, některé cukrářské výrobky,
trvanlivé a jemné pečivo apod.) a zvýšen
podíl rostlinných olejů, zvýšena spotřeba
zeleniny, ovoce, ořechů, luštěnin (bohatého zdroje kvalitních rostlinných bílkovin
s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem ochranných látek) i ryb a výrobků
z ryb, včetně mořských, kde je u tučnějších ryb výhodou vyšší obsah omega 3
mastných kyselin. Denní příjem zeleniny
a ovoce by měl dosahovat 600 gramů (včetně zeleniny tepelně upravené), přičemž
poměr zeleniny a ovoce by měl být zhruba
2:1. Výrobky z bílé mouky by měly být
nahrazeny výrobky z mouky tmavé nebo
celozrnné. Při přípravě pokrmů je třeba
se zaměřit na racionální přípravu stravy, zejména na snižování ztrát vitaminů
a jiných ochranných látek. Preferujte proto
vaření a dušení, která zamezují zvýšenému
příjmu toxických produktů vznikajících
při smažení, pečení a grilování, zejména
u potravin s vyšším podílem živočišných
bílkovin (maso, ryby) a zvýšenému příjmu
tuku ze smažených či fritovaných pokrmů.
PITNÝ REŽIM
Důležitý je ale také správný pitný režim
– co do množství i složení. Dospělý by
měl denně vypít 1,5 až 2 litry tekutin (při
zvýšené fyzické námaze nebo zvýšené
teplotě okolí přiměřeně více), přičemž káva
se do tohoto pitného režimu nezapočítává.
„Přednostně by mělo jít o nápoje neslazené
cukrem, nejlépe s přirozenou ovocnou
složkou. Alkoholické nápoje je nutno konzumovat umírněně, u mužů přibližně 250
mililitrů vína nebo 0,5 litru piva, případně
60 mililitrů lihoviny. U žen je to přibližně 125 mililitrů vína nebo 0,3 litru piva,
popřípadě 40 mililitrů lihoviny,“ vysvětluje
Radana Sikorová.
Ačkoliv otázka výživy je v rámci zdravého životního stylu stěžejní, podceňovány
by neměly být ani ostatní faktory, které
mají na fyzický i duševní stav každého
z nás významný vliv. Dnes všudypřítomné znečištěné ovzduší, každodenní stres,
sedavé zaměstnání a navíc nedostatek
pohybu ve volném čase, stejně jako kouření
nebo pobyt v zakouřených prostorech
mají na zdraví člověka neblahé účinky, byť
dodržuje sebezdravější zásady stravování. Společně s úpravou jídelníčku proto
usilujte i o změnu životního stylu. Jezte
především v klidu, dopřávejte si dostatek
relaxace i spánku, občas si zajděte na procházku do přírody, plavejte nebo jezděte
na kole – podle toho, co je vám blízké.
V Nemocnici Podlesí se učí také
zahraniční studenti
STUDENTI ZE SLOVENSKA A POLSKA ZÍSKALI NEJEN CENNÉ ZKUŠENOSTI, ALE TAKÉ PŘEHLED O ČESKÉM ZDRAVOTNICKÉM
SYSTÉMU.
Text: Mgr. Radka Miloševská
N
emocnice Podlesí navázala spolupráci se Strednou zdravotníckou
školou sv. Františka z Assissi v Čadci. První studenti absolvovali odbornou
stáž již v červnu. „Pobývalo u nás celkem
16 zdravotnických asistentů a dvě učitelky.
Zahraniční studenti měli možnost sledovat
naše třinecké lékaře a sestry při jejich každodenní práci na celé řadě oddělení,“ uvedla
manažerka ošetřovatelské péče Mgr. Bc. Simona Szusciková s tím, že studenti nejen
získali přehled o obětavé práci zdravotníků,
který jim pomůže rozhodnout se o jejich
dalším studiu a zaměstnání, ale také poznali
český zdravotnický systém. „Někteří ze studentů dokonce projevili zájem po absolvování studia do naší nemocnice nastoupit, což
nás velmi těší,“ doplnila Simona Szusciková.
Jednodenní stáž na oddělení intervenční
radiologie navíc v loňském školním roce
absolvovali také polští studenti ze Zespolu
Policealnych Szkol Medyczno-Spolecznych
v Bytomi. Této „exkurze“ se zúčastnilo
celkem 12 biomedicínských techniků společně se svými dvěma učiteli. „Díky ochotné spolupráci všech mentorů zapojených
do programu odjížděli studenti se skvělými
dojmy a nezapomenutelnými zážitky. Vě-
řím, že se nám tak podařilo přispět k šíření
dobrého jména naší nemocnice i do zahraničí,“ sdělila manažerka ošetřovatelské
péče Simona Szusciková.
V Nemocnici Podlesí absolvují odborné
praxe také studenti českých zdravotnických škol. Ročně se zde vystřídá zhruba
150 českých studentů z řad všeobecných
sester, zdravotnických asistentů, ošetřovatelek, radiologických asistentů, zdravotnických laborantů, biomedicínských techniků
i mediků. Stáže pro zahraniční studenty
jsou předběžně domluveny také na letošní
školní rok.
INZERCE
Již nemusíte myslet
na termíny preventivních
prohlídek.
ČPZP vám je SMS zprávou
připomene!
Aktivujte si elektronickou
komunikaci a o vaši
prevenci se postaráme!
NEMOCNICE
VYBERTE SI
TAKOVOU,
KTERÁ NA
VÁS MYSLÍ!
19
Kód pojišťovny: 205
Infocentrum: 810 800 000
www.cpzp.cz
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Ztráta paměti časem postihne
každého
MOZEK MUSÍTE PROCVIČOVAT, JINAK SVÉ SCHOPNOSTI ZTRÁCÍ. DOPORUČUJÍ SE RŮZNÉ KŘÍŽOVKY, KVÍZY, ČETBA, NEBO PAMĚŤ
LZE PROCVIČOVAT TAKÉ RŮZNÝM CVIČENÍM, POZNÁVÁNÍM FOTOGRAFIÍ.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
„Paměť patří mezi
nejdůležitější funkce
mozku“
primář MUDr. Michal Hleb
NEMOCNICE
T
20
řiapadesátiletá žena z Prostějova
začala zapomínat. Nepamatovala si
ani, pro co šla do kuchyně, takže se
musela vrátit a vzpomenout si. Nedávno
dokonce zapomněla v práci na důležitou schůzku a u svého vedoucího měla
problém. A nakupování bez seznamu?
To ani omylem, zapomněla by na půlku
věcí. Musela si vše značit do kalendáře či
na papírky. Nejedná se ale o nijak nezvyklý
jev. Ztrácet paměť – to časem postihne
každého.
„Paměť patří mezi nejdůležitější funkce
mozku. Díky ní se orientujeme ve světě,
který nás obklopuje. Bohužel i paměť
podléhá zkáze. A tak se stává, že zapomínáme,“ říká primář oddělení dlouhodobé
péče prostějovské nemocnice MUDr. Michal Hleb.
mozek dozrává, poté dochází k pomalé
ztrátě schopností mozkové tkáně. Paměť
se dělí na tři typy. První je ultrakrátká
– například vidím, že na stole je hrnek
s kávou nebo na semaforu je červená. Dále
krátkodobá, která slouží běžnému životu.
Člověk si dokáže krátkodobě zapamatovat
maximálně devět předmětů. Cvičením se
dá paměť v tomto ohledu zlepšit a lze si zapamatovat až 150 předmětů, ale je k tomu
třeba užít mnemotechnické pomůcky,
které k uchování v paměti využívají určité
souvislosti. Paměť dlouhodobá pak zahrnuje vzpomínky a informace celého života,
někdy však bývá problém si je vybavit,
protože jsou ukládány mimovolně. Člověk
si tedy může vzpomenout, ale nemusí.
Záleží také na tom, zda dostaneme nějaký
podnět, který nám informaci připomene.
Pane primáři, co vlastně paměť je?
Je to schopnost mozku vnímat, vštípit
a také uchovávat vjemy v mozkové tkáni
a znovu je vybavit. Do pětadvaceti let
V kolika letech lidé ztrácí paměť?
Je to individuální, záleží na celkovém stavu
organismu, pracovní činnosti a vzdělání. Pokud je člověk nucen stále se něco
nového učit, vykonávat činnost, u které
se musí soustředit a myslet, může být
paměť „nenarušená“ dlouho. Proti tomu
například vlivem návykových látek jako je
alkohol či drogy může být paměť zničena
již v dětství či dospívání. Porucha paměti
může vzniknout i vlivem úrazu, nejčastěji
u kraniotraumat (poranění hlavy a mozku). Jinak by porucha paměti měla být
přiměřená procesu stárnutí, ale je otázkou,
kdy stáří vlastně začíná – věková hranice
se totiž neustále posouvá. Božena Němcová
ve své Babičce píše o stáří a zapomínání,
a to babičce mělo být 55 let. Dnes je toto
aktivní věk a stáří si spojujeme až s obdobím důchodu.
Je každé zapomenutí špatným signálem?
Důležité věci zpravidla zůstávají v hlavě
uložené. Řídím auto, píši na stroji, věci,
které dělám pravidelně, se mi obnovují
a lépe je zvládám. Věci, které jsou pro mě
nepodstatné, se z paměti uvolňují a jsou
překrývány novou paměťovou stopou.
Zapomínání může být i určitou obranou
organismu, například nepříjemné zážitky
či psychická trauma jsou vytěsněna a člověk si je neuvědomuje. Pokud si na ně ale
vzpomene, mohou z nich být například
noční můry, bludy či halucinace, které mohou být vážným problémem. Toto jsou pak
ale případy spíše pro odborníky z oboru
psychiatrie.
Pokud se člověku například stane, že
pro něco jde a po cestě zapomene, co
chtěl – je toto už důvod k obavám?
Určitě ne. Zásadní je, zda se na danou
Kdy už je tedy důvod k obavám?
Je těžké stanovit nějakou přesnou hranici.
Pokud jdete na nákup a nevzpomenete si
na všechno, co jste chtěl, příčiny mohou
být různé. Myslíte na něco jiného, někdo
vám telefonuje, potkáte známého – známou a zamluvíte se. Problém nastává, když
si třeba pustíte plyn při vaření a pak na to
zapomenete. U seniorů se také může stát,
že dají vařit elektrickou varnou konvici
s vodou na plynový sporák. Můžete také
zapomenout, že jste zamknul či nechal
doma svítit světlo, pak se proto opakovaně
vracíte. Pokud toto pozorujete dlouhodobě, může jít o poruchu.
Pokud cítím, že mám takové problémy,
za kým mám zajít?
Nemusíte navštěvovat žádného specialistu, stačí navštívit obvodního lékaře. Ten
provede základní klinické vyšetření, laboratorně se vyloučí například nedostatek
vitaminů či minerálů nebo dehydratace.
Problém může být i v nadměrné činnosti
štítné žlázy. Je důležité vyšetřit, zda nemá
pacient nervové onemocnění, neprodělal cévní mozkovou příhodu nebo nejde
o její akutní fáze, nedochází k nedokrvení
mozku. Je možné provést CT mozku, magnetickou rezonanci, případně angiografii
(zobrazení toku krve v cévním systému
pomocí speciálního rentgenu). Pokud
dochází k výraznějším výpadkům paměti
nebo stavům zmatenosti, pak je nutné provést neurologicko­-psychiatrické vyšetření
a zpravidla nasadit také speciální léky.
Co si lidé nejvíce nepamatují? Obličeje,
jména?
Opět je to individuální, záleží na tom, co
je pro daného člověka prioritou. Například
učitel si pamatuje obličeje i jména svých
žáků, často i několika ročníků. Listonoš
vám zase řekne, ve kterém domě, patře
i bytě žije například paní Ocásková. A lékárník zná třeba barvu a velikost krabiček
od určitých léků.
Jaké existují formy prevence ztráty
paměti? Mluví se třeba o vlivu alkoholu
na mozkové buňky. Je tedy pro mozek
a paměť vhodné vůbec nepít?
Alkohol vliv má, ačkoli to není jen tak,
že by působil přímo na mozek. Alkohol
se odbourává v játrech, která působí jako
jakýsi filtr organismu. A nadměrnou
konzumací alkoholu se poškozují. Játra
pak nedokáží účinně odbourávat škodlivé
látky, které mohou narušovat mozkovou
činnost a tedy i paměť. Proti tomu ale
existují i studie, které doporučují malé
množství červeného vína na zlepšení
paměti. Podobně malá dávka destilátu
působí vasodilatačně (rozšíření cév, čímž
se zlepší průtok krve v cévě) a tím zlepšuje
prokrvení organismu včetně mozku. Některé studie také uvádí, že pivo obsahuje
velké množství vitamínů a stopových prvků podporujících paměť. Je ale otázkou,
co je malé množství.
Dá se paměť trénovat a zlepšovat?
Pokud ano, jak?
Určitě ano a zejména na stáří je to potřeba.
Ke zlepšení paměti vede několik cest.
Lékař může předepsat léky na lepší prokrvování hlavy a zlepšení funkce mozkových
buněk. Existuje řada preparátů na přírodní
bázi jako ginkgo biloba, jež mají prokázaný
pozitivní účinek. Důležitá je samozřejmě
duševní hygiena. Dostatek spánku, odpočinek. Dnešní doba je rychlá, působí na nás
řada vzruchů, informací a reklam. Je nutné
si od nich odpočinout. Nezapomínejme
na pohyb a cvičení. Alespoň třikrát týdně
si něco málo zacvičit nebo se projít. Mozek
musíte procvičovat, jinak své schopnosti
ztrácí. Doporučuji různé křížovky, kvízy,
četbu. Paměť lze procvičovat také různým
cvičením, poznáváním fotografií a podobně. Podstatné je i dodržovat pitný režim,
aby nedocházelo k zahušťování krve, což
také snižuje přítok krve do mozku. Důležitá je pak také vyvážená strava, například
ovoce obsahující vitaminy C a E. Ryby
a olivový olej mají také prokazatelně dobrý
vliv.
Co mohu s přibývajícím věkem dělat pro
svou paměť doma?
Je pozitivní vykonávat činnosti, které vás
vytrhnou z každodenního stereotypu. Ten
člověka ubíjí. Každá změna bystří mysl.
Je dobré občas si něco přečíst. Je dobré
si vytvořit například album rodinných
fotografií, kde se dá také trénovat paměť,
zda poznám všechny včetně vzdálených rodinných příslušníků. Důležitý je i aktivní
život – zajít si do divadla nebo na výstavu,
popovídat s přáteli a rodinou, aby člověk
neztrácel kontakt a neupadl do pasivity
a nečinnosti. To je úplně nejhorší, co se mu
může stát.
Je vhodné si věci zapisovat, vést si
„úkolníček“ nebo poznámkový bloček?
Normální člověk je schopen si zapamatovat oněch devět věcí, takže se může stát,
že pokud jich mám patnáct, mozek to
nevezme. Není špatné udělat si poznámky,
do obchodu si vzít lísteček. Dnes je vjemů
a informací opravdu obrovské množství.
Nesmí se to ale přehánět. Dělat si poznámky doporučuji, ale s rozumem.
Doporučil byste některé z doplňků
stravy?
Co se týče preparátů volně prodejných
v lékárně, doporučil bych ginkgo bilobu
či tebokan, z léků na předpis pak Geratam nebo Piracetam, které mají ověřený
pozitivní účinek. Dále například Agapurin
nebo malé množství kyseliny acetylsalicalové – Anopyrin. Proti těmto přípravkům
obecně nejsem, ale lidé, kteří jsou zvyklí
brát léky, si je často berou za každou cenu,
což nepodporuji. Setkal jsem se s diabetiky,
kteří berou prášky na snížení hladiny cukru, zapomenou se najíst a nakonec skončí
v hypoglykemickém kómatu s rizikem
mozkové příhody nebo i úmrtí. Pak se jen
řekne, že měl přece léky a nikdo již neřeší,
že léky si sice vzal, ale nedodržel režim.
Dnešní populace je zvyklá na to, že doktor
předepíše léky prakticky na vše, navíc další
„zázračné pilulky“ si můžete koupit v lékárně či přes internet. K těmto produktům
je ale potřeba přistupovat s rozumem. Zapomínání je do určité míry přirozená věc,
jak jsem řekl, je to i určitá obrana našeho
organismu, protože vše kolem nás se mění
a je stále nové, ne vše je ale podstatné.
V čem je podle Vás největší problém, pokud jde o problematiku ztrácení paměti?
Největším problémem je demence, ovšem
ne ani tolik choroba samotná, jako spíše
nepřipravenost naší společnosti na tyto
nemocné. Díky pokrokům v medicíně
dokážeme léčit nevyléčitelné, máme
transplantační centra, genové inženýrství.
Je prodlužován lidský věk, ale ne plně jeho
kvalita. V minulém a předminulém století
se lidé dožívali kratšího věku, poruchy paměti se tak nemohly plně projevovat. Dnes
80, 90 i 100 let již není výjimkou, ovšem
narušená paměť se plně projevuje. Pacienti trpí Alzheimerovou demencí, která
postupně degraduje jejich osobnost a dělá
je závislými na péči druhých. V Česku ale
nemáme dostatek zařízení a pečovatelů pro
tyto nemocné, a bohužel ani kompetentní
orgány se tímto problémem dostatečně
nezabývají.
NEMOCNICE
myšlenku dostatečně soustředíte. Jdete pro
něco, ale působí na vás další vjemy, někdo
na vás mluví, můžete být rozčilený. Pak
zapomenete, co jste chtěli. To je fyziologicky normální, takže při takovém občasném
zapomenutí bych lékaře ještě nevyhledával.
21
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
O pacienty Nemocnice Přerov
pečuje nemocniční kaplanka
KAPLANKA PROŠLA VŠEMI ZDRAVOTNICKÝMI PROFESEMI, OD SANITÁŘKY, PŘES OŠETŘOVATELKU AŽ PO VRCHNÍ SESTRU, TAKŽE
SE UMÍ VŽÍT DO PROBLÉMŮ NEMOCNÝCH I ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU.
Text a foto: Mgr. Radka Miloševská
„Pacientům své služby
především nabízím.
Nic jim nevnucuji“
působila jako vychovatelka na internátě
církevní zdravotnické školy. Na mém předchozím místě v Plzni jsem nejdříve pracovala jako pastorační asistentka ve farnosti
a následně jsem byla určena k pastoraci
nemocných jako nemocniční kaplan.
sestra Marie Goretti
S
NEMOCNICE
estra Marie Goretti Dřímalová
zasvětila svůj život Bohu již v 18
letech. Pochází z Valašského Meziříčí
z hluboce věřící rodiny a nemocným se
věnuje již od mládí. Životní poslání ji
přivedlo na nejrůznější pracoviště po celé
České republice, nyní pracuje jako nemocniční kaplanka a je k dispozici pacientům
i zaměstnancům Nemocnice Přerov.
22
Sestro Marie, jak jste se dostala do sféry
zdravotnictví?
Vystudovala jsem dvouletou ošetřovatelskou školu, později jsem si při zaměstnání
dodělala maturitu na Střední zdravotnické škole v Olomouci. Poté i magisterské
vzdělání na Teologické fakultě v Olomouci.
Pracovala jsem v nemocnicích i jiných
zdravotnických zařízeních.
Sestrou jste se stala ještě v éře totality.
Bylo to vůbec možné?
Ano, bylo. Ještě za totality jsem vstoupila
do Kongregace milosrdných sester sv. Kříže
v Choryni u Valašského Meziříčí a přijala
jsem řeholní jméno Marie Goretti. Tehdy
jsme žily v malých společenstvích po dvou
nebo po třech sestrách a byly jsme zaměstnané normálně mezi lidmi v civilu. Nesměly
jsme nosit řeholní oděv. Ten jsem oblekla až
po totalitě v roce 1989. Bylo mi tehdy 33 let.
Má řeholní oděv nějakou symboliku?
Je to oděv pokání, nosíme ho s úctou
a s úmyslem, že nepatříme světu, ale výlučně Bohu. Upozorňujeme tím na existenci
života po smrti.
Jak jste se dostala k povolání nemocniční kaplanky?
Naše kongregace vznikla za účelem pomoci lidem z bídy jak duchovní, tak hmotné.
Naši zakladatelé proto zřizovali chudobince, sirotčince, nemocnice, ale také školy.
Tak je tomu i v dnešní době – sestry pracují
jak v oblasti vzdělávání, tak i charitativní. Nejdříve jsem sloužila jako zdravotní
sestra u lůžka nemocných, později jsem
Z Plzně jste odešla rovnou do Přerova?
Vedení přerovské nemocnice požádalo
olomoucké arcibiskupství, zda by mělo
vhodného kandidáta na tuto pozici.
Vzhledem k tomu, že jsem z Plzně měla již
zkušenosti, požádali mě představení, zda
bych byla ochotná tuto službu poskytovat
zde, v přerovské nemocnici. Tuto výzvu
jsem ráda přijala.
Jaké předpoklady musí mít člověk pro
výkon povolání nemocničního kaplana?
Základem je chuť pomáhat druhým.
Z hlediska duchovního je třeba mít znalosti v oblasti víry a katechismu. Velkou
výhodou je zdravotnické vzdělání. Osobně
jsem prošla všemi zdravotnickými profesemi, od sanitářky, přes ošetřovatelku až
po vrchní sestru, takže se docela dobře
vžívám do problémů jak nemocných, tak
i nemocničního personálu.
Jak vypadá Váš běžný pracovní den?
Do Přerova dojíždím z Kroměříže a v nemocnici jsem od středy do pátku od 9.00
hodin ráno, kdy začínám s návštěvami oddělení. Postupně procházím léčebnu dlouhodobě nemocných, naslouchám lidem,
hovořím s nimi, společně se modlíme, ale
rovněž probíráme i aktuální témata. Jsem
také schopna okamžitě zareagovat na akutní žádost pacienta, většinou se jedná o pacienty z oddělení ARO. Navštěvuji i jiná
oddělení, ale na LDN je zájem největší.
Odpoledne se kromě práce v terénu snažím
také věnovat shánění literatury a zajímavostí, které pacientům nabízím.
Na co konkrétně je zaměřena práce
s pacienty?
Pacientům své služby především nabízím,
rozhodně jim nic nevnucuji. Pokud mají
lidé zájem, nabídnu jim především duchovní pomoc, naslouchám jim a snažím
se jim porozumět v jejich nemoci. Skrze
mé návštěvy, rozhovory, čtení či společné
modlitby můžeme jejich problémy řešit.
V pátek přináším připraveným věřícím
nemocným Eucharistii. Pravidelně jednou
za dva týdny zvu kněze na návštěvu
nemocných, doprovázím jej a účastním se
udílení svátosti nemocných.
Čeho se týká svátost nemocných?
Svátost nemocných nebo též pomazání
nemocných je posilou v nemoci. Má posílit
nemocné, ale také může být chápána nebo
přijata na Poslední cestu k Bohu. Mám ale
zkušenosti, kdy se nemocný po udělení
svátosti uzdravil a žil ještě několik let. Tato
svátost by se měla udělovat pravidelně.
Rodina často dělá chybu, když volá kněze
k nemocnému na „poslední chvíli“.
Jaký je zájem ze strany pacientů o pomazání nemocných?
Odhaduji, že skoro každý druhý pacient léčebny dlouhodobě nemocných má o udělení
svátosti zájem. Proto je nejdříve ke svátostem připravím, zajistím kněze, který je
vyzpovídá, dá jim rozhřešení a pak jim udělí
svátost nemocných a podá svaté přijímání.
Čím se bavíte ve svém volném čase?
Máte čas na koníčky?
Mám velmi ráda přírodu, kdysi jsem často
jezdila na hory a podnikala túry, na procházku si vždy ráda zajdu. Ráda se vzdělávám, chtěla bych si rozšířit znalost jazyků.
Ráda se stýkám a hovořím s lidmi.
Zbývá Vám při tom všem vůbec prostor
na rodinu?
Moji rodinu tvoří společenství sester. Samozřejmě moji pokrevní rodinu, ze které
jsem vyšla, rodiče, pravidelně navštěvuji.
Velmi si jich vážím a mám je moc ráda.
Oni mě vlastně přivedli na cestu k Bohu
a na cestu služby bližním. Se svými sourozenci – čtyřmi bratry a sestrou se také
několikrát do roka ráda setkávám.
Bonding po porodu mohou rodiče
využít již také v Nemocnici Přerov
BONDING PODPORUJE BUDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH EMOČNÍCH VAZEB MEZI MATKOU A DÍTĚTEM TÍM, ŽE SE NOVOROZENEC IHNED
PO PORODU SVĚŘÍ DO PÉČE MAMINKY A JEJÍHO DOPROVODU.
M
aminky 21. století stále častěji
sledují nejrůznější trendy, které
pak také vyžadují ve své porodnici. Jednou z posledních novinek je tzv.
bonding, který začala poskytovat také porodnice Nemocnice Přerov. Novinku si nyní
užívá každý sedmý novorozenec. Bonding
znamená při doslovném překladu z angličtiny lepení, v češtině bychom spíše použili
ekvivalenty jako sepjetí či připoutání.
Bonding podporuje budování základních emočních vazeb mezi matkou
a dítětem tím, že se novorozenec ihned
po porodu svěří do péče maminky a jejího
doprovodu. Každá matka a její dítě si již
v těhotenství budují vzájemný vztah, který
se plně rozvine bezprostředně po porodu.
Úzký kontakt matky a novorozence v raném poporodním období buduje základy
emočních vazeb a pomáhá nastartovat
tvorbu mateřského mléka. „Plný bonding
lze nejlépe realizovat při porodu donošeného miminka s dobrou poporodní adaptací,
kdy porod probíhá přirozenou cestou nebo
plánovaně císařským řezem při zachované
čiré plodové vodě,“ vysvětluje, za jakých
podmínek může být bonding uskutečněn,
vedoucí lékař novorozeneckého úseku
Nemocnice Přerov MUDr. Libor Slováček
s tím, že u maminky musí být na porodním boxu vždy přítomen také plnoletý
doprovod, který je také náležitě poučen.
Bonding probíhá při přirozeném porodu
tak, že porodník ošetří a podváže miminku pupečník a položí ještě neumyté dítě
matce na břicho. Dětská sestra přikryje
dítě sterilní jednorázovou rouškou a označí jej identifikačním štítkem. Miminko
zůstane mamince na břiše, popřípadě
u prsu, aby bylo podpořeno přisátí. „Rodiče jsou informováni o možnosti uložení
dítěte do postýlky s monitorem dechu a je
jim poskytnuto naprosté soukromí. Dále
pak už jen v pravidelných intervalech
dětská sestra společně s porodní asistentkou dohlíží, zda je vše v pořádku,“ dodává
MUDr. Libor Slováček. Novorozenec je tak
po dobu prvních dvou hodin svého života
ponechán na porodním sále v péči rodičky
a jejího doprovodu. Až poté, pokud si to
rodiče nepřejí dříve, sestra dítě zváží, změří a popíše. Rodiče mohou rovněž využít
možnosti si své miminko poprvé vykoupat.
Každému miminku je následně aplikován vitamín K ve formě kapek a provedeno
ošetření očí k prevenci zánětu spojivek. Pokud je to nutné, je dítě po koupeli zahřáto
na vyhřívaném lůžku a následně převedeno na plný rooming, tedy do péče maminky. Pokud je rodička schopna po oněch
dvou hodinách o miminko plně pečovat,
může pokračovat v bondingu na pokoji,
a dítě tak zahřát svým tělesným teplem.
Pokud mají rodiče o bonding zájem, je
vhodné s předstihem kontaktovat vedoucího lékaře novorozeneckého úseku nebo
staniční sestru novorozeneckého úseku
či oddělení šestinedělí, kteří jsou schopni
zodpovědět veškeré otázky týkající se této
problematiky.
