Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker Expert, a. s.
květen 2011 | ročník II
Sedm dní
v Meteoru
Důchodový p
D
HO
KY BC
N
VI Í O
O N
N EM
R
FI
PREMIUM
e
z
n
e
p
á
k
s
p
Evro
usem
rogram s bon
O
• Exkluzivní produkt pro Broker Consulting
PR
Evropská penze
PREMIUM
Zajímavosti produktu:
• Zajímavá připojištění
• Zproštění od placení v případě ztráty zaměstnání
• Riziko invalidity rozšířené o závažná onemocnění a poranění
• Připojištění denních dávek při pracovní neschopnosti
• Připojištění právní ochrany rodiny
• Zajímavé bonusy pro klienta
• Daňové úlevy pro zaměstnance i zaměstnavatele
• Zajímavé řešení příspěvků zaměstnavatele –
Garantovaný fond pro mimořádné pojistné placené
zaměstnavatelem:
• jedinečný nástroj pro plné využití daňových úspor
pro zaměstnavatele i zaměstnance
• bez poplatků za vklad a výběr
• garantovaný růst ceny podílové jednotky 2,4 %
• výběr již od 1.000 Kč
BC_CPPVIG_inz210x150.indd 1
2. regata Broker Consulting se blíží
13.8.10 13:21
Po extrémně úspěšném prvním ročníku Regaty Broker Consulting v Chorvatsku se posouváme výš o další level.
2. července odletí letadlo plné jachtařů z Broker Consulting do Řecka, aby tady strávili týden v jedné z nejkrásnějších oblastí – Lefkadě.
V příštím OK Info přineseme více informací o tom, co vás na letošní regatě čeká.
3
Editorial
Vykročení do nového světa – MANAK I
Milí a aktivní spolupracovníci, vítejte při čtení květnového OK Info. Pokud
vás zaujalo netradiční oslovení, vězte, že se skutečně hodí. Od mnoha
z vás mám velmi pozitivní reakce na uplynulé čtvrtletí. Daří se, klienti prý
reagují ještě pozitivněji než dříve.
Není se čemu divit, pokud například navštěvují místa s tak pozitivní
atmosférou, jakou měla možnost pocítit kolegyně Eva Sadílková, když
připravovala asi nejrozsáhlejší reportáž v historii OK Info – z pražského
Meteoru. Najdete ji v tomto čísle a pevně věřím, že bude pro mnohé
z vás zajímavou inspirací. Už se těším, až navštívíme další kanceláře a nakoukneme pod pokličku úspěchu třeba právě u vás.
V dubnu proběhly manažerské akademie (I–III). Mám díky své práci
výbornou příležitost mluvit s mnoha spolupracovníky na různých
pozicích. V oboru jsem již devátým rokem a musím říci, že některé věci
se neustále více či méně opakují. Typickým příkladem je vývoj manažerů. Na začátku mívají podobné pocity, narážejí na až neuvěřitelně
obdobné situace, a když je posloucháte, mají v sobě odhodlání, ale částečně i nejistotu a něco,
co nemohu nazvat jinak než nedostatek zkušeností (prožitků). Postupem času přibývají pozitivní
i negativní zkušenosti a objevuje se jistota. Jistota a víra v sebe sama. Ti, kteří dokázali skloubit
nabytí jistoty se zápalem a odhodláním, nosí na vizitce funkci ředitel nebo tam v brzké době
směřují. Ač se všichni zabýváme technickými věcmi a postupy, což je nepochybně správné,
nakonec se všichni, kteří si dokázali kariéru dynamicky rozjet, shodnou na tom, že nejdůležitější
bylo právě vnitřní nastavení.
Vykročit správným směrem do manažerské kariéry však není zcela samo sebou. Manažerství
je specifická disciplína. Zásadní zasvěcení do toho, jak na to, představuje MANAK I. Z tohoto
pohledu se účastníci dvoudenního semináře vracejí velmi dobře vybaveni. Všichni stojí na stejné
startovní čáře. A je jen na nich a jejich ředitelích a manažerech, jak rychle postoupí vpřed. Každopádně účastníky čeká velmi slibné a vzrušující období, kdy rozhodují o tom, jak bude vypadat
jejich život v budoucnu. Více se dozvíte v reportáži uvnitř časopisu. Příjemné čtení!
Honza Lener
šéfredaktor, ředitel PR a komunikace
4
5
Svět Broker
Consulting
Svět Broker
Consulting
Manažerská akademie
MANAK III:
19.–21. 4.
hotel Tauern Spa,
Kaprun
MANAK I:
13.–14. 4.
hotel Equitana,
Březnice
MANAK II:
8.–10. 4.
hotel Traube,
Zell am See
6
7
Obsah
Z tisku
Vybíráme z tisku
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s.,
a Broker Expert, a. s.
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
OBSAH
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Jiří Čejka, Martin Novotný,
Tomáš Kafka, Jan Šimek, Bára Hrubá, Erika Süčová,
Lucie Hartmanová, Ivona Bakrlíková, Robert Vítkovský,
Svetlana Husarová, Miriam Ducková, Pavel Matoušek,
Milan Tomášek, Martin Hušek
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
Jiří Čejka, Petr Adámek, Martin Hušek
Grafická úprava:
Alice Neugebauerová
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Jazyková korektura:
Jiří Podzimek
Náklad:
2500 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Vychází 6. května 2011
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém
nebo jiném jazyce.
3|Editorial Jan Lener | Vykročení do nového světa – Manak I
4–5|Svět Broker Consulting Manažerská akademie
6|Obsah
7|Z tisku
8–13|Podpora prodeje Sloupek Jirky Čejky | Novinky v e-shopu
| Důchodová reforma: Příležitost, nebo hrozba pro zprostředkovatele?
| Nebojte se jednorázových investic | Představujeme vám oddělení
podpory prodeje
13|Aktuality Dobroskutkové jaro
14|Průběžné výsledky soutěže o prodloužený
víkend v Turecku
15|Slovensko Aktuálna téma: odborné skúšky
16–19 | Manažer Jak se rodí manažerské hvězdy | Budoucí ředitelé
pod alpskými vrcholy
20–21 | Výsledky březen 2011
22–29 | Téma měsíce 7 dní v Meteoru
30–32 | Fin Consulting Produktová matica | Fin Consulting má za sebou
prvé skúšky | Ako sme bežali z Devína do Bratislavy | Finconsulťácká
lyžovačka v Alpách
33|Výsledky marec 2011
34|Business a etika První kroky finančního konzultanta aneb na co nesmí
zapomenout nováčci v oboru finančního poradenství
35|Hypoteční centrum Modelový příklad OK bydlení podle aktuálních
sazeb k 20. 4. 2011
36–37 | Investice Den D se blíží
38|Relax Letošní půlmaraton doběhli jen ti nejdrsnější
27. 4. 2011, ČTK, Ústavní soud s okamžitou platností zrušil zvláštní padesátiprocentní sazbu daně z poskytnuté
zálohy státní podpory za rok 2010...
Podle Jana Lenera z Broker Consulting
současná situace ztěžuje lidem možnost
plánovat osobní finance. „Stavební spoření
platilo za garantovaný produkt. Nyní ovšem
není jasné, co vlastně bude do budoucna garantováno... Z pohledu účastníků
stavebního spoření jde jistě o krok vítaný,
otázkou však zůstává, jak dlouhodobý tento
efekt může být a jak může ovlivnit vnímání
stability investování do finančních produktů, a to nejen v souvislosti se stavebním
spořením,“ uvedl.
Ze stavebního spoření, které široká
veřejnost velmi dobře přijala a považovala jej za jeden z nejlépe pochopitelných
produktů, se podle Lenera během necelého
roku stal jeden z nejméně přehledných
produktů.
26. 4. 2011, Profit, Jarní hypoteční
předehra
... Omezit riziko budoucí platební neschopnosti lze už před podpisem úvěrové
smlouvy. Rodina by si měla udělat důkladnou analýzu příjmů a výdajů a odhadnout
i budoucí větší výdaje. „Lidé často hazardují,
protože si berou hypotéku, aniž by měli
dostatečnou finanční rezervu pro případ,
že by přišli o práci nebo se jim snížil příjem.
Finanční rezerva by se měla pohybovat
minimálně ve výši šestinásobku měsíčního
příjmu,“ doporučuje Jan Lener z poradenské
společnosti Broker Consulting.
Chladnou hlavu a finanční obezřetnost
by měli zachovat hlavně ti, kteří by se pro
koupi nemovitosti rozhodli zejména kvůli
všudypřítomným reklamním kampaním.
Spoléhat na to, že banky je ochrání neposkytnutím hypotéky, kdyby na ni opravdu
neměli, se totiž stoprocentně nedá.
22. 4. 2011, novinky.cz, Tři možnosti, jak
získat výhodnou hypotéku
... V posledních letech obliba služeb nezávislých finančních poradců mezi Čechy roste.
Tento trend potvrzuje i Jan Lener z poradenské společnosti Broker Consulting:
„V loňském roce vzrostl oproti roku 2009
počet domácností, které uzavřely hypotéku
na základě konzultace s našimi poradci,
o 61 %. Zvýšený zájem o zprostředkování
hypoték jsme zaznamenali už v předchozích letech, kdy zažíval český hypoteční
trh oslabení. I v roce 2009, kdy se krize
projevila v České republice poklesem zájmu
o hypoteční úvěry o 39 %, Broker Consulting
udržel objemy úvěrů na stejné úrovni jako
v předchozím roce.“
19. 4. 2011, iHNed.cz, Analytici: Benzin
v létě může i zlevnit, 38 korun za litr
určitě neprolomí
Jan Šimek (analytik Broker Consulting):
„Jakákoliv cena se na trhu odvíjí od střetu
poptávky s nabídkou, nejlepší tedy bude
rozklíčovat tyto proměnné. Je jisté, že
v letních měsících, jako každý rok, poptávka
výrazně poroste kvůli turistické sezoně.
Nicméně sezonnost není jediný faktor
na straně poptávky, ještě důležitější je celková výkonnost světové ekonomiky. Protože
oživení začíná zpomalovat, je možné, že
poptávka po ropě a pohonných hmotách
nemusí dále narůstat. Na straně nabídky je
predikce velmi složitá, záležet bude na cenách ropy a kurzu CZK/USD. Pokud by došlo
k uklidnění situace v arabském světě, pak
by cena ropy mohla začít klesat. Na páru
CZK/USD se koruně velmi daří, ale situaci
může zdramatizovat dění v Řecku, které se
přiblížilo krachu. Zkrátka v nejistém světě je
těžké dělat přesné předpovědi.“
18. 4. 2011, Deníky Bohemia, Jak vyzrát
na financování bydlení (autor Jan Lener,
Broker Consulting)
... Ať už vyberete s hypotečním specialistou
jakýkoliv úvěr, tím zásadním momentem
je zasazení úvěru do celkového finančního
plánu. Pořídit si hypotéku a pak zjistit, že
v době mateřské musí rodina živořit nebo
že kromě splácení bydlení neušetří ani
na stáří či peníze pro děti, není to pravé
ořechové...
12. 4. 2011, Finexpert.cz, Hypotéky:
Zájem roste, Češi ale důkladněji vybírají
banku
Comeback zájmu o hypotéky, který
zažila Česká republika v roce 2010, nadále
pokračuje. Potvrzuje to například finanční
skupina Broker Consulting. Ta zaznamenala
v České republice v prvních dvou měsících
letošního roku meziroční nárůst objemu
zprostředkovaných hypoték o 41 %.
Broker Consulting také potvrzuje trend
posledních let – Češi si stále častěji konzultují výběr banky, v níž budou hypotéku
čerpat, s nezávislými poradci. Podle finančně-poradenské společnosti se prý ukazuje,
že nezávislé porovnání bank a stavebních
spořitelen se stává velmi oblíbenou a využívanou službou...
6. 4. 2011, investujeme.cz, Penzijní
reforma nemá zachránit penze
...Podle Petra Hrubého ze společnosti
Broker Consulting je hlavním cílem penzijní
reformy vyrovnání příjmů v penzijním
systému.
Stát chce také umožnit poradenským
společnostem, aby participovaly na distribuci druhého pilíře, to jest nových penzijních fondů. A společnost Broker Consulting
se penzijní reformy v této podobě určitě
bude chtít účastnit.
25. 3. 2011, Katka, Půjčka ano, či ne?
n Než si zažádáte o úvěr, zvažte všechna
pro a proti.
n Bez finanční rezervy si úvěr neberte
a zkuste nejdřív změnit přístup ke svým
financím: Projděte si účty, pojištění, poplatky za telefon a internet, určitě ušetříte.
n Tam, kde peníze půjčí každému a nepotřebují ručitele či zajištění úvěru nemovitostí, je cena za půjčku mnohonásobně
vyšší než tam, kde dlužníka řádně prověří.
n Můžete-li mít televizi v ceně 10 tisíc
korun na měsíční splátky 300 korun, jděte
od toho. Ročně byste na úrocích a poplatcích zaplatili až 30 % z půjčené částky a TV
by vás stála dvojnásobek!
n To vše, ale i další dobré rady vám dá
osobní finanční poradce. Jak poznat toho
správného? Je nezávislý na finančních
institucích a vše vám, pokud jde o finance, srozumitelně vysvětlí.
n Podle finančního poradce Jana Lenera
z Broker Consulting má téměř každá druhá česká rodina špatně nastavený úvěr,
n
pojistné i jiné finanční produkty.
8
9
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
Sloupek Jirky Čejky Důchodová reforma: Příležitost, nebo hrozba pro zprostředkovatele?
Předposlední část našeho představení
týmu marketingu a podpory prodeje
věnujeme našemu zlatému dámskému
kvartetu. A proč je zlaté?
Nejdiskutovanějším tématem letošního jara mezi odborníky na finance je
důchodová reforma. O její potřebě není mezi odborníky dlouho pochyb. Hlavními
důvody jsou prodlužování průměrného věku dožití spojené s rostoucí dobou
pobírání starobního důchodu a nízká míra porodnosti.
Jana, Eva, Lenka i Marti­
na odvádějí spolehlivou
a profesionální práci
a současně tvoří tu krás­
nější část pražské centrály.
Na straně 12–13 máte mož­
nost se o nich dozvědět
mnohem víc.
Velkým tématem, které
hýbe nejen poradenským světem, je
důchodová reforma. Jsem si jist, že jako
spolupracovníci Broker Consulting již máte
o své budoucí rentě jasno, ale přesto vě­
řím, že uvítáte článek Martina Novotného
k této problematice.
Když už je řeč o rentě, může ji tvořit
nejen renta vyplývající z kariéry v Broker
Consulting, ale také vhodně zvolené inves­
tování. Jak se orientovat ve světě jednorá­
zových investic vám poradí Jenda Šimek
ve svém článku na straně 10.
V minulém čísle OK Info jsme vás sezná­
mili se změnami ve vzdělávání manažerů.
Jak se změny projevily v praxi a co přinesly
manažerům, vám prostřednictvím svých
zážitků zprostředkují dvě z přímých účast­
nic MANAK I a MANAK II.
Do příštího, červnového čísla připravu­
jeme obsáhlou reportáž ze semináře Ma­
nažerské akademie III, který se uskutečnil
v hotelu TAUERN SPA v podhůří rakouské­
ho Kitzsteinhornu.
Současný průběžný systém podle minis­
terstva práce a sociálních věcí slibuje
třicátníkům a čtyřicátníkům až o třetiny
vyšší dávku, než je schopen profinancovat.
Pojďme se proto podívat, jaké jsou aktuální
parametry reformy schválené rámcově
vládou 6. dubna a jaké z nich plynou příleži­
tosti nebo rizika.
Návrh parametrů důchodové
reformy schválený vládou
Nejvíce viditelným prvkem je zavedení
2. kapitalizačního pilíře financování důcho­
dů. Občané do věku 35 let se budou moci
kdykoliv rozhodnout do něj vstoupit a od­
vádět do něj 5 % z hrubé mzdy, z toho 3 %
vyvedou z průběžného systému (1. pilíře).
Odvod na sociální pojištění se tak navýší
ze současných 28 % hrubé mzdy na 30 %.
Přitom zaměstnavatelé budou odvádět
stále stejně: 21,5 %. Nedojde tedy ke zvýšení
ceny práce, ale ani k jejímu snížení, jak před­
pokládal dříve navržený návrh ministerstva
financí spojený s jednotnou sazbou daně
z přidané hodnoty ve výši 19 %.
Občané starší 35 let budou moci do toho­
to pilíře vstoupit jen v přechodném období 6
měsíců po startu reformy. Pokud tak neučiní,
již nebudou moci své rozhodnutí změnit.
Nevratné má být i rozhodnutí vstoupit
do 2. pilíře. Kompenzací za výpadek příjmů
do průběžného systému má být sjednocení
sazby daně z přidané hodnoty na 17,5 %.
Peníze ve fázi spoření by měly spravovat
penzijní společnosti, které vzniknou pravdě­
podobně transformací dnešních penzijních
fondů. Ty mají v základní podobě nabízet
4 fondy lišící se investičním zaměřením:
všeobecný, konzervativní, vyvážený a dy­
namický. Prostředky vyvedené do 2. pilíře
jsou vlastnictvím účastníka, ale jsou účelově
vázány. V případě jeho smrti se dědí jen
nároky, pokud to nebude možné, pozů­
stalí si rozdělí jen prostředky, odpovídající
dodatečnému navýšení odvodů na sociální
pojištění. Prostředky vytvořené z odvodu
3 % hrubé mzdy se vrátí státu.
Výplaty dávek, které budou koncipovány
jako doživotní penze nebo s garantovanou
dobou výplaty 20 let, budou provádět
životní pojišťovny. Tedy předpokládá se,
že po dosažení důchodového věku klient
uzavře s pojišťovnou smlouvu a převedou
se na ni prostředky z jeho účtu u penzijní
společnosti.
Změny se dotknou ale i průběžně finan­
covaného základního důchodového pilíře.
Ty jsou vyvolány zejména rozhodnutím
Ústavního soudu poukazujícím na přílišnou
solidaritu a nízkou zásluhovost systému,
ale je podle něj třeba také provést parame­
trické změny odpovídající trendu stárnutí
obyvatelstva. Ty jsou již zpracovány v návr­
hu novely zákona o důchodovém pojištění,
který již prošel 1. čtením v poslanecké
sněmovně. Nejdůležitějšími novinkami jsou:
Pro spolupracovníky všech společností skupiny Broker
Consulting jsou k dispozici nová CD s audiozáznamy
seminářů Viléma Podlisky, konaných v dubnu.
Vzdělávací cédéčka
s tématy Eurokariéra,
Typologie
osobnosti
a Uzavírací techniky
zvyšování věku pro nárok
na starobní důchod o 2 měsíce za rok
(pro ženy přechodně o 6 měsíců) nad
dosud schválených 65 let, tedy dneš­
ní třicátníci půjdou do důchodu až
v 67 a více letech!
n
Zpřísní se podmínky pro nárok na pozůs­
talostní důchody (zkrácení doby jejich
pobírání).
n
Sníží se strop pro odvod pojistného
na čtyřnásobek ze šestinásobku prů­
měrné mzdy, což také znamená, že se
nebude přihlížet k příjmům nad tuto
hranici při výpočtu důchodů.
n
Prodlužování rozhodného období
pro zjišťování příjmů z dnešních 30 let
na celoživotní.
