Z O Z N A M vlastníkov SÚ obce Čirč
na užívanom území SÚ
IČO - RČ
19641225
18810902
390702
390402
19420118
211110
550102
570204
600220
690608
491213
471206
520701
681005
601127
490923
710608
610117
420201
370505
510914
361013
770316
571121
460522
690815
631120
690119
19060729
430901
140110
351211
601015
470428
610413
510713
270407
320211
510903
240714
441126
591130
331103
18911214
511008
730719
361015
691029
650216
301004
210411
480603
590729
Vlastník
Andrašková Mária r. Šimová, Prešovská 9, Sabinov, PSČ 083 01, SR
Andrejová Júlia r. Gomoľaková, 065 42, Čirč č. 90, SR
Andrusová Anna r. Majdáková, Pod Kalváriou 65, Prešov, PSČ 080 01, SR
Andrusová Anna r. Majdáková, Pod Kalváriou 65, Prešov, PSČ 080 01, SR
Birčák Mikuláš, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 13, SR
Birčáková Helena r. Andrejová, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 8, SR
Birčáková Mária r. Dufalová, Solivarská 2/69, Prešov, PSČ 080 05, SR
Biroščík Ladislav r. Biroščík, 083 01, Drienica č. 93, SR
Budajová Irena r. Birčáková, Za vodou 2, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Budajová Tatiana, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 55, SR
Bušek Ján, Tomášikova 44, Prešov, PSČ 080 01, SR
Chovancová Mária r. Ščerbáková, 065 45, Plavnica č. 295, SR
Chudíková Anna r. Toturová, Dlhý rad 2/1560, Bardejov, PSČ 085 01, SR
Čajková Galina r. Urdová, Volgogradská 62/4793, Prešov, PSČ 080 01, SR
Čatlošová Anna r. Gibartiová, 065 42, Čirč č. 203, SR
Čekanová Margita r. Šimová, 065 42, Čirč č. 191, SR
Čerkala Igor r. Čerkala, 065 42, Čirč č. 92, SR
Čerkala Ján r. Čerkala, 065 42, Čirč č. 229, SR
Čerkala Ján, 065 42, Čirč č. 224, SR
Čerkala Ján, 065 42, Čirč č. 229, SR
Čerkala Ján, 065 42, Čirč č. 57, SR
Čerkala Ján, 065 42, Čirč č. 93, SR
Čerkala Jozef r. Čerkala, 065 42, Čirč č. 57, SR
Čerkala Michal r. Čerkala, 065 42, Čirč č. 173, SR
Čerkala Mikuláš, 065 42, Čirč č. 217, SR
Čerkala Milan r. Čerkala, Natrubalovec /258, Pečovská Nová Ves, PSČ 082
56, SR Milan r. Čerkala, 065 42, Čirč č. 92, SR
Čerkala
Čerkala Peter r. Čerkala, Železničiarska 45/365, Plaveč, PSČ 065 44, SR
Čerkala Vasil
Čerkalová Anna r. Šimová, 065 42, Čirč č. 226, SR
Čerkalová Anna r. Vrábeľová, 065 42, Čirč č. 104, SR
Čerkalová Helena, 065 42, Čirč č. 103, SR
Čerkalová Mária r. Šimová, 065 42, Čirč č. 218, SR
Čerkalová Mária r. Vrábeľová, 065 42, Čirč č. 217, SR
Čerkalová Nadežda r. Labašová, 065 42, Čirč č. 173, SR
Didík Ján r. Didík, 065 42, Čirč č. 55, SR
Didík Michal, 065 42, Čirč č. 55, SR
Didíková Helena r. Šimová, 065 42, Čirč č. 55, SR
Dopiriaková Helena r. Majdáková, Zimná 16, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Dubňanská Margita r. Ilaščíková, 065 42, Čirč č. 188, SR
Dubňanský Emil r. Dubňanský, Moyzesova 61 873, Sabinov, PSČ 083 01, SR
Dubňanský František r. Dubňanský, 065 42, Čirč č. 209, SR
Dubňanský Mikuláš, 065 42, Čirč č. 209, SR
Dufala Andrej r. Dufala, 065 42, Čirč č. 66, SR
Dufala Emil, 065 42, Čirč č. 150, SR
Dufala Jozef r. Dufala, 065 42, Čirč č. 167, SR
Dufala Michal r. Dufala, 065 42, Čirč, č. 246, SR
Dufala Milan, 065 42, Čirč č. 53, SR
Dufala Vladimír r. Dufala, 065 42, Čirč č. 182, SR
Dufalová Helena r. Segeďová, 065 42, Čirč č. 182, SR
Dufalová Margita r. Kovaľáková, 065 42, Čirč č. 150, SR
Dufalová Verona r. Čerkalová, 065 42, Čirč č. 167, SR
Dufalová Viera r. Spišáková, 065 42, Čirč, č. 129, SR
1
Stav k 7.2.2012
Podiel
Výmera
(m2)
12
29
49
11 683
947
536
38
5 594
4 128
2 450
51
8 316
3 201
2 805
27 729
2 390
1 232
1 269
5 919
20 721
30 790
198
7 500
6 125
17 832
9 536
2 712
4 685
491
3 633
1 752
6 182
12 247
22 252
20 617
11 978
1 580
725
4 835
54
27
12 678
237
49
4 755
4 043
13 295
22 892
1 566
502
21 151
7 672
4 522
Podpis:
Nárok
na bm
Hlasy
5,00
3
5,00
2
1
1
5,00
2,00
2,00
10,00
2,00
5,00
2
1
1
6
1
5,00
10,00
12,00
2
5
7
5,00
12,00
5,00
2
2
4
2
1
1
5,00
1
2
3
5
5
3
2,00
1
5,00
3
2,00
5,00
5,00
10,00
2,00
1
1
3
5
10,00
5
2
1
2,00
2,00
2,00
