ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Pátý reprezentační ples AGELu
Během slavnostního večera akcionáři a členové vrcholového vedení
AGELu ocenili nejlepší pracovníky a kolektivy skupiny
STRANA
Unikátní operace
v Nemocnici Podlesí
Přerovská nemocnice
modernizuje
Kardiologové jako první v Česku
Přerovské zdravotnické zařízení se
implantovali biologicky rozpustitelný
pustilo do kompletní rekonstrukce
stent do věnčité tepny pacienta
pavilonu operačních oborů
STRANA
24
STRANA
4
28
ADRESA
e-mail: [email protected]
PŘEDSEDKYNĚ REDAKČNÍ RADY
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
INZERCE
e-mail: [email protected]
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Ing. Hana Szotkowská
Jana Želazková
Bc. Marta Csergeová
ZLOM A GRAFICKÁ ÚPRAVA
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah
zveřejněné inzerce a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
WEBOVÁ PREZENTACE ČASOPISU
www.nasagel.cz
Obsah
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
36
37
38
39
40
41
42
44
44
45
46
47
48
49
52
53
54
58
60
62
63
64
NADACE AGEL opět pomáhala
Discopříběh pobláznil účastníky pátého reprezentačního plesu AGELu
Mimořádný počin v oblasti medicíny: MUDr. Marie Urbánková, hematologická
ambulance Šumperské nemocnice
Společnost roku: MARTEK MEDICAL
Oddělení roku CZ: chirurgické oddělení Nemocnice Nový Jičín
Oddelenie roku SK: psychiatrické oddelenie Všeobecnej nemocnice
s poliklinikou Levoča
Zaměstnanec roku: Marie Volková, Podhorská nemocnice
Lékař roku: doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc., Vítkovická nemocnice
Sestra roku: Bc. Hana Knopová, Středomoravská nemocniční
Společnost Laboratoře AGEL je největším laboratorním zařízením
v Moravskoslezském kraji
Nemocnice AGELu opět bodovaly v hodnocení spokojenosti pacientů
Na rekondičních pobytech v loňském roce relaxovalo 407 zaměstnanců
Napsali o nás…
Otěhotnět 42 ženám pomohla metoda Ludmily Mojžíšové v Nemocnici Český Těšín
Koledami, pořekadly i žertíky potěšily v předvánočním čase Havířovské babky
pacienty
V Nemocnici Podlesí implantovali pacientovi první rozpustitelný stent
Kardioden přilákal do Třince stovky lékařů a sester
Žloutenka může skončit i smrtí
Dětem i rodičům poradí s atopickým ekzémem v novém edukačním centru
Přerovská nemocnice se pustila do kompletní rekonstrukce pavilonu
operačních oborů
Významného ortopedického kongresu se v Olomouci zúčastnilo přes 400 odborníků
Co jste o alkoholu možná nevěděli
Šternberská nemocnice hledá ke svým pacientům dobrovolníky
Centrální sterilizace je srdcem nemocnice
Nové pojízdné C rameno pomáhá při traumatologických operacích
Nemocnice otevřela v Rýmařově nové digitalizované radiodiagnostické pracoviště
Nemocnice vyšetřuje pacientky pomocí nového ultrazvuku
Šumperská nemocnice již potřetí obhájila statut kvalitní a bezpečné nemocnice
Šumperská nemocnice nabízí zdarma přednášku o prevenci rakoviny prsu
Lymfedém – diagnóza na celý život
Josef Vojtek rozdával pohodu nemocným dětem ve Vítkovické nemocnici
Když vám jídelníček diktuje nemoc jménem rakovina
Novojičínská nemocnice uvedla do provozu babybox
Nastávající maminky by v těhotenství měly dodržovat zdravou výživu a pitný režim
Nový rok s novým röntgenom
Nemocnica zmodernizovala prízemie
Patológia výrazne ovplyvňuje súčasnú lekársku vedu
Syndróm vyhorenia u zdravotnej sestry
Život s Parkinsonovou chorobou
MEDI RELAX M+M vyslala zdravotníkov do spoločnosti Grupo Antolin Bratislava
Stalo se
Blahopřejeme
Naše miminka
Poděkování
Retro: tentokrát z Nemocnice Podlesí
Stříbro z mistrovství světa je největším úspěchem basketbalistky Hany Horákové
Křížovka
Recepty čtenářů
Kalendář vzdělávacích akcí
OBSAH
AGEL A.S.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
1
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Vážené kolegyně a kolegové,
milí spolupracovníci,
je to neuvěřitelné, ale další rok je za námi a nastává čas bilancování roku uplynulého a zároveň
formulování cílů pro ten následující.
Je velmi potěšující, že stejně jako v uplynulých letech mohu konstatovat, že AGEL nynější
nelehkou dobou proplouvá úspěšně a upevňuje svou pozici renomovaného poskytovatele zdravotní
péče, což potvrzuje množství pacientů, které ročně našimi nemocnicemi a poliklinikami projde.
Ekonomická situace kolem nás není růžová a o to víc je třeba ocenit, že to, co jsme si naplánovali
začátkem roku, jsme i dokázali splnit. To nám umožňuje nejen investovat do nových technologií,
ale hlavně investovat do našich zaměstnanců, bez nichž by naše společnost nebyla tam, kde je.
Mnozí z nás si to neuvědomují, protože to vnímají jako přirozené a samozřejmé, ale na základě
našich aktivit v sociální oblasti byl AGEL oceněn titulem Nejlepší zaměstnavatel Olomouckého
kraje a celostátním oceněním Nejlepší progresívní zaměstnavatel ČR.
Je obdivuhodné, že se v dnešní nelehké době, kdy platby od zdravotních pojišťoven již několik
let stagnují nebo dokonce klesají, daří udržet rentabilitu našich společností a zároveň se daří
MUDr. Filip Horák, MBA
udržet vysokou odbornou úroveň našich pracovišť. Jako soukromá zdravotnická zařízení musíme
bojovat s přirozenou nedůvěrou okolí, a proto je velice důležité neustále potvrzovat a vylepšovat
povědomí o naší vysoké kompetenci v poskytování zdravotní péče. Naše zdravotnická zařízení
dosahují významných úspěchů i na odborném poli, ať už jde v poslední době například o objev
nové dosud nepoznané formy poruchy fibrinogenu v Šumperku nebo zavedení metody mechanické
srdeční podpory na Podlesí. Všechny tyto úspěchy nás neustále posouvají odborně dál.
Mnoho našich kolegů působí vědecky i předává své zkušenosti posluchačům lékařských
fakult v Olomouci a Ostravě. Od jara 2013 budou mít studenti lékařské fakulty v Ostravě výuku
ve Vítkovické nemocnici.
Příslibem do budoucnosti na poli výzkumu je transformace společnosti VIA na Vzdělávací
a výzkumný institut AGEL, který bude koordinovat veškeré vědecko-výzkumné aktivity v naší
skupině. To nám umožní čerpat více peněz na vědu a výzkum jak z grantů, tak časem i přímo ze
státního rozpočtu.
Všechny tyto aktivity směřují k jedinému cíli, udržet vysokou odbornou úroveň i do dalších
let a neustále zvyšovat naši konkurenceschopnost. Jedině díky vysoké odbornosti a profesionalitě
našich zaměstnanců zachováme úspěch AGELu také do dalších let.
Nenechme si kazit náladu špatnými zprávami kolem nás. Snažme se, aby nám naše práce byla
potěšením, abychom si vzájemně pomáhali a podporovali se. Odměnou nám bude spokojenost
našich pacientů včetně spokojenosti naší vlastní.
Přeji nám všem, aby ten letošní rok byl minimálně stejně úspěšný jako ten loňský a Vám všem
EDITORIAL
přeji mnoho pracovních i osobních úspěchů.
2
MUDr. Filip Horák, MBA
generální ředitel a předseda představenstva
NADACE AGEL opět pomáhala
ZÁSTUPCI NADACE AGEL PŘEDÁVALI BĚHEM PODZIMU NADAČNÍ ŠEKY HNED NA NĚKOLIKA MÍSTECH NA MORAVĚ.
Text a foto: Bc. Radka Baková
také vodoléčebnou proceduru a sezení
v solné jeskyni. Svaz postižených civilizačními chorobami sdružuje v celé České republice 55 tisíc členů, především pak osoby
dlouhodobě a trvale nemocné a seniory.
„Velmi mne těší, že členové sdružení i přes
pokročilý věk a mnohá zdravotní postižení
neztrácejí elán a chuť do života. Věřím, že
krom obrovského zdravotního přínosu,
byl pro členy svazu výlet také příjemným
zpestřením podzimních sychravých dnů,“
uvedla předsedkyně správní rady NADACE AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
OZDRAVNÝ POBYT PRO DĚTI I SENIORY
Na podzimní ozdravný pobyt do Malenovic v Beskydech mohlo díky příspěvku
NADACE AGEL ve výši 15 tisíc korun odcestovat hned jedenáct dětí z Kojeneckého
a dětského centra ve Valašském Meziříčí.
Děti tak mohly strávit několik dní na zdravém vzduchu v přírodě, chodily na procházky a spoustu zážitků nabyly také
během výletu do Frýdlantu nad Ostravicí.
Ozdravné pobyty jsou pro děti z Kojeneckého a dětského centra velkým přínosem
nejen ze zdravotního hlediska. „Během
pobytu děti poznaly nová místa, situace
a lidi. Pobyt pomohl zlepšit jejich psychiku, motoriku, pomohl minimalizovat
jejich sociální deprivaci a strach z nových
věcí,“ vysvětlila ředitelka Kojeneckého
a dětského centra Ing. Dagmar Stárková.
Děti během pobytu získaly mnoho nových
zkušeností – jely hromadnou dopravou
na výlet do Frýdlantu nad Ostravicí,
navštívily solnou jeskyni, kde relaxovaly
i zpívaly. Při zpěvu dochází k ještě většímu
vdechování mikroelementů obsahujících
stopové prvky důležité pro správnou funkci organismu. „Tím jsme chtěli povzbudit
především respirační systém dětí, který
musí ve Valašském Meziříčí čelit znečištěnému ovzduší,“ doplnila ředitelka.
Během ozdravného pobytu měli malí
účastníci rovněž každý den možnost
navštívit hotelový bazén. Ačkoliv to byla
pro mnohé vůbec první zkušenost s vodou,
děti si plavání velmi užily. Jedna z dívek, která trpí tělesným hendikepem, se
dokonce naučila potápět. „Důkazem, že si
děti pobyt opravdu užily, byl poslední den,
kdy jsme se při balení a loučení nedokázali
ubránit slzičkám,“ vzpomíná Ing. Dagmar
Stárková. „Doufám, že jsme naším příspěvkem pomohli dětem, i přes jejich těžký
osud, zapojit se do běžného život a naplno
si užít dětství,“ sdělila předsedkyně správní
rady NADACE AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA, která kromě darovacího šeku
předala paní ředitelce Stárkové také velkou
tašku se speciálními vitamíny pro děti,
které pomohou v současném mrazivém
období posilnit jejich imunitu.
Na podzimní jednodenní výlet, tentokrát do Karlovy Studánky, mohlo díky
nadaci vyrazit také 46 osob ze šternberské
pobočky neziskové organizace s názvem
Svaz postižených civilizačními chorobami.
„Naše organizace má 240 členů, pro které
pořádáme nejrůznější akce určené ke zlepšení jejich zdravotní kondice. Veškeré
aktivity platíme pouze z dotací, které nám
byly pro letošní rok zkráceny. Bez dalších
příspěvků bychom si tedy nemohli dovolit
téměř žádné rehabilitační aktivity,“ řekla
ekonomka Svazu postižených civilizačními chorobami Růžena Pospíšilová s tím,
že díky 10 tisícům korun, které věnovala
sdružení NADACE AGEL vyjeli členové
na ozdravný výlet do Karlovy Studánky.
Během pobytu podstoupili vybraní členové
PŘÍSPĚVĚK PRO ZÁCHRANÁŘE
Nadační příspěvek ve výši 25 tisíc korun
získal Záchranný tým Českého červeného kříže, který bude v příštím roce slavit
desetileté výročí od svého založení. Při této
příležitosti bude pořádat celorepublikovou
soutěž dobrovolných záchranářů ČČK
s mezinárodní účastí, která se bude moci
uskutečnit právě díky příspěvku NADACE AGEL. Cílem celorepublikové soutěže
dobrovolných záchranářů ČČK je ověření
znalostí záchranářů i prověření jejich
zdatnosti, výměna informací mezi kolegy
z celé republiky a příprava na ostré zásahy
během mimořádných událostí jako jsou
např. povodně. „Rovněž chceme veřejnosti
ukázat, v čem spočívá práce dobrovolných
záchranářů. Krom toho, že pomáháme
na sportovních, kulturních a společenských akcích, jsme také připraveni na pomoc při hromadných neštěstích, katastrofách a jiných mimořádných událostech,“
vysvětlila poslání záchranného týmu
ředitelka Oblastního spolku ČČK Ostrava
Lydie Poledníková.
S KN UE PMI O
N CA NAI C
G EE L
Předsedkyně správní rady NADACE AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA, při návštěvě Kojeneckého a dětského centra
ve Valašském Meziříčí
3
Zástupkyně ČČK Ostrava s Ing. Ivetou Ostruszkovou,
MBA, při přebírání šeku
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Discopříběh pobláznil účastníky
pátého reprezentačního plesu AGELu
BĚHEM SLAVNOSTNÍHO VEČERA AKCIONÁŘI A ČLENOVÉ VRCHOLOVÉHO VEDENÍ SPOLEČNOSTI AGEL OCENILI NEJLEPŠÍ
PRACOVNÍKY A KOLEKTIVY SKUPINY.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
„Ples skupiny AGEL se
nesl v rytmu disco – tedy
v duchu filmů Discopříběh,
Vítr v kapse nebo Láska
z pasáže“
Předseda dozorčí rady AGELu Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., s moderátory večera slavnostně zahájil ples
Poté již akcionáři a členové vrcholového
vedení společnosti AGEL ocenili nejlepší
pracovníky a kolektivy skupiny Zlatým
Aeskulapem, a to v kategoriích mimořádný počin v oblasti medicíny, společnost
roku, české oddělení roku, slovenské
oddělení roku, zaměstnanec roku, lékař
roku a sestra roku. Velkým překvapením
pro zaměstnance skupiny AGEL bylo
předání zvláštní ceny za sportovní výkon
roku. A tu z rukou předsedy dozorčí rady
SKUPINA AGEL
U
4
ž příchod na jubilejní pátý reprezentační ples skupiny AGEL dával
tušit, že se vracíme do atmosféry
přelomu 80. a 90. let minulého století – a to
do období v té době tak populárních filmů
Vítr v kapse, Láska z pasáže či Discopříběh
1 a 2. Před vstupem do barrandovských
ateliérů, kde se již potřetí konal ples naší
skupiny, totiž nabízeli veksláci účastníkům plesu v minulosti známé bony neboli
tuzexové koruny. Prosincový ples naší
skupiny se tak celý nesl v rytmu disco –
tedy v duchu Discopříběhů, filmů Jaroslava
Soukupa s hudbou Michala Davida. Právě
král českých a slovenských diskoték se stal
hlavní hvězdou plesového večera AGELu.
Celý večer uváděla moderátorská dvojice – populární herečka Iva Pazderková
a hlavní hrdina filmu Discopříběh Jirka
Horáček alias Rudolf Hrušínský nejmladší.
Diskotékový ráz večera zahájilo nápadité
předtančení členů skupiny Magic Free
Group na nezapomenutelnou písničku
Holky z naší školky.
Hvězda večera – Michal David
Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., a PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D., předávají ocenění Radku Štěpánkovi
Vlastník Karirealu Ing. Ján Moder s výherkyní auta Alenou Martinátovou
dojemný ploužák Pár přátel stačí mít.
Tyto a celá řada dalších hitů přilákala
na parket také tenistu Radka Štěpánka
s jeho paní Nicole Vaidišovou. A v závěru vystoupení Michalovy hity přilákaly
některé jeho fanynky k skoku na pódium,
kde si společně s králem českých diskoték
zazpívaly.
Díky velkoplošné projekci se diváci mohli
při těchto známých písních podívat na notoricky známé videosekvence z filmů Discopříběh či Láska z pasáže. Působivá světelná
šou byla samozřejmostí, chybět nesměla ani
diskotéka Martina Hájka.
V průběhu večera se zhruba 800 hostů
v plesových róbách a oblecích v sále mohlo
potkávat s veksláky v bílých ponožkách,
zlatých řetězech a dobových kožených či
riflových bundách. S nimi si během večera
měli možnost zahrát skořápky, dámu, šachy, stolní fotbal i hokej, čáru, céčka nebo
si mohli složit rubikovu kostku. Návštěvníci mohli zhlédnout také módní přehlídku.
Velkým překvapením pro přítomné bylo
přinesení vítězného Davisova poháru, se
kterým se mohli zájemci vyfotit.
SKUPINA AGEL
Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D., a předního světového manažera PhDr. Miroslava
Černoška, Ph.D., převzal tenisový hrdina
Radek Štěpánek, který posledním bodem
rozhodl o vítězství České republiky v Davis Cupu nad Španělskem.
Po úvodním proslovu Ing. Tomáše
Chreneka, Ph.D., který přítomné přivítal,
ples v podstatě odstartovalo předtančení
mladé dvojice, a to čtrnáctileté Barbory
Horákové a o rok staršího Dana Šrámka,
kteří jsou tanečními mistry republiky.
Pak však přišlo to, na co „plesaři“
tak dychtivě čekali. Na pódium vyběhl
postavou menší, ale uměním velký muž –
Michal David a přijetí bylo více než vřelé.
Na nic se nečekalo a první taneční blok
začal hned zostra jednou z největších hitovek Nesnáším loučení. „Zdravím AGEL
a doufám, že se budeme dobře bavit,“ řekl
poté publiku Michal David a začal zpívat
další svůj hit Discopříběh.
Už od první písně si Michal David
publikum získal a dobrou náladu rozdával plnými hrstmi během všech tří svých
bloků. První blok byl zaměřen na disko,
ve druhém ateliéry zněly italské hity
80. let v podání italsko-českého trojlístku
DAMICHI (David Mattioli, Michal David
a Chiara Grilli) a třetí blok měl název
Mejdan roku. Hity přiváděly lidi do varu,
takže taneční parket ani nestačil uspokojit
všechny zájemce. Návštěvníky všech generací nadchly například nezapomenutelné
hity Decibely lásky, Nonstop, Děti ráje,
Líbezná, Céčka, Colu, pijeme colu, nebo
tradiční diskokoule a přenosné klávesy.
V programu nechybělo losování malé
a velké tomboly, ve kterých byly hodně
lákavé ceny. Hlavní cenou ve velké tombole
byl automobil Škoda Rapid, který věnovala
třinecká společnost Karireal. Cenu vítězce
– paní Aleně Martinátové, sestře z gynekologického oddělení Nemocnice Valašské
Meziříčí – předal sám vlastník Karirealu
a místopředseda dozorčích rad společností
Moravia Steel a Třinecké železárny Ing. Ján
Moder. „V životě jsem nic nevyhrála. Ještě
tomu nevěřím,“ řekla po obdržení klíčů
od auta překvapená výherkyně.
Již po půlnoci jako třešnička na dortu
přišly na řadu slovenské popové hvězdy
Jano Baláž a Vašo Patejdl. A při hitech jako
Vymyslená, Zloděj slnečníc, Ulice je krásný dom, Kaskadér, Zalúbil sa chlapec nebo
Ak niesi moja si celá řada návštěvníků
plesu nostalgicky zavzpomínala. A po slovenských hitech přišla na řadu závěrečná
5
SKUPINA AGEL
ROČNÍK 7
6
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
7
SKUPINA AGEL
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Mimořádný počin v oblasti medicíny:
MUDr. Marie Urbánková, hematologická
ambulance Šumperské nemocnice
CENU PŘEVZALA Z RUKOU PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY ING. TOMÁŠE CHRENEKA, PH.D., PRIMÁŘKA HEMATOLOGICKÉ
AMBULANCE MUDR. MARIE URBÁNKOVÁ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
denou laťku a kvalitu poskytované péče.
Můžete nám Vaše oddělení představit?
Oddělení je tvořeno hematologickou ambulancí, která zajišťuje ambulantní péči –
diagnostiku a léčbu onemocnění krvetvorby, a to jak zhoubných, tak i nezhoubných.
Zabýváme se také diagnostikou a částečně
léčbou poruch krevní srážlivosti. Poskytujeme konziliární hematologickou službu
Šumperské nemocnici i lékařům jiných
odborností v naší spádové oblasti. Práce
klinického hematologa není ale myslitelná
bez kvalitního laboratorního zázemí. Kromě mne se o naše pacienty starají další dva
zkušení kliničtí hematologové – MUDr.
Přemysl Slezák a MUDr. Zuzana Jehlíková.
S KN UE PMI O
N CA NAI C
G EE L
TÝM ŠUMPERSKÝCH A PRAŽSKÝCH HEMA
TOLOGŮ ÚHKT SE PODÍLEL NA NALEZENÍ
DOSUD NEPOPSANÉ PORUCHY FIBRINOGENU
 BÍLKOVINY KREVNÍ PLASMY, KTERÁ HRAJE
DŮLEŽITOU ÚLOHU PŘI SRÁŽLIVOSTI KRVE.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE BYLA TATO PORUCHA
ODHALENA U PACIENTKY ŠUMPERSKÉ NEMOC
NICE, BYL SPECIFICKÝ FIBRINOGEN POJMENO
VÁN „FIBRINOGEN ŠUMPERK II“. INFORMACE
BYLA PUBLIKOVÁNA V PRESTIŽNÍM ČASOPISE
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY.
8
kumného projektu, který má nějaký pevný
začátek a konec. Je to spíše modelový
příklad toho, jak naše pracoviště, řekněme
okresního typu, dovede navázat spolupráci se špičkovým vědecko-výzkumným
centrem – ÚHKT v Praze – a dokážeme
„nabídnout“ takovému centru našeho
pacienta, u kterého včas rozpoznáme nějakou poměrně vzácnou krevní odchylku
či onemocnění. Péče o takové pacienty pak
probíhá do jisté míry společně.
Paní primářko, objev byl publikován
v prestižním časopise. Jak významné je
to ocenění pro Vaše oddělení?
Pro naše oddělení má toto ocenění význam
zejména v tom, že jsme dokázali sobě
i svým pacientům, že kromě běžné, tzv.
rutinní péče jsme schopni se i při velkém
pracovním a časovém vytížení spolupodílet na publikování kvalitních vědeckých
dat v prestižním mezinárodním odborném
časopise. Je to pro nás velká čest.
Můžete sdělit další úspěchy Vašeho
oddělení?
Za úspěchy považuji to, že našim pacientům
poskytujeme každý den péči ve vysoké kvalitě, že umíme udělat rychlou a komplexní
diagnostiku a pacientovi poskytnout v co
nejkratším čase správnou léčbu na správném
místě. Buď na našem oddělení anebo na pracovištích vyššího typu – Fakultní nemocnici
Olomouc, Komplexním onkologickém centru Nový Jičín, případně Fakultní nemocnici
Brno anebo již zmíněném ÚHKT v Praze.
Jak dlouho jste pracovali na tomto
výzkumu?
V tomto případě nejde o ten typ výz-
Na čem v současné době pracujete?
Zní to možná prostě, ale pracujeme na tom,
abychom udrželi a třeba i zvýšili výše uve-
Hematologie se zabývá studiem krve
a všech jejích složek. Proč jste se Vy
osobně vydala právě tímto směrem?
Vždy jsem chtěla pracovat v některém z interních oborů. Hematologie mne zaujala
tím, že se jedná o klinicko-laboratorní
obor s možností pestré diferenciální diagnostiky. A na tuto odbornost přirozeně
navazuje i problematika transfuziologie.
Jakým vývojem v posledních letech
prošlo léčení krevních onemocnění?
Není mnoho odborností, které by prošly
v posledních letech tak dynamickým
vývojem jako právě hematologie. Já a mí
kolegové máme štěstí, že během své kariéry
zažíváme opravdu obrovské pokroky
v léčbě zejména hemato-onkologických pacientů, to je pacientů se zhoubnými krevními onemocněními. Léčba se zde posouvá
od „starých“ cytostatik, které mají pro
pacienty značné nežádoucí účinky k moderní „cílené“ léčbě, kde se do nádorového
procesu zasahuje na molekulární úrovni.
Stavy, které byly dříve často neléčitelné,
se dnes mohou vyléčit a tito pacienti žijí
plnohodnotným životem.
Společnost roku: MARTEK MEDICAL
OCENĚNÍ PŘEVZAL OD MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY MUDR. MARTINA POLACHA, MBA, ŘEDITEL NÁKUPU MARTEK MEDICAL
ING. TOMÁŠ DOHNAL.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
kého a školicího centra v Prostějově,
které se stalo zároveň sídlem společnosti.
Celková investice byla ve výši 90 miliónů
korun. Otevřením tohoto centra jsme
završili proces rozsáhlého logistického
auditu, který nám s přihlédnutím k našim
dlouhodobým cílům, vytvořil prostor pro
další růst společnosti. Za zmínku stojí
také letošní posílení našich skladových
a distribučních kapacit pro region Čech
otevřením nového distribučního střediska
v Praze Kněževsi.
Pane řediteli, kdy a za jakých podmínek
vznikla společnost MARTEK MEDICAL?
Společnost MARTEK MEDICAL působí
na trhu od roku 1994. Již od svého počátku
měla společnost primárně zabezpečovat nákupy a dodávky zdravotnického
materiálu do našich zdravotnických
zařízení. Postupem času, jak se síť našich
zdravotnických zařízení rozšiřovala, začala
i společnost MARTEK MEDICAL fungovat nejen jako dodavatel a distributor do
našich nemocnic, ale rozšířila své obchodní aktivity po celé ČR a v posledních dvou
letech i na Slovensko.
Dnes máme více než 900 stálých zákazníků z celého spektra poskytovatelů
zdravotní péče – fakultní, krajské a městské nemocnice, poskytovatele sociálních
služeb, ambulantní specialisty, laboratoře,
lékárny a ostatní.
Co se od té doby podařilo? Kolik má nyní
firma středisek a zaměstnanců?
Za těch 18 let, co je MARTEK MEDICAL
na trhu, došlo k mnoha změnám. Změnilo se sídlo společnosti a počet poboček
se ustálil na třech, které jsou strategicky
rozmístěny tak, abychom mohli efektivně
a pružně reagovat na potřeby našich zákazníků. Také v rámci firmy došlo k rozdělení
na dvě divize, které se tak mohou lépe
věnovat svým zákazníkům, jejichž potřeby
jsou v rámci nemocnic, ústavů sociální
péče či ambulantního segmentu značně
odlišné.
V současnosti máme 226 zaměstnanců,
přičemž jsme organizace, která zaměstnává více než 50 procent zaměstnanců se
zdravotním postižením (ZPS – změněnou
pracovní schopností).
Společnost se v posledních letech
proměnila k nepoznání. Do čeho jste
investovali?
Největší investicí poslední doby bylo
otevření nového Obchodního, logistic-
Co chcete ve společnosti dále zlepšit?
Jaké jsou Vaše představy o tom, kam by
se měla společnost dále ubírat?
Chceme zůstat lídry na trhu se zdravotnickým materiálem. Lídry nejen v komplexnosti nabízeného sortimentu, ale ve
spolupráci s odbornými centry jednotlivých zdravotnických zařízení skupiny
AGEL chceme pomáhat uvádět na trh nové
typy specializovaných zdravotnických
materiálů, zejména pak v oborech jako jsou
kardiologie a kardiochirurgie. Chceme
také více využívat synergických efektů,
které se nabízí například ve spolupráci
s laboratorním segmentem skupiny AGEL
a nabízet našim externím klientům komplexní balíčky služeb a dodávek zdravotnického materiálu.
S KN UE PMI O
N CA NAI C
G EE L
SPOLEČNOST MARTEK MEDICAL ZÍSKALA TOTO
OCENĚNÍ PŘEDEVŠÍM DÍKY USILOVNÉ PÍLI
A PRACOVNÍMU NASAZENÍ VŠECH ZAMĚSTNAN
CŮ, KTERÝM SE V ROCE 2012 PODAŘILO DOSÁH
NOUT NEJVĚTŠÍHO RŮSTU A ROZVOJE V CELÉ
HISTORII SPOLEČNOSTI. SAMOZŘEJMOSTÍ JE
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE VŠEM KLIENTŮM,
STEJNĚ TAK JAKO SNAHA UDRŽET PRVENSTVÍ
V KOMPLEXNOSTI NABÍDKY ZBOŽÍ A SLUŽEB,
KTEROU SPOLEČNOST MARTEK MEDICAL
NEUSTÁLE ZDOKONALUJE A PŘIZPŮSOBUJE
POTŘEBÁM ZÁKAZNÍKŮ.
Patříte trvale k nejúspěšnějším společnostem naší skupiny – čí je to zásluha?
Je to zásluha všech našich zaměstnanců.
Hlavně díky nim, jejich píli a pracovnímu
nasazení, se nám v roce 2012 podařilo
dosáhnout největšího růstu a rozvoje v celé
historii společnosti MARTEK MEDICAL.
Samozřejmostí je pro nás individuální
přístup ke všem našim klientům, stejně
tak jako snaha udržet prvenství v komplexnosti nabídky zboží a služeb, kterou
neustále zdokonalujeme a přizpůsobujeme potřebám zákazníků. Toto ocenění
je oceněním pro všechny, kdo se snaží
poskytnout zázemí a oporu zdravotnickým
zařízením uvnitř i mimo skupinu AGEL
a pomáhají tak zvyšovat standardy českého
zdravotnictví.
9
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Oddělení roku CZ: chirurgické oddělení
Nemocnice Nový Jičín
CENU PŘEVZAL Z RUKOU ČLENA DOZORČÍ RADY ENG. DAVIDA HERCKY, MBA, PRIMÁŘ MUDR. MATĚJ ŠKROVINA, PH.D.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Radka Baková / Foto: PHOTO STUDIO 23
CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ POD VEDENÍM
MUDR. MATĚJE ŠKROVINY, PH.D., SE DLOU
HODOBĚ PROFILUJE V OBLASTI ONKOCHI
RURGIE A MÁ AKREDITACI MINISTERSTVA
ZDRAVOTNICTVÍ PRO ONKOCHIRURGICKOU
PROBLEMATIKU. PRIMÁŘ ŠKROVINA SE
AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJE NA HABILITACI A JE
ČLENEM ZKUŠEBNÍ KOMISE STÁTNÍCH ZKOUŠEK
CHIRURGIE NA LF UP OLOMOUC. POČTEM
NĚKTERÝCH ONKOCHIRURGICKÝCH VÝKONŮ SE
ŘADÍ NA ÚROVEŇ FAKULTNÍCH NEMOCNIC.
S KN UE PMI O
N CA NAI C
G EE L
Pane primáři, Vaše oddělení se profiluje
v onkochirurgii. Jak v léčbě onkologických pacientů spolupracujete s onkologem?
Nemocnice je součástí Komplexního
onkologického centra v Novém Jičíně. Jako
taková se snaží neustále zlepšovat kvalitu
zdravotní péče o onkologického pacienta.
Již od roku 2005 existují, a také dobře
fungují, v našem zařízení multidisciplinární komise. Zde jsou referovaní všichni naši
onkologičtí pacienti a následně je plánován
individuální terapeutický přístup.
10
Chirurgické oddělení patří mezi špičková pracoviště, která disponují nejmodernější technikou. Jaké přístroje/technologie, které používáte, byste nejvíce
vyzdvihl?
Široce využíváme laparoskopický a torakoskopický přístup v terapii určitých nádorů.
Endoskopická sestava je součástí každého
operačního sálu. U některých plicních
nádorů je využíván laserový přístroj Martin
Nd: Yag-lasser MY 40, který umožňuje
odstranění ložiska za šetření zůstávajícího
objemu plicního parenchymu. Tuto technologii využíváme spolu s FN Plzeň jako
jediní v České republice. Při operaci karcinomu konečníku máme možnost využívat
také robotický systém DaVinci®, který za 3D
optické kontroly umožňuje operovat velice
jemně a bez krevní ztráty. Do praxe jsme
zavedli intraoperační radioterapii (IORT),
kterou již standardně využíváme v terapii
lokálně pokročilých nebo recidivujících
karcinomů konečníku. Touto metodou
disponujeme zatím jako jediné pracoviště
v České republice. To je jen část moderních
technologií využívaných v léčbě onkologických pacientů v našem zařízení.
častokrát zásadně ovlivňuje osud pacienta.
Ve svém profesním životě se často střetáváme s lidskou tragédií, a proto každý
úspěšně léčený onkologický pacient je pro
nás velikou odměnou a satisfakcí za tak
náročnou práci.
Kam bude směřovat další vývoj Vašeho
oddělení? Jaké jsou Vaše dlouhodobé
cíle?
Jednoznačným cílem pracoviště je zlepšování kvality poskytované péče směrem
k léčbě onkologických pacientů. Jedná se
však o dlouhodobý a náročný proces. S očekáváním vzhlížíme k plánované rekonstrukci operačních sálů a ARO. Je v plánu
také rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení. To všechno, spolu se
subspecializací našich lékařů a vytvářením
pracovních skupin, by mělo dát v budoucnu
předpoklad dosáhnout výsledky srovnatelné
se špičkovými centry v zahraničí.
Vaše disertační práce se týkala kolorektálního karcinomu. Na jakém výzkumu
pracujete na Vašem oddělení nyní?
V současné době pracujeme společně
s onkologickým oddělením na hodnocení
perioperačních rizik aplikace intraoperační
radioterapie (IORT) u pacientů s lokálně
pokročilým karcinomem rekta. V prvním
pololetí 2012 jsme se zúčastnili mezinárodní
evropské multicentrické studie CIAO (Complicated Intra-Abdominal infection Observational european study), jejíž výsledky byly
publikované ve World Journal of Emergency Surgery. V současnosti se účastníme
celosvětové multicentrické prospektivní
studie CIAOW (Complicated Intra-Abdominal infection in a Worldwide context).
V roce 2013 plánujeme zahájení studie na
zhodnocení efektu použití „mikrobiálního
zámku“ v prevenci ranových komplikací
a také připravujeme protokol porovnávací prospektivní studie zaměřené na efekt
a ekonomický benefit „podtlakové terapie“
u komplikovaných laparotomických ran.
Proč jste se rozhodl vyprofilovat se
na tak odborně i psychicky náročný
obor jako je právě onkochirurgie?
O problematiku onkochirurgie jsem se
začal zajímat již jako mladý lékař po svém
nástupu na chirurgické oddělení v Žilině
v roce 1995. Jistě v tom svou roli sehrála
i osoba mého tchána, který se této problematice léta věnoval. Pokračoval jsem
v získávání dalších zkušeností v novojičínské nemocnici a také absolvoval odborné
stáže v Evropě, Asii a USA. Velikou oporou
se mi staly rady a pomoc současného
vedoucího Katedry onkochirurgie IPVZ
prof. MUDr. Miloslava Dudy, DrSc., který
byl také mým školitelem v průběhu mého
doktorandského studia. Chirurg, věnující
se operacím maligních tumorů, svou prací
Působíte také ve zkušební komisi
na Univerzitě Palackého v Olomouci,
takže se věnujete nejen pacientům, ale
také studentům. Co Vás na této činnosti
těší nejvíc?
Od února 2012 jsem na částečný pracovní
úvazek zaměstnán jako odborný asistent na
1. chirurgické klinice LF UP v Olomouci.
Děkanem jsem byl jmenován členem zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky
z chirurgie. V březnu 2012 jsem byl Ministerstvem zdravotnictví ČR také jmenován
členem zkušební komise pro závěrečné
zkoušky certifikovaného kurzu v oboru
koloproktologie při IPVZ. Práce se studenty
je pro mě v mnohém inspirující. Současné
studium na LF se hodně změnilo. Mám
radost, že můžu být někdy „při tom“.
