Magazín společností Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s.
srpen 2010 | ročník I
Broker Consulting
s větrem v plachtách
Regata 2010
3
Editorial
Klid před bouří a ztracená krize
Období přípravy srpnového OK Info je, milí přátelé, časem, kterému se říká
„klid před bouří“. Otázkou je, zda před bouří postupovou, nebo tou povětrnostní na moři.
Že vám to není zcela jasné?
1 | V době, kdy čtete toto OK Info, jsou už známí ti, kteří postoupili na vytoužené vyšší pozice. Čísla jsou již z IT oddělení zcela exaktně potvrzena.
V době, kdy OK Info vznikalo, ještě nebylo nic jisté. Uzávěrka bodů se
shoduje s uzávěrkou sazby časopisu. Jediné, co jsme stihli, bylo dodat jako
vždy aktuální výsledky.
2 | A co se týká bouře na moři, to souvisí s připravovanou megaakcí, která
nemá na českém finančním trhu obdoby. Regata 2010 pořádaná naší
společností Broker Consulting, v níž jedna loď pojede také pod vlajkou
nové společnosti ve skupině Fin Consulting, možná přinese na rozbouřeném moři nejednu horkou chvilku odvážným posádkám, vedeným
zkušenými kapitány. Uřídit jedenáctimetrovou jachtičku bičovanou dvou
až třímetrovými vlnami nebude snadné. Jedno je jisté: odvaha nebude
nikomu z Brokeru chybět. Ostatně když už umíme zavolat neznámým
lidem a domluvit si schůzku, nějaký ten šplíchanec slané vody na palubu
nás přeci jen tak nerozhází.
Kde je ta krize?
Nedávno jsem se rozhodl změnit kadeřnický salon. Vyrazil jsem do kadeřnictví, co máme v ulici. Nepotřebuji top kadeřníka. Na krátkých vlasech se nedá
mnoho zkazit. A nedávno jsem za stěračem našel leták s informací o tomto
kadeřnictví. V provozovně jsem našel osamělou paní kadeřnici. Měl jsem dobrý
pocit, že budu rychle ostříhán a že paní bude mít radost z příchodu zákazníka.
Jaké bylo mé překvapení, když mě paní odmítla s tím, že už nikoho nebere,
neboť má jen svou stálou klientelu, která začne chodit za dvě hodiny. Paní prostě nechtěla snadno vydělat peníze. Vyprávěl jsem tento příběh několika svým
známým. Dozvěděl jsem se, že mají za sebou podobnou zkušenost s projektanty, s marketingovými pracovníky a dalšími. Tak mě jen napadlo, kam se nám
ztratila ta krize? Práce i peněz mají asi všichni dost. A zůstává mnoho neuspokojených zákazníků. Kolik bude těch, kteří potřebují řešit něco se svými penězi, ale
nemají se na koho obrátit, a s nadějí bloumají po pobočkách bank? Možná jich
není 16 000 000 (ČR + SR), možná jich v srpnu nebude ani 1 600 000, ale i kdyby
to bylo jen 1 % – 160 000, je to stále o mnoho více, než v současnosti získáme
klientů za rok. Stačí jim jen zavolat se správným motivem. Hodně štěstí.
jan lener
ředitel komunikace a PR, šéfredaktor
4
EUR
Svět Broker
Consulting
EUR
KARIÉRA
KARIÉRA
Výkonnostní bonusy
37,50 Kč (1,50 € ) / bod při dosažení vlastní
produkce za kalendářní měsíc v minimální výši 300 %
průměrného osobního výkonu ve společnosti
75 Kč (3 € ) / bod při dosažení vlastní produkce
za kalendářní měsíc v minimální výši 500 %
průměrného osobního výkonu ve společnosti
www.bcas.cz
6
7
Obsah
Z tisku
Vybíráme z tisku
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., a Fin Consulting, a. s.
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
OBSAH
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Jiří Čejka, Tomáš Kafka,
Bára Hrubá, Martin Hušek, Martin Novotný,
Vilém Podliska, Linda Fejtková, Peter Veličani,
Pavel Kačer, Martin Honeš, Milan Tomášek,
Pavla Sovková
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
soukromý archiv Václava Kupilíka, Kamil Rodinger,
archiv Carib Yacht Sailing, s. r. o., soukromý archiv
Martiny Pfeiferové, Julia Šafra, Jiřího Vele,
Pavla Boráně, Ondřeje Kašťáka a Josefa Vašíčka
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Jazyková korektura:
Jiří Podzimek
Náklad:
2500 ks
3 | Editorial Klid před bouří a ztracená krize
4–5 | Svět Broker Consulting Eurokariéra
6 | Obsah
7 | vybíráme z TISKU
8–9 | Principy Jednota
10–12 | Aktuality Podrobné podmínky soutěže Regata Broker Consulting 2011
Vychází 4. srpna 2010
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém
nebo jiném jazyce.
dý naspořeno na svém stavebním spoření
– zda můžete čerpat z některé smlouvy úvěr
bez zajištění nemovitostí…
7. 7. 2010 uveřejnilo několik významných
médií zprávu o hospodářských výsledcích Broker Consulting za rok 2009 a výši
dividendy vyplácené našim akcionářům.
Největší prostor této zprávě věnovaly Lidové noviny (viz obrázek).
Matěj Kubrt, Osobní finance, 28. 6. 2010,
citace ze článku „Kolik stojí škola“
… Daleko větší zátěž pro rodinný rozpočet
je studium potomka mimo rodné město. V takovém případě musíte započítat
náklady na ubytování a stravování dítěte.
„Pokud váš potomek bude studovat státní
vysokou školu a bydlet na kolejích, počítejte
s měsíčními výdaji minimálně 6000 Kč.
Tato částka zahrnuje ubytování, stravování
a základní studijní literaturu. Ceny kolejného se v současnosti pohybují kolem 1700 až
3000 Kč za měsíc. Opět záleží na konkrétní
škole a univerzitním městě. Při pětiletém
studiu to znamená celkové náklady ve výši
300 000 Kč,“ upozorňuje Matěj Kubrt
z Broker Consulting. Výše nákladů na ubytování a stravu se pohybuje dle města, kde
studuje. Obecně platí, že Praha a Brno jsou
v tomto ohledu dražší než například Ostrava, Plzeň či jiná krajská města. Ceny za koleje se v hlavním městě pohybují mezi 2500
až 3500 korun za měsíc, privátní ubytování
vyjde asi na 4 tisíce korun…
| Manažerská akademie | Produktové novinky | Novinky v e-shopu
| Komu pomohly peníze ze „vstupného“ a DMS z 12. Výroční konference?
| Webmail – jak nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti
13 | Knihovna Poklady z knihovny Martina Huška
14–15 | manažer Nejdůležitější finanční produkt
16–18 | profil Václav Kupilík: Setkání naší rodiny je jako manažerská porada
18 | investice Investiční Olymp
19 | Hypoteční centrum Refinancováním ušetříte desetitisíce korun
20–21 | Výsledky červen 2010
22–26 | Téma měsíce Broker Consulting s větrem v plachtách
27 | Slovensko Príbeh o klientovi a OK Finančnom pláne GenerationNEXT
28–29 | Know-how Zapracování konzultanta a OK Finanční plán
30–31 | E-commerce Lead management e-commerce aneb
Jak přinášíme kontakty
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Z tisku za poslední měsíc jsme vybrali
několik zmínek o společnosti Broker
Consulting a našich konzultantech.
32–33 | rozhovor Matteo Pederzoli o asociaci MDRT
34–35 | Investice Ošklivých 50 statistik aneb „černá hitparáda“
americké ekonomiky
36 | ok finanční centra Pavla Sovková vyvěsila v Plané u Mariánských
Lázní ceduli OK Finančního centra
37–38 | Relax Vaši kolegové, jak je neznáte
39 | Kalendář srpen/září 45 dní do regaty
Naši konzultanti v médiích:
Květa Šťastná, Novinky.cz, 9. 7. 2010
… V případě, že si společně pořizujete své
bydlení a oba budete spoluvlastníky tohoto bydlení (každý budete vlastnit polovinu
pořizovaného bydlení), pak ze stavebního
spoření máte šanci získat každý pouze
polovinu potřebné částky. A to z toho
důvodu, že nejste manželé a stavební spořitelny vám umožňují financovat jen vám
příslušející vlastnický podíl na financované
nemovitosti.
V tom případě je řešení jediné. Každý
můžete čerpat úvěr na polovinu ceny.
Můžete se ale dostat do problému v situaci,
kdy oba úvěry budete chtít zaručit pořizovanou nemovitostí, protože ani jedna ze
stavebních spořitelen nebude akceptovat
další zástavní právo jiné stavební spořitelny.
Zde bude rozhodující i to, kolik již máte kaž-
Miloslav Vaňásek, Osobní finance,
28. 6. 2010, z odpovědi na čtenářský dotaz:
… V případě nevyrovnaného rodinného
rozpočtu je nutné myslet na „zadní vrátka“.
To znamená postupně, ale systematicky si
tvořit finanční rezervu. Měli byste si stanovit
své dlouhodobější finanční a zároveň strategické cíle. Může se jednat například o studia
vašich děti či jejich start do života. Na tyto
účely nebo na zajištění vašeho spokojeného stáří je třeba si naspořit určitou částku.
Její výše záleží na tom, jak si představujete
svou budoucnost a budoucnost svých dětí.
Na začátku celého finančního plánování je
důležité zabezpečit vaše budoucí příjmy
a váš majetek na takovou úroveň, aby
v případě jakýchkoliv problémů vaše rodina
mohla ekonomicky fungovat i nadále…
Radek Králíček, novinky.cz, 25. 6. 2010,
z odpovědi na čtenářský dotaz:
… Jsou dvě možnosti, jak lze kombinovat stavební spoření s hypotékou. První
možnost (a tu máte zřejmě na mysli) má
stejnou myšlenku jako kombinace hypotéky s kapitálovým nebo investičním pojištěním, v lepším případě s přímou investicí
do otevřených podílových fondů. Majitel
hypotéky splácí pouze úrok hypotečního
úvěru a zároveň si spoří např. na stavebním
spoření měsíčně stanovenou částku. To
trvá tolik let, na kolik je uzavřen hypoteční
úvěr. Jistina hypotečního úvěru, tedy dluh,
je splacen teprve z celkové naspořené
částky a z výnosu stavebního spoření.
Tento způsob má určitá úskalí. Kombinace
se stavebním spořením přináší na první
pohled jistý zisk, ovšem hypotéku si lidé
uzavírají většinou na 20 let a déle…
V červnovém čísle Finančního poradce
vyšel článek na téma kariérní systém.
V článku byla častokrát zmiňována právě
naše Eurokariéra jako symbol moderní
a úspěšné kariéry. Citace z Finančního poradce naleznete zde:
n B
ez fungujícího kariérního systému
uděláte kariéru jen s velkými náklady.
A se štěstím.
n P
ro manažera je kariéra stěžejní
produkt. Spoluurčuje jeho úspěch.
Manažer s ním totiž chce uspět na trhu
práce.
n K
ariérní plán je finanční produkt, který
manažeři uzavírají sami sobě a pak jej
prodávají dál svým spolupracovníkům.
Jenomže kariéra se nekupuje jednorázově, ta se doslova žije dlouhý čas.
Proto její vlastnosti musí odolat zubu
času a prokázat funkčnost.
n F
unkčnost kariéry znamená, že kariéra
je vhodná pro všechny typy pozic
a dokáže umožnit úspěch všem typům
pracovníků. Novou Eurokariéru společnosti Broker Consulting připravoval
Řídící výbor společně s manažery. Své
místo v ní najdou specialisté i manažeři
týmů. Původní systém byl modifikován
kvůli změnám tržních podmínek, nově
byly přidány bonusy pro nadstandardně výkonné spolupracovníky.
n S
ituace na trhu se mění. Dříve úspěšné
systémy mohou zapadnout. Rozhoduje
jen to, co bude v budoucnosti. Uspějí
n
pouze moderní kariérní systémy. 8
9
Principy
Principy
Jsme jeden tým
Společné sdílení know-how, prostředků a cílů
vytváří silný synergický efekt. Jednota vyjadřuje
také náš vztah s klienty a spolupracovníky. Jsme
si vědomi, že obchodní síť nemůže pracovat bez
podpory centrály, a centrála bez obchodníků
jako kdyby nebyla. Jsme na stejné lodi a vzájemně na sebe spoléháme.
n Sdílíme společné principy.
n Poskytujeme službu ve stejné kvalitě
ve všech zemích, regionech a ředitelstvích.
n N eptáme se, co mohou dát klienti nám,
ptáme se, co my můžeme dát klientům.
n Vycházíme si navzájem vstříc.
n Sdílíme naše know-how.
n Vzájemně si nekonkurujeme.
n Společně hledáme řešení na půdě strategických týmů.
n Ctíme soulad činů a slov.
Ivana Sokolová
Osmnáct pravidel jak aktivně
naslouchat a získat jednotu s okolím
Podle Ivany Sokolové
1 | N
epřerušujte, počkejte, až na vás
přijde řada – více se dovíte.
2 | Nezabývejte se vnitřní argumentací – buďte houbou, pohlcujte. Jinak
přijdete o polovinu toho, co druhá
strana řekla. Vaše odpověď, předem
připravená, neobsáhne všechny
aspekty.
3 | Uvědomte si držení těla – seďte
zpříma, dívejte se na druhou osobu.
4 | Braňte se myšlenkám na jiné věci
– soustřeďte se.
5 | N
enechte se rozptylovat. Ztrácíte
čas, jednání trvá dlouho, můžete se
dostat do časové tísně a na důležité
problémy nezbude čas.
6 | Nedokončujte věty druhé osoby
– nikdy se nedovíte, co druhá osoba
chtěla sdělit, zbavíte se vlastních
myšlenek na dané téma.
7 | Když druhá strana přestala mluvit,
chviličku vyčkejte. Neskákejte do řeči.
8 | Ve vhodnou chvíli mlčte. Zvykejte si
na to, aby ticho trvalo alespoň chvilku.
9 | N
espěchejte se závěry. Snažte se
nejprve získat všechny informace.
10 | Pozorujte druhou stranu. Neverbální komunikace vám může prozradit
velmi mnoho.
11 | Nedejte se příliš ovlivnit fyzickým
zjevem druhé strany – neztrácejte
kontakt z důvodu přílišné koncentrace
na vzhled.
12 | Neponořujte se příliš do svých
poznámek – neuvidíte les kvůli
stromům. Na poznámkách pracujte
13 |
14 |
15 |
16 |
o přestávkách, signalizujete zájem
o věc.
Pěstujte trpělivost. Netrpělivost je
překážka, kterou musíte odstranit.
Neposlouchejte výběrově – poslouchejte všechno – mince má dvě
strany.
Cvičte schopnost vcítit se (empatii). Jak bych jednal, kdybych byl
v jeho kůži?
Klaďte otázky – způsob, jak se přesvědčit, zda jsme na nic nezapomněli.
17 | S
hrňte argumenty druhé strany.
Soustřeďte se na to, co je důležité,
možná to tam ani není.
18 | Mějte otevřenou mysl. Neposuzujte, co druhá strana říká – ztratíte se
v nevýznamných námitkách. Nesoustředíte se. Počkejte do konce, pak
formulujte závěry.
Pokud v měsíci srpnu dokážete úspěšně
do své komunikace s okolím zavést alespoň
šest těchto pravidel, měla vaše chvíle strávená nad principy úspěchu veliký přínos. n
V roce 1990 ukončila studium VŠE
v Bratislavě, obor mezinárodní
finance. Profesně se nyní zabývá poradenstvím v oblasti rozvoje osobnosti
a společenských věd. Její doménou
je psychologie a filozofie podnikání,
umění komunikace a v neposlední
řadě též i exaktní vědy jako např.
kinesiologie, transformační tarot,
ale i práce s tělem, léčení, masáže,
duchovní příčiny nemocí, vztahové
problémy atd.
Proč je pro finančníka vhodné
zvládnout 18 pravidel aktivního
naslouchání?
Říká se: „Poznej sebe sama, poznáš
celý svět.“ Avšak tato pravda platí
i v případě
poznávání druhého člověka.
Naslouchej mu
a uvidíš, jak je
život pestrý. Díky
naslouchání se
můžeme něčemu naučit a lépe
si uvědomit
rozdíly mezi lidmi. Dodá nám to odvahu být jiný, a přesto zůstat v souladu
s názory ostatních lidí.
Kontakt: e-mail: [email protected],
telefon: 603 289 577
10
11
Aktuality
Aktuality
Podrobné podmínky soutěže Regata Broker Consulting 2011
Zatímco vrcholí přípravy na letošní Regatu Broker Consulting v Chorvatsku,
máte možnost soutěžit o účast na další podobné akci, která se bude konat příští
rok v Řecku. Vaše šance na vítězství můžete ovlivnit svými výsledky v období
od června do prosince 2010. Níže uvádíme přesná pravidla soutěže. Další
podrobnosti najdete na OK Netu v sekci „Soutěže pro rok 2010“.
Soutěží se v ČR i SR. Měsíční výsledky se
vyhlašují za ČR a SR dohromady (měsíční
výsledky budou průběžně publikovány
na OK Netu, v OK Info a zasílány e-mailem).
Vyhlášené kategorie:
Obchodník (účastní se všechny pozice)
– vlastní čisté body.
Manažer senior – skupinové čisté body
(tj. pouze skupinové body podřízených).
Oblastní ředitel – skupinové čisté body
(tj. pouze skupinové body podřízených).
Regionální ředitel – skupinové čisté body
(tj. pouze skupinové body podřízených).
Body započítávané do soutěže
Všechny body budou přepočítány na euro
body – tzn. produkce BC SK se dělí dvěma.
Pro kategorii Obchodník je hodnotícím
kritériem počet vlastních čistých bodů.