5,00
2,00
168
IČO - RČ
491011
661211
601021
230123
19090428
19581101
19110726
410501
241027
510624
710310
760306
401002
610802
410112
380727
470806
510823
191123
500421
320423
640702
500820
290119
430927
750704
19430317
470806
211105
520109
361028
691013
960214
630330
701078
530404
18860420
19220304
490130
550216
531119
550316
270524
59048
971021
19031102
560724
310624
590423
311031
360529
380413
320920
451106
19470130
310326
70612
471207
500723
Vlastník
Duraník Emil, 065 42, Čirč č. 18, SR
Duraník Ivan, 065 42, Čirč č. 52, SR
Duraník Sergej, Ing., Dobrianského 37, Humenné, PSČ 066 01, SR
Duraník Vasiľ, 065 42, Čirč č. 52, SR
Duraníková Mária r. Kolcunová, 065 42, Čirč, SR
Dvorožňáková Anna r. Šimová, Jánošíkova 9, Košice, PSČ 040 01, SR
Fecko Eliáš r. Fecko, 065 42, Čirč č. 30, SR
Fecko Ján, Vlada Clementisa 16, Prešov, PSČ 080 01, SR (1)
Fenďová Mária r. Plavčanová, 065 42, Čirč č. 125, SR
Ferková Verona r. Ilaščíková, 065 42, Čirč č. 237, SR
Filičková Mária, 065 48, Šarišské Jastrabie č. 23, SR
Gajdoš Ján r. Gajdoš, 065 42, Čirč č. 67, SR
Gajdoš Ján, 065 42, Čirč č. 67, SR
Gajdoš Vladimír r. Gajdoš, 065 42, Čirč č. 11, SR
Gajdošová Jiřina r. Hofmanová, 065 42, Čirč č. 67, SR
Gajdošová Mária r. Petriľaková, 065 42, Čirč č. 59, SR
Gernát - Škriak Michal, 065 42, Čirč č. 183, SR
Gernát Andrej r. Gernát, 065 42, Čirč č. 214, SR
Gernát Eliáš r. Gernát, 065 42, Čirč č. 214, SR
Gernát Ján, Kurská 21 / 885, Košice, PSČ 040 22, SR
Gernát Ján r. Gernát, 065 42, Čirč č. 108, SR
Gernát Ján r. Gernát, 065 42, Čirč č. 204, SR
Gernát Ján, 065 42, Čirč č. 107, SR
Gernát Ján, 065 42, Čirč č. 215, SR
Gernát Ján, 065 42, Čirč č. 244, SR
Gernát Jaroslav, 065 42, Čirč č. 108, SR
Gernát Michal, Nedbalová 10 / 1705, Karviná, PSČ 733 01, ČR (1)
Gernát Michal r. Gernát, 065 42, Čirč č. 183, SR
Gernát Michal r. Gernát, 065 42, Čirč č. 204, SR (ž Zuzana r. Šimová)
Gernát Michal, 065 42, Čirč č. 205, SR
Gernát Michal, 065 42, Čirč č. 248, SR
Gernát Milan r. Gernát, 065 42, Čirč č. 215, SR
Gernát Samuel r. Gernát, 065 42, Čirč č. 131, SR
Gernát Stanislav r. Gernát, JUDr., 086 06, Malcov č. 247, SR
Gernát Viliam r. Gernát, 065 42, Čirč, č. 248, SR
Gernátová Anna r. Dufalová, Letná 13/1077, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Gernátová Anna r. Havrilová, 065 42, Čirč č. 107, SR
Gernátová Anna r. Luteránová, 065 42, Čirč č. 107, SR
Gernátová Anna r. Varchoľová, 065 42, Čirč č. 244, SR (m Ján)
Gernátová Helena r. Čerkalová, 065 42, Čirč č. 107, SR
Gernátová Mária r. Duraníková, 065 42, Čirč č. 214, SR
Gernátová Mária r. Šimová, 065 42, Čirč č. 205, SR
Gernátová Mária r. Šimová, 065 42, Čirč č. 214, SR
Gernátová Sofia r. Gernátová, 065 42, Čirč, č. 248, SR
Gernátová Soňa, 065 42, Čirč, č. 131, SR
Gernátová Zuzana r. Segeďová, 065 42, Čirč, SR
Gibarti Andrej r. Gibarti, 065 42, Čirč č. 261, SR
Gibarti Mikuláš, 065 42, Čirč č. 307, SR
Gibarti Vladimír r. Gibarti, 065 42, Čirč č. 203, SR
Gladiš Ján r. Gladiš, 065 42, Čirč č. 90, SR
Gladiš Michal r. Gladiš, 065 42, Čirč č. 85, SR
Gladišová Helena r. Majdáková, 065 42, Čirč č. 85, SR
Gladišová Mária r. Gernátová, 065 42, Čirč č. 90, SR
Glodová Helena r. Gernátová, 094 34, Bystré č. 366, SR
Gmitro Ján, Orgovánová 12, Košice, PSČ 040 11, SR (2)
Gmitrová Mária r. Žuravčíková, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 32, SR
Gočmanovská Mária r. Andrejová
Gomoľáková Anna r. Spišáková, 065 42, Čirč č. 198, SR
Gomoľáková Elena r. Najpaverová, 065 42, Čirč č. 199, SR
Nárok
na bm
11 275
14 666
3 809
20 143
1 023
12
38
772
2 078
10 108
3 707
9 344
31
7 357
5 473
15 396
16
318
262
3 365
1 565
8 322
2 699
16
13
6 842
2 699
5 894
882
16
59
4 986
9 097
6 669
7 557
49
8 244
2 699
1 313
7 682
6 412
10 790
356
3 961
151
6 858
28 967
71 840
40 107
7 900
7 533
5 670
57
9 232
5 116
208
681
20 229
9 481
Hlasy
5,00
12,00
3
3
1
5
2,00
5,00
1
3
1
2
5,00
5,00
5,00
2
Podpis:
2
2
4
5,00
1
5,00
10,00
2,00
5,00
5,00
5,00
2,00
5,00
