LI STO PAD 201 2
I/3
Č ASO PI S O D D ÍLU LETC I
SK U T ŠLAPAN I CE
Nový web oddílu
F O T KY • KRO N I KA • I N F O RM AC E
í
n
m
i
z
d
o
P
od d ílová
ů
b
i
ř
h
C
o
d
a
v
Výpra
Velká hra
s mapou
Stěhovavíptáci
2
Zpravodaj
N O VÝ ZN AK O D D ÍLU :
M
Í
Č
Z
E
H
J
S NE
1 . MÍSTO
M
E
T
S
LI
Ž
Ì
T
U
O
S
Í
N
M
P O D ZI
N
I
K
I
W
L
Á
VYH R
V minulé Babyce byla vyhlášena soutěž o nějhezčí podzimní list.
Jediný, kdo pátral po svém okolí po půvabném kousku, aby jej
mohl přinést, byl ovšem Wikin – vy ostatní si jej vemte za příklad,
neboť nyní se svým krásným listem s přehledem vyhrál.
Gratulujeme!
Časopis oddílu Letci. Vydal Skaut - český skauting ABS, středisko Pangea Šlapanice,
chlapecký oddíl Letci. www.skaut-letci.cz. Vychází jednou měsíčně, určeno zdarma
členům oddílu, neprodejné. Číslo 1/3 vyšlo 20. listopadu 2012. Uzávěrka 18. listopadu.
Šéfredaktor: Tomáš Čakloš (vůdce oddílu). Kontakt: [email protected], tel.: 774 222 918.
Zpravodaj
Celoroční bodování soutěží
LISTY BABYKY
Milí Letci, právě teď startuje dlouhodobé bodování, ve kterém
budete získávat listy babyky. Každý, komu se podaří získat
10 listů, obdrží nášivku na skautský kroj – speciální odborku
čtenáře a zároveň autora časopisu Babyka!
Listy je možné získávat prostřednictvím soutěží v Babyce. Minule již byla první
soutěž vyhlášena a vyhrál ji Wikin, který tedy získává první list Babyky:
WIKIN
Tato tabulka se bude rozšiřovat a ukazovat, jak jste na tom s plněním bodování.
V dnešní Babyce jsou soutěže hned tři a rovnou v té první na této straně není
počet výherců omezen! Všechny soutěže poznáte jednoduše tak, že je u nich
symbol listu babyky...
Všechny soutěže budou vyhodnoceny v příštím vydání Babyky, kde budou
Tak s chutí do toho!
vyhlášeny zase nějaké nové.
Soutěž o list babyky: Vánoční anketa ve třídě
Tvým úkolem je udělat anketu mezi svými spolužáky ve
škole. Ptát se budeš na tyto tři otázky:
1 . Jakou míváte na Štědrý den doma večeři?
2. Jaká je tvoje nejoblíbenější vánoční koleda?
3. Co by sis letos přál/a dostat od Ježíška?
Anketa je anonymní – to znamená, že se odpovědi
nepodepisují. Soutěží každý sám za sebe, neptej se proto
těch, kteří již odpovídali někomu jinému, to by nebylo fér.
A ptáme se jen spolužáků ve škole, ne rodičů a tak...
Odpovědi ankety dones do 12. prosince tak, aby byly
čitelné a dalo se v nich snadno vyznat, neboť se budou
přepisovat do vánoční Babyky.
Každý, kdo donese na každou otázku odpovědi
aspoň 10 spolužáků, získá list babyky.
3
4
Zpravodaj
Nový web oddílu
Je to tady, náš oddíl má konečně svůj nový web.
Tedy neváhejte a pište: www.skaut-letci.cz.
1. Přehled všech akcí včetně nabízí
kalendář, aktuální informace a
instrukce k výpravám
i oddílovkám.
2. Bohatá kronika je plná stovek
zápisů z dřívějších let a nyní bude
narůstat o další z činnosti Letců.