Oddelenie roku SK: psychiatrické
oddelenie Všeobecnej nemocnice
s poliklinikou Levoča
CENU PREVZALA Z RÚK ČLENKY DOZORNEJ RADY PhDr. DUŠANY CHRENEKOVEJ, MBA, PRIMÁRKA ODDELENIA MUDR. ERIKA
GERNÁTHOVÁ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
Pani primárka, môžete nám predstaviť
Vaše oddelenie?
Psychiatrické oddelenie VNsP Levoča
je oddelenie s dlhou históriou. Vzniklo
v roku 1904 ako súčasť župnej nemocnice
pre chorobomyseľných v Levoči. V roku
1929 bol vybudovaný nový psychiatrický
pavilón, ktorý slúžil pre 160 pacientov.
V tejto budove sa po menších stavebných
úpravách nachádza naše oddelenie doposiaľ, v súčasnosti má kapacitu 94 lôžok na 3
ošetrovacích staniciach a zastrešuje spádovú oblasť 5 okresov s 320.000 obyvateľmi.
Psychiatrické oddelenie poskytuje akútnu
zdravotnú starostlivosť pre celú škálu
duševných ochorení.
V čom si myslíte, že je Vaše oddelenie
výnimočné a čo si pacienti u vás cenia
najviac?
Práca s chorými ľuďmi je krásna ale
zároveň veľmi zodpovedná a psychicky
náročná. Dvojnásobne to platí pre prácu
s duševne chorými ľuďmi. V akútnom
štádiu ochorenia je nutné často pomáhať
chorému aj proti jeho vôli, ten Vašu snahu
ocení zväčša až oveľa neskôr alebo ju dokonca vôbec neocení, čo môže pôsobiť na
zdravotníka demotivujúco. Napriek tomu
pozitívnych spätných väzieb je vždy viac
a to nás všetkých drží pri tomto užitočnom poslaní. Na oddelení pracuje mladý
kolektív lekárov, psychológov a odhodlaný
tím zdravotných sestier i sanitárov. Každý
z nich do tejto práce vkladá kus zo seba.
Psychiatrický pacient sa „vonku“ často
stretáva s odsudzovaním, posmeškami,
ponižovaním. Myslím si, že veľa pacientov
sa k nám vracia práve pre príjemnú, chápajúcu atmosféru s pocitom bezpečia. Ďalším
pozitívom, ktoré naši pacienti oceňujú, je
určite krásne prostredie areálu nemocnice
s množstvom zelene a možnosťou prechádzok v okolitom parku.
Aké úlohy teraz pred Vami a Vašim
tímom stoja?
Úlohou číslo jedna je úspešne zvládnuť
rekonštrukciu, ktorá prebieha za plného
chodu oddelenia a do ktorej sa aktívne zapája aj personál nášho oddelenia. Následne
budeme musieť zabehnúť nový systém
organizácie práce. Pre splnenie tejto úlohy
však bude nutné skompletizovať kolektív
zdravotných sestier, nakoľko sa zvýši počet
ošetrovacích jednotiek.
Aké máte ciele a vízie na zlepšovanie
práce oddelenia?
Našim cieľom je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a to zvýšením špecializácie lekárov, psychológov
a zdravotných sestier a rozšírením spektra
činnostnej terapie a skupinovej edukácie
pre pacientov. Zmenšením počtu pacientov
na jednotlivých ošetrovacích jednotkách
chceme skvalitniť ošetrovateľskú a lekársku starostlivosť. Do budúcna by sme
ocenili rozšírenie oddelenia o chronické
lôžka s možnosťou psychiatrickej rehabilitácie a zlepšovania sociálnych zručností
pacientov, pretože tieto lôžka v našom
regióne dlhodobo chýbajú. Toto všetko by
sme radi dosiahli za udržania, ideálne i so
zlepšením, súčasného pozitívneho hospodárskeho výsledku.
S KN UE PMI O
N CA NAI C
G EE L
ZAMESTNANCI ODDELENIA SA S PLNÝM
NASADENÍM SNAŽIA PRINAVRÁTIŤ DUŠEVNÉ
ZDRAVIE PACIENTOM, ČOMU SAMI OBETUJÚ
MNOHOKRÁT OSOBNÝ ŽIVOT. ĽUDSKÝM
A EMPATICKÝM PRÍSTUPOM UĽAHČUJÚ POBYT
PACIENTOM NA ODDELENÍ, PREFERUJÚ NOVÉ,
EFEKTÍVNEJŠIE NEFARMAKOLOGICKÉ METÓDY
LIEČBY. LEKÁRI SO ŠPECIALIZÁCIOU, POD VEDE
NÍM PRIMÁRKY, ČASŤ SVOJHO PRACOVNÉHO
ČASU VENUJÚ VZDELÁVANIU NEATESTOVA
NÝCH LEKÁROV Z VLASTNÉHO ODDELENIA, ALE
I INÝCH PRACOVÍSK, VZDELÁVANIU PSYCHO
LÓGOV AJ STREDNÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO
PERSONÁLU.
Akými zmenami prešlo v posledných rokoch psychiatrické oddelenie v Levoči?
Po rokoch provizória v zmysle neuspokojivých priestorových a hygienických
podmienok sme sa v posledných mesiacoch
dočkali niekoľkých pozitívnych zmien.
Zakúpený bol nový prístroj na elektrokonvulzívnu terapiu s EKG a EEG výstupom
a možnosťou voľby fyzikálnych parametrov prispôsobených individuálnym potrebám pacienta. V lete 2012 začala a stále
prebieha roky očakávaná rekonštrukcia
psychiatrického pavilónu a to vďaka dohovoru vedenia nemocnice a spoločnosti
AGEL s vedením mesta Levoča. Týmto
by som sa chcela v mene našich pacientov
i celého kolektívu zamestnancov poďakovať všetkým kompetentným zato, že našli
spoločnú reč a v tejto ťažkej dobe i financie
a dali rekonštrukcii zelenú. Osobitne by
som sa chcela poďakovať pánovi riaditeľovi
Mgr. Miroslavovi Jaškovi, v ktorom sme
našli pochopenie a veľkú podporu. Rekonštrukciou a rozčlenením oddelenia na
päť staníc podľa závažnosti stavu sa zlepší
komfort pre pacientov a zefektívni terapeutické pôsobenie. Vybudovaním telocvične
ponúkneme pacientom okrem možnosti
individuálneho zlepšovania fyzickej
kondície i skupinové cvičenie erudovaným
fyzioterapeutom v rámci spolupráce s fyziatricko-rehabilitačným oddelením.
11
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Zaměstnanec roku: Marie Volková,
Podhorská nemocnice
CENU PŘEVZALA MARIE VOLKOVÁ OD ČLENKY DOZORČÍ RADY MUDR. DANY POLACHOVÉ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
u porodu. To vše změnilo pohled na tento
obor. Samozřejmě nechci, aby to vyznělo,
že vše, co bylo dříve, se řadí do „první
doby dřevní“, ale vývoj v porodnictví, tak
jako v jakémkoliv jiném oboru, jde neuvěřitelně dopředu.
Čeho se Vám podařilo během těch let
dosáhnout?
Vždycky říkám, že to, čeho jsme dosáhli,
na nás vidí ti druzí. Já osobně jsem nad tím
nikdy nepřemýšlela. Dosáhla jsem úspěchu
jak v osobním, tak i v pracovním životě.
Byla jsem vrchní sestrou na gynekologicko–porodním oddělení, také manažerkou oddělení operačních oborů. Každá
pracovní pozice mi něco dobrého přinesla,
posílila mě a posunula kousek dál.
SKUPINA AGEL
MARIE VOLKOVÁ NASTOUPILA DO RÝMAŘOVSKÉ NEMOCNICE V ROCE 1978 PO UKONČENÍ STŘEDNÍ
ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY NA GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ JAKO VŠEOBECNÁ SESTRA. V ROCE 1983 UKONČILA
STŘEDNÍ ZDRAVOTNÍ ŠKOLU OBOR PORODNÍ ASISTENTKA A V ROCE 1991 POMATURITNÍ SPECIALIZAČNÍ
STUDIUM JAKO SESTRA SPECIALISTKA V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ. OD ROKU 1994 PRACOVALA JAKO
VRCHNÍ SESTRA GYNEKOLOGICKOPORODNÍHO ODDĚLENÍ. OD ROKU 2005 PRACUJE NA GYNEKOLOGICKÉ
AMBULANCI.
JEJÍ MOTTO: POVOLÁNÍ ZDRAVOTNÍ SESTRY VYŽADUJE CELÉHO ČLOVĚKA.
HESLO: KDYŽ NĚCO NEJDE, TAK TO PŘECI JENOM JDE.
12
Proč jste si zvolila práci zdravotní sestry
a obor porodní asistentka?
Nepamatuji se, že bych chtěla být něčím jiným. Od malička jsem o někoho pečovala,
ošetřovala ho. Teploměr jsem držela v ruce
i v momentě, kdy jsem se rozhodla změřit
teplotu vařící se slepičí polévky – to trochu
zlehčuji. Ale být zdravotní sestrou mi bylo
prostě předurčeno již v dětství. Také se pamatuji na vzdorovitý pláč nad oznámením,
že jsem se pro nadměrný počet uchazeček
nedostala na zdravotní školu. Řekla jsem,
že tedy půjdu do kravína, tam budu taky
užitečná. Na základě písemného odvolání
jsem již byla přijata. Po ukončení studia
jsem nastoupila na gynekologicko-porodní
oddělení, tehdy Sdruženého zdravotnic-
kého zařízení v Rýmařově. Obor porodní
asistentky jsem vystudovala při zaměstnání a bez této odbornosti bych na porodním sále, který mě učaroval, nemohla
pracovat.
Jak se změnil tento obor za dobu, kdy
jste nastoupila?
Ve zdravotnictví se pohybuji již 35 let.
Změnil se velmi, a to nejen přístup zdravotnického personálu. Změnily se i léčebné
postupy, přístup k rodičce, více se dbá
na bezpečí nejen pacientky, ale i personálu.
Podstatně se změnilo i technické vybavení. Znatelně posílila role rodičky, která
má možnost vybrat si alternativní způsob
porodu, epidurální analgezii, příbuzného
Jaké máte další cíle?
Nepatřím k těm, kteří si tvoří plán a staví
cíle. Žiji přítomností a svůj život a práci
beru tak, jak přijde. V současné době
pracuji na gynekologické ambulanci v Rýmařově. Tato práce mě plně naplňuje a je
mým posláním.
Zdravotníci většinou nemají moc volného času. Jaké máte koníčky?
Nemám pocit, že by mi čas na něco chyběl.
Jde vždy o to, jak skloubit práci, rodinu
a mimopracovní aktivity. Nejsem sportovní typ, ale zvládla jsem cyklistický
výlet na Praděd. Ráda plavu, mám ráda
sluníčko. V poslední době se nejvíce věnuji
zahrádce, zde dovedu relaxovat a odpočinout si.
V zdravotnictví se pohybujete již delší
dobu. Co Vás na této práci těší a naopak
co Vás rozčiluje?
Z pohledu sestry mě těší, když vidím, že
odcházející pacientka je s péčí u nás spokojená. Těší mě, že z rance peněz, který přijde
od pojišťoven, se mimo jiné může koupit
nový přístroj. Je toho hodně co bych mohla
vyjmenovat. A naopak mě netěší netaktnost a arogance některých pacientek.
Lékař roku: doc. MUDr. Pavol Holéczy,
CSc., Vítkovická nemocnice
CENU PŘEDAL GENERÁLNÍ ŘEDITEL MUDR. FILIP HORÁK, MBA, ŘEDITELCE VÍTKOVICKÉ NEMOCNICE MUDR. MARII MARSOVÉ,
MBA, KTERÁ ZASTUPOVALA MUDR. PAVOLA HOLÉCZYHO, CSC., JENŽ BYL NA KONGRESU V USA.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
DOC. MUDR. PAVOL HOLÉCZY, CSC., PRACUJE
PRO SPOLEČNOST AGEL OD ROKU 2004 NA PO
ZICI PRIMÁŘE CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ
VÍTKOVICKÉ NEMOCNICE. SVOU ODBORNOU
ÚROVNÍ JE OPOROU VŠEM LÉKAŘŮM PRACU
JÍCÍM NA TOMTO ODDĚLENÍ A PŘIROZENOU
OSOBNOSTÍ, KTERÁ DOKÁŽE MOTIVOVAT
KOLEKTIV. PAN DOCENT JE SPECIALISTA
V BARIATRICKÉ A METABOLICKÉ CHIRURGII,
LAPAROSKOPII A CHIRURGII ŽALUDKU. ROZVÍJÍ
CESTY MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE.
PAN DOCENT SE VĚNUJE CHIRURGII JIŽ 33 LET.
Kdy jste se rozhodl, že chcete být lékařem, a kdy, že se stanete chirurgem?
Někdy ve druhém ročníku střední školy
jsme se spolužáky kolektivně řešili problém co a jak po skončení školy. V té době
jsem měl jasno, že chci na medicínu, i když
v rodině tradice nebyla. Dokonce jsem měl
jasno, že chci dělat operační obor. A že to
bude chirurgie? Toto rozhodnutí dozrálo
v pátém ročníku medicíny. Líbilo se mi, že
chirurg postaví diagnózu na základě relativně malého počtu údajů, rozhodne o operaci, operuje v hluboké noci a další den
dopoledne vidí pacienta, který se předtím
kroutil bolestí, jak začíná chodit. Přišlo mi
to až magické.
Řeknete svým pacientům pravdu o jejich nemoci, i když je to pro ně špatná
zpráva?
Dobrý lékař by se měl vzdělávat celý
život. Kde Vy se snažíte získávat nové
poznatky?
Ne, že měl, musí se. V aule institutu pro
vzdělávání lékařů, kde jsem pracoval, jsme
měli heslo: „Kdo zastavil, již zaostává“.
To, že je medicína doopravdy celoživotní
studium, je fakt. V chirurgii se za posledních 20 let událo tolik významných změn,
že kdyby někdo chtěl žít z naučeného
v minulosti, tak by žil v jiném tisíciletí.
Svoje poznatky rozvíjím standardním
způsobem. Čtu vytipované časopisy
systematicky, několikrát ročně se účastním evropských nebo světových kongresů
a pravidelně se účastním kongresů v Česku
a na Slovensku. Všude se dá dozvědět něco
nového. Dle možností pak uvádíme novinky i do naší praxe. Při cestách do zahraničí
si rád koupím dobrou odbornou knížku.
K tomuto způsobu života se snažím vést
i své kolegy. Mám za to, že úspěšně. Někteří to ale mají v krvi i bez mého návodu.
V čem je Vaše vítkovické oddělení výjimečné?
To, že děláme špičkovou medicínu, tak to
je bráno jako samozřejmost. Od toho jsme
tady. Naše nemocnice má jasnou vizi a tu
chceme naplnit – i na chirurgii do tečky.
Za doopravdy výjimečný považuji entuziazmus mých spolupracovníků, od ošetřovatelek až k primáři. Jejich ochota
pracovat pro dobro pacienta je skutečně
pro ně nejvyšším zákonem. Další výjimečnou kolektivní vlastností je flexibilita.
To, kolik jsme absolvovali změn za sedm
let od „otevření“ vítkovické chirurgie, by
jiné snad zlomilo. Solidním zrcadlem naší
práce jsou pozitivní ohlasy od pacientů.
A navíc to všechno jde bez křiku, nervozity a s úsměvem. To není na chirurgiích
úplně samozřejmé.
Co pro Vás znamená získání Zlatého
Aeskulapa v kategorii lékař roku?
Po pravdě řečeno byl jsem překvapen,
když jsem se dověděl o nominaci na toto
ocenění. A velmi překvapen, když jsem se
dověděl, že jsem cenu získal. První pocit je
radost. Radost z toho, že si někdo váží vaší
práce. A ještě to i ocení. To určitě udělá
radost každému. Druhý pocit je závazek.
Závazek z toho, že jste dostali cenu a každý
se na vás bude dívat s vyššími nároky.
Když jsi nejlepší, tak se ukaž! Když jsem se
zamyslel nad tím vším hlouběji, došlo mi,
že to není cena jen pro mne. Že je to cena
pro mé kolegy, pro moje sestry, pro moje
ošetřovatelky a ošetřovatele. Protože v letošním roce náš kolektiv projevil neskutečnou dávku loajality k firmě, neskutečnou
empatii k pacientům a úžasnou schopnost
zdolávat nepřízně osudu. Já se cítím jako
dirigent orchestru, který brilantně odehrál
koncert. Díky tomu, že má brilantní členy,
kteří brilantně zvládli své party. A dirigent
dostane květiny. Díky za tu kytici.
Máte kromě medicíny nějaké další koníčky? A jak relaxujete?
Správný muž musí mít koníčky, anebo
alespoň koníčka. Já jich mám více. Jsou
pro mě prostředkem k relaxování i získávání fyzické kondice. Chirurg by měl mít
dobrou fyzickou kondici. Koníčky jsou
i příležitostí být s lidmi z jiných oborů,
a bez urážky, i z jiných vrstev. Lyžování je
snad mojí největší vášní. Miluji rychlost
na lyžích. Tam se získává i kondice. Jistou
formou adrenalinové zábavy je jízda na terénních autech. Myslivost je trochu klidnějším sportem a skýtá příležitost poznat
mnohé lidi. Jindy je to zase příležitost být
sám, nechat si vyvětrat hlavu, kochat se západem slunce, zaposlouchat se do koncertu
ptáčků. Tenis je zase dynamičtější. Škoda,
že jsem s ním začal pozdě a už nikdy ho
nebudu umět pořádně.
SKUPINA AGEL
Ano. Obecně. Vždycky je potřeba zvážit
osobnost pacienta, promluvit s příbuznými. Kdysi nám to zákon zakazoval, dnes
přikazuje. Je důležité, aby lékař byl dobrým
psychologem. I zlá zpráva se dá sdělit
šetrně. Je zajímavé, že jsem ještě nezažil
pacienta, který by se zhroutil při zprávě,
že má rakovinu. Spíše ho to nabudí k boji
s nemocí. A to je nesporně pozitivní fakt.
Je potřeba toho využít v další léčbě.
13
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Sestra roku: Bc. Hana Knopová,
Středomoravská nemocniční
BC. HANA KNOPOVÁ CENU PŘEVZALA Z RUKOU PŘEDSEDY ODBORŮ PAVLA MICHNY.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PHOTO STUDIO 23
přešla plně na pozici manažera kvality. Ale
někdy se mi stýská…
Co se Vám na novém místě povedlo?
Ve spolupráci všech zaměstnanců přivést
nemocnici k akreditaci a reakreditaci.
S sebou to neslo zavedení nových procesů
a systémů. Povedlo se mi vytvořit novou
ošetřovatelskou dokumentaci, kterou jsem
v naší nemocnici zavedla do praxe za velmi
dobré spolupráce vrchních a staničních
sester. Jak již bylo zmíněno, následně byla
dokumentace převzata i do jiných zdravotnických zařízení skupiny AGEL.
SKUPINA AGEL
SESTRA S DLOUHOLETOU PRAXÍ U LŮŽKA, JIŽ ŠEST LET PRACUJE NA POZICI MANAŽERA KVALITY S BO
HATÝMI ZKUŠENOSTMI A KVALITNÍM PŘÍSTUPEM. ZA JEJÍHO PŮSOBENÍ VE FUNKCI ZÍSKALA NEMOCNICE
ŠTERNBERK AKREDITACI A ÚSPĚŠNĚ TAKÉ REAKREDITOVALA. MIMO JINÉ SE ZASLOUŽILA O VYTVOŘENÍ
NOVÉ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE A JEJÍ ZAVEDENÍ DO PRAXE V NEMOCNICI ŠTERNBERK. NÁSLEDNĚ
BYLA DOKUMENTACE PŘEVZATA I DO JINÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ SKUPINY AGEL.
14
Proč jste si zvolila povolání zdravotní
sestry? A nelitujete tohoto rozhodnutí?
Povolání zdravotní sestry jsem si vybrala
na přání maminky. V 15 letech jsem si nedokázala plně představit, co toto povolání
obnáší. Rozhodnutí ale nelituji.
Jak dlouho jste dělala zdravotní sestru
a na jakém oddělení?
Po maturitě jsem nastoupila do šternberské
nemocnice na interní oddělení a tomuto
oddělení jsem zůstala věrná po dobu 28
let. Jen jsem po nějaké době měnila svá
pracovní zařazení. Nejdříve jsem pracovala
jako řadová sestra na standardním oddělení, následně na JIP (jednotka intenzivní
péče), kde jsem po získání specializace
ARIP začala pracovat jako staniční sestra.
Na interním oddělení jsem své působení
zakončila na pozici vrchní sestry.
Před šesti roky jste přešla na post manažera kvality šternberské nemocnice.
Proč tato změna?
V roce 2005 zahynula tragicky hlavní sestra
nemocnice. V té době jsem byla oslovena,
zda bych nastoupila na její místo. Bylo to
velmi těžké rozhodování ve velmi krátké
době. Nemohla jsem se smířit s tragickým
odchodem člověka, který mi byl pracovně,
ale i soukromě blízký. Nakonec jsem se
rozhodla, že zůstanu na pozici vrchní sestry
a nové hlavní sestře budu pomáhat s již rozběhlou přípravou nemocnice na akreditaci.
Vše pro mne bylo nové a zajímavé. Zcela
něco jiného než práce u lůžka. Po roce jsem
V Nemocnici Šternberk působíte dlouhou
dobu – co vše se za tu dobu v nemocnici
a v celém zdravotnictví změnilo?
Myslím, že zdravotnictví jako celek
za dobu mé praxe prošlo a prochází změnami, a to nejen v moderním vybavení
nemocnic, ale i v léčebných a ošetřovatelských postupech, v přístupu k pacientům.
O změnách ve zdravotnictví by se dalo
dlouho povídat.
Šternberská nemocnice se postupně
také modernizovala. Některé budovy
prošly rekonstrukcí. Pokoje pro pacienty
byly vybaveny novým nábytkem, polohovatelnými lůžky. Ale i přes rekonstrukce
a úpravy je stále co zlepšovat. Také byla
postupně jednotlivá oddělení vybavena
moderní přístrojovou technikou a na výběr
je nový kvalitnější materiál a pomůcky,
které ulehčují zdravotníkům práci.
Zdravotníci většinou nemají dostatek
volného času. Jak jste na tom Vy a můžete nám prozradit Vaše záliby?
Myslím, že si nemohu stěžovat na nevytíženost. Ale práce mě baví a mám ji ráda.
Mezi mé záliby patří zahrada, pěstování
domácích květin, ale nejvíce pěší turistika.
Velmi ráda chodím do lesa, protože příroda mi dodává duševní pohodu a energii.
Závěrem bych chtěla poděkovat za ocenění sestra roku. Velmi mne potěšilo,
zahřálo u srdíčka a je pro mne motivací
do budoucna v další práci.
Společnost Laboratoře AGEL
je největším laboratorním zařízením
v Moravskoslezském kraji
Z LABORATOŘÍ P&R LAB, KTERÉ SÍDLÍ V NOVÉM JIČÍNĚ, SE STALY LABORATOŘE AGEL. NEJEN NA TO, PROČ SE ZAŘÍZENÍ
K PŘEJMENOVÁNÍ ROZHODLO, JSME SE PTALI ŘEDITELKY LABORATOŘÍ RNDR. MAGDALENY UVÍROVÉ.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv
RNDr. Magdalena Uvírová
Paní ředitelko, proč bylo rozhodnuto
o změně obchodní značky?
K tomuto kroku jsme se rozhodli především proto, že se naše pracoviště, které
je součástí skupiny AGEL, v posledních
letech rozrostlo natolik, že mělo s původní
laboratoří lokálního významu jen pramálo
společného. Jen v loňském roce jsme zavedli
v problematice laboratorní medicíny více
než 100 nových typů vyšetření. Změnou
obchodní značky bychom chtěli změnit vnímání nejen odborné a laické veřejnosti, ale
také našich zaměstnanců, kteří pracují pro
největší laboratoř v Moravskoslezském kraji.
Jaká další pozitiva centralizace má?
Centralizace přináší kromě ekonomických
dopadů především vybudování pozice velmi silného smluvního partnera pro zdravotní pojišťovny (plátce), které vyhledávají
pro své pojištěnce komplexní služby a ne
služby roztříštěné do několika menších
laboratoří v rámci regionu.
Čím vším se Laboratoře AGEL zabývají?
Laboratoře se zaměřují na diagnostickou
činnost a pomáhají v monitorování efektivity terapie v komplexním spektru všech
Mohla byste zmínit některá ze specializovaných vyšetření, která poskytujete?
Samoplátcům nabízíme specializovaný
program – lidé si mohou nechat vyšetřit
například genetické dispozice pro řadu
maligních chorob či jiných dědičných
onemocnění, provádíme anonymní testy
otcovství. Jako jediní v republice diagnostikujeme Marfanův syndrom. V toxikologické laboratoři vyšetřujeme nejširší
škálu antihypertenziv v republice, v době
methanolové aféry jsme byli zapojeni do
vyšetřování ohrožených osob a stále poskytujeme bezplatnou methanolovou linku
pro veřejnost. Za dostupné ceny nabízíme
vyšetřování drogové závislosti u dětí,
rodiče se na nás mohou kdykoliv obrátit,
kontakty najdou na webových stránkách.
Poskytujeme komplexní služby také vete-
rinárním lékařům, pro které stanovujeme
i rodokmeny psů.
V loňském roce jste otevřeli také antibiotické centrum.
Společným úsilím specialistů laboratoří P&R LAB (nyní Laboratoří AGEL)
a oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční vznikla koncepce
antibiotického střediska. V tomto centru
jsme schopni poskytnout konzultace
jakémukoliv zdravotnickému zařízení
v Olomouckém i Moravskoslezském kraji.
Některá antibiotika mohou lékaři dokonce
nasadit pouze po konzultaci s antibiotickým centrem. Hovoříme o tzv. cíleném podávání antibiotik, které je jedinou možnou
a smysluplnou efektivní terapií.
Jaké jsou Vaše další cíle do nového
roku?
Nejprve bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří pracovním nasazením
a erudicí přispívají k rozvoji laboratoře.
Do budoucích let budeme i nadále usilovat
o další expanzivní rozvoj laboratoří. Věříme, že budeme stále kvalitním partnerem
klinických lékařů i plátců poskytované
péče.
SKUPINA AGEL
odborností laboratorní medicíny. Kromě
sídla v Novém Jičíně máme také satelitní
laboratoře ve Šternberku, Bílovci a Kopřivnici. Všechny laboratoře společnosti
splňují přísné požadavky mezinárodní
akreditace. Úzce spolupracujeme také s jinými subjekty laboratorního komplementu, kterým doplňujeme jejich spektrum
vyšetření o další specializované metody.
15
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Nemocnice AGELu opět bodovaly
v hodnocení spokojenosti pacientů
PACIENTI V ANONYMNÍM HLASOVÁNÍ HODNOTILI SPOKOJENOST S PÉČÍ VE 159 NEMOCNICÍCH Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Artishock
N
SKUPINA AGEL
emocnice skupiny AGEL se mohou
pyšnit výborným umístěním v anketě nezávislé organizace HealthCare Institute, kde všechny získaly nejvyšší
možný počet pěti hvězdiček. To znamená,
že spokojenost pacientů byla vyšší než 80
procent. Některá zařízení se navíc umístila na předních příčkách v celostátním
i regionálním hodnocení nebo uspěla ve
speciálních kategoriích.
16
ČTVRTÁ NEJ V REPUBLICE
Obrovskou spokojenost s poskytovanou
péčí projevili při hodnocení pacienti
Nemocnice Prostějov, která získala v rámci
celorepublikového hodnocení hospitalizovaných i ambulantních pacientů nádherné
čtvrté místo. Zároveň obsadila krásnou
třetí příčku v kategorii „Nejusměvavější
nemocnice v ČR 2012“. „Jsme rádi, že naši
pacienti hodnotí takto příznivě naši práci
a s ohledem na umístění prostějovské nemocnice v doprovodné kategorii „usměvavá
nemocnice“ – tentokrát dokonce na třetím místě – se zdá, že i celková atmosféra
v nemocnici je vnímána a hodnocena velmi
dobře. Snažíme se již několik let zdůrazňovat význam kulturní a vlídné komunikace
a obecně humánní rozměr poskytování
zdravotní péče. Výsledek celostátní ankety
nasvědčuje, že tyto hodnoty naši pacienti
vnímají. Děkuji svým kolegům v nemocnici
a děkuji také našim pacientům za takto
vlídné hodnocení, které zároveň přijímáme
s velkou pokorou. Každý den léčíme stovky
pacientů a v každém jednom případě chceme nadále usilovat o spokojenost každého
z nich,“ zhodnotil ředitel Nemocnice Prostějov Ing. Tomáš Uvízl výsledek celostátní
ankety.
1. místo ve Zlínském kraji získala Nemocnice
Valašské Meziříčí
ČTYŘIKRÁT PRVNÍ
Neoblíbenější nemocnicí ve Zlínském
kraji se stala, stejně jako v loňském roce,
Nemocnice Valašské Meziříčí. Od roku
2007 to je již čtvrté krajské vítězství tohoto
zdravotnického zařízení. „Jsem přirozeně
velmi ráda, že je nemocnice i nadále pacienty vnímána velmi pozitivně. Konkurence
zdravotnických zařízení je velmi tvrdá a se
ctí obstát je stále složitější. Tímto bych chtěla poděkovat všem našim pacientům. Můj
dík patří ale především všem zaměstnancům naší nemocnice, neboť toto prvenství
je hlavně výsledkem jejich poctivé práce
a lidského přístupu k našim pacientům,“
řekla ředitelka Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Petra Šupšáková.
SPECIÁLNÍ KATEGORIE
První místo ve speciální kategorii „Nejkratší čekání z pohledu pacientů“ získala
v průzkumu spokojenosti Nemocnice Český Těšín, která byla rovněž ohodnocena
třetí příčkou v rámci Moravskoslezského
kraje v hodnocení ambulantních pacientů.
Úspěchu dosáhla také ambulantní zařízení, a to konkrétně Poliklinika Olomouc,
která byla v Olomouckém kraji ve své
kategorii zvolena jako třetí nejlepší.
Průzkum každoročně provádí organizace HealthCare Institute, v loňském
roce probíhal od března do konce září. Své
názory vyjádřilo více než 40 tisíc hospitalizovaných pacientů a 21 tisíc pacientů
vyšetřených v ambulancích. Pacienti
hodnotili například chování personálu,
dodržování zásad intimity či celkovou
úroveň zdravotní péče.
Na rekondičních pobytech v loňském roce
relaxovalo 407 zaměstnanců
PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ SE STALA VE SKUPINĚ AGEL SAMOZŘEJMOSTÍ.
Text a foto: redakce
Z
aměstnanci mohli pobyty absolvovat
díky spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP),
která hradila náklady na rehabilitační
péči a přispěla také na ubytování a stravování. „V loňském roce bylo přerozděleno
celkem 407 poukazů v hodnotě 1 577 600
korun, přičemž první účastníci vyrazili na
rekondiční léčebně rehabilitační pobyty již
v květnu a poslední pobyty se uskutečnily
na podzim,“ prozradila ředitelka útvaru
personálně právních vztahů skupiny AGEL
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, a dodala:
„Pobyty byly přizpůsobeny tak, aby co
nejvíce pomohly regenerovat fyzickou
i duševní kondici pracovníků ve zdravotnictví. Jednalo se o kombinaci lázeňských
a relaxačních procedur.“ V nabídce rekon-
dičních pobytů bylo hned několik zařízení
– Léčebný dům Hubert v Luhačovicích,
Slovenske liečebné kúpele v Rajeckých
Teplicích, Neziskové zdravotnické zařízení
(NZZ) Hotel Odra na Ostravici a Lázně
Teplice nad Bečvou. Pobyty byly čtyřdenní, přičemž každý účastník prošel vstupní
lékařskou prohlídkou a byl mu sestaven
individuální léčebný plán.
Poukazy jsou zaměstnancům přidělovány
interními komisemi, které byly k tomuto
účelu sestaveny, ve všech zdravotnických
zařízeních. Základním kritériem pro výběr
je skutečnost, že držitel poukazu je zaměstnancem skupiny AGEL v České republice
a zároveň pojištěncem ČPZP, pracuje
na plný úvazek (v případě zdravotně postižených zaměstnanců úvazek není rozhodující).
Dalším zásadním kritériem je náročnost
výkonu povolání konkrétního zaměstnance.
Dále probíhaly v rámci rehabilitačních
aktivit ambulantní rekondiční pobyty,
a to v Šumperské a Podhorské nemocnici.
Za stejných podmínek jako u pobytových
rekondicí bylo vybráno 95 zaměstnanců
z jedné nemocnice, kteří v pěti dnech absolvovali intenzivní rehabilitační program.
INZERCE
Lenkideal
SI V NÍ
É KOMPRE
K
IC
T
S
A
L
E
M
S KR ÁTK Ý
OBINADLO
TAHEM
• Podélná elastičnost (cca 90 %).
• Trvale pružné.
• Prodyšné.
• Tkané okraje.
• Barva: bílá
POUŽITÍ:
• Komprimující fixace krytí ran.
• Komprese končetin ve flebologii.
• Profylaxe trombózy před, během a po operaci.
• Podpora a odlehčení při distorzích a kontuzích, jakož
i sportovní bandáže.
• Léčba zánětu šlachového pouzdra.
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Napsali o nás…
VÝBĚR TOHO NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO Z TISKU A INTERNETOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SKUPINY AGEL.
BRUNTÁLSKÁ NEMOCNICE MÁ
NOVOU SANITKU
BRUNTÁLSKÝ A KRNOVSKÝ DENÍK
3. LISTOPADU
Podhorská nemocnice v Bruntále zařadila
do svého vozového parku další sanitní vůz.
Do sanitního vozu typu VW Transporter
T5 2,0 TDI nemocnice investovala téměř
1,2 miliónu korun. Sanita nahradila již
vysloužilý vůz. Provozovatel si od zařazení
technicky dokonalejšího stroje do akcí
slibuje rychlejší, bezpečnější a pohodlnější
přepravu pacientů. Sanitka je prostornější, v ambulantním prostoru se zvýšila
přepravní kapacita o jedno sedadlo. Vůz
je díky moderním systémům bezpečnější
především v zimních měsících a za špatného počasí. V Podhorské nemocnici je ročně
hospitalizováno 3 300 pacientů, které
převáží hned desítka sanitních vozů.
sboru Olomouckého kraje Martin Žaitlik.
Správce Šumperské nemocnice Martin
Pelnář sdělil, že na základě cvičení nemocnice přijme organizační opatření, díky
kterým bude personál na podobné situace
lépe připraven.
„Naštěstí šlo pouze o cvičení. Získali
jsme z něj řadu podnětů, které povedou k zajištění většího bezpečí pacientů
a personálu. Opakování podobné akce
v budoucnu určitě nevylučujeme,“ doplnil
Martin Pelnář.
NEMOCNICE POŘÍDILA NA ARO NOVÉ
MONITORY
MLADÁ FRONTA DNES 6. LISTOPADU
Na oddělení ARO nechalo vedení valašskomeziříčské nemocnice nainstalovat moderní
monitorovací systém v hodnotě přes milión
korun. Všichni nemocní jsou tak pod
neustálým dozorem. Díky novému systému
mohou lékaři přesněji diagnostikovat řadu
onemocnění. Přístroj zároveň umožňuje
efektivnější léčbu. V případě záchytu život
ohrožujících hodnot systém alarmuje personál k poskytnutí okamžité pomoci.
V PROSTĚJOVSKÉ NEMOCNICI
ZDARMA ZMĚŘÍ HLADINU CUKRU
V KRVI
NAPSALI O NÁS
V ŠUMPERSKÉ NEMOCNICI HOŘELO.
