VY_32_INOVACE_CJ_98
Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po V
Předmět: Český jazyk
Ročník: 3. a 4. třída
Klíčová slova: vyjmenovaná a příbuzná slova, slovní druhy
Autor: Mgr. Kateřina Blümelová
Škola: ZŠ a MŠ Husinec – Řež, Řež 17, Husinec - Řež
Výukový materiál je určen pro žáky 3. a 4. ročníku základní
školy. Materiál je zaměřen na hodinu Českého jazyka, kde si
žáci osvojí vyjmenovaná slova po V.
V první úloze se žáci seznámí s vyjmenovanými slovy po V.
Vyjmenovaná slova se naučí zpaměti, s danými slovy mohou
tvořit věty.
Ve druhé úloze žáci doplní do slov předponu vy/vý.
Třetí úkol je rébus. Úkolem je, v každé větě najít
vyjmenované slovo po V.
Ve čtvrtém úkole mají žáci vytvořit od slova vysoký daný slovní
druh.
Pátý úkol je zaměřen na procvičení – žáci mají doplnit
vyjmenovaná slova po V.
Vyjmenovaná slova po V
1.Nauč se vyjmenovaná slova po V zpaměti. Tvoř s nimi věty.
2. Doplň do slov předponu vy nebo vý :
LEVKA
MÝTIT
TOK
TAHAT
HODA
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
3. Rébus: Najdi v každé větě vyjmenované slovo po V:
Uprostřed zahrady stál velký sádrový trpaslík.
Sladkou odměnu dostaneme až po vykonané práci.
Na závěr soutěže vydražili korunku královny krásy.
4. Utvoř od slova vysoký :
a) podstatné jméno
______________
b) sloveso
______________
c) příslovce (jak)
______________
5. Doplň vyjmenovaná slova po V:
V__r_
__ž_e
_v_k_t
__t
P___k
V___k_
V_
V_s__t
* Zdroj:
* https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7Lugbvi_-
OLvIMq9DHOw8JDeWtRf3I4YdleqaQeZ3UzswR7EEyQ
* http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7CSEGlzHYEkV0Qrh$2BKyvrmm
Znxnn$2BO7CNVfgGjUskmx4nddgcaIaT8jzPGVA7WtyEE/170x170/85
* http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7CSEGlzHYEkV0Qrh$2BKyvrmmQ
8g$2FiNet927GIBzfMIGTL452O6$2FToJaSQN1LPZHvMLL/170x170/85
* http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7CSEGlzHYEkV0Qrh$2BKyvrmm
WzIxQzohoB2V65DCKLcLH$2FuK47682uqVcpgbj1Qa1GG/170x170/85
* http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7CSEGlzHYEkV0Qrh$2BKyvrmm
S1UBodbIq3gawQcbngFeUTNjOegQB7MPzWj6nnsEA0v/170x170/85
* http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7CSEGlzHYEkV0Qrh$2BKyvrmmY
Cr81pfnpRvrZczzr1CRzaqvpfj0hTu1QoJ466nzZUu/170x170/85
* http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7CSEGlzHYEkV0Qrh$2BKyvrmmX
sasCttkuYmDoKPARq4t3H0QY4U9wI6P$2Fh0fcIqrdXz/170x170/85
* http://
* Zdroj:
* http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7CSEGlzHYEkV0Qrh$2BKyvrmm
fozaEem$2By6dZsIG6jA2u0SHrD11HMEYEGzIZH6$2BrO$2FJ/170x170/85
* http://
www.pexeso.net/cmsres.axd/getimg/pexeso$7CSEGlzHYEkV0Qrh$2BKyvrmmf
ozaEem$2By6dII3ogRiT9nYHYMhN6YgH7lskYD3bcvs9/170x170/85
* http://
us.123rf.com/400wm/400/400/seamartini/seamartini1105/seamartini11050009
0/9609386-drawing-cartoon-pencil-for-education-or-creative-design.jpg
* http://thumbs.dreamstime.com/thumb_524/1280139074ybr72L.jpg
* http://
us.cdn2.123rf.com/168nwm/spawn101/spawn1011110/spawn101111000005/110
02292-ilustrace-roztomila-hleda-sova.jpg
* SKLENÁŘOVÁ, D. Vyjmenovaná slova hravě – aneb Jak s humorem stále
znova na vyjmenovaná slova. 1.vyd. Praha : Sdružení MAC, s. r. o. ISBN 8085635-43-7
* BLUMENTRITTOVÁ, V. Procvičujeme vyjmenovaná slova. Blug. ISBN 978-807274-975-1
Download

Stáhnout