Pro kategorie Manažer senior, Oblastní
manažer a Regionální ředitel se započítávají
skupinové čisté body (tj. pouze skupinové
body podřízených). Do skupinových bodů
pro všechny kategorie se nezapočítávají
body na stejném stupni. Firemní obchod se
započítává 50 % – tzn. v případě firemního obchodu v hodnotě 1000 bodů se
do soutěže započte pouze 500 (platí po CZ
i SK). Pro BC CZ se nezapočítávají bonusové
body (tj. body za péči).
Způsob průběžného
vyhodnocování
Prvních 10 nejlepších v každé kategorii
získá pro daný měsíc „prémiové body“:
1. místo 15 bodů, 2. místo 12 bodů, 3. místo
10 bodů, 4. místo 8 bodů, 5. místo 6 bodů,
6. místo 5 bodů, 7. místo 4 body, 8. místo
3 body, 9. místo 2 body, 10. místo 1 bod.
Prémiové body se budou během hodnotícího období (6–12/2010) jednotlivým
soutěžícím sčítat.
V kategorii Obchodník soutěží všichni
spolupracovníci na základě vlastní produkce (bez rozdílu pozic). V ostatních kategoriích spolu soutěží pouze pozice uvedené
v názvu kategorie. Prémiové body získané
v jednotlivých kategoriích se nesčítají.
Jejich vlastníkovi dávají ale nárok na odpovídající počet lístků v losovacím osudí.
Závěrečné vyhodnocení
a losování
Po uzávěrce 12/2010 proběhne poslední
sčítání prémiových bodů. Přímý postup
na Regatu 2011 získává:
n
v kategorii Obchodník 36 účastníků
soutěže s největším počtem prémiových
bodů,
n
v kategorii Manažer senior 16 účastníků
s největším počtem prémiových bodů,
n
v kategorii Oblastní ředitel 8 účastníků
s největším počtem prémiových bodů,
n
v kategorii Regionální ředitel 2 účastníci
s největším počtem prémiových bodů.
Do slosování jdou pak všichni účastníci,
kteří v průběhu soutěže získali minimálně
jeden prémiový bod a mají v době losování
platnou smlouvu o odborné přípravě
a praxi nebo mandátní smlouvu a minimální produkci 50 celkových čistých bodů
měsíčně po celou dobu trvání soutěže.
Počet lístků, které bude mít spolupracovník
v osudí, bude odpovídat celkovému počtu
prémiových bodů, které v průběhu soutěže
získal. Losovat se bude celkem o 20 míst
na regatě.
Manažerská akademie
V listopadu 2009 se v rakouském Zell am See sešla skupina
manažerů a zahájila více než půlroční cyklus seminářů
v rámci programu Manažerské akademie II.
O dva, resp. tři měsíce později se do projektu zapojily další dvě skupiny manažerů, tentokrát z programu MANAK I. Pokud si prolistujete
pár posledních čísel OK Info, můžete si o těchto setkáních přečíst víc.
„Záměrem nového konceptu Manažerské akademie je propojovat MANAK II a MANAK I, setkávat se nejen se začínajícími manažery,
ale také s jejich nadřízenými, a společně trénovat praktické dovednosti. Se všemi skupinami jsme se proto průběžně setkávali každý
měsíc a kromě tréninku vybraných manažerských dovedností jsme
vždy hodnotili práci za uplynulé období a splnění zadaných úkolů,“
informuje manažer vzdělávání Jiří Čejka. Přestože úkoly nebyly příliš
náročné, ne všem manažerům se podařilo je plnit, a podle pravidel
MANAK museli svou účast na projektu ukončit. Ze dvou skupin MANAK I se postupem stala skupina jedna a také MANAK II nedokončili
všichni, kteří v Rakousku stáli na startu.
Plnění dlouhodobých úkolů, vybudování návyků a upevnění
manažerských standardů při náboru, výběru, zapracování a vedení
spolupracovníků úspěšně zvládli manažeři, pro které byl připraven
závěrečný společný seminář a vyhodnocení.
Nejúspěšnějším účastníkem programu MANAK II se stal Ivan
Dischinger, kdy jeho skupina manažerů dosáhla v MANAK I nejlepších týmových výsledků.
Ze skupiny MANAK I byl nejlepším účastníkem Jaroslav Vrtek,
který zvládal průměrně 8 přijímacích pohovorů týdně a to pravidelně po dobu pěti měsíců.
„Tímto vyhodnocením však projekt MANAK pro tuto skupinu nekončí. Plánujeme další setkání, kdy během dvoudenního semináře
chceme mluvit nejen o získaných zkušenostech, ale zaměříme se
na trénink dalších manažerských dovedností,“ uzavírá Jirka Čejka. n
Každý účastník může vyhrát maximálně
2 místa – tj. např. 1x přímý postup + 1x
vylosování nebo 2x vylosování. V případě,
že bude někdo vylosován a získal by tímto
losem třetí místo, je tento los neplatný
a losuje se další jméno.
Účast na zájezdu
Po skončení vyhlášené soutěže jsou všichni
výherci informováni o svém nároku účastnit
se výherního zájezdu. Tato výhra je nepřevoditelná – tj. pokud se ho výherce nemůže
nebo nechce zúčastnit, není možné nárok
na výhru převést např. na jeho podřízeného
nebo na dalšího spolupracovníka, který se
umístil při vyhodnocování pod tímto výhercem apod. Pokud spolupracovník získá v soutěži 2 místa, pak je jedno místo určené přímo
pro něj a druhé pro jeho životního partnera
– tím je pouze manžel/ka nebo přítel/kyně
(nikoli sourozenec, kamarád, rodič atd.).
Vyúčtování
Pro pozice asistent – manažer senior,
finanční specialista a finanční specialista
senior se na úhradě nákladů podílí z 50 %
Broker Consulting a z 50 % přímá nadřízená
struktura od pozice 3 výše. Více informací
o způsobu rozúčtování a vzorové příklady
n
najdete na OK Netu.
Produktové novinky
Za poslední měsíc se naše produktové
portfolio rozrostlo o dva penzijní fondy
a nový produkt investičního životního
pojištění.
ČSOB penzijní fondy
V průběhu června 2010 byla podepsána smlouva s ČSOB penzijními fondy.
Produktové portfolio naší společnosti
je tak v oblasti penzijního připojištění
kompletní a zahrnuje
všech 10 penzijních
fondů na trhu. ČSOB
penzijní fond Stabilita
a ČSOB penzijní fond
Progres patří na trhu
ke středně velkým
a z pohledu posledních pěti let i středně
výkonným penzijním
fondům.
Při zprostředkování těchto fondů
je nezbytně nutné používat nové verze
formulářů „Záznam o schůzce“ a „Informace pro zájemce o penzijní připojištění“,
do nichž byly doplněny informace právě
o těchto fondech. Tyto formuláře vám
byly zaslány e-mailem a jsou ke stažení
i na OK Netu, kde najdete například i vzory
vyplněných smluv.
Nové investiční životní
pojištění ING SMART
1. července uvedla na trh nový produkt
investičního životního pojištění ING životní
pojišťovna. Jmenuje se ING SMART a jedná
se z pohledu této pojišťovny o revoluční
novinku, jelikož byl zcela opuštěn koncept
původních produktů typu Investor. Pojišťovna přešla na koncept snížené alokace
pojistného, výrazně snížila poplatky za pojištění pro případ smrti
a celkovou koncepcí
produktu se přiblížila
populárním pojištění
FORTE a FLEXI, jednou
smlouvou lze tedy
pojistit dva dospělé
a nezletilé děti.
K výjimečným
vlastnostem produktu
patří možnost zproštění od placení v případě
ztráty zaměstnání
za cenu 3,2 % z pojistného a bonusy za bezeškodní průběh u vybraných připojištění
připisované k účtu klienta 1 x ročně. Hodnoty minimálně postačitelného pojistného
vycházejí u modelových příkladů zhruba
ve stejné výši jako u produktu Perspektiva
7BN od Kooperativy.
Martin Novotný, hlavní analytik
12
13
Aktuality
Knihovna
Novinky v e-shopu
S dalším měsícem pro vás máme připraveny
nejzajímavější novinky v e-shopu.
Po aktualizaci letáku OK Finanční
plán jsme pro vás připravili leták
OK Financování bydlení,
rovněž v novém designu
a s aktualizovanými údaji.
Naleznete v něm stručný popis
služby financování a refinancování,
obsahuje modelové příklady
výstupů z hypotečního kalkulátoru
a zadní strana je opatřena
boxem pro razítko s vlastními
kontaktními údaji. Formát A4,
složený na 1/3 (99 x 210 mm).
Nabídku předmětů určených pro děti rozšířily
bublifuky s hlavolamem. K dispozici jsou
ve čtyřech barvách – červené, modré, zelené a žluté.
Ve víčku je vestavěný klasický hlavolam v podobě
kuličky, kterou je
potřeba přes překážky
umístit na určené
místo. Díky tomu jsou
tyto bublifuky velmi
atraktivním dárkem
pro děti. Etiketa
je nově navržena
a obsahuje logo
Broker Consulting.
Rozměr bublifuku cca
88 x 35 mm.
Máte rádi víno? Pokud ano, v e-shopu jsou nově
k dispozici tři druhy z Vinných sklepů Lechovice:
Rulandské bílé 2007 (s přívlastkem polosuché),
Sauvignon 2008 (s přívlastkem kabinetní, suché)
a Zweigeltrebe Rosé 2009 (odrůdové, růžové,
polosladké).
Je možno
doobjednat tašky
na víno, a pokud
se nemůžete
zastavit
osobně, rádi
vám je zašleme
přepravní službou
v ochranném
pouzdře.
Na závěr statistika za měsíc červen, kdy bylo v e-shopu
na OK Netu vyřízeno 185 objednávek od našich spolupracovníků, které byly vyexpedovány ve 192 zásilkách
o celkové hmotnosti 2100 kg!
Tomáš Kafka, asistent marketingu
Komu pomohlo „vstupné“ a DMS
z 12. výroční konference?
V minulém OK Info jsem slíbila, že vás
budu informovat o tom, co se stalo s vámi
zaplaceným „vstupným“ na Výroční konferenci a jaký efekt měl nácvik hromadného
„telefonování“. Slib tímto plním:
Na letošní 12. Výroční konferenci Broker
Consulting bylo za „vstupné“ zaplaceno
celkem 191 400 Kč
a 144 €. Všechny tyto
„regulační poplatky“
byly společností Broker
Consulting poukázány na účet Dobrého
skutku a následně
přerozděleny.
Suma darů v českých korunách byla rozdělena níže uvedeným klientům, kterým byly nebo v brzké
době budou (po dospoření potřebných
obnosů) uhrazeny různé pomůcky a spe­
ciální služby:
Jiří Herůfek – doplatek polohovacího
zařízení
11 638 Kč
Jana Pokorná – doplatek zvedacího
a transport. systému Roomer 25 000 Kč
Pavel Spišák – doplatek rehabilitačního
pobytu v centru Adeli
14 246 Kč
Jakub Janouš – doplatek rehabilitačního
pobytu v centru Adeli 18 700 Kč
Vojtěch Vítek – příspěvek na automobil
52 337 Kč
Romana Žižková – doplatek demontáže
a montáže el. plošiny
58 000 Kč
Alexandr Miko – doplatek spec. ovládání
PC 14CONTROL
11 479 Kč
Dary v euru budou použity pro tohoto
klienta:
Adam Kopas – doplatek rehabilitačního
pobytu v centru Adeli
144 €
Nácvik hromadného odesílání DMS (dárcovských sms) na výročním setkání vyšel rovněž
výborně, i když…
Výborně proto, že
jsme od dob zavedení
DMS pro Dobrý skutek
zaznamenali měsíční
rekord v podobě 403
DMS. Přesně 12. 6. jich
bylo odesláno 354, což
pro náš sbírkový účet
znamená dar ve výši 9558 Kč. Díky všem, kteří
poprvé, a věřím, že ne naposledy, poslali
DMS pro Dobrý skutek. Jen tak dál, přátelé!
Za občanské sdružení Dobrý skutek
Bára Hrubá
Jak poslat DMS pro dobrý skutek?
Celé nastavení je ve Webmailu:
n
Po přihlášení do Webmailu si v horním
rohu menu vyberte položku „Nástroje“
– „Možnosti“.
n
Zobrazí se vám okno, ve kterém vyberete
záložku „Automatický odpovídač“.
n
Přepněte si položku „Mód režimu:
odpovědět jednou“. Znamená to, že se
Martina Huška
Ziglar o prodeji
Autor: Zig Ziglar
Tuto knihu doporučuji všem, kteří se
chtějí stát profesionály v oblasti
prodeje. Autor zajímavým způsobem
líčí, jak se dostal
k obchodu, jak sám
začínal a kam až se
dopracoval, a uvádí
praktické návody,
jak se v oblasti prodeje zlepšit. Ziglar zdůrazňuje, že ať jsme
ve světě prodeje začátečníci nebo zkušení
profesionálové, stále se musíme vzdělávat
a pracovat na sobě. Postupy a metody,
které Zig Ziglar předkládá, mně osobně
přinesly nejen vyšší příjmy, ale i celkovou
spokojenost.
Zajímavosti z knihy:
n
Jak si najít zákazníky a udržet si stálý
přísun nových,
n
jak přemoci odmítání, aniž bychom se
cítili odmítnuti,
n
z vládání stresových situací profesionálního prodejce,
n
jak si držet hlavu vzhůru, když obchody
„nejdou“.
Říká se, že nejvíce obchodníků nevydrží v branži zejména z důvodu strachu
z odmítnutí. Tato poutavá kniha uvádí
návody k překonání váhavosti vůči jednání
a k pochopení, že strach je v profesionálním prodeji vlastně pozitivní faktor.
Tuto knihu jsem četl před několika lety
a naučila mě například tomu, že základem
dobrého prodejce je umění naslouchat, že
nikdo nekupuje produkty, ale kupuje si to,
co daný produkt dělá pro něj, a že můžu
mít v životě vše, po čem toužím, pokud
budu pomáhat druhým lidem, aby dostali
to, co chtějí. Ve světě obchodu se pohybuji
velmi dlouho a přečteny mám desítky
knih s touto tematikou. Kvalitních a skvěle
zpracovaných knih o prodeji jsem přesto
doposud četl jen několik. A tato k nim
rozhodně patří, proto jsem ji pro vás ze své
knihovny vybral.
Martin Hušek,
finanční specialista senior
Jednorázová DMS
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS
DOBRYSKUTEK na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, Dobrý skutek obdrží 27 Kč.
DMS Roční podpora
Pomocí DMS můžete přispívat i pravidelně
každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí
odeslat SMS ve tvaru DMS ROK DOBRYSKUTEK na číslo 87 777 a každý měsíc vám
bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Webmail – automatická odpověď
Před odjezdem na dovolenou nebo
na jachtu by se vám mohlo hodit
připomenutí informace o tom, jak si
nastavit ve Webmailu automatickou
odpověď v nepřítomnosti.
Poklady z knihovny
stejnému adresátovi odešle informace
o vaší nepřítomnosti pouze jednou a ne
při každém příchozím e-mailu od něj.
n
Do pole „odesílatel“ vyplňte vaši e-mailovou adresu v celém tvaru (např. james.
[email protected]).
n
Vyplňte předmět a text zprávy, která
bude automaticky odeslána všem, kdo
vám pošlou v době vaší nepřítomnosti
e-mail.
n
V dolní části okna určete období, kdy
má být odesílání automatické odpovědi
aktivní (např. 18. 9.–25. 9. 2010).
n
Celé nastavení potvrdíte tlačítkem OK.
1.
2.
3.
Po jakém vzdělávacím
systému opravdu toužíte?
Semináře, které vám vydělají peníze...
Semináře vedené renomovanými
zahraničními lektory...
Tréninky moderních postupů finančního
plánování, díky nimž vás budou klienti
milovat...
Manažerská akademie, díky které postavíte
a rozhýbáte svůj tým...
Semináře osobního rozvoje, díky kterým
posunete své limity a zatočíte
se svými slabostmi...
www.bcas.cz
14
15
Manažer
Manažer
Nejdůležitější finanční produkt
Tenhle finanční produkt máme v Brokeru všichni. Jmenuje se Eurokariéra. Parametry má pro každého stejné.
Každý si z něho odnáší tolik, kolik opravdu chce, kolik potřebuje a také tolik, kolik do něj investuje. O tom,
jak projít kariérou, hovoří obchodní ředitel Vilém Podliska s šéfredaktorem OK Info Honzou Lenerem.
Viléme, dnešní téma si vybral ty. Proč
zrovna kariéra?
Stejně jako u finančních produktů známe
podmínky a parametry, abychom je mohli
napsat klientům, tak
se u kariéry
vyplatí
přesně
znát
její
podmínky a parametry, abychom z ní
vydobyli maximum. To, co člověk zná, umí
mnohem lépe využít. Dneska si řekneme,
jak kariéru úspěšně uchopit.
Je to věda, nebo existuje jednoduchý
návod?
Existuje jednoduchý návod, který je
pochopitelný pro každého. U manažerů se
kariéra dá přepočítat na počet aktivních
spolupracovníků. U konzultantů na počet obchodů. Pak si již stačí pouze dobře
spočítat výdělky.
Dobře. Každý se v kariéře nachází
v různé fázi vývoje. Vezměme to
po pozicích. Viléme, na co se mají
soustředit spolupracovníci na pozici
asistent? Ti se u nás teprve rozkoukávají. Občas se soustředí na nesprávné
věci. Například řeší, že v úvodním
balíčku na semináři A chybí tužka. To
jim ale peníze nevydělá.
Je to tak. Asistent je první
pozice v kariéře. Je to
čas, kdy se nováček
učí domluvit si
dostatečný počet schůzek
a úspěšně
udělat
PR1.
Většinou stačí osm až deset termínů k realizaci 5 schůzek a výběru alespoň 3 objednávek. V tomto období se dá velmi naučit
vydělávat slušné peníze. Ačkoliv nováček
prochází mnohá školení, má dostatek času
na první obchody. Když nováček upírá
svou pozornost na nějaké zástupné práce
či problémy, podkopává své kariéře nohy.
Další pozicí v kariéře je reprezentant.
