Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s.
TOP 2011
ZNÁME JMÉNA VÍTĚZŮ
duben 2012 | ročník III
3
OK Life – nový exkluzivní produkt
v segmentu OK Zabezpečení
Editorial
Novinkou měsíce dubna je bezesporu nový exkluzivní produkt OK Life. Ten doplňuje produktový segment OK ZABEZPEČENÍ
nástrojem, který byl designován přesně na základě požadavků spolupracovníků společnosti Broker Consulting. Životní pojištění
OK Life se vyznačuje zejména nadstandardním řešením zajištění rizika invalidity, speciálním pojištěním pro ženy, novým přístupem
k závažným onemocněním a několika zajímavými „vychytávkami“. Poskytovatelem produktu OK Life je společnost AEGON Pojišťovna.
JE KLIKA, ŽE HYPOTÉKY JSOU KLIKA
Iva Švancarová – Key account manager
pro Broker Consulting a Broker Expert
Michal Korejs – ředitel externí distribuční sítě
HLAVNÍ VÝHODY produktu OK Life
Důraz na invaliditu
OK Life nabízí nejširší rozsah pojištění invalidity na trhu, což potvrdila
i nezávislá agentura Scott & Rose. Kryje všechny stupně invalidity
od 1. do 3. stupně včetně ztráty soběstačnosti.
Myslíme na ženy
Rok 2012 je posledním rokem, kdy je možné sjednat ženám pojistnou
ochranu za nižší rizikové pojistné, než mají muži. OK Life také
umožňuje krytí onemocnění v období těhotenství nebo vrozené vady
nenarozeného dítěte (celkem 11 diagnóz). Součástí je i připojištění
pobytu v nemocnici vztahující se také na těhotenství. Na rozdíl
od standardu na trhu však kryje celou dobu bez omezení.
Závažná onemocnění nové generace
Pojištění kryje nadstandardně i nižší stupně závažných onemocnění,
jako jsou rakovina, infarkt, roztroušená skleróza nebo mozková mrtvice.
Další výraznou výhodou je, že pojištění výplatou prvního pojistného
plnění v takových případech nezaniká a při zhoršení nemoci se plní
opakovaně až do vyplacení 100 % sjednané pojistné částky. Možností
je i pojištění dětí na závažná onemocnění již od jednoho roku.
záleží jenom na rozhodnutí klienta, jestli si ho chce vybrat, nebo nechat
jako součást investiční hodnoty pojištění.
Mobilní kancelář
Pro lepší komfort a zjednodušení procesu sjednávání smluv nabízí
AEGON několik zajímavých služeb. Jsou to například:
Elektronický formulář – konzultant vyplňuje s klientem smlouvu
přímo v počítači. Po vyplnění se smlouva vytiskne a nechá
podepsat. Jde o nejen výrazně rychlejší sepsání smlouvy,
ale zároveň se snižuje množství možných chyb.
Elektronický underwriting – zdravotní oceňování klienta online.
Dozvíte se ihned, jestli je klient pojistitelný, případně s jakou
přirážkou, či zda musí absolvovat klasické posouzení zdravotních
rizik v pojišťovně.
ePay – možnost platby prvního pojistného pomocí běžné
platební karty z pohodlí domova nebo kanceláře. Pro klienta je
bez poplatků a vy máte jistotu, že bylo správně uhrazeno první
pojistné.
Bonus za věrnost ve výši 25 %
Jak to funguje? Za každých 10 let trvání pojistné smlouvy a při dožití
vrací AEGON klientovi 25 % ze zaplaceného rizikového pojistného.
Bonus platí i pro klienty, kteří měli pojistnou událost. Po připsání bonusu
Vděčnost a radost. Kdo by chtěl, aby mu klienti byli vděční a měli po schůzkách radost? Jestli mezi takové
lidi patříte i vy, je tento článek pro vás. Náš obor má jednu nevýhodu, která je zároveň výhodou. Spočívá
v tom, že služby nejsou poptávkové. Obchodujeme s produkty, které lidé momentálně nepotřebují.
Pojištění nebo penzi si můžou koupit jen preventivně. Když se stane
pojistná událost, nikdo je už nepojistí. Ledaže by se povedl pojistný
podvod. Když ve stáří zjistí, že jim nějak podezřele bliká televize, což je
jedna z posledních zábav, která jim zbyla, a nemají na novou, teprve
v tom okamžiku pocítí, že si měli už dvacet let kupovat penzi. Nebo když
musí dceři říci, že bez pořádné celoroční brigády ji na univerzitu poslat
nemůžou.
Platit pojištění nebo investovat dlouhá léta, to není žádná radost.
Z toho prostě nikdo radostí neskáče. Vždyť zbude jen méně peněz
na momentální potřeby, na spotřební zboží. Jen si představte sami
sebe v roli našich klientů. Na druhou stranu to, že naše služby nejsou
poptávkové, přináší velkou výhodu. Můžeme být výborně zaplaceni.
Existuje ale spolehlivá cesta, jak dosáhnout na upřímnou radost,
okamžitou vděčnost a spontánně rozdávaná doporučení. Říká se jí
zařízení financování bydlení. Představte si, že si chcete koupit dům.
Líbí se vám, těšíte se na něj. Nemůžete se dočkat, až se vyřídí všechny
náležitosti, písemnosti, opletačky s úřady a vy si začnete zvelebovat
a užívat nový domov. Ale v hlavě zůstává jeden velký červ. Ne červíček, ale pořádný červ. Říkáte si: „Co když
nedostanu hypotéku, což když to celé mé těšení ukončí jedno rázné ,ne‘ nepřístupného bankéře?“ Prostě
vedle těšení trpí lidé stresem, jestli jim to celé kvůli bance nespadne jako domeček z karet. A v tu chvíli
přicházíte vy, finanční konzultant, o kterého se můžou opřít, který má znalosti, software a který je v klidu.
V případě zařízení financování bydlení se finanční produkt a naše služby okamžitě mění v uspokojení
vytoužené potřeby. To je úplně něco jiného než u spoření nebo pojištění. Jedná se o emočně vypjaté
chvíle. A z nich také vychází značná síla radosti a vděku. Stanete se pro něj symbolem a zprostředkovatelem
příjemného zážitku.
Klient s hypotékou je váš a ocení celý Finanční plán. Spokojený klient vás bude dlouhodobě
doporučovat. Podle mého názoru je hypotéka klika. Klika k dalším klientům. Protože co dělají lidé, když
plánují bydlení? Ptají se kamarádů, jak si zařídili úvěr. A doporučení přicházejí snadněji. A kromě toho:
každých tři pět let se nabízí příležitost znovu si dojít pro pěknou sumu nestorno bodů a udělat s klientem
oboustranně velmi výhodný deal. Je prostě klika, že existuje ke klientům klika. Jmenuje se hypotéka. Je
to klika, která může velmi rychle ukázat i našim nováčkům, jakou radost můžou svým klientům způsobit.
Radost je bydlení. Bydlení je hypotéka. Hypotéka je klika. Klika jsou doporučení. Doporučení jsou radost.
Užijte si aprílový měsíc. Přeji samé spokojené klienty.
HONZA LENER
Možnost modelace smlouvy prostřednictvím iPodu nebo i jiných
tabletů pro milovníky moderních technologií.
Zaujaly vás tyto novinky? Chcete se o produktu OK Life dozvědět více? V případě zájmu si můžete domluvit školení s vaší
Key Account manažerkou Ivou Švancarovou na tel. čísle 733 783 455 nebo na e-mailu [email protected]
šéfredaktor, ředitel PR a komunikace
4
5
Svět Broker
Consulting
EMOCE NA PÓDIU
10. března 2012
Svět Broker
Consulting
Předávání cen nejlepším
spolupracovníkům
roku 2011
6
7
Obsah
Anketa
Jak se stát špičkovým obchodníkem?
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s.,
a Broker Expert, a. s.
OBSAH
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Vladislav Herout,
Bára Hrubá, Juraj Huňavý, Radek Hénik, Marek Rys,
Jaromír Ocelka, Pavel Matoušek
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
iStock photo, Petr Adámek, Nešo Matič
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Náklad:
2550 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Vychází 5. dubna 2012
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo
jiném jazyce.
3|Editorial Je klika, že hypotéky jsou klika
4–5|Svět Broker Consulting Emoce na pódiu
6|Obsah
7|Anketa Jak se stát špičkovým obchodníkem?
8–10|Podpora prodeje Top seminář pro top manažery | Rychlá reakce se
vyplatí | Vladislav Herout v TV Metropol | Školte finanční gramotnost |
První skutečně životní pojištění OKLife | Pojišťovny přitvrzují v boji proti
odchodům klientů | Kniha Jiřího Brabce trhá rekordy
11–12 | Aktuality Růže pro Dobrý skutek | Když není „muss“, pomůže autobus
(Aprílová zpráva) | Na Slovensku rastú manažérske nádeje
13| Reportáž Broker Consulting dominoval veletrhu Peníze 2012
14–16 | Know how Nechte internet, aby vám pomáhal v práci
17| Reportáž Výroční fárání do šachty Anselm na Landeku, aneb Urobili zme
ekskurzy
18–19 | Slovensko Výsledky február 2012 | Súťaž – Lyžovačka v talianskych
Dolomitoch
20–21 | Výsledky únor 2012
22–31 | Téma měsíce II. reprezentační ples finanční skupiny Broker Consulting
| Obchodník roku 2011 | Manažer roku 2011 | Oblastní ředitel 2011 |
Regionální ředitel 2011 | Zemský ředitel 2011 | OK partner roku 2011
32–34 | Rozhovor Ivona Bakrlíková – manažerka roku 2011
35| Business a etika Buďme hrdí na svou profesi
36–37 | Relax No Name v rozhovoru pro OK Info
38| Slovensko 4 otázky pre najlepších oblastných riaditeľov
39|Soutěž Vánoce v Dubaji
Když strávíte dva dny intenzivním tréninkem před kamerou, vidíte sebe sama při schůzce s klientem, máte
možnost pozorovat, jak vedou schůzky s klienty vaši kolegové, a získáte zpětnou vazbu od špičkových
profesionálů, byl by v tom čert, aby se to neprojevilo na vašich obchodních výsledcích. Účastníků březnového
semináře Profi obchodník jsme se proto zeptali:
1 | Jak ovlivnil seminář Profi obchodník vaši práci?
2 | C o považujete ze semináře za nejpřínosnější (co se vám nejvíce líbilo
a co byste případně změnili)?
3 | Které věci ze semináře jste aplikovali v praxi?
4 | Projevily se vaše nové dovednosti konkrétně na obchodních výsledcích?
1 | Seminář Profi
obchodník moji
práci ovlivnil dost
výrazně, protože
hodně poznatků
a dovedností nyní
praktikuji u klientů.
Eva Rosenbaumová
reprezentant
2 | Nebojím se
teď říci si klientovi o doporučení. Na PR1
mi to dříve dělalo potíže a často jsem se
spokojila s námitkou typu „Tak já se jich
zeptám.” Pouštím klienty více ke slovu (měla
jsem možnost se vidět na video nahrávce
a zjistila jsem, že jsem často během schůzky
vedla dlouhé monology…). Naučila jsem
se, že taktickým, ale příjemným povídáním
si s klientem dojdu ke klientovým přáním
(cílům), aniž bych klienta „vylekala” otázkou
„Jaké jsou vaše cíle, milý kliente?”, což považuji za dost zásadní posun. Také teď s klienty
vyplňuji objednávku FP během PR1, což
jsem dříve v podstatě nedělala.
3 | Za nejpřínosnější považuji možnost
vidět se „v akci”, kdy jsme s kolegy vedli PR1
a Luboš Kadlec nás nahrával na video, které
jsme si pak po etapách pouštěli a říkali si
klady a zápory každého z nás.
Mě samotnou trochu mrzelo, že Vilém
Podliska neviděl moji PR1, a nemohla jsem
tedy slyšet jeho hodnocení a komentář.
Ale chápu, že by se asi musel rozkrájet, aby
mohl být na všech seminářích a školeních…
Věřím, že ještě bude příležitost.
4 | Nové dovednosti se projevily na mých
výsledcích pozitivně. Schůzky jsou teď
efektivnější než dříve, z čehož bude mít
pan Kadlec určitě velkou radost, stejně
jako mám já. Jestli můžu něco vzkázat
kolegům, kteří zvažují, jestli do sebe těch
pár tisíc investovat nebo ne, je to jedno-
značné: jděte do toho, je to investice, která
se vám vrátí!
1 | Seminář
Profi obchodník,
na který jsem se
těšila, mne nezklamal. Naučila
jsem se naslouDana Hadrabová
chat i poslouchat
konzultant
klienty, lépe
s nimi komunikovat, klást otevřené otázky,
nesoudit a hlavně neškolit klienty (pro
bývalého pedagoga trochu problém ).
Tento seminář mě velice posunul kupředu. Po absolvování tohoto semináře jsem
si začala více věřit ve svých obchodních
dovednostech, což se ihned projevilo
i v mých týdenních statistikách. Objevila
jsem se mezi nejúspěšnějšími obchodníky
týdne.
2 | Velice mi pomohlo, že jsem viděla sama
sebe při jednání. Pan Kadlec nás nahrával
na video, které nám poté přehrál. Viděla
jsem a hlavně i slyšela svoje chyby. Moc si
vážím toho, jak jsme diskutovali a postupně
probírali, co a jak by se dalo zlepšit. Velice si
vážím všech připomínek, které mi osobně
pomohly. Kolegové mě s panem Podliskou
a s panem Kadlecem podrobně rozebrali.
3 | Za prvé neškolit! Naučila jsem se chválit
klienty. Více se ptám, snažím se používat
otevřené otázky a tímto způsobem rozpovídat klienty. Klienti mi více důvěřují a je
poté jednodušší uzavřít obchod a podepsat
smlouvu.
4 | Ano, projevily. Hned následující týden
jsem uzavřela obchody za cca 161 bodů
a další týden přes 60 bodů. Od tohoto semináře mám více doporučení než předtím,
klienti mě zvou na různé společenské akce
apod. Práce mě začala bavit.
1 | Dvoudenní
seminář v menší
skupině konzultantů mi umožnil
pozorovat, jak
vedou prodejní
Jarmila Vacková
rozhovor lidé z jikonzultant senior
ných obchodních
skupin, lidé, kteří jsou v Broker Consulting
různě dlouho. Jde o předávání konkrétních
zkušeností při obchodním jednání. Každý
má možnost od ostatních převzít to, co mu
vyhovuje, a naopak se některých situací
vyvarovat. Seminář mi poskytl hodně podnětů, díky kterým si ještě více věřím.
2 | Seminář se odlišuje od ostatních školení
tím, že dává důraz na praktické procvičování jednání s klientem „před kamerou“.
Myslím, že pro řadu z nás je to nezvyklý
okamžik, abychom byli při jednání natáčeni.
Když se poté celé jednání důkladně probírá,
je to z mého pohledu právě ten okamžik,
který nám může nejvíce pomoci. Já jsem
byla v roli klienta a byla jsem překvapená,
jak pro mne bylo důležité, aby mne konzultant vnímal a reagoval na mé požadavky
a připomínky.
3 | Když si to promítnu zpětně, zjišťuji, že
pokud mi v minulosti klient sděloval své
postoje či potřeby, dopředu jsem přemýšlela o řešení a snažila jsem se ihned reagovat.
Nyní více naslouchám klientům, naučila
jsem se více „číst mezi řádky“, nebát se jich
zeptat, co svým sdělením myslí.
4 | Výsledky se dostavily okamžitě. Hned
v následujícím týdnu jsem měla dvě běžné
schůzky, které obě skončily realizovaným
řešením po 60 bodech. Tím jsem v únoru
dosáhla svého osobního rekordu 194 bodů.
Věřím, že další rekordy na sebe nenechají
dlouho čekat. Seminář Profi obchodník je
úžasný a opravdu všem, kteří myslí naši
práci vážně, doporučuji, aby ho co nejdříve

absolvovali.
8
9
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
Rychlá reakce
se vyplatí
Na číslo zelené linky a e-mail
[email protected] přicházejí týdně stovky
dotazů. Vyřizování jejich žádostí se
věnují operátorky Centra péče o klienty
pod vedením Andrey Mariani.
