ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
VI. ročník sympozia AGEL
Na vědecko-výzkumný kongres přijelo do Olomouce přes 500 lékařů
a sester, zástupců akademické sféry a osobností občanského života
STRANA
3
AGEL progresivním
zaměstnavatelem roku
Nemocnice Podlesí začala s výstavbou hybridního operačního sálu
Skupina AGEL se také může pyšnit
V nemocnici bude vybudován nejmo-
titulem Nejlepší zaměstnavatel
dernější hybridní operační sál ve střední
v Olomouckém kraji
STRANA
6
a východní Evropě
STRANA
22
Adresa
e-mail: [email protected]
Předsedkyně redakční rady
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
Členové redakční rady
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
Inzerce
e-mail: [email protected]
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Ing. Hana Szotkowská
Jana Želazková
Bc. Marta Csergeová
Zlom a grafická úprava
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah
zveřejněné inzerce a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
webová prezentace časopisu
www.nasagel.cz
Obsah
3
V Olomouci se uskutečnilo šesté sympozium AGEL
6
AGEL se stal nejlepším progresivním zaměstnavatelem letošního roku
7
Nemocnici s Poliklinikou Praha Italská navštívila Maria Šarapovová
8
NADACE AGEL pomáhala plnit sny
9
Další úspěch vítkovických gastroenterologů
10
Medical Systems představil unikátní integrovaný klinický informační systém
11Sestrou roku Nemocnice Podlesí 2012 se stala Renáta Piwková
12
Levné volání pro zaměstnance AGELu
13
Další úspěch aplikovaného výzkumu v rámci společnosti AGEL
13
Fotbalisté AGELu získali na českém šampionátu zdravotníků stříbrnou medaili
14
Doktor Fügner je se Šumperskou nemocnicí spjat pupeční šňůrou
16
Napsali o nás…
20
V mrazech by si měli lidé dávat stejný pozor jako v extrémních vedrech
21
Rehabilitace nabízí nově baňkování
22
Nemocnice Podlesí začala s výstavbou jedinečného hybridního operačního sálu
23
Díky nové angiolince mohou lékaři vyšetřovat srdce pacientů mnohem přesněji
24
Pacienti v komatu se vracejí rychleji do života díky Bazální stimulaci
25
Psi pomáhají s léčbou pacientů na LDN
26
Šedý zákal se musí operovat včas
28
Nemocnice otevřela zrekonstruovaný pavilon interních oborů
30
V těhotenství mají ženy často problém se spánkem
31
Chirurgové šternberské nemocnice mají k dispozici nové moderní vybavení
32
Chirurgové provedli dvoustý zákrok resekce žaludku „rukávovou“ metodou
33V nemocnici pomáhají neplodným párům k vytouženému dítěti pomocí
speciálního cvičení
34
Starší lidé nejčastěji vzpomínají na svou rodinu a práci
36Akupunkturu před dvaceti lety lékaři neuznávali – dnes ji používají u mnoha
onemocnění a bolestivých stavů
37
Šumperští hematologové se podíleli na objevu Fibrinogenu Šumperk II
38
Musím kouřit s Tebou, mami?
39
Rehabilitace Vítkovické nemocnice získala speciální přístroj k hubnutí
40
Pohlavní choroby se nepřenáší pouze pohlavním stykem
41Novojičínská nemocnice otevřela novou konzultační ambulanci dětské obezitologie
42
Preventivní lékařské prohlídky mohou zachraňovat životy
44
Črevné problémy potrápia každého
44
Nemocnica otvorila vlastnú novú lekáreň
45
Zajakavosť je liečiteľná
46
Laparoskopie je pre pacienta šetrnejší a jemnejší
47
Nemocnica v Levoči ukončila 1. etapu rekonštrukcie psychiatrického pavilónu
48
Otec pri pôrode žene prospeje
49
Stalo se
52
Blahopřejeme
53
Naše miminka
54
Poděkování
58
Retro: tentokrát z Podhorské nemocnice
60
Michal David rád hraje tenis, sleduje historické filmy a golfové turnaje
62
Křížovka
63
Recepty čtenářů
64
Kalendář vzdělávacích akcí
Obsah
AGEL a.s.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
1
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Vážení kolegové a kolegyně,
je téměř neuvěřitelné, s jakou rychlostí nám uběhl letošní rok. Velmi mne těší, že Vás mohu
na sklonku roku, v období blížících se vánočních svátků, opět oslovit.
Na konci roku mají lidé potřebu bilancovat a hodnotit uplynulé období. Dovolte mi tedy
zhodnotit náš společný rok, ve kterém jsme se všichni jako celek snažili dosáhnout v rámci
skupiny AGEL co nejlepších výsledků. Rok 2012 byl rokem bohatým na události, ovšem nebylo to
období jednoduché. O to více bychom všichni měli cítit spokojenost nad tím, co se nám podařilo
realizovat.
Řada z našich zdravotnických zařízení dosáhla vynikajících výsledků v hodnocení kvality
poskytovaných služeb. Naše společnost získala prestižní ocenění Nejlepší progresivní
zaměstnavatel roku 2012 a také jsme byli vyhodnocení jako nejlepší zaměstnavatel v Olomouckém
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
kraji. K nejdůležitějším událostem naší skupiny patřil již šestý ročník sympozia AGEL,
na který do Olomouce přijelo přes 500 lékařů a sester, zástupců akademické sféry a osobností
občanského života. Naši odborníci se trvale podílejí na významných objevech v oblasti medicíny.
Za významný úspěch naší skupiny považuji také ocenění, v rámci kterého se čtyři naši přední
lékaři Renata Soumarová, Ondřej Urban, Marian Branny a David Stejskal dostali v projektu
100 nejlepších lékařů mezi špičku české medicíny.
A to jsou jen některé střípky z řady úspěchů, kterými se můžete jako naši zaměstnanci
pochlubit a na kterých máte největší zásluhu. Velmi mě těší, že společnost AGEL disponuje tak
zkušenými a vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Díky Vaší každodenní práci – jak lékařů,
sester i dalšího zdravotnického a pomocného personálu, bez kterého by se chod nemocnice
neobešel – se nám daří upevnit postavení společnosti a trvale posunujeme příčku kvality
poskytované péče výše a výše. To ale neznamená, že bychom měli polevovat. Naopak věřím, že
nás všechny budou tyto úspěchy motivovat k další usilovné práci a k naplnění společného cíle,
kterým je spokojený pacient.
Vážení čtenáři časopisu NÁŠ AGEL, dovolte mi, abych Vám za Vaši usilovnou práci poděkovala
a především popřála, abyste byli šťastni, a to nejenom v blížících se vánočních svátcích, ale
i v ostatních momentech života. Přeji Vám, aby rok 2013 byl pro Vás šťastný, a to především díky
Editorial
každému dni, který strávíte v blízkosti těch nejbližších.
2
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
členka dozorčí rady a předsedkyně redakční rady časopisu NÁŠ AGEL
V Olomouci se uskutečnilo šesté
sympozium AGEL
Na vědecko-výzkumný kongres přijelo více než 500 lékařů a sester a zástupců akademické sféry.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Radka Baková / Foto: PHOTO STUDIO 23
V
íce než 500 odborníků z řad lékařů
i sester včetně zástupců akademické sféry z celé České i Slovenské
republiky se sjelo 4. a 5. října do hotelu NH
Olomouc Congress na 6. ročník vědecko-výzkumného sympozia AGEL. Letos si
odborníci předali své zkušenosti v oblasti
miniinvazivních postupů v medicíně.
Letošní sympozium se konalo pod
záštitou předsedy dozorčí rady AGELu
Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D., a generálního ředitele zdravotnické skupiny
MUDr. Filipa Horáka, MBA. Prezidentem
kongresu byl místopředseda dozorčí rady
MUDr. Martin Polach, MBA.
„První sympozium se uskutečnilo v roce
2007. Naše setkání jsou stále lepší a lepší,
odborná úroveň se stále zvyšuje. Kromě
odborných věcí je také důležitá společenská stránka tohoto sympozia,“ řekl ve svém
úvodním proslovu generální ředitel Filip
Horák, na kterého navázal svým projevem
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. „Toto
sympozium má již úroveň mezinárodního
sympozia se stále větší účastí odborníků,“
uvedl profesor.
Program, který tvořilo 88 odborných
přednášek, byl rozdělen na sekci lékařskou
a sesterskou. Jednotlivé přednášky byly
například z oblasti chirurgie, ortopedie,
kardiologie, angiologie, gastroenterologie,
onkologie a řady dalších oborů. Jednotlivé
sekce řídily významné osobnosti jednotlivých odborností. Mezi přednášejícími
byli například prof. MUDr. Pavel Dungl,
DrSc. – předseda ortopedické společnosti,
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
– místopředseda kardiologické společnosti nebo prof. MUDr. Zdeněk Krška,
CSc. Sympozia se také zúčastnil děkan
Lékařské fakulty Univerzity Palackého
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. „Skutečnost, že na sympoziu vystoupily a zúčastnily
se takové osobnosti, vypovídá o jeho vysoké
odbornosti a kvalitě,“ doplnil Filip Horák.
V letošním roce se organizační výbor
rozhodl rozšířit program, takže vedle tradičních vyzvaných sdělení proběhly také
paralelní sekce volných sdělení, kazuistik
a posterů. „Cílem této reorganizace bylo
dosažení standardní kongresové struktury
a umožnění aktivní účasti co největšího počtu zájemců. Informační hodnota
kongresu se tak výrazně zvýšila. Osobně
mne nejvíce zaujala sekce grantů. Ukázalo
se, že lékaři naší skupiny dokáží s finanční
podporou společnosti realizovat odborné
záměry až do úrovně publikací v impaktovaných časopisech. Velice přínosná
byla také posterová sekce, ve které byla
prezentována řada prací publikovaných
mezinárodně,“ říká MUDr. Ondřej Urban,
Ph.D., předseda Lékařské rady a koordinátor organizačního výboru sympozia.
Někteří přednášející uchopili své příspěvky opravdu netradičně a jejich cílem
bylo nejen informovat, ale také pobavit.
A tak není divu, že scénka skupiny zdra-
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
s MUDr. Martinem Polachem, MBA
methylalkoholem, a proto jsem se rozhodla
svou přednášku zaměřit na toto téma. Jak
jsem zjistila, nebyla jsem jediná, kdo se
touto kauzou inspiroval. Budu prezentovat
také konkrétní kazuistiku z našeho oddělení,“ prozradila během občerstvovací pauzy
Andrea Večerková.
Na sympoziu byly rovněž opět prezentovány probíhající granty, které ve společnosti AGEL podporují vědeckou činnost.
Kulturním vyvrcholením prvního dne byl
večerní program, v němž nechybělo ani
vystoupení jazzové kapely či populární
zpěvák Martin Chodúr.
S kN up
e mi o
n ca nAi c
G eE L
Zleva: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., MUDr. Michael Fischer a MUDr. Filip Horák, MBA
votníků z Šumperské nemocnice na téma
„Nemáme to jednoduché – agresivní
pacient na centrálním příjmu“ vyvolala
v obecenstvu obrovský aplaus. Přednášející
si pro obecenstvo připravili vlastní video,
ve kterém názorně ukázali, jak nepříjemně a agresivně se někteří pacienti v praxi
chovají. Přednášku pak doplnili živým
divadelním představením, na které se
vybavili také věrnými kostýmy.
Velká pozornost byla na sympoziu
věnována také sesterské sekci, ve které byli
předsedajícími jednotlivých sekcí primáři
a vedoucí pracovníci jednotlivých zdravotnických pracovišť. S přednáškou na téma
hemodialýza při akutních stavech vystoupila sestřička Andrea Večerková z oddělení
ARO Nemocnice Přerov, která se inspirovala aktuální aférou okolo methylalkoholu.
„Na našem oddělení leželo v měsíci září
hned několik pacientů, kteří byli otráveni
3
S k up i n a A G E L
ročník 6
4
číslo 6
prosinec 2012
5
S k up i n a A G E L
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
AGEL se stal nejlepším progresivním
zaměstnavatelem letošního roku
Skupina AGEL získala prestižní ocenění Nejlepší progresivní zaměstnavatel roku 2012 a rovněž se může pyšnit
titulem Nejlepší zaměstnavatel v Olomouckém kraji.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Radka Baková
Vyhlašování regionálních vítězů, kde AGEL získal
titul Nejlepšího zaměstnavatele v Olomouckém kraji,
proběhlo v Ostravě
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, přebírá v Praze za skupinu AGEL ocenění
Nejlepšího progresivního zaměstnavatele roku
S kN up
e mi o
n ca nAi c
G eE L
J
6
ubilejní ročník soutěže nejlepších
zaměstnavatelů pořádala již podesáté
společnost Sodexo, která udělovala
ocenění v několika kategoriích. Společnost
AGEL, která v současné době zaměstnává v České republice a na Slovensku přes
devět tisíc osob, zvítězila hned dvakrát –
stala se Nejlepším progresivním zaměstnavatelem roku 2012 a rovněž Nejlepším
zaměstnavatelem v Olomouckém kraji.
„Progresivitu naší společnosti dokazuje
například meziroční nárůst zaměstnanců
či mezinárodní působení v České republice
i na Slovensku. Také efektivní vzdělávací
projekty pomáhají skupině AGEL zvyšovat
nejen kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb a výkonnost, ale implementací
efektivnějších procesů přispívají k plnění
stanovených cílů,“ uvádí ředitelka útvaru
personálně právních vztahů skupiny AGEL
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, která slavnostně převzala nejprve regionální ocenění
v Ostravě a celostátní poté v Praze.
„Velmi si tohoto ocenění vážíme. Našim zaměstnancům poskytujeme dobré
pracovní podmínky i zázemí včetně široce
koncipovaného systému benefitů a příznivé
sociální politiky. Ocenění je dokladem
toho, že AGEL je atraktivním zaměstnavatelem,“ říká ředitel zdravotní skupiny
MUDr. Filip Horák, MBA, s tím, že je rád,
že společnost AGEL je vnímána, jak ze
strany veřejnosti, tak ze strany odborné
veřejnosti, politiků i zástupců odborů,
jako vysoce profesionální a seriozní firma
s velmi kvalitním odborným zázemím.
Pro zaměstnance zdravotní skupiny kromě vzdělávání AGEL realizuje i programy,
jako jsou například relaxační rekondiční
pobyty, vitamínové balíčky, dětská rekreace pro děti zaměstnanců či vnitrofiremní
hry AGEL. Za výjimečné se považuje
i uzavření tříleté Holdingové kolektivní
smlouvy a aktivní jednání s odborovou
organizací o aktuálních otázkách. „Pouze
spokojení zaměstnanci jsou připraveni
zajistit vysokou kvalitu poskytované péče,
přispívají k dobré atmosféře na pracovišti
a týmové spolupráci a dlouhodobě se podílejí na rozvoji naší společnosti,“ dodává
Ing. Iveta Ostruszková.
Přihlášení zaměstnavatelé se dočkali detailní analýzy institutu Saratoga
z mezinárodní poradenské sítě PWC. Mezi
hodnocená kritéria se řadí například hodiny školení na jednoho pracovníka, míra
kolísání zaměstnanců, počet pracovních
úrazů, systém a struktura zaměstnaneckých benefitů či systém vzdělávání i sociální odpovědnost společností. „O výsledcích
nerozhodují sympatie, ale společnosti
jsou hodnoceny podle objektivních dat
a ukazatelů,“ přiblížil Pavel Hulák, ředitel
Klubu zaměstnavatelů, který letošní ročník
soutěže pořádá. Soutěž Sodexo Zaměstnavatel roku se koná už od roku 2003.
Ing. Iveta Ostruszková, MBA (čtvrtá zleva), s ostatními oceněnými zaměstnavateli
Nemocnici s Poliklinikou Praha
Italská navštívila Maria Šarapovová
Koncem října poctila nemocnici svou návštěvou ruská tenistka Maria Šarapovová v doprovodu Lucie Šafářové.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Pavel Lebeda, Česká sportovní
Nejlepší tenistky světa Maria Šarapovová a Lucie Šafářová s dětmi v nemocnici a při autogramiádě
P
oslední říjnové pondělí bylo pro
Nemocnici s Poliklinikou Praha
Italská doslova svátkem. Přestože kalendář ukazoval počátek nového
pracovního týdne, v nemocnici to sršelo
úsměvy a dobrou náladou. Všichni už
od rána napjatě očekávali příjezd jedné
z nejlepších tenistek na světě Marii Šarapovové, která nemocnici společně s Lucií
Šafářovou navštívila.
Tenistky přijely v deset hodin dopoledne a nešetřily úsměvy. Mezitím už se
začala tvořit dlouhá řada zájemců o podpis
držitelky kariérního grandslamu. Byli
mezi nimi nejen zaměstnanci, ale také žáci
Tenisové hvězdy s obchodním ředitelem AGELu Ing. Romanem Gavandou, generálním ředitelem AGELu
MUDr. Filipem Horákem, MBA, a ředitelem pražské nemocnice MUDr. Michalem Bednářem, MBA
základní školy na Smetánce, pro které byla
návštěva tenisové krásky skutečně výjimečným zážitkem. Pro děti byly nachystány podpisové kartičky, velké tenisové
míčky a další dárky, takže zažívaly doslova
druhé Vánoce. „Jak jsou ty děti plaché! Asi,
že je brzy po ránu. Ještě spí,“ pousmála se
ruská tenistka nad regimentem ostýchavých žáčků. „Ale některé nám i podaly
ruku, přály nám štěstí,“ dodala Lucie
Šafářová.
Po rozdání podpisů následovalo společné focení a pak už se začala ruská kráska
s fanoušky pomalu loučit. Večer ji totiž
čekala exhibice Advantage Tenis V., ve kte-
ré nastoupila proti Petře Kvitové a Lucii
Šafářové. Kvůli nemoci české tenisové jedničky nastoupila netradičně proti dvěma
soupeřkám, které následně večer porazila,
a ještě splnila slib, který dala odpoledne
divákům. Bez mála osm tisíc fanoušků
v hledišti společně s českými hráčkami
pobavila.
Během tenisové exibice obdržela předsedkyně správní rady NADACE AGEL
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, šek ve výši
500.000 korun, které za společnost MARTEK MEDICAL společně předali tenistka
Lucie Šafářová a oštěpař Vítězslav Veselý,
letošní mistr Evropy.
S kN up
e mi o
n ca nAi c
G eE L
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, během exhibice
po obdržení šeku
7
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
NADACE AGEL pomáhala plnit sny
Dvěma dětem a mladíkovi pomohla Nadace AGEL překonat těžký osud spojený s jejich zdravotním stavem.
Text a foto: Bc. Radka Baková, Ing. Tomáš Želazko
Příběh mladého Marka
Dvacetiletý mladík Marek Horský si splnil
sen. Jako hráč mistrovského florbalového oddílu FBC ABAK – REMEDICUM
OSTRAVA, který hraje nejvyšší ligu florbalu vozíčkářů VFFL, si díky NADACI AGEL
a společnosti RGK mohl pořídit nový
vozík. První podzimní zápasy Vozíčkářské
florbalové FORTUNA ligy 2012/2013 už
tak bude moci sehrát v novém vozíku.
Ještě na jaře hrál ve více než devět let
S k up i n a A G E L
Marek s předsedkyní správní rady NADACE AGEL
Ing. Ivetou Ostruszkovou, MBA, trenérem
mistrovského florbalového týmu ABAK Ostrava
Petrem Koutným a Mgr. Renátou Staňkovou,
manažerkou klubu a zakladatelkou občanského
sdružení ABAK – počítadlo
8
starém a zapůjčeném vozíku. Speciální
vozík v hodnotě 84 tisíc korun byl vyroben
přímo na míru Markovi.
Protože zdravotní pojišťovny nepřispívají na žádnou sportovní kompenzační
pomůcku, mladý muž požádal o příspěvky
celou řadu společností. Protože polovinu
částky vozíku věnovala Markovi firma
vyrábějící tyto vozíky, zbývajících 42 tisíc
korun přispěla NADACE AGEL.
Dvacetiletý Marek Horský se narodil
s dětskou mozkovou obrnou, chodí jen
s pomocí berlí a sportuje na invalidním
vozíku. Rodák ze Vsetínska studuje Střední
školu prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-
-Porubě, kde je během týdne na internátu.
Nejprve zde ukončil učební obor Zpracovatel přírodních pletiv a nyní studuje obor
Aranžérské práce. „Florbal hraji závodně
čtyři roky a jsem takový univerzál. Letos
jsme se stali mistry republiky,“ uvedl
Marek s tím, že kromě florbalu jej baví
i atletika a začal lyžovat na tzv. monoski
– speciálně upravené lyži pro osoby s tělesným postižením. „Moc Vám děkuji za tento dárek,“ řekl při předání šeku mladík.
Osud pětileté Karolínky
Pětiletá Karolínka Sekyrová z Prahy trpí již
od narození dětským autismem a hyperkinetickou poruchou chování. Ačkoliv lékaři
zhodnotili zdravotní stav dívenky jako
neléčitelný, její maminka Petra Sekyrová se
s tímto verdiktem nesmířila a začala hledat
další možné cesty léčby. Rodina zjistila, že
Karolínce velmi prospělo dodržování speciální diety a nasazení biomodulační léčby.
Ta je však velmi nákladná a není hrazena
ze zdravotního pojištění. NADACE AGEL
se proto rozhodla pomoci Karolínce, a to finančním příspěvkem ve výši 20 tisíc korun.
„Karolínka se narodila předčasně,
o měsíc před plánovaným porodem, ale
jako zdravé a spokojené miminko, vše se
zdálo být v naprostém pořádku,“ vzpomíná maminka Petra Sekyrová s tím, že
první pochyby, že s děvčátkem není vše
v pořádku, přišly okolo prvních narozenin.
„Čekali jsme na první slabiky a slovíčka,
která nepřicházela. Karolínka stále jen
mumlala „svou řečí“, ale smysluplná slova
nikde. Kolem druhého roku se přidávaly
neustálé a neutišitelné záchvaty vzteku,
Karolína se nechtěla oblékat, obouvat, česat,
na nic se nedokázala soustředit. Nevnímala
nás, rodiče, natož pak cizí osoby,“ dodává
maminka Petra. Psychologické vyšetření
ukázalo, že holčička trpí dětským autismem
s přidruženou hyperkinetickou poruchou
chování a expresivní poruchou řeči. Lékaři
zhodnotili stav Karolínky jako neléčitelný.
S tímto šokujícím ortelem se však
Petra Sekyrová nehodlala smířit a hledala
nejrůznější možnosti léčby, o kterých se
dozvěděla jak na internetu, tak v odborné
literatuře. „Nejprve jsem přestala dávat
dceři mléko a lepek a změnu v chování
Karolínka Sekyrová se svou maminkou Petrou
jsme mohli pozorovat prakticky okamžitě.
Karolínka se velmi uklidnila, začala nás
vnímat a dokonce přicházela první slovíčka,“ sdělila Petra Sekyrová, která následně
vyhledala odbornou pomoc RNDr. Josepha Šmardy, který se specializuje na léčbu
autismu aplikovanou imunologií a biomodulační léčbou. Karolínka podstoupila
veškerá velmi podrobná vyšetření krve,
moče a stolice. Vyšetření odhalila, že trpí
alergiemi a intolerancí na nejrůznější
potraviny, a to především na mléko. Podle
výsledků testů byl Karolínce sestaven
léčebný plán a dieta spočívající v užívání
přírodních potravinových doplňků na detoxikaci, doplnění chybějících vitamínů
a lactobacilů. „Již několik měsíců tuto
dietu dodržujeme a Karolínka dělá úžasné
pokroky. Začala nás perfektně vnímat, má
výborný oční kontakt a pomalu odeznívají
i záchvaty vzteku,“ popisuje výsledky léčby
maminka dívky.
Karolínce bylo doporučeno podstoupit
také biomodulační léčbu, která spočívá
v aplikaci vakcín připravených každému
pacientovi na míru dle výsledků testů
z krevního séra. Nákladnou léčbu však
nehradí zdravotní pojišťovny, jeden rok
léčby tak vyjde na zhruba 300 tisíc korun.
„První sadu vakcín jsme zakoupili z vlastních prostředků a začátkem října loňského
roku jsme je začali Karolínce aplikovat.
Již po druhé aplikaci vakcíny byly znát
pokroky, Karolínka začala pojmenovávat
zvířátka, začala mluvit ve větách. Ještě
před pár měsíci Karolína řekla sotva pár
krátkých slůvek, dnes umí říct i vytleskat
jakékoliv slovo. Najednou sama od sebe
začala počítat, a to do dvanácti,“ popsala
šťastná maminka Karolínky. Dívka dnes
již také dokáže zpívat celé písničky a přednášet básničky, které se naučila ve školce,
kde bez problémů zvládá všechny úkoly
od paní učitelky.
„Velmi nás těší, že jsme mohli alespoň
částečně přispět na léčbu malé Karolínky. Autismus je v České republice stále
na okraji zájmu, což není dobře, protože
se jedná o závažný zdravotní problém.
Věříme, že zdravotní stav Karolíny se
bude i nadále zlepšovat, aby si mohla užít
dětství stejně jako její vrstevníci,“ řekla
předsedkyně správní rady NADACE AGEL
Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
Příběh popáleného Lukáše
Třináctiletý Lukáš Hýbl z Prostějova se
podobá ostatním chlapcům svého věku –
rád hraje počítačové hry a někdy i zlobí.
Bohužel, na rozdíl od ostatních dětí, musí
bojovat s těžkými popáleninami na většině
těla, které si přivodil před šesti lety a které
jej velmi omezují v běžných denních aktivitách. NADACE AGEL se proto rozhodla
přispět ke zlepšení kvality Lukášova života
a darovala mu 50 tisíc korun. Lukáš tak
bude moci jet společně se svou maminkou,
která se o něj pečlivě stará, na ozdravný
pobyt. Příspěvek rovněž umožní pořídit
řadu dalších věcí, které chlapci usnadní
každodenní život.
„Před šesti lety jsem si šel ven hrát
s kamarády jako každý jiný den. Našli
jsme kanystr, který vypadal jako kovová
konev, ale byla v něm hořlavina. Kamarád
škrtl sirkou, konev vybuchla a já jsem byl
nejblíže,“ vzpomíná Lukáš na osudný den,
při kterém si způsobil hluboké popáleniny na většině těla. Jako zázrakem se ho
lékařům podařilo zachránit, chlapec však
strávil v popáleninovém centru Fakultní
nemocnice Ostrava celkově více než rok
života a podstoupil několik náročných
chirurgických zákroků, při kterých mu
byla transplantována kůže. Popáleninové
jizvy Lukášovi také zdeformovaly ruku,
kterou nemohl po úrazu prakticky vůbec
používat.
Většinu času s Lukášem v nemocnici
trávila také jeho maminka Jana Hýblová,
která se o syna stará „na plný úvazek“.
„Lukáše doprovázím také do školy, unaví
se mnohem dříve než ostatní děti, ale vel-
Ing. Iveta Ostruszková, MBA, s Lukášem
v jeho pokojíčku
mi se snaží. A někdy dokonce i zlobí stejně
jako jiné děti,“ sdělila Lukášova maminka
Jana Hýblová.
Další úspěch vítkovických gastroenterologů
Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice oceněno na evropském kongresu gastroenterologů.
C
entrum péče o zažívací trakt
Vítkovické nemocnice získalo další
ocenění. Vědecký výbor 20. Evropského gastroenterologického týdne (United
European Gastroenterology Week –
UEGW) udělil společné práci vítkovických
a frýdecko-místeckých autorů – lékařů
– prestižní cenu „National Scholar Award“
pro nejlepší abstrakt z České republiky.
Kongresu, konaného koncem října v Amsterdamu, se zúčastnilo 12 000 gastroenterologů ze 127 zemí světa.
„Tématem oceněné práce bylo dlouhodobé sledování nemocných po endoskopické léčbě časných neoplázií v tlustém střevě.
Naše pracoviště začalo metodu používat
jako první v České republice. Umožňuje
endoskopické odstranění nádorů, pro které
museli být pacienti dříve operováni. V roce
2011 jsme takto ošetřili více než 200 paci-
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
entů. Pro naše pracoviště bylo velkou ctí
prezentovat předběžné výsledky v loňském
roce ve Stockholmu. Letošní cena a před-
náška v sekci obsazené prakticky výhradně
japonskými lékaři je pro nás velkým zadostiučiněním,“ říká primář vítkovického
centra MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Vítkovické Centrum péče o zažívací
trakt v posledních letech zaznamenává výrazné úspěchy na odborném poli. Můžeme
připomenout několik publikací v mezinárodních časopisech s impact faktorem,
přednášku MUDr. Přemysla Falta o nových metodách v kolonoskopii na kongresu
Americké gastroenterologické asociace
v americkém San Diegu či MUDr. Martina Klimenta na kongresu Evropského
pankreatologického klubu. „Od vzniku
našeho centra pracujeme s vizí dosáhnout
nejlepší evropské úrovně v gastroenterologii. Je příjemné pracovat v týmu, který
pro realizaci této vize žije,“ uzavírá primář
Ondřej Urban.
S k up i n a A G E L
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
9
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Medical Systems představil unikátní
integrovaný klinický informační systém
Systém IKIS je na současném trhu zdravotnické informatiky zcela jedinečný.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Marie Svobodová
Odborná konference s názvem Regionální
nemocniční informační systém se konala v Olomouci
S kN up
e mi o
n ca nAi c
G eE L
U
10
nikátní integrovaný klinický
informační systém IKIS® veřejnosti
představila společnost Medical
Systems na sklonku září v Olomouci na
odborné konferenci s názvem Regionální
nemocniční informační systém. Medical
Systems vyvíjí tento systém od roku 2005,
kdy po provedení důkladné analýzy bylo
zjištěno, že na trhu neexistuje žádné vhodné
řešení regionálního sdílení zdravotnických
informací pro síť zdravotnických zařízení.
Z tohoto důvodu se společnost AGEL rozhodla vyvinout vlastní informační systém,
který je na současném trhu zdravotnické
informatiky zcela jedinečný. IKIS je vhodný
pro informační podporu jak velkých zdravotnických zařízení typu fakultních nemocnic, tak pro síť krajských zdravotnických
zařízení až po nemocnice okresního typu.
„Systém IKIS má několik unikátních
rysů. Funguje jako regionální informační
systém, který spojuje nemocnice, které jsou
od sebe geograficky vzdáleny, v jeden informační celek. V Olomouckém kraji tak díky
tomuto systému došlo k dalšímu zkvalitnění
poskytované zdravotní péče. Ke kompletnímu propojení nemocnic Středomoravské
nemocniční dojde v listopadu, kdy bude
klinická část IKIS zavedena také v nemocnici ve Šternberku,“ uvedl člen Zastupitelstva
Olomouckého kraje a poslanec Parlamentu
ČR Mgr. Jiří Zemánek. IKIS v Olomouckém
kraji již funguje v Nemocnici Prostějov
a Nemocnici Přerov, které zároveň propojuje s dalšími zařízeními skupiny AGEL, kde
byl již zaveden. „Systém je zaměřený především na pacienta a jeho komfort. Například
pacient, který je odeslán na další vyšetření
či zákrok do jiného zařízení, kde také
funguje informační systém IKIS, nemusí
znova podstupovat tatáž vyšetření, která
již absolvoval v předchozím zařízení. Jeho
ošetřující lékař má již jeho veškerou dokumentaci a informace k dispozici a ani není
nutné, aby v další nemocnici znovu sděloval
své osobní údaje, které by se opět musely zadávat do systému,“ vysvětlil místopředseda
představenstva společnosti AGEL Ing. Karel
Kantor a doplnil: „Hledali jsme systém, který nám umožní efektivně řídit nemocnice
tak, aby každá koruna přinesla co největší
efekt pacientům. Pomocí IKIS můžeme
měřit efektivitu a výkonnost jednotlivých
oddělení i zdravotnických zařízení.“
Odborníci ve skupině AGEL nejprve
zvažovali možnost zavedení některého již
fungujícího informačního systému a hledali
jej nejen v České republice, ale také v zahraničí, nicméně vhodné řešení nenalezli. Rozhodli se proto jít vlastní cestou a vyvinuli
zcela nový informační systém, jehož další
nespornou výhodou je, že vznikal ve spolupráci s lékaři a sestřičkami.
Systém IKIS byl ve skupině AGEL
od roku 2007 postupně zaváděn v nemocnici v Českém Těšíně a vzápětí pak v Podhorské nemocnici v Bruntále a v Rýmařově.
Od roku 2011 je systém zaváděn do nemocnic v Prostějově, Přerově a Valašském
Meziříčí. „Současně probíhal vývoj mnoha
dalších modulů klinické části tak, aby
systém mohl nahradit plnou funkčnost stávajících nemocničních systémů, a to včetně
tak komplikovaných speciálních funkcí
jako například moduly pro porodnice, pro
pracoviště rentgenu, nukleární medicíny,
patologie, rehabilitace,“ doplnil ředitel
společnosti Medical Systems Ing. Daniel
Mičánek.
„Během své 30leté praxe jsem se setkal
se třemi informačními systémy, a tak
mohu porovnávat a objektivně ohodnotit
pozitiva systému IKIS. Z pozice lékaře
oceňuji především to, že IKIS umožňuje
přehledné vedení dokumentace, zadávání
a sledování výsledků laboratorních a paraklinických vyšetření. V rámci propojení
mezi nemocnicemi lze sledovat předchozí
„pohyb“ pacienta v jiném zařízení, upřesnit
si anamnestická data a zabránit opakování
laboratorních a dalších vyšetření,“ sdělil
náměstek lékařského ředitele pro léčebnou a preventivní péči Středomoravské
nemocniční MUDr. Josef Tenora, který
může zároveň díky IKISu z pozice primáře
sledovat své oddělení po jednotlivých stanicích a ambulancích, může přehledně sledovat preskripci a využití lůžek. „Z pozice
náměstka LPP pak mohu srovnat jednotlivá
oddělení, využití jejich lůžkové kapacity,
náklady na předpis léků. IKIS umožňuje
porovnání údajů ze stejných oddělení v jednotlivých nemocnicích a s těmito informacemi dále pracovat – optimalizovat provoz
a snížit náklady. Propojení tedy slouží jak
ve prospěch pacienta, ale má rovněž ekonomický efekt,“ dodal Josef Tenora.
V následujícím roce bude klinická část
systému zavedena i do zbývajících nemocnic
skupiny AGEL. Současně bude ale dále probíhat vývoj dalších modulů a funkcí podle
potřeb zdravotníků a ve prospěch pacientů
nemocnic.
Ředitel společnosti Medical Systems
Ing. Daniel Mičánek také sdělil, že došlo
ke strategickému rozhodnutí vedení společnosti AGEL, kdy bude tento systém nabízen
také ke komerčnímu prodeji. „Naší vizí je
nabízet alternativní řešení pro zákazníky
se zárukou dlouhodobé stability, založené
na speciálně českých požadavcích a potřebách, ale postavených na světové technologii,“ dodal na závěr.
Sestrou roku Nemocnice Podlesí 2012
se stala Renáta Piwková
Ředitel nemocnice MUDr. Karel Lukeš: „Sestry jsou to nejdražší, co v nemocnici máme.“
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
S
taniční sestra koronární jednotky
intenzivní péče Renáta Piwková se
stala Sestrou roku Nemocnice Podlesí
2012. Soutěž, která má vyjádřit poděkování
sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům – ženám i mužům za
jejich mimořádnou a náročnou práci, vyvrcholila koncem října na slavnostním galavečeru ve Společenském domě Trisia v Třinci.
Na druhém místě podle intranetového
hlasování zaměstnanců nemocnice skončila
staniční sestra kardiochirurgické Bc. Ingrid
Piwowarská. A třetí skončil Roman Sebera,
který v nemocnici pracuje jako zástupce
vedoucího radiologického asistenta.
Soutěž Sestra roku Nemocnice Podlesí
je poděkováním sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězkám,
finalistkám a nominovaným, ale také všem
ostatním. Cílem ocenění je pozvednout
prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.