Změny jsou navrženy tak, aby výdaje systé­
mu zůstaly stejné.
Problémem důchodové reformy,
navzdory její jednoznačné potřebě, jsou
zájmy a preference politiků. Proto se dá
očekávat, že reforma bude mít negativní
mediální obraz a bude snadným terčem pro
jsou ve formátu audio CD, a budou tedy přehratelná
v naprosté většině běžných přehrávačů.
Informační list Výpověď
pojistné smlouvy
obsahuje rady a informace
o tématu, které vyplývá
z názvu infolistu. Na rubové
straně naleznete výtah
hlavních zásad z Etického
kodexu společnosti. List
ve formátu A4 má děrování pro založení do šanonu. Tento
materiál je součástí balíčku pro účastníky semináře A.
Dalším předmětem je nové Kuličkové pero ELEGANT,
které přebírá štafetu nejluxusnější psací potřeby v naší
nabídce. Černé hliníkové dárkové pouzdro se stříbrnými
lemy v sobě uchovává pero totožného designu,
a to v kvalitním kovovém
provedení. Bílo-červený potisk
tentokrát zdobí pero i pouzdro.
Statistika na závěr: Za měsíc březen vyřídily referentky
distribuce materiálů Miluše Hrubá a Dagmar Zimmerová
216 objednávek, které byly odeslány ve 231 zásilkách.
Celková hmotnost balíků se vyšplhala na 2498 kg!
Tomáš Kafka, asistent marketingu
i návrhy na maximální výši poplatků
za správu aktiv penzijními společnost­
mi, které vytvoří prostor pro odměnu
za zprostředkování.
3 |Reforma nezvýší náhradový poměr
starobního důchodu a čisté mzdy,
jenom vytvoří předpoklady pro jeho
udržení. Tedy pořád bude nutné pro
udržení životní úrovně si na stáří spořit
v jiných produktech. Zejména se to
bude týkat občanů s vyššími příjmy, než
je plánovaný strop pro odvod pojistné­
ho na sociální pojištění – čtyřnásobek
průměrné mzdy.
Rizika důchodové reformy
Navržená důchodová reforma má i svá
velká úskalí. Prvním je nízká participace
obyvatel na 2. pilíři, způsobená negativním
mediálním obrazem. Bohužel podle
všech indicií budou o výhodnosti 2. pilíře
přesvědčovat občany pouze komerční
subjekty, které budou napadány, že se snaží
na reformě jen zbohatnout. Bohužel poli­
tikové, kteří mají nyní reformu ve své moci,
Reforma počítá se zapojením
zprostředkovatelů do distribuce
produktů penzijních společností.
populisty, kteří ji s vidinou krátkodobých
politických zájmů zruší nebo podkopou její
smysluplnost.
Příležitosti důchodové
reformy pro finanční
poradenství
Novinky v e-shopu
Květen je spojen s příchodem příjemného
počasí, stejně tak si ho můžete spojit
s příchodem nových předmětů do e-shopu.
Přinášíme stručný popis některých z nich.
n
Postupné
Každopádně důchodová reforma je podle
posledního návrhu velkou příležitostí pro
celý finančně poradenský byznys. Osobně
tu vidím tři velké příležitosti:
1 |Diskuze a medializace problému
důchodové reformy zvýší u občanů
zájem o dlouhodobé spoření a potřebu
zajištění příjmu na stáří.
2 |Počítá se zapojením současných zpro­
středkovatelů do distribuce produktů
penzijních společností. Zároveň se uká­
zalo, že distribuce přes Českou správu
sociálního zabezpečení je nákladově
neefektivní. Překvapivě příznivé jsou
se bojí přiznat, že k udržení současné úrov­
ně důchodů musíme všichni začít víc šetřit,
tedy že se musíme uskrovnit a spotřebo­
vávat méně. Naproti tomu finanční přínosy
bude mít reforma až za 20 a více let, a to už
tu nemusí být ani dnešní politické strany.
V tom vidím hlavní důvod, proč se veřejné
diskuze omezují na detaily, jako například
zda má být jednotná sazba DPH 17,5 %,
nebo 19 %, nebo jestli se budou naspořené
prostředky v 2. pilíři dědit, případně kdo
na reformě vydělá.
Druhým nebezpečím je vytvoření pro­
vozně drahých speciálních institucí – pen­
zijních společností, které budou nesmyslně
regulované. Například se uvažuje s minimál­
ním vlastním kapitálem 500 milionů korun.
Výsledkem mohou být nízké připisované
výnosy účastníkům. Mnohem elegantnější
cestou by bylo jen legislativní vymezení
podmínek produktu, který by mohla nabí­
Číselné údaje
Důchodového věku se nyní dožívá přes
82 % mužů a 94 % žen, přičemž průměrně
pobírají starobní důchod 17, respektive 24 let.
Na základě demografických studií by se bez
parametrických změn doba pobírání důchodu
v příštích třiceti letech zvýšila na 25, respektive 30 let.
Míra porodnosti se v 90. letech propadla až
na 1,1 dítěte na jednu ženu v reprodukčním
věku, a i když se po roce zvýšila až na hodnotu
1,5, stále je to daleko za hodnotou postačující
pro prostou reprodukci. Povede to k nárůstu
poměru lidí v důchodovém věku (nad 65 let)
k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu (tj.
ve věku 15 až 65 let). S přispěním populačně
silných ročníků ze 70. let se očekává v horizontu několika desítek let hodnota až kolem 60 %
v porovnání s dnešními cca 20 %!
zet kterákoliv finanční instituce, např. banky,
pojišťovny nebo investiční společnosti. Mi­
mochodem to je cesta, kterou se nyní snaží
prosadit ministr financí Miroslav Kalousek
u stavebního spoření.
Posledním a podle zkušeností z okol­
ních zemí největším je riziko politické.
Spočívá v nebezpečí, že kdykoliv v bu­
doucnu si některý z politiků, nebo dokonce
politických stran zvolí penzijní reformu
jako snadný terč na získání politických
bodů a systém zruší. Ještě mnohem horší
situace může nastat v případě, že se 2. pilíř
použije k uhrazení nezodpovědných před­
volebních slibů nebo k uhrazení deficitu
veřejných rozpočtů. Nešťastným příkladem
budiž Maďarsko.
Tato rizika a zejména to poslední mohou
nenávratně podkopat jakoukoliv další
snahu o vícepilířovou důchodovou reformu,
mohou odradit občany od dlouhodobého
spoření a motivovat ke krátkozraké prefe­
renci spotřeby.
Martin Novotný, vedoucí analytik
10
Podpora
prodeje
Nebojte se jednorázových investic
Jednorázové investice patří
k oblastem, v nichž se začínající
konzultanti často necítí příliš jistí
a vnímají je jako složité. Pro jaké
klienty jsou jednorázové investice
vhodné a kam jejich peníze investovat,
aby se co nejlépe zhodnotily?
Na nejčastější otázky z této
problematiky odpovídá náš investiční
analytik Jenda Šimek.
Kdy je pro klienta vhodné jednorázově
investovat?
Vždy když má volné finanční prostředky.
S volným cash flow je nejlepší pracovat
pomocí nástrojů pravidelného investování
a vytvořený finanční majetek je ideální in­
vestovat jednorázově. To doporučuje i náš
Finanční plán.
Může si každý klient dovolit jednorázově investovat?
Ano, prakticky každý. České domácnosti
mají na běžných účtech 600 mld. korun,
tedy mnohem více, než kolik mají inves­
továno v podílových fondech. To není
rozumná výše transakční rezervy. Spousta
lidí nechává ušetřené přebytky na ban­
kovních účtech. Vlastně nechávají banky
zadarmo hospodařit s tímto majetkem.
Navíc po zhoršení podmínek stavebního
spoření má a ještě bude mít mnoho domác­
ností problém, kam přesunout uspořené
prostředky.
Jak správně klientovi vybrat jednorázovou investici?
To je zásadní otázka. Samozřejmě nikdo
z nás neví, které aktivum bude v nejbližším
období nejziskovější. Nemůžeme a ne­
máme spekulovat. Náš úkol je jiný: zjistit
klientovy cíle, kdy si je chce splnit a jaký
je jeho vztah k riziku. Když se nad tím
zamyslíme, jde vlastně o otázky z investič­
ního dotazníku. Zkrátka potřebujeme zjistit
klientův rizikový profil, což je kombinace
jeho vztahu k riziku a požadavků na likvidi­
tu. A podle toho vybrat konzervativní, nebo
až dynamickou strategii.
Jaké konkrétní nástroje může náš spolupracovník využít?
Nástrojů je celá řada. Nováček, který umí
pouze EPP a ING Konto, musí zvolit jedno­
rázové úložky do těchto produktů. Zkušený
konzultant využívá již vybraná modelová
portfolia v rámci OK Fondmarketu nebo
Active Investu. Investiční specialisté pak
dokážou vybrat klientům konkrétní fondy
sami. Ideální je, pokud se nováček naučí
k EPP také OK Fondmarket nebo Active
Invest, aby uměl s odbornou péčí obsloužit
klienty i pro jednorázové investice.
Jednorázové investice jsou vnímány
jako složité, spousta spolupracovníků
se jich bojí…
Složité nejsou. Dám příklad. Zjistím, že klient
má cíl dejme tomu za pět let stavět dům,
a jeho rizikový profil mi vyjde v investičním
dotazníku jako vyvážený. Automaticky
mohu sáhnout po OK vyváženém 20+
z OK Fondmarketu. Nemusím sám vybírat
konkrétní fondy, ty už odborníci vybrali do­
předu za mne. OK vyvážené 20+ jednoduše
odpovídá vyváženému rizikovému profilu.
Pokud mi vyjde klient s růstovým profilem,
opět si nemusím lámat hlavu a mohu mu
nabídnout OK růstové 20+. S Active Inves­
tem to funguje obdobně, pouze nemá čtyři
rizikové profily, jak jsme na to zvyklí, ale pou­
ze tři. Náš úkol spočívá pouze v tom správně
pomoci určit klientovi strategii podle toho,
jaké riziko je ochoten podstoupit a kdy bude
peníze potřebovat zpět. Tržní riziko musí
nést on, jenom tak může dosáhnout očeká­
vaného výnosu, který je vyšší než na praktic­
ky bezrizikovém spořícím účtu.
Pravidelné investování eliminuje riziko
špatného načasování okamžiku nákupu. Nepodstupuje klient při jednorázové investici zbytečně velké riziko?
Je pravda, že pravidelné investice sni­
žují riziko špatného načasování nákupu
podílových listů, samozřejmě však eliminují
i opačnou možnost, a to ideální načaso­
vání nákupu. Riziko špatného načasování
nákupu se týká zejména investic do akcio­
vých fondů, kde dochází k velkým tržním
výkyvům. V žádném případě bychom
neměli spekulovat, lámat si hlavu, kdy je
vhodný okamžik a kdy nikoli. Nikdo z nás
nevěděl, že 11. září narazí letadla do věží
WTC, zřejmě nikdo netušil, do jaké krize
se dostane arabský svět, a asi jste zřejmě
nevěděli, že se potopí ropná plošina společ­
nosti BP. A asi málokdo v 80. letech tušil, že
Microsoft mnohonásobně zhodnotí cenu
svých akcií a že z Billa Gatese se stane jeden
z nejbohatších lidí planety. Naším úkolem
tedy není spekulovat, ale dát dynamické­
mu klientovi doporučení, že pokud chce
investovat do akciových fondů, měl by je
ideálně držet minimálně 10 let. Bohužel
dlouhodobá statistika uvádí, že klienti drží
akciové fondy v průměru pouze 3 roky.
Riziko jednorázových investic není ani tak
projevem tržního rizika, nýbrž spíš rizika, že
klient začne spekulovat pod vlivem emocí.
To dělá největší spoušť v majetku klienta.
klientů, které získaly při zjišťování zpět­
né vazby naše operátorky v centru péče
o zákazníky.
Tento web by měl sloužit jako další zdroj
referencí pro nové klienty a také zájemce
n
o práci v Broker Consulting. Nějaká jednoduchá rada na závěr?
Snad jen, že není třeba se bát. Ideální je
zkusit sám jednorázově investovat menší
částku. Takhle získá náš konzultant sám
první zkušenosti, zjistí potenciál investic,
seznámí se s výpisy a také zažije emoce
spojené s výkyvy kurzů cen podílových
listů. Může pak lépe rozumět pocitům
a obavám klientů a může jim posléze být
mnohem lepším průvodcem v oblasti
jednorázových investic.
Víte, že...
byl v dubnu spuštěn nový mikroweb s refe­
rencemi klientů Broker Consulting? Najdete
ho na adrese:
http://www.zkusenosti-broker-consulting.cz/.
Obsahuje jak dopisy našich klientů
adresované vedení společnosti, tak i názory
n
12
13
Podpora
prodeje/
Aktuality
Podpora
prodeje
Představujeme vám oddělení podpory prodeje
Organizace firemních meetingů, porad, školení a seminářů, zájezdů, konferencí,
ale také fungování OK Netu, zasílání statistik, veškeré zázemí pro Broker Expert
a řada dalších věcí by nemohla fungovat bez čtyř dam: Jany Zemanové, Evy
Smejkalové, Lenky Slepičkové a Martiny Stolínové. Na pražské centrále tráví tolik
času, že je někteří kolegové podezírají z toho, že tam nocují.
Množství telefonátů, které každý den
s úsměvem na tváři vyřídí, vydá za několik
call party. A na všech čtyřech na první
pohled poznáte, že je jejich práce baví.
poznamenal moudrý Qui-Gon Jin v první
epizodě Star Wars: Vždycky je tu větší ryba,
která se živí těmi malými.“ Dalším velkým
koníčkem je chození po horách, především
těch švýcarských. „Díky manželovi jsem se
dostala také k horským kolům. I když tak za­
žraný biker, jako je Honza, nejsem a někdy
bych si k narozeninám přála i romantičtější
dárek než nášlapné pedály nebo gripy (ješ­
tě že byly alespoň červené – moje oblíbená
barva),“ říká Jana.
A jak už bylo zmíněno, od června bude
jejím největším koníčkem malé Zemáně.
Jana Zemanová,
manažerka
podpory prodeje
Jana Zemanová nastoupila do Broker
Consulting krátce po studiích na Provozně
ekonomické fakultě ČZU v Praze. Bylo to
v dubnu 2005 a v Praze tehdy vznikala nová
pobočka naší centrály.
Už během studií pracovala v novinách
Prague Business Journal a také v týdeníku
Profit nakladatelství Stanford.
V Broker Consulting měla původně
na starosti organizaci vzdělávání. A pro­
tože se v krátké době ukázalo, že má Jana
mimořádný organizační talent, postupně
jí přibývala další náplň práce: organizování
kick off meetingů, konferencí a zájezdů.
Časem přibyl ještě OK Net a v nedávné
době také například spolupráce s O2.
Letošní březnová konference byla v pořadí
už sedmá, na jejíž organizaci se Jana
podílela.
Od června Jana na pár měsíců vymění
organizaci meetingů za svět kočárků, dud­
líků a chrastítek a její pracovní povinnosti
přeberou na dobu, než se vrátí z mateřské
dovolené, její kolegyně: organizování akcí
bude mít na starosti Eva Smejkalová, OK
Net Lenka Slepičková a O2 Renata Vlčková.
Vedle své práce má Jana také řadu
koníčků. Miluje plavání, ale podle svých
slov je pouze bazénový plavec, protože má
panickou hrůzu z ryb. „Na jejich velikosti
mi opravdu nezáleží. Neboť jak správně
Od června převezme Eva Smejkalo­
vá po Janě Zemanové na nějakou dobu
organizaci akcí, jako jsou meetingy, zájezdy
a konference.
Do Broker Expert přišla Eva z České po­
jišťovny, kde působila čtyři roky (poslední
dva roky v úseku řízení obchodu).
Původní obor, k němuž Eva směřovala,
vycházel z jejího studia na Policejní akade­
mii. Když ale po absolvování školy zjistila,
že „bez strýčků a tetiček na příslušných
místech tudy cesta nevede“, našla si práci
v České pojišťovně a dálkově dostudovala
obor pojišťovnictví.
Mezi největší Eviny koníčky patří sport:
v létě hraje tenis a jezdí na kole, v zimě
běžkuje a lyžuje. A také pravidelně běhá.
K jejímu životu také neodmyslitelně patří
láska k přírodě a horám, které považuje
za největší relax.
„Obchodníkům bych ráda popřála, ať se
jejich sny a cíle stanou skutečností, k tomu
patří i podpora rodiny a blízkých, bez toho
je všechno o dost těžší,“ vzkazuje nejen
svým „Expertům“ Eva.
Dobroskutkové jaro
Jaro už neoddiskutovatelně kraluje na trůnu
matičky přírody a nedočkaví golfisté již dávno
vyrazili na probuzené greeny.
Ale protože jsou někteří už velmi netrpěliví
a bombardují nás dotazy, které se týkají
letošního 5. ročníku Golfu pro Dobrý skutek,
využíváme časopisu OK Info jako média
ke sdělení následujících informací:
5. ročník charitativního turnaje Golf pro
Dobrý skutek se uskuteční oproti minu­
lým zvyklostem již v červnu, a sice v úterý
21. června 2011 na golfovém hřišti Golf Club
Kunětická Hora (http://www.gckh.cz/). Jed­
notný „cannon start“ je také letošní novinkou
a pro všechny hráče nastane v 10.00 hod.
Cíl golfového klání je jako každý rok
trojitý:
1 |zahrát si golf na překrásném hřišti,
tentokrát nedaleko Pardubic,
2 |setkat se s přáteli, klienty i obchodními
partnery,
3 |podpořit klienty občanského sdružení
Dobrý skutek.
Přijedete-li si zahrát, uděláte dobrý skutek!
Startovné – „darovné“ v turnaji činí 5000 Kč
na jednoho hráče (výše horní hranice
finančního daru není omezena). Výtěžek
z turnaje bude v plné výši použit na pomoc
klientům o. s. Dobrý skutek. Jako dárce
samozřejmě obdržíte na příslušnou částku
darovací smlouvu, kterou můžete uplatnit
v daňovém přiznání.
Oficiální elektronickou pozvánku
s možností elektronického přihlášení se
do turnaje očekávejte ve své e-mailové
schránce v 1. polovině května. Do té doby
přemýšlejte o svých přátelích, které byste
chtěli na akci pozvat jako hosty, nebo je
k akci aktivně přizvat jako dárce, a laďte
formu. 21. 6. 2011 se kvapem blíží!
Těšíme se na vás!
Za tým o. s. Dobrý skutek
Bára Hrubá
Eva Smejkalová,
specialista
podpory prodeje
Působení Evy Smejkalové ve společnosti
Broker Expert se začalo v srpnu loňského
roku. Její role spočívala zpočátku přede­
vším v tom být jakousi spojkou mezi cent­
rálou a nově příchozími obchodníky Broker
Expert, kteří byli zvyklí na jiný systém práce,
způsob odměňování, administrativu, koor­
dinaci apod.
