VY_32_INOVACE_CJ_96
Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po S
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3. a 4. třída
Klíčová slova: vyjmenovaná a příbuzná slova, pravopis
Autor: Mgr. Kateřina Blümelová
Škola: ZŠ a MŠ Husinec – Řež, Řež 17, Husinec - Řež
Výukový materiál je určen pro žáky 3. a 4. ročníku základní
školy. Materiál je zaměřen na hodinu Českého jazyka, kde si žáci
osvojí vyjmenovaná slova po S.
V první úloze se žáci seznámí s vyjmenovanými slovy po S.
Vyjmenovaná slova se žáci naučí zpaměti. S danými slovy mohou
žáci tvořit věty.
Ve druhé úloze mají žáci popsat jednotlivá zvířátka. Mohou si s
učitelem říct, co o zvířátkách vědí.
Ve třetí úloze mají žáci dopsat do řádku ta vyjmenovaná slova,
která tam chybí.
Čtvrtá úloha je rébus. Úkolem je, v každé větě najít
vyjmenované slovo po S.
V páté úloze mají žáci doplnit vyjmenovaná slova po S.
Vyjmenovaná slova po S
1.Nauč se vyjmenovaná slova po S zpaměti. Tvoř s nimi věty.
2. Popiš jednotlivá zvířátka. Co všechno víš o zvířátkách na
obrázku?
____________
_______________
________________
3. Zopakuj si vyjmenovaná slova po S. Dopiš do řádku ty, které
chybí.
__________ - syn – syrový - ___________ - usychat – sýkora __________ - sýček - ___________ - sypat
4. V každé větě najdi vyjmenované slovo po S:
Při povodni plavaly po řece kusy chat.
Do pusy patří ovoce a zelenina, ne bonbony.
Vosy nedráždi.
5. Doplň vyjmenované slovo po S:
S___t
S_p__
S_r
s_r__ý
s_s__
s_k___
u _ _ ch _ t
s_n
s_t_
s_č_k
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zdroj:
http://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1117/syty.jpg
http://www.skolaplumlov.tym.cz/dumy/VY_32_INOVACE_1117/syr.jpg
https://
encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0Znvn4FQ0EZb0F
gUk4CyWJ-QC3VFPLd4L1nk5Ivmuo28HXtxJOw
http://
skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_S/poradi/sycet1.jpg
http://
skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_S/poradi/sykora.jpg
http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7CkPYlTX5$2F1$2Fc3F0
HgjyJNgpbeeD99J94SgB5d7wgoJHYwqFA9YHwEKQK81IwpBN85/170x170/8
5
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_S/poradi/sypat.jpg
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_S/poradi/syrovy.jpg
http://
skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_S/poradi/sychravy.jpg
http://skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_S/poradi/sysel.jpg
http://
skolakov3b.sweb.cz/vyjmenovana_slova_po_S/poradi/usychat.jpg
Download

VY_32_INOVACE_CJ_96 Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po S