Na co by se měl soustředit kolega
na tomto postu?
Reprezentant je minimální obchodní pozice. Spolupracovník píše jeden řádný obchod za měsíc u jedné rodiny. Má z něho
50 bodů. Tuto pozici využijí studenti nebo
dámy na mateřské dovolené. Mají dostatek
aktivit, aby tuto práci dělali kvalitně a vydělali si 15 000 korun měsíčně, přičemž mají
mnoho volného času. Minimální produkce
50 bodů za měsíc zajišťuje, aby byl spolupracovník „v obraze“ a uměl všechno.
Viléme, slyšel jsem již námitku, že
50 bodů z jednoho finančního plánu je
v některých regionech příliš optimistické číslo. Jak to je?
Ano, existují ekonomicky slabší regiony.
V takovém regionu stačí minimální aktivity
vynásobit číslem dvě. Místo jednoho
dobrého obchodu udělají reprezentanti
ve slabším regionu dva. To je stále velmi
jednoduchý cíl. To platí pro všechny
pozice.
Pořádná práce ale začíná až u pozice konzultant, nebo?
Ano, pro normálně pracujícího člověka je tato pozice
snadno dosažitelná.
100 bodů měsíčně
vyžaduje zrealizovat
2 řádné obchody.
Náš konzultant
s tímto výkonem
„chodí domů“
za 40 000 korun
měsíčně. Vzhledem k průměrné hrubé
mzdě v České republice, která nepřesahuje
25 000 korun, se jedná o velice zajímavou
pracovní příležitost. Dosažení 2 řádných
obchodů nezabere mnoho času. Konzultant se může věnovat svým koníčkům,
rodině, sportu.
Předpokládám, že konzultant senior
„se napíše“ díky zvýšení aktivit o jeden další řádný obchod.
Ano, konzultant senior je ten, kdo zrealizuje
3 řádné obchody za měsíc, získá 150 bodů
výkon. Bez bonusů a peněz za péči bere
sedminásobek průměrné hrubé mzdy
v České republice.
Mluvíme o vysokých příjmech. Někdy
slyším, že na tak vysoké příjmy nemají
nováčkové zkušenosti. Jak dlouho,
Viléme, trvá získat takové dovednosti,
aby si mohli šáhnout na šestimístné
příjmy?
U obchodníků to jde velmi rychle. Průměrně inteligentní, průměrně komunikativní
člověk, který vynaloží průměrné úsilí, se
ředitel tak může velmi snadno zabezpečit
sebe a svou rodinu.
Senior manažer a oblastní ředitel mají
mnoho společného. Oba vedou výběrový
proces, mají relativně malý tým a zapracovávají pouze obchodníky, což je jedna
rovina dovedností.
U regionálních ředitelů ale přichází
zlom. Jejich tým už je příliš velký, než
aby jej mohl řídit napřímo, že?
Regionální ředitelství je postaveno na výkonu 45 lidí. To už bez manažerů nejde.
Kariéru přepočítejte na počet
aktivních spolupracovníků a počet obchodů.
a každý měsíc mu na účtu přibude
v mnoha běžných zaměstnáních těžko
dosažitelný příjem ve výši 75 000 korun.
Konzultant senior nebo také manažer stojí
na rozcestí mezi dráhou specialisty nebo
dráhou manažera, ředitele. V praxi mění
svá rozhodnutí mnoho konzultantů seniorů
dle aktuálních emocí. Ovlivňují je úspěchy
v oblasti náboru či obchodu s klienty.
Mnohem lepší volbu lze učinit na schůzce
s oblastním ředitelem nebo regionálním
ředitelem, kde člověk získá objektivní
nadhled. Slevit z vytyčeného směru je ale
následně nevýhodné plýtvání energií.
Ti, co se rozhodnou pro práci s klienty,
mohou pokračovat na pozice finanční specialista a finanční specialista
senior…
Finanční specialisté jsou profesionální konzultanti, kteří realizují s klienty minimálně
1 řádný obchod týdně. Napíší 200 bodů
za měsíc. To znamená, že berou šestimístný
příjem a řadí se mezi nejlépe placené lidi
v této zemi. Přitom nedělají významně
jinou práci než nižší obchodní stupně. Jen
toho za jeden týden udělají více. Finanční
specialista senior dělá také 1 řádný obchod
týdně, k tomu však posbírá více menších
obchodů a mimo jiné na následných
péčích. Píše minimálně 250 bodů. Tento
spolupracovník získává automaticky výkonnostní bonus, pokud má stabilní pravidelný
řemeslu finančního poradenství naučí
za 3–6 měsíců a dosáhne na výdělek
100 000 korun za jeden měsíc. Jestliže
očekává 30 000, vydělá si 30 000. Systém
kariéry v Broker Consulting je jednoduchý,
jasný, průhledný a naši spolupracovníci
mají navíc dostatečně efektivní nástroje
a podporu.
Pojďme probrat zákonitosti manažerské dráhy…
Klíčovou osobou, která vede lidi v každodenní činnosti, je manažer senior. Jeho úkolem je co nejrychleji postavit co nejvíce lidí,
kteří si vydělávají 40 000 korun měsíčně. To
jsou konzultanti, kteří mají nejenom dobré
peníze, ale také volný čas pro rodinu a mají
spokojené klienty. Úkolem manažera seniora není vypiplat jednoho specialistu nebo
přivést 80 asistentů. Tým 5 konzultantů
a vlastní produkce ve výši 100 bodů měsíčně zajistí senior manažerovi příjem 160 000
korun. Manažerská skupina představuje
blízkou partu lidí, kteří mají stejný cíl.
Co musí senior manažer udělat navíc,
aby byl oblastní ředitel?
Oblastní ředitel staví 15 aktivních spolupracovníků. Je jedno, jestli je řídí napřímo,
nebo jsou v manažerských skupinách.
15 napřímo řízených konzultantů s výkonem 100 bodů měsíčně přináší manažerovi
výdělek ve výši 420 000 korun. Oblastní
Oblastní ředitel se při postupu na regionálního ředitele musí naučit novou dovednost
– zapracovat manažera. Když regionální
ředitel vede skupinu v tomto složení: 1 oblastní ředitel, 3 manažeři a 10 konzultantů
seniorů, přibude mu na účtu každý měsíc
suma ve výši 810 000 korun.
Jsme u pozice nejvyšší. Zemský ředitel je modlou mnoha spolupracovníků
a spolupracovnic v Brokeru.
Zemský ředitel pokračuje v práci regionálního ředitele, pouze ve větším. Jeho tým
většinou přesáhne počet 120 lidí. Příjmy se
pohybují okolo 1 000 000 korun.
Zdá se, že manažerská cesta přináší
větší výdělky a možná i větší dávku
adrenalinu. V čem se liší cesta obchodníka od manažerského směru nejvíce,
Viléme?
V rychlosti. Manažerský směr kariérou je
pomalejší. První rok se manažer spíše rozkoukává. Potřebuje si toho s lidmi mnohem
více prožít než obchodník. Učí se tím.
Druhý rok je významně efektivnější.
Co říci závěrem?
Naše kariéra je výtečnou pracovní příležitostí pro většinu lidí. Není pouze o možnostech, kolik lidé mohou vydělávat, ale je
to o tom, kolik reálně naši lidé každý měsíc
n
pravidelně vydělávají. 16
17
Profil
Profil
patnáct otázek na tělo
Jméno a příjmení
Václav Kupilík
Obvyklý měsíční výkon body/smlouvy 800/nevím
KrédoVzdát se je horší
než prohrát...
Václav Kupilík:
Setkání naší
rodiny je jako
manažerská porada
stabilní tým a produkci i během dvou změn
kariérního systému. Viděl jsem spoustu
lidí, kteří rychle vyletěli nahoru, pak rychle
spadli a dneska už tady nejsou. Takže si
nemyslím, že by to bylo něco špatného, že
jsem stále na manažerské pozici. Jasně, že
efektivnější je postoupit nahoru a pořád
stoupat dál. Obdivuji lidi, kteří to dokázali,
jako je například Roman Hušek. Myslím, že
postup v kariéře potřebuje u každého svůj
čas. Kdybych rychle postoupil dál a neměl
na to, stejně se tam neudržím. Ale teď už
cítím, že jsem dozrál na další postup.“
V současné době řídí Vašek tým jedenácti lidí, kteří působí na Plzeňsku, v Do-
modrá
Investiční profil
vyvážený
Co posloucháte za muziku?cokoli, co má melodii
Region působnostizápadní Čechy,
Kladno, Jeseník
Rodinný stavženatý, manželka,
2 děti
Václav Kupilík patří k lidem, kteří v Broker Consulting pamatují téměř úplné začátky. Nastoupil v září
roku 1999 a v současné době řídí stabilní jedenáctičlenný tým, provozuje klientské centrum v rodných
Domažlicích a na letošní Výroční konferenci byl vyhlášen druhým nejlepším manažerem roku. Václav je
s Broker Consulting propojen také zajímavými rodinnými vztahy. Pokud se týká kariéry, podle svých slov
letos dozrál do její další fáze. Postup na vyšší pozici plánuje nejpozději do konce roku.
Václav Kupilík nastupoval do společnosti
Broker Consulting rok po jejím založení. Pod
vedením zemského ředitele Karla Škorpíka
dokázal tehdy během čtyř měsíců vytvořit
svůj první tým a vypracovat se na pozici
manažera. Na začátek své kariéry dnes
vzpomíná takto: „Nastoupil jsem v září
1999 a od února jsem byl manažer. To už
jsem musel mít pod sebou lidi, bez toho
to samozřejmě nešlo. Za tehdejší kariéry
bylo potřeba splnit stejně jako dnes do tří
měsíců nějaký počet skupinových bodů.
Mně se ten začátek podařil. Od té doby
sice nejsem žádným skokanem roku, ale
jsem pyšný na to, že jsem dokázal udržet
Oblíbená barva
Cíle pro tento rok
oblastní ředitel
Oblíbené zvíře
lev
Kdy zemský ředitel?
To ukáže čas…
Blondýna, nebo bruneta?
manželka :-)
Co je pro vás v životě nejdůležitější?šťastná rodina, zdraví
Auto/vysněné auto
Škoda Octavia/BMW 530D X drive
Proč Broker Consulting?
image, lidé
Chcete něco dodat?Myslím, že to stačí :-)
mažlicích, v Kladně a v Jeseníku. 90 % jeho
produkce pochází ze skupinových bodů,
ale nechává si i pár svých klientů, především v rodných Domažlicích. Na schůzkách
s klienty se mu líbí, že hned vidí výsledek
své práce. „Ale baví mě i manažerská práce
– zapracovávání nových lidí. Vidět výsledky
manažerské práce je asi ještě příjemnější,
i když to trvá déle.“
Týmovou práci zakládá druhý nejlepší
manažer roku především na dobrých vztazích, v práci preferuje přátelskou atmosféru.
„Někdy je tenhle přístup na škodu, například
když je třeba něco řešit razantněji. V tomhle
se ještě musím hodně učit,“ přiznává.
Volný čas trávím s rodinou. Jezdíme na lyže nebo na golf. Baví mě také cestování. Na letní dovolené si nikdy nenechám ujít vodní skútr. Na spoustu míst jsem se podíval také díky různým soutěžím
s Broker Consulting. Byl jsem v Alpách, v Dubaji a letos poprvé zkusím jachtu.
Už 25 let hraji v dudácké muzice na klarinet. Mívali jsme i 50 vystoupení
do roka, zájezdy. Teď to je spíše odreagování.
19
18
Hypoteční
centra
Profil
Schéma rodinného klanu Kupilíků a Dresslerů v Broker Consulting:
Jindřiška Dresslerová
(regionální ředitelka)
Refinancováním ušetříte desetitísce korun
Současná doba nahrává nákupu nemovitostí, jejichž ceny příjemně
poklesly, ale díky značnému rozptylu úrokových sazeb také
refinancování stávajících úvěrů. Ušetřit je možné až desetitisíce ročně.
Předpoklady refinancování
dcera
zeť a člen týmu
snacha a členka týmu
člen
týmu
manželé
Soňa Kupilíková
(roz. Dresslerová), bývalá
konzultantka BC, manželka
Vaška Kupilíka
syn
Václav Kupilík manažer
senior BC
V Broker Consulting si Václav před lety
našel i svou manželku (dceru regionální
ředitelky Jindřišky Dresslerové). Dnes je tedy
v situaci, kdy je Jindřiška jeho přímou nadřízenou a zároveň tchýní v jedné osobě. Kromě toho má ve svém týmu také švagra, takže
rodinný klan Kupilíků a Dresslerů je v Broker
Consulting skutečně spletitý. Kombinace
rodinných a pracovních vztahů prý ale funguje naprosto bez problémů, i když se někdy
práce přenáší i do osobních vztahů. „Pravda
je, že když se sejdeme třeba na společném
nedělním obědě u Jindřišky, občas to tam
vypadá jako na nějaké manažerské poradě,“
říká s úsměvem Václav a dodává: „Ale tím, že
mě i Jindřišku učil tuhle práci Karel Škorpík, máme oba v mnoha věcech podobný
přístup a návyky a tím pádem mezi námi
manželé
Pavel Dressler,
manažer BC v týmu
Vaška Kupilíka
Podlisky. Dalším velkým Václavovým vzorem
je Petr Hrubý. „To vědí i doma. Když přijdu
z práce nadšený a v dobré náladě, vždycky
mi říkají: ,Ty jsi dneska potkal Petra Hrubého, co?‘ To je vždycky úplně jiná atmosféra
a energie, když se s ním člověk setká, když
s ním mluví.“
Vyhlášení výsledků na letošní Výroční
konferenci bylo pro Václava velmi příjemným
překvapením. Za úspěchem podle jeho
slov stojí především zlepšení systému práce
s lidmi. „Je to hlavně o tom, jak člověk uvažuje. Nedokážu říct, co konkrétně jsem dělal
jinak než dříve, ale cítím, že se mi to v hlavě
už nějak posunulo. Asi zkrátka dozrávám
do další etapy své kariéry,“ říká s úsměvem
Václav a už nyní se těší na zájezd na jachty
do Řecka, který společně s ostatními medai-
Ocenění na konferenci ukazuje práci
celého týmu a dobrého vedení
ze strany Jindřišky.
nedochází k žádným zásadním neshodám.“
Kromě zemského ředitele Karla Škorpíka,
který dnes už bohužel v Broker Consulting
ze zdravotních důvodů nepůsobí, převzal
Václav Kupilík většinu návyků a obchodních
dovedností od obchodního ředitele Viléma
listy na konferenci vyhrál. A pokud se týká
druhé výhry – víkendu v Mercedesu SL 350,
napadlo Václava, že by mohl tímhle autem
dovézt svého staršího syna začátkem srpna
na tábor. „To by tam pak byl asi mezi dětmi
a vedoucími hodně oblíbený...“ (smích).
Lenka Dresslerová
(roz. Matoušková),
konzultantka BC, tč.
na mateřské dovolené
A jaké jsou další životní plány a sny
druhého nejlepšího manažera roku? „Mám
v plánu založit ještě nějaké vlastní kanceláře. Pokud se týká soukromí, určitě chci mít
dům a zahradu, protože jsem kluk z vesnice. Regionální ředitel Ondra Schejbal mě
inspiroval k tomu, že jsem si udělal taky
svůj Vision board. Mám na něm auto, dům,
spokojené děti, nějaké dovolené... A taky
bych se jednou rád svezl tryskáčem nebo
stíhačkou. V létě rád koukám na ty čáry
na obloze, jak to tam lítá, a představuju si, že
sedím uvnitř...“
Eva Sadílková
Jelikož se v poslední době množí případy
klientů, kterým nelze jejich úvěr refinancovat, ač by to pro ně bylo finančně zajímavé,
zopakujeme zásady, kdy je možné úvěr
refinancovat.
1 | K lienti úvěru nesmí být v registru
dlužníků s problémovým záznamem.
To znamená ani jeden z dlužníků nesmí
mít splátku jakéhokoli svého úvěru
(např. i kreditní karty) po splatnosti
ani o jediný den. Stačí jedna splátka
po splatnosti a znemožní klientům
např. refinancovat se zjednodušeným
dokládáním příjmů (pouze formou
čestného prohlášení), nebo znemožní
získat ty nejvýhodnější úrokové sazby.
Více takových splátek po splatnosti pak
znemožní po dobu několika let refinancování vůbec, stejně jako i získání
jakéhokoli bankovního úvěru.
2 | K lienti musí mít stávající úvěr dočerpaný. Zvláště při výstavbách je období
čerpání až několikaleté. Nicméně aby
bylo možné úvěr refinancovat, je nutné,
aby u stávající banky bylo období čerpání ukončeno. Také v této souvislosti
bývá podmínkou kolaudace zastavované nemovitosti. Není-li to přímo
podmínka schválení úvěru, jistě bude
podmínkou čerpání.
3 | K lienti musí včas písemně požádat
současnou banku o povolení umoření
ve výročí fixace. Je sice rozšířenou
informací, že banky ve výročí fixace
umožňují předčasné umoření bez jakékoli sankce, méně známé ale je, že i o to
musíte banku písemně požádat. A to
dostatečně včas, minimálně měsíc před
výročím fixu. Požádá-li klient později,
banka má právo předčasnou splátku
odmítnout přijmout. Klienti se nemusí
bát, že kdyby si to i po tomto požádání
rozmysleli a chtěli zůstat u stávající banky, banka by je zpět nepřijala. Naopak,
každá banka bude ráda, pokud klienti
u ní zůstanou, jen se jí včas musí dát vědět, jakou fixaci si klienti přejí, a některé
banky také tento „planý poplach“ začaly
zpoplatňovat.