Top seminář
pro top manažery
Semináře nejvyššího stupně manažerské akademie (MANAK III) probíhají už
tradičně v prostředí horských hotelů v rakouských Alpách.
Zatímco do loňského roku byly semináře MANAK III přístupné jen regionálním
ředitelům, letos mají možnost absolvovat
špičkové manažerské kurzy také oblastní
ředitelé a nejlepší manažeři. V březnu se
dvacet z nich sjelo do rakouského Saalfeldenu, kde se jejich vzdělávání a tréninkům
věnovali tři dny ti nejpovolanější profesionálové. Ekonomický ředitel Pavel Matoušek
si pro ně připravil přednášku o tom, jak
by měl podnikatel ve vysoké manažerské
pozici hospodařit s penězi; s ředitelem
marketingu a podpory prodeje Jiřím Čejkou
trénovali účastníci před kamerou motivační
řeč a dozvěděli se základní pravidla úspěšné prezentace. Obchodní ředitel Vilém
Podliska mluvil o investování a vytváření
bohatství a závěrečná prezentace patřila
generálnímu řediteli, jehož téma prezentace „životospráva manažera“ se setkalo
s mimořádným zájmem.

Vladislav Herout v TV Metropol
Pořad Supermáma, který vysílá
každé dopoledne pražská televizní
stanice Metropol, se věnuje často také
tématům rodinných financí.
Hosty TV Metropol už v minulosti byli
generální ředitel Broker Consulting Petr
Hrubý, ředitel komunikace Honza Lener
nebo analytik Jenda Šimek. 14. března
2012 byl pořad zaměřen na téma pojištění,
a jeho moderátorka Eva Potužníková si
proto do studia pozvala analytika Broker
Consulting pro oblast životního pojištění
Vladislava Herouta.
Vláďa divačkám pořadu vysvětlil například principy životního pojištění, mluvil
o častých chybách a omylech, které se
v českých domácnostech v oblasti pojištění
objevují, a zmínil také aktuální problematiku sjednocování sazeb životního pojištění
pro ženy a muže.
Záznam pořadu Supermáma vysílaného
14. března najdete v archivu televize Metro
pol na stránkách www.metropol.cz.
Podle jejich zkušeností se nejčastěji jedná
o klienty, kteří ztratili kontakt na svého konzultanta, nebo se jim nedaří konzultantovi
dovolat. Výjimkou ale nejsou ani lidé mimo
okruh našich klientů, kteří potřebují poradit
s financemi.
To, že reakce na dotaz klienta by měla být
co nejrychlejší, ví každý úspěšný obchodník.
Průběh vyřízení žádostí klientů naše operátorky pečlivě sledují. „Mezi spolupracovníky,
kteří klientům odpovídají během několika
desítek minut, patří například Čeněk Liška,
Jindřiška Dresslerová, Miroslav Fast, Tomáš
Bubeníček, Petr Nechutný ml. nebo Václav
Vích,“ prozrazuje Martina Janošová z Centra péče o klienty. Andrea Mariani k tomu
dodává, že k ukázkově rychlému vyřizování
dotazů přispívá u některých ředitelů jejich
výborná kooperace s asistentkami. Takovým
příkladem je například oblastní ředitelka
Jindřiška Dresslerová s asistentkou Lenkou
Boudovou.
A jak se rychlá reakce vyplácí? „Jakmile
se v mém telefonu objeví kontakt z Centra
péče o klienty, obratem klientovi volám zpět.
Někdy jen odpovím na dotaz, ale často se
z těchto dotazů vyklubou i zajímavé obchody,“ říká manažer senior Petr Nechutný.
Čeněk Liška k tomu dodává: „S 90 % lidí, kteří
nás kontaktují přes Centrum péče klienty,
si domluvíme schůzku. Polovina z nich pak

vede k uzavřeným obchodům.“
Školte
finanční
gramotnost
Přesně na Den učitelů, 28. března,
ukončilo prvních devět absolventů
třídílný seminář lektorů finančního
vzdělávání.
Získali díky tomu oprávnění školit problematiku finanční gramotnosti pod hlavičkou
„ABC finančního vzdělávání“ ve firmách,
na školách i ve státní správě.
Semináře lektorů jsou letošní novinkou
ve vzdělávacím systému Broker Consulting
a jejich absolventi během tří setkání získají
know-how v oblasti moderování hry „Peníze
navíc“, prezentačních dovednosti a finanční
gramotnosti. Třetí setkání je zakončeno
závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném
složení obdrží absolventi „Certifikát lektora“.
Další cyklus seminářů lektorů finančního
vzdělávání začíná 12. dubna 2012. Zájem
je natolik velký, že kapacita byla naplněna

necelý týden po vypsání termínu.
První skutečně
životní pojištění OKLife
Aegon pojišťovna představila nové rizikově orientované životní pojištění OKLife
exkluzivně pro Broker Consulting a Broker Expert. Když hovoříme o prvním
skutečně životním pojištění, myslíme tím, že pojistná částka pro případ smrti se
nevyplácí pouze obmyšleným osobám, ale za určitých podmínek i pojištěnému.
Kromě tradičně velmi kvalitně řešené
invalidity všech stupňů, jak to známe již
z produktu INVIA, obsahuje OKLife tradiční
řešení všech běžných rizik jako ostatní
konkurenti na trhu a několik významných
novinek nejen pro naše portfolio, ale
i na celém trhu.
První velmi významnou novinkou je
připojištění ztráty soběstačnosti pro děti
od 5 let věku i pro dospělé, které vyplácí
jednorázově pojistnou částku v okamžiku,
kdy pojištěný ztratí některou ze základních schopností (např. zrak, hlas apod.).
Druhou inovací je připojištění závažných
onemocnění „nové generace“, které kromě
běžných těžkých stupňů vyjmenovaných
onemocnění kryje i mírné a střední stupně.
V souvislosti s blížícím se sjednocením
pojistného pro obě pohlaví je nutné myslet
i na speciální připojištění pro ženy a Aegon
si je toho vědom. Proto třetí novinkou jsou
závažná onemocnění pro ženy a neomezeně dlouhé plnění za hospitalizaci související
s těhotenstvím.
Podrobnou analýzu včetně tabulek můžete očekávat
v následujícím
čísle OK Infa.
Vladislav
Herout,
analytik
pro oblast
životního
pojištění
Placená inzerce
10
11
Podpora
prodeje
Aktuality
Pojišťovny přitvrzují v boji
proti odchodům klientů
V posledních letech se pojišťovny potýkají stále častěji s odchodem svých
klientů ke konkurenci. Jedná se zejména o velké pojišťovny s vysokým počtem
smluv v kmeni, jejichž klienty lákají menší a dravější konkurenti. není divu,
že se snaží využívat všech možností v rámci zákona, jak odchodům klientů
zabránit. Velmi výrazná novinka v tomto směru se týká pojištění vozidel,
konkrétně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
tedy tzv. povinného ručení.
„Mnoho klientů používá pro rychlou změnu poskytovatele povinného ručení fiktivní
smlouvu. Sepsali smlouvu o prodeji vozidla
se svým příbuzným nebo známým a na základě této smlouvy ukončili své stávající
a ,nevýhodné‘ povinné ručení ke stejnému
okamžiku. Této možnosti, zdá se, odzvonilo,“ informuje analytik Vladislav Herout.
Díky registru ČKP (České kanceláře
pojistitelů) dokáže původní pojišťovna
snadno ověřit, zda ve smlouvě nového povinného ručení na stejné vozidlo figuruje
nový majitel, nebo ten stávající. V případě,
že ke změně majitele podle tohoto registru
nedošlo, je výpověď neplatná a původní
smlouva stále běží – tedy klient dluží
na pojistném. nezřídka pojišťovna počká
se svým „objevem“ až do okamžiku, kdy
smlouvu není možné vypovědět standardním způsobem 6 týdnů před výročím,
a klienta si udrží celý další rok. Když vaši
klienti přijdou s žádostí o změnu smlouvy
a s fiktivním prodejem auta, už víte, co jim

odpovědět.
Kniha Jiřího Brabce
trhá rekordy
Publikace „finanční gramotnost srozumitelně a bez
překážek“ se setkala u čtenářů s mimořádným
úspěchem.
První náklad ve výši 2000 výtisků byl rozprodán během
jednoho měsíce a podobně rychlým tempem jde na odbyt
i únorový dvoutisícový dotisk.
Zájem o knihu projevují nejen naši klienti, ale také
ředitelé škol, starostové obcí nebo lidé z vedení firem. Potvrzuje se, že problematika finanční
gramotnosti je v současné době atraktivním tématem, které zajímá nejširší veřejnost. Publikace Jiřího Brabce je navíc na trhu ojedinělá svou přehledností a srozumitelností pro laiky

i odborností a informační hodnotou z pohledu profesionálů.
KDyž nEní „MUSS“, POMŮžE AUTOBUS
Zatímco zaměstnanci běžných podniků
si musí při příchodu do práce vystát
frontu na „píchačky“, při práci v Broker
Consulting nic takového neexistuje. Ale
to s sebou přináší nepříjemný problém.
Bohužel mnoho konzultantů nemá
úplně pevný pracovní denní režim.
Průkopníkem v této oblasti je oblastní
ředitel Pavel Šimků. Lidé v tomto ředitelství
chodí do kanceláří každý den. ale stále se
Pavlovi nedařilo dosáhnout úplné dokonalosti. a tak se rozhodl investovat. Koupil
autobus. Každé ráno sváží svůj tým do kanceláří v Meteoru. „Když jsem viděl americký
film a v něm školní autobus, došlo mi to.
Interiér autobusu je přizpůsobený potřebám
nejlepšího oblastního ředitele. Pavel si v něm
zařídil příjemnou kancelář i s kuchyňkou
To je přesně to, co potřebujeme. Samozřejmě jsme se museli ale vypořádat s několika
problémy,“ komentuje Pavel Šimků své
rozhodnutí. Za prvé bylo potřeba sehnat
autobus a za druhé musel někdo stanovit
ideální trasu, po které autobus pojede, aby
to bylo efektivní. Tohoto nelehkého úkolu
se chytnuli Tomáš Paur a Tomáš Záluský.
„naštěstí mi nedělají problém integrály
ani kontingenční tabulky. navíc na vojně
jsme podobné věci dělali běžně s mnohem
horší technikou, která se s dnešním iPadem
nedá srovnat. Takže spočítat optimální trasu
zabralo jen 5 hodin,“ vyjádřil se k tomu
nejúspěšnější zemský ředitel roku 2011.
nutno říci, že den Pavla Šimků se od prvního výjezdu autobusu výrazně změnil.
„Osobně totiž autobus řídím. Vyrážím ráno
v pět, abych stihl nabrat všechny a byli
jsme všichni v pohodě na devítku v ‚kanclu’.
Jako správný řidič jsem si pořídil slušivou
řidičskou čepici s kšiltíkem,“ říká a jedním
dechem dodává: „Jako prvního nabírám
Čendu Lišku, jednoho z nejúspěšnějších
manažerů v Brokeru, v Třebenicích. Čenda
je z ranního vstávání trochu roztrpčený, ale
Tomášové to takhle spočítali,
tak se nedá nic dělat.“
Svoz autobusem má
pozitivní vliv. Za prvé
ti, kteří nastupují
první, jsou v kancelářích už jako rybičky,
protože mají 2–3
hodiny na probuzení.
Za druhé: nikdo se neopováží zdržovat a nechat na sebe čekat celý autobus. Platí totiž
pravidlo, že dokud na zastávce nenastoupí
všichni, kteří mají podle Tomášova plánu
nastoupit, čeká se. Říká se, že rozvášněný
dav není dobré nechávat čekat.
autobusem samozřejmě jezdí i konzultantka Zuzana Plicková. „Pavel zavedl
zajímavý zvyk. V pondělí, ve středu a v pátek
v autobuse spíše mlčíme a povídáme si
maximálně ve dvojicích. V úterý a ve čtvrtek ale v autobuse snídáme a pouštíme si
nahlas MTV, navíc je k dispozici třeba i výběr
různých čajů a dalších pochutin,“ svěřuje své
zkušenosti. Je to taková předpracovní párty.
„Výsledky jsou perfektní, ještě se nestalo,
že bychom do kanceláře nedorazili všichni.
Svoz je samozřejmě zdarma. Ušetříme
tedy značné prostředky na pohonných
hmotách. S autobusem mám ale velké
plány do budoucna. Už jsem odeslal žádost
na marketingové oddělení. Chtěl bych jej
o víkendech využít jako mobilní klientské
centrum a objet české a moravské vesnice.
Prostě přinést know-how z Prahy i na český

venkov,“ uzavírá překvapivě Pavel.
Velmi si cením účasti některých z vás
na neplánované nadstavbě dobroskutkové
sbírky. Můj dík patří především „moderátorovi” a věrnému dárci Michalu Koubkovi, který
vás z pódia s plnou náručí růží jako správný
motivátor oslovil, inspiroval a vyburcoval
k činu. Přidal se Pavel Matoušek, ekonomický
ředitel Broker Consulting, hospodář Dobrého
skutku a pravidelný dárce v jedné osobě.
Díky, Pavle!
Mile překvapil také Matěj Kubrt jako
zástupce mladších a dravých kolegů. Díky,
Matěji, za pomoc lidem, kteří to potřebují.
Mezi dárce se 10. března zařadil i Ondra
Fousek, milionář z lednového vydání OK infa.
i vám díky, Ondřeji. no a následovaly další
stálice mezi dárci: Janička Zíbová, Emil Malý,
ruda i Gusti a Petr Hušek.
na účet Dobrého skutku díky nejschopnějšímu prodavači růží na světě Michalu
Koubkovi přibylo dalších 150 000 korun.
Můj upřímný dík a hlubokosklon,
vážení a milí.
růže pro Dobrý skutek
10. března 2012 se potvrdilo, že
dobré skutky lze dělat prakticky při
jakékoli akci – zábavě, oslavě, setkání,
sportovním klání. na ii. reprezentačním
plese Broker Consulting se na dobré
skutky přispívalo koupí květin nebo
DVD skupiny no name.
Muži kupovali růže dámám – manželkám
i kolegyním, ženy kupovaly květiny dokonce
i samy sobě... a DVD skupiny no name se
stalo dárkem univerzálním.
na Dobrý skutek se touto formou
na plese nakonec vybralo 63 930 Kč! a to je
opravdu velmi dobrý výsledek. Jenže u něj
nezůstalo!
za obČanské sdružení dobrý skutek
bára Hrubá
12
13
Aktuality
Reportáž
Na Slovensku rastú manažérske nádeje
16. – 17. 2. sa na Slovensku konal prvý ročník Manažérskej akadémie. Miestom
konania bol veľmi pekný hotel Hájnice v Hornom Vadičove. Priebeh oboch dní
bol zameraný tak, aby naplnil motto, pod ktorým sa MANAK I. koná – „Chcem byť
dobrým manažérom“.
Čo k tomu patrí?
Na prvom mieste si musí začínajúci manažér uvedomiť, že vystupuje zo zóny svojho
komfortu a musí byť odhodlaný pracovať
oveľa viac ako doteraz. Ako konzultant robí
„iba“ kvalitné poradenstvo pre klientov,
robí iba svoj vlastný obchod, ktorý prináša
výsledky. Konzultant je vlastným pánom
so zodpovednosťou za seba samého. Kto
chce byť dobrým manažérom, tomu k tejto
práci každý deň pribudnú aktivity spojené
s náborom a výberom. Ak sa nábor a výber
podarí, tak pribudne aj povinnosť zapracovať a viesť nováčikov.
Manažment nie je
zamestnanie
Rozdiel medzi zamestnaním a povolaním
vychádza z podstaty pojmu „byť povolaný“, a to súvisí so zodpovednosťou za seba
a tých, ktorých vediem.
Ako dosiahnuť úspechu
pri vedení ľudí?
Všetci túžime po úspechu a všetci chceme
byt šťastní. Na tejto manažérskej akadémii
sme sa venovali aj otázke „Od čoho závisí
úspech manažéra“. Odpoveď je jasná.
Úspech vo vedení ľudí závisí od vzťahu
k nim. Od toho, ako manažér pozná ich
ciele, a dokáže im pomôcť ich naplniť.
