atlas ptáků text.notebook
January 25, 2013
stehlík obecný
straka obecná
pěnkava obecná
křivka obecná
sojka obecná
dlask tlustozobý
špaček obecný
vrána obecná
skřivan polní
krkavec velký
I 18­8:51
I 18­9:02
žluna zelená
rorýs obecný
rehek zahradní
sýkora koňadra a modřinka
datel černý
strakapoud velký
drozd zpěvný
ledňáček říční
vlaštovka obecná
jiřička obecná
slavík modráček
kos černý
kalous ušatý
výr velký
dudek chocholatý
sova pálená
I 18­9:02
sýček obecný
kukačka obecná
I 18­10:39
poštolka obecná
káně lesní
husa velká
sokol stěhovavý
orel skalní
kormorán velký
čáp bílý
volavka popelavá
kachna divoká
I 18­11:14
hrdlička zahradní
labuť zpěvná a velká
holub hřivnáč
I 18­11:29
1
atlas ptáků text.notebook
January 25, 2013
I 18­11:45
2
Download

atlas ptáků text.notebook