„Sestry jsou to nejdražší, co v nemocnici
máme. Naše nemocnice je známa vynikajícími výsledky a spokojeností našich pacientů. Jsme nemocnice s „jinou tváří“ a je
to právě Vaše zásluha, Vaše obětavost, Vaše
vstřícnost, Váš empatický, individuální až
rodinný přístup, který právě takto formuje
tuto tvář. Za to Vám děkuji. Věřím, že díky
Vaší práci budou Nemocnici Podlesí nadále
opouštět pacienti nadmíru spokojeni,“ řekl
v úvodním proslovu ředitel nemocnice
MUDr. Karel Lukeš, pod jehož záštitou byla
akce pořádána.
Renáta Piwková pracuje v Nemocnici
Podlesí přes 25 let. Nejprve jako sestra
v trojsměnném provozu na interním oddělení a od března 1991 jako staniční sestra
koronární JIP, přičemž je nepostradatelnou
osobou Nemocnice Podlesí. Absolvovala
S kN up
e mi o
n ca nAi c
G eE L
Zleva: Ingrid Piwowarská, Renáta Piwková a Roman Sebera
také pomaturitní specializační studium
v oboru ARIP (anesteziologie, resuscitace
a intenzivní péče). Dlouhodobě se podílí
na přípravách nemocnice k akreditaci
a obhajování opakované akreditace a aktivně se angažuje, je zakladatelkou a hlavní
koordinátorkou největší odborné konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
v kardiologii „Srdce na dlani“, které se každoročně zúčastní víc než 300 nelékařských
zdravotnických pracovníků z celého Moravskoslezského kraje. „Jsem velice překvapená
a je to pro mě velká pocta. Snažíme se dát
pacientovi vše nejen po odborné stránce,
ale přistupujeme k lidem individuálně, aby
se v nemocnici cítili co nejlépe,“ uvedla
po ocenění Renáta Piwková.
Na slavnostním galavečeru v Třinci
vystoupili kouzelník Richard Nedvěd, trojnásobná mistryně světa v krasojízdě Martina Štěpánková, hudební skupina FLASH
nebo taneční klub Elán. Celý večer uváděl
moderátor Vladimír Hron. Na závěr večera
čekala zaměstnance nemocnice a jejich
příbuzné či známé také tombola.
11
Své schopnosti musel během večera předvést ředitel
nemocnice MUDr. Karel Lukeš, který předvedl kreace
s mistryní světa v krasojízdě Martinou Štěpánkovou
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Levné volání pro zaměstnance AGELu
Výhodné tarify mohou navíc využívat nejenom zaměstnanci, ale rovněž jejich rodinní příslušníci.
Text: Redakce
D
íky spolupráci společnosti Moraviatel a O2 mohou všichni naši
zaměstnanci nyní nově využívat
nabídky zvýhodněných zaměstnaneckých
tarifů. Servisní společnost Moraviatel byla
založená na konci loňského roku a její
úlohou je integrace hlasových a datových
telekomunikačních služeb pro skupinu
a praktické zajišťování záležitostí týkajících se těchto služeb. Součástí její činnosti
je rovněž realizace programu mobilních
služeb pro zaměstnance našich společností. Výhodné tarify pro volání z mobilních
telefonů mohou navíc využívat nejenom
zaměstnanci, ale rovněž i jejich rodinní
příslušníci. Do programu je možné převést
své číslo od libovolného operátora (O2, Vodafone, T-Mobile) nebo požádat o aktivaci
nového čísla.
Pro zařazení do zaměstnaneckého
programu je třeba se registrovat na portálu: zame.moraviatel.cz. Stávající zaměstnanecký program volání u společnosti
TMT Czech pro TŽ-MS bude ukončen
a zákazníci TMT Czech mohou využít
výhodnější nabídky zaměstnaneckého
programu Moraviatel. Postup pro přechod
ze společnosti TMT Czech do Moraviatel
je uveden na webových stránkách http://
www.moraviatel.cz/tmt.html.
S k up i n a A G E L
Často kladené dotazy
12
Jaké jsou základní výhody programu
levného volání?
V zaměstnaneckém programu voláte
zdarma po celých 24 hodin, sedm dnů
v týdnu, a to jak mezi služebními telefony,
tak i mezi čísly rodinných příslušníků
zapojenými do tohoto programu (VPN
volání). V současné době již máme šest
tisíc spokojených klientů z řad zaměstnanců skupiny a jejich rodinných příslušníků,
kteří volají mezi sebou zdarma. V rámci
bezplatného volání v síti VPN je možno
zdarma volat i zaměstnancům 50 společností holdingu, které jsou v našem programu. Je to největší VPN skupina v regionu,
která si mezi sebou volá zcela zdarma, tedy
každý z účastníků volá zdarma na kterékoli z těchto šesti tisíc čísel a jejich počet se
každým dnem zvyšuje zapojením dalších
Volejte ve VPN zdarma 24 h
TARIFY
Bronz
Optimum Profi Promo
Měsíční paušál
183 Kč
351 Kč
1.239 Kč
80
300
neomezeně
Počet volných minut
Počet volných SMS
Business Nonstop
30
30
neomezeně
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Volání do sítě O2
2,06 Kč
1,34 Kč
0 Kč
Ostatní + Pevné sítě
4,02 Kč
2,95 Kč
0 Kč
SMS nad rámec tarifu
1,80 Kč
1,20 Kč
0 Kč
Volání mezi účastníky programu
Ceny jsou uvedeny s DPH.
Volání mezi účastníky programu a firemními čísly jsou zdarma a nespotřebovává volné minuty
www.moraviatel.cz, GSM: +420 727 130 900, Tel.: +420 558 530 900, e-mail: [email protected]
z řad zaměstnanců a jejich rodinných
příslušníku.
Odčerpává volání ve VPN volné minuty?
Ne. Tak jako u jiných tarifů mobilních
operátorů v ČR Vám tyto minuty zbývají
pro hovory se svými známými. Zaměstnanecký program je partnersky tvořen
s nejsilnějším operátorem v ČR s bohatými
zkušenostmi v oblasti mobilních služeb.
V rámci dlouhodobé dobré spolupráce
s Telefónica O2 jsme pro Vás připravili
jedny z nejlevnějších cen na trhu v oblasti
mobilních služeb. Můžete si objednat až
čtyři SIM karty pro svoje rodinné příslušníky a při uzavírání smlouvy nejste tlačeni
do žádných závazků, přičemž Vám jsou
nabídnuty nejlepší ceny volání na trhu.
Jakým způsobem se mohu zapojit
do programu?
Zaregistrujte se jednoduše na www.moraviatel.cz – sekce Objednávky. Po úspěšné
registraci je Vám vytvořen uživatelský
profil a můžete začít objednávat služby.
Přihlaste se pod svým uživatelským jménem na http://zame.moraviatel.cz a vyberte
odkaz Žádosti. Vstup do programu je zcela
zdarma.
Mohu zapojit do programu stávající čísla
od jiných operátorů?
Ano, tento proces se jmenuje Portace
a můžete takto přenést stávající číslo
od T-Mobile nebo Vodafone. Číslo je
Vám ponecháno a zvolíte si výhodný tarif
z nabídky. V případě telefonního čísla O2
se jedná o proces Převodu (SIM zůstává
původní). Nová SIM karta je Vám do 14
dnů doručena poštou na Vaši adresu
nebo si ji po domluvě můžete vyzvednout
na kontaktním místě.
Jak budu vědět, že jsem již v programu
Moraviatel?
Převzetím nové SIM nebo v případě Převodu bude nový tarif nastaven ode dne, kdy
Vám přijde informativní SMS, že změna
proběhla.
Převádí se volné minuty a SMS do dalšího zúčtovacího období?
Ano, převádí. Pokud nevyčerpáte volné
minuty nebo SMS, na které máte v tarifu
nárok, převedou se pouze do následujícího
měsíce a začínáte nejprve čerpat z nich. Volné minuty nebo SMS z balíčků se nepřevádí.
Od koho obdržím fakturu a jaké je zúčtovací období?
Faktury jsou rozesílány měsíčně na Vámi
zadanou emailovou adresu při registraci
a zároveň do Vašeho profilu na http://
zame.moraviatel.cz. Platby je nutné odesílat na číslo účtu uvedené na faktuře.
Které společnosti patří do VPN?
V současnosti je to asi 50 společností.
Podrobný seznam společností je umístěn
na webu www.moraviatel.cz.
Další úspěch aplikovaného výzkumu
v rámci společnosti AGEL
Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, se stal nejcitovanějším autorem impaktovaného časopisu Biomedical
Papers za rok 2010.
Text: Redakce / Foto: Bc. Radka Baková
P
ři hodnocení byla redakční radou
časopisu využita nejrenomovanější
citační databáze Web of Science.
Článek profesora Davida Stejskala a jeho
skupiny o chemerinu jako novém ukazateli metabolického syndromu (Chemerin
is an independent marker of the metabolic
syndrome in a Caucasian population,
a pilot study) byl citován nejčastěji, a to
29krát v rámci Scientific Citation Index
bez autocitací a 44krát v rámci Google
Scholar. Pro porovnání, druhý autor v pořadí byl citován 18krát. Profesora Stejskala a jeho kolektiv citovala například taková pracoviště, jako výzkumné skupiny
z Oxfordu, Seoulu, Halifaxu, Geelongu,
Lipska, Regensburgu, Tianjinu, Katowic,
Profesor David Stejskal
Pekingu, Bostonu či Ain Shamsu.
„Ocenění si velice vážím, ale bez významné podpory kolegů z pracoviště, práce
celého týmu a podpory vedení Středomoravské nemocniční i Ústavu lékařské
chemie a biochemie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na kterém
také pracuji jako vysokoškolský pedagog,
bychom nikdy podobných výsledků nedosáhli,“ sdělil David Stejskal.
Za tyto vědecké aktivity bude David
Stejskal v prosinci 2012 oceněn cenou děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého. O vědecko-výzkumné kvalitě uvedených autorů svědčí rovněž fakt, že profesor
Stejskal toto ocenění v minulosti již jednou
obdržel, a to z rukou děkana v roce 2010.
Fotbalisté AGELu získali na českém
šampionátu zdravotníků stříbrnou medaili
V loňském roce naši hráči skončili ve Slavoníně u Olomouce na 5. až 6. místě.
S
tříbrnou medaili vybojovali
v září fotbalisté společnosti AGEL
na XVIII. ročníku Sportovního
memoriálu Jaroslava Valenty a Tomáše
Poláčka (B-Braun Cup). Letošního českého
šampionátu zdravotníků v malé kopané
se v novém areálu fotbalového klubu TJ
Viktoria Vestec u Prahy zúčastnilo 13
zdravotnických týmů. V loňském roce naši
hráči skončili ve Slavoníně u Olomouce
na 5. až 6. místě.
Všech 13 účastníků bylo letos rozděleno
do dvou skupin. AGEL tým vedený kapitánem Martinem Liberdou ve své skupině
nejprve remizoval 1:1 s Fakultní nemocnicí
Ostrava. Poté ve skupině následovala jen
vítězství – 2:0 nad gynekology a porodníky
z Olomouce, 3:0 s Podřipskou nemocnicí,
Stříbrný tým AGELu
1:0 nad Fakultní nemocnicí Motol, 4:1
s B. Braunem a na závěr 1:0 nad Ústřední
Vojenskou nemocnicí.
Ze skupiny do semifinále postupovaly
první dva týmy z každé skupiny. Protože
ve skupině A zvítězil hlavní favorit turnaje
– Ortopedie Fakultní nemocnice Olomouc
– znamenalo to semifinálové klání AGEL
týmu proti druhému týmu této skupiny
IKEM Praha. Semifinálová převaha AGEL
týmu byla značná a vítězství 4:0 znamenalo postup do finále proti dlouhodobě
vítězícímu týmu těchto turnajů – ortopedů
z FN Olomouc. „Finále bylo napínavé,
dlouho bez branek. Bohužel necelé dvě
minuty před koncem, kdy už oba týmy
po očku sledovaly časomíru s výhledem
penaltové loterie, jsme inkasovali po nechytatelné střele bývalého hráče Sigmy
Olomouc Honzy Vojáčka. Druhé místo
AGEL týmu je však z hlediska kvality turnaje bezvadným výsledkem,“ řekl kapitán
týmu MUDr. Liberda.
S k up i n a A G E L
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv MUDr. Martina Liberdy
13
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Doktor Fügner je se Šumperskou
nemocnicí spjat pupeční šňůrou
MUDr. Dušan Fügner: Ve své rodné nemocnici jsem si postupně prošel všemi posty – od sanitáře přes sestru až
po „doyena“ primářského sboru.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš a archiv MUDr. Dušana Fügnera
MUDr. Dušan Fügner
pamě tník
M
14
UDr. Dušan Fügner se narodil
v roce 1950. Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci v roce 1974 a poté nastoupil
na chirurgické oddělení Šumperské nemocnice. V letech 1975 až 1983 absolvoval
dlouhodobou stáž na urologické klinice
profesora Kučery v Olomouci. Po návratu
do Šumperské nemocnice byl pověřen vybudováním urologického pracoviště. Po 25
letech práce ve funkci primáře a dosažení
důchodového věku předal funkci primáře
svému zástupci MUDr. Martinu Kaňovi.
Nyní pokračuje ve své práci ve vedení
nemocnice a jako konzultant na svém
mateřském oddělení. Doktor Fügner je
ženatý a má dvě děti. Manželka i dcera
jsou lékařkami, syn se věnuje zdravotnické
technice.
Pane doktore, celý Váš život je spjat se
Šumperskou nemocnicí.
Jsem jeden z prvních, kteří se narodili v tehdy nově otevřené budově porodnice v naší
nemocnici. Ti předchozí přicházeli na svět
v budově lázní ve Velkých Losinách – v obci
spojené s čarodějnickými procesy.
Narodil jsem se pět let po válce. Šumperk
byl do konce války většinově německé
město. Postupně sem přicházeli čeští zdravotníci a lékaři. Bydleli přímo v nemocnici
nebo doslova přes ulici. Pamatuji si na první
primáře a lékaře, kteří vytvořili komunitu
českých lékařů. Byli to v podstatě samí sousedi a většině z nich jsem říkal strejdo. Můj
vztah k nemocnici se odvíjel zcela přirozeně
a život bez této nemocnice jsem si nijak
neuměl představit.
ny. Po roce, kdy pan primář odcházel
do důchodu, přišel nový pan primář
MUDr. Zdeněk Štěpán. Sešla se řada
okolností a byla mi nabídnuta změna
oboru, což jsem rád přijal. V té době mne
fascinovala rentgenová diagnostika a endoskopie. Jako zaměstnanec Šumperka jsem
na klinice pobyl až do II. atestace v roce
1983. I když mi pan profesor Kučera i pan
profesor Hradec v Praze nabízeli místo,
měl jsem stálý životní cíl, vytvořit urologické oddělení ve „své nemocnici“.
Takže pocházíte z lékařské rodiny?
Můj otec lékař nastoupil na zdejší chirurgii
v roce 1949. Původně jsme bydleli v „lékařských bytech“ v suterénu porodnice a poté
v domku přes ulici. Prostory nemocnice
byly mou školkou i hřištěm. Dodnes
s úctou vzpomínám na řádové sestry. Stále
nosím v hlavě jejich jména – Stela, Lea,
V Šumperské nemocnici jste tedy „vybudoval“ oddělení urologie?
Urologie až do osmdesátých let patřila
pod chirurgii. Prvním úkolem bylo zajistit
technické vybavení. Původní bylo nedostatečné a v pravdě historické, zaměřené spíše
na diagnostiku. Vyšetření starými žárovkovými endoskopy bylo spíše dobrodružstvím pro obě strany na koncích přístroje.
(Vysvětlení: jeden konec má vyšetřující
lékař a neví, co tam při tom špatném
osvětlení uvidí. Druhý konec je zaveden
přímo do nemocného, který nevěděl,
zda v něm nepraskne žárovka a dostane
tak elektrickou ránu). Vyšetření probíhala
na rentgenovém stole, jehož historickou
hodnotu jsme odhalili po odloupnutí
nátěru. Objevila se „říšská orlice s křížem“.
Na druhou stranu snímky byly velmi dobré
a vypovídající.
Takže sehnat adekvátní přístrojovou
výbavu byl v té době velký problém, dnes
abychom zástupce firem „odháněli!“. Byl
bych nekritický, kdybych s úctou nevzpomenul vstřícnosti a pochopení ředitelů
podniků na okrese, kteří se doslova skládali na prostředky na vybavení ze svých
devizových fondů. Když pak časem byli
u nás léčeni, vždy se připomněli, „že to
bylo to, co jsme Ti koupili“. Bylo to někdy
krkolomné. Dodnes ještě používáme optické přístroje, které byly ilegálně dovezeny
jako „testovací tyčinky k určování hladiny
oleje v těžebních strojích“.
„Pilířem každého
fungujícího oddělení
nemocnice jsou lidé“
Michalinka a další. A měl jsem u nich
výsadu. Byl jsem jediný „mužský“, který
mohl navštěvovat jejich dormitář. Stále se
mi vybavuje, jak u nich sedím v houpacím
křesle, láduji se smaženým králičím stehnem. Také vím, jak vypadaly i bez čepce.
Prostě byly to vzácné a obětavé ženy se
složitým údělem. A co jsem se také najezdil
s řidiči sanitek. Musel jsem zpívat, jinak
sanita nejela. Když jsem pak po letech operoval prostatu jednomu z bývalých „strejdů
saniťáčků“, i on musel na oplátku zpívat.
Po vystudování jste zamířil přímo
do Šumperské nemocnice?
Ano. Nastoupil jsem v roce 1974 jako
poslední sekundář původního primáře
chirurgie MUDr. Miroslava Sekani-
Letos jste primariát předal MUDr. Kaňovi. Stačil jste si nástupce vychovat?
Když v roce 2000 přišel MUDr. Martin
Kaňa jako jednoatestovaný a o generaci
mladší urolog z Opavy, na tomto postupu jsme se dohodli. Po získání druhé
atestace se stal zástupcem primáře. Nikdy
jsme k sobě neměli přístup nadřízeného
a podřízeného, spíše jsme fungovali jako
dva parťáci. Vždy jsem byl toho názoru, že
každé menší oddělení je vždy postaveno
na dvojici vedoucích lékařů, kteří jsou
navzájem totálně nahraditelní a zastupitelní, kteří si navzájem věří a umí jeden
druhému v krizových situacích – a těch je
– pomoci. Spíš jsme se tak nějak vychovávali navzájem a když se ohlásila neúprosná
biologie stárnutí, považoval jsem předání
žezla za zcela přirozené. Martin ví, do čeho
šel a kolik životní energie mu to odebere.
A já mám z toho všeho dobrý pocit.
ké prostředí a přesvědčit nemocného, že
naším hlavním cílem není udělat mu co
nejvíce výkonů, ale nemocného, je-li to
možné, zhojit.
Pracuji v Šumperku, bydlím v Zábřehu.
Jsou to poměrně malá města, kde se lidé
znají. Myslím, že největší odměnou je,
když ve městě potkáte člověka, kterému
jste před řadou let vyléčil závažné onemocnění, poznáte se a pozdravíte se a on vám
dá tu největší odměnu: „Ještě jednou díky,
doktore“.
Jak se za ty roky změnili pacienti?
Myslím si, že po biologické stránce nijak.
Změnily se však vztahy mezi pacienty
a zdravotníky. Nebudu rozebírat okolnosti,
ale myslím si, že v současné době je ohrožena především důvěra na obou stranách.
Naši nemocní a hlavně jejich příbuzní jsou
mnohem více – neříkám, že lépe – informovaní z médií a často se podvědomě cítí
zdravotnictvím ohroženi, a to při současné
víře ve všemohoucnost medicíny. Co se
týče lékařů – i zde je dnes rozpor, co současně musím a nesmím, se všemi právními
důsledky.
Moc mne mrzí, že za mých mladších
let nebyl internet. Je velkým dobrem pro
vzdělávání vědět, kdy a kde co hledat.
Snažit se pamatovat si záplavu nových
informací je podobné, jako snažit se v sobě
po celý život udržet vše, co jsem kdy snědl
a vypil. Druhou stranou mince je to, že
řada našich nemocných si sama na internetu vytvoří vlastní hypotézu o příčině svého
stonání a k nám si ji přichází ověřit. Pak to
chce čas, trpělivost a získat jejich důvěru.
A na takovém principu je postaveno naše
oddělení – navodit důvěru, zajistit domác-
Měl jste během Vaší namáhavé práce čas
na rodinu?
Manželka je lékařka. Pracovala dlouhý čas
jako zástupce primáře na ORL. Naše dvě
již dospělé děti často vzpomínají na období, kdy pro ně byla vzácností přítomnost
obou rodičů doma. Přesto je to od práce
ve zdravotnictví neodradilo.
Když jsem se rozhodl, že ukončím své
působení jako primář, tak to oba komentovali dost trefně: „Táto, je ti to jasný, že
jsi nás připravil o třetího sourozence – tu
tvou urolku?“
Pane doktore, máte – kromě rodiny
a urologie – další koníčky?
Mám, ale z pracovních a časových důvodů
jsem byl jen teoretik. Teď se to snad změní.
V době, kdy jsem se připravoval na atestace, v podstatě existovaly jen skromné zdroje informací v češtině. Tak vznikl koníček
naučit se anglicky a do češtiny přeložit
a přepsat moderní učebnice, po atestacích
pak podstatné články z odborné literatury. Řada kolegů si na ně ráda vzpomene.
Dnes chci věřit, že budu mít víc času na své
olejomalby.
pamě tník
Co se Vám na šumperské urologii povedlo?
Víte, technické záležitosti se nakonec vždy
nějak vyřeší. Dnes je největším problémem
to vybavení uživit, nesmí přinášet ekonomické propady.
Pilířem každého fungujícího oddělení
jsou lidé. Podstatou bylo obklopit se spolupracovníky, kteří do toho šli se stejným
fandovstvím. Na druhou stranu ti lidé
musí vědět, že každý člen týmu je na svém
místě pro chod oddělení důležitý. A je třeba jim to dát najevo. Vím, o čem mluvím.
Ve své rodné nemocnici jsem si postupně
prošel všemi posty – od roku 1967 jako
prázdninový sanitář přes sestru, kdy
dodnes umím „sádry“ a výměnu ložního
prádla u nehybného nemocného, až po doyena primářského sboru (smích). A jako
pracující důchodce se tu cítím stejně doma.
Když jsem se vrátil z Olomouce a dostal
se tzv. do úzkých, vždy jsem se mohl svých
učitelů zeptat, co by s tím dělali oni. Když
dnes přijde můj nástupce se slovy: Ty,
Dušane, co bys s tím dělal? Tak je to přesně
to, čeho jsem chtěl dosáhnout a co se mi asi
podařilo.
15
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Napsali o nás…
Výběr toho nejzajímavějšího z tisku a internetového zpravodajství týkající se zdravotnických zařízení
skupiny AGEL.
Tisící porod ve Vítkovicích
Právo 4. září
Děvčátko jménem Nela o váze 3150 gramů
a výšce 51 centimetrů je letos tisícím narozeným dítětem porodnicko-gynekologického oddělení Vítkovické nemocnice, která
je členem skupiny Agel. Děvčátko přišlo
na svět krátce před 18. hodinou v pátek
31. srpna. „Stejně jako loni jsme zaznamenali tisící porod v srpnu, k výraznému
poklesu počtu porodů tedy u nás nedošlo,“
uvedla staniční sestra porodního sálu Petra
Chromková. Šťastné mamince, 29leté Šárce
Brozdové z Karviné, poskytla nemocnice
zdarma nadstandardní pokoj a dítěti věnovala drobné dárky.
Otec u porodu bez poplatku
NA P SALI O N Á S
Právo 8. září
Společnost Středomoravská nemocniční,
která je členem skupiny AGEL, zrušila od 1. září ve svých porodnicích v Prostějově,
Přerově a ve Šternberku pětisetkorunový
poplatek, který musel dosud platit otec,
pokud chtěl být u porodu.
16
V těchto třech porodnicích se loni narodilo
2925 dětí. Převážná část rodiček si přitom
přála, aby byl u porodu přítomen také tatínek, případně jiná blízká osoba.
Nemocnica v Levoči má moderné
chirurgické operačné sály
Novoveský korzár 14. septembra
Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Levoča zmodernizovala operačné sály
chirurgického oddelenia. Opravy sál
financovala z väčšej časti evanjelická cirkev,
ktorá je vlastníkom budovy. Samotnú nemocnicu spolufinancovanie rekonštrukcie
vyšlo na viac než 25 000 eur. Vďaka tejto
modernizácii sa pacienti môžu tešiť z dvoch
zrekonštruovaných, samostatne funkčných
a vybavených operačných sál, ktoré sú
v súlade so štandardom Európskej únie.
„Súčasťou komplexnej modernizácie bola
úprava vnútorných priestorov tak, aby sa
pacienti cítili v nemocnici čo najpríjemnejšie. Pri renovácii sa vymieňali okná, antistatické podlahy, operačná lampa,“ priblížil
rozsah prác primár chirurgického oddelenia
Alfonz Haninec. V rámci modernizácie ešte
pribudne nový sterilizátor a operačné stoly.
Nemocnica v rámci modernizácie upravila tiež zázemie pre lekárov, hygienický filter
pre pacientov a pre lekárov.
Modernizácia operačných sál na chirurgickom oddelení podľa primára pomôže
ďalšiemu rozvoju operačných výkonov.
Okrem klasickej náplne všeobecnej chirurgie a laparoskopických operácií žlčníka,
apendixu, hernie, hrubého čreva či žalúdka
plánujú v levočskej nemocnici rozvoj
plastickej a estetickej chirurgie, drobnej ortopédie a traumatológie a miniinvazívnych
operácii konečníka.
Rekonštrukcia operačných sál chirurgického oddelenia je podľa riaditeľa Miroslava Jašku pokračovaním modernizácie
nemocnice.
V tomto roku v nemocnici zdigitalizovali
RTG oddelenia, zmodernizovali onkologickú ambulanciu, urologické oddelenie či
parkovací systém v areáli nemocnice.
„V najbližšom období plánujeme zmodernizovať oddelenie psychiatrie a interného
pavilónu a rozšíriť neurologické oddelenie,“
uviedol riaditeľ nemocnice.
Vítkovická nemocnice
rekonstruuje neurologii
Moravskoslezský deník 19. září
Komplexní přestavba lůžkového neurologického oddělení začala ve Vítkovické nemocnici. „Zrekonstruován bude i neurologický
ambulantní trakt. Na konci září pak zahájíme rekonstrukci jednotky intenzivní péče
interních oborů v pavilonu G. Celá přestavba, jejímž cílem je vybudování nového
moderního iktového centra, v němž se léčí
pacienti po mozkových mrtvicích, si vyžádá
investice ve výši šestatřiceti milionů korun,“
uvedla mluvčí Vítkovické nemocnice Hana
Szotkowská. S dokončením iktového centra
se podle ředitelky Vítkovické nemocnice
Marie Marsové počítá v listopadu. „Nepochybně se zkvalitní péče o pacienta a zvýší
se jeho komfort. Chceme vybudovat i nový
stacionář, pacienti na lůžkovém oddělení budou ležet na pokojích vybavených
sociálním zázemím. Také se zvětší jednotka
intenzivní péče, která má v současné době
pět lůžek a bude jich mít osm,“ upřesnila
ředitelka.
Nový videogastrofibroskop
v Komárňanskej nemocnici
Televízna stanica STV2
19. septembra
Moderátor: „Interná ambulancia komárňanskej nemocnice má nový videogastrofibroskop. Prístroj je nenahraditeľný pri
vyšetrení zažívacieho traktu.“
Á. PADLOVICS, redaktorka: „Endoskop
vybavený videokamerou umožní detailné
vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika,
ako aj menšie zásahy.“
Zoltán BENYÓ, internista: „Tento
prístroj je vhodný na základnú diagnostiku,
ako aj na terapeutické zásahy v nemocnici
ako aj zastavenie krvácania, zasadenie
výživovej sondy alebo odstránenie cudzieho
telesa.“
Á. PADLOVICS: „V internej ambulancii
komárňanskej nemocnice používajú videogastrofibroskop od roku 2006. Teraz majú
lekári a pacienti k dispozícii nový prístroj.“
Marta CSERGEOVÁ, hovorkyňa, AGEL
SK: „Nový videogastrofibroskop umožňuje vynikajúcu schopnosť manévrovania
a najmä kvalitný obraz počas vyšetrenia.
Tento prístroj videogastrofibroskopu vyšiel
Všeobecnú nemocnicu Komárno na 14 220
eur.“
Á. PADLOVICS: „V internej ambulancii
nemocnice ročne prístrojom vyšetrenia tisíc
pacientov. Tunajší lekári ošetrujú pacientov
z komárňanského okresu, pričom poskytujú
konzultácie pre pacientov v nemocničnej
starostlivosti.“
Týdeník okresu Nový Jičín
25. září
Dárcovství nejcennější tekutiny vyměnili
sportovci za dopolední trénink. „Cílem akce
bylo získat nové dárce do databáze dárců
krve a seznámit širokou veřejnost s informacemi o darování krve. Pro hokejisty pak
bylo konkrétním cílem zahájení systémové
spolupráce s transfuzním oddělením sladěné s tréninkovým plánem v rámci programu multikomponentního dárcovství,“
vysvětlila Hana Szotkowská, tisková mluvčí
zdravotnické skupiny AGEL.
Mezi desítkami dobrovolníků je řada
prvodárců a mnoho z nich se před odchodem už objednalo rovnou na další odběr. To
vítá primář transfuzního oddělení Zenon
Lasota, protože každá akce, která nemocnici
přináší potencionální pravidelné dárce,
je obrovským přínosem. Přitom samotná
ochota dárců mnohdy naráží na nepochopení ze strany zaměstnavatele. „V posledních měsících máme bohužel potíže s tím,
že některé firmy nám nevycházejí dostatečně vstříc v organizaci uvolňování dárců
k odběrům, čímž přicházíme o některé pravidelné dárce, především dárce lidské plazmy, kde je nyní těžiště naší aktivity. Proto si
velice vážíme, že se hráči hokejového klubu
HC Nový Jičín rozhodli dárcovství krve
touto formou podpořit a pomáhají nám tak
získat další zájemce,“ rozvedl primář Lasota.
Dárcem krve se může stát zájemce ve věku
od 18 do 60 let a musí být zdravý. Získává
za to pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitaminy
a v neposlední řadě i odpočet základu daně
z příjmu, a to každý odběr 2000 korun.
Vosk zbaví bolestí
Přerovský a hranický deník
4. října
Na rehabilitačním oddělení přerovské nemocnice nově zavedli možnost přírodního
voskového zábalu. Terapie touto metodou je
vhodná při bolestech hlavy, kloubů a svalů
a při revmatických či urogenitálních onemocněních. Rovněž pomůže při pocitech
studených končetin a odbourání vnitřního
napětí. Zábal z čistého včelího vosku má
termoregulační vlastnosti, díky kterým se
zlepšuje proudění tepla tělem. „Používá se
pro podpůrnou terapii, která je nenásilnou
formou předávání tepla do lidského těla. Při
pozvolném předávání nedochází k nežádoucímu účinku ochlazování těla potem,
ke kterému může dojít při jiných tepelných
terapiích,“ vysvětluje výhody metody
vedoucí fyzioterapeutka Jana Studeníková
s tím, že dalším přínosem je celková regenerace organismu.
Při terapii je voskový zábal aplikován
přímo na tělo pacienta. Poté je na něj
položen ručník, který zpomalí postup tepla.
„Na ručník položíme nosič tepla zahřátý
na osmapadesát stupňů Celsia. Tělo díky
němu nezažije termošok,“ dodala Jana
Studeníková.
Nový komunikační
systém zamezil frontám
u vchodu do polikliniky
valašskomeziříčské nemocnice
Mediafax 9. října
Díky novému systému komunikace zmizely
u vchodu do polikliniky valašskomeziříčské
nemocnice fronty. Agentuře Mediafax to
sdělila mluvčí nemocnice Hana Szotkowská.
Donedávna se pacienti museli u vchodu
do polikliniky prodírat frontou příchozích
čekajících na odběr krve. Nemocnice proto
zřídila nový systém komunikace, díky
kterému fronta zmizela. Nový systém spočívá ve speciální tabuli s pořadovými čísly
a hlasovým propojením s čekárnou.
„Díky nové tabuli s pořadovými čísly už
pacienti nemusejí čekat ve stoje a mohou si
sednout pohodlně kdekoliv do čekárny bez
obavy, že by je někdo předběhnul,“ vysvětlila ředitelka nemocnice Petra Šupšáková.
Odběrová místnost je nově hlasově propojena s čekárnou, sestry proto vyvolávají
čísla a pacienti pak dle pořadníku chodí
do odběrových místností.
„Díky novému systému definitivně
zmizely hádky o tom, kdo zde byl dříve.
Stejně tak se ulevilo sestřičkám, které už
nebudou muset spory v čekárně řešit. Pokud
je potřeba upřednostnit například dítě nebo
těhotné ženy, jdou mimo pořadí a bez čísla.
O tom si však odběrová sestra rozhodne
sama,“ konstatovala hlavní sestra valašskomeziříčské nemocnice Jana Pelikánová.
Neurologie v Přerově praskala
ve švech, pořádali Den prevence
Přerovský a hranický deník
10. října
Den prevence cévní mozkové příhody – tak
se jmenovala akce, která se v úterý od osmi
hodin do tří odpoledne uskutečnila na Neurologickém oddělení přerovské nemocnice.
Lidé během ní mohli absolvovat několik
bezplatných vyšetření. Na řadu z nich se
stály velké fronty, protože zájem o bezplatnou preventivní akci byl na první pohled
značný.
Zájemce o vyšetření čekala tři stanoviště,
konkrétně odběr krve kvůli cholesterolu
a hladině cukru, poté měření krevního
tlaku a pulsu a nakonec ultrazvukové
vyšetření krčních tepen a EEG neboli elektrofyziologické aktivity lidského mozku.
Každá z prohlídek trvala kolem pěti až
deset minut. „O vyšetření je velký zájem.
Za první dvě hodiny už tady bylo přes
šedesát lidí, většinou ve věku od pětačtyřiceti do osmdesáti let,“ uvedla vrchní sestra
neurologického oddělení Alena Celetková.
Výsledky z kontrol budou zhruba za týden,
u EEG zhruba za měsíc. „Příští týden se pro
ně mohou v dopoledních hodinách zastavit
na oddělení, nebo jim je sdělíme telefonicky. Je to ovšem výjimka, protože běžně
tyto údaje nikomu po telefonu nedáváme,“
dodala.
Podle zdravotních sester se současný
životní styl odráží na zdraví lidí a problémy
s cévami se mohou vyskytovat i u mladších
ročníků. „Podílí se na tom uspěchaný život
v neustálém stresu, špatná strava, sedavá
práce a málo pohybu,“ upřesnila vrchní
sestra neurologického oddělení. V případě
cévních mozkových příhod jsou nejrizikovějšími faktory vysoká hladina cholesterolu,
cukru a vysoký tlak. Podle statistik jsou
ve vyspělých zemích druhou nejčastější
příčinou úmrtí.
Některým přítomným na preventivní
akci vadilo, že musí na jednotlivá vyšetření
dlouho čekat, často bez možnosti se posadit.
„Dalo se čekat, že tu bude hodně lidí, tak
mi tu chybí více laviček. Taky by bylo
dobré, aby se tu zavedl nějaký pořadník.
Už tu jsem přes dvě hodiny,“ řekla jednasedmdesátiletá návštěvnice přerovského
neurologického oddělení. Našli se i takoví,
kteří o akci nevěděli a rádi využili možnosti
zkontrolovat svůj zdravotní stav. „Přivezl
jsem mámu na vyšetření a sestřičky mě
přemluvily, ať se nechám taky přeměřit.
Alespoň uvidím, jak na tom je můj cholesterol,“ uzavřel Oldřich Zatloukal z Prosenic.
NA P SALI O N Á S
Tekutinu nejvzácnější darovali
i hokejisté
17
ročník 6
Šumperská nemocnice vyšetřuje
děti v nové ambulanci
Mediafax 13. října
Celkovou modernizací prošla v těchto
týdnech dětská ambulance Šumperské
nemocnice. Maminky a především děti,
jimž je ambulance určena, mají tak nyní
k dispozici útulnější prostory vybavené novým nábytkem a hračkami, uvedla mluvčí
skupiny Agel Hana Szotkowská.
a nového vybavenia ambulancie investovala
vyše 32 tisíc eur.