NEMOCNICE
Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: archiv nemocnice
23
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Huntingtonova nemoc – neúprosný
rozsudek smrti pro nemocného
HUNTINGTONOVA CHOROBA JE ZÁVAŽNÉ A TRAGICKÉ ONEMOCNĚNÍ. ODBORNÍCI JI POKLÁDAJÍ ZA JEDNO Z NEJHORŠÍCH
NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ. V ČESKÉ REPUBLICE JÍM TRPÍ ASI TISÍCOVKA PACIENTŮ.
Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Darina Formánková
primářka MUDr. Zita Kettnerová
NEMOCNICE
R
24
ozvine se z plného zdraví většinou
až v dospělém věku, ale ani její
počátek v dětském věku nemusí být
výjimkou. Jedná se o zákeřné onemocnění,
které dokáže nadprůměrně inteligentního
člověka v průběhu pěti či patnácti let změnit v totálně nesoběstačného tvora. „Huntingtonova nemoc je genetická porucha
centrálního nervového systému. Podstatou
je poškození některých neuronů v mozku,
které pak začnou odumírat,“ uvádí primářka neurologického oddělení Nemocnice Šternberk MUDr. Zita Kettnerová s tím,
že choroba byla poprvé popsána Georgem
Huntingtonem v roce 1872, přičemž gen
způsobující Huntingtonovu chorobu byl
objeven až v roce 1993.
Průměrný věk nástupu příznaků je mezi
35. až 50. rokem života. Nemocní tedy často
dlouhá léta žijí normální život, pracují,
sportují, mají rodinu. Statistická pravděpodobnost přenosu onemocnění z nemocného
rodiče na potomstvo je 50 procent. V každé
buňce těla je 23 párů chromozomů. „Jednu
polovinu každého páru dědíme od otce,
druhou od matky. Pokud máme například
nemocného tatínka, který nám předal jeden
z dvojice svých chromozomů, je vzhledem
k tomu, že při chorobě je narušen pouze
jeden chromozom, šance onemocnění 50
na 50,“ vysvětluje primářka Kettnerová.
PLÍŽIVÝ NÁSTUP
Onemocnění se projevuje plíživě nepatrnými změnami osobnosti a chování, které
jsou s postupem nemoci stále zřetelnější.
Symptomy jsou různé, od výkyvů nálady
a podrážděnosti až po depresi a neadekvátní až násilné agresivní jednání.
„Zejména devastující je změna chování,
kdy se ze spořádaného člena rodiny stane
úplně někdo jiný. Často takový člověk
bývá egocentrický, agresivní, hypersexuální a má kompulzivní jednání. Kompulzivní jednání je činnost, kterou pacienti
pociťují, že ji musejí udělat, ale nemají
k tomu žádný důvod. Komplikací tohoto
jednání je vyšší sklon k závislostem.
Poslední komplikací jsou větší tendence
k sebevraždám, než je v běžné populaci
průměrné. Typickým projevem rozvinutého onemocnění jsou tzv. choreatické hyperkinézy, tedy kroutivé pohyby
končetin, trupu i obličejového svalstva,
takže pacientův pohyb působí jako bizarní
tanec. Odtud plyne starý název nemoci,
Tanec svatého Víta,“ popisuje primářka
Kettnerová. Mimovolní pohyby obličejového svalstva a svalstva krku pak nejen
narušují mimiku, ale vedou i ke zhoršení
řeči a polykání. V pokročilém stádiu mají
nemocní potíže s každodenními aktivitami jako je příjem potravy či vyměšování.
Dříve nebo později musí nemocný opustit
své zaměstnání a vzdát se svých koníčků, což je velká rána nejen pro něj, ale
i pro jeho blízké. V konečných stadiích
bývá bohužel nevyhnutelná ústavní péče.
Nemoc se vyvíjí k nevratnému rozpadu osobnosti a kachexii. Pacient umírá
v nezadržitelném marasmu, nejpozději
do patnácti let od vzniku onemocnění.
V současné době neexistuje účinná
léčba, která by mohla nástupu Huntingtonovy choroby zabránit, nebo jej alespoň
zpomalit. „Existují pouze léky, které mohou ovlivňovat příznaky choroby, zmírňují
mimovolní pohyby, agresivitu nebo depresi,“ dodává MUDr. Zita Kettnerová.
U tatínka pětadvacetileté paní Miroslavy byla Huntingtonova choroba diagnostikována v 50 letech, zdědil ji po své
mamince. „Počáteční projevy byly téměř
nepatrné, tatínkovi se zhoršila chůze, začal
špatně artikulovat, což jsme zprvu připisovali nepadnoucí zubní náhradě,“ zahájila
své vyprávění paní Miroslava z Olomouce.
S tím, jak se choroba rozvíjela, se stal tatínek inkontinentní, nebyl schopen chůze
a nejen kvůli zubní protéze, kterou přestal
nosit, mu bylo stále hůře rozumět. Rodina
nainstalovala do koupelny různá madla,
lavičku do sprchy a různé gumové rohožky
s přísavkami, které měly zamezit pádu.
„Naštěstí jsme včas vymysleli a zavedli systém dorozumívání pomocí vzkazů psaných
do bloku, a tak můžeme i nadále alespoň
provizorně s tatínkem komunikovat. Ale
i tak je situace velmi těžká. Je vidět, že
i tatínka jeho stav velmi trápí a upadá
do depresí,“ povzdechla si paní Miroslava
a na otázku, zda si nechala zjistit, zda onemocněním také trpí, odpověděla: „Dostala
jsem na výběr, zda chci o případném riziku
vědět či nikoliv. Vzhledem k tomu, že ještě
nemám rodinu, rozhodla jsem se podstoupit genetický test a naštěstí se ukázalo, že
se mi choroba vyhnula. Můj starší bratr,
který již má vlastní dcerku, však odmítl.
Vůbec se mu nedivím, pocit čekání
na výsledky a strach, který jsem měla, byl
hrozný.“
ETICKÝ PROBLÉM
Při výskytu nemoci v rodině lze provést
u každého jejího člena genetické vyšetření
a spolehlivě u něj najít genetický defekt,
který znamená, že u něj nemoc dříve
nebo později vznikne. Právě diagnostika
onemocnění s sebou nese mnoho etických
otázek a podnětů k zamyšlení. Genetické
potvrzení diagnózy dává strašlivou jistotu,
ovšem nejistota bez genetického vyšetření
může být neméně strašlivá. Proto je nutné,
aby si každý rozhodl sám, zda se nechá či
nenechá testovat. Provedení testu na jedné
straně může ukončit nejistotu nemocného
jedince a umožní mu lépe se rozhodovat
o své budoucnosti, ale na druhé straně při
pozitivním výsledku jedinec může ztratit
naději na zdravý život. „Představte si, že se
nechá otestovat například dvacetiletý syn
nemocného otce. Pokud výsledek dopadne dobře, je to obrovská úleva pro celou
rodinu. Pokud se však ukáže pozitivita
na Huntingtona, jedná se v podstatě o rozsudek smrti. Daleko horší je pak situace,
kdy testovaný má již své vlastní děti.
V nevědomosti by mohl žít normálním
životem, ale nemohl by zabránit eventuálnímu početí postižených dětí“ zamýšlí se
primářka Kettnerová.
Vzhledem k tomu, že pozitivní výsledek testu na Huntingtonovu chorobu je
vysoce stresující pro nemocného i jeho
blízké, je ještě před zahájením testování dodržován tzv. protokolární postup,
který byl vytvořen Světovou neurologickou federací a Mezinárodní asociací
na pomoc při Huntingtonově chorobě.
Pomocí protokolárního postupu žadatel
získá potřebné informace a čas na jejich
zpracování před konečným rozhodnutím,
zda test podstoupí. Doba protokolárního
postupu trvá asi 10 až 12 týdnů, během
kterých nejprve žadatel absolvuje vstupní
rozhovor s klinickým genetikem, následuje
neurologické vyšetření, které vyloučí či
potvrdí symptomy choroby. Poté žadatel
podstoupí další genetickou konzultaci
s následným psychiatrickým vyšetřením.
Pokud po absolvování protokolu nezmění
žadatel názor, čeká ho konečné testování.
Výsledky jsou k dispozici zhruba za dva
až tři týdny. Od roku 1991 u nás funguje
Společnost pro pomoc při Huntingtonově
chorobě. Všestranně pomáhá a podporuje pacienty a jejich rodiny. Snaží se také
o zlepšení péče a vybudování služeb.
Rehabilitace má přístroj pro magnetoterapii
a lehátko s magnetickým aplikátorem
BĚHEM POUŽÍVÁNÍ MAGNETOTERAPIE DOCHÁZÍ VE TKÁNÍCH KE ZVÝŠENÍ PŘÍSUNU KYSLÍKU A ŽIVIN A K LEPŠÍMU ODVÁDĚNÍ
ZPLODIN METABOLISMU.
N
ový přístroj pro magnetoterapii
a lehátko s magnetickým aplikátorem získalo rehabilitační oddělení
Nemocnice Šternberk. Přístroj s lehátkem
se využívá nejčastěji u pacientů s degenerativním nebo zánětlivým onemocněním
pohybového aparátu, při špatně se hojících
zlomeninách a také u funkčních poruch
pohybového systému. Moderní zařízení
přišlo nemocnici na 170 tisíc korun.
„Výhodou přístroje je jeho unikátní
technologie, která magnetickým polem
cíleně působí přímo na postiženou oblast,
která potřebuje ošetření, bez dalšího
zatěžujícího vlivu magnetického pole
na obsluhující personál,“ říká vedoucí
fyzioterapeutka rehabilitace šternberské
nemocnice Bc. Zuzana Homolová s tím,
že přístroj mimo jiné disponuje výrazně
lehčími aplikátory, což je výhoda zejména
u lokálních aplikátorů, které se pokládají
přímo na pacienta. „Přístroj umožňuje
rovněž ošetřovat nezávisle na sobě čtyři
pacienty s odlišnými programy i délkou
terapie,“ doplnila.
Lehátko s posuvnou technologií a mag-
netickým aplikátorem umožňuje komfortnější léčbu pro všechny pacienty, zvláště
pak pro pacienty se sníženou pohyblivostí.
Předností je pohodlná a jednoduchá
aplikace jak pro nemocného, tak i pro terapeuta. Použití aplikátoru je možné po celé
délce lehátka.
Magnetoterapie má na lidské tělo
velmi zajímavé účinky a podstatou jejího
působení je urychlení látkové výměny
a povzbuzení organismu. Během používání
magnetoterapie dochází ve tkáních ke zvýšení přísunu kyslíku a živin a k lepšímu
odvádění zplodin metabolismu. Urychluje
například regeneraci buněk, detoxikaci
organismu, zmírňuje bolesti (analgetický
efekt), rozšiřuje cévy a celkově zlepšuje
prokrvování. Dalšími pozitivními výsledky terapie je protizánětlivý, antirevmatický a protiotokový účinek. Uvolňuje
svalové ztuhnutí, posiluje kostní, vazivové
a chrupavčité tkáně.
NEMOCNICE
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Petr Homola
25
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Elektronické cigarety neškodí –
pravda či mýtus?
KUŘÁCI SI NA NICH CHVÁLÍ PŘEDEVŠÍM TO, ŽE NEPRODUKUJÍ KLASICKÝ KOUŘ, ZÁPACH ANI POPEL. JSOU ALE TAK NEŠKODNÉ,
JAK O NICH VÝROBCI TVRDÍ?
Text a foto: Mgr. Radka Miloševská
aby mu nebylo špatně z abstinenčních příznaků. Elektronická cigareta může být zákeřná v tom, že výrobce mnohdy neuvádí
množství nikotinu v náplni. Kuřák se tak
může snadno nikotinem předávkovat, což
se může projevit silnou nevolností, zvracením, průjmem, sliněním, závratí, bolestí
hlavy a v extrémním případě i vznikem
křečí, dechovými potížemi a bezvědomím.
MUDr. Marie Černochová
NEMOCNICE
O
26
brovským hitem se v posledních
letech staly tzv. elektronické cigarety. Poprvé se objevily v roce 2004
v Pekingu v rámci snah snížit vystavení
pasivnímu kouření během příprav na letní
olympiádu v Pekingu v roce 2008. V Česku
je můžeme sehnat od roku 2007. Kuřáci si
na nich chválí především to, že neprodukují klasický kouř, zápach ani popel. Protože při jejich kouření neprobíhá klasické
hoření, nehrozí riziko požárů z nedopalků.
Výrobci a distributoři pak často tvrdí, že
nejsou zdraví škodlivé. Co si o nich myslí
odbornice? To se dozvíte z následujícího
rozhovoru s MUDr. Marií Černochovou,
která v Nemocnici Valašské Meziříčí vede
poradnu pro odvykání kouření.
Paní doktorko, škodí elektronické cigarety méně než ty klasické?
Škodlivost elektronických cigaret spočívá
v tom, že obsahují nikotin, tedy látku,
na které je kuřák závislý, a kvůli které kou-
ří a nemůže přestat. I elektronické cigarety
udržují závislost na nikotinu. Je pravda,
že jejich škodlivý účinek na organismus je
menší, protože při kouření se nevdechuje
klasický kouř, který by obsahoval produkty
spalování jako dehet, látky způsobující
rakovinu plic atd. Tím pádem se například
snižuje riziko rakoviny plic.
Je tedy takové kouření relativně bezpečné? Nebo tkví zákeřnost v něčem jiném?
Účinků kouření, ať už klasické nebo ecigarety, na lidské tělo je mnoho. Například vdechnutý nikotin v mozku uvolňuje
krom jiných i látku zvanou dopamin. Ta
zjednodušeně řečeno navozuje krátkodobý
pocit pohody a dobré nálady. Pokud klesne
hladina nikotinu, tak klesne hladina dopaminu a člověk cítí, že to není ono. Chce
znovu zažít ten dobrý pocit, pohodu, a proto si zapálí další cigaretu. Po nějaké době
již nekouří proto, aby mu bylo dobře, ale
protože je již závislý na nikotinu. Kouří,
Závislost na elektronických cigaretách
je tedy silnější?
Závislost na e-cigaretách je stejně silná
jako na klasických, protože pára, kterou
kuřák vdechuje, obsahuje nikotin. Záludností však může být to, že v e-cigaretách je
dle náplně velmi variabilní obsah nikotinu,
takže kuřák e-cigaret může vdechovat více
nikotinu, a tím prohlubovat svou závislost.
To znamená, že pokud by se pak vrátil
k normálním cigaretám, může jich vykouřit třeba dvojnásobek.
Je dým, který z e-cigaret vychází škodlivý pro okolí?
Dým z e-cigarety je vlastně pára připomínající kouř. Pára vzniká proudem vzduchu při potažení. Do tohoto proudu jsou
vstříknuty kapičky roztoku v náplni a je
zahříván. Tím se docílí efekt kouře. Dým
z elektronické cigarety je pro okolí kuřáka
prakticky neškodný. Obsahuje jen velmi
malé množství toxických látek, jako jsou
například nitrosaminy, acetaldehyd či aceton. Zatím neexistují přesná data a doporučení, avšak v poslední době některé státy
nebo letecké společnosti povolují kouření
e-cigarety i v místech, kde jsou klasické
cigarety zakázány.
Máte mezi svými klienty v poradně pro
odvykání kouření někoho, kdo by byl
závislý pouze na e-cigaretách?
Ve své ambulanci nemám nikoho, kdo
by kouřil pouze elektronickou cigaretu
a chtěl s ní přestat. Moji klienti mnohdy
tuto variantu zkusili, ale poté se většinou
vrátili ke klasické cigaretě. To přesně
odpovídá tomu, že kouření, tedy závislost,
je komplexní děj. Kuřák potřebuje vidět
světélko ohně na konci cigarety, potřebuje
vzít krabičku do ruky, zapálit si. Jednoduše, potřebuje zažívat rituál kouření.
Někteří kuřáci si e-cigarety kupují jako
pomoc při odvykání kouření. Je to vhodná cesta?
Ano, někteří lidé to takto zkoušejí. Neexistují však klinické studie, které by dokázaly, že je to vhodné řešení. V rámci léčby
závislosti na tabáku je to stále kontroverzní
téma.
Velkému zájmu, a to hlavně mezi mladými lidmi, se stále těší vodní dýmka.
Tradovaný mýtus říká, že neškodí… je to
pravda či naopak?
To, že vodní dýmka neškodí, je mýtus.
Opak je pravdou. Pravidelné kouření vodní
dýmky škodí více než cigarety. Při jejím
kouření probíhá, oproti klasické cigaretě, hoření tabáku za nízké teploty, a tím
vzniká více škodlivých látek. Ve vodě,
kterou kouř prochází, se nepročistí, nýbrž
pouze ochladí, takže jej kuřák vdechne
dále do plic. Také objem vdechovaného
vzduchu při potažení je větší než u cigarety. Člověk tak dostane do těla více nikotinu
a škodlivin. Ještě bych dodala, že alarmující jsou také poslední data Státního zdravotního ústavu, která ukazují, že se mezi
dětmi ve věku od 13 do 15 let zvýšil počet
kuřáků vodních dýmek na 17,3 procent,
zatímco u dospělých je to jen 3,7 procent.
Lidé mezi sebou při kouření vodní
dýmky sdílejí náustek, což asi není také
zrovna bezpečné.
Náustkem, který ve skupince koluje, se
přenášejí různá infekční onemocnění.
V Anglii byl například prokázán přenos
prasečí chřipky mezi kuřáky vodních
dýmek v čajovnách.
Maminky ve Valašském Meziříčí mají
k dispozici moderní porodnici
CÍLEM ÚPRAV BYLO VYTVOŘIT POKOJE, VE KTERÝCH SE BUDOU ŽENY CÍTIT JAKO DOMA.
P
orodnice Nemocnice Valašské
Meziříčí prošla v posledních týdnech
radikální proměnou. Budoucí maminky tak mají nově k dispozici moderní
porodnici, která byla upravena tak, aby co
nejvíce připomínala domácí prostředí. Celková investice do stavebních úprav a nového vybavení přesáhla 1,2 miliónu korun.
Zatímco dosud měly ženy v první době
porodní v Nemocnici Valašské Meziříčí
k dispozici dva pokoje, nyní se jejich počet
rozšířil na tři. „Všechny tři pokoje jsou
upravené tak, že jejich součástí je také soci-
ální zázemí, tedy WC a sprcha, dále lůžko
pro pacientku a polohovací křeslo pro otce,
které je uzpůsobeno tak, aby se na něm
tatínek i vyspal. Součástí pokoje jsou
i křesla a stoleček pro pohodlné posezení,“
prozradila hlavní sestra Nemocnice Valašské Meziříčí Mgr. Jana Pelikánová s tím,
že cílem bylo vytvořit pokoje, ve kterých
se budou ženy cítit jako doma. U každého
lůžka klientky je kardiotokografický přístroj a všechny pokoje jsou navíc vybavené
klimatizací, kterou mohou rodičky samy
regulovat. Rodičky mají v upravených
pokojích rovněž více soukromí. „Předchozí
pokoje byly průchozí, nyní má každý pokoj
vlastní vstup,“ doplnila hlavní sestra.
Proměnou prošel také samotný porodní
sál, kde byly upraveny porodní boxy tak, že
nyní disponují vlastním WC a sprchovým
koutem. Rovněž čerství novorozenci mají
nyní k dispozici moderní vybavení jako je
například vyhřívané lůžko nebo vanička
na koupel. „Nynější rodičky často vyžadují
tzv. bonding, kdy se novorozeně ponechá
na břiše matky třeba i dvě hodiny po porodu. Proto jsme pořídili průhledné postýlky,
které budou na požádání na porodním sále
u matky třeba i několik hodin. Vždy to ale
bude odviset od zdravotního stavu rodičky, dítěte atd. Maminkám se však snažíme
vyjít co nejvíce vstříc v jejich požadavcích,“
uvedl primář gynekologicko-porodnického
oddělení MUDr. Daniel Gágyor.
NEMOCNICE
Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Michal Václav, DiS.
27
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Stabilní angina pectoris může
přímo ohrozit na životě
STABILNÍ ANGINA PECTORIS JE ONEMOCNĚNÍ POSTIHUJÍCÍ VE VĚKOVÉ KATEGORII NAD 65 ROKŮ VÍCE NEŽ DESET PROCENT
POPULACE.
Text: redakce / Foto: Mgr. Štěpánka Řehová
primář MUDr. Petr Opletal
NEMOCNICE
P
28
řed časem byl záchrannou službou
přivezen do bruntálské nemocnice
čtyřiašedesátiletý muž, který byl
vášnivým kuřákem a zároveň měl problémy s vysokým cholesterolem a vysokým
krevním tlakem. Již v minulosti, ve svých
60 letech, prodělal akutní srdeční infarkt,
který byl u něj prvním vnějším projevem
ischemické choroby srdeční. Pacient byl
tehdy převezen do Kardiocentra Nemocnice Podlesí, kde mu byla pomocí tzv.
koronární intervence původně uzavřená
infarktová tepna zprůchodněna zavedením
speciální drenáže-stentu. V následujícím
období se cítil dobře, bolesti na hrudi
nemíval. Své zadýchávání si vysvětloval
nižší kondicí, na lékařské kontroly chodil
nepravidelně, občas si zapomněl vzít léky
na ředění krve a vysoký cholesterol. Muž
také nezměnil svůj životný styl, přičemž
pokračoval v kouření i špatném stravování
a jeho fyzická aktivita byla minimální. Nezodpovědný přístup se ale projevil na jeho
zdraví.
Prozření přišlo při rodinném výšlapu
v Jeseníkách. Při pro něj nezvyklé fyzické
zátěži si začal stěžovat na opakované
svíravé bolesti za hrudní kostí spojené se
slabostí, pocením a těžším dechem. Bolesti
sice v klidu odeznívaly, ale při opakované
zátěži se rychle vracely. Pacient měl obavy
z opakování srdečního infarktu, takže rodina zavolala rychlou záchrannou službu.
Komplexní vyšetření v nemocnici
opakování infarktu naštěstí nepotvrdilo,
pro pacienta ale zdravotníci neměli jen
dobré zprávy. Lékaři u muže diagnostikovali stabilní ponámahovou anginu
pectoris. Laboratorní a především echokardiografické vyšetření pak prokázalo
sníženou srdeční funkci, což je významně
nepříznivý prognostický znak. Pacientův
život v danou chvíli v přímém ohrožení
nebyl, přesto určitá opatření jsou více než
žádoucí. Kromě opakovaného zdůraznění
nutnosti úpravy životosprávy a dodržování
farmakoterapie bylo pacientovi doporučeno časné opakování vyšetření srdečních
tepen – koronarografie. To ale pacient
odmítl.
„Tento pacient je bohužel jedním z častých příkladů, se kterými se setkáváme
v praxi. Pacient prodělal srdeční infarkt
a provedený specializovaný koronární
zákrok považoval za výkon, který jeho
problém se srdcem prakticky vyřešil. Byl
ochoten ještě brát léky, ale rozhodně nemínil nic změnit na svém stávajícím nesprávném životním stylu včetně pokračujícího
kouření,“ říká primář interního oddělení
Podhorské nemocnice MUDr. Petr Opletal
s tím, že s ohledem na prokazované významnější snížení funkce srdce je u tohoto
pacienta velká pravděpodobnost opakování
infarktu, kritického srdečního selhání či
dokonce náhlé srdeční smrti.
RIZIKOVÉ FAKTORY
Stabilní anginu pectoris řadíme k chronickým formám ischemické choroby srdeční.
„Ischemická choroba srdeční je onemocnění srdečního svalu vzniklé na základě
nedostatečného krevního zásobení srdce,
nejčastěji při aterosklerotickém postižení
věnčitých tepen. Riziko vzniku, ale i projevy koronární aterosklerosy se odvíjejí
od neovlivnitelných rizikových faktorů
jako je věk, pohlaví a genetické faktory, ale
také faktorů ovlivnitelných, ke kterým se
řadí vysoká hladina cholesterolu, kouření,
hypertenze, cukrovka, obezita a nedostatek
fyzické aktivity,“ uvádí primář. Podle něj
má ischemická choroba srdeční širokou
škálu projevů od akutních forem jako je srdeční infarkt či nestabilní angina pectoris,
až po formy chronické, v čele s uvedenou
stabilní anginou pectoris.
Stabilní angina pectoris je obecně
charakterizovaná vracejícími se případy
nedokrevnosti srdce. Ty vznikají na základě dočasného nepoměru mezi přívodem
kyslíku a požadavkem srdečního svalu
na dodávku kyslíku v zátěžové situaci.
Tyto příhody jsou pak provázeny bolestmi
na hrudi – anginosními záchvaty. Příčinou je nejčastěji aterosklerotické zúžení
věnčitých srdečních tepen. Pro stabilní
anginu pectoris je typická vazba vzniku
potíží na námahu, často však i na rozčilení
či bohaté jídlo. Potíže také mohou kolísat
ve vazbě na roční období či změny počasí.
U některých nemocných přicházejí bolesti
jen ráno a pak se již neopakují, v tomto
případě jde o anginu pectoris startovacího
typu.
„Bolest bývá nejčastěji lokalizována
za hrudní kostí a někdy je provázena
nevolností, pocením, těžším dechem, pocitem strachu. Může se také šířit do spodní
čelisti, zubů či horních končetin. U některých nemocných je vyvolána jen velkou
fyzickou zátěží, u některých opakované
bolesti omezují pacienta i při běžných
životních aktivitách,“ upozorňuje primář.
Přes různou intenzitu a frekvenci ale
bývá bolest u stabilní anginy pectoris
většinou jen kratšího trvání a odeznívá
buď spontánně, nebo po podání nitroglycerinu pod jazyk. Intenzivní klidová bolest
trvající déle než 20 minut a neustupující
ani po léku budí vždy podezření na srdeční
infarkt a vyžaduje co nejrychlejší přivolání
záchranné služby.
LÉČBA
Každý pacient s bolestmi na hrudi by
měl být odborně vyšetřen a měla by být
stanovena jasná příčina obtíží. V případě
potvrzení ischemické choroby srdeční
(ICHS) se stabilní anginou pectoris je
pak určen optimální terapeutický postup
s cílem zmírnit či odstranit potíže a současně zlepšit prognózu těchto nemocných.
„Léčba pacientů s ICHS spočívá v úpravě
životosprávy s důrazem nekouřit, racionálně se stravovat a pěstovat pravidelnou fyzickou aktivitu. Dále zahrnuje komplexní
ovlivňování rizikových faktorů ICHS, jako
je důsledná léčba hypertenze, cukrovky
a vysokého cholesterolu. V neposlední řadě
je pak i v samotné farmakoterapii anginy
pectoris,“ říká primář. Její součástí je podávání léků omezujících výskyt anginózních
potíží, ale také léků předcházejících vzniku
nežádoucích příhod. Řadě pacientů i se stabilní anginou pectoris je navíc doporučena
v rámci terapie i takzvaná revaskularizační
léčba zajišťující obnovení cévního zásobení
(především koronarografie s navazujícími
zákroky) s cílem redukovat potíže přetrvávající i přes zavedenou optimální farmakoterapii a zlepšit prognózu pacienta.
Samozřejmostí je pak odpovídající lékařské
sledování těchto nemocných.
„Stabilní angina pectoris je onemocnění postihující ve věkové kategorii nad
65 roků více než l0 procent populace.
Výjimečná však není ani u výrazně mlad-
ších věkových skupin,“ vysvětluje primář
s tím, že klinický průběh této nemoci
může být dlouhodobě stabilní, ale může
se komplikovat i infarktem, srdečním selháním či dokonce náhlou srdeční smrtí.
