Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker 14 | Manažer | Jak si
vytvořit síť partnerů
22 | Téma měsíce | Nová
pražská centrála
26 | Reportáž |
Broker po ostravsku
michal koubek
Opět mezi nejlepšími z nejlepších
2011 | ročník II
3
Editorial
Promarněné životní příležitosti?
Dnešní editorial bude překvapivě nejenom o Broker Consulting, ale také
o „jídle jednom z nejtučnějších“ – O Mcdonald´s. Ale nebojte, nebudete
číst o „hambáčích a žlutých zabijácích (hranolkách)“, nýbrž o frančíze.
Předně říkám, že je pro mě nepřípustné srovnání Broker Consulting
a uvedeného provozovatele restauračních zařízení. Ano, úspěch,
standardní kvalita a ne nepodobný princip přenosu knoh-how určité
porovnání snese, ale obsah služby je diferentní. Zatímco McDonald plně
útočí na pravěké instinkty a láká lidi k nezdravé spotřebě, Broker Consulting poskytuje službu, která uspokojí zákazníkům nejenom emoce, ale
i rozum. Nenabádáme lidi ke spotřebě, ale k úsporám a zodpovědnému chování.
Už jste si někdy zjišťovali, co obnáší otevřít si restauraci, jejíž značka v Americe patří k těm podřadnějším? Většina
lidí žije v domnění, že člověk přijde a koupí za pár milionů licenci a pak už jen zástup stejnokrojně oblečených
zaměstnanců přijímá objednávky, zatímco vzadu se v mikrovlnce zapékají cheesburgery. Není to tak. Pokud si chcete
budovat vlastní úspěch pod značkou McDonald´s, za který jste zodpovědný z největší části vy, musíte vynaložit
opravdu značné úsilí. Jaké? Když pominu takové drobnosti jako dodržování striktních pravidel (čistota, služby, kvalita,
produkt, na který nemáte vliv) při provozu restaurace, fascinující je vůbec získání frančízy.
Uchazeči o frančízu jdou nejprve na pohovor, na kterém nemusejí uspět. Žádné zkoumání, jestli umíte upéct
housku. McDonald si pečlivě posvítí například na vaše finance. Celková předpokládaná investice je totiž 19 200 000
korun (kauce, frančíza a nejvíce vybavení). Ale pozor, alespoň 40 % musíte mít vlastních. A žádné půjčky od rodičů,
známých. Zbylých 60 % jedině od banky. Takže jestli jste relativně bohatí, můžete postoupit do dalšího kola. Jaké
je? 9 až 14 měsíců intenzivního zapracování a zaškolení. To probíhá v restauracích McDonald´s! Takže jste korunový
milionář a fritujete hranolky, s úsměvem vyřizujete objednávky do mikrofonu v McDrivu a učíte se řemeslu.
Nakonec odjedete na mnohadenní školení do Hamburku (jak příznačné jméno). Užijete si jej samozřejmě na vlastní náklady. Když se snažíte a vyhovíte, máte konečně právo otevřít si svůj „Mekáč“. No, vlastně je to jinak, McDonald´s
vám vybere, kde ho budete mít. Takže naložíte rodinu do dodávky a stěhujete se. Chceš mít možnost uspět? Buď
ochoten vyměnit i domov.
A co pak z toho? Nemám to spočítané, neznám obvyklé marže. Ale jedno je jisté. Musíte na vlastní riziko živit 30 až
70 zaměstnanců, zhruba 8 manažerů (to jsou fixní náklady, řekněme, hrubým odhadem 2 500 000 korun). Musíte je
náborovat a vyškolit. Musíte odvádět až 16 % obratu společnosti a 5 % čistého obratu dávat na marketing. Pravděpodobně budete navíc splácet značný úvěr. Jestli je průměrná objednávka kolem 150 korun, potřebujete na pokrytí jen
těchto nákladů obsloužit přes 20 000 lidí měsíčně. Nevím. Jak říkám, neznám čísla. Používám „selské počty“ a mohu
se mýlit. Ale o přesná čísla tady vůbec nejde.
Docela tvrdá cesta za úspěchem, ne? Nepochybuji, že restaurace může velmi dobře vydělávat. Představte si, že si
jen počítáte svůj profit z McDonald´s ve svém domě u moře. Ne, to nejde. Řízení restaurace se musíte věnovat.
Srovnejte, co vše musí udělat uchazeč o práci spolupracovníka Broker Consulting a co uchazeč o frančízu restaurace. Srovnejte rizika a srovnejte počáteční náklady. Pár tisíc za registrace a oblek? Při srovnání směšné. Možné
výdělky a rychlost rozvíjení byznysu, nesrovnatelně méně práce okolo… Vždyť to znáte sami. Výsledky zosobněné
úspěšnými konzultanty, manažery a řediteli vidíte kolem sebe každý den. Není náhodou příležitost stát se spolupracovníkem Broker Consulting výrazně zajímavější, než si připouštíme a než to říkáme lidem kolem sebe? Záleží
jen na nás, kolik lidí necháme životní pracovní příležitost promarnit. Ale platí jedno. Opravdu to není příležitost pro
každého. Stejně jako u McDonald´s.
Zdroj: Informační brožura McDonald´s (www.mcdonalds.cz)
Jan Lener
Šéfredaktor a ředitel komunikace a PR
4
Svět Broker
Consulting
5
Svět Broker
Consulting
21. června 2011, Kunětická Hora – Golf pro Dobrý skutek
Reportáž z Golfu pro dobrý skutek přineseme v příštím čísle OK Info.
6
7
Obsah
Z médií
Televizní double Jendy Šimka
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s.,
a Broker Expert, a. s.
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
OBSAH
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Silvie Čaloudová,
Róbert Vítkovský, Martin Novotný, Vilém Podliska,
Svetlana Husárová, Marek Hatlapatka, Petr Otys
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
Nešo Matič, Petr Adámek, Luboš Kadlec, Jiří Čejka,
František Gahler, Svetlana Husárová, Petra Benešová,
Petr Otys
Komiksová kresba:
Filip Škoda
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Náklad:
2500 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Vychází 4. července 2011
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém
nebo jiném jazyce
3|Editorial Jan Lener | Promarněné životní příležitosti?
4–5|Svět Broker Consulting Consulting Golf pro Dobrý skutek
6|Obsah
7|Z médií Televizní double Jendy Šimka
8–9|Aktuality Po čem touží Experti | Knižní novinka | Investiční špecialisti
| Vysoká škola ředitelská
10|Průběžné výsledky soutěže o prodloužený víkend
v Turecku
11|Podpora prodeje Představujeme vám: rizikové životní
pojištění od Uniqua
12|Principy Principy úspěchu – jak z nich získat co nejvíce?
13|Broker Consulting v komiksu
14–15 | Manažer Chcete mít více schůzek s klienty, kteří chtějí vaše služby?
| Brian Tracy opět v Praze pro Broker Consulting
16–19 | rozhovor Michal Koubek: K úspěchu patří i risk
20–21 | Výsledky květen 2011
22–25 | Téma měsíceNová pražská centrála
26–29 | Reportáž Broker po Ostravsku
30–32 | Fin Consulting Byť in sa oplatí
33|Slovensko Výsledky máj 2011
32–34 | Investice První poločas 2011 na akciových trzích – býčí trh pokračuje
36–37 | Reportáž Motobydlo
38|Relax Ostravské májové setkání u grilu a kytary
V úterý 31. 5. 2011 byl hostem
odpolední zpravodajské relace
Ekonomika ČT24 analytik
Broker Consulting Jan Šimek.
Tématem pořadu bylo zvyšující
se zadlužování Čechů a finanční
plánování českých domácností.
Řeč byla nejen o úvěrech, ale
také o špatných návycích Čechů
v oblasti spoření. Hned dva
dny poté, 2. 6., se Jenda objevil
na obrazovce podruhé. Tentokrát
jako host studia Ekonomika24,
kde společně s moderátorkou
Michaelou Hergetovou
a Markem Mičuchem z katedry
ekonomie VŠE Praha komentoval
odvysílaný díl pořadu Suma
sumárum, zaměřeného na finanční
gramotnost.
Zadlužování Čechů v pořadu
Ekonomika ČT24
Jenda Šimek v diskuzi na téma rostoucí
zadluženosti českých domácností podotkl,
že ačkoliv se jedná o nežádoucí trend, není
situace v tuto chvíli tak vážná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Dvě třetiny dluhů
českých domácností totiž tvoří hypoteční
úvěry, které jsou odborníky považovány
za tzv. dobré dluhy. Špatné dluhy – tedy spotřebitelské úvěry, tvoří pouze třetinu celkové
zadluženosti.
Jenda Šimek se ve studiu ČT24 zmínil také
o tom, že zadluženost a spotřebitelské úvěry
jsou problémem pouze části české populace. Většina Čechů je naopak zvyklá dávat si
peníze stranou a spořit. Bohužel však stále
přetrvávají ohledně spoření špatné návyky
z minulosti a neznalost finančních produktů.
Velmi častým jevem je u nás držení naspořených peněz na běžných účtech, kde nejen že
nedochází k jejich zhodnocení, ale naopak
z důvodu inflace peníze ztrácejí na hodnotě.
Produkty určené pro dlouhodobé spoření
komunismu. Určitě bude pokračovat nárůst
nákladů za bydlení a samozřejmě se mohou
objevovat nové položky, například náklady
za telekomunikace, internet, a kdo ví, co
přijde dál. Struktura výdajů se mění, tak jak
společnost technologicky zraje.“
S tím souvisí také problematika úspor.
Na otázku Michaely Hergetové, jakou část
U Čechů stále přetrvávají
v oblasti spoření špatné návyky.
a zhodnocování úspor jsou pro mnoho Čechů
v současnosti ještě velkou neznámou.
Ve srovnání s minulostí však stále více
domácnosti využívá v oblasti finančního
plánování služeb odborníků – nezávislých
finančních poradců.
Diskuze k pořadu Suma
sumárum ve studiu
Ekonomika 24
V reakci na odvysílaný díl pořadu Suma sumárum mluvil Jan Šimek o důvodech nižších
cen zboží a služeb v Německu ve srovnání
s Českou republikou.
O výdajích českých domácností řekl
mimo jiné: „Určitě bude pokračovat trend,
kdy platíme stále více za bydlení. V tomto
ohledu budeme dohánět vyspělý svět.
Navíc se mění i chování české populace,
dnes je úplně jiná situace než na konci éry
svých příjmů by si měly domácnosti dávat
stranou, Jenda Šimek odpověděl mimo jiné
toto: „Prvním krokem, který by měl každý člověk udělat, je položit si otázku: ,Co budu dělat
v budoucnosti? Jak zajistím své výdaje?‘ Dále
je potřeba mít nějakou provozní rezervu, kdyby se cokoliv stalo. Například tři platy na spořícím účtu na nečekané výdaje. Na dlouhodobé cíle se doporučuje odkládat nějakých
20 procent příjmů stranou. Dříve bydlely
mladé rodiny u rodičů, nefinancovaly bydlení,
pak byly v produktivním věku a ve stáří se
o ně staraly děti. My to dnes máme úplně
jinak. Na začátku kariéry si bereme hypotéky,
ve středním věku je musíme umořit a pak
máme důchod, na který si musíme vydělat
v produktivním věku. Takže bez odkládání
peněz stranou to nepůjde.“
Odkaz na videozáznam pořadu najdete
na webu beok.cz.
8
9
Aktuality
Aktuality
Investiční
špecialisti
Dňa 20. 5. 2011 sa v Bratislave
uskutočnil úvodný špecializovaný
odborný workshop zameraný na sektor
kapitálového trhu.
Po čem touží Experti
27. května se na společné setkání do Ostružné v Jeseníkách sjel 32členný tým regionální ředitelky Broker Expert
Jany Šmardové. S sebou si přivezli nůžky, lepidla a především hromadu přání a snů. Každý z účastníků si tady totiž vyrobil svůj
„visionboard“ – nástěnků snů a cílů.
Hostem setkání byl také zemský ředitel společnosti Broker Expert Jaroslav Černý. Hlavní
náplní meetingu, tedy kromě nezbytných
pracovních povinností, bylo především
vzájemné neformální předávání zkušeností
našich obchodníků. Během odpoledního
programu byli vyhlášeni a za své výkony také
náležitě odměněni nejúspěšnější manažeři
a obchodníci.
Při vytváření a prezentacích nástěnek
snů a cílů (visionboardů) popustili všichni
uzdu své fantazii. Na nástěnkách přítomných
mužů se nejčastěji objevovala drahá auta,
velké domy a v některých případech i obrázky krásných žen a zajištěných dětí. Expertky
zase nejčastěji sní o cestách do vzdálených
krajů, domech, zajištěné rodině. Renta a peníze na vzdělání dětí se objevovaly v cílech
Workshopu sa zúčastnili vybraní spolupracovníci Fin Consulting, ktorí sú zaradení
do skupiny tzv. investičných špecialistov.
Cieľom vzniku tejto skupiny sprostredkovateľov je hlavne primeranou formou vzdelávať
a podporovať spolupracovníkov, ktorí budú
na svojich pobočkách a tímoch odbornou
podporou pre ostatných spolupracovníkov
v oblasti investícií na kapitálových trhoch.
Sektor kapitálový trh vnímame ako veľmi
dôležitý, pretože s investíciami do podielových fondov (alebo podobných produktov)
sa naši spolupracovníci stretávajú aj v poistných produktoch (najmä v investičnom životnom poistení) a dôchodkových produktoch.
Zľava: Tomáš Kročian, Dagmar Prokeinová,
Mária Tkáčová, Peter Maťašovský
Program workshopu bol veľmi zaujímavý. Dopoludnia boli investičným
špecialistom odprezentované informácie
spoločnosti ČP Invest, so zameraním
na produkt s názvom ČPI Konto a prácu
s Majetkovým účtom. Analytik ČP Investu
nám v druhej časti prezentácie spoločnosti
ČP Invest odprezentoval aktuálne informácie ku kapitálovým a komoditným trhom.
Po obedňajšej prestávke nám spoločnosť
Pioneer Investments pripravila investičnú
hru s názvom Investičná olympiáda. Všetci
účastníci potvrdili, že ide o veľmi dobrý
doplnkový spôsob vzdelávania sa v investíciách. Deň, bohatý na nové zážitky, sme
zakončili spoločnou večerou v reštaurácii
Kolkovna v centre Eurovea.