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
5,00
2
2
3
1
5,00
10,00
12,00
5,00
5,00
2 Paskar
6
15
9
2
2
2
2
2
10,00
5,00
5
2
140
IČO - RČ
19080416
31952038
300228
520329
340603
790329
520626
18950510
340115
410331
550914
740610
651012
520410
790513
720613
480312
70404
451214
540210
221209
401101
690908
580508
340518
620206
591130
100315
18890909
501217
670529
301018
380409
561102
440801
760205
441101
290113
610729
470522
620102
490510
19550226
310313
310227
400717
700605
680729
570928
350605
480506
250412
501111
19230909
561002
671209
450215
150218
470713
Vlastník
Gomoľáková Zuzana r. Toturová
Grécko - katolícka cirkev, farnosť Čirč, 065 42, Čirč, SR
Havrila Ján r. Havrila, 065 42, Čirč č. 100, SR
Havrila Michal r. Havrila, 065 42, Čirč č. 105, SR
Havrila Michal r. Havrilová, 065 42, Čirč č. 213, SR (ž r. Havrilová)
Havrilová Anna, 065 42, Čirč, SR
Havrilová Helena r. Šimová, 065 42, Čirč č. 105, SR
Havrilová Helena, 065 42, Čirč č. 100, SR
Havrilová Margita r. Varchoľová, 065 42, Čirč č. 100, SR
Homzová Anna r. Priputeňová, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 7, SR
Hosaková Nataša r. Duraníková, Stálicová 5, Košice, PSČ 040 12, SR
Hovanec Miroslav r. Hovanec, Pod Kopaninou 13 866, Lipany, PSČ 082 71,
SR
Hricová Nadežda r. Ilaščiková, 065 42, Čirč č. 24, SR
Hromjáková Anna r. Žuravčíková, Tomášikova 7/2515, Poprad, PSČ 058 01,
SR
Iľaščík
Andrej r. Iľaščík, SNP 51/854, Dolné Lovčice, PSČ 919 27, SR
Iľaščík Ján r. Iľaščík, 065 48, Šarišské Jastrabie č. 297, SR
Ilaščík Michal, 065 42, Čirč č. 236, SR
Ilaščíková Anna r. Toturová
Ilaščíková Mária r. Petraščíková, 065 42, Čirč č. 235, SR
Ištoňová Anna r. Neupaverová, Kežmarská 44/300, Košice, PSČ 040 11, SR
Jacková Mária r. Šimová, 065 42, Čirč č. 145, SR
Jakubkovičová Mária r. Chovancová, Železničiarska 41/276, Ľubotín, PSČ
065
41, SRViera r. Židovská, 072 05, Falkušovce č. 88, SR
Janočková
Jenčíková Mária r. Kolcunová, Okružná 54, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Jopko Ján r. Kerpčáková, 065 42, Čirč č. 124, SR (ž r. Kerpčáková)
Judičáková Verona r. Varcholová, Ražná 5 1189, Košice, PSČ 040 01, SR
Kačer Andrej, Ružínska 15 / 219, Košice, PSČ 040 11, SR
Kaščáková Katarína r. Kubová, 065 42, Čirč č. 155, SR
Kerpčárová Helena r. Gomoľáková, 065 42, Čirč, SR
Knapíková Helena r. Kravcová, 065 42, Čirč č. 178, SR
Kočiščáková Ľuboslava r. Urdová, Prostějovská 43, Prešov, PSČ 080 01, SR
Kolcun Andrej r. Kolcun, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 40, SR
Kolcun Ján, Ing., Štúrova 11, Lipany, PSČ 082 71, SR
Kolcun Ján, Mierová 27, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Kolcun Michal, 065 42, Čirč č. 185, SR
Kolcun Michal, 065 42, Čirč č. 37, SR
Kolcun Mikuláš, 065 43, Orlov č. 62, SR
Kolcun Vasiľ, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 46, SR
Kolcunová Anna, Bernolákova 4 / 6527, Prešov, PSČ 080 01, SR
Kolcunová Anna r. Šimová, 065 42, Čirč č. 185, SR
Kolcunová Helena, Mierová 13, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Koložváryová Mária r. Žuravčíková, Tatranská 17/1065, Stará Ľubovňa, PSČ
064
01, SR
Kopchak
Viktor r. Kopchak, Vatutina 46, Velikije Komjaty, Ukrajina
(Vynohradivský
Kopecká
Anna r.okres)
Urdová, Neprimská II/602, Libušín, PSČ 273 06, ČR
Kostecký Andrej, Donin / 267, Hrádek nad Nisou, PSČ 463 34, ČR
Kostecký Ján, 065 42, Čirč č. 76, SR
Kostecký Peter r. Kostecký, 065 42, Čirč č. 76, SR
Kováč Ján r. Kováč, 065 42, Čirč č. 195, SR
Kovaľák Ján r. Kovaľák, Ing., 065 42, Čirč č. 48, SR
Kovaľák Ján, 065 42, Čirč č. 48, SR
Kovaľák Juraj r. Kovaľák, 065 42, Čirč č. 77, SR (ž Ľubica r. Hricová)
Kovaľáková Anna r. Jopová, 065 42, Čirč č. 77, SR
Kovaľáková Ľuba r. Hricová, 065 42, Čirč č. 77, SR
Kovaľáková Mária r. Urdová, Lúčna / 656, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51,
ČR
Kovalčíková Nadežda r. Toturová, Okružná 72/884, Stará Ľubovňa, PSČ 064
01, SR
Kovaľová