Prvoradou úlohou pre začínajúceho manažéra je teda naučiť sa robiť správne nábor
a výber, nájsť cieľ svojho klienta – poten-
ciálneho spolupracovníka. Cieľ rozmeniť
na „drobné“ a naplánovať konkrétne
aktivity, ktoré zabezpečia, že tento cieľ
dosiahne.
Praktický tréning
Celá MANAK I. sa niesla v praktickom duchu.
Súčasťou dňa bolo aj reálne dohovorenie
schôdzok s potenciálnymi spolupracovníkmi.
Opäť sa potvrdila známa pravda, že najefektívnejšie sa telefonuje spoločne. Behom
30 minút si zúčastnení dohovorili ďaleko
viac stretnutí, než kedykoľvek pred tým.
A to niektorí telefonovali novým a cudzím
spolupracovníkom po prvý raz v živote.
Verme, že veľa z dohodnutých schôdzok
sa aj uskutoční. V rámci tréningu vznikli
aj videonahrávky PP1 – prvého pohovoru, ktoré poslúžia ako príklad pre ďalších
manažérov.
Na záver chceme poďakovať všetkým
účastníkom, ktorých neodradil prístup
do hotela komplikovaný veľkým množstvom snehu. O čom by mohla rozprávať
predovšetkým Erika Süčová, ktorá všetko
skvelo vybavila, a nakoniec nedorazila.
Kysuce nesklamali! Aj keď toto zimné počasie sprevádzalo celú akadémiu, na nálade a pracovnom nasadení to nikomu
neubralo.
Juraj Huňavý, výkonný riaditeľ
Broker Consulting
dominoval Veletrhu Peníze 2012
Hostesky v tričkách Broker
Consulting vyplňují s mladou
ženou soutěžní anketu. Během
minuty získávají to nejdůležitější:
souhlas se zpracováním údajů,
kontakty, odpověď na soutěžní
otázku a hlavně zvědavost.
U kulatého stolu zatím popíjí čaj
Tomáš Bubeníček s manželským
párem středního věku. Probírají
důchodovou reformu. O kousek
vedle zase Ondřej Schejbal
naslouchá záměrům s hypotékou.
Je rušno, davy lidí proudí mezi
jednotlivými stánky. Nad všemi
ční vyvýšené logo stánku Broker
Consulting. Právě probíhá
premiérový ročník veletrhu Peníze.
O potenciální klienty nebyla nouze. Na veletrhu jsme
získali více než 700 zájemců o služby Broker Consulting
Oblastní ředitel Honza Tuček v rozhovoru
se zájemkyněmi o finanční plánování
Honza Lener, Tomáš Bubeníček,
Honza Tuček, Ondřej Schejbal
Honza Lener při svém vystoupení
na odborné konferenci
Na známém brněnském Výstavišti se
ve dnech 8. až 11. března uskutečnil první
ročník veletrhu Peníze. Současně probíhaly na brněnském Výstavišti také výstavy
Pro dítě, ITEA a Rybaření. Naše společnost
Broker Consulting plnila roli odborného
partnera veletrhu Peníze. „Desítky tisíc
návštěvníků výstav mohly vidět ve všech
pavilonech naše logo či bannery a rozhodně nemohly přehlédnout náš stánek,
který pomáhal připravovat Michal Zátko,
marketingový manažer,“ zhodnotil marketingovou hodnotu ředitel komunikace
Honza Lener. Účast na veletrhu nakonec
předčila očekávání. O bezchybný provoz
stánku se v průběhu čtyř dní postarali naši
ředitelé Tomáš Paur, Michal Koubek, Ondra
Schejbal, Rudolf I Gusti, Honza Tuček, Julek
Šafr, Drahoš Olšiak a spolupracovníci z jejich
týmů. Logisticky náročný oříšek kolize
termínu konání našeho reprezentačního
plesu a veletrhu se podařilo zvládnout i díky
Pavlovi I Gusti (syn regionálního ředitele
Rudolfa I Gusti), který vedl hostesky a staral
se o kontinuální chod stánku. První ročník je
vždy velkou neznámou, ale množství investovaného úsilí se z hlediska marketingové
i obchodní hodnoty vyplatilo.
Součástí veletrhu se stala ve čtvrtek 8. března také odborná konference
s názvem „Eurozóna i Česká republika
na rozcestí?“ Organizátorem byla Vysoká
škola finanční a správní, o. p. s., Veletrhy
Brno, a. s. Ani zde nechyběla naše společ-
nost, protože jsme byli hlavním partnerem
konference. Této konference se zúčastnili
zástupci ministerstev, České národní banky,
odborných asociací a svazů. Ve čtyřech
diskusních panelech se dotkli aktuálních
ekonomických a finančních témat budoucnosti Evropské unie a českého finančního
sektoru. Mezi vystupujícími mohlo 250 lidí
v sále vidět například Jana Fraita z ČNB,
ekonoma Michala Mejstříka, Jiřího Rusnoka
(APF), Jiřího Šindeláře z USF a také Honzu
Lenera, jehož vystoupení se týkalo tématu
distribuce finančních produktů a přidané
hodnoty finančního plánování. „Využil jsem
příležitosti a připomněl odborné veřejnosti
výsledky testů finančních poradců,“ uvedl

k tomu Honza.
Radek Hénik, manažér pre vzdelávanie
14
15
Know-how
Know-how
necHte internet, abY vÁm PomÁHal v PrÁci
oddělení e-commerce pod vedením Petra Hory připravilo pro
spolupracovníky Broker consulting aplikaci, která otevírá nový
rozměr v komunikaci s klienty. každý z vás má nyní možnost založit
si svou osobní webovou stránku k profesionální prezentaci. Jak
osobní webové stránky vypadají, jak je zajištěna jejich náplň, co vše
umožňují, jakým způsobem je možné je využívat a co je potřeba
udělat pro jejich založení? na tyto i další otázky najdete odpovědi
na následujících stránkách.
KDO MŮŽE APLIKACI
E-CONSULTANT POUŽÍVAT?
Aplikaci může používat každý spolupracovník Broker Consulting/Broker
Expert splňující tyto podmínky:
 platná mandátní smlouva,
 minimálně 6 měsíců v Broker
Consulting/Broker Expert,
 platná registrace PPZ a VZ,
 kariérní stupeň manažer/konzultant
senior a výše,
 minimální výkon 50 bodů měsíčně
za posledních 6 měsíců (vlastní i skupinové body, bez bonusových).
ZALOŽENÍ ÚČTU
Svůj účet nemusíte nijak speciálně
zakládat, stačí se poprvé přihlásit svým
uživatelským jménem a heslem
(je stejné jako do ostatních aplikací
BC – Webdiář, OKNET apod.) na adrese:
http://www.penizenavic.cz/konzultant
Účet je po přihlášení automaticky
založen. Při prvním přihlášení je zároveň
automaticky založena doména ve tvaru
„jmenoprijmeni.bcas.cz“
nebo „jmenoprijmeni.brokerexpert.cz“
Pozor: Vaše doména je funkční jen
ve výše uvedeném tvaru, tj. bez „www“.
PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ – PRVNÍ
ÚKONY V ADMINISTRACI
Po prvním přihlášení se dostanete
na úvodní stránku s přístupem do administrace:
 před zadáním vaší fotografie se
na vaší doméně zobrazuje jen silueta,
 všechny tyto údaje můžete změnit či
upravit v menu „Administrace“.
OBSAH STRÁNEK
Na osobních stránkách konzultanta se
automaticky objevují odborné články
připravené PR oddělením. Pod každým
článkem na hlavní stránce je tzv. „Komentář odborníka“, který se zobrazuje
vedle zmenšeniny vaší fotky. Výchozí
komentář zadává redakce při vystavení
článku, avšak máte možnost tento
komentář upravit klepnutím na symbol
„tužka“ u každého komentáře.
HROMADNÉ NEWSLETTERY
Každých 14 dní jsou redakcí automaticky rozesílány zaregistrovaným klientům
„newslettery“. Jedná se o krátké články
na téma rodinných financí (obdobu
dřívějších OK Týdenních tipů).
Newsletter je podepsán vaším automatickým podpisem, který si můžete
editovat v administraci, a je vloženo
rozloučení (buď automatické, nebo si
jej můžete upravit v administraci). Každý newsletter (hromadný či individuální) je zakončen patičkou, která uživateli
umožňuje odhlášení ze zasílání e-mailů
z vaší stránky.
KOLIK STOJÍ POUŽÍVÁNÍ
APLIKACE E-CONSULTANT?
KONTAKTY, KTERÝM BUDOU
ROZESÍLÁNY NEWSLETTERY
Ve Webdiáři máte novou funkcionalitu
E-Consultant. Naleznete zde všechny
své klienty, u kterých je evidována
e-mailová adresa. Můžete si zde „vyklikat“ jednotlivé klienty (nebo označit
všechny). Tito klienti budou obesíláni
vašimi newslettery.
SROVNÁVAČ
POVINNÉHO RUČENÍ
Součástí osobní stránky konzultanta
je také srovnávač povinného ručení.
Pokud klienta výpočet na srovnávači
zaujme a vyplní kontaktní formulář,
systém klientovi poděkuje za vyplnění
kontaktních údajů. Během několika
sekund je vám na e-mail odeslána
informace o tom, že vám byl přidělen
tip č. xx. Během několika dalších minut
(1–5) dostanete SMS (na číslo, které
máte uvedeno v Jáchymovi) obsahující
číslo tipu, region klienta, informaci, že
jde o povinné ručení (damage lability),
jméno klienta a především telefonní
kontakt na klienta. Získáte tím okamžitě
informaci o klientovi a kontakt na něj,
takže si můžete sjednat schůzku.
U kontaktů z internetu je důležitá
rychlost, takže na kontakt volejte, co
nejdříve je to možné! Pokud klientovi
zavoláte až za dva dny, je velice pravděpodobné, že svoji potřebu již řeší či
vyřešil s někým jiným.
AUTOMATICKÉ GRATULACE
K NAROZENINÁM
Systém automaticky v daný den (kolem
poledne) rozesílá gratulaci vašim
klientům. Datum narozenin klientů
systém zná, takže z vaší strany není
nic potřeba. Gratulace jsou posílány
formou externího obrázku vloženého
přímo do e-mailu.
Za použití aplikace E-Consultant spolupracovníci Broker Consulting nic neplatí. Všechny tyto služby jsou zdarma,
včetně zpětného odkazu ze srovnávače
či kontaktního formuláře na vašem
webu a včetně zasílání informačních
SMS zpráv.
DOMÉNA V DESIGNU
PENÍZENAVÍC.CZ
Kromě výše popisované „firemní“
stránky a firemní komunikace vůči
klientům Broker Consulting či Broker
Expert je každému uživateli při prvním
přihlášení založena ještě druhá doména – v designu „PenízeNavíc.cz“ – např.
http://tomaszalusky.penizenavic.cz/
Tato stránka je určena k oslovování
potenciálních klientů, kteří ještě nejsou
v systému Jáchym. Můžete tedy i nad
rámec firemního systému oslovovat
kohokoliv, na koho máte e-mailovou
adresu. Máte pak na výběr, zda tyto
kontakty budete chtít oslovovat z domény Broker Consulting/Broker Expert,
nebo PenízeNavíc.cz.
Pozor! U těchto klientů je ale již
potřeba řešit souhlas se zasíláním
obchodních sdělení. Po zadání nového
kontaktu do aplikace je na zadanou
e-mailovou adresu zaslán první e-mail
s potvrzením registrace a se souhlasem
se zasíláním obchodních sdělení dle
zákona č. 101/2000 Sb., což je nezbytný
úkon, abyste novému (potenciálnímu)
klientovi mohli vůbec něco zasílat.
KDE SE DOZVÍM VÍCE
INFORMACÍ O APLIKACI
E-CONSULTANT?
V manuálu na OKNETu – Komplexní
řešení – Služby – e-commerce.
16
17
Know-how
Reportáž
Petr Hora o E-consultantovi
Jak mohou využívat konzultanti osobní
stránky při komunikaci s klienty?
Co je jejich hlavním účelem a co
všechno umožňují?
Hlavním účelem osobní stránky konzultanta
je pravidelná a profesionální komunikace
s klienty. Konzultant si jednoduše ve Webdiáři zakliká klienty, které chce oslovovat
osobním sdělením. Klientům je pravidelně
zasílán newsletter, který je přivede zpět
na stránku konzultanta. Pokud klienty
na stránce něco zaujme, vyplní kontaktní
formulář, který se dostane zpět ke konzultantovi. Plánujeme i online sjednání
vybraných produktů – klient si sám sjedná
vybraný produkt, konzultantovi je vyplacena plná provize – jako kdyby u klienta byl
a produkt mu sjednal klasicky!
Kromě pravidelné automatické komunikace s klienty je dalším cílem E-Consultanta
profesionální prezentace spolupracovníků
Broker Consulting na internetu a možnost
na tuto doménu odkazovat potenciální
klienty. Pokud konzultant nechce či nemůže
potenciálního klienta oslovit „napřímo“, dá
mu odkaz na svou doménu, aby se sám
podíval, čím se zabývá.
Klienty je možné odkázat na osobní
stránky také s konkrétním cílem, např. na již
zapracovaný srovnávač povinného ručení.
Představujeme Petra Horu
Petr Hora pracuje ve společnosti Broker Consulting od roku 2006,
kdy nastoupil na pozici asistenta generálního ředitele. V dalších
letech měl coby Key account manager zodpovědnost za jednání
s obchodními partnery a spolupracoval na mnoha větších i menších
projektech. V dubnu 2011 mu k tomu přibyla pozice ředitele
oddělení e-commerce, kde jsou pod jeho vedením realizovány
projekty www.penizenavic.cz, E-Consultant a v současné době také
nový projekt E-Portfolio.
Petr je od července 2009 členem představenstva Broker Consulting
Slovensko, kde stál u zrodu společnosti. Aktivně se podílel také
na vzniku společností Fin Consulting a Broker Expert.
Statistika říká, že cca 92 % řidičů může mít
levnější povinné ručení.
Kdo se na přípravě osobních stránek
E-Consultant podílel a co obnášely
přípravy?
Vývoj E-Consultanta trvá prakticky již jeden
rok. Hodně bych chtěl poděkovat spolupracovníkům Broker Expert, zejména Jardovi
Černému a Janě Šmardové, kteří měli spoustu dobrých nápadů. Pak Petrovi Rozkošnému
a IT oddělení, zejména Honzovi Bláhovi
a Karlu Šebkovi, bez nichž by tato aplikace
vůbec nemohla fungovat.
Výroční fárání do šachty Anselm
na Landeku, aneb Urobili zme ekskurzy
Kdo mě zná, asi ví, že nejsem příznivcem oficialit! Ale rozkaz zněl jasně: „…
pořádal jsi akci v Ostravě, musíš o tom něco napsat!“ Provedu to tedy šalamounsky. Napíšu jen úvod a zbytek zařídí kolegové a fotky. Takže oblastní
ředitelství Honzy Tučka se sjelo v areálu hornického muzea na Landeku, kde
v restauraci U Barborky (patronky všech horníků) proběhla oficiální pracovní
část našeho setkání s vyhodnocením výsledků za loňský rok. Odměny předal Tomáš Paur, Honza Tuček a svým lidem i já.
Poté jsme fárali celých 485 metrů pod zem, abychom viděli, co budeme
dělat, když nebudeme dělat! Dole v dole to byl pro leckoho šok!
Jarda Ocelka, manažer senior
Kam bude rozvoj
E-Consultanta směřovat dále?
V nejbližší době nás čeká zprovoznění
online sjednání vybraných produktů přímo
na stránkách samotnými klienty. Dále pracujeme na spuštění jakéhosi informačního
servisu pro uživatele, ze kterého budou dostupné informace o tom, jaká je úspěšnost
zasílaných newsletterů, kolik uživatelů si
newsletter přečetlo, kolik z nich se dostalo
zpět na veřejnou stránku konzultanta, kteří
uživatelé newslettery čtou, za jak dlouho
po obdržení si je přečtou a podobně.