Ako informoval námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Zvolen Peter
Časnocha, všetky priestory novej ambulancie, vrátane čakárne a toaliet, sú oddelené od ostatných spoločných priestorov
nemocničnej polikliniky, takže pacientkám
poskytujú väčšie pohodlie, viac súkromia
a anonymity.
„Kúpili sme nové gynekologické vyšetrovacie kreslo, mikroskop, kolposkop a ostatné potrebné vybavenie ambulancie, ktorá
disponuje aj najmodernejším 3‑D sonografickým prístrojom,“ dodal Časnocha.
Milovníci jazzu darovali krev
Prostory dětské ambulance, která je
součástí dětského oddělení, byly vybavené
novou podlahou v příjemné vínové barvě.
„Podlahový materiál jsme vybírali tak, aby
vydržel i větší zátěž. Do prostor ambulance
jsme také pořídili nový nábytek,“ popsal
změny správce Šumperské nemocnice
Martin Pelnář s tím, že současně byla také
vyměněna elektroinstalace a osvětlení.
NA
N ePmSALI
ocnO
i c eN Á S
Přístroj lépe odhalí arytmii srdce
18
Havířovský deník 16. října
Nový moderní přístroj sloužící k sledování
srdečního rytmu mají k dispozici lékaři
českotěšínské nemocnice. Telemetrický
přístroj ocení zejména pacienti po infarktu
myokardu a dalších kardiovaskulárních
chorobách, kteří jsou ve vyšším riziku poruchy srdečního rytmu.
„Díky telemetrii dokážou lékaři nepřetržitě sledovat srdeční rytmus, určit rychlou
diagnózu a zachránit tak prakticky pacientovi život,“ vysvětlil lékař oddělení následné
péče Michal Folwarczný.
Přístroj trvale sleduje EKG pacienta
a dokáže tak detekovat životu nebezpečné
arytmie a zároveň umožňuje mnohem
efektivnější léčbu.
Nemocnica presťahovala
gynekologickú ambulanciu
Zvolensko‑Podpolianske noviny
16. októbra
Gynekologickú ambulanciu zvolenskej
nemocnice nájdu jej klientky v nových
priestoroch. Nemocnica do rekonštrukcie
Přerovský a hranický deník
18. října
Netradičně začala včera ráno „doprovodná scéna“ Československého jazzového
festivalu v Přerově, který startuje dnes večer
koncerty na hlavní scéně v Městském domě.
Milovníci jazzu přišli na hematologicko­
transfuzní oddělení přerovské nemocnice
darovat tu nejcennější tekutinu. Projekt Daruj krev, pohoda jazz má přilákat prvodárce,
kterých neustále ubývá.
„Do akce se letos zapojily přes čtyři
desítky lidí, z toho bylo sedm prvodárců.
Všichni, kteří přišli loni k odběru poprvé, se
už stali pravidelnými dárci. Naší odměnou
pro ty, kteří se rozhodli dobrovolně darovat
krev, jsou vstupenky zdarma na páteční
koncert v přerovské restauraci Pivovar. Prvodárci od nás navíc dostali tričko s logem
Jazz u piva,“ uvedl manažer vedlejší scény
Pavel Ondrůj.
Patologie v Přerově získala
další akreditaci
Mediafax 20. října
Úsek patologie oddělení laboratorní medicíny společnosti Středomoravská nemocniční
v Přerově získal další akreditaci mezinárodní normy 15189:2007. Oddělení laboratorní
medicíny se tak stalo jediným v Olomouckém kraji, které má akreditovánu většinu
laboratorních odborností.
„Rozšiřováním akreditace se snažíme
doložit plátcům i odborné veřejnosti kvalitu
naší práce. V roce 2012 jsme nově akreditovali laboratoř imunologie, alergologie a patologie,“ řekl přednosta oddělení laboratorní
medicíny Středomoravské nemocniční David
Stejskal s tím, že akreditace je technicky
i ekonomicky velice náročný proces, ale platí
jako jediný i v mezinárodním měřítku.
číslo 6
prosinec 2012
Klienti laboratoří, tedy pacienti i lékaři,
si tak mohou být jisti, že pracoviště pracuje
podle národních i mezinárodních standardů platných pro zdravotnické laboratoře
a poskytuje vysoce kvalifikovanou péči.
Oddělení laboratorní medicíny (OLM) má
akreditaci v laboratorních odbornostech klinická biochemie, hematologie, imunologie,
mikrobiologie, lékařská genetika a patologie.
První akreditaci podle normy 15189 získalo
OLM ještě před sloučením nemocnic v Přerově, Šternberku a v Prostějově do společnosti Středomoravská nemocniční jako jedno
z prvních pracovišť v ČR na konci roku 2006.
„Je velmi náročné akreditaci získat, ale
ještě složitější je ji rozšiřovat a každoročně
ji obhájit, což se nám již mnoho let daří,“
doplnil přednosta Stejskal.
Zdravotníci darovali krev
Bruntálský a krnovský deník
23. října
Deset pracovníků Podhorské nemocnice
v Bruntále – mezi nimi i vedoucí sanitářů
Zdeněk Urbánek – se rozhodlo darovat vůbec
poprvé v životě krev. Rozšířili tak počty svých
kolegů, kteří již patří mezi pravidelné dárce.
„Jelikož pracuji ve zdravotnictví, jsem si
dobře vědom skutečnosti, jak darování krve
a plazmy pomáhá lidem v ohrožení života.
Rozhodl jsem se proto podpořit dobrou
věc a stát se také dárcem,“ vysvětlil důvody
darování krve Zdeněk Urbánek.
Vedoucí sestra Transfuzní služby v Bruntále Romana Hnilicová konstatovala, že by
bylo více než pokrytecké, kdyby zdravotníci
vyzývali k odběru krve a sami nešli příkladem. „Mezi zdravotníky je naštěstí mnoho
dárců. Dokonce i u nás na transfúzní službě
je sestra Lenka Fridrišková držitelkou
stříbrné Janského plakety, kterou uděluje
za přesně stanovený počet odběrů Český
červený kříž,“ řekla Romana Hnilicová. Darovat krev může každý zcela zdravý člověk
od 18 do 60 let. Zda je způsobilý k odběru,
to posoudí odborný zdravotnický personál
přímo na transfúzní službě. Každý dárce
krve a plazmy na transfúzní službě získává
pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitaminy
od své zdravotní pojišťovny či odpočet ze
základu daně z příjmu, a to za každý odběr
ve výši dvou tisíc korun.
Přerovským ortopedům
pomáhají počítače
Právo 24. října
Počítačovou metodu, která umožňuje vytvá-
V Šumperské nemocnici roste
zájem o návštěvu nemocniční
kaplanky
Mediafax 25. října
Stále častěji se ptají pacienti Šumperské
nemocnice po nemocniční kaplance.
Donedávna projevovali zájem o její služby
především jen dlouhodobě hospitalizovaní
pacienti na ošetřovatelském a sociálním
úseku, dnes však o ně žádají pacienti ze
všech oddělení, uvedla mluvčí skupiny
AGEL Hana Szotkowská.
„Je tomu skutečně tak. Zatímco v minulém roce jsem navštěvovala týdně zhruba
pět desítek pacientů převážně jen na ošetřovatelském úseku, nyní se během týdne
věnuji ještě vyššímu počtu pacientů napříč
všemi odděleními,“ uvedla nemocniční
kaplanka Lenka Topolanová.
Jako další projevili zájem o služby
kaplanky pacienti na dialýze. Později přišla
na podnět pacientů žádost o pravidelné
návštěvy také z urologie, neurologie nebo
onkologie.
Výrazný nárůst zájmu si kaplanka
vysvětluje jednoduše: „Tato služba v nemocnici nebyla. Působím v nemocnici více
než rok a lidé už chápou, že nemám snahu
evangelizovat, ale naslouchat a doprovázet
člověka v jeho nemoci,“ doplnila nemocniční kaplanka.
Nejčastěji se přitom setkává s lidmi, kteří
potřebují s někým sdílet své utrpení, potřebují naslouchat, povzbudit nebo hledají
útěchu.
Výraz nemocniční kaplanka je mezinárodním označením osoby, která vykonává klinickou pastorační péči, doprovází
nemocné a jim blízké v obtížných situacích,
pomáhá jim mobilizovat síly a bojovat
s nemocí. Kaplani zachovávají mlčenlivost
podobně jako zdravotničtí profesionálové. Jsou vázáni etickým kodexem a jejich
práce podléhá mezinárodním evropským
standardům.
Odborný seminár v Krompachoch
bude venovaný problematike
očkovania v ambulanciách
TASR 25. októbra
Aktivita sústavného vzdelávania je určená
všetkým sestrám a pôrodným asistentkám
pracujúcim v nemocničných zariadeniach
a ambulanciách prvého kontaktu pre deti
a dospelých. „Vzdelávacia aktivita bude
zameraná na základné informácie o tvorbe
imunity, očkovaní, zložení očkovacích látok,
typoch očkovacích látok, indikáciách, kontraindikáciách očkovania, správnom skladovaní a manipulácii s očkovacími látkami,
správnych postupoch pri aplikácii očkovacích látok, časť bude venovaná aktuálnej
problematike a epidemiologickej situácii
v danom regióne,“ vymenúva námestníčka
pre ošetrovateľstvo Marta Müllerová.
Prednášky odprezentujú Mária Pompová
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade a Renáta Hudáková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Spišskej Novej Vsi. „Vzdelávacia aktivita
so začiatkom o 14.00 h bude v priestoroch
jedálne nemocnice, nasledovať budú odborné prednášky a diskusia,“ dodala Müllerová.
Prvodárců díky kampani přibylo
Nové přerovsko 26. října
Kampaň „Přesvědč dospělé, aby darovali krev“, která měla přilákat
na hematologicko­transfuzní oddělení
přerovské nemocnice prvodárce, se setkala
s velkým ohlasem. Dobrovolných dárců
díky ní během uplynulých tří měsíců výrazně přibylo.
„Jsme spokojení, protože se akce opravdu
vydařila. Od července do října jsme zaregistrovali 145 prvodárců, z toho 77 žen a 68
mužů,“ uvedl primář transfuzní stanice
přerovské nemocnice Štefan Repovský.
Ve srovnání se stejným obdobím loňského
roku je to dvojnásobně více – prvodárců
bylo totiž loni pouze 63.
Kampaň Přesvědč dospělé, aby darovali krev, apelovala hlavně na děti – měly
za úkol přemluvit své blízké, aby přišli
do nemocnice darovat tu nejcennější tekutinu. Odměnou jim byly vstupenky na bazén
nebo na zimní stadion. A prvodárci podle
organizátorů prosby dětí vyslyšeli. „Úspěch
tohoto projektu mě těší. Je vidět, že lidé
nejsou lhostejní a slovo solidarita jim není
cizí. Výzva oslovila i úředníky magistrátu
a také některé politiky, kteří přišli darovat
krev,“ uvedl přerovský primátor Jiří Lajtoch
(ČSSD), který nad touto akcí převzal záštitu.
Bank otcem
Právo 29. října
V roli tatínka vstupuje do nové lyžařské
sezóny náš nejlepší sjezdař Ondřej Bank.
V šumperské nemocnici, která je členem
skupiny Agel, se mu v pátek po poledni
narodil zdravý syn. Váží 3,92 kg a jeho
rodiče jsou již rozhodnuti, že ponese jméno
Albert.
„Byl jsem přímo u porodu a lékařům
i sestrám šumperské nemocnice musím jednoznačně poděkovat za profesionální péči.
Přístup personálu byl opravdu super,“ uvedl
těsně po porodu Bank s tím, že v pořádku
a spokojená je také jeho partnerka Tereza
Graciasová.
Vstup do nové sezóny má Ondřej Bank
opravdu nabitý, neboť již o víkendu pojede
první závod Světového poháru. „Celý tým
kromě mě už je samozřejmě v Rakousku.
Bude to náročné,“ dodal.
NA
N ePmSALI
ocnO
i c eN Á S
ření 3D modelů končetin, uvedlo do praxe
ortopedické oddělení přerovské nemocnice.
Počítačová navigace vede operační nástroje
pro usazení implantátu do kosti pacienta.
Zákrok je díky unikátnímu postupu přesnější a šetrnější pro pacienta.
Nová metoda spočívá v individuální
výrobě přesné šablony na základě pacientovy vlastní anatomie pomocí magnetické
rezonance. Operatéři tak mohou díky tomu
vést naprosto přesné řezy kostí tak, aby byl
implantát umístěn do ideálního místa.
„Hlavní přínos pro pacienta je v tom,
že se zvýší životnost kloubní náhrady, a to
až o několik let. Zákrok je také mnohem
komfortnější a šetrnější,“ uvedl primář
ortopedicko-traumatologického oddělení
Nemocnice Přerov Jiří Selucký.
Mezi další výhody unikátní metody patří
také kratší operační čas, nižší riziko infekce
nebo menší krevní ztráty. Operační výkon
pomocí speciálních šablon je rovněž šetrnější ke kostem a měkkým tkáním pacienta
a snižuje rizika ostatních komplikací, jako je
například hluboká žilní trombóza.
Ortopedické oddělení přerovské nemocnice je jedním z mála pracovišť v Evropě,
které již od roku 2002 používá počítačovou
navigaci. „Tyto moderní technologie podstatným způsobem zpřesňují operace, a tím
dovolují rychlejší rehabilitaci s menšími
bolestmi a hlavně podstatně delší pravděpodobnost přežití implantátu od operace.
Poslední vývoj těchto technologií, výroba
individuálních nástrojů podle 3D modelu
předoperačně, je další logický krok v rozvoji
využití možností počítačů v ortopedii,“
dodal Selucký.
19
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
V mrazech by si měli lidé dávat stejný
pozor jako v extrémních vedrech
Zvýšené riziko vzniku srdečních příhod nejrůznějších typů znamená pro lidi s nemocným srdcem chladné
a mrazivé počasí stejně jako extrémní horka.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: fotobanka
vat,“ vysvětluje příčinu potíží MUDr. Vladislava Pieniažková z interní ambulance
Nemocnice Český Těšín.
Nemocnice
T
20
eplé slunečné počasí vystřídal pochmurný podzim. V dalších měsících
nás čeká období chladu, dešťových
i sněhových plískanic a dlouho na sebe nenechají čekat ani tuhé mrazy. Jak varují odborníci, toto počasí může být pro seniory
a osoby s onemocněním kardiovaskulárního systému stejně rizikové jako horké letní
měsíce. V mrazu se u řady nemocných
mohou zhoršit některá onemocnění jako
například angina pectoris. Nízké venkovní
teploty často vyvolávají zvýšení krevního
tlaku – zvýšení, které neznamená nic pro
zdravého člověka, avšak člověka s nemocným srdcem může ohrozit. Ohroženi jsou
zejména pacienti s nestabilní anginou pectoris. Rizikové nemusí být pouze mrazivé
počasí, stačí i průměrné teploty a velmi
silný vítr.
Tepny se chladem zužují a pokud nejsou
ani v běžných teplotách dobře průchodné,
hrozí v mrazivém počasí větší riziko jejich
ucpání. „Srdce potom nedostává potřebný
přísun kyslíku a nemůže správně fungo-
Kouření a nadváha zvyšují riziko
Šestašedesátiletý Josef, důchodce, šel letos
v únoru v mrazivém ránu na pravidelnou
procházku se svým zlatým retrívrem.
Během chůze si nezapomněl zapálit svou
ranní cigaretu, ačkoliv foukal velmi
silný vítr. „Najednou jsem ucítil píchání
na hrudi a svíravou bolest. Naštěstí jsem
nebyl až tak daleko od domova a vrátil
jsem se v pořádku domů, za chvíli bolest
pominula. U lékaře jsem se dozvěděl, že
se tak projevila moje ischemická srdeční
choroba,“ vzpomíná pan Josef, kterého
příhoda natolik vyděsila, že raději přestal
okamžitě kouřit. Právě kouření patří u kardiaků mezi nejrizikovější faktory. Kouření
urychluje rozvoj aterosklerózy a zvyšuje
riziko infarktu, a to přímo úměrně s počtem vykouřených cigaret. Pacient, který
přestane kouřit, má do dvou let stejné
riziko kardiovaskulárních onemocnění
jako pacient nekuřák. Naopak ten, kdo
po infarktu kouřit nepřestane, si riziko
dalšího infarktu zdvojnásobí. Přesto zhruba 20 procent pacientů po prvním infarktu
kouřit nepřestane.
Riziko vzniku srdečního onemocnění
zvyšuje také nadváha, která je spojena s vysokým krevním tlakem, vysokou hladinou cholesterolu, cukrovkou. K nadváze
přispívá jak nadměrný příjem kalorií, tak
nevhodná skladba stravy a nedostatek
pohybu.
Nenamáhat se
Lidé, kteří mají srdeční obtíže, by na sebe
měli být v mrazech extrémně opatrní.
Venku je vhodné pobývat co nejkratší dobu
a na minimum by měli omezit větší fyzickou námahu. „Mnoho srdečních záchvatů
vznikne kvůli přeceňování vlastních
možností. Kardiaci by se proto měli venku
v chladném počasí vyhnout námaze – například odklízení sněhu. Důležité je rovněž
uvědomit si, že i chůze v těžkém sněhu je
pro organismus námahou,“ upozorňuje
MUDr. Vladislava Pieniažková. Pokud se
bolest nebo dušnost objeví při namáhavé
činnosti, měl by s ní člověk ihned přestat
a bolest by měla ustat. Pokud však přetrvává, měl by pacient nebo někdo z jeho okolí
zavolat lékařskou pomoc. V případě, že
za vás sníh neodklidí nikdo jiný, je dobré
držet se několika základních rad:
• Před prací se nikdy neposilňujte alkoholem
a nekuřte.
• Vhodné je krátké zahřátí, například podupáváním
na místě.
• Pracujte v pomalém tempu s častými přestávkami.
• Nezapomínejte pít, abyste i v zimním období
předešli dehydrataci.
• Lépe se odklízí tenká vrstva čerstvě napadaného
sněhu než velká závěj či těžký rozměklý sníh.
• Nenechávejte odklízení na poslední chvíli.
Budete-li potřebovat z domu rychle odejít nebo
vyjet s autem, spěch a nervozita přispívají ke vzniku srdeční příhody.
Lyžování s nemocným srdcem
Měli by tedy lidé s nemocným srdcem
úplně vynechat lyžování, které patří mezi
nejoblíbenější zimní sporty vůbec? „Už
prostředí, v němž je tento sport vykonáván, patří mezi rizikové faktory – teploty
se pohybují pod bodem mrazu, protože
sjezdovky se nacházejí ve vyšších nadmořských výškách. Lidé s poruchou
prokrvení srdce by tedy měli, před tím
než vyrazí na hory, svůj zdravotní stav
konzultovat se svým lékařem. A to i přes
to, že bývali v dobách, kdy ještě neměli
potíže se srdcem, vynikajícími lyžaři,“ radí
MUDr. Vladislava Pieniažková s tím, že
i v případě, kdy lékař lyžování povolí, by se
měli lidé s nemocným srdcem preventivně
vyhýbat vysoce položeným střediskům
a ve větrných dnech sport raději vynechat.
Samozřejmostí by pak mělo být tzv. funkční prádlo, a to raději v několika vrstvách.
Rehabilitace nabízí nově baňkování
Baňkování je alternativní metoda směřující k úlevě od bolesti zad i k úpravě funkce vnitřních orgánů.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
V
posledních letech nejen v České republice, ale po celém světě,
stále narůstá obliba alternativních
metod, které často dokážou pomoci při
léčbě různých onemocnění. Na rehabilitačním oddělení Nemocnice Český Těšín
si pacienti nyní mohou vyzkoušet metodu
baňkování, která se s úspěchem používá
tisíce let v Číně a Japonsku.
„Baňkování se v rehabilitaci používá
zejména k uvolnění svalového napětí.
Metodu využíváme nejen k potlačování
bolestí pohybového aparátu, ale i k mírnění potíží vnitřních orgánů, dobrý efekt je
například u onemocnění dýchacích cest,
zažívacího traktu nebo gynekologických
potíží,“ říká primářka rehabilitačního oddělení a ředitelka českotěšínské nemocnice
MUDr. Barbora Zbránková.
Principem baňkování je přikládání
skleněných kulových nádobek s vytvořeným
podtlakem na tělo pacienta, na místa svalo-
vých spasmů nebo k ovlivnění akupunkturních bodů. V baňkách se vytváří podtlak buď
vysátím vzduchu z baňky, nebo ochlazováním původně předehřátého vzduchu v baňce.
„Podtlak způsobí přisátí baněk na pokožku.
Baňky se aplikují především na zádech, ale
je možné je využít i na jiných místech těla.
Aplikace je příjemná a pacient cítí, jak se
postupně uvolňují měkké tkáně od napětí,“
vysvětluje primářka s tím, že zvýšené prokrvení těchto kritických míst způsobí odplave-
ní škodlivin z jejich centra a po opakované
správné aplikaci pak úlevu od bolesti. Také se
mohou přisátými baňkami provádět masáže
postižených bolavých míst.
Na nejbolavějších místech může být
přisávání baňky nepříjemné a také může
u některých pacientů způsobit modřiny. Záleží na typu kůže, na jiných onemocněních.
Zejména není tato metoda vhodná u pacientů se sníženou srážlivostí krve navozenou
léky nebo u nemocí s krvácivými projevy.
„Přejíždění baňkami nad ztuhlými místy je
někdy bolestivé, tlak na baňku má být tedy
přiměřený. Pacient má po léčbě baňkami,
zvláště kombinované s jinými postupy,
relaxovat,“ dodává MUDr. Zbránková.
Baňkování není hrazené zdravotními
pojišťovnami. Pacienti se při zájmu o tuto
metodu mohou objednat na rehabilitaci
Nemocnice Český Těšín na telefonním
čísle 558 769 249, přičemž nepotřebují
doporučení svého lékaře.
SPOLEHLIVÝ DODAVATEL ELEKTŘINY A PLYNU
Společnost BICORN s.r.o. nabízí:
●
●
Dodávky elektrické energie a zemního plynu všem
kategoriím zákazníků (domácnosti, živnostníci, firmy
i velké podniky)
Garantovanou úsporu oproti dominantním
dodavatelům po celou dobu dodávky
●
Přehlednou fakturaci
●
Žádné aktivační a zřizovací poplatky
●
Bezplatné poradenství
●
Spoustu doplňkových služeb a bonusů, např.:
- Odstraňování závad a havarijních situací
- Zajišťování oprav elektrospotřebičů
- Zámečnické služby
- Zdravotní asistenci
- A spoustu dalších
SPOLEČNOST BICORN s.r.o. JE DLOUHOLETÝM
DODAVATELEM ENERGIÍ DO SÍTÍ NEMOCNIČNÍCH
ZAŘÍZENÍ AGEL a.s. UŠETŘETE S BICORNem TAKÉ VY
e-mail: [email protected]
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Nemocnice Podlesí začala s výstavbou
jedinečného hybridního operačního sálu
Předpokládané rozpočtové náklady na stavbu sálu činí 100 miliónů korun.
Text: Ing. Tomáš Želazko
Nemocnice
V
22
Nemocnici Podlesí byla v říjnu
zahájena jedna z největších investičních akcí skupiny AGEL v posledních letech. Během osmi měsíců bude
v třinecké nemocnici vybudován nejmodernější hybridní operační sál ve střední
a východní Evropě, který umožní provádět
bezpečnější a pro lékaře i pacienta komfortnější operace. Sál v sobě spojuje sterilní
prostředí plnohodnotně vybaveného operačního sálu a kompletní angiolinky pro
katetrizační diagnostiku a léčbu srdečně-cévních onemocnění, takže bude možné
v jednu chvíli provádět výkony, které se
dříve musely rozplánovat do několika
operací. Podobný hybridní operační sál se
v Česku dosud nachází pouze v pražském
IKEMu a v brněnské nemocnici U svaté
Anny.
„Nový hybridní operační sál má velký
přínos nejen pro pacienty, ale i pro lékaře.
Poskytuje jim široké možnosti léčby,
nesrovnatelně větší komfort a zejména
vysokou podporu spolupráce odborníků
napříč medicínskými obory,“ říká primář
a vedoucí lékař Kardiocentra MUDr. Marian Branny.
V posledním desetiletí významně roste
počet pacientů s onemocněním srdce a cév,
což je dáno jak stárnutím populace, tak
rozvojem diagnostických zobrazovacích
metod. Takže tato onemocnění jsou včas
indikována u lidí, především těch mladších, kteří dříve na tato onemocnění náhle
umírali.
„Celosvětově vzrůstající trend těchto specializovaných operačních sálů odpovídá stále rostoucímu počtu pacientů s kardiovaskulárními nemocemi, pro které je operace
na hybridním sále z medicínského pohledu
nejlepším řešením. Jednoho komplikovaného pacienta na něm totiž mohou současně
operovat kardiochirurgové a kardiologové
několika zákroky a postupy najednou,“
uvádí primář Branny s tím, že by v hybridním operačním sále mohli zvládnout ročně
až 250 nejnáročnějších operačních výkonů.
„I přes pokročilou léčbu jsou ovšem kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou
úmrtnosti na celém světě. Je to zabiják
populace, když každý rok mají na svědomí
zhruba 4,5 miliónu Evropanů,“ doplnil.
Předpokládané rozpočtové náklady činí
100 miliónů korun, přičemž stavební práce
a zabudovaná technologie vyjdou na polovinu a druhá polovina připadne na zdravotnickou techniku. Vzhledem k návaznosti na stávající dispozici a organizační
členění kardiocentra je nutné vybudovat
třípodlažní budovu, jejíž součástí budou
také nové prostory pro pacienty jednodenní péče. Tento nový prostor výrazně zvyšuje komfort pobytu klienta v nemocnici
po provedených invazivních výkonech.
Hybridní operační sál bude vybaven
nejkvalitnějším zobrazovacím přístrojem
současnosti a chirurgickým zázemím. To
představuje unikátní systém proudění a filtrace vzduchu, zajištující nejvyšší standard
sterility, dále přípravu pro mimotělní oběh
a další speciální zdravotnickou techniku.
Teprve pak je možno zajistit prostředí
pro zákrok, kdy část operace provede
kardiochirurg či cévní chirurg a další část
intervenční kardiolog.
Díky nové angiolince mohou lékaři
Cardioprotective Haemodialysis
vyšetřovat
srdce pacientů mnohem přesněji
Nová angiolinka patří mezi nejmodernější přístroje tohoto druhu v Česku.
FX classix
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Bc. Radka Baková
N
High-Flux Dialysis
for Improved Survival
nou oblast z více stran. „Což jim napomů-
emocnice Podlesí v říjnu uvedla do provozu novou moderní
angiolinku, takže nyní pacienty
čeká přesnější a šetrnější léčba srdce.
Nemocnice totiž kompletně zrekonstruovala angiologický sál a zakoupila novou
angiolinku, která patří mezi nejmodernější
přístroje v Česku určené pro léčbu srdce.
Celá rekonstrukce, včetně nákupu nového
přístroje, stála nemocnici téměř 25 miliónů
korun.
Nová angiolinka patří mezi nejmodernější přístroje tohoto druhu v Česku.
Oproti klasickým angiografickým přístrojům, které jsou schopny zobrazit vyšetřovanou oblast nebo orgán pouze z jednoho
pohledu, poskytuje nový přístroj lékařům
třinecké nemocnice pohled na vyšetřova-
že výrazně zpřesnit a zkrátit celý léčebný
zákrok. Unikátní systém tak lékařům
zjednoduší provádění obzvlášť složitých
léčebných výkonů na cévním řečišti srdce
a mozku,“ vysvětluje ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš. Další
obrovskou výhodou moderní angiolinky je
bezesporu nižší zátěž RTG záření. „Přístroj
umožňuje díky svému unikátnímu vybavení snížit zatížení pacienta látkami, které se
používají pro zvýraznění cévního systému
v RTG obrazu,“ doplňuje ředitel.
Kromě instalace nové angiolinky byla
součástí přestavby také úprava stávajících
prostor angiosálu. „Vzhledem k velikosti
nového přístroje jsme byli nuceni zvětšit světelnou výšku o devět centimetrů,
Cardioprotective Haemodialysis
a to snížením podlahy,“ dodává vedoucí
provozně-technického oddělení Rostislav
Franek.
INZERCE
FX classix
SPOT
Kardioprotekce
v srdci dialýzy
High-Flux Dialysis
for Improved Survival
Cardioprotective Haemodialysis
SP T
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. · Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 273 037 923 · Fax: +420 235 350 506 · E-mail: [email protected] · www.fresenius.cz
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Pacienti v komatu se vracejí rychleji
do života díky Bazální stimulaci
Bazální stimulace se uplatňuje hlavně u pacientů s poruchami v oblasti vnímání, pohybu a komunikace.
Text: Bc. Radka Baková, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko
Nemocnice
Č
24
lověk v komatu – sice žije, ale
viditelně nekomunikuje a nereaguje na své okolí. Nahání to až husí
kůži, ale studie vypovídají, že mnozí tito
pacienti slyší a vnímají, avšak nemohou
to dát najevo svému okolí. Výzkumník
v oblasti komatu A. Ziegler tvrdí, že lze
na koma nahlížet jako na strategii organismu, aby přežil extrémní situaci, ve které
se momentálně nachází. Vědomí jako by se
stáhlo na nějakou rovinu, kterou nemůžeme nijak změřit. Podle přístrojů je vidět, že
je naživu, ale jeho mozek jakoby to odmítal
přijmout. Je to taková hranice mezi živými
a mrtvými. Koma přitom v dnešní době už
není jen čekání na smrt, protože zdravotníci umí komunikovat i s těmito pacienty
– a to díky konceptu Bazální stimulace. Ta
sice není zázrak, který ze dne na den postaví na nohy pacienta v bezvědomí nebo
uzdraví těžce postižené dítě, ale pomocí
tohoto konceptu zdravotníci mohou vrátit
do života mnoho lidí.
Bazální stimulace je koncept, který
propracoval v 70. letech minulého století
speciální pedagog profesor Dr. Fröhlich
v Německu. Pomocí tohoto konceptu ulehčil komunikaci u dětí s těžkým
psychosomatickým postižením a tyto
děti, které do té doby nevykazovaly žádné
reakce, s ním začaly úspěšně komunikovat prostřednictvím doteků, speciálních masáží a na základě jednoduchých
podnětů. Do intenzivní ošetřovatelské
péče koncept Bazální stimulace přenesla
o deset let později bývalá zdravotní sestra,
prof. Dr. Christel Bienstein. V České
republice se s bazální stimulací začalo
pracovat v roce 2003 a v dnešní době patří
k nejpopulárnějším ošetřovatelským konceptům v Evropské unii.
Bazální stimulace umožňuje lidem s postiženým vnímáním zlepšit zdravotní stav
cílenou stimulací smyslových orgánů. Lidský mozek má schopnost uchovávat životní
návyky v paměťových dráhách ve více
regionech, a to dává šanci pomocí stimulace uložené vzpomínky znovu aktivovat.
Kontinuální stimulace smyslových orgánů
Jana Obručníková
podle konceptu Bazální stimulace umožňuje vznik nových nervových spojení. Pro
pacienta to znamená možné znovuobnovení minulých dovedností, zlepšení kvality
života a snížení délky hospitalizace.
Základní prvky Bazální
stimulace
Základními prvky, se kterými koncept
pracuje, jsou pohyb, komunikace a vnímání a jejich úzké propojení. Nejužívanějšími
prvky celého konceptu jsou tzv. somatické stimulace, kdy provádíme speciální
„koupele“ celého těla. Poté následuje další
zásadní komunikační a zklidňující prvek
– masáž stimulující dýchání. Celý proces
je ukončen zabalením pacienta do polohy
„hnízdo“, které je určeno pro odpočinek
a navozuje příjemný pocit bezpečí. „Tyto
prvky Bazální stimulace na našem pracovišti zařazujeme denně. Podstatou je působení na smyslové orgány s cílem podpořit
rozvoj vnímání, komunikačních, popřípadě pohybových schopností člověka, a tím
jeho možnosti sebeobslužných činností,“
popsala staniční sestra neurologické JIP
prostějovské nemocnice Jana Obručníková
s tím, že prvním krokem před účinnou
stimulací vnímání je získání kvalitní
autobiografické anamnézy od nejbližších
příbuzných. „Než začneme s jednotlivými
prvky konceptu, chceme se o svém pacientovi a jeho zvycích dozvědět co nejvíce.
Každý pacient je jedinečnou osobností se
svými zážitky, návyky, životními zkušenostmi a způsobem komunikace. Poté
následuje individuální bazálně stimulující
ošetřovatelská péče, o které můžeme říci,
že je pacientovi tzv. šitá na míru,“ doplnila.
Bazální stimulace zahrnuje mnoho
prvků – od osobního kontaktu, cíleného
působení fyzioterapeuta na části těla pacienta, polohování, až po specifické techniky
s individuálním, empatickým přístupem
k pacientovi. Základním principem je snaha
„probudit pacienta k vědomí“ pomocí
vjemů a pocitů, které byly běžnou součástí
jeho dosavadního života. „Podstatou je, že
pomocí přesně definovaných technik a postupů prováděných při ošetřování pacienta,
při jeho hygieně, rehabilitaci, podávání
stravy, vyprazdňování nebo během klidného spánku dochází ke stimulaci dočasně
ztraceného vnímání. Pokroky pacientů jsou
viditelné. Nemocní začínají vnímat sami
sebe i okolí, více komunikují a lépe spolupracují,“ sdělila Jana Obručníková. V praxi
podle ní probíhá léčba bazální stimulací
například tak, že se personál snaží pacientovi nejrůznějšími způsoby připomenout to,
co znal a měl rád v běžném zdravém životě.
Milovníkům kávy se nechává čichat její
vůně, vášnivým automobilistům pak může
vrátit vědomí vůně benzínu. Používá se také
stimulace sluchová, při které se pacientům
pouštějí jejich oblíbené písničky, pohádky, nahrávky hlasů celé rodiny, vzkazy
kamarádů. Zapojují se také chutě. „Chuťová
stimulace pacientů v bezvědomí, nebo osob,
které nemohou polykat a jsou vyživovány
sondou, probíhá tak, že jim potíráme rty
a jazyk pivem, kávou, marmeládou, nebo
vkládáme cucací váčky do úst,“ popsala
staniční sestra.
Na neurologické JIP prostějovské nemocnice zavedli koncept již před šesti lety.
Na základě úspěšné supervize, kterou neurologická JIP Nemocnice Prostějov prošla
v září letošního roku, jí byl za splnění stanovených kritérií a podmínek udělen Certifikát
pracoviště pracujícího s konceptem Bazální
stimulace. Certifikát, zaštítěný Mezinárodní
asociací Bazální stimulace s platností na tři
roky, je důkazem vysoké odbornosti a nejvyšší kvality poskytované péče.
Výsledky konceptu jsou
povzbudivé
Výsledky, kterých zdravotníci v prostějovské nemocnici dosahují, jsou zatím velmi
povzbudivé. Na oddělení byl například
hospitalizován 28letý mladík po těžké
nehodě na terénním motocyklu. Nevnímal své okolí, nespolupracoval, nemluvil,
nepoznával ani manželku a ani své dvě
malé děti. Pacient byl naprosto nesoběstačný, odkázaný na ošetřující personál.
„Ihned po přijetí jsme začlenili do péče
prvky Bazální stimulace. Na mnoho
stimulací nereagoval a byl neklidný.
Na základě biografické anamnézy jsme
požádali, aby mu žena přinesla vyprané
pracovní triko, které páchlo benzínem.
Pacient totiž v práci opravoval Avie. Tričko
jsme mladíkovi ukázali a oblékli, a to byl
ten správný stimul, který v jeho paměťové
stopě zafungoval,“ vzpomíná na jeden
z případů Jana Obručníková. Od tohoto
okamžiku došlo k postupnému zlepšování
mentálních schopností mladého muže,
který z nemocnice do domácího ošetřování
odcházel na vlastních nohou.