V prvních měsících zjišťovala styl práce
v Broker Consulting a tyto zkušenosti ob­
chodníkům na základě dotazů předávala.
„V zásadě jsem měla obchodníkům ulehčit
práci tím, že nebudou obvolávat z každé
oblasti několik lidí z centrály, ale budou
mít jednoho styčného důstojníka, který
jim pomůže se vpočátku lépe zorientovat
a usnadnit jim ne příliš snadný začátek,“ říká
o své práci Eva.
Vrcholem této adaptace byl lednový
kick off, který se velice vydařil. V tuto chvíli
můžeme prozradit, že Eva už začíná připra­
vovat další, který proběhne v září.
Lenka Slepičková,
asistentka
podpory prodeje
Lenka Slepičková patří do týmu pražské
centrály Broker Consulting už pátým rokem.
Společně s Janou Zemanovou se počí­
tají ke stálicím, které zažily ještě kancelář
centrály na Praze 10, na Průběžné. Její
náplň práce se během let měnila, ale jak
Lenka dodává, není to vůbec na škodu, ba
naopak. Má ráda změnu a potřebuje se učit
novým věcem.
Od ledna 2011 má Lenka na starosti
správu OK Netu, což v praxi znamená
aktualizování souborů, smluv, formulářů,
pokynů videí, testů a vyvěšování některých
školení. Dále zpracovává týdenní a mana­
žerské statistiky, připravuje manažerská se­
tkání a Profi obchodníka. Donedávna měla
na starosti i přípravu závěrečných zkoušek
a aktualizaci testů. Podílí se na přípravách
školení, připravuje reporty a podklady pro
obchodního ředitele Viléma Podlisku.
Lenka Slepičková (dříve Šteflová) je
svým původním povoláním učitelka. Na zá­
kladní škole učila před nástupem do Broker
Consulting šest let. Vzhledem k tomu, že
pochází ze severočeského Mostu, rozhodla
se do Prahy odstěhovat před pěti roky
na žádost svých dvou dcer s argumen­
tem, že v Praze je více možností. Hlavním
důvodem však byla mladší dcera , která se
od šesti let věnuje herectví.
Ve volném čase činorodá Lenka pravi­
delně navštěvuje posilovnu, jezdí na in-li­
nech, podniká výlety po památkách a krá­
sách naší země a v zimě lyžuje. Především
se však věnuje své rodině, která je pro ni
na prvním místě.
Martina Stolínová,
asistentka
podpory prodeje
Martina nastoupila do Broker Consulting
v lednu 2010 po osmiměsíčním studijním
pobytu na Novém Zélandě.
Na pražské centrále má na starosti mimo
jiné chod kanceláře – objednávky materiálu
a kancelářských potřeb, přípravu a rezervaci
zasedaček. Dále se stará o školení Broker
Consulting i Broker Expert, zajišťuje objed­
návky materiálů, zadávání termínů školení
na OK Net, následné zpracování dokumentů
ze školení, vedení pokladny pro Broker Ex­
pert a Broker Consulting, zajištění pošty atd.
„Na práci v Broker Consulting mě baví,
že tady poznávám hodně zajímavých lidí,
a skvělý je také kolektiv lidí na pražské cent­
rále,“ říká Martina.
Ve volném čase ráda sportuje: posi­
lovna, in-line, kolo, v zimě lyže (před pěti
lety zkusila bigfooty a od té doby jezdí jen
na nich)... Ráda také jezdí k moři a dokáže se
prý celé hodiny vyhřívat na sluníčku.
Kromě osmiměsíčního pobytu na Novém
Zélandě má za sebou Martina také dvouleté
působení v Německu, kde získala zkušenosti
jako au-pair. Ráda zajde s přáteli na bowling
nebo na dobré jídlo. Poslední dobou ji baví
n
také péče o 19měsíčního synovce.
15
Slovensko
Aktuálna téma: odborné skúšky
Výsledky soutěže
za období 1/2011–3/2011–
Slovenská republika
Výsledky soutěže za období 1/2011–3/2011
pro Českou republiku
(Broker Consulting + Broker Expert)
Vlastní body
Vlastní body
Čisté celkové body bez mng pozic
Obchodník
Roman Chlubna Jiří Vosyka Roman Herman Lenka Andršová Daniela Dlouhá Dušan Birka Miroslav Vrba Pavlína Golková Barbora Vávrová Vladimíra Pavlíčková David Chalupka Eva Hrušková Ivan Bárta Klára Kolomazníková Tomáš Němeček
Petr Nechutný Kateřina Benešová Vladimír Zahrádka Martina Pomikáčková Kateřina Hykelová Petr Andrš Ludvík Zíka Tomáš Záluský Michal Barák Adam Skočdopole Markéta Reisová
Pavel Habruň Roman Kovařík Obchodník
Manažer
jMénoBody
Petra Rysová 1130
1076
933
883
841
619
619
600
595
577
565
562
525
523
521
521
519
518
518
502
496
494
490
487
486
482
479
478
474
jMéno
Petr Nechutný ml.
Monika Fundová Roman Chlubna Petr Soler Petr Andrš Jakub Novotný
David Chalupka Lukáš Kadeřábek Ivona Bakrlíková Martin Ondruš Šárka Malá Simona Grünfeldová Jiří Vosyka Jan Skolil
Roman Borovec Jiří Hruška
David Švec Alena Pilařová Michal Barák Zdeněk Langr Jakub Krčmář Body
1737
1509
1445
1421
1350
1336
1256
1255
1197
1169
1154
1048
1023
973
968
957
946
927
909
893
889
jMéno
Peter Ožvald Pavol Petrík Alla Laláková Andrea Sedlačková Zsolt Czuczor Jana Šaturová Miroslav Krajňák Veronika Vravková Peter Gomboš Mário Ligač Marta Štillová Erika Hurajová Zuzana Baffyová Body
771
712
661
645
572
510
466
366
348
341
278
252
247
Čisté celkové body bez mng pozic
Manažer
jMéno
Zuzana Baffyová Marián Ďurík Jana Fašáneková Body
586
446
426
Čisté skupinové body bez ředitelských pozic
Ředitel
jMéno
Petr Hušek Pavel Šimků Michal Koubek Matěj Kubrt Ondřej Schejbal Rudolf I Gusti
Jana Šmardová
Roman Hušek Ivan Dischinger
Luděk Vokoun Jan Tuček Roman Skala
Jana Zíbová Julius Šafr Jaroslava Šlaufová Body
7219
5904
5705
4963
4828
4507
4113
3377
3159
3113
3058
3000
2962
2914
2803
Čisté skupinové body bez ředitelských pozic
Ředitel
jMéno
Igor Szeles Patrícia Balkó
Jozef Szeles Body
3202
3010
2085
5 otázok pre Darinu Huttovú, členku predstavenstva a generálnu
tajomníčku Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných
poradcov (AFISP):
Aké sú ciele a plány AFISP
v tomto roku?
AFISP plní v roku 2011 významné úlohy
v oblasti zabezpečenia osobitného finančného vzdelávania a odborných skúšok
stredného stupňa odbornej spôsobilosti
finančných sprostredkovateľov. Pre osobitné finančné vzdelávanie sme v spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou,
Slovenskou asociáciou poisťovní, Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi
a Asociáciou doplnkových dôchodkových
spoločností vytvorili jednotné vzdelávacie
materiály, ktoré svojim obsahom vytvárajú
základ pre odborné skúšky. AFISP získala
poverenie Národnej banky Slovenska pre
zabezpečenie odborných skúšok podriadených finančných agentov a na základe
tohto poverenia je zodpovedná fakticky
za organizovanie a priebeh štátnych skúšok,
ktoré sú podmienkou pre výkon finančného
sprostredkovania. Jedná sa o významný
prejav dôvery Národnej banky Slovenska
a Asociácia musela splniť náročné odborné
a materiálne podmienky pre ich zabezpečenie. Odborné skúšky budú rozhodujúcou
činnosťou popri riadnej asociačnej činnosti.
Regulácia finančného sprostredkovania
zďaleka neskončila a je potrebné mať na pamäti pokračovanie regulácie smerujúcej
viac k ochrane finančného spotrebiteľa.
vanie právneho vedomia od základu. Bez
vybudovania základov právneho vedomia
nemôžu sprostredkovatelia vedieť, ako funguje regulácia finančného trhu. Bez týchto
vedomostí nemôžu úspešne zodpovedať
otázky klientov, ktoré sú postupom času náročnejšie, sofistikovanejšie, a na túto skutočnosť sa musia všetci pripraviť. Je potrebné
sa pripraviť na zmenu podmienok finančného sprostredkovania. Menia sa klienti
so svojimi potrebami, ktoré v budúcnosti
budú smerovať viac k investíciám a tvorbe
rezerv pre zabezpečenie v starobe. Bude sa
zvyšovať finančná gramotnosť obyvateľstva
a sprostredkovanie bude náročnejšie než
len presviedčanie, že ponúkaný produkt
je potrebný pre toho ktorého občana.
Viac bude potrebné preskúmavať jeho
skutočné potreby, správne ich analyzovať
a uprednostnení budú sprostredkovatelia,
ktorí dokážu ponúknuť trvalú starostlivosť
o rodinné financie.
V čom vidíte prínos odborných skúšok?
Koľko skúšok v jednotlivých sektoroch
bolo uskutočnených AFISP a aké sú
výsledky?
AFISP k 15. 3. 2011 zabezpečila 6000 osobo-skúšok. Väčšina skúšaných pochádza zo
sietí našich členov a musíme potvrdiť veľmi
zodpovedný prístup doterajších účastníkov.
Úspešnosť skúšok je viac ako 96% a iba
jeden člen má horšiu než 90% úspešnosť.
Tieto výsledky poukazujú na to, že jednotliví účastníci svoju prípravu nezanedbali.
Je to však začiatok a je potrebné skúšky
vyhodnocovať. Výsledky skúšok poukazujú,
že v budúcnosti bude potrebné klásť dôraz
na základné vzdelávanie podriadených
finančných sprostredkovateľov a vybudo-
Ako vnímate úroveň skúšok a pripravenosť skúšaných?
Odborné skúšky sú organizované v masovom rozmere a pre 5 sektorov finančného
trhu. Tým, že sa dosiahlo zverejnenie otázok
so správnymi odpoveďami, by sa zdalo,
že nároky vysoké nie sú. Považujem však
za správny prístup našich členov, že pri
príprave svojich spolupracovníkov podmienili účasť na skúške predchádzajúcou
odbornou prípravou v rámci osobitného
finančného vzdelávania. Tým sa podarilo
dosiahnuť vysokú úspešnosť na skúškach.
Väčšina účastníkov prejavila vysokú oceneniahodnú disciplínu a my sa nebojíme
prípadnej kontroly zo strany Národnej
banky Slovenska. 96% úspešnosť poukazuje
na seriózny prístup k štúdiu. Schopnosť
aplikovať nadobudnuté vedomosti v praxi
však jednoznačne preukáže až budúcnosť.
Čo podľa Vás ovplyvňuje výsledok
skúšky?
Skúšky a ich výsledky jednoznačne ovplyvňuje kvalita predchádzajúcej prípravy
v rámci osobitného finančného vzdelávania. Osoby zodpovedné za jeho organizáciu
by sa mali sústrediť na získavanie dobrých
lektorov s talentom na systémový živý
výklad teórie a jej aplikáciu v praxi. Dobrá
príprava a vyvolanie záujmu o štúdium
vedú aj k dobrým výsledkom skúšok a v konečnom dôsledku k schopnosti využívať
nadobudnuté vedomosti v praxi a to je
hlavný cieľ vzdelávania a skúšok.
Plánuje AFISP zverejniť najproblematickejšie otázky z testov svojim
členom?
AFISP samozrejme bude vyhodnocovať,
ktoré časti skúšobných tém robia najväčšie
problémy, a spracujeme pre našich členov
odporúčania na sústredenie pozornosti pre tieto oblasti. Už dnes môžeme
Skúšky a ich výsledky
jednoznačne ovplyvňuje kvalita
predcházajúcej prípravy.
konštatovať, že nie sú dostatočne vybudované základy právneho vedomia a najviac
chýbajú vedomosti zo zákona o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Veríme však, že sme niekde na začiatku
vytvárania sústavy základných vedomostí
a máme priestor na zdokonaľovanie sa.
Bolo by skvelé, keby sprostredkovatelia
našli vo vzdelávaní záľubu. Čaká ich totiž
trvalé vzdelávanie a previerky každé štyri
roky. Našim cieľom je napomôcť im, tak aby
sa učili s radosťou a vedomím, že sa môžu
zdokonaliť vo svojej profesii a v konečnom
dôsledku aj viac zarobiť. Prajem si, aby vo
finančnom sprostredkovaní boli spokojní
sprostredkovatelia aj ich klienti.
Erika Süčová, produktová manažérka
16
17
Manažer
Manažer
Jak se rodí manažerské hvězdy
má nástroje, díky kterým můžeme klienta
naprosto uspokojit.
Když jsme si ujasnili, jaké lidi chceme
mít ve svých týmech, vrhli jsme se do společného telefonování. Navolávalo se 30
minut a po krátké přestávce jsme pokračovali dalších 30 minut. Na závěr přišlo
samozřejmě vyhodnocení a rekapitulace
naší call party.
Byl to skvělý zážitek. Tak nabitou atmosféru jsem už dlouho nezažila. Tolik lidí,
tolik pozitiv, elánu a chuti navolat víc. Telefonování přineslo všem skvělé výsledky.
I nováčci překonali strach, nikdo nebyl pozadu, motivovali jsme se navzájem a páni
lektoři si to soudě podle výrazů ve tváři
také užívali. Viděli jsme, že to jde skutečně
bez obav, a úspěšnost nebyla malá.
Když to celé shrnu, na počátku jsem
na seminář jela se strachem, jak vše
zvládnu. Petr Hušek mi jednou řekl: Postav
se strachu. A já to teď udělala. Jen mě
zapomněl varovat, že je to návykové, že
je to jako sportovní disciplína . Teď už
Správný manažer by měl být:
pozitivní
vytrvalý
důsledný
spolehlivý
objektivní
komunikativní
cílevědomý
empatický
disciplinovaný
spolehlivý
vzor
autoritativní
dravý
vůdce
Manažerským talentům, které se rozhodnou
vybudovat svůj tým, je určen první stupeň,
Manak I. Více než třicet budoucích lídrů se
v dubnu sešlo na dvoudenním semináři
v hotelu Equitana v Březnici. Byla mezi nimi
i Lucie Hartmanová, která ve svém článku
píše o atmosféře semináře, o jeho náplni
a také o tom, co jí dal pro budoucí kariéru:
Když jsem 13. dubna přijela do hotelu Equitana, setkala jsem se s více než
30 pozitivně naladěnými kolegy, kteří mají
stejně jako já ambice budovat a rozvíjet
své týmy. Převládali mezi námi spíše
muži, ženy byly v menšině (což nám ale
nevadilo ). Atmosféra byla už od samého
začátku plná očekávání.
Sama jsem se zpočátku trochu obávala, zda zvládnu zpracovat další lavinu
informací. Od okamžiku, kdy jsem před pár
měsíci nastoupila do Broker Consulting,
bylo informací, se kterými musím co nejefektivněji pracovat, více než dost. Upřímně
řečeno jsem cítila téměř přesycení informacemi, co všechno bych měla zvládat.
Mé obavy se však ukázaly být zbytečné.
Seminář MANAK I totiž dokázal pravý opak
– hlavu plnou informací vyčistit. Dokázala
jsem si díky němu své myšlenky utřídit,
v systému jsem našla jednoduchost, uspořádala jsem si názory na nábory, na práci
s lidmi, na výběr správných lidí. A především mě zbavil zbytečných obav.
V úvodu semináře se nám představili
školitelé: Jiří Čejka, Luboš Kadlec a Vilém
Podliska, a seznámili nás s tím, co nás
během dvou dnů čeká.
Pak jsme postupně probrali témata jako:
kde hledat lidi na nábor, jak správně vést
výběrový pohovor, zapracování nových kolegů, jak efektivně plánovat svůj čas a další.
Po lehkém úvodu jsme zvolna přešli
na téma, kdo je vlastně manažer, respektive jaký by měl být. Společně jsme dali
dohromady dlouhý seznam vlastností,
které podle našeho názoru patří k základnímu vybavení správného manažera. Skvěle
jsme u toho spolupracovali a doplňovali se.
Dozvěděli jsme se také tajemství
úspěšných manažerů. Správný manažer
by neměl hodnotit jen lidi ve svém týmu,
ale musí umět vnímat zpětnou vazbu
od svého okolí na sebe sama. Podívat se
sám na sebe „do zrcadla“, umět na sobě
pracovat a zdokonalovat se. Jen manažeři,
kteří jsou dobrým vzorem pro své týmy,
dosáhnou úspěchu. Jsem tu přeci proto,
abych se pro své podřízené stala schopným lídrem a každému měla co nabídnout.
Opět jsem se ujistila, že máme obrovskou příležitost, vizi, skvělý kolektiv. Umíme
rozpoznat, co lidé potřebují a chtějí, a přinést jim svou prací užitek. Naše společnost
image
inteligentní
vytrvalý
nekonfliktní
motivátor
obchodník
zodpovědný
Jistě byste také přišli na nějaké další vlastnosti.
vím, že to jde. Neříkám, že mám vyhráno,
ale po návratu ze semináře v Equitaně má
moje práce přehledný řád. A funguje to!
Z toho pro mě plyne, že jediná cesta
k úspěchu je uposlechnout rad zkušených
a pravidelně se zdokonalovat v dovednostech, které nám doporučí.
Z Manaku I jsem odjížděla spokojená
a natěšená na nábory a práci s nováčky.
(A samozřejmě i na klienty.) Je skvělé,
když naše práce dává smysl, posouvá
nás dál a milujeme ji.
Lucie Hartmanová
během call party
Pro to, abyste se stali v Broker Consulting manažery, je potřeba
splnit několik předpokladů. V první řadě je třeba mít do manažerské
práce chuť a přesně vědět, proč ji chcete dělat. Pak už stačí přihlásit
se do manažerské akademie, pozorně poslouchat a získané rady
zkoušet v praxi.
čestný
soutěživý
loajální
upřímný
zásadový
charismatický
sebekritický
Odborný lektor Luboš Kadlec zapisuje
výsledky společného telefonování.
Samozřejmě se už teď těším na další
pokračování Manaku I, který je rozvržený
zhruba na šest měsíců. Na další pokoření
svého strachu, kamerové tréninky pod
vedením našich úžasných školitelů. Je to
i jejich zásluha, že do toho jdeme naplno
a že chceme vyhrávat.
Páni školitelé a milí spolupracovníci, se
kterými pro mě byla čest prožít Manak 1,
mnohokrát vám všem děkuji. Bylo to s vámi
úžasné.