říkám: „Když mi poskytnete e-mailovou adresu,
nechám vás zařadit do seznamu mých VIP klientů,
kterým každé dva týdny posílám pár nevšedních
tipů, jak pracovat s penězi. Když vám moje články
nebudou dávat smysl, stačí kliknout na jeden
odkaz a už vás tím nebudu obtěžovat.“ Stane-li se
to i vaším každodenním návykem, systém bude
fungovat, protože zbytek je jen otázkou statistiky…
A jak na stávající klienty?
1 | Nejdříve je oslovte e-mailem nebo SMS
a oznamte jim, že jako poděkování za dosavadní
spolupráci jim budete pravidelně posílat
rady a tipy ze světa financí (nejdůležitější
klienty a známé pochopitelně můžete oslovit
i telefonicky nebo osobně). Extrémně důležité
je, aby tuto informaci od vás dostali dříve, než
je začne „mašina“ oslovovat sama (mohli by to
považovat za SPAM).
2 | Klienty sice lze registrovat hromadně přes
administrátora, přesto doporučuji zamyslet
se nad každým kontaktem zvlášť, roztřídit je
V patek, dvacateho ledna, zima jak byk, zme urobili s partyju
oblastniho štajgra Honzy Tučka mityng v Ostravě na Landeku,
v historyckem arealu. A pro ty, kdo ešče nevěďa, co je to robota,
tak ať se podivaju, jak zarobit krupy. Ať to viďa brňacy i pražacy.
Uhla tu mame ečše na padesat let, to je šanca. Po tem byla
v Harendě svačinka a krasne řeči o rekordach, promluvil naš
zemsky ředitel Tomaš Paur a finanční planista Pavel Kačer. V dalšim čase zme se odvalili na Stodolni splachnut prach po šichtě
a trochu se z robkami poveseliť. Přiště jeďte s nami. Zdravi
partyja od Honzy Tučka.
Každý standardní pražák trochu nadává, když má jet do Ostravy,
a navíc ještě v nehostinném počasí s kupou sněhu na silnicích
a mínus deseti stupni na teploměru. Ale komfort nového RegioJetu (díky, Radime) byl příjemným začátkem akce, která splnila
očekávání ve všech ohledech. Hospůdka v dole vypadala na první
pohled jako samotní horníci. Drsná, ale po bližším seznámení
velmi příjemná a milá stejně jako společnost kolegů. Ať už
v pracovní části dne či v té popracovní, kdy jsme měli možnost
porovnat, jakou dřinu my to vlastně v té naší branži máme.
A závěrečná procházka ze Stodolní, kde kulminovala popracovní
část dne, byla zlatým hřebem celého setkání. Bránice mne bolela
ještě o dva dny později…
Ptala se Eva Sadílková
do skupin manuálně a zvolit vhodné oslovení
„vyskloňovaným“ jménem.
3 | N eposíláte svým klientům poštou blahopřání
k narozeninám? Nezapomeňte uvést datum jejich
narozenin! E-Consultant totiž umí pogratulovat
za vás (osobně by mě dopis potěšil více, ale to je
individuální).
4 | D ejte všem kontaktům chvíli čas, aby měli
možnost poznávat, jak jsme ve svém oboru
zdatní. A hlavně si nechejte posílat články i vy
a mějte přehled, co se kde píše. Je nepříjemné,
když klient volá kvůli článku a poradce neví,
„která bije“.
Přeji všem hodně obchodních úspěchů a závěrem si
dovolím poděkovat týmu Petra Hory za perfektně
odvedenou práci při vývoji i ostrém provozu
E-Consultanta. A moje žena Petra Rysová vzkazuje
autorům velké díky za pomoc s postupem na pozici
finanční specialista senior – „výživné“ články
o důchodové reformě pomohly k „penězům navíc“
jí i klientům.
Ladislav Buckner,
manažer senior
Petr Janovský,
manažer
Tip z obchodní sítě
Na zkušenosti s využíváním osobních
stránek konzultanta jsme se zeptali Marka
Ryse, manažera Broker Expert.
V oboru jsem začínal před třinácti lety. Když
zákazník nekoupil, obchodování skončilo. Od té
doby se změnil nejen proces uzavírání obchodu, ale
především způsob, jakým lze s klientem aktivně
i pasivně pracovat – například mu pravidelně posílat
rady, tipy a doporučení. Obchodování už podpisem
objednávky a smluv nekončí, ale pokračuje.
S „mašinou“, která umí kontaktovat tisíce uživatelů
a vydělávat peníze i v době mé dovolené, jsem začal
aktivně pracovat před třemi lety. Systém, který jsme
s několika bývalými kolegy z jednobarevné instituce
používali, se však tvářil velmi neobchodně. Přesto
potvrdil, že dovede pomoci poradcům a manažerům
s tím, co je na naší práci nejtěžší – se sháněním
nových klientů a spolupracovníků.
Recept je jednoduchý – stačí mít v E-Consultantovi
registrováno minimálně několik stovek lidí. Téměř
každému, s kým se loučím osobně nebo telefonicky,
A včil moji kolegové:
Pavel Kačer,
manažer pro metodiku finančního plánování
Tomáš Paur (vlevo) a Honza Tuček (uprostřed) s nejlepšími
obchodníky Štefanem Fabíny, Katkou Korbášovou a Jirkou Majkusem
Mám rád akce, kdy můžu nechat montérky doma a v civilu vyrazit
někam, kde jsou příjemní lidé a zajímavá místa. A to Ostrava
splnila na 100 %. Akce se nesla v příjemném, lehce neformálním
a hlavně velmi uvolněném duchu. A návštěva hornického muzea
byl zážitek, který si budu pamatovat ještě dlouho. Zvláště zábavné
bylo fárání z šachty, kdy s každou skupinkou zastavil výtah o dvacet
centimetrů níž, takže poslední museli už trochu šplhat. Ochrannou
přilbu můžu při putování dolem všem vřele doporučit!
Štefan Fabíny,
konzultant
Věděl jsem, že práce v dole není lehká, ale od dnešního dne
opravdu obdivuji pracovníky v dole... Co je lepší fárat v dole,
nebo navolávat schůzky? Doporučuji každému návštěvu
báňského muzea! Po hodině strávené v dole se vám najednou
bude daleko lépe pracovat s telefonem i na schůzkách... Když tak
přemýšlím, jsem rád, že Honza Tuček nemá soukromý důl, kam
by nás posílal za nízkou produkci. Určitě by se tím rapidně zvedly
výsledky – taková FÁRAVÁ REKREACE by udělala své...
Súťaž pre spolupracovníkov Broker Consulting a Fin Consulting
18
Výsledky
február 2012
výsledky Slovensko
Svoje výsledky komentujú najúspešnejší obchodníci februára:
Svetozár Sadloň,
konzultant I
Za výsledkami
netreba hľadať
nič zvláštne, je to
výsledok zvýšených
aktivít a efektívnejšieho využívania
času. To je podľa mňa jediná správna cesta,
ako si udržať výkonnosť aj do budúcna. Ak to
budeme takto využívať, tak sa môžme tešiť
z pracovných aj súkromných úspechov. A to
je pre mňa veľmi dôležité, aby všetko takto
pekne klapalo, a môžem si všetko krásne
vychutnávať.
Juraj Hrčka,
finančný špecialista I
Dosiahnuté bodové
ohodnotenie je výsledkom práce, ktorá
spočíva v presnom
pochopení potrieb
klienta v spojení s empatiou a následnou prezentáciou dosiahnutých riešení, tak aby plne odrážali tieto jeho
potreby a boli mu v maximálne možnej miere
aj zrozumiteľné. Nevyhnutným predpokladom
k úspechu je aj získanie si a udržanie dôvery klienta k osobe privátneho konzultanta a k spoločnosti, ktorú tento konzultant zastupuje.
Svoje výsledky komentujú najúspešnejší riaditelia februára:
Ivan Sedilek,
regionálny riaditeľ
Fin Consulting
Začali sme rásť. A to
ako v nábore, tak
v počte aktívnych
spolupracovníkov
a rovnako aj v produkcii. Ďakujem všetkým spolupracovníkom
za nasadenie, ktoré v tíme vládne. Máme
pred sebou ešte veľa práce, ale spolu dokážeme všetko.
Igor Szeles,
regionálny riaditel
Výsledok za február ma vedie len
k jednej pochvale
a poďakovaniu. Patrí Patrícii Balkó a jej
tímu, pretože odviedli krásny kus práce,
ako na obchodných, tak aj na manažérskych pozíciách. Som o tom presvedčený,
že to naštartuje aj ostatných obchodníkov
a manažérov, pretože k výsledkom vedie
len jedna cesta, a to sú pravidelné aktivity.
Jozef Holan,
riaditeľ pobočky
Fin Consulting
Bol to jeden z najlepších produkčných
mesiacov, preto
úprimne ďakujem
celej pobočke
za nasadenie. Verím, že takéto výkony
sa stanú pravidlom a udržíme si takúto
výkonnosť dlhodobo.
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií a počítají se dle stejných pravidel jako
výsledky pro Českou republiku (viz s. 20–21). Zpracování Fin Consulting je však rozdílné.
U Fin Consultingu tedy postupujeme ve vyhodnocení takto – v kategorii obchodníků
jsou počítané vlastní brutto body po odečtení vlastních netto storen a oprav, v kategorii
manažerů pak skupinové brutto body po odečtení skupinových netto storen a oprav
a bodů na stejném stupni.
Jan Bláha, vedoucí IT oddělení
vlastnÉ body
Meno
Svetozár Sadloň
Juraj Hrčka
Antónia Janečková
Martin Božík
Jozef Holan
Libuše Jamnická
Jaroslav Hanínec
Ján Lalka
Patrik Farula
Peter Maťašovský
Martina Hroššová
Štefan Grajcár
Martin Lipták
Monika Janíčková Hanzesová
Miroslav Krajňák
Dagmar Prokeinová
Jozef Filičko
Dominik Mako
Beáta Ďorková
Andrea Špacírová
Lucia Pavelčáková
Jana Falisová
Katarína Kacerlová
Edita Nagy Renáta Gazdačková
Veronika Valentová
Vladimír Horník
Lucia Blažeková
Veronika Vravková
Valéria Giertlová
Július Magdalik
Miroslav Lazor
Judita Sedileková
Alexander Balkó
Body
623
521
467
463
395
383
311
311
305
281
279
273
271
270
269
240
235
233
232
223
210
197
195
192
191
182
179
170
167
164
162
157
154
153
SKUPINOVÉ body
Meno
Ivan Sedilek
Igor Szeles
Jozef Holan
Daniel Domény
Patrícia Balkó
Juraj Matys
Alla Laláková
Karol Furian
Stanislav Jendrišák
Bohumír Nemec
Judita Sedileková
Stanislav Čisárik
Silvia Nemcová
Mária Tkáčová
Antónia Janečková
Body
3 756
2 189
1 799
1 500
1 264
1 215
1 122
1 056
932
912
803
727
636
625
613
LYŽOVAČKA
V TALIANSKYCH DOLOMITOCH
Fantastické alpské svahy vyskúšajú spolupracovníci
s najväčším počtom dosiahnutých čistých bodov:
TOP 13
OBCHODNÍKOV (všetky kariérne pozície)
vlastné body
TOP 4
vlastné body
+
skupinové body
TOP 6
skupinové body
VEDÚCI TÍMOV A MANAŽÉRI
RIADITEĽOV (OR, PR, riaditeľ pobočky
(bez produkcie vlastných
bodov riaditeľa)
HODNOTIACE OBDOBIE: 1. 3. – 31. 8. 2012
Skupinové body pre pozíciu regionálny riaditeľ budú vynásobené koefi cientom 0,33.
Podmienkou pre všetky vyhodnocované kategórie je zároveň splnenie minimálnych
produkčných podmienok podľa kariéry na udržanie pozície. Do skupinových bodov sa
nepočítajú body spolupracovníkov na rovnakom kariérnom stupni
TERMIN LYŽOVAČKY: 29. 11. – 2.12. 2012
Medzi lyžiarmi sa o Taliansku hovorí, že tunajšie zjazdovky sú najlepšie upravovanými
v celej Európe a aj preto je lyžovačka v Taliansku skutočným pôžitkom. Nájdete tu
miesta kde si v očarujúcej scenérii užijete nádherné svahy.
20
21
Výsledky
únor 2012
Výsledky
únor 2012
Skupinové body
zemský ředitel
Jméno
Tomáš Paur
ZŘ 1000
Petr Hušek
ZŘ 3000
Jaroslav Černý
regionální ředitel
Jméno
Michal Koubek
Roman Hušek
Ondřej Schejbal
Jana Šmardová
Emil Malý
Jana Zíbová
Luděk Vokoun
vlastní body
Body
Jméno
17 345
8494
7113
6831
6829
Martin Dlabola
Roman Lamka
Čeněk Liška
Ivana Kochmanová
Petr Nechutný
Martin Havlík
Jan Smutný
Jakub Krčmář
Ivona Bakrlíková
Petr Soler
Martin Bláha
Pavel Kadleček
Zdeněk Langr
Tomáš Záluský
Irena Dalecká
Ondřej Fousek
Milan Fischer
Petr Andrš
Jan Hlinovský
Martin Ondruš
Miloslav Vaňásek
David Pfeifer
Jan Gruza
Dušan Tomčo
Magdalena Dobišová
Jaroslav Driemer
Body
4 618
3 541
3 447
2 959
2 629
2 476
2 441
oblastní ředitel
Jméno
Pavel Šimků
Matěj Kubrt
Drahomír Olšiak
Jan Tuček
Petr Nechutný
Jiří Hodek
Michael Rund
Jindřiška Dresslerová
Jaroslava Šlaufová
František Rejzek
Body
2 530
2 056
2 052
1 940
1 350
1 342
1 285
906
893
826
manažer
Body
985
874
860
788
771
761
749
726
668
613
587
582
559
554
529
507
494
489
478
476
463
462
455
439
406
405
Své výsledky komentují nejúspěšnější: regionální ředitel, oblastní ředitel a manažer února:
Michal Koubek,
regionální ředitel
Jsme již potřetí za sebou
na prvním místě. To už není
žádná náhoda. To už ukazuje,
že se tady něco dělá dobře. Únorový výsledek není
o nějakých mimořádných obchodech. Jen si prostě
každý konzultant udělal kus své práce. Dohromady
to potom dává skvělý výsledek. Super! Děkuji
za příležitost pracovat v Broker Consulting a gratuluji všem svým lidem k výsledkům. Stále však
máme prostor pro zlepšení, takže jedeme dááál!
Pavel Šimků,
oblastní ředitel
Děkuji všem spolupracovníkům.
Mám z únorového výsledku
radost. Rok 2012 je plný
obchodních příležitostí – od zdražení pojistných
produktů pro ženy přes důchodovou reformu
po využití potenciálu na hypotečním trhu. Proto
věřím, že výsledky budou ještě lepší.
Martin Dlabola,
manažer senior
Broker Expert
Krásné. Vavříny patří mým
kolegům. Děkuji všem, kteří se
na výsledku podíleli. Náš nejlepší měsíc v Expertu.
Těším se, až bude standardem.
Jméno
BodyJméno
Jaroslav Schindler
Daniela Dlouhá
Tomáš Hollmann
Petr Boháč
Martin Chalupa
Jan Pojar
Josef Vozabule
Karel Götz Marek Šedivý
Kateřina Hykelová
Ivana Mejtilová
Renata Soukalová
Vladislav Pýcha
Kryštof Janda
David Mareš
Filip Andrš
Martin Kocábek
Jiří Kochman
Jana Bachurová
Štefan Fabíny
Ludvík Vaněk
Michal Voltner
Zdeněk Ročeň
Kateřina Benešová
Martin Kubát
Eva Cháb Kočí
Martin Svoboda
Igor Melichar
Sandra Dischingerová
Michal Tegi
Marek Holomek
Petr Krajcigr
Tadeáš Spousta
719
603
333
303
300
297
280
280
275
263
262
260
258
258
252
251
250
246
243
240
237
232
220
213
211
210
203
201
199
197
197
194
192
Body
Josef Vrba
František Štěpánek
Petr Janovský
Petr Fiala
Roman Skala
Tomáš Havelka
Martin Karásek
Vlastimil Pávek
Jaromír Novotný
Martin Ritter
Petra Pětioká
Ivana Hlaváčková
Jarmila Vacková
Pavel Vořech
Markéta Reisová
Dušan Birka
Anne Weston
Zdislava Bednářová
Karel Osička
Tomáš Nermuť
Milan Kratzer
Kateřina Pohlotová
Roman Zich
Dana Slámová
Eva Hrušková
Hana Richtariková
Martin Pech
Zdenka Padušáková
David Svoboda
Petr Nechutný
Michal Nevyhoštěný
Jiří Majkus
Soňa Zoubková
191
188
187
186
184
184
183
180
178
178
177
177
176
175
173
170
167
166
165
164
162
161
159
159
158
156
154
153
151
150
150
150
150
Jak se počítají
výsledky pro OK Info:
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – vlastní
body (body pouze z vlastní
produkce) a skupinové
body (body pouze z podřízených spolupracovníků).