Mária r. Kolcunová, Za vodou 8, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Kozubová Anna r. Pavlikovská, Jarková 31/236, Ľubotín, PSČ 065 41, SR
(Ľubotín
Kravcová178)
Alžbeta r. Kubová, 065 42, Čirč č. 178, SR
Kravcová Anna r. Kolcunová, 065 42, Čirč č. 179, SR
3 347
246 578
603
32 104
18 545
1 130
12
3 807
2 831
266
3 809
837
2 894
370
3 928
9 886
2 568
3 347
12 164
69
2 904
1 673
2 237
2 252
1 130
2 702
28 062
30
4 093
9 613
2 805
158
126
4 503
8 800
2 252
3 926
32
4 503
11 098
2 252
1 124
587
2 805
235
13 566
12 624
804
27 318
119
28 143
7 785
11 841
2 864
44 577
4 503
3 508
10 743
8 800
Nárok
na bm
Hlasy
12,00
1
50
12,00
5,00
7
4
5,00
1
1
3
Podpis:
1
2,00
1
2,00
1
2
1
1
3
10,00
1
1
1
2,00
1
6
10,00
5,00
5,00
2,00
1
2
1
1
2
1
1
1
3
1
1
10,00
2,00
10,00
12,00
12,00
5,00
3
3
6
6
2
3
1
9
1
1
3
123
IČO - RČ
301111
560820
630712
580516
660514
410222
530201
290131
440622
470321
590611
550425
640420
130401
10801
480624
710523
480725
480211
19500208
390526
570423
510104
450926
540110
540520
541110
490529
19690219
681015
410413
410413
580206
251014
19350118
290219
260514
500121
470806
700724
440624
650817
331118
480222
440101
19110811
19090928
300906
431204
19091220
19050112
541203
790425
490101
470223
610916
421021
691008
680521
Vlastník
Kravcová Helena r. Varcholová, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 20, SR
Kravec Ján, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 22, SR
Krompaščík Andrej r. Krompaščík, 086 33, Zborov č. 470, SR
Krompaščík Ján r. Krompaščík, Slovenská 8, Bardejov, PSČ 085 01, SR
Krompaščík Miroslav r. Krompaščík, Námestie slobody 5, Sabinov, PSČ 083
01,
SR
Krompaščíková
Anna r. Petriščáková, 065 42, Čirč č. 230, SR
Kuba Ján, 065 42, Čirč č. 206, SR
Kuba Michal, 065 42, Čirč č. 142, SR
Kuba Michal, 065 42, Čirč č. 177, SR
Kubová Anna r. Žuravčíková, 065 42, Čirč č. 177, SR
Kubová Nadežda r. Kulíková, 065 42, Čirč č. 141, SR
Kulík Michal r. Kulík, 8. mája 25/634, Svidník, PSČ 089 01, SR
Kulík Milan r. Kulík, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 42, SR
Kulíková Mária, 065 42, Čirč č. 64, SR
Kullová Mária r. Toturová
Kušniráková Mária r. Gernátová, Kaspická 4/1364, Košice, PSČ 040 12, SR
Kušnírová Monika r. Hovancová, Jarková 4 12, Lipany, PSČ 082 71, SR
Labaš Andrej r. Labaš, Sputniková 6, Košice, PSČ 040 12, SR
Labaš Emil, 065 42, Čirč č. 176, SR
Labaš Ján, Mierová 44 / 1094, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Labaš Ján r. Labaš, Jenisejská 8, Košice, PSČ 040 12, SR
Labaš Ján r. Labaš, Mierová 29/1107, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Labaš Juraj r. Labaš, 065 42, Čirč č. 221, SR
Labaš Michal r. Labaš, Jenisejská 16, Košice, PSČ 040 12, SR
Labaš Vasil r. Labaš, 065 42, Čirč č. 196, SR
Labašová Anna r. Mačugová, 065 42, Čirč č. 89, SR
Labašová Helena r. Šimová, 065 42, Čirč č. 156, SR
Labašová Mária r. Tacáková, 065 42, Čirč č. 28, SR
Lazoríková Helena r. Krompaščíková, 991 35, Dačov Lom č. 81, SR
Lešková Anna r. Gočmanovská, 065 42, Čirč č. 25, SR
Lešková Mária r. Labašová, 065 41, Ľubotín č. 246, SR
Leškovská Mária r. Labašová, 065 41, Ľubotín č. 246, SR
Lichvárová Helena r. Majdáková, Hlavná 65/441, Pečovská Nová Ves, PSČ
082 56,Ján,
SR Sedliackeho povstania 6, Prešov, PSČ 080 01, SR
Macej
Macej Michal, Levočská, Prešov, PSČ 080 01, SR
Macej Vasil r. Macej, Štúrova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR
Majdák Eliáš, 065 42, Čirč č. 139, SR
Majdák Emil, 065 42, Čirč č. 119, SR
Majdák Ján, Jarná 20, Trebišov, PSČ 075 01, SR
Majdák Ján r. Majdák, Jarná 20/2039, Trebišov, PSČ 075 01, SR
Majdák Ján r. Majdák, Mládežnícka 12/495, Košice, PSČ 040 15, SR
Majdák Ján r. Majdák, 065 42, Čirč č. 117, SR
Majdák Ján, 065 42, Čirč č. 116, SR
Majdák Juraj r. Majdák, Hemerkova 7/1307, Košice, PSČ 040 23, SR
Majdák Michal, 065 42, Čirč č. 231, SR
Majdák Michal, 082 56, Pečovská Nová Ves č. 56, SR
Majdáková Anna r. Varhoľová, 065 42, Čirč č. 86, SR
Majdáková Helena, 065 42, Čirč č. 149, SR
Majdáková Katarína r. Varcholová, 065 42, Čirč č. 231, SR