Při nerespektování odborných doporučení a nedodržování terapie se samozřejmě
rizika těchto komplikací výrazně zvyšují.
„O závažnosti tohoto onemocnění, v jehož
názvu je výraz stabilní, svědčí odhadovaná roční úmrtnost mezi l až 2 procenty,
a také riziko náhlé smrti kolem jednoho
procenta. Správná diagnóza a terapie
přitom vede nejen k lepší kvalitě života
těchto nemocných, ale současně zásadně
zlepšuje jejich prognózu,“ dodává primář
Opletal.
Podhorská nemocnice zakoupila
formaldehydovou sterilizaci
DŮVODEM POŘÍZENÍ PŘÍSTROJE JE MODERNIZACE STERILIZAČNÍHO PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Štěpánka Řehová
sluhuje sterilizační přístroj. Sterilizačním
médiem jsou plyny předepsaného složení,
koncentrace a teploty, kdy působením
plynné směsi formaldehydu s vodní
párou dochází k procesu zabezpečujícímu
usmrcení všech životaschopných mikro-
organismů včetně odolných spór – tedy
bakterií, které přežívají i za nepříznivých
podmínek. „Teplota sterilizačního média
je 60 až 75° Celsia, proto je tato metoda
šetrná k citlivým materiálům,“ dodává
hlavní sestra.
INZERCE
Revoluční čočka
pro všechny vzdálenosti
NEMOCNICE
N
ovou formaldehydovou sterilizaci
zakoupila Podhorská nemocnice.
Moderní zařízení je určené pro sterilizaci materiálů a předmětů, které nelze
sterilizovat fyzikálními metodami. Nová
formaldehydová sterilizace, která nahradila starší typ, přišla nemocnici na téměř dva
milióny korun.
„Důvodem pořízení přístroje je modernizace sterilizačního pracoviště,“ říká hlavní sestra nemocnice Eva Krulišová s tím,
že v novém zařízení se jedná o chemickou
metodu, která je vysoce šetrná k přístrojům
a zajišťuje spolehlivou sterilizaci.
Formaldehydová sterilizace je používána především pro termolabilní nástroje,
optické přístroje a pomůcky z kombinovaných materiálů. „Přístrojem lze sterilizovat
předměty atypických tvarů a rozměrů,
jako například endoskopické nástroje
využívané k miniinvazivním operačním
výkonům prováděným v naší nemocnici.
Sterilizované předměty jsou připraveny
k použití ihned po ukončení sterilizačního
cyklu,“ uvedla Eva Krulišová.
Na pracovišti formaldehydové sterilizace v Podhorské nemocnici pracuje
speciálně vyškolený personál, který ob-
29
U Gemini 360, 760 01 Zlín, Česká republika
Mobil: + 420 734 853 602 Tel.: + 420 577 216 900 Fax: +420 577 216 900
E-mail: [email protected] , Web: www.castor.cz
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Lékař František Novák léčil
nemocné a zraněné v Burundi
ZÁSTUPCE PRIMÁŘE INTERNÍHO ODDĚLENÍ ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE SE KAŽDÝ DEN SETKÁVAL S VELKOU BÍDOU PANUJÍCÍ
V TÉTO AFRICKÉ ZEMI.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv MUDr. Františka Nováka
Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce
Sv. Alžběty v Bratislavě. My jsme právě
s touto bratislavskou organizací vyjeli.
Jak probíhala Vaše příprava na tříměsíční pobyt?
Asi pět let jsem se ve volných chvílích učil
francouzsky a snažil se studovat tropickou
medicínu. Ale volných chvil na učení moc
nebylo.
MUDr. František Novák s pacientkou z Burundi
Z
NEMOCNICE
ástupce primáře interního oddělení
Šumperské nemocnice MUDr. František Novák se poprvé vydal na misi
do Afriky. Tři měsíce jako dobrovolník
strávil v Burundi, kde léčil stovky pacientů.
Pana doktora jsme se na jeho misi zeptali:
30
Co Vás přimělo jet do této africké země?
Proč zrovna tam?
Už dlouho jsem chtěl jako lékař jet do nějaké rozvojové země z několika důvodů.
Hlavní byl asi pomoci lidem, kteří jsou
na tom o mnoho hůře, než my v České
republice. Významnou roli hrály i sobecké
důvody jako odpočinout si od přebujelé
administrativy či honby bodů v našem
zdravotnictví. Dále pak touha po dobrodružství, poznání nových lidí, míst nebo
jazyka. Svou roli hrálo i to, že do Burundi
jsem jel se zkušenějším kolegou a kamarádem ze Šumperka.
Byl jste v dosavadní Vaší lékařské kariéře na nějaké obdobné misi?
Ne, je to má první zkušenost.
Je pro lékaře obtížné se na takové zahraniční mise dostat?
Není. Pokud jste motivovaný a přiměřeně jazykově vybavený, možností je dost.
Existuje celá řada organizací, přes které se
můžete na mise dostat. Nejznámější jsou
asi Lékaři bez hranic, dále Charita nebo
Jaké dokumenty jste musel dodat?
Musel jsem našemu koordinátorovi
v Burundi zaslat přeložené kopie diplomů
o státních zkouškách a atestacích, na jejichž základě on přímo na místě zajistil
pracovní povolení. Víza také zajišťoval
náš koordinátor po dohodách mezi naší
organizací a burundským ministerstvem
zdravotnictví.
Na co jste se musel před odjezdem
očkovat?
Očkován jsem byl proti žluté zimnici, meningokokovi, hepatitidám A a B, břišnímu
tyfu a vzteklině.
Jak vypadal Váš běžný pracovní den?
V nemocnici, kterou zřídily a vedou polské
sestry Řádu Sv. Ducha, jsme byli dva lékaři.
Každý všední den a někdy i o víkendech
jsme dělali vizitu na lůžkových odděleních
pro muže, ženy a děti. Lůžek bylo dohromady asi 120, ovšem někdy na nich leželo
až 220 pacientů a mnohdy i jejich příbuzní
nebo kamarádi, kteří se o ně starali, prováděli ošetřovatelskou péči a obstarávali jídlo.
Poté jsme pracovali v ambulanci – vyšetřovali jsme a zaváděli léčbu u pacientů,
kteří prošli sítem ambulancí polských
a domorodých sester. Ty ošetřily denně
přes 200 pacientů a odeslaly nám nejvýš
desetinu z nich. K dispozici jsme měli
ultrazvuk, EKG, mikroskopická vyšetření
sputa, stolice, orientační testy na tíži anémie, glukometr nebo rychlotesty na HIV
pozitivu.
Byl jste „doktor na všechno“ nebo jste
se věnoval svému oboru?
Dělali jsme všechno, nejčastější byla
infekční onemocnění, převážně malárie
a střevní parazitózy. Dále jsme se věnovali
malé chirurgii. K dispozici byl chirurgický
sálek, ovšem se sterilitou to samozřejmě
nebylo valné. Časté byly abscesy v různých lokalizacích, úrazy na kole, které
je asi nejdůležitější dopravní prostředek
v Buraniru, tedy městečku, ve kterém jsme
působili. Můj kolega Jožka Marada, který
je specializací urolog, prováděl i drobné
urologické zákroky a malé operace jako
bylo odstraňování různých lipomů a rozrušování syndaktilií (srostlé prsty), takže
jsme prováděli i „plastickou chirurgii“.
Jak jste spolupracoval s místními lékaři?
Nebyl k dispozici operační sál, takže jsme
pacientky, u kterých byla např. vcestná
placenta, odesílali do jiné nemocnice,
ve které sál byl a prováděly se císařské řezy.
Specialisté byli pouze ve velkých městech,
hlavně v hlavním městě Bujumbuře a jejich
vyšetření byla nehorázně drahá. Osobně
jsem se s žádným nesetkal.
Je v této zemi úplně jiný přístup k medicíně? Šokovalo Vás něco? Máte nějakou
nezapomenutelnou zkušenost?
Místní lidé byli většinou vděční, že je pro
ně nějaká zdravotnická pomoc dosažitelná.
Není pro ně problém dojít s bolavou nohou
na převaz 10 kilometrů a zase jít domů.
Nebo se nechat dovézt na nosiči kola. To
samozřejmě vyplývá z podmínek, ve kterých žijí. Trochu mě překvapovala reakce
rodičů, jimž zemřelo dítě. Byli smutní, ale
nevypadalo to, že by truchlili hluboce –
zdaleka se to nedá srovnat s reakcí rodičů
u nás. Rozhodně nechci říct, že by měli své
děti méně rádi a nějak je soudit. Spíše bych
řekl, že to brali stylem „co se dá dělat, život
jde dál, musíme se postarat o ostatní“.
V průměru připadá na jednu burundskou
rodinu osm dětí.
ječmenného piva u nás. Tomuto zvyku
jsme ovšem nepropadli, protože banánové
pivo má celkem odpornou chuť.
Zažil jste tam něco, co Vás hlouběji
zasáhlo?
Zní to jako fráze, ale každodenní setkávání
s velkou bídou, ve které většina Burunďanů
žije, mě utvrdilo v pocitu, že si v Česku
žijeme nad poměry, doslova jako prasata
v žitě. Akorát si to, díky všudypřítomnému
stresu, moc neuvědomujeme. I proto se
snažím si to tu nyní více užívat.
Měl jste nějaké volno? Co jste v té době
dělal?
Některé víkendy jsme měli volné, takže
jsme cestovali.
Jak Vás tamní lidé přijali?
Většinou kladně a hlasitě, běloch je pro ně
i přes třicetiletou přítomnost polských sester stále velkou atrakcí. Mnoho místních
v nás vidělo také možnost nějakého toho
bakšiše (almužny), čemuž se nelze divit,
když žijí v takové chudobě. Ale většinou
byli milí, zvláště děti.
Která místa jste navštívil a kde se Vám
líbilo nejvíce?
Navštívili jsme několik míst v Burundi
a Rwandě. Nejvíce se mi líbilo na břehu
jezera Tanganika, kde jsme strávili jedno
odpoledne koupáním jako bílí sáhibové
v rezortu pro bohaté domorodce a euroamerické turisty – čistá voda, bílý písek,
coca-cola – prostě paráda.
Naučil jste se během pobytu nějaké
místní tradice, zvyky, řeč?
Naučili jsme se několik základních
frází v Kirundi, což je oficiální jazyk celé
Burundi, jímž mluví všechny tři místní
kmeny, tedy většinoví Hutuové, menšinoví Tutsiové a jednoprocentní Twa neboli
Pygmejové. Jinak jsme se domlouvali fran-
Připravujete v dohledné době nějakou
další pracovní cestu do “zajímavých“
zemí?
V dohledné době asi ne. Mám ještě malé
děti a všem by se nám stýskalo. Až trochu
víc odrostou, pojedu určitě. Vzhledem
k tomu, jak se máme dobře, mi připadá „fér“
trochu někde pomoci. A také mě to bavilo.
couzsky a tlumočily nám místní zdravotní
sestry, většinou muži, často velmi přátelští
a vzdělaní. Kromě kirundštiny a francouzštiny někteří ovládali i angličtinu.
Docela častý zvyk je v Burundi pití
banánového piva v míře odpovídající pití
Nemocnice zmodernizovala pavilon F
V PAVILONU BYL ZPROVOZNĚN NOVÝ BEZBARIÉROVÝ VÝTAH, ZREKONSTRUOVÁNO SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO PACIENTY
NA KOŽNÍM ODDĚLENÍ A VYBUDOVÁN POKOJ S INTEGROVANÝM SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM.
V
šumperské nemocnici se mohou pacienti těšit na komfortnější prostředí
v pavilonu F, kde je umístěné kožní
oddělení, ošetřovatelský úsek a onkologie.
V pavilonu byl zprovozněn nový bezbariérový výtah, zrekonstruováno sociální
zázemí pro pacienty na kožním oddělení a vybudován pokoj s integrovaným
(propojeným) sociálním zázemím. Celá
investice přišla na 2,6 miliónu korun.
Důvodem pořízení nového výtahu za 1,8 miliónu korun byla nefunkčnost starého, který byl v budově instalován před 50
lety a vykazoval stále větší poruchovost.
„Nový výtah je pohodlnější, prostornější, bezpečnější, spolehlivější a odpovídá
novým předpisům Evropské unie. Kabina
výtahu je vybavena madlem a všechny
ovladače jsou označeny Braillovým písmem
pro zrakově hendikepované pacienty,“ říká
správce nemocnice Ing. Mgr. Martin Pelnář
s tím, že tento výtah je druhým ve dvouposchoďovém pavilonu. „Tento moderní
výtah pomůže a zpříjemní pobyt nejen
všem pacientům, ale je velkou pomocí pro
personál při přepravě pacientů, zdravotnických prostředků a materiálů,“ doplnil.
Dvouměsíční výměna výtahu nového
za starý spočívala v celkové demontáži technologie, strojovny, výtahové šachty, zvětšení
profilu výtahové šachty a dodání zcela nového výtahu. „Na rozdíl od původního ten
nový s nerezovou kabinou zajíždí i do sklep-
ních prostor, kde plánujeme přestěhovat příruční sklady z kožního a ošetřovatelského
oddělení,“ sdělil Martin Pelnář.
Téměř současně v pavilonu probíhala rekonstrukce sociálního zázemí pro
pacienty kožního oddělení. Součástí této
rekonstrukce za 800 tisíc korun bylo vybudování pokoje s integrovaným sociálním
zázemím. „Původní sociální zařízení, které
bylo dílčím způsobem opraveno v roce
1995, si vyžádalo zásadní rekonstrukci
včetně nových oken. Oproti původnímu
stavu byly vybudovány dvě nová sociální
zařízení pro imobilní pacienty – pro muže
i ženy. Obklady a dlažby byly zvoleny
v barvě zelené a navazují svou barevností
na již dříve rekonstruované pacientské
koupelny kožního oddělení,“ uvedl správce
nemocnice a dodal, že pokoj s integrovaným sociálním zázemím je vybudován
z původně třílůžkového pokoje kožního
oddělení.
NEMOCNICE
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Štěpánka Řehová
31
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
S nočním pomočováním pomůže
dětem alarm
JELIKOŽ STÁLE PŘIBÝVÁ RODIČŮ, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ ZATĚŽOVAT SVÉ DĚTI „CHEMIÍ“, VYTVOŘILI LÉKAŘI V RÁMCI NEFROLOGICKÉ
AMBULANCE PROJEKT ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA LÉČBU POMOCÍ ENURETICKÝCH ALARMŮ.
Text: redakce / Foto: Mgr. Radka Miloševská
nemohou užívat medikamentózní terapii.
V rámci tohoto projektu budeme dlouhodobě sledovat účinnost léčby, kterou
následně vyhodnotíme,“ popsal primář
dětského oddělení MUDr. Jan Boženský
s tím, že cílem je především rodiče malých
pacientů seznámit s novými možnostmi
léčby těchto potíží.
MUDr. Jan Uhlíř
NEMOCNICE
J
32
iřík nedávno oslavil páté narozeniny
a na první pohled se od ostatních dětí
ničím neodlišuje. Své rodiče však nechtěně již delší dobu trápí. „Skoro každou
noc se Jiřík počurává. Někdy má jen mokré
slipy, jindy je pyžamo úplně promočené.
Trvá to od doby, co přestal nosit pleny,“
posteskla si maminka chlapce paní Monika. Nejen pro malého Jirku a jeho rodiče
svitla nová naděje na vyléčení. Vítkovická
nemocnice začala léčit noční pomočování
dětí metodou pomocí alarmu.
NEPŘÍJEMNOST PRO DÍTĚ I RODIČE
Noční pomočování neboli enuréza je častý
problém dětského věku, který dokáže
znepříjemnit život rodičům i dítěti samotnému. Onemocnění je definováno jako
nekontrolované vyprázdnění močového
měchýře v průběhu spánku. Od nejútlejšího
věku jsou všichni jedinci inkontinentní a až
v průběhu vývoje získávají kontrolu nad
kontinencí. Podle mezinárodně uznávané
definice je noční pomočování považováno
za patologický jev, pokud u dítěte staršího
pěti let dochází k mimovolnímu vyprázdnění močového měchýře ve spánku s frekvencí dva a více mokrých nocí za měsíc.
„Jelikož stále přibývá rodičů, kteří
odmítají zatěžovat své děti „chemií“, tedy
medikamentózní léčbou, vytvořili jsme
v rámci nefrologické ambulance dětského
oddělení projekt zaměřující se na léčbu
pomocí enuretických alarmů,“ uvedl
MUDr. Jan Uhlíř z dětského oddělení
Vítkovické nemocnice. Přestože v západních zemích je tato léčba běžná, v České
republice je stále opomíjená a upřednostňována je léčba farmakologická. „Začali
jsme proto v rámci dětské nefrologické
ambulance tuto terapii nabízet pacientům,
kteří trpí monosymptomatickým nočním
pomočováním, tedy prostým pomočováním bez dalších symptomů a nechtějí či
ÚPRAVA REŽIMU
Základem léčby monosymptomatického
pomočování je vždy úprava denního režimu, tedy úprava životosprávy, stravovacích
návyků a pitného režimu. „Vždy rodičům
zdůrazňujeme, že se jedná o onemocnění,
za které dítě nemůže a tresty tudíž nejsou
na místě. Naopak tresty dítě ještě více
stresují a prohlubují již tak počínající deprivaci. Děti je nutno motivovat pozitivně
a odměňovat je za dodržování doporučených režimových opatření,“ míní dětský
lékař Jan Uhlíř s tím, že pokud nedojde
k vymizení potíží, je nutné zahájit léčebnou terapii. Stávající léčba většinou spočívá
v podávání léku, který snižuje produkci
moči. „Tento lék se podává na noc a dítě
musí dodržovat omezení konzumace tekutin před spánkem, jinak hrozí komplikace
plynoucí z otravy vodou. V případě dodržení těchto režimových opatření je však
tato terapie bezpečná a velmi efektivní, ale
stále je mnoho dětí, pro které však vhodná
není. Další možností je užít léky, které
svými účinky zvyšují kapacitu močového
měchýře. Jedinou nemedikamentózní cestou léčby je využití enuretických alarmů,“
vysvětluje MUDr. Uhlíř.
ALARMY
Účinnost léčby pomocí alarmu se pohybuje
okolo 80 procent. Přístroj funguje na principu senzoru, který po styku s tekutinou,
tedy močí, aktivuje a spustí alarm. Rodiče
pak musí dohlédnout na to, aby se dítě
po rozeznění alarmu úplně probudilo
a dokončilo potřebu na toaletě. Na rozdíl
od terapií léky není účinek u alarmů oka-
mžitý, ale nastupuje po několika týdnech.
Na první kontrolu malý pacient přichází
po čtyřech týdnech, přičemž celková
délka terapie se pohybuje okolo dvou až tří
měsíců. „Léčba alarmem samozřejmě není
vhodná pro každého, proto vždy nejvhodnější typ terapie volíme individuálně dle
vstupního vyšetření a vyplněného dotazníku každého dítěte,“ říká MUDr. Jan Uhlíř.
V nefrologické ambulanci Vítkovické
nemocnice mají nyní k dispozici čtyři
alarmy. Přístroj je pacientovi domů vždy
zapůjčen na dobu jednoho týdne, během
kterého mají rodiče i děti možnost si přístroj osahat a seznámit se s jeho fungováním. Pokud alarm bude rodině vyhovovat,
zakoupí si vlastní přístroj. Pacienti zapojení do projektu budou zváni na kontrolu
do nefrologické ambulance po čtyřech
týdnech léčby. „Na základě vyplněného
dotazníku vyhodnotíme změny frekvence
pomočování, jeho intenzitu a zlepšování budící reakce. Další kontrola bude
následovat po třech měsících celkové léčby
alarmem. Pokud bude u pacienta „suchý
interval“ delší než 14 dní, bude možné léčbu ukončit dříve. Po dalších třech měsících
bude následovat opětovné vyhodnocení
a vyplnění dotazníku,“ popisuje průběh terapie MUDr. Jan Uhlíř s tím, že pacient si
bude po celou dobu vést kalendář, který dá
ošetřujícímu lékaři přesné informace o čet-
nosti pomočování a efektu léčby. V případě, že se problém dítěte nijak nezlepší,
lékař přehodnotí a upraví jeho léčbu.
Za nočním pomočováním se může
skrývat i jiné, závažnější onemocnění. Při
vyšetření dítěte musí proto lékaři zohlednit i další klinické příznaky a vyloučit onemocnění jako jsou infekce močových cest,
onemocnění spojená s polyurií – diabetes
incipidus (onemocnění způsobující narušení hospodaření těla s vodou a projevuje
se velkou žízní), cukrovka či neurologická
onemocnění. Proto by rodiče za žádných
okolností nikdy neměli potíže s pomočováním u svého dítěte bagatelizovat či
přecházet a vždy se obrátit na pediatra.
Vítkovickou nemocnici čeká rozsáhlá
rekonstrukce
NEMOCNICE MÁ V PLÁNU KOMPLETNĚ PŘEBUDOVAT PROSTORY A ZÁZEMÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ.
Text: redakce / Foto: archiv nemocnice
vizualizace budoucích operačních sálů
na ARO, JIP a standardní lůžka,“ vysvětlila jeden z největších přínosů přestavby
MUDr. Marsová.
V rámci přesunu chirurgického oddělení
do nových prostor dojde k jeho kompletní rekonstrukci. Díky novému prostorovému uspořádání se pacienti mohou
těšit na dvoulůžkové pokoje s vlastním
WC a sociálním zázemím. Příjemnější
prostředí čeká také pacientky gynekolo-
gického oddělení, které taktéž čeká během
podzimu drobná rekonstrukce. „Oddělení
vymalujeme, vyměníme podlahy a zrekonstruujeme i sociální zázemí,“ prozradila
MUDr. Marsová s tím, že přestavba zasáhne i dětské oddělení, které se taktéž dočká
své estetizace tak, aby se nejmenší pacienti
Vítkovické nemocnice se svými rodiči cítili
ve zdravotnickém zařízení příjemněji než
doposud.
NEMOCNICE
V
ítkovickou nemocnici čeká rozsáhlá rekonstrukce, během které
nemocnice vybuduje čtyři nové
multifunkční operační sály, zákrokový sál,
dospávací pokoj a zrekonstruuje i některá
oddělení. S přestavbou, která potrvá až
do příštího roku, chce začít ještě letos.
Nemocnice má v plánu prostory a zázemí
operačních sálů kompletně přebudovat.
„V původních prostorách vybudujeme čtyři
nové multifunkční operační sály s kompletním zázemím, včetně zákrokového sálku
a dospávacího pokoje s kapacitou devíti
lůžek,“ prozradila předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice MUDr. Marie
Marsová, MBA. Sály budou vybaveny také
novými operačními stoly, operačními svítidly i multimediální technologií.
Během přestavby dojde postupně
k rekonstrukci oddělení chirurgického,
gynekologického, dětského včetně jednotky intenzívní péče a rehabilitačního. Nově
se bude oddělení chirurgie včetně cévní
chirurgie nacházet stejně jako zrekonstruované operační sály, ARO a mezioborová
jednotka intenzivní péče chirurgických
oborů v pavilonu I. „Díky rozsáhlé rekonstrukci a přesunu chirurgického oddělení
do jednoho pavilonu s novými operačními
sály už nebudeme muset pacienty převážet mezi budovami z operačních sálů
33
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Nemocnice má jedny z nejlepších
operačních sálů ve střední
a východní Evropě
Z INVESTICE BUDOU PROFITOVAT PŘEDEVŠÍM PACIENTI, KTERÝM BUDE K DISPOZICI NEJMODERNĚJŠÍ VYBAVENÍ, KTERÉ
SOUČASNÁ MEDICÍNA NABÍZÍ.
Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Radka Miloševská
slavnostně přestřihávají pásku předseda představenstva Nemocnice Nový Jičín
MUDr. Karel Dostalík a předseda představenstva AGELu MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH
NEMOCNICE
N
34
emocnice Nový Jičín dokončila
náročnou rekonstrukci centrálních
operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Investice
do stavebních úprav a nákupu přístrojového vybavení přišla nemocnici na více než
200 miliónů korun. Zdravotnický personál
a pacienti tak mají k dispozici unikátní
pracoviště, které svou výbavou a komplexní technikou zaměřenou na chirurgickou léčbu onkologicky nemocných patří
ke špičce nejen v rámci České republiky,
ale i ve střední a východní Evropě. Díky
rekonstrukci došlo rovněž k navýšení
kapacity o jeden další sál. Lékaři tak budou
moci ročně odoperovat zhruba o 250 až
300 onkologických pacientů více.
Místo dosavadních tří disponuje nyní
oddělení centrálních operačních sálů čtyřmi sály, čímž bude možné navýšit celkový
počet operačních zákroků zhruba o 25
procent ročně. „Věřím, že investici, kterou
jsme do nových operačních sálů a oddělení
zleva: starosta Nového Jičína PhDr. Jaroslav Dvořák, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Martinek, primář chirurgického oddělení
MUDr. Matej Škrovina , Ph.D., vedoucí Komplexního onkologického centra
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, MUDr. Karel Dostalík,
místopředseda představenstva AGELu Ing. Karel Kantor, MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH,
místopředseda představenstva AGELu MUDr. Milan Leckéši
ARO vložili, ocení nejen pacienti z okolí
Nového Jičína, ale i lidé ze vzdálenějších
regionů Moravy i Čech, kteří k nám na léčbu dojíždějí,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Nový Jičín MUDr. Karel
Dostalík s tím, že rekonstrukcí operačních sálů společnost AGEL dostála svých
závazků vůči Moravskoslezskému kraji,
od kterého si budovu nemocnice od roku
2012 dlouhodobě pronajímá. Přestavba
probíhala od ledna letošního roku a ani
během rekonstrukce se nepřestalo operovat. Operativa byla v maximální možné
míře přesunuta na nedotčené operační sály
ostatních oborů – urologie, gynekologie
a ORL.
Zrekonstruované pracoviště centrálních
operačních sálů disponuje unikátním
systémem OR1, jediným v České republice,
díky kterému je možné směřovat vstupy
z jednotlivých zařízení, jako jsou například endoskopické kamery, ultrazvuky
či operační robot, na libovolný monitor
uvnitř sálu. „Díky unikátnímu způsobu
zobrazení je ovládání pro personál snadné,
přesné a komfortní,“ vysvětlil MUDr. Karel Dostalík s tím, že součástí systému OR1
jsou také operační stoly a operační svítidla.
Nové stoly se vyznačují vysokou nosností
až do 450 kg a zajišťují tak vysokou bezpečnost i pro obézní pacienty.
Nové endoskopické sestavy nejvyšší kvality jsou vybaveny systémem SPIES, který
zajišťuje detailní zobrazení. Robotický
systém DaVinci zase umožní nejnáročnější
endoskopické chirurgické, gynekologické
a urologické výkony. Pracoviště, jako jediné v České republice a východní Evropě,
splňuje logistické a technické zabezpečení
onkologicko-chirurgických výkonů s požadavkem na intraoperační radioterapii.
„Z investice tak budou profitovat především pacienti, kterým bude k dispozici
nejmodernější vybavení, které současná
medicína nabízí, a jejichž počet bude
možné díky zvýšené kapacitě ještě navýšit,
respektive zkrátit čekací doby na život
zachraňující operace,“ doplnil předseda
představenstva nemocnice.