U skupinových bodů jsou
navíc odečteny skupinové body podřízených, které
získali na stejném kariérním
stupni, tj. vyhodnocovanému
spolupracovníkovi z těchto
bodů nebyla vyplacena žádná
peněžní diference. Body jsou
spolupracovníkům počítány
za produkci v České republice.
V tabulkách v OK Infu jsou publikována jména spolupracovníků, kteří se svým výsledkem
dostali nad tyto bodové hranice v jednotlivých kategoriích:
vlastní body (150 b.), skupinové body – regionální ředitelé
(1600 b.), oblastní ředitelé
(800 b.) a manažeři (400 b.).
Jan Bláha,
vedoucí oddělení IT
Své výsledky komentují nejúspěšnější obchodníci února:
Daniela Dlouhá,
finanční specialista senior
Za únorovým výsledkem stojí
především důchodová reforma,
která mi dala velmi zabrat. Také
se mi načetly body z dřívějších obchodů, z navyšování smluv a podobně. Pokud bych měla něco doporučit, byla by to především vysoká rozpracovanost.
V únoru jsem se zaměřila především na informování
stávajících klientů, což bylo znát na nízké rozpracovanosti v březnu. Vezměte si v tomto poučení,
protože březen mi dal kvůli tomuto fakt zabrat .
Tomáš Hollmann,
manažer
Po lednové zkouškové „pauze“
byl v únoru zapotřebí o to větší
progres. Povedlo se! Obrovské
díky patří Lukáši Křetínskému a našemu týmu,
jsme skvělá parta, která táhne za jeden provaz!
Teprve pak dává naše práce smysl .
počet nováčků
Jméno
Patrícia Balkó
Libor Pliml
Ladislav Brückner
Břetislav Hrabě
Radim Oliva
Jakub Urban
Pavel Zym
Lívia Pápayová
NováčciJméno
4
3
3
3
3
3
3
3
Jan Gruza
Lukáš Kadeřábek
Jaroslav Pultar
Martin Bajzík
Aleš Diviš
Petr Gramel
Libor Hansel
Jana Holátová
Nováčci
2
2
2
2
2
2
2
2
Jméno
Zuzana Jašková
Pavel Klír
Irena Krátká
Ervin Linka
Vojtěch Novotný
Gabriela Poláková
Tomáš Pospěch
Yveta Tomanová
NováčciJméno
2
2
2
2
2
2
2
2
Václav Vích
Karol Furian
Monika Janíčková Hanzesová
Alena Klímová
Iveta Kutiová
Jana Ölvecká
Andrea Zemánková
Nováčci
2
2
2
2
2
2
2
23
Téma měsíce
Součástí večera bylo také slavnostní
oznámení strategické spolupráce Broker
Consulting a UniCredit Bank
Generální ředitel Petr Hrubý během pracovní části
programu mluvil o úspěšném roce 2011, o tom,
co nás čeká letos, o výsledcích interního průzkumu
a samozřejmě nechybělo ani překvapení v podobě
vyhlášení soutěže na příští pololetí. Tentokrát je
ve hře cesta do Dubaje
Slavnostní atmosféra, dámy
ve velké večerní, pánové
ve smokingu, záře reflektorů,
napětí, radost z vítězství, ale
také skvělá zábava na parketu
i v předsálí, půlnoční koncert
kapely No Name... Takový byl
II. reprezentační ples Broker
Consulting spojený s vyhlášením
nejlepších spolupracovníků roku
2011, který proběhl 10. března
2012 v Top Hotelu Praha.
Slavnostním večerem provázela hosty
moderátorka Daniela Písařovicová, kterou
známe z večerních zpráv České televize
II. REPREZENTAČNÍ PLES FINANČNÍ SKUPINY BROKER CONSULTING
Velký sál Top Hotelu Praha zaplnilo více než 600 spolupracovníků
finanční skupiny Broker Consulting, jejich partnerů a mezi hosty
nechyběli také zástupců partnerských společností
Na pódiu se objevili také spolupracovníci,
kteří v roce 2011 obhájili, nebo dobyli
kariérní pozice 5+
25
Půlnoční koncert slovenské skupiny No Name se setkal s nadšenou reakcí fanoušků.
Spolupracovníci Broker Consulting si tuto kapelu vybrali hlasováním na OK Netu
Téma měsíce
OBCHODNÍK
ROKU 2011
Medailová Místa obsadili:
1 | daniela dlouhá
2 | PeTra rYsová
3 | JiŘÍ vosYKa
(3714 b.)
(3406 b.)
(3152 b.)
Pořadí v této kategorii bylo hodnoceno
podle počtu vlastních bodů.
5 otázek
pro královnu obchodníků Danielu Dlouhou
Profesionální tanečníci svým uměním inspirovali
některé páry k pokročilým tanečním kreacím
K tanci hrála celý večer skupina Moondance orchestra
Martina Kumžáka se skvělou zpěvačkou Dashou
Jaké pocity jste zažívala při vyhlášení
nejlepších obchodníků na pódiu před
600 diváky?
Samozřejmě ty nejlepší. V rámci Broker
Consulting se cítím velmi dobře, takže
stát před velkým množstvím lidí je pro
mne příjemné. Když jsem přemýšlela
o tom, co na pódiu povím, hlavou se mi
honila pro mne dost podstatná myšlenka.
Jsem vyhlášena v individuální kategorii, je
to soutěž, jak být v daném „sportu“ nejlepší. Přesto to cítím tak, že soutěž je pro
mne jakési „sou-těžení“, jinými slovy společné těžení. Stejně jako já se dlouhodobě
snažím brát to nejlepší od těch nejlepších,
těší mě, když takto mohu působit i na své
kolegy, se kterými jsme všichni na jedné
palubě.
V minulém rozhovoru v OK Infu jste
řekla, že jste se rozhodla být nejlepší. To se vám teď podařilo. K čemu se
rozhodnete teď?
Mé rozhodnutí být nejlepší není tak krátkodobé, jak se zdá. Mé další plány jsou velmi
jednoduché: Být nejlepším obchodníkem.
To je pro mne alfou i omegou. Čím déle
svoji práci dělám, tím více se soustředím
na detaily. Navíc jsem konečně získala
prostor i pro rozvoj svého těla a stravování.
To jsem v minulosti hodně zanedbávala, kariéra byla holt přednější. Mám radost z toho,
že po čase lze všechno skloubit, pokud
člověk dobře plánuje.
Silné emoce a krásná slova Daniely Dlouhé na pódiu
si asi budou pamatovat všichni hosté plesu
Mé další ambice? Být ještě lepší než loni
a koučing mého bratra, který brzy nastoupí
do Broker Consulting.
Kolik hodin denně, respektive týdně,
musí člověk pracovat, aby dosahoval
takových výsledků jako vy?
To je zajímavá otázka, hodně lidí se mě
na to ptá. Přestože nevidím diáře svých
kolegů, myslím si, že nemám více aktivit
než průměrný obchodník. Naopak znám
kolegy, kteří pracují mnohem více.
V praxi začínám schůzkou v deset ráno
a běžně končím v osm až deset večer.
Za den mám minimálně tři schůzky, někdy
je to hektičtější. V mezičase řeším přípravu
finančních plánů. Naštěstí kancelář mám
i doma a plány připravuji i tam. Takže nemám pocit, že nejsem doma, že se nevidím
s partnerem. Dokonce u toho zvládnu
i uvařit (smích), po obědě si odpočinout
a zase pracovat.
Pokud chce někdo dosahovat vyšších
výsledků, musí si to především srovnat
v hlavě a pak tomu přizpůsobit život. Moje
schůzky jsou velmi efektivní. Největší radost
mám z klientů, kde skutečně můžeme
řešit jejich rodinné finance jako celek, což
beru jako své poslání a zároveň vím, že
jsem v tom nejlepší. Snažím se ze schůzek
vytěžit vždy co nejvíce. Jelikož jsem viděla
práci mých předchůdců, bývalých kolegů
z Broker Consulting, mohu říct, že nejslabší
místa jejich práce byla v malé komplexnosti
a výtěžnosti.
Za jak dlouho se může nováček stát
podle vašeho názoru nejlepším
obchodníkem roku a co pro to musí
udělat?
Pokud je to úplný nováček, myslím si, že
za dva roky. Sama za sebe mohu říct, že
pro mne byl první rok rozjezdový. Jednak
se člověk učí zvládnout informace a práci,
potom také sebe. Po roce práce v oboru
byly moje výsledky cca 100 bodů měsíčně,
po dvou letech cca 200–250 bodů. Moje
heslo je a bylo „Nenech, aby tě strach z prohry vyřadil ze hry“.
Co tedy musí nováček udělat? Především
musí mít aktivity. Musí telefonovat, telefonovat, mít schůzky a zase telefonovat. Nesmí
přemýšlet o tom, že ještě není tam, kde chce.
Musí si dávat pouze reálné cíle. Je důležité,
26
27
Téma měsíce
Téma měsíce
aby šel krůček po krůčku a měl neustálou
radost z toho, že cílů dosahuje pravidelně.
Musí být vytrvalý a učenlivý. Musí sám
sebe neustále kontrolovat. Musí neustále
trénovat ověřené prodejní techniky, až se mu
dostanou pod kůži. Pak bude profesionální,
přesvědčivý a hlavně přirozený.
Jak se těšíte na zájezd do Dubaje, který jste získala za vítězství?
Když Petr Hrubý vyhlásil soutěž do Dubaje, řekla jsem si: „Paráda, zase budu
mít v čem soutěžit, zase je to pro mne
impuls.“ To, že jsem zájezd dostala, mi
trochu vzalo vítr z plachet, protože bych
do Dubaje stejně jela. Jen teď pro to
nemusím nic dělat. Když jsem o tom
povídala rodině a přátelům, jejich jediná
otázka byla: „A pojedeš tam sama, nebo
můžeš vzít i partnera?“ Co jim na to říct,
že? (smích) Ale těším se moc, ať už s partnerem nebo s kolegy.
n
OBLASTNÍ
ŘEDITEL 2011
MANAŽER
ROKU 2011
Medailová Místa obsadili:
1 | Pavel ŠiMKŮ
2 | MaTĚJ KubrT
3 | Jan TuČeK
(26 646 b.)
(19 493 b.)
(15 068 b.)
v kategorii oblastní ředitel jsou hodnoceny
výsledky podle počtu skupinových bodů bez
bodů na stejném stupni (bez bonusových bodů).
Medailová Místa obsadili:
1 | ivona baKrlÍKová
2 | ČenĚK liŠKa
3 | PeTr soler
(8635 b.)
(8457 b.)
(7783 b.)
5 otázek
pro nejlepšího oblastního ředitele roku 2011 Pavla Šimků
v kategorii manažer jsou hodnoceny výsledky
podle celkových bodů bez bodů na stejném
stupni (bez bonusových bodů).
Jaký byl pro vás rok 2011?
Rok 2011 byl pro mě a můj tým zatím nejlepší za těch sedm let v Broker Consulting.
A to mě baví.
Rozhovor s nejlepší manažerkou roku 2011, Ivonou Bakrlíkovou, najdete na straně 32.
PLACENÁ INZERCE
Končí vašim klientům stavební spoření
a nechtějí své peníze ukládat na dalších 6 let,
aniž by k nim měli přístup?
Co vás čeká v roce 2012?
Tento rok mě čeká postup lidí minimálně
o kategorii výš. Mám takový cíl spíše pro
moje lidi, a to z konzultantů udělat konzultanty senior, z manažerů udělat manažery
Představte jim OK Investor - nový investiční produkt, který byl vytvořen právě pro tyto účely.
Jak OK Investor funguje?
Klient jednorázově vloží částku ze stavebního
spoření do Fondu korporátních dluhopisů ČP INVEST.
Ve smlouvě si jednoduše nastaví pravidelný přestup
do jednoho ze dvou aktivně řízených fondů fondů.
Klient
volné
finanční
prostředky
Fond
korporátních dluhopisů
����������������������������
ČP INVEST
pravidelný
přestup
Pravidelným investováním si tak optimalizuje
časování investice, rozkládá investiční riziko
a zvyšuje šanci na vyšší výnos.
Investuje pohodlně a bez starostí.
Aktivně řízený fond fondů
Vyvážený
fond fondů
ČP INVEST
Dynamický
fond fondů
ČP INVEST
Své peníze má v případě potřeby rychle k dispozici.
Stříbrný oblastní ředitel Matěj Kubrt
Veškeré informace o novém produktu
OK Investor získáte na OK Netu.
www.cpinvest.cz
infolinka 844 111 121
S jakými pocity jste na pódiu přebíral
cenu nejlepšího oblastního ředitele
roku 2011?
S pocitem nejlepšího oblastního ředitele.
Nicméně taky tam byl pocit ne nejlepšího
regionálního ředitele. Jak jsem řekl na pódiu, v rybníku oblastních ředitelství jsme
za rok 2011 jedničky. V rybníku regionálních
ředitelství ale zatím jen malá čudla. I když
v minulém roce tam bylo pár ještě menších
rybek. Zdravím regionální ředitele (smích).
Ale nohama jsme stále na zemi.
Pomáháme vám jít dál
senior a z manažerů senior oblastní ředitele.
Čeká nás hodně práce. Já si svůj rok slávy užil
a letos chci dopřát tyto pocity svým lidem.
A rok 2012? Podle mě bude rekordním rokem
pro celý Broker Consulting. Je to rok mnoha
příležitostí, jako je zdražení pojistek ženám,
důchodová reforma a třeba refinancování
pětiletých fixací v hypotečním segmentu.
Jak jste prvenství oslavili s týmem
vašeho ředitelství?
Decentně, na plese jsem byl na nealku. Ale
bude akcička, ve čtvrtek 22. března.
Jak se těšíte do Dubaje?
Těším se velice (smích). A ještě víc si to
vychutnám, když tam z mého ředitelství
nebudu sám.
n
28
29
Téma měsíce
Téma měsíce
REGIONÁLNÍ
ŘEDITEL 2011
ZEMSKÝ
ŘEDITEL 2011
Medailová místa obsadili:
Medailová místa obsadili:
1 | Michal Koubek 2 | Jana Šmardová 3 | Roman Hušek (40 470 b.)
(35 561 b.)
(35 172 b.)
1| Tomáš Paur (162 775 b.)
2| Petr Hušek (79 196 b.)
3 | Jaroslav Černý (77 022 b.)
V kategorii regionálních ředitelů jsou hodnoceny
výsledky podle skupinových bodů bez bodů
na stejném stupni (bez bonusových bodů).
V kategorii zemský ředitel jsou výsledky
hodnoceny podle počtu skupinových bodů bez
bodů na stejném stupni (bez bonusových bodů).
4 otázky
pro nejlepšího regionálního ředitele roku 2011 Michala Koubka
Jaký byl pro vás rok 2011?
Byl to rok plný zvratů a překážek. I díky tomu
se pro mě stal velmi úspěšným. A to po všech
stránkách. Nakonec každá překážka, kterou
překonáte, vám pomůže vyrůst. A když je
hodně veliká, musíte vyrůst o to více.
S jakými pocity jste na pódiu přebíral
cenu nejlepšího regionálního ředitele
roku 2011?
S hrdostí a velkou radostí, že se nám to
podařilo. Byly to hodně silné emoce.
Co pro vás toto vítězství znamená?
Potvrzení toho, že jsme skvělé ředitelství.
Že mám super tým, který umí máknout
a využít příležitostí. Zároveň je to závazek.
Jsem ve střehu.