Majdáková Mária r. Gernátová, 065 42, Čirč č. 50, SR
Majdáková Mária r. Kovaľáková, 065 42, Čirč č. 122, SR
Majerníčková Karolína r. Žuravčíková, Mierová 12/1088, Stará Ľubovňa,
PSČ 064 01,
SR r. Gernátová, 065 42, Čirč č. 205, SR
Malastová
Mária
Melicherová Anna r. Birčáková, 065 31, Jarabina č. 134, SR
Michalíková Katarína r. Kaščáková, 065 42, Čirč č. 197, SR
Mikita Miroslav, Ing., 065 42, Čirč č. 192, SR
Mikitová Helena r. Duraníková, 065 42, Čirč č. 32, SR
Molnárová Lýdia r. Varcholová, 082 71, Kamenica, č. 266, SR
Nováková Anna r. Gajdošová, Slovenská 16, Bardejov, PSČ 085 01, SR
Nárok
na bm
6 632
5 574
13 461
25 712
13 023
8 288
43 880
5 650
10 029
2 937
37 491
798
20
20
3 347
8 665
837
568
6 863
1 963
12
13 896
21 869
568
1 243
20 573
11 453
13 789
14 595
1 335
15
1 948
5 515
27
27
27
32 427
20 208
49
4 786
609
269
276
1 585
16 411
1 670
1 132
1 541
736
143
86
4 266
3 959
861
743
6 139
4 506
12 512
6 195
Hlasy
12,00
2
2
3
6
3
2
9
2
3
1
8
5,00
1
2
10,00
10,00
12,00
5,00
5,00
5,00
2
-
5,00
10,00
3
5
2,00
10,00
5,00
4
Podpis:
5
3
3
3
2,00
2
12,00
10,00
7
5
1
2,00
2,00
5,00
4
2,00
1
1
2,00
5,00
5,00
2
1
3
2
143
IČO - RČ
Vlastník
Hlasy
19270910
329835
661016
581001
390628
440705
620102
420217
19480304
18980515
18981206
220617
590508
500521
510613
480907
770314
580704
240508
690926
670701
470128
530125
130608
520601
19540728
19190617
800125
620622
611225
380203
490911
611003
761112
381013
590623
470518
710514
230715
19400128
280203
19330501
721109
19370101
250906
670914
320606
320419
301018
351215
461231
270511
19350512
651110
500416
351002
250117
256
460226
Novotná Helena r. Tomčová, 708 00, Ostrava - Poruba, ČR
Obec Čirč, 065 42, Čirč, SR
Oravcová Viera r. Tomčová, Mierová 58/1097, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01,
SR
Pariľáková
Helena r. Fenďová, 065 42, Čirč č. 238, SR
Partilová Mária r. Sovičová, 082 13, Demjata č. 201, SR
Paryľáková Anna r. Šimová, 065 42, Čirč č. 186, SR
Pastorčíková Zuzana r. Žuravčíková, 065 42, Čirč č. 30, SR
Pavlikovský Ján r. Pavlikovský, 065 42, Čirč č. 168, SR
Petrašová Anna r. Gočmanovská
Petriščák Andrej, USA (LSR)
Petriščák Mikuláš, Rusko
Pištejová Mária r. Tomčová, 065 41, Vislanka č. 101, SR
Plavčan Andrej r. Plavčan, 065 42, Čirč č. 243, SR
Plavčan Ján, Krosnianska 35, Košice, PSČ 040 22, SR
Plavčan Ján, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 26, SR
Plavčan Michal, Tatranská 20, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Plavčan Róbert, Tatranská 20 / 1066, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Plavčanová Helena r. Tačáková, 065 42, Čirč č. 130, SR
Plavčanová Zuzana r. Andrejová, 065 42, Čirč č. 241, SR
Polák Ladislav r. Polák, Dr., 065 42, Čirč č. 249, SR
Polák Martin r. Polák, Na rovni 83/328, Ľubotín, PSČ 065 41, SR
Poláková Anna r. Žuravčíková, 065 42, Čirč č. 146, SR
Polician Michal r. Polician, MUDr., Budovateľská 7/6458, Prešov, PSČ 080
01,
SR
Popovičová
Margita r. Kubová, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom, SR
Porubská Helena r. Pavlikovská, Prostějovská 52, Prešov, PSČ 080 01, SR
Prexta Milan, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 45, SR
Prextová Júlia r. Toturová, USA (LSR)
Prisiažňuk Vladimír r. Prisiažňuk, 065 42, Čirč č. 237, SR
Ptáčková Nadežda r. Varcholová, Mgr., Pionierska 27/429, Prešov, PSČ 080
05, SRMichal, 065 42, Čirč č. 40, SR
Pyda
Pydová Katarína r. Sovičová, 065 42, Čirč č. 39, SR
Reištetterová Mária r. Šimová, Tajovského 23/781, Lipany, PSČ 082 71, SR
Reľovská Helena r. Šoltésová, 065 42, Čirč č. 210, SR
Repková Jana r. Kotuľová, 065 11, Nová Ľubovňa č. 110, SR
Reviľáková Helena r. Macejová, Komenského 1/120, Lipany, PSČ 082 71, SR
Rindošová Verona r. Gladišová, 065 45, Plavnica č. 373, SR
Roba Milan, 065 42, Čirč č. 188, SR
Rochlitz Daniel a Katarína Rochlitzová r. Hybenová, Mgr., 080 05,
Teriakovce
5, SR r. Tomková, Mierová 55, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Sčerbaková č.