Moderními přístroji bylo vybaveno
rovněž oddělení ARO. Zde byl instalován
monitorovací systém CARESCAPE B650,
který patří mezi nejmodernější svého
druhu v celé Evropě. „Monitorovací systém
je určen pro sledování životních funkcí
pacientů a mimo jiné je například vybaven
technologií pro měření metabolických
parametrů, která usnadňuje správné dávkování výživy u dlouhodobě ventilovaných
pacientů,“ řekl primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Petr Uhlig
s tím, že za pozornost stojí také nový EKG
přístroj, který umožňuje přímé ukládání
změřeného EKG do centrální databáze, a to
dokonce bez nutnosti archivace klasického
papírového záznamu. Takový EKG záznam
pak mají lékaři v případě potřeby okamžitě
k dispozici.
Pro potřeby resuscitace jsou sály a oddělení ARO doplněny o bifázické defibrilátory a monitory, jejichž ovládání je velmi
intuitivní a rychlé. Defibrilátor používá
bifázickou křivku výboje, která je šetrnější
a přístroj je použitelný pro všechny věkové
kategorie pacientů. Komfort pacientů
na ARO oddělení zajišťují nová resuscitační lůžka, která zajistí špičkovou péči
o pacienty v kritickém stavu a zároveň
usnadní díky snadné manipulaci ošetřujícímu personálu jejich náročnou práci.
Součástí rekonstrukce byly i práce
na oddělení centrální sterilizace, kam byl
pořízen nový parní sterilizátor a prokládací mycí a desinfekční automaty.
Celkové náklady na nové technologie
a přístrojové vybavení se tak vyšplhaly
na zhruba 60 miliónů korun.
S léčbou pacientů pomáhají čtyřnozí
terapeuti
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH VE VÍTKOVĚ ZAČALA POUŽÍVAT V PRAXI MODERNÍ TERAPEUTICKOU METODU –
CANISTERAPII.
P
ravidelnou a nevšední návštěvu
zažívají nově pacienti léčebny
dlouhodobě nemocných Nemocnice Nový Jičín ve Vítkově. Pacienty začal
pravidelně navštěvovat canisterapeut Libor
Dohnal a další cvičitelé z občanského
sdružení Cantes se svými pejsky. Návštěvy
čtyřnohých léčitelů pomáhají aktivizovat
dlouhodobě hospitalizované pacienty,
ulevují jim od napětí a zpříjemňují pobyt
v nemocnici. Léčebna dlouhodobě nemocných tak začala používat v praxi moderní
terapeutickou metodu – canisterapii,
při níž se využívá pozitivního působení
čtyřnohých zvířat na zdraví člověka. „Už
jen svou přítomností dokáže zvířecí léčitel
vyvolat dobrou náladu a příjemnou atmosféru. Naše poznatky po první návštěvě
jsou takové, že pacienti pejsky přijali velmi
pozitivně,“ říká vrchní fyzioterapeutka
léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Vítkov Bc. Vladimíra Dobiášová s tím,
že pacienti si ihned oblíbili všechny pejsky,
kteří na terapii přišli.
Kříženci jezevčíka Fox a Kelly a border
kolie Besi při canisterapii postupně navštíví všechny pacienty, kteří o jejich přítomnost projeví zájem. Někdo se s pejsky rád
pomazlí, protože mu připomenou jeho
vlastního mazlíčka, jiní pacienti se rádi
podívají na kousky, které psi umí. Pejsek
navštěvuje také ležící pacienty. Na pokojích
se chová jako profesionál a přináší pacientům nemocnice obrovskou radost.
Psi vycvičeni pro canisterapii musí
projít náročnou zkouškou povahových
testů. Jejich předností musí být trpělivost,
poslušnost a přítulnost. Nesmí se za žádné
situace objevit náznak agrese, bojácnosti
či lekavosti. Psi musejí zvládnout různé
věci, mezi které patří například základní
poslušnost, reakce na jiná zvířata, práce
s klienty na invalidním vozíku či s berlemi.
Ve světě se canisterapie rozvinula už v 50.
letech minulého století, v České republice
až po roce 1990. Používá se především
k řešení problémů psychologických, citových nebo sociálně integračních.
NEMOCNICE
Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Roman Kyselý
35
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Klasické rentgenové snímky jsou
v poliklinikách Dopravního
zdravotnictví minulostí
NOVOU TECHNOLOGII SI POCHVALUJÍ HLAVNĚ LÉKAŘI, NEBOŤ DIGITÁLNÍ SNÍMKY JSOU KVALITNĚJŠÍ A NA MONITORU POČÍTAČE
LZE S OBRAZOVÝMI INFORMACEMI LÉPE PRACOVAT.
Text: redakce / Foto: Lucie Husníková
„Díky digitalizaci lze
snímky například zvětšit
nebo zlepšit jejich kontrast“
slavnostního uvedení digitalizovaného RTG pracoviště Polikliniky Plzeň do provozu se zúčastnili (zleva)
MUDr. Michal Bednář, MBA, předseda představenstva Dopravního zdravotnictví, MUDr. Hana Chlápková,
vedoucí zobrazovacího komplementu Dopravního zdravotnictví, MUDr. Jana Deckerová,
vedoucí lékařka RTG pracoviště Polikliniky Plzeň a Mgr. Jiří Fojtík, MBA, ředitel Polikliniky Plzeň
NEMOCNICE
V
36
šech šest poliklinik Dopravního
zdravotnictví se může nově chlubit
digitalizovaným radiodiagnostickým pracovištěm. Díky nové technologii,
jejíž hodnota přesáhla deset miliónů
korun, se již snímky v poliklinikách
nevyvolávají na klasické fotografické fólie,
ale zpracovávají se a ukládají digitálně,
podobně jako u fotoaparátů. Digitalizace
radiodiagnostických pracovišť přinese větší komfort nejen pacientům, ale i samotným lékařům, kteří si nyní mohou snímky
prohlížet v nesrovnatelně lepší kvalitě.
Digitalizace radiodiagnostického pracoviště znamená významné zkvalitnění diagnostiky a napomáhá volbě nejefektivnější
následné léčby pacienta. Novou technologii
si pochvalují hlavně lékaři, neboť digitální
snímky jsou kvalitnější a na monitoru
počítače lze s obrazovými informacemi lépe pracovat. „Díky digitalizaci lze
snímky například zvětšit nebo zlepšit jejich
kontrast bez nového ozáření pacienta, což
je také jeden z hlavních důvodů přechodu
na digitální zpracování snímků,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti
Dopravní zdravotnictví, MUDr. Michal
Bednář, MBA. Snímky jsou uchovávány
v archivech zdravotnických zařízení a jsou
dostupné okamžitě i po několika letech
SNÍMEK KOLENE PŘED A PO DIGITALIZACI
od pořízení bez sebemenší ztráty kvality.
Výhodou digitalizace je kratší čas,
za který je snímek zpracován a odeslán
indikujícímu lékaři, a také zvýšená kvalita
obrazu s možností jeho dalších úprav. „Přínos digitalizace pro pacienta je nesporný
– lékař získává vyšší obrazovou kvalitu, při
nižším ozáření pacienta. Digitalizace je šetrná nejen pro pacienty, ale velmi významně také pro životní prostředí a pracovní
podmínky zaměstnanců, kdy odpadá
nutnost vyvolávání snímků,“ objasňuje
MUDr. Bednář, MBA.
Výhody digitalizace ocení pacient,
ošetřující lékař a ostatní personál i při
manipulaci se snímky – ty mohou být
přenášeny a přeposílány v elektronické
formě do informačních systémů nemocnice a jiných zdravotnických zařízení přes
systém ePACS, nebo mohou být vypáleny
přímo na CD a předány pacientovi.
37
NEMOCNICE
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Nebezpečným zápalům plic lze
předcházet očkováním
PŮVODCI PNEUMOKOKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ JSOU BAKTERIE, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT ZÁNĚT PRŮDUŠEK, ZÁPAL PLIC, ZÁNĚT
OBLIČEJOVÝCH DUTIN A STŘEDOUŠÍ, NEBO ZÁNĚT MOZKOVÝCH BLAN AŽ SEPSI.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv společnosti Avenier
„Pneumokok je typ
bakterie, která může
vyvolat nebezpečné a život
ohrožující onemocnění“
vot ohrožující onemocnění. Díky možnosti
bezplatného preventivního očkování se
výskyt této nemoci v dětském věku omezuje prakticky jen na děti, jejichž rodiče
tuto možnost nevyužili. Významný podíl
nemocnosti i úmrtnosti je však především
u starších a chronicky nemocných osob,
které často o možnosti preventivního
očkování nevědí,“ říká doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., odborný garant Center
očkování a cestovní medicíny společnosti
Avenier, kterého jsme požádali o rozhovor.
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
NEMOCNICE
D
38
robné uklouznutí v koupelně mělo
pro jedenašedesátiletého aktivního
důchodce téměř fatální následky.
I přes úspěšnou operaci zlomeniny krčku
stehenní kosti se jeho stav v nemocnici
zkomplikoval těžkým zápalem plic. Při
převozu na jednotku intenzivní péče měl
pocit, že je to jeho poslední cesta. Nakonec se díky lékařům z nejhoršího dostal.
Několik měsíců po propuštění z nemocnice
se ale stále necítí v takové formě, jako před
uklouznutím. Na mnoho věcí, včetně péče
o vnoučata, si už netroufá. Chybí mu síly,
které ztratil v boji s nebezpečnou nemocí.
Stále ale mohlo být ještě hůře. Ne všichni,
kteří onemocněli pneumokokovou infekcí,
totiž měli takové štěstí jako on. Přitom
proti této infekci existuje možnost prevence očkováním.
„Pneumokok je typ bakterie (Streptococcus pneumonie), která napadá děti
i dospělé a může vyvolat nebezpečné a ži-
Pane docente, co je původcem této
nemoci?
Původci pneumokokových onemocnění
jsou bakterie, které mohou způsobit zánět
průdušek, zápal plic, zánět obličejových
dutin a středouší, nebo zánět mozkových
blan až sepsi. Bakterie, která se dostane
do krevního oběhu, postupuje v organismu
velmi rychle. Zákeřná nemoc záhy začíná
napadat jednotlivé orgány a tento stav
může v nejkrajnějších případech skončit
až smrtí. Závažnost a průběh onemocnění
závisí na mnoha faktorech, jako například
na přidružených onemocněních nebo
sníženém stavu imunity pacienta před
onemocněním. Často například závažně
komplikuje předešlou virózu, například
chřipku nebo úraz, kdy není vyčerpaný
organizmus schopný se adekvátně bránit.
Co je zdrojem nákazy?
Zdrojem nákazy je nemocný člověk
s pneumokokovou infekcí, nebo zdravý
bacilonosič – těch je v každém větším
kolektivu přibližně 10 procent. Bakterie se
přenáší nepozorovaně kapénkovou infekcí,
vzdušnou cestou, nebo vzniká jako vnitřní
infekce u bacilonosiče, u kterého umožnil oslabený imunitní systém vytvoření
vhodných podmínek pro množení a invazi
této bakterie.
Jak se nemoc projevuje?
Pneumokokové infekce mají prudký
začátek s vysokou horečkou, dráždivým
kašlem, bolestí na hrudníku a dušností.
Léčba je nezřídka komplikovaná rezistencí původce vůči antibiotikům. Nejvíce
ohroženy jsou děti do 5 let, chronicky
nemocní a starší lidé. Složitost a komplikace pneumokokové infekce spočívá v tom,
že ji způsobuje několik odlišných typů
pneumokoků.
Jaká je situace s pneumokokem v České
republice?
Laboratoře každoročně hlásí zbytečně
vysoký počet onemocnění pneumokokem
a mnoho dalších vážných případů záchytu
a hlášení pořád uniká. Zejména pokud
je příčinou úmrtí u zápalu plic například
selhání srdce či jiná základní diagnóza.
Průběh je někdy tak rychlý, že k úmrtí
dojde dříve, než jsou k dispozici výsledky
kultivace a šance cíleně nasadit účinné
antibiotikum. Zápal plic patří k nejčastějším příčinám úmrtí u starší populace, a ty
nejtěžší stavy způsobují právě pneumokoky.
Podle některých studií jsou příčinou až poloviny nemocničních zápalů plic a více než
třetiny tzv. komunitních, tedy domácích.
Ve světě je situace jaká?
Ze všech nemocí, kterým lze předejít očkováním, zabíjí pneumokoky nejvíce lidí, a to
i ve vyspělých zemích s nízkou proočkovaností. Světová zdravotnická organizace
(WHO) v posledních letech stále častěji
vyzývá především vyspělé země k vyšší
pozornosti směrem k této infekci a ke zvýšení proočkovanosti rizikových skupin
populace. Některé země západní Evropy
nám se svou vysokou proočkovaností
mohou být vzorem.
Jaký je v Česku zájem o očkování?
Ke snížení výskytu pneumokokových
onemocnění, a tím k redukci zbytečných
lidských obětí i ušetření obrovských
finančních prostředků, by přispěla větší
informovanost ohledně existence vakcíny
u starších a chronicky nemocných osob.
Z pacientů, kteří o tom vědí, má drtivá
většina o očkování zájem.
Čím a jak se očkuje?
V současné době máme k dispozici dva
druhy vakcín, které se vzájemně doplňují.
Obě jsou neživé, dobře tolerované, dospělým se aplikují do svalu ramene.
Komu byste očkování doporučil?
O očkování pro děti, které je zdarma, se
rodiče dozví od svého praktického lékaře.
Drtivá většina rodičů tuto možnost ochrany pro své děti využije. Většina starších
a chronicky nemocných osob, které by
rovněž měly být očkovány, však informaci
o existenci vakcíny od svého praktické-
ho lékaře často nezíská. A to i přesto, že
se vidí několikrát za rok kvůli kontrole
a předpisu na léky. Pokud si lékař očkováním není jistý, může zájemce o prevenci
tohoto typu zápalu plic navštívit specializované očkovací centrum, kde získá
všechny relevantní aktuální informace.
Jaká je účinnost pneumokokových
vakcín?
Efekt očkování záleží na věku a stavu imunity každého jedince. U osob, které mají
kvůli jiné závažné nemoci nebo vyššímu
věku menší odezvu na antigenní stimulaci, sice nemusí očkování zabránit vzniku
nemoci, ale často zmírní její průběh a tím
vlastně zachrání život. Nikdo nemůže vědět, kdy nás postihne nějaká nemoc nebo
vážnější úraz s nutností pobytu v nemocnici. Člověk, který nechce riskovat zbytečné
komplikace, má možnost jim touto cestou
předejít.
Hradí toto očkování zdravotní pojišťovny?
U dětí patří tato vakcinace do skupiny
pravidelného hrazeného očkování. Není
povinné, ale pro zájemce je zdarma. U do-
spělé populace se výše úhrady jednotlivými zdravotními pojišťovnami liší od 300
až do 1500 korun, kdy tuto nejvyšší částku
v tzv. preventivním balíčku na jakékoliv
očkování má každoročně ČPZP (Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna). Vakcína
může být i hezkým dárkem od rodiny pro
rodiče nebo prarodiče, který zabrání tomu,
aby nemoc negativně postihla kvalitu
i délku jejich života.
A v kterém období je nejlépe očkovat?
Vzhledem k délce postvakcinační imunity
nemusí mít očkování sezónní charakter.
Na infekce dýchacích cest však obvykle
myslí naši pacienti nejvíce na podzim.
Proto je v tomto období i nejvíce zájemců o vakcinaci. Očkovat lze ale kdykoliv
v průběhu roku pod podmínkou, že daná
osoba právě nemá vážnější akutní nemoc
a horečku. Pacienti s chronickou nemocí
dýchacích cest, cukrovkou, nemocí ledvin,
srdce nebo cév i s oslabenou imunitou
by toto očkování měli považovat za svou
prioritu. Stejně tak senioři, i pokud nemají
žádné zdravotní problémy. První zápal
plic v životě totiž může být zároveň i tím
posledním.
INZERCE
TAHEM
• Podélná elastičnost (cca 90 %).
• Trvale pružné.
• Prodyšné.
• Tkané okraje.
• Barva: bílá
POUŽITÍ:
• Komprimující fixace krytí ran.
• Komprese končetin ve flebologii.
• Profylaxe trombózy před, během a po operaci.
NEMOCNICE
Lenkideal
SI V NÍ
É KOMPRE
K
IC
T
S
A
L
E
M
S KR ÁTK Ý
OBINADLO
• Podpora a odlehčení při distorzích a kontuzích, jakož
i sportovní bandáže.
• Léčba zánětu šlachového pouzdra.
39
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Očkovanie zabráni kliešťovej encefalitíde
V MINULOM ROKU BOLO NA SLOVENSKU ZAZNAMENANÝCH 163 PRÍPADOV KLIEŠŤOVEJ ENCEFALITÍDY.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív nemocnice
ho mlieka je možný prenos ochorenia,“ hovorí MUDr. Helena Kuchtová, infektológ.
MUDr. Helena Kuchtová
NEMOCNICE
P
40
o prechádzke v lese sa do podpazušia
deväťnásťročného dievčaťa z Komárna prisal kliešť. Podľa pravidiel ho
vytiahla, ranu vydezinfikovala a pokladala
vec za vybavenú. Asi za týždeň pocítila typické príznaky chrípky. Mala mierne zvýšenú teplotu, kašeľ, bolesti kĺbov a krku.
Tieto ťažkosti trvali týždeň. Počas ďalších
štrnástich dní bola zdravotne v poriadku,
ale potom sa choroba vrátila, a k tomu ešte
v zosilnenej forme. Dievčina mala horúčky,
pridružila sa veľmi intenzívna bolesť hlavy
a malátnosť. Po návšteve lekára si vypočula
ortieľ – kliešťová encefalitída.
Vysoké teploty a bolesť hlavy u dievčaťa
pretrvávali, a preto ju lekári hospitalizovali. Najskôr absolvovala lumbálnu punkciu
z chrbtice na zistenie encefalitídy. Lekári
dievča liečili pomocou infúzií a veľkých
dávok vitamínov B a C. Priebeh choroby
môže byť ľahší i veľmi vážny – našťastie
dievča teraz, rok po skúsenosti s kliešťovou
encefalitídou, nemá trvalé následky. Pokiaľ
by však bola očkovaná proti kliešťovej
encefalitíde, k žiadnym zdravotným problémom nemuselo dôjsť.
„Kliešťová encefalitída je vírusové
nehnisavé ochorenie mozgu a mozgových
blán. Toto ochorenie sa vyskytuje prevažne v teplejších mesiacoch roka. K nákaze
dochádza spravidla prisatím infikovaného
kliešťa alebo pitím nepasterizovaného
mlieka, najmä ovčieho a kozieho, avšak aj
konzumáciou nepasterizovaného kravské-
AKO PREBIEHA OCHORENIE
Ochorenie je dvojfázové. Najskôr sa objavia
chrípkové príznaky, kedy nakazeného
napríklad len niekoľko dní bolí hlava a cíti
sa unavený. Po odznení prvej fázy choroby
nasleduje niekoľko dní pokoja, potom sa
ochorenie môže vrátiť v druhej fáze, kedy
dochádza k zápalu mozgu a mozgových
blán. Ochorenie sa potom prejavuje krutými bolesťami hlavy, nevoľnosťou až zvracaním, vysokými horúčkami a poruchami
vedomia. Tento stav trvá dva až tri týždne,
choroba následne odznie. „Asi tretina ľudí,
ale môže mať trvalé následky, napríklad
časté bolesti hlavy a poruchy koncentrácie,
obrnu periférnych nervov, pri zápalovom
postihnutí krčnej časti chrbtice a predĺženej
miechy ochorenie môže končiť smrťou. Inak
táto choroba bežne nie je smrteľná. Umiera
na ňu zhruba jeden človek zo sto,“ upozorňuje MUDr. Kuchtová s tým, že ochorenie
býva miernejšie u detí než u dospelých.
V minulom roku bolo na Slovensku
zaznamenaných 163 prípadov kliešťovej
encefalitídy. Už v polovici júna 2014 bolo
nakazených až 32 ľudí, čo je oproti minulému roku o 22 prípadov viac. V Slovenskej republike však nie je najvyšší výskyt
kliešťovej encefalitídy z krajín Európskej
únie. Vyššia chorobnosť na kliešťovú
encefalitídu je zaznamenaná napr. v Českej
republike, Slovinsku, Estónsku, Lotyšsku
a Litve. Približne na rovnakej úrovni so
Slovenskom je chorobnosť na kliešťovú
encefalitídu napr. v Maďarsku, Rakúsku,
Poľsku, Švédsku a Fínsku.
Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde
patrí v našich podmienkach k jedným
z najužitočnejších očkovaní, pretože predstavuje takmer jedinú možnosť, ako predísť
kliešťovej encefalitíde. Mimo toho Slovenská republika leží vo vysoko rizikovej oblasti tejto nákazy. „Je vhodné očkovať nielen deti, ale predovšetkým dospelé osoby,
u ktorých býva toto ochorenie sprevádzané
relatívne častými komplikáciami vedúcimi
až k fatálnym následkom. Najväčšie riziko
závažných trvalých následkov je vo vekovej
kategórii nad 60 rokov,“ varuje odborníčka.
AKO SA OČKOVAŤ
Proti kliešťovej encefalitíde je možné
sa očkovať celoročne. Ešte v 90. rokoch
u nás prevládal názor, že očkovanie môže
viesť v dobe sezónneho výskytu kliešťov
ku zhoršeniu vývoja ochorenia, ak dôjde
k prisatiu infikovaného kliešťa. Našťastie
sa tento jav nepotvrdil, a tak nie je žiadne
sezónne obmedzenie pre toto očkovanie.
„S ohľadom na vysokú účinnosť vakcíny
presahujúcu 99 percent, je pravdepodobnosť, že sa nakazí očkovaný človek minimálna,“ vysvetlila MUDr. Kuchtová.
Chrániť očkovaním je možné spravidla
už deti od 1 roka a dospelé osoby. Ukazuje sa, že najmenej sa nechávajú očkovať
slovenský seniori. Práve pre nich býva
toto ochorenie veľakrát fatálne. Často sa
tiež stáva, že rodičia myslia na svoje deti,
ktoré nechávajú proti kliešťovej encefalitíde očkovať. Bohužiaľ, však sami rodičia
zabúdajú na to, že sú to práve oni, ktorí sú
vystavení zvýšenému riziku komplikácií
a následkom tohto ochorenia. „Najvyšší
záujem pozorujeme u ľudí, u ktorých v ich
okolí alebo priamo v rodine k ochoreniu
došlo. Vieme, že v zahraničí ľuďom smerujúcim do Slovenskej republiky odporúčajú
lekári práve očkovanie proti kliešťovej
encefalitíde,“ uviedla infektologička.
Očkovanie sa skladá z troch dávok vakcíny proti kliešťovej encefalitíde. Po aplikácii
prvej nasleduje za jeden až dva mesiace
druhá, tretia dávka sa potom aplikuje o 9 až
12 mesiacov po druhej dávke, podľa druhu
vakcíny. Účinná hladina protilátok proti
kliešťovej encefalitíde nastupuje po 2. dávke
očkovania. Ochrana trvá najmenej tri roky,
potom je nutné jednorazové preočkovanie
vakcínou proti kliešťovej encefalitíde. Očkovacia látka sa podáva do ramenného svalu.
Očkovať je možné deti aj dospelých buď
u praktického lekára, alebo v očkovacích
centrách. Cena za jednu očkovaciu dávku sa
pohybuje okolo 21 až 23 eur. Nejedná sa síce
o lacné očkovanie, ale v každom prípade je
cena očkovania zanedbateľná v porovnaní
s cenou za liečbu a rekonvalescenciu. Dostupná je vakcína proti kliešťovej encefalitíde pre deti a dospelých.
V minulom roku bol na mnohých
miestach Slovenska sneh ešte aj cez Veľkú
noc, vyskytovali sa povodne, leto bolo
horúce a suché – to všetko kliešťom nevyhovuje. Tohtoročná mierna zima určite
prispeje k tomu, že riziko nákazy bude ešte
väčšie. Kliešte sú aktívne už pri teplote nad
7 stupňov Celzia, takže pohyb v prírode
je v ohniskách nákazy veľmi rizikový.
„Kliešte sa vyskytujú nielen v lesoch, ako
sa mnohý mylne domnievajú, ale stále viac
tiež v mestských parkoch, na cintorínoch,
horských oblastiach či v okolí vodných
tokov. Na rozširovaní prírodných ohnísk
nákazy sa podieľa vtáctvo a aj divoké zvieratá. Zberači kliešťov sú tiež domáci maznáčikovia, hlavne psi a mačky. Tí môžu
kliešte nechcene priniesť až do spálne,“
upozorňuje doktorka a dodáva, že ľudia by
mali dbať na prevenciu – vhodne sa obliekať, nosiť dobrú obuv a vysoké ponožky,
používať repelent a po príchode domov
včas prehliadnuť svoje telo a prípadné
prisaté kliešte odstrániť.
AKO ODSTRAŇOVAŤ KLIEŠŤA?
Miesto vydezinfikujte, kliešťa uchopte tak, aby
sa nešmýkal, napríklad do navlhčenej vreckovky
a ľahko s ním hýbte zo strany na stranu. Po zhruba
dvoch minútach by sa mal uvoľniť. Je tiež možné
ho niečím ostrým, napríklad pinzetou, podobrať
a vytiahnuť. S kliešťom netočte, nie je to skrutka.
Vďaka benefícii získala levočská
nemocnica nový prístroj pre deti
ŠPECIÁLNY INHALAČNÝ PRÍSTROJ NAHRADIL STARÝ, KTORÝ UŽ NEBOL VHODNÝ PRE LIEČBU OCHORENÍ DÝCHACÍCH ORGÁNOV.
všetci zúčastnení hráči
N
ovým prístrojom sa môže pochváliť
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, ktorý získala vďaka
letnému benefičnému zápasu. Špeciálny inhalačný prístroj s Ultra AIR technológiou
za viac ako 1100 euro má vysokú účinnosť
a nahradil starý 13 ročný inhalátor, ktorý
už nebol vhodný pre efektívnu liečbu
širokej škály ochorení dýchacích orgánov
u detí. Profesionálny ultrazvukový inhalátor pomáha detským pacientom pri liečbe
akútnych, ale aj chronických ochorení
dýchacích orgánov, hlavne zápalov hrtana
s opuchom v podhlasivkovom priestore,
zápalov priedušnice, zápalov priedušiek,
zápalov pľúc a prieduškovej astmy.
Sedem osobností slovenského hokeja,
dvadsaťjeden zamestnancov nemocnice
a mesta Levoča sa koncom júna stretli
na benefičnom turnaji, ktorého výťažok prispeje k liečbe detských pacientov
levočského okresu. Benefičný florbalový
zápas zorganizovala levočská nemocnica
v spolupráci s mestom Levoča. Turnaja sa
zúčastnili hokejové hviezdy ako Julo Hudáček, Marek Zagrapan, Miroslav Škovira,
Dušan Brincko, Vladimír Mihálik a aj najväčšia hviezda podujatia, hráč NHL Tomáš
Tatar. V zápase si zmerali sily zamestnanci
levočskej nemocnice na čele s riaditeľom
a Corgoň-ligovým futbalovým rozhodcom
Miroslavom Jaškom spolu so zamestnancami mesta Levoča, proti osobnostiam
slovenského hokeja. „Chcel by som sa touto
cestou veľmi pekne poďakovať všetkým
partnerom, ktorí nám s organizáciou akcie
pomohli a veľká vďaka patrí aj sponzorom,
ktorí prisľúbili poskytnutie chýbajúcich
finančných prostriedkov na zakúpenie potrebných prístrojov. Ďakujem tiež všetkým
hokejistom ako aj zamestnancom nemocnice a mesta za účasť v hre, ktorá pomôže tým
najmenším,“ uviedol Mgr. Miroslav Jaška.