Kdy se má klient
o refinancování zajímat
O možnost refinancování je nutné se
zajímat měsíc a půl až dva měsíce před výročím fixace úrokové sazby. Bohužel mnoho
klientů zapomene, kdy má výročí, a čeká
až do poslední chvíle. Teprve až jim banka
ohlásí nové úrokové sazby pro další fixační
období, zhrozí se zvýšení splátek a hledají pomoc v refinancování. Bohužel tato
oznámení o nových sazbách banky často
záměrně zasílají až těsně před samotným
výročím fixace, tak aby již nebylo možné
stihnout úvěr přefinancovat. V tomto mají
bezesporu klienti Broker Consulting velkou
výhodu, jelikož jejich úvěrové poradce
systém ve Webdiáři automaticky včas před
výročím fixace upozorní a poradci klientovi
tento důležitý okamžik ohlídají. To však platí
pouze u úvěrů, které již poradci v Broker
Consulting zprostředkovali, nikoli u klientů,
kteří s již uzavřeným úvěrem do naší firmy
přišli. Proto osvěta klientů v tomto směru
není na škodu.
Linda Fejtková, hypoteční centrum
Broker Consulting
Modelový příklad OK Bydlení podle aktuálních sazeb k 15. 7. 2010
Hypoteční centrum Broker Consulting pro vás připravilo přehled aktuálních sazeb, splátek a poplatků pro dva
modelové příklady k 15. 7. 2010.
Pan Kratinožka si chce koupit byt 2+1
za 3 000 000 Kč, vlastních prostředků má
500 000 Kč, je svobodný a bezdětný a jeho
příjmy jsou průměrně 35 000 Kč čistého
měsíčně. Měsíční splátky by si představoval maximálně ve výši 15 000 Kč, protože
dobře ví, že další náklady s pořízením
nemovitosti (poplatky za elektřinu,
plyn, správu domu apod.) obnášejí okolo
dalších 4000 Kč. Při splatnosti 30 let a tříletém fixu se dostane na sazby a splátky
uvedené v tab. 1.
Tabulka 1: Výstup koupě 15. 7. 2010
BANKY
Úrok
měs.
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
150 Kč
150 Kč
200 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
0 Kč
150 Kč
4,99%
4,85%
5,40%
4,79%
4,69%
4,79%
6,09%
4,99%
5,92%
4,19%
Tabulka 2: Výstup refinancování 15. 7. 2010
Poplatky Jednorázově Efektivní
Přebytek
úrok
0 Kč
2900 Kč
1999 Kč
0 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
18 750 Kč
20 000 Kč
0 Kč
10 000 Kč
Pan Ementál již hypoteční úvěr má,
ale uvažuje, zda nerefinancovat, jelikož
stávající banka nabízí sazbu 6,99 %.
Tím by mu měsíční splátka výrazně
vzrostla na 24 900 Kč po dobu 25 let.
Kromě úvěru nyní splácí ještě 10 000 Kč
měsíčně za leasing. Aktuální jistina úvěru
činí 3 500 000 Kč, odhad nemovitosti je
3 900 000 Kč. Pan Ementál má čisté měsíční příjmy 61 000 Kč a rád by si splátku
úvěru snížil o cca 3000 Kč. Aby docílil
poklesu splátky, musí úvěr refinancovat
a prodloužit dobu splatnosti. Při splatnosti 30 let a pětiletém fixu se dostane
na sazby a splátky uvedené v tab. 2.
Měsíční
splátka
Daň. odpočty průměrně
zpočátku
4,36%
ok 13 405 Kč 1559 Kč 969 Kč
4,25%
ok 13 192 Kč 1516 Kč 937 Kč
4,74% zatížení ko 14 156 Kč 1688 Kč 1082 Kč
4,19%
ok 13 102 Kč 1497 Kč 924 Kč
4,17%
ok 12 951 Kč 1466 Kč 901 Kč
4,25%
ok 13 102 Kč 1497 Kč 924 Kč
5,36% bonita ko 15 271 Kč 1930 Kč 1249 Kč
4,42%
ok 13 405 Kč 1559 Kč 969 Kč
5,05% zástava ko 14 860 Kč 1850 Kč 1187 Kč
3,77%
ok 12 296 Kč 1309 Kč 803 Kč
BANKY
Úrok
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
4,99%
5,60%
6,11%
5,89%
5,69%
6,69%
5,19%
6,09%
6,21%
4,79%
Poplatky Jednorázově Efektivní
měs.
150 Kč
0 Kč
150 Kč
0 Kč
200 Kč 1999 Kč
150 Kč
0 Kč
150 Kč 4000 Kč
150 Kč
0 Kč
150 Kč
999 Kč
150 Kč 25 000 Kč
0 Kč
0 Kč
150 Kč
0 Kč
Přebytek
úrok
Měsíční
splátka
Daň. odpočty průměrně
zpočátku
4,33% bonita ko 18 767 Kč 2183 Kč
4,85%
ok 20 093 Kč 2450 Kč
5,31% zatížení ko 21 425 Kč 2673 Kč
5,10%
ok 20 737 Kč 2577 Kč
4,93%
ok 20 292 Kč 2489 Kč
5,78%
ok 22 562 Kč 2927 Kč
4,50%
ok 19 353 Kč 2302 Kč
5,33%
ok 21 187 Kč 2664 Kč
5,30% zástava ko 21 459 Kč 2717 Kč
4,23%
ok 18 483 Kč 2096 Kč
1357 Kč
1556 Kč
1755 Kč
1652 Kč
1585 Kč
1926 Kč
1445 Kč
1720 Kč
1761 Kč
1314 Kč
20
21
Výsledky
červen 2010
Výsledky
červen 2010
Skupinové body
Jméno
Body
Jméno
Body
Jméno
Ondřej Schejbal
Luděk Vokoun
Emil Malý
Rudlof I Gusti
Jindřiška Dresslerová
Jana Zíbová
Roman Hušek
Drahomír Olšiak
Josef Vašíček Ivan Dischinger
Michael Rund
8190
3336
3327
3259
2764
2577
1634
1576
1427
1406
1392
Pavel Zym
Roman Skala
Martin Ondruš
Igor Szeles
Jana Holátová
Pavel Šimků
Matěj Kubrt
Pavel Kadleček
Julius Šafr
Michal Koubek
Petra Vašíčková
1392
1386
1370
1191
1183
1141
1020
922
915
883
844
Michal Budín
Miloslav Fast
Jan Tuček
Jiří Hruška
Pavla Sovková
Jaromír Ocelka
Jakub Krčmář
František Rejzek
Eva Patová
Pavel Hošek
Radek Jelínek
Vlastní body
Body
829
791
789
743
702
681
674
666
652
645
635
Jméno
Ivan Strachoň
Miloslav Vaňásek
Libor Nekvasil
Karel Sůva
Rudolf Kolbaba
Magdalena Dobišová
David Pfeifer
Bohuslav Fajman
Jan Rudyš
Petr Gramel
David Švec
Body
634
622
621
602
568
550
543
538
528
521
515
Anketa – skupinové body
Své výsledky komentují tři nejúspěšnější ředitelé měsíce června.
Ondřej Schejbal,
zemský ředitel
Předně chci poděkovat všem
zúčastněným v celém našem
ředitelství za fantastický výkon
v 1. pololetí 2010. Dík patří
zejména přímo řízeným manažerským skupinám za nárůst
obratu přes 80 % oproti 2. pololetí 2009! Díky tomuto
famóznímu výsledku máme v našem ředitelství dvě nová
oblastní ředitelství – v Rychnově nad Kněžnou (skupina
Martina Ondruše) a v Ostravě (skupina Julka Šafra)!
Blahopřeji! Také je skvělé, že se nám podařilo postoupit
na zemské ředitelství. Za toto všem zúčastněným
ředitelům, manažerům a konzultantům děkuji! Byli jste
skvělý tým a pevně věřím, že tempo růstu udržíme!
Luděk Vokoun,
regionální ředitel
Dle průběžných výsledků bylo
od začátku měsíce první místo
obsazeno Ondrou, takže druhé
místo je vlastně vítězstvím!
Mám radost z výsledků a z přístupu svých obchodníků
a manažerů. Gratuluji všem, kteří vyhráli svůj závod
s kariérou, a to ať svoji pozici uhájili nebo postoupili
na vyšší. Úspěch je energií a živou vodou do další práce.
Emil Malý,
regionální ředitel
Jméno
Jitka Přibylová
Marta Žížková
Dušan Birka
Monika Mičianová
Jan Pacholík
Petr Štěpánek
Radka Sůvová
Kateřina Sisrová
Renata Soukalová
Jana Bartlová
Alica Staňková
Richard Haidlmayer
Petr Semrád
Michal Klátil
Jaroslava Pokorná
Michal Barák
Vladimír Krpálek
David Chalupka
Daniela Dlouhá
Petr Badura
Body
525
506
447
346
338
337
329
303
301
299
295
284
279
277
276
262
260
258
254
253
Jméno
Krásný výsledek, díky všem
lidem v týmu. Měsíční plán
na příští pololetí máme 3700
bodů a mám velkou radost, že
se k němu hodně blížíme. V minulém pololetí to byl
nejlepší výsledek a já pevně věřím, že to v tomto pololetí
bude nejhorší výsledek.
JménoNováčci
JménoNováčci
JménoNováčci
JménoNováčci
Jiřina Karhanová
Andrej Hajžuš
Jaroslav Vrtek
Lukáš Buček
Ondřej Fousek
Lukáš Křetínský
Vít Pavelčák
Tomáš Hollmann
Martin Fober
Ivan Dischinger
Sylva Lacková
Aleš Kamaryt
Jakub Novotný
Pavel Škába
Tomáš Chudoba
Jaroslav Driemer
Marta Fischerová
Petr Janovský
Martin Haňavec
Eva Patová
Ivana Pavlíčková
Rudolf Kolbaba
Štefan Fujasz
Jozef Szeles
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
245
242
241
239
239
236
234
228
227
226
224
223
222
222
222
221
217
212
207
201
Jméno
Lenka Lukešová
Marian Panak
Zdeněk Březina
Jiří Létal
Renáta Maidlová
Jana Bachurová
Martin Kubát
Ivan Bárta
Ondřej Němec
Eva Kunertová
Lucie Šrédlová
Valerie Duží
Pavel Mičan
Petr Kadleček
Alena Ptáčníková
Petra Čápová
Radovan Pavlovič
Dita Surjomartono
Jan Havrda
Kamila Blažková
Body
196
194
193
191
186
185
180
178
177
177
176
173
169
169
167
167
166
166
165
163
Jméno
Body
Martin Brzobohatý
Martina Cabicarová
Tomáš Světlý
Tomáš Pernica
Martin Javorský
Petr Otys
Jiří Flašar
Zuzana Řehulová Lubomír Pochobradský
Michal Štěpán
Diana Vídeňská
Kamila Patková
Jaroslav Ptáčník
Luděk Luhan
Lubomír Pochobradský
Jiří Fleischmann
Adam Skočdopole
162
162
162
161
161
161
160
158
158
157
155
154
153
153
153
151
151
Anketa – skupinové body
Své výsledky komentují tři nejúspěšnější spolupracovníci měsíce června.
Jitka Přibylová,
reprezentant
Prvním místem jsem velmi
mile překvapená. Na druhou
stranu za výsledkem stojí tvrdá
práce a také Ivan Dischinger,
který mi moc pomáhá. Doufám, že v příštích měsících
budou mé výsledky jen lepší.
Počet nováčků
10
7
4
3
3
3
Body
Hana Štefková
Martin Hušek
Marcel Hynek
Milan Erber
Adriana Dušková
Luděk Svoboda
Petra Súkeníková
Jiří Janda
Eva Čížková
Jitka Růžičková
Karel Pasník
Martina Holanová
Zbyněk Jiránek
Tomáš Marek
Bohumír Sláma
Dagmar Švecová
Zdeněk Čermák
Markéta Jokešová
Lenka Bradová
Petra Gomolová
2
2
2
2
2
2
Marta Žížková,
finanční specialista
Toto pololetí byl mým
osobním cílem postup na FS
II. Už od začátku roku se v hypotékách projevovalo jakési
„oživení“, takže rozpracovanost v hypotékách jsem měla
velkou, cca 70 mil. Kč. A protože pololetí končí červnem,
řada obchodů se musela v červnu dodělat. Děkuji své
rodině, že to se mnou toto pololetí zvládla. Pracovní
tempo v červnu bylo nesmírné.
Dušan Birka,
finanční specialista
senior
Blížil se konec pololetí.
Bylo potřeba potvrdit naše
regionální ředitelství a chtěl
jsem obhájit svou pozici finančního specialisty seniora.
Oba dva cíle se podařilo úspěšně splnit.
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – vlastní body
(body pouze z vlastní produkce) a skupinové body (body pouze
z podřízených spolupracovníků). U skupinových bodů jsou navíc
odečteny skupinové body podřízených, které získali na stejném
kariérním stupni, tj. vyhodnocovanému spolupracovníkovi
Výsledky soutěže Regata Broker Consulting 2011
z těchto bodů nebyla vyplacena žádná peněžní diference. Body
jsou spolupracovníkům počítány za všechny země, kde působí,
a jsou přepočítány na nové eurobody (tj. bodů ze Slovenska,
Maďarska a Rumunska se započítává jen polovina).
Jan Bláha, vedoucí oddělení IT
Pravidla naleznete v rubrice aktuality.
Kategorie: Oblastní ředitel
Kategorie: Obchodník
Prémiové body
Jméno
Jitka Přibylová
Marta Žížková
Dušan Birka Body 15
12
10
Jméno
Monika Mičianová
Jan Pacholík Petr Štěpánek
Body 8
6
5
Jméno
Radka Sůvová Kateřina Sisrová Renata Soukalová Prémiové body
Body
4
3
2
Jméno
Jana Bartlová
Body
1
Kategorie: Manažer senior
Jméno
Roman Hušek
Michael Rund Roman Skala Body 15
12
10
Jméno
Jana Holátová
Pavel Šimků Matěj Kubrt Jméno
Body 15
12
10
8
6
5
Jméno
Pavel Kadleček Petra Vašíčková Michal Budín
Body
4
3
2
Jméno
Jan Tuček Body
1
Kategorie: Regionální ředitel
Prémiové body
Prémiové body
Ivan Dischinger Martin Ondruš
Julius Šafr Body Jméno
Miloslav Fast
Pavla Sovková Jakub Krčmář Body 8
6
5
Jméno
Eva Patová Ivan Strachoň Miloslav Vaňásek Body
4
3
2
Jméno
Karel Sůva Body
1
Jméno
Ondřej Schejbal Luděk Vokoun Emil Malý Body 15
12
10
Jméno
Rudolf I Gusti
Jindřiška Dresslerová Jana Zíbová Body 8
6
5
Jméno
Drahomír Olšiak
Josef Vašíček Pavel Zym Body
4
3
2
Jméno
Igor Szeles Body
1
22
23
Praha
Téma měsíce
Téma měsíce
Plzeň
Broker
Consulting
s větrem
v plachtách
19. září odstartuje akce, která nemá v dějinách finančního poradenství obdoby. Flotila 22 jachet pod vlajkou
Broker Consulting a Fin Consulting nabere v chorvatské marině Kremik vítr do plachet a nechá se celých sedm
dní unášet malebnou oblastí Severodalmatských ostrovů, která je znalci označována za „jachtařský ráj“. Více
než 150 brokeráků společně prožije na Jadranu týden plný zábavy, sportu a romantiky.
Marina Kremik, odkud bude závod odstartován, se nachází u chorvatského městečka
Primošten. Z Prahy a Plzně je toto místo
vzdáleno přibližně 1000 km, což obnáší cca
11–12 hodin cesty. Ve flotile 22 lodí budou
zastoupeny i dvě posádky ze Slovenska.
Regata – průběh
a organizace závodu
Regata bude pojata jako originální registrovaný závod jachet se vším, co k tomu
patří, včetně profesionálního rozhodčího.
Závod bude rozdělen do několika etap (viz
harmonogram regaty na s. 24–25). Startovat
budou vždy všechny lodi společně a podle
organizátorů závodu lze během každé
etapy závodu očekávat rozdíl jednotlivých
posádek v dojezdu do cíle i v řádu několika
hodin v závislosti na povětrnostních podmínkách a schopnostech posádky. Každá
jachta bude mít svého profesionálního
kapitána. To ovšem neznamená, že posádka
bude pasivně přihlížet. Naopak. Během závodu budou do řízení lodí zapojeni všichni
členové posádky a je třeba počítat s tím, že
rozkazy kapitána je třeba respektovat bez
ohledu na váš kariérní stupeň. Jednotlivé
etapy závodu jsou plánovány cca na 4-5
hodin denně. Během pobytu bude tedy
dostatek času i na rekreaci, diskuze s kolegy,
míchání drinků, koupání, čtení odborné
literatury a podobné činnosti.
S přesnými pravidly závodu budou
všichni účastníci seznámeni v předvečer jeho
startu na společné večeři v marině Kremik.
Co si vzít s sebou
Na týdenní pobyt na jachtě není třeba
s sebou vozit příliš mnoho věcí. Na lodi jsou
omezené prostorové podmínky, velké kufry
jsou proto vysloveně nežádoucí. Věci si sbalte do zavazadel, která je možné po vybalení
věcí složit a nebudou na lodi zabírat místo.
Září je na moři již chladnějším obdobím
(hlavně večer a v noci), proto si kromě plavek
Čeká vás trocha adrenalinu, teplé moře,
studený vítr, slunce a fajn večery.
přibalte i pár teplejších kousků oblečení.
Zkušení jachtaři doporučují si s sebou vzít toto
vybavení:
nplavky (lépe dvoje, abyste měli možnost je
střídavě sušit),
noblečení do deště (nepromokavou bundu
a kalhoty),
noblečení na slunný den (kraťasy, tričko,
čepici, sluneční brýle, krém na opalování),
noblečení na zamračený den (dlouhé kalhoty, mikinu, větrovku, tenisky),
njachtařské rukavice na práci s lany (je možné
je koupit i v maríně nebo nahradit cyklistickými rukavicemi),
n šátek kolem krku,
n ručníky,
nhygienické potřeby,
nléky a cestovní lékárničku včetně přípravků
proti nevolnosti,
nboty do lodi (na lodi se zpravidla budete
pohybovat bosí, ale pokud bude chladnější
počasí, budete potřebovat pevnější boty se
světlou podrážkou),
nboty na břeh (v nich nesmíte vstoupit
na palubu – před vstupem na loď je třeba
se přezout),
nbaterku s náhradními bateriemi,
n kapesní nůž,
npotápěčské brýle, šnorchl a ploutve (pokud
holdujete potápění a šnorchlování),
n fotoaparát v igelitovém obalu,
n repelent proti komárům,
nknížku, karty, MP3, oblíbená cédéčka
(na jachtách bývají součástí vybavení i CD
přehrávače),
n cestovní pas, peníze a kreditní kartu,
nmobilní telefon v igelitovém obalu.