Róbert Vítkovský, produktový manažér
snad všech přítomných dam. V hotelu Park
v Ostružné byl účastníkům setkání k dispozici
i bazén, ve kterém načerpali někteří z nich
energii na večerní část programu s muzikou
a neformálními diskusemi v hotelovém baru.
Jedlo se, pilo, zpívalo a tancovalo až do samého rána.
Silvie Čaloudová,
asistentka Jany Šmardové
Knižní novinka
Na českém knižním trhu se v květnu
objevil překlad další knihy Jamese
Heidemy, vydaný nakladatelstvím
Wolters Kluwer ČR. Nový titul najdete
i v našem e-shopu na OK Netu.
The Passionate Salesperson
Příručka pro profesionální prodejce
Úspěšný chce být člověk vždy, ať už
pracuje v jakékoliv profesi. A tak i ten, kdo
pracuje či podniká jako prodejce, chce
být ve své činnosti dobrý, chce, aby mu
přinášela radost a uspokojení. Ale jak na to,
jak správně postupovat, čeho se vyvarovat, které kroky vedou k úspěchu a které
k prohře? Proč řada prodejců neuspěje?
Právě o tom je kniha Zanícený prodejce
Jamese M. Heidemy a Chris M. Heidemy.
Tato již několikátá publikace osvědčených
autorů je tu na pomoc všem, kteří chtějí
ve své činnosti postupovat profesionálně
a dopracovat se k vynikajícím výsledkům.
Krok za krokem vede kniha čtenáře
od pocitů uvědomění si významu profesionality v každém lidském konání přes počáteční trénink až ke skutečně efektivnímu
prodeji, který zaručuje návratnost investic.
Otevírá pohled na oblasti plánování, řízení
a procesu prodeje, nabízí konkrétní řešení
pro případné námitky klientů, učí čtenáře,
jak vytvořit profil ideálního klienta, jak
postupovat ve vlastní praxi i jak správně
plánovat blízkou i vzdálenější budoucnost.
Vysoká škola ředitelská
Vzdělávání je proces, který nikdy nekončí. I ti největší profíci se potřebují stále
rozvíjet. Proto naši regionální a vybraní oblastní ředitelé pravidelně absolvují
semináře nejvyššího stupně Manažerské akademie.
22.–24. června strávilo osmnáct našich ředitelů tři dny v rakouském Saalfeldenu. V krásném prostředí Alp a luxusního hotelu Gut
Brandlhof si předávali zkušenosti, trénovali
před kamerou a poslouchali prezentace
týkající se vedení týmů na nejvyšší úrovni.
Od zemského ředitele Petra Huška se
dozvěděli o nových metodách, jak představovat firmu a naši práci novým lidem
a motivovat je, obchodní ředitel Vilém
Podliska předal kolegům své zkušenosti
z oblasti situačního vedení a generální
ředitel Petr Hrubý mluvil o motivaci, autoritě
a leadershipu.
Druhý den vyvrcholil půlnoční poradou
regionálních ředitelů. Ale protože součástí života regionálních ředitelů není jen
práce, ale také sport a odpočinek, byla část
Manažerské akademie III věnována i těmto
bohulibým činnostem.
Účastníci měli k dispozici bazén, wellness
a krásné golfové hřiště, včetně lektorů goln
fové akademie.
11
Podpora
prodeje
Představujeme: Rizikové životní pojištění od UniqA
Výsledky soutěže
za období 1/2011–5/2011
Slovenská republika
Výsledky soutěže za období 1/2011–5/2011
pro Českou republiku
(Broker Consulting + Broker Expert)
Vlastní body
Obchodník
Manažer
jMénoBody
Vlastní body
Čisté celkové body bez mng pozic
Jiří Vosyka
Roman Chlubna
Petra Rysová
Lenka Andršová
Daniela Dlouhá
Klára Kolomazníková
Dušan Birka
Tomáš Němeček
Davíd Chalupka
Ludvík Vaněk
Miroslav Vrba
Karel Sůva
Kateřina Hykelová
Kateřina Benešová
Tadeáš Spousta
Petr Boháč
Jakub Novotný
Barbora Vávrová
Roman Herman
Martina Pomikáčková
Jana Bachurová
Pavel Habruň
Jiří Janda
Pavlína Golková
Adam Skočdopole Jiří Fučík
Vladimíra Pavlíčková
Petr Krajcigr
Nechutný Petr
1420
1416
1287
1208
1179
1077
1042
998
975
975
904
903
886
874
851
832
831
805
794
791
771
767
767
747
746
732
704
696
672
jMéno
Ivona Bakrlíková
Martin Havlík
Petr Nechutný
Petr Hofman
Petr Soler
Roman Chlubna
Jan Skolil
Jakub Novotný
David Chalupka
Monika Fundová
Zdeněk Langr
Jakub Krčmář
Simona Grünfeldová
Petr Andrš
Jiří Vosyka
David Švec
Ondřej Fousek
Filip Andrš
Jiří Hruška
Roman Borovec
Obchodník
Body
2382
2362
2294
2049
2029
2027
1995
1952
1945
1931
1923
1857
1849
1828
1706
1671
1611
1610
1603
1565
Čisté skupinové body bez ředitelských pozic
Ředitel
jMéno
Petr Hušek
Pavel Šimků
Michal Koubek
Matěj Kubrt
Ondřej Schejbal
Rudolf I Gusti
Jana Šmardová
Roman Hušek
Jan Tuček
Jaroslava Šlaufová
Ivan Dischinger
Jana Zíbová
Luděk Vokoun
Roman Skala
Jindřiška Dresslerová
Body
13256
10156
9524
7934
7243
7140
6877
6269
5990
4918
4909
4816
4792
4697
4501
jMéno
Peter Ožvald
Alla Laláková
Pavol Petrík
Miroslav Krajňák
Zuzana Baffyová
Zsolt Czuczor
Veronika Vravková
Andrea Sedlačková
Mário Ligač
Marta Štillová
Jana Šaturová
Body
1295
1093
1039
931
809
767
757
652
640
557
552
Čisté celkové body bez mng pozic
Manažer
jMéno
Jana Šaturová
Zuzana Baffyová
Marián Ďurík Jana Fašáneková
Erika Hurajová
Body
1587
1287
842
662
578
Čisté skupinové body bez ředitelských pozic
Ředitel
jMéno
Igor Szeles
Patrícia Balkó
Jozef Szeles
Body
7530
4663
3724
Spolupracovníci společností Broker Consulting a Broker Expert získali v druhé polovině června nový a exkluzivní produkt, vhodný pro zabezpečení příjmů klientů.
Jmenuje se Rizikové životní pojištění (RŽP) a připravila jej pro nás Uniqa pojišťovna. Vychází z dobře známého a časem osvědčeného produktu Rizikové životní
pojištění s dividendou a přináší několik zajímavých novinek a vylepšení.
První změna se týká vlastní konstrukce
základního životního pojištění. Nově lze
zvolit pouze „rizikovou“ variantu, která
neobsahuje žádnou spořící složku, tj.
v případě dožití se konce pojistné doby
nevzniká nárok na výplatu plnění při dožití.
Znamená to tedy, že při této variantě nevzniká nárok na rizikovou dividendu. Také se
změnil nákladový model produktu. Došlo
ke snížení uzavíracích poplatků, kdy se
poplatek v prvních dvou letech snížil z 2,9 %
na 2,5 % a ve třetím roce klesl na nulu.
Změny doznal i poplatek za správu pojistné
smlouvy, který byl dřív stanoven v závislosti na pojistné částce. Nyní je fixní a klesá
v závislosti na době od počátku pojištění.
Tím dochází ke zvýhodnění věrných klientů,
kteří smlouvu předčasně nevypovídají. Tyto
úpravy v základním pojištění mají příznivý
vliv na výši pojistného vzhledem k dané pojistné částce pro případ smrti, což ukazuje
tabulka číslo 1.
Druhou inovací je nové pojištění pro
případ prvního z rizik smrti nebo přiznání invalidního důchodu třetího stupně.
Tímto pojištěním lze pojistit obě klíčová
životní rizika zároveň, přičemž je vyloučena
případná zbytečná duplicita plnění z obou
těchto rizik. Spolu s plněním ve formě
renty tato konstrukce umožňuje podstatné snížení ceny pojištění těchto rizik, a to
i přes skutečnost, že pojišťovna garantuje
automatické zvyšování sjednané renty
o 2,5 % ročně po dobu její výplaty. Tento
cenový efekt názorně ukazuje tabulka číslo
2, ve které je porovnáno pojistné za pojištění smrti a invalidity 3. stupně současných
produktů s pojistnými částkami 1 mil. Kč,
respektive 1,5 mil. Kč, s pojistným za pojištění na 1. riziko smrti nebo invalidity s rentou odpovídající jednorázovým částkám.
Jelikož objektivně riziko invalidity znamená
větší finanční ztrátu než riziko smrti, je
v souladu se Základním finančním plánem
vyplácená renta v případě invalidity o 50 %
vyšší než v případě smrti a než se vyplňuje
na smlouvu. Toto pojištění bylo zkonstruováno podle našeho zadání a máme na něj
garantovánu exkluzivitu.
věk
30
40
50
dítě nemají často jinou možnost, než jej
umístit do ústavu. Drobnou vadou na kráse
je skutečnost, že je pojistné plnění ve formě
renty odloženo až právě na přiznání invalidity, což bývá po 18. narozeninách dítěte,
nikoli na okamžik, kdy došlo k poškození
zdraví dítěte.
Poslední důležitou změnou, kterou
oceníte při sjednávání vyšších pojistných
částek, je zvýšení limitu pojistné částky pro
povinnou lékařskou prohlídku z 2 mil. Kč
na 3 mil. Kč, a to až do 50 let věku. Drobnou
vadou na kráse zůstává, že se do tohoto
limitu sčítají pojistné částky pro případ smr-
Tabulka 2: Měsíční pojistné pro muže za pojištění smrti
a invalidity 3. stupně (pojistná doba do 60 let)
RŽP
RŽPD
Flexi
roční renta
pojistné
69 000 Kč
696 Kč
1 094 Kč
1 019 Kč
82 000 Kč
926 Kč
1 637 Kč
1 559 Kč
129 000 Kč
1 469 Kč
2 758 Kč
2 454 Kč
Dalšími novinkami v připojištěních je
pojištění pro případ přiznání invalidního důchodu druhého stupně a pojištění invalidity
dětí. Prvně jmenované lze sjednat jen s plněním ve formě roční renty a je nutné mít
na paměti, že jej sice lze sjednat samostatně
a nezávisle na pojištění pro případ invalidity
3. stupně, ale není to vhodné. Kryje totiž
právě jen invaliditu 2. stupně. Pokud nemá
klient již z dřívějška uzavřeno pojištění plné
invalidity nebo invalidity 3. stupně, mohlo
by se stát, že by jeho invalidita odpovídala
vyššímu stupni a on by nedostal od pojišťovny ani korunu a cítil by se poškozen.
Pojištění invalidity dětí je na českém
pojistném trhu úplnou novinkou a dokáže
ochránit pro případ dosud nepojistitelné
invalidity, a to případy, kdy si člověk nese
zdravotní problémy už z dětství. Zároveň
do 18 let věku zdravotně postiženého dítěte
stát přispívá jeho rodičům na péči mnohem
více, než pak činí invalidní důchod, který
je dosažením této věkové hranice přiznán.
Tedy rodiny starající se o takto postižené
ti a invalidity dohromady, což u ostatních
pojišťoven nebývá zvykem.
Důvodů, proč věnovat pozornost tomto
novému produktu, je tedy více než dost.
Navíc od 1. 7. je tento produkt podporován
také v Základním finančním plánu, který
nově vyčísluje potřebné pojistné částky
pro případ smrti a invalidity jak v podobě
jednorázového plnění, tak jako roční rentu.
Podrobné informace k produktu najdete
na OK NETu v sekci Produkty-Investiční životní pojištění-Uniqa pojišťovna a formuláře
lze objednat standardně přes e-shop.
Martin Novotný, vedoucí analytik
Tabulka 1: Měsíční pojistné za pojištění pro případ smrti s PČ 1 mil. Kč (pojistná doba do 65 let)
žena
muž
věk
RŽP
RŽPD
Flexi
RŽP
RŽPD
Flexi
30
300 Kč *)
300 Kč *)
300 Kč *)
455 Kč
506 Kč
539 Kč
40
316 Kč
355 Kč
411 Kč
663 Kč
734 Kč
777 Kč
50
457 Kč
509 Kč
606 Kč
995 Kč
1 097 Kč
1 186 Kč
*) Skutečné postačitelné pojistné je nižší než minimální pojistné produktu.
12
Broker Consulting v komiksu
Principy
Veronika a Pavel zasahují u klienta Matta ...
Principy úspěchu
– jak z nich
získat co nejvíce?
Principů úspěchu je sedm. Pravidel úspěchu
je mnohem více a jsou přiřazeny vždy k jednomu z principů. Naleznete je nejenom
v minulých číslech OK Info, ale také souhrnně na plakátu, který visí v každé kanceláři.
Znáte ho?
Udělejte ihned následující. Jděte k plakátu principů, pozorně si je znovu přečtěte
a u každého principu vyberte jedno pravidlo,
Principy úspěchu zná již snad každý spolupracovník Brokeru.
Jenomže ruku na srdce, jak s nimi konkrétně a jak intenzivně
pracujete právě vy? Jestliže chcete zvýšit svůj příjem a dobrý
pocit z práce, následující stránka vám poskytne návod, jak to
udělat jednoduše.
u kterého víte, že jste přece jen trochu
slabší, že vám prostě nejde. Těchto sedm
vybraných pravidel vypište na řádky k tomu
určené na této stránce. Dejte si známku jako
ve škole. Do prvního okénka. Váš mozek se
začne těmto konkrétním pravidlům podvědomě věnovat. Nenechte pracovat jen podvědomí. Sami přemýšlejte a hlavně konejte.
Cílem je zlepšit se na hodnocení „1“ nebo „2“
během pěti týdnů. Zapisujte si v následujících týdnech hodnocení do zbylých okének.
Sledujte, jak se zlepšujete.
Pokud s prací na sobě nezačnete nebo
přestanete vyplňovat okénka v průběhu
následujících týdnů, znamená to jediné.
Musíte se začít soustředit na princip inovace.