Co vás čeká v roce 2012?
Obhájit titul! Jinak rok 2012 bude nejúspěšnějším rokem v historii. A to nejen
pro Broker Consulting a mé ředitelství,
ale pro každého, kdo využije těch mimořádných příležitostí, které na trhu jsou.
Nejde jen o důchodovou reformu, ale
o práci, která se dělá kvalitně, seriózně
a pravidelně. Klienti jsou čím dál tím „chytřejší“ a dokážou ocenit kvalitu. A v tom
má naše firma obrovský náskok. Tak toho
pojďme využít!
n
Překvapením letošního roku byly nově vyhlašované kategorie zemský ředitel...
5 otázek
pro služebně nejmladšího zemského ředitele Jaroslava Černého
Jaký byl z vašeho pohledu rok 2011?
V čem byl druhý rok existence společnosti Broker Expert jiný než ten první?
Rok 2010 bylo takové dětství, možná trochu
bezradný, hektický a překotný. Rok 2011 už
bylo dospívání. Doufám, že v roce 2012 už
dospějeme a v průběhu roku se dokážeme
dostat do kondice všemi příležitostmi, které
se nabízejí, ke spokojenosti všech zúčastněných nad dosaženými výsledky a vydělanými penězi.
Co přinese rok 2012?
Rok 2012 přinese proměnu všeho, co jsme
se naučili, do konkrétního výsledku. To
znamená naplnění potenciálu, který lidé
...a partner roku
v Broker Expert mají, ať už v náboru a předávání zkušeností dále nebo v získávání
nových klientů.
Příchodem Petra Kopeckého, který nám
pomáhá a buduje paralelně další strukturu,
máme šanci dosáhnout plánovaných cílů
ještě rychleji.
Myslíte, že v letošním roce mezi zemskými řediteli přibyde někdo další?
Jana Šmardová má všechny předpoklady
pro dosažení a cílevědomě na tom pracuje.
Letos poprvé se vyhlašovala kategorie
zemských ředitelů. Považujete v této
souvislosti své kolegy – zemské ředitele, za konkurenci? Je mezi vámi nějaká
rivalita?
Já se mezi nimi pořád cítím jako nováček.
A možnost poučit se od nich je pro mě
vítanou příležitostí. Rivaly určitě nejsme.
Co pro vás znamená ocenění třetího
nejlepšího zemského ředitele?
Velmi si toho vážím, je to obrovské ocenění
práce mé a mých lidí. Vlastní úspěch je pro
mě samozřejmě potěšující, ale důležitější pro
mě je vidět úspěchy jednotlivých lidí a jejich
spokojenost. Je mi jasné, že když budou
n
spokojení oni, budu na tom stejně i já.
Naopak, vždy když je potřeba, dokážeme si
v konkrétních situacích pomoci.
30
31
Téma měsíce
Téma měsíce
OK PARTNER ROKU 2011
Součástí II. reprezentačního plesu finanční skupiny Broker Consulting
bylo také jedno veliké překvapení nejenom pro hosty z řad společností
Broker Consulting. Do poslední chvíle se podařilo utajit, že na základě
průzkumu mezi obchodníky vznikne ocenění OK Partner roku 2011
a že vyhodnocení výsledků ukáže také celkového vítěze napříč
jednotlivými kategoriemi, kterým se stala společnost Conseq
Investment management, a. s.
V České republice existuje řada více či méně
známých ocenění pro finanční instituce. Liší
se zejména tím, kdo hodnotí, kdo tvoří porotu. Většinou se této role zhostí buď veřejnost,
nebo odborná porota. „OK Partner roku má
v tomto zcela výjimečné postavení, protože
pořadí v jednotlivých kategoriích určili lidé,
kteří s finančními produkty a klienty pracují
každý den a mají k nim a jejich užitkům
nejblíže, tedy obchodníci finanční skupiny
Broker Consulting,“ říká Honza Lener, ředitel
komunikace.
Vzhledem k této skutečnosti a k tomu,
že produktové portfolio finanční skupiny
Broker Consulting obsahuje všechny důležité
instituce na českém finančním trhu, ocenění
OK Partner roku má vysokou hodnotu, i když
tradici soutěže je potřeba teprve vytvořit.
Celkovým vítězem a OK Partnerem roku
2011 se stala společnost Conseq Investment
management, a. s. Ocenění mohly finanční
instituce získat ale také v pěti dílčích kategoriích, které byly logicky rozděleny podle typu
produktů. Jednalo se o tyto kategorie:
PŘEHLED VÍTĚZŮ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH
investiční produkty
1 | CONSEQ (Absolutní vítěz)
2 | ČP Invest
3 | CYRRUS
Finanční instituce poskytující:
n Investiční produkty
n Produkty životního pojištění
n Produkty neživotního pojištění
n Úvěry na bydlení
n Penzijní připojištění
A co rozhodovalo o vítězích a poražených? „Ve finančních službách a zejména
v Broker Consulting dnes platí, že musí
fungovat tři věci, aby finanční instituce
u klientů uspěla. Za prvé musí vytvořit velmi
Životní pojištění
1 | Pojišťovna České spořitelny
2 | UNIQA pojišťovna
3 | Allianz pojišťovna
Penzijní připojištění
1 | Penzijní fond Komerční banky
2 | Allianz penzijní fond
3 | AXA penzijní fond
Neživotní pojištění
1 | ČPP
2 | ČSOB Pojišťovna
3 | Kooperativa pojišťovna
Úvěry na bydlení
1 | Hypoteční banka
2 | Komerční banka
3 | Česká spořitelna
kvalitní produkt či produkty. Ty se vyznačují
flexibilitou, zaměřením na potřeby klientů,
nízkými náklady, ale opravdu vysokou přidanou hodnotou. To znamená, že je možné
sjednávat například vysoké pojistné částky,
že rozsah pojistného krytí je dostatečně
široký a poplatky jsou více než konkurenceschopné. Kritérií by asi každý obchodník
našel celou řadu. Za druhé finanční instituce
musí poskytovat špičkové služby konzultantům. To se týká školení, softwaru, pomoci
s nestandardními případy, přijímání návrhů
smluv nebo bezproblémovosti výplaty
provizí. Třetí podmínkou úspěchu jsou
bezvadné služby zákazníkům. To si můžeme
představit například jako rychlost, přátelskost
a vstřícnost banky při schvalování hypotéky.
Můžeme za tím také vidět rychlost a bezproblémovost při likvidaci pojistných událostí
nebo možnost dovolat se na zelenou linku
i v netradičních hodinách,“ hovoří Honza
Lener o faktorech, které rozhodovaly.
n
Richard Siuda: Po radosti přišlo přemýšlení, co zlepšíme
Soutěž OK Partner roku byla dobře utajena, takže vyhlášení vítěze
bylo překvapením i pro celkového vítěze, společnost Conseq, a jejího
zástupce, ředitele prodeje Richarda Siudu. Jaké jsou pocity a co Conseq
plánuje pro udržení své pozice? Také o tom je následující rozhovor.
Richarde, gratuluji k vítězství v soutěži
OK Partner roku 2011. Jaké jsou pocity
vítěze?
Nejprve ohromná nervozita, potom radost
a nakonec vystřízlivění. Nemyslím vystřízlivění, že bych se v průběhu plesu tolik opil, ale
protože jsem si uvědomil, jak ohromný závazek to je. A jak moc teď musíme makat, abychom dokázali, že si toto ocenění zasloužíme.
A případně abychom se jej pokusili obhájit.
Začaly mi v hlavě blikat věci, které je potřeba
zlepšit, co nám třeba poradci vytýkají, co jsme
třeba slíbili a zatím nezvládli udělat atd.
A proč nervozita na začátku?
My jsme s Hankou Blovskou předem věděli, že
se něco bude dít, protože jsme byli několikrát
dotazováni, zda opravdu budeme osobně
přítomni alespoň v závěru oficiální části. Ale
brali jsme to tak, že všichni partneři nastoupí
na pódium a dostanou „flašku“ jako poděkování za spolupráci. Když vycházelo najevo, že
se jedná o anketu, říkal jsem si, že bude 5 ka-
tegorií po třech vyhlašovaných společnostech
a že jsme teda snad nedopadli špatně. Když
pak začalo být jasné, že budeme vyhlášeni
jediní jako celkový vítěz, byl jsem úplně rozklepaný, protože to jsem vůbec nečekal.
Věřím. Conseq má dnes pevné postavení
na trhu. Ale vzniknul na zelené louce.
Jaké milníky máte za sebou?
Ano, v roce 1994 vznikla Conseq Finance zcela
na zelené louce jako společnost s ručením
omezeným a základním kapitálem pouhých
300 000 korun, které dali dohromady tři kamarádi z úspor a půjček od rodičů. Malá kancelář,
Honza Vedral jako z počátku jediný zaměstnanec, stará kopírka, kterou přinesl někdo
jako vyřazenou z nějaké banky – takové byly
začátky Consequ. Pouze osobní entuziasmus,
chuť podnikat a snaha vydobýt si svoje místo
na slunci způsobily, že byla Conseq Finance už
v roce 1997 jedním z největších obchodníků
s českými dluhopisy a že dnes obhospodařujeme 16 miliard korun pro 100 tisíc klientů.
Cesta k úspěchu bývá ale dlážděna
i dílčími neúspěchy a průšvihy.
Který byl ten největší?
Nevím, zda se to dá označit jako průšvih,
ale určitě velmi těžkým momentem bylo
rozhodnutí ukončit fungování společnosti
Conseq Finance. Znamenalo to ukončení
části businessu, na kterém firma vyrostla,
a zaměření se výhradně na to, co děláme
dnes, tedy investiční management. Znamenalo to taky propuštění cca 30 lidí, z nichž
někteří byli ve firmě docela dlouho a hodně
pro ni udělali. Pamatuji si, že oznámení
Honzy Vedrala o tomto rozhodnutí bylo
hodně emotivní. Já byl v té době ve firmě
chvíli a byl jsem rád, že můžu zůstat. Ale není
to průšvih v pravém slova smyslu, bylo to
uvážené a připravené rozhodnutí.
A menší průšvihy?
Propady na finančních trzích jsou samozřejmě nepříjemné, stejně jako poradci i my
dobře víme, co to znamená vysvětlovat
klientovi, že je ve ztrátě. Když zkrachovaly
islandské banky a my jsme museli vysvětlovat, proč jsme to nevěděli předem, to bylo
nepříjemné. Ale s tím se prostě musíme
umět vypořádat, je to náš denní chleba. Samozřejmě průšvihem by byly nějaké sankce
ze strany regulátora, tedy ČNB, a to musím
zaklepat, že se nám zatím dařilo zvládat.
Dobře, nechme toho negativního
a přestupme na druhou stranu pomyslné
řeky. Co se povedlo?
Určitě rozhodnutí zaměřit se na investiční
management, na jehož rozjezdu a rozvoji má
hlavní podíl Hanka Blovská, a později taky
rozhodnutí věnovat se nejen velkým institucím, ale pustit se skrze nezávislé poradce
také do drobných klientů. Je to sice kapacitně
náročný a z počátku velmi pomalu narůstající
business, ale stále věříme, že se nám to dlouhodobě bude vyplácet.
Vyhráli jste nejenom kategorii poskytovatelů investičních produktů, ale získali
jste i celkové vítězství. Co stojí za tím,
že jste obstáli i v konkurenci pojišťoven,
bank či penzijních fondů?
Tohle má určitě kořeny právě v dobách,
kdy jsme se věnovali jen institucionálním
klientům. Od chvíle, co jsem do firmy přišel, mi
bylo jasné, že tady stojí klient na prvním místě
a ať si vymyslí cokoliv, my jsme od toho, abychom mu vyhověli. Samozřejmě to bylo jiné,
když jsme měli pár institucionálních klientů,
dva fondy a žádnou externí distribuci. Bohužel
už dnes nejsme tak flexibilní, jako jsme dokázali být tehdy – nic už se nedá dělat v excelu,
na vše musí být robustní systém, ke všemu se
musí vyjadřovat právníci, abychom v té džungli zákonů a vyhlášek nešlápli vedle atd. Ale
ten přístup, že se musíme za všech okolností
snažit našim klientům a poradcům co nejlépe
vyhovět, ten se snažím předávat všem svým
kolegům v oddělení prodeje a klientského
servisu dál.
Co chystáte do budoucna? Trh se mění.
Do hry vstupuje důchodová reforma.
Kam se bude ubírat svět investic?
Trh se mění, základní pravidla investování
zůstávají :) Čili dramatické změny či převratné
novinky od nás nečekejte. I když teď zrovna
v přípravě jeden produkt máme, ale jelikož
ho nemáme hotový a připravený ke spuštění,
tak nebudu ani naznačovat. Určitě chceme
nabídnout v průběhu roku opět nějaké tranše
kapitálově zajištěných produktů, jinak se ale
zaměříme spíše na zlepšení a zjednodušení
podmínek pro to, aby se poradcům naše
produkty dobře nabízely a prodávaly. A co se
týče založení penzijní společnosti a našeho
vstupu do segmentu 3. pilíře, je potřeba si
uvědomit, že fondy podle nových pravidel
budou fungovat v podstatě tak, jak nyní fun-
gují podílové fondy. Takže je naprosto logické,
že se do toho pouštíme, když už to docela
obstojně umíme .
Podle čeho by si klienti měli vybírat
otevřené podílové fondy?
Nejlepší je vybrat si ty fondy, které budou
nejvíce vydělávat . Ale vážně, nejlépe je
investovat podle křišťálové koule Jendy
Šimka. Stanovit si své cíle, svůj rizikový profil
a diverzifikovat.
Richarde, děkuji za rozhovor a ještě jednou
gratuluji k vítězství.
PTAL SE HONZA LENER.
32
33
Rozhovor
Rozhovor
Ivona Bakrlíková
Manažerka roku
2011
Ivono, na březnovém plese Broker
Consulting jste byla vyhlášena nejlepší
manažerkou roku 2011. Co pro vás tento
titul znamená?
Ráda vyhrávám, takže mě samozřejmě těší,
že jsem první. Ale nepřikládám tomu příliš
velkou důležitost. Mám moc ráda soutěže
ve sportu, ale v práci moc nesleduji, jestli
jsem nebo nejsem nejlepší. Na prvním místě
je u mě kvalita práce. A samozřejmě také to,
abych si vydělala peníze a byla spokojená.
Vypracovala jste se na zlatou příčku
v kategorii manažerů, která je plná
mladých dravých kolegů. Váš tým má
přitom v současné době jen osm členů.
Jak se vám daří dosahovat takové
efektivity?
To je každodenní rutinní prací. Jsou tady
systémové věci, které už před námi někdo
vyzkoušel a které je potřeba dělat – telefonovat, aktivační dny, domlouvat schůzky,
setkávat se s klienty, dělat Finanční plány,
zaučovat nováčky. Když má člověk tyto
aktivity, nemusí koukat na to, jestli je první.
Jde to v podstatě samo. Pak není problém
dělat 400 bodů měsíčně. Když je to kolo
rozjeté a tyto činnosti je člověk zvyklý dělat
setrvačností, jde ta práce mnohem snáz, než
když se zastaví a musí se znovu rozjíždět.
Těch zmíněných osm spolupracovníků
pracuje ve vašem týmu dlouhodobě,
nebo jsou mezi nimi i nějací nováčci?
Jsou to stálí lidé. Ale teď se chci do konce
roku samozřejmě dostat výš – na oblastní
K úspěchu často vedou klikaté a trnité cesty. Ivona
Bakrlíková o tom ví své. Do Broker Consulting
přišla před rokem a půl v době, kdy za pohnutých
okolností a s velkou finanční ztrátou musela ukončit
své předchozí podnikání. V situaci, která by řadu lidí
zlomila, se Ivona s odhodláním pustila do práce ve zcela
novém oboru – finančním poradenství. Dnes ji známe
jako nejlepší manažerku roku 2011. V rozhovoru velmi
otevřeně hovoří nejen o radosti ze získané trofeje, ale
také o tom, jak překonávala nejtěžší životní období.
ředitelku. A je mi jasné, že s osmi lidmi to nepůjde. Vím, že se teď musím zabývat nábory,
abychom ty body znásobili.
Kolik lidí budete na oblastní ředitelství
ještě potřebovat?