3. Podobně je na tom fotogalerie, ve
které si můžete zavzpomínat
i prohlédnout si snímky
z posledních akcí.
4. Pro nováčky je připraven úplný
informační servis toho, jak to u nás
chodí – stejně jako pro zájemce
návod, jak se k nám přihlásit.
5. Zkoušky a bodování mají svůj plný
obraz na webu. Najdete tam
přehled všech odborek, stop
i tabulku listů babyky.
6. Na dosah ruky máte mnohé
skautské materiály – ať už přehled
Morseovky, obsah KPZ, praktický
rozkres nášivek na kroji či celé
Knihy džunglí.
7. Dočtete se o našem oddíle, historii
skautingu ve Šlapanicích
i skautingu jako takovém, který
letos slaví stoleté výročí u nás.
8. V diskuzním fóru se můžeme
o ledasčem pobavit, stejně jako lze
komentovat zápisy z jednotlivých
akcí a vyzdvihnout tak, co se vám
líbilo.
9. A k dispozici je ještě jedna věc:
Všechny časopisy Babyka si můžete
prohlédnout a číst na novém webu
v celobarevném provedení!
Zpravodaj
Znak oddílu
Ačkoli na pokřiku se stále pracuje, oddílový znak
je již hotov. V barevném provedení ho můžete
vidět na straně 2. Co nevidět by měl být hotový
i jako nášivka a potom už jen zbývá našít si jej na
kroj místo čísla oddílu dle následujícího návodu:
Kalendář nadcházejících akcí
Akvapark + spanív brněnské klubovně
až
24.
25.
LISTOPADU
8.
PROSINCE
1 PROSINCE
5. až 1 6.
Spolu s brněnskými Stopaři navštíví Netopýři akvapark,
přespí v jejich klubovně a půjdou na společný výlet.
Zákopí- skautská pěvecká soutěž
Jsme zváni na mikulášskou akci brněnských skautů, kde
družiny soupeří ve zpěvu. Určeno pouze Netopýrům.
Vánočníoddílovka, spanía výlet
Celý oddíl stráví odpoledne na vánoční oddílovce
v klubovně odkud po přespání ráno vyrazí na výlet.
5
6
Kronika
Záp is
F o t o g a le r ie
Podzimnívýprava do Chřibů:
Letci v leteckém muzeu
Na podzimní prázdniny jsme v termínu 24. až 28. října 2012
uspořádali oddílovou výpravu na skautskou chatu ve Chřibech.
Přibalený teleskop pro pozorování hvězd se ale ukázal jako
zbytečný: Celou výpravu bylo zataženo a my jsme tak velkou část
času trávili uvnitř chaty – přesto přišlo na řadu i několik výletů.
Pozorovacíhra
Naše cestování se neobešlo bez
cestovní hry. Jelikož jsme v průběhu
výpravy hojně využívali hromadnou
vdopravu, měli kluci za úkol ze
sedadel vlaků a autobusů najít co
nejvíce věcí. I když dopadla soutěž
dost natěsno, největší počet bodů měl
nakonec Wikin. Druzí skončili shodně
Tukan a Marek.
Středa
S přestupem v Kyjově jsme se za KOSTEL NA NÁMĚSTÍ V UHERSKÉM HRADIŠTI
hluboké tmy úspěšně dostali na chatu,
kde nás vítal její správce, bratr Olda. Čtvrtek
Bohužel sotva nám předal chatu a Olda ráno přijel vyměnit pojistky a my
stačil odjet, musel být zavolán zpět, jsme vyrazili na výlet po okolních
neboť pojistky na chatě vypověděly Chřibech. Cestou přišel čas na ohýnek
činnost. Závada pro nás však nebyla s vařením zeleninové polévky a také
žádnou překážkou a první večer jsme zdolání Kazatelny – skály, kterou
tak strávili pěkně ve světle petrolejky. můžete vidět na obálce časopisu.