Ve zlepšování a učení máte zřejmě největší
slabinu, kterou je možné ovládnout a změnit.
název tabulky
Vámi vybrané pravidlo úspěchu
(například Získávat klienty na doporučení)
1. týden
2. týden
hodnocení
3. týden
4. týden
5. týden
14
15
Manažer
Manažer
Chcete mít více schůzek s klienty, kteří chtějí vaše služby?
Vytvořte si sít‘ partnerů Broker
Consulting, kteří aktivně doporučují
vás a vaše služby. Nejlepší
reklamou pro vaše služby je osobní
doporučení. Existují dva základní
typy doporučení – pasivní a aktivní.
Pasivní doporučení
Klient vám doporučí potenciálního klienta.
Řekne vám jeho jméno a příjmení, adresu,
telefon a řekne vám, proč asi bude potřebovat
vaše služby. Pokud vás má klient rád, důvěřuje
vám, líbí se mu vaše služby a oceňuje vaši profesionalitu, máte vyhráno. Dostanete od něj
hned několik kontaků. Znamená to, že nemusíte volat na anonymní databáze a nebudete
se muset tolik vyrovnávat s odmítnutím. Práce
je prostě jednodušší.
Nicméně pořád musíte zavolat člověku,
který vás nezná. Vy už ho trošku znáte od svého klienta, ale on vás nezná vůbec. Proto musíte překonávat počáteční nedůvěru klienta
a složitěji navazovat důvěryhodný vztah.
Možná vás už napadla otázka, jak to udělat,
aby se na vás nový potenciální klient už těšil,
aby věděl, jak pomáháte lidem a jak profesionální služby poskytujete. Napadlo vás, že kdyby už o vás věděl dopředu, bylo by obchodní
jednání jednodušší a pro všechny příjemnější.
Doslova byste se na sebe těšili. Představte si,
jak se klient těší, až vás konečne osobně pozná, a vy se těšíte na další příjemnou schůzku.
Toho dosáhnete, pokud začnete využívat
aktivní doporučení.
Aktivní doporučení
Klient už vám nedoporučuje pouze potenciální klienty. Klient začal svému okolí doporučovat vás osobně. Co ho k tomu vede?
Za prvé: oceňuje vaše profesionální služby
a ví, že dokážete pomoci lidem s penězi.
Za druhé: má jasnou finanční motivaci. Ví, že dostane za takové doporučení
finanční odměnu. Podrobnosti o finanční
odměně za aktivní doporučení pro partnery
Broker Consulting najdete ve smlouvě pro
partnery.
shrnutí
Když to shrneme, klient vám může doporučovat
potenciální klienty. To je pasivní doporučení.
Nebo klient může doporučovat vás svému okolí.
To je aktivní doporučení. Aktivní doporučení
je samozřejmě účinnější, protože na schůzku
vás partner uvede, jste potenciálními klienty
pozitivně očekáván. Jedete na schůzku a už
máte navázaný vztah, který potom budete už
jenom rozvíjet.
Kde můžete získat partnera
Všude. Partner je člověk, kterému se líbí vaše
služby a je natolik komunikativní, že se o svůj
dojem podělí s lidmi ve svém okolí.
Potenciální partneři jsou:
n Lidé z vašeho nejbližšího okolí, protože vás
znají dlouhodobě a vědí, co děláte za práci
a jak pomáháte lidem.
Názory z obchodní sítě
Jiří Vosyka,
manažer
S partnery jsem začal
spolupracovat hned, jakmile byla tato možnost
v našem systému zavedena.
Dnes spolupracuji na partnerskou smlouvu s řadou
fyzických osob (většinou z řad mých známých)
i právnických osob (například s fotbalovým oddílem)
a z této spolupráce vzniká více než třetina mých
obchodů. Tento systém funguje výborně, protože
partneři jsou motivovaní stejně, jako by pracovali
v obchodní síti – platí pro ně stejný provizní systém
a předem vědí, co za doporučení dostanou.
Jitka Přibylová,
konzultant
Spolupráce s partnery se
mi osvědčila natolik, že
dnes už z jejich doporučení vzniká v podstatě
100 % mé produkce. Díky těmto doporučením už
nepotřebuji při hledání nových klientů obvolávat
studené kontakty. Na bázi partnerské smlouvy
spolupracuji nyní s deseti lidmi.
n Vaši stávající klienti, protože se jim líbí
služby, které poskytujete. Jinak by se s vámi
přece nedohodli.
za 14 dní partnerovi zavoláte a zeptáte se, jak
se má. Během rozhovoru se zeptáte, zda se
díval ve svém okolí, kdo potřebuje vaše služby.
To je vše. Stačí zavolat a připomenout se.
n Účastníci přijímacích pohovorů, kterým se
líbí služby Broker Consulting, ale nemohli
splnit podmínky pro práci na plný úvazek.
Jak nabídnout stávajícím
klientům možnost být
partnerem Broker Consulting
Je to velmi jednoduché. Zastavíte se u stávajícího klienta a popovídáte si o tom, co je nového. Během rozhovorů zjistíte, zda si potřebuje
vydělat peníze. Pokud vám klient řekne, že
ano, řeknete, že firma pro něj připravila bonus
v podobě partnerství a on si tak může vydělat
peníze. Potom vysvětlíte, jakým způsobem si
peníze vydělá.
Jednoduše: porozhlédne se po svém okolí
a doporučí vás lidem, o kterých si myslí, že
využijí vašich služeb. Řekne jim, jak on osobně
byl s vámi spokojený, a domluví, že jim zavoláte. A vám potom předá kontakt. A za každého
takto domluveného klienta dostane peníze.
Jak získat partnera během
přijímacích pohovorů
Během přijímajících pohovorů mluvíte
s velkým množstvím lidí. Mnoho z nich s vámi
nemůže pracovat na plný úvazek. Někdy je to
z časových důvodů, někdy kvůli malé ochotě
učit se nové věci. Někdy si uchazeč nevěří,
že to zvládne. Tito lidé jsou vaši potenciální
partneři, kteří vás mohou doporučovat dalším
klientům.
Pokud zjistíte, že uchazeč nebude vhodný
pro plnou spolupráci, řeknete mu, že může
pracovat jako partner. To znamená, že si
vyzkouší, jak mu půjdou základy naší práce –
doporučovat vás a služby Broker Consulting.
Pokud mu to půjde a bude ho to bavit, může
se stát konzultantem. To znamená, že nic
neriskuje, nemusí opouštět stávající zaměstnání nebo podnikání a získá možnost vydělat si
peníze a zjistit, zda má předpoklady pracovat
jako profesionální konzultant.
Klíčem k úspěchu je pravidelná
komunikace s partnery
Při práci s partnery platí přísloví ,,Sejde z očí,
sejde z mysli”. Pokud chcete, aby vás partner
doporučoval, musíte se pravidelně připomínat. Optimální doba je 14 dní. Jednou
Síť partnerů
Můžete se spoléhat pouze na jednoho
partnera, který vás bude doporučovat. To je
samozřejmě příjemné a efektivnější než volat
na Zlaté stránky. Avšak takto si nezajistíte
pravidelný přísun dostatečného množství
potenciálních klientů.
Pokud chcete pracovat co nejefektivněji,
vytvořte si vlastní síť partnerů. Ze zkušenosti
našich konzultantů vyplývá, že ideální je mít
10 až 15 partnerů. Potom už nejste závislí
na navolávání klientů z databází na internetu
nebo z telefonního seznamu.
Je přirozené, že některý z partnerů vás
doporučí pouze jednomu nebo dvěma klientům a tím to skončí. Jiný z partnerů vás bude
doporučovat pravidelně každý měsíc několika
klientům. Záleží na motivaci partnera, na jeho
aktivitě a jak s ním pravidelně komunikujete.
Pamatujte si, že nejlepší reklama je obyčejný drb. Lidé si rádi povídají. A je pro vás
výhra, když o vás někdo bude říkat, že jste
opravdu dobrý a dokážete pomoci. Je to
mnohem účinnější, než když vy budete
o sobě říkat, že jste někomu pomohli.
4 |Síť partnerů si stále doplňujte. Potřebujete, aby o vás stále někdo mluvil a říkal, že
děláte skvělou práci a dokážete pomoci
ostatním.
Pokud vás napadly nějaké otázky, které se
týkají práce s partnery, můžete mi napsat
na mail [email protected]
Přeji vám úspěšný červenec.
Co můžete pro váš uspěch
udělat hned
1 |Osobně navšítít vaše stávající spokojené
klienty a představit jim možnost, jak si vydělají peníze, pokud se stanou partnery.
2 |Do diáře si zapsat, kdy budete pravidelně
kontaktovat partnera – vždy po 14 dnech.
3 |Takto si postupně vybudujte síť 10 až
15 partnerů, kteří vás budou doporučovat.
Vilém Podliska, obchodní ředitel
16
Rozhovor
zase slavní minulý rok. Rád mám všechny
účastníky ředitelských porad. Od každého se
něco učím. A myslím, že již brzy budou mezi
elitou další. Proto je třeba přidat do kroku.
Na střídání lidí na stupních vítězů je
patrné, že vlny nahoru a dolů zažívá
v kariéře každý...
Přesně tak. Luděk Vokoun jednou někde
zmínil, že za 11 let svého působení v Broker
Consulting už zažil spoustu různých sláv
a spoustu různých pádů. Důležitá je dlouhodobá stabilita. Člověku to nesmí stoupnout
do hlavy. O úspěchu se totiž nerozhoduje,
když je člověk dole, ale když je nahoře.
Protože když je slavný, úspěšný a daří se mu,
má snahu přestat dělat věci, které dělal dříve.
Myslí si, že se ho to už netýká. A pak následuje zákonitě pád.
Michal Koubek:
K úspěchu
patří i risk
Projíždím centrem Příbrami a už z dálky vidím na štítu jednoho z domů
obrovský poutač s ohnivým koněm a reklamou na klientské centrum
Broker Consulting. Před moderně vydesignovaným a profesionálně
vybaveným klientským centrem parkuje bílé BMW X5. Jsme
na návštěvě u regionálního ředitele Michala Koubka.
Rozhovor s Michalem Koubkem byl v OK Info
publikován naposledy před třemi lety, kdy
postoupil na pozici regionálního ředitele.
Zmínil se v něm mimo jiné o tom, že by chtěl
jednou dosahovat 12 000 bodů měsíčně
(tzn. 6 000 dnešních „Eurobodů“), což tehdy
znělo trochu jako science fiction. V prosinci
2010 (dva a půl roku od postupu) si tento
cíl splnil výsledkem 6 197 skupinových
bodů. Loňský rok přitom považuje za jeden
z nejkrizovějších ve své kariéře. V rozhovoru
otevřeně mluví o tom, jak se mu podařilo
sérii nepříznivých událostí překonat a dostat
se zpět mezi nejlepší z nejlepších.
Michale, je o vás známo, že jste člověk,
který jde do všeho po hlavě. Nebojíte se
zkoušet nové věci, nebojíte se riskovat. Jak se vám tato strategie v životě
vyplácí?
Pokud se člověk chce dostat ke skutečnému
úspěchu, musí riskovat. Je to stejné jako
při investování. Termínovaný vklad, kde nic
neriskujete, je jako zaměstnání. Ale pokud
chcete vydělat, musíte jít do akcií. A ty
nejenom rostou, ale i klesají. A člověk musí to
období poklesu zvládnout. Když jsme u toho
přirovnání – při propadu akcií jde u investorů
hlavně o emoce, musí to zvládnout jejich
hlava, nesmí propadnout panice. A totéž je
důležité i v těžkých životních obdobích. To,
co se stane, záleží vždy na tom, jak člověk
myslí. Ale pravda je, že když se v životě
nasčítají potíže ve více oblastech najednou,
nebývá snadné myslet pozitivně.
To víte z vlastní zkušenosti?
Ano. Minulý rok jsem zažil velmi náročné
období, které trvalo pět měsíců. Dneska už
se nad tím jenom usmívám. Sešlo se toho
opravdu hodně. Přišla nějaká zklamání u lidí,
kterým jsem věřil. To mělo za následek mimo
jiné zavření dvou klientských center, ve kterých jsem utopil spoustu peněz. A o spoustu
peněz jsem přišel také tím, že jsem ztratil tu
investiční příležitost. Vydal jsem se ze svých
úspor a rezerv a o to bylo choulostivější, když
se sešlo těch víc věcí najednou.
Co taková souhra nepříjemných událostí s člověkem udělá? Jak jste to období
prožíval?
V takovém období má člověk tendenci se
vyhýbat realitě. Na nic jsem neměl náladu,
nechtělo se mi dodržovat mně vlastní věci.
Nechtělo se mi jezdit na semináře osobního
rozvoje a už vůbec ne je pořádat. Pak jsme
seděli na kafi s Petrem Hrubým a on mi řekl
slavný Tracyho výrok: „Nemůžeme za věci,
které se nám dějí, ale můžeme za to, jak na ně
reagujeme.“ Došlo mi, že nejdůležitější je se
od těch negativních věcí oprostit. Bylo důležité začít myslet znovu na úspěch, i když to není
nejjednodušší v momentě, kdy se fakt nedaří.
Jak se vám to podařilo zlomit?
Pomohlo mi to, co jsem věděl o myšlení.
Bylo potřeba začít myslet na ty dobré věci,
na úspěch. Začal jsem zase dělat „silvovku“,
a pak už přicházel jeden úspěch za druhým.
Až to na konci roku vyvrcholilo. Když jsem
začal myslet na úspěch, začal jsem zase
přitahovat zajímavé lidi. Jedním z nich byla
Ivona Bakrlíková a její tým. Pomohlo nám
to s finišem, což nastartovalo celý tým,
a tak vzniklo těch prosincových 6197 bodů.
I příjmy se tím pádem obrovsky zvýšily
a nějakým způsobem jsem se po těch pěti
měsících začal hojit.
Od konce loňského roku se pravidelně
objevujete na stupních vítězů ve výsledkových tabulkách v OK Info. Jaký je
to po tom náročném období pocit?
Samozřejmě, že báječný. To je to, co mě motivuje, co mě pohání ve snaze být mezi nejlepšími. Nepodaří se být vždycky první, ale
když se dostanu na stupně vítězů, tak vím,
že jsme s týmem udělali kus skvělé práce. To,
že jsme na stupních vítězů už devět měsíců
v řadě, ukazuje kvalitu našeho týmu. A všem,
kteří tuhle práci dělají kvalitně a pravidelně,
patří velký dík.
