Magazín společností Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s., a Broker
VÝSLEDKY
NEJVĚTŠÍHO TESTU
FINANČNÍCH PORADCŮ
BROKER
CONSULTING
ZVÍTĚZIL!
srpen 2011 | ročník II
3
ČP INVEST má řešení
pro všechny vaše klienty
Chtějí mít vaši klienti své finance efektivně uspořádané a pod kontrolou?
Chtějí nejen vydělat, ale i ušetřit?
Editorial
Milé čtenářky, Milí čtenáři,
Je tady OK Konto a program životního cyklu OK Invest.
držíte v rukou výjimečné číslo interního časopisu skupiny firem Broker Consulting. Klasické srpnové číslo jsme nahradili „speciálem“, který věnujeme významné události. Broker Consulting totiž přesvědčivě
zvítězil v největším testu finančních poradců za posledních několik let. Jak hodně významná historická
událost v našem vývoji to bude, určí čas, naše práce a nadšení pro poskytování kvalitních služeb.
OK Info je měsíčníkem pro spolupracovníky firem Broker
Consulting, Broker Expert a Fin Consulting. Věříme, že náš
úspěch si zaslouží mnohem silnější pozornost. Proto přinášíme nadčasové OK Info, které mapuje značnou část věcí,
které k výsledku přímo či nepřímo vedly, v nadstandardním
množství výtisků a v rozsahu stran, které nemají obdoby.
Témata, která na vás čekají na dalších stránkách, budou totiž
aktuální i za půl roku či za rok, a tak je možná právě tento
speciál tou nejlepší cestou, jak představit firmu lidem, kteří
se potenciálně ucházejí o pracovní příležitost. Pokud patříte
právě vy do této skupiny odhodlaných lidí, určitě si nenechte
ujít nejenom stránky věnované samotnému testu, ale také
rozhovor se zakladatelem společnosti Broker Consulting
Petrem Hrubým.
Právě Petr je totiž nejlepším důkazem, jaké možnosti
přináší kariéra v Broker Consulting, ve financích. Na „zelené louce“ postavil jednu z nejvýznamnějších skupin firem
na českém a slovenském trhu finančního poradenství. A to
neměl k dispozici know-how, které by pouze na základě spolupráce „dostal“. V roce 2011 bude obrat
Broker Consulting činit zhruba 700 000 000 korun a přitom se skupina nyní může pyšnit titulem
nejkvalitnějších služeb pro klienty. Pak že nejde spojit šesticiferné výdělky se slušnou a přínosnou prací
pro klienty! Jde, dokázali jsme to.
Nenechte si ale ujít ani další články a rozhovory. Například s testovanou konzultantkou Kristýnou
Nožinovou, která vypráví o tom, jak dělá svou práci a jak jednoduché to vlastně je, anebo článek
ekonomického ředitele Pavla Matouška, který mapuje náš institucionální přístup k jednomu z našich
principů úspěchu – Fair play.
A pamatujte si, vždycky když chcete vědět něco navíc, zavítejte na BeOK.cz.
Pravidelné odkupy zdarma
Zajímavé výnosy na principu pravidelného investování
do programu OK Invest
Vše v jediné smlouvě včetně penzijního připojištění
Mají vaši klienti zájem o portfolio na míru?
Nabídněte jim aktivně řízené fondy fondů ČP INVEST.
Vyvážený fond fondů ČP INVEST
Dynamický fond fondů ČP INVEST
Vyhledávají vaši klienti zajímavé investiční příležitosti?
Představte jim Generali PPF Komoditní fond.
Do komodit jednoduše v korunách
A pro vás je tu ČPI Portál.
Více než jen investiční kalkulačka.
Umožní vám pracovat s investicemi efektivně
a poskytovat vašim klientům kvalitnější a zajímavější servis.
ČPI Portál naleznete na OK Netu v sekci ČP INVEST / kalkulačky
Příjemné čtení
Veškeré potřebné informace jsou vám k dispozici na OK Netu.
V případě dotazů se obracejte na Marcelu Houdkovou, která je připravena vám vždy ochotně pomoci.
Marcela Houdková | 602 566 382 | [email protected]
Fondy ČP INVEST
potvrzují své kvality
Naučíme vaše peníze myslet
844 111 121
www.cpinvest.cz
Jan Lener
šéfredaktor a ředitel komunikace a PR
4
EUR
Svět Broker
Consulting
EUR
KARIÉRA
KARIÉRA
Výkonnostní bonusy
37,50 Kč (1,50 € ) / bod při dosažení vlastní
produkce za kalendářní měsíc v minimální výši 300 %
průměrného osobního výkonu ve společnosti
75 Kč (3 € ) / bod při dosažení vlastní produkce
za kalendářní měsíc v minimální výši 500 %
průměrného osobního výkonu ve společnosti
www.bcas.cz
6
Obsah
Spolupracovníků Broker conSulting jSme Se zeptali:
S jakým pocitem jste četli v médiích zprávy o vítězství našich konzultantů
v největším nezávislém testu finančních poradců?
OK Info, měsíčník společností
Broker Consulting, a. s., Fin Consulting, a. s.,
a Broker Expert, a. s.
OBSAH
Evidenční číslo periodického tisku
přidělené MK ČR:
MK ČR E 19587
Vydavatel:
Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25221736
Šéfredaktor:
Jan Lener
Redakce:
Eva Sadílková
Autoři:
Jan Lener, Eva Sadílková, Jan Šimek, Martin Novotný,
Luboš Kadlec, Pavel Kačer, Michal Zátko,
Pavel Matoušek, Jaroslav Černý, Julius Rusňák
Fotografie:
Archiv Broker Consulting, Eva Sadílková, Jan Lener,
Nešo Matič, Petr Adámek, Luboš Kadlec, soukromý
archiv Petra Hrubého, Pavel Nesvadba, iStockphoto,
Komiksová kresba:
Filip Škoda
Sazba:
Design Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Náklad:
5000 ks
Tisk:
KAVKA PRINT, a. s., Ke Zdibsku 620, 250 67 Klecany
Vychází 8. srpna 2011
© Broker Consulting, a. s.
Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno
jakékoliv užití části nebo celku díla, především
rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém
nebo jiném jazyce
3 | Editorial Jan Lener
4–5 | Svět BrokEr ConSulting Eurokariéra Broker Consulting
6 | oBSah
7 | ankEta Reakce spolupracovníků Broker Consulting
na výsledky nezávislého testu finančních poradců
8–9 | PodPora ProdEjE 2x6 otázek pro naše analytiky
10–11 | PodPora ProdEjE Špičkoví konzultanti si zaslouží špičkové vzdělávání
12–13 | PodPora ProdEjE OK Finanční plán – kvalita služeb na prvním místě
14–15 | PodPora ProdEjE Úroveň marketingové komunikace
Rudolf Kolbaba
oblastní ředitel
Tuto zprávu jsem přijal s pocitem hrdosti.
Přestože jsme firmou, která působí na trhu
nejdelší dobu z předních českých firem, měl
jsem pocit, že se jí nevěnovala dostatečná
mediální pozornost. Měl jsem pocit, že jsme
příliš skromní. Proto ta hrdost. Nechlubíme se, ale pracujeme naprosto korektně
a profesionálně. Tak to potvrdili odborníci
i laici. Je to ta nejlepší odpověď všem
pochybovačům. A já? Jsem součástí této
firmy. Vím, že jsem si vybral dobře. A nejen
sobě, ale i všem, kteří pracují v mém týmu.
Tedy ve špičkové firmě, která se stará lidem
o peníze. V Broker Consulting.
Roman HušeK
regionální ředitel
Letošní test finančních poradců dopadl
velice zajímavě pro většinu českého trhu.
Jsem rád, že poradenské společnosti v kvalitě
předchází všechny banky a pojišťovny. Broker
Consulting dopadl tak dobře díky pevně
danému systému práce, který je vyžadován
na všech úrovních v naší firmě. Co se týče
Liberce, tak to beru osobně, protože jsme
dostali samé jedničky. Tímto chci poděkovat
našemu ředitelství za skvělou práci a za jednu z nejvyšších úrovní kvality práce v celé
České republice... :-) Věřím, že do budoucna
bude naše společnost vyčnívat na českém
trhu daleko více.
je lakmusovým papírkem firemní dospělosti
16–19 | rozhovor Kristýna Nožinová: Znám hodnotu své práce
20–23 | téma měSíCE Broker Consulting kraloval v největším testu
finančních poradců
24–25 | BuSinESS a Etika Být nejlepší znamená dělat víc než ostatní
26–31 | Profil Petr Hrubý: Nechtěl jsem na kariéru čekat do šedesáti
32–37 | rEPortáž Regata Broker Consulting 2011 – Svoboda, nezávislost,
PaVel KadlečeK
oblastní ředitel
Četl jsem to s pocitem štěstí a blaha. Dále
jsem cítil velké sebeuspokojení, že jsem
v nejlepší firmě na trhu a že jsou tu dobří
lidé, přátelé, kolegové včetně vedení.
adrenalin, romantika...
38–39 | rEPortáž Broker Expert Rok nezávislosti
40–41 | rEPortáž Není handicap jako handicap
42–43 | Rozhovor Jan Skolil: Od telekomunikací k financím...
44–45 | fin ConSulting Nejsilnější hráči na Slovensku
46 | BrokEr ConSulting v komikSu Vilém Podliska, Kristýna Nožinová
a Čeněk Liška mění historii
SamoStatná Příloha | výSlEdky čErvEn 2011 | výSlEdky SlovEnSko
jún 2011 | konEčné výSlEdky SoutěžE o ProdloužEný víkEnd v turECku
Jiří VosyKa
manažer
Vůbec mě to nepřekvapilo. Vím, že cesta,
kterou jde naše společnost, je správná a jsem
hrozně rád, že jsem součástí této společnosti.
Je to budoucnost pro nás pro všechny.
luděK VoKoun
regionální ředitel
Napadly mě dvě myšlenky. Vzpomínka
na můj základní seminář v únoru 1999. Tenkrát v poslední hodině v sobotu mluvil Petr
Hrubý na téma „kariéra v Broker Consulting“.
A jednou z myšlenek, které si dodnes pamatuji, bylo, že společnost Broker Consulting
budou jednou znát ve všech domácnostech,
tak jako značku Škoda. Jsme na dobré cestě
a já jsem rád, že jsem u toho! A myšlenka
druhá souvisí s náborem nebo i odchodem
spolupracovníků. Ne peníze, ne kariéra, ale
pocit z dobré práce a dobrého jména by měl
být na prvním místě. A jaký je to pocit? Mám
velkou radost!!!
8
9
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
4
Jaké jsou nyní trendy v investičních produktech? připravujeme v oblasti investic
pro naše klienty něco zajímavého?
Snažíme se být neustále o krok napřed před
konkurencí. Byli jsme průkopníky v nabízení
investičních programů životního cyklu. Nyní
máme aplikaci Broker eAtlantik, která umožňuje klientovi on-line obchodovat na burze,
to vše v našich barvách. Připravujeme další
novinky, ale o těch zatím nechceme veřejně
mluvit.
5
vznikly ve spolupráci s našimi partnerskými společnostmi v oblasti investic
i produkty vyvinuté na míru pro broker
Broker
eAtlantik
Consulting, které jsou nabízeny exkluzivně jen našim klientům?
Je jich celá řada. Z těch nejdůležitějších
bych zmínil Evropský penzijní plán, který
umožňuje klientům pravidelně investovat na dlouhou dobu, levně a přitom při
zachování silné diverzifikace.
Dále bych zmínil OK Konto, které umožňuje klientům využívat fond peněžního
trhu a přitom mít nastavené pravidelné
platby nebo přestup do OK Investu, což je
investiční program životního cyklu.
V neposlední řadě máme OK Fondmarket, což je fondová platforma, pomocí
které můžeme klientovi nabídnout celou
řadu fondů a naše modelová portfolia.
Tato platforma je určena pro jednorázové
investice.
6
Jaké výhody má pro klienta sjednání
investic přes naše poradce ve srovnání
s tím, kdyby podílové fondy nakupoval sám?
Největší výhodou je poradenství. Jsme to
my, kdo přijde za klientem, kdo mu přiblíží
fungování světa investic. Klient neplatí nic
navíc, služba jej vyjde stejně draze jako
nákup produktů přímo u partnera.
2
broker Consulting deklaruje jako
jednu z hlavních hodnot nezávislost.
na základě jakých kritérií si vybíráme
partnerské instituce, jejichž produkty
budou naši poradci nabízet?
Naši nezávislost dokumentuje počet partnerů, se kterými spolupracujeme. Za oblast
pojištění a penzijního připojištění mohu
uvést, že našimi partnery je 16 pojišťoven
a všech 10 penzijních fondů, což je nárůst
oproti roku 2007 o 3, respektive 5 institucí.
Na druhou stranu není naším zájmem mít
smlouvu se všemi institucemi na trhu, ale
Růst obratu v přímých investicích 2007–2010
Růst obratu v neživotním pojištění 2007–2010
1 200 000
40 000 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
200 000
0
odradit složitý systém sazeb nebo
komplikovaný formulář smlouvy,
jako je to běžné u produktů pojištění občanského majetku. Přitom
kvalita produktu z pohledu klienta
nijak neutrpěla.
5
Jaké novinky v produktové
nabídce přinesl rok 2011?
Hlavní novinkou je vývoj produktu
životní pojištění, vhodného pro
zajištění příjmových rizik, který
podporuje doporučení základního i komplexního Finančního plánu a přitom je pro
klienta finančně maximálně
dostupný. Prvním takovým
produktem je Rizikové
životní pojištění od Uniqa
pojišťovny. Asi nejvýznamnější odlišností od všech
ostatních produktů
a trhu je pojištění pro
případ invalidity a smrti
na první riziko, což
umožnilo snížit cenu
pojistného o cca 20 %
v porovnání s pojištěním smrti a invalidity
jako samostatných rizik.
Tímto produktem samozřejmě vývoj nekončí.
Tento produkt se bude nadále
vylepšovat, jak se pojišťovně
bude dařit realizovat další naše
nápady, a zároveň probíhají
jednání a přípravy produktů
s dalšími pojišťovnami.
6
zpRostŘEdkovanÝ oBRat
0
0
3
O jaké produkty je největší zájem?
Jak se mění investiční chování klientů?
Největší zájem je o investiční programy
životního cyklu. Tržní riziko investování je totiž
snížené pravidelným investováním na dlouhý
horizont, diverzifikací a využitím mechanismu
realokace. Investiční programy životního cyklu
postupně vytlačují investiční životní pojištění,
mimo jiné protože jsou levnější, transparentnější a také flexibilnější vzhledem k finanční
situaci klienta. Navíc jsou velmi dostupné,
pravidelně lze investovat od 500 Kč měsíčně.
přímé
investice
ATLANTIK FT
201
garantované
certifikáty
CYRRUS
9
ČS Fondy ŽC
200
Pioneer
8
AXA Tempo
4
200
ČP Invest
Které produkty vyvinuté exkluzivně
pro klienty broker Consulting máme
v nabídce?
Z pohledu pojistných produktů máme
historicky nejstarší spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, s kterou vyvíjíme
od roku 2007 exkluzivní produkt investičního životního pojištění. V roce 2011 mají naši
spolupracovníci ve svém portfoliu již jeho
třetí generaci s názvem Evropská penze
Premium. Mezi jeho přednosti patří garance
pravidelných poplatků po celou dobu
trvání smlouvy, bezkonkurenčně nejlevnější
zproštění od placení v případě přiznání invalidity 3. stupně, věrnostní bonus pro klienty
u smluv s pojistným nad 1000 Kč měsíčně
nebo nulové poplatky za vklad příspěvků
od zaměstnavatele.
Podle našich požadavků tato pojišťovna
vytvořila také jednoduchý produkt na pojištění občanského majetku a odpovědnosti
DOMEX Prima. Jeho cílem je zpřístupnit
tento segment pojištění začínajícím a méně
zkušeným spolupracovníkům, které by mohl
7
Rentiér
3
Jaké výhody mohou naši poradci
nabídnout klientům ve srovnání
s jinými institucemi a menšími
poradenskými firmami?
Věnujeme velké úsilí spolupráci se strategickými partnery na vývoji nových, nejlépe
exkluzivních produktů. Naše pozice na trhu
a dlouholetá stabilita nám zaručuje dobrou
vyjednávací pozici vůči finančním institucím.
200
Conseq
jen s těmi, které mohou našim klientům
nabídnout zajímavý a kvalitní produkt.
Zprostředkovaný obrat v Kč
OK Invest
0
OK Fondmarket
201
EPP
přímé investice
9
Jednorázové investice
200
pravidelné investice
8
investiCe
200
2
Jakým způsobem
jsou vybírány
investiční produkty, které se
dostávají do produktového portfolia
broker Consulting?
V průběhu času se nám nejvíce
osvědčila spolupráce s českými partnery, u kterých víme, že
na trhu budou i za dvacet let. Ne
jako zahraniční společnosti, které
často menší trhy opouštějí kvůli
úspoře nákladů. Jde i o servis, který
tuzemské investiční společnosti
dokážou poskytnout klientovi i našim obchodníkům. Co se samotných
produktů týče, samozřejmě chceme,
aby byly konkurenceschopné, a to jak
cenou (poplatky), tak kvalitou nabízené služby. Na fondový byznys máme
tři hlavní partnery. Jejich prostřednictvím dokážeme klientům nabídnout
více než 500 různých fondů, a to
včetně fondů známých zahraničních
investičních společností. Navíc máme
i dvě partnerské společnosti na přímé
investice do cenných papírů.
(viz schéma Produktová
nabídka)
prODuKtOvá nabíDKa
7
1
Filozofie broker Consulting je postavená na sestavení Finančního
plánu pro všechny klienty. Jak
Finanční plán využívá investiční nástroje?
Při řešení finanční situace
klienta se v první řadě snažíme
zabezpečit jeho zdroje.
Jakmile je klient zabezpečen,
pracujeme na splnění jeho
cílů. A v této fázi využíváme hlavně investiční
nástroje, zejména investiční
programy životního cyklu
a dlouhodobé pravidelné investování. V tomto
ohledu se chceme odlišit
od konkurence a máme
před ní náskok. Učíme
klienty pravidelně investovat po dlouhou dobu.
1
Jaké trendy jsou v v posledních
letech patrné v produktové nabídce
broker Consulting? O jaké
produkty je největší zájem?
Pokud chceme zodpovědně našim klientům radit ohledně jejich financí, neobejdeme se bez komplexního přístupu.
Proto je v posledních letech kladen důraz
na podporu produktů, které byly dříve
ve finančně poradenských společnostech
prodávány méně často. Výsledek této snahy dokumentují níže uvedené grafy, které
ukazují nárůst objemu zprostředkovaných
investic a neživotního pojištění mezi lety
2007 a 2010. Na první pohled je z nich
patrné značné a pravidelné zvyšování
obratu v těchto segmentech. Po převedení na procenta dojdeme k průměrnému
ročnímu nárůstu zprostředkovaného
obratu 43 % u investic, a u neživotního
pojištění dokonce 53 %! Obě tato čísla více
než dvojnásobně překračují růst v životním
pojištění!
200
Jan Šimek, investiční analytik Broker Consulting
Martin novotný, vedoucí analytik Broker Consulting
Zprostředkovaný obrat v tis. Kč
2 × 6 otázEk pRo naŠE analYtikY
Jaké výhody pro naše konzultanty plynou ze silného
postavení broker Consulting
na trhu?
Ruku v ruce s tvorbou nových
produktů jde i produktová
podpora pro naše spolupracovníky, zjednodušující komunikace
s klienty a orientace v dostupných
produktech. Naši spolupracovníci
mají k dispozici prezentéry k jednotlivým oblastem osobních financí
nebo přímo ke konkrétním produktům, produktová srovnání v podobě produktových listů a dílčí
jednorázové analýzy
a porovnání.
10
11
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
Špičkoví konzultanti si zaslouží Špičkové vzdělávání
V souvislosti s největším testem finančních poradců se na serveru
měšec.cz mimo jiné objevilo toto shrnutí: „Test prokázal, že kvalita
finančních poradců je značně kolísavá, ale existují značky, na které
je možné se s velkou pravděpodobností spolehnout, protože
mají nastavený standardizovaný a klientsky orientovaný způsob
práce svých poradců.“ Na tom, že právě značku Broker Consulting
porotci vyhodnotili jako nejspolehlivější, má svůj zásadní podíl i náš
propracovaný systém firemního vzdělávání.
Spolupracovníci Broker Consulting měli možnost zúčastnit se exkluzivní přednášky špičkového světového
lektora a autora několika bestsellerů, Briana Tracyho,
který přijel do Prahy na pozvání naší společnosti.
spoření, zabezpečení majetku i osob (tedy
o pojištění), o různých způsobech spoření
a investování, penzijním připojištění a dalších
možnostech spoření na stáří (tedy něco
o rentě), základy hypoték a ještě mnoho užitečných informací pro správné hospodaření
s penězi. To vše v rámci našeho jedinečného
softwarového řešení – Finančního plánu.
Základní Finanční abeceda je zakončena
„výstupní kontrolou“ – zkouškou „Z“, která se
skládá za dvou částí. Písemná část má formou
testu prověřit znalost produktovou. Při ústní
části účastníci předvedou pohovor vedený
s klientem, sběr informací a jejich zpracování
a také správně vedený prodej se správnou argumentací klientovi. Kdo uspěje, je odměněn
certifikátem – jakýmsi puncem kvality.
Tady si společnost vyhrazuje právo
umožnit postup jen těm, kteří odvádějí
dobrou až vynikající práci. Ostatní si mohou
zkoušku zopakovat – naučit se pracovat
s Finančním plánem a správně argumentovat klientovi. Pokud zkoušku „Z“ účastníci
Finanční abecedy neudělají, obvykle putují
do jiných, méně náročných společností.
vZdělávání finančních
specialistů
Je to silné, dynamické a má to šťávu... Ne, to
nepopisuji zážitek z jízdy vozem s neuvěřitelně silným motorem. Řeč je o vzdělávacím
systému Broker Consulting.