Lucie Hartmanová, manažer
18
19
Manažer
Manažer
Budoucí ředitelé pod alpskými vrcholy
jak vybudovat úspěšný tým a jak správně
postupovat při náborech. Zmínil i téma
psychologie při náborování a opět musím
říct, že pro mě to byly informace naprosto nové a natolik důležité pro další práci
v týmu, že jsem si několikrát za to odpoledne v duchu říkala, že správné informace
ve správný čas jsou skutečně to nejcennější, co jsem mohla získat.
Večer u jezera
Petr Hušek, Libor Hansel, Irena Foretková, Jakub Krčmář, Ivona Bakrlíková,
Jan Ducháček, Roman Lamka, Oldřich Merta a Petr Hofman
Večer pak začal jako přes kopírák večera předchozího. S Romanem a Liborem
Hanzelem jsme se domluvili už při obědě,
že se půjdeme před večeří protáhnout
a proběhnout se jen tak lehce formou
furtlacku kolem jezera. To jsme také dodrželi
(a byli jsme na to náležitě hrdí). Na břehu
jezera jsme chvíli zapózovali Jirkovi Čejkovi
před objektivem a pak už jsme se mu ztratili
na cestičce lemující jezero. Tentokrát jsme
šli spát velmi brzy, protože jsme následující
ráno začínali už v devět hodin a večer jsme
začali mít pocit, že se na nás „něco chystá“.
Vilémovo překvapení
Druhý stupeň Manažerské akademie je určen úspěšným manažerům,
kteří mají ambice postoupit na ředitelské pozice. Součástí Manaku
II je také třídenní seminář v rakouském Zell am See. Letos si osm
ředitelských nadějí vyrazilo do Alp prohloubit své manažerské znalosti
a dovednosti ve dnech 8.–10. dubna. O tom, co se v Alpách dělo
a co všechno se naši budoucí ředitelé naučili, píše ve svém článku
manažerka Ivona Bakrlíková.
S Jirkou Čejkou jsme dorazili do krásného
horského městečka Zell am See v Rakousku 8. dubna už po deváté hodině ráno.
Po dlouhé cestě jsme měli možnost se
alespoň na chvíli protáhnout při procházce
k nádhernému jezeru, ke kterému to je
z hotelu, kde se celý seminář konal, zhruba
150 metrů. Postupně přijížděli kolegové
manažeři a oblastní ředitelé a také lektoři.
V recepci jsem se potkala také s generálním
ředitelem Petrem Hrubým.
Vlastnosti správného lídra
Celý seminář začal společným obědem
a potom už jsme všichni (to znamená
8 školených a 4 lektoři) zasedli do „lavic“,
abychom začali postupně zjišťovat, že je
ještě spousta věcí a spousta dovedností,
které nevíme a neumíme. V pátek odpoledne jsme začali kariérou. Petr Hrubý nám
otevřel oči v oblastech našich dovedností
a myšlení, které musí úspěšný manažer
bezpodmínečně ovládat. Nejvíc mi utkvěla
v hlavě věta, že jsme pro naše lidi v týmu,
pro naše konzultanty lídrem, ke kterému se
mohou přijít poradit, postěžovat si, prostě
se „vybrečet na rameni“. Sami ale musíme
náš batoh starostí nechat doma a nesmíme si dovolit dát nikdy najevo sebemenší
slabost.
Po jeho bloku přednášek jsem začala
zjišťovat, že tenhle seminář bude v mém
životě a pro mou práci klíčový.
Večer jsme zasedli k výborné večeři bez
našich dvou kolegů, kteří se rozhodli zajít
si po náročném odpoledni zhuntovat tělo
během kolem jezera. Nebyl to nikdo jiný
než Petr Hrubý s jedním z našich kolegů,
Romanem.
Cesta k úspěchu
Vzhledem k tomu, že naši organizátoři předpokládali (a správně), že se večer nepůjde
hned spát, naplánovali začátek dopoledních
přednášek až na desátou hodinu.
Sobotní dopolední blok přednášek
na téma Moje cesta k úspěchu měl Petr
Hušek. Předal nám cenné zkušenosti ze
svého života a z praxe v tomto oboru, které
jsou pro naši práci prostě k nezaplacení.
Mně osobně otevřel oči v mnoha důležitých věcech i v malých detailech, které jsou
opravdu cestou k úspěchu.
Po obědě pak předal žezlo Vilému
Podliskovi, jehož blok přednášek nesl téma:
3 otázky pro Víléma Podlisku
Obchodního ředitele Viléma Podlisky jsme se zeptali na jeho názor na dubnové
semináře Manažerské akademie.
Jaký přínos měl podle vás seminář Manak I pro jeho účastníky?
Seminář Manak I je určený elitním obchodníkům, kteří na špičkové úrovni
zvládli práci s klienty, umí skvěle prodávat a jednat s klienty a přemýšlejí o tom,
jak se posunout dál. V této fázi kariéry je přirozené, že se rozhodnou pro stavění týmu, aby mohli to, co
umí, předávat dalším lidem. Během dvou dnů se věnovali základním bodům práce manažera, to znamená
náboru, výběru, zapracování a vedení lidí. Prakticky se naučili najít potenciální obchodníky a vést s nimi
přijímací pohovory. Teď je čeká trénink v praxi, aby se naučili ty věci dělat automaticky na schůzkách.
Co se naučili v Zell am See účastníci semináře Manak II?
Hlavním tématem Manak II je nábor a zapracování budoucích manažerů. Nábor, výběr, zapracování
a vedení týmu jsou vedeny s cílem získat nové manažerské skupiny, ne jen jednotlivé obchodníky. Věci,
které se týkají náborů a přijímacích pohovorů, se probírají více do detailů. V Zell am See si také manažeři
nominovali své lidi na Manak I.
Jak jste spokojený s průběhem seminářů a přístupem jeho účastníků?
Mám super pocit z toho, že tam přijeli motivovaní lidé. To znamená lidé, kteří manažerskou práci chtějí
dělat a mají v tom jasno. Myslím, že to je nejdůležitější. Každý z nich má jiné zkušenosti a jiný počet spolupracovníků. Byli tam začínající manažeři i ti, kteří už mají pět a více spolupracovníků. Velký přínos vidím
v tom, že tam spolu můžou navzájem mluvit a předávat si zkušenosti napříč různými ředitelstvími.
Nemýlili jsme se. Ráno Vilém vytáhl ostřejší
kalibr. Dal nám úkol ve dvojicích vyzkoušet
přijímací pohovory pomocí metod, které
nás naučil. Byla to super škola i s hereckým
vystoupením Libora v přijímacím pohovoru
s Romanem. U tohoto mistrovského komického vystoupení nám na konci skoro všem
tekly slzy smíchu.
Nakonec Vilém předal slovo řediteli
podpory prodeje Jirkovi Čejkovi, který
s námi provedl shrnutí celého semináře
a od každého se dověděl jen to, že byl pro
nás všechny nesmírně důležitý a obrovsky
přínosný. Nemohu říci, co pro mě bylo
nejdůležitější, protože pro mě bylo důležité
úplně všechno, co jsem tam od všech lektorů slyšela. Musím před nimi jen smeknout
a poděkovat (věřím, že za všechny, kteří
jsme tam byli) za to, že se s námi podělili
o informace, které nám v každém případě pomůžou dostat se tam, kam každý
chceme, a splnit si to, co všichni chceme.
Pánové, ještě jednou díky...
Ivona Bakrlíková,
manažerka
20
21
Výsledky
březen 2011
Výsledky
březen 2011
Skupinové body
vlastní body
Jméno
BodyJméno
Roman Chlubna
Lukáš Křetínský
Vladimíra Pavlíčková
Jan Pacholík
Petr Boháč
Barbora Veselá
Martin Kocábek
Miroslav Ochel
Barbora Vávrová
Markéta Reisová
Hana Štefková
Klára Kolomazníková
Dagmar Palyzová
Denisa Voltnerová
Jiří Šmucr
Dušan Birka
David Gargulák
Petr Janský
Jiří Vosyka
Jana Bachurová
Petra Rysová
Vladimír Zahrádka
457
397
361
345
342
314
307
286
279
275
273
271
268
267
264
264
255
250
246
245
245
245
BodyJméno
Petr Alexa
Hana Řepíková
Daniela Dlouhá
Adam Skočdopole
Radim Oliva
Jiří Fučík
Pavel Mičan
Marek Fejks
Vlastimil Pávek
Dagmar Švecová
Eva Hrušková
Květa Šťastná
Igor Melichar
Martin Karásek
Jiří Janda
Aleš Diviš
David Chalupka
Tadeáš Spousta
Tomáš Záluský
Rudolf Pěršala
Tomáš Aulický
Kamila Blažková
241
237
236
233
233
231
228
227
225
223
222
221
220
219
215
214
211
209
207
205
201
200
Pavel Vondráček
Valerie Duží
Ludvík Zíka
Helena Jarošová
Kateřina Týcová
Martin Koiš
Petr Hloušek
Monika Mičianová
Miroslav Tatár
Tomáš Němeček
Ivana Podaná
Alžběta Chuchmová
Lubomír Pochobradský
Filip Andrš
Jiří Hruška
Lenka Andršová
Petr Marek
Elena Kalousková
Kristýna Nožinová
Martina Pomikáčková
Jan Novák
Kateřina Benešová
BodyJméno
196
195
195
195
191
190
187
185
185
184
181
180
179
178
177
177
176
174
174
171
170
170
Pavel Nosek
Pavel Habruň
Pavel Zahradník
Ondřej Masopust
Aleš Kestler
Pavlína Golková
Tomáš Havelka
Petra Benešová
Roman Herman
Martin Ondruš
Monika Bahorcová
Ladislav Žák
Martin Sedláček
Jiří Hejlek
Josef Vrba
Karel Sůva
Petr Andrš
Martin Hušek
Pavel Zacpal
Michal Tegi
Martin Flegl
Body
168
168
165
164
163
160
160
158
155
155
155
155
155
155
153
153
153
153
151
150
150
Anketa – vlastní body
Své výsledky komentují nejúspěšnější obchodníci měsíce března:
Roman Chlubna,
Lukáš Křetínský,
manažer senior Broker
manažer
Začátkem roku 2011 jsem
Expert
Jednou jsem slyšel od Viléma Podlisky, že 100 bodů je
slušnost. A vzhledem k mým
zkušenostem z jiných firem se snažím být k firmě,
kde si mě váží, co nejslušnější. Je to prostě jen
o „troše“ znalostí, „troše“ aktivit a „troše“ sebevědomí. Jsem prostě nejlepší a mám se rád.
si stanovil své SMART cíle.
A teď si je plním. Vlastní
body jsou pro mě důležité
krom příjmu hlavně v tom, že mě pak přesvědčují, že
dělám dobře svou práci. Teď usilovně pracuji na tom,
aby se moje výsledky objevili v OK Info i v kolonce
„Skupinové body“. Takže, týme – jdeme na to!
Vladimíra Pavlíčková,
konzultant
Člověk se neustále přesvědčuje, že nejlépe se osvědčují
ty věčné pravdy – pravidelné aktivity, spolehlivost
a profesionální přístup ke klientům... To je podle mě
„jádro pudla“ jakéhokoli úspěchu...
Jméno
Body Jméno
Body Jméno
BodyJméno
Body
Michal Koubek
Ondřej Schejbal
Roman Hušek
Emil Malý
Jana Šmardová
Jana Zíbová
Luděk Vokoun
Pavel Šimků
Rudolf I Gusti
Matěj Kubrt
Jan Tuček
Julius Šafr
Jindřiška Dresslerová
4 531
4 240
3 349
2 911
2 890
2 730
2 690
2 585
2 341
1 994
1 375
1 353
1 343
1 280
1 247
1 173
1 146
956
952
948
892
880
863
848
837
811
807
780
778
726
719
683
682
682
679
675
668
652
646
637
636
628
620
561
557
545
539
526
525
516
501
Jaroslava Šlaufová
Roman Skala
Petr Soler
Pavel Škába
Michael Rund
Josef Vašíček Pavel Kadleček
Jan Smutný
Ivan Dischinger
Pavel Hošek
Ivona Bakrlíková
Václav Vích
Martin Ondruš
Jakub Krčmář
Michal Budín
Dušan Tomčo
Drahomír Olšiak
Radek Jelínek
Pavel Zym
Jiří Hruška
Petr Nechutný
Jakub Novotný
Monika Fundová
Čeněk Liška
Václav Pipek
Petr Nechutný
Petr Hofman
Ondřej Fousek
David Pfeifer
Lukáš Buček
Jiří Nekvapil
Jana Holátová
Libor Nekvasil
Jan Skolil
Bohuslav Fajman
Martin Dlabola
Lenka Lamková
Petr Gramel
Anketa – skupinové body
Své výsledky komentují nejúspěšnější ředitelé měsíce března:
Michal Koubek,
Roman Hušek,
regionální ředitel
regionální ředitel
Již posedmé za sebou jsme
na stupních vítězů. Je to
báječný pocit. Potvrdili
jsme, že jsme jedničky.
Všem, kteří k tomu pomohli, děkuji. Pojďme však
ještě přidat do kroku. Máme na víc. 
Gratuluji našemu ředitelství
4200 ke skvělému, rostoucímu výsledku!!  Zdolali
jsme třítisícovou hranici, ale
jak vidíte, na první místo to zdaleka není, ostatní
ředitelství nám ukázala, že limity se posouvají stále
výš a výš. Jsme vyhlášení naší vytrvalostí a pílí,
první místo bude brzo naše...
Jak se počítají výsledky pro OK Info
Bodové výsledky jsou rozděleny do dvou kategorií – vlastní body
(body pouze z vlastní produkce) a skupinové body (body pouze
z podřízených spolupracovníků). U skupinových bodů jsou navíc
odečteny skupinové body podřízených, které získali na stejném kari-
Ondřej Schejbal,
regionální ředitel
Děkuji našemu týmu ke
skvělému obchodnímu
výsledku! Jelikož jsme stále
pod plánovanou produkcí,
máme pořád velký prostor pro zlepšení a máme rozhodně na víc, než činí tento výsledek. Mám velkou
radost z trendu narůstajícího obratu celé naší firny!
Vím, že máme na to růst 50 % ročně!
érním stupni, tj. vyhodnocovanému spolupracovníkovi z těchto bodů
nebyla vyplacena žádná peněžní diference. Body jsou spolupracovníkům počítány za produkci v České republice.
Jan Bláha, vedoucí oddělení IT
Výsledky soutěže Regata 2011 pro společnost Broker Expert za období 10/2010–3/2011
Broker Expert: Kdo pojede na regatu?
KATEGORIE: Regionální ředitel
Dne 28. 4. 2011 proběhlo na pražské centrále za účasti zemského ředitele Jaroslava Černého, regionální ředitelky Jany Šmardové, ředitele
podpory prodeje Jiřího Čejky a specialistky podpory prodeje
Evy Smejkalové losování účastníků Regaty 2011 ze společnosti
Broker Expert. Videozáznam z losování najdete na OK Netu.
Na týdenní plavbu po Jónském moři se v prvním červencovém týdnu vydají tito jachtaři ze společnosti Broker Expert:
Kategorie ředitel
Kategorie obchodník
Vítězové soutěže:
Vítězové soutěže:
Jana Šmardová
Jan Smutný
Jiří Nekvapil
Kategorie manažer
Vítězové soutěže:
Lukáš Kadeřábek
Milada Petrů
Filip Andrš
Vylosovaní výherci:
Ivana Kuchtová
Ondřej Dušánek
Alexandra Sedláčková
(Náhradníci: Václav Luska,
Petr Andrš, Jitka Ernestová)
Petra Rysová
Roman Chlubna
Roman Herman
Vylosovaní výherci:
Vladimír Zahrádka
Lenka Andršová
Petr Andrš
Jan Grůza
Kateřina Hykelová
Ondřej Maxa
(Náhradníci: Lucie Smutná,
Vladislav Pýcha)
Prémiové body
Jméno
Jana Šmardová
Jan Smutný
Jiří Nekvapil
Body 87
65
46
Jméno
Marek Rys Jiří Horný
Petr Janíček
Body 43
42
32
Jméno
Dušan Tomčo Martin Dlabola
Jan Gruza
Body
30
24
11
Jméno
Jana Sklenářová
Simona Křížová Body
11
3
KATEGORIE: Manažer senior
Prémiové body
Jméno
Lukáš Kadeřábek Milada Petrů
Filip Andrš
Petr Andrš Body 71
69
48
30
Jméno
Olga Suková
Ivana Kuchtová
Ondřej Dušánek
Alexandra Sedláčková
Body 27
24
22
21
Jméno
Václav Luska
Jan Mach Jitka Ernestová Lenka Andršová
Body
18
12
12
12
Jméno
Roman Chlubna Radek Zuščák
Petra Rolfová
Barbora Petelíková Body
11
10
6
3
KATEGORIE: Obchodník
Prémiové body
JménoBody
Jméno Body JménoBody
JménoBody
Petra Rysová Roman Chlubna
Roman Herman
Tomáš Němeček
Lenka Andršová
Vladimír Zahrádka Filip Andrš
Miroslav Vrba 70
62
56
26
24
17
14
14
Tadeáš Spousta
Roman Kolařík Jan Gruza Jana Luptáková
Kateřina Benešová Petr Krajcigr Petr Andrš Alžběta Chuchmová 13
10
8
8
8
7
6
5
Jana Burešová Vladislav Pýcha Lenka Jeníčková
Ondřej Maxa Regina Hrabačková Rudolf Herbst Kateřina Hykelová Lucie Smutná 5
5
4
4
4
4
3
3
Pavel Zacpal Renáta Němečková Marie Olivová Aleš Kestler Zdenka Padušáková 3
3
2
1
1
22
23
Téma měsíce
Téma měsíce
7
dní
Kancelář v pražském Meteoru má většina lidí v Broker
Consulting spojenou se jmény zemského ředitele Tomáše Paura,
oblastního ředitele Pavla Šimků a manažera Čeňka Lišky. A také
s efektivitou, Finančním plánem a dívčí posádkou na první
Regatě Broker Consulting. O Meteoru se také říká, že tam pracuje
sehraná parta lidí, kteří si zakládají na profesionálně odvedené
práci, vydělávají slušné peníze, pomáhají si navzájem a umí si
pořádně užít i společnou zábavu. Co je na tom pravdy? Celý
týden jsme sledovali, jak to ve skutečnosti v Meteoru chodí.
v Meteoru
pondělí
Moderní business centrum Meteor najdete
hned vedle stanice metra Křižíkova v pražském Karlíně. Skvělá dostupnost pro pražské
klienty, napadá mě, když vstupuji do haly
s centrální recepcí. Prostory působí celkově
velmi profesionálně. Kromě Broker Consulting zde má své sídlo ještě několik velkých
firem. Ve druhém patře už vidím známé
logo a vítá mě s úsměvem Šárka Jirásková
(podle lidí pracujících v Meteoru ta nejlepší
a nejspolehlivější asistentka na světě). Je
8:30 a z kanceláří se ozývají hlasy.
