Podpora hnízdních možností ptáků
Typy hnízdních budek dle druhů
„1 - 2“
„3 - 4“
Sýkorník typ I (vletový otvor 32 - 34 mm): sýkora koňadra, sýkora babka, sýkora lužní, lejsek černohlavý,
lejsek bělokrký, rehek zahradní, brhlík lesní, vrabec domácí, vrabec polní, krutihlav obecný
Mnoho druhů našich ptáků umisťuje svá hnízda do stromových dutin.
Sýkorník typ II (vletový otvor 27 - 28 mm): malé druhy sýkor, tj. modřinka, uhelníček, parukářka
- jiní (sýkory, lejsci, brhlík, šoupálci, sovy atd.) jsou odkázáni na dutiny již
existující (buď vyhnilé nebo vytesané jinými druhy)
„5“
Lejskovník (oválný vletový otvor 30 x 45mm): lejsci, sýkory, brhlík lesní a rehek zahradní
„6“
Sýkorník s antipredační ochranou: přepážka před vletovým otvorem zabraňuje vniknutí koček a kun
„7 - 9“
Proč budky vyvěšujeme
Polobudky: rehek domácí, konipas horský, konipas bílý, lejsek šedý, červenka obecná
„10 - 11“ Polobudky pro skorce vodního: zavěšují se např. pod mosty k vodním tokům
„12 - 13“ Budky pro šoupálky: šoupálek krátkoprstý, šoupálek dlouhoprstý, ale i menší druhy sýkor
- někteří ptáci (datli, strakapoudi, žluny) jsou schopni si dutinu vytesat sami
- bohužel staré stromy s dutinami rychle z krajiny mizí a tím i hnízdní
možnosti dutinových druhů ptáků
- nedostatek dutin lze částečně kompenzovat vyvěšováním umělých
hnízdních dutin – ptačích budek
- ptačí budky jsou řešení vždy náhradní – hlavním cílem by měla být
ochrana starých doupných stromů
„14“
Budka pro sýčka obecného (vletový otvor 65 mm): kvůli predátorům je v budce speciální přepážka
„15“
Budka pro střízlíka obecného
„16“
Klasické ptačí krmítko
„17“
Speciální štěrbinová budka pro netopýry: slouží jako úkryt pro celé kolonie
vyhnízdění a vyvedení mláďat.
„18“
Budka pro rorýse (vletový otvor 30 x 70 mm): speciální budka pro rorýse obecného, umisťuje se na budovy
- musí být kompaktní
„19“
Budka pro uhelníčky: speciální budka pro sýkoru uhelníčka, která se umisťuje do země
- musí ptáky ochránit před nepřízní počasí (déšť, kolísání teploty)
„20“
Polobudka pro kosa černého
- musí ptáky chránit před útoky predátorů
„21“
Hnízdní podložky pro jiřičky obecné
- nesmí ptáky ohrožovat (technicky ani způsobem zavěšení)
„22“
Špačník (vletový otvor 45 mm): špaček obecný, krutihlav obecný, lejsci, rehek zahradní
„23“
Polobudka pro poštolku obecnou
„24“
Kmenová univerzální budka: hnízdění různých druhů dle velikosti vletového otvoru
„25“
Budka pro sovy (vletový otvor dle druhu 60 - 140 mm): puštík obecný, sýc rousný, kulíšek nejmenší, ale i
Požadavky na hnízdní budky
Hnízdní budka musí ptákům nabízet vhodné a bezpečné místo pro
- rozměry i konstrukcí musí vyhovovat druhům, o jejichž usídlení máme zájem
- musí se dát vyčistit
holub doupňák, hohol severní, kavka obecná, dudek chocholatý
„26“
Budka pro sovu pálenou: důležitá je přepážka uvnitř budky, sloužící k zastínění hnízda
Projekt „Portál ptačích budek“ byl realizován za podpory ČSOP a Lesů České republiky, s.p. v rámci programu „Podpora Národní sítě stanic 2012“
Autorem modelů
ptačích budek je
Stolářství Tesař
Buchlovice
Copyright © M. Tomešek (ZO ČSOP Buchlovice)
Foto: J. Ovesný, O. Ryška
Download

Podpora hnízdních možností ptáků