www.nempodlesi.cz
POZVÁNKA
KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ
ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY
Kulturní důmTrisia, Třinec 24.4.2013
Pořadatel: N
emocnice Podlesí a.s.,
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s.
Odborný garant: MUDr. Bronislav Holek
Koordinátoři: Renata Piwková, Ingrid Piwowarská, MUDr. Bronislav Holek
Informace: Ing. Petra Ćmielová, tel.: 558 304 109,
[email protected]
Akce bude akreditována u Profesní a odborové unie
zdravotnických pracovníků (POUZP).
SRDCE NA DLANI
Téma: Srdeční selhání
POZVÁNKA
KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ
ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY
Kulturní důmTrisia, Třinec 24.4.2013
Partneři odborné konference:
Program:
Přihlášky k účasti:
13:45–14:45 Registrace
Přihlásit se můžete on-line na adrese srdcenadlani.nempodlesi.cz
nejpozději do 14.4.2013.
Registrační poplatek: 250,- Kč
14:45–15:00 Zahájení
> divadelní sál (MUDr. Karel Lukeš, Prim. MUDr. Marian Branny)
15:00–17:00 I. blok přednášek
> Příčiny srdečního selhání
1. Úvod do problematiky – MUDr. Bronislav Holek
2. Ischemická choroba srdeční – Pavla Sabelová
3. Hypertenze – Martina Pupalová
4. Kardiomyopatie – Veronika Szostoková
5. Chlopenní vady – Iva Szturcová
17:00–17:15 Coffeebreak
17:15–19:30 II. blok přednášek
> Možnosti léčby srdečního selhání
1. Farmakologická léčba – Danuta Wojnarová
2. Resynchronizační léčba – Radka Kotasová
3. Srdeční podpory – krátkodobé, dlouhodobé – David Stebel
4. HEARTMATE – kazuistika pacienta – Petr Liszka
5. Selhání člověka před srdečním selháním – Jakub Pindor
6. Co říci závěrem – MUDr. Bronislav Holek
Pořadatel: N
emocnice Podlesí a.s.,
Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s.
Odborný garant: MUDr. Bronislav Holek
Koordinátoři: Renata Piwková, Ingrid Piwowarská, MUDr. Bronislav Holek
Informace: Ing. Petra Ćmielová, tel.: 558 304 109,
[email protected]
Akce bude akreditována u Profesní a odborové unie
zdravotnických pracovníků (POUZP).
www.nempodlesi.cz
Způsob platby a storno poplatky:
1.
Bankovním převodem na účet UniCredit Bank číslo 2104187294/2700,
VS 3333****** (místo hvězdiček doplňte, prosím, 6 čísel Vašeho RČ)
a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení pro identifikaci
platby.
2.Poštovní poukázkou typu A na adresu Vzdělávací institut AGEL o.p.s.,
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov a účet 2104187294/2700, VS
3333****** (místo hvězdičekdoplňte, prosím, 6 čísel Vašeho RČ) a do
zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení pro identifikaci platby.
Zrušení přihlášky
Storno poplatek
do 14.4.2013
50%
od 15.4.2013
100%
Storno musí být nahlášeno písemně na e-mailovou adresu:
[email protected], kde Vám přijetí storna potvrdíme.
>
K registraci vezměte s sebou kopii dokladu
o zaplacení registračního poplatku.
Partneři odborné konference:
www.nempodlesi.cz
Download

pozvánka/program - Vzdělávací institut AGEL