Seznamuji se s Mirkem Pluháčkem a Ivanou Podanou. Mirek do Meteoru dojížděl
Autor: Eva Sadílková
přibližně rok z Děčína, ale právě nedávno
v něm dozrálo rozhodnutí opustit po letech
své rodné město a přestěhovat se do Prahy.
Důvodem bylo mimo jiné „kouzlo Meteoru“.
„Líbí se mi myšlenka firmy Broker Consulting
jako taková. Mám velice kladný vztah k Pavlovi Šimků. Celkově se mi tady líbí parta
lidí a způsob, jakým se tady dělá ta práce,“
komentuje své rozhodnutí Mirek.
Ivana Podaná pracuje od prosince 2010
v týmu Evy Kunertové. S Evou řeší většinu
PR2, ale PR1 už samozřejmě zvládá rutinně.
A daří se jí to skvěle. Před ranní poradou si
připravuje Finanční plán pro jednoho z klientů. Odpoledne ji čeká mimo jiné schůzka
s Čeňkem Liškou, na které spolu proberou
nejvhodnější způsob investování 21 tisíc
měsíčně pro tohoto klienta.
Během čtvrt hodiny se kanceláře zaplňují, na chodbách i v open space probíhají
pracovní i nepracovní diskuze a před devátou už sedí všech 20 lidí připraveno s papíry
a tužkami ve velké zasedačce.
Společnou poradu zahajuje přesně
v devět Pavel Šimků. Během hodiny shrnul
stručně a srozumitelně aktuální témata
– od počtu schůzek a doporučení přes péči
o klienty až po novinky z porady oblastních ředitelů a představení produktových
novinek.
Manažer Čeněk Liška při aktivačním dni pro
svou skupinu vždy na flipchartu shrne aktivity
jednotlivých lidí – domluvené 1. schůzky,
uskutečněné 1. schůzky, počet vybraných
objednávek, 2. uskutečněné schůzky, počet
doporučení, počet bodů za týden, týdenní výdělky
a porovnání s naplánovanými cíli podle pozic.
Je patrné, že pochvala na poradě
z Pavlových úst má pro lidi v Meteoru váhu.
Za počet schůzek dnes byli pochváleni Ivana Podaná a Ludvík Vaněk. Mirek Pluháček
zase vede v počtu doporučení.
Aktivační den v Meteoru ale není jen
o pochvalách a Pavel umí nepříjemně vypíchnout i ty, kteří stanovené počty schůzek
a doporučení v minulém týdnu nesplnili.
Další část porady se odvíjí na téma automatické péče. Rozvíjí se diskuze o zasílání
přání klientům k narozeninám a svátkům
a k servisu po půl roce. Mirek Pluháček
potvrzuje, že přání klientům fungují skvěle
na doporučení.
Při představení nového investičního
produktu přidal kolegům ještě pár svých
investičních tipů Ondřej Řepa.
Dnes se porady neúčastní Tomáš Paur,
který prý obvykle v pondělí přidá své
„legislativní okénko“ a shrne připravované
novinky v zákonech. Před týdnem byla například řeč o penzijní reformě a chystaných
změnách v daňovém zvýhodnění hypoték.
Na konci porady se přítomní dozvídají
o akci, plánované na 13. května. Kolega
Michal Rund organizuje pro celé ředitelství
víkend s jízdou na motokárách, projížďkami
na koních a s dalším programem.
Po 10. hodině se začínají zaplňovat
prosklené zasedačky. V jedné z nich se hned
po skončení porady věnuje své klientce Eva
Kunertová. Ostatní se přesouvají na svá pracovní místa a automaticky začínají vytáčet
telefonní čísla klientů.
Během dne jsou kanceláře i zasedačky
víceméně stále plné. Někteří konzultanti
odcházejí na schůzky s klienty do terénu,
ale většina z nich probíhá v prostorách Meteoru. Po schůzkách se konzultanti vracejí
vždy zpět do kanceláře. V Meteoru jsou
všichni zvyklí dodržovat „pracovní dobu“
jako v běžném zaměstnání.
Manažeři průběžně sledují své týmy,
kontrolují počty navolaných schůzek a konzultují se svými lidmi přípravu PR2.
Odcházím kolem 18. hodiny. V kancelářích je stále ještě asi deset lidí a v zasedačn
kách probíhají schůzky s klienty.
personální složení Meteoru
V kancelářích pražského Meteoru mají svou základnu:
n zemský ředitel Tomáš Paur
n manažer Martin Kubát
n oblastní ředitel Pavel Šimků
n manažer Tomáš Havelka
n manažer senior Čeněk Liška
n manažer Tomáš Záluský
n manažerka Eva Kunertová
a jejich týmy, čítající dohromady kolem 20 lidí (počítáme jen ty, kteří pracují přímo v Meteoru)
s věkovým průměrem kolem 30 let a převážně s vysokoškolským vzděláním.
Tým Meteoru je založený na dlouhodobé spolupráci. Většina lidí tady pracuje už několik let.
Síla kanceláře je v tom, že se tady scházejí lidé, kteří přemýšlejí podobně a jsou zvyklí si
navzájem pomáhat.
24
25
Téma měsíce
Téma měsíce
Úterý
Stejně jako včera je kolem deváté hodiny
v kancelářích většina lidí, ostatní přicházejí
do půl desáté. Zasedačky jsou jako obvykle
plné. V kuchyňce se dozvídám, že od příštího týdne tam kromě čaje a kávy bude mít
Martin Koiš k dispozici také soudek piva.
Slíbil mu ho Pavel Šimků v sázce o čtvrtletní
výsledky. Sázky a výhry jsou v Meteoru zřejmě v oblibě. Pan Vaněk od Pavla pro změnu
získal díky splněnému plánu privilegium
parkování v podzemním parkovišti.
Ve velké zasedačce, kde včera probíhala
porada, se schází ke společnému telefonování skupina osmi lidí (aniž by je k tomu
vyzval jejich šéf).
Nedá mi to a ptám se, jak jim společné
telefonování vyhovuje.
Petra Benešová: „Vyhovuje mi to takhle
společně. Navolám si většinou na několik
dalších dní.“
Mirek Pluháček: „Když volám na své kontakty,
mívám 100% úspěšnost. Jindy jsou z deseti
čísel třeba jen dvě schůzky.“
Abych nerušila společné telefonování
ve velké zasedačce, přecházím do open
space, kde právě Martin Kubát se Soňou
Křepelovou společně připravují finanční
plán pro klienta. Oba studují Vysokou školu
ekonomickou a shodně tvrdí, že studi-
Středa
Petra Benešová, Zdeňka Nezvalová,
Tomáš Havelka, Martin Koiš, Štefan Tomovič,
Honza Pojar při společném telefonování
um a práce se dá bez problému zvládat
dohromady.
„Co se týká práce, pokud se člověk chce
držet v nadstandardní platové skupině, je
třeba dodržovat aktivity přesně podle toho,
jak to manažer na začátku řekne. Skutečně
to funguje, ačkoliv se to pokusí skoro každý
nováček nabourávat. Pokud se volá, tak ten
příjem je. A tady se sešlo pár lidí, kteří to
dělají extrémně poctivě, a proto je možná
Meteor úspěšnější než některé jiné kanceláře,“ říká Martin.
Do naší debaty se přidává Zuzana
Plicková (pro vyvolání hromadných diskuzí je
open space ideální – pozn. red.): „Snažíme se
navolat dvě schůzky denně, ale pravda je,
že občas se to nepodaří. A když se to nedaří
dlouhodobě, začne Pavel přitvrzovat. Ale
vztahy s ním jsou v pohodě. Rozhodně tady
nemáme žádné despoty. Myslím, že to tady
máme na pohodu. Jak si to kdo udělá, tak to
má. U téhle práce si člověk musí uvědomit, že
to dělá sám pro sebe, ne pro někoho jiného.
A že motivace manažera je sice potřebná, ale
Úterní outdoorová porada
člověk se nejvíc namotivuje sám, když zjistí,
že to jde s jeho příjmem od desíti k pěti.“
„My nepotřebujeme kontrolu, protože
pracujeme samostatně,“ dodává Martin
Kubát.
Vracím se k tématu společného telefonování. Jak moc je v Meteoru obvyklé, že si
spolu sedne pár kolegů do jedné místnosti
a začnou společně obvolávat klienty?
Veronika Kohnová, která stejně jako
Soňa s Martinem studuje při práci vysokou
školu, na mou otázku reaguje: „Společné
telefonování si domlouváme spíš v menších
skupinkách. Ve dvou, třech nebo čtyřech. Je
to víc na pohodu. Na to je nejlepší naháněč
Václav Šilhánek. Ten prostě přijde a řekne:
,Pojď volat.‘“
Zuzana: „Mně nejvíc vyhovuje volat ve dvou,
protože se tolik nepřekřikujeme. Když dojdou
dobré kontakty a člověk musí volat na cizí,
ve dvou je to nejlepší. Já se k tomu sama
nedokopu.“
Soňa Křepelová: „Máme i hymnu. Jedna písnička Ewy Farne začíná slovy ‚Zavolá nebo
přijde, možná že to vyjde...’ Přišlo nám to,
že to je jako s klienty, tak se k tomu chystáme natočit videoklip.“ Rozbíhá se zábavná
diskuze.
Vzhledem k tomu, že Pavel s Čendou
možná každou chvíli vykouknou ze své kanceláře s kontrolní otázkou, kolik schůzek je už
navoláno, nechávám osazenstvo open space
v klidu pracovat.
Od Pavla Šimků se dozvídám, že na dnešní
večer pozval generální ředitel Petr Hrubý pět
nejlepších obchodníků z Meteoru na večeři.
Pavel Šimků, Čeněk Liška, Tomáš Havelka, Tomáš Záluský, Eva Kunertová a dalších pět lidí
z hradeckého týmu si dnes pochutnají společně s Petrem Hrubým a Tomášem Paurem
na steaku v restauraci La Casa Argentina. n
Minulý týden vyšlo na poradě najevo, že je
třeba procvičovat doporučení. Pavel Šimků
se proto s Čeňkem Liškou dohodl na zorganizování společného tréninku, kterého se
účastní kolem patnácti lidí. Je naplánován
na dnešní dopoledne.
První část tréninku spočívá v diskuzi
o tom, kdy a proč je důležité si brát doporučení. Účastníci dostávají návody a skripty.
Dopředu si měli připravit každý svůj „mustr“,
jak si o doporučení budou říkat. „U doporučení je největší problém, že lidé mají strach
si o ně říct a je to na nich vidět. Pokud nemají dokonale naučenou nějakou kostru, tak
se do toho zapletou a na schůzce to je znát.
Člověk se mění, když má strach si o doporučení říct. A klient mu ho pak nedá. Takže
chceme, aby to naši lidé uměli nazpaměť,
stejně jako začátek první schůzky. Po půl
roce tam můžou dát invenci, ale musí to
mít naučené. Na tréninku si každý řekne
o doporučení tím svým stylem – jakýmkoliv.
Dostanou šablony, které můžou, ale nemusí
použít,“ vysvětluje Čeněk Liška.
Čeňka Lišky,
druhého nejlepšího
manažera roku 2010, jsem
se zeptala ještě na několik
dalších otázek.
Čeňku, jak vypadá tvůj
pracovní týden?
Během týdne mívám zpravidla několik
pohovorů v terénu. Účastním se také
některých pohovorů mých manažerů.
Nějaký čas mi zaberou také doprovody
na schůzky s novými lidmi v týmu. Tento
týden jdu jako doprovod asi třikrát. Musel
jsem v poslední době trochu změnit styl
práce, protože jsem přijal skupinu šesti lidí.
Dříve jsem přivedl nového člověka a měsíc
se mu věnoval, což teď nejde. Novým
lidem jsem byl vždycky celý měsíc plně
k dispozici a věnoval se jim. První peníze
jsem jim také vydělal já (kolem 150-180
bodů). Myslím, že to patří k práci manažera.
Nováčky je třeba naučit také administrativu
– vyplňování formulářů, vypisování smluv,
než se naučí přidávat k tomu všechny
ty papíry, zadávání do Webdiáře a Finančního plánu.
Osvědčilo se ti věnovat se svým
nováčkům takto intenzivně?
Ano, po měsíci byli ti lidé vždycky schopní
fungovat sami. Dnes mám díky tomu
v týmu osm schopných lidí, kteří píšou
docela zajímavé body. Je jich málo, ale
dokážou pracovat úplně samostatně. Až
na výjimečné situace, kdy mají například
náročného klienta. Víceméně se o sebe postarají, a kdybych tady nebyl, tak normálně
fungují, což je super.
Jak si vybíráš lidi do týmu?
V podstatě mám v týmu lidi, kteří se už dříve odněkud znali. Výjimkou je pan Vaněk,
který je takový náš zázrak z webu jobs.
S Evou Kunertovou jsem se znal, ta pak
sama oslovila své známé Martina Kubáta
se Soňou Křepelovou a domluvili jsme se
na spolupráci. Pak tam mám Petra Alexu,
to je spolužák – kytarista. Ivana Podaná
je kamarádka Evy Kunertové. Takže se mi
osvědčily osobní reference.
Co říkáš lidem na přijímacím
pohovoru?
Že nastupují na pozici asistent a jejich prací
bude domlouvat schůzky. Ptám se jich,
komu by volali, kdyby měli zítra domluvit
tři schůzky. Tak zjistím, kde budou hledat
kontakty, nebo koho první osloví. Samozřejmě řeknu, co děláme. Říkám jim, že se
tady dají vydělat zajímavé peníze, ale že to
vůbec není jednoduché, hlavně ze začátku.
Myslím, že je lepší to říct takhle na rovinu,
než slibovat pohádkové výdělky bez práce.
Čím motivuješ své lidi? Kolik do nich
investuješ na různých soutěžích
a odměnách?
Nejsem zastánce soutěží typu „splníš to, co
máš, a dostaneš odměnu“. Na Meteoru připravujeme motivační akce vždy dohromady
já, Tomáš Paur a Pavel. Na naší společné
domluvě je i spolufinancování těchto akcí.
Máme výhodu, že v kanceláři máme Tomáše, to je většinou „mozek“ těchto motivací.
Teď je například motivací jachta v Řecku,
kterou Tomáš zařídil. Bude to motivace pro
jednotlivce, kteří mají jasná kritéria ke splnění. Jinak si myslím (a doufám, že mluvím
i za Pavla a Tomáše), že největší investicí pro
lidi na Meteoru je náš čas, a proto se snažíme tímto způsobem maximálně investovat.
Jak často jsi v kontaktu
se svými lidmi?
Čeněk Liška
Se svými lidmi se vidím každý den, ale
občas dělám speciální osobní pohovory.
Třeba poslední měsíc jsem vzal každého
zvlášť na oběd a bavili jsme se o práci.
V čem je podle tebe kouzlo Meteoru?
Čím to je, že jsou tady kanceláře pořád plné lidí, přestože velká část z nich
sem každý den stejně jako ty musí
dojíždět z poměrně vzdálených měst?
Máme tady kamarádské prostředí, kde se
všichni znají. Nevládne tady despocie, ale
přirozený respekt. Tím, že Tomáš, Pavel i já
chodíme s nimi na schůzky, všichni vědí,
že to, co po nich chceme, sami umíme.
Když někdo přijde, že potřebuje pomoc,
pomůžeme mu. Každý člověk, který přijde,
spadne do toho koloběhu, že tady se pracuje každý den. Když je člověk někde sám
nebo pracuje z domova, pracuje na 20 %.
Málokdo je tak silný, aby se dokázal sám
motivovat a řídit. Když sem přijdou noví
lidé a vidí, jak se tady pracuje, začnou pracovat taky. Výhoda je v tom, že si můžou
navzájem pomoct, že se mají s kým bavit
n
o pracovních věcech.
26
27
Téma měsíce
čtvrtek
Ve čtvrtek, stejně jako v ostatních dnech,
se kanceláře opět zaplnily krátce po deváté hodině. Ve dveřích jsem se srazila
s Čeňkem Liškou, který měl ve sluchátkách
na cestu do práce motivační audio Roberta
Kiosakiho.
V jedné ze zasedaček jsem zahlédla
Tomáše Havelku při jednání s klientem.
Podle slov Pavla Šimků patří Tomáš mezi
obchodnickou špičku v Meteoru.
Pavel Šimků dnes vyrazil do Ostravy, kde
pracuje Iveta Trojková. Pavlova nepřítomnost nemá na aktivitu lidí v kanceláři žádný
vliv. Stejně jako v předchozích dnech navolávají individuálně i ve skupinách schůzky.
V další zasedačce právě skončil pohovor
s klientem manažer Ludvík Vaněk, o němž
Takto vypadá na Meteoru oslava narozenin. Dnes
je slaví Mirek Pluháček. Dort Mirkovi vlastnoručně
upekla kolegyně Ivana Podaná. Byl vynikající.
Téma měsíce
se zmínil předchozí den Čeněk Liška jako
o zázraku z jobs.cz. Pan Vaněk patří mezi
nejúspěšnější obchodníky v Meteoru.
Zajímá mě, co bývalého daňového poradce
zaujalo na práci v Broker Consulting a speciálně v karlínské kanceláři, proto jsem ho
požádala o odpověď na tuto otázku.
„Jsem příliš náročný na zaměstnání
i na vztahy s lidmi. A tady je to všechno
špičkové, jinak bych tady neseděl,“ prozrazuje. „Prioritně je to náplň práce jako
taková, celé portfolio, které má Broker Consulting k dispozici. Každý soudný člověk
uzná, že konkurence je úplně někde jinde
a že jsme lídři v těchto službách. Na tom
to mám postaveno. Svou práci díky tomu
mohu dělat naprosto čestně a férově vůči
klientům. Ti to rychle poznají a tím pádem
o své klienty nemusím vůbec bojovat. Drží
se mě automaticky a doufám, že povedeme společnou dlouhodobou spolupráci.
V Meteoru je výjimečná atmosféra,
výjimečný kolektiv. Každý manažer hledá
člověka, se kterým si nějak sednou. A když
si sednou ve dvou, vzniká předpoklad,
že si tady budeme vyhovovat navzájem
a zapadne do kolektivu. Myslím, že takhle
to funguje nejen v Meteoru, ale že to
tak může fungovat ve většině kanceláří
v Brokeru.“
Pavel Šimků
pátek
Ludvík Vaněk
Odpoledne se zastavím ještě u stolu manažera Tomáše Záluského. Tomáš je mimo
jiné špičkový investiční specialista, proto
se s ním kolegové poměrně často chodí
poradit o investicích pro klienty. U investic v řádech několika set tisíc s Tomášem
konzultují, který produkt použít, případně
s nimi jde na schůzku. Za silnou stránku
Meteoru považuje Tomáš mimo jiné vysokou úroveň využívání software Finanční
plán, což podle jeho slov vede k rozmanité
struktuře produkce. „Byli jsme u toho, když
se tady Finanční plán zaváděl. Pavel to pak
předal Čendovi, ten zase dál a takhle se to
přenáší i na všechny další lidi.“
Na otázku, jak fungují v Meteoru vztahy
s nadřízenými (což je v případě Tomáše Pavel Šimků) a kde je hranice mezi přátelstvím
a autoritou, odpovídá Tomáš: „Myslím, že
dokážeme všechno bez problémů říct. S tím
není problém. Pavla znám už dlouho a za tu
dobu udělal takové pokroky, že zaslouží můj
obrovský obdiv. V roce 2005, kdy jsem ho
poznal, bych nevěřil, že z něj bude takový
ředitel, jako dnes je. Pavel je asi největší
překvapení z lidí, se kterými se takto dlouho
znám. Pavla respektuji jako člověka, kterému se daří a který umí svou práci.“
Denně mluví Tomáš s Honzou Pojarem
a Vlastou Štěrbovou, kteří patří do jeho
týmu. S Honzou vede dvakrát týdně
trénink. Obchody a schůzky řeší operativně
během každodenních setkání v kanceláři.