NAŠTĚSTÍ JEN CVIČNĚ
18
ŠUMPERSKÝ A JESENICKÝ DENÍK
5. LISTOPADU
Dým, pulsující modré majáky hasičských
vozů, evakuovaný zdravotnický personál.
Tak to v pátek krátce po čtrnácté hodině
vypadalo v areálu Šumperské nemocnice.
V budově centrálních laboratoří vypukl požár. Naštěstí ne skutečný, šlo jen o cvičení.
Akce začala ve čtrnáct hodin, kdy se
na střeše budovy laboratoří objevil dým.
Za několik málo minut na místo dorazili hasiči. Evakuovali personál a „požár“ uhasili.
„S pomocí hodnotitelů jsme pak sledovali
reakci personálu na vzniklou situaci. A to
jak příslušníků hasičského záchranného sboru, tak zaměstnanců Šumperské
nemocnice,“ vysvětlil ředitel šumperského
územního odboru Hasičského záchranného
MEDIAFAX 11. LISTOPADU
Hodnotu hladiny cukru v krvi, krevního
tlaku nebo odborné rady o zdravém způsobu stravování získá zdarma každý, kdo ve
středu 14. listopadu přijde do Nemocnice
Prostějov. Při příležitosti Světového dne
diabetu nabídne nemocnice veřejnosti řadu
vyšetření, uvedla mluvčí skupiny AGEL
Hana Szotkowská.
Jen v České republice trpí cukrovkou víc
než 800 tisíc lidí a nově je ročně diagnostikována až u padesáti tisíc dalších pacientů.
V procentech je to jedno z nejvyšších čísel
v Evropě.
Na nebezpečí této civilizační choroby má
upozornit Světový den diabetu, ke kterému se připojí také prostějovská nemocnice. Ve středu 14. listopadu tak změří
její zdravotníci všem zájemcům zdarma
hladinu cukru v krvi, srdeční puls, krevní
tlak a body mass index, na základě kterého
zdravotníci posoudí rizikovost vzniku tohoto onemocnění. „V nemocnici budou všem
návštěvníkům k dispozici také nutriční
terapeutky, které poradí se správnou životosprávou a prezentovány budou například
také ukázky vhodné fyzické aktivity, rovněž
zde budou ukázky cukroví upečeného
z rostliny stévie – sladidla vhodného pro
diabetiky,“ uvedla náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči Marie Jouklová.
Fyzická aktivita a pravidelné cvičení
může snížit riziko rozvoje diabetu druhého stupně až o polovinu. „Je to epidemie třetího tisíciletí, ale není specifická
jen pro Česko. Je celosvětová. Cukrovka
je daň za špatný životní styl spočívající hlavně v nezdravé stravě, zvýšeném
příjmu energie, obezitě a také v nedostatku
pohybu,“ doplnila Marie Jouklová s tím,
že nejvýznamnějším rizikem cukrovky
jsou kardiovaskulární onemocnění, tedy
nemoci srdce a cév.
„Akce má hlavně preventivní charakter. Chceme upozornit na to, že počet lidí
s cukrovkou druhého typu každoročně
doslova raketově roste a zároveň lidi přimět k tomu, aby se aktivně starali o svoje
zdraví,“ dodala náměstkyně.
BUDOUCÍ ZDRAVOTNÍCI PŘIŠLI
DAROVAT KREV I SE SVOU UČITELKOU
MORAVSKÝ SEVER 20. LISTOPADU
Dvaadvacet studentů Střední zdravotnické školy Šumperk přišlo společně se svou
učitelkou Ivanou Žůrkovou darovat krev
i plazmu na Transfúzní službu v Šumperku.
Studenti se jako budoucí zdravotníci rozhodli jít příkladem a společným darováním
upozornit veřejnost na vysokou důležitost
této aktivity pro záchranu životů. Společně
se svými studenty darovala nejcennější
tekutinu i jejich učitelka Ivana Žůrková.
Více informací o dárcovství krve se můžete
dozvědět na: www.transfuznisluzba.cz.
dovědět tento týden, kdy v rámci Týdne
boje proti dětské obezitě budou odborníci
poskytovat bezplatné konzultace. „Poskytneme veškeré potřebné informace týkající
se dětské obezity. Podle tíže obezity pak
doporučíme nejvhodnější léčbu. V případě
zachycení závažných stavů pak pacientovi
naplánujeme terapii v naší obezitologické
ambulanci ve spolupráci s nutričními specialisty a oddělením léčebné rehabilitace,“
uvedl primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice Jan Boženský s tím, že na
bezplatnou konzultaci se mohou rodiče
objednat telefonicky na čísle 595 633 535,
kde si mohou domluvit termín schůzky.
KLAUN NEMOCNÝM DĚTEM
ORDINOVAL SMÍCH
Klauni z Balónkova jezdí po nemocnicích
v kraji už třetím rokem. „Děti rozesmávají
za pomoci kouzel a vtipných scének.
S dětmi zpívají a tančí a na pomoc si berou
často taky své kamarády Papouchy. Za dobu
trvání tohoto projektu navštívili kromě
dětských oddělení také ústavy sociální péče
s postiženými spoluobčany a léčebny dlouhodobě nemocných pro seniory,“ dodala
Hana Szotkowská, mluvčí skupiny AGEL.
DARUJÚ KRV V NEMOCNIČNEJ
KAPLNKE
„Metodu využíváme k potlačování bolestí pohybového aparátu, ale i k mírnění
potíží vnitřních orgánů,“ řekla primářka
rehabilitačního oddělení a ředitelka českotěšínské nemocnice Barbora Zbránková.
KDE VŠUDE POMOHOU
PROSTĚJOVSKÝ DENÍK 24. LISTOPADU
Lékaři na gynekologickém oddělení v prostějovské nemocnici dostali nový zákrokový
sál. Je součástí lůžkového oddělení a slouží
k menším operačním zákrokům. Nemocnice investovala do jeho zřízení více než 250
tisíc korun. Sál má pacientkám zajistit vyšší
komfort poskytované péče. „Doposud jsme
malé operační zákroky prováděli na centrálních operačních sálech, kde jsme museli
respektovat zvýšené nároky na sterilitu
provozu a také probíhající operační programy. Pro pacientky to znamenalo zdlouhavý
transport výtahem na centrální sály, opakované překlady z lůžka a někdy i čekání
na výkon,“ popsal primář gynekologickoporodnického oddělení Aleš Nevrla.
Nový zákrokový sál slouží přímo na gynekologickém oddělení, nemocnice jej nechala
vybudovat na místě jednoho lůžkového pokoje. Lékaři na něm budou provádět všechny
ambulantní zákroky a malé operace. Díky
sálku se podle primáře Aleše Nevrly zkrátí
také doba hospitalizace pacientek.
BAŇKOVÁNÍ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
LÉKAŘI PORADÍ, JAK BOJOVAT
S DĚTSKOU OBEZITOU
PRÁVO 21. LISTOPADU
Pacienti rehabilitačního oddělení Nemocnice Český Těšín si mohou vyzkoušet metodu
baňkování, která se s úspěchem používá
tisíce let v Číně, Japonsku či starém Římě.
KARVINSKÝ DENÍK 27. LISTOPADU
Dětem, které bojují s nadváhou nebo
obezitou, a jejich rodičům poradí zdravotníci Vítkovické nemocnice. Jak se
nadbytečných kilogramů zbavit se mohou
NOVOVESKÝ KORZÁR 27. NOVEMBRA
Už aj v krompašskej nemocnici je možné
darovať krv. Každý druhý piatok sem
prichádzajú pracovníci levočskej hematologicko-transfúznej ambulancie (HTA) na
dobrovoľné odbery. Priestor, kde odbery
prebiehajú, je viac ako symbolický – je ním
nemocničná kaplnka.
S odberom v Krompachoch začali v septembri. Dobrovoľní darcovia si možnosť
darovať krv v mieste bydliska a blízkom
okolí nevedia vynachváliť. „Chceli sme
vyjsť v ústrety darcom z mesta i okolia,
našim stálym darcom, ako aj osloviť nových. Osobne som milo prekvapený, že si
tu už nachádzajú cestu a aj dnešná účasť je
pomerne slušná a verím, že nám naši darcovia ostanú aj naďalej verní,“ ohodnotil
primár levočskej HTA Rastislav Osif.
Ako zdôraznil, krv, ktorá sa odoberie
v levočskej i krompašskej nemocnici, ostáva v regióne. Levočská nemocnica krvou
zásobuje primárne práve krompašskú
nemocnicu. Obe nemocnice sú si krvou
sebestačné.
„Krv, ktorú spracujeme, ostáva v regióne, takže dá sa povedať, že darcovia
tak pomáhajú svojim rodinám, blízkym
i známym. Darcom za ich pomoc veľmi
ďakujeme. Tradícia darcovstva na Spiši
je silná, i keď už tie niekdajšie hromadné
odbery nie sú až také časté. Oceňujem aj
spoluprácu so Slovenským Červeným krížom, ktorá prináša bohatú účasť darcov,“
uviedol primár.
Krompašan Drahuš Tomaško chodieva
na odbery vždy, keď mu to čas a zdravie
dovolia. Ako vášnivý motorkár bol darovať
krv aj počas motozrazu v Sečovciach. Inak
chodieva do Spišskej Novej Vsi či Košíc.
„Je dobré, že to máme aj u nás v meste.
NAPSALI O NÁS
TÝDENÍK OKRESU NOVÝ JIČÍN
20. LISTOPADU
Smích léčí. O tom se mohli minulý týden
přesvědčit nejmenší pacienti novojičínské
nemocnice. Navštívil je zdravotní klaun, který malé pacienty léčil neobvyklým způsobem
pomocí balonků, kouzel i vtipných scének.
Klauni z Balónkova navštěvují dětské
oddělení novojičínské nemocnice pravidelně. Jednou za měsíc obejdou všechny děti,
které jsou na oddělení. Tentokrát přišel
klaun Bambula, který měl připravený
program pro děti každého věku. Jeho přítomnost rozvířila stojaté nemocniční vody
a přivítaly to jak děti, tak jejich maminky.
„Určitě se mi to líbí. Pro děti je to
zpestření. Mají tak kontakt s jiným světem
a všední den v nemocnici je pro ně zajímavější. Shodou okolností na zdravotní
klauny pravidelně přispívám a dnes jsem se
přesvědčila, že tyto příspěvky skutečně mají
svůj smysl,“ poznamenala maminka Lucie
Posádová, která pobývá na dětském oddělení se svým tříletým synem Ondřejem.
19
ROČNÍK 7
Nemám to ďaleko. Darcovstvo vnímam
ako humánny čin a beriem to tak, že raz ja
či moji blízki budú krv potrebovať. Preto
teraz pomôžem ja,“ zamyslel sa Drahuš.
V kaplnke daroval krv prvýkrát. „Nezamýšľal som sa zatiaľ nad tým miestom, je
to moja premiéra,“ poznamenal s úsmevom.
Veronika Olejníková prišla do Krompách z neďalekých Bystrian. Na odbery
sa snaží chodievať každé tri mesiace,
samozrejme závisí to aj od jej aktuálneho
zdravia.
„Napĺňa ma to pocitom, že takto môžem
niekomu pomôcť. Doposiaľ som chodievala do Levoče, no do Krompách to mám
bližšie, preto som prišla,“ zdôraznila.
Na otázku, ako vníma prostredie
kaplnky, odpovedala: „Podľa mňa je to
veľmi povzbudivé miesto. Pôsobí to tu
s nádejou pre ľudí a krv je v niektorých
prípadoch rovnako nádej pre tých, ktorí ju
potrebujú. Je to akási symbolika,“ zdôvodnila Veronika.
Primár Osif tento priestor vníma ako
netradičný, v porovnaní s inými tradičnejšími priestormi na odbery krvi. „Predtým
som nemal možnosť robiť odbery v nemocničnej kaplnke. Vnímam to pozitívne. Ide
o podnetné priestory pre mnohých ľudí.
Dá sa povedať, že tieto humánne činy úzko
súvisia,“ dodal primár.
„Známá si popálila nohu. Věděla jsem,
že se má zchladit studenou vodou, ale teď
už vím, že už nemám v místě popálení
sundávat oblečení, protože jsem jí tehdy
strhla kůži a bylo to vlastně ještě horší,“
řekla další účastnice kurzu.
Někteří už byli svědky epileptického záchvatu a nevěděli, co si počít. Teď už vědí,
že se u epileptika nemusí obávat zapadnutí
jazyka, a že je nutné zavolat první pomoc
a pohlídat ho, než se uklidní. Během šoku
je důležité zajistit, aby se nezranil, a poté
mu zkontrolovat životní funkce a také ho
informovat o tom, co se stalo.
NA LEVOČSKOM LEKÁRSKOM DNI
SA ZÚČASTNILO VIAC NEŽ 200
ODBORNÍKOV
TASR 30. NOVEMBRA
Viac než 200 odborníkov z radov lekárov, sestier, ale aj medicínskotechnických
pracovníkov z celej Slovenskej republiky
a Česka sa vo štvrtok 29. 11. 2012 zišlo
v Mestskom divadle Levoča na 21. ročníku
Levočského lekárskeho dňa. Ten sa konal
pri príležitosti 112. výročia založenia
nemocnice a organizovala ho Všeobecná
nemocnica s poliklinikou Levoča, člen
skupiny AGEL, pod záštitou predsedu
predstavenstva nemocnice a primátora
mesta Levoča Miroslava Vilkovského.
NNAEPMS O
AC
L IN O
I C EN Á S
V NEMOCNICI NAUČÍ ZACHRAŇOVAT
20
PŘEROVSKÝ A HRANICKÝ DENÍK
29. LISTOPADU
Jak zavolat první pomoc či správně provést
masáž srdce, která může vést k záchraně
lidského života. To je cílem odborných
kurzů první pomoci pro veřejnost, které
pořádá každý měsíc přerovská nemocnice.
Kvalifikovaný personál z oddělení ARO
účastníkům během dvou hodin vysvětluje
nejdůležitější postupy při poskytnutí první
pomoci, a to jak teoreticky, tak prakticky.
Sděluje také nejčastější chyby, kterých
se zachránce může dopustit. „Zájemce
na kurzu učíme, jak správně postupovat
při volání záchranné služby, jak pomoci při
bezvědomí, krvácení či šokových a dalších životu nebezpečných stavech,“ uvedla
hlavní sestra nemocnice Zuzana Krčková.
Zájemci si během kurzu mohou vyzkoušet
masáž srdce a dýchání z úst do úst na resuscitačním trenažéru.
Účastníci kurzu se také naučí, jak se například zachovat v případě uštknutí hadem,
otravy, popálení nebo při epileptickém
záchvatu. Někteří už podobné situace zažili.
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
ším vo svojom odbore. Skutočnosť, že sa
odborného seminára zúčastnili takéto
osobnosti, vypovedá o jeho odbornosti a kvalite,“ zhodnotil Jaška. Levočský
lekársky deň pozostával zo štyroch blokov,
pričom prvý sa zaoberal laparoskopickou
chirurgiou, druhý miniinvazívnou traumatológiou, tretí riešením lézií konečníka
a riešením kŕčových žíl a vo štvrtom sa
rozoberala bariatrická chirurgia a zaujímavé kazuistiky. Veľkú časť prednášok mali
na starosti odborníci z Českej republiky.
Sestry a medicínskotechnickí pracovníci
sa venovali trom blokom, kde boli prednášky zamerané na súčasné trendy ošetrovateľskej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. „V druhom
bloku sa účastníci konferencie venovali
problematike nozokomiálnych nákaz,
a v treťom bloku prednášok medicínskotechnickí pracovníci z Komárna, Krompách, Zvolena a Levoče prezentovali rôzne
špeciálne biochemické, imunohematologické a hemokoagulačné metódy vyšetrení,
ktoré realizujú na svojich pracoviskách,“
doplnila námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Beáta Ružbacká.
Lekársky deň patrí k najvýznamnejším
podujatiam, ktoré sa organizujú v regióne
a má svoju dlhoročnú tradíciu. „Lekári
získali za pasívnu účasť šesť kreditov, tak
i sestry, a medicínskotechnickí pracovníci
získali za pasívnu účasť 8 kreditov. Avšak
medzi prednášajúcimi sme mali aj lekárov,
ktorí vďaka aktívnemu prístupu získali až
36 kreditov,“ dodal predseda organizačného výboru podujatia Anton Hanušín.
MIMINKA S VÁMI NEMUSEJÍ KOUŘIT,
RADÍ ZDRAVOTNÍCI TĚHOTNÝM
ŽENÁM
V tomto ročníku si lekárski odborníci
odovzdali svoje skúsenosti z oblasti chirurgie, sestry a medicínskotechnickí pracovníci z oblasti ošetrovateľskej starostlivosti,
rôznych liečebných a vyšetrovacích zložiek,
a taktiež z oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz. „Prvý Levočský lekársky deň
sa uskutočnil v roku 1990. Tieto stretnutia
svoju odbornú úroveň zvyšujú z ročníka
na ročník. Tento ročník mal celoslovenskú
úroveň s medzinárodnou účasťou,“ konštatoval predseda predstavenstva nemocnice
Miroslav Jaška.
Program, ktorý tvorilo 41 odborných
prednášok, bol rozdelený do troch sekcií.
„Jednotlivým sekciám predsedali lekári,
ktorí svojou erudovanosťou patria k najlep-
MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK 7. PROSINCE
Novopečené maminky se mohou odnaučit
kouřit za pomoci zdravotníků. Vítkovická nemocnice rozjela projekt nekuřácké
porodnice.
Paní Jana před několika týdny porodila ve Vítkovické nemocnici holčičku.
Je kuřačka, a i když se během těhotenství
snažila množství vykouřených cigaret snížit, nepodařilo se jí zcela se návyku zbavit.
S kouřením by ale chtěla přestat hlavně
kvůli novorozené dceři, kterou kojí. Rozhodla se proto využít nabídky vítkovických
zdravotníků, kteří rozjeli projekt nazvaný
Nekuřácká porodnice – aneb musím kouřit
s Tebou, mami?
„Kouření cigaret ohrožuje zdraví matky
rovské nemocnice. Při příležitosti Světového dne diabetu nabídla nemocnice řadu
zajímavých vyšetření i bezplatné konzultace. Na preventivní akci zdravotníci měřili
všem zájemcům hladinu cukru v krvi,
srdeční puls, krevní tlak a také body mass
index, na základě kterého pak posoudili rizikovost vzniku tohoto onemocnění. „Byly
zde k dispozici také nutriční terapeutky,
které poradily se správnou životosprávou,
rovněž zde byly ukázky cukroví upečeného
z rostliny stévie, sladidla vhodného pro
diabetiky,“ uvedla náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči Marie Jouklová.
DÁRCE KRVE VÍTALI MIKULÁŠI A ČERTI
ŠUMPERSKÝ A JESENICKÝ DENÍK
7. PROSINCE
Transfúzní služba Šumperk, která je členem skupiny AGEL, přivítala ve středu 5.
prosince dárce krevní plazmy s humorným
nadhledem. Zdravotnický personál v šumperském odběrovém středisku nezapomněl
na oblíbený svátek, a část personálu se
převlékla do kostýmů čerta, Mikuláše a anděla. Každý z dárců navíc dostal za svoji
odvahu jako poděkování drobný dárek.
Pokud se chcete zapojit do darování
krve či plazmy, stačí se objednat telefonicky na čísle 724 612 674 nebo emailem
na adrese evidence: [email protected] Více informací se také můžete dozvědět na www.
transfuznisluzba.cz
MIKULÁŠSKU NÁDIELKU DOSTALI AJ
MALÍ PACIENTI
NAŠE NOVOSTI 10. DECEMBRA
V prevlekoch za Mikuláša deťom pripravili rozptýlenie zamestnanci nemocnice.
Mikuláš s družinou odmenil všetky deti
hračkami a balíčkom, v ktorom nechýbalo
ovocie a drobné sladkosti.
PŘEROVSKÁ NEMOCNICE HOSTILA
DEN DIABETU
NOVÉ PŘEROVSKO 7. PROSINCE
Hodnotu hladiny cukru v krvi, krevního
tlaku nebo odborné rady o zdravém způsobu stravování. Tyto užitečné informace
získal každý, kdo ve středu 5. prosince od 8
do 14 hodin navštívil přednáškový sál pře-
„Na detskom oddelení bolo osem pacientov všetkých vekových kategórií od batoliat do 19 rokov, ktorým sa po príchode
Mikuláša rozžiarili očká a celé oddelenie
bolo zrazu plné radosti a smiechu,“ uviedla
vedúca sestra Eleonóra Mészáros.
Mikuláš tiež rozveselil pacientov
na chirurgickom oddelení. Takto sa snažil
personál nemocnice pomôcť pacientom
aspoň na chvíľku zabudnúť na miesto, kde
sa práve nachádzajú a spríjemniť im čas.
Všeobecnú nemocnicu prevádzkuje
nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL.
LABORATOŘ ZÍSKALA OCENĚNÍ
PRÁVO 14. PROSINCE
Prestižní akreditaci v odbornostech
klinická biochemie a hematologie získala laboratoř Nemocnice Nový Jičín. Akreditace
je pro klienty důkazem vysoké odbornosti
poskytovaných služeb. „Potvrdila se kvalitní práce celého týmu pracovníků oddělení,“
řekla manažerka kvality Nemocnice Nový
Jičín Olga Sekerášová.
V MIESTNEJ NEMOCNICI
V LEVOČI OBNOVILI PRÍZEMIE
PSYCHIATRICKÉHO PAVILÓNU
TASR 25. DECEMBRA
Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Levoča, člen skupiny AGEL, pred sviatkami
ukončila komplexnú rekonštrukciu prízemia
psychiatrického pavilónu. Obnovou prešlo
celé prízemie, kde sa z priestorov bývalej
práčovne vybudovala nová ústavná lekáreň,
ktorá poskytne bezpečnosť pacientom levočskej nemocnice pri predpisovaní liekov.
„Personál lekárne bude môcť pri vydávaní liekov kontrolovať lieky predpísané
na oddeleniach, respektíve ambulanciách,“
uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.
Investícia do tejto modernizácie bola vo
výške viac ako 110.000 eur, čím sa podarilo
zabezpečiť požiadavky v zmysle výnosu Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych
požiadavkách na personálne zabezpečenie
a materiálno technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
Investícia je financovaná zo zdrojov mesta, ktoré získalo predajom akcií
nemocnice spoločnosti AGEL SK. Nové
prostredie bude podľa riaditeľa po novom
obsahovať lekáreň s novými sociálnymi zariadeniami, sanitou, kanceláriami
a skladmi. Nemocnica sa snažila v rámci
komplexnej modernizácie upraviť vnútorné priestory tak, aby sa zamestnanci cítili
na pracovisku čo najpríjemnejšie. „Pri
rekonštrukcii došlo k celkovej výmene
podláh, okien, keramických obkladov
a prišlo aj k zútulneniu celého priestoru
vchodu do ústavnej lekárne,“ dodal Jaška.
NNAEPMS O
AC
L IN O
I C EN Á S
i zdraví dítěte a po porodu je rizikem i pro
jeho další vývoj. Děti jsou citlivější než
dospělí na vlivy pasivního kouření. Proto
by každá kuřačka měla ihned potom, co se
dozví, že je těhotná, přestat kouřit,“ uvedla
vedoucí lékařka Centra prevence a léčby
závislostí na tabáku u dětí a adolescentů
Vítkovické nemocnice Marcela Kašpárková
s tím, že i zdravotníci si ale uvědomují, že
to není nic jednoduchého, protože kouří-li
žena delší dobu, je pravděpodobné, že se
u ní již vyvinula fyzická závislost na nikotinu srovnatelná se závislostí na drogách.
Zdravotní sestry v rámci projektu proto
v nemocnici cíleně vyhledávají kouřící
ženy, poskytují jim veškeré dostupné
informace o rizicích spojených s kouřením
a individuálně navrhují postup, jak se
závislosti zbavit.
„Pokud se maminka rozhodne přestat,
pomůžeme jí překlenout dobu nepříjemných abstinenčních příznaků, a to pomocí
náhradní nikotinové terapie. Poskytujeme
ji bezplatně. Chuť na cigaretu i abstinenční
příznaky pomáhají utlumit nikotinové
žvýkačky nebo náplasti,“ vysvětlil primář
dětského oddělení Vítkovické nemocnice
Jan Boženský s tím, že až pětadvacet procent těhotných žen, které porodí ve Vítkovické nemocnici, kouří. Nabídku zbavit
se návyku na cigarety podle něj využívají
v průměru dvě maminky měsíčně.
Upozornil, že pasivní kouření, při
kterém miminka vdechují tabákový kouř,
je jednou z příčin náhlého úmrtí kojenců.
„U dětí také zvyšuje riziko onemocnění
dýchacích cest, zánětu středního ucha.
Novorozenci jsou kouřením ohrožováni
také skrze mateřské mléko. Škodlivé látky
pronikají do mateřského mléka, a nejenže
negativně ovlivňují zdraví dítěte, ale také
pozměňují chuť mléka, které pak mohou
děti odmítat. To je i jeden z důvodů, proč
kuřačky kojí kratší dobu,“ vysvětlil primář.
Projekt se Vítkovická nemocnice rozhodla zavést poté, co vloni otevřela Centrum prevence a léčby závislosti na tabáku
se zaměřením na dětský a adolescentní
věk, kde zdravotníci pracují jak s kouřícími
dětmi, tak s jejich rodiči.
21
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Otěhotnět 42 ženám pomohla
metoda Ludmily Mojžíšové
v Nemocnici Český Těšín
TATO METODA JE URČENA NEJEN PRO ŽENY, U KTERÝCH JE PROBLÉM SE STERILITOU, ALE POUŽÍVÁ SE VE VELKÉ MÍŘE
K ODSTRANĚNÍ FUNKČNÍCH PORUCH POHYBOVÉHO APARÁTU.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
NEMOCNICE
N
22
a Ludmilu Mojžíšovou dodnes
s láskou vzpomínají tisíce lidí, jimž
pomohla k vytouženému dítěti
nebo je zbavila bolesti. Mojžíšová byla
rehabilitační sestra, která bez použití léků
díky svému speciálnímu cvičení léčila bolesti zad i neplodnost. S touto metodou má
výborné výsledky také Nemocnice Český
Těšín, kde fyzioterapeuti k vytouženému
miminku pomocí speciální rehabilitační
metody pomohli 42 ženám.
„Úspěšnost léčby funkční ženské sterility v naší nemocnici je téměř 50 procent,
čímž jsme překonali oficiální procentuální úspěšnost léčby metodou Ludmily
Mojžíšové, která činí 33 procent. Kromě
zkušeností fyzioterapeuta také velmi záleží na vytrvalosti ženy v každodenním cvi-
čení doma. Touha po dítěti bývá v těchto
případech velmi silnou motivací,“ říká
fyzioterapeutka českotěšínské nemocnice
Ludmila Novotná s tím, že nejdříve musí
gynekolog vyloučit objektivní důvod sterility ženy, která poté podstoupí vyšetření
na rehabilitačním oddělení nemocnice – kineziologický rozbor – po kterém
následuje cílená terapie. „Kineziologický
rozbor je souborem rehabilitačních vyšetřovacích metod sloužících ke stanovení
diagnózy a k sestavení terapeutického
plánu. Kineziologický rozbor by tedy měl
vždy předcházet individuálnímu cvičení,“
doplnila.
Ludmila Mojžíšová se narodila na Podkarpatské Rusi v roce 1932, rodina se ale
poté přestěhovala do Opočna. Po válce na-
stoupila na zdravotnickou školu a také se
začala věnovat sportu. Po ukončení studia
pracovala jako sestra na transfuzní stanici
v Pardubicích a pak se přestěhovala do Prahy, kde strávila nejpodstatnější část své
kariéry jako asistentka na oddělení rehabilitace na katedře tělovýchovného lékařství.
Pomáhala sportovcům, kteří i díky její péči
bojovali o rekordy a medaile. Zanedlouho
byla její praxe tolik proslulá, že ji začaly
navštěvovat i ženy toužící po otěhotnění.
Předala mnoho zkušeností a nejen fyzicky
pomohla mnoha lidem. Bohužel ji dostihla
nedůvěra k lékařům a v roce 1992 podlehla
zákeřné nemoci. Ministerstvo zdravotnictví uznalo metodu Ludmily Mojžíšové
jako metodu první volby při léčbě funkční
ženské sterility až v roce 1991.
„S paní Mojžíšovou jsem se poprvé
setkala na mém bývalém pracovišti,
ve sportovní hale v Mladé Boleslavi. Zde
paní Mojžíšová ošetřovala vrcholové sportovce – házenkáře – během jejich soustředění. Fascinovala mě její schopnost vidět
pohybovou patologii, rozeznat zřetězené
spasmy a blokády. Uměla dokonale patologická místa vyhmatat a následně ošetřit.
Má touha, alespoň trochu se přiblížit jejím
nesporně geniálním schopnostem, mě
inspirovala k dalšímu specializačnímu
studiu, abych mohla její metodu používat
v práci,“ vzpomíná Ludmila Novotná.
Původně byla řada kompenzačních
cviků od Ludmily Mojžíšové sestavena pro
pacienty s bolestí zad a hlavy. Mojžíšová
vycházela z toho, že většina potíží je způsobena tím, že svaly okolo páteře – pokud
nejsou posilovány – ochabnou, způsobí
poruchy páteře, vychýlení kostrče či rotaci
pánve a žeber. Odblokováním celé páteře,
odstraněním svalových přetížení a posílením oslabených svalů dokáže fyzioterapeut
ve spolupráci s pacientem ovlivnit další
potíže, jako jsou bolesti zad, bolesti kos-
trče, bolestivá menstruace, některé druhy
obstipace a inkontinence. Léčba metodou
Ludmily Mojžíšové, je-li správně pod
odborným dohledem prováděná, nemá
žádné nežádoucí účinky a prospěje celému
organismu.
Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají
ženám s problémy neplodnosti. „Svalstvo
pánevního dna tvoří mimo jiné oporu pro
ženské pohlavní orgány. Jestliže je svalstvo
pánevního dna ve zvýšeném napětí, pak
se toto zvýšené napětí přenáší i na ženské
pohlavní orgány. Právě svalová nerovnováha v oblasti pánve a trupu jako celku má
za následek zátěžové držení pánve a páteře
včetně zhoršeného prokrvení, což může
být jednou z příčin neplodnosti,“ vysvětluje fyzioterapeutka.
Devět z 10 žen trpí blokádou v oblasti
pánve, jejíž příčinou je zvýšené napětí
svalů pánevního dna. Tato patologie se
řeší mobilizací kostrče a uvolněním svalů
pánevního dna. „Následně je nezbytné
uvolnění blokád páteře a blokád žeber
přesně stanoveným postupem. Navíc ženy
cvičí doma speciální cvičební jednotku,
kterou se pod odborným vedením naučí,
a jsou seznámeny se zásadami správného
držení těla,“ dodává Ludmila Novotná.
Metodou Ludmily Mojžíšové se v Nemocnici Český Těšín zabývají již více jak
10 let. Jedna fyzioterapeutka se věnovala speciálně ženám s funkční ženskou
sterilitou a několik fyzioterapeutů touto
metodou ovlivňovalo funkční poruchy
pohybového systému. Pro zájem ze strany
zaměstnanců i pacientů byl během podzimního kurzu v roce 2012 proškolen celý
tým fyzioterapeutů. Cvičení pomocí této
metody lze absolvovat na rehabilitačním
oddělení českotěšínské nemocnice pouze
po předchozím objednání. Objednat se
lze v pracovní dny na telefonním čísle
558769249.
Koledami, pořekadly i žertíky
potěšily v předvánočním čase
Havířovské babky pacienty
ZNÁMÉ KOLEDY I MÉNĚ ZNÁMÉ SLEZSKÉ PÍSNĚ S PŘEDVÁNOČNÍ TEMATIKOU SE NESLY CHODBAMI NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN.
Text a foto: Bc. Radka Baková
P
a anekdotami vyvolaly v publiku bouřlivý smích. „Vždy jsme velmi potěšeni,
když můžeme pacientům zpříjemnit čas
strávený v nemocnici. V posledních dnech
proto na oddělení přišel krom babek také
Mikuláš a příští týden pacienty navštíví
mladí umělci z českotěšínské základní
umělecké školy,“ řekla náměstkyně pro
Emílie z Karviné, která je hospitalizovaná
již druhý měsíc a v nemocničním pokoji
pravděpodobně stráví také vánoční svátky.
„Zatím to nevypadá, že by mě na Vánoce
pustili domů. Jsem proto velmi ráda, že
pro nás vedení připravilo takové krásné
překvapení. Když babky začaly zpívat
Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbati nebo
Štědrý večer nastal, málem mi vyhrkly
do očí slzy,“ svěřila se paní Emílie krátce
po vystoupení.
Havířovské babky nebyly v českotěšínské nemocnici poprvé. Velký úspěch mezi
pacienty zaznamenalo jejich vystoupení
již na podzim, kdy svými písněmi, tanci
NEMOCNICE
acienti na oddělení následné péče
přivítali v předvánočním čase
vzácnou návštěvu – skupinu osmi
vitálních seniorek, které si říkají Havířovské babky, a které pacientům předvedly
netradiční vystoupení. Pacienti si tak,
společně s babkami, mohli zazpívat známé
koledy a na památku dostali perníček.
Pacienti na oddělení následné péče tráví
v nemocnici někdy dlouhé týdny, než se jejich zdravotní stav zlepší natolik, aby mohli
být propuštěni do domácí péče. Proto pro
ně bylo představení Havířovských babek
příjemným zpestřením všedního dne.
Vystoupení si velmi užila například paní
ošetřovatelskou péči Nemocnice Český
Těšín Mgr. Alice Ručková s tím, že se nemocnice snaží svým pacientům zpestřovat
čas v nemocnici pravidelně a na oddělení
tak vystupují nejrůznější umělci několikrát
do roka.
23
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
V Nemocnici Podlesí implantovali
pacientovi první rozpustitelný stent
NOVÁ VÝZTUŽ JE VYROBENA ZE SPECIÁLNÍHO MATERIÁLU, KTERÝ SE DO DVOU LET OD OPERACE PLNĚ VSTŘEBÁ
Text a foto: Ing. Hana Szotkowská
„Přítomnost stentu je pozitivní v prvním půlroce
po implantaci, kdy splní
svoji funkci. V dalším období už není potřeba“
NEMOCNICE
K
24
ardiologové Nemocnice Podlesí
v polovině listopadu jako první
v Česku implantovali biologicky rozpustitelný stent do věnčité tepny pacienta.
Šlo o angioplastiku, tj. rozšíření zúžené
věnčité tepny, do níž lékaři zavedli výztuž
= stent. Unikátnost léčby spočívá v tom,
že zatímco všechny dosud používané
stenty jsou kovové a zůstávají v tepně po
celou dobu života pacienta, nový stent je
vyroben ze speciálního materiálu, který se
po splnění své funkce vstřebá. V ošetřené
tepně po dvou letech nezůstane žádné nepotřebné cizí těleso. Třinecké Kardiocentrum bylo vybráno jako první k zavedení
této léčby v České republice. Listopadový
zákrok předznamenal další zcela zásadní
kvalitativní změnu v oblasti katetrizačních
koronárních intervencí.
Petr Krzywoň je sedmapadesátiletý muž
a v péči kardiologů je už víc než tři desítky
let, neboť už od mládí bojuje s vysokým
krevním tlakem. Asi před dvěma měsíci se
k zdravotním potížím přidala také píchavá
bolest na hrudníku. „Ještě donedávna bylo
vše v pořádku. Ale asi před dvěma měsíci
se při jakékoliv sportovní zátěži nebo jen
při chůzi po schodech začalo mé srdce
bolestivě ozývat a tak jsem vyhledal pomoc
lékaře,“ vypráví sedmapadesátiletý Petr
Krzywoň, který pracoval víc než 20 let
jako šéf záchranářů na šachtě. Lékaři ho
vyšetřili a zjistili, že má značně zúženou
tepnu a pokud se nebude léčit, hrozí mu
zcela reálně srdeční infarkt. Proto ani minutu neváhal a souhlasil s podstoupením
angioplastiky (roztažení a zprůchodnění
postižené tepny), která nejenže sníží riziko
vzniku infarktu, ale také odstraní srdeční
potíže, se kterými se musel doposud
potýkat.