Minimálně dalších osm. To znamená zdvojnásobit tým tak, aby to zase byli stabilní lidé.
Takže už při náborech vybíráte lidi
na jistotu?
Můj styl byl vzít nováčka, pořádně ho všechno naučit, aby byl 100% samostatný a abych
věděla, že bude v terénu dělat profesionální
práci a nebudu se za něj muset stydět. A teprve pak přijmout dalšího. I když teď budu
muset vzít 2–3 najednou. Ale to zvládnu.
o to, co jsem celý život budovala. Kvůli
břemeni z minulého podnikání si nemůžu
dovolit jeden měsíc vypadnout a nemít
peníze. Odtud možná pramení i má aktivita,
protože mi nic jiného nezbývá. K tomu mě
ta práce baví. A to pořád víc a víc a vidím
v ní obrovský smysl.
Můžu se zeptat, o jaké podnikání šlo?
Vybudovali jsme kryocentrum, takovou regenerační linku, kde byla kryokomora, velká
tělocvična, solná jeskyně, fyzioterapeuti, masáže, thajské i normální. Ta práce mě opravdu
bavila, ale bohužel jsme v Liberci nenanašli
potřebnou poptávku. Po dvou letech to společníky přestalo bavit a skončili jsme s velkou
ztrátou, která zůstala na mně.
Ráda vyhrávám. Ale na prvním místě je kvalita práce.
Co vás motivuje k tomu, abyste dosahovala stále lepších výsledků a stoupala
v kariéře?
Stejně jako řada lidí v Broker Consulting
jsem se k této práci dostala v situaci, kdy
jsem na tom nebyla finančně zrovna
nejlépe. Z dřívějška si s sebou nesu břímě
z předchozího podnikání, kdy jsem málem
přišla o střechu nad hlavou. Moji bývalí
společníci mě nechali v dluzích, takže teď
musím hodně vydělávat, abych nepřišla
To je tvrdá životní zkušenost. Myslím,
že ne každý by se s takovou situací
dokázal poprat. Kde jste vzala sílu začít
nové životní období v novém oboru?
Jsou to doby, na které nevzpomínám moc
ráda. Nebylo to jednoduché, ale musela jsem
to řešit co nejrychleji. Myslím, že lidí, kteří
zažijí podobné situace, je hodně. Některé
to zlomí, ale to jsem si nemohla dovolit. Žila
jsem sama s dcerou, která ještě studovala,
a nechtěla jsem přijít o svůj dům v Turnově.
Když člověk musí něco zvládnout, tak musí.
Nic jiného nezbývá.
V té době mi zavolal můj známý, který
znal také Michala Koubka. Věděl, že jsem musela skončit s podnikáním, a zmínil se, že jeho
kamarád v Broker Consulting hledá někoho,
kdo by mu vedl v Liberci velké klientské
centrum.
Jaká byla vaše reakce?
Napadlo mě: To určitě, já budu dělat finanční
poradenství! Vždyť finanční poradce nikdo
nechce. Ale šla jsem si tu nabídku poslechnout, protože jsem byla v situaci, kdy jsem
neměla moc na výběr. Řekla jsem si, že to
zkusím a uvidím.
Pokud vím, do týmu Michala Koubka
jste přišla jako na zavolanou v situaci,
kdy se mu příliš nedařilo. A váš příchod přispěl k tomu, že loňský rok byl
nakonec pro jeho ředitelství extrémně
úspěšný...
Je to tak. Ani jsem tehdy nevěděla, že chtěl
to klientské centrum prodat. Přivedla jsem si
na začátku své tři lidi a rozjela to. Tehdy mě
zaučoval Michal, protože potřeboval udělat
vysokou produkci hned v prosinci, kdy jsem
nastoupila. Vrhli jsme se do toho tak, že jsme
chodili spát třeba ve čtyři ráno a v osm už
jsme byli u klientů. Bylo to hektické.
To znamená, že jste se musela hodně
rychle zapracovat v oboru, který pro
vás byl nový...
Když je člověk hodně v terénu, hodně se
naučí. To říkám i svým lidem. Když budete
sedět v kanceláři a budete mít čtyři schůzky
týdně, naučíte se houby. V terénu vás to
donutí sledovat všechny novinky a budete
působit profesionálněji. Naučíte se mluvit
a budete toho více vědět o produktech.
Já jsem se tehdy za měsíc naučila to, co se
ostatní učí třeba rok. Měli jsme 3-4 schůzky
denně.
Změnila jste od té doby názor na finanční poradenství?
Ano, změnila. To je jasné. Je to tím, že finanční poradci, se kterými jsem se setkávala
dříve, byli ti, kteří dělají „prasečiny“ kvůli
svým provizím.
Dneska už vím, že tuhle službu lidi
potřebují a chtějí, a když se jim udělá podle
jejich potřeb, jsou za to vděční. V současné
době už mi volají noví klienti sami od sebe
na doporučení známých. Jsem ráda, že se
nemusím stydět vyslovit jméno firmy, pro
kterou pracuji a na kterou jsem čím dál
35
Business
a etika
Buďme hrdí na svou profesi
V souvislosti s připravovanou novelou zákona O finančních
zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných události a stejně
tak i v souvislosti s penzijní reformou se setkáváme s komentáři
různých odborníků, úředníků či nezávislých analytiků na téma
postavení zprostředkovatelů na trhu a jejich přínosu pro klienty.
A to téměř výhradně v souvislosti s výší provizí a údajnou snahou
zprostředkovatelů co nejvíce vydělat na úkor klienta.
Tým Ivony Bakrlíkové při setkání s Brianem Tracym
na odborné konferenci Broker Consulting v říjnu 2011
tím víc hrdá pro to, co dělá pro klienty,
i pro nás, spolupracovníky.
V současné době vedete klientské centrum v Liberci. Máte klienty i jinde?
Mám klienty v Liberci, Turnově, Boleslavi, Praze. Dělám v těchto městech hodně firemní
obchody.
Firemní obchody jsou vaší silnou stránkou, pokud vím...
To vychází hodně z mé předchozí profese.
Jako účetní a daňová poradkyně jsem to
vždycky viděla z té obrácené strany. Seděla
jsem ve firmách a chodili za mnou různí
pojišťováci a makléři s nabídkami produktů
pro zaměstnance. Funguje to z jednoho
prostého důvodu. V současné době si lidé
stejně někam stranou peníze dávat musí. Tak
proč by to dělali z čistého příjmu, když to jde
i z hrubého. Zaměstnavatele to nic nestojí
a my mezi těmi lidmi navíc získáváme privátní klienty. Takže se nemusíme soustředit
na studené kontakty.
Přes firemní obchody získáváte i většinu privátních klientů?
Přesně tak. Téměř každému člověku, se kterým sepíšeme firemní smlouvu, nabídneme
péči o privátní finance.
Máte za sebou 22letou kariéru jako
účetní a daňová poradkyně. Povolání daňového poradce je považováno
za prestižní a zkoušky u komory daňových poradců jsou velmi náročné. Navíc
je tato profese i dobře placená. Nebylo
vám líto tento obor opustit?
Vůbec ne. Protože to je otročina. Ekonom,
účetní a daňový poradce je ve firmách
zpravidla po řediteli nejlépe placená funkce.
Ale když si spočítáte, kolik hodin na svůj plat
děláte, vůbec se to nedá srovnat s tím, jak
máme zaplacenou práci tady. A hlavně jsem
po těch 22 letech potřebovala časovou volnost. Teď si můžu plánovat schůzky s klienty
i s nováčky podle toho, jak chci já, a ne podle
toho, jak to nařídí zákony.
Považujete za důležité to, že máte pro
svou práci k dispozici špičkově vybavené klientské centrum? Nebo byste se
obešla i bez něj?
To je základ. Na PR 1 většinou chodíme
k lidem. Ale na PR 2 chceme, aby klienti přišli
k nám. Prostředí dělá hodně. Lidé se tam cítí
dobře a vidí, že jsme firma na úrovni. Snažíme se lidi při podepisování smluv brát k nám
také proto, aby viděli, kde sídlíme. Seznámím
je tam také s hypoteční specialistkou, kdyby
někdy něco potřebovali. Pak k nám mají
osobnější vztah.
Zmínila jste se, že teď máte více volného
času než jako daňová poradkyně. Jak
ho využíváte?
Stíhám třeba firemní dovolené s Brokerem
(smích). Ty jsou pěkné. Byla jsem v Řecku
na regatě, pak v Turecku. V červenci pojedu
na další regatu, pak v září na plavbu po Středomoří a v prosinci do Dubaje. Soukromě
jezdím ráda na lyže. Miluji také koně. Nejvíce
svobodná se cítím v přírodě, ať už je to
na horách na lyžích nebo na moři (třeba
na jachtě) nebo jen v lese na houbách.
PTALA se eva sadílková
O Ivoně Bakrlíkové
Ivona Bakrlíková patří ke klíčovým manažerům
regionálního ředitelství Michala Koubka. Do Broker
Consulting nastoupila v listopadu 2010. V současné
době vede z libereckého klientského centra tým
osmi konzultantů. Za rok 2011 získala trofej nejlepší manažerky Broker Consulting a Broker Expert.
Byla také kapitánkou vítězné posádky na Regatě
Broker Consulting 2011 a členkou vítězného
týmu Prvních zimních Broker Games. Původním
povoláním je zootechnička a má za sebou 22letou
kariéru jako účetní a daňová poradkyně. Před
svým nástupem do Broker Consulting provozovala
sportovní centrum v Liberci. Toto podnikání však
skončilo neúspěchem, kdy se Ivona musela vypořádat s poměrně vysokou finanční ztrátou.
Ivona má dvě děti a její dcera Klára patří mezi
pětici nejlepších obchodníků Broker Consulting.
Přátelé o Ivoně říkají, že je typický beran, tvrdohlavý, ale dobrosrdečný, upřímný, cílevědomý a dává
si vysoké cíle. Jejím koníčkem je hudba, ráda si
zahraje na kytaru a zazpívá. Má ráda lyžování,
koně a přírodu.
Tato pravidelná masáž veřejnosti je navenek
zdánlivě motivována snahou chránit klienty.
Ve skutečnosti je však v pozadí zcela jiný důvod a klient je nikoli předmětem skutečného zájmu, ale pouze záminkou.
Naše služby jsou vesměs nabídkové,
prodávají se, nekupují. Přesto na trhu působí různí distributoři, kteří jsou sice schováni pod pojmem zprostředkovatelé, ale
v jejich celospolečenském přínosu a kvalitě
jejich služeb jsou obrovské rozdíly. Penze
a pojištění dnes nabízejí klientům podomní
prodejci, zaměstnanci České pošty na přepážkách, zaměstnanci a spolupracovníci pojišťoven, bank, nezávislí zprostředkovatelé…
Pod stejným názvem nabízejí zcela odlišnou
službu a zcela jiný přínos či dopad na klienty. Zároveň jsou pro některé nastaveny
zákonem zcela jiné požadavky na jejich
povinnosti vůči klientům než na jiné.
Zaměstnance pojišťoven, bank či České
pošty nikdy neuvidíte psát zápis o potřebách a požadavcích klienta. Proč také, když
nemusí. Tito zaměstnanci se nezaobírají
vyhodnocováním toho, který produkt je pro
klienta nejlepší, protože prodávají produkty
jedné instituce. Nezkoumají, jaký produkt
je pro klienta nejlepší. Je to jako když
v dobách socialismu šel klient nakupovat
do prodejny ovoce. Bylo lhostejné, na co má
chuť, musel koupit to, co v prodejně měli
na skladě. I když jeho požadavkem bylo
koupit banány, prodavač mu prodal jablka
a brambory. Nic jiného stejně na skladu
neměl. Stejné je to s pojišťovnami, bankami
či Českou poštou. Nejde o to, co chcete
a potřebujete, ale o to, co mají. A protože
jsou si toho vědomi nejenom oni, ale také
klienti, což dokazuje stále se zvyšující procento podílu na trhu nezávislé distribuce
na úkor jednobarevných institucí a prodejců, snaží se zákulisním lobováním i svými
prezentacemi v médiích vytvářet mediální
tlak k omezení trhu a konkurence. Čím
méně konkurence, tím menší výběr a tím
lepší business pro instituce.
Penzijní připojištění a pojištění klienti
nepoptávají, tyto produkty jsou klientům prodávány. Bez nezávislé distribuce by mnoho
lidí nemělo v budoucnu penzi, klienti by
neměli pojištěná rizika, neměli by správně
pojištěný majetek. Náš největší přínos pro
klienty spočívá v tom, že učíme klienty nepodléhat nátlakovému prodeji na bankovních
přepážkách nebo na přepážkách České pošty
či pojišťoven. Většina lidí, kteří se setkali s nezávislými poradci, již nikdy v bance, pojišťovně či u České pošty nenakupuje, protože jsou
spokojení s naším individuálním přístupem.
Média hledají
negativní zprávy
Mediální obraz zprostředkovatelů se nejeví
jako nejlepší. Má to dva hlavní důvody. Jednak
uvádění negativních zpráv je základním předpokladem pro vysokou sledovanost všech
médií. Druhým důvodem pak je silná lobby
institucí, vedená snahou omezit zvyšující se
podíl nezávislé distribuce na trhu na jejich
úkor a zvýšit svůj vlastní zisk. Nelze však také
nevidět i excesy ze strany zprostředkovatelů.
Patří mezi ně zejména nedostatečná odborná
péče o klienty, provizní turistika, neetické
praktiky a podvody. Ty jsou však společné jak
nezávislé distribuci, tak distributorům z řad institucí. Máme tedy být hrdí na business, který
děláme, nebo se máme stydět?
V letech 2009 až 2011 byl poměr externí
distribuce vůči interní distribuci 65 % : 35 %.
Nově uzavřeno bylo ročně v průměru
994 000 nových smluv. Celkový počet
stížností v poměru k celkovému počtu nově
uzavřených smluv činí 0,01 %! To jsou ovšem
stížnosti, které byly řešeny ze strany ČNB.
Pokud připočítáme stížnosti, které jsou řešeny
a vyřešeny na úrovni zprostředkovatelů, pak
dojdeme k číslu 0,1 % z celkového počtu nově
uzavřených smluv!
Důležitá však nejsou jenom slova a hesla,
ale jejich realizace u klientů. Jak jsme na tom,
nebo spíše kdo a jak na tom je na trhu
s odbornou péčí, etikou a kvalitou služeb,
ukázaly například i testy finančních poradců. Není náhodou, že se Broker Consulting
umístil na první příčce největšího nezávislého
testu finančních poradců. I když nikdo a nikdy
nedokáže bezchybně uspokojit 100 % klientů,
přes to zůstává 0,1 % reklamací hodnotou
obdivuhodnou.
Prestiž naší profese roste
Práce zprostředkovatele, resp. finančního
poradce je prací obtížnou, pokud ji chceme
dělat poctivě. Znamená celoživotní vzdělávání, ale přináší nepopiratelný užitek klientům. V době ekonomické krize ukazujeme
klientům cestu z dluhové pasti, ukazujeme
klientům cestu, jak dlouhodobě hospodařit
s penězi, jak si zajistit budoucí příjem v důchodovém věku a jak předcházet finančním problémům v důsledku zdravotních
komplikací. Současně aktivně nahrazujeme
to, co stát dlouhodobě zanedbal – finanční
vzdělávání klientů. Nejenom instituce, ale
i stát fakticky potřebuje klienty v oblasti
finanční gramotnosti méně vzdělané, neboť
ti jsou pak na nich závislí a snadno manipulovatelní planými přísliby různých rádoby
výhod, sociálních a jiných dávek. Takové
klienty/občany si lze kupovat. Lze na nich
aplikovat institucionální moc. Naše poslání
a naše zájmy jsou zcela opačné. Informovaný
a vzdělaný klient nepodléhá dezinformacím,
a je-li spokojený s poskytnutou službou,
zůstává stabilní a věrný.
Je tedy, myslím, jednoznačné, že můžeme
být na svoji práci a na svůj přínos klientům hrdí.
Na rozdíl od podomních prodejců a prodavačů u přepážek se máme čím chlubit a máme
klientům co nabídnout. V době ekonomické
nestability je naše práce a náš přínos klientům
ještě výraznější než kdykoli v minulosti.