Profesionálny ultrazvukový inhalátor
OMRON sa bude využívať pre deti hospitalizované na Detskom oddelení v Levoči
a tiež deti z obvodných ambulancií. „Tento
špeciálny prístroj sa využíva pri liečbe
respiračných ochorení, kde je dôležité
využiť nielen účinok celkovo aplikovaných
antibiotík a systémových kortikoidov, ktoré
majú výrazný protizápalový a protialergický
účinok. Inhalačnou formou sa dajú aplikovať kortikoidy, ktoré sú pri liečbe dôležité
a ich vedľajšie účinky sú minimálne. Dôležitý je tiež účinok bronchodilatancií, ktoré
uvoľňujú dýchacie cesty a sú nenahraditeľné
počas astmatického záchvatu. Využívame
tiež účinok sekretolytík, ktoré rozpúšťajú
hlieny a tie sa potom ľahšie vykašliavajú.
Inhalačný prístroj s UltraAIR technológiou
túto formu aplikácie výborne zabezpečuje,
čím napomáha k efektívnejšej a účinnejšej
liečbe detí s ochoreniami dýchacích orgánov,“ vysvetlil primár detského oddelenia
MUDr. Martin Tkáč.
V rámci zápasu bol záujemcom zdarma
zmeraný krvný tlak a mali možnosť
zakúpenia tombolových lístkov a následne
sa losovali zaujímavé ceny, ako napríklad
hráčsky dres zamestnancov nemocnice
s podpismi všetkých zúčastnených hokejových osobností, štyri podpisové karty Tomáša Tatara či tlakomer. „Každý zakúpený
prístroj a každá investícia, ktorá sa v našej
nemocnici uskutoční, je pre obyvateľov
nášho mesta obrovským prínosom. Preto
sme sa rozhodli túto akciu pomôcť usporiadať,“ povedal primátor Levoče Ing. Miroslav Vilkovský.
NEMOCNICE
Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Marián Brincko, Štefánia Bajtošová
41
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Modernizácia pavilónu
gynekologicko-pôrodníckych
odborov
CELKOVÁ RENOVÁCIA BUDOVY VYŠLA NEMOCNICU AJ VĎAKA DARU OD MALTÉZSKYCH RYTIEROV NA 20 TISÍC EUR.
Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Milena Macková
postieľky pre novorodencov
NEMOCNICE
P
42
acienti Nemocnice Krompachy
mohli zaznamenať v posledných mesiacoch veľa príjemných zmien a noviniek týkajúcich sa prostredia nemocnice.
Zmodernizovaný bol celý trojposchodový
pavilón gynekologicko – pôrodníckych
odborov. Začiatkom tohto roku nemocnica
začala s výmenou vchodových dverí do budovy a následne pokračovala v zveľaďovaní
prostredia ako pre pacientky, tak aj pre
personál na všetkých poschodiach pavilónu. Celková renovácia vyšla nemocnicu aj
vďaka daru od Maltézskych rytierov na 20
tisíc eur, čím pacientky získali vyšší komfort pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a príjemnejšie prostredie.
Pôrodnícke oddelenie nachádzajúce sa
na prvom poschodí má vymaľované izby
oranžovou farbou, čím celá miestnosť
vplýva na mamičky a ich ratolesti veľmi
pozitívne a sviežo. „Renováciou prešla
miestnosť pre rodinu po pôrode, kde bol
zabudovaný nový sprchovací kút, vymenili sa kachličky, zakúpil sa celkom nový
nábytok, ako dvojlôžková posteľ, skriňa,
stolík, fotelky. Ďalší sprchovací kút bol
zabudovaný do miestnosti na prvú dobu
pôrodnú tzv. vzdycháreň. Vymenené
boli aj staré drevené 22 ročné vchodové
dvere na pôrodnú sálu,“ vysvetľuje konateľ
MUDr. Miroslav Kraus s tým, že postieľky
pre novorodencov, pôrodné lôžko a pôrodnú stoličku prevzala Nemocnica Krompachy od Maltézskych rytierov ako dar.
„Gynekologické oddelenie, ktoré sa
spolu s operačnými sálami nachádza
na druhom poschodí pavilónu G, bolo
vymaľované žltou farbou, vybudovala sa
nadštandardná jednolôžková izba s novým
sprchovacím kútom a vymenené boli vchodové dvere na gynekologickú operačnú
sálu,“ priblížil MUDr. Kraus.
Prízemie pavilónu, kde sa nachádza
Gynekologicko – pôrodnícka ambulancia, bolo kompletne zrekonštruované.
Pacientky a zamestnanci ambulancie sa tak
môžu tešiť nielen z krajších a príjemnejších
priestorov, ale tiež z nového vyšetrovacieho
lôžka. Priestory ambulancie boli zväčšené, aby sa zabezpečil lepší hygienický
štandard. Bola vymenená dlažba, dvere
do miestnosti sestry a lekára boli vymenené za nové a širšie, aby bol možný prevoz
ležiacej pacientky. Obnovili sa sociálne
renovovaná miestnosť pre rodinu po pôrode
zariadenia pre pacientky pri vchode
do ambulancie. Kompletnou rekonštrukciou prešla tiež čakáreň, šatňa pre pacientky a miestnosť sestry. Celé prízemie je
vymaľované na bielo. „Rozhodli sme sa pre
tento krok z dôvodu zvýšenia komfortu pre
pacientky, ako aj pre zlepšenie pracovných
podmienok zdravotníckeho personálu,“
hovorí konateľ nemocnice MUDr. Miroslav
nové vyšetrovacie lôžko
Kraus s tým, že ambulancia zaisťuje okrem
štandardných vyšetrení aj príjem pacientok k hospitalizácii na Gynekologickopôrodnícke oddelenie, ďalej konziliárne či
kontrolné vyšetrenia.
Nemocnica Krompachy sa neustále snaží
zvyšovať profesionalitu personálu, komfort
mamičiek a ich ratolestí a tiež vylepšovať
kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo vyčleniť ďalšie finančné prostriedky
a spríjemniť tak prostredie hospitalizovaných pacientok. Vďaka zvyšujúcemu sa
počtu pôrodov sme sa rozhodli pristúpiť
k renovácii celého oddelenia a som hrdý,
že sa v takomto prostredí už narodil aj náš
historicky najväčší a najťažší „valibuk“
Martinko, ktorý vážil 5900 gramov a meral
57 centimetrov,“ uzavrel konateľ.
Sestra gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia Mária Babíková má BIELE SRDCE
NÁMESTNÍK PRE OŠETROVATEĽSTVO: „PANI BABÍKOVÁ JE OBDIVUHODNÁ. NIELEN VO SVOJEJ PROFESII, ALE AJ PRÍSTUPOM
K ŽIVOTU A K ĽUĎOM VO SVOJOM OKOLÍ.“
Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Milena Macková
S
osobná gratulácia ocenenej pani Babíkovej (druhá zprava) od Mgr. Chovancovej zo ZP Dôvera (vpravo),
konateľa nemocnice MUDr. Krausa a námestníčky pre ošetrovateľstvo Bc. Müllerovej
„Mária Babíková pôsobí
na oddelení ako pôrodná
asistentka“
tva Slovenskej republiky MUDr. Mário
Mikloši a prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta
Lazorová, diplomovaná pôrodná asistentka
31 najlepším zdravotníckym pracovníkom,
ktorí boli nominovaní v kategóriách: sestra
/pôrodná asistentka – manažér/, sestra
pôrodná asistentka v praxi, sestra pôrodná
asistentka – pedagóg a mimoriadne ocenenie. Záštitu nad slávnostným podujatím
prevzala JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky.
„Cena BIELE SRDCE je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomostí
a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha
ošetrovateľstva,“ uviedol PhDr. Milan Laurinc, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory
sestier a pôrodných asistentiek.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
krompašskej nemocnice je umiestnené
v samostatnej budove, na prízemí ktorej sa
nachádza ambulancia s čakárňou. Na prvom poschodí je pôrodnícke oddelenie
s pôrodnou sálou a novorodeneckým oddelením, ktoré má 12 lôžok a dve pôrodné
postele. Izby na pôrodníckom oddelení
sú maximálne trojlôžkové, bunkového
systému so sociálnym zariadením. Okrem
týchto štandardných izieb oddelenie poskytuje aj nadštandardnú izbu s vlastným
sociálnym zariadením, TV a rooming-in.
NEMOCNICE
estra Nemocnice Krompachy Mária
Babíková prevzala od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
prestížne ocenenie BIELE SRDCE. Pani
Mária Babíková, ktorá pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení už 32
rokov, získala ocenenie na republikovej
úrovni v kategórii sestra a pôrodná asistentka v praxi.
Po ukončení strednej zdravotníckej
školy v Levoči začala Mária Babíková
pracovať na gynekologicko-pôrodníckom
oddelení krompašskej nemocnice, neskôr
na zubnej ambulancii v Krompachoch,
v detských jasliach v Krompachoch a počas
rekonštrukcie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia pracovala v Nemocnici
s poliklinikou Spišská Nová Ves. Za posledných 19 rokov pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení na operačnej
sále a od roku 2000 po získaní špecializácie
„Ošetrovateľská starostlivosť o ženu“ pracuje ako pôrodná asistentka na pôrodnej
sále.
Aktuálne pôsobí na gynekologicko-pôrodníckom oddelení ako pôrodná
asistentka. „Pani Babíková je obdivuhodná. Nielen vo svojej profesii, ale aj prístupom k životu a k ľuďom vo svojom okolí.
K pacientkam pristupuje empaticky, citlivo. Je čestná, láskavá a u pacientok je veľmi
obľúbená. Všade kde vstúpi vnesie dobrú
náladu a vie ľudí okolo seba rozveseliť,“
povedala Bc. Marta Müllerová, námestník
pre ošetrovateľstvo nemocnice.
Začiatkom júla 2014 pani Babíkovej
prišla zagratulovať aj Mgr. Martina Chovancová zo zdravotnej poisťovne Dôvera.
Blahoželanie Márii Babíkovej zaznelo
i od vedenia Nemocnice Krompachy.
„V mene vedenia nemocnice a aj v mene
kolegov pani Márii Babíkovej, jej úprimne gratulujeme k tomuto prestížnemu
oceneniu a sme na ňu všetci hrdí,“ uviedol
konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.
Na slávnostnom podujatí koncom júna
2014 ocenenie odovzdal generálny riaditeľ
Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníc-
43
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Hrdina mnohých pacientov
„PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE MA NAPĹŇA USPOKOJENÍM, ŽE ROBÍM VEĽMI ZODPOVEDNÚ, UŽITOČNÚ A ZMYSLUPLNÚ PRÁCU“,
HOVORÍ MUDR. JEŽÍK PO 48 ROKOCH PRÁCE NA CHIRURGICKOM ODDELENÍ.
Text: Zuzana Sitárová / Foto: archív chirurgického oddelenia
doktorku, neskôr syn vyštudoval medicínu
a tiež si našiel za manželku lekárku. Stala
sa z nás lekárska rodina a teraz v medicíne
pôsobíme viacerí.
MUDr. Jozef Ježík
M
NEMOCNICE
UDr. Jozef Ježík, st. je meno,
ktorá pozná takmer každý
Zvolenčan. Medzi kolegami
uznávaný pán primár, medzi pacientmi
lekár s veľkým L. Človek s obrovskou
charizmou, ktorý za 48 rokov práce na chirurgickom oddelení Nemocnice Zvolen
zaučil desiatky mladých lekárov a rukami
mu prešli tisíce pacientov. V rozhovore
nám prezradil viac o sebe, o svojom štúdiu,
začiatkoch a o svojej práci.
44
Prečo ste si vybrali medicínu?
Pre štúdium medicíny som sa rozhodol
hneď po základnej škole, keď som mal 14
rokov. Z môjho pohľadu, vtedy pacienta, som lekárov vnímal ako vzdelaných,
múdrych ľudí so spoločenským postavením a zároveň ako veľmi užitočných ľudí
pre spoločnosť. Ja som chcel byť tiež taký,
odvtedy som túžil sa stať lekárom.
Pracoval niekto z Vašej rodiny v zdravotníctve?
Moja sestra študovala medicínu, ale
v tom čase neprijímali na medicínu viac
ako jedného člena rodiny, preto som mal
obavy, či ma prijmú. Všetko moje úsilie
však smerovalo k tomu, aby som sa stal
lekárom, keď mi po maturitách prišiel
oznam, že ma prijali na medicínu, bol
som veľmi hrdý. Nikto iný v zdravotníctve
nepracoval, ale našiel som si manželku
Aký ste boli ako študent?
Vyrástol som z veľmi skromných pomerov,
bývali sme, viacpočetná rodina, na samote,
kde dodnes nie je zavedená elektrina. Pre
nás, všetkých súrodencov, bolo obrovskou
motiváciou dosiahnuť lepšiu úroveň, chceli
sme sa posunúť a jedinou cestou bolo vzdelanie, preto sme sa venovali predovšetkým
škole. Od základnej školy som smeroval
svoje úsilie štúdiu medicíny, takže na vysokej škole som žiadne problémy nemal
a v tomto smere sa mi darilo. Okolnosťami som bol nútený robiť všetko pre svoje
štúdium, pretože financovanie štúdia som
musel zabezpečiť z rodinných prídavkov,
sociálneho štipendia a prospechového
štipendia. Skúškami som prechádzal bez
opravných termínov a s dobrými výsledkami. Boli niektoré predmety, ktoré neboli
moje obľúbené, ale musel som ich zvládnuť, keď sa blížili klinické disciplíny, môj
záujem sa vyprofiloval smerom k chirurgii.
Bol som si vedomý určitých manuálnych
zručností, s ktorými som sa od detstva
stretával, ako napríklad šitie, oprava obuvi,
remeselné práce. Chirurgia ma zaujala tiež,
pretože mnohokrát treba spraviť veľmi
rýchle rozhodnutia a mohol som tu zužitkovať svoje manuálne zručnosti.
Keď porovnáte začiatky svojej kariéry,
aká bola doba? Zmenilo sa niečo?
Ako lekár pracujem už 48 rokov. Dnes sú
materiálne, technické vybavenie a poznatky neporovnateľné s tou dobou, avšak
dostupnosť a organizácia zdravotníctva
bola vtedy lepšia. Dnes sa pacienti stali
klientmi a do vzťahu vstupuje ekonomický
rozmer, ktorý ovplyvňuje aj vzťah medzi
lekárom a pacientom. Absentuje súcit a záujem maximálne sa postarať o pacienta,
ktorý sa prejavuje u mladých generácií, ale
je to všeobecný trend v celej spoločnosti,
mladí nemajú toľko úsilia a snahy pracovať
na sebe, skôr majú väčšie nároky, pozerajú
viac na materiálnu stránku života.
Čo si pamätáte zo začiatkov svojej kariéry? Je niečo na čom sa teraz smejete?
Niečo také, čomu by som sa až tak smial,
ma nenapadá. Človek prejde od začínajúceho lekára, postupne začne byť poverovaný samostatnými činnosťami, prežíva
určitý stres, obavu, či sa správne rozhodne
a či to zvládne. Pomaly, po stupienkoch
napreduje, získava psychologickú odolnosť
a neskôr, či už sú to poverenie operačnými výkonmi, alebo riešenie operačných
situácií v pohotovostnej službe, už sa vie
rozhodnúť a posúdiť situáciu.
Zažili ste dojemný, alebo úsmevný príbeh z nemocnice?
Určite bolo veľa najmä dojemných príbehov. Najviac ma vždy fascinovalo, na ľuďoch, keď najmä starí ľudia mali záujem
o svojho partnera, ktorý ochorel a keď sa
prišli informovať o jeho zdravotnom stave.
Pekné bolo, že aj v pokročilom veku, sa
partnerská láska u týchto ľudí prejavila. To
ma mnohokrát dojímalo.
Čo Vám dala práca v zdravotníctve?
Práca v zdravotníctve ma napĺňa uspokojením, že robím veľmi zodpovednú,
zmysluplnú a užitočnú prácu. Neviem si
predstaviť nič iné, čo by ma mohlo takýmto spôsobom napĺňať.
na futbale s kolegami
Čo vďačnosť pacientov?
Medzi lekárom a pacientom, najmä takým,
ktorý je ohrozený na živote sa vytvorí
vzťah, citová väzba a človek vďačnosť od pacienta rád prijíma, rád ju pociťuje. Ľudia
prejavia vďačnosť či už bezprostredne, alebo mnohokrát aj po rokoch, keď vás na ulici
oslovia, pripomenú, že ste sa o neho starali
cie, ktoré boli zamerané na odovzdávanie
vzájomných skúseností.
Aké sú Vaše koníčky a záľuby?
Od malička som športovo založený, dodnes
pestujem outdoorové aktivity; bežecké
lyžovanie, zjazdové lyžovanie, výstupy
na snežniciach, v lete plávanie, turistika, bicyklovanie. Mám športového ducha, ktorý
je potrebný pre regeneráciu duševných síl
a udržanie si fyzickej výkonnosti. Okrem
toho mojou záľubou sú aj remeselné práce,
či už doma, alebo na chalupe.
a ďakujú. Je to ako pri akejkoľvek činnosti,
ako keď si niekto získa priateľstvo, snaží sa
mu to dať najavo a vďačnosť dobre padne,
poteší a je to uznaním za jeho snahu.
Ako ste predával svoje skúsenosti mladým lekárom?
Moje prvé skúsenosti s pedagogickou činnosťou, boli v letných táboroch, na povinnej praxi medikov, ktorí chodievali na od-
delenia, čo boli generačne nie tak vzdialení
ľudia. Boli to priateľské stretnutia, človek
mal možnosť ich zasvätiť do základných
pohľadov na praktickú medicínu. Neskôr,
súčasťou vedúcej funkcie bola výuka celého kolektívu, ďalej som učil na zdravotníckej škole. Potom sa už moja vzdelávacia
činnosť uplatňovala v rámci chirurgických
kongresov, seminárov, kde som vystupoval
s prednáškami a diskusiami, to boli už ak-
INZERCE
NEMOCNICE
„starý kolektív“ chirurgického oddelenia, MUDr. Ježík druhý sprava dole
Čo hovorí na Vaše povolanie rodina?
Chirurg, ktorý je vyťažený a ktorý je
zaujatý svojim povolaním, veľa času trávi
v nemocnici, má veľa nočných služieb,
chodí po školiacich akciách, konferenciách,
kongresoch, absentuje často v rodine.
Niekedy aj úloha otca nefunguje perfektne,
občas má svoje trhliny. Všetko sa dá zvládnuť, človek musí mať šťastie na partnerský
život, ale vždy keď niečo človek získa, je
na úkor niečoho iného. Keď sa ako otec
obzriem späť, rád by som venoval rodine
viac času, ale ak je chirurg zaujatý svojim
povolaním a chce nadobudnúť maximálne
vedomosti, tak aj veľa voľného času trávi
sústavným vzdelávaním. Rodina je pre
chirurga a pre jeho zázemie dôležitá, ale
často práve jeho rodina trpí.
45
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Stalo se…
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
PACIENTI POLIKLINIKY NYMBURK
MOHOU NOVĚ VYUŽÍT TERAPII
PŘÍSTROJEM REBOX
Moderní přístroj Rebox začala využívat
Poliklinika Nymburk. Přístroj je určený
pro léčbu poruch pohybového aparátu
a neurologických onemocnění. Své využití
nachází v rehabilitační a sportovní medicíně, ortopedii, neurologii nebo algeziologii – při léčbě bolesti, a to jak akutní, tak
i chronické. Pomáhá odstranit například
zahrady Klus, kteří kromě výsadby stromů
obohatili zeleň parku i prostřednictvím keřů.
NEMOCNICE PODLESÍ
chronické bolesti zad a kloubů, ale také
poúrazové či pooperační bolesti. Pozitivně působí na měkké tkáně a pomáhá při
akutním svalovém přetížení, osteoartróze,
dně nebo patních ostruhách.
NS E
TA
MLOOC N
S EI C
…E
POLIKLINIKA OLOMOUC OTEVŘELA
NOVOU ALERGOLOGICKOU
AMBULANCI
Poliklinika Olomouc rozšířila spektrum
svých služeb nově také v oboru alergologie.
Poliklinika otevřela novou alergologickou ambulanci, která nabízí své služby
pacientům trpícím potížemi spojenými
s alergiemi, včetně dětí. Ambulance je
zaměřena na prevenci a léčbu alergologických i imunologických onemocnění a také
dispenzární péči, tedy lékařský dohled nad
nemocnými.
46
INTERIÉR NEMOCNICE ZKRÁŠLUJÍ
OBRAZY A FOTOGRAFIE
Prostory Nemocnice Podlesí nově zkrášlují
fotografie známého českého fotografa Pavla Brunclíka. Pacienti a návštěvníci mohou
obdivovat zajímavé přírodní scenérie, které
autor nafotil na svých cestách po různých
NA NOVÉ KNIZE SPOLUPRACOVALA
I LÉKAŘKA PŘEROVSKÉ NEMOCNICE
V měsíci srpnu vydalo nakladatelství
a vydavatelství Grada knižní novinku
s názvem „Estetická plastická chirurgie
a korektivní dermatologie“, která vznikla
pod vedením akademiků Brychty (LF
MU Brno) a Stanka (private surgeon in
London). Na publikaci se ale podíleli i další
autoři a autorky, mimo jiné například
MUDr. Jana Zímová, dermatoložka z kožní
ambulance Nemocnice Přerov.
NEMOCNICE ŠTERNBERK
koutech světa, a čerpat z nich pozitivní
energii. Kromě uměleckých fotografií
pacientům dočasně zpříjemňují pobyt
v nemocnici také obrazy květin, které pro
oddělení jednodenní kardiologie namalovali žáci a studenti ZUŠ v Třinci.
NEMOCNICE PŘEROV
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
PARK NEMOCNICE OŽIVILA NOVÁ
ZELEŇ
Čtyři až pět metrů vysoké javory, liliovníky a platany získal díky akci města Český
Těšín nemocniční park českotěšínské
nemocnice. Nové kvalitní dřeviny, které
se ideálně hodí do městských parků, nahradily stromy, jež byly již dříve pokáceny
z důvodu jejich stáří. Odbornou výsadbu
zajistili zahradníci z firmy Svobodné
VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ STÁLE
ROSTE
Během letošního roku si již zvýšilo vzdělání 9 zdravotních sester a zdravotnických
laborantek Nemocnice Přerov, které nově
získaly vysokoškolský titul. Jednalo se
o pracovnice oddělení ARO, DIP, interního
oddělení, hematologické laboratoře a dětského oddělení. Pětice absolventek je nyní
čerstvými bakalářkami, další čtyři pak
dosáhly titulu magisterského. Všem absolventkám vedení nemocnice blahopřeje
k dosaženému vysokoškolskému vzdělání
a přeje hodně osobních i pracovních úspěchů při uplatnění nových vědomostí.
OCENĚNÍ DÁRKYNĚ KRVE Z DIALÝZY
Vrchní sestra dialýzy Mgr. Jarmila Pfeilerová byla oceněna vedením Českého červeného kříže Přerov a zástupci Transfúzní
stanice Nemocnice Přerov Zlatou medailí
prof. MUDr. Janského za bezpříspěvkové
dárcovství krve. Mezi dalšími oceněnými byla také lékařka Transfúzní stanice
Nemocnice Přerov MUDr. Michaela
Černá, která obdržela Stříbrnou medaili
prof. MUDr. Jana Janského.
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
ZAMĚSTNANCE
Začátkem letních prázdnin proběhl Kurz
první pomoci pro pracovníky oddělení rehabilitace a porodního sálu, který zahrnul
praktický nácvik první pomoci tonoucího
v bazénu a ve vaně. Pracovníci si vyzkoušeli své teoretické znalosti přímo ve vodě,
kde zkoušeli zachraňovat a vyprošťovat
tonoucího. Postup vypadající na instruktážních materiálech jako naprosto jasný
a jednoduchý shledali zdravotníci po praktické ukázce jako výrazně náročnější.
ZDRAVOTNÍCI SJÍŽDĚLI MORAVU
NA RAFTECH
I v době dovolených a větším pracovním
vytížení si našla parta 50 nadšenců z řad
zaměstnanců operačních sálů a centrální
sterilizace spolu s gynekologicko-porodnickým oddělením nemocnice chvíli volna,
během kterého se zúčastnili 5. ročníku
sjíždění Moravy na raftech. Pro rafťáky
to byl další skvělý ročník plný zábavy,
vydařeného počasí i nezapomenutelných
zážitků.
PODHORSKÁ NEMOCNICE
V NEMOCNICI V BRUNTÁLE
ZREKONSTRUOVALI ČEKÁRNU PRO
PACIENTY RDG ODDĚLENÍ
Nových prostor se dočkala čekárna pro
pacienty radiodiagnostického oddělení Podhorské nemocnice v Bruntále.
Z původní „čekací chodby“ se pacienti
přemístili vedle recepce oddělení do rozlehlejšího a především lépe přístupného
výklenku. Čekající pacienti tak nyní již
nemusí uhýbat projíždějícím lehátkům, ale
mohou v klidu vyčkávat výzvu asistenta
na vyšetření. Čekárna je nově vybavena
také moderními stoly a židlemi, časopisy
a propagačními materiály nemocnice.
NEMOCNICE SE ZÚČASTNILA
VELETRHU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V BRUNTÁLE
Na začátku září se v Bruntále také Podhorská nemocnice zúčastnila městem pořádané pravidelné akce pro veřejnost – Veletrhu
sociálních služeb, kde představila nejen své
oddělení sociální hospitalizace, ale také
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ZAMĚSTNANCI SE LOUČILI S LÉTEM
NA BYSTŘIČCE
Zhruba 130 návštěvníků z řad zaměstnanců nemocnice a jejich rodinných
příslušníků zavítalo koncem měsíce srpna
na Bystřičku, kde se ve zdejším sportovním
areálu konal již sedmý ročník rozloučení
s létem organizovaný vedením Nemocnice
Valašské Meziříčí. „Letošní ročník byl poprvé konán na jiném místě, než předchozích šest let. Počasí nám opět vyšlo, což se
nabídla veřejnosti měření cukru a cholesterolu v krvi či tlaku a tuku v těle. Účast byla
opravdu hojná, jelikož město pro účastníky
připravilo i doprovodný program v podobě tanečních či pěveckých vystoupení
nebo výstavy fotografií dokumentárního
fotografa Jindřicha Štreita. Podhorská nemocnice se pravidelně účastní těchto akcí
pro veřejnost nejen v Bruntále, ale také
Rýmařově. Celou akci nemocnice organizuje ve spolupráci s Lékárnou AGEL.
OČNÍ CENTRUM
projevilo na počtu návštěvníků. Potvrdilo
se, že se zaměstnanci na tradiční každoroční zábavné setkání těší. Společně strávený čas, zábava, jídlo i pití tak dokonale vytvořilo úsměvy a dobrou náladu na tvářích
našich zaměstnanců,“ řekla hlavní sestra
Mgr. Jana Pelikánová.