Na tom by dosud nebylo nic výjimečného, kdyby ovšem Petr Krzywoň nebyl prvním pacientem v České republice, kterému
lékaři při zákroku implantovali takzvaný
biodegradabilní (biologicky rozpustitelný)
stent. „U pacienta jsme provedli klasický
zákrok spočívající v roztažení postiženého
místa věnčité tepny balónkovým katétrem,
tedy cévkou, na jejímž konci je miniatur-
ní roztažitelný balónek. Následně jsme
implantovali stent, který slouží jako výztuž
a udržuje požadovaný průsvit balónku
a zabraňuje jeho splasknutí. Doposud
stenty v těle pacientů zůstávaly do konce
života. Unikátnost dnešního zákroku
spočívá v tom, že zatímco všechny dosud
používané stenty jsou kovové a zůstávají
v tepně po celou dobu života pacienta,
nový stent je vyroben ze speciálního
materiálu, který se po splnění své funkce
vstřebá. V ošetřené tepně po dvou letech
nezůstane žádné nepotřebné cizí těleso.
Třinecké Kardiocentrum bylo vybráno
jako první k zavedení této léčby v České
republice,“ vysvětluje vedoucí kardiocentra
MUDr. Marian Branný.
Angioplastiku provedl poprvé v roce
1977 v Curychu Švýcar Andreas Grüntzig
s použitím pomůcek, které si vyrobil sám
Pacient Petr Krzywoň
doma v kuchyni. Obrovský nástup kardiovaskulární chirurgie v oblasti koronárních
tepen nastal v 80. letech. Mezníkem se stal
rok 1984, kdy byl při zákroku poprvé použit kovový stent. Do té doby se prováděly
zákroky bez implantace stentů (kovové
výztuže), balónky proto občas praskly,
tepna se zúžila, v důsledku čehož pacient
dostal okamžitě infarkt. Kovové stenty
se v koronární angioplastice používají
doposud, nicméně při současném způsobu
léčby zůstávají trvale v koronární tepně.
„Přítomnost stentu je pozitivní v prvním
půlroce po implantaci, kdy splní svoji
funkci. V dalším období už není potřeba,
naopak kov brání pozitivní remodelaci
tepny a zatěžuje nemocného pozdními
komplikacemi a limitacemi. Pro některé
pacienty je problémem i samotná definitivní přítomnost cizího tělesa v jejich těle,“
vysvětluje primář Marian Branný s tím, že
včerejší zákrok předznamenal další zcela
zásadní kvalitativní změnu v oblasti katetrizačních koronárních intervencí.
„Po zákroku se cítím dobře. Trošku mě
bolí tříslo, ale myslím, že to bude dobré.
Zákrok sám o sobě bolestivý nebyl, nic
jsem necítil. A ač se tady o mě starají
perfektně, musím přiznat, že už se těším
domů,“ dodal sympatický pacient.
Kardioden přilákal do Třince
stovky lékařů a sester
NA 14. ROČNÍKU VÝZNAMNÉ KONFERENCE V PROGRAMU NECHYBĚLY ŽIVÉ OPERACE PŘÍMO Z OPERAČNÍCH SÁLŮ.
O
blíbenou vzdělávací akci s názvem
Kardioden uspořádá 14. listopadu v třineckém kulturním domě
Trisia již počtrnácté Nemocnice Podlesí.
Na konferenci, která je věnována problematice kardiovaskulárních onemocnění
z pohledu lékařů a sester, dorazilo přes 700
účastníků z celé České republiky.
Konference Kardioden se nesla v duchu
tří hlavních témat, kterými byly revaskularizace myokardu, léčebné strategie v prevenci cévní mozkové příhody a katétrová
léčba chlopenních vad. „Revaskularizace
myokardu patří mezi nejčastěji prováděné
výkony. Cílem operace je obnovit dostatečné zásobení postižené části srdečního svalu
okysličenou krví a předejít tak vzniku
infarktu myokardu nebo alespoň minimalizovat toto riziko. V rámci přednášek
pozvaní specialisté informovali o svých
zkušenostech a nových trendech spojených
s tímto zákrokem,“ řekl vedoucí lékař Kardiocentra MUDr. Marian Branny.
Ani na 14. ročníku konference v programu nechyběly živé operace přímo
z operačních sálů. Účastníci konference
například mohli být svědky první implantace biodegradabilního stentu do věnčité
tepny v České republice. „Třinecké Kardiocentrum bylo vybráno jako první k zavedení této léčby v České republice,“ doplnil
MUDr. Branny.
Ve druhém přednáškovém bloku byly
představeny nové léky a nové katetrizační
metody v prevenci cévní mozkové příhody.
V třetím bloku se pak lékaři a sestry
věnovali možnostem šetrné, nechirurgické
léčby chlopenních srdečních vad.
Kardioden je výjimečný svým zaměřením a spektrem účastníků. Jedná se
o postgraduální vzdělávací akci, jejímž
úkolem je seznamovat lékaře se správnými medicínskými postupy, představovat
nové metody léčby srdečních onemocnění,
posílit spolupráci mezi Kardiocentrem
a odesílajícími lékaři.
Lékařská sekce je určena kardiologům,
internistům, praktickým lékařům a mladým lékařům v přípravě na specializační
zkoušku z kardiologie a interny. V sekci
středně zdravotnických pracovníků jsou
sestry z kardiologických i kardiochirurgických oddělení, intenzivní péče nebo
standardních interních oddělení.
„Smyslem konference je, aby všichni účastníci tvořili jeden tým, který se
společně stará o tytéž pacienty. Proto se
snažíme dosáhnout obdobného náhledu
na danou problematiku u všech odborníků
účastnících se na léčbě těchto nemocných,
tak, aby všichni měli jednotné znalosti,
jednotné způsoby vyšetřování pacientů,
jednotnou strategii léčby a stejný způsob
následného sledování pacientů po provedené léčbě,“ dodal ředitel Nemocnice Podlesí
MUDr. Karel Lukeš.
NEMOCNICE
Text: Bc. Radka Baková, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Petra Uvírová
25
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Žloutenka může skončit i smrtí
PŘÍZNAKY AKUTNÍHO ZÁNĚTU JATER MOHOU NEJPRVE PŘIPOMÍNAT CHŘIPKU  LIDÉ MOHOU MÍT ZVÝŠENOU TEPLOTU, BOLEST
SVALŮ A KLOUBŮ, NEVOLNOSTI, ZVRACENÍ I NECHUTENSTVÍ.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
bolest břicha provázenou průjmy. Ne
každý zánět jater ale zbarví nemocného
do žluta. Někdy se nemusí objevit vůbec.
Žluté zbarvení kůže také nemusí vůbec
souviset se zánětem jater. Kromě jiného
může jít o příznak onemocnění žlučníku
nebo žlučových cest.
MUDr. Zdeněk Prokeš
NEMOCNICE
T
26
řicetiletý muž z Olomoucka už nikdy
nezjistí, od koho se nakazil žloutenkou. Zpětně si uvědomil, že se u něj
příznaky nemoci objevovaly postupně. Začal být stále více unavený a zesláblý. Trpěl
nevolnostmi a ztratil obvyklou chuť k jídlu.
Měl také potíže s trávením. Někdy ho
svědila kůže a objevila se mu na ní zvláštní
vyrážka. Lékařka, kterou navštívil, ho
prohlédla, vyzpovídala a poslala na jaterní
testy. Vyšetřením se zjistila chronická
žloutenka typu C. Půl roku musel užívat
léky potlačující množení viru a jednou týdně si píchal injekci interferonu alfa s protivirovými účinky. Poté se musel několik
měsíců šetřit a dodržovat dietní omezení.
Muž měl ale štěstí, protože u značné části
nemocných přejde nemoc do fáze cirhózy,
případně karcinomu jater. Navíc protivirová terapie vždy nezabere, když účinnost je
maximálně 50 procent.
Většina lidí má žloutenku zafixovanou
jako nemoc špinavých rukou a bere ji
jako banální záležitost. Zatímco nakazit
se člověk může během okamžiku, léčba je
časově náročná, komplikovaná, nákladná a nepříjemná. „Žloutenka je zákeřná
nemoc, která může nezvratně poškodit
zdraví a v některých případech i skončit
smrtí, záleží na typu,“ říká MUDr. Zdeněk
Prokeš, primář infekčního oddělení prostějovské nemocnice.
Hepatitida je obecné označení pro
zánětlivé onemocnění jater. Často se
v hovorové řeči tento termín zaměňuje
slovem žloutenka. Žloutenka je však pouze
lidový název pro příznaky charakteristické
žlutavým zbarvením kůže, očního bělma
a ztmavnutím moči, které se objevuje pouze u některých nemocných. „Proto někdy
potencionální pacienti netuší, že zápolí
se zákeřnou nemocí,“ vysvětluje primář
Prokeš.
Příznaky akutního zánětu jater mohou
nejprve připomínat chřipku – lidé mohou
mít zvýšenou teplotu, bolest svalů a kloubů, nevolnosti, zvracení i nechutenství.
Pacienti si někdy stěžují na neurčitou
PĚT TYPŮ HEPATIDIDY
Hepatitida neboli zánět jater se na světě
vyskytuje v pěti typech, které se označují
písmeny A až E. V České republice jsou
nejrozšířenější první tři, přičemž typ A a C
nejvíce. Relativně nejméně nebezpečná
je hepatitida typu A, známá jako nemoc
špinavých rukou, protože vir v tomto případě vstupuje do těla trávicím ústrojím. Je
nebezpečná především tím, že se rychle šíří
mezi lidmi. Tento typ nepřechází do chronického stádia a je tedy nejlépe léčitelný.
Právě s tímto typem hepatitidy má velké
zkušenosti infekční oddělení prostějovské nemocnice, kde jsou každoročně
hospitalizovány desítky dětí i dospělých
osob. „Léčba žloutenky A je dlouhodobá
a náročná. Délka pobytu záleží na průběhu
onemocnění, řádově se však jedná o dva
týdny. Nemoc se léčí dietou s omezením
tuků, klidem na lůžku, infusní terapií, léky
povzbuzujícími jaterní činnost,“ uvádí
MUDr. Zdeněk Prokeš s tím, že nemocného po několikatýdenní hospitalizaci čeká
několikaměsíční zotavování s opakovanými vyšetřeními krve, přerušení sportovních a někdy i profesních aktivit.
Žloutenky typu B a C jsou také velmi
rozšířené. Celosvětově trpí jednou z nich
každý dvanáctý člověk. Hepatitida typu
B i C je přenosná krví, nejohroženější
skupinou jsou uživatelé drog, lidé s tetováním nebo piercingem a promiskuitní lidé.
„Typy B a C představují opravdový zdravotnický problém, protože poměrně často
přecházejí do chronické fáze. Chronická
hepatitida může vyvolat závažná, život
ohrožující poškození jater, jaterní cirhózu
a rakovinu jater. I ti, kdo se nemoci zbaví,
musejí počítat s dlouhodobým lékařským
sledováním, jež zahrnuje opakované krevní odběry,“ varuje primář.
Viry způsobující žloutenku typu A, B i C
se vyskytují celosvětově. Každý typ onemocnění je však různý – liší se od sebe způsobem přenosu virů, příznaky, průběhem
i následky. V některých případech může mít
infekční žloutenka v akutním stádiu mírný,
až bezpříznakový průběh, v jiných může být
toto onemocnění smrtelné.
V poslední době v České republice vzrůstá i počet onemocnění virovou hepatitidou
E, která přestala být jen importovaným onemocněním z tropů a subtropů. „Můžeme ji
dostat z nedostatečně tepelně upraveného
vepřového masa a divoké zvěře – například
z jater jelenů či kanců. Přenos je stejný jako
u virové hepatitidy A,“ sdělil MUDr. Prokeš.
Hepatitida typu D je spíše exotická.
Vyskytuje se především v rozvojovém
světě a do České republiky ji velmi vzácně
zavlečou cizinci. Vyskytuje se v organismu souběžně s hepatitidou B, bez ní není
infekce možná.
PROTI HEPATITIDĚ A, B LZE OČKOVAT
Každoročně na infekční hepatitidy a jejich
následky umírá na celém světě téměř
jeden milión lidí. Přitom není tak těžké se
jim bránit. Proti hepatitidě typu A a B se
můžete nechat očkovat. V současné době
je u dětí očkování na virovou hepatitidu B
povinné, a to jako součást očkovacího ka-
lendáře. Proti ostatním typům hepatitidy
tato ochrana zatím přímo neexistuje.
„Základní vakcinace u VHB (Virová hepatitida B) probíhá ve třech dávkách s tím,
že druhá dávka se podává měsíc po první
a třetí po dalších pěti měsících. Pak budete
chráněni na zbytek života. U dospělých je
možné očkovací proces zvládnout i rychleji. Druhou dávku vám lékař píchne týden
po první, třetí za dalších čtrnáct dní. V takovém případě je k dlouhodobé ochraně
doporučována ještě čtvrtá – posilovací –
dávka, a to po roce. Hepatitida A se očkuje
ve dvou dávkách s odstupem šesti měsíců
až jednoho roku,“ uzavírá primář Prokeš.
Dětem i rodičům poradí s atopickým
ekzémem v novém edukačním centru
V NOVÉM CENTRU SE RODIČE SPOLEČNĚ S DĚTMI NAUČÍ, JAK PEČOVAT O KŮŽI, ABY POTÍŽE CO NEJVÍC POLEVILY.
D
ětí s atopickým ekzémem rok od
roku přibývá. Jejich rodiče často
hledají cesty a prostředky, jak jim
od svědivé nemoci ulevit. Nově se mohou
poradit ve speciálním edukačním centru,
které vzniklo v Nemocnici Prostějov.
„Neškrabej se!“ „Namazal ses?“ Tyto dvě
věty slýchají děti s atopickým ekzémem
od rodičů snad nejčastěji. Jenže nechat
na pokoji svědivou vyrážku, která každý
rok trápí víc a víc lidí, vyžaduje velkou
vůli. Anebo správnou radu. Minimálně to poslední chtějí dětem a rodičům
poskytnout zdravotníci v nově otevřeném
edukačním centru pro atopické děti v pro-
stějovské nemocnici. Nové centrum začalo
fungovat v listopadu a lékaři v něm učí
atopické děti i jejich rodiče rozeznávat, jak
tělo na ekzém reaguje, co nemoc zhoršuje, čemu se vyhnout, aby se nerozvinula
a jak pečovat o kůži, aby obtíže co nejvíce
polevily. „Rodiče se naučí, jak předcházet
vlivům, které zhoršují atopický ekzém,
a jak dítě ošetřovat,“ vysvětluje primářka
kožního oddělení MUDr. Marcela Rozkošová s tím, že kurzy, školení a přednášky
budou určeny také pro zdravotní sestry,
které se problematikou atopického ekzému
dlouhodobě zabývají.
Podle primářky je atopický ekzém
velmi časté chronické onemocnění, které
je spojeno se svěděním a suchostí kůže.
Nemoc zatěžuje pacienta i jeho rodinu.
„Naše kožní ambulance úzce spolupracuje
s dětskou alergologickou a pediatrickou
ambulancí, hlavně proto, že u více než šedesáti procent pacientů se atopický ekzém
objevil před dovršením deseti let věku,“
doplňuje primářka.
Nabídka kurzů je určena pro zájemce
z celého Olomouckého kraje a v případě
zájmu i z celé České republiky. Zájemci
se mohou dotazovat na telefonním čísle
582 315 239. Kurzy budou určeny všem
rodinám s atopickým dítětem. Stejně tak
budou vždy nabídnuty rodinám s nově
zjištěným atopickým ekzémem. „Kurzy
budou probíhat dvakrát až třikrát do roka.
Budou se skládat z přednášek, diskuzí
a řešení modelových situací. Asi nejvíce
však účastníci ocení možnost vyměnit si
vzájemné zkušenosti s ostatními rodiči,
které mají dítě s atopickým ekzémem,“
přibližuje náplň kurzů primářka.
Počet lidí, které trápí atopický ekzém, se
za posledních deset let zdvojnásobil. Obtíž
často začíná v kojeneckém věku, ale ani
pozdější objevení choroby není vzácností.
Kůže je poseta pupínky, šupinatí se a silně
svědí. Pokud mají atopický ekzém oba
rodiče, je pravděpodobnost až 70 procent,
že jím bude trpět i jejich potomek.
NEMOCNICE
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: archiv nemocnice
27
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Přerovská nemocnice se pustila
do kompletní rekonstrukce
pavilonu operačních oborů
ZMODERNIZUJE SE VŠECH PĚT PATER PAVILONU. ZMĚN DOZNÁ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ UROLOGIE, TRAUMATOLOGIE, ORTOPEDIE
A CHIRURGIE, NA ZÁVĚR PAK BUDE CELÁ BUDOVA ZATEPLENA A DOSTANE NOVOU FASÁDU.
Text: Ing. Hana Szotkowská
NEMOCNICE
P
28
řerovská nemocnice se loni v listopadu pustila do kompletní rekonstrukce pavilonu operačních oborů.
Na jaře 2012 v pavilonu slavnostně otevřela
její zmodernizovaný ambulantní trakt,
teď se pustila do přestavby lůžkových
oddělení. Nové a moderní prostředí ocení
pacienti letos v létě, do kdy rekonstrukce
potrvá. Přijde celkem na 76 miliónů korun.
Převážná část nákladů bude hrazena Regionálním operačním programem Střední
Morava a Olomouckým krajem, devět
miliónů korun pak poskytne společnost
Středomoravská nemocniční z vlastních
zdrojů.
„Jedná se o kompletní rekonstrukci
budovy operačních oborů. Postupně
zmodernizujeme všech pět pater. Změn
dozná lůžkové oddělení urologie, traumatologie, ortopedie a chirurgie, na závěr
pak bude celá budova zateplena a dostane
novou fasádu,“ prozrazuje hlavní správce
Středomoravské nemocniční Ing. Pavel
Gottwald. Jednotlivá patra se postupně
změní k nepoznání. Všechny pokoje budou
nově vybaveny klimatizací a sociálním zázemím. Dojde také k dispozičním změnám
a vybudování většího počtu nadstandardních pokojů, neboť o ně pacienti projevují
stále větší zájem.
Jednotlivá oddělení budou muset být
kvůli stavebním pracím přemístěna.
Provoz ambulancí zůstane po celou dobu
přestavby zachován beze změn. „V průběhu prací budou jednotlivá oddělení stěhována v rámci pavilonu. Výjimkou bude
oddělení chirurgie, které bude po dobu
modernizace pavilonu umístěno v budově bývalého kožního oddělení uprostřed
areálu nemocnice,“ dodává hlavní správce
s tím, že všechny přesuny oddělení budou
dobře a viditelně značeny pro snadnou
orientaci pacientů i návštěvníků pavilonu
operačních oborů.
K rekonstrukci pavilonu operačních
oborů přistoupila přerovská nemocnice částečně už předloni, kdy se pustila
do kompletní přestavby ambulantního
traktu, který slavnostně otevřela loni
na jaře. Přestavěny byly ambulance
urologie, ortopedie a ORL (ušní-nosní-krční), které se nacházejí v přízemí
pavilonu. V urologické ambulantní části
byla vytvořena čekárna, dvě ambulance,
urodynamická vyšetřovna, sesterna a zákrokový sálek. Ortopedická ambulantní
část má dvě nové ambulance, sesternu,
sádrovnu, ultrazvukovou ambulanci,
čekárnu pro pacienty a dětskou čekárnu
se samostatným sociálním zařízením.
Stavební úpravy daly vzniknout také
novému vstupnímu prostoru s recepcí, určenou k registraci ambulantních pacientů
zmíněných odborností. Byla vybudována
nová sociální zařízení pro pacienty a nové
zázemí personálu. Dispozičních změn
se dočkala také přípravna radiofarmak
v oddělení nukleární medicíny s moderní
klimatizací.
„Rekonstrukcí pavilonu operačních
oborů chceme dosáhnout takového stavu,
aby dispoziční řešení, kvalitní vybavení i zázemí pro pacienty a zdravotníky
podporovalo vysokou úroveň poskytované
zdravotní péče. Chceme dělat dobrou
a poctivou medicínu a poskytovat ji v zájmu našich pacientů – a to vše v kulturním, bezpečném a logicky uspořádaném
prostředí,“ uzavírá ředitel Středomoravské
nemocniční Ing. Tomáš Uvízl.
Významného ortopedického
kongresu se v Olomouci
zúčastnilo přes 400 odborníků
AKCI PRO LÉKAŘE POŘÁDALA PŘEROVSKÁ NEMOCNICE S FAKULTNÍ NEMOCNICÍ OLOMOUC.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Martin Hřebavka
N
a jeden z nejvýznamnějších
ortopedických kongresů se sjelo
do Olomouce přes 400 lékařů
nejen z České republiky, ale i ze Slovenska.
Dvoudenní akce – sedmý ročník Moravských dnů ortopedie a úrazové chirurgie
– se konala v prosinci 2012 v hotelu NH
Olomouc Congress. Pestrý program zahrnoval desítky přednášek, na kterých byla
ústředním tématem problematika úrazů
a ortopedické problematiky kyčle a pánve.
Akci pro lékaře pořádala přerovská nemocnice s Fakultní nemocnicí Olomouc.
„Na této akci jsou nejlepší odborníci v té
které dané problematice a otevřeně mluví
o problémech kolem léčení pacientů, o nových informacích a vědomostech ze světa,
tak jak je sami poznali na své praxi. A takovéto praktické poznání, kontakt s realitou je velice důležitý pro reálnou praxi,
pro léčení," řekl primář ortopedického
oddělení přerovské nemocnice MUDr. Jiří
Selucký, který kongres již několik let
organizuje společně s doc. MUDr. Igorem
Čižmářem, Ph.D., z traumatologie FN
Olomouc a doc. MUDr. Jiřím Gallem,
Ph.D., přednostou ortopedické kliniky FN
Olomouc.
Slavnostního zahájení kongresu se
zúčastnili děkan lékařské fakulty Olomouc
poznatky jak vhodně léčit úrazy pánve
a problémy s tím spojené. Dalšími nosnými
tématy byla problematika kloubních
náhrad v poúrazovém terénu, infekce kyčelního kloubu a jejich řešení a také třeba
nově začínající artroskopie kyčlí,“ dodal
primář Selucký.
Kongresu se zúčastnili jako přednášející nejen ortopedi a traumatologové, ale
i sportovní a rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti a rentgenologové. Jednotlivé sekce
řídily významné osobnosti jednotlivých
odborností. Mezi přednášejícími byli
například čerstvě jmenovaný profesor
doc. MUDr. David Jahoda, CSc. z 1. ortopedické kliniky Motol Praha nebo
MUDr. Jaroslav Šrám z Traumatologicko-orthopedického centra KN Liberec.
Na financování největšího ortopedicko-traumatologického kongresu na Moravě se
výrazně podílela skupina AGEL. Dceřiná
firma skupiny MARTEK MEDICAL
na kongresu prezentovala své produkty
v největším stánku.
NEMOCNICE
zleva: doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.,
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Ing. Tomáš Uvízl,
MUDr. Adolf Gryga, CSc., a doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., ředitel
FN Olomouc doc. MUDr. Roman Havlík,
Ph.D., ředitel Středomoravské nemocniční
Ing. Tomáš Uvízl, členové lékařské rady
AGELu – primář ortopedie Šumperské
nemocnice MUDr. Zdeněk Štěpán a primář chirurgie prostějovské nemocnice
MUDr. Adolf Gryga, CSc.
První den kongresu probíhaly odborné
přednášky, jejichž cílem bylo dát podklad
k dalším diskuzím v kuloárech a byly zároveň „odrazovým můstkem" pro detailnější
rozbor problematiky v diskuzích
fórech. „Druhý den byl program cílen
více do hloubky, na praktické aspekty,
na situace, nad kterými v běžné praxi často
váháme, protože nemají jednoznačné,
jasné řešení,“ uvádí MUDr. Selucký s tím,
že program druhého dne byl sestaven tak,
že paralelně běžely dvě diskuzní skupiny,
jejichž moderátoři aktivně komunikovali
s účastníky na předem nastolené otázky
uvedené v programu kongresu.
„Lékaři si z kongresu odnesli nejnovější
29
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Co jste o alkoholu možná nevěděli
TŘES RUKOU, PORUCHA ROVNOVÁHY, HALUCINACE, ALE I MNOHEM ZÁVAŽNĚJŠÍ NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE
ZPŮSOBIT NADMĚRNÉ PITÍ ALKOHOLU.
Text a foto: Bc. Radka Baková
ní jedince. S chronickým alkoholismem
se často pojí i nedostatečná výživa, která
zahrnuje i nedostatek vitamínů důležitých
pro správné fungování nervové soustavy,“
doplňuje neuroložka Lenka Homolová.
MUDr. Lenka Homolová
A
NEMOCNICE
lkohol, alkoholismus, alkoholik.
Pojem, který zná každý už od dětství. Člověk si zvykl využívat alkohol jako lehkou cestu pro obveselení sebe
i okolí nebo jako prostředek pro ulehčení
a zapomnění na strasti života. Málokdo si
ale uvědomuje, jak strašlivé následky pro
zdraví může přemíra alkoholu způsobit.
V neurologické ambulanci Nemocnice
Šternberk se s pacienty, kteří v různé míře
trpí následky alkoholismu, setkávají denně.
30
KONZUMENT, PIJAN NEBO
ALKOHOLIK?
Účinky alkoholu na lidský organismus
jsou mnohočetné. V malých dávkách
alkohol navozuje pocit duševní euforie. „V současné době existují již studie
o prospěšném pití alkoholu, které snižuje
riziko kardiovaskulárních onemocnění.
Tato dávka alkoholu je zhruba 20 gramů
na den, což pro představu odpovídá asi půl
litru 12°piva nebo skleničce vína. Pokud
je ale alkohol konzumován pravidelně,
a to v množství přesahujícím tuto dávku,
poškozuje po určité době řadu orgánů
a jejich funkcí, centrální i periferní nervový systém nevyjímaje. Neznamená to,
že každý, kdo pije více, musí onemocnět
nebo mít problémy. Znamená to však,
že každý kdo pije více, nějaké problémy
riskuje,“ varuje MUDr. Lenka Homolová
z neurologické ambulance Nemocnice
Šternberk. Toto ohrožení se týká především chronických alkoholiků. „Chronický
alkoholismus je definován jako opakovaný
nadměrný příjem alkoholu, který narušuje
zdraví, osobní vztahy a pracovní uplatně-
ZAČÍNÁ TO TŘESY RUKOU
Prvním příznakem, že není vše v pořádku, jsou třesy, a to obzvláště rukou. Třesy
obvykle ustupují po vypití alkoholu, avšak
celkový stav nemocného se tak jen zhoršuje.
Piják navíc nabývá mylného přesvědčení, že
má alkohol na jeho stav blahodárný účinek.
Nejčastější neurologickou komplikací
chronického alkoholismu je polyneuropatie,
při které si pacienti stěžují obvykle na bolesti, mravenčení, sníženou citlivost na chodidlech, ale i na poruchy hybnosti končetin.
„Jedná se o rozptýlené postižení periferních
nervů, které vzniká působením přímého
toxického vlivu alkoholu na periferní nervy.
Mezi další příčiny se řadí nedostatečná
výživa a nedostatečný příjem vitamínů,
především pak vitamínu B1. Při onemocnění bývají postiženy především dlouhé nervy
na dolních končetinách,“ popisuje lékařka
s tím, že s postupem rozvoje nemoci má jedinec méně citlivé plosky nohou. Postižený
má pocit, že chodí po mechu nebo po gumové podložce. V další fázi nemoci svalstvo
dolních končetin atrofuje, nohy ztrácí sílu,
hubnou, dochází k otokům nohou, nehty
jsou více lomivé a mohou se objevit i vředy.
Na vrub postižení citlivosti je často zhoršena i rovnováha.
MOZEČKOVÁ DEGENERACE
Porucha rovnováhy však může být také
projevem mozečkové degenerace, která je
způsobena zánikem mozečkových buněk.
Mozeček neboli malý mozek je součástí
nervové soustavy a podílí se na udržování
rovnováhy. Na jeho degeneraci se podílí
kromě přímého toxického vlivu etanolu
i nedostatek vitamínu B1. Vývoj onemocnění bývá skokovitý a nemá souvislost
s tím, jak intenzivně člověk pije. „U tohoto onemocnění je možné zdravotní stav
stabilizovat pomocí abstinence a adekvátní
výživy, ústup klinických projevů však bývá
minimální,“ doplňuje Lenka Homolová.
„Alkoholik není ten, kdo
snese deset piv a vypije šest,
ale ten kdo snese šest piv,
ale vypije deset“
T.G.Masaryk
Dalšími neurologickými komplikacemi
jsou například alkoholická demence z odumírání mozkových buněk, projevující se
zhoršením poznávacích funkcí.
EPILEPSIE A DALŠÍ HROZBY
Mezi nejzávažnější, v krajních případech až
život ohrožující, komplikace patří epilepsie.
Alkohol totiž může vyvolat záchvaty také
u lidí, kteří epileptiky nejsou, a to nejčastěji
12 až 24 hodin po jeho poslední konzumaci. „Na epileptický záchvat může navázat
delirium tremens, což je nejtěžší stav abstinenčního syndromu projevující se třesem,
psychomotorickým neklidem, zrakovými
halucinacemi, pocením a dalšími vegetativními příznaky. Takovéto nemocné je pak
nutné hospitalizovat dočasně na jednotce
intenzivní péče, protože kromě uvedených
projevů hrozí i závažný rozvrat vnitřního
prostředí a poruchy oběhových funkcí,“
vysvětluje lékařka Lenka Homolová.
S epileptickým záchvatem byl zhruba
před dvěma lety do neurologické ambulance
přivezen muž ze Šternberka. Počítačová
tomografie mozku vyloučila organickou
příčinu záchvatu, v laboratorních odběrech však lékaři rozeznali poškození jater
a dlouhodobé pravidelné požívání alkoholu.
„Na cílený dotaz se nám pacient přiznal,
že pije,“ vzpomíná Lenka Homolová, která
při následné lékařské prohlídce u pacienta
diagnostikovala také sníženou citlivost dolních končetin, a doplňuje: „Pacientovi jsme
vysvětlili, jak je pro jeho zdraví důležité,
aby začal abstinovat. V následujícím roce
se u něj však epileptický záchvat několikrát
opakoval a byl na něm znát také sociální
úpadek. Muž byl v naší nemocnici několikrát ošetřován v podnapilém stavu. Kvůli
epilepsii jsme provedli podrobnější vyšetření mozku, která však neodhalila žádnou
organickou příčinu.“ Zdravotní stav muže
se nadále zhoršoval, pro rozvrat vnitřního
prostředí musel být také hospitalizován
na interním oddělení, kde se v rámci abstinence rozvinul další epileptický záchvat.
Muž musel být hospitalizován na jednotce
intenzivní péče, kde se již jeho stav lékařům
podařilo zvládnout a stabilizovat. Pacient
však při abstinenci začal jevit známky deliria, byl výrazně neklidný, agresivní, vulgární, slovně napadl personál, měl halucinace
a musel tedy být tlumen léky.
Po několika dnech sledování byl již
pacient klidnější a orientovaný. „Při neurologickém vyšetření jsme zjistili kromě
zhoršující se polyneuropatie dolních
končetin i mozečkovou symptomatiku.
Pacient nebyl schopen sám stát nebo chodit, protože neudržel stabilitu,“ popisuje
následky alkoholismu u muže lékařka.
Pacientovi byla navržena odvykací léčba
v psychiatrické léčebně, které se nakonec
podrobil, dnes dochází muž do neurologické ambulance již jako abstinent. Od poslední hospitalizace uplynul více než rok
a epileptický záchvat se u něj neopakoval,
hybnost i stabilita při chůzi se zlepšila,
avšak známky polyneuropatie přetrvaly,
ale naštěstí se již více neprohloubily.
POSTIŽENÍ SVALŮ
Alkohol sám o sobě není toxickou látkou,
zdravotní problémy způsobuje až rozkladný produkt alkoholu. Pokud způsobí
postižení svalového aparátu, jedná se
o tzv. alkoholickou myopatii. Ta se může
projevit až u třetiny alkoholiků. U akutního stavu opilosti se rychle rozvíjí svalové
bolesti a slabost. Při chronickém průběhu
se svalová síla zhoršuje pozvolna, většinou
ji provází i zmenšení objemu svalů, a to
zejména na pažích a stehnech. Protože se
zřídkakdy objevují bolesti svalů, onemocnění může probíhat dlouho nepozorovaně
a může vyústit až v invaliditu.
Mezi méně častá avšak závažná onemocnění pojící se s přílišnou konzumací alkoholu patří centrální pontinní myelinolýza.
U tohoto onemocnění dochází k poškození
mozkového kmene. Choroba vzniká častěji
u starších alkoholiků, kteří již trpí žaludeční či jaterní poruchou. Vzniká převážně
při rozvratu vnitřního prostředí nebo jeho
rychlé úpravě. U jedince dochází k poruše polykání a řeči, je přítomno ochrnutí
končetin, mimických svalů i okohybných
svalů. Všechny příznaky však nemusí
být vždy vyjádřeny úplně. V konečné fázi
onemocnění může jedinec upadnout až
do bezvědomí, přičemž následuje smrt
z důvodu selhání centrální regulace srdeční a dechové činnosti.
„Neurologické komplikace způsobené
nadměrným pitím alkoholu by vydaly
na rozsáhlou publikaci. Lidé by si to proto
měli při každém přiťuknutí uvědomit,“
apeluje na závěr MUDr. Lenka Homolová.
Šternberská nemocnice hledá ke svým
pacientům dobrovolníky
DOBROVOLNÍKEM MŮŽE BÝT KAŽDÝ, KOMU JE VÍC NEŽ 18 LET A MÁ ČISTÝ TRESTNÍ REJSTŘÍK A KDO ZÁROVEŇ CHCE ZE SVÉ
DOBRÉ VŮLE VE SVÉM VOLNÉM ČASE A BEZ NÁROKU NA FINANČNÍ ODMĚNU VYKONÁVAT ČINNOST VE PROSPĚCH JINÝCH LIDÍ.
N
emocnice Šternberk spustila dobrovolnický program a hledá do něj
zájemce. Úkolem dobrovolníků
bude zpříjemnit dlouhodobě hospitalizovaným pacientům jejich pobyt v nemocnici. Nemocnice bude ráda za každého zájemce, který se rozhodne využít svůj volný
čas k prospěchu nemocných pacientů.
„Být dobrovolníkem znamená být tu pro
druhé. Hledáme dobrovolníky, které baví
práce s lidmi, mají chuť pomáhat a chtějí
navíc získat nové zkušenosti a přátele.
Hlavní náplní práce dobrovolníků bude
zpříjemnit volný čas pacientů, povídat
si s nimi, číst knihy a noviny, hrát stolní
hry nebo je doprovázet na procházky,“
říká vrchní sestra léčebny dlouhodobě
nemocných Mgr. Andrea Vacová s tím, že
dobrovolníci mohou samozřejmě přijít také
sami s vlastním nápadem, jak zpestřit čas
dlouhodobě hospitalizovaným pacientům.