V chatě nás zahřála kamna a co Potom už přišla na řadu poněkud
nevidět se všichni uložili ke spánku...
chatrná zřícenina hradu Cimburk a
Kronika
7
KYTARISTY JSME MĚLI NA VÝPRAVĚ HNED TŘI A VZHLEDEM K NEPŘÍZNI POČASÍ BYLO
PROSTORU KE SPOLEČNÉMU HRANÍ A ZPÍVÁNÍ VÍC NEŽ DOST.
cestou zpátky také základy kostela
svatého Klimenta. Jeho historie sahá
až k dobám Velké Moravy, jejíž další
sídlo bylo v programu k objevování
následující den.
Sobota
Využili jsme hromadné dopravy (další
část pozorovací soutěže) k transportu
do leteckého muzea v Kunovicích, kde
byla možnost nejen shlédnout desítky
odstavených dopravních, sportovních
a vojenských letadel, stíhaček a vrtulníků, ale zároveň si i jeden vojenský
velitelský letoun projít.
Pokračovali jsme prohlídkou historického centra Uherského Hradiště,
kde došlo i k důležitému doplnění
zásob potravin, abychom večer mohli
opékat špekáčky nad ohněm.
Neděle
Pátek
Z hlediska počasí byla sobota dnem
nejkritičtějším – dočista totiž propršela.
Strávili jsme ji na chatě hraním her,
plněním odborek a dalším programem.
Jakkoli byla sobota co do počasí
výrazná, neděle ji rozhodně předčila –
na státní svátek totiž nasněžilo.
Vyrazili jsme tak hned zrána ven
zahrát si koulovanou a postavit na
pozemku chaty velikého sněhuláka.
Uvnitř mezitím vznikal pořádný
nedělní oběd hodný výročí vzniku
republiky – a že jsme těch řízků měli
tolik, že je ani nebylo možné sníst a
vezly se domů!
Na další straně
Fotogalerii z výpravy
js o u k vi d ě n í
naj de te na zad ní
postřehy a hodnocení
st ra n ě ča so p is u
výpravy a prázdnin
6
Kronika
Na výletě se mi líbily
programy.
MAREK
Jeli jsme vlakem a
potom autobusem.
Potom jsme šli 2 km
pěšky k chatě. Byl
tam Petr, Marek,
Staňa a Tukan. Tomáš
nám furt sliboval, že
se budem dívat na
hvězdy. Výlet trval
5 dní. Bylo to dobrý
a hustý. Každý den
jsem s Lukinem a
Petrem hrál na
kytaru. Tomáš vařil
dobrý jídlo, fakt
dobrý jídlo. Hráli
jsme také každý den
BANG! Byla to prča,
ale bylo škoda, že
Petr a Marek odjeli.
Gdyž jsme odjížděli,
nestihli jsme uklidit,
tak to musel uklidit
Tomáš.
WI KI N
A CO DĚLALI O PODZIMKÁCH TI,
KDO NA VÝPRAVĚ NEBYLI?
Byli jsme u babičky a
u druhé babičky u jedný několikrát a
u druhé jen jednou.
Šli jsme s rodinou do
akvaparku a pak jsme
byli několikrát kdesi.
ADAM
Šli jsme na procházku
a lezli jsme na strom.
Vyřezával jsem taťkovi
nůž a potom jsem se
kouloval s Julčou.
DAVI D
Líbilo se mi, jak jsme
stavili sněhuláka.
Hráli jsme Bang a
špína je pryč.
TU KAN
Na výletě se mi líbil
Program. Ve vlaku a
v autobuse se mi líbila
hra, kterou jsem měl
skoro hotovou, ale
ztratil jsem ji : -) .
Dále se mi líbilo Hraní
Na Kytaru. ou yeah!
Nelíbilo se mi, jak se
Marek Rozvaloval Po
posteli. Dále se mi
nelíbilo, jak si ti dva
dovolovali na starší.
Ano Sašo, TY! A ty
taky Staňo, nemysli si!
PEŤA
Hráli jsme Živí a Mrtví.
Nelíbil se mi výlet.