S jídlem to nepřehánějte. Kvůli vysoké vlhkosti
se na lodi jídlo rychle kazí (zvláště pečivo),
proto je lepší zásoby kupovat čerstvé. V marínách jsou vždy obchody s potravinami, kde
je možnost pořídit vše potřebné na další den,
včetně pitné vody.
Severodalmatské ostrovy*
Severodalmatské ostrovy zahrnují vnitřní pás
ostrovů, táhnoucí se podél pobřeží v jeho
těsné blízkosti, a vnější pás rozkládající se
za vnitřní skupinou směrem na otevřené moře.
K vnitřní skupině patří kromě menších
a malých ostrovů, jako je Vir, Rivanj a Sestrunj,
i velké ostrovy, z nichž některé se vyznačují především svou délkou. Jsou to Ugljan,
Pašman a Murter. Všechny jsou obklopeny
spoustou malých ostrůvků. Vnější skupinu tvoří
kromě velkého ostrova Dugi otok (= Dlouhý
ostrov) celá řada menších a malých ostrovů
na severozápadě, např. Molat, Škarda aj.,
a na jih od ostrova Dugi otok početná a bizarní
skupina Kornatských ostrovů – Kornati či
Kornatski otoci. Převážná část těchto ostrovů je
součástí národního parku Kornati.
Není přeháněním, že zejména jachtaři
pokládají Severodalmatské ostrovy za jachtařský ráj. Zdejší labyrint ostrůvků a ostrovů,
většinou velmi málo obydlených, s liduprázdnými zátokami, místy s divokou skalní scenerií,
s uklidňující zelení zdejších lesů a ostatní vegetace splňují nejnáročnější představy o krásné
dovolené. Jachtaři mohou užívat nádherného
koupání a slunění v úplné samotě, nerušeně
pozorovat podmořský svět, lovit ryby a toulat
se se svou plachetnicí ve spleti zdejších ostrůvků. S oblibou se tu na svých oplachtěných
prknech prohánějí také surfaři, do křišťálových hlubin se potápějí jak sportovní rybáři
s harpunou, tak potápěči toužící jen pozorovat
a obdivovat podmořský svět.
Brno
Bratislava
Wien
Graz
Počasí na severodalmatských
ostrovech v září
zagreb
Podle dostupných informací můžeme ve druhé polovině září v oblasti severní Dalmácie
očekávat průměrnou teplotu vzduchu 25 oC
a průměrnou teplotu vody 22 oC.
Mobilní telefony a internet
Použití mobilních telefonů je možné na Jadranu téměř bez omezení. Signál je podle zkušeností jachtařů k dispozici v podstatě v celé
oblasti severní Dalmácie. Pokud máte v plánu
během regaty občas prosvištět maily, možnost
připojení k internetu poskytují restaurace
ve většině marín a přístavů. Použití internetu
je zpravidla zpoplatněno hodinovou sazbou.
Přestože v podpalubí by měly být elektronické
přístroje v bezpečí, je lepší je kvůli vysoké
vlhkosti vzduchu zabalit do igelitu, abyste
zbytečně neriskovali jejich zničení.
Zadar
Primošten
* Připraveno podle informací na stránkách www.chorvatsko.cz.
split
24
25
Téma měsíce
Téma měsíce
Regata 2010 – itinerář
Sobota 18. 9.
Příjezd do Chorvatska (cca do 12 hodin by
měly všechny posádky dorazit do maríny).
Kapitáni převezmou lodě, proběhne základní seznámení posádky s lodí, případně
začátek výcviku v ovládání lodi. Nocuje se
v marině Kremik (viz mapa, bod 1).
Neděle 19. 9.
Tréninkový den. Kapitáni provedou školení svých posádek v ovládání lodi. Večer
proběhne v marině Kremik zahajovací
slavnostní večeře, na které budou všichni
účastníci regaty seznámeni s průběhem
a pravidly závodu.
Pondělí 20. 9.
Dopoledne bude odstartována první etapa
regaty, která povede na Kornaty a skončí
v přístavu Ravni Žakan (viz mapa, bod 2).
V Ravnim Žakanu se nachází největší
restaurace na Kornatech, kde proběhne
vyhlašování první etapy závodu.
Celková délka 1. etapy: 17–25 NM
Úterý 21. 9.
V úterý bude závod rozdělen do dvou
denních etap. První povede mezi kornatským souostrovím a skončí u ostrova Mana
(viz mapa, bod 3). Zde by mohl být výsadek
na břeh spojený se starou pevností na vrcholu ostrova, odkud je nádherný výhled
na celé souostroví. Druhá etapa povede
do zátoky Telaščica na Dugim otoku (viz
mapa, bod 4), kde proběhne přenocování
na kotvě nebo na bójích.
Celková délka obou etap (2. a 3.):
25–30 NM
Středa 22. 9.
Plavba úžinou mezi Kornatem a Dugim otokem. Etapa povede mezi ostrovy na vnitř-
Rady kapitánů začínajícím jachtařům
Mezi našimi manažery a řediteli je v současné době několik skalních
jachtařů, kteří už mají za sebou i úspěšné složení náročných
kapitánských zkoušek. Brokerácké kapitány jsme požádali o praktické
rady a doporučení pro kolegy, kteří pojedou na jachtu poprvé v životě.
Co by si jachtaři-nováčkové rozhodně měli přibalit na cestu? Co naopak
nebrat? Co mají od týdne na jachtě čekat? Co by je mohlo překvapit?
František Rejzek
oblastní manažer
Jsem rád, že se podařilo zorganizovat tak
velkou regatu, protože
jachtingu jsem zcela
propadl už před osmi lety.
Myslím, že to bude největší firemní regata
z ČR, a věřím, že mnoho spolupracovníků,
kteří ještě nebyli na jachtě, tomu propadne
stejně jako už mnoho z nás. Za organizaci
regaty patří obrovský dík realizačnímu
týmu. Co bych doporučil novým plavčíkům? Určitě si vzít jen to nejnutnější, jako
je platební karta, šortky, bunda do deště
a proti vlnám a určitě rum proti drobné
nevolnosti. Když jsem jel poprvé, měl jsem
obavy z mořské nemoci, ale bát se nikdo
nemusí. Občas si sice někdo „odplivne“
nějaký ten doušek, ale i tak to stojí za to.
Na loď je určitě dobré mít s sebou nějakou
hudbu a především dobrou náladu.
David Pfeifer
oblastní ředitel
Když jsme jeli
poprvé na jachtu,
představoval jsem si,
že budeme od rána
do večera trpět mořskou
nemocí, potit se v podpalubí a ve volných
chvílích uklízet palubu. Pak jsem zjistil, že
nejdůležitější starostí na lodi je, aby nedošel
led do pití a kam naskládat zásobu piva
na celý týden, aby se v kajutách dalo pohybovat. Mezitím samozřejmě občas musí
někdo rozbalit plachty, ověřit kurz podle
majáků a měst, spočítat delfíny kolem lodi,
ním moři a bude navigačně nejsložitější.
Noc stráví posádky v marině Žut (viz mapa,
bod 5).
Celková délka 4. etapy: 20–25 NM
Čtvrtek 23. 9.
Plavba ze Žutu na ostrov Prvin, noc na Prviči (viz mapa, bod 6). Večer možnost návštěvy staré napoleonské pevnosti na vjezdu
do kanálu Sv. Ante před Šibenikem. (Nejlepší
čas je při západu slunce.)
Celková délka 5. etapy: 28 NM
Pátek 24. 9.
Závěrečná etapa, která skončí buď v Kremiku, nebo v Primoštenu. Vyhlášení vítězů,
předání cen, závěrečný večírek.
Celková délka 6. etapy: 10–15 NM
Sobota 25. 9.
Předání lodí a odjezd do Česka.
vytáhnout muže přes palubu, vyhýbat
se silnějším lodím a večer v maríně najít
parkování blízko sprch a hospody. Podruhé
jsme se naučili také mnoho užitečných věcí.
Zjistili jsme, že vařit se dá i na nakloněné
rovině (díky větru jsme loď naklonili asi o 45
stupňů), poker se dá hrát i o těstoviny a pistácie (plně konvertibilní měna) a záchranné
prostředky jsou stejné jako na Titaniku, tedy
nedostatečné :-). Týdenní pobyt na lodi
bude asi plný překvapení pro nás všechny
suchozemce, začínající jachtaře i jejich
začínající kapitány. Těším se, co se naučíme
nyní, zatím nezbývá než odpočítávat dny
do dne D – nalodění v Chorvatsku.
Petr Boháč
finanční specialista
Co může překvapit?
Může přestat fungovat mobil z důvodu vlhkosti (vlastní
zkušenost, takže zkusím
uzavíratelný plastový sáček).
Nezapomenout: kinedryl a něco ostřejšího
na zapití. Budete přeci námořníci johoho
(nikoliv však pít nebo být opilý během
plavby).
Nechci prudit, ale připravte se na to, že
na jachtě nevládne demokracie, ale kapitán.
Nemořské plachtění s pauzami provozuji
od dětství, a i tak mě na moři překvapilo,
Zadar
Neděle 26. 9.
Nadšené přivítání rodinami. Obdiv příbuzných nad získanými jachtařskými trofejemi.
Pondělí 27. 9.
Aktivační den. Využití načerpané energie
a inspirace ke zdvojnásobení dosavadní
produkce :-).
Nepřehlédněte kalendář příprav na regatu na s. 39
Vysvětlivka:
NM = námořní míle, 1 NM = 1852 m
Dugi otok
5 | marina Žut
4 | záliv Telaščica
3 | ostrov Mana
Kornat
6 | ostrov Prvič
2 | Ravni Žakan
Pozn.: Uvedený harmonogram považujte za orientační. Trasa i časový rozpis může být operativně
upraven v závislosti na počasí,
schopnostech jednotlivých posádek a dalších neočekávaných
faktorech.
jak pohotově a předvídavě je často nutné
jednat. Věřím, že celá „akce regata“ bude
vedená na pohodu, ale připravte se i na to,
že občas kapitán může poněkud razantněji
chtít i po vás, abyste popoběhli, tu něco
utáhli, povolili, chytili, pustili, uhnuli, posunuli, uklidili… Ale buďte v klidu, žádný stres,
jen trocha adrenalinu, teplé moře, studený
vítr, slunce a fajn večery a večeře.
Petr Hušek
zemský ředitel
Na regatě se budeme
jak bavit, tak závodit.
Proto vedle plavek,
slunečních brýlí, opalovacího krému, letního
oblečení, dobré nálady a dostatečného
množství „osvěžujících“ nápojů se bude
na palubu lodi rozhodně hodit pevná obuv,
a pro případ nepříznivého počasí pláštěnka
nebo vodě odolná větrovka.
Emil Malý
regionální ředitel
Všem jachtařům-nováčkům doporučuji,
aby si především
nebalili věci do velkých skeletových kufrů.
Na palubě je pak není kam dát a zabírají
místo. Ideálním zavazadlem je skladná taška
Šibenik
Primošten
1 | marina Kremik
nebo pytel, které se po vybalení věcí dají
složit na co nejmenší rozměr. Nezkušené
jachtaře také často překvapí, že na lodi se
chodí bosky. V botách, které používáte pro
pohyb na souši, je na palubu vstup zakázán
(před vstupem na palubu je třeba se vždy
vyzout).
Šárka Malá
manažerka
Když jsem jela
na jachtu poprvé, brala jsem spoustu zbytečností jako například
fén. Ten, dámy, opravdu
nevyužijete. Teď už vím, že stačí mít s sebou
sluneční brýle, krém, plavky, nějaké letní
šaty a teplejší oblečení na večer. Pokud jste
trochu zimomřivější jako já, doporučuji vám
vzít si s sebou v září spacák (já si ho určitě
přibalím). Na jachtě jsou sice lůžkoviny
součástí vybavení, ale jedná se jen o lehké
přikrývky, a noci na moři, obzvláště ve druhé polovině září, už bývají chladné. Pokud
se týká jídla, určitě nevozte zbytečně velké
zásoby z Čech. Všechno potřebné se dá
nakoupit v marínách. Z domova se zásobte
maximálně pivem a šampaňským. Pro
všechny jachtařky mám ještě jeden vzkaz –
potěšilo by mě, kdyby v Broker Consulting
přibylo žen-kapitánek. Nebojte se kapitánských zkoušek, dají se v pohodě zvládnout
a řídit loď není pro ženy tak obtížné, jak se
na první pohled zdá.
Ondřej SchejbAl
regionální ředitel
Na jachtu doporučuji
nebrat zbytečně moc
věcí. Sbalte si plavky,
krém na opalování
a nějakou volnou košili (ta
se mi osvědčila více než trika). A hlavně si
s sebou vezměte kreditní kartu, protože
všechno, co byste mohli potřebovat, se dá
na místě koupit.
Roman Hušek
regionální ředitel
Kdo pojede poprvé
na loď, toho upozorňuji, že jde o velice
návykovou činnost
a nejspíš po regatě začleníte jachtu mezi své pravidelné dovolené
:-). Doporučuji si vzít jako zavazadlo textilní
sportovní tašku, která jde snadno někam
uložit. Kufry nechte doma. Bohužel mám
vlastní trapnou zkušenost… Oblečení
také moc nepotřebujete, není problém si
věci přeprat a nechat usušit. Většinu času
strávíte jen v plavkách a tričku. Na všechny
účastníky se těším a přeji všem posádkám
alespoň metr vody pod kýlem… :-)
26
27
Téma měsíce
Slovensko
Několik praktických rad
n Kuchyně na lodi je vybavena veškerým
potřebným nádobím na vaření i servírování
jídel. Kvůli omezenému množství vody je třeba jí šetřit, proto se nádobí na jachtě nemyje
pod tekoucí vodou. Bude se vám hodit jar
a utěrky, které nejsou součástí výbavy lodi.
n Informujte se v lékárně o přípravcích
proti nevolnostem. Na trhu jsou dnes kromě
tradičního kinedrilu (který vás bude uspávat)
k mání i speciální žvýkačky nebo lízátka.
Nevolnost se zdaleka netýká všech začínajících jachtařů. Mnoho lidí zvládá první dny
na jachtě naprosto bez problémů. V případě
nevolnosti doporučují zkušení jachtaři lehnout si na palubu lodi (nikoli do podpalubí).
n Nezapomeňte se na cestu pojistit (je třeba
mít uzavřeno připojištění pro plavbu na plachetnici).
n Další praktické rady se dočtete v doporučeních ostřílených mořských vlků z Broker
Consulting na s. 24 a 25.
Na jakých lodích se Regata 2010 pojede?
Regaty Broker Consulting 2010 se zúčastní
celkem 22 lodí. Většina posádek popluje
na lodích Salona 37. Jedná se o sportovní
jachtu pro osmičlennou posádku. Délka
trupu lodi činí 11,29 m, šířka 3,6 m.
Na lodi jsou tři dvoulůžkové kajuty
a další dvě lůžka v salonní místnosti, kuchyň
vybavená plynovými sporáky a troubou,
chladničkou, dřezem a veškerým potřebným nádobím. Samozřejmostí je sprcha
s teplou a studenou vodou a toaleta. Součástí vybavení jsou na jachtách i lůžkoviny
(ručníky si vezměte vlastní). Sladká voda
do 500litrové nádrže se čerpá v marínách.
Více informací o technických parametrech lodi Salona 37 a další fotografie najdete
na webových stránkách http://www.
dalmacia.org/salona/salona37.htm nebo
http://www.salonayachts.com/models/
salona37/omodelu/
Broker hrvatski
Dobrý den.
Dobar dan.
Kde je nejbližší obchod s potravinami?
Gdje je najbliža prodavnica (dućan)
s namirnicama?
Kde je nejbližší obchod s alkoholem?
Gdje je najbliži dućan alkoholnih pića?
Kde je nejbližší restaurace?
Gdje je najbliži restoran?
Děkuji.
Hvala.
Lékárna
Ljekarna
Přípravek proti nevolnosti
Lijek protiv mučnine
Záchranná vesta
Prsluk za spašavanje
Jak se jmenuje tento ostrov?
Kako se zove ovaj otok?
Neplula tudy jachta s vlajkou Broker
Consulting?
Da li je odplovila jahta sa zastavom Yacht Broker Consulting?
Jak se dostanu z tohoto ostrova
na pevninu?
Kako mogu stići sa ovog otoka na kopno?
Príbeh o klientovi
a OK Finančnom pláne
GenerationNEXT
Rád by som sa s vami podelil o krátky
príbeh. Asi tak pred mesiacom som dostal
odporúčanie od spokojného klienta na rodinku (nazvime ich Lukáčovci). Navštívil
som ich doma. V ich rodinnom dome ma
zaujalo jedno výnimočne veľké zrkadlo,
o ktorom sme prehodili pár „zahrievacích“
slov. Boli to milí „ľudkovia“: manžel podnikateľ v oblasti inštalatérstva a manželka
učiteľka angličtiny na ZŠ, ich syn Csaba
5ročný, ako takmer každé dieťa v dnešnom
svete sedel pred počítačom. Posťažovali sa
na problémy s finančnou inštitúciou, ktoré
spočívali v odmietnutí pripoistenia na riziká
smrti, práceneschopnosť a hospitalizáciu.
Pán Lukáč má vážne problémy s chrbticou
a potrebovali sme vyriešiť zabezpečenie
príjmu a cieľov – štúdium pre syna Csaba
vo výške 13 000 EUR a predčasné splatenie
hypotekárneho úveru vo výške 40 000 EUR.