Cílem dobrovolnické služby v nemocnici je zlepšovat psychosociální podmínky pacientů. Nejedná se však o žádnou
terapii, ale o přátelskou návštěvu lidí, kteří
dobrovolně navštěvují nemocné. Díky
pravidelným návštěvám pomohou dobrovolníci pacientům čelit nejen nepříjemným
pocitům spojeným s nemocí, ale také
změně odlišného životního rytmu vyplývajícího z chodu nemocnice. „Dobrovolníci
přináší sociální a lidský kontakt, pomoc
při překonávání sociálních a technických
bariér a samozřejmě zpříjemňují pobyt
pacientům po celou dobu jejich hospita-
lizace. Dobrovolnická činnost však není
jen přínosem pro pacienty, ale obohacuje
i dobrovolníky samotné. Získají totiž jiný
pohled na svět a často mění svůj žebříček
hodnot,“ doplnila vrchní sestra ze šternberské nemocnice.
Dobrovolníkem může být každý,
komu je víc než 18 let a má čistý trestní
rejstřík a kdo zároveň chce ze své dobré
vůle ve svém volném čase a bez nároku
na finanční odměnu vykonávat činnost
ve prospěch jiných lidí. Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit na telefonním
čísle 587 800 280 nebo na email andrea.
[email protected] Od zájemců je očekáván zralý přístup k životu, ochota pomoci
a příležitost věnovat hodinu a více týdně
svého času nemocným.
Dobrovolnický program spouštějí také
ostatní nemocnice Středomoravské nemocniční. Dobrovolníky ke svým dlouhodobě
hospitalizovaným pacientům hledá taktéž
Nemocnice Prostějov a Nemocnice Přerov.
NEMOCNICE
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: archiv nemocnice
31
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Centrální sterilizace je srdcem
nemocnice
CENTRÁLNÍ STERILIZACE JE ODDĚLENÍ, O KTERÉM ŘADA LAIKŮ NIKDY NESLYŠELA. PRO CHOD NEMOCNICE JE VŠAK
NEPOSTRADATELNÉ.
Text a foto: Bc. Radka Baková
Zleva: Ivana Blažková a Bc. Dagmar Kratochvílová
NEMOCNICE
M
32
ytí a desinfekce veškerých
nástrojů, dokonalé osušení,
balení do vhodného materiálu
– to jsou jen některé aktivity z širokého
spektra úkolů, které má personál centrální
sterilizace na starosti. Centrální sterilizace
Nemocnice Valašské Meziříčí zajišťuje
kompletní předsterilizační přípravu, která
zahrnuje desinfekci, mechanickou očistu,
sušení, setování a balení zdravotnických
prostředků. Na její kvalitě závisí úspěšnost sterilizace. Zajišťuje služby pro čtyři
operační sály, jeden porodní sál, veškerá
lůžková oddělení, ambulance a ambulance
privátních a odborných lékařů a smluvní
firmy z regionu. „Lidé si často mylně myslí,
že sterilizace trvá jen pár minut. Celý
proces předsterilizační přípravy materiálů
ale zabere asi tři hodiny,“ uvádí epidemiologická sestra Bc. Dagmar Kratochvílová
s tím, že během procesu jsou dodržovány
přísné normy.
PROCES STERILIZACE V NĚKOLIKA
KROCÍCH
Jak tedy funguje sterilizace nástrojů
v Nemocnici Valašské Meziříčí? Po operaci
ještě na sále sestřička veškeré pomůc-
ky a nástroje dekontaminuje tím, že je
naloží do desinfekčního roztoku a připraví
na transport na centrální sterilizaci, který
zajišťuje sanitář. „Předsterilizační příprava
začíná v tzv. nečisté zóně tím, že nástroje
se myjí a dezinfikují v myčkách při teplotě
93° Celsia. Někdy nástroje dočišťujeme
ručně nebo v ultrazvukové čističce. Nejobtížněji se čistí dlouhé a duté nástroje,“
vysvětluje Bc. Dagmar Kratochvílová
s tím, že desinfekce je nejdůležitější úkon
v celém procesu.
Vydezinfikované, čisté a suché nástroje
následně personál nasetuje do operačních
sít podle toho, na jaký zákrok nebo operaci
jsou určeny. Jelikož existuje mnoho druhů
nástrojů, a několik desítek typů operačních
sít, vyžaduje setování dobré znalosti instrumentária. Nástroje v operačních sítech
se po kompletaci vloží do sterilizačních
kontejnerů. Jeden takový kontejner váží
i 25 kilogramů. „S takovým břemenem se
někdy obtížně manipuluje, a tak se někdy
stává, že se zaměstnanci při manipulaci,
a to při vytahování sterilního horkého materiálu nechtěně popálí,“ popisuje některá
úskalí staniční sestra centrální sterilizace
Ivana Blažková a doplňuje: „Také nás ně-
kdy mrzí, že náš obor je mezi zdravotníky
často nedoceněný, kolegové si často mylně
myslí, že proces sterilizace je banalita.“
Měsíčně v Nemocnici Valašské Meziříčí
vysterilizují okolo 700 setů, z toho asi 550
sestav tvoří chirurgické instrumentárium,
zbytek pak prádlo, operační pláště a roušky,
které se používají při operaci. Do každého
operačního síta se vkládá chemický test,
který ukáže, zda sterilizace proběhla správně podle nastavených parametrů. Každý
kontejner, který je vkládán do sterilizátoru,
je opatřen procesovým testem, na kterém je
uvedeno datum sterilizace, datum exspirace, druh síta a jméno pracovníka, který síto
setoval. Na konci procesu je instrumentárium vyjmuto na druhé straně sterilizátoru
v tzv. aseptické zóně a připraveno k dalšímu
použití. Na operační sály doručí sterilní materiál sanitář centrální sterilizace.
„Kolegům tedy poskytujeme veškerý servis,
v jiných zdravotnických zařízeních to vůbec
není samozřejmost,“ říká s úsměvem Ivana
Blažková.
TECHNOLOGICKÝ POKROK
„Když si vzpomenu na to, jak jsme před 14
lety začínali, musím se pousmát. Na od-
dělení nebyl nikdo, kdo by se na sterilizaci
specializoval. Centrální sterilizace jako
samostatné oddělení neexistovala. Myčky se
používaly pouze na operačních sálech. Sterilizaci bez sterilizační přípravy zajišťovalo
sterilizační centrum se dvěma starými sterilizátory ručně ovládanými. Ty využívaly
technickou páru, která byla přiváděna z kotelny a tak se stávalo, že po cestě v trubkách
s sebou strhla nečistoty. To se dnes nemůže
stát, protože používáme páru medicinální,
a celý sterilizační proces je automatizován,“
vzpomíná Bc. Dagmar Kratochvílová s tím,
že jednotlivé sterilizační cykly jsou monitorovány. Taktéž i jednotlivé cykly v myčkách
jsou monitorovány a dokumentovány pomocí počítače. Pokud během mycího cyklu
dojde k chybě, počítač chybu zaznamená,
nahlásí a současně odešle email servisní
firmě a staniční sestře.
Oddělení je vybaveno moderním vybavením, které dosahuje hodnoty v miliónech korun. V roce 2003 a 2004 prošlo
oddělení rekonstrukcí, díky které se stalo
uzavřeným oddělením se zcela samostatným provozem nekřížícím se s dalšími
provozy v budově. Centrální sterilizace je
umístěna v suterénu monobloku a s ostatními odděleními komunikuje prostřednictvím výtahů. V roce 2007 prošla valašskomeziříčská centrální sterilizace náročným
auditem Spojené akreditační komise České
republiky a získala tak certifikát kvality
poskytované péče, který před dvěma lety
obhájila. Dlouhodobě se centrální sterilizace zapojuje do programu externího hodnocení kvality a svými výsledky dosahuje
požadovanou úroveň bezpečné sterility,
což je doloženo certifikátem.
Nové pojízdné C rameno pomáhá
při traumatologických operacích
C RAMENO BUDE NEJČASTĚJI VYUŽÍVÁNO K PROVÁDĚNÍ TRAUMATOLOGICKÝCH OPERACÍ, ALE I UROLOGY K DRENÁŽNÍM
ZÁKROKŮM NA MOČOVÝCH CESTÁCH, VYŽADUJÍCÍM RENTGENOLOGICKOU KONTROLU.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv nemocnice
nejčastěji využíváno nejen k provádění
traumatologických operací, které jsou
jednou z priorit nemocnice, ale i urology
k drenážním zákrokům na močových
cestách, vyžadujícím rentgenologickou
kontrolu.
Další výhodou nového přístroje je
snížení dávky záření a zvýšení bezpečnosti
vyšetření, jak pro vyšetřovaného pacienta,
tak i pro zdravotnický personál. Radiační
ochrana zde hraje důležitou roli. Digitální
vybavení přístroje umožňuje další následné úpravy rentgenových snímků a jejich
přenos do vnitřního informačního systému nemocnice. Centraci obrazu usnadňuje i náhledová obrazovka na ovládacím
pultu přístroje. „My, rentgenoví laboranti,
oceňujeme snadnou manipulaci s přístrojem a přehledné nastavení snímkovacích
parametrů pomocí dotykových displejů,“
doplnila vedoucí laborantka RDG oddělení
Miluše Smrčková.
NEMOCNICE
N
emocnice Valašské Meziříčí
uvedla do provozu nový rentgenový přístroj, který je umístěn
na operačních sálech, kde slouží lékařům
při traumatologických, chirurgických
a urologických operacích. Přístroj s výškově nastavitelným otočným ramenem
a zesilovačem rentgenového obrazu s možností zvětšení obrazu umožňuje zobrazit
operační pole v libovolných projekcích
podle potřeby operujících lékařů. Vybavení
slouží k rentgenové navigaci při operacích
zlomenin horních a dolních končetin
a rovněž při některých operacích v oblasti
břicha a při operačních zákrocích na močových cestách.
Moderní C rameno má větší rozlišovací
schopnost než předchozí starší přístroj. To
umožňuje operujícím lékařům přesné zobrazení pohybového aparátu při syntézách
zlomenin od kostí stehenních či bércových
až po drobné články prstů u dětí. „Při
zákrocích lékaři díky „C ramenu“ mohou
sledovat celý průběh operace, například
zavádění fixujícího kovového materiálu,
na monitoru. Dění je rovněž dokumentováno a ukládáno v digitální podobě
do paměti,“ vysvětlil hlavní přednosti nového přístroje primář radiodiagnostického
oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí
MUDr. Jan Vrána s tím, že C rameno bude
33
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Nemocnice otevřela v Rýmařově nové
digitalizované radiodiagnostické pracoviště
DÍKY NOVÉMU RENTGENOVÉMU PŘÍSTROJI ZÍSKÁVAJÍ PACIENTI KVALITNĚJŠÍ SPEKTRUM VYŠETŘENÍ A VZHLEDEM
K REALIZOVANÉ DIGITALIZACI NEMUSEJÍ NAVÍC ČEKAT NA RENTGENOVÉ SNÍMKY.
Text a foto: Mgr. Marek Pavliš
R
adiodiagnostické oddělení Podhorské nemocnice v Rýmařově prošlo
v závěru roku 2012 zásadní modernizací. Nemocnice investovala do vybudování
nového bezbarierového pracoviště, nákupu
radiodiagnostické techniky či propojeného
informačního systému digitálního zpracování snímků (systém PACS) téměř 3 milióny
korun. Do plného provozu bylo pracoviště
uvedeno v lednu letošního roku.
Výsledky modernizace se pozitivně promítají v péči o pacienty. Ti díky novému
rentgenovému přístroji získávají kvalitnější
spektrum vyšetření a vzhledem k realizované digitalizaci nemusejí navíc čekat
na rentgenové snímky. „Bezbariérové radiodiagnostické pracoviště se nově nachází
v budově A, a to v těsné blízkosti chirurgické ambulance. Přínosem přemístění
z budovy C je lepší přístupnost vyšetření
pro pacienty,“ říká ředitel Podhorské nemocnice MUDr. Marián Olejník, MBA.
Pacientům i lékařům pak šetří čas již
zmiňovaná digitalizace radiodiagnostického systému. „Informace získané při
vyšetřování pacientů na RTG přístroji se
ve velmi krátkém čase uloží v digitální
formě do centrálního datového systému.
Přes počítačovou síť pak jsou k dispozici
i pro ostatní oddělení v Rýmařově. Doby,
kdy pacienti běhali se svými snímky mezi
jednotlivými odděleními, jsou tak nenávratně pryč,“ vysvětluje primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Tomáš
Martínek.
Systém PACS také nově poskytuje
lékařům stálý a okamžitý přístup ke všem
archivovaným snímkům a relevantním
údajům o pacientech. Oprávněný personál
tak může prostřednictvím digitální sítě
radiologické snímky snadno vyhledávat,
vyhodnocovat, procházet data z různých
zdrojů i sdílet informace s ostatními
odborníky.
Nový rentgen s polohovatelným lůžkem
patří mezi špičková zařízení nové generace
umožňující rychlé a kvalitní vyšetření pacienta. „Pomocí nového přístroje jsme nyní
schopni provést kvalitnější snímky celého
těla. Modernizace pracoviště zásadním
způsobem zkvalitnila péči o pacienty,“
dodává MUDr. Tomáš Martínek.
Nemocnice vyšetřuje pacientky
pomocí nového ultrazvuku
DÍKY MODERNÍMU SONOGRAFU DOJDE I KE ZKRÁCENÍ VYŠETŘOVACÍ DOBY PACIENTEK.
NEMOCNICE
Text: Mgr. Marek Pavliš, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš
34
L
ékaři gynekologické ambulance
Podhorské nemocnice v Rýmařově
začali koncem roku 2012 vyšetřovat
pacientky na novém sonografu. Přístroj
za téměř půl miliónu korun přinesl pacientkám vyšší kvalitu vyšetření.
Nový přístroj má oproti dosud používanému kvalitnější zobrazovací schopnosti,
čímž výrazně zlepšil diagnostiku. „Digitální barevný přístroj se sondami je určen
pro vysoce specializovanou diagnostiku
v gynekologii a těhotenství. S jeho pomocí
lze pořídit i kvalitní záznam a fotografie
plodu v děloze," uvedl ředitel nemocnice
MUDr. Marián Olejník.
Přístroj je mimořádný zejména díky
speciálnímu softwaru, který umožňuje
zvýraznit zobrazení v případech, které šlo
obtížně diagnostikovat starým ultrazvukem. Výsledky vyšetření se navíc dají
dobře archivovat. „Díky modernímu sonografu dojde i ke zkrácení vyšetřovací doby
pacientek. Pacientky se mohou do gynekologické ambulance objednávat na telefonním čísle 554 253 380,“ dodal ředitel.
Sonografie je dostupná a bezpečná vyšetřovací metoda, která na rozdíl od rentgenu nezatěžuje organismus zářením. Lze
ji tak v případě nutnosti kdykoliv opakovat bez nebezpečí poškození maminky
a plodu. Nevyžaduje také zvláštní přípravu
pacientek, jako například metody užívající
k diagnostice kontrastní látky.
35
NEMOCNICE
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Šumperská nemocnice již potřetí
obhájila statut kvalitní a bezpečné
nemocnice
AKREDITACE PACIENTŮM GARANTUJE, ŽE KVALITA A BEZPEČNOST PÉČE JE VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ÚROVNI.
Text: Mgr. Marek Pavliš, Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv M. Klimkové
a bezpečnost je v daném zdravotnickém
zařízení na vysoké úrovni, a to dle přesně
vyžadovaných norem.
NEMOCNICE
Bc. Martina Klimková
36
Je akreditace povinná?
V současné době toto externí hodnocení
povinné není. Šumperská nemocnice
k němu přistupuje v rámci zlepšování
péče pro pacienty zcela dobrovolně. Podle
zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování máme nově pouze
povinnost zavést interní systém hodnocení
kvality a bezpečí zdravotních služeb, pro
který ministerstvo zdravotnictví vypracovalo „minimální požadavky“. Šumperská nemocnice však pravidelně prochází
externím hodnocením kvality Spojené
akreditační komise, a to již od roku 2006.
Splňovat tedy musí náročné požadavky 74
akreditačních standardů této společnosti.
umperská nemocnice prošla v listopadu 2012 náročným auditem
Spojené akreditační komise a potřetí
získala certifikát kvality poskytované péče.
Ten poprvé získala již v roce 2006. Z celkového počtu 190 tuzemských nemocnic
tak Šumperská nemocnice patří k více
než čtyřem desítkám zdravotnických
zařízení garantujícím pacientům vysokou
míru bezpečí a kvality. Co vše akreditace
znamená a co přinese pacientům nemocnice, jsme se zeptali Bc. Martiny Klimkové,
manažerky kvality Šumperské nemocnice.
Š
Jakým způsobem probíhalo akreditační
šetření?
Externí auditoři ve složení lékař, sestra
a technik strávili v nemocnici tři dny.
Během této doby prováděli pohovory jak
s managementem nemocnice, tak prakticky se všemi zástupci zaměstnanců,
navštěvovali zdravotnická oddělení, ale
i doprovodné provozy, které k péči o pacienta patří – např. stravovací a prádelenský provoz. Zde všude podrobně a v praxi
analyzovali jednotlivé procesy z hlediska
kvality i bezpečnosti.
Jaký význam má akreditace?
Certifikát o akreditaci potvrzuje, že
zdravotnické zařízení naplňuje požadavky
akreditačních standardů některé z externích organizací, které mají oprávnění Ministerstva zdravotnictví České republiky
k provádění externího hodnocení kvality
a bezpečí zdravotních služeb. Zjednodušeně řečeno – úspěšný průběh akreditace
pacientům garantuje, že kvalita péče
Jak byste charakterizovala řízení kvality
v Šumperské nemocnici?
Řízení kvality je nekonečná cesta k neustálému zlepšování. Sledujeme vybrané
ukazatele kvality a trendy jejich vývoje.
Kontinuálně provádíme audity, preventivně vyhledáváme rizika při všech činnostech poskytování péče. Získané podklady
pravidelně vyhodnocujeme a slouží nám
tak pro další růst a rozvoj. Nemocnice se
„Šumperská nemocnice
pravidelně prochází externím hodnocením kvality již
od roku 2006“
zavedeným systémem řízení kvality má nastaveny efektivní postupy pro riziková místa v procesu poskytování péče o pacienta,
které identifikovalo ministerstvo zdravotnictví. Jsou jimi například podávání
léčiv či zajištění kontinuity péče, včetně
předávání důležitých informací. Personál
nemocnice prochází pravidelnými školeními, nově nastupující zaměstnanec absolvuje zaškolení v rámci adaptačního procesu.
Akreditovaná nemocnice naplňuje mnoho
dalších požadavků externího posuzovatele.
Požadavkem Spojené akreditační komise je
např. také zavedení postupů pro péči o pacienty s rizikem pádu, vzniku dekubitu,
poruchy výživy, prověřují se také otázky
bezpečnosti a ochrany zdraví nebo připravenost nemocnice na zvládnutí havarijních
situací. V rámci projektů zvyšování kvality
ošetřovatelské péče motivujeme týmy
zdravotnických pracovníků jednotlivých
oddělení ke spolupráci při jejich plánování,
tvorbě a realizaci. Nejlepší projekty pak
každoročně vyhodnocujeme.
Můžete konkrétně jmenovat některé
z těchto projektů?
Určitě. Mezi ty nejúspěšnější patří zejména
zavedení konceptu bazální stimulace,
zahájení činnosti nemocniční kaplanky,
zooterapie nebo dobrovolnictví. Na dětském oddělení pomáhá dětem zbavit se
strachu panenka Cecilka a herní aktivity.
Bylo vytvořeno množství informačních
a edukačních materiálů, na ortopedickém
oddělení edukační DVD pro pacienty
přijímané k operaci totální endoprotézy.
K projektům určeným široké veřejnosti
patří kurzy resuscitace vedené personálem
oddělení ARIP, na dětské oddělení zveme
k návštěvě školy a školky s výstižným
mottem „V nemocnici s úsměvem? U nás
ano!“, personál rehabilitačního oddělení vyšetřuje děti na základních školách
v rámci prevence vadného držení těla.
Kdo vše se v nemocnici podílí na zvyšování kvality zdravotní péče?
Celý systém řízení kvality je spojený s vytvářením jednotných postupů, jejich zaváděním a realizací v praxi, a tak se dotýká
všech zaměstnanců nemocnice. Přípravy
k akreditaci jsou opravdu velmi náročné,
a proto všem zaměstnancům Šumperské
nemocnice patří velké poděkování.
Šlo o jedinou úspěšně zvládnutou akreditaci v letošním roce?
Určitě ne. V letošním roce prošly akreditací například také Laboratoře komplementu
Šumperské nemocnice, kde je kladen
vysoký důraz na standardizaci a kvalitu
procesů prováděných analýz laboratorních
vzorků. Tuto skutečnost potvrdilo získané
osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN
ISO 15189:2007 v odbornostech klinická
biochemie, hematologie, imunohematologie, histopatologie a cytopatologie.
Za zmínku stojí i to, že Šumperská
nemocnice je součástí sítě Nemocnic
podporujících zdraví a zdravotní služby,
která vychází z mezinárodního programu
Světové zdravotnické organizace Zdravá
nemocnice – Health Promoting Hospitals.
Tento program je zaměřený na pacienty
a jejich příbuzné, zdravotnický personál
a na vztahy v rámci prostředí, ve kterém
nemocnice působí. Od roku 2004 také
vlastní titul Baby Friendly Hospital, tedy
nemocnice přátelsky nakloněná k dětem.
Jedná se o jednu z nejznámějších aktivit
vyhlášenou organizací UNICEF. Ta titul
celosvětově uděluje nemocnicím, jejichž
dětská a novorozenecká oddělení splní
náročná kritéria stanovená Světovou zdravotnickou organizací na podporu kojení
jako jedné z hlavních podmínek zdravého
vývoje dítěte. Vysoký důraz na kvalitu
a bezpečnost je v Šumperské nemocnici
kladen skutečně velmi komplexně.
Šumperská nemocnice nabízí zdarma
přednášku o prevenci rakoviny prsu
ŠUMPERSKÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ TAKÉ JIŽ DRUHÝ ROK UČÍ VEŘEJNOST ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY.
R
akovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. Podle
statistik tato nemoc během života
postihne každou desátou ženu a bohužel se
nevyhýbá ani mladým dívkám. Šumperská
nemocnice proto loni v listopadu začala
školám a organizacím nabízet přednášku
o této problematice. Lékařka se sestrou
přijedou po domluvě přednášet na sjednané místo, a to zcela zdarma. Přednáška
s praktickými ukázkami se dotýká také
dalších častých nádorových onemocnění.
„Zatímco starší ženy jsou o problematice
nádorů prsu poměrně dobře informované
a docházejí na preventivní vyšetření, informovanost mladých dívek je bohužel velmi
špatná, a to přestože se dnes tato onemocnění nevyhýbají ani jim,“ vysvětluje vedoucí
sestra chirurgického oddělení Olga Davidová důvod, který vedl Šumperskou nemocnici k realizaci přednášek pro veřejnost.
„V teoretické části se věnujeme prevenci a vysvětlujeme varovné příznaky, při
jejichž zjištění by žena měla neprodleně
navštívit lékaře. Praktická část je zaměřena
na nácvik samovyšetřování prsou. Nácvik
provádíme na maketě prsů, ve které jsou
malé hrudky imitující nádory. Pravidelné
samovyšetřování, rozpoznání varovných
příznaků a včasná návštěva lékaře dokážou
zachránit život,“ říká Olga Davidová
s důrazem na skutečnost, že v případě
včasného záchytu onemocnění se výrazně
zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby.
Nezastupitelnou roli v prevenci nádorů
prsů hraje také pravidelné mamografické
vyšetření. To mohou ženy od 45 let absolvovat zdarma každé dva roky.
První přednášku Šumperská nemocnice
realizovala pro žákyně Střední zdravotnické školy Šumperk. „Přednášku hodnotíme
kladně. Žákyně získaly potřebné informace o prevenci, které musí znát také jako
budoucí zdravotníci,“ uvedla odborná učitelka Střední zdravotnické školy Šumperk
Mgr. Anna Poislová.
Šumperská nemocnice přednášku
nabízí také dalším školám a organizacím,
které mohou v případě zájmu kontaktovat
vedoucí sestru Olgu Davidovou na telefonním čísle 602 748 838. Do mamologické poradny se lze objednat na telefonu
583 333 021.
Nemocnice pořádá pro veřejnost či
školy celou řadu dalších naučných akcí. Již
druhým rokem například nabízí široké ve-
řejnosti bezplatný odborný kurz s názvem
„Neodkladná resuscitace dětí a dospělých“. Součástí výuky je i praktický nácvik
resuscitace. Kurzy vedou zkušené sestry
oddělení anestezie, resuscitace a intenzívní péče Šumperské nemocnice. „V rámci
výuky zájemce naučíme, jak správně
postupovat při volání záchranné služby,
jak pomoci při krvácení, šokových stavech
a bezvědomí. Účastníci kurzu si prakticky
vyzkouší život zachraňující úkony, jako je
dýchání z úst do úst a masáž srdce na resuscitačním simulátoru,“ popisuje náplň
kurzu náměstkyně ředitele pro nelékařské
zdravotnické profese Šumperské nemocnice Mgr. Eva Pavelková a dodává, že kurz
je určen pro širokou veřejnost, jednotlivce,
školy i organizace.
Zájemci o bezplatný kurz resuscitace
se mohou na termínu a místě konání
domluvit s vedoucí sestrou oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče
Martinou Vidrmanovou na telefonním
čísle 605 764 957. Minimální počet osob
pro konání kurzu je deset. V případě, že
by měl zájem o účast jednotlivec, může
se po konzultaci s vedoucí sestrou přidat
k větší skupině.
NEMOCNICE
Text: Redakce
37
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Lymfedém – diagnóza na celý život
VE VÍTKOVICKÉ NEMOCNICI OTEVŘELI NOVÉ LYMFOCENTRUM POMÁHAJÍCÍ PACIENTŮM S MÍZNÍMI OTOKY  LYMFEDÉMEM.
Text: Bc. Radka Baková, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko
NEMOCNICE
N
38
a počátku vzniku nového lymfologického centra stál obrovský
úspěch při léčbě šedesátiletého
pacienta, který se v roce 2005 obrátil
na vítkovickou chirurgickou ambulanci. Muž, který již od dětství trpěl otoky
dolních končetin, měl obrovský lymfedém.
Otok mu působil takové potíže, že se o něj
musela starat jeho osmdesátiletá maminka.
„Muž přišel do chirurgické ambulance
kvůli defektu na patě, který mu způsobily
malé boty. Poranění bylo však natolik
rozsáhlé, že musel být hospitalizován,“
vzpomíná primářka rehabilitačního oddělení Vítkovické nemocnice MUDr. Jana
Vlčková, Ph.D., a doplňuje: „S kolegyněmi
jsme tehdy čerstvě složily zkoušku z lymfologie a z manuální lymfodrenáže, a tak nás
kolegové z chirurgie požádali, abychom
poskytly pacientovi lymfologickou péči
a pomohly mu zbavit se monstrózních
otoků na stehnech.“ Pacientova terapie
zahrnovala manuální lymfodrenáže,
po kterých byly končetiny zabandážovány
krátkotažnými obinadly. Kvůli obrovským
obvodům končetin ale lékařka nemohla
naordinovat přístrojové lymfodrenáže.
Během dvou měsíců se podařilo lékařům
zmenšit obvody dolních končetin o zhruba
deset centimetrů a ve spolupráci s chirurgy se podařilo vyléčit také defekt na patě.
„Tento úspěch nás vedl k postupnému
budování týmu lymfoterapeutů, a tím
i rozšíření péče o pacienty s lymfedémem,“
vysvětluje primářka Vlčková.
PŘÍČINY LYMFEDÉMU
„Lymfa (míza) je bezbarvá tekutina, která
obsahuje zplodiny látkové výměny buněk,
bílkoviny, tuky, vodu a další látky. Tuto
tekutinu odvádějí lymfatické cévy, které
procházejí lymfatickými uzlinami a nacházejí se téměř ve všech tělesných orgánech.
Pokud tyto cévy nemají dostatečnou
transportní kapacitu nebo dojde-li k jejich
přerušení, vzniká lymfatický otok,“ popisuje primářka Jana Vlčková. Lymfedém může
být buď primární, nebo sekundární. Zmíněný pacient trpěl lymfedémem primárním, vrozeným, a protože jej neléčil, došlo
u něj k obrovskému nárůstu. Sekundární
lymfedém vzniká důsledkem radikálních
operací, zejména rakoviny prsu, kdy musí
být odstraněny i lymfatické uzliny.
STÁDIA ONEMOCNĚNÍ
Většina lymfedémů prochází několika
stádii. První, tzv. latentní stádium, je hůře
rozpoznatelné, protože otoky jsou zatím
skryty. „Při druhém – přechodném –
reverzibilním stádiu se objevuje otok jen
občas, například po námaze a poté opět
zmizí. Třetí stádium přechází ve chronický stav, jedná se o tzv. sloní ruku/nohu.
Tomuto stavu se včasnou léčbou snažíme
předcházet,“ sdělila Jana Vlčková.
JAK PROBÍHÁ TERAPIE?
Pacienti jsou do vítkovického lymfologického centra odesíláni většinou na žádost
cévního, kožního či praktického lékaře
nebo mamologa. Po pečlivém vyšetření
lymfologem je u každého stanoven individuální postup léčby. Po důkladném pohovoru, kdy je pacientům vysvětlen léčebný
postup, jsou nasazeny manuální lymfodrenáže, přístrojová drenáž a na závěr také
kompresivní bandáž obinadly nebo individuálně zhotovenými návleky. Bandáže
ale pacienti nenosí celý den, a proto je pro
zachování plynulého odtoku lymfy do uzlin možné použít také lymfotejp. To je nová
moderní speciální metoda lepení pásek,
která pomáhá zmenšovat otoky a bolest,
ale také přispívá k hojení jizev. „Terapeutky
také naučí klienty, jak si sami mohou uvolňovat regionální mízní uzliny a provádět si
bandážování. Fyzioterapeuté pak každému
pacientovi vysvětlí, jak provádět speciální
sestavy cviků. Pro domácí péči pacienty
můžeme vybavit lymfoterapeutickými
přístroji a na míru vyrobenými kompresivními návleky. Tyto pomůcky však musí
nejdříve schválit revizní lékař zdravotní
pojišťovny,“ upozorňuje primářka rehabilitačního oddělení. Lymfedém je celoživotní
onemocnění, které vyžaduje i po ústupu
otoků neustálou pozornost a dodržování
správného režimu, aby se potíže nevrátily.
Jednou z hlavních podmínek pro úspěšnou
léčbu je například také redukce nadbytečných kilogramů.
CENTRUM VE VÍTKOVICKÉ NEMOCNICI
Ve Vítkovické nemocnici se o pacienty
s lymfedémem stará desetičlenný tým složený z vyškolených lymfoterapeutek, fyzioterapeutek a lékařů specialistů. Pacientům
jsou k dispozici speciální moderní přístroje
– čtyři lymfovény a dva penuvény, což jsou
přístroje na sekvenční tlakovou drenáž,
a také speciální kompresivní přístroj vhodný také pro pacienty po cévních operacích,
tzv. extremitér. Pro vyšetření v centru
potřebují pacienti doporučení praktického
či jiného odborného lékaře. Lymfocentrum
se nachází v budově D Vítkovické nemocnice a pacienti se do něj mohou objednat
na telefonním čísle 595 633 370.
Josef Vojtek rozdával pohodu nemocným
dětem ve Vítkovické nemocnici
ZPĚVÁK ODPOVÍDAL NA VŠETEČNÉ OTÁZKY DĚTÍ I MAMINEK, KTERÉ S MALÝMI PACIENTY POBÝVAJÍ V NEMOCNICI, A TAK SE
ZÚČASTNĚNÍ NAPŘÍKLAD DOZVĚDĚLI, ŽE VOJTEK MILUJE VÁŽNOU HUDBU.
Josef Vojtek s primářem MUDr. Janem Boženským a malým pacientem dětského oddělení Lukášem
V
zácnou návštěvu přivítali v předvánočním období na dětském oddělení
Vítkovické nemocnice malí pacienti.
Nemocné děti přišel navštívit frontman
skupiny Kabát Josef Vojtek, který s sebou
kromě dobré nálady přinesl i spoustu dárků. Zpěvák zavítal na dětské oddělení díky
občanskému sdružení KIWANIS, které
s oddělením spolupracuje již dlouhodobě.
Herna dětského oddělení se dnes před
polednem zaplnila nedočkavými dětmi
a zdravotnickým personálem. Josef Vojtek
všechny nejprve srdečně přivítal a poté se
pečlivě pustil do vybarvování speciální
kiwanis panenky. „Jde o čistě bílou látkovou panenku, kterou dostane každé dítě,
které zavítá na dětské oddělení. Panenku
si můžou nejmenší pacienti vymalovat
a pojmenovat. Panenka však není pouze kamarádem a hračkou, ale i pomocníkem při
komunikaci lékaře s dítětem. Lékař může
malému pacientovi například ukázat, jaká
vyšetření ho čekají. Dítě pak lépe snáší průběh léčby,“ vysvětlil smysl panenek, které
oddělení dostává od občanského sdružení
KIWANIS, primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice MUDr. Jan Boženský.
Během malování zpěvák odpovídal
na všetečné otázky dětí i maminek, které
s malými pacienty pobývají v nemocnici,
a tak se zúčastnění například dozvěděli,
že Vojtek miluje vážnou hudbu. „Jsem
muzikant, takže ve volných chvílích mám
velmi rád klid. Když si ale nějakou hudbu
pustím, tak jedině vážnou,“ prozradil Josef
Vojtek, který společně s představitelkou
hnutí KIWANIS Evou Pastuškovou předal
primáři Janu Boženskému dar v podobě
dětských stolků a židliček, mantinelů
do postýlek a dalších potřebných věcí pro
oddělení. Děti pak dostaly v předstihu mikulášskou nadílku a také CD skupiny Kabát, které zájemcům Pepa Vojtek podepsal
s věnováním. „Velmi mne těší, že mohu
pouze svou přítomností děti rozveselit
a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici,“ dodal
zpěvák, který se s dětmi také ochotně fotil.
Z návštěvy populárního zpěváka měl asi
největší radost jedenáctiletý Lukáš, který
se o rockovou skupinu Kabát začal zajímat
díky svému tatínkovi. „Doma mám od Kabátů, krom jednoho, které ztratila sestra,
všechna CD! Ale mám velké štěstí, protože
je to zrovna to, které jsme dnes s ostatními dětmi dostali, takže sbírka bude zase
kompletní! Mám ohromnou radost, je to
moje první CD! A sestře už ho nepůjčím,“
prozradil Lukáš, který dnes Josefu Vojtkovi na jeho návštěvě také zazpíval, a to
známý hit Colorado, za který si zasloužil
velký potlesk.
Občanské sdružení KIWANIS spolupracuje s dětským oddělením Vítkovické
nemocnice dlouhodobě. „Právě díky
občanskému sdružení KIWANIS zavítají
na dětské oddělení Vítkovické nemocnice
čas od času také známé osobnosti naší
hudební i filmové scény,“ říká primář
MUDr. Jan Boženský s tím, že pro nejmenší pacienty jsou tyto návštěvy velkou
radostí, která zpříjemní nemocným dětem
jejich pobyt v nemocnici.
Dětské oddělení Vítkovické nemocnice
ročně ošetří přes tři tisíce dětí. Součástí
oddělení je i dětské středisko, které pečuje
asi o tisíc dětí po stránce léčby i prevence.
Oddělení zajišťuje kompletní diagnostiku
a léčbu dýchacího ústrojí, ledvin i močových cest, zažívacího traktu, problémů s pomočováním, bolestmi břicha
a podobně.