V dalších seminářích Finanční abecedy
se propojuje školení produktů s tréninkem
dovedností potřebných k obchodu. Nováček
se dozví potřebné informace o stavebním
Zkouškou „Z“ ale vzdělávání v Broker
Consulting zdaleka nekončí. Po absolvování
základu se lidé mohou rozhodnout mezi kariérou specialisty, nebo manažera. V případě
specialisty absolvují s našimi nejlepšími odborníky školení na téma hypotéky, investice
či finanční plánování.
Základní vZdělání
nových konZultantů
Noví spolupracovníci Broker Consulting
nejsou v žádném případě ponecháni
napospas osudu. Každý z nich je hned
po svém nástupu vtažen do systému, který
se jmenuje Finanční abeceda. Tak snadno
podle písmen abecedy absolvuje první
kroky ve finančnictví. A-seminář je jakási
seznamka s ostatními kolegy, s vlastními
cíli a způsobem jejich dosažení. Na rozdíl
od firem s klasickou strukturou je kariérní
systém Broker Consulting založen na tom,
že nadřízení mají zájem na úspěchu lidí
ve svém týmu, a podle toho jim také pomáhají. To samozřejmě není možné bez vlastní
vůle chtít něčeho dosáhnout a podle toho
také přiměřených aktivit.
Semináře vyšších stupňů Manažerské akademie jsou pořádány
v atraktivních lokalitách, například v rakouských Alpách.
vZdělávání manažerů
Pro manažery je v Broker Consulting
připraven třífázový trénink, tzv. Manažerská
akademie I-III.
Manažerská akademie I je zaměřena
na základy práce s lidmi, plánování času
a vše se i trénuje. Začínající manažeři se
tady naučí dělat správně nábor z různých
cílových skupin a provádět výběr lidí s největším potenciálem.
Cílem „MANAK I“ je vytvořit během
šestiměsíčního trvání kurzu skupinu pěti
a více lidí, kterou manažeři sami povedou.
Semináře jim pomáhají tuto skupinu řídit,
řešit problémy a umožňují v neposlední řadě
také výměnu zkušeností s ostatními kolegy.
Manažerská akademie II je určena pokročilejším manažerům a ředitelům s většími
skupinami. V tomto stupni manažerského
vzdělávání jde o to, naučit tyto manažery
postupně předávat kompetence, vychovávat si další manažery a zajistit chod skupin
pomocí těchto manažerů.
Během těchto seminářů se manažeři
naučí i potřebným dovednostem – např.
koučování. Tady už se využívá pro školení
i zahraničních destinací pro zajištění maximální koncentrace a klidu. Tito lidé se už
připravují na kariéru ředitele.
Součástí systému vzdělávání našich obchodníků
a manažerů jsou i videotréninky.
Podmínkou pro dokončení kurzů je splnění zadaných úkolů účastníky. Nejedná se
tedy jen o „posluchárnu“, ale každý účastník
musí v praxi ukázat, že zvládne aplikaci poznatků a dovedností vykázanými výsledky.
Na Manažerské akademii Broker Consulting je podstatný fakt, že všechny semináře
jsou vedeny lektory, kteří mají zkušenosti
v obchodu i s řízením lidí. Mohou tedy
dodat nejen teoretické znalosti a informace,
Naši lektoři předávají nejen
teoretické informace,
ale i praktické rady „ze života“.
Manažerská akademie III je už záležitostí
ředitelů. Tomu odpovídá místo konání
(luxusní wellness hotely v zahraničí – obvykle pod Alpami) i kvalita lektorů. Součástí
těchto seminářů je i řešení konkrétních problémů a situací, do kterých se lidé na vysokých manažerských a ředitelských pozicích
v praxi dostávají. Například situační řízení,
Time Management, finanční řízení a další
užitečné informace pro řízení vlastních
„firem“ – kanceláří a OK Center.
Po velkém duševním výkonu si manažeři
a ředitelé samozřejmě zaslouží i slušný relax.
Proto je součástí těchto seminářů lyžování,
golf, tenis, bazény a další ředitelská lákadla.
ale i praktické rady „ze života“, často draze
zaplacené.
Pro celý vzdělávací systém platí jednoduché pravidlo: „Toho, kdo chce, dokážeme
naučit to, co potřebuje, aby byl na svém
postu úspěšný.“
další možnosti vZdělávání
Tím samozřejmě celé firemní vzdělávání
nekončí. Systém Broker Consulting umožňuje svým spolupracovníkům řadu dalších
rozvojových aktivit, jako je například Silvova
metoda, kurzy přecházení žhavého uhlí
atd., v nichž má každý jednotlivec možnost
posunout hranici vlastních možností.
K sebevzdělávání a osobnímu rozvoji
mohou spolupracovníci Broker Consulting
využívat také výuková videa umístěná na firemním intranetu (OK Netu). Videa připravili
největší experti z řad ředitelů Broker Consulting i špičkoví externí lektoři. Dle jejich
příkladu mohou hlavně začátečníci využít
zkušeností úspěšných.
trénink před kamerou
Na cestě k profesionalitě jsou obchodníkům k dispozici ještě další nadstavbové
kurzy, jako je například seminář „Profesionální obchodník“. Na těchto kurzech
se zdokonalují konzultanti v jednotlivých
fázích obchodního jednání. Tady si fixují
správné postupy a snaží se zbavit těch
neužitečných. Jedná se v podstatě o „školu
hrou“, kde se na rozboru situací podílí celá
skupina s tím, že konečné slovo má lektor.
U všech úrovní vzdělávání platí pravidlo, že jsou spolupracovníkům poskytovány bezplatně (přestože kvalita seminářů
často vysoce převyšuje úroveň kurzů
nabízených tržně). Jediným výdajem, který si účastníci kurzů platí, jsou v případě
výjezdních seminářů náklady na ubytování a stravu.
Ego cogito,
ergo sum!
LuBoš KadLeC,
odBorNý
LeKTor
BroKer
CoNsuLTiNg
12
13
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
OK Finanční plán – Kvalita
služeb na prvním místě
dnes už jen málokdo pochybuje o tom, že v oblasti finančního
zprostředkování patří kvalita práce k základním stavebním kamenům
úspěchu moderní poradenské společnosti. Prosazování kvantity
produkce nad její kvalitou se na celém trhu pomalu stává historií. Jsem
přesvědčen, že společnosti, které si to v nejbližší době neuvědomí,
pocítí následky již v nejbližších letech.
Broker Consulting se již řadu let snaží prosazovat vysoký standard kvality finančního
zprostředkování. Stejně jako řada jiných
společností, i my jsme postupem času
prošli mnoha vývojovými fázemi. Proč stále
inovujeme? K čemu jsou potřebné neustálé
změny? Odpověď je jednoduchá – abychom se udrželi na špici z pohledu kvality
služeb, nestačí jen kopírovat to nejlepší, co
kolem sebe vidíte. Je třeba být stále napřed.
O tom, že se nám daří, vypovídají i nezávislé testy, které nám v této oblasti přiřazují
jednoznačné prvenství.
ok finanční plán
Naše práce nespočívá v prodeji finančních
produktů. Naším úkolem je pomáhat klientům, aby si uvědomili své finanční potřeby,
stanovili své priority a dozvěděli se co nejvíce o možných způsobech dosažení svých
cílů. Výběr nejvhodnějšího produktu a jeho
zprostředkování je pouze další přirozenou
fází tohoto procesu.
Základním nástrojem, který našim
konzultantům v jejich práci pomáhá, je OK
Finanční plán. I zde si uvědomujeme rozdílnost jednotlivých klientů i našich spolupracovníků. Díky tomu nabízíme OK Finanční
plán ve dvou variantách podle konkrétních
potřeb konzultantů i jejich klientů.
ok finanční plán Basic
Každý z nás je jiný. To platí i o našich klientech. Praxe však ukazuje, že většina z nás sdílí
některé hodnoty a z nich vyplývající cíle,
kterých chceme dosáhnout. I v postoji k penězům a návykům při práci s nimi zapadá
většina z nás do nějakého jasně specifikovatelného schématu.
Základní verze OK Finančního plánu je určena pro všechny „standardní klienty“, tedy
pro ty, jejichž finanční situace a rodinné cíle
nevyžadují nestandardní přístup. Základní
Finanční plán se zaměřuje jednoduchým
a přehledným způsobem na všechny základní problematiky rodinných financí.
Součástí analýzy finanční situace rodiny
je kromě posouzení finančních možností,
tedy příjmů, výdajů a úspor rodiny, také
posouzení současných závazků. Je třeba
rozhodnout, zda je výhodné daný dluh dále
splácet pravidelně, nebo je výhodnější (pokud to finanční možnosti klienta dovolují) jej
alespoň částečně splatit jednorázově.
Nezbytnou součástí každého finančního
plánu je zabezpečení majetku a odpovědnosti (tedy zajištění zdrojů pro znovupořízení
majetku v případě jeho ztráty) a samozřejmě
také zabezpečení příjmu (zajištění náhradního příjmu v případě ztráty původního
příjmu především ze zdravotních důvodů).
Řešení výše zmíněných oblastí umožňuje zajištění finanční stability rodiny, a tím
také stability doporučení OK Finančního
plánu. Poté co jsme zabezpečili to, co klient
v současnosti má, se můžeme věnovat jeho
budoucnosti.
Většina lidí, kteří bydlí v nájmu, si již dnes
uvědomuje výhodnost vlastního bydlení
(i když samozřejmě existují výjimky, kdy se
z nějakého důvodu může dočasně vyplatit
bydlení nájemné). Řada klientů však nezná
cestu k jeho dosažení. Proto je financování
vlastního bydlení jedním ze základních cílů
obsažených ve Finančním plánu.
Spoření pro dosažení dalších důležitých
cílů rodiny, především zajištění budoucnosti dětí a dalších potřeb, má v Základním
Finančním plánu samostatné místo. Naším
úkolem je najít pro klienta vhodný způsob
zhodnocování finančních prostředků, který
odpovídá jeho investičnímu profilu, ale také
investičnímu horizontu a typu cíle.
Dříve si většina (především mladých) lidí
nedokázala představit, jak by mohl a měl vypadat jejich život ve vyšším věku. Důchodová reforma však řadu z nich donutila zabývat
se tímto tématem důkladněji. Zajištění renty
pro období, kdy už nebudu moci (nebo
nebudu chtít) pracovat, je již dávno jedním
ze stěžejních témat finančního poradenství.
Je tedy také zcela samozřejmou součástí OK
Finančního plánu.
Jak můžete vidět, OK Finanční plán Basic
obsahuje všechny základní finanční potřeby
většiny klientů. Práce s ním je samozřejmou
součástí kvalitního zapracování nováčků.
Díky němu může každý konzultant nabídnout klientovi kvalitní řešení, které dokáže
také jednoduše a přehledně prezentovat.
Pokud se však setkáme s klienty, kteří
z nějakého důvodu vybočují ze standardních potřeb, přichází na řadu práce našich
specialistů, ať již jde o hypoteční specialisty,
kteří řeší komplikovanější případy financování bydlení nebo refinancování nevýhodných
úvěrů, investiční specialisty, kteří pomáhají
se správou portfolia bonitních klientů, nebo
specialisty finančního plánování, jejichž
úkolem je zpracování Finančního plánu i pro
klienty s nadstandardními požadavky.
ok finanční plán
GenerationneXt
Všichni naši spolupracovníci mají k dispozici
kromě Základního Finančního plánu také
pokročilejší verzi s označením GenerationNEXT (též přezdívanou „Komplexní Finanční
plán“). Pro ty, kteří se chtějí s touto verzí blíže
seznámit, je určen seminář pro specialisty
finančního plánování, kde se mohou naučit
nejen lépe používat tento nástroj, ale také
je zde prostor pro diskuzi nad různými
souvislostmi ve finančním poradenství a pro
výměnu názorů a zkušeností.
V čem se liší GenerationNEXT od verze
Basic? Jde hned o několik oblastí, které zásadním způsobem ovlivňují možnosti práce
s tímto nástrojem a hloubku doporučení
klientovi.
Kouzlo tkví v detailech. Komplexní
Finanční plán je podstatně náročnější
na vstupní data. Detailní analýza příjmů
a výdajů nám umožňuje přesnější doporučení v oblasti zabezpečení příjmu. Detailní
specifikace současných smluv dává větší
možnosti při práci s nimi. Také definice cílů
klienta umožňuje například přidělení priority,
se kterou FP alokuje zdroje pro daný cíl. To
vše a mnoho dalšího dává konzultantovi
výrazně větší možnosti.
Cenou za detailnější doporučení je však
samozřejmě časová náročnost při sběru dat
i při zpracování plánu samotného. Zatímco
zadání Základního Finančního plánu je otázkou několika minut (pokud máte správně
vybraná data od klienta), u Komplexního
plánu se může běžně jednat od půl do dvou
hodin času.
Doporučení komplexního plánu však
nabízí na dnešním trhu neobvyklý přístup
k finančním zdrojům klienta. Nejenže pracujeme se současnými smlouvami klienta a aktuálně dostupnými finančními prostředky,
Komplexní plán myslí také na to, co se bude
dít s penězi, které klient získá v budoucnu,
jak se bude pracovat s pravidelnými platbami
do smluv od okamžiku, kdy daná smlouva
skončí atd. Finanční plán tedy pracuje se
všemi prostředky klienta po celou dobu, kdy
jsou k dispozici. Tento přístup nám již otevřel
dveře k řadě bonitních klientů, kteří chtějí mít
své finance pod detailní kontrolou.
vyBer si sám
Z toho, co jsem doposud napsal, je již asi
zřejmé, že oba nástroje, které dáváme všem
konzultantům k dispozici, mají své využití
pro různé typy klientů. Je jen na vás, který
v daném případě zvolíte.
Co je důležité – oba nástroje zajišťují
standardní (a věřím, že na trhu finančního
zprostředkování vysoce nadstandardní)
kvalitu služeb pro všechny naše klienty. Ne-
Když někdo vyhraje zlatou, víte, že je nejlepší
Vítěz ankety Zlatá Koruna
v kategorii
Podílové fondy
závislé testy finančních zprostředkovatelů
jsou toho důkazem.
pokrok neZastavíš
Vše kolem nás se stále vyvíjí. Mění se legislativní podmínky na trhu, mění se naše konkurence
a mění se také naši klienti. Doby, kdy klienti nakupovali samostatné produkty, se (doufejme)
blíží ke konci. Komplexní přístup k osobním financím klientů je jediným způsobem zajištění
jejich potřeb a dosažení jejich cílů. A velká řada
z nich si to již naštěstí uvědomuje.
I my se budeme stále posouvat vpřed.
Pokud máme tento trh vést na cestě ke kvalitě,
nemůžeme usnout na vavřínech. I nás čekají
neustálé změny, které budeme muset podstupovat. Ne proto, že musíme, ale proto, že
chceme.
PaVeL Kačer, maNažer
Pro meTodiKu fiNaNčNího PLáNoVáNí
14
15
Podpora
prodeje
Podpora
prodeje
ÚRovEŇ MaRkEtinGové koMunikaCE
JE lakMusovÝM papíRkEM FiREMní dospělosti
Ještě i v současné době se po českém i slovenském finančním trhu
potulují finanční poradci, kteří nemohou svou kredibilitu opřít ani
o své zkušenosti, ani o renomé kvalitní a silné značky. často už
svým zevnějškem vzbuzují rozpaky, postrádají charisma, o image
ani nemluvě. Nemají v rukou nic, čím by mohli klienta zaujmout,
a podpořit tím svoji argumentaci. obvykle prodávají jeden až
dva produkty a svoji práci nevnímají jako poslání, ale jako snadný
jednorázový „přivýdělek“.
Broker Consulting založil svůj úspěch
od počátku své existence na jiných hodnotách. Jsme finančním konzultantem
a přinášíme lidem peníze navíc. Podstatou
naší práce je orientace na pomoc klientům, svým spolupracovníkům i vlastním
rodinám. Pomoc na cestě k dosažení finančních cílů a životních snů. Toto základní
východisko je ale u nás obohaceno o něco
navíc. O nástroje, podmínky a systém, který
vytváří předpoklad pro naplnění tohoto
cíle, tohoto poslání. Bez kvalitního managementu, propracovaného obchodního
modelu, špičkového vzdělávacího systému,
funkčního backoffice a silné marketingové
a PR podpory by se nám totiž naše poslání
naplňovalo podstatně obtížněji.
Dovolte, abych za oddělení marketingu
připomenul některé souvislosti, které – jak
pevně věřím – přispívají k tomu, abyste
mohli být ve své práci úspěšnější.
je potřeba dodržovat jednotný vizuální styl
a jednotný design všech firemních tiskových
materiálů, vizuálů inzertních sdělení, reklamních poutačů apod. Jen tímto způsobem
se můžeme pozitivně odlišit od ostatních
konkurentů na trhu. To, že nás klienti mohou
na první pohled rozeznat, vede ve svém
důsledku i ke zvýšení efektivity jakékoli marketingové (i jiné) komunikace. Za naši silnou
stránku považuji zejména tiskoviny, které
slouží při každodenní práci, které komunikují
s klienty či potenciálními spolupracovníky.
Od firemního loga přes firemní navštívenky,
prospekty, brožury, reklamní a dárkové předměty, výroční zprávy až po design inzerce
v médiích, jednotnou podobu klientských
center či design firemních webů. To je spektrum, v němž se promítá konzistentní přístup
firmy k vlastní značce, na který můžeme být
právem pyšní.
mediální komunikace
Jednotný
a výraZný viZuální styl
Každý komerční subjekt usiluje o to, aby
značka, pod kterou na příslušném trhu vystupuje, byla vnímána pozitivně. Aby sdělovala
svým cílovým skupinám to, co má sdělovat,
aby budila asociace, jaké má budit. K tomu
Základem mediální komunikace je vysvětlit
klientům, jaký přínos pro ně mají naše služby.
Tyto informace je potřeba zvizualizovat,
sdělení zjednodušit na minimum a prostřednictvím standardních (a někdy i nestandardních) komunikačních kanálů předat klientům.
Broker Consulting pravidelně komunikuje
s veřejností prostřednictvím médií, a to jak
v podobě mravenčí práce v oblasti public relations (a zde bych rád vyzdvihl výkony Honzy
Lenera i Evy Sadílkové), tak i v oblasti inzerce.
nom z management meetingů v loňském
roce.
klientská centra
V roce 2008 odstartoval v Broker Consulting projekt budování sítě OK Finančních center – profesionálně zařízených
a reprezentativních míst pro setkávání
s klienty. Naše klientská centra mají pevně
definovanou podobu, vybavení i označení.
Navíc jsou umístěna do městských center
s vysokou frekvencí pohybu jejich obyvatel
i návštěvníků, kde se stala nepřéhlednutelnou součástí naší marketingové komunikace. Díky výraznému označení firemní
značkou (i ve světelné podobě) se stala
symbolem rozvoje jednotlivých obchodních skupin i celé firmy. U klientů budí
V naší branži se dlouhodobě jako
nejefektivnější způsob marketingové
komunikace osvědčila outdoorová a tisková reklama. Hlavním cílem, který mají
velkoplošné a tištěné inzeráty splnit, je
systematické budování a podpora image
silné, stabilní a důvěryhodné společnosti.
Na vývoji a inovacích ve způsobech marketingové prezentace Broker Consulting mají
možnost se podílet vedle vedení společnosti také naši obchodníci. Například
motiv ohnivého koně byl vybrán z několika
návrhů vizuálů formou hlasování na jed-
důvěru a pro konzultanty jsou přirozeným
zázemím pro jejich práci. Provozovatelé
klientských center mají mimo jiné nárok
na finanční příspěvek na jejich provoz
a zároveň mohou využít výrazné finanční
a odborné podpory centrály při svých
vlastních regionálních marketingových
kampaních.
Znalost Značky
Už několik let si společnost Broker Consulting nechává zpracovat nezávislý průzkum,
který mimo jiné podává zpětnou vazbu
k našim komunikačním aktivitám. V žebříčku
spontánní znalosti značky se umisťujeme
na předních místech, podpořenou (dotázanou) znalost značky máme dokonce
už tři roky nejvyšší z nezávislých finančně
poradenských společností. Trend je jasný:
Marketingová komunikace Broker Consulting
nese své ovoce, značka
a obchodní
jméno zůstávají hodnotou, o kterou
se mohou její
konzultanti
opřít a dobře
odstartovat
svoji cestu za úspěchem.
PŘeJi Vám hodNĚ ÚsPĚChŮ.
miChaL ZáTKo, marKeTiNgoVý maNažer
16
17
Rozhovor
Rozhovor
Kristýna Nožinová
ZNám hodNotu své práce
Jak byste se cítili, kdyby vám klient napsal, že se s vámi scházel proto,
aby vás otestoval pro veřejné médium? Právě takové překvapení
čekalo finanční specialistku Kristýnu Nožinovou, když koncem června
otevřela mail od svého klienta a v něm našla odkaz na první článek
na serveru Měšec.cz o největším testu finančních poradců! Klient
jí tímto oznámil, že schůzky proběhly za účelem medializace. Ale
spolupráce i plán se mu tak zamlouvaly, že ho společně s Kristýnou
skutečně zrealizoval.
Kristýna neváhala a přeposlala e-mail do redakce OK Infa a my jsme neváhali a vyzpovídali ji. Jak probíhal test? Čím si Kristýna
získává své klienty? A hlavně co rozhodlo,
že tester plán podepsal právě s Broker
Consulting, ačkoliv to neplánoval, a měl
navíc konkurenční srovnání napříč celým
trhem? O tom jsme si povídali s Kristýnou
v příjemné kavárně nedaleko kanceláří
regionální ředitelky Jany Zíbové, do jejíhož
týmu Kristýna od roku 2007 patří.
nerada bych rozebírala soukromá data, ale
situaci snad mohu lehce nastínit. Na schůzce se ukázalo, že by se klient chtěl stěhovat
do domku, ale má již hypotéku a fixace
mu končí teprve za dva roky. Probíhal
standardní PR1 a PR2 (prodejní rozhovor 1
a prodejní rozhovor 2), kde jsem prezentovala první návrh řešení. Z PR1 vyplynulo,
že půjde rozhodně o komplexní finanční
plán. Postupem času jsme se shodli na tom,
že otázku bydlení nebudeme řešit ihned,
Vždycky si s klienty na začátku
ujasním, že neřeším věci
jednotlivě, ale komplexně.
o testu
Kristýno, jak probíhaly schůzky s klientem, ze kterého se vyklubal přísný
tester?
