ŘEŠENÍ:
VYJMENOVANÁ SLOVA PO S –
Doplň daná vyjmenovaná slova do
syn
následujících vět.
sytý
V blízkosti parní lokomotivy slyšeli syčet páru.
sýr
Jeho syn vystudoval medicínu.
syrový
Kvalitní francouzský sýr je velmi sytý.
sychravý
V lese zahoukal sýček.
usychat
Na poli s obilím jsme zahlédli sysla.
sýkora
Musíš si do čaje sypat tolik cukru? Je to nezdravé.
sýček
Letos byl poměrně sychravý podzim.
sysel
Pes si pochutnal na syrovém mase.
syčet
Do krmítka zavítala i sýkora koňadra.
sypat
Synonymem slova schnout je slovo usychat.
SYPAT
POZOR NA PRAVOPIS:
SÍPAT
-např. písek
= vydávat chraplavý hlas, chrčet
(sypal si popel na hlavu)
(nemohl dýchat, sípal bolestí)
SÝR
SÍRA
= mléčný výrobek
= nekovový chemický prvek – na sirkách
(mazlavý sýr)
(síra má chemickou značku S)
SÝROVÝ
SÍROVÝ
= ze sýra (sýrový rohlík)
= ze síry (kyselina sírová)
SYROVÝ
= neuvařený (syrové maso)
SYRÝ
SIRÝ
= studený a vlhký (syrý sklep)
= osiřelý, opuštěný (sirému dítěti se
říká sirotek)
SYTÝ
SÍTI
= nasycený, najedený
= od slova sít (na jaře bylo třeba _______)
(sytý hladovému nevěří)
V SÍTI
= od slova síť (míč skončil v síti)
PŘIŘAĎ PŘÍBUZNÁ SLOVA K PŘÍSLUŠNÝM VYJMENOVANÝM SLOVŮM
SYN
SYTÝ
SYROVÝ
sypkovina
sýpka
syrovinka
SÝR
sytič
USYCHAT
zásyp
syreček
nenasytný
osypky
syrovátka
vysychat
SYČET
SYPAT
zlosyn
osychat
dosychat
dosyta
synovec
přesýpací
sykavky
zasyčení
Pozor na:
a) jména a místní názvy:
Sylva (zde lze i Silva!) Syslov, Syneč, Synkov, Bosyně, Syrovice, Sychrov,
Syrovín
b) cizí a přejatá slova
Pensylvánie
synagoga (= židovská modlitebna)
symfonie
sympatie
symbol
symptom (=příznak - např. nemoci)
symbióza (=soužití organismů ve vzájemném souladu)
symetrála (= osa)
psychologie
systém
synchronní (=v časovém souladu)
synonymum (= slovo stejného nebo podobného významu)
symetrie ( = souměrnost)
c) na slova, která se často pletou:
sirup
sivý (= šedivý)
sirotek
simulovat (= předstírat)
sirka
sinus
sirovodík
sinat (=zblednout)
Silvestr
silnice
silo (= sýpka na obilí)
Sirius (hvězda)
Download

ŘEŠENÍ VYJMENOVANÁ SLOVA PO S.pdf