NEMOCNICE
Text a foto: Bc. Radka Baková
39
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Když vám jídelníček diktuje
nemoc jménem rakovina
I PŘES VŠEOBECNOU INFORMOVANOST PACIENTŮ STÁLE JEŠTĚ EXISTUJE MNOHO ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH SNAŽÍCÍCH SE
DRASTICKÝMI DIETAMI NÁDOR „VYHLADOVĚT“.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: archiv MUDr. Maryly Mendrekové
MUDr. Maryla Mendreková
NEMOCNICE
P
40
ětapadesátiletému Miroslavovi
z Kopřivnice diagnostikovali lékaři
rakovinu střev před více než sedmi
měsíci. Od té doby zhubnul víc než 17
kilogramů a nadále odmítá jíst. „Vůbec
si s ním nevíme rady. Dostanu do něj
maximálně vývar a občas bílé pečivo,“
stěžuje si lékařům jeho manželka Ivana.
Právě rakovina často stojí za razantním
úbytkem váhy. Pokud nemocný s nádorovým onemocněním hubne, je vždy třeba
zjistit, jaká je příčina. Tu musí objasnit
lékař, který má v současné době k dispozici
celou řadu vyšetřovacích možností. Kromě
zdravotních problémů jako je nechutenství
nebo neschopnost přijímat dostatek výživy
v důsledku postižení některých orgánů,
které zajišťují příjem potravy, může stát
za úbytkem váhy jednoduše odhodlání
nemocného nádor „vyhladovět“. „Tyto
metody jsou předmětem diskusí na internetových stránkách, v časopisech a někdy
dokonce bývají doporučovány léčiteli,“
upozorňuje lékařka Komplexního onko-
logického centra v Novém Jičíně Maryla
Mendreková s tím, že celá věc je o to nebezpečnější, neboť na webových stránkách
se navíc zdůrazňuje, že během aplikace
diety není možná jiná onkologická léčba.
„Dokonce je někdy drastická dieta prezentována jako „vyzkoušený způsob prevence
a léčby rakoviny, který chce oficiální medicína z různých důvodů utajit,“ vzpomíná
na některé až neuvěřitelné teze lékařka
MUDr. Maryla Mendreková.
Tendence hledat alternativní způsoby
léčby, které by byly „přirozenější a méně
ubližovaly organismu“, se u pacientů
objevují nejčastěji z neznalosti, strachu
nebo přesvědčení, že tyto metody fungují
lépe. „Zvláštní je, že se tak ještě pořád děje
v době prudkého rozvoje moderní onkologické léčby a všeobecné dostupnosti a informovanosti pacientů,“ podivuje se Mendreková a aniž by musela lovit hluboko
v paměti, vzpomíná na několik zaručených
„léčebných protinádorových postupů“, se
kterými se během své praxe setkala. „Asi
nejpopulárnější je takzvaná Breussova
dieta, kdy pacient na 42 dní zcela vysadí
tuhou stravu a pije pouze zeleninové šťávy
a bylinkové čaje. Poměrně známé je i úplné
hladovění, kdy pacient pije jenom vodu.
Dietu obvykle drží čtyři až pět dnů, někdy
však i měsíc a více,“ vzpomíná na kuriózní
způsoby léčby lékařka. Jednou z „ověřených diet“ je i dieta Františka Ferdy, která
je obdobou Breussovy diety, kdy pacienti
zcela vysadí stravu obsahující bílkoviny a pijí pouze čaje a zeleninové šťávy.
Poměrně známá je i makrobiotická dieta
skládající se z celozrnného obilí doplněná
o zeleninu a luštěniny nebo vegetariánská
strava s vynecháním veškerých bílkovin.
Lékařka se setkala i s dietou dr. Budwigové skládající se z příjmu lněného oleje
a nízkotučného domácího sýru. Lékaři
upozorňují, že jsou všechny tyto diety pro
nemocného velmi nebezpečné a rozhodně
nevedou k vyléčení. Naopak mnohdy jsou
příčinou zhoršení stavu, vyčerpání organi-
smu a nemožnosti léčby.
„Hladovka a její modifikace nerespektují
základní biologickou povahu nádorového
růstu. Vycházejí z mylné představy, že nebudou-li nádoru dodány živiny a energie,
nádor „vyhladoví“ a vymizí, s ním také
další nádorová ložiska a eventuální nádorové buňky kolující v krvi. Myšlenka zdánlivě velmi jednoduchá a logická. Zhoubný
nádor se však chová jinak. Rakovina
vzniká z buňky nebo skupiny buněk, které
se v určitém okamžiku vymknou regulačním mechanismům lidského organismu.
Znamená to, že se začínají nekontrolovaně
množit, chovají se jako „vetřelec“ v lidském
těle, rostou nekoordinovaně.
Ke svému růstu nádor potřebuje živiny,
které odebírá svému hostiteli – nemocnému. Děje se tak bez ohledu na to, zda
je příjem potravy normální či nikoliv. Při
hladovění pak dochází k metabolickým
změnám, kdy tělo šetří, strádá, naopak nádor pokračuje ve svém růstu. Výsledkem je
ztráta hmotnosti nemocného, podvýživa,
snížení obranyschopnosti, úbytek tukové
a svalové hmoty, celková slabost a únava,“
vysvětluje lékařka.
V případě jednostranných diet, jako je
makrobiotická dieta nebo vegetariánská
strava, dochází k omezenému příjmu jen
určitých živin a chybění jiných, což narušuje důležité pochody, které jsou závislé
na látkách z potravy a které si organismus
neumí vyrobit sám. Stav opět může vést
k závažné poruše a podvýživě. Navíc tato
strava obsahuje velké množství vlákniny
a zbytků, které nejsou vhodné při chemoterapii a ozařování. „V onkologii platí, že
prognóza onemocnění a indikace k léčbě
jsou závislé na stavu výživy nemocného. Úbytek hmotnosti o deset procent
za půl roku nebo o pět procent za jeden
měsíc zhoršují průběh léčby, pooperační
stav, toleranci a účinnost chemoterapie
a radioterapie. Naopak správná výživa
zlepšuje prognózu onemocnění, výsledky léčby a kvalitu života,“ zdůrazňuje
lékařka a objasňuje tak nesmyslnost všech
„zaručených diet“. Podvýživa navíc může
být i příčinou ukončení náročné onkologické terapie. Právě proto je velice důležité
dbát na výživu onkologických pacientů.
Lékařka doporučuje všem onkologicky
nemocným pacientům plnohodnotnou
pestrou stravu bohatou na kvalitní živiny,
dostatek bílkovin, vitamínů, minerálů.
K podpoře výživy jsou často využívány
také speciální přípravky. K diagnóze a léčbě podvyživených pacientů slouží nutriční
ambulance a nutriční terapeut, které jsou
v dnešní době nedílnou součástí onkologických center. „Právě osvěta v oblasti
výživy v onkologii a správné stravování při
klasické onkologické léčbě je základem její
úspěšnosti,“ uzavírá lékařka.
Novojičínská nemocnice uvedla
do provozu babybox
ZŘÍZENÍ BABYBOXU V NOVÉM JIČÍNĚ PŘIŠLO NA 300 TISÍC KORUN, PŘIČEMŽ 200 TISÍC KORUN POSKYTLA DAREM DCEŘINÁ
SPOLEČNOST AGELU FIRMA MARTEK MEDICAL.
zleva: obchodní ředitel AGELu Ing. Roman Gavanda, Ludvík Hess a ředitel nemocnice MUDr. Karel Dostalík
J
iž 53. babybox v České republice
v prosinci 2012 uvedla do provozu
Nemocnice Nový Jičín. Speciálně
vyhřívaná schránka pro odložené děti byla
zprovozněna po čtrnácti dnech zkušebního
testování. Nový babybox slouží především
jako pojistka pro to, aby se odloženým
dětem dostalo včas potřebné zdravotnické
péče.
Novojičínský region je posledním
regionem v Moravskoslezském kraji, kde
babybox doposud nebyl. Schránka se
nachází na rohu dětského oddělení naproti
kaple, takže ženy nemusí procházet vnitřkem areálu a je jim zaručena anonymita.
Babybox dává naději na život dětem, jejichž
matky jsou v tísni. Ženy, které porodí dítě
mimo nemocnici nebo nechtějí či nejsou
schopny se o svého potomka postarat.
„I kdyby schránka zachránila jedno
jediné dítě, bude mít babybox určitě svůj
smysl,“ řekl během slavnostního otevření
babyboxu ředitel novojičínské nemocnice
MUDr. Karel Dostalík.
Zakladatel babyboxů v České republice Ludvík Hess ale věří, že novojičínská
schránka se bude používat co nejméně.
„Je to ale taková pojistka, takový jistič, jen
kdyby se někdy něco stalo, tak proto je tady
babybox,“ řekl na adresu klimatizovaného
zařízení nové generace Ludvík Hess.
Zřízení babyboxu v Novém Jičíně přišlo
na 300 tisíc korun, přičemž 200 tisíc korun
poskytla darem dceřiná společnost AGELu
firma MARTEK MEDICAL. Přispělo však
plno dalších dárců, včetně Města Nový
Jičín. „Babyboxy nové generace montujeme
už rok, jsou antikorové, dvoukřídlá dvířka
se otvírají samočinně po stisknutí jediného
zeleně podsvíceného tlačítka a po zatížení
speciální vaničky na dně klimatizované
bedýnky se aktivací váhového senzoru
zcela automaticky zavřou. Dvířka jsou
proti kolizi s rukama dárce nebo s tělíčkem
děťátka opatřena infrazávorou. Současně
jde kabelem signalizace do místnosti stálé
služby a prostřednictvím mobilů osmi
jejich držitelům,“ vysvětlil Ludvík Hess.
Schránky na odložené děti fungují pomocí čidel, která ihned vyrozumí zdravotníky na Jednotce intenzivní péče dětského
oddělení, že se dvířka otevřela. Na příjmu
se rozezní zvuková a světelná signalizace,
takže zdravotníci okamžitě vyrážejí pro
miminko. Vnitřek babyboxu navíc snímá
videokamera, umístěná ale tak, že člověka,
který do schránky dítě vloží, nezabírá a on
tedy stále zůstává v anonymitě. Policisté
po lidech, kteří dítě do schránky bezpečí odložili, již nepátrají. Dítě totiž není
ohroženo na zdraví ani na životě, takže se
nejedná o trestný čin.
V současné době v nemocnicích skupiny
AGEL jsou již babyboxy kromě Nového Jičína také v Šumperku a Přerově. V nemocnicích AGELu budou otevřeny v letošním
roce další dva babyboxy. V prosinci 2012 se
zakladatel babyboxů Ludvík Hess také dohodl s ředitelem Středomoravské nemocniční Ing. Tomášem Uvízlem na otevření
babyboxů v Nemocnici Prostějov a Nemocnici Šternberk. V prostějovské nemocnici
bude babybox už od dubna příštího roku,
v červenci pak bude uveden do provozu
babybox v Nemocnici Šternberk.
NEMOCNICE
Text: Ing. Hana Szotkowská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko
41
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Nastávající maminky by
v těhotenství měly dodržovat
zdravou výživu a pitný režim
MALÉ MNOŽSTVÍ POTRAVY V KRATŠÍCH INTERVALECH JE NEJLEPŠÍ FORMA STRAVOVÁNÍ V TĚHOTENSTVÍ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Věra Šejdová
Lucie Vaňková
NEMOCNICE
T
42
ěhotenství je úžasné období v životě
každé ženy. Je to ale i období změn,
se kterými se organismus maminky
musí vypořádat. Aby vše proběhlo tak, jak
má, měla by žena zachovávat pravidelný
režim a správnou životosprávu. Kromě
pravidelného spánku, dostatečného pohybu a odpočinku, vyhýbání se nadměrné
tělesné námaze a duševním stresům, by
měla budoucí maminka dbát na dostatečný přísun energie v podobě pestré stravy
a kvalitní pitný režim.
„Každé tělo si vezme, co potřebuje“,
„Teď musíš jíst za dva“ – takové věty často
v minulosti i nyní slyšely či slyší budoucí
maminky. Přestože jsou takové tipy jistě
dobře míněné, ne všechny rady a výroky,
které běžně kolují, děťátku skutečně prospějí. „Mnohé dobře míněné rady maminek a tchyní jsou podle dnešních poznatků
už nepřijatelné. Zvyky týkající se výživy
a nabídka potravin se v posledních letech
velice změnily,“ říká nutriční terapeutka
Lucie Vaňková z Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská.
Již na počátku těhotenství by budoucí
maminka měla vše vědět o zdravé výživě
a pitném režimu. Často slyší pouze obecné
tipy – například že matka má konzumovat hodně ovoce a zeleniny nebo že má
jíst prostě to, na co má chuť. Na začátku
těhotenství se totiž vynořují otázky,
na které chtějí matky rychle znát odpověď:
„Neustále trpím nevolnostmi, musím se
tedy nutit k jídlu, abych přijímala všechny potřebné živiny?“; „Mohu vůbec jíst
maso?“; „Mám užívat vitaminové přípravky pro těhotné ženy?“; „Mohu občas sníst
něco sladkého, nebo je to zcela tabu?“
REALITA MŮŽE BÝT JINÁ
Devětadvacetiletá žena z Prahy než
otěhotněla, tak si předsevzala, jak se bude
správně stravovat. Sestavila si jídelníček,
aby v něm bylo vše potřebné pro vývoj miminka. Jenže realita byla jiná – nevolnosti
trvaly celý den po dobu pěti měsíců. „Jíst
jsem byla povětšinou schopna jen chleba
s gothajským salámem, což je opravdu
úžasně zdravé jídlo. Stále jsem si říkala, že
takhle jíst nemůžu a že se musím stravovat
tak, jak se na zodpovědnou nastávající
matku sluší a patří. Ale jen při pouhém pohledu na zdravé a mé jinak velmi oblíbené
a v kuchyni připravované jídlo, jsem měla
co dělat, abych doběhla včas na toaletu,“
vzpomíná na chutě v těhotenství maminka
zdravé dvouleté holčičky.
Do ambulance nutriční terapeutky
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
před časem přišla těhotná žena, která
v minulosti měla problém s hypercholesterolemií (vyšší koncentrace cholesterolu),
ale díky správné stravě problémy zmizely.
„Během těhotenství ženu trápila úporná
zácpa. Z dřívějších zkušeností v mé ambulanci rovnou přinesla jídelníček na týden,
abychom mohly posoudit, zda není chyba
v špatném stravování. Maminka jedla málo
vlákniny, nepřijímala dostatečné množství
tekutin a jedla hodně čokolády, na kterou
dostala v těhotenství chuť. Okamžitě jsme
zvýšili porce čerstvé zeleniny a ovoce
a také jsme upravili pitný režim o minerální vody a kvalitní ovocné džusy. Čokoládu
jsme v malém množství ponechali, ale
kvalitní s 86 procenty kakaa. Díky změně
jídelníčku trávicí potíže ženy se brzy
upravily, takže nyní bez problémů očekává
miminko,“ uvedla Lucie Vaňková.
SPRÁVNÁ VÝŽIVA
Správnou výživu je důležité sledovat jak
z pohledu množství, tak složení. Určitě by
nemělo platit, že byste měla „jíst za dva“.
Plod získává z mateřské krve všechny
důležité látky, a proto je závislý na energetickém příjmu matky. Růst plodu, placenty
a některých mateřských tkání vyžaduje
zvýšený přívod energie, ale skutečně pouze
zvýšený, ne nadměrný! V plodové vodě je
plod ve stavu relativní beztíže a jeho spotřeba energie pro fyziologické a metabolické funkce je poměrně malá. „Na druhou
stranu v důsledku nedostatečného přívodu
energie ve stravě, konzumací alkoholu
a kouřením může docházet ke spontánním
potratům, předčasným porodům, nízké
porodní hmotnosti či k zvýšenému výsky-
tu mentálních retardací miminka,“ varuje
nutriční terapeutka.
Zdravá výživa spočívá především v přijímání co nejpestřejších jídel, co nejvíce v přirozeném stavu. Těhotná žena by měla jíst
pravidelně, alespoň pětkrát denně, ale menší porce. Důležité jsou vitaminy, minerální
látky a vláknina, které jsou nenahraditelnou
složkou potravy. Největším zdrojem vitaminů a vlákniny je čerstvá zelenina a ovoce.
Důležité jsou také mléčné výrobky, libové
maso, vejce, rozumné množství příloh,
kvalitní oleje a celozrnné pečivo. Aby byly
zachovány výživové hodnoty, měly by být
potraviny tepelně upravovány podle moderních metod správné výživy. „V průběhu
těhotenství se budou měnit nároky na jídlo
a pocit hladu a nasycenosti. Je to dané především zvětšováním bříška a tlakem dělohy
na žaludek a játra. Malé množství potravy
v kratších intervalech je nejlepší forma stravování v těhotenství,“ uvádí Lucie Vaňková
s tím, že žena by zejména večer neměla jíst
hutná a těžká jídla.
Existuje mnoho potravin, kterým by se
těhotná žena měla raději vyhnout. Strava
těhotné by neměla obsahovat konzervované potraviny, uzeniny, smažené pokrmy,
přemíru bílého pečiva a cukru, příliš
dráždivé a kořeněné pokrmy.
„V žádném případě nepodléhejte tolik
svým chutím. Celkový přírůstek na váze
by na konci těhotenství neměl přesáhnout
více než 12 kilogramů. Tento přírůstek má
být rovnoměrně rozložen na celé období
těhotenství. Nadměrné přibývání na váze
může mít vedle nesprávné výživy i jiné důvody, a proto je zapotřebí se při rychlejším
zvyšování hmotnosti poradit s odborníky.
„Když těhotná žena zjistí rychlé zvyšování
své hmotnosti, měla by snížit energetickou hodnotu stravy, především mírným
snížením tuků a jednoduchých sacharidů,“
sdělila nutriční terapeutka.
NEZANEDBÁVEJTE PITNÝ REŽIM
Vyvážená strava je jedním z faktorů,
které významně ovlivňují pohodový průběh těhotenství. Zcela zásadní význam má
také dodržování pitného režimu – těhotné
ženy totiž často mívají snížený práh žízně
a náležitému příjmu tekutin nevěnují
pozornost. „Dostatek tekutin je zásadní
nejen pro hydrataci organismu, správnou
peristaltiku střev, ale také pro tvorbu mateřského mléka. V průběhu dne je důležité
dostatečné množství tekutin,“ vysvětluje
Lucie Vaňková s tím, že nejvhodnější je
pramenitá voda, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy, ředěné 100procentní džusy bez
přidaného cukru, nebo ovocné čaje. Vhodné je také zařadit mléko, kefíry a syrovátku pro zdroj plnohodnotných bílkovin,
minerálních látek a vitamínů.
„Nevhodné jsou nápoje s obsahem
kofeinu – Cola a chininu – Tonic, kdy specifické složky těchto produktů neprospívají
k zdárnému vývoji děťátka. Příliš vhodný
není ani silný černý čaj a káva, když už je
budete pít, tak s mlékem a v rozumném
množství,“ dodává nutriční terapeutka.
RIZIKA SPOJENÁ S OBEZITOU ČI VYSOKÝMI
VÁHOVÝMI PŘÍRŮSTKY V TĚHOTENSTVÍ:
• zvýšení krevního tlaku
• těhotenská cukrovka
• častější výskyt zánětů žil
• vysoká porodní hmotnost plodu (nad 4,5 kilogramu)
RIZIKA SPOJENÁ S NÍZKOU TĚHOTENSKOU
HMOTNOSTÍ A NEDOSTATEČNÝMI VÁHOVÝMI
PŘÍRŮSTKY V TĚHOTENSTVÍ:
• předčasný porod, nízká porodní hmotnost
• zpomalený růst a vývoj plodu v děloze
• potrat
INZERCE
MORAVIATEL je výhodný pro každého!
Volání s rodinou a vašimi blízkými zdarma bez čerpání volných minut
Volání v rámci celé skupiny Moraviatel zdarma
Až 4 SIM karty se stejnými výhodami
Zvýhodněné ceny za volání i SMS
Smlouva bez závazků
Ke všem tarifům Internet v Mobilu, 200 SMS zdarma
Založte si bankovní účet u mBank a díky spolupráci Moraviatel a mBank získáte 300 Kč jako dárek
Tarify MORAVIATEL
Název
Měsíční
paušál
Volné
minuty
Volné
SMS
Bronz
117 Kč
80
30
1,72 Kč
3,35 Kč
3,35 Kč
1,50 Kč
Optimum Profi
Promo
257 Kč
300
30
1,12 Kč
2,46 Kč
2,46 Kč
1,00 Kč
Business
Nonstop
997 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
neomezeně neomezeně
Volání
Volání
Volání
SMS
do sítě O2 do ostatních sítí do pevné sítě nad rámec tarifu
NAVÍC
Ke každé SIM je účtován manipulační poplatek 33,30 Kč/měsíc. Podrobný elektronický účet za 1 Kč/měsíc, VPN O2 Team
Nonstop za 1 Kč/měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Každá nová SIM karta získá
poukázku na 200 Kč
do řetězce Tesco
na zboží dle vlastního výběru
více informací naleznete na
www.moraviatel.cz
NOTEBOOK
Pro každého 50. zákazníka
je připraven
notebook HP 630.
MT Service Desk: [email protected]
Kontaktní telefon: 727 130 900
Název
Měsíční
paušál
FUP
Internet v Mobilu S
125 Kč
150 MB
Internet v Mobilu M
250 Kč
500 MB
Internet v Mobilu L
416 Kč
2 GB
Internet v Mobilu XL
625 Kč
10 GB
Internet v Mobilu XXL
833 Kč
neomezeně
MS
+ 200 S
ke všem
zdarma
t
Interne
tarifům
u
v Mobil
MOBILNÍ INTERNET
MORAVIATEL
Název
Měsíční
íční
paušál
FUP
Mobilní Internet M
250 Kč
500 MB
Mobilní Internet L
416 Kč
2 GB
Mobilní Internet XL
625 Kč
10 GB
Mobilní Internet XXL
833 Kč
neomezeně
Uvedené ceny jsou bez DPH
NEMOCNICE
INTERNET V MOBILU
MORAVIATEL
43
43
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Nový rok s novým röntgenom
NA VYŠETRENIE SA MÔŽU OBJEDNAŤ PACIENTI PRAKTICKY Z CELÉHO SLOVENSKA.
Text: Zuzana Sitárová / Foto: Dano Veselský
N
ovým, moderným digitálnym röntgenom sa od začiatku roka 2013
môže pochváliť rádiodiagnostické
oddelenie Nemocnice Zvolen. Rýchlejší
digitálny röntgen Medical High Frequency
– Special Radiography System – HF50 – R,
za 50.000 eur je kvalitatívne na ďaleko
vyššej úrovni a nahradí klasický rádiodiagnostický prístroj, používaný na rádiodiagnostickom pracovisku od roku 1976.
Nový prístroj funguje na princípe
nepriamej digitalizácie. Znamená to, že
röntgenové žiarenie dopadá na kazetu,
ktorá namiesto klasického filmu obsahuje
fóliu, ktorej základom je fosfor. Po ožiarení
rtg lúčmi začne svetielkovať, viacej tam,
kde dopadlo viac žiarenia. Kazeta sa vyberie z rtg prístroja a zasunie do špeciálnej
čítačky, ktorá stupeň tejto luminiscencie
prevedie na digitálny obraz. „Tento proces
sa nazýva fotostimulovaná luminiscencia – vyvolá ju osvetlenie platne laserom
v čítačke. Po prečítaní platne sa následne
záznam vymaže, a tým je pripravená
na ďaľšie použitie. Jednou z výhod je snímkovateľnosť pacientov na lôžku. Záznam
je vysoko kvalitný, s vysokým rozlíšením
a tiež poskytuje možnosť porovnávania
nálezov s predchádzajúcimi vyšetreniami,“
uviedol vedúci rádiologický technik Anton
Kmeťko s tým, že ročne vyšetríme v našej
nemocnici okolo 20 tisíc pacientov.
Zakúpenie nového digitálneho röntgenového prístroja je obrovským prínosom
pre našich pacientov a taktiež lekárov.
Skráti sa čas na vyšetrenie pacienta, zníži
sa radiačná záťaž a taktiež si chorí pacienti
už nebudú musieť behať pre snímky, ktoré
doteraz nosili k svojmu lekárovi. Proces
digitalizácie najviac ocenia rádiodiagnostici popisujúci nálezy, pretože tento proces
výrazne zvýši kvalitu obrazu, umožní
zvýraznenie jednotlivých oblastí, úpravu
jasu, kontrastu, inverziu, priame meranie
a tiež subtrakciu. Taktiež bude môcť lekár
zväčšovať jednotlivé oblasti, ktoré budú
predmetom záujmu pri hodnotení, či si
ich jednoducho zmeniť. „Prakticky to
vylučuje nutnosť opakovania snímky pre
nehodnotiteľnosť z dôvodu zníženej kvality
zhotovenej snímky,“ dodal Kmeťko.
Na vyšetrenie sa môžu objednať pacienti
prakticky z celého Slovenska, keďže pracovisko je napojené na t3c centrum, čo je rádiologické komunikačné centrum, určené
na digitálny prenos obrazovej dokumentácie pacientov. Takto si ošetrujúci lekár,
ktorý je vzdialený aj 500 kilometrov, vie
snímok prehliadnuť „on-line“, respektíve
okamžite konzultovať s kolegom na druhej
strane republiky.
„Zavedením digitalizácie na našom
pracovisku bude nemalou výhodou
taktiež zníženie nákladov pri diagnostike
a zníženie ekologickej záťaže. Už nebude
potrebné nakupovať a následne likvidovať
filmy a chemikálie na ich vyvolanie,“ dodal
riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka.
Ďalšou novinkou oddelenia rádiodiagnostiky je rozšírenie svojej ponuky
na CT vyšetrenie muskuloskeletálneho systému, čiže čeľuste, a 3D rekonštrukcia. Tieto
snímky väčšinou požadujú zubní lekári.
V okolí Zvolena zatiaľ nebolo možné urobiť
CT vyšetrenie čeľuste a mnohí pacienti
museli dochádzať kvôli jednému snímku až
do Martina. Zbytočná strata času a financií
je už teraz vo Zvolene minulosťou.
Nemocnica zmodernizovala prízemie
DVOJMESAČNÁ REKONŠTRUKCIA PRIŠLA NA 100.000 EUR.
NEMOCNICE
Text: Bc. Marta Csergeová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Marta Csergeová
44
N
emocnica Zvolen v novembri
minulého roku otvorila nové zrekonštruované priestory prízemia
polikliniky.
Vďaka dvojmesačnej rekonštrukcii
za 100.000 eur je na prízemí polikliniky
k dispozícii pre pacientov, okrem krajších
a čistejších priestorov, aj nový navigačný systém a taktiež je v čase od 6.30
do 15.00 hodín k dispozícii aj centrálny
informačný pult. „V budove sa nachádza
približne tridsať ambulancií, a preto sme
pre našich pacientov vytvorili podmienky lepšie sa orientovať. Máme záujem,
aby sa u nás pacienti nielen dobre cítili
a boli v konečnej fáze dobre ošetrení, ale
aby po poliklinike neblúdili, pretože už
samotná cesta k lekárovi môže byť predovšetkým pre ľudí s obmedzenou mobilitou
náročná a vyčerpávajúca. Veríme, že nový
navigačný systém a informátor im ušetria
čas hľadaním tej správnej ambulancie,
či lekára,“ povedal riaditeľ nemocnice
MUDr. Jozef Botka.
Patológia výrazne ovplyvňuje
súčasnú lekársku vedu
ODDELENIE V LEVOČI JE ŠTANDARDNÉ BIOPTICKÉ PRACOVISKO S BEŽNÝMI HISTOLOGICKÝMI, HISTOCHEMICKÝMI
A IMUNOHISTOCHEMICKÝMI METODIKAMI.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Marta Csergeová / Foto: Štefánia Bajtošová
MUDr. Marek Antol
S
lová patológ a patológia verejnosť a bohužiaľ dosť často i odbor
pozná pomerne dôkladne – a úplne
nesprávne – spojuje iba s pitvami, najmä
súdnymi. Medicína sa v posledných
desaťročiach mimoriadne posunula, tak
ako práca patológov. Ešte v 20. a 30. rokoch
minulého storočia bola pitva pre patológa úplne dominantná, ale v neskorších
rokoch je v tejto lekárskej profesii pozvoľný
nárast takzvanej bioptickej diagnostiky.
Tá na rozdiel od pitvy vychádza zo vzoriek
odobraných zo živých tkanív a patológ
je tak vlastne priamym spolutvorcom
diagnózy choroby pacienta. O tom sme sa
porozprávali s MUDr. Markom Antolom,
primárom patologicko-anatomického
oddelenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča.
Keď sa povie patológ, väčšina ľudí si
predstaví odborníka na anatómiu, ktorý
vykonáva pitvu. To je ale, predpokla-
Patológ je dnes skôr analytik, ktorý sa
vôbec nemusí dostávať za pitevný stôl?
Áno, keď nie je zamestnaný v Úrade pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
kde sa pitvy výlučne vykonávajú. Ale samozrejme v rámci predatestačnej prípravy
musí každý začínajúci patológ vykonať
minimálne 100 pitiev a po získaní atestácie
sa už môže venovať iba skúmaniu vzoriek,
ktoré boli odobraté zo živého pacienta. Ja
osobne po 14 rokoch praxe mám vykonaných asi 1100 pitiev.
Čo všetko dnes teda práca patológa
predstavuje a zahŕňa?
Samozrejme pitvu, ako nástroj kontroly
práce klinických lekárov. A potom biopsiu
a cytológiu, ktoré slúžia potrebám klinických lekárov. Biopsia znamená mikroskopické vyšetrenie tkanív, odobratých
zo živého organizmu. Cytológia znamená
mikroskopické vyšetrenie buniek, odobratých zo živého organizmu.
Bežne si predstavíme, že diagnózu
choroby stanoví klinický lekár. Akým
článkom je v celom procese patológ?
Patológ je veľmi dôležitý článok – buď stanoví sám presnú diagnózu, alebo nasmeruje klinika k ďalšiemu diagnostickému
postupu. Zjednodušene možno povedať, že
patológ-bioptik je „diagnostický servis" pre
chirurgické odbory medicíny.
Znamená to, že klinický lekár má nejaké
podozrenie a obráti sa na patológa, aby
zistil, o akú chorobu sa jedná?
Presne tak, napríklad onkologická
diagnostika je celá postavená na práci
patológa. Jedine histologické vyšetrenie
nádoru môže presne stanoviť typ nádoru,
stupeň jeho malignity a rozsah postihnutia
organizmu nádorovým ochorením. Bez
patológa by onkológ nevedel liečiť pacienta.
Možno spomenúť aj veľmi presnú diagnostiku iných ochorení – celiakie, dermatóz,
ulceróznej kolitídy, gastritíd, Crohnovej
choroby a iných. Cytológia je zase veľmi
vhodná na skoré odhalenie prekanceróz
– včasných a dobre liečiteľných štádií zhubných nádorových ochorení.
Ako veľmi patológia ovplyvňuje súčasnú
lekársku vedu?
Určite výrazne, spolu s genetikou a farmakológiou sú to zrejme najprogresívnejšie
odbory v medicíne. Napríklad podrobná
klasifikácia a triedenie nádorov, za pomoci
imunohistochémie a cytogenetiky, umožnila onkológom presnejšiu a cielenú liečbu
oproti minulosti.
Čo Vás osobne priviedlo práve k tomuto
odboru?
Obyčajná ľudská zvedavosť, chcel som
vedieť viac ako bežný lekár.
Prečo ste si vybrali práve patológiu?
Pre jej presnosť, zároveň je to práca
zaujímavá a nikdy nenudí. Okrem toho je
patológov v krajinách EÚ málo a človek má
stále dobrý pocit, že jeho práca je žiadaná
a dobre ohodnotená.
V čom je Vaše oddelenie v Levoči výnimočné?
Naše oddelenie je skôr také štandardné
bioptické pracovisko s bežnými histologickými, histochemickými a imunohistochemickými metodikami. Samozrejme,
hlavne v oblasti onkologickej diagnostiky,
spolupracuje s univerzitnými pracoviskami
po celom Slovensku.
NEMOCNICE
dám, veľmi zjednodušená predstava, že?
Ani nie, pitva je stále základ patológie,
okrem toho je náplň práce patológa aj
biopsia a cytológia. Treba podotknúť, že
napriek moderným zobrazovacím a diagnostickým metódam v medicíne, zdravotná – patologická – pitva stále slúži na „post
mortem“ dodiagnostikovanie závažných
a náhle prebiehajúcich úmrtí v zdravotníckych zariadeniach.
45
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Syndróm vyhorenia u zdravotnej
sestry
SYMFONICKÝ ORCHESTER NÁM POMÔŽE POSKYTNÚŤ HLBOKÚ VNÚTORNÚ RADOSŤ, DOBRÝ FILM NÁM DODÁ KRÍDLA, VEČER
S PRIATEĽMI DODÁ POCIT BEZPEČIA, ČAS PREŽITÝ S RODINOU MÔŽE BYŤ ZDROJOM ENERGIE.
Text: Marta Müllerová / Foto: Milena Macková
Marta Müllerová
NEMOCNICE
Č
46
o je syndróm vyhorenia? Podľa
Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO) má syndróm vyhorenia tri
atribúty: emočné vyčerpanie, depersonalizáciu a pocit osobného zlyhania. V každodennej praxi sa tieto tri sféry prelínajú
– stres v zamestnaní pôsobí na rodinný aj
partnerský život a naopak.
Pre emočné vyčerpanie sú charakteristické negatívne emočné príznaky, vyčerpanie, únava, depresia. Často klesá záujem
o pacientov, nastupuje cynizmus, výbuchy
zlosti, plaču. Prevláda pocit, že vynaložené
úsilie, ktoré trvá nadmerne dlho, neprináša želateľný efekt. Prítomné je prežívanie
pocitu frustrácie, bezmocnosti, beznádeje,
smútku.
Fyzická vyčerpanosť sa prejavuje únavou, poruchami spánku, nechutenstvom.
Pretrváva napätie, prítomné sú bolesti
svalov, sťažené dýchanie, bolesti pri srdci.
Prežívanie týchto obtiaží je spojené s pocitom zlyhania a márnosti.
Burnout syndróm – stav vyhorenia
zasahuje aj do sociálnej úrovne postihnutého. Prežívanie spoločenskej apatie, nechuť
k vykonávaniu profesie, ku kontaktu s pacientmi. Typické je zníženie empatie hlavne u sestier, u ktorých bola na vysokom
stupni. Pri neriešení prvotných príznakov
syndrómu hrozí strata zamestnania, strata
zmyslu života, čo môže vyústiť až do samodeštrukcie.
Čo ma vlastne dennodenne naozaj
rozčuľuje? Rutina? Nepríjemná nutnosť
okamžitých improvizácií, keď napr. musím
zastúpiť chýbajúcu kolegyňu? Do akej
miery, ako často a za akých okolností sa
zvyšuje môj pocit, že je toho na mňa veľa?
Ide o reálnu preťaženosť, alebo je to vlastný
obranný mechanizmus, ktorým si chcem
zaistiť trochu kľudu? Do akej miery som to
ja, kto na seba kladie príliš veľké bremená?
Prečo to robím? Čo tým chcem dosiahnuť?
Preťažujem sa? Čo od seba očakávam –
dokonalosť výkonu, alebo zostať v kľude.
Čo odo mňa očakávajú kolegovia, deti,
manžel? Čo môžem v takom prípade urobiť
ja pre zmenu situácie k lepšiemu? S kým sa
mám o tom porozprávať? S každou zmenou musí jednotlivec začať u seba samého.
Ten, kto neustále čaká, že iní urobia prvý
krok, prešľapuje na mieste – stresuje sa
a sťažuje sa.
Nájdime si svoj rytmus. Syndróm
vyhorenia znamená porušenie rovnováhy.
Ako sa máme chrániť pred nadmernou
spotrebou rezerv? Príroda to zariadila
za nás: ukladáme si zásoby na horšie časy.
Kde ich máme brať? Symfonický orchester
nám pomôže poskytnúť hlbokú vnútornú
radosť, dobrý film nám dodá krídla, večer
s priateľmi dodá pocit bezpečia, čas prežitý
s rodinou môže byť zdrojom energie.