Samozrejme, že sme sa dohodli aj na rente vo výške 1 000 EUR. Ľudia si začínajú
uvedomovať, že žiadna politická strana im
nezabezpečí dôstojné starnutie a oddych
na dôchodku. Lukáčovci sa zdôverili s tým,
že obchodník z internej siete nemenovanej
poisťovne ich stále otravoval a len bral
od nich zálohové platby za poistenie. Výsledok bol, že poisťovňa odmietla všetky návrhy, a peniaze horko ťažko dostali od tohto
obchodníka späť do rodinnej „kasy“. Aj
počas našich stretnutí ich stále telefonicky
„otravoval“ s tvrdeniami, že my (brokeráci)
nepoznáme všetky vymoženosti poistenia
a že sme neprofesionálni a budú ľutovať to,
čo robia. Pamätám sa na to, ako by to bolo
dnes, že klientke zvonil mobil a hovorí mi:
„To je zasa ON,“ a prevrátila očami.
Keď som mal všetky potrebné údaje, pustil som sa do práce s OK Finančným plánom Generation NEXT. Na druhé stretnutie
som priniesol odporúčanie a Lukáčovcom
sa to veľmi páčilo. Profesionálny prístup,
najprv ocenenie zdravotného stavu a až
potom, keď poisťovňa prijala návrh, sme
s klientom riešili prvú platbu. Prečo som
obchod nakoniec uzavrel až po 4. stretnutí?
Ako som spomínal, pán Lukáč má zdravotné
problémy s chrbticou a nájsť 100% zabezpečenie voči všetkým rizikám s takouto
diagnózou si vyžadovalo zdravotné oceňovanie, ktoré bolo potrebné na posúdenie. Aj
napriek tomu má klient a jeho rodina plné
zabezpečenie, synovi bude môcť v 18 povedať, že na školu, ktorú si vybral na štúdium,
má pripravené peniaze a hypotekárny úver
predčasne splatí o 10 rokov. S OK Finančným
plánom som dosiahol v tejto rodine 213
bodovú hodnotu.
Všetky problémy a obavy klienta sa
podarilo eliminovať a nájsť smer na ceste
k dosiahnutiu cieľov. Klientova spokojnosť
a odporúčania, ktoré som dostal, sú dôkazom toho, že to, čo robím, má zmysel.
Peter Veličáni, reprezentant II
Peter Veličáni
Peter Veličáni je vyučený chemik a k ekonomike
ho to vždy veľmi ťahalo. Hľadal prácu, čo ho
bude baviť, a teraz ju našiel. Oslovil ho manažér
Zsolt Czuczor a Peter prijal v októbri 2009 výzvu
pracovať v Broker Consulting, kde sa pre neho
stali prioritou vzdelávanie a kariérny postup.
Po práci najradšej oddychuje s rodinou a pri
rybačke so synom. Najviac mu záleží na tom
mať rodinnú pohodu.
Pozícia: Reprezentant II
Región pôsobnosti: Komárno, Štúrovo
Rodinný stav: ženatý, syn Dominik
Obľúbená hudba: pop/rock
Investičný profil: dynamický
Krédo: Pokým nejde o život, nejde o nič...
Vysnívané auto: Porsche Cayenne
28
29
Know-how
Know-how
Zapracování konzultanta a OK Finanční plán
V dnešní části seriálu o zapracování konzultantů si obchodní ředitel
Vilém Podliska povídal s manažerem pro finanční plánování Pavlem
Kačerem na téma získávání údajů pro Finanční plán na prvním
prodejním rozhovoru (PR1).
Pavle, každý zkušený finanční konzultant ví, že získání dostatečných vstupních informací a seznámení klienta
s myšlenkou finančního plánování je
hlavním předpokladem k poskytnutí
kvalitního finančního poradenství. Základní službou, kterou našim klientům
nabízíme, je OK Finanční plán. Tento
software dokáže sestavit optimální
řešení pro klienta jen v případě, že
jsou do něj zadány všechny potřebné
informace. Naši konzultanti používají
na PR1 tiskopis „Objednávka OK Finančního plánu“, na jejímž obsahu jste
se podílel jako spolutvůrce. Co všechno
objednávka obsahuje a jak je možné ji
na první schůzce s klientem využít?
Objednávka Finančního plánu je navržena
tak, aby obsahovala vše, co bude konzultant při PR1 potřebovat. Je rozdělena
do těchto částí:
1 | prezentace „brokerhouse“,
2 |prostor pro sběr dat o cílech, finanční
situaci a dalších tématech,
3 |předávací protokol pro zapůjčení smluv
(součást objednávky),
4 | investiční dotazník,
5 | doporučení na klienta,
6 |„ analýza trhu“ a doporučení na spolupracovníky.
Objednávka tedy konzultantům umožní
představit společnost Broker Consulting, získat od klienta potřebné údaje včetně smluv
a získat doporučení.
Jak důležité je podle vašeho názoru důkladné seznámení klienta s myšlenkou
finančního plánování?
Je velmi důležité, aby klient měl po první
schůzce zcela jasno v tom, proč je pro něj Finanční plán přínosný. Mnoho lidí má v sobě
z dětství skrytou obavu ptát se na věci,
kterým nerozumějí. Otázka „proč“ dokázala
mnoho rodičů rozžhavit doběla a často
se dětem dostávalo odpovědi typu „to tě
nemusí zajímat“ nebo „neptej se pořád“.
Přitom právě odpovědi na tuto otázku nám
pomáhají chápat věci kolem nás. V návyku
některých klientů nechávat si otázky pro
sebe a prostě se neptat číhá na finančního
konzultanta nebezpečí.
Jaké nebezpečí máte na mysli?
Pokud konzultant klienta dostatečně
neobeznámil s přínosem Finančního plánu,
může mu v hlavě ležet otázka „Proč mám
chtít Finanční plán?“, nebo dokonce „Proč tu
ten člověk vůbec je?“ A celá řada nevyřčených otázek může končit na druhé schůzce
po představení řešení tou poslední: „Proč
bych to měl koupit?“ Tato otázka je zpravidla
schována za slovy: „Děkuji, ale ještě si to
musím rozmyslet.“
Tuto větu slyšela alespoň jednou většina začínajících konzultantů. Přitom se
jí dá předejít právě vysvětlením Finančního plánu na první schůzce.
Přesně tak. Konzultant by měl vždy věnovat
na PR1 dostatek času představení myšlenky
finančního plánování. Pokud zvolí vhodnou
techniku, vyhne se také další, zpravidla
nevyřčené otázce: „Proč bych vám měl tohle
všechno říkat?“ Ta napadne klienta především při dotazu na finanční situaci nebo
osobní údaje. Avšak místo toho, aby klient
tuto otázku vyslovil, dá nám nesprávné
údaje, na kterých lze dobrý Finanční plán
postavit jen těžko.
Co všechno by podle vašich zkušeností
měl konzultant na PR1 klientovi o fi-
nančním plánování říci, aby předešel
těmto negativním reakcím klientů?
Klient by měl po prvním prodejním rozhovoru vědět, že:
1 |cíle a o jejich efektivní dosažení. (Klientovi dává konzultant jasně najevo, že mu
jde o to, aby si klient mohl splnit své cíle,
že mu jde o něj, a ne o sebe.)
2 |Pro efektivní naplánování finanční strategie potřebuje konzultant co nejpřesnější
údaje o finanční situaci. (Klientovi je třeba vysvětlit, proč se ho bude konzultant
ptát na finanční situaci.)
3 |Finanční plán musí být stabilní, aby jej
bylo možné realizovat za všech okolností.
(Konzultant musí klientovi vysvětlit, jak
je důležité zabezpečení. Že nejde o to,
aby platil vysoké pojistky, ale o to, aby si
mohl splnit své cíle.)
4 |Nezávislý finanční konzultant poskytuje
nezávislé porovnání a výběr produktů.
(Konzultant tak odpoví na otázku „proč
právě s námi?“.)
Jaké nástroje považujete při PR1 za nejlepší pro představení společnosti?
K představení společnosti Broker Consulting
a myšlenky finančního plánování mohou
konzultanti použít řadu nástrojů, například
leták OK Finanční plán nebo čtyřlístek.
Neměli by však zapomínat ptát se v průběhu
rozhovoru pravidelně na názor klienta, aby si
potvrdili, že klient všemu opravdu rozumí.
Budování vztahu s klientem je dlouhodobý proces. Nekončí tedy položením
zahajovacích otázek.
To je samozřejmě pravda, zahajovací otázky
pomáhají vztah navázat, konzultant jej
však musí dále budovat a prohlubovat.
Rozhovor s klientem si může představit jako
posezení s přáteli. Přesně takový pocit by
v ideálním případě měl mít klient, když jej
konzultant opouští. Pokud konzultant svou
práci na PR1 odvedl dobře, klient se bude
těšit na příští setkání.
Z toho vyplývá jednoduchá rada pro
nábor a výběr nových konzultantů
– pokud člověk nemá rád lidi, nemůže
být dobrým konzultantem.
Přesně tak. Nejjednodušším a nejpřirozenějším způsobem budování vztahu s klientem
je vyjádření opravdového zájmu o klienta,
o jeho rodinu, život, starosti i radosti. Pokud
se klienta bude konzultant ptát na vše, co ho
zajímá, získá klient pocit skutečného zájmu
a konzultant získá řadu informací, které se
mu budou hodit při sestavování Finančního
plánu a při druhém prodejním rozhovoru.
Pokud ho však klient nezajímá, raději by
za ním vůbec neměl chodit. Klient to většinou pozná a schůzka bude jen promarněným časem pro konzultanta i pro klienta.
Pavle, vím, že na workshopech používáte zajímavou metodu. Můžete o ní
říct něco bližšího?
Říkám tomu „hra na otázky“. Tato metoda
pomůže konzultantům k tomu, aby vyplnění objednávky nebylo pouhým nudným
a zdlouhavým vypisováním formuláře. Hra
na otázky má vlastně jen jedno pravidlo.
Než se konzultant zeptá klienta na kterýkoliv údaj z objednávky, položí mu jinou
otázku, která se bude týkat daného tématu.
Spíše než přímo konkrétní údaj tím ale
zjišťuje postoje a pocity klienta. Zpočátku
možná budou konzultanti hledat otázky
obtížně, ale časem začnou otázky na jazyk
přicházet samy.
Můžete uvést nějaké příklady, jak hra
na otázky vypadá?
Například před otázkou na příjem klienta se
zeptám: „Co je vlastně náplní vaší práce?“
a následně: „Co vás na této práci nejvíc baví
(nebo naopak nebaví)?“ I otázkou klientovi
něco sděluji. Těmito otázkami sděluji například to, že mě zajímá, co klient dělá v práci
a jaké pocity z toho má. Prostě projevuji
zájem. Snadno se potom také v osobních
údajích při zjišťování zaměstnání odkážu
na již získané odpovědi, čímž klient uvidí,
že jej poslouchám, že mu věnuji pozornost,
a můj zájem je tedy opravdový.
Takovéto kladení otázek má pro konzultanta nepochybně důležitý informační význam. Dozví se například, že
klient uvažuje o změně zaměstnání,
což významně změní jeho finanční
situaci, nebo může získat prostor pro
představení práce finančního konzultanta. Ještě jsme se ale nebavili o fázi
zjišťování cílů klienta. Co považujete
za důležité v této části PR1?
Při zjišťování cílů klienta se potřebuje konzultant dozvědět, jaké jsou jeho skutečné
cíle, a získat také dostatečný materiál pro
jejich vizualizaci při prodeji Finančního
tože odpovědi na ně není možné vyčíst
přímo ze smlouvy. Můžete připomenout, které to jsou?
U každé smlouvy se potřebuje konzultant
dozvědět, z jakého důvodu si ji klient pořídil.
Proto by měl vždy položit především otázku:
„Z jakého důvodu jste si tuto smlouvu pořídil?“ Odpovědí může být informace, která
mu objasní některou ze dvou nedůležitějších otázek – kdo s klientem smlouvu sepsal
a k jakému účelu měla smlouva sloužit.
Aby mohl konzultant se smlouvou správně pracovat a vyhnout se řadě problémů
při prezentaci řešení, potřebuje vědět, kdo ji
klientovi doporučil. Přesněji řečeno, jaký je
vztah klienta k této osobě. Pokud smlouvu
doporučila dobrá kamarádka, která pracuje
Na PR1 věnujte dostatek času představení
myšlenky finančního plánování.
plánu na druhé schůzce. Čím více zde padne
otázek, tím lépe. Obzvláště by si měli konzultanti v tomto momentě dávat pozor, aby
používali otázky otevřené a nepodsouvali
klientovi vlastní cíle a názory.
Technika otevřených a uzavřených
otázek je základní dovedností každého
obchodníka. Mohl byste přesto pro
úplné nováčky uvést nějaké příklady
dobře a špatně položených otázek?
Určitě. Jedná se například o tyto věty:
Nesprávná otázka: „Souhlasíte s tím, že je
třeba se na důchod zajistit?“ Naproti tomu
správná otázka: „Jak si představuje svůj život
v důchodovém věku?“ Další příklady mohou
být například tyto: Nesprávná otázka: „Neuvažujete o koupi nového bytu?“ A správná
otázka: „Jak máte vyřešeno bydlení?“, nebo
nesprávná otázka: „Nechcete svým dětem
našetřit na studia?“ a proti ní správná otázka:
„Jaké máte plány pro své děti?“
Výborné příklady. Díky za ně. Pojďme
ještě zmínit problematiku stávajících
smluv klienta. Z nich dokáže konzultant u klienta získat téměř všechny důležité informace. Přesto existují otázky,
které by měly ze strany konzultanta
na PR1 padnout u každé smlouvy, pro-
v pojišťovně, bude konzultant s touto
smlouvou pracovat jinak než v případě, že
ji sepsala osoba naprosto cizí, kterou si již
klient ani nepamatuje.
Účel smlouvy může také omezit způsob
nakládání s touto smlouvou. Obzvláště
v případě, kdy klient trvá na jejím využití
k původnímu záměru. Někdy se také stane,
že klient sdělí účel, který neodpovídá žádnému cíli. Buďto cíl již neexistuje, nebo jej
klient touto smlouvou považoval za vyřešený, a proto ho konzultantovi ani nesdělil. Jde tedy o jakousi zpětnou kontrolu
sdělených cílů.
Sběr dat, jak už jsme řekli na začátku,
je naprosto stěžejní pro vytvoření
kvalitního Finančního plánu. Dnes
jsme mluvili o tom, jak mají konzultanti předcházet problémům s neochotou
klientů poskytnout přesné a kompletní údaje.
Po přečtení tohoto rozhovoru vědí konzultanti jak připravit vše potřebné pro
zpracování Finančního plánu. Příště budeme
mluvit o druhém typu obtíží, se kterými se
mohou při zpracování Finančního plánu
setkat. Jedná se o obtíže povahy spíše technické, kdy je třeba najít způsob, jak získaná
n
data do plánu správně zadat. 30
31
E-commerce
E-commerce
Lead management
e-commerce
aneb Jak přinášíme
kontakty
Ke konci června počet tipů, které byly
zpracovány konkrétními konzultanty, již
přesáhl číslo 1200 a denně přibývá více jak
desítka dalších!
V posledních týdnech přibyly nové
praktické funkce jako SMS upozornění
na nový kontakt, systém zpětných vazeb,
který nám umožňuje sledovat statistiky
jednotlivých zdrojů, produktů apod. Jak
funguje lead management v podání
e-commerce Broker Consulting, se dozvíte
v následujících řádcích.
Zdrojem, který plní funkci kontaktního trychtýře, je speciální internetová
stránka. Jedná se nejen o PenízeNAVÍC.
cz či mateřský bcas.cz, ale také o externí weby, které jsou zaměřeny na lead
management a spolupracují exkluzivně
s Broker Consulting. Za všechny jmenujme internetové projekty (v abecedním
pořadí) www.hypotecnispecialista.cz,
Přinášení kontaktů do konzultantské sítě je jednou
z hlavních aktivit oddělení e-commerce. Cílem je
generovat tipy na potenciální klienty či zájemce
o spolupráci. V úzké spolupráci s oddělením IT
jsme zprovoznili komplexní systém, který zajišťuje
získávání kontaktů a jejich distribuci do obchodní sítě
s napojením na Webdiář.
www.ipripojisteni.cz, www.istavebko.cz,
www.nabidkaspoluprace.cz,www.nafinance.cz,
www.pojisteno.cz, www.praceporadce.cz,
Co je to lead management?
Lead Management je termín používaný
v podnikové praxi k obecnému popisu
metod, systémů a postupů, jež mají vytvářet
novou obchodní klientelu za pomocí marketingových technik. V online prostředí jsou
využívány e-commerce praktiky, které slouží
k získávání leadů (kontaktů) na potenciální
klienty, kteří projevili skutečný a prokazatelný zájem pořídit si určitý produkt nebo službu na internetu. Jedná se o vysoce cílenou,
efektivní a transparentní formu marketingu,
která umožňuje komunikovat přímo s potenciálními zákazníky, kteří aktivně hledají
konkrétní produkt nebo službu.
www.pujckyahypoteky.cz, www.srovnam.cz
a www.zpojisteni.cz.
Návštěvníci výše zmíněných webů
cíleně žádají o produkty, které řeší jejich
potřebu, jako financování bydlení, spoření
či investování a podobně, nebo mají zájem
o komplexní řešení své finanční situace
a poptávají obecně finanční plán. Mezi
konkrétní produkty, které jsou nejvíce
žádané, patří hypotéky, stavební spoření,
podílové fondy a životní pojištění či povinné ručení.
Žádost návštěvníka webu vzniká vyplněním formuláře. Po odeslání patřičného
formuláře včetně nezbytného souhlasu se
zpracováním dat jsou všechna zadaná data
ověřena a složitým algoritmem je kontrolována jejich správnost. Touto akcí vzniká tip,
který je kontrolován a předán do systému
Jáchym. Zde projde rozhodovacím mechanismem až ke konkrétnímu konzultantovi,
kterým je v případě hypotéky hypoteční
specialista apod.