Pacientovo okolí v nemocnici bývá často
nudné a bez stimulů. Pozorování stejných
objektů jako je bílý strop, zářivky, ventilace
či hadičky od infuzí, může u nemocného vyvolávat pocit nejistoty, ztráty bezpečí, úzkost
a strach. „Proto máme nad každým lůžkem
umístěné podhledy, kde vkládáme fotografie členů rodiny, domácích mazlíčků, nebo
obrázky vnoučat; ale také známé předměty
jako budík, bibli nebo růženec,“ řekla Jana
Obručníková s tím, že mozek má schopnost
si své životní zvyky a návyky ukládat do tzv.
paměťových drah a nyní jde jen o to, aby
zdravotníci vhodnou stimulací donutili
mozek, aby si vybavil něco, co již zná.
Další pacientkou, které bazální stimulace pomohla, je 33letá žena, která byla
hospitalizována s mozkovým krvácením.
Během pětapadesátidenní hospitalizace,
kdy byla klientka postižena porušením
hybnosti všech končetin a byla v minimálním kontaktu, začali zdravotníci postupně
zařazovat základní i nástavbové prvky
konceptu Bazální stimulace. „Pracovali
jsme na základě biografické anamnézy,
kterou jsme získali od nejbližší rodiny.
Díky ní jsme mohli poznat pacientčiny
zvyky v době zdraví. Pouštěli jsme jí její
oblíbenou rockovou muziku, otírali rty
zeleným čajem, do cucacích váčků vkládali
maso, pravidelně jsme jí ukazovali fotky
dětí, přítele i psa a do ruky vkládali mobilní
telefon. Pravidelně jsme jí v lůžku obouvali
její sportovní botasky. Vše jsme vysvětlili
i rodině, která velmi dobře spolupracovala
a na stimulaci se podílela,“ popsala staniční
sestra. U mladé ženy postupně docházelo
ke zlepšení motoriky, začala komunikovat
se svým okolím a zlepšily se jí rovněž rozpoznávací schopnosti. Žena se naučila znovu
polykat, mluvit a nakonec i chodit.
Bazální stimulace se uplatňuje hlavně
u pacientů s poruchami v oblasti vnímání,
pohybu a komunikace – u všech nemocných po cévních mozkových příhodách,
po těžkých úrazech mozku a míchy.
Někteří z nich zůstávají v tzv. vegetativním
stavu, když tito lidé navenek nevykazují
žádné reakce, ale mohou určitým způsobem cítit, vnímat a reagovat na podněty. To
ale vyžaduje perfektní znalost dané problematiky a dostatečnou dávku citu personálu
zaznamenávat reakce člověka, které mohou
být u těchto pacientů velmi nepatrné.
To vše zaručuje personál prostějovské
neurologické JIP, neboť všichni pracovníci
zde absolvovali základní a někteří členové
i nástavbový kurz bazální stimulace.
Psi pomáhají s léčbou pacientů na LDN
začali využívat canisterapii s cílem zpříjemnit pobyt dlouhodobě hospitalizovaným – ležícím – pacientům.
Z
ajímavou léčebnou metodu začala
používat prostějovská nemocnice.
Od letošního podzimu dochází za
pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných
(LDN) dva psi – čtyřletá Labradoodle Poly
a roční Ši-tzu Robi. Vycvičení psi pomáhají
aktivizovat dlouhodobě hospitalizované
pacienty, ulevit jim od napětí a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici. Prostějovská
nemocnice tak začala používat v praxi moderní terapeutickou metodu canisterapii,
při níž se využívá pozitivního působení
psa na člověka.
Prostějovské zdravotnické zařízení začalo využívat canisterapii s cílem zpříjemnit
pobyt dlouhodobě hospitalizovaným –
ležícím – pacientům. Nemocným totiž prospívá jak kontakt se psem, tak jeho teplo.
„Pejsci přitom pacienty motivují k pohybu
tím, že chtějí pohladit, že je mohou česat,
mazlit se s nimi. Touto činností si udržují
pohybovou aktivitu a procvičují běžné
dovednosti. Každé obdobné zpestření je
pacienty vítáno, a proto jsme se rozhodli
obohatit jejich život těmito psími návštěvami,“ říká vrchní sestra oddělení LDN
Naděžda Crhonková s tím, že psí léčba se
uskutečňuje díky sponzorské firmě New
WaterMeaning Praha.
Na LDN prostějovské nemocnice
dochází školená terapeutka se psy jednou
týdně na jednu až dvě hodiny. „Vždy přinášejí nemocným dobrou náladu, pohodu
a příjemnou atmosféru. Psi také nahrazují
dlouhodobě hospitalizovaným pacientům
to, co jim schází nejvíce – příjemné doteky
a blízkost někoho, kdo je za pohlazení
vděčný. Tato terapie má tak velmi pozitivní
vliv na psychiku pacientů,“ dodává vrchní
sestra Naděžda Crhonková.
Psi vycvičeni pro canisterapii musí
projít náročnou zkouškou povahových
testů. Jejich předností musí být trpělivost,
poslušnost a přítulnost. „Při zkouškách se
například simuluje situace, kdy kolem psa
rychle proběhne figurant a praští o zem
plnou taškou PET lahví. Pes se nesmí polekat, musí zůstat v klidu. Ne každý pes se
na tento druh terapie hodí,“ uvádí canisterapeutka Mgr. Jana Slováková, která se psy
do prostějovské nemocnice dochází.
Ve světě se canisterapie rozvinula už
v 50. letech minulého století, v České republice až po roce 1990. Používá se především k řešení problémů psychologických,
citových nebo sociálně integračních.
Nemocnice
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková
25
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Šedý zákal se musí operovat včas
V dnešní době moderní přístrojové techniky a výběru kvalitních nitroočních čoček je doporučováno
provádět operaci šedého zákalu co nejdříve, tedy při jakémkoliv zrakovém nepohodlí pacienta.
Text: Bc. Radka Baková
O
ční oddělení Nemocnice Přerov se
zabývá moderními metodami oční
chirurgie. Zaměřuje se především
na operace šedého zákalu, které patří
k nejčastějšímu operačnímu výkonu tohoto
pracoviště. Nejen o šedém zákalu jsme
si povídali s primářkou očního oddělení
MUDr. Monikou Daňkovou.
Nemocnice
Na Vašem oddělení provádíte nejvíce
operaci šedého zákalu. Co je příčinou
vzniku tohoto onemocnění?
Čočka v průběhu stárnutí ztrácí průhlednost, stává se objemnější a její akomodační
schopnost se snižuje. Vznik katarakty, neboli šedého zákalu, může mimo věk urychlit
dlouhodobá aplikace některých léků
(kortikosteroidy, psychofarmaka, diuretika)
a některá celková onemocnění – v největší
míře cukrovka, úrazy oka a různé typy
záření. Katarakta způsobuje pokles zrakové
ostrosti, nemocní si stěžují na zamlžené
vidění, oslňování, dvojité vidění, změny
při vnímání barev, ovšem dočasně se může
zlepšit vidění do blízka. Jediná účinná léčba
katarakty je včasné chirurgické odstranění
zkalené čočky a implantace umělé nitrooční
čočky v jednom kroku.
26
Jak probíhá samotná operace šedého
zákalu?
Operace se provádí v lokální anestezii,
zákrok není bolestivý a trvá přibližně 10
až 15 minut. V současné době se čočka
odstraňuje, nejčastěji pomocí ultrazvukové
energie, která rozdrtí jádro čočky a fragmenty se následně odsají. Po odstranění
zkalené čočky se do původního čočkového
pouzdra vkládá umělá nitrooční čočka,
která se dále v průběhu života již nevyměňuje. Celá operace se provádí z velmi
malého řezu délky dva milimetry. Tento
miniaturní vstup do oka nevyžaduje zajištění stehem. Hojení trvá přibližně týden,
po tuto dobu by se měl pacient vyvarovat
fyzicky namáhavých aktivit. Po operaci
katarakty s implantací klasické monofokální nitrooční čočky většina pacientů
nepotřebuje brýle na dálku, samozřejmě
u brýlí na blízko dochází ke změně dioptrií
ve smyslu výrazného snížení.
Co se může stát, pokud pacient šedý
zákal zanedbá?
V dnešní době moderní přístrojové
techniky a výběru kvalitních nitroočních
čoček je doporučováno provádět operaci
šedého zákalu včasně, tedy při jakémkoliv
zrakovém dyskomfortu pacienta. Samozřejmostí jsou pravidelné preventivní
kontroly u očního lékaře k odhalení tohoto
onemocnění či jiného postižení oka, které
se může podílet na zhoršení zraku. Při velmi pokročilé formě šedého zákalu, kdy je
pacient na oko prakticky slepý, je následný
operační výkon složitější, trvá déle, zvyšuje
se riziko komplikace a následná zraková
rehabilitace se prodlužuje.
Může se šedý zákal po podstoupení
operací vrátit?
Jelikož vyměňujeme lidskou čočku
za náhradní z kvalitního inertního materiálu, klasický šedý zákal již nehrozí.
V některých případech dochází v odstupu
několika let po operaci k zahuštění pouzdra, do kterého novou čočku vkládáme.
V tomto případě stav řešíme elegantně
pomocí laserového ambulantního ošetření,
kdy provádíme tzv. okénko v pouzdře, tak
aby vidění získalo opět stejné kvality jako
bezprostředně po operaci šedého zákalu.
Na oddělení tedy pacienty také zbavujete dioptrií. Poradíte si i s klienty, kteří
mají velmi silné brýle?
Ano, díky výměně čočky v oku pacienta můžeme ovlivnit jeho předoperační
dioptrie. Možnosti počtu odstraněných
dioptrií jsou závislé od spektra nitroočních
čoček nabízených výrobcem. Přesto můžeme pomoci pacientům, kteří nosí brýle
v rozsahu až + 11 dioptrií, u krátkozrakých
pacientů jsme již úspěšně operovali pacienta s minus 14 dioptriemi. U každého pacienta měříme čočku před operací a domlouváme se na výsledných dioptriích, které
pacient očekává po výkonu. Někteří chtějí
vidět bez brýlí do dálky, někteří do blízka,
a u těch nejnáročnějších máme možnost
volby multifokální čočky. Péče o každého pacienta je individuální a šitá tzv.
na míru. Jestliže má pacient vyšší vadu, je
možno doplnit výměnu čočky následným
laserovým refrakčním zákrokem. Tento
postup je zcela v trendu moderní refrakční
oftalmologie a nazývá se bioptika.
Existuje věková hranice pro provedení
výměny čočky k odstranění dioptrií?
Ovlivnění dioptrií výměnou čočky je
vhodné u pacientů starších cca 45 let, kdy
výrazně ubývá akomodace. Po odstranění
dioptrií se pacientovi otvírají nové hranice
života. Najednou vidí více prostorově,
jasnější barvy, může se věnovat svým
koníčkům včetně sportu bez brýlí a prožívat spoustu nových tzv. každodenních
maličkostí v nové dimenzi. A to je pro nás
to největší zadostiučinění.
Vaše oddělení dosahuje výborných
výsledků rovněž v oblasti plastické
kosmetické chirurgie. O jaké zákroky je
největší zájem?
Provádíme standardně plastiky převislé
kůže a tukových prolapsů horních a dolních
víček. Jedná se o nejčastěji žádanou plastickou operaci ve světě, která je z mého pohledu velmi efektivní a současně pro pacienta
nenáročná. Rovněž se provádí ambulantně
v místním znecitlivění, výkon trvá přibližně
45 minut na operačním sále. Doporučujeme
ji nejen ženám, ale i mužům. Jejich vzhled
je po operaci o několik let mladší – naším
cílem je přirozenost. Dále provádíme odstraňování různých výrůstků kůže obličeje
se zaměřením zejména na oční okolí jak
z léčebné, tak kosmetické indikace.
Pokud někdo pociťuje, že jeho zrak není
úplně v pořádku, může se objednat
přímo na Vaše pracoviště?
Ano, samozřejmě. Naše všeobecná oční
ambulance je pro nové klienty stále otevřená. Pokud u pacienta odhalíme závažnější
oční onemocnění, jako například zelený
zákal či onemocnění sítnice, jsou na našem
pracovišti k dispozici rovněž specializované poradny s moderním přístrojovým
vybavením. Na vyšetření se mohou zájemci
objednávat na telefonním čísle 581 271 438,
kde s nimi sestřička domluví nejbližší
možný termín návštěvy.
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Nemocnice otevřela zrekonstruovaný
pavilon interních oborů
Rekonstrukcí se výrazně zvýšil komfort lůžkové části interního oddělení.
Text: Ing. Hana Szotkowská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko
Zleva: Leoš Ptáček (jednatel stavební společnosti), bývalý olomoucký hejtman Ing. Martin Tesařík (ČSSD), Ing. Iveta
Ostruszková, MBA, Ing. Tomáš Uvízl, MUDr. Václav Kopal a MUDr. Michael Fischer
nový moderní nábytek a postele. Pokoje
jsou vybaveny novou vzduchotechnikou
a chlazením. V rámci oprav byly dispozičně upraveny vstupní prostory na všech
podlažích budovy.
Budova byla zřízena v roce 1969 a pacientům slouží už přes čtyřicet let. „Se
stavem, který byl dříve, se to ale po provedených úpravách nedá vůbec srovnat. Pacienti neměli na pokoji ani vlastní sociální
zařízení,“ uvedl primář interního oddělení
nemocnice MUDr. Václav Kopal s tím, že
interna přerovské nemocnice je plně vytížena a ročně je zde hospitalizováno zhruba
3,5 tisíce pacientů a provede se přes 20 tisíc
ambulantních vyšetření.
„Rád bych poděkoval všem, kteří se
zasloužili o tento skvělý výsledek. Zvláštní
poděkování přitom zaslouží vedení Olomouckého kraje, které přijalo myšlenku
Nemocnice
N
28
ové moderní prostředí mohou
od konce září využívat pacienti
i personál interního oddělení přerovské nemocnice. Nemocnice během pěti
měsíců zrekonstruovala lůžkové stanice
interních oddělení B a C. Modernizace
stála více než 45 miliónů korun, když
převážná část byla hrazena z investičních
prostředků Olomouckého kraje a zároveň
byla spolufinancována Evropskou unií
prostřednictvím regionálního operačního programu. Vnitřní vybavení uhradila
z vlastních zdrojů společnost Středomoravská nemocniční.
Rekonstrukcí se výrazně zvýšil komfort
lůžkové části interního oddělení. „V případě právě dokončené rekonstrukce jde
o pokračování zlepšování péče v krajských
nemocnicích, ke kterému jsme se jako samospráva zavázali. V přerovské nemocnici
jsme například již v loňském roce otevírali
nově vzniklou jednotku dlouhodobé intenzivní péče nebo rekonstruovanou budovu
chirurgie a ortopedie. Celková výše investovaných prostředků do Nemocnice Přerov
za poslední dva roky dosahuje 100 miliónů
korun,“ uvedl bývalý olomoucký hejtman
Ing. Martin Tesařík.
Novináři zpovídají primáře MUDr. Václava Kopala
Během přestavby se opravily a modernizovaly obě části interních oddělení. Vyměnila se okna na obou podlažích a také
se prostorově změnilo uspořádání všech
místností. Rovněž se vybudovalo zcela
nové sociální zázemí pro pacienty. Každý
pokoj má teď nově své sociální zařízení,
potřebnosti a naléhavosti oprav budov
v areálu přerovské nemocnice za nezbytnou a rozumnou. Stejně tak chci poděkovat
i zaměstnancům přerovské nemocnice,“
uvedl během slavnostního zahájení ředitel
Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš
Uvízl.
29
Nemocnice
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
V těhotenství mají ženy často
problém se spánkem
Nedostatek spánku se může velmi negativně odrazit na zdraví maminky i miminka.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: fotobanka
Nemocnice
T
30
ěhotenství je pro většinu žen nejšťastnějším obdobím doprovázeným
velkým očekáváním. Toto období
však může přinášet také určitá omezení,
mezi která patří také poruchy spánku.
Těhotenství přece znamená celkovou zátěž
organizmu, tak se není čemu divit. Podle
statistik až 80 procent těhotných žen má
v tomto období problémy se spánkem.
Některé těhotné ženy se v noci převalují z boku na bok a nic – spánek zkrátka
nepřichází. A to před těhotenstvím spaly
úplně bez problémů. „Jedním z důvodů
zvýšené únavy je, že se mění hladiny
hormonů. Stoupající hladina progesteronu,
zejména v prvním trimestru, může způsobit ospalost během dne. Rovněž se můžou
objevit projevy, jako je chrápání a spánková apnoe, nykturie čili noční časté močení.
Tyto projevy následně zhoršují ospalost,“
říká lékař gynekologicko-porodnického
oddělení Nemocnice Šternberk MUDr. Jan
Molnár.
Většině žen se kvalitní spánek navrátí,
jakmile se dítě narodí. Je proto důležité
naučit se svůj spánek koordinovat a nalézt
efektivní způsob, jak se dobře vyspat, aby
se těhotenství nestalo noční můrou. „Pokud již několik nocí nemůžete spát a cítíte
se velmi unavená, požádejte o pomoc svého
lékaře. Nedostatek spánku se může velmi
negativně odrazit na zdraví maminky
i miminka,“ doplnil lékař.
Kvalita spánku se mění
Potřeba spánku se mění s postupem
těhotenství. Hormonální změny v prvním
trimestru budou vést k větší únavě během
dne, ale to je přirozené. Tato únava obvykle
ke konci třetího měsíce zmizí. Úzkosti, jako
jsou strach o dítě nebo změna životního rytmu, ovlivňují spánek a jsou zcela přirozené.
V druhé třetině těhotenství by se mělo
všechno zklidnit. Bříško se zaoblí a děťátko
hlásí první pohyby. Žena ještě může spát
v jakékoliv poloze, protože plod se přizpůsobí a není nijak omezován. Tyto ideální
podmínky zmizí nástupem pátého nebo
šestého měsíce.
Závěr těhotenství je nejčastěji spojený s nespavostí. Těžko se hledá vhodná
poloha, těhotné uvádí křeče, mnoho snů
a buzení děťátkem. Jakmile jsou rozměry i hmotnost plodu větší, zdá se vám
spánek na břiše nepříjemný, nebo dokonce
technicky nemožný. Když ležíte na zádech,
může nastat pocit nevolnosti a dušení.
Děloha stlačuje močový měchýř a velké
břišní cévy, takže krevní oběh je narušen
a dýchání ztíženo. Žena se v té době bude
možná cítit nejpohodlněji, pokud bude
spát na levém boku.
Na spánek v těhotenství vzpomíná
osmadvacetiletá paní z Olomoucka.
„Ke konci těhotenství jsem se vyspala
minimálně. Chodila jsem hodně často
na toaletu a nemohla jsem najít nejvhodnější polohu ke spaní v lůžku. Na zádech
to nešlo kvůli pálení žáhy, takže jsem spala
v polosedě. Pokud už jsem usnula, tak
na boku. A jak jsem se chtěla v noci obrátit,
měla jsem pocit, že k tomu budu potřebovat i jeřáb. V noci mě také občas začaly
budit křeče v nohách, vždycky jsem musela
vstát a nohy trochu rozhýbat. Už jsem si
přála, ať se malý narodí co nejdříve,“ vzpomíná maminka malého Honzíka.
Také dvaatřicetiletou Zuzanu z Prostějova doslova ničilo, že v posledních týdnech
těhotenství mohla spát pouze na pravém
boku. „Na břiše to prostě nešlo, na zádech
jsem vydržela ležet jen pár minut, ale pak
mě chytala hrozná bolest do kříže a na levém boku se to nelíbilo miminku, takže
vždy začalo kopat. Kolikrát jsem se místo
spaní převalovala skoro hodinu, než jsem
zase znova usnula. Ke konci osmého měsíce jsem si nechala poradit od kamarádky
a vždy jsem si podložila břicho speciálním
polštářem, a to se pak spalo o trošinku
lépe,“ uvedla.
Jak se dobře vyspat?
Je vhodné, když se těhotná žena během dne
„utahá“ přiměřenou fyzickou aktivitou,
bude se jí lépe spát. „Jděte na procházku
na čerstvý vzduch, například do přírody.
Ale těsně před spaním není fyzická aktivita
vhodná, protože se pak špatně usíná. Před
spaním se můžete protáhnout pomocí jógy
nebo protahovacími a relaxačními cviky.
Ideální je i příjemná sprcha nebo koupel,“
doporučuje MUDr. Jan Molnár.
Důležité je také místo, kde spíte. Ložnice
by měla být dobře větratelná. Nesmí v ní
být příliš velké vedro ani zima. Spánek
ovlivňují kvalitní matrace v posteli.
Mají být pevné a je také možné si pořídit
speciální polštář pro těhotné. „Někdo rád
spí s přikrývkou přes hlavu, ale věřte, že
zejména v těhotenství to není vhodné.
Snižuje to totiž množství kyslíku a zvyšuje
množství oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu. Může to tak způsobit
i bolesti hlavy,“ varuje lékař.
Pokud se žena budí kvůli běhání na záchod, tak by měla omezit pití po 18. hodině. Rozhodně vyřaďte ze svého jídelníčku
kofein, je v kávě, čaji, coca cole, a větší
množství čokolády, protože i ta způsobuje
poruchy spánku. Naopak se doporučuje
dát si před spaním sklenku teplého mléka
s medem. Podle lékaře je také lepší se
na noc vyhýbat vyhýbat těžkým jídlům
nebo hladovění. Oboje totiž vyvolává
poruchy spánku.
„Spát choďte, až budete cítit opravdovou
únavu. Někdy je lepší, když půjdete do postele později, tím se lépe vyspíte. Dlouhé
hodiny převalování v posteli nic neřeší,
raději vstaňte a jděte něco dělat. Unaví vás
to a pak budete mít větší šanci, že usnete.
Spánku vůbec nepomůžou nějaké psychické
potíže,“ sdělil MUDr. Jan Molnár a dodal,
že žena by v žádném případě neměla problémy se spaním řešit léky na spaní, ať už
jsou na předpis nebo rostlinného původu.
Většinou jsou v těhotenství škodlivé a stejně
dlouhodobě nepomohou.
Jak má spát těhotná žena?
• pravidelně
• v dobře větrané, chladné místnosti
• nejméně 8 hodin denně
• odpolední krátký spánek není na závadu, nemělo by
jím však být negativně ovlivněno usínání večer
• večer by měla žena usínat před 23. hodinou
• od druhé poloviny gravidity není vhodná při spánku
poloha na zádech, protože tlakem zvětšené dělohy
na dolní dutou žílu se snižuje návrat žilní krve
do srdce a tím i výdej, což vyvolá tzv. hypotenzní syndrom (syndrom z nízkého tlaku), kdy žena pociťuje
nevolnost a může dojít až ke ztrátě vědomí, sníženo
je i zásobení plodu krví
• nevhodnost polohy na břiše je pochopitelná
Chirurgové šternberské nemocnice
mají k dispozici nové moderní vybavení
Pořízení přístrojů zkrátilo čekací doby a zkvalitnilo a zrychlilo řadu operačních zákroků.
C
hirurgické oddělení Nemocnice
Šternberk uvedlo do provozu nové
moderní přístroje v celkové hodnotě
dosahující 2,5 miliónu korun. Jedná se
o artroskopickou sestavu, která umožní
šetrnější operativu, v ceně téměř dvou
miliónů korun a nový elektrochirurgický
generátor. Pacientům se tak dostane ještě
kvalitnějšího a šetrnějšího ošetření.
Nová artroskopická sestava nahradila
starý, již zastaralejší typ přístroje. Součástí
sestavy je monitor, kamera, zdroj světla,
fréza nebo třeba pumpa, která pohání
do dutin tekutinu pod tlakem. „S novým
přístrojem na oddělení zvládneme více
vyšetření a operací. Budou také podstatně
šetrnější, prováděné pomocí nejnovějších technologií,“ uvádí výhody nového
generátoru MUDr. Josef Ščudla z chirurgického oddělení Nemocnice Šternberk.
Veškeré zákroky na koleni, včetně sutur
menisků, ošetření chrupavek, plastik
předního zkříženého vazu a operací
zlomenin v koleni jsou tak prováděny pod
artroskopickou kontrolou. „Díky přístroji
již nemáme žádné čekací doby a čerstvé
úrazy jsme schopni operovat do 24 hodin.
Plánované zákroky mohou pacienti podstoupit do týdne,“ doplnil MUDr. Ščudla.
Artroskopie v běžných případech již téměř
zcela nahradila otevřenou chirurgii kloubu. Výhody tohoto přístupu minimálně
invazivního jsou značné – menší fyzická
zátěž pacienta, kratší pobyt v nemocnici
a především odbourání pooperačních
bolestí a rychlejší rekonvalescence.
Další novinkou na oddělení je elektrochirurgický generátor, který využívá
vysokofrekvenčního elektrického proudu
k řezání, koagulaci (srážení) nebo vysoušení biologické tkáně. Moderní přístroj
je vhodný pro použití nejen v oblasti chirurgických oborů, ale také v gynekologii.
Elektrochirurgický generátor je umístěný
na centrálních operačních sálech a výrazně
přispěl ke zrychlení a zkvalitnění břišních operací. „Přístroj například snižuje
potřebu šicího materiálu při zákrocích tím,
že dotyčné místo lidově řečeno „spálí“.
Není tedy zapotřebí stehů, díky čemuž se
zkracuje doba použití narkózy stejně jako
čas pro zahojení,“ sdělil primář chirurgického oddělení šternberské nemocnice
MUDr. Jan Smetka.
Nemocnice
Text a foto: Bc. Radka Baková
31
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Chirurgové provedli dvoustý zákrok
resekce žaludku „rukávovou“ metodou
Již dvoustý bariatrický výkon pomocí speciální sleeve, neboli rukávové, metody resekce žaludku provedli
letos na sklonku léta lékaři na chirurgickém oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv paní Šárky, archiv nemocnice
B
ariatrické zákroky patří mezi
chirurgické metody léčby morbidní
obezity u pacientů, kde klasická
konzervativní léčba selhala. Sleeve resekce
žaludku spočívá v chirurgickém zmenšení žaludku o 70 až 85 procent,“ vysvětlil
primář chirurgického oddělení Nemocnice
Valašské Meziříčí MUDr. Aleš Bařinka.
Výkon je řazen mezi restrikční operace,
což znamená, že výsledný stav brání v příjmu většího množství jídla. Tohoto účinku
je dosaženo pomocí podélného rozdělení
žaludku, takže vzniká tubulus (rukáv =
sleeve) navazující na jícen. Je zachováno
antrum, které tvoří malý rezervoár, malý
žaludek. Tímto se sníží kapacita žaludku, což vede k jeho rychlému naplnění
a včasnému pocitu sytosti. Porce jídla se
dramaticky sníží a pacient hubne. Pacienti
po zákroku udávají, že dvě až čtyři sousta
pro ně představují maximální objem, který
je možno pozřít v jedné porci.
Hormonální změny
Na váhovém úbytku se zčásti podílejí
i změny hormonální. V resekované části
žaludku je totiž produkován hormon ghrelin, označovaný jako „hormon hladu“. Po
tubulizaci žaludku koncentrace hormonu
významně klesá, takže pacienti nemají
téměř vůbec hlad a někteří dokonce udávají, že se do jídla musí nutit. „Pacienti tak
velmi snadno přecházejí na nový stravovací režim, který je tvořen malými porcemi,“
doplnil primář Bařinka.
Pro tento druh operace jsou vhodní
pacienti, u kterých selhaly konzervativní
metody léčby obezity a kteří splňují základní kritéria k výkonu. „Mezi podmínky pro
podstoupení zákroku patří například hodnota BMI – body mass indexu, která musí
být vyšší než 40, případně 35, pokud pacient
Paní Šárka: Lituji, že jsem zákrok nepodstoupila dříve
Nemocnice
Když paní Šárka poprvé přišla do Nemocnice Valašské Meziříčí, vážila při výšce 183 centimetrů 188 kilogramů. Po dvou letech
od první konzultace se jí díky speciálnímu „rukávovému“ zákroku na žaludku podařilo shodit neuvěřitelných 90 kilogramů.
32
Snažila jste se zhubnout vlastními silami, než
jste se svěřila do péče odborníků valašskomeziříčské nemocnice?
Už od narození jsem byla silná. Jako dítě jsem byla
dvakrát v odtučňovacích lázních. V dospělosti jsem
docházela k odborníkovi na výživu. Diet, prášků
a různých preparátů jsem vyzkoušela nespočet.
Pak jsem od jedné pacientky, která podstoupila
ve Valašském Meziříčí jinou operaci, ale věděla, že
zde provádějí bariatrické zákroky, dostala kontakt
na primáře Bařinku. Než jsem zavolala, asi rok jsem
se na telefonní číslo koukala v práci, pořád jsem si
říkala, že to přeci musím zvládnout sama. Po konzultaci jsem byla nadšená a věděla jsem, že tudy
cesta určitě povede. Od zdravotníků jsem slyšela
povzbuzující slova: „Ano máte problém, ale my se
budeme snažit a uděláme vše pro to, abychom Vám
pomohli.“ Bylo to velmi motivující.
Měla jste před zákrokem obavy? Jaká byla
předoperační příprava?
Měla jsem velký strach, byla to přece jen operace,
která není podstupována z rozmaru. Zdravotních
problémů způsobených mou nadváhou by určitě
přibývalo a kdo ví, co by následovalo dál. Před ope-
rací jsem musela chodit k paní obezitoložce, abych ještě
nějaké to kilo před operací zhubla, aby se snížila rizika
spojená se zákrokem. Musela jsem na rentgen plic a také
na velmi nepříjemné vyšetření žaludku, které naštěstí
trvá jen dvě minutky.
Jak rychle šla kila po zákroku dolů?
Ještě před operací jsem zhubla 14 kilogramů. Po návratu
z nemocnice jsem měla o dalších osm méně a potom jsem
každý měsíc hubla zhruba o dalších pět kilo. Za rok mi
ručička váhy ukazovala 110 kg. Hubnutí se zpomalilo, ale
pořád jde nějaké to kilo měsíčně dolů. Nyní, téměř dva
roky po operaci jsem lehčí o neuvěřitelných 90 kilogramů.
Musím ale přiznat, že bez dodržování režimu by to tak
snadno nešlo.
Jak byste srovnala svůj život před a po zákroku?
Zlepšení cítím v mnoha ohledech. Jsem pohyblivější,
a tedy zastanu víc práce. Mám spoustu energie.
Nepotím se, spíš je mi pořád zima. Nesnášela jsem
plastové židle, teď je mi jedno, na čem sedím, protože se vlezu do všech a nemám strach, že prasknou.
Také si mohu koupit oblečení, které se mi líbí, a ne
to, co je v obchodě největší a zrovna mi to je. Jím
opravdu všechno a bez výčitek, ale málo. Splnil se
mi sen, vždycky když jsem si něco přála, bylo to to,
abych zhubla. Jsem moc ráda, že jsem se pro operaci
rozhodla a strach překonala. Pomohl mi určitě
také přístup primáře Bařinky a jeho týmu. Celému
personálu velmi za všechno děkuji.
trpí dalšími přidruženými nemocemi, jako
je například cukrovka. Každý pacient je
před zákrokem kompletně vyšetřen obezitologem, který jej k výkonu musí doporučit,“
vysvětlil MUDr. Aleš Bařinka s tím, že operace trvá v průměru 75 minut. V nemocnici
je pak pacient hospitalizován zhruba pět
dnů. Tři až čtyři týdny po zákroku může
pacient konzumovat pouze tekutou stravu.
Zhruba po dvou až třech týdnech se po zotavení lidé vracejí ke svým zvyklým pracovním aktivitám, sportovní a jiné fyzicky
náročnější činnosti jsou vhodné po uplynutí
čtyř až šesti týdnů po zákroku.
Velkou výhodou metody rukávové
resekce žaludku je, že nevyžaduje žádné
další řešení, navíc neponechává v organi-
smu žádný cizí materiál (jako například
u žaludeční bandáže).
Šest let praxe
V Nemocnici Valašské Meziříčí začali
lékaři provádět zákroky touto metodou
jako jedni z prvních v České republice, a to
v prosinci roku 2006. „Za šest let praxe
máme se zákrokem výborné zkušenosti.
Průměrný pokles hmotnosti za jeden rok
u našich pacientů činí 25 až 35 kilogramů,
přičemž za dva roky po zákroku se pacienti
blíží svým „ideálním“ tabulkovým hmotnostem,“ sdělil primář Bařinka a dodal, že
zákrok má pozitivní vliv také na přidružená onemocnění. V 71 procentech případů
došlo po zákroku rovněž k výraznému
Primář MUDr. Aleš Bařinka při zákroku
zlepšení cukrovky – přechod z insulinu na
tabletky nebo až na dietu a z tablet jen na
dietu. Také se významně snižuje medikace
krevního tlaku. Pacienti jsou fyzicky zdatnější, zvedá se jim ztracené sebevědomí
a od základů se jim mění život.
V nemocnici pomáhají neplodným párům
k vytouženému dítěti pomocí speciálního cvičení
Metoda, která v Česku pomohla už stovkám párů, spočívá ve speciálních rehabilitačních cvicích na uvolnění
pánevního dna.
S
nemožností otěhotnět se v dnešní
době potýká čím dál více párů.
Ve valašskomeziříčské nemocnici
pomáhají fyzioterapeuti k vytouženému
miminku pomocí speciální rehabilitační
metody nazvané podle její zakladatelky
Ludmily Mojžíšové. Metoda, která v Česku
pomohla už stovkám párů, spočívá ve speciálních rehabilitačních cvicích na uvolnění pánevního dna. Kromě toho cvičení
pomáhá také při bolestivé menstruaci, při
potížích s únikem moči či při zácpě, velmi
často pozitivně ovlivní i bolesti zad, které
jsou často provázány s neplodností.
„Metoda Ludmily Mojžíšové spočívá
ve speciálních rehabilitačních cvicích,
normalizujících svalový aparát především dolní části trupu a pánevního dna.
S aktivizací a relaxací svalové složky je
rovněž reflexně ovlivněn i metabolismus
a prokrvení pánevních orgánů člověka.
Právě svalová nerovnováha v oblasti pánve
a trupu jako celku má za následek zátěžové
držení pánve a páteře včetně zhoršeného
prokrvení, což může být jednou z příčin
neplodnosti,“ vysvětlil vedoucí fyzioterapeut valašskomeziříčské nemocnice
Mgr. Rostislav Skýpala s tím, že při první
návštěvě je pacientka seznámena se zásadami léčby a působením rehabilitační
techniky na organismus a dále se zásadami
správného držení těla. Dále se naučí cviky,
které uvolňují a protahují vazy a svaly
v oblasti křížové kosti a páteře, a také cviky
aktivizující svalovinu trupu především
břišní a pánevní oblasti.
Obecně je pár považován za neplodný
tehdy, když spolu partneři žijí pohlavně
déle než rok. Někdy za to mohou psychické
problémy, jindy se jedná o vážnější potíže.
„Pokud jsou vyloučeny organické příčiny
neplodnosti, je první alternativní možností
právě metoda Ludmily Mojžíšové,“ doplňuje fyzioterapeut s tím, že většina párů
volí po vyloučení organických příčin okamžitě metodu umělého oplodnění. „To by
však mělo být až krajním řešením. Každý
člověk, v tomto případě partnerský pár je
individuální jednotka a na každého zabírá
něco jiného. Metoda Ludmily Mojžíšové
prokazatelně tak pomohla neinvazivně už
stovkám párů,“ dodal Rostislav Skýpala.
To byl i případ třiatřicetileté Moniky
z Hodslavic. „K mému velkému překvapení
jsem nebyla zcela zdravá ani já, ani manžel. Lékaři hovořili o tom, že s umělým
oplodněním máme velkou šanci na úspěch.
Po dvou letech a čtyřech pokusech jsem
si prošla vším: běhala jsem po doktorech,
píchala do sebe injekce a byla zoufalá,“
řekla dnes už spokojená maminka ročního
Matýska, která se díky své kamarádce
fyzioterapeutce dozvěděla o speciálním
cvičení, které pomáhá neplodným ženám.
„Kamarádka mě cvičení naučila. Najednou
jsem měla pocit, že pro své těhotenství
dělám něco i sama, že to nenechávám jen
na doktorech,“ doplnila Monika, které se
za osm měsíců od doby, kdy začala cvičit,
podařilo konečně otěhotnět. Za pár let
plánuje další otěhotnění a předpokládá,
že si miminko bude muset zase „odcvičit“,
tentokrát už za pomoci fyzioterapeutů
ve valašskomeziříčské nemocnici. „Samotné cvičení nespočívá v nikterak komplikovaném cvičení. Je však nutné, aby cviky
partnerům ukázal zkušený fyzioterapeut.