Možná by se dalo říct, že to byl přísný
fiktivní klient, ze kterého se vyklubal reálný
sympatický klient (smích). Dostala jsem někdy v květnu, tuším, doporučení od centra
péče o klienty. Klient napsal e-mail, že by
chtěl vyřešit svou situaci s bydlením. Říkala
jsem si, buď budu mít nového klienta, nebo
doporučení pro Milana Vokouna, našeho
hypotečního specialistu. Schůzku jsem si
s klientem domluvila ještě ten den na další
týden. Vzhledem k tomu, že se jedná o reálného klienta, se kterým nadále spolupracuji,
protože by to bylo spojené s velkou sankcí
ze strany banky. Klient to může vyřešit jinak
než tímto zásadním krokem a přefinancování hypotéky je možné učinit bez sankcí až
v době fixace.
Na to jste přišli jakým způsobem? Poradila jsi mu to, nebo s tím přišel sám?
Společně jsme konzultovali, jaké jsou
možnosti. Myslím, že velmi ocenil, že jsem
ho nenutila do konkrétního řešení. Navrhla
jsem mu hlavní možnosti. Buď přefinancovat, ale budeme muset počítat s velkým
poplatkem, nebo to odložíme. Probrali jsme
samozřejmě ještě pár dalších možností.
Sám si vybral, že to odložíme. Kdybych
mu řekla, že přefinancování v tuto chvíli
bude bez problémů, jak původně zamýšlel,
a o poplatku mu řekla až později, jednání by
se, myslím, celkově ubíralo jiným směrem.
Myslíš, že tvé podání férových informací, přehledu možností řešení, bylo
nakonec tím klíčovým faktorem, proč
nakonec uzavřel celé řešení, které se
mimochodem vlastně pro tuto chvíli
financování bydlení vyhnulo?
To bylo asi naprosto zásadní. Podle mě je
důležité dávat klientům fér a pravdivé informace, i když jim v tu chvíli nejsou zrovna
příjemné. Musí vědět, že se o mě mohou
opřít. Takový přístup ocení v konečném
výsledku – v řešení.
Ale říkala jsi, že jste neřešili jen bydlení, co jste probírali dalšího?
Prvotně to vypadalo k řešení spíše pro hypotečního specialistu, ale čím déle jsme si
povídali, vykrystalizovaly další finanční potřeby, spoření pro děti a na penzi. Vzhledem
k soukromí klienta bych to ale dále opravdu
nechtěla rozebírat.
JaK JedNat s KlieNty?
Jak jste došli k tomu, že budete zpracovávat finanční plán komplexně, a ne
jen otázku bydlení? Říkala jsi, že jste
se bavili o rentě a o penězích pro děti.
Jak takový rozhovor probíhá v tvém
podání?
Vždycky si s klienty na začátku ujasním, že
neřeším věci jednotlivě, ale komplexně.
Protože když to uděláme jinak, může se lehce stát, že řešení nebude ideální, můžeme
něco zajistit neadekvátně nebo bude platit
zbytečně moc. Takže když jsme se bavili
o bydlení, zeptala jsem se ho, co ho kromě
bydlení bude čekat dál.
Takže je to takový přirozený rozvoj
s cílenými otázkami, nebo používáš
věty typu: Tak pojďme řešit děti…
Ne. Nejprve ukončíme předchozí téma,
je důležité se klienta zeptat, zda je to vše,
co ho k tomu tématu ještě napadá, zda
existuje něco, co jsme ještě neprobrali
a co ho v době, kterou má před sebou,
dále po finanční stránce čeká. Když neví,
tak mu dám návod. Prostě jmenuji věci,
které pravděpodobně přijdou – zejména
důchod, děti. Pak rozebíráme jednotlivě,
jak si to představuje, kolik na to bude
potřeba, jestli je to opravdu reálné, nebo
není. A na druhou stranu se zeptám, co
se stane, když cíl nepůjde splnit. Je dobré
si ověřit, zda klient věc, kterou jmenoval,
potřebuje skutečně, nebo zkrátka jen
„něco“ řekl. Také se s ním domluvím, že
jestliže mi budou chybět nějaké informace, zavolám mu, a pakliže si na něco vzpomene on, může mi také kdykoliv zavolat.
Je důležité jednotlivá témata ukončovat tímto způsobem? Ze zkušenosti
vím, že poradci často dělají chybu,
že probírají nějaké téma a klient by
chtěl ještě něco říct, ještě by si na něco
vzpomněl, ještě je tam něco důležitého, ale poradce skočí na další téma.
Téma musí ukončit klient. Když ho ukončí poradce, tak se může lehce stát, že se na něco
zapomene. Je důležité pokládat otevřené
otázky, klient musí vědět, že se opravdu
zajímám, jaká je jeho skutečná situace. Pak
adekvátně k tomu přijde dobré řešení.
Kristýno, častokrát tě vidíme v OK Infu
ve výsledcích. V posledních 24 měsících jsi dosáhla průměru 150 bodů. To
znamená, že i kvantitativně máš dobré
výsledky. V čem to je?
Myslím, že to není na prvním místě o bodech, ale o odborné práci. Body pak automaticky přicházejí. Mým úkolem je dobře
dělat svou práci, za to jsme placeni. Myslím,
že je to o tom rozhodnout se, jak tu práci
chceš nebo nechceš dělat. Za poslední dva
roky jsem řešila mnoho situací, kdy jsem
si říkala, že v České republice jsou služby
obecně na mizerné úrovni. A je jedno, jestli
jsem připravovala svatbu nebo zařizovala
rekonstrukci nebo navštívila restauraci. Jako
obchodnice si těchto věcí všímám. Bohužel
za poslední dva roky jsem získala pocit, že
Češi obecně neumí obchodovat. Nevidí
obchodní příležitosti kolem sebe. Nabízí mizerný servis klientům. Ikdyž jsou samozřejmě světlé výjimky. Ale nechci, aby z mých
služeb měli klienti podobně negativní
pocit. Chci dělat pro klienty, to je první věc,
která mě zajímá. Mým cílem je, aby mě lidé
vnímali jako „profíka“. Je to spojení hodně
kvalitních informací, které si klienti mohou
ověřit (a dělají to často a rádi), a správného
18
19
Rozhovor
přístupu. Na druhou stranu také vyžaduji
od klienta, aby mi dával stejně hodnotné
informace a podklady o své situaci, abych
mu mohla zpracovat finanční plán. Znám
svou hodnotu a cenu své práce.
postoJe a vZtahy s KlieNty
Co to přesně znamená, že znáš svou
hodnotu?
Je třeba si uvědomit, že naše služby
nejsou pro každého. Pakliže klient odmítá
spolupracovat, říká mi opakovaně, že si to
rozmyslí, nebo mi nevěří, tak to není klient
pro mě. Vím, že pro klienty odvedu 100%
práci, ale nebudu ji odvádět pro někoho,
kdo o ni nestojí.
Tvá selekce vychází z přístupu klientů
nebo třeba z jejich příjmů nebo volných prostředků?
Ty věci, které jsi řekl, spolu souvisí, i když ne
100%. Klienti, kteří jsou hodně bonitní, většinou něco v životě dokázali, podnikají, nebo
jsou prostě odborníci ve své profesi. „Profíci“
se z nich nestali jen tak z ničeho. Proto si
dovedou vážit kvalitních služeb. Klient je třeba
dobrý na geodezii, já jsem „profík“ na finance.
Dobří klienti si toto uvědomují a rádi svou
situaci s odborníkem zkonzultují. Řeší spíše,
s kým budou konkrétně svou situaci konzultovat, nikoli zda vůbec. Jednou z vlastností části
našeho národa je, že si myslí, že jsou „profíci“
na všechno a že nejlépe poradí soused a že
oni si všechno ověří sami. To není dobrá
cílová skupina. Další pozitivní skupinou klientů
jsou ti, kteří třeba ani nemají tolik peněz, ale
strašně moc si chtějí splnit své cíle.
Rozhovor
zeptám, proč vlastně na schůzku přišel,
zdali to není ztráta času nás obou a nebude
lepší schůzku ukončit. To není o nějakých
nepříjemných pocitech, ale o vzájemné
domluvě. Stalo se mi i to, že mi další den
klient volal s omluvou, že by chtěl požádat
o další schůzku a sestavení plánu.
Čeho si myslíš, že si na tobě klienti cení
nejvíce?
To asi není dotaz pro mě, spíš pro moje
klienty. Ale asi si myslím, že profesionality,
kterou se snažím aplikovat v každé fázi,
v každém rozhovoru, v každém řešení
a v servisu, který přichází potom. Vědí, že
mohou kdykoliv zavolat a dostanou „fér
informace“, že nejsem na straně žádné
instituce, že mají nezávislý pohled.
A dělají to?
Většina ano.
o pr1
A co se týče struktury rozhovoru PR1
a PR2, popřípadě péče, děláš něco
jinak než většina tvých kolegů? Nebo
je struktura stejná, jen ji prostě děláš
dobře?
Spousta obchodníků má, myslím, pocit,
že jestli uspějí, závisí na tom, zda se naučí
dobře PR1 a PR2. Ale někdy si neuvědomí,
že existuje další level, jestli to dělají s přirozeností a empatií, jestli se skutečně zajímají
o klienta nebo jestli je to o tom, že si udělají
čárky do dotazníku, aby to mohli dát do finančního plánu. Napadá mě, že možná
i na tom pohořeli ostatní testovaní poradci.
Body pak automaticky přicházejí.
Mým úkolem je dobře dělat
svou práci, za to jsme placeni.
Takže se stalo, že jsi nějakého klienta
odmítla?
Ano, občas se to stane. Beru to jako svůj
pud sebezáchovy.
Jakým způsobem to děláš? Nebo je to
zcela individuální?
Je to hodně individuální a jsou to spíše ojedinělé případy. Hodně hraje roli
vybudovaný vztah a důvěra, ale pakliže
schůzka směřuje v podstatě do prázdna
a klient odmítá spolupracovat, pak se ho
Klient musí pochopit, že mě zajímá. A toho
se, jakkoliv to zní banálně, nejlépe dosáhne
tím, že tě zajímá opravdu. Neříkám klientům, že vyplňuji objednávku finančního
plánu. Pro mě je to prostě nějaký materiál,
který mám u ruky, dělám si poznámky. Píšu
si zhruba dvě třetiny věcí, které klient říká.
Používáš čistý papír, nebo píšeš rovnou do objednávky?
Používám oboje. Mám většinou popsané
další dva tři papíry. Zapisuji si dojmy klienta,
jeho názory na již uzavřené smlouvy, co ho
vedlo k jejich uzavření. Píšu si i věci, které
napovídají, jaký je, jakou má povahu, emoční věci, postoje. Někdy narazím na to, že
klient už opravdu chtěl nějakou věc dlouho
před mou návštěvou řešit, ale nenašel nikoho, s kým by krok realizoval. Když tohle víte,
je další schůzka o mnoho lehčí. Zároveň
je vhodné neutopit oči jen v papírech, ale
udržovat s klientem oční kontakt a vnímat,
nejen co říká, ale i jak to říká.
Technický dotaz. Takže píšeš a díváš se
na něj zároveň?
(Smích) To ještě nezvládám. Střídám to.
Kdybych byl klient a ty jsi zjišťovala,
jak chci řešit bydlení, jak by to vypadalo? Zkus inspirovat naše nováčky.
Platí, že čím větší hloubka zjištění, tím lepší
pro oba. Nestačí jen základní informace
ke zpracování. Klient už má většinou v hlavě
nějaké řešení a to se z povrchního rozhovoru nemusíš vůbec dozvědět. A za další při
hlubší analýze má klient pocit, že to s ním
sdílíš. V podstatě ty věci s ním „prožiješ“,
když ti je do detailu popisuje. První otázka
je, jak by bydlení mělo vypadat, jaká nemovitost to má být, kdy to chce realizovat, jestli
už má nějakou představu, jestli přemýšlel,
jak by to chtěl realizovat po finanční stránce.
Ptám se, jaký byt hledá, nechám si ho
od něj „vybarvit“. Ale zjišťuji také, co pro to
už udělal, jestli už nějak začal, jestli se už byl
někde ptát. Mimochodem, když mi řekne,
že byl v bance, neutíkám od toho a neříkám
si: „Potřebuji ho dostat na svou stranu.“
Prostě zjistím, co mu v té bance řekli, v jaké
fázi je to tam rozjednané a podobně.
Jak to má vypadat? To znamená, že
zjistíš například, kolik to má mít pokojů, jestli tam budou mít psa?
Ano, přesně tak, důležité je, že to není
o tom zeptat se jen, na kolik chcete hypotéku, kdy by to mělo být a jakou máte
představu splátky. Musíš to s tím klientem
prožít.
Děláš hypotéky sama, nebo spolupracuješ s hypotečním specialistou?
Tyhle věci pro mě řeší Milan Vokoun, umí
nejenom bydlení, ale také pojištění majetku.
Nemůžu dělat všechno, protože to hlava
nepojme. Klienti jsou rádi, že se dostávají
do těch nejlepších rukou, že to nedělá jeden člověk, ale mají pocit, že se bude starat
ještě specialista na bydlení, na pojištění majetku. Ale certifikát hypotečního specialisty
si dělám v současné době také, aby se mi
rozšířily obzory. Kolikrát mají klienti otázky
na nástin řešení, chci jim odpovědět s maximální odbornou péčí.
stabilNí růst KlieNtely
Jak si říkáš o doporučení? A kdy?
Když mám posbíraná data, řeknu klientovi:
„Jestli budete spokojeni s tím, co pro vás připravím, tak stejně, jako jste dostali doporuče-
se zúčastňuji aktivačního dne, navolám si
chybějící schůzky. Nechci být ve stresu,
že nemám zaplněný diář. Skoro každý den
jezdím do kanceláře. Dopoledne trávím
přípravou řešení, administrativou, nasávám
aktuální informace a odpoledne jsem
na schůzkách. Ale když za mnou chce
klient přijet už v 10 hodin do kanceláře,
nejsem proti (smích). Co se týká místa
schůzky, nechávám vybrat klienty, aby jim
bylo prostředí vlastní a příjemné.
takové situace přirozeně obávají. Jaké
jsou tvé zkušenosti po čtyřech letech
v oboru? Vždyť s odmítnutím se setkávají i ti nejlepší, 100% úspěšnosti není
reálné dosáhnout.
Myslím, že to k naší práci patří, a právě i proto je tak dobře placená. Když jsem začínala,
tak jsem z toho byla hodně vystresovaná.
Dokonce do té míry, že to klienti poznali.
Chodila jsem na schůzky s pocitem, že
musím vydělat peníze, a klienti měli logicky
Dobří klienti rádi svou situaci s odborníkem
zkonzultují. Řeší spíše, s kým budou konkrétně svou
situaci konzultovat, nikoli zda vůbec.
ní na mě, můžete doporučit mé služby svým
přátelům.“ A říkám jim férově, že od nich
za svou práci budu chtít dva až tři kontakty,
žádné kličky. Opět je to o „fér informacích“,
a pakliže je klient s prací spokojen, není
důvod si o doporučení neříct, klient vás rád
odkáže k lidem, na kterých mu záleží.
Proč právě dva až tři?
Když řeknu dva až tři, tak si vzpomenou
na svoje hodně dobré známé. Chci, aby
jim předali informace o mně předem. O to
kvalitnější ta doporučení jsou.
Je to dobré i pro nováčky, kteří jsou
tady 2, 3 měsíce?
Myslím, že záleží na tom, jak důsledně si
o doporučení dokážou říct. U nováčka by
mohlo dojít k tomu, že nedostane doporučení, ale telefonní čísla. A může se mu
zpomalit byznys, protože nebude mít komu
volat. Já vím, že dvě tři kvalitní doporučení
mi zajistí nezastavitelný rozvoj mé klientely.
Jak cíluješ doporučení svých klientů?
Lidé se potkávají s podobnými lidmi.
Vstřícní bonitní klienti dávají doporučení
zase na podobné klienty. Říkám jim, aby
mi doporučili přátele, kteří řeší podobné
věci. Navíc se mi běžně stává, že mi klienti
v průběhu času sami od sebe doporučují
další klienty.
Jak probíhá tvůj typický týden?
Snažím se nepracovat pozdě večer,
protože jsem spíše ranní ptáče. A tak si
dávám hodně schůzek přes den. V pondělí
broKer coNsultiNg vs. baNKy
Tvůj manžel David pracuje v bance. Dá
se nějak srovnat naše práce a práce
v bance?
Jsou to dva zcela odlišné světy. První velký
rozdíl je naše nezávislost. Klient, který přijde
k nám, má možnost mít jakoukoliv banku,
jakoukoliv pojišťovnu nebo investiční
společnost. Banka je prostě omezena svými
produkty. Z mého pohledu je problémem
bank nesestavování finančních plánů, to,
že finanční řešení nejsou a ani logicky
nemohou mnohdy být komplexní a nezávislá. Další zásadní rozdíl je, že v bance
vystupuje na prvním místě sama instituce
a až pak konkrétní člověk. Někdy si člověk
ani nepamatuje jméno bankéře, který seděl
v bance proti němu. U nás je to jinak. Jsi ty
jako konzultant a za tebou stojí silná značka
Broker Consulting.
Další rozdíl je v kariéře. My jsme podnikatelé, můžeme si podmínky stanovovat
do značné míry sami, a banka je svět
zaměstnanců. V bance nemůžeš stoprocentně ovlivnit svůj plat, což je věc, která je
u nás zcela běžná. Samozřejmě v bance má
člověk možná určitou jistotu, ale platí za ni
nemalou daň. Setkávám se s tím, že lidé
v bance nevidí obchodní příležitosti. My
jsme placeni přímo úměrně za to, jak často
a dobře je vidíme.
uspět Je JedNoduché
Určitě jsi někdy narazila na klienta,
který tě odmítnul. Nováčkové se občas
pocit, že tam něco musím uzavřít. A je
nutné si to přehodit v hlavě. My nejsme
placeni za to, abychom si s každým sedli
a každému udělali finanční plán. My máme
právo si vybírat klienty a stejně tak si klient
může vybrat svého finančního poradce.
Proto je odmítnutí přirozené. Obě strany
musí fungovat jako obchodní partneři a je
jen na nás, s jakou profesionalitou a energií
se u klientů předvedeme.
Stihneš taky při své vytíženosti odpočívat nebo si dát dovolenou?
Odpočinek považuji za důležitý. Ale přiznávám, na dovolené u moře jsem byla před
pár týdny po čtyřech letech (smích). Napadá mne v souvislosti s tím jedna situace.
Když jsme se vraceli, chtěli jsme si koupit
u stánku místní tradiční nápoj. Ale měli jej
pouze v 1,5l lahvích. Tolik jsme nechtěli.
Ale rychlost, s jakou to prodejce vyřešil, mě
naprosto šokovala. Během mžiku sehnal
půllitrovou láhev a my jsme odjížděli spokojeni. Myslím, že toho bych se v Čechách
asi nedočkala. Přijde mi, že u nás většina
prodejců neumí vnímat obchodní signály.
Přemýšlela jsem pak cestou v autě, co dělá
lidi v Čechách úspěšnými. A myslím, že
jenom to, že si někdo nastaví sám pro sebe
pravidla, že chce fungovat profesionálně,
dodržuje termíny, dělá k tomu klientovi
dobrý servis, ho musí zákonitě učinit úspěšným. Jenom málo lidí ale takové rozhodnutí udělá s opravdovou vážností. A v tom je
myslím ten zásadní rozdíl. A já jsem šťastná,
že jsem to rozhodnutí učinila.
PtAl se HoNzA leNer
20
21
Téma měsíce
Téma měsíce
CO ODHALIL TEST? ANEB JAKÉ CHYBY DĚLAJÍ OBECNĚ PORADCI?*
Test dává možnost poučit se z chyb jiných. Přinášíme výčet negativních hodnocení,
která slouží jako příklad toho, jak se to dělat nemá. Záměrně neuvádíme konkrétní
jména firem. Bylo by to nefér. Naše společnost se setkala pouze s jedním negativním hodnocením. Jedna ze schůzek s naším konzultantem prý neměla spád.
(Tak to se dá přežít.)
Broker Consulting
kraloval
v největším
testu finančních
poradců
Přišlo to jako blesk z čistého nebe. 22. června 2011 zveřejnil známý
server Mesec.cz první ze série výsledků největšího testu finančních
poradců. S napětím i dobrým pocitem očekávali konzultanti Broker
Consulting souhrnné výsledky. 30. června 2011 nebyli studenti jediní,
kdo dostal vysvědčení. Jeden z největších serverů IDNES.cz přinesl
celkové výsledky testu a česká veřejnost se dozvěděla, že nejvyšší
kvalitu najdou u Broker Consulting.
„Test prokázal, že kvalita finančních poradců
je značně kolísavá, ale existují značky,
na které je možné se s velkou pravděpodobností spolehnout, protože mají nastavený standardizovaný a klientsky orientovaný
způsob práce svých poradců,“ uvedl server
Měšec.cz a měl nepochybně na mysli
celkového vítěze testu – naši společnost
Broker Consulting. Test nebo informace
o něm byly publikovány v mnoha médiích,
například na IDNES.cz, Měšec.cz, Poradci-sobě.cz, Právo, Investujeme.cz, Novinky.cz,
Financninoviny.cz (s nadpisem Nejkvalitnější
poradce má Broker Consulting), Finanční
poradce a dalších.
CO BYLO TESTOVÁNO?