KOLO PRO ŽIVOT
Odborný seminář oftalmologů Ostravy spojili lékaři i se sportem. V září se
ve Znojmě zúčastnili akce „Kolo pro
život“, závodu amatérů – cykloturistů
na horských kolech. Každý účastník akce
sbíral kilometry v trikotu Očního centra
AGEL, a závod si také účastníci zpříjemnili
návštěvou památek Znojemska, včetně
prohlídky vinného sklípku. Akci pro
lékaře připravila manažerka očního centra
Katarína Bučková a Tomáš Wowra.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
NEMOCNICE KE SVĚTOVÉMU TÝDNU
KOJENÍ PŘIPRAVILA PŘEDNÁŠKY PRO
VEŘEJNOST
V polovině srpna se Šumperská nemocnice
připojila ke světovému týdnu kojení a připravila pro nastávající i současné maminky
akci „Kojení a jeho význam ve výživě v prvním roce života dítěte“. V kongresovém sále
nemocnice si mohli zájemci vyslechnout
přednášky týkající se nejen významu a techniky kojení, ale třeba také novorozeneckého
screeningu v Šumperské nemocnici. Dětská
lékařka pak nabídla přednášku o výživě
nedonošených dětí a součástí akce byla
i praktická ukázka resuscitace novorozence a dítěte do 1 roku. Celou akci pomohla
zorganizovat také Lékárna AGEL, která
pro maminky připravila bohatý výběr
vzorků kojících čajů, ochutnávku šťáv pro
kojící matky a další vzorky kosmetiky. Pro
účastnice byly rovněž nachystány edukační
materiály k tématu či možnost osobně kontaktovat laktační poradkyni nemocnice.
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
SPOLEČNOST RE-MAX PODPOŘILA
DAROVÁNÍ KRVE
Na začátku prázdnin se společnost Re-max
opět aktivně připojila k podpoře darování krve, a to konkrétně v bruntálském
odběrovém středisku. Pro zdejší dárce krve
připravila poukázku na zdravou snídani
v Kavárně Piazza na bruntálském náměstí.
K odběru přišlo celkem 39 dárců, z nichž
NS E
TA
MLOOC N
S EI C
…E
Umět zvládnout danou situaci a zachovat
klid a rozvahu vyžaduje totiž nejen dobrou
kondici v plavání, ale také umění neklidného, někdy až agresivního tonoucího
zklidnit.
47
ROČNÍK 8
byli dva darovat úplně poprvé. Re-max
tuto akci každoročně opakuje nejen
v Bruntále, ale také v Opavě či Ostravě.
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
CVIČENÍ V NEMOCNICI OVĚŘILO
PŘIPRAVENOST HASIČŮ I PERSONÁLU
se nachází v 6. patře objektu (uměle byl
vyvolán požár myčky). Hasiči ze stanice
Ostrava-Zábřeh s celkem čtyřmi zásahovými vozy po svém příjezdu provedli
průzkum simulovaným požárem zasažených prostor a kromě samotné likvidace
požáru evakuovali přítomné osoby pomocí
vyváděcí masky a s použitím automobilového žebříku. V rámci cvičení probíhala
také evakuace pacientů i personálu, kterou
zahájili zaměstnanci nemocnice.
OZONOTERAPIE A VIRTUÁLNÍ
KOLONOSKOPIE NOVĚ V NEMOCNICI
Ověřit technické prostředky pro likvidaci
požáru a záchranu osob, prověřit způsob vedení zásahu u požáru v nemocnici
a prohloubit zkušenosti velitelů – takové
byly cíle požárního cvičení, které proběhlo
ve Vítkovické nemocnici. Pomocí vyvíječů kouře bylo simulováno zakouření
prostor oddělení lůžkové rehabilitace, které
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Lékaři radiologického oddělení kliniky
neurologie a gastroenterologie mohou díky
novému počítačovému tomografu zahájit
poskytování léčby pomocí nových metod.
Neurologické oddělení začalo pacientům
s nemocnou páteří nabízet léčbu ozónem
a gastroenterologové v červenci uvedli
do provozu neinvazivní metodu vyšetření
tlustého střeva – virtuální kolonoskopii.
VŠEOBECNÁ NEMOCNICE
S POLIKLINIKOU LEVOČA
LEVOČA MÁ NOVÉ ODDELENIE
KLINICKEJ BIOCHÉMIE
Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou
Levoča došlo od 1. septembra k zlúčeniu
oddelenia klinickej biochémie a hematologicko-transfúzneho oddelenia( HTO)
do jedného oddelenia s názvom oddelenie
klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie. Primárom sa stal doterajší
primár HTO – MUDr. Rastislav Osif.
„Zlúčením týchto oddelení sme zabezpečili
lepšiu prevádzku a efektivitu oddelení,“
uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav
Jaška.
Rodila jsem za přítomnosti
manžela – v mých očích byl hrdina
VŠEM PO TÉTO ZKUŠENOSTI DOPORUČUJI MÍT PARTNERA NEBO NĚKOHO BLÍZKÉHO U PORODU. JE TO PODPORA, A KDYŽ
NA TO PŘIJDE, MÁTE I KOMU NADÁVAT – DOKTOROVI A SESTŘIČKÁM PŘECE NADÁVAT NEBUDETE, TI SI ZASLOUŽÍ JEN CHVÁLU
A PODĚKOVÁNÍ.
N
VÁ
EM
Š O
PŘ
C ÍNBIĚCHE
Text a foto: Klára Stojanová-Klimecká (redakčně upraveno)
48
J
iž jsme oslavili první narozeniny dcery
Laury a já dodělávám její album. Při
prohlížení fotek přišly i vzpomínky
na její příchod na svět. S manželem jsme se
už před první návštěvou doktora domluvili, že si pohlaví miminka říct nenecháme,
že budeme mít překvapení. A vydrželi jsme
to až do porodu. Celé mé těhotenství bylo
příkladné, žádné nevolnosti ani nálady,
oteklé nohy jsem měla jen trochu, a těch
pár kilo navíc se taky dalo přežít – alespoň
jsem se mohla bez výčitek pořádně a kdykoliv najíst, i když jsem nakonec přibrala
20 kilogramů.
Na začátku těhotenství bylo miminko menší, takže jsem nakupovala menší
„Manžel vše prožil ve
zdraví a bez úhony“
oblečení – a to jak modré, tak i růžové
barvy. Nejvíce ale bylo růžové barvy, neboť
jsem tak nějak cítila a doufala, že to bude
holčička.
Termín porodu byl doktorem stanoven
na 6. července, po genetice ho posunuli
na 29. června. Na posledním ultrazvuku
mi lékař s radostí oznámil, že miminko
bude velké. Ve 30. týdnu těhotenství mělo
2800 gramů, takže jsem odcházela se
záznamem v průkazce, že plod je o 4 týdny
větší. Hned mě napadlo, že to malé oblečení asi nepoužiji, ale stále jsem tak trochu
doufala, že se mohl splést.
Pomalu se blížil čas mého odchodu
z práce a musím říct, že se mi ani nechtělo.
Měla jsem pocit, že bych klidně do práce
chodila až do porodu. Už i kolegyně si ze
mě dělaly legraci, že mě z práce povezou
přímo do porodnice. Nakonec jsem ale 6
týdnů před plánovaným termínem porodu
nastoupila na mateřskou.
Poté co jsem byla doktorem odeslána
na kontroly do porodnice nemocnice
AGEL v Přerově, začala jsem si již více uvědomovat, že se termín porodu blíží. Jelikož
Všechny možné uvolňovací cviky
z porodního kurzu jsem hodila za hlavu,
protože nejlepší byla vana. Musím říct, že
vana byla velkým konkurentem i manžela,
kterého jsem potřebovala jen při kontrakcích, aby se mnou dýchal, protože to mi
moc nešlo. Takže jsem mu i povolila, ať
si hraje mezičasem na mobilu hry. Kolem
22. hodiny, kdy mi přišlo vše pořád stejné,
mi pro jistotu vzali i krev, kdybych musela
nečekaně na císařský řez. To i manžel zpozorněl a začal mě více podporovat, že to
půjde, že za chvilku bude miminko na světě. I já jsem chtěla, pokud to půjde, rodit
přirozeně, takže jsem sebrala poslední sílu
a začala více spolupracovat. Všechno se vyplatilo a ve 23:47 nám doktor oznámil, že
máme zdravou holčičku. Takže 5. července
se nám narodila Laurinka s váhou 3916
malá Laura těsně po narození…
…a o pár dnů později
dní, než jsem předpokládala nejen já, ale
asi i doktoři. Vyvolání nezabíralo. Druhý
den večer jsem už i manžela přemluvila, že
dokud nevybere to jméno, tak asi rodit nemůžu. Nakonec tedy schválil jméno Laura.
Třetí den, v pátek, kolečko vyvolávání pokračovalo. Kolem 16. hodiny jsem
konečně ucítila první bolesti. Sestřičky mě
tedy vzaly na sál na pozorování. Kolem
18 hodin jsem zavolala manželovi, ať se
pořádně nají a dojede. Po hodině dojel a já
už měla pravidelné kontrakce a porodní
asistentka mě uklidnila, že už opravdu
dnes porodím.
gramů a délkou 53 centimetrů.
Všem po této zkušenosti doporučuji mít partnera nebo někoho blízkého
u porodu. Je to podpora, a když na to
přijde, máte i komu nadávat – doktorovi
a sestřičkám přece nadávat nebudete, ti
si zaslouží jen chválu a poděkování. A i já
bych jim chtěla ještě jednou poděkovat –
a to celému kolektivu jak na porodním,
tak na novorozeneckém oddělení nemocnice AGEL Přerov.
A na závěr: manžel vše prožil ve zdraví
a bez úhony, neomdlíval a byl opravdu
statečný. V mých očích hrdina.
N
VÁ
EM
Š O
PŘ
C ÍNBIĚCHE
jsme se s manželem domluvili, že bude
u porodu, společně jsme se s předstihem
vydali na prohlídku porodních sálů. Oba
dva jsme byli mile překvapeni vybavením
sálů, prostředí bylo útulné a personál příjemný, což mě zase trochu uklidnilo.
V porodnici při kontrolách v ambulancích jsem měla sice pokaždé jiného
pana doktora nebo paní doktorku, ale
všichni i sestřičky byli moc milí a ochotní. Na měření ozev jsem byla vždycky
poměrně dlouho, miminko bylo strašně
líné a spavé, takže sestřička měla vždy moc
práce ho probudit. Přesto všechno, vždy
přišla usměvavá a milá, jak zatím všichni
zaměstnanci porodnice v nemocnici AGEL
v Přerově.
S balením tašky do porodnice jsem si
nejprve dávala na čas. Na vše bylo podle
předpokladů dost času a podle doktorů se
miminku ještě na svět nechtělo – i když
podle váhy už klidně ven mohlo. Odhad
porodní váhy byl 4200 gramů.
S tímto odhadem jsem už chtěla co nejdříve rodit, takže nakonec jsem tašku sbalila a začala hledat různé rady, jak urychlit
porod. Vyzkoušela jsem asi všechno. Tak
uklizený byt jsme snad ještě neměli, tolik
schodů jsem taky nikdy nevyšla, zavedla
jsem dlouhé procházky, a stále nic. Dokonce bych řekla, že víc unavený byl manžel
než já.
Termín porodu za mnou, a já stále nic.
Dokonce jsem v den termínu porodu ještě
pomáhala obsluhovat v restauraci. Na další
prohlídce v porodnici kvůli vyššímu
krevnímu tlaku mi bylo nařízeno přijít 3.
července na vyvolání porodu. První moje
myšlenka byla, že mám dva dny na to,
abych porodila normálně. Takže z porodnice jsem to domů vzala pěšky – ale ani 4
kilometry nepomohly. Doma jsem napustila kýbl vody a na čtyřech vytírala podlahy.
A zase nic. Odpoledne jsem šla manželovi
naproti a nutila ho k další procházce. Ten
odmítl s tím, že jestli nechci, aby u porodu
usnul, tak nikam nejde. Následující den
vypadal obdobně. Samozřejmě výtah jsem
těch pár posledních dní před porodem
nepoužívala vůbec. Nakonec ale stejně
nic nepomohlo a já se smíšenými pocity
nastoupila na vyvolání porodu.
Nejprve mě čekalo papírování, při kterém jsem sestřičce musela oznámit, že jméno pro holčičku stále nemáme. Prostě jsme
se s manželem nemohli domluvit, jestli to
bude Laura nebo Beáta, a nikdo nechtěl
ustoupit. Já jsem tajně doufala, že až uvidí,
jak je porod namáhavý, ustoupí on.
Nakonec jsem v porodnici strávila více
49
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
T
Á
R
K CE
O
T
I
: TEN
N
O
C
R
O IČÍN
RET
M
E
Z N OVÝ J
N
RO K 1999
EK ZÉ M Y
ČÍ LU PÉ NK U A i kva
řič pro
NO VÝ PŘ ÍS TRa eOJkzéLÉ
litněji a komplexněji. Zá
my jsou nyní ošetřován
ělení
Pacienti s lupénkou
ce k dispozici kožní odd
od jednadvacátého čer ven
má
ii
rap
í.
ote
fot
UV
ou
celotělov
hu v Novém Jičíně a okol
o jediný přístroj svého dru
Jde
.
e
ice
ocn
vám
uží
nem
ké
„Po
t.
íns
nu
novojič
pouze několi k mi
, ve které stráví pacienti
h
iny
níc
kab
nit
mu
obu
toi
pod
i au
h
má
níc
řič
Zá
a a ostatních kož
ilig
vit
u,
ém
ekz
o
kéh
pic
pot řeb
jej k léčení lupénk y, ato
e záření dávkovat pod le
u je zejména to, že mů žem
přesný,
mi
vel
je
oj
ístr
„Př
onemocnění. Jeho výhodo
ělení Marie Selerová.
odd
o
níh
kož
řka
má
mi
pri
pacienta,“ sdělila
ěrně celé tělo. Efekt je vel
é mů žeme oza řovat rov nom
má řka. Před zakoupením
neboť jej řídí počítač. Tak
kojeni,“ konstatovala pri
spo
u
jso
ti
ien
ální
pac
že
,
ím
dobrý a mysl
iče. Ty vša k byly pouze lok
využívány podobné zář
tů
ien
pac
vé
ero
čbě
Sel
k lé
y
dle
byl
Po
této kabiny
stí jako nyní.
ku záření s ta kovou přesno
dáv
t
nou
had
už
od
oj
žné
ístr
mo
„Př
a nebylo
úroveň a k valita.
u léčbu, spíše se zvedla její
chorob
nejde o novou převratno
Léčba mnohých kožních
í.
zář
bude k dispozici až od k
vša
méně.
ka
lno
níč
nap
slu
e,
e
ám
bud
žív
vyu
y počkat, až
ním zářením. Musíme ted
neč
slu
se
uje
luč
nes
vá.
iž
ero
tot
se
doplni la Sel
ošetřit až dvacet pacientů,“
Denně budeme schopni
R O K 19 9
8
LÉK AŘI
PR AC UJ Í
RETRO
Pacient
i novoji
čín
budou
tuto pro ské nemocnic
e, které
ceduru
Nemoc
pošle je
od včer
nice vč
jich lék
e
jš
e
ího dne
r
a
s e d m ná
za háji la
a ř na re
z vládat
ct milio
provoz
ntgenolo
pohod ln
n
d
ů
v
p o s a z en
gické v
o
k
u
o
r
n
ěji a bez
u
o
n . „ St a r
v ých re
y š e t ře
ý stů l, n
pečněji
ntgenů
ý rentge
a kter ý
ta radio
než dos ní,
,
n
je
,
m
ji
k
c
diagno
u
te
h
s
ž
r
e
ud .
ý
li
n
n
á
zd
kup a u
a hradil
stickéh
přístrojů
místěn
o odděle ravotníci nep
nov ý př
je jejich
í
o
stá ly
ís
h
n
t
yblivé p
í nemo
roj, mě
přesnos
k va litě
cnice Ja
l v ysok
acient y
snímků
t. „Př i p
o
r
z
o
v
s
e
la
dat,“ ře
r ác i s e s
museli
v K rát k
zátěži z
k l před
léka ři p
ta r ý mi
ý. Řek l,
á ření. N
nosořizova
rentgen
že před
ové přís
t
y
ností n
n
se stáva
ové. Tím
troje jso
o
v
lo
ých
u a le př
,
v
ž
y
e k v ů li
stavova
esnější,
špatné
li pacie
“ ře k l K
n
t
y
zby tečn
rát k ý.
ě v ysok
é
50
S K VA L I T
NĚ JŠÍMI
R E N TG E N
Y
R O K 19 9
8
OKRESNÍ
NEMOCNI
CE OME ZU
K omeze
n í o db ě r
ů k r ve p
oddělen
ro k lesají
í novojič
c í sp
ín
ské nem
ho týdne
ocnice. O otřebu a v ysok ý
provádě
poč et d á
d listopa
jí
jen v pon
na termín
rců přisto
du asi od
dělí a úte
u.
upilo tra
b ěr y z a s
r ý jen na
říká prim K r ve a le má me
ta
nsfúzní
v
í úplně.
o
dostatek
bjednán
á řka tra
O db ě r y
í. „Dárce
a od 2. li
nsfúzníh
nick ých
s
e
od minu
s
b
to
o
y
oddělen
padu pra
za řízení
měl zavo
léí Jiřina K
a životn
vděpodo
lat a dom
počtu dá
o s t o de b
ováčová
b
luv it se
n
ě
rců. „S v
o
d
b
r
.
ě
a
D
r
n
y zastav
ůvodem
é k r ve.V
íce než d
řadí na p
íme úpln
znik lá sit
je snížen
eseti pro
r v ní mís
ě,“
í poptáv
uace neb
centy dá
to v repu
rodinno
k y zdrav
u
r
ců na po
de mít ú
blice. Jez
u zá ležit
o
td
č
e
a
t
jn
d
o
í
o
ě
b
k
s
vliv na s
y vatel se
tí. Nejdř
ná m i li
dodává K
nížení
dé z jiný
íve přijd
náš ok re
ováčová
ch ok res
e jeden,
s d lou ho
.
potom p
ů. Dárco
do b ě
řivede i v
stv í se sta
manželk
lo často
u, děti a
ostatní
příbuzn
é,“
Y, O K R E V
NENÍ Z Á J
EM
ýstavocnici. V
m
e
n
é
k
s
rgii jsou
ojičín
L a chiru
zu v nov
R
o
v
O
,
ro
edick ý
ii
p
d
v
e
ou, or top
o týdne
ii, or top
b
h
e
g
s
lé
lo
d
u
a
ro
in
n
u
jsou
od m
ístění
ly pro
sá ly jsou
ů žek. Um
k lad. Sá ly
orun. Sá
í
r
s
k
n
a
n
č
v
ů
a
je
T
n
r
l
e
š
io
á
p
ta
il
vé o
u lanci,
y zůs
28 m
e Tom
Čty ři no
á me a mb
ní budov
emocnic
nu a stá la
d
n
m
íj
o
l
í
v
e
ř
n
ů
v
it
y
i
d
p
n
n
Z
lo
d l ře
atře
ické
lu. „
ba zača la
cha,“ uve
ndoskop
ednom p
ásti areá
byla stře
m. „Na j
ientov i e
ejstarší č
c
tů
n
a
m
n
p
é
rta
t
h
ie
u
s
e
c
u
é
a
r
ív
je
v
ř
p
l
ve d
k ý sá
a ř pro
ově, d
poby t
r topedic
ík lad lék
ka ř ů m i ř
o
udova li n
p
b
lé
ý
z ac e ,
a
y
i
n
ti
n
c
v
a
a
á
e
v
e
r
ž
o
m
p
m
js
v ybud
rgii mů
běla k li
ě
y
u
v
od le něj
h
o
ir
p
c
n
í
h
n
le
c
la
á
a
d
e
s
a
rém
k. Zc
sá l. N
hli. Ta ké
sá lů usn
ů. „Ve sta
l Tvar ů že
operační
řít nemo
b
i k
v
u
t
ře
te
s
na
lo
o
á
“
k
č
t,
e
a
h
u
m
v
c
elk ý
no js
sestra An
opero
lů žkovo
ý měnu v
pňů a ok
je sá lová
v
ned ta ké
.
u
tu
a
h
s
tl
jů
e
i
ě
ti
c
a
v
ro
e
a
í
s
r
d
y
ic
n
e
z
e
v
nta,“
tních
kolo tř
v yšetř
stní op
ění pacie
u a z vlas
teplota o
rčisté ko
0
n
d
e
a
3
la
a
p
r
ř
a
o
je
v
ú
su
o
á
p
o
r
b
k
ro
y
sníh
, kte
ojít
č en p
létě poh
ncí, ok re
mohlo d
urologie
cích se v
iologie a
rstva fina
ha, ta k že
te
rd
la
a
is
d
k
o
při opera
in
ě
p
á
tn
m
e od
y vče
ntistatick
emocnic
ci intern
chyběla a
získa la n
konstru k
e
re
íz
t
n
ů ž ek .
s
e
r
é
a
P
v
v
.
á
od a l T
htěli pro
d
c
,“
Tylichov
ů
m
n
o
h
io
c
mil
cnu by
t dvě stě
„V budou
a le sehna
to
e
c
h
c
,
let stará
R O K 19 9 8
CE OT
NEMOCNI
E VŘEL A
Y
NOVÉ SÁL
RETRO
JE ODBĚR
51
ROČNÍK 8
Blahopřejeme
ŘÍJEN 2014
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
• J aroslava Bartáková, všeobecná sestra,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• Jana Zemanová, uklízečka, Poliklinika Česká
Třebová
• Iveta Plesníková, všeobecná sestra,
Poliklinika Ostrava
• Eva Koníčková, sanitářka
LABORATOŘE AGEL
• Kateřina Vítamvásová, sanitářka
• Eva Rosová, sanitářka
PODHORSKÁ NEMOCNICE
• Bc. Marcela Kadlecová, manažerka kvality
• Gabriela Barešová, fyzioterapeutka
• Hana Boxanová, sanitářka
REPHARM
• Mgr. Olga Bartošková, vedoucí farmaceutka
• Adam Herzig, DiS., farmaceutický asistent
• Eva Braunerová, všeobecná sestra
• Pavel Jarmara, řidič DNR
• Ruslan Kirpichenko, lékař
• MUDr. Martina Linhartová, lékařka
• Naděžda Matiášová, ošetřovatelka
• Ing. Vladimír Tvarůžek, provozní technik
LISTOPAD 2014
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
• Tomáš Raidl, řidič, Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská
• Šárka Němcová, všeobecná sestra,
Poliklinika Česká Třebová
• Jana Vohradská, fyzioterapeutka, Poliklinika
Nymburk
• Martina Vaidová, všeobecná sestra,
Poliklinika Olomouc
• Pavla Vantuchová, všeobecná sestra,
Poliklinika Ostrava
• Jitka Fučíková, zdravotní laborantka,
Poliklinika Plzeň
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
• Hana Motyčková, všeobecná sestra
• MUDr. Miroslav Pospíšil, lékař
• Ivana Schwarzová, všeobecná sestra
• Irena Baloghová, vedoucí odd. financí
• Renáta Stachová, všeobecná sestra
• Jan Vymětal, DiS., všeobecný ošetřovatel
• Bc. Radek Mikšík, hygienik
• Lenka Nemčeková, všeobecná sestra
• MUDr. Michal Štěpán, lékař
• Lucie Badurová, ošetřovatelka
• MUDr. Petr Barabáš, lékař
• Andrea Balhárková, porodní asistentka
• Radka Hývnarová, staniční sestra
• MUDr. Katarína Veverková, lékařka
• Bc. Kristýna Křenková, DiS., všeobecná
sestra
• Radana Plešková, DiS., sanitářka
FORLIFE
NEMOCNICE PODLESÍ
• Lenka Divilová, všeobecná sestra
• Michaela Mordáčová, všeobecná sestra
• Silvie Urbanová, všeobecná sestra
• Renata Hegerová, prodavačka
• Juraj Lipták, sanitár
• Jozef Pinke, sanitár
• PharmDr. Beáta Husárová, farmaceutka
• MUDr. Andrii Pokhylchuk, lekár
REPHARM
• Mgr. Martina Cudziková, farmaceutka
• Monika Šedová, farmaceutická asistentka
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
• Michal Brückner, řidič DNR
• Jana Bušinová, všeobecná sestra
• Lenka Karásková, všeobecná sestra
• MUDr. Marián Olejník, lékař
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
• Lenka Fridrišková, všeobecná sestra
• Zdenka Prejdová, všeobecná sestra
• Pavla Knápková, zdravotní laborantka
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
LABORATOŘE AGEL
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
ŘÍJEN 2014
V PRŮBĚHU MĚSÍCŮ ŘÍJEN – LISTOPAD 2014 OSLAVÍ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ
VÝROČÍ TITO ZAMĚSTNANCI:
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
DIALÝZA ŠUMPERK
ČÍSLO 5
• Ing. Eva Kyselá, ekonomka
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
• Pavel Ambrož, sanitář
NEMOCNICE PODLESÍ
• Martina Cieslarová, ošetřovatelka
• Alena Hrubá, všeobecná sestra
• MUDr. Darina Krausová, lékařka
• Kateřina Stryjová, DiS., všeobecná sestra
• Nataša Kufová, všeobecná sestra
• MUDr. Radek Ryška, lékař
NEMOCNICE PROSTĚJOV
• MUDr. Petr Zapletal, vedoucí lékař
• MUDr. David Marek, lékař
• MUDr. Iva Kaňovská, lékařka
• MUDr. Leopold Pavlas, lékař
• Renáta Grygarová, staniční sestra
• Soňa Golinská, fyzioterapeutka
• Martina Folwarczná, všeobecná sestra
• Jarmila Čerkovská, všeobecná sestra
• Gabriela Valová, sanitářka
• Michaela Bolková, všeobecná sestra
FORLIFE
• Eva Szencziová, upratovačka
• Mária Jókaiová, manažérka dennej zmeny
• Valéria Vizsgyák, sestra
• Alexandra Chňapeková, upratovačka
• Kristína Karová, sanitárka
• Žaneta Iričeková, sestra
• MUDr. László Bese, lekár
• Anna Filkóová, rádiologická technička
• Mária Martiová, sestra
NEMOCNICA KROMPACHY
NEMOCNICE PROSTĚJOV
• MUDr. Jitka Dosoudilová, lékařka
• Vladimír Franc, energodispečer
• Martin Kozlovský, sanitář
• Viera Bezoušková, referentka technických
činností
BL AHOPŘEJEME
NEMOCNICE PŘEROV
52
• Ivana Zbořilová, sanitářka
• Simona Dohnalová, všeobecná sestra
• Mojmír Měchovský, sanitář
• Marcela Skopalová, všeobecná sestra
• Sylva Málková, ošetřovatelka
• Markéta Krupová, všeobecná sestra
• Zuzana Šimčíková, všeobecná sestra
• Kvetoslava Ďorková, zdravotnícka laborantka
NEMOCNICA ZVOLEN
• Mária Stieranková, sestra
VNSP LEVOČA
• Matej Barabas, technik počítačov
a informačných sietí
• Katarína Šurcová, sestra
•M
UDr. Martin Tkáč, primár
NEMOCNICE PŘEROV
NEMOCNICA KROMPACHY
• MUDr. Cyril Chrástecký, zástupce primáře
• Yveta Horáková, vrchní sestra
• Šárka Valošková, všeobecná sestra
• MUDr. Romana Kráčmarová, lékařka
• MUDr. Martina Hlobilová, lékařka
• Jitka Nováková, všeobecná sestra
• Bc. Marta Mullerová, námestníčka pre
ošetřovatelskou starostlivosť
• MUDr. Eva Bohmerová, primárka
• MUDr. Peter Nehrer, lekár
NEMOCNICE ŠTERNBERK
• Jana Urbanová, všeobecná sestra
NEMOCNICE VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ
• MUDr. Petr Korčák, lékař
• Bc. Sylva Fojtášková, staniční sestra
• Jana Hustopecká, sanitářka
NEMOCNICE ŠTERNBERK
• MUDr. Barbora Havlíčková, lékařka
• Hana Polášková, sanitářka
• Blanka Zahrádková, sanitářka
PODHORSKÁ NEMOCNICE
• MUDr. Ĺuboš Kuliha, lékař
• Lucie Lukovská, všeobecná sestra
• Jana Vrbická, všeobecná sestra
• Olga Kloudová, staniční sestra
VNSP LEVOČA
• MUDr. Michala Švancárová Tatranská,
lekárka
• Sidónia Ondrová, sestra
• Milan Fiľa, rádiologický
technik
a
k
n
i
m
i
m
e
Naš
ideální
máte k tomu
potomkem,
m
ný
tk y
ze
ro
ba
na
sv ými tolá
ým čerstvě
inky, určitě se
am
pochlubit sv
m
EL
o G
ého
e
A
sv
y
uz
u
in
nám fotk
anci skup
emusí jít po
miminka“. N
odnete zaslat
jako zaměstn
e
li
zh
aš
tě
ro
„N
ch
v
dy
se
te
ze
e
kud se
soucí ná
AGEL .cz.