Jinak by se mohlo stát, že budou cviky prováděny nepřesně a tedy s nižší efektivitou,“
upozornil Mgr. Skýpala.
Rehabilitační pracovnice Ludmila
Mojžíšová zasvětila celý svůj život práci
v oblasti léčby a prevence funkčních poruch pohybového ústrojí. Po dlouhodobé
zkušenosti nakonec vypracovala speciální
cvičení, s jehož pomocí se daří odstraňovat
některé druhy ženské sterility. V roce 1991
uznalo tuto metodu také Ministerstvo
zdravotnictví, které ji vyhodnotilo jako
vhodnou k léčbě funkční ženské sterility.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská
33
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Starší lidé nejčastěji vzpomínají
na svou rodinu a práci
Většina seniorů si nepamatuje, co bylo dnes nebo včera, ale co bylo před třiceti či čtyřiceti lety, mají naprosto
přesně v paměti.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš
„Nejlepší je si s těmito
osobami sednout, vzít je
za ruku a využít veškerý volný čas například
ke vzpomínkám či jakékoli
smysluplné činnosti“
osobám, které potřebují z důvodu svého
závažného zdravotního stavu či vysokého věku 24hodinovou péči. Poskytujeme
pobytovou službu osobám, u kterých již
pominuly důvody zdravotní hospitalizace,
ale ještě nejsou vytvořeny podmínky pro
jejich propuštění do domácí či jiné péče,“
uvádí Mgr. Alexandra Šrutková.
Mgr. Alexandra Šrutková
Nemocnice
N
34
a svou rodinu a na práci – to je to,
na co vzpomínají staří lidé, když
se otáčí za svým životem. „Jedna
paní vzpomíná na příhodu starou zhruba
padesát let. Jednou v práci obešel jejich
mistr své podřízené a pozval je na táborák.
Místo toho, aby šli z práce domů, šli si opékat buřty. Paní z toho měla úžasný zážitek,
který má stále v paměti,“ říká pracovnice
sociální hospitalizace Podhorské nemocnice Mgr. Alexandra Šrutková.
Právě sociální hospitalizace v Podhorské nemocnici v Rýmařově oslavila letos
pět let své činnosti. Za tu dobu přijala
téměř 50 seniorů a osob s chronickým či
tělesným postižením, o které se v současné době stará pět pracovnic v sociálních
službách. „Jedná se o osoby, kterým jejich
onemocnění neumožňuje, aby mohli žít
doma bez cizí pomoci. Proto je nutné, aby
se o ně někdo postaral. Jelikož však čekací
lhůty na umístění v domovech pro seniory
či domovech pro osoby se zdravotním
postižením jsou dlouhé, zůstávají u nás
tyto osoby do té doby, než se pro ně v příslušných domovech uvolní vhodné místo.
Sociální hospitalizace je tedy přechodná
služba na maximální dobu 36 měsíců,“
sdělila sociální pracovnice.
Kapacita rýmařovského zařízení je
dvanáct osob, které jsou ubytovány
ve dvou a třílůžkových pokojích. „Posláním sociální hospitalizace je poskytovat
dlouhodobou individuální péči těm
Jak pomáhají seniorům
V Podhorské nemocnici v Rýmařově
ordinují lékaři z oboru chirurgie, ortopedie, interna a diabetologie, k dispozici mají
uživatelé i rehabilitaci. Podle individuálních
potřeb seniorů či zdravotně postižených
pomáhají těmto osobám při zvládání péče
o vlastní osobu pracovnice sociální péče.
Jedná se zejména o pomoc při podávání
léků či stravy, hygienické péči a polohování. Osoby závislé na pomoci okolí většinu
svého času tráví na lůžku, případně sedí,
navzájem si povídají, někteří se dívají
na televizi. Pracovnice sociální péče pro ně
připravují různé aktivity, hrají například
s klienty karty, chodí na procházky do místního parku, věnují se ručním pracím,
zpívají, procvičují motoriku nebo trénují
jejich paměť.
Právě vzpomínky jsou často hlavním
tématem klientů sociální hospitalizace.
„Většina těchto lidí si nepamatuje, co bylo
dnes nebo včera, ale co bylo před třiceti či
čtyřiceti lety, mají naprosto přesně v paměti
zafixováno. Co dělali ve škole, jaké měli
dětství, zaměstnání, či manželství, to jsou
události, které si vybavují do detailů. My
z těchto vzpomínek vycházíme a snažíme se
jim nabízet aktivizační činnosti šité na míru.
Při své práci proto začínáme rozhovory
s klienty otázkami, které nám napoví,
jakým způsobem v minulosti žili: Co jste
dělala doma? Měla jste zahrádku? Pletla jste?
Háčkovala jste? Četla jste knížky? Dívala jste
se na televizi? Co Vás bavilo? Poslouchala jste
rádio?“ vysvětluje Mgr. Alexandra Šrutková.
Podle ní je nejlepší sednout si s těmito osobami, vzít je za ruku a využít veškerý volný
čas například ke vzpomínkám či jakékoli
smysluplné činnosti.
KLIENTI JSOU ZDE PŘECHODNĚ
Pro práci v zařízení je podle sociální
pracovnice nezbytné neustále si uvědomovat, že každý člověk je specifická osobnost
s individuální minulostí. „Pokud chceme
poskytovat kvalitní sociální službu, musíme
brát tyto aspekty v úvahu. Za velmi důležité
považuji rovněž uvědomění si a následné
přijetí vlastního onemocnění,“ popisuje
Seniorka věnující se ruční práci
Mgr. Alexandra Šrutková s tím, že například po cévních mozkových příhodách
potřebuje člověk delší čas, aby se s následky
svého onemocnění vyrovnal. Aby si uvědomil, že skutečně nebude žít jako dříve, kdy
například aktivně sportoval. Někdy se bohužel stává, že se člověk se změnami svého
zdravotního stavu a ztrátou samostatnosti
nevyrovná a stane se negativistickým. Aby
se jejich způsob myšlení změnil a nastartoval pozitivní přístup k životu, sociální
pracovníci vysvětlují hendikepovaným
klientům, ať už z důvodu vysokého věku či
zdravotního postižení, že jsou u nás pouze
přechodně, že zde nebudou dalších 15 nebo
20 let jako v domově pro seniory či osoby se
zdravotním postižením. „Klient si v našem
zařízení může vyzkoušet sociální péči,
a on i jeho rodina tak zjistit, jak takovou
péči snáší a do jaké míry ji zvládá. Pokud
nikoli, může se rodina rozhodnout, že péči
o maminku či tatínka budou řešit jiným
způsobem – například péčí doma s využitím pečovatelské služby. Sociální hospitalizace je velmi potřebná služba. Děláme velice
záslužnou práci, jejímž základním posláním
je nejen poskytovat pobytovou službu, ale
také poskytnout pomoc při řešení složité životní situace, ve které se senioři či osoby se
zdravotním postižením nacházejí,“ uzavírá
Mgr. Alexandra Šrutková.
INZERCE
Co jsou to pneumokoková onemocnění?
Pneumokoková onemocnění jsou nemoci
způsobené bakterií nazývanou Streptococcus pneumoniae. Jedná se o onemocnění,
která probíhají obvykle mírně, ale mohou
způsobit i závažné život ohrožující stavy.
Děti do 2 let věku, osoby starší 65 let, osoby
se srdečními, plicními chorobami, s cukrovkou, osoby s onemocněním jater, alkoholici,
osoby se sníženou imunitou a kuřáci patří
mezi ty, kteří jsou ve zvýšeném riziku pro
závažný průběh končící často i úmrtím.
Pneumokoková onemocnění se projevují
různým způsobem, záleží na části lidského
těla, kterou pneumokoky infikují. Nejčastěji
pneumokoky napadají plíce, způsobují „zápal
plic“, který se projevuje horečkou a třesavkou,
kašlem, rychlým a obtížným dýcháním a bolestí na hrudi. Pokud pneumokoky napadnou
mozek, způsobí jeho zánět, onemocnění se
nazývá zánět mozkových blan a projevuje se
ztuhlostí šíje, horečkou, bolestí hlavy a světloplachostí. Poslední, avšak neméně závažné
onemocnění, způsobené touto bakterií je tzv.
otrava krve. Toto onemocnění se projevuje
horečkou, zimnicí a sníženou bdělostí. V tomto případě je mikrob přítomný v krvi.
Pneumokoky také způsobují zhruba polovinu zánětů středního ucha.
Pneumokoky se šíří z člověka na člověka
kapénkami při kýchání a kašlání. Děti mohou
mít bakterii v nose a krku a šířit ji dále, aniž by
samy byly nemocné.
Naštěstí jde onemocnění léčitelná
antibiotiky, ale bohužel v současné době
se celosvětově rozšiřuje rezistence k antibiotikům, snižuje se tak počet antibiotik,
která mohou být použita k léčbě závažných
pneumokokových onemocnění, a to se stává
velmi závažným zdravotnickým problémem.
Očkování proti pneumokokům představuje
tak důležitý prostředek k zajištění ochrany lidí
ve vysokém riziku závažných sekundárních
komplikací a úmrtí.
V ČR jsou k dispozici 2 typy vakcín
od různých výrobců, vhodné k očkování dětí
i dospělých.
Očkování proti pneumokokovým nákazám
se podle vyhlášky o očkování například z důvodu vysokého rizika onemocnění provádí
u osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory.
Vzhledem k tomu, že chřipková infekce
významně zvyšuje náchylnost organismu
k onemocnění pneumokoky, odborná lékařská
veřejnost doporučuje výše popsaným osobám
ve zvýšeném riziku onemocnění, očkovat se
současně proti oběma nákazám. Nejlepší je
obrátit se přímo na vašeho praktického lékaře.
MUDr. Jana Prattingerová
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Akupunkturu před dvaceti lety lékaři
neuznávali – dnes ji používají u mnoha
onemocnění a bolestivých stavů
Rehabilitační oddělení Šumperské nemocnice úspěšně nabízí tuto alternativní metodu.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš
MUDr. Jitka Krejčí s pacientkou
Nemocnice
P
36
řed časem šedesátiletá paní ze Šumperka navštívila praktickou lékařku pro opakované stavy dušnosti,
které se nečekaně objevovaly bez zřetelné
příčiny. Po komplexním vyšetření internistou a plicním specialistou byla vyloučena
závažnější onemocnění srdce či plic. Příčinu
problémů však vyšetření neozřejmila a léčba
nezabírala. Po provedených mobilizacích
žeber a páteře a následné rehabilitační léčbě
se stav nelepšil, naopak paní byla nucena
pro zhoršení stavu rehabilitaci přerušit.
„Rehabilitační lékařkou byla ženě nabídnuta
akupunktura. Již po první aplikaci pacientka pociťovala výraznou úlevu, přičemž
frekvence dechových obtíží se postupně snižovala. Po páté akupunktuře byla pacientka
zcela bez dušnosti, současně se zmírnily
letité bolesti zad. To se velmi pozitivně
projevilo na jejím psychickém stavu,“ říká
lékařka rehabilitačního oddělení Šumperské
nemocnice MUDr. Jitka Krejčí.
Ještě před dvaceti lety lékaři akupunkturu vesměs neuznávali a tato alternativní
metoda byla považovaná za nevědeckou
metodu na pomezí šarlatánství. V současné době akupunkturu mohou studovat
budoucí lékaři již při studiu, např. na 1.
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
je vyučována v rámci postgraduálního
vzdělávání lékařů a používána v řadě ambulancí a nemocnic při léčbě různých chorob.
„Současná akupunktura, která má kořeny
v tradiční čínské medicíně, je mezioborová
lékařská disciplína s uceleným systémem
diagnostiky, prevence, léčby a doléčování.
Vhodná je pro všechny věkové kategorie
včetně dětí,“ sdělila MUDr. Jitka Krejčí,
která se akupunktuře věnuje od studií na lékařské fakultě, sama ji praktikuje čtvrtým
rokem.
Kdy je metoda vhodná
Akupunktura je metoda stará několik tisíc
let a je vhodná u celé řady onemocnění či
bolestivých stavů. Lze ji využít také při
různých funkčních potížích – trávicích,
dýchacích, oběhových. Dokáže pomoci i při
problémech souvisejících s alergiemi, stresem, úzkostí. Uplatňuje se při poruchách
imunity, bolestech zad a hlavy, bolestivé
menstruaci, při nachlazení, pásovém oparu,
sterilitě a mnoha dalších.
„Nejlepších výsledků akupunktura dosahuje u akutních potíží. Platí totiž, čím kratší
dobu porucha trvá, tím méně je fixovaná
a na léčbu akupunkturou reaguje rychleji.
Výsledky jsou rychleji patrné. Často ale pacienti přichází k akupunktuře pozdě, když
už vyčerpali možnosti léčby klasické. Léčba
potom může trvat déle,“ uvádí MUDr. Jitka Krejčí s tím, že akupunkturu v České
republice smějí aplikovat jen speciálně
školení lékaři. „Výborná je u jakýchkoliv
pohybových problémů, z nichž celá řada je
funkčního charakteru. Velmi výhodná je
zde kombinace rehabilitační léčby a akupunktury, díky čemuž se léčebný proces
značně urychlí,“ doplňuje lékařka.
Akupunktura se zakládá na celostním pohledu na lidské tělo a na filozofii
rovnováhy životní energie. „Léčba spočívá
v cíleném ovlivňování organizmu stimulací určitých míst, tzv. akupunkturních
bodů speciálními jehličkami. Po stanovení
diagnózy je vybrána konkrétní kombinace
bodů ovlivňujících daný stav a zvolena
vhodná léčba,“ vysvětluje lékařka.
Třicetiletá žena z Olomoucka trpěla
od puberty migrenozními bolestmi hlavy
ve vazbě na menstruační cyklus. Léčila
se na neurologii, kde se po léčbě potíže
zmírnily, potom ale byla nucena léky
vysadit pro opakované zvracení. Migréna se
vrátila s o to větší razancí, ani změna léčby
nepomohla. „Byla jsem ochotna vyzkoušet
cokoliv, co by mohlo fungovat. Proto jsem
se rozhodla vyzkoušet i akupunkturu. Nyní
mám již zkušenosti s akupunkturou několik
let a je to něco vynikajícího. Stačí jedenkrát
ročně absolvovat 10 sezení a mám po problémech,“ uvedla žena.
Akupunktura v Šumperské
nemocnici
S akupunkturou, jako další novinkou, přišlo
od letošního roku rehabilitační oddělení
Šumperské nemocnice. „Zájem o akupunkturu roste. Obrací se na nás stále více
pacientů s různými obtížemi a řadě z nich
jsme již touto metodou pomohli,“ říká
MUDr. Jitka Krejčí.
Na rehabilitačním oddělení Šumperské
nemocnice se využívají systémy akupunktury ušní i „tělové“. Při ušní se s výhodou používají miniaturní jehličky – tzv. „trvalky“.
Ty jsou aplikovány pacientovi do aktivních
bodů ucha, přelepeny náplastí a on s nimi
odchází domů. Toto je výhodné, je-li třeba
delšího působení na akupunkturní bod, což
se využívá např. při terapii obezity, u odvykání kouření, u alergií, k navození psychorelaxace při déletrvajícím stresu. Při tělové
akupunktuře pacient leží v ordinaci, kde mu
lékařka aplikuje jehly do akupunkturních
bodů na těle. Po 20 minutách působení jsou
jehly odstraněny a pacient odchází.
Pro pacienty, kteří mají například obavy
z aplikace jehel, lze použít i jiné možnosti
ovlivnění akupunkturních bodů jako „moxování“, což je působení tepla ze speciálních
moxovacích tyčinek či aplikaci magnetů.
Ty působí jednak magnetickým polem
a jednak akupresurně, tedy tlakovým ovlivněním akupunkturních bodů. Akupresuru
často používají při své práci i fyzioterapeuti
a po instruktáži ji v řadě případů zvládne
pacient i sám. V některých případech je
vhodná kombinace více metod.
„U některých zdravotních problémů se
samozřejmě neobjedeme bez spolupráce
pacienta, jak tomu je např. u terapie obezity,
kdy bez režimových opatření, úpravy stravovacích návyků, pohybového a pitného režimu pacienta, nemusí být efekt léčby vždy
dle očekávání. U motivovaných pacientů ale
mohou výsledky velmi pozitivně překvapit,“
dodává MUDr. Krejčí s tím, že zkušení
lékaři pacienty ihned na začátku terapie
upozorní, co pro ně je a není vhodné, a zda
právě jim dokáže akupunktura pomoci.
Pacienti se mohou k akupunktuře objednat na recepci ambulance šumperské rehabilitace, a to na telefonním čísle 583 333 651,
případně se o vhodnosti a možnostech metody poradit přímo s paní doktorkou Krejčí
na telefonním čísle 583 333 603. Doporučení
od lékaře není třeba. Akupunktura je nadstandardním výkonem, který není hrazený
zdravotními pojišťovnami, takže si jej pacient hradí sám. Za jednu proceduru zaplatí
pacient 300 korun. Balíček pěti ošetření
stojí 1400 korun. „Zpravidla doporučujeme
absolvovat 5 až 10 akupunktur, takto lze
u řady pacientů dosáhnout trvalého účinku,
u akutních stavů ale může k podstatné úlevě
přispět i akupunktura jediná. Posouzení
délky léčby je vždy individuální,“ uzavírá
MUDr. Jitka Krejčí.
Šumperští hematologové se podíleli
na objevu Fibrinogenu Šumperk II
U pacientky ze Šumperka byla přitom odhalena kombinovaná porucha srážlivého faktoru s nově zjištěnou
mutací, která dosud nebyla nikde ve světě popsána.
T
ým šumperských a pražských
hematologů se podílel na nalezení
dosud nepopsané poruchy fibrinogenu – bílkoviny krevní plasmy, která
hraje důležitou úlohu při srážlivosti krve.
Vzhledem k tomu, že byla tato porucha
odhalena u pacientky Šumperské nemocnice, byl specifický fibrinogen pojmenován
„Fibrinogen Šumperk II“. Informace byla
publikována v prestižním časopise American Journal of Hematology.
Fibrinogen je pro lidské tělo důležitá
proteinová substance, která hraje hlavní roli ve schopnosti krve srážet se. Při
některých onemocněních bývá hladina
fibrinogenu snížená, a tak dochází k nebezpečným krvácením. Pokud je však hladina
fibrinogenu zvýšená, může naopak docházet k abnormálnímu krevnímu srážení.
A právě s poruchou krevního srážení se
v Šumperské nemocnici léčila 52letá žena,
u které byl následně českými hematology
odhalen fibrinogen, který dostal název
Šumperk II.
„Pojali jsme podezření, že žena trpí
MUDr. Marie Urbánková
poruchou srážlivého faktoru, tzv. dysfibrinogenemií, a odeslali pacientku na dovyšetření k molekulárně genetické analýze
do Ústavu hematologie a krevní transfúze
Praha. Zde byla porucha srážlivého faktoru
potvrzena,“ popisuje pozadí výzkumu primářka šumperské hematologie MUDr. Marie Urbánková.
Ústav hematologie a krevní transfúze
(ÚHKT) se problematikou vrozených
poruch fibrinogenu zabývá jako jediné
pracoviště v ČR po 10 let. Během této
doby byly v ČR zjištěny obdobné případy
u 18 rodin. U pacientky ze Šumperka byla
přitom odhalena kombinovaná porucha
srážlivého faktoru s nově zjištěnou mutací,
která dosud nebyla nikde ve světě popsána.
„Porozumění struktuře a funkci fibrinogenu může vést v budoucnu k novým přístupům v léčbě závažných chorob, stejně jako
k vývoji nových antitrombotických léků,“
vysvětluje MUDr. Marie Urbánková důležitost výzkumu. Tu potvrzuje i publikace
informace v prestižním mezinárodním
časopise American Journal of Hematology.
Nemocnice
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Artishock
37
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Musím kouřit s Tebou, mami?
Každé třetí kouřící mamince se narodí dítě s porodní hmotností pod tři kilogramy. Ve Vítkovické nemocnici
pomáhají těhotným ženám se tohoto zlozvyku zbavit.
Text a foto: Bc. Radka Baková
MUDr. Marcela Kašpárková
Nemocnice
Z
38
prevence a léčby závislosti na tabáku se
zaměřením na dětský a adolescentní věk,
kde zdravotníci pracují jak s kouřícími
dětmi, tak s jejich rodiči. „Zvažovali jsme
další možnosti prevence a rozhodli jsme se
zaměřit na nejzranitelnější cílovou skupinu
v oblasti pasivního kouření – novorozence a jejich kouřící matky,“ vysvětluje
MUDr. Marcela Kašpárková, jak projekt
vznikl. Pasivní kouření, při kterém miminka vdechují tabákový kouř je jednou
z příčin náhlého úmrtí kojenců. U dětí
také zvyšuje riziko onemocnění dýchacích
cest a zánětu středního ucha. V tabákovém kouři bylo odhaleno přes 60 látek
s karcinogenními účinky. Tyto látky jsou
obsaženy přímo v tabáku nebo vznikají
během hoření. Expozice tabákovému kouři
zvyšuje riziko nákazy infekčními onemocněními, jelikož oslabuje imunitní systém
a poškozuje sliznice a kůži. Novorozenci
jsou kouřením ohrožováni také skrze
mateřské mléko. Škodlivé látky pronikají
do mateřského mléka a nejenže negativně
ovlivňují zdraví dítěte, ale také pozměňují
chuť mléka, které pak mohou děti odmítat.
To je i jeden z důvodů, proč kuřačky kojí
kratší dobu.
výšené riziko předčasného odtoku
plodové vody a následně předčasného porodu, vyšší riziko časného
úmrtí a syndromu náhlého úmrtí novorozence, abnormality a poruchy vývoje
a chování. To jsou jen některé z rizik,
kterými jsou ohroženy děti kouřících
těhotných žen. Nejlepší prevencí proti
výše uvedeným komplikacím je skončení
s kouřením ještě před otěhotněním. Přestat
kouřit má však význam i v jakémkoliv
týdnu těhotenství, čím dříve, tím lépe.
„Kouření cigaret ohrožuje zdraví matky
i zdraví dítěte a po porodu je rizikem i pro
jeho další vývoj. Děti jsou citlivější než
dospělí na vlivy pasivního kouření. Proto
by každá kuřačka měla ihned po tom, co se
dozví, že je těhotná, přestat kouřit,“ apeluje
vedoucí lékařka Centra prevence a léčby
závislosti na tabáku u dětí a adolescentů
Vítkovické nemocnice MUDr. Marcela
Kašpárková a doplňuje: „V naší nemocnici
si ale dobře uvědomujeme, že to není nic
jednoduchého. Kouří-li žena delší dobu,
je pravděpodobné, že se u ní již vyvinula
fyzická závislost na nikotinu. Rozhodli
jsme se proto těmto maminkám pomoci
a zavedli jsme projekt s názvem „Nekuřácká porodnice – aneb musím kouřit
s Tebou, mami?“
Rizika pro maminku
Ani pro ženu samotnou není kouření v těhotenství bez rizika. Každý, kdo kouří nebo
je vystaven pasivnímu kouření, riskuje řadu
onemocnění, jako je chronická obstrukční
plicní nemoc či nádorové onemocnění plic,
hrtanu, jazyka i rtu, žaludku, močového
měchýře, děložního čípku, ledvin a slinivky
břišní a pravděpodobně i dalších orgánů.
Zároveň si značně poškozuje cévy, čímž se
zrychluje rozvoj aterosklerotických změn,
na jejichž podkladě pak vzniká například
infarkt či mozková mrtvice. Kuřačky
jsou v těhotenství více ohroženy vznikem
hluboké žilní trombózy a plicní embolie.
Samotný porod pak probíhá hůře u kuřaček
než u nekuřaček.
Pasivní kouření
Projekt se dětské oddělení Vítkovické
nemocnice rozhodlo zavést potom, co
v roce 2011 otevřela nemocnice Centrum
NÁHRADNÍ NIKOTINOVÁ TERAPIE
Díky projektu Nekuřácká porodnice jsou
nyní ve Vítkovické nemocnici cíleně pomocí novorozenecké sestry, která všechny
maminky vzdělává, vyhledávány kouřící
ženy. Kouřící matky získají od personálu
všechny informace o rizicích spojených
s kouřením, následně je jim individuálně
navrhnut další postup, jak se zlozvyku zbavit. „Pokud se maminka rozhodne přestat,
jsme ochotni jí pomoci překlenout dobu
nepříjemných abstinenčních příznaků, a to
pomocí náhradní nikotinové terapie,“ říká
lékařka s tím, že závislost na nikotinu je
stejně návyková jako například u heroinu.
V případě zanechání kouření se tak mohou
projevit abstinenční příznaky, jako silná
nutkavá touha po cigaretě, deprese, špatná
nálada, nespavost, podrážděnost, frustrace, zlost, úzkost, neschopnost soustředění
nebo zvýšená chuť k jídlu.
„I přes dočasný přísun nikotinu do organizmu matky a plodu během náhradní
nikotinové terapie je přerušen přísun
toxických látek z nedokonalé pyrolýzy,
a to především přísun oxidu uhelnatého,“ vysvětluje hlavní přínos této metody
MUDr. Marcela Kašpárková s tím, že těhotenství je ideálním časem pro zanechání
tohoto zlozvyku. Příchod miminka mnohdy motivuje ženy změnit svůj životní styl,
každý rodič chce, aby se mu dítě narodilo
zdravé. „Často stačí k zanechání kouření
varování, že je kouřením plod ohrožen.
Čím dříve žena přestane kouřit, tím více
získá nejen pro zdraví svého dítěte, ale
i pro zdraví své,“ doplňuje lékařka.
Profil matky kuřačky
V České republice kouří zhruba 37 procent
těhotných žen. Vliv má také vzdělání – mezi
ženami se základním a nižším odborným
vzděláním kouří zhruba 40 procent populace, mezi středoškolačkami 28 procent
a mezi vysokoškolačkami pak necelých
20 procent žen. S budoucí maminkou
v naprosté většině případů kouří také její
partner.
Maminky, které by se rády zbavily svého
zlozvyku, ale nedaří se jim to vlastními silami, se mohou obracet na Centrum prevence
a léčby závislosti na tabáku u dětí a adolescentů Vítkovické nemocnice, a to na telefonním čísle 595 633 551 nebo e-mailem
na [email protected]
Rehabilitace Vítkovické nemocnice získala
speciální přístroj k hubnutí
Rehabilitační oddělení s Ostravskou univerzitou současně připravilo program, kdy zájemkyni po vyšetření
fyzické zdatnosti je přesně stanovena míra fyzické zátěže tak, aby klientka co nejlépe a efektivně spalovala
tělesné tuky a vyvarovala se možným zdravotním komplikacím.
Text a foto: Ing. Tomáš Želazko
zvýšenému příjmu tekutin a vhodně doplněné stravě, která by měla být současně
konzultována s nutriční terapeutkou, klient
zredukuje váhu, ale i zároveň zformuje
postavu,“ doplnila primářka.
Pohyb v přístroji je jednoduchý, jedná se
o svižnější chůzi na pásu a důležité je pro
výsledný efekt úbytku hmotnosti a obvodu problematických partií a zformování
postavy zachovat pravidelnost. Cvičení
trvá přibližně půlhodinu a je vhodné je
opakovat dvakrát až třikrát týdně. „Cvičení
v přístroji VacuShape má však i své kontraindikace a je potřeba se nejdříve poradit
s vyškoleným personálem. Cvičení není
vhodné pro pacienty s hypertenzí, tedy
vysokým krevním tlakem, po prodělané
trombóze a onemocnění srdce,“ upozorňuje
MUDr. Jana Vlčková.
Rehabilitační oddělení Vítkovické
nemocnice ve spolupráci s Ostravskou univerzitou – katedrou fyziologie – současně
připravilo, zejména pro klientky, zajímavý program. Klientky jsou podrobeny
vyšetření fyzické zdatnosti na bicyklovém
ergometru a na základě tohoto vyšetření
je přesně stanovena míra fyzické zátěže
tak, aby klientka co nejlépe a efektivně
spalovala tělesné tuky a vyvarovala se možným zdravotním komplikacím. „Součástí
programu je pak 30 lekcí ve VacuShape,
konzultace s lékařem a vedení nutriční
terapeutkou. Cvičení pod dohledem lékařského personálu se tak stává maximálně
bezpečným,“ dodává primářka vítkovické
rehabilitace.
Cvičení v novém přístroji zatím
nehradí zdravotní pojišťovny, přičemž
cena jednoho třicetiminutového cvičení
přijde na 120 korun. Objednávky je možné
provádět přímo na rehabilitaci Vítkovické nemocnice nebo telefonicky na čísle
595 633 362 a 595 633 367.
Nemocnice
S
peciální přístroj k hubnutí získalo
rehabilitační oddělení Vítkovické
nemocnice, která je členem skupiny
AGEL. Moderní přístroj VacuShape pomůže ženám snížit nadváhu, zbavit se celulitidy a tukových polštářků v problematických
partiích jako jsou boky, stehna, hýždě,
břicho. Velkým přínosem tohoto přístroje
pro zdraví člověka je také důležité pročištění a upravení lymfatického systému.
„Podtlakem a pohybem cvičícího ve vakuové kabině, kde se v průběhu cvičení
střídá nízký a běžný atmosférický tlak, je
aktivován nejenom metabolismus tuků,
ale i celý lymfatický systém, který zajišťuje
lepší odvádění škodlivých zplodin z těla.
Krev je nasávána do kapilár v podkoží, kde
je větší možnost lepšího spalování uloženého tuku z buněk,“ říká primářka rehabilitačního oddělení Vítkovické nemocnice
MUDr. Jana Vlčková, Ph.D., s tím, že silné
prokrvení pokožky a lepší zásobování kyslíkem, vitamíny, minerálními látkami a enzymy pozitivně působí proti pomerančové
kůži. Kůže je po pravidelné aplikaci hladší
a jemnější. „Viditelné výsledky přicházejí
zhruba po 10 cvičeních. Díky přístroji,
39
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Pohlavní choroby se nepřenáší
pouze pohlavním stykem
Milostná dobrodružství nemusí vždy přinášet jen samé příjemné zážitky. Lidé by neměli zapomínat na riziko
nákazy pohlavně přenosnou chorobou.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv MUDr. Diany Kunčíkové
možné zjistit již po sedmi dnech od nakažení. Diagnóza se stanovuje po speciálním
vyšetření krve a laboratorním vyšetřením
poševních či urogenitálních sekretů. Kožní
lékař tedy odebere vzorek stěrem z děložního hrdla u žen, nebo z močové trubice
u mužů.
MUDr. Diana Kunčíková
Nemocnice
P
40
ohlavní choroby jsou známé již
stovky let. Podle pověsti trpěl
pohlavní chorobou i vrah betlémských neviňátek, slavný Herodes, který
se nakazil od jedné ze svých konkubín.
„Pohlavní choroby jsou infekce, které se
přenášejí z jedné osoby na druhou převážně sexuálním kontaktem. V obecném
podvědomí existuje mylná představa, že je
možné se nakazit pouze při styku vaginálním či análním. Orální sex je obvykle
považován za naprosto bezpečný, což je
samozřejmě nesmysl. Například kapavka,
genitální opar, příjice či infekce chlamydiemi mohou být přeneseny právě orálně,“
upozorňuje MUDr. Diana Kunčíková
z kožního oddělení Nemocnice Nový Jičín,
a dodává, že mezi nejrozšířenější pohlavní
choroby patří chlamydiové infekce. Mohou
se projevovat bolestivostí při močení nebo
pohlavním styku, výtokem, ale často probíhají bez jakýchkoli příznaků. „To vede
k tomu, že se nakažený neléčí, infekce se
dále šíří a může skončit až neplodností,“
varuje lékařka. Chlamydiovou infekci je
Angína? Ne! Kapavka!
Obdobné příznaky, průběh i následky jako
chlamydiové infekce má kapavka. Tyto
choroby často probíhají současně. U mužů
se první příznaky kapavky projevují
po dvou až pěti dnech, bakterie gonokok
vyvolává na sliznici prudký akutní zánět
s výraznými potížemi, charakteristické
je pálení a bolest při močení společně se
žlutozeleným výtokem z močové trubice.
Díky jeho množství budí situace dojem,
že výtok neustále „odkapává“ ze špičky
penisu. U žen může být průběh onemocnění i zcela bez příznaků, obvykle se však
vyskytuje svědění a pálení při močení
a žlutozelený výtok z pochvy. „O kapavce
toho bylo již hodně napsáno, většina lidí ví,
jak se projevuje či jak se léčí. Málokdo však
tuší, že kapavčitá infekce může při orálním
„Orální sex je obvykle
považován za naprosto
bezpečný, což je
samozřejmě nesmysl“
sexu postihnout oblast krku a její příznaky
pak vypadají jako běžná angína,“ uvádí
další varování MUDr. Diana Kunčíková
s tím, že diagnostika kapavky není vždy
jednoduchá. Třicetiletá žena neměla žádné
potíže, avšak jejího partnera znepokojovala bolest při močení a výtok. „Vzhledem
k tomu, že se muž bál jít sám na vyšetření,
poslal svou partnerku ke gynekologovi.
Všechna vyšetření na gynekologii však
byla u pacientky bez patologického nálezu.
Partner se uklidnil, ale pro stupňující se
obtíže nakonec přesto vyhledal pomoc
u nás. Standardní vyšetření prokázala kapavku močové trubice,“ vzpomíná lékařka.
Následně byla vyšetřena také žena, které
byly po důkladném rozhovoru a rozboru sexuálních praktik odebrány stěry
z pochvy, močové trubice a také z konečníku, kde byla nakonec kapavčitá infekce
potvrzena.
Syfilis
K nejzávažnějším sexuálně přenosným
nemocem však patří syfilis neboli příjice.
Neunikli jí ani takové osobnosti jako
Paul Gauguin, Nicola Paganini či Bedřich
Smetana. Syfilis probíhá v několika fázích.
V té první se vytvoří nejčastěji v oblasti
genitálu, konečníku nebo ústech drobný
vřídek, který obvykle nebolí a i bez léčby
se může ztratit. „Pokud se nakažený neléčí, infekce se pak krví přenese do celého
organismu, postihuje vnitřní orgány,
nervový systém a může vést k demenci či
smrti svého nositele,“ doplnila lékařka.
K dalším pohlavně přenosným chorobám
dále patří AIDS, genitální opar, hepatitida, genitální bradavice, moluska, svrab či
trichomoniáza.
Stud musí stranou
Vzhledem k tomu, že pohlavní choroby
postihují intimní oblasti lidského těla,
většina lidí se při podezření na pohlavní
onemocnění cítí trapně a bojí se navštívit lékaře. Je však potřeba stud a obavy
překonat, neboť neléčení nebo dokonce
i samoléčba těchto nemocí, může vést
ve svém důsledku k vážným zdravotním
a sociálním komplikacím. „Málokdo
z pacientů si připustí, že by se mohl nakazit pohlavní chorobou. Na otázku, zda
měl pacient rizikový pohlavní styk, tedy
bez ochrany nebo s neznámou osobou,
většinou každý odpovídá negativně. Je
to pochopitelné. Laboratorně však pak
často zjistíme, že pacient má kapavku, ale
další kontakty se nám již nepodaří zjistit,“
popsala MUDr. Diana Kunčíková s tím,
že mezi pacienty jsou na kožním oddělení
především muži. „Ženy docházejí s těmito
problémy prvotně za svým gynekologem,“
vysvětluje MUDr. Kunčíková.