„Průzkum bojem“ prováděli poučení
laici z řad veřejnosti. Ve čtyřech městech
vystupovali jako klienti se svou autentickou
situací (viz rozhovor s Kristýnou Nožinovou
v tomto čísle). Hodnotili společně s šestičlennou odbornou porotou dojem, správnost sběru dat a samozřejmě kvalitu připraveného řešení. Hodnocení probíhalo jako
ve škole. Za nejlepší výkon si konzultanti
odnesli „1“. Výsledky si můžete prohlédnout
v přiložených tabulkách. Výsledky Broker
Consulting lze s klidným svědomím označit
jako čirou dominanci, ačkoliv v dojmu jsme
v Plzni obsadili až druhé místo a někteří porotci náš liberecký plán nezařadili na první
místo.
MINULOST A SOUČASNOST
Tento test ale rozhodně není historicky
jediný. Obdobně rozsáhlý test zorganizoval na konci své éry také časopis Osobní
finance, ale tento průzkum nepřinesl tak
veliký mediální dopad. Proběhl zhruba před
čtyřmi lety. Broker Consulting v něm zvítězil
v jedné subkategorii, a to byla „vhodnost řešení pro klienta“. Celkově v něm poradenské
firmy předvedly lepší výkony než poradci
v bankách. I ty nejlepší výkony by však
v roce 2011 stačily maximálně na hodnocení
„2–“, možná „3“.
Hlubší minulost zná velkou spoustu
menších testů a náhodných testíků jednoho
Zjištěná negativa a mezery na trhu finančního
poradenství:
znalosti vztahu klienta k riziku i jeho výdajů
či detailů jeho cílů.
 Zástupci bank a některých poradenských
 V bankách jsme obecně narazili na jiný
firem přistoupí občas k navržení řešení či
prodeji finančních produktů i bez znalosti
finanční a životní situace svých klientů.
 V Plzni jeden z poradců poslal testerku
přístup než u poradců. Pracovníci finančních
ústavů vyčkávají, co jim řekne klient, a z toho
vycházejí. O nějakém hlubším systematic-
domů s kalkulací hypotéky hned po první
schůzce, což porota nehodnotila jako výstup
Test prokázal, že kvalita finančních
poradců je značně kolísavá.
 Tři testované společnosti přistupují podle
poradce z jedné společnosti. „Ne všechny
dopadly pro Broker Consulting a celý trh
příznivě. Navíc před pěti šesti lety udělal
Broker pár zbytečných komunikačních
přehmatů, například s produktem Chytrá
hypotéka. O to více si cením progresivního
zlepšení a výborného výsledku v roce 2011.
Osobně vnímám tento test jako neplánované zakončení první etapy při směrování
k požadovanému image naší značky. Máme
silný kredit u klientů, dle průzkumů velmi
dobrou pověst a nyní máme i nezávislou
mediální zpětnou vazbu, což je výtečná
startovací pozice pro další etapu,“ říká
Honza Lener a dodává: „Říkáme našim
spolupracovníkům, že mohou správnými
rozhodnutími ovlivnit svou budoucnost.
Výsledek testu ukazuje, že jsme z pohledu
roku 2008 svou budoucnost ovlivnili. A to
ve velkém. Učinili jsme důležitá strategická
rozhodnutí a vytrvali jsme. Všimly si toho
například i deník Právo nebo nejnavštěvovanější server v české republice Novinky.cz.
Obě média zveřejnila po testu rozhovor
s generálním ředitelem Petrem Hrubým.
Zjišťovala například, jak se dostat ke kvalitním finančním službám.“
Takový přístup se samozřejmě nesetkal
s pochopením ani u členů poroty. Jasné
hodnocení tomuto „poradci“ vystavil Dalibor Z. Chvátal: „Odstrašující příklad nováčka
v akci. Zatímco poradce jiné firmy ‘vykouzlil’
alespoň základní tabulku, tj. dal si alespoň
nějakou práci s návrhem, tento neudělal
takřka nic,“ vyjádřil se k situaci, kdy nováček
není pod dohledem svého manažera.
výsledku testu ke sběru dat „individuálně“.
Sice podle svých metodik formuláře určitě
používají, ale realita života je jiná: někteří
poradci s nimi pracují, jiní již méně nebo
vůbec.
plnohodnotného poradenství, byť testerka
sama dotyčného poradce vnímala jako
zkušeného hypotečního experta a poradce
její poptávku po hypotéce uspokojil.
kém zjišťování situace klientů nebo o snaze
začlenit nové produkty do domácího
hospodaření nešlo mluvit.
 Slabinou byla u poradců zejména důsled-
nost při zjišťování potřeb a nezjišťování
rizikového profilu klienta. Tato skutečnost
se pak promítla do konkrétních finančních
plánů: někteří testeři si odnesli finanční
plán, který vystavoval jejich osobní finance
vyšším rizikům, než která byli svou náturou
a majetkovou situací ochotni či schopni
akceptovat.
 Poradci jedné společnosti měli tendenci
 V Brně jedna poradkyně chtěla nejprve
složky s finančními plány klientům poskytnout až po uzavření smluv a v některých
případech tak nebylo vůbec snadné výstupy získat. To část poroty i testerů hodnotila
negativně jako tlak na prodej.
 V Brně místo zjištění konkrétních dat jeden
vyřešit financování rekonstrukce úvěrem
ze stavebního spoření – kalkulaci poslala
e-mailem – teprve následně by údajně
navrhla další postupné kroky (zajištění, spoření). Na dotaz ohledně finančního plánu
pak odpověděla, že se tomuto výstupu plán
pouze říká, ve skutečnosti však jde o postupné řešení různých cílů. Porota však byla
opačného názoru a jednomyslně se naopak
shodla na tom, že pouze finanční plán dává
do souvislostí všechny realizované kroky,
a proto není logické řešit témata postupně.
 Zřejmě na úplného nováčka narazil tester
z poradců testerce spíše nadiktoval, jak to
má mít. Včetně výdajů domácnosti.
u jedné společnosti v Liberci. Písemný
výstup jeho práce tvořil jediný list papíru,
na němž byly propiskou namalované čtyři
postavičky, které postupně škrtal, když klientovi vysvětloval, co se bude dít, až budou
jednotliví členové jeho rodiny „odcházet“.
 V Praze poradce jedné společnosti nešel
do dostatečné hloubky při sběru dat. Finanční plán vyrazil poradce prezentovat bez
Výsledky testu (hodnocení probíhalo jako ve škole)
VYSVĚDČENÍ PRO FINANČNÍ PORADCE – LAICKÁ VEŘEJNOST
Společnost
Plzeň
Liberec
Praha
Brno
Známka
Pořadí
VÝSLEDKY TESTU
Broker Consulting
1-
1
1
1
1
1.
Test ukázal, že na trhu existují rozdíly.
Zajímavé je opět srovnání s bankovními
poradci, kteří skončili na chvostu pomyslného startovního pole. Banky umí skvěle
bankovní služby, služby, které finanční
poradci nenabídnou (například směna
měn, platební příkazy, spotřebitelské úvěry,
pronájem bezpečnostní schránky), ale
v kritériích pro finanční poradce neobstojí.
Výsledek v testu však nesmí být dosaženou
metou, ale jedním z mnoha mezníků.
Partners
1
1
3
3
2
2.
AWD
2-
2
3-
3
2-
3.
Fincentrum
3-
1-
3-
3
3
4.–5.
SMS
3-
4
3
1
3
4.–5.
OVB
4
4
3
2-
3-
6.–7.
banky
3-
3
*test bankovních poradců se v Brně neuskutečnil
Zdroj: http://finance.idnes.cz
4
-/*
3-
6.–7.
VYSVĚDČENÍ PRO FINANČNÍ PORADCE – ODBORNÍCI
Společnost
Zjištění
dat
Dojem
Finanční
plán
Celková
známka
Pořadí
Pořadí
Broker Consulting
1-
1
1-
Partners
2-
2
2
1-
1.
1.
2
2.-3.
2.
AWD
2
2-
Fincentrum
3
3
2
2
2-.3.
3.
3
3
4.-5.
4.–5.
SMS
3
3
3
3
4.-5.
4.–5.
OVB
3-
3-
4
4
6.-7.
6.–7.
banky
4
3-
3-
4
6.-7.
6.–7.
Zdroj: http://finance.idnes.cz
odborná porota (organizátor testu Poradci-sobě.cz, Finance iDNES.cz, Měšec.cz,
časopis Finanční poradce, společnost KFP, E-konzultant.cz)
22
23
Téma měsíce
Téma měsíce
JAK ODBORNÁ POROTA A T ESTEŘI HODNOTILI VÝKON PORADCŮ
BROKER CONSULTING?*
Citace z článků na Mesec. cz a IDNES.cz
HODNOCENÍ POROTY
Společnost
Plzeň
Liberec
Praha
Brno
Celková
známka
AWD Česká republika
2–
2
2
–
2
Banky
3
3
4
–
–3
Broker Consulting
1
1–
1
1–
1
Fincentrum
4
2
1–
3–
3
OVB Allfinanz
4
4–
3
3–
4
Partners For Life Planning
2
2
2–
1–
2
SMS finanční poradenství
3
3–
3
2
3
– nehodnoceno
VYSVĚDČENÍ PRO FINANČNÍ PORADCE
– KATEGORIE „SBĚR DAT“, HODNOCENÍ TESTERŮ
Společnost
Plzeň
Liberec
Praha
Brno
Váha (koeficient)
25%
25%
25%
25%
3
4–
3–
2
AWD Česká republika
2
2
1–
Broker Consulting
1–
1
1
Partners For Life Planning
1
2–
3–
Fincentrum
4
1–
SMS finanční poradenství
3
Banky
4
OVB Allfinanz
Známka
(jako ve škole)
Pořadí
3–
6.
*
2
2.
1–
1–
1.
2–
2–
3.
3–
2
3
4.
4
3
2
3
4.
3–
4
n/a
4
7.
* Test nedokončen, poradce striktně odmítl spolupracovat, pokud na schůzce nebude přítomen partner
n/a – V Brně nebyla banka testována
Plzeň
Liberec
Praha
Brno
Váha (koeficient)
25%
25%
25%
25%
4
4
3
OVB Allfinanz
„Jak dopadly velké finančně poradenské
firmy v prvním hodnocení testerů – běžných
lidí bez větších zkušeností s finančním poradenstvím? Nejlepší dojem udělala společnost Broker Consulting (1).“
„Test prokázal, že kvalita finančních poradců
je značně kolísavá, ale existují značky, na které je možné se s velkou pravděpodobností
spolehnout, protože mají nastavený standardizovaný a klientsky orientovaný způsob
práce svých poradců.“
„Broker Consulting byl z pohledu dojmu nejlepší ve třech městech (Praha, Brno, Liberec).
Zaujal lidský přístup (horší výsledek v Plzni),
objektivní zodpovězení otázek, srozumitelnost, věnování času i práce. Pocit testerů byl
jednoznačný. Finanční plány Broker Consulting mají hlavu a patu.“
„Za zmínku stojí také poradci AWD, kteří sice
v hodnocení dojmu testerů Partners a Broker
Consulting obvykle nepřekonali (2–)…“
„Liberecká poradkyně Fincentra zase předvedla nadprůměrný výkon na úrovni Partners
a Broker Consulting.“
VYSVĚDČENÍ PRO FINANČNÍ PORADCE – KATEGORIE „DOJEM“, HODNOCENÍ TESTERŮ
Společnost
Několik článků, které k testu vyšly,
obsahovalo značné množství
pozitivních zmínek o Broker Consulting.
Některé z nich vám nyní přinášíme.
Za trefu do černého lze považovat
skutečnost, že odborná porota
několikrát použila výkon konzultantů
Broker Consulting jako benchmark
pro ostatní testované společnosti.
Známka
(jako ve škole)
Pořadí
2-
3-
6.
AWD Česká republika
2-
2
3-
3
2-
3.
Broker Consulting
1-
1
1
1
1
1.
Partners For Life Planning
1
1
3
3
2
2.
Fincentrum
3-
1-
3-
3
3
4.
SMS finanční poradenství
3-
4
3
1
3
4.
Banky
3-
3
4
0
3-
5.
„Bez zjištění konkrétních finančních informací
o klientovi nelze sestavit finanční plán, který
by byl pro klienta přínosem. Téměř bezchybně zjišťují data pro sestavení finančního
plánu poradci AWD a Broker Consulting.“
„Test nastavil poradenskému trhu přísné zrcadlo. Podle webových prezentací všechny
testované firmy připravují řešení na základě
konkrétní situace klienta. V reálném světě
ovšem poradci zjistili průměrně zhruba jen
polovinu potřebných informací. Společnosti
AWD a Broker Consulting však z průměru
skutečně pozitivně vystoupily (v každém
testovaném městě). Jejich poradci použili
až na malé detaily vždy stejný systém sběru
dat a obdrželi od testerů odpovídající příznivé známky (1– pro Broker Consulting,
2 pro AWD). Poradci Broker Consulting zjišťují informace v delším rozhovoru a zaznamenávají je do čtyřstránkového formuláře.“
„Rozsáhlý test portálu Poradci-sobě.cz
ukázal, že mezi jednotlivými poradci i poradenskými firmami existují významné rozdíly.
Nejlépe klientům poradili zástupci společností Broker Consulting, AWD a Partners.“
v hodnoceních všech porotců, souhrnný
průměr jejich známek znamenal nejlepší
výsledek.“
„Finanční plán, který poradce zpracoval, jsem
se rozhodl nakonec přijmout, požádal jsem
jen o drobné úpravy. Hodně příjemným
zjištěním bylo snížení ceny povinného ručení
zhruba na polovinu,“ dodává pražský hodnotitel o poradci Broker Consulting.
„Podtrženo a sečteno. Nejlepší dojem udělali na klienty poradci z Broker Consulting.
V celkovém hodnocení obstáli na výbornou,
a odnesli si tak nejlepší vysvědčení.“
„Průzkum ukázal, že za poslední roky některé poradenské firmy standardizovaly kvalitu
formálních výstupů svých poradců. Konkrétně společnosti AWD a Broker Consulting
dodaly vždy – až na drobnosti – standardizované výstupy.“
„Celkově byly pozitivně vnímány výstupy
poradců společnosti Broker Consulting.
Ačkoliv se neumístili na prvních místech
*Zdroje:
http://finance.idnes.cz/test-financnich-poradcu-v-cesku-nekteri-se-jako-experti-jen-tvari-pyk-/
http://www.mesec.cz/clanky/nejvetsi-test-financnich-poradcu-v-cr-rozdali-jsme-vysvedceni/
http://www.mesec.cz/clanky/test-financnich-poradcu-a-poradce-rozbalil-dotaznik/
http://www.mesec.cz/clanky/test-financnich-poradcu-financni-poradce-musi-mit-sve-charizma/
KOMENTÁŘ
Honza Lener,
ředitel
komunikace a PR
Můžeme psát
desítky článků,
vytvářet reklamní
předměty, brožury
a letáky, ale nic se v očích veřejnosti nevyrovná nezávislému hodnocení několikačlennou
porotou. Navíc, test byl poměrně výjimečný
v tom, že jej prováděli, jak uvádí autoři,
poučení laici, kteří kromě realizace schůzek
také popsali a hodnotili nabyté dojmy. Jsem
nesmírně rád, že naši konzultanti uspěli jak
v jejich hodnocení, tak u odborné poroty. Ukázalo se, že se klienti umí orientovat a dojem je
většinou neklame. Skutečnost, že by si našeho
spolupracovníka vybrali za svého finančního
konzultanta v každém městě, je skvělým
úspěchem (nikomu jinému se to nepovedlo)
špičkového osobního přístupu našich konzultantů. Děkuji vám za něj.
A co podle mého názoru stálo za úspěchem
v testu? Když jsem v roce 2008 přišel do Broker
Consulting, viděl jsem (a stále vidím) obrovskou chuť poskytovat finanční poradenství
na nejvyšší úrovni, a to jak u nejužšího
vedení společnosti, tak u spolupracovníků.
Vzpomínám si například na dlouhé, ale plodné
mítinky nad strategickým rozvojem první
verze Finančního plánu. Od té doby se v Broker
Consulting hodně změnilo. Konzultanti získali
nástroje (Finanční plán v několika generacích, levnější produkty), vývojem prošel také
vzdělávací systém. Ale za to nejdůležitější
považuji vývoj firemní kultury, kterou bych
bez nadsázky popsal jako „Kvalita a kvantita
jdou ruku v ruce“. Ostatně výsledek přesně odráží našich šest Principů úspěchu. Nepochybně
jsme testerům ukázali Fair play, Inovaci díky
poskytnutí detailních finančních plánů, Efektivitu ve výhodných produktech a konec konců
hodně posílila naše Image. Zkrátka nepřišly
ani principy Aktivity a Jednota. V tom, co bylo
publikováno, jsem nezaznamenal jakékoliv
stížnosti na objem věnované práce. A může
být lepší vyjádření jednoty než jedničky
v každém městě?
24
25
Business
a etika
Business
a etika
které se tímto snaží udržet si monopolní
postavení a nadvládu nad klienty a trhem.
VYBÍRÁME SI KVALIFIKOVANÉ
SPOLUPRACOVNÍKY
Být nejlepší
znamená dělat
víc než ostatní
Broker Consulting, a. s., se stala vítězem
historicky nejrozsáhlejšího testu poradenských firem v ČR, který probíhal v minulých
měsících. Na parametrech a výsledném
hodnocení testu se podíleli jak testeři z řad
nekvalifikované veřejnosti, tak nezávislí
odborníci. Není náhodou, že se Broker Consulting umístil na prvním místě tohoto testu,
stejně jako jeho hodnocení poradci, a to
ve všech souhrnných oblastech, které byly
testovány a hodnoceny. Jedná se o výsledek
dlouhodobé, cílené snahy společnosti o to,
abychom dělali jak pro poradce, tak pro klienty více než ostatní. Stejně tak ovšem platí,
že naši poradci musí dělat pro společnost,
pro sebe i pro klienty také více než poradci
v jiných společnostech.
PRINCIP FAIR PLAY
– CO PRO NÁS ZNAMENÁ?
Broker Consulting je špičkou v oboru finančního poradenství a zprostředkování v oblasti
etiky podnikání. Na začátku jsme si společně
se spolupracovníky definovali šest principů
úspěchu a uvedli je v život. Jedním z těchto
principů je fair play. Není pro nás důležité, zda klient má naším prostřednictvím
uzavřeno pouze stavební spoření, nebo zda
naopak má realizovaný kompletní finanční
plán. Každý klient je z pohledu společnosti
stejně významný. Věříme tomu, že v rámci
dlouhodobé vize je právě férový přístup
a zohledňování principu win-win tím pravým
motorem, který nás posouvá kupředu. Nikoli
jednorázově, ale trvale.
Není třeba moralizovat, dělat ze sebe
chytrého nebo druhé přivádět „na cestu
pravdy“. Stačí často jen přemýšlet nad tím,
jestli bych chtěl, aby se druzí chovali stejně
jako já. To je základní předpoklad k tomu,
Pravidlo, že ti nejlepší musí dělat a nabízet víc než ostatní,
platí ve všech oblastech podnikání. A dvojnásob pak v oblasti
finančního poradenství a zprostředkování. Pro dosažení
a zachování dlouhodobého úspěchu je nezbytná důvěra
veřejnosti, důvěra klientů. Důvěra ke společnosti je postavena
nejenom na kvalitních produktech, na kvalitních službách, ale
především na kvalitních poradcích.
aby otázka etiky nebyla pouze moralistickou
diskusí, ale aby byla uvedena v praxi a stala
se součástí našeho businessu. Nedávno jsem
četl jeden citát k etice od neznámého autora: „Etika v podnikání není o moralizování
a neznamená to, že musíme být svatoušky.
V prvopočátku to znamená, že se nechováme jako svině… V dalším kole pak usilujeme
o to, abychom byli dobrými sousedy/spoluobčany pro naše okolí.“
STANDARDY BROKER CONSULTING
VE SROVNÁNÍ S NEJVĚTŠÍMI
FINANČNÍMI INSTITUCEMI
Důvodem, proč je naše společnost špičkou
v oboru i v oblasti etiky, je kromě vize a principů také zavedení mechanismů a standardů,
které jsou používány největšími mezinárodními korporacemi a bankovními institucemi.
U většiny finančně poradenských společností je však budete hledat marně. Tyto standardy a mechanismy jsme zavedli
s velkým předstihem již
před několika lety přes
to, že nás k tomu nenutila ani legislativa, ani
trh jako takový. Je to
však jediná možná
cesta pro to, aby
nás budoucí vývoj
nezaskočil, jediná
možná cesta pro
to, abychom
neohrozili vlastní
budoucnost
a budoucnost
našich klientů. Zavádění
těchto standardů
a principů musí být
v předstihu před růstem společnosti. Protože opačný postup znamená již obtížnou
a především bolestivou implementaci, která
se neobejde beze ztrát. To je také důvodem,
proč naši společnost nepostihly a nepostihnou negativně ani již realizované, ani
plánované legislativní úpravy ze strany regulátora trhu, které měly a především budou
mít restriktivní charakter vůči poradenským
společnostem. Bez ohledu na to, zda jsou
a budou vyvolány objektivními příčinami,
nebo v důsledku tlaku velkých institucí,
Ačkoli platná právní úprava podnikání ve finančním poradenství požaduje jako podmínku pro vstup do oboru pouze ukončené
středoškolské vzdělání, což fakticky znamená,
že i vyučený řezník-uzenář splňuje tento
požadavek, naše společnost již před několika
lety zavedla jako podmínku středoškolské
vzdělání zakončené maturitou. Toto opatření
šlo tedy dále, než požaduje legislativa, a je
přísnější než u kterékoli konkurenční společnosti. Standardně pak požadujeme doložení
bezdlužnosti, tedy potvrzení správce daně
o tom, že spolupracovník nedluží státu
na daňových povinnostech. Jsme přesvědčení o tom, že kdo dluží, ten nemůže radit
kým krokem. Compliance officer a oddělení
rizik již několik let kromě jiného kontroluje
pravidelně i lhůty odevzdávání smluv klientů
na centrálu společnosti a partnerům. Pro
poskytnutí bezchybné služby pro klienta se
jedná o nezbytný krok.