Tomáš je v kontaktu také s Lucií Pochybovou, která podle jeho slov skvěle zvládá
svou práci hypoteční specialistky, i přesto
n
že se jí na podzim narodilo miminko.
Na poslední den týdne jsem si nechala rozhovor s oblastním ředitelem Pavlem Šimků.
To, že Meteor skutečně šlape přesně tak, jak
se o něm říká, je z velké části jeho zásluha.
Při nahrávání rozhovorů v open space mě
nejmenované dámy výslovně žádaly, abych
do tohoto článku uvedla, že Pavel Šimků
je nejlepší šéf. Na následujících řádcích se
nechte inspirovat názory nejlepšího šéfa.
Pavle, dostaneš se při práci oblastního
ředitele ještě někdy ke klientům, nebo
už řešíš jen manažerskou práci?
Chodím většinou ke klientům jako doprovod s nováčky. Nedávno jsem sice udělal
u klienta 90 vlastních bodů, ale to bylo
na základě osobního doporučení. Když
mám nějaký svůj byznys, jde výhradně
o doporučení nebo o servis mých klientů.
Z čeho bylo těch 90 bodů?
Bylo to 10 tisíc do investic v podílových
fondech a 1400 pojištění Flexi. A pak jsem
Tyto dvě láhve šampaňského získalo oblastní
ředitelství za nejlepší výsledky v lednu a únoru.
Na poradě se rozhodlo, že je společně otevřou,
až jich nasbírají pět.
absolvoval také servisní návštěvu u klienta,
který už tři roky investuje 50 000 měsíčně.
Jakým způsobem v Meteoru
kontrolujete, aby všichni konzultanti
poskytovali klientům skutečně
profesionální služby?
Naši lidi dělají svou práci, tak jak je to učíme,
a my dozorujeme, co u klientů podepisují,
co jim říkají, jak se k nim chovají. Máme
kontrolu, protože své lidi vidíme každý
den a víme o každém jejich byznysu. Když
s něčím za námi přijdou, poradíme jim, jak
to má být.
Každý den vím, co mají moji lidé
za schůzky a co tam budou prodávat.
Jsou zvyklí chodit s tím za námi sami.
Když předem proberou PR2 s manažerem,
jdou pak na schůzku připravení a vesměs
připravené řešení prodají.
Jsou tady slušní lidé, protože všichni vidí
slušné chování u kolegů.
Jak probíhají v Meteoru nábory?
Jak si vybíráš lidi do týmu?
V současnosti už příliš nenáboruji přímo
pod sebe, spíše pomáhám s nábory svým
manažerům. Ale obecně vzato nejsou v Meteoru nábory tak masové jako v některých
jiných ředitelstvích. Zato tady ale většina
lidí dělá už přes pět let. Je tady parta lidí,
kteří jsou zvyklí chodit do práce. Vadila by
mi fluktuace, kdy z deseti nových lidí zbyde
za 14 dní jeden. Nábory děláme cestou
doporučení od konzultantů a klientů. To
považuji za efektivní cestu. Je to pomalejší, ale nám to nevadí, protože nám lidi
neodcházejí. Snažím se, aby si tady všichni
dobře vydělávali. Lidi v Meteoru dělají Finanční plány a jsou schopní se o nich bavit
s klienty. V tom jsme silní. Tady všichni vědí,
že Finanční plán vydělá o hodně více peněz
než prodej nějakých jednotlivých produktů. Navíc tady máme dobrou partu. Proto
v Meteoru lidé zůstávají.
Jaké procento přijatých lidí
z Meteoru odchází?
Nevím přesné číslo. Ale dá se říct, že kdo
tady přežije první měsíc, pak už se velmi
slušně živí a líbí se mu tady. Lidi, kteří jsou
teď v mém týmu, jsou tady minimálně pět
let. U Čeňka Lišky pracují více než dva roky.
Dbáme na to, abychom si nevybírali lidi,
které budeme čtvrt roku rozjíždět a dávat
jim naději. Máme jasná pravidla, která
po nich chceme. Musí si navolat schůzky
a chodit sem do práce. Poznáme snadno,
jestli má smysl s nimi ztrácet čas. Každé zaškolení je pro manažera časová investice. n
28
29
Téma měsíce
Téma měsíce
Názor zemského ředitele
Sobota
a neděle
O víkendu se v Meteoru zpravidla nepracuje. Pokud si
konzultanti a manažeři dohodnou s klienty schůzky na sobotu
a neděli, je to jen na nich.
Přesto ale týden v Meteoru tímto nekončí. Tahle skupina se totiž
dokáže vedle práce i skvěle pobavit.
Mezi nejzdařilejší akce Meteoru patřil předvánoční večírek
ve Stodolní v Ostravě, teambuildingy v Kubánském baru
a v baru Mazaný králíček v Praze, oslava narozenin v maskách
nebo únorové víkendové setkání v Kladně. Toto setkání
mělo pracovní i mimopracovní část a rozdávaly se také ceny
nejlepším obchodníkům v celkové hodnotě 30 tisíc korun
(iPhone, víkend na zámku Sychrov nebo masáže).
Ke kancelářím v Meteoru patří neodmyslitelně také zemský ředitel Tomáš Paur.
Zeptali jsme se ho, jak se mu tady pracuje
a co považuje za silnou stránku Meteoru.
Silnou stránkou Meteoru je špičkové zázemí,
dobrá parta a výborné vztahy mezi lidmi,
kteří spolu žijí nejen v práci, ale scházejí se
i mimopracovně.
Funguje tady systém pravidelných porad
a pravidelné práce. Lidé jsou zvyklí si navzájem pomáhat. Výhodou je také vysoká úroveň
a vybavenost kanceláře, která umožňuje,
aby většina schůzek s klienty (jak PR1, tak
PR2) i přijímacích pohovorů mohla probíhat
přímo tady.
Systém práce, který jsme zavedli v posledním roce, se osvědčil a projevuje se na zvýšení
produkce.
V Meteoru máme zavedenou poměrně
dlouhou pracovní dobu, asistentka je tady
každý den od 8:30 do 18 hodin a běžně tady
probíhají schůzky až do večerních hodin.
prostory kanceláří
Kancelář Broker Consulting v Meteoru je rozdělena do několika částí. Za recepcí minete kuchyňku
a vstoupíte do dlouhé chodby, po jejíž levé straně
se nachází pět prosklených zasedaček. Tady
probíhají jednání s klienty, přijímací pohovory,
individuální pohovory, příp. tréninky. Pokud nejsou kanceláře rezervovány na schůzky, využívají
je konzultanti a manažeři jako telefonní budky.
Rozpis kanceláří, který má na starosti asistentka Šárka, je nabitý na několik týdnů dopředu
od rána do večera. Po pravé straně minete
velkou zasedačku, v níž probíhají porady, a za ní
jeden ze dvou open space. Svá pracovní místa
tady mají manažeři a několik konzultantů.
Z fotografií na nástěnkách je patrné, že pár
povedených mimopracovních akcí už v Meteoru
skutečně zažili.
S open space sousedí kancelář největších kingů Meteoru. Dělí se o ni Tomáš Paur, Pavel Šimků
a Čeněk Liška. Vycházejí spolu prý výborně.
Na konci chodby se otevírá největší prostor.
V tomto open space pracují konzultanti ze
všech manažerských skupin. Meziskupinová
rivalita tady prý nefunguje. Právě naopak. Kolegové jsou zvyklí se tady potkávat každý den,
navzájem si radit, konzultovat spolu pracovní
problémy a pomáhat si jeden druhému (podle
nejmenovaného zdroje se v obou open space
probírají občas i věci zcela mimo obor finančního poradenství ).
30
31
Fin
Consulting
Fin
Consulting
Produktová matica
Zorientovať sa v produktovej
ponuke na finančnom trhu nie
je jednoduché. Sú oblasti, kde
sa zmeny dejú každý týždeň
(hypotekárne úvery, aj keď nie
zmeny zásadného charakteru),
iné oblasti sú „konzervatívnejšie“,
kde v produktoch nebývajú časté
zmeny. Úlohou produktového
manažmentu je pomôcť
spolupracovníkom zorientovať
sa v problematike a nájsť cestu
pre tvorbu optimálnych návrhov
riešenia väčšiny klientov.
V oblasti životného poistenia sme sa pri
poslednom porovnaní vybraných produktov, ktoré má vo svojom portfóliu Fin
Consulting, zamerali na kľúčové poistenia
z pohľadu ceny a „kvality“ produktov.
Za kľúčové poistenia považujeme
zabezpečenie pre prípad úmrtia, invalidity
z dôvodu choroby alebo úrazu, pracovnej
neschopnosti, straty zamestnania (v tomto
prípade však odporúčame uprednostniť
riešenie vo forme tvorby finančnej rezervy,
ako vo forme poistného zabezpečenia),
závažných/kritických chorôb a trvalých
následkov úrazu s lineárnym alebo progresívnym plnením.
Pre tvorbu produktovej matice, ktorá
má byť kľúčom na výber konkrétnych
produktov pri tvorbe návrhu riešenia, sme
vybrali 3 kategórie modelových klientov –
muž a žena vo veku 25, 30 a 45 rokov. Teda
klientov mladých a bez záväzkov, „relatívne“
mladých s rodinou, deťmi a prvými väčšími
alebo menšími záväzkami (úvery) a klientov
„relatívne“ starších, ktorí by už mali mať
otázku zabezpečenia detí vyriešenú (alebo
v procese riešenia) a začínajú si plniť svoje
ciele, prípadne myslia na dôchodok. Porovnanie výsledkov pre muža a ženu ukázali,
kde sa v produktoch skrývajú rozdiely
nielen z pohľadu veku, ale aj pohlavia.
Do porovnania sme vybrali 3 rôzne typy
produktov. Investičné životné poistenie,
rizikové životné poistenie a samostatné poistenie pracovnej neschopnosti. A produkty
partnerov, ktoré máme v produktovom
Odporúčaná kombinácia a poradie produktov
(pripoistení) pre zabezpečenie klienta *
MUŽI
Poistné krytie
Smrť**
Smrť s klesajúcou PS
Invalidita
PN
Kritické choroby
TNÚ
vek 25
vek 30
vek 45
1. UNIQA RŽPsD
2. AMSLICO GIP***
3. ALLIANZ RŽP
4. AXA IŽP CP
1. UNIQA RŽPsD
2. AMSLICO GIP***
3. ALLIANZ RŽP
4. AXA IŽP CP
1. UNIQA RŽPsD
2. AMSLICO GIP***
3. ALLIANZ RŽP
4. AXA IŽP CP
1. UNIQA RŽPsD
2. AXA IŽP CP
1. UNIQA RŽPsD
2. AXA IŽP CP“
1. UNIQA RŽPsD
2. AXA IŽP CP
1. UNIQA RŽPsD
2. AXA IŽP CP
3. WUESTENROT ZaD
1. UNIQA RŽPsD
2. AXA IŽP CP
3. WUESTENROT ZaD
1. AXA IŽP CP
2. UNIQA RŽPsD
3. WUESTENROT ZaD
1. GENERALI D+****
2. UNION PN
3. AXA IŽP CP
1. GENERALI D+****
2. AXA IŽP CP
3. UNION PN
1. GENERALI D+****
2. AXA IŽP CP
3. GENERALI PN
1. UNIQA RŽPsD
2. ALLIANZ RŽP
1. UNIQA RŽPsD
2. ALLIANZ RŽP
1. UNIQA RŽPsD
2. WUESTENROT ZaD
1. AEGON PP
2. AXA IŽP CP
3. AMSLICO GI
1. AEGON PP
2. AXA IŽP CP
3. AMSLICO GI
1. AEGON PP
2. AXA IŽP CP
3. AMSLICO GI
Poistné krytie Smrť**
Smrť s klesajúcou PS
Invalidita
PN
Kritické choroby
TNÚ
vek 25
vek 30
vek 45
ŽENY
1. AMSLICO GIP***
2. UNIQA RŽPsD
3. AXA IŽP CP
4. ALLIANZ RŽP
1. AMSLICO GIP***
2. UNIQA RŽPsD
3. AXA IŽP CP 4. ALLIANZ RŽP
1. UNIQA RŽPsD
2. AXA IŽP CP
3. ALLIANZ RŽP
4. AMSLICO GIP***
1. AXA IŽP CP
2. UNIQA RŽPsD
1. AXA IŽP CP
2. UNIQA RŽPsD
1. UNIQA RŽPsD
2. AXA IŽP CP
1. UNIQA RŽPsD
2. WUESTENROT ZaD
3. AXA IŽP CP
1. WUESTENROT ZaD
2. AXA IŽP CP
3. UNIQA RŽPsD
1. AXA IŽP CP
2. WUESTENROT ZaD
3. UNIQA RŽPsD
1. GENERALI D+****
2. UNION PN
3. ALLIANZ RŽP
1. GENERALI D+****
2. AXA IŽP CP 3. UNION PN
1. GENERALI D+****
2. AXA IŽP CP
3. GENERALI PN
1. UNIQA RŽPsD
2. WUESTENROT ZaD
1. WUESTENROT ZaD
2. UNIQA RŽPsD
1. WUESTENROT ZaD
2. UNIQA RŽPsD
1. AEGON PP
2. AXA IŽP CP
3. AMSLICO GI
1. AEGON PP
2. AXA IŽP CP
3. AMSLICO GI
1. AEGON PP
2. AXA IŽP CP
3. AMSLICO GI
Poznámky:
*platí pre klientov s rodinou, prípadne záväzkami (napr. hypoúver), pre slobodného bez záväzkov je na 1. mieste
invalidita, PN atď.
**vrátane nákladov na správu poistky a po odpočítaní sumy pri dožití pri 0% zhodnotení
*** odporúčame pre klientov, ktorí chcú riešiť výlučne zabezpečenie pre prípad smrti, bez ďalších pripoistení
****v súčasnosti z viacerých dôvodov (hlavne nekorektné spracovanie provízií a storien) neodporúčame uzatvárať
MUŽI, 25 ročný klient, poistná doba 40 rokov (do 65 veku)
Poisťovňa Produkt
smrť invalidita invalidita kritické
PN
TNU
TNU
TNU oslobodenie smrť smrť + spolu
+ náklady následkom následkom choroby
lineárne s progr. s progr. od platenia náklady s klesajúcou
na vedenie úrazu alebo úrazu alebo
do 400% 500% z dôvodu
na vedenie PS
poistky
choroby
choroby
a viac
invalidity
poistky
30 000 €
150 Eur/
10000€
10 000 €
10 €
10 000 € 10 000 € 10 000 € 50 Eur/ 10 000 € 20 000 €
mesačne
jednoraz.
mesačne
Aegon
Penzia Plus
34,81 €
xxx
xxx
12,50 €
xxx
1,30 €
2,10 €
3,27 €
Allianz
Invest Plus
38,00 €
12,60 €
10,40 €
4,70 €
2,80 €
3,50 €
3,50 €
AXA
Comfort Plus
20,45 €
6,75 €
19,28 €
3,99 €
1,60 €
2,10 €
2,24 €
2,36 €
6,03 €
5,33 € 11,36 €
Amslico
Global Invest
15,46 €
xxx
12,65 €
9,74 €
1,46 €
2,08 €
2,50 €
2,50 €
Generali Dynamik +
111,00 €
xxx
?
?
3,50 €
1,80 €
2,80 €
?
Wustenrot Zdravie a dôchodok 30,77 €
7,82 €
13,03 €
xxx
xxx
2,50 €
xxx
1,38 €
UNIQA
RŽP s dividendou
15,29 €
5,12 €
9,22 €
9,53 €
1,59 €
2,83 €
3,09 €
2,50 €
5,32 €
5,83 € 11,15 €
Allianz
RŽP
20,00 €
Generali samostatne PN
4,50 €
Union
samostatne PN
3,84
Generali samostatne PN 13,50 €
Union
samostatne PN 14,40 €
pozn. k samostatnému poisteniu PN = odporúčame produkt s dlhšou karenčnou dobou (v UNIONe je možnosť voľby karenčnej doby až od 63. dňa), ako doplnok
k poisteniu PN v ižp Wustenrot, kde v prípade nároku má klient benefit vo forme súkromnej nemocenskej dávky až do 60 dní.
portfóliu. Cieľom porovnania nebola hĺbková analýza celého trhu. Cieľom bolo práve
dať spolupracovníkom do ruky nástroj
na zorientovanie sa v produktoch, ktoré
poznajú, na ktoré boli v minulosti školení,
ale z rôznych dôvodov ich v návrhoch pre
klientov nepoužívajú, pretože uprednostňujú produkt, ktorý najlepšie poznajú a kde
sa cítia byť istí.
Kľúčovým hodnotiacim parametrom
bola cena poistenia. Nie vždy sa dá jednoducho porovnať. Najkomplikovanejšie
to bolo pri porovnaní ceny za poistenie
úmrtia. Nie všetky kalkulačky a produkty sú
projektované na jednoduchý výpočet ceny
krytia napríklad na 30 000 € (obrázok 1). Pri
tých prehľadných sa dá cena veľmi jednoducho vypočítať, pri iných produktoch je
zase cena zdanlivo vysoká, pretože v sebe
kombinuje niekoľko rôznych pripoistení
(smrť, invalidita, kritické choroby, oslobodenie od platenia poistného). Podobne
komplikovaným produktom na porovnanie
sú závažné/kritické ochorenia. Poisťovne do tohto pripoistenia zahŕňajú rôzne
diagnózy s rôznymi výlukami, takže ich
Fin Consulting má
za sebou prvé skúšky
Dňa 13. 4. 2011 prebehli prvé skúšky spolupracovníkov Fin Consulting podľa Zákona č.
186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve. Na úvod sme
zvolili skúšky v sektore poistenie alebo
zaistenie a v sektore poskytovanie úverov.
Najmä z dôvodu, že produkcia v týchto
sektoroch tvorí najväčšiu časť z celého
portfólia našich produktov. Tomu zodpovedal aj záujem o účasť na skúškach. Za miesta skúšok sme zvolili Bratislavu, Žilinu
a Košice. Miesto a čas skúšok sme dohadovali s Asociáciou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, ktorá nám
skúšky organizovala. V sektore poistenie
alebo zaistenie sa zúčastnilo skúšok spolu
104 spolupracovníkov a v sektore poistenie
alebo zaistenie spolu 91 spolupracovníkov.