Nová choroba v Novém Jičíně
dosud nezjištěna
V posledních měsících byla zaznamenána
v České republice nová pohlavní nemoc
– lymphogranuloma venereum. Většina
dosud diagnostikovaných pacientů byly
osoby HIV pozitivní a promiskuitní. Onemocnění se šíří nejčastěji při nechráněném
análním styku, a tak jsou nejohroženější
skupinou gayové. V první fázi se onemocnění projeví vytvořením červeného pupínku v místě genitálu, ten se postupně mění
ve vřed. „U homosexuálů často začíná
jako zánět konečníku s výtokem, bolestivým vyprazdňováním a zácpou. Pokud se
nákaza neléčí, přejde do druhého stádia,
ve kterém zduří tříselné mízní uzliny
a infekce se postupně rozšiřuje do dutiny
břišní. Tuto fázi provází celkové příznaky
jako je nevolnost, třesavka, horečka, bolesti
hlavy, svalů a kloubů. Při neléčení nemoc
přechází do třetího stádia, pro které je
charakteristický chronický zánět, vedoucí
k uzávěru mízních cév s otokem a deformací genitálu. V Novém Jičíně jsme toto
onemocnění však dosud nezaznamenali,“
popsala MUDr. Diana Kunčíková, která
na závěr apeluje: „Nejdůležitější prevencí proti pohlavně přenosným nemocem
je používání kondomu po celou dobu
sexuálního styku, omezení počtu sexuálních partnerů a při jakýchkoli obtížích či
pochybnostech návštěva dermatovenerologické ordinace.“
Novojičínská nemocnice otevřela novou
konzultační ambulanci dětské obezitologie
V Česku je podle nejnovější zprávy statistiků čtyřikrát víc obézních dětí a pětkrát víc obézních dospívajících
než před 15 lety.
N
emocnice Nový Jičín otevřela
v říjnu novou konzultační ambulanci dětské obezitologie. Ta slouží
všem dětským pacientům s takzvanou
alimentární obezitou, která je způsobena
nadměrným příjmem potravy a malým
množstvím vydané energie. V České
republice se počet obézních dětí za posledních patnáct let zčtyřnásobil. Odborníci
přitom varují, že se nadměrná váha přenáší
i do dospělých let.
Dveře nové ambulance jsou otevřeny
všem rodičům dětí s nadváhou, kterým
není lhostejné, že jejich dítě trpí obezitou.
Lékaři se zde zaměří nejen na redukci
hmotnosti, ale také na dlouhodobé aktivní
sledování vývoje malého pacienta. „Vzhledem k tomu, že nevhodná terapie obezity
v dětském věku může vést k závažnému
poškození dětského organismu, měla by
být léčba vždy vedena lékařem,“ vysvětluje
lékařka dětského oddělení Erika Farkaš
s tím, že právě obézní děti se vystavují
zvýšenému riziku onemocnění, například
cukrovky, kardiovaskulárních chorob
nebo předčasné artróze. Nadměrná váha
přitom působí negativně nejen na tělesnou
schránku, ale i na psychiku dětí. „V naší
ambulanci proto rodičům vysvětlíme, jak
velké je riziko vzniku těchto onemocnění
u jeho dítěte a jak toto riziko minima-
lizovat. U každého pacienta vytvoříme
individuální plán a nastavíme nový pohybový a stravovací režim,“ prozrazuje Erika
Farkaš s tím, že jednou z nejdůležitějších
věcí je chuť s lékařem spolupracovat.
„V tomto případě očekáváme zapojení celé
rodiny. S rodiči prokonzultujeme běžné
zvyklosti v oblasti pohybu a stravování.
Právě podpora rodičů je na prvním místě.
Pokud totiž dojde ke změně stravovacích
návyků, obvykle se to dotkne celé rodiny,“
doplnila lékařka.
Nová ambulance se nachází v areálu
Tonaku v Poliklinice AGEL a je otevřena
každý čtvrtek vždy od 7.00 do 15.30 hodin.
Objednávat se mohou rodiče telefonicky na čísle 556 773 634 od 7.00 do 14.00
hodin. Objednávat se mohou jak s doporučením obvodního dětského lékaře, tak bez
něj. „Určitě však při první návštěvě uvítáme vývoj výšky a hmotnosti v uzlových
věkových obdobích. Děti mají tyto údaje
zapsány v očkovacím průkazu,“ dodává
MUDr. Farkaš.
V Česku je podle nejnovější zprávy statistiků čtyřikrát víc obézních dětí a pětkrát
víc obézních dospívajících než před 15 lety.
V přepočtu na tisíc registrovaných pacientů v ordinacích praktických lékařů stouply
počty obézních dětí z 5,5 v roce 1996
na 20,5 vloni, ve skupině od 15 do 18 let
pak z 8,8 na 47. Absolutní nárůsty jsou
sice méně strmé, i tak je podle statistiků
vývoj alarmující. Od roku 1996 do loňska
se absolutní počet obézních dětí ztrojnásobil z 10 400 na 30 400 a dorostu z 6 100
na 20 400. Podle odborníků na výživu
je tento skokový nárůst způsoben právě
nezdravým životním stylem.
Nemocnice
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Roman Vranka
41
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Preventivní lékařské prohlídky
mohou zachraňovat životy
Lidé málo chodí na preventivní prohlídky, ze zdravotního pojištění mají na takovou prohlídku přitom nárok
jednou za dva roky.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Dopravního zdravotnictví
Nemocnice
V
42
íte, kdy jste byli naposledy na preventivní prohlídce? I když se v úrovni
lékařské péče může Česko srovnávat
s okolní Evropou, umíráme na nádorové
a kardiovaskulární choroby mnohem víc
než obyvatelé vyspělých států. Příčina?
Nechodíme na preventivní prohlídky.
Prevence je nedílnou součástí péče
o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli
byste zapomínat na preventivní prohlídky,
které mohou odhalit závažná onemocnění
ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Pokud jste
s prevencí ještě nezačali, pak je ale dobré
vědět, že nikdy není pozdě. A vyplatí se
v každém věku.
Díky pravidelným prohlídkám je možné
včas odhalit počínající známky onemocnění
nebo budoucích potíží pacienta. K nápravě
zdravotních problémů často stačí změna
životosprávy a životního stylu. V případě, že
se odhalí vážná choroba, platí, že čím dříve
se na ni přijde a začne se s léčbou, tím je
vyšší šance na úplné vyléčení.
Češi se zřejmě bojí lékařů, protože nechodí na tyto preventivní prohlídky, které
přitom můžou včas odhalit závažná onemocnění. I když si někteří lidé důležitost
prevence uvědomují, ve správné frekvenci
jednotlivých lékařských prohlídek se nevyznají a ani ji nedodržují. „Na preventivní
prohlídky bychom měli jít i v případě, že
nás žádné zdravotní problémy netrápí. Je
dobré vědět, že v těle funguje vše jak má,“
říká MUDr. Olga Janovská z Nemocnice
s poliklinikou Praha Italská s tím, že lidé
chodí pravidelněji pouze k zubaři a ke gynekologovi, jiného lékaře vyhledají jen
v případě obtíží a preventivní prohlídky
tak vynechávají.
Nárok na prohlídku
Na preventivní prohlídku u praktického
lékaře vzniká nárok jednou za dva roky, přičemž dva z pěti lidí ordinaci během dvou let
nenavštíví ani jednou. Nárok na prohlídku
chrupu vzniká jednou za půl roku, ale pouze polovina Čechů chodí k zubaři na pre-
venci poctivě. Na pravidelnou prohlídku
u gynekologa by se měly ženy počínaje
15. rokem věku dostavit jednou ročně.
Na preventivní prohlídky u specializovaných vyšetření jako je endoskopie střev či
vyšetření konečníku, které pomáhají odhalit ty nejzávažnější choroby, má nárok každý
občan starší 55 let, a to jednou za deset let.
Možnosti vyšetření konečníku a střev však
reálně využívá jen 25 až 30 procent z těch,
kteří na ně mají nárok. Ženy nad 45 let
mají kromě toho jednou za dva roky nárok
na mamografické vyšetření. Od 40 let se
ve čtyřletých intervalech provádí vyšetření
EKG. V 18, 40, 50 a 60 letech lékař vyšetří
cholesterol a tukové látky v krvi. Od 45 let
se ve dvouletých intervalech provádí i kontrola hladiny cukru v krvi.
Starší lidé jsou zodpovědnější
V návštěvě lékařů u preventivních prohlídek
jsou nejvíce zodpovědné ženy a starší lidé.
S přibývajícím věkem rostou také obavy
o zdraví, a tak téměř 60 procent lidí starších
50 let nejenže v případě obtíží vyrazí ihned
k lékaři, ale také poctivě dochází na většinu preventivních prohlídek. V případě
mladé generace do 30 let věku je to necelých
40 procent. „Někteří lidé na preventivní
prohlídky nechodí pouze proto, že nemají
čas nebo na ně zapomínají. Lidé by měli vzít
zodpovědnost za své zdraví do svých rukou.
Nikoli lékař, ale oni sami můžou pro sebe
udělat nejvíce,“ připomíná lékařka.
V případě nálezu u těchto prohlídek
zajistí lékař poskytnutí potřebné odborné
zdravotní péče. Je samozřejmé, že preventivní prohlídky jsou zaměřeny především
na vyhledávání závažných onemocnění,
která jsou předmětem zdravotních programů zaměřených např. na onemocnění
srdce a cév, nádory, cukrovku, dále pak
na onemocnění, která vyžadují zdravotní
péči v rámci dispenzární péče a zachycují
i nemocné se vzácně se vyskytujícími
onemocněními, která vyžadují specializovanou péči.
Často ale lidi před preventivními
prohlídkami odradí čekací doby u lékařů.
„U nás je čekací doba pro registraci pacienta do jednoho týdne. Pacienta přijmeme
k preventivní prohlídce do pěti pracovních
dní od objednání, akutní případy přijímáme samozřejmě bez čekání. Ordinační
hodiny praktických lékařů Nemocnice
s poliklinikou Praha Italská jsou až do 18
hodin. Lékaři se navíc navzájem zastupují,
proto se našim pacientům nemůže stát,
že by je neměl v akutních případech kdo
ošetřit,“ vysvětluje MUDr. Janovská.
Proč používat test 3gAllergyTM
Přinášíme řešení pro vaši laboratoř
Test 3gAllergy společnosti Siemens Healthcare Diagnostics je určen pro in vitro diagnostiku
alergických onemocnění, jejichž prevalence neustále stoupá.
Tento kvantitativní test třetí generace je určen pro měření alergen-specifických IgE (IgG, IgG4) protilátek
na automatizovaných analyzátorech (IMMULITE® 2000 a IMMULITE® XPi) s dobou stanovení 65 minut.
Tyto analyzátory umožňují testování alergií současně s dalšími rutinními a esoterickými testy v rámci jediného systému. Jejich nespornou výhodou je automatizace tohoto stanovení, jsou tedy vhodné do velkých
laboratorních provozů.
Detekční limit testu 3gAllergy 0,10 kU/l je velmi důležitým parametrem
a nabízí hned několik výhod:
- Někteří pacienti, u nichž se v minulosti projevila reakce na bodnutí hmyzem a výsledky
kožních testů jsou přitom negativní, mívají velmi nízké koncentrace IgE specifického pro
hmyzí jed (nižší než 0,35 kU/l). Mohou ovšem vykazovat anafylaktickou nebo jinou reakci
na bodnutí hmyzem. Nedávné studie prokázaly, že výsledek testu 3gAllergy lépe odpovídá
klinickému stavu a vykazuje vyšší citlivost při detekci IgE specifického pro včelí a vosí jed
než běžně užívaný test druhé generace. Test 3gAllergy je vhodný také pro monitorování
imunoterapie při léčení alergie na hmyzí jedy.
- Studie zabývající se alergií na latex prokázaly, že test 3gAllergy s detekčním limitem
0,10 kU/l má podstatně vyšší citlivost a lepší negativní prediktivní hodnotu ve srovnání
s ostatními komerčními testy sIgE.
- Nízký detekční limit umožňuje lékařům zvolit vhodnou a především včasnou terapii
v procesu senzibilizace, kdy hladina sIgE je nízká, a tak zabránit vzniku alergie nebo ji
účinně léčit.
Závěr
Testování sIgE in vitro je důležitým diagnostickým nástrojem pro lékaře, protože je srovnatelné s testováním
in vivo, usnadňuje přesnou diagnostiku a správnou terapii u stále většího počtu pacientů. Může pomoci
zastavit postup atopického onemocnění a je vhodné tam, kde není možné testovat in vivo. Používání testu
3gAllergy a podobných testů in vitro umožní efektivnější spolupráci mezi klinickými laboratořemi, alergology
a obvodními lékaři při diagnostice a terapii alergií.
www.siemens.cz/diagnostics
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Črevné problémy potrápia každého
Keď bolí brucho, hovorí sa, že bolí celý človek.
Text: Zuzana Sitárová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Zuzana Sitárová
Úlohou tráviaceho traktu je podľa neho
príjem potravy, jej mechanické a chemické
spracovanie, vstrebávanie živín pre človeka
dôležitých a odstraňovaní niektorých
nepotrebných, nadbytočných alebo škodlivých látok. Keď niekde v tomto procese
vznikne chyba, máme zažívacie problémy.
MUDr. Pavel Babušík, PhD.
K
aždý z nás to už asi zažil: kŕče v bruchu, zápcha alebo hnačka, zadržané
vetry, pálenie záhy. Proste nepohoda. Keď bolí brucho, hovorí sa, že bolí celý
človek. A je to pravda.
„Pribúda ľudí a hlavne žien, ktoré trpia
zažívacími problémami. Väčšinou majú
nafúknuté brucho, pocit ťažoby a celkovú
nepohodu. Na problémoch so zažívaním
sa takisto podpisuje vek,“ hovorí primár
interného oddelenia zvolenskej nemocnice
MUDr. Pavel Babušík, PhD.
Črevná mikroflóra
Pri problémoch s trávením sa totiž mení
čas prechodu potravy tráviacim traktom.
Normálne trvá 24 až 72 hodín. V prípade,
že trvá dlhšie, vznikne zápcha, pri rýchlejšom priechode, naopak hnačka. Črevná
mikroflóra je pre zdravé trávenie veľmi
potrebná. V črevách je totiž sedemdesiat
percent všetkých imunitných buniek a preto porucha črevnej mikroflóry môže mať
vplyv na poruchu imunity.
„Správna črevná mikroflóra prispieva
k udržaniu priaznivého rovnovážneho stavu v oblasti slizničnej a následne celkovej
imunity. Zaisťuje obranu proti širokému
spektru črevných patogénov, ktoré nám
spôsobujú problémy. Ak je črevná mikroflóra v rovnováhe, máme brucho úplne
v kľude,“ uvádza MUDr. Babušík, PhD.
V črevách je asi 500 druhov mikroorganizmov. Takmer polovicu suchej hmotnosti stolice tvoria telá mŕtvych črevných
baktérií. Celková plocha čriev je asi 200
metrov štvorcových, a v priebehu života
prejde tráviacim traktom priemerného
jedáka 30 ton potravy a 50 tisíc litrov
tekutiny. Ak niekedy urobíme v jedle alebo
v pití chybu, tzn. že kombinujeme pre nás
nevhodné potraviny a nápoje, môže práve
vtedy dôjsť k porušeniu črevnej mikroflóry.
Probiotiká a lieky
Liečba je individuálna a prispievajú k nej
napríklad probiotiká, živé mikroorganizmy, ktoré sú v jogurtoch a dokážu udržať
optimálny stav črevnej mikroflóry. Môžeme ich dostať aj v podobe voľno predajných
medikamentov.
Ak však máme tráviace problémy častejšie, môžu byť prejavom aj závažnejšieho
ochorenia a návšteva lekára je potrebná.
Spravidla sa potom robia celkové vyšetrenia a ultrasonografia brucha, v detailnejšom prípade endoskopické metódy, kedy
lekár pri nich prehliadne zažívací trakt
pomocou vloženej kamery.
Nemocnica otvorila vlastnú novú lekáreň
Vďaka tomu, že nemocnica je súčasťou nadnárodnej firmy AGEL, ponúka svojim klientom priaznivejšie ceny.
Nemocnice
Text: Bc. Marta Csergeová, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Marta Csergeová
44
N
ovú lekáreň otvorila v októbri Nemocnica Zvolen. Lekáreň vznikla
prestavbou priestorov po presťahovanej a zrekonštruovanej hematologickej
ambulancii a prízemia budovy polikliniky.
Vybudovanie lekárne vyšlo na 100.000 eur.
Aj keď v areáli nemocnice doposiaľ
fungovali dve verejné lekárne, ich vlastníkmi boli súkromné osoby. Novú lekáreň
prevádzkuje Nemocnica Zvolen, takže
celý zisk bude použitý na prevádzku a modernizáciu nemocnice. „Chceli by sme, aby
si aj pacienti uvedomili, že kúpou liekov
v novej lekárni podporujú celú nemocni-
cu,“ hovorí riaditeľ MUDr. Jozef Botka.
Nová lekáreň zároveň prináša výhody aj
pre pacientov. „Vďaka tomu, že nemocnica je súčasťou nadnárodnej firmy AGEL,
ponúka svojim klientom priaznivejšie ceny.
V súčasnosti pracujeme aj na zavedení
softvéru takzvaných vernostných kariet,
s ktorými budú môcť zákazníci využiť
ďalšie zľavy,“ vysvetľuje riaditeľ s tým, že
pacienti už teraz môžu využiť 10percentnú
zľavu na voľnopredajné lieky, pokiaľ prinesú leták, ktorý dostanú od svojho lekára.
Otváracia doba novej výdajne liekov
bude od pondelka do piatku od 7.00 do
15.30 hodiny. Cez víkendy a sviatky si
ľudia môžu vybrať liečivá podľa aktuálneho zoznamu pohotovostí lekární na daný
mesiac.
Zajakavosť je liečiteľná
Zajakavosť sa najčastejšie objavuje u trojročných detí, kedy sa začína bohato rozvíjať slovník detí, a tu
môžu práve vznikať prvé ťažkosti s plynulosťou reči.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Marta Csergeová / Foto: fotobanka
C
známosti, oslovením kolegov a vedúcich
pracovníkov. Dospelí horšie hľadajú uplatnenie na trhu práce a dokonca sú známe aj
prípady, kde pocity menejcennosti prerástli
až k pokusom o samovraždu.
K zadrhávaniu slov obvykle dochádza
zo strachu – pred ľuďmi, spolužiakmi,
pred sebou, ale aj strach z toho, že ďalšie
slovo bude tiež zle. Je to obrovská záťaž
na psychiku. Zajakavé deti sa preto veľmi
často podceňujú a v najhorších prípadoch
sa absolútne spoločensky stránia. Je preto
dôležité pristupovať ku zajakávanemu
jedincovi veľmi ohľaduplne a celkom prirodzene tolerovať jeho hendikep.
„Predtým rodičia postihnutých detí
často počuli, že sa vada sama upraví. Dnes
vieme, že tomu tak nie je,“ vysvetľuje Mgr.
Viola Tömösközyová s tým, že zajakavosť
je porucha, ktorá so sebou obnáša celú
radu ďalších psychických i somatických
ťažkostí, preto sa musí liečiť komplexne.
Na liečebnom procese sa spolu s logopédmi
podieľajú aj neurológovia a psychológovia.
Pre koktajúcich je veľmi stresujúca akákoľvek komunikácia.
Včasná terapia v detstve môže túto
vadu reči zmierniť alebo úplne odstrániť.
Historicky sa metódy, ako koktavosť odstrániť, dajú počítať na stovky, ale žiadna
univerzálna neexistuje. U detí je zameraná
na prostredie v rodine a bezprostredné
okolie dieťaťa, nepreťažovanie, stabilitu
režimu dňa, tempo, rytmus, melódiu
hlasu. „Podporujeme sebavedomie dieťaťa.
V spolupráci s psychológom nacvičujeme
zvládnutie základných stresových situácií
– napríklad ako deti nakupujú, vytvoria
radu a potom sa zámerne podpichujú
a stresujú za prítomnosti psychológa.
Ten im pomáha, ako majú takú situáciu
zvládať,“ povedala logopédka a dodáva,
že vo väčšine prípadov sa táto vada dá
aspoň zmierniť. Je vhodné včas vyhľadať
odborníka, už keď sa táto porucha objaví
u detí od 3 rokov. To neznamená, že každé
dieťa bude musieť chodiť na terapiu, je však
potrebné v týchto prípadoch dlhodobo
inštruovať rodiča.
Čo pomáha?
• Pokúste sa o kľudné domáce prostredie.
• Majte trpezlivosť a nenáhlite potomka v reči ani ho
neokrikujte.
• Hovorte s dieťaťom pomalšie a pokojne, nezahŕňajte
ho veľkým počtom otázok.
• Nedokončujte za neho vety ani myšlienky.
• Počas práce s dieťaťom alebo pri jedle vypnite všetky
rušivé prístroje.
• Keď na vás dieťa hovorí, venujte mu plnú pozornosť.
• Nenechajte nikoho z príbuzných či známych, aby vaše
dieťa v reči prerušovali.
• Snažte sa obohacovať slovnú zásobu dieťaťa a jeho
komunikačné zručnosti.
• Pozitívne potomka motivujte a vysvetlite mu, že
každý má nejaké problémy.
• Hovorte s dieťaťom o stresových situáciách a pomôžte mu ich zvládnuť.
Nemocnice
harles Darwin, Isaac Newton, Winston Churchill, Theodore Roosevelt,
Marylin Monroe, Rowan Atkinson,
Bruce Willis. Viete, čo majú títo slávni
ľudia spoločného? Všetci sa zajakávali
a napriek tomu vstúpili do dejín.
Čo vlastne zajakavosť spôsobuje, sa
dodnes nepodarilo presne určiť. Zrejme
sa jedná o kombináciu viacerých faktorov,
dedičnosťou počnúc, rôznymi vonkajšími
podmienkami končiac. Niekedy môže byť
spúšťajúcim momentom smutná, alebo aj
radostná udalosť. „Zajakavosť postihuje
ľudí, ktorých nervový systém nie je úplne
dobre vyvinutý. Ochorenie však často
prepukne aj u nadpriemerných a hyperaktívnych detí, ktoré v rodinách nemajú
dostatok priestoru, aby sa mohli vyjadriť
a presadiť. Nepostihuje len reč, ale celú
psychiku človeka. Obťažuje život, stresuje ho a niektorí z ľudí, ktorí touto vadou
trpia, nie sú schopní sa ani predstaviť,“
hovorí logopédka komárňanskej nemocnice Mgr. Viola Tömösközyová.
Zajakavosť sa najčastejšie objavuje
u trojročných detí, kedy sa začína bohato rozvíjať slovník detí, a tu môžu práve
vznikať prvé ťažkosti s plynulosťou reči.
Zajakavosťou sú častejšie postihnutí chlapci, ako dievčatá. Ak však choroba zaútočí
aj na dievča, postihnutie býva omnoho
trvalejšie a jeho vyliečenie vyžaduje dlhší
liečebný proces. „Čím citlivejšie dieťa je,
s tým väčšou pravdepodobnosťou bude
mať túto poruchu reči. Zajakavosť sa však
môže objaviť aj vo vyššom veku. Zaznamenávajú ju učitelia na základnej škole, kde
niektoré deti takto reagujú na príliš veľkú
záťaž v prvej triede,“ upozorňuje lekárka
s tým, že ak máte doma dieťa, ktoré sa zajakáva, neodkladajte návštevu logopéda.
U detí potom nastáva problém so zaradením sa do kolektívu, pretože sú väčšinou
terčom posmechu. Dospelí potom veľmi
ťažko hľadajú prácu, necítia sa v spoločnosti a majú tendenciu sa do nej radšej
nezačleňovať. Mnohé postihnuté deti majú
problémy so zaradením sa do kolektívu, sú
zdrojom posmechu a často aj šikany.
Ľudia so zajakavosťou majú tiež
problémy v osobnom živote s naviazaním
45
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Laparoskopie je pre pacienta
šetrnejší a jemnejší
V Nemocnici Levoča už tretí rok pokračuje intenzívna premena chirurgického oddelenia na špecializované
laparoskopické pracovisko.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Marta Csergeová / Foto: Štefánia Bajtošová
rozdiel od klasického rezu sú aj tie najzložitejšie operácie vykonávané väčšinou len
z niekoľkých krátkych rezov. Efekt však nie
je len kozmetický, dôležitá je najmä miniinvazivita zákroku. To znamená minimalizáciu poškodenia tkanív a krvácania.
Kedy sa chirurg rozhodne pre využitie
laparoskopie?
V súčasnosti sme schopní laparoskopicky
operovať akýkoľvek orgán. Výber závisí
zo strany chirurga od skúseností a materiálneho vybavenia, zo strany pacienta od
rozsahu ochorenia a celkového stavu. Jednoduchší zákrok v dutine brušnej prakticky vždy začíname operovať laparoskopicky.
MUDr. Alojz Haninca
Nemocnice
C
46
hirurgovia v nemocnici Levoča
od roku 2010 ponúkajú chorým
početné operácie laparoskopickou
metódou. Pre pacientov znamená použitie tejto metódy najmä šetrnejší spôsob
chirurgického zákroku. Laparoskopia je
menej bolestivá a lepšie sa rany hoja než
pri otvorenej brušnej chirurgii. Nemocnica
v Levoči bola jednou z prvých, kde boli
tieto metódy použité. V posledných rokoch
vďaka zvyšovaniu špecializácie lekárov
oddelenia došlo k významnému rozšíreniu spektra a kvality laparoskopických
zákrokov.
Na laparoskopické operácie sme sa opýtali skúseného chirurga a primára oddelenia
MUDr. Alojza Haninca.
Čím sa líši laparoskopická operácia
od tradičnej operácie klasickým rezom?
Podstatou laparoskopie je optická technika
umožňujúca nahliadnutie do dutín organizmu, kde spolu so špeciálnymi prístrojmi je možné vykonávať operácie. V prípade
dutiny brušnej sa jedná o laparoskopiu. Na
Ako laparoskopická operácia prebieha?
Operuje sa v celkovej anestézii. Začíname
vytvorením operačného priestoru naplnením brušnej dutiny oxidom uhličitým.
Následne zavádzame cez desaťmilimetrovú ranu kameru, ktorou kontrolujeme
jednotlivé orgány. Po zavedení pracovných
nástrojov, väčšinou z ďalších dvoch rezov
veľkosti 5 až 10 milimetrov prebieha samotná operácia. Najstarším a najčastejším
typom zákroku býva odstránenie žlčníka
(cholecystectomia), takže napríklad v tomto prípade uzavrieme a prerušíme cievy aj
vývod žlčníka, a tento následne postupne
extrahujeme z lôžka pečene. Nakoniec po
úmernom rozšírení rany v pupku vytiahneme žlčník z dutiny brušnej. Operácia
končí zašitím operačných rán.
Aké sú výhody laparoskopie pre
pacienta?
Samotný operačný zákrok je šetrnejší
a jemnejší, počas zákroku je možné skontrolovať aj ostatné orgány brušnej dutiny.
Pooperačné zrasty ktoré vídame pri klasických operáciách sú zriedkavé. Z miniinvazivity zákrokov následne plynie aj lepšie
hojenie rán a rekonvalescencia pacientov
po operácii. Samozrejme nemenej dôležitý
je aj kozmetický efekt.
Aké sú naopak riziká a nevýhody laparoskopickej operácie?
Okrem všeobecných rizík operácie ako
takej, u laparoskopie pribúda vďaka
vyššiemu tlaku v dutine brušnej mierne
zvýšenie možnosti trombózy hlbokých
žíl. Proti tejto komplikácii však pacientov chránime injekciami ovplyvňujúcimi
zrážane krvi a bandážou dolných končatín.
Jednou z nevýhod pre chirurga je nemožnosť hmatového vnemu, tak dôležitého pri
klasickej operácii. Väčšinou ho kompenzuje
komplexné predoperačné vyšetrenie pacienta (ultrasonografia, výpočtová tomografia,
magnetická rezonancia). Pri komplikovanejších zákrokoch býva čas laparoskopických operácií dlhší. Zo strany zdravotníckeho zariadenia laparoskopia so sebou prináša
nutnosť väčších ekonomických nákladov
a vyššiu špecializáciu personálu.
Aká je pooperačná starostlivosť u týchto
operácií?
Pooperačná starostlivosť sa nijak zvlášť
nelíši od klasickej operácie. Tlmí sa bolesť,
pokračuje sa v podávaní liekov ovplyvňujúcich zrážanie krvi. Dôraz sa kladie na
skorú mobilizáciu pacienta a včasný príjem
živín prirodzenou cestou.
Kedy ide pacient po laparoskopickej
operácii domov?
Samozrejme to závisí od typu zákroku.
V jednoduchších prípadoch a u veľmi
dobre spolupracujúcich pacientov je možné
vykonať takúto operáciu aj ako jednodňovú. Najčastejšie však uprednostňujeme
prepustenie prvý, alebo častejšie druhý
pooperačný deň.
Čo všetko u Vás v nemocnici operujete
laparoskopicky?
Okrem bežných operácií žlčníka, slepého
čreva a prietrží brušnej steny sa zameriavame aj na operácie hrubého čreva, konečníka a žalúdka. Takisto vykonávame vybrané
operácie pečene a sleziny.
Koľko ste už odoperovali týchto pacientov laparoskopickou cestou a s akými
výsledkami?
Ročne odoperujeme laparoskopicky asi
250 pacientov. Úmrtie pacienta v súvislosti
s metódou operácie sme nemali a vo výskyte komplikácií sa pohybujeme s porovnaním s celosvetovou štatistikou v najnižších
číslach.
Operujete laparoskopicky niečo
unikátne?
V súčasnosti existuje aj v samotnej laparoskopii možnosť širokého spektra zákrokov.
V kombinácii s možnosťami klasickej
chirurgie sa snažíme každému pacientovi
vybrať ten najlepší zákrok, alebo ich kombináciu. Napríklad pri operácii inguinálnej
hernie (slabinovej prietrže) sme schopní
použiť aj šetrnejší, takzvaný preperitoneálny prístup, kde operácia prebieha len
v brušnej stene, takže sa neoperuje vnútri
dutiny brušnej ako pri bežných laparoskopiách a je možné operovať obe strany. Táto
metóda je na Slovensku pre svoju náročnosť používaná len ojedinele. Naposledy
sme operovali týmto spôsobom pacienta
dokonca s tromi herniami. Operačná
rana bola volená v oblasti pupka, kde sa
nachádzala pupočná hernia. Cez túto sme
laparoskopicky operovali obojstrannú
inguinálnu herniu a následne ku koncu
operácie aj samotnú pupočnú herniu.
Takáto operácia v jednom sedení je pre
pacienta komplexným riešením problémov pri menšej záťaži fyzickej, psychickej
a v neposlednom rade aj ekonomickej.
Ako jediní v regióne operujeme aj
takzvanou metódou SILS (single incision
laparoscopic surgery). Jedná sa o operáciu
iba cez jeden malý rez, najčastejšie v oblasti
pupka. Zatiaľ túto metódu používame len
pri operáciách žlčníka.
Čo plánujete do budúcna?
Samozrejme sledujeme trend v tejto oblasti, avšak rozmanitosť akým smerom sa
laparoskopia vyvíja je niekedy až zarážajúca. Budúcnosť ukáže, ktoré postupy sú
len hitom a ktoré sú naozaj prínosom pre
pacienta. Momentálne plánujeme zavedenie ešte jemnejších nástrojov, čo je ďalším
krokom k zlepšeniu miniinvazivity operácií.
Neustále pracujeme a budeme pracovať na
zvýšení kvality našej práce, aby sme občanom spišského regiónu mohli poskytnúť tú
najlepšiu starostlivosť.
Nemocnica v Levoči ukončila 1. etapu
rekonštrukcie psychiatrického pavilónu
Nemocnica v rámci modernizácie vybudovala novú jedáleň, sprchy, sociálne zariadenia, tiež upravila
vstupnú chodbu pre potreby návštevných hodín a boli vymenené podlahy, okná, elektrické rozvody.
V
šeobecná nemocnica s poliklinikou
Levoča koncom septembra ukončila 1. etapu rekonštrukcie psychiatrického pavilónu. Celkovou rekonštrukciou prešlo 1. nadzemné prízemie, čím
pribudli nové izby pre psychiatrických
pacientov so samostatnými sociálnymi
zariadeniami, nové zázemie pre pacientov,
sestry, ostatný personál a nová telocvičňa
pre pacientov. Vďaka prestavbe za viac
ako 100 tisíc eur sa môžu pacienti tešiť na
nové priestory, ktoré im zabezpečia väčší
komfort, pohodlie pri liečbe a tiež zabezpečí splnenie podmienok priestorového
vybavenia.
V rámci komplexnej prestavby došlo
k vybudovaniu nových moderných ambulancií, ktoré sa nachádzajú na prízemí
budovy a lôžkovej časti umiestnenej na
prvom nadzemnom podlaží, kde pribudli
aj nové izby, čím sa zvýšil počet lôžok na
95. „Nemocnica v rámci modernizácie
vybudovala novú jedáleň, sprchy, sociálne zariadenia, tiež upravila vstupnú
chodbu pre potreby návštevných hodín
a boli vymenené podlahy, okná, elektrické
rozvody,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr.
Miroslav Jaška s tým, že sa celé poschodie
vďaka vybudovaným sadrokartónovým
priečkam, osvetlením a vymaľovaním
zmenilo na nepoznanie.
„Zmodernizovanie psychiatrického
oddelenia pomôže k ďalšiemu rozvoju
starostlivosti o pacientov so širokým
spektrom psychiatrických porúch,
ktorú zabezpečujeme pre spádovú oblasť
320 000 obyvateľov,“ povedala primárka
psychiatrického oddelenia MUDr. Erika
Gernáthová s tým, že sa jedná o liečbu
špecifickej skupiny pacientov, ktorá si vyžaduje individuálny prístup erudovaných
pracovníkov.
„Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča sa aj týmto ďalším krokom
zveľaďovania nemocnice blíži k uspokojovaniu pacientov a taktiež k vytváraniu
zlepšených pracovných podmienok pre
lekárov a ostatných zamestnancov nemocnice,“ dodal riaditeľ nemocnice s tým, že
v modernizácii sa plánuje pokračovať, za
účelom vybudovania moderne fungujúceho a kvalitne vybaveného pavilónu.
Nemocnice
Text a foto: Bc. Marta Csergeová
47
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Otec pri pôrode žene prospeje
Neexistuje silnejší moment v živote muža, ako pocit, keď prvýkrát vezme do náručia svoje NAROZENé dieťa.
Text: Ing. Tomáš Želazko
P
rítomnosť otca pri pôrode je záležitosťou posledných dvoch desaťročí. V minulosti boli návštevy na
pôrodnici zakázané a bábätká sa oteckom
ukazovali len z nemocničných okien. Dnes
sa trend posúva do úplne iných dimenzií
a kedysi tabuizovaná predstava partnera
ako účastníka pôrodu je v súčasnosti vnímaná veľmi kladne.
Ideálnym prípadom je, ak partneri
navštevovali kurzy predpôrodnej prípravy, kde sa dozvedeli dôležité informácie
o priebehu pôrodu a tak vedia, čo môžu
očakávať, ako sa má otecko počas pôrodu správať a ako môže svojej partnerke
pomôcť. Zvlášť potrebné je to, ak sa jedná
o prvorodičku. Mamička musí prekonávať mnohé negatívne pocity ako je bolesť,
strach, nepríjemný pocit z neznámeho prostredia a práve vtedy je prítomnosť blízkej
osoby nesmierne žiaduca.
„Pri domácich pôrodoch našich starých
mám sa okolo postele rodičiek zhrnuli
mamy a babičky a vytvorili tak bezpečné
zázemie. Dnes sa mamičky na pôrodniciach aj napriek snahe personálu cítia
osamotené, vystrašené a práve tu je miesto
pre otecka,“ hovorí MUDr. Alžbeta Iľašová,
lekárka gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia Nemocnice Krompachy.
Správne edukovaný a pripravený partner
poskytuje žene pocit ochrany a zázemia.
Výskumy zaoberajúce sa psychologickými
aspektmi prítomnosti otca pri pôrode zistili, že tento zážitok má pozitívny vplyv aj na
samotný vzťah partnerov, ale aj na vzťah
otca k dieťaťu. „Ak otec zažije pôrod spolu
so svojou partnerkou stáva sa preňho tento
okamih neskutočne silným, intímnym
a hlbokým, čo sa premieta aj do vzťahov
v rodine. Vidí nesmiernu silu a energiu,
ktorú musí rodička vynaložiť počas pôrodu
a aj to ho povzbudí k opatrovateľskému
správaniu a pocitu hrdosti na mamičku,“
uvádza MUDr. Alžbeta Iľašová.