Pokud byst
ině pracují. Po
ail: casopis@
cké rubrice ne
eří v naší skup
lejte ji na e-m
naší fotografi
sí
kt
v é,
po
st
,
to
ov
ži
em
nk
tí
íle
nk
př
či tatí
lubí i hrdí ta
s maminkou
ELu rádi poch
ostatně, nebo
m
sa
v NA ŠEM AG
už
ať
,
bě
tronické podo
děťátka v elek
Krátce
rodila 25. června.
Malá Agátka se na
ážila
a v
rů
et
a 58 centim
po narození měřil
a
nik
Mo
a
nk
mi
ma
á
4720 gramů. Šťastn všeobecná sestra
jako
Šimurdová pracuje
sí.
dle
Po
i
nic
oc
v Nem
na
ta 4. srp
ětlo svě entimetrů
v
s
il
tř
a
2c
ś sp
na
í měřil 5
n Dyrbu
Malý Ja tce po narozen á maminka Jola ice
rá
n
tn
v
K
s
.
o
a
c
0
ť
Š
ra
:5
.
p
8
ů
í
v
0 gram dokumentačn
0
0
4
il
ž
a vá
jako
dlesí.
cnici Po
pracuje
Dyrbuś ní ARO v Nemo
le
na oddě
ence.
a 10. červ
se narodil metrů a vážila
ra
á
S
a
k
Holčič
49 centi Kateřina
ní měřila
Po naroze . Šťastná maminka
ů
á sestra
3740 gram cuje jako všeobecn
ra
p
Sikorová Podlesí.
ici
v Nemocn
NAŠE MIMINKA
Malý Milánek
přišel na svět
16. července
šťastným rodi
čům Milanovi
a Pavle Orlíkov
Maminka prac
ým.
uje v Laborato
řích AGEL.
Chlapeček
Vik
Po narozen tor přišel na svět 8. sr
í měřil 49 ce
pna.
n
3300 gram
ů. Maminka timetrů a vážil
Jana Heczko
jako všeob
ecná sestra
vá
v Nemocnic pracuje
i Podlesí.
Malá Ema Lupienská při
šla na svět 7. září
v 8:45. Po narození měřila
50 centimetrů
a vážila 3100 gramů. Šťa
stná maminka Mgr.
Jaroslava Lupienská Kor
ičárová, PhDr., pracuje
jako všeobecná sestra v N
emocnici Podlesí.
53
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Poděkování
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
PNOEDMĚO
KC
ON
V IÁCNE Í
Vážení, je mi 70 let, jsem invalidní důchodce. Dne 10. června mi byla lékařkou
Andreou Kastnerovou z oddělení urologie
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
provedena biopsie prostaty. Před tímto
vyšetřením mi byly poskytnuty veškeré
informace k tomuto výkonu. Zejména jsem
se opakovaně dotazoval na bolestivost tohoto zákroku. Bylo mi sděleno, že provedení biopsie prostaty nebolí. Moc jsem tomu
nevěřil a zvažoval jsem odmítnutí. Vše mě
opakovaně a trpělivě o bezbolestivosti ujišťovala i sestra Magdalena Vodičková. Stále
jsem se této biopsie bál, a proto 10. června
jsem šel s obavami na tento výkon.
Když vše skončilo, mohu s klidným
svědomím říci, že si velmi vážím a velice
chválím paní doktorku Kastnerovou za její
profesionalitu při tomto výkonu, kdy
postupně říkala, co bude dělat, tak i sestru
Vodičkovou za přípravu a pomoc vše
zvládnout bez problémů.
Jsem vystrašený člověk, z takových
a podobných zákroků mám obavy, den
předtím špatně spím a necítím se dobře. Celý zákrok trval tak 10 až 15 minut
a veškerý strach zmizel již při odebrání
prvního vzorku. Celý výkon je nebolestivý
díky místnímu znecitlivění injekcí, která
také nebolí. Přístup jak paní doktorky, tak
sestry urologie je příkladný a výjimečně
citlivý, čehož si velice vážím. Píši
Vám proto, že si
54
Vaší práce velice cením a mrzí mě to, že
jsem Vám i přes Vaše ujišťování nevěřil.
Přeji Vám hodně zdraví a úspěchů
ve Vaší práci, spokojené pacienty, a proto
ještě jednou děkuji za Váš přístup a vlídné
zacházení.
S pozdravem J. B.
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat
paní doktorce Lukáčové a sestřičce z polikliniky Ostrava za ochotu a velmi slušné
jednání, zkrátka i za pěkné prostředí.
E. M.
MARTEK MEDICAL
Dobrý den. Chci Vám, jako nadřízenému
paní Haliny Schmejové poděkovat za její
VYNIKAJÍCÍ SPOLUPRÁCI. S čímkoli
se na ni obrátím, umí rychle a spolehlivě
na vše reagovat. Máte štěstí, že máte takové
podřízené, protože za dobrou spoluprací
a obchodem stojí především lidé. I když
určitě patříme mezi Vaše VIP zákazníky,
paní Halina mi už tolikrát pomohla, že
jsem Vás dnes již musela oslovit. Ještě
jednou jí děkuji.
H. V., odbor zásobování Fakultní nemocnice
Ostrava-Poruba
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Dobrý den. Pravidelně navštěvujeme
svého otce a dalšího příbuzného ve zdejší
nemocnici (delší dobu), takže máme možnost porovnávat chování a péči zdravotnického personálu oproti jiným,
ve kterých se náš příbuzný
dříve nacházel a byl ošetřován.
Jsme velmi mile překvapeni zdejším personálem, jeho
ochotným přístupem jakkoliv
pomoci nemocným. Dnes 29.
června tomu nebylo jinak, kdy
službu konající paní Renáta Sochová, Michaela Ćzyžová, Radana
Carbolová a pan David Rzuhovský
byli opět velmi vstřícní, ochotní
a vzorně se starali o vše potřebné
i nad rámec jejich povinností. Přáli
bychom si, aby při hodnocení pracovníků byli tito zohledněni a oceněni.
Děkujeme vedení nemocnice za takové pracovníky. Rodina pana S.
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
Vážený pane řediteli. V uplynulém měsíci
jsem podstoupil čtyři frakce brachyterapie
prostaty na oddělení radioterapie Vaší
nemocnice. Bude-li to možné, rád bych
Vaším prostřednictvím vyjádřil poděkování doc. MUDr. Soumarové a celému
jejímu týmu za vysoce profesionální
a lidský přístup k pacientům. Právě tak
bych rád poděkoval i všem pracovníkům
onkologického oddělení v čele s primářem
MUDr. Maňáskem. Po celou dobu mého
pobytu byli lékaři i ošetřující personál
vždy milí a ochotní, což velmi pomáhá
pacientům v této nelehké životní situaci.
Přeji Vám i všem zaměstnancům
všechno nejlepší a hodně úspěchů v životě
i v profesi.
J. V., Cheb
Dobrý den, rádi bychom chirurgické pohotovosti v neděli 10. srpna nebo především
po celou dobu hospitalizace na dětském
oddělení (JIP i standardní oddělení) od 10.
do 12. srpna touto cestou chtěli poděkovat
za skvělý přístup a jednání všech sestřiček
a lékařů, se kterými jsme se setkali během
dceřiny hospitalizace v Nemocnici Nový
Jičín. Ať to již bylo na všechny sestřičky
a lékařky na dětském oddělení, se kterými jsme se setkali, byly velice obětavé,
profesionální, vstřícné a laskavé – všem
ještě jednou posíláme náš veliký dík! Byli
jsme na dovolené a dceřin úraz nám trochu
„zkomplikoval“ situaci, ale ve výsledku se
dceři nechtělo jít ani moc zpátky na dovolenou, prý si připadala jako u hodných babiček (mladší sestřičky a lékařky určitě ten
výraz „babička“ prominou). Ještě jednou
moc děkujeme a vážíme si vaší pomoci.
Kéž by takových lidí bylo více. Š. a M. Ch. (rodiče
Terezky)
NEMOCNICE PODLESÍ
Vážený pane řediteli, chtěl bych touto cestou poděkovat panu MUDr. Chovančíkovi
a jeho kolektivu za implantaci kardiostimulátoru. Také bych chtěl poděkovat
kolektivu lůžkového oddělení kardiologie
II., za vzorný přístup k pacientům.
S pozdravem pacient J. K.
Pane řediteli, jako pacient interního
oddělení A jsem si zde celý týden připadal
jako ve snu. Celý lékařský a zdravotnický
kolektiv byla jedna velká sehraná skupina.
Vše se zvládalo s neobyčejnou (z mého hlediska) lehkostí, obětavostí, úsměvem i dobrým slovem. Poděkování z mé strany patří
úplně všem. Je vidět, že MUDr. Jan Pyszko
má opravdu kolem sebe jen nejlepší.
Závěrem mi dovolte drobnou úvahu.
Jako dlouholetý pedagogický pracovník si
troufám tvrdit, že kdyby zbytek tohoto národa pracoval s takovým elánem, pečlivostí
a obětavostí jako tohle oddělení interny A,
pak ostatní osazenstvo této planety se Vám
může dívat pouze tam, kde končí nohy
a začínají záda.
Rudolf D.
Dobrý den, rádi bychom s manželem touto
cestou poděkovali a hlavně velmi pochválili váš tým na gynekologicko-porodnickém
oddělení. Na porodním sále jmenovitě
porodní asistentku paní Annu Konečnou
a paní Zuzanu Zikmundovou. Byly velmi
milé, ochotné, usměvavé a profesionální. Pokud budeme ještě někdy rodit, tak
určitě zase u vás a doufám, že i se stejnými
asistentkami.
Na oddělení šestinedělí a na oddělení
novorozeneckém chválíme celý tým sester.
Všechny byly opravdu moc příjemné,
usměvavé, a hlavně ochotné kdykoliv
s čímkoliv pomoct (ve dne i v noci), což
jsem i jako druhorodička velmi ocenila.
Z mého pohledu pacienta nám s novorozenou dcerou byla poskytnuta ta nejlepší
možná péče. A samozřejmě i všichni lékaři,
se kterými jsem přišla do kontaktu, během
pobytu byli naprosto výborní, ochotni
cokoliv vysvětlit, hlavně na novorozeneckém oddělení.
Takže ještě jednou za vše moc děkujeme
a přesto, že jsme z Olomouce, tak by vaše
porodnice byla opět naše volba.
S pozdravem Z.
Kompletnímu zdravotnímu personálu Léčebny dlouhodobě nemocných v Prostějově
děkujeme za péči o naši 88letou matku
V. V., hospitalizovanou na oddělení A od 9. ledna do 9. března. Naše největší poděkování a uznání patří zejména zdravotní
sestře Zuzaně Bilinské, která empatií,
pohlazením i objetím nejlépe pomáhá
snášet přítomnost v LDN vrásčitým a nepohyblivým pacientům. Obrovské uznání
vyslovujeme za empatii i sociální pracov-
nici, paní Zbožínkové.
Naše uznání zasluhuje i pan sanitář
Papica za vstřícnost a pomoc při opakovaných převozech do lékařských zařízení.
Děkují dcery 88leté pacientky J. a E. V.
NEMOCNICE PŘEROV
provedenou epidurální anestesii, která
nakonec neskutečně urychlila cestu na svět
mé malé Laurince.
Přejeme vám všem pohodu při práci,
spokojené maminky a samá krásná finále
nejen v práci, ale i v životě.
Srdečně zdraví Lucie Š. a Laura H.
Dobrý den, chtěla bych alespoň touto formou poděkovat hematologické ambulanci,
zejména vynikající lékařce Michaele Černé
a kolektivu vždy dobře naladěných sester.
Již 10 let jsem se léčila z těžké anémie,
několik let v Praze, avšak až v přerovské
nemocnici se mi dostalo neuvěřitelné
pomoci a jsem opět úplně zdravá.
Děkuji Vám moc a moc. M. Č.
Během mé déletrvající léčby v Nemocnici
Přerov jsem byla léčena na interním oddělení, na urologickém oddělení a LDN – A.
S přístupem a péčí o mou osobu jsem zde
byla velmi spokojena. Proto bych chtěla
za osobní přístup a péči poděkovat kolektivu pracovníků Interny II pod vedením
pana docenta MUDr. Marka. Na urologii
děkuji všem zdravotníkům, zejména
panu primáři MUDr. Jadrníčkovi a panu
MUDr. Hrabcovi. Na LDN – A děkuji
paní Malátkové, kolektivu všech sestřiček vedených vrchní sestrou. Děkuji také
za pěkný přístup všem, kteří se mi věnovali
na odborných vyšetřeních. Na přerovskou
nemocnici nedám dopustit.
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Dobrý den, dne 14. července v odpoledních hodinách byla moje dcera ošetřena
po úrazu hlavy na chirurgické ambulanci
vaší nemocnice. Ráda bych poděkovala
MUDr. Markétě Hermanové a sestře, která
sloužila ten den. Byly velmi milé, profesionální a celou dramaticky vyhlížející situaci
skvěle zvládly, uklidnily osmileté dítě i vyděšenou matku. Moc jim za jejich lidský
i profesionální přístup děkuji a doufám, že
se moje zpráva dostane primáři chirurgické ambulance. Dobrých zpráv není nikdy
dost.
Moc díky. M. M.
Ráda bych touto cestou poděkovala celému
gynekologickému oddělení za „pro mne
dosud nevídaný, úžasný přístup k pacientovi“ při mé hospitalizaci ve dnech 25.
května až 1. června. Kdepak jste vzali tolik
vlídných a milých sestřiček?
S velkými díky V. V.
J. V.
NEMOCNICE
ŠTERNBERK
Dobrý den, zdravíme
báječný kolektiv gynekologicko-porodnického
oddělení Nemocnice
Šternberk. Chtěly bychom
touto cestou ještě jednou
poděkovat všem sestřičkám
a lékařům za vlídný, lidský
a profesionální přístup během hospitalizace. Byla jsem
mile překvapena, jak si sestry
poradily s každou situací, a že
se opravdu nevzdávají a jsou
trpělivé. Péče o novorozeňátka
je prostě v nejlepších rukou.
Zvláště děkuji porodní asistentce Bc. K. Augustové za skvělé
vedení porodu, za to, že mě
chválila a povzbuzovala, když už
mi docházely síly. Velký dík také
patří MUDr. Kropáčovi za skvěle
PNOEDMĚO
KC
ON
V IÁCNE Í
NEMOCNICE PROSTĚJOV
55
ROČNÍK 8
PODHORSKÁ NEMOCNICE
Dobrý den, chtěla bych tímto poděkovat
za nesmírně obětavou a vstřícnou práci
personálu při hospitalizaci mojí maminky.
Viděla jsem, jak namáhavá práce je Vašich
lékařů a sester. Především bych chtěla
poděkovat MUDr. Linhartové za laskavé
jednání a staniční setře Olze Kloudové
za vše, co pro mou maminku udělala s kolektivem sester. Moc děkuji sestře Michaele
Šajbenové, která mojí mamince zpříjemňovala každou chvíli, kdy mohla. Viděla
jsem za dva měsíce, co má maminka zde
ležela, jak namáhavá práce je na oddělení
ošetřovatelské péče. Moc si vážím všech,
kteří zde pracují.
D. Š. a Ing. E. V.
Vážený pane řediteli, byla jsem hospitalizována na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny na přelomu července a srpna.
Ráda bych ze srdce poděkovala celému
oddělení, zejména pak svému ošetřujícímu
lékaři, panu doktoru Oldřichu Piterovi
za příkladnou péči.
Můžete být právem hrdý na personál
na Vašem oddělení, odvádí špičkovou
práci.
S přáním příjemného dne, M. J.
PNOEDMĚO
KC
ON
V IÁCNE Í
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
56
Dobrý den, 6. května se mi ve vaší nemocnici narodila holčička Ema. A tak jsem
měla tu čest pobývat v této nemocnici jako
pacient – klient. Píšu čest, protože to tak je
a ráda bych i na to upozornila, na příkladné chování celého personálu gynekologicko-porodnickému týmu a to už v předporodní péči, v době porodu i po porodní
péči. Vážím si toho obětavého, starostlivého a profesionálního přístupu a musím
uznat, že jsem byla velice mile překvapena, a troufám si napsat, že jsem se s tím
nesetkala, a to už mám děti, které se mi
narodily v jiném zdravotnickém zařízení.
Tak bych tímto chtěla moc poděkovat
celému týmu, ať už to jsou lékaři, porodní asistentky, dětské sestřičky, sanitáři,
za vzornou péči o mě i mé miminko.
Protože ne vždy je to pro maminku
jednoduché a dobrý start je důležitý, což
ovlivní celý jejich život! Práce, kterou zde
odvádějí, je nesmírně zodpovědná a důležitá a měla by být náležitě oceněna, vždyť
co může být krásnějšího než být u zrození
a pomáhat tvorečkům na svět!
Vážím si toho, že jsem zde mohla být
a poznat práci zdravotníků z druhé strany.
Neboť sama jsem zde pracovala na RDG
oddělení a vím, že práce v nemocnici je
náročná, zodpovědná a bohužel mnohdy
i nedoceněná. Ale pracovala jsem u vás
ráda a bude-li to trochu možné, tak se sem
ráda zase vrátím.
S pozdravem, Z. Č.
Vážený pane řediteli, chtěl bych Vám
touto cestou poděkovat a hlavně týmu
MUDr. Tomáše Englera z ortopedického oddělení a paní anestezioložce a její
asistentce, instrumentářce na operačním
sále a sanitáři, kteří byli přítomni u mé
operace dne 28. července. Chci poděkovat
za vysoce profesionální přístup a hlavně
za jejich lidskost. Jelikož jsem po několika
operacích, zatím jsem se s takovým hezkým přístupem nesetkal. Každý člověk má
strach před operačním zákrokem, a když
jsem byl přivezen na operační sál, každý
ze zmíněných přišel osobně a představil se
mi a moc mě uklidnili. Řekli mi, jak bude
operace probíhat a jaká bude následná
péče. Tento tým by měl jít příkladem.
V dnešní uspěchané době, když jsou lidé
zahleděni sami do sebe, moc potěší setkání
s příjemnými lidmi, a to také hodně léčí.
Dále bych chtěl poděkovat na hematologii paní MUDr. Jehlíkové, na interně
MUDr. Kamlerové, MUDr. Tomáši Fajtovi
z ortopedie a panu primáři MUDr. Z. Štěpánovi a celému ortopedickému oddělení
včetně zdravotních sester a sanitářů, kteří dělali
doslova, co
Vám na očích
vidí. Vím, že
v dnešní době,
která je plná
materialismu,
zdravotnictví
není patřičně
ohodnoceno a měli
by být tito lidé placeni zlatem, protože
oni jsou každý den
v kontaktu se smrtí
a pomáhají k návratu
do života, zmírňují
bolest a pomáhají
lidem.
Ještě jednou moc
děkuji.
M. T. S.
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
Vážený pane primáři Boženský, je to již
téměř 4 roky, kdy jsme k vám dojeli se
zápalem plic naší Adélky, která se u vás
narodila 16. 7. 2008. Od narození byly problémy s hypotonií, neprospíváním. Válčili
jsme dva roky s nízkou váhou a po hospitalizaci u vás v nemocnici v listopadu 2010,
a následným ranním převozem na dětské
ARO Fakultní nemocnice, se rozpoutal
kolotoč. Adélka se svou nízkou váhou
i slaboučkými svaly nezvládala dýchání.
A tak jste se spojili s FNO, oddělením
OPRIP B, které se pro nás stalo na půl
roku domovem a doteď přechodným
stanoviskem, kde máme vždy dveře i srdce
všech otevřená.
Až teď, po čtyřech letech, a našimi
utuženými, přátelskými vztahy na OPRIP
jsme se dověděli podrobnosti, a hlavně
o Vašem důležitém rozhodnutí, které
Adélce zachránilo život. Děkujeme, že jste
rozhodl ještě před odjezdem intubovat,
děkujeme, že jste jí dal šanci bojovat. Pak
pokračovala s bojem na ARU. Několikrát
se ocitla na rozhraní, ale chtěla bojovat, její
zdravá hlavička a obrovské srdíčko chtěly
a bojují dodnes. Sice nechodíme, máme
tracheostomii, peg, skoliózu, a sem tam
nám pomáhá dýchací přístroj, ale nevzdáváme se. Je to péče 24 hodin
denně,
FORLIFE
Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som
sa v mene svojom a v mene mojej 6-ročnej
dcéry poďakovala za veľmi ľudský a profesionálny prístup k práci lekára na chirurgickej ambulancii, kde dňa 11. augusta
poobede o 15:48 slúžil pán doktor
MUDr. Oleksandr Kozhaykin a aj zdravotná sestrička, ktorej, žiaľbohu, meno nevieme, kde ošetrili moju dcérku s otvorenou
ranou na obočí. Som príjemne prekvapená
touto profesionalitou a týmto prístupom
pohotovostnej chirurgickej ambulancie
v Komárne, za čo Vám ďakujem.
sa môj pôrod nestal dramatickým a neznesiteľným zážitkom, ale príjemnou
spomienkou. Pri pôrode som mohla využiť
prítomnosť manžela, sprchu, cvičenie na
lopte, epidurálnu analgéziu (EDU). Hneď
po pôrode som mala možnosť, aby mi bola
moja malá dcérka Adelka priložená na
hruď a k prsníku. Najviac ma prekvapila
ochota a trpezlivosť personálu. Starostlivosť o moju dcérku bola veľmi dobrá, ako
aj informovanosť ako správne kojiť. Ešte
raz veľká vďaka.
S pozdravom L. G.
NEMOCNICA ZVOLEN
S pozdravom N. M. a moja dcérka Linda
Dobrý deň, chcela by som sa srdečne poďakovať celému oddeleniu Detskej Chirurgie.
Môjho syna V. V. prijali na podozrenie
zápalu slepého čreva dňa 6. júla. Na druhý
deň ho aj pán primár G. Škodaček operoval. Všetko dopadlo výborne a na tretí deň
ho pustili domov. Preto môžem vyjadriť
len pozitívny názor s plnou spokojnosťou.
Ešte raz Ďakujem. Mgr. Ľ. V.
NEMOCNICA KROMPACHY
S úctou a obrovitánskými díky M., R., D. a A. S.
Dobrý deň, prostredníctvom Vášho časopisu NÁŠ AGEL by som rada poďakovala
celému gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu v Krompachoch. Vďaka profesionálnemu prístupu a rodinnej atmosfére personálu
Bola som hospitalizovaná vo vašom zariadení od 9. do 30. júna. Za čo Vám patrí
veľké poďakovanie – celému oddeleniu,
za starostlivosť. Mala som zlomenú chrbticu, preto píšem po ležiačky. Celý personál
je veľmi milý, súcitia s chorým človekom.
Najviac sa mi páčilo keď som 27. júna
oslavovala mojich 70 rokov a sestričky mi
gratulovali. Bola som milo prekvapená, že
si vážia chorého človeka. Všetka starostlivosť bola na jednotku. Taktiež je všade
čisto a strava na jednotku. Veľmi pekne
ďakujem za starostlivosť, prajem všetko
dobré a aby Vám tá láska ku chorým ostala.
M.
Vážený pán riaditeľ, dňa 15. augústa
ma hospitalizovali vo Vašej nemocnici
na oddelení chirurgia ženy po tom, ako
som si zavolala lekársku pomoc, ktorá ma
previezla na uvedené oddelenie. Dôvod – zápal žlčníka. Dnes ma prepustili
do domácej liečby s tým, že musím dobrať
antibiotiká, a potom s Vašim lekárskym
tímom budeme riešiť moju situáciu,
nakoľko som pacient po operácii bypass
v roku 2011. Týmto by som sa chcela všetkým pracovníkom oddelenia poďakovať,
nepoznám všetkých po mene, ale menovite
MUDr. Púpava, Ježík, sestričky Krajčovičová, Drugdová, sanitárke Porobkovej.
Je tam super kolektív a verím, že ak sa
raz dostanem ku Vám na operáciu môjho
žlčníka stretnem sa s takou ústretovosťou,
ako tieto dni, ktoré som strávila na Vašom
oddelení. Veľmi pekne všetkým ďakujem
a verím, že moje poďakovanie im budete
tlmočiť. Zároveň moje poďakovanie patrí
aj MUDr. Kelementovi, ktorý ma prijímal.
S pozdravom D. H.
PNOEDMĚO
KC
ON
V IÁCNE Í
ale za její úsměv a spokojenost to stojí.
Minulý rok jsme se po dlouhém
bádání dověděli, co naší princezně je.
Má výjimečné onemocnění Nemalinovu
myopatii, typu, který na světě ještě nikdy
nebyl. U podobných onemocnění dochází
k mutaci celého genu, u Adélky se dlouho
nemohlo na nic přijít, protože její gen
je zmutovaný pouze v jeho jedné půlce.
Vyšetřovali v Německu i v Brně. Nevíme
prognózy, ale prý to nejhorší přežila. Nevíme, co nás čeká, ale víme, že kdybyste včas
nepomohl, nebyla by tady. A za to moc,
moc a z celých srdcí děkujeme. Dle vyšetření vznikla mutace pouze u Adélky, a ne
přenosem ani jednoho z rodičů. Rozhodli
jsme se ještě pro jedno děťátko, a protože
obě děti se narodily u vás a my byli jen
a jen spokojeni, vyberu si zase Vítkovickou
nemocnici. Věříme, že vše bude v pořádku,
a věříme, že nás čekají pouze krásné chvíle
radosti.
Děkujeme ještě jednou, za vše, ani nevíte, co to pro nás znamená. Přejeme Vám
i celému oddělení spoustu krásných dní
a stálý úsměv na tváři, protože pak je vše
krásnější. Nikdy nezapomeneme na vše, co
jste pro nás udělal.
57
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Překážkářka Zuzana Hejnová
chce v příštím roce bojovat opět
o zlato z mistrovství světa
MISTRYNĚ SVĚTA A NEJLEPŠÍ ČESKÝ SPORTOVEC LOŇSKÉHO ROKU LETOS ROZJEDE PROJEKT – AKAZU (AKADEMIE ZUZANY
HEJNOVÉ), COŽ JE SÍŤ SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ PRO DĚTI PO CELÉ REPUBLICE.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Zuzany Hejnové
Č
Z ENSEVMĚ O
T AC N
C IECL EE B R I T
eská atletka Zuzana Hejnová se
narodila v roce 1986 v Liberci.
Na své trati 400 metrů překážek se
v Kanadě v roce 2003 stala mistryní světa
do 17 let. O rok později pak v Itálii obsadila 2. místo na mistrovství světa juniorů.