Helena
Segeďa Andrej, Jilemnického 21, Revúca, PSČ 050 01, SR
Segeďa Ján, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 38, SR
Segeďa Juraj, Sázavského 18, Bardejov, PSČ 085 01, SR
Segeďa Michal, 086 04, Gerlachov č. 64, SR
Segeďa Mikuláš, Ostravská 26, Košice, PSČ 040 11, SR
Segeďová Anna, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom, SR
Sekelská Daniela r. Varcholová, 065 11, Nová Ľubovňa č. 204, SR
Sivulková Helena r. Urdová, Palachová 7/3556, Chomutov, PSČ 430 01, ČR
Sovič Ján, 065 42, Čirč č. 180, SR
Sovič Michal, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 40, SR
Sovičová Mária r. Duraníková, 065 42, Čirč č. 180, SR
Sovičová Mária r. Kubová, 065 41, Pusté Pole č. 40, SR
Sowicz Joanna r. Gmitrová, 065 42, Čirč č. 88, SR
Spišák Ján r. Spišák, 065 42, Čirč č. 219, SR
Spišák Ján, 065 42, Čirč č. 269, SR
Spišák Michal, 065 42, Čirč č. 111, SR
Spišáková Anna r. Ilaščíková, 065 42, Čirč č. 219, SR
Spišáková Anna, 065 42, Čirč č. 78, SR
Spoločnosť býv. urbaristov Čirč, 065 42 Čirč , SR
Stanková Irena r. Šuťáková, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 35, SR
2 087
205 048
2 131
20 463
158
766
1 778
6 797
1 514
414
367
2 087
12 638
102 198
1 073
24 033
4 242
25 437
2 711
12 561
7 110
1 232
13 455
1 130
30 524
1 232
3 256
17 269
15 493
4 775
309
1 111
4 355
9 397
54
1 878
52 088
15 069
47
502
502
502
1 566
502
502
1 684
2 805
2 778
32
4 888
222
2 778
186
11 700
12 786
6 022
368
13 884
2 424
12,00
10,00
2,00
2,00
12,00
2,00
5,00
12,00
10,00
10,00
10,00
5
Podpis:
1
42
1
5
2
1
3
21
5
1
6
1
3
2
3
7
5,00
5,00
2,00
5,00
12,00
5,00
1
4
4
1
1
2
11
4
1
1
1
2,00
1
5,00
5,00
12,00
3
3
2
5,00
3
1
150
IČO - RČ
710808
510505
19391215
400321
451205
19451205
150808
19051018
330421
550719
620601
640617
871203
19491219
300117
10509
19290915
241022
461216
480217
550724
500205
520512
501013
240509
560111
720217
860622
700227
210412
411116
620921
200301
360402
750722
540221
441008
570415
420609
281001
19150412
350802
741127
650331
731104
550604
610731
19280508
240203
550930
651213
470304
510603
271208
411203
190801
270729
19601015
590317
Vlastník
Sterančák Ján, 065 42, Čirč č. 166, SR
Strenčáková Helena r. Kovaľáková, 065 42, Čirč č. 166, SR
Stroncerová Zuzana r. Šimová, 082 71, Lipany, SR
Struková Mária r. Varcholová, 065 42, Čirč č. 110, SR
Šalamonová Mária r. Gernátová, Dávidova 19/154, Plaveč, PSČ 065 44, SR
Šalamunová Mária r. Gernátová, 065 44, Plaveč, SR
Ščerbák Michal r. Ščerbák, 065 42, Čirč č. 96, SR (ž Helena)
Ščerbáková Helena r. Kerpčárová, 058 01, Poprad, SR
Ščerbáková Žofia r. Popovičová, 065 42, Čirč č. 35, SR
Šenitková Helena r. Havrilová, 065 42, Čirč, č. 106, SR
Šidlovský Peter r. Šidlovský, SNP /101, Hranovnica, PSČ 059 16, SR
Šima Andrej r. Šima, Ing., Švábska 45, Prešov, PSČ 080 05, SR
Šima Andrej r. Šima, 065 42, Čirč č. 43, SR
Šima Andrej r. Šima, 065 42, Čirč č. 43, SR
Šima Andrej, 065 42, Čirč č. 225, SR
Šima Andrej, 065 42, Čirč č. 26, SR (zomrel 20.4.1967)
Šima Andrej, 065 42, Čirč č. 34, SR
Šima Andrej, 065 42, Čirč č. 83, SR
Šima Emil r. Šima, Ing., 080 05, Teriakovce č. 64, SR
Šima Emil, 065 42, Čirč č. 163, SR
Šima Ján r. Šima, Duklianska 4/641, Svidník, PSČ 089 01, SR
Šima Ján r. Šima, Ing., Smrekova 2/6482, Prešov, PSČ 080 01, SR
Šima Ján r. Šima, Ing., Solivarská 39/1411, Prešov, PSČ 080 05, SR
Šima Ján r. Šima, Stálicová 10, Košice, PSČ 040 12, SR
Šima Ján r. Šima, Školská 73/173, Čierna nad Tisou, PSČ 076 43, SR
Šima Ján r. Šima, 065 42, Čirč č. 10, SR
Šima Ján r. Šima, 065 42, Čirč, č. 41, SR
Šima Ján r. Šima, 065 42, Čirč č. 43, SR
Šima Ján r. Šima, 065 42, Čirč č. 44, SR
Šima Ján, 065 42, Čirč č. 158, SR
Šima Ján, 065 42, Čirč č. 33, SR
Šima Jozef r. Šima, 065 42, Čirč č. 22, SR
Šima Juraj, 065 42, Čirč č. 218, SR
Šima Juraj, 065 42, Čirč č. 56, SR
Šima Ladislav r. Šima, 065 42, Čirč č. 15, SR
Šima Michal r. Šima, Ing., Prostějovská 19, Prešov, PSČ 080 01, SR
Šima Michal r. Šima, Mládežnícka 16/495, Košice, PSČ 040 15, SR
Šima Michal r. Šima, MUDr., Mierová 7/1359, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01,
SR
Šima Michal r. Šima, 065 42, Čirč č. 181, SR
Šima Michal, 065 42, Čirč č. 44, SR
Šima Michal, 065 42, Čirč č. 46, SR
Šima Mikuláš r. Šima, 065 42, Čirč č. 15, SR
Šima Milan r. Šima, 065 42, Čirč č. 184, SR
Šima Milan r. Šima, 065 42, Čirč č. 87, SR