Základními předpoklady je být hrdý na svoji
práci a dodržovat všechny principy, které naše
společnost zastává. A především ztotožnit se
s vizí „být průvodcem
k finanční nezávislosti
našich rodin a našich
klientů“.
Pavel Matoušek,
ekonomický
ředitel
36
37
Relax
Relax
zaručene budú mať istý náboj. Práve
spomínaný náboj je to najpodstatnejšie,
čo dobrá pieseň musí mať. Musí to vo
vás niečo evokovať a musí vás to vyrušiť,
ohúriť, zaujať, rovnako ako dobrý nápad
pri investovaní alebo zlepšováku, ktorý
akúkoľvek firmu posunie ďalej.
Co pro vás znamená úspěch?
Úspech je pre mňa osobne sprievodným
javom našej práce. Zadosťučinením toho,
že si niekto všimol, že pracujeme vytrvale
a na 120 %. Môžeme úspechu dať mnohé
definície, ale najpodstatnejšie sme spomenuli.
Jaká je vaše oblíbená kapela?
No name (smích).
Jak se cítíte, když stojíte na pódiu před
plným sálem? Užíváte si to?
Absolútne. Naposledy včera večer v mestečku Hluk na Morave a najbližšie zajtra
večer v Pardubicích. Snažíme sa hrať každý
koncert naplno, keďže si uvedomujeme, že
sa život môže zvrtnúť v každej sekunde. Či
sa bavíme o zdraví alebo nehodách, je to
skrátka všetko relatívne. Preto sme vďační
za každý koncert.
NO NAME V ROZHOVORU PRO OK INFO
Krátce před vystoupením kapely No Name na 2. reprezentačním
plese Broker Consulting jsme se v Top Hotelu Praha setkali s jejím
frontmanem Igorem Timkem. Igor v rozhovoru prozradil, jak náročná
je práce muzikanta, jak vznikají jejich hity, ale i to, jaký má vztah
k penězům a co říká na penzijní reformu na Slovensku.
Igore, naši čtenáři velmi dobře vědí,
co obnáší práce ve finančním poradenství. Málokdo si ale umí představit,
jak náročná je práce muzikanta. Mohl
byste nám to prozradit?
Nás naše muzicírovanie nesmierne baví,
takže náročnosť spojenú s jeho vykonávaním si až tak neuvedomujeme. Pravdou
ale je, že cestujeme non stop, čo znamená
ročný priemer viac ako 80 000 km kapelovým autom. K tomu ak prirátame promo
aktivity, rozhovory, propagáciu turné,
nového albumu atď..., počet odjazdených
kilometrov ešte väčšmi stúpa. Každý deň
vaním piesní, ktoré sa na novom albume
budú nachádzať. Inak cvičí každý individuálne podľa chuti a chcenia.
vstávame v iný čas, pretože vzdialenosti,
ktoré prekonávame, sú zakaždým iné, teda
ak mierime do Prahy z Košíc, vstávame skôr,
ak ideme hrať do Michaloviec, časovku si
rozvrhneme inak. Znie to, akoby som sa
sťažoval, ale v skutočnosti si to užívame so
všetkým, čo k tomu patrí.
Jaké předpoklady musí mít člověk,
který se chce profesionálně věnovat
hudbě?
Nuž v prvom rade musíte ovládať svoj nástroj, prípadne hlas, vedieť techniku, vítaná
je aj teoretická znalosť. V súčasnosti je veľmi
vtipné, ako sa mnohým nechce cvičiť, tak
sa radšej skryjú za alternatívu, kde svoje nedostatky prezentujú ako zámer. Ovládať to,
čo vás živí, je podľa mňa základom úspechu
v každej oblasti života.
Jak často cvičíte?
Dnes už podľa potreby, nakoľko veľmi veľa
koncertujeme, je to akoby príjemný tréning
spojený s vystupovaním. Ak vzniká nový
album, tak cvičíme aj pol roka, samozrejme
toto obdobie je spojené s tvorbou a kreo-
Jak dlouho trvá, než vznikne nový hit?
To je zakaždým iné. Niekedy mi napadne
pieseň a je hotová za chvílku, inokedy
si zapíšem nápad a vrátim sa k nemu až
po polroku. Nejestvuje na to presný recept
alebo návod.
Jak a kde nejraději skládáte vaše písně?
Je mi to úplne jedno. Či sedím vo vlaku,
v aute, alebo čakám na odbavenie pre
odletom... skrátka, ak nápad dôjde, tak si
myšlienky, prípadne melódie zapíšem bez
ohľadu na to, kde momentálne som.
Jak vznikly ty nejslavnější hity?
Tie momenty si pamätám len zbežne. Pieseň Ty a tvoja sestra v obývačke rodičovského paneláku. Žily sloha v detskej, medzihra
v spálni a brácho doniesol refrén z chodby
u našich rodičov... proste to vyšlo...
Když tvoříte novou písničku, přizpůsobujete své nápady vkusu fanoušků,
nebo necháte svým nápadům volný
průběh a pak teprve čekáte, jak na píseň zareagují posluchači?
Dovolím si tvrdiť, že ovládame naše
remeslo veľmi slušne, takže dá sa predpokladať, že piesne , ktoré napíšeme,
Baví vás bavit lidi odmalička?
Od desiatich rokov som bol v Zlatej bráne
(detská československá relácia), v rozhlase,
v divadle, v dabingu. Mám hereckú strednú
školu, umeleckú univerzitu so zameraním
na herectvo, myslím, že som sa narodil
presne pre toto povolanie.
Jak vnímáte coby umělec lidi, kteří
pracují s financemi?
Aj o finančákoch platí, že sú dobrí a zlí.
Tým, že sme populárna kapela, máme časté
ponuky od finančných inštitúcií na spravovanie financií. Niektorí poskytovatelia sú
šikovní, s niektorými vyrazím dvere. Aj u vás
sa dá úspech „merať”.
Myslíte, že by vás tato práce bavila,
kdybyste nebyl muzikantem?
Touto otázkou ste mi nahrali na smeč! Dva
roky dozadu som nášho basáka Viliama
nahovoril, že nám je jedna výška málo, a tak
sme sa zapísali na Ekonomickú Univerzitu
v Košiciach. Snažíme sa teda konfrontovať
vlastné podnikateľské skúsenosti voči svetu
financií, manažmentu a riadiacich pozícií vo
firme. Ak to dokončíme, bude to paráda, ak
nie, aspoň máme znova mladé spolužiačky
(smích).
Jaký je váš vztah k penězům?
Pozitívny, no v rámci hierarchie hodnôt to
s ich dôležitosťou veľmi nepreháňam. Považujem sa za šikovného človeka, teda vyznávam teóriu, že šikovný sa uživí akýmkoľvek
spôsobom. Mám ponuky z divadiel, učím
neoperný spev na štátnom Konzervatóriu
v Košiciach. Od hladu nezomriem.
Utrácíte rád, nebo jste spíše spořivý?
Snažím sa investovať do vecí , ktoré majú
zmysel a budúcnosť, teda do rodiny, aby
moje deti mohli chodiť na športové krúžky,
aby sme s manželkou mohli rekreačne športovať. Nemíňam zbytočne. Ak si však niečo
kúpim, väčšinou je to kvalita, ktorá stojí za to.
Samozrejme myslím aj na dôchodok, takže
sme si s manželkou povedali, že si na dôchodok našetríme bez ohľadu na to, či nám
o dvadsať rokov štát prispeje, alebo nie.
Za co nejvíce utrácíte?
Pracovné záležitosti, nástroje, počítač,
telefón, cestovné náklady, veci spojené
s kapelovým a muzikantským životom.
Jak coby umělec vnímáte penzijní reformu na Slovensku?
Penzijnú reformu považujem za jednu
z častí sociálneho zabezpečenia. Táto sféra
je nesmierne citlivá a zložitá. Skladá sa
z mnohých oblastí, od minimálnej mzdy
cez dávky v núdzi, invalidné dôchodky...
Ak si uvedomíme, že v tejto spoločenskej
„nádobe” všetko so všetkým súvisí, nedá
sa jednoznačne povedať, ako momentálny stav ukáže v budúcnosti. Za najväčšie
nešťastie považujem rozdielne videnie tejto
problematiky jednotlivými vládami. Jedna
ich uzákoní, nasledujúca zruší, ďalšia príde
s inými návrhmi... Myslím, že mnoho ľudí
žije neadekvátne voči ekonomickej vyspelosti našej krajiny. Ak sa pozriete na sociálny
systém v Austrálii, máme na čom pracovať.
DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
PTALA SE EVA SADÍLKOVÁ.
38
Slovensko
4 otázky pre najlepších oblastných riaditeľov
Na kick-off meetingu Broker Consulting a Fin Consulting 13. 1. 2012 boli vyhodnotení
najlepší oblastný riaditelia: Jozef Holan, Judita Sedileková a Patrícia Balkó
1 | Ako sa vám podarilo dosiahnuť v roku
2011 také výborné výsledky? Čo ste
museli pre to urobiť?
Jozef Holan: Výsledky v roku 2011 boli
do značnej miery ovplyvnené aktivitami
posledného kvartálu roku 2010, kedy sme
oslovovali realitné kancelárie medzi prvými.
Myslím si, že táto aktivita bola rozhodujúca
a ovplyvnila viaceré veci v roku 2012. Od za-čiatku roka sa mi podarilo dostať do pobočky
viacero kvalitných poradcov, čo v konečnom
dôsledku prospelo a zdravo naštartovalo aj
starších spolupracovníkov.
Judita Sedileková: Všetko je vecou pravidelných a dlhodobých aktivít a tiež trpezlivosti.
Chce to plné pracovné nasedenie, aktivity vo
všetkých oblastiach našej práce a pozitívne
myslenie. Osobne som počas celého roku
mala pred sebou svoje pracovné, ale i súkromné ciele, ktoré boli veľkým hnacím motorom.
Niektoré z nich sa mi podarilo splniť, niektoré
nie. Dopredu ma tiež poháňa aj predstava mať
vo svojom tíme naozaj špecialistov na slovo
vzatých so spokojnými klientmi a nadpriemernými províziami. Svoj tím vidím medzi najlepšími aj tento rok a sme pripravení posunúť sa
o riadny kus dopredu.
Patrícia Balkó: Krásne výsledky roku 2011 sú
v prvom rade výsledkami môjho skvelého
tímu. Je za tým rozlúčenie sa so spolupracovníkmi kategórie C, nábor ľudí kategórie
A a aktívna práca s ľuďmi kategórie B a A. Je
za tým aj rozhodnutie mať pobočku v každom okresnom a krajskom meste Slovenskej
republiky najneskôr do roku 2015. Stanovila
som si akčný plán, detailne naplánovala harmonogram náborov, výberov a zapracovanie
nováčikov. Z 15 ľudí, ktorí mi po vyselektovaní
zostali na začiatku roka 2011, je dnes aj s nováčikmi v zapracovaní 63členný tím. Čo som pre
to musela urobiť? Jediné – dodržať plán, ktorý
som si stanovila.
2 | Akých ľudí si vyberáte do tímu?
Jozef Holan: Ako jednu z hlavných požiadaviek mám samostatnosť a aktívnosť. Nemám
záujem o ľudí, ktorých by som mal naháňať
do práce, alebo sa im inak doprosovať, aby si
zarobili peniaze. Ak príde dospelý človek, ktorý
má chuť si zarobiť a niečo dosiahnuť, tak je
u mňa správne, to je moja krvná skupina.
Judita Sedileková: Kolegovia v mojom tíme
sú naozaj rôzni, ale napriek tej pestrosti našich
osobností, vierovyznania aj veku (najmladší
kolega má 23 rokov a najstaršia kolegyňa
57) tvoríme skvelý a veselý tím. Najviac si
na ľuďoch vážim ľudskosť, chuť do života,
úprimnosť a schopnosť vidieť pohár poloplný,
nie poloprázdny. Takýmito ľuďmi sa snažím
obklopovať v práci a s takýmito kolegami je
potom naozaj radosť pracovať.
Patrícia Balkó: Toto je veľmi zložitá otázka.
Hľadám ľudí, ktorí majú jasnú víziu a plán, niekedy spolupráca zaškrípe hlavne na začiatku,
ale nedorozumenia riešim hneď k čo najvyššej
možnej spokojnosti a to isté očakávam aj
z opačnej strany. Spolieham sa na dlhoročné
skúsenosti s recruitingom, ale ešte sa mi z času
na čas stáva, že si vyberiem nesprávneho
človeka do tímu. Vtedy korektne ukončím
spoluprácu čo najskôr.
3 | Ako sa podľa vás líši práca oblastného
riaditeľa od práce manažéra?
Jozef Holan: Pozícia vedúceho tímu (VT) je
z môjho pohľadu veľmi dôležitá a je logickým
vyústením vývoja našej spoločnosti. Kolegovia na tejto pozícii si môžu bez vážnejších
následkov odskúšať svoje schopnosti v nábore
a vo vedení malého kolektívu. Je to dôležitá
etapa vývoja manažéra, aby vedel odštartovať
na post riaditeľa pobočky (RP). Hlavný rozdiel
v týchto pozíciách vidím v tom, že VT sa v tejto
etape ešte stále venuje na 100 % svojej produkcii, čo už ako RP by mal robiť (ja mám na to
výraz) iba v sebaobrane, inak zanedbáva nábor
a starostlivosť o sieť. Výkon riaditeľa pobočky
na úrovni 100 – 150 bonov mesačne je však
myslím si úplne v poriadku aj z pohľadu udržania si kondície v obchodných zručnostiach.
Judita Sedileková: Práca manažéra je
na rozdiel od práce oblastného riaditeľa ešte
stále úzko prepojená aj s klientmi poradcov
vo vašom tíme. Nie je to len o náborovaní
a vedení tímu, ale aj o práci s klientom. Osobne
mi táto kombinácia veľmi sedí, keďže sa rada
stretávam aj s klientmi, pre ktorých môžeme
spolu s kolegami vytvárať návrhy na zlepšenie
ich finančnej situácie.
Patrícia Balkó: Práca oblastného riaditeľa je
o samostatnosti, predvídaní a hľadaní spôsobov. Tak ako úlohou manažéra je nábor, výber,
zapracovanie a riadenie konzultantov, tak
úloha riaditeľa je o nábore, výbere, zapracovaní
a riadení manažérov.
4 | Aký veľký musí byť tím oblastného
riaditeľstva, aby sa stal najlepším?
Jozef Holan: Moja skúsenosť je, že na dosiahnutie spoločnosťou požadovaných
výsledkov a pri priemernej produkcii, ktorú
v súčasnosti moja pobočka má, potrebuje mať
20 – 25 spolupracovníkov (reprezentantov)
na mandátnu zmluvu. Pri tomto počte mandatárov by však mal mať aspoň dvoch vedúcich
tímov. Ak sa manažérovi darí zvýšiť priemerný
výkon poradcu, stáva sa riadenie akoby jednoduchším a efektívnejším.
Judita Sedileková: Niekedy môžete mať
v tíme 20 poradcov, a nebudete mať také
výsledky ako s 10 poradcami. Dôležitý je postoj
poradcov a ich manažéra k práci, nálada v tíme
a tiež chuť bojovať za spoločný tímový cieľ.
Takže nejde o veľkosť, ale o kvalitu.
Patrícia Balkó: Aby sa akýkoľvek tím mohol
stať najlepším, je potrebné pozerať sa vždy
dopredu, plánovať kariéru aspoň o dva stupne
vyššie ako chcem dosiahnuť, riešiť, čo je riešiteľné ihneď. Ryba vždy smrdí od hlavy, takže to,
čo očakávam od iných, robím na 100 % aj ja.
Neustále sa vzdelávam a konzultujem s tými
najlepšími, len oni ma môžu niekam posunúť
a poradiť mi. Počúvajte každého, potom sa
pozrite na jeho výsledky a podľa toho vážte
jeho slová. Všetky ostatné tajomstvá prezradím

len za úplatok.
Oslavy ocenění
již skončily...
...a my jsme tu opět pro Vás.
Děkujeme Vám
tým Conseq Investment Management
800 900 905
www.conseq.cz
Download

ZNÁME JMÉNA VÍTĚZŮ