KLIENT SE CHCE DOVOLAT SVÝCH
PRÁV? DĚLÁME A NABÍZÍME VÍCE
NEŽ OSTATNÍ.
Všechna tato opatření vedou dlouhodobě ke zvyšující se úrovni našich poradců
a ke zkvalitňování služeb poskytovaných
klientům. Důležité však není jenom to, co
a jak děláme ve vztahu ke spolupracovníkům. Za stejně důležitý faktor považujeme
také komunikaci s klienty. To platí dvojnásob
v případech, kdy je klient přesvědčen o tom,
že mu nebyla poskytnuta služba dle jeho
představ nebo dle jeho požadavků. Vzali
Jako první na trhu
jsme zavedli institut
etické komise.
klientům odpovědně, jak mají nakládat se
svými finančními prostředky.
Již u výběru budoucích spolupracovníků
jasně deklarujeme nejenom slovy, ale právě
těmito opatřeními, že stojíme výhradně
o spolupráci s kvalifikovanými, odpovědnými
lidmi, kteří mají klientům co nabídnout. To
je však pouze začátek. Na rozdíl od standardů na trhu podmiňujeme postup v kariéře
u spolupracovníků nejenom jejich výkonností, ale také absolvovaným vzděláním v rámci
vzdělávacího systému společnosti.
SNÍŽILI JSME RIZIKO
CHYB NA MINIMUM
Dalším z mechanismů, které jsme implementovali již v době, kdy nebyly na trhu
standardem, bylo zavedení sledování rizikových smluv, tedy takových, které vykazovaly
nestandardní pojistné částky, nestandardní
částky plnění nebo nestandardní vstupní poplatky. Každá taková smlouva je kontrolována. Jednak tyto smlouvy pravidelně dostává
ke zhodnocení představenstvo společnosti
a zemští ředitelé a současně jsou tyto smlouvy kontrolovány oddělením compliance.
Když jde o smlouvu s potenciální nevýhodností pro klienta, případ individuálně řešíme.
Ustanovení oddělení řízení rizik a funkce
compliance officera pak byla dalším logic-
jsme si poučení z toho, jak takové situace
řeší velké instituce. V tomto případě jsme
chtěli od počátku být na zcela jiné straně,
být mnohem dále. Jsme přesvědčeni o tom,
že klient bez ohledu na výsledné resumé
týkající se jeho stížnosti či podání musí vždy
být přesvědčen o tom, že jsme věnovali
maximální úsilí řešení jeho podání. Musí
transparentně vědět, kdo se jím zabývá, jaká
má práva a povinnosti. Musí vždy vědět,
nejenom zda mu bylo vyhověno, nebo nikoli,
ale především proč. A co více, klient musí mít
možnost odvolání, které pak bude řešit jiná
osoba, než která rozhodla v prvé instanci.
Naši klienti nesmí zažívat to, co jsme jistě
prožili na vlastní kůži každý, když nás nějaká
instituce či velká společnost při reklamaci či
stížnosti odbyla nic neříkajícím elaborátem,
plným odkazů na všeobecné podmínky,
pod kterým sice byl podepsán generální
ředitel, ale rozhodně jsme se nedozvěděli,
kdo vlastně naše podání řešil. A co víc, takové
rozhodnutí bylo v podstatě konečné.
Proto jsme jako první na trhu zavedli
institut „etické komise“, ke které směřují
případná odvolání proti rozhodnutí compliance. Obdobný institut doposud neexistuje
nejenom u konkurenčních společností, ale
ani u velkých institucí a bankovních domů.
S ohledem na obsazení etické komise je
zaručena jak odborná kvalita posouzení
podání klientů, tak její vysoký morální kredit.
Je zcela nezávislá, její rozhodování nemůže
ovlivňovat ani představenstvo společnosti
ani compliance. Z toho důvodu je práce
v komisi pro všechny její členy bezplatná,
tedy nepobírají za ni žádnou odměnu. V tom
je její jedinečnost a záruka objektivnosti
rozhodování.
Cenou, kterou platíme za všechna tato
opatření a mechanismy, je jednoznačně
snížení okruhu lidí, kteří mohou a chtějí
nastoupit do naší společnosti, a současně
zvýšení nároku na stávající poradce, ale
i výrazné zvýšení náročnosti a objemu práce
back office, oddělení řízení rizik a celého
vedení společnosti.
Odměnou však je extrémně nízký objem
nespokojených klientů, který se navíc trvale
snižuje i přes rostoucí množství klientů
a uzavřených smluv. Výše stížností a reklamací se pohybuje v řádu promile z celkového
objemu klientů. V roce 2010 jsme evidovali
0,14 % reklamací klientů v poměru k celkovému počtu sepsaných smluv, z čehož 5 ‰
reklamací bylo oprávněných.
Tou nejlepší odměnou celé společnosti
je právě rostoucí množství spokojených
klientů, rostoucí počet kvalitních poradců
a manažerů, kteří tvoří kompaktnější týmy,
a především na počátku tohoto článku
zmiňované prvenství v testu hodnocení
kvality poradenských společností. Není totiž
objektivnějšího hodnocení než ze strany
klientů nebo ze strany nezávislých odborníků, protože jak klienti, tak nezávislí odborníci
nehledají primárně důvody k pochvale.
PAVEL MATOUŠEK,
EKONOMICKÝ ŘEDITEL BROKER CONSULTING
ČLENOVÉ ETICKÉ KOMISE
BROKER CONSULTING
Jsou to* produktoví analytici Jan Šimek
a Martin Novotný, právnička Veronika Jaklová,
ředitel oddělení PR Jan Lener, volený zástupce
z řad obchodníků Ivan Bárta. Funkci předsedy
vykonává uznávaná osobnost finančního
trhu, člověk s obrovským morálním
i odborným kreditem, Jiří Brabec, který je
členem dozorčí rady společnosti. Kromě
mnoha jiných zkušeností má mnohaletou
praxi z výkonu obdobné funkce interního
ombudsmana skupiny UniCredit v České
republice a předsedy Etického výboru AFAM
ČR (Asociace fondů a asset managementu ČR).
* k 5. srpnu 2011
26
Profil
CURRICULUM VITAE
Petr Hrubý:
Nechtěl jsem
na kariéru čekat
do šedesáti
Když před třinácti lety založil Petr Hrubý společnost Broker Consulting, začínal v kanceláři o rozloze dvacet
čtverečních metrů v centru Plzně. Věřil své vizi, že z jeho firmy jednou vyroste jeden z nejvýznamnějších
hráčů na českém trhu finančního poradenství. Jeho vize se naplnila. V letošním roce plánuje Broker
Consulting obrat 700 milionů, má klientská centra a kanceláře po celém území Čech a Slovenska a ty
nejlepší konzultanty, kteří díky špičkovým finančním službám bezkonkurenčně zvítězili v historicky
největším nezávislém testu finančních poradců.
Petře, je to právě 13 let od doby,
kdy jste založil společnost Broker
Consulting. Dnes tuto firmu všichni
s naprostou samozřejmostí vnímáme
jako jednu z nejvýznamnějších v oboru finančního poradenství v České
republice. Jaké ale byly úplné začátky
vašeho podnikání? Co bylo v roce 1998
impulsem k založení Broker Consulting? A s jakými ambicemi jste do podnikání vstupoval?
Do svých 21 let jsem prakticky nevěděl,
co budu dělat. V té době jsem si vydělával
rukama. Pracoval jsem jako hasič-záchranář
a k tomu jsem měl živnostenský list na dřevorubecké práce. Měl jsem tehdy úplně jiné
představy o životě. Samozřejmě se mi líbila
pěkná auta, pěkný život a věděl jsem, že
na to nevydělám jako zaměstnanec. Ale
myslel jsem si, že karty jsou rozdané z malé
a velké privatizace. Tak jako mladí lidé si dnes
myslí, že karty jsou rozdané a nemá smysl se
o něco pokoušet, tak já jsem to tak viděl už
v roce 1993. Pak jsem v létě 1993 náhodou
potkal na koncertě kamaráda, který řekl
památnou větu „Hele vole, chodím s kufrem
a kravatou a je to dobrý.“ Domluvil mi schůzku s jeho manažerem a mně se najednou
otevřely oči. Zjistil jsem, že existuje oblast
financí, kdy nemusím nakupovat a prodávat
zboží, protože to zboží je vlastně virtuální. Že
v tom virtuálním zboží jsou obrovské užitky
pro klienty, obrovské peníze pro lidi, kteří ty
užitky můžou přinést. Že v tom oboru můžu
poctivě udělat kariéru a nemusím na ni čekat
do šedesáti. Najednou jsem uviděl objektivní
systém, kde lze něčeho dosáhnout vlastním
výkonem. A tomu systému jsem propadl během týdne, kdy jsem zjistil, že to je přesně to,
pro co jsem stvořený. A navíc mi to ukrutně
šlo hned od začátku.
Firma, pro kterou jste tehdy pracoval,
ale ještě nedělala finanční poradenství...
Šlo o prodej slevových karet. S poradenstvím
to nemělo nic společného. Ale ta práce mě
naprosto pohltila. Bavilo mě to, šlo mi to,
viděl jsem v tom užitek pro druhé lidi. Během
čtyř měsíců mě to katapultovalo do úplně
jiné společnosti. Vydělával jsem najednou
částky přes sto tisíc korun měsíčně. Všichni
říkali, že se z toho musím zbláznit. Naštěstí
jsem se nezbláznil, protože jsem šel po podstatě. Díky tomu jsem za deset měsíců věděl,
že produkt, který prodávám, není dobrý pro
klienty a že chci dělat něco dlouhodobějšího, být užitečný. Takže jsem spoluzakládal
firmu, která se zabývala finančními produkty
– životním pojištěním, posléze penzijním
připojištěním, stavebním spořením, tak jak
to postupně přicházelo. Tady jsem úspěšně
působil čtyři roky a dostal se až na nejvyšší
pozici, kde jsem vedl asi tisíc lidí. Pak ta firma
nabrala jiný směr a finanční poradenství,
které mě uchvátilo, tady nebylo možné dělat
dál. Takže za poměrně složitých životních
okolností, kdy jsem prožíval prakticky největší životní krizi, jsem si řekl, že půjdu v podnikání samostatnou cestou. Protože na trhu
nebylo nic, co by mi vyhovovalo.
V tomto okamžiku začíná historie
Broker Consulting?
Ano. Bylo mi 26 a řekl jsem si, že do toho
jdu. Společně s bráchou jsme začínali zase
od nuly. Na našem prvním školení bylo asi
dvacet lidí. Z nich jsou tady někteří dodnes.
Například Jaruška Šlaufová, Míla Fast, Jana
Holátová nebo Marta Žížková.
S jakou vizí jste Broker Consulting
zakládal?
Chtěl jsem vybudovat firmu, která bude
dělat poradenství a bude ho dělat líp než
všichni okolo. To znamená být inovativní,
dívat se ven, dívat se dopředu. Když jsme
přišli s nabídkou více produktů, bylo to pro
klienty jako UFO. Do té doby byli na trhu jen
jednodruhoví prodejci pojistek nebo stavebek. V té době jsme samozřejmě byli maličcí
Je rodák z Rokycan, vyrůstal ve Spáleném Poříčí.
V oboru financí začínal v červenci 1993 jako konzultant společnosti
MSI Brno. Postupně se vypracoval do pozice manažera a lektora, než
v dubnu 1994 z této společnosti odešel.
Od června 1994 do června 1998 působil jako obchodní ředitel společnosti EFIN Praha, která se zabývala zprostředkováním finančních
produktů.
V červnu 1998 založil společnost Broker Consulting, jejímž je dodnes
generálním ředitelem a předsedou představenstva, je jediným členem
představenstva dceřiné společnosti Broker Expert a zároveň předsedou
představenstva slovenské pobočky Broker Consulting a předsedou
dozorčí rady slovenské sesterské společnosti Fin Consulting.
V Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF)
zastává funkci předsedy Rady.
Je ženatý a má 3 děti (5letou Julii, 10letého Petra a 20letou Elišku).
Jeho velkým koníčkem je sport. 12 let hrál výkonnostně hokej
v okresním přeboru, pravidelně běhá (má za sebou několik půlmaratonů), hraje golf, domů si pořídil posilovnu. Sport mu podle jeho slov
dává nejen fyzickou, ale i duševní pohodu.
Vlastnosti, kterých si u lidí nejvíce cení, jsou: pracovitost, poctivost,
cílevědomost, vytrvalost, loajalita a pozitivní přístup.
Za své učitele považuje Briana Tracyho, Jima Heidemu a Ivo
Tomana.
Vzorem businessmana, který dokáže efektivně směrovat firmu, je
pro něj Jack Welch.
První kniha, která ho nasměrovala k úspěchu a sepsání vize, byl
titul „Myšlením k bohatství“ od Napoleona Hilla.
28
29
Profil
– začínali jsme v jedné kanceláři o 20 m2, kde
bylo pět lidí. Bylo to drsné, ale zároveň i krásné období. Například vypořádání obchodů
tehdy trvalo déle, takže lidé, kteří s námi dělali, dostali peníze až za 3 měsíce. Byla za tím
silná vize. Všichni jsme chtěli vybudovat
něco lepšího, co tady ještě nebylo. Všichni
jsme chtěli posouvat náš osud směrem
k poradenství a financím obecně.
Profil
tie, nadšení, pracovitost a zároveň obrovské
zázemí v produktových a poradenských
znalostech. To všechno tam musí být. Je to
kombinace matematiky, obchodu, psychologie, vedení lidí a fantazie.
Manažerské dovednosti jste se učil
kde? Nebo ty máte dány také intuitivně?
Úspěch naší práce je kombinace
matematiky, obchodu,
psychologie, vedení lidí a fantazie.
Kdyby vám někdo tehdy ukázal firmu,
jako je Broker Consulting dnes, věřil
byste, že bude vaše?
Věřil, protože já jsem ji takhle viděl. Věděl
jsem, že takovou firmu chci, a nevěřím na to,
že se věci stávají náhodou. Věřím na to, že
napřed si to musím vykreslit v hlavě, musím
si to hodit na papír a musím o tom s někým
mluvit. A teprve pak se ty věci stanou.
Dělal jste vlastní obchody i potom, co
jste založil Broker Consulting?
Až do roku 2004 jsem měl velmi úzký kontakt s trhem a dělal jsem vlastní obchody.
Což byla výhoda, když mi někdo z lidí
vyprávěl, že něco nejde. Já jsem věděl, že
to je jinak. Od roku 2005 vyrážím už jen tak
dvakrát do roka na doprovody.
Vy ale máte na tyhle věci zvláštní
talent – šlo vám to od začátku.
To je pravda, ale bez učení to nejde. Tuhle
práci nemůžete dělat dobře jen tím, že se
na někoho smějete, tady je důležitá empa-
Já nemám rád, když se ze všeho dělá věda.
Základ je dělat svou práci dobře, ukazovat
lidem, jak se to dělá, a vést je správným
směrem. Získat si důvěru lidí tím, že dělám
podobnou práci jako oni a že ji umím udělat
o trošku lépe a víc. Manažerské dovednosti
– to už s tím přijde. Samozřejmě jsme udělali
spoustu kravin, spoustu zbytečných kroků,
ale na tom se člověk učí. Takže já jsem od začátku dělal 50 na 50. Nevnímal jsem to tak, že
dělám s klienty a pak půjdu náborovat. Součástí toho, aby to mělo smysl, je hned začít
s budováním týmu. Bez toho je to živnost, to
můžu prodávat klobásy na fotbale.
Jak jste si vybíral lidi ke spolupráci?
Dal jste na první dojem?
Vždycky jsem bral ke spolupráci všechny
lidi, kteří měli ochotu pracovat. A pak jsem
byl velice přísný. Dal jsem jim nadšení, dal
jsem jim školení a pak jsem po nich chtěl
práci. Když už jsem do nich něco vložil, přišlo mi slušné, aby oni vraceli. Nedám na to,
co mi někdo vypráví na židli, ale zajímá mě,
jaká přinese čísla. Když to vezmu z dnešního
pohledu, chci spolupracovat s lidmi, kteří
chtějí uspět, pro které je budování firmy
životním posláním. Každý z nich má svým
způsobem firmu ve finančním poradenství,
je jejím vlastníkem a spolupodnikáme.
Nechci mít jen bandu živnostníků, kterým
budu poskytovat servis. Mezi živnostníky
hledám podnikatele.
Kdy se z živnostníka stává businessman? Kde se to láme?
Živnostník je sám sobě systémem. Používá
jen svůj čas. Láme se to ve chvíli, kdy má
prvního spolupracovníka a kdy multiplikuje
svou schopnost, znalost nebo dovednost.
Nepoužívá už jen sám sebe, své svaly, nebo
rozum, ale svou metodiku a postupy, které
může sdílet. U nás se latentním podnikatelem stává okamžitě na základním semináři.
Protože má možnost si přivést partnery,
tipovat spolupracovníky na OK bonus a už si
může přivádět i své spolupracovníky. Rodí se
to tam, kde je touha dokázat něco více. Naše
organizační struktura je otevřená. Máme
upřímný zájem na tom, aby naši lidé šli nahoru a aby ty podmínky byly dlouhodobě udržitelné i pro budoucí generace. Byl bych rád,
aby všichni v Brokeru dělali pro to, kam se
chtějí dostat za pět nebo deset let. Ne proto,
aby teď zaplatili složenky. To ať jdou raději
prodávat ty buřty nebo ať jdou dělat mladé
rádoby manažery do klasické organizace.
Je podle vašeho názoru základem
úspěšně fungující firmy systém, kde
jsou lidé placeni za výkony?
To je hlavní předpoklad toho, aby to fungovalo. Právě ta efektivita mě uchvátila. Tak
velké firmě, jako jsme v současné době my,
stačí jeden barák v Plzni, půl patra v Praze
a klientská centra v regionech. Efektivita
toho, že platím jen za úspěch a neplatím
za čas, je extrémně důležitá. Tím pádem mají
tendenci k nám přicházet lidé, kteří chtějí jít
nahoru a mají sklon participovat na úspěchu,
spolupodnikat. A ne ti, kteří se chtějí vézt.
Samozřejmě nějací takoví taky občas přijdou,
ale dříve nebo později skončí.
Osobně považuji za velkou výhodu
naší firmy také přímou vazbu na vás,
coby generálního ředitele a předsedu
představenstva. U tak velkých firem
nebývá obvyklé, že má každý spolupracovník možnost osobně se setkat
s nejvyšším vedením společnosti.
Já s lidmi chci být. Jediné, co mě omezuje,
je časová kapacita a musím měřit, s kým víc
a s kým méně. Docela přísně – ne podle
sympatií, ale podle hierarchie vedení. Když
to řeknu naplno, tak jednoduše podle toho,
jaký kdo má výkon. Považuji za důležité, že
se na mě může obrátit, kdokoliv potřebuje.
Všichni mají k dispozici mé telefonní číslo.
Protože firma, to jsou lidé. A ti potřebují
vědět, kam firma směřuje. Potřebují mít
zastání, potřebují vědět nebo tušit, kdo to
vede a kam to vede. Proto se snažím být
dostupný na telefonu, nebo spíše na SMS
a samozřejmě na poradách. Zároveň ale
všechny vyzývám, aby se na mě obraceli jen
se skutečně důležitými věcmi. Jinak jsou jim
k dispozici jejich manažeři a ředitelé. Působí
tady obchodní, ekonomický ředitel, provozní ředitelka... Ti všichni mají své role.
Mimochodem, lidé, které jste jmenoval, a i další zástupci nejvyššího
managementu Broker Consulting jsou
extrémně schopní odborníci, skvělí
lidé. Proč myslíte, že pracují právě pro
vás? A jak si je vybíráte?
Vybírám si lidi, které dlouhodobě znám. Buď
jsem s nimi pracoval, nebo pracovali pro někoho, koho jsem znal. Někteří se vypracovali
u nás. Vybírám si na základě dlouhodobé
reflexe, dlouhodobé znalosti a pozoruji lidi
kolem sebe, aniž by to někdy věděli.
Jak dosahujete toho, že jsou stejně
nadšení jako vy?
(smích) To nedělám nějak prvoplánově, to
musí samo vyplynout. Není možné si vyskočit na stůl a roztleskávat. Myslím, že lidi tady
spojuje vášeň pro tu věc. Cítí, že můžou být
součástí něčeho velkého. Něčeho, co teprve
bude velké.
Když se podíváte za sebe, udělal byste
některé věci z dnešního pohledu jinak?
Stalo se vám někdy, že jste udělal špatné rozhodnutí nebo si nechal špatně
poradit?
Určitě. Takových kroků je v podnikání
spousta. Vždycky říkám, že v podnikatelském životě to je dva kroky dopředu
a jeden zpátky. A když vím, že mě čeká ten
jeden zpátky, udělám raději tři dopředu.
Nadělali jsme spoustu chyb. Ale na druhou
stranu chybami se člověk učí. Jde hlavně
o to nedělat stejné chyby dvakrát za sebou
– to dělá jen hlupák. Důležité je umět ty
chyby pojmenovat a mít vůli je napravit.
Prostě chybovat je lidské. Ale zároveň platí,
že nesmím dělat víc chyb než správných
rozhodnutí.
Kdybyste měl být konkrétní – co byste
například udělal s dnešním odstupem
jinak?
Třeba bych nešel do Maďarska a do Rumunska, kde jsme v období před krizí
otevírali oba trhy najednou pod vlivem
hospodářského růstu, který probíhal
v celém regionu střední a východní
Evropy. Tehdejší optikou se to rozhodnutí
jevilo jako velmi správné. Ale nevzali jsme
v úvahu některé typy rizik, která existují
na těchto trzích. Z dnešního pohledu to
vypadá úplně jinak. Ale něco nám to dalo
a myslím, že nás to posílilo.
