Teoretická časť odbornej zložky - V
64 / 64
Čas
Min.
07:00 - 08:00
07:30 - 08:30
60
60
08:00 - 09:00
08:30 - 09:30
09:00 - 10:00
60
60
60
10:00 - 10:30
10:30 - 11:30
11:00 - 12:00
30
60
60
11:30 - 12:30
12:00 - 13:00
60
60
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
14:30 - 15:30
60
60
60
15:00 - 16:00
15:30 - 16:30
16:00 - 17:00
60
60
60
16:30 - 17:30
60
14 / 14
14 / 14
14 / 14
10 / 10
12 / 12
pondelok 2. 6. 2014
utorok 3. 6. 2014
streda 4. 6. 2014
štvrtok 5. 6. 2014
piatok 6. 6. 2014
Guľašová Eva, rod. Mizeráková, III.DD Kuchárová Monika, rod. Olejníková, I…
Banásová Miroslava, I.AD
Bereščáková Slávka, I.AD
Gajdošová Adriana, rod. Mitrová, III.… Kuščáková Mária, rod. Žuravčíková, I…
Hricová Mária, rod. Hrabkovská, III.D… Pacovská Adriana, rod. Uličná, II.BD Grohoľová Mária, rod. Marenčíková, I…
Jurašková Antónia, rod. Šeminská, II… Poševková Eva, rod. Gumanová, II.B… Kušnírová Ľubica, rod. Hurajová, I.AD
Tomková Mária, II.BD
Mišlai Roman, I.AD
Komarová Marcela, rod. Farkašová, I… Vargová Zuzana, rod. Hermanovská,… Matijová Petra, rod. Caletková, III.DD
prestávka
prestávka
prestávka
prestávka
prestávka
Moroz Branislav, I.AD
Ozoroczyová Eva, rod. Krajňáková, II… Bochnovičová Alena, rod. Koštivalov… Straková Marta, rod. Grebáčová, III.… Ricková Alena, rod. Krajňáková, II.BD
Sokolová Jana, I.AD
Sokolová Jarmila, rod. Buzinkayová,… Šimičeková Aneta, rod. Kosturová, II.… Kvočáková Tatiana, rod. Ivanková-M… Savková Jana, rod. Vysočaniová, II.…
Solárová Antónia, rod. Príhodová, III.… Dancáková Albína, rod. Murajdová, II… Macejková Valéria, rod. Baranová, III…
Jurková Ivana, II.BD
Škurlová Gabriela, rod. Bednárová, I.…
Mesarčová Mária, III.DD
Šubová Zuzana, I.AD
Štíborová Andrea, rod. Forraiová, III.… Feščáková Marcela, rod. Ragulská, II…
Slobodová Martina, rod. Lakatová, II.…
Beňová Veronika, rod. Bartková, III.D… Kaduková Zuzana, rod. Balážová, III.…
Kollová Alena, rod. Hricová, III.DD
Bjalasová Marcela, rod. Lešková, III.…
Bombíková Martina, III.DD
Kováčová Zlata, III.DD
Hažerová Viktória, III.DD
Olejčuková Iveta, III.DD
prestávka
prestávka
prestávka
Valenčinová Daniela, rod. Platková, I…
Fides Ľubomír, II.BD
Kahancová Regina, rod. Hopková, III…
Budajová Ingrid, rod. Pekyová, II.BD Gvuščová Juliana, rod. Fogašová, II.…
Šoltysová Gabriela, III.DD
Tomášová Stanislava, rod. Valjaškov…
Hankovská Viera, II.BD
Karabinoš Peter, III.DD
Semanová Katarína, II.BD
Šoltísová Petra, II.BD
Paločková Monika, rod. Tutokyová, II…
Potičná Jaroslava, II.BD
Kožarová Simona, II.BD
Porač Jozef, III.DD
neskúša sa
neskúša sa
neskúša sa
prestávka
Svitová Eva, rod. Šitárová, II.BD
neskúša sa
prestávka
Vargová Jarmila, rod. Vabnová, I.AD
Vasiľová Marta, rod. Brandtová, I.AD
neskúša sa
neskúša sa
neskúša sa
Zoľáková Slavomíra, I.AD
neskúša sa
neskúša sa
neskúša sa
neskúša sa
Download

Teoretická časť odbornej zložky