STAŇ A
A co na to Mračík ?
Nedá se říct, že bych
na výpravě nebyl - právě
naopak, díky mě se teleskop vezl Splně zbytečně!
A CO DĚLALI O PODZIMKÁCH TI,
KDO NA VÝPRAVĚ NEBYLI?
O prázdninách jsem
byl v lázních, a tam
jsem měl hodně přátel
a jezdil vždy na
tobogánech. Jak jsme
jeli domů a chtěli si
koupit pizzu, koupili
jsme si KFC.
ŠTĚPÁN
Kalendárium
Co je ten to mě síc akt uál ní
17. listopad: Poslednízákaz skautingu
a obnovenípři sametové revoluci
Posledn ích 20 let bez skau tin gu
obsadila
Poté, co naši zemi v srp nu 1968 likv
idaci
komunistická voj ska, došlo k třetí byl prá
skautingu u nás. Hříčko u osudu to roz hodvěli
17. listopad 1969, kdy komunisté e a tím
o vzniku Socialistického svazu mládež
o konci a zákazu skauta .
a
Pře sně po dva ceti lete ch vša k vyp ukl
du bylo
sameto vá revoluce a ještě v listopabyc
hom
ska uts ké hnutí obnove no – to
zatím ale příliš pře dbíhali...
Mezinárodníden studentů
17 11 19 39
17 11 19 89
Státnísvátek: Den boje za svobodu a demokracii
.
.
.
.
Sedmnáctý listopad lze považovat za nejvýznamnější datum dějin našeho
národa. Už jen proto, že jde o jediný případ, kdy události v naší zemi daly
vzniknout celosvětovému svátku – Mezinárodnímu dni studentů.
Půl roku poté, co naši vlast obsadilo nacistické Německo a dva měsíce po
začátku druhé světové války – v listopadu 1939 – byl při demonstraci zastřelen
student Jan Opletal. Po jeho pohřbu začali čeští studenti masově protestovat
proti nacistické okupaci, německý diktátor Adolf Hitler však nařídil demostranty
popravit a v naší zemi zavřít všechny vysoké školy. Tato událost zasáhla svět
natolik, že byl o dva roky
později 17. listopad prohlá8. 11. 1620 – porá žka v bitvě na Bílé hoře
šen Mezinárodním dnem
znamenala pro český náro d tři stale tí útlaku
studentů.
15. 11. 1670 – zemřel Jan Amo s Komenský
Uplynulo přesně 50 let a
11. 11. 1918 – skončila první světová válka
opět nespokojení studenti
(přesně v 11 hodin a 11 minut Němci kapitulovali)
se na stejných místech v Pra17. 11. 1939 – uzavření českých univerzit nacisty
ze opět bouřili proti tota22. 11. 1963 – atentát na J. F. Kennedyho,
litě. 17. listopad 1989 vešel
prez identa Spoje ných států amerických
do děj in j ako počátek
9. 11. 1989 – pád Berlínské zdi znamenal konec
s a m e t o vé r e vo l u c e –
komunismu v Německu, otevření hranic na Západ,
převratu, který vyměnil
rozpad Východního bloku a konec studené války
komunistickou vládu za
17. 11. 1989 – vypukla sametová revo luce
svobodu a demokracii.
9
Téma
10
A M E R I K A
Stěhovavíptáci
Jaro a nynější podzim jsou typicky dobou
stěhování ptáků. Proč a jak se tomu děje?
JIH
VÝCHOD
ZÁPAD
1. V průběhu roku se mění teploty, ne však na celé planetě stejně. Zatímco my
na severní polokouli máme v létě leplo, na jižní polokouli (např. Austrálie) je
tou dobou zima. A naopak.
2. Různí ptáci jsou citliví na teplotu a chtějí být vždy v takové, která jim
vyhovuje. To znamená, že léto tráví jinde než zimu.