Které momenty nebo rozhodnutí
v historii firmy považujete naopak
za ty nejlepší? Zažil jste v některých
situacích pocit, že se právě stalo něco
klíčového?
Já si to vychutnám, ale druhý den už myslím na to, jak to bude příště. Prostě nemám
tendenci podléhat euforii. U nás jakýkoliv
dílčí úspěch není výhra v jackpotu, která
změní svět. Není to ani jako výhra titulu
u fotbalistů nebo hokejistů, kteří pak mají
týden alkoholický dýchánek a pak dva
měsíce volno. Na tuhle práci je potřeba mít
správný nátisk. To mi vysvětloval děda, který byl trumpetista. Když trénoval, šlo mu to
samo. Ale když týden nehrál, ztratil nátisk.
Stejně i v naší práci se už po týdnu ztrácí
taková ta „lehkost“, kdy to jde všechno
samo... Budování firmy je takový maraton
ve vysokém tempu, u kterého musím mít
správnou výživu, správné pití a zároveň
vím, že ten maraton nemá cíl, kde padnu
a odpočinu si. Prostě běžím pořád dál.
Nějaký cíl to přece mít musí...
Když bych měl nějak definovat konec toho
úsilí, je to spíše taková štafeta. Představuji
si, že tam někdo čeká na kolík, který mu
předám.
30
Profil
Váš Péťa už to ví?
(smích) Nejsem typ manažera, který si myslí,
že by měl automaticky pokračovat někdo
z rodiny. Ani nebuduji firmu jako rodinnou.
I když se tak jevila na začátku. Rodinná je
v tom smyslu, že máme k sobě blízko jako
lidi. To obrazné předání štafetového kolíku
si představuji tak, že jednou bude konference Broker Consulting probíhat v sále,
kde bude 5 tisíc lidí. Já tam budu sedět
ve volnějším sáčku bez kravaty a budu mít
projev jako zdravici. A konferenci povede
někdo, kdo možná dnes u nás ještě ani není.
To je to, co dlouhodobě vidím.
Jaké jsou vaše bližší cíle v horizontu
pěti nebo deseti let?
Naše vize je stát se nejžádanější a vedoucí
společností v oblasti finančního plánování
v Čechách i na Slovensku. Máme pro to
rozpracované postupné cíle. Soustředíme
se na tyto dva trhy. Určitě máme ve vizi
i další expanzi. Dnes zvažujeme i mezioborovou a ne jen regionální. Hledáme modely,
abychom mohli pracovat na větším území,
abychom byli rozkročení i do více oborů,
aby firma byla stabilní a nepodléhala vlivům
jak trhu, tak regulace. To znamená naplnění
vize postupně a s jistotou.
Platí stále jako jeden z cílů Broker
Consulting vstup na burzu?
Chci, abychom přivedli firmu na veřejný trh. Ne proto, že by mělo jít o nějaké
vyvrcholení úsilí, ale bude to další milník
na naší cestě.
Jak chcete, aby byla značka Broker
Consulting vnímána? Pro koho mají
být prioritně určeny naše služby?
Když to řeknu hodně lidově, značka Broker
Consulting by měla oslovovat „oktávkáře“.
Nejsme finanční Penny market
a nejsme ani nedostupní
bankéři, kam nás občas někdo řadí. Proto se
budeme snažit komunikovat výhody našich
služeb srozumitelnou formou, která osloví
právě tyto typy klientů. Zároveň můžeme být
i analogií k privátním bankéřům, kteří jsou
ovšem nezávislí. Ta analogie je ale pouze
pro určitou užší vrstvu lidí. My chceme být
větší. Chceme, aby v Praze rodina s příjmem
35–40 tisíc a mimo Prahu s příjmem 30
tisíc dostala servis, který obvykle poskytují privátní bankéři mnohem bohatším
klientům. Takže přinést o stupeň níž službu,
se takové věci staly, umíme si představit
celou řadu řešení, která komplexní přístup
k finančnímu plánování umožňuje. Právě
proto vedeme naše lidi k tomu, aby u každého klienta již dnes poskytovali finančí
plánování, aby znali průřezem všechny
čtyři hlavní strategické oblasti, které řešíme
s klienty, a nespecializovali se jen na prodej
pojistek nebo jenom prodej hypoték nebo
jenom prodej investic. Nezávislé finanční
poradenství má výhodu v tom, že máme
volbu, jak chceme být placeni. Buď tak,
Broker Consulting
hraje první ligu podnikatelů
a všem spolupracovníkům
umožnuje dostat se do ní také.
která je běžná pro vyšší klientelu v bankách.
Naše přidaná hodnota je v tom, že máme
nezávislost ve výběru finančních produktů
a jejich poskytovatelů, jsme mobilní, máme
lepší přístup a hlavně jsme efektivní, protože
platíme lidi jen za výsledek.
Jak vnímáte současné legislativní
změny, které svým způsobem znevýhodňují podnikání v našem oboru?
Mám na mysli například zveřejňování
provizí nebo zvýšení registračního poplatku, stropy na provize ze životního
pojištění a podobně.
Za tím vidím snahy jedné skupiny podnikatelů získat výhodu na úkor druhé skupiny
podnikatelů. Víme, že některé společnosti
ztrácejí půdu pod nohama a pokoušejí se
přes legislativu utvořit jakýsi kartel, protože
samy toho nikdy nedosáhnou. Ale my
umíme z této situace najít cestu. Pokud by
jak to děláme dnes, to znamená, že jsme
placení odvozeně od výsledku našeho
poradenství institucemi, nebo můžeme
být placeni přímo našimi klienty. Protože
naše služba má pro klienty svou přidanou
hodnotu. Finanční plánování dává jistotu
živobytí v jakémkoliv systému. Ve finále
to může změnit trh tak, že pojišťovny ten
byznys mít nebudou a my ho mít budeme. Je to jen velká výzva, nově rozdané
karty. Jako hrozbu to vnímají lidé, kteří jsou
obrácení směrem zpátky na staré dobré
časy, nebo jsou orientovaní na konzervaci
současného stavu. Zkrátka musíme být
připravení inovovat.
Jak je podle vás v současné době
naplněn potenciál toho, kde by firma
mohla být?
Myslím, že pracujeme na 50–70 % našeho
potenciálu a že jsme už teď mohli být větší.
A že můžeme poměrně snadno dosáhnout
dvojnásobku. Pak už je to o dosažení dalších věcí, inovací a posunu práce, respektive řízení firmy na jiné úrovni. Ale myslím
si, že potenciál našeho trhu je poměrně
velký. Myslím, že ze sta rodin má dnes jen
takových 10–20 % svého poradce, který se
jim stará o všechny produkty. Takže potenciál trhu je minimálně 80 % a věřím, že se
o to budeme umět poprat. Na trhu nejsme
sami, takže sebou musíme trošku hodit.
Kam se letos dostaneme obratově?
Za letošní rok budeme mít obrat 700
milionů v Čechách a na Slovensku. Ale
stále nesmíme zapomínat na to, že to není
meta, ale cesta, jen její další etapa.
Jaký byl pro vás pocit, když jste četl
články o skvělých výsledcích testu
finančních poradců, které se objevily
v mnoha médiích v červnu tohoto
roku? Poradci Broker Consulting
v testu získali bezkonkurenční prvenství v porovnání se všemi většími
firmami na trhu.
Byl to hezký pocit z toho, že jdeme
správnou cestou. Rád bych poděkoval
všem našim spolupracovníkům, kteří
k tomuto úspěchu přispěli, a dokázali
tak svou profesionalitu a poctivý přístup
ke klientům. Zvyšování kvalifikace našich
spolupracovníků a dodržování profesní
etiky věnujeme trvalou pozornost, proto
věřím, že se obdobně umístíme i v dalších testech v budoucnu.
Dovolím si jednu osobní otázku. Kolik
času máte coby generální ředitel
a předseda představenstva Broker
Consulting na své koníčky a rodinu
a jak volný čas trávíte?
O rodině mluvím hrozně málo, ale přitom
hrozně rád. Když jsem přirovnával naši
práci k maratonu, zmínil jsem se, že
člověk k tomu potřebuje nějakou výživu,
palivo. A tím je ten osobní život – rodina, koníčky. V mém případě to ale není
od sebe oddělené, mám to hodně dohromady. Mám fantastickou ženu, která
to chápe i díky tomu, že v našem oboru
aktivně pracovala až do manažerské
funkce. Máme společné zájmy – všichni
hrajeme golf (tedy zatím kromě malé
Julinky). A když jdeme na golf, pozvu
většinou i lidi z firmy. Na dovolenou
jedeme pětkrát nebo šestkrát do roka, ale
čtyřikrát z toho mám s sebou lidi z firmy.
Snažím se vše propojovat...
Když jste začínal pracovat v oboru
financí, bylo vám třiadvacet. Vidíte
u našich dnešních mladých kolegů
ten drive, který jste měl tehdy vy?
U spousty z nich. Jen jde o to, aby se nenechali zkazit průměrností lidí kolem sebe,
protože průměrných, těch je vždycky víc.
Aby toužili se vyrovnat těm nejlepším,
kteří tady jsou, a ještě je předčit.
Ještě otázka na závěr – co byste vzkázal lidem, kteří dnes váhají, jestli mají
začít pracovat v naší společnosti?
Já celý život vyzývám lidi, aby začali
podnikat. A to nejlépe tam, kde je to
napůl cesty mezi podnikáním a zaměstnáním – a to je u nás. Protože my dáváme
našim lidem obrovskou hodnotu v tom, že
nemusí řešit vstupní kapitál a know-how.
A ještě mají nějakou podporu. Můžou
tvořit firmu, nebýt jen živnostníci. A já
jsem tím úplně posedlý a lidem to říkám
všude. Broker Consulting navíc dnes už
hraje první ligu podnikatelů a všem našim
spolupracovníkům umožňuje se do ní dostat také – ve svých městech a regionech
i na nejvyšší úrovni.
PTALA SE EVA SADÍLKOVÁ
PETR HRUBÝ Z POHLEDU MANŽELKY BÁRY
Čeho si vážím na Petrovi?
Je toho opravdu moc! Vážím si ho prostě jako
člověka Petr je v mnoha směrech výjimečný
člověk. Nedělá nic napůl. Mám neskutečnou
kliku, že jsem ho potkala. Máme krásný vztah,
úžasné děti, báječný život.
Petr miluje svou práci a lidi, s nimiž spolupracuje, a oni mají rádi jeho. Je velmi pracovitý, do všeho ho žene touha po vítězství. Umí
se úžasně usmívat i smát, je svým způsobem
až umanutý, jde za svými pracovními i osobními cíli s příkladnou i nakažlivou vůlí. Jeho
nasazení vydrží jen ti nejodolnější, ale těm se
to, věřte mi, opravdu vyplatí!
Jak ovlivňuje Broker Consulting náš rodinný život?
Zcela a úplně. Velmi často se s Petrem vidíme
jen díky tomu, že mne „přibalí“ na nějakou
prémiovou zahraniční cestu, meeting, semi-
nář nebo neformální setkání kolegů
z Broker Consulting.
Vážím si toho. Na takové akce totiž
jezdí jen ti nejlepší :-).
Broker je vlastně naší rozšířenou
rodinou se svými radostmi i starostmi.
Zvolila jsem cestu „být součástí“, protože jinak by se mi mohlo stát, že budu
fňukat někde v ústraní, a na to opravdu
nemám náturu!
Kdo se u nás doma stará o finanční
plánování?
O naše finance se samozřejmě stará
Petr, ale i on má na jednotlivé oblasti
odborníky. Chce na vlastní kůži Brokerem doporučované produkty zkusit,
takže máme smluv opravdu bohatě.
Na mně je zadávání trvalých příkazů,
ukládání výpisů, změny...prostě kontrola běhu smluv.
CO ŘÍKAJÍ O PETROVI HRUBÉM
LIDÉ Z JEHO OKOLÍ?
Ivana Čmovšová, provozní
ředitelka Broker Consulting
S Petrem se znám 13 let
a po stejnou dobu s ním pracuji.
Petra si vážím asi nejvíc ze všech
lidí, které znám, a přesto nedokáži vlastně zcela jednoznačně konkrétně určit proč.
Líbí se mi citát Tomáše Bati, který ledacos vystihuje:
„Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky pro úspěch.
Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze
dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou
veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny
dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit
lidem, tvůj úspěch je neodvratný!“
Dle mého se v Petrově osobnosti navíc vzácně koncentrovaly další předpoklady pro úspěch:
 Ve všem, co dělá, je odborníkem.
 Má vize, které nám ostatní někdy připadají jako fantazie, a on je přesto dokáže proměnit v realitu.
 Je nesmírně pracovitý.
 Dokáže se obklopit lidmi, kteří mu věří a jsou ochotni
s ním sdílet jeho pracovní tempo.
 Umí správně rozlišit věci důležité od nedůležitých
a věnovat se pouze těm prvním.
 Přirozený respekt.
 Pozitivní energie, kterou dokáže šířit mezi své
spolupracovníky.
 Lidský přístup.
Tomáš Paur, zemský ředitel
Broker Consulting
S Petrem se znám ještě ze
svého působení v ING, což už
bude, světe, div se, jedenáct
let. Před lety jsem přivedl svou
firmu do Broker Consulting a s Petrem jsme prožili
bouřlivá období fúze. Vím, že se na něj mohu spolehnout, a vážím si toho, že jeho podaná ruka je víc než
tisíc podepsaných smluv. Petr je člověk, pro kterého
je práce v Broker Consulting víc než koníčkem. Petr
prací žije. Líbí se mi, že naslouchá názoru ostatních
a deleguje odpovědnost.
Vilém Podliska, obchodní
ředitel Broker Consulting
Na Petrovi si vážím především
jeho nadšení, které považuji
za jeho nejvýraznější rys. Dokáže
nadchnout sebe i lidi okolo. To,
že právě Petr dokázal vybudovat firmu, jako je Broker
Consulting, je dáno několika faktory. Petr se dokáže
obklopit správnými lidmi, je extrémně pracovitý a má
tah na branku. Je to „buldok“. Jde pevně za svým cílem
a dělá vše pro to, aby se věci dotahovaly do konce.
32
33
Reportáž
Reportáž
Regata Broker Consulting 2011
SVOBODA, NEZÁVISLOST, ADRENALIN, ROMANTIKA...
Letos už podruhé uspořádal Broker
Consulting pro své spolupracovníky
závody jachet. Tentokrát vyrazilo
více než 100 našich jachtařů letadlem
do Řecka, kde strávili týden v nádherné
oblasti Lefkady. Podle ohlasů účastníků
je zřejmé, že z firemní regaty se
po dvou úspěšných ročnících v Broker
Consulting stala tradice.
Letošní flotilu regaty Broker Consulting
tvořilo 18 jachet s posádkami složenými
z obchodníků, manažerů, ředitelů Broker
Consulting a Broker Expert i zaměstnanců centrály, což znamená, že šlo o závod
srovnatelný svou velikostí s mistrovstvím
republiky. Stejně jako před rokem pojaly
některé posádky závod ryze sportovně, jiné
spíše rekreačně a zábavně.
Na regatě se děly věci vídané i nevídané a každý si ji užil po svém, což je patrné
i z komentářů účastníků.
34
35
Reportáž
Reportáž
Vítr ani umění a schopnosti rozhodčího nebyly tak optimální jako
v Chorvatsku. Také kotvení lodí bylo
o něco složitější, ale to všechno předčila nádherná příroda a až na poslední
večeři i fantastická řecká kuchyně. Zátoky s blankytně průzračným mořem,
které byly jako vytržené z kýčovitého
katalogu cestovek. Bylo krásné koupat
se na takových místech. Jinak naše
posádka zvládala vše na jedničku,
a možná i proto, že s námi jel náš osobní kapitán číslo jedna, Roman Kyselý, se
kterým jsme již byli loni v Chorvatsku.
Jsem za sebe rád, že jsem jel, a to nejen
kvůli neuvěřitelné přírodě, ale hlavně
kvůli úžasným lidem, kterých bylo
na regatě spousta.
ČENĚK LIŠKA, MANAŽER SENIOR A ČLEN
POSÁDKY LODI Č. 14
Naše posádka nazvaná ICrew si to
bezvadně užila a absence něžného
pohlaví na naši malinkaté lodí byla nakonec spíše plusem. Dokázali jsme, že
když se člověk dobře baví, nepotřebuje u toho ani tolik spát. Seznámil jsem
se tam se spoustou lidí, které jsem
zatím znal jen z „obrázků“ z OK Info
a z webu, a zjistil jsem, že to jsou také
úplně normální lidé, kteří se rádi baví.
Určitě je to parádní akce, která by se
měla opakovat každý rok a mohla by
se z toho stát pěkná tradice naší firmy.
Celá tahle akce byla opravdu velkým
zážitkem a myslím, že nejen pro mě,
ale i pro celou naši posádku. Opravdu
je těžké říct jednu jedinou věc, protože se nám povedlo si to užít ve velkém
tempu od začátku až do konce. Výhra
jedné rozjížďky pro nás asi byla tou
třešničkou na dortu. Těšíme se na další
regatu.
Pro celý náš tým toto byla první regata. A předčila veškerá naše očekávání
a představy. Teplo, moře, sluníčko, občas i vítr v plachtách a všichni Brokeři, kteří odhodili běžné starosti – to vše tvořilo nezapomenutelnou atmosféru na lodi i v přístavu, kde byla celá flotila Brokeru týmově vyrovnána a vystavena na odiv. Musím říci, že
každý z nás se toho za tento týden z jachtingu dost naučil. Loď, do které se ze všech
sil opře vítr a pořádně ji nakloní, ve mně vzbuzuje respekt, sílu a svobodu zároveň.
Velký dík patří také našemu kapitánu Ondrovi, který to celý týden s námi vydržel
a dovedl naši loď č. 17 ke třetímu místu. Zkrátka celá tato akce byla úžasná a nezapomenutelná a měla jen jednu jedinou chybu a to, že netrvala o pár dní déle. Návrat
do reality nám všem dělal dost potíže. Už v tuto chvíli přemýšlím, jak to udělat, abych
příští rok na regatě nechyběla, protože lepší dovolenou si neumím představit.
KATEŘINA HYKELOVÁ, KONZULTANT SENIOR BROKER EXPERT A ČLEN POSÁDKY LODI Č. 17
NIKDO NEŘEKL JINAK NEŽ POSÁDKA
Letošní regata byla trochu jiná než loňská. Oproti Chorvatsku, kde se plachtilo
mnohem rychleji, bylo málo větru. Atmosféra na lodi byla super (jak jinak, když jsme
obhájili titul „Nejveselejší posádka“). Měli jsme opět na lodi „Krišota“ (Petr Nechutný
senior) a samozřejmě i alkohol měl na dobré náladě svůj podíl. K zábavě přispěl také
náš kapitán, který hned na začátku dostal přezdívku Jack Sparrow. Byl z Brna a rozdával
rozkazy brněnským „hantecem“. Zažili jsme i dobrodružné chvíle – to když se nám
namotal můring (lano) do lodního šroubu. Museli jsme vzít brýle a ploutve, kapitán
i nůž, a jako potápěči jsme to rozmotávali. Pod lodí to byl docela adrenalin. Celkově
myslím, že v Řecku jsme se více opalovali, koupali, více odpočívali (i při závodu, když to
nefoukalo). Moře bylo krásně modré, teplé a nejhezčí v těch zátokách, kam se jinak než
lodí dostat nedá (jako Karibik). Jsem zvědav, jaká bude ta příští regata, v roce 2012.
TYRKYSOVÝCH TRENÝREK )
VÁCLAV KUPILÍK, MANAŽER SENIOR A ČLEN POSÁDKY LODI Č. 3
PETR NOVOTA, REPREZENTANT
A ČLEN POSÁDKY LODI Č. 1 (KTERÉ
Regata bola moja najúžasnejšia
dovolenka, akú som kedy zažila.
Je to neopísateľný pocit, keď človek
ráno vstane a prvé, čo urobí, je, že sa
vykúpe v tyrkysovom mori. Najväčším
zážitkom pre mňa a našu posádku bol
jednoznačne prvý deň regaty, keď náš
kolega natankoval vodu do nádrže
s naftou. Myslím, že na toto tak skoro
nikto nezabudne a nielen z našej posádky.  Atmosféra na lodi bola vynikajúca, kopec srandy a zábavy, a nielen
na našej lodi. Nedá sa povedať čo sa mi
páčilo najviac, všetko bolo úžasné, ten
pocit voľnosti, ktorú človek má, keď sa
plaví po mori, jednoducho treba zažiť.
Dostali sme sa na miesta, kam sa človek
bežne nedostane: krásne zátoky, pláže,
malebné rybárske mestečká. Jednoducho viem, že už ani jeden rok si regatu
nenechám ujsť a nikdy ju nevymením
za dovolenku v 5hviezdičkovom hoteli.