Rozhodnutie o účasti na pôrode však
musí prijať otec slobodne. Samozrejme
nesmie sa nechať ovplyvniť obľúbenými
mýtmi o zákonitom odpadávaní, či krvavom divadle, no mal by dobre zvážiť svoje
schopnosti a povahové črty. Ak rodička
partnerovi plne dôveruje, darí sa jej s ním
ľahšie zvládať hlavne kontrakcie počas
prvej doby pôrodnej. „Tie sú vnímané ako
najťažšia časť pôrodu po fyzickej, ale aj po
psychickej stránke. Personál pôrodnice
nemôže byť mamičke nepretržite k dispozícií a aj preto je prítomnosť otecka vítaná.
Povzbudzuje mamičku, predycháva s ňou
bolesti, či masíruje chrbát a zároveň plní
úlohu psychoterapeuta,“ vysvetľuje lekárka.
Počas druhej doby pôrodnej preberá plnú
iniciatívu lekár spoločne s pôrodnou asistentkou a otecko zaujíma miesto pri hlave
rodičky. Vtedy zohráva úlohu tichej podpory, môže držať partnerku za ruku, podoprieť
hlavu, ovlažiť ústa alebo pochváliť.
„Po pôrode spoločne s prvým nádychom
a plačom dieťatka sa dostaví pocit eufórie
nielen u mamičky ale aj u otecka. Nezriedka majú obaja partneri slzy šťastia v očiach.
A práve spoločným prežitím neopakovateľného zážitku akým pôrod nepopierateľne je, získava aj partnerský vzťah hlbší
rozmer,“ dopĺňa MUDr. Alžbeta Iľašová
s tým, že 95 percent mužov, ktorí boli pri
pôrode spoločne s partnerkou, chce byť
prítomných aj pri ďalšom pôrode. Spätne
hodnotia stresujúco, či negatívne najčastejšie skutočnosť, že vidia partnerku v silných
bolestiach, cítia sa bezmocní a nevedia
ako jej majú pomôcť. Často medializovaný
záporný argument, že prítomnosť otca
počas pôrodu následne negatívne ovplyvní
sexuálny život partnerov nebol dokázaný
v žiadnom výskume. „Dovolím si tvrdiť, že
neexistuje silnejší moment v živote muža,
ako pocit, keď prvýkrát vezme do náručia
svoje dieťa ešte vlhké, krásne a tak zvláštne
vráskavé od pôrodu,“ uzatvára lekárka.
Nemocnice
Jak mohu dosáhnout
vysoce kvalitních výsledků při co nejnižší
radiační zátěži?
48
Systém aplikací CARE
www.siemens.cz/healthcare
Systém aplikací CARE (Combined Applications
to Reduce Exposure) pomáhá snížit radiační
zátěž a přitom zachovat vynikající diagnostické
a intervenční výsledky.
Život je to nejcennější. To je důvod, proč se Siemens stal předním
inovátorem ve snižování radiační zátěže a dlouhodobě uplatňuje
komplexní přístup k této problematice ve všech oblastech
diagnostického i intervenčního zobrazování.
Answers for life.
Stalo se
Dopravní zdravotnictví nabídlo
veřejnosti řadu bezplatných
vyšetření v rámci Dnů prevence
Letošní podzim byl v Dopravním zdravotnictví ve znamení prevence. Celkem
570 zájemců se zúčastnilo Dnů prevence,
během kterých si mohli zájemci z řad veřejnosti nechat zdarma změřit krevní tlak,
hladinu cukru v krvi, cholesterol, nitrooční tlak nebo třeba zkontrolovat pigmentová
znaménka. Uspořádáním dnů prevence
se chtěly polikliniky Dopravního zdravotnictví nejen přiblížit široké veřejnosti,
ale především přispět k prevenci, kterou
i v dnešní době řada lidí podceňuje.
Poliklinika Olomouc koupila
kardiotokograf
Gynekologická ambulance Polikliniky
Olomouc vyšetřuje budoucí maminky
a jejich miminka novým kardiotokografem. Nový přístroj, který dokáže současně
registrovat srdeční akci plodu a činnost
dělohy, přišel polikliniku na více než dvě
stě tisíc korun. Lékař díky tomuto přístroji pozná, zda jsou srdeční akce miminka
v pořádku, a může zjistit poruchy děložní
činnosti a nitroděložního ohrožení plodu
jako je třeba nedostatek kyslíku. Tuto
informaci přístroj zpracovává a zapisuje
v podobě křivky na papír. Toto monitorování se využívá při pravidelných kontrolách nastávajících maminek v poradně
těhotných.
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Nemocnice otevřela své dveře
veřejnosti
Nemocnice Český Těšín se 3. října otevřela
veřejnosti, a to k příležitosti svého 75letého
výročí. Lidé měli jedinečnou možnost prohlédnout si prostory, kde lékaři a sestřičky
pečují o jejich zdraví. Součástí programu
bylo setkání s odborníky oboru fyziatrie,
kardiologie a gastroenterologie. Téměř
100 návštěvníků akce podstoupilo řadu
preventivních vyšetření jako například
rozbor krve, měření krevního tlaku, EKG
a ultrazvukové vyšetření břišních orgánu.
V tělocvičně si mohli lidé vyzkoušet pomůcky používané při rehabilitaci, jako jsou
například nestabilní plošina, cvičební míč
či terapeutické gumy.
Tradiční setkání lékařů
v Českém Těšíně
V polovině října se v Pizzerii Altro Verdi
sešli praktičtí lékaři z Českého Těšína
a okolí nad tématy cévní mozkové příhody
a oftalmologie. Akci pravidelně připravují
lékaři a vedení nemocnice ve spolupráci
s místní lékárnou Faraon. Pravidelná setkání umožňují předávání informací v péči
o zdraví českotěšínských občanů a přispívají k účinné kooperaci. Na tyto akce jsou
často zvána zdravotnická zařízení skupiny
AGEL z blízkého okolí. V říjnu se setkání
účastnil primář 1. Oční MUDr. Jiří Kunc.
Havířovské babky zazpívaly a za‑
tančily pacientům nemocnice
od Oblastního spolku ČCK Prostějov
obdrželi v září bezpříspěvkoví dárci krve.
Slavnostního ocenění v obřadní síni města
Prostějov se zúčastnil vedoucí lékař transfúzního oddělení Nemocnice Prostějov
MUDr. Jiří Šlézar a Mgr. Marie Jouklová,
náměstkyně pro nelékařskou zdravotní
péči Středomoravské nemocniční.
Děti v Nemocnici Prostějov
čekají na vyšetření v pohádkové
čekárně
Jako v říši pohádek si nyní mohou připadat
děti v čekárně dětské ambulance Nemocnice Prostějov. Díky 115 tisícům korun, které
se podařilo vybrat letos v březnu na benefičním koncertu pořádaném Nadačním
fondem Zdeňky Žádníkové, se nemocniční
čekárna proměnila k nepoznání.
NEMOCNICE PŘEROV
Havířovské babky koncem září rozveselily
pacienty oddělení následné péče Nemocnice Český Těšín. Už když skupina seniorek
oděná v krojích předstoupila před pacienty,
bylo jasné, že vystoupení bude opravdu stát
za to. Krom známých lidovek zpívaných
v místním nářečí se pacienti zasmáli také
anekdotám, které babky přednesly, a ocenit
mohli také krátké taneční kreace, které
seniorky při představení předvedly.
NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
Kontrola mateřských znamének
po létě
Už tradičně se na konci září konala v novojičínské nemocnici akce nazvaná „Den
prevence rakoviny kůže“. Celkem 120 zájemců si nechalo prohlédnout mateřská
znaménka, udělat rozbor krve, změřit tlak
či si prohlédnout jinak veřejnosti nedostupnou špičkovou technologii sloužící
k léčbě nádorových onemocnění.
NEMOCNICE PROSTĚJOV
Ocenění dárců krve
Zlaté a stříbrné plakety Jana Jánského
Přerovem pěšky i na kole
Magistrát města Přerova v rámci akce
Evropský týden mobility a zároveň
ve znamení roku 2012, který byl vyhlášen
Evropským rokem aktivního stárnutí
uspořádal 15. září DEN ZDRAVÉHO
POHYBU v parku Michalov pod názvem
PŘEROVEM PĚŠKY I NA KOLE. Nemocnice Přerov jako součást doprovodného
programu nabídla návštěvníkům měření
hladiny cukru v krvi, tlaku a pulzu, nácvik
ošetření nejčastějších poranění. Velký
zájem byl především o praktický nácvik
resuscitace.
V pavilonu pro matku a dítě
hořelo – naštěstí jen cvičně
Na porodním a novorozeneckém oddělení
přerovské nemocnice v říjnu hořelo. Naštěstí šlo pouze o simulovaný požár, který
měl za úkol prověřit reakci hasičů i personálu nemocnice na nečekanou krizovou
situaci. Nemocnice i hasiči byli s průběhem
cvičného zásahu spokojeni a pacienti tedy
mohou být klidní – v případě nehody o ně
bude rychle a dobře postaráno.
Na oční oddělení přišlo na Den
otevřených dveří 200 lidí
Celkem 200 lidí přišlo koncem září na oční
oddělení Nemocnice Přerov, kde se uskutečnil Den otevřených dveří se zaměřením
na prevenci šedého zákalu. Akce se konala
u příležitosti Evropského roku aktivního
NSTAL
e m oOc n
S Ei c…e
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
49
ročník 6
stárnutí a mezigenerační solidarity a byla
určena především seniorům. Příchozí si
mohli prohlédnout prostory očního oddělení, zkonzultovat své potíže s odborníky
a v případě zájmu také podstoupit nadstandardní vyšetření.
NEMOCNICE ŠTERNBERK
Přijďte si posílit své zdraví
do nové infrasauny!
Rehabilitační oddělení Nemocnice Šternberk nabízí svým klientům další novinku.
Jedná se o infrasaunu, kterou mohou lidé
navštívit za účelem relaxace a posílení
zdraví i bez indikace odborného lékaře.
Zatímco v klasické sauně člověk vypotí až
97 procent vody, v infrasauně pak jen 80 až
85 procent, zbytek tvoří tuk, cholesterol,
v tucích rozpustné jedy, těžké kovy, kyseliny, sodík a čpavek. Návštěva infrasauny
je tedy vhodná jak pro detoxikaci organismu, tak pro léčbu revmatismu, artritidy,
onemocnění uší, bolesti v krku, ekzémů
a mnoha dalších potíží.
Zdravotníci dětem vysvětlili,
jak si správně mýt své ruce
Nemocnice Šternberk v září připravila pro
děti mateřských a děti prvního a druhého
ročníku základních škol speciální akci,
v rámci které dětem zábavnou a naučnou
formou vysvětlila, proč je důležité si pravidelně mýt své ruce. Akce se zúčastnilo
450 dětí. „Dětem jsme vysvětlovali, proč je
důležité si pravidelně mýt své ruce a co vše
jim hrozí v případech, když budou hygienu
rukou zanedbávat – to vše naučnou, ale
zároveň zábavnou formou,“ řekla hlavní
sestra šternberské nemocnice Bc. Lenka
Neumannová.
Smyslem je především přiblížit služby nemocnice široké veřejnosti,“ dodal manažer
marketingu a PR Podhorské nemocnice
Marek Pavliš.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
Pacientům zpříjemnilo hospitali‑
zaci hudební vystoupení
Hudební vystoupení dua vysokoškoláků
koncem září zpříjemnilo pobyt pacientům na ošetřovatelském úseku interního
oddělení i klientům sociální hospitalizace
Šumperské nemocnice. Pacienti si s vysokoškoláky zazpívali písničky doprovázené
hrou na klávesy, kytaru a ukulele. Nešlo přitom o ojedinělou akci, která zpříjemnila pobyt zdejším pacientům. „Na odděleních pravidelně realizujeme zooterapii,
skupinové hry, cvičení a trénování paměti,
docházejí k nám také zdravotní klauni
a dobrovolníci. Naší snahou je zpříjemnit
všem pacientům pobyt u nás a dle zdravotních možností je aktivizovat,“ vysvětluje
kaplanka Mgr. Lenka Topolanová, která
všem pacientům Šumperské nemocnice
poskytuje duchovní péči.
Nemocnice uspořádala II. Ústav‑
ní sympozium
STAL O S E …
50
prosinec 2012
nit mezioborovou spolupráci a vzdělávání
v rámci zdravotnického zařízení. „Také letošní ročník sympozia se vydařil. Odborná
komise došla k závěru, že úroveň přednášek oproti minulému roku ještě vzrostla.
Své příspěvky k problematice aktivně prezentovalo 15, především mladých, lékařů.
Jako nejlepší přednášející byla odbornou
komisí vyhodnocena MUDr. Miroslava
Iskerková z oddělení ARIP,“ uvedl manažer
pro marketing a PR Marek Pavliš. Partnery
sympozia byly společnosti Repharm a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
Zaměstnanci mohelnického Sie‑
mensu hromadně darovali krev
Ani letos nechyběla v harmonogramu
aktivit, které dělají ze společnosti Siemens
společensky odpovědnou firmu, akce
hromadného darování krve. Té se 23. října
za mohelnický výrobní závod zúčastnilo
celkem jedenáct zaměstnanců. Společnost
Siemens Elektromotory Mohelnice tak dostála svému slibu z února letošního roku,
že bude pravidelně podporovat náborové
akce pro darování krve či plazmy, a podpořila hromadným odběrem šumperskou
Transfúzní službu.
Studenti přišli společně
darovat krev
Celkem 10 studentů z Vyšší odborné
školy a Střední školy automobilní Zábřeh
přišlo v říjnu darovat krev na Transfúzní
službu v Šumperku. Krev také darovala
pedagožka paní Marie Janků.
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
Nemocnice se zúčastnila
mezinárodní konference
Zástupci Vítkovické nemocnice se aktivně
zúčastnili Gerontologických dnů, tradičního kongresu s širokou mezinárodní účastí.
V rámci říjnového kongresu se v letošním
roce konala také mezinárodní konference
s názvem Řízená kvalita ve zdravotnictví
a sociální sféře, kde se svou přednáškou
PODHORSKÁ NEMOCNICE
Podhorská nemocnice
a Transfúzní služba se
představily na veletrhu zdraví
a sociálních služeb
Vybraná vyšetření zdravotního stavu nabídla 22. září účastníkům Veletrhu zdraví
a sociálních služeb v Bruntále Podhorská
nemocnice. Zdravotní sestry zájemcům
zdarma měřily krevní tlak, poměr tuku
v těle a stanovovaly BMI (body mass
index). V letošním roce se na akci nově
představilo i oddělení sociální hospitalizace a také Transfúzní služba. Ta zájemcům
aktivně poskytovala informace o darování
krve a plazmy. „Podhorská nemocnice se
na veletrhu prezentuje každým rokem.
číslo 6
V září uspořádala Šumperská nemocnice
pod záštitou starosty Města Šumperka
Mgr. Zdeňka Brože druhé ústavní sympozium, tentokrát s názvem „Závažné
stavy u lůžka nemocného – nezapomněli
jsme na kliniku?“ Sympozium bylo určeno
především pro mladé lékaře nemocnice,
za hlavní cíl si vytklo napomoci zefektiv-
vystoupila ředitelka Vítkovické nemocnice
MUDr. Marie Marsová, MBA, manažerka kvality Mgr. Jana Flégrová a manažer
technickoprovozního oddělení Ing. Petr
Hýža. Vítkovická nemocnice byla společně
s Fakultní nemocnicí Brno hlavním garantem této konference.
Gastroenterologové nemocnice
předvedli na workshopu
unikátní endoskop
V polovině září se stala Ostrava místem
setkání největších špiček v oboru gastroenterologie. Vítkovická nemocnice pořádala
speciální workshop, na kterém předvedla
předním odborníkům nový unikátní
endoskop SpyGlass. Předmětem workshopu byla diagnostika a léčba onemocnění
žlučových cest a slinivky břišní právě
pomocí speciálního endoskopu. Setkání se
účastnil přední evropský expert v oboru,
lékař Urban Arnelo z Karolinska Institutet
ve Stockholmu.
Nemocnice na Česko-Slovenském
poháru vznášedel v Háji
ve Slezsku
všem zájemcům bezplatné vyšetření vedoucí k včasnému záchytu poruch kognitivních funkcí, které mohou být počínající
fází Alzheimerovy choroby. Včasná terapie
totiž dokáže prodloužit aktivní život
nemocného a jeho soběstačnost,“ uvedla
vedoucí sestra lůžkového neurologického
oddělení Eva Vavreková.
MEDI RELAX M+M
Ako sú na tom so zdravím? To sa
dozvedeli zamestnanci Grupo
Antolin Bratislava na Dňoch
zdravia
FORLIFE
Benefičný koncert na pomoc
ťažko chorému chlapcovi a pacientom v komárňanskej nemoc‑
nici naplnil svoje očakávania
Benefičný koncert s názvom Koncert
pre život, ktorý sa v októbri uskutočnil
v športovej hale Komárno na pomoc ťažko
chorému chlapcovi Peťkovi a pacientom
Komárňanskej nemocnice, naplnil svoje
očakávania. Prišlo viac ako 600 ľudí rôznej
vekovej kategórie, ktorí prišli podporiť
dobrú vec. Výťažok z koncertu, ktorý
je 800 eur, sa prerozdelí medzi Peťka
z Komárna a pacientov Komárňanskej
nemocnice.
FORLIFE organizoval XIII. ročník
Letnej školy diabetu
Kardiovaskulárne ochorenia sú v súčasnosti
celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí.
Vo svete zomiera na ne okolo 15 miliónov
ľudí ročne. Z kardiovaskulárnych ochorení
sú najčastejšou príčinou smrti ochorenia
spôsobené aterosklerózou. V spoločnosti Grupo Antolin Bratislava sa koncom
októbra uskutočnil Deň zdravia, ktorý
v spolupráci so spoločnosťou Grupo Antolin
zorganizovala pracovná zdravotná služba
MEDI RELAX M+M, člen skupiny AGEL.
NEMOCNICA KROMPACHY
Lidé si mohli zdarma nechat
otestovat paměť
Téměř 100 lidí si bezplatně nechalo otestovat paměť, pozornost, řeč i orientaci během
dvoudenní akce, kterou koncem září
pořádalo neurologické oddělení Vítkovické
nemocnice při příležitosti Mezinárodního
dne Alzheimerovy choroby. „Nabídli jsme
V poradí už XIII. ročník Letnej školy
diabetu sa uskutočnil v septembri vo
Zvolene, kterého sa zúčastnilo viac ako
100 diabetologických sestier z celého
Slovenska. Cieľom akcie, ktorú organizovala spoločnost FORLIFE, bolo poskytnúť
najnovšie teoretické východiská. Záštitu
nad odborným podujatím prevzala Slovenská diabetologická spoločnosť a Národný
endokrinologický a diabetologický ústav
v Ľubochni.
Nemocnica sa môže pochváliť
zrekonštruovanou čakárňou
na detskom oddelení
Nemocnica Krompachy v októbri ukončila rekonštrukciu čakárne na detskom
oddelení za pomoci spoločnosti Nutrícia
a nadaných detí zo Základnej umeleckej školy v Krompachoch. Prostredie,
v ktorom čakali choré deti na vyšetrenie
na ambulancii, sa zmenilo vďaka nápadu
zamestnancov oddelenia zo smutnej,
šedivej miestnosti na veselú, „farebnú
čakáreň“.
STAL O S E …
Vítkovická nemocnice se v říjnu prezentovala na Česko-Slovenském poháru vznášedel v Háji ve Slezsku. Děti i dospělí se
mohli zastavit u sanitního vozu Vítkovické
nemocnice, kde MUDr. Jan Boženský
a Mgr. Radim Holek ukazovali, jak správně
provádět resuscitaci. Objevilo se i mnoho
zájemců o praktický nácvik poskytnutí
první pomoci. Sanitní vůz nemocnice
asistoval i při připraveném zásahu hasičů
a záchraně zraněného.
Nemocnica rozširuje svoje služ‑
by – darcovia krvi už nebudú
musieť chodiť ďaleko
Na príjemnú novinku sa tešia darcovia
krvi, ktorí od polovice septembra budú
môcť darovať túto drahocennú tekutinu
priamo v Nemocnici Krompachy. Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Levoči bude
dvakrát mesačne vždy v piatok od 7.00
do 10.00 hodin posielať svoju mobilnú
odberovú jednotku hematologicko-transfúznej stanice priamo do Nemocnice
Krompachy, kde sú pripravené priestory
na prízemí interného a detského pavilónu,
vedľa kožného stacionára.
51
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Blahopřejeme
V průběhu měsíců PROSINEC 2012 – LEDEN 2013 oslaví významná životní výročí tito zaměstnanci:
pr o s i n ec 2012
Dopravní zdravotnictví
• MUDr. Jana Novotná, lékařka,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
• Mgr. Eva Brettlerová,
farmaceutka, Poliklinika Česká Třebová
• Mgr. Romana Hašlarová,
farmaceutka, Poliklinika Olomouc
• Alena Uhlířová, všeobecná sestra,
Poliklinika Olomouc
MARTEK MEDICAL
• Lubomír Randýsek, šéfkuchař
Nemocnice Český Těšín
• Bc. Libuše Heczková,
vedoucí fyzioterapeutka
• Dana Nowaková, všeobecná sestra
• Jarmila Kufová, všeobecná sestra
BNl eam
ho
op
cn
ř ejeme
ice
Nemocnice Nový Jičín
• Bc. Pavla Merendová,
fyzioterapeutka
• Michaela Květoňová,
všeobecná sestra
• Vladimíra Sukupová,
nutriční terapeutka
• Rostislav Gabrhelík, ošetřovatel
• MUDr. Kristýna Franková, lékařka
• Marie Zlá, všeobecná sestra
• Marie Vařílková, ošetřovatelka
• Michaela Kučerová, DiS.,
porodní asistentka
• Dana Čanková, dětská sestra
• MUDr. Robin Zachař, primář
• Věra Kolderová, vrchní sestra
• MUDr. Jaromír Richter,
zástupce primáře
52
Nemocnice Podlesí
• Irena Nováková, kuchařka
• Monika Wozniaková,
všeobecná sestra
Nemocnice Prostějov
• MUDr. Petr Feit, lékař
• Lukáš Plch,
pracovník energocentra
• Michaela Koudelková, DiS.,
všeobecná sestra
• Vlasta Hrubá,
všeobecná sestra
Nemocnice Přerov
• V lastislava Klofáčová, sanitářka
• Ivana Remiašová, všeobecná sestra
• Z byněk Grünfeld, sanitář
• Dita Cvrčková, všeobecná sestra
• Hana Havlíková, všeobecná sestra
• MUDr. Petr Hasala, lékař
• Marcel Skopal, sanitář
• Bc. Vendula Válková, všeobecná sestra
• Mgr. Lucie Skácelíková, všeobecná sestra
VNsP Levoča
• MUDr. Dušan Skokan, lekár
• Mária Labudová, sestra
• Stanislav Bajtoš, mechanik
elektronických zariadení
• MUDr. Katarína Kolesárová,
zástupca primára
Nemocnice Šternberk
• Soňa Adamová, radiologická asistentka
Dopravní zdravotnictví
• PharmDr. Hana Šumová,
farmaceutka, Poliklinika Plzeň
• Jaroslava Vajcová, THP, Poliklinika Plzeň
• Hana Komendová, fyzioterapeutka,
Poliklinika Olomouc
• Eva Klimešová, všeobecná sestra,
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
Nemocnice Valašské
Meziříčí
• MUDr. Ivana Kundrátová, lékařka
Podhorská nemocnice
• Kateřina Pelíšková, DiS.,
nutriční terapeutka
• Milada Šmehlíková, všeobecná sestra
•M
arianna Schreiberová,
radiologická asistentka
• Šárka Kollárová, všeobecná sestra
Šumperská nemocnice
• Ladislav Nedvěd, sanitář
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
• Petra Benešová, zdravotnická asistentka
Vítkovická nemocnice
• Jana Stiborová, všeobecná sestra
• Zuzana Ryšková, ošetřovatelka
• Petra Palová, všeobecná sestra
• Monika Vančurová, všeobecná sestra
FORLIFE
• Alžbeta Csehová, sestra
• Ildiko Šukolová, upratovačka
NEMOCNICA KROMPACHY
• Terézia Kolláriková, kuchárka
• Bc. Monika Nehrerová, sestra špecialistka
• J ana Vrábeľová, sestra
• A nna Brndiarová, pomocná pracovníčka
• Beáta Segiňová, sestra
• Mária Chibelová, diétna sestra
•M
agdaléna Harajdová,
pôrodná asistentka
• Paula Lormanová, pôrodná asistentka
• Ing. Ladislav Cvengroš, vedúci OKB
L E D E N 2013
MARTEK MEDICAL
• Jaroslav Bechný,
pracovník údržby
• Jiří Kaleta, servisní technik
• Ing. Jitka Chmielová,
personalistka a mzdová účetní
Nemocnice Nový Jičín
• Jiří Šimurda, údržbář
• Bohumila Kahánková,
všeobecná sestra
• MUDr. Růžena Konvičná, lékařka
• Mgr. Naděžda Klečková,
vedoucí radiologická asistentka
Nemocnice Podlesí
• Marcela Liberdová,
všeobecná sestra
• Václav Tichý, všeobecný ošetřovatel
Nemocnice Prostějov
• Pavlína Nováková, všeobecná sestra
• Ilona Jiříková, vedoucí účetní
• MUDr. Barbora Hušková, lékařka
• MUDr. Jan Kolařík, lékař
• Jitka Bibrlová, porodní asistentka
Nemocnice Přerov
• Kateřina Povýšilová, sanitářka
• Andrea Hálová, všeobecná sestra
• Monika Ďulinová, všeobecná sestra
• MUDr. Daniela Bařinková, lékařka
• Ludmila Hybenová, sanitářka
Nemocnice Šternberk
• MUDr. Kristýna Pisettová, lékařka
• MUDr. Pavel Kopřiva, lékař
• Jana Maláková, sanitářka
Nemocnice Valašské
Meziříčí
• Vendula Pončíková, všeobecná sestra
Podhorská nemocnice
• Bc. Sofie Isembulatova,
všeobecná sestra
• Marek Nágl, řidič dopravy
raněných a nemocných
Šumperská nemocnice
• Mgr. Lenka Topolanová,
všeobecná sestra
• MUDr. Margit Horáčková, lékařka
• MUDr. Massih Ghafouri, lékař
• Věra Hušková, pradlena
Transfúzní stanice
• Eva Havránková, všeobecná sestra
Vítkovická nemocnice
• MUDr. Petr Plaček, lékař
• Taťána Labantová, staniční sestra
• Martin Vrba, strážný
• Bc. Marie Baksová,
zdravotní laborantka
Nemocnica Krompachy
• Mária Palenčárová, sestra
• Mária Mižikárová, sestra
• Mária Babiková,
pôrodná asistentka
FORLIFE
• MUDr. Miroslav Chovanec, primár
• Zuzana Lakatošová,
pôrodná asistentka
• Gabriel Tóth, vodič rychlé
lékarské pomoci
VNsP Levoča
• Bc. Eva Slebodníková, sestra
Nemocnica Zvolen
• Marta Hudecová, vedúca sestra
• Helena Černická, sanitárka
a
k
n
i
m
i
m
e
Naš
u ideální
, máte k tom
m
ke
om
ot
p
zeným
olátky
čerstvě naro
se svými bat
ochlubit svým
aminky, určitě
p
m
o EL
G
ze
svého
A
y
u
ou
in
p
tk
usí jít
ci skup
nám fo
ko zaměstnan
odnete zaslat
miminka“. Nem
ja
e
zh
li
aš
ro
tě
y
.cz.
„N
d
ch
v
te
se
ze
A
e
se
soucí ná
sopis@ GEL
Pokud
Pokud byst
cké rubrice ne
ji na e-mail: ca
upině pracují.
e
afi
sk
jt
gr
ší
íle
to
na
os
fo
v p
í
,
ší
eř
em
kt
příležitost v na
inkou či tatínk
rdí tatínkové,
di pochlubí i h
ě, nebo s mam
rá
tn
u
ta
EL
os
G
m
A
sa
m
už
v Naše
podobě, ať
v elektronické
novorozeněte
nce
dil 19. června mami
Malý Jakub se naro
je
erá
kt
,
olíkové
Mgr. Michaele Sm
B laboratoř.
zaměstnankyní CG
26. září.
ětlo světa iS., je
sv
il
tř
a
sp
vá, D
elda
Jakub Osz ka Jolana Oszeldo lesí.
min
od
a
P
m
e
ic
á
cn
šn
y
o
P
em
á sestra N
všeobecn
Mat yáš Jeřá
be
ve Šternber k se narodil 14. září
ku. Po naro
zení měřil
48 centime
trů
maminkou a vážil 2720 gramů.
Šťa
je
pro marke Veronika Bořilová, m stnou
ting a PR n
anažerka
em
Přerově a ve
ocn
Šternberku ic v Prostějově,
.
NSTAL
a še Om Si m
E…
inka
Anitka Fojtíko
vá se narodila
15. října.
Po narození vá
žila
43 centimetrů 2355 gramů a měřila
. Maminka Eva
Fojtíková prac
jako všeobecn
uje
á sestra na uro
logii Šumpers
nemocnice.
ké
Adélka se narodila 26. kvě
tna. Šťastnými
rodiči jsou lékaři MUDr. Kat
eřina Buršová
a MUDr. Petr Burša, již oba
pracují v Nemocnici
Podlesí.
ka
. Mamin
ila 7. září o zdravotní
d
ro
a
n
í
etka se
cuje jak
Malá An adošovská pra nici na oddělen
R
oc
a
n
m
e
n
é
k
Kateři
ic
e Vítkov
sestra v ké JIP.
lic
o
b
a
me t
ka
ní
. Mamin
6. srpna cuje jako nutrič i
a
il
d
ro
a
fi
ra
n
p
ra
e
g
s
.,
a foto
á, DiS
Laura
Součkov cnici Podlesí. N rkou.
a
n
ři
te
a
o
lá
K
K
m
tka v Ne
střičkou
terapeu e svojí starší se
s
je Laura
Tomáš Hanák
přiš
po porodu mu el na svět 26. srpna. Krátce
naměřili 50 ce
ntimetrů a vá
dosáhla 3800
ha
gramů. Mamin
ka Kateřina
Kobieluszová
pracuje jako vš
eo
Nemocnice Po
becná sestra
dlesí.
53
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Poděkování
Dopravní zdravotnictví –
Poliklinika Česká Třebová
Děkuji všem za upřímné projevy soustrasti
– poděkování patří Poliklinice AGEL, dispečinku a řidičům sanity za ochotu a pomoc. Též za vstřícnost MUDr. Fraňkové
a sestřičce Jitce. Velkou oporou a pomocí
v péči o nemocného manžela mi byly sestřičky Petra Moláčková a Olga Halbrštátová. Bez nich bych to těžko zvládala.
J. P., manželka a synové s rodinami
Dopravní zdravotnictví –
Nemocnice s poliklinikou Praha
Italská
Vážený pane řediteli, chtěla bych poděkovat za vstříc-
né jednání a ochotu Vašich zaměstnanců
včetně recepce. Byli jsme dne 12. července
na vyšetření s naší 98letou babičkou u kožní lékařky MUDr. Kaiserové a na očním
oddělení u MUDr. Dolejšího. Jejich snaha,
vlídné jednání a chování vůči babičce včetně jejich sestřiček si zasluhuje pochvalu.
Zejména bych chtěla poděkovat personálu
oddělení B – LDN ve III. patře v čele se
staniční sestřičkou paní Babáčkovou, která
se nás ujala při čekání na sanitku. A to
s upřímným zájmem, zdali něco nepotřebujeme a se snahou pomoci. Opravdu
nám velmi pomohla a zjednodušila naši
návštěvu u odborných lékařů.
Skutečnost, že každý ze zaměstnanců
nás při čekání na sanitku
nenechal bez povšimnutí a nabízel pomoc,
si zasluhuje velké poděkování. Ne vždy
se totiž s takovým přístupem k pacientovi setkáváme. Ještě jednou poděkování
Vašim lékařům, sestřičkám, oddělení LDN
i recepci. Přeji Vám i všem zaměstnancům
hlavně zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší
práci.
S pozdravem V. J.
Nemocnice Český Těšín
Paní ředitelko, ráda bych vyjádřila
pochvalu a poděkovat především celému
kolektivu na OOOP, zdravotním sestřičkám, ošetřovatelkám pod vedením staniční sestry paní Radany Carbolové a pana
MUDr. Miroslava Baránka. Cítila jsem se
tady spokojeně. Zdravotnický personál mi
ve všem vyhověl a k tomu přidal úsměv.
Ještě jednou moc děkuji Zdeňka Ř., Český Těšín
Vážená paní magistro A. Ručková,
chtěla bych poděkovat celému zdravotnickému personálu na následné péči pod
vedením MUDr. Baránka a staniční sestry
R. Carbolové za lidský přístup a obětavou
práci. Tím chci vyjádřit svou spokojenost.
Za všechno děkuji A. W.
Nemocnice Nový Jičín
Vážený pane řediteli, dovolte mi touto
cestou vyjádřit velký dík Vám i celému
týmu urologického oddělení novojičínské
nemocnice za vynikající profesní i lidský
přístup v době mé hospitalizace. Také
bych chtěl připojit vděčnost primáři
a současně mému operatérovi výše
uvedeného oddělení MUDr. Miroslavu
Štursovi za mimořádnou péči.
P od ě k ová n í
S úctou PhDr. Jiří Č.
54
Vážený pane řediteli! Dovoluji si touto
cestou i Vám poděkovat za celý kolektiv
Vašeho oddělení ORL v nemocnici
v Novém Jičíně. V době mé hospitalizace od 4. do 12. srpna jsem jako
pacientka prožila velice profesionální a lidský přístup k mé osobě
i k ostatním pacientům. To, co jsem
zažila na oddělení ORL, z hlediska
práce doktorů, zdravotních sester
a ošetřovatelů, to pokládám za jeden
z lidských přístupů k nám k pacientům. Šlo o výtečné profesionální
Eva P.
Vážená paní primářko, na urologickém
pracovišti ve Zlíně mně koncem minulého roku identifikovali rakovinu prostaty.
Po zvážení všech okolností jsem se rozhodl
řešit tento problém v nemocnici v Novém
Jičíně. Jsem velmi vděčný panu primáři
MUDr. Štursovi, který mě operoval
a následně doporučil ozařování ve Vašem
onkologickém centru. Chci Vám poděkovat za péči, které se mi dostalo jak ze
strany radiologických asistentů Mgr. Klečkové, Bc. Žáčka a p. Marcinčáka, DiS.,
ale zejména pana MUDr. Blažka, který
mně věnoval po celou dobu mimořádnou
pozornost a pomohl mi překonat bolestivé
potíže, které se mi v průběhu ozařování
nevyhnuly. Cítím se velmi dobře a věřím,
že tak bude i do budoucna. Dovolte mi,
abych Vám, panu MUDr. Blažkovi a ostatním spolupracovníkům poděkoval za vaši
velmi záslužnou práci.
Moc Vám děkuji. Ing. Jiří S., CSc.
Nemocnice Podlesí
Vážený pane řediteli, jsem si vědoma Vaší
zaneprázdněnosti, sama jsem se ještě
nedávno neuměla zastavit ani na vteřinu,
ze strachu, že pokud polevím, už nikdy
nestihnu splnit všechny úkoly a cíle…
Uvědomuji si, že jste na tom zřejmě podobně, přesto vás pokorně žádám o přečtení
mého dopisu.
…pak totiž stačila právě ona „vteřina“
nepozornosti, úraz páteře a celý můj dosavadní život, vrcholná kariéra generální
ředitelky velké společnosti a sportovní
ambice, které byly jediným odreagováním od mé psychicky náročné práce,
se mi přes noc zbortily jako domeček
z karet. Takřka rok se potýkám s vážnými zdravotními problémy, které zásadně
omezují můj profesní i soukromý život.
Bydlím v Rakovníku, proto jsem logicky
hledala pomoc v nemocnicích v okolí
svého bydliště – naprosto marně. Dále
v nejprestižnějších nemocnicích v Praze
– v Motole, Na Homolce – ne snad úplně
marně, ale chybějící lidský přístup a snaha o komplexní pomoc pacientovi spíš
prohloubily moji skepsi k úrovni našeho
zdravotnictví. Nakonec jsem zjistila, že
nejlepší forma léčení jsou soukromí fyzioterapeuti, ovšem jejich pomoc je vždy
krátkodobá a poměrně nákladná. Přestože
jsem pro zlepšení svého zdravotního stavu
nasadila veškeré své úsilí, čas i peníze,
k jeho zásadnímu zlepšení po celou dobu
nedocházelo, spíš se prohlubovalo fyzické
i psychické vyčerpání, strach z budoucnosti a pocit beznaděje.