3. Všichni stěhovaví ptáci tak na podzim letí směrem na jih. To proto, aby na
zimu byli víc v teple – protože směrem na jih je v zimě větší teplo, na jižní
polouli je léto v prosinci a lednu!
4. Ptáci od nás tedy letí např. do Afriky a naopak k nám přilétají jiní ze
severských zemí.
5. Na jaře se zase vracejí na sever, aby jim nebylo příliš teplo.
6. Ptáci se při letu orientují podle magnetického pole země – jinak řečeno,
jakoby měli v hlavě kompas.
SEVER
SEVERNÍ POLOKOULE ROVNÍK půlíplanetu Zemi
JIŽNÍ POLOKOULE
Soutěž o listy babyky: Mapa stěhovavých ptáků
Vytvoř mapu podobnou té na protější
straně, s tím rozdílem, že bude
zachycovat jarní stěhování ptáků,
kteří se do naší země vracejí a kteří
zase odlétají zpět na sever.
Jak bude mapa vypadat a jak ji
vytvoříš, je pouze na tobě, měla by ale
obsahovat šipky se znázorněním,
odkud kam ptáci létají. Ptáky můžeš
nakreslit, nebo klidně vystřihnout
z časopisu (ne z Babyky) či vytisknout.
Stejně tak mapový podklad můžeš
zkopírovat z atlasu. Snaž se nezapomenout na barvičky. Jedinou podmínkou je, že mapa bude na papíru
formátu A4 na výšku.
Svoji mapu odevzdej do 5. prosince.
Každý výtvor, který se bude
porotě líbit, bude oceněn listem
babyky a ten nejpovedenější může
obdržet dokonce listy dva!
Téma
HAVRAN
N A P O D Z I M L E TÍ S TĚ H O VAVÍ P TÁC I N A J I H
ČÍŽEK
A
s
11
I E
Z POHLEDU ČESKA:
ČES KO
>
A
P
O
R
E V
ŠPAČEK
HUSA
SLAVÍK
A F R I K A
ČÁP
VLAŠTOVKA
BŘEHOUŠ RUDÝ JE SVĚTOVÝ REKORDMAN: BEZ
PŘESTÁNÍ LETÍ PŘES 10 TISÍC KILOMETRŮ PO
TRASE ZOBRAZENÉ NA OBRÁZKU PLANETY...
Ptáci, kteříknám na podzim přilétají
ze severu a na jaře odlétajízpět:
Brkohlav severní
Čížek lesní
Havran polní
Jilkacec severní
Hýl obecný
Ptáci, kteříu nás na zimu zůstávají:
V přírodě:
Ve městě:
Vrabec domácí
Vrabec domácí
Sýkora babka
Racek chechtavý
Chocholouš domácí
Břežňačka
Šopálek dlouhoprstý
Labuť velká
Brhlík lesní
Havran polní
Křivka obecná Hrdlička zahradní
Datel černý
Lyska černá
Žluna obecná
Strakapoud velký
Sýček obecný
Puštík obecný
Sova pálená
Výr velký
Ptáci, kteříod nás na podzim
odlétajína jih a vracejíse na jaře
(spolu s místem jižního hnízdiště
a časem odletu):
Husa velká – Severní Afrika (srpen, září)
Lyska černá – Jižní Evropa (říjen, listopad)
Holub hřivnáč – Jižní Evropa (říjen)
Konipas bílý – Jižní Evropa (září, říjen)
Drozd zpěvný – Záp. Evropa (říjen, listop.)
Slavík obecný – Severní Afrika (srpen, září)
Špaček obecný – Jižní Evropa (říjen, listop.)
Zvonohlík zahradní – J. Evropa (září, říj.)