VERONIKA VRAVKOVÁ, KONZULTANT
A ČLEN POSÁDKY LODI Č. 13
36
37
Reportáž
Reportáž
PODĚKOVÁNÍ VÍTĚZŮM
2. REGATY BROKER CONSULTING
Na lodích jsme s Brokerem byli
již vícekrát, ale já jsem ještě nikdy
takto nesoutěžil v regatě. Všem se nám
podařilo po pracovní stránce absolutně vypnout a užili jsme si super aktivní
dovolenou! Nikdo z nás, až na kapitána,
neměl a nemá pořádné zkušenosti s řízením takovéto lodi. Proto pro nás bylo
velkým překvapením a neskutečným
zážitkem, když jsme se ke druhému
kontrolnímu bodu první rozjížďky blížili
spolu se dvěma jinými posádkami
v čele a všem ostatním jsme ukazovali běloskvoucí (po)záď(í). Brzy jsme
však zjistili, že být ve vedení s sebou
nese i jistá rizika. A tak, jako následně
každý den, jsme uvízli v neskutečném
bezvětří a ukázali jiným lodím, kudy
cesta nevede! Tak jsme nabyli názoru,
že jachting pro nezkušené je pouze
o štěstí a větru. O větru, který jsme
poslední den jako jediná posádka měli
a dopluli jako jediní do cíle, který byl
mezitím pro bezvětří zrušen 
ONDŘEJ FOUSEK, MANAŽER SENIOR
A ČLEN POSÁDKY LODI Č. 7
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
AIDA
ORESTES
JULIA
APOTHEOSIS
LA ISLA BONITA
CORAZON
WHY NOT 6
BLUE SPIRIT
SEA PARTY
KURO SIWO
OKEANIS
GEORGIES
SANTA MARIA
ALMA LIBRE
MAISTROS
GALAXY
TAKIS
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Vedoucí posádky
Číslo lodi
Ivona Bakrlíková
2
Tomáš Paur
11
Roman Chlubna
17
Vilém Podliska
12
Roman Hušek
1
Jana Šmardová
18
Lukáš Kadeřábek
16
Pavel Šimků
14
Petr Hrubý
13
Ivan Dischinger
6
Petr Nechutný
3
Ondřej Schejbal
15
Michal Koubek
7
Petr Boháč
10
Roman Skala
9
Jiří Čejka
5
Emil Malý
4
ACHILEAS
Petr Hušek
Jméno lodi
8
1
3*
10*
4
9
5
2
11*
DNF*
6
8
15*
12
14
7
13
16
17
Výsledky rozjížděk
3
4*
1
3
4
1
6
2
5
10*
12*
7
9
12*
2
5
8
6
10
14*
7
13
11
11
14
16*
16*
8
13
15
18*
9
15
17*
17
2
3
5
13*
1
4
6
11
8
10
15*
9
7
12
16*
14
17
Body
6
7
10
12
15
16
17
18
22
26
28
31
33
34
35
36
48
Log.
1356
1055
879
754
657
578
511
453
402
356
315
277
242
210
180
152
126
18
52
101
18*
Pozn. k výsledkům závodu:
Pořadí lodí bylo hodnoceno podle tzv. handicapu, nikoliv podle pořadí dojezdu do cíle.
Handicap závisí na výtlaku, šířce, délce a dalších parametrech lodi. Během závodu nesměli jachty kormidlovat profesionální kapitáni
(za kormidlem musel stát někdo z Brokeru).
Na regule závodu dohlížel profesionální rozhodčí Karel Luksch.
Ne všechny posádky měly na palubě profesionální kapitány a některé lodi řídili sami manažeři a ředitelé Broker Consulting, kteří mají složeny
kapitánské zkoušky (například Roman Hušek, Petr Hušek, Petr Boháč, Ondřej Schejbal, Roman Skala nebo Emil Malý).
Vítězné posádky získaly cenu v podobě finanční odměny: 1. místo = 100 000 Kč, 2. místo = 66 000 Kč, 3. místo = 33 000 Kč.
Nevím, co dřív napsat, zážitků je vždy z takovýchto akcí plno, zvlášť když jsem je
prožívala poprvé, protože jsem ještě nikdy na jachtě, a navíc v závodě nebyla. Ale všichni
(tím myslím celou posádku) jsme si celou regatu užili naplno, snad právě proto, že to
bylo pro nás všechny poprvé. Hned první den po seznámení s kapitánem jsem s ním
dala řeč na téma závody. Když mi prozradil, že je instruktor a vůbec není soutěživý typ,
oznámila jsem mu, že to má tedy smůlu, protože já jsem přijela vyhrát. Trochu se zarazil,
ale hned ten den jsme začali na našem vítězství pracovat. Seznámil nás se vším na lodi,
co budeme v závodě používat. V neděli jsme celý den trénovali na moři, aby se vůbec
také zjistilo, kdo může řídit loď jako kormidelník, když kapitán nesmí. To nakonec padlo
na mě, a ačkoliv jsem z toho nejdřív neměla velkou radost kvůli obrovské odpovědnosti,
po pondělní etapě, kterou jsme suverénně s velkým náskokem vyhráli, mě tahle funkce
na lodi obrovsky chytla a na další etapy jsem se vyloženě těšila. A bylo to příjemné překvapení i pro kapitána, který konečně začal věřit tomu, že bychom mohli i vyhrát. Další
etapy probíhaly střídavě za silného větru i za úplného bezvětří, kdy už posádky začínaly
vymýšlet, čím si zkrátí to nekonečné čekání na vítr, a užilo se i v těchto chvílích hodně
legrace. Byly to prostě od začátku až do konce super závody, výborně zorganizované
– až na nějaké drobné chybičky, které se občas stanou každému. Mám ale ještě jeden
zážitek, a to při vyhlašování vítězů regaty, kdy pan Zindulka všem oznámil tajemství o složení naší posádky, které jsem neznala ani já. Prohlásil, že mu bylo sděleno, že budeme
asi problematická posádka, a nevěděl, koho jako kapitána k nám dát, protože já jsem prý
„ostřejší“ ženská. Nakonec na mě nasadil Jirku Pacáka, který si prý se mnou poradí. A to se
natolik povedlo, že jsme spolu s celou posádkou dokázali zvítězit a ještě si užít spoustu
legrace na lodi i mimo ni. Jinak scenérie řeckých ostrovů jsou nádherné a originální. Jen
škoda, že jsem většinu času musela coby kormidelník sledovat vějičky na plachtách místo
té krásy kolem sebe. Musíme si to kolem řeckých ostrovů zopakovat!!!
IVONA BAKRLÍKOVÁ, MANAŽER SENIOR A ČLEN VÍTĚZNÉ POSÁDKY LODI Č. 2
Ač jsem nebyla přímým účastníkem Regaty
Broker Consulting 2011, přece jste mne
díky Dobrému skutku symbolicky “vzali
na palubu”. Celé posádky Ivony Bakrlíkové,
Romana Chlubny a Tomáš Paur jako kapitán “stříbrné” lodi osobně totiž věnovali
své výhry klientům našeho sdružení.
Ivona o jejich rozhodnutí napsala: „Rozhodnutí bylo velmi jednoduché a prozaické. Nepochybovala jsem o tom, že když
uděláme všechno pro vítězství, vyhrajeme!
No a pak jsem jen tak mezi řečí podotkla,
že by bylo možná lepší finanční výhru nedělit. Na každého by včetně kapitána vyšlo
kolem 16 000 Kč a to jsou částky, které si
umíme lehce vydělat u klientů. Na druhé
straně je to suma, která nikomu z nás
nic neřeší a nedělená by mohla někomu
opravdu pomoci. Všichni byli jednomyslně
pro, a tak jsme si prostě dojeli pro vítězství
a pro pohár a peníze jsme rovnou nechali
poslat na případ Jakuba Kunáška, protože
jsme chtěli nějakého “dětského klienta”
Dobrého skutku. Zrovna Jakub, kterého
vybrala Renča Soukalová, potřebuje nemalou částku. No a my doufáme, že mu to
pomůže k vytouženému uzdravení.”
Podobně to probíhalo i na lodi Romana
Chlubny, která už jen čeká na nové klienty
Dobrého skutku, aby si mohla pečlivě
vybrat toho “svého”. Tomáš Paur pak “jen”
zvětšil sumu darů, které sám pravidelně již
několik let posílá.
Vážím si všech vítězů a umístěných,
kteří se vzdali výher v celkové částce
142 428 Kč pro jejich sportovní výkony a hlavně dobrá srdce. Připojuji také
poděkování Pavla Matouška, který mi jako
brokerský ekonomický ředitel, dobroskutkový dárce a dobrovolný hospodář i jako
účastník regaty v jedné osobě v e-mailové
poště zkrátka mluvil z duše:
„V úvodu bych rád za Dobrý skutek
poděkoval posádkám za jejich rozhodnutí
darovat výhru na dobročinné účely. Moc si
tohoto rozhodnutí vážíme, a protože někdy méně znamená více, tak za sebe pouze
dodávám – díky, díky a ještě jednou díky!
Umístit se na regatě byl výborný výkon, ale
tohle rozhodnutí dodává vašemu výkonu
další rozměr. Zatímco plavba vyžadovala
úsilí fyzické, rozhodnutí darovat výhru
na dobročinné účely je výkonem morálním, který zaslouží nikoli jenom potlesk,
ale i úctu druhých!”
BÁRA HRUBÁ, PŘEDSEDKYNĚ OBČANSKÉHO
SDRUŽENÍ DOBRÝ SKUTEK
38
39
Broker
Expert
Broker
Expert
Původní Představy (červenec 2010)
Rok
nezávislosti
Z předchozího působiště jsme před rokem
odcházeli především proto, že jsme měli
ambice rozvíjet projekt nezávislého poradenství, který nedostal strategickou podporu
vedení naší tehdejší instituce. Odešli jsme
tedy s očekáváním, že najdeme jinou formu
uplatnění, která by nám umožnila naplnit
náš záměr. Volba padla na společnost Broker
Expert a s odstupem jednoho roku mohu
konstatovat, že veškerá naše očekávání byla
naplněna.
Obchodníci a manažeři zde nyní dělají
práci, které mohou věřit, protože se jedná
o skutečnou službu pro klienta. Postupně
jsme otevřeli krásné kanceláře a klientská
centra. Lidé ze struktury Broker Expert se
velmi dobře uplatňují ve společné soutěži
s Broker Consulting. Například obchodníci
Broker Expert se pravidelně objevují v „Top 10“
v červenci 2011 uplynul rok od vzniku společnosti
Broker expert. převážná část jejích spolupracovníků působila dříve
v pojišťovnictví. do Broker expert přišli především proto, aby
mohli realizovat svou představu o proklientském a nezávislém
poradenství, což jim „jednobarevné“ pojišťovny neumožňovaly.
Jak byla jejich očekávání naplněna? Jak hodnotí své rozhodnutí
vše změnit s odstupem jednoho roku? Co jim přechod z pojišťovny
k nezávislému poradenství dal a co vzal?
celého brokerského holdingu. Poznali jsme
řadu zajímavých, vstřícných a pracovitých lidí,
ať již z centrály společnosti nebo z dalších
obchodních struktur, kteří neváhají s pomocí a předáváním zkušeností. Účastníme se
společných akcí a postavili jsme i tři posádky
na letošní regatě Broker Consulting, které se
v celkovém závodě umístily na 3., 6. a 7. místě.
Obavy z náročnosti znalostí velkého
množství produktů, které možná na začátku
panovaly, se ukázaly jako zbytečné. Díky
analytické podpoře, která je nám k dispozici,
dostáváme přehledy o tom, které produkty
jsou pro klienty nejvýhodnější a které je nutné
znát dopodrobna. Když se na trhu objeví nový
produkt nebo nový parametr, zajímavý pro
klienty, dostáváme o něm přesnou a včasnou
informaci, máme možnost ho proškolit a přinést ho včas našim klientům.
Před rokem, při přemýšlení o nové
a smysluplné podobě budoucí práce, vzniklo
neformálně několik bodů, resp. požadavků,
které vyjadřovaly naše očekávání. Původně
od změn v rámci instituce, posléze od nového
působiště. Obsahovaly to, co jsme chtěli změnit , co nám na předchozím působišti chybělo,
co nás brzdilo a bralo nám chuť do práce.
S odstupem jednoho roku jsem se rozhodl
tento seznam zveřejnit. Následující
tabulka obsahuje
jak naše tehdejší
požadavky, tak
komentář o jejich
naplnění z dnešního pohledu.
JaRoslav ČeRný,
zemský ředitel BRokeR expeRt
Přestup do Broker Expert mi
dal po osmi letech strávených
v pojišťovně obrovskou chuť
do práce. Jelikož jsem se v pojišťovně věnoval finančnímu poradenství, měl jsem dobrý základ a přechod
do Broker Expert pro mne nebyl zase tolik složitý.
Po roce stráveném v Broker Expert mohu jasně říct,
že je tady práce o mnoho jednodušší, protože díky
širokému výběru finančních produktů a skvělému
Finančnímu plánu můžeme konečně střílet ostrými
náboji! I přesto, že jsem na předchozím působišti
patřil do dvacítky nejlepších obchodníků, během pár
měsíců jsem v této firmě zdvojnásobil příjmy, a navíc
jsem přesvědčený, že to nejlepší mám teprve před
sebou. Jsem tu obklopený jenom skvělými lidmi, což
mi v bývalé firmě chybělo.
Tadeáš Spousta,
manažer Broker Expert
Za první rok v nezávislém
finančním poradenství jsem
zažil zatím největší osobnostní
i kariérní růst v mém životě. Bylo potřeba vzít svůj
veškerý volný čas a jít do toho naplno. Vzhledem
k minulým zkušenostem z pojišťovny bylo náročné se
přeorientovat na správné systémové kroky vedoucí
k úspěchu. V roce 2011 se mi začalo dařit aktivně rozvíjet prioritní činnosti. Nejvíce mi pomohly nahrávky
a materiály Briana Tracyho, podpora kolegů, kterým
tímto děkuji, a nekonečný pozitivní přístup a vytrvalost Dušana Tomča, našeho oblastního ředitele
v OK Finančním centru v Berouně. Vynaložená práce
se začíná promítat do spokojenosti klientů a obratu
na účtu. Rozhodně musím říci, že příchod do Broker
Expertu byl rozhodnutím nejenom nejlepším, ale
také jediným možným v souvislosti se situací na našem předchozím působišti a přístupem jeho vedení
jak k obchodní síti, tak ke klientům.
Martin Dlabola,
oblastní ředitel
Jedno z největších překvapení
pro mě bylo, že ta práce je
opravdu jiná. V Broker Expert
člověk bere odpovědnost do svých rukou, což je
přesně to, co jsem chtěl udělat. Práce tady je určitě
náročnější než v jakékoliv instituci. Téměř osm let
jsem pracoval v bance, ale tam jste pořád v plánu
někoho jiného. V pojišťovně to bylo podobné, i když
tam jsem nestrávil tolik času. Tady si konečně
začínám plnit své plány. Má očekávání, co se týče
firemní kultury a systému, Broker Expert určitě
splnil. Ale popravdě řečeno jsem si myslel, že to bude
o něco jednodušší. Každý z nás se musel v něčem
změnit. Na druhou stranu ta dřina, respektive „zóna
nekomfortu“, člověka strašně posiluje. Cítím, že jsem
se za rok v Broker Expert naučil více než za osm let
v bance nebo kdekoli jinde.
Komentář Jaroslava černého (červenec 2011)
Kariéra v Podobě řízené
víceúrovňové firmy – Jasná
a srozumitelná, na PodniKatelsKém
PrinciPu, s motivuJícím cílem
eurokariéra je naprosto jasnou, transparentní kariérou, která je spravedlivá,
srozumitelná, bez kliček, na podnikatelském principu. Po deseti letech práce je
možnost získat doživotní rentu, je tady nezcizitelný kmen, nezcizitelné podřízené
struktury.
odměny (Provize a suPerProvize)
srovnatelné s toP víceúrovňovými
struKturálními firmami
Je jasně vidět, že ve srovnáních má broker expert stejně jako broker consulting
jedny z nejvyšších odměn na trhu, které rostou s kariérou.
vlastní ProduKty – vícebarevné,
KonKurenceschoPné na trhu,
netradiční, dle Potřeb a trendů
trhu
máme k dispozici víceméně celý trh, jsme více než konkurenceschopní, máme
speciální produkty pro naše klienty vytvářené ve spolupráci s institucemi
a připravují se další. našim klientům dokážeme navíc pomoci např. i s výhodnými
telefonními tarify, díky kterým ušetří spoustu peněz, které mohou dále
zhodnocovat, investovat...
vlastní firemní Kultura
a Prostředí
Potkali jsme tady super lidi. ať už na centrále nebo v obchodní síti jsou lidé, kteří
tvrdě pracují, na nic si nehrají a dokážou podat pomocnou ruku. neschovávají si
stranou nic, z čeho by mohli těžit nějaký náskok (což by se teoreticky dalo očekávat),
ale naopak se snaží si navzájem maximálně pomoci. vliv Petra hrubého na celou
firmu je všudypřítomný.
reálná PodPora systémová
a rozJezdová
málokde jsou tak propracované systémy jako v brokerech. a tím myslím nejen
podobné externí sítě, ale hlavně instituce. veškerá podpora, ať know-how, finanční
nebo ta každodenní, je tady na maximu. fungující obchodní systém je zárukou
rychlé duplikovatelnosti.
angažování silného vlastníKa
s Jasným mandátem, zdroJi
a motivací
tento bod je splněn skutečně doslova, protože tím vlastníkem je Petr hrubý. což
je člověk, který neuvažuje max. na dva roky jako manažeři institucí a nevyměňuje
zdroje za okamžitý obchodní výsledek. dívá se dopředu a má snahu přemýšlet
o tom, aby firma fungovala dlouhodobě a úspěšně.
vlastní obchodní značKa, odborné
a administrativní zázemí
máme vlastní značku broker expert, i když broker consulting je naše druhé tričko
a vůbec se za ně nestydíme. ba naopak. odborné a administrativní zázemí máme
k dispozici nad míru toho, co jsme schopni využít.
odPovídaJící marKetingové
a Pr aKtivity
broker consulting a potažmo broker expert má Pr a marketing na jedné z nejlepších
úrovní v oblasti nezávislých distribucí a srovnatelný s velkými institucemi, zároveň
za nesrovnatelně nižších nákladů finančních a personálních. funguje tady také
motivace obchodní sítě prostřednictvím marketingových příspěvků na kanceláře
a lidé jsou tady zvyklí se do těchto aktivit zapojovat. Jsou si vědomi, že každý
z nich tvoří obrázek firmy a je nositelem loga a dobrého jména. Je to samozřejmě
i o kvalitě služeb, o čemž svědčí první místo v nedávném testu finančních poradců.
Jasně definovaný časový rámec
K naPlnění Jednotlivých KroKů
Když se tady na něčem domluvíme, není potřeba na to dělat rok a půl projekty.
zkrátka se domluvíme, a když to dává smysl, rychle proběhne schvalování
a připomínkování a během měsíce jsou ty věci funkční. v tomto ohledu je broker
expert s naším předchozím působištěm naprosto nesrovnatelný.
Názory z obchodNí sítě broker expert
Filip Andrš,
manažer senior
sPlněno/
nesPlněno
41
Reportáž
P
A
C
I
D
N
A
H
Í
N
E
N
P
A
C
I
D
N
A
H
O
JAK
ANKETA ÚČASTNÍKŮ GOLFU PRO DOBRÝ SKUTEK
Jak se vám dnes hrálo a jaký je váš vztah
k Dobrému skutku?
Petr Hušek,
zemský ředitel
Byla to mokrá hra. Musím říct, že dneska
se mi nehrálo extra dobře. Byl to asi jeden
z mých nejhorších výsledků. Důležité je, že
jsme touto hrou přispěli na Dobrý skutek. Určitě to dnes nebylo o vítězství, ale spíš o tom, zúčastnit
se akce, jejíž výtěžek jde na charitativní účely.
ní Dobrý skutek
lo občanské sdruže
da
řá
po
té
pá
po
skutek“.
Letos už
ů „Golf pro Dobrý
nt
ie
kl
a ů
rc
dá
h
ýc
rálním
tradiční setkání sv
, i letos byla gene
ch
te
le
h
íc
oz
ch
ed
ting
Stejně jako v př
nost Broker Consul
eč
ol
sp
ce
ak
to
té
partnerem
a našich
se zúčastnila i řad
e
aj
rn
tu
ho
ní
tiv
a charita
spolupracovníků.
Přestože počasí Dobrému skutku v úterý
21. června na Kunětické Hoře příliš nepřálo,
nadšení golfisté a přátelé Dobrého skutku si
to užili. A nejen oni. Na Golfu pro Dobrý skutek se stalo už tradicí, že vyvrcholením programu není vyhlášení nejlepších golfistů, ale
překvapení pro některého z klientů sdružení.
A tak největší radost letošní ročník asi udělal
malému Davidu Štefanidisovi a jeho rodičům, kterým Bára Hrubá předala finanční
dar v hodnotě 62 000 korun na dvoutýdenní
pobyt v rehabilitačním centru Adeli. David
se narodil s dětskou mozkovou obrnou a jedinečné (ale nákladné) rehabilitační metody
v tomto centru mu umožňují dělat obrovské
pokroky a dávají mu naději, že se bude moci
zvednout z kolečkového křesla.
Klientům občanského sdružení bude
v nejbližší době rozdělena také částka
368 000 korun, která byla vybrána na Golfu
David Pfeifer,
oblastní ředitel
pro Dobrý skutek za „startovné“. Startovné-darovné pro každého účastníka turnaje
činilo 5000 Kč (horní hranice nebyla stanovena) a v plné výši bude využito na dobročinné účely. O přesném rozdělení a účelu
využití těchto prostředků vás budeme informovat v příštích číslech OK Info a na webu
dobryskutek.cz, kde můžete již tradičně
sledovat, komu Dobrý skutek konkrétně
a jak pomáhá.
5 OTÁZEK PRO LUCII KŘÍŽKOVOU, MISS ČR 2003 A PATRONKU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DOBRÝ SKUTEK
Lucie, stala jste se patronkou Dobrého skutku.
Co vás přimělo ke spolupráci právě s naší
dobročinnou organizací?
S charitativními organizacemi, nadacemi a sdruženími jsem se začala více dostávat do kontaktu v roce
2003, kdy jsem vyhrála soutěž Miss. A musím říct,
že ne vždy jsem měla dobrou zkušenost. Jsem totiž
obecně dost důvěřivý člověk, takže se mi častokrát
stalo, že jsem se nechala přemluvit do nějaké akce
a pak jsem zjistila, že ne úplně všechny prostředky,
které se vybraly, šly na ty správné účely. Takže jsem
začala být opatrnější a začala jsem si vybírat. A díky
jedné své kamarádce jsem se doslechla o Dobrém
skutku a začala jsem se o něj více zajímat.
Proč jste si ke spolupráci vybrala
právě Dobrý skutek?