Obzvlášť v takové konkurenci, jakou
tady máme, asi vítězství potěší...
Přesně tak. Ta úroveň se ještě hodně zvýšila
a jsou tady noví borci. Jako například Jana
Šmardová, která nám tady taky trochu
zamotala pořadí (smích). V době, kdy se nám
některým nedařilo, se Roman Hušek dostal
mezi elitu a už tam zůstal. Emil Malý a Ondra
Schejbal tam suverénně patří. I když Ondru
už beru jako zemáka. Doufám, že se tam zase
ukážou Jana Zíbová a Luděk Vokoun – ti byli
Byl jste v tomto stadiu také?
Několikrát. Když jsem začínal podnikat, četl
jsem knihu „Nejbohatší muž v Babyloně“.
Od té doby se moje situace několikrát zlepšila,
když jsem dodržoval pravidla, o kterých se
v té knížce píše. A několikrát se zhoršila, když
jsem je přestal dodržovat. A tak je to i s jinými
věcmi – v kariéře, se vztahy. Pokud člověk přestane čemukoliv věnovat pozornost, pak to
začne zahnívat. V přírodě totiž neexistuje stav
stagnace. Buď to roste a kvete, nebo hnije.
Myslíte, že ke každému úspěchu patří
i neúspěšná období?
Určitě. Někteří lidé mají občas pocit, že ti
úspěšní se zkrátka uměli narodit. Ale tak to
opravdu není. Jak praví klasik „Lidé se stávají
velkými tím, že překonávají velké překážky.“
Takže kdo chce dosáhnout vysoké pozice
v kariéře, musí počítat s tím, že bude překonávat velké překážky. A buď je překoná a postoupí, nebo je nepřekoná a zůstane tam, kde je.
V současné době máte pod sebou devět
kanceláří a klientských center. Kolik
času jim věnujete?
Věnuji se především těm, kde ještě nejsou
oblastní ředitelé. Pro manažery není vždy
jednoduché přestřihnout tu „pupeční šňůru“,
otevřít si vlastní pobočku a začít fungovat
samostatně. Jsem rád, že mám lidi, kteří
to dokázali. Dokázali vzít odpovědnost
do svých rukou. Přeji jim, aby zažili ten skvělý
pocit, kdy v jejich týmu vznikne několik
dalších poboček.
Myslíte, že budování kanceláří a klientských center je v našem businessu ta
správná cesta?
Jsem o tom přesvědčený. Nemusí to být jen
velká centra, v některých městech stačí i pěkná kancelář. Samozřejmě, že tato strategie
má svoje nároky. Já jsem však připravený své
lidi v budování poboček podpořit. Finančně,
formou know-how i pomoct při budování
týmu. Jde o to být klientům blíže. Češi jsou
zvyklí chodit do bank, pojišťoven, na úřady.
A proto i v naší branži chtějí dostat službu
v pěkném prostředí, kde je zaručená úroveň
a dlouhodobost. Klient má jistotu, že se bude
mít na koho obrátit ve chvíli, kdy jeho konzultant bude marodit, nebo bude na dovolené, popřípadě už pro firmu nebude pracovat.
To je důležité.
Samozřejmě to stojí nějaké peníze. Ale
pokud člověk tuto práci plánuje dlouhodobě
(což snad ani jinak nejde), vyplatí se to.
Na vašich klientských centrech je
na první pohled vidět, že si dáváte
záležet na image, na profesionálním
vzhledu. Vyplácí se vám investovat
do nadstandardního vybavení?
Určitě nejde vždy o optimálně vynaloženou
investici. Některé věci by se daly ošidit, nebo
dělat jinak. Na pozici regionálního ředitele
bych mohl jezdit v obyčejnějším autě, místo
klientských center mít jen kanceláře, ale
to ke mně nejde. Já bych z toho neměl tu
radost a potěšení. Někdo takhle fungovat
může, ale mně by se tak nedařilo. Já musím
mít pěkné drahé věci, které jsou na nějaké
úrovni, pracovat v luxusním prostředí. Jsem
takhle nastavený a v obyčejné kanceláři nebo
v obyčejném autě bych trpěl. A projevilo by
se to na výsledcích.
18
19
Rozhovor
Rozhovor
Jak byste chtěl vyhrát sám nad sebou
vy? Čeho byste chtěl dosáhnout?
Chci být zemský ředitel a mám k tomu jasné
datum. 30. června 2012 chci mít splněné
podmínky, abych od 1. července 2012 mohl
postoupit. Manažery mám skvělé, pobočky
vynikající, jen se mi v tom úspěchu střídají,
proto je třeba těch poboček a týmů mít více.
Už 15 let zjišťuji, že mě neustále doprovází
číslo 22, a možná i proto jsem se rozhodl, že
poboček budu mít 22.
Jak bude vypadat váš život za pár let?
Jsem člověk, který má rád volnost a svobodu.
Moc se mi líbí, co tady Petr Hrubý zavedl: bez
ohledu na vstupní věk po deseti letech práce
možnost odprodat svůj kmen konzultantů
a klientů zpátky firmě a čerpat doživotní
rentu. Plus využít rentu ze svého Finančního
plánu, to znamená vytvořit si za deset let tzv.
double rentu. To mě hodně láká. Na druhou
stranu už je to za necelé čtyři roky. Nedovedu si představit, že bych byl za čtyři roky skutečným rentiérem a nedělal nic. Tato práce
se pro mě stala posláním, takže i když budu
na rentě, stejně budu dva až tři dny v týdnu
pracovat. Nebo třeba střídat týden a týden.
Budu se muset i dál realizovat, rozvíjet se
Příbramský tým: Soňa Krásová, Martin Svoboda,
Petr Janský, Marcela Staňová, Pavel Berka,
David Knejfl, Ladislav Žák, Lenka Kadeřábková,
Lenka Froňková a Michal Koubek. (zleva nahoru)
Nemůžeme za věci, které se nám dějí,
ale můžeme za to, jak na ně reagujeme.
Zkrátka máte styl. Do něj zapadá i velkoplošná reklama s ohnivým koněm
na štítu domu před vaším klientským
centrem. Praštila mě do očí už z dálky a díky ní jsem neměla nejmenší
problém vás v Příbrami najít. Podobný
billboard máte i u vašeho klientského centra v Liberci. Jaký je váš názor
na regionální marketing jednotlivých
kanceláří, podporovaný centrálou
společnosti?
Řeknu to takto: V Příbrami mám klientské
centrum dva roky. Do ledna 2011, kdy jsme
pověsili billboard, tady o nás nikdo nevěděl.
Dávali jsme si inzerci do místních novin a časopisů, ale to bylo k ničemu. Od chvíle, kdy
máme billboard, vědí všichni, že jsme tady.
Díky kombinaci velikosti, úžasného motivu
hořícího koně (za který děkuji Michalu Zátkovi) a místa, kde visí, přitahujeme pozornost
každého kolemjdoucího i kolemjedoucího.
Pojďme se ještě vrátit k vedení lidí
ve vašem ředitelství. Jaká tady platí
pravidla, k čemu své lidi vedete?
Držím se Vilémovy metody – postoje, aktivity, výsledky. Když člověk nemá nějakou dobu
výsledky, nevadí to, pokud má v pořádku
aktivity a postoje. Takový člověk je ochoten
naslouchat, aby ty výsledky měl. Ale jakmile
nemá výsledky a nemá ani aktivity, je to zlé.
V tu chvíli je jasné, že má špatné postoje. Buď
si nechá říct a změní je, anebo je pak lepší se
s ním rozloučit. Je to hodně individuální.
Nemít výsledky znamená nemít minimálně 50 bodů měsíčně?
U mě v týmu se nebavíme o minimu 50, ale
100 bodů. Tím pádem tam je větší rezerva
k čáře, která znamená ukončení. Když se
konzultant pohybuje kolem 100 bodů, je víc
v pohodě, víc si vydělá a víc žije Brokerem.
Jakmile dělají konzultanti pravidelně více
než 100 bodů, jsou samostatní a už jsou to
podnikatelé. Do té doby jsou to zaměstnanci.
I když v ruce mají živnostenský list, v hlavě
mají zaměstnance, protože svou práci dělají
jen tehdy, když jim někdo dá úkol a kontroluje je. Jakmile mají dlouhodobě 100, 150 nebo
200 bodů, už to nedělají kvůli nadřízenému,
ale kvůli sobě. Překlopí se do podnikatele
a vyhrají sami nad sebou.
Curriculum Vitae
Michal Koubek se narodil v Karlových Varech.
Od roku 1992 žije v Praze.
Vystudoval leteckou školu v Košicích
a několik let pracoval jako létající navigátor
u dopravního letectva. Když přišel jeho kamarád s nabídkou podnikání, rozhodl se Michal
realizovat v jiném oboru. Postupně se vypracoval od nejnižší pozice až na vrchol kariéry. V té
době vedl téměř 600 obchodních zástupců.
V Broker Consulting působí od 1. 5. 2005.
V červenci 2008 dosáhl pozice regionálního
ředitele. V současné době provozuje klientské
centrum v Příbrami, Liberci a Praze. Další klientská centra vedou jeho manažeři a oblastní
ředitelé – Zdeněk Langr v Jilemnici, Květa
Šťastná v České Lípě, Monika Fundová v Praze,
a kanceláře Drahoš Olšiak a Pavel Kadleček
v Praze a Zbyněk Jergl v Hodoníně.
Michal je velkým fanouškem Silvovy
metody. Jeho koníčkem je také studium
problematiky osobního rozvoje. Na toto téma
přečetl desítky knih.
Je otcem dvou synů: 17letého Lukáše
a 13letého Ondřeje. Ve volném čase rád sportuje. Velkou vášní jsou pro něj sjezdové lyžování, horské kolo, kolečkové brusle a plavání.
Michal Koubek s asistentkou příbramského
klientského centra Marcelou Staňovou.
a učit. Určitě budu dál přednášet o rozvoji
osobnosti a financích.
Jako přednášející a řečník jste skvělý.
Máte tento dar vrozený?
V žádném případě. Na vysoké škole nebo ještě i v době, kdy jsem začínal podnikat, jsem
nebyl schopný mluvit ani před pár lidmi.
Každé takové vystoupení pro mě bylo hrozně stresující – měl jsem mlhu před očima,
tlak mi klesnul na nulu, ztuhnul jsem, zrudnul
jsem a bylo to, jako bych neměl hlavu.
Jak se vám podařilo to překonat a naučit se vystupovat před plnými sály?
Ta obrovská touha uspět mě donutila
na sobě zapracovat a změnit se. Na jednom
semináři jsem dostal radu, ať se před každým
vystoupením naučím první větu nazpaměť.
No, a tenkrát vznikla moje věta: „Dobrý den,
krásné dámy a šarmantní pánové. Jmenuji
se Michal Koubek atd.“ Když jsem tohle řekl,
uvolnil jsem se, spadla ze mě tréma a mohl
jsem mluvit dál.
Dnes už je pro vás vystupování před
desítkami i stovkami lidí rutinní záležitostí...
Dneska už to mám jako drogu. (smích)
Už v rozhovoru před třemi lety jste
mluvil o tom, že jednobarevné „poradenství“ nemá budoucnost. To se pak
ukázalo jako reálný trend. Myslíte, že
bude pokračovat dále?
Tenkrát jsme začínali dělat finanční plánování a potvrdilo se, že to je ta správná cesta.
Klienti jsou stále vzdělanější a informovanější,
takže už si nenechají hned tak něco nakukat.
O to více bude přibývat zájmu o skutečně
seriózní nezávislé a dlouhodobé poradenství. Naše branže je skvělá, ale má smysl jen
tehdy, když se dělá dlouhodobě.
Myslíte, že v souvislosti s legislativními
změnami je teď pro náš obor dobrá
nebo špatná doba?
Nevím, jak pro náš obor, ale pro naši firmu je
teď doba nejskvělejší. Když přijde jakákoliv
krize nebo větší změna, je to pohroma pro
lidi nebo firmy, které na to nejsou připravené.
Ale pro ty, kteří jsou připravení a berou to
jako příležitost, se jedná vždycky o úžasný
posun dopředu. Pro Broker Consulting je
současná situace úžasná. Zdražováním
registrace z 2000 na 10 000 nebo placením
ročních poplatků poradců, o kterém se
uvažuje, se vyčistí trh. Této práci se už bude
věnovat jen ten, kdo se jí chce skutečně živit.
Žádní brigádníci, kteří to chtějí jen zkusit.
A člověk, který se tím bude chtít živit, bude
hledat firmu se stabilním zázemím, úrovní
a perspektivou. V těchto věcech je na tom
Broker Consulting jednoznačně nejlépe,
takže nám to jen a jen pomůže.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se Eva Sadílková
20
21
Výsledky
květen 2011
Výsledky
květen 2011
Skupinové body
Jméno
BodyJméno
Michal Koubek
3 422
Martin Havlík
Jana Šmardová
3 323
Roman Hušek
2 828
Jana Zíbová
2 401
Emil Malý
2 357
Rudolf I Gusti
2 081
Luděk Vokoun
1 774
Ondřej Schejbal
1 768
Pavel Šimků
1 716
Jan Tuček
Matěj Kubrt
vlastní body
Body
Jméno
BodyJméno
Body
774
Ondřej Fousek
473
David Švec
Roman Skala
751
Daniela Dlouhá
381
Daniela Kottová
185
Václav Vích
744
Kristýna Nožinová
351
Martin Hájek
184
Ivona Bakrlíková
743
Tomáš Němeček
348
Kateřina Benešová
182
Jakub Krčmář
695
Jitka Přibylová
328
Petr Nechutný
178
Marcel Langr
678
Klára Kolomazníková
324
Věra Hakenová
178
Julius Šafr
652
Ondřej Řepa
303
Monika Fundová
177
Petr Soler
651
Miroslav Vrba
260
Ondřej Dušánek
176
Michal Budín
627
Pavel Habruň
256
Petra Pětioká
174
1 570
Jana Holátová
627
Lenka Andršová
255
Mária Svitáková
174
1 478
Jan Smutný
615
Petra Kučerová
244
Ludvík Vaněk
172
Pavel Hošek
1 170
Petr Janíček
582
Václav Pipek
238
Ivana Polívková
164
Jaroslava Šlaufová
1 103
Filip Andrš
580
Tomáš Nermuť
236
Monika Votavová
164
Pavel Kadleček
1 029
Zdeněk Langr
546
Adam Musil
233
Marie Tunková
163
Josef Vašíček 1 029
Simona Grünfeldová
520
Josef Vozabule
233
Vít Pavelčák
163
Ivan Dischinger
1 010
Radek Zuščák
519
Jan Hroch
225
Jiří Hanousek
161
Jiří Hruška
516
Petr Boháč
223
Jakub Novotný
160
Jindřiška Dresslerová
991
188
Jan Gruza
903
František Rejzek
514
Ivan Remeš
223
Roman Borovec
160
Martin Dlabola
865
Marek Rys
512
Dušan Birka
221
Petr Chudoba
156
Petr Hofman
828
Petr Nechutný
502
Jiří Vosyka
212
Jarmila Vacková
154
Čeněk Liška
782
Lenka Lamková
501
David Chalupka
211
Jiří Šmucr
154
Lucie Hartmanová
210
Radka Procházková
153
Kateřina Pohlotová
205
Martina Froňková
153
Petr Janovský
199
Josef Bíba
151
Jiří Hruška
196
Vít Klubal
150
Štefan Fabíny
192
Anketa – skupinové body
Své výsledky komentují nejúspěšnější ředitelé měsíce května:
Michal Koubek,
regionální ředitel
A je tady opět slavná „trojka“. S Janou a Romčou jsme
na stupních vítězů nejčastěji.