Příjemcem těchto tipů jsou vybraní
finanční specialisté či konzultanti, v případě
zájemců o spolupráci pak manažeři. Rozhodujícími faktory pro přidělení tipu jsou
lokalita a poptávaný produkt.
Přidělený kontakt vytvoří ve Webdiáři
nový tip na obchodní případ. Samozřejmostí je nyní také zpětná vazba konzultanta v případě, že z kontaktu nelze vytvořit
obchodní případ ať už z jakýchkoli důvodů.
Jestliže je lead zpracován až do fáze
úspěšného kontaktování a potvrzení zájmu
o poptávaný produkt či službu, je již další
postup plně v režii konzultanta.
Systém Jáchym umožňuje sledování
tipu od jeho vzniku po přidělení. Poskytuje
nám možnost analýzy jednotlivých zdrojů
tipů a nejvíce poptávaných produktů
vzhledem k jejich konverzi (skutečně
uzavřeným obchodům). Na základě těchto
statistik se pak snažíme o neustálé zlepšování všech procesů lead managementu.
Dlouhodobé statistiky budou k dispozici
na podzim, kdy vás s těmito výstupy také
seznámíme. Kromě obecných analytických
Upozornění SMS na nový tip
Novinkou, která vám může výrazně zefektivnit práci, je upozornění SMS na nový
tip. Na mobilní telefon obdržíte informaci o tipu okamžitě po jeho vytvoření.
Reagovat na horký kontakt můžete díky
tomu skutečně velmi rychle. Rychlost
kontaktování tipu má totiž zásadní význam
v úspěšnosti zpracování leadu.
V této souvislosti bychom rádi připomenuli, že notifikace textovou zprávou jsou
zasílány na vaše primární telefonní číslo.
Zkontrolujte proto správnost a aktuálnost
svých telefonních čísel ve svém Webdiáři.
výstupů pracujeme také s vašimi náměty
a podněty na zlepšení, reagujeme na vaše
dotazy a připomínky, snažíme se průběžně
zlepšovat kvalitu kontaktů apod. Budeme
proto rádi za jakékoli další postřehy a tipy
na zlepšení našeho společného snažení.
Na závěr informace o tom, že další cílení
lead managementu bude využívat speciálního srovnávače na povinné ručení. S našimi
partnery pak plánujeme spuštění několika
dalších webů, které dál rozšíří trychtýř kontaktů do naší obchodní struktury.
Martin Honeš,
projektový manažer e-commerce
Máte zájem dostávat
kontakty z internetu?
Pokud se chcete na projektu odd.
e-commerce také podílet a dostávat
kontakty z internetu, obraťte se na svého
nadřízeného a požádejte jej o doporučení,
uveďte okres a svou specializaci, svou
žádost adresujte na [email protected]
Vyhodnotíme obsazenost daného regionu
a případně vás rovnou obsadíme.
32
33
Rozhovor
Rozhovor
Matteo Pederzoli
o asociaci MDRT
Matteo Pederzoli přijel z Itálie na naši Výroční konferenci, aby seznámil lidi v Broker Consulting s asociací
Million Dollar Round Table (MDRT). MDRT sdružuje 5 % nejlepších zprostředkovatelů z 85 zemí světa.
Před svou prezentací poskytl regionální ředitel MDRT pro Evropu odpovědi na několik otázek pro OK Info.
Matteo, kdy jste se rozhodl vstoupit
do MDRT a za jak dlouho od tohoto
rozhodnutí se vám to podařilo?
Stát se členem MDRT není úplně jednoduché. V první řadě musíte zvýšit produkci.
Rozhodnutí stát se členem MDRT jde ruku
v ruce s rozhodnutím udělat si z této práce
profesi. V mém případě je to tak, že jsem
byl vždy přesvědčen, že životní pojištění je
velmi důležité, a první životní pojistku jsem
si koupil, když mi bylo 14 let. Pro mě šlo
skutečně jen o kulminaci nějakého procesu,
který započal už dávno v minulosti.
Kolik členů má v současné době
váš klub?
Každý rok se musí členové znovu a znovu
kvalifikovat podle našich kritérií. Takže
v současnosti se nacházíme někde mezi
31 000 a 32 000 členy. V 85 zemích světa.
Máme už členy i z České a Slovenské
republiky.
Bylo členství v MRDT motivací
pro vaši práci?
Vždy je důležité mít před sebou takovouto
vizi. Obzvlášť ve společnosti, jako je vaše,
kde je průměrný věk velmi nízký. Už v mládí
mít vizi, kde se vidím například za 40 let. Bez
ohledu na to, kde se momentálně v kariéře
nacházíme, musíme mít před sebou nějaký
cíl, který je dál a výš. Protože když ten cíl
máte, všechny ostatní věci se vám v životě
uspořádají tak, abyste ho dosáhli.
Jaké výhody plynou z členství v MDRT?
V první řadě umožňuje členství v MDRT získat členům nové myšlenky a nápady, které
se týkají obchodní praxe, managementu,
zvládání osobního života...
Je to samozřejmě o produktivitě.
Průměrná produktivita člena MDRT obnáší
v současnosti 14,3 uzavřených smluv na měsíc. Členství v MDRT je především o usilovné
práci a díky členství se naučíte pracovat
ještě efektivněji.
V kterém roce jste se tedy stal
členem MDRT?
Před šesti lety.
K tomu, abyste si mohli vyměňovat
zkušenosti, je třeba scházet se s kolegy
osobně. Jak často se s nimi vídáte?
Kolik lidí z Čech a Slovenska je
členy MDRT?
Momentálně máme 10 členů z Čech a 25 ze
Slovenska.
Podmínky pro členství v MDRT (2010–2011)
Jedná se o provize a pojistné pouze z vlastní produkce. Pro členství v MDRT je třeba splnit každoročně
jednu ze dvou podmínek – buď výši provize, nebo výši pojistného uzavřených smluv.
Požadavky pro Slovenskou republiku
Úroveň – druh
Kvalifikace na členství
Provize
(Euro/EUR)
Pojistné
(Euro/EUR)
Požadavky pro Českou republiku
Úroveň – druh
Provize
Pojistné
(koruny/CZK) (koruny/CZK)
45 830
91 660
Kvalifikace na členství
1 011 600
2 023 200
Dvorana stolu
137 490
274 980
Dvorana stolu
3 034 800
6 069 600
Vrch stolu
274 980
549 960
Vrch stolu
6 069 600
12 139 200
Informace o MDRT
MDRT – Million Dollar Round Table
První setkání MDRT se uskutečnilo v roce
1927 a zúčastnilo se ho 32 členů. V současné
době má MDRT cca 32 000 členů zastupujících
přibližně 500 společností z 87 zemí světa.
Jedná se o špičku nejlepších 5 % finančních
zprostředkovatelů řešení životního pojištění a investic v každé zemi. Každoročně se
u všech členů hodnotí splnění kvalifikačních
požadavků podle objemu individuálních
provizí nebo objemu prodeje. Kvalifikační
požadavky jsou stanoveny individuálně pro
každou zemi, jsou vyjádřeny v místní měně
a jejich porovnání se provádí pomocí indexace
PPP (index určený Světovou bankou). Kvalifikační požadavky jsou kategorizovány do tří
úrovní: členství, dvorana stolu a vrch stolu.
Výroční setkání je jednou ročně. Letos
bude ve Vancouveru. Stejně tak máme
ještě speciální setkání pro tzv. vrch stolu.
Kromě zmíněného výročního setkání ještě
v různých částech světa organizujeme tzv.
zkušenostní setkání, která jsou určena nejen
pro členy MDRT, ale jsou otevřená i pro
kohokoli dalšího. Takovéto otevřené setkání
budeme organizovat příští rok v řeckých
Aténách. Další setkání bude v Singapuru.
To bude pro asijskou a pacifickou oblast.
V průměru se setkáváme čtyřikrát ročně
na mezinárodní úrovni. Co se týká národní
úrovně, tam máme setkání, kterým se říká
„Den MDRT“ a organizují je dobrovolníci.
Letos jsme zorganizovali takováto setkání
asi ve dvaceti zemích. Letos 9. dubna se toto
setkání poprvé uskutečnilo na Slovensku
a doufáme, že v České republice proběhne
něco podobného příští rok. Nebo uděláme
společné setkání pro Českou a Slovenskou
republiku v Brně nebo v Ostravě.
Setkání jsou financována z účastnických příspěvků?
MDRT je nezisková organizace. Financovaní
jsme tedy z členských poplatků a ze vzdělávání. Protože naší hlavní činností je neustálé
zdokonalování se při tréninku a školení.
A samozřejmě lidé platí členské poplatky
za konference.
v dané zemi. Jestliže vyděláváte v Čechách
na provizích nově uzavřených smluv (ne
obnovených) 1 600 000 Kč (je to jen vaše
individuální produkce), na základě indexace
provedeme porovnání. A když zjistíme, že
tohle je váš výdělek v České republice, pak
v Německu by to znamenalo 76 000 euro
nebo 68 000 euro v Itálii...
Kolik činí v současné době výše členského příspěvku?
Základ je 550 USD.
Na vašich setkáních potkáváte úspěšné
lidi z celého světa. Zaznamenal jste
nějaké rozdíly v mentalitě a chování
úspěšných lidí např. v Evropě, Asii
nebo Americe? Nebo mají naopak
úspěšní lidé v celém světě společné
vlastnosti?
Jednu společnou vlastnost mají všichni
lidé, úspěšní v oblasti prodeje životního
pojištění, ale i v prodeji čehokoli jiného. Je
to disciplína. Úspěch závisí vždy na disciplíně. Takže úspěchu může dosáhnout
kdokoli. Rozdíl mezi průměrnými a velmi
úspěšnými je ten, že ti velmi úspěšní se
donutí k disciplíně. Těm průměrným to
nestojí za to, nebo nejsou schopni se k ní
propracovat.
Znám jednoho pána, který je ještě mnohem úspěšnější než já. Jeho jméno je Tomy
K členství v MDRT je třeba splnit
poměrně přísné podmínky produkce.
Máte stanovené požadavky v objemu uzavřených smluv a výši provizí.
Jakým způsobem je prováděno porovnání produkce mezi jednotlivými
zeměmi?
Když jste členem MDRT, patříte k 5% špičce
v každé zemi. Ať už je to Argentina, Polsko
nebo Čechy. Porovnáváme produktivitu
s tzv. indexem PPP (Purchasing Power Parity
= Parita koupěschopnosti obyvatelstva).
Tento index stanovuje Světová banka. Díky
této indexaci provádíme přepočet, který
zaručuje, že skutečně patříte k nejlepším 5 %
Gordon, je to celosvětově jediný prezident
MDRT. On vždy tvrdí, že neexistují lidé, kteří
jsou jedineční. Existují ale obyčejní lidé, kteří
dokážou velmi výjimečné činy.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se Eva Sadílková
Informace o setkání
MDRT v Aténách
Příští otevřené setkání MDRT, kterého má
možnost se účastnit i kdokoli z vás, proběhne v Aténách ve dnech 2.–4. 2. 2011. Bližší
informace se dozvíte na webové adrese
http://mdrteuropeclassiq.com/. (Setkání
MDRT v Aténách se zúčastní i náš generální
ředitel Petr Hrubý.) Pokud se rozhodnete
zúčastnit tohoto setkání, je třeba zaplatit
účastnický poplatek. Jeho výše je shodná
pro členy i nečleny MDRT. Do konce roku
2010 zaplatíte za účast 500 eur, při pozdější
registraci (od 1. 1. 2011 do začátku akce) se
poplatek zvyšuje na 700 eur. Registrační
formulář, žádost a všechny potřebné informace o účasti na setkání v Aténách najdete
na tomto odkazu: http://mdrteuropeclassiq.
com/pages/en/register.php.
34
35
Investice
Investice
Ošklivých 50 statistik aneb „černá hitparáda“ americké ekonomiky
Svět je plný článků o problémech státních dluhů v Evropě, konkrétně se týkají Řecka, Španělska, Itálie atd.
Nejjednodušší je svalovat vinu na hospodářskou krizi, ale je dobré si připomenout, že kořeny současné krize
byly zapuštěny již dávno v minulosti laxním dodržováním stanovených pravidel, uměle nízkou cenou peněz
a vysokým růstem úvěrů v ekonomice.
Na podobném růstovém koktejlu funguje
spousta dalších ekonomik. V jakém stavu
je největší ekonomika, ekonomika USA?
Posuďte sami. Žebříček 50 statistických
ekonomických faktů, o kterých se média
příliš nezmiňují, sestavil tým COTO (Coalition
of the Obvious).
1 | V letošním roce USA vytvoří téměř stejné množství státních dluhů jako zbytek
světa. Ve světě jde o sumu 4,5 bil. USD.
USA z tohoto koláče ukrojí cca 45 %, tj.
2 bil. USD.
2 | Podle posledních odhadů skončí
v letošním roce hospodaření federální
vlády schodkem ve výši 1,6 bil. USD.
3 | Víte, jak dlouho by trvalo, než byste utratili 1 bil. USD, pokud byste každou vteřinu utratili 1 USD? Více než 31 700 let.
4 | Nebo kdybyste každý den od narození Krista utratili 1 mil. USD, stále by
vám zbývalo více než 250 mld. USD
do 1 bil. USD.
5 | Celkový americký vládní dluh již dosáhl
90 % HDP. Překročením této hranice se
ekonomika podle teorií dostává do stavu, kdy dluhy snižují hospodářský růst.
6 | Celkový objem dluhu v ekonomice
dosáhl 360 % HDP!
7 | Daňové příjmy ze zisků korporací
ke konci září 2009 (září je konec fiskálního roku) meziročně klesly o 50 %,
na 138 mld. USD.
8 | Kalifornie, nejvýznamnější lokální ekonomika v USA, se potýká s nezaměstnaností nad 12 %. V osmi oblastech
dokonce překračuje 20 %!
9 | V oblasti okolo Sacramenta na každých
šest živností připadá jedna ukončená.
10 | V únoru připadlo 5,5 nezaměstnaných
na jedno vytvořené pracovní místo.
11 | Podle studie z dílny Pew Research bylo
během poslední recese (začátek v prosinci 2007) 37 % Američanů ve věkové
kategorii 18–29 let nezaměstnaných či
byli nuceni přejít na částečný úvazek.
12 | 40 % zaměstnaných pracuje v nízkopříjmových službách.
13 | Podle jedné ze studií téměř 24 %
Američanů odsunulo vlivem krize svůj
plánovaný odchod do důchodu.
14 | V roce 2009 vyhlásilo 1,4 milionu.
Američanů osobní bankrot. Meziročně
o 32 % více.
15 | Počet žádostí o hypotéku v květnu meziměsíčně klesl o 40 %, celkový počet se
dostal nejníže od roku 1997. Důvodem
bylo omezení státní podpory ve výši
až 8000 USD na nákup nemovitosti,
uzavřený do konce dubna.
16 | Podle RealtyTrac dosáhl počet zabavených nemovitostí v roce 2009 nového
rekordu 3,9 mil. V roce 2008 to bylo
3,2 mil.
17 | Podle RealtyTrac dosáhl počet
zabavených nemovitostí v březnu
2010 367 056 – meziměsíční nárůst
o 19 %, meziroční nárůst o 8 %.
18 | Na Floridě v oblasti Pinklas a Pasco je
34 000 nemovitostí v procesu propadnutí zástavy. Ještě před deseti lety to
bylo pouhých 4000 případů.
19 | V kalifornské Central Valley je každá
šestnáctá nemovitost v procesu propadnutí zástavy.
20 | Mortgage Bankers Association oznámila, že více než 10 % vlastníků
nemovitostí s hypotékou je v prodlení
s alespoň jednou splátkou.
21 | Americkým bankám propadlo v 1. kvartálu 2010 do opětovného vlastnictví
258 000 nemovitostí (meziročně +35 %).
22 | Poprvé v historii USA je čistá hodnota
nemovitostí a pozemků (rozdíl mezi
tržní hodnotou a dluhem) nižší, než je
výše podkladových dluhů.
23 | Více než 24 % domů s hypotékou bylo
na konci roku 2009 v situaci, kdy hodnota nemovitosti byla nižší než výše
hypotečního úvěru.
24 | Ceny komerčních nemovitostí jsou
od svého maxima v roce 2007 o 40 %
níže. Míra neobsazenosti je okolo 18 %. 25 | Míra nesplacených hypoték na nájemní
domy se meziročně zdvojnásobila,
na 4,6 %.
26 | V roce 2009 americké banky zaznamenaly nejhlubší pokles v poskytování
privátních úvěrů od roku 1942.
27 | New York se potýká s nedostatkem
hotovosti. Proto odložil splacení svých
závazků ve výši 2,5 mld. USD.
28 | Město Detroit se ocitá v těžkých problémech. Rozpočet města je v hlubokém minusu. Odhaduje se na 280 mil.
USD, přičemž 250 bude financováno
z březnové emise dluhopisů, které jsou
garantovány státem (jinak by se asi
těžko prodaly).
29 | National League of Cities očekává, že
rozpočty měst budou od roku 2010
do roku 2012 v deficitu 56–83 mld. USD.
30 | Šest amerických států oznámilo, že
prodlužuje termín pro zpětné zaslání
daňových vratek.
31 | Podle posledních propočtů je americký
penzijní systém (stát + lokální vlády)
v deficitu 3,2 bil. USD.
32 | Podle EconomicPolicyJournal.com si
32 členských států muselo vypůjčit
prostředky od federální vlády na boj
s nezaměstnaností. V čele je Kalifornie
se 7 mld. USD. K 20. květnu si státy
vypůjčily celkem 37,8 mld. USD.
33 | Recese, která začala v prosinci 2007,
vymazala téměř 8 mil. pracovních míst.
34 | Mzdy a platy amerických občanů
od soukromých firem klesly na rekordní
minimum 41 % z celkových příjmů.
Státní dávky tvoří dalších 17 %.
35 | Americká vláda v 1Q 2010 poskytla
rekordní objem sociálních dávek.