Šima Peter r. Šima, 065 42, Čirč č. 181, SR
Šima Vasil, 065 42, Čirč č. 153, SR
Šima Vladimír, Na rovni 60/326, Ľubotín, PSČ 065 41, SR
Šimová Anna r. Gajdošová, 065 42, Čirč č. 218, SR
Šimová Anna r. Gernátová, 065 42, Čirč č. 46, SR
Šimová Anna r. Luteránová, Ing., 065 42, Čirč č. 43, SR
Šimová Anna, 065 42, Čirč č. 225, SR
Šimová Helena r. Gajdošová, 065 42, Čirč č. 181, SR
Šimová Helena r. Ilaščíková, 065 42, Čirč č. 163, SR
Šimová Helena r. Plavčanová, 065 42, Čirč č. 83, SR
Šimová Helena r. Šimová, 065 42, Čirč č. 56, SR
Šimová Katarína r. Kovaľáková, 065 42, Čirč č. 157, SR (m Vasil)
Šimová Margita r. Andrejová, 065 42, Čirč č. 87, SR
Šimová Mária
Šimová Mária, Partizánska 5, Bardejov, PSČ 085 01, SR
Nárok
na bm
15 271
10 070
2 904
21 793
2 670
30
5 002
227
21 761
21 434
2 080
7 583
4 245
19
1 275
177
5 562
68
3 128
753
154
9 801
1 780
2 454
356
4 268
18 836
4 245
3 834
34
3 633
154
455
8 984
274
9 132
1 847
10 997
2 000
2 904
5 779
356
21 902
7 461
1 050
2 603
7 388
34
3 641
39 412
3 707
19 579
1 787
240
2 393
1 912
550
2 219
9 082
10,00
10,00
Hlasy
6
Podpis:
4
3
1
5
1
5,00
2
10,00
10,00
5
5
1
2
1
5,00
5,00
2
1
2,00
2
1
2,00
10,00
1
4
1
1
5,00
5,00
1
5,00
2
10,00
5,00
5,00
2,00
10,00
5,00
2,00
12,00
2
3
1
1
2
5
2
1
2
1
8
1
4
1
1
2
135
IČO - RČ
751225
250127
19090612
610330
19040415
670720
610123
19191031
19320222
631225
620622
340902
650107
470906
400613
19321111
310508
590313
631217
19510404
400516
520901
230629
19000120
250925
520605
200309
600816
750917
461019
490315
19251022
261019
18990513
411031
801108
179221
19311218
650605
541017
540513
330715
850824
740729
380425
650420
570727
621107
590606
630509
19570927
310307
650724
290310
371128
320315
580904
480317
510327
Vlastník
Šimová Mária r. Čerkalová, 065 42, Čirč, č. 41, SR
Šimová Mária r. Duraníková, 065 42, Čirč č. 158, SR
Šimová Mária r. Gernátová, 065 42, Čirč č. 90, SR
Šimová Mária r. Gladišová, 065 42, Čirč, č. 90, SR
Šimová Mária r. Kulíková, 065 42, Čirč, SR
Šimová Viera, 065 42, Čirč č. 34, SR
Šišová Mária r. Billíková, Lipová 56 1406, Stupava, PSČ 900 31, SR
Škovránková Mária r. Podgurská, 065 42, Čirč č. 189, SR
Šoltésová Anna r. Kubová, 065 42, Čirč č. 210, SR
Šoltýs Ján, Ing., 065 42, Čirč č. 270, SR
Šoltys Ján, 086 06, Lenartov č. 66, SR
Šoltýsová Mária r. Malinová, Okružná 2, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Šulkovská Nadežda r. Dubňanská, 065 42, Čirč č. 187, SR
Tačáková Anna r. Čerkalová, 065 42, Čirč č. 95, SR
Tačáková Veronika r. Gajdošová, 065 42, Čirč č. 98, SR
Tomčo Michal, Čbaň, Únešov, PSČ 330 38, ČR
Tomčo Michal, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 11, SR
Tomčo Milan, Prostějovská 16/4839, Prešov, PSČ 080 01, SR
Tomčo Miroslav, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 11, SR
Tomčo Vasiľ, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 36, SR
Tomko Emil, 065 42, Čirč č. 171, SR
Tomko Michal, 065 42, Čirč č. 72, SR
Totura Peter, 065 42, Čirč č. 81, SR
Totura Vasil, USA
Toturová Anna r. Šimová, 065 42, Čirč č. 81, SR
Urda Emil, Exnárova 14/6623, Prešov, PSČ 080 01, SR
Urda Ján, 065 42, Čirč č. 115, SR
Urda Ján, 065 42, Čirč, č. 12, SR
Urda Ján, 065 42, Čirč, SR
Urda Ján, 289 15, Kounice č. 213, ČR
Urda Miroslav, 281 72, Přišimasy č. 72, ČR
Urda Peter
Urda Peter, Vajanského 55, Prešov, PSČ 080 01, SR
Urdová Anna r. Fecková, 065 42, Čirč č. 70, SR
Urdová Helena r. Varchoľová, 065 42, Čirč č. 73, SR
Urdová Helena, 065 42, Čirč č. 73, SR
Ústredný zväz Židovských náb.obcí v SR, Kozia 21, Bratislava, PSČ 913 10,
SR
Valentová Helena r. Šimová, Požatecká 1, Most, PSČ 434 01, ČR
Vanžurová Nadežda r. Čerkalová, 067 83, Kamenica nad Cirochou č. 127, SR
Varchola Andrej, 065 42, Čirč č. 133, SR
Varchola Ján r. Varchola, Kurská 4 857, Košice, PSČ 040 01, SR
Varchola Ján, 065 42, Čirč č. 36, SR
Varchola Jozef, 065 42, Čirč č. 233, SR
Varchola Michal r. Varchola, Ing., 065 43, Orlov, č. 54, SR
Varchola Michal, 065 42, Čirč č. 201, SR
Varchola Mikuláš, Mierová 9/1104, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Varchola Mikuláš r. Varchola, 065 42, Čirč, č. 114, SR
Varchola Milan a Tatiana r. Pancaková, 065 42, Čirč č. 267, SR
Varchola Miroslav, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Varchola Miroslav, Mierová 42, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Varchola Pavol, 065 42, Čirč č. 262, SR