V pořádku je i pořadí. 
Jen těch bodů by mohlo být více. Vždyť jsme součástí
báječné firmy, děláme skvělou práci, perfektně placenou, a máme v týmu úžasné konzultanty, manažery
a ředitele. Takže už jen zvýšit aktivity, efektivitu
a do party vzít další prima lidi. Tak šup, šup. 
Jana Šmardová,
regionální ředitelka
Broker Expert
Děkuji všem, kteří se
na výsledku podíleli. Je
to super pocit – být opět
mezi nejlepšími regionály. 
Roman Hušek,
regionální ředitel
Stabilně se držíme na prvních třech místech. Moc
gratuluji všem zúčastněným a děkuji za skvělou
spolupráci! Do dalšího pololetí vstoupíme s dalším
OK Finančním centrem (320m2) v Liberci pod
vedením Matěje Kubrta.  Do konce roku nás
bude v ředitelství 140 a zvedneme produkci
na 5000 bodů měsíčně. Přeji úspěšné letní měsíce.
Anketa – vlastní body
Své výsledky komentují nejúspěšnější obchodníci měsíce května
Ondřej Fousek,
manažer senior
Přes doporučení se mi
podařilo získat zajímavý
firemní obchod a většina
květnových bodů pochází
právě z tohoto obchodu.
Daniela Dlouhá,
finanční specialista
Za květnovým výsledkem
stojí především mé cíle,
které jsem si stanovila
na semináři Briana Tracyho,
tedy zdvojnásobit své příjmy. Věřila jsem sama
v sebe, vytrvala jsem a navýšila aktivity, zbytek
přišel sám .
Kristýna Nožinová,
finanční specialista
Během května jsem pracovala především u svých
stávajících klientů v rámci
péčí a dlouhodobého servisu. Získané body jsou tak odrazem dlohodobého
servisu, a mne u klientů těší posun opět o něco blíže
ke splnění jejich cílů.
počet nováčků
Jméno
BodyJméno
Body
Jiří Ryška
5
Pavel Koncoš
2
Jaroslav Hekal
4
Marián Málek
2
Vojtěch Bělka
3
Igor Szeles
2
Martin Bláha
3
Veronika Hallerová
2
Michal Klátil
3
Libor Hansel
2
Václav Kupilík
3
Petr Hošek
2
Martin Svoboda
3
Lukáš Křetínský
2
Květa Šťastná
3
Roman Lamka
2
Jaroslava Vlková
3
Zdeněk Langr
2
Martin Vokatý
3
Pavel Mičan
2
Patrícia Balkó
2
Josef Vašíček 2
Gustáv Gavalec
2
Jiří Vosyka
2
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – vlastní body
(body pouze z vlastní produkce) a skupinové body (body pouze
z podřízených spolupracovníků). U skupinových bodů jsou navíc odečteny skupinové body podřízených, které získali na stejném kariérním
stupni, tj. vyhodnocovanému spolupracovníkovi z těchto bodů
nebyla vyplacena žádná peněžní diference. Body jsou spolupracovníkům počítány za produkci v České republice.
Jan Bláha, vedoucí oddělení IT
22
23
Téma měsíce
Nová
pražská
centrála
Důvodem ke změně adresy byla především
nedostačující velikost kanceláří v budově pojišťovny Uniqa, kde centrála sídlila
od roku 2008.
Na rozloze bezmála 500 m2 je vybudováno moderní zázemí přesně na míru naší
firmě a především naší obchodní síti. Pro
školení, jednání a porady jsou tady k dispozici čtyři malé zasedačky pro 6-10 lidí, jedna
zasedací místnost pro cca 15 lidí a třešinkou
na dortu je velký jednací sál pro 50 – 60 lidí,
který je možné přepažit mobilní stěnou,
Téma měsíce
Od června 2011 sídlí pražská centrála Broker Consulting
na nové adrese. Co se týká lokality, nejde o výraznou
změnu. Zůstáváme stále ve stejné pražské čtvrti,
v Dejvicích, dokonce i na stejné ulici – Evropské. Posunuli
jsme se o kousek blíže k Plzni a hlavně do většího. Nové
prostory centrály najdete na adrese Evropská 846/176a,
Praha 6, v šestém patře budovy ARGO.
čímž se vytvoří dvě místnosti s kapacitou
25–30 lidí. Ten už 14. června otestovali při
poradě oblastní ředitelé.
Podle slov ředitele marketingu a podpory prodeje Jirky Čejky bylo hledání našeho
nového sídla spojeno s řadou peripetií.
„Jednání s majiteli několika kancelářských
budov a výběrové řízení se spustilo koncem
loňského roku. Ještě začátkem května to
kvůli různým organizačním a smluvním
komplikacím vypadalo, že nemáme šanci
stěhování do června stihnout.
Nakonec se ale díky skvělým vyjednávacím schopnostem ekonomického ředitele
Pavla Matouška a organizačním schopnostem manažerky podpory prodeje Jany Zemanové vše podařilo a po rekordně rychlé
rekonstrukci pracovali zaměstnanci centrály
už na konci května v nových kancelářích.“
Samotné stěhování proběhlo bleskově
během dvou dnů. Jednotlivé fáze budování
našeho nového sídla v 6. patře kancelářské
budovy ARGO jsou zdokumentovány v následující fotoreportáži.
20. května
Stavební úpravy v nových kancelářích jsou ve fázi pokládání koberců
a instalace skleněných stěn. V této
chvíli jen málokdo věřil tomu, že
už za týden tady budou za svými
pracovními stoly sedět zaměstnanci
centrály. V původním sídle na Evropské 136 ještě probíhají poslední
porady a školení.
23.–26. května
Začátek května
Zatímco v původním sídle centrály
běží naplno běžný provoz a málokdo
tuší, že za měsíc už by měly porady
a školení probíhat na jiném místě,
v šestém patře budovy ARGO se začíná
se stavebními pracemi.
Tato fáze by se dala nazvat „Centrála v krabicích“. Pondělí 23. a úterý
24. května proběhlo na centrále
v atmosféře balení. (Pozn.: Samozřejmě šlo o balení vybavení kanceláře,
nikoliv o vztahovou problematiku
zaměstnanců centrály.) Ve středu
25. května ráno nastupuje parta svalnatých chlapíků a mění naše útulné
kanceláře ve čtyři holé stěny. Ve čtvrtek 26. května už je celá centrála
Broker Consulting přesunutá do nových prostor v budově ARGO a se
starými kancelářemi na Evropské 136
se definitivně loučíme. Zbývá vybalit
všechny krabice a jsme zabydlení.
24
25
Téma měsíce
Téma měsíce
14. června
V úterý 14. června se nové kanceláře oblékly do slavnostního kabátku
a za přítomnosti vedení společnosti
a oblastních ředitelů Petr Hrubý symbolickým přestřihnutím pásky oficiálně
zahájil provoz nového sídla. Největší
zasedačku hned nato otestovali první
poradou oblastní a regionální ředitelé.
27. května
Tak, a už bydlíme v novém. Co se
před týdnem zdálo být nemožné, se
stalo skutečností. Od pátku pražská
centrála už opět běží v obvyklém
rytmu. Analytici analyzují, centrum
péče o klienty žhaví telefony a začínají se organizovat první porady
a školení v nových zasedačkách.
Vzkaz pro manažery-seniory: Při poradě oblastních
a regionálních ředitelů byla ve velké zasedačce ještě
řada volných míst, což znamená, že se s vámi počítá .
26
27
Reportáž
Reportáž
Ostrava patří k městům s nejhustším zastoupením kanceláří Broker Consulting v České republice.
V současné době jich tady najdete pět. Naše místní lídry, jako je Pavel Zym, Julek Šafr nebo Alena Pilařová,
znáte z celofiremních akcí, konferencí, meetingů, zájezdů i ze stránek OK Info. Málokdo ale ví, jak jejich
kanceláře vypadají, jak fungují jejich týmy a jak je v dalekém ostravském regionu vnímán obor finančního
poradenství a značka Broker Consulting. Jedno květnové pondělí jsme časně ráno nasedli do auta a vydali
se to zjistit a nasát atmosféru ostravského aktivačního dne.
Krnov
Revoluční 29
(David Herzig)
Moravskoslezský kraj
Kanceláře
Karviná
Karviná-Fryštát,
Svatováclavská 31/1
(Jiří Súkeník)
Opava
Olomoucká 3
(Petr Gramel)
Ostrava
Poštovní 2 (Jaromír Ocelka)
Nádražní 613/38 (Julius Šafr)
Zámecká 20 (Iveta Trojková)
U cementárny 1203/26 (Pavel Zym)
Mongolská 1529/6 (Alena Pilařová)
Klientské centrum
Broker po ostravsku
Snídaně u Pavla Zyma
Krátce před devátou hodinou jsme zaparkovali vedle dvoupatrového domu v Ostravě-Vítkovicích, označeného logem Broker Consulting. První kancelář, do níž jsme zavítali,
patřila oblastnímu řediteli Pavlu Zymovi.
Překvapila nás svou velikostí. Pavel nás
provedl po skvěle vybavených prostorách,
které sice nejsou momentálně plně využity,
ale signalizují, že se zde chystá expanze.
Koncem roku tady chce mít Pavel 15 spolupracovníků a dvojnásobnou produkci.
Opatření, která mají k tomuto stavu vést,
uskutečnil Pavel už před několika měsíci.
V dubnu ukončil spolupráci s lidmi, kteří
nebyli perspektivní, a začal zapojovat své
konzultanty do manažerské práce. Podařilo
se mu také přijmout schopnou a ambiciózní
manažerku z jedné pojišťovny a zintenzivnil
nábory. Sám absolvuje každý týden minimálně pět pohovorů a k aktivitám v oblasti
náborů motivuje i své kolegy. Nedávno
například vyhlásil soutěž o největší počet
přijímacích pohovorů.
V další soutěži, která v Pavlově týmu právě běží, jde o společný cíl ve skupinových
bodech. Pokud se ho podaří dosáhnout
do konce pololetí, vyrazí si celá skupina
společně na výlet do Londýna.
Vedle kolegů, kteří pracují s Pavlem
přímo tady, v ulici U cementárny, vede Pavel
ještě další samostatně fungující týmy –
v Ostravě a v Blansku.
Do velké zasedačky pro 25 lidí v prostorách Pavlovy kanceláře se pravidelně
sjíždějí na semináře „A“, závěrečné zkoušky
Finanční abecedy a další školení spolu-
Pavel Zym
pracovníci ze všech ostravských poboček
Broker Consulting.
S hypotečním specialistou Martinem
Pechem a konzultantkami Jarmilou
Ostárkovou a Alenou Zachařovou jsme si
po pondělní poradě chvíli povídali o tom,
jak to v jejich kanceláři a regionu chodí.
Pokud se týká počtu schůzek, je tady
zvykem absolvovat alespoň dvě za den.
Jarmila nám povyprávěla, jak se jí podařilo
minulý týden uzavřít za zajímavých okolností Finanční plán.
„Šlo o mladého klienta, který si nechával
plán sestavit i u jiné instituce a udělal
si porovnání. Líbilo se mu zabezpečení,
investice, komplexnost, využívání běžného
účtu v rámci OK konta. Kvalitou nabídnutého plánu jsem si byla naprosto jistá,
proto mě ani nepřekvapilo, že se rozhodl
pro nás.“
Jarmila Ostárková pracuje v Broker
Consulting třetím rokem a patří ke spolupracovníkům, kteří využívají možnosti
získat kontakty z tzv. „matice tipů“ vedené
oddělením e-commerce. Díky tomu se jí
klienti ozývají často sami, ať už se žádostmi
o radu ohledně penzijního připojištění,
se špatně nastavenými investicemi nebo
s dotazy v oblasti zabezpečení. „Z matice
tipů získávám řadu klientů, ale většina
přichází na doporučení. A to je pro mě
největší odměna za práci, toho si opravdu
vážím,“ říká Jarmila.
Lenka Vavříková, Alena Zachařová, Jarmila Ostárková,
Pavel Zym, Martin Pech a Eva Sadílková
A co klienty na Ostravsku v současné
době nejvíce zajímá? „Klienti v tuto chvíli
hodně uvažují o zabezpečení na důchod,“
prozrazuje Martin Pech a dodává: „Důchodová reforma je pro nás potenciál. Klientům říkáme, že máme několik let náskok.
Víme, že je potřeba myslet na zabezpečení na stáří daleko dříve než těsně před
dosažením důchodového věku. Ukazujeme
klientům cestu, aby šli po vlastní ose a nespoléhali se na stát.“
Během dopoledne nás čeká návštěva
dvou dalších kanceláří, proto se u Pavla
Zyma loučíme a vyrážíme na další štaci
– k manažerce Aleně Pilařové na adresu
Mongolská 1529/6.
V „Koruně“ u Aleny Pilařové
Velké logo Broker Consulting na budově ostravské „Koruny“ nás vítalo už z dálky. V této
kanceláři se každé pondělí sejde na poradě
Alenin devítičlenný tým a i během dalších
dnů je tady prý permanentní „frmol“.