Z individuálnych a ďalších ingrediencií si
môžeme ukladať rezervy na horšie časy.
Potom sa lepšie vysporiadame s extrémnymi situáciami, ktoré prídu, a my dokážeme
nájsť vnútorný kľud. Ten potrebujeme
všetci.
„Pozitívne mysliaci človek
neodmieta vziať na vedomie
negatívne veci. Len sa im
bráni podľahnúť“
Norman Vincent Paele
Ako sa zotaviť? Pokiaľ sme už vyhoreli,
verme, že môžeme obnoviť pôvodný stav.
Najdôležitejšie však je uvedomiť si, že pri
tom potrebujeme pomoc. Obete vyhorenia
neradi žiadajú druhých o pomoc, radšej
si všetko urobia sami. Čím viac sa ale
snažíme riešiť problémy sami, tým sme
zničenejší. Poradca vyhoreného musí byť
trpezlivý, pevný v tom, že vedie dotyčného
k osobnej zodpovednosti. To znamená,
že musíme prijať osobnú zodpovednosť
za svoj život. Nájsť v živote rovnováhu. Neexistuje žiadna skratka ani rýchly liečebný
postup. Neočakávať veľmi skoro veľmi
veľa. Zotavenie vyžaduje čas, trpezlivosť
a dôslednosť. Neočakávajme, že bude
všetko ako predtým. Treba si osvojiť nové
spôsoby, zbaviť sa starých, zmeniť myslenie. Rozlišovať medzi „pracovať tvrdo“
a „pracovať múdro“. Naučiť sa správnemu
tempu, správne odpočívať. Naša vedomá
myseľ nám hovorí, aby sme pred príčinou problému „utiekli“ alebo „sa skryli
na nejakom opustenom mieste“. Túžba ujsť
sa prejavuje u všetkých vyhorených ľudí. Je
dôležité vzdialiť sa od problémov, nie však
ujsť pred nimi. Urobiť si čas na relaxáciu
a odpočinok – vyhorení ľudia nie sú zvyknutí na oddych a relax. Začnime znovu
budovať svoju sebadôveru prostredníctvom
častého a úspešného plnenia krátkodobých cieľov, ktoré postupom času naberajú
na zložitosti a dĺžke. Nájdime nový zmysel
života a víziu a uistime sa, že nás skutočne
motivujú a podnecujú. Musia byť hodnotné a musia nás povzbudzovať k činnosti.
Život s Parkinsonovou chorobou
DÔLEŽITÝM PREDPOKLADOM ÚSPEŠNÉHO BOJA PACIENTA S JEHO OCHORENÍM JE PODPORA RODINY A BLÍZKYCH.
P
arkinsonova choroba je chronické,
pomaly sa rozvíjajúce ochorenie
mozgu, ktoré v roku 1817 opísal londínsky lekár James Parkinson. Základným
podkladom vzniku Parkinsonovej choroby
je nedostatok jednej jedinej látky – dopamínu v určitých štruktúrach mozgu, v tzv.
bazálnych gangliách. Dôvodom nedostatku dopamínu je odumieranie buniek,
ktoré majú za úlohu túto látku vyrábať.
Dopamín sa tvorí v mozgu predovšetkým
v tzv. strednom mozgu, v jadre zvanom
substantia nigra – čierne jadro. Ak je dopamínu v synapsách nedostatok, bazálne
gangliá nemôžu dobre pracovať a vzniká
porucha regulácie pohyblivosti. S nedostatkom dopamínu súvisí relatívny nadbytok
iných podobných látok, ktoré sú prítomné
v bunkách tohto systému. Aj tento fakt sa
odráža na porušenej funkcii bazálnych
ganglií. Keď totiž porušíme bazálnu rovnováhu zložitého systému čo len v jednej
jeho časti, celý systém sa naruší a vzniká
nerovnováha.
Chorobu zatiaľ nevieme vyliečiť, ale
možno ju liečiť, potlačiť alebo obmedziť
príznaky ochorenia, a to dlhodobo. Často
možno priebeh ochorenia aj spomaliť
a udržiavať dané štádium choroby s menším množstvom ťažkostí po mnoho rokov.
Prvé ťažkosti pacientov trpiacich
Parkinsonovou chorobou sú zvyčajne
necharakteristické. Ide predovšetkým
o bolesti ramien a chrbta, pocity tiaže
v končatinách, pocity straty výkonnosti,
poruchy spánku, zápcha, tichosť a monotónnosť hlasu, zhoršenie písma, depresie
atď. Až neskôr, o mnoho mesiacov alebo
rokov sa objavujú štyri typické a základné
prejavy choroby: tremor, svalová stuhnutosť, celková spomalenosť pohybov
a poruchy státia a chôdze. Neznamená to
však, že všetky tieto príznaky sa musia
vyskytovať u všetkých pacientov. Dokonca
aj počas vývoja ochorenia u jednej osoby
sa môže charakter a miera ťažkosti meniť,
a to podľa účinnosti liečby a podľa rozvoja
ochorenia.
Liečba Parkinsonovej choroby vôbec
neznamená len užívanie liekov. Najúspešnejšia je taká liečba, v ktorej sa kombinuje
farmakologická liečba s nefarmakologický-
mi postupmi. Farmakologická liečba síce
zasahuje biologický podklad chorobných
prejavov, ale sama o sebe nevedie nevyhnutne k návratu stratených funkčných
schopností. Preto sú neoddeliteľnou
súčasťou liečebnej starostlivosti o pacienta
s Parkinsonovou chorobou režimové opatrenia, rehabilitácia, cvičenie a pohybová
aktivita. Pre každého chorého je nesmierne
dôležité vytvoriť si vhodný vlastný postoj
k ochoreniu a k jeho liečbe. Pacient sa nesmie pasívne spoliehať len na pomoc lekára
a užívanie liekov. Veľmi dôležitá je vlastná
vôla pravidelne pohybovať, cvičiť, aktívne
prekonávať ťažkosti a hľadať náhradné spô-
soby riešenia pri zdravotných komplikáciách. Mimoriadne dôležitým predpokladom úspešného boja pacienta s jeho
ochorením je podpora rodiny a blízkych,
ktorí svojím chápavým a informovaným
postojom môžu chorému veľmi uľahčiť
prekonávanie najrôznejších problémov
a prekážok spojených s ochorením. Naučiť
sa s chorobou žiť a bojovať proti telesným
a duševným ťažkostiam je rovnako dôležité
ako ostatná liečba.
Jedným z hlavných problémov, obťažujúcich osoby trpiace Parkinsonovou
chorobou pri všetkých bežných úkonoch,
je pohybová spomalenosť a v nadväznosti
na to spolu s tremorom aj zhoršenie jemných pohybov prstov, náhle zablokovanie
v pohybe, mimovôlové pohyby, neistota
v stoji pri chôdzi, pády.
Snaha o najväčšiu sebestačnosť pacienta
je základná každodenná úloha. V režime
dňa je predovšetkým nevyhnutné rátať
s tým, že každý výkon zaberie väčšie
množstvo času. Pacient s Parkinsonovou chorobou zvyčajne nie je schopný
pohybovať sa rovnako rýchlo ako zdravý
človek. To však neznamená, že nie je
schopný určitých výkonov. Len na ne
potrebuje viac času. S postupom choroby
niektorí pacienti nemusia zvládať úplne
všetky úkony, ktoré dovtedy zvládali,
ale v prvých rokoch ochorenia to býva
celkom ojedinelou výnimkou. Občas
rodinným príslušníkom pripadá výhodnejšie pacientovi pomôcť, alebo urobiť
všetko zaňho. Chorého to však vháňa do
pasivity, nehľadac na to, že jeho schopnosť vykonávať určité stereotypné úkony
sa zlepšuje predovšetkým tréningom.
Snahou rodiny by malo byť v každom
prípade nechať pacienta zvládať bežné
úkony samostatne a prispôsobiť denný
režim jeho možnostiam. Pacienti by sa nemali vyraďovať zo spoločenského života.
Pre mnohých z nich je napríklad tremor
subjektívnym dôvodom na hanbu alebo
neistotu v spoločnosti. Rodiny by mali
pomáhať tieto pocity premôcť a snažiť sa
podporovať pacientov vo všetkých starých
aj nových kontaktoch, predstavovať im
nových známych, usilovať sa podporovať
ich v záľubách.
Problémy s obmedzeniami pacientov
s Parkinsonovou chorobou majú rozsiahly
dopad na celú rodinu, predovšetkým na
partnera chorej osoby. S rozvojom choroby sa objavujú nové požiadavky, často
kladúce veľmi vysoké nároky na čas, energiu a psychiku rodinných príslušníkov.
Každý partner chronicky chorého človeka
by si mal uvedomiť, že má právo aj sám
na seba, na čas byť sám. Mal by prijímať
pomoc svojich blízkych a nemal by sa
izolovať od priateľov a spoločnosti. Vždy
pomáha mať niekoho, s kým by sa mohol
o problémoch porozprávať a dať priechod
svojim pocitom. Pocit, že so svojim trápením nie je sám, možnosť vyrozprávať sa,
vypočuť si, akým spôsobom podobné situácie zvládajú iní ľudia, má často takmer
povznášajúcu a očistnú hodnotu.
NEMOCNICE
Text: Mgr. Melinda Kiss, vedúca sestra neurologického oddelenia / Foto: ilustračné
47
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
MEDI RELAX M+M vyslala zdravotníkov
do spoločnosti Grupo Antolin Bratislava
V RÁMCI DNÍ ZDRAVIA BOLI AKCIE ZAMERANÉ NA KARDIOVASKULÁRNE OCHORENIA A NA PREVENCIU ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ.
Text: Bc. Marta Csergeová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Marta Csergeová
Z
amestnanci spoločností Grupo
Antolin Bratislava mali jedinečnú
možnosť nechať si skontrolovať svoj
zdravotný stav profesionálmi. Zdravotníci
firmy MEDI RELAX M+M dvakrát – v minulom roku v októbri a novembri – v rámci
akcie Deň zdravia, priamo na prevádzke
spoločnosti Grupo Antolin Bratislava
vykonali približne sedemdesiatim záujemcom rôzne vyšetrenia a poskytli im dôležité informácie. Po prvý krát bola akcia
zameraná na kardiovaskulárne ochorenia,
po druhý krát na prevenciu onkologických
ochorení.
Zamestnanci si v októbri mohli na Deň
zdravia nechať zmerať krvný tlak, stanoviť
hladinu cholesterolu, triglyceridov a glukózy z krvi, vypočítať BMI. „Na základe
vykonaných vyšetrení boli zamestnanci
NEMOCNICE
INZERCE
48
edukovaní o primárnej a sekundárnej
prevencii kardiovaskulárnych ochorení
a zároveň mali možnosť využiť poradenstvo zdravotníckych pracovníkov,” uviedla
konateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti
MEDI RELAX M+M Mgr. Alena Cerovská,
MPH, s tým, že každý tak mohol získať
informácie od odborníkov napríklad
o liečbe vysokého krvného tlaku, o mož-
nostiach zníženia hladiny tukov v krvi,
ako sa správne stravovať a ako predchádzať
srdcovocievnym ochoreniam.
V novembri zamestnanci bratislavskej
firmy mali možnosť získať informácie
o najčastejších druhoch rakoviny vyskytujúcich sa u mužov a žien. Ženám
zdravotníci poskytli informácie o najčastejších formách rakoviny u žien. Poučili
ich o samovyšetrení prsníkov, edukovali
ich o správnom stravovaní a oboznámili
ich s preventívnym vyšetrením na okultné
krvácanie, čo znamená prítomnosť krvi
v stolici. Mužom zdravotníci poskytli informácie o najčastejších formách rakoviny
u mužov. Boli poučení o samovyšetrení semenníkov, edukovali ich o správnom stravovaní a oboznámili ich s preventívnym
vyšetrením na prítomnosť krvi v stolici.
Stalo se
DEN PREVENCE GLAUKOMU
Koncem listopadu se v rámci projektu
Evropské unie otevřely dveře v očním
centru 1. Oční, kam si desítky lidí přišly
preventivně vyšetřit oční tlak a poradit se
s oftalmology. Vyšetření opět objevila potencionální nemocné, což svědčí o důležitosti a významu těchto preventivních akcí.
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
PACIENTI POLIKLINIKY NYMBURK SE
MOHOU NOVĚ K LÉKAŘI OBJEDNAT
I PŘES INTERNET
Novinku v podobě elektronického objednávání začala pacientům koncem roku 2012
nabízet Poliklinika Nymburk. Pacient teď
na internetu může nově vyplnit jednoduchý formulář, na základě kterého ho lékař
telefonicky kontaktuje a domluví si s ním
vhodný termín schůzky. V Nymburku nabízí tyto služby poliklinika zatím jako jediná.
svém volném čase. Všichni dobrovolníci si
odnesli malé dárečky a hlavně si mezi sebou
vyměnili své zkušenosti a postřehy, které za
své působení v nemocnici měli šanci získat.
NEMOCNICE PODLESÍ
MIKULÁŠ NEZAPOMNĚL ANI NA DĚTI
ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE
Děti všech zaměstnanců Nemocnice
Podlesí se na Mikuláše mohly radovat z vánočních kolekcí, které jim nadělilo vedení
nemocnice. Vánoční kolekce si rozdělili
všichni šťastní rodiče, kterých bylo na 400.
NEMOCNICE PROSTĚJOV
HALLOWEENSKÉ DOPOLEDNE
Koncem října měly děti na dětském oddělení prostějovské nemocnice malý svátek.
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
DOBROVOLNÍKŮ
Dobrovolníci, kteří navštěvují každý týden
onkologicky nemocné pacienty novojičínské
nemocnice, se potkali na malém předvánočním posezení, které pro ně připravila
nemocnice jako poděkování za jejich
obětavou pomoc, jež se nemocným věnují ve
NEMOCNICE PŘEROV
SETKÁNÍ DÁRCŮ KRVE S VEDENÍM
NEMOCNICE
Kolektiv Hematologicko-transfúzního
oddělení Nemocnice Přerov připravilo
každoroční setkání dárců krve, které se
uskutečnilo v prosinci v přednáškovém
sále Nemocnice Přerov. Kromě možnosti
setkání s dárci krve a krevní plazmy byla
přichystána krátká prezentace na téma
dárcovství, cíle Hematologicko–transfúzního oddělení a rozvoj Nemocnice Přerov.
NEMOCNÉ DĚTI V NEMOCNICI
NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ
Vzácnou návštěvu 5. prosince přivítaly
hospitalizované děti v Nemocnici Přerov.
S bohatou nadílkou, která obsahovala také
dárečky od klientek přerovského Klubu
duševního zdraví, je přišel navštívit Mikuláš s andělem a hned dvěma čerticemi ze
Střední zdravotnické školy v Přerově.
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE ODSTARTOVALA BOHATÝ PŘEDVÁNOČNÍ PROGRAM
Vzácnou návštěvu 6. prosince přivítali
pacienti Nemocnice Český Těšín. Tradiční
balíček s ovocem a perníčky jim donesl
Mikuláš se svou družinou. O příjemné zpestření se postarali dobrovolníci
z organizace ADRA, kteří tak symbolicky
odstartovali bohatý předvánoční program,
jenž pro pacienty nemocnice přichystala.
Před Vánoci navštívily hospitalizované
pacienty také Havířovské babky, skupina
seniorek oděná v krojích zpívající lidové
písně v místním nářečí. A před Štědrým
dnem přišli předvánoční atmosféru doladit
mladí umělci ze Základní umělecké školy
Pavla Kalety, kteří postupně na všech
odděleních zazpívali koledy.
Po krátkých projevech plných zaslouženého poděkování byly dárcům krve předány
drobné dary a následoval koncert Zdislavy
Krausové-Otrubové. Slavnostní odpoledne
bylo ukončeno prohlídkou velkolepých
prostor radnice města Prostějov.
Žáci SZŠ Prostějov si pro ně připravili
Halloweenské dopoledne. Žákyně přišly
v krásných, téměř čarodějnických, převlecích a přinesly si spoustu malých i větších
dýní. Nejprve dětem přečetly pověst
O rozsvícené dýni a potom společně s dětmi
a jejich maminkami zdobily dýně, vymalovávaly strašidýlka, malovaly tematické
obrázky a povídaly si o podzimu, o strašidlech a Halloweenu. Z vyrobených produktů
vznikla po celém oddělení krásná podzimní
dýňová výzdoba. Děti měly krásný zážitek
a na chvíli zapomněly na svoje starosti.
OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
Koncem prosince, již podruhé v loňském
roce, obdrželi Zlaté a stříbrné plakety
Jana Jánského od Oblastního spolku ČČK
Prostějov bezpříspěvkoví dárci krve.
Slavnostního ocenění v obřadní síni města
Prostějov se zúčastnil MUDr. Josef Tenora,
náměstek lékařského ředitele pro léčebnou
a preventivní péči Nemocnice Prostějov,
a MUDr. Milena Lukešová, lékařka hematologické ambulance Nemocnice Prostějov.
NEMOCNÉ DĚTI NAHLÉDLY DO TAJŮ
KRESLENÍ
Kreslíř, malíř, učitel výtvarné výchovy
a autor mnoha omalovánek Lubomír Dostál zpříjemnil nemocným dětem
NS ET A
M LOOC N
S EI C…E
1. OČNÍ
49
ROČNÍK 7
hospitalizovaným v Nemocnici Přerov
předvánoční odpoledne. Malí pacienti společně s kreslířem nahlédli do tajů kreslení
a naučili se spoustu nových věcí.
NEMOCNICE ŠTERNBERK
NOVÝ ULTRAZVUK ZKVALITNÍ
GYNEKOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ
Gynekologové Nemocnice Šternberk získali
nový špičkový ultrazvuk. Plně digitální ultrazvukový systém nabízí excelentní kvalitu
obrazu a umožní provádět celé spektrum
vyšetření. Ultrazvuk díky speciální 3D
a 4D sondě vykresluje obraz plasticky, což
uvítají nejen lékaři pro přesnější zobrazení
onemocnění, ale především maminky, které
chtějí vidět obličej svého děťátka.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
ZA DĚTMI DO ŠUMPERSKÉ
NEMOCNICE PŘIŠEL MIKULÁŠ
Ani děti hospitalizované v Šumperské
nemocnici nepřišly v prosinci o návštěvu
Mikuláše, čertů a andělů. Svátečních rolí
se ujali žáci Střední zdravotnické školy
Šumperk, kteří hospitalizovaným pacientům rozdávali úsměvy i dárky. Nejmenším
pacientům tak zpříjemnili hospitalizaci na
dětském oddělení.
S TALO SE…
NEJMENŠÍ PACIENTI NEMOCNICE
MAJÍ K DISPOZICI DALŠÍ NOVOU
KOUPELNU
Šumperská nemocnice kompletně zrekonstruovala také druhou centrální koupelnu
na dětském oddělení. Rekonstrukce trvala
čtyři týdny a nemocnici přišla na více než
250 000 korun. Nejmenší pacienti tak mají
na svém oddělení obě koupelny kompletně
zrekonstruované, první centrální koupelna
prošla rekonstrukcí loni na jaře.
50
cílem bylo prověřit součinnost těchto
dvou složek při zdravotní eskortě vězně se
zvýšeným bezpečnostním rizikem. Jako
konkrétní místo cvičení byl zvolen lůžkový pavilon E, prostory neurologických
ambulancí. „Součástí cvičení byla eskorta
vězně ke zdravotnickému vyšetření uvnitř
lůžkového pavilonu, zabezpečení možných
únikových tras, spolupráce s personálem
Šumperské nemocnice a koordinace pohybu po záložních komunikačních trasách se
správou nemocnice. Cvičení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, trvalo přibližně
jednu hodinu,“ upřesnil správce Šumperské
nemocnice Ing. Mgr. Martin Pelnář.
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
delným dárcům krve a plazmy především
poděkovat. Velmi si vážíme a oceňujeme
jejich humánní přístup, který ve svém
důsledku pomáhá navracet lidem zdraví,“
děkuje dárcům ředitelka Transfúzní služby
MUDr. Marie Urbánková.
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
ODBORNÍCI NA VÝŽIVU SE OPĚT SJELI
NA KONFERENCI DO OSTRAVY
Již sedmý ročník odborné konference
s názvem Ostravské dny léčebné výživy
pořádala Vítkovická nemocnice ve dnech
15. a 16. listopadu 2012. Odborníci projednávali témata spojená s důležitostí správné
výživy při léčebném procesu, zejména pak
při onkologických onemocněních.
ŽÁCI STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
DOPRAVY A CESTOVNÍHO RUCHU
KRNOV DAROVALI KREV SPOLEČNĚ
S PANÍ UČITELKOU
V listopadu 2012 darovali na Transfúzní
službě v Bruntále společně krev žáci a paní
učitelka ze Střední odborné školy dopravy
a cestovního ruchu Krnov.
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA V ŠUMPERKU
USPOŘÁDALA KONCERT PRO
JUBILEJNÍ DÁRCE KRVE A PLAZMY
Šumperská Transfúzní služba připravila
jako výraz poděkování pro jubilejní dárce
NETRADIČNÍ AKCE VÍTKOVICKÉ
NEMOCNICE PRO ZDRAVÍ
Desítky lidí z Ostravy a okolí navštívily den před adventem 1. prosince 2012
Vítkovickou nemocnici. Během Dne zdraví
a prevence mohli lidé bezplatně a bez
nutnosti objednání absolvovat preventivní
vyšetření prsou nebo zhoubného onemocnění prostaty. Lidé měli možnost konzultací s lékaři, nutričním specialistou a lékárníkem. Mnozí projevili zájem o vyšetření
plic s cílem skoncovat s kouřením.
MIKULÁŠSKÉ ŘÁDĚNÍ A NADĚLENÍ
Vedení Vítkovické nemocnice společně
s odbory uspořádalo v prosinci 2012 zábavný den pro děti a vnoučata zaměstnanců
nemocnice. Nabitý program, plný soutěží,
her, tvoření i vystoupení malých umělců
včetně programu připraveného policií
se závěrečným příchodem Mikuláše,
hodného Čerta a krásného Anděla zpestřil
sobotní den našim nejmilejším.
V AREÁLU NEMOCNICE NACVIČOVALI
TRANSPORT NEBEZPEČNÉHO VĚZNĚ
V listopadu 2012 se v areálu Šumperské nemocnice uskutečnilo koordinační cvičení
eskortní jednotky Vězeňské služby ČR
– Věznice Mírov a Policie ČR. Jeho krve a plazmy slavnostní koncert. Dárcům
zazpíval finalista soutěže X Factor Ondřej
Ruml, kterého doprovázel orchestr Moravia BIG BAND. Koncert se uskutečnil pod
záštitou města Šumperka v kostele Zvěstování Panny Marie. Na akci dorazili dárci
společně se svými partnery a partnerkami.
„Tímto koncertem jsme chtěli našim pravi-
FORLIFE
NEMOCNICA V KOMÁRNE OTVORILA
NOVÚ VEREJNÚ LEKÁREŇ
Všeobecná nemocnica Komárno v decembri
2012 otvorila celkom novú verejnú lekáreň.
Nová lekáreň vznikla vo voľne prístupnej
budove v areáli nemocnice. Investícia do
opráv budovy a zabezpečenia jej vybavenia
vyšla nemocnicu na viac než 30 tisíc eur.
NEMOCNICA KROMPACHY
ODBORNÝ SEMINÁR PRE SESTRY
A PÔRODNÉ ASISTENTKY
Nemocnica Krompachy, v spolupráci s regionálnou Komorou sestier a pôrodných
asistentiek, usporiadala v decembri 2012
odborný seminár okresnej úrovne na tému
problematika ošetrovateľskej starostlivosti
o pacienta pred anestéziou, vzťah k transplantáciám z pohľadu sestry a asepsy a antisepsy na operačných sálach. Vzdelávacej
aktivity sa zúčastnilo 96 sestier z nemocnice Krompachy, nemocnice Gelnica, sestry
zo špecializovaných ambulancií a ambulancií prvého kontaktu.
NEMOCNICA ZVOLEN
HOSPITALIZOVANÉ DETI NAVŠTÍVIL
MIKULÁŠ
Tak, ako každý rok aj vlani 6. decembra
prišiel medzi detských, ale aj dospelých
pacientov Mikuláš. Bohatou nádielkou
potešil malých pacientov na Detskom
oddelení Nemocnice Zvolen. V preoblečení
za Mikuláša, anjelikov, čerta a soba deťom
pripravili rozptýlenie študenti Strednej
zdravotníckej školy vo Zvolene. Mikuláš
so svojou družinou odmenil všetky deti
hračkami, knižkami a balíčkom, v ktorom
nechýbalo ovocie a drobné sladkosti.
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU LEVOČA
PACIENTOV HOSPITALIZOVANÝCH
V NEMOCNICI NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ
Mikulášska nádielka v decembri 2012
potešila pacientov na Detskom oddelení
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči. Študenti Strednej zdravotníckej školy
v Levoči, prezlečení za Mikuláša a anjelikov, pripravili deťom rozptýlenie. Mikuláš
so svojou družinou odmenil všetky deti
ovocím a sladkosťami.
NEMOCNICA SA PRIPOJILA K AKCII
VIANOČNÁ KVAPKA KRVI
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča sa aj vlani pripojila k akcii Vianočná
kvapka krvi, ktorú vyhlásil Slovenský
Červený kríž. Hematologicko-transfúzne
oddelenie v Levoči malo vyhradené v rámci Vianočnej kvapky krvi utorky a štvrtky
od 7.00 do 9.00 hodiny, kedy všetkých
dobrovoľných darcov pohostí rozšíreným
občerstvením a sladkosťou. „Levočská nemocnica svoju mobilnú odberovú jednotku
hematologicko-transfúzneho oddelenia
vyslala aj do obce Spišský Hrhov, kde
odobrala najvzácnejšiu tekutinu občanom
priamo na obecnom úrade,“ povedal primár MUDr. Rastislav Osif.
INZERCE
SPRÁVNÁ VÝŽIVA
MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT
Správná
výživa
www.lepsipece
.cz
Máte v rodině dlouhodobě nemocného nebo jste sám pacientem?
Nezapomeňte, že úspěšné léčení a vyléčení může být ohroženo podvýživou,
a to jak v nemocnici, tak v domácí péči.
NEBOJTE SE A ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE NEBO NUTRIČNÍHO SPECIALISTY.
ƒ Nutricomp® Drink Plus - speciální
ciální
výživa bez vlákniny bohatá na energii
- je k dostání v lékárnách
ve čtyřech různých příchutích.
ƒ Více v poradně na www.lepsipece.cz
pece.cz
S TALO SE…
ƒ Správná výživa může výrazně zkrátit dobu rekonvalescence.
51
B. Braun Medical s.r.o.
r o | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | www.bbraun.cz
www bbraun cz
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Blahopřejeme
V PRŮBĚHU MĚSÍCŮ ÚNOR – BŘEZEN 2013 OSLAVÍ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ TITO ZAMĚSTNANCI:
Ú N O R 2 013
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
• Blanka Babáčková, všeobecná sestra,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• Bc. Miroslav Pavlíček, hlavní informatik,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• MUDr. Hana Rusňáková, lékařka,
Poliklinika Plzeň
• MUDr. Hana Hanosková, lékařka,
Poliklinika Olomouc
MARTEK MEDICAL
• Ing. Martin Sikora, ředitel prodeje
a servisu ZT
• Milan Chromič, IT správce
• Lenka Poláková, vrátná
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
• MUDr. Michaela Syrovátková, lékařka
• Eva Gábová, všeobecná sestra
• MUDr. René Venos, lékař
• MUDr. Stanislav Arátor, lékař
• Vlasta Rysová, všeobecná sestra
NEMOCNICE PODLESÍ
• Darina Dostálová, všeobecná sestra
• Kateřina Ciupková, všeobecná sestra
• Zdeňka Čarnecká, všeobecná sestra
NEMOCNICE PROSTĚJOV
• MUDr. Roman Batěk, lékař
• Jolana Mlčochová, všeobecná sestra
• Marcela Vágnerová, všeobecná sestra
BNL EAM
HO
O CP N
Ř EI CJ E M E
NEMOCNICE PŘEROV
• Dana Brázdová, sanitářka
• Irena Schauerová, ošetřovatelka
• Ilona Pořízková, laborantka
52
NEMOCNICE ŠTERNBERK
• Hana Martinková, DiS., dětská sestra
NEMOCNICE VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ
• Jiřina Borovičková, ošetřovatelka
• Ivana Barvíková, technicko-hospodářská
pracovnice
PODHORSKÁ NEMOCNICE
• MUDr. Marián Olejník, MBA, ředitel
• MUDr. Michal Quis, lékař
• Jaroslava Ospalá, všeobecná sestra
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
• Pavla Feledíková, všeobecná sestra
• Jindřiška Válková, všeobecná sestra
• Petra Hejlová, uklízečka
MARTEK MEDICAL
• Marek Galuszka, řidič – skladník
• Bc. Dalibor Kolář, řidič – skladník
• Roman Hénik, skladník
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
• MUDr. Růžena Mašková, lékařka
• Věra Kaňoková, sanitářka
• Kamila Hrachová, všeobecná sestra
• MUDr. Jozef Krištof, lékař
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
• Pavel Michna, předseda SOOSA
• Stanislav Rusz, kuchař
FORLIFE
• MUDr. Pál Vadass, lekár
• Alžbeta Czifrová, upratovačka
NEMOCNICA KROMPACHY
• Marta Antolová, sanitárka
• Peter Čirč, údržbár
• Eva Pisková, sestra
• Anna Čarnoká, sestra
• Emília Butvinová, spojovateľka
• Daniela Vysocká, sanitárka
• Bc. Katarína Čurillová, sestra
VNSP LEVOČA
• MUDr. Ivana Štramová, lekárka
• Oľga Ondrušová, sestra
• Miroslav Repaský, sanitár
• Alžbeta Repaská, sestra
B Ř E Z E N 2 013
CGB LABORATOŘ
• MUDr. Zornitza Markantová, lékařka
• MUDr. Jiří Heloňa, lékař
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
• Marie Jarošíková, farmaceutická
asistentka, Poliklinika Plzeň
• Bc. Petra Šourová, fyzioterapeutka,
Poliklinika Plzeň
• Ladislav Mészáros, řidič dopravy
a přepravy nemocných, Poliklinika
Česká Třebová
• Zdeňka Štanclová, fyzioterapeutka,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• Jana Kašová, všeobecná sestra,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• Bc. Milada Běhalová, hlavní sestra,
Poliklinika Olomouc
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
• Ing. Jiří Souček, metodik pro zdravotní
pojišťovny
• MUDr. Petr Dolák, lékař
• Mgr. Kateřina Masníková, farmaceutka
• MUDr. Martin Šenkeřík, lékař
• Ludmila Šnejdrlová, všeobecná sestra
NEMOCNICE PODLESÍ
• MUDr. Łubomír Rusňák, lékař
• Lenka Brancová, všeobecná sestra
• MUDr. Jan Stryja, lékař
NEMOCNICE PROSTĚJOV
• Renata Husárková, všeobecná sestra
• Kamila Bílková, všeobecná sestra
• Renata Pospíšilová, zahradnice
• Lenka Prokopová, všeobecná sestra
• MUDr. Simona Sedláková, lékařka
• Markéta Štočková, všeobecná sestra
• Alois Chromec, sanitář
NEMOCNICE PŘEROV
• Zdeněk Čulík, sanitář
NEMOCNICE ŠTERNBERK
• Mgr. Marek Vysloužil, fyzioterapeut
• Radka Dohnalová, pomocná kuchařka
NEMOCNICE VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ
• Monika Nepálová, radiologická
asistentka
• Jaroslava Poláchová, pomocná kuchařka
PODHORSKÁ NEMOCNICE
• MUDr. Jiří Heloňa, lékař
• Alena Beyerová, sanitářka
• Lenka Horská, všeobecná sestra
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
• Miroslava Stejskalová, sanitářka
• Hana Kalousková, všeobecná sestra
• Pavla Indrová, sanitářka
• MUDr. Jarmila Petreková, lékařka
• Dagmar Piknová, zdravotní laborantka
• Radek Krmela, řidič dopravy nemocných
a raněných
REPHARM
• Mgr. Petra Kotalová, farmaceutka
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
• MUDr. Jiřina Heroková, lékařka
• Marie Šindlerová, fyzioterapeutka
• Lenka Sýkorová, ošetřovatelka
• MUDr. Hana Laciková, lékařka
• Libuše Folvarčná, všeobecná sestra
• Bc. Radek Wiaczka, fyzioterapeut
• Ivana Pitáková, všeobecná sestra
• MUDr. Gabriela Rozinková, lékařka
NEMOCNICA KROMPACHY
• Helena Terpáková, staničná sestra
• Anton Mačák, vodič
FORLIFE
• Mária Litomerická, sestra
• Eva Molnárová, sestra
• Veronika Bachorecová, fyzioterapeutka
• Erika Kováčová, sestra
• MUDr. Shadi A. Y. Jaada, lekár
VNSP LEVOČA
• Zdenka Kukurová, sanitár
• Mgr. Mária Sakmárová,
zdravotnícka laborantka
• Jarmila Dzuríková,
sanitárka
a
k
n
i
m
i
m
e
Naš
u ideální
, máte k tom
m
ke
om
ot
p
látky
zeným
čerstvě naro
se svými bato
ochlubit svým
aminky, určitě
p
m
o
EL
G
ze
svého
A
y
u
ou
in
p
tk
m fo
usí jít
ci skup
nete zaslat ná
ko zaměstnan
od
miminka“. Nem
ja
e
zh
li
aš
ro
tě
y
.cz.
„N
d
ch
v
te
se
ze
A
e
k d se
soucí ná
sopis@ GEL
Poku
Pokud byst
cké rubrice ne
ji na e-mail: ca
upině pracují.
e
afi
sk
jt
gr
ší
íle
to
na
os
fo
v
p
í
,
ší
eř
em
é, kt
příležitost v na
inkou či tatínk
hrdí tatínkov
di pochlubí i
ě, nebo s mam
rá
tn
u
ta
EL
os
G
m
A
sa
M
už
v NAŠE
podobě, ať
v elektronické
novorozeněte
vické
a 4. června ve Vítko rů
et
Alžbětka se narodil
im
nt
ce
50
a
řil
mě
zení
nemocnici. Po naro
a
nk
ů. Pyšná mami
a vážila 3450 gram
ice
á pracuje jako lékárn
lov
ta
Ko
tra
Mgr. Pe
.
ch
icí
travě-Vítkov
v Lékárně AGEL v Os
Adámek Dyrbuś se narodi
l 2. listopadu
v 18:11. Chlapeček krátce
po narození měřil
54 centimetrů a vážil 384
0 gramů. Maminka
Jolana Dyrbuś pracuje v Nem
ocnici Podlesí
jako dokumentační pracov
nice.
áří.
ila 28. z
se narod ojnarová,
á
v
ro
a
arcela V
ška Vojn
Malá Eli maminkou je M ná sestra
u
ec
o
b
o
Šťastn uje jako vše
c
ra
p
rá
í.
s
te
k
dle
cnici Po
v Nemo
Malý Mar tí
ne
maminka M k se narodil 7. října a
šťa
ar
všeobecná tina Samiecová pracu stná
sestra v Ne
mocnici Po je jako
dlesí.
NS AT A
Š EL OM SI M
E…
INKA
Daniel se naro
dil 20. srpna a
pyšná maminka
Urszula Piec zo
nková pracuje
jako všeobecn
sestra v Nemoc
á
nici Podlesí.
arození
října. Po n ramů.
.
2
a
il
d
ro
se na
750 g
Radmilka ntimetrů a vážila 3 cuje
pra
ce
á
9
v
4
ro
la
o
ři
si
ě
a
m
Pavlína G očka Třinec – jako
c.
B
a
k
in
M am
– pob
MEDICAL
v M A R T EK .
a
fakturantk
p ad u.