Čáp bílý – Jižní i Sev. Afrika (říjen, listopad)
Volavka popelavá – Z. Afrika (srpen, září)
Racek chechtavý – Západní Afrika (srpen)
Dudek chocholatý – S. Afrika (srpen, září)
Vlaštovka obecná – Jižní Afrika (říjen)
Zábava
oko//kajak//ded//radar//joj//kuna/ne
se/nanuk//nezarazen//v/elipse/spi/lev//
dejdar/rad/jed//plaz/z/alp//eso/v/n
ose/nes/on/vose//lec/erben/nebrecel//
12
y
v
o
l
s
e
s
y
k
t
á
r
H
ukaž mi øím, žáku
Co jsou to palindromy? No přece taková slova
a věty, která lze číst oběma směry stejně.
Pojďme si s nimi trochu zahrát!
ukaž mi øím, žáku
ukáž , mí ø i m žak u
Kobyla má malý bok. Jelenovi pivo nelej. To zná kdekdo.
Dokážeš ale rozpoznat, jaký palindrom se skrývá pod
následujícími obrázky? Řešení je ukryto v Morseovce.
Zábava 13
Soutěž o list babyky: Nejdelší palindrom vítězí
Zapřemýšlej a pokus se vymyslet nějaký palindrom tak, jak je popsaný v tomto
článku, a dej jej svému rádci do 12. prosince.
Nej delší palindrom bude ohodnocen listem babyky!
14
Zábava
HRA S MAPOU
Mapa zachycuje území na západ od města
Třebíč, tvým úkolem je vyřešit následující
úlohy! Odpovědi se dozvíš v příští Babyce.
Nejjednoduššíúlohy
1. Jak se nazývá a do jaké nadmořské výšky sahá nejvyšší bod ve výřezu mapy?
2. Jak se jmenuje jediný přírodní park na mapě?
3. Kolik nejvíc barev turistické značky se setkává v mapě na jednom místě a kde
tomu tak je?
4. Jak se jmenuje největší rybník na mapě?
5. Kolik je na mapě veřejných koupališť?
6. Jakým směrem je od muzea v Třebíči úpravna krmiv?
Středníúlohy
1. Pod jakým azimutem je třeba jít z Mastníku do Stařeče?
2. Kolik kilometrů měří nejkratší cesta od kaple v Sokolí k nejbližšímu kempu?
3. Jaké lesy převládají ve výřezu mapy?
4. Kolik zobrazuje mapa vlakových zastávek nebo nádraží?
Těžšíúlohy
1. Do jaké nejnižší nadmořské výšky sejdeme, půjdeme-li od hradu Šádek po
žluté turistické značce na Horní horu?
2. Jak dlouhá je cesta od hvězdárny na benzínku po silnici?
3. Které dva na mapě zobrazené kostely jsou od sebe nejvíce vzdáleny?
4. Jaké nejvyšší napětí je uvedeno u vysokého elektrického vedení v mapě?
Náročné úlohy
1. Jak dlouhý je turistický okruh jdoucí od kostela nejsvětější Trojice v Třebíči
po červené značce na západ na Padrtův mlýn a odtud po žluté značce zpět do
počátku?
2. Kolik kilometrů celkem zobrazuje mapa vodních toků?
3. Vystoupím z vlaku na stanici Stařeč a chci se dostat k hrázi Borovinského
rybníku. Budu muset ujít méně kilometrů, půjdu-li nejkratší cestou, anebo
pokud použiji vlak ze stanice Krahulov do Třebíč-Borovina?
Situačníúloha
Mapa je v klasickém
Z Kání hory pozoruji bratra na Pekelném kopci.
měřítku turistických
1. Kolik kilometrů je ode mne vzdálen?
map, tedy 1 : 50 000.
2. O kolik metrů výše se nachází?
To znamená, že 1 dílek
3. Pod jakým azimutem ode mne se nachází?
čtvercové sítě na mapě,
4. Kdo je blíž kostelu ve Slavicích?
který má velikost 2 cm,
5. Co může v dáli vidět bratr při pohledu mým směrem?
dělá 1 km.
PODZIMNÍ ODDÍLOVOU VÝPRAVU DO CHŘIBŮ (24. – 28. ŘÍJNA) POPISUJÍ STRANY 6 AŽ 8.
Download

Listopad 2012 (PDF, 12 MB)