Varchola Peter, 065 42, Čirč č. 234, SR
Varchola Vladimír, 065 42, Čirč č. 201, SR
Varchoľová Anna r. Kolcunová, Levočská 65, Prešov, PSČ 080 01, SR
Varcholová Anna r. Šimová, 065 42, Čirč č. 36, SR
Varchoľová Helena r. Kostecká, Pionierska 27, Prešov, PSČ 080 05, SR
Varchoľová Ľubomíra r. Gajdošová, 065 42, Čirč č. 262, SR
Varcholová Margita r. Varcholová, 065 42, Čirč č. 165, SR
Vataščák Michal, 065 42, Čirč č. 47, SR (ž Helena r. Žuravčíková)
5 724
7 693
63
1 705
1 959
12
792
6 202
22 721
33 430
13 975
13 219
3 371
26 283
44 341
2 087
237
2 043
28
212
51 167
38 724
156
561
34
1 474
40
32 972
3 707
1 309
1 495
1 161
2 805
1 418
3 707
3 707
38
309
4 791
8 642
33
10 294
2 490
10 707
8 427
10 231
7 046
15 741
5 464
115
9 384
12 920
43 985
6 755
1 998
40
4 315
26 626
24 479
Nárok
na bm
Hlasy
10,00
2
2
7
Podpis:
2,00
-
10,00
12,00
2,00
10,00
12,00
2
5
7
3
3
1
6
9
1
1
12,00
12,00
11
8
2,00
12,00
7
1
1
5,00
5,00
1
1
1
2
5,00
2,00
5,00
12,00
5,00
5,00
5,00
3
1
3
2
3
2
4
2
12,00
5,00
2
3
9
2
-
10,00
12,00
1
6
5
182
IČO - RČ
270821
510208
19370201
570411
481012
510917
430215
140816
540822
19560120
690127
251206
490316
470519
220526
19361014
750703
441107
241224
471128
280627
Vlastník
Nárok
na bm
Vataščák Vasiľ, 065 42, Čirč č. 47, SR
Vataščáková Helena r. Žuravčíková, 065 42, Čirč č. 47, SR
Veselovská Margita r. Šimová, Belohradská, Most, PSČ 434 01, ČR
Vnenková Anna r. Fenďová, Tatranská 13, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Vojtková Elena r. Toturová, 040 18, Vyšná Hutka, č. 72, SR
Voľanská Anna r. Majdáková, Donská 11/1392, Košice, PSČ 040 12, SR
Volk Ján, Jarková 51/226, Ľubotín, PSČ 065 41, SR
Volková Anna, Školská 20 / 100, Ľubotín, PSČ 065 41, SR
Vozarová Mária r. Plavčanová, Jenisejská 16, Košice, PSČ 040 12, SR
Vrábeľ Ján, 065 42, Čirč č. 91, SR
Vrábeľ Vladimír, 065 42, Čirč č. 54, SR
Vrábľová Elena r. Gernátová, 065 42, Čirč č. 91, SR
Ženčuch Milan, čs.174, 065 42, Čirč č. , SR
Žižková Anna r. Dorničová, Záhradná 5, Prešov, PSČ 080 01, SR
Žurafčíková Elena r. Dufalová, 065 42, Čirč č. 82, SR
Žuravčík Emil, Ludernova C 4/21, Košice, PSČ 040 01, SR
Žuravčík Slavomír, 065 42, Ruská Voľa nad Popradom č. 43, SR
Žuravčík Vasiľ, 065 42, Čirč č. 147, SR
Žuravčík Vasil, 065 42, Čirč č. 31, SR
Žuravčíková Mária r. Fenďová, 065 42, Čirč č. 147, SR
Žuravčíková Mária r. Varcholová, 065 42, Čirč č. 31, SR
119
19 578
309
2 068
4 044
4 708
281
256
337
23 663
29 492
356
6 027
3 174
79
1 071
25 701
12 434
7 505
2 009
853
8
Podpis:
Hlasy
4
2,00
1
1
1
10,00
10,00
5
6
5,00
2,00
2
1
6
3
2
1
5,00
39
5,00
hlasov
428 známych vlastníkov
SPOLU:
809 zaokruhlené
353,78 ha
Prepočet:1080 bm =
bm
1080
648m3
Rozdelenie výmery podielov spoločnej nehnuteľnosti na hlasy:
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
2 001 m2
do
5 001 m2
do
10 001 m2
do
15 001 m2
do
20 001 m2
do
25 001 m2
do
30 001 m2
do
35 001 m2
do
40 001 m2
do
45 001 m2
do
za každých ďalších 5 000 m2
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
hlas
hlasy
hlasy
hlasy
hlasy
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlas
Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z
členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi
spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov
spoločenstva.
od
od
od
od
od
25 001 m2
do
30 001 m2
do
35 001 m2
do
40 001 m2
do
45 001 m2
do
za každých ďalších 5 000 m2
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
m2
m2
m2
m2
m2
=
6
7
8
9
10
1
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlas
Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z
členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi
spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov
spoločenstva.
9
1. Spôsob rozdelenia určeného množstva paliva medzi jednotlivých
podielnikov sa stanovuje podľa výšky výmery podielu vlastníka na
užívanom území SU pre všetkých vlastníkov spravidla nad 2000m2.
Kľuč prideľovania listnatého palivového dreva (BK) je nasledovný:
Vlastníci s celkovou výmerou užívaného podielu na bytovú jednotku
(sumár podielov jednotlivých rodinných príslušníkov ):
od 2 000m2 do 5 000m2 = 2 prm paliva
od 5 001m2 do 20 000m2 = 5 prm paliva
od 20 001m2 do 30 000m2 = 10 prm paliva
nad 30 001m2 = 12 prm paliva
Download

Z O Z N A M vlastníkov SÚ obce Čirč