24. listo
a
il
d
ro
a
a
n
tková se
á je sestr
Sára Szo Šárka Cieslarov ocnici Podlesí.
m
a
e
Mamink í jednotky v N
rn
z koroná
Mat yáš Galgán
ek
Krátce po poro se narodil 30. listopadu.
du mu naměř
ili 49 centimet
a váha dosáhl
rů
a 34
Galgánková je 35 gramů. Maminka Andrea
porodní asiste
nt
neckém oddě
lení Šumperské ka na novorozenemocnice.
53
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Poděkování
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ –
POLIKLINIKA PLZEŇ
na s personálem na odběru krve. Všichni
zaslouží velkou pochvalu. Děkuji moc.
S pozdravem Vaše pacientka, Růžena G.
Dobrý den, navštěvuji Vaši polikliniku
již osmým rokem. Jsem s péčí a ochotou
personálu velice spokojena, týká se to
především paní MUDr. Bočkové, paní
MUDr. Radové a MUDr. Králíčka. Též
jsem spokoje-
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
sestřičkám, ošetřovatelům a celému
personálu pod vedením MUDr. Baránka
a staniční sestry Radany Carbolové,
za vzor-
nou péči při mojí hospitalizaci v následné
odborné ošetřovatelské péči, za naprosto
profesionální a lidský přístup, prokázanou vysokou odbornost, velkou ochotu,
vstřícnost a laskavost při tak namáhavé
práci, jak fyzické i psychické, kterou mi
v době mé hospitalizace. Je to
poskytovali v d
velice vzácné, protože v mnoha zařízeních
s takovou péčí nesetse pacient, bohužel,
boh
kává. Ještě jednou
jedn Vám moc všem děkuji
a hluboce si Vás
Vá všech vážím.
Eva M.
NEMOCNICE
N
EM
NOVÝ JIČÍN
Dob
Dobrý den, chtěla bych moc
podě
poděkovat
celému gynekologickému oddělení Vaší nemocnice
za péči, kterou nejen mně věnovaza péč
li v době
v do mé hospitalizace. Velký
dík sestřičkám
ses
za jejich přístup
k nám, pacientkám.
Ještě jednou velké díky! Marie S.
NEMOCNICE
N
E MOC
PODLESÍ
Dobrý de
den. Jsem Váš ještě včerejší
pacient. Moc
M děkuji MUDr. Mecovi,
za zdárně provedenou operaci. Také
celému pe
personálu chirurgie 1, který se
o mne mo
moc dobře staral. Děkuji a přeji
moc hodný
hodných a trpělivých pacientů.
H. G. Frýdlant nad Ostravicí
Dovolte mi, abych srdečně poděkoval lékařům a ošetřujícímu personálu
chirurgického
chirurgickéh oddělení Vaší nemocnice
za obětavou aa vzornou péči, kterou mi
věnovali v do
v době mé hospitalizace. Můj
velký dík patř
patří zejména panu MUDr.
Blahovi, kterému
které
vděčím za to, že se můj
zdravotní stav podstatně zlepšil. Přeji Vám
všem mnoho ú
úspěchů v další práci a ještě
více spokojený
spokojených a uzdravených pacientů.
S pozdravem J.W. Bohumín
NEMOCNICE
N
E MOCNICE PROSTĚJOV
54
jsem 8.11. operována na Vaší
Vážení, byla js
gynekologické stanici. Prosím vedení
nemocnice o v
o veřejnou pochvalu tomuto
oddělení v čele s MUDr. primářem Alešem
zástupci – operatérovi Dr. JiříNevrlou, zástu
Prachařovi, Dr. Kinclovi, Dr. Fajtovi
mu Prachařov
a všem lékařům a všem sestrám, vrchní
sestře, staniční
staničn sestře. Sestrám na operačlékařům, sestrám na pooperačním sále, lékař
ním oddělení za lidský až nadlidský
dlidský
přístup, ochotu, péči, starostlivost,
ivost,
nedovedu vyjádřit slovy. Taková
ová lidská ochota ošetřujících sestřiček
ček nelze popsat, ale ve mně zůstane úžasná
lidskost tohoto sehraného personálu.
rsonálu.
Prostě mé upřímné díky srdečně
čně
všem, s kým jsem se tam setkala,
ala, ale
hlavně ta lidskost, co tam vládne
dne vůči
pacientům. Toto budu říkat všem
šem a při
jejich rozhodování obrátit se na Vás.
Prosím poděkujte celému týmu
mu tohoto
perfektního a sehraného týmu
u milých
odborníků. Kéž Vaše práce je příkladem
všem. Vřelé díky za Vaši lidskost
kost a práci.
Vděčná pacientka Emilie
e N., Olomouc
kdy neutuchající laskavost k mé
a pozornost k mému
k mému zdravotnímu
osobě a pozornost
stavu po celou dobu, co jsem tam byl. Neméně oceňuji potom odbornou a laskavou
pozornost k mé osobě ze strany veškerého
personálu ortopedického oddělení a dále
potom personálu rehabilitačního oddělení.
Když celou moji záležitost shrnu:
8. 10. 2012 byla provedena operace,
1. 11. 2012 jsem opustil nemocnici
„po svých". Dnes je 9. 11. 2012, cítím se
báječně a docházím na rehabilitaci ke konečnému procvičení. Operované koleno
nebolí a je již pohyblivé ze 75 procent.
Ze strany mojí osoby ještě jednou obrovské poděkování všem zainteresovaným
na mojí operaci, ale také Vám, řediteli tak
dobré nemocnice, jakou nyní prostějovská nemocnice je! Doufám, že takových
kladných hodnocení práce Vašich lékařů
máte v této době již daleko více. Je v nich
vždy nevyslovená pochvala Vám, Vašim
spolupracovníkům.
Je v nich i podpora pro jistě nelehká
vyjednávání o tom, na co ještě Vámi řízená
O personálním
nemocnice bude mít. O
personálním aa daldalším vybavení nemusíte mít a jistě nemáte
pochyb! Ještě jednou tisíceré díky za tak
kvalitně provedenou práci všem pracovníkům uvedených oddělení.
Milan K.
NEMOCNICE PŘEROV
Vážení přátelé, dovolte, než začnu psát
k samotné věci, abych co nejsrdečněji
pozdravila Vás všechny, kteří nemocnici
řídíte. Od května jsem Vaše pacientka. Začala jsem na urologickém oddělení u pana
doktora Baťka, kde jsem zjistila, že jsem
v těch nejlepších rukou. Nyní jsem častou
návštěvnicí onkologického oddělení, kterého se každý bojí. Co se však týká mé osoby,
chodím tam velice ráda za svými přáteli,
kterými se stali všichni ti, kteří slouží
na onkologii pod vedením pana primáře
PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den pane řediteli!, chtěl
ěl bych se
s Vámi podělit o svoje pocity při pobytu
na dále uvedených odděleních
h Nemocnice
Prostějov. Chtěl bych několikaa slovy ocenit
pečlivou přípravu a samotné provedení
náhrady kolenního kloubu. Musím navíc
zdůraznit, že mám závažnější formu
diabetu. Operace měla být navíc
víc provedena na končetině, kde jsem při autonehodě utrpěl komplikovanou zlomeninu
s poškozením cévního zásobení,
ení, a to právě
v oblasti podkolení nemocného
ho kloubu!
Moje důvěra, že nebudu volit jiné pracoviště, postupně rostla díky příjemnému
íjemnému
jednání primáře Pilaře a Dr. Hoferka
Hoferka
a všech, kteří mne k operaci připravili a trpělivě mi vše i možná nepříjemná
mná rizika
vysvětlili. Na anesteziologickéé ambulanci
jsem se po podrobném seznámení
mení s anesteu umrtvení
zií rozhodl pro spinální formu
(jsem člověk zvědavý a šanci vnímat dění
na operačním sále jsem si nemohl
mohl nechat
ujít). Po předoperační přípravě
vě jsem byl
pozván na termín 8. 10. 2012 k operačnímu výkonu. Musím uznat, že po strašení
různých nevěřícných lidí, kteří by si určitě
nechali provést zákrok jedině na jiném
pracovišti, nejlépe na klinice v Olomouci,
jsem „vydržel". Na tyto rady jsem nedal
a k operaci nastoupil do nemocnice v Prostějově na ortopedické oddělení. Předmětná operace byla provedena primářem
MUDr. Pavlem Pilařem a MUDr. Leopoldem Hoferkem velmi moderním progresivním postupem s maximální odborností
a péčí, zjevně sehraným týmem všech
pracovníků od převzetí na operační sál,
tak na operačním sále samotném. Vím,
o čem mluvím, jelikož jsem při operačním
zákroku nebyl uspán a operace byla provedena ve spinální anestezii. Dále musím
pochválit práci a doslova přátelské chování
sester a lékařů pracujících na JIP, jejich ni-
55
ROČNÍK 7
PODĚKOVÁNÍ
vyšetření
v Nemocnic
mocnici
Šternberk.
Protože
součástí
vyšetření
byl rentgen páteře,
konzultace
s primářkou
MUDr. Kettne
MUDr. Kettnerovou a na její
doporučení
ještě vyšetření
ultrazvukem, jednalo se o záležitost
časově náročnou.
Zmiňuji to obšírně
proto, že při čekání
na všechna ta vyšetře
vyšetření jsem měla možnost
se pohybovat v prostorách Vaší nemocnice
a všímat si provozu
a zařízení v nich.
v nich.
a zařízení
Můj výsledný dojem
vyšel pro Vaši nemocnici
na 1*.
MUDr. Brtníka. Jsou to pro mě
andělé, vítají nás s úsměvem a velkou
u
profesionalitou. Jsem vděčná, že jsem
m
právě tam, kde berou svoje poslání, tak
jako to kdysi slibovali. Mně nezbýváá nic jikařům,
ného, než Vám k takovým lidem, lékařům,
sestrám, upřímně gratulovat. Přála bych si,
o já.
abyste je viděli takovýma očima jako
Díky přátelé, vděčná pacientka
a paní K.
NEMOCNICE ŠTERNBERK
56
mi
Vážení, dovolte mi, rozdělit se s Vámi
o pocit, který jsem získala při návštěvě
ěvě
Vaší nemocnice v polovině listopadu
u
letošního roku. Ošetřujícím lékařem
m mi
bylo doporučeno ambulantní neurologické
logické
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Shrnu-li to lapidárně: moderní interiéry nestresující pacienty, dostupnost
kvalitního občerstvení, čistá a hygienicky
vybavená WC, vstřícnost, odbornost a profesionální přístup lékařů a personálu, a pro
rozptýlení neveselých myšlenek televize
v čekárnách, to je součet pozitiv, která působí na čekajícího pacienta, ovlivňují jeho
náladu a určitě nejsou samozřejmostí.
A za to Vám patří dík. Marie H.
Dobrý den, jen jsem Vám chtěla napsat, že
máte ten nejbáječnější personál na dětském oddělení. Byli jsme s mým synem
hospitalizováni ve třech nemocnicích.
Opava, Olomouc a Šternberk. Nikde jsme
se nesešli s tak kvalitními sestřičkami,
které umí děti v takovém stresu dostat
opět do klidu. Můj Tobias to u Vás prožíval
spíše jako někde na prázdninách. Vůbec
se mu nechtělo domů, a to vše jen díky
Vašemu personálu. Pan primář a všichni
doktoři/rky jsou na správném místě. Mají
k dětem vztah a paní Evička Machálková
si zaslouží opravdu velikou viditelnou
pochvalu, jelikož díky ní se Tobias přestal
bát vyšetření.
PŘ IŠ LO DO RE DA KC E
Tak Evičko, buďte pořád takový anděl
pro všechna děťátka. Tobi na Vás rád
vzpomíná. Kdybychom jsme mohli jakkoli
pomoci, aby nemocnici nezavírali, bude
to pro nás veliká radost. Ještě jednou moc
děkujeme a přejeme mnoho úspěchu celé
Nemocnici Šternberk.
Tobias a jeho maminka Petra O..
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Moc děkuji veškerému personálu gynekologického oddělení za jejich příkladnou
péči a lidský přístup. Nebudu konkrétně
jmenovat všechny, protože všem patří
velký dík. A ačkoliv se většina pacientů
do nemocnic netěší, já mohu s úsměvem
na rtech říci: „…a za pár dnů mě tady máte
znova a těším se – tady ano“!
nt šumperské nemocJako celoživotní pacie
edického oddělení,
nice, zvláště pak ortop
operován a ošetřen
jsem byl vždy úspěšně
jenosti byl schopen
tak , abych k mé spoko
ho života i po nádalšího plnohodnotné
operacích. Ve svých
ročných a specifických
opět prodělal jednu
o
71 letech jsem nedávn
stiku kolennípla
takovou – hemiarthro
zi progresivní
me
tří
pa
ho kloubu – která
y, a přesto nebývá
metody při léčbě artróz
nemocnicích v ČR.
uplatňována ve všech
edy
ní šumperskými ortop
způsob jejího provádě
í
áln
ion
m
fes
svý
pro
rád
ro
ch
i p
by
vu pacienta ,
Nejen proto, ale
ný efekt zdravotního sta
led
výs
ntě
vý
ria
oji
va
ok
éto
usp
o t
ntů
a hlavně pak pro
potencionálních pacie
spět k informovanosti
ení vedeného
děl
od
ho
cké
edi
článkem chtěl nejen při
op
ort
vat celému týmu
ko
dě
po
ě
vn
kladnou
hla
ale
nn
y,
léčby artróz
bornou a všestra ě pří
Štěpánem za jejich od
em
ňk
de
. Z
Dr
MU
primářem
.
o zdraví jejich pacientů
uvedeného
práci ve prospěch péče
žádosti a uveřejněním
mé
e, věřím, že vyhovíte
tor
ak
ím i k inforred
a t
ne
edů
pa
ý
op
žen
ort
Vá
ce šumperských
prá
é
dn
kla
pří
ci
aga
íků.
článku přispějete k prop
ží práce našich zdravotn
osti, která ne vždy si vá
ejn
veř
r. Jindřich Solovský
é
Mg
.
ok
šir
dík
j
sti
mů
ří
no
va
pat
mo
u za to
ovi a celému jeho tým
Primáři MUDr. Zdeňku
Štěpán
M.G., Mořkov
v
Děkuji všem, kteří se mnou měli co
do činění při léčbě mého problému chirurgickému oddělení 2 + urologii. Jsem
rád, že v blízkosti mého bydliště se nachází
takovéto zdravotnické zařízení.
R.Š..
Vážený pane řediteli, chtěl bych Vás touto
Vá
cestou požádat o vyslovení velkých díků
ces
panu primáři MUDr. Petru Opletalovi,
pan
zás
zástupkyni primáře paní MUDr. Zuzaně
Nemcové a celému kolektivu jednotky inNe
ten
tenzívní péče interního oddělení Podhorské nemocnice Bruntál, kteří se v uplynul
nulých dnech podíleli na záchraně mého
bratra Václava V. Jsem rád, že v Bruntále
bra
pra
pracují takoví lékaři. Prosím, vyřiďte svým
zam
zaměstnancům velké díky za záchranu
toh
toho nejcennějšího – lidského života.
Přeji mnoho úspěchů Jiří V. Mělník
Ch
Chválím
a děkuji za profesionální rehabilitační přístup. Chválím a děkuji za lidské
lita
jednání. Chválím a děkuji a přeji celému
jed
kolektivu pevné zdraví, usměvavé pacienty
kol
a spoustu peněz ve zdravotnictví. PS: Heslo
a sp
o čokoládě – Minutu v ústech navždy v boo č
cích – to si zařadím do svého zlatého fondu
cíc
životních hesel.
živ
Děkuji Ing. Pavlína K.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
ŠU
Dobrý
Do
den, ráda bych touto cestou poděkovala
val pracovníkům rehabilitačního oddělení ŠŠumperské nemocnice za léčbu a péči,
zvláště
zvl
panu primáři MUDr. Ditmarovi
a vedoucí fyzioterapeutce paní O. Válkové.
Jejich přístup byl mimořádně nejen profesionální, ale též velmi vstřícný. Dále chci
poděkovat řidičům sanitních vozů a dispečinku, s jejich prací a přístupem jsem byla
též spokojena. Prosím, aby moje uznání
bylo všem zúčastněným tlumočeno.
Děkuji MUDr. Jana H.
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA
S POLIKLINIKOU LEVOČA
Vážený pán riaditeľ, píšem Vám ako klient
Vášho špecializovaného pracoviska PSY
odd. – akútne. Veľmi si vážim prácu, ktorú
tu Vaši zamestnanci zodpovedne plnia.
Keďže som mal možnosť byť klientom aj
na iných PSY na Slovensku, musím s plnou
vážnosťou vyjadriť hlbokú úctu a úprimné poďakovanie tak Vašej príkladnej
zdravotníckej starostlivosti, ako aj Vašim
zamestnancom na tomto oddelení. Po prvom dni mojej dobrovoľnej hospitalizácii
som si vybral práve Vaše zdravotnícke
zariadenie, pretože som vedel, že mi tu
bude poskytnutá najlepšia starostlivosť,
ktorá je výsledkom obetavej práce všetkých
odborníkov, sestier, sanitárov a ostatného
personálu. Ďakujem Vám, že sa môj zdravotný stav stabilizuje hlavne kvôli tomu,
že som tu našiel empatiu, spolupatričnosť,
pomoc tak fyzickú, ako aj duševnú. Môžete
byť právom hrdí na takýchto skvelých ľudí,
ktorých je radosť riadiť. Keďže pracujem
ako zamestnanec Ministerstva Školstva
Slovenskej Republiky, môžete tento list
považovať ako znak toho, že z hľadiska
odborného vyhodnotenia poskytovanej
starostlivosti ho píšem maximálne zodpovedne, pravdivo a s plnou vážnosťou.
S úctou Marek D. klient PSY odd. Levoča
PODĚKOVÁNÍ
PODHORSKÁ NEMOCNICE
PO
57
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
RETRO
Retro: tentokrát
z Nemocnice Podlesí
58
rok 2000
VLASTNĚ JSEM SE PODRUHÉ NARODIL.
TO MYSLÍM BEZ NADSÁZK Y, RADUJE SE MUŽ
T ř i n e c – Když dvaapadesátiletý Karel Bassler z Českého Těšína říká,
že se nedávno podruhé narodil, není v tom ani trocha nadsázky. „Prožil
klinickou smrt. Kdyby se to nestalo v nemocnici, asi by se nepodařilo
zachránit mu život,“ potvrzuje vedoucí nového Kardiocentra v třinecké
Nemocnici Podlesí Marian Branny. Bývalého horníka, který sedmatřicet let kouřil v průměru do dvaceti cigaret denně, postihl loni infarkt.
Po zákroku, při kterém mu lékaři rozšířili a vyztužili neprůchodnou cévu
kovovou síťkou, chodil na pravidelné kontroly do nemocnice. Když přišel
začátkem ledna, hovořil s lékařem a najednou se mu udělalo špatně. „Sekl
jsem sebou a probral se, až když nade mnou stálo plno sestřiček,“ líčí muž.
„Odvezli mě na jednotku intenzivní péče a do tří dnů jsem byl po operaci
srdce. Takzvaný bypass mi zachránil život. Díky němu se dnes cítím mnohem lépe než dřív,“ tvrdí muž. „Pacientovi se závažně zúžila srdeční tepna. Bypassem jsme mu ji zprůchodnili a vrátili ho tak do života," vysvětluje lékař Branny. Bassler měl před operací řadu potíží. „Při chůzi jsem se
zadýchával a bolelo mě na hrudi. Teď dokážu vyjít pěšky až do desátého
patra, ve kterém bydlím,“ říká. „Hledám práci, pokud se najde taková,
kterou bych mohl dělat, rád ji přijmu.“ Bývalý kuřák už po infarktu na cigaretu nesáhl. Lékaři tvrdí, že kouření pacientům s nemocným srdcem
škodí a může ovlivnit i životnost bypassu. „Ale trocha alkoholu – jedna
velká štamprle
pivo denně – jjim může p
prospět,“
přiznal Branny.
p nebo p
p , p
y
rok 2000
RETRO
rok 1997
59
rok 1995
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Stříbro z mistrovství světa
je největším úspěchem
basketbalistky Hany Horákové
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH BASKETBALISTEK SVĚTA KROMĚ ČESKA HRÁLA V ISTANBULU, JEKATĚRINBURGU A KOŠICÍCH.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Martin Pazdera
J
ZE S V Ě TA CELEB R I T
edna z nejlepších světových basketbalistek Hana Horáková se narodila
v roce 1979 v Bruntále. Po gymnáziu
vystudovala Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně.
Na pedagogické fakultě současně absolvovala magisterské studium učitelství
tělesné výchovy a speciální pedagogiky
se zaměřením na logopedii a surdopedii.
Českou republiku reprezentuje na postu
rozehrávačky a křídla od roku 1999, předtím v mládežnických kategoriích. Do roku
1999 hrála v pražském klubu USK, poté
přestoupila do Brna. V roce 2010 přestoupila do klubu Fenerbahçe SK Istanbul,
o rok později do ruského Jekatěrinburgu,
z něhož také hostovala v Košicích. Letos se
vrátila zpět do IMOS Brno.
S českým týmem získala na Mistrovství Evropy v roce 2003 stříbro a o dva
roky později zlato. Na mistrovství světa
v roce 2010 vybojovala stříbrnou medaili
a na tomto šampionátu se stala nejužitečnější hráčkou turnaje. Byla vyhlášená nejlepší hráčkou Evropy za rok 2010. Nejlepší
českou basketbalistkou se stala v letech
2003 a 2004 a osmá skončila i v soutěži
o nejlepšího českého sportovce roku 2010.
60
V kolika letech jste začala s basketbalem, kdo Vás k němu přivedl? Dělala jste
v dětství nějaké jiné sporty? Hrál někdo
z Vašich příbuzných basket?
Jako malinká jsem chodila na gymnastiku
a jelikož jsem pak vyrostla, tak mě asi ve 3.
třídě rodiče přivedli na trénink basketbalistek. S rodiči jsme ale od malička hodně
sportovali – jezdili jsme na kole, v zimě
chodili na běžky. Myslím, že se táta věnoval basketu, ale spíš na rekreační úrovni.
Jaký jste měla vzor a je něco, co Vám
kvůli trénování v životě uteklo? Absolvovala jste taneční nebo diskotéky?
Žádný vzor jsem neměla. V době, kdy
jsem vyrůstala, tak ještě internet nebyl,
na televizi jsem se moc nedívala, a tak
jsem vlastně ani slavné sportovce neznala.
Myslím, že v životě mi neuteklo vůbec nic.
Do tanečních jsem nechodila, ale tak nějak
doma v obýváku jsem se naučila základům
klasiky a diskotéky moc nenavštěvuju ani
nyní.
Kolik hodin týdně stráví vrcholová
basketbalistka čistě tréninkem a poté
rehabilitací?
To je strašně různé. Když je člověk mladší,
tak hodně piluje techniku a k tomu nabírá
kondičku. Když je potom zkušenější, tak
se zaměřuje spíš na nabírání té kondičky
a podle toho jak se cítí, tak trénuje techniku. Takže nyní v Brně máme asi tři hodiny
denně tréninku a posilovny, poté následují
masáže a rehabilitace.
Co Vás po těch letech na basketu pořád
tak baví?
Určitě ta výzva hraní vyrovnaných zápasů,
kdy tomu člověk dá všechno, a pak ten
krásný pocit, když se vyhraje.
Basketbal je i u žen tvrdý sport. Jaké
zranění jste si díky sportu přivodila?
Bylo jich hodně, ale spíš taková klasika
jako jsou výrony v kotnících, přetržený
křížový vaz v koleni, zlomené prsty. Ale to
je asi v každém sportu.
Hrála jste českou, tureckou, ruskou i slovenskou ligu, za reprezentaci. Zřejmě to
bude velmi těžké, ale mohla byste sestavit Vaši TOP pětku spoluhráček s Vámi
– tedy čtyři hráčky – a k tomu jednoho
Vašeho ideálního trenéra.
Tohle je velice těžká otázka. Mám několik
hráček, o kterých si myslím, že jsou na top
úrovni a s některými se mi i poštěstilo hrát. Ale jmenovat nechci, abych se
některé nedotkla, kdybych na ni náhodou
zapomněla. A trenéra také nevím…
Spoluhráčky, trenér i novináři Vás hodnotí jako nenahraditelnou. Jste vůdčí
osobou i v životě?
To si nemyslím. Já se tak totiž nehodnotím ani v tom basketbalu! Nahraditelný je
prostě každý.
Jako ženy se určitě chcete na palubovce
líbit. Líčíte se, nebo jak se zkrášlujete Vy
osobně, než jdete na hřiště?
Několikrát jsem se pokusila si aspoň dát
řasenku, ale vždycky to pak dopadlo, že mě
někdo píchnul do oka a pak mi tekly slzy
a byla jsem celá rozmazaná. Takže od těch
dob se před zápasem či tréninkem už nijak
nezkrášluji. Ale je hned několik Rusek, které se malují snad ještě důkladněji na zápas,
než když jdou do divadla.
Jste mladá a pohledná žena. Na čem
„ujíždíte“ při nákupech? Jakou módu
vyznáváte?
To naštěstí mám zařízeno nejlépe, jak to
jde. Já ujíždím jen na tom, co vybereme
s manželem, a ještě líp, když jde do obchodu sám a ještě něco mi koupí a doveze
až domů. Ale oblékám se podle nálady
a příležitosti – někdy je to mikina a někdy
košile.
Kromě Česka jste hrála v Istanbulu,
Jekatěrinburgu a Košicích. Kde bylo
nejlépe?
Každá země má pro a proti. Ale neumím
říct, kde by se mi líbilo nejvíc. Všude
byli super lidé, všude bylo něco, co bych
chtěla změnit, a všude bylo něco k vidění. Jen teda asi možná Košice měly velké
plus v tom, že tam byla moje dlouholetá
kamarádka Zuzka Žirková a lidi z klubu
jsem taky znala.
Měříte 180 centimetrů. To je na basketbalistku málo, ale v běžném životě
patříte mezi ty větší. Nebojí se Vás muži?
Jelikož hodně mých kamarádů hraje basket
a jsou tedy poněkud většího vzrůstu, tak
se mě vůbec nebojí. Většinou mi spíš dělají
bodyguardy.
Patříte mezi nejlepší české sportovkyně
posledních let. Vrcholoví sportovci mají
řadu fanoušků. Nedostala jste od některého fandy třeba nabídku na večeři či
k sňatku?
Ne, ne, ne (smích). Naši fanoušci jsou super, ale naštěstí takovéhle věci nedělají.
ZE S V Ě TA CELEB R I T
Hrajete basketbal přes 20 let. Co považujete za největší úspěch?
Největším úspěchem pro mě bylo Mistrovství světa v roce 2010, které se konalo
u nás. Byl to strašně silný zážitek a nikdy
na něj nezapomenu!! Družstvo, ve kterém
jsem hrála, bylo úžasné. Holky byly super,
vedení také a atmosféra na našich zápasech
byla jedinečná.
61
ROČNÍK 7
ČÍSLO 1
ÚNOR 2013
Křížovka
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALÍČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
KŘÍŽOVKA
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. března 2013 na email [email protected] Do předmětu emailu uveďte heslo „křížovka – únor“.
62
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět
dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a Repharm.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Pro činného člověka není žádný den dlouhý.
Z celkového počtu 65 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé: Irena Hložková (Plzeň), Eva Nováková (Český Těšín),
MUDr. Jiří Šťastný (Prostějov), MUDr. Petr Čejka (Šumperk), Radmila Třetinová (Nový Jičín)
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v NAŠEM AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
ŽEL ATINOV Ý ZÁ
K US E K
A PA NÍ VL AS TA ,
RE CE PT PO SL AL
NI CE PO DL ES Í
KL IEN TK A NE M OC
octu
do pečiva, 1 lžička
jec, 1 lžička prášku
va
8
,
přidáme
ice
ísy
up
o m
kr
u
a d
kr
ou ky, 250 g cu
rychlost šlehače
m
e
m
ké
íží
ad
Sn
hl
g
y.
0
tk
25
:
lou
Piškot
180°C přibližně
postupně i ž
e piškot. Pečeme na
áme pomalu cu kr,
id
jem
př
cu
e,
ra
ám
yp
leh
a v
uš
et
y
Bí lk
c přilijeme oc
ájíme na kostičk y.
do pečiva. Na kone
latinu, kterou na kr
že
mou ku s práškem
ou
vn
re
ba
e
ím
edu si připrav
15 minut. Den dopř
ané v 1 dcl vody
iny v prášku smích
lat
že
y
čk
lži
4
u,
125 g cu kr
Náplň: 2 šlehačk y,
onec želatinu.
barevnou želatinou
přidáme cu kr a nak
e,
ám
náplně. Posy peme
leh
stí
čá
it.
u
no
Šlehačku uš
jed
e
m
tře
uhého dne vychlad
lně rozřízneme, na
otu. Necháme do dr
šk
pi
stí
čá
Hotový piškot podé
ou
uh
dr
e
náplně. Přik lopím
a natřeme zbyt kem
CUKETOV Ý
B R A M B O R ÁK
Ingredience: 50 0
g cu kety, 30 0 g po
lohrubé mou ky (+
mou ky – dle potře
1 lžička prášku do
by, 150 g eidamu, 10
pečiva) – může bý
0 g sla niny, 3 vejce
sů l, pepř, majorá nk
t i méně
, 1 cibule, 6 stroužk
a, může bý t ta ké na
ů česneku (nebo dl
hrubo nastrou ha ná
e chuti),
mrkev
Postup: Cu ketu om
yjeme (oloupeme
slupku, pokud je po
posolíme a nechá m
třeba), nastrou há m
e chví li stát, aby pu
e na hrubo. Dá me
sti la vodu. Tu pa k
nadrobno, česnek
do mísy,
od
lijeme. Sla ninu na
prolisujeme, sý r na
krájíme na kostičk
strou há me na hrub
vajíčka, osolíme, op
y, cibuli
o
a v
še
př
epříme, majorá nk
idáme k cuketě. Vk
u dle chuti. Mou ku
lepneme celá
aby bylo těsto dosta
s práškem do pečiv
tečně husté. Pekáče
a přidáváme dle po
k vyložíme pečicím
olivový m olejem a d
třeby,
papírem, vlijeme těs
áme péct. Ve st ředn
to, pokapeme troch
ě vyhřáté troubě pe
ke konci ta ké přep
u
čeme asi 30 minut
nout na gril.
do zlatova. Můžem
e
RECEPTY ČTENÁŘŮ
RE CE PT OD PA NÍ
M AR KÉ TY,
KL IEN TK Y VÍ TKOV
IC KÉ
NE M OC NI CE
63
Kalendář vzdělávacích akcí
CGB LABORATOŘ
NEMOCNICE ŠTERNBERK
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
27. ÚNORA 2013
6. BIOPTICKÝ MEZIREGIONÁLNÍ
SEMINÁŘ
Určeno pro patology.
MÍSTO: Fakultní nemocnice Ostrava, Dům
sester
INFO: www.patologie.info.cz
7. ÚNORA 2013
VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝKONY
V GASTROENTEROLOGII, NOVINKY
VE VYŠETŘOVACÍCH METODÁCH RTG,
OLM, PATOLOGIE
Konference pro nelékařské pracovníky
MÍSTO: zasedací místnost Nemocnice
Šternberk
INFO: http://vzdelavani.nemstbk.cz
20. ÚNORA 2013
VYBRANÁ TÉMATA Z CHIRURGIE
Lékařský seminář
MÍSTO A ČAS: kongresový sál Šumperské
nemocnice, 18:00
INFO: www.nemspk.cz
NEMOCNICE PODLESÍ
24. DUBNA 2013
SRDCE NA DLANI
Odborná konference pro nelékařské obory
MÍSTO: KD Trisia, Třinec
INFO: [email protected]
NEMOCNICE PROSTĚJOV
21. ÚNORA 2013
ALTERNATIVNÍ METODY PORODU
Konference pro nelékařské pracovníky
MÍSTO: přednáškový sál Nemocnice
Prostějov
INFO: http://vzdelavani.nempv.cz
PODHORSKÁ NEMOCNICE
21. ÚNORA 2013
VYBRANÁ TÉMATA Z OČNÍHO
LÉKAŘSTVÍ
Lékařský seminář
MÍSTO A ČAS: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
20. BŘEZNA 2013
VYŠETŘOVACÍ METODY V PHN I.
Seminář pro nelékařské profese
MÍSTO: Podhorská nemocnice v Bruntále
INFO: www.podhorska.cz
NEMOCNICE PŘEROV
26. ÚNORA 2013
NEJCENNĚJŠÍ TEKUTINA – KREV
Konference
MÍSTO: přednášková místnost
INFO: http://vzdelavani.nempr.cz
21. BŘEZNA 2013
AKTUALITY VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ
Lékařský seminář
MÍSTO A ČAS: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
20. BŘEZNA 2013
VYBRANÁ TÉMATA Z KARDIOLOGIE
Lékařský seminář
MÍSTO A ČAS: kongresový sál Šumperské
nemocnice, 18:00
INFO: www.nemspk.cz
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
28. ÚNORA – 2. BŘEZNA 2013
XXXVIII. ANGIOLOGICKÉ DNY 2013
Aktivní účast Vaskulárního centra
MÍSTO: Hotel Diplomat, Praha 6
INFO: [email protected], www.amca.cz
14. ČERVNA 2013
7. OSTRAVA LIVE ENDOSCOPY 2013
Tradiční mezinárodní workshop
s živými přenosy z Centra péče
o zažívací trakt do Clarion Congress
hotelu věnovaný gastroenterologické
problematice
MÍSTO A ČAS: Clarion Congress Hotel,
Ostrava, 8:00
INFO: www.nemvitkovice.cz
INZERCE
KALENDÁŘ AKCÍ
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
64
31. KVĚTNA 2013
XVIII. ROŽNOVSKÝ
GASTROENTEROLOGICKÝ DEN
Tradiční konference lékařů a sester
zaměřená na gastroenterologickou
problematiku
MÍSTO: Hotel Eroplán, Rožnov pod
Radhoštěm
INFO: www.nemvalmez.cz
NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
V ČESKÉ REPUBLICE
<ŽŵƉůĞdžŶşnjĄƐŽďŽǀĄŶşǀƓĞĐŚnjĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬljĐŚ
njĂƎşnjĞŶşƉŽĐĞůĠZ
EĞũƓŝƌƓşŶĂďşĚŬĂƉƌŽĚƵŬƚƽŶĞũǀljnjŶĂŵŶĢũƓşĐŚ
njŶĂēĞŬŶĂƚƌŚƵ
^ůƵǎďLJƓŝƚĠŶĂŵşƌƵũĞĚŶŽƚůŝǀljŵnjĄŬĂnjŶşŬƽŵƉŽĚůĞ
ũĞũŝĐŚǀĞůŝŬŽƐƟ͕ƚLJƉƵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĐŚƉŽƚƎĞď
WŽďŽēŬĂdƎŝŶĞĐ
Konská 198
ϳϯ9 ϲ1 dƎinec
ƚĞů͗͘ +420 558 337 111
ĨĂdž͗ +420 558 337 112
ŝŶĨŽΛŵĂƌƚĞŬŵĞĚŝĐĂů͘Đnj
WŽďŽēŬĂWƌŽƐƚĢũŽǀ
U spalovny 4582/17
79ϲ 01 WrostĢũov
ƚĞů͗͘ +420 582 400 000
fax:+420 582 400 001
prosteũovΛmartekmedical.cz
WŽďŽēŬĂWƌĂŚĂ
Kraũnş 801
252 42 Jesenice, Praha-Západ
ƚĞů͗͘ +420 241 011 501
ĨĂdž͗ +420 241 930 001
ŝŶĨŽ͘ƉƌĂŚĂΛŵĂƌƚĞŬŵĞĚŝĐĂů͘Đnj
www.martekmedical.cz
Download

Pátý reprezentační ples AGELu