V roce 2005 získala na mistrovství Evropy
juniorů zlatou medaili. Největšími úspěchy
královny překážek je bronzová medaile
z Letních olympijských her 2012 v Londýně a zisk zlata z Mistrovství světa z Moskvy
2014. Je mnohonásobnou vítězkou mítinků
Diamantové ligy, v roce 2013 vyhrála
i celkové hodnocení disciplíny 400 metrů
překážek žen. V loňském roce nastoupila
na této trati celkem k 13 závodům, ani jednou nebyla poražena. Loni byla jako první
Češka vyhlášena nejlepší atletkou Evropy
a nejlepším sportovcem Česka. V anketě
o Světovou atletku roku 2013 ji pořadatelé
vybrali mezi nejlepší trojici. Je držitelkou
českého rekordu časem 52,83 sekundy, což
je zhruba o půl sekundy méně než platný
světový rekord (52,34 sekundy).
58
Zuzko, jaké sporty jste jako dítě zkoušela?
Protože jsem byla hodně aktivní dítě
a chvilku neposeděla, rodiče mě vedli
ke všem sportům od útlého dětství. Plavala
jsem, bruslila, jezdila na běžkách a kole,
hrála tenis, cvičila gymnastiku. Ale atletika byla jediný sport, který jsem provozovala závodně.
Kdy a proč jste se rozhodla věnovat
atletice?
Starší sestra Michaela, která je bývalá
reprezentantka a účastnice Olympijských
her v roce 2004, se věnovala atletice přede
mnou a byla mým velkým vzorem. Líbilo
se mi, jak vyhrává, nosí domů medaile
a soutěží s ostatními. Chtěla jsem být jako
ona a už od 2. třídy jsem začala navštěvo-
vat kroužek atletiky v Liberci a postupně
se seznamovala se základy atletických
disciplín. V 5. třídě jsem byla členkou atletické základní školy, kde jsme také dělali
všechny možné sporty, ale atletice jsme
věnovali největší pozornost. Měla jsem
štěstí na šikovné trenéry, kteří nás rozvíjeli
všeobecně. V 8. třídě jsem přešla z Liberce
do Jablonce nad Nisou k trenérce Daně
Jandové. U té jsem byla do svých osmnácti
let a získala své první mezinárodní, mládežnické tituly a medaile.
Vaše největší úspěchy přišly od roku
2012, tedy od kdy se připravujete pod
taktovkou Dalibora Kupky v pražské
Přece jen je to skupinka sympatických,
mladých kluků. Nežárlí trochu Váš přítel
nebo s nimi chodí na pivo?
Přítel je s klukama kamarád a myslím, že
nežárlí (smích).
Tvrdí se, že překážkářky mají svá
nejlepší léta mezi 28 až 30 roky. Letos
v lednu jste utrpěla při tréninku zranění,
které Vás vyřadilo z celé letošní sezóny.
Jaké máte cíle pro rok 2015? Co světový
rekord?
Pro rok 2015 mám jasné dva cíle. Pokud
všechno půjde dobře a budu zdravá, tak
bych chtěla bojovat o nejvyšší příčky
na halovém mistrovství Evropy, které se
koná po dlouhých letech u nás, v Praze.
Vrcholem letní sezóny je mistrovství světa,
které se koná v Pekingu. Budu obhajovat zlato a proto i tam budu pomýšlet
na vysoké příčky. Musím však být zdravá,
abych to všechno zvládla a mohla bojovat
s nejlepšími.
Jak dlouho ještě plánujete běhat na vrcholné úrovni?
Určitě do olympiády v Riu 2016 a pak uvidím, jak budu na tom hlavně zdravotně.
A Váš největší sportovní sen?
Jeden se mi už splnil, a to získat olympijskou medaili. Kromě toho také zlato
z mistrovství světa. Tak teď už „jen“ vyhrát
olympiádu a doplnit si sbírku medailí.
Chybí mi stále z mistrovství Evropy.
Mezi největší atletické hvězdy patří
v bězích černoši, což je dáno geneticky.
Jak může holka z Liberce porážet závodnice černé pleti, což je v atletice zcela
výjimečné?
Závodnice černé pleti mají spíše navrch
po fyzické stránce. Pokud jde například
o techniku a rytmus mezi překážkami, tam
je zase doháním já. Mám proti Afroameričankám výhodu v rytmu a přeběhu
překážek. Ony, i když jsou rychlejší, sem
tam něco ztratí na technice.
Od juniorského věku jste dobývala svět
a vozíte medaile. Nebylo Vám někdy líto,
že Vaše spolužačky si užívají a Vy dřete
na tartanu, v posilovně atd.?
Abych pravdu řekla, tak občas se mi určitě
na trénink nechtělo, ale mám v sobě určitou zodpovědnost a kladu si cíle, kterých
chci dosáhnout. Takže většinou zvítězila
touha tímhle směrem a věnovala jsem
svůj volný čas tréninku, místo užívání
s kamarády. Vždycky mě to hrozně bavilo,
takže jsem neměla pocit, že bych o něco
přicházela. Naopak jsem si vždycky říkala,
že mám mnohem více, než ostatní.
Nastal ve Vaší kariéře moment, kdy jste
měla opravdovou krizi nebo dokonce
chtěla s atletikou skončit?
Hlavně psychicky jsem byla na dně
po mistrovství Evropy v roce 2011. Byla
jsem považovaná za favoritku, ale nakonec
jsem skončila na čtvrtém místě. Tehdy
jsem měla chuť všechno změnit. Byla přede
mnou ale olympiáda, proto jsem musela
sebrat všechny síly a motivovat se do další
práce.
Jaké máte vlastnosti – přednosti a naopak slabiny?
Cílevědomost, pracovitost, upřímnost.
Naopak strašně nerada prohrávám. Kromě
toho jsem občas náladová a tvrdohlavá.
Vozíte si na závody nějaký talisman?
Mám plyšového medvěda, který se mnou
jezdí všude po světě a jmenuje se Česťa.
Také vozím několik malých kamínků,
které mají různé účinky.
Říká se, že jste muzikálně nadaná
a hudbě se věnujete od dětství. Byla jste
členkou školního sboru Červík Pepík
a v dětství hrála na klavír. Jak dlouho
jste hrála a zvládla byste dnes zahrát
třeba Bacha či Mozarta?
Na klavír jsem hrála celou základní i střed-
ní školu. Takže zhruba od 6 do 19 let.
Na základní škole jsem kombinovala
hudbu a sport a rozhodovala se, čemu budu
věnovat více času. Nakonec zvítězil sport
a klavír šel trochu stranou. Na střední
pedagogické škole je hra na klavír povinná,
takže jsem hrála už jen to, co bylo třeba,
ale učit se něco navíc, než jsem si přinesla
ze základní školy, už jsem nestíhala kvůli
sportu. Takže zahraju leccos, ale už to není
to co dříve. Teď už si zahraju občas jen pro
radost.
Při loňském slavnostním atletickém
večeru jste se veřejně představila u kláves, když jste zpěváka Petra Vondráčka
doprovodila při písni „Zuzka běží pro
zlatou.“ Před časem jste spolu s kolegyněmi ze štafety veřejně zazpívaly. Kdy
Vás uvidíme v televizi sólově zazpívat,
třeba jako Roman Šebrle či Gábina Soukalová, jež jako Vy trénuje s muži?
Třeba někdy dostanu příležitost. Zpívám
ráda a baví mě to (smích).
Slyšel jsem, že také máte ráda jídlo. Co
Vám nejvíce chutná a prozraďte recept,
co byste uvařila významné návštěvě.
Jídlo mám ráda moc a záleží opravdu
na náladě a chuti. Nejvíce preferuji asijskou
kuchyni a návštěvě bych uvařila právě něco
z ní. Třeba thajské krevety se skleněnými
nudlemi.
K Vašim zálibám patří golf, lyžování,
potápění a také chytání ryb. Můžete se
pochlubit Vaším největším úlovkem?
Ryby chodíme občas lovit jen na soustředění v Jižní Africe. Tam mě to baví, zrelaxuji
u toho, ale jinak se chytání ryb nevěnuji,
takže žádné speciální úlovky nemám.
Máte oblíbené také cestování. S Vaším
přítelem vyrážíte zejména do Asie a Afriky, kde se zejména věnujete potápění
či výšlapům. Kde se Vám nejvíce líbilo
a proč?
Nedá se říct, že by se mi někde líbilo o mnoho více, než jinde. Umíme si
to udělat pěkné a zajímavé všude. Ale
Z ENSEVMĚ O
T AC N
C IECL EE B R I T
Dukle – a to se skupinou devíti až deseti
mužů v čele s Pavlem Maslákem. Co Vám
tato spolupráce dává?
Poslední rok už nás není tolik, zbylo nás
ve skupině pět. V mužské společnosti je mi
určitě lépe, než tomu bylo dříve mezi holkami. Kluci jsou všichni moc fajn a rozumíme si, jsme kamarádi. Jsou všichni lepší
než já a mě to nutí vydat ze sebe mnohem
více, než tomu bylo dříve. Snažím se je
stíhat a tím posouvat své možnosti. Trénink je zaměřený více sprintersky a silově
a zároveň je všechno náročnější.
59
ROČNÍK 8
opravdu krásné byly Filipíny, kde jsme
toho procestovali hodně a zažili spoustu
dobrodružství. Každý kousek této země je
jiný, jsou tam jiní lidé, jiná kultura a dají se
tam podnikat jiné činnosti. To bylo na tom
to nejhezčí.
Slyšel jsem, že některé Vaše zážitky
z těchto cest byly adrenalinové. Můžete
nějaký popsat a sdělit, jaký „adrenalinový“ zážitek příště plánujete?
Já doufám, že takové adrenalinové zážitky
mě už nečekají. Zpětně si uvědomuji, že
chvílemi to bylo opravdu hodně nebezpečné. Třeba právě na Filipínách, kdy jsme
přijeli v pozdním odpoledni do městečka
v horách. Nechali jsme si velké batohy
uschované v ,,hotelu“ a vydali se na cestu do vesničky, jen s pár věcmi v malém
batůžku, kam nevedla silnice a lidé se tam
mohli dostat jedině pěšky. Bylo zapotřebí
přejít hřeben a sejít dolů do vesničky. Zdálo
se to jako vcelku pěkná procházka, kterou
bychom měli zvládnout do setmění a neměla by trvat více než 3 hodiny. Když jsme
vycházeli, bylo krásně, sluníčko a teplo.
Jakmile jsme vyšli na vrchol kopce, začalo
se hodně rychle zatahovat, foukat a během
10 minut strašně pršet. Na vrcholu kopce
byl jen jeden malý prostý domek, ve kterém bydlela mladá slečna s malou dcerkou
a prodávala pár věcí, většinou, co sama
upekla. Řekla nám, že nemáme na výběr
a musíme jít dolů. To už strašně pršelo,
hřmělo, blesky létaly kolem nás a hromy
bouchaly snad přímo nad námi. Cesta dolů
v těchto zemích opravdu není cesta. Je to
pěšinka, která místy není vůbec vidět,
a často nevíte, jestli jste z té dané ,,cesty“ nesešli jinam, než jste chtěli. Šli jsme
zabalení v pláštěnkách a měli jen jednu
čelovku, protože já jsem ji při přebalování
batohů zapomněla. Šli jsme lesem, nikde
nikdo, jen šílené počasí, hromy, blesky, co
občas rozsvítily celé okolí, strašná tma a já
s přítelem a jednou malou baterkou. Přítel
šel první, ušel pár kroků, otočil se a svítil
mi na cestu. Takhle jsme šli celou cestu.
Brodili jsme se vodopády, lesem, občas
se přidržovali rukama skal a doufali, že
jdeme správně. Bylo to opravdu hodně náročné jak fyzicky, tak psychicky. Přítel byl
na pokraji sil, já mám přeci jen trochu lepší
fyzičku a přemlouval mě, že přespíme pod
přístřeškem, který jsme cestou míjeli. Když
jsem si ale představila, jak spíme venku,
úplně promoklí a zmrzlí, tak jsem ho raději
přesvědčila, že to dojdeme. Už to nebylo
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
do cíle daleko. Nakonec jsme to zvládli
a došli do penzionu ve vesničce, kde jsme si
pronajali skromný pokojíček. Paní domácí
nám udělala čaj i večeři a my byli šťastni,
že jsme to ve zdraví přežili. Přítel měl celou
noc vysokou horečku, a když jsme se vzbudili, byla strašná mlha a místo krásných
výhledů na rýžové terasy jsme viděli sotva
10 metrů před sebe. Stála ta děsivá cesta
za to? Po snídani se vyjasnilo, přítel se
z horečky vyspal a my se mohli kochat krásami země, kam se jen tak někdo nepodívá,
a užívat si původní obyvatele Filipín. Stálo
to za to, ale bylo to opravdu nebezpečné.
A na závěr tato otázka. Zkuste si zavěštit
– co bude dělat nebo by chtěla dělat
Zuzka Hejnová za deset let? Kde bude
bydlet, co bude dělat, kolik bude mít
dětí…?
Za 10 let bych se ráda věnovala projektu,
který budeme rozjíždět už letos – AKAZU
(Akademie Zuzany Hejnové). Jde o síť
sportovních kroužků pro děti po celé
republice, zaměřený na všeobecný a zdravý
rozvoj dětí. S přihlédnutím na věk a vývoj
dítěte. Chtěla bych bydlet v Praze s manželem a mít 2 děti (smích).
INZERCE
Před a po operaci kyčelního či kolenního kloubu
Nový pacientský průvodce

Pacient se dozví, jak se na operaci připravit
a co dělat pro správnou rekonvalescenci

ího k
ho kyčt eln
ce umělé
ilo
Opera vigovaným systémem OrthoP
počítačov
loubu
®
ě na
Zdarma ke stažení na lepsipece.cz
Z E S V Ě TA C E L E B R I T

60
Operace
počítačov
umělého
ě navigov
Novinka
www.lepsipece.cz
Lidé se často obávají s lékaři otevřeně hovořit o svých zdravotních problémech, a nedozví se tak o metodách, které se díky
novým poznatkům a technologiím neustále vyvíjejí. Proto Skupina B. Braun vytvořila projekt pod názvem Lepší péče.
Na www.lepsipece.cz tak můžete sdílet rozhovory s lékaři a zkušenosti pacientů týkající se různých oblastí onemocnění.
aným systé
kolenníh
mem Orth
oPilot ®
o kloubu
NEMOCNICE
61
| BOHUMÍN, Poliklinika Bohumín, Čáslavská 1176 • Tel.: +420 596 014 379 | BRUNTÁL, Nádražní 29a • Tel.: +420 554 721 430 | ČESKÁ TŘEBOVÁ, Poliklinika Dopravního zdravotnictví, Nám. Jana Pernera 446 • Tel.: +420 465 568 437
| ČESKÝ TĚŠÍN, Nemocnice Český Těšín, Ostravská 1690 • Tel.: +420 558 769 343 | KELČ, Kelč č. p. 31 (na náměstí) • Tel.: +420 606 038 123 | NOVÝ JIČÍN, Nemocnice Nový Jičín, Purkyňova 2138/16 • Tel.: +420 556 773 300 | NOVÝ JIČÍN, Poliklinika AGEL
(u bývalého Tonaku), Revoluční 2214 • Tel.: +420 556 416 154 | OLOMOUC, Poliklinika Dopravního zdravotnictví, Jeremenkova 40/1056 • Tel.: +420 972 748 553 | OPAVA, Partyzánská 7 • Tel.: +420 553 623 940 | OSTRAVA–MOR. OSTRAVA, Poliklinika,
Kostelní 96 • Tel.: +420 596 111 926 | OSTRAVA–MOR. OSTRAVA, Poliklinika Dopravního zdravotnictví, Tyršova 34 • Tel.: +420 596 101 606 | OSTRAVA-VÍTKOVICE, Vítkovická nemocnice, Zalužanského 1189 • Tel.: +420 595 633 290 | PLZEŇ,
Poliklinika Dopravního zdravotnictví, Švihovská 14 • Tel.: +420 972 523 208 (209) | PRAHA, Poliklinika Dopravního zdravotnictví, Italská 37 • Tel.: +420 222 232 870 | PROSTĚJOV, Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1 • Tel.: +420 582 315 298
| PŘEROV, Nemocnice Přerov, Dvořákova 75 • Tel.: +420 581 271 233 | ŠTERNBERK, Nemocnice Šternberk, Jívavská 1435/20 • Tel.: +420 587 800 368 | ŠUMPERK, Lékařský dům, M. R. Štefánika 3 • Tel.: +420 583 311 240 | ŠUMPERK, Nemocnice
Šumperk, Nerudova 640/41 • Tel.: +420 583 212 191 | TŘINEC, Nemocnice Podlesí, Konská 453 • Tel.: +420 558 324 862 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Nemocnice Valašské Meziříčí, U nemocnice 980 • Tel.: +420 571 758 170
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Křížovka
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALÍČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
POMŮCKA:
ABRAZE,
APIA, KUCHE,
PJ, TERST
PŘIDÁVAT
SŮL
2. DÍL
TAJENKY
POHYB
VZDUCHEM
ČESKÉ
MĚSTO
NĚKDEJŠÍ
ČESKÁ
STŘÍBRNÁ
MINCE
POKLOP
VRCH U
BĚLEHRADU
DEŠŤOVÁ
JMÉNO
VODA
ZPĚVAČKY
STÉKAJÍCÍ
LANGEROVÉ
PO POVRCHU
TKANINA
V ATLASOVÉ
VAZBĚ
OVOCNÝ
NÁPOJ
LÍSKOVÝ
POROST
MOUČKA
Z KURKUMY
VÝKVĚT
KAKI
DRUH
TĚLESNÉHO
CVIČENÍ
ŘÍMSKY 501
MOŽNÁ
PLAZI
OBYVATEL
HOR
CELNÍ KÓD
ITÁLIE
1. DÍL
TAJENKY
CYKLICKÝ
AMID
ANGLICKY
"UMĚNÍ"
NALÉVAT
DOVEDNOST
ŠUPINKY
ODLUPUJÍCÍ
SE OD OCELI
PŘI KOVÁNÍ
NÁSYP
Z KAMENÍ
JEZ
POTŘEBA
ORÁČE
SADA
NÁMĚT
ZNAČKA
TITANU
CITOSLOVCE
TROUBENÍ
PŘÍBUZNÁ
SPOJKA
SLEZSKÁ
ŘEKA
POBŘEŽNÍ
HRÁZ
SÍDLO V
KOLUMBII
ŽENSKÉ
JMÉNO
ŘEMÍNEK NA
KRKU PSA
PŘENÁŠET
DOPADNUTÍ
ZÁMEZÍ
OVOCE
OZNAČENÍ
LETADEL
NIZOZEMSKÝCH ANTIL
KANYSTR
BĚLOVESKÁ
KYSELKA
KANADSKÁ
PROVINCIE
(WINNIPEG)
NIČIT OHNĚM
ZNAČKA
RUTHENIA
LEPIDLO
PTAČÍ
POTRAVA
VYSOKÉ
KARTY
VÝTVOR
KOŽEŠINA
Z CIBETKY
SENOSEČ
HOD
KŘÍŽOVK A
ITALSKÝ
PŘÍSTAV
ZÁKRSEK
ZNAČKA
LYŽAŘSKÝCH
BRÝLÍ
ZÁRMUTEK
SLOVENSKY
"JIKRA"
ROVNĚŽ
ÚTOK
CITOSLOVCE
REZIGNACE
PERSONAL
COMPUTER
ELEKTRICKÝ
SPÍNAČ
3. DÍL
TAJENKY
PŘÍLIŠ
MNOHO
SLABĚ
ČÍNSKÉ
SÍDLO
SOUČÁST
HOUSLÍ
DRUN VÍNA
POPĚVEK
MIŘÍKOVITÁ
ROSTLINA
VLASTNÍ
PRIMÁTŮM
VOZKŮV
POVEL
ZNIČENÍ
NAJETÍM
KUS LEDU
NEUKRÝVAT
TUMÁTE
POLEDNÍKOVÁ ZNAČKA
62
ČESKÝ
HEREC
CITOSLOVCE
PODIVU
OFAČOVAT
ZNAČKA
INDIA
NÁZEV
PÍSMENE
VYHYNULÝ
PŠTROS
ZNAČKA
ZIRKONIA
OBRUŠOVÁNÍ
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. listopadu 2014 na email [email protected] Do předmětu emailu uveďte heslo „křížovka – říjen“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět
dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti Martek Medical a AGEL Lékárna.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Starý dům a mladá žena, samá práce zaručena.
Z celkového počtu 91 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé: Soňa Musilová (Nový Jičín), Jana Spáčilová (Přerov),
Andreja Vodíčková (Zvolen), Zuzana Zlámalová (Olomouc), Gustav Branny (Český Těšín).
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept v NAŠEM AGELu bude
odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
LOSOS NA GRILU
SE ZELENINOU
RE CE
FA BE RN AT ÍK A,
PT OD PA NA AD OL
KL IEN TA VÍ TKOV
IC KÉ NE M OC NI CE
ilovací
ínu, olivový olej, gr
etka drceného km
šp
li,
so
a
etk
šp
a,
.
keta, lilek
logra mu losos
rajčata, paprika, cu
Ingredience: pů l ki
na gril dle chuti –
a
in
len
ze
,
ýn
ar
zm
koření na ryby, ro
ložíme na něj
peme kořením, po
sy
po
,
jem
ole
e
m
pokape
y
krájíme na plátk y,
ájíme ta ké na plátk
Postup: Lososa na
nici. Zeleninu na kr
ed
v l
et
lež
od
li
ižn
ví
ujeme přibl ě 10
a nechá me ch
iniov ý tácek a gril
um
snítk y rozmar ýnu
al
na
e
m
dá
a
os
plátk y brambor.
ilování. Plátk y los
rilovat i přílohu –
ug
e
a připravíme ke gr
em
ůž
M
.
nu
ni
me, stejně ta k i zele
minut, mírně osolí
RE CE PT OD PA NÍ
M IC HA ELY
KU KI EL KO VÉ , KL
IEN TK Y
VÍ TKOV IC KÉ NE M
OC NI CE
Ingredience: 50 0
gramů nastrou hané
cu kety, 50 0 gramů
do pečiva, 1 lžička
hlad ké mou ky, 30
skořice, 2 vejce, 10
0 gramů cu kru, 1
lžic oleje. Můžeme
prášek
přidat lžíci ka kaa.
Postup: Vše smích
áme a pečeme při
180 stupních Celsi
potřít marmeládo
a. Vychlad lou buch
u, nebo polít čoko
tu můžeme dle ch
ládou.
uti
RECEPTY ČTENÁŘŮ
BUCHTA
Z CUKET Y
63
ROČNÍK 8
ČÍSLO 5
ŘÍJEN 2014
Kalendář vzdělávacích akcí
LABORATOŘE AGEL
NEMOCNICE PŘEROV
17. ŘÍJNA 2014
MEZIREGIONÁLNÍ SKLÍČKOVÝ
SEMINÁŘ – Pro lékaře
MÍSTO A ČAS: Žerotínský zámek Nový Jičín,
sál Nová galerie, 13:45
INFO: laboratore.agel.cz/odbornici/kalendar-akci.html
18. LISTOPADU 2014
PRŮŘEZ PROBLEMATIKY
NA INTERNÍM ODDĚLENÍ
MÍSTO A ČAS: přednáškový sál v budově
ředitelství, 12:30
INFO: nemocniceprerov.agel.cz
PODHORSKÁ NEMOCNICE
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
24. ŘÍJNA 2014
VISCEROSOMATICKÉ VZTAHY
Přednáška Mgr. Petra Bitnara
MÍSTO A ČAS: zasedací místnost pavilonu
interních oborů, 14:00
INFO: [email protected]
25. A 26. ŘÍJNA 2014
VISCEROSOMATICKÉ VZTAHY
A JEJICH VYUŽITÍ V KLINICKÉ PRAXI
Kurz pro rehabilitační pracovníky
MÍSTO A ČAS: zasedací místnost pavilonu
interních oborů, 9:00
INFO: [email protected]
NEMOCNICE PODLESÍ
5. LISTOPADU 2014
XVI. KARDIODEN
Konference věnovaná problematice
kardiovaskulárních onemocnění
MÍSTO A ČAS: hotel VITALITY, Vendryně,
8:30
INFO: kardioden.nemocnicepodlesi.agel.cz
K ANLEEM
NO
DÁ
CN
Ř IA
CE
KC Í
NEMOCNICE PROSTĚJOV
64
23. ŘÍJNA 2014
REHABILITACE V MEDICÍNĚ –
MULTIOBOROVÝ SYSTÉM
MÍSTO A ČAS: zasedací místnost stravovacího provozu, 13:00
INFO: nemocniceprostejov.agel.cz
22. LISTOPADU 2014
X. REGIONÁLNÍ KONFERENCE
DĚTSKÝCH SESTER A III.
PROSTĚJOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN
Konference pro lékaře i nelékařský
personál
MÍSTO A ČAS: Hotel Tennis Club, Prostějov,
9:00
INFO: nemocniceprostejov.agel.cz
15. ŘÍJNA 2014
9. OŠETŘOVATELSKÝ KONGRES: KOMPLEXNÍ PÉČE O SENIORY – Seminář
pro NLZP
MÍSTO A ČAS: zasedací místnost v Bruntále,
14:00
INFO: nemocnicepodhorska.agel.cz
23. ŘÍJNA 2014
VYBRANÁ TÉMATA Z CHIRURGIE
Seminář pro lékaře
MÍSTO A ČAS: zasedací místnost v Bruntále,
15:00
INFO: nemocnicepodhorska.agel.cz
20. LISTOPADU 2014
VYBRANÁ TÉMATA Z RADIODIAGNOSTIKY – Seminář pro lékaře
MÍSTO A ČAS: zasedací místnost v Bruntále,
15:00
INFO: nemocnicepodhorska.agel.cz
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
22. ŘÍJNA 2014
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ GARANTOVANÝ
ORL ODDĚLENÍM – Vzdělávací akce
pro lékaře
MÍSTO A ČAS: Kongresový sál Šumperské
nemocnice, 18:00
INFO: nemocnicesumperk.agel.cz
29. ŘÍJNA 2014
NEMOC JMÉNEM ZÁVISLOST
Vzdělávací akce pro nelékařské
zdravotnické profese
MÍSTO A ČAS: Kongresový sál Šumperské
nemocnice, 8:00
INFO: pouze pro zaměstnance
10. – 12. LISTOPADU 2014
SESTRA A AGRESIVNÍ PACIENT
Vzdělávací kurz pro nelékařské
zdravotnické profese se zacílením
na obranu personálu při komunikaci
s agresivním pacientem
MÍSTO A ČAS: Kongresový sál Šumperské
nemocnice, 8:00
INFO: pouze pro zaměstnance
19. LISTOPADU 2014
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ GARANTOVANÝ
CHIRURGICKÝM ODDĚLENÍM
Vzdělávací akce pro lékaře
MÍSTO A ČAS: Kongresový sál Šumperské
nemocnice, 18:00
INFO: nemocnicesumperk.agel.cz
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
26. LISTOPADU 2014
8. PRACOVNÍ KONFERENCE PRO
PRAKTICKÉ LÉKAŘE, SPECIALISTY,
SESTRY A LABORATORNÍ
PRACOVNÍKY
MÍSTO A ČAS: Dům kultury Akord, OstravaZábřeh, 15:30
INFO: http://nemocnicevitkovice.agel.cz
IX. OSTRAVSKÉ DNY
LÉČEBNÉ VÝŽIVY
30. - 31. října 2014
> DTO, s.r.o., Ostrava (bývalý Dům techniky)
> Registrace a program na webu: vavia.agel.cz
JEDNIČKA V DISTRIBUCI
ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
Zásobujeme 175 lůžkových
zdravotnických zařízení
a 900 ambulancí
http://martekmedical.agel.cz
Download

Nemocnice Nový Jičín má zmodernizované operační sály