PRAHORY
STAROHORY
PRVOHORY
DRUHOHORY
TREŤOHORY
ŠTVRTOHORY
Staršie a mladšie
Staršie, mladšie,
najmladšie
Staršie – kambrium,
ordovik, silúr, devón
Mladšie – karbón, perm
Trias, jura, krieda
Staršie – paleogén,
mladšie - neogén
Staršie (pleistocén),
mladšie (holocén)
Prakontinent
Pangea sa
rozpadával na
Lauráziu
a Gondwanu.
Opakovaná
horotvorná
činnosť,
magmatická
a sopečná činnosť
Horotvorná činnosť
(vznik pohorí),
magmatická činnosť
Pohyb litosferických
dosiek - Alpínske
vrásnenie
Alpínske vrásnenie
Striedanie ľadových dôb
s teplejšími
medziľadovými
Rozdelenie
Geologické
procesy
Vývoj
organizmov
skameneliny
Horniny
Baktérie, sinice,
bunky s typickým
jadrom –
fotosyntézou
zvyšovali obsah
kyslíka
v atmosfére.
Mnohobunkové
organizmy, prvoky,
pŕhlivce,
obrúčkavce,
článkonožce,
prakoraly,
praľaliovky.
Nezachovali sa
Rastliny – riasy,
prasličky, paprade,
plavúne, nahosemenné
rastliny
Rastliny – nahosemenné
rastliny, cykasy, ihličiny,
krytosemenné rastliny
Živočíchy –
ramenonožce,
hlavonožce, lastúrniky,
trilobity, praryby, ryby,
žraloky, hmyz,
obojživelníky,
Živočíchy – hlavonožce,
amonity, belemnity, žaby,
mloky, plazy, vtáky
(Archaeopteryx), cicavce
Nezachovali sa
Trilobity
Amonity, belemnita
Čadiče
Čadiče
Vápence, vznik
čierneho uhlia
Vápence, dolomity
Vznik života –
biosféry. Vývoj
živej hmoty –
biologický vývoj.
Obeh látok
v prírode –
fotosyntéza
a rozklad
odumretých tiel
rias baktériami.
Vývoj obojživelníkov:
Dvojdyšné ryby mali aj
žiabre aj pľúcne vaky.
Z plutiev sa vyvinuli
končatiny.
Éra plazov, z lietajúcich
plazov sa vyvinuli vtáky.
Koniec druhohôr –
meteorit – tma, zima,
vyhynuli takmer všetky
organizmy.
Rastliny – lesy,
krytosemenné (javor,
buk, dub, figovník,
magnólia, palma),
nahosemenné, tráva lúky
Živočíchy – numulity
lastúrniky, ulitníky,
ježovky, koraly, kraby,
žraloky, veľryby, tulene,
korytnačky, krokodíly,
hady, jaetery,
obojživelníky, vtáky,
cicavce – hmyzožravce,
hlodavce, chobotnáče,
šabľozubý tiger
Numulity, zvyšky kostí –
predchodcov človeka
Vznik hnedúho uhlia,
ropy, zemného plynu
Éra cicavcov
Rastliny – ihličnaté,
listnaté lesy, lesostepi,
machy, lišajníky,
zakrpatené dreviny,
krytosemenné rastliny,
figovníky,
rododendrony, vavríny
Živočíchy – mamuty,
srstnaté nosorožce,
šabľozubý tiger, jelene,
jaskynné medvede
a levy (neprežili
oteplenie), hmyz,
primáty, človek
vzpriamený – človek
rozumný – neandertálec
- kromaňonec
Štrk, piesok, spraš, pôda
Zemská súčasnosť, éra
vývoja človeka
Download

prahory starohory prvohory druhohory treťohory štvrtohory