Tři místnosti jsou naplno využité.
V jedné z nich má svou základnu Alena.
Tady probíhají schůzky, osobní a přijímací
pohovory. Druhou místnost využívá Alenin
bratr, konzultant a osobní asistent v jedné
osobě – Petr Otys. Na provozu kanceláře
i na vedení firmy se podílejí oba společně. „Už nám to tady začíná být malé,“ říká
Alena a s úsměvem dodává: „Vedle nás sídlí
prodejna nábytku, tak čekáme, až zkrachuje.
Pak to tady bude celé Broker.“
Ve třetí místnosti sedí kolem kulatého
stolu Alenin tým. V době naší návštěvy
tady probíhal trénink na získání doporučení. Konzultantka Anna Kubánková si
připravila pro své kolegy na toto téma
prezentaci a každý z nich dostal prostor
předvést své nápady v této oblasti. „Během dnešního tréninku jsme přišli na dárek, který můžeme klientům za doporučení
věnovat – partnerskou smlouvu, díky které
dostane klient za doporučení i zaplaceno,“
prozrazuje Anička.
Manažerka Alena Pilařová působí
v oboru financí už 15 let. Na předchozím
působišti – v „jednoproduktové poradenské firmě“, vedla tým sedmdesáti lidí a je
odhodlaná se na tuto úroveň vypracovat
i tady. „Když jsem to dokázala tehdy, proč
bych to nedokázala znovu. Teď mám ale
v plánu dobře zaučit manažery, aby to
nebylo všechno na mně. Kdyby měl člověk
vést tak velký počet lidí na přímo, bude
Alena Pilařová a Petr Otys
brzy zralý na psychiatrickou léčebnu. Takže
své lidi pomalu zaškoluji, pomáhám, aby
byli samostatní, aby uměli zapracovat nováčka a aby byli schopní si vybudovat tým.
Do konce roku budou na manažerských
pozicích Anička Kubánková a Rosťa Sionko
a určitě si přivedu ještě další lidi,“ prozrazuje
svou strategii Alena.
Do Brokeru přišla před třemi lety se
skupinou Pavla Zyma. Tím, co ji tady nejvíc
lákalo, byla především široká produktová
nabídka a filozofie finančního plánování.
Je velkou fanynkou software Finanční plán.
„I za 1000 korun volného cash-flow se dá
udělat dobrý Finanční plán,“ tvrdí Alena
a dodává: „Způsob práce v Broker Consulting mi vyhovuje, protože je co nabídnout.
S klientem se dá v rámci péče pořád pracovat. Díky Finančnímu plánu se neudělá
jedna smlouva, ale i pět nebo sedm.“
Koruna je podle Aleniných slov jedna
rodina. Kolegové rádi tráví společně čas
i po práci – občas zajdou na bowling,
v lednu byli společně ve vinném sklípku
a na konci května pozvala Anička Kubánková všechny k sobě na zahradu –
28
29
Reportáž
Reportáž
Honza Lener, Petr Otys, Rosťa Sionko, Jarmila Pokorná, Denisa Kubánková,
Anna Kubánková, Tomáš Ulík, Alena Pilořová, Pavel Mráz
na grilování, ping pong a bečku piva (viz
reportáž Petra Otyse na s. 38). Přátelská
atmosféra podle Aleny přispívá k motivaci
lidí. „Nejsem zastánce tvrdého vedení.
Každý tady je dobrovolně a je na něm, jestli
chce být úspěšný nebo ne. Osvědčila se mi
pozitivní motivace.“
S Alenou jsme si v její kanceláři povídali
také o tom, jakým způsobem si vybírá nové
lidi do týmu.
„Nejraději získávám doporučení od klientů. Párkrát se mi podařilo získat člověka
z oboru, například Jarmilku Pokornou.
Ale přetahování nemám moc ráda. Hlavní
proud je úplně nový člověk, neovlivněný
jinou institucí. Nepopsaný list.
Při náboru jednám na rovinu – přijdu
s nabídkou, že rozšiřuji firmu a hledám
šikovného člověka. Je to o vztazích,
o penězích, o způsobu práce, o portfoliu...
Každý slyší na něco jiného. Když jsem já
přecházela od předchozí firmy, slyšela
jsem na portfolio. Protože logicky: když
mám co nabídnout, můžu si více vydělat,“
říká Alena.
„Tento měsíc jsou přijatí dva nováčci,
a tak by to mělo být pokaždé. Zdravé jádro
týmu už mám a ještě potřebuji dát do kopírky Aničku Kubánkovou a Rosťu Sionka.“
Toto přání by se Aleně mohlo splnit, protože jedním z právě přijatých nováčků je
Denisa Kubánková, kterou baví telefonovat
a o své budoucí kariéře říká: „Čím výš, tím
lépe.“ Teď má za sebou seminář A a s Aničkou absolvuje první schůzky u klientů.
Po krátkém rozhovoru s Annou Kubánkovou je nám jasné, proč si ji Alena přeje
„dát do kopírky“. Je rázná, ambiciózní,
nespokojí se s průměrností a má chuť
na sobě stále pracovat. Na své začátky
v Brokeru dnes Anička vzpomíná: „Tehdy
jsem krátce působila ve stavební spořitelně
a přišla za mnou kamarádka s tím, že chce
úvěr. Věděla jsem, že u konkurence mají
pro ni výhodnější úvěr, a v tu chvíli jsem si
uvědomila, že tu práci dělat nechci. Protože pokud chci kamarádce dobře poradit,
musím ji poslat ke konkurenci, a na tom
nic nevydělám. Anebo pokud si budu
chtít vydělat, tak jí poradím špatně. Úplně
náhodou jsem se tehdy potkala s Alenou
a během pěti minut jsem byla rozhodnutá
přejít do Brokeru, k nezávislému poradenství. Tady prostě je z čeho vybírat a nikdo
nemusí klienta tlačit do jedné banky, aby
se uživil. Je co nabídnout a to se mi líbí.
Já mám raději méně bodů, ale jistotu,
že když se ke klientovi za rok za dva vrátím,
budu mít čisté svědomí. Nejdu hlavou proti
zdi. Raději si s klientem popovídám a nabídnu mu takové řešení, abych odcházela
s čistým štítem.“
Před odjezdem jsme se ještě zeptali
na ostravské klienty. Jsou něčím specifičtí?
Co je nejvíce zajímá?
Podle našich konzultantů jsou ostravští klienti možná trochu ostražitější než
v jiných regionech a někdy je těžké získat
si jejich důvěru. Každopádně ale současné
legislativní změny pomáhají otevírat dveře.
Hodně prý záleží na tom, z jaké generace klienti jsou. Ti mladší se o investice,
finance, nebo změny ve stavebním spoření
zajímají často sami od sebe. U starších je
získání důvěry o něco složitější.
Před kanceláří v Koruně jsme ještě udělali pár společných fotek a vydali se hledat
další ostravskou adresu – Nádražní 38, kde
už na nás čekal oblastní ředitel Julek Šafr.
Julek Šafr a návštěva Stodolní
Kancelář oblastního ředitele Julia Šafra se
nachází v samém srdci Ostravy – pár kroků
od legendární Stodolní ulice. Odtud Julek
řídí 12 spolupracovníků. Část z nich sem
v pondělí na aktivační den jezdí z Karviné
(z nově otevřené kanceláře Jiřího Súkeníka).
Další dva týmy Julkova ředitelství fungují
samostatně z klientských center v Krnově
a v Opavě.
V prostorných kancelářích s vysokými stropy a noblesními prvky typickými
pro prvorepublikovou zástavbu nás vítá
Helena Oravcová. Později se dozvídáme,
že k Julkovi nastoupila před třemi lety jako
asistentka. V současné době začíná budovat vlastní konzultantskou kariéru. „Přišla
jako nesmělá asistentka, která se bála promluvit. Jednoho dne jsem jí řekl, že bude
telefonovat, protože potřebuji pomoct
s přijímacími pohovory. Tehdy zkřivila
obličej, byla trochu naštvaná, ale dala to.
A od té doby už volá pořád a skvěle. Jen
si teď za ni musím najít náhradu na pozici
asistentky,“ usmívá se spokojeně Julek.
Helena říká, že překonávat bariéry ji baví,
takže zkouší další a další nové věci. Hodně
jí prý prospělo i školení Silvovy metody,
které Julek doporučuje všem lidem v týmu.
„Je to o osobním posunu. Když jsou lidi pořád stejní, nic se nezmění. Musí se změnit
jejich myšlení. To vím z vlastní zkušenosti,“
prozrazuje Julek.
Během naší návštěvy se seznamujeme
s hypoteční specialistkou Petrou GomoJulek Šafr
Petra Súkeníková právě připravuje
hypoteční úvěr pro klienta
Tomáš Opolka, Petra Súkeníková, Nikola Kručinská,
Petra Gomolová, Helena Oravcová, Julek Šafr a Eva Sadílková
lovou a s Nikolou Kručinskou, která sem
nastoupila teprve nedávno. Společně
připravují Finanční plán na odpolední
schůzku s klientem. Většinou si ale prý
Petra domlouvá schůzky s klienty přímo
visionboard (nástěnku snů), kterou si kdysi
vytvořil na semináři s Ondrou Schejbalem.
Jsou na ní obrázky auta, hodinek, dovolené na jachtě, závodní kolo... Dnes už jsou
všechny jeho tehdejší sny splněny, a proto
Pravidla úspěchu jsou stejná
v Praze, Plzni, Liberci i Ostravě.
tady. Při práci hypoteční specialistky je to
prý praktičtější – například kvůli kopírování
dokumentů a podobně.
Zatímco Petra s Nikolou chystají plán
pro klienta a Helena navolává jednu schůzku za druhou, sedáme si s Julkem kolem
jeho ředitelského stolu a zjišťujeme, jaká je
v jeho ředitelství nálada, jak to tady chodí.
„Myslím, že jsme dobrá parta. Máme
tady takový ,hecuňk‘ se skupinou Petra
Gramela z Opavy. Jednu dobu opavská
skupina měla lepší produkci než Ostrava.
Tak jsem vyhlásil soutěž, že pokud bude
Ostrava horší než Opava, tak až někam
společně vyrazíme, budu půlku výdajů platit já a tu druhou lidi z Ostravy. A v opačném případě taky – já polovičku a druhou
Opaváci. Na Stodolní spolu ale moc
nechodíme – máme ji u nosu, takže nás to
neláká. Naposledy jsme byli společně na
akci v Beskydech na Kozubové.“
Julek je bývalý vrcholový sportovec
a velký zastánce Silvovy metody. To určitě
ovlivňuje i náladu v jeho týmu. Tvrdí, že
největším nepřítelem úspěchu je špatná
disciplína. Všechno je prý otázkou „nastavení v hlavě“. Na to Julek vytahuje svůj
si Julek posunul své cíle zase o kus dále.
„Jednou bych to rád dotáhl na zemského
ředitele. Zůstat uprostřed schodiště se mi
nechce ani náhodou,“ prozrazuje. „Mým
nejbližším cílem je mít 10 000 bodů za pololetí. Pak bych si řekl, že jsem oblasťák
jaksepatří. Teď jsme na nějakých 6000.
Cestu vidím v rozšiřování týmu.“
Jaké jsou zkušenosti Julkova týmu
s ostravskými klienty?
„Stále se někam posouváme,“ říká Julek.
„Nějaký čas tady byla móda řešit spotřebitelské úvěry, konsolidace a podobně.
Ale pak jsme zjistili, že tudy cesta nevede.
To jsou typy lidí, kteří do toho spadnou
znovu. A pro nás z toho není žádný efekt.“
Teď se u Julka klade důraz především
na doporučení. Konzultanti přicházejí
sami s nápady, jak si o ně říkat. Stejně jako
v týmu Aleny Pilařové se jim osvědčilo
používat jako dárek za doporučení nabídku
partnerské smlouvy.
Shodují se také v tom, že u lidí z Ostravska je těžší překonat nedůvěru. Je
tady hodně bývalých horníků a při volání
na studené kontakty je třeba počítat s vět-
ším „odpadem“, než je obvyklé v jiných
regionech. Petra Gomolová prý například
minulý týden měla z 19 domluvených
schůzek jen 9 uskutečněných. I proto Julek
velmi hlídá, aby měli všichni domluveno
více než 10 schůzek na týden.
Návštěvu Ostravy jsme zakončili... Kde
jinde než ve Stodolní. Společnou fotkou
s Julkovým týmem (který se líbil hlavně
Honzovi Lenerovi) a také zjištěním, že pravidla úspěchu, obchodu a vedení lidí platí
opravdu všude stejná. Ať jste v Plzni, Praze,
Liberci nebo v Ostravě. Musíme ale přece
jen uznat, že Ostrava je region razovity.
Eva Sadílková
Ostrava – fakta
Ostrava je po Praze a Brně třetím největším
městem Česka. Leží v Moravskoslezském kraji
na rozloze 214 km². V jejích 23 městských obvodech žije více než 310 tisíc obyvatel. Zatímco
dříve byla především městem horníků, dnes
tady vedle průmyslových gigantů vzkvétá řada
menších firem a pro finanční poradenství skýtá
tento region velký potenciál.
Průměrná mzda za 1. čtvrtletí letošního
roku dosáhla v Moravskoslezském kraji výše
21 515 Kč. Po Praze, Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském kraji je v mezikrajském
srovnání pátá nejvyšší.
Míra nezaměstnanosti se v Ostravě na konci
května 2011 pohybovala na úrovni 11,4 %, což
je o 3,2 % nad republikovým průměrem (dobrá
výchozí pozice pro nábory ).
V současné době se v Ostravě nachází pět
kanceláří Broker Consulting.
30
31
Fin
Consulting
Fin
Consulting
TOP tím Fin Consulting
Byť in sa oplatí
O tom by vedeli hovoriť mnohí, ktorí boli
nominovaní ako najlepší do TOP tímu
podľa jednotlivých pozícií a za svoje úspechy vďačia práve tvrdej práci. Títo úspešní
ľudia vedia hovoriť o tom, že sa oplatilo
kvalitne si vopred „ustlať“, pretože to, čo
mohli neskôr zažiť na 1. stretnutí TOP tímu
bolo blízke snu.
1. stretnutie TOP tímu sa konalo
v dňoch 10.–12. 6. 2011 v najvyššie položenom horskom hoteli na Slovensku,
na Sliezskom Dome, kde si nominovaní
členovia mohli vychutnať unikátny zážitok
a zažiť pohodu v krásnom prostredí Vysokých Tatier s nezabudnuteľným výhľadom
na Velickú dolinu a Gerlach.
Stretnutie nebolo zamerané len na samotný biznis a získavanie nových informácií, diskutovalo sa o dôležitých oblastiach
nášho smerovania a oddychovalo sa.
Hovorí sa: ako si ustelieš, tak budeš spať. Táto ľudová pranostika
vo svojej jednoduchosti platí všade a vždy a priam stopercentne.
V pracovnom aj v súkromnom živote. V pracovnom živote
je potrebné svoju prácu focusovať na kvalitné výsledky
a kvalitným výsledkom predchádza kvalitná príprava.
Na úvod stretnutia splnil Julo Rusňák dohodnutú stávku s Ivanom Sedilekom.
Dohoda znela, že ak Ivan „dá“ 5 000 bonov, Julo bude nosiť tričko s jeho
fotkou na seminári celý deň.
Piatok popoludní sme sa všetci stretli
na hoteli, kde už samotná cesta smerom
od Tatranskej Polianky k Sliezskemu domu
bola zážitkom. Ako prvú sme absolvovali
„ochutnávku“ nových áut Ivana Sedileka
Kritériá pre účasť v TOP tíme
nR egionálny riaditeľ 2000 bonov mesačne
nR iaditeľ pobočky
900 bonov mesačne
400 bonov mesačne
nF inančný špecialista250 bonov mesačne
nVedúci tímu
Nominačné kritéria
pre obdobie 1. 6.–31. 8. 2011:
(počet bonov za obdobie nominácie)
nRegionálny riaditeľ
6000
nRiaditeľ pobočky
2700
nVedúci tímu
1200
nFinančný špecialista
750
Udržiavacie kritéria 1. 6. – 31. 8. 2011
(počet bonov za obdobie nominácie – platí
pre spolupracovníkov, ktorí splnili nominačné
kritéria v predchádzajúcom období)
nRegionálny riaditeľ
6000
nRiaditeľ pobočky
2200
nVedúci tímu
1000
nFinančný špecialista 650
Finančná hra Peniaze naviac bola výborným spestrením
programu. Víťazmi súťaže sa stal tím: Stano Jendrišák,
Tomáš Hančinský a Martin Lipták
Definícia bonov:
nz a obdobie 06/2011 a 07/2011 sú hodnotené tzv. čisté body = brutto bony – storno
nz a obdobie 08/2011 sú hodnotené
brutto bony
Julius Rusňák, predseda predstavenstva
Pri zvažovaní ako ešte podporiť rozvoj obchodu sme sa rozhodli obnoviť myšlienku TOP tímu,
ktorá vznikla pred 2 rokmi, následne sa však nerealizovala. Cieľom vytvorenia tohto tímu je rozvoj
zručností a schopností najlepších spolupracovníkov spoločnosti. Keďže tím je zložený z najlepších
z poradcov, vedúcich tímov, riaditeľov pobočiek a regionálnych riaditeľov, bude to zároveň skupina,
v ktorej chceme definovať a diskutovať o zásadných oblastiach nášho biznisu a rozvoja firmy. Práve
pohľad najlepších kolegov z rôznych pozícií nám prinesie rôzne názory, ktoré určite budú inšpirujúce
a zaujímavé. Stretnutia tímu budeme organizovať pravidelne každé 3–4 mesiace a obsahovo budú
zamerané z 50 % na biznis a z 50 % na teambuilding a oddych.
Už naša prvá akcia ukázala, že rozhodnutie bolo správne a veľmi sa teším na nasledujúce stretnutia.
32
33
Fin
Consulting
Slovensko
Anketa
Pýtali sme sa bezprostredne
po akcii niektorých členov TOP
tímu na ich zážitky z akcie dvomi
otázkami. Tu sú odpovede niektorých opýtaných:
výsledky Slovensko
Svoje výsledky komentujú najúspešnejší obchodníci mája.
dosiahne, to čo potrebuje
kalkulačiek a komplexného
a tak to má byť.
poradenstva.
1 | Čo Vás najviac oslovilo na akcii?
2 | Č o by ste odkázali ostatným
spolupracovníkom?
Ivan Sedilek, regionálny riaditeľ
1 |Prvá akcia spoločnosti tohto druhu a určite
úspešná. Už len výber samotnej destinácie bol
určite perfektným výberom. Program bol výborný,
„z každého rožka troška“.
2 |Treba sa nominovať a udržať, lebo už teraz viem,
že úroveň týchto akcií bude len rásť a rásť a rásť...
Nedeľu sme využili na golfovú akadémiu na najkrajšom
ihrisku na Slovensku – Black Storc vo Veľkej Lomnici.
Krásne počasie a vynikajúce športové výkony.
Sobotu sme využili aj na „mini“ túru v okolí Velického
plesa. Tešíme sa na budúce „vážne“ výstupy.
a Stana Jendrišáka a po super obede, sme
sa pustili do pracovného programu. Svoje
vystúpenia mali Tomáš Kročian a Július
Rusňák, pričom na úvod sme boli svedkami splnenia stávky Julo : Ivan.
Sobotňajší program sme začali vynikajúcou finančnou hrou – Peniaze naviac,
ktorá vtiahla všetkých účastníkov tak, že
súťaž bola ozaj „ostrá“. Všetky tímy splnili
ciele definované hrou a ich modelovémi
situáciemi na viac ako 100 %. Najlepšie si
však počínal tím v zložení Stano Jendrišák, Tomáš Hančinský a Martin Lipták =
chlapi zo stredného Slovenska. Bankármi
boli Ivan Sedilek a Julo Rusňák, ktorí hru
perfektne kaučovali a usmerňovali.
Poobede sme kolektívne absolvovali
trasu okolo Velických vodopádov za odborného výkladu Ivana Sedileka o tajom-
stvách fauny a flóry, ktoré náš „sprievodca“ úspešne niekoľko rokov pred tým
starostlivo pozoroval a bádal. Jeho výklad
bol zaujímavý a priniesol žiadané ovocie,
pretože po niekoľkých minútach sme aj
my, laici, spozorovali na skalách niekoľkých
kamzíkov. Tí, čo mali zdravé nohy, si vyšli aj
na kopec nad Velickou dolinou.
Dobre sme zrelaxovali aj vo wellnes
a absolútnym OK bonusom bolo, že
sme mali možnosť vyskúšať si v nedeľu
dopoludnia vo Veľkej Lomnici aj golf, ktorý
nás doslova „celých pohltil“, a absolútne
nám nevadilo, že sme trošku ten zelený lán
trávy pokopali a „upravili“...
Do videnia na 2. stretnutí TOP tímu.
PS.: Byť in sa oplatí....
Svetlana Husárová, Fin Consulting
Judita Sedileková, riaditeľka pobočky v Bratislave
1 |Prostredie bolo neopísateľné. Samotná hra nás
všetkých tak chytila, že sme bez problémov vydržali
od 9:00 do 15:00 byť sústredení a „bojovať“. Je
super, vyskúšať si jednotllivé situácie na „vlastnej
koži“, pretože ak si to prežijeme v hre, budeme
omnoho lepší aj v teréne.
2 |Ostatným spolupracovníkom odkazujem, že
zabojovať a dostať sa do TOP tímu sa naozaj
oplatí. Ak už nehovorím o samotných zážitkoch
a o nových informáciách, hovorím o tom, že v máloktorej firme vedenie zaujíma názor ostatných
ľudí vo firme a len silné vedenie dovolí svojim
ľuďom podieľať sa na vytváraní ďalšieho smeru
spoločnosti. A práve túto možnosť si ja veľmi
vážim.
Dagmar Prokeinová,
riaditeľka pobočky v Košiciach
1 |Na akcii ma úplne „dostalo“ prostredie. Naše
Tatry sú nádherné. Ale tiež golf vo Veľkej Lomnici
mi úplne podlomil kolená. Vždy som túžila zahrať
si aspoň pár jamiek toho naozajstného golfu
a som nesmierne rada, že sa mi to podarilo vďaka
spoločnosti, ktorá mi umožnila vychutnať si tento
zážitok. Srdečná vďaka.
2 |Mojim kolegom, ktorí stále váhajú či robiť veľa,
alebo robiť menej, odporúčam robiť tak, aby sa
na podobné akcie dostali a zažili to, čo ja.
Monika Janíčková Hnazesová,
vedúca tímu v Martine
1 |Viete čo? Úplne bez srandy ma najviac očaril
vietor a chlad, ktoré úplne dotvárali a podčiarkovali mohutnosť a dokonalosť prírody.
2 |Milí moji kolegovia, zamakajte, aby ste s nami
mohli prežívať tú krásnu atmosféru.
Antónia Janečková,
finančný špecialista FC
Chcem sa za tento dosiahnutý výsledok poďakovať,
najmä za podporu zo
strany kolektívu a rodiny.
Pre mňa je v živote dôležitá
pohoda, sloboda v práci
a hlavne vzťahy v práci.
Ak je človek v pohode a je
motivovaný a pracuje, tak
Branislav Sedilek,
vedúci tímu FC
Počet dosiahnutých bodov
je výsledkom efektívneho
využitia spolupráce s realitnými kanceláriami v oblasti
hypotekárnych úverov a následným využitím finančného auditu, koncepčných
Judita Sedileková,
riaditeľka pobočky FC
Asi sa budem opakovať, ale
ako vždy, je to výsledok dlhodobej práce bez prestávky.
K tomu všetkému nesmie
chýbať ani chuť do práce
a perfektný kolektív :-)
Svoje výsledky komentujú najúspešnejší riaditelia apríla.
siahnuť na peniaze veľmi
rýchlo. Som presvedčený
o tom, že všetci manažéri
vedia, čo je ich úloha.
Ivan Sedilek,
regionálny riaditeľ
Výsledok na úrovni 5000
bonov je už taký, že môžem
povedať – sme spokojní.
„Sme“ je celý tím, na ktorý
som veľmi hrdý. Vynikajúce
je aj to, že toto číslo sme
nedosiahli nadštandardným „výstrelom“ jedného
jednotlivca, ale výborným
výkonom všetkých. Teraz je
však dôležité potvrdzovať
to aj v ďalších mesiacoch
a ďalej rásť. Ešte raz ďakujem
každému na palube. Ideme
správnym smerom.
Igor Szeles,
regionálny riaditeľ
Predovšetkým gratulujem Ivanovi a jeho týmu
za skvelý výsledok. Výsledok
nášho týmu je tvorený
hlavne z práce stabilných
obchodníkov, ktorí ju
v teréne odvádzajú výborne.
V súčasnosti sme sa hlavne
zamerali na nábor a zapracovanie niekoľkých tímov,
čo sa v najbližších dvoch
– troch mesiacoch prejaví
na výkone. Všetko závisí len
od správneho zapracovania
nových ľudí, ktorí si musia
vlastnÉ body
Meno
Antónia Janečková
Branislav Sedilek
Judita Sedileková
Vladimír Žák
Zuzana Baffyová
Martin Božík
Martin Lipták
Ľubomír Ďurč
Veronika Valentová
Miroslav Krajňák
Alla Laláková
Peter Maťašovský
Miloš Konček
Monika Janíčková Hanzesová
Mário Ligač
Iveta Haulituszová
Eva Peterová
Marcela Vargová
Veronika Vravková
Peter Ožvald
Pavol Polomský
Jana Falisová
Marta Štillová
Roman Szöllöši
Ján Pešťuka
Alexander Balkó
Tomáš Hančinský
Katarína Kacerlová
Body
878
500
418
417
405
383
345
337
328
317
264
262
252
247
231
230
229
201
201
181
176
167
166
164
159
154
152
150
SKUPINOVÉ body
Jozef Holan,
riaditeľ pobočky FC
Nakoľko som sa v tejto ankete
umiestnil po prvý krát, je
moja radosť o to väčšia.
Samozrejme, že musím
poďakovať všetkým mojim
kolegom za naozaj slušný
výkon. Verím, že sa v týchto
súťažiach začneme objavovať
pravidelne, potenciál na to
naozaj máme.
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – vlastní body (body pouze z vlastní
produkce) a skupinové body (body pouze z podřízených spolupracovníků). U skupinových
bodů jsou navíc odečteny skupinové body podřízených, které získali na stejném kariérním
stupni, tj. vyhodnocovanému spolupracovníkovi z těchto bodů nebyla vyplacena žádná
Meno
Ivan Sedilek
Igor Szeles
Jozef Holan
Judita Sedileková
Mária Tkáčová
Stanislav Jendrišák
Jozef Szeles
Patrícia Balkó
Daniel Domény
Bohumír Nemec
Karol Furian
Dagmar Prokeinová
Body
4 938
3 318
2 065
1 673
1 344
1 263
1 057
917
892
810
805
596
peněžní diference. Body jsou spolupracovníkům počítány za všechny země, kde působí,
a jsou přepočítány na nové eurobody (tj. bodů ze Slovenska, Maďarska a Rumunska se
započítává jen polovina).
Jan Bláha, vedoucí oddělení IT
34
35
Investice
Investice
jej nazvat „efekt relativní rizikové přirážky“.
Nebudeme příliš zjednodušovat, když řekneme, že investoři se dlouhodobě rozhodují
o alokaci svých disponibilních prostředků
především mezi dvěma klíčovými skupinami
aktiv – akciemi a dluhopisy. Významnou roli
v ocenění akciových trhů tak nepochybně
hraje i vztah mezi očekávaným výnosem
a relativními riziky obou zmíněných druhů
cenných papírů. Toto rozhodování investorů je zvláště významnou determinantou
ocenění v situaci, kdy na trhu existuje
dostatek volné hotovosti k investování. A to
ve světě historicky nízkých úrokových sazeb
a „tisknutí“ peněz centrálními bankami nyní
rozhodně existuje.
Jaký mají prospekt investoři do dluhopisů? Současné výnosy jsou podél celé výnosové křivky historicky velmi nízké, přitom
žijeme ve světě silného růstu cen komodit,
který se může snadno přetavit ve vysokou inflaci. Žijeme ve světě, v němž již jen
stěží lze obhájit dogma o tom, že státní
dluhopis rovná se bezrizikové aktivum. Ne,
toto nejsou dobré podmínky pro investici
do dluhopisů. Relativní rizikovost akcií se
tak dostává do jiného světla a investoři
v takových podmínkách snadněji akceptují nižší požadovanou rizikovou přirážku
na akciových trzích. Dluhopisový investor je
nicméně v principu opatrnější a má rád svůj
pravidelný výnos (ne nadarmo se v anglické terminologii hovoří o „fixed income“).
Na růstový potenciál akcií (zisků) tedy možná takového investora nenalákáme. Těžko
bude ale odolávat aktuálnímu porovnání
výnosů na dluhopisovém trhu s dividendovým výnosem, který nabízejí společnosti
se silnou tvorbou cash-flow. A takových
společností je dnes snad více než před krizí
– silný růst asijských ekonomických šelem
s Čínou v čele, nízké úrokové sazby a na kost
osekané provozní náklady – to jsou stěžejní
faktory, z nichž se rekrutuje aktuální, historicky nejvyšší zásoba hotovosti, kterou firmy
ve světě disponují.
Pokud nepřijde skutečně výrazný útlum
globální ekonomiky, čekají nás zřejmě tučná
dividendová léta. A těm mohou zatím dluhopisové trhy jen těžko konkurovat. I pokud
tedy abstrahujeme od pokračujícího růstu
zisků firem, nabízí nyní akciový trh nebo
minimálně jeho „dividendová“ část více než
konkurenceschopné podmínky pro investory, hledající pravidelný výnos. A pokud se
globální ekonomika nezadrhne, investor se
může nad rámec dividendy dočkat i zajímavého kapitálového výnosu.
Marek Hatlapatka, vedoucí
analytického oddělení CYRRUS, a. s.
Vývoj ocenění trhu dle poměru cena indexu/očekávaný zisk probíhajícího fiskálního roku (P/E)
20
18
16
14
12
10
8
MSCI World
S&P 500
Průměr MSCI World
Průměr S&P 500
duben 11
leden 11
říjen 10
červenec 10
duben 10
leden 10
říjen 09
červenec 09
duben 09
leden 09
říjen 08
červenec 08
duben 08
leden 08
říjen 07
červenec 07
duben 07
6
leden 07
značně ovlivněna dvěma epizodami bublin
a následných krizí). Podle P/E 2011e je nyní
americký index oceněný na úrovni 12,8x
očekávaný zisk vs. dlouhodobý průměr 14,5x
(tzn. i zde je cca 12% diskont), resp. světový
index MSCI World na úrovni 12,4x vs. průměr
14,3x, a diskont je tak velmi srovnatelný
s indexem S&P 500.
Na první pohled můžeme z výše uvedených údajů usoudit, že za devět kvartálů
pokrizového růstového trhu se ocenění trhů
výrazně nenafouklo – naopak stále zůstává
pod dlouhodobým průměrem. To nám dává
určitou míru jistoty, že nejsme uprostřed výrazné bubliny na akciovém trhu. Na druhou
stranu je jasné, že rizika budoucího růstu
globální ekonomiky (a tedy i korporátních
zisků) jsou stále zvýšená a určitý diskont
vůči „běžnému“ ocenění trhů je tedy zřejmě
na místě. Abychom mohli lépe určit, zda
mají akciové trhy i nadále růstový potenciál,
je třeba se podívat blíže na faktory, které
ovlivňují pohyb ukazatele P/E, resp. samotného „P“, tedy ceny akcií (v našem případě
akciových indexů). Růst „P“ je možný v zásadě buď tím, že se zvýší očekávané zisky,
nebo tím, že klesne averze investorů k riziku
(riziková prémie), a tudíž se při stejných oče-
říjen 06
stále relativně nízké. Pokud použijeme
ten nejtradičnější ukazatel ocenění trhu,
tedy poměr P/E, můžeme si učinit lepší
obrázek. Vzhledem k tomu, že trh se vždy
dívá do budoucnosti, je obvykle vhodnější
použít zisky očekávané spíše než minulé.
Na druhou stranu doba je bezpochyby stále
nejistá a spolehlivost odhadů zisků firem
dále do budoucnosti je diskutabilnější než
v běžných časech. Proto doporučuji použít
očekávané zisky právě probíhajícího roku
(P/E 2011e), protože zde už můžeme nyní,
v polovině roku, poměrně dobře předvídat.
Není také od věci provést kontrolu použitím
minulých zisků, tj. P/E 2010.
Pojďme tedy na věc: analýzu ocenění
trhu provedeme na příkladu indexů S&P
500 (široký US index) a indexu MSCI World
a začněme u minulých zisků, tedy P/E 2010.
Dlouhodobý průměr u indexu S&P 500 činí
16,5x, v současné době se index obchoduje
za 14,5x zisk minulého roku, tedy s cca 12%
diskontem k dlouhodobému průměrnému
ocenění. U indexu MSCI World je diskont
ocenění ještě výraznější a dosahuje přibližně
35 % (zde je nicméně nutné podotknout,
že jsou k dispozici data pouze od roku
1995, a průměrná výše ocenění je tak
červenec 06
Pokud se podíváme na index MSCI World
jako měřítko vývoje globálního akciového
trhu, potom se hodnota akcií od konce krize
na finančních trzích (tj. jaro 2009) přibližně
zdvojnásobila a dosáhla úrovní z doby před
pádem Lehman Brothers. To může být pro
obezřetného investora podezřelé, vždyť
finanční a ekonomická krize má stále (a ještě
dlouho mít bezpochyby bude) své vážné
důsledky pro růstový potenciál globální
ekonomiky, tradiční světová ekonomická
centra mají nemalé problémy: eurozóna se
téměř drolí, Spojené státy straší obří deficity
a Japonsko se bude jen pomalu vzpamatovávat z nedávné obrovské přírodní katastrofy. Je tedy celkem logické, že si výše zmíněný
opatrný investor klade otázku, zda se nemá
obávat další bubliny a držet se raději dále
od akciového trhu.
Co by tohoto investora mělo zajímat
v první řadě, je ocenění akcií. To, že trh
(aproximovaný akciovým indexem, jako je
MSCI World nebo třeba S&P 500) vyrostl
za poslední dva roky o sto procent, je údaj,
který sice ti odvážnější blaze pocítili na stavu
účtu u svého obchodníka s cennými papíry,
leč pranic nám neříká o tom, zda se ocenění trhů vymklo kontrole, nebo je naopak
duben 06
Možná se to ani nezdá, ale akciové trhy již načaly třetí rok růstu po největší finanční krizi od Velké deprese
třicátých let minulého století. Skeptiky již musí bolet ústa od neustálého opakování temných prognóz,
optimisté jsou naopak na koni a ti nejodvážnější z nich hovoří o tom, že s růstovým potenciálem čínské
ekonomiky v zádech je před námi ještě mnoho úrodných akciových let a dosavadní růst je pouze
předkrmem. Mají však tito „apoštolové růstu“ v rukou dostatečné trumfy, nebo se nám opět jen snaží
nasadit růžové brýle podobně jako před finanční krizí?
leden 06
První poločas 2011
na akciových trzích
– býčí trh pokračuje
kávaných ziscích dostaneme na vyšší úroveň
P/E. Stejně to platí samozřejmě i naopak.
Začněme zisky: všeobecně se očekává,
že zisky porostou i za horizontem aktuálního
roku. Pokud by například vzrostly o 10 %
ve srovnání s letošním rokem, pro udržení
hodnoty P/E by i hodnota akcií (indexu)
měla vzrůst o 10 %. Ano, zde může mít
obezřetný investor oprávněnou námitku,
že růst zisku je značně nejistý vzhledem
k nejrůznějším pokrizovým komplikacím,
které mohou světovou ekonomiku čekat
(evropská dluhová krize, regulace, inflační
tlaky ze strany komodit, možné oslabení
růstu čínské ekonomiky…). Jak jsme si však
již ukázali výše, přetrvávající zvýšená rizika
investoři v současném ocenění akcií již (minimálně zčásti) započítávají prostřednictvím
diskontu ocenění ve srovnání s dlouhodobými průměry.
Nyní se podívejme blíže na druhý faktor,
rizikovou přirážku. Přidržme se (všem
účetním světa známého) pravidla opatrnosti
a zavrhněme možnost postupného snížení
averze investorů k riziku z důvodu pokračujícího oživení globální ekonomiky po ekonomické krizi. I tak nám ale zůstává ještě jeden
pádný argument pro předpoklad snížení
(nebo minimálně nezvýšení) rizikové prémie,
požadované investory do akcií. Můžeme
36
37
Reportáž
Reportáž
Motobydlo
V okolí Velkého Dřevíče u Náchoda
najdete motokáry, koňskou farmu
a také hotel Motobydlo. Právě sem
se v květnu sjely všechny týmy
ředitelství Tomáše Paura – z Brna
přijel tým Honzy Tučka, z Ostravy
tým Ivety Trojkové a Jardy
Ocelky, z Hradce Králové tým
Michala Runda a z Prahy „Meteor“
s Pavlem Šimků.
Hlavním programem setkání byly závody
motokár. Ale protože ne každý holduje tomuto typu zábavy, byla připravena i alternativa
pro romantické duše – projížďky na koních
po krásném okolí Velkého Dřevíče.
Večer se opékalo prase, na kterém si
všichni pochutnali, přestože prý spadlo
třikrát do ohně.
V krátkém čase mezi odpoledním a večerním programem zbyla chvíle na pracovní záležitosti, kterou Tomáš Paur využil k vyhlášení
nejlepších obchodníků, manažerů a ředitelů
svého ředitelství za 1. čtvrtletí.
V kategorii obchodníků
získali medailová místa:
1 | Gabriela Jansová
2 | Tomáš Záluský
3 | Martina Pomikáčková
Nejlepšími třemi
manažery byli:
1 | Tomáš Havelka
2 | Tomáš Záluský
3 | Eva Kunertová
Manažerka Eva Kunertová v závodničce č. 1
Stupně vítězů v kategorii
manažer-senior obsadili:
1 | Čeněk Liška
2 | Lukáš Buček
3 | Libor Nekvasil
V aktuálnom čísle:
Rozdelenie a veľkosť trhu
nančného sprostredkovania a poradenstva.
Nejlepší obchodní skupiny
v 1. čtvrtletí vedli:
1 | Pavel Šimků
2 | Jan Tuček
3 | Michael Rund
www.hnonline.sk/predplatne
[email protected]
02/48 238 238
Čo všetko ponúkajú jednotliví sprostredkovatelia?
Je ich budúcnosť ružová?
Výsledky závodu motokár:
Kategorie ženy
1. Veronika Pelcová
2. Ludmila Martinková
3. Iveta Trojková
4. Soňa Křepelová
Kategorie muži
1. Richard Švec
2. Čeněk Liška
3. Michael Rund
4. Tomáš Paur
5. Jan Rudyš
6. Pavel Matoušek
Celkovou vítězkou se stala Veronika Pelcová.
Rady, analýzy, odporúčania
a komentáre
Porovnania nančných
produktov, ich parametrov
a vlastností
Pohľad predstaviteľov trhu
na jeho súčasný stav
a problémy
38
Relax
Ostravské májové setkání u grilu a kytary
Přesně podle titulku rozhovoru s Jirkou Čejkou v červnovém čísle OK
Info „Práce v Brokeru je týmová hra“ uspořádala kancelář KORUNA
Aleny Pilařové setkání ostravské skupiny ředitelství Pavla Zyma.
Všichni i s pracovními partnery jsme poslední květnový víkend obsadili
rodinný ranč naší kolegyně Aničky Kubánkové v Ostravě-Proskovicích.
Hostitelka i šéfkuchař Petr Kubánek se své role zhostili na výtečnou.
Manažerka Alena Pilařová s nadějným nováčkem svého týmu – Denisou Kubánkovou
Plánem tohoto setkání nebylo tentokrát
žádné školení, žádné vyhodnocování,
žádné plánování, ale pouze a jen utužování kolektivu. Náš ředitel Pavel Zym
zahájil krátkým proslovem setkání oficiálně
v 17 hodin a poté se již rozproudila diskuze
a volná zábava. V rámci celého odpoledne
a večera jsme také probírali situaci v našem
regionu v oboru finančního poradenství,
vyměňovali jsme si různé poznatky a zkušenosti z práce s klienty a potenciálními
spolupracovníky. Mimo jiné proběhla různá sportovní klání, která jenom potvrdila
zdravou rivalitu a konkurenci, jež vznikla
rozšířením obou kanceláří ostravské skupiny (KORUNY Aleny Pilařové a CEMENTÁRNY
Pavla Zyma).
S blížícím se podvečerem některým
„sportovcům“, pohybujícím se za pingpongovým stolem, značně vyhládlo
a v tuto dobu přišla chvíle našich hostitelů.
O dokonalosti přípravy gastronomické
stránky této akce svědčí i fakt, že maso už
bylo předem dobře naložené, takže i guláš,
sloužící pro tento večer jako předkrm, byl
prostě skvělý. Jako hlavní chod celého
setkání byly demokratickým hlasováním
zvoleny steaky a v rámci demonstrace
soudržnosti s naším nejvyšším ředitelstvím
se pilo plzeňské pivo.
Součástí večerní zábavy bylo i vypouštění Lampionů štěstí a přání, na což
čekaly hlavně děti. Každý z účastníků měl
při vypouštění lampionů své tajné přání.
Troufám si říci , že u většiny bych i uhádl,
o jaké přání šlo, ale tohle zůstane navždy
uzamknuté v našich myšlenkách.
S blížícím se pozdním večerem skupina
nejvytrvalejších účastníků setkání probrala
zpěvník hitů 80. let a za doprovodu kytary
oprášila svůj hudební talent. Přestože se
nám v noci trochu pokazilo počasí, nic to
neubralo na dobrém pocitu z příjemného
setkání všech spolupracovníků, patřících do
ostravské skupiny ředitelství Pavla Zyma.
Stačí zavolat
a my se o vše postaráme
1. Povinné ručení Bez povinností
Petr Otys , konzultant
již od
119 Kč
měsíčně
Velká návštěva u Kubánků: tým Pavla Zyma a Aleny Pilařové i s partnery
Nyní také
Havarijní pojištění starších vozů
Bližší informace o podmínkách získáte na pobočkách
České pojišťovny a na www.ceskapojistovna.cz.
841 114 114
www.ceskapojistovna.cz
Download

Opět mezi nejlepšími z nejlepších