36 | Téměř 40 mil. Američanů pobírá podporu ve formě tzv. potravinových lístků.
V příštím roce se očekává další růst
směrem k hranici 43 mil.
37 | Pozor na Phoenix – jde totiž o město,
kde je nejvyšší počet ukradených aut
na světě. Ročně se zde ukradne cca
57 000 automobilů.
38 | Počet členů kriminálních gangů podle
vládních odhadů přesahuje 1 mil. Tyto
gangy jsou zodpovědné za cca 80 %
veškeré spáchané kriminality.
39 | Americký zdravotní systém bude
v nadcházejících 15 letech v deficitu
okolo 150 000 lékařů. V současné době
jich zde pracuje 960 000, přičemž nová
legislativa může až 1/3 z tohoto počtu
připravit o licenci. Pak by již nešlo
o 150 000, ale o téměř 500 000 lékařů.
40 | Podle daňového výboru amerického
Kongresu si zdravotní reforma vyžádá
dodatečné navýšení daní ve výši
410 mld. USD do roku 2019.
41 | Index Dow Jones zaznamenal v květnu
nejhorší výsledek od roku 1940. Index
klesl o silných 7,9 %.
42 | Ještě v 50. letech činil poměr výdělku
mezi vrcholovým managementem
a průměrným zaměstnancem cca 30 ku
1. Po roce 2000 tento poměr vyskočil
na 300–500 ku 1.
43 | Přibližně 40 % maloobchodních tržeb
generuje skupina 20 % nejbohatších.
44 | Podle ekonomů Thomase Piketty
a Emmanuela Saeze připadly dvě
třetiny nárůstu osobních příjmů mezi
lety 2002–2007 1 % nejbohatších
Američanů.
45 | Dolních 40 % lidí podle příjmového
rozdělení ovládá pouhé 1 % celkového
bohatství.
46 | Pokud budete platit minimální splátky
své kreditní karty s úvěrem 6000 USD,
celkově zaplacená částka může do-
sáhnut 10 000 USD (částka je závislá
na úrokové sazbě).
47 | Podle dat ze statistického úřadu bylo
zaměstnáno pouhých 26 % obyvatel
ve věkové kategorii 16–19 let – rekordní
minimum od roku 1948, kdy se tyto
statistické údaje začaly sledovat.
48 | Podle studie od National Foundation
for Credit Counseling 58 % generace
„Y“ (lidé do 30 let) platí své účty včas
a řádně.
49 | Počet úvěrů, které jsou v prodlení
splácení o minimálně tři měsíce, roste
již 16. kvartál.
50 | Pokud by chtěl stát odmazat letošní
deficit rozpočtu, matematicky by musel
upravit současné daňové sazby faktorem 2,4. To znamená, že sazba 10 % by
byla zvýšena na 24 %, z 35 % by bylo
85 % atd. Milan Tomášek,
Hlavní investiční stratég
ČP INVEST
Výhody pojištění
Evropská penze PREMIUM
• Exkluzivní produkt pro Broker Consulting
• Inovace Evropské penze PLUS
EMIUM
R
P
e
z
n
e
p
á
k
s
Evrop
usem
rogram s bon
Důchodový p
Novinky:
• Nové investiční možnosti – rozšíření nabídky nejenom
o garantovaný fond
• Podpora firemního obchodu – mimořádné pojistné
bez poplatků
• Bonus pro klienta za bezeškodní průběh
• Rozšíření nabídky připojištění
• Zproštění od placení i v případě ztráty zaměstnání
• Riziko invalidity rozšířené o závažné onemocnění
a poranění
• Připojištění nemoci včetně dlouhodobé pracovní
neschopnosti
• Připojištění právní ochrany rodiny
• Provádění změn v průběhu pojištění
• Možnost tisku smlouvy z kalkulačky
36
37
Finanční
centra
Relax
Pavla Sovková vyvěsila v Plané u Mariánských
Lázní ceduli OK Finančního centra
Síť našich OK Finančních center se rozrostla o další profesionálně
vybavené a vydesignované prostory. Jejich provozovatelkou je
manažerka Pavla Sovková z regionálního ředitelství Emila Malého.
Na následujících řádcích Pavla prozrazuje, co všechno otevření
klientského centra v Plané předcházelo a jak reagovali na nové
prostory její klienti.
To, že otevřu své klientské centrum, jsem
věděla již v roce 2007, když nám byla představena myšlenka OK Finančních center jako
takových. Myslím, že to bylo na čtvrtletním
setkání, kde jsme si tehdy jedno takové
klientské centrum vyrobili a vymodelovali
k obrazu svému. Tehdy se můj tým skládal
ze tří nováčků a jedné konzultantky. Původní
plán byl najít vhodné prostory v Mariánských
Lázních.
Tehdy jsem si to představovala velice
jednoduše: najdu si prostor a začnu budovat.
Bohužel prostory, které by se mi nejvíce zamlouvaly, nebyly k mání. O jednom prostoru
reklamou dominantní nevkusnou reklamu
vietnamského nehtového studia.
V té době jsem měla kancelář ve svém
domě na náměstí v Plané u Mariánských
Lázní a vzhledem k tomu, že nám tyto
prostory začaly být těsné, rozhodla jsem se
postupně vystěhovat naše stávající nájemníky a zřizovat další kanceláře jako zázemí
pro spolupracovníky i klienty. Začalo další
jednání ohledně označení. Padla i myšlenka
zřízení OK Finančního centra, ale vzhledem
k podmínkám platným v roce 2009 jsem
nakonec zařídila další prostory: dvě kanceláře
o velikosti 15 m2 a 36 m2.
Je příjemné poslouchat
od klientů slova chvály
na naše nové prostory.
v Mariánských Lázních jsem již vážně
uvažovala (i přesto, že nebyl úplně ideální)
a začala jsem jednat s manažerem marketingu Michalem Zátkem a s majiteli o mých
představách. Bohužel (nebo dnes bohudík)
jednání ztroskotalo na označení centra
jako takového. Nechtěla jsem mít nad naší
Na přelomu roku 2009 a 2010 došlo
ke změnám podmínek a já se opět dala
do budování. Tentokrát již v našich barvách
s označením OK.
Dnes máme prostory, které odpovídají mým představám: uprostřed náměstí,
v přízemí recepce a jednací místnost, další
Vaši kolegové,
jak je neznáte
jednací místnost na sólo jednání pro VIP klie­nty a další prostory, které slouží jako zázemí
pro konzultanty. To vše o rozloze cca 80 m2.
K obchodům v kanceláři docházelo již dříve, ale dnes nás klienti navštěvují ještě častěji
a je skvělé slyšet slova chvály nad změnou,
kterou vidí a oceňují. V hlavě mi utkvěla slova
jedné klientky, která při návštěvě našeho
klientského centra prohlásila: „Máte to tu nejhezčí. Kam se na vás hrabe Česká spořitelna,
Česká pojišťovna a ostatní instituce, které tu
mají své pobočky.“ To potěší.
Přichází i čím dál tím více klientů tzv.
z ulice – ať s potřebou řešení bydlení, spoření
nebo i s pojištěním aut a podobně.
Věřím, že se mým spolupracovníkům
bude v našem novém OK Finančním centru
pracovat co nejlépe, podepíšeme tady co
nejvíce zajímavých obchodů a že nám opět
začnou být prostory malé a začneme budovat další OK – tentokrát už to určitě nebude
v Mariánských Lázních, ale spíše v Karlových
Varech a okolí.
Pavla Sovková, manažerka senior
Každý, kdo chce něčeho dosáhnout, musí mít v sobě kus disciplíny. Zmiňuje se o tom mimochodem
v rozhovoru v tomto čísle OK Info i regionální ředitel MDRT Matteo Pederzoli. Disciplína a chuť vítězit jsou
vlastnosti, které jsou společné pro úspěšné sportovce i úspěšné finanční konzultanty. Důkazem toho je řada
bývalých i současných sportovců, kteří dnes budují kariéru v Broker Consulting. Možná budete překvapeni,
jaké sportovní hvězdy jsou dnes mezi vašimi kolegy
Současné sportovní úspěchy našich lidí:
Josef Vašíček
regionální ředitel
V pondělí 5. července 2010 se konal
za účasti 18 týmů nohejbalový turnaj
o pohár mikroregionu, v němž se podařilo
vybojovat fantastické třetí místo týmu
ve složení: Michal Voltner, Martin Vašíček
(syn) a Josef Vašíček.
Jiří Vele
reprezentant
Příběh kulturisty Jiřího Vele je inspirací pro
ty, kteří věří, že člověk může dosáhnout všeho, co bude chtít, pokud svému cíli obětuje
patřičnou energii a čas (zaplatí cenu za svůj
úspěch – jak říká Jim Heidema). Ke kulturistice se Jiří dostal v 15 letech a na několik
dalších let se stalo fitko jeho koníčkem.
V létě roku 2009 se rozhodl, že nechce být
pouze v zástupu průměrných, ale začne
pořádně makat a připraví se na mistrovské
soutěže v roce 2010, kde vyhraje. Začal
pořádně cvičit, striktně dodržovat stravu
a životosprávu. Byl to rok plný tvrdé dřiny
a odříkání, k tomu navíc šlo zároveň o rok,
kdy se Jiří připravoval na maturitu na ekonomické škole. Celý rok jen chodil do školy,
ze školy do fitka a z fitka domů učit se. A tak
každý den! Dnes přiznává, že v posledních
týdnech přípravy zažíval několikrát krizi,
kdy chtěl všeho nechat. Tyto momenty
dokázal překonat a dnes ví, že právě tyto
zkoušky vůle dělají z vítězů vítěze. Rozhodl se, že bude ten, co to vydrží a vyhraje.
A odměna se dostavila. Maturitu udělal Jiří
s vyznamenáním a na závodech 5. června
2010 v Nechanicích vyhrál titul mistra Čech
i absolutního mistra. Byl nominován předsedou Českého svazu kulturistiky a fitness
do národního týmu a za dva týdny měl
odletět do Rumunska na mistrovství Evropy,
kde měl šance na další vítězství. Cesta
na mistrovství Evropy nakonec bohužel
z finančních důvodů neproběhla. Přesto je
Jiří hrdý na všechno, co v uplynulém roce
dokázal, a doufá, že i v Broker Consulting se
mu podaří dosáhnout stejného úspěchu.
Jeho dalším cílem je finanční nezávislost.
38
Kalendář
srpen/září
45 dní
do regaty
Relax
srpen
Ondřej Kašťák
konzultant
Hokejista a konzultant Ondřej Kašťák
začínal s hokejem v Litvínově už ve svých
pěti letech. Dnes je mu 24, to znamená, že
má za sebou celých 19 let tvrdých tréninků.
V mládežnických kategoriích (v dobách,
kdy ještě navštěvoval základní školu) získal
celkem 16 medailí: 11 zlatých, 4 stříbrné
a 1 bronzovou. V litvínovském dresu získal
později jednu bronzovou medaili v extralize juniorů. Jeho sportovní kariéra dále pokračovala působením v A mužstvu v Mostě.
V roce 2006 s tímto mužstvem postoupil
do 1. NHL. První národní hokejovou ligu
hrál za HC Most celé dva roky. Tento
hokejový klub později sice sestoupil zpět
do 2. NHL, ale v letošní
sezoně opět nadějně
zaútočil na návrat
do nejvyšší ligy. Přestože finále, které proběhlo začátkem letošního
dubna, nakonec skončilo výsledkem 3:2
pro Litoměřice, patří Ondřejovi obdiv
za nasazení ve sportovní i finanční kariéře.
Bývalí vrcholoví sportovci v řadách Broker Consulting:
Vychází
srpnové OK Info
Vytrhněte si tento
kalendář, přišpendlete
si ho na nástěnku
a začněte společně
odškrtávat dny
do odjezdu.
4
5
6
7
8
Přes víkend si pořádně
nastudujte všechny
informace o Regatě 2010
v srpnovém OK Info.
9
10
11
Aktivační den
Začněte plánovat schůzky
na příští týdny tak, aby
Regata 2010 nepoznamenala výši vašich příjmů
v dalších měsících.
14
12
13
17
18
22
23
Už máte navolány
schůzky na příští
týden?
15
16
Aktivační den
V tomto týdnu
zdvojnásobte svůj obvyklý
počet aktivit (10-6-2).
19
20
21
Aktivační den
V tomto týdnu
ztrojnásobte svůj obvyklý
počet aktivit (15-9-3).
Už máte navolány
schůzky na příští
týden?
24
25
Na vaše účty dnes přijdou
provize za předchozí
měsíc. Je čas vyrazit
na nákupy do specializovaných jachtařských
prodejen .
29
Julek Šafr
manažer
Od ledna 1976 do června 1998 se aktivně věnoval kulturistice. Svůj první závod
absolvoval v roce 1977. V letech 1994 až
1997 byl reprezentantem České republiky.
Během své sportovní kariéry nasbíral mimo
jiné tyto trofeje:
Promil Cup: 5x absolutní vítěz, GP SANDOW: 2x 2. místo, GP PEPA 1993: 1. místo,
Mistrovství Čech 1994: 1. místo, Mistrovství ČR 1994: 2. místo, Mistrovství Evropy
Tjumen Rusko 1994: 9. místo, Mistrovství
ČR 1995: 3. místo, Thuringen Cup Německo
1995: absolutní vítěz, Flander Cup Bruggy
Belgie 1995: 2. místo, Mistrovství světa
Ostende Belgie 1995: 5. místo, Mistrovství
světa Ammán Jordánsko 1996: 14. místo, Mezinárodní mistrovství Německa
1997: 6. místo, Mistrovství ČR 1998: 4. místo.
Martina Pfeiferová
konzultant
Odmalička se věnovala krasobruslení.
V letech 2000–2003 společně s dalšími
19 krasobruslařkami tvořily tým Orion,
který se stal vítězem Mistrovství ČR v synchronizovaném bruslení. Následně Martina
Pfeiferová (tehdy Cabicarová) s týmem
Orion reprezentovala čtyřikrát Českou
republiku na mistrovství světa. Ke své
sportovní kariéře dnes Martina skromně
dodává: „Nebyly jsme žádné velké hvězdy,
i když název říká něco jiného, ale 10. místo
na Mistrovství světa v Ottawě v roce 2003
není úplný propadák.“ (To tedy opravdu
není – pozn. red.) Tým Orion funguje stále,
i když dnes už jen na exhibiční úrovni a bez
účasti Martiny.
Pavel Buráň
reprezentant
Jméno Pavla Buráně jste mohli zaslechnout mnohokrát ve sportovních zprávách
v souvislosti s dráhovou cyklistikou. Pavel
se tomuto sportu aktivně věnoval v letech
1986 až 2005 a na svém kontě má několik
mimořádných sportovních trofejí, včetně
olympijských. Z těch nejcennějších jmenujme alespoň tyto: 2x 7. místo na olympijských hrách (Atlanta 1996, Sydney 2000),
4x 2. místo a 1x 3. místo na mistrovství
světa, 1x mistr Evropy, 6x 2. místo a 2x 3.
místo na mistrovství Evropy, 6x vítěz světového poháru, 4x vítěz japonského keirinu,
30x mistr ČR. V letech 2006–2008 působil
jako trenér reprezentace Itálie a Nizozemska.
V Broker Consulting pracuje Pavel, který
je mimochodem také otcem čtyř dětí,
od března 2010 a jeho nejbližším cílem je
n
v současnosti manažerská kariéra.
30
Aktivační den
Trojnásobek obvyklého
počtu aktivit by měl v tomto
týdnu stačit (15-9-3).
3
8
Už máte navolány
schůzky na příští
týden?
13
Aktivační den
Vzhledem k tomu, že
přípravy na regatu vrcholí,
bude pro tento týden stačit
zase obvyklá číselná
kombinace 5-3-1. Pokud jste
si už vytvořili návyk na
10-6-2, nebraňte se tomu.
4
Svaly a broznové
tělo už máte, teď už zbývá
jen nechat si vybělit zuby.
Každému, kdo někdy viděl
reklamní fotky na jachting,
je jasné, že bez těchto
předpokladů vás na loď
nepustí .
9
26
27
Do odjezdu zbývají tři
týdny. Možná byste měli
o víkendu zajít do posilky
a solárka, ať se na jachtě
mezi snědými svalovci z BC
necítíte trapně.
Už máte potápěčské
brýle, šnorchl, ploutve
a navolané schůzky
na příští týden?
31
Ověřte si platnost svého
pasu, občanského
a řidičského průkazu!
5
1
září
Nezapomeňte v zápalu
příprav na regatu
a v maratonu schůzek,
že dnes začíná vašim
dětem nový školní rok.
2
Už máte navolány
schůzky na příští
týden?
6
7
Aktivační den
Vychází zářijové číslo
OK Info. Zvolněte
a dopřejte si zase jen
dvojnásobek obvyklého
počtu aktivit (10-6-2).
10
Vyřiďte si včas pojištění
na cestu – s připojištěním
pro plavbu na plachetnici
(výběr vhodného produktu
konzultujte se zkušenými
nezávislými finančními
poradci).
11
Zajděte do lékárny
a informujte se o vhodných
přípravcích proti
nevolnosti při plavbě
na lodi. Nakupte
dostatečnou zásobu.
14
15
16
Proveďte si analýzu kurzu
zahraničních měn EUR
a HRK a na nejvýhodnějším
prodejním místě pořiďte
dostatečnou zásobu
hotovosti.
28
Proveďte si analýzu trhu
s rumem a šampaňským
a na nejvýhodnějším
prodejním místě pořiďte
dostatečnou zásobu.
Zkontrolujte, jestli vám
sedí plavky, případně si
kupte nový model. Večer
byste měli mít sbaleno vše
potřebné na cestu.
12
17
Po oběhnutí několika
posledních schůzek
a uzavření Finančních
plánů nabalte do auta své
lodní pytle a navečer je
nejvyšší čas vyrazit směr
Kremik.
18
12:00 Marina Kremik.
Vítejte na Regatě
Broker Consulting 2010!
Download

Broker Consulting s větrem v plachtách