A tak jsem si dovolila, na pokraji fyzického i psychického zhroucení, požádat
o pomoc pana MUDr. Jaroslava Janušku,
který před rokem zachránil v Nemocnici
Podlesí život majiteli naší firmy díky profesionálnímu kardiologickému zákroku.
Byť nikdo v mém okolí nechápal, proč se
ze slavné Homolky vydávám do nemocnice „na konci světa“, byla jsem během pár
dní ambulantně přijata paní primářkou
MUDr. Ingrid Ondruchovou na rehabilitaci ve Vaší nemocnici.
A už po pár hodinách v péči Vašich rehabilitačních pracovnic (Renaty Liché, Dariny Klečkové, Lenky Frankové a Zuzany
Czudkové) došlo k dalšímu obratu v mém
životě – tentokrát zpátky k lepšímu. I když
mi můj „šéf“ líčil Vaši nemocnici v samých
superlativech, skutečnost předčila moje
očekávání. Musím říct, že s tak vysoce
odborným a ještě víc lidským přístupem
k pacientovi, jsem se nikdy nesetkala. Nikde, ani u nejvyhlášenějšího fyzioterapeuta
docenta Pavla Koláře, mi nepomohli tak
jako Vaše rehabilitační pracovnice a paní
primářka. A už vůbec nedokážu vyjádřit
svůj obdiv a vděčnost MUDr. Januškovi,
který je v mých očích bezpochyby nejobětavějším a nejlepším doktorem v této zemi
(a vlastně i daleko za ní). Všichni se ke mně
chovali tak příjemně a přátelsky, že dva
týdny, které jsem v Třinci strávila, patřily
k nejpříjemnějšímu období, které jsem
v poslední době prožila. Nechci se rouhat,
ale nejraději bych se do Třince ihned
vrátila, mezi přátelské a příjemné lidi, kteří
„umí“ a léčí nejen tělo, ale i duši.
Vážený pane řediteli, chci Vám, případně celému vedení nemocnice z celého srdce
poděkovat a pogratulovat k vytvoření
tohoto mimořádného prostředí. Technické
vybavení nemocnice je jistě velice důležité,
ale vytvoření lidského prostředí je pro
léčbu nejméně tak zásadní, a v tom jste
nepřekonatelní! Děkuji Vám a chci Vás požádat o vyřízení mojí vděčnosti MUDr. Januškovi, MUDr. Ondruchové a všem výše
uvedeným rehabilitačním sestrám.
Vděčná pacientka E.V.
Vážená redakce časopisu AGEL, je mi
63 let, jsem důchodce a prostřednictvím
Vašeho časopisu bych chtěl poděkovat
chirurgovi MUDr. Josefu Matlochovi
z Nemocnice Podlesí. Dne 24. srpna mi
v této nemocnici byla provedena operace
žlučníku MUDr. Matlochem. Děkuji mu
za velmi lidský a citlivý přístup ke mně
jako pacientovi, který si je vědom, že si
některé problémy způsobil sám. Děkuji
mu za poskytnutí veškerých potřebných
informací při předoperačních vyšetřeních,
za perfektně provedenou operaci a následnou pooperační péči. U pana doktora
Matlocha oceňuji jeho profesionalitu,
způsob jednání s pacientem a vstřícnost k poskytnutí informací. Při pobytu
na oddělení chirurgie Nemocnice Podlesí
jsem měl velmi dobrý pocit z celkové péče
o pacienta. Tímto bych chtěl také poděkovat celému kolektivu sestřiček, které o mě
vzorně pečovaly.
S úctou a poděkováním František H.
Nemocnice Prostějov
Vážený pane řediteli, chtěla bych poděkovat všem pracovníkům dětského oddělení
Nemocnice Prostějov, v čele s primářem
MUDr. Josefem Tenorou, vrchní sestrou
Jitkou Voříškovou, staničními sestrami
Lenkou Havlíkovou a Janou Dvořákovou,
za příkladnou odbornou péči a empatický
lidský přístup ke svým pacientům. Dále
velmi děkuji edukační diabetologické
sestře Lence Prokopové za kvalifikovanou
a velmi ochotnou péči o své klienty. Její
osoba i práce je pro vaši nemocnici velkou
chloubou a zárukou vysoké odbornosti.
S pozdravem Mgr. Ivana H., Prostějov
Dobrý den, ráda bych Vám tímto poděkovala za perfektní péči v Nemocnici
Prostějov. Absolvovala jsem u Vás vyšetření na neurologickém oddělení u pana
primáře Křupky a následně pak na rehabilitaci u paní doktorky Špičkové s akutní
bolestí zad. Na rehabilitaci mírně vyhřezlé
plotýnky jsem poté následně nastoupila
v Mladé Boleslavi na klinice doktora Pírka,
kde byla fyzioterapeutka paní Pelcová
naprosto nadšená detailním zpracováním
mé diagnózy a doporučenou léčbou. Touto
cestou bych Vám ráda poděkovala a popřála mnoho dalších spokojených pacientů!
S přáním pěkného dne MgA. Hana N.
Dobrý den, chtěl bych touto cestou velmi
poděkovat lékařům a zdravotním sestrám
oddělení ARO Středomoravské nemocnič-
P od ě k ová n í
nasazení a práci všech Vašich úspěšných
zaměstnanců, kteří se o mě i o ostatní
postarali a byli k nám vždy přívětiví,
usměvaví a byli nám vždy oporou. Myslím
na všechny, zvlášť na Vaše sestry a Vaše
vlídné ošetřovatelky! Chci proto touto cestou poděkovat celému kolektivu a popřát
jim do další práce mnoho dalších úspěchů.
55
ročník 6
ní, Mathonova 1, Prostějov, kteří během
měsíce září pečovali o mou velice nemocnou maminku, zesnulou paní Františku H.
Děkuji za profesionální a korektní přístup
při komunikaci s naší velice zarmoucenou rodinou. Ještě jednou děkuji, velice
si vážím náročné práce celého personálu
oddělení ARO.
S pozdravem Pavel H., syn.
Nemocnice Přerov
Vážené a milé sestřičky, nejdříve Vás srdečně zdravíme a zároveň od nás přijměte
velké a srdečné poděkování za velmi lidský
přístup a perfektní péči o pacienta i profesionální přístup k rodinným příslušníkům. Poděkování patří hlavně sestřičkám
z domácí péče, paní doktorce Jankové
a sestřičkám v poradně chronických ran.
Ještě jednou velké díky a přejeme Vám
hodně zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.
S úctou k Vaší práci Josef a Magda N.
Dobrý den, vážený pane řediteli. Předem
se omlouvám, že Vám vůbec píši. Ale protože se v poslední době, a to v souvislosti
se svými zdravotními problémy, dostávám
častěji do styku se zdravotnickým personálem, jsem schopna posoudit pracoviště,
která se k pacientům chovají jako k váženým zákazníkům. Zkušenosti mám,
stručně řečeno různé. Špatné, ale i dobré.
Ta, o kterou se chci s Vámi podělit,
se týká přerovské nemocnice, obecně
a speciálně pak neurologické ambulance.
Navštěvovala jsem ji v posledních několika
týdnech opakovaně, naposledy jsem
chodila denně na infuze. Protože jsem
sama zdravot-
ní sestra na penzi, dovedu posoudit, jak
se změnil systém práce ve zdravotnictví
a o jak namáhavou, náročnou práci se
mnohdy jedná.
Protože jsem se na tomto oddělení
setkala jen a jen s neuvěřitelnou vstřícností
a snahou pomoci, chtěla bych Vaším prostřednictvím kolektivu sester, se kterými
jsem přišla do styku, poděkovat. Doufám,
že se na mě nebudou hněvat, když si jim
dovolím poděkovat jednotlivě. Jednalo
se o Jarmilu Sedlmaierovou, Ludmilu
Bělíkovou, Martinu Rédrovou, Naděždu
Lonovou a Zuzanu Brožíkovou.
Jestli Vás o to mohu požádat, vyjádřete
jim můj srdečný dík za vše, co pro mě udělaly. Jsem přesvědčena, že pokud je většina
personálu Vaší nemocnice taková, jako
jsou uvedené sestry, nemusíte mít o dobrou
pověst Nemocnice Přerov žádnou starost.
Se srdečným pozdravem Hana S.
Nemocnice Šternberk
Vyjadřuji tímto poděkování za vstřícný
přístup celému kolektivu šternberské
nemocnice – oddělení gastro za skvělou
a vzornou zdravotnickou péči, které se mi
dostalo v případě mé hospitalizace. Má
léčba ještě není úplně ukončena, ale přesto
bych už teď chtěl ještě jednou vyzvednout
profesionalitu celého oddělení a kolektivu.
Vyjadřuji tímto velkou spokojenost s péčí,
která mi byla poskytnuta, a s celkovým
přístupem ošetřujícího personálu. Cítím
proto povinnost ještě jednou vyjádřit
poděkování veškerému personálu gastra,
za vysokou profesionalitu, přístup k pacientovi, empatii a ochotu vždy poradit
a pomoci. Dostala se ke mně informace,
že tato nemocnice se má v budoucnosti
rušit. Tato infor-
číslo 6
prosinec 2012
mace mne hrozně zaskočila a nechci se s ní
smířit. Už jsem dokonce podepsal i petici
proti zrušení této nemocnice. Obyčejní
lidé a okolní vesnice by si toto také určitě
nepřáli. Do Vaší práce přeji mnoho zdaru
a mnoho spokojených pacientů.
Karel F.
Ráda bych touto cestou poděkovala
lékařskému i sesterskému týmu z oddělení traumatologie. Dne 30. srpna jsem se
stala účastníkem autonehody ve Šternberku, byla jsem převezena s polytraumaty
na toto oddělení a ještě téhož dne operována. Operace údajně trvala déle než
4 hodiny, z čehož usuzuji i jako laik, že se
jednalo o velmi závažné poranění. Proto
bych velmi ráda chtěla poděkovat operatérům MUDr. Poláchovi a MUDr. Stavělovi a všem přítomným na operačním sále.
Během mého léčení po operaci jsem se
setkala opravdu s profesionálním přístupem všech pracovníků tohoto oddělení.
V současné době docházím do Vaší
nemocnice na rehabilitaci a zde se opět
setkávám s laskavou a maximální péčí
rehabilitačních pracovníků. Vážená hlavní
sestro, chtěla bych Vás požádat o sdělení
tohoto poděkování všem zdravotnickým
pracovníkům, kteří se starali a starají o mé
zdraví.
Za laskavé vyřízení Vám moc děkuji. Miluše D.
Nemocnice Valašské Meziříčí
Poděkování gynekologickému oddělení
Chtěla bych poděkovat touto cestou za
báječnou péči a popřát gynekologickém
oddělení dobré chvíle.
D.P., Police
Poděkování chirurgickému oddělení
Děkujeme všem lékařům, sestřičkám
a ostatním zaměstnancům chirurgie I.
za pěkný přístup a odbornou péči. Jsme
spokojené s navrácením zdraví.
P od ě k ová n í
M.Š., A.Š, Valašské Meziříčí
56
Poděkování rehabilitačnímu oddělení
Srdečný dík celému odbornému a provoznímu personálu rehabilitačního oddělení
Nemocnice Valašské Meziříčí za pohodový
a vstřícný postoj k pacientům a přeji i nadále hodně úspěchů.
J.K., Rožnov p.Radhoštěm
Šumperská nemocnice
Dobrý den, 25. září v podvečer, jsem byla
rychlou záchrannou službou dovezena
Vladimíra B.
Vážený pane řediteli, chtěli bychom
touto cestou poděkovat za vzornou péči
o našeho syna Matěje, který se ocitl v péči
Vašich lékařů po úraze. Ať již při prvním
kontaktu v ambulanci u MUDr. Ruslana Kirpichenka či v následné péči
MUDr. Romana Kopnického, vždy jsme
se setkali s naprostou profesionalitou
a příkladnou péčí. Také o přístupu lékařů
na dětském oddělení, kam byl syn převezen po operaci, můžeme hovořit a psát
pouze v superlativech. Poděkování patří
i dalšímu personálu, zajišťujícímu vzorný
chod dětského a ortopedického oddělení
Vaší nemocnice.
S přáním všeho dobrého pro Vás a Vaše pracovníky
Radovan a Veronika K., Brníčko
Vítkovická nemocnice
Děkuji všem lékařům i sestrám oddělení
interny C za krásný přístup k mé osobě.
Dobrá péče sester, které jsou mi vždy
na blízku a pomůžou, za to jim pěkně
děkuji. Jsem pacientkou již více let a léčím
se na hemodialýze. Ještě, že jsou na interně
tak dobří lékaři, kteří mi vždy a pokaždé
pomáhají, jak potřebuji při mé nemoci.
Dělají co mohou, jsou to moc citliví lidičky, kteří mi dávají alespoň trochu naděje
na další život. Tímto bych chtěla poděkovat lékaři MUDr. Maděričovi a dalším
lékařům, kteří jsou po ruce a jsou šikovní.
Cítím se tu spokojeně a beze strachu.
Vaše pacientka J.N.
Paní ředitelko, chtěl bych touto cestou
poděkovat vašim lékařům a pracovníkům ve službách nemocnice. Jde o paní
doktorku MUDr. Kláru Zezulkovou a celé
oddělení rehabilitace, kde jsem byl odeslán
MUDr. Že to bylo na toto oddělení, je
dobře. Za krátkou dobu jsem shodil na váze
3,90 kilogramu. Dále oddělení rehabilitace
je oddělení, kde od šatny až po druhé patro
je vše v pořádku, čistota aj. Jeho zaměstnanci jsou na úrovni profesionálů, vše
je v pořádku, tak jak má být. Vím o čem
mluvím, protože sám jsem v 70 až 80 letech
pracoval 5 let v cizině a vím, co se po mně
chtělo. Tak Vám přeji, ať vaše všechna
oddělení jsou taková a ať se vaše nemocnice
stane vítězem ankety „Nemocnice 2012“.
Za vše vašim zaměstnancům děkuji.
Váš pacient C. H.
Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych
touto cestou vyjádřila obdiv nad prací
lékařky MUDr. Jiřiny Herokové. Paní
MUDr. Jiřina Heroková mě operovala koncem roku 2009. Od té doby jsem v její péči.
Paní doktorka je velmi pečlivá a starostlivá, s úžasným přístupem k pacientům.
Z mamologické poradny vaší nemocnice,
je dle mého názoru, paní MUDr. Jiřina
Heroková nejlepším lékařem.
Ing. H.Ž.
Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča
Dobrý deň, vážený pán riaditeľ. Dovoľte,
aby som sa Vám predstavi. Volám sa Ervín
H., pochádzam z Kežmarku a bol som
hospitalizovaný vo vašej nemocnici na
urologickom oddelení od 6.9. – 15.9.2012.
Bol som veľmi milo prekvapený s akou
profesionalitou, láskavosťou a úctou so sa
tam stretol zo strany ošetrujúcich lekárov,
sestier a sanitárov. Obzvlášť chcem vyzdvihnúť dvoch lekárov, a to pani MUDr.
Tatranskú a MUDr. Konávala, ktorí mi
venovali zvýšenú starostlivosť pri mojej
liečbe. Preto Vás chcem poprosiť z Vašej
strany o vyjadrenie vďaky a hlbokej úcty
týmto ľuďom za ich neľahkú prácu, akou
práca s ľuďmi je. Ďakujem Vám a želám
celej levočskej nemocnici veľa úspechov
v ďalšej práci a aby z nej každý odchádzal
taký spokojný ako ja.
Ešte raz srdečná vďaka, s pozdravom E.H.
Dobrý deň prajem, dnes som bola prepustená z psychiatrického oddelenia. Prosím
Vás, chcela by som poďakovať zvlášť pánovi vrchnému oddelenia, pánovi Čujovi,
za jeho prístup k ľuďom na tomto oddelení.
Je to skrátka profesionál a je vidieť, že ho
táto práca napĺňa a hlavne sa jej venuje.
Patrí mu veľká vďaka. Ďakujem. Taktiež
by som chcela poďakovať aj pani primárke
za jej milý úsmev a starostlivosť o pacientov a MUDr. Jiřímu Bezecnému taktiež
za milý prístup a hlavne za ich pochopenie.
Sú to nielen profesionálni lekári, ale aj
ľudia s veľkým srdcom.
Pacientka Katarína H.
Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi touto
cestou poďakovať sa za obetavú, vysoko
odbornú zdravotnú starostlivosť a opateru
Vášmu kolektívu zamestnancov. Ďakujem
za ľudský prístup počas môjho pobytu vo
Vašej nemocnici. Osobitne ďakujem pani
primárke MUDr. Erike Gernáthovej za jej
povzbudenia a psychické upokojenia, rovnako i všetkým lekárom a ostatným zdravotným pracovníkom a ošetrovateľom, ktorí
s veľkou trpezlivosťou pristupovali k nám
chorým. Vážený pán riaditeľ, buďte hrdý,
že máte takých ochotných zamestnancov,
ktorých si pacienti vážia a mnohí im ďakujú
za spoluúčasť v chorobe a mnohí i za uzdravenie. Na záver chcem i Vám popriať veľa
zdravia a veľa statočných a oddaných lekárov a zdravotných pracovníkov, ktorí svojou
ťažkou prácou a pekným slovom uspokoja
denne čo najviac pacientov. Veľmi oceňujem
takúto prácu, a preto som sa rozhodla Vám
napísať. Ešte raz všetkým srdečná vďaka.
Želám Vám, aby nemocnica mohla i naďalej
poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
S pozdravom Margita B., Poprad
Nemocnica Zvolen
Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi poďakovať
sa touto cestou oddeleniu geriatrie pod
vedením primárky MUDr. Remišovej,
MUDr. Drábovej a sestričkám na Vašom
oddelení. Veľmi pekne ďakujem za starostlivosť a hlavne trpezlivosť pri ošetrovaní
a opatrovaní môjho svokra, ktorý bol hospitalizovaný v mesiaci september – október.
Ich práca je náročná, musia vynaložiť veľa
síl, trpezlivosti najmä pri takých pacientoch
akým je môj svokor Július G. Týmto sa
chcem i ospravedlniť za jeho správanie. Ešte
raz ďakujem za starostlivosť.
Marta G.
Ďakujem za starostlivosť pani doktorke
Jánošovej a celému jej personálu pri opatere mojej starkej, ktorá si pobyt na geriatrii
veľmi pochvaľovala a aj veľmi ústretový
prístup personálu. Ešte raz ďakujem.
Zuzana M.
Dobrý deň, pani námestníčka, aj touto
formou by som chcela vyjadriť svoju vďaku
a pochvalu celému kolektívu chirurgického oddelenia ženy na čele so staničnou
sestrou. Po autonehode som mala tú česť
byť 72 hodín hospitalizovaná na tomto
oddelení. Prosím tlmočte im moje veľké
ďakujem a pochvalu za ich prácu od sanitárok až po staničnú. Ešte raz ďakujem.
S pozdravom Mgr. Jana B.
P od ě k ová n í
na chirurgickou ambulanci vaší nemocnice. Po vyšetřeních se zjistilo, že mám
natržený sval na zadní straně levého
stehna. Chtěla jsem touto cestou poděkovat
za velice lidský přístup a pečlivost při vyšetření, a to počínaje personálem v sanitce,
sestrami a lékaři konče. Vím, že to tak
má být, bohužel druhý den v Pardubické
nemocnici jsem se s ničím takovým nesetkala. Gratuluji k takovým zaměstnancům.
Přeji, ať to tak je napořád.
57
ročník 6
Retro:
číslo 6
retro
tentokrát z Podhorské nemocnice
58
prosinec 2012
59
retro
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Michal David rád hraje tenis, sleduje
historické filmy a golfové turnaje
Písničky Michala Davida a skupiny Kroky staré 30 let zpívají dnešní teenageři.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Michala Davida
Z
ze s v ě t a ce l e b r i t
námý český zpěvák, skladatel a hudební podnikatel Michal David se
narodil v roce 1960 v Praze. Pochází
z cirkusové rodiny Kludských. Studoval
na pražské hudební konzervatoři, poté
začínal svoji kariéru jako jazzový muzikant.
Jeho popová dráha ale začala koncem 70. let,
když se seznámil s producentem Františkem
Janečkem a začal hrát ve skupině Kroky.
Na hudebním festivalu Intertalent zvítězil
s písní Nenapovídej. První sólové album
vydal v roce 1980 a celkem dosud vydal 16
sólových alb. Jeho hudba zní ve filmech Vítr
v kapse, Láska z pasáže, Discopříběh 1 a 2.
Kromě zpívání se prosadil i jako skladatel,
přičemž jeho Dlouhá noc složená pro Helenu Vondráčkovou se stala před deseti lety
velkým hitem. V posledních letech se věnuje
hlavně muzikálové tvorbě. Jeho první muzikál Kleopatra byl úspěšný v České republice
i na Slovensku, pak následovaly muzikály
jako Tři mušketýři, Angelika nebo Kat
Mydlář. Michal David se umístil v anketě
Zlatý slavík dvakrát druhý a dvakrát třetí.
V anketě TýTý v kategorii zpěváků zvítězil
v letech 2010 a 2011.
60
Pocházíte ze známé rodiny. Jaké jste měl
dětství, kde jste vyrůstal?
Do svých čtyř let jsem vyrůstal v normální rodině, než se naši rozvedli. Pak jsem
vyrůstal u mojí mámy a její rodiny v prostředí varietních umělců. Jezdili jsme často
do zahraničí, nejdelší pobyt jsem strávil
ve svých osmi letech, a to dva roky v Itálii.
Jak vzpomínáte na své hudební začátky?
Kdo nějak ovlivňoval Vaši tvorbu a byl
pro Vás vzorem?
Já jsem začínal v klášterní škole právě v té
zmíněné Itálii, kde mě začala učit hrát
na varhany tamní matka představená. Pak
jsem po návratu do Československa začal
navštěvovat hodiny jazzového klavíru
u profesora Kostečky a hru na varhany
u profesora Kalfuse. Hrával jsem na kůru
v kostele Na Karlově. V té době jsem již začal vnímat slavné jazzové pianisty a začal
se naplno věnovat tomuto žánru.
Byla to výzva a v Hlase Československa to
pro mě byla skvělá zkušenost, ale i reklama. Mnoho lidí bylo překvapeno mými
fundovanými názory a reakcemi na soutěžící. Koneckonců vyhrála Ivanna Bagová
z mého týmu, které teď dokončujeme
album a klip.
Zažil jste někdy období, kdy jste chtěl
pověsit hudbu na hřebík? Nebylo to
počátkem devadesátých let, kdy se
písně řady našich populárních zpěváků
přestály hrát?
To ano, ale měl jsem již nahrávací studio,
kde jsem se mohl realizovat. Vznikla tam
spousta skvělých alb, Duety Lucie Bílá – Karel Gott, Iveta Bartošová – Václavák, Petra
Janů – To je ta chvíle, Vilda Čok a spousta
dalších. Tak jsem to nějak v pohodě přežil.
Máte třiadvacetiletou dceru Kláru a třicetiletého syna Petra. Co poslouchají
za muziku? Vydají se ve Vašich šlépějích?
Klára studuje v New Yorku uměleckou
vysokou školu, ale spíš scénáristiku,
modeling a produkci. Nikdy jí moc nebralo
hrát na jevišti. Petr dokončuje magisterské
studium na policejní akademii a hudbě se
věnuje jen amatérsky, doma u počítače.
Váš velký návrat na hudební výsluní začal v roce 1998, kdy čeští hokejisté v tak
úspěšném Naganu poslouchali Vaše
skladby. Jaké to je, být prakticky třicet
let na výsluní?
Je to zázrak a člověk musí mít před něčím
takovým pokoru. Velmi si toho vážím, jak
mi naši hokejisti tehdy pomohli. Byl to pro
mě velký zlom v kariéře.
Muzikály máte vyprodané, na Vaše koncerty chodí tisíce lidí. I 20 až 30 let staré
hity, tehdy oblíbené u mladé generace,
chytly současné teenagery. Jaký z toho
máte pocit?
Skvělý. Nikdy bych nevěřil, že si budou
naše „krokovské“ písničky, staré 30 let,
zpívat dnešní děcka. Je to zázrak (smích).
Spolupracujete se spoustou lidí ze
showbyznysu. Je někdo z neoslovených,
s kým byste si přál nazpívat například
duet, kdo Vás něčím nadchnul a chtěl
byste ho (ji) oslovit?
Určitě. Elton John. S ním už jsem se osobně setkal, duet je ale nejspíš nereálný sen
(smích).
Vaše dcera nyní studuje v New Yorku.
Vy se ženou vychováváte dvouletého
vnuka Sebastiana. Jaký jste dědeček
a jak „rozmazlujete“ vnoučka?
To je jasné, že ho rozmazluji. Ale jen s mírou. Nebojte se. Má také řád. Dělá nám ale
velikou radost (smích).
Vaše žena je bývala přední světová
tenistka. Vy také občas hrajete tenis. Jak
by dnes dopadl váš „rodinný“ tenisový
souboj?
Ona se věnuje již jen golfu, ale když jedeme
na dovolenou, tak si se mnou občas zahraje
i tenis. Vždy uhraji ve dvou setech maximálně tak dva gamy.
Hudba Vám spolkne hodně času, zbývá
Vám ještě nějaké volno na jiné záliby?
Jaké máte zájmy kromě hudby?
Tenis a rád si pustím nějaké historické
filmy. Také rád sleduji golfové turnaje.
Jaký je pro Vás rozdíl skládat populární
hudbu a hudbu k muzikálu? Co Vás více
baví?
To je neslučitelné. Jsou to dvě odlišné
disciplíny. Každá má svoje kouzlo, ale
napsat komponovaný muzikál je jistě těžší
a náročnější, než sólovou píseň.
Máte rád a sledujete soutěže mladých
talentů? Nebo Vás museli dlouho přemlouvat na kouče v nedávné soutěži
Hlas Československa?
Michal David na začátku své kariéry
Michal David s dcerou Klárou a manželkou Marcelou
Vaše teta (paní Kludská) vykládá karty.
Nechal jste si někdy vyložit, co Vás v životě čeká a splnilo se to? Věříte ve znamení horoskopu?
Já v tom vyrůstal, tak že si umím karty
vyložit i sám. Dělám to ale jen zřídka.
Mám radši, když nevím dopředu, co mne
v životě čeká.
Říká se o Vás, že jste velký romantik.
Svou ženu jste na její jubileum obdaroval diamantovým prstenem a cestou
do Benátek. Co jste v životě udělal
nejromantičtějšího?
To, že jsem si jí vzal (velký smích).
Navštěvujete dětské pacienty v nemocnicích. Jste aktivní v charitativních
projektech. Co Vás k tomu vedlo?
Myslím, že je třeba dělat nemocným dětem
radost a trochu jim zlepšit náladu. Nemocnice jsou vždy pro děti velmi tristní.
Sami jsme si prošli s manželkou a Klárkou
těžkou životní zkouškou, kdy naše druhá
dcerka Míša podlehla leukemii ve svých
nedožitých deseti letech. Je to smutné, když
umírají děti. Nemělo by to v životě být, ale
i to je součást našeho žití na tomto světě.
Musíme to přijímat s pokorou.
A poslední otázka – na čem v současnosti pracujete a co Vás čeká v roce 2013?
Momentálně jsem dokončil CD Michal
David Classic se symfonickým orchestrem,
které je spojeno i s listopadovým turné
po Čechách. Dokončuji teenegerovský
muzikál Andílci za školou, který má premiéru u nás v divadle Broadway 22. října
a na příští rok muzikál Mata Hary. Mám
opravdu stále co dělat.
ze s v ě t a ce l e b r i t
Velký úspěch jako zpěvák jste zažil
ve velmi mladém věku. Jak Vás to v té
době ovlivnilo?
Nastoupil jsem v šestnácti letech do profesionální kapely Kroky, kde tehdy zpívala
Jana Kratochvílová. Byl to pro mě skvělý
start profesionálního hudebníka.
61
ročník 6
číslo 6
prosinec 2012
Křížovka
KŘÍŽ O V KA
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALíČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
62
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. ledna 2013 na email [email protected] Do předmětu email uveďte heslo „křížovka – prosinec“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět
dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a Repharm.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Umění odpočinku, je součástí umění práce.
Z celkového počtu 62 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé:
Dana Kolářová (Šumperk), Jiřina Goldová (Vítkovice), Pavel Navrátil (Prostějov), Alena Molnárová (Levoča), Ladislav Kubeška (Praha)
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v Našem AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
v ý kol áč
Chutný k ak ao é,
Luc ie Sm atan ov
Recep t od pa ní
st va ,
u oše tr ovat eľ
as ist en tk y ús ek
Komá rn o
ca
ná nemoc ni
FO RLI FE , Všeo bec
ice oleja,
dkg droždie, 3 lyž
áškového cu kru, 7
pr
0 g
15
,
ka
lie
m
l
múk y, 3,5 – 4 d
Cesto: 1 kg hlad ké
kru
ky va ni lkového cu
y
lk
lyžice ka kaa, 2 ba líč
trochu soli, 3 bie
3
u,
kr
e krémom.
cu
iem
ho
atr
vé
a n
ko
, 250 g práš
ždé vy va ľkáme
ka
–
stí
ča
h
Krém: 250 g Hery
ýc
ak
rovn
e a rozdelíme na 6
Postup: Spracujem
dohromady.
e
tám
ple
za
ch
o dvo
Potom rolujeme a p
roláda
Ingredience na tě
sto: 5 vajec, 2 lžíce
cu kru moučka, 2 lží
do pečiva, lžička ole
ce hlad ké mou ky,
je
2 lžíce ka kaa, špetk
Krém: ¼ litru mlék
a prášku
a na lít do kastr ůl ku
,
do
to
vová lžička kávy, 1
ho 3 lžíce polohru
bé mou ky, 3 lžíce
polévková lžíce sm
cu kru moučka, 1 k
eta nového kapučín
krému. Pa k dá me
áa. Toto za stálého
vychladnout do st
míchání va říme do
udena. Na konec do
pokojové teplot y
hustého
něj pa k mixérem
za mícháme 250 gr
Postup: Těsto udělá
amů másla
me ta k, že 5 žlout ků
smícháme s ostatn
z 5 bí lků ušleháme
ími surovinami. Do
sníh a k němu přid
hlad ka, bez hrudek
áme tuto krásně vy
vysy pa ný plech. Pé
. Pa k
míchanou hmotu.
ct 10 minut na 180
Po
té
vylijeme na vy maš
stupňů. Poté na st
si necháme na povr
těný
udenou roládu na
ch. Na krém ještě
třeme polov inu kr
natřeme ušlehanou
je dobrá, dlou ho vy
ému a zby tek
šlehačku Cremefine
drží a není pa k ky
na šlehání od Ram
selá. Poté roládu za
Nazdobíme dle vla
y, která
vineme a pov rch po
stní fantazie a vku
tře
me zbyt kem krém
su
oř
íšk
y, pistáciemi, man
rád. Je sk vělá a jen
u.
dlemi, strou ha nou
se po ní zapráší.
čokoládou, jak kd
o má
r ecep t y č t e n á ř ů
Recep t po sl al
a
pa ní Ive ta Ky se
lá ková ,
kl ien tk a Nemoc
ni ce
Pr os tě jov
63
Kalendář vzdělávacích akcí
PODHORSKÁ NEMOCNICE
24. LEDNA 2013
SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU
OBYVATEL V OKRESE BRUNTÁL
Lékařský seminář
Místo a čas: Podhorská nemocnice, zasedací místnost v Bruntále, 15:00
INFO: www.podhorska.cz
NEMOCNICE PROSTĚJOV
19. PROSINCE 2012
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
VEŘEJNOST
Praktický nácvik s použitím moderní
figuríny s interaktivním softwarem
Místo a čas: přednáškový sál v budově
ředitelství, 15:00
INFO: http://vzdelavani.nempr.cz
NEMOCNICE ŠTERNBERK
31. LEDNA 2013
VÝSLEDKY SLEDOVANÝCH indikáto‑
rů ZDRAVOTNICKÉ PÉČE V SMN
Konference pro nelékařské pracovníky
Místo a čas: přednáškový sál Nemocnice
Prostějov, 14:00
INFO: http://vzdelavani.nempv.cz
NEMOCNICE PŘEROV
12. PROSINCE 2012
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
VEŘEJNOST
Praktický nácvik s použitím moderní
figuríny s interaktivním softwarem
Místo a čas: zasedací místnost Nemocnice
Šternberk, 15:00
INFO: http://vzdelavani.nemstbk.cz
6. – 7. PROSINCE 2012
MORAVSKÉ DNY ORTOPEDIE
A ÚRAZOVÉ CHIRURGIE 2012
Akce je zařazena do kreditního systému
vzdělávání
Místo: hotel NH Olomouc Congress
INFO: http://www.orto-info.eu/
7. ÚNORA 2013
VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝKONY
V GASTROENTEROLOGII
Konference pro nelékařské pracovníky
Místo a čas: Expozice času,
Šternberk, 14:00
INFO: http://vzdelavani.nemstbk.cz
k a l e n dá ř a k c í
Odborníci lidi naučí, jak žít zdravěji a aktivněji!
64
Obecně prospěšná společnost Vzdělávací institut AGEL plánuje ve třech krajích řadu osvětových akcí, v rámci kterých lidem vysvětlí, proč má smysl žít zdravě a aktivně. Už delší čas cítíte,
že něco není v pořádku? Dlouhodobě bojujete například s vysokým krevním tlakem, vysokou
hladinou cukru či nadváhou? Rádi byste sami pomohli a poradili i svému okolí? Pak je tu pro
vás dobrá zpráva.
Vzdělávací institut AGEL plánuje v rámci vzdělávacího projektu osvětová setkání, v rámci
kterých lidem vysvětlí, jak žít zdravěji a aktivněji. „Plánujeme řadu veřejných vzdělávacích akcí,
které budou probíhat až do konce října roku 2013. Zájemci si na nich budou moci otestovat
svůj zdravotní stav a například zjistit optimální skladbu jídelníčku, nebo i otestovat správný
způsob mytí rukou. Účastníci budou mít jedinečnou příležitost dozvědět se novinky o výživových trendech, jak zvládat každodenní životní tempo a přitom zůstávat fit.“ prozrazuje ředitelka
Vzdělávacího institutu Jitka Tinclová.
Zájemce čekají diskuse s oborovými specialisty, a to jak během veřejných přednášek,
tak i prostřednictvím internetu. Všechny akce proběhnou pod záštitou Vzdělávacího institutu AGEL a partnerské organizace Společnost ranných infekcí a uskuteční se v rámci projektu ZDRAVÁ SPOLEČNOST s podtitulem Dozvědět se – Vyzkoušet si – Předávat (reg. č.
CZ.1.07/3.1.00/37.0161). Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. „Hlavním
záměrem projektu je, aby získané znalosti a dovednosti nejen snížily zdravotnická rizika v populaci, ale zejména změnily postoje jednotlivců k sobě a k prostředí, v němž žijí a posílily vzdělanost veřejnosti v obecných i odborných kompetencích,“ doplňuje ředitelka. Aktivity projektu
proběhnou v Olomouckém, Moravskoslezském i Zlínském kraji. Informace budou postupně
zveřejňovány na stránkách www.viaagel.cz.
NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH
PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
V ČESKÉ REPUBLICE
Komplexní zásobování všech zdravotnických
zařízení po celé ČR
Nejširší nabídka produktů nejvýznamnějších
značek na trhu
Služby šité na míru jednotlivým zákazníkům podle
Pobočka Třinec
Konská 198
739 61 Třinec
tel.: +420 558 337 111
fax: +420 558 337 112
[email protected]
Sídlo společnosti
U Spalovny 4582/17
796 01 Prostějov
tel.: +420 582 400 000
fax:+420 582 400 001
[email protected]
Pobočka Praha-Západ, Středokluky
Kněževes 185
252 68 Středokluky, Praha-Západ
tel.: +420 582 400 082
fax: +420 582 400 080
[email protected]
www.martekmedical.cz
Download

VI. ročník sympozia AGEL