Ďalší termín skúšok už máme vyhlásený
na 4. 5. 2011. Skúšky prebehnú vo zvyšných
sektoroch, tj. kapitálový trh, prijímanie
vkladov a doplnkové dôchodkové sporenie
a tiež v Bratislave, Žiline a Košiciach. Predpokladaný záujem o skúšky je 57 spolupracovníkov pre sektor kapitálový trh, 68 spolupracovníkov pre sektor prijímanie vkladov a 22
pre sektor DDS.
Ďalšie skúšky, pravdepodobne už spolu
so spolupracovníkmi spoločnosti Broker
Consulting, prebehnú v júni 2011.
Robert Vítkovský, produktový manažér
Fin Consulting
vzájomné porovnanie z pohľadu ceny nie je
postačujúce.
Konečným výsledkom porovnania je
produktová matica (obrázok 2), kde sú produkty zoradené podľa dôležitosti zabezpečenia. Najdôležitejšie je zabezpečenie pre
prípad úmrtia, ktoré najvážnejšie zasiahne
do fungovania ktorejkoľvek rodiny. K nej je
podľa pohlavia a veku priradený najvhodnejší produkt. Nasleduje invalidita z dôvodu
choroby alebo úrazu atď.
Robert Vítkovský
produktový manažér Fin Consulting
32
33
Fin
Consulting
Výsledky
marec 2011
výsledky Slovensko
Dňa 10. apríla 2011 sa konal
64. ročník Národného behu
DEVÍN – BRATISLAVA – najstaršie
bežecké podujatie pre všetky
vekové a výkonnostné kategórie
s medzinárodnou účasťou.
Svoje výsledky komentujú najúspešnejší obchodníci marca.
Ako sme bežali
z Devína do Bratislavy
Organizátormi a hlavným partnerom pretekov bol opäť vyhlásený po minuloročnom
úspechu aj firemný beh, určený firmám
a podnikom. Spoločnosť Fin Consulting
mala tiež na tomto podujatí zastúpenie zo
svojich radov. Preteky boli odštartované
výstrelom z dela na historicky pamätnom
mieste pod hradom Devín. Každý pretekár
s umiestneným štartovým číslom na prsiach a elektronickým identifikačným čipom
nad pravým členkom a akýmsi zvláštnym,
ťažko opísateľným pocitom v hlave (ktorý
rozhodne vôbec nebol plytký) vyštartoval
vpred. Aj počasie malo rešpekt pred chuťou
a radosťou pretekárov.
Už po niekoľkých kilometroch vytýčenej
trate s dĺžkou 11 625 m bol vytvorený obraz
z masy veľkej ľudskej vlny, ktorý dotvárala
perfektná kulisa nielen z postávajúcich
záhradkárov, ktorí povzbudzovali každého
bežca, ale aj rôznorodo spriaznených duší
či fanúšikov, ktorí obďaleč zachytávali tieto
vzácne okamihy do svojich fotoaparátov.
V mase valiacich sa ľudí bola široká
škála bežcov – usmievajúci sa bežci, trpiaci
bežci, komunikujúci bežci, dokonca i matky
s kočiarikmi, bežci, fŕkajúci penu, bežci
s grimasou, pohmkávajúci bežci, a po niekoľkých kilometroch ste mohli vidieť aj
bežcov, držiacich si pichajúcu bránicu, či
dych lapajúci po kyslíku.
Ľudské telo je ale v podstate dobrá vec,
vie sa prispôsobiť požiadavkám majiteľa.
A tak sa teda prispôsobilo a do cieľa postupne podľa svojich schopností a dispozícií dobehlo viac ako 5000 bežcov z početnej bežeckej rodiny.
Aké boli naše firemné výsledky?
Branislav Sedilek Ivan Sedilek Jozef Filičko Miloš Frečka Július Rusňák Pavol Polomský Svetlana Husárová 00:52:44
00:54:02
01:04:26
01:05:57
01:11:21
01:13:40
01:18:10
Bola to príťažlivá, jedinečná a obzvláštňujúca akcia, v mojom ponímaní prioritou
ktorej zrejme neboli ani tak vrcholné výkony, ale nádherná atletická manifestácia, kde
bolo preukázateľné, že láska k behu kvitne
v každom veku a že každá hranica prestáva byť hranicou v momente vlastného
rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré nosíme
každý v sebe.
Ako a kde
to malo svoje začiatky?
Všetko sa spustilo e-mailom Júlia Rusňáka s výzvou účastnit sa firemného behu,
posunúť tak svoje hranice a pokoriť ďaľšiu
prekážku. V prílohe mailu boli propozície
behu Devín-Bratislava.
Šéf prišiel s nápadom a nádherne ho
rozvinul. Prišli sme teda, posunuli svoje
osobné hranice vpred, aktívne vychutnali
tímový zážitok, pripravení a odhodlaní popasovať sa už aj s Čuňovským triatlonom.
V dňoch 14.–17. 4. 2011 sme mali možnosť
zažiť skvelú lyžovačku v Rakúskych Alpách.
O dobrú náladu a perfektné zážitky nebola
núdza. Každý si mohol vychutnať niečo iné.
Lyžiarov čakali perfektné svahy, nelyžiarov
vitálny svet, fitnes, bazén priamo v hoteli,
všetko dýchalo luxusom a pohodlím. Tí,
ktorí v priebehu dňa stihli oboje si prišli
taktiež starším klientom,
ktorí prinášajú výborné
odporúčania.
Pavol Petrík,
konzultant II
Jedno múdre príslovie praví:
„Ako sa do hory volá, tak sa
z hory ozýva.“ A teda ako
veľmi chcete byť úspešný,
tak veľa pre to spravte. To
je môj recept. Jednoducho
chcem byť úspešný, tomu
podriaďujem všetky svoje
aktivity a úspech na seba
nenechá dlho čakať.
na svoje, pretože to bol relax na telo i dušu.
Večer sme trávili príjemným posedením
v bare priamo v hoteli a taktiež večernou
prechádzkou.
Samozrejme tejto akcie sa zúčasnili
najlepší z našej spoločnosti, takže sme
znovu mali možnosť presvedčiť sa, že vo
firme FinConsulting sa oplatí žiť a pracovať
na plné obrátky.
Zvlášť chcem za seba poďakovať generálnemu riaditeľovi Júliusovi Rusňákovi,
že možem pracovať v skvelej firme úplne
úžasných ľudí.
Miriam Ducková,
vedúci tímu Fin Consulting
Miloš Konček,
privátny
špecialista senior
Fin Consulting
Marec sa vydaril predovšetkým vďaka zvýšenej
rozpracovanosti. Mal som
na tento mesiac rozrobených veľa klientov s životným poistením. Vedľa
hľadaní nových klientov
je dôležité sa venovať
Judita Sedileková,
riaditeľ pobočky
Fin Consulting
Ked Vas samotna práca baví,
tak vsetko ide lahšie a hlavne je to vysledok dlhodobej
práce a servisu.
Svoje výsledky komentujú najúspešnejší riaditelia marca.
povednom plánovaní a profesionálnom prístupe ku
klientovi. Samozrejme vďaka
patrí aj riaditeľom a manažérom, ktorí vedú obchodníkov k aktivitám. Teším sa
na druhý štvrťrok, pretože
viem, že sú v nás skryté ešte
obrovské rezervy.
Svetlana Husárová,Fin Consulting
Finconsulťácká lyžovačka v Alpách
vlastnÉ body
to potvrdiť a rásť ďalej.
Ďakujem celému tímu, ktorý
zabral, a teším sa, čo všetko
ešte prinesie tento rok.
Igor Szeles,
regionálny riaditeľ
Výsledok za marec ma určite teší, aj keď sme za prvý
štvrťrok pozadu, čo sa týka
plánu. Predovšetkým chcem
pogratulovať za nádherný osobný výkon Pavľovi
Petríkovi, Petrovi Ožvaldovi,
Veronike Vravkovej a Zsoltovi Czuczorovi. Pretože
každý štrukturálny výkon je
založený na obchode, ktorý
odvádzajú v teréne skvelí
obchodníci. Výkon nad 300
bodov je založený na zod-
Meno
Miloš Konček
Pavol Petrík
Judita Sedileková
Peter Ožvald
Alla Laláková
Alena Klímová
Andrea Sedlačková
Jozef Holan
Veronika Vravková
Zsolt Czuczor
Martin Lipták
Mário Ligač
Pavol Polomský
Miriam Ducková
Iveta Vaculovičová
Dagmar Prokeinová
Štefan Kompánek
Peter Gomboš
Branislav Sedilek
Jana Šaturová
Eva Peterová
Mária Gyuricsová
Miroslav Roskoš
Roman Szöllöši
Miroslav Burda
Rastislav Sádecký
Andrea Beneová
Marta Fischerová
Tomáš Hančinský
Valter Rajman
Zuzana Bogdalíková
Miroslav Krajňák
Ľubica Plavčková Jana Fašáneková
Renáta Bílá
Body
597
531
522
468
459
377
361
333
323
319
312
311
305
286
256
250
238
236
232
229
228
226
226
219
217
214
212
191
189
189
171
166
163
156
152
SKUPINOVÉ body
Karol Furian,
regionálny riaditeľ
Fin Consulting
Ivan Sedilek,
regionálny riaditeľ
Fin Consulting
Ďalší mesiac sa nám podarilo rásť. Teraz je dôležité
Na jednej strane sa teším
z takéhoto výsledku a ďakujem všetkým, ktorí sa
na ňom podielali, na druhej
strane mi chýba pravidelnosť takýchto výsledkov, takže máme stále čo vylepšovať.
Meno
Igor Szeles
Ivan Sedilek
Karol Furian
Stanislav Jendrišák
Mária Tkáčová
Judita Sedileková
Patrícia Balkó
Jozef Szeles
Miloš Konček
Tomáš Hančinský
Iveta Kutiová
Daniel Domény Jozef Holan
Renáta Gazdačková
Body
4 196
3 118
2 275
1 967
1 499
1 355
1 321
1 116
969
871
717
716
567
527
34
35
Business
a etika
Hypoteční
centrum
První kroky finančního konzultanta
aneb na co nesmí zapomenout nováčci v oboru finančního poradenství
Finanční poradenství
a zprostředkování vnímá
mnoho lidí jako jednotnou
oblast podnikání, která se
dělí maximálně na oblast
pojišťovnictví a oblast investic.
Modelový příklad OK Bydlení podle aktuálních sazeb k 20. 4. 2011
Hypoteční centrum Broker Consulting pro vás připravilo přehled aktuálních sazeb, splátek a poplatků
pro dva modelové příklady k 20. 4. 2011.
Pan Kratinožka Pan Kratinožka si chce
koupit byt 2+1 za 3 000 000 Kč, vlastních
prostředků má 500 000 Kč, je svobodný
a bezdětný a jeho příjmy jsou průměrně
35 000 Kč čistého měsíčně. Měsíční splátky
by si představoval maximálně ve výši
Tabulka 1: Výstup koupě k 20. 4. 2011. Úvěr ve výši 2 500 000 Kč
BANKY
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
Co musím splnit a doložit,
abych mohl začít
n
d tohoto okamžiku až do doby, kdy
O
mám mandátní smlouvu, jsem „v zácviku“. To znamená, že mohu sbírat data
od klientů, že mohu navštěvovat klienty
v doprovodu nadřízeného.
n Stal jsem se podnikatelem – odměna vyplácená na základě smlouvy o vzdělávání
a praxi je příjmem z podnikání = musím
mít živnostenské oprávnění.
n Musím se zaregistrovat u místně příslušného Finančního úřadu, Okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
n Nemohu sám bez účasti spolupracovníka,
který již má účinnou mandátní smlouvu,
klientům nabízet a představovat žádná
řešení ani zprostředkovávat jakékoli
produkty.
5,49%
4,39%
4,29%
4,59%
4,54%
4,29%
4,39%
4,59%
5,92%
4,84%
Poplatky Jednorázově Efektivní
měs.
Přebytek
úrok
150 Kč
0 Kč 4,78% bonita ko
150 Kč 2 900 Kč 3,86%
ok
200 Kč 1 999 Kč 3,80%
ok
150 Kč
0 Kč 4,02%
ok
150 Kč 2 500 Kč 3,98%
ok
150 Kč 2 999 Kč 3,77%
ok
150 Kč 20 000 Kč 3,91%
ok
150 Kč 20 000 Kč 4,08%
ok
0 Kč
0 Kč 5,05% zástava ko
150 Kč 10 000 Kč 4,34%
ok
Pan Ementál Pan Ementál již hypoteční
úvěr má, ale uvažuje, zda nerefinancovat,
jelikož stávající banka nabízí sazbu 6,99 %.
Tím by mu měsíční splátka výrazně
vzrostla – na 24 900 Kč po dobu 25 let.
Kromě úvěru nyní splácí ještě 10 000 Kč
Tabulka 2: Výstup refinancování k 20. 4. 2011. Úvěr ve výši 3 500 000 Kč
Měsíční Daň. odpočty průměrně
BANKY
splátka
zpočátku
měs.
1 716 Kč 1 085 Kč
1 372 Kč 834 Kč
1 341 Kč 812 Kč
1 434 Kč 879 Kč
1 419 Kč 867 Kč
1 341 Kč 812 Kč
1 391 Kč 847 Kč
1 434 Kč 879 Kč
1 850 Kč 1 187 Kč
1 513 Kč 950 Kč
RB
KB
ČS
HB
UniCredit
WHB
Volksbank
ČSOB
Mbank
LBBW
150 Kč
0 Kč 4,58% bonita ko 19 414 Kč 2 314 Kč 1 454 Kč
150 Kč
0 Kč 4,16%
ok 18 342 Kč 2 096 Kč 1 293 Kč
200 Kč 1 999 Kč 3,80% zatížení ko 17 403 Kč 1 899 Kč 1 152 Kč
150 Kč
0 Kč 4,92%
ok 20 292 Kč 2 489 Kč 1 585 Kč
150 Kč 2 500 Kč 5,06% bonita ko 20 626 Kč 2 555 Kč 1 636 Kč
150 Kč
0 Kč 5,07%
ok 20 670 Kč 2 564 Kč 1 642 Kč
150 Kč
999 Kč 4,46%
ok 19 244 Kč 2 280 Kč 1 428 Kč
150 Kč 25 000 Kč 4,99%
ok 20 292 Kč 2 489 Kč 1 585 Kč
0 Kč
0 Kč 5,10% zástava ko 20 939 Kč 2 616 Kč 1 683 Kč
150 Kč
0 Kč 4,36%
ok 18 807 Kč 2 161 Kč 1 363 Kč
14 179 Kč
12 504 Kč
12 357 Kč
12 801 Kč
12 727 Kč
12 357 Kč
12 594 Kč
12 801 Kč
14 860 Kč
13 279 Kč
Úrok
5,29%
4,79%
4,34%
5,69%
5,84%
5,86%
5,14%
5,69%
5,98%
4,94%
Poplatky Jednorázově Efektivní
Přebytek
úrok
Měsíční Daň. odpočty průměrně
splátka
zpočátku
Výsledky důchodové
reformy neovlivníte.
usím být starší 18 let,
m
ukončené středoškolské vzdělání – nutno
doložit,
n čistý rejstřík trestů – výpis z rejstříku trestů
bez záznamu,
n nesmím mít dluhy – potvrzení od Finančního úřadu o bezdlužnosti.
n
n
Úrok
Vzniká tím mylný dojem, že stačí získat
registraci podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele u ČNB a spolupracovník může
začít poskytovat klientům plnohodnotné
služby. Zdánlivě jednoduché. Jak už to však
v životě bývá, skutečnost je trochu složitější
než představy. Připravil jsem proto pro vás
jednoduchou (snad jednoduchou!) osnovu
toho, co musí spolupracovník mít, dodat
a splnit pro to, aby se mohl věnovat svým
klientům bez rizika, že na něj někde číhá
nějaký skrytý problém.
Začínáme od nuly – podepsal
jsem smlouvu o vzdělávání
a praxi
15 000 Kč, protože dobře ví, že další náklady
s pořízením nemovitosti (poplatky za elektřinu, plyn, správu domu apod.) obnášejí
okolo dalších 4 000 Kč. Při splatnosti 30 let
a tříletém fixu se dostane na sazby a splátky
uvedené v tabulce 1.
měsíčně za leasing. Aktuální jistina úvěru
činí 3 500 000 Kč, odhad nemovitosti je
3 900 000 Kč. Pan Ementál má čisté měsíční
příjmy 61 000 Kč a rád by si splátku úvěru
snížil o cca 3 000 Kč. Aby docílil poklesu
splátky, musí úvěr refinancovat a prodloužit
dobu splatnosti. Při splatnosti 30 let a pětiletém fixu se dostane na sazby a splátky
uvedené v tabulce 2.
Konečně poradcem – mám
mandátní smlouvu
činná mandátní smlouva nezakládá
Ú
možnost zprostředkovávat cokoli! Pro
jednotlivé oblasti platí odlišná podnikatelská oprávnění.
n Pojišťovnictví – registrace podřízeného
pojišťovacího zprostředkovatele (PPZ)
u ČNB.
n Investice – registrace vázaného zástupce
(VZ).
n Stavební spoření a penzijní připojištění
– živnostenský list na „zprostředkování
obchodu a služeb“ – živnost volná.
n Hypotéky a úvěry – živnostenský list „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ – živnost vázaná.
n
n
ohu zprostředkovávat pouze produkty
M
v těch oblastech činnosti, na které mám
výše uvedená oprávnění.
Co musím splnit, abych získal
mandátní smlouvu
Musím nejpozději na semináři C – Legislativa :
n v ykonat odbornou zkoušku pro základní
kvalifikační stupeň odborné způsobilosti,
n z aplatit správní poplatek ve výši 2000 Kč,
n doložit dokumenty nutné k zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů
a registru vázaných zástupců vedených
ČNB (seznam dokumentů je k dispozici
na OK Netu – v sekci Vzdělávání).
Pavel Matoušek, ekonomický ředitel
Zajistit svoje klienty na stáří
ale můžete.
Penzijní fond České pojišťovny je silný partner, který
vám usnadní komunikaci s klienty a dokonale se
přizpůsobí vašim potřebám. Důkazem je kromě
1,2 milionu spokojených zákazníků také rekordní
zisk 1,15 miliardy korun za rok 2010.
840 111 280
www.pfcp.cz
36
37
Investice
Investice
Je druhá polovina dubna a vývoj na kapitálových trzích stále pokračuje
v růstovém trendu. V přímém přenosu pozorujeme silný růst cen akcií
(mimochodem: zhodnocení amerických akcií v 1Q se zařadí mezi nejlepší
výsledky za posledních minimálně deset let), korporátních dluhopisů
a zejména cen komodit – ropa, zlato, stříbro, zemědělské plodiny atd.
Den D
se blíží
Naopak se nedaří americkému dolaru, který
je velmi blízko dlouhodobým minimům.
