PRAŽSKÝ UROLOGICKÝ
SEMINÁŘ
pod záštitou ČUS a České akademie urologie
6. 11. 2014 v 17,00 h
prezentace účastníků v 16,30 h
Hotel Hilton Praha, salónek CHEZ LOUIS
Téma:
NOVINKY V ANDROLOGII
Úvod: Doc. MUDr.Robert Grill, Ph.D., MHA
Program:
 Novinky v léčbě erektilní dysfunkce - MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU,
FECSM, Urologická klinika 1.LF UK a VFN
 Moderní léčba předčasné ejakulace - MUDr. Taťána Šrámková, CSc.,
Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN
 Využití fokusované rázové vlny v andrologii - Doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.,
MBA, Urologická klinika 3.LF UK a FNKV
 Řešení infertility u pacientů s míšním poraněním - MUDr. Matúš Chocholatý,
FEBU, FECSM, Urologická klinika 2.LF UK a FNM
 Andrologická péče u pacientů po transplantaci - MUDr. Jaroslav Jarabák,
Urologické oddělení TN
Děkujeme za laskavou podporu firmám GSK a Berlin-Chemie Menarini,
které zajišťují prostory a občerstvení
Download

PRAŽSKÝ UROLOGICKÝ SEMINÁŘ