Největším argumentem, který mě přiměl k tomu,
abych s Dobrým skutkem spolupracovala, bylo
nakládání s vybranými prostředky. Kdy 100 %
veškerých finančních prostředků, které se od dárců
vyberou, putuje ke klientům sdružení. Což v dnešní
době není vůbec častý jev. To pro mě bylo tím
hlavním impulsem k tomu, abych s Dobrým skutkem
spolupracovala. Samozřejmě jsem poznala lidi, kteří
se kolem Dobrého skutku točí, a to už mě absolutně
přesvědčilo, že to byla správná volba.
Setkáváte se osobně s klienty Dobrého skutku
a sledujete, jak jsou peníze použity?
Jsem každodenním návštěvníkem na webových
stránkách Dobrého skutku, sleduji, jestli
přibývají nové případy, a pročítám si
příběhy těch lidí. Osobně se s nimi
dostanu do styku příležitostně, jako
například na dnešní akci, nebo při
předávání darů, které se klientům za vybrané prostředky koupí. Ale samozřejmě se
nesetkám se všemi.
Jaký je váš vztah ke golfu?
Mám sice ráda sport, ale můj vztah ke golfu je zatím
spíše nijaký. Ne chladný, ten sport se mi líbí, ale
s manželem, který golf také nikdy nehrál, máme
spoustu jiných společných aktivit. Zatím nebyl čas se
golf naučit a věnovat se mu.
Měla byste nějaký vzkaz pro lidi, kteří zatím
Dobrému skutku nepřispívají a váhají, jestli
to má smysl?
Dříve jsem si myslela, že na dobročinné účely přispívají hlavně lidé, kteří mají nadbytek peněz. Za dobu
své spolupráce s Dobrým skutkem jsem se přesvědčila, že tomu tak vždy není. Bylo pro mě opravdu
milé překvapení, když jsem na některých akcích
viděla lidi, kteří na tom nebyli finančně
nějak extra dobře a vytáhli z kapsy třeba
stokorunu. A také jsem viděla lidi, kteří
si žijí na vysoké noze a nedali nic. Takže
si myslím, že je to spíš o lidech. Když cítí,
že chtějí někomu pomoct, tak pomůžou.
Chápu, že jsou lidé opatrnější a nejsou si vždy
jistí, jestli přispívají na dobrou věc. Protože když
například v Praze vejdete do metra, potkáte hned
čtyři lidi, kteří chtějí na něco přispět. Dobrý skutek
je důvěryhodná organizace, kde mají dárci jistotu,
že opravdu 100 % jejich prostředků bude použito
k uvedenému účelu a budou předány klientům
Dobrého skutku. Případy, na které budou peníze
použity, si mohou dárci sami zvolit.
Hrálo se krásně, ale bylo to těžké hřiště.
Jsem na Golfu pro Dobrý skutek potřetí,
ale při předchozích dvou ročnících bylo hezčí
počasí, takže jsme si to užili víc. Dneska to byly
náročnější podmínky – mokro v botech, hodně bankrů...
Tuto akci ale považuji spíše za společenskou událost. Je to
příležitost, jak pozvat lidi, kteří by se s Dobrým skutkem
jinak neseznámili.
Emil Malý,
regionální ředitel
Dneska se mi nehrálo moc dobře, není to
nejlepší výsledek, ale je to krásné hřiště,
skoro jako na Floridě. Byl jsem tady poprvé
a určitě si tady chci zahrát, až bude hezké počasí. Tady už schází jen ti krokodýli, co by lezli z vody. Na Golfu
pro Dobrý skutek jsem už poněkolikáté. Mám tyhle akce rád
a těší mě, že tímto způsobem můžu pomoci lidem, kteří to
potřebují. Pokaždé vezmu nějaké hosty.
Petr Nechutný,
specialista majetkového pojištění
Hrálo se mi dnes strašně, nedal jsem ani
jeden pat. Lítalo mi to po lese, houbařil
jsem... Dlouho jsem nehrál. To je taková
daň za netrénink. Ale alespoň mám dobrý
pocit z dobrého skutku, kvůli tomu jsme tady. Dnes jsem
třeba přivedl nového sponzora a myslím si, že spolupráci
s Dobrým skutkem do budoucna určitě rozšíříme i s týmem.
Je to hřejivý pocit u srdce udělat něco pro někoho, kdo to
potřebuje.
Petr Hrubý,
generální ředitel
Mně se hrálo skvěle. Zjistil jsem, že se
dá užít hra i bez toho, že by byl vynikající
výsledek. Užil jsem si to úplně maximálně,
přestože pršelo. Měl jsem skvělé spoluhráče
a spoluhráčku a bylo to výborné. A můj vztah k Dobrému
skutku? Byl jsem u vzniku tohoto sdružení, takže ho znám
„od miminka“. Myslím, že Dobrý skutek je výjimečný tím, že
není anonymní, že 100 % prostředků plyne adresně a dárci
mohou dokonce vidět své klienty. To je výjimečné. Ještě
jsem neslyšel o projektu, který by fungoval touto formou.
43
Rozhovor
INZERCE
Evropská penze
PREMIUM
• Exkluzivní produkt pro Broker Consulting
PREMIUM
e
z
n
e
p
á
k
s
p
Evro
usem
rogram s bon
Důchodový p
Zajímavosti produktu:
• Zajímavá připojištění
• Zproštění od placení v případě ztráty zaměstnání
• Riziko invalidity rozšířené o závažná onemocnění a poranění
• Připojištění denních dávek při pracovní neschopnosti
• Připojištění právní ochrany rodiny
• Zajímavé bonusy pro klienta
• Daňové úlevy pro zaměstnance i zaměstnavatele
• Zajímavé řešení příspěvků zaměstnavatele –
Garantovaný fond pro mimořádné pojistné placené
zaměstnavatelem:
• jedinečný nástroj pro plné využití daňových úspor
pro zaměstnavatele i zaměstnance
• bez poplatků za vklad a výběr
• garantovaný růst ceny podílové jednotky 2,4 %
• výběr již od 1.000 Kč
D
Když srovnáte své předchozí působení
na ředitelských pozicích coby zaměstnanec a svou dnešní kariéru v Broker
Consulting, co vám tato změna dala?
Nelitujete, že jste opustil vysoké
posty a budujete kariéru zase od nižší
pozice?
V zaměstnání jsem se často zabýval myšlenkou, že i když pracujete na 150 %, nikdo
DěkUJi zA RozhoVoR.
PtAlA SE EVA SADílkoVá
O
Proč jste nezůstal v oboru telekomunikací, který jste už znal?
Telekomunikace mě už neoslovovaly
s ohledem na celosvětovou stagnaci
tohoto oboru. Znal jsem řadu lidí, kteří pracovali ve financích a dokázali tady vytvořit
velmi slušný kapitál. Začal jsem si tedy
mapovat finančně poradenský trh a vybíral
jsem si, kam půjdu. Díky mému předchozímu působení v telekomunikacích, kde
jsem se zabýval korporátní klientelou, jsem
měl velmi dobrý přehled o tom, jak si která
firma vede. Věděl jsem, že Broker Consulting patří k nejlepším v oboru, že roste
dlouhodobě, ne jen krátkodobě, proto
jsem se rozhodl jít sem. Hledal jsem vždycky imagové firmy a v Broker Consulting
jsem viděl super image, super lidi, super
filozofii, špičkové marketingové a legislativní zázemí a věděl jsem, že dělají kvalitní
práci. Na začátku jsem si kladl otázku, zda
v novém oboru dokážu uplatnit zkušenosti, které jsem měl z dřívějška. A myslím, že
se to podařilo.
Jak vnímáte prestiž profese finančního
poradce?
Vidím to z pohledu budoucnosti. Tato práce
je podle mého názoru opravdu investicí
do budoucna. Ať se to zdá, nebo ne, před
deseti lety byl finančním poradcem každý,
dnes to mohou dělat jen lidé se zkušenostmi. Dnes jsou jiné možnosti, jsou jiné
systémy a už jde skutečně o to, jak tu práci
děláte kvalitně. A pokud ji děláte kvalitně,
přichází doporučení. Bonitní klienti vás
doporučí opět bonitním klientům, kteří
vaši profesionalitu posuzují velmi přísným
pohledem. Všímají si image firmy, vaší
image, hodnotí vás i podle toho, jak vypadáte, jak se chováte, čím jezdíte, jak žijete.
Zkrátka není finanční poradce jako finanční
poradce.
H
KY BC
N
VI Í O
O N
N EM
R
FI
oboru. Ve státech jsem si vyzkoušel, jaké to
je, žít z renty a nepracovat, a hledal jsem
obor, který mi to umožní.
Je pro tyto náročnější klienty podstatná i naše nezávislost, možnost výběru
produktů z více společností a komplexnost servisu?
Rozdíl mezi privátními bankéři, kteří poskytují jen služby jedné společnosti, a námi
zpravidla i tito klienti pochopí až během
našeho jednání. Když vidí Finanční plán,
zjišťují, že je o ně postaráno od A do Z.
Že řešíme hypotéky, investice, stavební
spoření, spořicí účty, zkrátka veškeré služby.
Součástí našeho servisu je i přizpůsobení
se jejich časovým možnostem a jednání
v jejich kanceláři, pokud jim to vyhovuje,
což pro tyto vysoce postavené lidi znamená
výraznou úsporu času.
O
Honzo, v oboru telekomunikací, kde
jste působil dříve, jste se vypracoval
na nejvyšší ředitelské pozice. Co vás
přimělo k rozhodnutí nasměrovat svou
další kariéru jinam a opustit jistotu
zaměstnání?
Během svého působení v Eurotelu jsem měl
na starosti tým několika desítek lidí, kteří
se zabývali výhradně korporátní klientelou.
Získal jsem tady řadu cenných zkušeností
– od výběru lidí do týmu po jejich vedení
i koučování. Mým cílem bylo naučit se dělat
byznys a vést lidi. A když jsem si tento cíl
splnil, začalo mě lákat podnikání. Během
mého pobytu v USA jsem hodně přemýšlel
o tom, kde své podnikání rozjedu. Mapoval
jsem si obory a zjistil, že s obchodními zkušenostmi v oboru telekomunikací nebudu
mít problém prodávat v jakémkoliv jiném
Díky svým kontaktům na korporátní
klientelu se i v současné době zaměřujete spíše na bonitnější klienty,
zpravidla vysoké manažery firem. Jak
jsou spokojeni se službami Broker
Consulting? Máme i těmto náročným
klientům co nabídnout?
Finanční plánování je sofistikované řešení
pro lidi, kteří přemýšlejí o budoucnosti.
Díky tomu, že jsem pracoval s korporátní
klientelou, jsem se vždy stýkal se vzdělanými lidmi, kteří si uvědomují potřebu renty
a odkládání finančních prostředků. Naše
služby jsou pro ně zajímavé, a to hlavně
investice. Tito lidé jsou zvyklí přebytečné
peníze investovat a hledají řešení, kam
je dávat. U bonitnějších klientů je servis
složitější, ale o to více se tady uplatní naše
přidaná hodnota finančního plánu. Naše
portfolio a komplexní řešení je naprosto
dostačující i pro ty nejnáročnější klienty.
PR
Od telekOmunikací
k financím...
V Broker Consulting pracuje
na manažerských a ředitelských
pozicích řada lidí, kteří mají
za sebou úspěšnou kariéru
v jiných oborech. Co je
ke spolupráci s naší společností
přivedlo? Proč se rozhodli začít
znovu od začátku v novém oboru
a co jim toto rozhodnutí přineslo?
Jedním z nich je Jan Skolil. Řadu
let pracoval v prestižních firmách
v oboru telekomunikací, kde
se vypracoval z pozice od Area
sales manažera společnosti
Eurotel přes obchodního
ředitele až po generálního
ředitele společnosti Radiocom.
Po dosažení vrcholu kariéry
v tomto oboru na několik měsíců
vycestoval do USA a po návratu
se rozhodl rozjet další etapu své
kariéry ve společnosti Broker
Consulting.
vás za to nezaplatí, nikdo vás neohodnotí.
Nemyslím jen finančně, ale i postupem
v kariéře. Z tohoto pohledu tady není žádný
strop, což je výborné. A peníze přicházejí
ruku v ruce s postupem v kariéře. To se
vám v korporátu nestane, tam jsou stropy
a omezení.
Systém Broker Consulting navíc umožňuje dosažení osobních cílů, což se vám
v korporátu nepodaří. Protože tam to nezávisí na vás, ale na akcionářích, na tom, jestli
tam bude za rok nebo za dva stejný ředitel...
A v případě, že tam nebude, se vaše cíle
rozplynou. V Broker Consulting záleží jen
na vaší vůli a píli, jestli svých cílů dosáhnete.
44
45
Fin
Consulting
Fin
Consulting
Našou biznis úlohou je túto tendenciu zachytiť a využiť, nakoľko takto pre nás vzniká
obrovský priestor, na ktorom sa môžeme
uplatniť a uspieť.
Nejsilnější hráči
na Slovensku
Jak se za poslední dva roky změnil trh
finančního poradenství na Slovensku?
Trh finančného poradenstva sa vyvíja veľmi
dynamicky. Faktorov k tomuto vývoju je
viacero, ale tie najpodstatnejšie sú nová
legislatíva, zvyšujúca sa koncentrácia trhu
a rast hlavne v oblasti predaja hypoték
a po stagnácii aj rast v životnom poistení.
Nová legislatíva je najzásadnejšou legislatívnou úpravou nášho biznisu za posledných 10 rokov. Najbližšie roky ukážu, čo
reálne táto zmena prinesie, ale určite skôr,
alebo neskôr prispeje k „prečisteniu“ trhu
a verím, že postupne napomôže k zlepšeniu
vnímania finančného poradenstva občanmi
a zavedie potrebné štandardy výkonu našej
činnosti. Som veľmi rád, že sme ako firma
plne aplikovali všetky potrebné zmeny rýchlo, efektívne a profesionálne.
Zmínil jste jako jeden z trendů posledních
let také koncentraci trhu. Co jste měl
přesně na mysli? Ubývá na Slovensku
finančně poradenských firem?
Vplyvom legislatívy, čiastočne finančnej
krízy a skúsenosťami účastníkov trhu
nevznikajú nové firmy ako „huby po daždi“,
ako to bolo v rokoch 2005 – 2008. Očakávam, že trh sa výraznejšie skoncentruje
na 5 – 10 veľkých firiem a tie budú tvoriť
50 – 80 % trhu. Úspešní budú tí, ktorí sa
budú neustále zlepšovať a pracovať
na sebe, budú sledovať trendy, zlepšovať služby klientom a spolupracovníkom
a zamerajú sa na budovanie dlhodobého
a úspešného biznisu s lídrami siete.
Jak výrazný je zmíněný růst v oblasti
prodeje hypoték?
V posledných dvoch rokoch je badateľný
výrazný rast predaja hypoték a celkové
V lednu 2010 posílila skupina firem Broker Consulting své
postavení na slovenském trhu kapitálovým spojením se
společností Fin Consulting. S jejím generálním ředitelem
a předsedou představenstva, Juliem Rusňákem, jsme si
s odstupem roku a půl povídali o tom, co toto spojení přineslo,
jak si naše firmy na slovenském trhu stojí dnes a také o trendech
v oboru finančního poradenství na Slovensku.
predaje na Slovensku za obdobie prvého
polroka sú historicky najvyššie. Výraznou
mierou na tomto raste participujú externé
finančno-poradenské firmy, ktoré aktuálne
vo väčšine bánk dosahujú 30 – 50% podiely
na celkových predajoch bánk. Navyše celkovo tento rok cítime lepšie prostredie a ako
firma rastieme oproti minulému roku o viac
ako 50 %. Tento trend chceme ešte zvýšiť
v nasledujúcich mesiacoch.
Jak si v současné době stojí na slovenském finančněporadenském trhu
skupina firem Broker Consulting
a Fin Consulting?
Aj keď na Slovensku ešte nie je zvykom
zverejňovať obraty a ostatné ukazovatele
jednotlivých firiem, ako skupina patríme
do TOP 5 na trhu. Rastieme, sme na trhu
vnímaní veľmi dobre aj na strane finančných inštitúcií, aj konkurencie. Samozrejme
naše ambície sú oveľa vyššie.
Jak hodnotíte s odstupem roku a půl
začlenění Fin Consulting do skupiny
firem Broker Consulting? Jak tato
spolupráce funguje, v čem jsou její
výhody, respektive nevýhody?
Ako najlepšie rozhodnutie som to označil
pri svojom prvom rozhovore v OK Infe asi
pred rokom a rovnako to hodnotím aj dnes.
Máme rovnaké hodnoty, vízie a stratégiu
budovania siete a služieb. V minulom roku
sa nám podarilo efektívne prepojiť činnosti
na back-office, produkt manažmente,
legislatíve, v oblasti financií a IT. Dnes sme
v týchto oblastiach absolútne profesionálne
riadená spoločnosť, a tak sa vytvorila pevná
kostra pre obchodný rast firmy. V súčasnosti
sa snažíme viac zdieľať a využívať obchodnícke best practices.
Co považujete za silnou stránku našich
společností, v čem jsme lepší než ostatní firmy na Slovensku?
Najsilnejšou stránkou našej firmy sú ľudia
na strane obchodu, ako aj podpory a centrály, tí najúspešnejší so mnou spolupracujú
4 – 7 rokov a majú ešte veľký potenciál
rastu. Máme vytvorený silný tím s lídrami,
profesionálmi, manažérmi, a tento „mix“ je
výborný. Po období odchodu zo skupiny
Salve a minuloročnej obchodnej stagnácii
máme teraz dobre našliapnuté na výrazný
rast. Mnohým vo výraznejšom raste bránia
iba staré návyky, vlastná lenivosť a neochota viac sa „otvoriť“ novým veciam.
Za veľmi silnú stránku považujem kvalitu a podporu produkt manažmentu, ktorá
vytvára unikátne nástroje pre zefektívnenie
práce poradcu, produkuje profesionálne
analýzy produktov a ponúka špičkovú
odbornú podporu siete. To potom vytvára
priestor na rast poradcov a mnohí z nich sú
dnes špičkoví odborníci v oblasti hypoték,
investícií, finančného poradenstva ako
takého.
Za našu výraznú silu považujem ešte
výbornú spoluprácu obchodníkov s centrálou a vôbec takú „chémiu“ vzťahov vo
firme. Tá potom ľudí ťahá smerom hore,
majú sa navzájom radi a dobre vzájomne
spolupracujú.
Jakým směrem se bude podle vašeho
názoru obor finančního poradenství
ubírat dále?
Finančné poradenstvo sa bude čím ďalej
tým viac profesionalizovať, oveľa väčší
dôraz bude kladený na kvalitu služby
klientovi a celkovú (odborno-osobnostnú) úroveň poradcov. Naša brandža bude
nielen finančne, ale postupne aj profesne
lukratívnejšia, nakoľko aj v súčasnom
období už vidieť diametrálny rozdiel
v tom, aké služby ponúkajú interné siete
bánk a poisťovní a naozaj kvalitní finanční
poradcovia či finančno-poradenské firmy.
Tieto pomyselné nožnice sa budú ešte
roztvárať a práca za prepážkou v banke
alebo poisťovni bude neatraktívna. Bankové služby sa stanú „tovarom“, jednoduché
produkty budú klienti využívať cez internet
a budú oveľa menej chodiť na pobočky
bánk. Sofistikovanejšie produkty a služby
s pridanou hodnotu budú občania viac
vyhľadávať a oceňovať. Potreba zabezpečiť
sa na budúcnosť, proti rizikám, vytvárať si
zdravé finančné portfólio bude chápaná
ako nutnosť a nie ako luxus.
Jaké jsou vaše osobní vize
v nejbližších letech?
Mojim cieľom je „siahnuť na vrchol“,
čo znamená dostať firmu na pozíciu
1 – 2 na trhu v časovom horizonte
5 – 7 rokov a do dvoch rokov na pozíciu
č. 3. To je pre mňa obrovská výzva a motivácia pracovať ešte efektívnejšie, zlepšovať sa a vytvárať prostredie pre rast ľudí
a biznisu. Viem, že sme na správnej ceste
a budem na nej hľadať ďalších ľudí, ktorí
sa s nami po nej vydajú a budú ochotní udržiavať a zvyšovať tempo. Verím,
že biznis sa dá robiť férovo a dlhodobo
ziskový a rastový. Samozrejme na to, aby
sme ako firma boli úspešní a dosiahli tieto
méty, musíme mať úspešných jednotlivcov
a tímy v regiónoch a mestách. Preto svoju
úlohu vnímam najmä v oblasti rastu ľudí
po stránke osobnostnej, odbornej a finančnej. Aby naša firma bola synonymom
úspechu a kvality.
Keď niekto vyhraje zlatú, viete, že je najlepší
Víťaz ankety Zlatá Koruna
v kategórii
Podielové fondy
Co zajímavého se chystá
ve FinConsultingu v horizontu letošního roku?
Máme za sebou zavedenie upravenej a vylepšenej koncepcie Optimálne zabezpečenie, ktorá je na trhu jedinečná a našim–
cieľom je jej maximálne používanie. Počas
letných mesiacov budeme pripravovať
vylepšenie koncepcie Stabilný dôchodok
a na jeseň ju chceme zaviesť do praxe.
Chceme začať aktívne používať naozaj
výbornú hru „Peniaze naviac“, ktorú sme
hrali prvýkrát na TOP tíme na Sliezskom
dome. Pripravujeme pre každý región jeden exemplár tak, aby sme umožnili tento
nástroj používať či už vo vzdelávaní nováčikov, alebo na tréningy na pobočkách.
Navyše na september organizujeme
kick-off meeting s najlepšími manažérmi
a poradcami, budeme pokračovať v stretnutiach TOP tímu a do konca roka uskutočníme minimálne jedno takéto stretnutie,
veľmi sa teším na Briana Tracyho a jeho
myšlienky na konferencii v Prahe… Je toho
naozaj dosť a máme sa na čo tešiť.
DěkuJi za RozhoVoR.
Ptala Se eVa SaDílkoVá
Broker Consulting v komiksu
Vilém Podliska, Kristýna Nožinová a Čeněk Liška mění historii
Download

VÝSLEDKY NEJVĚTŠÍHO TESTU FINANČNÍCH PORADCŮ