Mŕtvolu bezdomovca našli policajti pri Magnólii
Viac na
strane
3
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 44 Ročník XX
Utorok 2. novembra 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk Tel./fax: 033/762 84 25
viac videospráv na webe
Plamienky spomienok
www.piestanskytyzden.sk
Obnova Teplickej
podnikateľom
strpčuje život
Piešťanskí obchodníci,
ktorí majú svoje
prevádzky na Teplickej
ulici, podali na mestskom
úrade petíciu. Nepáči sa
im, že obnova ulice trvá
neúnosne dlho, a preto
prichádzajú o klientov
a peniaze. Mesto sa však
touto petíciou začne
zaoberať až v momente,
keď predkladatelia
opravia formálne chyby.
Na odpoveď majú
tridsať dní.
Viac na strane
4
Pätnásťročný
zahodil marihuanu
pred policajtom
Viac na strane
3
Z trosiek kamiónu
vyviazol zdravý
Viac na strane
Tichá spomienka na milovaných sprevádzala ľudí pri návšteve cintorínov počas Sviatku
všetkých svätých. Zapáliť sviečku, priniesť kytičku či kvetináče plné chryzantém - tak sme si
uctili pamiatku tých, ktorí už nie sú medzi nami. Viac na 6. a 7. strane. Foto: Igor Paulech
na potulkách regiónom
Šterusy, obec plná pamiatok
Po prvý raz sa obec spomína pod názvom Cheteruch.
Dominantou Šterús je Kostol sv. Márie Magdalény z roku
1685. Rovnako ako sochy Jána Nepomuckého a Panny
Márie je národnou kultúrnou pamiatkou. Umelecké
diela tu vytvára i rezbár Ernest Slabý, ktorého
betlehemy sa dostali aj do zahraničia.
Viac na stranách
14-15
5
Deanku po páde
„rozchodili“
v Piešťanoch
Viac na strane
16
Kerky pre život
tetovali
na pomaranče
Viac na strane
10
2
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
editorial
Dnes píše
Igor
Paulech
na tému:
Dušičkový
čas
Začali sme odkrajovať úvodné dni z ďalšieho mesiaca novembra. Na hodinkách sme
si dokonca nastavili zimný čas.
Už starovekí Kelti verili, že
práve prvého sa končí leto a
začína sa vláda zimy. Vravievali, že v tomto období chodia
po zemi mŕtvi. Preto ich uctievali, a aby si naklonili ich priazeň, prinášali im rôzne obety. Tento zvyk prostredníctvom
Sviatku všetkých svätých neskôr prebrali i kresťania.
Kroky mnohých v týchto
dňoch preto smerovali na
miesta poslednej rozlúčky s ich
blízkymi. Cintoríny, ale i časti
niektorých ciest sa rozsvietili
tisíckami mihotavých svetiel z
kahancov a sviečok.
Dušičkové dni v Piešťanoch
dokonca prežiarilo jesenné
zubaté slnko, no do vlasov zafúkal i nepríjemný vietor. Ľudia ozdobili hroby venčekmi,
kvetmi a na viacerých pomníkoch nahusto farbami rozkvitli aj dušičkové chryzantémy. Spomenuli sme si na tých,
ktorí nás opustili, a postávajúc pri chladných mramorových
doskách sme ticho vyslovili
úprimnú modlitbu. Piešťanci si
tiež pripomenuli pamiatku jednej z najvýznamnejších osobností nášho mesta. Práve prvého novembra uplynulo stoštyridsať rokov od narodenia Ľudovíta Wintera.
V blikotajúcej atmosfére
plamienkov sviec a červenkavých svetiel cintorínov sa mi
preto v mysli potichučky vynorili slová jednej známej slovenskej piesne: „Novembrové
chryzantémy, drobučký dážď
smútok nevyprší. Nikto nie je
sám, stretáš svojich predkov,
tu v nás žije všetko. Novembrové chryzantémy, dážď dušičkový...“
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
aktuálne
NA „BARINU“ VEDIE NOVÁ CESTA
Obyvatelia slepej „kanadskej“
uličky ústiacej do Vrbovskej cesty sa po polstoročí brodenia vo
vode a blate dočkali suchej komunikácie. Mesto im stavia novú
cestu za 44 300 eur.
„Podľa zmluvy by malo byť
dielo ukončené 15. novembra,“
informovala nás vedúca referátu
správy Mestského úradu Piešťany,
Eva Pobjecká. V piatok 29. októb-
ra sme na stavbe oslovili pracovníkov, ktorí tu kládli dlažbu. „Mali by sme byť hotoví už v stredu.
Obyvatelia sa o nás starajú ako
o svojich, vážia si našu prácu,
aj popoludňajšiu kávu a čaj nám
uvaria,“ prezradili nám robotníci.
Celá stavba netrvala ani tri
týždne. V rámci nej stavbári vykonali kompletnú rekonštrukciu
pôvodných vrstiev komunikácie.
Do slepej uličky v Kanade sa chodievalo za dažďa iba v gumákoch.
„Odstránili jestvujúcu konštrukciu, vybudovali kanalizačné vpuste, ktoré ústia do novovybudovanej zbernej kanalizačnej vetvy.
Následne cestu vydláždili zámkovou dlažbou,“ komentovala E. Pobjecká stavbu, na ktorú si mesto
vzalo úver.
„Sme nesmierne šťastní, že
nám konečne urobili cestu! Po
dvadsiatich rokoch je to po prvýkrát, čo som sa domov po daždi
nebrodil v gumákoch barinou,“
povedal nám Ivan Duda mladší,
obyvateľ ulice, ktorú Kanaďania
nazývali podľa niekdajšieho detského ihriska - Barina. „Škoda len,
že mesto nesúhlasilo s tým, aby
vydláždili aj priestor, ktorý slúži
na otáčanie áut. Je to síce môj
súkromný pozemok, ale plot som
si posunul tak, aby sa tu všetci
mali kde otáčať. Cesta je taká
úzka, že dve autá sa v miestach,
kde v projekte ostal priestor pre
zeleň, nevmestia. To bolo nedomyslené. Neviem, prečo navrhol
projektant takéto riešenie,“ dodáva I. Duda.
V. Dusíková
Pomáha riešiť spotrebiteľské spory
Trnavský samosprávny kraj
(TTSK) nedávno podporil zámer
Združenia na ochranu práv spotrebiteľov z Popradu a spoločne vytvorili sieť kontaktných
miest špecializujúcich sa na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov – ombudspot. Táto
bezplatná služba začala v našom
kraji fungovať v lete.
Obyvatelia TTSK majú možnosť nakontaktovať sa na mediátorov, ktorí pôsobia v jednotlivých
regiónoch. Riešia spotrebiteľské
otázky bez ohľadu na hodnotu
sporu, ktoré sa týkajú najrôznejších druhov výrobkov a služieb.
„Uzavrieť dohodu sa podarilo
napríklad v prípade spotrebiteľky
z Piešťan, ktorá opakovane reklamovala deformáciu plastových
okien. Hoci predajca reklamáciu
odmietal uznať, na spoločnom
rokovaní i s výrobcom a spotrebiteľkou, ktorú na ňom sprevádzal
mediátor, sa strany dohodli na
demontáži okien a vrátení celej
kúpnej ceny. Veľmi často sa takto
riešia napríklad nesprávne vyúčtované dodávky energií, neuznané reklamácie odevov a obuvi,
kontroverzné odborné posúdenia, neochota vykonať reklamáciu, poškodený či chybný tovar,
neprijateľné zmluvné podmienky, klamlivá reklama či agresívne praktiky, úmyselné uvedenie
spotrebiteľov do omylu, opome-
nutie informačných povinností či
iné porušenia zákonov na ochranu
spotrebiteľa,“ hovorí kontaktná
osoba z Ombudspot Trnava Darina
Javorová.
Podľa jej slov, aby sa podnetom mediátori začali zaoberať,
musí ísť o spotrebiteľský spor, napríklad o reklamáciu tovaru alebo služby. Kontaktná osoba informuje mediátora o podstate problému, následne mu dodá dokumentáciu k prípadu. Ak si to situácia vyžaduje, mediátor požiada
spotrebiteľa o podrobnejšie informácie. Potom zvyčajne kontaktuje druhú stranu a hľadá riešenie,
dohodu akceptovateľnú pre obe
strany.
(IP)
Pošta zápasí s nedostatkom kolkov
Na niektorých poštách na Slovensku nie je možné
zakúpiť kolkové známky. Výpadok podľa informácií Slovenskej pošty z minulého týždňa spôsobilo
omeškanie dodávok kolkových známok zo strany
štátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za ich
zabezpečenie. V Piešťanoch kolky ešte zoženiete.
„Slovenská pošta kolky objednala s dostatočným
predstihom, pričom už pri počiatočných výpadkoch
kolkov niektorých nominálnych hodnôt sme zásoby
presúvali medzi pobočkami,“ povedal hovorca Slovenskej pošty Juraj Danielis. „Dnes sú však kolky v
niektorých lokalitách vypredané.“ Slovenská pošta
odporúča, aby do času, kým sa neobnoví dodávka
kolkov, využívali ostatné formy úhrad za správne
a súdne poplatky. Orgány, ktoré takéto poplatky
vyberajú, sú povinné akceptovať i náhradný spôsob
platby - vkladom v hotovosti do pokladnice orgánu
(do 300 eur), poštovým poukazom na účet a bankovým prevodom. Podľa hovorcu Slovenskej pošty sa
dajú v našom meste kolky ešte zakúpiť - a to na poštách Piešťany 1 (Kukučínova), Piešťany 4 (Vážska)
aj Piešťany 5 (Staničná). Na pošte Piešťany 4 sú však
k dispozícii už iba kolkové známky od 20 eur vyššie.
V okrese Piešťany ešte v stredu minulý týždeň
mali kolky na deviatich poštách - v Borovciach,
Drahovciach, Krakovanoch, Maduniciach, Nižnej,
Sokolovciach, Trebaticiach, vo V. Kostoľanoch a vo
Vrbovom. Zvyšné pošty už kolky vypredali. (IP/TS)
aktuálne
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
Marihuanu našli u pätnásťročného!
Minulý piatok mestská polícia vykonávala kontrolu zameranú na podávanie alkoholických a iných návykových látok osobám mladším ako 18
rokov. Motohliadka našla v mestskom
parku po deviatej hodine večer pätnásťročného Piešťanca. Dychovou
skúškou policajti zistili, že mladistvý
má 0,70 promile alkoholu v dychu.
Počas vykonávania dychovej skúšky
mladík vyhodil obal z cigariet. Mestskí policajti však zistili, že vo vnútri
sa nachádza zelená sušina. Piešťanec
uviedol, že má pri sebe marihuanu. Okrem toho mal tiež fajku na
fajčenie. Udalosť následne prevzali
príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru v Piešťanoch. (MsP)
Piešťanec sa pokúsil vyhodiť marihuanu priamo pred policajtom.
UĽAHČILI VSTUP BEZDOMOVCOM
V dome na ulici Hoštáky si bezdomovci zriadili brloh.
Na ulici Hoštáky majú jej obyvatelia problém. Do jedného z
domov chodia cez okno a diery
v plote prespávať bezdomovci.
V prednej miestnosti si dokonca
vytvorili ohnisko, takže obhorel strop a steny sú začmudené.
V zdevastovaných izbách sú nahádzané handry, okná sú vybité
a dvere vylomené.
„Je to druhý dom od Pažického
mosta,“ napísal nám rozhorčený obyvateľ ulice. „Hneď vedľa
domu sú kríky a konáre z predzáhradky zasahujú až do chodníka,
takže sa po ňom nedá ani prejsť.
Korene poškodzujú asfalt. Tento
problém trvá už niekoľko rokov a
nik ho nerieši,“ podotkol.
„Pošlem tam našich pracovníkov, aby orezali prevísajúcu zeleň pred domom. Ide o súkromný
majetok, ktorého vlastníci nemajú usporiadané vzťahy. Nič viac
ako úpravu zelene a zamedzenie prístupu do domu pomocou
debnenia v tejto veci nemôžeme
robiť,“ povedala nám prednostka
mestského úradu Denisa Bartošová. Podobný prípad mesto riešilo
v minulosti na Sasinkovej ulici.
„Pozrite sa, ako to tu vyzerá.
Pracovníci mesta sem prišli s pílami, orezali strom, čo vyrastal
z medzery medzi chodníkom a
domom a konáre pohádzali za
bránu. Ani to tu nezadebnili, to
ja som natĺkol laty do okien. Kúpil
3
čierna kronika
Opitý vozičkár
zamestnal políciu
Mestskí policajti v pondelok
25. októbra preverovali telefonický oznam, podľa ktorého pri
autobusovej zastávke na Ulici
E. Belluša ležal na zemi bezdomovec. Hliadka na mieste našla
muža s čiastočne amputovanou nohou ležať na podvozku
z detského kočíka. Bol silne
pod vplyvom alkoholu. Policajti privolali pre bezdomovca z
Pečeniad zdravotníkov, pretože
sa sťažoval na zdravotné problémy. Rýchla zdravotná pomoc
ho následne previezla do piešťanskej nemocnice.
O dva dni neskôr policajti dostali oznam, že na ulici
Pod Párovcami pri Vile Anna
Mary sa zdržuje opitý vozičkár.
Hliadka po príchode zistila, že
opäť ide o bezdomovca z Pečeniad. Piešťanskí policajti mu
ponúkli, že ho prevezú do UZ
Domum. Dychovou skúškou zistili, že má 3,04 promile alkoholu v dychu. Prevoz do účelového zariadenia odmietol.
K tomuto bezdomovcovi sa
mestskí policajti vrátili ešte
i po polnoci. Ležal v lístí a nehýbal sa. Znovu odmietol akúkoľvek pomoc. Hliadka ho po
piatej hodine nadránom ešte
skontrolovala, či je v poriadku.
Muž naďalej ležal v lístí prikrytý dekou.
Mladiství popíjali
Policajti počas kontroly minulý štvrtok večer spozorovali
popíjať skupinku mladistvých
osôb. Keď zbadali hliadku, začali utekať. Jedného chlapca
hliadka zadržala na Námestí
SNP. Dychovou skúškou pätnásťročnému mladíkovi z Veľkého
Orvišťa zistili 0,50 promile alkoholu v dychu. Vec bude doriešená v správnom konaní.
Rumun predával
oblečenie
Polovicu tohto okna donedávna zakrýval strom.
Našli mŕtvolu muža bez domova
Mestskí policajti štvrtok nad ránom zasahovali na Nálepkovej
ulici pri hoteli Magnólia. Podľa telefonického oznamu Obvodného
oddelenia Policajného zboru v Piešťanoch sa pri bočnom vchode nachádzala mŕtvola bezdomovca. Štátni policajti požiadali o zistenie
totožnosti. Príslušníci MsP tohto muža poznali - išlo o 73-ročného
bezdomovca, ktorý naposledy býval v Moravanoch nad Váhom. (MsP)
som zámok na bránu a zadrôtoval
plot, aby sa sem nedostali bezdomovci. Pracovníci mesta akurát
vypílením stromu, ktorý prekrýval jedno z okien, zjednodušili
bezdomovcom prístup do domu,“
povedal nám majiteľ vedľajšieho
domu. „V týchto dňoch na povale
prespáva mladší Róm,“ dodáva
sklamaný sused.
(vd)
Minulú nedeľu ráno mestskí
policajti zasahovali na Vážskej
ulici. Našli tu na treťom poschodí jedného z obytných domov predajcu, ktorý ponúkal
textilný tovar. Išlo o rumunského občana, ktorý si chcel
takto privyrobiť. Za priestupok nepovoleného podomového predaja mu udelili blokovú
pokutu.
(MsP)
4
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
aktuálne/z regiónu
Podnikatelia sa sťažujú - rekonštrukcia trvá príliš dlho
Do redakcie Piešťanského týždňa
doručili minulú stredu nespokojní
obchodníci z Teplickej ulice petíciu. Takýmto spôsobom sa chceli
sťažovať na rekonštrukciu tejto
ulice a tiež požadujú od mesta
kompenzáciu ušlého zisku.
Petíciu podpísalo tridsať ľudí,
ktorí vlastnia alebo prevádzkujú
obchodné priestory na Teplickej
ulici. Hlavné dôvody nespokojnosti
týchto prevádzkovateľov zhrnuli do
niekoľkých bodov. Podľa nich nebol
zabezpečený prístup k prevádzkam
na rekonštruovanej časti ulice, tiež
sa sťažujú na neprítomnosť pouličného osvetlenia. V petícii je uvedené
i to, že prevádzky strácajú väčšiu
časť zákazníkov, a tým prichádzajú
o tržby. Obchodníkom prekáža i to,
že rekonštrukcia trvá príliš dlho a nespokojní sú i s dohľadom pracovníkov
piešťanského mestského úradu na
pružnosť a rýchlosť prestavby ulice.
Mestský úrad po doručení petície
sa týmto problémom bude zaoberať
a podľa zákona majú pracovníci tridsaťdňovú lehotu na odpoveď. Podľa
hlavného kontrolóra Mesta Piešťany
Petra Konečného petícia nespĺňala
všetky náležitosti, aby sa ňou mohli
začať zaoberať. V najbližšej dobe
preto vyzvú predkladateľov petície,
aby opravili formálne chyby v tomto
dokumente.
(IP)
NEODRADILA ICH
ANI NEÚRODA
Keďže v Chtelnici a Vrbovom v tomto roku zlikvidovali
vinohrady, jediným družstvom
v našom okrese, v ktorom zatiaľ
vinicu nezrušili, je PD Šípkové.
Napriek tomu, že z 20-hektárovej výmery nezobrali takmer
nič, vinohrad rušiť nebudú. „Vinou nepriazne počasia a ľadovca sme prišli o celú úrodu, preto sme museli hrozno kúpiť.
Z Kálnice sme doviezli po päť
ton bieleho i červeného, takže
máme z čoho robiť víno. Už
na Vianoce by sme mali mať v
pivnici aj mladé víno,“ povedal
nám vincúr na šípkovskom družstve Jozef Kolník. Prezradil, že
ani totálna neúroda ich neodradí a už na jar chcú vo vinohrade
namiesto vypadnutých koreňov
dosádzať nové. „Musíme vysadiť asi dvetisíc koreňov, hlavne odrody Frankovka, u ktorej
sme zaznamenali najväčší výpadok. Navyše budeme musieť
ošetriť celý vinohrad, aby nedošlo k ďalšiemu výpadku koreňov,“ dodal J. Kolník. (šg)
Teplická ulica dostáva novú tvár. Podľa podnikateľov postupujú práce príliš pomaly.
TEPLICKÁ DVÍHA ADRENALÍN
Som majiteľkou obchodu na Teplickej ulici, a
preto mi nie je jedno, akou „rýchlosťou“ je robená
rekonštrukcia. Keď sa pozriem von cez výklad na
ulicu, tak ma ide od jedu roztrhnúť. Každý hovorí,
ako u nás nie je dostatok pracovných príležitosti,
tak prečo nedáme šancu tým, ktorí by aj niečo počas pracovnej doby robili. Súčasný stav je taký, že
jeden, niekedy aj dvaja pracovnici robia a ďalších
päť až šesť stojí okolo neho a pozerajú. Zrejme
mu dodávajú morálnu podporu...
Takýmto tempom to nebude hotové ani do
Vianoc budúceho roku. Začína mi ich byť ľúto,
veď si neplánovane privodia kŕčové žily z toho
sústavného postávania nad jedným „pracovitým“.
Ak náhodou aj nejaký zákazník k nám v poobedňajších hodinách zavíta, hrozí mu, že po ulici
netrafí, kam potrebuje, ale rovno do výkopu.
My obchodníci prichádzame o klientov a v neposlednom rade o tržby. Pre nás je táto situácia
takmer fatálna, ale kompetentných v poslaneckých laviciach to zrejme vôbec netrápi, veď oni
tu svoje prevádzky nemajú.
A. Nováková
Vrbovské gymnázium oslávilo 10 rokov
Gymnázium Jána Baltazára Magina vo Vrbovom oslávilo minulý
týždeň desiate výročie svojho
založenia. Na slávnosti, ktorá sa
konala v aule školy, sa zúčastnili
okrem žiakov súčasných i minulých, pedagógov, rodičov detí,
riaditeľov stredných škôl nášho
regiónu aj zástupcovia Národnej
rady Slovenskej republiky, Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK) a Mesta Vrbové.
Riaditeľ gymnázia František
Glos v príhovore vymenoval najdôležitejšie projekty i aktivity
študentov školy, ktorá nesie meno významného kňaza, pochádzajúceho z Vrbového, J. B. Magina. Primátor mesta Ivan Borovský
odovzdal riaditeľovi školy striebornú medailu Mórica Beňovského
a knihu Mestečko naše Vrbové.
Ceny Jána Baltazára Magina
zasa na oplátku odovzdalo vedenie školy predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi, primátorovi Ivanovi
Borovskému, pedagogičke Milene
Bobáňovej a predsedníčke rady
rodičov Eve Juhásovej. Cenu za
humánny čin roka odovzdal riadi-
teľ školy zástupcovi bratislavskej
spoločnosti Ferkus za poskytnutie finančnej pomoci na učebné
pomôcky nevidiacej študentke
druhého ročníka Michaele Mihokovej. Jednu z cien J. B. Magina
prevzal na svoje veľké prekvapenie aj riaditeľ gymnázia František
Glos. Slávnosť spestrili kultúrnym
programom žiaci Cirkevnej základnej umeleckej školy svätého
Gorazda vo Vrbovom.
V spolupráci s mestom Vrbové a Rodičovským združením pri
Gymnáziu J. B. Magina vydali Pamätnicu, ktorú na slávnosti pokrstili pomletou kriedou. Na záver
premietli film režisérky Zuzany
Koišovej o desaťročí gymnázia.
Snímku vytvorila tamojšia pedagogička Veronika Chrvalová.
V. Dusíková
Jedným z krstných otcov Pamätnice bol primátor Vrbového Ivan Borovský.
aktuálne
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
Z trosiek kamiónu vyviazol zdravý
Minulý týždeň zavolali piešťanských hasičov k rozmlátenému
kamiónu v Krakovanoch, riešili
kuriózny požiar listov určených
na odoslanie poštou, likvidovali vytečený olej z prepichnutej nádrže auta na Valovej ulici,
pílili stom, ktorý vyvrátil silný
vietor, a cvične hasili kravín vo
Vrbovom.
Na ceste z Krakovian do
Ostrova havaroval v utorok 26. novembra vodič kamiónu, ktorý prevážal mliekarenské výrobky. Vozidlo zišlo z cesty pravdepodobne v dôsledku technickej poruchy a narazilo do stromu tak, že
z kamiónu ostala iba hŕba plechov. Vodič mal šťastie – utrpel
len ľahké zranenie hlavy s pár
štichmi. K dopravnej nehode vyrazili hasiči aj záchranári. Kým
hasiči zamedzovali únik prevádzkových kvapalín z prasknutej nádrže pohonných hmôt, záchranári
ošetrovali smoliara. Následne príslušníci HaZZ pripravili vozidlo,
z ktorého vytŕčali plechy, na bezpečný odťah.
Kuriózny požiar zaznamenali
hasiči v utorok o 11.43 h na Ulici
8. mája v Piešťanoch. Ktosi sa
pravdepodobne potreboval zbaviť
nechcenej zásielky, a tak podpálil listy v oranžovej schránke
Slovenskej pošty, ktorá sa nachádza v blízkosti stánku s novinami.
Hasiči zavolali k tomuto prípadu
Vodič zažil šok - kamión zišiel z cesty rovno do stromu. Zostala len spúšť.
zriadenca pošty, ktorý schránku
odomkol. Časť listov obhorela.
Na Krajinskej ceste neďaleko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Piešťanoch sa
vo štvrtok popoludní zrazili dve
osobné autá Citroen C3 a VW Golf.
Vodičky si k riešeniu tejto dopravnej nehody zavolali aj policajtov. Hasiči pozametali zvyšky po
rozbitých svetlách a zlikvidovali
vytečené prevádzkové kvapaliny.
Cestárom sa môže poďakovať vodič Suzuki SX4, ktorý v
piatok pred deviatou hodinou ráno nabral na svoje auto bieločervenú kovovú zátarasu, ktorou
označili vyfrézovaný asfalt na Valovej ulici. Narazil tak nešťastne, že mu stojan prerazil nádrž
s olejom a ten mu začal vytekať.
Hasiči sem prišli, aby vytečený
olej z cesty odstránili.
V dôsledku silného nárazového vetra sa v sobotu 30. novembra vyvrátil ihličnatý strom
v obci Banka. Hasiči ho popílili a
odstránili z cesty.
(vd/HaZZ)
NEŠŤASTNÝ PIATOK NA DIAĽNICI
Na diaľnici D1 sa minulý piatok
stali viaceré dopravné nehody, pri
ktorých sa zrazila približne desiatka
áut. Účastníci nehôd vyviazli prevažne bez zranení. Drobné poranenia
utrpela jedna žena, dvaja ďalší ľudia
mali šok z vystrelenia airbagov. Škody
na vozidlách sú tiež minimálne, a to
asi dve desiatky tisíc eur. Väčšina
stretov vznikla pre vysokú rýchlosť.
Prvá nehoda sa stala na diaľnici v
smere Bratislava-Trnava, kde skončil Volkswagen Passat mimo vozovky
v priekope. Pravdepodobne mu do
jazdnej dráhy vošlo neznáme vozidlo.
Účastníci nehody vyviazli bez zranení, škoda na vozidle bola 3000 eur.
Vodič nebol pod vplyvom alkoholu.
Pri ďalšej nehode sa zrazilo až
šesť vozidiel, našťastie, nik sa nezranil. Príčinou nehody bolo, že vodiči
neprispôsobili rýchlosť jazdy svojim
schopnostiam. Ani v tomto prípade
nebol zistený alkohol. Škody na vozidlách presiahli spolu sumu 22 000
eur. Nehody polícia vyriešila na mieste v blokovom konaní.
(tasr/red)
Na D1 už iba 110-kilometrovou rýchlosťou
Maximálne 110-kilometrovou rýchlosťou môžu jazdiť od 1. novembra vodiči na trojpruhovom diaľničnom úseku D1 medzi Bratislavou a Trnavou v oboch smeroch. Obmedzenie rýchlosti by malo
mať priaznivý dopad na plynulosť dopravy, bezpečnosť jazdy a
na počet dopravných nehôd. Informoval o tom minulý týždeň
na brífingu na odpočívadle Zeleneč minister dopravy Ján Fígeľ.
Na úseku je už osadené príslušné dopravné značenie, pre jazdu
v pravom vonkajšom pruhu v oblasti vyraďovacích pruhov bude
najvyššia dovolená rýchlosť 80 kilometrov za hodinu. Minister
dodal, že k zvýšeniu bezpečnosti by malo prispieť aj vybudovanie krátkych núdzových odstavných pruhov. „Národná diaľničná
spoločnosť (NDS) do 15. novembra 2010 ich vybuduje na úseku
šesť nových a do 30. júna budúceho roka ďalších sedem,“ povedal Fígeľ. Týmito opatreniami sa podľa jeho slov vytvorí spolu
s terajšími odpočívadlami tridsať možností na núdzové odstavenie
vozidla či na opustenie diaľnice. Novovybudované krátke núdzové pruhy budú mať celkovú
dĺžku 60 metrov a šírku tri metre. Do konca tohto roka NDS
pripraví technicky a finančne menej náročné plochy. Náklady na
túto časť boli vypočítané na čiastku 830-tisíc eur. Okrem toho
NDS, ako dodal generálny riaditeľ Alan Sitár, na úseku BratislavaTrnava doplní vodorovné a zvislé dopravné značenia pre povinný
odstup od predchádzajúceho vozidla. NDS sa súčasne rozhodla na
stredovom betónovom zvodidle označiť miesta dopravných nehôd
oranžovými a čiernymi terčíkmi.
(tasr/red)
5
právnik radí
Ako založiť
občianske združenie
Občania v rámci výkonu práva slobodne
sa združovať
majú právo
zakladať spolky, spoločnosti,
zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať
sa v nich. Tieto organizácie sú
právnickými osobami.
Zakladanie občianskych
združení je založené na princípe registrácie. Znamená to, že
k vzniku občianskeho združenia
nie je potrebné rozhodnutie
štátneho orgánu. Registráciu
občianskych združení vykonáva
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, ktoré v rámci registračného procesu len posudzuje splnenie zákonných podmienok a pri ich splnení musí
registráciu vykonať.
Návrh na registráciu môžu
podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden
musí byť starší ako 18 rokov.
Tieto osoby tvoria takzvaný
prípravný výbor, ktorý za občianske združenie koná až do
vytvorenia orgánov združenia.
Návrh na registráciu podpíšu
členovia prípravného výboru a
uvedú svoje mená a priezviská,
rodné čísla a bydliská. Ďalej
uvedú, kto z členov starších
ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich
mene.
K návrhu je potrebné pripojiť stanovy v dvoch vyhotoveniach, v ktorých musí byť
uvedený názov združenia, jeho sídlo a cieľ činnosti, ďalej
orgány združenia, spôsob ich
ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
ustanovenia o organizačných
jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo
svojom mene a zásady hospodárenia združenia.
Názov združenia sa musí líšiť od názvu právnickej osoby,
ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.
Pri podaní návrhu na registráciu je potrebné zaplatiť aj
správny poplatok vo výške 66 €.
JUDr. Martin Palkovič,
advokát
6
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
spoločenská rubrika
Ľudia by sa mali snažiť o vlastnú svätosť
Prvé novembrové dni sú charakteristické tým, že navštevujeme
cintoríny, zapaľujeme sviečky
na hroboch blízkych a miesto
ich odpočinku zdobíme kvetmi.
Katolícka cirkev v prvý novembrový deň slávi Sviatok všetkých
svätých. Naň nadväzuje spomienka na všetkých zosnulých,
tiež nazývaná Dušičky. S piešťanským kaplánom vo farskom
Kostole sv. Cyrila a Metoda, vdp.
Róbertom Vaculom, sme sa rozprávali o histórii a kresťanskom
pohľade na tento sviatok.
Róbert Vacula
Poviete nám niečo k histórii
Sviatku všetkých svätých?
- Musíme sa vrátiť do dávnej
minulosti, ešte predtým, ako kresťania zaviedli tento sviatok. Počas mojich štúdií nám kňazi a
vyučujúci v Trnave vravievali a
učili sme sa, že pôvodne tento
sviatok bol pohanský. Kelti verili,
že v tomto období je jedna noc
posvätná. Vtedy sa končilo leto
a bohyňa života odovzdávala vládu kniežaťu smrti. Vtedajší ľudia
verili, že medzi nich prichádzajú
duše mŕtvych a vyberú si jedno
telo, v ktorom budú prebývať jeden rok. Keďže nechceli, aby sa
takéto niečo stalo, prinášali všakovaké obety.
Kedy kresťania začali vnímať
a oslavovať tento sviatok?
- Cirkev tento sviatok z časového hľadiska zaviedla dosť neskoro. Jeden z pápežov, Bonifác IV., prebral od cisára v Ríme
chrám Panteón a zasvätil ho Blahoslavenej Panne Márii a všetkým
mučeníkom. Odvtedy približne od
siedmeho storočia sa datuje tento sviatok v kresťanstve. Najprv
sa oslavoval v Ríme a pomaly sa
táto tradícia začala rozširovať.
Pápež Gregor IV. zaviedol tento sviatok pre celú cirkev, a to
práve na 1. novembra. Od tohto
momentu si pripomíname ľudí,
ktorí nie sú v kalendári oficiálne
vyhlásení za svätých, ale o ktorých pevne veríme, že sú v nebi,
aj keď im chýba vyhlásenie o ich
kanonizácii.
Čo znamená tento sviatok v
dnešnej dobe pre kresťanov?
- Mne vždy napadnú slová:
„Blahoslavení lační a smädní po
spravodlivosti, pretože oni budú
nasýtení.“ V biblickej reči to znamená, že mali by sme sa snažiť
o svätosť. Nemali by sme byť iba
priemerní, ale prijať duchovné
posolstvo a snažiť sa priblížiť
Bohu. Stačí to aj v maličkostiach.
Stačí napríklad úsmev či podať
niekomu pohár vody, úprimný pozdrav na ulici, jednoducho, prejaviť to, že blížni nám nie sú ľahostajní. Byť svätý znamená mať
rád, milovať a snažiť sa o lásku.
Svätí sú tí, ktorí milujú Boha a
blížnych. To je podľa mňa hlavné
posolstvo týchto dní.
Čoraz viac sa však i u nás začína presadzovať Halloween.
Ako vy vnímate tento komerčný
sviatok, ktorý vychádza z rovnakého základu?
- Nechcem nikoho uraziť, je
to skôr sviatok viažuci sa na protestantské cirkvi. Keď sa však
Zapaľovanie kahancov na cintorínoch baví hlavne deti.
pozrieme u nás na hody, tiež je
tu prítomná zábava, kolotoče a
dobré jedlo. V človeku je tá prirodzená túžba sa zabávať a prežiť
niečo ľudské, príjemné. Jednoducho, byť s ľuďmi, ktorých má
rád. Na druhej strane je tu však
prítomná tá komercia, čo nie je
dobré. Hlavné je, keď ľudia dokážu byť spolu a vyjadriť radosť.
Bavme sa, ale tiež nezabúdajme
na Boha.
Čo by mali ľudia teda počas
dušičkových dní urobiť? Ako by
sa mali správať?
- V tomto období môžu ľudia
získať odpustky pre duše zosnu-
lých. Či už v samotný deň od dvanástej hodiny alebo aj v druhý
deň. Môžu navštíviť kostol, pomodliť sa, určite by bolo dobré
pristúpiť k spovedi. Počas dušičkovej oktávy ísť sa pomodliť na
cintorín či zapáliť sviečku. Je to
čas myslenia na druhých, ale tiež
zároveň ponorenia sa do vlastného vnútra. Nájsť v sebe to, čo
je dobré a v tom vytrvať. Tiež
prehodnotiť to negatívne, na čom
by sme mali popracovať a snažiť
sa byť stále lepší a bojovať o spomínanú svätosť.
Igor Paulech
UCTILI SI PAMIATKU Ľ. WINTERA
Na spomienke nechýbala ani vnučka Imricha Wintera - Kristína Stankovská.
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli stoštyridsať rokov od
narodenia jednej z najväčších
osobností histórie mesta Piešťany a kúpeľov – Ľudovíta Wintera. Predstavitelia mesta, poslanci, ale aj obyvatelia Piešťan
si minulý piatok prišli uctiť na
cintorín na Bratislavskej ceste
pamiatku rodiny Winterovcov.
Práve na sviatok Všetkých svätých uplynulo 140 rokov od narodenia Ľudovíta Wintera, ktorý
sa spoločne s bratom Imrichom
zaslúžil o rozvoj mesta Piešťany
a kúpeľníctva na tomto území.
Na cintoríne na Bratislavskej ceste zazneli piesne v podaní piešťanského speváckeho zboru Coro
Laudamus. Všetkým prítomným
za rodinu poďakovala Kristína
Stankovská, vnučka Imricha Wintera - zakladateľa Balneologického múzea.
Viac o rodine Winterovcov a
práci Ľudovíta Wintera na zveľaďovaní piešťanských kúpeľov sa
dočítate na 36. strane tohto vydania Piešťanského týždňa. (IP)
história
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
7
NA DUŠIČKY SA PIEKLI „BOŽIE KOSTI“
Sviatky dušičiek a všetkých svätých patria medzi spomienkové
dni venované zomrelým. Sviatok
všetkých svätých, ktorý pripadá
na 1. novembra, je jedným zo
sviatkov rímsko-katolíckej cirkvi. Pôvod tohto sviatku ale siaha do predkresťanských čias.
Súvisí s mystickou tradíciou
indoeurópskych národov, keď sa
medzi nás mali vracať duše zomrelých. Rozšírený bol najmä medzi obyvateľmi keltského pôvodu,
keď sa v noci z 31. októbra na 1.
novembra druidi (keltskí kňazi)
lúčili s letom patriacim bohyni
života a vítali vládu kniežaťa smrti Samhaina (zo slova „samfuin“
– koniec leta), ktorý vládol zime.
Efrém Sýrsky (306-373) a sv. Ján
Zlatoústy (354-407) poznali sviatok všetkých svätých mučeníkov,
ktorý sa slávil 13. mája, prípadne
v prvú nedeľu po Turícach. Ešte
aj v dnešnom gréckom kalendári sa táto nedeľa nazýva Nedeľa
svätých. V Západnej (Rímskej)
cirkvi možno prvopočiatky sviatku
Všetkých svätých datovať dňom
13. mája roku 609, keď rímsky
pápež Bonifác IV. zasvätil bývalý Pantheon (pohanskú svätyňu v
Ríme, ktorú dostal darom od cisára Fokasa) Panne Márii Bohorodič-
hajúcim kláštorom, aby si 2. novembra v modlitbách spomenuli
na všetkých verných nebohých
kresťanov. V Ríme bol sviatok oficiálne prijatý v 14. storočí.
V tradičnej kultúre Slovenska
patrili, rovnako ako dnes, k obyčajovým prejavom návštevy cintorínov a pálenie sviečok na hroboch. V ľudovej tradícii bolo napríklad na Orave typickým zvykom v noci z 1. na 2. novembra
umiestňovať na hroboch jedlá a
nápoje pre „dušičky“. V tieto dni
horeli na hroboch sviečky ako sym-
Pohanský sviatok
ovplyvnil i kresťanov
Kelti verili, že mŕtvi prichádzajú na zem, aby si na jeden rok
vybrali telo, v ktorom sa usadia.
Zo strachu, že si vyberú práve to
ich, prinášali im ľudia rôzne obety. Verili, že stena medzi svetom
živých a mŕtvych je v túto noc
taká tenká, že sa dá medzi nimi
ľahko prechádzať. Aby si Kelti naklonili duše mŕtvych, ale zároveň
odohnali zlých duchov a démonov,
nachystali pre nich rôzne dary.
Podobné sviatky ale poznali aj
Slovania či Germáni. Podľa našich
predkov sa na významných udalostiach v každej rodine zúčastňovali mŕtvi členovia rodu. Každý
obrad úcty predkov sa konal pri
horiacich sviečkach a končil, keď
sviečky zhasli. Zosnulí za prejavenú úctu ochraňovali rod, starali sa
o vlahu a úrodu polí, o rozmnožovanie lovnej zveri a dobytka.
Kresťania od počiatkov uctievali hroby svojich mučeníkov
a nebohých. V ranokresťanskej
ére nazývali kresťania podľa zaužívanej tradície deň ich pohrebu dňom „narodenia preč nebo“
(dies natalis). Všeobecne prijímané tradície hovoria, že na ich
hroboch sa stavali oltáre, na ktorých sa vykonávala sviatosť Eucharistie. Spočiatku bolo uctievanie svätého úzko späté s miestom, kde boli uložené jeho ostatky (relikvie). Neskôr, vďaka zmene liturgického kalendára, sa úcta
k týmto svätým mohla rozšíriť aj
do iných kresťanských spoločenstiev, pretože sa už nevyžadovalo
slúženie priamo na hrobe dotyčného mučeníka.
Začiatky slávenia Sviatku všetkých svätých v duchu kresťanstva
siahajú do 4. storočia n. l. Svätý
K dušičkovým tradíciám patrí i zapaľovanie sviečok na hroboch.
ke a všetkým svätým mučeníkom.
V ďalšom storočí pápež Gregor
III. (731-741) posvätil v Bazilike
svätého Petra kaplnku na počesť
Krista Spasiteľa, jeho Presvätej
matky Márie, všetkých apoštolov,
mučeníkov, vyznávačov a všetkých spravodlivých kresťanov,
ktorí zomreli na celom svete. Dátum posviacky tejto kaplnky nie je
známy, ale od tej doby v niektorých krajinách (Anglicko, Írsko), sa
začal objavovať sviatok Všetkých
svätých dňa 1. novembra. Postupne sa tento deň v západnej cirkvi
stal známy ako sviatok Všetkých
svätých. Pápež Gregor VII. (10731085) nakoniec presunul sviatok
pamiatky Všetkých svätých spojený s posvätením Pantheonu z
13. mája na nový, no už zaužívaný dátum, a to 1. novembra.
Na hroby dávali jedlo
Na Sviatok všetkých svätých
nadväzuje Spomienka na všetkých
verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Tento deň je historicky spätý s Odilom - opátom
benediktínskeho kláštora vo francúzskom meste Cluny. Odilo v roku 998 nariadil všetkým podlie-
bol večného svetla, ktorá svieti
dušiam veriacim. Evanjelici na
hroboch pôvodne nezapaľovali
sviece a dodnes sa táto odlišnosť
tradíciou dodržuje v mnohých rodinách.
V niektorých obciach sa pieklo i špeciálne pečivo nazývané
dušičky, ktorým sa obdarovávali pocestní, žobráci pri kostole
a chudobní ľudia, aby sa modlili
za zomrelých. Boli urobené na
spôsob jednej alebo dvoch cez
seba preložených kostí a niekde
sa nazývali aj „božie kosti“. Na
Orave a Liptove nechávali cez noc
z 1. na 2. novembra na stole časť
večere alebo pripravili chlieb,
maslo, zámožnejší i pálenku alebo iný nápoj. Niektorí priložili aj
nôž, aby si duše mohli z pečiva
odkrojiť. Ľudia verili, že keby
duše na stole nič nenašli, celý
rok by plakali od hladu. Na väčšine nášho územia však potraviny
neboli určené priamo dušiam, ale
rozdávali ich chudobným, aby sa
modlili za pokoj duší zosnulých.
Vo viacerých dedinách bývalo zvykom, že v tento deň kňaz spolu s
miništrantmi obchádzal celý cintorín a posviacal hroby. Hroby sa
obkladali machom, čečinou a čečinovými vencami. Úprava hrobov
kvetmi je v roľníckej kultúre pomerne novým javom. Rozširovala
sa postupne od konca 19. storočia.
Novembrové dni
mali svoju mágiu
S obdobím tohto sviatku sa
spája množstvo povier a pranostík. Verilo sa, že v tento deň prichádzajú duše mŕtvych z očistca
aspoň na jeden deň oddýchnuť
si od trápenia. Preto by svetlá na
hroboch mali byť s olejom alebo s iným tukom, aby si mohli
ošetriť rany spôsobené ohňom
očistca. Práve z tohto dôvodu sa
v niektorých obciach Slovenska
stretávame s tým, že hroby sa tu
kropia mliekom. November nazývali naši predkovia bláznivým
a vlčím mesiacom. Hovorilo sa:
„Okolo sviatku Všetkých svätých
slnko ešte malú slzu leta uroní“,
ale i „Leto Všetkých svätých trvá
tri hodiny, môže však tri dni alebo
aj tri týždne.“ Keďže však stále
platí, že novembrové slniečko už
na zem neveľmi dovidí a jesenné
hmly lúče našej hviezdy zhasínajú, sú prihotovení i na drsnejšie
„vlčie“ podmienky: „Ak nepríde
sneh v noci na sviatok Všetkých
svätých, so všetkou silou príde na
svätého Martina.“ Keď na Dušičky jasné počasie panuje, príchod
zimy to oznamuje. Starí vidiečania práve počas dvoch magických
novembrových dní odhadovali vývoj počasia aj inými metódami.
Dodnes ubezpečujú: „Ak je trieska zo zeleného buka na sviatok
Všetkých svätých vyťatá suchá,
teš sa, nasleduje mierna zima.
Ak je ale trieska mokrá, aj zima
bude taká.“ Keď zbadali vonku
inovať, vravievali: „Inovať o Všechsvätých veští tuhé mrazy na
Vianoce.“ Do 1. novembra musela
byť úroda z poľa pozberaná a do
Ondreja (30. 11.) oziminy v zemi.
V posledných rokoch sa práve výzdobe hrobov venuje veľká
pozornosť. Skrášľovanie miesta
odpočinku rodiny sa spája na jednej strane s prestížou a na strane druhej permanentná starostlivosť o hroby je vizitkou rodiny a
kritériom hodnotenia. Návšteva
hrobov sa dnes stala často jediným spojivom s rodiskom. Aj keď
mnohé zvyky stihol zahaliť prach
času, to najdôležitejšie tu ostáva:
modlitby a spomienky na blízkych
ľudí, ktorí už nie sú medzi nami.
Skúsme sa teda zastaviť a spomínať...
Jarmila Hluchová
8
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
servis/aktuálne
Tomáš Stríženec: So správnym náčiním
je zazimovanie záhrady hračka
Záhradkárom asi netreba hovoriť, že dobrá príprava záhrady
na zimu predstavuje poriadny
kus práce. A dobrým záhradkárom už vôbec netreba hovoriť,
že je pomaly najvyšší čas. Predovšetkým tento rok, keď sa
očakáva obzvlášť mrazivá zima,
je adekvátne zazimovanie záhrady nevyhnutnou záležitosťou. Treba ošetriť dreviny, preorať záhony či trávniky a prikryť ich na zimu vrstvou kompostu. Napísané v jednej vete to
nevyzerá nijako namáhavo. No
kto aspoň raz pripravoval záhradu na zimu, vie, že sa pod ľahko vymenovanými činnosťami
skrývajú hodiny a hodiny neraz
ťažkej driny. Tú si však možno
výrazne ušetriť výberom dobrého náradia. Práve o záhradnom náradí a príprave záhrady na zimu sme sa rozprávali s
Tomášom Strížencom, vedúcim
predajne priemyselného tovaru
spoločnosti DOMOSS.
Začnime tou možno namáhavejšou činnosťou - prípravou
stromov. Ako na to?
- Zazimovanie drevín sa nevyplatí zanedbať bez ohľadu na to,
či ide o záhradu úžitkovú alebo
okrasnú. V jednom i druhom prípade je potrebné minimálne orezať suché, odkvitnuté a polámané časti drevín. Na kroviny možno
stačia dobré záhradné nožnice,
no pri väčších stromoch si často
bez poriadneho náradia nevystačíme. V takýchto prípadoch je
najlepšie siahnuť po reťazovej
píle. Buď elektrickej, alebo benzínovej. Tu by som chcel ešte upozorniť, že odpílené zvyšky drevín
už nemožno spaľovať. Preto je
teraz najjednoduchšie riešenie
drvič záhradného odpadu. Vďaka
nemu zvyšky drevín môžete použiť do kompostu, prípadne ako
palivo do krbu. No všeobecne pri
zazimovaní záhrady platí to, čo
platí pri každej ľudskej činnosti.
So správnym náčiním sa všetko
zvláda hravo.
Ktorý typ reťazovej píly by
ste našim čitateľom odporučili?
- Odporúčam najprv zistiť,
ktorá je pre zákazníka najvhodnejšia. Elektrické sú cenovo prístupnejšie, sú nenáročné na údržbu a prípravu, stačí nabrúsiť reťaz, doplniť olej a možno okamžite rezať. Nevýhodou je, že musia
byť zapojené v elektrine a majú
menší výkon. Naopak, benzínové
majú väčší výkon, sú vhodnejšie
pre rozľahlejšie záhrady a pri vytváraní zásob dreva na vykurovanie. Sú trochu drahšie, ale predstavujú dobrú investíciu a vďaka
nášmu systému nákupu na splátky
bez navýšenia sú o mnoho dostupnejšie ako v minulosti.
Ako si vybrať vhodný typ drviča záhradného odpadu?
- Ponúkame dva typy. Rýchlobežné - nožové a pomalobežné frézové. Hlavný rozdiel je, že do
frézových netreba odpad ručne
podávať. Čiže sú pohodlnejšie.
No vo všeobecnosti, ak hľadáte
najjednoduchší spôsob ako si dobre vybrať, stačí sa zastaviť v OD
DOMOSS a poradiť sa. DOMOSS má
svoju tradíciu predaja len overených značiek, vždy najširší možný výber a každý z predajcov má
dlhoročné skúsenosti. Takže nehrozí, že si vyberiete zle.
Čo s pôdou, ako ju pripraviť
na zimu?
- Ak chceme pôdu zachovať
úrodnú, musíme ju prečistiť od
buriny, preorať a nechať oddýchnuť. Ak sa chcete vyhnúť niekoľkodňovej práci s rýľom, tak
odporúčam záhradku prebehnúť
rotátorom. Mimochodom, dnešná
generácia rotátorov už zďaleka
nie sú len nejaké mechanické rýle ako na začiatku. V prípade potreby a záujmu ich možno jednoducho a výhodne dokombinovať s
príslušenstvom, ktoré práve potrebujete. S vyorávačom zemiakov, pluhom a podobne.
Častá otázka pre Tomáša Stríženca:
Ako cez zimu najlepšie skladovať píly a kosačky?
- Pri kosačkách určite treba odčerpať z nádrže všetko palivo tak,
aby ostala suchá. V olejovej nádrži olej ostať môže. Samozrejme,
celú kosačku treba poriadne očistiť a trecie časti v okolí noža úplne rozobrať a namazať. Čo sa týka píl, ktoré nejaký čas nebudú
používané, rovnako ako v prípade kosačiek treba očistiť a odčerpať
z nádrže palivovú zmes. Palivo, ktoré je staršie ako povedzme tri
mesiace, môže zariadenie naozaj vážne poškodiť.
LETECKÍ ZÁCHRANÁRI MALI RUKY PLNÉ PRÁCE
Vrtuľníková zdravotná záchranná služba
Air – Transport Europe minulý týždeň zasahovala na diaľnici D1, ale aj v Novom Meste
nad Váhom.
Trenčianska posádka zasahovala minulý
piatok v Novom Meste nad Váhom, kde z lešenia spadol 46-ročný muž z Rajeckej Lesnej.
Pri páde z 2,5-metrovej výšky si spôsobil poranenie hlavy a bol i v bezvedomí. Záchranári ho
previezli do Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
V ten istý deň došlo i k dopravnej nehode
na diaľnici D1. Tu sa v smere na Trnavu osobné
auto vyhýbalo oprotiidúcemu vozidlu a pritom
zišlo mimo vozovky. Pri nehode sa zranil vodič
a 40-ročná spolujazdkyňa. Tá mala poranený
hrudník a záchranári mali podozrenie na ďalšie, závažnejšie poranenia. V stabilizovanom
stave ju previezli do Univerzitnej nemocnice
v Bratislave na Kramároch.
Záchranári Air – Transport Europe minulú
sobotu opäť leteli do Nového Mesta nad Váhom. Na diaľnici D1 preletel osobný automobil
cez zvodidlá a narazil do stĺpu. Päťdesiatjedenročný vodič z Českej republiky utrpel mnohočetné poranenia na hlave a hornej končatine. Po ošetrení ho vrtuľník transportoval do
Fakultnej nemocnice v Trenčíne. (VZZS/red)
seriál
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
9
NOVÝ SERIÁL - STAROSTI JEDNEJ ULICE
Prinášame vám nový seriál,
v ktorom sa zameriame na
starosti, ale aj radosti obyvateľov piešťanských ulíc. Naši
reportéri sa budú zaujímať o
to, ako sa vám vo vašej ulici
žije a čo by ste si v nej želeli
vylepšiť. Tretiu lokalitu, na
ktorú sme sa zamerali, bola
Ulica Alexandra Dubčeka. Ďalšia v abecednom poradí bude Agátová ulica. Očakávame
vaše postrehy a námety. Píšte, telefonujte!
Ľudí z „Dubčekovej“
sprchujú autá
Naši reportéri sa uplynulý týždeň zamerali na Ulicu A. Dubčeka v Piešťanoch. Ulicu lemujú
po oboch stranách činžiaky, je
tu materská škola, autobusové
zastávky a sídlo Mestského kultúrneho strediska s kinosálou.
Ak idú obyvatelia tejto ulice
do mesta a vonku práve nesvieti
slnko, ale prší, neďaleko okružnej
križovatky môžu očakávať sprchu.
„Je tam prepadnutý asfalt, chýba odtokový kanál. Ak si nedám
pozor a idem bližšie k ľavému
kraju chodníka, dažďovú vodu,
ktorá sa tam zhromažďuje, mávam pravidelne na nohaviciach,“
povedala nám jedna z obyvateliek
ulice. Okrem nechcenej sprchy
jej v ulici prekážajú aj vyššie narastené brezy a tuje pri činžiaku,
nachádzajúcom sa v susedstve
kultúrneho strediska. „Ešte pred
dvanástimi, trinástimi rokmi to
tu bolo fajn, aj auto sme mali
kde zaparkovať. Ale teraz je ulica
hlavnou dopravnou tepnou, ktorá
spája centrum s oboma Floreátmi. Neďaleko postavili aj nové
Ulica Alexandra Dubčeka je frekventovaná - spája centrum s Floreátom, Heinolou i Lodenicou.
rodinné domy v sídlisku Heinola,
i pri Lodenici, takže ľudí, čo sem
chodia, je čoraz viac. A všetci používajú autá. Aj preto si myslím,
že by spred jedného z činžiakov
mala zmiznúť stará zeleno-modrá
favoritka, ktorá tam iba zavadzia a podľa napadaného ihličia
za stieračmi usudzujem, že ju už
majitelia nepoužívajú,“ povedala
nám ďalšia obyvateľka činžiaka.
Ďalšia pani pripomenula, že
by si ľudia mali častejšie zametať chodníky a z kríkov vyhrabá-
vatelia ulice si miesto na parkovanie nenájdu,“ sťažoval si chlapík.
My sme sa s naším redakčným fotoaparátom pozreli aj na
priľahlé ihrisko. Menšie staršie
pieskovisko bolo zarastené a popukané lavičky by privítali výmenu drevených sedadiel. Našli sme
tam aj vyvrátený kmeň akéhosi
stromu. Dozvedeli sme sa, že obyvatelia ulice spísali aj petíciu proti vysokému topoľu, ktorý je na
hrane mestského pozemku s materskou školou. „Zaplatili sme si
Tento vysoký topoľ vraj ohrozoval
činžiak aj škôlkarov, orezali ho.
Na detskom ihrisku zostal vypílený kmeň stromu...
Koruny stromov zasahujú
až do okien bytoviek.
vať lístie. „Nemusíme čakať, kým
nám to urobia Služby mesta Piešťany, troška čerstvého vzduchu
nikomu nezaškodí ani na jeseň,
ani v zime. Aj keď obyvatelia, čo
tu žijú, sú už zväčša starší a mnohí nevládni. Nájdu sa aj mladší,
ktorých som tu s metlou v ruke či
lopatou na sneh ešte nevidela,“
povedala pani.
Muž v strednom veku zhodnotil
dopravnú situáciu na spomínanej
ulici ako únosnú. Najhoršia vraj
býva každú druhú sobotu. „Vtedy
tu parkujú od rána až do druhej
vysokoškoláci, ktorí navštevujú
prednášky v blízkej budove a oby-
zateplenie a novú fasádu. Máme
obavy, že príliš vysoký strom sa
raz zrúti a bytový dom poškodí,“
povedala nám obyvateľka novozrekonštruovaného domu.
V. Dusíková, foto: (mkm)
Po daždi sa tu neoplatí chodiť popri vozovke.
10
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
spoločenská rubrika/recept
Potetovanými pomarančmi pomohli onkopacientom
V trnavskom Artklube sa stretlo
jedenásť tatérov, aby podporili
myšlienku pomoci najmenším
onkologickým pacientom. Spoločne tetovali na pomaranče a
ďalšie citrusové plody, a to najmä rozprávkové postavičky. Približne tridsať kusov potetovaného ovocia následne organizátori
vydražili za takmer 2700 eur.
Peniaze pôjdu na rekonštrukciu
oddelenia Detskej onkologickej
kliniky v Bratislave.
stromom a muchotrávkami od trnavského tatéra Spendla. Za Piešťancov sa tejto akcie zúčastnili
Daniel Dubay a Ladislav Vrždák. T.
Husár na záver prezradil, že budúci rok by znovu chcel pripraviť
podobné podujatie: „Viete, keď
sa stretne skvelá skupina dobrých ľudí a ešte s dobrou myšlienkou, je to jednoducho vynikajúci
pocit.“ (IP), foto: M. Slaninka
Na benefícii sa zúčastnili i Piešťanci Daniel Dubay (vpravo) a Ladislav Vrždák.
Všetci organizátori a tatéri sa
tiež zúčastnili bez nároku na honorár. Vyzbierané peniaze som
bol osobne minulý týždeň odniesť
na detskú onkológiu,“ hovorí T.
Husár. Financie podľa jeho slov
pôjdu pravdepodobne na infúznu
pumpu alebo na potrebné lieky.
Do Trnavy okrem domácich prišli tatéri z Prahy, Púchova, Piešťan či Pezinka. Štyri pomaranče
do dražby pricestovali tiež z českého Znojma. Najvyššia ponuka, a
to 200 eur, bola za pomelo so
Asterix a Obelix na pomaranči
Z rozprávky Mach a Šebestová
Jeden z organizátorov podujatia, Tomáš Husár, prezradil, že
nápad „Kerka pre život“ vznikol v
Prahe ešte v roku 2006. Autorom
bol Lukáš Poláček, ktorý prostredníctvom vydražených potetovaných pomarančov finančne
pomohol jednému pražskému detskému domovu. „Lukášovu myšlienku som trošku upravil. Chcel
som tetovanie, na ktoré stále väčšina ľudí negatívne reaguje, prepojiť tiež s peknou myšlienkou.
Potetované pomaranče a pomelá „vyniesli“ 2700 eur pre deti s onkologickými ochoreniami.
RECEPT: VÍŤAZNÝ JABLKOVÝ REZ Z JESIENKY
Najlepšiu jablkovú špecialitu Mikroregiónu nad Holeškou upiekli na
súťaži v Rakoviciach dobrovoľné darkyne krvi z Krakovian. Predsedníčka Miestnej organizácie SČK Elena
Krestová nám priniesla na tanieriku
posledný „zachránený“ kúsok parádnych jablkových rezov. Najskôr sme
si koláčik odfotili, potom sme sa doň
s chuťou zahryzli. Voňal i chutil vynikajúco – jemne sladko a šťavnato.
Tu je recept:
Potrebujeme:
Na cesto: 350 g hladkej múky,
200 g masla (Palmarin), 2 žĺtky, 100
g práškového cukru, 1 kypriaci prášok
do pečiva, 2 PL kyslej smotany. Na
plnku: višňový džem, 1,5 kg jabĺk, 4
PL kryštálového cukru, škoricový cukor, vanilkový cukor, Zlatý klas, 1 dl
vody, piškóty. Jablká, cukor, škoricu
Parádny jablkový rez upiekli ženy z Krakovian.
a vanilku dáme dusiť, keď sa jablká
udusia, pridáme vodu, v ktorej sme
rozmiešali Zlatý klas, a necháme vychladnúť. Na polevu: 300 g práškového cukru, šťavu z polovice citróna,
2 Pl rumu, 1 PL oleja, čokoládu na
prekvapkanie (dekorácia). Suroviny zmiešame a vylejeme na hotový
upečený rez.
Postup:
Suroviny na cesto spolu zmiesime
a rozdelíme na dve časti. Polovicu
cesta rozvaľkáme na plech, potrieme višňovým džemom a vylejeme
jablkovú plnku. Posypeme rozmrvenými piškótami, zakryjeme druhou
polovicou cesta a dáme piecť asi na
25 minút do vyhriatej rúry s teplotou
200 stupňov Celzia. Na vychladnutý
zákusok dáme polevu a pokvapkáme
roztopenou čokoládou.
(vd)
fotoreportáž
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
11
Uhasili lietadlo s desiatimi cestujúcimi
Letiskoví hasiči „zaútočili“ na horiace lietadlo penou.
Na piešťanskom letisku horelo vo
štvrtok 21. októbra dopravné lietadlo JAK 40 s desiatimi pasažiermi. Nešlo však o skutočný požiar,
ale o taktické cvičenie Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch.
Do cvičenia boli zapojení nielen
piešťanskí profesionálni hasiči, ale
aj ich kolegovia z letiska a dva tímy
bratislavských záchranárov. Počas
zásahu si veliteľ preveril spojenie aj
s dobrovoľnými hasičmi z Moravian
nad Váhom a mestskými i štátnymi
policajtmi z Piešťan.
Na palube lietadla sa nachádzali
desiati stredoškoláci, ktorí sa z akcie asi tešili najviac, pretože v ten
deň im ospravedlnenky „podpisovali“
hasiči. Študenti získali ďalšiu cennú
skúsenosť a na vlastnej koži si preverili, čo je to brodenie sa v bielej
Muži v modrom evakuovali zranených.
pene, ktorou hasiči doslova obalili
obrovské lietadlo. Hasiči a záchranári si zasa vyskúšali, ako rýchle a
účinne vedia zasiahnuť pri podobnej situácii. Hoci išlo iba o cvičenie,
všetko sa konalo s obrovským nasadením, vážnosťou a dôslednosťou.
Požiar v zadnej časti trupu spozoroval druhý pilot lietadla počas
pristávacieho manévru. Okamžite
naň upozornil prvého pilota aj riadiacu vežu letiska. Vyhlásili poplach
a rozbehla sa záchranná akcia. Prví
dorazili k lietadlu hasiči z letiska,
namierili na lietadlo „delá“ s penou
a požiar uhasili. To už boli na letisku
prítomní aj príslušníci HaZZ v Piešťanoch. Velenie prebral major Jiří
Ponížil, ktorý nariadil prieskum a
evakuáciu osôb. Cestujúcich rozdelili
podľa závažnosti poranení, poskytli
im predlekársku pomoc a z rúk hasičov ich následne preberali zdravotníci.
V. Dusíková, foto: HaZZ
Veliteľ zásahu vydal povel na prieskum interiéru lietadla.
Záchranári obete požiaru ošetrovali a triedili podľa závažnosti zranení.
12
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
rozhovor
Imrich Kováč - estét v plastickej chirurgii
Má iba tridsať, ale už odmalička si vysníval, že bude chirurgom. Po otcovi zdedil vynikajúce manuálne schopnosti, po matke zase vzťah k estetike. Sudičky mu preto do
kolísky darovali skalpel, aby
tieto dve vlastnosti spojil.
Nitriansko-piešťanský plastický chirurg Imrich Kováč.
Ako ste sa dostali z Piešťan
do Nitry?
- Som rodený Piešťanec. Moji
rodičia tu tiež žijú. Chodil som
tu na základnú školu aj na gymnázium, potom som študoval Lekársku fakultu UK v Bratislave.
Po ukončení som nastúpil ako absolvent do Nemocnice A. Wintera
v Piešťanoch. Tu som absolvoval
dva a pol roka základného chirurgického kmeňa pod vedením
primára Jána Ranostaja. V rámci
povinných stáží som sa dostal na
plastickú chirurgiu v Nitre, kde
mi primár Daniel Mládek ponúkol možnosť pracovať u nich na
Oddelení plastickej chirurgie vo
Fakultnej nemocnici.
chirurgia sa najviac využíva pri
rekonštrukciách, ako napríklad
kompletné amputácie prstov či
rekonštrukcia prsníkov. Asistoval
som starším kolegom pri prišívaní
jemných štruktúr, ako sú drobné
cievy a nervy. Je to fascinujúce,
únavné, ale výsledok stojí za to.
Pacient si napríklad odreže
prsty na cirkulárke a prinesie ich
so sebou. Akú má šancu, že mu
ich chirurgovia zachránia?
- Veľmi záleží od typu a mechanizmu úrazu, ale aj od iných
dôležitých faktorov. Nie je to jednoduché. Od amputácie nesmie
uplynúť veľa času, prst musí byť
správne uskladnený, nemôže byť
lého človeka. Takéto špeciálne
pracoviská, kde sa kardiochirurgovia, neurochirugovia, cievni chirurgovia a plastickí chirurgovia
učia spomínané techniky, na Slovensku nie sú. To, že som tam
bol, považujem za veľký prínos,
pretože som bol zasvätený aj do
transformačnej chirurgie, čo znamená zmeny pohlavia.
Vraj práve vo Fakultnej nemocnici sv. Anny v Brne ešte v
roku 1975 po prvýkrát v rámci Československa zmenili pohlavie transexuálneho muža.
Dnes je z neho dáma, ktorá žila
dlhé roky v zahraničí, a keď sa
vrátila, pomáhala tvoriť legis-
chách?
- Nie. Atestáciu som absolvoval na Klinike plastickej chirurgie
v Bratislave. Tým som následne
od Slovenskej lekárskej komory
získal licencie na výkon samostatnej praxe vo svojom odbore.
Mohli by ste vykonávať plastickú chirurgiu aj v iných krajinách ako Slovensko?
- Mám takzvanú euroatestáciu, ktorá platí v celej Európskej
únii, takže môžem pôsobiť v jej
všetkých členských krajinách.
Aká bola téma vašej atestačnej práce?
- Odborne sa to nazýva abdominoplastika. Ide najmä o rekonštrukčné a estetické operácie na
prednej brušnej stene.
Presuňme sa do späť do Piešťan. Vraj v našej nemocnici je
veľmi kvalitný operačný trakt.
Vedia o tom pacienti? Mnohí asi
nie, keď v sále zaspia...
- Áno, je to pravda. Veľmi silným pozitívom je najmä vybavenie a komfort chirurgickej sály.
Ale aj môj dobrý vzťah s kolektívom Chirurgického oddelenia
a s vedením Nemocnice A. Wintera rozhodlo o mojom pôsobení
v Piešťanoch.
Takéto návrhy zrejme neprichádzajú každý deň...
- Máte pravdu. Tú šancu som
využil a prestúpil som do Nitry. V
rámci ďalšej praxe som absolvoval aj ročný pobyt na Klinike plastickej chirurgie v Bratislave, z
toho tri mesiace na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie.
Tam ste sa pravdepodobne
dostali k veľmi zaujímavým prípadom...
- Áno. Na oboch klinikách som
získal veľmi cenné skúsenosti.
Bratislavská Klinika plastickej
chirurgie je jediné školiace a zároveň atestačné centrum plastických chirurgov na Slovensku.
Z vlastnej iniciatívy a po odporučení nitrianskeho primára ma
vyslali aj na špecializované pracovisko – Kliniku plastickej a estetickej chirurgie u sv. Anny v Brne.
Považuje sa za jedno z najlepších mikrochirurgických centier
v Strednej Európe.
zdevastovaný, pacient musí byť
vhodný na operáciu. Ak sú dodržané všetky podmienky, nastupuje
mikrochirurgia. Prišívame cievky
tak, aby cez ne mohla dobre prúdiť krv, ale aby nepresakovala
von. Pracujete s nitkami a ihlami,
ktoré sú voľným okom neviditeľné.
Takže ste absolvovali aj tréning v mikrochirurgických disciplínach?
- Mikrochirurgiu považujú za
najzložitejšiu súčasť chirurgie.
Chirurg pracuje pod veľkým elektronickým mikroskopom s najjemnejšími štruktúrami, ktoré voľným okom sotva vidíte. Mikro-
Predpokladám, že v Brne vás
hneď nepustili k takýmto závažným úkonom...
- Počas kurzu som sa učil mikrochirurgické techniky na špeciálnych typoch laboratórnych potkanov. Je to preto, že stehnová
artéria potkana je približne taká
hrubá ako tepna v prste dospe-
MUDr. Imrich Kováč
latívu v prospech transexuálov.
Ale vráťme sa k transformačnej
chirurgii...
- Zmena ženy na muža je komplexný proces premeny jednotlivca. Trvá aj niekoľko rokov, pričom
pacient absolvuje najprv farmakologickú liečbu, až potom sériu
extrémne náročných mikrochirurgických operácií. Nový penis muža
sa zvyčajne vytvára z preneseného svalu na chrbte, ktorý musí
mať funkčné nervovo-cievne zásobenie. Naopak, premena muža
na ženu je z operačného hľadiska
proces technicky jednoduchší.
V Brne ste boli krátko pred
atestáciou. Aj tú ste robili v Če-
S akými operáciami alebo požiadavkami sa stretávate v Piešťanoch najčastejšie?
- Vzhľadom na to, že v piešťanskej nemocnici pôsobím len
tretí mesiac, a to len v piatok, realizoval som už rôzne výkony estetickej chirurgie. Mojimi klientami sú prevažne ženy z Piešťan
i okolia. Záujem je hlavne o operácie horných viečok, úpravy prsníkov, face-lift, operácie ušníc,
odstraňovanie vrások, znamienok
a podobne.
Nebojíte sa znamienok? Niektorí ľudia hovoria, že im vybrali
znamienko a dostali nádor...
- To je laický a veľmi mylný názor. Akékoľvek znamienko môžete
chirurgicky odstrániť. Až keď sa
vyšetrí histologicky, zistí sa, aké
to bolo znamienko. Názor - vybrali mi znamienko a dostal som
rakovinu, je absolútny nezmysel.
Akonáhle máte podozrivé znamienko, treba ho čím skôr vybrať.
Lebo pokiaľ si ho necháte ďalej
rásť a ono je zhubné, je problém.
Ktoré typy zákrokov vykonávate na ambulancii a ktoré treba
vykonať na operačnej sále?
rozhovor/z regiónu
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
13
- V ambulancii robím už spomínané odstraňovanie znamienok a kožných útvarov, aplikáciu botulotoxínu a výplne vrások.
Všetky ostatné výkony robíme na
operačnej sále.
Stal sa vám nejaký kuriózny
prípad počas vašej praxe?
- Z nitrianskej praxe som mal
vždy „šťastie“ na amputačné úrazy ruky. Napríklad istý stolár si
odpílil tri prsty na pravej ruke.
Tie sme mu potom prišívali necelých dvanásť hodín pod mikroskopom. Alebo som rekonštruoval
aj ruku chlapca, čo sa hral s výbušninou, ktorá mu explodovala
v ruke. Oba prípady boli medializované.
A nebolo to tak, že práve vy
ste mali horúcu linku na médiá?
- Práveže nie. Stalo sa mi aj
to, že médiá dokonca prišli skôr,
ako sám pacient. Evidentne majú
výborných informátorov.
Piešťancov budú iste zaujímať aj ceny za jednotlivé výkony. Keď ide o estetickú chirurgiu, predpokladám, že si ju
každý zaplatí sám...
- Vedenie nemocnice v týchto
dňoch rokuje aj s poisťovňami o
preplácaní určitých typov rekonštrukčných zákrokov. Ale v princípe všetky výkony estetickej
chirurgie si pacienti platia sami.
Cenník je daný charakterom zákroku. Zohľadňuje dĺžku operácie, technickú náročnosť, nutnosť anestézy, použitý materiál,
starostlivosť – to všetko vytvára
individuálnu cenu aj pri jednom
type diagnózy. Rozdiel je napríklad operovať len trošku ovisnuté bruško mladej ženy oproti masívne prevísajúcej brušnej
steny s deformitou a množstvom
podkožného tuku. Presná cena je
klientovi oznámená po osobnej
konzultácii.
V operačnej sále piešťanskej nemocnice počas zákroku.
V súčasnosti je veľmi populárne zväčšovanie prsníkov nielen implantátmi, ale aj kyselinou hyalurónovou. Čím sa vyznačuje?
- Je to kyselina, ktorou sa v
estetickej chirurgii vypĺňajú napríklad vrásky. Táto látka je telu
vlastná. To znamená, že sa jej
ľudský organizmus nebráni a prijíma ju. Zväčšovanie prsníkov
touto metódou je obľúbené najmä u mladých žien, vykonáva sa
len na niekoľkých pracoviskách
na Slovensku. Zväčšovanie sa robí
na operačnej sále, pacientka má
len lokálne znecitlivenie a hneď
po aplikácii ide domov.
Máme tomu rozumieť tak, že
prsník sa zväčší práve o objem
vstreknutej kyseliny hyalurónovej?
- Áno. Táto látka je hrubozrnná, vstrekuje sa do prsníkov cez
drobné otvory, po ktorých nezostávajú jazvy. Prsia sa zväčšia na
požadovanú veľkosť.
A kontraindikácie?
- Tie ženám vysvetlím na osobnej konzultácii. Ak si chcú zväčšiť
prsníky kyselinou hyalurónovou,
musia mať určitý presný typ
prsníkov. Veľakrát sa stane, že
klientka chce práve tento spôsob
zväčšenia. Vyšetrím ju a zistím,
že to pre ňu nie je vhodná metóda a odporučím optimálne riešenie. Preto chcem zdôrazniť veľký
význam osobnej konzultácie.
Ak sa žena rozhoduje pre
operáciu prsníkov, sú to dosť
intímne záležitosti. Musí nabrať
odvahu, prelomiť bariéru ostychu. Ako je to v praxi?
- Väčšinou sa to deje takto pacientka na základe osobného
odporučenia zavolá alebo pošle
e-mail a dohodneme si termín
konzultácie. To je najdôležitejšia fáza, keď sa žena rozhoduje. Klientka si potrebuje získať
a vybudovať dôveru ku mne a naopak. Za konzultácie sa neplatí,
sú zdarma.
Dalo by sa povedať, že realizujete sny žien – a možno aj mužov, ktorým sa chcú tieto ženy
páčiť! Máte nejakú pacientku,
na ktorú môžete ukázať prstom
a povedať – tak toto je moje
dielo?
- Áno, také pacientky mám.
Nepoznám krajší pocit, ako keď
svojou prácou dokážem dať pocit
šťastia a spokojnosti druhému
človeku.
Viera Dusíková
RAKOVICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA MÁ PÄŤDESIATKU
Od prvého zvonenia v Základnej škole v Rakoviciach uplynulo v septembri tohto roka
päťdesiat rokov. Na oslave školy sa zišli
nielen súčasní učitelia a žiaci, ale aj tí,
ktorí sedeli v laviciach i za katedrami dávno predtým.
„Dvere tejto školy sa otvorili prvýkrát 1.
septembra 1960,“ uviedla riaditeľka Beáta
Kapičáková. „Odvtedy je v škole ukrytých
množstvo spomienok, zážitkov, príbehov a
udalostí. Stovky detí, ktoré prekročili prah
školy, stále zostanú v pamäti učiteľov,“ napísala riaditeľka vo svojom príhovore k útlej
pamätnici školy. Spomienky do nej ukryl aj
prvý riaditeľ Štefan Štiavnický či učiteľka F.
Schuchmanová, ktorá po rokoch spomína na
Školáci z Rakovíc na ceste do rozprávky.
štyri roky prežité v tejto škole: „Nezabudnem
na prehliadku pivovaru v Topoľčanoch, kde
sme sa zoznámili s takmer celým výrobným
procesom TOPVARu. Navštívili sme kaštieľ
v Brodzanoch, kam chodili na prázdniny Puškinove deti. Zoznámili sme sa s tragickým
osudom obcí Kľak i Ostrý Grúň. Na cintoríne
vo Veselom sme položili kytičku na hrob,
v ktorom odpočíva účastník dobrovoľných
výprav z roku 1848/49 Florian Skorseban. I
po rokoch stále spomínam na krásne medziľudské vzťahy.“ O svoje myšlienky sa podelila
aj učiteľka Veronika Dubovská a deviatačka
Antónia Sabová. V knižočke nájdete zoznam
pedagógov a zamestnancov školy, v závere je
zhrnutá krátka história školy.
(vd)
14
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
potulky regiónom
ŠTERUSY: Obec s národnými kultúrnymi pamiatkami
Hľadáte tip na výlet alebo
informácie o okolitých obciach? Možno vás inšpiruje
seriál Piešťanského týždňa
o potulkách regiónom, v ktorom postupne predstavujeme
všetky obce nášho regiónu. V
dnešnom čísle sú to Šterusy.
Šterusy v číslach:
514 - počet obyvateľov
1108 ha - rozloha chotára
r. 1262 - prvá písomná zmienka
r. 1920 – súčasný názov obce
Po prvý raz sa spomína pod názvom Cheteruch. Neskôr viackrát
zmenila svoj názov. V roku 1571 sa
uvádza ako Zthyrwecz, o pár rokov
neskôr Styrwcz. V druhej polovici
18. storočia sa objavuje pomenovanie Sterusz i Steruzy, tesne
pred vypuknutím prvej svetovej
vojny mala obec maďarský názov
Cseteröc a od roku 1920 Šterusy.
V rokoch 1975–1991 však boli ako
miestna časť Vrbového. Obyvatelia obce sa živili zväčša poľnohospodárstvom, no darilo sa tu aj
ovocinárom a vinohradníkom.
Obecné symboly
Keďže Šterusy patrili do farského obvodu v Lančári, na obecnej pečati z roku 1600 je zobrazená postava sv. Michala archanjela,
patróna kostola v Lančári. V pečatnom poli je Michal Archanjel
Kostol sv. Márie Magdalény je národnou kultúrnou pamiatkou.
Šterusy dnes
Jozef Nesteš
Prierez históriou
Územie dnešných Šterús bolo
osídlené už v mladšej dobe kamennej. Dokazujú to aj archeologické nálezy z polohy Topoľové.
Z mladšieho obdobia sú ďalšie
fragmenty z vrchu Veľká pec, ktorého časť patrí do katastra obce.
Voľakedy bola súčasťou Šterús aj
osada Pustá Ves, no dnes patrí
Prašníku. Šterusy sa po prvý raz
spomínajú v listine z roku 1262,
v ktorej ich kráľ Belo IV. daroval
komesovi Zochudovi a jeho bratom. Časť obce však určité obdobie patrila dobrovskému panstvu.
Snímka z tohtoročnej letnej opekačky.
zobrazený s mečom v pravej ruke.
V kruhopise je nápis SIGILVM S. MICHAELIS ARCHANGELI PAGI STER.
ANNO DO 1600. Erb Šterús pozostáva z modrého štítu so zelenou
pažiťou. Na nej stoji strieborná
postava sv. Michala Archanjela.
V pravej ruke drží zlatý horiaci
meč. Jeho biely odev lemuje pod
krkom a okolo pásu zlatý pásik
a po oboch stranách vyrastajú z
pažite zlaté klasy. Vlajka je kombináciou pruhov zelenej, modrej,
žltej a bielej farby a zakončená je
tromi cípmi.
Rovnako ako v iných obciach,
aj v Šterusoch nemajú v obecnej
kase toľko peňazí, aby mohli zrealizovať všetko, čo by potrebovali. Z inžinierskych sietí im chýba
kanalizácia. „Máme už aj územné rozhodnutie, teraz treba vypracovať projekt, a keď zoženieme peniaze, môžeme ju urobiť.
Rátame s gravitačnou kanalizáciou, no v miestach, kde to terénne podmienky nedovoľujú, by musela byť tlaková. Až dovtedy budú musieť občania využívať žumpy, ktoré majú pri svojich domoch. Z fondov EÚ by sme chceli
zrekonštruovať aj verejné osvetlenie, pričom pôvodné svietidlá
nahradia úspornejšie a tie, ktoré
Oplatí sa vidieť
Voľakedy sa v Šterusoch zapriahali do vozov aj voly a kravy...
Dominantou obce je Kostol sv.
Márie Magdalény, ktorý bol postavený v roku 1685 pôvodne ako kaplnka. Veža bola k nemu pristavená v roku 1990. Kostol je, rovnako
ako sochy Jána Nemomuckého a
Panny Márie, národnou kultúrnou pamiatkou. V centre obce je
dnes už nefunkčná zvonica z 18.
storočia a v jej blízkosti súsošie
svätých Cyrila a Metoda. Okrem
národných kultúrnych pamiatok
je v Šterusoch až 11 prícestných
krížov a niekoľko sôch. V lese nad
obcou je horáreň miestneho poľovníckeho združenia Lanka.
Socha Panny Márie
potulky regiónom
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
sú ďalej od cesty premiestnime
k nej. Túto akciu chceme zrealizovať ešte v tomto roku. Všetko
záleží od toho, ako prebehne verejné obstarávanie. Opravu by
potrebovali aj miestne komunikácie, no na to tiež treba peniaze,“
povzdychol si šteruský starosta
Jozef Nesteš. Napriek nedostatku peňazí sa im v posledných rokoch podarilo vymeniť krytinu na
streche kostola a vymaľovať jeho
interiér. V rámci rekonštrukcie
kultúrneho domu zasa vymenili
všetky okná i dvere, zateplili nie-
jánske ohne, už po štvrtý raz sa
konal Cyrilometodejský deň a v
tomto roku bola pri poľovníckej
chate Lanka aj letná opekačka
pre obyvateľov Mikroregiónu nad
Holeškou, ktorého členom sú aj
Šterusy. Nechýba ani každoročné
posedenie s dôchodcami.
S použitím materiálov obce
napísal Štefan Gregorička
ZAUJÍMAVOSTI
Historický záber z predstavenia šteruských ochotníkov.
Zľava: Lenka Brezulová, Dušan Sumera a Mária Kováčová.
len celú budovu, ale aj jej strechu. Vďaka týmto opatreniam zamedzili úniku tepla a ušetria veľa peňazí na vykurovaní budovy.
Nové dvere a okná pribudli aj na
materskej škole. „Aby budova nevlhla, jej základy sme dali odizolovať. V škôlke pribudla aj nová podlahová krytina a maľovka.
Treba ešte opraviť strechu, vymeniť ríny a urobiť novú fasádu.
Žiaľ, ani na to zatiaľ nie sú peniaze,“ dodal starosta.
Spoločenské vyžitie
Zrekonštruovaná zvonica z 18. stor.
V obci majú občania k dispozícii sálu kultúrneho domu, ktorú
využíva počas nácvikov miestna
kapela Neznámi ako i divadelný
krúžok, ktorý po rokoch obnovil
svoju činnosť. Najväčšiu zásluhu
na tom má Mirka Rašmanová. Krúžok, ktorý má 20 členov, nacvičil
hru Ženský zákon, s ňou mali v
obci veľký úspech. V Šterusoch
sa darí poľovníkom i dôchodcom
a zo športovcov zastupujú obec
v dlhodobej súťaži len futbalisti.
Vyznávači stolného tenisu sa stretávajú na pravidelnom Vianočnom
turnaji, ktorý sa hráva v sále kultúrneho domu. Obec organizuje
počas roka pre svojich občanov
fašiangový detský maškarný ples,
ďalšie akcie sú pri príležitosti Dňa
matiek a Dňa detí. Pália sa tu
Betlehemy zo Šterús sú aj v Taliansku
Medzi najznámejších amatérskych umelcov zo Šterús iste
patrí 62-ročný rezbár Ernest Slabý. Tento lančársky rodák žije v
Šterusoch už 35 rokov.
Rezbárčeniu sa začal venovať
vo voľnom čase už v rodnej obci.
Už ako učeň sa venoval zbieraniu samorastov. Neskôr ich upravoval, napríklad do podoby svietnikov či iných úžitkových predmetov. Figurálnej tvorbe sa venuje
tri desaťročia. „Rezbárčinu som
zdedil po dedovi Vendelínovi Žažovi, ktorý bol tesárom i stolárom. Vyrezával aj betlehemy a
v tom pokračujem i ja. Ako prvú
som vyrezal sošku Panny Márie,
ku ktorej som postupne dorábal
ďalšie. Prvý betlehem mal celkove 80 figúrok. Išlo o menšie
figúrky, najväčšia merala 14 centimetrov. Ďalší betlehem má už
len 30 postavičiek, ten som venoval rodine do Nitry. Dva betlehemy sú v Taliansku a jeden v
Dechticiach,“ pochválil sa nám
Ernest. Ten v mladosti hrával aj na
klarinet a bol členom lančárskej
kapely svojho mladšieho brata
15
Ernest Slabý
Štefana, ktorá sa neskôr preslávila pod názvom Borovienka.
Ernest dáva pri vyrezávaní
prednosť lipovému drevu a okrem
sošiek z neho robí aj ozdobné kríže, reliéfy a rámiky. Problém mu
nerobia ani väčšie plastiky. Z nich
treba spomenúť napríklad klebetnicu v nadživotnej veľkosti, ktorú
vyrezával tri týždne, či postavu
vodníka. Toho však robil z jelše.
V posledných piatich rokoch sa
Ernest zúčastnil aj na rezbárskom
sympóziu v Novom Meste nad Váhom, kde každý rok vyrezal jednu sochu pre budúci betlehem.
Doteraz ho obohatil o postavu
ženy s dieťaťom na chrbte, sochu jedného z troch kráľov, muža
s píšťalkou, ženu s putňou vody v
ruke a v tomto roku zhotovil dievča s bábikou. Keďže vyrezávanie
ho stále baví, dreva, nápadov a
ako dôchodca aj času má dosť,
iste ešte nepovedal v rezbárčine
posledné slovo.
(šg)
Podľa archeologických výskumov žili na území dnešných
Šterús aj také zvieratá ako nosorožec srstnatý, medveď jaskynný či divý kôň. Svedčia o tom
paleontologické nálezy kostí.
Šterusy pôvodne patrili
do panstva Nitrianskeho hradu,
neskôr sa z nich stala zemianska obec. Majetkové podiely tu
mali aj šľachtické rodiny Aponiovcov, Užovičovcov a Motešických.
Povinnosťou miestnych
poddaných bolo, že v čase žatvy museli každý tretí deň poskytnúť na panské ženca.
Kňaz a historik Pavol Jedlička spomína v svojom diele aj
jaskyňu, kde vraj podľa povesti
zápasil bača s čertom.
Pri asanácii jedného zo
starých domov v obci sa našlo
vyše 5200 strieborných mincí.
Najstaršie pochádzali z 15. a
najmladšie zo 17. storočia.
V obci sa v minulosti pálila domáca pálenka, s ktorou
obchodovali želiari.
Šteruská merica bol názov dutej miery. Jej obsah bol
35,45 litra.
Prvá škola v obci sa uvádza v polovici 19. storočia. Dnes
pre malý počet školákov malotriednu základnú školu zrušili a
deti chodia do školy do susedného Vrbového.
Najstaršou obyvateľkou
obce je 94-ročná Mária Kováčová, ktorá býva v dome číslo 128. Z mužov je najstarším
80-ročný Jozef Chnápko.
Z občanov obce patrí k
najznámejším dlhoročný futbalový funkcionár Silvester Madunický, ktorý bol pri príležitosti
70. narodenín odmenený pamätnou plaketou Trnavského
samosprávneho kraja.
Stanislav Madunický, ktorý v súčasnosti žije v Chtelnici,
je držiteľom titulu Otec roka.
Dobré meno obci robí aj
kapela Neznámi, ktorá úspešne
koncertovala aj v zahraničí.
Súčasný starosta nastúpil do funkcie v roku 1996 namiesto svojho zomrelého otca
Jozefa.
(šg)
16
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
spoločenská rubrika
DEANKA PREŽILA PÁD Z 18 METROV
Hroznú tragédiu prežili mladí rodičia z nitrianskeho
sídliska Klokočina, keď minulý rok v júni cez sieťku
na okne piateho poschodia vypadli ich dvojročné
dvojčatá. Doma bol vtedy otec so šesťročným synom
Dáriusom. Údajne chystal dvojičkám kúpeľ a neposedné deti vyliezli na parapet v detskej izbe, vytlačili sieťku na hmyz... Osudná chvíľka nepozornosti
spôsobila, že Damiánko pád z asi osemnásťmetrovej
výšky neprežil a jeho sestra Deanka bojovala o život.
Svetlovlasé dievčatko previezli do Detskej fakultnej
nemocnice v Bratislave na Kramároch s poranenou
chrbticou, hrudníkom a vnútornými orgánmi. Aby lekári
dievčatko zachránili, udržiavali ju v umelom spánku.
Rok prešiel, tragédia zmenila život v rodine, na synčeka sa zabudnúť nedá, ale život ide ďalej. Starať sa
treba o živých – hlavne o Deanku, ktorej pád zanechal
stopy na zdraví. Dievčatko dokázalo urobiť len pár
krokov. A tak zhodou rôznych náhod, okolností a vďaka
láske a porozumeniu sa Deanka aj s mamičkou ocitli v
piešťanskom Adeli Medical Centre. Liečebný pobyt jej
vysnila priateľka Petra prostredníctvom relácie Modré
z neba. Deankine krôčky a jej úsmev, ktorým očarila
nielen rehabilitačné pracovníčky, ale aj moderátora
Vila Rozborila, môžete uvidieť už túto stredu večer
v televízii Markíza.
V. Dusíková
Trojročná Deanka so svojou mamičkou.
Po týždni v ADELI už prešla sedemdesiat krokov
snažila sa ho dobehnúť.
„Keď k nám Deanka prišla, bez
opory prešla sama len niekoľko
krokov. Viac menej štvornožkovala,“ povedala nám pracovníčka
Adeli Medical Centra, Ľudovíta
Hlobeňová. Dievčatko absolvovalo
každý deň dvojhodinové neurofyziologické cvičenie v už spomínanom Adeli obleku, hodinovú celotelovú masáž, laserovú a kyslíkovú
terapiu, špeciálne termo–kryokontrastné vyšetrenie, bahenné
zábaly, ale aj hodiny logopédie
a manuálnej terapie. „Po prvom
týždni už prešla sama bez pomoci
matky viac ako 70 krokov,“ chválila účinky liečby L. Hlobeňová.
„Obom sa nám tento pobyt
veľmi páčil a určite by sme si ho
chceli zopakovať,“ povedala nám
Deankina mamička počas masáže, pri ktorej dievčatko veľmi aktívne pomáhalo tete masérke natrieť masážnu emulziu na bosé
nôžky. Deanke ešte predtým priložili na chorý chrbátik parafínový
zábal, zatočili ju do prikrývky a
kým teplo pôsobilo, malú dievčinku zabávala mamička skladaním
puzzle. Na rozlúčku s obľúbenou
pacientkou usporiadali v Adeli Medical Centre večierok. Rozdávali
na ňom diplomy aj veľkú medailu.
(vd)
Pracovníčky Adeli Medical Centra si Deanku obľúbili.
Do Adeli centra v Piešťanoch
sme prišli v okamihu, keď režisérka TV Markíza spolu s kameramanom natáčali rozhovor s rodinou, ktorej dcérka vysnívala
Deanke pobyt v tomto zariadení.
Len čo kameraman vypol kameru, ponáhľal sa so štábom za
Deankou, ktorá sa práve nachádzala aj s mamičkou a rehabili-
tačnými pracovníčkami vo veľkej
telocvični. Deanka mala na sebe
oblečený špeciálny Adeli oblek,
pomocou ktorého sa dokázala udržať na nôžkach. Za obe ruky ju
držali rehabilitačné pracovníčky,
hrali sa s ňou, odvádzali jej pozornosť, aby sa dievčatko zaujímalo
skôr o balón a loptu ako o chodenie. Deanka kopala do balóna a
Zábery z masáže snímal kameraman z relácie Modré z neba.
kultúra
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
17
K deväťdesiatinám darovali Jožinkovi kalendár
Piešťanci mohli minulý utorok
objaviť skrytú časť tvorby zakladateľa slovenského komiksu a kresleného humoru Jozefa
Babušeka. Zostavovateľ nového
kalendára na rok 2011 František
Jablonovský totiž vybral dvanásť obrazov tohto autora, o
ktorých takmer nikto nevedel.
Tento darček pripravili Jožinkovi kamaráti pri príležitosti deväťdesiatych narodenín, ktoré
oslávi budúci rok v septembri.
Ľudia poznajú Jozefa Babušeka predovšetkým cez postavičku Jožinka, no teraz mali možnosť vidieť i ďalšie diela. Preto
i kalendár dostal názov Jozef
Schek – známy aj neznámy. Práve prostredníctvom kalendára a
na základe mnohých kreslených
seriálov, ktoré ľudí sprevádzali
desiatky rokov, označil Jožinka
spisovateľ Kornel Földvári za merača času. Bolo to i z toho dôvodu, že mnohým prostredníctvom
svojich kreslených vtipov a hlavne
Jožinka prežiaril optimizmom minulosť a dni, ktoré neboli až také
veselé. Kornel Földvári v momente, keď sa prihováral Jožinkovi a
prítomným hosťom, začal kašľať:
„...neviem, kto bol taký prozreteľný a niečo nasypal do okolia,
je to brutálne voči starému človeku. Aj tak som nechcel dlho
hovoriť.“ Na záver však dodal:
„Kto ma takto nútil kašľať, toho
si ešte podám!“
Tvorbu Jozefa „Scheka“ Babušeka predstavili v Piešťanoch
prvýkrát v roku 2006. Odvtedy sa
výstavná sála Domu umenia prezýva tiež Babuškova. Minulý rok
V Dome umenia predstavili prostredníctvom kalendáru „neznámu“ tvorbu
Jozefa Scheka (vľavo). Jedným z krstných otcov bol ilustrátor Miroslav Cipár.
Juraj Weiss sa postaral o to, aby kalendár s Jožinkovými dielami vyšiel.
legendárny seriál Jožinko, dieťa
svojich rodičov tiež dostal knižnú
podobu, v ktorej je zaznamenaný
celý tento seriál.
Jožinkov kalendár slávnostne
uviedli do života primátor mesta
Piešťany Remo Cicutto spoločne
s ilustrátorom Miroslavom Cipárom. Takto sa podarilo poodhaliť
ďalšiu tvorbu Jozefa Babušeka a
predstaviť jeho hračky a obrazy,
ktoré mal u seba doma. „Kalendár sme nafotili v januári tohto
roku. Jožinkove obrazy som dlhšie poznal a pri každej návšteve
u neho doma sme ich obdivovali. Preto som chcel predstaviť
i tohto ‘neznámeho Scheka‘. Tých
obrazov je oveľa viac. Chceme
ROZPRÁVKA VIANOC - 2010
Charitatívny vianočný galaprogram pre
všetky deti - zdravé, telesne postihnuté,
deti z detských domovov a zo sociálne
slabších rodín - s názvom Rozprávka Vianoc prichádza prvýkrát aj do Piešťan.
Dňa 10. decembra o 17.00 h sa v Dome
umenia uskutoční jeho 15. ročník.
Bude to veľká galaprehliadka detských
i dospelých hviezd a hviezdičiek zo sveta
profesionálnej, ale aj neprofesionálnej
populárnej hudby. Popri známych umelcoch tu dostanú príležitosť účinkovať talentované detské súbory a sólisti. Program
uvádzajú detský kráľ Majster N a prvá
Miss SR Karin Majtánová. Na všetky deti
okrem pekných pesničiek čaká množstvo
prekvapení v podobe súťaží a hodnotných
darčekov. Vstup na podujatie majú všetci
účastníci za symbolické tri eurá - deti i
dospelí. Príďte všetci, pretože Rozprávka
Vianoc – 2010 čaká na vás!
(r)
V Dome umenia na vás čaká čarovná rozprávková atmosféra.
Sledujte najbližšie vydania nášho týždenníka a môžete
vyhrať lístky v pripravovanej súťaži.
pripraviť ďalšie vydanie monografie doplnené o fotografie ďalších Jožinkových diel,“ povedal
zostavovateľ kalendára František
Jablonovský.
Jozef Babušek počas večera poďakoval prítomným, že prišli kvôli nemu a „zapratali sálu
Domu umenia“. Keďže kalendár
jeho priatelia pripravili ako darček k jeho deväťdesiatinám, naskytla sa otázka, ako Jožinko plánuje svoje jubileum osláviť. Takto
nám odpovedal: „Asi sa spijem!
Čo iné sa s tým dá spraviť...“
Igor Paulech
Meky Žbirka
zavíta do Piešťan
V rámci svojho turné zavíta
začiatkom novembra do Piešťan hudobník Miro Žbirka. Sála
Domu umenia sa zaplní 4. novembra od 19. hodiny najznámejšími skladbami tohto muzikanta. Mekyho budú počas
accoustického koncertu sprevádzať tiež speváčka Martha,
Magda Šalamounová a na gitare
Jan Ponocný a Jan Horaček.
Na vystúpení si budete môcť
vypočuť obľúbené a známe hity
ako Čo bolí, to prebolí, Denisa,
Atlantída, Biely kvet, Zažni či
Balada o poľných vtákoch. Z
repertoáru Meky tiež vytiahne
čerstvé novinky z posledného
albumu Empatia.
(IP)
18
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
STREDA 3. NOVEMBER
JEDNOTKA
03:05 Góly - body - sekundy 03:15
Stratení Nomádi 03:40 Europríbeh Slovenska 03:55 Sila lásky II.
(265) 04:45 Sila lásky IV. (49/256)
05:30 Góly - body - sekundy
05:40 Udalosti ČT 06:10 Slovensko dnes 06:25 Správy STV 06:50
Správy a komentáre 07:15 Úsmev,
prosím! 07:45 Repete 08:30 Vtipnejší vyhráva 09:15 Jane Doeová : Teraz to vidíš, teraz nie
10:45 Bianca - cesta za šťastím
(99/224) 11:30 Bianca - cesta za
šťastím (100/224) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Sila lásky II.
(266) 14:30 Kaviareň Slávia 15:15
Klinika Grace V. (6/24) 16:00
Správy STV o 16:00 16:18 Góly
- body - sekundy 16:25 Počasie
16:30 Vojna kuchárov 17:00 Sila
lásky IV. (50/256) 17:55 Biela voči
oblohe (2/3) 18:55 Počasie 19:00
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Futbal Liga majstrov
MŠK Žilina - Olympique
de Marseille
Priamy prenos. (Slovensko 2010)
22:45 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
23:10 GEN.sk - Miroslav Šatan
Portrét hokejistu pohľadom Stana Ščepána
(Slovensko 2010)
23:30 Epicentrum
Katastrofický film. Najväčšie zemetrasenie v
histórii... (USA 2000)
01:05 Jane Doeová: Teraz to vidíš,
teraz nie 02:30 Správy STV o
16:00 02:50 Góly - body - sekundy
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:30 Bez servítky 09:20 Kde je
Fred? 11:20 Zajtrajšie noviny IV.
8/22 12:10 Komisár Rex II. 1/15
13:00 Rýchle Televízne noviny
13:05 Bez stopy V. 19/24 14:00
Odložený prípad VI. 8/23 14:55
Rýchle Televízne noviny 15:00
Priatelia I. 21/24 15:30 Dva a pol
chlapa VII. 5/22 15:55 Rýchle
Televízne noviny 16:00 Monk
VI. 16/16 17:00 Prvé Televízne
TV program 3. 11. - 9. 11.
noviny 17:25 Počasie 17:35
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Modré z neba
Séria neobyčajných
príbehov, ktoré chytia za srdce...
22:00 Nočné Televízne noviny
22:20 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:50 Myšlienky vraha IV. 1/26
Kriminálny seriál, USAKanada, 2008-2009
23:45 Smrteľná rýchlosť
Charizmatický automobilový pretekár ukončí svoju
kariéru a začne robiť pre
importéra, ktorý zarába
milióny. No čoskoro zistí,
že Chachi nie je milý chlapík ako vyzerá... Akčný
triler (83'), USA, 2008
01:15 Psych, s.r.o. II. 10/16 02:05
Superfízli I. 3/12 02:55 Manželka
na odpis 2/6 03:40 Xena II. 15/22
04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:30 PROMI NOVINY 05:55
KRIMI NOVINY 06:15 NOVINY
TV JOJ 06:40 KRIMI NOVINY
07:10 NOVINY TV JOJ 07:40
KRIMI NOVINY 08:10 NOVINY TV
JOJ 08:40 PROMI NOVINY 09:00
Panelák VI. (41) 10:00 Jazero
12:00 Vtierka Castle II. (11) 13:00
Policajt z L.A. I. (7) 14:00 C.S.I.:
Kriminálka Las Vegas V. (10)
15:00 Myšlienky vraha I. (21)
16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IV.
(18) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (42) Audit
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Knight Rider (1/17)
Knight Rider je späť! Mike
Traceur bojuje proti silám
zla s pomocou nezničiteľného automobilu KITT,
obdareného umelou
inteligenciou. Americký
akčný seriál (2008)
22:15 Kosti V. (11)
Ak chcete vystopovať
pravdu, musíte pátrať
až do špiku kostí obete!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2009)
23:15 C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas X. (10)
Laurence Fishburne ako
dr. Langstone vedie elitnú
jednotku súdnych vedcov
z kriminálky Las Vegas,
ktorá rieši prípady vrážd.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2009)
00:15 Špeciálne komando III.
(9) 01:15 Vyjednávači (9) 02:00
V mene spravodlivosti (7) 02:45
Jazero 04:10 Vyjednávači (9)
04:50 Špeciálne komando III. (9)
DOMA
06:00 Medzi láskou a nenávisťou 38/124 06:50 Doňa Barbara
8/190 07:40 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 4/22 08:55 Nespútaný
anjel 45/194 09:45 L.O.V.E. 10:25
Veštiareň 11:25 Sudkyňa Hatchettová II. 52-53/125 12:35 Dr. Oz I.
115/175 13:30 Rebeli II. 152/225
14:20 Rany z lásky 103/230 15:20
Ženy z rodu Gilmorovcov III. 5/22
16:10 L.O.V.E. 17:00 Medzi láskou a nenávisťou 39/124 18:00
Doňa Barbara 9/190 19:00 Rebeli
II. 153/225 20:00 Nespútaný anjel
46/194 20:55 Pravá tvár vášne
170/178 21:50 Dokonalé dieťa
23:45 Frasier II. 14/24 00:10
Nespútaný anjel 46/194 00:55
Dokonalé dieťa 02:30 Frasier II.
14/24 02:50 Sudkyňa Hatchettová
II. 52-53/125 03:35 112 04:00
Lampáreň 04:35 L.O.V.E. 05:15
Dr. Oz I. 115/175
JOJ PLUS
04:35 Starý (48) 05:35 Stefanie
II. (39) 07:00 Červené ruže (44)
08:00 Detektív Nash Bridges V.
(3) 09:00 Knight Rider (41) 10:00
18 kolies spravodlivosti II. (2,3)
12:15 M*A*S*H (158,159) 13:15
Páli vám to? 14:50 Panelák VI.
(41) 15:50 Medicopter 117 (27)
17:00 Knight Rider (41) 18:00
M*A*S*H (158,159) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 30 prípadov majora
Zemana (9) Loď do Hamburgu 1952 21:30 M*A*S*H* (129,130)
22:30 Črepiny * 00:15 HUSTE.
TV 00:40 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Regionálny denník 09:00 Fidlibum 09:25 Fokus - zdravie 10:10
Národnostný magazín 10:35 Portrét 11:15 Medicína: Duševné
zdravie - Schizofrénia 12:15 Živá
panoráma 12:45 A pri tom speve
13:30 Chudoba 14:05 5 minút po
dvanástej: Rap - kultúra či nekultúra? 15:05 Poklady.sk - Penový
hliník - mladšie vynálezy 15:20
International Gypsy Fest (2/2)
16:20 Maďarský magazín 16:55
Archa/autoarcheológia
17:35
Regionálny denník 18:05 Zdravíčko, pán doktor - Leukémia
18:33 Počasie 18:35 Večerníček
18:45 Fokus - peniaze 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy
- Hírek 20:00 Keno 10 20:15
66 sezón 21:40 Spektrum vedy
(16/25) Príbeh lesa 22:10 Zelené
raje II (14) Mikronézia - svet koralov. Palau 22:40 Omyly tradičnej
morálky 00:00 Udalosti ČT
ŠTVRTOK 4. NOVEMBER
JEDNOTKA
03:00 Nitriansky hrad - živé dedičstvo katolíckej cirkvi 03:35 Aj my
Rómovia dokážeme veľké veci
- Anita Soul 03:50 Sila lásky II.
(266) 04:40 Sila lásky IV. (50/256)
05:30 Góly - body - sekundy 05:35
Počasie 05:40 Udalosti ČT 06:10
Slovensko dnes 06:25 Správy STV
06:50 Správy a komentáre 07:20
Úsmev, prosím! 07:45 Repete
08:30 Vtipnejší vyhráva 09:15
Jane Doeová : Nesprávna tvár
10:45 Bianca - cesta za šťastím
(101/224) 11:30 Bianca - cesta za
šťastím (102/224) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Sila lásky II.
(267) 14:30 Kaviareň Slávia 15:15
Klinika Grace V. (7/24) 16:00
Správy STV o 16:00 16:18 Góly
- body - sekundy 16:25 Počasie
16:30 Vojna kuchárov 17:00 Sila
lásky IV. (51/256) 17:55 Biela voči
oblohe (3/3) 18:55 Počasie 19:00
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Rok do svadby
Romantická komédia. Chcela by raz žiť
normálnym životom...
(Nemecko 2005)
inzercia
Jazyková škola SKYPERS a ORBIS SLOVAKIA
prichádzajú s novinkami:
KURZ ANGLIČTINY
PRE DETI OD 2 DO 3 ROKOV
Začiatok: 26.
októbra odod10:00
10:00h h
. novembra
Kurzy budú v utorok a vo štvrtok
KURZ ANGLIČTINY
PRE DETI OD 7 DO 10 ROKOV
Začiatok: 10. novembra od 15:00 h
KDE: IX ZŠ, Ul. E.F. Scherera 40, Piešťany
(vchod zľava, priestory Orbisu)
[email protected], www.skypers.sk, 0915 701 733
[email protected], www.orbisslovakia.sk, 0907 130 734
TV program 3. 11. - 9. 11.
ŠTVRTOK 4. NOVEMBER
21:55 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:20 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania Nedokonalé zločiny 10/12
Kriminálny seriál.
(Taliansko 2004)
23:20 Záhady SK
Vidím svätých
Dokumentárny seriál o
javoch medzi nebom a
zemou. (Slovensko 2007)
23:45 Jane Doeová :
Nesprávna tvár
Krimi-séria. (Holandsko,
USA, Veľká Británia, Írsko 2005)
01:10 Rok do svadby 02:45
Správy STV o 16:00
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:35 Bez servítky 09:30 Môj
manžel - môj vrah 11:15 Zajtrajšie noviny IV. 9/22 12:15 Komisár
Rex II. 2/15 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Bez stopy
V. 20/24 14:00 Odložený prípad
VI. 9/23 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Priatelia I. 22/24
15:30 Dva a pol chlapa VII. 6/22
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 Monk VII. 1/16 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 Nočné Televízne noviny
22:20 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:50 112
Skutočné príbehy záchranárov z linky 112.
23:25 Ring voľný
Príbeh o Jackie Kallenovej prvej boxerskej
manažérke, ktorej sa
podarilo prelomiť bariéru.
Skutočný príbeh (107'),
USA-Nemecko, 2003
01:30 Psych, s.r.o. II. 11/16 02:15
Superfízli I. 4/12 03:05 Manželka
na odpis 3/6 03:50 Xena II. 16/22
04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:30 PROMI NOVINY 05:55
KRIMI NOVINY 06:20 NOVINY
TV JOJ 06:45 KRIMI NOVINY
07:10 NOVINY TV JOJ 07:35
KRIMI NOVINY 08:00 NOVINY
TV JOJ 08:40 PROMI NOVINY
09:00 Panelák VI. (42) 10:00
Bostonské zločiny III. (15,16)
12:00 Kosti V. (11) 13:00 Knight
Rider (1/17) 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. (10) 15:00
Myšlienky vraha I. (22/22) 16:00
C.S.I.: Kriminálka Miami IV. (19)
16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (43) Hlupák
Norova exmanželka chce
za dcéru peniaze. Julka
vyčíta Maťovi jeho správanie voči deťom. Alica
má dilemu, dobehla ju jej
minulosť... Miesto, kde
to žije. Prvý slovenský
denný seriál (2010)
21:15 Odsúdené III. (16)
Chrípka
V base vypukla chrípková
epidémia. Čoraz viac žien
sa dostáva na ošetrovňu.
Malecová zvyšuje tlak na
Lešiakovú, psychicky ju
týra. Lešiaková nedokáže
spracovať, ako sa k nej
zachovala vlastná sestra.
Nová sestrička Lenka
Pokorná zisťuje, že Katar
má nezrovnalosti v liekoch. Katar začína byť
presvedčený, že Lenka je
špión riaditeľky Majerovej.
Slovenský seriál (2010)
22:15 Klamári (12)
Pred desiatimi rokmi dostal
sadistický psychopat
Jenkins za vraždu dvanástich žien doživotný trest.
Teraz sa však našiel jeho
nasledovník. Americký
kriminálny seriál (2009)
23:15 Mafstory:
Aliho sladká pomsta
Slovenský komediálny seriál (2010)
00:15 Profesionáli 01:15 Kriminálka San Francisco (9) 02:00
Odsúdené III. (16) 03:00 Bostonské zločiny III. (15,16) 04:30 Cesta
do minulosti (7) 05:10 Črepiny *
DOMA
06:00 Medzi láskou a nenávisťou 39/124 06:50 Doňa Barbara
9/190 07:45 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 5/22 08:55 Nespútaný
anjel 46/194 09:50 L.O.V.E. 10:30
Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová II. 54-55/125 12:40 Dr. Oz I.
116/175 13:30 Rebeli II. 153/225
14:25 Rany z lásky 104/230 15:20
Ženy z rodu Gilmorovcov III. 6/22
16:10 L.O.V.E. 17:00 Medzi láskou
a nenávisťou 40/124 18:00 Doňa
Barbara 10/190 19:00 Rebeli II.
154/225 20:00 Nespútaný anjel
47/194 20:55 Pravá tvár vášne
171/178 21:50 Ally McBealová
V. 1-2/22 23:45 Frasier II. 15/24
00:15 Nespútaný anjel 47/194
01:00 Ally McBealová V. 1-2/22
02:25 Frasier II. 15/24 02:50 Sudkyňa Hatchettová II. 54-55/125
03:30 112 04:00 Lampáreň 04:35
L.O.V.E. 05:15 Dr. Oz I. 116/175
JOJ PLUS
04:35 Starý (49) 05:35 Stefanie II.
(41,42) 07:00 Červené ruže (45)
08:00 Detektív Nash Bridges V.
(4) 09:00 Knight Rider (42) 10:00
18 kolies spravodlivosti II. (4)
12:15 M*A*S*H (160,161) 13:15
Páli vám to? 14:50 Panelák VI.
(42) 15:50 Medicopter 117 (28)
17:00 Knight Rider (42) 18:00
M*A*S*H (160,161) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Veľký muž - Poistenie na drogy (1/6) 22:00 Lampa
00:35 Náhodný svedok 02:10
Nočné reprízy
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Krajina Haliganda (1/4) 09:30 Fokus - peniaze
10:15 Maďarský magazín 10:40
Muránsky hrad 11:15 66 sezón
12:45 Živá panoráma 13:25 A pri
tom speve 14:10 Zdravíčko, pán
doktor - Leukémia 14:35 Archa/
autoarcheológia 15:20 Profesionál 15:30 Spektrum vedy (16/25)
Príbeh lesa 15:55 Hlas Európy
16:35 Ryby, rybky, rybičky 17:05
Zelené raje II (14) Mikronézia svet koralov. Palau 17:35 Regionálny denník 18:05 Pohľady
- 2.časť 18:35 Večerníček 18:45
Fokus - právo 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Balkánska divočina 21:05 Família 21:30 Moja
naj kniha 21:45 Moja naj kniha
22:00 Polícia 22:15 Na tanieri/
Teríteken 23:15 Udalosti ČT
PIATOK 5. NOVEMBER
JEDNOTKA
03:05 Góly - body - sekundy
03:15 Halali 03:40 Aj my Rómovia dokážeme veľké veci - Patrik Vrbovský Rytmus 03:55 Sila
lásky II. (267) 04:40 Sila lásky
IV. (51/256) 05:30 Góly - body
- sekundy 05:40 Počasie 05:45
Udalosti ČT 06:15 Slovensko
dnes 06:25 Správy STV 06:55
Správy a komentáre 07:20
Úsmev, prosím! 07:45 Repete
08:35 Vtipnejší vyhráva 09:20
Jane Doeová : Kým nás smrť
nerozdelí 10:45 Bianca - cesta za
šťastím (103/224) 11:30 Bianca cesta za šťastím (104/224) 12:20
Dámsky magazín STV 13:35
Sila lásky II. (268) 14:25 Kaviareň Slávia 15:15 Klinika Grace V.
(8/24) 16:00 Správy STV o 16:00
16:18 Góly - body - sekundy
16:25 Počasie 16:30 Vojna
kuchárov 16:55 Sila lásky IV.
(52/256) 17:45 Bocianie hniezdo
(1/6) 18:55 Počasie 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Kaviareň Slávia
Špeciálne vydanie
hudobného koktailu
Petra Stašáka a jeho
hostí nakrútené na
ostrove Dugi Otok v
Chorvátsku. Účinkujú:
Marta Križanová, Robo
Kazík, Marina Tomaševič. (Slovenskoa 2010)
21:05 TOP STAR Extra
Helena Ružičková
Dokumentárny seriál
prináša zaujímavé
informácie zo života
populárnych osobností
českej hudobnej, divadelnej a filmovej scény.
(Česká republika 2010)
22:00 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:25 Ničivá magma
Akčný thriller. Zabránia
obrovskej vulkanickej
erupcii? (USA 2006)
00:00 Jane Doeová : Kým nás
smrť nerozdelí 01:35 Ničivá
magma
19
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:40
Bez servítky 09:35 K. O. 11:20
Zajtrajšie noviny IV. 10/22 12:15
Komisár Rex II. 3/15 13:05 Rýchle
Televízne noviny 13:10 Bez stopy
V. 21/24 14:00 Odložený prípad
VI. 10/23 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Priatelia I. 23/24
15:30 Dva a pol chlapa VII. 7/22
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 Monk VII. 2/16 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Križovatka smrti
Policajný detektív v službách FBI pátra po unesenej dcérke čínskeho
veľvyslanca... Akčná
komédia (94'), USA, 1998
22:05 Vnútorný nepriateľ
Prístroj ovládajúci ľudskú
myseľ v rukách podliaka
a Steven Seagal ako
šéf jednotky žoldnierov... Akčný film (92'),
VB-Bulharsko, 2004
23:55 Desperado
Krvilačný pomstiteľ
s gitarovým púzdrom
plným pištolí. Akčný
film (101'), USA, 1995
01:50 Nezvestní v boji 03:30 Pištoľníkova púť
TV JOJ
05:30 PROMI NOVINY 05:55
KRIMI NOVINY 06:20 NOVINY TV
JOJ 06:40 KRIMI NOVINY 07:10
NOVINY TV JOJ 07:35 KRIMI
NOVINY 08:00 NOVINY TV JOJ
08:40 PROMI NOVINY 09:00
Panelák VI. (43) 10:00 Pravda
alebo smrť 12:00 Klamári (12)
13:00 Policajt z L.A. I. (8) 14:00
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas V. (11)
15:00 Myšlienky vraha II. (1/23)
16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IV.
(20) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (44) Drzosť
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010)
21:15 Farmár hľadá ženu
5 farmárov a ženy, ktoré
bojujú o ich srdce všetkými
zbraňami. Prichádza ďalšie stretnutie, ďalšie emócie a bozky! Dokumentárna reality šou - romantická zoznamka (2010)
22:15 Koniec sveta
Bývalý policajt chce ochrániť mladú ženu, ktorá sa
stala objektom pozornosti
tajomného neznámeho
muža. Netuší však, že jeho
protivníkom nie je skutočný
človek, ale Satan, ktorý si
hľadá nevestu. Americký
akčný thriller (1999)
01:00 Memento 03:00 C.S.I.:
Kriminálka Miami IV. (20) 03:45
Zrodení pre zabíjanie (7) 04:30
Lietajúci Čestmír 05:15 Pravda
alebo smrť
20
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
inzercia
Záhradné centrum CHARVÁT - rozširujeme sa pre vás
Pod jednou strechou - na Ulici
A. Hlinku - u nás nájdete kompletný sortiment záhradníckych
potrieb, ktorých predaju sa venujeme už 13 rokov.
Osivá, substráty, agrochemikálie, hnojivá, náradie, malú záhradnú mechanizáciu, záhradnú
keramiku, plasty a, samozrejme,
živý rastlinný materiál - letničky, trvalky, dreviny nájdete na
prvom podlaží. Druhé podlažie
je orientované dekoračne. Tam
vám ponúkame živé kvety – rezané a črepníkové. Rôzne doplnky
pre skrášlenie vašej domácnosti,
ako aj potreby pre kvetinárov a
aranžérov.
NOVOOTVORENÉ tretie podlažie ponúka široký výber domácich
potrieb – obedové súpravy, príbory, rôzne drobnosti a doplnky do
kuchyne, ale aj zaujímavé úžitkové a dekoračné kovové výrobky. Zároveň tam nájdete sezónny
kútik. Pre toto obdobie sme vám
v ňom pripravili veľký výber vianočných dekorácií – stromčeky,
gule, svietniky, venčeky. Ponúkame hotové dekorácie, ktoré vám
vyrobíme aj na objednávku. Pre
tých, ktorí si svoje ozdoby radi
zhotovia sami, máme v ponuke
množstvo polotovarov a aj po-
trieb pre aranžérov.
Práve teraz štartujeme letákovú AKCIU, ktorá je zameraná na
široký výber domácich potrieb.
Tovar, ktorý je uverejnený v letáku, máme skladom.
(inz)
Jeseň v záhrade s DOMOSSom
j
azove
ej reť olej
v
o
ín
+
enz
reťaz
ej a b
ev
ktrick + olej na enie reťaz
le
e
j
z
s
a
de
ú
ť
ž
r
e
a
r
b
k
na
ku
40 €
e 1x
kážok hodnote
ískat
píle z + 10 pou
t
2-tak
evo te
na dr
o
kám s v hodn 9 €
č
a
p
r
m štie eru Fiska odnote 9
ý
k
i
ic
r
h
ek
v
kt
k elle získate s ickú pílu
s
tr
od ná lebo elek
a
53 €
STIGA 2000
130 €
105 €
ROBIX 156
529 €
449 €
az
o ter reva
paliv
tuhé livového d te 99 €
a
n
no
tlom neho pa
v hod
m ko
nový 3 prvotried trickú pílu
in
t
a
li
k
k
+ ele
te 1 m
získa ote 57 €
n
d
o
RMO
vh
m ZADA tky
do 40 k
plá
u
s
r
a
a
v
n
to
u
r
z
+ odvo ť nákupu tova šenia
os
% navý
+ možn
už od 0
platí od 17.10. do 17.11.2010
e
drtič
ory a y 80 €
t
á
v
a
rot
ýšk
vy na u až do v
ad
né zľa
výraz ného odp
d
záhra
0%
navýšenie na splátky
Piešťany, Obchodný dom DOMOSS
Bratislavská 11/a, tel.: 033 / 77 44 800
www.domoss.sk
Ponuka platí do vypredania zásob.
Niektoré obrázky môžu byť ilustračné.
22
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
PIATOK 5. NOVEMBER
DOMA
06:00 Medzi láskou a nenávisťou 40/124 06:50 Doňa Barbara
10/190 07:45 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 6/22 08:55 Nespútaný anjel 47/194 09:50 L.O.V.E.
10:30 Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová II. 56-57/125
12:40 Dr. Oz I. 117/175 13:30
Rebeli II. 154/225 14:25 Rany
z lásky 105/230 15:15 Ženy z
rodu Gilmorovcov III. 7/22 16:10
L.O.V.E. 17:00 Medzi láskou a
nenávisťou 41/124 18:00 Doňa
Barbara 11/190 19:00 Rebeli II.
155/225 20:00 Na streche 20:50
Hotel snov: Zázrak v Indii 22:45
Dokonalý svet 9/16 23:55 Jeseň
v New Yorku 01:55 L.O.V.E.
02:35 Na streche 03:15 Sudkyňa
Hatchettová II. 56-57/125 03:55
Lampáreň
JOJ PLUS
04:35 Starý (50) 05:35 Stefanie
II. (43,44) 07:00 Červené ruže
(46) 08:00 Detektív Nash Bridges V. (5) 09:00 Knight Rider (43)
10:00 18 kolies spravodlivosti II.
(6,7) 12:15 M*A*S*H (162,163)
13:15 Páli vám to? 14:45 Panelák VI. (43) 15:50 Medicopter
117 (29) 17:00 Knight Rider
(43) 18:00 M*A*S*H (162,163)
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 20:00 Veronica Clareová: Stretnutie so smrťou 22:00 Stratená duša 23:50
Veronica Clareová: Stretnutie so
smrťou 01:35 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Regionálny denník 09:00 Maškrtníček 09:25 Fokus - právo
10:10 Extrémizmus - iný uhol
pohľadu 10:35 Príbehy starého
lesa 11:15 Balkánska divočina
12:05 Živá panoráma 12:50
Encyklopédia slovenských obcí
- Krupina 13:15 A pri tom speve
13:55 Pohľady - 2.časť 14:25
Ryby, rybky, rybičky 14:55 Família 15:20 Na tanieri/Teríteken
16:30 Psovod 16:50 Tempo
17:00 Bohovia a hrdinovia antických mýtov (9/13) Sparta alebo
trpké víťazstvá 17:25 Osobnosti
a udalosti: Milan Hodža a mníchovská kríza 17:35 Regionálny
denník 18:05 Televíkend: Cestovanie v čase 18:35 Večerníček 18:45 Fokus - rodina 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Moja
naj kniha - finálový večer 22:15
Dokumentárny klub: Chevolúcia
23:45 Československý filmový
týždenník 23:55 Udalosti ČT
TV program 3. 11. - 9. 11.
SOBOTA 6. NOVEMBER
JEDNOTKA
03:05 Správy STV o 16:00 03:25
Sila lásky II. (268) 04:10 Sila lásky
IV. (52/256) 05:00 Udalosti ČT
05:35 Slovensko dnes 05:45 Góly
- body - sekundy 05:55 Správy
STV 06:20 Správy a komentáre
06:45 S Jakubom na rybách
07:10 Šmolkovia 07:20 Šmolkovia 07:35 Bola raz jedna planéta
08:00 Fidlibumove rozprávky
08:30 Hádaj, kto nás pozval 09:05
Vrabce z Tŕnia (5/7) 09:50 Malé
zlaté slnko 10:55 Hopla! 11:25
K2, výkrik z vrcholu sveta 12:10
Motormagazín 12:40 TOP STAR
Extra 13:35 Srdce je inde 15:20
Capri III (3/13) 17:00 ...a just
(dohoda možná) 17:30 Peniaze
18:00 Postav dom, zasaď strom
18:30 Čo dokáže ulica 19:12
Počasie 19:15 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Pošta pre Teba
Zábavný program
pre všetkých, ktorí
sa nezľaknú výzvy
zmeniť to, čo sa ešte
zmeniť dá. (Slovenská republika 2010)
21:20 Vitaj doma!
Ben je vojak. Vráti sa z
Afganistanu, kde pôsobil
ako člen mierových síl
ISAF. Prežil samovražedný bombový útok, pri
ktorom zahynul jeho najlepší priateľ. Ben sa snaží
vrátiť späť so normálneho
života. Chce opäť žiť so
svojou priateľkou, rodinou,
priateľmi. Ale jeho spomienky mu nedajú spať.
Stráca zmysel pre realitu
a sebakontrolu. Jeho
trauma nad ním získava
prevahu. Jeho blízki to
pochopia až po incidente
v krčme, pri ktorom zraní
jedného z vojakov pomoc napokon vyhľadá
vo vojenskej nemocnici...
Dráma (Nemecko 2009)
22:45 Medici
Komédia z nemocničného prostredia.
Najťažšia skúška ich
života... (Kanada 2004)
00:25
Najväčšie
kriminálne
prípady Slovenska 01:00 Vitaj
doma! 02:30 Medici
MARKÍZA
05:25 Záhady Sylvestera a Tweetyho II. 4-6/16 06:00 Fantastický Spiderman I. 10/26 06:20
Dobrodružstvá Jackieho Chana
I. 10/13 06:45 Scoobyho nové
záhady 4/13 07:05 Štvornohý
detektív Kalle II. 2/15 08:00
Andre 09:40 Bláznivý Jimov život
VI. 16-17/18 10:30 Spláchnutý
12:00 TALENTMANIA 14:45 Križovatka smrti 16:35 Rýchle Televízne noviny 16:40 Taxi 3 18:10
Rýchle Televízne noviny 18:15
Partička
19:00
TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 40 rokov panic
Andy je štyridsiatnik, pracuje v sklade, vášnivo rád
zbiera komiksové postavičky, ale čo sa týka sexu,
je úplne neskúsený. Prerastený panic sa najskôr
stáva terčom posmechu
svojich kolegov. Tí mu
však čoskoro pripravia
špeciálny školiaci kurz,
ktorého cieľom je jediné:
strata Andyho panenstva.
Komédia (112'), USA, 2005
22:25 Partička
Sprievodca jedinečným humorom.
23:00 Zack a Miri točia porno
Celoživotní, platonickí
priatelia Zack a Miri sa
snažia vyriešiť svoju zlú
finančnú situáciu tým, že
natočia pikantný film pre
dospelých. Avšak keď sa
rozbehne kamera, uvedomia si, že navzájom k sebe
cítia omnoho viac, než si
obaja predtým mysleli...
Komédia (98'), USA, 2008
00:55 Taxi 3 02:20 Na prahu
pekla 03:40 Správny deň na
popravu 05:15 Xena II. 17/22
TV JOJ
06:45 NOVINY TV JOJ 07:15
Krajina dávnych vekov 07:40
Fantastická štvorka 08:10 Princezná Sissi 08:40 Káčerovo I.
09:00 Gumkáči 09:35 Simpsonovci XIII. (6) 10:00 Farmár hľadá
ženu 11:00 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:15 ČESKO
SLOVENSKO MÁ TALENT 13:40
Môj otec hrdina 15:40 Firewalker
17:45 PRVÉ NOVINY 18:00 Áno,
šéfe! 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Divé svine
Partia štyroch pánov
v rokoch sa jedného dňa
rozhodne radikálne okoreniť svoj život na predmestí
a poriadne si ho ešte
užiť. Členovia nedeľného
motorkárskeho klubu Divé
svine, sa oblečú do čiernej
kože, roztúrujú silné stroje
a ako správni tvrdí chlapi
vyrazia na motorkách
naprieč Amerikou v štýle:
„Born to be wild“! Mala to
byť bezstarostná jazda,
rýchla a divoká. To by ale
na strojoch nesmeli sedieť
postarší fotríci. Silné reči
a chlapské gestá tatkom
vydržia len do okamihu,
keď na cestách narazia
na skutočný motorkársky
gang Del Fuegos... Americká komédia (2007)
22:30 Nindža
Západniar Casey sa
rozhodne študovať v
Japonsku bojové umenie
Ninjutsu. Jeho sensei
- majster - ho požiada,
aby sa vrátil do New
Yorku a ochraňoval tam
legendárne brnenie Yoroi
Bitsu, ku ktorému patria
zbrane posledného nindžu Koga. Casey spolu s
priateľkou Namiko ju chcú
ochrániť, pretože ju chce
získať Caseyho hlavný
súper z tej istej japonskej
bojovej školy. Americký
akčný film (2009)
00:15 Trhni si! 02:00 Vražda na
Rio Grande 03:40 Nindža 05:00
Pekelný dážď
DOMA
04:30 Bonzáčik 05:25 Chuťovky
06:20 Medzi láskou a nenávisťou
41/124 07:15 Smrtiaca vlna 09:20
Jeseň v New Yorku 11:50 Rozvedení so záväzkami 13:00 Prípady
Alice Neversovej V. 1-2/4 14:50
Elisa z Rivombrosy II. 11/13 16:45
Medzi láskou a nenávisťou 42/124
17:50 Na streche 18:40 Rozvedení
so záväzkami 20:00 Rosamunde
Pilcherová: Vietor nad riekou
21:40 Návrat Sommersbyho 23:50
Zachovať si tvár 01:45 112 02:10
Lampáreň 02:45 Rosamunde Pilcherová: Vietor nad riekou
JOJ PLUS
04:45 Biely Indián 06:20 Magnum I. (8) 07:10 Zasľúbená zem
(37,38) 09:00 Nikdy nehovor
nikdy 09:55 Vraždy v Midsomeri
VIII. (5) 12:00 „Ďábelské líbánky”
14:15 Diamantové dievča 16:15
Biely Indián 18:20 SEDEM
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 20:00 Mia,
moja láska (4/4) 22:00 Kým nás
smrť nerozdelí 00:10 Nikdy nehovor nikdy 00:55 Webmaster 01:45
HUSTE.TV 02:00 Mafstory 02:50
Celebrity CAMP 03:55 SEDEM
DVOJKA
07:15 Tempo 07:30 Regionálny
denník 08:00 Živá panoráma
08:30 Televíkend: Cestovanie v
čase 09:00 Extr@ English (10/30)
09:25 Dokumentárny klub: Chevolúcia 10:50 Cesty nádeje 11:15
Bohovia a hrdinovia antických
mýtov (9/13) 11:35 Mediálni špióni
12:05 5 minút po dvanástej - Komu
veriť 13:10 Pestrá rodinka (19/36)
13:35 Pestrá rodinka (20/36)
14:00 Jánošíkove dni 2010 14:10
Na doskách 14:45 Poltón 15:15
KE 2013 15:25 Klenotnica: Z Liptova 16:05 Farmárska revue 16:20
Zelená revue 16:40 Elixír 17:10
Dance show 2010 18:00 Zvieratá
záchrancovia (3/6) 18:25 Železné
vizitky 18:30 Večerníček 18:35
Táraninky: Záchranári 18:45 Zlaté
hity 19:30 Správy STV „N” 19:50
Národnostné správy 20:00 Keno
10 20:05 (Ne)celebrity: Mária
Kotorová - Jenčová 20:15 Na križovatke SK + CZ: Tajnosti 21:50
Anjeli strážni Ľubice Orgonášovej
22:20 Kino na Dvojke: Brežnev
(1/4) 23:15 ooops!načierno 23:50
BJD 2009 Christian McBride Trio
00:45 Udalosti ČT
TV program 3. 11. - 9. 11.
NEDEĽA 7. NOVEMBER
JEDNOTKA
04:05 Náučné putovanie 04:10
K2, výkrik z vrcholu sveta 05:00
...a just (dohoda možná) 05:25
Peniaze 05:50 Góly - body sekundy 06:00 Počasie 06:05
Správy STV 06:25 Motormagazín
06:45 Postav dom, zasaď strom
07:20 Šmolkovia 07:30 Šmolkovia 07:45 Bola raz jedna planéta
08:10 Maškrtníček 08:40 Páni
zo semafora 08:55 Chlapec a
pes (1/6) 09:25 Loktibrada 10:35
Ushuaia - expedície do prírody V.
11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5
minút 12 13:00 Agatha Christie
: Poirot 14:30 Vlčie diery 16:35
Pošta pre Teba 17:40 Zmenáreň
18:30 Tajomstvo mojej kuchyne
19:10 Počasie 19:15 Večerníček
19:30 Správy STV 19:50 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Skutočný príbeh:
Deti na úteku (1/2)
Dráma z obdobia 2. sv.
vojny. Skutočný príbeh
40 židovských detí na
ceste do Palestíny.
(Taliansko 2004)
22:05 Skutočný príbeh:
Deti na úteku (2/2)
Dráma (Taliansko 2004)
23:40 Agatha Christie:
Poirot - Halloween
Krimi. Naozaj výnimočný detektív...
(Veľká Británia 2010)
01:15 Skutočný príbeh: Deti na
úteku (1/2)
MARKÍZA
06:00 Záhady Sylvestera a Tweetyho II. 7-8/16 06:20 Fantastický Spiderman I. 11/26 06:50
Dobrodružstvá Jackieho Chana
I. 11/13 07:15 Scoobyho nové
záhady 5/13 07:35 Život v mori
3D 08:20 Len si tak kopnúť 10:00
Bláznivý Jimov život VI. 18/18
10:25 Bláznivý Jimov život VII.
1/18 10:55 Upírske denníky
1-2/22 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:25 Lampáreň 14:10 Robinson Crusoe
15:45 Rýchle Televízne noviny
15:50 Po čom ženy túžia 18:10
Rýchle Televízne noviny 18:15
Smotánka 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 TALENTMANIA
Len vy a hviezdna porota
rozhodnete, ktoré z najväčších talentov Čiech a
Slovenska postúpia ďalej.
22:55 Sieť 2.0
Nikki DeLoach v roli
Hope Cassidy, pôvabnej
počítačovej expertky,
ktorá odišla do Istanbulu za prácou snov a
miesto toho sa okamžite
zaplietla do počítačového podvodu. Akčný
triler (89'), USA, 2006
00:35 Dom hrôzy 02:05 Vražedný
útok 04:15 Xena II. 18/22
TV JOJ
06:30 NOVINY TV JOJ 06:55
Rodinka Pyšných 08:55 Simpsonovci I. (9) 09:20 Autosalón 09:50
Profesionáli 10:50 Stratené duše
V. (11) 11:40 Dobrá manželka I.
(14) 12:30 Črepiny PLUS 13:30
EXCLUSIV 14:00 Divé svine
16:15 Horúce strely 18:00 PRVÉ
NOVINY 18:20 Nové bývanie
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - PIATE
SEMIFINÁLE LIVE!
O osude ďalších dvoch
semifinalistov budú rozhodovať nielen hviezdni
porotcovia Jaro Slávik,
Lucie Bílá a Jan Kraus,
ale predovšetkým Vy!
22:15 ČESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - PIATE
ROZHODNUTIE LIVE!
23:15 Nepriateľ pred bránami
Jediný výstrel môže zmeniť históriu. Jude Law ako
ruský ostreľovač Vasilij
Zajcev v osobnom súboji
proti nemeckému majorovi Edovi Harrisovi. Zvíťazí uralský pastier alebo
nemecký šľachtic? Každý
z ich výstrelov môže
zmeniť nielen výsledok
bitky o Stalingrad, ale aj
históriu II. svetovej vojny!
Nemecko-britsko-írsky
vojnový film (2001)
01:50 Horúce strely 03:10 Autosalón 03:35 Temnota 05:00 Neuveriteľné záhady prírody
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
DOMA
04:15 Bonzáčik 05:15 Medzi láskou a nenávisťou 42/124 06:10
Elisa z Rivombrosy II. 11/13 08:20
Návrat Sommersbyho 10:55 Na
streche 11:45 Dokonalý svet 9/16
12:55 Prípady Alice Neversovej
V. 3-4/4 14:45 Podozrivé 6-7/8
16:45 Medzi láskou a nenávisťou
43/124 17:50 Avignonské proroctvo 8/8 18:55 Chuťovky 20:00
Danielle Steelová: Spomienky
21:40 Skutočný príbeh: Obchodníci s deťmi 23:30 Temná spomienka 01:20 Avignonské proroctvo 8/8 02:15 Podozrivé 6-7/8
03:50 Lampáreň 04:25 Skutočný
príbeh: Obchodníci s deťmi
JOJ PLUS
04:25 Vraždy v Midsomeri VIII.
(5) 06:00 Magnum I. (9) 06:45
Zasľúbená zem (39,40) 08:30
Nikdy nehovor nikdy 09:20
Vraždy v Midsomeri VIII. (6)
11:30 60 MINÚT 12:00 Sila lásky
(1,2/2) 16:55 Ak sa nahneváme,
budeme zlí 19:00 KRIMI NOVINY
„N“ 19:30 NOVINY TV JOJ „N“
20:00 Dlhopisy lásky 22:00 Skica
smrti 23:55 Vraždy v Midsomeri
VIII. (6) 01:40 Nočné reprízy
DVOJKA
07:30 Televíkend: Cestovanie v
čase 08:00 Živá panoráma 08:40
Zvieratá záchrancovia (3/6) O
gorile, ktorá zachránila chlapca
09:00 Klenotnica: Z Liptova 09:45
Farmárska revue 10:00 Zelená
revue 10:20 Československý
filmový týždenník 10:35 Noc v
archíve: VOSR 11:35 Klinko a
Kompit kráľ 12:35 Orientácie
13:00 Slovo 13:10 Anjeli strážni
Ľubice Orgonášovej 13:35 Poltón
14:10 Família 14:40 Spomíname
na Daniela Michaelliho: Smrť
malomeštiaka 16:10 Kinorama
16:40 Formula 1 - hlavné preteky: Veľká cena Brazílie 19:00
Poklady sveta V. Národný park
Durmitor - Čierna Hora 19:15
Poklady sveta V. Kamčatka Pekelný raj, Rusko 19:30 Správy
STV „N” 19:50 Keno 10 20:00
(Ne)celebrity: Július Grega 20:10
Cesta človeka (2/5) Austrália
21:05 Na doskách 21:35 KE
2013 21:45 Z hranej tvorby slovenských autorov: Štyrikrát nie...
22:50 Slovo 22:55 Udalosti ČT
23:25 Motormagazín
23
PONDELOK 8. NOVEMBER
JEDNOTKA
03:00 Skutočný príbeh: Deti na
úteku (2/2) 04:35 Ushuaia - expedície do prírody V. 05:20 Tajomstvo mojej kuchyne 06:00 Udalosti ČT 06:35 Správy STV 06:55
Svet v obrazoch 07:20 Úsmev,
prosím! 07:50 Repete 08:35 Vtipnejší vyhráva 09:20 Jane Doeová
: Ako zastreliť šéfa 10:45 Bianca
- cesta za šťastím (105/224)
11:30 Bianca - cesta za šťastím
(106/224) 12:20 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. (269)
14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Klinika Grace V. (9/24) 16:00 Správy
STV o 16:00 16:15 Góly - body
- sekundy 16:25 Vojna kuchárov 16:55 Sila lásky IV. (53/256)
17:45 Bocianie hniezdo (2/6)
18:55 Počasie 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Nesmrteľní
Náramok
Dráma o zničujúcej
žiarlivosti na motívy
divadelnej hry J. M. Lermontova - Maškaráda.
(Slovensko 2010)
21:25 Reportéri
(Slovensko 2010)
21:55 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:20 Zúfalé manželky IV.
(11/17) Nedeľa
Komediálny seriál.
Každá z nich má svoje
tajomstvá... (USA 2007)
23:05 Extra
Lifestylový zábavný
magazín, ktorý mapuje
aktuálne kultúrno-spoločenské udalosti.
23:25 Zmenáreň
Iná žena. Inšpirujúci
magazín o zmene vizáže
pre modernú ženu.
(Slovensko 2010)
23:55 Jane Doeová:
Ako zastreliť šéfa
Krimiséria. Pracuje v
utajení... (Holandsko,
Spojené štáty americké, Veľká Británia, Írsko 2007)
01:15 Reportéri 01:45 O 5 minút
12 02:50 Správy STV o 16:00
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
24
TV program 3. 11. - 9. 11.
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
PONDELOK 8. NOVEMBER
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:40 Bez servítky 09:35 Dáždnik svätého Petra 11:15 Zajtrajšie
noviny IV. 11/22 12:10 Komisár
Rex II. 4/15 13:00 Rýchle Televízne noviny 13:05 Bez stopy V.
22/24 14:00 Odložený prípad VI.
11/23 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Priatelia I. 24/24
15:30 Dva a pol chlapa VII. 8/22
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 Monk VII. 3/16 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Tá mrcha nedá pokoj!
Zdrvený Henry sa po zabití
svojej priateľky Kate na ich
vlastnej svadbe rozhodne
pre konzultácie so psychológičkou Ashley. Henry
nájde sám seba a obľúbi
si posedenia u nej. Má
to ale jeden veľký háčik,
Ashley začína byť prenasledovaná duchom Kate.
Komédia (91'), USA, 2007
22:05 Nočné Televízne noviny
22:25 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:55 Myšlienky vraha IV. 2/26
Kriminálny seriál, USAKanada, 2008-2009
23:50 Hon na orla 2
Zásahová jednotka je
spať v akcii... Akčný
flm (83'), USA, 2006
01:25 Psych, s.r.o. II. 12/16 02:10
Superfízli I. 5/12 03:00 Manželka
na odpis 4/6 03:40 Xena II. 19/22
04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:55 KRIMI NOVINY 06:20
NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:30 KRIMI NOVINY 08:00
NOVINY TV JOJ 08:30 PROMI
NOVINY 09:00 Panelák VI. (44)
10:00 Stratené duše V. (11) 11:00
Dobrá manželka I. (14) 12:00
Firewalker 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas V. (12) 15:00
Myšlienky vraha II. (2) 16:00
C.S.I.: Kriminálka Miami IV. (21)
16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (45) Moped
Silvinka vie, kto je otcom
Klárikinho dieťaťa. Mede
volá k Milanovi záchranku.
Jana je rozhodnutá, že
susedovi pomôže. Miesto,
kde to žije. Prvý slovenský denný seriál (2010)
21:15 Profesionáli V. (9)
Chránený svedok
Náčelník Maroš Nagy
so svojimi mužmi hrdo
bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
22:15 Mafstory: Ženská vzbura
Najnovší príbeh Aliho,
Pipiny, Banána, Milanka,
Bélu, Prca a tety Márgit. Slovenský komediálny seriál (2010)
23:15 C.S.I.: Kriminálka
New York VI. (9)
Detektív Taylor vedie elitnú
jednotku súdnych expertov
a vedcov z divízie C.S.I.
newyorskej kriminálky.
Americko-kanadský kriminálny seriál (2009)
00:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ
TALENT 02:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 02:55 Popcorn
Tv 03:45 Nezvestní III. (1,2/23)
05:00 Lovci predátorov (5)
DOMA
05:55 Medzi láskou a nenávisťou 43/124 06:50 Doňa Barbara
11/190 07:40 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 7/22 08:55 Danielle Steelová: Spomienky 10:30 Veštiareň
11:30 Sudkyňa Hatchettová II.
58-59/125 12:40 Dr. Oz I. 118/175
13:30 Rebeli II. 155/225 14:25
Rany z lásky 106/230 15:20 Ženy
z rodu Gilmorovcov III. 8/22 16:10
L.O.V.E. 17:00 Medzi láskou a
nenávisťou 44/124 18:00 Doňa
Barbara 12/190 19:00 Rebeli II.
156/225 20:00 Nespútaný anjel
48/194 20:55 Pravá tvár vášne
172/178 21:50 Útek pred svadbou 23:45 Frasier II. 16/24 00:15
Nespútaný anjel 48/194 00:55
Útek pred svadbou 02:30 Frasier
II. 16/24 02:50 Sudkyňa Hatchettová II. 58-59/125 03:30 112
03:55 Lampáreň 04:35 L.O.V.E.
05:15 Rany z lásky 106/230
JOJ PLUS
04:35 Starý (51) 05:35 Stefanie II.
(45,46) 07:00 Červené ruže (47)
08:00 Detektív Nash Bridges V. (6)
09:00 Knight Rider (44) 10:00 18
kolies spravodlivosti II. (8,9) 12:15
M*A*S*H (164,165) 13:15 Páli
vám to? 14:50 Panelák VI. (44)
15:50 Medicopter 117 (30) 17:00
Knight Rider (44) 18:00 M*A*S*H
(164,165) 19:00 KRIMI NOVINY
“N“ 19:30 NOVINY TV JOJ “N“
20:00 „Poprask na silnici E4” 22:00
„Vím, že jsi vrah” 00:00 Supernova
(1,2/2) 03:00 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Extr@
English (10/30) 08:52 Koňka 08:55
Zlatá brána 09:45 Fokus - rodina
10:30 Cesty nádeje 11:05 Cesta
človeka (2/5) Austrália 12:00 Polícia 12:10 Živá panoráma 12:40
A pri tom speve 13:25 Orientácie
13:50 Portréty: Návraty 14:35
Tempo 14:50 Profesionál 15:00
Magazín Ligy majstrov 15:25
Motormagazín 15:55 Mediálni špióni 16:30 Rómsky magazín - So
Vakeres 17:00 Poklady sveta V.
Národný park Durmitor - Čierna
Hora 17:15 Poklady sveta V. Kamčatka - Pekelný raj, Rusko 17:35
Regionálny denník 18:05 VAT
18:35 Večerníček 18:45 Fokus práca 19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno 10
20:10 Fenomén 20:45 Hlava XXI
21:15 Dizajn (28) Concorde 21:45
Eurokino: Áno 23:20 Udalosti ČT
UTOROK 9. NOVEMBER
JEDNOTKA
03:10 Góly - body - sekundy
03:25 Expedícia Líbya - 1.časť
03:50 Sila lásky II. (269) 04:40
Sila lásky IV. (53/256) 05:30 Góly
- body - sekundy 05:40 Počasie
05:45 Udalosti ČT 06:15 Slovensko dnes 06:30 Správy STV 06:55
Správy a komentáre 07:20 Úsmev,
prosím! 07:50 Repete 08:35 Vtipnejší vyhráva 09:15 Jane Doeová : Áno, pamätám si to dobre
10:45 Bianca - cesta za šťastím
(107/224) 11:30 Bianca - cesta za
šťastím (108/224) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Sila lásky II.
(270) 14:30 Kaviareň Slávia 15:15
Klinika Grace V. (10/24) 16:00
Správy STV o 16:00 16:15 Góly
- body - sekundy 16:25 Počasie
16:30 Vojna kuchárov 17:00 Sila
lásky IV. (54/256) 17:50 Bocianie
hniezdo (3/6) 18:55 Počasie 19:00
Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Život: Lovci a korisť
Prírodopisný seriál
prezentuje výber charizmatických, zvláštnych
a krásnych živočíšnych
hrdinov, nakrúcaných na
všetkých kontinentoch.
(Veľká Británia 2009)
21:05 Dr. House VI. (9/22)
Nevedomosť býva
požehnaním
Dramatický seriál.
(USA 2009)
21:50 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:15 Trestný prápor (10/11)
Vojnový seriál z obdobia
II. svetovej vojny. Nik z
nich nemá žiadne práva,
okrem jedného - bojovať
a zomrieť za svoju vlasť
a tak krvou vykúpiť svoju
vinu... (Rusko 2004)
23:05 Svet v obrazoch
(Slovensko 2010)
23:35 Jane Doeová : Áno,
pamätám si to dobre
Krimiséria. (Holandsko,
Spojené štáty americké, Veľká Británia, Írsko 2006)
01:00 Život 01:50 Trestný prápor
(10/11) 02:40 Správy STV o 16:00
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:40 Bez servítky 09:35 Sandokanov návrat 1/4 11:20 Zajtrajšie
noviny IV. 12/22 12:15 Komisár
Rex II. 5/15 13:05 Rýchle Televízne noviny 13:10 Bez stopy V.
23/24 14:05 Odložený prípad VI.
12/23 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Priatelia II. 1/24
15:30 Dva a pol chlapa VII. 9/22
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 Monk VII. 4/16 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 Nočné Televízne noviny
22:20 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:50 Myšlienky vraha IV. 3/26
Kriminálny seriál, USAKanada, 2008-2009.
23:50 Babenka rýchlo a lacno
Komédia typických teen
filmov 80. rokov. Nájde
sa dlhý teenegerský film
z 80. rokov, ktorý nebol
nikdy odvysielaný a tvorcovia sa rozhodnú, že
ho odvysielajú teraz, v
súčasnosti so všetkým, čo
tam má byť: klišé, zlými
módnymi výstrelkami a
stereotypnými postavami
s ktorých si autor poriadne
vystrelil... Komédia (90'),
USA-Kanada, 2006
01:30 Psych, s.r.o. II. 13/16 02:20
Superfízli I. 6/12 03:10 Manželka
na odpis 5/6 03:50 Xena II. 20/22
04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:55 NOVINY TV JOJ 06:20
KRIMI NOVINY 06:45 NOVINY
TV JOJ 07:00 KRIMI NOVINY
07:30 NOVINY TV JOJ 08:00
PROMI NOVINY 08:30 Panelák VI. (45) 09:40 12 podmienok
dedičstva 12:00 C.S.I.: Kriminálka
New York VI. (9) 13:00 Policajt z
L.A. (9) 14:00 C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas V. (13) 15:00 Myšlienky vraha II. (3) 16:00 C.S.I.:
Kriminálka Miami IV. (22) 16:59
PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI
NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (46)
Špekulácie
Milanov otec sa zaujíma o
synov zdravotný stav. Emil
zisťuje, že Janka má zdravotné problémy... Maslák a
Miloš urobili dohodu o predaji nemocnice. Miesto,
kde to žije. Prvý slovenský
denný seriál (2010)
21:15 Odsúdené III. (17) Potkan
Kápo zistí, že Mychajlo bol
za Magorkou na samotke
a konfrontuje riaditeľku
Majerovú s týmto porušením predpisov. Popy
žiarli na Magorku. Grófka
napriek chrípke absolvuje
súdne pojednávanie. Evu
predvolajú ako svedka.
Slovenský seriál (2010)
22:15 Vtierka Castle II. (12)
Úspešný autor kriminálnych románov
Rick Castle a pôvabná
vyšetrovateľka Kate Backettová riešia záhadné
prípady vrážd. Americký
kriminálny seriál (2009)
23:15 Profesionáli V. (9)
Chránený svedok
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
00:15 Mafstory 01:15 Agent I. (10)
02:00 Odsúdené III. (17) 02:55 12
podmienok dedičstva 04:45 Agent
I. (10) 05:30 Črepiny *
blog/list čitateľa
UTOROK 9. NOVEMBER
DOMA
06:00 Medzi láskou a nenávisťou 44/124 06:50 Doňa Barbara
12/190 07:45 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 8/22 08:55 Nespútaný anjel 48/194 09:50 L.O.V.E.
10:30 Veštiareň 11:30 Sudkyňa
Hatchettová II. 60-61/125 12:40
Dr. Oz I. 119/175 13:35 Rebeli
II. 156/225 14:25 Rany z lásky
107/230 15:20 Ženy z rodu Gilmorovcov III. 9/22 16:10 L.O.V.E.
17:00 Medzi láskou a nenávisťou 45/124 18:00 Doňa Barbara
13/190 19:00 Rebeli II. 157/225
20:00 Nespútaný anjel 49/194
20:55 Pravá tvár vášne 173/178
21:55 Ally McBealová V. 3-4/22
23:50 Frasier II. 17/24 00:15
Nespútaný anjel 49/194 01:00
Ally McBealová V. 3-4/22 02:30
Frasier II. 17/24 02:50 Sudkyňa
Hatchettová II. 60-61/125 03:30
112 03:55 Lampáreň 04:40 L.O.
V.E. 05:15 Rany z lásky 107/230
JOJ PLUS
04:35 Starý (52) 05:35 Stefanie II.
(47,48) 07:00 Červené ruže (48)
08:00 Detektív Nash Bridges V.
(7) 09:00 Knight Rider (45) 10:00
18 kolies spravodlivosti II. (10,11)
12:15 M*A*S*H (166,167) 13:15
Páli vám to? 14:50 Panelák VI. (45)
15:50 Medicopter 117 (31) 17:00
Knight Rider (45) 18:00 M*A*S*H
(166,167) 19:00 KRIMI NOVINY
“N“ 19:30 NOVINY TV JOJ “N“
20:00 Pre hrsť dolárov 22:00 Francúzska spojka 2 00:35 Pre hrsť
dolárov 02:15 Nočné reprízy
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
25
BLOG MARTINA URMINSKÉHO:
ŽIL SOM S CHUCKOM NORRISOM
Uvedomil som si to neskoro.
Mal už síce silného Alzheimera,
ale bol to určite Chuck Norris.
Zabudol úplne na všetko. Stále mi
tvrdil, že je žena a že nerobí pre
Rangerov, CIA, FBI, ale pre nejakú PSS. Nevedel som, čo to je. Až
neskôr som zistil, že je to tajná
organizácia Permanent Shopping
Spree (permanentná nákupná horúčka), ktorá má za úlohu urobiť
z ľudí dlžníkov.
Chuck to vedel dokonale, tak
ako všetko. Dokázal vybaviť úver
pre 80-ročného na 25 rokov a miliónový úver pre človeka bez príjmu. Do sociálnej poisťovne chodil
cez firewall a iné steny. Nuž, bol
to Chuck. Všetky informácie o
dlžníkoch mal v malíčku a v počítači. Na počkanie hocikomu zistil
kto koľko komu dlží a či spláca.
Dokázal aj iné zázraky. Z mesačného príjmu 50-tisíc dokázal vždy
minúť 70 a ešte pri tom ušetriť.
Mal dvadsaťpäť druhov zimnej
obuvi a všetky dokázal nosiť naraz. Robiť dobro bolo jeho jediné
hobby. Žiadne iné hobby nemal.
On dobro vlastne vymyslel, aby
ľudia vedeli, čo robí.
Niekedy mal Chuck zvláštne
názory. Nuž za to, že som ich nepochopil môže iba moja obmedzenosť. Tvrdil, že skúšal Einsteinovu relativitu v praxi, ale
nepotvrdila sa. Dvakrát predbehol
svetlo a pritom zistil, že súčet
1 + 1 = 2 neplatí všade. Smerom
na Vrbové sa odchýlka zväčšuje.
Dokonca som spoznal aj Chuckovu mamu. Bola to svetoznáma
chovateľka sliepok a génová inžinierka. Podarilo sa jej geneticky
modifikovať jednu sliepku, ktorá
zniesla zlaté vajce. Síce len jedno, ale stačilo to. Chuck ho totiž
zreplikoval a počas finančnej krízy investoval do jahodových plantáží a parfumérií. Vedel, že počas
krízy budú všetci potrebovať jahody a veľa voňaviek. Sám ich mal
asi 50 a zásadne používal všetky
naraz. Zmes aróm dodávala Chuckovým úderom razanciu, kandenciu, potenciu a, samozrejme, vôňu. Keď sa mu niekto dotentoval v
rukách, tak to neboli cítiť.
Urobil som obrovskú chybu,
keď som vymenil Chucka za trabanta. Mal som ho radšej vymeniť za vlečku hnoja. Som predsa
ekologicky zmýšľajúci človek. A
Chuck toho Alzheimera určite po-
razí. Ten hnoj bude potrebovať
na jahody, aby prekryl ich vôňu.
Najlepšie na svete môže voňať iba
Chuck Norris.
Martin Urminský: Milujem
humor. Irónia je mojím mečom, sarkazmus štítom. Rád
sa smejem. Na všetkom! Pracujem, prekladám, učím a
učím sa, cestujem, muškárim,
športujem, veľa čítam, semtam píšem. Neznášam ľudskú
hlúposť, ale viem, že bez nej
by svet nebol normálny. Materiálne bohatstvo ma nezaujíma.
Bohatých duchom obdivujem a
mám rád...
ÚVAHA: DOBA, V KTOREJ ŽIJEME
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Regionálny denník 09:00 Amurské
rozprávky (1/3) Starec a jeho
dcéra 09:20 Fokus - práca 10:05
Zdravíčko, pán doktor - Leukémia 10:30 Portrét: Nielen na jedinej strune 11:10 A pri tom speve
11:50 Živá panoráma 12:35 VAT
13:00 Cesty nádeje 13:30 Fenomén 14:00 Bohovia a hrdinovia
antických mýtov (9/13) Sparta
alebo trpké víťazstvá 14:20 Hlava
XXI 14:55 Prekliaty služobník
lásky 16:35 Národnostný magazín - Bulharský 17:05 Dizajn
(28) Concorde 17:35 Regionálny
denník 18:05 Môj dom, môj hrad
18:35 Večerníček 18:45 Fokus
- zdravie 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:10 Televízna sezóna: Zo
života dona Juana 21:40 Na ceste
po Mali 22:10 Filmový klub: Stvorení pre lásku 23:45 Udalosti ČT
Zmena programu vyhradená
Aká je doba, v ktorej teraz žijeme? Možno si aj
vy kladiete túto otázku. Možno aj vy cítite, najmä
ak ste už dávno vyrástli z pančuchových nohavíc, že
niečo v tomto našom svete sa zmenilo. A táto zmena
nie je len taká hocijaká. Zdá sa nám, že ide o niečo
veľmi radikálne, niečo, čomu sa často len čudujeme
a nechápeme. Čo je to za svet, v ktorom žijeme a
čo sa to s nami a okolo nás deje? Konfrontovaní sme
so živelnými pohromami, existenčným strachom,
kriminalitou, nehodami, rôznymi predpoveďami
o blížiacej sa apokalypse, strachom z neúspechu, zo
smrti, z drogovej závislosti detí, strach zo všetkého
a z každého. Bojíme sa, že prídeme o slávu, aplauz,
bohatstvo, že niekoho alebo niečo stratíme. Strácame nadhľad, a tak žijeme v ustavičnom napätí, vo
svete samých negatívnych zvestí.
Dnešná doba sa zdá byť ťažkou, ukričanou a
uponáhľanou. Človek nemá na nič čas. Pritom každý
nemá čas na niečo iné. Niekto nemá čas na rodinu,
prácu doma, hobby, školu... a ani sám na seba. Na
všetkých úrovniach spoločenského a politického
života je prevaha sebavedomých narcisov, ktorí
nám hrajú síce slabé, ale úspešné divadlo. Pohotovosť a slovná ekvilibristika je preferovaná na úkor
pravdivosti.
Vplyvom rôznych médií či reklamy je konzumný
spôsob života „smotánky – celebrít“ predkladaný ako
top ideál. Morálka stratila v trhovom prostredí svoje
miesto, stala sa smiešnou. Naša doba asi vojde do
histórie ako doba s prevrátenou stupnicou hodnôt.
Arogancia zbohatlíkov, korupcia, závisť, bohatstvo a
peniaze majú zelenú. Žijeme v „morálnom bahne“,
kde hodnoty ako láska, rodina, čestnosť či spravodlivosť už nie sú „in“. Na ich miesto sa predrala moc,
užitočné známosti, peniaze, móda...
Chýba nám vzájomná úcta a tolerancia k našej
rozdielnosti. Hmotné hodnoty povyšujeme nad duchovné, pretože za tie duchovné sa nedá nič kúpiť.
Izolujeme sa jeden od druhého vysokými múrmi
ľahostajnosti, ktoré z nás robia väzňov odsúdených v
samotke vlastného egoizmu, a to často na doživotie.
Každý máme svoju vlastnú cestu. Každý má možnosť sa rozhodnúť. Vybrať si dobro alebo zlo, lásku
alebo nenávisť. Som presvedčená o tom, že základom ľudských hodnôt je láska, z ktorej sa neskôr zrodí porozumenie, dobrota, tolerancia a odpúšťanie.
Celý náš život je o učení. Nič v ňom nie je náhodné. Sú len životné lekcie, ktoré nás posúvajú
ďalej. Musíme si uvedomiť, že vo virtuálnej realite
sa dôstojne a čestne žiť nedá a doba je už tehotná
na vrátenie hodnoty hodnotám. Nie je dôležitá
minulosť či budúcnosť, to, čo je naozaj dôležité, je
tu a teraz. Aby sme to naplno precítili, je potrebné
aspoň z času na čas z tohto zhonu vystúpiť a započúvať sa do hlasu nášho svedomia.
Čakáme na príchod nejakého vyššieho princípu
dobroty a ľudskosti. Stále platí ten najvyšší princíp
– Ježiš, a nie Cézar. Láska, a nie moc či sila. Všetci
potrebujeme malé každodenné stretnutie s ľudskosťou, povzbudenie, úsmev, toleranciu a fair-play.
Toto všetko aj v dnešnej dobe podvedome hľadáme
a túžime po tom.
Hela Kiššová
26
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
spoločenská rubrika
ďakujeme
spomíname
Ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom, kolegom a známym, ktorí sa
prišli dňa 23. októbra naposledy rozlúčiť s naším drahým Jozefom Dudíkom z Pobedima. Veľká vďaka všetkým za prejavy sústrasti a
kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Dňa 27. októbra uplynulo prvé smutné výročie
úmrtia môjho
manžela Jána
Puteka.
S úctou a vďakou spomína
manželka Zdenka, dcéra
Ľubica a syn Ján s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, bývalým susedom, zástupcovi zariadenia pre seniorov v Moravanoch nad Váhom, ktorí sa
zúčastnili smútočnej rozlúčky a odprevadili našu mamu,
pani Paulínu Galovú na poslednej ceste.
Smútiaca rodina
Týmto chceme ešte raz úprimne poďakovať pánovi
riaditeľovi Cifrovi, vrchnej
sestre pani Benkovej a celému ošetrujúcemu kolektívu v zariadení pre seniorov
v Moravanoch nad Váhom,
ktorí sa obetavo a s plným
nasadením starali o našu
mamu, pani Paulínu Galovú
počas pobytu u nich až do
konca. Vďaka patrí všetkým,
ktorí jej pomáhali.
Vďačná rodina
Dňa 30. októbra
uplynulo 12 rokov
od úmrtia nášho
drahého Emila
Borovského z Ostrova.
S láskou na neho
spomína celá rodina.
V srdci máme bolesť veľkú a
tiché spomínanie. Zavreli sa
oči Tvoje, srdce prestalo biť,
nebolo lieku ani sily, aby Ťa
mohli zachrániť. Ale Tí, čo Ťa
milovali, nikdy neprestanú na
Teba spomínať.
Dňa 4. novembra
si pripomenieme
nedožité 30. narodeniny nášho
drahého syna
Milanka Košinára.
S láskou na neho
spomína mama a otec.
Chýbaš nám, Milánko!
Tvoje srdce už prestalo biť,
nebolo lieku ani sily, aby Ťa
mohli zachrániť.
Dňa 3. novembra uplynie
desať smutných rokov,
čo nás navždy
opustila naša
mamička a babička Mária
Šintalová, rod. Myčkyová,
z Veľkých Kostolian.
S láskou a úctou
spomínajú smútiace deti.
Dňa 2. novembra
si pripomíname
tretie výročie
úmrtia
nášho
drahého Michala
Polčíka.
S láskou spomína manželka,
synovia a dcéra s priateľom.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo nám
bolo drahé, osud vzal. Spi sladko, mamička naša, snívaj svoj
večný sen, v spomienkach sme
pri Tebe každý deň.
Dňa 1. novembra
uplynulo osem
rokov od smrti
našej mamičky,
babičky, svokry,
sestry a tety, pani
Emílie Farkašovej.
S láskou spomína celá rodina.
V srdci máme bolesť veľkú
a tiché spomínanie. Zavreli
sa oči Tvoje, srdce prestalo
biť, nebolo lieku ani sily, aby
Ťa mohli zachrániť. Navždy
Ti prestali hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale Tí, čo Ťa
milovali, nikdy neprestanú
na Teba spomínať.
Dňa 4. novembra uplynie
rok, čo nás
navždy opustil náš drahý
syn, manžel,
brat, bratranec, švagor, zať,
krstný syn, synovec a strýko
Mgr. Rastislav Mocko. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Najväčšia láska na svete zomiera, keď mama oči navždy
zaviera. Tá rana v srdci navždy ostáva a veľmi bolí a
nikdy sa nezahojí. Aj keď už
päť rokov nie si medzi nami,
v spomienkach však budeš
vždy žiť s nami.
Dňa 28. októbra sme si
pripomenuli
smutné výročie úmrtia
našej manželky, mamy a babiny Anky
Markechovej zo Šípkového.
S úctou a láskou spomína
manžel a dcéry s rodinami.
JESENNÁ NÁLADA ŠKÔLKAROV
Mladomanželia Desatovci ďakujú stravovacej prevádzke
hotela Park pod vedením p.
Jurišovej za nádherné vyzdobenie, chutné jedlo a ochotu obsluhujúceho personálu.
Ďakujeme.
Ďakujem šoférovi p. Kubranskému z SAD za vrátenie môjho strateného mobilu.
Vďačná majiteľka
Srdečne ďakujem pani primárke Pravdovej, pánovi primárovi
Popracovi, službukonajúcemu
MUDr. Čunčíkovi a ošetrujúcemu personálu za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na internom oddelení.
Vďačná pacientka
Jolana Šišková
V jedno októbrové dopoludnie sme si z vopred nazbieraných gaštanov, tekvičiek a lístkov vyrobili na dvore slimáka, kvietky a strom, pod ktorým sa hral ježko so šiškami. Skrátka – jesenný obrázok. To sme my, predškoláci z Materskej školy 8. mája č. 2 v Piešťanoch a naša veselá jesenná nálada.
Edita Potúčková
spoločenská rubrika
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
počasie
od 25. 10. do 29. 10.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
Kristína Klčová z Vrbového, Nina Kamenická z Piešťan, Adam
Pašek z Dolného Lopašova, Peter Janega z Piešťan, Martin
Dzuro z Drahoviec a Patrícia
Holíková z Brezovej pod Bradlom
UTOROK 2. 11.
noc
9 oC
deň
15 oC
vitajte medzi nami
STREDA 3. 11.
noc
7 oC
zosobášili sa
deň
16 oC
Helena Kubová a Fedor Racík
z Piešťan
ŠTVRTOK 4. 11.
noc
6 oC
blahoželáme
deň
18 oC
PIATOK 5. 11.
noc
9 oC
27
deň
17 oC
Tatiane a Martinovi Juricovcom z Krakovian sa v sobotu 16. októbra o 8.15 h narodila druhá dcérka Nela (3580 g, 50 cm). Dieťatko priviedla na svet MUDr. Ružena Švarová. Doma už sestričku obdivuje
ročná Viktória. Srdečne blahoželáme!
Spomínali sme aj na nášho riaditeľa
Ján Chlapík
Tisíce sviečok v týchto dňoch
svietili na hroboch, ku ktorým
v horúcich dňoch tohtoročného
leta - 10. júla - pribudol aj hrob
niekdajšieho dlhoročného riaditeľa piešťanského gymnázia, Mgr.
Jána Chlapíka.
Tých, ktorí sme ho poznali,
táto smutná správa nielen prekvapila, ale najmä zarmútila. Ján
Chlapík totiž zasvätil svoj život
pedagogike. Na našom gymnáziu
pôsobil viac ako 25 rokov vo funkcii riaditeľa. Narodil sa 5. októbra
1925 v rodine poľnohospodárskeho robotníka. Vyštudoval Gymnázium v Trenčíne a Vysokú školu
pedagogickú v Bratislave, odbor
biológia - chémia. Z mladého učiteľa sa neskôr stal okresný školský
inšpektor, zástupca riaditeľa na
SHŠ v Piešťanoch a svoju pedagogickú dráhu uzavrel rekordom
medzi riaditeľmi vo funkcii v rokoch 1962-1987.
Bol starostlivým, pracovitým
a sociálne cítiacim človekom. Pre
nás, vtedajších učiteľov, aj dobrým riaditeľom. Školu zveľaďoval po každej stránke – od strechy, fasády, kúrenia, modernizácie učební až po školský dvor.
Po odchode do zaslúženého dôchodku pravidelne prichádzal na
predvianočné stretnutia. Česť jeho pamiatke! Mgr. Ivan Luknár
Pomohli ste Haiti
Spolok kresťanskej lásky sv.
Vincenta v Piešťanoch ďakuje
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu celoslovenskej zbierky BOJ
PROTI HLADU – POMÔŽTE HAITI.
Piešťany spolu s Hubinou, Moravanmi nad Váhom, Modrovou a Ostrovom vyzbierali 4474,37 €. Výsledok zbierky za celé Slovensko
bude zverejnený v masmédiách.
Bohumil Židek vo veku 71 rokov
z Piešťan, Štefan Čorňák vo
veku 18 rokov z Dolného Sŕnia
a Jolana Franková vo veku 79
rokov z Piešťan
úprimnú sústrasť
Vyskúšajte si landart
priamo v prírode
Pokiaľ sa zaujímate o prírodu,
môžete si prísť vyskúšať, čo znamená Land Art. Už v piatok 12.
novembra Zrnko a o.z. Živá planéta pripravia posedenie a premietanie filmu o Land Arte. Začiatok je naplánovaný na 18.00 v
priestoroch SEV Zrnko. Na druhý
deň organizátori naplánovali prípravu krajinných výtvorov priamo
v teréne – v prírode. Stretnutie
sa začne od 10.00 pri železnom
moste pri Bodone. Organizátori
zabezpečia malé občerstvenie.
Odporúčajú, aby ste si vzali teplé
oblečenie, príp. karimatku. Akcia
sa uskutoční aj v prípade mierne
nepriaznivého počasia.
(red)
Členská schôdza
Novembrová členská schôdza
Ligy proti rakovine bude v stredu
3. novembra o 15.00 h v MsKS v
Piešťanoch.
Výbor LPRa
blahoželáme
Jana Bayer
a šesť nezávislých
Piešťanská keramikárka Jana
Bayer a šesť nezávislých umelcov
pripravili výstavu v Spoločenskom
centre kúpeľov. Výstava keramiky,
malieb a grafiky potrvá od 2. novembra do 6. decembra. (red)
zomreli
V sobotu 23. októbra si povedali „áno“ Katarína Mokšiová z Piešťan
a Ján Desat z Trnavy. V Kostole sv. Štefana v Piešťanoch ich manželský
sľub spečatil kňaz Ján Bederka. Do spoločného života im želáme veľa
lásky, zdravia, šťastia a spokojnosti.
Foto: Anton Jekel
Dňa 4. novembra oslávi krásne životné
jubileum - 80
rokov - Anna
Šnajdarová.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia do ďalšieho života prajú dcéry Marika, Anka, Alena a syn Ján. Vnúčatá
a pravnúčatá babičku vrúcne
bozkávajú.
28
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
inzercia
Držíme slovo - byty v Trebaticiach dokončené
O dokončenom projekte BYTOVKY TREBATICE sme sa porozprávali s investorom
Marcelom Gonom (MG solutions, s.r.o.).
Čo nám môžete povedať o aktuálnom
stave projektu?
- Práve dokončujeme okolie, prístupové
cesty, chodníky a parkoviská. Po prezentácii vzorového bytu v septembri tohto roku
nám ostal k dispozícii z 11 bytov voľný len
jeden. Ten je, samozrejme, k dispozícii
na prehliadku.
Kedy sa teda budú môcť noví majitelia
nasťahovať?
- Aktuálne sa dokončujú interiéry - podlahy, dlažby a sanita v bytoch podľa výberu každého kupujúceho. Väčšina nových
majiteľov sa bude sťahovať v novembri.
Na Vianoce bude plný dom, verím, že spokojných bývajúcich.
Aký máte pocit z priebehu výstavby?
- Veľmi dobrý, splnili sme si všetky
záväzky voči kupujúcim aj dodávateľom.
Môžeme smelo povedať, že držíme svoje
slovo. Na druhej strane je tu stále záujem
ľudí o kúpu kvalitného bytu v dobrej lokalite. Na jar budeme preto určite pokračovať vo výstavbe druhého bytového domu.
Už teraz je možné zarezervovať
si kúpu nového bytu v ďalšom
bytovom dome rovnakej kvality.
Stačí zavolať na 0918/284 880.
Je predsa lepšie bývať vo vlastnom
ako v prenajatom.
POSLEDNÝ VOĽNÝ BYT:
Ak máte záujem, je k dispozícii posledný
voľný byt. Ide o 3-izbový energeticky úsporný
byt s rozlohou 63 m². Samozrejme, k bytu patrí
balkón, pivničný priestor, parkovacie miesto
a sauna pre majiteľov bytov. Stačí sa prísť len
pozrieť a presvedčiť sa.
Aktuálne informácie sa dozviete na www.bytovky
trebatice.sk alebo priamo na telefónnom čísle:
0918/284 880.
Partnerom projektu je predajňa DOMOSS Piešťany, ktorá venuje pri kúpe bytu novému obyvateľovi 700 € poukážku na nákup ľubovoľného tovaru.
Už 10 kupujúcich získalo túto poukážku na nákup
kvalitnej techniky.
Noví majitelia bytu Roman Sekáč s manželkou a Marcelom Gonom
pri odovzdaní 700-eurovej poukážky priamo v predajni DOMOSS.
12.11.2010
REBELIE TOUR
TOTÁLNÍ NASAZENÍ
DOKTOR P.P.
generálny partner
mediálni partneri
servis
Št. 4. 11. o 19.00 h
MIRO ŽBIRKA
ACCOUSTIC KONCERT
Účinkujú:
Miro Žbirka - spev, gitara
Martha - spev
Magda Šalamounová - spev
Jan Ponocný - gitara
Jan Horaček - gitara
Jan Kořínek - klávesy
Aleš Zenkl - basgitara
Vstupné: 15 €
VÝSTAVY
1.–30.11.
Galéria umenia zdravotne postihnutých - Výstavná sieň DU
Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých uvádza výstavu
UMENIE ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH OBČANOV SR
3.-17. 11.
Galéria DU
VÝSTAVA OBRAZOV ČLENOV
VÝTVARNÉHO KLUBU
pri MsKS Piešťany
Vernisáž sa uskutoční v stredu
3. novembra o 17.00 h.
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Výstavy sú otvorené pondelok
- piatok od 12.00 do 16.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
kvapka krvi
Dňa 27. októbra na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv
24 darcov: Pavol Rybárik z Ratnoviec 53-krát, Milan Lesinger zo
Sokoloviec a Martin Lazek z Brezovej pod Bradlom 50-krát, Marián Vlkovič z Piešťan 47-krát, Marián Babiš z Moravian nad Váhom
43-krát, Peter Klčo z Krakovian
40-krát, Michal Orihel z Dubovian
37-krát, Mária Koleníková z Leopoldova 32-krát. Po prvýkrát darovali krv: Darina Ričányová z Piešťan, Marek Miškovič z Piešťan,
Tomáš Goňo z Ostrova, Igor Kyselica z Chtelnice, Linda Filipková
z Humeniec a Martina Rajčáková
z Krakovian.
(r)
Stratil kľúče
Cestou z gymnázia na Floreát
som stratil vo štvrtok 21. októbra
okolo deviatej večer zväzok kľúčov. Prosím čestného nálezcu, aby
ich priniesol do redakcie Piešťanského týždňa. Ďakujem.
(red)
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
KONGRESOVÁ HALA
KINOSÁLA MsKS
Pi. 5. 11. o 19.30 h
BENEFIČNÝ KONCERT
SLOVENSKÝCH LIEČEBNÝCH
KÚPEĽOV PIEŠŤANY
A ROTARY KLUBU PIEŠŤANY
Eva Garajová - soprán
Gustáv Beláček - bas
Marián Lapšanský - klavír
Jozef Podhoranský - violončelo
Program: A. Dvořák, G. F. Händel, P. I. Čajkovskij, S. Rachmaninov, D. van Goens, M. Ravel,
C. Saint Saens Vstupné: 10 €
St. 3. 11. o 15.00 h
LIGA PROTI RAKOVINE
Pi. 5. 11. o 17.00 h
KLUB KAKTUSÁROV
Ut. 9. 11. o 13.30 h
KLUB SCLEROSIS MULTIPLEX
Ut. 9. 11. o 18.00 h
Prednáška Dr. Borisa Subotiča:
NAUČME SA ZDRAVO ŽIŤ
Alkalizujte sa I. Vstup voľný
MALÁ SÁLA
Ut. 2. 11. o 19.30 h
SENTIMENTO QUARTET
Andrej Turčin - husle
František Kubiš - akordeón
Branislav Bielik - violončelo
Jakub Tököly - klavír
Vstupné: 7 €
VÝSTAVY
2. 11. – 6. 12.
Foyer Spoločenského centra
JANA BAYER - KERAMICKÁ
TVORBA A 6 NEZÁVISLÝCH
Miroslav Pallo, Zuzana Nemčeková, Vladimír Stacho, Eva
Srníková, Tomáš Pallo a Tomáš
Klenko
maľba, grafika, kresba
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
ĎAKUJEME
Riaditeľka Materskej školy vo
Veľkom Orvišti a riaditeľ Základnej školy vo Veľkom Orvišti srdečne ďakujú v mene detí Mariánovi
Hoštákovi - poslancovi obecného
zastupiteľstva vo V. Orvišti, ktorý
sa vzdal finančného ohodnotenia
za prácu v obecnom zastupiteľstve v prospech detí našej materskej a základnej školy. Je to z
jeho strany ušľachtilý čin, veľmi si
to vážime, srdečne mu ďakujeme
a želáme mu veľa osobných i pracovných úspechov.
Mária Šišková, riaditeľka MŠ
Mgr. Peter Turza, riaditeľ ZŠ
Móda Gatto, Teplická 22 (vedľa kaviarne Cézar), oznamuje
svojim zákazníkom, že sme
rozšírili ponuku o predaj obuvi
a doplnkov.
FOYER KSC FONTÁNA
2.-16. 11.
MILAN OKRUHLICA
Výstava fotografií
GALÉRIA KSC FONTÁNA
2.-21. 11.
SLÁVNOSTI FOTOGRAFIE
kino Fontána
Št. 4., Pi. 5. 11. o 17.30
a 20.00 h
WALL STREET:
PENIAZE NIKDY NESPIA
Režisér Oliver Stone sa vracia
do sveta burzových maklérov.
Tentoraz pôjde o súboj veterána s nováčikom. Gordon Gekko
(Michael Douglas) práve dokončil svoj 23-ročný trest vo
väzení za poistné podvody...
USA-2010, slovenské titulky, MP
12, 127 min. Vstupné: 2,50 €
So. 6., Ne. 7. 11. o 17.30 h
ZATIAĽ SPOLU, ZATIAĽ NAŽIVE
Tom Cruise a Cameron Diaz v
hlavných úlohách zábavnej akčnej kriminálky. On je špeciálny agent, ona obyčajná cestujúca. Ale keď ich dáte dokopy,
začnú sa diať divy.
USA-2010, MP 12, slovenské titulky, 110 min. Vstupné: 2,50 €
Ne. 7. 11. o 15.30 h
Detské predstavenie
SHREK: ZVONEC A KONIEC
USA-2010, MP, slovenský dabing, 92 min. Vstupné: 2,30 €
So. 6., Ne. 7. 11. o 20.00 h
KAJÍNEK
ČR-2010, MP 12, česká verzia,
107 min.
Vstupné: 2 €
Po. 8. 11. o 20.00 h
Filmový klub
BIELA STUHA
SRN/Rak./Franc./Tal.- 2009,
MP 12, české titulky, 144 min.
Vstupné: 2 € (FK 1,50 €)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
29
St. 3. 11. o 20.30 h
Art Jazz Gallery Kursalonu
CLASSIC SONGS
Števo Adamec - akustická gitara/vocal
Št. 4. 11. o 19.30 h
MELÓDIE Z OPERIET
A MUZIKÁLOV
Exkluzívny koncert sólistov
Štátnej opery Banská Bystrica.
Vstupné: 12 €
Pi. 5. 11. o 20.30 h
Art Jazz Gallery Kursalonu
„LIVE JAZZ CONCERT“
Džezový koncert naživo
PRIPRAVUJEME!
Krst nového CD a koncert
skupiny LONGITAL
v stredu 10. novembra
v Kursalone
Vstupné: 5 € - lístky v predaji
už od pondelka!
Longital sú dvaja zvukoví cestovatelia: Shina (spev, basgitara), Daniel Salontay (spev,
gitara, slák) a virtuálny elektronický spoluhráč Xi-Di-Nim
(laptop). Longital hrajú liečivý
„heart beat“ - hudbu zo srdca,
ktorá upokojuje myseľ a hýbe
telom...
KURSALON s.r.o., Beethovenova 5
tel.: 033/775 73 51
e-mail: [email protected]
dôležité čísla
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388,
033/762 14 47
30
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
história
Drevo putovalo na pltiach aj cez Piešťany
Do rúk odbornej i laickej verejnosti sa pred časom dostala publikácia Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. Táto knižka
je reprezentačná vzhľadom i obsahom. Prostredníctvom výberu
330 dobových pohľadníc približuje históriu Piešťan. Textová
časť je v slovenčine, angličtine
a nemčine. Preto môže poslúžiť ako pekný darček nielen u
nás, ale aj v zahraničí. Starší sa
možno aj vďaka týmto snímkam
vrátia na miesta, kde kedysi žili
a ktoré majú dnes inú panorámu.
Mladším zasa autori a vydavateľ
– Balneologické múzeum - odkryli kus nádhernej histórie mesta. Pripravili sme pre vás ďalšiu stránku zloženú zo starých
piešťanských pohľadníc, ktoré
nájdete v spomínanej knihe.
Získať ju môžete v expozíciách
výstavných priestorov Balneologického múzea - v Kúpeľnej
dvorane alebo vo Vile dr. Lisku.
Na kolorovanej svetlotlačovej pohľadnici spred roku 1900 je záber na samostatnú plť vchádzajúcu
pod starý most. Vezie guľatinu, z ktorej je zostavená, a tiež dosky a hranoly.
Niekedy sa plte iba o vlások minuli s loďkou či kompou ako v tomto prípade. Znamenalo by to katastrofu pre obe plavidlá. Záber je
spred roku 1900.
Mimoriadnu výpovednú hodnotu má pohľadnica spred r. 1905. Je na
nej odpočiváreň drevoplavcov v Piešťanoch, na strane obce Banka. Mali
za sebou dlhú plavbu z Oravy či Liptova a pred sebou vykladanie u obchodníkov v Hlohovci alebo v Seredi. Noc predtým strávili v Piešťanoch.
Poza Grand hotel Royal „sa valí zostava pltí“ naložená guľatinou.
Pohľadnica z produkcie JKO použitá v roku 1932.
Plte plávali ešte aj popod Kolonádový a Krajinský most. Pohľadnica
vydaná Slovakotourom v roku 1947 je asi jedna z posledných.
inzercia
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
31
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Predám 2-izbový byt na Juhu,
69 m2, s úplne novým zariadením, 1. poschodie, luxusný. Tel.
0903/376 178.
Predám 2-izbový byt na A. Dubčeka. Cena 56 700 € - dohoda.
Tel. 0944/094 404
Predám 4-izbový byt v OV,
čiastočne prerobený, na A. Hlinku. Cena 55 000 € - dohoda možná. Tel. 0905/692 507.
Predám starší RD
s hospodárskym dvorom
v Chtelnici. Cena 26 000 € dohoda možná.
Tel. 0949/142 665 - volať
po 16.00 h. RK nevolať!
Predám chatku a záhradu v
oblasti Drahovce - dohoda možná.
Tel. 0905/692 507.
Kúpim pekný pozemok pri lese, pri vode, prípadne s domom.
Tel. 0903/462 623.
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
ZATVORENÉ
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
Predám lukratívny stavebný
pozemok v Kopčanoch, okr. Skalica, všetky IS, šírka 27 m, celková
výmera 2600 m2. Cena 11,50 €/
m2. Tel. 0905/868 994.
Predám časť záhrady ako stavebný pozemok v peknom
prostredí na Banke, so samostatným vchodom, výmera 400
m2. Cena dohodou. Tel. 0908/
549 380.
Predám veľký nedokončený 2poschodový rodinný dom s dvomi
terasami + veľká záhrada s garážou, 2-generačný, na Banke, v
peknom prostredí. Cena dohodou.
Tel. 0908/549 380.
Predám alebo prenajmem 4izbový byt s balkónom vo Vrbovom, 2. poschodie, rozloha 83
m2, po čiastočnej rekonštrukcii, pivnica – kočikáreň, výhodná poloha v centre mesta. Cena
dohodou. Tel. 0902/234 773,
0904/236 015.
Vezmem do prenájmu priestor v Piešťanoch do 200 € na kaderníctvo. Tel. 0908/129 352.
Predám zariadený novinový
stánok. Cena dohodou. Tel. 0907/
752 264.
kúpa-predaj
Predám 160 L truhlicovú mrazničku Gorenje, málo používaná.
Tel. 0907/577 385.
Predám chemicky neošetrované bio jablká pre diabetikov (On-
tario, Hontianska valiena). Cena
0,70 €/kg. Tel. 033/774 82 27.
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám jačmeň z tohtoročnej
úrody. Cena 15 €/q. Tel. 0907/
724 681.
PREDÁM krbové keramické
kachle Borgholm, 7 kW, nepoužívané. Cena 500 € (nové 730 €).
Tel. 0905/369 312.
32
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
inzercia
Bezák a syn – kúrenie, voda,
plyn. Tel. 0905/611 580.
Michalka - plast. okná, rolety, žalúzie, sieťky, streš. roletky,
lamel. dvere, laminát. podlahy.
garáž. brány - predaj, montáž,
servis. Tel. 0905/285 868.
kúpa-predaj
Predám proso, ovos nahý, slnečnicu, repku, hrach, pelušku a
lesknicu. Tel. 0907/284 082.
Predaj štyroch druhov ihličnanov - Farma Ostrov. Tel. 0903/
462 623.
Poskytovanie pôžičiek
a úverov od 350 do 3000 €.
Tel. 0911/206 139,
0918/709 053.
zverinec
Predám odstavčatá. Tel. 0918/
043 329, 0904/392 367.
Predám ošípané - v živom 1,26
€/kg, v polovičkách 1,70 €/kg.
Tel. 0902/194 206.
Predám ošípanú, 170 kg. Cena dohodou. Tel. 0905/160 171,
0918/402 456.
Predám šteniatka labradorov,
GA. Tel. 0908/731 489.
auto-moto
Predám Škodu Felicia 1,3 MPI,
50 kW, r.v. 1999 + zimné obutie na
diskoch, nutné vidieť. Cena 1500
€ - možná dohoda. Tel. 0903/
255 852.
Predám zimné pneumatiky aj
s diskami na Škodu Favorit,
ročné. Cena 150 €. Tel. 033/
779 81 97.
Predám Š-Favorit 136 L, vyhovuje EK, STK, zimné pneumatiky. Cena výhodná s dohodou. Tel.
033/762 44 62 (po 18.00 h).
Predám Ladu Niva, r.v. 2006,
1,7 I, 42 000 km, 100 % stav. Tel.
0903/462 623.
Predám zimné pneumatiky na
diskoch - Š-Favorit. Tel. 0907/
296 661.
Predám Renault Thalia, r.v. 07,
klíma, zimné pneumatiky, 1,2 l,
57 000 km, 100 % stav. Tel. 0902/
965 136.
PREDÁM zimné pneumatiky
165-80-R13, 4 ks, dezén 8 mm.
Tel. 0910/356 036.
zamestnanie
Hľadám prácu na štyri hodiny
denne - dôchodkyňa. Tel. 0905/
940 028.
Hľadáte šancu na lepší a kvalitnejší život? Hľadáme aktívnych
ľudí pre spoluprácu v našom podniku. Dohodnite si termín osobného pohovoru. Tel. 0915/304 740.
Štúdio zdravia a krásy v Piešťanoch prijme štyroch zodpovedných spolupracovníkov, môžu byť
aj mamičky na MD i dôchodcovia,
zaškolím. Zárobok 200 - 1000 €.
Tel. 0903/815 677.
remeslá-služby
Podnikateľská šanca mať svoj
vlastný rastúci podnik. Informácie
osobne. Tel. 0905/868 994.
Kompletné ošetrenie pleti
bez chemického zásahu francúzskou kozmetikou Nouri Fusion za
špeciálnu cenu 9,92 €! Výsledok
do 10 min. Tel. 0903/815 677.
Prestavba bytov s vodoinštalačnými prácami, prestavba bytových jadier, obklady, dlažby, maľovky, stierky. Tel. 0907/986 393.
Stolárstvo u Bielika ponúka
tieto služby: výroba eurookien
a dverí, nábytok na zákazku,
pristreľovanie obkladov a lepenie polystyrénu na stropy. Tel.
0905/341 912.
Chcete schudnúť rýchlo, zdravo a bez „jojo“ efektu? Tel. 0903/
815 677.
Pneuservis Sokolovce ponúka výmeny olejov, chladiacich
kvapalín na zimnú prevádzku,
brzdových obložení a kvapalín. Opravy výfukov, prezúvanie pneumatík od 15 €. Zimné
pneumatiky 13“ od 31 €, 14“
od 40 €, 15“ od 45 €, 16“ od 69
€. Pracovná doba: po – pi 8.00
– 17.00, so 8.00 – 12.00 h. Možnosť objednania sa aj cez víkend. Tel. 0905/921 254.
Pôžičky. Tel. 0908/149 559 (po
16.00 h).
Angličtina, nemčina – vyučovanie, preklady, MATURITY. Tel.
0905/669 796.
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Všetko za bezkonkurenčné
ceny. Tel. 0905/982 044.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
Odborné statické výpočty
otvorov v panelových bytoch.
Tel. 0905/628 749.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte 0948/516 833.
Skylink, CZ link - digitálna satelitná televízia, 22 TV programov bez mesačných poplatkov.
Už aj v HD kvalite. Skylink od
62,50 €, CZ link od 55 €. Predaj
aj na splátky. PH Com, Pod Párovcami 100, Piešťany. Otvorené: po – pi 10.00 – 12.00, 13.30
– 16.30 h. Technik: tel. 0907/
297 787, predajňa: tel. 0907/
00 845. www.phcom.sk.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predam kocik. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier). Text posielajte, prosíme, BEZ DIAKRITIKY.
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
UZÁVIERKA SMS-INZERCIE JE VŽDY VO ŠTVRTOK O 11.00 h.
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
Realizujem opracovanie dreva
a montáž altánkov, detských domčekov, prístreškov, voliér, psích
búd a pod. Tel. 0903/817 540.
COUNTRY skupina JAKO KEDY
zahrá na rôzne podujatia. Tel.
0907/129 427.
Súkromná škôlka na Lodenici
ponúka celodennú alebo poldennú starostlivosť o deti, taktiež víkendy. Otvorené: 7.00 –
17.00 h. Lodenica, Jachtárska
ulica. Tel. 0903/111 882.
Voda - montáž a opravy umývadiel, WC, batérií, ventilov,
sifónov. Osadzovanie vaničiek.
Tel. 0944/367 077.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Multikára – odvoz, dovoz, vyklápač. Tel. 0915/792 743.
Doučujem angličtinu a matematiku. Tel. 0908/344 926.
Učiteľ hudby doučí hru na klavír. Tel. 0908/129 352.
Kosenie a pílenie stromov. Tel.
0905/562 466.
Renovácie stolov, stoličiek,
záhradného sedenia. Tel. 0905/
562 466.
rôzne
Novootvorené ČERSTVÉ LAHÔDKY na Trajane v budove Hotela Piešťany, vchod zozadu pri
Topvarke. Otvorené už od 5.30 h.
Všetci ste srdečne vítaní.
zoznámenie
Sympatický slobodný muž,
37-ročný, si hľadá partnerku do
spoločného života. Tel. 0904/
291 140.
34
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
servis/voľný čas
záhrada očami odborníka
Pri destilácii čas nehrá roľu
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí, ako treba správne pripraviť ovocie na
kvasenie aj destiláciu.
Pálenie ovocných destilátov je
tradičnou metódou spracovávania
ovocia. Ovocie na prípravu kvasov
má mať čo najvyšší obsah cukrov,
konzumnú zrelosť, výraznú typickú odrodovú arómu, nesmie byť
znečistené a poškodené, hlavne
nie hnilobou a plesňami.
Nedozreté malé a zdeformované plody ovocia obsahujú veľmi
málo sacharidov a aromatických
látok, preto sa na výrobu destilátov nehodia. Dosiahnutie jemného kvalitného destilátu je možné
iba použitím zrelého, čistého a
zdravého ovocia. Takéto ovocie
obsahuje najviac cukru a príjemnú arómu. Hnilé a plesnivé plody
prenášajú svoju pachuť do destilátu, zvyšuje sa obsah kyseliny octovej a jej esterov, obsah vyšších
kyselín. Kyselina octová pôsobí
toxicky na kvasinky a spomaľuje
proces kvasenia. Malý výťažok a
nepriaznivé kvasenie spôsobuje,
že destilát nemá typickú chuť a
arómu s charakteristickými vlastnosťami daného druhu ovocia.
Ilustračné foto: (šg)
Ovocie plníme do nerezových alebo plastových nádob, ktoré sú dôkladne vyčistené, príp. vydezinfikované, aby nehrozilo riziko infekcií. Kvasné nádoby musia mať
kvasné uzávery, aby bola nádoba
utesnená a mohol unikať oxid uhličitý z nádob. Ideálne je plniť
kvasné nádoby naraz. Postupným
doplňovaním ovocia do nádob rastie riziko hnitia a plesnenia kvasu,
čím sa kvas znehodnocuje.
Kvasný proces prebieha ideálne v riedkom stave – rozdrvením
ovocia dosiahneme uvoľnenie potrebnej šťavy, rozmiestnenie cukru a rýchlejšie rozmnoženie kvasiniek. Čerešne, marhule, broskyne, slivky, mirabelky je potrebné
odkôstkovať, pretože kôstky obsahujú jedy, hlavne jedovatý kyanovodík. Jablká a hrušky sa musia
dokonale rozdrviť, čím jemnejšie,
tým rýchlejšie a lepšie kvas kvasí. Nádobám s kvasom musíme
zabezpečiť priaznivé podmienky,
ktoré zabezpečia stabilitu premeny cukrov prostredníctvom kvasiniek. Na rýchlosť rozmnožovania
kvasiniek vplýva teplota. Pri nízkych teplotách sa kvasinky pomaly rozmnožujú a pri vysokých teplotách hrozí riziko zoctovatenia
kvasu. Ideálna je stála teplota a
medzi 16-18 °C, čím dosiahneme
destilát aromatickejší a chuťovo
jemnejší. Pri nepriaznivých podmienkach neprebieha čisté kvasenie a tvorí sa malé množstvo
etanolu, ktorý môže byť rýchlo
oxidovaný octovými baktériami. Destilát možno z kvalitatívneho hľadiska rozdeliť na tri časti:
úkvap, jadro, dokvap. Destiláciou
je preto potrebné detailne oddeliť tieto hlavné frakcie. Kvalita
destilátu závisí od spôsobu vedenia destilácie. Pomalou destiláciou dosiahneme kvalitnejšie jadro a väčšiu výťažnosť. Musí prebiehať v medených kotloch, pretože jej katalytickým pôsobením
v reakciách vznikajú nové zlúčeniny, dôležité pre akosť destilátu.
služby lekární
od utorka 2. 11. do utorka 9. 11. 2010
2.11. Sunpharma, Aupark,
6.11. Kamea, Rekreačná 2
069/208 43 36.
(poliklinika), 772 15 92.
3.11. Dr. MAX, N. Teslu 25
7.11. Sunpharma, Aupark,
(Tesco), 772 97 31.
069/208 43 36.
4.11. Kúpeľná, Winterova 37,
8.11. Celia, Nálepkova 42
772 10 06.
(Enzo).
5.11. Veronika, Teplická 8,
9.11. Dr. Alexander, Winterova
772 40 03.
41, 776 33 12.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Bratia Stummerovci odpočívajú v rodinnej hrobke v Horných Obdokovciach.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
O barónoch Stummerovcoch
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní,
kam vyraziť s blízkymi počas
víkendu. Tento týždeň sa vydáme do Horných Obdokoviec.
Neďaleko Veľkých Ripnian leží
ďalšia lokalita bohatá na archeologické nálezy a dejiny osídlenia
Horných Obdokoviec a Obsoloviec siahajú do praveku. Oficiálna
stránka obce prináša prehľad osídlenia a archeologických nálezov
tejto oblasti, pričom nezabúda na
nálezisko strieborných a zlatých
mincí. Pätnásť kusov strieborných
mincí pochádzajúcich z tejto oblasti si môžete pozrieť v Slovenskom národnom múzeu.
Horné Obdokovce, ležiace bokom od Veľkých Ripnian, sú úzko
späté i s podnikateľským rodom
Stummerovcov z polovice 19. storočia. Stummerovci sa zaslúžili
o rozvoj topoľčianskej oblasti v
19. storočí, vznik cukrovaru v Továrnikoch, prispeli i na stavbu
Základnej školy v Topoľčanoch.
Bratia Stummerovci - Alexander,
Augustín a Karol - boli za svoje
úspechy v priemysle a obchodovaní ocenení rytierskym rádom
II. stupňa a získali titul barónov.
August Stummer sa zaslúžil o
výstavbu verejnej župnej nemocnice. Stummerovci obývali pôvodne renesančný kaštieľ, ktorý postupne prechádzal mnohými prestavbami. Dnešná podoba štvorkrídlového kaštieľa v sebe uzatvára nádvorie s fontánou a nad
vstupnou bránou je umiestnený
erb. Kaštieľ bol v minulosti opevnený, čo dokazuje polkruhová
bašta a zachovaná je i kaplnka
Nanebovzatia Panny Márie z roku
1804. Okolie spríjemňuje park,
kde sa nachádzajú domáce i cudzokrajné dreviny. V súčasnosti
sa priestory kaštieľa využívajú ako
ústav sociálnej starostlivosti.
Bratia Alexander a Augustín sú
pochovaní v rodinnej hrobke na
miestnom cintoríne. Kaplnka Panny Márie Pomocnice (mauzóleum
Stummerovcov) je postavená v
secesnom slohu a pod kaplnkou
je hrobka Alexandra Barona Stummera (1831-1914) a Augusta Baronina Stummera von Tavarnoka
(1848-1896). Vznešenosť a pietu
tohto miesta umocňuje pôvodné ohradenie v secesnom slohu,
ktoré akoby vyčleňuje a zároveň
i uzatvára posledné miesto odpočinku šľachticov. Vedľa môžeme
objaviť i náhrobný kameň Karola
Stummera (1878-1925).
Regina Hulmanová
spoločenská rubrika
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
35
HAPPY HALLOWEEN NA „PÄŤKE“ ŠKOLE
Prváci zo Základnej školy na
Mojmírovej ulici v Piešťanoch si
minulotýždňové štvrtkové vyučovanie veľmi pochvaľovali. Učiteľky
im pripravili veselé dopoludnie.
Vzhľadom na to, že sa už učia
anglický jazyk, nieslo sa celé dopoludnie pod heslom Happy Halloween. Deti si zamaškrtili na halloweenskych cukrovinkách i pečených dobrotách od starostlivých
mamičiek a babičiek. Medzi duchmi, strašidielkami a tekvičkami sa
im veselo tancovalo. S úsmevom
na tvári odchádzali na jesenné
prázdniny.
(vk)
Pestré vyučovanie angličtiny zažili prváci zo ZŠ Mojmírova.
Tri milé malé čarodejnice.
Po strašení padne dobre aj občerstvenie.
Na veselom pikniku tancovali aj mazurku
Koncom októbra sa v Špeciálnej
základnej škole Mórica Beňovského vo Vrbovom konalo podujatie s názvom Jesenný piknik.
Cieľom stretnutia na pôde školy
bolo prehĺbiť spoluprácu detí v
školskom klube s ich rodičmi.
Pozvaných hostí, medzi ktorých okrem žiakov školského klubu patrili aj ostatní žiaci školy a
predovšetkým ich rodičia, rovnako i vedenie školy, vítali žiaci
chlebom a soľou v myjavskom kroji. Program sa odohrával v „komunitnom“ kruhu, uprostred neho
tlel fiktívny oheň. Papierové plamene oblizovali zemiak, ktorý putoval z rúk do rúk a udeľoval slovo. Prvá sa ho chopila vychovávateľka, prezradila niečo o sebe
a svojich záľubách. Postupne sa
anonymní členovia „komunitného“ kruhu zoznámili. Tak sa z hostí stali priatelia. Kruh dominoval
celému podujatiu. Od fiktívneho
Prvé neisté kroky mazurky.
ohňa sa hostia zodvihli, pochytali
sa za ruky a podľa inštrukcií vychovávateľky i riaditeľky Dariny
Babničovej robili prvé neisté kroky mazurky. Uvoľnená atmosfé-
ra vykúzlila úsmevy na tvárach
všetkých zúčastnených.
Po dobrej zábave nasledovala
ešte lepšia. Deti a rodičia mali
možnosť spoznať, do akej miery
poznajú svoje túžby, záľuby, či
jednoducho, čo majú a nemajú
radi. Hra pod pracovným názvom
Hádaj, na čo myslím si našla svojich priaznivcov aj medzi menej
komunikatívnymi rodičmi či deťmi. Pri stoličkovom tanci akoby
všetci zabudli na svoju výchovu a
nemali zľutovania. Samozrejme –
v dobrom slova zmysle. Diskotéka
príjemne ukončila popoludňajšie
posedenie. Deti, ale aj rodičia si
pochutnali na občerstvení, ktoré sme si pripravili svojpomocne. Koláče, chlebíky, čaj a iné
dobroty sa medzi žiakmi len tak
roztratili.
Vraví sa, že deti energiu dávajú. Kto s nimi pracuje, vie, že
ju často skôr berú. Ale ten pocit,
keď vidíte úsmev a radosť na ich
tvárach, vás nabije viac ako jadrová elektráreň.
Tatiana Hužovičová,
vychovávateľka
36
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
história
Ľudovít Winter - budovateľ kúpeľov i mesta
Pri príležitosti Pamiatky zosnulých sme si
pietnou spomienkou pripomenuli 140. výročie narodenia Ľudovíta Wintera, ktorý
bol a zostane jednou z najväčších osobností
v dejinách mesta Piešťany a piešťanských
kúpeľov. Polstoročie rozhodujúceho obdobia
vo vývoji obce Piešťany, kúpeľov a ich premeny z malej obce a provinčných kúpeľov
na medzinárodné kúpeľné mesto je nerozlučne späté s menom rodiny Winterovcov,
a to predovšetkým otca Alexandra a jeho
synov Ľudovíta a Imricha.
Ľudovít Winter sa narodil 1. 11. 1870 v Ipeľských Šahách ako tretie dieťa rodičom Alexandrovi Winterovi a Henriete, rodenej Kácserovej. Mal staršieho brata Františka, sestru Milku
a po ňom sa narodil brat Imrich. Študoval na
Technickej univerzite vo Viedni, štúdiá však
nedokončil, pretože otec Alexander, nájomca
Piešťanských kúpeľov, ho zavolal do tohto
mesta, aby mu pomáhal s vedením podniku.
Vystaval kúpele,
vymyslel barlolámača
Mladý - dvadsaťročný Ľudovít prichádza
do Piešťan, ktoré sa stali jeho celoživotným
osudom. Po smrti otca v roku 1909 veľká zodpovednosť za vedenie firmy prešla práve na
neho. Jeho prednosťou bolo, že sa dokázal
obklopiť ľuďmi, ktorí mu pomáhali zveľaďovať kúpele. Najdôležitejší spomedzi nich bol
nesporne brat Imrich. Ale boli to i správca
kúpeľov Václav Vlk, prokurista E. Tolnayi,
právnik E. Majerčák, architekti Henrik Böhm,
Ármin Hegedüs, Emil Belluš, František Wimmer, lekári Eduard Weisz, Štefan Kollár, Eduard Cmunt, notár obce Piešťany Anton Kajlich,
farár a starostovia obce Piešťany Gašpar Štefanka a neskôr Alexander Šindelár.
tračných táborov, do konca života trpezlivo
znášal ústrky totalitného režimu, no svoju
oddanosť a vzácny vzťah k Piešťanom, ku
kúpeľom i mestu si zachoval až do smrti. Na
sklonku svojho života napísal pamäti, v ktorých nie je zaujímavá len história, ale aj celý
rad návrhov a námetov pre povznesenie kúpeľov a mesta v budúcnosti. Z návrhov, ktoré
sa nerealizovali, spomeňme kúpeľný komplex
Arthros, ktorý situoval oproti Hotelu Thermia Palace, a prepojenie všetkých kúpeľných
domov jedinou kolonádou, boli to i zámery
výstavby „záhradného mesta“ (v katastri obce
Banka, na Červenej veži), ktorého súčasťou
malo byť aj múzeum, divadlo a pomník Milana
Rastislava Štefánika a mnohé ďalšie.
Ľudovít Winter
(1929), komplexu Eden a Excelsior - dnešná
Jalta (1929), ale tiež o výstavbu reštaurácie
Červená veža (1929) a termálneho kúpaliska
Eva (1934). Dal postaviť i Ružový mlyn (1916).
Bol otcom myšlienky výstavby novej mestskej
časti – Floreátu a podieľal sa na jej realizácii,
i keď v zmenených politických a spoločenských podmienkach, a to po februári 1948.
Vďaka nemu v Piešťanoch hľadalo zdravie množstvo ľudí zo všetkých spoločenských
vrstiev. Popri tom sa Piešťany stali i miestom
stretávania sa vysokej medzinárodnej spoločnosti, poskytovali bohatú kultúrno-spoločenskú ponuku (založenie Piešťanskej muzeálnej
spoločnosti a vybudovanie múzea, koncerty,
plesy, divadelné predstavenia, lekárske kongresy a exkurzie, golf, tenis a iné). V roku
1899 bol na jeho podnet vytvorený symbol a
obchodná značka kúpeľov (moderne povedané
logo) – preslávený barlolámač. Ten je dodnes
najznámejším symbolom Piešťan, kúpeľov i
mesta. Svedčí o tom i podoba mestského erbu.
Pomohol aj mestu
Ľ. Winter v čase písania svojich pamätí.
Za čias pôsobenia Ľudovíta Wintera boli
postavené významné budovy ako Robotnícky
nemocnica (Pro Labore), Kursalon – Kúpeľná
dvorana (otvorená v roku 1894), Kúpele Františka Jozefa (otvorené v roku 1898), Pro Patria
(1916). No najväčšou pýchou bol a dodnes
zostáva Hotel Thermia Palace. Zaslúžil sa i o
výstavbu kúpeľov Irma, liečebného domu Cyril
V rokoch 1919–1935 bol Ľudovít Winter
predsedom Zväzu slovenských kúpeľov. Je
autorom prác o právnych, daňových a poriadkových otázkach kúpeľných miest. V období
po skončení I. svetovej vojny a vzniku prvej
Česko-slovenskej republiky (v roku 1918) sa
zaslúžil o zveľadenie Piešťan, a to úpravou,
vybudovaním a vyasfaltovaním ulíc, chodníkov a námestí, tiež i stavbou mostov cez Váh
– Krajinského a Kolonádového, ďalej stavbou nového Obecného domu (dnešný Mestský
úrad), vybudovaním vodovodu a kanalizácie,
regulácie Váhu a stavbou protipovodňových
hrádzí či reguláciou Dubového.
Ľudovít Winter vrcholných päťdesiat rokov
svojho života zasvätil zápasu za prosperitu
kúpeľov. Ako svoje životné krédo si vytýčil
cieľ získať Piešťanom svetové meno. Nikdy
sa tejto myšlienke nespreneveril ani v časoch
prenasledovania v období II. svetovej vojny a
po roku 1948. Zmieril sa so stratou rodinných
kúpeľných podnikov, pretrpel trýzeň koncen-
Plagát s pôvodným barlolámačom podľa
návrhu A. Heyera vznikol na podnet Ľ. Wintera.
Piešťanský Optimista
Pre priblíženie jeho názorov uvedieme aspoň jeden citát, ktorý ich dovedna charakterizuje: „Veda sama nestačí, aby lekár bol
dobrým lekárom. K úspechu je treba, aby ho
pacienti mali radi. Tá istá zásada platí u osôb,
ktoré majú viesť kúpele. Kto nie je zaľúbený
do svojho odboru, kto nespája srdce a dušu so
záujmami kúpeľného hosťa, ťažko bude v stave previesť šťastnú a trvalú tvorbu v záujme
svojich kúpeľov. Popri vede aj láska k hosťom
je kritériom dobrých úspechov.“
Ľudovít Winter zomrel v Piešťanoch ako
98-ročný dňa 15. septembra 1968 a pochovaný
je na cintoríne na Bratislavskej ceste. Dňa
1. novembra 1990 bola na penzióne Zelený
strom, kde pôvodne býval, odhalená pamätná
tabuľa. Jej autorom je akademický sochár
Ladislav Ľudovít Pollák. Od 1. januára 1991
nesie hlavná ulica v centre mesta jeho meno.
Bolo mu udelené čestné občianstvo mesta
Piešťany in memoriam ako ocenenie jeho
neopakovateľného prínosu a vkladu do vývoja
mesta a kúpeľov. V roku 2008 bol dokončený
film „Optimista“ – hraný dokument o živote a
diele Ľ. Wintera (režisér Dušan Trančík).
Česť jeho pamiatke!
Vladimír Krupa
Reprofoto: Eva Drobná
šport
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
Firemný turnaj vyhrala Stakotra
Na umelom trávniku futbalového štadióna v Piešťanoch sa uskutočnil firemný minifutbalový
turnaj za účasti piešťanských
mužstiev z Respectu, Stakotry,
Kreditstavu a VEM Slovakia.
V základnej časti turnaja hrali
mužstvá systémom každý s každým. Potom sa víťaz základnej
časti, Stakotra, stretla v semifinále so štvrtým Respectom, nad ktorým vyhrala 5:2. V druhom semifinále porazili hráči VEM Slovakia
Kreditstav 4:1. V zápase o tretie
miesto sa rozhodlo o víťazovi až
po strelách zo značky pokutového
kopu, pretože v riadnom hracom
čase sa skončil zápas medzi Kreditstavom a Respectom nerozhodne 2:2. Na 11-ky vyhral Kreditstav
3:2 a obsadil tretiu priečku. Vo
finále zvíťazila Stakotra nad VEM
Slovakia 4:1. Najlepším strelcom
turnaja bol s desiatimi gólmi Pat-
Hráči Stakotry s víťaznými trofejami.
rik Mihálik, najlepším brankárom
Marcel Kúdela a najlepším hráčom František Današ. „Výťažok
z turnaja sa použije na rozvoj
mládežníckeho futbalu a rozvoj
športového areálu, ktorý chce-
me stále vylepšovať. Preto radi
privítame na podobnom podujatí
aj ďalšie firmy, ktoré by nám pomohli pri ďalšom rozvoji futbalu
v Piešťanoch,“ prezradil nám riaditeľ turnaja Ľuboš Mihálik. (šg)
Tesná prehra vrbovských basketbalistov
Basketbalisti BK Vrbové prehrali
v treťom druholigovom kole v
Partizánskom s favorizovanou
domácou Iskrou 61:67, hoci v
polčase ešte viedli 32:29. O víťazovi zápasu sa rozhodlo až v
samom závere inak vyrovnaného
stretnutia.
Pritom Vrbovčania mali bodovo
navrch až do začiatku poslednej
štvrtiny. Tú však prehrali o osem
bodov a keďže po polhodine čistého hracieho času viedli iba 49:47,
dva body napokon zostali v meste
obuvi. Od začiatku zápasu sa obe
mužstvá striedali vo vedení, ale
záver prvej štvrtiny patril hosťom, ktorí ju vyhrali o šesť bodov.
V druhej časti sa domáci strelecky
Michal Mikuš dal 11 bodov BK.
zlepšili a stiahli polčasové vedenie hostí na rozdiel troch bodov.
V tretej štvrtine bola hra vyrovnaná a domáci ju vyhrali len o
jediný bod. Posledná desaťminútovka bola najviac dramatická.Na
jej začiatku vyrovnali domáci na
49:49, potom sa mužstvá striedali
vo vedení až do ďalšieho nerozhodného stavu 53:53. Nasledovala osembodová šnúra domácich,
ktorí viedli 61:53. Vrbovčania ešte
dokázali znížiť na rozdiel štyroch
bodov, ale záver patril domácim.
Body BK Vrbové: Bialoň 21 (z toho 3 trojky), Kubica 13, Mikuš 11,
Današ 7, Rajčany 7, M. Bartulák
2. Štvrtiny: 9:15, 20:17, 18:17,
20:12.
P. Sedláček
ŠACHISTI BODOVALI V BRATISLAVE
Peter Kundrík
Vstup do nového ročníka druhej šachovej ligy vyšiel Piešťancom nad očakávanie. V úvodnom
dvojkole vyhrali v Bratislave oba
zápasy. Najskôr nečakane zdolali Dopravný podnik 4,5:3,5 a
potom aj Sláviu STU 5,5:2,5.
V zápase s ašpirantom na postup sa Piešťancom podaril husársky kúsok aj vďaka úspešnosti na
štyroch spodných šachovniciach,
na ktorých získali 3,5 bodu. Z výhry nad súperom sa potešili Jozef Manák, Anton Mihálik a Tomáš
Strapko. Remízami sa skončili partie Mareka Mihálika, Braňa Štepanovica a Pavla Binčíka.
V stretnutí so Sláviou STU ne-
odišiel od šachovnice ani jeden
piešťanský hráč s prehrou. Vďaka
víťazstvám naplno zabodovali Andrej Seitler, Peter Kundrík a Tomáš Strapko, remízami prispeli k
úspechu ŠK Kúpele Peter Ábel, Daniel Matulík, Marek Mihálik, Braňo Štepanovic a Jozef Manák. „V
oboch stretnutiach bodovali najmä starší a skúsenejší hráči. Príjemným prekvapením sú výsledky nádejného Tomáša Strapka,
ktorý zabodoval nielen v oboch
bratislavských zápasoch, ale bod
uhral aj v zápase našej treťoligovej rezervy v Orechovej Potôni,“
pochválil nádejného šachistu jeho
spoluhráč Anton Mihálik.
(šg)
37
Stolným tenistom
sa nedarilo
Nižšie regionálne stolnotenisové súťaže pokračovali stretnutiami štvrtého kola. Výsledky
piešťanských mužstiev prinášame na inom mieste. Prehľad
výsledkov ostatných mužstiev z
nášho okresu ukazuje, že našim
sa príliš nedarilo.
V štvrtej lige prehral ZŠK
Mesta Vrbové so Stavoimpexom Holíč „D“ 6:12 (body ZŠK:
Zlatník 2,5, Šácha 2, Svetlík
1,5). Výsledky - piata liga:
OSK Krakovany – Bricom Trnava
„B“ 8:10 (Andris a Ďurža po 3,
F. Valo a Čelín po 1), STK Kočín-Lančár – Špačince „C“ 9:9
(Lukačovič 3,5, Mrázik 2,5, P.
Chnapko a I. Hruška po 1,5),
OFK Trebatice – Maco Trnava
„C“ 5:13 (Sedlák 2,5, Hesko
2, V. Regina 0,5), šiesta liga:
STK Kočín-Lančár „B“ - Zavar
3:15 (Mihalkovič 2, L. Tokoš 1),
ZŠK Mesta Vrbové „B“ - Jaslovské Bohunice 3:15 (Čapuška 2,
Kondáč 1), siedma liga – skupina B: Leopoldov „B“ - OSK
Krakovany „B“ 8:10 (F. Valo a
Hubač po 3,5, Nedorost 2,5,
Seitler 1), Trakovice „B“ - STK
Kočín-Lančár „C“ 13:5 (R. Reško 2,5, Buchel 1,5, Tomiš 1).
Zápas Malženice „B“ - STK Sokolovce sa nehral.
(šg)
Kolkárske derby
v réžii majstra
Šlágrom tretieho kola 27.
ročníka mestskej ligy v kolkoch
bol zápas Povodia Váhu „A“ s
Domossom, ktorý napokon vyhralo Povodie. Prekvapením je
aj prehra Stakotry s Bankou.
Výsledky: Družba „C“ - Povodie
Váhu „B“ 944:1018 (Majerčík
260, Valach 250 – Koščál 273,
Krajčík 259), Povodie Váhu „A“
- Domoss 1029:1010 (Raška
280, Valovič 253 – M. Mihálik
261, Oravec 253), Služby Mesta
– Nitrianska Blatnica 954:936
(Bubák 276, Duchaj 235 – R.
Hubinský 258, J. Jančovič 232),
Stakotra – OTJ Banka 911:970
(J. Marek 252, Klasovitý 242
– O. Halás 256, Paračka 247),
VEM Slovakia – Daxtav 881:949
(Magalová 250, Psalman 244 –
Ján Mišura 277, A. Dzuro 243),
Družba „Ž“ - Remax 1047:898
(Javorová 279, Vráblová 262
– Varačka 255, Zachar 246). Vedie Povodie Váhu „A“ so 6 bodmi o skóre pred ženami Družby.
Milan Koščál
38
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
šport
Šesťzápasovú víťaznú sériu Krakovian ukončil Holíč
Posledný októbrový víkend našim futbalistom vo vyšších regionálnych súťažiach neprial. Z plného bodového zisku sa tešili len
Veľké Kostoľany v piatej lige a z druholigistov uhralo doma bod
Vrbové. Ostatní naši vyšli bodovo naprázdno.
OTJ Moravany - Topvar Topoľčany 0:3 (0:1)
Moravanci opäť doma ukázali,
že na silnejšieho súpera herne
nemajú. V prvom polčase mali
loptu častejšie na kopačkách hostia. Ich dve šance z 10. a 12. min
ešte Mikuláš zneškodnil, no v 18.
min zle vybehol, čo hostia využili
na strelenie gólu. V 25. min tvrdo vystrelil Moravčík, no brankár
jeho strelu s námahou kryl. Gólom
sa neskončila ani strela Candráka
po centri L. Kirku. V úvode druhej
časti zostali šance Oleja, Vermeša
a Candráka nevyužité, ale v 68.
min sa dostali k slovu hostia, ktorí
po teči domáceho hráča zvýšili na
2:0. Od tohto stavu kraľovalo na
ihrisku len mužstvo hostí, ktoré
dalo v 77. min aj tretí gól. Zostava OTJ: Mikuláš – Glos, Piovarči,
Benko, Vermeš (78. Jančovič), J.
Kirka, Puna, Moravčík, L. Kirka,
Olej (76. Mitošinka), Candrák (83.
Vetrík).
Rudolf Zelenay
Akrobatická pozícia Juraja Sumera pred bránkou Šamorína. Foto: (šg)
MFK Vrbové - ŠTK Šamorín 1:1 (0:1)
Jakub Kirka (vľavo) uniká hráčovi Topoľčian. Foto: Š. Gregorička
PALÁRIKOVO - PFK PIEŠŤANY 1:0 (0:0)
V priemernom stretnutí mali viac šancí hostia, no z troch bodov
sa napokon radovali domáci. V prvom polčase sa hralo zväčša medzi
šestnástkami. Po prestávke začali lepšie hostia, no za zmienku stojí len
nepresná strela T. Sedláka a spálená „tutovka“ Talajku. Nedáš-dostaneš
sa potvrdilo v 81. min, keď po závare pred piešťanskou bránkou dali
domáci vedúci gól. Keďže hráči PFK už do konca zápasu nedokázali
odpovedať, domov sa vracali s najtesnejšou prehrou. Zostava PFK:
M. Krajčovič – Halás, Kardoš, Havrlent, Beňa, Gajarský, Zsolnay (65.
Horňák), Talajka, T. Sedlák, Gvozdenovič, Maron.
Gejza Žamba
OFK Trebatice - Radošina 0:1 (0:1)
Domáci už od 6. min po góle
z jedenástky prehrávali. Ešte do
polčasu Horvát a Palkech netrafili
bránku a Bondrovu tvrdú strelu
brankár kryl. Trebatičanom snaha
o vyrovnanie nevyšla ani v druhom
polčase. V protivetre sa im nepodarilo odkliať súperovu bránku.
Dvakrát neuspel hlavou Palkech,
a keďže gól nedali ani Koprna,
Horvát a Zelenay, Trebatičania si
pripísali v tomto ročníku na svoje
konto už šiestu domácu prehru.
Zostava OFK: Suchánek – Michal
Žilka, Palkech, Zelenay, T. Zemko,
Doktor, Mucha (33. Koprna), Bondra, Horvát, T. Zemko, Kurinec
(66. Marek).
Jozef Svetlík
Výsledky z nižších regionálnych súťaží
Oblastné majstrovstvá: Prašník – Suchá nad Parnou 3:3 (Kázik,
Konkuš, D. Nikodém), Dvorníky – Drahovce 0:1 (Gábriš), oblastná
súťaž, skupina B: Borovce – Chtelnica 3:2 (Štefanka, M. Kolník,
Belica – Gába, I. Bílik), Veselé – Ostrov 3:1 (Kľúčovský 2, Lesay - Svetlík), Nižná – Madunice 0:3, Dubovany – Horné Trhovište 1:4 (Hargaš),
Veľké Orvište – Šípkové 5:0 (Mišík a Boris po 2, Táborský).
(šg)
Úvod zápasu patril domácim,
ale Herceg mieril vedľa a Kuťka s
Krajčovičom nad. Na druhej strane v 21. min netrafili hostia po
vybehnutí Šullu prázdnu bránku.
V 34. min opäť úspešne zasahoval
Šulla. V 37. min mu však po faule
hráča hostí lopta vypadla z rúk a
Buchel ju dorazil do siete - 0:1.
Domáci mohli vzápätí vyrovnať,
ale hlavička Hercega išla tesne
vedľa. Domácim sa zatajil dych
po malej domov T. Gažíka v 49.
min, ktorú vystihol útočník hostí, no lopta skončila nad. Potom
prišli chvíle domáceho golmana
Šullu, keď v rozpätí desiatich minút trikrát vyrazil loptu na roh. V
59. min faulovali hostia Jelšica a
ten z jedenástky vyrovnal na 1:1.
V 80. min mieril Sumer z otočky
vedľa a päť minút pred koncom
si diváci zahromžili na rozhodcu,
keď strelu Jelšica vykopol obranca hostí už spoza bránkovej čiary.
Zostava MFK: Šulla – Herceg, Poláček, T. Gažík, Koyš (72. Vach),
Andrísek, I. Balcír, Kuťka, Sumer
(89. P. Gažík), Krajčovič (85. Vlado), Jelšic.
Peter Sedláček
OŠK V. Kostoľany - Mor. Svätý Ján 3:0 (1:0)
Po opatrnom úvode nastrelili
hostia v 20. min pravú žrď a v 30.
min zlikvidoval ich ďalšiu šancu
Kúdela. Ani pokusy domácich hráčov L. Kadlíčka a Velšica neboli
úspešné, no v 43. mi dal po centri
Hnilku Velšic vedúci gól OŠK. Po
prestávke si domáci s vetrom v
chrbte vynútili územnú prevahu
a v 70. min dali po faule na Srnca
z jedenástky Janíčkom druhý gól.
V 76. min našiel center Velšica
voľného L. Kadlíčka – 3:0. Hostia
síce podali sympatický výkon, no
na domácich to nestačilo. Zostava
OŠK: Kúdela – R. Kadlíček, Gula
(83. Michalčík), Lulovič, Števík,
Srnec, Horváth, Janíček, Velšic,
Hnilka, L. Kadlíček (88. Durdy).
Milan Boháčik
FK KRAKOVANY - ISKRA HOLÍČ 0:1 (0:0)
Šesťzápasová víťazná séria Krakovian sa prekvapujúco skončila na
ich ihrisku. Ako prví pohrozili hostia, potom pohotovo vystrelil Ďuračka, ale brankár jeho strelu vyrazil. Hneď po obrátke zahodili Záhoráci
tutovku, keď z kroku netrafili prázdnu bránu. V 55. min unikol Urban,
jeho pokus skončil aj zásluhou brankára na žrdi a strelu Bogoru brankár kryl. Dôležitý moment priniesla 65. min, keď po faule na Bogoru
nepremenil Duchoň jedenástku. Hostia nastrelili dve žrde a v 85. min
strelou do šibenice rozhodli o svojej výhre. Zostava FK: Radoský - Kališ,
Kusý (53. Urban), Ondrejka, Tomiš , Duchoň, Poláčik, Ďuračka, Feranec
(62. P. Sedlák), M. Balcír (72. Kikta), P. Bogora.
Lukáš Radoský
šport
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
Rybáriková v semifinále štvorhry
Piešťanská tenistka Magdaléna
Rybáriková hrala vlani na konci
sezóny na turnaji šampiónok na
ostrove Bali. Tento rok sa po vypadnutí z prvej svetovej stovky
predstavila koncom októbra na
turnaji ITF vo francúzskom Poitiers. Na podujatí, ktoré bolo
dotované 100-tisíc dolármi, sa
prebojovala do štvrťfinále dvojhry a do semifinále štvorhry.
V dvojhre Rybáriková po výhrach nad Francúzkou Ramialisonovou 6:2, 6:4 a Rumunkou Niculescuovou 2:6, 6:1, 6:4 prehrala
vo štvrťfinále s Češkou Kvítovou
3:6, 2:6. Vo štvorhre, ktorú si Rybáriková zahrala po boku Rumunky Niculescuovej, boli na turnaji
nasadeným párom číslo dva. V
prvom kole zdolali francúzsko-
39
O Pohár Delfína
Počas víkendu 23.-24. októbra sa plavci oboch piešťanských klubov, ŠPK Kúpele a PPK,
zúčastnili na pretekoch o Pohár
Delfína v Nových Zámkoch.
Úspešnejší boli plavci Kúpeľov. Sára Niepelová získala
medzi 10-ročnými žiačkami dve
zlaté (50 m vsp. a 50 m motýlik) a dve strieborné medaily
(50 m prsia a 100 m pol. preteky). V hodnotení päťboja (50
m vsp., 50 m znak, 50 m prsia,
50 m motýlik a 100 m pol. preteky) sa umiestnila na prvom
Magdaléna Rybáriková si zahrala vo Francúzsku aj štvrťfinále dvojhry.
argentínske duo Limová, Oranaechová 6:2, 6:1, vo štvrťfinále
vyradili lotyšsko-ruský pár Dekmejevová, Rodinovová 6:2, 7:5, no
v semifinále nestačili na uzbecko-grécku dvojicu Amanmuradová, Barroisová, ktorej podľahli
5:7, 1:6.
(šg)
HOKEJISTI PREHRALI PO NÁJAZDOCH
V minulom týždni zohrali prvoligoví hokejisti ŠHK
37 Piešťany iba jeden zápas - po samostatných
nájazdoch prehrali doma s Trebišovom 4:5.
Trebišovčania boli od začiatku aktívnejší a už v
8. min prekonali brankára Fumača. V druhej tretine
pridali domáci na dôraze a v 26. min Holovič pri
presilovke vyrovnal na 1:1. Už o šesť sekúnd neskôr
poslal domácich do vedenia Rosa, keď vymietol šibenicu. Uragán ŠHK zavŕšil v 27. min Chylo, keď v presilovke o dvoch hráčov zvýšil vedenie na 3:1. V 31.
min však Peško prihral priamo na súperovu hokejku
a hostia dali druhý gól. V 39. min Bučka využil ďalšiu
presilovku a domáci viedli opäť o dva góly. V 44. min
hostia z presilovky znížili a v 49. min dokonca vy-
rovnali. Ďalší gól už nepadol, preto nasledovalo
predĺženie. V ňom dvakrát nevyužil šancu Pupák a
na rad prišli samostatné nájazdy. V nich bol úspešný
len hosťujúci Pavličko, a tak domáci získali iba bod.
Domáci tréner Milan Klement k zápasu povedal:
„Hostia boli aj napriek dlhej ceste do Piešťan aktívnejší a dali aj prvý gól. Potom sme skóre otočili, no
v poslednej tretine som spravil chybu pri striedaní.
Inkasovali sme gól a v nájazdoch boli úspešnejší hostia.“ Tretiny: 0:1, 4:1, 0:2, predĺženie 0:0, nájazdy
0:1. Zostava ŠHK 37: Fumač - Kolník, Poláček, Bučka, Kalafut, Volek, Grman, Vrána, Macháč - Baran,
Kubrický, Pupák - Románek, Peško, Haring - Chylo,
Holovič, Rybárik - Rosa, Učeň, Mihálik. J. Vrábel
Úspešný víkend stolných tenistov MTJ
Stolnotenisovým mužstvám
MTJ Mediprogress Piešťany-Moravany sa v štvrtom kole regionálnych súťaží darilo. Druholigové
„áčko“ remizovalo v Skalici so Sokolom 9:9 a štvrtoligové „béčko“
tam zdolalo rezervu Sokola 12:6.
V piatej lige vyhralo „céčko“ nad
Veselým 12:6 a v siedmej „déčko“
nad Trebaticami „B“ 14:4.
V súboji druholigistov v Skalici
získali prvý bod vo štvorhre Levčík
s Orihelom, keď zdolali Chanečka
s Rybárom 3:1. V úvodnej runde
dvojhier vyhral z hostí len P. Behul, keď zdolal Paulusa 3:2. V druhej runde Levčík zdolal Chanečka
3:2, Behul Podolinského 3:0 a Kupeček Paulusa 3:1. V tretej vyhral
Peter Orihel bodoval naplno.
Levčík nad Kubom 3:0 a Behul nad
Chanečkom 3:2. V poslednej runde Behul zdolal Kuba 3:0, potom
Kupeček Chanečka 3:0. Škoda, že
ďalší už nepridali ani bod, hoci
Varga viedol v piatom sete 5:2 a
Levčík dokonca 8:4. „Béčko“ MTJ
bez problémov vyhralo v Skalici
(body: Orihel 4,5, Malast 3,5, Košút a Lulovič po 1,5, V. Stolár 1).
V piatej lige sa na výhre „céčka“
MTJ nad Veselým 12:6 podieľal
štyrmi bodmi Zajaček, V. Stolár
a Danko získali po 3,5 a J. Behul
1. Za Veselé uhral Koiš 2,5, Pauko
1,5, J. a A. Jánošíkovci po 1 bode.
V A-skupine siedmej ligy zdolalo
„déčko“ MTJ bez problémov rezervu Trebatíc.
Peter Behul
Sára Niepelová
mieste. Zora Bogárová obsadila
v päťboji tretie miesto a na 50
m vsp. skončila druhá. V kategórii 11-ročných žiakov získal
Daniel Kuropka dve zlaté medaily (50 a 100 m prsia), jednu
striebornú (200 m pol. preteky)
a jednu bronzovú medailu (100
m znak), Marko Primorac získal
striebro (100 m znak) a David
Skoumal obsadil tretiu priečku
na 100 m motýlik. V kategórii
12-ročných sa Dávid Burzala
postavil na najvyšší stupeň na
100 m prsia a striebro získal
na 50 m prsia. Medzi 13-ročnými si Lukáš Melicháč vyplával
bronz na 200 m pol. preteky
a z najmladších účastníkov sa
zadarilo osemročnému Adamovi Aponyimu, ktorý získal bronz
na 50 m znak.
Vanda Kaffková z PPK Piešťany obsadila v N. Zámkoch
druhé miesta v pretekoch na
50 a 100 m prsia, navyše bola
dvakrát tretia na 100 m pol.
preteky.
P. Jurák/(šg)
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Poverená vedením: Agnesa Balková / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička - [email protected],
Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák / INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel.
033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo: EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené:
SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box / Za obsah reklamy a inzercie redakcia
nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk / Vychádza každý utorok /
Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
Číslo 44 Utorok 2. novembra 2010
inzercia
Jeseň v Kúpeľoch Piešťany
Soľná jaskyňa 3=4
Využite špeciálnu akciu
v kúpeľoch Piešťany
a po zakúpení troch
vstupov do Soľnej
jaskyne dostanete od
nás štvrtú zadarmo.
Pokojné bývanie v tichom prostredí
Využite poslednú
možnosś lepšie bývaś
Viac informácií na
tel.č.: 033 775 7251
Špeciality z diviny
v Thermia Palace*****
POSLEDNÉ
3-IZBOVÉ
MEZONETY
KOU
S PREDZÁHRAD
Príďte ochutnať tie
najlepšie kúsky z diviny,
ktoré Vám ponúkame v
našom hoteli.
Viac informácií na
tel.č.: 033 775 6111
kupelepiestany.sk
ZA NOVÉ
CENY!
Investor: LBG byty, s. r. o.,
Pribinova 25 (TOWER 115), 811 09 Bratislava
tel.: 02/209 04 300, mob. 0904 155 155
e-mail: [email protected]
www.byty.sk
Download

Plamienky spomienok