V současné době se nejvíce probírá otázka
rychlého růstu cen ropy až na téměř 130
USD za barel (týká se evropského typu Brent)
v souvislosti s nepokoji v severní Africe. Vedle
geopolitických vlivů však nesmíme zapomínat na skutečnost, že jde o výsledek silného
růstu poptávky v zemích emerging markets,
na což nabídková strana reaguje velmi vlažně
(v odborné terminologii se používá pojem
nízká elasticita). Je zajímavé, že v mnoha
aspektech se dostáváme do stejného stavu
jako v polovině roku 2008, měřeno cenou
ropy, hodnotou akciových indexů a korporátních rizikových prémií.
Liší se současnost od roku 2008? Jsem
přesvědčen, že nesmíme podlehnout iluzi
nominálního srovnávání cen před třemi lety
a nyní. Spousta věcí se totiž výrazně změnila.
Díky velmi expanzivní měnové politice
světová ekonomika roste silným tempem, ale
začíná se tu projevovat několik makroekonomických rizik. Tím prvním je problematika
státních dluhů. Státní finance ve vyspělých
zemích, především na periferii Evropy, jsou
ve stavu, který si žádá razantní řešení. Jde
o kombinaci vysokých dluhů a deficitů
státního rozpočtu. V opačném případě hrozí
restrukturalizace závazků = technický bankrot. Souběžně pozorujeme velmi překvapivý
silný růst cen komodit, který má pro nás,
spotřebitele, jednu nepříjemnou vlastnost,
Vývoj klíčových ETF v 1Q 20011
US Related
ETF Description
SPYS&P 500
DIA Dow 30
QQQNasdaq 100
IJHS&P Midcap 400
IJRS&P Smallcap 600
IWBRussell 1000
IWMRussell 2000
IWVRussell 3000
NYCNYSE Comp
IVWS&P 500 Growth
IJK Midcap 400 Growth
IJTSmallcap 600 Growth IVES&P 500 Value
IJJ Midcap 400 Value
IJSSmallcap 600 Value
DVY DJ Dividend
RSPS&P 500 Equalweight
FXB British Pound
FXE Euro
FXY Yen
XLYCons Disc
XLPCons Stap
XLE Energy
XLF Financials
XLVHealth Care
XLIIndustrials
XLB Materials
XLK Technology
IYZ Telecom
XLU Utilities
1 Week
1 Month
YTD
1,29
-0,42
5,44
1,28
0,71
6,39
1,29
-0,59
5,45
2,51
2,25
8,84
3,07
2,75
7,43
1,46
-0,18
5,74
3,26
2,31
7,58
1,45
-0,13
5,75
1,41
0
5,92
1,14
-0,09
4,66
2,94
3,01
9,56
3,35
3,91
8,86
0,62
-0,71
6,24
2,07
1,51
8,48
2,97
1,98
6,02
0,95
1,45
4,55
1,51
0,42
6,66
-0,33
-1,29
2,41
0,02
2,71
6,06
-2,64
-1,64
-2,46
0,77
-0,91
4,38
0,77
0,67
2,08

2,26 
1,54  16,85
0,58
-2,73
2,76
1,63
1,35
5,11
1,88
1,77
8,02
2,56
1,42
4,19
0,95
-1,87
3,46
2,84
2,23
1,93
1,5
-0,75
1,69
Global
Etf Description
EWAAustralia
EWZ Brazil
EWCCanada
FXIChina
EWQfrance
EWGGermany
EWHHong Kong
INPIndia
EWI Italy
EWJ Japan
EWWMexico
RSXRussia
EWUUK
EFA EAFE
EEM Emerging Mkts
IOO Global 100
EEB BRIC
DBCCommodities
USOOil
UNGNat. Gas
GLD Gold
SLVSilver
SHY 1–3 Yr Treasuries
IEF 7–10 Yr Treasuries
TLT 20+ Yr Treasuries
AGG Aggregate Bond
BND Total Bond Market
TIP T. I. P. S.
1 Week
1 Mohth
YTD
3,74
1,95
4,64
3,07
4,36
0,14
0,9
-0,18
8,42
2,93
5,8
4,22
0,71
0,3
10,14
1,76
-0,19
8,4
2,2
1,39
0,05
5,56
11,79
-6,35

-1,01 
0,38  13,43
-2,55
-10,54
-5,45
2,26
2,83
1,5
0,07
1,78
9,81
-0,03
-2,45
3,11
0,07
-2,39
3,19
2,7
6,29
2,16
0,51
-1,6
4,95
3,02
4,31
2,77
0,89
2,66
10,74
1,31
8,7
9,23
1,5
6,68
-4,03
0,46
1,6
0,82

1,8 
11,05  21,84
-0,15
-0,2
-0,27
-0,44
-0,39
-0,86
-0,29
-0,29
-2,11
-0,2
-0,49
-0,59
-0,34
-0,41
-0,31
-0,23
0,93
1,53
Zdroj: Bespoke
je plošný a šance uniknout těmto dopadům
je velmi nízká. O to více je překvapující skutečnost, že inflace, očištěná o volatilní složky
(potraviny + energie), je nízká. Děje se to
především z důvodů fiskální restrikce, vysoké
nezaměstnanosti, poklesu reálných příjmů
a růstu životních nákladů. Žijeme v prostředí,
kde velmi intenzivně rostou ceny toho, co
spotřebováváme (například energie a potravin), a naopak velmi mírně u zboží a služeb,
které tvoříme a vyrábíme.
Je zřejmé, že politika ultralevných peněz
nemůže trvat donekonečna a jednoho dne
přijde změna. Pomalu se tomuto stavu blížíme, protože na trhu je tolik likvidity, že její
umístění začíná být obtížné, protože riziko je
značně deformováno aktivitou centrálních
bank a vlád jednotlivých zemí. Aby toho
nebylo málo, inflace velmi výrazně roste.
Zasáhnou odpovědné instituce, v tomto případě centrální banky? Ty jsou totiž primárně
zodpovědné za stabilitu cenové hladiny.
Existují však země, kde centrální banky mají
tzv. duální cíle své politiky – sledují souběžně další cíle, nejčastěji hospodářský růst,
podporu zaměstnanosti či stabilitu měnového kursu. Typickým představitelem tohoto
modelu je americký FED.
Zatímco během krize v roce 2008
centrální banky reagovaly na vzniklou situaci
koordinovaně a stejným způsobem, tj. došlo
k masivnímu snižování úrokových sazeb
na dlouhodobá minima, nyní je situace
velmi odlišná. Rozdílný přístup můžeme
demonstrovat na odlišném pojetí měnové
politiky evropské a americké centrální banky.
Na obou kontinentech je míra inflace nad
komfortní úrovní 2 %. Březnová čísla ukazují
na roční změnu cen ve spotřebním koši
ve výši 2,7 %. Na první pohled jasný signál
zakročit a zvýšit úrokové sazby. Jenže. Zatímco v EMU již k prvnímu zvýšení úrokových
sazeb o 0,25 % nedávno došlo, a to v situaci,
kdy státní dluhy některých členských zemí
na periferii Evropy táhnou ekonomiku dolů,
v USA mají pohled na problematiku inflace
úplně odlišný. Zvýšená inflace je podle jejich
názoru pouze dočasná. Vysoké ceny komodit
totiž povedou k destrukci poptávky, což
způsobí pokles cen, potažmo inflace.
Americký FED na křižovatce
Již dva roky se americká ekonomika nachází
ve fázi hospodářského oživení, což je patrné
na téměř 100% zhodnocení akciového trhu.
Nulové krátkodobé úrokové sazby se pomalu
začínají projevovat i v rostoucí míře inflace,
která se postupně blíží 3 %. Jak se zachová
centrální banka? Přidá se ke zbytku světa
Vývoj amerického dolaru
90
$ USD [US Dollar Index (EOD)] INDX
25-Apr-2001
© StockCharts.com
Open 74,13 High 74,27 Low 73,82 Close 73,99 Chg -0,01 (-0,01 %)
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
$ USD (Weekly) 73,99
a bude postupně zvyšovat úrokové sazby,
nebo zvítězí vyčkávací postoj? Blížíme se
rozhodnutí, které bude mít zásadní dopad
na další směřování kapitálových trhů. Nebude to ale snadné. Základní makroekonomické ukazatele směřují na rychlé a razantní
hospodářské oživení, avšak trh práce, trh
nemovitostí a stav státních financí vyvolávají spíše obavy. I to byl jeden z důvodů,
proč vedle nastavení téměř nulových sazeb
došlo ke spuštění dvou kol kvantitativního
uvolňování peněz (v zahraničí se používají
termíny jako QE1, QE2). Centrální banka
zvýšila svou bilanci z původních 900 mld.
USD na 2,6 bil. USD, došlo ke snížení výnosů
na výnosové křivce, ceny akcií silně vzrostly
a financování deficitu státního rozpočtu bylo
z části zajištěno. Každé opatření má však své
vedlejší účinky. V tomto případě šlo zejména
o prohloubení poklesu amerického dolaru
a výrazné zdražování cen komodit, což oslabuje spotřební poptávku.
Centrální banka musí přehodnotit svůj
přístup, být proaktivní a bránit vzniku
budoucích nerovnováh. Změna bude těžká.
Doposud měla svou situaci ulehčenu v tom,
že inflace byla velmi nízká, a mohla provádět
velmi agresivní politiku. Dnes jsou podmínky
opačné a centrální banka by měla zakročit.
Půjde o chirurgicky jemnou a nebezpečnou
práci. Rizika negativních dopadů na hospodářský růst či inflaci jsou velmi vysoká. A historické zkušenosti přinášejí jisté varování.
Ukončení stimulačních opatření totiž často
vedlo k poklesu akciových trhů a hospodářskému poklesu. FED si bude muset vybrat
a já se domnívám, že již vybráno má. Bude to
pozvolná ústupová strategie s rizikem vyšší
inflace a poklesu amerického dolaru. QE2
bude pomalu odeznívat a další vlna nákupů
nad rámec splatných dluhopisů v portfoliu
nebude v nejbližší době na pořadu dne.
Stále silněji se ale ozývají hlasy uvnitř FEDu,
které hovoří o tom, že „levné peníze“ již nyní
spíše škodí, než pomáhají. Nejhlasitěji hovoří
šéf pobočky FEDu Plosser, který je zastáncem
zvýšení základní úrokové sazby na 2–2,5 %. Je
to hodně – nebo málo? Vzhledem k tomu, že
míra inflace se nachází stále nad touto hranicí, nastavení úrokových sazeb by bylo blízko
neutrálního pásma. Zásadní změny by však
musely následovat v bilanci centrální banky,
která by musela být výrazně redukována.
Nepříjemné je, že s tím, jak by se zvyšovaly
sazby, by pokles bilance neměl lineární charakter, ale degresivní.
Jak se připravit na změnu
Politika ultralevných peněz kapitálové trhy
pomalu, ale jistě dostává do situace, kdy
se budoucí potenciál zhodnocení výrazně
snižuje, což je přesně ten stav, kdy se trendy
začnou měnit a katalyzátorem může být právě změna směřování měnové politiky v horizontu dvou měsíců. Výhled hospodářského
růstu pro druhé pololetí letošního roku se
v USA dramaticky zhoršuje a deficit státního
rozpočtu patří mezi nejhorší ve vyspělých
zemích. Nelze se tedy divit, že největší
dluhopisový fond na světě, jehož správcem
je společnost PIMCO, drží velmi nízký podíl
amerických státních dluhopisů a velmi výrazné zastoupení hotovosti. Možná to něco
znamená. V opačném případě zvyšujte sázky
na emerging markets, na ceny komodit,
na pokles amerického dolaru a na výrazný
růst inflace. Nic to ale nemění na skutečnosti,
že FEDu nezbývá než v programech typu QE
i nadále pokračovat, protože deficit státního
rozpočtu přesahuje 1 bil. USD a jeho financování musí být zajištěno. Možných scénářů je
daleko více, jeden je ale pro všechny společný: do systému se nám vrátí prvek nejistoty.
Milan Tomášek, ČP Invest
38
Relax
Letošní půlmaraton doběhli jen ti nejdrsnější
V sobotu 2. dubna se v Praze běžel tradiční půlmaraton. A stejně jako
vloni se v davu vytrvalců objevili i borci z Broker Consulting – Petr Hrubý,
Petr Hušek, Petr Boháč a Martin Hušek. Zajímá vás, kdo z nich doběhl až
do cíle? Dozvíte se to z Martinova článku.
Start letošního Pražského půlmaratonu byl
ohlášen na 2. 4. 2011 ve 12 hodin v Praze,
u Rudolfina (pro neznalé poblíž Karlova mostu). A byl skvělý zejména pro lidi, kteří milují
vyšší teplotu. A ta nám, bělochům, opravdu
moc nevyhovuje, protože jsme zvyklí na proměnlivá počasí.
Přes spoustu hlášek, které mezi kolegy
v Broker Consulting zazněly, jsme se na startu
letos ocitli z naší firmy jen čtyři: finanční specialista Petr Boháč, zemský ředitel Petr Hušek,
generální ředitel Petr Hrubý a moje maličkost. A připojila se k nám i moje manželka
Alena a můj velmi dobrý klient a kamarád
Jirka Cee, který nám to nakonec všem nandal
nejlepším časem. Přístupem lidí z Broker
Consulting jsem malinko zklamán, ale hlavně
že jsme si to užili my, v poli .
Co obnášejí přípravy
Na letošní půlmaraton jsem se připravoval
stejně jako na ten loňský – v poklidu. Střídal
jsem několik sportů (tenis, nohejbal, běh),
takže nějakou kondičku mám a nic speciálního jsem nezvolil. Mám pocit, že půlmaraton
není tolik o kondici jako o tom, co si člověk
nastaví v hlavě. Když se rozhodne, že to
dá, jedině hlava ho může zastavit, ale tělo
málokdy (u maratonu je to již něco jiného).
Na letošní půlmaraton rozhodně nezapomenu, protože jsem porušil snad všechna
doporučení:
1. doporučení – týden před závodem nechodit běhat, ale odpočívat. Takže jsem si dal
v tom týdnu dvě hodiny tenisu a den před
závodem 50 minut běhu v ostřejším tempu.
2. doporučení – den před startem si dejte
již jen něco lehčího, bez alkoholu. Tak jsme
s manželkou večer vypili lahvinku červeného doplněnou lahodným sýrem (alkohol
ideální pro odvodnění) a následující den
před startem šálek kávy – opět ideální pro
odvodnění .
Můj cíl pro letošek byl zlepšit loňský čas,
ale to jsem vzhledem k teplému počasí vzdal
po 8. kilometru (dehydratace).
V den závodu jsme si s manželkou udělali
skvělou snídani, předali jsme děti rodičům
a vydali se z Českého ráje směr Praha vstříc
novým výzvám. Na Černém mostě jsme
nechali auto a metrem zamířili na stanici
3P: Petr Hušek, Petr
Hrubý a Petr Boháč
Staroměstská. Už v metru jsme potkávali
stejné pomatence, vypadající jako my
(s čísly na triku a baťůžky), a těšili se na běh.
Manželka byla poměrně skeptická, neboť její
běžecký rekord byl cca 12 km v terénu, ale
počínala si skvěle.
U Rudolfina jsme byli asi hodinu před
startem, došli se převléct, uschovat věci
do šaten a pozdravit se s 3 PPP (všichni Petři).
Uteklo to tak, že jsme se skoro ani nedostali
včas na start. Těsně před výstřelem, který odpálil pražský primátor Svoboda, jsme si všichni popřáli hodně krásných prožitků a udělali
pár fotek. Hlavně si to užít a doběhnout.
Průběh závodu
Celkem letos běželo 9500 běžců, což je rekord
pražského půlmaratonu, a čísla byla vyprodána už asi měsíc dopředu. Atmosféra na startu
byla skvělá, protože tolik nažhavených lidí pohromadě se často nevidí, a do toho nám hrála
skvělá kapela. Těch bylo na trati několik a vždy
nám dodaly duševní vzpruhu. Po vyběhnutí
si člověk musel dávat pozor hlavně na nohy
a lidi okolo, aby se nepřipletl dalším běžcům
do dráhy či nevlítl do tramvajových kolejí.
Lidí, kteří povzbuzovali, bylo dost a byli
skvělí. Věřím, že některým se to tak zalíbilo,
že je v příštím roce přivítáme na startu. To byl
i případ Ály, které se loňská atmosféra líbila
natolik, že si to letos chtěla také zkusit.
Ze začátku jsem běžel s Petrem Hrubým
a Petrem Huškem, který se za pár okamžiků
ztratil za námi. S Petrem Hrubým jsme si
nasadili poměrně dobré tempo. Kdyby se mi
podařilo ho udržet, mohl se náš celkový čas
pohybovat kolem 1h 50 min. na trati měřící
21 097 m. Po osmi kilometrech mi ale odešly
síly, začala se mi motat hlava a chvíli jsem
dokonce zvažoval, že to vzdám. Ale touha
překonat sám sebe a dokázat si, že na to mám,
byla motivací k tomu, abych vydržel.
Horko bylo opravdu nesnesitelné. V letošním roce vzdalo půlmaraton 2 300 běžců
z 9 500, z čehož je patrné, že šlo o opravdu
drsný závod. Stále jsem hledal občerstvovací
stanice, kde by se dalo něco nalít na sebe
a do sebe (jak jsem byl rozklepaný, vylíval
jsem to i kolem sebe). Takže cíl jsem vyhlížel
opravdu netrpělivě.
Doběhli jsme nakonec všichni v dobrých
časech kolem dvou hodin. Dokonce i Ála,
které jsem, přiznávám, moc nevěřil, to dala
v čase 2 h 30 min. Za to jí chci ještě jednou
touto cestou pogratulovat. Já jsem se byl
podívat na cílovou pásku v čase 2 h 45 min.
V domnění, že jsem rychlejší než moje žena,
jsem čekal u cílové rovinky do tří hodin. Ála
nikde a brány, které počítaly běžcům časy, se
v cíli zavřely. Říkal jsem si, že ji musel postihnout nějaký kolaps během cesty, a kde ji teď
budu hledat. Jak už ale víte z předchozího
textu, dopadlo to nakonec dobře. Na smluveném místě, kde jsme se měli sejít, se objevila
moje paní s úsměvem na tváři, medailí na krku
a sdělila mi, že proběhla v čase 2 h. 30 min.,
kdy já jsem ještě na cílovou rovinku nekoukal
a tím pádem jsem ji propásl.
Letos jsme byli po závodě všichni tak unavení, že na oslavu nebylo ani pomyšlení. Ale
myslím, že to ještě všichni spolu doslavíme.
Stačí zavolat
a my se o vše postaráme
1. Povinné ručení Bez povinností
Co říci na závěr?
Pro mě pražský půlmaraton znamená oslavu
sportu. Je to skvělý zážitek, který stojí za to si
alespoň jednou za život zkusit. A kde jinde než
v jednom z nejkrásnějších měst světa
– stověžaté Praze.
již od
119 Kč
měsíčně
Martin Hušek,
finanční specialista senior
Nyní také
Havarijní pojištění starších vozů
Bližší informace o podmínkách získáte na pobočkách
České pojišťovny a na www.ceskapojistovna.cz.
841 114 114
www.ceskapojistovna.cz
Download

Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin